Page 1

VÆRD AT VIDE OM DIN LADESTANDER TIL ELBIL

Lavet af

www.vs-automatic.dk 75 64 18 99


Intro Ladestander til elbil Der er mange muligheder når du står og skal have en ladestander til din elbil. Derfor har vi samlet en informations bog til dig. En ladestander til din elbil i din garage, sommerhus eller i din virksomhed kan gøre at du sparer en masse tid i forhold til opladningen af din elbil. Din elbil vil derfor kunne lade natten over mens du får din nattesøvn. Ladestanderen kræver at der er fokus på, at installationen er monteret og installeret korrekt, så den ikke bliver overophedet og der udbryder brand. Det kan være en udfordring

godt at vide og hvad du skal

at finde hovede og hale i hvil-

have i mente.

ke muligheder og hvilke om-

Alt dette kan du læse meget mere om i denne bog.

råder det er vigtigt at have fo-

Du vil kunne læse om hvor-

kus på i processen til at finde

dan monteringen foregår og

den rigtige ladestander, samt

hvad vores og enhver anden

til monteringen i dit hjem.

montør bør og skal undersøge og til sidst om hvordan

Du vil i denne bog kunne læse

du får en sikker installation.

meget mere om facts om din

Hvordan du kan sikre din el-

ladestander, hvad det koster

bil med transientbeskyttelse

at opsætte en ladestander i

og dine lademuligheder.

dit hjem, herunder hvad det koster at lade din elbil op. Du vil kunne læse om hvad der er

1


Facts Om din ladestander til elbil I dette afsnit har vi valgt nogle punkter for dig, som er godt at vide om dine muligheder med en ladestander.

Ladestander til elbil i ferieboligen

Få et konkurrencedygtigt sommerhus som skil-

Det kan være svært at finde hurtigladere i

ler sig ud fra naboen, når turisten skal vælge

sommerhusområderne til ens elbil. Ejer du

feriebolig. Gør det nemt og bekvemt for dig

sommerhus eller anden feriebolig, vil det være

selv og din kommende ferieboliglejer.

ideelt at få monteret en ladestander til elbil. Få en mulig højere udlejningspris af din ferieDet gør det ikke kun nemt og belejligt, at have

bolig og tjen din ladestander til elbilen hjem.

muligheden for at lade sin elbil op, når det passer en selv. Med en større tendens til køb af

Håndværkerfradrag

elbiler, i både Danmark og udlandet, giver det

Husk du kan få håndværkerfradrag for ar-

en fordel, hvis du skal leje din feriebolig ud til

bejdslønnen til installation af ladestander til

turister eller andre gæster.

elbil.

Varm elbilen op før du kører Varm elbilen op de kolde vinterdage, når bilen er tilsluttet din ladestander. Her sparer du på strømmen i elbilens batteri, som eller ville være blevet brugt, mens bilen kører. Ydermere kan du sætte dig direkte ind i en varm bil.

Lad om natten De fleste elbiler kan indstilles til hvilket tidspunkt opladningen skal foregå. Her anbefaledes det at bruge aften- og nattetimerne til opladning af din elbil. Du aftager noget af den overproduktion af strøm, som bliver produceret over natten af vedvarende energikilder og du derfor får en billigere pris på din strøm, end om dagen.

2


Husk Hvad skal jeg tænke over? Der er flere parametre du bliver nød til at have i tankerne når du vil have ladestander til din elbil i din egen garage, sommerhus eller virksomhed.

Rådfør dig med en autoriseret installatør

11kW ladestander.

Ved at rådføre dig med en autoriseret installa-

Selvom ens nuværende bil kun kan lade med

tør, ved du hvad det kræves af dit hjem at få en

3,7kW, er der ingen udfordringer i at lade på en

ladestander til din elbil.

11kw ladestander, da det altid er elbilen, der

Det er vigtigt for dig at have et sikkert og

bestemmer hvor meget strøm den vil have.

ubrudt kredsløb, da der kan være risiko for forhøjede temperaturer, ødelagte ledninger og i værste tilfælde kan der udbryde brand.

→ KW er en forkortelse af kilowatt. Det er et udtryk for den effekt ladestanderen kan tilføre batteriet på din elbil.

