Page 1

331

16512, 124v

Varsenare

16512, 125

Klemskerke

16512, 125v

Klemskerke

16512, 126

Meetkerke

16512, 126v

Zuienkerke

Susanne), + 08-12-1780 te Snellegem (geen onroerend goed). Bezitster: Denys Cecilia die nu hertrouwd is met De Vriendt Beernaert. Akte van 28-02-1783. Philippus Jacobus (16j), Jan Baptiste (12j) & Regina (10j), k.v. Bolle Pieter (z.v. Adriaen & Baele Laurentia) & Vande Walle Amelberghe (d.v. Pieter). Voogden: Coopman Ferdinande & Vande Walle Benedictus. Ze erven van hun vader, + maart 1779 te Varsenare (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Lievens Eduaert. Akte van 07-03-1783. Theresia (24j), Joanna (23j), Lodewyk (20j) & Philippe (17j), k.v. Lannoye Pieter (z.v. Pieter & Geems Judoca) & Bauwens Pieternelle (d.v. Judocus & Sauvagie Joanna). Voogden: Lannoye Joannes & Lannoye Jacobus. Ze erven van hun vader, + 09-11-1781 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 07-03-1783. Philippe (13j), Joanna (12j), Isabella (11j), Pieter (10j), Jacobus (7j), Catharina (5j) & Cecilia (1½j), k.v. Meyseman Anselmus (z.v. Judocus & Laforse Cecilia) & Geleyns Cecilia (d.v. Daniel & Vanden Briele Pieternelle). Voogden: Martens Ignatius & Geleyns Joannes. Ze erven van hun vader, + 14-10-1781 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Vanden Becke Michiel. Akte van 14-03-1783. Regina, d.v. Vanden Bulcke Joseph uit zijn tegenwoordig huwelijk met Vanden Berghe Anna, vader en moeder nog levend. Ze erft van haar paternele halfzus Vanden Bulcke Catharina (d.v. Joseph & Geldhof Anna Cornelie (d.v. Thomaes & D’Hollander Pieternelle)), + oktober 1779 te Meetkerke (geen onroerend goed), zoals blijkt uit de staat van goed van de voornoemde Geldhof A.C. die heden geliquideerd werd. Bezitter: Vanden Bulcke Joseph. Akte van 14-03-1783. Zie ook akte f° 143. Cornelis, Joannes & Victoria, k.v. wijlen Lauwereyns Eduaert (z.v. Cornelis & Lefebeure Marie) & wijlen Hoorinck Isabelle (d.v. Joseph & Allaert Isabelle (d.v. Christiaen)). Voogden: sieur Lauwereyns Joseph & Seghers Jacob. Ze erven van hun maternele groottante Allaert Anna (d.v. Christiaen & Mestdagh Marie), laatst weduwe van Van Houderyve Michiel, + 05-02-1782 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Rendant: Meermuys Emanuel. Op 12-09-1783 bracht D’Hoet Medardus, hoofdman van Stalhille, zijn rekening over van het geabandonneerde sterfhuis van de vader van de wezen, + 23-06-1782 te Stalhille. Er waren enkele onroerende goedeten te Stalhille die verkocht werden.

16512, 127

16512, 127v

Loppem

Houtave

Akte van 01-02-1786. Ze erven van hun paternele halfzus Lauwereyns Anna, + 29-03-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). Rendant: de heer Lauwereyns Joseph. Akte van 14-03-1783. Isabelle (9j), Pieter (5j) & Helena (2j), k.v. George Jaspar Joseph & Maertens Francisca (d.v. Pieter). Voogden: Maertens Pieter & Verstraete Sebastiaen. De vader + 20-05-1782 te Loppem, en de moeder + 27-02-1782 te Loppem. De voogden hebben ‘gerenuntieerd’ aan het sterfhuis van de ouders. Strubbe Sebastiaen, hoofdman van Loppem, brengt nu zijn boedelrekening over van het sterfhuis van de ouders. Nota. Volgens de staat van goed van de maternele grootvader van de wezen Maertens Pieter, hier geliquideerd op 16-05-1788, heet de jongste wees niet Helena maar Victoria. Zie Register Noord 1787 f° 57. Zie dit register f° 4. Zie ook Register Noord 1776 f° 115. Akte van 27-03-1783. Pieter (10j), Hendrick (8j) & Isabelle (6j), k.v. Crampe Laureyns (z.v. Balthasar & Lievens Jacoba) & De Peckere Isabelle (d.v. Cornelis & Bulcke …).


332

16512, 128

Vlissegem

16512, 128v

Brugge

16512, 129

Sint-Catharina bij Oostende

16512, 129v

Damme

16512, 130

Damme

16512, 130v

Stalhille

16512, 131

16512, 131v

Snellegem

Voogden: Crampe Philippe & De Peckere Simoen. Ze erven van hun vader, + 20-01-1782 te Houtave (er was wat grasland te Houtave). De moeder hertrouwde ondertussen met De Vendel Michiel. Akte van 28-03-1783. Catharina (12j), het enige k.v. De Vogelaere Simoen (z.v. Isack & Remoortele Catharina) & Slinckaert Francisca (d.v. Andries & De Saeyere Marie). Voogden: Coelus Francois & Slinckaert Joseph. Ze erft van haar vader, + 13-08-1782 te Vlissegem (Hij had een huis geërfd te Vlissegem. Verder had hij tijdens het huwelijk een partij ‘vettegars’ te Vlissegem gekocht genaamd “Het Vyverbilckxken”). De moeder als bezitster. Akte van 12-04-1783. Joannes (12j) & Marie (9j), k.v. sieur De Bremaecker Francois (z.v. sieur Jan Baptiste) & juffrouw Anna Follet. Voogden : de voornoemde sieur De Bremaecker Jan Baptiste (grootvader van de wezen, geen laat van het Brugse Vrije) & sieur Follet Pieter (maternele oom van de wezen, geen laat van het Brugse Vrije). De vader van de wezen + 10-01-1783 te Brugge. De voogden krijgen toestemming om een inventaris op te stellen van het sterfhuis van de vader. Akte van 13-12-1787. De voogden brachten de goederen over ten sterfhuize van de vader (er waren enkele renten). De moeder van de wezen leeft nog. Rendant: voornoemde sieur De Bremaecker Jan Baptiste. Zie Register West 1784 f° 59. Akte van … Jacobus (17j), Joanne (15j), Marie (14j), Laureyns (10j), Cornelis (9j) & Rosa (4j), k.v. Rotsaert Pieter Jacobus & Maenhout Marie. Voogden: Rotsaert Pieter (kozijn van de wezen) & Van Helverdinghe Joannes (gehuwd met een zus van de wezen, wonend in de polder van Zandvoorde). De vader + 09-04-1783 in de polder van Sint-Catharina bij Oostende, en de moeder + 31-031783 in de polder van Sint-Catharina bij Oostende. De ouders lieten een hoeve te Slijpe na die verkocht werd. Er waren zware lasten of kosten verbonden aan deze hoeve, gezien ze moest gerepareerd worden, en gezien er een grote hypotheek op rustte. Akte van 02-05-1783. Joannes (18j), z.v. Caere Pieter Anthone (z.v. Anthone & De Langhe Marie) & Dele Forteri Joanne. Voogden : Caere Ludovicus & Haemers Jan Baptiste. Hij erft van zijn vader, + in 1782 in de stad Damme (er was een rente). Rendant: Matthys Bernardus. Op 02-04-1785 werd de wees geëmancipeerd teneinde te kunnen werken als zelfstandig molenaar. Akte van 02-05-1783. Isabelle (11j) & Coleta (9j), k.v. Caere Pieter (z.v. Pieter) & Nele Victoria. Voogden: Caere Ludovicus & Nele Pieter. Ze erven van hun grootvader, Caere Pieter Anthone (z.v. Anthone & De Langhe Marie), + in 1782 in de stad Damme (er was een rente). Rendant: Matthys Bernardus. Akte van 09-05-1783. De rekening werd overgebracht van het verlaten sterfhuis van Theuninck Godelieve, weduwe van Bilcke Joannes, + 07-05-1782 te Stalhille. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: procureur sieur Winne Francois. Akte van … Francois, z.v. Raes Carel & Winne Genoveva. Voogden: Winne Lieven & Ouderyve Jacob. De wees heeft iets geërfd van jufftouw Tavernier Anna Therese. De wees wordt echter nergens teruggevonden in de wezenregisters van het Brugse Vrije, zodat het mogelijk is dat hij geen vrijlaat is … Akte van … Lambertus & Agnes, k.v. Jonckheere Jacob & Vlietinck Agnes. Voogden: Gunts Emanuel & Beens Jacob.


333

16512, 132

16512, 132v

Snellegem

Brugge

Zie akte f° 18v. Akte van … Pieter, Josepha & Helena, k.v. Gunst Emanuel & Jonckheere Sebastiaene (d.v. Jacobus & Winne Pieternelle). Voogden: Gunst Augustyn (wonend te Bredene) & Storme Jan (wonend te Houtave). Ze erven van juffrouw Tavernier Anna Therese … De wezen werden niet teruggevonden als geregistreerd in de wezenregisters van het Brugse Vrije … Akte van 28-06-1785. De hiervoor gemelde wezen Pieter Alexander (9j), Josepha (7j) & Helena (6j) erven van hun moeder, + 08-09-1779 te Stalhille (Ze had tijdens het huwelijk een huis met brouwerij en herberg in het dorp van Stalhille genaamd “St. Antheunis” gekocht. Kort na haar dood werd dit onroerend goed verkocht). De vader als bezitter. Akte van 14-05-1783. Mejuffrouw Isabelle Eugene (14j) & mejuffrouw Marie Eugene (13j), k.v. mynheer D’Affaytadi Eugene Albert Charles “grave der stede ende lande van Ghistel ende Sorosyn, prince ende grave des Heyligh Rooms Ryck, baron van Hilst, etc. etc.” (z.v. mijnheer Joseph Guilliaeme & vrouw Van Haveskercke Isabelle Clara Philippine) & vrouw Dela Coste Marie Joanne (d.v. jonker Jan Anselme “heere van Straeten, Waetermaele, etc.” & vrouw De Leeu Elisabeth). Voogden: meester Vanden Abeele Jan Joseph “advocaet van den Raede van Vlaenderen” in de plaats van en op verzoek van mijnheer D’Affaytadi Philippe (paternele oom van de wezen) & procureur sieur Leys Carel senior die enkel ter akte optreedt. Ze erven van hun vader, + 21-08-1772 in de stad Brugge (diverse onroerende goederen). De moeder als bezitster. Akte van 06-09-1784. De wezen erven van mejuffrouw De Haveskercke Francisca Catharina “burghgravinne van Waetervliet, baronesse van Lightervelde, vrouwe van Zwevezeele, Zedelghem, etc.” (d.v. mijnheer Louis Albert (z.v. mijnheer Adriaen & vrouw Joanne Marie De Haveskercke) & vrouw De Brio Joanne), vrijlates, + 06-02-1784 in de stad Brugge (er was onroerend goed). Rendant: sieur Quetstroey Thomaes (procureur van het Brugse Vrije).

16512, 134

Westkapelle

16512, 134v

Oostkerke

16512, 135

Lapscheure

16512, 135v

Varsenare

Op 04-11-1785 legde jonker Van Zuylen De Nyevelt Beernaert Jaecques de eed af als maternele voogd. Akte van 28-05-1783. Joanna (16j) & Laureyns (13j), k.v. De Smidt Pieter & Verreman Pieternelle. Voogden: Verbouw Vincent & Verreman Joseph. Ze erven van hun ouders (geen onroerend goed). De vader + 1776 te Westkapelle, en de moeder + 24-02-1782 te Sint-Anna-ter-Muiden. Rendant: de voornoemde Verbouw Vincent. Akte van 05-06-1783. Pieter (23j), Francois (17j), Isabelle (15j), Anna (11j) & Joanne (6j), k.v. Rotsaert Joannes (z.v. Pieter & De Backere Anna Marie) & De Wulf Joanne (d.v. Joannes). Voogden: Nobus Vincent & De Wulf Pieter. Ze erven van hun vader, + 05-01-1779 te Oostkerke (geen onroerend goed). Rendant: Leseure Joannes. Tegelijk erven ze van hun moeder, laatst gehuwd met de voornoemde Leseure Joannes, + 18-11-1779 te Oostkerke (geen onroerend goed). Bezitter: Leseure J. Akte van 06-06-1783. Theresia (13 maanden), d.v. Lagagie Pieter (z.v. Carel) & Beyne Anna Marie (d.v. Jacob & Blommaert Anna Marie). Voogden: Lagagie Joseph & D’Hont Jacobus. Ze erft van haar vader, + 15-04-1777 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Vanden Briele Judocus. Akte van 24-05-1783. Lodewyck (8j), het enige k.v. Vereecke Joannes & Meermuys Appollonia (d.v. Paulus & Couvreur Marie). Voogden: De Wulf Pieter & Couvreur Anthone. Hij erft van zijn moeder, + in april 1782 te Varsenare (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Couvreur Anthone.


334

16512, 136

Zuienkerke

16512, 136v

Sint-Michiels

16512, 137

Zedelgem

16512, 137v

Loppem

16512, 138

Uitkerke

16512, 138v

Uitkerke

16512, 139

Heist

16512, 139v

Klemskerke

Akte van 07-05-1789. Hij erft van De Cnock Pieter (z.v. Philippus & Lievens Agnes), + 03-07-1788 te Loppem (er was onroerend goed). Bezitster: Standaert Martina. Akte van 20-06-1783. Francois (13j), Pieter (11j, tweeling), Emanuel (11j, tweeling) & Amelberga (8j), k.v. Vander Vicht Jacob (z.v. Michiel & Wynckelman Helena) & Donck Anna Catharina (d.v. Jacob & De Gand Anna). Voogden: Vander Vicht Pieter & Donck Pieter. Ze erven van hun moeder, + 20-05-1782 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 27-06-1783. Anna (16j), d.v. Copman Joannes (z.v. Simoen & Maertens Jacoba) & Van Massenhove Francisca (d.v. Michiel & De Vie Marie). Voogden: Copman Pieter & Van Poucke Guilliaeme. Ze erft van haar moeder, + in december 1782 te Sint-Michiels (er was een part in een hoevetje te Sint-Andries). De vader als bezitter. De wees erft van haar maternele halfzus Van Poucke Catharina (d.v. Guilliaeme senior & Van Massenhove Francisca), lates onder de heerlijkheid van Tillegem, + 04-05-1784 te SintAndries (geen onroerend goed). Haar staat van goed werd geliquideerd voor de wet van Tillegem op 26-08-1784. Akte van 27-06-1783. Barbara (20j) & Francois (15j), k.v. Rammant Albertus & Blondeel Geerardine. Voogden: Rammant Joannes (broer van de wezen) & Pattyn Jacob. Ze erven van hun moeder, + in oktober 1779 te Zedelgem (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Rammant Joannes. Akte van 04-07-1783. Joanne (41j, ”synde crancksinnig”) & Isabella (23j), k.v. Goethals Niclaeys (z.v. Joannes & Van Hove Marie) & De Cloet Joanne (d.v. Jooris & Lust Helena). Voogden: Goethals Joannes & Goethals Pieter. Ze erven van hun moeder, + 16-04-1782 te Loppem (ze had tijdens het huwelijk een part in een hoevetje te Loppem gekocht). De vader als bezitter. Akte van 04-07-1783. Florentina (20j), Simoen (16j), Joseph (15j), Cecilia (11j), Joanne (10j) & Adriaen (6j), k.v. Zoetaert Joannes (z.v. Lenaert & Schotte Catharina) & Bossaert Victoria (d.v. Jan & De Vos Cornelie). Zie Register Noord 1776 f° 102v. (Merk op: Deze wezen zijn eigenlijk de kinderen van Joannes Zoetaert & Blasia Viaene!!!) Akte van 04-07-1783. Augustyn (3j) & Francois (1j), k.v. Zoetaert Joannes (z.v. Lenaert & Schotte Catharina) uit zijn 2e huwelijk met Bossaert Victoria (d.v. Jan & De Vos Cornelie). Voogden: Blauwet Jacob & Everaert Adriaen. Ze erven van hun vader, + 27-06-1782 te Uitkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Gielens Jacob. Op 06-12-1793 legde Vanden Kerckhove Niclaeys (gehuwd met de wees Florentina (d.v. Joannes & Viaene Blasia), wonend te Meetkerke) de eed als voogd af i.p.v. Blauwet Jacob (leeft nog). Akte van 25-07-1783. Emiliane (2j), d.v. Wulles Joannes (z.v. Jacob & Amandels Joanne) & De Vroe Isabelle Clare (d.v. Pieter & Vio Marie). Voogden: D’Hont Pieter & De Vroe Pieter. Ze erft van haar vader, + 27-05-1781 te Heist (er was wat onroerend goed te Heist). De moeder hertrouwde ondertussen met De Meire Joannes. Akte van 01-08-1783. Andries (13j) & Joseph (12j), k.v. Slinckaert Alexander (z.v. Andries & De Saeyer Anna Marie) & Slembroeck Magdalena (d.v. Passchier & Boels Marie Jacoba). Voogden: Slinckaert Joseph & De Wynter Cornelis. Ze erven van hun moeder, + 30-08-1782 te Klemskerke (onroerend goed te Stalhille). De


335 vader als bezitter.

16512, 140

Klemskerke

16512, 140v

Hoeke

16512, 141

Ramskapelle

16512, 141v

Dudzele

16512, 142

Oostkerke

16512, 142v

Loppem

16512, 143

Stalhille

Akte van 02-03-1792. Ze erven van hun maternele grootmoeder Boels Marie Jacoba (d.v. Jacob & Vanden Berghe Anna), laatst gehuwd met De Wynter Cornelis Marcus, + 08-04-1790 te Klemskerke (onroerend goed te Houtave en Klemskerke). Bezitter: De Wynter C. M. Zie Register Noord 1787 f° 133v. Akte van 01-08-1783. Jacobus (3j) & Constantia (1j), k.v. Jolly Jacobus (z.v. Joannes & Vande Kinderen Judoca) & Sampson Anna (d.v. Joannes & Maelfeyt Anna). Voogden: Lingier Jooris & Jolly Joseph. Ze erven van hun moeder, + 15-10-1781 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 25-11-1790. Ze erven van hun vader, + 02-02-1790 te Klemskerke. Bezitster: Levyn Joanne die nu hertrouwd is met De Cock Pieter. Tegelijk legde Vander Poorte Michiel de eed als voogd af i.p.v. Lingier Jooris (overleden). Akte van 08-08-1783. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Maecker Marie Jacoba (d.v. Niclaeys & Longerspeye Catharina), huisvrouw van Driessens Francois, + 28-06-1782 te Hoeke. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: de voornoemde Driessens F. Akte van 29-08-1783. Pieter (20j), Godelieve (16j), Clement (15j), Livinus (12j), Francois (11j) & Joannes (9j), k.v. Moens Pieter (z.v. Guilliaeme & Anthierens Rosa) & Coppet Columba Jacoba (d.v. Pieter & Verkein Jacoba). Voogden: Coppet Emanuel & Moens Anthone die afwezig is. Ze erven van hun moeder, + 17-02-1779 te Ramskapele (er was een huis met herberg dat verkocht is). De vader als bezitter. Op 06-09-1783 legde Moens Anthone de eed af als medevoogd. Akte van 29-08-1783. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Lootens Isabelle (d.v. Pieter Jacobus & Meysman Cecilia), + mei 1783 te Dudzele. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 05-09-1783. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Monbailliu Joanne Therese (d.v. Carel & Speelman Joanne Caroline), huisvrouw van Pieters Pieter, + 27-11-1781 te Oostkerke. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 12-09-1783. Joanne (22j), Joannes (20j), Isabelle Therese (14j) & Pieter Judocus (10j), k.v. De Cock Judocus (z.v. Joannes & Maertens Josyntje) & De Monie Anna (d.v. Simoen & De Cloedt Anna). Voogden: Callant Pieter & De Monie Simoen. Ze erven van hun moeder, + 1782 te Loppem (onroerend goed te Varsenare). De vader als bezitter. Akte van 12-09-1783. Zie akte f° 107v. Cecilia, d.v. Lauwereyns Eduaert uit zijn 2e huwelijk met Casselman Marie. Voogd: de heer Lauwereyns Joseph. Ze erft van haar vader, + 23-06-1782 te Stalhille (er was onroerend goed). D’Hoet Medardus bracht als hoofdman van Stalhille de rekening over van zijn geabandonneerd sterfhuis. Op 27-09-1783 gedroeg Casselman Joannes zich als beëdigd medevoogd.

16512, 143v

Stalhille

Akte van 01-02-1786. Ze erft van haar paternele halfzus Lauwereyns Anna (d.v. Eduaert uit zijn 3e en laatste huwelijk met De Neve Theresia), + 29-03-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). Rendant: de heer Lauwereyns Joseph. Akte van 12-09-1783.


336 Francois & Anna, k.v. Lauwereyns Eduaert uit zijn 3e en laatste huwelijk met De Neve Theresia. Voogden: de heer Lauwereyns Joseph & De Neve Beernaert. Ze erven van hun vader, + 23-06-1782 te Stalhille (er was onroerend goed). D’Hoet Medardus bracht als hoofdman van Stalhille de rekening over van zijn geabandonneerd sterfhuis.

16512, 144

Koolkerke

16512, 144v

Lissewege

Akte van 01-02-1786. De wees Francois erft van zijn zus Anna, + 29-03-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). Rendant: de heer Lauwereyns Joseph. Akte van 13-09-1783. Victoria (18j) & Francois (16j), k.v. Barrizeele Joannes (z.v. Sebastiaen & Verburgh Anna Marie) & Mombailliu Anna Marie (d.v. Francois & De Vynck Anna). Voogden : Houterman Alexius die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Barrizeele Livinus & Mombailliu Joannes. Ze erven van hun moeder, + januari 1776 te Koolkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 19-09-1783. Philippus (2j), z.v. Vanden Kerckhove Joannes (z.v. Sebastiaen & Van Outryve Regina) & Gheleyns Anna Marie. Voogden : Vanden Kerckhove Sebastiaen & Gheleyns Vincent. Hij erft van zijn moeder, + 14-09-1782 te Lissewege (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 28-04-1785. Hij erft van zijn nicht Gheleyns Rosa (d.v. Vincent & Seghers Pieternelle), weduwe van De Neve Joannes, + 17-03-1784 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: Gheleyns Daniel.

16512, 145

Brugge

16512, 145v

Jabbeke

Akte van 11-05-1786. Hij erft van zijn halve paternele (?) oom Geleyns Pieter (z.v. Adriaen & Uutterwulghe Marie), minderjarig, + 10-08-1784 te Oostkerke (er was een part in een hoeve te Lissewege). Rendant: Anthierens Rogier. Akte van 19-09-1783. Jonker Stochove Joannes Carolus (21j), z.v. jonker Jan & vrouw Perduyn Catharine Therese, werd geëmancipeerd. Zie Register Noord 1792 f° 64v. Akte van 25-09-1783. Pieter (11 maanden), het enige k.v. Haest Joannes (z.v. Alexander & Vermeulen Marie) & Porquy Pieternelle (d.v. Jacobus & Scharens Isabelle). Voogden: De Smidt Pieter & Porquy Jacobus. Hij erft van zijn vader, + 02-03-1783 te Jabbeke (er was een woonhuis met smidse en nog wat ander onroerend goed te Jabbeke). De moeder als bezitster. Akte van 13-07-1787. Hij erft van zijn paternele kozijn Van Beveren Carel (z.v. Isidorus & Vermeulen Anna Marie), minderjarig, + 08-05-1787 te Jabbeke (geen onroerend goed). Rendant: De Smidt Pieter.

