Page 1

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

www.studenty.at.ua


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА І-ШЕ ПІВРІЧЧЯ 2011-12 Н. Р. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ Дні Пари П О Н Е Д І Л О К

В І В Т О Р О К

I II

ЕКОН. ТЕОРІЯ

IV

М-12 414

В. МАТЕМАТИКА 372Л

ТЕХНОЛ. ВИРОБ. БЖД 101А 305А, 309А ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ СТ. ВИКЛ. ЗЕЛІСКО Н. 101А ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА С.-Г. ПРОД. ДОЦ. ДУДАР І. 101А ІНОЗЕМНА МОВА 31 З, 33З, 40З

III

ВИХ. ГОД. 1П ЕКОН. ТЕОРІЯ 414 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (БЖД) ДОЦ. ГОРОДЕЦЬКИЙ І. 50М

М-13ск Маш-11 ТЕОР. МЕХАНІКА 16П

I

ВИЩА МАТЕМАТИКА ПРОФ. КОВАЛЬЧИК Ю.

III

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 36М

II III

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 36М

ВИЩА МАТЕМАТИКА 176Л / 373Л

ФІЗИКА

ІНОЗЕМНА МОВА 34 З, 39З,

ХІМІЯ 515, 520 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 25П

509

ЕКОЛОГІЯ 286Л В. МАТЕМАТИКА 286Л

БЖД

ФІЗИКА

509

ВИХ. ГОД.

52М

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 36М

ХІМІЯ

515, 520

ІСТОРІЯ УКР. 501

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ДОЦ. ВИХОДЕЦЬ В. ФІЗИКА ДОЦ. БІЛИЙ Я. В. МАТЕМАТИКА 378Л БЖД

ФІЗИКА

ХІМІЯ

П’ Я Т Н И Ц Я

II

І

ДО

33М

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ 36М

ФІЗИКА

524

ІСТОРІЯ ІНЖ. ДІЯЛЬНОСТІ 5П

ХІМІЯ

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

БЖД

101А

В. МАТЕМАТИКА 52М

ІНОЗЕМНА МОВА 33З ВИХ. ГОД.

101А

524

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 25П МАТЕРІАЛОЗНАВ. 36МА

ІСТ К

В. БЕ ДО

КО

ІНОЗЕМНА МОВА 34З

ХІМІЯ 54М

50М

515, 520

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М ЕКОЛОГІЯ 5П ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 36М

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 411

33М

14М

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В.О. ДОЦ. ЮРЧУК О. ІСТОРІЯ УКР. 411

509

50М

ТЕХНОЛ. ВИРОБ. 305А, 309А

515, 520

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА КАФЕДРА ХІМІЯ В.О. ДОЦ. ШКУМБАТЮК Р.

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

ІНОЗЕМНА МОВА 34З

ПР

III

www.studenty.at.ua

23М

С

ТЕОР. МЕХАНІКА 16П ТЕОР. МЕХАНІКА 510 В. МАТЕМАТИКА 372Л

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 34М МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М 524

ІСТОРІЯ ІНЖ. ДІЯЛЬНОСТІ 38П

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 50М ФІЗИКА

509

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 36М

515, 520

ІС

КОМ С

ВИХ. ГОД.

ФІЗИКА

192Л

МА

ФІЗ. КУЛЬТУРА КАФЕДРА

ХІМІЯ

ЕКОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЯ

ФІЗИКА 50М

ВИХ. ГОД.

ХІМІЯ

В. МАТЕМАТИКА 373Л

ВИХ. ГОД.

I

III IV V I

ПР

IV

II

ПР

ХІМ

50М

V Ч Е Т В Е Р

ВИЩА МАТЕМАТИКА 373Л

Е

ВИХ

II

V

515, 520

ВИХ. ГОД.

В. МАТЕМАТИКА 373Л

IV

ХІМІЯ

В. МАТЕМАТИКА 372Л

Маш12ск

ВИЩА МАТЕМАТИКА 176Л / 373Л

V

I С Е Р Е Д А

М-11

ФІЗИКА

509

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 36М ТЕОР. МЕХАНІКА 33М ФІЗИКА

509

В. МАТЕМАТИКА 378Л

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 34М

ХІМІЯ 524

ТЕОР. МЕХАНІКА 510

В. МАТЕМАТИКА 373Л

ФІЗ

ІСТО

БЖ

Д

ІН Г


Ен-11

Ен-12

ВИЩА МАТЕМАТИКА ПРОФ. КОВАЛЬЧИК Ю. ВСТУП ДО ФАХУ ПРОФ. ВАРЕЦЬКИЙ Ю.

52М

Ен-13ск ФІЗИКА

509

52М

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ДОЦ. КАЧМАР Б. 54М

КОМП’ЮТЕРИ 21М

ІНОЗЕМНА МОВА 31 З, 33З, 40З

ВИЩА МАТЕМАТИКА 373Л

ХІМІЯ

ВИХ. ГОД.

ВИХ. ГОД.

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТКМ ДОЦ. ПАХОЛЮК А.

БЖД

102А

ХІМІЯ В.О. ДОЦ. ШКУМБАТЮК Р. 524 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (БЖД) ДОЦ. ГОРОДЕЦЬКИЙ І. 524 ФІЗИКА

КОМП’ЮТЕРИ 21М

ПММ

ВИХ.ГОД.

