Page 1

VINERI, 2 iulie 2010 ANUL X, NUMĂRUL 47 (961)

www.jurnal.md € 15,83  $ 12,83  PRET: 4,00 LEI

ISNN 1857-3223

Chișinău, str. Ismail, 33, of. 301-307, tel./fax: +/373 22/ 549954, 542081 www.transelit.md

FOTBAL

Maradona: „Pentru germani, mondialul s-a terminat”

>P21

Luxul proletar CHEIA SUCCESULUI // Cum să te faci cu un palat de 10 milioane de euro fără a investi nimic?

Luxosul sediu al Partidului Comuniştilor, despre care însuşi liderul acestui partid spunea că este evaluat la 10 milioane de euro, a fost construit pe un teren privatizat ilegal, la un preţ de cel puţin 30 de ori mai mic decât cel de piaţă. Decizia de dare în folosinţă, iar apoi şi cea de privatizare a terenului au fost adoptate de Consiliul municipal Chişinău într-o situaţie de evident conflict de interese, cu votul consilierilor comunişti. Totodată, aproape 23 de milioane de lei a costat, în medie, bugetul de stat arenda mijloacelor de transport aerian destinate deplasărilor peste hotare ale fostului preşedinte Vladimir Voronin, în cei opt ani de guvernare. Preşedintele interimar Mihai Ghimpu a cheltuit în acelaşi scop, în perioada ianuarie – mai 2010, o sumă de circa 70 de mii de lei, adică, în medie, câte 13 mii de lei pe lună, de peste 18 ori mai puţin decât Voronin. >P3-4

Da, asta e Nata Albot! SHOWBIZ // Un nou look, un nou job, un nou stil de viaţă >P8


2 | Actualitate

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIĹžINĂƒU

Povestea unui film piratat este o publicaĹŁie editată de JURNAL TRUST MEDIA PREĹžEDINTE: Val Butnaru Apare din 1999 Adresa redacĹŁiei: str. Vlaicu Pârcălab 63, etaj 3, Centrul Skytower, cod poĹ&#x;tal 2012, ChiĹ&#x;inău, Republica Moldova Telefoanele redacĹŁiei: 23.83.31, 23.76.45 GSM 068.58.37.77 Orange GSM 079.98.37.77 Moldcell fax: 23.42.30 e-mail: cotidian@jurnal.md internet: www.jurnal.md REDACŢIA: DIRECTOR: Aureliu Cornescu aureliu.cornescu@jurnal.md REDACTORĹžEF: Rodica Mahu rodica.mahu@jurnal.md REDACTORĹžEF ADJUNCT: Mariana RaĹŁÄƒ mariana.rata@jurnal.md EDITORIALIĹžTI: Nicolae Negru Petru Bogatu REPORTERI: Vitalie Hadei vitalie.hadei@jurnal.md Irina Nechit irina.nechit@jurnal.md Svetlana Corobceanu svetlana.corobceanu@jurnal.md Marina LiĹŁa marina.lita@jurnal.md Victoria Popa victoria.popa@jurnal.md Svetlana PanĹŁa svetlana.panta@jurnal.md REDACTOR STILIZATOR: Ilie Gulica ilie.gulica@jurnal.md EDITOR FOTO: Elena Grozavu elena.grozavu@jurnal.md DESIGN: Alex Marchitan alex.marchitan@jurnal.md

FLAGRANT // Portalul de Ĺ&#x;tiri Unimedia a preluat ďŹ lmul “The Soviet Storyâ€?, fără acordul producătorilor Jurnal TV planiďŹ ca să pună pe post, ĂŽn seara zilei de 28 iunie, ĂŽn premieră pentru Republica Moldova, ďŹ lmul “The Soviet Storyâ€?, pe care l-a achiziĹŁionat de la compania deĹŁinătoare a dreptului de difuzare Č™i vânzare a ďŹ lmului. Evenimentul mediatic a fost precedat de o intensă campanie de mediatizare. ĂŽnsă ĂŽn dimineaĹŁa zilei de 28 iunie, administraĹŁia Jurnal TV a avut neplăcuta surpriză de a desoperi că portalul de Č™tiri Unimedia a preluat ďŹ lmul de pe un site românesc Č™i l-a plasat pentru a ďŹ vizionat liber de către vizitatorii portalului. Astfel, premiera a fost zădărnicită.

“Nu am Ĺ&#x;tiutâ€? “Este un caz minor, după părerea noastră, am preluat materialul de pe un site public, l-am plasat, indicând sursaâ€?, a declarat pentru JURNAL Tudor Darie, directorul general al companiei New Media Group, care gestionează portalul. “Luni, când am plasat pelicula, era o zi simbolică pentru Republica Moldova. Noi nu am Č™tiut despre faptul că postul de televiziune Jurnal TV a achiziĹŁionat licenĹŁa de difuzare a ďŹ lmului Č™i că intenĹŁionează să-l difuzeze ĂŽn acea searăâ€?, a adăugat Darie. Pe de altă parte, Cristina Pohilenco, din cadrul Departamentului Promo al Jurnal TV, susĹŁine că au fost elaborate Č™i difuzate nouă

materiale de promovare. “Campania de promovare a ĂŽnceput pe 18 iunie Č™i materialele promo erau incluse ĂŽn toate calupurile de publicitateâ€?, susĹŁine Pohilenco. La scurt timp de la plasarea peliculei, ďŹ rma Perry Street Advisors LLC, care deĹŁine toate drepturile asupra difuzării Č™i vinderii ďŹ lmului, a cerut ca Unimedia să scoată ďŹ lmul de pe site. Aceasta a mai solicitat ca portalul să publice avertizarea: â€œĂŽn aceste zile, site-ul Unimedia a permis oamenilor să privească ďŹ lmul documentar “The Soviet Storyâ€?, produs de Edvins Snore, ĂŽn variantă piratată. Unimedia ĂŽČ™i cere scuze pentru aceste acĹŁiuni Č™i pentru că nu a ĂŽncercat să capete permisiunea producătorului ďŹ lmului, Edvins Snore, Č™i posesorului ďŹ lmului, Perry Street Advisors LLC, ca să prezinte pelicula publicului. Unimedia solicită ca ĂŽn cazul ĂŽn care doriĹŁi să aaĹŁi mai multe despre “The Soviet Storyâ€? Č™i să faceĹŁi rost de copii legale ale ďŹ lmului, accesaĹŁi site-ul oďŹ cial: sovietstory.comâ€?. ĂŽn scrisoare se mai menĹŁionează că deČ™i compania apreciază interesul portalului pentru ďŹ lm, difuzarea neautorizată a acestuia

Corneliu Comendant corneliu.comendant@jurnal.md MANAGER PRODUCŢIE & ABONAMENTE: Veaceslav Dreglea „Jurnal de ChiĹ&#x;inăuâ€? este marcă ĂŽnregistrată a JURNAL TRUST MEDIA PreĹ&#x;edinte JURNAL TRUST MEDIA Val Butnaru val.butnaru@jurnaltv.md DIRECTOR Adrian GĂŽĹŁu adrian.gitu@jurnaltv.md DIRECTORI DEPARTAMENTE: DIRECTOR DEPARTAMENT TEHNIC Artur HasnaĹ&#x; artur.hasnas@jurnaltv.md DIRECTOR PUBLICITATE Virginia Prodan virginia.prodan@reforma.md DIRECTOR DEPARTAMENT CONTABILITATE Victoria Ursu victoria.ursu@jurnaltv.md DIRECTOR DEPARTAMENT JURIDIC Gheorghe Stratan gheorghe.stratan@jurnaltv.md DIRECTOR DEPARTAMENT IT Sergiu Bivol sergiu.bivol@jurnaltv.md DIRECTOR DEPARTAMENT WEB Vitalie Harea vitalie.harea@jurnaltv.md JURNAL TRUST MEDIA editează ziarele “Jurnal de ChiĹ&#x;inăuâ€?, “Apropoâ€?Ĺ&#x;i “Economistâ€?, JURNAL TRUST MEDIA este proprietarul televiziunii JURNAL TV Ĺ&#x;i a postului de radio JURNAL FM. Publicitatea JURNAL TRUST MEDIA este administrată de agenĹŁia de publicitate â€?REFORMA ADVERTISINGâ€?. ĹžEF DEPARTAMENT PUBLICITATE PRINT: Alina Vdovicenco alina.vdovicenco@reforma.md telefon 23.46.79 GSM 068.30.21.45 Ziar finanĹŁat de Guvernul României – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni RedacĹŁia nu poartă răspundere pentru conĹŁinutul Ĺ&#x;i corectitudinea anunĹŁurilor publicitare. Textele marcate cu P (publicitate) Ĺ&#x;i PP (publicitate politică) sunt publicate ĂŽn regim de publicitate plătită. “Jurnal de ChiĹ&#x;inăuâ€? apare marĹŁi Ĺ&#x;i vineri. Abonamentul la ziar poate fi perfectat ĂŽn orice oficiu poĹ&#x;tal din Republica Moldova. TIRAJ: marĹŁi: 4.750 exemplare vineri: 17.180 exemplare TIPAR: Tipografia “Prag-3â€?, str. Petricani 94/1, ChiĹ&#x;inău, Republica Moldova Comanda nr. 702

a avut un impact negativ la vânzărea peliculei nu doar ĂŽn Republica Moldova, dar Č™i ĂŽn ĹŁÄƒrile unde este accesat portalul. “De asemenea, acest fapt a afectat postul de televiziune Jurnal TV, care este unicul posesor al licenĹŁei de difuzare a ďŹ lmului. AvocaĹŁii noČ™tri vor revizui aceste acĹŁiuni, pentru a constata ce penalitÄƒĹŁi urmează a ďŹ aplicateâ€?, se menĹŁionează ĂŽn scrisoare. Ca urmare a mesajului transmis, pelicula a fost scoasă din conĹŁinutul site-ului Unimedia, dar avertizarea nu a apărut pe site. Tudor Darie, directorul general New Media Group, a răspuns companiei Perry Street Advisors LLC că portalul nu a ĂŽncălcat legislaĹŁia, prin plasarea materialului, ci site-ul de unde a fost preluat. “Pentru a evita inconvenientele, ďŹ lmul a fost Č™ters de pe siteâ€?, a ĂŽncheiat mesajul Darie.

„Unimedia nu avea dreptul să plaseze ďŹ lmul fără acordul producătorilorâ€? ĂŽn replică, ďŹ rma americană a declarat că site-ul avea datoria să se asigure că plasează ďŹ lmul ĂŽn mod legal. „Ne-a ĂŽntrebat cineva pe noi? Nu ĹŁin minte aČ™a ceva. Nu este un argument legal. Scuza „l-am luat din altă parteâ€? nu justiďŹ că pirateria

ďŹ lmuluiâ€?, scrie ĂŽn mesajul adresat New Media Group. „Pentru moment, imagineazÄƒĹŁi că tu eČ™ti producătorul ďŹ lmului, Edvins Store. Ai trăit zece ani făcând cercetări Č™i adunând materiale pentru pelicula „The Soviet Storyâ€?, iar apoi trei ani l-ai montat, din bani proprii. Cum te-ai ďŹ simĹŁit dacă cineva ĹŁi l-ar ďŹ luat Č™i l-ar ďŹ difuzat pe gratis?â€?, se ĂŽntreabă compania americană. AsociaĹŁia pentru Drepturi de Autor Č™i Conexe (AsDAC) a declarat că portalul Unimedia a lezat drepturile autorului când a preluat ďŹ lmul. “Unimedia nu avea dreptul să preia Č™i să plaseze pe site-ul său ďŹ lmul “The Soviet Storyâ€?, fără acordul producătorilor. Aceasta ĂŽnseamnă piraterieâ€?, susĹŁine Angela Stroici, director AsDAC. De aceeaČ™i părere este Č™i Olga Belei, Č™efa DirecĹŁiei drepturi de autor Č™i conexe, din cadrul AgenĹŁiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). “AcĹŁiuni de acest gen descurajează creatorii, mai ales ĂŽn situaĹŁia ĂŽn care ĂŽČ™i dau seama că lucrările lor pot ďŹ uČ™or copiateâ€?, a declarat pentru JURNAL Belei. â€œĂŽn cazul de faĹŁÄƒ, postul de televiziune este unica sursă media care poate difuza ďŹ lmul, iar producătorii ĂŽi pot cere socoteală Unimediaâ€?, susĹŁine angajata AGEPI. Marina LIŢA

„Mesagerâ€?-ul la 20 de ani AUDIOVIZUALUL PUBLIC // „Odată cu „Mesagerâ€?-ul s-a născut jurnalismul de informare ĂŽn RMâ€? Principala emisiune informativă a postului public de televiziune Moldova 1, „Mesagerâ€?, a ĂŽmplinit, ieri, 1 iulie, 20 de ani. Aseară, Č™tirile au readus-o ĂŽn platou pe Larisa Manole, prima prezentatoare a programului. Liliana ViĹŁu, directorul departamentului ActualitÄƒĹŁi al „Teleradio-Moldovaâ€?, a spus pentru JURNAL că, din 5 iulie, acesta lansează trei buletine de Č™tiri matinale, la orele 06.00, 07.00 Č™i 08.00, difuzate dintr-un studio renovat, cu semnale sonore Č™i video noi, ce vor corespunde rigorilor unei televiziuni moderne. Cu această ocazie, JURNAL i-a ĂŽntrebat pe jurnaliČ™tii din perioada de glorie a emisiunii dacă „Mesagerâ€?-ul de azi este ceea ce Č™i-au propus ei să facă acum două decenii. Viorica Cucereanu, redactor-prezentator al „Mesagerâ€?-ului din anii '90: „Face parte din meseria de jurnalist să nu te temi să spui adevărulâ€? „Nu este Č™i nici nu ar putea să ďŹ e. Eram alĹŁii noi, jurnaliČ™tii, cu toĹŁii făcusem aceeaČ™i Č™coală sovietică de jurnalism, dar tentaĹŁia naturală de a ďŹ liber, spiritul nonconformist al multora Č™i-au spus cuvântul. Timp de 20 de ani, „Mesagerâ€?-ul a fost supus epurărilor de două ori. Din prima bătălie cu puterea, ĂŽn 1994, odată cu disponibilizarea conducerii Č™i a mai multor ziariČ™ti valoroČ™i, „Mesagerâ€?-ul e ieČ™it rănit mortal Č™i s-a transformat ĂŽn propriul său antipod. După cea de-a doua bătălie, odată cu epurările din 2004 ce-au urmat după protestele anticenzură din 2002, nu-ĹŁi mai venea a crede că mai poate ďŹ resuscitat. Faptul că astăzi TV NaĹŁională a decis să con-

telespectatorul după toate canoanele jurnalisticii – obiectiv Č™i echidistant. ĂŽn primii ani de existenĹŁÄƒ aČ™a a Č™i fost. Ceea ce s-a numit ÂŤMesagerÂť ĂŽn ultimii opt ani a fost o mostră crasă de antijurnalism, de manipulare, de spălare a creierilor. Schimbarea de fond este o sarcină extrem de diďŹ cilă Č™i va ďŹ nevoie nu doar de dorinĹŁa noii conduceri a TV, dar Č™i de implicarea ďŹ ecărui colaborator.â€? Petru Bogatu, redactor-Ĺ&#x;ef adjunct al „Mesagerâ€?-ului istoric: „Nu poĹŁi intra de două ori ĂŽn acelaĹ&#x;i râuâ€?

semneze aniversarea cu sloganul „Împreună de la ĂŽnceputuriâ€? este un semn că Televiziunea Publică intră, ĂŽn sfârČ™it, ĂŽn normalitate.â€? EďŹ m Josan, redactor-Ĺ&#x;ef al „Mesagerâ€?-ului de odinioară: „Cei de azi trebuie să continue ceea ce aveam noi scris pe amurăâ€? „Pot aďŹ rma cu mândrie că am fost o echipă nu doar de visători idealiČ™ti, ci Č™i de promotori ai adevărului frust, uneori dureros, dar spus fără teamă de eventuale consecinĹŁe. Că timpul ne-a reĂŽntors ĂŽn regimul utopiei comuniste Č™i mesagerii care au stat la baza creării redacĹŁiei au fost eliminaĹŁi din cursă nu o consider decât o retragere pe redute.â€? Larisa Manole, prima prezentatoare a emisiunii: „Va ďŹ foarte greu să se spele ruĹ&#x;inea anilor de slugărnicieâ€? „MesagerÂť-ul a apărut din dorinĹŁa acută a unui grup de jurnaliČ™ti temerari de a informa

„În 1990, ne-am propus să reinventăm Č™tirea care nu exista pur Č™i simplu sub puterea sovietică. Č˜i ĂŽn fază iniĹŁială chiar am reuČ™it. Odată cu ÂŤMesagerÂť-ul s-a născut jurnalismul de informare ĂŽn RM. Dar a urmat un recul de durată care a substituit din nou informarea cu propaganda. A fost o mare diversiune menită să resovietizeze populaĹŁia. Ceea ce a fost acum 20 de ani nu mai poate ďŹ reeditat. ÂŤMesagerâ€?-ul se descătuČ™ează acum ĂŽntr-un alt context istoric Č™i social, ĂŽn mijlocul unei pieĹŁe mediatice libere, unde trebuie să facă faĹŁÄƒ concurenĹŁei.â€? Valeriu Saharneanu, redactor-Ĺ&#x;ef adjunct al “Mesagerâ€?-ului de altădată: „Am fost romantici, dar niciodată triĹ&#x;oriâ€? „Nu, nu este. Am fost sinceri ĂŽn tot ce făceam Č™i lumea a crezut ĂŽn noi. ÂŤMesagerÂť-ul de azi ĂŽncearcă să se aďŹ rme după o perioadă de marasm, ĂŽn care conducerea a substituit democraĹŁia, Č™i-a subordonat statul, Č™i-a bătut joc de jurnaliČ™ti, de instituĹŁie Č™i de ÂŤMesagerÂť. Acum este cu mult mai greu să realizezi un ÂŤMesagerÂť la fel de credibil.â€? Victoria POPA


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 2 IULIE 2010

Realitatea | 3

www.jurnal.md

Orange a desemnat câștigătorii celei de-a doua extrageri pentru Concursul „Cupa Mondială 2010” Compania Orange a desemnat câștigătorii celei de-a doua extrageri săptămânale pentru Concursul „Cupa Mondială 2010”. Unii dintre câștigători s-au dovedit a fi pasionaţi de fotbal, iar alţii au avut intuiţie foarte bună și au ghicit scorurile corecte ale meciurilor de la Campionatul Mondial din Africa de Sud. Câștigătorii au fost invitaţi la Orange Studio, unde și-au primit premiile, dar și au discutat între ei despre fotbal și tehnicile la care au recurs pentru a deveni câștigători. Alexandru Cuzneţov, un tânăr din capitală, a ghicit scorul la șapte meciuri din cadrul Cupei Mondiale, iar prin tragere la sorţi a devenit câștigătorul unui superb telefon BlackBerry Curve 8900. „Eu particip pentru prima dată la un concurs organizat de Orange, iar în prima instanţă nu m-am gândit că pot fi unul dintre câștigători. Acest smartfon este un cadou minunat pentru mine”, povestește Alexandru. El a dezvăluit și reţeta succesului. „De la începutul campionatului, trimit sms-uri. Pentru a avea șanse mai mari trimit trei variante. În șapte cazuri am ghicit scorul și am acumulat șapte puncte. Pe lângă faptul că am acumulat minute pentru convorbiri, am devenit și posesorul unui BlackBerry Curve 8900”, s-a lăudat studentul Alexandru Cuzneţov.

A câştigat doar cu două puncte acumulate O tânără de 29 de ani, Alexandra Higjill, nu este pasionată foarte mult de fotbal, dar participă la toate concursurile organizate de Orange. Ba mai mult, aceasta participă la concursul „Cupa Mondială 2010” de pe două telefoane. „Eu am participat la

concursurile din 2002 și 2006, care au fost organizate cu prilejul Campionatului Mondial. Atunci nu am câștigat premii, ci convorbiri de peste 2000 de lei. Acum am devenit și câștigătoarea unui BlackBerry Curve 8900”, a menţionat tânăra. De asemenea, aceasta a menţionat că a rămas surprinsă că a câștigat acest premiu, având doar două rezultate ghicite. „Eu particip la acest concurs cu două telefoane. Pe un telefon am acumulat opt puncte, iar pe altul doar două. Surprinzător, dar am devenit câștigătoare datorită telefonului pe care am ghicit două rezultate. Asta demonstrează că tragerea la sorţi se face corect, iar câștigător poate deveni oricine”, a precizat Alexandra.

„Pot să mă gândesc şi la Mitsubishi Lancer X” Anatol Musteaţă, care a devenit posesor al unui iPhone 3GS (16 GB), este foarte pasionat de fotbal și a reușit să ghicească 16 rezultate ale meciului. Acesta are șanse reale să intre în lupta pentru automobilul Mitsubishi Lancer X nou-nouţ. „Este un campionat imprevizibil. În 2006, am ghicit mult mai multe rezultate ale meciurilor. Cine se aștepta ca Italia sau Franţa să piardă? Oricum, sunt mulţumit că am câștigat iPhone 3GS. Cu 16 rezultate pot să sper și la mașina oferită de Orange. Dar pentru asta mai am nevoie să ghicesc

cel puţin încă patru rezultate și să totalizez 20 de puncte”, a spus Anatol, care a făcut poze cu noul său iPhone 3GS. Un alt smartfon BlackBerry Curve 8900 a fost câștigat de Renat Mazureac. Acesta a ghicit doar două rezultate și a spus că nici în visurile sale cele mai frumoase nu se aștepta să fie printre câștigători. „Sunt foarte fericit. Mulţumesc celor de la Orange pentru acest cadou”, au fost cuvintele lui Renat de 19 ani.

Orange a premiat şi câştigătorii de pe Facebook Orange a premiat și participanţii unui concurs, lansat pe reţeaua

de socializare Facebook. Cei care au scris cele mai interesante și haioase comentarii vizavi de meciurile de la Cupa Mondială au primit cadouri de la Orange. „Eu am scris mai multe comentarii, care au avut vizualizări. Astfel, am devenit unul dintre câștigători”, a menţionat Vasile Ţăranovici, care are doar 15 ani.

Poţi să fii şi tu unul dintre câştigători Participanţii au sunat și s-au abonat la concursul „Cupa Mondială”. Înainte de fiecare meci, ei au răspuns la invitaţia de a indica pronosticuri ale meciurilor și au trimis prin SMS mai multe scoruri posibile. Pentru fiecare

scor ghicit au primit câte 5 minute (orange abonament) pentru apeluri în orice reţea din Moldova sau 7 lei (orange prepay) și au acumulat puncte. Toţi cei care au trimis pronosticuri și au ghicit cel puţin un scor, au participat automat la extragerea pentru premiile săptămânale. Și tu poţi câștiga! Participă la concurs și ghicește scorul meciurilor. Mai ai două șanse de a câștiga iPhone și BlackBerry. Următoarele extrageri ale premiilor săptămânale vor avea loc pe 2 iulie și 9 iulie. Iar la finalul concursului, un norocos care a acumulat 20 de puncte se va alege cu un Mitsubishi Lancer X nou-nouţ. Norocosul ai putea fi chiar tu!

Președinte de lux FARISEII // Confortabile, tapetate cu piele şi dotate cu mobilier scump, cu sistem performant de comunicaţii, aşa arătau interioarele aparatelor de zbor în care călătorea Voronin un avion de tipul Falcon 900 B produs în 1998, cea de-a doua – un avion de tipul Embraer Legacy produs în 2007. Voronin a ales cea de-a doua variantă, care costa 65 mii de dolari, cu circa 5 mii de dolari mai ieftină decât prima, subliniind cu o liniuţă anul producerii avionului. Toate ofertele înaintate conţineau în mod obligatoriu fotografii cu interiorul navelor. Voronin preţuia saloanele confortabile, tapetate cu piele și dotate cu mobilier de lux.

Aproape 23 de milioane de lei, câte 238 mii de lei pe lună din banii publici, atât a costat, în medie, bugetul de stat arenda mijloacelor de transport aerian destinate deplasărilor peste hotare întreprinse de fostul președinte, Vladimir Voronin, în cei opt ani de guvernare. În raport cu ex-președintele comunist, președintele interimar Mihai Ghimpu a cheltuit, în perioada ianuarie – mai 2010, o sumă de circa 70 de mii de lei, adică, în medie, câte 13 mii de lei pe lună, de peste 18 ori mai puţin decât Voronin. Ex-președintele Vladimir Voronin a cheltuit numai în lunile ianuarie-august 2009, 1 milion 24 mii lei pentru deplasări în afara hotarelor Republicii Moldova. Potrivit unor documente făcute publice de administraţia prezidenţială, ex-președintele a cheltuit pe perioada primului său mandat, din 2001 până în 2005, peste 7 milioane de lei pentru arenda mijloacelor de transport. El a mai cheltuit 399 594 lei pentru acţiuni protocolare și suvenire și 285 873 lei pentru diurnă și cazare. Din 2005 până în 2009, deja în timpul celui de-al doilea mandat, suma s-a dublat, ex-președintele cheltuind 14 milioane 324 mii lei pentru arenda avioanelor, iar pentru suvenire și cheltuieli protocolare – 256 mii lei. Cel mai mult au costat haznaua publică deplasările șefului statului efectuate în 2007 – peste 5 milioane lei și în 2008 – peste 4 milioane lei. În primii ani de guvernare, Vladimir Voronin se deplasa cu avionul dăruit de Rusia, un Yak 40, cu o vechime de peste 30 de ani. La scurt timp după ce a fost dăruit de Putin, acesta s-a defectat și de atunci stă în parcarea aeroportului. În această situaţie, președinţia a apelat la serviciile

mai multor companii aviatice. Până în 2007, Voronin a apelat la avioanele companiei de stat Air Moldova sau Moldavian Airlines, ulterior însă liderul PCRM a preferat în special navele de la „Nobil Air”, care sunt mult mai scumpe. În 2007, Vladimir Voronin a zburat cu „Nobil-Air” în nouă din cele 14 deplasări efectuate în străinătate, plătind acestei companii circa 4 milioane lei. În 2008, a apelat la serviciile acesteia în nouă din zece deplasări efectuate peste hotare, achitând peste 3 milioane de lei. Despre compania „Nobil Air” presa a scris că i-ar fi aparţinut omului de afaceri Vladimir Plahatniuc, fapt dezminţit de omul de afaceri. Responsabilii de la Președinţie ne-au informat că nu există niciun document doveditor că compania în cauză a fost aleasă prin organizarea unei licitaţii publice.

Alegea cel mai luxos avion Președintele interimar Mihai Ghimpu ne-a relatat că consilierii lui Voronin îi prezentau acestuia câteva opţiuni de chartere, când trebuia să

plece în deplasări peste hotare, iar fostul președinte nu alegea avionul care costa 30 sau 40 de mii de euro, ci pe cel de 60 de mii de euro. „Voronin bifa cifra de 60 de mii de euro și asta însemna că anume cu acest avion vrea să zboare. Mai mult, acestuia îi erau prezentate poze cu interiorul navelor și doar după asta făcea alegerea”, a spus Ghimpu. De exemplu, la 3 iunie 2008, consilierul i-a prezentat fostului șef al statului trei oferte ale companiilor aviatice pentru deplasarea delegaţiei oficiale, din care făceau parte cinci persoane, la Sankt Petersburg, la Reuniunea informală a șefilor de state din CSI. Primele două oferte au fost înaintate de compania „Nobil Air”, un avion Austria Cessna CJ2+, pentru cinci persoane, anul producerii 2007, și avionul Learjet 35, cu 6 locuri, anul producerii 1981. Iar cea de-a treia ofertă a fost oferită de Agenţia de Stat a Aviaţiei Civile care

propunea un TU 134, produs în 1977, cu 76 de locuri. Președintele comunist a bifat prima ofertă, chiar dacă aceasta era mai scumpă – circa 300 mii de lei, spre deosebire de cea de-a doua, care costa 184 mii de lei ţinând cont nu în ultimul rând de faptul că anul producerii avionului este mai recent.

Se temea de aparatele vechi de zbor Totuși Voronin nu întotdeauna ţinea cont de preţ. Pentru el conta mult anul producerii avionului. De pildă, la 23 mai 2008, consilierul său i-a prezentat alte două oferte pentru deplasarea unei delegaţii din 14 persoane la cea de-a 10-a Reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană, programată pentru 27 mai. Ambele oferte aparţineau Companiei „Nobil Air”. Prima ofertă de charter era

Mihai Ghimpu s-a deplasat ca un cetăţean de rând În raport cu ex-președintele comunist, actualul șef al statului, Mihai Ghimpu, a cheltuit, în perioada ianuarie – mai 2010, o sumă modestă, de circa 70 de mii de lei pentru deplasările sale peste hotare, inclusiv 17 530 de lei pentru diurnă și cazare. Serviciul de presă al Președinţiei a declarat că Mihai Ghimpu a zburat cu curse de linie, nu cu chartere, fapt care explică de ce sumele sunt atât de mici. „Președintele interimar a făcut trei deplasări în străinătate cu avionul. A fost în Portugalia, la București și la Moscova. Se întâmpla că făcea și trei escale până ajungea la destinaţie. Au fost cazuri când trebuia să aștepte câte 2 – 3 ore pe teritoriul aeroportului”, ne-au mai spus responsabilii de la Serviciul de presă. Svetlana COROBCEANU


4 | La marginea Europei

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Luxul proletar CHEIA SUCCESULUI // Cum să te faci cu un palat de 10 milioane de euro fără a investi nimic? tantul Guvernului în mun. Chișinău, Sergiu Palihovici, pe lângă cei 24,6 ari daţi anterior în folosinţă comuniștilor, au mai fost vânduţi 3,16 ari care în acel moment se aflau în posesia Guvernului. Acum, Executivul își cere în instanţă pământul înapoi. În plus, ne atenţionează consilierul Oleg Cernei, în proiectul de decizie cu privire la privatizarea terenului, fusese stabilit preţul de vânzare de 422 mii de lei. Decizia finală adoptată de CMC prevede preţul de 407 mii de lei (!).

