Uutiset marraskuu 2016

Page 10

Hankeuutisia

10

V. Hukkanen Oy / Kalaneuvos

Mera ekologiskt i Egentliga Finland!

Palkittu perheyritys V. Hukkanen Oy / Kalaneuvos osallistui Innotorihankkeen kevään innovaatioiden kaupallistamisteemapäivän jälkeiseen ideahautomoon Huittisissa syyskuussa. Laatupäällikkö Sirkku Aarinen ja myyntipäällikkö (HoReCa) Jukka Paananen olivat tyytyväisiä tilaisuudessa keskusteltujen asioiden antiin ja työpalavereihin viemisiksi oli kehityskohteita ja uusia näkökantoja. Tilaisuus oli heidän mielestään onnistunut. Rento ilmapiiri ja suora puheyhteys yrityksen edustajien ja asiantuntijoiden välillä mahdollistaa matalan kynnyksen lähestymisen ja antaa yrityksille rohkeutta puhua avoimesti liiketoimintansa haasteista. Asiantuntijoiden edustaman alan että kuluttajan rooleissa annettu välitön palaute antoi V. Hukkanen Oy:lle tulevaisuuden suuntaviivoja kuluttajatutkimukseen ja vientiin. Nämä olivat yrityksen ideahautomoon tuomat pääteemat. Muiden ideahautomoon osallistuneiden yritysten liiketoiminnan haasteita olivat tuotekehitys ja kauppaan liittyvät haasteet.

Konsumtionen av ekologiska livsmedel växer kraftigt i Finland just nu. Detta meddelade ProLuomu, intresseföreningen för den finländska ekobranschen i oktober. Enligt uppgifter från detaljhandeln har konsumtionen av ekologiska livsmedel vuxit med 12 % sedan år 2015, http://proluomu.fi/suomenluomumarkkinat-vahvassa-kasvussa/ Vi inom ekoprojektet EkoNu!för ekobranschen i Svenskfinland önskar att eko-produktionen och –odlingen skulle öka ännu mera i Egentliga Finland. Projektet EkoNu! erbjuder bl.a. information och mentorskap för de som är intresserade av omläggning till ekologisk produktion (www.ekonu.fi). Ta gärna kontakt med oss!

Jotta

ideahautomosta saa noin yhden tunnin aikana kaiken mahdollisen hyödyn irti, on tilaisuuteen valmistauduttava hyvin.

Fakta om projektet EkoNu!”- För ekobranschen i Svenskfinland Målsättning och målgrupp Syftet med projektet EkoNu! är att bl.a. inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan. Projektets huvudsakliga målgrupp är de svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Projektet vän-

der sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare och läroanstalter inom naturbruk. Projektet riktar sig också till konsumenter, storkök, restauranger och indirekt till övriga inom den ekologiska kedjan, t.ex. till livsmedelsförädlare och handel. Projektägare och -finansiering Projektägare är Yrkesakademin i Österbotten. Landsbygdsprojektet ”EkoNu! – För ekobranschen i Svenskfinland” finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden(EJFLU).

Kontaktuppgifter: Ann-Sofi Ljungqvist, projektledare tel. 044 750 3220 ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin. fi Thomas Snellman, projektkoordinator tel. 040 827 3549 thomas.snellman@multi.fi Micaela Ström, projektkoordinator tel. 044 380 7771 micaela.strom@nsl.fi http://www.ekonu.fi

Molemminpuolinen perehtyminen asetettuihin liiketoiminnan haasteisiin on olennaisinta. Paras hyöty tilaisuudesta saadaan, kun yrityksestä paikalle saapuu asetetun haasteen alan työntekijä tai muutoin kokonaiskuvasta vastaava henkilö. Asiantuntijoiden antaman konkreettiset vinkit esimerkiksi kontakteista tai rahoitusmahdollisuuksista ovat arvokkaita ja helpottavat yritysten toiminnan suunnittelua. Teksti: Tuuli Pirttikoski Satafood kehittämisyhdistys ry Lisätietoja Innotori -hankkeesta: Pauliina Ojansivu, Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus pauliina.ojansivu@utu.fi , 040 1527840

Den ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) år 2016 i Egentliga Finland är totalt 21 230 ha. Detta innebär att 7,2 % av den totala åkerarealen i Egentliga Finland är ekologisk.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.