28М

509

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 6г

МАШИНИ І ОБЛ. АПК 38П / ЛАБ.МПЗП БЖД

101А

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 40М ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 40М ІНОЗЕМНА МОВА 39З, 41З

М-23

ВИЩА МАТЕМАТИКА ДОЦ. БУБНЯК Т. 50М ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА ДОЦ. НІЩЕНКО І. 50М В. МАТЕМАТИКА 373Л УКР. МОВА МАТЕРІАЛОЗНАВ. 405 16М УКР. МОВА 409

ВИХ.ГОД. ІСТОРІЯ УКР. КУЛЬТУРИ 409 / 33М

М-22

ВИХ.ГОД. 20П ТЕОР. МЕХАНІКА 45М

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 36М

515, 520

М-21

УКР. МОВА

ВИХ.ГОД.

405

МЕХАНІКА МА ДОЦ. ПОНОМАР

ММК

50М 25П

Маш-21

16П

107А

16П

48М ВИЩА МАТЕМАТИКА 372Л

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

ВИЩА МАТЕМАТИКА ДОЦ. БУБНЯК Т.

УКР. МОВА 405

ТЕОРЕТИЧ ДОЦ. ПОНОМАР ЕКСПЛУАТАЦ ДОЦ. ПАСЛАВ

50М

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА КАФЕДРА

УКР. МОВА 405

ПММ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДОЦ. ПАСЛАВСЬКИЙ Р. 52М

МАТЕРІАЛОЗНАВ 16М ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ 48М

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДОЦ. КЮНЦЛІ Р. 50М КОМП. ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТ. ВИКЛ. ПАСЄКА М. 50М ВИЩА МАТЕМАТИКА 378Л

ХІМІЯ

515, 520

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА КАФЕДРА

ВИЩА МАТЕМАТИКА 383Л ФІЗИКА

510

ФІЗИКА

510

В. МАТЕМАТИКА 372Л

ПММ

25П

В. МАТЕМАТИКА 372Л

ТЕОР. МЕХАНІКА 33М МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

ВИЩА МАТЕМАТИКА ПРОФ. КОВАЛЬЧИК Ю. 480Л

УКР. МОВА 405

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ В.О. ДОЦ. ДЕРПАК О. УКР. МОВА

БЖД

В. МАТЕМАТИКА 373Л

МАТЕРІАЛО ПРОФ. КАЛАХА

524

ТЕХН. ОСН. МАШИНОБУД. 11П

405

ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ СТ. ВИКЛ. ГАЛИЦЬКИЙ Б.

102А

В. МАТЕМАТИКА 378Л

КОМП. ГРАФІКА 40М

52М

ІНОЗЕМНА МОВА 39З, 40З

ПІДГОТО ДОЦ. ХОМ’ЯК ВИХ. ГОД. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ СТ. ВИКЛ. БАРАН І.

ФІЗИКА

ІСТОРІЯ УКР. КУЛЬТУРИ 411

509

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 409 БЖД

52М

КОМП’ЮТЕРИ 21М

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 36М КОМП’ЮТЕРИ 14М ВИХ. ГОД.

49М

ФІЗИКА ДОЦ. ВОВК О. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА 36М

УКР. МОВА 409 ММК 510/16П

ММК

16П

САПР/ КГ 40М

ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ 48М

102А

САПР/ КГ 40М ПММ

25П

ММК

16П

ВИХ. ГОД. 28М ЕКСПЛУАТ. МАТЕ 25П

ФІЗИЧН КА

ТЕОР. МЕХАНІКА 33М ПІДГОТО

ІНОЗЕМНА МОВА 11З, 31З, 33З, 34З, 39З, 40З, 41з

524

ВИЩА МАТЕМАТИКА 372Л

40М

МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ (ММК) СТ. ВИКЛ. МАХОРКІН М. 50М ТЕОР. МЕХАНІКА 33М

МАШИНИ І ОБЛ. АПК 38П / ЛАБ.МПЗП

ФІЗИКА

509

САПР / КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА (КГ) ДОЦ. КУЗЬМІНСЬКИЙ Р. / СТ. ВИКЛ. БЕРЕЗОВЕЦЬКИЙ С

САПР/ КГ 40М

www.studenty.at.ua

52М

В. МАТЕМАТИКА 378Л

КОМП’ЮТ СТ. ВИКЛ. БЕРЕЗО ТЕХНОЛОГ. ОСН В.О. ДОЦ. БІЛО

В. МАТЕМАТИКА 373Л


Дні Пари П О Н Е Д І Л О К

Маш-22

ВИЩА МАТЕМАТИКА ДОЦ. БУБНЯК Т.

I

ТЕХН. ОСН. МАШИНОБУД. 16М МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ І КОНСТР. ДОЦ. ПОНОМАРЕНКО О. 55М

УКР. МОВА

II III

ММК

16П

В. МАТЕМАТИКА 372Л

ММК

16П

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА ДОЦ. ПОНОМАРЕНКО О. 55М ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДОЦ. ПАСЛАВСЬКИЙ Р. 55М

УКР. МОВА 405

IV

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

ТЕОР. МЕХАНІКА 33М В. МАТЕМАТИКА 373Л

С Е Р Е Д А

II III IV V

П’ Я Т Н И Ц Я

II III IV V I II

405

48М

УКР. МОВА

САПР / КГ 40М

В. МАТЕМАТИКА 378Л

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛЕКТРОТЕХНІКИ ДОЦ. ЯКИМЕЦЬ 54М

ЕКОЛОГІЯ ВИХ. ГОД.

