Page 1

นิตยสาร รายเดือน June 2014 Issue 47

M a g a z i n e

Little Thailand

อาหารไทยฮาลาลรสเด็ด

เพื่อนซี้ สัตว์เลี้ยง Lovely Autumn by น้องแจน

FREE COPY


Shop G06, 323 Castlereagh St., Haymarket, Sydney NSW 2000 (Entrance on Campbell St)

CONTACT:

Phone: 02 9280 0001

02 9280 0013

Email: yokyor@bigpond.com

KAO TOM PHED

ข้าวต้มเป็ด

Briased Five Spice Duck Meat and Duck Offal Served with Boiled Rice

$5

OUR NEW DISHES

$9.9 ต้มย�ำปลำกระป๋อง

TOM YUM PLA KRAPONG Spicy and Sour TomYum Soup of Braised Tomato Sardine, Mushroom and Lots of Fresh Herbs

KUAY TEAW NUE SUB

ก๊วยเตี๊ยวเนื้อสับ

$9.9

Southern Thailand Style Gravy Beef or Pork Noodle with a Touch of Curry

$11.9 ลำบวุ้นเส้นทะเล

LARB WOONSEND TALAY North Eastern Thailand Spicy Mung Bean Vermicelli Salad with Seafood and Pork Mince


T h a i

R e s t a u r a n t

เ มนูใหม่!!! ! ! ! ง อ ล ง อ ้ ต ู น เม

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น

อ่อมไก่

แกงเลียง กุ้งสดหม้อดิน

” า ล ป า ้ � น ด อ ท “ปลา ต้มแซ่บกระดูกหมู ลาบหมู

แกงส้มชะอมไข่ปลากระพง

น า ส ี อ ร า ห า นึกถึงอ m House นึกถึง Sia

Opening Hours: 7 Days from 10.30am – till late รับ Book Online แล้ววันนี้

Thai Town, 4-10 Campbell St., Haymarket NSW 2000

http://facebook.com/siamhouse.sydney

www.siamhouse.com.au

Tel. 02 9212 3232


MIRACLE OF BEAUTY

HYDRO CELLUSION อานุภาพแห่งพลังธรรมชาติจากน�า้ แร่ ทอง และอัญมณี ที่ ช่วยยกกระชับผิวหน้าและพร้อมให้คณ ุ พิสจู น์ได้ดว้ ยตาเพียง 5 นาที Sol Cosmetic ได้ท�าการศึกษาถึงพลังงานธรรมชาติ อนุภาคของสสารในระดับนาโน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับ เซลล์ผิวมนุษย์ เกิดเป็นน�้าแร่พลังงาน โดยน�าเอาคุณค่าจาก ธรรมชาติ อันประกอบด้วย ทองค�า ซึ่งมีคุณสมบัติท�าให้ผิว หน้าเปล่งปลั่ง ปกป้องผิวหน้าจากมลภาวะทุกชนิด แร่เงิน ที่ลด การอาการบวมและอักเสบ และน�้าแร่ ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ ใบหน้า ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้ว น�ามารวมเป็น นวัตกรรมใหม่ Hydro Cellusion น�้าแร่ฉีดหน้าที่ ที่มีขนาด โมเลกุลเล็กเท่ากับเซลล์โดยปราศจากการท�าให้เกิดอนุมูลอิสระ มีประสิทธิภาพการแทรกซึมลึกลงสู่ชั้นใต้ผิวหนังในระดับเซลล์ ช่วยให้การท�างานของส่วนประกอบต่างๆ ท�างานได้อย่างเต็มที่ เกิดผลลัพธ์ ผิวหน้ากระชับ ลดอาการบวม ลดการติดเชื้อ และ ผิวหน้าสดใส ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสังเกตเห็นชัดได้ด้วย ตาเปล่า วิธีการใช้ ฉีดสเปรย์พรมทั่วใบหน้าทิ้งไว้โดยไม่ต้องล้างออก ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังแต่งหน้า หรือเพิ่มความชุ่มชื่นระหว่างวัน เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง คุณสามารถลองฉีดใบหน้าเพียง ข้างเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ แม้ฉีดทิ้งไว้เพียง 5 นาที

สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือ ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ได้ที่ คุณแหม่ม 0433 820 303

พิเศษ ผู้มี VIP Code รับฟรีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลอง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในราคาพิเศษ


47

Contents

issue

1-30June2014

NOW YOU SEE

intrend34 Lovely Autumn by น้องแจน

hangout52

สัมผัสโตเกียวในหนึ่งวัน

ME

dine in56 Little Thailand main story26 สัตว์เลี้ยงในออสเตรเลีย events น่าสนใจเดือนนี้ calendar08 สัตว์เลี้ยงทายนิสัย คุณเป็นคนอย่างไร on street14 วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว tip & trick16

เบื้องลึกเบื้องหลังคอนเสิร์ตการกุศลครั้งประวัติศาสตร์ talk18 ABN จดง่ายทำาไมไม่ผ่าน wealth management22 พฤติกรรมชีวิต smart life24

40mystery ตุ๊กตาผีสิง ตอนที่ 1 42massage & spa Doungporn Thai Beauty 44TSMA update ระบบประกันของร้านนวด 46horoscope ยิปซีพยากรณ์ 48gadget ของเล่นไฮเทคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 62entertainment update เพลงและหนังจาก U2Play

ติดตามได้ที่: SYDNEY (CBD) ร้านรังผึ้ง T: 02 9211 2332 I ร้านพรทิพย์ T: 02 92112208 ร้าน Lucky Thai Sweet & Video T: 02 9212 4842 I ร้านแม่เช็ง T: 02 9211 9193 ร้าน Lucky Food Stores T: 02 9211 1763 I ร้านละมุน I X-wing T: 04 3320 7866 BKK Eastlakes Supermarket T: 02 9667 3938 I PT Mobile Technology T: 02 8668 5946 I ร้าน SWS China Town T: 9212 7356 I Cherry@Sydney T: 02 9280 0142-3 I K Square Karaoke Lounge T: 02 9281 8833 Oriental Super Market Randwick I Student Agencies in Sydney CBD I วัดพุทธรังษี (แอนนันเดลล์) I วัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียร์) I สถานกงสุลใหญ่ ซิดนีย์ และสถานที่ราชการต่างๆ CaBramatta Dr. Su Surgery T: 02 9823 5803 I PT Mobile Technology T: 02 9724 5036 I ร้าน เอเชียน อิมพีเรียล T: 02 9726 6889 WolloNgoNg University of Wollongong T: 02 4221 5857 CaNBErra วัดธัมมธโร T: 02 6249 8594 I สถานเอกอัครราชทูตไทย T: 02 6206 0104 mElBourNE ร้านเพื่อน T: 03 9416 1520 I Tangola Pty Ltd. T: 03 9588 1811I Nathan Thai Shop T: 03 9687 8588 I Amphai Thai VDO T: 03 9574 6988 BrISBaNE วัดไทยพุทธาราม T: 07 3806 8900 I May Thai DVD T: 07 3257 4997 I T&D Trading T: 07 3725 7000 golD CoaSt วัดสังฆรัตนาราม T: 07 5502 0464 I ในเขต CBD ทีมงาน VR Thai จะมีการเติมนิตยสาร อย่างต่อเนื่อง เพราะว่ า ในเขต CBD มี พื้ น ที่ ใ น Good Luck Asian Mart T: 07 5504 6276 toowoomba Jasmine Asian Market T: 07 4638 8889 การวางนิ ต ยสารค่ อ นข้ า งจ� า กั ด ดังนั้น จุดในการวางนิตยสารอาจจะมีเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้ตาม ความเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางด้านผู้บริโภค เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก aDElaIDE วัดรัตนประทีปวิหาร Tel: 08 8443 5856

ของ Sponsor อย่างแท้จริง


ซื้ อ ของฝากก่ อ นกลั บ เมื อ งไทยที่ นี่ เ ลย

SOUTHERN PEARL DUTY FREE

SOUTHROM

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ครีกรกแกะ, ครีมลำโนลีน, วิตำมิน, ของที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์ขนแกะ, UGG, L’occitane, Jurlique, Crabtree and Evelyn เเละสินค้ำแบรนด์ดังต่ำงๆ อีกมำกมำย

Rd.

Raglan St

any

Bot

rson

de Hen

Rd.

SOUTHROM

.

d St

klan

Buc

ton

ing Well

St.

SYDNEY SOUTHERN PEARL DUTY FREE Address: 76-82 Botany Rd. Alexandria Sydney NSW 2015 Phone: 02 - 9318 2676, 043 039 3453 • Fax: 02 - 9318 2076

www.southromproducts.com MELBOURNE MONARCH DUTY FREE Address: G/F 111 Lonsdale St. Melbourne VIC 3000 Phone: 03 - 9650 0166 • Fax: 03 - 9650 0222

GOLD COAST SOUTH OCEAN DUTY FREE Address: 2847 - 2859 Gold Coast Highway, Surfers Paradise, QLD 4217 Phone: 07 - 5538 9666 • Fax: 07 - 5539 9977

043 039 3453 “แวะมาเยี่ยมชมและทดลองสินค้ าได้ ทกุ วัน ติดต่ อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง”

ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่คนไทย Southromlanolin

opheliaspd

southromlanolin

หมายเหต ุ จะ SHOPPING กรุณาน�า Passport , ตั๋วเครื่ องบินมาด้วยนะคะ โชว์บัตรนักเรียนรับส่วนลดและของแถมฟรีไปเลย


Editor’s Talk M a g a z i n e

June 2014

คิดให้ดีก่อนมีเพื่อนซี้ สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ารงชีวิตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย ก็ตาม เรายังคงเห็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้ล่าสัตว์ เช่น หมาป่า มีสัตว์ที่ถูกเลี้ยงแบ่งเบาภาระกิจการ ท�างาน เช่น วัว ควาย และสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา เช่น แมว กระต่ายและสุนัข ซึ่ง หลายคนอาจเคยได้ยนิ ข่าวสุนขั ช่วยชีวติ คนบ่อยๆ ซึง่ นัน่ แสดงถึงความรักและความซือ่ สัตย์ทมี่ ตี อ่ เจ้าของ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ เช่น บางคนเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เพื่อจัดจ�าหน่ายเป็นอาชีพ ก็สร้างความเจริญให้กับคนเลี้ยงมานักต่อนักแล้ว แม้กระทั่ง สัตว์ที่ หลายๆ คนกลัว แต่ก็ยังมีคนเลี้ยงไว้ เช่น งู เป็นต้น และใครจะเชือ่ บ้างว่า การฝึกสุนขั ให้สามารถจูงคนตาบอดไปไหนมาไหนได้จะกลายเป็นจุดเริม่ ต้นการบ�าบัดรักษาโรคด้วยสัตว์เลี้ยง ที่มีผลต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะการสร้าง ความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงช่วยให้สุขภาพจิตของคนดีขึ้น เช่นพ่อแม่หาสัตว์พิการมาให้ลูกเพื่อให้ เด็กรู้สึกมีค่าขึ้น โดยเฉพาะการใช้สัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจผู้ป่วยทางจิต คนพิการหรือเด็กออทิสติก ซึง่ พบว่าการบ�าบัดด้วยวิธนี ไี้ ด้ผลดีมาก คลินคิ เด็กบางแห่งถึงกับปล่อยสัตว์เลีย้ งอาทิเช่น สุนขั แมว อยู่ในห้องตรวจด้วยเพื่อช่วยให้เด็กลดความรู้สึกกลัวหมอ กลัวการรักษาประโยชน์จากสัตว์เลี้ยง นั้นมีมากมาย แต่ไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็ตามที่เราเลี้ยงนั้นต้องมีการดูแลเอาใจใส่ เพื่อจะได้เป็นเพื่อน ที่ดีและสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเราได้นานๆ เพราะบางคนอยากเลี้ยง แต่ไม่สามารถเลี้ยงให้ดีได้ เพราะขาดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์นั่นเอง ซึ่งอาจเกิดปัญหาต่อสัตว์เลี้ยง ตัวเองและคนรอบ ข้างได้ การคิดทีจ่ ะมีเพือ่ นซีห้ รือสัตว์เลีย้ งน่ารักๆสักตัวไม่ใช่เรือ่ งยาก แต่การจะเลีย้ งเขาอย่างมีคณ ุ ภาพ และให้มีความสุขทั้งสัตว์และคนนั้น เราควรจะมีความพร้อม ความรักสัตว์ที่เต็มเปี่ยม มีทุนทรัพย์ เพียงพอ มีสถานที่เหมาะสมและที่ส�าคัญคือมีเวลาดูแลเอาใจใส่เขาบ้าง ซึ่งเราควรต้องเตรียมตัว ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับสัตว์ทเี่ ราจะน�ามาเลีย้ งแต่ละชนิด รวมทัง้ แหล่งทีม่ าทีไ่ ปของสายพันธุ์ แหล่ง ขาย เป็นตัวช่วยในการเลือกซือ้ ได้ดซี งึ่ ไม่เพียงแค่ตวั เราคนเดียวเท่านัน้ เราควรต้องได้รบั การยอมรับ และสนับสนุนจากคนรอบข้างและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆ ก็ตาม

กฤษฏ์ ปุณณกฤษฏิ์ บรรณาธิการบริหาร

FOr AdvErTising

vr family

Office Address: VR Thai Magazine

Mascot Branch: 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020

Editor-in-Chief Kris Punnakris

GraphicDesigner Advisor

Pongsak Thasanapong

Advisor Jidapa Punn akris

Deputy Editor: Prajak Akarathum

upeera Pichai Man

Sadanan Rungsripatanaporn

Accountant: Porawee Kansu wan

Tel: 02 9700 7005 02 8034 8887 0413 911 959 Fax: 02 9700 7004 Email: vrthaimagazine@gmail.com

พิมพ์ที่ Tanong Printing

or Ar t Direct phan

Marketing Manager

Manager General Teppitak n ka ta Nat

City Branch: Level1, 16 Campbell St., Haymarket NSW 2000

Photographer Billy Bifrost

Mascot Branch: 24 Kent Rd., Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005, 02 8034 8887 Fax: 02 9700 7004 City Branch: Level1, 16 Campbell St., Haymarket NSW 2000

Fashion Editor

Graphic Designer og Chutiman Promn

Graphic Designer

Aitsaree Sookthiangchai

Pranaya Ruangchoengchum

Photographer

Poochit Kiadmakaphon

Trainee

Tel: 02 9211 4773 Mobile: 0432 222 378 Email: info@tanongprinting.com.au

nak Thanapon Pinthum

www.vrthaimagazine.com.au www.facebook.com/vrthaimagazine 6


เต็มใจให้บริการ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี !!!

QUALITYFAST EVERYTIME EFFICIENT SERVICE

ติดต่อสั่งจอง

หนังสือหรือส

สร้างความรู้ เสริมปัญญา เติมอาหารสมอง

(02) 9211 4ั่ง7ซื้อได้ที่ หรือ 0432 36 73 4 699

• บริการให้เช่า หนังสือ นวนิยาย หนังสือแปล การ์ตูนและพ็อกเก็ตบุ๊ค • รับสั่งหนังสือทุกประเภท สินค้าเข้าทุกวันอังคาร • มีมุมนั่งอ่านหนังสือภายในร้าน อ่านได้ทั้งวัน เพียงครั้งละ $4 เท่านั้น

พร้อมจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำ�หรับร้�นนวด ร้�นสป� และสินค้�เบ็ดเตล็ดหล�กหล�ยอย่�ง ร�ค�ถูก!!! MASCOT BRANCH: 24 Kent Rd Mascot NSW 2020 Tel: 02 9700 7005 Fax: 02 9700 7004 THAI TOWN BRANCH: Level 1, 16 Campbell St Haymarket NSW 2000 Tel: 02 9211 4773 info@tanongprinting.com.au I www.tanongprinting.com.au I www.vrthaimagazine.com.au


JU NE 2 0 1 4

มิถุนายน วันอานันทมหิดล 24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ 9

13 June to

4-15 Venue: Sydney CBD venues Sydney

13 July

June

www.sff.org.au/public/home From 4-15 June, the Sydney Film Festival's 61st year will showcase the best in cinema from across Australia and around the world. Highlights also include the twelve films that vie for the Official Competition with a AUD 60,000 cash prize based on the decision of a jury of international and Australian filmmakers and industry professionals. กลับมาอีกครั้งในปีนี้ กับหนึ่งในเทศกาลภาพยนต์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่รวบรวมหนังดีๆ มาให้ได้ชมกัน กว่า 250 เรื่องทั้งภาพยนต์แนวสารคดี หนังสั้น แอนนิ เมชั่นและอีกมากมาย ซึ่งตัวหนังได้บอกเล่าเรื่องราวของ สังคมและวัฒนธรรมกว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งไฮไลท์ ของงานอยู่ตรงหนังทั้ง 12 เรื่องที่ผ่านเข้ารอบชิงเงินรางวัล 60,000 เหรียญนั่นเอง

Venue: Tumbalong Park, Sydney Harbour www.thewinterfestival.com.au Announcing The Winter Festival's new city central location at Darling Harbour's month long Cool Yule from 13 June to 13 July 2014. As the pinnacle of the precinct, The Winter Festival's open air ice skating rink will offer the most family fun this school holidays, after work drinks, date night or laughs with friends. เทศกาล The Winter Festival ในปีนี้เปลี่ยน สถานที่จัดแห่งใหม่มาเป็นอยู่ใจกลางเมืองในบริเวณของ Tumbalong Park ซึ่งจะมีทั้งลานสเก็ตกลางแจ้ง ให้ ได้มาสนุกกันเป็นครอบครัว หรือเฮฮาปาร์ตี้กันแบบ เพื่อนๆในช่วงกลางวัน หรือมาสวีตกันแบบคู่รักในช่วง กลางคืน และตื่นตาตื่นใจไปกับเมืองหิมะที่มีทั้ง Zorb Balls ลูกบอลลอยน�้าได้ และลานลไลด์ความสูง 2.4 เมตร

24 June to

29 June

Sydney Classic and Antique Truck Show 2014

15

June

Venue: 1 Museum Drive, Penrith www.museumoffire.com.au After an outstanding inaugural event last year the Museum is proud to present the 4th Annual Sydney Classic and Antique Truck Show. Classic trucks, buses, fire engines and vehicles of yesteryear from across the Country are gathering to be on display. ถึงแม้ว่างาน Sydney Classic and Antique Truck Show เพิ่งจะเริ่มจัดกันได้ไม่กี่ปีมานี้ แต่ ความน่าสนใจไม่เป็นรองใครแน่นอน โดยเฉพาะรถ โบราณหาดูยากมากมายที่จะมารวมตัวกันที่นี่ พร้อม ทั้งการแสดงบนเวทีและละครสัตว์ที่ให้ทุกคนมาสนุก กันได้ทั้งครอบครัว

Venue: Sports Centre, Sydney Olympic Park www.australianbadmintonopen.com.au Get ready for some hot competition and a congregation of the best of the best in badminton at the 2014 Australian Badminton Open. Top players from around the globe will meet in Sydney to compete in the inaugural Australian Open Superseries with a prize money of US$750,000 so come and see who will end up on top in this thrilling sport. ใครที่ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันไม่ควรพลาด กับการแข่งขัน Australian Badminton Open ที่จะมีนักกีฬาทั้งจากยุโรปและเอเชียเข้าร่วมชิงชัยกับนักแบดฯ ชาวออสซี่ เพื่อชิงความ เป็นหนึ่งและเงินรางวัลกว่า 750,000 เหรียญสหรัฐ

Date: To be confirmed Venue: Metcalf Park, Pyrmont www.au.lifestyle.yahoo.com/mens-health/urbanathlon หากใจแข็งพอ ต้องลองมาแข่งวิ่งวิบาก Join the global phenomenon that is Urbanathlon. Tackle 10 gruelling กับรายการ Mens Health Urbanathlon obstacles and take on 11 kilometres ดู เพราะการแข่งขันจะมีสิ่งกีดขวางถึง 10 of challenging course through Sydney's ด่าน ในระยะทาง 11 กิโลเมตร บนถนนใน and Melbourne's city streets. The 2014 Urbanathlon will be bigger than ever, เมืองทั้งที่ซิดนีย์และเมลเบิร์น ซึ่งในแต่ละปี with the event being staged in both งานนี้ใหญ่ขึ้นและได้รับความนิยมมากขึ้น เรื่อยๆ Sydney and Melbourne. 8 1

9 June Queen's Birthday


ร้านกันเอง

Placenta Creams & Vitamins

ครีมรกแกะและวิตามิน

Healthway Royal Jelly 1600mg

เพื่อการบ�ารุงบ�าบัด ฟื้นฟู กล้ามเนื้อและเซลล์เก่า เสริมสร้างก�าลังให้ดีขึ้น ต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคร้ายแรง ช่วยบรรเทาไมเกรน ปวดประจ�าเดือน และลดการเกิดสิวจากระบบฮอร์โมน บรรเทาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคภูมิแพ้ ไข้หวัด โพรงจมูกอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ซ่อมแซมเซลล์ผิว ท�าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และอ่อนวัยลง ผิวขาวใส กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงและชายให้ได้สมดุล ช่วยให้ร่างกายท�างานดีทุกสัดส่วน ต้านการเกิดโรคภัย

Healthway Grape Seed 36000mg ผิวขาวใส ไร้ฝ้า กระ - ลดรอยสิว ยับยั้งการเกิดเม็ดสี ป้องกันการเกิดฝ้า กระ จุดด่างด�าของผิว ต้านอนุมูลอิสระ – ช่วยลดการท�าลายของผิวหนังจากอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เส้นเลือดขอดรักษาได้ – มีคุณสมบัติจับกับอนุมูลอิสระ ที่คอยท�าลายเซลล์ผนังหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงให้กับคอลลาเจน และยับยั้งเอนไซม์ที่ท�าลาย คอลลาเจนบริเวณหลอดเลือด หมดปัญหาความดันโลหิต – บ�าบัดอาการความดันโลหิตสูง ส่งเสริมระบบหมุนเวียนโลหิตให้ท�างานดียิ่งขึ้น

Healthway Sheep Placenta MAX 50000

ทีส่ ดุ แห่งความเนียน ใส เด้ง !! เห็นผลภายใน 7-14 วัน

ทานแล้วไม่อ้วน เพราะว่าไม่มีผสมน�้ามัน เหมือนรกแกะ เกรดตลาดทั่วไป - ช่วยลดการสร้างเมลานีนสีผิว สาเหตุ ผ้า กระ - ให้ความชุ่มชื่นเปล่งปลั่งไม่ต้องทาโลชั่น - ยกกระชับอกอึ๋ม คืนความเป็นสาว - ผิวพรรณเรียบเนียนไม่แห้งขุย เรียบลื่นไม่สาก - ส�าหรับคุณผู้ชายสามารถทานได้ค่ะ

eS

ันเอง

ร้านก

ที่ 20 ม

t.

Me Fre at sh

rn S t.

org

ulb u

Ge Ch a tim e

Go

ol S t.

Wo Sq rld uar e

งั้ แต ว่ นั

Liv erp o

Mo 3 nke y

เดมิ

ทใี่ หม่ ไฉไล กว่า

.ค. 2012

ใกล้กว่า สะดวกกว่า ถูกกว่า ประหยัดกว่า

Shop 184 Summit Arcade 569 George St. Sydney NSW 2000 Mob: 0402 700 300 / E-mail: kunengshop@hotmail.com Line ID: kunengshop / www.kunengshoponline.com www.ganggeng.com.au


vr society

เมือ่ วันที่ 10 พ.ค. 57 นายมาริษ เสงีย่ มพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ เดินทางไปร่วมงานวันวิสาขบูชา ที่วัดป่าโพธิ ศรัทธา ซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยคุณ Nina Yee คหบดีชาวอินโดนีเซีย ซึง่ มีศรัทธาอย่าง แรงกล้าต่อพระธรรมค�าสอนขององค์สัมมา สัมพุทธเจ้า และมีความตั้งใจที่จะด�ารงตน เป็นพุทธมามกะ และช่วยเผยแผ่พทุ ธศาสนา ให้เจริญรุง่ เรืองสืบไปในประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 57 นายมาริษ เสงี่ยม พงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้ อ มด้ ว ยนายวศิ น เรื อ งประที ป แสง อัครราชทูต และนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมงาน วิสาขบูชาโลก ประจ�าปี 2557 ณ บริเวณ สวนสาธารณะ Belmore Park นครซิดนีย์ งานบุญใหญ่เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา นานาชาติ ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ครัง้ นี้ จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ นักศึกษาไทย ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับสมาพันธ์พุทธ ศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลีย และองค์กร พุทธทุกนิกายและเชื้อชาติ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 57 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมงาน อาหารการกุศลที่ร้านอาหารไทย Blue Pearl Waterfront Bayview เมือง Bayview รัฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์ ซึ่ ง คุ ณ เปรมปรี ช าติ์ ภมรนิ ย ม เจ้าของร้านอาหารฯ จัดงานการกุศลครัง้ นีข้ นึ้ เพือ่ หาเงินสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลนครนายก ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานประมาณ 50 คน 10

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธาน การประชุมทีมประเทศไทย โดยมีข้าราชการสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุล ใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส�านักงาน ต่าง ๆ หรือทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์รวมสิบหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้ อ งประชุ ม ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ โดยมี ป ระเด็ น ส� า คั ญ คื อ การเตรี ย มการจั ด งาน เทศกาลไทยประจ�าปี 2557 ที่ก�าหนดจะจัดขึ้นที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในวัน อาทิตย์ที่ 21 ก.ย. 57

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 57 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และ นาวาเอกอภิชยั สมพลกรัง ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายทหารเรือ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และครอบครัว ได้ร่วมงาน “ราตรีรวมน�้าใจคน ไทยในซิดนียเ์ พือ่ ราชนาวีไทย” ทีโ่ รงละครชัว่ คราว ภายในสโมสร Boonyrigg Sports Club เมือง Bonnyrigg รัฐนิวเซาท์เวลส์

คณะกงสุลสัญจรจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง แคนเบอร์รา ประกอบด้วยนายมนต์ศักดิ์ แจ้ง อริยวงศ์ เลขานุการเอก และนางสาวมนทิกานต์ อักษรวรนาถ เจ้าหน้าที่ประสานงานเปิดบริการ กงสุลสัญจรที่นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-16 พ.ค. 57 มีกิจกรรมหลักคือ รับค�าร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EPassport และให้ค�าแนะน�าด้านงานกงสุล และ นิตกิ รณ์ มีชาวไทยมาติดต่อขอรับบริการประมาณ 300 คน

วั น ที่ 1 พ.ค. 57 นายมาริ ษ เสงี่ ย มพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เดินทาง ร่วมกับคณะของเอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพ�านักใน ประเทศออสเตรเลียเดินทางไปเยือนรัฐออสเตรเลีย ตะวันตก (Western Australia) ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 57 ตามค�าเชิญของนาง Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการ ค้าของออสเตรเลีย ซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตรัฐนี้

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 ผู้บริหารคณะกรรมการ สวัสดิภาพสมาคม (Thai Welfare Association-TWA) จากนครซิดนีย์รวม 5 คนน�าโดน คุณนิลวรรณ จิรารัตน์วัฒนา ประธานสวัสดิภาพ สมาคม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และคณะ ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อ หารือเกีย่ วกับการส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมและ แผนงานอนาคตในการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบ ปัญหาต่างๆ ระหว่างพ�านักอาศัยในออสเตรเลีย

เมือ่ วันที่ 21 พ.ค. 57 นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อม ด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับ คณะกลุ่มผู้น�ามุสลิมรุ่นใหม่ 7 คน ณ ร้านอาหาร It’s Time for Thai ที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วย Australia - Thailand Institute (ATI) ได้น�ามา เยือนนครซิดนียแ์ ละเมลเบิรน์ เพือ่ ทัศนศึกษาและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอยู่ร่วมกันแบบ พหุสังคม เพื่อน�าแนวคิดและแนวทางของการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติของชุมชนต่าง ๆ ในออสเตรเลีย กลับไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย


จบไปแล้วส�าหรับคอนเสิรต์ การกุศลทีไ่ ด้รบั ความ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างล้นหลาม จนได้ยอด เงินรายได้กว่าสี่หมื่นเหรียญ และทางทีมผู้จัด ของฝากประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้โชคดีจากการ จับรางวัลราฟเฟิลส์งานราชนาวีรวมน�้าใจไทยใน ซิดนียใ์ ห้ราชนาวีไทย ในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. ที่ ผ่านมา ณ ร้าน This is Thai, Camden ดังนี้ 1. คุณJohn Kolbuch Ticket No. 0457

คุณจอยจาก Stellar Education ให้การ ต้อนรับคุณกริช ทอมัส CEO ของบริษัท GMM Grammy ซึง่ เป็นรุน่ พีจ่ ากคณะนิเทศศาสตร์จฬุ า คุณกริช เดินทางมาส่งบุตรชายเข้าเรียนการดนตรี ในซิดนีย์

ซื้อของกลับไทย ไม่ต้องไปไกลถึงแอร์พอร์ตแล้ว แค่แวะมาที่ Southern Peal Duty Free เพียง 5 นาทีจากในเมืองก็มสี นิ ค้าปลอดภาษี ของทีร่ ะลึก และสินค้าแบรนด์มากมายบริการ โทรมาสอบถาม ได้ที่ 0430 393 453

ย้ายแล้วจ้า ร้านศิลา ร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับ แฟชัน่ ยอดฮิตของคนไทย เดือนมิถนุ ายนนีพ้ บกัน ที่ใหม่ Shop T9 ตึก Capitol Square ชั้นบน ร้าน ณ บางกอก มาพร้อมกับพี่เทียร Alteration สอบถามกันได้ที่ 0423 804 777

2. คุณกัลยกร เพ็ชรศร Ticket No. 6019 3. คุณสมจิตร บุญดาว 4. คุณ Nisa Khan Ticket No. 0956 5. คุณโอ๋ Ticket No. 1796 6. คุณแสงเทียน Ticket No. 6377 7. คุณ บุญพอ Ticket No. 2652 8. คุณตาล เอี้ยว ตระกูล Ticket No. 6529 9. คุณ Uthai Kaewkiaw (BTLC) Ticket No. 6047 10. Miss Ajcharaporn Artharn Ticket No.

