Page 1

VINERI, 30 iulie 2010 ANUL X, NUMÄ‚RUL 55 (969)

www.jurnal.md â‚Ź 16,05  $ 12,26

PRET: 4,00 LEI

ISNN 1857-3223

ChiČ™inău, str. 31 august 1989, 31, tel./fax: +/373 22/ 549954 www.transelit.md

NICOLAE NEGRU

Un an fără comuniĹ&#x;ti >P6

Oleg a dat de belea FLAGRANT // Procuratura Generală anchetează „Fincombankâ€?-ul, banca ďŹ ului ex-preĹ&#x;edintelui Voronin, pentru „ÎnĹ&#x;elăciune Ĺ&#x;i abuz de ĂŽncredereâ€?

Petru CaĹ&#x;u, directorul Centrului de Instruire Profesională Ĺ&#x;i Reabilitare a Invalizilor (CIPRI), acuză „Fincombankâ€?, banca ĂŽn care ďŹ ul lui Vladimir Voronin (foto) este preĹ&#x;edinte al Consiliului de administrare, că i-a acaparat ilegal proprietÄƒĹŁile. ĂŽn legătură cu acest caz procuratura a pornit un dosar penal ĂŽmpotriva factorilor de decizie din cadrul băncii. Fincombank respinge toate acuzaĹŁiile care i se aduc. CITIŢI ĂŽN PAGINILE 45 cum a acaparat Oleg Voronin “Moldasigâ€?-ul

„Jumătatea mea din „Jumătatea ta�

DESTIN // Ion Ĺ&#x;i Valentina Cătană din Sărata Galbenă, HânceĹ&#x;ti, s-au căsătorit prin intermediul rubricii „Jumătatea taâ€? de la JURNAL de ChiĹ&#x;inău >P8

>P3


2 | Actualitate

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIĹžINĂƒU

este o publicaĹŁie editată de JURNAL TRUST MEDIA PREĹžEDINTE: Val Butnaru Apare din 1999 Adresa redacĹŁiei: str. Vlaicu Pârcălab 63, etaj 3, Centrul Skytower, cod poĹ&#x;tal 2012, ChiĹ&#x;inău, Republica Moldova Telefoanele redacĹŁiei: 23.83.31, 23.76.45 GSM 068.58.37.77 Orange GSM 079.98.37.77 Moldcell fax: 23.42.30 e-mail: cotidian@jurnal.md internet: www.jurnal.md REDACŢIA: DIRECTOR: Aureliu Cornescu aureliu.cornescu@jurnal.md REDACTORĹžEF: Rodica Mahu rodica.mahu@jurnal.md REDACTORĹžEF ADJUNCT: Mariana RaĹŁÄƒ mariana.rata@jurnal.md EDITORIALIĹžTI: Nicolae Negru Petru Bogatu REPORTERI: Vitalie Hadei vitalie.hadei@jurnal.md Irina Nechit irina.nechit@jurnal.md Svetlana Corobceanu svetlana.corobceanu@jurnal.md Marina LiĹŁa marina.lita@jurnal.md Victoria Popa victoria.popa@jurnal.md Svetlana PanĹŁa svetlana.panta@jurnal.md REDACTOR STILIZATOR: Ilie Gulica ilie.gulica@jurnal.md EDITOR FOTO: Elena Grozavu elena.grozavu@jurnal.md DESIGN: Alex Marchitan alex.marchitan@jurnal.md Corneliu Comendant corneliu.comendant@jurnal.md MANAGER PRODUCŢIE & ABONAMENTE: Veaceslav Dreglea „Jurnal de ChiĹ&#x;inăuâ€? este marcă ĂŽnregistrată a JURNAL TRUST MEDIA PreĹ&#x;edinte JURNAL TRUST MEDIA Val Butnaru val.butnaru@jurnaltv.md DIRECTOR Adrian GĂŽĹŁu adrian.gitu@jurnaltv.md DIRECTORI DEPARTAMENTE: DIRECTOR DEPARTAMENT TEHNIC Artur HasnaĹ&#x; artur.hasnas@jurnaltv.md DIRECTOR PUBLICITATE Virginia Prodan virginia.prodan@reforma.md DIRECTOR DEPARTAMENT CONTABILITATE Victoria Ursu victoria.ursu@jurnaltv.md DIRECTOR DEPARTAMENT JURIDIC Gheorghe Stratan gheorghe.stratan@jurnaltv.md DIRECTOR DEPARTAMENT IT Sergiu Bivol sergiu.bivol@jurnaltv.md DIRECTOR DEPARTAMENT WEB Vitalie Harea vitalie.harea@jurnaltv.md JURNAL TRUST MEDIA editează ziarele “Jurnal de ChiĹ&#x;inăuâ€?, “Apropoâ€?Ĺ&#x;i “Economistâ€?, JURNAL TRUST MEDIA este proprietarul televiziunii JURNAL TV Ĺ&#x;i a postului de radio JURNAL FM. Publicitatea JURNAL TRUST MEDIA este administrată de agenĹŁia de publicitate â€?REFORMA ADVERTISINGâ€?. ĹžEF DEPARTAMENT PUBLICITATE PRINT: Alina Vdovicenco alina.vdovicenco@reforma.md telefon 23.46.79 GSM 068.30.21.45 Ziar finanĹŁat de Guvernul României – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni RedacĹŁia nu poartă răspundere pentru conĹŁinutul Ĺ&#x;i corectitudinea anunĹŁurilor publicitare. Textele marcate cu P (publicitate) Ĺ&#x;i PP (publicitate politică) sunt publicate ĂŽn regim de publicitate plătită. “Jurnal de ChiĹ&#x;inăuâ€? apare marĹŁi Ĺ&#x;i vineri. Abonamentul la ziar poate fi perfectat ĂŽn orice oficiu poĹ&#x;tal din Republica Moldova. TIRAJ: marĹŁi: 4.750 exemplare vineri: 17.180 exemplare TIPAR: Tipografia “Prag-3â€?, str. Petricani 94/1, ChiĹ&#x;inău, Republica Moldova Comanda nr. 702

UNIVERSITATEA Alexandru Ioan Cuza din IaĹ&#x;i

5000 de burse din partea României pentru basarabeni ĂŽNVĂŢĂMĂ‚NT // Locurile repartizate ĂŽncepând cu anul universitar 2010 – 2011 ĂŽn cadrul extensiunilor universitare pentru specializările acreditate sunt, ĂŽn exclusivitate, cu bursă Ĺ&#x;i fără plata taxelor de Ĺ&#x;colarizare Pe lângă 2150 de burse acordate ĂŽn acest an cetÄƒĹŁenilor RM de Ministerul EducaĹŁiei, Cercetării, Tineretului Č™i Sportului (MECTS) din România au mai fost acordate suplimentar, prin Hotărârea Guvernului nr. 731/22.07.2010, ĂŽncă 2850 de burse (fără plata taxelor de Č™colarizare, cu Č™i fără bursă) ĂŽn cadrul instituĹŁiilor de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt liceal, universitar Č™i postuniversitar din România, conform Metodologiei privind defalcarea locurilor de Č™colarizare pentru cetÄƒĹŁenii de origine română din Republica Moldova, ĂŽn ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmântul de stat din România, ĂŽn anul Č™colar/ universitar 2010-2011. Astfel, numărul de burse oferite studenĹŁilor basarabeni ĂŽn acest an de către România s-a ridicat la 5000. Este cel mai mare număr de burse oferit de BucureČ™ti tinerilor basarabeni până acum, România ďŹ ind prima ĹŁară din UE care oferă un număr atât de mare de burse unei alte ĹŁÄƒri. Tot ĂŽn acest an se redeschid Č™i extensiunile universitare ĂŽn Republica Moldova: extensiunea UniversitÄƒĹŁii „Dunărea de Josâ€? din GalaĹŁi se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Bogdan Petriceicu Hasdeuâ€? la Cahul, Č™i extensiunea UniversitÄƒĹŁii „Alexandru Ioan Cuzaâ€? din IaČ™i se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Alecu Russoâ€? din BălĹŁi. Executivul român a alocat din fondul de rezervă mijloace ďŹ nanciare pentru a acoperi valoarea burselor pentru lunile octombrie-decembrie, urmând ca de la 1 ianuarie 2011 toate cele 5000 de burse să ďŹ e prevăzute ĂŽn bugetul Ministerului EducaĹŁiei. ĂŽncepând cu anul universitar 2010 – 2011, se redeschid următoarele extensiuni universitare ĂŽn Republica Moldova, conform Protocolului de colaborare ĂŽntre Ministerul EducaĹŁiei, Cercetării, Tineretului Č™i Sportului din România Č™i Ministerul EducaĹŁiei din Republica Moldova pentru anul de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt 2010 – 2011, pentru care se acordă burse de studii: Extensiunea UniversitÄƒČ›ii „Dunărea de Josâ€? din GalaČ›i se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Bogdan Petriceicu Hasdeuâ€? la Cahul, pentru specializările acreditate; extensiunea UniversitÄƒČ›ii „Alexandru Ioan Cuzaâ€? din IaČ™i se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Alecu Russoâ€? din BălĹŁi, pentru specializările acreditate. Pentru ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmântul preuniversitar sunt oferite 550 de locuri, dintre care 230 fără plata taxelor de Č™colarizare, dar cu bursă Č™i 320 fără plata taxelor de Č™colarizare, dar fără bursă. Locurile alocate ĂŽncepând cu anul universitar 2010 – 2011 ĂŽn cadrul extensiunilor universitare pentru specializările acreditate sunt, ĂŽn exclusivitate, cu bursă Č™i fără plata taxelor de Č™colarizare.

ĂŽn anul I de studiu, numărul locurilor pentru studii universitare de licenĹŁÄƒ este de 1.870, din care 550 sunt fără plata taxelor de Č™colarizare, dar cu bursă Č™i 1320 fără plata taxelor de Č™colarizare, dar fără bursă. Din cele 1.320, 360 locuri la extensiunea UniversitÄƒČ›ii „Dunărea de Josâ€? din GalaČ›i, care se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Bogdan Petriceicu Hasdeuâ€? la Cahul, 190 locuri la extensiunea UniversitÄƒČ›ii „Alexandru Ioan Cuzaâ€? din IaČ™i, care se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Alecu Russoâ€? din BălĹŁi. Pentru studii universitare de masterat au fost oferite 400 de locuri, dintre acestea 200 fără plata taxelor de Č™colarizare, dar cu bursă, ĂŽn următoarele extensiuni: 120 locuri la extensiunea UniversitÄƒČ›ii „Dunărea de Josâ€? din GalaČ›i, care se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Bogdan Petriceicu Hasdeuâ€? la Cahul; 80 locuri la extensiunea UniversitÄƒČ›ii „Alexandru Ioan Cuzaâ€? din IaČ™i, care se redeschide ĂŽn cadrul UniversitÄƒĹŁii „Alecu Russoâ€? din BălĹŁi. Alte 200 de locuri – fără plata taxelor de Č™colarizare, dar fără bursă. MECTS din România a suplimentat cu 5 burse numărul de locuri pentru studii universitare de rezidenČ›iat, fără plata taxelor de Č™colarizare, dar cu bursă, iar pentru studii universitare de doctorat, fără plata taxelor de Č™colarizare, dar cu bursă – 25. ĂŽn situaČ›ii excepČ›ionale, condiČ›iile

ďŹ nanciare de acordare a burselor pot suporta modiďŹ cări conform legii, fără a afecta calitatea de bursier, este stipulat ĂŽn METODOLOGIA privind defalcarea locurilor de Č™colarizare pentru cetÄƒČ›enii de origine română din Republica Moldova, ĂŽn ĂŽnvÄƒČ›Äƒmântul de stat din România, ĂŽn anul Č™colar/universitar 2010 - 2011, suplimentate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/22.07.2010 de pe edu.ro. ĂŽnscrierea la studii universitare de licenĹŁÄƒ / masterat se realizează prin depunerea dosarului de candidatură la reprezentantul Comisiei de preselecĹŁie de la ChiČ™inău /BălĹŁi / Cahul, care gestionează oferta de locuri de studii pentru extensiunea universitară solicitată. Un candidat poate depune un singur dosar de candidatură pentru studii ĂŽn România, respectiv pentru studii ĂŽn cadrul extensiunii universitare solicitate. Cei admiČ™i ĂŽn extensiuni nu vor putea ďŹ transferaČ›i pe perioada ciclului universitar. Dosarele de candidatură pentru studii universitare de licenĹŁÄƒ / masterat ĂŽn cadrul celor două extensiuni universitare vor ďŹ preluate, spre veriďŹ carea condiĹŁiilor de eligibilitate de către MECTS, urmând a ďŹ transmise UniversitÄƒĹŁii „Dunărea de Josâ€? din GalaĹŁi, respectiv UniversitÄƒĹŁii „Alexandru Ioan Cuzaâ€? din IaČ™i, ĂŽn vederea admiterii la studii a candidaĹŁilor eligibili pentru studii ĂŽn România.

Procedurile de admitere la studii se vor ďŹ naliza până la data de 01 octombrie a.c. ĂŽn ceea ce priveČ™te ĂŽnvÄƒČ›Äƒmântul preuniversitar, pentru tinerii din Republica Moldova, absolvenČ›i ai clasei a X-a (forma de ĂŽnvÄƒČ›Äƒmânt: zi) cu rezultate deosebite la ĂŽnvÄƒČ›Äƒtură (media generală /an de studii – ĂŽncepând cu 8,50) ĂŽnscriČ™i pe locuri de studii fără bursă Č™i fără plata taxelor de Č™colarizare pot ďŹ nominalizaĹŁi de către inspectoratele Č™colare judeĹŁene / ISMB ĂŽn perioada 21 iulie – 20 august pentru continuarea studiilor cu bursă Č™i fără plata taxelor de Č™colarizare. Reamintim că dosarele pentru a face studii ĂŽn România au ĂŽnceput a ďŹ depuse ĂŽn cele trei oraČ™e din 21 iulie Č™i pot ďŹ depuse până la 31 iulie curent. Ambasadorul României la ChiČ™inău, Marius Lazurca, a declarat anterior că termenul de depunere ar putea ďŹ prelungit ĂŽn funcĹŁie de uxul de solicitanĹŁi. CetÄƒĹŁenii Republicii Moldova care vor să studieze ĂŽn România pot depune actele la instituĹŁiile de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt de orice nivel, potrivit proiectului Metodologia de Č™colarizare a cetÄƒĹŁenilor de origine etnică română pentru anul Č™colar/universitar 2010-2011. Victoria POPA

ANUNŢ

ApăraĹŁi-vă drepturile! ĂŽn Aeroportul InternaĹŁional ChiĹ&#x;inău SunaĹŁi la LINIA DE ĂŽNCREDERE a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova Tel. 525 404 Comisariatul de PoliĹŁie ĂŽn Transportul Aerian, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, de comun cu I.S “Aeroportul InternaĹŁional ChiĹ&#x;inăuâ€? anunĹŁÄƒ despre instituirea Liniei de ĂŽncredere – tel. 525 404, care va oferi pasagerilor Aeroportului ChiĹ&#x;inău posibilitatea de a lăsa sesizări privind diverse ĂŽncălcări Ĺ&#x;i abuzuri ce intervin ĂŽn cadrul procedurilor de control. Linia de ĂŽncredere are drept scop depistarea ĂŽncălcărilor Ĺ&#x;i abuzurilor din partea organelor de control din Aeroportul InternaĹŁional ChiĹ&#x;inău Ĺ&#x;i ĂŽntreprinderea acĹŁiunilor necesare.


JURNAL DE CHIĹžINĂƒU

VINERI, 30 IULIE 2010

www.jurnal.md

La marginea Europei | 3

AcuzaĹŁi de „ÎnČ™elăciune Č™i abuz de ĂŽncredereâ€? FLAGRANT // Procuratura Generală a pornit un dosar penal pe numele unor factori de decizie de la „Fincombankâ€? CIPRI prin ĂŽnČ™elăciune Č™i abuz de ĂŽncredere, săvârČ™ite ĂŽn proporĹŁii deosebit de mariâ€? Č™i “folosirea intenĹŁionată de către o persoană care gestionează o organizaĹŁie comercială a situaĹŁiei de serviciu ĂŽn interes material cu cauzarea de urmări grave drepturilor Č™i intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridiceâ€?.

Afacerea lui i-a ademenit pe mulĹŁi. Mai ĂŽntâi niČ™te grupări maďŹ ote au ĂŽncercat să-l deposedeze de avere. Pentru aceasta i-au aruncat grenade, l-au răpit Č™i l-au ameninĹŁat cu arma, au trecut cu camionul peste maČ™ina ĂŽn care se aa ĂŽmpreună cu soĹŁia, dar nu le-a reuČ™it să-l ĂŽnfrângă. ComuniČ™tii au fost mai isteĹŁi. ĂŽn mai puĹŁin de doi ani, i-au preluat afacerea prin intermediul justiĹŁiei, lăsându-l Č™i fără bani, Č™i fără casă, Č™i plin de datorii. Asta e istoria lui Petru CaČ™u, directorul Centrului de Instruire Profesională Č™i Reabilitare a Invalizilor (CIPRI), instituĹŁie despre care Procuratura Generală a anunĹŁat zilele trecute că ar ďŹ fost dobândită ilegal de către Fincombank, banca ĂŽn care ďŹ ul lui Vladimir Voronin este preČ™edinte al Consiliului de administrare. ĂŽn legătură cu acest caz procuratura a pornit un dosar penal ĂŽmpotriva factorilor de decizie din cadrul băncii. Fincombank respinge toate acuzaĹŁiile care i se aduc. ĂŽnďŹ inĹŁat ĂŽn 1991, CIPRI este un SRL din or. Cahul a cărui activitate de bază constă ĂŽn extragerea Č™i ĂŽmbutelierea apei minerale. “Eu am găsit această rezervaĹŁie de apă minerală Č™i, după mai multe adresări către Guvern, am primit permisiunea să construiesc Centrul. Statul nu mi-a dat niciun ban pentru construcĹŁie, doar dreptul de a folosi apa Č™i pământul, ĂŽn schimb eu mi-am asumat responsabilitatea să construiesc pe teritoriul CIPRI un azil pentru bătrâni Č™i invaliziâ€?, ne explică Petru CaČ™u, unul dintre fondatorii SRLului, care a atras investiĹŁii de peste 15 milioane de lei pentru construcĹŁia Centrului Č™i nu a dat greČ™. ĂŽn scurt timp, ĂŽntreprinderea a ĂŽnceput a aduce venituri bune. Rulajul economic al CIPRI a ajuns până la jumătate de milion de lei pe lună. “Am ĂŽnceput să exportăm apă minerală ĂŽn Turcia, Malta Č™i alte state. ClienĹŁii noČ™tri erau mulĹŁumiĹŁi de calitatea produsului Č™i măreau comenzileâ€?, aďŹ rmă CaČ™u.

TentaĹŁie pentru interlopi Succesul afacerii nu avea cum să nu-i ademenească pe cei din lumea interlopă. “Era sfârČ™itul anilor '90 când racketul ĂŽnorea ĂŽn R. Moldova. Mi s-a spus să cedez afacerea Č™i, pentru că nu am vrut să o fac cu biniČ™orul, au ĂŽncercat să mi-o ia cu răul. Mai ĂŽntâi a trecut un camion peste maČ™ina ĂŽn care mă aam ĂŽmpreună cu soĹŁia mea. Am scăpat viu ca prin minune, dar am rămas invalid. Apoi am fost răpit Č™i dus la o baltă Č™i ameninĹŁat cu arma automată să cedez complexul. ĂŽn cele din urmă, mi-au aruncat o grenadă ĂŽn clădirea pe care o construiam pe teritoriul CIPRI. Am scăpat Č™i de această dată, dar paznicul care era cu mine a muritâ€?, ĂŽČ™i aminteČ™te cu oroare bărbatul, precizând că, deČ™i după ďŹ ecare din aceste incidente se adresa poliĹŁiei, nu a fost deschis niciodată vreun dosar penal privind aceste cazuri.

Ĺži comuniĹ&#x;tilor le-a picat tronc la inimă După venirea comuniČ™tilor la putere, ameninĹŁÄƒrile maďŹ oĹŁilor au ĂŽncetat, dar CaČ™u a ĂŽnceput să ďŹ e strâmtorat de instituĹŁiile de stat. “Mi s-au creat fel de fel de probleme Č™i toate cu un singur scop, pentru a trece CIPRI spre deservirea Fincombank-uluiâ€?, susĹŁine directorul Centrului. Primul semnal a fost că banca al cărui client era de mai mulĹŁi ani CIPRI a refuzat să mai deservească ďŹ rma. Apoi primarul oraČ™ului Cahul (membru al PCRM – n.r.) a retras o parte din terenul aat ĂŽn folosinĹŁa CI-

PRI pentru rezerva primăriei Č™i a deschis o carieră ĂŽn apropierea sondei de apă minerală, carieră pe care ulterior a transformat-o ĂŽn gunoiČ™te. Tot atunci Centrul de Medicină Preventivă a refuzat să prelungească autorizaĹŁia de activitate a ďŹ rmei, iar Centrul de Combatere a Crimelor Economice Č™i CorupĹŁiei a declanČ™at un control la ĂŽntreprindere. Toate acestea se ĂŽntâmplau la sfărČ™itul anului 2004, iar ĂŽn 2005, “sfătuitâ€? de mai mulĹŁi funcĹŁionari de stat, CaČ™u a devenit client al Fincombank.

ĂŽntre ciocan Ĺ&#x;i nicovală Directorul CIPRI susĹŁine că a obĹŁinut fără nicio problemă primul credit. “SimĹŁeam că, trecând la Fincombank, am intrat ĂŽn plasa comuniČ™tilor, de aceea am decis să nu prea iau credite de la ei, chiar dacă ĂŽmi promiteau că mi le vor oferi fără mari bătăi de capâ€?, spune CaČ™u. TotuČ™i, ceea de ce se temea nu a putut evita. Centrul de Medicină Preventivă l-a anunĹŁat pe bărbat că, pentru a-i prelungi autorizaĹŁia de activitate, trebuie să schimbe liniile tehnologice pe care le folosea la ĂŽmbutelierea apei. “Am fost prins ĂŽntre ciocan Č™i nicovală, dacă nu schimbam liniile tehnologice, nu mai puteam activa, iar pentru a le schimba aveam nevoie de credit de la bancă, adică exact ceea de ce mă fereamâ€?, ne explică directorul CIPRI. Č˜i de această dată, Fincombank i-a oferit creditul fără probleme, doar că nu ĂŽntreaga sumă de care avea nevoie pentru a cumpăra linia tehnologică, ci doar o parte din bani, promiţându-i lui CaČ™u că ceilalĹŁi bani (ĂŽncă vreo 60 de mii de euro – n.r.) ĂŽi va ĂŽmprumuta când utilajul va ďŹ fabricat. “Am acceptat condiĹŁiile pentru că nu aveam ĂŽncotro, dar Č™i pentru că nu m-am gândit ce urmări ar putea aveaâ€?, ne mărturiseČ™te bărbatul. ĂŽn schimbul creditului de 220 de mii de dolari, CaČ™u a pus gaj clădirea ĂŽn care se aa linia de producere a Centrului.

VeĹ&#x;ti bune Ĺ&#x;i proaste Când echipamentul a fost fabricat, iar CaČ™u a trebuit să le plătească produ-

Banca respinge acuzaĹŁiile

OLEG, FIUL EXPREĹžEDINTELUI VORONIN, este preĹ&#x;edintele Consiliului de administrare al “Fincombankâ€? cătorilor (o companie din Polonia – n.r.) toată suma, Fincombank a refuzat să-i acorde CIPRI-ului un nou credit. Potrivit lui CaČ™u, motivul invocat de bancă a fost: “Nu respectaĹŁi graďŹ cul de achităriâ€?. “Am ĂŽncercat să obĹŁin credit de la alte bănci, dar cine ĂŽĹŁi dă bani dacă eČ™ti legat cu Fincombank?â€?, ĂŽČ™i povesteČ™te trista experienĹŁÄƒ directorul Centrului. După ce le-a explicat polonezilor care e problema, CaČ™u a reuČ™it să obĹŁină o reducere substanĹŁială de la ei Č™i, cu banii ĂŽmprumutaĹŁi de la cunoČ™tinĹŁe Č™i rude, bărbatul a cumpărat linia tehnologică care i-ar ďŹ permis să-Č™i continue afacerea. “Nu ĂŽncăpeam de bucurie când am adus acasă utilajul. Dar nu mi-a fost lungă fericirea. ĂŽn scurt timp, Fincombank-ul mi-a prezentat o ordonanĹŁÄƒ a CurĹŁii de Apel Economice prin care se decidea transmiterea ĂŽntregului complex CIPRI ĂŽn posesia bănciiâ€?, spune CaČ™u.

“JustiĹŁia e paralizatăâ€? Bărbatul a ĂŽncercat să atace cu recurs decizia judecătorească, dar a fost refuzat de judecătorul care a emis ordonanĹŁa. De aici Č™i până ĂŽn momentul ĂŽn care CaČ™u Č™i familia lui (care locuia pe teritoriul CIPRI –n.r.) au ajuns ĂŽn stradă a mai trecut puĹŁin. “Am fost scoČ™i din casă cu ce aveam pe noi. Am fost chinuiĹŁi mai ceva ca părinĹŁii noČ™tri ĂŽn '45, iar complexul a fost vândut anul acesta cu aproape un milion de euro, din care mie mi-au revenit doar 500 de mii de lei, deČ™i creditul pe care l-am contractat de la Fincombank era de doar 220 de mii de euroâ€?, spune amărât directorul CIPRI. Dezamăgit de modul ĂŽn care se face justiĹŁie ĂŽn R. Moldova, CaČ™u aďŹ rmă că aceasta nu este putredă, cum aďŹ rmă unii demnitari, ci paralizată. “Cum de a fost posibil să mi se ia tot comple-

Jurnal TV ĂŽĹŁi face curte “Jurnal TV ĂŽĹŁi face curteâ€? este o nouă campanie lansată de Jurnal TV. Pentru a ďŹ mai aproape de telespectatorii noČ™tri, reporterii Jurnal TV vor veni ĂŽn ďŹ ecare zi la tine ĂŽn curte Č™i vor relata despre problemele pe care le ai. Fii pregătit, ĂŽntr-o bună zi, te poĹŁi trezi cu echipa Jurnal TV la tine ĂŽn ogradă. Nu mai sta ĂŽn apartament, ieČ™i ĂŽn curte Č™i spune-ne ce te doare.

xul din moment ce am pus gaj doar o clădire? De ce ordonanĹŁa a fost emisă de Curtea de Apel, Č™i nu de prima instanĹŁÄƒ?â€?, se ĂŽntreabă retoric CaČ™u.

Dosar penal la procuratură AceleaČ™i ĂŽntrebări Č™i le-a adresat Č™i Procuratura Generală care a decis deschiderea unui dosar penal pe numele factorilor de decizie de la Fincombank. AceČ™tia sunt acuzaĹŁi de organul de anchetă de “dobândire ilicită a bunurilor

Fincombank, la rândul său, contestă acuzaĹŁiile care ĂŽi sunt aduse de procuratură Č™i declară că a utilizat numai proceduri prevăzute de legislaĹŁia ĂŽn vigoare ĂŽn raport cu CIRPI. Potrivit sursei, neutilizarea creditului conform destinaĹŁiei de către conducerea CIPRI SRL Č™i refuzul de a-Č™i onora obligaĹŁiile, a determinat Fincombank-ul de a se adresa ĂŽn instanĹŁa de judecată. "Procesul de achitare a datoriei Č™i realizare a patrimoniului gajat, inclusiv prin licitaĹŁii publice a fost realizat de către bancă ĂŽn conformitate cu hotărârea instanĹŁei de judecată Č™i a executorului judiciarâ€?, se arată ĂŽntr-un comunicat de presă emis de bancă. Potrivit aceleiaČ™i surse, Fincombank este nedumerită de faptul că nu a primit până la acest moment o ĂŽnČ™tiinĹŁare oďŹ cială de la Procuratura Generală despre intentarea dosarului penal. JURNAL a ĂŽncercat să contacteze conducerea ďŹ lialei din Cahul a Fincombank, dar la telefoanele de pe site-ul instituĹŁiei nu a răspuns nimeni. Mariana RAŢĂ


4 | Observator

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Cum a acaparat Oleg Voronin “Moldasig”-ul Multiplele abuzuri, comise în scopuri meschine de către reprezentanţii guvernării comuniste și acoliţii acesteia au devenit o tematică “bogată” pentru ziariștii de investigaţii. Informaţia compromiţătoare publicată în presa autohtonă era preluată de la început din surse externe și, practic, din lipsa transparenţei activităţii organelor instituţionale, aceste surse erau imposibil de verificat, ziariștii lansându-se, în majoritatea cazurilor, în presupuneri. În timp, rarele cazuri când ilegalităţile și crimele comise contra statului și cetăţenilor erau exemplificate prin documente oficiale, tăinuite cu grijă în birourile prăfuite ale puterii comuniste, s-au transformat într-un impresionant val informaţional. Ceea ce purtătorii de cuvânt și ideologii lui Vladimir Voronin numesc “provocări” și “insinuaţii” are la bază un suport probatoriu ușor de verificat, în cazul în care organele abilitate urmau să-și facă “treaba” onest și fară a privi înapoi, la posibilele repercusiuni din partea foștilor moguli “roșii”. Să se fi întâmplat ca teroarea guvernării comuniste să fi băgat spaima în mintea justiţionarilor moldoveni sau e vorba de simple cazuri de protejare a unor persoane de către cei care le acopereau ilegalităţile din partea structurilor judecătorești și de forţă de la Chișinău? Putem să ne lansăm doar în presupuneri, dar una e cert – speranţa unei bune părţi a populaţiei că fostul dictator și acoliţii săi, pasibili de ani grei de pușcărie pentru toate ororile comise în economia ţării și pentru batjocura adusă unor cetăţeni simpli, vor răspunde penal în faţa legii, devine tot mai ilară. Și totuși, această speranţă mai persistă, la fel cum există supremaţia legii în acest stat, chiar dacă, în unele cazuri, e o supremaţie ineficientă în cazul abuzurilor comise de voronini, dodoni, papuci, reșetnicovi și gurbule. În speranţa de a readuce în vizorul procurorilor abuzurile comise în perioada guvernării comuniste de către Voronin & Co, (re)lansăm un șir de investigaţii jurnalistice, menite să readucă atenţia organelor abilitate și societăţii civile asupra celor care, în mod absolut legal, ar trebui să privească lumea din dosul gratiilor penitenciarelor Ministerului Justiţiei. Și primul caz de sfidare crasă a intereselor ţării în scopuri personale este cel al întreprinderii “Moldasig” – cea mai eficientă structură economică, controlată de către stat, lider pe piaţa asigurărilor, a fost cumpărată la preţ de nimic drept urmare a unui scenariu bine pus la punct de către un grup criminal, protejat din culoarele Președinţiei. Grup care are tangenţă directă, dacă e să credem documentelor ce au parvenit la redacţie, cu fiul ex-președintelui Voronin, și asta în cazul în care mintea diabolică, ce a gândit acest scenariu, nu aparţine lui Oleg Voronin. Nu dorim să ne lansăm în speculaţii – urmează ca organele abilitate să se pronunţe asupra celor menţionate mai jos, dar vom reda cu lux de amănunte “afacerea Moldasig” și implicarea fiului lui Vladimir Voronin în preluarea și înstrăinarea celei mai profitabile afaceri din domeniul asigurărilor.