286Л 20П

УКР. МОВА 409 В. МАТЕМАТИКА 372Л ВИХ. ГОД. 39М ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ СТ. ВИКЛ. ГАЛИЦЬКИЙ Б. 48М

ОПІР МАТЕРІАЛІВ 16П

УКР. МОВА ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ В.О. ДОЦ. БАРАБАШ Г. 1з

ФІЗ. КУЛЬТУРА КАФЕДРА

ОПІР МАТЕРІАЛІВ 16П 21П

ТЕОР. ОСН. ЕЛЕКТРОТЕХ 31М

ІНЖ. МЕХАНІКА 16П

УКР. МОВА

ПРИКЛ. МАТЕМ. 55М

409

ІНЖ. МЕХАНІКА 33М ВИХ. ГОД.

УКР. МОВА

ЕКОЛОГІЯ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТКМ ПРОФ. КАЛАХАН О. 34М

ТММ

33М

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ В.О. ДОЦ. ДЕРПАК О. 524 ТЕХН. ОСН. УКР. МОВА УКР. МОВА МАШИНОБУД. 11П 305 405 НАРИСНА КОМП. ГРАФІКА МАТЕРІАЛОЗНАВ. ГЕОМЕТРІЯ 36МА 40М 16М

409

39М

В. МАТЕМАТИКА 373Л

ЕКСПЛУАТ. МАТЕР. 19П

409

ОПІР МАТЕРІАЛІВ 5П

ВИХ. ГОД.

49М

САПР / КГ 40М САПР / КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА (КГ) ДОЦ. ЯНКІВ В. / ДОЦ. КУЗЬМІНСЬКИЙ Р. 52М ВИЩА МАТЕМАТИКА ДОЦ. БУБНЯК Т. 52М

В. МАТЕМАТИКА 372Л

ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ ДОЦ. ХОМ’ЯК Й. 48М ВИХ. ГОД.

40М ТММ 33М / 36М

I Ч Е Т В Е Р

УКР. МОВА

ВИХ. ГОД.

V

Ен-22

ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ

ВИЩА МАТЕМАТИКА ДОЦ. БУБНЯК Т. 50М

III

Ен-21

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ДОЦ. ІВАНИК Є. 55М

50М

ВИХ. ГОД. 45М

II

I

Ат-21

405

IV V I

В І В Т О Р О К

Маш-21

ВИХ. ГОД. 28М ЕКСПЛУАТ. МАТЕР. 25П

УКР. МОВА 405

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА КАФЕДРА

ТЕОР. МЕХАНІКА 33М

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

ТЕОР. ОСН. ЕЛЕКТРОТЕХ 31М

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТКМ ПРОФ. ВАСИЛЕНКО І. 34М

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 11П

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА КАФЕДРА

КОМП. ГРАФІКА 40М

ПРИКЛ. МАТЕМ. 36МА

МАТЕРІАЛОЗНАВ. 16М

ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ 48М ІНОЗЕМНА МОВА 11З, 31З, 33З, 34З, 39З, 40З, 41з КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА СТ. ВИКЛ. БЕРЕЗОВЕЦЬКИЙ С. 34М ТЕХНОЛОГ. ОСНОВИ МАШИНОБУД. В.О. ДОЦ. БІЛОУС О. 34М В. МАТЕМАТИКА 373Л

III

www.studenty.at.ua

ТММ

1МА

В. МАТЕМАТИКА 378Л

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА ДОЦ. ПОНОМАРЕНКО О. 50М ПІДГОТОВКА ВОДІЇВ СТ. ВИКЛ. ГАЛИЦЬКИЙ Б.

50М


М-24ск

Маш-23ск

КОМП. ГРАФІКА 40М

ТЕПЛОТЕХНІКА 39М

МАШИНИ ДЛ ТВАРИН. 14М

ВАНТАЖОПІДЙОМ ТЕХНІКА 45М

МАШИНИ ДЛ ТВАРИН. 14М

ДЕТАЛІ МАШИН 45М

Ен-23ск

М-31

М-32

М-33

ТРАКТОРИ І АВТО 21П

С.Г. МАШИНИ 2П

ТРАКТОРИ І АВТО 19П, 20П

ІНЖ. МЕХАНІКА 45М САПР

24П

МОБ. ЕНЕРГ. ЗАСОБИ 25П ТЕПЛОТЕХНІКА 39М ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ 32М

ПТМ 33М

С.Г. МАШИНИ 5П

КОМП. ГРАФІКА 40М

ЕЛЕКТР. МАШИНИ 7М

ТЕПЛОТЕХНІКА 49М

ПРОЕКТ. МЕТАЛО КОНСТР. 45М

ТЕПЛОТЕХНІКА 49М

ФІЛОСОФІЯ В.О. ДОЦ. КОПИТКО А. НОВІТНІ МЕХ. ТЕХНОЛОГ. 305А С.Г. МАШИНИ 38П ВИХ. ГОД.