16512, 146

Bredene

16512, 146v

Bredene

Akte van 8 vendemiaire 4 (d.i. 30-09-1795). Hij erft van zijn moeder, laatst gehuwd met Claeys Jacobus Josephus, + 1793 te Jabbeke (ze had tijdens haar laatste huwelijk wat land te Jabbeke gekocht). Bezitter: Claeys J. J. Tegelijk legde De Koninck Anthonius (wonend te Jabbeke) de eed als voogd af i.p.v. De Smidt Pieter (overleden). Akte van 15-10-1783. Anna Catharina (14j), d.v. De Brock Joannes (z.v. Daniel & Reigoudt Francisca) & Frerickx Catharina (d.v. Gerardus & Schippers Elisabeth). Voogden: De Brock Franciscus & Flockmans Pieter. Ze erft van haar moeder, + 24-10-1781 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 15-10-1783.


337

16512, 147

16512, 147v

Oudenburg

Houtave

Marie Anne (12j), Joanna (10j), Marie (8j), Anna (5j) & Josepha (3j), k.v. Roels Leonardus uit zijn 2e en laatste huwelijk met De Roo Marie Therese. Voogden: Bollaert Daniel Pieter & De Roo Emanuel. Ze erven van hun vader, + 13-02-1780 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Bollaert Anthone. Akte van 16-10-1783. Theresia Joanna (24j), Ignatius (19j) & Leonardus (17j), k.v. D’Hondt Joannes (z.v. Jacob & De Cloedt Marie Francoise) & Quartier Rosa (d.v. Jan & Maryet Marie). Voogden: D’Hondt Joannes Jacobus (broer van de wezen) & Meys Joannes. Ze erven van hun vader, + 27-03-1782 te Oudenburg (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Lievens Philippe Jacobus. Akte van 07-04-1791. De nog zijnde wees Leonardus erft van zijn moeder, + 10-03-1789 te Oudenburg (geen onroerend goed). Bezitter: Lievens Philippe Jacobus. Akte van 23-10-1783. Anna (19j) & Joanne (17j), k.v. Van Walleghem Joseph (z.v. Pieter & Misselis Cornelia) & Blondeel Victoria Joanna (d.v. Emanuel & Van Remoortel Catharina). Voogden: Van Walleghem Pieter (broer van de wezen) & Samaey Joseph (zwager van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 27-10-1782 te Houtave (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 03-09-1784. Ze erven van hun maternele oom Blondeel Louis, + 23-01-1784 te Snaaskerke (geen onroerend goed). Rendant: Van Rolleghem Pieter. Op 02-06-1787 legde van Walleghem Joannes (broer van de wees) de eed af als voogd i.p.v. Van Walleghem Pieter (overleden).

16512, 148

Nieuwmunster

16512, 148v

Nieuwmunster

16512, 149

Oudenburg

16512, 149v

Bredene

16512, 150

Brugge

Op 09-06-1787 wordt akkoord verleend om een huis te Houtave te kopen voor de wees Joanna waar zij zich kan vestigen als kleermaakster. Akte van 24-10-1783. Benedictus (22j), Francois (19j), Theresia (18j), Amandus (16j) & Marie Anne (13j), k.v. Obreno Laurentius (z.v. Amandus & De Pauw Godelieve) & Verniere Ursula Jacoba (d.v. Engelbertus & Houvenaghel Anna). Voogden: Bossier Jacob & Misselis Lenaert. Ze erven van hun moeder, + 12-01-1771 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 24-10-1783. Joannes (12j) & Philippe (5j), k.v. Obreno Laurentius (z.v. Amandus & De Pauw Godelieve) & Poculé Constantia (d.v. Hubertus & Kints Joanne). Voogden: Bossier Jacob & Poculé Aernout. Ze erven van hun moeder, + 02-05-1781 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 26 meer schulden of lasten dan baten. De vader als bezitter. Akte van 24-10-1783. Josepha, het enige k.v. Verniere Michiel (z.v. Engelbertus & Houvenaghel Anna) & Hamerlynck Barbara. De wees overleed ná haar vader op 08-09-1781. Haar voogden waren: De Leersnyder Pieter & Hamerlynck Pieter. Zij erfde van haar vader, + 07-02-1781 te Oudenburg-Hoek (geen onroerend goed). De moeder is hertrouwd met De Fever Andries. Akte van 24-10-1783. Joannes (20j), Agnes (18j), Cornelia (16j), Anna (14j) & Francois (12j), k.v. Coulens Francois & Meyers Cornelia. Voogden: Coulens Philippe (broer van de wezen) & Knudde Cornelius. Ze erven van hun maternele halfbroer Herrebout Pieter (z.v. Jacob & Meyers Cornelia), + 11-06-1782 te … (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Coulens Francois. Akte van 03-10-1783. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Coppens Guilliaeme (z.v. Pieter & Lateste Dorothea), vrijlaat, “bejaerden imbecillen jonghman”, + 11-02-1781 te Brugge “in het


338

16512, 150v

Brugge

16512, 151

Jabbeke

16512, 151v

Dudzele

16512, 152

Vlissegem

16512, 152v

Meetkerke

16512, 153

Zedelgem

hospitael der stadt Brugghe”. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: Rotsaert Nicodemus. Akte van 29-10-1783. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van sieur Vanden Berghe Jaecques (z.v. sieur Joseph & juffrouw Vanden Bulcke Joanne), vrijlaat, + 28-09-1782 in de stad Brugge (de overledene was erg rijk). De gerechtigde wees is geen laat van het Brugse Vrije. Bezitster als weduwe: juffrouw Vande Waetere Angela Catharina. Akte van 30-10-1783. Bernardus (9j), Monica (7j) & Joanne (3j), k.v. De Reere Pieter (z.v. Anthone & Du Gardein Catharina) & De Clerck Jacoba (d.v. Pieter & Vergote Passchasia). Voogden: De Reere Jacobus (paternele oom van de wezen) & De Clerck Philippus (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 28-04-1782 te Jabbeke (hij had tijdens het huwelijk een huis en een hoevetje te Jabbeke gekocht). De moeder hertrouwde ondertussen met Logghe Joannes. Akte van 16-02-1787. Ze erven van hun paternele groottante De Reere Marie Catharine (d.v. Maximiliaen & Bouckaert Catharina), weduwe van Hornaert Rogier, + 26-12-1786 te Jabbeke (er was een bezette rente). Rendant: De Reere Jacob. Akte van 30-10-1783. Augustyn, z.v. De Clerck Lodewyck & Schaepelynck Theresia. De wees staat nu onder toezicht van de armendis van Dudzele. De moeder, die laatst gehuwd was met De Mets Jacob, + 02-02-1782 te Dudzele (geen onroerend goed). Mareyt Pieter & De Maecker Francois brachten als dismeesters van Dudzele de rekening over van het verlaten sterfhuis van de moeder. Akte van 06-11-1783. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Callewaert Pieternelle (d.v. Paulus & Vande Poorte Jacoba), laatst weduwe van De Smidt Benedictus, + 14-06-1782 te Vlissegem. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: De Muytere Pieter. Zie Register Noord 1776 f° 121. Akte van 07-11-1783. Pieter, z.v. Bruynsteen Joannes & Gheldhof Anna (d.v. Thomaes). Voogden: Bruynsteen Lodewyck & Sabbe Benedictus. Hij erft van zijn maternele grootmoeder D’Hollander Pieternelle (d.v. Joannes & De Wilde Rosa), + 10-07-1782 te Meetkerke (geen onroerend goed). Rendanten: De Ketelaere Joseph & Claeys Francois als dismeesters van de parochie Meetkerke. Akte van 27-11-1783. Isabelle (14j), Pieter (9j), Beernaert (8j) & Anna Therese (6j), k.v. Luyckx Pieter (z.v. Gillis & Logghe Anna) uit zijn 2e en laatste huwelijk met Mahieu Barbara. Voogden: sieur Luyckx Francois (paternele halfbroer van de wezen) & Mahieu Lodewyck. Ze erven van hun paternele halfzus Luyckx Joanna (d.v. Pieter & De Munster Amelberghe), “geprofest in het clooster der religieusen grauwe susters binnen de stede van Rousselaere”, + 24-01-1778 te Roeselare (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 27 meer schulden of lasten dan baten. Rendant: voornoemde sieur Luyckx Francois. Akte van 28-01-1785. Ze erven van hun vader, + september 1783 te Zedelgem (diverse onroerende goederen en renten, o.a. enkele vijvers te Zedelgem). De moeder hertrouwde ondertussen met De Vleeschauwer Joannes.

16512, 153v

Oostkerke

Akte van 17-02-1791. De nog zijnde wezen Pieter & Bernardus erven van hun zus Anna, + 1787 te Zedelgem (verschillende goederen). Rendant: De Vleeschauwer Joannes. Zie akte f° 77v. Akte van 28-11-1783. Pieter (3j), z.v. Verbeke Pieter (z.v. Jacob & Gheleins Cecilia) uit zijn laatste huwelijk met Bienstman Isabelle (d.v. Jacob & Van Hantsaeme Veronica). Voogden: De Zutter Mattheus & Bienstman Jacobus.


339 Hij erft van zijn vader, + 28-05-1782 te Oostkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Bruyne Simoen.

16512, 154

Knokke

16512, 154v

Zedelgem

16512, 155

Wenduine

16512, 155v

Brugge

16512, 156

Dudzele

16512, 156v

Vlissegem

Akte van 17-11-1786. De wees, die nu onderhouden wordt door de armendis van Oostkerke, erft van zijn moeder, + 14-06-1785 te Oostkerke (geen onroerend goed). Bezitter: De Bruyne Simoen. Akte van 04-12-1783. Pieter Jacobus (10j), Theresia Francisca (9j) & Isabella Clara (7j), k.v. De Graeve Juliaen & Oosterlynck Anna (d.v. Francois & Van Cnocke Magdalena). Voogden: sieur Draecke Pieter die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van De Grave Jacob & De Brock Anthone. Ze erven van hun moeder, + november 1778 te Knokke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 07-12-1786. Ze erven van hun maternele grootvader Oosterlynck Francois (z.v. Livinus), + 25-03-1783 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitster: Van Cnocke Magdalena. Deze Van Cnocke Magdalena blijkt doof te zijn. Tegelijk legt De Grave Jacob (wonend te Westkapelle) die voordien afwezig was de eed af als medevoogd. Tegelijk erven ze van hun oom Oosterlynck Augustinus, jongman, + 11-12-1785 te Knokke (geen onroerend goed). Rendant: De Brock Anthone. Akte van 06-12-1783. Francisca (17j), Pieter (15j), Isabelle (10j), Jacoba (8j) & Andries (8j), k.v. Maertens Lodewyck tijdens zijn 2e huwelijk met Vanden Broucke Helena. Voogden: Maertens Joseph & Broucke Alexander. Ze erven van hun paternele halfbroer Maertens Francois (z.v. Lodewyck & De Wulf Aldegonde), + oktober 1783 te Zedelgem (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Maertens Lodewyck. Akte van 10-12-1783. Cornelis (11j) & Joseph (9j), k.v. Bassens Emanuel (z.v. Pieter & De Poortere Anna) & Van Ackere Anna (d.v. Gregorius & Callemein Joanne). Voogden: Fortuyne Niclaeys & Monteville Laureyns. Ze erven van hun moeder, + 30-04-1779 te Wenduine (geen onroerend goed). Rendante: Catthoor Anna. Tegelijk erven ze van hun vader, + 03-08-1783 te Wenduine (geen onroerend goed). Bezitster: de voornoemde Catthoor Anna. Akte van 24-12-1783. Joanne Therese (15j), Pieter (14j), Benedictus (12j) & Joannes, k.v. Mestdagh Joannes (z.v. Andries & Van Camer Marie) & Gevaert Isabelle (d.v. Jacobus & … Joanne). Voogden: Goethals Maerten & Gevaert Pieter. Ze erven van hun vader, vrijlaat in het ambacht van Straten, + januari 1779 in de stad Brugge (hij had tijdens het huwelijk een huis te Brugge in het Lamstraatje gekocht, en een korenwindmolen te Brugge genaamd “De Duyvelinne”). De moeder hertrouwde ondertussen met Amys Pieter. Akte van 24-12-1783. Anna (2j), het enige k.v. De Foordt Pieter (z.v. Gillis & Verminck Marie) & Adam Cecilia (d.v. Cornelis & Hollebeke Anna Marie). Voogden: De Foordt Emanuel (wonend te Sint-Michiels) & Streeck Hubreght (wonend te Dudzele). Ze erft van haar moeder, + 05-01-1782 te Dudzele (ze bezat een part in een huis in het dorp van Dudzele). De vader als bezitter. Akte van 30-12-1783. Joanne Therese (7j), het enige k.v. Nagtegaele Eduaert (z.v. Pieter & Wynckelaere Marie Anne) & Uutterwulghe Joanne (d.v. Jacob & Gheyle Marie). Voogden: Boels Francois & Nagtegaele Sebastiaen (paternele oom van de wees, wonend te Knokke). Ze erft van haar ouders (geen onroerend goed). De vader + 31-05-1781 te Vlissegem, en de moeder + juli 1782 te Lissewege. Rendant: de voornoemde Boels Francois.


340

16513, 1

Dudzele

16513, 1v

Stalhille

16513, 2

Oostende

16513, 2v

Wenduine

16513, 3

Snellegem

16513, 3v

Jabbeke

Akte van 05-03-1790. Ze erft van haar halve paternele groottante Kempynck Anna Marie (d.v. Niclaeys & Soetaert Marie), weduwe van Malfeyt Jacobus, + 20-12-1788 te Klemskerke (geen onroerend goed). Rendant: Kempynck Pieter. Akte van 02-01-1784. Cecilia, d.v. Frederyck Joannes & Verwee Joanna (d.v. Joseph & Verbolle Anna). Voogden: Frederick Joseph & Verwee Jacobus. Ze erft van haar grootmoeder Verbolle Anna (d.v. Philippe & Vlietinck Pieternelle), + 02-081782 te Brugge (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 410 meer schulden of lasten dan baten, zodat de voogden besluiten om af te zien van de erfenis, en zodat haar weduwnaar bezitter blijft “in schaden en baten”. Bezitter: de voornoemde Verwee Joseph. Akte van 24-09-1791. Ze erft van haar grootvader Verwee Joseph (z.v. Jacob & De Bruyne Anna), vrijlaat in het ambacht van Dudzele, + 08-03-1787 te Brugge (geen onroerend goed). Bezitster als weduwe: De Mey Marie Louise. Akte van 08-01-1784. Anna (2j), d.v. Aernout Joannes tijdens zijn 2e huwelijk met Viane Marie. Voogden: Aernout Vincentius & Cuylle Pieter. Ze erft van haar halfzus Aernout Cecilia Francisca (d.v. Joannes & De Nys Catharine), minderjarige, + augustus 1782 te Stalhille (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wees. Akte van 14-01-1784. Laureyns (10j), Carel (8j), Anthonia (7j) & Joannes (4j), k.v. Haemers Lenaert (z.v. Pieter & De Maere Catharina) & Fait Joanne (d.v. Jacob & Boeydens Godelieve). Voogden: Haemers Jacob (paternele oom van de wezen) & Fait Carel (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun ouders (verschillende onroerende goederen te Schore, Slijpe, Stene en Oostende). De vader + 15-12-1782 en de moeder + 29-03-1783. De ouders waren poorters van Oostende. Rendant: voornoemde Haemers Jacob. Akte van 11-05-1792. Ze erven van sieur Blontrock Josephus (z.v. Thomaes tijdens zijn 1e huwelijk met Van Spieren Agnes), laat van het Brugse Vrije in het ambacht van Koekelare, + 02-04-1791 in de stad Diksmuide (onroerende goederen te Vladslo, Leke, Schore, Keiem, enz.). Rendanten: sieur Mergaert Pieter Jaecques & de heer De Prez de Camusel Pieter Jaecques (wonend te Diksmuide). Akte van 23-01-1784. Hendrick (19j), Anna (16j), Godelieve (13j), Theresia (10j) & Benedictus (9j), k.v. Rogiers Francois (z.v. Pieter & Gheyle Joanne) & Selschotter Magdalene (d.v. Joseph & Hellynck Dorothea Francisca). Voogden: Jacxsens Pieter & Van Duyfhuys Carel. Ze erven van hun vader, + 30-11-1780 te Wenduine (er is wat onroerend goed te Zandvoorde). Er is sprake van wat onroerend goed uit het sterfhuis van Rogiers Adriaen (oom van de wezen). De moeder hertrouwde ondertussen met Boury Ferdinande. Akte van 12-11-1784. Ze erven van hun halve paternele oom Rogier Pieter (z.v. Pieter & Driessens Godelieve), jongman, + 13-01-1784 te Klemskerke (wat onroerend goed te Oudenburg). Rendant: Verburgh Philippe. Merk op dat de vader hier vermeld wordt als ‘Rogier’ i.p.v. ‘Rogiers’. Akte van 30-01-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Houvenaeghel Philippe Jacobus (z.v. Pieter Francois & Ridey Marie Barbara), laat van het Brugse Vrije in het ambacht van Snellegem, + 12-11-1782 te Avekapelle in de kasselrij van Veurne. De gerechtigde wees is geen laat van het Brugse Vrije. Bezitster: Huyghe Joanna Rosalia. De staat van goed werd bezworen voor die van de stad en kasselrij van Veurne. Akte van 30-01-1784. Geeraert (5j), het enige k.v. De Zitter Jacobus (z.v. Pieter & De Visch Godelieve) & De Maet Isabelle (d.v. Pieter & Van Belleghem Joanne).


341

16513, 4

Snellegem

16513, 4v

Loppem

16513, 5

Heist

16513, 5v

Dudzele

16513, 6

Dudzele

16513, 6v

Sint-Pieters

Voogden: De Zitter Pieter & De Maet Guilliaeme (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn moeder, + 18-09-1780 te Jabbeke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Een deel van haar erfenis gaat naar haar natuurlijke zoon die zij vóór haar huwelijk had, De Maet Joannes. Akte van 10-02-1784. Jonker Joannes Josephus Anthonius Guislenus (° 28-02-1777), mejuffrouw Charlotte Marie Joanna Guislena (° 05-03-1778) & jonker Desiderius Ludovicus Josephus Guislenus (° 1102-1780), k.v. jonker Van Huerne Josephus Anthonius Aybertus Idesbaldus “heere van Puyebeke, Nieuwenhove, etc.” & vrouw De Carnin Isabelle Louise (d.v. mynheer Jan Francois Joseph Florentin « graef de Carnin & Staden, baron van Male en Slyps etc. » & vrouw Le Poyvre Caroline Joanne “vrouwe van Vinderhoute, Meerendré, Belseele, etc.”). Voogde: jonker Van Huerne Aybertus Josephus Augustinus (“heere van Schiervelde, Ayshove, Edewalle, etc.”, grootvader van de wezen) & mynheer baron De Croeser de Berghes etc. Charles Aeneas (aangetrouwde maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, lates van het Brugse Vrije in het ambacht van Snellegem, + 0312-1782 (diverse goederen). De vader als bezitter. Akte van 02-08-1790. De twee nog levende wezen mejuffrouw Charlotte Marie Joanna Guislena & jonker Desiderius Ludovicus Josephus Guislenus erven van hun grootvader mynheer Jan Francois Joseph Florentin graaf De Carnin en Staden, baron van Slyps en van Maele, ridder heer van Roosebeke etc. (z.v. mynheer Jan & vrouw Le Poyvre Marie Anne), laat van de kasselrij van Ieper, overleden in zijn kasteel te Staden op 05-10-1788. Douariere: vrouw Le Poyvre Caroline Joanne, “vrouw van de parochien Vinderhoute, Meerendré, etc.” (d.v. mynheer Guilliaeme & vrouw Wauters Isabelle Therese) (diverse onroerende goederen). Akte van 12-02-1784. Franciscus (16j) & Isabelle (10j), k.v. Warnier Lambreght & De Schacht Marie Jacoba. Voogden: Verduyn Pieter & De Schacht Joseph. Ze erven van hun moeder, + 13-09-1782 te Loppem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 12-02-1784. Isabelle (8j) & Francisca (7j), k.v. Brouckaert Eduaert (z.v. Pieter & Sibout Anna) & De Snick Isabelle (d.v. Paulus). Voogden: Kempeneer Lenaert & Lepottere Pieter. Ze erven van hun moeder, + 08-01-1781 te Heist (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 28-04-1785. Ze erven van hun nicht Gheleyns Rosa (d.v. Vincentius & Seghers Pieternelle), weduwe van De Neve Joannes, + … te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: Gheleyns Daniel. Terzelfdertijd heeft Hoeman Pieter zich als medevoogd over de wezen gedragen. Akte van 27-02-1784. Marie Anne (12j) & Pieter (9j), k.v. Versickele Joannes (z.v. Lucas) & Lannoy Pieternelle (d.v. Pieter & Mariage Marie Anne). Voogden: Versickele Pieter (wonend te Oostkamp) & Hatse Pieter (wonend te Dudzele). Ze erven van hun vader, + 28-05-1782 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Grauwet Andries. Zie ook Register Noord 1787 f° 152v. Akte van 27-02-1784. Anna Marie (15j), Laureyns (12j) & Cecilia (7j), k.v. De Maecker Jacobus (z.v. Laureyns & Slabbinck Anna) & Claeys Regina (d.v. Joannes & Geerssens Regina). Voogden: De Maecker Francois (paternele oom van de wezen) & Claeys Francois (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 25-11-1781 te Dudzele (onroerend goed te Meetkerke). De vader als bezitter. Akte van 08-06-1791. De wezen Laureyns & Cecilia erven van hun bovengenoemde zus Anna Marie, + 23-07-1790 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendant: hun vader. Zie ook Register Noord 1787 f° 74.


342 Akte van 05-03-1784. Joannes (12j), Cecilia (10j), Isabelle (8j), Sebastiaen (5j) & Victoria (2j), k.v. Ardenoys Augustinus & Vermeersch Barbara (d.v. Maerten & Pollevie Marie). Voogden: Ardenoys Ludovicus (wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk) & Vermeersch Boudewyn (wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk). Ze erven van hun moeder, + 1782 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). De vader als beziter.

16513, 7

Jabbeke

Akte van 22-12-1788. De wezen Joannes, Cecilia, Isabelle & Sebastiaen erven van hun zus Victoria, + 11-06-1784 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). Rendant: hun vader. Tegelijk erven ze wat van hun paternele halfbroer Ardenois Philippe (z.v. Augustinus tijdens zijn 2e huwelijk met De Craemere Rosalia), + 21-04-1786. Rendant: hun vader. Akte van 05-03-1784. Pieter (10 maanden, geboren na de dood van zijn vader), z.v. Minne Pieter (z.v. Joannes & Hacx Genoveva) & Steculorum Victoria (d.v. Jacob & De Roo Anna). Voogden: Houtekiet Christoffel (aangetrouwde oom van de wees) & Steculorum Joannes (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn vader, + 02-02-1783 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Traen Bernardus. Akte van 28-04-1785. Hij erft van zijn oom Minne Martinus (z.v. Joannes & Hacx Genoveva), + 11-02-1784 te Jabbeke (geen onroerend goed). Rendant: Christoffel Houtekiet. (de overledene wordt per vergissing in de akte vermeld als een broer van de wees).