3983 11. คุณนารี Buckingham Ticket No. 3510 12. คุณ Mone Ticket No. 2260 13. คุณ Anin Bujral Ticket No. 1174 14. คุณมารีน่า 15. คุณ Sara 16. S.Tada Thai Cuisine Ticket No. 0427 17. คุณ P. Chant Ticket No. 6362 18. คุณ Rose Ticket No. 8545

คุณพลกฤษณ์ จิตตานันท์ หรือคุณพอล ที่ใคร ๆ ก็รู้จักในนามเจ้าของกิจการบริการโอนเงินกลับ ไทย มั่นใจล้าน% Xwing Pty Ltd ได้ร่วมงาน คอนเสิร์ตการกุศลรวมน�้าใจไทยในซิดนีย์ให้ราช นาวีไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา หากวิธีการยกกระชับหน้า ต้องเจ็บตัวอย่างฉีด โบท็อกซ์หรือศัลยกรรม คุณแหม่มจึงขอน�าเสนอ นวัตกรรมใหม่สเปรย์น�้าแร่ฉีดหน้าทองค�า ที่ยก หน้ากระชับ ปรับรูปหน้า ลดอาการบวม ลดปัญหา ผิวต่างๆ โดยไม่เจ็บตัว สามารถพิสูจน์ได้ฟรีที่ 0433 820 303 ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เขาว่ากันว่า ตัวเลขมงคลจะช่วย เสริมให้ชีวิตรุ่งโรจน์ เบอร์โทรศัพท์มือถือก็เป็น ส่วนช่วยเสริมดวงชะตาและธุรกิจการงานเช่นกัน อยากได้เลขเบอร์สวยๆ ติดต่อและปรึกษาได้ฟรี ที่ Ring Ring 0423 966 636

แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ จริงๆกับกระแสครีมรก แกะและวิตามินต่างๆ เหมาะกับหน้าหนาวนี้ ที่ หลายคนต่างแวะเวียนมาทีร่ า้ นกันเอง จนพีด่ า้ และ พนักงานแพคของไปยิ้มไปเลยทีเดียวเชียว ล่าสุด ก็มีดาราดังช่อง7 แวะไปอุดหนุนด้วย

หลังจากเมนูปลาทั้งหลายติดตลาดจนเป็นที่รู้จัก ของคนไทยทั่วกันแล้ว มาหน้าหนาวนี้ ทางร้าน At Thai Cuisine ก็ใจดี ออกอาหารเซ็ทใหม่ ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ หลายเมนู ที่ราคาเริ่มต้นแบบ สบายกระเป๋า เพียง $6.90 เท่านัน้ สามารถติดตาม อัพเดทหรือรับสิทธิพเิ ศษจาก http://facebook. com/Go2AtThaiCuisine 11


Thai Golf Association Australia Thai Golf Association of of Australia Thai Golf Association: Activities of theทั่วmonth jarum1@bigpond.com ไป เหตุการณ์ไม่ชอบมาพากล หรือกลุ ่มEmail: คนใดๆ มีปัญหา ไม่ว่าจะอะบอริจิ้น Homeless หรือ Email: jarum1@bigpond.com

www.thaigolfassociation.com คนทั ่วไป ติดต่อหน่วยงานwww.thaigolfassociation.com Discrimination ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเหตุด่วนเหตุร้ายทั่วไปค่ะ” าวประจำาเดื เดืออนพฤษภาคม สรุสรุ วประจำ 2014 สรุ ปปข่ปข่าาข่วประจำ าาเดื อนเมษายน นมีนาคม2014 2014 หากมีปัญหาเกี่ยวกับการโดนเหยียดเพศ ก็มีหน่วยงาน Same Sex transsexual ที่จะเข้า

วยเหลือ หรือหากมีการเหยียดผิว เหยียดสัญชาติ ในการทำางาน ก็ต้องแจ้งกับ Fair Work รีบๆ ด่วนๆ จวนๆ ไฟลนก้นเลยทีเดียว หวังว่าคงส่มาช่ งบทความ ้อแย่ยหน้ เดียว โปรฯ A สำมำรถน� ยรองชนะ ประจ�าปี 2014 ต้อง ไม่อนนมาก จังส�ำต้าทีหรั งขัๆนชิก่งอชนะเลิ ศำถ้ถ้ว่ววายสงกรานต์ ค่ ะ แต่ องพิบการแข่ จารณาดี นนะคะ เขาเหยียดผิว เหยียดสัญชาติเรา ได้ทันเกือบลืมอีกแล้ว ยังไงขอกล่าวค�าว่าสวัสดีส�าหรับสมาชิกทุว่ากเรืๆ ่องนี้ละเอียดอ่ เลิ ศ อั น ดั บ 1 เกรด ซี มำครองได้ ส ำ � เร็ จ (ไม่ งั้น่นเสีๆยหน้ ำ ไป ไม่ดูกว่า่อเป็นว่นาท่ก่านอน มี อ น ั เป็ น ไปเนื อ ่ งจากทั ง ้ ฝนทั ง ้ ลมเปี ย กมะลอกมะแลกกั จริไงทย ๆ หรืใน อเปล่า เช่น เราได้เรทการจ้างงานต่ำาคนที่นี่หรือจากประเทศอื ก็อนยากให้ เร็วท่ปานวอก าน ในเดือนเมษายนนี้ ชาวไทยทั่วโลกถือว่าเป็นปีใหม่ อนนี กำรแข่ งท่ด้ขัาญาตกลงกั ชิงรวมทั ถ้่อวงจากสภาพอากาศ ยสงกรำนต์ ก ตมาริ คและกิ วศิเพราะอะไร นานระวั และฑู น2 สันญ ้งนเพืเรี่อยนสมาชิ เรราชฑู รทเท่จทากรรมในเดื ไหร่ มีจะมี กขารเซ็ บร้คอพัยไหม ฑูตำยเลย) ช่ว่วาษเราได้ งนี ้ออัยากให้ ุกตๆ ท่ งตเรื ้ทหารอี ่องสุ ภาพกั วนน ยเนื วันคิทีด่ ว่า13 หลายคนคงเคยได้ าทำนีา้มงานเขามี างแล้กวารแจ้ งเราไหม เมษายนของทุยกินๆ และคงจะรู ปี ทั้งนี้ค้ใวามหมายของค� นนามสมาคมกอล์ ฟาบ้ไทยำปี 2014 ณ.สนำมกอล์ ฟ Links Shell Cover Golf Courses ทัประจ� ้งหมดรวมเกื ออบ 30 จึ อางยกเลิ ไป โดยมี ขัอน่านกัฟนเองก็ ใหม่ และที างงานที บาลกำ หนดหรื ส่งวขันมากเขามี สกัญารแข่ ญาให้ ให้ เซ็น เปลี ่ยนแปลงค่ นข้่ราัฐงบ่ องต้ยมาก เดีก๋ยอการแข่ วร้ไม่อนเดี ๋ยนวเย็ นเพราะตั วลูกงกอล์ แต่ออสเตรเลี ส�าหรับตัวผมขอใช้ าว่า เวลา แล้ นนะครั เผลอแป๊ บเดี่สยำาวก็คั่อยูญจ่ ะเป็นไปตามเรทการจ้ ยแห่งรัแฐนิทนค� วเซาท์ เวลล์ขอน้วอกัมจิ ตอธิฐบานให้ ชาวไทยที ในวั น อาทิ ต ย์ ถ ด ั ไป และหลั ง จากที ไ ่ ด้ ย กเลิ ก การแข่ ง ขั น ไปแล้ ว นั ก กอล์ ฟ ทุ นที เ่ รทค่ 6 เมษำยนนี บหน้ำจะรำยงำนในเดื อนต่่นมากกว่ อไปนะครั บอาจจะ รับรู้อยู่แล้วว่าเกืในวั าจ้างเท่า ้ไหร่ ้วด่าเขาจ่ ายให้คอนอื อเราได้ บจะส่ งบทความไม่ ไส่ด้วเนควำมคื สียแต่แล้พวอเรามารู โดนหวั เล่นงานเกื บ 2 อาทิ ตย์า แต่ ไม่ก ปาเข้าไปครึ่งปีแล้ว และในช่วงเดือนนี้หลายๆ คนคงอยากให้เดืก่ออนเพื นมัน่อหมด ทั่วโลก มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ร� า ่ รวย ท่ าน่ นได้ ่วำสัมรั กันที่รา้ากวกอล์ น Thai Carnation ของคุ หี่ รือรส�ดมาจากประเทศอื าษาอาจจะดี ว่าำเรา งนี ก้ ค็ งไม่่ ผแ่ ำปลกอะไร อยากผิ ญบญา เลยต้ พนเดทข่ ให้ อณน หรั บประทานอาหารกลางวั กำรแข่องงลุ ขัน่ นๆกเก็ขึที้นบภ่ มาอั คะแนนประจ� เดืฟออย่ นมี าVR Thai เขาก่ น ำคมที นมำ ไปเร็วๆ เพื่อที่จะได้ขอคืนภาษีเอาเป็นทุนในโอกาสต่อไป เพราะคนอืน่ เขาเป็นคนที เงินทองไหลมาเทมากันทั่วหน้าตลอดปีใหม่กันนะครับ ที่เขาจะให้มากกว่า สำาฉบั อดั ม ที ่ Wollongong คัในสั ญบนีปเ้ขดำห์ ขาให้ รทเราตามที อไม่่ิอนๆ สมาชิ และเป็นไปตามเรทของรั อลาไปด้ ว้ชยภาพบรรยากาศเพื กปในสมาคมไปออกรอบกั ส�าหรับเดือนที่ผ่านมานักกอล์ฟของทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมแข่งขัน แเรกผู นะได้แ่ตก่กลงหรื โปรทอม และในสั ดำห์สุดท้ำยมีผฐู้ชบาลหรื นะ 3 อนไม่ ค่ ะ ส� า หรั บ การแข่ ง ขั น สงกรานต์ ป ระจ� า ปี 2014 (รอบ2) ในวั น ที 1 ่ 3 เมษายน ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมส� ำ หรั บ เดื อ นเมษำยนที ผ ่ ำ ่ นนั น ้ เนื อ ่ งด้ ว ยสมำ ทีท่่เมืำนด้ องไทย แล้ นเดือตนหน้ บ รายการ Singha’s Cup Australia 2014 Amature Challenge ณ. วยกันได้วแเจอกั ก่โปรอำร์ โปรบูาครั น และโปรทนง และขอฝำกส� ำหรั นัก ฟ ลูกบกอล์ เมื อ ่ เริ ม ่ การแข่ ง ขั น พื น ้ สนามค่ อ นข้ า งแฉะมากแต่ จ ากนั น ้ อากาศก็ ด ข ี น ้ ึ เรื ่อยๆ คมกอลฟ์ ไ ทย-ออสเตรเลี ย แห่ ง รั ฐ ควี น แลนด์ ไ ด้ ท � ำ กำรจั ด กำรแข่ ง ขั น สนาม Palmer Colonial Golf Course รัฐควีนแลนด์ “จริ เมื่องวัๆนทีแล้่ 18 กอล์ฟ่ ทุการที กคนต้ องเตรี ยมตั วฝึก่มซ้ีคอวามแตกต่ มกันอย่ำงสม� ่ำเสมอนะครั บ โอกำสยัง ทธิ วในมุมมองของพี เ ่ ราอยู ใ ่ นสั ง คมที า งแบบนี ้ สิ ง ่ แรกเลยเราควรสิ องฟ้าเปิด เลยท�าให้การแข่งขันผ่านพ้นไปด้วยดี (ไม่รู้ใครปักตะไคร้ให้หรือ ประจ�ำปี 2014 ณ.สนำมกอล์ ฟ Palm Meadows ซึ สมำคมกอล์ ฟว่ตาทุ กคนเท่าท้เที พฤษภาคม ที ่ผ่านมา โดยมีตัวแทนทั ้งหมด 4 ท่านด้วยกัน่งได้ แของคนอื ก่ โปรอาร์ รอสมำชิ ทุกต้ท่อำเรามี นเพืส่อิทเป็ธิน์ทผูี่จณะปกป้ ้ชทางสนามด้ นะในสิ อวยูย ่ วเพราะเมื แล้อวกฏหมายเหล่ พบกั นใหม่ ำ น ่ ยามกั นกหมด องตั้นวปีเองด้ ยข้ ้ วและเราก็ เปล่ 555) งขอขอบคุ ่ออาทิ ตย์เทดืาี่แนีอล้นหน้ สภาพ ไทย-ออสเตรเลี แล้ยวแห่ ช่วงงนี ่อยเป็ างไรส� บนักนงกอล์ โปรตู นพฤษภาคม โปรเอ และโปรสาวของเรา โปรเจ ซึ ่งผลการแข่ ขันออกมาไม่ รั ฐ้อนิากาศไม่ ว เซำท์ เควลล์ ไ ด้นเใจเท่ ดิ น ทำงเข้ ำาร่หรั ว มแข่ ขั้อยห นฟบัติตัวให้เกีนะครั ควรที ่จะปฏิ ย รติ ให้ ค วามเท่ า เที ย มกั น บุ ค คลอื น ่ ๆด้ ว ยเช่ น กั น สมมติ ม ค ี นเดิ น มาขอเงิ บ ดี ท�าให้เล่นได้ไม่กี่หลุม ก็ต้องยกเลิกไปโดยทางสนามก็ไม่ได้คิดน อากาศไม่ นเตรี ยมอุ้ทำปี่ทนด้ กรณ์ กันงขัฝนกั นหนาวให้ มนะครั บ ยิ่ง น้ทุากเลยที เดียว ผู �าผลงานได้ ีเยี่ย้อมได้ แนก่ในครั โปรตู อันพดัร้บอ 3 ต้ อ งขอปรบ ทัท่้งาหมด 11 ท่ วยกัไม่นว ซึ่าจะเสื ่งดกำรแข่ ้งนนี ได้ ้ทำงสมำคมฯ ของเรำก็ เรา เราก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะไม่ให้ และเดินหนีไปซะ เลีย่ งการปะทะ ดีกว่าไปทะเลาะกับเขาให้เดือดร้อน และ ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงท�าให้สมาชิกตกลงที่จะกลับมาเล่นกันอีลูกกครั ้ง ฟ กอล์ งนี้ฝนค่อนข้างตกบ่ ท�าให้มนีปอาทิ ัญหาบ้ าหรับการออกรอบใน มืช่อวและแสดงความยิ นดีดอ้วยมากก็ ยครับ และวั ตย์ทางส� ี่ 25 พฤษภาคม ที พีว่ า่ ดีซะอี่ผก่านทีเ่ รามาอยูแ่ บบนี้ เราได้เห็นโลกทีม่ นั กว้างขึน้ เห็นคนในแบบทีเ่ ราไม่เคยเห็น หากเราอยู่ สรุปผลการแข่งขันกันเลยดีกว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปรฯ Noi ด้วย แต่ละครัก้งของเราได้ ในช่วงเดืไปออกรอบกั อนที่ผ่านมา แต่ งขันบ้าง ในสังคมที มา สมาชิ นอีกครัก้ง็มทีีก่สารแข่ นาม Peats Ridge ซึ ่งหลาย ่หลากหลายได้ ไม่ว่าเราจะไปไหน เราก็เหมือนมีภูมิคุ้มกัน เราอยู่ได้ทั้งนั้นละค่ะ” คะแนน 42 points รางวัลที่สองได้แก่ โปรฯ Art ด้วยคะแนน 39 points ่ไก่ปบ่อนอื นดีกับทีเมดีนัยกว กอล์ ่คว้ากแชมป์ ในการ คนที นว่่นา ขอแสดงความยิ กรีนค่อนข้างยากเลยที แต่ฟกของเราที ็ได้ความสนุ สนานไปอี ก รางวัลที่สาม โปรฯ Kai ด้วยคะแนน 39 points และรางวัลบู้บี้ ได้แก่ แข่งขัน่ง Nation Cup เมื ที่ 22 เมษายน โดยที มของเรามีคะแนนเฉลี่ย แบบ ซึ ทุกคนก็หวังว่าจะมี่อกวันิจกรรมมแบบนี ้มาบ่อยๆ ออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศที ่สวยงามและน่ ่เราเป็นคนไทย ก็ถือได้ลวกั่านเป็ทีน่ร้าหนึ โปรฯ Aid ต่อจากนั้นาอยู ก็ไ่ด้และในฐานะที ร่วมรับประทานอาหารและมอบรางวั น ่ง 35% ส� าหรังบขั ที คะแนนเฉลี ่ย ที่ 32% และที ส�ทีา่ หรั บการแข่ นเก็ม Italian มี บคะแนนของเดื อนพฤษภาคมในสั ปดาห์มท Lebanese ีในความแตกต่ ่ 2 ผู้ชนะเลิศ างหลากหลายนี แต่การทีCarnation เ่ ราจะอยูร่ ว่ มกัอีกนเช่ได้นเคย เราทุกโดยมี คนควรเริ ม่ จากการเปิ ดใจให้ กว้าง อาหาร ้ Thai ท่านฑู ตมาริษและอั ครราช มีคแะแนนเฉลี ปีที่ ๋ย3 แล้ ว ทีส่เราได้ แชมป์นี้ จากจ� ได้ ก่ โปรเจ อั่ย ที นดั่ บ30% นั 2 ได้บแก่เป็ นโปรตุ โปรคริ และโปรทอม ส่ วนสัาบนวน 5 ปความแตกต่ ดาห์ ยอมรั า ง ให้ เ กี ย รติ ซ ง ่ ึ กั น และกั น ไม่ ว า ่ จะกั บ บุ ค คลใดก็ ต าม เท่ า นี ค ้ ณ ุ ก็ อ ยู ใ ่ นสั ง คมนี ฑูตวษิณ ได้มาเป็นเกียรติให้กับนักกอล์ฟในวันนั้นด้วย สมาชิกทุกคนจึ ง ้ นมา ทั ้งนี้ตศ้อ ได้ งขอขอบคุ ณนั๋ยก อักอล์ กคนทีแ่รก่่ว มแรงร่ งขัน สุปีดทท้ี่ผา่ายผู ้ชนะเลิ แก่ โปรตุ นดัฟบทุ 2 ได้ โปรบูรวณ์มใจในการแข่ อัได้ นดัอบย่ 3 มี างมีส ุข2 แล้ว และ VrThai หวังว่าสิ่งที่เราได้นำาเสนอนี้จะทำาให้ เราทุกคนได้ตระหนักถึงความ ใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ่ทีมของเรา อี กทั้งท่าานผู นสมาคม ท่และน� าน ได้าชัแยก่ชนนะมาสู โปรทอมและโปรคริ ส ตามล� ดับ้ใหญ่ที่ให้การสนับสำสนุ าคัญของ Harmony Day จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้คนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันในประเทศแห่งนี้ ของเรามาโดยตลอด ลูกกอล์ฟ อย่างมีความสุข

RED SQUARE PEST CONTROL PTY LTD

ABN 74 165 356 301

“สัตว์รังควานทั้งหลาย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา”

บริการก�าจัด นก หนู แมลงสาบ ปลวก แมลงต่างๆ Bed Bugs แพ็คเกจส�าหรับ 12 เดือน ฟรี! บริการส�ารวจปัญหาทุก 3 เดือน

รับประกันผล 100%

ติดต่อเรา โทร: (02) 9356 3419 มือถือ: 0401 26 8899 Email: info@redsquarepestcontrol.com.au

www.redsquarepestcontrol.com.au


Australian Centre

ศูนยวซี า และแนะแนวการศึกษาตอออสเตรเลีย www.australian.co.th

Nurturing The Future

ผูฉ ลาดยอมรูธ รรมชาติการศึกษา

Australian Centre

ศูนยวซี า และแนะแนวการศึกษาตอออสเตรเลีย

ข้อดี

บริการด้านวีซ่า

1. ได้รับใบอนุญาติในการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียทุกประเภท (MARN: 0107919) 2. มีทุกสถาบันให้เลือกเรียนมากกว่า 600 สถาบันการศึกษา 3. ท�าไมเรื่องราคาถึงต้องยกให้พวกเรา เช่น บางโรงเรียน $300 ทาง Australian Centre สามารถต่อรองให้ได้เหลือ เพียง $150-180 เพราะเรามีอ�านาจการต่อรองสูงมีนักเรียนใช้ บริการมากที่สุด

1. วีซ่านักเรียน 2. วีซ่าติดตามนักเรียน 3. วีซ่าท่องเที่ยว 4. วีซ่าสปอนเซอร์ลูกจ้าง 5. Fianc. De Facto, Spouse Visa 6. Child Migrant Visa 7. Remaining Relative Visa 8. Skilled Visa (PR)

Package วีซ่า 4 ปี

ผ่อนจ่ายได้ รับจ�ำนวนจ�ำกัด ติดต่อเรำเลยวันนี้ !!! ข้อดี บริการด้านวีซ่า

www.australian.co.th

Nurturing The Future

ผูฉ ลาดยอมรูธ รรมชาติการศึกษา

Australian Centre Australia (Sydney) Ground Floor 38 College Street Darlinghurst NSW 2012 T: 02 9380 9888 F: 02 9331 8324 E: info.au@australian.co.th

1. วีซ่านักเรียน 1. ได้รับใบอนุญาติในการยื่นขอ Australian Centre กรุงเทพฯ วีซ่าออสเตรเลียทุกประเภท โครงการวิสุทธานี 2991/11 ซ.ลาดพร้าว 101/3 2. วี ซ า ่ ติ ด ตามนั ก เรี ย น เราเป็0107919) นเอเยนต์ที่ได้รับรางวัล TOP TEN AGENT ของมหาวิทยาลัยถึง 2 ปีซ้อน (MARN: คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 3. วีซ่าท่องเที่ยว T: +66(2) 370 3151-4 2. มีทุกสถาบันให้เลือกเรียนมาก F: +66(2) 3155 รั บ จั ด เลี ย ้ งงาน งานแต่ ง งานฉลองต่ างๆ370และจุ ดนัดพบสังสรรค์ 4. วี ซ า ่ สปอนเซอร์ ล ก ู จ้ า ง กว่า 600 สถาบันการศึกษา E: info.th@australian.co.th อาหารอร่ อ ย ราคาถู ก บรรยากาศหรู ห้ อ งกว้ า งใหญ่ Trading Hours Dinner: Monday - Sunday Time: 5 - 10 PM. 5. Fianc. De Facto, 3. ท�าไมเรื่องราคาถึงต้องยกให้ Australian Centre เชียงใหม่ Spouse Visa พวก เรา เช่น บางโรงเรียน 61/7 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 $300 ทาง Australian Centre 6. Child Migrant Visa T: +66(53) 416 884-6 สามารถต่อรองให้ได้เหลือ F: +66(53) 416 339 7. Remaining เพียง $150-180 เพราะเรา E: info.cm@australian.co.th Relative Visa มีอ�านาจการต่อรองสูง Australian Centre ขอนแก่น 8. Skilled Visa (PR) มีนักเรียนใช้บริการมากที่สุด 151/3 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง

ร้านอาหารไทยย่านใจกลาง Hyde Park

Booking: 02 9331 8325 Licensed Restaurant

จ.ขอนแก่น 40000 www.mdsuki.com.au

T: +66(43) 246 475 เราเป็นเอเยนต์ที่ได้รับรางวัล TOP TEN AGENT บ Liverpool St.) ตรงข้าม Hyde Park Hyde Park Plaza Hotel, 38 College St. (หั วมุมถนน Oxford กั E: khonkaen@australian.co.th

ของมหาวิทยาลัยถึง 2 ปีซ้อน

สอบถามรายละเอียยดด สอบถามรายละเอี เพิ่ม่มเติ เติมมได้ได้ทที่ ี่ เพิ

AustrAliAn CENTRE Centre AUSTRALIAN และ ศูศูนนย์ย์ววีซีซ่า่าและ แนะแนวการศึกกษา ษา แนะแนวการศึ ออสเตรเลียย ต่ต่ออออสเตรเลี

SIEC SIECCourses Courses GeneralEnglish English General IELTS Preparation IELTS Preparation EAP(Englishfor forAcademic Academic Purposes) Purposes) EAP(English CambridgeTest TestPreparation Preparation Cambridge University Pathways University Pathways SpecialSkills Skills Class Class Special GeneralEnglish English++Hotel Hotel Internship Internship General GeneralEnglish English++Farm Farm Program Program General

Level 3 84-86 Mary St. Sydney NSW 2010


vr tip & trick

words: ณายา

วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเป็นมหันตภัยร้ำยแรงทำงธรรมชำติชนิดหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่สำมำรถคิดค้นอุปกรณ์ใดๆ ใช้ในกำรพยำกรณ์กำรเกิดแผ่นดินไหวได้ ในช่วงต้นเดือน พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนำด 6.3 ริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงรำย แผ่นดินไหวส�ำหรับคนไทยจึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป วิธีกำรที่จะลดกำรสูญเสียได้ คือกำรเตรียมตัว ศึกษำข้อมูล และฝึกซ้อมหำกแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ทำงทีมงำน VR Thai ได้รวบรวมข้อมูลส�ำคัญที่ควรทรำบ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวมำฝำกผู้อ่ำนค่ะ