ДОРОЖНІ МАШИНИ 30П ФІЛОСОФІЯ

28М

ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ ДОЦ. ШЕВЧУК Р. 50М С.Г. МАШИНИ 2П

ФІЛОСОФІЯ

28М

52М

ЕЛЕКТРООБЛА ДН. 22П СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ ДОЦ. КРУПИЧ О. 50М ДЕТАЛІ МАШИН 45М ЕЛЕКТРООБЛА ДН.22П

101А ВАНТАЖОПІДЙОМ ТЕХНІКА 34М

КОМП. ГРАФІКА 45М

ДОРОЖНІ МАШИНИ 30П

ІНЖ. МЕХАНІКА 33М САПР 40М

ДЕТАЛІ МАШИН 45М

КОМП. ГРАФІКА 40М

ЕЛЕКТРОНІКА 21М

ДЕТАЛІ МАШИН 45М

ФІЛОСОФІЯ 5П ДЕТАЛІ МАШИН 45М

ДЕТАЛІ МАШИН ДОЦ. ЯНКІВ В.

ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ ДОЦ. ХОМЯК Й, ДОЦ. ДАЦЮК Р. ФІЛОСОФІЯ 524

ТРАКТОРИ І АВТО 19П, 20П

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ 32М

ЕЛЕКТРООБЛАДН. 22П

33М

ТЕПЛОТЕХНІКА 39М

54М 50М ВИХ. ГОД. 19М

ПТМ

45М

С.Г. МАШИНИ 2П ФІЛОСОФІЯ БІБЛІОТЕКА

С.Г. МАШИНИ 2П

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ (ПТМ) СТ.ВИКЛ. БАРАНОВИЧ С. 52М ФІЛОСОФІЯ В.О. ДОЦ. КОПИТКО А.

52М

ЕЛЕКТРООБЛАДН. 22П

ТЕПЛОТЕХНІКА 39М

ВИХ. ГОД.

С.Г. МАШИНИ 2П

ДЕТАЛІ МАШИН 45М

ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 21М

ЕЛЕКТРОТЕХН. МАТЕР. 16М

34М

ГІДРАВЛІКА 5Г

ГІДРАВЛІКА ДОЦ. СИРОТЬЮК С., СТ.ВИКЛ. БАРАБАШ Р.

ЕЛЕКТР. МАШИНИ 7М

ОХОР. ПРАЦІ 20М

33М

ТРАКТОРИ І АВТО 19П, 20П

ДЕТАЛІ МАШИН ДОЦ. ЯНКІВ В.

ОХОР. ПРАЦІ 23М НОВІТНІ МЕХ. ТЕХ НОЛОГ. 305А, 309А

ПТМ

ПТМ

ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ С.-Г. ТЕХНІКИ 50М ЕЛЕКТРООБЛАДН. ФІЛОСОФІЯ 36МА 22П ВИХ. ГОД. 23М ВИХ. ГОД. 20П ВИХ. ГОД. 5П

ЕЛЕКТРОНІКА 54М

ВИХ. ГОД.

ТРАКТОРИ І АВТО 21П

ГІДРАВЛІКА 5Г

С.Г. МАШИНИ 2П

23М

ПРОЕКТ. МЕТАЛО КОНСТР. 45М

ЕЛЕКТРОТЕХН. МАТЕР 16М

ДОРОЖНІ МАШИНИ 30П

ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 19М

МОБ. ЕНЕРГ. ЗАСОБИ 25П

ФІЛОСОФІЯ В.О. ДОЦ. КОПИТКО А. ПТМ

45М

ГІДРАВЛІКА 5Г

www.studenty.at.ua

ФІЛОСОФІЯ

50М 420

ТРАКТОРИ І АВТО 21П

ФІЛОСОФІЯ 406


Дні Пари П О Н Е Д І Л О К

В І В Т О Р О К

I

СПЕЦ. РУХ СКЛАД. АВТОТРАНС. 48М

II

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 48М

III

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 48М

IV V

Маш-31 Маш-32 ФІЛОСОФІЯ 406

ГІДРАВЛІКА 5Г

ВАНТАЖОПІДЙОМ ТЕХНІКА 33М БУД. МЕХАНІКА 33М

ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ ДОЦ. ХОМЯК Й, ДОЦ. ДАЦЮК Р. 22П, 20П

АВТОМОБІЛІ 22П

МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ 38П

ВИХ. ГОД. 19П

II

ЕЛЕКТРОНІКА 22П

III

АВТОТЕХН. ЕКСПЕРТИЗА 19П

ДЕТАЛІ МАШИН 45М

IV V

АВТОМОБ. ДВИГУНИ 19П

ГІДРАВЛІКА 5Г

ГІДРАВЛІКА СТ. ВИКЛ. БАРБАШ Р.

ТПЗП ЛАБ. МПЗП

ЕЛЕКТР. МАШИНИ 7М, 46М

ФІЛОСОФІЯ ДОЦ. АДАМЧУК М.

118

ФІЛОСОФІЯ БІБЛІОТЕКА

ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 19М, 21М

ВИХ. ГОД. 39М ЕЛКТР. МАШИНИ 7М, 46М

ВИХ. ГОД. 49М БІОТЕХНОЛОГІЇ 176Л ВИХ. ГОД.

49М 54М

10з

ФІЛОСОФІЯ ЛАБ. МПЗП

МТВ СИРОВИНИ ПП ЛАБ. МПЗП

ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 19М, 21М

ЕЛЕКТР. МАШИНИ 7М, 46М

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА ДОЦ. ДМИТРІВ В. 54М МАШ. І ОБЛ. АПК ЛАБ МПЗП

ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 19М, 21М ВАНТАЖОПІДЙОМ ТЕХНІКА ЛАБ. МПЗП

II

ГІДРАВЛІКА 5Г

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 309А

ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ 19П, 20П

III

АВТОМОБІЛІ 21П

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 309А

МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ 38П

IV

ГІДРОПРИВОД 6Г

Ен-32

МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ АПК СТ.ВИКЛ. БУРТАК В.