16513, 7v

Snellegem

16513, 8

Knokke

16513, 8v

Lapscheure

Akte van 6 brumaire 4 (d.i. 28-10-1795 volgens de akte). Hij erft van zijn grootvader Steculorum Jacob, + 31-01-1794 te Jabbeke (geen onroerend goed). Bezitster: De Roo Anna (d.v. Francois). Terzelfdertijd heeft Steculorum Pieter zich als voogd over de wees gedragen. Akte van 23-03-1784. Sieur Gilliodts Pieter bracht een rekening over van de goederen van juffrouw Van Steelant Catharina (d.v. heer en meester Joseph & juffrouw Neyts Isabelle Constance), lates van het Brugse Vrije in het ambacht van Snellegem, + 22-12-1782 te Brugge. De rekening sluit af met een tekort van £ 900. Zie ook Register Noord 1776 f° 152v. Akte van 24-03-1784. Rosalia (14j), het enige k.v. Jacobs Joannes (z.v. Joannes & Naghtergaele Monica) & De Meire Isabelle (d.v. Anthonius & Bynteyn Isabelle). Voogden: Jacobs Jacob (wonend te Lissewege) & De Meire Joannes (wonend te Knokke). Ze erft van haar vader, + 13-04-1783 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Verlinde Andries. Akte van 31-03-1784. Geeraert (15j), Joannes (13j), Lodewyck (10j), Pieter (3j) & Isabelle (18j), k.v. Danneels Geeraert (z.v. Geeraert & Steyaert Catharina) & Van Hyfte Regina (d.v. Pieter & Mostaert Pieternelle) tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: Danneels Jan Francois (paternele oom van de wezen, wonend te Oostkerke) & Van Hyfte Pieter (maternele oom van de wezen, wonend te Moerkerke). Ze erven van hun moeder, + 08-12-1782 te Lapscheure (er is wat onroerend goed te Moerkerke, o.a. een part in een herberg met brouwerij “Het Nieuwlant” te Moerkerke onder het graafschap van Middelburg-in-Vlaanderen; verder wat onroerend goed te Sint-Catharinabuiten-Damme). De vader als bezitter. Ze erven van hun maternele halzus en –broer, Regina en Pieter De Weert (k.v. Christoffel & Van Hyfte Regina). De staat van goed werd geliquideerd op 29-11-1781 voor burgemeester en schepenen van de stad Middelburg. Op 05-06-1790 legt Huyghe Joannes (wonend te Lapscheure, gehuwd met een halfzus van de wezen De Weert Joanne) de eed als voogd af i.p.v. Van Hyfte Pieter (leeft nog).


343 Akte van 19-06-1790. Er wordt goedkeuring verleend om een part in een huis e.d., komend van hun grootmoeder Mostaert Marie, te mogen verkopen …

16513, 9

16513, 9v

Hoeke

Akte van 26-11-1790. De nog zijnde wezen Lodewyck en Pieter erven van hun broer Danneels Joannes, jongman, + augustus 1785 te Lapscheure (wat onroerend goed komend van zijn moeder). De vader als rendant. Tegelijk erven ze van hun broer Danneels Geeraert, jongman, + 26-04-1788 te Lapscheure (geen onroerend goed). De vader als rendant. Akte van 31-03-1784. Andries (15j), Isabelle (10j), Anthone (6j) & Marie (4j), k.v. Moens Anthone (z.v. Guilliaeme & Anthierens Rosa) & Tanghe Marie Therese (d.v. Guilliaeme & De Deckere Catharina). Voogden: Moens Pieter (paternele oom van de wezen, wonend te Ramskapelle) & Pintelon Philippe (gehuwd met een zus van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 01-08-1781 te Hoeke (er is een part in een huis met herberg te Assebroek onder de heerlijkheid van Sijsele). De vader als bezitter.

Brugge

Er is sprake van de staat van goed van hun grootmoeder De Decker Catharina, geliquideerd op 24-01-1783 voor de wet van Sijsele, waarbij aan de wezen de hierboven beschreven onroerende goederen toekomt ... Akte van 01-04-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Clercq Jan (z.v. Jan & Pollet Joanne), + 17-05-1783 te Brugge. Er zijn geen wezen gerechtigd. Rendant: Gailliaert Pieter.

16513, 10

Zuienkerke

16513, 10v

Bredene

In een aanvulling van 13-08-1784 is sprake van de erfgenamen van de tweede huisvrouw van de overledene … Akte van 05-04-1784. Isabelle (5j) & Cecilia (4j), k.v. Gauweloose Ambrosius uit zijn tegenwoordig huwelijk met D’Hondt Marie Anna, vader en moeder nog levend. Ze erven van hun paternele halfzus Gauweloose Joanne (d.v. Ambrosius & Jacxsens Joanna Francisca), + 01-07-1780 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De vader als rendant. Zie ook Register Noord 1776 f° 17v. Akte van 07-04-1784. Clara (8j), Philippe (7j), Anna Therese (5j), Judocus (4j) & Catharina (overleden na haar vader), k.v. Rassauw Arnoldus (z.v. Arnoldus & De Marck Magdalene) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Maertens Clara (d.v. Pieter & Maelfeyt Pieternelle). Voogden: Maertens Pieter & Aspeslagh Joseph. Ze erven van hun vader, + 29-07-1783 te Bredene (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Linskens Hendrick. Tegelijk erven de vier eerstgenoemde wezen van hun zus Catharina, + 26-02-1784 te Bredene (geen onroerend goed). Rendante: Maertens Clara. Akte van 16-10-1789. De wezen erven van hun paternele halfbroer Rassauw Pieter (z.v. Arnoldus & Mesu Marie), jongman, + 15-04-1789 te Bredene (geen onroerend goed). Rendant: Aspeslagh Joseph.

16513, 11

Sint-Catharinabuiten-Damme

Op 19-06-1790 legt Theunis Philippe (maternele oom van de wezen, wonend op het Sas van Slijkens) de eed als voogd af i.p.v. Maertens Pieter (overleden). Akte van 16-04-1784. Matthys (12j), z.v. Huys Joseph (z.v. Marinus & Derye Christina) & De Corte Marie (d.v. Adriaen). Voogden: Huys Livinus & Termote Alexius. Hij erft van zijn moeder, + 25-12-1774 te Sint-Catharina-buiten-Damme (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 05-07-1787. Hij erft van zijn vader, laatst gehuwd met Duva Anthonia, + 10-10-1786 te Sint-Catharina-


344

16513, 11v

Klemskerke

buiten-Damme (geen onroerend goed). De bezitster, Duva A., hertrouwde ondertussen met Coppens Joannes. Akte van 16-04-1784. Isabelle (10j), d.v. Poppe Laurentius (z.v. Cornelius & Verhaeghe Francisca) & Tolpe Joanna (d.v. Andries & Lecot Anna Maria). Voogden: Poppe Simoen & D’Hoet Hendrick die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Tolpe Andries “dit ter causen van synen onpasselyckheyt”. Ze erft van haar moeder, + 29-01-1782 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 07-12-1785. Ze erft van haar maternele oom Taelpe Andries (z.v. Andries & Lecot Anna Marie), + 18-071784 te Slijpe (geen onroerend goed). Rendant: Germonprez Joannes. Tegelijk heeft de genoemde Germonprez J. zich als voogd gedragen.

16513, 12

Klemskerke

16513, 12v

Meetkerke

16513, 13

Lissewege

16513, 13v

Westkapelle

16513, 14

Houtave

De wees overleed op 25-01-1788 en haar staat van goed werd geliquideerd op 12-05-1791. Zie Register Noord 1787 f° 149v. Akte van 16-04-1784. Joanna Theresia (8j), d.v. Blondeel Arnoldus (z.v. Cornelis & De Sopper Rosa) & Verschaeve Isabella (d.v. Jacobus & Cauwesyn Regina). Voogden: Blondeel Engelbertus & Vergote Niclaeys. Ze erft van haar vader, + 31-05-1782 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Kesteman Ignatius. Akte van 21-04-1784. Anna (12j), Pieternelle (10j) & Augustinus (5j), k.v. Van Houte Joannes (z.v. Albertus & Van Renterghem Isabelle) & Ardenois Marie Anne (d.v. Francois & Rotsaert Joanne). Voogden: Van Houte Guilliaeme (paternele oom van de wezen) & Ardenois Augustyn (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 1781 te Meetkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Bruyne Michiel. Akte van 23-04-1784. Michiel (14j) & Marie Anne (9j), k.v. Barremaecker Pieter (z.v. Pieter & De Langhe Joanne) & Mortelé Cecilia (d.v. Maryn & Eelant Catharine). Voogden: Barremaecker Daniel (wonend te Lissewege) & Taecke Augustyn (wonend te Dudzele). Ze erven van hun vader, + 07-11-1782 te Lissewege (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Du Lieu Jacobus Joannes. Akte van 23-04-1784. Pieter (20j) & Francois (6j), k.v. De Visch Jacobus (z.v. Jan & Zoetaert Pieternelle) & Paridaen Adriaene (d.v. Daniel & Vande Velde Adriaene). Voogden: De Visch Lenaert & Paridaen Francois. Ze erven van hun vader, + 27-04-1782 te Westkapelle (qua onroerend goed was er de helft van een hoeve te Westkapelle; er werd een akkoord gesloten met de moeder waarbij zij dit onroerend goed overnam). De moeder hertrouwde ondertussen met Persyn Jacob. Akte van 05-05-1784. Joseph (19j), Marie (16j), Jacobus (14j), Joannes (11j) & Franciscus (9j), k.v. Boels Francois (z.v. Jacob & Vanden Berghe Marie Anne) & Driessens Godelieve (d.v. Matthys & De Deckere Anne). Voogden: Boels Niclaeys & Driessens Francois. Ze erven van hun vader, + 06-05-1780 te Houtave (er zijn enkele onroerende goederen te Zuienkerke, Westkapelle, Hoeke en Klemskerke). De moeder hertrouwde ondertussen met Verburgh Philippe. Akte van 12-11-1784. Ze erven van hun halve maternele oom Rogier Pieter (z.v. Pieter), jongman, + 13-01-1784 te Klemskerke (geen onroerend goed). Rendant: Verburgh Philippe. Akte van 07-07-1785. Ze erven van hun grootmoeder Vanden Berghe Marie Anne, + 12-03-1784 te Brugge (het onroerend goed zal verkaveld worden). Rendant: de procureur Questroy Thomaes.


345

Op 08-07-1785 worden de onroerende goederen uit het sterfhuis van grootmoeder M. A. Vanden Berghe verkaveld. Akte van 14-12-1787. De wezen Marie, Jacob, Joannes en Franciscus erven van hun broer Joseph Franciscus, laatst gehuwd met Vermeulen Joanna Theresia (d.v. Jacobus & Henneman Pieternelle), + 20-01-1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). J. T. Vermeulen is ondertussen hertrouwd met Bril Judocus.

16513, 14v

Dudzele

16513, 15

Klemskerke

16513, 15v

Sint-Pieters

16513, 16

Brugge

Akte van 27-06-1792. De nog zijnde wezen Marie, Joannes en Franciscus erven van hun broer Jacob, minderjarige, + april 1789 te Houtave (onroerend goed: zie hierboven). Rendant: Verburgh Philippe. Zie ook f° 109 in dit register. Akte van 06-05-1784. Genoveva (12j), Dorothea Francisca (11j), Florentina (9j) & Cecilia (7j), k.v. Nayaert Jacobus (z.v. Jacobus & Kempe Judoca) & Verplancke Veronica (d.v. Jacob & Cools Godelieve). Voogden: Naeyaert Boudewyn (wonend te Dudzele) & Verplancke Alexander (wonend te Zedelgem). Ze erven van hun vader, + 08-02-1779 te Dudzele (hij had tijdens het huwelijk een huis gekocht te Dudzele). De moeder hertrouwde ondertussen met Baillie Franciscus. Akte van 26-05-1786. Ze erven van hun moeder, + 13-08-1784 te Dudzele (ze bezat een part in het bovengenoemde huis). Bezitter: F. Baillie. Akte van 07-05-1784. Francisca, Agnes, Martinus, Catharina & Emiliana, k.v. Holvoet Cornelis & wijlen Lomme Anna Marie. Voogd: Lomme Pieter. Ze erven van hun maternele oom Lomme Pieter (z.v. Geeraert & Bekaert Marie), + 06-011783 te Vlissegem (geen onroerend goed). Rendant: De Clercq Carel. Zie ook Register Noord 1771 f° 159. Akte van 13-05-1784. Martha & David, k.v. Poupe Joannes (z.v. Cornelis & Verhaeghe Francisca) & Van Brabant Barbara (d.v. Jacob & Hellegeest Helena). Voogden: Poupe Laurentius (paternele oom van de wezen) & Van Brabant Jacobus (grootvader van de wezen). Ze erven van hun vader, + 14-05-1783 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Ducerf Victor. In een nota wordt opgemerkt dat de naam van de vader Poppe i.p.v. Poupe is. Akte van 13-05-1791. Ze erven van hun halve paternele oom Poppe Francois (z.v. Cornelis & De Jonghe Magdalene), minderjarige, + 1774 te Vlissegem (geen onroerend goed). Rendante: Van Doorne Joanne die nu hertrouwd is met Ramant Joannes. Tegelijk legt Poppe Simoen (wonend te Vlissegem) de eed als voogd af i.p.v. Poppe Laureyns (overleden). Tegelijk erven ze van hun grootvader Poppe Cornelis, + 19-06-1790 te Vlissegem (geen onroerend goed). Bezitster: de voornoemde J. Van Doorne. Tegelijk erven ze van hun halve paternele tante Poppe Anna (d.v. Cornelis tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Van Doorne Joanna), minderjarige, + 27-06-1790 te Vlissegem (geen onroerend goed). Rendant: Ramant Joannes. Akte van 14-05-1784. Jonker Jan Felix (16 maanden), z.v. jonker Rotsart d’Hertaing Jan Louis “heere van Ypenhove, Leffingmeur, Wyngaerde, etc.” (z.v. jonker Louis Ferdinande & vrouw De Aranda Theresia Eugenia) & vrouw De Gaïaffa Theresia (d.v. mynheer Felix & vrouw D’Hooghe Theresia). Voogden: jonker Vanden Bogaerde Andries Louis (schepen en tresorier van het Brugse Vrije, gehuwd met een paternele tante van de wees vrouw Rotsart d’Hertaing Therese


346 Angeline) & de voornoemde mynheer Felix marquis de Gaïaffa (schepen van de stad Brugge, grootvader van de wees). De voogden beloven het goed over te brengen van de overleden vader en moeder van de wees. Akte van 15-05-1784. Er wordt toestemming verleend voor het verpachten gedurende 18 jaar van het kasteel of ‘speelgoed’ te Oostkamp … Akte van 28-06-1784. De wees erft van een familielid van de zijde van zijn vader, sieur Petit Niclaeys (z.v. sieur Niclaeys & juffrouw Botsaert Marie), laat van het Brugse Vrije, + 17-12-1782 te Brugge (er is onroerend goed). Bezitster: juffrouw Gilliodts Francisca. Akte van 30-12-1785. Tegelijk brengen de voogden de goederen over van de vader en moeder van de wees (vele onroerende goederen te Mannekensvere, Leffinge, Lampernisse, Heist, Slijpe, Jabbeke, enz.). De vader + 04-03-1784 te Brugge, en de moeder + 11-02-1783 te Brugge. Rendant: sieur Gilliodts Pieter. Akte van 25-11-1791. Hij erft van zijn paternele tante mejuffrouw Rotsart d’Hertaing Marie (d.v. jonker Louis Ferdinande & vrouw De Aranda Theresia Eugenia), overleden geestelijke devote dochter, + 18-01-1791 te Brugge (haar onroerend goed zal verkaveld worden).

16513, 18

Snellegem

16513, 18v

Uitkerke

Op 26-11-1791 volgt de wettelijke verkaveling van de onroerende goederen van de laatstgenoemde. Akte van 19-05-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van de heer Parmentier Charles (z.v. de heer Pieter & juffrouw Vander Heught Marie Anne), laat van het Brugse Vrije onder het ambacht van Snellegem, overleden op zijn kasteel te Wijnendale op 18-04-1782. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Er zijn meer schulden of lasten dan baten, zodat de erfgenamen en voogden afzien van de erfenis, en zodat de bezitster alles blijft behouden “in schaden en baten”. Bezitster: Faveau Marie Joanne. Akte van 21-05-1784. Eugenius (9j), Josepha (7j), Anne Marie (5j) & Isabelle (2j), k.v. De Snyder Bonifacius & Croes Marie. Voogden: Croes Simoen & De Snyder Joannes. Ze erven van hun kozijn Verlaere Amandus (z.v. Boudewyn & Rietvelde Theresia), jongman, + 19-12-1782 te Uitkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Verlaere Emerentiana. Merk op: Ter bovenstaande liquidatie hebben Maeckelberghe Emanuel & De Snyder Joannes zich aangeboden als voogden van de wees Maeckelberghe Francisca (d.v. Pieter & De Snyder Francisca), zonder dat deze wees teruggevonden wordt in de wezenregisters van het Brugse Vrije, en zodat men niet zeker weet of zij laat van het Brugse Vrije is of niet …

16513, 19

Knokke

16513, 19v

Ettelgem

Akte van 12-11-1789. Ze erven van hun nicht juffrouw De Snyder Cecilia (d.v. Jan & juffrouw Vlaminck Joanne), meerderjarige geestelijke dochter, + december 1788 te Brugge (geen onroerend goed). Rendant: sieur Beyts Francois Anthone. Akte van 21-05-1784. Matthys (21j), Cecilia (18j) & Jacobus (14j), k.v. D’Hondt Pieter (z.v. Chrisosthomus & Luste Cornelie) & Van Alsynghe Isabelle. Voogden: D’Hondt Joannes (broer van de wezen) & Laethem Jacobus (wonend te Dudzele). Ze erven van hun vader, + 1775 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Werniers Joannes. Akte van 28-05-1784. Pieter (22j), Joseph (15j), Cornelis (12j) & Marie Therese (9j), k.v. Ghekiere Pieter (z.v. Francois & Outreve Cathelyne) & Van D’Hille Marie (d.v. Jacob & Goegebeur Pieternelle). Voogden: Ghekiere Joannes (paternele oom van de wezen) & Janssens Jacob.


347

16513, 20

Sint-Pieters

16513, 20v

Ramskapelle

16513, 21

Westkapelle

16513, 21v

Westkapelle

16513, 22

Sint-Pieters

16513, 22v

Sint-Pieters

16513, 23

Meetkerke

16513, 23v

Bredene

Ze erven van hun vader, + 13-11-1781 te Ettelgem (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Roels Francois. Akte van 28-05-1784. Victoria (21j), Marie Anne (19j), Pieter (17j) & Agnes (14j), k.v. Cordy Jacob (z.v. Jacob & Meulemeester Passchasia) & Vanden Bussche Anna (d.v. Guilliaeme & Jonckheere Anna). Voogden: Cordy Jacob (broer van de wezen) & Vermeulen Joannes. Ze erven van hun moeder, + 03-12-1781 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 02-06-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Kerckhove Jacoba (d.v. Joseph), weduwe van Vande Steene Adriaen, laatst gehuwd met Meulemeester David, + 14-07-1782 te Ramskapelle. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: Meulemeester David. Akte van 03-06-1784. Jacoba (23j), Regina (22j), Therese (17j) & Francisca (14), k.v. Neyts Benedictus (z.v. Thobias & Heyns Louise) & Quintens Joanne. Voogden: Neyts Pieter (paternele oom van de wezen) & Neyts Francois. Ze erven van hun vader en moeder (qua onroerend goed is er een woonhuis te Westkapelle). De vader + november 178…, en de moeder + augustus 1783. Rendant: de voornoemde Neyts Pieter. Akte van 04-06-1784. Livina, enige minderjarige d.v. Vervaecke Sebastiaen uit zijn tegenwoordig huwelijk met De Vos Isabelle, vader en moeder nog in leven. Ze erft van haar maternele halfbroer en –zus, Joannes en Brigitta Vermeire (k.v. Joannes & De Vos Isabelle) (geen onroerend goed). Vermeire Joannes + oktober 1772 en Brigitta + maart 1782. Rendant: Vervaecke Sebastiaen. Akte van 09-06-1784. Joannes (23j), enige k.v. De Zitter Anthone & Pype Anna (d.v. Jacob & De Wulf Regina). Voogden: Vermeulen Francois (wonend te Sint-Baafs) & Pype Pieter (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn moeder, laatst gehuwd met Lourins Michiel, + 31-03-1782 te Sint-Pieters-opde-Dijk (ze had tijdens haar huwelijk een part gekocht in een hoevetje te Roksem). Bezitter: Lourins Michiel. Akte van 09-06-1784. Ludovicus (12j), z.v. Louerins Michiel (z.v. Jacobus & Matsaert Isabelle) & Pype Anna (d.v. Jacob & De Wulf Regina) tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: Louerins Jacobus (paternele oom van de wees) & Pype Pieter (maternele oom van de wees, wonend te Roksem). Hij erft van zijn moeder, + 31-03-1782 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (ze had tijdens haar huwelijk een part gekocht in een hoevetje te Roksem). De vader als bezitter. Akte van 16-06-1784. Isabelle (4j), d.v. Schoonbaert Joseph (z.v. Bonaventura & Miljou Josyne) & Du Mon Barbara (d.v. Joannes & Vande Waetere Victoria). Voogden: Moens Franciscus (gehuwd met een paternele halfzus van de wees Schoonbaert Cecilia (d.v. Joseph tijdens zijn 1e huwelijk met Boussemaere Godelieve)) & Amys Leonardus (aangetrouwde maternele oom van de wees). Ze erft van haar vader, + 20-07-1783 te Meetkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Kempinck Andries. Akte van 11-06-1784. Joannes Baptiste (19j), Anna Therese (16j), Philippus Jacobus (15j), Pieter (13j), Victoria (9j) & Franciscus Jacobus (4j), k.v. Versluys Joannes (z.v. Joannes & Rockelé Joanna) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met De Clerck Catharina (d.v. Alexander & De Witte Catharina). Voogden: Versluys Jacobus (paternele halfbroer van de wezen) & De Clerck Jacobus (maternele oom van de wezen, wonend te Bredene). Ze erven van hun vader, + 08-08-1781 te Bredene (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Roels Bernardus. Akte van 01-06-1792. De wezen Philippus, Pieter, Victoria & Franciscus erven van Rockelé Leocadia (d.v. Sebastiaen & Falckaert Jacoba), laatst gehuwd met De Clerck Guilliaeme, + 08-05-1790 te


348

16513, 24

Oudenburg

16513, 24v

Houtave

16513, 25

Vlissegem

16513, 25v

Westkapelle

16513, 26

Sint-Jans-op-deDijk

16513, 26v

Snellegem

16513, 27

Jabbeke

Bredene (geen onroerend goed). Bezitter: de genoemde G. De Clerck. Akte van 17-06-1784. Laurentius (10j) & Amandus (8j), k.v. Ghielen Joannes (z.v. Guillielmus & Abels Catharina) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met De Meurechy Catharina (d.v. Laureyns & De Maere Catharina), vader en moeder nog in leven. Voogden: Ghielen Joannes (wonend te Bredene) & De Meurechy Laureyns (wonend te Stene). Ze erven van hun paternele halfzus Ghielen Barbara (d.v. Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met Vyncke Anna Theresia), + 1778 te Oudenburg (geen onroerend goed). Rendante: de moeder van de wezen. Tegelijk erven de bovengenoemde wezen en hun jongere broer Engelbertus (3j) van hun vader, + 16-07-1782 te Oudenburg (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 508 meer schulden of lasten dan baten, zodat de voogden afzien van de erfenis, en zodat de moeder alles behoudt in schaden en baten. De moeder hertrouwde ondertussen met Bulcke Anselmus. Akte van … (niet gedateerd maar vermoedelijk juni 1784). Anne Marie (21j), Joseph (19j), Cecilia (17j) & Michiel (15j), k.v. Vercruyce Joannes & Boels Anna. Voogden: Vanden Berghe Joannes & Boels Francois (wonend te Houtave). De voogden beloven het goed over te brengen van de vader van de wezen die te Houtave overleden is. Akte van 24-06-1784. Joannes, z.v. Vermeire Joannes uit zijn tegenwoordig huwelijk met Lambreght Dorothea, vader en moeder nog in leven. Hij erft van zijn maternele halfzus Persyn Cecilia (d.v. Joseph & Lambreght Dorothea), + november 1783 te Vlissegem (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Vermeire Joannes. Akte van 24-06-1784. Marie (5j), het enige k.v. Van Torre Joannes Augustinus (z.v. Jacob & Rotsaert Helena) & Vande Waetere Joanne Therese. Voogden: Van Torre Carel (paternele oom van de wees, wonend te Westkapelle) & Vande Waetere Francois (maternele oom van de wees, wonend te Dudzele). Ze erft van haar moeder, + 04-06-1784 te Westkapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 24-06-1784. Anna Marie, d.v. De Corte Hermanus (z.v. Joannes & De Ruddere Lucretia) & Vermael Marie Anne (d.v. Thomaes & Houcke Joanne). Voogden: De Corte Emanuel (wonend te Klemskerke) & Fevery Jacobus (wonend te Houtave). Ze erft van haar vader, + 13-11-1782 te Sint-Jans-op-de-Dijk (hij had tijdens het huwelijk wat land gekocht te Sint-Jans-op-de-Dijk). De moeder hertrouwde ondertussen met Tilleman Joannes. Akte van 30-06-1784. Philippus (6j), Victoria (4j) & Beernaert (2j), k.v. Baert Cornelis (z.v. Daniel & Derlon Godelieve) & Jonckheere Brigitta (d.v. Sebastiaen & Jonckheere Pieternelle). Voogden: Baert Sebastiaen (paternele oom van de wezen) & Staes Joseph Ferdinande. Ze erven van hun vader, + maart 1783 te Snellegem (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Bussche Pieter. Akte van 30-06-1784. Emiliane (22j), Victoria (20j), Augustyn (19j), Sebastiaen (17j), Marie Anne (14j), Anna (12j) & Francois (11j), k.v. Vanden Berghe Joannes & Buyse Marie (d.v. Jacob & De Backer Marie). Voogden: Vanden Berghe Jacob & Buyse Joseph. Ze erven van hun vader, + 08-05-1783 te Jabbeke (onroerend goed te Jabbeke). De moeder als bezitster. Akte van 13-01-1786. Ze erven van hun paternele halfzus Vanden Berghe Livina (d.v. Joannes & De Flou Rosa), laatst gehuwd met Baele Henricus, + 12-05-1783 te Stalhille. Er zijn tot £ 23 meer schulden of lasten dan baten, zodat afgezien wordt van de nalatenschap. Rendant: Baele Joannes.