ขณะแผ่นดินไหว

ถ้าคุณอยู่ภายในตัวอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหว • ย่อตัวลง หำที่ ก�ำบัง เคลื่อนตัวออกจำกที่ก�ำบังให้น้อยที่สุด • ถ้ำคุณอยู่บนเตียง ให้ขดตัวอยู่บนเตียง ใช้หมอน บังศีรษะเอำไว้ • ถ้ำคุณก�ำลังท�ำอำหำรให้รีบปิดแก๊ส ดับไฟ และหำที่ก�ำบัง • พยำยำมอยู่ให้ห่ำงจำกหน้ำต่ำงเพื่อป้องกันตัวเองจำกถูกเศษกระจกบำด • อยู่ภำยในอำคำรจนกว่ำแผ่นดินจะหยุดไหว เมื่อแน่ใจว่ำแผ่นดินหยุด ไหว ให้อพยพออกจำกอำคำร อย่ำใช้ลิฟท์ ให้ใช้บันไดแทน • เตรียม Survival Kit (ชุดที่รวบรวมอุปกรณ์เครื่องใช้จ�ำเป็นในกำรด�ำรง ถ้าคุณอยู่ภายนอกตัวอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหว ชีพเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึง) ประกอบด้วยของใช้ยำมฉุกเฉิน เช่นน�้ำ • พยำยำมอยู่ในที่โล่ง (ห่ำงจำกตัวอำคำร เสำไฟฟ้ำ ต้นไม้) หมอบลง จนกว่ำแผ่นดินไหวจะหยุด ดื่ม อำหำร ไฟฉำย แบตเตอรี่ อุปกรณ์ปฐมพยำบำล ยำ มีด ไขควง สำรพัดประโยชน์ โทรศัพท์มือถือ พร้อมที่ชำร์จ เงิน แผนที่ ผ้ำห่ม เบอร์ • ถ้ำขณะแผ่นดินไหวคุณอยู่ในรถ ให้ขยับรถไปที่โล่ง หลีกเลี่ยงกำรจอดรถ ติดต่อคนในครอบครัว เอกสำรส่วนตัว นกหวีด (ใช้เป่ำขอควำมช่วยเหลือ) ใกล้สะพำน เสำไฟฟ้ำ คำดเข็มขัดนิรภัย และรออยู่ในรถจนกว่ำแผ่นดิน หยุดไหว ค่อยขับรถไปที่ปลอดภัย • ฝึกซ้อมหำกเกิดแผ่นดินไหว • เลือกสถำนที่ ที่คิดว่ำปลอดภัยในบ้ำน ที่ท�ำงำน ที่โรงเรียน โดยเฉพำะที่ • ถ้ำเสำไฟฟ้ำล้มโดนตัวรถ อย่ำออกจำกรถด้วยตนเอง ให้รอควำมช่วยเหลือ ปลอดภัย เช่น ใต้โต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ขนำดใหญ่ที่แข็งแรง และควรอยู่ • ถ้ำคุณอยู่บริเวณภูเขำ หรือใกล้เนินสูงหรือหน้ำผำ ให้ระวังดิน หรือ หิน ห่ำงจำกหน้ำต่ำง หรือสิ่งของอื่นๆ ที่อำจหล่นลงมำระหว่ำงแผ่นดินไหว ถล่มด้วย พร้อมกับสอนสมำชิกทุกคนในบ้ำน • ศึกษำเส้นทำงกำรอพยพ ทำงหนีไฟ • หลังแผ่นดินไหวหยุด 2-5 นำที กรณีที่บ้ำนใช้แก๊ส ให้รีบปิดแก๊สทันที • ตรวจสอบควำมแข็งแรงของตัวบ้ำนว่ำจะทนต่อแผ่นดินไหวได้หรือไม่ • ของชิ้นใหญ่และหนัก ไม่ควรเก็บไว้ที่สูง ส่วนอุปกรณ์ในตัวบ้ำนที่มีขนำด เพื่อกันไฟไหม้ ใหญ่และสูง เช่น ชั้นวำงหนังสือ ตู้ลิ้นชัก ควรเจำะน๊อตยึดติดกับผนังไว้ • ส�ำรวจตนเอง ว่ำบำดเจ็บตรงไหนหรือไม่ • หำกตัวอำคำรเสียหำยมำก ไม่ควรกลับเข้ำไปในตัวอำคำร ให้รอเจ้ำหน้ำที่ เพื่อกันชั้นล้มลงมำยำมเกิดแผ่นดินไหว เข้ำมำตรวจสอบก่อน • ตรวจสอบว่ำโทรศัพท์ว่ำใช้กำรได้หรือไม่ เพื่อใช้ในกำรติดต่อสมำชิกใน ครอบครัว และติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ที่มา http://www.redcross.org/prepare/disaster/earthquake • เตรียมตัวรับมือหำกเกิด After Shock หรือซึนำมิ ที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้ http://geology.com/articles/earthquake-safety.shtml หำกเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง http://www.thaiembassy.jp/rte3/images/stories/_PDF/earthquake.pdf • ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

ก่อนแผ่นดินไหว

หลังแผ่นดินไหว

16


vr talk

words: special one

เบื อ ้ งลึ ก เบื อ ้ งหลั ง คอนเสิร์ตการกุศลครั้งประวัติศาสตร์ ค�ำว่ำ “ครั้งประวัติศำสตร์” นั้นคงไม่เกินจริงไปนัก ส�ำหรับคอนเสิร์ตกำรกุศลงำนใหญ่ที่สุดงำนหนึ่งในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ ที่กล่ำวเช่นนี้ก็เป็นเพรำะ ทำงทีมผู้จัดบอกว่ำ ไม่เคยจัดคอนเสิร์ตไหนแล้วมีคนให้ควำมช่วยเหลือ ควำมร่วมมือ ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวมำกเท่ำนี้มำก่อน ถึงแม้ว่ำคอนเสิร์ตจะจบ ลงไปแล้ว แต่ควำมประทับใจของงำนกำรกุศลเพื่อน�ำเงินไปช่วยเหลือทหำรเรือที่ท�ำหน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ 3 ชำยแดนจังหวัดภำคใต้ ยังคงเป็นที่กล่ำวขวัญ ถึงในหมู่คนในสังคมไทยในออสเตรเลียจนถึงทุกวันนี้ ถ้ำจะถำมถึงเบื้องหลังของงำนนี้ว่ำท�ำอย่ำงไรงำนถึงได้ประสบควำมส�ำเร็จงดงำมเช่นนี้ คงไม่มีใครอธิบำยได้ดีไปกว่ำทีมผู้จัดที่ประกอบด้วย หัวเรือ ใหญ่ , คุณทอม ชัชวาลย์ วิชากรกุล, คุณนาริน ดัฟฟ์, และเจ๊ง๊อ ตั้งเจริญ อย่ำงแน่นอน ซึ่งทำงทีมงำน VR Thai ขอน�ำบทสัมภำษณ์บำงส่วนของ เหล่ำทีมผู้จัดมำฝำกผู้อ่ำนกัน

18


VR: มีหลายท่านยังสงสัยกันอยู่ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คุณเล็ก: งานนี้เริ่มจากเรือรบหลวงกระบี่ได้เดินทางมาออสเตรเลีย เพื่อร่วม เฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบ 100 ปีราชนาวีออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4-8 ตุลาคม ปีที่ผ่านมา ผู้การจุมพล ลุมพิกานนท์ ท่านได้น�าเยี่ยมชมเรือ บรรยายสรุปภารกิจ และได้สรุปตอนสุดท้ายว่า จริงๆ แล้วกองทัพเรือมีโครงการกองทุนผู้เสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงอยากเชิญ ชวนคนไทยในซิดนีย์ว่า จะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยสนับสนุนโครงการนี้ได้บ้าง ซึ่ง ผมได้ยกมือและยืนขึ้นเรียนกับท่านผู้การว่า “เราคงไม่ต้องคิดหรอก อันนี้มัน เป็นเรื่องของความเสียสละ เป็นเรื่องของโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือกองทัพ ซึ่งเป็น องค์กรหนึ่งของชาติ ซึ่งคนไทยเรามีจิตส�านึกอันดี และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกัน ที่จริงแล้วระยะเวลาการจัดงานความ จริงไม่ได้ยืดเยื้อมานานขนาดนี้ แต่ด้วยเหตุที่ว่าพอจะจัดก็ไปตรงกับงานอื่นอีก ท�าให้เราต้องเลื่อนมาเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ได้มาจัดกันในวันที่ 24 พฤษภาคมที่ ผ่านมา

VR: อยากทราบความรู้สึกของผู้จัดงานแต่ละท่านหน่อยครับ เจ๊ง้อ: คอนเสิร์ตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นตรงที่ ในงานมีผู้ใหญ่มาให้ก�าลังใจ กันเยอะ พวกเราก็ท�างานกันเต็มที่เต็มร้อยเลย ไม่มีท้อแท้ ไม่มีเหนื่อยกันเลย เพราะเราภาคภูมิใจมาก เจ๊ถือว่าเรามีบุญที่ได้ท�างานใหญ่ขนาดนี้ เราคงจะหา โอกาสดีๆ ท�างานดีๆ แบบนี้อีกได้ยาก เจ๊และทีมงานจะขอจดจ�างานนี้ตลอดไป ไม่มีวันลืม เพื่อนๆ คนรอบข้างก็ให้ความช่วยเหลือดีมาก ทุกคนรีบช่วยอย่าง ไม่รีรอ การขายบัตรก็เป็นไปได้อย่างดีไม่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรมาก บัตรก็ขายหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็ว เจ๊เอาสมาชิกในครอบครัวมาช่วยจัดการ ในวันงานด้วย เพราะเขามีประสบการณ์ในการจัดคอนเสิร์ตกันมา ซึ่งในงานก็ได้ รับความช่วยเหลือจากทุกๆ ฝ่าย จนทุกอย่างด�าเนินไปได้ด้วยดี

เจ๊ง้อ ตั้งเจริญ (ซ้าย)

คุณศักดิ์ชัย ศิลา (ซ้าย)

VR: ความคาดหวังของงานในตอนแรก คุณทอม: ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะ แค่เราคิดว่าเราท�าดีที่สุดก็พอ พอพี่เล็ก ขอให้มาช่วย พี่ก็ตอบรับทันที ส่วนคนอื่นๆ ก็ยินดีเข้ามาช่วยพี่ให้โอกาสพี่ สนับสนุนพี่ จึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้น ประทับใจกับทุกคนที่เข้ามาช่วย ท�าให้พี่มี แรงฮึกเหิม และได้เป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังและแสดงถึงความรักชาติ ส�าหรับ พี่แล้ว สิ่งนี้คือความประทับใจมากกว่าความคาดหวัง พี่รู้สึกว่านอกจากเป็นเกียรติ แล้วก็ยังเกิดความภาคภูมิใจ คนไทยเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็รักกัน แล้วก็ให้ความ จริงใจต่อกันในการท�างาน ร่วมงานกัน สนับานุนคนไทยด้วยกัน ซึ่งบางคนอาจม องไม่เห็น แต่วันนี้ท�าให้พี่ได้มองเห็นในจุดนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณประธาน และคณะกรรมการชุมชนไทยในซิดนีย์ที่ให้โอกาสพี่ และพี่ก็หวังว่าครั้งต่อๆ ไป คงจะมีคนที่มาท�างานตรงนี้อีก

คุณเล็ก: ดีใจมากๆ กับเสียงตอบรับ งานนี้เป็นงานที่บ่งบอกและยืนยันถึงความ สามัคคี ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย ให้ประจักษ์แก่สายตาชาวต่าง ชาติ เพราะในงานไม่ได้มีแต่คนไทย เขาได้เห็นความกลมเกลียว ความสามัคคี ความเสียสละ กับค�าที่ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน เราใช้ได้ตลอดกาล ไม่เคยจางหายไป ไปจากใจคนไทย ผู้ให้การสนับสนุนต่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ทุกคน มาด้วยใจ ที่ปลื้มใจที่สุดคือมีคนมาถามผมว่าท�าไมคุณไม่ไปหาสปอนเซอร์ล่ะ ผมเชื่อว่าไม่มีใครปฎิเสธคุณนะ เพราะว่าคุณก็ช่วยงานสังคมมาเยอะมาก ผม ตอบทันทีว่า ผมจะไม่ขอสปอนเซอร์จากใครเลย เหตุผลคือผมอยากจะได้น�้าใจ แท้ๆ น�้าใจของคนที่อยากมาร่วมงานนี้จริงๆ ซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมคิด คือทุกคน มาด้วยใจจริงๆ คุณทอม: แฮปปี้มาก ไม่ใช่เฉพาะตัวเงินอย่างเดียว หากแต่เป็นความรู้สึกว่าเรา อยากจะท�าสิ่งดีๆ อย่างนี้ต่อไป เพราะหลังจากจบงานมีคนมาบอกพี่ว่าเสียดาย ที่ไม่ได้มา บางคนบอกไม่มีโอกาส แต่อยากมาช่วยงาน หากมีโอกาสครั้งหน้าให้ ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย จะมาช่วยแน่นอน ทุกคนชมเชยกับงานนี้ จนท�าให้พี่รู้สึก ประทับใจมาก

19


คุณนาริน ดัฟฟ์ (กลาง)

คุณชัชวาลย์ วิชากรกุล (กลาง)

คุณนาริน: ถ้าเป็นงานของพี่เล็กมีเมื่อไหร่พี่พร้อมจะช่วยเขาเสมอ เพราะเขาเป็น คนดี หายากในสังคมไทยที่นี่ อีกทั้งคุณฉลาก คุณง้อ ตอนนั้นโทรมาบอกพี่ว่า อยากจะท�างานการกุศลเพื่อช่วยทหารเรือ พอได้ยิน พี่ก็รู้สึกยินดีมาก ฟังแล้ว ยังขนลุกเลย และก็อยากขอบคุณอ้วนและคุณพร ส�าหรับโปสเตอร์ต่างๆ ที่ช่วย เหลือกันมาตลอด พี่ดีใจมากที่ในครั้งนี้ พี่ได้เจอคนที่พี่รักที่สุดหลายๆ คน พี่ ได้รู้ว่าในสังคมไทยเรายังมีคนดีๆ ที่ช่วยเหลือกันอยู่ พี่มีความสุขที่สุดในการจัด งานครั้งนี้ ประทับใจมากค่ะ VR: แล้วท�าไมต้องเป็นไมค์ ภิรมย์พรครับ คุณนาริน: ที่เป็นไมค์ ภิรมย์พร เพราะช่วงนั้นนักร้องที่มีชื่อเสียงท่านอื่นๆ คิว แน่นมาก แล้วพี่ก็คุยเรื่องธุรกิจน�าเข้าสินค้ากับคุณไมค์ไว้บ้างแล้ว ก็เลยได้คุย กับเขาเรื่องคอนเสิร์ตการกุศล และด้วยความที่เราสนิทกัน พี่ก็ถามเขาว่า ขอลด ค่าตัวลงหน่อยได้ไหม (หัวเราะ) เขาก็โอเค เพราะเขารู้ว่าเป็นงานการกุศลที่ช่วย ทหารเรือ คุณไมค์เขาก็ยินดี

VR: พูดถึงศิลปินกันบ้าง มาเล่น คอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง ครับ คุณไมค์ ภิรมย์พร: ถือว่าเป็นการ ต้อนรับอย่างอบอุ่น ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็น ความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มสังคม ของพี่น้องชาวไทย พี่น้องชาวลาว ซึ่งทุกท่านเวลามีกิจกรรมอะไรก็ให้ความสนใจ เป็นอย่างดี รู้สึกชื่นมื่นดีกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานสนุกสนานและ เป็นกันเอง ความรู้สึกอบอุ่นไม่ต่างจากบรรยากาศที่มาเล่นเมื่อ 10 ปีที่แล้วเลย

20

VR: อุปสรรคมีบ้างมั้ยครับ คุณทอม: ไม่มีเลยนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทุกคนจะยกมือพร้อมเสมอที่จะยื่น มือมาช่วย พี่ต้องขอขอบคุณสื่อที่เข้ามาช่วย โดยที่พี่ไม่ได้เอ่ยปากเลย เขาเข้ามา ช่วยโดยไม่คิดมูลค่า นี่คือความประทับใจ หน่วยงานราชการ คณะกรรมการ บอกพี่ว่า หากขาดเหลืออะไร ขอให้บอก ยินดีเข้ามาช่วยเต็มที่ การช่วยเหลือ นั้นไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียว หลายคนช่วยออกความคิด ช่วยให้ก�าลังใจ บางคนก็มีภาระต่างๆ แต่ก็เสียสละเวลามาช่วย สิ่งที่ผิดพลาดไปหรือไม่ถูกต้อง พี่คิดว่าคนอื่นก็คงจะน�าไปปรับปรุงแก้ไข การท�างานก็ต้องมีติกันบ้าง ชมกันบ้าง ส�าหรับค�าติ หากน�าไปพิจารณาและแก้ไข ก็จะท�าให้งานครั้งต่อไปออกมาดีขึ้น VR: อยากทราบเรื่องรายได้จากการจัดงานครับ คุณเล็ก: รายได้จากการจัดงาน เราได้มอบให้กับท่านทูตทหารเรือ ไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น 42,584 เหรียญ และหลังจากวันนั้น เราก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่า ท่านทูตทหารเรือได้น�ารายได้ส่งไปยังกองทัพเรือเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีจดหมายขอบคุณจากกองทัพเรือส่งกลับมาเร็วๆ นี้ ส�าหรับในวันงานทางผู้บัญชาการทหารเรือได้ส่งสาส์นแสดงความยินดี ซึ่งผู้ช่วย ทูตทหารเป็นผู้อ่านสาส์น หลังอ่านจบก็ได้รับเสียงปรบมือดังเกรียวกราวลั่นหอ ประชุม จนเป็นที่ซาบซึ้งยินดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและผู้ที่มาชมคอนเสิร์ต ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง VR: ในฐานะประธานจัดงาน อยากขอบคุณใครบ้างครับ คุณเล็ก: ขอขอบคุณ คุณง้อ ตั้งเจริญ จากเอเชี่ยนอิมพีเรียล สปอนเซอร์หลัก ในการจัดหาสถานที่ เครื่องเสียง ขายบัตรชมงาน บัตร Raffles ซึ่งเป็นแม่งาน ใหญ่ของงานนี้ คุณนาริน ดัฟฟ์ ซึ่งน�านักร้องแนวหน้า อย่างคุณไมค์ ภิรมย์พร กับสาวแย้ มาร่วมแสดงในงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เลย คุณทอม ชัชวาล ผู้เหมารางวัล Raffles ทั้งหมดมูลค่าไม่ต�่ากว่า 10,000 เหรียญ อีกทั้งยังช่วย ประสานงานทุกอย่าง ทุกที่ คุณทนง จาก Tanong Printing ที่ช่วยเหลือใน ด้านสิ่งพิมพ์ทุกชนิด หลักๆ เลยก็คือบัตรเข้าชมงาน บัตร Raffles โปสเตอร์ แม้กระทั่งแบนเนอร์บนเวที คุณฉลาก เป็นคนของสังคมที่ไม่เคยทิ้งสังคมไทย แม้แต่งานเดียว โดยเฉพาะงานนี้ วิ่งทุกเรื่องเพื่อให้งานด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น คุณโรส ผู้ประสานงานทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Raffles อีกทั้งยังช่วยรับส่งสิ่งพิมพ์ สิ่งของต่างๆ ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ สปอนเซอร์ทุกคน และคนไทยทุก คน คนลาวที่มาในงานนี้ ที่มาด้วยความเต็มใจ ซึ่งน่ารักมาก ขอบคุณทุกคนที่ ท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณทอม: ผมขอเสริมอีกนิดนึง ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารเรือที่ท่านให้ ความส�าคัญกับงานนี้และเป็นคนจุดประกายพี่ก็คือพลเรือตรี จุมพล สุทธิจานนท์ และคนที่ขาดไม่ได้เลยคือ นาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ที่มา ในงานและพร้อมท�างานกับเรา 24 ชั่วโมงเลย


vr wealth management

words: เรย่า

ABN

Rayya FTMA

MIB, PG Dip Accounting Professional Accountant Tax Specialist SMSF & Trust Account Auditor

Super Smart Plans helping clients beyond accounting สาขาในเมือง City และสาขาสองที่ Norwest Business Park Tel: 02-8093 1683-85, 0430 518 910 Email: info@supersmartplans.com

จดง่ายท�าไมไม่ผ่าน? วิธีแก้ไข ตามข้อผิดพลาดด้านบน

คุณคงเคยได้ยินใครๆ ก็พูดว่า จด ABN จดง่ายวันเดียวก็ได้ ง่ายนิดเดียว เอง เสร็จแล้วคุณก็เปิดคอมพิวเตอร์ ใส่ข้อมูลนุ่นนี่ ท้ายสุด ทาง ATO (Australian Taxation office) ก็ส่งข้อความมาบอกว่า ทางเราคงต้องตรวจสอบข้อมูล คุณก่อน และอาจจะสัมภาษณ์คุณด้วย เอ...ท�าไมสุดท้ายแล้ว มันถึงไม่ได้ ABN (Australian Business Number) ง่ายๆ อย่างทีค่ นอืน่ ๆ เค้าว่ากันว่า สุดท้ายแล้วคุณก็น�าข้อมูลของคุณไปให้นักบัญชีคุณจดทะเบียนให้ เพราะคุณ มั่นใจว่า ฮืม ถ้าผู้เชี่ยวชาญจดนะ คงไม่มีปัญหาอะไร คงต้องได้สมใจหวังแน่นอน แต่สุดท้าย ท้ายสุด ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นเหมือนเดิม เพราะอะไร

สาเหตุที่ ABN ล่าช้านั้น เพราะอะไร

22

1) คุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ชื่อหรือ Tax File number ผิด 2) คุณเคยมี ABN มาก่อนแล้ว แต่ยกเลิกไป หรือจ�าไม่ได้ 3) คุณเคยมีชื่อร่วมธุรกิจกับผู้อื่นมาก่อน และ ABN มีข้อมูล 4) Server ล่มระหว่างการจด และไม่ได้ Save เอาไว้ 5) คุณจดทะเบียน ABN เป็น Contractor ไม่ใช่ธุรกิจ 6) คุณจดแล้วไม่ผ่าน และให้นักบัญชีจดซ�้า

1) ตรวจข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนส่งทาง ATO อย่าลืมว่า ชื่อของคุณ นั้น ต้องตรงกับเอกสาร TFN ส่งให้คุณนะคะ ไม่ใช่เอาตามใจชอบหรือพาสปอร์ต เพราะ ATO ต้องเทียบ TFN กับข้อมูลที่มี 2) หากยกเลิก ABN ไปแล้ว ลองไปขอ Re - Activate หรือ เปิดใช้บริการ ใหม่ ก่อนจะมาจดใหม่นะคะ เพราะถ้ายังไม่ลอง Re - Activate ดู อาจท�าให้การ จดล่าช้านะคะ 3) อันนี้ต้องโทรคุยกับทาง ATO ค่ะ 4) ในขณะทีจ่ ด อย่าลืม Save ไว้ทกุ ๆ หน้านะคะ และจด Password หรือ รหัสลับไว้ดว้ ย หาก Sarver ล่มจะได้แก้ไขทัน สามารถดึงข้อมูลขึน้ มาใหม่ได้ 5) หากคุณแจ้งเจตจ�านงว่า คุณจด ABN ส�าหรับใช้ในงาน Contract เช่น งานที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจ�า ท�าเป็นวันๆ งาน Lab our, งานนวด (พนักงาน), Designer, Cleaner ประเภท, Driver เหล่านี้ คืองาน Contractor ตรงนี้ สรรพากร ATO คงอาจจะอยากสัมภาษณ์ว่าคุณท�าให้ใคร มีผู้จ้างคุณกี่คน เค้าก็จะ ดูตามความเหมาะสม ว่าคุณสมควรจะได้หมายเลขนี้รึเปล่า คุณควรเป็น Contractor หรือ Employee 6) ทุกครั้งที่คุณน�าข้อมูลไปจดกับนักบัญชี หรือ Tax Agent คุณควรแจ้ง ทุกครั้ง ข้อมูลเท็จจริง ว่าคุณเคยจดรึเปล่า หรือมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อนักบัญชีจะ ได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และไม่ต้องเริ่มต้นกันใหม่ อาจจะลัดขึ้นไปเลยคะ การจด ABN ไม่ยาก แต่ก็จะง่ายต่อเมื่อคุณท�าทุกอย่างให้รัดกุม และถูกต้อง นะคะ เพราะหากคุณท�าผิดพลาด ที่นี้ละก้อ การแก้ไข เป็นเรื่องที่ยาว และเสีย เวลาทีเดียวเลยค่ะ (เพราะ ATO รับโทรศัพท์ช้ามาก) แอบบอกนะคะ สุดท้ายนี้ขอทิ้งท้าย ส�าหรับผู้รับการท�างาน ความก้าวหน้า หรือท�าธุรกิจ “เตือนตัวเองตลอดว่าเวลาสว่างที่สุดก็จะมืด เวลาที่มืดที่สุดเดี๋ยวก็จะสว่าง ไม่มีใคร ที่สว่างตลอดหรือมืดตลอดไป ฉะนั้นเวลาสว่างก็ต้องเตรียมพร้อมหากมืดมาว่าเรา จะท�าอย่างไร อยู่ไหวไหม อยู่ไหวก็ลงอยู่ไม่ไหวก็ไม่ลงทุน หากยามมืดก็ต้องคิด ว่าถ้าสว่างมาเราจะรีบฉวยโอกาสนั้นได้อย่างไร พอวิกฤติผ่านพ้นเราก็จะโตได้อย่าง รวดเร็วและยิ่งใหญ่” วันนีด้ ฉิ นั ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ ...เรย่า บริษทั ซุปเปอร์สมาร์ทแพลน จด ทะเบียนธุรกิจ เครือ่ งหมายการค้า บัญชี เคลมภาษีวซี า่ ธุรกิจลงทุน ปรึกษาธุรกิจและ เขียนแผน โค้ช NLP นักธุรกิจคนท�างาน

ติดต่อ: (02)80931683-85, info@supersmartplans.com, Fanpage: Supersmartplansaccounting


เค ลม

ตี ผ ล

Helping Clients Beyond Accounting

ารั น

ุซ ป เป อ ร์ ก

ส�ำนักงำน บัญชี ภำษี ซุปเปอร์ ชั้นน�ำของคนไทยในออสเตรเลีย

 จัดตั้งธุรกิจ  ภาษี GST Income Tax ลดหย่อน  เงินเดือนพนักงาน Payroll Payslip  โดนตรวจสอบจากสรรพากร (เราช�านาญ)  ออกจากไทยอย่าลืมเงิน Super    

และ Tax เรียกคืน โปรแกรมบัญชี ใช้ง่าย ดูงบดุลได้ทันที มีทนายเพื่อซื้อ – ขายธุรกิจ ไมเกรชั่น ธุรกิจ สปอนเซอร์ ลูกจ้าง ย้ายถิ่นฐานถาวร เขียนแผนธุรกิจ

คุณสุควินเดอร์ ซิงห์ (สุกี้) *หุ้นส่วนและนักบัญชีอาวุโสบริษัท ซุปเปอร์สมาร์ทแพลน *เจพี Justice of Peace *ผู้เชี่ยวชาญด้านไมเกรชั่น เพื่อนักธุรกิจ และสปอนเซอร์

Business Planning

ปรึกษาครั้งแรกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ บัญชีภาษีธุรกิจ โดยทีมนักบัญชีคุณวุฒิ น�าทีมโดย คุณสุกี้ & เรย่า คุณรัชยา นิลกรรณ์ (เรย่า)

*ผู้จัดตั้งและที่ปรึกษาบริษัทซุปเปอร์สมาร์ทแพลน วางแผนธุรกิจ บัญชี ภาษี เพื่อคนไทยในออส *ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีจากสรรพากร *เทรนเนอร์นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อความสุขสำาเร็จและสมดุล

Sydney Office: Suite 888, Level 4, 311 Castlereagh St., Sydney NSW 2000 Helping Clients Beyond Account ing

Tel: 02 8093 1684 / Fax: 02 9211 1252

02 8093 1685

เข้าเว๊ปไซด์เพื่อดูข่าวสาร และบทความความรู้ต่างๆ ได้ที่

ID: Talk2Rayya

www.supersmartplans.com.au/thai E-Mail: info@supersmartplans.com Facebook.com/Supersmartplansaccounting


vr smart life

words: เรย่า

พฤติกรรมชีวิต

ต่อจากฉบับที่เรย่าเขียนในบทความ ตอน ส่วนประกอบของคน ฉบับนี้เราจะว่าต่อกันด้วยเรื่องของพฤติกรรมนะคะ ก่อนอื่นขอย้อนในฉบับที่แล้วนิดนึงนะคะว่า