Luxosul sediu al Partidului Comuniștilor, despre care însuși liderul acestui partid spunea că este evaluat la 10 milioane de euro, a fost construit pe un teren privatizat ilegal, la un preţ de cel puţin 30 de ori mai mic decât cel de piaţă. Decizia de dare în folosinţă, iar apoi și cea de privatizare a terenului au fost adoptate de Consiliul municipal Chișinău într-o situaţie de evident conflict de interese, cu votul consilierilor comuniști. Cele două decizii au fost contestate în judecată de către autorităţi, iar PCRM riscă să piardă terenul pe care e ridicat grandiosul său sediu. De altfel, edificiul este pus drept gaj la Banca de Economii în schimbul creditului de 22 de milioane de lei, contractat pentru construcţia clădirii. Până la 14 iulie curent, PCRM urmează să întoarcă banii la bancă. Din cele 22 de milioane, partidului lui Voronin i-a mai rămas să achite doar 5 milioane de lei. Deși aparent este imposibil să construiești, fără a avea bani, un palat în centrul capitalei, această misiune nu a fost imposibilă pentru Partidul Comuniștilor, care, fără a investi un bănuţ, s-a făcut în trei ani cu un sediu luxos în inima Chișinăului, chiar în spatele preturii sectorului Centru. Secretul succesului este cât se poate de simplu – oameni potriviţi la loc potrivit. Mai întâi, problema spaţiului pentru construcţia clădirii a fost rezolvată cât ai zice „votat”. La 16 martie 2006, la propunerea consilierului municipal comunist, Svetlana Popa, Consiliul municipal Chișinău, cu votul consilierilor comuniști și creștin-democraţi, a decis alocarea a 24,6 ari de pe str. Armenească Partidului Comuniștilor pentru construcţia unui nou sediu. Terenul a fost repartizat în folosinţă gratuit (!), privilegii care nu au fost acordate nici anterior, nici după asta altor partide, afirmă consilierul municipal independent Oleg Cernei. După ce au obţinut terenul, au venit și banii pentru construcţie. Cele 22

de milioane de lei investiţi în ridicarea edificiului (și probabil și în privatizarea ulterioară a terenului pe care e ridicată clădirea – n.r.) PCRM i-a contractat de la Banca de Economii, în care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni, iar președinte al instituţiei este unul dintre consilierii municipali comuniști, Grigore Gacikevici. Chiar dacă, conform legislaţiei, o bancă nu poate oferi un împrumut fără a avea siguranţa că solicitanţii creditului îl vor putea restitui, conducerea băncii s-a făcut a nu vedea Legea privind partidele politice, care interzicea în 2007 (anul în care a fost contractat creditul – n.r.) partidelor desfășurarea unor activităţi economice, singura sursă de existenţă urmând să fie banii câștigaţi din plata cotizaţiilor de membru, vânzarea materialelor de propagandă, organizarea festivalurilor, expoziţiilor, adică surse de venit care evident nu aveau cum să asigure plata creditului. Drept gaj banca a acceptat sediul PCRM din str. N. Iorga, iar apoi și edificiul construit din banii băncii.

Judecata continuă Foto: Elena Grozavu // Jurnal de Chişinău

Au mai rămas doar 5 milioane Și totuși, comuniștii au reușit să adune banii. În anii în care R. Moldova a intrat în criză (lucru recunoscut și de fostul premier Zinaida Greceanâi – n.r.) PCRM și-a plătit constant creditul la bancă, din 2007 și până în acest moment partidul lui Voronin a întors Băncii de Economii 17 milioane de lei, plus rata bancară de 16 %. Până la 14 iulie, curent, PCRM mai are de stins încă 5 milioane din cele 22 împrumutate. Din ce surse au fost adunaţi acești bani? Din păcate, nimeni dintre actualii și foștii membri ai PCRM nu au putut să ne răspundă la această întrebare. Singurul lucru pe care ni l-au putut ei confirma este faptul că din cotizaţiile de partid era imposibil ca PCRM să strângă 17 milioane în trei ani. Cea mai importantă operaţiune,

cea de privatizare a terenului pe care a fost contruit sediul PCRM și a terenului aferent construcţiei, s-a desfășurat fără nicio bătaie de cap. Legea prevede dreptul persoanelor fizice și juridice care au construit un edificiu pe un teritoriu aflat în folosinţă de a privatiza acest pământ. Chiar dacă unii funcţionari din cadrul primăriei și-au mușcat mâinile până la coate, nu aveau cum să nu satisfacă cererea PCRM, venită la sfârșitul lui 2008, de a cumpăra terenul.

Guvernul cere pământul înapoi De aceea, la începutul lui 2009, CMC a dispus privatizarea pământului pe care până la construcţia sediului PCRM se afla un teren de joacă pentru copii. Decizia primăriei conţine însă mai multe ilegalităţi de alt ordin. În primul rând, a constatat reprezen-

Contactat de JURNAL, comunistul Eduard Mușuc, pe atunci președinte al CMC, nu își amintește de ce a fost micșorat preţul. El afirmă însă că proiectul a fost avizat pozitiv de toate direcţiile primăriei, iar preţul a fost stabilit corect. În aceste condiţii, când se supune privatizării terenul aferent unei construcţii, se aplică un preţ normativ stabilit de primărie. Nici Palihovici nu vede o ilegalitate în modul în care a fost stabilit preţul. „Ilegalitatea cea mare s-a comis atunci când terenul a fost dat gratuit în folosinţă partidului. Însă normele legale stabilesc darea în folosinţă a terenurilor doar pentru asociaţiile obștești, iar un partid politic nu reprezintă o asociaţie obștească”, a conchis reprezentantul Guvernului în Chișinău. Următoarea ședinţă de judecată în acest caz urmează să aibă loc pe 13 iulie. JURNAL va urmări evoluţia lucrurilor. Mariana RAŢĂ

Cea mai tentantă ofertă a verii pentru utilizatorii Internet de la Unité

După lansarea celei mai largi reţele de generaţia a treia, Moldtelecom, prin brandul Unité, anunţă cele mai tentante oferte ale verii pentru utilizatorii Internet mobil 3G, destinate atât persoanelor fizice, cât și clienţilor din segmentul business. Deoarece în perioada de vară crește interesul pentru comunicare, Unité 3G aduce clienţilor săi o ofertă specială la abonamentele „3G Connect”, prin care mărește traficul Internet de două ori. Acum serviciile de bandă largă 3G sunt și mai atractive prin oferta „3G Connect” pentru că include un trafic lunar dublu de 16_GB, 40_GB și 70_GB la aceleași tarife de 150 lei, 225 lei și 275 lei pe lună.

Cu abonamentele „3G Connect”, clienţii Unité pot accesa de două ori mai multe site-uri Internet, comunica mai liber cu toţi prietenii, asculta muzică sau privi filme, fără a avea grija traficului consumat și cu mobilitate absolută. „3G Connect”, cele mai competitive oferte de pe piaţa telefoniei mobile, au devenit și mai practice, oferind în exclusivitate clienţilor Internet mobil 3G de la Unité cel mai bun preţ, trafic mare de navigare pe net, conexiune în bandă largă la nivel naţional, plus un modem compact și elegant ce se potrivește perfect oricărui computer cu instalare simplă și conectare imediată.

Astfel, noile oferte, mai accesibile, vin în beneficiul clienţilor Unité 3G pentru a-i încuraja să comunice cu cei dragi mai relaxaţi, fără a mai fi preocupaţi de costurile de comunicare. În plus, conectarea este gratuită. Pentru a beneficia de oferta verii este suficient să vizitaţi orice reprezentanţă Unité din Moldova și să vă abonaţi la unul din abonamentele „3G Connect”. Oferta este promoţională, valabilă pentru perioada 15 iunie – 31 august 2010 la seria de abonamente „3G Connect”, în primele 3 luni de conectare. Serviciul de presă al S.A.”Moldtelecom”


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 2 IULIE 2010

Oleg Voronin, consilierul lui Lujkov Omul de afaceri Oleg Voronin, fiul ex-președintelui moldovean, Vladimir Voronin, va deveni consilier al primarului Moscovei, Iuri Lujkov. Această informație a fost lansată de agențiile de presă din Rusia și confirmată, pentru Jurnal.md, de către reprezentantul lui Voronin Jr. la CEDO, Vitalie Pârlog. „Din discuția pe care am avut-o astăzi cu Oleg Voronin, am înțeles că este adevărată această informație”, a menționat Pârlog. Reprezentantul lui Voronin Jr. susține însă că nu cunoaște alte detalii. Potrivit presei din Rusia, Oleg Voronin îl va consulta pe primarul moscovit în problemele privind optimizarea activității economice și atragerea investițiilor. Prim-vicepreședintele comitetului Dumei de Stat pentru afacerile CSI și relațiile cu concetățenii, Constantin Zatulin, privește cu scepticism numirea lui Oleg Voronin în această funcție. „Primarul Moscovei are motivele sale să ia o asemenea decizie. Poate că acest fapt coincide cu anumite interese ale lui Oleg Voronin în legătură cu unele obiective din Moscova. Poate că acest lucru se datorează dorinţei Moscovei de a revitaliza activitatea în RM”, presupune Zatulin. Potrivit lui Zatulin, această decizie a Primăriei Moscovei reprezintă demonstrarea sprijinului pentru Vladimir Voronin la alegerile prezidențiale care ar putea avea loc în noiembrie curent. „Asta pentru că relația dintre președintele interimar al RM, Mihai Ghimpu, și Rusia este mai proastă decât oricând. Nu exclud că în acest fel nu doar primarul Lujkov, dar și autorităţile federale își manifestă simpatiile pe fundalul situației politice din Republica Moldova”, a mai spus Zatulin, citat de utro. ru. (Jurnal.md)

Observator | 5

www.jurnal.md

Boicotul primarilor eliberaţi SFIDARE // Unii primari nu s-au conformat decretului prezidenţial Decretul lui Mihai Ghimpu, președintele interimar, privind declararea zilei de 28 iunie zi a ocupaţiei sovietice a fost trecută cu vederea de mai multe localităţi din ţară. Unele surse media au anunţat că 13 raioane au refuzat să se conformeze decretului. Printre aceste localităţi se numără raioanele Cantemir, Florești, Taraclia, Soroca, Vulcănești, Ungheni, Bălţi, Comrat, Căușeni, Ștefan-Vodă, Cimișlia, Edineţ, Basarabeasca. Solicitaţi de JURNAL, primarii centrelor raionale au menţionat că nu au respectat decretul emis de Mihai Ghimpu, președintele interimar, pentru că acesta a fost publicat târziu în Monitorul Oficial. Însă conducerea centrelor raionale Ungheni, Cimișlia și Soroca ne-a declarat că a respectat decretul, organizând activităţi de comemorare a acestei zile.

„Raionul Cimişlia susţine lupta de eliberare naţională” „Raionul Cimișlia a respectat decretul președintelui interimar”, ne-a spus indignat Gheorghe Răilean, primarul localităţii. „A fost coborât drapelul în bernă, a fost organizată o depunere de flori la monumentul domnului Ștefan cel Mare și a fost ţinut un minut de reculegere în memoria persoanelor care au avut de suferit în acea zi”, a menţionat Răilean. „Noi în Cimișlia susţinem lupta de eliberare naţională și această zi a fost comemorată așa cum a fost prevăzut”, susţine primarul. „Duminică, vom organiza un miting al deportaţilor, cu ocazia zilei de 6 iulie, când a început cel de-al doilea val al deportărilor”, a adăugat oficialul. Primarul centrului raional Basarabeasca, Vasile Filipov, ne-a spus că 28 iunie este ziua eliberării. „Basarabeasca este un oraș multinaţional și această schimbare nu

4 iulie 1940. Parada militară a armatei sovietice în Chişinău este binevenită. Nici nu este corect să vii cu asemenea decret cât sunt în viaţă veteranii celui de-al Doilea Război Mondial”, a menţionat Filipov. Primarul a mai spus că a primit luni după-masă Monitorul Oficial și avea de rezolvat alte probleme mai importante. „Pentru mine ziua de 28 iunie este ziua eliberării, așa am fost crescut”, a comunicat Vasile Filipov. Nu a fost de acord cu declararea zilei de 28 iunie ca zi a ocupaţiei nici administraţia centrului raional Comrat. „Consiliul local Comrat a luat decizia de a cere Parlamentului să fie anulat decretul”, ne-a spus primarul orașului, după care a închis telefonul. Potrivit conducerii centrului raional Vulcănești, ziua de 28 iunie este considerată zi de sărbătoare. „Nu putem să venim astăzi să le spunem oamenilor să comemoreze această zi”, a declarat pentru JURNAL Mihail Ivancioglu, primarul localităţii. „Eu reprezint interesele orășenilor și dacă aceștia nu vor dori să se con-

formeze, nu le voi impune nimic”, a conchis Ivancioglu. Autorităţile centrului raional Ștefan-Vodă susţin că au primit târziu Monitorul Oficial. Până nu este publicat, acest decret nu are niciun temei juridic, de aceea nu a fost organizat nimic, deși am auzit de vineri despre acesta”, ne-a spus primarul orașului, Gheorghe Anghel. Conducătorul orașului a menţionat că declararea zilei de 28 iunie zi a ocupaţiei sovietice stârnește neînţelegeri în Republica Moldova și în afara ei.

„Nu voi respecta „личные шалости” ale lui Ghimpu” Primarul centrului raional Căușeni, Anatolie Zaremba, a declarat pentru JURNAL că nu va respecta „личные шалости” (ștrengăriile personale) ale președintelui interimar. „Noi nu am respectat, am crezut că este o greșeală”, a spus Zaremba. „La noi oamenii dimineaţa se culcă cu o lege, iar seara se scoală cu alta, de aceea am așteptat să vedem dacă este ceva destul de serios, ca să o luăm în considerare”, a conchis primarul. Primarul orașului Florești ne-a spus scurt că nu a fost respectat decretul și că nu dorește să comenteze. Autorităţile municipiului Bălţi susţin că au primit luni seara Monitorul Oficial în care era publicat decretul președintelui interimar. Viceprimarul Alexandru Usatâi a menţionat de asemenea că municipiul Bălţi va respecta toate decretele ce vor apărea. Nici în orașul Taraclia conducerea nu a respectat decretul, pentru că nu au primit la timp Monitorul Oficial. „Dacă acesta va rămâne în vigoare, atunci îl vom discuta la nivel local și vom lua o decizie”, a declarat Vasile Gaidajî, primarul de Taraclia. Orășelul Cantemir se alătură celorlalte localităţi ce nu au respectat decretul pentru că „nu au avut Monitorul Oficial”. „L-am

primit luni seara. Am discutat la ședinţă și am luat hotărârea de a nu organiza nimic”, ne-a spus viceprimarul Sergiu Braga. Acesta a menţionat că în decret ar trebui să fie indicată perioada stalinistă, nu toată perioada Uniunii Sovietice. „Dacă eram cu românii, nu ajungeam mai departe”, a adăugat Braga. Președintele raionului Ungheni, Ion Harea, a declarat că, în ce-i privește, informaţia conform căreia nu a fost respectat decretul lui Mihai Ghimpu nu corespunde adevărului. „A fost coborât în bernă drapelul, a fost organizată o depunere de flori și am ţinut un minut de reculegere în memoria tuturor victimelor”, a replicat indignat Harea. „Este revoltătoare această minciună, mai ales că raionul Ungheni a luptat ca să fie scoasă sârma ghimpată de pe Prut, iar unghenenii au sprijinit dintotdeauna ideea naţională”, susţine președintele raionului.

„Administraţia raioanelor nu va fi sancţionată” Același răspuns l-am primit de la viceprimarul orașului Soroca ce ne-a spus că 28 iunie a fost zi de comemorare a ocupaţiei sovietice. „A fost o ploaie torenţială care a amânat întrucâtva activităţile preconizate, cu toate acestea oamenii au fost prezenţi cu umbrele la depunerea de flori”, a declarat pentru JURNAL Ion Spinei, viceprimarul orașului. Deși unii primari au sfidat decretul președintelui interimar, aceștia nu pot fi sancţionaţi. „Practic nu este prevăzută nicio sancţiune pentru persoanele care nu respectă un decret prezidenţial”, a declarat pentru JURNAL Ion Pleșca, președintele Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunităţi. Pleșca a mai menţionat că primarii au un statut aparte, fiind aleși prin vot direct de populaţie. Marina LIŢA


6 | Politică

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Rusia făţarnică și stupidă

OBSERVATOR

Moldoveniştii nu au trecut testul moldovenismului În contextul decretului lui Ghimpu, este interesant să urmărim comportamentul moldoveniștilor. Din păcate, ei nu au trecut testul moldovenismului, pe care l-au folosit ca paravan. După cum era de așteptat, ei și-au dat arama pe faţă ca simpli trădători. După 28 iunie 1940, moldovenii, care, în majoritatea lor, se aflau în componenţa unui singur stat, au fost separaţi, din nou, ca în 1812, unii de alţii. Trupul vechii Moldove, pe care îl deplâng declarativ moldoveniștii, a fost sfârtecat din nou, ca în 1812. Pentru un moldovean cu mintea sănătoasă, cu conștiinţă și demnitate, ziua de 28 iunie 1940 nu poate fi decât o zi tragică, apocaliptică, cel puţin din punct de vedere al unităţii naţionale, dacă nu ne pasă de miile de suflete sacrificate de regimul comunist. Moldoveniștii nu pot nega că, aflându-se cu toţii împreună, în hotarele vechii Moldove, posibilităţile moldovenilor de a fortifica spiritul moldovenesc, de a resuscita specificul moldovenilor, supus „românizării”, erau cu mult mai mari până decât după acea dată. În mod normal, moldoveniștii ar fi trebuit să salute decretul lui Ghimpu. Ei însă, dimpotrivă, au cerut demisia lui, punând ultimatum AIE. Iată, de exemplu, cum apreciază ziua de 28 iunie 1940 Victor Stepaniuc, care se pretinde un fel de ideolog al moldovenismului. „Pentru noi este pozitiv 28 iunie, din cauza că, de bine, de rău, acest copil care se numește R. Moldova, n-are importanţă în ce condiţii s-a născut, dar s-a întâmplat în 1940. Acest stat moldovenesc, pe care îl avem astăzi și cu care ne mândrim, a fost restabilit în condiţii de suveranitate limitată, în condiţii de anumite represiuni și oprimare, dar totuși a fost restabilit în 1940.” (timpul.md) Din punctul de vedere al lui Stepaniuc, unitatea moldovenilor, conta mai puţin decât formarea RSSM. Deși pretinde să reprezinte „întreaga Moldovă”, statul moldovenesc se reduce în viziunea moldovenistului principal de azi la „o stână și trei judeţe”, vorba ex-premierului Mircea Druc, izolate cu sârmă ghimpată pe Prut. Dacă un grup criminal ar ocupa o parte din moșia cuiva și i-ar lua ostatici pe o parte din membrii familiei, împușcându-i pe cei mai educaţi, băgându-i în închisori și deportându-i pe cei mai înstăriţi, lăsându-i pe ceilalţi să lucreze în continuare pământul, îngrădindu-i cu sârmă ghimpată, unicul lucru pozitiv ar fi că nu i-au ucis și nu i-au deportat pe toţi. Cu ce se mândrește Stepaniuc poate înţelege numai el. Paul BORZAC

Alb și negru

cu Nicolae NEGRU Rusia a mutat frontul războiului ideologic din Ucraina în RM. A spus-o franc un deputat rus. Declaraţiile vehemente, ameninţătoare, necivilizate ale MID-ului și ale Dumei Ruse în legătură cu decretul lui Mihai Ghimpu trebuie privite ca acţiuni ce fac parte din strategia Moscovei de restabilire, în fostul spaţiu postsovietic, a viziunii sovietice asupra istoriei, pregătind terenul dacă nu pentru refacerea URSS, cel puţin pentru refacerea sferei de influenţă a Rusiei.

C

etăţenii ruși care nu respectă „canonul” istoric stabilit de Kremlin pot fi băgaţi la închisoare. În străinătate se aplică arma economică, mediatică, politică. Nu întâmplător ameninţările MID și ale Dumei s-au sincronizat cu acţiunile odiosului Rospotrebnadzor împotriva vinurilor noastre. Nu mai poate fi negat faptul că această instituţie își amintește de calitatea vinurilor moldovenești ori de câte ori la Chișinău se spun lucruri neplăcute pentru Moscova. Timp de cinci ani, Rusia s-a războit în mod exemplar cu Ucraina pentru a o opri să nu rescrie manualele de istorie din perioada sovietică. Kremlinul s-a implicat în cel mai direct mod în afacerile interne ale Ucrainei, atunci când Iușcenko a decis să-i ridice monument lui Ivan Mazepa, un hatman

care, dorind independenţa Ucrainei, s-a aliat cu suedezii împotriva Rusiei. Pentru aceasta a fost declarat trădător de Petru I și anatemizat pe nedrept de Biserica Ortodoxă Rusă, devenind un nume tabu pentru ucraineni, atât în perioada ţaristă, cât și în cea sovietică. Orice încercare de a privi biografia lui din alt unghi de vedere, decât cel rus, era taxată drept „naţionalism burhez ucrainean” cu toate consecinţele ce derivau din aceasta. Abia după independenţa din 1991, despre Mazepa s-a putut spune că a fost primul hatman care s-a răsculat împotriva ţarului rus pentru că acesta nu respecta prevederile tratatului de la Pereiaslav în ce privește statutul Ucrainei. Cu venirea lui Putin la putere, încercarea ucrainenilor independenţi de a-l „reabilita” pe Mazepa a început să fie privită la Moscova drept o acţiune antirusească.

D

eși sondajele de opinie relevau, în aprilie 2009, că autorităţile ucrainene nu inventează o problemă din nimic, 30 la sută din ucraineni considerând că Mazepa a fost un luptător pentru independenţa Ucrainei (iar 28 la sută – că a fost un trădător, care s-a aliat cu trupele dușmane), MAE al Rusiei a intervenit, în mai 2009, cu o declaraţie în care a caracterizat pregătirile

Kievului pentru marcarea a 300 de ani de la lupta de la Poltava și inaugurarea unui monument lui Mazepa drept „încercări de confruntare artificială, pe termen lung, cu Rusia”. „Am vrea să le amintim liderilor Ucrainei că jocurile cu istoria, în special cu motive naţionaliste ascunse nu au dus niciodată la bine”, avertiza Moscova. La fel, Moscova s-a opus decernării titlului de Erou al Ucrainei lui Stepan Bandera, un controversat lider al Organizaţiei Naţionaliștilor Ucraineni, care a luptat pentru independenţa Ucrainei, împotriva trupelor sovietice. Reușind să-l răstoarne pe Iușcenko, Moscova s-a apucat de capul lui Ghimpu, aplicând asupra decretului privind ziua de 28 iunie 1940 același tipar imperial. "Consider că nu avem dreptul moral să trecem cu vederea această decizie criminală, îndreptată nu doar împotriva Rusiei și a Moldovei, dar și a comunităţii internaţionale, pentru că ea continuă încă o dată logica celor care falsifică istoria, care reexaminează rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat un deputat rus, exprimând, în „sinceritatea” sa naturală, obsesia Rusiei, pregătirea ei de a contracara orice manifestare de „disidenţă” istoriografică în spaţiul postsovietic, chiar cu preţul de a părea ridicolă, un fel de unter Prișibeev. Într-un comunicat al Ministerului rus de Externe, decretul a fost calificat drept un „un element al

unei campanii politice planificate, îndreptată împotriva parteneriatului moldorus”. De unde și până unde această interpretare „geopolitică”? De ce nu poţi fi prieten cu Rusia, dacă spui că URSS a ocupat, în 1940, Basarabia? Nu e prietenă Franţa cu Germania, făcând abstracţie de manualele de istorie? Nu încearcă întreaga Europă să se unească în pofida trecutului marcat de permanente războaie între vecini, nu toate declanșate din intenţii nobile?

P

retenţiile mesianice ale Rusiei dau mari bătăi de cap nu numai fostelor republici sovietice, dar și Rusiei însăși, căci o împiedică să se relaxeze, să privească lumea cu calm și s-o lase în pace. Supărarea pe faptul că i se spune că a fost cândva ocupantă este culmea făţărniciei și a stupidităţii. E ca și cum lupii ar pretinde că nu sunt prădători, ci sanitari ai pădurii. Cu siguranţă, Moscova ar reacţiona cu mai multă reţinere la demersurile istoriografice din jurul său, dacă nu ar exista forţe politice interne în „străinătatea apropiată” care să profite de aceasta. Partidele proruse din RM și alte state postsovietice alimentează speranţa iluzorie că roata istoriei poate fi întoarsă înapoi. La rândul lor, prin „cicăleală” permanentă, prin reacţiile mărunte, disproporţionate ale Moscovei, liderii politici sprijiniţi de ea își întreţin iluzia atotputerniciei și „veșniciei” politice. Până vine un 7 aprilie să-i măture de pe piedestale.

Comentează acest articol pe www.jurnal.md

Scrisori din casa de nebuni

Mihai Ghimpu: Dragii mei comunişti Ieri am discutat despre protestul comuniștilor în faţa Parlamentului pustiu. Se vede că, aflându-se opt ani la putere, comuniștii au tânjit după proteste și revoluţii, declanșându-se cu prima ocazie, întorcându-se, în sfârșit, în stihia lor, ca marinarii pe mare, ca fotbaliștii pe terenul de fotbal, ca toreadorii în arena taurilor, ca prostituatele pe trotuar, ca artiștii pe scenă, ca militarii pe câmpul de luptă, ca turcii în baie, ca finlandezii în saună, ca moldovenii pe șantierul de construcţie, ca mioarele pe versantul carpatin, ca bovinele pe toloacă sara pe deal, etcetera și viceversa. Jos unioniștii, jos unioniștii, strigau comuniștii bine potcoviţi, și asta o făcu curioasă peste măsură

pe reporteriţa noastră Frosi Buraga. Fără să șovăie, ea plonjă în vâltoarea evenimentului, nu înainte însă de a-și porni reportofonul japonez. Iată fragmentele publicabile din interviul cu Iurie Muntean, unul dintre potenţialii moștenitori ai partidului. (Un altul ar putea fi motocicleta Yamaha și calul de cursă Wofran, laureat al cupei bașcanului găgăuz pe anul 2008.) FB: Lozinca „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” nu mai este actuală, dle Muntean? Răsturnarea capitalismului nu vă mai preocupă? IuM: Unioniștii sunt mai periculoși decât capitaliștii și imperialiștii mondiali! FB: Cum comentaţi faptul că li-

derul PCRM este un mare latifundiar-capitalist care exploatează clasa muncitoare și agricultorii? IuM: Președintele Voronin cumpără pământ ca să nu nimerească pe mâinile unioniștilor! FB: Se pare că nu-i agreaţi pe unioniști, dle Muntean. De ce? IuM: Fiindcă poartă tricouri cu „Basarabia, pământ românesc”. FB: Și ce anume vă deranjează cu aceste tricouri? Basarabia doar nu mai există. IuM: Basarabia este pământ sovietic. Eliberat la 28 iunie 1940! FB: Nici Uniunea Sovietică nu mai există! IuM: Moldova este mai veche decât România! FB: Care Moldovă credeţi că

este mai veche decât România? Cea de dincoace sau de dincolo de Prut? IuM: Nu contează! Basarabia este pământ sovietic, nu românesc! FB: Dar România este mai veche decât URSS! IuM: România îi mai veche decât URSS? Ai căpiat? Nu-i posibil așa ceva! Ești o fașistă nazistă! FB: URSS a apărut în 1922 și nici nu exista când Basarabia se unise cu România. Așa că de unde eliberare? IuM: Nazisto, fașisto! Vrei să revizuiești istoria războiului pentru apărarea patriei? FB: Dragii mei comuniști, s-a adresat comuniștilor președintele interimar Mihai Ghimpu, în timpul ședinţei de marţi a Parlamentului.

Nu credeţi că e timpul să încetaţi războiul politic, după cum spune Marian Lupu, dle Muntean? IuM: Fascisto! Nazisto! VB: Și ultima întrebare: e adevărat că aţi dansat Hora Unirii în America imperialistă? Sunteţi unionist? Iurie Muntean începu să facă spume la gură și reporterul nostru Frosi Buraga retrase repede reportofonul, care nu era waterproof, și plecă, nu înainte însă de a spune la revedere, cum i se cuvine unei nebune educate. Al vostru vuvuzel, chiștevist, hailavar, Ion BURAGA

Banii vorbesc $ Banii se întâlnesc € Banii se înmulţesc


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 2 IULIE 2010

Politică | 7

www.jurnal.md

Bogat și sărac

cu Petru BOGATU

Odată cu spionii din New York, au picat şi agenţii din Chişinău Arestarea în SUA, la începutul săptămânii curente, a unui grup nenorocit de zece spioni ruși nu a fost singurul fiasco al Moscovei. În aceleași zile, ea a mai suferit o înfrângere usturătoare la Chișinău.

S-au demascat singuri Chiar dacă multora nu le venea a crede până acum că Putin&Medvedev uneltesc împotriva AIE, astăzi nu mai există dubii. Din prostie sau încrâncenare oarbă, rușii s-au demascat singuri. I-a dat de gol și reacţia lor isterică la decretul privind ziua de 28 iunie, și condamnarea lui Mihai Ghimpu în Duma de Stat, secundată de noi interdicţii asupra importului de vinuri din Republica Moldova. Toate aceste lucruri nu au cum fi, bineînţeles, întâmplătoare. Ne întărește în opinia că la mijloc e o conjuraţie a Kremlinului împotriva Alianţei și mobilizarea ca la comandă a tuturor elementelor antieuropene și filoruse de pe scena politică moldovenească. PCRM, bunăoară, a pus capăt boicotului și a revenit de urgenţă în Parlament pentru a cere demiterea lui Mihai Ghimpu. Iniţiativa comuniștilor a fost susţinută de minusculul grup al fostului deputat comunist Vladimir Ţurcan. Mass-media de la Moscova a anticipat evenimentele și a relatat cu surle și trâmbiţe că președintele interimar va fi înlăturat din post. Destituirea lui Ghimpu a fost doar un pretext, desigur. În realitate, ţinta era AIE. Se urmărea desfacerea și desfiinţarea coaliţiei de guvernământ. Veriga ei slabă era considerată fracţiunea lui Lupu-Diacov. De aceea, pentru a îndulci momeala întinsă Partidului Democrat, s-a propus crearea în perspectivă a unui bloc comun al stângii împotriva pretinsului radicalism liberal de dreapta. La această idee au subscris PSD-ul lui Șelin, formaţiunea lui Klimenko și Partidul Moldova Unită. Astfel, cu voie sau fără voie, s-au expus, deconspirându-se, toţi agenţii de influenţă mai importanţi ai Moscovei la Chișinău.

Au gafat, dar au rezistat Spre lauda lui, Marian Lupu nu a înghiţit nada. Atât el, cât și Dumitru Diacov au dat dovadă de luciditate politică pentru a ieși onorabil din situaţia creată. Cu destulă prudenţă, ce-i drept, pentru a nu se îndepărta de bazinul electoral de stânga, ei au respins atât planurile de dezmembrare a Alianţei, cât și cele de constituire a unui front roșu antioccidental menit să conducă la resovietizarea Republicii Moldova și compromiterea definitivă a cursului ei de integrare europeană. Totodată, trebuie să remarcăm dexteritatea cu care premierul Vlad Filat a gestionat situaţia pentru a nu permite ca divergenţele din sânul AIE, mai cu seamă cele dintre PD și PL, să degenereze într-un conflict insurmontabil. În treacăt fie spus, liderul PLDM articulează un mesaj politic echilibrat și inteligibil pentru a nu lăsa pradă comuniștilor electoratul indecis sau cel îndoctrinat sub fosta guvernare. Au mai și gafat în aceste zile, firește, liderii de partide din AIE, fapt pentru care au fost taxaţi fără menajamente de presă. Totuși, în ciuda erorilor care ar fi putut să răstoarne ambarcaţiunea puterii, ei au reușit până la urmă s-o menţină pe linia de plutire.

Lucrătura împotriva AIE a eşuat De unde și concluzia că speculaţiile sau suspiciunile, potrivit cărora în actuala majoritate parlamentară ar exista cu nemiluita marionete manevrate de mâna Moscovei în scopul unei noi colonizări a Basarabiei, sunt niţel exagerate. Cel puţin pentru moment, lucrătura rușilor împotriva AIE a eșuat. Este adevărat că Alianţa pare să fie la ora actuală un conglomerat extrem de pestriţ. Dar tot atât de adevărat este și faptul că aceasta conţine în prezent germenii unei viitoare stângi europene (PD), dar și ai unei drepte moderne, liberale și conservatoare (PL, PLDM). Atacuri mizerabile dinspre Est vor mai fi. Pericolul unei restauraţii neocomuniste n-a fost înlăturat definitiv. Tocmai de aceea, trebuie să ne calmăm. Să nu sărim ca arși ori de câte ori un actor politic nu se exprimă așa cum ne-am fi așteptat noi. Să nu-l suspectăm azi de înaltă trădare după ce ieri l-am elogiat. Toate formaţiunile din AIE greșesc. Uneori calcă strâmb la modul nepermis chiar. Pentru asta sunt și trebuie să fie criticate. Nu însă și afurisite. Pentru că riscăm să aruncăm odată cu apa și copilul din scăldătoare.

