Page 1

Na de wervelende muziekmiddag van november gaan we het nu iets rustiger aan doen met een lezing over meisjesromans. Net als bij de muziekmiddag geven we ons over aan nostalgie en mijmeringen over de tijd dat wij zelf een jong meisje waren…. Vilan van de Loo neemt ons mee naar de tijd van de schrijfsters Ems van Soest, Leni Saris, Cissy van Marxveldt en Top Naeff. Wie kent deze boeken niet, de meeslepende boeken over Joop ter Heul en haar HBS-tijd, de inspirerende boeken over het meisjesleven in Indonesië en de boeken waar meisjes altijd die knappe man veroveren die ze perse willen hebben. Wat hebben we van deze boeken genoten en wat merkwaardig is het dat deze schrijfsters nauwelijks een plaats krijgen in de literatuurgeschiedenis. Hoe zit dat en wanneer verschenen er voor het eerst meisjesromans in Nederland? Tijdens de lezing leren we de historische context te zien, zodat we de romans in hun tijd kunnen plaatsen. Daarbij wordt ook ‘Schoolidyllen’ van Top Naeff besproken en onthult Vilan door welke boeken Top Naeff zich liet inspireren. Kortom, wij denken u met deze middag een programma aan te bieden vol nostalgie en herkenning. Datum : donderdagmiddag 20 maart 2014 Aanvang : 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur. Plaats : Bibliotheek Vianen, Spekdam 2. Tegenover de bieb zijn voldoende parkeerplaatsen. Kosten € 10,00 voor leden en € 12,50 voor niet leden. Voor 1 maart 2014 overmaken op rekening NL63RABO 0159521629, t.n.v. Cult.Cie. NBVP provincie Utrecht Met vriendelijke groet en tot ziens de 20e maart! Mieke van Dijen, e-mail miekevandijen@hetnet.nl of tel. 0347-352328 Ria de Ruiter, e-mail riaderuiter01@ziggo.nl of tel. 0347-372770

Meisjesromans  

Lezing in bibliotheek Vianen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you