Opladning af din elbil Der findes ikke en standardisering i opladning blandt elbilernes fabrikanterne. Hvilket gør at der ingen fælles standard er og man derfor skal være opmærksom på hvilken type-stik elbilen bruger. Type 1 og Type 2 er de mest gængse elbils lade

Hvilken ladestander skal jeg vælge?

kabel. Type 1 lade kabel ses almindeligt i japan-

Være opmærksom på din elbils behov. De

ske biler, som Nissan Leaf.

fleste elbiler lader med 3,7kw eller 11kw. Ligeledes skal du være sikker på hvilket ladestik

Type 2 bliver benyttet af de fleste elbiler og

bilen bruger. Dette vil oftest være type 2.

plugin hybrid biler. Type 2 stik er det moderne europæiske ladestik, da det er det mest brugte

Der kan være en fordel i at installere en lade-

ladestik i Europa. Hvilket også er det ladestik

stander, der lader på 11kW, da denne ladestan-

du bruger hvis du har en ladestander i hjem-

de også er fremtidssikret. Man undgår altså på

met.

sigt at skulle opgradere til en

3


Husk Hvad skal jeg tænke over?

Der kan være lande med undtagelser (Italien

Sikkerhedsstyrrelsen anbefaler at man maks

og Frankrig), det er derfor vigtigt at undersøge

lader med 6 ampærer og kun i en kort periode.

opladningsmulighederne, hvis du skal kører i udlandet.

Som din autoriseret elinstallatør hjælper VS Automatic med montering af den rette lade-

Nødlader/mormor-lader

stander, med det rette ladestik.

Som tilbehør til alle ladestander til elbiler, findes der en nødlader som kan oplade din elbil, fra en hel almindelig stikkontakt.

Mangler du hjælp? Så kan vi altid hjælpe dig med rådgivning eller

Denne oplader er kun en som må anvendes

montering af din ladestander til din elbil.

i nødstilfælde. Dog må den kun tilsluttes en stikkontakt som er installeret som en

Kontakt os gerne på: info@vs-automatic.dk

elbilsopladningsstik.

4


Montering Ladestander til elbil Det er vigtigt at din ladestander til din elbil bliver opsat korrekt. Det er derfor vigtigt at vælge den rigtigt montør til opsætningen, så din ladestander yder optimalt.

Hvordan monteres ladestanderen? Når du skal have installeret og monteret din ladestander, er der forskellige faktorer som man kigger på; Test af eltavle, om der er lovlig elinstallation, hvor langt fra eltavlen skal ladestanderen monteres mm. Ligeledes kan ladestanderen monteres på huset mur eller garagens væg, dog skal væggen till opsætning være brandsikker. Der kan derfor være forskel på hvor og hvordan ladeboksen monteres; om den skal monteres

”Vi kan hjælpe dig med den helt rigtige montering og installering af ladestander i dit hjem, sommerhus eller virksomhed”

direkte på en brandsikkervæg eller om den skal være på en fritstående pæl.

5


Montering Sammen med VS Automatic autoriseret perso-

ringsgruppe og HPFI-afbryder.

nale finder du den bedste og mest optimale placering for din kommende ladestander.

Ved at lave et separat system, laver man et nyt og separat system til elbilen. Det eksisterende

Lav et separat system til din elbil

el system bliver altså brugt til hjemmet hus-

For den mest optimale og sikre opladning af din

holdningselektronik, hvor det nye og separate

elbil, har det stor betydning at installationen er

system udelukkende håndterer strømmen til

lavet sikkert og i et ubrudt kredsløb.

din elbil.

Det er derfor vigtigt at søge rådgivning hos en

VS Automatic kan hjælpe dig igennem hele pro-

autoriseret elinstallatør som VS-Automatic.

cessen, fra at lave et separat system til din elbil

Hos VS-Automatic rådgiver og hjælper vi ikke

til at få installeret og monteret din nye lade-

kun med at finde den rette løsning.

stander.

Den generelt bedste løsning når du skal have en ladestander til opladning af din elbil, er at lave det man kalder et separat system med egen sik-

6


Økonomi Hvad koster det? Det kan betale sig at skifte bil til en elbil og på samme tid vælge at anvende en ladestander som er opsat i dit hjem.