„Dăm un semnal clar societăţii privind poziţia noastră civică” Un grup de rectori ai unor universităţi din Republica Moldova a aderat la Organizaţia extrateritorială a Partidului Liberal Democrat din Moldova „Pentru Independenţă și Integrare Europeană”. Declaraţia de aderare a fost semnată de academicianul Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, profesorii: Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice, Gheorghe Ciocanu, rectorul Universităţii de Stat din Moldova, Iurie Sedleţchi, rectorul Universităţii de Studii Europene, Gheorghe Popa, rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Andrei Popa, rectorul Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din

Cahul, Gheorghe Cimpoieș, rectorul Universităţii Agrare de Stat, Mihail Grosu, rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Laurenţiu Calmuţchi, rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. Grigore Belostecinic a declarat că gestul rectorilor a fost determinat de dorinţa de a contribui la consolidarea forţelor democratice și proeuropene în jurul unei formaţiuni competente, viguroase și capabile să solu-

ţioneze gravele probleme cu care se confruntă ţara. „Am ales PLDM pentru că este un partid dinamic, cu o echipă puternică și profesionistă în toate domeniile, capabilă să apere interesele cetățenilor și să-și asume responsabilitatea în toate domeniile". În context, academicianul Ion Bostan a menţionat că „activitatea PLDM se bazează pe principiile și valorile Declaraţiei de Independenţă, iar prezenţa în rândurile partidului a unui grup important de semnatari ai acestui document este un argument în plus pentru a sprijini masiv valorile și principiile liberal-democraţilor.

La rândul său, Cheorghe Ciocanu a declarat că „prin aderarea la PLDM, noi, rectorii universitari, dăm un semnal clar societăţii privind poziţia noastră civică”. Președintele Organizaţiei extrateritoriale a PLDM „Pentru Independenţă și Integrare Europeană”, Gheorghe Amihalachioaie, a salutat aderarea la PLDM a rectorilor celor mai importante instituţii universitare din Republica Moldova și a menţionat că „este o onoare pentru organizaţia noastră să avem alături tezaurul știinţei și învăţământului moldovenesc”. PP

Declaraţia unui grup de rectori ai universităţilor din Republica Moldova cu privire la aderarea la Organizaţia extrateritorială a PLDM „Pentru Independenţă şi Integrare Europeană” Noi, un grup de rectori universitari din Republica Moldova, constatăm că cei opt ani de guvernare comunistă, urmaţi de o profundă criză constituţională, au creat probleme politice, economice și sociale grave. În acest context, salutăm și sprijinim eforturile Alianţei pentru Integrare Europeană și, în mod special, ale Guvernului Filat, pentru stabilizarea situaţiei, depășirea crizei economice și normalizarea relaţiilor cu structurile europene și partenerii strategici. Pentru prima dată în istoria noastră modernă, politica externă de integrare europeană este consecventă și ancorată în albia interesu-

lui naţional. Menţionăm că Republica Moldova este parte a Procesului de la Bologna, fapt care a angajat universităţile noastre într-o competiţie acerbă privind implementarea unui învăţământ universitar competitiv cu cel european. Realizarea plenară a obiectivelor Procesului de la Bologna este posibilă numai prin aplicarea unor politici coerente de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale, politici promovate consecvent de PLDM. Cunoscând starea de spirit din societate și, în mod special, pe cea din rândul corpului didactic universitar și din mediul studenţesc, fiind conștienţi de necesitatea

consolidării forţelor democratice și proeuropene în jurul unei formaţiuni competente, viguroase și capabile să soluţioneze gravele probleme cu care se confruntă ţara noastră, noi, un grup de rectori ai universităţilor din Republica Moldova, declarăm sprijinul total pentru PLDM și anunţăm aderarea noastră la Organizaţia extrateritorială a PLDM „Pentru Independenţă și Integrare Europeană”. Avem sprijinul unei mari părţi a intelectualilor ţării noastre, a tineretului studios și împreună vom construi viitorul unei ţări moderne și democratice. Concomitent, anunţăm că activitatea noastră se va desfășura în strictă

conformitate cu legislaţia naţională din domeniul învăţământului și despre partidele politice. Avem ferma convingere că următoarele luni vor fi decisive pentru destinele Republicii Moldova. Prin participarea noastră activă la procesele de stabilizare a situaţiei politice și prin acordarea unui sprijin masiv Partidului Liberal Democrat din Moldova, vom accelera procesele de integrare europeană și vom contribui la edificarea unui stat democratic și european. Chișinău, 1 iulie 2010 PP


8 | Arca lui Noe

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Da, asta e Nata Albot! SHOWBIZ // Un nou look, un nou job, un nou stil de viaţă că sunt lucruri pe care nu reușește să le facă. „Nu reușesc să dedic mai mult timp familiei mele. În curând, voi pleca, pentru o lună, la fratele meu în Canada, împreună cu părinţii și cu fetele mele. Aștept cu nerăbdare. Apropo, eu am parte de doi copii foarte diferiţi. Eva este ambiţioasă, inteligentă și extrem de sensibilă. Este mult mai discretă decât mine. Iar Sonia este fix ca mine. E băieţoasă, supărăcioasă, mofturoasă, o bate pe Eva, dar e foarte veselă.” Păcat că nu vă pot reproduce privirea Natei Albot din momentele în care vorbește despre fiicele ei. Privirea unei mame care își iubește la nebunie copiii și care regretă că nu le poate fi mereu alături. „La Jurnal TV am învăţat să apreciez oamenii. Să nu uit să și laud, nu doar să critic. Deși în capul meu era gândul: dacă nu critic, înseamnă că e bine. Dar e o idee greșită. Oamenii au nevoie să primească doza de „mângâiere pe cap”, asta îi stimulează să facă mai mult”, consideră Nata.

A acceptat și această provocare. Nu are nimic împotriva blondelor, ba mai mult ca atât, este fană a interpretei Lady GAGA, însă nu-și imaginează cum ar arăta ea în această ipostază. „Nu cred că mi-ar sta bine!”, crede Nata Albot, personalitate din showbizul autohton, realizatoare radio și tv, care în prezent este producătoarea emisiunii „Deșteptarea” de la Jurnal TV. Noi am demonstrat că nu este așa. Fără a ezita, Nata și-a pus totuși peruca blondă pe care i-am adus-o. Asta da, femeie curajoasă! „Pe viitor, probabil, mă voi face roșcată. Acum sunt naturală, peste tot unde vă uitaţi la mine”, ne-a spus Nata zâmbind.

De jumătate de an, zi de zi, se trezește odată cu cocoșii și, fără să se ridice din pat, pune laptopul pe genunchi și începe să facă desfășurătorul emisiunii „Deșteptarea”. Prin urmare, în fiecare dimineaţă, de luni până vineri, de la ora 7 până la ora 10, telespectatorii Jurnal TV au parte de cele mai hot subiecte care te fac să fii DeștepTare. „Pe la ora cinci începe să sune telefonul și eu, stând alături de bărbatul meu care doarme dulce, încep să spun care subiecte vor merge în emisie, și care nu. Foarte puţini oameni sunt capabili să se simtă fresh atât de dimineaţă. Eu sunt anume acel gen de om. Lucrez, lucrez, și iarăși lucrez, pentru că Jurnal TV are nevoie de mine și eu am nevoie de Jurnal TV”. Îi place ceea ce face, chiar dacă are de suferit viaţa ei personală. „Practic lipsesc din familie. Nu reușesc să fiu o mamă și o fiică bună”, recunoaște Nata. Experienţa pe care a obţinut-o când a fost directoarea Fabricii de Staruri nr. 1 îi prinde bine astăzi pentru a-i conduce pe cei 20 de tineri de la „Deșteptarea”, pe care Nata îi numește gingaș „copii”. „Uneori ei se supără pe mine că sunt prea dură. Eu le propun să intre în pielea mea, măcar pentru o zi. E

foarte dificil să dirijezi un număr atât de mare de oameni, mai ales când fiecare are gândacii lui”. Istoria arată că Nata știe cum să neutralizeze gândacii. „Pe unii cu biciul, pe alţii cu zăhărelul”, spune Nata.

Din nou, pe undă

Gândacii Natei Albot Ei, și fiindcă veni vorba de gândaci, bineînţeles că am întrebat-o pe Nata dacă nu are și ea vreo câţiva. „Sunt perfecţionistă, critică și pretenţioasă. Cei care vor să lucreze cu mine trebuie să accepte rigorile mele. Nu-ţi place, nu reziști... sunt alte emisiuni. Multă lume îmi spune că sunt egoistă, cu toate că eu am în mine acea doză de altruism pe care îl manifest pentru oamenii săraci, bolnavi, pentru căţeii fără o labă, pentru oamenii care sunt mai pedepsiţi de soartă, eu plâng tot timpul când văd un copil nevoiaș. Maică-mea îmi spune că de mică eram foarte ţâfnoasă și foarte supărăcioasă, iar la școală, fiind șefa clasei, adesea îi pâram pe colegii mei. Nu eram o fetiţă finuţă, gingașă și cu fundiţe. Eram băieţoasă, mi-am spart chiar de vreo două ori capul. Noţiunea de feminitate am descoperit-o mult mai târziu.”

A descoperit-o și o cultivă până în prezent, cel puţin despre asta vorbesc topurile celor mai sexy femei din Moldova, în care Nata este mereu prezentă.

Nata, nu Nataşa! Astfel, Nata Albot a reușit să atragă atenţia soţului, alături de care este de mai bine de zece ani. Iar el, Ruslan Uscov, avocat cunoscut în Chișinău, i-a cucerit inima prin glume și prin faptul că o făcea și o face până în prezent să râdă, chiar și în momentele când e de plâns. „Cu simţul umorului poţi trece peste niște situaţii mai dureroase. Zece ani suntem împreună și încă mai avem despre ce discuta. El vine acasă și mă întreabă „Ai citit asta?”. Și dacă îi spun că nu, el se indignează ce fel de jurnalist pretind că sunt, ce fel de om de televiziune,

dacă nu sunt la curent cu ceea ce se întâmplă. Foarte multe teme și idei mi le inspiră el”, recunoaște Nata. Doar Ruslan știe cum să o îmblânzească pe Nata atunci când este sufocată. „Îmi plac dulciurile, în special prăjiturile. Uneori îmi aduce pește și îmi spune că a adus un peștișor pentru peștișorul lui, așa mă dezmiardă.” În atenţia celor care sunt în preajma acestei femei de succes: nu încercaţi să o numiţi Natașa, dacă nu vreţi să fugiţi iute după prăjituri. „Este prima ta dragoste?”, o întreb pe Nata despre soţul ei Ruslan. „Nuuuu. Și sper că nu este ultima. Ar fi îngrozitor ca, la 30 de ani, să spun, gata, e ultima dragoste și să pun capacul. O femeie trebuie să fie tot timpul îndrăgostită, nu contează de cine”, spune Nata zâmbind.

„Dacă nu critic, e bine” S-ar părea că Nata Albot poate face orice și totuși ea recunoaște

Luând în consideraţie cât de mult reușește să facă această femeie, îndrăznesc să presupun că cineva o mângâie foarte mult pe cap. Produce „Deșteptarea”, scrie sistematic pe blogul său, unde poţi găsi multe lucruri interesante despre viaţa Natei Albot, se aventurează în diverse proiecte, printre care și ChișTV. Și asta nu e tot, Nata planifică să scrie o carte. „Dacă aș ști că cel puţin o mie de oameni ar fi interesaţi să citească această carte, m-aș apuca să scriu. Despre ce? M-am gândit și la aceasta, aș putea să scriu doar realitatea”. În plus, tadam, tadam! Nata Albot se întoarce la radio, acolo unde a început cariera ei de jurnalist, la vârsta de doar 16 ani. Când și la ce post de radio o vom putea auzi, Nata preferă să ţină în taină. Încerc să o provoc: „Ce nu știe lumea despre Nata Albot?”. Nu se lasă: „Ceea ce nu aș vrea să cunoască și mai departe.” Svetlana PANŢA

P.S. O întreb pe Nata ce ar vrea să schimbe dacă ar fi să apeleze la serviciile chirurgiei plastice. „Cred că mi-aș scoate vreo două coaste ca să am talia mai subţire. Ba nu, eu sunt perfectă”, zice Nata după câteva clipe de tăcere.


JURNAL DE CHIĹžINĂƒU

VINERI, 2 IULIE 2010

EducaĹŁie | 9

www.jurnal.md

Academia de Studii Economice din Moldova - o Ĺ&#x;ansă pentru viitorul tău! Către beneďŹ ciari, corpul profesoral, personalul Ĺ&#x;i partenerii ASEM (din DeclaraĹŁia rectorului privind politica ASEM ĂŽn domeniul calitÄƒĹŁii) Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a fost ĂŽnďŹ inĹŁată la 25 septembrie 1991, conform Hotărârii nr.537 a Guvernului Republicii Moldova. Astfel, s-a materializat aspiraĹŁia multor generaĹŁii din domeniul Ĺ&#x;tiinĹŁei Ĺ&#x;i ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmântului economic, care ĂŽĹ&#x;i doreau o instituĹŁie de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt superior independentă. A devenit posibilă Ĺ&#x;i integrarea ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmântului superior economic cu procesul de cercetare Ĺ&#x;tiinĹŁiďŹ că, precum Ĺ&#x;i integrarea pe verticală a diferitelor nivele de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt – preuniversitar, universitar Ĺ&#x;i postuniversitar. ASEM ĂŽĹ&#x;i asumă misiunea de a pregăti specialiĹ&#x;ti de ĂŽnaltă caliďŹ care ĂŽn cele mai diferite domenii ale Ĺ&#x;tiinĹŁelor economice Ĺ&#x;i ĂŽn domenii adiacente, capabili să utilizeze cunoĹ&#x;tinĹŁele Ĺ&#x;tiinĹŁiďŹ ce, tehnologice Ĺ&#x;i cultural-umaniste valoroase ĂŽn folosul beneďŹ ciarilor, ĂŽn conformitate cu cerinĹŁele, necesitÄƒĹŁile Ĺ&#x;i aĹ&#x;teptările acestora, ĂŽn armonie cu propria dezvoltare intelectuală, spirituală Ĺ&#x;i materială.

Grigore Belostecinic, Rector ASEM

Acest scop este realizat prin implementarea Ĺ&#x;i menĹŁinerea la nivelul ĂŽntregii instituĹŁii a unui sistem de management al calitÄƒĹŁii, proiectat Ĺ&#x;i documentat ĂŽn conformitate cu prevederile standardului internaĹŁional ISO 9001:2000, domeniul de aplicare al căruia este prestarea de servicii educaĹŁionale. ASEM tinde să se menĹŁină, prin calitate Ĺ&#x;i performanĹŁÄƒ, ĂŽn topul instituĹŁiilor de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt superior din Moldova prin realizarea următoarelor obiective strategice: 1. ĂŽmbunătÄƒĹŁirea continuă a calitÄƒĹŁii serviciilor educaĹŁionale Ĺ&#x;i adecvarea acestora la exigenĹŁele pieĹŁei forĹŁei de muncă pentru a menĹŁine un nivel ĂŽnalt de satisfacĹŁie a clienĹŁilor, angajaĹŁilor Ĺ&#x;i tuturor părĹŁilor interesate; 2. Compatibilizarea Ĺ&#x;i alinierea activitÄƒĹŁilor ASEM la practicile academice din ĹŁÄƒrile Uniunii Europene Ĺ&#x;i alte state cu nivel ĂŽnalt de dezvoltare; 3. Dezvoltarea continuă a competenĹŁelor profesionale ale personalului didactic Ĺ&#x;i de cercetare Ĺ&#x;i conĹ&#x;tientizarea importanĹŁei acestora ĂŽn asigurarea calitÄƒĹŁii serviciilor; 4. ĂŽmbunătÄƒĹŁirea continuă a tuturor proceselor desfăĹ&#x;urate ĂŽn ASEM, considerând prioritate principalele ei dimensiuni: ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt, cercetare Ĺ&#x;tiinĹŁiďŹ că Ĺ&#x;i inserĹŁie socială. O importanĹŁÄƒ deosebită ĂŽn activitatea Academiei se acordă relaĹŁiilor de colaborare cu instituĹŁii de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt Ĺ&#x;i centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, care au tradiĹŁii valoroase ĂŽn domeniul studiilor Ĺ&#x;i cercetărilor economice. InstituĹŁia noastră este membru al AsociaĹŁiei UniversitÄƒĹŁilor Europene, AsociaĹŁiei UniversitÄƒĹŁilor Francofone, ReĹŁelei UniversitÄƒĹŁilor din Bazinul Mării Negre, ReĹŁelei UniversitÄƒĹŁilor IniĹŁiativei Central-Europene. ĹžtiinĹŁa economică Ĺ&#x;i pregătirea economiĹ&#x;tilor trebuie privite ca pârghii principale ale accelerării realizării reformelor economice ĂŽn ĹŁara noastră. E de datoria noastră comună să ne concentrăm eforturile, pentru ca ďŹ ecare să-Ĺ&#x;i obĹŁină propriul succes Ĺ&#x;i pentru a constitui, astfel, succesul general.

TE INTERESEAZÄ‚ OFERTA EDUCAŢIONALÄ‚ A ASEM? Alege una dintre următoarele facultÄƒĹŁi/specialitÄƒĹŁi pentru anul universitar 2010-2011 CICLUL I, LICENŢĂ Specialitatea/domeniul de formare Facultatea profesională (ciclul 1 – 3 (4) ani, licenĹŁÄƒ) Business Ĺ&#x;i administrare; Marketing Ĺ&#x;i logistică; Merceologie Ĺ&#x;i comerĹŁ; Business Ĺ&#x;i Adminis- Turism trarea Afacerilor

FinanĹŁe

Contabilitate Cibernetică, Statistică Ĺ&#x;i Informatică Economică

Limba de Forma instruire de studii rom./rus. rom./rus. rom./rus. rom./engl. rom./fr., rus. rom.

zi, f/red. zi, f/red. zi, f/red. zi, zi, zi, f/red.

rom./rus. rom./rus. rom.

zi zi zi

rom./engl. rom./fr. rus.

zi zi zi

FinanĹŁe Ĺ&#x;i bănci

rom./rus. rom./engl.

zi, f./red. zi

Contabilitate

rom./rus.

zi, f./red.

Statistică Ĺ&#x;i previziune economică Cibernetică Ĺ&#x;i informatică economică Informatică

rom./rus. rom./rus. rom./rus.

zi zi zi

Economie Generală Economie Generală Drept (4 ani) Ĺ&#x;i Drept Administrarea publică

RelaĹŁii Economice InternaĹŁionale

CICLUL II, MASTERAT

Economie mondială Ĺ&#x;i RelaĹŁii economice internaĹŁionale

Pentru absolvenĹŁii PROďšşBOLOGNA, durata studiilor 2 ani: t "ENJOJTUSBSFCBODBSĹ“ t "ENJOJTUSBSFBBGBDFSJMPS t *OWFTUJĆ„JJĹżJQJFĆ„FEFDBQJUBM t #VTJOFTTJOUFSOBĆ„JPOBM t 'JOBOĆ„FDPSQPSBUJWF t .BOBHFNFOUVMSFTVSTFMPSVNBOF t "TJHVSĹ“SJ t .BOBHFNFOUVMDPNVOJDĹ“SJJEF t 'JOBOĆ„FQVCMJDFĹżJmTDBMJUBUF afaceri t $POUBCJMJUBUFĹżJBVEJU t .BOBHFNFOUĂ”OBQSPWJ[JPOĹ“SJĹżJ t $PNFSĆ„JOUFSOBĆ„JPOBM achiziĹŁii t &DPOPNJFJOUFSOBĆ„JPOBMĹ“ĹżJJOUFHSBt .BOBHFNFOUVMNBSLFUJOHVMVJ re europeană t 3FDMBNĹ“ĹżJSFMBĆ„JJQVCMJDF t *OUFHSBSF&DPOPNJDĹ“&VSPQFBOĹ“ĹżJ t -PHJTUJDĹ“ĹżJ4VQQMZ$IBJO.BOBHFpolitica de vecinătate ment t 5FIOPMPHJJJOGPSNBĆ„JPOBMFĂ”OFDPOPt $PNFSĆ„ mie t (FTUJVOFBĹżJEF[WPMUBSFBUVSJTNVt $JCFSOFUJDĹ“FDPOPNJDĹ“ lui t .BOBHFNFOUJOGPSNBĆ„JPOBM t .BOBHFNFOUVMBENJOJTUSBĆ„JFJQVt "OBMJ[BTUBUJTUJDĹ“Ă”OFDPOPNJFĹżJCVblice siness t 5FPSJFFDPOPNJDĹ“ t %FNPHSBmFĹżJFDPOPNJFBQPQVMBĆ„JFJ t "OBMJ[FĹżJQPMJUJDJFDPOPNJDF Pentru absolvenĹŁii PRO-BOLOGNA, PRE-BOLOGNA, durata studiilor 1,5 ani: t %SFQUmOBODJBSmTDBM t %SFQUFDPOPNJD t %SFQUVMTFDVSJUĹ“Ć„JJFDPOPNJDF t %SFQUWBNBM Pentru absolvenĹŁii PRE-BOLOGNA, cu proďŹ l economic, durata studiilor 1,5 ani: t "ENJOJTUSBSFmOBODJBSCBODBSĹ“ t "ENJOJTUSBSFBBGBDFSJMPS t 5FIOPMPHJJJOGPSNBĆ„JPOBMFĂ”OFDPOPNJF t $POUBCJMJUBUFĹżJBVEJU Pentru absolvenĹŁii PRE-BOLOGNA, alt proďŹ l decât cel economic, durata studiilor 2 ani: t"ENJOJTUSBSFBBGBDFSJMPS

MD2005, ChiĹ&#x;inău, str. Bănulescu Bodoni 61, ASEM

40-27-09, 40-27-06

e-mail: anticamera@ase.md

www.ase.md


10 | Cultură

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Chemarea oleandrilor După „O săptămînă de poeme nescrise” (1998) și doisprezece ani de poeme nepublicate într-o carte, Maria Șleahtiţchi revine cu un volum de poezie al cărui titlu anunţă un lirism de tip subiectiv – „Oleandrii mă strigă roz” (Cartier, 2010). Grupate în cinci cicluri, cele 25 de poeme alcătuiesc biografia lirică a unui eu feminin prins între două lumi: aici și acum – un univers al intimităţii literaturizate, „dincolo” – un univers pastoralizat al trăirilor/ fiinţelor de altădată. „Apocrife”-le conţin versuri de un lirism cu discrete accenDUPĂ RECITALUL SUSŢINUT te senzuale, în DE MARIA ŞLEAHTIŢCHI care se urmărește la una din Serile Poetice ale refacerea cuplului Editurii Cartier, autoarea a primordial (eu-tu; primit trandafiri în semn de el-ea): „el/ îi face admiraţie pentru „Oleandrii loc sub plapumă/ o mă strigă roz”. lasă să-i intre sub piele/ să-și încălzească picioarele reci de gambele sale fierbinţi// ea/ se subţie pînă devine un abur/ un fum un fir de cenușă/ pornită alandala pe-o coamă de vînt”. „Poeme”-le „în vernil” surprind, uneori la modul impresionist, cu ajutorul imaginilor cromatice sau al metaforei stihialului, „peisaje” din imediat: „plopoaicele hermafrodite/ cu ugere pline de laptele/ verdelui crud/ și poale zdrenţuite-n rafale/ își smulg despletite chica/ dînd pe vînt clăbuci răsuciţi/ în volane dantelate de puf”. Textele din ciclul „Oleandrii mă strigă roz” invocă făptura mamei, trecută dincolo; sînt, de fapt, mesaje onirice venite de la cea pentru care „lipsa trupului” e „pierderea mea cea mare” („draga mea/ a mă reîntrupa nu pot/ inconsistenţa e/ singura mea povară”). „12” este un poem în care descrierea unei scene din banalul cotidian trece în rugăciune pentru mîntuirea trupului lui Iuda: „11. iartă-i regretul și teama/ și-alegerea/ frînghie trainică copac viguros// 12. îndură-te doamne că doar nu mai e nevoie de el/ scoate-i din ștreang trupul uscat”. În final, în poemele din ciclul „Dincolo”, autoarea iarăși evocă, narînd lirismul, fiinţa mamei, plasînd-o în universul rustic al copilăriei, un univers al purităţii și al statorniciei: „seară de vară la noi acasă/ în grădină greieri și simfonii erotice/ în aer miros de mămăligă/ coaptă la foc de ogrinji// liniștea stă pe pragul casei/ ca într-o scoică a veșniciei”. Poezia Mariei Șleahtiţchi, cu toate că mai conţine referinţe culturale și porniri textualiste, este traversată de un lirism genuin intens și emoţionant. Prospeţimea imaginilor rezultă din îmbinarea sinestezică a senzaţiilor („verde uscat”, „alb tăbăcit”, „roșu acrilic”, „verde vîscos”, „vocale rujate”) sau din poetizarea limbajului regional (rustic, în general), ușor arhaizat („veliștea vînturilor”, „nu pot croșeta lănţușele semantice”). Scrise cu migală, poemele din această carte se citesc totuși dintr-o suflare, pentru că ating o coardă sensibilă a fiecăruia dintre noi – relaţia cu cei de odinioară, legătura cu lumea „oleandrilor roz” (imaginea simbolizînd universul idilic al copilăriei), cu „eternul ieri/ cu mîinile calde ale mamei/ și șapca tatei săltată pe frunte”. Este poezia unui eu care caută confirmarea propriei identităţi în idee, în cuvînt, în amintire, în tăcere: „sînt brazda mov/ ce-și mulează culoarea pe/ vîrtejul de aer zvelt// sînt fluviul de miere/ de tei și de salcîm/ ce se revarsă lin/ peste ochiul nesomnului// sînt gînd reîntors/ în lăcașul cu aură/ de smoală grizonată// sînt abur ce se resoarbe/ în vocale rujate în lanţul/ cuvintelor legate de plămîni// sînt tăcerea/ vîntoaicelor cu răni/ abia tămăduite”. Lucia ŢURCANU

„Fotografi și clovni invizibili” de Val Butnaru, în premieră la Cluj TEATRU POLITIC // Când un individ îşi părăseşte ţara, devine invizibil Piesa „Fotografi și clovni invizibili” de Val Butnaru a fost montată pe scena Teatrului „Puck” din Cluj Napoca, la secţiunea „Nocturne Social & Political Theatre”. Din distribuţie fac parte Anca Doczi, actriţă a Teatrului „Puck” și Iulia Brezeanu, masterandă a Facultăţii de Teatru și Televiziune de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca. Regizorul spectacolului este Cristian Luchian, proaspăt absolvent al Facultăţii de Teatru și Televiziune, aceeași universitate, (promoţia 2007-2010), clasa profesorului dr. Mona Chirilă. Cristian Luchian, la bază artist plastic și designer, este directorul de imagine al Festivalului Internaţional de Teatru Underground / Undergroundfestival Arad. Montarea spectacolului „Fotografi și clovni invizibili” de Val Butnaru se încadrează în conceptul pe care regizorul Cristian Luchian și actriţa Anca Doczi l-au promovat la secţiunea „Nocturne” a Teatrului „Puck” încă din 2008 – Teatru Social-Politic. Spectacolul a atins, din punct de vedere regizoral, problematica naţională a textului – încadrarea lui în zona de conflict politic a Basarabiei, referindu-se și la alte aspecte social-politice: identi-

tatea naţională, invizibilitatea individului care își părăsește ţara, invizibilitatea sa culturală în contextul globalizării. De asemenea, spectacolul este o parabolă a teatrului, a artistului, care încearcă disperat să salveze ultimile rămășiţe ale unei culturi cândva fascinante. La deschiderea cortinei vedem un clovn trist, așezat pe scenuţa lui colorată, care reprezintă un circ părăsit, cu pânza cortului ruptă, prinsă cu sfori pe

care atârnă costume de acrobaţi, baloane desumflate. Clovnul suflă într-un fluier care și-a pierdut muzicalitatea, alături de el e un acordeon imens, o tobă, un teatrino stricat și câteva obiecte de uz personal, semn că el locuiește aici de de mult, că luptă pentru a nu fi nevoit să părăsească acest circ. Clovnul trist este un individ fragil, dar angajat cu disperare în misiunea sa salvatoare. Din off se aude vocea gravă și ameninţătoare a unei instanţe necunoscute, care îl va atrage în afara spaţiului său „sacral”. Iar la final clovnul se sinucide (pentru că un clovn nu poate funcţiona decât în spaţiul circului, purtându-și masca), rămânând actorul care nici el nu mai este în stare să supravieţuiască în afara circului. Publicul este perceput ca „ceilalţi” – cei orbi, cu toţii invizibili –, ţinta spectacolului fiind să creeze acea angoasă a invizibilităţii și a compromisului. Așa cum se specifică pe site-ul Teatrului „Puck”, proiectul „Nocturne Social & Political Theatre” nu promovează o ideo-

logie, ci investighează modul de organizare a relaţiilor în societatea modernă. Teatrul „Puck” dorește să transforme acest proiect de teatru experimental într-o fabrică de spectacol vivant, cu mecanisme care să proceseze și să asambleze repertoriul autentic contemporan, pentru a dezvălui lumea pe care oamenii scenei și spectatorii o traversează în momentul actual. Teza teatrului politic nu reprezintă o scufundare în trecut, ci o direcţie sensibilă la ritmul timpului. Proiectul „Nocturne” promovează un tip de cultură care caută să se reinventeze permanent comunicarea interculturală, mesajul de intervenţie socială, repertoriul autentic modern, performance-ul experimental. Mai mult, Teatrul „Puck” vine în sprijinul tinerilor creatori de teatru, susţinând proiecte ale studenţilor de la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universităţii „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca. Cornelia DONŢU

Revista „La Plic” despre lustraţie, artă şi rolul banilor în literatură A apărut nr. 3 al revistei „La Plic” ce conţine suplimentele „AREA Chicago”, „ChișinEU”, „HZ poftă bună! HZ Mulţumesc”, „Oberliht”, „Curaj”, „PLIC internaţional”, „Studentul din PLIC” și „TIUK!”. Editată cu sprijinul Institutului Cultural Român, revista „La Plic” este, potrivit echipei redacţionale, „o revistă-obiect cu un caracter interdisciplinar și experimental pronunţat, care își propune să reflecte și să reunească tendinţele artistice și literare ale tinerilor și se vrea un generator de evenimente capabile să producă schimbări semnificative în societate”. Numărul 3, proaspăt lansat la Chișinău, include un dosar cu tema „Rolul banilor în literatură, artă & atitudinea contemporană”, cu Igor Mocanu, Alex Cistelecan, Constantin Vică, Andreiana Mihail, Alexandru Matei, Francisc

Ormeny, Mariana Ţâbuleac, materiale despre „Zilele Literaturii Române la Chișinău”, despre proiectul „ChișinEU – Intervenţii poetice”, realizat de Răzvan Ţupa, despre teatrul documentar cu mineri și poliţiști (semnează Mihaela

Michailov și Mihai Fusu). La întrebarea „Lustraţia – încotro?” răspund Nicolae Negru, Constantin Cheianu, Petru

Bogatu, Teodor Mărieș. Mai putem citi „Manifestele avangardei ruse” de Leo Butnaru, poezie de Aurelia Borzin, Ștefan Bolea, Diana Iepure, Alexandru Potcoavă, S.G.B., Radu Vancu, articole și cronici de Alex Cosmescu, Cătălina Bălan, Cristina Ispas, proză de Venedikt Erofeev („Jurnalul unui psihopat”), un interviu al lui Mihail Vakulovski cu Florin Șerban, regizorul filmului „Eu când vreau să fluier, fluier”. În plus, ni se pune la dispoziţie suplimentul „Expo la PLIC” și un DVD despre artiști plastici și vizuali din R. Moldova și România (curator – Ștefan Rusu). I.N.