อดีตจนถึงปัจจุบัน = DNA และกรรมจากบรรพบุรุษ + สิ่งแวดล้อม + ผลของการกระท�าทุกชาติภพ อนาคตเรา = จิต + สมอง ส่งผลถึงพฤติกรรม

กฎของพฤติกรรม • รับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส • Neuro Transmitter ส่งข้อมูลจากอวัยวะที่สัมผัสข้อมูลไปยังสมอง • สมองประมวลผลจากข้อมูลที่เคยเก็บไว้แต่เด็ก • สมองประมวลผลจากพลังงานที่อยู่ในตัวเรา ซึ่งสืบเนื่องต่อกันมาหลายภพ (จิตวิญญาณ) • สมองแปลผลข้อมูล = ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก • สมองสั่งเส้นประสาทตามร่างกาย = พฤติกรรม • คือนิสัยและบุคลิกภาพของเรา

อนาคตเรา = จิต + สมอง ส่งผลถึงพฤติกรรม เห็นรึเปล่าว่า จิต และสมอง เป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้พฤติกรรมของคนเรานั้น เกิดขึ้น แล้วที่ส�าคัญที่สุดนะคะ พฤติกรรมส่งผลถึงนิสัย และบุคลิกภาพนะคะ ฉะนั้น หากคุณผู้อ่าน ต้องการที่จะเพิ่มความสามารถในการจัดการกับอนาคตของ ตนเองได้นั้น คุณผู้อ่านต้องฝึก การควบคุม จิตและสมองให้ได้ก่อนนะคะ

หลายๆ ครั้ง คนเราก็มักจะได้ในสิ่งที่ตนหวังและไม่ได้หวัง และอื่นๆ อีก หลายๆ ครั้ง คนคนนั้นก็อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่หวัง ซึ่งการไม่ได้ในสิ่งที่หวังนั้น มัก จะมีผลกระทบต่อจิตใจไม่มากก็น้อย และจะไปลดทอนความมีสติสัมปะชัญญะ เรย่ายอมรับเรื่องนึงซึ่งหลายๆ ครั้งหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องงมงาย แต่เร ย่ามองว่า วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้พิสูจน์เพราะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายนอกหลาย ตัวที่ยังควบคุมไม่ได้ในการที่จะได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ แต่หากคุณลองมองเรื่อง ของวิทยาศาสตร์โดยใช้การสังเกตุการณ์ อย่างเช่นคนราศีนี้บุคลิกแบบนี้ แล้วดูสิ คะว่าคล้ายไหม ฉะนั้นเลือกในสิ่งที่เราศึกษาแล้วดูว่าเหมาะสมกับชีวิตเราใช้ประโยชน์ ได้มากที่สุด จิตวิทยาสมัยใหม่อย่างเดียวไม่สามารถท�าให้ค�าตอบเป๊ะๆ นะคะ ว่าพฤติกรรม ของคนๆ นี้เกิดมาจากอะไร แต่ถ้าคุณลองอ่านอิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลถึงพฤติกรรม แต่ละด้านของชีวิตคุณดูสิค่ะ คุณจะได้ค�าตอบเลยว่า ท�าไมเราประพฤติตนแบบ นี้ พูดแบบนี้ คิดแบบนี้ น่าสนใจมากทีเดียว เอาหล่ะค่ะ หน้ากระดาษหมดแล้ว นะคะ ครั้งหน้าเราจะมาต่อกันถึงแก่น และความหมายของความคิดซึ่งมีผลต่อ ชะตาชีวิตคนเรานะคะ ส�าหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ

จัดการกับอนาคต

• ท�าความเข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นคนได้ อย่างไร เพราะอะไร และ เพื่ออะไร • ท�าความเข้าใจ ว่าท�าไมเราจึงเกิดมาแบบนี้: อดีตจนปัจจุบัน = DNA และกรรมจากบรรพบุรุษ (รหัส วัน เดือน ปี เกิด) + สิ่งแวดล้อม + ผลของการกระท�าทุกชาติภพ = Astrology • รู้ว่าสมองและประสาทสัมผัสท�างานอย่างไร = NLP Coaching • ฝึกควบคุม จิต คือหลักการปฏิบัติ นั่งสมาธิ = Meditation • Future Achievement มีชีวิตที่เป็นตามที่หวังและมีความสุข

24

เขียนโดย เรย่า โค้ชจิตใต้ส�านึกปฏิวัติกรรมเพื่อความส�าเร็จ info@smartliferayya.com Line: Talk2Rayya, Fanpage: smartliferayya โทร 0430 518 910 สอบถามรายละเอียดคอร์สและบริการ www.smartliferayya.com


โค้ชปฏิวัติกรรม

สูตร สุข สมดุล ส�ำเร็จ

ผลิ ต ไลฟ์ โ ค้ ช มื อ อาชี พ ด้วยผสมผสานหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน อาทิ เช่น

ศาสตร์จิตใต้ส�านึก NLP, ศาสตร์ดวงดาวยูเรเนียนตรวจกรรม สมองและจิต, พลังจักรวาล, Quantum Physics, จิตวิทยาประยุกต์, รวมถึง ธรรมชาติบ�าบัด

อนอดีตบ�ำบัด โปรแกรมจิตใต้ส�ำนึก สะกดจิตย้ วงจรมนุษย์ รบ ค ช ้ ค รโ กำ อ ื ค ก โล ใน ใด ช ค้ นโ อ ื และไม่เหม ที่ติดมำจำกอดีต รม กร ก ็ เด ย วั ใจ ง ั ฝ ง ่ สิ หำ น ้ รค กำ หมำยถึง อิทธิพลดวงดำวที่มีผล ง ึ มถ รว ณ คุ ย ั ส นิ น ดั ก ลั ผ ่ ี มท อ ้ สิ่งแวดล ้นพบและเรียนรู้ตัวเอง ค ้ ได ณ ุ ค ้ ให อ ่ ื เพ ำ � ะท กร ำร ะก แล ย ั ต่อนิส แผนชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิต บบ งแ รอ ค ่ ที ๆ ำ ้ � มซ รร ก ิ ฤต พ บ ั เกี่ยวก ี่เอง ปฏิวัติกรรมได้ ด้วยจิตส�ำนึกเรำน

คุณรัชยำ นิลกรรณ์ (เรย่ำ)

ID: Talk2Rayya

0430518910


vr main story

words: nanat, hongham

อยากมีสัตว์เลี้ยงในออสเตรเลีย? ด้วยความที่ตัวเราอยู่ต่างบ้านต่างเมือง อาจจะไม่อบอุ่นเหมือนอยู่กับครอบครัวของเราที่เมืองไทย มีเหงาบ้างเป็นธรรมดา ทางออกอย่างหนึ่งในการช่วยแก้เหงาและให้รู้สึกเหมือนเราได้อยู่กับครอบครัว คือ การมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ให้เราได้กลับ บ้านมาดูแลเค้า เอาใจใส่เค้า ท�าให้การกลับบ้านหลังเลิกงานอันเหน็ดเหนื่อยมีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้การมีสัตว์เลี้ยง ยังมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งจิตใจและร่างกาย และท�าให้เข้ากับสังคมง่ายขึ้นด้วย

26


เรามาดูกันว่า การจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในความดูแลของเราที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องท�าอย่างไรกันบ้าง มีกฏระเบียบอะไรที่เราต้องรู้และปฏิบัติตาม มีองค์กร หรือร้านค้าใดที่แหล่งข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างกับบ้านเราที่เมืองไทยอย่างสิ้นเชิง อย่างเมื่อเริ่มต้นอยากจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ที่บ้าน หลายคนอาจจะคิดว่า ก็แค่เดินไปเลือกหาและซื้อสัตว์เลี้ยงที่เราถูกใจที่ร้านขายสัตว์เลี้ยง (Pet Store) แต่ส�าหรับที่ออสเตรเลียนี้มีอีกวิธีหนึ่งที่ควรท�าคือ การติดต่อขอรับอุปการะเลี้ยงสัตว์จากองค์กร RSPCA ที่มีอยู่ทั่วพื้นที่ทุกรัฐเป็นเครือข่ายหลักที่ดูแลด้านงานสังคมสงเคราะห์ส�าหรับสัตว์ทั่วประเทศออสเตรเลีย

take me home

RSPCA Australia

(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) องค์กรนี้อยู่ในการก�ากับดูแลของรัฐบาลออสเตรเลีย ด�าเนินงานโดยเครือข่าย บริษัทเอกชนในแต่ละรัฐทั้งแปดแห่ง และอาศัยรายได้จากการรับบริจาคและสปอน เซอร์ จุดประสงค์เพื่อให้การดูแลและปกป้องสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง ทั่วไปในบ้าน ในฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ป้องกันและต่อต้านการทารุณสัตว์ โดย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลและปกป้องสัตว์ รวมทั้งช่วยผลักดันการ แก้ไขกฏระเบียบและการตรวจจับผู้กระท�าผิดกฏหมายเกี่ยวกับสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ RSPCA Inspectors ซึ่งมีอ�านาจเทียบเท่ากับต�ารวจ RSPCA เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1871 ในรัฐวิคตอเรีย จากการประชุมกันเรื่องการ ดูแลรักษาม้าที่ป่วยและน�าไปสู่จุดประสงค์ของการดูแลและปกป้องการทารุณสัตว์ ทุกชนิด รัฐอื่นๆ ได้ทะยอยจัดตั้งองค์กร RSPCA ของตัวเองและเข้าร่วมเป็นเครือ ข่ายจนครบทั้งแปดรัฐในปี 1965 ภายใต้การก�ากับดูแลของ RSPCA Australia ที่จัดตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1981

เป็นสถานที่ค้นหาสัตว์เลี้ยงที่ต้องการรับการอุปการะ เมื่อเราตัดสินใจที่จะมีสัตว์เลี้ยงโดยการอุปการะ (Adoption) นอกจากว่าเข้าไป ติดต่อโดยตรงกับสถานสงเคราะห์ RSPCA ใกล้บ้าน เราสามารถใช้บริการเว็บไซต์ Adopt a Pet (www.adoptapet.com.au) ซึ่งเป็นของ RSPCA โดยตรง เรา สามารถค้นหาประเภทของสัตว์เลี้ยง สายพันธุ์ สี เพศ อายุ เขตพื้นที่ หรือแม้แต่ ชื่อของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนั้น โดยเราสามารถศึกษารายละเอียดของสัตว์แต่ละตัวอย่าง ละเอียด เช่น ประวัติสุขภาพ การฉีดวัคซีน รักเด็กเล็กหรือเปล่า ท�าหมันหรือยัง รวมทั้งที่อยู่ที่ต้องติดต่อ เงื่อนไขในการอุปการะ อาจมีค่าใช้จ่าย อาจมีการตรวจสอบ บ้านที่พักอาศัยว่าเหมาะสมกับสัตว์หรือไม่

ทาง RSPCA ได้ก�าหนดนโยบายและหลักการส�าหรับการอุปการะ สัตว์เลี้ยงไว้ดังนี้

• หาบ้านให้ส�าหรับสัตว์ที่เหมาะสม สัตว์บางตัวไม่สามารถรับการอุปการะได้ เนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพ พฤติกรรม และข้อกฏระเบียบอื่นๆ • RSPCA จะอนุมัติให้กับเฉพาะผู้ที่น่าเชื่อถือว่า มีความสามารถให้การอุปการะ เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดี ตลอดอายุไขของสัตว์เลี้ยง • สุนัขและแมวทุกตัวจาก RSPCA จะต้องได้รับการท�าหมันและฝังไมโครชิฟ เป็นสถานสงเคราะห์ ก่อนที่จะได้รับการอุปการะ ส�าหรับสัตว์ประเภทอื่นจะมีข้อก�าหนดแตกต่างกันไป RSPCA เปรียบเสมือนสถานที่พักพิงของสัตว์ที่ได้รับการช่วยชีวิต รับการอุปการะ • สัตว์ทุกตัวจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพและพฤติกรรม และฉีดวัคซีนป้องกัน เลี้ยงดูรับการปรับพฤติกรรม และรอรับการหาบ้านใหม่ ส�าหรับสัตว์ที่บาดเจ็บ ก�าพร้า โรคตามที่ก�าหนดของแต่ละประเภทสัตว์ พลัดหลง ถูกทอดทิ้ง และต้องการที่พักชั่วคราวทั่วออสเตรเลียสถานสงเคราะห์ • RSPCA ยินดีรับคืน สัตว์ที่ถูกส่งออกไปเพื่อการอุปการะเลี้ยงดู RSPCA ต้องรับสัตว์เข้ามาใหม่มากกว่า 130,000 ตัวทุกปี ส่วนใหญ่คือ หมาและ แมว รวมทั้งให้การช่วยเหลือม้า ปศุสัตว์ และอนุรักษ์สัตว์ป่าหลากหลายชนิด มีสัตว์ ที่สวยงามและน่ารักมากมายที่สถานสงเคราะห์RSPCA ทั้งหมดได้รับการดูแลที่ถูก ต้องและเข้มงวด ตรวจสภาพอารมณ์และฝึกให้เชื่อง เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นสัตว์เลี้ยง เป็นเพื่อนกับเรา สัตว์เหล่านี้สมควรได้รับโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นกัน เหมือนกับเรา เมื่ออยากจะมีสัตว์เลี้ยงหรือต้องการซื้อสัตว์เลี้ยง ขอให้มาเยี่ยมชมที่ สถานสงเคราะห์ RSPCA ใกล้บ้านท่านก่อน

หน้าที่หลักของ RSPCA

27


ขั้นตอนการขอรับอุปการะสัตว์เลี้ยงจาก RSPCA ในที่นี้จะให้รายละเอียดเน้นที่น้องสุนัขและน้องแมวเป็นหลัก ส่วนสัตว์ประเภท อื่นก็จะรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด ส�าหรับลูกสุนัขและลูกแมวมีข้อ จ�ากัดอยู่ว่า ควรมีอายุ 8 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มีโอกาสกินนมแม่อย่างเต็ม ที่จะช่วยให้ลุกสุนัขและลูกแมวมีสุขภาพแข็งแรงจากน�้านมแม่ ขั้นตอนการติดต่อกับ สถานสงเคราะห์ RSPCA เพื่อขอรับอุปการะน้องสุนัขและน้องแมว มีดังนี้ 1. ให้เวลากับตัวเองในการตัดสินใจเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับไลพ์สไตล์และ ครอบครัวของเรา ส�าหรับการเลือกสุนัขและแมวจะมีรหัสสีส้ม เขียว และน�้าเงิน (Lifestyle Colour Code: Orange, Green or Blue) ซึ่งจะแบ่งลักษณะ นิสัยของสุนัขและแมวเป็นสามประเภทสามสี เพื่อให้เราสะดวกมากขึ้นในเลือกสุนัข และแมว 2. เมื่อเราสามารถระบุตัวสุนัขและแมวได้แล้ว ผู้ช่วยการอุปการะ (adoption assistant) จะให้ค�าปรึกษาและข้อมูลของน้องสุนัขและน้องแมวตัวนั้น ว่ามีประวัติ อย่างไร ต้องการการดูแลอย่างไร ซึ่งขั้นตอนนี้เราควรเตรียมรูปถ่ายของบ้านที่พัก อาศัยรวมทั้งสนามหลังบ้านถ้ามี เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ประกอบการพิจารณา อาจ จะมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งบางคร้งต้องมีการนัดหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พบกับสัตว์เลี้ยงเดิมของเราด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องสุนัขและน้องแมวจะได้บ้านใหม่ที่มีความสุข ตลอดไป 3. แต่ละสถานสงเคราะห์ RSPCA จะมีแบบฟอร์มให้กรอกค�าขอรับอุปการะ สัตว์เลี้ยง และจะต้องให้เรารอคอยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นเวลาให้ สงบใจและคิดทบทวนการตัดสินใจของเรา ว่าเรามีความพร้อมและต้องการจะรับ อุปการะสัตว์เลี้ยงตัวนั้นจริงๆ ไม่ใช่เพียงเพราะเห็นแล้วถูกอกถูกใจด้วยความน่ารัก เท่านั้น 4.เจ้าหน้าที่จะท�าการสัมภาษณ์เราเพื่อยืนยันอีกครั้ง หลังจากช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ในแต่ละรัฐ ก็มีกฏหมายข้อบังคับส�าหรับการเลี้ยงสัตว์ต่างกัน ซึ่งส�าหรับรัฐนิว เซาท์เวลล์สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.cityofsydney.nsw.gov.au/ live/animals

ขั้นตอนแรกคือการแสดงความเป็นเจ้าของ จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง (Register) ผู้จดต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ส่วนสัตว์เลี้ยงทั้งแมวและสุนัขต้องได้รับการ ฝังชิปไมโครชิปก่อนอายุครบ 12 สัปดาห์ หรือ หลังจากซื้อหรือรับมาเลี้ยงและต้อง มีการจดทะเบียนก่อนสัตว์เลี้ยงอายุครบ 6 เดือน สุนัขและแมวทุกตัวที่อายุมากกว่า 12 สัปดาห์ต้องมีป้ายชื่อและเบอร์โทรติดต่อเจ้าของ เผื่อเวลาสัตว์เลี้ยงพลัดหลง หรือสูญหายไป และเมื่อสัตว์เลี้ยงคุณตายลง หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของ ก็ต้องมีการ แจ้งเพื่ออัพเดทข้อมูลเช่นกัน ในการจดทะเบียนนั้น สามารถติดต่อไปยัง City of Sydney Pet Registration Officer GPO Box 1591 Sydney NSW 2001 หรืออีเมลล์ council@ cityofsydney.nsw.gov.au • ค่าธรรมเนียมปกติส�าหรับสุนัขหรือแมวที่ยังไม่ได้คุมก�าเนิด $182 • ค่าคุมก�าเนิดสุนัขหรือแมว $49 • ค่าปศุสัตว์ $49 ส�าหรับผู้สูงอายุ สิทธิลดหย่อนได้เล็กน้อย รวมถึงมียกเว้นค่าธรรมเนียมใน กรณีที่มีการจดทะเบียนสุนัขเพื่อช่วยเหลือบุคคลพิการต่างๆ และเมื่อกฎหมายก�าหนดให้มีการจดทะเบียน คุณจึงต้องรู้ว่า หากไม่ท�าตาม ที่กฎหมายก�าหนด ก็มีค่าปรับเช่นกัน

ค่าปรับต่างๆ • ละเลยการฝังไมโครชิป $165 • ไม่ได้จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามก�าหนด $165 • สุนัขไม่มีป้ายห้อยคอและข้อมูลติดต่อ $165 • ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะโดยไม่มีสายจูง $220 • เลี้ยงสุนัขในที่ต้องห้าม $330 • ทอดทิ้งสุนัข $275 • สุนัขมีการแสดงอาการดุร้าย หรือท�าร้ายผู้อื่น $550 • เลี้ยงแมวในที่ต้องห้าม $110 • แมวไม่มีป้ายระบุตัวตน $110 • ไม่แจ้งย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนเจ้าของ $165 • ไม่มีที่อยู่ส�าหรับสัตว์เลี้ยง $550 • มีสัตว์อันตรายไว้ในครอบครองหรือมีลูกสุนัขสายพันธุ์ต้องห้าม เกิดแล้วไม่ได้แจ้งจดทะเบียน $1,760 ทั้งนี้ หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังเพิกเฉย ไม่มีการด�าเนินการแก้ไข ก็ยังจะมีค่า ปรับไปอีก ตั้งแต่ $275 จนถึง $880 และทางเคาน์ซิลมีสิทธิ์ที่จะกักขังสัตว์เลี้ยงของ คุณกรณีที่เกิดมีการท�าร้ายบุคคลหรือสัตว์อื่น 28


ถ้าหากว่าเมื่อไม่สามารถหาสุนัขหรือแมวเพื่อการอุปการะจาก RSPCA ที่ เหมาะสมกับเราได้ทาง RSPCA ก็มีข้อแนะน�าการเลือกซื้อสุนัขและแมว ดังนี้ • ต้องแน่ใจก่อนว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของน้องสุนัขน้องแมวได้ ตลอดอายุขัยของเค้า ให้พิจารณาสายพันธุ์ที่เหมาะกับไลพ์สไตล์ของเรา • ศึกษาคู่มือการเลือกสุนัข (www.rspca.org.au/sites/default/files/ website/Adopt-a-pet/Smart_Puppy_Buyers_Guide_Oct2012_Web. pdf) • หรือคู่มือการเลือกซื้อแมว (www.rspca.org.au/sites/default/files/ website/Adopt-a-pet/Smart_Kitten_Cat_Buyers_Guide_July2013_ web.pdf) • เยี่ยมชมสถานที่เพาะเลี้ยงและสอบถามข้อมูล

สัตว์บาดเจ็บ (Injured Animals) การดูแลสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องส�าคัญมากหากสัตว์เลี้ยงของเราได้รับ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ต้องน�าไปส่งหรือติดต่อโรงพยาบาลสัตว์หรือสถานสงเคราะห์ RSPCA ใกล้บ้านโดยเร็ว เพื่อรับการรักษาหรือรับค�าแนะน�าในการดูแล หากเราไปพบสัตว์ป่าเข้า โดยเค้าอาจจะบาดเจ็บหรือก�าพร้า ให้รีบติดต่อ สัตวแพทย์สถานสงเคราะห์RSPCA หรือ หน่วยงานดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่นั้นโดย เร็วที่สุด เพื่อให้เค้าได้รับการช่วยเหลือที่ถูกวิธี เนื่องจากว่าสัตว์ป่าจะมีอาการ เครียดและอาจเป็นอันตรายกับตัวเราเอง หากจ�าเป็นต้องจัดการกับสัตว์ป่าที่ต้องการ ความช่วยเหลือ มีค�าแนะน�าดังนี้ • หลืกเลี่ยงเสียงดังที่จะรบกวนสัตว์บาดเจ็บ • อย่าพยายามให้อาหาร หากไม่มีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมมา • ตรวจสอบว่ามีลูกสัตว์ตัวอื่นอยู่บริเวณข้างเคียงหรือในกระเป๋าหน้าท้อง หรือไม่ หากมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ส�าหรับตัวเรา • ไม่ควรจะเป็นเจ้าของสัตว์ป่า และระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของเราจะไปท�าร้าย สัตว์ป่า หรือจะถูกท�าร้ายโดยสัตว์ป่า จากข้อมูลทั้งหมดนี้ คุณผู้อ่านคงเห็นแล้วว่า การจะเลี้ยงสัตว์นั้นมีข้อก�าหนด และระเบียบบังคับมากมาย นั่นเพราะ สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า ก็เป็นสิ่งมีชีวิต มี จิตใจเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ย่อมมีความหิว มีการป่วยและมีความเจ็บปวดอัน เกิดจากการกระท�ามนุษย์ได้ แต่เพียงแค่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นเอง ดังนั้น คุณจึงควร ที่จะตัดสินใจให้ดีก่อนว่า คุณมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะรับอีกหนึ่งชีวิต มาดูแล

สิ่งที่ไม่ควรท�ำ

• อย่าซื้อสุนัขหรือแมวจากโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์ หรือจาก ร้านขายสัตว์เลี้ยง โดยที่ไม่ได้เยี่ยมชมสถานที่เพาะเลี้ยงและสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง • อย่าซื้อสุนัขหรือแมวเพียงเพราะบังเอิญหรือแรงจูงใจจากโฆษณา ต้องวางแผน และพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน • อย่าต่อต้านสุนัขหรือแมวพันธุ์ทางหรือลูกผสม เพราะเค้าก็สามารถเป็นสัตว์ เลี้ยงที่ดี และเป็นเพื่อนกับเราได้เช่นกัน

การทารุณสัตว์ (Animal Cruelty) เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เรายังพบเห็นการทารุณสัตว์ในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นในออสเตรเลีย ความหมายของการทารุณสัตว์ที่ระบุไว้ในกฏหมายคุ้มครองสัตว์มีความหมายครอบ คุมทั้งทางกายและจิตใจของสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้ • ทรมาน หรือ ทุบตีสัตว์ • จ�ากัดพื้นที่ หรือ ขนส่งเคลื่อนย้ายสัตว์ ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุในกฏ ระเบียบ • ฆ่าสัตว์ด้วยวิธีการที่โหดร้าย ขาดมนุษยธรรม • บกพร่องต่อการให้อาหารและน�้าที่เพียงพอ • บกพร่องต่อการให้การรักษาเมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย • บกพร่องต่อการให้ที่พักอาศัยที่เหมาะสม หากมีการพบเห็นหรือมีเบาะแสการทารุณสัตว์ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของ RSCPA ในพื้นที่ จะมีเจ้าหน้าที่ RSPCA Inspector ที่จะออกไปตรวจสอบ ให้การช่วยเหลือ สัตว์ และจับผู้กระท�าผิด โดยมีอ�านาจตามกฏหมายสามารถบุกเข้าตรวจค้นบ้าน หา หลักฐาน รวมทั้งสั่งปรับทันที ผู้กระท�าผิดอาจมีโทษถึงติดคุกได้

29


รู้หรือไม่ว่า... สัตว์เลี้ยงกินหญ้า ใช่ว่ามันจะป่วยเสมอไป เคยเห็นกันใช่ไหมว่า เวลาที่เราปล่อยสุนัขหรือแมวออกไปเดินเล่น เรามักจะ เห็นเจ้าตูบเจ้าเหมียวของเราไปเล็มหญ้าในสวนสาธารณะกินเป็นประจ�า ซึ่งที่เรารู้ๆ กันก็คือ เพราะสัตว์เหล่านั้นป่วย แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้น เพราะการกิน หญ้าถือเป็นการเรียกร้องทางธรรมชาติของร่างกายสัตว์ เนื่องจากหญ้าช่วยท�าความ สะอาดระบบภายในของสัตว์ได้ เช่น ช่วยการขับเมือกหรือน�้าดีส่วนเกิน รวมทั้งสิ่ง สกปรกต่างๆออกจากร่างกาย และหญ้าบางชนิดช่วยก�าจัดพยาธิในล�าไส้ได้ หรือ บางทีก็เติมวิตามินและแร่ธาตุให้ร่างกายของสัตว์ โดยส่วนใหญ่มักเป็นหญ้าที่มีลักษณะ ใบเรียวแหลมเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สัตว์กิน เนื่องจากใบหญ้ารูปแบบนี้จะช่วยท�าความ สะอาดได้ดีที่สุดและยังสามารถก�าจัดพยาธิได้ดีที่สุดอีกด้วย

ระวังก่อนฉีดยาคุม พาไปฉีดยาคุม ไม่ควรฉีดติดต่อกันนานกว่า 2 เดือน เพราะการฉีดยาคุมท�าให้ มดลูกของสัตว์เลี้ยงอักเสบ เนื่องจากไม่มีการขับประจ�าเดือนออกมา และนั่นอาจ ท�าให้มีอันตรายถึงชีวิตได้

อาหารส�าเร็จรูปดีที่สุด บางคนคิดว่าอาหารเม็ดของสุนัขนั้นไม่อร่อย และเจ้าของกินอย่างไร ก็ให้น้อง หมากินอย่างนั้นดีกว่า แต่ความจริงแล้ว รู้ไหมว่า อาหารที่คนเรากินนั้น มีปริมาณ โซเดียมมากกว่าอาหารสุนัขหลายเท่านั้น และเสี่ยงที่จะท�าให้น้องหมาเกิดโรคไตอีก ด้วย เพราะระบบการขับเกลือของน้องมานั้นด้อยกว่าของคนมาก หากรักน้องหมา จริงก็ควรให้เขากินอาหารของเขาเถอะ

อาบน�้าน้องหมาด้วยแชมพู เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างมาก เพราะแม้ว่าแชมพูของคนจะมีกลิ่นหอมและ สามารถขจัดความสกปรกได้ แต่รู้ไหมว่า ผิวหนังของน้องหมานั้นบางและเซนซิ ทีฟกับสารเคมีมากกว่าผิวของคนเรามากนัก นอกจากจะไม่เป็นการบ�ารุงขนน้อง หมาแล้ว ยังอาจท�าให้เกิดโรคผิวหนังเพราะถูกสารเคมีต่างๆ ในแชมพูกัดด้วย

ทริคเล็กๆ น้อยๆ ป้องกันน้องหมากัดเฟอร์นิเจอร์

นั่นคือการเอาน�้ามันหอมระเหย หรือน�้ามันอโรมาเทอราพี เลือกกลิ่นที่ค่อน ข้างฉุนหรือแรงเล็กน้อย มาผสมน�้าใส่ฟ็อกกี้แล้วฉีด หรือเอาพู่กันทาแต้มตามขา โต๊ะ ขาเก้าอี้ โซฟา หรือขาตู้ขาเตียง เท่านี้ช่วยได้ เพราะเจ้าสัตว์เลี้ยงของเรา ส�าหรับคนรักปลา มักคงได้ยินสรรพคุณของอาหารปลายี่ห้อต่างๆ เร่งสี เร่งวุ้น ประสาทสัมผัสจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้หอมเหมือนที่เรารู้สึก และเราควรซื้อกระดูก อาหาร เร่งโต แต่รู้หรือไม่ว่า ผลของการเร่งเหล่านี้จะก่อนให้เกิดสุขภาพร่างกายที่แย่กับปลา แท่ง หรือของเล่นส�าหรับน้องหมาให้เขาไว้แทะเล่นแทนดีกว่า เพราะอาหารเหล่านี้มีสารอาหารน้อย และผสมสารเคมีและสีซะส่วนมาก สังเกตุได้ ง่ายๆ ว่าขี้ปลาอาจมีสีติดออกมาด้วย ถ้าเป็นไปได้ เลือกซื้ออาหารที่คุณภาพดีหน่อย ที่มา แต่อาจราคาสูงหน่อย และควรมีการระบุเรื่องการปรับสมดุลร่างกายของปลาดีกว่า http://animals.spokedark.tv/2013/02/28/eat-grass/#.U4rmg_m1ayp http://rspca.org.au

อาหารเร่งสี ตัวอันตราย

30


จ�ำหน่ำยเสื้อผ้ำแฟชั่น รองเท้ำ เครื่องส�ำอำงค์และเครื่องประดับ อัพเดทใหม่ๆ และรับสั่งจองออนไลน์

ก อ ก ง า บ ณ น า ้ ร 2 น ้ ั ช า ิ ล ศ น า ้ ร ว ้ ล ยา้ ยแ น์กว่าเดิม

ว า ท ย ท ไ ้ ล ใก

พี่นัท

n o i t o Prom ใหม่

ฉลองร้าน ย า ้ ป ก า จ ี ท ลดทัน

$10 พี่เทียร Alteration

CAMPBEL GEORGE S T.