Hvad koster det at lade sin elbil op? Ved hjemmeladning i sin private ladestander

Det koster installation af ladestander til elbil

koster det typisk omkring 2,5 kroner pr. kilowattime. Hvis man tager udgangspunkt i en elbil

Nedstående er vilkår og pris på standardinstal-

med 40 kwH, vil det koste 100 kr. at lade sin

lation.

elbil helt op. Standard installation på ladestander til elbil

2,5 kr. x 40 kwH = 100 kr.

→ 3+0 sikring i eltavlen hvis der er plads → Inkl 4 m kabel fra eltavle til placering af

Prisen kan dog variere og afhænger af, hvad du

ladestander

betaler for strøm og hvad batteriet på din elbil

→ Test af eltavle

kan indeholde. Læs mere her: https://vs-automatic.dk/hvor-

*Der skal være lovlig elinstallation

meget-stroem-bruger-en-ladestander-til-en-

Væg til opsætning skal være brandsikker

elbil/ Hvis der er et behov udover standardinstallatiHvis din bolig har solceller kan udregningen

onen, vil der kunne forventes en ekstraudgift.

ikke generaliseres. Med strøm fra solceller kan

Dette oplyses før arbejdet fuldføres.

du lade din elbil op med billigere grøn energi.

Hertil skal prisen på ladestander til elbilen til-

Med solcelleanlæg giver det dig muligheden

lægges monteringsprisen. Se her vores udvalg

for at bruge alt den strøm, som du selv produ-

af ladestandere

cerer.

7


Sikkerhed Transientbeskyttelse og lademuligheder Du kan benytte transient beskyttelse til din eltavle når du lader din elbil op i dit hjem. Når du skal lade din elbil op med en ladestander i dit hjem, kan du anvende en chip til at aktivere ladningen. For ekstra beskyttelse af din elbil, anbefaledes

du gerne sørge for at det er de rigtige personer

det at købe transientbeskyttelse. Transientbe-

som lader deres biler op, så du ikke pludselig

skyttelse er en effektiv beskyttende løsning

skal betale for strøm du retmæssigt ikke har

mod overspænding af dit elektroniske udstyr

anvendt. Derfor vil der på alle installerede la-

og din elbil.

destandere, være tilkoblet en chip som du kan aktivere strømladningen på.

En transient er en kortvarig overspænding i installationen. Den kortvarige overspænding

1. Chippen kan aktiveres udenfor huset,

beskadiger elektroniske apparater, anlæg og

sammen med selve ladestanderen

it-udstyr mm. Ødelæggelsen sker oftest øjeblikkeligt eller

2. Chippen kan aktiveres indenfor ved dit

som periodisk fejl, hvilket kan være vanskeligt

alarmsystem

at lokalisere. Med nem installation på dit HPFI-relæ er du hurtigt sikret mod overspænding. Med transientbeskyttelse minimerer du følgeskaderne, samt øger sikkerheden mod overspændingsskader af din elbil. VS Automatic leverer en professionel transientbeskyttende løsning, der ikke kun sikrer din elbil, men også resten af boligens elektroniske apparater. Her kan du blive klogere på transientbeskyttelse (https://vs-automatic.dk/transientbeskyttelse/)

Kan andre lade på min ladestander? Når du har fået installeret en ladestander i dit private hjem, sommerhus eller virksomhed vil

8


Om VS Automatic Din Elinstallatør i midtjylland

Hos VS Automatic vil vi være din foretrukne elektriker i Horsens. Derfor har vi et stærkt team af erfarne og autoriserede af montører og elektrikere, der er klar til at yde en fantastisk service og hjælpe dig gennem dit projekt døgnet rundt. Kontakt os i dag igennem kontaktformularen herunder eller på (+45) 75 64 18 99 – Ingen opgaver er for store eller små til os! VS Automatic har base i Horsens, Hovedgård og Østbirk, men vi kører i hele området. Vores autoriserede elektrikere er kendte ansigter i lokalområdet, og med kompetencerne i orden og et højt serviceniveau, har vi opbygget en stor og bred kundekreds af både private- og erhvervskunder. VS Automatic Info@vs-automatic.dk +45 75 64 18 99 Ormhøjgårdvej 15, 8700 Horsens www.vs-automatic.dk

9

Profile for vs-automatic.dk

Ladestander til elbil  

Alt hvad der er værd at vide om ladestander til elbiler

Ladestander til elbil  

Alt hvad der er værd at vide om ladestander til elbiler

Advertisement