Ieri, a apărut

tabloidul APROPO.

Întrebaţi în toate chioşcurile!

Programe TV

Săptămâna 5 – 11 iulie 2010

Luni 05.07.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 La prima oră 08.00 Desene animate 08.25 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 1 08.55 Miss Universe România 09.10 Film: B. D. intră în acţiune 11.00 Profil, poveste, personaj 11.35 Serial: Dovadă de iubire, ep. 2 12.35 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 38 13.45 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Pur şi simplu delicios 14.50 Miss Universe România 14.55 Teleshopping 15.35 Kronika 16.35 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 17.00 Serial: Mica Dorrit, ep. 3 18.00 Prinţesele lumii, ep. 10 18.10 Reţetă pentru siluetă 18.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 39 19.55 Miss Universe România 20.00 Telejurnal Meteo 20.45 Sport 21.00 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 21.20 Între bine şi rău 22.50 Profil, poveste, personaj 23.30 Festivalul Internaţional Jazz Green Hours - 2010 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Tehnici esenţiale de supravieţuire 01.15 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 03.00 Telejurnal Meteo 03.40 Serial: Dovadă de iubire, ep. 2 04.35 Serial: Carabinieri, ep. 46 05.30 Spectacolul lumii 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Altă viaţă!, ep. 33 07.50 Descoperă românii 08.10 Film: Scufiţa Roşie 09.40 Învingătorii. Documentar 09.50 Poate nu ştiai 10.00 Telejurnal 10.20 Întâlnire la malul mării 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Ferma 13.45 Teleshopping 14.30 e Forum 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Altă viaţă! 17.00 Serial: Poveşti din Paris. Dramă, ep. 43 şi 44 18.00 Jurnalul Euronews 18.15 Descoperă românii 18.30 Oraşele lumii - Documentar. Saigon 19.00 Serial: Starhunter 20.00 Serial: Fiica Elisei. Dramă, ep. 1 21.00 Arena leilor 22.00 Ora de ştiri 23.10 Replay a ediţiei din 00.30 Serial: Atmosferă fierbinte, ep. 13 01.25 Film: Muzica destinului 03.10 Întâlnire la malul mării 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Jurnal Extern (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Moldova minut cu minut 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Moldova minut cu minut 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Moldova minut cu minut 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Moldova minut cu minut 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Jurnal pentu copii (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18

18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Campionatul lumii la film 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Campionatul lumii la film 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Moldova minut cu minut (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Moldova minut cu minut (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Moldova minut cu minut (rel.) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Moldova minut cu minut (rel.)

Moldova 1 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 23.00 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.05 BaŞtina. Program pentru săteni. 10.05 Din fondul TV Moldova-1. Dansaţi cu mine. Program muzical. 11.00 Desene animate. Supermodelele. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Film. CRONICILE DIN NARNIA: LEUL, VRĂJITOAREA ŞI DULAPUL (SUA, 2005). 15.45 Videoteca copiilor. 16.15 Desene animate. Academia gladiatorilor. 16.40 Documentar. Dunărea - râu european. 17.45 Din videoteca TV. Program muzical. 18.05 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 19.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 19.25, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 19.45 Din videoteca TV. Program muzical. 20.00 MESAGER (rus). 20.35 Povestea de seară. 20.50, 3.00 Politica ân direct. Talkshow. 21.35 Film. DRAGOSTE PE VALURI (Germania). 23.15 Serial. POLIŢIA JUDICIARĂ. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici Şi acum. Ştiri. 1.15 Fii tânăr. 2.25 Medalion muzical. 2.40 La datorie. 3.45 Versuri de Ion Vatamanu. 4.35 Portrete ân timp. Nicolai Costenco. 5.05 Descoperă Moldova. 5.15 La curţile dorului. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Котопес 08.00 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе. Кто кого? 11.00 Т/с Счастливы вместе. Малина для Гены 11.30 М/с Крутые бобры 12.00 М/с Крутые бобры 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Comedy Woman 15.25 Х/ф Дневник памяти 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе. Наденьте это немедленно! 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Эйс Вентура младший 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Сайнфелд 02.25 Х/ф Сайнфелд 02.55 Дом-2. Про любовь 03.50 Убойной ночи 04.25 Убойной ночи 05.00 Убойной ночи 05.35 Комедианты Шоу 05.50 Саша + Маша. Лучшее

2 Plus 6.00 Observator 7.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 8.00 ’Neatza cu Razvan si Dani. divertisment 10.00 Plasa de stele. divertisment 13.00 Observator 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 17.00 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine 19.00 Observator 20.00 "Багровые реки" (Франция 2000) "Les rivières pourpres" film artistic. 22.00 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 23.00 Observator 23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 0.30 „Familia Bundy” (SUA 1998) „Married with Children serial. 1.15 Smart Casino. game show 2.10 Observator (reluare) 2.45 „Miami Vice” (SUA 1984) serial. 3.40 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine (reluare)

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Serial: Noile aventuri ale lui Tequila şi Bonetti 11.00 Miniserie: Gemenele Olsen în acţiune 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.30 Film: Batman se întoarce 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3771 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Happy Hour 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Ţintă primară 22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Terminatorul: Războiul continuă, ep. 17, anul II 00.00 Film: Ţintă primară 02.00 Ştirile Pro TV din Sport 02.15 Ştirile Pro TV 02.45 Apropo Tv 03.45 Serial: Terminatorul: Războiul continuă 04.30 Ce se întâmplă, doctore? 05.00 Ştirile Pro TV 05.30 Happy Hour 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.05 Т/с Рублевка. Live. Алик 05.45 Сегодня утром 07.00 Суд присяжных 08.05 Без рецепта 08.30 Чистосердечное признание 09.00 Сегодня 09.20 Профессия - репортер 09.50 Музыкальные истории 10.00 Т/с Агент особого назначения 10.55 Кулинарный поединок 11.50 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.35 Вокруг света 12.40 Т/с Адвокат 13.30 Т/с Адвокат 14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Т/с Улицы разбитых фонарей-7 16.20 Т/с Улицы разбитых фонарей-7 17.10 Их нравы 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/с Русский дубль 19.20 Т/с Русский дубль 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Честный понедельник 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь 00.10 Т/с Глухарь 00.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.05 Сotidian (rom) 01.35 Т/с Таксист 02.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Мужчины 04.15 Т/с 2,5 человека-6 04.35 Т/с 2,5 человека-6

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Al şaptelea cer 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de Acasă 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate 01.30 Serial: Luna fermecată 02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

Pervîi canal 05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Малахов + 10.30 Модный приговор 11.25 Контрольная закупка 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 След 19.05 Давай поженимся! 19.55 Жди меня 21.00 Время 21.30 Т/с Садовник 22.30 Т/с Московская сага 23.30 Андрей Краско. Непохожий на артиста 00.30 Новости 00.45 Калифрения 01.20 Американская семейка 01.45 Х/ф Мэри Рейли 03.00 Новости 03.05 Х/ф Мэри Рейли 03.40 Х/ф Вам телеграмма

NTV-Mir 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Один день 06.45 Умные деньги 06.50 Дежурный врач 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.25 Завтрак 07.35 Ты не поверишь! 08.20 Женский взгляд 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Кулинарный поединок 10.50 Маски-шоу 11.05 Следствие вели... 12.00 Сегодня 12.40 Программа максимум 13.45 Д/ф Русские сенсации 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 ЧП. Обзор за неделю 16.05 Криминальная Россия. Спасти любой ценой. 1 с. 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2. Чужие заслуги 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Час суда 20.25 Т/с Грязная работа 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Слепой. Оружие возмездия 23.35 Честный понедельник 00.25 Т/с Преступление будет раскрыто 01.15 Ты смешной! 01.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Чертово колесо Арно Бабаджаняна 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Т/с Вы заказывали убийство 21.55 Защита опера 22.55 Вести+ 23.15 Х/ф Мужская компания 00.45 Х/ф Молодой Эйнштейн 02.30 Чертово колесо Арно Бабаджаняна 03.30 Городок

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Галилео 09.30 Городское путешествие 10.30 Т/с 6 кадров 11.00 Снимите это немедленно 12.00 Кремлевские курсанты 13.00 Т/с 6 кадров 13.30 Не может быть 14.30 Т/с 6 кадров 15.00 Одни дома 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Т/с Папины дочки 20.00 Воронины 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель. (2 серии) 23.00 Кино в деталях 00.00 Т/с Даешь молодежь 00.30 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 Mузыка на канале NIT 07.00 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (rom титры) 09.25 Т/с Чемпион 10.20 TV-market 10.30 Т/с Чемпион 11.30 Т/с Угро. Простые парни 13.25 TV-market 13.35 Д/ф 14.05 М/с Аватар 15.00 В поисках приключений 16.00 Т/с 7 жен одного холостяка 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Кармелита (rom титры) 19.00 Impact. (rom) 20.00 Curier (rus) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с И все-таки я люблю (rom титры) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Красная площадь (rom титры) 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.35 Т/с 7 жен одного холостяка 02.05 Curier (rom) 02.30 Новости бизнеса (rom) 02.35 Т/с Красная площадь (rom титры) 04.10 Curier (rom) 04.35 Новости бизнеса (rom) 04.40 В поисках приключений 05.20 Т/с Кармелита (rom титры) 06.05 М/ф

Marţi 06.07.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 La prima oră 08.00 Desene animate 08.25 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 2 08.55 Miss Universe România 09.10 Film: B. D. în alertă

11.00 Profil, poveste, personaj 11.35 Serial: Dovadă de iubire, ep. 3 12.35 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 39 13.45 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Pur şi simplu delicios 14.50 Miss Universe România 14.55 Teleshopping 15.35 Kronika 16.35 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 17.00 Serial: Mica Dorrit, ep. 4 18.00 Prinţesele lumii, ep. 11 18.10 Reţetă pentru siluetă 18.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 40 19.55 Miss Universe România 20.00 Telejurnal Meteo 20.45 Sport 21.00 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 23.30 Studioul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Tehnici esenţiale de supravieţuire 01.15 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 03.00 Telejurnal Meteo 03.40 Serial: Dovadă de iubire, ep. 3 04.35 Serial: Carabinieri, ep. 47 05.30 Spectacolul lumii 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Altă viaţă!, ep. 34 08.00 Serial: Poveşti din Paris. Dramă, ep. 33 şi 44 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Întâlnire la malul mării 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Popasuri folclorice 13.45 Teleshopping 14.30 Tribuna partidelor parlamentare 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Altă viaţă! 17.00 Serial: Poveşti din Paris. Dramă, ep. 45 şi 46 18.00 Jurnalul Euronews 18.15 Poate nu ştiai 18.30 Oraşele lumii - Malta 19.00 Serial: Starhunter 20.00 Serial: Fiica Elisei. Dramă, ep. 2 21.00 D’ale lu’ Mitică 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Străzile din Laredo 00.40 Motomagia 01.20 Replay a ediţiei din 02.35 Natură şi aventură 03.10 Întâlnire la malul mării 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Asfalt de Moldova (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Moldova minut cu minut 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Moldova minut cu minut 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Moldova minut cu minut 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Moldova minut cu minut 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Acces Interzis (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Campionatul lumii la film 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Campionatul lumii la film 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Moldova minut cu minut (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare)

03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Moldova minut cu minut (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Moldova minut cu minut (rel.) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Moldova minut cu minut (rel.)

Moldova 1 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 0.00 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Politica ân direct. 9.00 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.50 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 10.30 Grigore Vieru. Poezie Şi destin. 11.15 Documentar. Un drum de oase prin Siberii. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Portrete ân timp. Nicolai Costenco. 13.55 Încercare prin destin Şi timp. 14.20 O carte pentru tine. 14.35 Film de scurtmetraj. STRADA FELINARELOR STINSE (Moldova-film, 1991). 16.10 Desene animate. Academia gladiatorilor. 16.40, 4.40 Documentar. Dureri ascunse. 17.35 Unda Bugiacului. 18.05 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 19.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 19.25, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 19.45 Din videoteca TV. Program muzical. 20.00 MESAGER (rus). 20.35 Povestea de seară. 20.50, 2.40 Zona liberă. 21.15 Fotbal. Cupa Mondială 2010. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici Şi acum. Ştiri. 1.15 O carte pentru tine. 1.30, 4.35 Descoperă Moldova. 1.35 Documentar. Încercare prin destin Şi timp. 2.25 Documentar. Un drum de oase prin Siberii. 3.05 La izvoare. Festival-concurs de artă corală. 3.50 Idei, proiecte, realizări. 5.35 Picături de Dor. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Котопес 08.00 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе . Малина для Гены 11.00 Т/с Счастливы вместе . Даша Букина меняет профессию 11.30 М/с Крутые бобры 12.00 М/с Крутые бобры 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига: парни, деньги и любовь 15.00 Comedy Woman 16.00 Х/ф Эйс Вентура младший 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе . Лошара из шара 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Повелитель еды 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Сайнфелд 02.25 Х/ф Сайнфелд 02.55 Дом-2. Про любовь 03.50 Убойной ночи 04.25 Убойной ночи 05.00 Убойной ночи 05.35 Комедианты Шоу 05.50 Саша + Маша . Лучшее

2 Plus 6.00 Observator 7.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 8.00 ’Neatza cu Razvan si Dani. divertisment 10.00 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 11.15 “Sobolanul” (SUA 2000) “Rat” film artistic. 13.00 Observator


12 | Programe TV 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 16.35 Жди меня. 17.45 Şi milionarii plâng. divertisment 19.00 Observator 20.00 "Багровые реки 2. Ангелы апокалипсиса" (Франция, Великобритания, Италия 2004) "Les rivières pourpres II - Les anges de l'apocalypse" film artistic. 22.00 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 23.00 Observator 23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 0.30 „Familia Bundy” (SUA 1998) „Married with Children serial. 1.15 Smart Casino. game show 2.10 Observator (reluare) 2.45 „Miami Vice” (SUA 1984) serial. 3.40 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine (reluare)

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Serial: Om sărac, om bogat, ep. 51, 52 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Film: Joc înşelător 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3772 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Happy Hour 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Mai presus de foc 22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Terminatorul: Războiul continuă, ep. 18, anul II 00.00 Film: Mai presus de foc 02.00 Ştirile Pro TV din Sport 02.15 Ştirile Pro TV 02.45 Ce se întâmplă, doctore? 02.55 Omul care aduce cartea 03.00 Serial: Terminatorul: Războiul continuă 04.00 Serial: Om sărac, om bogat, ep. 51 05.00 Ştirile Pro TV 05.30 Happy Hour 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.00 Т/с Рублевка. Live . Ирина 05.50 Чрезвычайное происшествие 06.00 Один день 06.30 Умные деньги 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание 08.30 Сotidian (rom ) 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.50 Русская начинка 10.15 Т/с Агент особого назначения 11.00 Квартирный вопрос 12.00 Сегодня 12.30 Телешопинг 12.45 Т/с Адвокат 13.30 Т/с Адвокат 14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Телешопинг 15.50 Т/с Улицы разбитых фонарей-7 16.50 Т/с Улицы разбитых фонарей-7 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom ) 18.30 Т/с Русский дубль 19.25 Т/с Русский дубль 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.35 Главный герой представляет: А. Кашпировский. Возвращение доктора 22.30 Сotidian (rom ) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь 00.10 Т/с Глухарь 00.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.15 Сotidian (rom ) 01.45 Т/с Таксист 02.35 Т/с Сталин. Live 03.20 Авиаторы 03.45 Особо опасен! 04.20 Т/с 2,5 человека-6 04.40 Т/с 2,5 человека-6

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate

02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

00.35 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Pervîi canal 05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Малахов + 10.30 Модный приговор 11.25 Контрольная закупка 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 След 19.05 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Садовник 22.35 К 70-летию Н. А. Назарбаева 23.30 Т/с Московская сага 00.30 Новости 00.45 Калифрения 01.20 Американская семейка 01.45 Х/ф Моя мачеха инопланетянка 03.00 Новости 03.05 Х/ф Моя мачеха инопланетянка 03.40 Х/ф Гость с Кубани

www.jurnal.md

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (rom титры) 09.25 Т/с Чемпион 10.20 TV-market 10.30 Т/с Чемпион 11.30 Т/с Угро. Простые парни 13.25 TV-market 13.35 Д/ф 14.05 М/с Аватар 15.00 В поисках приключений 16.00 Т/с 7 жен одного холостяка 18.00 Curier (rom ) 18.05 Т/с Кармелита (rom титры) 19.00 Т/с И все-таки я люблю (rom титры) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с И все-таки я люблю (rom титры) 21.30 Curier (rom ) 21.55 Новости бизнеса (rom ) 22.05 Т/с Красная площадь (rom титры) 00.00 Curier (rom ) 00.25 Новости бизнеса (rom ) 00.35 Т/с 7 жен одного холостяка 02.05 Curier (rom ) 02.30 Новости бизнеса (rom ) 02.35 Т/с Красная площадь (rom титры) 04.10 Curier (rom ) 04.35 Новости бизнеса (rom ) 05.20 Т/с Кармелита (rom титры) 06.05 М/ф

10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Printre Oameni (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Moldova minut cu minut 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Moldova minut cu minut 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Moldova minut cu minut 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Moldova minut cu minut 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Code Deco (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Campionatul lumii la film 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Campionatul lumii la film 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Moldova minut cu minut (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Moldova minut cu minut (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Moldova minut cu minut (rel.) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Moldova minut cu minut (rel.)

22.00 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 23.00 Observator 23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 0.30 „Familia Bundy” (SUA 1998) „Married with Children serial. 1.00 Poker After Dark. game show 2.00 Inchiderea programului, revizie tehnica

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Joc înşelător 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Film: Mircea, partea I 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3773 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Happy Hour 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Însetaţi de sânge 22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Terminatorul: Războiul continuă, ep. 19, anul II 00.00 Film: Însetaţi de sânge 02.00 Ştirile Pro TV din Sport 02.15 Ştirile Pro TV 02.45 Serial: Om sărac, om bogat, ep. 52 03.45 Serial: Terminatorul: Războiul continuă 04.30 Ce se întâmplă, doctore? 05.00 Ştirile Pro TV 05.30 Happy Hour 06.30 Ştirile Pro TV

NTV-Mir Moldova 1 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Один день 06.50 Умные деньги 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Завтрак 07.30 Едим дома! 08.00 Окопная жизнь 08.30 Без рецепта 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Квартирный вопрос 10.55 Маски-шоу 11.05 Т/с Ментовские войны-3 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Грязная работа 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 Чистосердечное признание 16.05 Криминальная Россия. Спасти любой ценой . 2 с. 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2 . Гитара дона Наварро 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Дела семейные 20.25 Т/с Грязная работа 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Слепой. Оружие возмездия 23.35 Главный герой представляет: А. Кашпировский. Возвращение доктора 00.25 Т/с Преступление будет раскрыто 01.15 Ты смешной! 01.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.25 Формула власти 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Т/с Вы заказывали убийство 21.55 По ту сторону жизни и смерти. Ад 22.55 Вести+ 23.15 Х/ф Грязный Гарри 01.15 Кинескоп 02.20 Горячая десятка 03.25 Городок

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Галилео 09.30 Т/с Ранетки 10.30 Т/с 6 кадров 11.00 Т/с Рыжая 12.00 Истории в деталях 12.30 Городское путешествие 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель . (2 серии) 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Т/с Папины дочки 20.00 Воронины 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель . (2 серии) 23.00 Х/ф Карта смерти

TV7-NTV

Miercuri 07.07.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 La prima oră 08.00 Desene animate 08.25 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 3 08.55 Miss Universe România 09.00 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 10.55 Studioul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 11.35 Serial: Dovadă de iubire, ep. 4 12.35 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 40 13.45 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Pur şi simplu delicios 14.50 Miss Universe România 14.55 Teleshopping 15.35 Convieţuiri 16.35 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 16.55 Serial: Mica Dorrit, ep. 5 17.55 Eu, tu, noi 18.10 Reţetă pentru siluetă 18.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 41 19.55 Miss Universe România 20.00 Telejurnal Meteo 20.45 Sport 21.00 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 23.30 Studioul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Tehnici esenţiale de supravieţuire 01.15 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 03.00 Telejurnal Meteo 03.40 Serial: Dovadă de iubire, ep. 4 04.35 Serial: Carabinieri, ep. 48 05.30 Spectacolul lumii 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Altă viaţă!, ep. 35 07.50 Poate nu ştiai 08.00 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 Studio Mondial 08.30 Oraşele lumii. Documentar. Malta 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Întâlnire la malul mării 11.50 Fotbal Semifinala 1, meci din Campionatul Mondial FIFA 2010 13.45 Teleshopping 14.30 Zon@ IT 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Altă viaţă! 17.00 Serial: Poveşti din Paris. Dramă, ep. 47 şi 48 18.00 Jurnalul Euronews 18.15 Poate nu ştiai 18.30 Oraşele lumii - Oman 19.00 Serial: Starhunter SF, ep. 3 20.00 Serial: Fiica Elisei. Dramă, ep. 3 21.00 Bazar 21.30 Bugetul meu 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Să nu baţi la uşa mea! 01.20 Un zâmbet pe… 4 roţi! 01.55 Film: Străzile din Laredo 03.20 Întâlnire la malul mării 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Desteptarea!

6.00, 7.00, 8.00, 16.00 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 9.00 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.50 Zona liberă. 10.15 Documentar. Global 3000. 10.45 Cinemateca universală. 11.00 Desene animate. Supermodelele. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Film. PIRAŢII SECOLULUI XX (URSS, 1979). 14.45 Unda Bugiacului. 15.15 Vedete la bis. 16.10 Desene animate. Academia gladiatorilor. 16.40 Cu noi la teatru. 17.10 Din videoteca TV. Program muzical. 17.35 Svitanok. 18.05 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 19.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 19.25, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 19.45 Povestea de seară. 20.00 MESAGER (rus). 20.35 Politica ân direct. 21.15 Fotbal. Cupa Mondială 2010. 0.15 Documentar. Drumeţii. 0.45 În ritm de dans. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici Şi acum. Ştiri. 1.15 Erudit-cafe. 2.25 Viaţa fără risc. 2.30 Abraziv. 3.00 Moldovenii de pretutindeni. 4.35 Dor. Program muzical. 5.05 La obiect. 5.15 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Котопес 08.00 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе . Даша Букина меняет профессию 11.00 Т/с Счастливы вместе . Счастливы… врозь 11.30 М/с Крутые бобры 12.00 М/с Крутые бобры 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига: парни, деньги и любовь 15.00 Comedy Woman 16.00 Х/ф Повелитель еды 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе . Джентльмены неудачи 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Санта Клаус 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Сайнфелд 02.25 Х/ф Сайнфелд 02.55 Дом-2. Про любовь 03.50 Убойной ночи 04.25 Убойной ночи 05.00 Убойной ночи 05.35 Комедианты Шоу 05.50 Саша + Маша . Лучшее

2 Plus Profilaxie pina la 17.00 17.00 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine 19.00 Observator 20.00 "Призраки Гойи" (США, Испания 2006) "Goya's Ghosts" film artistic.

05.00 Т/с Рублевка. Live . Стриптизер 05.50 Чрезвычайное происшествие 06.00 Один день 06.30 Умные деньги 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание 08.30 Сotidian (rom ) 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Музыкальные истории 10.10 Т/с Агент особого назначения 11.00 Дачный ответ 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.50 Т/с Адвокат 13.40 Т/с Адвокат 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Музыкальные истории 15.35 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 16.30 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 17.20 Вокруг света 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom ) 18.30 Т/с Русский дубль 19.20 Т/с Русский дубль 20.10 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Поздний разговор 22.30 Сotidian (rom ) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь 00.10 Т/с Глухарь 00.45 Сotidian (rom ) 01.15 Т/с Таксист 02.05 Т/с Сталин. Live 02.55 Х/ф К чертовой матери 04.20 Т/с 2,5 человека-6 04.40 Т/с 2,5 человека-6

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate 01.30 Serial: Luna fermecată 02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

Pervîi canal 05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Малахов + 10.30 Модный приговор 11.25 Контрольная закупка 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с И все-таки я люблю (rom титры) 21.30 Curier (rom ) 21.55 Новости бизнеса (rom ) 22.05 Т/с Красная площадь (rom титры) 00.00 Curier (rom ) 00.25 Новости бизнеса (rom ) 00.35 Т/с 7 жен одного холостяка 02.05 Curier (rom ) 02.30 Новости бизнеса (rom ) 02.35 Т/с Красная площадь (rom титры) 04.10 Curier (rom ) 04.35 Новости бизнеса (rom ) 05.20 Т/с Кармелита (rom титры) 06.05 М/ф

14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 След 19.05 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Садовник 22.30 Т/с Московская сага 23.30 Человек и закон 00.30 Новости 00.45 Калифрения 01.20 Американская семейка 01.45 Х/ф На острой грани 03.00 Новости 03.05 Х/ф На острой грани 03.55 Бабий бунт

NTV-Mir 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Один день 06.50 Умные деньги 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Завтрак 07.30 Смотр 08.00 Окопная жизнь 08.30 Русская начинка 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Дачный ответ 10.55 Маски-шоу 11.05 Т/с Ментовские войны-3 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Грязная работа 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 Спасатели 16.05 Криминальная Россия. Погоня за призраками 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2 . Похищение 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Час суда 20.25 Т/с Грязная работа 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Слепой. Оружие возмездия 23.35 Поздний разговор 00.20 Т/с Преступление будет раскрыто 01.10 Ты смешной! 01.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Во всем прошу винить Битлз 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.20 Спокойной ночи, малыши! 19.30 Т/с Вы заказывали убийство 21.25 Футбол. ЧМ 23.30 Вести+ 23.50 Х/ф Катала 01.20 Честный детектив 02.00 Т/с Девушка - сплетница 02.55 Во всем прошу винить Битлз

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Галилео 09.30 Т/с Ранетки 10.30 Т/с 6 кадров 11.00 Т/с Рыжая 12.00 Истории в деталях 12.30 Городское путешествие 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель . (2 серии) 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Т/с Папины дочки 20.00 Воронины 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель . (2 серии) 23.00 Х/ф Глаз-2 00.40 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (rom титры) 09.25 Т/с Чемпион 10.20 TV-market 10.30 Т/с Чемпион 11.30 Т/с Ваша честь 12.25 Т/с Ваша честь 13.25 TV-market 13.35 Д/ф 14.05 М/с Аватар 15.00 В поисках приключений 16.00 Т/с 7 жен одного холостяка 18.00 Curier (rom ) 18.05 Т/с Кармелита (rom титры) 19.00 Т/с И все-таки я люблю (rom титры)

Joi 08.07.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 La prima oră 08.00 Desene animate 08.25 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 4 08.55 Miss Universe România 09.00 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 10.55 Studioul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 11.35 Serial: Dovadă de iubire, ep. 5 12.35 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 41 13.45 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Pur şi simplu delicios 14.50 Miss Universe România 14.55 Teleshopping 15.35 Akzente 16.35 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 16.55 Serial: Mica Dorrit, ep. 6 17.55 Tragerile Jocker, Loto 5/40, Loto 6/49 şi Noroc 18.10 Reţetă pentru siluetă 18.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 42 19.55 Miss Universe România 20.00 Telejurnal Meteo 20.45 Sport 21.00 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 21.20 Miss Universe România 22.15 Serial: Dr. House, ep. 15 23.05 Serial: Dr. House, ep. 16 00.00 Telejurnal Sport Meteo 00.15 Serial: Battlestar Galactica, ep. 1 01.15 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 03.00 Telejurnal Meteo 03.40 Serial: Dovadă de iubire, ep. 5 04.35 Serial: Carabinieri, ep. 49 05.30 Spectacolul lumii 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Altă viaţă!, ep. 36 07.50 Poate nu ştiai 08.00 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 Studio Mondial 08.30 Oraşele lumii. Documentar. Oman 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Întâlnire la malul mării 11.50 Fotbal Semifinala 2, meci din Campionatul Mondial FIFA 2010 13.45 Teleshopping 14.30 Tribuna partidelor parlamentare 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Altă viaţă! 17.00 Turist în România 18.00 Jurnalul Euronews 18.15 Poate nu ştiai 18.30 Oraşele lumii - Chiang Mai 19.00 Serial: Starhunter 20.00 Serial: Fiica Elisei. Dramă, ep. 4 21.00 Imaginea succesului 21.30 Dincolo de hartă 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Plumbul din sânge: Nocebo. Thriller 00.50 Bugetul meu 01.20 Film: Să nu baţi la uşa mea! Dramă 03.20 Întâlnire la malul mării 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Repere Ortodoxe (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Moldova minut cu minut 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Moldova minut cu minut 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Moldova minut cu minut 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Moldova minut cu minut 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Motoare (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar 17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19


JURNAL DE CHIŞINÃU 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Campionatul lumii la film 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Campionatul lumii la film 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Moldova minut cu minut (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Moldova minut cu minut (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Moldova minut cu minut (rel.) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Moldova minut cu minut (rel.)