ГІДРАВЛІКА 5Г

АВТОМОБ. ДВИГУНИ 22П

Ен-31

ВИХ. ГОД. 40М

I

I С Е Р Е Д А

Ат-31

ВИХ. ГОД.

ФІЛОСОФІЯ 406

49М

ЕЛЕКТР. МАШИНИ 7М, 46М

ТЕОР. ОСН. ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 31М

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ В. О. ПРОФ. ВАСИЛІВ К. 9з ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 19М, 21М

ВИХ. ГОД. 20П

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ В. О. ПРОФ. ВАСИЛІВ К.

ФІЛОСОФІЯ 309А

V Ч Е Т В Е Р

П’ Я Т Н И Ц Я

I

ЕЛЕКТРОНІКА 22П

II

СПЕЦ. РУХ СКЛАД. АВТОТРАНС. 19П

ДЕТАЛІ МАШИН ДОЦ. ЯНКІВ В. ТПЗП ЛАБ. МПЗП

IV

ДЕТАЛІ МАШИН 45М

V

ВИХ. ГОД. 45М

I

АВТОТЕХН. ЕКСПЕРТИЗА 21П

II

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 48М

III

ДОРОЖНІ МАШИНИ 30П

МТВ СИРОВИНИ ЛАБ. МПЗП ФІЛОСОФІЯ В.О. ДОЦ. КОПИТКО А.

III

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 309А

www.studenty.at.ua

ТЕОР. ОСН. ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 31М

ЕЛЕКТРОНІКА 19М, 21М

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИКИ СТ. ВИКЛ. КУРИЛКО О. 50М 52М МАШ. І ОБЛ. АПК ЛАБ МПЗП

ФІЛОСОФІЯ

ФІЛОСОФІЯ В.О. ДОЦ. КОПИТКО А. ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ 19П, 20П

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ДОЦ. ЯКИМЕЦЬ В. 54М

34М

28М

50М

БУД. МЕХАНІКА 33М

ЕЛЕКТРОНІКА 19М, 21М

ГІДРОПРИВОД 6Г

ГІДРОПРИВОД ДОЦ. МИХАЙЛЮК М. БІОТЕХНОЛОГІЇ СТ. ВИКЛ. ЦИРУЛЬНИК А. БІОТЕХНОЛОГІЇ 176Л

54М 54М


Ен-33 ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 19М, 21М ФІЛОСОФІЯ ДОЦ. АДАМЧУК М. 118

М-41

М-42

М-43

Яс-54

ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ ДОЦ. КУЗЕНКО Л. 54М ІНЖ. МЕНЕДЖ. 36МА

ЕКСПЛ. МАШИН 36П

МОНТАЖ 23М

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ДОЦ. МАГІЙОВИЧ І. 405А ТЕХСЕРВІС В АПК ЕКСПЛ. МАШИН 1П 36П ЕКСПЛ. МАШИН 36П

ОСНОВИ ОХОР. ПРАЦІ 20М

ОРГАНІЗ. І ПЛАНУВАННЯ 205А

ПРОГР. ЗАСТОСУВАННЯ 32М МІЖНАР. СТАНДАРТИЗ. 23М ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ 16М ВИХ. ГОД.

МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ АПК СТ.ВИКЛ. БУРТАК В. 54М

ГІДРОПРИВОД 6Г

ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА ДОЦ. ДМИТРІВ В. 54М

ОРГАНІЗ. І ЕКСПЛ. МАШИН 36П ПЛАНУВАННЯ 23М ТЕХН. ПРОЦ. В ТЕХСЕРВІС В АПК ТВАРИН. 23М 1П ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДОЦ. ТИМОЧКО В. 54М ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА МАШИНОВИКОРИСТАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ СТ. ВИКЛ. МИХАЙЛЕЦЬКИЙ М. 54М ОСНОВИ ОХОР. ПРАЦІ 20М ТЕХН. ПРОЦ. В ОСН. ТВАРИН. ЧИСЛОВОГО ЕКСПЛ. МАШИН 14М, 23М АНАЛІЗУ 378Л 36П ВИХ. ГОД. 14М

ТЕОР. ОСН. ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 31М

ОРГАНІЗ. І ПЛАНУВАННЯ 23М

ВИХ. ГОД. 24П

ЕКСПЛ. МАШИН 36П

ТЕХН. ПРОЦ. В ТВАРИН. 14М, 23М

23М

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 102А

ПРОГР. ЗАСТОСУВАННЯ 32М

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ 34М

УПР. ЯКІСТЮ 21П

ВИХ. ГОД. 24П ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 101А ТЕХН. ПРОЦ. В ТВАРИН. 14М, 23М

ЕЛЕКТР. МАШИНИ 7М, 46М ФІЛОСОФІЯ ЛАБ МПЗП ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ В. О. ПРОФ. ВАСИЛІВ К. 9з

ТЕХН. ПРОЦ. В ТВАРИН. 14М, 23М

ТЕХСЕРВІС В АПК 1П

УПР. ЯКІСТЮ 21П ІНЖ. МЕНЕДЖ. 36М/101А

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СТ. ВИКЛ. ЛУБ П. ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК В.О. ПРОФ ЧУХРАЙ В.