Oleg Voronin

O afacere lansată de guvernanţii PCRM şi dirijată din Preşedinţie La 27 decembrie 2002, „în scopul măririi accesului la piaţa de asigurări a întreprinderilor de stat, guvernarea comunistă fondează compania de asigurări „Moldasig” SRL. Aceasta este fondată de trei întreprinderi cu capital parţial sau integral de stat: Banca de Economii cu cota de participare de 2.040.000 de lei sau (51%), ÎS „Calea Ferată din Moldova”, cu cota de participare de un milion de lei (25%) și ÎS „Poșta Moldovei” cu cota de participare 24%. Imediat după aceea, conducerea comunistă obligă toate instituţiile de stat – și nu numai – să încheie contracte de asigurare doar cu această companie, antrenând în acest proces ministerele și administraţia publică locală. Prin implicarea directă a guvernării comuniste, pentru care legea prezintă doar o modalitate de a controla procesele economice în folos propriu și de a fabrica dosare penale oponenţilor politici, agenţii economici sunt obligaţi să rezilieze contractele cu alte companii de asigurări. Cu efortul susţinut al statului, compania „Moldasig” devine, în scurt timp, lider pe piaţa de asigurări. Conform bilanţului pe anul 2007, activele „Moldasig” constituiau 18,3 milioane de dolari, rezervele de asigurare – 12,3 milioane de dolari, volumul primelor de asigurare subscrise – 20,9

milioane de dolari, iar despăgubirile – 160 mii de dolari. În 2008, fiecare leu depus în anul 2002 de fondatori le-a adus acestora un profit net de peste 35 de lei. Oricare altă companie de asigurări putea doar să viseze la o atare rentabilitate, datorată implicării directe a statului. La prima vedere, Președinţia și Guvernul urmăreau scopul întăririi companiei “Moldasig” pe piaţa asigurărilor, deși imixtiunea guvernării comuniste cădea sub incidenţa legii ce prevede o pedeapsă grea pentru exces de putere. Cu atât mai surprinzătoare a fost decizia conducerii comuniste de a ceda în 2008 unui investitor străin “Moldasig”-ul. Așa a început istoria înstrăinării ilegale a unei companii profitabile de stat. Schemă tenebră, bine pusă la punct și protejată la cel mai înalt nivel din Președinţia Republicii Moldova. Mai târziu avea să devină clar – valoarea de piaţă a “Moldasig”, prin implicarea pârghiilor statului, era crescută vertiginos urmărind un singur scop – înstrăinarea ulterioară a acesteia și obţinerea dividendelor financiare, care urmau să fie direcţionate în conturile din străinătate ale fiului lui Voronin și ortacilor săi. Astfel, pregătind din timp terenul pentru a iniţia o afacere profitabilă, odată cu apariţia pe piaţă a „Moldasig” SRL, de la ministere către structurile din subordine au început să curgă niște recomandări-dispoziţii de a asigura toate autovehiculele, bunurile, viaţa cetăţenilor și tot ce poate fi asigurat, exclusiv la compania „Moldasig”. La indicaţiile cui se virau resursele financiare ale statului în conturile companiei

nou-create devine clar, dacă ne reamintim cine anume a condus cu o mână de fier republica în decursul a opt ani de zile. Fostul ministru de Interne, Gheorghe Papuc, partener fidel în ilegalităţile comise de către ex-președintele Voronin și îngerul păzitor al apropiaţilor fostei guvernări, lansaţi pe larg în comiterea ilegalităţilor, emite la 16 martie 2004 o dispoziţie prin care solicită instituţiilor din subordine să-și asigure toate autovehiculele din posesie la compania respectivă și să plaseze reprezentanţii „Moldasig” pe teritoriul posturilor de control ale poliţiei rutiere cu publicitatea acestei companii. Ministrul Industriei, Mihai Garștea, permiţându-și aceeași imixtiune ilegală, le sugerează agenţilor economici că serviciile „Moldasig” sunt mai avantajoase pentru beneficiari cu circa 30- 40%. La solicitarea celor ce-și pregăteau încă o schemă criminală de îmbogăţire rapidă, indicaţii similare semnează fostul premier Vasile Tarlev, Zinaida Greceanâi ș.a. „Crearea unui regim preferenţial de activitate pentru „Moldasig” era însoţită de încălcări crase ale normelor de concurenţă loială, dar și de lezarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, opinează Ion Câșlaru, director al Departamentului Marketing de la compania „ASITO”, care anterior dezvăluise în presă implicarea guvernării în creșterea rapidă a cotei de piaţă a “Moldasig”. În baza unui contract de exclusivitate, încheiat între această companie și unul dintre fondatorii săi, întreprinderea de stat „Calea Ferată a Moldovei”, ultima a început să includă automat în costul biletelor de călătorie cheltuielile de perfectare a poliţelor de asigurare ale „Moldasig” când fiecare pasager achita suplimentar la costul biletului de călătorie câte 25, 50 de lei. În timp ce, conform legislaţiei în vigoare, în cadrul asigurării obligatorii de răspundere a transportatorilor faţă de călători, fiecare călător este asigurat deja la o sumă de 10 mii de lei. Anterior, în declaraţiile sale pentru presa republicană, Valeriu Tanasiev, manager general adjunct în cadrul Companiei Internaţionale de Asigurări “ASITO” informa opinia publică că, în urma presiunilor făcute de conducerea comunistă asupra conducătorilor întreprinderilor, compania dată a pierdut în 2003–2004 circa 40 milioane de lei, prime de asigurare pe contractele de asigurare reziliate și transferate ulterior către Compania „Moldasig”. În anii următori, această cifră s-a majorat în urma implicării în acest proces a Ministerului Afacerilor Interne și Întreprinderii de Stat „Registru”, care, la rândul lor, orientau conducătorii de întreprinderi și persoanele fizice exclusiv spre această companie. Pierderi esenţiale în urma susţinerii de către conducerea comunistă a concurenţei neloiale a suportat majoritatea companiilor de asigurări, printre care „Moldova Astrovaz”, „Artas” etc. Astfel, prin implicarea directă a aparatului statului, Vladimir Voronin și Guvernul Republicii Moldova creaseră din “Moldasig” o companie de succes. Fructul fiind copt, iar conturile bancare ale companiei respective fiind doldora de bani bugetari, a urmat următoarea etapă – preluarea afacerii “Moldasig” de către familia Voronin. Achiziţionarea celei mai mari companii de pe piaţă s-a realizat nu prin cumpărarea coteipărţi de acţiuni de la foștii deţinători, dar prin majorarea capitalului social. De facto, având în vedere că fondatorii “Moldasig” SRL sunt companii de stat, a avut loc privatizarea acesteia și, respectiv, urma să fie respectată procedura prevăzută de lege. Dar în acea perioadă în Moldova legea era oarbă și mută. La 17 iunie 2008, în cadrul Adunării extraordinare a fondatorilor „Moldasig” a fost luată decizia de a include în lista fondatorilor compania „Linekers Investments Limited” din Cipru, cu un capital de 48 milioane de lei. Și – atenţie! – director și coproprietar al acestei companii este nimeni altul decât Oleg Voronin, care, peste noapte, din simplu producător al “creioanelor” contra ploșniţelor a devenit lider al mai multor


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 30 IULIE 2010

segmente de piaţă. Deja la 22 și 23 iulie 2008, “Linekers Investments Limited”, cu destinaţia majorarea capitalului social, a transferat în contul valutar al “Moldasig” suma totală de circa 4.900.000 de dolari SUA, echivalentul sumei de 48.002.731 de lei. La 25 11.2008, “Moldasig” plasează mijloacele financiare în valoare de 4.966.810 de dolari SUA în contul de depozit deschis la BC “EximbankGruppo Veneto Banca” și BC “Victoriabank”. De remarcat faptul că deși majorarea capitalului social a fost determinată de necesitatea efectuării investiţiilor de către noul asociat (“Linekers Investments Limited”) ce îl avea ca director și cofondator pe Oleg Voronin (conform procesului-verbal Nr. 25 din 11.04.2008 al Adunării extraordinare a asociaţilor SNA “Moldasig” SRL), în perioada supusă controlului compania “Linekers Investments Limited” nu a acordat investiţii pentru “Moldasig”. Mai mult, suma de circa 5 milioane dolari SUA, transferată în conturile “Moldasig”, mai târziu, prin realizarea procesului de reasigurare, revenise înapoi în posesia lui Oleg Voronin. Practic, afacerea “Moldasig” nu îl costase pe fiul ex-președintelui nimic. Prin majorarea capitalului social, compania cipriotă capătă dreptul de a deţine 80 la sută din capitalul social al SRL „Moldasig” și de a gestiona în calitate de fondator toate activele companiei. După înregistrarea acestei tranzacţii, cotele părţi ale întreprinderilor de stat fondatoare au scăzut de circa 5 ori, Banca de Economii de la 51% scade până la 10, 2 %, ÎS „Calea Ferată a Moldovei” deţine ca rezultat 5%, iar ÎS „Poșta Moldovei” - 4,8 %. În acest mod, offshore-ul lui Oleg Voronin intră în posesia “Moldasig”, cu susţinerea tacită a statului. Chiar dacă au existat voci care doreau să se pronunţe contra unei asemenea decizii criminale, acestea se auzeau doar în surdină, în bucătăriile celor care erau obligaţi de către sistemul lui Voronin să facă parte integrantă din mașinăria criminală a PCRM. Mai târziu, într-o notă informativă, serviciile speciale anunţau Președinţia Republicii Moldova că decizia adunării generale a fost luată cu ignorarea legislaţiei și în detrimentul intereselor statului. Deși reprezentanţii Băncii de Economii au votat unanim pentru aprobarea hotărârii menţionate, aceștia nu aveau acordul Ministerului Finanţelor și Agenţiei Patrimoniului Public. În mod cert, angajaţii structurilor speciale ale statului știau cine stă în spatele schemei de preluare a “Moldasig” și erau conștienţi de faptul că Voronin la Voronin nu-și scoate ochii, dar au urmat procedura legală de a informa despre fărădelegile comise de șeful statului. Nu cred că se așteptau la vreo reacţie din moment ce tatăl proteja interesele fiului. Diminuarea cotei părţi a statului s-a produs și cu concursul conducerii ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, ÎS „Poșta Moldovei”, Ministerului Transportului și Gospodăriei Drumurilor și Ministerului Dezvoltării Informaţionale. Mai târziu reprezentanţii „Moldasig” motivau că noul investitor aparţine grupului de companii „Rossgostrah”, încerând să-l pună în “umbră” pe Oleg Voronin. Însă orice decizie luată lasă și urme. Potrivit informaţiilor serviciilor operative, unul dintre fondatorii „Linkers Investments Limited” este Serghei Haceaturov, persoană juridică privată din Federaţia Rusă, deţinător al cotei de 80%. 20 la sută din „Linkers Investments Limited”, conform acelorași surse, aparţin lui Oleg Voronin. Fratele deţinătorului pachetului majoritar al „Linkers Investments Limited”, Daniil Haceaturov, este director general al companiei „Rossgostrah”. Investigaţiile operative au stabilit că „Linekers Investment Limited” este specializată în cumpărarea, deţinerea și vânzarea acţiunilor, precum și acordarea împrumuturilor. Mai târziu însă apare o procură, eliberată la 1 octombrie 2008, pe numele domnului Zaiaţ Andrei, IDNO 2000004083539, semnată din partea “Linekers Investment Limited” de către “… Directorii Dl Oleg Voronin și Dna Demetra Stavrinou”, care demonstrează prin propriile lor semnături apartenenţa la “Linekers Investment Limited”. Astfel, încercarea reprezentanţilor “Moldasig” de a ascunde identitatea noilor stăpâni s-a soldat cu insucces. De remarcat că, conform datelor oficiale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în 2008, din suma totală a încasărilor de prime de 249,8 mil. de lei aproape jumătate – 104,7 mil. de lei – a fost orientată la reasigurare. Aceasta este de două ori mai mult faţă de anul 2007. În cadrul reasigurării, o parte din prima de asigurare se transferă companiei-partener. Și aceasta presupune participarea proporţională a aces-

Observator | 5

www.jurnal.md

Afacere “a la Voronin”: cum să vinzi 80% din 50.000.000 USD contra sumei de 5 milioane USD

teia la despăgubirea cazurilor de asigurare, la producerea lor. „Secretul” constă în aceea că în rapoartele oficiale participarea reasiguratorului la despăgubire nu se specifică, aceasta fiind o schemă foarte convenabilă pentru scoaterea banilor din ţară. Cu atât mai mult, jurisdicţia offshore permite efectuarea acestor acţiuni fără niciun fel de complicaţii. Astfel devenise clar motivul implicării lui Oleg Voronin, în mod deschis, în afacerea “Moldasig” – apăruse o modalitate practic legală de a scoate din ţară sume considerabile, fără a achita nimic în bugetul ţării. Investigaţia privind ilegalitatea înstrăinării către Oleg Voronin și, ulterior, către “Rossgostrah” a activelor celei mai de succes companii din segmentul asigurărilor va urma în viitorul apropiat. Până atunci, sperăm ca Procuratura Generală să se autosesizeze pe marginea celor expuse. Prin preluarea activelor “Moldasig”, Oleg Voronin, investind mai puţin de 5 mil. de dolari SUA, a preluat o afacere ce echivala la acel moment cu 50 mil. de dolari SUA. Imperativul legii este de a-i pedepsi pe cei ce atentează la bunul public și privat, în scopuri personale. Justiţia ar trebui să demonstreze că Legea are impact asupra tuturor, fii tu fecior de simplu agricultor, fii tu fecior de președinte de ţară. Cei culpabili în schema de preluare a “Moldasig” trebuie să răspundă în faţa justiţiei, iar bunul public, dacă nu este deja prea târziu, să fie restituit statului. Citește – “fiecăruia dintre noi”.

Oleg Voronin – garant al unui împrumut dubios La 01 octombrie 2008, în orașul Nicosia, Cipru, de către directorii “Linekers Investment Limited”, Demetra Stavrinou și Oleg Voronin, care acţionau “în baza Statutului și Memorandumului”, domnului Zaiaţ Andrei, domiciliat în mun. Bălţi, i-a fost eliberată o procură, conform căreia acesta era împuternicit să procure, să vândă, să gajeze și să înstrăineze “… cota parte din capitalul statutar al …Moldasig“. Astfel, prin decizia lui Oleg Voronin, unui tânăr de doar 24 de ani i se delegase dreptul nu doar de a semna contracte în numele “Moldasig”, dar și dreptul de a înstrăina activele acestei companii! Potrivit unor surse operative, la 20 octom-

brie 2008, la doar 19 zile după ce Oleg Voronin îi oferă dreptul lui Andrei Zaiaţ de a înstrăina cota-parte de 80 la sută a “Linekers Investment Limited” în “Moldasig”, adunarea generală a „Moldasig” a decis de a lua un împrumut de 10 milioane de euro pe o perioadă de opt ani, cu o dobândă de 10 % de la un investitor din Ucraina, Serghei Traciuk. Conform prevederilor contractului, în caz de neachitare la timp urmează a fi transmise în proprietatea creditorului ucrainean cotelepărţi ale asociaţiilor și bunurilor ce aparţin „Moldasig” cu perfectarea actelor la Camera Înregistrării de Stat. Această decizie a fost luată cu participarea președintelui BC „Banca de Economii”, Grigore Gacichevici, ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, reprezentată de Valentina Potasevici, ÎS „Poșta Moldovei”, reprezentată de Vitalie Pavlov, și „Linekers Investments Limited” în persoana aceluiași Andrei Zaiaţ. La această adunare au asistat în calitate de invitaţi reprezentantul creditorului din Ucraina,Vasile Ursu, și directorul „Moldasig”, Vitalie Bodea. Ca invitat special a fost directorul și cofondatorul „Linekers Investments Limited”, Oleg Voronin (!), care urma să se asigure personal că schema de înstrăinare ilegală a “Moldasig” merge pe făgașul planificat cu câţiva ani în urmă. În urma adunării, contractul de împrumut prin gaj a fost semnat. Era 25 decembrie 2008, plină zi de Crăciun și zi de muncă pentru echipa lui Oleg Voronin. Procesul de transmitere-primire a împrumutului între Vasile Ursu și Andrei Zaiaţ a avut loc în prezenţa directorului „Linekers Investments Limited”, Oleg Voronin. Astfel, o companie cu active de circa 50 mil. de dolari SUA împrumutase de la un simplu cetăţean 10 mil. de euro, cu scopul de a-și ridica… un sediu central! Ca garant al acestui împrumut se prezentase fiul lui Vladimir Voronin, care este unul dintre puţinii care știa dacă a fost acest împrumut doar pe hârtie sau nu, și care fusese împuternicit ca împrumutul de 10 mil. de euro să fie primit în prezenţa sa personală și sub răspundere personală. De altfel, cele 10 mil. de euro, “încăpute” în mâinile lui Zaiaţ, prin realizarea aceluiași proces de reasigurare, au fost restituiţi înapoi lui Oleg Voronin. Astfel, prin documentul semnat la 25 decembrie 2008, a fost pusă ultima cărămidă în platforma înstrăinării finale a “Moldasig”.

După cum am specificat anterior, în Nicosia, Cipru, Oleg Voronin și Demetra Stavrinoiu, directorii “Linekers Investments Limited”, i-au eliberat procura generală de reprezentare lui Zaiaţ Andrei. În mod similar, la 15.10.2008, ÎS “Calea Ferată din Moldova” și “Moldasig” SRL au eliberat aceluiași Zaiaţ Andrei procuri ce confereau drepturi depline în ce privește gestionarea patrimoniului “Moldasig” SRL, fără a se limita doar la contractarea împrumutului, după cum a dispus Adunarea generală. O altă pistă pentru Procuratura Generală în elucidarea acestei escrocherii de proporţii, pusă în joc de Oleg Voronin, este și faptul că la ÎS “Poșta Moldovei” nu este în original procesul Nr. 15 al Consiliului de Administrare, prin care s-a încuviinţat adoptarea deciziilor indicate mai sus! Să fi fost falsificat acest document? O altă întrebare la care urmează să dea răspuns organele competente. Pe parcurs, ca schema de preluare a companiei să fie dusă la bun sfârșit, „Moldasig” SRL, după cum era de așteptat, nu și-a onorat obligaţiile contractuale și, ca urmare, Serghei Traciuk a înaintat o acţiune în instanţa de judecată la Judecătoria Râșcani, solicitând încasarea datoriei de 12 105 000 de euro, care, pe lângă împrumut, însumează dobânda și penalităţile. Instanţa de judecată, în persoana judecătorului Andrei Istrati, a emis o hotărâre prin care în contul datoriei se transmite cota de participare în mărime de 100% a companiei „Moldasig” lui Traciuk Serghei. Astfel, a fost pus și ultimul punct în privatizarea “Moldasig” de către Voronin. Ulterior, cu toate că cota sa era gajată, “Linekers Investments“ a vândut companiei “Rossgostrah”, Federaţia Rusă, cota sa în mărime de 80 la sută din “Moldasig” contra sumei de 60 de milioane de lei. Ca de obicei în cazurile în care era implicată camarila familiei Voronin, bunul statului a fost înstrăinat cu mult sub preţul pieţei: 80 la sută dintr-o afacere de 50 mil. dolari SUA, a fost vândută contra sumei de circa 5 mil. de dolari SUA. O “afacere” pe care nu ar fi putut-o iniţia niciun afacerist normal – să vinzi un bun la un preţ de zece ori mai mic decât preţul de piaţă este un indiciu foarte clar că ceva nu este în regulă. Să fi primit Voronin de la “Rossgostrah” o “primă financiară” pentru suportul în preluarea afacerii “Moldasig”? Vom primi oare vreodată răspuns la toate întrebările legate de “dosarul “Moldasig””?.

În loc de post-scriptum: Dacă este o simplă coincidenţă sau nu, urmează să ia decizia organele de anchetă, dar Vitalie Bodea, director „Moldasig”, era la acel moment și membru al Consiliului Băncii «Fincombank». Încă o legătură, deși indirectă, dintre Oleg Voronin și “Moldasig”. Vă amintim că și această bancă beneficiase de fluxuri financiare din haznaua statului. Din 2002, în conturile acestei bănci, protejată de către precedenta guvernare, erau transferate conturile unor mari instituţii de stat, cum ar fi „Calea Ferată”, MAI, Ministerul Finanţelor, Ministerul Apărării. Angajaţilor MAI și ai altor ministere le-au fost deschise carduri bancare la „Fincombank”, iar mulţi șefi de întreprinderi au fost „informaţi” că trecerea conturilor la această bancă ar fi o obligaţie. De altfel, și Vitalie Iurcu, ex-directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică (ANRE), deţinea concomitent poziţia de membru al Consiliului de administrare al băncii familiei prezidenţiale. Astfel, acum câţiva ani, și el a dispus transferul conturilor ANRE la „Fincombank”. Coincidenţă sau nu, dar prea multe legături evidente există între Oleg Voronin și “Moldasig”, lucru ce nu poate să nu pună în gardă organele abilitate, reieșind din multiplele dubii ce există asupra legalităţii înstrăinării “Moldasig”. Care vor fi pașii întreprinși de către Procuratura Generală, pe care o rugăm să se autosesizeze asupra conexiunii “Voronin – “Moldasig”” și asupra legalităţii comercializării companiei de asigurări ce astăzi aparţine Federaţiei Ruse, urmează să vedem. De una suntem siguri, dacă legislaţia autohtonă nu permite tragerea la răspundere penală a lui Oleg Voronin în scandalul cu cardurile sale bancare, care cade evident sub incidenţa articolului “spălare de bani”, în dosarul “Moldasig” Voronin a lăsat destule urme, care să permită justiţiei moldovenești să-și spună, în sfârșit, cuvântul. I. SÂRBU P


6 | Politică

www.jurnal.md

LUMI PARALELE

WikiLeaks susţine că a cerut ajutorul Casei Albe pentru protejarea informatorilor Fondatorul site-ului WikiLeaks.org a acuzat Casa Albă că nu a răspuns unei solicitări de ajutor pentru a evita ca postarea pe site-ul său a mii de documente militare secrete să pună în pericol informatorii, într-un interviu publicat joi de cotidianul „The Times”. Pentagonul a criticat publicarea, duminică, a acestor documente secrete de arhivă asupra războiului din Afganistan, afirmând că periclitează viaţa informatorilor afgani și ameninţă cu sabotarea eforturilor de culegere de informaţii în această ţară. Julian Assange s-a apărat, declarând pentru cotidianul britanic că a solicitat Casei Albe, săptămâna trecută, să îl ajute să „minimizeze șansele ca numele informatorilor să fie divulgate, dar că nu a primit niciun răspuns. Fondatorul WikiLeaks a declarat, săptămâna aceasta, că documentele au fost citite cu atenţie, în căutarea unor eventuale nume de informatori, și că un număr dintre ele, care conţineau asemenea nume, nu au fost publicate. Însă, „The Times” anunţa miercuri că două ore de examinare atentă a documentelor i-au permis să repereze numele a zeci de afgani, presupuși furnizori de informaţii către armata americană. Orice document care „ar pune în mod clar în pericol oameni nevinovaţi” ar putea ajunge între cele 15.000 de documente pe care site-ul a hotărât să nu le publice, a declarat fondatorul WikiLeaks. „Dacă am făcut o eroare, vom reanaliza procedurile și vom reacţiona”, a dat el asigurări. Assange și-a motivat, joi, din nou, hotărârea de a publica aceste documente. „Acest lucru nu a afectat pe nimeni, iar, în caz contrar, vom regreta profund”, a declarat el pentru „The Times”. „Acestea fiind spuse, dacă am fi fost obligaţi să alegem între publicarea tuturor documentelor sau a niciunuia dintre ele, am fi publicat toate documentele, deoarece acest lucru este important pentru istoria războiului din Afganistan”, a subliniat acesta. Site-ul WikiLeaks, fondat în 2006 și specializat în informaţii, a difuzat duminică aproximativ 92.000 de documente secrete de arhivă despre războiul din Afganistan, care fac dezvăluiri asupra victimelor civile și presupuselor legături între Pakistan și insurgenţi. (mediafax)

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Un an fără comuniști Alb și negru

cu Nicolae NEGRU La un an de la alegerile din 29 iulie, perspectiva RM nu este încă suficient de clară. Nu se poate spune cu certitudine că etapa postsovietică, „nostalgică” a fost depășită și că societatea moldovenească este hotărâtă să dea uitării trecutul, conformându-se noilor realităţi. PCRM nu se mai află la putere, ci în opoziţie, și șansele partidelor democratice sunt mai mari decât acum un an, dar cât de mari sunt acestea? Cu excepţia AMN, care dădea semne de oboseală până la 29 iulie, celelalte trei partide – PLDM, PL, PD – par astăzi mai puternice, mai sigure de sine, dar nu își vor rata ele șansele, nu vor pierde prostește ca PCRM?

AIE a rezistat În pofida unei crize economice și financiare profunde, cu toate poticnelile și neînţelegerile dintre partide, Alianţa pentru Integrare Europeană a rezistat și a demonstrat că poate guverna. Economia a început să dea semne de viaţă, creșterea preţurilor a încetinit, după ce guvernul a lăsat la o parte manierele liberale și i-a atenţionat pe oamenii de afaceri să nu-și facă de cap. Nivelul de trai a scăzut puţin, dar, cum au menţionat și reprezentanţii FMI, nu atât de mult, cum se credea la începutul anului, și cum „cobeau” liderii PCRM. Dezastrul, catastrofa cu care comuniștii îi speriau pe

alegători nu s-au produs. Așteptările sumbre ale unei mari părţi a populaţiei nu s-au adeverit. Ceea ce nu înseamnă că AIE se poate relaxa, orice handicap la acest capitol, în comparaţie cu guvernarea comunistă, poate avea repercusiuni de ordin electoral. A produs mare dezamăgire raportul privind evenimentele din 7 aprilie, dar și modul în care decurge anchetarea și tragerea la răspundere a celor vinovaţi de incendierea Parlamentului și Președinţiei, de omorârea, torturarea și maltratarea tinerilor participanţi la proteste. Rămân neîmplinite o serie de promisiuni privind demonopolizarea economiei, reforma justiţiei, a administraţiei publice, lupta cu corupţia. Însă cel mai mare eșec vizibil al AIE este, din punctul nostru de vedere, cel legat de divizarea societăţii, moștenită de la guvernarea comunistă. Ruptura se adâncește și riscă să devină una etnică, o parte din vorbitorii de limba rusă care au votat cu AIE trecând în tabăra PCRM, din motive legate de relaţiile cu Rusia.

Entuziasm în Europa Moldovenii nu pot însă să nu observe entuziasmul cu care a fost întâmpinată noua guvernare la Bruxelles și la Washington, sumele impresionante de asistenţă care au

fost anunţate și încep să vină în RM, promisiunile privind circulaţia fără vize a moldovenilor în UE. Aprecierile Europei vor conta cu siguranţă pentru cei care au ajuns la concluzia că viitorul RM este în Europa. Pe de altă parte, este la fel de evident că Moscova este supărată pe AIE și că dl Onișcenko de la Rospotrebnadzor sonorizează periodic această supărare de natură geopolitică. Ar fi greșit să se creadă că e vorba doar despre atitudinea lui Mihai Ghimpu faţă de ziua de 9 mai și 28 iunie. Orice guvern care va cere la modul serios retragerea trupelor ruse de pe teritoriul RM va avea un tratament similar. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că, din păcate, AIE, aflată sub imperiul interimatului, nu s-a condus de o strategie bine pusă la punct în relaţiile cu Rusia, improvizând din mers, sub presiunea conjuncturii. Lucrul acesta a sărit în ochi mai cu seamă în legătură cu evenimentele de la 9 mai.

Turta electorală Întreaga construcţie a Alianţei și guvernarea în consecinţă au avut de suferit din cauza divergenţelor, animozităţilor dintre partide și a lipsei unui mecanism care să asigure elaborarea unei strategii comune. Fiecare partid a început la un moment dat să tragă la propria turtă electorală. Asta nu numai din motive subiective, dar și obiective, legate de diferenţele de viziune și bază electorală. Interesul partinic a predominat de multe ori asupra interesului general al Alianţei și, prin urmare, al guvernării. Să sperăm că experienţa acestui an le va fi de folos viitoarelor guverne de alianţă, căci, în viitorul apropiat, niciun partid nu mai

poate accede de sine stătător la guvernare, chiar dacă unii dintre liderii AIE par să aibă deja ameţeli de prea multe „realizări” și „succese”. Că nu vor mai putea obţine majoritatea mandatelor în Parlament au înţeles și liderii comuniști, care au declarat zilele trecute că sunt pregătiţi să se alieze cu unele partide din cadrul AIE. E și aceasta una din consecinţele pozitive ale perioadei de după 29 iulie, când comuniștii au suferit în primul rând o înfrângere strategică, pentru că au gândit prost și au pierdut simţul realităţii, nu au sesizat la timp schimbările care se produceau în sânul societăţii. Ei puteau să rămână la putere, dacă ar fi fost mai flexibili, dacă în PCRM n-ar fi existat Voronin, care este în același chip și cimentul și distrugătorul partidului.

Azi nu-i ca ieri Pasiunile electorale nu s-au stins pentru nicio clipă pe parcursul acestui an și au reizbucnit în ultimele săptămâni cu o nouă putere, încât par a fi o repetare a celor din anul trecut. Dar nu este așa, deși, în aparenţă, lupta decisivă se dă astăzi, ca și ieri, între AIE și PCRM. Între timp, s-a modificat radical nu numai conjunctura geopolitică regională și europeană, dar și cea internă, legată, în special, de apariţia unor lideri „cu perspectivă”, și apunerea stelei lui Vladimir Voronin. A crescut și potenţialul lui Mihai Ghimpu, rămas de unul singur pe flancul drept, așa că riscăm să avem o confruntare electorală axată pe alegerea președintelui, lupta pentru mandatele parlamentare trecând pe planul doi. Aceasta însemnând și subaprecierea PCRM, cu consecinţe imprevizibile.

Scrisori din casa de nebuni

Lovitura de stat invizibilă Ieri am discutat despre "Manifestul PSD privind lovitura de stat invizibilă și pierderea statutului de independenţă de către cetăţenii Republicii Moldova." (Am scris cu litere mici ca cititorii să nu moară de frică sau viceversa.) Această veste avu efectul gazului paralizant zarinzaman. În timp ce poporul moldovenesc pluripartit muncește pe șantierele patriei remitente, inundate, o hoardă invizibilă efectuează o lovitură de stat invizibilă și pune mâna invizibilă pe puterea noastră. În aparenţă, la volanul ţărișoarei stă ghimpu și filat, da' în realitate – niște indivizi invizibili, fără poliţă de asigurare și fără declaraţii pe venit.

- Da' eu demult simţeam că peaici îmblă bărbaţi invizibili, spuse sanitara Vera. De multe ori mă gâdilă pe la spate și când mă întorc nu văd pe nimeni. - De unde știi că-s bărbaţi? – se interesă Jana Astronoama. - Nu prea cred că bărbaţii invizibili te gâdilă pe mata, spuse liceana Ala. - Și de ce mă rog, nu crezi? Cam de ce nu m-ar gâdila ei pe mine? Crezi că nu merit? – se revoltă sanitara Vera. - Pe mine de ce nu mă gâdilă? recunoscu liceana Ala. - Da' pe mine mă gâdilă! – afirmă sanitara Vera cu satisfacţie și nu fără o notă de trufie. Așa că nu te fuduli!