Moldova 1 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 23.00 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 9.00 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.50 Politica ân direct. 10.30 Documentar. Euromaxx. 11.00 Desene animate. Supermodelele. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Film. CAVALERII TEXASULUI (SUA). 14.50 Svitanok. 15.20 Evantai folcloric. 16.10 Desene animate. Academia gladiatorilor. 16.40 Fii tânăr! 17.30 Portrete ân timp. Anatol Neamţu. 18.05 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 19.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 19.25, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 19.45 Din videoteca TV. Program muzical. 20.00 MESAGER (rus). 20.35 Povestea de seară. 20.50 Super loto 5 din 35. 21.00 Perpetuum mobile. Revistă de Ştiinţă Şi inovare. 21.30 Film. BILETUL NOROCOS (Germania, 2003). 23.15 Serial. POLIŢIA JUDICIARĂ. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici Şi acum. Ştiri. 1.15 Descoperă Moldova. 1.20 La noi ân sat. 2.25 Versuri de Paul Mihnea. 2.40 Lăutar am fost Şi sânt cât mă ţine acest pământ. N.Botgros. Spectacol aniversar. 4.35 Cu noi la teatru. 5.05 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Котопес 08.00 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе . Счастливы… врозь 11.00 Т/с Счастливы вместе . Карты, деньги, два осла 11.30 М/с Крутые бобры 12.00 М/с Крутые бобры 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига: парни, деньги и любовь 15.00 Comedy Woman 16.00 Х/ф Санта Клаус 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе . Гастарбабник 20.00 Т/с Универ 20.30 Т/с Интерны 21.00 Х/ф Миллионы Бейли 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Сайнфелд 02.25 Х/ф Сайнфелд 02.55 Дом-2. Про любовь 03.50 Убойной ночи 04.25 Убойной ночи 05.00 Убойной ночи 05.35 Комедианты Шоу 05.50 Саша + Маша . Лучшее

2 Plus 6.00 Observator 7.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 8.00 ’Neatza cu Razvan si Dani. divertisment 10.00 “Fetele marinarului” (Romania 2009) serial. 11.15 „Crima, fum si tradare” (SUA 1989) „Columbo. Murder, Smoke and Shadows” film artistic. 13.00 Observator 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 17.00 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine 19.00 Observator 20.00 "Свидание со звездой" (США 2004) "Win a Date with Tad Hamilton!" film artistic. 22.00 Seara târziu cu Dorin Scobioală. talk show

Programe TV | 13

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

23.30 “Eroii” (SUA 2006) „Heroes” serial. 0.30 „Familia Bundy” (SUA 1998) „Married with Children serial. 1.15 Smart Casino. game show 2.10 Observator (reluare) 2.45 “Lege si ordine. Brigada speciala” serial. 3.45 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine (reluare)

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Mircea, partea I 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Film: Totul pentru fetele mele 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3774 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Happy Hour 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Desperado 22.20 Profit 22.30 Ştirile Pro TV 23.00 Serial: Terminatorul: Războiul continuă, ep. 20, anul II 00.00 Film: Desperado 02.00 Ştirile Pro TV din Sport 02.15 Ştirile Pro TV 02.45 După 20 de ani 03.45 Serial: Terminatorul: Războiul continuă 04.30 Ce se întâmplă, doctore? 05.00 Ştirile Pro TV 05.30 Happy Hour 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.00 Т/с Рублевка. Live . Доченька 05.50 Чрезвычайное происшествие 06.00 Один день 06.30 Умные деньги 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание 08.30 Сotidian (rom ) 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Их нравы 10.15 Т/с Агент особого назначения 11.10 Следствие вели... (титры) 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.50 Т/с Адвокат 13.40 Т/с Адвокат 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Телешопинг 15.45 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 16.40 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom ) 18.30 Т/с Русский дубль 19.20 Т/с Русский дубль 20.10 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Поздний разговор 22.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 22.30 Сotidian (rom ) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Глухарь 00.10 Т/с Глухарь 00.45 Сotidian (rom ) 01.15 Т/с Таксист 02.00 Т/с Сталин. Live 02.50 Х/ф Пятница, 13 04.20 Т/с 2,5 человека-6 04.35 Т/с 2,5 человека-6

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Serial: Predestinaţi 21.30 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 22.30 Poveştiri de noapte 23.30 Serial: India 00.30 Poveştiri adevărate 01.30 Serial: Luna fermecată 02.30 Poveştiri de noapte 03.15 Serial: Cealaltă faţă a Analiei 04.00 Serial: India 04.45 Serial: Dragostea nu moare

Pervîi canal 05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Малахов + 10.30 Модный приговор 11.25 Контрольная закупка 12.00 Новости 12.20 Участок

13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 След 19.05 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Садовник 22.30 День семьи, любви и верности. Концерт 00.05 Новости 00.20 Обмани меня. Новые серии 01.10 Калифрения. Заключительные серии 02.15 Х/ф Идеально 03.00 Новости 03.05 Х/ф Идеально 04.15 Удача

NTV-Mir 06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Один день 06.50 Умные деньги 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Завтрак с Юлией Высоцкой 07.30 Авиаторы 08.00 Окопная жизнь 08.30 Золотая пыль 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Очная ставка 10.45 Маски-шоу 11.05 Т/с Ментовские войны-3 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Грязная работа 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 Победившие смерть 16.05 Криминальная Россия. Погоня за призраками . 2 ч. 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2 . Ограбление 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Дела семейные 20.25 Т/с Грязная работа 22.15 Сегодня 22.40 Т/с Слепой. Оружие возмездия 23.35 Поздний разговор 00.20 Т/с Преступление будет раскрыто 01.10 Ты смешной! 01.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Т/с Вы заказывали убийство 21.55 Злата Прага и ее русский блеск 22.55 Вести+ 23.15 Кулагин и партнеры 23.45 Х/ф Сыновья 02.00 Т/с Девушка - сплетница 02.55 Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Галилео 09.30 Т/с Ранетки 10.30 Т/с 6 кадров 11.00 Т/с Рыжая 12.00 Истории в деталях 12.30 Городское путешествие 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель . (2 серии) 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Т/с Папины дочки 20.00 Воронины 21.00 Т/с Рыжая 22.00 Безмолвный свидетель . (2 серии) 23.00 Х/ф Дикость 00.40 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (rom титры) 09.25 Т/с Чемпион 10.20 TV-market 10.30 Т/с Чемпион 11.30 Т/с Ваша честь 13.25 TV-market 13.35 Д/ф

14.05 М/с Аватар 15.00 В поисках приключений 16.00 Т/с 7 жен одного холостяка 18.00 Curier (rom ) 18.05 Т/с Кармелита (rom титры) 19.00 Т/с И все-таки я люблю (rom титры) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с И все-таки я люблю (rom титры) 21.30 Curier (rom ) 21.55 Новости бизнеса (rom ) 22.05 Moldova intre da si nu 22.25 Т/с Красная площадь (rom титры) 00.20 Curier (rom ) 00.45 Новости бизнеса (rom ) 00.55 Т/с 7 жен одного холостяка 02.25 Curier (rom ) 02.50 Новости бизнеса (rom ) 02.55 Т/с Красная площадь (rom титры) 04.30 Curier (rom ) 04.55 Новости бизнеса (rom ) 05.00 В поисках приключений 05.40 Т/с Кармелита (rom титры) 06.25 М/ф

17.35 Jurnal Medical 18.00 Jurnalul orei 18 18.15 Priamoi Razgovor 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Chestiunea Zilei 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Campionatul lumii la film 22.00 Jurnalul orei 22 22.10 Campionatul lumii la film 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Moldova minut cu minut (rel.) 14:10 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Chestiunea zilei (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal Financiar (reluare) 02.35 Jurnal Medical (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Moldova minut cu minut (rel.) 16:15 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Moldova minut cu minut (rel.) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Moldova minut cu minut (rel.)

Moldova 1

Vineri 09.07.10 TVR 1 07.00 Telejurnal Sport Meteo 07.30 La prima oră 08.00 Desene animate 08.25 Serial: Beaver rezolvă tot, ep. 5 08.55 Miss Universe România 09.10 Film: B. D. la munte şi la mare 11.00 Profil, poveste, personaj 11.35 Serial: Dovadă de iubire, ep. 6 12.35 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 42 13.45 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.45 Pur şi simplu delicios 14.50 Miss Universe România 15.00 Tribuna partidelor parlamentare 15.30 Dale Chihuly la lucru 16.00 Vizor monden cu Liviu şi Ela 16.35 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 16.45 Serial: Mica Dorrit, ep. 7 17.45 Serial: Mica Dorrit 18.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 43 19.55 Miss Universe România 20.00 Telejurnal Meteo 20.45 Sport 21.00 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 21.20 Miss Universe România 22.30 Telejurnal Sport Meteo 22.40 Miss Universe România 23.50 Circ şi iluzionism 00.15 Serial: Battlestar Galactica, ep. 2 01.15 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 03.00 Telejurnal Meteo 03.40 Serial: Dovadă de iubire, ep. 6 04.35 Serial: Carabinieri, ep. 50 05.30 Spectacolul lumii 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Serial: Altă viaţă!, ep. 37 07.50 Poate nu ştiai 08.00 Turist în România 09.00 Serial: Călători în lumi paralele 10.00 Telejurnal 10.20 Întâlnire la malul mării 12.00 Telejurnal Ştiri Sport 12.45 Doi care doinesc 13.15 Zestrea românilor 13.45 Teleshopping 14.30 Utopia 15.00 Împreună în Europa 16.00 Serial: Altă viaţă!, ep. 37 17.00 Serial: Poveşti din Paris. Dramă, ep. 49 şi 50 18.00 Volei Liga Europeana - Masculin: Romania - Spania. Meciul 1 19.30 Pescar hoinar 20.00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 20.30 Volei Liga Europeana - Feminin: Romania - Serbia. Meciul 1 22.00 Ora de ştiri 23.00 Pe Amazon 00.10 Unora le place... 01.30 Film: Plumbul din sânge: Nocebo. Thriller 03.10 Întâlnire la malul mării 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 23.00 ŞTIRI. 6.10, 7.10 Bună dimineaţa! 8.15 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 9.00 Serial. DRAGOSTE ŞI CIOCOLATĂ. 9.50 Abraziv. 10.20 Documentar. Africa, continentul magic. 10.45 Din videoteca TV. Program muzical. 11.00 Desene animate. Supermodelele. 11.30 Bună dimineaţa! (reluare). 13.25 Film. CIOCOLATA (SUA, 2000). 15.20 La noi ân sat. 16.10 Desene animate. Academia gladiatorilor. 16.45 Erudit-cafe. 17.40 Portrete ân timp. Eugen PopuŞoi, academician. 18.05 Serial. FATA GRĂDINARULUI. 19.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 19.25, 4.30 MESAGER. Stop-cadru. 19.45 În ritm de dans. 20.00 MESAGER (rus). 20.35 Povestea de seară. 20.50 Joker plus. 21.00 Moldovenii de pretutindeni. 21.30 Film. O AMINTIRE (Franţa, 2008). 23.15 Serial. POLIŢIA JUDICIARĂ. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici Şi acum. Ştiri. 1.15 Vedete la bis. 2.25 Versuri de Emil Loteanu. 2.40 Lăutar am fost Şi sânt cât mă ţine acest pământ. N.Botgros. Spectacol aniversar. 4.35 Focus TV. 5.05 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 Необъяснимо, но факт 07.00 Такси 07.35 М/с Котопес 08.00 М/с Как говорит Джинджер 08.30 Комеди Клаб 09.30 Т/с Универ 10.00 Т/с Универ 10.30 Т/с Счастливы вместе . Карты, деньги, два осла 11.00 Т/с Счастливы вместе . Начальник всегда жив 11.30 М/с Крутые бобры 12.00 М/с Крутые бобры 12.30 М/с Эй, Арнольд 13.00 М/с Эй, Арнольд 13.30 М/с Эй, Арнольд 14.00 Т/с Саша + Маша 14.30 Т/с Женская лига: парни, деньги и любовь 15.00 Comedy Woman 16.00 Х/ф Миллионы Бейли 18.00 Х/ф Любовь на районе 18.30 Т/с Универ 19.00 Т/с Интерны 19.30 Т/с Счастливы вместе . Ночной позор 20.00 Битва экстрасенсов 21.00 Комеди Клаб 22.00 Comedy Woman 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Секс с А. Чеховой 01.00 Комеди Клаб 02.00 Х/ф Сайнфелд 02.25 Х/ф Сайнфелд 02.55 Дом-2. Про любовь 03.50 Х/ф Здесь курят 05.40 Комедианты Шоу

3.00 „Asasin in uniforma” (SUA 2005) „Officer Down” film artistic. 4.45 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine (reluare)

NTV-Mir ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Peştera monstrului sacru, partea a II-a 12.00 Serial: Tânăr şi neliniştit 13.00 Ştirile Pro TV 13.45 Film: Triunghiul 16.00 Serial: Tânăr şi neliniştit, ep. 3775 17.00 Ştirile Pro TV 17.45 Happy Hour 19.00 Ştirile Pro TV 19.50 Profit 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Serviţi, vă rog! 22.00 Film: Identităţi furate 00.15 Ştirile Pro TV din Sport 00.30 Ştirile Pro TV 01.00 Serviţi, vă rog! 02.15 Film: Identităţi furate 03.45 Film: Peştera monstrului sacru, partea a II-a 06.00 Ce se întâmplă, doctore? 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.00 Т/с Рублевка. Live . Крысы 05.50 Чрезвычайное происшествие 06.00 Один день 06.30 Умные деньги 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Чистосердечное признание 08.30 Сotidian (rom ) 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Вокруг света 10.20 Т/с Агент особого назначения 11.10 Главный герой представляет: заклятые враги 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.50 Т/с Адвокат 13.35 Т/с Адвокат 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.50 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.30 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 16.25 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 17.20 Вокруг света 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom ) 18.30 Их нравы 18.50 Открытая студия 20.10 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.30 Следствие вели... (титры) 22.30 Сotidian (rom ) 23.00 НТВшники. Интернет 23.50 Х/ф Гены против нас 00.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.10 Сotidian (rom ) 01.40 Женский взгляд Юлия Началова 02.20 Т/с Сталин. Live 03.05 Х/ф Кожаное лицо: техасская резня бензопилой-3 04.20 Т/с 2,5 человека-6 04.40 Т/с 2,5 человека-6

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Predestinaţi 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Teleshopping 14.00 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Poveştiri adevărate 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Film: Jane 23.15 Serial: Cuibul de vipere 00.15 Poveştiri adevărate 01.15 Film: Jane 03.30 Serial: Cuibul de vipere 04.30 Serial: Dragostea nu moare

2 Plus JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Desteptarea! 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Desteptarea! 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Desteptarea! 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Punkt (reluare) 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Moldova minut cu minut 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Moldova minut cu minut 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Moldova minut cu minut 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Moldova minut cu minut 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Cinestezia (reluare) 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Jurnal Financiar

Pervîi canal 6.00 Observator 7.00 Caleidoscop (desene animate, meteo Moldova, horoscop) 8.00 ’Neatza cu Razvan si Dani. divertisment 10.00 Să te prezint părinţilor. romance 11.15 “Soricelul familiei” (SUA 1999) “Stuart Little” film artistic. 13.00 Observator 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 17.00 Acces Direct cu Madalin Ionescu. news magazine 19.00 Observator 20.00 "Револьвер" (Франция, Великобритания 2005) "Revolver" film artistic. 22.00 Test de fidelitate. 23.30 „Asasin in uniforma” (SUA 2005) „Officer Down” film artistic. 1.30 „Cuvant de onoare” (SUA 2003) “Word of Honor” film artistic.

01.40 Х/ф Пробуждение 03.40 Х/ф Открытки с края бездны 05.20 Фабрика слухов

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.30 Малахов + 10.30 Модный приговор 11.25 Контрольная закупка 12.00 Новости 12.20 Участок 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 15.50 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.20 Поле чудес 19.10 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Розыгрыш 22.55 Х/ф Первый отряд

06.00 Сегодня 06.15 Чрезвычайное происшествие 06.20 Один день 06.50 Умные деньги 06.55 Дежурный врач 07.00 Сегодня 07.15 Чрезвычайное происшествие 07.20 Завтрак 07.30 Главная дорога 08.00 Окопная жизнь 08.25 А. Журбин. Мелодии на память 09.00 Сегодня 09.25 Профессия - репортер 09.55 Бульдог-шоу 10.45 Маски-шоу 11.00 Т/с Ментовские войны-3 12.00 Сегодня 12.40 Т/с Грязная работа 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.30 Особо опасен! 16.05 Криминальная Россия. Деревенский киллер 16.40 Т/с Возвращение Мухтара-2 . Гравер 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.35 Следствие вели... 19.30 Х/ф Семин 21.20 НТВшники. Интернет 22.15 Х/ф Гены против нас 23.20 Х/ф Я покажу тебе Москву 00.55 Женский взгляд 01.35 Легенды видео 01.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Rossia 04.00 Утро России 08.05 Мой серебряный шар. Л. Сухаревская 09.00 О самом главном 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва 10.55 Т/с Богатая и любимая 11.55 Т/с Райские яблочки 13.00 Вести 13.30 Вести-Москва 13.50 Т/с Тайны следствия 15.30 Кулагин и партнеры 16.00 Вести 16.15 Вести-Москва 16.35 Т/с Дворик 17.05 Т/с Ефросинья 18.00 Т/с Слово женщине 19.00 Вести 19.30 Местное время. Вести 19.50 Спокойной ночи, малыши! 20.00 Кривое зеркало 22.10 Девчата 23.05 Х/ф Прощение 00.45 Х/ф Мэрия 03.05 Х/ф Крещендо

STS 06.00 Истории в деталях 06.30 Утро на СТС 08.30 Галилео 09.30 Т/с Ранетки 10.30 Т/с 6 кадров 11.00 Т/с Рыжая 12.00 Истории в деталях 12.30 Городское путешествие 13.30 Не может быть 14.30 Безмолвный свидетель . (2 серии) 15.30 Истории в деталях 16.00 Т/с Кадетство 17.00 Галилео 18.00 Т/с Ранетки 19.00 Т/с Папины дочки 20.00 Воронины 21.00 Х/ф Второй, но лучший 22.40 Т/с 6 кадров 23.00 Т/с Даешь молодежь 00.00 Т/с 6 кадров 01.00 Рингтон чарт 02.00 Музыка 04.00 Рингтон чарт

Nit-digest 06.30 NiT Dejun 08.30 Т/с Кармелита (rom титры) 09.25 Т/с Чемпион 10.20 TV-market 10.30 Т/с Чемпион 11.30 Т/с Ваша честь 13.25 TV-market 13.35 Д/ф 14.00 Vocea poporului (rom ) 15.00 В поисках приключений 16.00 Х/ф Живет такой парень 18.00 Curier (rom ) 18.05 Т/с Кармелита (rom титры) 19.00 Т/с И все-таки я люблю (rom титры) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Life story 21.30 Curier (rom ) 21.55 Новости бизнеса (rom ) 22.05 Х/ф Кандагар (rom титры) 00.05 Curier (rom ) 00.30 Новости бизнеса (rom ) 00.40 Звездная ночь (rom ) 02.10 Life story 02.50 Vocea poporului (rom ) 03.35 Curier (rom ) 04.00 Новости бизнеса (rom ) 04.05 Х/ф Живет такой парень 05.40 Curier (rom ) 06.05 Новости бизнеса (rom ) 06.10 Т/с Кармелита (rom титры) 06.55 М/ф


14 | Programe TV Sâmbătă 10.07.10 TVR 1 07.00 Pro patria 07.25 Cântecul amintirii 08.00 Desene animate 08.55 Amintiri din istorie 09.10 Film: Toamna bobocilor 11.00 Profil, poveste, personaj 11.35 Prinţesele lumii, ep. 12 11.45 Gala Vedeta familiei 12.45 Exilul istoriei 13.45 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.20 Călător pe viaţă 14.55 Formula 1 16.20 Miss Universe România 17.30 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 17.45 Miss Universe România 18.55 Tezaur folcloric 20.00 Telejurnal Meteo 20.45 Sport 21.00 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 23.30 Studioul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 00.10 Imnul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 00.15 Serial: Battlestar Galactica, ep. 3 01.15 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 03.00 Telejurnal Meteo 03.40 Exilul istoriei 04.35 Tezaur folcloric 05.30 Spectacolul lumii 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Popasuri folclorice 08.00 ABC... De ce? 09.00 Atenţie… copii 09.35 Liber pe contrasens 10.30 Zon@ IT 11.00 Bugetul meu 11.30 Între cer şi pământ 12.00 Serial: Piatra magică, ep. 36 12.35 D’ale lu’ Mitică 13.35 Atenţie, se cântă! 15.00 Natură şi aventură 15.30 Zestrea românilor 16.00 Lumea de aproape 16.30 Imaginea succesului 17.00 CONCERT RIFF 18.00 Serial: Profesoara detectiv 19.00 Cu toate panzele sus, ep. 2 19.30 Serial: Toate pânzele sus, ep. 2 20.30 Volei Liga Europeana - Feminin: Romania - Serbia. Meciul 2 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Regele Joe 00.50 Volei Liga Europeana - Masculin: Romania - Spania. Meciul 2 02.20 Poate nu ştiai 02.30 Unora le place... 03.45 Serial: Profesoara detectiv 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Editie Speciala (reluare) 08.00 Jurnalul orei 8 08.15 Ora de ras (reluare) 09.00 Jurnalul orei 9 09.15 Desteptarea de week-end 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Desteptarea de week-end 11.00 Jurnalul orei 11 11.15 Editie Speciala (reluare) 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Moldova minut cu minut 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Negru si Bogatu 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Moldova minut cu minut 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Motoare 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Printre Oameni 18.00 Jurnalul orei 18 18.30 Acces Interzis 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Jurnal de Week-end 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.10 Punkt 22.00 Jurnalul orei 22 22.15 Jurnal sportiv 23.00 Jurnalul orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Negru si Bogatu (reluare) 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Printre Oameni (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal de Week-end (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Moldova minut cu minut (reluare) 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Editie Speciala (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Punkt (reluare)

10.00 Ring Star. Concurs muzical. 11.10 La datorie. 11.30 Ghidul sănătăţii tale. 12.00 NOVOSTI. 12.15 Focus TV. 13.45 Cinemateca universală. 13.00, 3.00 Mai ân glumă, mai ân serios. 14.00 Documentar. Dunărea - râu european. 15.10 Miracolul dansului. 15.40 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 16.10 Film. SAMANTHA (SUA). 17.50 Documentar. Bun venit la Arts 21. 18.15 Evantai folcloric. 19.00 MESAGER. 19.30 O carte pentru tine. 19.40 Povestea de seară. 20.00 MESAGER (rus.) 20.30 Vedete la bis! 21.15 Fotbal. Cupa Mondială 2010. Finala mare. 23.30 Ceremonia de ânchidere a Cupei Mondiale la fotbal 2010. 0.45 În ritm de dans. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici Şi acum. Ştiri. 1.25 Moldovenii de pretutindeni. 2.25 La curţile dorului. 2.30 ARTelier. 4.25 Idei, proiecte, realizări. 4.35 Miracolul dansului. 5.05 Music Arts and Drama. 5.15 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 М/с Рога и копыта: возвращение 06.30 М/с Рога и копыта: возвращение 07.00 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.30 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.55 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 08.25 Т/с Саша + Маша 09.00 Необъяснимо, но факт 10.00 Школа ремонта 11.00 Д/ф Нагадать любовь 12.00 Комеди Клаб 13.00 Comedy Woman 14.00 COSMOPOLITAN. Видеоверсия 15.00 Т/с Универ 15.30 Т/с Универ 16.00 Т/с Универ 16.30 Т/с Универ 17.00 Х/ф Битлджус 19.00 Наша Russia 19.30 Наша Russia 20.00 Х/ф Час пик 22.00 Наша Russia 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Убойная лига 01.40 Секс с А. Чеховой 02.15 Дом-2. Мечты сбываются 03.10 Х/ф Элизабеттаун 05.35 Комедианты Шоу 05.50 Саша + Маша . Лучшее

2 Plus 7.00 Desene animate. 7.30 "Barbie as Rapunzel" (SUA 2002) desene animate. 9.00 “Soricelul familiei” (r) 11.00 “Operaţiunea Monstrul” (Romania 1976) film artistic. 13.00 Observator 13.15 “Maddie si David” (SUA 1985) “Moonlighting” serial. 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 16.30 „Mumia revine” (SUA 2001) „The Mummy Returns” film artistic. 19.00 Observator 20.00 "Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров" (США 1994) "Baby's Day Out" film artistic. 22.00 Iubirea face farse. divertisment 23.30 Şi milionarii plâng. divertisment 0.30 „Shaolin Kung Fu” serial. 1.30 „Ziua decisiva” (SUA 1999) „Memorial Day” film artistic. 3.15 ”8 mm 2” (SUA 2005) film artistic. 4.45 ”Beethoven” desene animate. 5.30 ”101 dalmatieni” (SUA 1997) desene animate.

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Frumuseţe pe muchie de cuţit 11.30 Serial: Noile aventuri ale lui Tequila şi Bonetti, ep. 3 12.30 Promotor 13.00 Ştirile Pro TV 13.05 Film: La vânătoare de soţi 15.00 Film: Clasa de tăntălăi 17.00 Film: Zeus şi Roxanne 19.00 Ştirile Pro TV 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Serviţi, vă rog! 22.00 Film: 24 de ore 00.00 Ştirile Pro TV din Sport 00.15 Film: La vânătoare de soţi 02.45 Film: 24 de ore 04.30 Serviţi, vă rog! 05.45 Promotor 06.30 Ştirile Pro TV

Moldova 1 TV7-NTV 6.00, 15.00, 0.30 ŞTIRI. 6.10 Documentar. Ultimele zile ale lui Malcom X. 7.05 Serial. COPIII NOŞTRI DRAGI (Franţa). 7.50 Documentar. Fantomele din Laguna Chuuk. 8.45 Locuinţa mea. 9.15 La izvoare. Festival-concurs de artă corală.

05.05 Т/с Рублевка. Live . Сделка 05.50 М/ф Люди икс: эволюция 06.10 М/с Люди икс: эволюция-2 06.30 Сказки Баженова 07.00 Сегодня 07.20 Вокруг света 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Смотр 08.30 Сotidian (rom )

www.jurnal.md

09.00 Сегодня 09.20 Телешопинг 09.35 Главная дорога (дайджест) 10.00 Кулинарный поединок 11.00 Квартирный вопрос 12.00 Сегодня 12.25 Телешопинг 12.45 Вокруг света 12.55 Лучший город земли. Москва безбожная 13.45 Открытая студия 15.00 Сегодня 15.20 Вторая Мировая день за днем (титры). 43 с. 15.50 Очная ставка 16.35 Т/с Преступление будет раскрыто 17.20 Т/с Преступление будет раскрыто 18.00 Сегодня 18.25 Самые громкие русские сенсации: звезды против черной магии. Книга судеб 19.15 Д/ф Русские сенсации 20.15 Х/ф Подводные камни 22.00 Х/ф Полицейская академия 23.40 Ты не поверишь! 00.20 Х/ф Нападение на Королеву 02.05 Х/ф Бремя страстей человеческих 03.40 Т/с 2,5 человека-6 04.05 Т/с 2,5 человека-6

Acasă 05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial Călătorie mexicană 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Serial: Al şaptelea cer 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Film: Prefăcătoria 23.00 Serial: Cuibul de vipere 00.00 Serial: Trădarea 01.45 Film: Prefăcătoria 03.30 Serial: Cuibul de vipere 04.30 Serial Călătorie mexicană

Pervîi canal 06.00 Новости 06.10 Х/ф Много шума из ничего 07.35 М/ф Гора самоцветов 08.00 Dimineata pe Prime 09.15 Играй, гармонь любимая! 10.00 Новости 10.10 Непутевые заметки 10.30 Смак 11.10 Моя родословная. Юлия Ковальчук 12.00 Новости 12.10 Охота на привидения 13.10 Т/с Широка река 14.50 М/ф Сезон охоты 16.15 Х/ф Одиноким предоставляется общежитие 17.45 Жизнь после нас 19.05 Цирк со звездами 21.00 Время 21.15 Большая разница. Лучшее 22.25 Х/ф Ангелы Чарли 00.10 Х/ф Закат 02.00 Х/ф Давай поженимся 03.25 Х/ф Последняя жертва 05.05 Клептомания

NTV-Mir 07.00 Сегодня 07.20 М/ф Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой 07.30 Сказки Баженова 08.00 Без рецепта 08.30 Главная дорога 09.00 Сегодня 09.30 Едим дома! 11.00 Русская начинка 11.30 Т/с Поп корн-3 12.00 Сегодня 12.25 Кулинарный поединок 13.20 Квартирный вопрос 14.20 А. Журбин. Мелодии на память 15.00 Сегодня 15.25 Т/с Адвокат . Побег 16.20 Очная ставка 17.10 Наши 18.00 Сегодня 18.30 Д/ф Русские сенсации 20.00 Ты не поверишь! 20.45 Т/с Возвращение Мухтара-2 . Турфирма . Колеса 22.35 Лучший город земли. Москва безбожная 23.25 Х/ф 1943: встреча 01.20 Быстрые шахматы. Супертурнир в Баку

Rossia 04.55 Х/ф На чужом празднике 06.25 Диалоги о животных 07.00 Вести 07.10 Вести-Москва 07.20 Субботник 08.00 М/ф Остров ошибок 08.30 М/ф Путешествие пингвиненка Джаспера 10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.20 Телемост Украина - Россия 11.15 Комната смеха

12.10 Сто к одному 13.00 Вести 13.20 Вести-Москва 13.30 Парни из нашего Городка 14.25 Х/ф Перехват 16.10 Кто хочет стать М. Галкиным 17.05 Субботний вечер 19.00 Вести в субботу 19.40 Славянский базар в Витебске 21.35 Х/ф Красный лотос 23.25 Х/ф Божественные тайны сестричек Я-Я 01.45 Х/ф Из вечности 03.50 Парни из нашего Городка

STS 06.00 Не может быть 07.00 Цвет нации 08.30 Городское путешествие 09.30 Услышь меня 10.00 Истории в деталях 10.30 Т/с 6 кадров 11.00 Снимите это немедленно 12.00 Одни дома 12.30 Галилео 13.00 Хочу верить 13.30 Т/с 6 кадров 14.30 Хорошие шутки 16.30 Т/с 6 кадров 17.00 Х/ф Второй, но лучший 18.40 Т/с 6 кадров 19.30 Т/с Папины дочки 21.00 Х/ф Золотая Сьюзи 22.45 Т/с 6 кадров 23.05 Слава богу, ты пришел! 00.20 Хорошие шутки 02.00 Рингтон чарт 03.00 Музыка 05.00 Рингтон чарт

Nit-digest 07.00 М/ф Том и Джерри 07.30 Curier (rom ) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Х/ф Иван Васильевич меняет професию (rom титры) 09.45 Vocea poporului (rom ) 10.40 М/ф Кунг-фу панда 12.20 Х/ф Трансформеры (rom титры) 15.00 Альтернатива 15.45 Х/ф Трансформеры - месть падших (rom титры) 18.30 Будьте здоровы 18.55 Содружество за неделю 19.20 Guta show (rom ) 20.00 Резонанс 21.00 Х/ф На крючке (rom титры) 23.30 Постскриптум 00.40 Киномания Бесприданница 02.05 Vocea poporului (rom ) 02.50 Guta show (rom ) 03.20 Х/ф Трансформеры (rom титры) 05.30 Х/ф Иван Васильевич меняет професию (rom титры)

Duminică 11.07.10 TVR 1 07.00 Universul credinţei 08.00 Desene animate 09.00 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 10.55 Studioul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 11.35 Viaţa satului 13.00 Agenda politică 13.45 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 14.00 Telejurnal Sport Meteo 14.20 Călător pe viaţă 14.55 Formula 1 17.00 Dănutz SRL 18.00 Telejurnal 18.10 Dănutz SRL 19.25 Tragerile Jocker, Loto 5/40, Loto 6/49 şi Noroc 19.40 Înainte şi după 20.00 Telejurnal Omologarea tragerilor Jocker, Loto 5/40, Loto 6/49 şi NorocMeteo 20.45 Sport 21.00 Info Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 23.30 Studioul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 00.10 Imnul Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 00.15 Serial: Battlestar Galactica, ep. 4 01.15 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 03.00 Telejurnal Meteo 03.40 Călător pe viaţă 04.10 Călător pe viaţă 04.40 Universul credinţei 05.30 Spectacolul lumii 06.00 Sport 06.15 Imnul României 06.20 Teleshopping

TVR 2 07.00 Popasuri folclorice 08.00 Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2010 Studio Mondial 08.30 Dincolo de hartă 09.00 Motomagia 09.30 Un zâmbet pe… 4 roţi! 10.00 Ferma 11.00 Doi care doinesc 11.35 Fotbal Finala mică, meci din Campionatul Mondial FIFA 2010 13.30 Film: Secretul Talismanului. Aventuri 15.30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver, ep. 28. Documentar 16.00 Atlas 16.30 Chip şi asemănare 17.00 Muzică şi muzichie 18.00 Serial: Profesoara detectiv

19.00 Campionii 19.35 Videoterapia 20.30 ConturRo 21.00 Victoria's Secret Fashion Show 22.00 Ora de ştiri 23.10 Film: Atenţie, mor sosiile!. Comedie 00.50 Atlas 01.20 Serial: Toate pânzele sus, ep. 2 02.15 Film: Regele Joe Dramă 03.45 Serial: Profesoara detectiv 04.45 Mesager 05.25 Ora de ştiri 06.15 Teleshopping

JurnalTV 06.00 Jurnalul orei 6 07.00 Jurnalul orei 7 07.15 Editie Speciala (reluare) 08.00 Jurnalul orei 8 08.10 SfÂnta Liturghie 09.15 Desteptarea de week-end 10.00 Jurnalul orei 10 10.15 Desteptarea de week-end 11.00 Jurnalul orei 11 11.30 Jurnal pentru copii 12.00 Jurnalul orei 12 12.15 Jurnal extern 13.00 Jurnalul orei 13 14.00 Jurnalul orei 14 14.10 Repere ortodoxe 15.00 Jurnalul orei 15 15.15 Moldova minut cu minut 16.00 Jurnalul orei 16 16.30 Code Deco 17.00 Jurnalul orei 17 17.15 Asfalt de Moldova 18.00 Jurnalul orei 18 18.30 Cinestezia 19.00 Jurnalul orei 19 19.15 Jurnal de Week-end 20.00 Jurnalul orei 20 21.00 Jurnalul orei 21 21.15 Ora de ras 22.00 Jurnalul orei 22 22.15 Jurnal sportiv 23.00 Jurnal orei 23 00.00 Jurnalul orei 24 00.10 Ora de ras (reluare) 01.00 Jurnalul orei 1 01.15 Jurnal Extern (reluare) 02.00 Jurnalul orei 2 02.15 Jurnal de Week-end (reluare) 03.00 Jurnalul orei 3 03.15 Moldova minut cu minut (reluare) 04.00 Jurnalul orei 4 04.15 Repere ortodoxe (reluare) 05.00 Jurnalul orei 5 05.15 Asfalt de Moldova (reluare)

Moldova 1 6.00, 15.00, 0.30 ŞTIRI. 6.10 Documentar. Ultimele zile ale lui Malcom X. 7.05 Serial. COPIII NOŞTRI DRAGI (Franţa). 7.50 Documentar. Fantomele din Laguna Chuuk. 8.45 Locuinţa mea. 9.15 La izvoare. Festival-concurs de artă corală. 10.00 Ring Star. Concurs muzical. 11.10 La datorie. 11.30 Ghidul sănătăţii tale. 12.00 NOVOSTI. 12.15 Focus TV. 13.45 Cinemateca universală. 13.00, 3.00 Mai ân glumă, mai ân serios. 14.00 Documentar. Dunărea - râu european. 15.10 Miracolul dansului. 15.40 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 16.10 Film. SAMANTHA (SUA). 17.50 Documentar. Bun venit la Arts 21. 18.15 Evantai folcloric. 19.00 MESAGER. 19.30 O carte pentru tine. 19.40 Povestea de seară. 20.00 MESAGER (rus.) 20.30 Vedete la bis! 21.15 Fotbal. Cupa Mondială 2010. Finala mare. 23.30 Ceremonia de ânchidere a Cupei Mondiale la fotbal 2010. 0.45 În ritm de dans. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici Şi acum. Ştiri. 1.25 Moldovenii de pretutindeni. 2.25 La curţile dorului. 2.30 ARTelier. 4.25 Idei, proiecte, realizări. 4.35 Miracolul dansului. 5.05 Music Arts and Drama. 5.15 Music Mania. 5.45 Calendarul zilei. Horoscop.