54М

УПР. ЯКІСТЮ 21П УПР. ЯКІСТЮ 22П

54М

ЕЛЕКТРИЧНІ АШИНИ В. О. ПРОФ. ВАСИЛІВ К. 9з ВИХ. ГОД. 14М ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Е ЛЕКТРОТЕХНІКИ ДОЦ. ЯКИМЕЦЬ В. 54М ЕЛЕКТР. МАШИНИ 7М, 46М

МОНТАЖ 23М

ОСН. ЧИСЛОВОГО АНАЛІЗУ 372Л

ОСН. ЧИСЛОВОГО АНАЛІЗУ 373Л

МОНТАЖ 23М

ОСНОВИ ОХОР. ПРАЦІ 20М ТЕХСЕРВІС В АПК 1П

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИКИ СТ. ВИКЛ. КУРИЛКО О. 50М

ОСНОВИ ЧИСЛОВОГО АНАЛІЗУ ДОЦ. ШПАК Л. 54М

ПРАОВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 501

ЕЛЕКТРОНІКА 19М, 21М

МОНТАЖ І ПУСКОНАЛАГОДЖУЮЧІ МАШИНИ ДОЦ. КОНДУР С. 54М

МІЖНАР. СТАНДАРТИЗ. 23М

ВИХ. ГОД.

ВИХ. ГОД. 24П

31М

МАШ. І ОБЛ. АПК ЛАБ МПЗП БІОТЕХНОЛОГІЇ 176Л ГІДРОПРИВОД ДОЦ. МИХАЙЛЮК М. 54М БІОТЕХНОЛОГІЇ СТ. ВИКЛ. ЦИРУЛЬНИК А. 54М ТЕОР. ОСН. АВТОМАТИКИ 19М, 21М

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА МАШИНОВИКОРИСТАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ СТ. ВИКЛ. МИХАЙЛЕЦЬКИЙ М. 54М ТЕХСЕРВІС В АПК 1П

ІНЖ. МЕНЕДЖ. 102А

ТЕХН. ПРОЦ. В ТВАРИН. 23М

ТЕХСЕРВІС В АПК 1П

www.studenty.at.ua

ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 107А

ОХОР. ПРАЦІ 20М


Дні

Пари I

П О Н Е Д І Л О К

II III IV

Маш-41 Маш-42 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНІВАННЯ 33М

Ен-41

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 7М,46М

МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА В. О. ДОЦ. ГОНСЬОР О. 38П

Ен-42 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 36МА

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОФ. ВАРЕЦЬКИЙ Ю. 34М

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ДОЦ. МАГІЙОВИЧ І. 405А ЕКСПЛУТ. ЕКСПУАТ. КОРМОВИРОБНИЦТВО І ГОДІВЛЯ ОБЛАДН. ПП ПТБДММО ТВАРИН ЛАБ. МПЗП 24П ДОЦ. КРУЖЕЛЬ Б. 405А ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 7М,46М

ОСН. ЕЛЕКТРОПОСТ. 1М

В І В Т О Р О К

II III IV V I

С Е Р Е Д А

II III

ВИХ. ГОД.

ПЕДАГО 404

СТ. ВИ

V I

М-5

ОХОР. П ГАЛУЗІ МІКРОПРОЦ. ТЕХНІКА 19М,21М

БУД. МАШИНИ 30П

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ДОЦ. ГРЕЧИН Д. 55М ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ЛАБ. МПЗП

МІКРОПРОЦ. ТЕХНІКА 19М,21М

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ К.Т.Н. СИДОРЧУК Л. 55М ТЕХН. ОБСЛУГ. ХАРЧ. ВИРОБН. ЛАБ. МПЗП

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ ДОЦ. ПАРАНЮК В. 50М ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНІВАННЯ 16М КОРМОВИРОБНИЦТВО 176Л

ОСН. ЕЛЕКТРОПОСТ. 1М

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛ. 32М

ОСН. ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 7М, 46М

ВІРТУАЛЬНІ ВИМІРНІ І УПР. СИСТ. ПРОФ. СИРОТЮК В. 50М

ВИХ. ГОД. ЛАБ. МПЗП

ВИХ. ГОД.

205А

ВИХ. ГОД.

БІЛ

ВИК

В.О. ПР

БІЛ

509

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ДОЦ. ГРЕЧИН Д. 55М ТЕХН. ОБСЛУГ. ХАРЧ. ВИРОБН. ЛАБ. МПЗП ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ЛАБ. МПЗП

МІКРОПРОЦ. ТЕХНІКА 21М

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СТ. ВИКЛ. ЛУБ П. 54М ОСНОВИ ОХОР. ПРАЦІ 20М

IV

МОНТАЖ ЕНЕРГООБЛАДНАННЯ ДОЦ. ГОШКО М. 55М

ПРОЕКТ. ВИРОБ. У Р 6П

КОРМОВИРОБНИЦТВО 177Л ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПРОФ. МАРУЩАК Я. 55М ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 101А

КВП

37М

ВИКОР. Т РОС. 2

ПРОЕКТ. ВИРОБ. У Р 6П

V I Ч Е Т В Е Р

II III IV

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 28М

МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА В. О. ДОЦ. ГОНСЬОР О. 55М ЕКСПЛУТ. ОБЛАДН. ПП ЛАБ. МПЗП МІКРОПРОЦ. ТЕХНІКА 19М,21М

ОСНОВИ ОХОР. ПРАЦІ 20М

V П’ Я Т Н И Ц Я

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНІВАННЯ 1М

ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 36МА

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 7М,46М ВИХ. ГОД.