349

16513, 27v

Oostkerke

16513, 28

Nieuwmunster

16513, 28v

Vlissegem

16513, 29

Lissewege

16513, 29v

Knokke

Akte van 21-02-1788. De nog zijnde wezen Augustyn, Sebastiaen, Marie Anne, Anna & Francois erven van hun zuster Victoria, minderjarige, + 12-02-1785 te Jabbeke (onroerend goed: zie boven). Rendante: de moeder van de wezen. Akte van 02-07-1784. Philippus Jacobus (20j), z.v. De Vriese Judocus (z.v. Joseph & Slimbrouck Brigitta) & Thiel Anna Marie (d.v. Pieter & Van Nieuwenhuyse Anna). Voogden: De Vriese Joannes (broer van de wees) & Thiel Constantinus. Hij erft van zijn vader, + 28-01-1781 te Oostkerke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 02-07-1784. Victoria, Isabelle, Laureyns, Pieter & Joanne, k.v. Verkest Laureyns (z.v. Lenaert & Lannoye Sebastiaene) & Lestabele Monica (d.v. Pieter & Van Belle Marie). Voogden: Verkest Pieter (paternele oom van de wezen, wonend te Houtave) & Lestabele Pieter (maternele oom van de wezen, wonend te Vlissegem). Ze erven van hun vader, + 03-06-1781 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Rendant: Vincke Lucas. Tegelijk erven ze van hun moeder, laatst gehuwd met de voornoemde Vincke L., + 14-091783 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Bezitter: Vincke L. Akte van 07-07-1784. Theresia (10j), Jacobus (8j), Pieter (5j) & Joseph, k.v. Lauwereyns Ambrosius (z.v. Jacobus & Vander Beke Joanne) & Van Speybrouck Joanne (d.v. Jacobus & Otsens Marie Anne). Voogden: Lauwereyns Emanuel (paternele oom van de wezen) & Meermuys Augustyn (aangetrouwde maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 20-04-1783 te Vlissegem (verschillende onroerende goederen te Vlissegem). De moeder hertrouwde ondertussen met Van Duyfhuys Carel. Op 15-10-1789 legt Lauwereyns Pieter (hoofdman van Zevekote) de eed als voogd af i.p.v. zijn overleden broer Lauwereyns Emanuel. Akte van 09-07-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Weerdt Joanne (d.v. Jan & Dyserinck Anna), laatst gehuwd met De Wilde Paulus (z.v. Paulus & Janssens Anna), + 1801-1782 te Lissewege. Er zijn geen wezen gerechtigd. Rendant: de voornoemde De Wilde P. Akte van 09-07-1784. Philippe (16j), het enige k.v. Schram Joannes (z.v. Carel & Bertholf Magdalene) & Waeghe Marie (d.v. Martinus & De Nolf Rosa Theresia). Voogden: Schram Hubreght (paternele oom van de wees) & De Vroe Jacobus. Hij erft van zijn vader, + 22-06-1779 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 10-06-1791. Hij erft van zijn moeder, + 10-05-1791 te Knokke (geen onroerend goed). Rendant: voornoemde Schram Hubreght.

16513, 30

Brugge

Op 11-06-1791 legt Waeghe Pieter (wonend te Heist) de eed als voogd af i.p.v. De Vroe Jacobus (overleden). Tegelijk wordt de wees geëmancipeerd. Akte van 22-07-1784. Jan Baptiste Otto (° 02-01-1763), Joseph Joannes (° 02-01-1764), Joanna Theresia (° 0112-1771), Carolina (° 27-12-1772) & Jacobus (° 18-08-1774), k.v. sieur Van Huele Jan Baptiste (z.v. Pieter & juffrouw Van Vyve Theresia) & juffrouw Pulincx Anna (d.v. heer en meester Lucas & juffrouw Bruynsteen Josepha Albertina). Voogden: heer en meester Van Huele Emanuel (paternele oom van de wezen, priester) & sieur Pulincx Lucas (maternele oom van de wezen, poorter van de stad Brugge). Ze erven van hun moeder, + 02-03-1783 te Brugge (diverse onroerende goederen te Brugge, Ettelgem, Ramskapelle, Sint-Jans-op-de-Dijk, Slijpe, enz.). De vader als bezitter. Ze erven van hun oude maternele tante juffrouw Bruynsteen Marie Angeline (d.v. de heer Jan Baptiste Otto & juffrouw Watram Josepha Angeline), bejaarde dochter, poorteres van


350 Brugge, + 09-10-1783 te Brugge, wiens staat van goed voor burgemeester en schepenen van de stad Brugge geliquideerd werd op 08-04-1785 (verschillende onroerende goederen te Gistel, Stalhille en Brugge).

16513, 31

Brugge

16513, 31v

Nieuwmunster

16513, 32

Stalhille

16513, 32v

Meetkerke

16513, 33

Meetkerke

16513, 33v

Jabbeke

16513, 34

Stalhille

Ze erven van hun maternele oom heer en meester Pulincx Jan Baptiste, “in syn leven redenaere der heerlyckhede vanden Proossche ende advocaet van den raede van Vlaenderen”, poorter van Brugge, + 01-10-1784 te Brugge, wiens staat van goed voor burgemeester en schepenen van de stad Brugge geliquideerd werd op 08-07-1785 (verschillende onroerende goederen te Brugge, Dudzele en Houtave). Rendant: sieur Donny Charles. Akte van 26-07-1784. Mejuffrouw Anna Marie (22j), d.v. jonker De Stoop Jan Jaecques, “ontfangher generael van de provintie in’t quartier van Brugghe, schepen deser stadt”, & vrouw Willems Anna. Voogden: jonker Legillon Hendrick & heer en meester Vande Walle Jan Joseph “raedt pensionaris ende griffier van weesen van desen lande” die enkel ter akte optreedt. De voogden komen tussen om de minderjarige te assisteren bij het opstellen van het huwelijkscontract tussen haar en haar aanstaande man jonker Pruyssenaere Charles Henry (z.v. jonker Henry “heere de la Wostyne, ontfangher generael van desen lande”). Akte van 31-07-1784. Cornelis (19j), Anne Marie (17j), Hubertus (15j), Beernaert (10j) & Regina (3j), k.v. Herman Carel (z.v. Pieter & … Elisabeth) & Semeyn Agnes (d.v. Carel & De Brouwere Marie Catharine). Voogden : Niclaeys Joannes & Geerebaert Michiel. Ze erven van hun vader, + 26-07-1782 te Nieuwmunster (hij had tijdens het huwelijk een huis gekocht in het dorp van Nieuwmunster). De moeder als bezitster. Akte van 17-09-1784. Victoria & Francisca, k.v. De Bouver Joseph & Vyncke Anna (d.v. Joannes & Perneel Anna). Voogden: De Backer Jan & Vyncke Ferdinandus (oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + mei 1783 te Stalhille (geen onroerend goed). Rendant: voornoemde Vyncke Ferdinandus. Nota: Er werd nooit een staat van goed opgesteld van het sterfhuis van de vader. Akte van 15-10-1784. Rosalia (10j), Pieter (9j) & Hendrick (6j), k.v. Schapdryver Emanuel (z.v. Jacob & Leberecht Joanne) & Renaert Lucia (d.v. Pieter). Voogden: Ghysens Philippe (gehuwd met een zus van de wezen) & Vande Moere Francois (gehuwd met een zus van de wezen). Ze erven van hun paternele oom Schapdryver Francois, + 09-10-1783 te Meetkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Ardenois Marie Anne die ondertussen hertrouwde met De Bruyne Michiel. Akte van 15-10-1784. Jacobus (20j) & Francisca (17j), k.v. Schapdryver Jacob & Lomme Magdalene. Voogden: Ghysens Philippe & Vande Moere Francois. Ze erven van hun paternele halfbroer Schapdryver Francois, + 09-10-1783 te Meetkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Ardenois Marie Anne die ondertussen hertrouwde met De Bruyne Michiel. Akte van 22-10-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Winne Francisca Catharina (d.v. Juliaen & Anthierens Livine), jongedochter, + 04-03-1783 te Jabbeke. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 29-10-1784. Franciscus Josephus (3j), het enige k.v. Schillewaert Pieter Joannes (z.v. Ferdinande) & Vanden Berghe Magdalene (d.v. Francois & De Peckere Joanne). Voogden: Schillewaert Isaac & Bulcke Philippe (wonend te Ramskapelle). Hij erft van zijn moeder, + 26-03-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 03-10-1793. Hij erft van zijn grootvader Vanden Berghe Francois (z.v. Niclaeys & De Vos Magdalena), + 14-12-1790 te Houtave. Rendant: Vanden Berghe Francois junior. De grootvader had een


351

16513, 34v

Uitkerke

16513, 35

Stalhille

16513, 35v

Nieuwmunster

16513, 36

Wenduine

16513, 36v

Klemskerke

grote hoeve te Houtave achtergelaten; het aandeel van de wees in deze hoeve werd verkocht. Akte van 11-11-1784. Barbara (23j), d.v. Adam Guillielmus (z.v. Joseph & Trogh Marie Anne) & Dhont Adriane (d.v. Joannes). Voogden: Verlaere Simoen (maternele halfbroer van de wees) & Vermeulen Paulus. Ze erft van haar moeder, + 23-09-1783 te Uitkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 11-11-1784. Ferdinande (21j), Anna (18j) & Francois (16j), k.v. Pauwels Joseph (z.v. Cornelis & Slycke Theresia) & Van Aghtere Theresia (d.v. Joannes & Ryckemoer Anna). Voogden: Pauwels Joannes (broer van de wezen) & De Muytere Pieter. Ze erven van hun vader, + 03-02-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Op 20-11-1784 legde de voornoemde De Muytere Pieter de eed als voogd af. Akte van 11-11-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Pauw Godelieve (d.v. Livinus & Lauwaerde Judoca), laatst gehuwd met Andries Laureyns (z.v. Jan & Van Averbeke Josyne), + 10-03-1784 te Nieuwmunster. De gerechtigde wees is geen laat van het Brugse Vrije. Bezitter: voornoemde Andries L. Akte van 11-11-1784. Michiel (8j), Anna Marie (7j), Franciscus Josephus (5j) & Martinus (3j), k.v. De Schoolmeester Joseph (z.v. Cornelis) & De PrĂŠ Judoca (d.v. Alexander & De Clerck Magdalena). Voogden: De Schoolmeester Michiel (wonend te Blankenberge) & Dumon Jacobus die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Geers Joannes. Ze erven van hun vader, + 26-10-1783 te Wenduine (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Ostyn Joannes. Op 21-01-1786 legde Geers Joannes (wonend te Lissewege) de eed af als medevoogd. Akte van 12-11-1784. Marie Anne (19j), Victoria (16j), Guilliaeme (14j), Joannes (12j), Isabelle (10j), Marcus (7j) & Jacobus (4j), k.v. Lievens Joannes (z.v. Marcus & Beernaert Catharina) & Luyckx Jacoba (d.v. Pieter & De Munster Amelbergha). Voogden: sieur Luyckx Francois (maternele oom van de wezen) & Lievens Marcus (grootvader van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 21-10-1781 te Klemskerke (verschillende onroerende goederen te Zedelgem, Loppem en Klemskerke). De vader als bezitter. Akte van 28-01-1785. Ze erven van hun grootvader Luyckx Pieter (z.v. Gillis & Logghe Anna), + september 1783 te Zedelgem (verschillende onroerende goederen te Zedelgem en Loppem). Hij was eerst gehuwd met De Munster Amelbergha en daarna met Mahieu Barbara. Bezitster: Mahieu B. die ondertussen hertrouwde met De Vleeschouwer Joannes. Akte van 17-02-1791. De nog zijnde wezen Guillielmus, Joannes, Isabelle, Marcus & Jacobus, erven van hun maternele halve tante (in de akte staat per vergissing dat ze de halzus van de wezen is) Luyckx Anna (d.v. Pieter uit zijn 2e en laatste huwelijk met Mahieu Barbara Helena (d.v. Augustyn)), + 1787 te Zedelgem (er is onroerend goed). Rendant: De Vleeschouwer Joannes.

16513, 37

Bredene

Akte van 19-10-1793. Meyns Joseph (gehuwd met de wees Lievens Marie Anne, wonend te Stalhille) legt de eed als voogd af i.p.v. sieur Luyckx Francois (overleden). Akte van 12-11-1784. Isabella Clara (11j) & Joanna Perpetua (8j), k.v. Renty Pieter (z.v. Francois & De Rycke Joanne) & Meseeuw Marie Joanne (d.v. Pieter & Sagaert Perpetua). Voogden: Renty Joannes (paternele oom van de wezen) & Meseeuw Pieter (maternele oom


352 van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 02-03-1782 te Bredene (geen onroerend goed). De vader als bezitter.

16513, 37v

Westkapelle

16513, 38

Westkapelle

16513, 38v

Loppem

16513, 39

Oostkerke

16513, 39v

Klemskerke

16513, 40

Lissewege

Akte van 01-06-1792. Ze erven van hun grootvader Museeuw Pieter (z.v. Zacharias & De Coye Anna), + 13-011789 te Wilskerke (geen onroerend goed). Rendant: Museeuw Pieter. Akte van 25-11-1784. Pieternelle, d.v. Hoornaert Pieter & Vande Waetere Victoria tijdens haar 1e huwelijk. Voogd: Vande Waetere Francois (maternele oom van de wees). Ze erft van haar nicht Van Torre Marie (d.v. Joannes & wijlen Vande Waetere Joanne Therese), + 07-10-1784 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: Van Torre Joannes Augustinus. Akte van 25-11-1784. Joannes, z.v. Neyts Francois & Vande Waetere Victoria tijdens haar 2e huwelijk. Voogd: Vande Waetere Francois (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn nicht Van Torre Marie (d.v. Joannes & wijlen Vande Waetere Joanne Therese), + 07-10-1784 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: Van Torre Joannes Augustinus. Akte van 26-11-1784. Jacobus (3j), z.v. Craye Carel (z.v. Adriaen) & Van Hove Marie Anne (d.v. Francois & Van Daele Regina). Voogden: Craye Adriaen (paternele oom van de wees, wonend te Loppem) & Eeckeloo Pieter (wonend te Zedelgem). Hij erft van zijn moeder, + september 1783 te Loppem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 26-11-1784. Anna (17j), Marie (16j), Cecilia (15j), Marie Anna (14j), Francisca (7j) & Francois (5j), k.v. Blommaert Pieter (z.v. Pieter & Gheyle Joanne) & Rogiers Joanne (d.v. Pieter & Bastoen Isabelle). Voogden: Blommaert Joannes (halfbroer van de wezen) & Bastoen Jacob (wonend te Oudenburg). Ze erven van hun vader, + 08-02-1780 te Oostkerke (onroerend goed te Oostkerke). De moeder hertrouwde ondertussen met Jacxsens Pieter. Akte van 03-12-1784. Joseph (12j), Michiel (6j) & Geerardus, k.v. Vercruyce Jacobus (z.v. Joseph & Vermouwt Pieternelle) & Meyers Isabelle (d.v. Francois & Allaert Barbara). Voogden: Vanden Berghe Joannes (wonend te Nieuwmunster) & Janssens Michiel (wonend te Oudenburg). Ze erven van hun vader, + 25-06-1782 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Boydens Carel. Akte van 26-02-1794. De nog zijnde wezen Joseph & Michiel erven van hun broer Gerardus, minderjarige, + januari 1785 te Oudenburg (geen onroerend goed). Op het moment van het overlijden was de moeder zwanger, maar het kind dat enkele maanden daarna geboren werd is bij de geboorte overleden. Rendant: Boydens Carel. Tegelijk erven de wezen van hun moeder, + 11-08-1790 te Vlissegem (onroerend goed te Knokke, Hoeke, Heist, Lissewege, Westkapelle, Sint-Jans-op-de-Dijk en Vlissegem). Bezitter: Boydens Carel. Akte van 02-12-1784. Joannes (4j) & Cecilia (3j), k.v. Lesure Niclaeys (z.v. Eugenius & Vanden Bogaerde Jacoba) & Delanoye Rosa Francisca (d.v. Joannes & Gauweloose Francisca). Voogden: Lesure Francois (paternele oom van de wezen) & Delanoye Joannes (grootvader van de wezen). Ze erven van hun vader, + 24-05-1783 te Lissewege (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Braem Joannes. Akte van 10-06-1790. Ze erven van hun paternele grootmoeder Bogaert Jacoba, + 26-11-1789 te Knokke (geen


353

16513, 40v

Houtave

16513, 41

Jabbeke

16513, 41v

Stalhille

16513, 42

Bredene

16513, 42v

Meetkerke

16513, 43

Dudzele

onroerend goed). Rendant: Leseure Pieter. Merk op dat uit de staat van goed van de grootmoeder blijkt dat de grootvader van de wezen Rogier i.p.v. Eugenius heet, en dat de familienaam van de grootmoeder Bogaert i.p.v. Vanden Bogaerde blijkt te zijn. Akte van 16-12-1784. Emiliane (6j), het enige k.v. De Witte Michiel (z.v. Daniel & Herbo Godelieve) & De Cloedt Anna (d.v. Joannes & Weemaere Theresia). Voogden: Timmerman Bernardus (wonend te Houtave) & De Snick Francois (wonend te Vlissegem). Ze erft van haar moeder, + augustus 1782 te Houtave (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 17-04-1789. Ze erft van haar oude halve maternele tante Weemaere Blasia (d.v. Joseph tijdens zijn 2e huwelijk met Verstraete Geline), gehuwd met Rubert Pieter, + 28-02-1788 te Wenduine (geen onroerend goed). Bezitter: Rubert Pieter. Akte van 21-12-1784. Francisca (8j), Joannes (6j), Anna (4j) & Joanna (1j), k.v. De Schacht Jacob (z.v. Jan Baptiste & Serlé Cornelie) & Vlaminck Isabelle (d.v. Martinus & Vande Zande Joanne). Voogden: De Schacht Bernardus (paternele oom van de wezen) & Vlaeminck Francois (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 28-01-1784 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Dumarez Pieter. Akte van 28-12-1784. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Clerck Blasia (d.v. Alexander & De Witte Catharina), + 19-08-1781 te Stalhille. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter als weduwnaar: Van Maeckelberghe Pieter. Akte van 30-12-1784. Joannes Lambertus (19j), Therese (15j), Marie Anne (10j), Pieter (6j), Lucia (3j) & Jacobus (geboren na de dood van zijn vader), k.v. Gielen Lambertus (z.v. Willem) & Abels Catharine. Ze erven van hun vader, geboren in het graafschap Hoorne in Gelderland, + 25-11-1783 te Bredene (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 08-01-1785. Anna (20j), d.v. Snoeck Laureyns & Hellinck Isabelle. De wees is geboren te Sint-Pietersop-de-Dijk en woont actueel bij haar vader te Meetkerke. De moeder van de wees is overleden. Voogden: Beghyn Joannes (kozijn van de wees, wonend te Damme) & Vincioen Pieter (aangetrouwde maternele oom van de wees, wonend te Meetkerke). Akte van 26-01-1785. Livinus (21j), Joanne (19j), Francois (17j), Marie (9j) & Anne Marie (6j), k.v. Vermeir Joannes (z.v. Guilliaeme & Varenbergh Martina) & Tavernier Regina (d.v. Franciscus & Paridaen Helena). Voogden : sieur Questroey Thomaes (procureur van het Brugse Vrije) die enkel ter akte optreedt aangezien Vermeir Joannes niet kan verschijnen ‘ter causen van syne indispositie” & Tavernier Joseph. Ze erven van hun moeder, + 11-11-1781 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendante: De Boodt Theresia die nu gehuwd is met Ardenois Michiel. Tegelijk erven ze van hun vader, + 10-08-1782 te Dudzele (geen onroerend goed). Bezitster: de voornoemde De Boodt Theresia. Op 30-04-1785 legt Vermeir Joannes (wonend te Dudzele) de eed af als medevoogd.