TNT 06.00 М/с Рога и копыта: возвращение 06.30 М/с Рога и копыта: возвращение 07.00 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.30 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 07.55 М/с Жизнь и приключения робота-подростка 08.25 Т/с Саша + Маша 08.50 Необъяснимо, но факт 09.50 Лотереи Первая Национальная и Фабрика удачи 10.00 Школа ремонта - Вагонка и панно в деревне Блохино 11.00 Битва экстрасенсов 12.00 Комеди Клаб 13.00 Х/ф Битлджус 15.00 Т/с Интерны 15.30 Т/с Интерны 16.00 Т/с Интерны 16.30 Т/с Интерны 17.00 Х/ф Час пик

VINERI, 2 IULIE 2010

19.00 Наша Russia 19.30 Наша Russia 20.00 Х/ф Кто подставил кролика Роджера 22.05 Наша Russia 23.00 Дом-2. Город любви 00.00 Дом-2. После заката 00.30 Comedy Woman 01.25 Секс с А. Чеховой 01.55 Дом-2. Мечты сбываются 02.50 Х/ф Что ты натворила? 04.35 Убойной ночи 05.10 Убойной ночи 05.45 Комедианты Шоу

2 Plus 7.00 Desene animate. 7.30 "Ratatouille" (SUA 2007) desene animate. 9.00 „Cucoana Chirita” (Romania 1986) film artistic. 10.45 „Comoara lui Curly” (SUA 1994) “City Slickers II. The Legend of Curly’s Gold” film artistic. 13.00 Observator 13.15 “Maddie si David” (SUA 1985) “Moonlighting” serial. 14.00 “Secrete in Paradis” (Grecia 2008) “Secrets of Eden” serial. 16.00 Observator 16.30 Şi milionarii plâng. divertisment 17.45 Să te prezint părinţilor. romance 19.00 Observator 20.00 "Пьяный мастер" (Гонконг 1978) "Jui kuen" film artistic. 22.00 Test de fidelitate. 23.30 Să te prezint părinţilor. romance 1.00 Euforia Midnight Sun Tour (vara 2010) 1.45 „Calatorie in centrul pamantului” (SUA 2007) “Journey to the Center of the Earth” film artistic. 3.45 „Les gaspards” (Franta 1974) film artistic.

ProTV 07.00 Ştirile Pro TV 10.00 Film: Clasa de tăntălăi 12.00 Serial: Noile aventuri ale lui Tequila şi Bonetti, ep. 4 13.00 Ştirile Pro TV 13.05 Miniserie: Gemenele Olsen în acţiune, ep. 3, 4 14.15 Film: Zeus şi Roxanne 16.15 Film: Batman Forever 19.00 Ştirile Pro TV 20.00 Ştirile Pro TV 20.30 Film: Stare de asediu 23.00 Film: Slevin: Nevinovat cu ghinion 01.00 Ştirile Pro TV din Sport 01.15 Film: Stare de asediu 03.30 Film: Slevin: Nevinovat cu ghinion 05.30 România te iubesc! 06.30 Ştirile Pro TV

TV7-NTV 05.05 Т/с Рублевка. Live . Трио 05.50 М/ф Люди икс: эволюция-2 06.10 М/с Люди икс: эволюция-2 06.30 Дикий мир 07.00 Сегодня 07.20 Русское лото 07.50 Их нравы 08.25 Едим дома! 09.00 Сегодня 09.20 Первая кровь 09.50 Кремлевские жены. П. Молотова. Жемчужина в железной оправе 10.40 Дачный ответ 11.45 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.25 Вокруг света 12.40 Х/ф Телохранитель 14.15 Своя игра 15.00 Сегодня 15.20 Вторая Мировая день за днем (титры). 44 с. 15.50 И снова здравствуйте! 16.30 Т/с Преступление будет раскрыто 17.15 Т/с Преступление будет раскрыто 18.00 Сегодня 18.30 Чистосердечное признание 19.05, 20.10, 21.10, 22.10 Дорожный патруль 23.15 Авиаторы 23.50 Т/с Брачный контракт 00.40 Т/с Брачный контракт 01.30 Поймать и посадить . Освобождение похищенных. 1 ф. 02.10 Поймать и посадить . Организованная преступность. 2 ф. 02.50 Х/ф Телохранитель 04.20 Т/с 2,5 человека-6 04.40 Т/с 2,5 человека-6

JURNAL DE CHIŞINÃU 00.00 Serial: Trădarea 01.45 Film: Ingrata 03.30 Serial: Cuibul de vipere 04.30 Serial: Dragostea nu moare

Pervîi canal 06.00 Новости 06.10 Х/ф Под маской Беркута 08.00 Dimineata pe Prime 09.15 Здоровье 10.00 Новости 10.10 Пока все дома 11.00 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! 12.00 Новости 12.15 Фазенда 12.50 Э. Виторган. Встреча со зрителями 14.10 КВН 15.50 Концерт 17.30 К. Райкин. Театр строгого режима 18.30 Х/ф Маска Зорро 21.00 Воскресное Время 22.00 Песни для Аллы 00.00 Х/ф Тройной форсаж: Токийский дрифт 01.45 Х/ф Какими мы были 03.45 Играй, гармонь любимая!

NTV-Mir 07.00 Сегодня 07.20 Под прицелом славы. Скандалы. Бритни Спирс 07.25 Дикий мир 07.55 Их нравы 08.30 Смотр 09.00 Сегодня 09.30 Первая кровь 10.05 Дачный ответ 11.05 Т/с Поп корн-3 12.00 Сегодня 12.25 Особо опасен! 13.05 Кремлевские жены. Полина Молотова. Жемчужина в железной оправе 13.55 Воскресная клипомания 14.25 Золотая пыль 15.00 Сегодня 15.25 Т/с Адвокат . Побег 16.20 И снова здравствуйте! 17.10 Зачем Сталин создал Израиль 18.00 Сегодня 18.30 Чистосердечное признание 20.50 Х/ф Бомжиха 22.35 Х/ф Бомжиха-2 00.20 Футбольная ночь 00.50 Х/ф Она защищает родину

Rossia 04.45 М/ф Аленький цветочек . Бобик в гостях у Барбоса 05.35 Х/ф Горожане 07.15 Х/ф Корона Российской империи, или Снова неуловимые 10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.50 Городок 11.20 Х/ф Неподдающиеся 13.00 Вести 13.20 Вести-Москва 13.30 Честный детектив 14.00 Экстрасенс смеха. С. Альтов 14.55 Смеяться разрешается 17.00 Х/ф Третий лишний 19.00 Вести недели 20.15 ЧМ по футболу. Лучшее 21.00 Футбол. ЧМ 23.50 Фестиваль Славянский базар - 2010 00.55 Х/ф Шепот 02.45 Экстрасенс смеха. Семен Альтов

STS 06.00 Т/с 6 кадров 06.30 Не может быть 07.30 Слава богу, ты пришел! 09.00 Самый умный 11.00 Городское путешествие 12.00 Снимите это немедленно 13.00 Т/с Даешь молодежь 14.00 Т/с 6 кадров 14.30 Хочу верить 15.00 Услышь меня 15.30 Галилео 16.00 Т/с Даешь молодежь 16.30 Т/с 6 кадров 17.00 М/ф Карапузы встречаются с Торнберри 18.30 Т/с 6 кадров 19.00 Т/с Папины дочки 20.30 Т/с 6 кадров 21.00 Х/ф Метро 23.15 Т/с 6 кадров 23.30 Хорошие шутки 01.15 Рингтон чарт 02.15 Музыка 04.15 Рингтон чарт

Acasă

Nit-digest

05.30 Serial: Îngeraşul 06.30 Teleshopping 07.00 Serial: Îngeraşul 08.00 Teleshopping 08.15 Serial: Săracii tineri bogaţi 09.15 Teleshopping 09.45 Serial: Legământul 10.45 Teleshopping 11.15 Serial: Al şaptelea cer 12.15 Teleshopping 12.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 13.30 Serial: Cele două feţe ale Anei 15.30 Serial: Victoria 16.25 Vremea de ACASĂ 16.30 Serial: Legământul 17.30 Serial: Al şaptelea cer 18.30 Serial: Împreună pentru totdeauna 19.30 Serial: Săracii tineri bogaţi 20.30 Film: Ingrata 23.00 Serial: Cuibul de vipere

07.00 М/ф 08.00 Х/ф Живет такой парень 09.35 Сто вопросов взрослому 10.20 Х/ф Чудак из пятого б 12.00 Будьте здоровы 12.25 Guta show (rom ) 13.00 Х/ф Месть обманутой женщины 16.00 Содружество за неделю 16.30 Резонанс 17.25 Х/ф Враг государства (rom титры) 20.00 Периферия 20.30 Х/ф Подарок (rom титры) 22.35 Х/ф Девушка и волки (rom титры) 00.30 Х/ф Остров доктора Моро (rom титры) 02.05 Х/ф На крючке (rom титры) 04.00 Х/ф Месть обманутой женщины 06.25 М/ф


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 2 IULIE 2010

Privirea | 15

www.jurnal.md

Cine și cum evaluează un manual școlar? POLEMICI EDITORIALE // Dacă vrei să câştigi un manual şcolar, trebuie să-l iei coautor pe unul din funcţionarii ministerului Problema evaluării manualelor școlare este una mai mult decât delicată. Mecanismul este șubred de tot, permiţând frauda. În final, Ministerul Educaţiei se face că nu vede, nu aude. Or, „așa a hotărât comisia”. Cu aceasta nu te pui. Mai ales în cazul în care „ministerul sunt eu”, vorba lui Adrian Ghicov, ex-directorul Agenţiei Evaluare (deși aflat sub urmărire penală pentru luare de mită, până în prezent este mai mult decât implicat în toate activităţile ministerului), aruncată unui profesor în timpul examenului pentru confirmarea gradului didactic. Astfel, manualele școlare au devenit de mult un moft al funcţionarilor ministerului. Pentru că, dacă vrei să câștigi un manual școlar, trebuie obligatoriu să-l iei în calitate de coautor pe unul din funcţionarii ministerului (din lipsă de spaţiu, nu voi enumera toţi coautorii de manuale, angajaţi ai ministerului). El va avea grijă să formeze comisia după bunul său plac, să monitorizeze evaluarea etc. Pe data de 01 aprilie 2010, Consiliul Naţional pentru Aprobarea Manualelor Școlare a anunţat rezultatele evaluării ofertelor de manuale depuse în cadrul licitaţiei publice din 10 februarie 2010. Menţionăm că în lista manualelor câștigătoare, făcută publică pe 2 aprilie pe site-ul ministerului, n-au fost incluse Limba și literatura română (maternă), clasa IX, Fizica, clasa IX, Limba și literatura română (maternă), clasa XII, Limba franceză, clasa XII. Nu știm motivul pentru care Fizica și Limba franceză au fost supuse reevaluării, dar, cât privește Limba și literatura română pentru clasa XII și clasa IX, el ne este cunoscut. Or, pe parcursul evaluării acestor două manuale, subsemnatul și acad. Mihai Cimpoi, autori ai manualului pentru clasa XII, au atras atenţia dlui ministru Leonid Bujor că angajaţii ministerului au inclus în comisiile de evaluare persoane loiale lor, dar și unora dintre autorii concurenţi. În discuţiile cu dl ministru ne-am exprimat mirarea că președinte al Comisiei de Evaluare a acestor manuale a fost numită un doctor în filologie care, în opinia noastră, nu are o pregătire de specialitate în acest sens (în prezent sunt peste o sută de doctori în pedagogie care activează în domeniul respectiv, iar soarta unor manuale, curricula etc. o decid doctorii în filologie), nu numai colegă de catedră cu autoarele manualului concurent, dar și coautoare cu A. Ghicov. Am sperat, după acea întâlnire, că lucrurile se vor schimba. Cu părere de rău, manualele au fost evaluate și de data aceasta de persoane care,

din start, știau ce trebuie să facă. Ministerul, categoric, a refuzat să ne pună la dispoziţie analizele făcute de fiecare evaluator în parte pentru fiecare manual, precum și punctajul pentru fiecare componentă/ item al baremului de evaluare. Aceeași lipsă de transparenţă, pe care ministerul (aceiași actuali funcţionari din perioada guvernării comuniste) a demonstrat-o și în cazul manualelor de Limba și literatura română, clasa X; clasa XI (autori T. Cristei, A. Ghicov, T. Cartaleanu, O. Cosovan). Evaluat de nespecialiști în domeniu, dar apropiaţi autorilor (președintele comisiei de evaluare, Sabina Corniciuc, absolventă a Facultăţii de Ziaristică, n-a ţinut o oră în școală/ liceu și nu are măcar un articol de didactica limbii și literaturii), manualul pentru clasa X conţine grave greșelli știinţifice, metodologice, dar și sute de erori de ordin tehnic (a se vedea în acest sens recenzia subsemnatului „Noile manuale cu probleme pentru clasa a X-a: La pomul lăudat nu se duce cu sacul // Flux, 2008, 25 martie, p. 5-6). Cât privește concursul manualelor pentru clasa XI, anunţat în 2008, așa cum reiese din scrisoarea ministrului Larisa Șavga, el a fost sistat (lumea afirmă că de V. Stepaniuc). În această scrisoare, datată 02.10.08, nr. 06.18.17049, se stipulază că “referitor la manualul de Limba și literatura română, clasa XI, pânâ în prezent nu este desemnat căștigătorul, Consiliul Republican pentru Aprobarea Manualelor fiind în drept de a se pronunţa asupra ofertei câștigătoare”. În noiembrie 2009, ministrul Leonid Bujor, dezinformat de vechii, dar actualii funcţionari ai ministerului, semnează ordinul de editare a manualului Limba și literatura română, clasa XI (autori T. Cristei, A. Ghicov, T. Cartaleanu, O. Cosovan), chiar dacă acesta, în urma unei noi evaluări (rămâne de văzut de ce numai acest manual a fost reevaluat, dar nu și celelalte concurente) a avut două recenzii negative (a se vedea articolul “Un manual școlar controversat”, în Ziarul de gardă, 20 mai 2010, semnat

Foto: Elena Grozavu // Jurnal de Chişinău

de Ion Melniciuc) și una pozitivă. Astfel, acest manual a fost trimis în ianuarie 2010 în licee, cu patru luni înainte de încheierea anului de învăţâmânt, motivându-se că elevii n-au manual de Limba și literatura română pentru clasa XI (amintim că de câţiva ani elevii din clasa XI au manualul subsemnatului). Există și o altă modalitate de a face câștigător manualul dorit/ promovat de cei de la minister. Fiind la cheremul acestora (în cazul disciplinei Limba și literatura română, al lui A. Ghicov), manualele sunt scoase la concurs, indiferent de ceea ce stipulează regulamentul. Astfel, am încercat să obţinem un răspuns de la ministrul Leonid Bujor, de ce manualele de clasa IX, gimnaziu (editura Știinţa), și cel pentru clasa XII, liceu (edutura Litera), au fost scoase la concurs. Or, în Regulamentul cu privire la evaluarea și selectarea manualelor pentru învăţământul primar, gimnazial și liceal, aprobat prin Hotărârea nr. 921 din 31.12.2009 Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, (publicată în Monitorul oficial pe 15.01 2010, nr.2 – 4, art, nr.13), se menţionează: “6. Pentru manualele aflate în uz, ca fiind cîștigătoare ale concursurilor precedente, Ministerul Educaţiei organizează studii de evaluare, care apreciază vivacitatea și impactul manualelor în utilizare. Studiile se organizează pentru învăţămîntul primar în anul 3, iar pentru învăţămîntul gimnazial și liceal în anul 4 de utilizare a manualului. Studiile se organizează pe un eșantion reprezentativ de școli. 7. Manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare, mai

puţin de 80% din punctajul oferit de către instrumentul de evaluare aplicat sînt înaintate la un nou concurs. Manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare, mai mult de 80% din punctajul oferit de către instrumentul de evaluare aplicat și corespund curriculumului sînt propuse spre reeditare cu eventuale corectări, actualizări etc”. Ţinând cont de Regulamentul respectiv, dar și de cel precedent, am insistat ca manualul de Literatura română, clasa XII, să fie judecat de profesori, în teritoriu. Această interpelare a noastră a rămas fără răspuns din partea ministrului. E logic. Manualul ar fi câștigat (sau ar fi putut câștiga). Recenziile (peste zece) pe marginea manualului respectiv semnate de profesori școlari, savanţi, jurnaliști, apărute pe parcursul ultimilor opt ani, demonstrează că aceasta este o lucrare viabilă, funcţională. Câștigând în teritoriu, manualul respectiv nu ar fi lăsat nici o șansă celui al cărui coautor este A. Ghicov și care pe

moment a devenit câștigător. O altă încălcare a Regulamentului respectiv vizează manualul de Limba și literatura română pentru clasa IX (autori T. Cartaleanu, Olga Cosovan etc., editura “Știinţa”). Însă, dacă acest manual este superb, precum afirmă cei trei evaluatori, de ce nu a fost supus evaluării în teritoriu, conform Regulamentului? Poate pentru că, știind atitudinea negativă a profesorilor faţă de manualul respectiv, cei interesaţi au hotărât să-l salveze dându-l în grija celor trei evaluatori? În articolul său, Mircea V Ciobanu susţine că, din cauza contestaţiilor survenite din partea editurii “Litera”, elevii nu vor avea la 1 septembrie manualele de limba română. Nu din cauza editorului respectiv, dle Ciobanu. Uneltirile, interesul de gașcă, frauda – iată care sunt motivele posibilei întârzieri. Constantin ȘCHIOPU, dr., conf. univ.

LOCURI DE MUNCĂ

JOB OPPORTUNITY ANNOUNCEMENT The U.S. Embassy in Chisinau, Moldova is seeking an individual for employment as a Political Assistant. For the full text of the ad please visit http:// moldova.usembassy.gov/vacancies.html

JOB OPPORTUNITY ANNOUNCEMENT The U.S. Embassy in Chisinau, Moldova is seeking an individual for employment as a Purchasing Agent. For the full text of the ad please visit http:// moldova.usembassy.gov/vacancies.html

Moldova Civil Society Strengthening Program Moldova Civil Society Strengthening Program, funded by USAID and implemented by the Academy for Educational Development, is recruiting a short term Monitoring and Evaluation Consultant. For more details please visit our website: www.ade.md


16 | Supliment

www.jurnal.md

ACTIV

Pagină antitortură, editată de Asociaţia Presei Independente (API) ediţia nr. 5

te în incinta izolatorului de detenţie preventivă, pentru că poliţiştii ştiu că sunt filmaţi. În plus, supravegherea video ne ajută să preîntâmpinăm cazurile de evadare a persoanelor reţinute sau de dare/luare de mită. Prin urmare, vor fi respectate pe deplin drepturile cetățeanului”, precizează locotenent-colonelul Oleg Blișceac. Primăria orașului Ungheni intenționează să instaleze camere de supraveghere video și în oraș, la cele mai aglomerate intersecțiile, dar şi-n incinta băncilor, ca urmare a numeroaselor atacuri tâlhărești înregistrate în țară. Astfel, Ungheniul ar putea deveni primul oraș din țară supravegheat video. Sergiu Ostaf, directorul Centrului Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), ne-a declarat că amplasarea camerilor de supraveghere va contribui la prevenirea torturii doar dacă vor fi respectate și alte recomandări ale organismelor internaţionale în domeniu. „În opinia mea, instalarea camerelor de supraveghere în incinta comisariatului este unul din instrumentele care ar putea avea un efect pozitiv în combaterea tratamentului inuman, numai dacă este complementat cu alte instrumente recomandate de experţii în domeniu, cum ar fi oferirea serviciilor medicale, accesul la avocat, evidența strictă a persoanelor care au intrat/ieșit în comisariat. Numai în tandem cu aceste instrumente, camerele de supraveghere pot contribui la eradicarea fenomenului torturii în comisariatele de poliţie”, consideră expertul. Diana LUNGU

Întrebare: Feciorul meu este invalid de gradul II cu o pensie de 400 de lei şi nu este angajat în câmpul muncii. Îl poate obliga fosta soţie să plătească pensia alimentara pentru cei trei copii ai săi – de 22, 21 şi, respectiv, 11 ani? Alexandra Zubco, Pepeni, Rezina Răspuns: Codul Familiei prevede că părinţii au obligaţia de a întreţine copii săi minori până la vârsta de 18 ani sau şi după această vârstă dacă copiii sunt inapţi de muncă şi necesită sprijin material. Totodată, şi copii majori, apţi de muncă, au obligaţia de a întreţine părinţii inapţi de muncă. Ţinând cont că fiul dvs are trei copii, dintre care doar unul este minor, teoretic, el ar putea fi obligat să plătească pensia alimentară doar pentru copilul de 11 ani. Dar acest drept al copilului poate fi contrapus dreptului părintelui inapt de muncă. Trebuie să ştiţi că doar instanţa de judecată poate obliga părintele să plătească pensia alimentară, luând în calcul situaţia materială a părintelui. În cazul în care feciorul dvs va ajunge în faţa judecătorului, sfatul meu e ca şi el să înainteze pretenţii faţă de ceilalţi doi copii - de 22 şi, respectiv, 21 ani -, precum şi faţă de fosta sa soţie, cerând ca ei să-i achite pensia alimentară. Întrebare: Este în drept furnizorul de energie electrica RED Nord să ceară întreprinderilor să achite atât plata curentă, cât şi un avans de cel puţin 200 de lei? O antreprenoare din Glodeni Răspuns: RED Nord prestează servicii doar în baza de contract. Dacă în contract este stipulat că întreprinderea dvs trebuie să achite lunar şi un avans, atunci trebuie să respectaţi condiţiile contractului. Dacă însă prestatorul de servicii a introdus această modalitate de achitare după semnarea contractului, iar el nu are nicio acoperire legală (contractul de prestări servicii sau vre-

Ce este Mecanismul Naional de Prevenire a Torturii? În iulie 2007, Parlamentul a modificat Legea cu privire la avocaţii parlamentari, instituind Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii în conformitate cu prevederile Protocolului Opţional al Convenţiei ONU împotriva torturii. Ulterior, Centrul pentru Drepturile Omului a creat un Consiliu consultativ pentru a acorda consultanţă şi asistenţă avocaţilor parlamentari în exercitarea atribuţiilor lor în prevenirea

torturii. Mecanismul are un şir de atribuţii, principala fiind inspectarea instituţiilor penitenciare, comisariatelor de poliţie şi locurilor de detenţie din cadrul acestora, izolatoarelor de detenţie provizorie, unităţilor militare, centrelor de plasament al imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, instituţiilor care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, şcoli speciale pentru minori cu devieri de comportament.

profil larg; 2. Veaceslav Ursu – pensionar MAI, vicepreşedinte al Organizaţiei Sindicale primare Bender a colaboratorilor organelor de forţă; 3. Serghei Ostaf – director al Centrului de Resurse al Organizaţiilor

Articolul 3091 (2) din Codul Penal al R. Moldova

ACTIV răspunde la întrebările cititorilor

Răspuns: Există o posibilitate. Pentru aceasta fiul dvs urmează sa semneze un contract cu Casa teritoriala de Asistenţă Socială. Cu părere de rău, el urmează să aibă grija nu doar de dvs, dar şi de alte persoane în dificultate. Prin urmare, el va avea mai puţin timp pentru dvs şi, în plus, nu va fi remunerat pentru că ajută şi alţi cetăţeni.

Preşedintele Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii este ombudsmanul Anatolie Munteanu, directorul Centrului pentru Drepturile Omului. Membrii Consiliului consultativ care activează în prezent: 1. Gheorghe Cuţitaru – medic, pensionar al sistemului penitenciar, ex-şef al Spitalului republican de

Organizarea sau instigarea acţiunilor de tortură se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Ai o întrebare de ordin juridic? Nu ştii unde să afli răspunsul? Sună la 22-09-96! Juristul Victor Panţîru îţi va răspunde la orice întrebare în pagina ACTIV.

Întrebare: Sunt invalidă de gradul I din copilărie. Este posibil ca fiul meu să ai aibă grijă de mine, iar această activitate să-i fie calculată ca vechime în muncă? Eugenia Munteanu, Ungheni

Camerele, cinci la număr, supraveghează intrarea în comisariat, holul comisariatului și holul izolatorului de detenție preventivă. Echipamentul a costat circa 47000 de lei, cheltuielile fiind acoperite de Consiliul raional Ungheni. Potrivit comisarului adjunct, locotenent-colonel de poliție Oleg Blișceac, camerele au fost instalate acum o lună ca urmare a numărului mare de plângeri parvenite din partea cetățenilor, care reclamau cazuri de aplicare a relelor tratamente în incinta comisariatului și a izolatorului. „Recent, un cetăţean ni s-a plâns că a fost maltratat în comisariat. Imaginile de pe camerele video au demonstrat contrariul. Consider că proiectul, deși este unul pilot, are deja succes. Pe viitor nu se vor mai admite cazuri de tortură sau rele tratamen-

JURNAL DE CHIŞINÃU

Camere video antitortură în сomisariatul de poliţie Ungheni

Potrivit rapoartelor naționale, dar și observațiilor experților internaționali, cele mai multe cazuri de tortură și rele tratamente sunt înregistrate în izolatoarele de detenție preventivă ale comisariatelor de poliţie. Pentru a preveni şi combate fenomenul, conducerea raionului Ungheni a instalat camere de supraveghere video atât pe holurile comisariatului de poliție, cât și în izolatorul de detenție preventivă. Mai mult, autorităţile locale din Ungheni intenționează să instaleze camere video și în oraș, la cele mai aglomerate intersecții, contribuind astfel la asigurarea ordinii publice.

VINERI, 2 IULIE 2010

Neguvernamentale pentru Drepturile Omului; 4. Vanu Jereghi – director executiv al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova; 5. Nicolae Rădiţă – preşedinte al Centrului Naţional al Romilor.