L ST.

Stairs to Technocity

CAPITAL SQUARE LEVEL 1 Escalators to Technocity

HAY ST.

Shop T08 Level 1 Capital Square 742 George Steet T: 0423 804 777

อัพเดรตเฟชั่น เสื้อผ้าใหม่ๆ ได้ที่

www.silaclothing.com silaclothing silaclothing

รับตัดเย็บ ปะ ซ่อม แก้ทรงเสื้อผ้ำต่ำงๆ รำคำเป็นกันเอง


Autumn

Autumn is a second spring when every leaf is a flower. 34


Fall has always been my favorite season. The time when everything bursts with its last beauty, as if nature had been saving up all year for the grand finale.

Model: Yanika Vanichrojnarat Photo: Ben, Billy Custume: Sabuy Location: Argyle Street and Lower Fort Street, The Rocks 35


She looked like autumn, when leaves turned and fruit ripened.

36


แนะนำ�ตัวกันหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ VR Thai ชื่อ ญ�ณิก� ว�ณิชย์โรจนรัตน์ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า แจน นะคะ แจนมาที่ซิดนีย์เพราะจะมาหาพี่ชายค่ะ แล้วหลักๆ ก็มาเรียนภาษา บวกกับหาประสบการณ์ทางด้านการ ทำางานเพิ่มเติมด้วยค่ะ เตรียมตัวก่อนเข้า AEC ประมาณนั้นค่ะ ม�ซิดนีย์แล้ว ชอบอะไรในซิดนีย์บ้�ง เอาจริงๆ ก็หลงรักซิดนียใ์ นหลายๆ มุมนะคะ ทัง้ บ้านเมือง ผูค้ น สังคม และอาหารการกินต่างๆ มันน่าอยู่น่าสนใจไปหมดเลยค่ะ รู้สึกอยู่ แล้วชีวิตดี หมายถึงอารมณ์ดี สดใส สมองปลอดโปล่ง อะไรแบบ นีน้ ะ่ ค่ะ ไม่ใช่วา่ อยูไ่ ทยชีวติ ไม่ดนี ะคะ อย่าเข้าใจผิดกัน คงเป็นเพราะ อากาศดีไม่ร้อนตับแตกเหมือนที่ไทยด้วยมั้งคะ ผู้คนที่นี่ถึงดู “ชีวิต ดี” อย่างที่แจนบอก เห็นว่�เรียนท�งด้�นสังคมวิทย� น้องแจนได้อะไรจ�กก�รเรียนส�ข� นี้บ้�งคะ คณะนี้คนภายนอกอาจไม่ค่อยรู้จักกันนะคะ แจนเรียนคณะสังคม วิทยาและมานุษยวิทยา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ และคำาถาม ที่ตามมาซะส่วนใหญ่ก็คือ "คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?" ใช่มั้ยคะ... จริงๆ คณะแจนน่าสนใจมากๆ นะคะ ถือเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ ที่ทำาให้ เข้าใจคนและชีวิตของคนในสังคมมากขึ้นค่ะ ว่าทำาไมหรืออะไรที่ทำา ให้เกิดปรากฎการณ์ในสังคมต่างๆ หรืออะไรทำาให้มนุษย์มีความสัม พันธ์กันในบทบาทต่างๆ เคยมีเพื่อนตัวน้อยบ้�งมั้ยคะ พวกสัตว์เลี้ยงทั้งหล�ยเคยเลี้ยงอะไร ม�บ้�ง แน่นอนเลย แจนคิดว่าผู้หญิงแทบจะทุกคนมีมุมรักสัตว์นะ ตอนนี้ แจนก็เลี้ยงน้องหมาค่ะ ชอบมากเลยค่ะสัตว์เลี้ยงหน้าขนเนี่ยมักจะ น่ารักทุกตัว แจไนรู้สึกว่าสุนัขเนี่ยเกิดมาเป็นเพื่อนกับคนจริงๆ เค้า ฟังเรารู้เรื่องนะคะ เวลาเราพูด เราคุยกับเค้า เค้าก็จะมองหน้าเหมือน เป็นผู้รับฟังที่ดีเลยในเวลาที่เราไม่มีใครให้ระบายจริงๆ อะเนอะ แค่เค้าตอบกลับมาไม่ได้เท่านั้นเอง

37


BEAUTY UPDATES

เคล็ดลับ 8 ขั้นตอน ถนอมมือและเท้า ให้สวย เนียนนุ่มในหน้าหนาว

ตอนนี้ เราทุกคนก็ต่างรอคอยให้หน้าหนาวเข้ามาเยือนอย่างเต็มฤดูเสียที เพราะมันมักจะมาพร้อมแฟชั่นสวีตเตอร์สีสวยๆ การได้จิบ กาแฟร้อนๆ ได้กินผลไม้หน้าหนาว และเปิดฮีทเตอร์นอนอุ่นๆ กันอย่างเป็นสุข แต่หน้าหนาวก็ไม่ได้สวยงามไปเสียทั้งหมด เพราะมันมัก มาพร้อมอากาศเย็นที่แห้ง ท�าให้ผิวของเราแห้งแตกและหยาบกร้าน โดยเฉพาะมือและเท้า แน่นอนว่า บรัชยังมีเคล็ดลับดีๆ ที่ท�าให้มือกลับ มาเนียน นุ่ม ชุ่มชื่นแนะน�ากัน ทาครีมบ�ารุงเล็บมือและเล็บเท้าบ้างในขณะที่คุณทาครีมบ�ารุง ผิว เพราะเล็บก็ขาดความชุ่มชื่นได้เหมือนกับผิวหนังส่วน อื่นๆ โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่ท�าเล็บบ่อยๆ มีการขัดเล็บ ท�าให้สาร อาหารจ�าเป็นของเล็บหลุดออกไป

7

8

ตกแต่งปลายเล็บอยู่เสมอ เพราะปลายที่แห้งแตกนั้น ยิ่งจะ ท�าให้สูญเสียน�้าหล่อเลี้ยง จึงควรที่จะตัดแต่งเล็บสัปดาห์ ละ 2 – 3 ครั้ง

1

การแช่เท้า จุ่มเท้าลงในน�้าอุ่น ใส่เกลือสปาหรือน�้ามันหอม เข้าไป 2 – 3 หยด ซึ่งกลิ่นของน�้ามันหอมมีประโยชน์ต่างกัน เป็ปเปอร์มิ้นท์ ช่วย คลายความร้อน Tea-tree ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย และเชื้อรา และกลิ่นโรสแมรี่ที่ช่วยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนังที่ตายแล้วออก โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มี 2 ขจัไว้สด�าเซลล์ หรับขัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกไป เพื่อให้ผิวหนัง

บรัช ขอแนะนำา

ใหม่ได้เกิดขึ้น

LUCKY TRENDY HAND MASK

3

มือเนียนนุ่มตลอดวันด้วยครีมมาส์กบ�ารุงมือ ซึ่งเป็นสูตรน�้าในน�้ามัน ที่ท�าให้น�้าซึมลงสู่ผิวและมีน�้ามันหลงเหลือเพื่อเคลือบชั้นผิวของมือ ไว้ จึงสามารถบ�ารุงให้มือของคุณชุ่มชื่นได้มากกว่าปกติถึง 60%

เลือกสวมใส่รองเท้าที่สบาย แน่นอนว่า สาวๆ หลายคน พยายามที่สวมใส่รองเท้าแฟชั่นหน้าหนาว แต่นั่นก็ยิ่งเป็นการ ทรมาณเท้า เพราะการสวมใส่รองเท้าที่ไม่สบายเท้า ยิ่งจะท�าให้เท้า รู้สึกเมื่อยล้ามากขึ้น และก็อาจเกิดอาการปวดเท้าในที่สุด

4

หลีกเลี่ยงการอาบน�้าร้อน เพราะน�้าร้อนยิ่งจะท�าให้ผิวหนัง แห้ง ความชุ่มชื่นตามธรรมชาติของผิวหนังถูกดูดออกไป สังเกตได้จากมือและเท้าที่ดูแห้งและเหี่ยวทั้งที่เพิ่งอาบน�้าเสร็จ จึง ควรอาบน�้าด้วยน�้าธรรมดา หรืออุ่นเล็กน้อยจะดีกว่า

5

หลีกเลี่ยงการใช้สบู่กับมือและเท้า เพราะสบู่มีฤทธิ์ท�าให้ผิวหนัง แห้งและเป็นขุยได้ ควรที่จะใช้สบู่ที่มีกรดอ่อนๆ เพราะเป็นสิ่ง ที่เราต้องใช้ทุกวัน

6

พกมอยส์เจอไรเซอร์ติดตัว รักษาความชุ่มชื้นของมือไว้เสมอ ทามอยส์เจอไรเซอร์ทุกครั้งหลังจากล้างมือจากการท�าครัว เข้าห้องน�้าหรือในระหว่างวัน ส�าหรับเท้า อย่าลืมทามอยส์เจอไร เซอร์ก่อนนอน

樹の惠 ’ S NATURAL DETOX FOOT PATCH

แผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้า ผลิตจากสารสกัดไม้ธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติ ในการกระตุ้นจุดฝ่าเท้า เสริมสมดุลของสุขภาพเท้า ซึ่งจุดต่างๆเหล่า นี้ส่งผลไปยังจุดต่างๆของร่างกายและยังช่วยลดความเมื่อยล้าของ กล้ามเนื้อเท้าอีกด้วย


ETUDE HOUSE DON’T WORRY HAND CREAM

มือด้าน มือกร้าน หายห่วงได้เลย เพราะ แฮนด์ครีมตัวนี้ช่วยลดความแห้งกร้าน และบ�ารุงมือของคุณได้เป็นอย่างดี พร้อม ด้วยดีไซน์ที่น่ารักและกลิ่นที่หอมหวาน

INNISFREE OLIVE REAL MOISTURE NAIL & CUTICLE CREAM

ครีมบ�ารุงปลายนิว้ และเล็บจากมะกอกออแกนิคและเคราตินทีช่ ว่ ย บ�ารุงปลายนิว้ มือและนิว้ เท้า และช่วยปกป้องปลายนิว้ มือนิว้ เท้า จากการเสียดสี พร้อมเสริมสุขภาพนิว้ และเล็บของคุณให้ดยี งิ่ ขึน้ KOBAYASHI CRACKCARE OVERNIGHT MOISTURIZING HEEL FOOT PATCH

แผ่นบ�ารุงส้นเท้า จาก Kobayashi ที่ช่วยฟื้นฟูส้นเท้าที่แห้ง แตกและช่วยบ�ารุงตลอดคืนในขณะที่คุณนอนหลับ และสามารถ เห็นผลได้ใน 8 ชั่วโมง

awesome

$9.95 Each

Was $16

.95

40% OSfftyle

JUNE on i t o m o r P

n Kose Salo hikami Ic & Kracie er Condition & o o p Sham

LIBERTA BABY FOOT 3D PEELING PACK

ด้วยคุณค่าจากกรดผลไม้ที่ช่วยลอกชั้นเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออก และชั้นผิว ซึ่งอยู่ระหว่างชั้นผิว กระตุ้นให้เกิดการหลุดลอกของผิว ชั้นนอกอย่างเป็นธรรมชาติ เผยให้เห็นผิวใหม่ที่สุขภาพดีภายใน 28 วัน และยังผสมผสานสารสกัดธรรมชาติที่มีประโยชน์ถึง 17 ชนิด เพื่อบ�ารุงเท้าคุณให้เนียนนุ่มสุขภาพดีเหมือนเท้าเด็ก

Central Park

(New Flagship Store) K101, Level 1, 28 Broadway, Chippendale 7 Days 9am-8pm TEL: 02 8012 8071

$2.95

Each Was $3.95

5 9 . 1 $ ach 95

25% OFF

Orihiro Konjac Jelly

35% OFF

E

Was

$2.

al Mask

Etude House A-Z Faci


ตุ๊กตาผีสิง

vr mystery

words: ณายา

(ตอนที่ 1)

Annabelle

ถ้าพูดถึงตุ๊กตาผีสิงที่เป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก ชื่อของแอนนาเบลต้องถูก กล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆ แน่ เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ ภาพยนต์สยองขวัญเรื่อง The Conjuring ที่ในเรื่องก็ได้มีการกล่าวถึงตุ๊กตาแอนนาเบลด้วย เจ้าของตุ๊กตาแอน นาเบลคือนักศึกษาชื่อดอนนา โดยในปี คศ.1970 แม่ของดอนนาซื้อตุ๊กตาตัวนี้ มาจากร้านขายของเก่า เพื่อเป็นของขวัญวันจบการศึกษาวิทยาลัยของดอนนา หลัง จากนั้นไม่นาน ดอนนาและแองจี้เพื่อนร่วมห้องของเธอได้สังเกตเห็นถึงความผิด ปกติของตุ๊กตา โดยตุ๊กตามีการเปลี่ยนท่าทาง และขยับจากต�าแหน่งเดิม บางครั้ง ยืน บางครั้งกลับพบว่าตุ๊กตานั่งไขว่ห้าง พิงเก้าอี้ ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้ แก่ดอนนาและเพื่อนเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน ความน่ากลัว ของแอนนาเบลก็เพิ่มขึ้น มีข้อความที่ถูกเขียนขึ้นด้วยลายมือเด็กว่า “ช่วยเราด้วย”

“เด็กหนุ่มพูดจาท้าทายลบหลู่ และเคาะตู้ของแอนนาเบล หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต”

Lorraine และ Ed Warren

40

จนวันหนึ่งดอนน่ากลับมาบ้านและพบว่าแอนนาเบลมีเลือดเปื้อนมือและปาก ซึ่ง สร้างความกลัวให้แก่ดอนน่าและแองจี้เป็นอันมาก พวกเธอจึงติดต่อร่างทรง และ พบว่า วิญญาณที่สิงในตุ๊กตาคือ Anabelle Higgins ที่เสียชีวิตก่อนที่อพาร์ต เม้นท์จะถูกสร้าง ต่อมาแอนนาเบลเริ่มท�าร้ายรูมเมท คนใหม่ของดอนน่า เนื่อง จากแอนนาเบลไม่ชอบเขา จนพวกเธอต้องเรียก Lorraine และ Ed Warren นักปราบผีชื่อดังในขณะนั้น มารับตัวแอนนาเบลไปเก็บไว้ที่บ้าน (ปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าชม) เพื่อสะกดวิญญาณ ความเฮี้ยนของแอนนาเบลยังไม่จบ มีเรื่องเล่าว่าขณะลอเรนก�าลังจะพาแอน นาเบลมาเก็บที่บ้านตนเอง อยู่ดีๆ รถของเธอก็ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนข้างทาง เดือดร้อนลอเรนต้องจัดการเอาน�้ามนต์มาสาดแอนนาเบลระหว่างทาง นอกจากนั้น ขณะที่แอนนาเบลอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของ เอ็ดและลอเรน ใส่ตู้และล็อคกุญแจไว้ อย่างดี (เพราะแอนนาเบลยังแอบย้ายตนเองไปห้องต่างๆ ในบ้าน) ก็ได้มีเด็กหนุ่ม พูดจาท้าทายลบหลู่ และเคาะตู้ของแอนนาเบล ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต เรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับตุ๊กตาเฮื้ยนๆ เหล่านี้ ยังมีให้ได้อ่านกันอีกในเล่ม หน้า ยังไงติดตามกันว่าจะเป็นตุ๊กตาจากที่ใดบ้าง


vr massage & spa

words: hongham / photos: win

Doungporn Thai Beauty

ธุรกิจร้านนวดไทยเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่บนความเสี่ยงในเรื่องชื่อเสียงและความ ยากล�าบากในการดูแลพนักงาน โดยเฉพาะในออสเตรเลียที่ทุกวันนี้มีการแข่งขัน สูง ทั้งการตัดราคาและมีบริการแอบแฝง ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าสิบปีก่อน ในรัฐนิวเซาท์เวลล์เมื่อสมัยที่บริการนวดไทยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักส�าหรับชาว ออสซี่ และมีกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจร้านนวดแผนไทยโดยคนไทยอยู่ไม่มากนัก การ เริ่มต้นเปิดกิจการนวดไทยนับว่าไม่ง่ายเลยที่จะประสบความส�าเร็จ คุณดวงพร หรือ คุณจิ๋ม เป็นคนไทยคนหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจร้านนวด ไทยในซิดนีย์ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจนี้เป็นเวลากว่า 9 ปี และพื้นฐานประสบการณ์ การท�างานอีกหลายด้าน ท�าให้การเริ่มต้นด�าเนินธุรกิจร้านนวดไทยของคุณดวง พรเป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความน่าเชื่อถือจนถึงทุกวันนี้

42

ในระยะเวลาการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย 35 ปี คุณจิ๋ม ซึ่งเคยท�างาน ให้กับสถานกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์มาก่อน จนวันหนึ่ง เทศบาลเมือง Randwick ได้ขอตัวให้ไปช่วยงานในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural Advisor) ท�าให้ได้มีโอกาสน�าเสนอ “นวดแผนไทย” ให้เป็นที่ รู้จักส�าหรับชาวออสซี่โดยความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ และเทศบาลเมือง Randwick ซึ่งสนับสนุนให้มีการเปิดร้านนวดไทยที่ Randwick จนวันนึงทาง เทศบาลเมือง Five Dock มีความต้องการที่อยากจะให้มีร้านนวดไทยเช่นเดียวกัน จึงชักชวนให้คุณจิ๋มเปิดร้านนวดแผนไทยที่นี่ ซึ่งคุณจิ๋มเองก็ไม่ปฏิเสธโอกาสที่ได้ มานี้ เปิดร้านนวดไทยร้านแรกที่ Five Dock และขยายมาที่ Drummoyne ในเวลาต่อมา คุณจิม๋ เล่าให้ฟงั ว่าก่อนทีจ่ ะได้รา้ นนีม้ า ได้มาส�ารวจดูตวั ร้านก่อนแล้ว แต่มี เหตุให้ตอ้ งกลับไปเมืองไทยก่อนและได้รบั การบอกกล่าวจากพระอาจารย์ทเี่ มืองไทย ว่า หากกลับไปท�าธุรกิจทีอ่ อสเตรเลียต่อจะมีชอื่ เสียง เมือ่ กลับมาปรากฏว่าได้รา้ นนี้ มาโดยมีสว่ นลดราคาและแถมค่าเช่าฟรีอกี ในช่วงแรก เนือ่ งด้วยตัวอาคารทีม่ ขี นาด กว้างขวางท�าให้มผี ศู้ รัทธาในพระพุทธศาสนารวมทัง้ พระสงฆ์มาขอใช้เป็นสถานปฏิบตั ิ ธรรม ถือศีล และเผยแพร่ธรรมะอยูห่ ลายต่อหลายครัง้ ซึง่ ใช้พนื้ ทีส่ ลับกับธุรกิจ ร้านนวดอยูจ่ นถึงทุกวันนี ้ นัน้ เป็นเหตุให้ มีโรงครัวด้วยส�าหรับร้านนวดไทยแห่งนี้


สิ่งพิเศษของร้านนี้คือการที่ผสมผสาน การนวดแผนไทยและการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้บริการกับลูกค้า เรียกว่า “การล้างพิษ”(Detox) ทั้งภายในด้วยการดื่มน�้าสมุนไพร และภายนอก ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในขั้นตอนการนวด เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริการจะมีการใช้แบบ ฟอร์มให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ระบุอาการ และความต้องการเฉพาะ ด้วยวิธีการนี้จะช่วย ให้สามารถแนะน�าแพ็กเกจการนวดที่เหมาะ สมกับลูกค้าเป็นรายเฉพาะได้โดยง่าย ส�าหรับ ตัวอย่างการล้างพิษของทางร้าน ก็มีการล้าง พิษหน้า (Face Detox) และการล้างพิษ เท้า (Foot Detox) ในการท�า Foot Detox จะใช้น�้าอุ่นแช่เท้าไว้สามรอบ รอบละห้า นาที แล้วขัดผิว (Scrub) ด้วยผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่มาเป็นผง เพื่อก�าจัดพิษออกไป และตามด้วยการนวดกดจุด มีผลให้ คลายเหมื่อยและดับกลิ่นเท้าควบคู่กัน โดยใช้เวลาแช่เท้า 15 นาที และนวดกดจุด 15 นาที รวมทั้งหมด 30 นาที นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเลือกรวมกับแพ็กเกจนวด เท้า 60 นาที หรือแพ็กเกจการนวดตัว 90 นาที

ในส่วนของประสบการณ์นวดแผนไทยของคุณจิ๋ม นั้นได้สะสมมาตั้งแต่ก่อน ที่จะเปิดร้านทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนวดไทยและศาสตร์วิชาใกล้เคียง โดยเคย ท�างานในโรงพยาบาลที่ Bankstown ท�าให้ได้รู้จักแวดวงของคุณหมอ และด้วย ความใฝ่เรียนรู้ได้เข้าเรียน Remedial Massage และ Physiotherapy รวม ทั้งเรื่องของการรักษาความงาม เช่น บ�ารุงผิวหน้า การท�าเล็บจนได้ใบประกาศนียบัตร จากหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะวิชานวดแผนไทยนั้น ได้เรียน โดยตรงกับอาจารย์นวดแผนไทยที่ออสเตรเลียจนได้ใบประกาศนียบัตรเช่นกัน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณจิ๋มได้เรียนหลักสูตร Certificate IV Workplace Training จาก TAFE ให้สามารถฝึกสอนเด็กนักเรียนที่ต้องการฝึกงานได้ถูก ต้องตามกฏหมายของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งท�าให้สามารถให้การฝึกหัดและการ อบรมกับพนักงานที่เข้ามาใหม่ได้เป็นอย่างดี ส�าหรับการเลือกพนักงานและการ บริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานของทาง ร้าน ก็เริ่มตั้งแต่การการคัดเลือกพนักงาน ใหม่ที่อยากจะเข้ามาท�างานในสายอาชีพ นี้ อาจขอดูใบประกาศของตัวพนักงานว่า ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างไรบ้าง หากยัง ขาดการฝึกอบรมอยู่ ก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณจิ๋มสามารถแนะน�าและฝึกสอนวิชาชีพ ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว

นอกจากนี้คุณจิ๋มได้สอนและแบ่งปันหลักธรรมะควบคู่ไปด้วย เพื่อให้พนักงาน ทุกคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีและมีใจรักที่จะช่วยเหลือผู้คนที่มีการเจ็บป่วยและ ต้องการการรักษาด้วยการนวดแผนไทย ที่ส�าคัญที่สุดคือให้ประกอบอาชีพอย่าง ซื่อสัตย์ในวิชานวดแผนไทย ไม่ให้มีบริการแอบแฝงที่ท�าให้เสียชื่อเสียงทั้งของ ธุรกิจนวดไทยและของตัวพนักงานเอง คุณจิ๋มยังได้ฝากข้อคิดดีๆ ให้กับน้องๆ และผู้สนใจในธุรกิจร้านนวดแผน ไทยว่า ให้ท�างานด้วยใจรัก ด้วยความรักในวิชาชีพ อยากช่วยเหลือคน ในส่วน ของตัวผู้ประกอบการเองก็ไม่ควรตัดราคาค่าบริการเพราะจะเป็นการท�าลายธุรกิจ โดยรวม และร่วมมือกันไม่ให้มีบริการแอบแฝง คุณจิ๋มเชื่อว่าโอกาสประสบความ ส�าเร็จนั้นคงไม่ใช่เรื่องยาก และส�าหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนนวดไทยก็สามารถ ติดต่อมาที่ร้านได้เลย คุณจิ๋มยินดีสอนให้แต่ขอให้มีใจรักในงานนี้จริงๆ

วิธีการล้างพิษหน้าด้วยการนวดดีท็อกซ์ (Face Detox)

คุณจิ๋มแนะน�าวิธีการดีท็อกซ์หน้า โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรควบคู่กันไปกับการนวด ขั้นตอนแรก จะเป็นการ เปิดรูขุมขนที่ใบหน้าก่อน โดยใช้น�้าอุ่นมานวดและเช็ด ใบหน้าก่อน ขั้นตอนที่สอง ผสมน�้ากับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนิด หน่อย แล้วใช้แปรงหรือมือก็ได้ เพื่อป้ายและทาผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ใบหน้า โดยเริ่มจากตรงคาง และป้าย ขึ้นเท่านั้น เน้นบริเวณรอบด้วยตา และโดยรอบ ทั้งใบหน้า และป้ายเพียงบางบาง ไม่ต้องหนา ส�าหรับผู้สูงอายุจะป้ายเพิ่มตรงบริเวณคอให้ด้วย ขั้นตอนที่สาม เมื่อครบ 10 นาที ก็ล้างออก ไปด้วยน�้าสะอาด แล้วใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ซึ่งเป็น เหมือนน�้าแร่ผสมสมุนไพร ฉีดเข้าไปที่ทั่วบริเวณ ใบหน้า ขั้นตอนที่สี่ เริ่มการนวดหน้าข้างใดข้างหนึ่งในลักษณะ ใช้มือทาบใบหน้าและลูบยกขึ้นเบาเบาโดยเริ่มที่บริเวณแก้ม ก่อนจนครบสามสิบครั้ง และเปลี่ยนมาอีกข้างหนึ่งจนครบ สามสิบครั้ง รวมทั้งนวดบริเวณรอบดวงตา หน้าผาก ลูบ เน้นเล็กน้อยที่จมูก และตรงล�าคอด้วยเสร็จแล้ว ไม่ต้องล้างออก สามารถไปนอนได้เลย และสามารถ ท�าได้ทุกวัน เนื่องด้วยเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก็จะไม่มี การอาการแพ้หรืออาการคันหลังการใช้ โดยจะให้ ความรู้สึกสดชื่นเมื่อล้างออกในขั้นตอนที่สาม และเมื่อครบทุกขั้นตอนจะให้ความ รู้สึกว่าใบหน้าตึง ยกก�าชับขึ้น เย็นชุ่มชื่นผิวหน้าจะสดใสกว่าเดิม การท�าดีท็อกซ์หน้าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบนี้ มีสรรพคุณช่วยเอาเซลล์ ผิวหนังที่ตายแล้วออกไปเนื่องจากใบหน้าผ่านการใช้เครื่องส�าอางมาทั้งวัน ก็มอบ ช่วงเวลาให้ใบหน้าของเราได้พักผ่อน ไม่มีสิ่งใดรบกวนบ้าง เพื่อให้ผิวหน้ากลับ มาสดใสสดชื่น สามารถท�าได้ด้วยตนเองที่บ้านทุกวัน