16513, 43v

Bredene

Akte van 24-08-1787. De wezen Joanne, Francois, Marie Anne & Anna Marie erven van hun paternele halfbroer Vermeir Joannes (z.v. Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met D’Heye Marie), jongman, meerderjarig, + 02-02-1787 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendant: Cattoor Livinus. Tegelijk legt Mareydt Pieter (dismeester van de parochie Dudzele) de eed als voogd af i.p.v. Vermeir Joannes (overleden). Akte van 27-01-1785. Vincentius Jacobus (2½j), z.v. Stubbe Pieter (z.v. Bonaventura & Fransch Marie


354

16513, 44

Stalhille

16513, 44v

Stalhille

16513, 45

Stalhille

16513, 45v

Bredene

16513, 46

Bredene

16513, 46v

Dudzele

16513, 47v

Knokke

16513, 48

Koolkerke

16513, 48v

Lapscheure

Magdalene) & Westers Alexandrine (d.v. Joannes & Pollet Joanna). Voogden: De Cam Guillielmus & Westers Albertus (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn moeder, + 28-03-1784 te Bredene (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 27-01-1785. Joanna (23j), d.v. Haspeslagh Mattheus (z.v. Mattheus & Smeeckaert Magdalene) tijdens zijn 3e huwelijk met Hollevoet Joanne. Voogden: D’Hoet Hendrick die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Haspeslagh Pieter ”ter causen van syne indispositie” & Longerspeye Joannes. Ze erft van haar vader, + 12-11-1783 te Stalhille (geen onroerend goed). Bezitster: Vercraene Anna Marie. Akte van 27-01-1785. Isabelle (20j), d.v. Vercruyse Ambrosius tijdens zijn 1e huwelijk met Dumon Sara Joanna. Voogden: Vercruyse Cornelis (broer van de wees) & Gesquiere Joannes (zwager van de wees). Ze erft van haar vader, + 09-01-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). Bezitster: Verkein Judoca die ondertussen hertrouwd is met Coppet Damiaen. Akte van 27-01-1785. Joannes (14j), Anna Therese (11j) & Franciscus (9j), k.v. Vercruyse Ambrosius tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Verkeyn Judoca (d.v. Emanuel & Herrebout Marie). Voogden: Vercruyse Cornelis (paternele halfbroer van de wezen) & Mazyn Arnoldus. Ze erven van hun vader, + 09-01-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Coppet Damiaen. Akte van 27-01-1785. Henricus (23j, ”wesende impotent ende aengetrocken door den disch van Breedene”) & Joannes (15j), k.v. Herman Joannes (z.v. Pieter & … Elisabeth) tijdens zijn 1e huwelijk met Muyls Joanna. Voogden: Westers Albertus & Waeghenaere Philippe. Hij erft van zijn vader, + 15-11-1778 te Bredene (geen onroerend goed). Bezitster: Waeghenaere Emerentiana die nu gehuwd is met Buffels Abraham. Akte van 27-01-1785. Eduaert (8j) & Cecilia (4j), k.v. Herman Joannes (z.v. Pieter & … Elisabeth) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Waeghenaere Emerentiana (d.v. Guillielmus & Speghels Marie). Voogden: Maes Henricus & Waeghenaere Philippe. Ze erven van hun vader, + 15-11-1778 te Bredene (geen onroerend goed). Bezitster: de moeder die ondertussen hertrouwde met Buffels Abraham. Akte van 01-02-1785. Isabelle (18j), d.v. Meeskens Joannes (z.v. Laureyns & Schotte Joanne) & Vanden Bussche Juliaene (d.v. Jacob & Marchand Joanne). Voogden: Lefief Leonardus & Bourgoignon Jacob. Ze erft van haar vader, + 04-06-1781 te Dudzele (hij had tijdens het huwelijk een part gekocht in een huis in het dorp van Lissewege). De moeder als bezitster. Akte van 01-02-1785. Francisca (20j), Marie Anne (11j) & Pieter Jacobus (7j), k.v. De Zutter Joannes & … Marie. De familienaam van de moeder is niet duidelijk; ze wordt vermeld als « Marie fa Carel bij Laureynse Vande Wiele » … Voogd: Van Landtschoot Joseph (wonend te Moerkerke). Ze erven van de moeder, + … te Knokke (geen onroerend goed). Rendante: Hillebrant Francisca die nu gehuwd is met De Muntere Anthone. Tegelijk erven ze van hun vader, + 1779 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitster: de voornoemde Hillebrant Francisca. Akte van 10-02-1785. Helena (11j) & Pieter (6j), k.v. Houtterman Alexius & Verhamme Marie Anne tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: Lacluyse Joseph (gehuwd met een maternele halfzus van de wezen Daveyne Barbara) & Verhamme Joannes. Ze erven van hun maternele halfbroer Daveyne Cornelis (z.v. Joannes & Verhamme Marie Anne), minderjarig, + 31-05-1783 te Koolkerke (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 11-02-1785.


355

16513, 49

Vlissegem

16513, 49v

Meetkerke

16513, 50

Zuienkerke

16513, 50v

Nieuwmunster

16513, 51

Sint-Pieters

Joanna Theresia (2j en ondertussen overleden in januari 1785) & Isabella Jacoba (geboren na de dood van haar vader), k.v. Latomme Andries (z.v. Andries & Van Nieuwenhuyse Elisabeth) & Van Dousselaere Amelberghe. Voogden: Latomme Ferdinande & Vande Koutter Joannes. Ze erven van hun vader, + 07-10-1783 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Thilman Joannes. Akte van 18-02-1785. Jacobus (11j), Lenaert (9j) & Francois (6j), k.v. Vergauwe Lambertus (z.v. Joannes & Jonckheere Pieternelle) & De Bruyckere Cornelia (d.v. Pieter & Verkest Pieternelle). Voogden: Dumon Joannes die enkel ter akte optreedt i.p.v. Vergauwe Albertus (halve paternele oom van de wezen) die niet kon verschijnen gezien zijn ‘indispositie’ & Fevery Hubertus (aangetrouwde maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 25-06-1783 te Vlissegem (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Willems Joannes. Op 03-05-1785 legde Vergauwe Albertus de eed af als paternele medevoogd. Akte van 18-02-1785. Francois (18j), Joannes (16j), Jacobus (14j), Pieter (11j), Hendrick (8j) & Emanuel (6j), k.v. Timmerman Philibertus (z.v. Joannes & Van Hille Jacoba) & Gyssens Anna Marie (d.v. Joseph & Ryckxman Joanne). Voogden: De Rynck Carel & Dumon Joannes die enkel ter akte optreedt i.p.v. Gyssens Ignatius die niet kon verschijnen “ter causen van desselfs opgekomene indispositie”. Ze erven van hun moeder, + 02-08-1784 te Meetkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 24-07-1789. De nog zijnde wezen Francois, Joannes, Pieter, Hendrick & Emanuel erven van hun vader, + 01-11-1788 te Meetkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Van Neste Marie die ondertussen hertrouwd is met De Rynck Carel. Tijdens de liquidatie heeft de voornoemde Gyssens Ignatius zich gedragen als beëdigd medevoogd. Bovendien is Speecke Joseph (dismeester van de parochie Meetkerke) opgetreden in het belang van de wezen Hendrick en Emanuel, aangezien beide aangetrokken zijn door de armendis van Meetkerke. Zie ook Register Noord 1776 f° 54. Akte van 18-02-1785. Joanna Theresia (4j) & Jacoba (5 maanden), k.v. Frederick Joseph uit zijn tegenwoordig huwelijk met Fockedey Jacoba. Voogden: Jacobs Cornelis & De Ryckere Joannes. Ze erven van hun maternele halfzus Jacobs Marie Regina (d.v. Jacob & Fockedey Jacoba), minderjarig, + 24-10-1784 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 18-02-1785. Francois (15j), Anna (12j), Philippe (8j) & Joseph (2j), k.v. De Clercq Cornelis (z.v. Pieter & Dela Mote Anna) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Michiels Francisca (d.v. Cornelis & Paket Anna Marie). Voogden: De Clercq Adriaen (paternele halfbroer van de wezen) & Borrey Guilliaeme (wonend te Zuienkerke). Ze erven van hun vader, + 22-05-1782 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 307 meer schulden of lasten dan baten, zodat er afstand gedaan wordt van de erfenis, en zodat de bezitster alles behoudt “in schaden en baten”. Bezitster: de moeder van de wezen die ondertussen hertrouwde met De Langhe Bruno. Akte van 24-02-1785. Pieter (22j), Jacobus (19j), Josephus (17j), Jan Baptiste (15j), Genoveva Francisca (13j) & Carolus Bernardus (10j), k.v. Dely Pieter (z.v. Emanuel & Heligeer Isabelle) & Pintelon Theresia (d.v. Joannes & Haneca Francoise). De moeder van de wezen is “alsnu ter oorsaecke van haere opgekomene crancksinnigheyt gecolloqueert met consent van den collegie in het crancksinnigh huys van sieur Jacobus Verhelle binnen de stadt Brugghe”. Voogden: Dely Carel (halve paternele oom van de wezen) & Pintelon Pieter (halve maternele oom van de wezen).


356

16513, 51v

Dudzele

16513, 52

Zedelgem

16513, 52v

Lissewege

16513, 53

Oudenburg

16513, 53v

Houtave

16513, 54

Varsenare

16513, 54v

Knokke

16513, 55

Knokke

Ze erven van hun vader, + 19-10-1783 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Pintelon Pieter. Akte van 25-02-1785. Marie Anne (20j), Cecilia (18j), Joanne (14j) & Pieter (12j), k.v. Rommels Michiel (z.v. Jacob & Eeuwouts Cecilia) & Houtters Jacoba (d.v. Carel & Ryckers Juliane). Voogden: De Vliegere Dominicus & Houtters Francois (wonend te Lissewege). Ze erven van hun moeder, + 10-12-1774 te Dudzele (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 03-03-1785. Anna (6j), Theresia (5j) & Joanne (3j), k.v. Baert Joannes (z.v. Joannes) & Van Praet Isabelle (d.v. Pieter & Callieuw Joanne). Voogden: Baert Joannes senior (paternele grootvader van de wezen, wonend te Lichtervelde) & Callieuw Jan (wonend te Zedelgem). Ze erven van hun moeder, + 1783 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De vader als bezitter. Akte van 10-03-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Timmerman Brigitta (d.v. Carel & Michiels Susanna), huisvrouw van De Wulf Joannes (z.v. Victor & Borry Judoca), voordien weduwe van Buckens Joannes, + 31-01-1784 te Wenduine. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: de voornoemde De Wulf Joannes. Akte van 10-03-1785. Carel Beernaert (4j) & Louis Francois, k.v. De Wulf Joannes Mattheus tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Van Hee Catharina. De vader en moeder van de wezen leven nog. Voogden: Matthys Cornelis & Van Hee Pieter (grootvader van de wezen). Ze erven van hun paternele halfzusters De Wulf Joanna Clara (+ 22-08-1781 te Oudenburg) en De Wulf Anna Marie (+ 11-10-1781 te Oudenburg) (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 11-03-1785. Anna Marie (23j), Joseph (21j), Cecilia (17j) & Michiel (15j), k.v. Vercruyce Joannes (z.v. Joseph & Vermout Pieternelle) & Boels Anna (d.v. Pieter & De Peckere Marie). Voogden: Vanden Berghe Joannes (wonend te Nieuwmunster) & Boels Francois (wonend te Houtave). Ze erven van hun vader, + 28-10-1783 te Houtave (er is onroerend goed te Klemskerke dat verkocht zal worden). De moeder hertrouwde ondertussen met Van Hollebeke Hubertus. Akte van 31-03-1785. Beernaert (11j), Theresia (7j) & Alexander (3j), k.v. Schepens Pieter (z.v. ‌ & Bouvers Rosa) & Rocheman Joanne (d.v. Joseph & Debilt Anna). Voogden: Cnockaert Jacob gezien de onpasselijkheid van Schepens Francois (wonend te Varsenare) & Traen Ignaes (wonend te Jabbeke). Ze erven van hun vader, + 12-06-1783 te Varsenare (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met D’Eetens Pieter. Akte van 31-03-1785. Jacobus (16j) & Cecilia (13j), k.v. Hoornaert Laureyns & Luckx Joanna (d.v. Philippe & De Boodt Marie (d.v. Cornelis & Verrie Francoise)). Voogden: Huybens Hendrick & Viaene Jacob (wonend te Knokke). Ze erven van hun maternele grootmoeder De Boodt Marie, gehuwd met Vanden Becke Joannes, + 24-12-1783 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitter: de voornoemde Vanden Becke J. Tegelijk erven ze van hun kozijn Luckx Pieter (z.v. Cornelis (z.v. Philippe & De Boodt Marie) & Bonte Helena), + 25-11-1784 te Knokke (geen onroerend goed). Rendant: Bonte Marin. Akte van 31-03-1785. Marie (18j), Marcus (15j), Francois (12j) & Jacobus (10j), k.v. De Nys Thomaes & Viaene Anna (d.v. Jacob & De Boodt Marie (d.v. Cornelis & Verrie Francoise)). Voogden: Huybens Hendrick (wonend te Knokke) & Viaene Jacob (wonend te Knokke). Ze erven van hun maternele grootmoeder De Boodt Marie, gehuwd met Vanden Becke Joannes, + 24-12-1783 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitter: de voornoemde Vanden Becke J. Tegelijk erven ze van hun kozijn Luckx Pieter (z.v. Cornelis (z.v. Philippe & De Boodt Marie) & Bonte Helena), + 25-11-1784 te Knokke (geen onroerend goed). Rendant: Bonte Marin.


357

16513, 55v

Knokke

16513, 56

Klemskerke

16513, 56v

Brugge

16513, 57

Brugge

16513, 57v

Oostkerke

16513, 58

Oostkerke

16513, 58v

Klemskerke

16513, 59

Klemskerke

16513, 59v

Sint-Pieters

16513, 60

Brugge

“Op den 9 meye 1789 alhier synde gehoort geworden de vooght Hendrick Huybens op de inhoudt der attestatie verleent by den heer pastor der prochie van Moere C. J. De Wulf in daeten 25 april 1789 (…) wegens d’arme gestaethede van s’weesens vaeder …”. Akte van 31-03-1785. Joseph (19j), Marie (17j), Joanne (14j), Regina (8j) & Francois (5j), k.v. De Vinck Guilliaeme & Bonte Rosa. Voogden: Braems Sebastiaen (wonend te Westkapelle) & Bonte Marin (wonend te Knokke). Ze erven van hun kozijn Luckx Pieter (z.v. Cornelis (z.v. Philippe & De Boodt Marie) & Bonte Helena), + 25-11-1784 te Knokke (geen onroerend goed). Rendant: Bonte Marin. Akte van 07-04-1785. De staat van goed werd overgebracht van de sterfhuizen van Sanders Joannes (z.v. Pieter & Montens Marie Magdaleene) en van zijn nagelaten weduwe Logghe Judoca (d.v. Cornelis). Hij + 01-01-1777 te Klemskerke, en zij + 01-11-1783 te Klemskerke. Er zijn geen wezen gerechtigd. Akte van 14-04-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van sieur Delpierre Jaecques Hubertus, procureur van het Brugse Vrije, + 07-11-1783 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 28-04-1785. Cecilia (18j), Francisca (12j) & Marie (5j), k.v. Van Hille Jan Baptiste (z.v. Pieter & Deuryncx Marie) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Van Wassenhove Pieternelle (d.v. Roelant & Verheye Marie). Voogden: Van Hille Pieter (paternele halfbroer van de wezen, wonend te Westkapelle) & Dullaert Pieter (wonend te Brugge). Ze erven van hun vader, vrijlaat in het ambacht van Oostkerke, + 18-01-1783 te Brugge (hij had tijdens het huwelijk onroerend goed gekocht te Sint-Anna-ter-Muiden, Westkapelle en Brugge). De moeder als bezitster. Akte van 30-04-1785. Dolé Joseph legde de eed als voogd af over de minderjarige Deetens Pieter Joannes (z.v. Jacob & Dolé Joanne). De wees woont te Oostkerke. Akte van 30-04-1785. D’Hont Joannes legde de eed als voogd af over de minderjarige Verlove Isabelle (d.v. Daniel & Coudron Isabelle). De wees woont te Oostkerke. Akte van 29-04-1785. Jacobus & Joannes, k.v. Goethals Josephus (z.v. Jacobus & Vanden Broecke Marie) & Sanders Genoveva (d.v. Joannes & Logghe Judoca). Voogden: Van Kersschaver Julianus & Sanders Pieter. Ze erven van hun vader, + 19-02-1783 te Klemskerke (onroerend goed te Klemskerke). De moeder hertrouwde ondertussen met Allemeirsch Emanuel. Akte van 29-04-1785. Anna, het enige k.v. Peters Anthonius (z.v. Jacobus & Abels Joanna) & De Maecker Aldegonde (d.v. Paulus & Schotte Marie). Voogden: Peters Hermanus (paternele oom van de wees) & Schotte Augustyn. Ze erft van haar vader, + 02-03-1783 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Malfeyt Philippus. Akte van 04-05-1785. Theresia (10j) & Joannes (7j), k.v. De Kempe Joannes (z.v. Josephus & Bonte Joanne) & Stragier Theresia (d.v. Francois & Van Neste Isabelle). Voogden: Stragier Benedictus (halve paternele oom van de wezen) & Stragier Joseph (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 24-10-1783 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 11-05-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van heer en meester De Blende Ferdinande (z.v. jonker Ignace Constantinus & vrouw De Blootacker Anna Catharina), “in syn leven canoninck gradueel noble van de cathedraele kercke van St. Donaes binnen de stadt Brugghe”, + 08-04-1784 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Er waren onroerende goederen die wettelijk verkaveld werden.


358 16513, 60v

Lissewege

16513, 61

Jabbeke

16513, 61v

Oudenburg

16513, 62

Westkapelle

16513, 62v

Klemskerke

16513, 63

Klemskerke

16513, 63v

Sint-Pieters

16513, 64

Brugge

Akte van 12-05-1785. Joannes (22j), Rosalia (18j), Juliaen (14j), Francois (12j), Pieter (8j) & Beernaert (6j), k.v. Byntyen Thomaes & De Vuldere Anna Marie. Ze erven van hun maternele halfbroer Lessy Jacobus (z.v. Jacob & De Vuldere A. M.), + 1103-1785 te Lissewege (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 13-05-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Bruycker Isabelle, laatst gehuwd met De Coninck Adriaen, + … te Jabbeke. De gerechtigde wees is geen laat van het Brugse Vrije. Bezitter: de genoemde De Coninck Adriaen. Akte van 18-05-1785. Salomon (8j) & Angelus (2j), k.v. Lams Joseph (z.v. Jacob & Couckuyt Marie) & Feyts Victoria (d.v. Maximiliaen & Beaumont Victoria). Voogden: Lams Stephanus (z.v. Jacob junior) & Vander Beke Pieter (gehuwd met de maternele grootmoeder van de wezen, wonend te Bredene). Ze erven van hun moeder, + 21-05-1784 te Oudenburg (zij had tijdens het huwelijk wat grond gekocht, namelijk de “fortificatiën van het fort van Plasschendaele” waarop recent het nieuwe sas geplaatst werd). De vader als bezitter. Akte van 24-05-1785. Pieter (10j), Joanne Therese (8j) & Bernardus (6j), k.v. Persyn Jacob (z.v. Jan) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met De Neve Joanne. Voogden: Persyn Francois (paternele halfbroer van de wezen) & De Neve Pieter (wonend te Lissewege). Ze erven van hun vader, + 1780 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Beuselinck Jacobus. Akte van 25-05-1785. Agnes, d.v. De Decker Pieter & Aspeslagh Marie. Voogden: De Decker Augustinus & Vermeersch Joannes. Ze erft van haar maternele halfbroer Vermeersch Emanuel (z.v. … & Aspeslagh Marie), + 0204-1784 te Klemskerke (geen onroerend goed). Bezitster: Bodyn Victoria. Akte van 25-05-1785. Bazilius, z.v. Houvenaeghel Ignatius & Aspeslagh Marie. Voogden: Vermeersch Henricus & Vermeersch Joannes. Hij erft van zijn maternele halfbroer Vermeersch Emanuel (z.v. … & Aspeslagh Marie), + 0204-1784 te Klemskerke (geen onroerend goed). Bezitster: Bodyn Victoria. Akte van 27-05-1785. Joannes (17j) & Barbara (15j), k.v. Proot Stephanus & De Graeve Barbara Theresia. Voogden: Proot Joannes & Van Hoteghem Joseph die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Danschotte Joannes. Ze erven van hun vader, + 04-06-1780 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). Rendant: Muys Beernaert. Tegelijk erven ze van hun moeder, laatst gehuwd met Muys Beernaert, + … te Sint-Pietersop-de-Dijk (geen onroerend goed). Bezitter Muys B. Akte van 01-06-1785. Francois (20j), Isabelle (18j) & Cecilia (13j), k.v. Van Slambrouck Joseph (z.v. Pieter & De Rouck Dina) & Gruwee Cecilia (d.v. Philippe & Streemees Susanna). Voogden: Van Slambrouck Pieter (broer van de wezen) & Van Slambrouck Jaspar (broer van de wezen). Ze erven van hun vader, + 28-01-1783 te Brugge (overleden te Scheepsdale op de SintJacobsparochie) (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Op 14-05-1789 wordt toestemming verleend om wat onroerend goed te mogen verkopen dat afkomstig is uit het sterfhuis van juffrouw Maggers Anna Marie (+ … te Brugge). Rendant van dit sterfhuis was sieur Gailliaert Pieter.

16513, 64v

Uitkerke

Akte van 17-05-1790. De wezen erven van hun moeder, + 26-04-1789 te Brugge (geen onroerend goed). Het bovengenoemde deel van de nalatenschap van Maggers Anna Marie was eigenlijk eerst aan de moeder van de wezen toegekomen. Rendant: Van Slambrouck Pieter. Akte van 23-06-1785. Isabella Barbara, d.v. Schoutteeten Simoen (z.v. Guilliaeme & Bouillon Cornelie) & Baes


359

16513, 65

Uitkerke

16513, 65v

Ettelgem

16513, 66

Klemskerke

16513, 66v

Zedelgem

16513, 67

Westkapelle

16513, 67v

Snellegem

16513, 68

Heist

16513, 68v

Lissewege

Anna Marie (d.v. Pieter & Meyers Marie). Voogden: Schoutteeten Jacobus (paternele oom van de wees) & Schoutteeten Jacobus (broer van de wees). Ze erft van haar moeder, + 29-03-1785 te Uitkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 30-06-1785. Anna, d.v. Samyn Lodewyck & Helslander Regina. Voogd: Samyn Pieter. Ze erft van haar rechtsweer Samyn Jacob (z.v. Rogier & Van Haeverbeke Josyne), + 07-121784 te Uitkerke (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Samyn Pieter. Akte van 08-07-1785. Eleonora (22j), Regina (20j) & Isabella (18j), k.v. Oudaert Lodewyck (z.v. Lodewyck & Willaert Genoveva (d.v. Maerten)) & Vander Haeghen Joanne (d.v. Anthone & Everaert Marie). Voogden: Oudaert Lodewyck (broer van de wezen) & Vander Haeghen Caerel (maternele oom van de wezen, wonend te Oostkamp). Ze erven van hun vader, + 21-12-1783 te Ettelgem (onroerend goed te Koekelare en Ettelgem). In de erfenis zit ook het deel vervat van de overleden broer van de wezen Oudaert Pieter Anthone. De moeder als bezitster. Akte van 15-07-1785. Philippus Josephus (+ juli 1784), Barbara Marie Anne (+ 22-01-1785) & Marie Anna Josepha (+ 27-01-1785), de overleden k.v. Vander Beke Philippus (z.v. Guilliaeme & Joanna De Klerck) tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Vermeulen Joanna Theresia (d.v. Jacobus & Hinneman Pieternelle). Ze erfden van de vader, + 27-02-1784 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Bril Judocus. Akte van 22-06-1785. Pieter, Anna & Regina, k.v. Verplancke Pieter (z.v. Jan & De Roo Amelberghe) & De Graeve Susanne. Voogden: Verplancke Jacob (wonend te Zedelgem) & De Graeve Pieter (wonend te Varsenare). Ze erven van hun paternele oom Verplancke Simoen (z.v. Jan & De Roo Amelberghe), + april 1784 te Zedelgem (geen onroerend goed). Bezitster: De Meulemeester Marie die nu hertrouwd is met Casteleyn Joannes. Akte van 28-07-1785. Anna, Josepha & Dionisius, k.v. Barton Pieter (z.v. Joseph) & De Wulf Anna Marie. Dicx Pieter & Lecouf Niclaeys van de parochie Oostkerke treden op in het belang van de wezen. Ze erven van hun halve paternele tante Barton Marie (d.v. Joseph & Vande Gehughte Pieternelle), minderjarig, + februari 1785 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: Barton Joseph junior. Akte van 29-07-1785. Regina (20j), Marie Anne (17j), Constantia (15j), Joannes (13j), Godelieve (10j), Joseph (8j), Jacobus (6j) & Francisca (3j), k.v. Jonckheere Sebastiaen (z.v. Sebastiaen & Tempelaere Marie) & Strubbe Anna (d.v. Pieter & Termote Francoise). Voogden: De Busschere Pieter & Strubbe Pieter. De voogden legden de eed als voogd af “voor mannen van leene van den leenhove van s’graevens in Eerneghem”. Ze erven van de vader, + 26-09-1783 te Snellegem (onroerend goed te Snellegem). De moeder als bezitster. Op 06-08-1785 vindt een wettelijke verdeling plaats van het onroerend goed “tusschen Pieter Colpaert daerin gereght tot d’helft, Pieter De Busschere causa uxoris Brigitta Jonckheere daerin gereght tot een vierde, ende deze weesen daerin gereght tot het resterende vierde…”. Akte van 29-07-1785. Joseph (17j), Joanna (7j) & Francisca (1j), k.v. De Vooght Philippus (z.v. Jacob & Huys Josyne) & Van Houtryve Isabelle (d.v. Joseph & Reviers Marie). Voogden: Van Nieuwenhuyse Joannes & Neyts Joachim. Ze erven van de vader, + 18-07-1784 te Heist (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Savels Michiel. Akte van 29-07-1785.