- Eu cred că-s șpigoni români, - spuse moș Dumitru. Au venit să facă Unirea pe nevăzute. Mâine dimineaţă ne-om trezi uniţi! - Nu vă lăsaţi, oameni buni! Eu nu sunt împotrivă să ne trezim în UE, spuse Cozonac. - Și eu nu sunt împotrivă, îl suţinu Cozonac. - Da' eu protestez, nu sunt de acord! – strigă Colesovnazadov. - Eu vreu să trăiesc în republică moldovenească independentă în URSS, ca mai înainte! Așa că trebuie să avem patriotism! - Nu vă neliniștiţi, oameni buni, eu cred că la iarnă o să-i vedem, fiindcă o să trebuiască să se îmbrace. Nu l-aţi citit pe Herbert

Wells? – întrebă Scurtoi. Venind vorba despre cititit, nebunii lăsară capetele în jos. - Înseamnă că doamna Vera este gâdilată de bărbaţi în pielea goală? - chicoti liceana Ala. - Ei și ce, spuse sanitara Vera, fără să precizeze la ce se referă. - Nu cred eu ca românii să aibă spioni invizibili. Și dacă îi au, îi au de la americani. Așa că trebuie să protestăm împotriva bazelor americane! – propuse Colesovnazadov, dar fără efect. - Noi vom protesta, dar dacă ei ne vor gâdila pe la spate? Eu nu rezist la gâdilat, - se eschivă Caltânăr, fluturându-și cravata roșie pătată cu tomate verzi. Eu una nu înţeleg: dacă spionii sunt invizibili, de unde

știm noi că ei sunt și că au luat puterea invizibil? Această întrebare îi puse la încurcătură pe nebuni. - Da' faptul că pe mine mă gâdilă pe la spate nu-i argument? - întrebă sanitara Vera, strângânduși pumnii. - Îi argument! – recunoscură nebunii unanim. Acuma stau și mă gândesc: de ce invizibilii ne gâdilă doar pe sanitara Vera și pe mine? Pe ea la spate și pe mine la spate. Poate ar trebui să mă adresez la SIS sau la Procuratură? Al vostru epihod, tracolob, tizicoglu, Ion BURAGA

Banii vorbesc $ Banii se întâlnesc € Banii se înmulţesc


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 30 IULIE 2010

Politică | 7

www.jurnal.md

Bogat și sărac

cu Petru BOGATU

Perestroika-2, o nouă şansă pentru chibiţi Acum două decenii, Perestroika lui Mihail Gorbaciov s-a dezumflat și, într-un an de zile, a dat chix. Tentativa sa de a salva URSS prin infuzie de democraţie s-a soldat cu un fiasco lamentabil. Și nu întâmplător. Orice s-ar spune, comunismul nu poate avea chip uman, ci doar dinţi stricaţi.

De la „Glasnost” la modernizare Moldovenii, ca și balticii, ucrainenii sau georgienii, au profitat de zvârcolirile disperate ale „imperiului răului” și s-au desprins de el. Acum la orizont se întrezărește o altă șansă. Dar nu pentru ruși, ci pentru chibiţii din fostele republici sovietice care urmăresc de pe tușă cu sufletul la gură jocurile marilor puteri. Moscova se vede astăzi silită să forţeze o nouă „perestroika”. Cea pe care a lansat-o Mihail Gorbaciov era supranumită „glasnost” și își propunea să descătușeze iniţiativa populară care ar fi condus la dezmorţirea economiei naţionale. Cea pe care a anunţat-o recent Dmitri Medvedev se numește în rusește „modernizaţia” și urmărește atragerea de tehnologii și investiţii occidentale care trebuie să renoveze și să eficientizeze sfera de producţie pentru a o scoate din comă și a o face funcţională. Ca și ultimul președinte al URSS, actualul lider de la Kremlin iniţiază reforme nu în dorul lelii, nu dintr-un interes sportiv, ci constrâns de starea precară a ţării. Economia reală a Rusiei la ora actuală nu este lucrativă și, ca o moară stricată, macină vânt. Cu excepţia armelor, aceasta nu produce în prezent nicio marfă mai de Doamne ajută pe care să o comercializeze cu succes pe marile pieţe internaţionale. Ca o drogată, ea devine pe zi ce trece tot mai dependentă de exporturile de gaze și petrol. Cum un necaz nu vine niciodată singur, la toate acestea se adaugă catastrofa demografică. Potrivit ultimului raport al organizaţiei americane de investigaţii Population Reference Bureau, populaţia Rusiei continuă să scadă. Și nu sunt semne că acest trend negativ ar putea fi stăvilit. Din contra. În 2025, bunăoară, din cele 142 milioane de ruși care populează astăzi ţara vor rămâne doar 133.

Şi-a pierdut puşca şi cureaua lată În aceste împrejurări, Kremlinul se vede forţat să schimbe macazul. O lasă mai moale cu retorica belicoasă la adresa Occidentului și caută să se pună bine pe lângă SUA, Germania, Franţa, alte puteri pentru a obţine credite avantajoase și a importa programe, aparataje și sisteme de operare IT fără de care Rusia riscă să rămână o Nigerie înzăpezită. Slăbiciunile inerente și ne-

voia stringentă de modernizare obligă Moscova să-și restructureze și politica sa faţă de fostele republici sovietice. E la mintea oricui că pe ruși nu-i mai ţine cureaua să declanșeze un nou război de genul celui purtat acum un an împotriva Georgiei. În plus, miza pe mișcările separatiste din noile state independente, amestecul brutal în afacerile lor interne nu-și atinge scopul scontat. Dimpotrivă, multiplică suspiciunile și neîncrederea faţă de Rusia. Deloc întâmplător, nicio ţară din CSI n-a recunoscut oficial independenţa Abhaziei și Osetiei de Sud. Într-un târziu, Putin, Medvedev, Lavrov și compania au constatat că, în spaţiul postsovietic, de ei se tem, dar nu-i iubește și nu-i respectă nimeni. După cum scria deunăzi Anders Aslund în paginile publicaţiei „The Moscow Times”, Comunitatea Statelor Independente a ajuns un obiect de batjocură. Culmea ridicolului, spune el, a fost atinsă la Chișinău, când summitul CSI a durat doar 30 de minute, dar și în acest scurt segment de timp cei șase președinţi sosiţi în capitala Republicii Moldova nu aveau nimic de spus unul altuia. Moscova, vorba poetului, și-a pierdut pușca și cureaua lată.

Şi „Perestroika-2” pică la examenul de istorie? În consecinţă. Rusia se vede nevoită să își extindă „Perestroika-2” și asupra așa-zisei străinătăţi imediate. Eșecul vechii politici de intimidare și șantaj o obligă, consideră Aslund, susţinut de alţi experţi occidentali, să renunţe la provocările ostentative de odinioară și la forţa brută în favoarea unei treptate expansiuni economice. Acest fapt permite Republicii Moldova să ia o gură de aer pentru a-și consolida independenţa și a-și urma cursul european. Mai mult decât atât. Situaţia Chișinăului este mai norocoasă decât a altor teritorii ex-sovietice. Nu are hotar comun cu Rusia, este la o distanţă naturală apreciabilă de aceasta și, totodată, se află în vecinătatea NATO și Uniunii Europene. Având în vedere interesul Washingtonului, Berlinului și al aliaţilor acestora de a se debarasa de prezenţa militară rusă la Nistru și de a proteja frontiera de est a comunităţii euroatlantice, valoarea geostrategică a Republicii Moldova în Occident crește. Astfel, noua politică a Rusiei, dictată de nevoia presantă de modernizare, se poate constitui pentru Chișinău într-o șansă extraordinară de a se emancipa, de a se elibera definitiv de influenţa abuzivă a Kremlinului, de a intra efectiv pe orbita politică și economică europeană. Asta cu atât mai mult cu cât cea de-a doua perestroikă rusă riscă să pice la examenul istoriei la fel de jalnic ca și cea dintâi.

La 20 de ani de la fondare Mobiasbancă — Groupe Société Générale oferă reduceri de 20 la sută Mobiasbancă – Groupe Société Générale împlinește 20 de ani de activitate și sărbătorește totodată trei ani de apartenenţă la Grupul bancar Société Générale. Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, Mobiasbancă a devenit una din cele mai renumite bănci în special datorită unei oferte speciale dedicată clienţilor individuali, dar și unei game largi de credite de consum. Cu prilejul împlinirii a 20 de ani banca a iniţiat mai multe acţiuni promoţionale pentru clienţii individuali. Printre acestea se numără reduceri de 20% pentru creditele de consum, precum și reduceri de 20% pentru comisionul de administrare anuală a cardurilor bancare. Acestea vor fi oferite tuturor clienţilor Mobiasbancă în perioada 5 iulie – 6 august. În proiect sunt incluse: creditul TO_TO (credit fără asigurare pentru orice necesităţi), creditul direct din magazine Credit Retail, cardurile Cirrus Maestro, MasterCard Standard și MasterCard Business. În plus, până la sfârșitul anului, Mobiasbancă își propune în fiecare lună să facă reduceri de 20% pentru diferite produse bancare. O altă noutate aniversară este că acum clienţii Mobiasbancă – Groupe Société Générale au posibilitatea de a-și programa plăţile lor pentru depozite, credite, plăţi comunale cu sume fixe din contul lor curent în beneficiul oricărui cont (deschis în Mobiasbancă) indicat de client, astfel evitând vizitele lunare la bancă. De exemplu, în cazul în care doriţi să fie transferată lunar de pe contul Dvs curent o sumă X în contul de depozit personal, banca va executa automat această operaţiune. Sergiu Statii, manager produse, Departamentul Strategie și Marketing, Secţia Piaţa persoanelor fizice Mobiasbancă: Cu ocazia împlinirii a 20 de ani, banca lansează o ofertă specială pentru persoanele fizice promovată

sub sloganul „De 20 de ani suntem alături”. Astfel, pentru persoanele ce solicită un împrumut de la bancă pe parcursul lunii curente dobânda la Creditul Retail va coborî de la 19%, până la 16,5%, cea a creditului TOTO pentru 12 luni – de la 21% până la 17,85% iar cea a creditului TO-TO pentru 25 luni – de la 22% până la 18,7%. Cei ce vor contracta creditul TO-TO duble, care oferă împrumuturi de până la 60 de mii de lei pe un termen de până la trei ani, vor plăti o rată anuală a dobânzii de 18,4% faţă de 23% de până acum. De asemenea și comisioanele pentru administrarea cardurilor bancare vor fi reduse cu 20 la sută. De la cei ce își vor deschide conturi de card pe parcursul lunii promoţionale, se vor percepe comisioane de 3,2 euro în cazul cardurilor Cirus/ Maestro (4 euro până la promoţie), 16 euro în cazul cardurilor MasterCard (20 euro până acum) și 48 euro în cazul MasterCard Business (60 euro până la promoţie. Oferta va fi valabilă pentru primul an de deţinere a cardului. Dumitru Emilian, manager produse, Departamentul Strategie și Marketing, Secţia Piaţa persoanelor fizice Mobiasbancă: De curând banca a lansat pentru clienţii săi un nou serviciu – Plăţi programate condiţionate, de care pot beneficia persoanele fizice. Cei ce vor apela la acest serviciu pot să

uite pentru o perioadă determinată de grija unor plăţi, banca asumânduși responsabilitatea să facă automat transferurile respective din contul clientului. Plăţile programate în lei pot fi făcute către orice persoană (fizică sau juridică) ce are un cont deschis în Mobiasbancă. Plăţile programate în valută pot fi setate doar între conturile aceluiași client. Clienţii trebuie să știe că au trei oportunităţi în cazul plăţilor programate. De pe contul de depozit al clientului cu o anumită periodicitate poate fi transferată către destinatar: • o sumă fixă • excedentul unui sold concret indicat de către client sau • soldul integral al contului. Ce plăţi ale clienţilor pot fi făcute de către bancă prin acest instrument? În primul rând, achitările unor sume fixe, cum ar fi plăţile către operatorii de internet sau de televiziune prin cablu sau alte plăţi fixe. Lista completă a prestatorilor de servicii, ale căror facturi pot fi achitate cu ajutorul Plăţilor programate, poate fi consultată la subdiviziunile băncii. O altă posibilitate este transferul automat de bani către orice persoană fizică (care are cont deschis în Mobiasbancă), de exemplu, din conturile părinţilor poate fi transferată periodic o sumă concretă la cardul copiilor aflaţi la studii peste hotare.


8 | Privirea Pompierii, salvarea și poliţia vor fi apelaţi la un număr unic – 112 Numerele de telefon la care sunt apelaţi pompierii, salvarea, poliţia sau angajaţii serviciului de gaze vor fi înlocuite cu unul singur – 112. Serviciul va fi gratuit și va fi introdus până la sfârșitul acestui an. „Experienţa multor state dezvoltate demonstrează că utilizarea numărului unic de apelare a serviciilor de urgenţă este binevenită și foarte comodă pentru populaţie”, a declarat ministrul Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor, Alexandru Oleinic, în cadrul prezentării „Concepţia sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112”. Proiectul face parte dintr-un plan de acţiuni al Guvernului. În cadrul programului este implicat Ministerul Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătăţii, care s-au angajat ca până la sfârșitul anului 2010 serviciul 112 să fie disponibil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. (jurnal.md)

Moldovenii îşi vor putea solicita schimbarea paşapoartelor prin poştă Autorităţile moldovenești vor aplica, începând din 29 iulie, un nou serviciu prin care urmăresc să dinamizeze procesul de schimbare a pașapoartelor. După cum anunţă Ministerul Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor, serviciul se numește „Schimbul pașaportului cetăţeanului R. Moldova prin reţeaua oficiilor poștale”. La faza iniţială, proiectul va fi lansat în zona de nord - în Florești, iar în zona de sud – la Cahul. Cetăţenii vor putea depune cerere de schimb a pașaportului la oficiile poștale. Procedura de depunere a cererii constă în completarea personală de solicitant a chestionarului în cadrul oficiului poștal pentru schimbul pașaportului și achitarea adăugătoare a taxei pentru serviciile poștale, conform tarifelor stabilite. Oficiile poștale vor expedia cererile la Centrul Resurse Informaţionale de Stat „Registru”. Pașapoartele perfectate vor fi înmânate personal titularului la prezentarea buletinului de identitate și livretului militar în oficiile de documentare a populaţiei în conformitate cu adresa indicată în buletinul de identitate. Nu vor fi acceptate cererile de schimb al pașaportului la prima documentare, la modificarea datelor personale, precum și la documentarea minorilor. (DECA-press)

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

„Jumătatea mea din „Jumătatea ta” DESTIN // Ion şi Valentina Cătană din Sărata Galbenă, Hânceşti, s-au căsătorit prin intermediul rubricii „Jumătatea ta” de la JURNAL de Chişinău Credeau că viaţa le este mai mult umbrită pentru faptul că s-au născut cu handicapuri fizice (Ion are gradul I de invaliditate, iar Valentina, gradul II). „Soarta ne-a unit prin intermediul rubricii „Jumătatea ta” de la JURNAL de Chișinău și sunt fericită că am o familie pe care mi-am dorit-o demult, mai ales că sunt mamă pentru a doua oară”, spune Valentina Cătană. „Fericirea s-a dublat atunci când am devenit tată al unui copil perfect sănătos”, zice, emoţionat la rându-i, soţul Valentinei, Ion Cătană. Viaţa lui nu a fost și nu este deloc ușoară, pentru că a trebuit mereu să lupte și să demonstreze celor ce-l înconjurau că este apt să facă multe lucruri, deși suferă de tetrapareză spastică, paralizie cerebrală. Căsătoria cu Valentina l-a făcut fericit și mai optimist, iar nașterea fiicei Laura, acum șapte luni, l-a împlinit, a mărturisit pentru JURNAL bărbatul. Am ajuns la Sărata Galbenă, Hâncești, după ce am primit un apel la redacţie făcut chiar de Ion Cătană, care ne-a spus că are o familie pe care a format-o prin intermediul rubricii „Jumătatea ta”. Ne-a ieșit în cale când a auzit la telefon că suntem în satul lui de baștină în care s-a născut și a copilărit. Cu zâmbetul pe buze și cu ochii albaștri larg deschiși, care demonstrau recunoștinţă pentru faptul că am găsit timp să-i pășim pragul casei, ne-a invitat în curte, îndemnându-ne să ne simţim comod. Discuţia a început îndată ce ne-am așezat la umbră, lângă o măsuţă. „Am îndurat multe în viaţă, dar acum sunt fericit că am o familie și un copil perfect sănătos. Destinul mi-a fost dat de la Dumnezeu și cred că întâlnirea mea cu Valentina, soţia mea, nu a fost una întâmplătoare, pentru că a început acum un deceniu”, își deapănă amintirile Ion Cătană. Aflându-se alături, cu fetiţa în braţe, nerăbdătoare, Valentina intervine: „Soarta ne-a fost hărăzită de pe când eram elevă și citeam ziarul „Luceafărul”. Ion le sugerase

CĂSĂTORIA CU VALENTINA l-a făcut fericit şi mai optimist pe Ion, iar naşterea fiicei Laura, acum şapte luni, l-a împlinit (foto: Elena Grozavu // Jurnal de Chişinău) ziariștilor de acolo să deschidă o rubrică de matrimoniale, după care își plasase o poză și un mic textuleţ despre el. Era anul 2000 și eu eram încă elevă la școală. Nici nu m-am gândit că tânărul despre care citisem atunci îmi va fi soţ”. Valentina a trecut printr-o căsătorie nereușită și are un băieţel de șapte ani. După o perioadă dificilă din viaţa sa, a decis să apeleze la rubrica „Jumătatea ta” a JURNALULUI de Chișinău, prin intermediul căreia l-a cunoscut pe Ion.

Jumătatea alungă singurătatea „JURNAL de Chișinău este ziarul meu preferat și am decis să fac și eu apel la rubrica „Jumătatea ta”, care alungă singurătatea. Am încercat doar și nu eram sigur că-mi voi găsi perechea. Am luat în glumă chiar și prima convorbire la telefon, pentru că Valentina vroia să știe ce vârstă am. Discuţiile telefonice au durat o lună de zile, timp în care am decis să locuim împreună. La început au fost reproșuri din partea rudelor, care-mi spuneau că este prea tânără, motivând că eu sunt prea bătrân pentru ea, fiind cu 14 ani mai mare. Dar Valentina este jumătatea mea din „Jumătatea ta”, s-a confesat Ion. În pofida vorbelor rudelor, Ion și Valentina au continuat să locuiască împreună și să se bucure de orice zi petrecută împreună, iar după cinci ani de trai comun, când Valentina a rămas însărcinată, au decis să meargă în faţa altarului. „Valentina a trecut multe aparate în perioada de graviditate, pentru ca să ne convingem și să dovedim

și rudelor că pruncul se va naște sănătos”, zice Ion vădit emoţionat în timp ce-și admiră fiica din braţele soţiei.

Laura, mica româncuţă Au botezat-o Laura, pentru că Valentina este o fană a regretatei interprete Laura Stoica, iar Ion o adoră pe interpreta Laura Lavric din România. „Și aici gusturile noastre au coincis. Laurita noastră este o mică româncuţă, dovada este că s-a născut pe 1 decembrie – Ziua Naţională a României”, spune cu mândrie Ion. În timp ce conversam cu soţii Cătană și o ţineam în braţe pe fiica lor, le-am spus că Laura seamănă mai mult cu Valentina. Ion a sărit ca ars: „Eu le-am demonstrat tuturor că mie îmi seamănă mai mult fiica și am să vă arăt o poză care confirmă asta”. După câteva răsfoiri prin album, ne arată o poză de-a sa din fragedă copilărie, care dovedește că Laura este leită taică-său. „Ei, ce spuneţi acum!?”, mă întreabă Ion după ce îi confirm asemănarea fetiţei sale cu micuţul din poza în alb-negru de pe timpuri.

„Aveam să mă culc pe pragul primăriei dacă nu mi-ar fi oferit ceva de lucru” „Ne iubim și ne respectăm reciproc și ambii putem să depășim obstacolele de care ne ciocnim mereu. Deși avem handicapuri fizice, am lucrat ambii pentru că indemnizaţia de invaliditate este foarte mică. Am o familie și lupt ca să avem pâine pe masă și iarna lemne de foc. Când eram singur, niciodată nu am fost la primărie să cer de lucru și să mă plâng de ceva, dar când m-am căsătorit, am mers la primarul satului, care s-a dovedit a fi un om de treabă, și i-am zis că mă culc pe pragul primăriei dacă nu-mi dă ceva de lucru ca să-mi întreţin familia”, ne mărturisește bărbatul. L-am întrebat cum lucrează. „Cu mare efort și cu multă durere fac tot ce pot. Am lucrat la construcţii și făceam orice îmi spunea șeful de șantier, atunci când se construia școala de fotbal din sat. Apoi m-am angajat în calitate de paznic, aici lucrez și în prezent”, spune Ion și nu-și poate stăpâni lacrimile ce-l podidesc. Bărbatul are o indemnizaţie

de invaliditate de 580 de lei, iar Valentina – 243 de lei. La acești bani se adaugă salariul de paznic al lui Ion, 620 de lei. I-am întrebat dacă au susţinere din partea statului și a autorităţii publice locale. „Îmi dau o dată pe an 400 de lei pentru benzină, deși știu că nu am transport, și acum ne vor da 800 de lei pentru lemne de iarnă. Dar te poţi încălzi o iarnă doar cu atâtea lemne?”, se întreabă retoric bărbatul.

Agenda cu memorii „Vara, mergem în tabere de odihnă atunci când suntem chemaţi de martorii lui Iehova. Ei niciodată nu ne impun ceva, doar ne invită și ne ajută cu ce pot. În timpul micilor vacanţe de acest gen, ţinem o agendă în care scriem memorii și eu, și Valentina. Apelăm mai des la agendă atunci când mergem la tratamente și ne despărţim pe o perioadă de timp. Scriem acolo orice durere și orice bucurie, momente importante din viaţa noastră”, ne spune cu satisfacţie Ion Cătană. Handicapul pe care îl are din naștere Ion îi cauzează disconfort și avansează dacă nu face tratamente regulate. „În acest an, voi urma un tratament serios la Spitalul de Neurologie și Neurochirurgie, pe care trebuia să-l fac cu mulţi ani în urmă, dar am tolerat. M-am decis pentru anul acesta, când voi fi și operat la coloana vertebrală”, ne spune bărbatul neputându-și stăpâni lacrimile. I-am întrebat de ce au nevoie cel mai mult. Ambii au început a plânge și ne-au spus într-un glas că de fapt se descurcă, doar că cel mai greu le vine să se deplaseze, pentru că Ion are tetrapareză spastică paralizie cerebrală, iar Valentina suferă de hemopareză pe stânga. „Merg la serviciu pe jos și am dureri mari în picioare. Soţiei mele îi vine foarte greu să se deplaseze. Am nevoie de un mijloc de transport ca să ajung mai ușor și la lotul din câmp, care este departe de casă, și la serviciu”, își povestește necazul Ion. JURNAL de Chișinău face apel către toţi cei care doresc să susţină familia Cătană în procurarea unui scuter cu patru roţi, pentru ca soţii Cătană să se poată deplasa mai ușor. Doritorii pot să doneze bani la cele două conturi deschise la BC „Victoriabank” SA, filiala nr.18, Hâncești: cont bancar în lei – 2233918572, cont bancar în euro – 2233918572. Contul este deschis pe numele lui Ion Cătană. Victoria POPA


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 30 IULIE 2010

Focus | 9

www.jurnal.md

Elita medicală a aderat la PLDM Un grup de personalităţi notorii din domeniul ocrotirii sănătăţii a aderat la Organizaţia extrateritorială a Partidului Liberal Democrat din Moldova „Pentru Independenţă și Integrare Europeană”. Declaraţia de aderare a fost semnată de academicienii: Diomid Gherman, Gheorghe Paladi și Gheorghe Ţăbârnă; doctorii habilitaţi: Victor Cojocaru, Adrian Usatâi, Valeriu Istrati, Vasile Jovmir, Marin Rotaru, Anatol Taran, Boris Gra-

naci, Andrei Badan, Mihail Borș, Dumitru Dvorniciuc și doctorandul Dorin Lîsîi. Academicianul Gheorghe Ţăbârnă a declarat că decizia de aderare a fost determinată de politica promovată de PLDM, care este una „echilibrată, obiectivă și pragmatică”. La rândul său, academicianul Diomid Gherman a apreciat prestaţia guvernului condus de Vlad Filat, președintele PLDM, inclusiv în domeniul reformării sistemului de ocrotire a sănătăţii. „Trăim într-o perioadă foar-

te importantă pentru destinul poporului nostru și noi, medicii, oamenii de știinţă din domeniu nu putem rămâne pasivi. Toţi oamenii conștienţi, intelectualitatea, în primul rând, trebuie să pună umărul la realizarea obiectivului strategic de integrare europeană a ţării noastre, obiectiv promovat corect și consecvent de PLDM”, a menţionat academicianul Gheorghe Paladi. „În opinia noastră, PLDM este partidul care își onorează promisiunile făcute în faţa electoratului”, a specificat doctorul habilitat, Adrian Usatâi. El a subliniat în acest sens primele succese înregristrate pe calea integrării europene, aplicarea prevederilor micului trafic la frontieră, demontarea sârmei ghimpate de la Prut, respectarea drepturilor omului, alegerea prin vot direct a șefului statului etc. În declaraţia de aderare, făcută publică de profesorul Valeriu Istrati, se menţionează că, aderând la PLDM, specialiștii din domeniul ocrotirii sănătăţii se vor implica plenar în lupta pentru viitorul Republicii Moldova. Serviciul de presă al PLDM PP

Angajaţii Moldtelecom donează din salariile proprii 534 mii leisinistraţilor din zonele inundate Compania Moldtelecom continuă să susţină sinistraţii din zonele afectate ale republicii. De această dată S.A. „Moldtelecom” anunţă o donaţie în bani de 534 mii lei, fonduri ce au fost colectate din reţinerile benevole din salariile angajaţilor companiei pentru luna iulie. Donaţiile angajaţilor urmează să ajungă în zonele afectate prin fondul special care a fost creat de Guvernul Republicii Moldova pentru ajutorarea sinistraţilor din anul 2010. După cum a declarat Vitalie Iurcu, director general al compani-

ei, „Moldtelecom a oferit mai multe ajutoare pentru zonele afectate de inundaţii, aceste iniţiative fiind încadrate în programul nostru de responsabilitate socială corporativă. Moldtelecom înseamnă, pe lângă servicii de telecomunicaţii avansate, apropierea de comunitate, de oameni". Tragedia prin care trec oamenii din zonele afectate de inundaţii nu poate lăsa indiferent nici un cetăţean al Moldovei. Prin urmare, și acţiunile angajaţilor Moldtelecom vin în sprijinul oamenilor ale căror case sau bunuri au fost acoperite de ape. Anterior, pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din anul curent, compania Moldtelecom a

oferit o sumă de 100 mii lei și unităţi de tehnică grea. Clienţii Moldtelecom au de asemenea posibilitatea să facă donaţii prin intermediul numerelor deschise special de către Moldtelecom în cadrul unei campanii iniţiate de Teleradio Moldova. Astfel, orice apel trimis în perioada 11 iulie – 11 august la numărul 0 900 77774 din reţeaua de telefonie fi xă și orice mesaj trimis la numărul 7474 de către abonaţii telefoniei mobile Unité și telefoniei fixe Amplus reprezintă o donaţie de 8 lei cu TVA. Serviciul de presă al S.A. „Moldtelecom”

Chișinău, 27 iulie

Surpriză de la Guvernul Filat: o nouă creştere a salariilor profesorilor După ce ani de zile s-a tot vorbit despre necesitatea majorării salariilor profesorilor, se pare că acest lucru a devenit în sfârșit realitate, fiind o preocupare permanentă a Guvernului FILAT. După preluarea puterii, Guvernul FILAT a majorat salariile profesorilor cu 24%, iar ieri a făcut un nou pas în această direcţie adoptând o hotărâre, care prevede perfecţionarea normelor salariale pentru cadrele didactice. Prim-ministrul Vlad FILAT a menţionat că, în urma măsurilor prevăzute în Programul de stabilizare și relansare economică a ţării, Guvernul a identificat posibilitatea de a revedea modul de salarizare a cadrelor didactice, în sensul asigurării unor venituri mai mari profesorilor. Dacă până în prezent, pe perioada vacanţelor, cadrele didactice primeau doar salariul de funcţie și sporul pentru vechime în muncă, începând cu 1 septembrie 2010, această categorie de salariaţi va

Str. Sarmizegetusa 48/8, mun. Chișinău, tel.: 52-74-11; 0 79 57 91 96; 0 60 03 31 18

Invită la studii elevi în clasele I - XII propunem condiţii excelente, numărul de elevi în clase nu mai mult de cincisprezece, studierea aprofundată a limbilor străine, informaticii şi opţional economia.

primi salariul mediu pe parcursul întregului an școlar, inclusiv în perioada în care elevii se află în vacanţă. Este vorba despre plata pentru gradul didactic, pentru dirigenţie, pentru controlul lucrărilor scrise și administrarea cabinetelor. Premierul a precizat că pentru implementarea acestei iniţiative se vor aloca 33 de mil. lei, cea mai mare parte dintre care (27,7 mil. de lei) vor fi pentru gradul didactic. Hotărârea de Guvern soluţionează și problema legată de salarizarea metodiștilor din cadrul instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile, aceștia fiind incluși în categoriile de salarizare 13, 14. În plus, se prevede ajustarea la prevederile legale a salarizării personalului didactic, inclusiv a instructorilor și maiștrilor-instructori. Salariul pentru personalul fără studii medii de specialitate va fi stabilit în mărime de 80% din salariul cadrelor didactice cu studiile respective, iar pentru personalul cu studii superioare incomplete – în mărime de 80% din salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii superioare. „Capacitatea financiară a Guvernului de a salariza cadrele didactice în cuantum deplin pe parcursul întregului an de studiu vine să demonstreze faptul că economia ţării revine pe o pistă ascendentă și că acţiunile întreprinse de Guvern în acest sens încep să dea roade”, a menţionat prim-ministrul Vlad FILAT. De menţionat că salariile profesorilor urmează să fie din nou majorate la 1 ianuarie și 1 septembrie 2011. Pentru ambele tranșe va fi alocată o sumă de 430 milioane de lei. Astfel, de la 1 ianuarie 2011, salariile profesorilor vor fi majorate cu 12,5%, iar de la 1 septembrie – cu alte 12,5%. În total, majorarea salariilor pentru anul 2011 este preconizată să fie de circa 25%.


10 | Observator

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Buldozerul care a demolat comunismul INTERVIU // Liderul AMN Serafim Urechean, vicepreşedinte al Parlamentului: „Referendumul este un pas crucial în soluţionarea crizei politice”. Vicepreşedintele Legislativului este ferm convins că după alegeri la guvernare va veni un reprezentant al forţelor democratice e și să mergem la alegerile anticipate parlamentare într-un bloc unic, ceea ce ne-ar permite să acumulăm mai multă încredere din partea cetățenilor R. Moldova și să avem în parlament nu mai puțin de o majoritate constituțională.

— De ce e nevoie de referendum? Suveranul va fi pentru prima dată întrebat ce dorește. Prezenţa și votul vor însemna o cotitură radicală în viitorul R. Moldova. Se va pune capăt speculațiilor care au adus prejudicii mari ţării, care au stopat procesul implementării reformelor democratice, integrării europene a Moldovei. Constantin Stere a spus că unica legitimitate asupra pământului este poporul. Venind la referendum, votând pro, oamenii vor înlătura piatra subacvatică de care s-a împiedicat pe parcursul anilor democraţia din R. Moldova, începând cu anul 2000, când Curtea Constituţională a decis că președintele va fi ales de parlament. Tot ce s-a întâmplat negativ în acești ani se datorează acelei modificări a Constituției. Pentru a nu mai avea alegeri anticipate, unica formulă de depășire a crizei politice este desfășurarea acestui referendum. Dacă nu s-ar fi mers la acest referendum și ar fi avut loc alegeri anticipate în formula precedentă, nimeni nu poate garanta că noi nu vom veni cu aceleași rezultate și iarăși nu vom putea alege președintele țării. — Ați menționat într-un interviu că nu veți pleca la odihnă pentru că vă pregătiți de referendum. Ce ați făcut și ce planificați să faceți? Lucrăm foarte intens cu organizațiile noastre teritoriale, avem aproximativ 700 de organizații primare de partid. Se lucrează foarte intensiv cu organizațiile de tineret și cele de femei, cu liderii din teritoriu și cu formatorii de opinie. În fiecare centru raional vor activa staffurile noastre pentru referendum și acum suntem în procesul formării staffului central al AMN. Zilele ce urmează vom avea o întâlnire la nivel național cu ceilalți trei lideri AIE. Vom avea un centru coordonator unic republican.