Membrii Consiliului consultativ pot fi contactaţi la numerele de telefon:

068056294, 068060241, 068055932, 068060366

un act normativ) şi o face din propria iniţiativă, atunci clientul are tot dreptul să nu achite avansul. Totodată, în cazul în care aveţi probleme cu furnizorul de servicii, aveţi dreptul să-l acţioneze în judecată şi să-i cereţi despăgubiri pentru încălcarea prevederilor contractului şi incomodităţile create. Întrebare: După cât timp după divorţ poate fi cerută partajarea averii? Dacă una din părţi îngrijeşte de o persoana cu disabilităţi, are ea privilegii la partajare? Iurie, Străşeni Răspuns: După divorţ, foştii soţi pot solicita partajarea averii comune în devălmăşie, într-un termen de trei ani calculaţi din momentul când hotărârea de judecată referitoare la divorţ a rămas definitivă. Dacă nu au cerut partajarea în termen de trei ani, atunci bunurile pe care le posedă rămân a fi proprietate exclusivă a celui care le foloseşte. Pe de altă parte, nimeni nu-l poate opri pe unul din soţi să ceară partajarea averii şi după curgerea termenului de trei ani. Dacă însă partea adversă invocă termenul de prescripţie, atunci instanţa urmează să respingă cererea ca fiind tardiva. Sunt şi cazuri când, în pofida termenului de prescripţie, instanţa repune în termen persoana doar dacă ea argumentează omiterea termenului prin anumite circumstanţe. Faptul că unul dintre soţi îngrijeşte de o persoană cu disabilităţi nu este motiv de a partaja averea în altă proporţie decât ½ la ½. Întrebare: Am fost concediată şi ulterior, prin decizia instanţei de judecată am fost restabilită în funcţia de inspector serviciu personal la ÎM “Apă-Canal” Edineţ, fondatorul căreia este primăria. Directorul a emis ordinul de restabilire, primesc salariu, însă nu mi se transmite documentaţia de cadre cu care trebuie să lucrez. În ce termen directorul este obligat să-mi dea documentaţia fără de care nu pot lucra? Elena Nojac, Edineţ Răspuns: Documentaţia cu care urmează să lucraţi trebuie să vă fie transmisă imediat ce aţi fost repusă în funcţie. În prezent dvs sunteţi pusă în situaţia în care nu puteţi să vă exercitaţi atribuţiile de serviciu. Vă recomand să faceţi o cerere în scris prin care să cereţi să vi se elibereze actele cu care urmează să lucraţi. Nu este exclus ca angajatorul dvs să vă concedieze pentru că nu aţi lucrat. Paradoxul e că dvs nu veţi avea cu ce proba că angajatorul vă pune piedici în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Anume din aceste considerente urmează să vă

adresaţi în formă scrisă, iar solicitarea dvs să o înregistraţi în cancelarie. Refuzul de a vă transmite documentaţia cu care urmează să lucraţi sub pretext de eventuale reforme nu este întemeiată, ba chiar ilegală. Întrebare: Sunt invalidă de gradul I, am doi copii minori, iar soţul nu este angajat în câmpul muncii. Venitul familiei noastre este de 585 de lei (pensia mea), plus 50 lei compensaţie pentru lumina şi căldură. Ne-am adresat după ajutorul material de 1000 de lei pentru familiile socialmente vulnerabile, dar ni s-a refuzat pe motiv ca trăim împreună cu părinţii care primesc pensie. Cât de legal este refuzul autorităţilor? Elena Matei, Sadac, Cantemir Răspuns: Familia dvs are dreptul la ajutor social pentru creşterea şi întreţinerea copiilor în sumă de 50 de lei pentru fiecare copil. Ajutorul în sumă de 1000 de lei se acordă la o anumită categorie de persoane, care au un anumit venit lunar pe gospodărie. Dacă dvs duceţi gospodărie comună cu părinţii, nu este exclus că dvs nu întruniţi toate condiţiile pentru a primi acest ajutor. Cu toate acestea dvs puteţi şi trebuie să solicitaţi ajutor pentru creşterea şi întreţinerea copiilor minori. Întrebare: Am lucrat la construcţii in Rusia şi mi-am frânt piciorul, sunt invalid de gradul II. Până nu demult am primit despăgubiri materiale de la angajatorul din Rusia, însă, recent, acesta şi-a sistat activitatea. Am auzit că aş putea primi despăgubiri de la statul rus. Unde să mă adresez? Ion Pânzari, Buzdugeni, Edineţ Răspuns: Banii achitaţi de fostul angajator erau transferaţi pe contul dvs în baza unui document, unei hotărâri, fie a administraţiei companiei, fie a unei instanţe. În hotărâre trebuie să fie stipulat motiv pentru care vi se acordă compensaţiei şi durata. Dacă compania plătea suma respectivă drept despăgubire, atunci e vorba de o sumă fixă care acoperă prejudiciul moral şi material suferit de salariat. Dacă suma acoperă pierderea capacităţii de muncă, atunci ea urmează să fie achitată de companie până la pensionarea dvs. În cazul în care compania şi-a sistat activitatea, la închidere urma să se ţină cont de obligaţiile faţă de dvs. În acest context, urmează să vă adresaţi autorităţilor din Federaţia Rusă, care are aceleaşi funcţii şi atribuţii ca şi Casa Naţională de Asigurări Sociale din R. Moldova. Totodată, urmează să vă adresaţi după o consultaţie unui jurist sau avocat local.

Ţi s-au încălcat drepturile? Ai fost supus torturii sau unor tratamente sau pedepse inumane în instituţiile de detenţie din R. Moldova? Sună, între orele 8.00-20.00, la „linia verde” a Centrului pentru Drepturile Omului

0-8001-2222! „Linia verde” este susţinută de proiectul „Prevenirea torturii”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Această publicaţie a fost tipărită în cadrul Programului de Granturi Mici 2009 al proiectului “Prevenirea torturii”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Opiniile exprimate în această publicaţie nu reflectă necesar punctul de vedere al Uniunii Europene şi al Naţiunilor Unite, inclusiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul „Prevenirea torturii”, str. Sfatul Ţării 16, of. 3, Chişinău, MD 2012, R. Moldova, tel./fax: (022) 24 50 79, www.undp.md


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 2 IULIE 2010

Sănătate | 17

www.jurnal.md

13 iulie Cantemir, 9.00-10.00, str. Trandafirilor 2, Casa albă. Cahul, 11.00-12.00, Camera de Comerţ. Vulcanești, 13.00-14.00, Bibliotecă. Ciadîr-Lunga, 15.00-16.00, Casa de Cultură. 14 iulie Comrat, 9.00_10.00, Casa raională de Cultură. Cimișlia, 11.00-12.00, Casa de Cultură. Hîncești, 13.00-14.00, Casa de Cultură.

Leova, 15.00-16.00, Casa de Cultură. 15 iulie Ștefan Vodă, 9.00-10.00, Casa de Cultură. Căușeni, 11.00-12.00, Casa de Cultură. Anenii Noi, 13.00-14.00, Casa de Cultură. 16 iulie Chișinău, 9.00-10.00/17.0018.00, Casa Armatei, str. Tighina 47 Strășeni, 11.00-12.00, Casa de Cultură raională. Călărași, 13.00-14.00, Casa

de Cultură raională. 20 iulie Sîngerei, 9.00-10.00, Casa de Cultură. Bălţi, 11.00-12.00, hotelul "Basarabia", sala de conferinţe et.3 Ungheni, 13.00-14.00, Casa orășenească de Cultură. Nisporeni, 15.00-16.00, Casa de Cultură. 21 iulie Soroca, 9.00-10.00, Casa de Cultură. Drochia, 11.00-12.00, Casa centrală de Cultură.

Dondușeni, 13.00-14.00, Casa de Cultură. Glodeni, 15.00-16.00, Casa de Cultură. 22 iulie Ocniţa, 9.00-10.00, Școala de Arte (sala de protocol) Edineţ, 11.00-12.00, Casa de Cultură. Briceni, 13.00-14.00, Casa de Cultură. 23 iulie Orhei, 9.00-10.00, Școala de Muzică. Rezina, 11.00-12.00, Casa de Cultură.


18 | Zigzag

www.jurnal.md

Angelina Jolie îşi doreşte mai mulţi copii Actriţa americană Angelina Jolie a declarat într-un interviu acordat revistei „Vanity Fair” că, deși nu este însărcinată, nu respinge ideea de a avea în viitor și alţi copii cu partenerul ei de viaţă, Brad Pitt, informează accesshollywood.com. „Nu, nu sunt însărcinată, însă nu respingem această posibilitate în viitor”, a declarat actriţa americană, în vârstă de 35 de ani, într-un interviu acordat pentru numărul de august al revistei „Vanity Fair”. „Vrem să ne asigurăm că putem oferi fiecăruia dintre copiii noștri o atenţie egală. Acum sunt copii și se joacă împreună, dar în viitor vor avea nevoie să discute cu părinţii lor, în miezul nopţii, așa cum făceam eu cu mama mea ore întregi. Vrem să ne asigurăm că nu am clădit o familie atât de mare încât să nu mai avem timp pentru a-i crește bine pe fiecare dintre ei”, a declarat actriţa americană. Angelina Jolie a precizat cu această ocazie că nu exclude nici posibilitatea de a se căsători cu Brad Pitt, adăugând însă că legătura cea mai puternică dintre ea și partenerul ei de viaţă constă în cei șase copii ai cuplului. „Nu ne opunem posibilităţii de a ne căsători, pentru că mariajul nostru ar semăna cu ceea ce avem deja. Copiii reprezintă însă un angajament mai mare decât căsătoria. E un angajament

pe viaţă”, a precizat Angelina Jolie. Cei doi actori au împreună șase copii – Maddox, în vârstă de opt ani, Pax, în vârstă de șase ani, Zahara, în vârstă de cinci ani, Shiloh, în vârstă de patru ani, și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 23 de luni.

Mel Gibson, acuzat de violenţă

Între Oksana Grigorieva, 39 de ani, și Mel Gibson, 54 ani, după despărţire a început o luptă pentru micuţa Lucia, de șapte luni, informează „Corriere de la Sera”. Grigorieva a obţinut ordin de restricţie și l-a acuzat pe Mel Gibson de acte de violenţă. Oksana cere custodia totală a fetiţei, motivând că micuţa nu ar fi în siguranţă cu tatăl ei. „A încercat să protejeze copilul într-un moment de furie a lui Mel și atunci el a pocnit-o peste faţă de câteva ori, spărgându-i un dinte și provocându-i o contuzie. Oksana a încercat să nu-i strice reputaţia, în ciuda a tot ce s-a întâmplat între ei. Îi pare rău că a crezut în promisiunile lui”, a declarat un prieten al Oksanei.

De curând, compania japoneză „Hitachi” a lansat un robot care se poate deplasa pe suprafeţe denivelate, poate răspunde la comenzi vocale și poate fi folosit pe post de ghid sau agent de pază, informează „Daily Mail”.

Alicia Keys a primit premiul pentru cea mai bună artistă R&B a anului, în timp ce Chris Brown a primit Fandemonium Award la gala premiilor BET (Black Entertainment Television), care a avut loc, duminică, la Shrine Auditorium din Los Angeles.

Jay-Z și Alicia Keys au primit premiul pentru cea mai bună colaborare pentru melodia „Empire State of Mind”, în timp ce cel mai bun videoclip al anului a fost desemnat „Video Phone” (Beyonce Knowles, featuring Lady Gaga). Premiul pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Mo'Nique, iar premiul pentru cel mai bun actor a fost adjudecat de Idris Elba. Premiul publicului a revenit cântăreţei Rihanna (featuring Young Jeezy) pentru piesa „Hard”. În cadrul galei, Prince a primit

premiul BET pentru întreaga carieră, iar John Legend – Humanitarian Award. Gala de decernare a premiilor BET a fost prezentată de Queen Latifah și a inclus reprezentaţii ale unor artiști precum B.o.B, Alicia Keys, Eminem și Ludacris. Gala BET Awards este organizată din 2001 de BET, recompensând evoluţiile persoanelor afro-americane și provenind din alte grupuri minoritare în muzică, actorie, sport și alte domenii din industria de divertisment.

A lăsat câinilor 8 milioane de lire sterline

Principalii moștenitori, trei căţei, au primit un fond de 2 milioane de lire sterline și o vilă de 6 milioane de lire sterline, în Miami, relatează „Daily Mail”. Pe lângă câini, bodyguarzii și servitorii milionarei se vor bucura de proprietate, putând locui fără a plăti chirie atât timp cât îngrijesc de căţei. Ei au primit împreună și 17 milioane de lire sterline drept mulţumire pentru devotamentul demonstrat tot acest timp. Gail Posner, care obișnuia să facă baie cu diamente, a murit în luna martie, iar de atunci fiul său a tot încercat să atace în judecată testamentul mamei sale. Bret Carr, ghinionistul

Mănâncă 8.000 de calorii pe zi

multicalorice. Lizzie s-a născut cu patru săptămâni mai devreme, cântărind 950 de grame. Medicii au fost foarte surprinși să vadă că lichidul amniotic era extrem de puţin în organismul bebelușei. Fiind atât de mică, nici hăinuţele de bebeluși nu îi veneau. În cele din urmă, a fost îmbrăcată în haine de păpuși sau cusute la comandă. Medicii le-au spus părinţilor că Lizzie nu va putea merge niciodată, nici vorbi, că nu va avea o viaţă normală. La vârsta de 2 ani, Lizzie cântărea cât un

Premiile BET Awards

Scandal în familia fostei milionare Gail Posner. Femeia care a murit la 67 de ani și-a lăsat câinilor aproape toată averea, respectiv 8 milioane de lire sterline. Fiului său i-a lăsat drept moștenire doar 650.000 de lire sterline.

Robotul EMIEW2 are montate în picioare amortizoare de șoc care îl ajută să treacă peste fire și alte mici denivelări fără a se dezechilibra și a cădea, fiind primul din lume capabil să facă acest lucru, potrivit reprezentanţilor companiei. „Își poate controla postura la fel cum oamenii încearcă să-și menţină echilibrul în timp ce se deplasează pe role. El poate fi folosit pentru a patrula în jurul casei și poate observa lucruri ce nu pot fi surprinse de camerele obișnuite de supraveghere”, a declarat Yuji Hosoda, un cercetător de la compania „Hitachi”. Aparatul are doar 81 de centimetri înălţime, cântărește 14 kilograme și este prevăzut cu 14 microfoane, cu ajutorul cărora poate deosebi vocea umană de sunetele de pe fundal, cum ar fi muzica sau zgomotele făcute de pași. EMIEW2 dispune de două role prin intermediul cărora se poate deplasa cu o viteză maximă de 6 km/h. Compania „Hitachi” nu a dezvăluit momentul în care acest nou robot va fi lansat pe piaţă.

Chiar dacă nu are aproape niciun pic de ţesut adipos, Lizzie este prima care spune că nu este anorexică. Suferă de o boală rară care mai afectează doar două persoane în întreaga lume, relatează „Daily Mail”, citat de ziare.com Lizzie mănâncă circa 60 de mese pe zi, ajungând chiar la 8.000 de calorii. Chiar și așa, niciodată nu a cântărit mai mult de 27,3 kilograme, deși are o înălţime de 1,6 metri. Fata mănâncă mai cu seamă ceea ce tinerii de vârsta sa încearcă să ocolească: pizza, ciocolată, îngheţată, gogoși, cipsuri și alte produse

JURNAL DE CHIŞINÃU

Fosta iubită a lui Mel Gibson îl acuză pe acesta de violenţă. Ea spune că actorul i-ar fi rupt un dinte, totul în contextul unei lupte acerbe pentru custodia fetiţei pe care o au împreună.

Robot pe post de agent de pază

O tânără studentă din Austin, Texas, suferă de o boală incurabilă care nu îi permite să acumuleze greutate, chiar dacă mănâncă la fiecare 15 minute. Chiar dacă are 21 de ani, Lizzie Velasquez cântărește doar 25,4 kilograme și are mari probleme de sănătate.

VINERI, 2 IULIE 2010

bebeluș de 5 luni. Cei doi fraţi ai ei, de 12 și 15 ani, sunt perfect normali. Medicii au crezut iniţial că e vorba despre sindromul De Barsy, însă ulterior Lizzie nu a avut dificultăţi de învăţare. La vârsta de 4 ani Lizzie și-a pierdut vederea la un ochi și nu și-a mai putut-o restabili. Are un sistem imunitar foarte slăbit. Este extrem de anemică, motiv pentru care a necesitat transfuzii pentru a rămâne în viaţă. Deși nu ia medicamente, suplimentele sunt esenţiale în cazul ei, mai ales fierul. Se crede că va putea avea copii fără a le transmite boala. Tot timpul liber, Lizzie îl petrece ca o adolescentă normală, are mulţi prieteni și este foarte pasionată de chitară.

moștenitor, întrecut în avere de cei trei câini, susţine că mama sa era drogată cu calmante în momentul întocmirii testamentului și că i se spălase creierul pentru a-i lăsa căţelușei chihuahua, Conchita, mare parte din avere. Într-un interviu publicat în 2007, milionara a declarat că animalul său de suflet, Conchita, are și un colier „Cartier” de 10.000 de lire sterline. Milionara, fiica afaceristului și filantropului american Victor Posner, care a trăit întreaga viaţă în puf, a dorit să-i cumpere Conchitei propriul Range Rover, care să o ducă la programările de la spa, pentru pedichiură. În cele din urmă, i-a cedat unul dintre autoturismele ei, un Cadillac auriu.

Concediată pentru că a furat 1,30 euro O casieră din Germania a fost dată afară după ce șefii săi au descoperit că a furat 1,30 euro. Însă Tribunalul Federal a anulat această neobișnuită decizie de concediere, deoarece dovezile și argumentele prezentate nu au fost suficient de convingătoare, notează zigonet.com. După ce a lucrat 31 de ani în cadrul supermarketului cu pricina, femeia, în vârstă de 52 de ani, a fost demisă pe motivul că ar fi furat infima sumă de un euro și 30 de cenţi. În plus, managerii lanţului de magazine „Kaiser” au descoperit că angajata a folosit câteva bonuri de reduceri, care fuseseră uitate de un client. La foarte scurt timp după aflarea acestui lucru, ea a fost dată afară. Șefii au motivat că nu mai pot avea încredere în ea. Acum, după ce judecătorii au anulat decizia de concediere, femeia este nerăbdătoare să reînceapă lucrul.


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 2 IULIE 2010

Povești adevărate | 19

www.jurnal.md

28 iunie 1940, coborârea în infern THE SOVIET STORY // Nadejda Andronic face parte din generaţia care a fost hărăzită să poarte pe umeri calvarul deportărilor toase mai erau! Dacă nu ar fi fost această familie, cred că am fi murit de foame prin acele barăci pline de guzgani, ploșniţe și păduchi...” În Siberia, Nadea, fiica gospodarilor din Visoca, s-a căsătorit cu Afanasie, fiul gospodarilor Andronic din Racovăţ, Soroca. Acolo și-au construit casă, au săpat o fântână și li s-a născut primul copil.

Lume, soro, lume

cu Nina Neculce „Miluiește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Biruinţă asupra comuniștilor dăruiește și cu crucea ta păzește acest popor necăjit. Prăvălește, Doamne, hoarda asta roșie, luminează minţile celor rătăciţi și fă liniște și pace în ţară pentru ca măcar copiii și nepoţii să se bucure de o viaţă fără amăgeli și lingușiri. Dăruiește-ne, Doamne, statornicie și încoronează-ne răbdarea!” Este rugăciunea mătușii Nadejda Andronic din Racovăţ, fostul judeţ Soroca, pe care o rostește zilnic de o viaţă. Acum, la cei 80 de ani bătuţi pe muchie, mătușa cade în genunchi de câteva ori pe zi, rostind-o și în faţa icoanei Mântuitorului din casă, și în faţa icoanei Maicii Domnului din sfântul locaș, unde merge duminică de duminică, nădăjduind că glasul ei va fi auzit. Are o dorinţă – să trăiască măcar o zi fără comuniști și apoi să moară. Nadejda Andronic, născută Cojocaru, în 1930, în Visoca, Soroca, face parte din generaţia care a fost hărăzită să poarte pe umeri calvarul deportărilor. Părinţii, Nicolae și Parascovia Cojocaru, erau gospodari de frunte în sat. Aveau trei hectare de pământ, oloiniţă, câteva vitișoare și o ogradă plină cu păsări.

Arestarea lui Nicolae Întors din război în primăvara lui 1945, Nicolae Cojocaru și-a semănat ogorul. S-a dus să scoată gloanţele și să pună seminţe. A semănat harbuji. În ziua aceea de sfârșit de mai, întreaga familie a plecat la prășit harbujii. Președinte al sovietului sătesc era unul, Pavel Rudoi, venit de ceva timp din Schineni, același judeţ. Când veneau nacealnici de la raion, alerga după vin la gospodarii Cojocaru. Dacă avea nevoie de macuh (șrot) pentru porcii din propria gospodărie, tot aici venea. Până și scaunele din casa acestei familii erau cărate la sovietul sătesc atunci când se convoca vreo adunare. Și acești oa-

Horoscop

meni îi dădeau de toate fără a primi vreun ban sau altă recompensă. Într-o zi însă Nicolae Cojocaru a refuzat să îi dea președintelui șrot, motivând că nu mai are. Acela s-a supărat foc și a prins a urzi planuri de răzbunare. A auzit că, în 1941, trupele române au împușcat mai mulţi comuniști și evrei în curtea unui vecin de-al lui Cojocaru. Nimic mai potrivit pentru un turnător. Cine știe că Nicolae Cojocaru se afla atunci la câmp și că a aflat despre aceasta abia seara? Rudoi a născocit minciuna împreună cu trei activiste comuniste și, chiar a doua zi, s-a dus la raion și l-a turnat pe gospodar. Iar în dimineaţa de sfârșit de mai, când familia Cojocaru a ajuns cu căruţa la prășit harbujii, președintele i-a ajuns din urmă, i-a ordonat să înhame caii și să meargă cu el la Zguriţa (pe atunci centru raional). Bietul om nu știa și nici nu bănuia ce îl așteaptă, după cum nu înţelegea de ce a fost luat și căruţașul Nicolae Sandu, care trebuia să mâne caii înapoi. Ajuns la sediul NKVD-ului, Nicolae Cojocaru a fost împins cu brutalitate înăuntru.

Condamnarea la 15 ani de lagăr Cinci zile a stat la Zguriţa, apoi a fost mutat în penitenciarul din Soroca. Cei de acasă nu știau unde a fost dus. Președintele mitocan le-a spus că a fost arestat. Familia însă nu știa de ce. Abia când se afla la închisoarea din Soroca li s-a permis să îi aducă mâncare și lenjerie. Astfel Nicolae a sucit un bileţel de

În detenţie cu Pan Halippa

mărimea unui chibrit și l-a ascuns într-un fald de cămașă. Era o cămașă ţărănească, cusută de soţie. În acel bileţel Nicolae îi informa pe ai săi că este acuzat de trădare. Nu le-a scris despre tortura la care era supus zilnic. Nu le-a scris cum un nenorocit de anchetator îl forţa să semneze hârtii și cum, atunci când s-a împotrivit, a fost lovit crunt cu pumnii în faţă de i-au sărit șase dinţi. Aceasta a fost în prima zi, dar tortura a durat aproape patru luni. Odată a primit un pachet cu mâncare de acasă. A întins merindele pe podea și se pregătea să mănânce. În celulă a intrat un locotenent care, pur și simplu, a început a călca cu bocancii pâinea și sarmalele gătite de soţie. Bătut până la pierderea cunoștinţei și ameninţat mereu cu moartea, în cele din urmă, a semnat proceseleverbale pe care i le-au fabricat. Pe 24 septembrie 1945 i s-a pronunţat sentinţa – 15 ani de lagăr cu confiscarea averii. Peste câteva ore, Nicolae Cojocaru, de 33 de ani, împreună cu alţi condamnaţi, au fost urcaţi într-un camion și duși la gara Florești. Acolo îi aștepta trenul care i-a dus în orașul Taișet, regiunea Irkutsk. Barăcile Siberiei au fost o coborâre în infern pentru toţi. Nicolae Cojocaru avea să revi-

nă la Visoca plin de boli și suferinţe peste 13 ani.

Deportarea familiei Cojocaru Știind că soţul său a fost condamnat pe nedrept, Parascovia a început a bate pragurile ba la raion, ba la sovietul sătesc. Mergea la cele trei activiste din sat, rugândule să intervină. S-a apropiat de una dintre acestea, Elena Gruzin, și i-a zis: „Ţacă Ileană, cum aţi putut să-l învinuiţi pe nedrept? Al meu nu știa nici cu spatele de acel caz. Știţi prea bine că unul, Luchian, le-a știut și le-a văzut pe toate. Faceţi ceva și ajutaţi-l pe Nicolae să se întoarcă acasă. Vă rog tare frumos!”. Plină de importanţă, comunista i-a răspuns: „Hai, hai, dacă o să mai vorbești asemenea lucruri, te ducem și pe tine după el”. Și slugoii regimului s-au ţinut de cuvânt. Pe 6 iulie 1949, Parascovia și cei doi copii au fost deportaţi în regiunea Sverdlovsk. Mătușa Nadejda își amintește: „Am avut noroc în primele zile de coșmar de familia Nastas (Tatiana și Petru) din Popeștii de Sus, care au reușit să ia cu ei un tăbultoc de grăunţe. Mătușa Titiana fierbea grăunţe și ne servea și pe noi cu câte un castronel. Doamne, ce gus-

Întorși acasă în 1956, Nadejda l-a urmat pe soţ în Racovăţ. Aici au construit o nouă casă și li s-au născut încă doi copii. Au trăit în înţelegere aproape 60 de ani. Acum patru ani, Afanasie a plecat la Domnul. Copiii - cu familiiile lor. Cel mai mare e la Chișinău, iar ceilalţi doi muncesc în Grecia. Mătușa Nadejda, la cei 80 de ani ai săi, lucrează în mod exemplar pământul de lângă casă care seamănă cu o grădină a raiului. Până nu de mult, cât a fost cu soţul împreună, au lucrat și cotele de pământ. Acum le-a dat în arendă. Am întrebat-o care din amintiri îi fură până în prezent nopţile. „Arestarea lui tata. Mă trezesc în puterea nopţii și mă întreb: «De ce?». Doar tata a fost atât de bun! Am scris după deportare și lui Nikita Hrușciov, și la Judecătoria Supremă din Moscova, dar fără rost. A stat sărmanul 13 ani în lagăr. A avut norocul să stea într-o celulă cu militantul naţional Pan Halippa. Când s-a întors acasă, ne povestea că Pan Halippa lupta consecvent pentru dreptate și în închisoare. Iată de ce nu a murit ca alte mii de deţinuţi. El a solicitat șefului lagărului să facă dezinfecţie în celule, pentru că ploșniţele îi mâncau de vii. La intervenţia lui, s-a îmbunătăţit și raţia alimentară. Multe lucruri demne de urmat despre Pan Halippa am aflat de la tatăl meu. Acum mă gândesc cu mintea mea de ţărancă: dacă am avea în Parlamentul de la Chișinău măcar vreo doi-trei deputaţi ca Pan Halippa, am rezolva mult mai repede problemele și nu am mai face atâta gălăgie în jurul zilei de 28 iunie 1940, care se știe bine că e o zi a ocupaţiei.”

5 – 11 iulie 2010

Berbec Aveţi succes în afaceri, dar sunteţi nevoit să faceţi mai multe drumuri scurte. Sprijinul cel mai important îl primiţi din partea unei persoane mai în vârstă care vă apreciază corectitudinea. S-ar putea să aveţi probleme sentimentale pe care le rezolvaţi cu ajutorul talentului dumneavoastră de psiholog.

Rac Sunteţi în formă și aveţi ocazia să rezolvaţi o problemă financiară a familiei. Puteţi să vă ocupaţi de probleme serioase din domeniul afacerilor și să finalizaţi lucrări începute cu mai mult timp în urmă. Este o săptămână bună pentru comunicarea cu persoanele mai în vârstă.

Balanţă Ușurinţa în comunicare favorizează relaţiile cu cei din jur. Se întrevede o călătorie în interesul familiei. Puteţi avea câștiguri mari din activităţi comerciale.

Taur Un vecin vă invită la o petrecere. Cu acest prilej, sunteţi remarcat de o persoană sensibilă. Nu este exclus să legaţi o prietenie durabilă. Vă puteţi baza pe intuiţie, dar ar fi bine să ascultaţi și sfaturile prietenilor.

Leu Primiţi un cadou din partea unei persoane dragi din familie de care vă bucuraţi în mod deosebit. Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să rezolvaţi o problemă financiară. Un prieten vă invită la petrecere. Vă sfătuim să fiţi cumpătat.

Scorpion Aveţi succes într-o călătorie în interes de afaceri. Vă sfătuim să aveţi răbdare și să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu partenerii. Reușiţi să rezolvaţi o problemă sentimentală mai veche. Din punct de vedere financiar, nu aveţi motive de îngrijorare.

Gemeni Chiar dacă sunteţi preocupat de probleme personale presante, ar fi bine să acordaţi mai multă atenţie relaţiilor cu persoana iubită. O ieșire împreună cu partenerul de viaţă v-ar ajuta să vă deconectaţi de la problemele cotidiene și v-ar apropia mai mult de persoana iubită.

Fecioară Luaţi o decizie în urma căreia sunteţi nevoit să vă schimbaţi programul. S-ar putea să fiţi contactat de câţiva prieteni, cu care faceţi pregătiri pentru o petrecere. Este o săptămână bună pentru rezolvarea problemelor financiare, dar vă recomandăm să evitaţi speculaţiile de orice fel.

Săgetător Trebuie să luaţi o decizie importantă în privinţa relaţiilor cu persoana iubită. Sunteţi tentat să vă implicaţi în mai multe activităţi în același timp. Noroc că vă ajută prietenii! Puteţi obţine câștiguri financiare, dar nu din speculaţii.

Capricorn S-ar putea să plecaţi într-o călătorie neprevăzută în interes familial. Este o săptămână favorabilă comunicării și negocierilor. Aveţi șanse să finalizaţi o lucrare în care aţi investit mulţi bani. Evitaţi discuţiile în contradictoriu cu un bărbat mai în vârstă! Vărsător Săptămână favorabilă comunicării și călătoriilor în interes de afaceri. Pe plan sentimental, luaţi o decizie care determină schimbări benefice pentru viitor. Sunteţi invitat la prieteni. Nu neglijaţi odihna! Pești Primiţi un cadou de la persoana iubită, iar prietenii vă invită într-o excursie. Sunteţi nevoit să luaţi o decizie importantă pe plan sentimental.


20 | Vedete

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Ploile i-au distrus recolta „bunicii” Zdubilor Vremea capricioasă din ultimele săptămâni le dă mari bătăi de cap nu doar agricultorilor, ci și oamenilor de rând care au câte un lot pe care își cresc legumele. Ploile i-au afectat serios și recolta „bunicii” Zdubilor din Văleni, Cahul, căreia acum nu-i arde de tobă.

Gheorghe Zamfir se însoară la 70 de ani! MARIAJ // Gheorghe Zamfir şi Nicoleta Beca vor fi năşiţi de un cuplu de basarabeni Vestea că Gheorghe Zamfir (69 de ani) divorţează nu a surprins pe nimeni, mai ales că maestrul și soţia lui, franţuzoaica Marie Noelle, erau despărţiţi de peste 15 ani. Culmea e că naistul se pregătește din nou de nuntă. Aleasa lui Gheorghe Zamfir nu e Gina Tănase, fosta lui elevă, așa cum s-a zvonit până acum, ci interpreta Nicoleta Beca, cu care instrumentistul are o relaţie de aproape doi ani. Aceasta are doar 25 de ani, însă i-a picat cu tronc maestrului, care a stabilit deja data nunţii: 6 aprilie 2011. E exact ziua în care Zamfir împlinește 70 de ani, iar naistul speră că de data asta va fi cu noroc.

S-au cunoscut la o emisiune TV Zamfir și Beca s-au cunoscut în urmă cu două veri, la o emisiune tv, iar de atunci sunt nedespărţiţi. Naistul, care abia își încheiase relaţia cu Gina Tănase, pentru care, de

asemenea, încercase să divorţeze de actuala nevastă, a luat-o imediat pe Nicoleta sub aripa lui ocrotitoare . Relaţia lor a trecut printr-un moment delicat în urmă cu un an, însă cei doi au reușit să-l depășească. Nunta dintre Gheorghe Zamfir și Nicoleta Beca ar putea avea loc la Gioagiu, judeţul Cluj. Mirii vor fi nășiţi de un cuplu de basarabeni.