Doungporn Thai Beauty 184 Victoria Road, Drummoyne, NSW 2047 Tel: 02 9181 1129 0422 103 258 43


vr tsma update

Thai Spa and MaSSage aSSociaTion of auSTralia

words: หอมหมื่นลี้

ระบบประกัน ของร้านนวด

เปิดคอลัมน์ใหม่ของสมาคมไทยสปาและนวดแผนไทยเพื่อเผยแพร่ข่าวสารแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นให้สมาชิก ดิฉัน ”หอมหมื่นลี้” ขอเป็นผู้น�าข่าวสารทาง VR Thai สู่ผู้อ่าน อาทิตย์ที่ผ่าน มาได้เห็นข่าวของสมาคมฯ ในเดลินิวส์กล่าวถึง คุณกฤษฏ์ ปุณณกฤษฏิ์ นายกสมาคมสปาและ นวดแผนไทยว่า “ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมในงาน Thailand Grand Festival ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์จัดขึ้นที่ Darling Harbour ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ โปรโมทด้านนวดแผนไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวออสเตรเลีย นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสมาคม และไม่นานนี้เองทางสมาคมฯ ได้น�าคณะสมาชิกและผู้ประกอบการเข้าพบท่านกงสุลใหญ่คนใหม่ เพื่อแนะน�านโยบายและแนวทางของสมาคมฯ ตลอดจนเรื่องของหลักสูตรนวดแผนไทย ซึ่งท่าน ยินดีที่จะสนับสนุนหลายๆ นโยบายที่ทางสมาคมฯ เสนอไป ทางสมาคมฯจะท�าการประชุมสมัย หน้าเร็วๆ นี้ เพื่อสรรหาคณะกรรมการเข้ามาท�างานในสมาคมฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็น ประโยชน์กับสมาชิก ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดแผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย ต่อไป” ทางสมาคมฯขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาร่วมทีมบริหารเทางด้านสมาคมยังต้องการคน รุ่นใหม่ที่เสียสละเวลา ก�าลังกาย และก�าลังสมองมาช่วย ติดต่อโดยตรงมาที่สมาคมฯ หรือ เข้ากลุ่มใน Line ของสมาคมฯ ก็ได้ จะได้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ช่วงเปิดคอลัมน์ใหม่ข่าวฮอตๆ ของสมาคมฯ ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของ ระบบประกันก็แล้วกันค่ะ ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีอะไรบ้าง 1. Public Liability คือ ประกันที่คุ้มครอง การถ้าหากมีลูกค้า หรือใครที่เดินเข้ามาในบริเวณในร้านเราแล้วเกิดอุบัติเหตุ เช่น สะดุด ลื่น หกล้ม ขาแขนหัวแตก แล้วบุคคลนั้นเอาเรื่องว่า สาเหตุเกิดมาจากร้านของเรา ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพราะ ว่าเหตุเกิดที่ร้านเรา 2. Professional Indemnity คือประกันที่คุ้มครอง พนักงานนวด เช่น เกิดเหตุการณ์ที่พนักงานนวด นวดลูกค้าแล้วเกิดการบาดเจ็บ ลุกไม่ขึ้น เส้นยึด เดินไม่ได้ แขนขาไม่มีแรง แล้วลูกค้าฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหาย สาเหตุเกิดมาจากการนวด ลูกค้าอาจ ฟ้องร้องเรียกค่ารักษา หรือค่าสินไหม แต่ถ้ามีประกัน นี้ ก็จะคลอบคลุมในกรณีที่มีการฟ้องร้องขึ้นมา 3. Worker Compensation ในกรณีที่พนักงานนวดโดนประตู หนีบ ตกบันได หรือเกิดอุบัติเหตุในที่ท�างานและระหว่างปฏิบัติงาน แล้ว ไม่สามารถท�างานได้ ประกันชนิดนี้จะคุ้มครองเช่นกัน ส�าหรับเรื่องของการประกันก็มีคร่าวๆ เพียงเท่านี้ค่ะ แล้วคอยติดตามข่าวสารและเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์กับทางสมาคมฯ ได้อีกในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

44


ย ท ไ บ ั ล ก น ิ ง เ โอน % น า ้ ล มั่ น ใ จ ณ ุ ค จ ใ า ้ ข เ า ร เ เพราะ ช่องทางโอน ม ่ ิ พ เ g n i w X าคาร

น ธ ์ ร อ ต เ ์ น า ค เ น ่ า ผ คร ใ า ่ ว ก ก า ม ่ ี ท g n i k n a b t e n r e t n i ะ น ้ ั น า ่ แล ท เ ว ย ี ด เ ่ ี ท % น า ้ ล จ ใ น ่ ั ม g n i Xw ACCOUNT NAME: Xwing Pty Ltd 1. ANZ BANK BSB : 012 071 / ACC NO : 2134 78497 2. COMMONWEALTH BANK BSB : 062 006 / ACC NO : 1199 5234 3. NAB BANK BSB : 082 024 / ACC NO : 836 855 404 4. ST. GEORGE BANK BSB : 112 879 / ACC NO : 4126 90458 5. WESTPAC BANK BSB : 032 028 / ACC NO : 412 396

M Wing Pty Ltd Mon - Fir 10.00am - 05.00pm Mirama Commercial Suit Level 2 272A/398 Pitt Street Sydney NSW 2000 Email: xwingptyltd2_3@hotmail.com Mob. 043 3207 866, 043 3694 646, 042 507 3222, 043 039 6464


ยิปซี

vr horoscope

พยากรณ์ โดย อาจารย์หลิน พยากรณ์

โทร: 0412 164 355 0422 246 355

วันอาทิตย์

วันพระราหู (พุธกลางคืน)

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

สวัสดีค่ะคุณๆ ทุกท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ในเดือนนี้ดวงชะตา ของคุณนั้นขึ้นอยู่ที่ ไพ่ยิปซีรูปเหรียญเบอร์ (3) เมื่อไพ่ใบนี้ เกิดขึ้นในดวงชะตาก็ส่งผลให้คุณนั้นดีในเรื่องของการงานและ การเงิน ช่วงนี้ ท�าอะไรก็ดีไปหมด และคุณก็อาจได้โชคแบบ ฟลุ๊คๆ เลยนะคะ ความรักของคุณนั้น ช่วงนี้มีความคืบหน้าไป ในทางที่ดีขึ้นทั้งคนโสดและไม่โสด ปัญหาจุกจิกที่เคยมีก็เริ่มจะ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ และคนโสดก็มีข่าวดีข่าวมงคล เกิดขึ้นกับคุณแบบกะทันหัน คนเราเวลาดวงดี ท�าอะไรก็ดีไปหมด แต่ดวงดียังไง ก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีตามไปด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันจันทร์ทุกท่าน ในเดือนนี้ดวงชะตา ของคุณนั้นขึ้นอยู่ที่ ไพ่ยิปซีรูป The High Priestess เมื่อ ไพ่ยิปซีรูปราชินีพระจันทร์เกิดขึ้นในดวงชะตาแล้ว นั่นหมายความ ว่า การงานการเงินของคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ปัญหา ส่วนมากนั้นจะมาจากตัวของคุณเอง ในช่วงนี้ คุณจะมีอารมณ์ ที่แปรปรวนง่ายมาก สามวันดีสี่วันร้ายจนคนรอบข้างของคุณนั้น ต่างเอือมระอา แต่ตัวของคุณมักจะไม่ค่อยรู้ตัวหรอกนะคะ และ คุณก็คิดแต่ว่าคนอื่นนั้นเป็นผู้น�าปัญหามาให้คุณ ถ้าจะให้ดี ในช่วงนี้ จะพูดจะจา อะไรก็ควรที่จะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะ เพราะพูดดีก็เป็นศรีแก่ปาก แต่ถ้าพูด มาก ปากก็จะมีสีค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันพระราหูทุกท่าน ในเดือนนี้ ดวง ชะตาของคุณขึ้นอยู่ที่ไพ่ยิปซีรูปความสิ้นหวัง ความวิตกกังวล และความไม่แน่นอน ไพ่ยิปซีรูป The Moon ค่ะ ซึ่งเมื่อไพ่ ใบนี้ปรากฏขึ้นในดวงชะตา คุณอาจจะได้อะไรมายากกว่าธรรมดา ซึ่งธรรมดาก็ยากอยู่แล้ว แต่นี่ยากกว่าธรรมดานั้นอีกหลายเท่า ก็ขอให้มีความมานะอดทนนะคะ แล้วปัญหาของคุณที่มีอยู่ก็จะ ค่อยๆ หมดไปค่ะ ในด้านของความรักนั้น ช่วงนี้คุณๆ ที่มีคู่ ครองแล้วจะมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาท�าให้คุณเกิดปัญหา มีปากเสียงกัน ส่วน คุณๆ ที่ยังเป็นโสดก็จะมีมือที่สามเข้ามาท�าให้ความรักของคุณและคนรักต้องเกิด ปัญหาและปัญหาที่มีอยู่ ก็จะมีแต่ความรุนแรงมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกท่านค่ะ ในเดือนนี้ ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยู่กับไพ่ยิปซีรูป The World ความสมบูรณ์ แห่งชีวิตได้เข้ามาในดวงชะตาของคุณแล้วนะคะ คุณจะเจอแต่ สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน ความรัก ล้วน แต่เป็นสิ่งดีๆ ทั้งนั้น โดยเฉพาะคุณๆ ที่ยังเป็นโสด คุณจะได้พบ เนื้อคู่และก็จะเป็นคู่แท้ของคุณเลยนะคะ คนๆ นั้นจะใช่เลยส�าหรับ คุณ ส่วนคุณๆ ที่มีคู่ครองแล้ว ปัญหาวุ่นๆ ของคุณและคู่ครอง จะค่อยๆ หมดไป ความรักจะดีขึ้นค่ะ ชีวิตของคนเรานั้นสั้นนะคะ รักกันไว้จะดี กว่า คนเราอยู่ด้วยกันก็เพราะความรักมีอะไรก็ให้นึกถึงสมัยที่รักกันบ้างนะคะ

วันอังคาร

วันศุกร์

สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันอังคารทุกๆ ท่าน ในเดือนนี้ ดวง ชะตาของคุณนั้นขึ้นอยู่ที่ ไพ่ยิปซีรูปเหรียญเบอร์ (1) เมื่อไพ่ใบ นี้เกิดขึ้นในดวงชะตานั้นก็หมายถึงว่าการงานและการเงินของคุณ นั้นมีความโดดเด่นดีมากๆ ในช่วงนี้ท�าอะไรก็ราบรื่นไปหมด ถ้า คุณต้องการที่จะเริ่มต้นท�าอะไรใหม่ๆ คุณก็จะสามารถท�าได้ และ จะมีความส�าเร็จเกินความคาดหมายนะคะ ในด้านของความรัก ของคุณๆ นั้นต้องระวังบุคคลที่สามให้มากๆ เพราะบุคคลที่สาม จะท�าให้คุณและคนรักเลิกลากันนะคะ ในรายของคุณๆ ที่มีคู่ครองแล้วความรักก็ ไปกันได้ด้วยดีค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันศุกร์ทุกๆ ท่าน ในเดือนนี้ ดวงชะตา ของคุณนั้นขึ้นอยู่ที่ไพ่ยิปซีรูปไม้เท้า เมื่อไพ่ยิปซีรูปไม้เท้าเบอร์ (8) เกิดขึ้นในดวงชะตานั้นก็หมายถึงคุณนั้นมีดวงที่ดีในด้านการ งาน พลังของไพ่ยิปซีเบอร์ (8) จะส่งผลให้การงานของคุณนั้นมี ความราบรื่นและการเงินก็ดีขึ้น คุณจะได้ก�าไรงามๆ จากการ ค้าขาย หรือถ้าคุณท�างานทั่วๆ ไป คุณก็จะได้เงินขึ้นมากกว่าเดิม นะคะ ในด้านของความรักนั้น คนโสดช่วงนี้อาจมีระหองระแหง กันบ้าง สาเหตุก็มาจากเรื่องหึงๆ หวงๆ กันนั้นแหละ ส่วนคุณๆ ที่มีคู่ครองแล้ว ความรักของคุณและคู่ครองก็จะมีความสุขดีนะคะ ช่วงนี้ดวงดี ก็เลยส่งผลให้อะไร ต่อมิอะไรในชีวิตของคุณนั้นดีขึ้น

วันพุธ

วันเสาร์

สวัสดีค่ะ คุณๆที่เกิดในวันเสาร์ทุกๆ ท่าน ในเดือนนี้ดวงชะตา สวัสดีค่ะ คุณๆ ที่เกิดในวันพุธทุกๆ ท่าน ในเดือนนี้ดวงชะตา ของคุณนั้นอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกิดขึ้นในดวงชะตาของ ของคุณนั้นขึ้นอยู่กับ ไพ่ยิปซีรูปดาบเบอร์ (3) เมื่อไพ่ใบนี้เกิด คุณนะคะ นั่นก็เพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นไปขึ้นอยู่ไพ่ยิปซี ขึ้นในดวงชะตา คุณจะเจอะเจอแต่อุปสรรคมากมาย ท�าอะไร รูป The Hanged Man เมื่อไพ่ใบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตาก็จะ ช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าติดๆ ขัดๆ ตลอด คุณต้องคิดแก้ไขปัญหาด้วย หมายถึงความสูญเสีย ความผิดหวังในความรักและโรคภัยไข้ สติปัญานะคะ ถ้าคุณใจร้อนท�าอะไรลงไปแบบไม่คิดละก็ อาจ เจ็บจะมาเยือนคุณ ช่วงนี้คุณควรที่จะดูแลตัวเองในด้านสุขภาพ เกิดความสูญเสียทั้งเงินทองและเวลานะคะ ในด้านของความรัก และจะท�าอะไรก็ควรไตร่ตรองคิดให้รอบคอบเพื่อป้องกันความ นั้น คุณจะมีปัญหาจุกๆ จิกๆ เข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อน ถ้า สูญเสีย ส่วนความรัก มีปัญหาอะไรก็ควรจะพูดคุยกันซะ ถ้าคิดว่ายังรักกันอยู่ ไม่ประคองความรักให้ดีๆ อาจหลุดมือได้นะคะ แต่ถ้าคิดว่าจะไม่รักกันแล้วก็ไม่ต้องพูดคุยให้เปลืองเวลานะคะ

46


ต ิ ฮ ด อ ย ู น เม $6.9

AT THAI CUISINE

205/25-29 Dixon St. Sydney, NSW 2000

Mob:0423

630 854

Soy Fish

Thai Salad Fish

p u o S & e c i R $10.5 with Basil Fish

Garlic Fish

Ginger Fish

Larb Fish

www.facebook.com/Go2AtThaiCuisine

Ginger Fish

Sweet & Sour Fish

Soy Fish


vr gadget

gadget

แ ๆ ม า วๆ ม ห Canine’s Raincoat Price: $49.95

หากดูจากรูปทรงแล้วจะออกแนวคล้ายๆ กับ ชุดของสุนัขอวกาศอะไรประมาณนั้น แต่ Canine’s Raincoat ท�าหน้าที่คล้ายกับร่มกันฝนส�าหรับมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะใส่สบายแบบเท่ห์ๆ แล้ว ยังช่วยให้ หมาน้อยของคุณไม่เปียกตั้งแต่หัวจรดปลายหาง โดย เฉพาะด้านหัวที่ออกแบบมาไม่ให้ขัดขวางการมอง เห็นและไม่บีบหูอีกด้วย

Foobler Bark Deterring Ultrasonic Collar Price: $39.95 การเห่าของสุนัขนั้นเกิดได้หลายสาเหตุ รวมถึงการที่เจ้าหมาน้อยไม่ได้รับ ความใส่ใจ หรือไม่มีเพื่อนเล่น ซึ่งบางครั้งมันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลากลาง ดึก และจะสร้างความร�าคาญให้กับเพื่อนบ้าน ส�าหรับเจ้า Bark Deterring Ultrasonic Collar จะปล่อยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคที่มนุษย์ไม่ได้ยิน เพื่อ หยุดเจ้าหมาของคุณไม่ให้เห่า 48

Price: Concept Item บ่อยครั้งที่เราจะเห็นเจ้าหมาขี้เกียจ ไม่ยอมท�าอะไรเลย หรือไม่ก็พวก ที่ไฮเปอร์เกินเหตุ แบบที่ชอบไปคาบของใช้หรือคุ้ยถังขยะเล่น ซึ่งเป็นแนว ความคิดให้เกิดลูกบอลให้อาหารอัจฉริยะ Foobler ขึ้น ซึ่งลูกบอลสามารถ ตั้งเวลาได้แบบ 15, 30, 60 และ 90 นาที และเมื่อถึงเวลาก็จะมีสัญญาณ เสียงดังขึ้นให้เจ้าหมารู้ว่าถึงเวลามาเล่นของเล่นที่ได้รางวัลเป็นอาหารแล้ว และเมื่อลูกบอลถูกขยับอาหารก็จะค่อยๆ ออกมาตามช่องใส่อาหารที่ถูกใส่ ไว้ด้านใน


Pet-Remote Price: $34

ใครจะเชื่อว่าไอโฟนจะสามารถฝึกเจ้าหมาจอมยุ่งของคุณให้ ท�าตามที่คุณต้องการได้ แต่ด้วย Pet-Remote แล้ว มันท�าได้

ง่ายมาก เพียงแค่คุณโหลดแอพจากแอพสโตร์ แล้วติดเจ้าตัวรีโมทไว้ที่ปลอกคอ ของเจ้าหมา จากนั้นก็เลือกโหมดที่คุณต้องการให้เจ้าหมาได้ฝึก อย่างเช่นเลือก ปุ่มให้เจ้าหมานั่ง ตัวรีโมทก็จะท�างานโดยการส่งเสียง การสั่นหรือทั้งสองอย่าง ให้เจ้าหมาได้รู้ถึงสัญญาณนี้

Eyenimal

The Litter Robot

ใครที่รักหมามากๆ ควรมีเจ้า Eyenimal กล้องวีดีโอกันน�้า ที่ จะช่วยบันทึกภาพที่คุณอาจไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าเจ้าหมา ของคุณท�าอะไร ไปไหนมาบ้างในแต่ละวัน ตัวเครื่องมีน�้าหนักเบา ทนทาน มีความจุ 8 กิ๊กกะไบต์ สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ประมาณ สอง ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียว

เป็นที่ทราบกันดีว่าแมวคือสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนที่ดีให้กับมนุษย์มาช้าน นาน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้เลี้ยงก็คือการก�าจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นั่นเอง โดยเฉพาะเจ้าของที่อาศัยอยู่ตามอพาร์ทเมนต์ แต่ด้วย The Litter Robot จะท�าให้เจ้าแมวถ่ายเป็นที่และคุณเองก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการก�าจัดมัน เพียง แค่เปลี่ยนถุงที่ด้านหลังของเครื่องทุกๆ สัปดาห์ ปัญหากวนใจนี้ก็จะหมดไป

Price: $80

Price: $369

Orapup

Doggie Fountain

คนมีแปรงสีฟันได้ท�าไมเจ้าหมาจะมีแปรงกับเขาบ้างไม่ได้ Orapup แปรงที่มีความนุ่มเป็นพิเศษซึ่งช่วยท�าความสะอาดลิ้นและช่องปากอย่าง ได้ผล วิธีใช้ก็เพียงเทน�้ายา Lickies ที่มีลักษณะคล้ายน�้าเชื่อม ลงบน แปรงแล้วให้เจ้าหมาเลีย ซึ่งเป็นรสที่เจ้าหมาชื่นชอบ น�้ายา Lickies จะ ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นปากได้เป็นอย่างดี

Doggie Fountain เครื่องกดน�้า ไอเดียเจ๋งส�าหรับสุนัข ที่จะทดสอบ ความสามารถของเจ้าหมา เพียงต่อเครื่องกดน�้ากับสายยางหรือก็อกน�้า ซึ่งคุณ สามารถปรับระดับแรงดันน�้าได้ โดยไม่ต้องหว่งว่าจะต้องคอยเติมน�้าใส่ในอ่าง อย่างที่เคย เพราะเมื่อไหร่ที่เจ้าหมารู้สึกหิวน�้า มันก็แค่เหยียบที่แผ่นเหล็ก มัน ก็จะได้น�้าดื่มอย่างสบายใจ

Price: $33

Price: $40

49


พิเศษส

ส�ำหรับ

ะอสง มแต้ม จ

กำรส่งข

1 กิโล =

ำกไทย

บ 10 แ 1แต้ม ต้ม รับ ฟ

สะสมคร

รี $10

ปรึกษาฟรี!

ส�าหรับผู้ประกอบการน�าเข้าและส่งออก Rate ส่งของมาซิดนีย์

SIMPLE EXPRESS (ติดกับ First Money Transfer และ EDEN Education)

G20 477 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia Tel: 02 9212 2510 Mob: 04 8889 6598, 04 8886 9598

SIMPLE EXPRESS (Thailand)

50 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธำนี 12120 Tel: 081 952 9456, 084 942 4456 (ส่งได้ด้วยตัวเอง หรือไปรษณีย์)

จันทร์ - ศุกร์: 10:00AM - 7:00PM เสาร์: 11:00AM - 5:00PM

www.simple-express.com


วิ่งแหวกทะเล หนึ่งเดียวในสยาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ�าเภอหลังสวน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานชุมพร ก�ำหนดจัดงำน “วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2557”

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ เรือจ�าลองจักรีนฤเบศร ปากน�้าหลังสวน – เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและเชิงอนุรักษ์ โดยเริ่มปล่อยตัวบริเวณเรือจ�ำลองจักรีนฤเบศร ปำกน�้ำหลังสวน ซึ่งจะต้องวิ่งลุยน�้ำทะเล ระดับน�้ำประมำณ 30 เซนติเมตร เป็นระยะทำง 14 กิโลเมตร ใช้เส้นทำงถนนเลียบชำยทะเลที่สวยงำม และเข้ำสู่เส้นชัยบนเกำะพิทักษ์ซึ่งอยู่ห่ำงฝั่งประมำณ 1 กิโลเมตร และกำรแข่งขัน “วิ่งฟันรัน” ระยะทำงเพียง 3.5 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 ต�ำบลบำงน�้ำจืด อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้ำเส้นชัยที่เกำะพิทักษ์เช่นกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

• ททท. ส�านักงานชุมพร โทร 0-7750 1831 / 0-7750 2775-6 • ที่ท�าการปกครอง อ. หลังสวน โทร 0-77545 075 • เทศบาลปากน้�าหลังสวน โทร 0-7755 1459 / 0-7756 1061 • ผู้ ใหญ่อ�าพล ธานีครุฑ โทร 08-1093 1443 /08-9018 0644

www.tourismthailand.org/au


vr hang out

wowords: special one / photo: snoopy

irresistible

Japan

ตอน สัมผัสโตเกียวในหนึ่งวัน

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามสะอาดตา มีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างเด่นชัด ผู้คนเป็นมิตรและมีมารยาท มาก อาหารการกินที่อร่อยและหลากหลาย รวมทั้งการเดินทางไป ยังที่ต่างๆ ก็แสนที่จะสะดวกสะบาย ปลอดภัย จึงทำาให้ประเทศ นี้กลายเป็นประเทศในฝันของใครหลายคนที่หวังว่า วันนึงจะได้ไป เยือนสักครั้ง ซึ่งทีมงาน VR Thai ก็เป็นหนึ่งนั้นที่ได้ไปเยือนและ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศสวยๆ มาฝากกัน การเดินทางในทริปนี้ เป็นช่วงหน้าหนาวของญี่ปุ่นพอดิบพอดี แถมยังเป็นช่วงที่หิมะตกที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายเพียงใด ญี่ปุ่นยังคงน่าตื่นตาตื่นใจ ให้ออกไปค้นหาเช่นเดิม สำาหรับข้อมูลเบื้องต้นของการเดินทางไป เที่ยวญี่ปุ่นแบบไปกันเองนั้น คนไทยจะได้วีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่อย่างใด สำาหรับการเดินท่อง เที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นนั้น การเดินทางด้วยรถไฟถือว่าสะดวก ที่สุดสำาหรับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวด้วยตนเอง หากต้องการไปเที่ยว เมืองอื่นๆ นอกจากโตเกียว ควรซื้อตั๋วรถไฟ JR Pass ก่อนเดิน ทางเข้าประเทศญี่ปุ่น จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยทีเดียว แต่ถ้าต้องการเที่ยวแค่ในโตเกียว ก็ไม่จำาเป็นต้องซื้อ JR Pass แต่อาจซื้อเป็นตั๋วรายวัน ซึ่งก็ถือว่าคุ้มเช่นกัน วันแรกของการเดินทาง เราขอเริ่มจากเมืองหลวงแห่งนี้ เป็นที่แรก โดยวันนี้เราเลือกใช้ตั๋วรถไฟใต้ดินรายวันของ บริษัท Tokyo Metro ราคา 710 เยน หาซื้อได้ตาม สถานีรถไฟใต้ดินของ Tokyo Metro ทุกสถานี ตั๋วใบ นี้ถือว่าคุ้มสุดคุ้มและคลอบคลุมที่หมายที่เราจะเดินทาง ไปในวันนี้ สถานที่แรกของวันนี้ เราเริ่มจากการไปนมัสการเจ้าแม่ กวนอิมที่วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ขึ้นชื่อคู่เมืองโตเกียวที่ คนญี่ปุ่นจะมาขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย เราเดินทางด้วย

ร่วมฉลองครบรอบ 54 ปี กับการบินไทย โปรโมชั่นพิเศษ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้นที่

$

905*

ติดต่อ สำานักงานการบินไทย โทร 1300 651 960

เริ่มจองได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ก.ค. นี้ เท่านั้น

* Conditions Apply เริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 57 (สงวนสิทธิ์การเดินทางบางช่วงเวลา) ราคาชั้นประหยัด ช่วงโลว์ซีซั่นจากเมลเบิร์น รวมค่าภาษี อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามภาษีนํ้ามัน

Over 20 Years Experience


สาย Asakusa Line มาลงที่สถานีชื่อเดียวกับชื่อสายแล้วเดินต่ออีก ประมาณ 5 นาทีก็ถึงวัดอาซากุสะ ที่หน้าวัดจะมีประตูวัดที่มีชื่อว่าประตูคามี นาริมอน และโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า เมื่อเดินผ่าน ประตูเข้าไปด้านในก็จะพบกับร้านค้าขายของที่ระลึกตั้งเรียงรายอยู่สองข้าง ทาง ที่เป็นทางเดินเข้าสู่ตัววัด สำาหรับขั้นตอนการไหว้พระของชาวญี่ปุ่นนั้น ก่อนอื่นจะต้องชำาระสิ่งสกปรกกันก่อน ซึ่งทางวัดก็จะ มีบ่อน้ำาและที่กระบวยตักน้ำาให้ได้ล้างมือหน้าหน้ากัน จากนั้ น ค่ อ ยจุ ด ธู ป แล้ ว ปั กไว้ ที่ ก ระถางธู ป ด้ า นนอก และเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมซึ่งอยู่ด้านใน หลังจากไหว้พระกันเรียบร้อยแล้ว เราก็เดินทางต่อ ไปยังตึก Tokyo Sky Tree สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุด ในญี่ปุ่นและสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ตึกนี้อยู่ ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะ ซึ่งสามารถนั่งรถไฟสายเดิม ไปยังสถานี Oshiage ก็จะถึงใต้ตึกเลย แต่ก่อนจะ เดินทางไปยัง Tokyo Sky Tree เราสามารถแวะชม แม่น้ำาซูมิดะ และถ่ายรูปกับตึกรูปทรงประหลาดของ บริษัทเบียร์อาซาฮี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานี Asakusa มากนัก ความน่าสนใจของ Tokyo Sky Tree นอกจาก การขึ้นไปชมวิวเมืองโตเกียวแบบ 360 องศาแล้ว ภายในตึกก็จะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และ ที่สำาคัญร้านขายของที่ระลึกที่รวบรวมสินค้าสิขสิทธิ์ ของการ์ ตู น ญี่ ปุ่ นไว้ ม ากมายให้ ไ ด้ เ สี ย ตั ง ค์ กั น อย่ า ง แน่นอน หลังจากเดินชมและชิมอาหารไปพอสมควร