— V-ați gândit și la un candidat pentru funcţia de președinte? Noi am înaintat un candidat unic, dar nu aș vrea să anticipez lucrurile. Va veni timpul când vom pune punctele pe „i” și vom informa lumea despre deciziile luate. — Nu este exclus să fiți dvs acel candidat? Nimic nu poate fi exclus. Cu toate că noi dintotdeauna, în numele viitorului țării și în numele bunăstării acestui popor, nu am fost categorici și am cedat, așa precum am cedat și după alegerile din 29 iulie 2009. — CEC a atenţionat partidele participante la referendum să depună rapoartele financiare. Partidul dvs. de ce nu a făcut acest lucru până în prezent? Cei care au inițiat această discuție nu au niciun temei. În legislație scrie negru pe alb că, dacă nu au fost efectuate cheltuieli, nu poate fi niciun raport financiar. Lucrurile pot fi verificate. Noi într-adevăr încă nu am suportat niciun fel de cheltuieli în acest domeniu. — Citez „Organizarea referendumului este o tentativă de uzurpare a puterii de stat”. Cum credeţi, de ce PCRM și PSD boicotează referendumul? Sunt declarațiile antistataliștilor, celor care niciodată nu au perceput Republica Moldova și cetățenii ei ca pe cetățeni ai unui stat suveran și independent. Sunt niște declarații rușinoase și antidemocratice. Argu-

mente: cine dacă nu PSD în 2009 a propus să dăm Transnistria în arendă Rusiei? Consider că este echivalent cu propunerea de a-ţi da soția sau copiii în arendă cuiva. — Ce va fi după referendum? Este foarte important ca cetățenii să conștientizeze că unica forță, singurele partide care pot construi un stat de drept sunt cele din cadrul AIE. Chiar din primele luni de guvernare s-a produs o deschidere fără precedent a UE și SUA față de Moldova. Treptat, noi, cei care ne aflăm în inima Europei, ne transformăm dintr-un centru al instabilității în unul generator de stabilitate. Sunt foarte promițătoare și dialogurile cu UE la capitolul liberalizare a vizelor și semnarea acordului ca membru asociat al UE. Vedem poziționări la capitolul celei mai dureroase probleme a poporului nostru – soluționarea conflictului transnistrean – și o dinamică ce s-a produs

în formatul 5+2. Toate acestea sunt produsul AIE. — Care este rolul AMN în cadrul AIE? AMN a contribuit, în primul rând, la constituirea AIE. Când a fost creată AIE, toți liderii acesteia au vorbit despre importanța AMN și a umilei mele persoane în consolidarea forțelor democratice din RM. AMN este unicul partid care a luptat consecvent și consecutiv pentru demolarea comunismului din țară. A fost buldozerul care a curățit calea pentru venirea la guvernare a forțelor democratice. — În cadrul alianței ați ajuns la un consens privind ce veți face după referendum? Poziția Alianței Moldova Noastră rămâne aceeași. Noi pledăm pentru venirea la alegerile prezidențiale cu un candidat unic. Aceasta ar consolida spectrul democratic. La nivel de propunere

Jurnal TVrea preşedinte! Mircea Snegur, Petru Lucinschi, Vladimir Voronin și „TU”, lângă ex-președinţii R. Moldova. Jurnal TV a lansat o nouă campanie intitulată „Jurnal TVrea președinte!”. Dacă dorești să te simţi pentru câteva clipe în pielea de președinte, vino la cortul JurnalTV instalat pe bulevardul Ștefan cel Mare, în faţa Oficiului poștal nr. 12, vizavi de Primăria Chișinău. Doritorii vor avea posibilitatea să-și expună așteptările legate de viitorul conducător al ţării, dar și să pozeze alături de machetele foștilor președinţi.

Campania a fost lansată pe 28 iulie și deja putem spune că am pierdut numărul de doritori veniţi să facă o poză alături de silueta de carton a președintelui preferat sau nu prea. Majoritatea celor care au venit la cortul Jurnal TV au ales să se fotografieze lângă ex-președinţii Republicii Moldova, Mircea Snegur sau Petru Lucinschi. Vladimir Voronin nu s-a înscris în topul preferinţelor. Toţi cei care au venit la cortul Jurnal TV au spus că le-a plăcut să se simtă președinţi, dar doar pentru câteva clipe. „A fi președinte presupune o mare responsabilitate”, au opinat ei și s-au arătat foarte nemulţumiţi de realizările ex-președinţilor. Cetăţenii susţin că dacă ar fi în pielea unui șef de stat, ar încerca să rezolve, în primul rând, nevoile cetăţenilor, și apoi pe cele personale. Dacă vrei și tu să te pronunţi ce ai face dacă ai fi președinte și care sunt așteptările tale legate de viitorul conducător al ţării, ești așteptat de echipa Jurnal TV la cortul amplasat în faţa Oficiului poștal nr. 12, vizavi de Primăria Chișinău. Jurnal TVrea președinte! Surpriză! Fotografiile alături de cei trei ex-președinţi ai Republicii Moldova vor fi plasate ulterior pe site-ul www. Jurnal.md. Campania „Jurnal TVrea președinte!” se va desfășura până la 3 septembrie. Nu rata șansa de a fi măcar pentru o clipă președinte!

— Formulaţi un mesaj pentru a-i motiva pe cetățeni să participe la referendum. Un adevărat patriot al țării nu va rata această șansă de a fi prezent la urna de vot și de a spune „da” viitorului țării. Prin acest vot se va pune punct instabilității politice din țară, lucru care ne-ar aduce dividente în plan internațional. Vom insufla mai multă credibilitate potențialilor investitori, principalul obstacol din calea cărora e instabilitatea politică. Moldova își va reveni în albia sa și anume suveranul este cel care trebuie să aleagă președintele. Iar președintele ales direct de către popor va simţi o responsabilitate mai mare. Când ești ales de deputați, nu mai ești exponent al cetățenilor, ci exponentul unui grup de parlamentari. Avem nevoie de schimbări radicale. Cristina BACIU PP


Ieri, a apărut

tabloidul APROPO.

Întrebaţi în toate chioşcurile!

Programe TV

Săptămâna 2 – 8 august 2010

Luni 02.08.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 Români la capătul lumii 08.00 Desene animate 08.30 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 21 09.00 Transformarea 10.00 Verde-n faţă, ep. 6 10.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 21 11.15 Ca la carte 12.00 Concert 12.15 Zile şi nopţi 12.50 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 1 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Omenia ne scoate la liman 14.50 Pur şi simplu delicios, ep. 2 15.00 Teleshopping 15.30 Kronika 17.00 Noile Paradisuri, ep. 6 17.55 Echipa verde 18.20 Amintiri din istorie, ep. 1 18.30 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 2 19.40 Invinge apele! 19.45 Sport 20.00 Telejurnal Meteo 21.10 Serial: Extravagantul Raines, ep. 4 22.10 Serial: 30 Rock, sez. I, ep. 1 şi 2 23.00 Serial: Serviciul omoruri, ep. 2: Miros de peşte 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Verde-n faţă, ep. 6 00.20 Serial: Dr. House, sez. II., ep. 5, 6 02.00 Noile Paradisuri, ep. 6 02.45 Concert 02.55 Echipa verde 03.20 Telejurnal Meteo 04.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 21 05.05 Serial: Carabinieri, ep. 65 05.55 Amintiri din istorie, ep. 1 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 3 07.55 Invinge apele! 08.00 H... ora prichindeilor 09.00 Liber pe contrasens 10.00 Telejurnal 10.20 Film: Io no spik english 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Ferma 13.45 Teleshopping 14.30 e Forum 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 3 17.00 Serial: Poveşti din Paris 17.30 Opera prima 18.00 Jurnalul Euronews 18.10 Invinge apele! 18.20 Poveşti din sălbăticie 19.00 Serial: Starhunter, ep. 14 20.00 Serial: Fiica Elisei. Dramă, ep. 14 21.00 Arena leilor 22.00 Ora de ştiri 23.10 Replay 00.30 Serial: Atmosferă fierbinte, ep. 17 01.25 Film: Două tigroaice Acţiune 03.00 Descoperă românii 03.10 Film: Io no spik english 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Best of Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Best of Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Best of Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Jurnal Extern (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Editie Speciala 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Editie Speciala 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Editie Speciala 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Editie Speciala 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Jurnal pentu copii (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17

17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Cabinetul din Umbra 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Cabinetul din Umbra 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Editie Speciala (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea Zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Editie Speciala (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Cabinetul din Umbra (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Cabinetul din Umbra (reluare)

11.30 Iubirea face farse. divertisment 13.00 Observator 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 17.00 Bun de cinste. divertisment 17.45 Sa te prezint parintilor. romance 19.00 Observator 20.00 "Reporter" buletin informational 20.30 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 21.30 "Дитя человеческое" (США, Япония, Великобритания 2006) "Children of Men" film artistic. 23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 00.30 „Familia Bundy” (SUA 1998) „Married with Children serial. 01.15 Smart Casino. game show 02.10 “In cautarea comorii pierdute” (SUA 2003) „Lost Treasure” film artistic. 03.45 „Miami Vice” (SUA 1984) serial.

ProTV Moldova 1 6.00, 7.00, 8.00, 17.00, 23.10 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.05-17.00 Revizie tehnică. 17.10 Desene animate. Istorioare fotbalistice. 17.40 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 18.30 Tribuna participantului la referendum. 19.00 MESAGER (rus.). 19.45, 3.00 Politica în direct. Talkshow. 20.35 Povestea de seară. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.30, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 21.50 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 22.40, 23.25 Serial. POLI|IA JUDICIARĂ. 0.45 În ritm de dans. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Descoperă Moldova. 1.20 La noi în sat. 2.30 O carte pentru tine. 2.40 La datorie. 3.45 Picături de Dor. 4.40 Documentar. Maria Bieşu. O viaţă în scenă. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Serial: Noile aventuri ale lui Tequila şi Bonetti 10.45 Serial: Pistruiatul 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Serial: Zâmbete într-o pastilă, ep. 9, anul V 14.15 Serviţi, vă rog! 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3791 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Serial: Mesaje de dincolo, ep. 11, anul III 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Cartierul crimei 22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Doi bărbaţi şi jumătate, ep. 2, 3, anul VI 00.00 Serial: Dispăruţi fără urmă, ep. 11, anul VI 01.00 Film: Cartierul crimei 02.30 Ştirile Pro TV din Sport 02.45 Ştirile Pro TV 03.15 Serviţi, vă rog! 05.00 Ştirile Pro TV 05.30 România te iubesc! 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Рога и копыта: возвращение 08.05 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе. Любовь накрылась ездой 11.00 Т/с Счастливы вместе. Любовь под напряжением 11.30 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.00 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Х/ф Костер тщеславия 17.00 Х/ф Барвиха 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе. Гитарный вопрос 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Любовь не стоит ничего 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Формула игры 02.55 Дом-2. Мечты сбываются 03.50 Х/ф Два мира

2 Plus

05.00 Т/с Рублевка. Live. Кантор 05.45 Сегодня утром 07.00 Суд присяжных 08.00 Без рецепта 08.30 Чистосердечное признание 09.00 Сегодня 09.20 Профессия - репортер 09.50 Музыкальные истории 10.00 Х/ф Криминальное видео 10.50 Кулинарный поединок 11.50 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.35 Т/с Супруги 13.30 Т/с Супруги 14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Т/с Возвращение Мухтара-2 16.25 Т/с Возвращение Мухтара-2 17.20 Их нравы 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom.) 18.30 Т/с Столица греха 19.25 Т/с Столица греха 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Чета пиночетов 22.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 22.30 Сotidian (rom.) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь. Продолжение 00.15 Т/с Глухарь. Продолжение 01.00 Футбольная ночь 01.30 Сotidian (rom.) 02.00 Х/ф Вскрытие инопланетянина 03.20 Т/с Молодые и злые 04.10 Т/с Молодые и злые

08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Al şaptelea cer 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de Acasă 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate 01.30 Serial: Luna fermecată 02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

Pervîi canal 05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Раньше всех 10.00 Модный приговор 11.00 Малахов + 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 След 19.00 Давай поженимся! 19.55 Жди меня 21.00 Время 21.30 Т/с Танго с ангелом 22.30 Т/с Синдром Феникса 23.30 Мошенники 00.30 Х/ф Собственность дьявола 02.25 Х/ф Давно пора 03.00 Новости 03.05 Х/ф Давно пора

NTV-Mir 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Тест-драйв, Один день 06.50 Умные деньги 06.55 Дежурный врач 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Тест-драйв, Завтрак 07.30 Кулинарный поединок 08.30 Воскресная клипомания 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Следствие вели... 11.00 Суд присяжных 12.00 Сегодня 12.35 Самые громкие Русские сенсации 14.15 Маски-шоу 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Криминальная Россия. Сибирский потрошитель. 1 ч. 16.35 Т/с Возвращение Мухтара-2. Душевная история 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Час суда 20.20 Т/с Час Волкова. Дети войны. Карлик 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Знахарь 23.35 Х/ф Россия молодая 00.45 Д/с Засекреченная любовь. Бумеранг 01.30 Ты смешной! 02.10 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 06.00 Observator 07.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 08.00 Liber la vacanta cu Nicole si Alex. divertisment 10.00 Plasa de stele. divertisment 11.00 „Scene de casnicie”. comedie

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping

04.00 Утро России 08.05 Футболист В. Воронин. Потерять лицо 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва

10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки. Жизнь продолжается 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Т/с Точка кипения 21.55 Специальный корреспондент 23.05 Вести+ 23.25 О самом главном 00.25 Х/ф Беспредел 02.30 Честный детектив 03.00 Комната смеха

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Т/с Кадетство 09.30 Снимите это немедленно 10.30 Галилео 11.30 Истории в деталях 12.00 Иностранная кухня 12.30 Т/с Папины дочки 13.00 М/ф Росомаха и люди икс 13.30 Не может быть 14.30 Т/с 6 кадров 15.00 Одни дома 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Воронины 20.00 Т/с 6 кадров 20.30 Т/с Даешь молодежь 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель. 2 с. 23.00 Кино в деталях 00.00 Т/с Даешь молодежь 00.30 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 Mузыка на канале NIT 07.00 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (sub.rom.) 09.25 Т/с Роксолана 10.15 TV-market 10.25 Т/с Роксолана 11.15 Т/с Следопыт 13.20 TV-market 13.30 М/с Охотники на драконов 15.00 Т/с Сталин - live 16.05 Т/с Холостяки 18.00 Impact (rom.) 19.05 Т/с Кармелита (sub.rom.) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.30 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub.rom.) 21.30 Curier (rom.) 21.55 Новости бизнеса (rom.) 22.00 Т/с 43-ий номер (sub.rom.) 00.00 Curier (rom.) 00.25 Новости бизнеса (rom.) 00.35 Т/с Холостяки 02.05 Curier (rom.) 02.30 Новости бизнеса (rom.) 02.35 Т/с 43-ий номер (sub.rom.) 04.15 Curier (rom.) 04.40 Новости бизнеса (rom.) 04.45 Т/с Сталин - live 05.30 Т/с Кармелита (sub.rom.) 06.15 М/ф

Marţi 03.08.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 Români la capătul lumii 08.00 Desene animate 08.30 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 22 09.00 Transformarea 10.00 Verde-n faţă, ep. 7 10.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 22 11.15 Restaurare 12.00 Concert 12.15 Spectacolul lumii 12.50 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 2 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Omenia ne scoate la liman 14.50 Pur şi simplu delicios, ep. 2 15.00 Teleshopping

15.30 Rom european 16.00 Kronika 16.55 Noile Paradisuri, ep. 7 17.50 Reţetă pentru siluetă 18.20 Amintiri din istorie, ep. 1 18.30 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 3 19.40 Învinge apele! 19.45 Sport 20.00 Telejurnal Meteo 21.10 Telecinemateca Exodus. Partea a II-a 23.00 Serial: Serviciul omoruri, ep. 3: Mâna destinului 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Verde-n faţă, ep. 7 00.20 Serial: Dr. House, sez. II., ep. 7, 8 02.00 Revizie tehnică 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 4 07.50 Invinge apele! 08.00 Serial: Poveşti din Paris 08.30 Opera prima 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Film: Mathilde 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Popasuri folclorice 13.45 Teleshopping 14.30 Între cer şi pământ 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 4 17.00 Serial: Studio 24. Dramă 18.00 Jurnalul Euronews 18.10 Invinge apele! 18.20 Poveşti din sălbăticie 19.00 Serial: Starhunter, ep. 15 20.00 Serial: Fiica Elisei. Dramă, ep. 15 21.00 D’ale lu’ Mitică 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Drumul morţilor. Western 00.45 Motomagia 01.20 Poveşti din sălbăticie 02.00 REVIZIE TEHNICA 06.00 Poate nu ştiai 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Best of Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Best of Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Best of Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Asfalt de Moldova (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Editie Speciala 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Editie Speciala 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Editie Speciala 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Editie Speciala 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Acces interzis (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Cabinetul din Umbra 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Cabinetul din Umbra 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Editie Speciala (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea Zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Editie Speciala (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Cabinetul din Umbra (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Cabinetul din Umbra (reluare)

Moldova 1 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 23.10 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa!

8.15 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 9.00 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.50 Politica în direct. Talk-show. 10.35 Documentar. Global 3000. 11.00 Desene animate. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Film. MISTER DEEDS (SUA, 2002). 15.00 Documentar. Maria Bieşu. O viaţă în scenă. 16.10 Desene animate. Istorioare fotbalistice. 16.35 Documentar. Euromaxx. 17.10 Unda Bugiacului. 17.40 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 18.30 Tribuna participantului la referendum. 19.00 MESAGER (rus.). 19.45 Focus TV. 20.15 Picături de Dor. 20.35 Povestea de seară. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.30, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 21.50 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 22.40, 23.25 Serial. POLI|IA JUDICIARĂ. 0.45 În ritm de dans. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Vedete la bis. 2.30 Zona liberă. 3.00 Recital Viv-Ardo, quartet de coarde. 4.40 ARTelier. 5.10 Documentar. Ctitoria |igăneşti. 5.50 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Рога и копыта: возвращение 08.05 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе. Любовь под напряжением 11.00 Т/с Счастливы вместе. Поделись заначкою своей 11.30 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.00 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига. Банановый рай 15.00 Х/ф Любовь не стоит ничего 17.00 Х/ф Барвиха 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе. Байка про байкеров 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Ночная посылка 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Формула игры 02.55 Дом-2. Мечты сбываются 03.50 Х/ф Роман по переписке 05.25 Саша + Маша

2 Plus 06.00 Observator 07.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 08.00 Liber la vacanta cu Nicole si Alex. divertisment 10.00 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 11.15 „Coroana otravita” (SUA 1990) „Columbo. Uneasy Lies the Crown” film artistic. 13.00 Observator 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 16.35 Жди меня. 17.45 Sa te prezint parintilor. romance 19.00 Observator 20.00 "Reporter" buletin informational 20.30 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 21.30 "Развод" (США, Франция 2003) "Le divorce" film artistic. 23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 00.30 „Familia Bundy” (SUA 1998) „Married with Children serial.


12 | Programe TV 01.15 Smart Casino. game show 02.10 ”Tragator de elita” (SUA 2005) “The Marksman” film artistic. 03.45 „Miami Vice” (SUA 1984) serial.

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Serial: Om sărac, om bogat, ep. 59, 60 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Secrete în grădină 14.15 Serviţi, vă rog! 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3792 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Serial: Mesaje de dincolo, ep. 12, anul III 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Ostatici sub acoperire 22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Doi bărbaţi şi jumătate, ep. 4, 5 anul VI 00.00 Serial: Dispăruţi fără urmă, ep. 12, anul VI 01.00 Film: Ostatici sub acoperire 02.30 Ştirile Pro TV din Sport 02.45 Ştirile Pro TV 03.15 Serviţi, vă rog! 05.00 Ştirile Pro TV 05.30 Promotor 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.00 Т/с Рублевка. Live. После разборки 05.45 Сегодня утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание 08.30 Сotidian (rom.) 09.00 Сегодня 09.20 Профессия - репортер 09.50 Вокруг света 10.00 Х/ф Криминальное видео 10.50 Квартирный вопрос 11.50 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.35 Т/с Супруги 13.25 Т/с Супруги 14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Т/с Возвращение Мухтара-2 16.25 Т/с Возвращение Мухтара-2 17.20 Вокруг света 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom.) 18.30 Т/с Столица греха 19.25 Т/с Столица греха 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Чета пиночетов 22.30 Сotidian (rom.) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь. Продолжение 00.10 Т/с Глухарь. Продолжение 00.55 Сotidian (rom.) 01.25 Т/с Сталин. Live 02.05 Т/с Мертвые до востребования 02.45 Т/с Мертвые до востребования 03.25 Т/с Молодые и злые 04.15 Т/с Молодые и злые

18.20 След 19.00 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Танго с ангелом 22.30 Т/с Синдром Феникса 23.30 Четыре мифа о здоровом образе жизни 00.30 Х/ф Охранник Тесс 02.15 Х/ф Длинноногий папочка 03.00 Новости 03.05 Х/ф Длинноногий папочка

06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Тест-драйв, Один день 06.50 Умные деньги 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Тест-драйв, Завтрак 07.30 Квартирный вопрос 08.30 Едим дома! 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Т/с Ментовские войны-4 11.00 Суд присяжных 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Час Волкова. Дети войны. Карлик 14.30 Маски-шоу 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Криминальная Россия. Сибирский потрошитель. 2 с. 16.35 Т/с Возвращение Мухтара-2. Медвежья хватка 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Дела семейные 20.20 Т/с Час Волкова. Ручки-ножки. Суррогат 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Знахарь 23.35 Х/ф Россия молодая 00.45 Д/с Засекреченная любовь. Жажда жизни 01.30 Ты смешной! 02.10 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Звездная любовь В. Соломина 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки. Жизнь продолжается 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Т/с Точка кипения 21.55 Специальный корреспондент 23.05 Вести+ 23.25 О самом главном 00.20 Х/ф Дом, милый дом 02.20 Т/ф Долгие версты войны

Pervîi canal

06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Т/с Кадетство 09.30 Т/с Рыжая 10.30 Галилео 11.30 Истории в деталях 12.00 Иностранная кухня 12.30 Т/с Папины дочки 13.00 М/ф Росомаха и люди икс 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель. 2 с. 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Воронины 20.00 Т/с 6 кадров 20.30 Т/с Даешь молодежь 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель. 2 с. 23.00 Х/ф Беспорядок 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (sub. rom.) 09.25 Т/с Роксолана 10.15 TV-market 10.25 Т/с Роксолана 11.15 Т/с Следопыт 13.20 TV-market 13.30 М/с Охотники на драконов 15.00 Т/с Сталин - live 16.05 Т/с Холостяки 18.00 Curier (rom.) 18.05 Т/с Кармелита (sub. rom.) 19.00 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub. rom.) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.30 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub. rom.) 21.30 Curier (rom.) 21.55 Новости бизнеса (rom.) 22.00 Т/с 43-ий номер (sub. rom.)

02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Editie Speciala (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Cabinetul din Umbra (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Cabinetul din Umbra (reluare)

Moldova 1

Miercuri 04.08.10

STS

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Раньше всех 10.00 Модный приговор 11.00 Малахов + 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости

00.00 Curier (rom.) 00.25 Новости бизнеса (rom.) 00.35 Т/с Холостяки 02.05 Curier (rom.) 02.30 Новости бизнеса (rom.) 02.25 Т/с 43-ий номер (sub. rom.) 04.15 Curier (rom.) 04.40 Новости бизнеса (rom.) 05.30 Т/с Кармелита (sub. rom.) 06.15 М/ф

NTV-Mir

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate 02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

www.jurnal.md

TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 Români la capătul lumii 08.00 Desene animate 08.30 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 23 09.00 Transformarea 10.00 Verde-n faţă, ep. 8 10.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 23 11.15 Miezul zilei 12.05 Concert 12.15 Călător pe viaţă 12.50 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 3 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Omenia ne scoate la liman 14.50 Pur şi simplu delicios, ep. 2 15.00 Teleshopping 15.30 Oameni ca noi 16.00 Convieţuiri din 20.01.2010 16.55 Noile Paradisuri, ep. 8 17.50 Reţetă pentru siluetă 18.20 Amintiri din istorie, ep. 1 18.30 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 4 19.40 Învinge apele! 19.45 Sport 20.00 Telejurnal Meteo 21.10 Ediţie specială 22.10 Docu’ Miercuri SUA versus John Lennon 23.55 Prinţesele lumii, ep. 24 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Verde-n faţă, ep. 8 00.20 Serial: Dr. House, sez. II., ep. 9, 10 02.00 Noile Paradisuri, ep. 8 02.45 Concert 02.55 Reţetă pentru siluetă 03.20 Telejurnal Meteo 04.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 23 05.05 Serial: Carabinieri, ep. 66 05.55 Amintiri din istorie, ep. 1 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Cercul vieţii Dramă, ep. 5 07.50 Invinge apele! 08.00 Serial: Studio 24. Dramă 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Film: Leul negru 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Popasuri folclorice 13.45 Teleshopping 14.30 Zon@ IT 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 5 17.00 Serial: Studio 24. Dramă 18.00 Jurnalul Euronews 18.10 Invinge apele! 18.20 Poveşti din sălbăticie 19.00 Serial: Starhunter, ep. 16 20.00 Serial: Fiica Elisei 21.00 Bazar 21.30 Bugetul meu 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Reţeta iubirii 00.50 Un zâmbet pe… 4 roţi! 01.25 Film: Drumul morţilor. Western 02.55 Poate nu ştiai 03.10 Film: Leul negru 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Best of Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Best of Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Best of Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Printre Oameni (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Editie Speciala 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Editie Speciala 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Editie Speciala 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Editie Speciala 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Code Deco (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Cabinetul din Umbra 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Cabinetul din Umbra 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Editie Speciala (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea Zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2

6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 23.10 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 9.05 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.55 Documentar. Bun venit la Arts 21. 10.30 Videoteca copiilor. 11.00 Desene animate. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Respiro. Program muzical. 13.35 Film. REPERCUSIUNI (Franţa, 2007). 15.15 Vedete la bis. 16.10 Desene animate. Istorioare fotbalistice. 16.35 Cu noi la teatru. 17.10 Svitanok. 17.40 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 18.30 Tribuna participantului la referendum. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40 Documentar. Aur îmbuteliat. 20.35 Povestea de seară. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.30 Referendum pe înţelesul tuturor. 21.50 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 22.40, 23.25 Serial. POLI|IA JUDICIARĂ. 0.40 Picături de Dor. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Erudit-cafe. 2.30 Perpetuum mobile. 3.00 Ion Negură şi discipolii săi. Serată de creaţie. 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 4.40 Dor. Program muzical. 5.10 Idei, proiecte, realizări. 5.20 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Рога и копыта: возвращение 08.05 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе. Поделись заначкою своей 11.00 Т/с Счастливы вместе. Банное безумие 11.30 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.00 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига. Банановый рай 15.00 Х/ф Ночная посылка 17.00 Х/ф Барвиха 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе. Сберегательный брак 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Жизнь или что-то вроде того 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Формула игры 02.55 Дом-2. Мечты сбываются 03.50 Х/ф Что ты натворила? 05.40 Комедианты Шоу 05.50 Саша + Маша. Лучшее

2 Plus Profilaxie pina la ora 17.00 17.00 Bun de cinste. divertisment 17.45 Sa te prezint parintilor. romance 19.00 Observator 20.00 "Reporter" buletin informational 20.30 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 21.30 "Хулиганы" (США, Великобритания 2004) "Hooligans" film artistic. 23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 00.30 „Familia Bundy” (SUA 1998) „Married with Children serial. 01.00 Face the Pro. game show 02.00 Inchiderea programului, revizie tehnica

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Oglinda, partea I 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Film: Moarte în Los Angeles 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3793 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Film: Mesaje de dincolo, ep. 13, anul III 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Odiseu şi Insula Ceţurilor

22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Doi bărbaţi şi jumătate, ep. 6, 7, anul VI 00.00 Serial: Dispăruţi fără urmă, ep. 13, anul VI 01.00 Film: Odiseu şi Insula Ceţurilor 02.30 Ştirile Pro TV din Sport 02.45 Ştirile Pro TV 03.15 Serial: Om sărac, om bogat, ep. 59, 60 05.00 Ştirile Pro TV 05.30 După 20 de ani 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.00 Т/с Рублевка. Live. Подстава 05.45 Сегодня утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание 08.30 Сotidian (rom.) 09.00 Сегодня 09.20 Профессия - репортер 09.55 Х/ф Криминальное видео-2 10.45 Дачный ответ 11.50 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.35 Т/с Супруги 13.30 Т/с Супруги 14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Телешопинг 15.45 Т/с Возвращение Мухтара-2 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom.) 18.30 Т/с Столица греха 19.25 Т/с Столица греха 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Чета пиночетов 22.30 Сotidian (rom.) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь. Продолжение 00.15 Сotidian (rom.) 00.45 И смех, и слезы и любовь!. Юмористический концерт 02.10 Т/с Сталин. Live 02.55 Т/с Молодые и злые 03.40 Т/с Молодые и злые 04.25 Т/с Мертвые до востребования

VINERI, 30 IULIE 2010

09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Т/с Ментовские войны-4 11.00 Суд присяжных 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Час Волкова. Ручки-ножки. Суррогат 14.25 Маски-шоу 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 Чистосердечное признание 16.00 Криминальная Россия. Заложники черного золота. 1 с. 16.35 Т/с Возвращение Мухтара-2. Особые отношения 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Час суда 20.20 Т/с Час Волкова. Долги чести. Экстрасенс 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Знахарь 23.35 Х/ф Россия молодая 00.45 Д/с Засекреченная любовь. Русская красавица 01.30 Ты смешной! 02.10 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Третий глаз. Загадки зрения 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки. Жизнь продолжается 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Т/с Точка кипения 21.55 Специальный корреспондент 23.05 Вести+ 23.25 О самом главном 00.20 Х/ф Еще не вечер 02.20 Т/ф Долгие версты войны

Acasă STS 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate 01.30 Serial: Luna fermecată 02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

Pervîi canal 05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Раньше всех 10.00 Модный приговор 11.00 Малахов + 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 След 19.00 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Танго с ангелом 22.30 Т/с Синдром Феникса 23.30 Прости, если сможешь 00.30 Х/ф Почти знаменит 02.40 Х/ф Матч 03.00 Новости 03.05 Х/ф Матч

NTV-Mir 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Тест-драйв, Один день 06.50 Умные деньги 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Тест-драйв, Завтрак 07.30 Дачный ответ! 08.30 Русская начинка

06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Т/с Кадетство 09.30 Т/с Рыжая 10.30 Галилео 11.30 Истории в деталях 12.00 Иностранная кухня 12.30 Т/с Папины дочки 13.00 М/ф Росомаха и люди икс 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель. 2 с. 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Воронины 20.00 Т/с 6 кадров 20.30 Т/с Даешь молодежь 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель. 2 с. 23.00 Х/ф 11:11 00.45 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (sub. rom.) 09.25 Т/с Роксолана 10.15 TV-market 10.25 Т/с Роксолана 11.15 Т/с Следопыт 13.20 TV-market 13.30 М/с Охотники на драконов 15.00 Т/с Сталин - live 16.05 Т/с Холостяки 18.00 Curier (rom.) 18.05 Т/с Кармелита (sub. rom.) 19.00 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub. rom.) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.30 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub. rom.) 21.30 Curier (rom.) 21.55 Новости бизнеса (rom.) 22.00 Т/с 43-ий номер (sub. rom.) 00.00 Curier (rom.) 00.25 Новости бизнеса (rom.) 00.35 Т/с Холостяки 02.05 Curier (rom.) 02.30 Новости бизнеса (rom.) 02.35 Т/с 43-ий номер (sub. rom.) 04.15 Curier (rom.) 04.40 Новости бизнеса (rom.) 05.25 Т/с Кармелита (sub. rom.) 06.10 М/ф

JURNAL DE CHIŞINÃU 10.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 24 11.15 Generaţia contra 12.00 Concert 12.15 Spune-mi ce te doare 12.50 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 4 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Omenia ne scoate la liman 14.50 Pur şi simplu delicios, ep. 2 15.00 Teleshopping 15.30 Akzente 17.00 Noile Paradisuri, ep. 9 17.55 Prinţesele lumii, ep. 24 18.00 Tragerile Jocker, Loto 5/40, Loto 6/49 şi Noroc 18.20 Amintiri din istorie, ep. 1 18.30 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 5 19.40 Învinge apele! 19.45 Sport 20.00 Telejurnal Meteo 21.10 Arena publică 22.25 Ochiul magic 23.00 Serial: Serviciul omoruri, ep. 4 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Verde-n faţă, ep. 7 00.20 Serial: Dr. House, sez. II., ep. 11, 12 02.00 Noile Paradisuri, ep. 9 02.45 Concert 02.55 Călător pe viaţă 03.20 Telejurnal Meteo 04.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 24 05.05 Serial: Carabinieri, ep. 67 05.55 Amintiri din istorie, ep. 1 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 6 07.55 Invinge apele! 08.00 Serial: Studio 24. Dramă 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Film: Părinţi ideali 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Popasuri folclorice 13.45 Teleshopping 14.30 Chip şi asemănare 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 6 17.00 Turist pe litoral 18.00 Jurnalul Euronews 18.10 Invinge apele! 18.20 Poveşti din sălbăticie 19.00 Serial: Starhunter SF, ep. 17 20.00 Serial: Lege şi ordine, sez. 11 21.00 Imaginea succesului 21.30 Dincolo de hartă 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Plumbul din sânge: Umbre 00.45 Bugetul meu 01.20 Film: Reţeta iubirii Comedie romantică 03.00 Poate nu ştiai 03.10 Film: Părinţi ideali 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Best of Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Best of Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Best of Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Repere Ortodoxe (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Editie Speciala 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Editie Speciala 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Editie Speciala 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Editie Speciala 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Motoare (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Cabinetul din Umbra 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Cabinetul din Umbra 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Editie Speciala (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea Zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Editie Speciala (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Cabinetul din Umbra (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Cabinetul din Umbra (reluare)

Moldova 1

Joi 05.08.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 Pe drumul mătăsii 08.00 Desene animate 08.30 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 24 09.00 Transformarea 10.00 Verde-n faţă, ep. 7

6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 23.10 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 9.05 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 10.00 Referendum pe înţelesul tuturor. 10.10 Studio Art plus (rus.) 10.40 Videoteca copiilor. 11.00 Desene animate. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare).