МЕХ. ТЕХН. ПРОЦ. ПП ЛАБ. МПЗП

БУД. МАШИНИ 30П

II

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 7М,46М

ЕКСПУАТ. ПТБДММО 36П

www.studenty.at.ua

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛ. 32М

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В.О. ДОЦ. ТРИГУБА А. 54М

ОСН. ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 7М, 46М

КВП

37М

МОНТАЖ 1М

ЗАКОНОДА І ПРАВО

ЗАКОНО СТ. ВИ

ПРОЕКТ. ПРОЦ. У ТВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНІВАННЯ 328

101А

I

III

ВІРТУАЛ. ВИМІР. СИСТ 40М

МОНТАЖ 1М

ВІРТУАЛ. ВИМІР. СИСТ 40М

КВП З ОСНОВАМИ МЕТРОЛОГІЇ ДОЦ. ГАЛЬЧАК В. 55М

АНАЛІЗ Т СИСТЕМ

ПРОЕКТ. ПРОЦ. У ТВ


М-51

М-52

М-61

М-62

ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В АПК СТ. ВИКЛ. ОЛІЩУК П. 34М ВИЩА ОСВІТА СТ. ВИКЛ. КОВАЛЕЦЬ Ю. 478Л ВИХ. ГОД.

34П

ПЕДАГОГІКА 404

КОНТРОЛЬ БЕЗПЕЧНОСТІ 306А

ПЕДАГОГІКА 404

ПЕДАГОГІКА 52М

ПЕДАГОГІКА 52М

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В ТВАРИН. ДОЦ. БАНГА В. 1М ОХОР. ПРАЦІ

ОХОР. ПРАЦІ

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ СТ. ВИКЛ. ШОЛУДЬКО П., В. О. ПРОФ. ЧУХРАЙ В.

ОХОР. ПАЦІ В ГАЛУЗІ 20М

ОХОР. ПАЦІ В ГАЛУЗІ 20М

РИТОРИКА БІЛИК І.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ В РОСЛИННИЦТВІ В.О. ПРОФ. ЗАТХЕЙ Б. 6П

ВИХ ГОД.

101А

52М

ВИХ ГОД.

101А

АНАЛІЗ ТЕХН. СИСТ. 34П

ПРИКЛ. КОМП. ТЕХН. 46М

ВИКОР. ТЕХН. В ТВАРИН. 14М

АНАЛІЗ ТЕХН. СИСТ. 24П

ПЕДАГОГІКА В. О. ДОЦ. МИСАК М 409А ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ДОЦ. ТИМОЧКО В. 409А РИТОРИКА БІЛИК І.

524

САРП 40М

ВИЩА ОСВІТА

ПРОЕКТ. ТЕХН. ВИРОБ. У РОСЛИН. 6П

ОСН. ТЕХН. ЕКСПЕРТИЗИ 22П

ПРИКЛАДНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФ. СИРОТЮК В. 1М ОХОР. ПРАЦІ 20М

ВИКОР. ТЕХН. В РОС. 24П

ВИКОР. ТЕХН. В РОС. 24П

ПРОЕКТ. ТЕХН. ВИРОБ. У РОСЛИН. 6П

ОСН. ТЕХН. ЕКСПЕРТИЗИ 19П

ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО 306

ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО 306

478Л

САПР

46М

ОХОР. ПРАЦІ 20М ВИКОР. ТЕХН. В ТВАРИН. 14М

ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В АПК СТ. ВИКЛ. ОЛІЩУК П. 306 ДЕНЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ПРОЕКТ. ТЕХН. ПРОЦ. У ТВАР. 14М

ВИХ. ГОД. 23М

АНАЛІЗ ТЕХН. СИСТЕМ 24П

АНАЛІЗ ТЕХН. СИСТЕМ 24П

ПРОЕКТ. ТЕХН. ПРОЦ. У ТВАР. 14М

КОНТРОЛЬ БЕЗПЕЧНОСТІ 28М

ДЕНЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

САПР ДОЦ. КУЗЬМІНСЬКИЙ Р. ПРИКЛ. КОМП. ТЕХН. 40М

36П

ЗАКОНОДАВСТРО 306

ЗАКОНОДАВСТРО 501

www.studenty.at.ua


Дні Пари I П О Н Е Д І Л О К

М-71

Ен-53

АГРАРНИЙ СЕРВІС 101А

Ен-63

Ен-72

ПЕДАГОГІКА 36М ВИЩА ОСВІТА 478Л

II

МОДЕЛЮВ. ТЕХН ПРОЦ 46М

III

РИТОРИКА 405/34М

УПР. ПРОЕКТАМИ 409А

ПЕДАГОГІКА ДОЦ. ДМИТРОЦА О.

49М

ПРИКЛАДНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 46М

ПЕДАГОГІКА 101А

АСУ ТП В АПК 21М

IV

V

В І В Т О Р О К

С Е Р Е Д А

I II

ДОСЛ. СИСТ. «МАШИНА-ПОЛЕ» 38П

III

АГРАРНИЙ СЕРВІС 28М

ЕЛЕКТРОПОСТАЧ АПК 1МА

IV

РИТОРИКА 524 ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ 190Л

ЕЛЕКТРОПРИВОД 7М , 46М

V

ВИХ. ГОД. 20П

I

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 101А ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ 277Л

II III

ДОСЛ. СИСТ. «МАШИНА-ПОЛЕ» 38П ТЕОР. І ТЕХН. НД 36П

IV

ВИХ. ГОД.