Over 20 Years Experience เปิดให้บริการ มาแล้วกว่า 20 ปี

เราก็เดินทางต่อไปที่ตลาดปลาซึกิจิ เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงกันที่นั่น โดย ยังคงใช้ตั๋วรถไฟใบเดิมนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานี Tsukiji เนื่องจากอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีซีฟู้ดเป็นส่วนประกอบ จึงทำาให้ตลาด ปลาซึกิจิ คึกคักไปด้วยผู้คนกันตั้งแต่เช้า ความพิเศษของตลาดปลาแห่งนี้ อยู่ตรงอาหารทะเลสดๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีขายตามร้านเหมือนตลาด ทั่วไป ที่ให้ได้เดินชิมกันไปเรื่อยแบบ Street Food และร้านอาหารที่อยู่ ตามซอกซอยในบริเวณตลาด บางร้านมีดรีกรีความอร่อยระดับประเทศกัน เลยทีเดียว อย่างเช่น ร้านซูชิได ที่ได้รับคำาบอกเล่ามาว่า ถ้ามาแล้วต้องมาลอง ให้ได้ แต่เมื่อมาถึงเห็นคนยืนรอคิวกันเต็มหน้าร้านยาวไปถึงถนนด้านนอก จึงทำาให้เราต้องเปลี่ยนแผนไปทานร้านข้างๆ เพื่อให้ทันกับแผนการเดินทาง ที่ได้เตรียมไว้แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้ทำาให้ผิดหวังแต่อย่างใดเพราะวัตถุดิบที่สดใหม่ และเทคนิคการทำาซูชิของคุณลุงเชฟนั้นแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการทำา เป็นอย่างมาก หลังจากได้ลิ้มลองซูชิสมความตั้งใจแล้ว เราก็เดินทางต่อไปที่สถานีรถไฟ ใต้ดิน Shibuya ซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำาอางค์ที่มีชื่อเสียงของ เมืองโตเกียว เพราะย่านนีม้ สี ินค้าให้เลือกเยอะและราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ นอกจากนี้ Shibuya ยังถือเป็นอีกหนึ่ง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงแหล่งธุรกิจอันทันสมัยของ ญี่ปุ่น ผู้คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมักจะมา ถ่ า ยรู ป กั นในช่ ว งที่ มี ก ารปล่ อ ยสั ญ ญาณไฟให้ ผู้คนนับพัน ซึ่งส่วนมากเป็นพนักงานออฟฟิศ เดิ น ข้ า มถนนที่ มี จุ ด ตั ด หลายสายพร้ อ มกั น และ โดยมีแบล็คกราวน์ที่เป็นตึกสูงและจอทีวีขนาด ยั ก ษ์ ที่ ฉ ายโฆษณาและตั ว อย่ า งภาพยนต์ ใ น ระหว่างรอสัญญาณไฟ หากมีเวลาและยังอยากเดินเที่ยวต่อก็ต้องไปที่ สถานีรถไฟ Tokyo เป็นที่สุดท้าย เพราะที่นี่มี อาหารให้เลือกซื้อ เลือกรับประทาน โดยเฉพาะ ขนมนานาชนิดที่บอกได้คำ าเดียวว่าละลานตาไป หมด ขนมจากทั่วสารทิศในญี่ปุ่นถูกรวมมาไว้ที่นี่ หลังจากเดินเที่ยวจนหมดวันแล้ว เราก็เดินทาง กลับที่พักเพื่อเตรียมตัวสำาหรับการเดินทางออก นอกเมืองโตเกียวในวันรุ่งขึ้น

Specializing in selling airline tickets, Hotels, Cruises and tours to all destinations.

SYD – Bkk

$ 840

* $10 to include flights to domestic thailand *

*** including checked baggage 30 kgs Sale ends: 31 July 2014

SYD - Sin - Bkk /Hkt (35 Days Special)

$ 875

Only add $19 pp for one night accom. Twine share

ABN 33 060 995 360 LIC. 2TA 003867

Address: Shop QG7, Prince Centre 8 Quay St. Haymarket, NSW 2000 Australia

Telephone: (02) 9211 6611 Facsimile: (02) 9211 6612 Email: panworld@bigpond.net.au

RetuRn tiCket:

3 Months Special fare

*add $25 taxes per stopover at Singapore*

Sale ends: 10 June 2014

SYD - Bkk - JaPan SYD - Bkk - kORea SYD - Bkk - HOnG kOnG SYD - Bkk - LOnDOn

$1,410 $1,410 $1,185 $2,065

เรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ส�าหรับ สิงคโปร์แอร์ไลน์, เอมิเรสต์, แควนตัส, มาเลเซียแอร์ไลน์, คาเธ่ย์แปซิฟิค ฯลฯ

*** Conditions apply for this special fare, taxes & fuel surcharges subject to change without notice.

สอบถามโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ได้ที่ 02-9211

6611


Evolution Hospitality Institute winner numerous federal and state awards Evolution Hospitality Institute winner of of numerous federal and state awards offers a career second none. Evolution established and ownedbyby offers a career second toto none. Evolution is is established and owned renowned international executive chef Stuart Page and provides dynamic renowned international executive chef Stuart Page and provides dynamic training across all sectors for international students, apprentices, trainees, training across all sectors for international students, apprentices, trainees, paid internships and customized courses corporate clients. paid internships and customized courses forfor corporate clients.

Newenrollment enrollment New

receiveiPad iPadmini** mini** receive Contact Evolution more details Contact Evolution forfor more details

COURSES COURSES

CERTIFICATE HOSPITALITY (COOMERCIAL COOKERY) SIT30813 CERTIFICATE III III inin HOSPITALITY (COOMERCIAL COOKERY) SIT30813 CRICOS Course Code 081309G CRICOS Course Code 081309G

CERTIFICATE HOSPITALITY (PATISSERIE) SIT31113 CERTIFICATE III III inin HOSPITALITY (PATISSERIE) SIT31113 CRICOS Course Code 081310D CRICOS Course Code 081310D

DIPLOMA HOSPITALITY SIT50313 DIPLOMA OFOF HOSPITALITY SIT50313 CRICOS Course Code 081308J CRICOS Course Code 081308J

ADVANCED DIPLOMA HOSPITALITY SIT60313 ADVANCED DIPLOMA OFOF HOSPITALITY SIT60313 CRICOS Course Code 081312B CRICOS Course Code 081312B

Full course details available website Full course details available onon website

AprilIntake Intake April FULL FULL Next Intake Next Intake

July2014 2014 July 4

4


DR BILL TA & ASSOCIATES (BDS) SYDNEY UNIVERSITY ESTABLISHED SINCE 1988 SERVICES:

HAY ST DENTAL

อยู่นอกเมืเราดู องก็ ไม่ขต ้องไปไหนไกล แลสุ ภาพปากและฟั น เรายก Thai Town CENTRE ของคุณแบบครบวงจร มาไว้ใกล้บ้านคุณแล้ว

Khun Ying’s ) i a h T ( s e i er Groc

จำ�หน่�ย อ�ห�รแห้ง อ�ห�รกระป๋อง อ�ห�รแช่แข็ง น้ำ�พริกต่�งๆ อ�ห�รไทยและ ขนมไทยน�น�ชนิด Shop 10- 13/429 High Street, ร้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟ ใจกลางเมือง Penrith หลั ง ก่ อ น Penrith NSW 2750 (inside Memory Mall) สะดวกสำาหรับผู้ทก่ี่ออยูน ่ย่าน Western Sydney, หลัง Blacktown, St. Marys, Mt.Druitt, (02) 4727 , 0413 544 →330 → ทัTel. นตกรรมใส่ เหล็กดัด1586 ฟัน และแบบ อุดฟัน ขูดหินปูนParamatta, ตรวจฟั น - Saturday ไม่Open: เห็นเหล็Monday กดัดฟัน (INVISALIGN) → ถอนฟันคุด Blue Mountain, Windsor

→ ทันตกรรมรากเทียม → ครอบฟัน & สะพานฟัน → ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom ใน 1 ชั่วโมง HAYMARKET

*มี DVD Thai, มีหนังจีนชุด, → ทันตกรรมใส่ฟันปลอม ์เกาหลีและละครไทยจำาหน่าย → เดินทางสะดวก คลินิกอยู่ใกล้ Chinaซี่รียTown → มีเจ้าหน้าทีค่ นไทยให้บริการในวันพฤหัสบดีและวันเสาร์

มีบริการส่งสินค้าในร้าCABRAMATTA นและ DVD สํา6หรั บผูJOHN ้ที่อยูST่ไกล 76-80NSW SHOP 6, 76-80 JOHNSHOP ST CABRAMATTA 2166 TEL: (02) 9724 0466CABRAMATTA NSW 2166 CABRAMATTA มีสินค้าราคาขายส่งสําMonday หรับtoร้Saturday: านอาหาร * กรุpm ณาสั่งจองล่วงหน้า * 9:00 am to 6:00 TEL: (02) 9211 3809 TEL: (02) 9724 0466

LEVEL NSW 1, 92 HAY ST Level 1, 92 HAY ST HAYMARKET 2000 TEL: (02) 9211 3809 HAYMARKET NSW 2000 HAYMARKET Monday to Friday 9:00 am to 6:00 pm Wednesday by appointment only Saturday 9:30 am to 5:00 pm

Sunday: 10:00 am to 3:00 pm

้ อสังงหาริ อยากซื หาริ มทรั ย์ อเพื พักยอาศั ยหรือ อยากซื้อออสั มทรั พยพ ์ เพื พัก่อ อาศั เหรือการ ่ไหน ลงทุนนแต่แต่ ไม่รไู จ้ม่ะเริ การลงทุ รู้จ่มที ะเริ ่มที่ไหน // กูกู้ส้สินิน เท่าไหร่ เชืเชื ่อได้่อเได้ ท่าไหร่ ที่ไหน ทีอย่ไหน างไร อย่างไร

// ซืซื้อ้อ งหาริ ย์ช่วยลดการจ่ ริงหรือ ได้อย่างไร อสัอสั งหาริ มทรัมพทรั ย์ช่วพยลดการจ่ ายภาษีได้จาริงยภาษี หรือ ได้ไอด้ย่จางไร

อสัอสั งหาริ มทรัมพทรั ย์ด้วพยเงิย์นดเพี ยง 10 % ยจริง ง10% หรือ และอย่ างไรอ และอย่างไร // ซืซื้อ้อ งหาริ ว้ ยเงิ นเพี จริงหรื / ใช่้เงิน Super ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องทำาอย่างไร

/ ใช้เงิน Super ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องทาอย่างไร

เค (KAYE)

0423 737 949

หาคาตอบและรับ / ปรึกษาฟรีจากทีมงาน ก ่ ผู เ้ ชียวชาญด้ าน อสังหาริมทรัพย ์ใน นครซิดนี ย ์มานาน กว่า 10 ปี !

/

/

Suite 308, Level 3 Manning Building, 451 Pitt Street Sydney M: T: (02) 04149211 888 8033 048, 0433 I F: Suite (02) 7418458 888 E: 5348 ken@yawco.com.au I M:170414 888Tower, 048,(Free 0433 advice 741 888on e-mail) www.yawco.com.au 1702, Level World 87-89 Liverpool St. Sydney NSW 2000 www.yawco.com.au E: ken@yawco.com.au (Free advice on e-mail) I www.yawco.com.au

Ph: 02 9698 8818 | www.home789.com.au | Suite 4.05, Level 4, 161 Redfern st, Redfern NSW 2016 “DeiCota”

vr directory


vr dine in

words: special one / photos: hongham

123 Georges River Road, Croydon Park NSW 2133 Ph: 02 9716 4111, 02 9716 4888

อาหารไทยฮาลาลรสเด็ดย่าน Croydon Park

เมื่อพูดถึงร้านอาหารไทยที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วซิดนีย์นั้น ส่วนใหญ่ท�าเลร้านโดยมากก็จะตั้งอยู่ในเมือง ตามแหล่งธุรกิจหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนสัญจรไปมา เพื่อโอกาสทางการค้าที่มีมากขึ้นนั่นเอง VR Dine In เล่ม นี้ เราขอเลือกร้านแบบหักมุมไปชิมร้านในย่าน Croydon Park ที่ดูเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนย่านใกล้ เคียงอย่าง Ashfield คุณมนทกาญ เอกธรรมกุล Monthakarn Ekthummakun หรือคุณมน เจ้าของร้าน Little Thailand เล่า ให้ฟังถึงคอนเซ็ปของร้านว่า “พี่เพิ่งปรับปรุงร้านไปเมื่อไม่นานมานี้เอง ตามกระแสของร้านอาหารที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เมื่อถึงเวลา เมื่อก่อนร้านนี้จะตกแต่งสไตน์ไทยๆ เพื่อให้แสดงถึงความเป็นไทย อย่างที่ร้านเมื่อก่อนก็จะมีเรือนไทย อยู่ในร้าน วัสดุ ของตกแต่งร้านก็จะเป็นแบบไทยเดิมเลย แต่มาในครั้งนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนร้านให้ดูโมเดิร์นขึ้นทัน สมัยมากขึ้นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้ม แสงไฟสีส้ม พอเข้ามาในร้านจะให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบายๆ น่านั่งมากขึ้น”

56


เนื่องจากในย่านนี้ไม่มีสถานีรถไฟ จึงท�าให้การเดินทางอาจไม่สะดวกส�าหรับพนักงาน มากนัก ซึ่งแต่ก่อนเรื่องการหาคนมาท�างานเป็นปัญหาหลักๆ ที่สร้างความล�าบากใจให้ กับคุณมนมากพอสมควร ซึ่งคุณมนเองใช้วิธีแก้ด้วยการเลือกพนักงานที่อาศัยอยู่ในย่าน ใกล้ๆร้านเป็นตัวเลือกแรกๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และทางร้านยังมีรถรับส่ง พนักงานถึงบ้านอีกด้วย จนทุกวันนี้ปัญหาเรื่องพนักงานก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป

ถ้าพูดถึงเมนูขายดีของทางร้านแล้ว แกงแพนงไก่ย่าง BBQ Chicken Panang Curry คือเมนูจานเด็ดที่มาแล้วต้องสั่ง เพราะด้วยเครื่องแกงรสเข้ม ข้นที่ปรุงออกมาได้รสกลมกล่อมพอดิบพอดี และที่ส�าคัญทางร้านเขาใช้เนื้อ ส่วนหน้าอก น�าไปหมักทิ้งไว้ แล้วมาย่างให้สุก หั่นชิ้นบางพอดีค�า แล้วราด ด้วยน�้าแกงแพนง ทานกับผักลวกอร่อยลงตัวสุดๆ ส�าหรับใครที่ชอบแนวของทอดก็ต้องลอง ซี่โครงแกะทอดกระเทียมพริก ไทย Garlic Lamb Ribs ที่ความพิเศษอยู่ตรงซอสกระเทียมโฮมเมดรส กลมกล่อม ราดมาบนซี่โครงแกะที่น�าไปต้มจนเนื้อแกะเปื่อยก�าลังดี แล้วค่อย น�ามาทอดตามออเดอร์ลูกค้า ทานแล้วไม่มีเหนียวให้เสียความรู้สึก ทางร้านจะ เลือกซี่โครงชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเพื่อง่ายต่อการรับประทาน นอกจากซอสกระเทียม แล้ว ทางร้านยังมีซอสมะขามและซอสสามรสให้เลือกอีกด้วย กลุ่มลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นคนในย่านนี้ โดยเฉพาะชาวออสซี่เชื้อสายเลบา นิส ซึ่งทางร้านจะใช้วัตถุดิบ และวิธีการปรุงตามหลักศาสนาอิสลาม และต้องมีตราฮา ลาล ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เพื่อการันตีว่ามาทานร้านนี้แล้วสบายใจได้ถึงความ สะอาดและวิธีการปรุง ก่อนที่ร้านจะขายดิบขายดีเช่นนี้ คุณมนต้องลองผิดลองถูก ปรับแต่งรสอาหารจน ถูกใจลูกค้าในย่านนี้ จนมีลูกค้าขาประจ�ามาฝากท้องกันไม่ขาดสาย ถึงแม้ว่าทางร้านจะ ขายดีแค่ไหน คุณมนก็ไม่หยุดที่จะคิดค้น หาอะไรใหม่ๆ มาน�าเสนอลูกค้าเสมอ ทั้งจาก ที่ได้ไปทานมาจากทั้งเมืองไทยและตามร้านอาหารนานาชาติในซิดนีย์ แล้วน�ามาดัดแปลง ปรับปรุงรสชาติให้เข้ากับคนในย่านนี้

กุ้งพัทยา

กุ้งใบชะพู

ส�าหรับเมนูทานเล่นจานแรกของร้าน Little Thailand ที่อยากน�าเสนอก็คือ กุ้ง พัทยา (Prawns Pattaya) ที่นอกจากชื่อจะสะดุดตาฝรั่งแล้ว รสชาติยังไม่เป็นรอง ใครอีกด้วย เคล็ดลับความอร่อยของเมนูจานนี้อยู่ตรงการน�ากุ้งไซส์ใหญ่มาคลุกกับซอส กะเพรา แล้วเสียบไม้ก่อนน�าไปย่างด้วยไฟแรงให้กุ้งสุก หอมน่ารับประทานทาน เมื่อ ก่อนกุ้งพัทยาเป็นเพียงเมนูแนะน�า แต่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามาก จนตอนนี้กลาย เป็นเมนูขายดีของทางร้านไปโดยปริยาย เมนูเรียกน�้าย่อยอีกจานเป็น กุ้งใบชะพู Golden Siam ที่เวลาทอดแล้วจะมีกลิ่น หอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจะเข้ากับกุ้งได้ดีที่สุด ยิ่งเวลาทานกับเม็ดมะม่วงหิมะ พานต์บดกับน�้าจิ้มไก่แล้ว ยิ่งเพิ่มความหอมมัน และกรุปกรอบเวลาเคี้ยวได้ดียิ่งขึ้น

หากไม่กลัวอิ่มท้อง ต้องลองสั่ง มะเขือ ม่วงกะเพรากรอบ Basil Eggplant มาทาน กับข้าวสวยร้อนๆ รับรองถูกปากทุกคนแน่นอน เพราะเมนูนี้การันตีด้วยยอดขายติดอันดับหนึ่ง ในสามอาหารที่มีลูกค้าสั่งมากที่สุดของร้านเลย ทีเดียว ทางร้านจะน�ามะเขือม่วงไปทอดให้สุก ก่อนน�าไปผัดกับไก่สับแบบผัดกะเพรา แล้ว โรยด้วยใบโหระพาทอดกรอบ

ซี่โครงแกะทอดกระเทียมพริกไทย คุณมนทิ้งท้ายถึงหลักการบริหารร้านไว้ว่า “ธุรกิจร้านอาหารนั้น ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อนว่าเป็นอย่างไร เขาต้องการอะไร ความ ชอบของลูกค้าในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกัน รสชาติของอาหารก็อาจแตกต่าง กันด้วย ซึ่งอาจต้องลองถูกลองผิดปรับแต่งรสชาติให้เข้ากับความชอบของลูกค้า และเมื่อใดก็ตามที่รสชาติถูกใจลูกค้าแล้ว ร้านก็จะขายดีไปเอง แต่พอเมื่อร้าน ขายดีแล้ว การรักษาคุณภาพของอาหารและการบริการคือสิ่งส�าคัญอีกอย่างที่ ต้องค�านึงถึง รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในการคิดค้นเมนู เพื่อให้ลูกค้า ได้ลองอะไรใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งที่ควรท�าเช่นเดียวกันค่ะ” 57


Prawns Pattaya

Most Thai restaurants in Sydney are spread out over business areas and tourist attraction places in order to gain more sales opportunity from more potential customers. This month, VR Dine In would like to present an alternative location in the Inner West region, just nearby a well-known suburb like Ashfield, which is uncrowded and peaceful, Croydon Park. “I have just renovated this restaurant recently as the business trend always needs a change. Previously, it was setup in Thai style with Thai house and Thai antiquated decorations. Thus, the changes will modernise the look and feel with a set of dark brown wooden furniture and orange theme lighting. It feels airy and relaxing to sit when coming inside the restaurant,” the owner of Little Thailand, Monthakarn Ekthummakun or Khun Mon, briefed about the restaurant concept. As there is no train station in this area, staff members have to face inconvenience of transportation. It caused a problem of employment until Khun Mon had decided to recruit an employee from only surrounded suburbs and to provide a drive for employees to back home. Nowadays, the problem has been solved. A group of customers is from this area and they are mainly Muslim Lebanese people. To service this customer group, Little Thailand restaurant uses halal meat and ingredients from halal certificated suppliers in order to guarantee of the rules according to Islamic law. Khun Mon has to pass through a trial and error process to adjust the taste of dishes until being accepted by local diners. The result is the increase of regular customers. Although she has reached a success in her business, Khun Mon has never stopped thinking new ideas to offer a customer. New dishes have been created for her local customer’s tastes by the experiment and survey of many restaurants in Thailand as well as many international cuisines in Sydney.

58

Garlic Lamb Ribs

The first dish from Little Thailand for this review is Prawns Pattaya. Obviously, its name is recognised by non-Thai people as a famous tourist city in the East of Thailand. The secret process of this dish is to coat size-selected prawns with Thai basil sauce, then skewer them before grill with high heat. Prawns Pattaya was on a short-term special menu, and eventually it has been one of the most popular dishes on a main menu.

Golden Siam

The next appetiser is Golden Siam. It is a prawn on top a wildbetal leafbush coated with mixed flour and deep fried. Its aroma is added by blended cashew nuts and served with sweet-chilli sauce. It tastes a yummy and crispy bite. BBQ Chicken Panang Curry must be ordered if you visit Little Thailand. The curry paste is cooked just right with spices and bite-sized grilled chicken. Only chicken breasts will be used and marinated before to let them absorbs all ingredients. Eating together with blanched vegetables is a delicious combination. BBQ Chicken Panang Curry

For anyone who prefers meat and a fried dish, Garlic Lamb Ribs would be the right choice. Lamb ribs will be boiled until just right cooked and mixed with special homemade garlic pepper sauce before fried on a hot pan by order. The meat is soft and easy to chew. Tamarind sauce and Thai three-flavoured (sweet-sour-spicy) sauce can be chosen instead of garlic pepper sauce as well. Basil Eggplant

Last but not least, Basil Eggplant would be perfect with hot streamed rice. It is proud to be presented as the top three best-selling dish of this restaurant. Eggplants will be cooked first, and then stir-fried with chopped chicken and Thai basil. It is served with crispy fried basil on top. “For the restaurant business, we must understand the needs of our customers at first. Their preferences are vary in each different area. Their tastes could be different as well. It might be required to learn by trial and error for adjusting a taste to serve customer’s favourites. Whenever it pleases our customers, the food will sell itself. After that, the more important thing is the quality control of food and services which must be concerned. Creative thinking, which is for producing new menu to challenge a customer, is what we should do as well,” Khun Mon said about how to manage a restaurant as a conclusion.


กุ้งใบชะพลู

เมนูท�ำง่ำยสไตล์ DIY ในวันนี้ ทำงร้ำน Little Thailand ขอเสนอวิธีกำรท�ำ กุ้งใบชะพลู ที่หลำยคน อำจไม่เคยทำน ซึ่งอำจเป็นเพรำะรสชำติของใบชะพลูที่ไม่ค่อยถูกปำกเท่ำไหร่นัก แต่พอเอำมำชุบแป้ง ทอดและทำนกับกุ้งแล้ว รสชำติกลับอร่อยและไม่มีกลิ่นของใบชะพลูหลงเหลืออยู่เลย ส�ำหรับผู้ที่ทำน มังสวิรัติ ก็ไม่ต้องใส่กุ้งลงไป รสชำติก็ยังคงอร่อยเช่นเดิม

ส่วนผสม > แป้งหมี่ 3 ช้อนโต๊ะ > แป้งข้ำวเจ้ำ 3 ช้อนโต๊ะ > กุ้ง 4 ตัว > ใบชะพลู 4 ใบ > เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีการปรุง 1. น�ำแป้งหมี่และแป้งมันไปผสมกับน�้ำสะอำด ใส่เกลือและน�้ำตำลเพียงแค่ปลำยช้อน แล้วคนให้เข้ำกันแล้วน�ำใบชะพลูและกุ้งลงไปชุบ 2. จำกนั้นน�ำใบชะพลูลงทอดไฟปำนกลำงค่อนข้ำงแรง ตอนใส่ลงไปในกระทะระวังอย่ำ ให้ใบพับ พอใบชะพลูเริ่มเซ็ตตัวให้เอำกุ้งลงไปวำงบนใบชะพลู เพื่อให้ใบกับกุ้งติดกัน ทอดจนมีสีเหลืองกรอบกลับอีกด้ำนแล้วทอดไปจนสุกเหลืองกรอบ แล้วตักขึ้นพักน�้ำมันไว้ 3. จัดจำนด้วยผักสลัดหรือแตงกวำตำมชอบ น�ำกุ้งใบชะพลูมำเรียง แล้วโรยด้วยเม็ด มะม่วงหิมพำนต์บด ทำนคู่กับน�้ำจิ้มไก่ที่โรยหน้ำด้วยเม็ดมะม่วงหิมพำนต์บดเช่นกัน

59


Fuco ลดควำมอ้วนชื่อดัง ของแท้ จำก USA รำคำ $79

0433 074 769 หรือ 0416 686 888 เปิดสายตลอด 24 ชัว่ โมงจ้า ชั้น 1 เลขที่ 11 / 647 Easy way โรงแรม George st., ตรงข้าม HSBC Bank ไทยทาวน์ (ตึกเดียวกับไทยมีเดีย)

ร้านเปิดทุกวัน 1pm -11pm จ้า

ร้านฮาร์ท บิวตี้ซิดนีย์

ท Vodafone ร้านตัดผม บิร้วาตีนฮาร์ ้ ซิดนีย์ George St.

Star Bucks

สวยเร็ว สวยแรงส์ สวยเว่อร์ ต้องร้านเจ๊ฮาร์ท จ้า

$79 สินค้าขายดี อันดับ 2

500

พบกับสินค้ามาใหม่กว่า รายการ จาก ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อเมริกา ไทย และ ออสเตรเลีย ที่จะทาให้คุณสวยยิ่งกว่าเดิม ในราคาพิเศษ เข้ามา เลือกซื้อ ต่อราคาได้ เจ๊ใจดีอยากให้เด็กไทยสวยกว่าใครจ๊า !

ขายดี ินค้าSTEMCELL สLUMINESCE รำคำยกเซท 5 ชิ้น เพียง

$399 เท่ำนั้น

Line: Heartsydney What’s app: 0433 074 769 E-mail: anugoon12 @hotmail.com

เซรั่มทองค�ำรก แกะเข้มข้นที่สุด

เพียง $15

มำกส์หน้ำเด้ง Pico Ok ของนักร้องดัง วง Rookie BB เจ๊ก็มีขำย นะค๊ำ ของแท้ ไว้ใจได้

HSBC Bank

ครีมรกแกะ เริ่มต้นที่ $3

เครื่องสำาอางค์ อาหารเสริม Mezo มำแรงส์สุด ผิวขำวใส หุ่นผอม เพรียว เม็ดเดียวอยู่!

Campbell St.