JURNAL DE CHIŞINÃU 13.25 Film. JANE EYRE (SUA). 15.20 Evantai folcloric. 16.10 Desene animate. Istorioare fotbalistice. 16.40 Fii tînăr! 17.30 Respiro. Program muzical. 17.40 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 18.30 Tribuna participantului la referendum. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40 Documentar. Vînătoarea de vrăjitoare din Tanzania. 20.35 Povestea de seară. 20.50 Super loto 5 din 35. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.30, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 21.50 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 22.40, 2.30 Terra vita. 23.25 Film. MITTERAND LA VICHY (Franţa, 2008). 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Music Arts and Drama. 1.20 Evantai folcloric. 3.00 Ion Negură şi discipolii săi. Serată de creaţie. 4.40 Cu noi la teatru. 5.10 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Рога и копыта: возвращение 08.05 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе. Банное безумие 11.00 Т/с Счастливы вместе. Гена по прозвищу зверь 11.30 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.00 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига. Банановый рай 15.00 Х/ф Жизнь или что-то вроде того 17.00 Х/ф Барвиха 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе. Идентификация порно 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Улетный транспорт 22.30 Наша Russia 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Формула игры 02.55 Дом-2. Мечты сбываются 03.50 Х/ф Горячая жевательная резинка 05.45 Комедианты Шоу

2 Plus 06.00 Observator 07.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 08.00 Liber la vacanta cu Nicole si Alex. divertisment 10.00 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 11.15 „Un frate de nadejde” (SUA 1994) „Holy Matrimony” film artistic. 13.00 Observator 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 17.00 Bun de cinste. divertisment 17.45 Sa te prezint parintilor. romance 19.00 Observator 20.00 "Reporter" buletin informational 20.30 Iubirea face farse. divertisment 22.00 Seara târziu cu Dorin Scobioală. talk show 23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 00.30 Euforia Midnight Sun Tour (vara 2010) 01.15 Smart Casino. game show 02.10 „Razbunarea sicilianului” (Italia 1972) „Torino Nera” film artistic. 04.00 „Miami Vice” (SUA 1984) serial.

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Moarte în Los Angeles 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Film: Hoaţa 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3794 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Serial: Mesaje de dincolo, ep. 14, anul III 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Băiat de teabă 22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Doi bărbaţi şi jumătate, ep. 8, 9 anul VI 00.00 Serial: Dispăruţi fără urmă, ep. 14, anul VI 01.00 Film: Băiat de treabă 02.30 Ştirile Pro TV din Sport 02.45 Ştirile Pro TV 03.15 Ce se întâmplă, doctore? 03.45 Frumuseţe pe muchie de cuţit

VINERI, 30 IULIE 2010

Programe TV | 13

www.jurnal.md

05.00 Ştirile Pro TV 05.30 Apropo Tv 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.00 Т/с Рублевка. Live. Кольцо сжимается 05.45 Сегодня утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание в прошлой жизни 08.30 Сotidian (rom.) 09.00 Сегодня 09.20 Профессия - репортер 09.55 Х/ф Криминальное видео-2 10.55 Следствие вели... (титры) 11.50 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.35 Т/с Супруги 13.30 Т/с Супруги 14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Т/с Возвращение Мухтара-2 16.25 Т/с Возвращение Мухтара-2 17.20 Вокруг света 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom.) 18.30 Т/с Столица греха 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Чета пиночетов 22.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 22.30 Сotidian (rom.) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь. 6 с. За что? 00.15 Сotidian (rom.) 00.45 Т/с Сталин. Live 01.25 Т/с Мертвые до востребования 00.00 Т/с Мертвые до востребования 02.45 Т/с Мертвые до востребования 03.25 Т/с Молодые и злые 04.15 Т/с Молодые и злые

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate 01.30 Serial: Luna fermecată 02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

09.25 Профессия - репортер 09.55 Т/с Ментовские войны-4 11.00 Суд присяжных 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Час Волкова. Долги чести. Экстрасенс 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия. Заложники черного золота. 2 с. 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2. Собачье сердце 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Дела семейные 20.20 Т/с Час Волкова. Страховой случай. Студентка 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Знахарь 23.35 Х/ф Россия молодая 00.45 Д/с Засекреченная любовь. Отступник. Измена, которой не было 01.30 Ты смешной! 02.10 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Маршал Жуков против бандитов Одессы 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки. Жизнь продолжается 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Каменская 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Т/с Точка кипения 21.55 Специальный корреспондент 23.05 Вести+ 23.25 О самом главном 00.20 Х/ф Изыди! 02.05 Т/ф Долгие версты войны 03.30 Городок

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Т/с Кадетство 09.30 Т/с Рыжая 10.30 Галилео 11.30 Истории в деталях 12.00 Иностранная кухня 12.30 Т/с Папины дочки 13.00 М/ф Росомаха и люди икс 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель. 2 с. 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Воронины 20.00 Т/с 6 кадров 20.30 Т/с Даешь молодежь 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель. 2 с. 23.00 Х/ф Дровосек 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Pervîi canal 05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Раньше всех 10.00 Модный приговор 11.00 Малахов + 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 След 19.00 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Танго с ангелом 22.30 Т/с Синдром Феникса 23.30 Обмани меня. Новые серии 00.20 Х/ф Американский пирог: Свадьба 02.00 Х/ф Смертельное падение 03.00 Новости 03.05 Х/ф Смертельное падение

NTV-Mir 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Тест-драйв, Один день 06.50 Умные деньги 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Тест-драйв, Завтрак 07.30 НЛО. Факты и фальсификации 08.25 Под прицелом славы. Обманщики. Брэд Питт 08.30 Золотая пыль 09.00 Сегодня

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (sub. rom.) 09.25 Т/с Роксолана 10.15 TV-market 10.25 Т/с Роксолана 11.15 Т/с Следопыт 13.20 TV-market 13.30 М/с Охотники на драконов 15.00 Т/с Сталин - live 16.05 Т/с Холостяки 18.00 Curier (rom.) 18.05 Т/с Кармелита (sub. rom.) 19.00 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub. rom.) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.30 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub. rom.) 21.30 Curier (rom.) 21.55 Новости бизнеса (rom.) 22.00 Moldova intre da si nu 22.20 Т/с 43-ий номер (sub. rom.) 00.20 Curier (rom.) 00.45 Новости бизнеса (rom.) 00.55 Т/с Холостяки 02.25 Curier (rom.) 02.50 Новости бизнеса (rom.) 02.55 Т/с 43-ий номер (sub. rom.) 04.35 Curier (rom.) 05.00 Новости бизнеса (rom.) 05.05 Т/с Сталин - live 05.45 Т/с Кармелита (sub. rom.)

Vineri 06.08.10

09.00 Transformarea 10.00 Verde-n faţă, ep. 8 10.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 25 11.10 Echipa verde 11.35 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 5 12.45 Tragerea la sorţi a meciurilor din play-off UEFA Champions League 13.40 Iubiri dincolo de ecran, ep. 2 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Teleshopping 15.20 Descriptio Moldaviae - România 2008, ep. 4 15.50 Bună ca viaţa 16.20 M. A. I. aproape de tine 16.55 Noile Paradisuri 17.50 Vizor monden cu Liviu şi Ela 18.20 Amintiri din istorie, ep. 1 18.30 Serial: Cronicile frumoasei luptătoare, ep. 6 19.40 Învinge apele! 19.45 Sport 20.00 Telejurnal Meteo 21.10 Muzici şi tradiţii în Cişmigiu 23.00 Serial: CSI-Crime şi investigaţii, sez. IX, ep. 23 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Verde-n faţă, ep. 8 00.20 Serial: Dr. House, sez. II., ep. 13, 14 02.00 Noile Paradisuri 02.45 Prinţesele lumii, ep. 24 02.50 Ochiul magic 03.20 Telejurnal Meteo 04.15 Serial: Dovadă de iubire, ep. 25 05.05 Serial: Carabinieri, ep. 68 05.55 Amintiri din istorie, ep. 1 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 7 07.55 Invinge apele! 08.00 Turist pe litoral 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Film: Bulgăre de zăpadă 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Doi care doinesc 13.15 Zestrea românilor 13.45 Teleshopping 14.30 Utopia 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Cercul vieţii. Dramă, ep. 7 17.00 Puterea legii 17.30 Baschet feminin Romania Germania 19.30 Şansă şi neşansă 20.30 Pescar hoinar 21.00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 21.30 În numele victimei 22.00 Ora de ştiri 23.10 Setea Documentar 00.20 Film: Viaţă dublă. Thriller 02.05 Setea Documentar 03.10 Film: Bulgăre de zăpadă 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Best of Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Best of Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Best of Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Punct (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Editie Speciala 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Editie Speciala 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Editie Speciala 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Editie Speciala 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Cinestezia (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Cabinetul din Umbra 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Cabinetul din Umbra 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Editie Speciala (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea Zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Editie Speciala (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Cabinetul din Umbra (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Cabinetul din Umbra (reluare)

Moldova 1

TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 Pe drumul mătăsii 08.00 Desene animate 08.30 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 25

6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 23.00 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.10, 18.20, 18.55, 20.55, 21.40, 22.50 Publicitate electorală. 8.20 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 9.05 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.55, 1.15 Abraziv.

10.25 Planeta cu rouă. Spectacol al Teatrului Republican de Păpuşi “Licurici”. 11.05 Desene animate. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Film. MITTERAND LA VICHY (Franţa, 2008). 14.55 Documentar. Global 3000. 15.20 La noi în sat. 16.10 Desene animate. Istorioare fotbalistice. 16.40 Erudit-cafe. 17.30 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 18.30 Respiro. Program muzical. 19.00 MESAGER (rus.). 19.45 La izvoare. Festival-concurs naţional de artă corală. 20.30 Povestea de seară. 20.45 Joker plus. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.30, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 21.55 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 23.15 Moldovenii de pretutindeni. 23.50 Documentar. Spune-le prietenilor mei că sînt mort. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.45 Music Arts and Drama. 2.30 Versuri de Nicolae Dabija. 2.45 Descoperă Moldova. 2.50, 4.40 Să mai cînt cu drag la lume. Spectacol muzical. 5.40 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Рога и копыта: возвращение 08.05 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе. Гена по прозвищу зверь 11.00 Т/с Счастливы вместе. Букинист-рецедивист 11.30 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.00 М/с Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига. Банановый рай 15.00 Х/ф Улетный транспорт 16.30 Наша Russia 17.00 Х/ф Барвиха 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе. Гони, Гена, гони! 20.00 Д/ф Битва экстрасенсов. Мехди Ибрагини Вафа 21.00 Комеди Клаб 22.00 Comedy Woman 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Формула игры 02.55 Х/ф В джазе только девушки 05.15 Убойной ночи

TV7-NTV 05.00 Т/с Рублевка. Live. Кольцо разжимается 05.45 Сегодня утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание 08.30 Сotidian (rom.) 09.00 Сегодня 09.20 Профессия - репортер 09.50 Вокруг света 10.00 Х/ф Криминальное видео-2 11.00 Главный герой представляет: конкурентки Пугачевой. Битвы за трон королевы 11.50 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.35 Т/с Супруги 13.30 Т/с Супруги 14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Т/с Возвращение Мухтара-2 16.25 Т/с Возвращение Мухтара-2 17.20 Вокруг света 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom.) 18.30 Х/ф Семин 19.20 Т/с Семин 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Следствие вели... (титры) 22.30 Сotidian (rom.) 23.00 Х/ф Формула любви 00.00 Х/ф Назад в будущее 01.50 Сotidian (rom.) 02.15 Т/с Сталин. Live 03.05 Т/с Мертвые до востребования 03.45 Т/с Молодые и злые 04.30 Т/с Молодые и злые

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Film: Reîntâlnirea 22.30 Serial: Cuibul de vipere 00.30 Poveştiri adevărate 01.30 Film: Reîntâlnirea 03.00 Serial: Cuibul de vipere 04.45 Serial: Dragostea nu moare

Pervîi canal 2 Plus 06.00 Observator 07.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 08.00 Liber la vacanta cu Nicole si Alex. divertisment 10.00 Să te prezint părinţilor. romance 11.15 „Toate panzele sus. Misterele marilor” (Romania 1976) film artistic. 13.00 Observator 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 17.00 Bun de cinste. divertisment 17.45 Sa te prezint parintilor. romance 19.00 Observator 20.00 "Reporter" buletin informational 20.30 "Астронавт Фармер" (США 2006) "The Astronaut Farmer" film artistic. 22.30 Test de fidelitate. 00.30 „Sfarsitul aventurii” (SUA 1999) „End of the Affair” film artistic. 03.15 „Ringul mortii II. Sange si otel” (SUA 1993) „Ring of Fire II. Blood and Steel” film artistic. 04.45 “Neglijenta criminala” (SUA 1985) “Reckless Disregard” film artistic.

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Peştera monstrului sacru 3, a doua parte 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Film: Cărările destinului 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3795 17.00 Ştirile Pro TV 18.00 Serial: Mesaje de dincolo, ep. 15, anul III 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Serviţi, vă rog! 22.30 Film: Armă mortală 3 00.45 Ştirile Pro TV din Sport 01.00 Film: Cărările destinului 02.30 Film: Armă mortală 3 04.30 Serviţi, vă rog! 06.30 Ştirile Pro TV

09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Раньше всех 10.00 Модный приговор 11.00 Малахов + 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 Поле чудес 19.10 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Детектор лжи 22.30 Х/ф Сынок 01.30 Х/ф Терминал 03.30 Х/ф Поцелуй их за меня

NTV-Mir 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Тест-драйв, Один день 06.50 Умные деньги 06.55 Дежурный врач 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Тест-драйв, Завтрак 07.30 Главный герой представляет: Конкурентки Пугачевой. Битва за трон королевы 08.20 Под прицелом славы. Бесстыдники. Осборны 08.25 А. Журбин. Мелодии на память 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Т/с Ментовские войны-4 11.00 Суд присяжных 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Час Волкова. Страховой случай. Студентка 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия. Последний выстрел 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2.

Третий лишний 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Следствие вели... 19.30 Х/ф Семин 21.20 Х/ф Формула любви 00.25 Школа злословия. (заключительная) 01.10 Д/с Засекреченная любовь. Любить Яшу 01.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Мой серебряный шар. В. Павлов 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки. Жизнь продолжается 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Каменская 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Юрмала. Фестиваль 21.55 Девчата 22.50 Х/ф Третье небо 01.00 Горячая десятка 02.10 Х/ф Недотепы

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Т/с Кадетство 09.30 Т/с Рыжая 10.30 Галилео 11.30 Истории в деталях 12.00 Иностранная кухня 12.30 Т/с Папины дочки 13.00 М/ф Росомаха и люди икс 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель. 2 с. 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Воронины 20.00 Т/с 6 кадров 20.30 Т/с Даешь молодежь 21.00 Х/ф Постскриптум 23.30 Т/с Даешь молодежь 00.00 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (sub. rom.) 09.25 Т/с Роксолана 10.15 TV-market 10.25 Т/с Роксолана 11.15 Т/с Следопыт 13.20 TV-market 13.30 М/с Охотники на драконов 15.00 Т/с Сталин - live 16.00 Х/ф Два билета на дневной сеанс 18.00 Curier (rom.) 18.05 Т/с Кармелита (sub. rom.) 19.00 Т/с Нина. Расплата за любовь (sub. rom.) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Life story 21.30 Curier (rom.) 21.55 Новости бизнеса (rom.) 22.00 Х/ф За гранью (sub. rom.) 00.20 Curier (rom.) 00.45 Новости бизнеса (rom.) 00.55 Звездная ночь (rom.) 02.25 Life story 03.05 Curier (rom.) 03.30 Новости бизнеса (rom.) 03.35 Х/ф Два билета на дневной сеанс 05.10 Curier (rom.) 05.35 Новости бизнеса (rom.) 05.40 Т/с Сталин - live 06.20 Т/с Кармелита (sub. rom.)

Sâmbătă 07.08.10 TVR 1 07.00 Pro patria 07.25 Cântecul amintirii 07.55 Semne 08.25 Spectacolul lumii Italia 09.00 Arca lui Noe 09.30 Agenda Expo Shanghai 2010 09.40 Desene animate 10.35 Serial: Hannah Montana, sez. I., ep. 4, 5 11.30 Zile şi nopţi 12.00 Vezi România! 13.00 Profesioniştii... 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.20 Vedeta familiei 15.10 Circ şi Iluzionism 15.45 Gala premiilor muzicale britanice pentru muzica clasica şi film 17.00 Călător pe viaţă 17.30 Verde-n faţă, ep. 7 17.35 Teleenciclopedia Ofensiva din Ardeni Valea Traunului Cartoful Şopârlele


14 | Programe TV 18.30 Tezaur folcloric 19.40 Învinge apele! 19.45 Sport 20.00 Telejurnal Meteo 21.10 Film: Jaful secolului 22.55 Serial: Familia Simpson Două ep 23.55 Vizor monden cu Liviu şi Ela 00.25 Zile şi nopţi 00.55 Verde-n faţă, ep. 7 01.10 Documentar SUA versus John Lennon 02.50 Spectacolul lumii 03.20 Telejurnal Meteo 04.15 Cântecul amintirii 04.40 Viaţa satului 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Popasuri folclorice 08.00 ABC... De ce? 09.00 Atenţie… copii 09.35 Liber pe contrasens 10.30 Zon@ IT 11.00 Bugetul meu 11.30 Între cer şi pământ 12.00 Serial: Piatra magică, ep. 41 12.35 D’ale lu’ Mitică 13.35 Atenţie, se cântă! 15.00 Natură şi aventură 15.30 Zestrea românilor 16.00 Lumea de aproape 16.30 Imaginea succesului 17.00 Timpul chitarelor 18.00 Serial: Doctor Who, sez. 4 19.00 Cu toate pânzele sus, ep. 4 19.35 Serial: Toate pânzele sus, ep. 4. Aventuri 20.30 Lecţia de management 21.00 Serial: Călători din preistorie, sez. 2, ep. 4 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Atracţie sălbatică. Dramă 01.00 Timpul chitarelor 02.00 Lecţia de management. Documentar, ep. 5 02.30 Între cer şi pământ 03.00 Serial: Doctor Who, sez. 4 03.50 Serial: Călători din preistorie, sez. 2, ep. 4 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Editie Speciala (reluare) 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Ora de ras (reluare) 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Desteptarea de week-end 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Desteptarea de week-end 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Editie Speciala (reluare) 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Editie Speciala 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Negru si Bogatu 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Editie Speciala 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Motoare 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Printre Oameni 18.00 Jurnalul orei 18 18.30 Acces Interzis 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Jurnal de Week-end 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Punkt 22.00 Jurnalul orei 22 22.15 Jurnal sportiv 23.00 Jurnalul orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Negru si Bogatu (reluare) 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Printre Oameni (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal de Week-end (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Editie Speciala (reluare) 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Editie Speciala (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Punkt (reluare)

Moldova 1 6.00, 12.00, 15.00, 23.00 ŞTIRI. 6.10 Documentar. Omul şi fauna Africii: bunele intenţii. 7.05 Serial. COPIII NOŞTRI DRAGI (Franţa). 7.50 Cinemateca universală. 8.10, 18.45, 18.55, 19.30, 20.55, 21.40, 22.50 Publicitate electorală. 8.25 Documentar. Bun venit la Arts 21. 9.00 Magazinul copiilor. 9.30 Documentar. Philippe Noiret, gentlemanul saltimbanc. 10.30, 4.40 Portrete în timp. Nicolae Corlăteanu. 11.00, 1.10 Grigore Vieru. Poezie şi destin... 11.50 Videoteca copiilor. 12.15 Film. DESPĂR|I|I, DAR ÎMPREUNĂ (SUA). 14.00, 3.00 Templul muzicii. 15.10 ARTelier. 15.40 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 16.10 Terra vita. 16.40 Fotbal. Campionatul Naţional. Zimbru- Viitorul (Orhei). Transmisiune de la Stadionul Zimbru. 19.00 MESAGER (rus.) 19.40 Erudit-cafe.

20.20 O carte pentru tine. 20.35 Povestea de seară. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.30, 4.30 Referendum pe înţelesul tuturor. 21.50 De-ale pescarilor. Program de divertisment. 22.30, 23.15 Film. CEI 11 PRIETENI AI LUI OCEAN (SUA, 2006). 0.45 În ritm de dqans. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 2.30 Perpetuum mobile. 5.10 Idei, proiecte, realizări... 5.20 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 М/с Рога и копыта: возвращение 06.30 М/с Рога и копыта: возвращение 07.00 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.25 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.55 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 08.20 Саша+Маша 09.00 Необъяснимо, но факт 10.00 Школа ремонта - Прямые линии в простых формах 11.00 Д/ф Роковые приметы 12.00 Комеди Клаб 13.00 Ешь и худей! 13.30 Т/с Женская лига. Банановый рай 14.00 COSMOPOLITAN. Видеоверсия - Согдиана Неравные браки 15.00 Т/с Универ 15.30 Т/с Универ 16.00 Т/с Универ 16.30 Т/с Универ 17.00 Х/ф Дракула 19.30 Т/с Счастливы вместе. Толиктрудоголик 20.00 Х/ф Другой мир 22.15 Наша Russia 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Убойная лига 01.40 Секс с А. Чеховой 02.15 Дом-2. Мечты сбываются 03.10 Х/ф И пришла любовь 05.00 Убойной ночи 05.35 Комедианты Шоу 05.45 Саша + Маша. Лучшее

www.jurnal.md

09.30 Главная дорога (дайджест) 10.00 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 12.00 Сегодня 12.25 Вокруг света 12.30 Лучший город земли. Москва азартная 13.20 Х/ф Семин 14.10 Т/с Семин 15.00 Сегодня 15.20 Вторая Мировая день за днем (титры). 47 с. 15.50 Русская начинка 16.15 Т/с Преступление будет раскрыто 17.05 Т/с Преступление будет раскрыто 18.00 Сегодня 18.25 Самые громкие русские сенсации: крестная мать 19.05 Русские сенсации 20.05 Х/ф Время грехов 21.55 Х/ф Полицейская академия-5. Задание в Майами 23.35 Ты не поверишь! (дайджест) 00.05 Х/ф Инопланетянин 02.05 Их нравы 02.40 Лучший город земли. Москва азартная 03.25 Т/с Молодые и злые 04.15 Т/с Молодые и злые

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial Din culisele modei 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Serial: Al şaptelea cer 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Film: August Rush 23.00 Serial: Cuibul de vipere 00.00 Serial: Trădarea 02.00 Film: August Rush 04.00 Serial: Cuibul de vipere 04.45 Serial Din culisele modei

2 Plus Pervîi canal 07.00 Desene animate. 07.30 "Horton Hears a Who!" (SUA 2008) desene animate. 09.00 „Comoara lui Curly” (SUA 1994) “City Slickers II. The Legend of Curly’s Gold” film artistic. 11.15 “Insula delfinilor” (SUA 1964) “Island of the Blue Dolphins” film artistic. 13.00 Observator 13.15 “Maddie si David” (SUA 1985) “Moonlighting” serial. 14.00 „Brigada Diverse intra in actiune” (Romania 1970) film artistic. 16.00 Observator 16.40 „Mr. Bean” (comedie) 17.00 "Силы природы" (США 1999) "Forces of Nature" film artistic. 19.00 Observator 20.00 "Ключ от всех дверей" (США 2005) "The Skeleton Key" film artistic. 22.30 “Placinta americana. Tabara de muzica” (SUA 2005) “American Pie. Band Camp” film artistic. 00.30 „Terminalul mortii” (SUA 2002) „Terminal Invasion” film artistic. 02.30 “Placinta americana. Tabara de muzica” (SUA 2005) “American Pie. Band Camp” film artistic. 04.00 „Shaolin Kung Fu” serial. 04.45 ”101 dalmatieni” (SUA 1997) desene animate.