360

16513, 69

Vlissegem

16513, 69v

Sint-Catharinabuiten-Damme

16513, 70

Ramskapelle

16513, 70v

Zedelgem

16513, 71

Brugge

16513, 71v

Zedelgem

16513, 72

Zedelgem

16513, 72v

Zedelgem

Joanna Helena (16j), Joanna (15j) & Marie Anne (13j), k.v. Bienstman Jacobus (z.v. Pieter & Bibau Marie) & Van Hantsaeme Veronica (d.v. Louis). Voogden: De Bruyne Simoen (gehuwd met een zus van de wezen) & Huys Livinus. Ze erven van de moeder, + 11-09-1773 te Lissewege (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 05-08-1785. Pieter (19j) & Isabelle (16j), k.v. wijlen De Bruyckere Joannes (z.v. Pieter & Verkest Pieternelle) & De Roo Theresia. Ze erven van hun paternele grootmoeder Verkest Pieternele, laatst gehuwd met Meyers Joannes, + 25-09-1785 (?) te Vlissegem (onroerend goed te Vlissegem). Rendant: Meyers Francois. Akte van 05-08-1785. Isabella Clara (2½j), k.v. Adrianssens Pieter (z.v. Martinus & Loosvelt Willemyne) & De Decker Barbara (d.v. Joannes & Vallewaert Barbara). Voogden: Vande Moere Joannes die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Vande Walle Joannes & De Decker Judocus. Ze erft van haar moeder, + 25-07-1784 te Sint-Catharina-buiten-Damme (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 26-08-1785. Marie (14j), Henrica (11j), Pieter (10j) & Cecilia (3j), k.v. De Bruyne Jacobus (z.v. Jacob & Spae Josyna) & Stoens Marie Jacoba (d.v. Jacobus & D’Halle Theresia). Voogden: Vande Velde Pieter (wonend te Middelburg-in-Vlaanderen) & Stoens Pieter (wonend te Moerkerke). Ze erven van de moeder, + 12-07-1784 te Ramskapelle (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 467 meer schulden of lasten dan baten, zodat afgezien wordt van de erfenis, en zodat de vader alles bleef behouden “in schaden en baten”. Bezitster: Schepens Joanne. Akte van 21-10-1785. Ze erven van hun vader, + 19-04-1785 te Ramskapelle (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 363 meer schulden of lasten dan baten, zodat afgezien wordt van de erfenis, en zodat de bezitster alles blijft behouden “in schaden en baten”. Bezitster: voornoemde Schepens Joanne. Akte van 02-09-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Brant Pieternelle (d.v. Daniel & Schyvynck Jacquemyne), weduwe van Van Praet Hubreght, + 1785 te Zedelgem. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. De eindbalans van de staat van goed hield een tekort in van £ 154. Akte van 21-09-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van mejuffrouw De Peneranda Clara (d.v. wijlen jonker Pieter (schepen van het Brugse Vrije) tijdens diens 2e huwelijk met vrouw Simon Clara Eugenia), + 17-12-1784 te Brugge. Er zijn geen wezen gerechtigd die laat van het Brugse Vrije zijn. Rendant: jonker De Peneranda Anthone “tresorier generael der stadt Brugghe”. Akte van 26-09-1785. Pieter, Anna Therese & Regina, k.v. Verplancke Pieter (z.v. Jan & De Roo Amelbergha) & De Graeve Susanna. Voogden: Verplancke Jacob (z.v. Jan, wonend te Zedelgem) & De Graeve Pieter (wonend te Varsenare). Ze erven van de vader, + maart 1784 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De moeder hertrouwde ondertussen met Casier Josephus. Akte van 29-09-1785. Josepha, d.v. Brusseel Pieter Francois uit zijn tegenwoordig huwelijk met Moerkercke Victoria. Voogden: Brusseel Joannes Francois & sieur Verplancke Jaecques. De wees erft van haar paternele halfzus Brusseel Theresia (d.v. Pieter Francois & Storme Cecilia), + 1784 te Zedelgem (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wees. Zie ook Register Noord 1766 f° 3v. Akte van 29-09-1785. Pieter (18j), Anna (13j) & Marie Anne (9j), k.v. Bout Joos (z.v. Joos) tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Willems Jacoba (d.v. Maerten).


361

16513, 73

Zedelgem

16513, 73v

Dudzele

16513, 74

Brugge

Voogden: Bout Pieter & Bonte Joannes. Ze erven van hun vader, + maart 1784 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De moeder is nu hertrouwd met Drollé Ignatius. Akte van 29-09-1785. Joannes & Pieter, k.v. wijlen Bout Joannes (z.v. Joos) & Bonte Brigitta. Voogden: Bout Pieter & Bonte Joannes. Ze erven van hun grootvader Bout Joos, laatst gehuwd met Willems Jacoba, + maart 1784 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De bezitster Willems J. is nu hertrouwd met Drollé Ignatius. Akte van 06-10-1785. Magdalena (5j), het enige k.v. Vermeulen Francois (z.v. Francois) & Mouton Marie Anne (d.v. Livinus & Boey Pieternelle). Voogden: Luyckx Pieter & Mouton Livinus. Ze erft van haar vader, + 08-05-1783 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met Mecchelaere Joannes. Akte van 18-03-1788. Ze erft van haar halve paternele tante Vermeulen Cecilia (d.v. Francois & Janssens Francisca), minderjarig, + 03-04-1787 te Lissewege (geen onroerend goed). Rendant: Seghers Michiel. Akte van 07-10-1785. Mejuffrouw Marie Anne Therese (° 14-10-1763), mejuffrouw Caroline (° 24-02-1767) & jonker Josephus Anthonius (° 06-04-1771), vrijlaten in het ambacht van Snellegem, k.v. jonker De Stoop Jan Jaecques (schepen van de stad Brugge) & vrouw Willems Anna Therese. Voogden: jonker De Stoop Jan Anthone (oudste broer van de wezen) & jonker De Pruyssenaere Charles Henri (gehuwd met de oudste zus van de wezen vrouw De Stoop Anna Marie). De voogden beloven het goed over te brengen van de moeder van de wezen, + … te Brugge. “Nota dat s’weesens heer vaeder in april 1771 bekomen hebbende de vervremdinghe van syn laetschap van desen lande omme te aenveerden de poorterye der stadt Brugghe, ten eynde aldaer te bekleden de plaetse van schepen, naderhant uyt het voormelde huywelyck te weten op den 31 meye 1777 is geboren Anthonius Josephus, synde bydien poorter der stadt Brugghe”. De goederen werden overgebracht van de overleden moeder (diverse onroerende goederen te Brugge, Dudzele, Ramskapelle, Schore, Vlissegem, enz.). Haar staat van goed werd geliquideerd voor de stad Brugge op 27-04-1787.

16513, 74v

16513, 75

Westkapelle

Vlissegem

De goederen werden overgebracht van de vader van de wezen, + 14-05-1791 te Brugge (diverse onroerende goederen). Zijn staat van goed werd geliquideerd voor de stad Brugge op 10-05-1793. Akte van 13-10-1785. Josephus Franciscus & Franciscus Josephus, k.v. Mengé Niclaeys uit zijn tegenwoordig huwelijk met De Sutter Pieternelle. Vader en moeder van de wezen zijn nog in leven. Ze erven van hun maternele halfbroer Van Coillie Joannes (z.v. Adriaen & De Sutter Pieternelle), + 26-12-1782 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Tegelijk erft de overgebleven wees Franciscus Josephus (aangezien de andere wees Josephus Franciscus ondertussen overleden is) van zijn maternele halfzus Van Coillie Pieternelle (d.v. Adriaen & De Zutter Pieternelle), + 19-03-1785 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wees. Akte van 08-03-1793. De wees erft van zijn halfzus Van Coillie Marie, (d.v. Adriaen & De Zutter Pieternelle), + januari 1793 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wees. Tegelijk worden twee voogden aangesteld: De Zutter Joachim & Mengé Joannes. Akte van 21-10-1785. Isabelle (2j), het enige k.v. Callewaert Blasius (z.v. Augustinus & Boydens Marie) & Bodickx Marie (d.v. Maerten & Gyssens Joanne).


362

16513, 75v

Wenduine

16513, 76

Dudzele

16513, 76v

Zedelgem

16513, 77

Zedelgem

16513, 77v

Zedelgem

16513, 78

Lissewege

16513, 78v

Oostkerke

16513, 79

Brugge

Voogden: Van Poucke Gregorius & De Vuyst Lenaert. Ze erft van haar moeder, + 04-04-1784 te Vlissegem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 21-10-1785. Pieter (7j) & Godelieve (3j), k.v. Bodickx Pieter (z.v. Valentyn) & Vercruyce Anastasia (d.v. Joseph & Verkest Amelbergha). Voogden: Vande Kerckhove Pieter & Verkest Pieter. Ze erven van hun vader, + 23-12-1783 te Wenduine (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 21-10-1785. Joseph (12j), Joannes (8j), Pieter (6j) & Anna (3j), k.v. De Ceuninck Anthonius Franciscus (z.v. Philippe & Loys Anna) & Geirnaert Monica (d.v. Jacob & Rason Francoise). Voogden: De Lodder Pieter (wonend te Koolkerke) & D’Hont Augustyn (wonend te Koolkerke). Ze erven van hun vader, + augustus 1784 te Dudzele. De moeder hertrouwde ondertussen met Van Middelem Bartholomeus. Akte van 28-10-1785. Pieter (14j, tweeling), Regina (14j, tweeling), Anna (11j) & Barbara (4j), k.v. Walcarius Pieter tijdens zijn laatste huwelijk met Craye Laureynse (d.v. Adriaen). Voogden: Walcarius Bernardus (wonend te Jabbeke) & Craye Carel (wonend te Loppem). Ze erven van hun vader, + februari 1784 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De moeder hertrouwde ondertussen met Blondeel Joannes. Akte van 28-10-1785. Marie Joanne (12j), Carel Emanuel (11j), Cecilia (9j) & Coleta (7j), k.v. De Seck Ferdinande (z.v. Jacob & Lobel Regina) & Maes Marie Pieternelle (d.v. Servatius & Vereecke Pieternelle). Voogden : De Seck Pieter (wonend te Esen) & Maes Francois (wonend te Hooglede). Ze erven van de vader, + februari 1783 te Zedelgem (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Goddyn Jacob. Akte van 28-10-1785. Joannes (22j), Desideria (20j) & Amandus (17j), k.v. De Decker Lodewyck (z.v. Maximiliaen & Landuyt Jacoba) & Casteleyn Joanne (d.v. Pieter). Voogden: De Decker Lodewyck (broer van de wezen, wonend te Zedelgem) & Van Belle Joannes (wonend te Zedelgem). Ze erven van hun vader, + 22-06-1784 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De moeder als bezitster. Zie ook Register Noord 1766 f° 178. Akte van 28-10-1785. Marie Therese (18j), Joanne (15j), Philippe (14j), Pieter (11j), Joseph (10j, jong overleden), Jacobus (8j), Isabelle (6j) & Marie (3j), k.v. D’Hondt Joannes tijdens zijn 2e huwelijk met Maertens Joanne. Voogden: Claeys Jacobus (wonend te Uitkerke) & Bossier Lenaert (wonend te Uitkerke). Ze erven van hun paternele halfbroer D’Hondt Francois (z.v. Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met Gheyle Cecilia), minderjarig, + januari 1784 te Lissewege (geen onroerend goed). Rendante: de moeder van de wezen. Akte van 04-04-1787. De zeven overgebleven wezen (gezien het overlijden van Joseph) erven van hun vader, + … te Lissewege (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Bert Michiel. Akte van 04-11-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Valcke Guilliaeme (z.v. Guilliaeme), + 21-12-1755 te Oostkerke. Er zijn geen wezen gerechtigd. Er was een schadelijk eindsaldo ten bedrage van £ 215. De bezitster, zijn weduwe Van Loo Cornelia, is hertrouwd met Lecouf Francois. Akte van 18-11-1785. Joanne Pieternelle Margriete (15 maanden), het enige k.v. Verleye Pieter Cornelis (z.v. Pieter & De Witte Marie) & Baes Joanna (d.v. Jan & Maroucx Joanna). Voogden: Verleye Rogier (paternele oom van de wees, wonend te Gistel) & De Jonghe Joannes. Ze erft van haar vader, vrijlaat in het ambacht van Aartrijke, + 07-12-1784 te Brugge (geen


363 onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Crock Francois.

16513, 79v

Dudzele

16513, 80

Houtave

Akte van 26-08-1790. De wees erft van de paternele grootmoeder De Witte Marie (d.v. Pieter & Boone Catharina), + 11-01-1789 te Gistel (geen onroerend goed). Rendant: Verleye Rogier. Zie ook akte f° 106v. Akte van 30-11-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Koster Marie Anne (d.v. Joannes & Lapeire Godelieve), huisvrouw van Van Nieuwmunster Adrianus (z.v. Jacobus & Simoens Pieternelle), + 12-05-1785 te Dudzele. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: voornoemde Van Nieuwmunster A. Akte van 30-11-1785. Joanne Therese (10j), het enige k.v. Vanden Brande Pieter (z.v. Jacob & Westerhuyse Anna) & Baele Joanna (d.v. Guilliaeme & Blondeel Anna). Voogden: Goossens Jacob & Van Huele Pieter. Ze erft van haar vader, + 15-02-1783 te Houtave (de vader bezat twee lenen toen hij huwde). De moeder hertrouwde ondertussen met De Decker Augustyn. In 1785 erft de wees iets van Westerhuyse Isabelle, weduwe van Buckhaeve Jan Baptiste, + … in de stad Veurne. Rendant: sieur De Laleeuwe … uit Veurne.

16513, 80v

Dudzele

16513, 81

Dudzele

16513, 81v

Klemskerke

16513, 82

Klemskerke

16513, 82v

Varsenare

16513, 83v

Stalhille

Op 04-07-1789 legt Baele Pieter (wonend te Jabbeke) de eed als voogd af i.p.v. Goossens Jacob. Akte van 30-11-1785. Jan Francois, z.v. Calcoen Benjamin & Baert Victoria (d.v. Jacob). Voogden: Staessens Jan Baptiste die optreedt als voogd gezien de afwezigheid van Baert Maximiliaen. De wees erft van zijn maternele grootoom Baert Francois (z.v. Cornelis & Vander Vicht Elisabeth), + 24-04-1785 te Dudzele (geen onroerend goed). Bezitster: Soetaert Marie. Akte van 30-11-1785. Philippus, z.v. De Mets Pieter & Baert Elisabeth. Voogden: Ballegeer Martinus & De Mets Carel. De wees erft van zijn maternele oom Baert Francois (z.v. Cornelis & Vander Vicht Elisabeth), + 24-04-1785 te Dudzele (geen onroerend goed). Bezitster: Soetaert Marie. Akte van 02-12-1785. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Heeckelaers Anna (d.v. Everardus), huisvrouw van Hillewaert Pieter (z.v. Pieter & Verhelst Helena), + 08-02-1784 te Klemskerke. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: genoemde Hillewaert P. Akte van 02-12-1785. Joanne (19j), Balduinus (15j), Francisca (13j) & Franciscus (9j), k.v. Carrette Pieter (z.v. Joannes) & Goethals Godelieve (d.v. Joannes & Vanden Berghe Joanne). Voogd: Marote Jacobus als dismeester van de parochie Klemskerke, aangezien de wezen aangetrokken zijn door deze armendis. Ze erven van hun vader, + 25-08-1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). Rendant: Praet Philippe. Tegelijk erven ze van hun moeder, laatst gehuwd met voornoemde Praet Philippe, + 1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). Bezitter: voornoemde Praet P. Akte van 01-12-1785. Joanne, Pieternelle, Marie, Cecilia & Francois, k.v. Popelier Francois & wijlen Candael Marie. Voogden : Popelier Albert & Candael Pieter junior. Men weet voorlopig nog niet zeker of de wezen al dan niet laat van het Brugse Vrije zijn … Ze erven van Malfeyt Jacobus (z.v. Joannes & Candael Catharina), + 23-06-1784 te Varsenare (geen onroerend goed). Bezitster: Kempinck Anna. Akte van 06-12-1785. Ludovicus (19j), z.v. De Bruyne Eduardus (z.v. Eugenius & Verhaeghe Pieternelle) & Matthys Marie Godelieve (d.v. Renier & Soete Anthonette). Voogden: Verbrugghe Pieter (wonend te Oostkamp) & Matthys Andries (wonend te Bredene). Hij erft van zijn moeder, + 02-07-1784 te Stalhille (geen onroerend goed). De vader als


364

16513, 84

Dudzele

16513, 84v

Vlissegem

16513, 85

Brugge

16513, 85v

Dudzele

16513, 86

Dudzele

16513, 86v

Dudzele

16513, 89

Sint-Catharinabuiten-Damme

16513, 90v

Houtave

16513, 91

Houtave

bezitter. Akte van 09-12-1785. Joanna (6j) & Isabelle (4j), k.v. Kyndt Pieter (z.v. Albert & Coene Regina) & Laethem Cecilia (d.v. Hubreght & Vande Wyngaerde Joanne). Voogden: Kyndt Joannes (paternele oom van de wezen) & Laethem Hubreght (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 24-01-1783 te Dudzele (ze had tijdens het huwelijk een part in een huis met wagenmakerij in het dorp van Dudzele gekocht). De vader als bezitter. Akte van 16-12-1785. Isabelle (3j), enige d.v. Tissien Carel (z.v. Anthonius & Vander Camer Marie Josepha) & Dysserinck Isabelle (d.v. Jacobus & De Marcq Marie). Voogden: Snick Francois (wonend te Vlissegem) & Dysserinck Jacobus (maternele oom van de wees, wonend te Uitkerke). Ze erft van haar vader, + 24-06-1784 te Vlissegem (hij bezat een huis met herberg te Vlissegem). De moeder hertrouwde met Wybou Laureyns. Akte van 21-12-1785. Zie ook Register Noord 1776 f° 166. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van vrouw Van Caloen Marie Anne (d.v. jonker Philippe Ignace & vrouw De Stappens Anna Bernarde), douarière van mijnheer burggraaf De Vooght Pieter Francois Vincent “overleden hooghbailliu der stadt Brugghe ende van den lande van den Vryen”. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: sieur De Deurwaerder Judocus. Er waren diverse onroerende goederen die wettelijk verkaveld werden. Akte van 28-12-1785. Cecilia (16j), Theresia (14j) & Joanna (10j), k.v. Carlier Pieter (z.v. Joannes) & Calandt Joanne Therese (d.v. Francois & Smissaert Marie Anne). De wezen zijn aangetrokken door de armendis van Dudzele. Ze erven van hun moeder, + 18-04-1778 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendante: Raes Marie Anne die nu hertrouwd is met Ramant Thomaes. Tegelijk erven ze van hun vader, + 02-09-1778 te Dudzele (geen onroerend goed). Bezitster: voornoemde Raes M. A. Akte van 28-12-1785. Pieter (7j), z.v. Carlier Pieter (z.v. Joannes) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Raes Marie Anne. Voogden: Carlier Martinus (wonend te Dudzele) & Raes Gregorius (wonend te Sint-Andries). Hij erft van zijn vader, + 02-09-1778 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Ramant Thomaes. Akte van 28-12-1785. Victoria Francisca (4j), het enige k.v. Despréz Adriaen (z.v. Adriaen & Ranson Francisca) & Raes Marie Anne (d.v. Jacob & De Cleire Lucia). Voogden: D’Hondt Augustyn & Raes Gregorius. Ze erft van haar vader, + 20-06-1783 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Ramant Thomaes. Akte van 03-01-1786. Isabelle (12j), Judoca (10j), Joannes Franciscus (8j), Francisca (6j) & Martha (3j, ondertussen overleden), k.v. Sette Joannes Franciscus (z.v. Roeland & De Laere Marie) & De Wulf Marie Anne (d.v. Joannes & Rotsaert Isabelle). Voogden: Sette Pieter & De Wulf Pieter (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 02-04-1782 te Sint-Catharina-buiten-Damme (ze bezat een part in een huis met wagenmakerij te Sint-Catharina-buiten-Damme). De vader als bezitter. Akte van 20-01-1786. Joannes (4j), enige k.v. Bassens Bavo (z.v. Bavo & Lievens Pieternelle) & De Prez Ursula (d.v. Bernardus & Otsens Joanne). Voogden: Bassens Emanuel (wonend te Uitkerke) & Craene Joannes (wonend te Lissewege). Hij erft van zijn vader, + 03-06-1784 te Houtave (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Rynck Emanuel. Akte van 20-01-1786. Michiel (16j) & Lucia (13j), k.v. Vander Vicht Pieter (z.v. Michiel & Wyne Helena) & Van Speybroeck Anna (d.v. Ambrosius & Sabot Joanna).


365

16513, 91v

Houtave

16513, 92

Houtave

16513, 92v

Bredene

16513, 93

Knokke

Voogden: Vander Vicht Jacob (wonend te Zuienkerke) & Bolliou Pieter (wonend te Houtave). Ze erven van hun vader, + 29-03-1783 te Houtave (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Vlietinck Joannes. Akte van 20-01-1786. Thomaes (20j), Cecilia (18j) & Pieter (9j), k.v. Ramant Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met Panne Theresia (d.v. Jacob & Coppet Cecilia). Voogden: Rammant Jacob (wonend te Eernegem) & Vermeesch Stephanus (wonend te Houtave). Ze erven van hun maternele grootmoeder Coppet Cecilia (d.v. Anselmus & Pauwaert Cornelia), weduwe van Panne Jacob, + 09-06-1785 te Houtave (geen onroerend goed). Rendant: Timmerman Joannes. Akte van 25-01-1786. Sophia Cecilia (4j), d.v. Verleye Guilliaeme (z.v. Cornelis & Van Damme Helena) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Vanden Kerckhove Anna Marie (d.v. Sebastiaen). Voogden: Verleye Christiaen (paternele halfbroer van de wees) & Vanden Kerckhove Sebastiaen (wonend te Stalhille). De wees erft van haar vader, + mei 1785 te Varsenare (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van … (datum niet vermeld). Magdalene, Emiliane, Marie Anne & Pieter, k.v. Boucquez Pieter & Verlinde Magdalene. Voogd: Boucquez Joannes (paternele oom van de wezen, wonend te Klemskerke). De voogd beloofd het goed over te brengen van de vader van de wezen die overleed in januari 1779 te Bredene. Akte van 03-02-1786. Francisca (20j), Jacobus (16j), Regina (14j), Andries (11j), Willem (9j), Bernardine (6j), Joseph (5j) & Marie Joanne (3j), k.v. Driessens Andries (z.v. Mattheus & Huys Cornelia) & Beyne Francisca (d.v. Jacob & Van Nieuwmunster Anna). Voogden: Vanden Briele Judocus & Naghtegael Sebastiaen. Ze erven van hun vader, + 29-03-1782 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Lapeire Joseph. Akte van 27 messidor 3 (15-07-1795 volgens de akte). De nog zijnde minderjarige wezen Andries, Bernardine en Joseph (gezien het overlijden van Regina en Willem) erven van hun moeder, laatst gehuwd met Lapere Joseph, + 29-03-1793 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitter: Lapere J. Tegelijk worden twee nieuwe voogden aangesteld: de wees Driessen Jacobus (die nu meerderjarig is) & De Groote Jacobus (gehuwd met de wees Francisca, wonend te Knokke).