28М

ВИХ. ГОД.

37М

ПРОЕТ. СИСТ. ЕЛЕКТРИФ. 39М ЕЛЕКТРОПРИВОД 7М , 46М ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 101А

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 21М АСУ ТП В АПК 21М МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 304 ВИЩА ОСВІТА 478Л

АСУ ТП В АПК 19М ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ 1МА

РИТОРИКА 405А

ПЕДАГОГІКА 406

УПР. ПРОЕКТАМИ 28М

ЕЛЕКТРОПОСТАЧ. 1М

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 324

ТЕПЛОЕНЕРГ. УСТАНОВКИ 39М

МАТЕМ. ЗАБЕЗПЕЧ 378Л

ВИХ. ГОД. 31М АСУ ТП В АПК 21М

V

ВИХ. ГОД. 31М ПРОЕТ. СИСТ. ЕЛЕКТРИФ. 39М

I Ч Е Т В Е Р

ЗАКОНОДАВСТВО 5Г УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 309А

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 102А

II

УПР. ПРОЕКТАМИ 101А

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АПК ДОЦ. ЯЦУН А. 1М

III

ТЕОР. І ТЕХН. НД 36П

ЕЛЕКТРОПРИВОД ВИРОБНИЧИХ МАШИН ПРОФ. МАРУЩАК Я. 55М

IV

УПР. ПРОЕКТАМИ 1М

АСУ ТП В АПК 14М

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 101А УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 107А

V П’ Я Т Н И Ц Я

I

МОДЕЛЮВ. ТЕХН ПРОЦ 192Л ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ 192Л

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СТ. ВИКЛ. ТАТОМИР А. 49М

II

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 101А

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ДОЦ. ШОЛУДЬКО В., ДОЦ. ШОЛУДЬКО Я 49М

III

ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ 192Л

www.studenty.at.ua

ТЕПЛОЕНЕРГ. УСТАНОВКИ 39М

ІНФОРМ. ТЕХН. 14М ЗАКОНОДАВСТВО 306 ПРИКЛАДНІ КОМП. ТЕХН. 32М


Об-64 ПЕДАГОГІКА 23М УПР. ПРОЕКТАМИ 409А ОХОР. ПРАЦІ 409А САПР

ВИХ. ГОД.

40М

40М

ТЕОРІЯ РОЗРАХ. МАШИН ЛАБ. МПЗП ТЕОРІЯ РОЗРАХ. МАШИН ЛАБ. МПЗП ЕНЕРГООЩАДН. 39М

Об-73

ПТМ-65 ПТМ-74 ЗАКОНОДАВСТВО 34М

ВИЩА ОСВІТА 478Л

ВИЩА ОСВІТА 478Л

УПР. ПРОЕКТАМИ 107А

САПР 24П ОХОР. ПРАЦІ 409А

ДЕРЖ. ТЕХ. НАГЛЯД 19П

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 102А/107А

ТЕХН. ПРОЦ. МАШИНОБУД. 16М

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХН. ПРОЦ. 30П

ВИХ. ГОД

34М

ТЕОР. І ТЕХН. НД 33М

ТЕОР. І ТЕХН. НД 33М МОДЕЛ. ТЕХН. ПРОЦ. ЛАБ. МПЗП МОДЕЛ. ТЕХН. ПРОЦ. ЛАБ. МПЗП

ОХОР. ПРАЦІ 20М

ПЕДАГОГІКА 39М

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 102А

ТЕОР. І ТЕХН. НД 33М

ЕНЕРГООЩАДН. 39М

ТЕОР. І ТЕХН. НД 33М

ПЕДАГОГІКА 409А

ДЕРЖ. ТЕХ. НАГЛЯД 21П

ВИХ. ГОД. ЛАБ. МПЗП

ЕНЕРГООЩАДН. 39М

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 101А ВИЩА ОСВІТА 478Л

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 107А

ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ 192Л

РИТОРИКА 405А

ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ 192Л

ТЕОРІЯ РОЗРАХ. МАШИН ЛАБ. МПЗП

ЕНЕРГООЩАДН. 37М

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 107А

ТЕОРІЯ РОЗРАХ. МАШИН ЛАБ. МПЗП

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 101А ВИЩА ОСВІТА 478Л

ВИХ. ГОД. ЛАБ. МПЗП

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХН. ПРОЦ. 30П ВИХ. ГОД. 16М

ПЕДАГОГІКА 55М

ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ 190Л

ЕКОЛОГІЯ ПРАЦІ 190Л

ЗАКОНОДАВСТВО 306

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 101А

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 101А

ДІЛОВА ІНОЗ. МОВА 33з

ДІЛОВА ІНОЗ. МОВА 34з, 39з

ЗАКОНОДАВСТВО 306

ОХОРОНА ПРАЦІ 107А

САПР

ТЕХН. ПРОЦ. МАШИНОБУД. 36М

САПР 36П

ЗАКОНОДАВСТВО 306

40М

ДЕНЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ПРИКЛАДНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 21М ПРИКЛАДНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 23М

ТЕОР. РОЗРАХ. ЛАБ МПЗП ТЕОР. РОЗРАХ. ЛАБ МПЗП

www.studenty.at.ua

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ  

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТУ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ Львівського національного аграрного університету

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you