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Secrete în grădină 10.30 Frumuseţe pe muchie de cuţit 11.30 Serial: Noile aventuri ale lui Tequila şi Bonetti, ep. 11 13.00 Ştirile Pro TV 13.05 Promotor 13.45 Film: Prietenii copilăriei mele 15.15 Film: Prietenul meu, ghepardul 17.00 Film: Martor protejat 19.00 Ştirile Pro TV 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Serviţi, vă rog! 22.30 Film: Indiana Jones şi templul blestemat 00.45 Ştirile Pro TV din Sport 01.00 Film: Prietenii copilăriei mele 03.00 Ştirile Pro TV 04.00 Apropo Tv 05.00 Serial: Noile aventuri ale lui Tequila şi Bonetti 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.05 Т/с Рублевка. Live. По следу двойника 05.50 М/ф Люди икс: эволюция-2 06.10 М/с Люди икс: эволюция-2 06.30 Сказки Баженова 07.00 Сегодня 07.20 Вокруг света 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Смотр 08.30 Сotidian (rom.) 09.00 Сегодня 09.20 Телешопинг

06.00 Новости 06.10 Х/ф В последнюю очередь 08.00 Dimineata pe Prime 09.20 Играй, гармонь любимая! 10.00 Новости 10.10 Непутевые заметки 10.30 Смак 11.10 Моя родословная. Дарья Донцова 12.00 Новости 12.25 Песни Михаила Танича 14.15 Михаил Танич. Последнее интервью 15.20 Т/с Офицеры 18.50 Любовь на всю жизнь 19.50 Среда обитания. Сколько сока в соке? 21.00 Время 21.15 Здравствуйте, девочки! 22.35 Х/ф Служить и защищать 00.10 Футбол. Крылья Советов Локомотив 02.15 Х/ф С террасы 04.40 Т/с Спасите Грейс

NTV-Mir 07.00 Сегодня 07.20 Знают ли русские русский? 07.25 Сказки Баженова 07.55 Их нравы 08.30 Главная дорога 09.00 Сегодня 09.25 Едим дома! 10.45 Маски-шоу 11.00 Русская начинка 11.30 Т/с Поп корн-4 12.00 Сегодня 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 А. Журбин. Мелодии на память 15.00 Сегодня 15.25 Т/с Адвокат. Дело простых людей 16.25 Очная ставка 17.10 Наши 18.00 Сегодня 18.30 Самые громкие Русские сенсации: Крестная мать. Криминальные таланты 20.00 Ты не поверишь! 20.35 Т/с Возвращение Мухтара-2. Такса - друг человека. Старикиразбойники 22.25 Лучший город земли. Москва азартная 23.20 Х/ф Игра без правил 00.55 Нина Шацкая. Маэстро джаз 01.35 Победившие смерть. Заклятие старой шаманки

Rossia 04.20 Х/ф Дело N 306 06.00 Cельское утро 06.25 М/ф Исполнение желаний 07.00 Вести 07.10 Вести-Москва 07.20 М/ф Как обезьянки обедали. Кот в сапогах

07.50 Т/ф Кадеты 10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.20 Алтайский самородок. Панкратов-Черный 11.15 Комната смеха 12.15 Сто к одному 13.00 Вести 13.20 Вести-Москва 13.30 Большая семья. Ефремовы 15.20 Кто хочет стать М. Галкиным 16.20 Субботний вечер 18.10 Х/ф Террор любовью 19.00 Вести 19.25 Х/ф Террор любовью 22.35 Х/ф Плохой лейтенант 01.00 Х/ф Девушка из воды 03.10 Х/ф Ангел мести

STS 06.00 Не может быть 07.00 Галилео 08.00 Т/с 6 кадров 08.30 Городское путешествие 09.30 Услышь меня 10.00 Истории в деталях 10.30 Т/с 6 кадров 11.00 Снимите это немедленно 12.00 Одни дома 12.30 Галилео 13.00 Хочу верить 13.30 Т/с 6 кадров 14.30 Хорошие шутки 16.30 Т/с 6 кадров 17.00 Х/ф Постскриптум 19.30 Т/с Папины дочки 21.00 Х/ф Морское приключение 22.40 Т/с 6 кадров 23.05 Слава богу, ты пришел! 00.20 Хорошие шутки 02.00 Рингтон чарт 03.00 Музыка 05.00 Рингтон чарт

Nit-digest 07.00 М/ф Том и Джерри 07.30 Curier (rom.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Х/ф Операция Ы (sub.rom.) 09.45 Vocea poporului (rom.) 10.40 Х/ф Удивительное путешествие Мэри Брайант 14.10 Клуб юмора 15.00 Альтернатива 16.00 Х/ф Пираты Карибского моря (sub.rom.) 18.35 Будьте здоровы 19.00 Клуб юмора 19.25 Guta show (rom.) 20.00 Резонанс 21.00 Х/ф Пираты Карибского моря 2 (sub.rom.) 23.50 Киномания Размышление 01.40 Vocea poporului (rom.) 02.25 Guta show (rom.) 02.55 Х/ф Защита (sub.rom.) 06.00 М/ф

Duminică 08.08.10 TVR 1 07.10 Universul credinţei 09.00 Ca la carte 09.55 Desene animate 10.50 Spune-mi ce te doare 11.30 Viaţa satului 13.00 Serial: Zbor peste inimi 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.20 Descoperă Europa ta! 14.45 Filmoteca veseliei 15.15 Film: Pierre şi Jean 16.55 Verde-n faţă, ep. 8 17.40 Vârsta de aur a comediei 18.10 Muzică şi stele 19.25 Tragerile Jocker, Loto 5/40, Loto 6/49 şi Noroc 19.40 Învinge apele! 19.45 Sport 20.00 Telejurnal Omologarea tragerilor Jocker, Loto 5/40, Loto 6/49 şi NorocMeteo 21.10 Film: Vânătoare fatală 23.00 Serial: Agenţia PSYCH 23.55 Dănutz SRL 00.55 Verde-n faţă, ep. 8 01.10 Dănutz SRL 02.15 Descoperă Europa ta!, ep. 3 02.45 Filmoteca veseliei 03.10 Sport la minut, ep. 2 03.20 Telejurnal Meteo 04.15 Universul credinţei 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Popasuri folclorice 08.00 Natură şi aventură 08.30 Dincolo de hartă 09.00 Motomagia 09.30 Un zâmbet pe… 4 roţi! 10.00 Ferma 11.00 Doi care doinesc 11.30 Pescar hoinar 12.00 Serial: Piatra magică, ep. 42 12.35 H... ora prichindeilor 13.35 Film: Micul Tate Dramă 15.20 Poate nu ştiai 15.30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver, ep. 32 16.00 Atlas 16.30 Chip şi asemănare Poetul iconar 17.00 Muzică şi muzichie 18.00 Serial: Doctor Who, sez. 4 19.00 Campionii 19.30 Videoterapia 20.30 ConturRo

21.00 Serial: Călători din preistorie, sez. 2, ep. 5. Aventuri, SF 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Moonstruck. Comedie 01.00 Poate nu ştiai 01.15 Film: Atracţie sălbatică 03.00 Serial: Doctor Who, ep. 4 03.50 Serial: Călători din preistorie, sez. 2, ep. 3 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

VINERI, 30 IULIE 2010

20.00 Х/ф Другой мир 2: Эволюция 21.55 Наша Russia 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Comedy Woman 01.25 Секс с А. Чеховой 02.00 Дом-2. Мечты сбываются 02.55 Х/ф Укради мое сердце 04.40 Убойной ночи 05.15 Убойной ночи 05.50 Саша + Маша. Лучшее

2 Plus JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Editie Speciala (reluare) 08.00 Jurnalul orei 8 08.10 SfÂnta Liturghie 09.15 Desteptarea de week-end 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Desteptarea de week-end 11.00 Jurnalul orei 11 11.30 Jurnal pentru copii 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Jurnal extern 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Repere ortodoxe 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Editie Speciala 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Code Deco 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Asfalt de Moldova 18.00 Jurnalul orei 18 18.30 Cinestezia 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Jurnal de Week-end 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.15 Ora de ras 22.00 Jurnalul orei 22 22.15 Jurnal sportiv 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Ora de ras (reluare) 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Jurnal Extern (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal de Week-end (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Editie Speciala (reluare) 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Repere ortodoxe (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Asfalt de Moldova (reluare)

Moldova 1 6.00, 15.00, 23.00 ŞTIRI. 6.10 Documentar. Omul şi fauna Africii: comori şi pofte nemăsurate. 7.05 Serial. COPIII NOŞTRI DRAGI (Franţa). 7.50 Respiro. Versuri. 8.10, 18.20, 18.55, 19.30, 20.55, 21.30 Publicitate electorală. 8.20 Documentar. Euromaxx. 8.45 Locuinţa mea. 9.20 Referendum pe înţelesul tuturor. 9.30 Portrete în timp. Victor Ştefaniuc. 10.00 Ring Star. Concurs muzical. 11.10 La datorie. 11.30 Ghidul sănătăţii tale. 12.00 NOVOSTI. 12.15 La noi în sat. 13.00, 3.00 Mai în glumă, mai în serios. 14.00 Documentar. Philippe Noiret, gentlemanul saltimbanc. 15.10 Cu noi la teatru. 15.40 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 16.00 Film. CEI 11 PRIETENI AI LUI OCEAN (SUA, 2006). 18.00 Desene animate. Micul vampir. 18.30 Cinemateca universală. 19.00 MESAGER (rus.) 19.40 Vedete la bis! 20.25 O carte pentru tine. 20.35 Povestea de seară. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Fii tînăr! 22.30, 23.15 Film. CEI 12 PRIETENI AI LUI OCEAN (SUA). 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.25 Moldovenii de pretutindeni. 2.30 Focus TV. 4.30 Templul Euterpei. 5.10 Festivalul Regina Vioară. Selecţiuni. 5.40 Calendarul zilei. Horoscop.

07.00 Desene animate. 07.30 "Up" (SUA 2009) desene animate. 09.00 „Buletin de Bucuresti” (Romania 1982) film artistic. 11.00 „Brigada Diverse intra in actiune” (Romania 1970) film artistic. 13.00 Observator 13.15 “Maddie si David” (SUA 1985) “Moonlighting” serial. 14.00 „Antiglont” (SUA 1996) „Bulletproof” film artistic. 16.00 Observator 16.30 Şi milionarii plâng. divertisment 17.45 Să te prezint părinţilor. romance 19.00 Observator 20.00 "Красота по-американски" (США 1999) "American Beauty" film artistic. 22.30 Test de fidelitate. 00.00 „Scene de casnicie”. comedie 01.00 Euforia Midnight Sun Tour (vara 2010) 01.45 “Asasin in uniforma” (SUA 2005) “Officer Down” film artistic. 03.30 „Irezistibila” (SUA 1999) „Simply Irresistble” film artistic.

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Prietenul meu, ghepardul 12.00 Serial: Noile aventuri ale lui Tequila şi Bonetti, ep. 12 13.00 Ştirile Pro TV 13.05 Serial: Pistruiatul, ep. 3, 4 14.30 Film: Martor protejat 16.30 Film: Indiana Jones şi templul blestemat 19.00 Ştirile Pro TV 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Să moară Romeo 23.00 Film: Omul de răchită 01.00 Ştirile Pro TV din Sport 01.15 Film: Să moară Romeo 03.15 Film: Omul de răchită 05.00 Ce se întâmplă, doctore? 05.30 România, te iubesc! 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.05 Т/с Рублевка. Live. Снайпер 05.50 М/ф Люди икс: эволюция-3 06.10 М/с Люди икс: эволюция-3 06.30 Дикий мир 07.00 Сегодня 07.20 Русское лото 07.50 Их нравы 08.25 Едим дома! 09.00 Сегодня 09.20 Первая передача 09.50 В августе 2008-го 10.40 Дачный ответ 11.45 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.25 Просто вкусно 12.45 Х/ф Стамбульский транзит 14.15 Своя игра 15.00 Сегодня 15.20 Вторая Мировая день за днем (титры). 48 с. 15.50 Воскресная клипомания 16.15 Т/с Преступление будет раскрыто 17.05 Т/с Преступление будет раскрыто 17.55 Вокруг света 18.00 Сегодня 18.25 Чистосердечное признание 19.00, 19.55, 20.55, 22.00 Дорожный патруль 23.00 Авиаторы 23.35 Т/с Брачный контракт 00.25 Т/с Брачный контракт 01.15 В августе 2008-го 02.05 Советская власть. Секс в СССР. 3 ф. 02.45 Советская власть. Советская власть. Красное и белое.. 4 ф. 03.25 Т/с Молодые и злые 04.15 Т/с Молодые и злые

TNT 06.00 М/с Рога и копыта: возвращение 06.30 М/с Рога и копыта: возвращение 07.00 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.25 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.55 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 08.20 Саша+Маша 08.50 Необъяснимо, но факт 09.50 Лотереи Первая Национальная и Фабрика удачи 10.00 Школа ремонта - Дело было в Печатниках 11.00 Д/ф Битва экстрасенсов. Мехди Ибрагини Вафа 12.00 Женская лига 12.35 Х/ф Дракула 15.00 Т/с Интерны 15.30 Т/с Интерны 16.00 Т/с Интерны 16.30 Т/с Интерны 17.00 Х/ф Другой мир 19.30 Т/с Счастливы вместе. Обмену и разврату не подлежит

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Al şaptelea cer 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Serial: Al şaptelea cer 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Film: Dragoste şi alte dezastre 22.30 Serial: Cuibul de vipere 00.30 Serial: Trădarea 02.15 Film: Dragoste şi alte dezastre 04.00 Serial: Cuibul de vipere

JURNAL DE CHIŞINÃU Pervîi canal 06.00 Новости 06.10 Гении и злодеи 06.35 Х/ф Его звали Роберт 08.00 Dimineata pe Prime 09.20 Здоровье 10.00 Новости 10.10 Пока все дома 11.00 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! 12.00 Новости 12.15 Концерт группы Любэ 13.35 Т/с Офицеры 17.05 08.08.08. Война в прямом эфире 18.05 Цхинвал. Жизнь после войны 19.10 Х/ф Олимпиус инферно 21.00 Время 21.20 Х/ф Плохие парни 2 23.50 Футбол. Спартак (Москва) Зенит 01.50 Х/ф С девяти до пяти 03.45 Т/с Спасите Грейс

NTV-Mir 07.00 Сегодня 07.20 Под прицелом славы. Рассказчики. Ридли Скотт 07.25 Дикий мир 07.55 Их нравы 08.30 Смотр 09.00 Сегодня 09.25 Первая передача 09.55 Дачный ответ 10.55 Маски-шоу 11.05 Т/с Поп корн-4 12.00 Сегодня 12.25 Особо опасен! 13.05 Кремлевские жены. Ашхен Микоян. Идея семьи 13.55 Воскресная клипомания 14.25 Золотая пыль 15.00 Сегодня 15.25 Т/с Адвокат. Дело простых людей 16.25 И снова здравствуйте! 17.10 Две жизни Леонида Ильича. Ошибка генсека. 2 ч. 18.00 Сегодня 18.25 Чистосердечное признание 19.00 Х/ф Тихий Дон 01.15 Нина Шацкая. Звездный час романса 01.55 Футбольная ночь

Rossia 04.55 Х/ф Человек родился 06.50 Утренняя почта 07.20 М/ф Стеклянная гармоника. Однажды утром 07.50 Т/ф Кадеты 10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.50 Городок 11.20 Х/ф Предварительное расследование 13.00 Вести 13.20 Вести-Москва 13.30 Честный детектив 14.00 Неизвестный бенефис. С. Крамаров 14.55 Смеяться разрешается 17.05 Х/ф Эгоист 19.00 Вести 19.25 Х/ф Дом для двоих 21.20 Х/ф Качели 23.10 Х/ф Прямой контакт 01.05 Х/ф Опасный уик-энд 02.55 Неизвестный бенефис. С. Крамаров

STS 06.00 Т/с 6 кадров 06.30 Не может быть 07.30 Слава богу, ты пришел! 09.00 Самый умный 11.00 Городское путешествие 12.00 Снимите это немедленно 13.00 Т/с Даешь молодежь 14.00 Т/с 6 кадров 14.30 Хочу верить 15.00 Услышь меня 15.30 Галилео 16.00 Т/с Даешь молодежь 16.30 Т/с 6 кадров 17.00 Х/ф Морское приключение 18.45 Т/с 6 кадров 19.00 Т/с Папины дочки 20.30 Т/с 6 кадров 21.00 Х/ф Приключения гангсеров в Нью-Йорке 23.00 Т/с 6 кадров 23.30 Хорошие шутки 01.15 Рингтон чарт 02.15 Музыка 04.15 Рингтон чарт

Nit-digest 07.00 М/ф Том и Джерри 07.30 Х/ф Собака на сене 10.00 Сто вопросов взрослому 10.45 Барышня и кулинар 11.15 Будьте здоровы 11.40 Guta show (rom.) 12.15 Х/ф Приключения желтого чемоданчика (sub.rom.) 13.50 Х/ф Гордость (sub.rom.) 17.00 Резонанс 18.00 Х/ф Гол! (sub.rom.) 20.00 Периферия 20.30 Х/ф Пираты Карибского моря 3 (sub.rom.) 23.40 Х/ф И бог создал женщину (sub.rom.) 01.20 Х/ф За гранью (sub.rom.) 03.20 Х/ф Гордость (sub.rom.) 06.15 М/ф


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 30 IULIE 2010

Reporter special | 15

www.jurnal.md

Shanghai – olimpiada afacerilor EXPOZIŢIA MONDIALĂ // De la deschidere, aproape 300.000 de persoane au vizitat deja Pavilionul R. Moldova şi aproape jumătate de milion au trecut pragul “Mărului Verde” al României De 50 de ori mai mare decât Chișinăul și cu o populaţie cât cea a României, metropola SHANGHAI (în traducere: “orașul deasupra marii”) a devenit, în numai 20 de ani, motorul economic al Chinei. Odată cu deschiderea, la 1 mai curent, a Expoziţiei Mondiale, inima Shanghaiului bate nu doar pentru China, ci pentru întreaga lume.

De la bicicletă la Mercedes După trei decenii de reforme, de liberalizare a mediului afacerilor și de acordare a dreptului la proprietate privată tuturor cetăţenilor dornici să-și înceapă o afacere, Republica Populară Chineză nu numai că s-a schimbat radical, dar a devenit un magnet ce atrage, an de an, milioane de investitori de pe întreg mapamondul. Iar acest lucru se vede cel mai clar în orașe precum Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Hangzhou etc. Desigur, diferenţa dintre nivelul de trai al persoanelor din mediul urban și al celor din mediul rural este încă mare, însă nimeni nu poate contesta faptul că, după cum merg lucrurile, China se află pe drumul cel bun. Statisticile arată că, în cel mult un an, economia Chinei o va depăși pe cea a Japoniei, iar în maxim zece ani, o va egala pe cea a SUA. În Shanghai, metropola în care locuiesc 20 de milioane de suflete (aproape cât populaţia României!), dezvoltarea galopantă a început în anii ‘90. Dacă atunci se mergea la serviciu sau la școală pe biciclete (singurele persoane care aveau mașină de serviciu fiind membri ai guvernului local și oameni de afaceri), astăzi nu mai puţin de un milion și jumătate de localnici deţin o mașină proprietate personală. Pentru a nu risca să sufoce Shanghaiul în traficul infernal de zi cu zi, autorităţile locale au dezvoltat infrastructura, dar au introdus și o taxă de înmatriculare care, în cele mai multe cazuri, este echivalentă cu preţul mașinii. O nimica toată, însă! Chinezii din Shanghai, maeștri în business, nu vad nicio problemă în a plăti 40.000

de dolari pe un Mercedes și încă 35.000 de dolari pe numărul de înmatriculare.

O fermă devenită Manhattan În 1994, Shanghaiul nu avea metrou. Abia un an mai târziu, a fost dată în exploatare prima magistrală. În 16 ani, Shanghaiul ajunge să aibă cea mai modernă reţea de metrou din lume, însumând 12 magistrale (dintre care patru suspendate) ce se întind pe aproape 500 de km. În următorii nouă ani, vor mai fi construite zece magistrale de metrou ce vor face din Shanghai orașul cu cea mai mare reţea de metrou din lume. Asta pe lângă sistemul de autostrăzi suspendate, ce străbat metropola în lung și-n lat pe o distanţă de aproape 300 de km. Însă parcă niciuna dintre cele expuse mai sus nu impresionează la fel de mult precum PUDONG. În traducere “la est de Huangpu” (Huangpu fiind râul ce desparte Puxi de Pudong, sau vechiul Shanghai de noul Shanghai), Pudong era, la începutul anilor ’90, nimic altceva decât o fermă imensă unde localnicii creșteau zarzavaturi. Atunci, guvernul local a decis să transforme zona într-un centru financiar. Din 1990 și până acum, această regiune a Shanghaiului, de trei ori mai mare decât Chișinăul, a devenit un MANHATTAN în adevăratul sens al cuvântului: centrul financiar și comercial al Chinei. Anul trecut, Pudong a avut un PIB de aproape 40 de miliarde de dolari. Pe lângă importanţa sa financiară, Pudong este și o atracţie turistică. Din cei peste 2.800 de zgârie-nori aflaţi în Shanghai, aproape 500 se

află în Pudong. Dintre aceștia, cei mai renumiţi sunt Turnul TV “Perla Orientală”, înalt de 468 de metri, Turnul “JinMao” (88 de etaje), precum și Centrul Financiar Mondial (un turn de 492 de metri, 101 etaje). Anul acesta, a început construcţia celui mai înalt zgârie-nori din Asia, care va fi al doilea ca mărime din lume, după Turnul Burj Khalifa din Dubai. E vorba despre Turnul Shanghai care, în 2015, va avea o înălţime de 632 de metri și 128 de etaje.

2002 – un nou imbold În urmă cu opt ani, a fost scrisă o nouă pagină din istoria modernă a Shanghaiului. Atunci, metropola chineză a primit dreptul de a organiza Expoziţia Mondială din 2010. Alături de Jocurile Olimpice, Expoziţiile Mondiale Universale (în limba engleză – World Expo) sunt evenimente de o rezonanţă globală, cu impact atât economic, cât și cultural. Aceste expoziţii au loc o dată la cinci ani și durează șase luni. Prima expoziţie mondială a fost organizată în 1851 la Londra. În anul 1889, în cinstea Expoziţiei Mondiale organizate de capitala Franţei, la Paris a fost dat în exploatare Turnul Eiffel. Pentru expoziţia din acest an, autorităţile chineze au investit aproape 40 de miliarde de dolari. Situată în centrul Shanghaiului, pe ambele maluri ale râului Huangpu, între podurile Nangpu și Lupu, pe o suprafaţă de aproape 6 km pătraţi, locaţia este împânzită de pavilioanele celor 242 de ţări participante. De la 1 mai, când și-a deschis porţile publicului larg, peste 20 de milioane de oameni au vizitat Expoziţia Mondială din Shanghai. Dintre aceștia, aproape 300.000 de persoane au vizitat deja Pavilionul R. Moldova și aproape jumătate de milion au trecut pragul “Mărului Verde” al României. Mihai JUMUGA, Shanghai (va urma)

HAMBURGERII BAT OREZUL. Din1987, de când au intrat pe piaţa din China, restaurantele de tip fast-food au schimbat în mare parte stilul alimentar al chinezilor de la oraş. Că sunt copii de grădiniţă, şcolari, elevi sau studenţi, foarte mulţi tineri chinezi preferă să ia masa la KFC ori Mc Donald’s, în locul unei tradiţionale porţii de orez cu pui şi zarzavat. China nu doar că se dezvoltă economic, dar adoptă din ce în ce mai mult obiceiuri de viaţă tipic occidentale.

“FIRMA” – LA MARE CAUTARE. Nu este deloc rar să întâlneşti tineri purtând haine de firmă. Şi nu e vorba deloc despre falsuri, ci de produse originale. Prada, Boss, Versace, Levi’s sunt câteva dintre brandurile cu cea mai mare căutare. Shoppingul este unul dintre hobbyurile preferate ale chinezilor. Conform unui studiu realizat recent, un adult angajat în Shanghai cheltuieşte, în medie, 300 de dolari pe lună pe haine şi accesorii de firmă.


16 | Cultură

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Vasile Iovu: „Orchestra «Folclor» e sufletul meu” ANIVERSARE // Marele naist Vasile Iovu a împlinit 60 de ani primeau ca pe unul de-al lor, o doamnă chiar mi-a dăruit un nai confecţionat de un meșter nipon”.

Vârsta de 60 de ani i-a adus lui Vasile Iovu nenumărate buchete de flori, daruri, felicitări din partea apropiaţilor, prietenilor, colegilor, admiratorilor. Marele naist și-a sărbătorit aniversarea la Filarmonica Naţională, unde activează în cadrul Orchestrei de muzică populară „Folclor”. Au participat la ceremonie și președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, și primul președinte al RM, Mircea Snegur, care i-a urat maestrului „să ne fie sănătos și noi să-i fim în preajmă”. Pentru că vara sălile de concert sunt închise și colectivele artistice pleacă în vacanţă, Vasile Iovu a promis că va pregăti pentru public un concert de excepţie cu piese folclorice și cu creaţii de muzică clasică pe care îl va prezenta în decembrie, tot la Filarmonica Naţională. „Nu-mi simt vârsta, sunt același dintotdeauna și nu-mi doresc decât sănătate pentru a face lucruri frumoase și importante”, ne-a spus Vasile Iovu. „Sunt bucuros că am atâţia prieteni, colegi minunaţi. De 40 de ani sunt la orchestra «Folclor», condusă de Petrică Neamţu. De fapt, Filarmonica Naţională e casa mea, iar orchestra «Folclor» e sufletul meu.”

Naiul, cel mai fidel prieten al maestrului Alături de Vasile Iovu, în zile de sărbă-

„E greu să câştigi un ban cu naiul”

toare și în clipe de tristeţe, este Naiul, cel mai fidel prieten al maestrului. Amintim că Vasile Iovu e primul naist profesionist din stânga Prutului și primul profesor în clasa de nai a Academiei de Muzică din Chișinău, autorul primei „Metode de nai” destinată învăţământului muzical mediu și universitar. Decisiv pentru cariera sa artistică a fost Gheorghe Zamfir, pe care l-a întâlnit în 1971 la Vilnius, regele naiului rămânând pentru confratele său basarabean un model de perfecţiune. Naiul i-a deschis lui Vasile Iovu calea

spre scene prestigioase din diferite ţări, maestrul amintindu-și cu plăcere de turneele sale peste hotare: „În Germania și Franţa, am evoluat în catedrale măreţe și în săli elegante. Mi-a rămas pentru totdeauna întipărită în memorie și călătoria în India, o ţară de vis, cu o climă nemaipomenită – am văzut acolo flori de jur-împrejur, zburau stoluri de papagali roșii, verzi, albaștri, te învăluiau miresmele, culorile, cântecele păsărilor, parcă te simţeai în rai. Am evoluat în China, în Australia, iar în Japonia oamenii mă

Întrebat dacă un naist își poate asigura o viaţă decentă în Republica Moldova, maestrul ne-a mărturisit: „Să știţi că naiul e un instrument delicat, nu poţi cânta cu el la petreceri, la nunţi. Deși scoate sunete gingașe, rafinate, cere de la instrumentist o colosală forţă a respiraţiei. E imposibil să cânţi la nai o noapte întreagă, ţi-ar trebui să ai vreo patru plămâni ca să reziști. Deci, un naist nu prea este invitat la nunţi și serbări. În general, e greu să câștigi un ban cu naiul, mai ales în Basarabia, unde artiștii sunt împinși deseori la marginea societăţii, luptându-se mereu cu sărăcia. Absolvenţii clasei de nai de la Academia noastră de Muzică pleacă pe-un cap în Europa și cântă în localuri de lux, în restaurante sau în metrouri, chiar și pe stradă”. Nici instrumentiștii din orchestra „Folclor” nu au o situaţie financiară de invidiat, dar Vasile Iovu rămâne optimist: „Salariile medii în orchestra «Folclor» sunt de 2000 de lei, nimeni nu e mulţumit de leafă, dar sperăm că din toamnă guvernarea democratică va obţine o victorie definitivă și de-acum încolo vom avea o viaţă mult mai frumoasă”. Cu ocazia celor 60 de ani împliniţi, îi dorim maestrului mulţi ani, să-și păstreze mereu privirea senină și încrederea în viitor. Irina NECHIT

S-a stins din viaţă Simion Ghimpu „Păstraţi limba română” După o boală incurabilă, s-a stins din viaţă cunoscutul poet, prozator, profesor universitar Simion Ghimpu, doctor în studiul artelor, om de o rară sensibilitate, un talent ce s-a manifestat în mai multe domenii ale culturii. Simion Gimpu s-a născut la 24 mai 1939 în satul Coloniţa, judeţul Chișinău, într-o familie de agricultori. După ocupaţia sovietică din 28 iunie 1940, mulţi din membrii familiei au fost deportaţi în Siberia pentru simplul motiv că erau gospodari. A absolvit Universitatea de Stat din Chișinău (1963), a fost profesor la Institutul „A.V. Lunacearski” din Moscova, apoi la Institutul de Arte din Chișinău, unde a instruit generaţii de discipoli pentru instituţiile de cultură din republică. Simion Ghimpu a fost unul dintre acei care au susţinut și au alimentat flacăra românismului, a mișcării de eliberare naţională prin discursurile, poeziile și atitudinea sa patriotică. A editat două monografii, a semnat cronici teatrale, eseuri, piese. Primul volum de poeme „Mereu” vede lumina tiparului în 1995. Este autor a peste o sută de texte de cântece, unele devenite șlagăre. Poetul Ion Hadârcă nota în această ordine de idei: „Cântecele pe versurile lui Simion Ghimpu, volumul de versuri «Reversul sentimentelor» au avut norocul să fie aprinse de o scânteie divină și cred că e cel mai mare noroc pe care și-l poate atribui și îl merită un artist”.

A mai semnat volumele de poeme „Dincolo” (2002), „Ghici, ce-s?” (2003), „Descifrări” (2004), „Starea de spirit” (2007), „Jeepul și sania de la Coloniţa” (2008), „Ia să-mi spui tu, spui” (2008), romanul autobiografic „Viaţă pe muchie de cuţit” (2009), volumul de eseuri, recenzii, dialoguri „Destin între destine” (2010). Simion Ghimpu a fost un slujitor fidel al culturii românești. Luminoasa amintire a personalităţii sale va rămâne vie în conștiinţa celor care l-au cunoscut și apreciat. Consiliul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

Poetul Simion Ghimpu, fratele președintelui interimar, Mihai Ghimpu, s-a stins din viaţă la vârsta de 71 de ani. A luptat cu cancerul în ultimii ani, păstrându-și mereu credinţa în Dumnezeu, în puterea dragostei celor dragi. Simion Ghimpu s-a născut la 24 mai 1939, în familia Irinei și a lui Toader Ghimpu, la Coloniţa. A făcut o carieră universitară impresionantă, fiind permanent fascinat de miracolul creaţiei. Este autorul versurilor a peste 100 de cântece. Multe dintre ele au devenit șlagăre: „Inima mea e Moldova”,

„Numai tu”, „Iubiţi învăţători”, „Ce rost are?”, „Amor, amor”, „Lacrimă”, „Casa noastră” ș.a. Criticul literar Ion Ciocanu afirmă că Simion Ghimpu încă din 1980 e poet: „Întreaga parte de Moldovă de dincoace de Prut cânta «Iubiţi învăţători», «Inima mea e Moldova» și alte cântece pentru care trebuia să ai multă și mare îndrăzneală să le scrii atunci”. Melodiile pe versurile lui Simion Ghimpu au fost interpretate de Ion Suruceanu, Sofia Rotaru, Nadejda Cepraga, Anastasia Lazariuc, Nina Crulicovschi, Irina și Anatol Bivol, Olga Ciolacu, Alexandru Lozanciuc, Radu Dolgan, Ana Barbu, formaţia „Noroc” ș.a. Pe parcursul vieţii sale, Simion Ghimpu a scris și multe cărţi de poezie și romanul „Viaţă pe muchie de cuţit”, apărut în 2009. Scris în ritm alert, într-un limbaj viu, expresiv, concentrat, acest roman e unul autobiografic și reflectă „căutările de sine”, chinuitoare, traumatizante, dar insistente ale protagonistului, Mircea Stejaru, un intelectual marcat de dramele epocii sovietice, traversate cu demnitate, până la sfârșitul anilor optzeci, când „deasupra Europei au început să bată vânturile libertăţii”. Captivează episodul confruntării cu miliţienii și „drujinarii” din centrul Chișinăului care l-au băgat la închisoare doar pentru faptul că nu a acceptat să fie numit „zadrîpannîi moldavan” („moldovean nespălat”) de către două fetișcane rusoaice întâlnite pe stradă. În carte găsim și evocări nostalgice ale satului de baștină, și amintiri despre obiceiurile moldovenești,

despre abilitatea de a-și crea mici oaze ale libertăţii în sistemul autoritar ce părea de nezdruncinat, și mărturii privind zilele petrecute prin biblioteci, unde și-a scris teza de doctorat cu grafie latină, „în baza a douăsprezece spectacole ale teatrelor din București”. Teza a fost respinsă de comisia de examinare moscovită, apoi rescrisă, fiindcă i se ceruse să se refere doar la teatrele din R.S.S. Moldovenească. Simion Ghimpu a abordat și genul dramaturgiei, iar două piese ale sale, „Florile așteptărilor” și „Arvona Înapoi”, chiar au fost montate la Dondușeni. O piesă în baza obiceiurilor de iarnă „Plugușorul” a fost montată și la televiziune. Cu prilejul aniversării a 70-a, Simion Ghimpu a adresat un mesaj către consătenii săi din Coloniţa: „Păstraţi limba română pentru că există pericolul să fie rusificată, păstraţi obiceiurile și tradiţiile românești!”. Suntem alături de soţia lui Simion Ghimpu, cântăreaţa Veta Ghimpu-Munteanu, de fiica AndaCristina și fiii Tudor și Lucian, în aceste clipe grele, când își iau rămas bun de la cel care a scris versuri tulburătoare pentru mama lui Irina: „Ce folos că-n viaţă o duc bine, / Dacă, mamă, nu ești lângă mine,/ Ce folos că-auzi cântecul meu, / Dacă lângă tine, mamă nu sunt eu?”. Simion Ghimpu a trecut hotarul spre lumea unde îl așteaptă fratele său, regretatul Gheorghe Ghimpu, părinţii, strămoșii. Dumnezeu să-l odihnescă în Împărăţia Sa! Redacţia ziarului JURNAL de Chișinău


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 30 IULIE 2010

Povești adevărate | 17

www.jurnal.md

La căsuţa cu cerdac, dragostea înflorește în prag CĂSNICIE // „Când întemeiezi o familie, la temelie trebuie să fie dragostea”

Lume, soro, lume

cu Nina Neculce La Iarova, Soroca, în inima satului, ascunsă între copaci și multe-multe flori, există o căsuţă cu cerdac care adăpostește doi oameni frumoși la chip și la suflet. Sunt aproape 50 de ani de când această pereche a pus dragostea la temelia căsniciei. De atunci au înţeles cât de frumoasă e viaţa de familie și tristeţea s-a îndepărtat de ei pentru totdeauna. Acești oameni se numesc Emilia și Andrei Gorincean. Andrei a venit pe lume în cumplitul an 1941. N-a apucat să-i spună mamă celeia care i-a dat viaţă, căci sărmana a murit când el încă nu știa să vorbească. Au rămas orfani de mamă patru copii care, peste trei ani, l-au pierdut și pe tatăl lor. În 1944, regimul sovietic l-a declarat pe capul acestei familii „dușman al poporului”, purtându-l zece ani prin lagărele Siberiei. Rămași fără niciun sprijin, copiii au fost despărţiţi și duși prin orfelinate. Ca să nu mai știe cine sunt și de unde vin și probabil să nu se mai găsească, numele de familie le-a fost schimbat. Din Gorincioi, Andrei a fost scris în acte Gorincean, fratele – Garancei, iar cele două surori – Goropceac. Transferat dintr-un orfelinat în altul, micuţul Andrei spunea mamă și tată tuturor femeilor și bărbaţilor care lucrau la instituţiile respective. Când a crescut mai măricel, despre tata i s-a spus că a murit în război, iar despre frate și surori nu știa nimic.