Naşul de la Chişinău: „Important lui să-i fie bine!” Contactat de „apropo”, Vladimir Vreme, patronul restaurantului „Roata Vremii” și cel care urmează să îi fie naș maestrului Zamfir, ne-a declarat că nu a aflat de procesul de divorţ al prietenului său, dar speră

că, în curând, se vor revedea la Chișinău și vor avea timp suficient pentru discuţii. „La telefon nu îmi permit să îl întreb tot ce aș vrea. E suficient să știu că totul e bine – nu intru în detalii de acest gen când discut cu maestrul. Eu sunt onorat să îi fiu naș, indiferent cu cine s-ar însura, cu actuala sau cu fosta iubită, important e ca lui să îi fie bine. Maestrul merită o femeie bună lângă el”, ne-a declarat Vladimir Vreme. Omul de afaceri ne-a dezvăluit că îl admiră atât de mult pe Gheorghe Zamfir încât și-a construit restaurantul pe muzica celebrului naist. „Au fost perioade bune și grele, dar muzica lui îmi dădea forţe să depășesc orice problemă, mă umplea de optimism”, spune Vreme. Mai mult, pe 17 iulie, Vladimir Vreme urmează să își sfinţească localul, iar invitatul de onoare va fi, evident, viitorul său fin, pe care îl așteaptă cu plăcinte și un pahar de vin bun. Sursa: libertatea.ro Vlad VASILCOV

Cu zâmbete pe chipuri şi bucurie în suflete! Zece copii se odihnesc în tabăra de vară de la Sulina, România, datorită campaniei „Jurnal TV te duce în vacanţă”. Aceștia au câștigat un bilet de odihnă pentru șapte zile la Sulina. Campania „Jurnal TV te duce în vacanţă” se desfășoară în cadrul programului „ARC 2010”, iniţiat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Tineret și Sport.

Lidia Bejenaru se pregătește să intre în rândul pensionarilor. Chiar dacă vestea nu prea o încântă, „bunica” încearcă să se împace cu ideea. „În august, voi ieși la pensie. Vestea nu prea mă bucură, pentru că vreau să fiu mereu tânără. Dar ce să fac dacă anii trec!”, ne spune, întristată, Lidia Bejenaru. Și acesta nu este unicul of al „bunicii” care a urcat pe scena Eurovision alături de formaţia „Zdob și Zdub” în 2005. Ploile abundente din ultima perioadă i-au distrus roadele, iar singurul lot semănat cu porumb a fost inundat. „Ploile ne-au dat dureri de cap. Ne-au distrus roada. Suprafaţa cotei de pământ nu am semănat-o anul acesta, ne gândeam că lotul cu porumb ne va fi de ajuns, dar iată năpastă”, afirmă Lidia Bejenaru.

„Bunica” ne-a rugat să îi rezolvăm o problemă. „Când am fost la Eurovision, mi s-a oferit distincţia «Meritul Civic». M-am angajat la casa de cultură din sat, iar cineva mi-a spus că, dacă am această distincţie, trebuie să primesc niște bani. M-am interesat, dar nimeni nu poate să mă ajute. Băieţii de la «Zdob și Zdub» nu știu nimic.” Solicitat de „apropo”, Boris Focșa, ministru al Culturii, ne-a declarat că, odată cu pensia, dna Bejenaru va mai beneficia și de o alocaţie personală lunară, pe care o va putea primi doar de la Banca de Economii. Pentru mai multe informaţii, ministrul o sfătuie pe „bunica” Zdubilor să sune la numărul de telefon 28 61 15. L.N.

In memoriam: Dumitru Haisan S-a împlinit un an de la trecerea la cele veșnice a unui iscusit lăutar călărășean. Purta numele de Dumitru Haisan. S-a născut la 9 noiembrie 1937 în satul Grăsenii Noi, plasa Fălești, judeţul Bălţi. După absolvirea Școlii Pedagogice din Călărași, este repartizat la Școala medie Lozova în calitate de învăţător de muzică și contribuie la deschiderea filialei locale a Școlii de muzică Nisporeni. În 1967, este transferat la Călărași, unde, la fel, participă la fondarea Școlii de Muzică.

De atunci, Călărașii au devenit pentru Dumitru Haisan și casă, și masă. Sute de discipoli ai Școlii de Muzică din Călărași au împânzit Republica Moldova, s-au împrăștiat în lumea mare. Olga Ciolacu, solista noastră îndrăgită, îi este recunoscătoare pentru că i-a altoit dragostea de muzică. Munca de ani și ani a lui Dumitru Haisan va trăi prin discipolii săi – dirijorii Mihai Agafiţa, Valentin Doni; violoniștii Silvia Ambros, Natalia Odobescu, Monea Aranovici (stabilit la TellAviv), Mihai Chira, Sergiu Onică, Vasile Toderașcu, Andrei Cujbă;

profesoara de vioară, Galina HalaCepoi, directoarea Școlii de Muzică din Lozova, Maria Lozovan, și mulţi alţii. Anatolie Sârghi, azi preot la Costuleni, de asemenea îi este învăţăcel. Un merit deosebit al lui Dumitru Haisan este și contribuţia sa la deschiderea de filiale ale Școlii de Muzică din Călărași la Vorniceni, Sipoteni, Horodiște, Hârjauca, Sadova, Pitușca. Cu Orchestra de muzică populară „Ciobănaș” Dumitru Haisan a întreprins turnee în Franţa, Bulgaria, România, Germania. Ultimul spectacol al vioristului Dumitru Haisan, omul care făcea să înmărmurească lumea când interpreta Balada lui Ciprian Porumbescu, a fost la 22 iunie 2009. Primește-l, Doamne, în împărăţia Ta! Ocrotește-l după mare mila Ta! Nina PRUTEANU, Bravicea, Călărași


JURNAL DE CHIŞINÃU

VINERI, 2 IULIE 2010

Sport | 21

www.jurnal.md

Maradona: „Pentru germani, mondialul s-a terminat” CUPA MONDIALĂ 2010 // Maradona plănuieşte deja sărbătoarea de după câştigarea titlului suprem

„Ronaldo nu ştie să piardă” Cristiano Ronaldo a plecat din Africa de Sud după ce Spania a învins Portugalia (1-0), însă imaginea sa a rămas zâmbitoare, învingătoare și strălucitoare pe toate afișele publicitare din Africa de Sud. Dacă peste ani cineva își va aminti că Ronaldo a fost la Cupa Mondială, va fi doar datorită zecilor de reclame, și nu în urma unui gol norocos marcat împotriva Coreei de Nord. Cristiano și-a dezamăgit ţara care îl adora până la meciul cu Spania. „O Jogo”, principalul cotidian de sport din Portugalia, l-a taxat dur pe căpitanul naţionalei: „CR Zero” a fost titlul de pe prima pagină. Portughezul a fost insipid, incolor și inodor în meciurile de la acest turneu final, dar a strălucit în aproape toate reclamele.

A scuipat spre un cameraman! Nervos după înfrângerea cu Spania, Ronaldo a scuipat spre

un cameraman care îl filma când părăsea terenul. Portughezul i-a spus iniţial jurnalistului să nu-l mai filmeze, sugerându-i să meargă să asiste la bucuria Spaniei, din partea opusă a terenului. Cameramanul a continuat să filmeze, iar portughezul, nervos, a scuipat spre picioarele cameramanului. Imaginea cu gestul lui Ronaldo a împânzit internetul, iar reacţia fanilor a fost dură: conturile de pe Twitter și de pe Facebook ale lusitanului au fost invadate cu mesaje de reproș: „Ești dezgustător!”, „Gest de golan!” sau „Nu mai ești un model pentru nimeni”. „Ce caracter!!! Cristiano Ronaldo a demonstrat că nu știe să piardă: a scuipat un cameraman!”, „Sport”, cotidian din Barcelona

Uruguay împotriva Africii Antrenorul uruguayan Oscar Tabarez nu se dezminte. Așa cum a făcut și până acum, tehnicianul „celeste” nu are nimic de ascuns, astfel că a anunţat deja echipa de start pentru meciul din sferturile mondialului, cu Ghana, ce se va disputa vineri de la ora 21:30.

Tabarez nu va putea conta pe Diego Godin, accidentat, în locul căruia va juca Mauricio Victorino, cel care l-a înlocuit și în meciul împotriva sud-coreenilor, 2-1, când jucătorul lui Villareal a fost nevoit să iasă de pe teren. „Godin nu e recuperat și nu va juca pentru că nu e la 100% din potenţial. Mai sunt 48 de ore totuși”, a explicat selecţionerul, care a anunţat și jucătorii ce vor alcătui primul 11: Fernando Muslera, Diego Lugano, Mauricio Victorino, Jorge Fucile, Maximiliano Pereira, Diego Perez, Egidio Arevalo, Edinson Cavani, Alvaro Fernandez, Luis Suarez și Diego Forlan (foto).

Mandela a invitat echipa naţională a Ghanei la o întâlnire Fostul președinte al Afri-

cii de Sud, Nelson Mandela, i-a invitat pe componenţii delegaţiei Ghanei la Cupa Mondială, singura reprezentativă africană care încă mai este în competiţie la o întâlnire în Cape Town, informează ghanaweb.com. Ministrul Tineretului și Sportului din Africa de Sud, Akua Sena Dansowa, a confirmat că Mandela i-a invitat pe ghanezi la o întâlnire. „Am primit informaţii că reprezentanţii municipalităţii orașului Port Elizabeth s-au oferit să-i aducă pe componenţii naţionalei Ghanei în Cape Town, sâmbătă, unde se vor întâlni cu fostul președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela”, a spus Akua Sena Dansowa. Altfel, mai mulţi oficiali ai unor provincii din Africa de Sud le-au sugerat locuitorilor să poarte, de joi, culorile naţionalei Ghanei pentru a sprijini reprezentativa lui Milovan Rajevaci în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Echipa naţională a Ghanei este singura reprezentantă a Africii care a rămas în competiţie. Ghana este a treia naţională africană care se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după Camerun și Senegal. Vineri, 2 iulie Uruguay–Ghana, ora 17:00 Olanda–Brazilia, ora 21:30 Sâmbătă, 3 iulie Germania–Argentina, ora 17.00 Spania–Paraguay, ora 21.30

Înaintea sferturilor de finală de sâmbătă, selecţionerul Argentinei și-a trimis mai întâi adversarul „la plimbare”: „Nemţii au o echipă bună. Dar să fiţi siguri că știu foarte bine ce jucători să trimit în teren și cum să îi motivez ca să-i facem praf. Pentru Germania, mondialul s-a terminat!”. O dată dezlănţuit, Diego n-a mai putut fi oprit. Și prin jurnaliștii prezenţi la conferinţa sa de presă s-a adresat naţiunii: „Dragi argentinieni rămași acasă, staţi liniștiţi! Suntem 23 de bestii gata să dea totul pentru patrie și pentru tricoul naţionalei”. Maradona are toate motivele să fie pornit împotriva Germaniei. Ca jucător i-a bătut pe nemţi în finala CM din Mexic (1986), 3-2, dar a și pierdut în faţa lor patru ani mai târziu, în ultimul act al mondialului din Italia. Iar în Germania 2006 a asistat neputincios, din tribună, la o nouă înfrângere a compatrioţilor cu nemţii, în sferturi, la loteria penaltiurilor.

„Argentina ne-ar pedepsi cu sânge rece” Selecţionerul Germaniei, Joachim Löw, a declarat că adversara echipei sale în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, Argentina este favorita competiţiei, însă are și slăbiciuni. „Argentina este favorita turneului, are multă experienţă, mulţi jucători foarte buni, în special în atac, unde nu trebuie să fim atenţi doar la Messi. Dar am găsit și slăbiciuni la această formaţie, este o echipă vulnerabilă”, a spus Löw. „Cred că va fi un joc de angajament, cu valenţe ofensive, va fi o partidă incredibil de echilibrată. Nu ne permitem multe erori contra Argentinei, pentru că ne-ar pedepsi cu mult sânge rece”.

Angela vine la meci Cancelarul german Angela Merkel l-a anunţat pe managerul naţionalei Oliver Bierhoff că, sâmbătă, va fi în tribună la meciul cu Argentina. Merkel a procedat la fel și la precedentul mondial, când jucătorii antrenaţi de Jurgen Klinsmann i-au eliminat pe sud-americani la penaltiuri.

Olanda–Brazilia Cartonașul galben încasat de Kaka după o jumătate de oră de joc în optimi cu Chile (3-0) nu i-a picat bine lui Dunga. A fost al treilea galben arătat mijlocașului de la Real Madrid la turneul final, după cele două din jocul cu Coasta de Fildeș, care i-au și adus eliminarea și, implicit, o etapă de suspendare ispășită contra Portugaliei (0-0). „Nici nu vreau să mă gândesc că nu voi putea miza pe el în următoarele meciuri din cauza vreunei suspendări. Voi avea o discuţie cu Kaka pe această temă”, a promis Carlos Dunga înaintea duelului de vineri, din sferturi, cu Olanda.

Olandezii se pregătesc de penaltiuri Selecţionerul Bert van Marwijk pregătește în amănunt confruntarea de astăzi contra Braziliei. Jucătorii olandezi au exersat loviturile de la 11 metri. Motivul este unul extrem de bine întemeiat: la mondialul din 1998, portocalii au fost eliminaţi în semifinale la penaltiuri chiar de brazilieni. Antrenorul Olandei are însă și o mare problemă: nu știe dacă va putea conta pe Van der Vaart, acesta pregătindu-se în continuare separat.

2 victorii din 3 ale Braziliei Olanda și Brazilia s-au mai întâlnit până în prezent de trei ori la un mondial. Sud-americanii au două victorii, în semifinalele CM '94 și CM '98, ultimele două turnee finale în care batavii au trecut de optimi. Singurul succes al Olandei datează din '74, când naţionala condusă din teren de Cruyff a învins, cu 2-0, în a doua fază a grupelor.

ZOOMONDIAL Englezii, luaţi la mişto Englezii au scos deja glume cu naţionala, după eliminarea echipei lui Capello de la Cupa Mondială: - Un ciudat intră într-un bordel și-i spune matroanei: „Sunt foarte pervers. Cât mă costă o umilinţă totală?”. Matroana răspunde: „37.99 de lire”. „Wow! Și ce primesc pentru suma asta?”. „Un bilet la meciul Angliei”. - Robert Green s-a antrenat trei ore și a apărat 4.000 de șuturi. N-a primit niciun gol! Apoi, Green și Heskey s-au antrenat și cu restul lotului.

FIFA ameninţă Franţa cu sancţiuni dure Fostul selecţioner al cocoșilor, Raymond Domenec, și președin-

tele demisionar al FFF, Jean-Pierre Escalettes, au fost convocaţi în Parlament, pentru a da explicaţii cu privire la evoluţia de la Cupa Mondială. FIFA a intervenit însă imediat, considerând audierile o intervenţie a politicului. Președintele Joseph Blatter a avertizat cu luarea unor măsuri dure dacă se constată o ingerinţă în problemele fotbalului.

Elano nu joacă împotriva Olandei Mijlocașul brazilian Elano este indisponibil pentru partida de astăzi din sferturile de finală cu Olanda din cauza unei accidentări la gleznă. Indisponibilitatea lui Elano nu schimbă, însă deloc datele problemei. Brazilia e favorită la casele de pariuri, victoria

sud-americanilor având cota 1,90 la Gamebookers. Eventualul succes al Olandei este cotat cu 4,25.

Preşedintele a suspendat echipa naţională După parcursul dezamăgitor de la Cupa Mondială, președintele Nigeriei, Goodluck Jonathan, a suspendat echipa naţională, retrăgând-o din toate competiţiile internaţionale din următorii doi ani. Șeful statului a dizolvat și federaţia, ai cărei oficiali sunt suspectaţi că ar fi cheltuit nejustificat sumele primite de la Guvern. „Nu avem nicio informaţie oficială, dar nu e permisă implicarea statului în treburile federaţiilor”, a spus purtătorul de cuvânt al FIFA.


22 | Satul planetar

www.jurnal.md

Să spargem tăcerea care învăluie abuzul sexual asupra copiilor CAMPANIE DE SENSIBILIZARE // Violenţa sexuală continuă a fi o problemă gravă despre care se vorbeşte puţin Guvernul și asociaţiile britanice care apără interesele copiilor au solicitat recent reţelei Facebook să instaleze un buton pentru urgenţe care să permită adolescenţilor să ceară de îndată ajutor dacă se simt ameninţaţi. Acest apel a fost făcut cu câteva luni în urmă după răpirea, violarea și uciderea unei tinere, Ashleigh Hall, în vârstă de 17 ani. Agresorul ei a folosit identitate falsă pentru a deveni prieteni online cu tânăra. În timp ce dezvoltarea forumurilor de discuţii și a altor reţele sociale online au condus la sporirea riscurilor de abuz, violenţa sexuală cu care se pot confrunta copiii acasă, la școală sau în timpul activităţilor extrașcolare continuă a fi o problemă gravă despre care se vorbește puţin. În Europa, un copil din cinci este victimă a violenţei sexuale, violenţă care poate lua diferite forme, dar în majoritatea cazurilor nu poate fi evitată. Acesta este motivul pentru care Consiliul Europei a inclus promovarea drepturilor copiilor și protecţia lor împotriva violenţei sexuale în lista priorităţilor sale, adoptând treptat în Europa măsuri juridice și politice și lansând o campanie de sensibilizare. Violenţa sexuală este tot mai imorală deoarece, frecvent, este comisă nu doar de un străin cunos-

cut prin intermediul internetului sau în stradă, ci de rudele apropiate ale copilului, vecini, persoane de încredere sau cu autoritate. Abuzul sexual afectează fete și băieţi care suferă nu numai de violarea intolerabilă a integrităţii lor fizice, dar în multe cazuri distruge încrederea și echilibrul lor psihologic. Copiii care sunt abuzaţi sexual își găsesc refugiu în tăcere fiind copleșiţi de sentimente de rușine și vină, precum și de frică și ignoranţă, iar, în consecinţă, abuzul comis este ţinut în secret absolut un timp îndelungat, uneori chiar pe durata întregii vieţi. În unele cazuri, victimele care ating vârsta majoratului consideră că este prea târziu de a mai divulga secretul sau de mai reveni la problemă și continuă să sufere efectele grave ale acesteia. Cu toate că este dificil de a ob-

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE Anunţă concurs pentru Admiterea 2010 la toate FACULTĂŢILE FACULTATEA „ARTE DRAMATICE ŞI MANAGEMENT ARTISTIC” PROPUNE URMĂTOARELE SPECIALITĂŢI:

ţine date exacte privind amploarea acestei probleme, numărul cauzelor aduse în faţa justiţiei privind abuzurile comise în instituţiile de îngrijire a copiilor este în continuă creștere. Nicio instituţie nu este scutită de acest pericol, fapt confirmat de cazul Casa Pia (o instituţie de stat care adăpostea copii orfani și defavorizaţi) care a avut loc în Portugalia în 2002 și, mai recent, de seria scandalurilor de pedofilie care au zguduit Biserica catolică din Irlanda, Olanda, Austria, Elveţia și Italia.

O nouă convenţie internaţională… Intrarea în vigoare la 1 iulie 2010 a Convenţiei Consiliului Europei împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale va constitui un pas semnificativ în prevenirea abuzurilor și combaterea impunităţii. Convenţia este primul instrument internaţional care criminalizează abuzul sexual al copiilor, indiferent dacă este comis acasă, în cadrul familiei sau prin intermediul internetului. Ea solicită legislatorilor europeni să extindă limita legală pentru judecarea acestor crime, astfel încât procedura să poată fi declanșată mult mai târziu, adică după atingerea de către victimă a vârstei majoratului. Convenţia evidenţiază importanţa educaţiei sexuale și solicită crearea unor servicii care să recepţioneze denunţurile de abuz din partea copiilor. Ea stipulează procedurile judiciare adaptate copiilor, care să ţină cont de traumatismul cauzat, să asigure securitatea și să prote-

jeze viaţa privată, identitatea și imaginea victimei.

… şi o campanie europeană de sensibilizare urmează a fi lansată în Italia Consiliul Europei va lansa o nouă campanie de sensibilizare, inclusiv un spot televizat la Roma, la 29 noiembrie, cu scopul de a atenţiona guvernele celor 47 de state membre, publicul larg și cercurile profesionale despre persistenţa inacceptabilă a violenţei sexuale împotriva copiilor. Multe abuzuri pot fi evitate dacă copiii cunosc care sunt riscurile și ce pași trebuie întreprinși în caz de pericol. Violenţa sexuală împotriva copiilor este o crimă și o rană adâncă. Codurile noastre sociale, tabieturile și frica au ridicat obstacole artificiale pentru tăcere care izolează copiii suferinzi și protejează criminalii. Campania noastră oferă oportunitatea de a înlocui acești pereţi de tăcere cu poduri solide între copii și adulţi. Pentru a câștiga încrederea copiilor, adulţii trebuie să înlocuiască declaraţiile și promisiunile cu fapte concrete. Trebuie să întreprindem acţiuni concrete pentru a preveni, condamna și pedepsi abuzurile, pentru a ajuta copiii să se protejeze și să-și exprime opiniile, și să oferim victimelor șansa de a depăși traumele suferite. Aceste acţiuni sunt necesare, fezabile și urgente. Maud de Boer-Buquicchio, secretarul general adjunct al Consiliului Europei

1. Actorie (teatru dramatic, teatru cu păpuşi) – secţia zi 2. Regie – secţia zi 3. Regie, imagine film şi televiziune – secţia zi 4. Scenografie – secţia zi 5. Culturologie – secţia zi şi cu frecvenţă redusă 6. Coregrafie – secţia zi 7. Dans – secţia zi

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Jumatatea ˘ ta Pune capăt singurătăţii! Acum în ediţiile de MARŢI şi VINERI ale JURNALULUI şi în tabloidul APROPO poţi găsi sufletul care să-ţi aline singurătatea. Trebuie doar să suni la 090023456 (număr taxabil: 7 lei min, primele 30 sec gratuite) pentru a afla detalii despre El sau Ea sau... dacă nu ai curajul, trimite-ne datele tale pe adresa redacţiei şi de restul avem noi grijă. Niciodată nu a fost mai simplu să-ţi găseşti sufletul-pereche.

Caut fericirea Am 28 de ani și aș vrea să cunosc o domnișoară cu același defect ca al meu. Sunt invalid. Datele mele de contact sunt la adresa JURNALULUI. (448)

O fire romantică Am 31 de ani. Sunt o fire romantică, 1,83 m, 80 kg, ochi căprui. Aș vrea să cunosc o domnișoară de 24-26 de ani. (449)

Am nevoie de un bărbat adevărat Am 45 de ani, 1,60 m, 50 kg. Sunt o fire liniștită și serioasă. Aș vrea să cunosc un bărbat serios de aproximativ 50 de ani. Să fie din apropierea Călărașiului sau a Chișinăului. (450)

Trist, dar optimist Sunt născut în 1981. Bun la suflet și optimist. Am o infirmitate din copilărie, dar știu să înving orice obstacol. Aș vrea să cunosc o domnișoară care ar dori să formeze o familie. (451)

Domn de 60 de ani Aș vrea să fac cunoștinţă cu o femeie potrivită vârstei mele pentru a forma o familie. (452)

O doamnă serioasă Am 53 de ani, 1,65 m, 53 kg. Caut un bărbat inteligent, să nu fumeze și să nu consume băuturi alcoolice, cu simţul umorului dezvoltat și să iubească muzica. (453)

Depunerea actelor: etapa I – 16 – 31 iulie probele de aptitudini – 28 – 31 iulie etapa II, de completare – depunerea actelor 3 – 7 august probele de aptitudini – 7 – 8 august

Meşter la toate Sunt un bărbat de 55 de ani de la ţară. Am gospodărie și sunt meșter la toate, nu fumez și nu consum băuturi alcoolice. Aș vrea să cunosc o femeie gospodină, care ar dori să treacă cu traiul la mine. (454)

Telefoane de contact: 23.82.10, 23.81.36, 92.52.15. Adresa: Chişinău, str. Mateevici 111

CĂRŢI CARE NU TREBUIE SĂ LIPSEASCĂ DIN CASA TA!

Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române 200x290 mm, 2280 pag. copertă cartonată, supracopertă

Enciclopedia casei: 7500 de sfaturi practice 225x305 mm, 504 pag. copertă cartonată

str. G. Meniuc nr. 3, Chişinău tel.: (+373 22) 73-36-19, 73-53-29; fax (+373 22) 73-36-23 e-mail: info@arc.moldnet.md; www.edituraarc.md

Graviditatea şi îngrijirea copilului 193x193 mm, 448 pag. broşată

Cele mai căutate poveşti 220x255 mm, 96 pag. cartonată


JURNAL DE CHIŞINÃU METEO

Vineri

Chișinău

20°C... 31°C

Bălţi Cahul

VINERI, 2 IULIE 2010

Sâmbătă

) 19°C... 30°C ) 21°C... 32°C )

) 20°C... 26°C ) 22°C... 27°C ) 21°C... 25°C

Divertis | 23

www.jurnal.md Duminică

17°C... 30°C 16°C... 29°C 18°C... 31°C

) ) )

Afis,

Executăm teze. Timp redus. Preţ avantajos! Tel.: 43.57.64

TEATRE Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”

Citatii , Judecătoria Orhei îl citează, în conformitate cu articolul 108 al CPC RM, pe Pădurean Serghei Vasile, în calitate de reclamat, în cauza civilă, intentată la acţiunea ÎCS RED UNION FENOSA SA, privind încasarea datoriei. Ședinţa de judecată va avea loc pe 22.07.2010, ora 10.25, în incinta Judecătoriei Orhei, str. V. Mahu 135, et.1. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa reclamatului. Viorelia Varaniţă, judecătoare Judecătoria Orhei o citează, în conformitate cu articolul108 al CPC RM, pe Rusu Olga Mihai, în calitate de reclamată, în cauza civilă, intentată la acţiunea ÎCS RED UNION FENOSA SA, privind încasarea datoriei. Ședinţa de judecată va avea loc pe

22.07.2010, ora 10.15, în incinta Judecătoriei Orhei, str. V. Mahu 135, et.1. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa reclamatei. Viorelia Varaniţă, judecătoare Judecătoria Orhei o citează, în conformitate cu articolul 108 al CPC RM, pe Mazur Idalia Constantin, în calitate de reclamată, în cauza civilă, intentată la acţiunea ÎCS RED UNION FENOSA SA, privind încasarea datoriei. Ședinţa de judecată va avea loc pe 22.07.2010, ora 10.00, în incinta Judecătoriei Orhei, str. V. Mahu 135, et.1. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa reclamatei.

03.07 „Jocuri magice” de T. Jucov, ora 11.00, rus. 04.07 „Jocuri magice” de T. Jucov, ora 11.00, rom. 10.07 „Prietenii jucăuși” de G. Oster, ora 11.00, rus. 11.07 „Vârcolacii au furat luna” de E. Plugaru, ora 11.00, rom.

ÎMC „Floreni-Service” anunţă licitaţia în vederea vânzării utilajului cazangeriei, preţul iniţial – 115.000 de lei. Licitaţia va avea loc la 16.07.2010, ora 16.00, raionul Anenii Noi, satul Floreni, str. Chișinăului 7. Cererile pot fi depuse până la 16.07.2010, ora 16.00, la aceeași adresă. Relaţii la tel.: 0 265 61 202; 069 37 79 07; 067 17 79 07. Eu, maica Felicia deschid Crucea, 24 ore din 24. Orice problemă aveţi, o rezolvă. Contactaţi-o cu maximă încredere pe Maica Sorina şi cazul dvs. va fi rezolvat!

Tel.: 0040.728.799.350

Asociaţia Veteranilor Războiului din Moldova 1992 organizează, pentru veteranii de război și familiile lor, un pelerinaj la Sfânta Mănăstire Putna (România) în perioada 30 iunie–5 iulie 2010. Programul pelerinajului include vizitarea sfintelor mănăstiri (ctitorii ștefaniene) din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuţilor, participarea la prăznuirea a 506 ani de la trecerea la cele veșnice a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt (hramul Mănăstirii Putna) pe data de 2 iulie, vizitarea locurilor istorice, a Cetăţii de Scaun, a muzeelor, rezervaţiilor naturale din zonă. Relaţii la tel.: 068832777; 078214085; 069639412; 069115110.

Vând mașina VW Jetta, anul 2001, motor 1,8T, stare bună. 6500 euro. Tel.: 079 66 31 45

Viorelia Varaniţă, judecătoare

Maica Elvira deţinătoarea harului sfânt dumnezeiesc, slujnică în casa Domnului rezolvă probleme trupești și sufletești și vine în ajutorul dvs. cu uleiuri și talismane de dragoste și spor în casă. Sunt Nicolae am fost despărţit de soţia mea. Am apelat la maica Elvira și din 3 ședinţe prin rugăciunile ei ne-a unit. Acum suntem de nedespărţit. Mii de mulţumiri pe această cale. 0040753.259.530

Primăria orașului Vatra anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în urbanism (arhitect). Relaţii la tel.: 59 60 04; 068 111 951

Vând un lot de pământ, 25 de ari. Toate comunicaţiile sunt prezente. Tel.: 0 268 70 282

Curăţirea intestinală – primul pas spre sănătate. Produs detoxifiant, 100% natural. Înlătură constipaţiile, toxinele, colesterolul, balonările, hemoragiile, paraziţii, crește imunitatea, previne cancerul de colon. Cel mai eficient absorbant în curele de detoxifiere. Tel.: 067 18 41 33 Sistemul de tratament „Catudzo Niși” ridică imunitatea, tratează cancerul. Șase reguli de sănătate le puteţi studia și învăţa pe adresa Miron Costin 15/3, tel.: 067 18 41 33 (Vita Longa).

Sudoku SIMPLU

BIG BANC

DIFICIL

DE VÂNZARE teren pentru construcţie – de la 10 până la 70 de ari – în satul Românești, r. Strășeni, aflat sub pădure, cu acces la drum, apeduct, electricitate – 10 m; canalizare, gaz, telefon, magazin – 35-40 m. Tel.: 0237.60.276.

X Un bărbat care își ofensa mereu soţia, a chemat un grup de prieteni să-l acompanieze ca să-și conducă soţia la aeroport, aceasta urma să plece într-o călătorie la Paris. În faţa tuturor, la despărţire, i-a urat călătorie plăcută și a strigat tare: – Iubito, nu uita să-mi aduci la întoarcere o „mică și frumușică franţuzoaică”. După 15 zile, bărbatul a întâmpinat-o la aeroport cu același grup de prieteni și cu voce tare, a întrebat-o: – Mi-ai adus franţuzoaica promisă? – Am făcut tot ce mi-a fost în putinţă, rămâne doar să ne rugăm să se nască fetiţa. X Azi fata mea împlinește 21 de ani și sunt încântat că este ultima pensie alimentară pe care i-o dau, așa că am chemat-o și i-am zis: – Fetiţa mea, vreau să te duci la maică-ta acasă cu cecul ăsta și să-i spui că este ultimul cec pe care îl mai primește în viaţa ei, nenorocita! Și să vii să-mi spui ce mutră face. Așteaptă nerăbdător și când intră fiica lui, o întreabă: – Ce ţi-a zis vrăjitoarea de maică-ta și ce faţă a făcut? – Mi-a zis că aștepta ziua asta ca să-ţi spună că nu ești tu tatăl meu!

EPIGRAME

Gheorghe BÂLICI Glumind cu șefu’ Ironizându-ne mereu, Am râs prostește-odinioară, Dar el m-a dat din slujbă-afară Și prost rămas-am numai eu... Unui scriitor Când te plângi, ca autor, C-ai avea plagiator, Te consider fericit: Măcar el te-o fi citit!...

Integramă


24 | Viaţa în direct

www.jurnal.md

VINERI, 2 IULIE 2010

JURNAL DE CHIŞINÃU

Jurnal de Chisinau Nr. 961  

Jurnal de Chisinau

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you