Page 1

ˇ C arobno leto 2014 Akcijska ponudba velja od 30. 12. 2013 do 5. 1. 2014 oz. do odprodaje akcijskih zalog.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Srebrna radgonska penina

• polsuha • Radgonske gorice • 0,75 l

Potica

• razliËni okusi • razliËni dobavitelji • 500 g

2,

6,

49

59

UPOKOJENCI TA TOREK, 31. 12.,

samo 30. in 31. 12. 2013

-35 %

PRIDOBITE D*NAR

11 %

VREDNOSTI NAKUPA NA TU© KLUB KARTICO

ZA VSO PIROTEHNIKO

+ PreseneËenje pri nakupu nad 20 ¤

Ponudba velja v izbranih supermarketih Tuπ in marketu Metlika in ne velja za izdelke v akciji.

facebook.com/tusslovenija

VeË na www.dnar.si.

080 13 10

www.tus.si


Za okusno praznicˇno vecˇerjo

-40% redna cena: 1,09 ¤

Zelenjava za francosko solato

• zamrznjeno • Tuπ • 450 g

0,

65

TAKOJ

% 0 5 do

Majoneza Hellmann’s

• Unilever • 615 g

2

1

57

Redna cena: 314


cena za 200 g

2,69

-12%

cena za 1 kg

Tatarski biftek

• postreæno ali pakirano • Terme »ateæ

redna cena: 0,39 ¤

13,49

Francoska πtruËka

• sveæa peka • Æito • 250 g

0,34

cena za 230 g

0,

90

-40%

cena za 1 kg

Francoska solata

• postreæno ali pakirano • Terme »ateæ

Mineralna voda Radenska Classic • 1,5 l

-12% redna cena: 0,62 ¤

0,

54

redna cena: 18,39 ¤

3,82

Namaz iz bakalarja

• postreæno • cena za 1 kg

Vino Sladki muπkat

• Vinakoper • 0,75 l

-18% redna cena: 5,99 ¤

4,

89

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

10,99

Vino Janæevec

• Radgonske gorice • 1 l

-13% redna cena: 2,99 ¤

2,

59 3


-25% redna cena: 4,24 ¤

Bonboniera Merci

• veË vrst • Storck • 250 g

3,

15

PrazniËna slaπËica • Æito • 120 g

-25% redna cena: 3,99 ¤

Bonboniera Bajadera

• Kraπ • 150 g

2,

99

-50 % do

1

19

Redna cena: 239

1,

Zeljnica 1 l

TAKOJ

15

0,

Pomaranče • poreklo: Grčija cena za 1 kg

58

Ponudba izdelkov velja od 30. 12. 2013 do 5. 1. 2014 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v Tuπ trgovinah in franπizah. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Ponudba izdelkov ne velja v Ekstra Tuπ na Ptuju. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d. d. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Blago je na razpolago do dnevne odprodaje zalog, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Engrotuπ d. d., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102. 51/13

Tus trgovine in fransize akcija 30 12 13 5 1 14 4  
Tus trgovine in fransize akcija 30 12 13 5 1 14 4  

http://vsikatalogi.si/tus-katalog

Advertisement