Visul Când învăţa în clasa a VI-a, într-o noapte, Andrei a avut un vis. Se făcea că un om important i-a trimis pe el și pe fratele său să aducă o căldare de apă de la fântână. Fratele a prins căldarea în lanţ și i-a dat drumul în fântână, care era foarte adâncă. Învârtea coarba, dar căldarea nu se mai arăta. În sfârșit, când a dat să o apuce, s-a desprins de lanţ și a căzut în fântână. Necăjit, fratele a zis că, decât să fie bătut, mai bine se

Horoscop

duce și el după căldare. Și, fără a sta mult pe gânduri, s-a aruncat în fântână. Andrei a prins a răcni și a cere ajutor. Plângea de se cutremura patul sub el. Nu l-au oprit din plâns nici cuvintele educatorului de serviciu care venise cu deșteptarea: „Podiom! Vse na zareadku!”.

Tată-său îl vinde ţiganilor Chiar dacă s-a ridicat din pat, băiatul continua să plângă. Educatorul s-a apropiat și l-a întrebat de ce plânge, iar el a prins a-l ruga să îl scoată pe frate-său din fântână... În aceeași zi, copilul i-a povestit visul celui mai drag profesor. Acesta, după ce l-a ascultat, i-a spus că trebuie să îl caute pe fratele său. S-au așezat imediat și au scris la departamentul Case de copii din cadrul Ministerului Educaţiei. Peste o lună, Andrei a primit o scrisoare de la frate-său, care îl informa că își face studiile la o școală de meserii din Harkov, Ucraina, că sora Eugenia e la Chișinău, iar sora Liuba – la Rezina. Andrei era cel mai bun muzicant din casa de copii de la Frumoasa (în prezent, mănăstirea Frumoasa). Cânta în fanfara instituţiei. Și iată că, într-o dimineaţă, pe când se pregătea să plece la un festival al fanfarelor, băieţii l-au strigat: „Andrei, du-te la poartă, că a venit tatăl tău să te vadă”. „De unde tată, dacă a murit pe front!”. „Du-te și ai să vezi, seamănă leit cu tine!”. Când s-a apropiat, a văzut că omul care semăna cu el era

Emilia şi Andei în 1961 însoţit de doi ţigani. „Andrei, eu sunt tatăl tău!”, i-a spus bărbatul înalt. Băiatul o ţinea una și bună că nu are tată. Însă după ce i-a vorbit de fratele din Harkov, de surorile Eugenia și Liuba, Andrei a înţeles că omul din faţa lui îi este tată. Acum își amintește: „Nu am avut nicio emoţie. I-am zis doar să fie sănătos, am urcat în mașină și am plecat la festival. După aceea (n-am spus nimănui până acum), m-a luat de la orfelinat și m-a dat unuia dintre ţiganii cu care venise să mă vadă. A semnat o recipisă care confirma că m-a dat ţiganului lăutar pentru a mă instrui, dar de fapt m-a vândut. Îmi plăcea tare muzica. Ţiganul era muzicant bun, dar era beţivan. Umilinţă, foame, lipsuri – asta am îndurat în casa ţiganului, care se muta mereu dintr-un loc în altul. Când încercam să spun ceva, îmi flutura recipisa pe dinainte. Școala medie am absolvit-o în Pârjota, Râșcani. Am plecat la studii la Școala de Iluminare Culturală din Soroca, cum se numea atunci. Venea iarna, iar eu eram într-o pereche de adidași, în maiou și pantaloni. Tata uitase de mine, ca și de frate și de surori, își făcuse o altă familie în satul Buda, Călărași. Ţiganul nu avea nicio grijă. Ce să fac? M-am gândit să mă duc la frate-meu să mă ajute să-mi fac pașaport ca să mă pot angaja undeva. M-am dus acolo și i-am spus directorului casei de copii din Harkov toată durerea mea, acesta mi-a făcut document că am crescut în orfelinat. Am venit la școală, am prezentat acel document și am reușit să obţin o indemnizaţie. Frate-meu mi-a dat un costum, cu banii pe care îi primeam

Emilia şi Andei astăzi mi-am cumpărat cele necesare pentru iarnă și astfel am putut continua învăţătura”.

Povestea de iubire E o poveste despre roadele dragostei dintre doi oameni care au înţeles așa cum trebuie ce înseamnă căsătoria. Imediat după ce s-a întors din Harkov, Dumnezeu i-a scos-o în cale pe Emilia, cea mai frumoasă fată din colegiu. S-au iubit frumos, au fost într-o continuă căutare unul către celălalt pe tot parcursul anilor de studii, iar apoi și pe tot parcursul vieţii. Profesorii le încurajau dragostea. Văzându-i mereu împreună, îi trimiteau la practică împreună, iar la absolvirea colegiului ambii au fost repartizaţi în Ustia, Dubăsari. El lucra la club, ea – instructoare de pioneri la școală. După câteva luni de lucru, au făcut nunta la Iarova. Iar încă peste câteva luni, Andrei a plecat în armată. Între timp, Emilia a intrat prin corespondenţă la Facultatea de Filologie (limba și literatura rusă) a Institutului Pedagogic din Bălţi. A născut un băiat. Când soţul s-a întors din armată, ea deja lucra profesoară de limba rusă, iar băieţelul a început să vorbească. La insistenţa mamei, au venit la școala din sat. Andrei a făcut și el prin corespondenţă facultatea de educaţie fizică și sport. Peste puţin timp, Emilia a fost numită șefă de studii, funcţie pe care a deţinut-o până la pensie. Andrei a fost profesor de muzică și de educaţia fizică mai bine de 45 de ani. Emilia povestește: „Ne-am zidit între pereţii școlii și ai propriei case pe care ne-am construit-o singuri fără niciun ajutor de

nicăieri. Toată activitatea extrașcolară era pe umerii noștri. Eu dirijam corul. Toate seratele, le pregăteam împreună. El conducea fanfara și ansamblul vocal, organiza întrecerile sportive. Ne bucuram că ocupam mereu locuri de frunte, ne iubeam și dragostea ne dădea spor în toate. Tot timpul am fost împreună – și acasă și la școală. Împreună la bucătărie, împreună pe afară, împreună am crescut trei copii, care au și ei familiile lor. Doi sunt la Paris și unul la Moscova.

„Dragostea ne dădea spor în toate” Avem cinci nepoţei. Ne-am înţeles destul de bine responsabilităţile părintești și am știut să ne dedicăm nu numai școlii, dar și familiei. Câteodată prietenii ne întrebau: «Chiar nu v-aţi săturat unul de altul?». Nu ne-am săturat, cum nu ne săturăm nici în prezent, când ambii ne apropiem de 70 de ani. Nu ne-am certat. Poate am avut niște supărări mici. Dacă ne certam dimineaţa, până în seară ne împăcam”. Către finalul întâlnirii, i-am întrebat cum au depășit greutăţile în aproape 50 de ani de viaţă în comun. „Noi n-am avut greutăţi. Ne-am iubit atât de mult, încât am trecut ușor peste toate.” „Sunteţi niște soţi buni care pot să-i înveţe și pe alţii cum să aducă liniștea și înţelegerea în casele lor, care ar fi secretul?”, i-am mai întrebat. „Nimic nou sub soare. Când întemeiezi o familie, la temelie trebuie să fie dragostea. Dacă iubirea lipsește, relaţia se destramă.”

2 – 8 august 2010

Berbec Se pare că sunteţi nervos din cauza unor neînţelegeri în familie. Vă sfătuim să fiţi mai flexibil. Reușiţi să vă calmaţi și să vedeţi lucrurile altfel. Odihniţi-vă mai mult! Taur Aveţi impresia că nu vă înţelege nimeni și că partenerul de viaţă nu vă apreciază eforturile așa cum s-ar cuveni. Fiţi prudent și diplomat, altfel riscaţi să deterioraţi relaţiile! Un prieten vă ajută să vă clarificaţi sentimentele contradictorii și vă redă încrederea în viitor. Primiţi o veste de la o rudă. Gemeni Vă înţelegeţi excelent cu partenerul de viaţă. În ciuda faptului că nu staţi prea bine cu banii, faceţi împreună proiecte îndrăzneţe. Evitaţi întâlnirile cu prietenii! Există riscul să apară divergenţe care pot degenera într-o ceartă. Vă sfătuim să nu vă uitaţi promisiunile.

Rac Ţineţi cont de intuiţie și amânaţi orice călătorie, oricât ar fi de importantă! La serviciu, nu este exclus ca tensiunile acumulate în timp să explodeze și să vă treziţi în mijlocul unui conflict. Vă sfătuim să nu mergeţi la petreceri sau în vizite. Aveţi nevoie de mai multă odihnă.

Balanţă S-ar putea să rataţi o întâlnire importantă și să vă enervaţi. Păstraţi-vă calmul, dacă nu vreţi să ajungeţi într-o situaţie neplacută! Ar fi bine să vă concentraţi la ce aveţi de terminat și să nu refuzaţi ajutorul unei persoane mai în vârstă. În mijlocul familiei, uitaţi de toate problemele.

Capricorn Vă enervaţi pentru că nu reușiţi să vă înţelegeţi cu un partener de afaceri. Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile importante. Nu este exclus să faceţi vreo gafă. S-ar putea să vă viziteze o rudă.

Leu Nu este momentul să începeţi activităţi noi pentru că puteţi întâmpina dificultăţi. Aveţi de făcut mai multe drumuri care vă încurcă planurile. Ar fi bine să vă limitaţi la activităţi simple, care nu riscă să vă dea bătăi de cap.

Scorpion Sunteţi pus pe treabă și vreţi să rezolvaţi mai multe probleme în același timp. Nerăbdarea vă face să deveniţi agitat. Vă recomandăm să vă stabiliţi clar priorităţile. Nu vă amestecaţi în problemele altora!

Vărsător Deveniţi irascibil din cauza atmosferei tensionate. Evitaţi certurile pentru că se poate ajunge ușor la un scandal în toată regula! Reușiţi, cu ajutorul partenerului de viaţă, să terminaţi o lucrare în casă, începută acum câteva zile. Nu încercaţi nicio speculaţie!

Fecioară Aveţi de rezolvat o mulţime de probleme, atât pentru casă, cât și în afaceri. Vă descurcaţi excelent pentru că sunteţi într-o formă de zile mari. Dificultăţi puteţi avea doar pe plan financiar, însă mici și, oricum, vă ajută un prieten. Vă sfătuim să evitaţi speculaţiile.

Săgetător S-ar putea să vă certaţi cu partenerul de viaţă din cauza banilor. Înainte de a-i reproșa ceva, gândiţi-vă dacă nu cumva exageraţi! Vă sfătuim să nu faceţi eforturi mari. Odihniţi-vă mai mult și încercaţi să fiţi mai optimist!

Pești S-ar putea să nu vă ajungă banii pentru ceea ce v-aţi propus. Decât să regretaţi mai târziu, mai bine rugaţi un prieten să vă împrumute! Aveţi ocazia să începeţi o colaborare. Vă recomandăm să faceţi tot posibilul să nu o rataţi.


18 | Arca lui Noe

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Bronz tropical pe litoralul Antarctidei ROZA VÂNTURILOR // Exploratorul Ivan Mizin vorbeşte despre pinguinii şi harbujii celui mai rece continent de pe glob Stând întinsă la soare pe plaja unei staţiuni a Mării Negre, am remarcat un brunet de 35 de ani, bine făcut, care pășea ţanţoș pe pietrele fierbinţi, atrăgând privirile femeilor de pe plajă prin bronzul său tropical. „Tocmai am revenit din Antarctida”, mi-a explicat el. Ciudat, un bronz de invidiat îl poţi obţine și pe cel mai rece continent din lume. Staţi puţin! Ciudăţeniile nu se opresc aici. Știaţi că Antarctida este vizitată anual de zeci de mii de turiști, că pinguinii imperiali se înmulţesc la temperatura de -70 de grade celsius, că pe staţiunile amplasate pe acest continent sunt doar bărbaţi, iar cel mai important om este bucătarul. Și culmea – în Antarctida pot fi cultivaţi harbuji! Despre toate acestea și multe alte minuni mi-a vorbit bărbatul cu bronz tropical, Ivan Mizin, explorator și zoolog din Rusia.

Din Moldova până în Antarctida Născut în 1970, într-o suburbie a orașului Moscova, capitala Rusiei, într-o familie de cercetători, Ivan Mizin nu a putut face altceva decât să pășească pe urmele părinţilor săi. A absolvit Facultatea de Biologie a Universităţii de Stat din Voronej. S-a specializat în zoologie și, de mai bine de 20 de ani, cercetează animalele pe cale de dispariţie: urșii bruni, zimbrii și... „pinguinii imperiali. Anume aceștia m-au ademenit în Antarctida”, a mărturisit Ivan. Spune că a început să călătorească împreună cu părinţii de la vârsta de 12 ani. Prima călătorie în afara Rusiei a făcut-o în R. Moldova, unde a satisfăcut și serviciul militar. „Și fași, măi?” este tot ce își amintește rusul în limba română. A studiat Antarctida un an și jumătate, timp în care nu a putut comunica cu familia decât prin intermediul telefonului și, din când în când, o dată la două săptămâni, al skype-ului. „Asta e soarta unei soţii de cercetător – să aștepte ani în șir și să reziste despărţirilor îndelungate.” Prima soţie a lui Ivan Mizin, împreună cu care are o fiică de 13 ani, nu a rezistat, a doua încă mai ţine piept despărţirilor. „Aș lua-o și pe ea în expediţie, dar femeile sunt prea firave pentru condiţiile dure ale Antarctidei.” În Antarctida, iarna, temperaturile scad până la -70 de grade celsius. Vânt puternic, temperaturi foarte joase, vizibilitate scăzută la maxim – în asemenea condiţii doar pinguinii imperiali se pot înmulţi. Timp îndelungat oame-

nii s-au tot întrebat cine sunt pinguinii: păsări sau animale? Cercetătorul Ivan Mizin are răspuns la această întrebare.

Pinguinii sunt extratereştri „Ei sunt extratereștri. Cel puţin așa pare la prima vedere. Evident că pinguinii imperiali, la fel ca alte specii de pinguini, sunt niște păsări obișnuite. Femela, după ce depune oul, îl dă în primire masculului și pleacă pentru o lună mai aproape de apă, unde este multă mâncare, ca să-și poată restabili puterile. În acest răstimp, masculul poartă oul într-un sac special. Pinguinii părinţi au grijă pe rând de pui. Acesta apare după aproximativ 30 de zile de clocire. Cu toate acestea, sentimentul părintesc nu este atât de dezvoltat la pinguini, un om poate prinde un pui de pinguin fără teama că va fi atacat.” Anume de prinderea puilor de pinguini sunt legate cele mai haioase amintiri ale cercetătorului Ivan Mizin. E suficient să vă imaginaţi doar cum arată acest proces. Un bărbat încotoșmănat, cu pâslari în picioare, cu căciulă pe urechi și cu ciorpac în mână. „Pinguinii reacţionează foarte ciudat. Se opresc pe loc de parcă ar fi statui sau cad și se prefac morţi. Însă dacă te apropii mai mult, fug în toate direcţiile. Uneori e nevoie de câteva zile ca să prinzi un pui de pinguin”, menţionează cu zâmbet cercetătorul. Deși a studiat mai bine de zece luni aceste păsări-extratereștri, Ivan recunoaște că nu a învăţat totuși să deosebească femelele de masculi: „Sunt absolut identici, unicul lucru care îi deosebește este timbrul sunetului pe care îl emit; femelele scot un sunet puţin mai piţigăiat”.

Ne aşteaptă răcirea globală Viaţa pinguinilor imperiali nu este unicul subiect de cercetare al lui Ivan Mizin. „Chiar dacă s-a vorbit mult despre o potenţială încălzire globală, cercetările recente arătă că globul pământesc va fi supus unui proces de

răcire a climei. Nu vă alarmaţi! Acest lucru nu va fi mâine și nici în viitorul apropiat. Procesele climaterice durează sute și mii de ani.” Ivan Mizin m-a asigurat și de faptul că efectul de seră ca rezultat al activităţii umane, despre care s-a vehiculat atât de mult, nu este altceva decât un fâs. „Ultimele studii știinţifice au demonstrat că activitatea umană nu poate influenţa procesele climaterice. Eruperea unui vulcan micuţ poluează atmosfera mult mai puternic decât zeci de uzine uriașe.” Acest lucru însă nu diminuează vina omului în ce privește distrugerile și pagubele biofaunei. „Acolo unde calcă piciorul omului nu mai rămâne loc pentru natura sălbatică. Omul este pretutindeni. Unicul loc inaccesibil pentru om este oceanul, deoarece este adânc. Însă mi-e teamă că vor trece câteva zeci de ani și omul va penetra și această stihie”, s-a arătat neliniștit cercetătorul.

Harbuji crescuţi în Antarctida Ivan recunoaște că și el a căzut victimă dorinţei de a pătrunde în locurile inaccesibile. Acesta este un alt motiv pentru care a fost de acord să participe la expediţia de un an și jumătate pe cel mai rece continent. „Binoclul, aparatul de fotografiat și laptopul sunt tot ce am luat cu mine. Fiecare participant la expediţie este asigurat de organizatori cu câteva seturi de haine, scurte, pulovere, și chiar lenjerie. Toate sunt confecţionate din stofe speciale care te ajută să reziști frigului. Omul se poate afla în aer liber doar câteva luni ale anului.” Restul timpului exploratorii îl petrec în interiorul staţiunilor amplasate pe continent. Aici sunt create toate condiţiile necesare pentru viaţă. Cel mai important om în staţiune este bucătarul. „De dispoziţia lui depinde ce vom mânca noi.” Apropo, în fiecare staţiune sunt sere mici unde se cultivă roșii, castraveţi și alte legume. „Ele nu sunt la fel de gustoase ca cele de acasă, dar ne împlinim pofta. O dată la două luni, culegem vreo doi harbuji mărunţei pe care îi împărţim frăţește. Fiecărui îi revine câte o jumătate de felioară.”

Turism la polul Sud Agricultura, meșteșugăritul, industria extractivă sau practicarea oricărei alte activităţi economice este interzisă. Unica uzină de pe teritoriul imens al Antarctidei este uzina de prelucare a deșeurilor. Oriunde este omul, acolo este

ANTARCTIDA este un continent situat la Polul Sud al Terrei, acoperit de gheţari, ultimul ţinut explorat de pe glob. Sub aspect morfologic, ea este o platformă continentală muntoasă cu un strat de gheaţă cu o grosime de 4,8 km și înconjurată de ape îngheţate. În Antarctida, nu există ţări sau populaţie. Singurii locuitori sunt cercetătorii știinţifici, nevoiţi să suporte temperaturi de până la -80° C. Deși legendele și speculaţiile despre un pământ sudic numit Terra Australis („Tărâmul Sudic”) datează încă din antichitate, primele descoperiri dovedite ale unor părţi din continent au avut loc aproape simultan în 1820, iar prima debarcare verificată a avut loc în 1821. O hartă din 1513 a amiralului turc Piri Reis conţine totuși, în mod neexplicat, un continent sudic care seamănă oarecum cu Antarctica. și gunoi. Deșeurile prelucrate la această uzină sunt transportate în ţara care a făcut acest gunoi. „Fiecare se străduie să lase cât mai puţin gunoi. Nici într-un caz nu se aruncă lucrurile care pot fi utilizate de mai multe ori”, a menţionat Mizin. Și totuși în Antarctida se dezvoltă, tot mai mult și mai mult, o activitate economică. „Anual, în sezonul de vară, Antarctida este vizitată de zeci de mii de turiști.” Ivan Mizin relatează că vara Antarctida este miraculoasă. Temperatura se ridică la un grad, e foarte mult soare, razele acestuia se

reflectă în suprafaţa albă-sclipitoare de sute de km pătraţi, care pare a fi nemărginită. „Te simţi parcă în pustiul Sahara, numai că în loc de nisip este gheaţă. Soarele e la fel de arzător și te poţi pârjoli foarte ușor și repede.” Cercetătorul Ivan Mizin le recomandă tuturor să viziteze acest continent. „Turistul se va alege cu certitudine cu un bronz tropical și cu amintiri de nedescris. Antarctida e cu adevărat fermecătoare.” Svetlana PANŢA


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 30 IULIE 2010

Monden | 19

www.jurnal.md

O basarabeancă s-a măritat cu preşedintele Parlamentului cipriot POVEŞTI ADEVĂRATE // La nuntă au fost peste 5 mii de persoane Rodica Costin a reușit să îi câștige inima politicianului cipriot Marios Garoyian. După cinci ani de iubire, cei doi au decis să-și unească destinele. Acum au devenit unul din cele mai apreciate cupluri mondene cipriote, scrie săptămânalul „apropo magazin”. Născută în Vorniceni, Strășeni, într-o familie simplă, Rodica Costin a luptat din greu pentru o viaţă mai bună. A absolvit Colegiul de Medicină din Tiraspol, iar la scurt timp s-a măritat. Avea 18 ani. Un an mai târziu, a venit pe lume Denis. Și cum salariul de soră medicală era mizer, a fost nevoită să plece la Moscova. „Am lucrat la Moscova și în România. Vindeam la piaţă. Căsnicia a durat zece ani. Ne-am despărţit prietenește cu fostul soţ. Fiul Denis, care acum are 19 ani, mi-a oferit curajul și puterea de care aveam nevoie. Mi-am dorit ca el să aibă un trai mai bun”, ne povestește Rodica. Când lucra la Moscova, câștiga bine, astfel că își permitea să meargă la odihnă peste hotare. Așa s-a întâmplat că, în 2001, împreună cu sora și fiul său, a mers în vacanţă, în Cipru. În timp ce vizitau ţara, sora sa a făcut cunoștinţă cu cel care urma să-i devină soţ trei ani mai târziu. Muncind peste hotare, Rodica a reușit să-și cumpere un apartament în Chișinău, să

devină studentă la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, dar și să-și deschidă propria afacere, devenind directorul unei companii comerciale din Republica Moldova. În 2006, Rodica a obţinut cetăţenia română. Împreună cu cea mai bună prietenă, a decis să meargă în Cipru. „Zilele noastre de naștere sunt apropiate. Am decis să sărbătorim la sora mea. Pe atunci, Marios, actualul soţ, se afla în perioada electorală. Pe 26 aprilie 2006, ne-am dus cu prietenii într-un local din Nicosia. Acolo l-am întâlnit pe Marios. Am stat foarte mult de vorbă. Nici prin gând nu mi-a trecut că între noi poate fi vorba de ceva mai mult decât o simplă prietenie. Atunci, un prieten ne-a invitat la un eveniment, unde am făcut schimb de numere de telefon. Am revenit la Chișinău. După două luni de prietenie, ne-am dat seama că ne leagă ceva mai mult. Marios a venit de mai multe ori în Moldova, iar în 2007 m-a luat cu totul în Cipru. Până a face acest pas, am

RODICA COSTIN a reuşit să îi câştige inima politicianului cipriot Marios Garoyian discutat cu Denis. A contat mult opinia fiului meu”, mai spune cea care a reușit să-i cucerească inima președintelui parlamentului cipriot. Marios Garoyian are doi copii din căsnicia anterioară și aceștia se înţeleg de minune cu Denis. Odată ajunsă în Cipru, Rodica nu se aștepta ca populaţia să fie împotriva relaţiei sale cu președintele parlamentului Cipriot. Faptul

că este de altă naţionalitate a stârnit nu doar nemulţumirea oamenilor de rând, dar și a prietenilor familiei Garoyian. „Atunci nu înţelegeam greaca, cu soţul discutam în engleză. El nu-mi spunea ce se petrece. Înfrunta tot de unul singur. Apoi, când cei din jur m-au cunoscut mai bine, totul s-a schimbat. Am început totul de la zero. Timp de un an, am stat cu chirie. Apoi

ne-am construit casa, iar după ce ne-am mutat, am început pregătirile pentru marele eveniment. Pe 30 mai 2010, am jucat nunta”, își aduce aminte Rodica, care ne-a mai spus că se simte o femeie fericită și împlinită. La nuntă au fost poftiţi toţi doritorii. Marios Garoyian a anunţat evenimentul prin intermediul presei. Astfel, la nuntă au fost peste 5 mii de persoane. Devenită doamna CostinGaroyian, Rodica ne-a mai spus că l-a cucerit pe soţul său prin faptul că știe să gătească. Marios adoră bucatele preparate de Rodica, în special cartofii prăjiţi, frigăruii și pastele făinoase. „Nu este capricios. Marios mă răsfaţă cu flori și cuvinte frumoase. Chiar și atunci când eram la Chișinău îmi trimitea flori. Cu familia sa, care acum a devenit și familia mea, mă înţeleg foarte bine. Mai am un vis încă din copilărie – să am o bază financiară care mi-ar permite să pot ajuta copii orfani și bătrânii din Moldova. Și sper ca bunul Dumnezeu să mă ajute să-l împlinesc.” Rodica își dorește încă un copil. De când se află în Cipru, a reușit să convingă oamenii de afaceri ciprioţi să investească în Moldova. Lena NEGRU

LOCURI DE MUNCĂ Regional Office for Cross Border Cooperation Iași is currently looking for candidates to fill the following job positions for Joint Technical Secretariat (JTS) of the Joint Operational Programme Romania – Ukraine – Republic of Moldova 2007 – 2013: UNIFEM CIS Sub-Regional Office announces positions for prospective MEN and WOMEN to apply

BACKGROUND UNIFEM with funding support from Sida initiated a program on Women’s Economic Empowerment through increasing Employability in the Republic of Moldova” (WEE) “Promoting Gender Equality in National Development Policies and Programs”. This programme aims to address the needs of the rural and sub-urban population, especially poor women in exercising their social and economic rights through increasing access to quality information and services in employment and social protection areas. This will be achieved through improving local services, building capacity of the relevant institutions as well as improving policy and legislation based on the gaps identified through their practical application on the ground. The program is designed to be fulfilled within four years within the Government priorities set for 2009-2013 as well as the Reforms launched by the State in the areas of labour market and social protection. With the overall aim to ensure effective programme implementation, UNIFEM plans to hire national staff for the following positions: 1. Program Associate (national) 2. Programme Assistant (national) 3. Communication Specialist (national) Detailed Terms of References for the above positions and applications procedures are downloadable in English from UN & UNDP Moldova websites: www.un.md & www.undp.md Only candidates selected for interview will be contacted

3 Implementing/Monitoring Officers 1 IT and MIS – ETC Expert Candidates are requested to send to Regional Office for Cross Border Cooperation Iași an application folder containing the following documents: - letter of intention and CV in European format (in English language), - photocopies of the relevant university diplomas and professional experience, - identity document (copy) - legal certificate showing not having a criminal record. * Where these official documents are in other language than Romanian/Moldovan, an authorized English translation is requested. The deadline for submission of the application folder is on August 20, 2010 at 16:00 hours (Romanian time). The selection will take place on August 24, 2010 at 09.00 hours (Romanian time), at the headquarters of Regional Office for Cross Border Cooperation Iasi. The selection will have the following sections: written test according to the bibliography, English language test, computer operating skills test, interview. The bibliography and additional information can be found at the headquarters of the Regional Office for Cross Border Cooperation Iași or on the web sites www.brctiasi. ro, www.ro-ua-md.net For further information, please contact Mr. Nicolae Iorga, HR responsible, phone: 0040 232 270646 Email: nicolae.iorga@brctiasi.ro Address: 110, Pacurari Street, Iasi - Romania

JOB OPPORTUNITY ANNOUNCEMENT The U.S. Embassy in Chisinau, Moldova is seeking an individual for the position of MCC Program Assistant. For the full text of the ad please visit http://moldova.usembassy.gov/vacancies.html

JOB OPPORTUNITY ANNOUNCEMENT The U.S. Embassy in Chisinau, Moldova is seeking an individual for the position of MCC Administrative Assistant/Driver. For the full text of the ad please visit http://moldova.usembassy.gov/vacancies.html

BIZTAR Communications Manager Background and position objective USAID Business Regulatory and Tax Administration Reform project (USAID|BIZTAR) is working to improve Moldova’s business environment by reducing the administrative burdens on the private sector, streamlining tax administration, curtailing opportunities for corruption, and improving the access for citizens and businesses to government information. The Project places considerable emphasis on promoting public awareness and support for policy reforms to create a better business environment. It does this through support of new governmental services and dissemination of policy and regulatory changes. It also encourages public-private sector dialogue over constraints to business. MAJOR DUTIES: 1. The basic mission of the incumbent is to design, organize, lead, and assess the effectiveness of all BIZTAR communications and public relations activities 2. Lead the production and dissemination of information about project and government partner activities and work with press and media to build public awareness of project activities. REQUIRED QUALIFICATIONS: • Degree in journalism/communications, sociology, or other relevant disciplines, or equivalent experience. • Five years of work experience in public relations and/or journalism is desirable. • Experience in photo journalism is preferable • At least 2 years work experience with product or service promotional campaigns • Previous work experience with international development organization is desirable. • Excellent oral and written communications skills. • Good command of English, Romanian, and Russian language. This is an immediate vacancy with an indefinite contract. Closing date for receipt of applications is Friday, July 30, 2010 at 14:00. Applicants shall submit full resume, a cover letter, examples of articles, publicity campaigns, or success stories, and three references with contact information via email at biztar@dai.com. Only short listed candidates will be contacted.


20 | Zigzag

www.jurnal.md

Locuieşte într-un parc de rulote Actriţa și fotomodelul canadian Pamela Anderson, aflată în pragul falimentului, a declarat că, deși locuiește într-un parc de rulote din Malibu (California), se simte fericită în acea comunitate, informează mirror.co.uk.

Pamela Anderson, una dintre fotomodelele cel mai bine plătite de pe planetă, a câștigat circa 35 milioane de lire sterline (54 milioane de dolari) din ședinţele fotografice la care a participat. Cu toate acestea, vremurile în care fotografiile celebrei blonde cu bustul proeminent apăreau pe copertele tuturor revistelor glamour din lume par de mult apuse. Spre deosebire de nu mai puţin celebrele ei implanturi cu silicon, locuinţele în care a stat în ultimii ani Pamela Anderson au fost din ce în ce mai mici, modelul canadian schimbând, în cele din urmă, o luxoasă reședinţă din Malibu pentru un parc de

rulote din apropiere. Pasiunea pentru lucruri costisitoare – călătorii la clasa I, proprietăţi opulente, automobile de lux – i-a golit conturile din bancă, pe măsură ce rolurile bine plătite s-au împuţinat în ultimii ani. Pamela Anderson este în continuare proprietara reședinţei din Malibu și a unei reședinţe uriașe în Canada, dar proiectele de renovare ale acestora – care includ dale din aur pentru piscină, canapele de peste 50.000 de dolari și un sistem audio în valoare de 200.000 de dolari – au fost oprite, odată ce veniturile starletei canadiene au secat.

JURNAL DE CHIŞINÃU

Elton John, obsedat

Scene fierbinţi cu 26 de bărbaţi

Muzicianul britanic Elton John, care locuiește alături de partenerul său de viaţă, David Furnish, într-o vilă luxoasă, în Statele Unite ale Americii, are o cameră plină de lumânări, informează femalefirst.co.uk.

Actriţa americană Jennifer Love Hewitt a declarat că a doborât recordul celor mai multe scene fierbinţi dintr-un singur film produs la Hollywood după ce a apărut în scene intime alături de 26 de bărbaţi, filmate în doar 48 de ore, informează thesun.co.uk.