16513, 93v

Klemskerke

Akte van 27 frimaire 4 (18-12-1795 volgens de akte). De wezen erven van Van Nieuwmunster Franciscus (z.v. Jacobus & Goedeme Marie Anne), + 09-10-1794 te Dudzele (geen onroerend goed). Bezitster: D’Haese Isabelle (d.v. Jacob & De Peckere Joanne) die ondertussen hertrouwd is met Dhondt Ludovicus. Akte van 08-02-1786. Andries (21j), Simoen (19j), Francisca (17j), Joannes (15j), Anna Marie (13j) & Joanne (1j), k.v. Geersens Joannes (z.v. Jooris & Boussemaere Godelieve) & Dumon Joanne (d.v. Joannes & Vande Water Victoria). Voogden: Marote Jacobus (wonend te Klemskerke) & Amys Leonardus (wonend te Klemskerke). Ze erven van hun moeder, + 31-01-1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 26-04-1787. De wezen erven van hun vader, + 05-12-1786 te Klemskerke (onroerend goed te Sint-Jansop-de-Dijk en Klemskerke). Er is sprake van de stiefmoeder van de wezen als bezitster, maar haar naam wordt niet vermeld. Op 12-06-1789 legt de wees Andries, die ondertussen “syn selfs by competenten ouderdom van jaeren” is, de eed als voogd af i.p.v. Marote Jacobus (leeft nog).


366

16513, 94

Westkapelle

16513, 94v

Varsenare

16513, 95

Brugge

Op 24-11-1792 legt de wees Simoen, die ondertussen “syn selfs” geworden is, de eed als voogd af i.p.v. Amys Leonardus (die overleden is). Zie ook Register Noord 1776 f° 140v. Akte van 09-02-1786. Isabelle (5j), het enige k.v. Velle Joannes (z.v. Pieter & Kesteloot Joanne) tijdens zijn laatste huwelijk met Lauwers Pieternelle (d.v. Eduaert & Terwes Rosa). Voogden: Velle Pieter (wonend te Aartrijke) & De Keyser Livinus (wonend te Sint-Andries). Ze erft van haar vader, + 12-03-1785 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Loose Hendrick. Akte van 09-02-1786. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Martelée Isabelle (d.v. Pieter & De Clerck Joanne), laatst gehuwd met Vermoortel Pieter, + maart 1784 te Varsenare. Er zijn geen wezen gerechtigd. Rendante: Dousselaere Joanne als weduwe van de voornoemde Vermoortel P., die ondertussen hertrouwd is met De Jonghe Joannes. Akte van 01-03-1786. Mejuffrouw Marie Therese Coleta (° 13-10-1778) & mejuffrouw Coleta Flora Augustina Louise (° 05-01-1780), k.v. mijnheer Van Outryve Louis Emanuel Joseph (“ridder heere van Ydewalle etc”, schepen van het Brugse Vrije) & vrouw Hamelynck Coleta Bernardina (d.v. jonker Guillielmus Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met vrouw De Vos Clara Rosa Francisca Josepha). Voogden: mijnheer Van Outryve Joannes Jaecques (“ridder heere van Merckem etc.”, paternele oom van de wezen) & jonker Hamelynck Guillielmus Joannes (“erfachtigh greffier van den Rade van Vlaenderen”, maternele grootvader van de wezen). De wezen erven van hun moeder, + 21-11-1783 te Brugge (diverse goederen). De vader als bezitter. Op 09-12-1787 legt jonker Hamelynck Pieter (wonend te Gent) de eed als voogd af i.p.v. zijn vader Hamelynck Guillielmus Joannes (+ 25-09-1787). De nieuwe voogd belooft het goed over te brengen van de overleden maternele grootvader van de wezen.

16513, 96

Heist

16513, 96v

Dudzele

16513, 97

Lissewege

16513, 97v

Westkapelle

In een akte van 18-05-1791 is sprake van de overleden maternele grootoom van de wezen Haemelinck Bernaert Francois (ze erfden van hem een part in een aantal huizen te Gent). Akte van 22-03-1786. Francois (9j) & Pieternelle Joanne (5j), k.v. Schram Jooris (z.v. Joannes & De Neve Marie) & Callant Cecilia Jacoba (d.v. Niclaeys & Van Holm Jacoba). Voogden: Callant Niclaeys (wonend te Westkapelle) & Hinneman Paulus (wonend te Knokke). Ze erven van hun moeder, + oktober 1782 te Heist (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 22-03-1786. Engelbertus (13j), Franciscus Jacobus (8j), Joseph (4j) & Pieternelle (1j), k.v. Verschoore Lucas & Govaert Marie. Voogden: … & Joossens Francois. Ze erven van hun paternele halfbroer Verschoore Joannes (z.v. Lucas & Joossens Marie Anne), jongman, vrijlaat in het ambacht van Dudzele, + 03-01-1786 te Sluis (geen onroerend goed). Rendant: Joossens Cornelis. Akte van 22-03-1786. Emiliane (6j), enige d.v. Broddée Cornelis (z.v. Jan & Joossens Marie Anne) & Boels Pieternelle. Voogden: Joossens Cornelis & Vanden Abeele Jacob (wonend te Lissewege). De wees erft van haar halve maternele oom Verschoore Joannes (z.v. Lucas & Joossens Marie Anne), jongman, vrijlaat in het ambacht van Dudzele, + 03-01-1786 te Sluis (geen onroerend goed). Rendant: Joossens Cornelis. Akte van 23-03-1786. Cecilia (19j), Franciscus (17j), Joanna (10j) & Emanuel (9j), k.v. Borm Emanuel & Meerschaert Pieternelle. Voogden: Servaty Franciscus (wonend te Westkapelle) & Meerschaert Joannes. Ze erven van hun vader, + 18-07-1782 te Westkapelle. Ook de moeder van de wezen is reeds overleden. De sterfhuizen van de vader en moeder worden eigenlijk samen behandeld (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Servaty Franciscus.


367 16513, 98

Loppem

16513, 98v

Zedelgem

16513, 99

Zedelgem

16513, 99v

Bredene

Akte van 31-03-1786. Jacobus (21j), Pieter (19j), Francois (15j) & Isabelle (10j), k.v. De Cloedt Simoen (z.v. Lauwereyns & Jonckheere …) & Martelée Anna (d.v. Pieter & De Klerck Joanne). Voogden: De Cloedt Pieter (wonend te Sint-Michiels) & Schaessens Cornelis (wonend te Varsenare). Ze erven van hun vader, + mei 1776 te Loppem (geen onroerend goed). Rendant: Baba Pieter die laatst gehuwd was met de moeder van de wezen. Tegelijk erven ze van hun moeder, laatst gehuwd met Baba Pieter, + 17-04-1784 te Loppem (geen onroerend goed). Bezitter: Baba P. Akte van 31-03-1786. Lodewyck (2j), z.v. Plesier Cornelis (z.v. Jacob & Van Damme Anna) tijdens zijn 2e huwelijk met Verheye Jacoba (d.v. Lodewyck & De Volder Aldegonde). Voogden: … Sebastiaen (wonend te Aartrijke; familienaam niet vermeld) & Verheye Lodewyck (wonend te Zedelgem). Hij erft van zijn vader, + december 1784 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De moeder hertrouwde ondertussen met Bailliu Pieter. Akte van 31-03-1786. Regina (1j) & Joannes (4 weken), k.v. Verheye Pieter (z.v. Lodewyck & De Volder Allegonde) & Plesier Isabelle (d.v. Cornelis & Schaessens Joanne). Voogden: Verheye Lodewyck (wonend te Zedelgem) & Cnockaert Sebastiaen. Ze erven van hun moeder, + januari 1786 te Zedelgem (onroerend goed te Zedelgem). De vader als bezitter. Akte van 11-03-1786. Hubreght (20j), Rosa (18j), Philippe (13j) & Jacobus (9j), k.v. Van Parys Hubreght (z.v. Joannes & Cools Pieternelle) & Beaumont Rosa Sebastiana (d.v. Joannes & Raklé Marie). Voogden: sieur Bousson Joannes die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Van Parys Augustyn “den gonen ter causen van synen hooghen ouderdom ende impotenthede alhier niet en heeft connen compareren” & Boddeyn Francois. Ze erven van hun moeder, + 27-11-1782 te Bredene (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Op 13-05-1786 heeft Van Parys Augustyn (wonend te Bredene) de eed als medevoogd afgelegd. Akte van 25-11-1790. De nog zijnde wezen Rosa, Philippe en Jacobus erven van hun maternele oom Beaumont Jacobus (z.v. Joannes & Rouckelé Marie), jongman, + januari 1789 te Bredene (qua onroerend goed is er een klein part in een korenwindmolen met bijhorend molenhuis te Bredene). Rendant: Beaumont Pieter. Zie ook Register Noord 1780 f° 107. Tegelijk heeft Laere Pieter (gehuwd met Boddyn Victoria) de eed als voogd afgelegd, aangezien de aanvankelijke voogden afwezig waren bij de liquidatie van het sterfhuis van de voornoemde Beaumont Jacobus.

16513, 100

Uitkerke

16513, 100v

Brugge

In 1791 werd het part van de wezen in de molen en het molenhuis, dat ze erfden van Beaumont Jacobus, verkocht aan Beaumont Pieter (die reeds de resterende partijen in deze molen bezat). Akte van 05-04-1786. Jaspar (23j), Cecilia (21j) & Philippus (19j), k.v. D’Huysser Joseph (z.v. Dionisius & Bertier Joanne) & De Badt Barbara. Voogden: D’Huysser Laurentius (broer van de wezen) & Pauwels Joannes (wonend te Bredene). Ze erven van hun vader, + 19-01-1780 te Uitkerke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Op 07-04-1786 werd Lerberghe Hendrick, ongeveer 57 jaar, uitlandig, onder curalete gesteld. Als curator werd Nolf Franciscus (wonend te Brugge, poorter van Brugge) aangesteld. Akte van 16-02-1786. De uitlandige Lerberghe Hendrick erft van zijn paternele neef sieur Van Lerberghe Pieter (z.v. Lodewyck & juffrouw Veryser Therese), vrijlaat, + 20-03-1785 te Brugge (onroerend


368

16513, 101

Brugge

16513, 101v

Klemskerke

16513, 102

Snellegem

16513, 102v

Wenduine

16513, 103

Nieuwmunster

16513, 103v

Vlissegem

16513, 104

Lissewege

goed te Brugge). Rendant: sieur Aerts Rochus. Akte van 06-04-1786. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van jonker Custis Francois Joseph (“heere van Calvoorde etc.”, z.v. jonker Charles & vrouw De Crits Angeline), laatst gehuwd met vrouw De Peellaert Regina (d.v. mijnheer Anselme Desiré “ridder heere van Steenmaere, Cleyem, etc.”), vrijlaat in het ambacht van Snellegem, + 1785 te Brugge. De gerechtigde wees (namelijk jonker Custis Francois, z.v. de overledene tijdens zijn 1e huwelijk met vrouw De Gheldere Anna) is poorter van de stad Brugge. Akte van 10-04-1786. Theresia (14j), Andries (13j) & Barbara (12j), k.v. Vanden Broecke Niclaeys (z.v. Jacobus & Pennynckx Joanna) uit zijn tegenwoordige 3e huwelijk met Rassauw Victoria. De vader en moeder van de wezen zijn nog in leven. Voogd: Curvers Theodorus (wonend te Meetkerke). Ze erven van hun paternele halfzus Vanden Broecke Anna Marie (d.v. Niclaeys tijdens zijn 2e huwelijk met Amys Victoria), jongedochter, + 30-07-1780 te Klemskerke (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Tegelijk erven ze van hun paternele halfbroer Vanden Broecke Jacobus (z.v. Niclaeys & Dela Bulcke Isabelle), jongman, + december 1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 12-04-1786. Anna (20j), Pieter (16j), Joanne (13j), Joannes (11j) & Carel (8j), k.v. Van Hove Jan (z.v. Jan & Goom Marie) & Vanden Bussche Catharina (d.v. Pieter & De Rudder Joanne). Voogden: Van Hove Pieter (paternele oom van de wezen, wonend te Westkerke) & Vanden Bussche Jan (maternele oom van de wezen, wonend te Varsenare). Ze erven van hun moeder, + 11-01-1784 te Snellegem (onroerend goed te Varsenare, Zedelgem en Snellegem). De vader als bezitter. Zie Register Noord 1787 f° 62. Akte van 19-04-1786. Joanne (21j), Marie (19j), Laureyns (16j), Anna (15j), Francisca (11j) & Joseph (10j), k.v. Verburgh Michiel (z.v. Laureyns & Verplancke Rosa) & Gheysens Francisca (d.v. Thomaes & De Walis Marie Francoise). Voogden: Verburgh Cornelis (paternele oom van de wezen) & Geyssens Anselmus (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 17-03-1784 te Wenduine (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 04-07-1788. De nog zijnde wezen Marie, Laureyns, Anna, Francisca & Joseph erven van hun vader, + 2702-1788 te Wenduine (geen onroerend goed). Bezitster: De Clercq Isabelle die ondertussen hertrouwd is met Pyncket Francois. Tegelijk heeft Monteville Laurentius (gehuwd met de wees Joanne) de eed als voogd afgelegd i.p.v. Geysens Anselmus. Akte van 21-04-1786. Francisca (19j), het enige nog minderjarige k.v. Peper Joannes (z.v. Daniel & De Smet Emerentia) & Croes Agnes (d.v. Jacob & Praet Joanne). Voogden: Vincke Lucas (zwager van de wees, wonend te Nieuwmunster) & Croes Patricius (maternele oom van de wees, wonend te Blankenberge). Ze erft van haar vader, + 13-02-1786 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 21-04-1786. Marie Joanna (13j) & Florentina (9j), k.v. Eeuwouts Pieter (z.v. Cornelis & Bassens Theresia) & Vande Walle Marie Cornelia (d.v. Pieter & Vande Keere Marie). Voogden: Willems Henricus (gehuwd met een zus van de wezen) & sieur Bousson Joannes die enkel ter akte optreedt. Ze erven van hun vader en moeder (geen onroerend goed). De vader + 10-11-1785 te Vlissegem. De moeder + 06-11-1781 te Vlissegem. Rendant: de voornoemde Willems Henricus. Akte van 27-04-1786. Marie (13j) & Theresia (4j), k.v. Van Loo Joannes (z.v. Vincent & Sagaert Marie Anna) tijdens zijn 2e huwelijk met De Blaere Joanne (d.v. Joannes & Druyghe Cecilia).


369 Voogden: Van Loo Francois (paternele halfbroer van de wezen) & De Blaere Joannes (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 19-01-1784 te Lissewege (er is een part in twee huizen in het dorp van Lissewege, o.a. het huis waarin de herberg “De Dry Coninghen” gevestigd is). De vader als bezitter.

16513, 104v

Oostkerke

16513, 105

Bredene

16513, 105v

Stalhille

16513, 106

Ramskapelle

16513, 106v

Snellegem

16513, 107

Houtave

16513, 107v

Varsenare

Akte van 30-08-1792. De wees Marie erft van haar zuster Theresia, + 14-04-1789 te Lissewege (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wees. Akte van 28-04-1786. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Hoebaert Cecilia (d.v. Pieter & D’Hondt Walburga), weduwe van Coddry Lodewyck, voordien weduwe van Willaert Francois, + 1785 te Oostkerke. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: Morrenaudt Joannes. Akte van 28-04-1786. Eugenius (22j) & Joseph (20j), k.v. Verhaeghe Guilliaeme & Verhiest Marie (d.v. Jacobus). Voogden: Verhiest Josephus & Wouters Pieter. Ze erven van hun moeder, + 09-06-1783 te Bredene (geen onroerend goed). Rendante: Sandelé Marie Therese. Tegelijk erven ze van hun vader, + 05-11-1784 te Bredene (geen onroerend goed). Bezister: de voornoemde Sandelé Marie Therese. Akte van 04-05-1786. Engelbertus (22j) enige k.v. Moens Pieter & Cattelier Genoveva. Voogden: Moens Michiel (wonend te Brugge) & Franco Joannes (wonend te Stalhille). Hij erft van zijn paternele oom Moens Francois (z.v. Jacob & Wybo Rosa), + 09-07-1785 te Stalhille (onroerend goed te Stalhille). Bezitster: Schoonbaert Cecilia die nu hertrouwd is met Lauwereyns Passchier. Akte van 11-05-1786. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Snick Marie Angela (d.v. Pieter & Loys Gasparine), laatst gehuwd met De Bert Francois Josephus, + 02-03-1785 te Ramskapelle. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: voornoemde De Bert F. J. Akte van 25-11-1785 (!). Jacobus (5j) & Catharina (3j), k.v. Lievens Christiaen (z.v. Marcus & Beernaerd Marie Catharina) & Van Renterghem Anna (d.v. Joannes & Lointens Brigitta). Voogden: Lievens Marcus (wonend te Zedelgem) & Broucke Jacob (wonend te Snellegem). Ze erven van hun moeder, + 18-11-1784 te Snellegem (enkele renten). De vader als bezitter. Akte van 11-05-1786. Martinus (17j) & Isabelle (21j), k.v. Van Lughem Maerten & De Lannoye Anna tijdens haar 4e huwelijk. Voogden: Van Lughem Philippe & Latomme David. Ze erven van hun moeder, + 20-02-1785 te Houtave (geen onroerend goed). De moeder was laatst gehuwd met Duynslaegher Joseph, die overleden is op 08-03-1785 te Houtave. De sterfhuizen van de moeder en haar laatste echtgenoot werden gecombineerd. Rendant: Storme Joannes als dismeester van de parochie Houtave. Zie ook Register Noord 1780 f° 26v. Akte van 12-05-1786. Joanne Therese (5j), Joannes (2j) & Pieter (° na de dood van zijn vader), k.v. De Grande Pieter (z.v. Pieter & Van Hille Jacoba) tijdens zijn laatste huwelijk met Vergaerde Genoveva. Voogden: De Vriendt Pieter & Vergaerde Blasius. Ze erven van hun vader, + 08-02-1785 te Varsenare (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Ollez Joachim. Akte van 09-11-1787. De wezen erven van hun halve paternele oom De Grande Joannes (z.v. Pieter & Bruynooghe Brigitta), + maart 1785 te Jabbeke (geen onroerend goed). Rendant: Bruynooghe Jacob. Akte van 26-02-1790. De wezen erven van hun moeder, + 10-03-1789 te Varsenare (geen onroerend goed).


370

16513, 108

Zuienkerke

16513, 108v

Dudzele

16513, 109

Dudzele

16513, 109v

Zedelgem

16513, 110v

Oostkerke

16513, 111

Oostkerke

16513, 111v

Koolkerke

16513, 112

Koolkerke

Bezitter: Ollez Joachim. Akte van 20-05-1786. Emanuel (16j) & Jacobus (14j), k.v. Janssens Simoen & Vercruysse Theresia. Voogden: Janssens Pieter (paternele oom van de wezen) & Vercruysse Jacob (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun nicht juffrouw De Laneve Marie, + … te Brugge (geen onroerend goed). Zie ook Register Noord 1776 f° 53v. Akte van 19-05-1786. Anna Marie & Joanne Marie, k.v. Vermynck Jan tijdens zijn laatste huwelijk met Van Hove Anna. Voogd: De Croos Louis. Ze erven van hun halve paternele oom Vermynck Leonardus (z.v. Pieter & Van Nevel Joanne), jongman, vrijlaat, + … te Sint-Laureins (geen onroerend goed). Rendant: Meersche Cornelis. Akte van 13-03-1788. De wezen erven van hun paternele tante Verminck Anna (d.v. Pieter & Vanden Berghe Joanne), laatst gehuwd met Ducrot Louis, lates van het Brugse Vrije, + 16-04-1785 te Moerkerke (geen onroerend goed). Bezitter: de voornoemde Ducrot L. Tegelijk worden twee nieuwe voogden aangesteld: Verminck Joseph & Baert Francois. Zie f° 14 in dit register. Akte van 26-05-1786. Isabelle (2j), d.v. De Baillie Francois (z.v. Pieter & Van Zantweghe Anna Marie) & Verplancke Veronica (d.v. Jacob & Cools Godelieve) tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: Naeyaert Boudewyn (wonend te Dudzele) & Amys Joannes (wonend te Dudzele). Ze erft van haar moeder, + 13-08-1784 te Dudzele (onroerend goed te Dudzele). De vader als bezitter. Akte van 26-05-1786. Jacobus & Theresia, k.v. wijlen Vergaerde Pieter & Steculorum Regina. Voogden: Vergaerde Blasius (wonend te Sint-Andries) & Steculorum Pieter (wonend te SintAndries). Ze erven van hun paternele oom Vergaerde Marcus (z.v. Pieter & Keerschaever …), jongman, + 08-04-1785 te Zedelgem (geen onroerend goed). Rendant: voornoemde Vergaerde Blasius. Akte van 09-06-1786. Veronica (20j), d.v. Maertens Pieter (z.v. Joseph & De Mey Joanna) & Van Loo Cornelia (d.v. Dionisius & Lecot Felicitas). Voogden: Maertens Andries (paternele oom van de wees) & De Valcke Jacobus. Ze erft van haar vader, + 03-04-1769 te Oostkerke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Lecouf Francois. Akte van 16-06-1786. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Denys Joanne (d.v. Pieter & Haesebrouck Cornelia), weduwe van Vande Keere Joannes, laatst gehuwd met Faveers Joannes (z.v. Pieter & Van Tomme Joanne), + 13-01-1784 te Oostkerke. Tot nu toe zijn er geen gerechtigde wezen gekend. Bezitter: de voornoemde Faveers J. Akte van 16-06-1786. Genoveva (20j), het enige k.v. Cardon Joannes (z.v. Anthone & Pollet Anna Marie) & Franco Joanne (d.v. Pieter & Wybouw Pieternelle). Voogden: Post Carolus (wonend te Jabbeke) & Franco Joannes (wonend te Stalhille). Ze erft van haar moeder, + 1766 te Koolkerke (geen onroerend goed). Rendante: Boey Joanne Therese. Tegelijk erft ze van haar vader, + 08-12-1784 te Koolkerke (geen onroerend goed). Bezitster: voornoemde Boey Joanne Therese die nu hertrouwd is met De Soete Ferdinande. Akte van 16-06-1786. Carel (14j), Hendrick (12j) & Joannes (9j), k.v. Cardon Joannes (z.v. Anthone & Pollet Anna Marie) tijdens zijn 2e huwelijk met Boey Joanna Theresia (d.v. Joannes & De Langhe Joanna). Voogden: Post Carolus (wonend te Jabbeke) & Boey Dominicus. Ze erven van hun vader, + 08-12-1784 te Koolkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Soete Ferdinande.