สินค้าขายดี อันดับ 1

3ล0ด-ก7ระ0หน่ำ %

NEW

NEW

ใหม่ล่ำสุดครีมรกแกะ ผสมไข่มุกแท้ช่วยบ�ำรุงผิว ให้ขำวเนียนเด้งสุดๆ และลดฝ้ำกระจุดด่ำงด�ำ ช่วงโปรโมชั่นพิเศษ เท่ำนั้นจ้ำ

$8 

ปกติ

$4

เซ็ทรักษำสิว Mary Kay จำก USA รักษำสิวหำย ไม่ทิ้งหลุมสิว ให้ช�้ำใจ

$100

ร้ำนเจ๊ฮำร์ทเพียง $49 จ้ำ ลิ โซ่ ลดควำมอ้วน

ใหม่ ล่าสุด แรง ทีส่ ดุ !!

นมผึ้ง 1600 mg 6% 10 -HDA กลูต้ำ 300000 หน้ำเรียว ขนาด365แค็บซูล ปกติ $99 ช่วงโปรโมชั่น เท่านั้นจ้า ขำวออร่ำสุดๆ

$79

NC24 Vitamin C เข้มข้น ลดรอยด�ำ หน้ำขำวใส

เร่งด่วนของแท้ $39

ด ุ ส า ่ ล ่ ม ห ใ า ้ สินค

$29

ก า ๊ ม ี ด ้ ช ใ ำ� น ะ น สินค้าแ

$39

คอลลำเจน ออสเตรเลีย $49 2000max เพื่อผิวเนียนนุ่ม Grape Seed 30,000mg อ่อนเยำว์ตลอดกำล $49 เร่งผิวขำวใส สุขภำพดี

Yume คอลลำเจน ที่ดำรำนิยมรับประทำน ผิวขำวใสเนียนนุ่มสุดๆ

$129

<< “ลดกระหนำ่ า ทุ ก วั น ” >>

$129 ผมร่วง ผม บำง ศรีษะ ล้ำน อย่ำเพิ่ง ท้อใจ รักษำได้ ด้วยยำปลูกผม ชื่อดังจำก USA และเยอรมัน

$129

เซ็ททรีทเม้นท์ Mary Kay หน้ำเด้งเร่งด่วน รักษำฟื้นฟู ผิวเสียมำกเป็นพิเศษ หน้ำเด้งขำวใสใน 7 วัน

$181

Co B9 ที่สุดของกำร ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน มำแรงสุด ช่วงนี้เพียง

เซ็ท Time wise ลดเลือนริ้วรอย เพื่อหน้ำเด็ก แลดูอ่อนกว่ำวัย

ซันคำร่ำ บ�ำรุงภำยใสสตรี ของแท้ รำคำพิเศษ

Colly pink คอลลี่พิ้ง คอลลำเจนขำยดี NC24 คอลลำเจน 100% รำคำส่ง ตลอดกำลกินแล้วผิวใสเห็นผลจริง

E L A S ษ ศ เ ิ พ า สินค้าราค

$69

ครีมพิษผึ้ง ท�ำให้หน้ำใส เต่งตึง กระชับสุดๆ

รำคำพิเศษ $69

รำคำพิเศษ $49

มำแรงแซงทุกรกแกะ นมผึ้ง เข้มข้น 1450 mg 365 เม็ด รกแกะเข้มข้น 40,000 mg รำคำพิเศษ ขวดละ $39 พิเศษ ผิวสวยเด้งเร่งด่วน สุดๆ ซื้อ 3 ขวด $100 เดียว รำคำพิเศษร้ำนเจ๊ฮำร์ทจ้ำ

$39

รำคำพิเศษ $89

พิเศษ $45

ร้านเจ๊ฮาร์ท เปิดเวปใหม่ล่าสุด www.heartbeautysydney.com.au สาวๆ ต่างเมือง shopping online กันได้แล้วนะจ๊า บริการจัดส่งทั่วออสเตรเลียจ้า


Line :Heartsydney

ร้านฮาร์ท บิวตี้ซิดนีย์

คลินิค ผิวพรรณ ความงาม การันตีคุณภาพ จบตรงด้านผิว *บริการตรวจเช็คสภาพผิวฟรี* ฮาร์ท บิวตี้ จัดเต็มเรื่องความสวย พรรณความงามจาก Australia และ *คอร์สความงาม ผ่อนจ่ายได้* สวยทั้งหน้า สวยทั้งตัว ในราคาสบายกระเป๋า London ประเทศอังกฤษ รักษาสิว แผลเป็น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

$79

กดสิว ดูดสิวเสี้ยน ลดเลือนรอยด�า แผลเป็น จากสิว กระชับรูขมุ ขน ลดการอุดตัน ฆ่าเชื้อ ป้องกันการ เกิดสิวใหม่

รักษาฝ้า กระ จุดด่างดำา

$79

ผลักตัวยาละลายความ เข้มข้นฝ้า กระ ลอกฝ้ากระอย่างอ่อนโยน ฟื้นฟูผิวปรับหน้าขาวสดใส กระตุ้นคอลลาเจน ผิวสุขภาพดีขึ้น

Program หน้าเรียวเล็ก สลายไขมันพวงแก้ม+ยกกระชับ

ปกติ $99 RF Sliming Face ปรับรูปหน้าเรียว พิเศษ $79 เล็ก สลายไขมันพวงแก้ม ยกหน้า ซื้อ 5 ครั้ง เรียวกระชับได้รปู V-shape ผิวเต่งตึงทั่วใบหน้า แลดูอ่อนกว่าวัย แถม 1 ครั้ง

IPL หน้าใส

Ultra Deep Layer ช้อนทองหน้าเด้ง

ก�าจัดขน ก�าจัดสิว ก�าจัดฝ้ากระ จุดด่างด�า หน้าขาวใส ราคาเริ่มต้นเพียง $29

ทรีทเม้นท์หน้าเด้งสุดฮิต ของดารา หน้าขาวใสทันที ลดฝ้ากระจุดด่างด�า ปกติ $99 พิเศษ $79 ซื้อ 5ครั้ง แถม 1 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

0433 074 769, 0478 657 559 เปิดสายตลอด 24 ชม.

ชั้น 1 เลขที่ 11 / 647 George st., ตรงข้าม HSBC Bank ไทยทาวน์ (ตึกเดียวกับไทยมีเดีย)

ร้านเปิดทุกวัน 1pm -11pm จ้า

HOT

พิเศษ $230 เพ้นท์คิ้ว3D นวัตกรรมแห่งการ แต่งคิ้วแบบใหม่ล่าสุด by Por makeup โทร 0401760603

Diamond Peel

ND Yag Laser

ผลัดผิวเสีย เผยผิวขาวใสทันที ลดจุดด่างด�า กระชับรูขุมขน พิเศษครั้งละ $99 ซื้อ 5 ครั้งแถม 1 ครั้ง

ก�าจัดฝ้ากระ ก�าจัดสิว กระชับรูขุมขน ผิวขาวใส ปกติ $259

พิเศษ $179

ซื้อ 5 ครั้ง แถม 1 ครั้ง

โปรแกรมสลายไขมัน กระชับสัดส่วน เรามีหลากหลาย โปรแกมให้เลือก อาทิ Cavitation, Lipo Vacuum Suction, Rf slimming, Ultrasonic, Lipo laser, Body Wraps และนวดตบสลายไขมัน ราคาเริ่มต้นเพียง $89 เท่านั้น รอย ติดฟิล์มกันันที ท ลด

50% ส่วนนี้มาท

เพียงตัดชิ้น

ชั้น 1 shop ที่ 11/647-649 George st., ตรงข้าม HSBC Bank ไทยทาวน์ (ตึกเดียวกับไทยมีเดีย) อยู่ด้านในร้านเจ๊ฮาร์ท

• รับบริการ Sign Plan หรือ Upgrade Plan ในระบบ Vodafone • บริการเติมเงินทุกระบบ ทุกเครือข่าย • จำาหน่ายเคสโทรศัพท์มือถือสวยๆ ที่หายากในซิดนีย์ • รับซ่อมมือถือ พร้อมรับประกัน • รับบริการเปิดเบอร์ ใหม่ ในระบบ Vodafone และ Optus • รับขายฝากมือถือทั้งมือหนึ่งมือสอง

ี่ร้าน

ON

PROMOTI

HOT PROMOTI ON กับ SIM CA RD LEBARA

ในราค NLIMITED ทุกอย่าง เพียง $29.9าเ0บาๆต่อUเด ือน โทรฟ ทุกเครือข่ายใน Austraรีและส่งข้อความฟรี lia และยังแถม ฟรี อิน เตอร์เนต 2GB

ใหม่ ซิมเบอร์สวย

จำาหน่ายซิมเบอร์มือถ ือส RingRing ไม่ ใช่แค่ร้านมือถือ แต่เป็นมากกว่าร้านมือถือ.. ให้กับตัวท่าน เสริมให้ธวยๆ เพื่อเสริมสิริมงคล ถ้าอยากรู้แวะเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองวันนี้!!! ประสบผลสำาเร็จและเส ุรกิจของคุณราบรื่น ริมด โอกาสดีๆ แบบนี้ หาไดวงชะตาให้ชีวิตก้าวหน้า ้ที่

โทร: 0423 966 636

www.facebook.com/ringring168


vr entertainment

Movies

ผู้ก�ำกับ: Michael Bay นักแสดง: Mark Wahlberg Jack Reynor Nicola Peltz Stanley Tucci เข้ำฉำย: 26/06/2014 ขณะที่มนุษย์ก�ำลังฟื้นฟูสภำพหลัง จำกบทสรุปของ Transformers: Dark of the Moon เหล่ำออโต้บ็อทและดีเซป ติคอนต่ำงได้หำยสำปสูญไปจำกพื้นผิวโลก อย่ำงไรก็ดี กลุ่มของนักธุรกิจและนักวิท ยำศำสตร์ที่ทรงอิทธิพลและชำญฉลำดได้ พยำยำมเรียนรู้จำกกำรจู่โจมของทรำนส์ ฟอร์เมอร์ในอดีต และสร้ำงเทคโนโลยีอัน ล�้ำหน้ำเกินกำรควบคุมของพวกเขำ ท�ำให้ ทรำนส์ฟอร์เมอร์สดึกด�ำบรรพ์ที่ทรงอ�ำนำจ ตัวหนึ่งได้เล็งเป้ำโจมตีมำยังโลก มหำกำพย์ กำรผจญภัย ศึกระหว่ำงธรรมะกับอธรรม อิสรภำพและกำรตกเป็นทำส จึงเกิดขึ้น

Memoirs of Thailand's Last Prison Executioner

ควำมบังเอิญ เบื้องลึกควำมจริงที่น่ำกลัวของ กำรประหำรชีวิตนักโทษคนแล้วคนเล่ำ ควำม รักและครอบครัวที่สวยงำม กรรมดีที่เคย ก่อกรรมชั่วที่มองไม่เห็น มันคือวัฎจักรแห่ง กรรมที่ไม่มีผู้ใดจะรู้ได้ดีเท่ำผู้ที่เหนี่ยวไก ผู้ก�ำกับ: Tom Waller เรื่องรำวของมือประหำรคนสุดท้ำยของ ปืนเพื่อจบชีวิตนักโทษในแดนประหำรเท่ำนั้น นักแสดง: วิทยำ ปำนศรีงำม, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เดวิด อัศวนนท์, ประเทศไทยที่ปลิดชีวิตนักโทษด้วยวิธีกำรยิง นี่คือต�ำนำนเรื่องรำวชีวิตของ “เชำวเรศน์” สีเทำ เพ็ชรเจริญ, พิศำล อัครเศรณี, นิรุตติ์ ศิริจรรยำ, ธีระ ชุติกุล, เป้ำ จำกนักดนตรีหนุ่มผู้หลงใหลใน เพลงร็อค เพชฌฆำตคนสุดท้ำย อัมรำ อัศวนนท์, โชเล่ห์ ดอกกระโดน แอนด์โรล เขำได้เลือกเส้นทำงชีวิตเพื่อควำม เข้ำฉำย: 26/06/2014 มั่นคงของครอบครัวที่เขำรัก อำชีพที่เกิดจำก 62


Music

words: หัตถาครองพิภพ

by หัตถาครองพิภพ

moderndog

Top

License no. 2PS11016

Brand Names

Remind สงกรานต์ รังสรรค์ : ซิงเกิล คงไม่ทัน

บัลลาดร็อคกรี กลงไปถึ งหัวใจคนฟัว ง ิต กับดูเสียงร้องที่ “มองให้ ลึกดคลึแล้ วทบทวนชี แข็งกร้าวสอดไส้ วามโรแมนติ ค

ในที่สุดแชมป์ ของ Theว่ายัVoice งมีอThailand ะไรรออยูซีซ่รั่นายรอบเรา.....” ที่ 2 คุณสงกรานต์

รังสรรค์ ซิงเกิลก็ใหม่ ี่มีชื่อเพลงว่า่ย ทบทวน เพลงนี ้ ชื่อสัสงกรานต์ ้นๆ ง่ายๆ แต่ ได้อทอกผลงานเดี วอันใหม่ในนามของ หลัคงวามหมาย จากที่ ลึกดี เพลงนี้ยังเป็น Alternative Rock แบบที่ Modern Dog เคยเป็น และ แฟนๆ รอคอยกันมานานมากตั้งแต่รายการปิดซีซั่นไป ถ้าจะให้พูดจริงๆ มีพัฒนาการมาตลอดจนถึงชุดหลังๆ นี่ก็เอาไปเปรียบเทียบกับเพลงอื่นก่อนหน้า าตัวก็เคยฝากฝี มือไว้กใตินผลงานส่ วนตัวในนามวง The Bantam น นีแล้ ้ได้วอย่เจ้าง สกาล่ า หรือเพลงผั ดฟันเพลงแรกนั ้น (โอน้อยออก) แนวเพลงมั พลงที ่อว่าหลายคนน่ มาแล้ วชื่อาเพลง “ยังคงอยู่” นลองไปหา ก็มีจเะมี กลิ่น่เชือายมาคล้ ายๆ กัาจะเคยฟั บชุดหลังงหน่ อยอย่ ง ทิงนองนอย เป็ ต้น แต่ก็ไม่ ฟั ง ดู ที ย ่ กเอาเพลงนี ม ้ าพู ด เพื อ ่ ที จ ่ ะได้ เ ห็ น ว่ า งานเก่ า นตัว่ตตน เหมือนสักทีเดียวต้องรอดูเพลงอื่นๆ ในชุดนี้อีกถึงจะมาชีด้้จวุดยความเป็ ได้ว่ามีอะไรที ่างจาก ของสงกรานต์ มี ล ก ั ษณะงานเป็ น ยั ง ไง ซึ ง ่ หลั ง จากที ล ่ องฟั ง เพลงใหม่ เ ที ย บ อน งานเก่าบ้าง รอดูภาพรวมอีกที แต่นี่เป็นเพลงที่มีจังหวะช้าๆ ต่างจากเพลงก่ กับาเพลงเก่ าแล้างมีว จปรากฏว่ ่คือแนวทางของสงกรานต์ จริงงเพลงเองนะ คือหา หน้ นี้ที่ค่อนข้ ังหวะหน่าอนีย เครดิ ตคนแต่งเพลงนั้น ก็อพย่ี่ปางแท้ ๊อดแต่ ตั ว เองเจอเร็ ว ชั ด เจนในแนวทาง ว่ า จะมาทางเพลงร็ อ คแบบดิ บ ๆ ในแบบ ครับ แล้วก็โปรดิวซ์โดย Tony Doogan at Tarbox Road Studios New บัลลาดร็อค ที่มีความเข้มแข็ง ผสมกั อนโยนอยู ๆ า มันต่างจาก York in August 2013 ตามนั ้นอย่าบงทีความอ่ ่บอก ซาวด์ นั้นแน่่ลนึกอนว่ ที น ้ ี เรากลั บ มาพู ด ถึ ง เรื อ ่ งซิ ง เกิ ล นี ก ้ น ั บ้ า ง เพลงนี เ ้ ป็ น เพลงที ่ ”รังสรรค์” างที่ ชุดเก่าแน่ๆ หาหูฟังดีๆ มาฟัง “มิติ” ของดนตรีดู มันมีกลิ่นอายอะไรบางอย่ โดย “รั ง สรรค์ ” เอง ทั ง ้ เนื อ ้ ร้ อ ง ท� า นอง เป็ น โครงหลั ก ของเพลง งนัด้น การ เจ๋งมากๆ คือมันไม่ใช่แค่รายละเอียดการเล่นดนตรี แต่มันคือการเข้าห้อดังอั งของภาษาที ใ่ ช้ บซึแต่ ง่ ก็งคให้ อื เLyrics ของเพลง่ตและตั วท�าวนองหรื อเมโลดี อัในเรื ดเสียอ่ ง หรื อเลือกปรั สียงออกมาตามที ้องการด้ ย เพราะถ้ าท�าด้้ วย เพลง งหวะและอารมณ์ เป็น้กตั็ไวด้ตนของสงกรานต์ แบบบ ส� 100% หรือ สตู ฯ อื่นจั ฟี ลเพลงอาจจะไม่เพลง ใช่แบบนี อันนี้เรื่องจริงนะครั าคัญมาก จะให้เรียกว่า ลายมือเขาก็ได้ อันนี้ชัดเจนมากเมื่อเทียบกับเพลง ยังคงอยู่ เพลงเก่าของเขา จะพบว่าซิงเกิล “คงไม่ทัน” เพลงนี้มีกลิ่นอายของเขาเอง ชัดเจนมากในการออกแบบเพลงนี้ออกมา

ต้อนรับ กับสินค้ามาใหม่ วันนี้!!!

First new shop for buying Selling second hand for genuine brand name! Now open in Dixon 1 Shopping Centre

Beyonce - Drunk in love feat. Jay Z เมาเหล้ าเมารัก กับคู่รักไม่มีกั๊กเจ๊บีกับเฮียกเจย์ แหวกแนวเพลงตลาดแบบไม่ ลัวฟ้าผ่า

ลบั้มใหม่ ชุดที่ 5กของเธอ มีคอนเซปต์ ในแบบของ Visual กังานอั บความสุ ดยอดอี ขั้นของการแต่ งเพลงจาก แสตมป์Album อภิวัชร์

ใครนึกไม่ออก นึกถึงพวก วิช่วลร็อค ของญี่ปุ่นก็ได้ คือ ภาพต้องมากับ เสียงเพลงใหม่ องแสตมป์ เพลงนี วมันถืองว่เสี า ใช่ ถ้าไม่มีภขาพนี ่ ไม่สมบู รณ์ ้สถึ�าหรั งแม้บผมแล้ เธอจะขายพลั ยงก็มตากๆ มั าม แต่นสมบู การ รณ์ สุขายแบบนี ดๆ เพลงนึ้ ถืงอของแสตมป์ เ ลย คื อ ก่ อ นจะรี ว ว ิ ก็ บ อกก่ อ นว่ า เพลงก่ อ นๆ หน้ เป็นสิง่ แปลกใหม่ทนี่ กั ร้องต้องปรับตัวในยุคทีเ่ พลงก็อปปีก้ นั านี้ ของแตมป์ ผมเองบางเพลงไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะแนวทางหลายเพลงมันเริ่มซ�้า ง่ายๆ จะต้องมีโชว์หรืออะไรต่างๆ ติดมาด้วยเพือ่ เพิม่ มูลค่ายังไงยังงัน้ นัน่ เดิมและไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็เลยว่างเว้นจากงานของแสตมป์ไปประมาณนึง แต่ แหละงเท่กัานับ้นงานเพลง Love R&B ผสมฮิ ปฮอปที้ส่จึกะพา พอฟั แหละ ก็ฟDrunk ังเลย.. ฟัinงไปด้ วยพร้เพลง อมดู MV ไปด้ วย ความรู นั้นกลับ ผู้ฟังหลุ ดเข้าไปอยู รบียองซ์ และสิ ่งที่พิเศษคื ่งกับอกว่า ตาลปั ตรไปตรงกั นข้่ใานอาณาจั มเลย ผิดกคาด เพลงนี ้เจ๋งมาก ต้ องพูอดการฟี แบบนีท้เเจอริ ลย เหนื ฝาละมี่นเๆ มาเพลงนี ธอ เฮีย Jay ่งกันมเป็มากขนาดเห็ นลายลักษณ์นอได้ักชษรในที เพลงอื ้ แม้Zจะไม่วันได้นีฉ้มีกาฟีหนีทเจอริ ไปจากเดิ ัด ในเรื่ ่อง สาธารณะชน ให้ ท ก ุ คนได้ ย น ิ ได้ ฟ ง ั กั บ เพลงใหม่ เ พลงนี ้ ความโดดเด่ นใน ว” ของสไตล์ หรือแนวดนตรี แต่สิ่งที่มันต่างออกไป นั่นคือความ “ใช่” ความ “ลงตั เพลง นอกจากการมาร่ วมแจมของเฮี ว ด้ากนตั เพลงนใช่การร้ องของบี ้ผม และความ “โดน” คื อเพลงนี ้ Timing จัยแล้ งหวะ ทุ อย่วาง มั อ่ะ ในเพลงนี ยอนเซ่ น น ้ ั มี ค วามโดดเด่ น ในด้ า นสไตล์ ม าก แม้ จ ะไม่ ไ ด้ อ ด ั Power มาก ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า มีการพยายามปรับดนตรีให้เข้มขึ้นจากเดิมที่เป็น Original นักเนื่องจากสไตล์ เพลง เราก็สยัมด มี ผัสถึคงวามหนั พลังของเธอที ่ยมเช่นเคย Stamp ให้ ท�าดนตรี ให้มีรแต่ายละเอี กแน่นเพิ่ยอดเยี ่มขึ้นมา จะสั งเกตได้ จากซาวด์ที่มาแบบ Full Band และซาวด์ทันสมัยดี มันท�าให้เพลงดูมีความเฟี้ยว อยู่ในตัว จึงท�าให้ทุกอย่างมันแลดูอัพเกรดไปอีกขั้น

เรามีสินค้า Brand Name ชื่อดังมือสอง สภาพดี – ดีมาก จำาหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งกระเป๋าทุกไซส์ รวมถึงเครื่องประดับ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด Opening Hour: 2pm.-9pm. or by appointment Address: Shop 61, No.1 Dixon St. Sydney NSW 2000 Tel. 02 8959 4429 / Sam: 0416 618 558

e: samzhang@ycesh.com 63


RTAirport Link

“หากคิดถึงการเดินทาง นึกถึงเรา รั บถึงที่ ส่ งถึงจุดหมาย ใกล้ -ไกล เราไปหมด”

• บริการรับ - ส่ งสนามบิน บริการรับซ่ อมสี เคาะ ปะ ผุ รถยนต์ ทเี่ กิดอุบัตเิ หตุ Airport transfer Domestic - International • บริการขับรถพาเทีย่ ว ** ราคาเริ่มต้นที่

ติดต่อคุณท๊อป

$25

เงินด่วน 0410 586 099 0435 029 909

โทร. 0449 798 477

CIPการช่าง

ช่างใบ 0432 619 161 รับ ต่อ เติมร้ านอาหาร ร้ านนวด ไ่ม่ว่า จะเป็นร้ านใหม่ หรื อร้ านเก่ า งานไม้ห รืองานปู น รวมทั้ ง รั บทาสี

ราคาเป็ น กั น เอง

Tewa-Raksa บำ�บัดแก้อ�ก�ร

661-663 Suite 409, Level 4, Haymaket Hotel, George St, Sydney 2000 Tel. 0430-867-181, 0451 800 181 • รับ Booking • Open every day •

แก้ ต ะคริ ว ที่ ข า แก้ ไ หล่ ติ ด  แก้ น อนหลั บ ไม่ ส นิ ท แก้ ห ายใจติ ด ขั ด  แก้ อ าการหู อื้ อ แก้ ขั ด เข่ า แก้ เ สี ย ดชายโครง  แก้ ขั ด ข้ อ มื อ ข้ อ ศอก แก้ มื อ เท้ า เย็ น  แก้ ห ลั ง ยอกเอวยอก แก้ เ จ็ บ สี ข ้ า ง  แก้ นิ้ ว ล็ อ ค แก้ ป วดสะโพก แก้ มื อ เท้ า ชา  แก้ อ าการคอแข็ ง แก้ เ จ็ บ ขาหนี บ  แก้ ตึ ง ขาด้ า นหลั ง แก้ ป วดน่ อ ง 

รับดูแลสตรีหลังคลอด แก้ประดงเลือด ประดงลม สะบัดร้อนสะบัดหนาว ขับน�้าคาวปลาให้เข้าอู่ไว (มีใบรับรองการอบรม)

รับนวดสตรีมีครรภ์

โดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและกายภาพบ�าบัด

รับสอน นวดไทย นวดเท้า

นวดน�้ามัน นวดหินบ�าบัด นวดประคบ (โดยวิทยากรครูสมาคมแพทย์แผนไทย)

รับรองโดย THE UNION OF THAI TRADITIONAL MEDICINE SOCIETY

For Advertising with VR Thai Magazine

เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจของคุณ

สนใจลงโฆษณากับเรา ติดต่อได้ที่ Mob. 0413 911 959 Tel. (02) 9700 7005

M a g a z i n e

Email: vrthaimagazine@gmail.com www.facebook.com/vrthaimagazine

vr directory Thai GovernmenT office สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำากรุงแคนเบอร์ร่า Tel: (02) 6206-0100, 6206-0123 สถานกงสุลไทย ณ นครซิดนีย์ Tel: (02) 9241-2542, 9241-2543 Thai Trade CenTer Tel: (02) 9241 1075 - 6 Tourism auThoriTy of Thailand Tel: (02) 9247 7549 Thai airways ausTralia Tel: 1300 651 960 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Boi) Tel: (02) 9252 4884 Temple วัดป่าพุทธรังษี (leumeah) Tel. (02) 4625 7930 วัดพุทธรังษี (stanmore) Tel. (02) 9557 2039 วัดพุทธรังษี (annandale) Tel. (02) 9557 2879 วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ Tel. (02) 9655 1128 วัดป่าสุญญตาราม (Bundanoon) Tel. (02) 4884 4262 วัดธรรมรังษี (melbourne) Tel. (03) 9878 6162 วัดธัมมธโร (Canberra) Tel. (02) 6249 8594 วัดไทยพุทธาราม (Brisbane) Tel. (07) 3806 8900 วัดพระยอดแก้ว (วัดลาว) Tel. (02) 9823 7338, 9610 9075 Grocery ร้านพรทิพย์ Tel. (02) 9211 2208 ร้านแม่เช็ง Tel. (02) 9211 9193 ร้านรังผึ้ง Tel. (02) 9211 2332 ร้านกันเอง Tel. 0402 700 300 luCky Thai sweeTs & Video Tel. (02) 9212 4842 asian imperial CenTre Tel. (02) 9726 6889 emerGency call เหตุด่วนเหตุร้าย Tel. 000 sydney hospiTal Tel. (02) 9382 7408 sT. GeorGe hospiTal Tel. (02) 9113 1111 sT.VinCenT’s hospiTal Tel. (02) 8382 1111 The prinCe of wales hospiTal randwiCk Tel. (02) 9382 2222 oTherS Thai welfare assoCiaTion Tel. (02) 9264 3166 สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย Tel: (02) 6281 1371 fair TradinG Tel. 13 32 20 deparTmenT of immiGraTion & CiTizenship Tel. 131 881


ÊÑ»´Òˏ

¿ÃÕ มินิ ไอแพด โปรโมชั่นสิ้นสุดภายในวันศุกรที่ 18 กรกฏาคม 2014

เม�อสมัครเรียนและจายคาเทอมลวงหนา 6 เดือนขึ้นไป

ด พ แ อ ไ ิ น ิ Õ ม Ã ¿

µÔ´µ‹ÍàÃÒÇѹ¹Õé สำหรับสมัครเรียนกอนเดือนกรกฏาคมเทานั้น

ÊÁѤÃàÃÕ¹ ä´ŒµÑé§áµ‹Çѹ¹Õé

ແ´àÃÕ¹à·ÍÁ˹ŒÒ 30 ÁԶعÒ¹


VR Issue 47  
VR Issue 47  
Advertisement