Cântăreţul Danny Jones, membru al trupei „McFly”, care l-a vizitat recent pe Elton John la reședinţa sa, a dezvăluit că a fost impresionat de camera cu lumânări. „Preferata mea a fost camera cu lumânări care semăna cu un mare dulap”, a declarat Jones. „Casa sa este plină de obiecte de artă, ca un muzeu. El colecţionează vaze și nu mai rămâne loc pe o masă nici măcar să pui un pahar”, a mai spus Jones. Pe de altă parte, Dougie Poynter, colegul de trupă al lui Danny Jones, a declarat că s-a simţit bine acasă la Elton John, dar i-a fost teamă să nu spargă ceva. „Avea o statuie din anul 200 î.e.n, o chestie în stil grec, foarte veche. Oamenii care au făcut filmul «Regele Leu» i-au dăruit-o pentru a-i mulţumi pentru toate cântecele lui”, a declarat Poynter.

Casa invizibilă din copac sau cubul cu pereţi de oglindă Cocoţată într-un copac, la doar vreo 30 de kilometri mai jos de Cercul Polar, casa invizibilă sau aproape invizibilă, după cum spun arhitecţii, a fost un pariu câștigat de cei care au construit-o. Iniţial despre proiectul firmei de arhitecţi „Tham & Videgard”, cei care au realizat efectiv și construcţia, s-a spus că este „imposibil de realizat”. Casa invizibilă face parte dintr-un proiect de șase module, din ansamblul „Case în Copac”, proiect care se realizează efectiv în Suedia. Cocoţată într-un copac, la doar vreo 30 de kilometri mai jos de Cercul Polar, casa invizibilă sau aproape invizibilă, după cum spun arhitecţii, a fost un pariu câștigat de cei care au construit-o. Iniţial despre proiectul firmei de arhitecţi „Tham & Videgard”, cei care au realizat efectiv și construcţia, s-a spus că este „imposibil de realizat” și că va finisa doar cu cheltuieli „în vânt”. Casa invizibilă face parte dintr-un proiect de șase module din ansamblul „Case în Copac”, proiect care se realizează efectiv în Suedia.

Caracatiţa Paul a devenit cetăţean de onoare al unui oraş spaniol Caracatiţa Paul a devenit cetăţean de onoare al unui oraș din Spania, al cărui primar vrea să îl închirieze pe „oracolul” de la „Sea Life” pentru un festival gastronomic cu preparate din caracatiţă, relatează spiegel online, citat de ziare.com. Consiliul din Carballiño, un oraș spaniol cu 14.000 de locuitori, a votat în unanimitate pentru ca Paul să primească titlul de cetăţean de onoare după ce a prezis corect victoria Spaniei în finala Campionatului Mondial de Fotbal, dar și victoria Spaniei în faţa Germaniei în semifinală. Primarul Carlos Montes vrea să se ducă la acvariul „Sea Life”, Germania, pentru a-i prezenta caracatiţei titlul de cetăţean de onoare. Premiul este un cub transparent din plastic ornat cu stema orașului.

VINERI, 30 IULIE 2010

Montes va încerca să negocieze închirierea pentru o zi a lui Paul, pentru a fi adus la un festival local de gastronomie. Specialitatea orașului Carballiño este caracatiţa picantă în ulei de măsline, ornat cu sos din legume. „Germanii nu trebuie să-și facă griji, nu vrem să îl mâncăm pe Paul”, a spus Manuel Pazos, care are o pescărie în orașul spaniol. Pazos s-a oferit să îl cumpere pe Paul pentru suma de 30.000 de euro după ce Spania a învins Germania la 7 iulie. După ce Spania a câștigat trofeul mondial, Pazos s-a oferit să

Actriţa americană a realizat acest „record” filmând pentru lungmetrajul „The Client List”, în care interpretează rolul unei prostituate. „Am filmat toate acele scene în doar două zile. A trebuit să-mi schimb lenjeria de 26 de ori și să apar în ipostaze intime alături de 26 de «clienţi»”, a declarat actriţa americană. În acest film, regizat de Eric Laneuville, apare și actriţa Cybill Shepherd. Jennifer Love Hewitt, în vârstă de 31 de ani, este cunoscută pentru rolul din producţia de televiziune „Party of Five” a companiei Fox. De asemenea, Hewitt a jucat în filmul „Știu ce ai făcut astăvară”/ „I Know What You Did Last Summer”, dar și în continuarea acestuia – „N-am uitat ce-ai făcut astă-vară”/ „I Still Know What You Did Last

Summer”. Actriţa poate fi văzută în prezent în serialul „Mesaje de dincolo”/ „Ghost Whisperer”, în care joacă rolul Melindei Gordon, o tânără care poate comunica cu fantomele care nu au părăsit lumea terestră.

Idee năstruşnică de puşculiţă O tânără congoleză, în vârstă de 19 ani, a fost condamnată la 45 de zile de închisoare după ce a fost prinsă pe aeroportul din Oslo, transportând 20.000 de euro ascunși în pacheţele, în vagin, a anunţat poliţia norvegiană pentru un cotidian naţional. Tânăra, a cărei identitate nu a fost precizată, a fost condamnată pentru „complicitate involuntară” la o infracţiune de trafic de bani. „Ea a fost observată de vameșii de pe „Gardermoen”, aeroportul internaţional din Oslo, Norvegia, care au întrebat-o dacă are bani de declarat. Iniţial, ea a spus că deţine doar 325 de euro, dar apoi a recunoscut că transportă 20.000 de euro în vagin, că îi pare foarte rău de fapta sa și că își recunoaște greșeala”, conform lui Marianne Klausen, reprezentantă a poliţiei locale. Originară din Republica Democratică Congo, tânăra care urma să se îmbarce într-un avion spre Amsterdam a declarat pentru poliţie

o cumpere cu 35.000 de euro, dar deocamdată negocierile i-au eșuat, germanii fiind fideli „oracolului” local. Și echipa de fotbal a Spaniei îl adoră pe Paul. La parada victoriei de luni din Madrid, căpitanul Iker Casillas și-a agăţat la piept o caracatiţă din carton, vopsită în culorile Spaniei. Pariorii au început să-l ia în serios pe Paul după ce acesta a prezis victoria Spaniei în faţa Germaniei. „Am văzut multe în viaţa mea, dar este prima dată când văd oameni care fac pariurile cu sume enorme în baza a ceea ce spune o caracatiţă. Chiar dacă s-au adeverit prognozele acesteia, îmi vine greu să cred că are puteri de clarvăzătoare. Este vorba despre coincidenţe cu final glorios în favoarea unei vieţuitore de mare”, a declarat un oficial de la casa de pariuri „Willaim Hill”. Casa de pariuri a plătit circa 100.000 de lire sterline pentru pariuri bazate pe predicţiile lui Paul.

că a acceptat să transporte acești bani pentru un bărbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Acesta a rugat-o să îi facă un serviciu pentru bani. Ulterior, tânăra a hotărât să îl denunţe pe bărbat și a venit cu detalii pentru ancheta în vederea arestării acestuia. Suma de bani era „depozitată” în două pachete, fiecare conţinând câte 20 de bancnote de câte 500 de euro, conform datelor prezentate de poliţia locală. Conform publicaţiei locale „Romerikes Blad”, acest caz nu este singular. În luna mai, un nigerian, rezident în Olanda, a fost prins încercând să părăsească Norvegia cu 20.000 de euro ascunși în anus.

„Animalul mi-a făcut avansuri!” După ce a violat o căţea, bărbatul a declarat că aceasta i-a făcut avansuri. Un bărbat din Africa de Sud a fost surprins de vecinul său în timp ce întreţinea raporturi sexuale cu un pudel. Violatorul însă a găsit o scuză incredibilă: „Animalul mi-a făcut avansuri!”. Potrivit site-ului iol.co.za, Anthony Julies de 47 de ani nu a vrut să se oprească atunci când a fost surprins asupra faptului, deoarece „nu e frumos să începi să faci ceva și să te oprești înainte să termini”. La un moment dat, a fost determinat să încheie actul sexual și a fost luat pe sus de poliţie. Zilele trecute a avut loc și procesul lui Julies, care a declarat că este de fapt victima. „Dacă ar fi vrut să nu o las în pace, nu trebuia să îmi facă avansuri și să se plimbe așa prin faţa mea”, a spus indignat zoofilul, referindu-se la căţea.


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 30 IULIE 2010

Sănătate | 21

www.jurnal.md

Râsul, cea mai eficientă cură de slăbire Un studiu realizat de o universitate din Tennessee a demonstrat că râsul contribuie la arderea caloriilor. Oamenii de știinţă au monitorizat 45 de voluntari în timp ce au urmărit filme de comedie. Cercetătorii au calculat numărul de calorii consumate în timp ce râdeau, concluzia studiului fiind că subiecţii au consumat cu 20 la sută mai multe calorii datorită râsului. Astfel, studiul a arătat că 10 sau 15 minute de râs pe zi determină arderea a aproximativ 50 de calorii, în funcţie de organismul fiecăruia și de intensitatea râsului. În plus, activităţi precum plimbatul, dansul, ciclismul sau, pur și simplu, urcatul scărilor sunt metode eficiente prin care se ard calorii. În 15 minute de plimbare sau 20 de minute de dans într-un ritm moderat ardem 100 de calorii. Dacă alegem să facem jogging timp de 30 de minute, vom avea nu doar energie, ci și cu 320 de calorii în minus. Menţinerea unei greutăţi normale pentru organism nu trebuie să fie un proces dificil. De fapt, este simplu dacă respectăm recomandările legate de alimentaţie și stilul de viaţă, susţin specialiștii. În plus, vitamina C contribuie la procesul arderii grăsimilor, iar cantitatea zilnică recomandată ar trebui să fie în jur de 75 de miligrame. O jumătate de grapefruit furnizează organismului aproximativ 44 de miligrame de vitamina C, iar majoritatea fructelor sunt bogate în vitamina C și conţin și fibre necesare în procesul de slăbire. De asemenea, cafeaua, băută după micul dejun, este un stimulent pentru procesul de ardere a grăsimilor. Cafeaua solubilă este un produs 100% natural, important este ca aceasta să fie consumată cu moderaţie, aproximativ două-trei căni de cafea pe zi, recomandă nutriţioniștii.

Divergenţele ajută la consolidarea relaţiei ANGOASE // De ce partenerul de cuplu ne stresează mai mult decât şeful Partenerii de viaţă sunt chiar mai stresanţi decât șefii, sunt de părere oamenii de știinţă de la Universitatea Lancaster, Marea Britanie Studiul realizat pe un eșantion de 3.000 de persoane, jumătate femei și jumătate bărbaţi, arată că reprezentanţii sexului tare sunt o adevărată sursă de stres pentru partenerele lor de viaţă. Astfel, 58 la sută dintre respondenţi au precizat că partenerul reprezintă o sursă de stres mai mare decât superiorul de la serviciu. În plus, 43 la sută dintre subiecţi au spus că nemulţumirile din cuplu sunt de vină, pentru că nu reușesc să își îndeplinească sarcinile la locul de muncă. Conform sondajului, 18 la sută dintre femei consideră că soţul sau iubitul este singurul vinovat de momentele de tensiune din relaţie, comparativ cu 12 la sută dintre bărbaţi, care susţin că pasele proaste din cuplu sunt provocate de consoartă.

Cuvântul „discuţie” îi stresează pe bărbaţi

Fructele uscate, gustarea antistres Stresul pare să fie un factor declanșator al apariţiei diferitelor boli, arată studiile de specialitate. Potrivit experţilor, dacă această stare de nervozitate se prelungește sau se intensifică, imunitatea corpului scade din cauza consumului mare de energie în lupta acesteia pentru menţinerea echilibrului la stimulii de stres. Emoţiile puternice creează blocaje pe meridianele energetice, provocând perturbări în funcţionarea inimii sau ficatului, susţin specialiștii. Potrivit nutriţioniștilor, magneziul este remediul împotriva oboselii și a stresului; reechilibrează sistemul nervos, menţine echilibrul neuro-muscular și intervine în cele mai delicate procese biochimice ale organismului, relatează „Health News”. Aportul de magneziu este raportat la vârstă, sex și stare de sănătate. Astfel, pentru adulţi, specialiștii în nutriţie recomandă un aport zilnic de 300-350 mg în cazul bărbaţilor și 280 mg în cazul femeilor. Cantitatea poate să crească în cazul femeilor însărcinate până la 355 mg. Ideal este ca magneziul să vină exclusiv prin alimentaţie, subliniază nutriţioniștii. Astfel, atunci când lucrurile par să iasă de sub control, este ideal să mâncăm broccoli sau varză, ca și legume, banane, avocado sau fructe uscate. În plus, nutriţioniștii recomandă cerealele integrale, seminţe de dovleac sau de floarea-soarelui sau o cană de lapte.

Pentru femei, greutatea corporală reprezintă motivul cel mai important de stres, în timp ce statutul social și salariul sunt sursele de tensiune enumerate de bărbaţi, conform studiului. Ca răspuns la aceste temeri, cercetarea indică faptul că doar 36 la sută dintre bărbaţi cred că greutatea partenerei este importantă în relaţia de cuplu, iar 27 la sută dintre

femei au declarat că salariul partenerului este important. Psihologul Gabriela Niţă spune că, de cele mai multe ori, stresul în cuplu îl poate depăși pe cel de la muncă. „Pentru femei, stresul începe de la prima întâlnire cu un bărbat, în timp ce reprezentanţii sexului tare se stresează atunci când se pregătesc să își întemeieze o familie. Femeile se stresează din orice, în timp ce pentru bărbaţi imposibilitatea de a-i oferi consoartei un statut social stabil reprezintă o mare neliniște”, spune terapeutul. După ce au format un cuplu stabil, femeia începe să își facă

griji despre o posibilă despărţire sau o eventuală infidelitate, chiar și atunci când nu este cazul. „După ce au făcut pasul cel mare, bărbatul atinge punctul maxim de stres atunci când aude cuvântul „discuţie”, acesta îi tensionează la maximum. Femeile sunt înnebunite după comunicare, în timp ce bărbaţii sunt mai rezervaţi”, subliniază consilierul de cuplu, Niţă.

Certurile sunt bine venite Certurile sunt bine venite în relaţia de cuplu, susţine psihologul Gabriela Niţă. „O ceartă, într-un mod elegant, fără

violenţă, la două săptămâni ajută la consolidarea relaţiei, așa cum spune și zicala: «Cine nu se ceartă nu se iubește». Această discuţie mai aprinsă ajută la detensionarea relaţiei de cuplu”, argumentează specialistul. În plus, pentru a trece peste momentele tensionate, terapeutul recomandă cât mai multe activităţi făcute în cuplu, printre care cumpărăturile împreună, înscrierea la lecţii de dans și de ce nu împărţirea treburilor casnice. „Cuplurile care nu au activităţi comune nu prea rezistă, deoarece partenerii se intersectează destul de rar”, conchide Gabriela Niţă.

Trucuri pentru un liing natural Gimnastica facială reprezintă o soluţie eficientă pentru întinerirea chipului, potrivit experţilor francezi în cosmetică, care au alcătuit un set de exerciţii simple ce au efectul unui veritabil lifting natural.

Potrivit specialiștilor, pentru o reîntinerire naturală a feţei câteva exerciţii simple sunt suficiente, cu o condiţie însă – să fie realizate zilnic. Experţii recomandă ca exerciţiile să fie efectuate în cursul

dimineţii, pentru a ajuta chipul „să se trezească” și pentru a-i conferi strălucire. Fiecare serie de exerciţii trebuie repetată de cinci ori. Scopul acestora este de a revitaliza mușchii feţei încă adormiţi, care se fac

vinovaţi de apariţia ridurilor de expresie. Primele rezultate vor fi vizibile în doar câteva luni. Astfel, specialiștii recomandă punerea mâinilor pe frunte, în poziţie orizontală. Ridicaţi sprâncenele. Mâinile dumneavoastră trebuie să le împiedice să coboare, apăsând cu fermitate. Menţineţi presiunea timp de 10 secunde, apoi eliberaţi sprâncenele. Acest tip de exerciţiu contribuie la stimularea mușchilor frontali și amână apariţia ridurilor de pe frunte, susţin cosmeticienii. Un al doilea tip de exerciţiu presupune sprijinirea coatelor pe o masă aflată chiar în faţa dumneavoastră. Plasaţi pumnii, în poziţie deschisă, sub cele două maxilare. Încercaţi să deschideţi gura, „luptând” atât cât este posibil cu poziţia fixă a pumnilor. Menţineţi gura deschisă timp de 30 de secunde. Acest exerciţiu permite redesenarea ovalului feţei și

redă fermitatea gâtului, explică specialiștii. Un alt tip de exerciţiu facial este pentru prevenirea ridurilor dintre sprâncene. Astfel, se recomandă plasarea degetelor arătătoare pe fiecare sprânceană, până la rădăcina acestora. Încercaţi să ridicaţi sprâncenele, rezistând presiunii aplicate de cele două degete. Menţineţi această presiune timp de 30 de secunde. Acest exerciţiu are ca efect diminuarea ridurilor dintre sprâncene și tonifierea mușchilor frontali. Pentru eliminarea ridurilor de tip „laba gâștei” se recomandă plasarea degetelor mijlocii pe colţurile externe ale ochilor și trageţi de ploape în direcţia tâmplelor. Încercaţi să deschideţi ochii, forţând această mișcare atât cât este posibil. Menţineţi poziţia timp de 10 secunde. Acest exerciţiu este excelent pentru resorbţia ridurilor din colţul ochilor.


22 | Flagrant Accident teribil la Briceni Trei persoane și-au pierdut viaţa într-un grav accident rutier, produs pe 26 iulie în jurul orei 19.30, pe șoseaua Teţcani–Pererâta, Briceni, scrie mai.md. Un bărbat de 54 de ani, locuitor al satului Pererâta, aflându-se la volanul unui automobil de model „Ford Mondeo”, conducând cu viteză excesivă, a ieșit de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Consecinţele au fost dezastruase. Șoferul și doi pasageri – un bărbat de 43 de ani și o tânără de 25 de ani – au decedat pe loc. Cazul se investighează. De la începutul anului, pe drumurile republicii, din cauza vitezei excesive, au decedat 51 de persoane, iar altele 243 s-au ales cu diverse traumatisme.

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

˘ ta Au ucis o femeie pentru ciocolate, Jumatatea cafea, 50 de euro și 180 de lei Potrivit jurnal.md, doi bărbaţi vor face ani grei de închisoare pentru omorul crud al unei femei din Bălţi. Este vorba despre Iurie Cernoluţki, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor, tâlhărie, furt și escrocherie, și Igor Savin, condamnat la 19 ani de închisoare pentru omor și tâlhărie. După spusele procurorilor, în iulie 2009, Iurie Cernoluţki a aflat de la fosta sa soţie despre o femeie din Bălţi care primește periodic bani de la fiica sa din Italia. Cernoluţki i-a propus lui Savin să meargă la femeie și să fure bani. Au sunat la ușa victimei și s-au prezentat drept angajaţi

Un tânăr a căzut de la balconul unui apartament Un tânăr a murit după ce a căzut de la balconul unui apartament din capitală. Tragedia a avut loc pe strada Cuza Vodă, sectorul Botanica al capitalei, relatează Jurnal TV. Se pare că tânărul închiria un apartament în acel bloc, conform spuselor locatarilor. O locatară a blocului a spus că, pe la ora 17.00, a auzit un ţipăt înfiorător, urmat de o izbitură. După ce a ieșit la balcon, a văzut corpul tânărului care zăcea jos, într-o baltă de sânge. Aceasta a chemat de urgenţă ambulanţa și poliţia. Identitatea băiatului urmează a fi stabilite.

Pune capăt singurătăţii! Acum în ediţiile de MARŢI şi VINERI ale JURNALULUI şi în tabloidul APROPO poţi găsi sufletul care să-ţi aline singurătatea. Trebuie doar să suni la 090023456 (număr taxabil: 7 lei min, primele 30 sec gratuite) pentru a afla detalii despre El sau Ea sau... dacă nu ai curajul, trimite-ne datele tale pe adresa redacţiei şi de restul avem noi grijă. Niciodată nu a fost mai simplu să-ţi găseşti sufletul-pereche.

ai întreprinderii „Apă-Canal”, spunând vor să verifice datele contorului de apă, după care victima i-a lăsat să intre în apartament. Apoi, i-au aplicat acesteia mai multe lovituri cu picioarele, au legat-o cu garou și lipici, cauzându-i leziuni corporale grave în urma cărora femeia a decedat. După ce au omorât femeia, infractorii au sustras medalii, o sticlă de coniac, un kilogram de ciocolate, o cutie de cafea,

50 de euro și 180 de lei, plus bunuri în valoare de 1126 de lei. Procurorii au mai stabilit că, în mai 2010, Cernoluţki a furat un telefon mobil de la o fostă colegă de clasă. În aceeași lună, Cernoluţki, aflându-se la o zi de naștere într-un apartament din aceeași localitate, după ce a consumat băuturi spirtoase, a furat un televizor, un DVD player și două telefoane mobile, în valoare de 4548 de lei.

Moldovean cu dublă cetăţenie a vrut să iasă din România cu permis fals Potrivit jurnal.md, un bărbat cu cetăţenie moldovenească și română a vrut să iasă din România prin vama Sculeni cu un permis portughez fals, susţin reprezentanţii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră, citaţi de Agerpres. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iași, inspectorul Mihaela Lazăr, a declarat că, sâmbătă dimineaţa, un bărbat în vârstă de 58 de ani, cu dublă cetăţenie, moldovenească și română, s-a prezentat la controlul pentru trecerea frontierei, pe sensul de ieșire din România. La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat un permis de conducere eliberat de autorităţile portugheze, valabil pentru categoriile B, C, D, E. „Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului prezentat la control, poliţiștii de frontieră au efectuat verificări în urma cărora s-a constatat că permisul de conducere prezentat la control este fals. Poliţiștii de frontieră au întocmit suspectului un dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de uz de fals”, a explicat, duminică, purtătorul de cuvânt al IJPF Iași.

Băiat de la Teleneşti Locuiesc la ţară și am gospodărie. Nu am fost niciodată căsătorit. Vreau să cunosc o domnișoară din centrul Moldovei de 28-33 de ani, cuminte și bună la suflet, precum sunt și eu. Cine dorește să formeze o familie să mă contacteze. (462)

Un bărbat interesant Sunt un bărbat din Chișinău cu vârsta de 61 de ani, 172 cm. Am studii superioare, dispun de apartament, nu fumez, nu consum băuturi alcoolice, am simţul umorului dezvoltat, iubesc sportul și muzica, lectura. Duc o viaţă interesantă, corespunzătoare timpului. Aș vrea să cunosc o doamnă cu vârsta cuprinsă între 54 și 56 de ani. (463)

În floarea vârstei Am 52 de ani. Locuiesc în Chișinău. Vreau să fac cunoștinţă cu o femeie de 45-50 de ani. Să fie modestă și bună la suflet. (464)

Absolut independent Sunt un bărbat absolut independent. Am cu ce trăi, dar nu am cu cine. De aceea vreau să cunosc o femeie de 40-52 de ani, ca să-mi fie soţie până la sfârșitul vieţii. (465)

Bărbat adevărat Deși am 52 de ani, arăt mult mai bine, pentru că practic sportul. Am studii superioare, material asigurat, fără vicii. Vreau să cunosc o femeie de 43-46 de ani, fără obligaţii, care ar dori să formeze o relaţie de durată. (466)

CONDOLEANŢE

Bărbat singuratic

Foştii discipoli sunt profund îndureraţi de dispariţia profesorului lor, SIMION GHIMPU. Exprimăm condoleanţe familiei şi apropiaţilor. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească cu drepţii.

Am 56 de ani, văduv, lucrez și locuiesc la ţară. Nu beau, nu fumez și nu sunt vicios. Aș dori să fac cunoștinţă cu o femeie de 56-58 de ani, bună la suflet, drăguţă, pentru a forma un cuplu și a prelungi frumosul ce ne-a fost curmat. (467)

Trupa Teatrului de Poezie „Alexei Mateevici”

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE Anunţă concurs pentru Admiterea 2010 la toate FACULTĂŢILE FACULTATEA „ARTE DRAMATICE ŞI MANAGEMENT ARTISTIC” PROPUNE URMĂTOARELE SPECIALITĂŢI: 1. Actorie (teatru dramatic, teatru cu păpuşi) – secţia zi 2. Regie – secţia zi 3. Regie, imagine film şi televiziune – secţia zi 4. Scenografie – secţia zi 5. Culturologie – secţia zi şi cu frecvenţă redusă 6. Coregrafie – secţia zi 7. Dans – secţia zi

Depunerea actelor: etapa I – 16 – 31 iulie probele de aptitudini – 28 – 31 iulie etapa II, de completare – depunerea actelor 3 – 7 august probele de aptitudini – 7 – 8 august Telefoane de contact: 23.82.10, 23.81.36, 92.52.15. Adresa: Chişinău, str. Mateevici 111


JURNAL DE CHIŞINÃU METEO

Vineri

Chișinău

17°C... 32°C

Bălţi

16°C... 31°C

Cahul

18°C... 33°C

VINERI, 30 IULIE 2010

Sâmbătă

, , ,

Divertis | 23

www.jurnal.md Duminică

, , 17°C... 37°C , 16°C... 36°C

23°C... 35°C

15°C... 35°C

22°C... 34°C 24°C... 36°C

, , ,

Anunţul tău poate apărea de trei ori pe săptămână: marţi, joi şi vineri tel.: 090023456.

Doamna Irina

CITAŢII

Clarvăzătoare și ghicitoare, a moștenit darul magiei profesioniste. Rezolv cele mai complicate probleme: de deochi, de speriat, dezleg cununiile, scot blestemele. Ajut în dragoste, în business, ofer talismane, rădăcini pentru succes în muncă, în dragoste. Transform imposibilul în posibil. Spun numele dușmanilor. Garanţie 100%. Telefon: 77.12.64, 069154871.

Judecătoria raionului Orhei solicită prezenţa dlui Rotari Dorin, în calitate de reclamat, în cauza civilă, demarată la acţiunea ÎCS „Red Union Fenosa”, privind încasarea datoriei. Ședinţa de judecată va avea loc pe 17.08.2010, ora 11.00, în incinta judecătoriei Orhei, et. 1, str. V. Mahu 135. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa reclamatului. V. Selevestru, judecătorul Judecătoriei Orhei

Festivalul Naţional de Epigramă şi Fabulă

„Donici, cuib de-nţelepciune” Ediţia a VI-a - Chişinău, octombrie 2010 În cadrul Festivalului se va organiza un concurs cu două secţiuni:

Secţiunea „Epigramă” cu următoarele teme: 1. Dragoste la ultima vedere 2. Tună şi-i adună... 3. Temă liberă Se vor trimite câte 2 (două) epigrame inedite pentru fiecare temă, cu un moto, până la data de 20 septembrie 2010 pe adresa: Uniunea Scriitorilor din Moldova, str. 31 August 1989 nr. 98, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, pentru concursul de Epigrame. Secţiunea „Fabulă” Se vor trimite câte trei fabule pe teme libere până la aceeaşi dată la adresa menţionată. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 201742; 079640884; e-mail: ZinoviaS@rambler.ru. (Gheorghe Bâlici, director al festivalului). Acad. Mihai Cimpoi, Președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova

Sudoku SIMPLU

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea dnei Stâncaru Stela Andrei, domiciliată în or. Nisporeni, str. Suveranităţii nr. 11, ap. nr. 8, pentru 20 august 2010, ora 13.30, în ședinţa judiciară (or. Nisporeni, str. I. Vodă nr. 5, biroul 8), în calitate de reclamată, în cauza civilă nr. 2-383/10 privind încasarea datoriei, intentată de ÎCS „Red Union Fenosa” S.A. Gh. Șișcanu, președintele judecătoriei raionului Nisporeni

Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, solicită prezenţa dlui Alexandru Antonov, în calitate de reclamat, în ședinţa de judecată, str. Bulgară 43, bir. 45, pentru 16 august 2010, ora 16.00, intentată la acţiunea Tamarei Levinţa versus Alexandru Antonov cu privire la restituirea împrumutului. L. Brânza, judecătorul Judecătoriei Centru

Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică

Executăm teze. Timp redus. Preţ avantajos! Tel.: 43.57.64 Vând mașina VW Jetta, anul 2001, motor 1,8T, stare bună. 6500 euro. Tel.: 079 66 31 45 De vânzare cărţi, dicţionare, enciclopedii în română și rusă. Tel.: 767960.

LICITAŢIE ÎMC „Floreni-Service” anunţă licitaţia în vederea vânzării utilajului cazangeriei, preţul iniţial – 77.000 de lei. Licitaţia va avea loc la 10.08.2010, ora 16.00, raionul Anenii Noi, satul Floreni, str. Chișinăului 7. Cererile pot fi depuse până la 16.07.2010, ora 16.00, la aceeași adresă. Relaţii la tel.: 0 265 61 202; 069 37 79 07; 067 17 79 07.

CONDOLEANŢE

“Nova Latinitas”-2010 (II ediţie) Repertoriul concurenţilor - doar în limbile romanice Secţiuni (pentru ediţia 2010): Interpretare, Muzică Ușoară (orice categorie: danse, baladă, pop, pop-rock etc.). Vârsta concurenţilor (categorii separate): 6 – 35 ani. Înscrierea – până la 1 august. Preselecţia – în baza dosarelor. Etapele – Semifinala, Finala și Gala – se vor desfășura între 29 și 31 august, la Chișinău. Trofeul festivalului – „Lupoaica de Aur” („Lupa Capitolina”). Sunt prevăzute și trofee de argint, de bronz, pe lângă mai multe premii speciale, cadouri, diplome de participare (regulamentul – în pagina electronică www.novalatinitas.com). Tel.: 92 78 00.

BIG BANC X Un bărbat sună la pompieri și zice speriat: - Domnule, soacra mea vrea să se arunce de la etaj!!! - Și care e problema? - Nu se deschide fereastra!!!

X Un ardelean care tușea ca naiba se duce la medic. Doctorul îl consultă și îl întreabă cu o voce gravă: - Fumaţi? După câteva momente de ezitare, ardeleanul răspunde: - Mai bine aș bea ceva.

DIFICIL

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea dlui Graur Pavel Mihai, domiciliat în s. Marinici, r. Nisporeni, pentru 20 august 2010, ora 14.00, la ședinţa judiciară (or. Nisporeni, str. Ioan vodă 5, biroul 8), în calitate de reclamat, în cauza civilă nr. 2-388/10 privind încasarea datoriei, intentată de ÎCS „Red Union Fenosa” S.A. Gh. Șișcanu, președintele judecătoriei raionului Nisporeni

DE VÂNZARE teren pentru construcţie – de la 10 până la 70 de ari – în satul Românești, r. Strășeni, aflat sub pădure, cu acces la drum, apeduct, electricitate – 10 m; canalizare, gaz, telefon, magazin – 35-40 m. Tel.: 0237.60.276; 0695 21535.

X - Sunt foarte îngrijorată: niciodată soţul meu nu a întârziat atâta! Cred că și-a găsit altă femeie? - Vai, de ce te gândești la ce-i mai rău?! Poate l-o călcat vreo mașină.

EPIGRAME

Gheorghe BÂLICI Portret de politician E-un om ce n-a făcut bravadă, Urând minciuna, într-un fel, Când ochi n-a prea avut să-i vadă Pe cei mai mincinoși ca el... Cheltuieli Pe la doctori când pornești, E mai scump decât la dame: Dai toţi banii să trăiești Și-apoi mori, încet, de foame!...

Integramă

Colectivul aparatului președintelui Republicii Moldova este alături de dl Mihai Ghimpu în clipele de grea încercare, pricinuite de trecerea în nefiinţă a fratelui său, Simion, și își exprimă întreaga sa compasiune. Dumnezeu să-l odihnească în pace.


24 | Focus

www.jurnal.md

VINERI, 30 IULIE 2010

Tristeţi provinciale CALEIDOSCOP // 7 zile pe planeta Pământ

JURNAL DE CHIŞINÃU

Jurnal de Chisinau Nr. 969  

Jurnal de Chisinau

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you