371 16513, 112v

Lissewege

16513, 113

Oostkerke

16513, 113v

Zedelgem

16513, 114

Zedelgem

16513, 114v

Nieuwmunster

16513, 115

Klemskerke

16513, 115v

Bredene

16513, 116

Klemskerke

16513, 116v

Klemskerke

Akte van 22-06-1786. Isabelle, d.v. Vande Pitte Victor & Bybauw Therese Clare tijdens haar 4e huwelijk. De vader en moeder zijn nog in leven. Ze erft van haar maternele halfbroer De Vynck Pieter, minderjarig, + 14-05-1785 te Lissewege (geen onroerend goed). Akte van 23-06-1786. Franciscus (13j) & Ghisbertus (9j), k.v. Janssens Jacob (z.v. Jacob & De Cock Isabelle) & Thys Joanne Therese (d.v. Juliaen & Vioen Joanne). Voogden: Janssens Joannes (paternele oom van de wezen, wonend te Klemskerke) & Ramon Joseph (wonend te Brugge). Ze erven van hun moeder, + 12-08-1784 te Oostkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 23-06-1786. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Maertens Pieter (z.v. Niclaeys & Lasoen Joanne), + 25-03-1785 te Zedelgem. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Bezitster: Storme Eleonora. Akte van 23-06-1786. Pieter (23j), z.v. Custers Joannes (z.v. Hendrick & Hanssens Marie) & Denys Pieternelle (d.v. Gillis & Van Maele Marie). Voogden: Duscheyne Hendrick (gehuwd met een zus van de wees) & Denys Philippe. Hij erft van zijn vader, + december 1784 te Zedelgem (hij had tijdens het huwelijk wat land en bos te Zedelgem gekocht). De moeder als bezitster. Akte van 30-06-1786. Joannes (18j), Beernaert (15j) & Pieter (11j), k.v. Lagrou Anthone & Eeuwouts Victoria. Vader en moeder zijn nog in leven. Ze erven van hun maternele halfzus De Vloo Anna Marie (d.v. Mattheus & Eeuwouts Victoria), + mei 1775 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 30-06-1786. Joanne (16j), Lucas (13j), Victoria (11j), Theresia (8j), Catharina (5j) & Pieternelle (3j), k.v. Lauwagie Anthone (z.v. Anthone & Pick Marie) & De Vriese Theresia (d.v. Anthone & Wouters Pieternelle). Voogden: Lauwagie Jacobus & De Vriese Pieter (maternele oom van de wezen, wonend te Nieuwmunster). Ze erven van hun vader, + 27-03-1785 te Klemskerke (hij had tijdens het huwelijk een hoevetje te Klemskerke gekocht). De moeder hertrouwde ondertussen met Wouters Leonardus. Op 08-07-1786 legt Lauwagie Anthone (paternele halfbroer van de wezen) de eed als voogd af i.p.v. Lauwagie Jacobus (leeft nog). Akte van 06-07-1786. Victoria (23j), Marie Joanne (20j), Marie Joanne (18j), Jacobus (16j), Eduardus Joannes (11j) & Albertus Franciscus (8j), k.v. Moerman Joannes (z.v. Joannes & Vanden Driessche Jacoba) & De Schuyter Catharina (d.v. Pieter & De Zayere Godelieve). Voogden: Moerman Joannes Baptiste (broer van de wezen) & De Schuytere Pieter (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 16-09-1778 te Bredene (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Saeyere Franciscus. Akte van 06-07-1786. Lucas (2½j) & Pieter Jacobus (1j), k.v. De Coo Franciscus (z.v. Jacobus & Prophete Helena) & Bodicx Marie Anna (d.v. ‌ & Verhalle Marie Anne). Voogden: Prophete Abraham & Borny Laureyns. Ze erven van hun moeder, + 08-03-1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 06-07-1786. Laureyns (12j), Joannes (11j), Theresia (9j), Anna Marie (6j), Catharina (3j) & Appolonia, k.v. De Keyser Livinus tijdens zijn 2e huwelijk met Lauwers Rosalia. Voogden: Stockman Pieter & De Keyser Ludovicus. Ze erven van hun paternele halfzus De Keyser Isabelle (d.v. Livinus & Ryckaert Isabelle), laatst gehuwd met De Coo Franciscus, + 22-01-1786 te Klemskerke (geen onroerend goed).


372

16513, 117

Jabbeke

Bezitter: de voornoemde De Coo F. Zie Register 1776 f° 57v. Akte van 28-07-1786. Beernaert (9j), Victoria (6j) & Joseph (overleden in 1786), k.v. De Volder Pieter Joannes (z.v. Leopoldus & De Moor Judoca) tijdens zijn 2e huwelijk met Vanden Berghe Marie (d.v. Joannes & Mals Marie). Voogden: Jonckheere Joannes & De Volder Pieter (wonend te Leke). Ze erven van hun vader (qua onroerend goed was er een part in een hoevetje te Jabbeke dat nu verkocht is). Rendant: de voornoemde Jonckheere Joannes. Tegelijk erven de wezen Beernaert & Victoria van hun broer Joseph, + 1786 te Jabbeke (onroerend goed: zie boven). Rendant: Jonckheere Joannes. Tegelijk erven ze ook van hun moeder, + 10-02-1786 te Jabbeke (qua onroerend goed was er een part in bovengenoemd hoevetje). Rendant: Jonckheere Joannes. Akte van 04-03-1789. Ze erven van hun paternele halfbroer De Volder Hendrick, + 05-01-1789 te Leke (geen onroerend goed). Rendant: De Volder Pieter.

16513, 117v

Lapscheure

16513, 118

Klemskerke

16513, 118v

Klemskerke

16513, 119

Koolkerke

16513, 120

Meetkerke

Akte van 19-01-1792. De wees Beernaert erft van zijn zus Victoria, jongedochter, vrijlates in het ambacht van Jabbeke, + 15-12-1790 te Leke (geen onroerend goed). Rendant: de voogd De Volder Pieter. Akte van 04-08-1786. Franciscus Jacobus (3 maanden), het enige k.v. Van Houtte Pieter (z.v. Jacobus & Stul Marie) & De Meulenaere Judoca (d.v. Niclaeys & Le Fevere Isabelle). Voogden: sieur Le Fevere Joannes & Le Fevere Bernardus (wonend te Scheepsdale). Hij erft van zijn vader, + 25-01-1786 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Leyn Bernardus. Akte van 01-09-1786. Barbara (5j), Franciscus (4j) & Jacobus (nu overleden), k.v. Servaty Franciscus (z.v. Franciscus & Martens Jacoba) & Borm Joanna (d.v. Joannes & Pintelon Laureynse). Voogden: D’Hoet Henricus die enkel ter akte optreedt “mits d’indispositie” van Hubroeck Joannes (eigenlijke paternele voogd) & Van Hollebeke Joannes. Ze erven van hun moeder, + 01-08-1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 01-09-1786. Joannes (2j), het enige k.v. Mahieu Balduinus (z.v. … & Hamelynck Joanne) & Vercruyse Victoria (d.v. Joseph & De Clercq Emiliane) tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: De Cloet Joannes & Valckenier Joannes. Hij erft van zijn moeder, + 04-03-1785 te Klemskerke (qua onroerend goed was er de helft in een woonhuis te Klemskerke). De vader als bezitter. Akte van 08-08-1788. Hij erft van zijn halve maternele grootoom De Clercq Pieter (z.v. Cornelis & Van Hille Marie), + 28-08-1786 te Oostkerke (onroerend goed: zie Register Noord 1787 f° 64 i.v.m. de wezen van Van Wynsberghe Pieter). Rendant: De Vos Simoen. Zie Register Noord 1776 f° 122v. Akte van 14-09-1786. Marie Anne (12j), Pieter Jacobus (9j), Regina Francisca (7j), Francisca Genoveva (6j) & Marie Anna Catharina (14 maanden), k.v. De Bruyne Carel tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Peckelbeen Marie Anna (d.v. Joannes & De Groote Veronica). Voogden: De Bruyne Joannes (paternele halfbroer van de wezen) & Peckelbeen Joannes (wonend te Koolkerke). Ze erven van hun vader, + 31-12-1785 te Koolkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Deckere Martinus. Akte van 21-09-1786. Pieter, Francois, Marie Anne, Hendrick & Francisca, k.v. Geluwaert Isaac & Blontrock Eleonora (d.v. Albert). Voogd: Blontrock Jan. De wezen erven van hun kozijn sieur Van Lerberghe Pieter, vrijlaat, + 20-03-1785 te Brugge


373

16513, 120v

Stalhille

16513, 121

Westkapelle

16513, 121v

Heist

(geen onroerend goed). Akte van 29-09-1786. Pieter (13j), Anna Therese (12j), Joannes (11j), Jacobus (9j), Marie Anne (4j) & Catharina (2j), k.v. Simoens Pieter (z.v. Jan & De Meulenaere Joanne) & Hacx Theresia (d.v. Joos & Farasyn Marie). Voogden: Maene Guilliaeme (aangetrouwde paternele oom van de wezen) & Hacx Philippe (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 03-04-1785 te Stalhille (hij had tijdens het huwelijk een hoevetje en land te Stalhille gekocht). De moeder hertrouwde ondertussen met Logghe Adriaen. Akte van 20-10-1786. Cornelis (21j), Pieter (18j), Livina (15j), Andries (11j), Joanna (8j) & Marie (5j), k.v. Vermeire Cornelis (z.v. Joannes & Bruggemans Joanna) & Vanden Briele Adriaene (d.v. Domyn & De Coster Clara). Voogden: Grimminck Franciscus & Vanden Briele Philippus. Ze erven van hun vader, + 07-11-1785 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Schaepelinck Philippe. Akte van 20-10-1786. Joannes (8j), Francois (7j), Philippe (3j, tweeling) & Francisca (3j, tweeling), k.v. Vanden Briele Philippus (z.v. Dominicus & De Coster Clara) & Pareyn Isabelle (d.v. Philippe & Talloen Regina). Voogden: Vanden Briele Joannes (paternele oom van de wezen) & Pareyn Pieter (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 15-06-1785 te Heist (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 12-01-1787. Ze erven van hun maternele grootvader Parein Philippus (z.v. Joannes), + 1786 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitster: Vande Velde Rosalia die nu hertrouwd is met Fleurbaey Cornelis.

16513, 122

Zedelgem

16513, 122v

Zedelgem

16513, 123

Lissewege

16513, 123v

Dudzele

Akte van 27-12-1793. Ze erven van hun maternele oom Parin Pieter (z.v. Philippe & Taloen Regina), meerderjarige jongman, + 09-10-1793 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: Dicx Jacobus. Tegelijk legt Parin Jacobus (maternele oom van de wezen) de eed als voogd af i.p.v. de overleden voogd Parin Pieter. Akte van 27-10-1786. Pieter & Marie Anne, k.v. Reubens Joos tijdens zijn 1e huwelijk met Callieuw Barbara. Voogden: Reubens Joannes & Fierens Joseph. Ze erven van hun nicht Van Belleghem Rosalia (d.v. Christoffel & Cornelis Marie), + oktober 1785 te Zedelgem (geen onroerend goed). Weduwnaar en bezitter: Denys Alexander. Akte van 27-10-1786. Pieternelle, Francois & Joannes, k.v. Reubens Joos tijdens zijn 2e huwelijk met Denys Anna. Voogden: Reubens Joannes & Ryngaert Jacob. Ze erven van hun nicht Van Belleghem Rosalia (d.v. Christoffel & Cornelis Marie), + oktober 1785 te Zedelgem (geen onroerend goed). Wedewnaar en bezitter: Denys Alexander. Akte van 03-11-1786. Marie Anne & Isabella (12j), k.v. De Bert Paulus (z.v. Francois & Janssens Jacoba) & De Cuyper Cecilia (d.v. Carolus & Barremaeckers Livina). Voogden: De Bert Francois (paternele oom van de wezen, wonend te Ramskapelle) & De Cuyper Christiaen. Ze erven van hun moeder, + 30-05-1785 te Lissewege (geen onroerend goed). De vader als bezittter. Ze erven van hun maternele kozijn De Cuypere Joannes Francois (z.v. Jan & Cooman Pieternelle), + 08-01-1789 te Zomergem (de overledene had tijdens zijn huwelijk met De Backere Joanne Jacoba een hoevetje te Zomergem gekocht). Zijn staat van goed werd geliquideerd op 24-06-1789. Akte van 09-11-1786. Constantia (8j), het enige k.v. De Cloet Sebastiaen (z.v. Joannes & Jonckheere Anna) & Van Halsinghe Juliana (d.v. Dominicus & Luyte Cornelia).


374 Voogden: De Cloet Joannes (paternele oom van de wees) & Meersschaert Joseph (maternele halfbroer van de wees). Ze erft van haar vader, + 18-04-1778 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Laethem Hubreght.

16513, 124

Lapscheure

16513, 124v 16513, 125

Oostkerke Westkapelle

16513, 125v

Knokke

16513, 126

Knokke

16513, 126v

Dudzele

16513, 127

Lissewege

Akte van 29-08-1793. Ze erft van haar paternele grootmoeder Jonckheere Anna (d.v. Sebastiaen & De Groote Marie), + 29-03-1793 te Jabbeke (onroerend goed te Aartrijke en Jabbeke). Rendant: De Cloedt Guilliaeme. Akte van 10-11-1786. Anna Marie (15j), Jacobus (13j), Joannes (3j) & Beernaert (3j), k.v. Van Houtte Pieter (z.v. Jacobus & Constant Anna Marie) & Coene Isabella Clara (d.v. Jacob & Roels Clara). Voogden: Van Houtte Joseph (paternele oom van de wezen, wonend te Lapscheure) & Coene Jacobus (maternele oom van de wezen, wonend te Sijsele). Ze erven van hun vader, + 21-03-1786 te Lapscheure (hij had tijdens het huwelijk land gekocht in “Het Lapscheursche Gat”). De moeder hertrouwde ondertussen met De Groote Pieter. Akte van 09-03-1787. Ze erven van hun paternele oom Van Houtte Joannes, jongman, + 11-06-1786 te Lapscheure (geen onroerend goed). Rendant: de voogd Van Houtte Joseph. Zie Register Noord 1780 f° 153v. Akte van 23-11-1786. Livina (18j), Pieter (11j), Francois (5j), Carel (4j) & Cecilia (2j), k.v. Hoostland Joannes (z.v. Joachim & De Meire Rosa) & Thiel Francisca (d.v. Pieter & Van Nieuwenhuyse Anna). Voogden: De Meire Joannes & Thiel Constantinus. Ze erven van hun vader, + 10-09-1784 te Westkapelle (hij had tijdens het huwelijk een hoevetje en land te Westkapelle gekocht). De moeder hertrouwde ondertussen met Pattieuw Pieter. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Oosterlynck Augustinus. Zie Register Noord 1780 f° 154. Akte van 07-12-1786. Pieternelle (20j), k.v. Simoens Laureyns (z.v. Laureyns & Rottée Pieternelle) & Gheyle Jacoba (d.v. Jacobus & Van Loo Jacoba). Voogden: Waeghe Joseph & De Prez Adriaen (wonend te Knokke). Ze erft van haar vader, + december 1784 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Op 28-05-1788 compareerde de moeder n.a.v. het nakende huwelijk van haar dochter Pieternelle (de wees) met Van Sluys Joannes. Daarbij gaf de moeder te kennen dat het bovenstaande niet volledig klopt, in die zin dat zij niet de dochter is van Gheyle Jacobus, maar dat zij de natuurlijke dochter is van Van Loo Jacoba ! Akte van 13-12-1786. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Backere Philippe (z.v. Jan & Luyckx Francisca), + 01-02-1786 te Dudzele. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 20-12-1786. Sophia (6j) & Jacobus (4j), k.v. De Bert Constantinus (z.v. Francois & Janssens Jacoba) & Lateste Marie (d.v. Cornelis & De Bruyne Livine). Voogden : De Bert Paulus (paternele oom van de wezen) & Storme Joannes die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Kempinck Niclaeys. Ze erven van hun vader, + 14-06-1783 te Lissewege (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 66 meer schulden of lasten dan baten. De moeder hetrouwde ondertussen met Verkein Pieter. Tegelijk erven ze van hun maternele halfzus De Mille Livina (d.v. Cornelis & Lateste Marie), + 15-10-1786 te Lissewege (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Verkein Pieter. Akte van 03-09-1793. Ze erven van hun maternele halfbroer De Mille Francois, minderjarig, + december 1791 te Hooglede (geen onroerend goed). Rendant: voornoemde Verkein Pieter.


375

16513, 127v

Houtave

16513, 128v

Westkapelle

16514, 1

Knokke

Akte van 30 thermidor 3 (17-08-1795 volgens de akte). Ze erven van hun paternele oom De Bert Lenaert (z.v. Francois & Janssens Jacoba), gehuwd met Gheyle Marie Anne (d.v. Christiaen & Uutterwulghe Joanne), + 05-09-1791 te Lissewege (geen onroerend goed). De bezitster (Gheyle M. A.) is nu hertrouwd met Claeys Francois. Tegelijk gedroeg bovengenoemde Kempinck Niclaeys zich ter liquidatie als voogd over de wezen. Akte van 30-12-1786. Victoria, d.v. D’Helft Philippe & Van Speybroeck Anna Marie. Voogden: Bossier Jacob (wonend te Nieuwmunster) & Bouillon Pieter (wonend te Houtave). De voogden beloven het goed over te brengen van de overleden zus van de wees (de huisvrouw van Freyne Philippe). Akte van 27-04-1787. Pieter (23j), Helena (20j), Jacobus (16j), Joannes (13, overleden 27-11-1786), Judoca (9j) & Sebastiaen (5j), k.v. Vervaecke Joannes (z.v. Sebastiaen & Van Hove Marie) & Roone Elisabeth (d.v. Francois & Schaeptjens Elisabeth). Voogden: Vervaecke Sebastiaen & Poppe Bernardus. Ze erven van hun moeder, + 16-12-1785 te Westkapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 12-01-1787. Zie ook idem register f° 152. Ludovicus (18j), Martha (15j), Pieter (10j) & Joannes (7j),, k.v. Parin Philippe (z.v. Joannes) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Vande Velde Rosalia (d.v. Gillis & Sargie Isabelle). Voogden: Parin Pieter (paternele halfbroer van de wezen, wonend te Ramskapelle) & Baele Joannes (wonend te Jabbeke). Ze erven van hun vader, + in 1786 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Fleurbaey Cornelis. Akte van 27-05-1791. Ze erven van hun moeder, laatst gehuwd met Fleurbaey Cornelis, + in 1789 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitter: Fleurbaey C.

16514, 1v

Knokke

16514, 2

Blankenberge

16514, 2v (vervolg f° 21v)

Brugge

Akte van 27-12-1793. Ze erven van hun paternele halfbroer Parin Pieter (z.v. Philippe tijdens zijn 1e huwelijk met Taloen Regina), meerderjarige jongman, + 09-10-1793 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: Dicx Jacobus. Tegelijk legt Parin Jacobus (halfbroer van de wezen) de eed als voogd af i.p.v. Parin Pieter (overleden). Akte van 12-01-1787. Zie ook register West 1787 f° 46. Franciscus & Joannes, k.v. Amandels Bazilius & Parin Francisca (d.v. Philippe & Taloen Regina). Voogd: Parin Pieter (maternele oom van de wezen, wonend te Ramskapelle). Ze erven van hun maternele grootvader Parin Philippe (z.v. Joannes), laatst gehuwd met Vande Velde Rosalia, + in 1786 te Knokke (geen onroerend goed). Bezitster: Vande Velde R. die ondertussen hertrouwde met Fleurbaey Cornelis. Akte van 12-01-1787. Pieter (13j), Anna (11j) & Marie Anne (9j), k.v. Scharlet Guilliaeme (z.v. Pieter & Berton Marie) & Cattoor Isabelle (d.v. Joannes). Voogden: Scharlet Pieter (paternele oom van de wezen) & Cattoor Pieter (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 24-04-1780 te Blankenberge (geen onroerend goed). Er wordt afstand gedaan van de nalatenschap gezien er tot £ 33 meer schulden of lasten dan baten zijn. De moeder hertrouwde ondertussen met Barvoets Jacobus. Akte van 17-01-1787. Joannes (° 06-03-1769) & Anna (° 26-04-1770), k.v. heer en meester Pecsteen Jan Francois (z.v. heer Jaecques & juffrouw Goeman Francoise) & juffrouw Vanden Abeele Francoise (d.v. meester Jan Anthone & juffrouw De Bonduwe Joanne).


376 Voogden: heer en meester Pecsteen Jaecques Philippe (broer van de wezen) & heer en meester Vanden Abeele Jan Joseph (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 24-04-1783 te Brugge.

16514, 3

Zuienkerke

16514, 3v

Jabbeke

16514, 4

Damme

16514, 4v

Sint-Andries

16514, 5

Nieuwmunster

16514, 5v

Nieuwmunster

16514, 6

Nieuwmunster

Op 24-04-1787 worden de goederen van de vader overgebracht (diverse onroerende goederen te Maldegem, Oedelem, Wetteren, Bassevelde, Assenede, enz.). De vader was raadpensionaris van het Brugse Vrije, en laat in het ambacht van Snellegem binnen de stad Brugge. Akte van 26-01-1787. Jacobus (18j) & Pieter (10j), k.v. De Schepper Albertus & Boone Theresia (d.v. Michiel & Rysman Catharina). Voogden: Maenhout Lieven (wonend te Oostkerke) & De Clerck Anselmus (wonend te Zuienkerke). Ze erven van hun maternele grootmoeder Rysman Catharina (d.v. Gillis & Kempynck Maria), laatst gehuwd met Jacxsens Franciscus, + 19-08-1786 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Bezitter: Jacxsens F. Akte van 08-02-1787. Isabella Blasia (8j), d.v. Dela Haye Pieter (z.v. Pieter & Verhelst Anna) & De Smedt Marie (d.v. Joseph & Denys Anna). Voogden: Dero Jacques (wonend te Jabbeke) & Logghe Marcus (wonend te Jabbeke). Ze erft van haar vader, + 01-12-1786 te Jabbeke (hij had een huis te Jabbeke gekocht dat ondertussen opnieuw verkocht werd). De moeder als bezitster. Akte van 09-02-1787. Franciscus & Josepha, k.v. Bonte Pieter de oude & Huughe Isabelle, vader en moeder nog levend. Ze erven van hun nicht Derleyn Isabelle Clara (d.v. Isaac & Bonte Joanna (d.v. de voornoemde Pieter tijdens diens eerdere huwelijk met Rotsaert Joanne)), + 07-09-1786 (na het overlijden van haar moeder) (geen onroerend goed). Haar moeder, Bonte Joanna, overleed 21-05-1786 te Damme. Rendant: de voornoemde Derleyn Isaac. Akte van 09-02-1787. Pieter (20j), Francois (13j) & Victoria (8j), k.v. Jonckheere Jacob (z.v. Jan & De Bouvere Helena) tijdens zijn laatste huwelijk met Strubbe Joanne (d.v. Jacob & Van Outryve Josyne). Voogden: Adam Eduaert (gehuwd met een halfzus van de wezen) & Strubbe Jacobus. Ze erven van hun vader, + januari 1786 te Sint-Andries (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 145 meer schulden of lasten dan baten. De moeder hertrouwde ondertussen met Blondeel Pieter. Akte van 16-02-1787. Alexander (20j), z.v. Hallemeersch Pieter & Pockelé Pieternelle (d.v. Adriaen). De wees wordt nu onderhouden door de armendis van Nieuwmunster. Vandaar dat zijn belangen behartigd worden door Bossier Jacob, dismeester te Nieuwmunster. Hij erft van zijn moeder, + 02-09-1768 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Rendant: De Witte Francois. Tegelijk erft hij van zijn vader, + 16-02-1778 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 5 meer schulden of lasten dan baten. Rendant: de voornoemde De Witte Francois. Tegelijk erft hij van zijn broer Hallemeersch Joannes (z.v. Pieter tijdens diens 2e huwelijk met Pockelé Pieternelle), + 15-10-1784 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Rendant: Pockelé Francois. Akte van 16-02-1787. Anna Marie (14j), natuurlijke dochter van Hallemeersch Amelbergha (d.v. Pieter tijdens diens 1e huwelijk met De Rynck Anna Marie). Voogden: Van Parys Emanuel & Pockelé Francois. Ze erft van haar maternele grootvader Hallemeersch Pieter, + 16-02-1778 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 5 meer schulden of lasten dan baten. Rendant: De Witte Francois. Tegelijk erft ze van haar halve maternele oom Hallemeersch Joannes (z.v. Pieter tijdens diens 2e huwelijk met Pockelé Pieternelle), + 15-10-1784 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Rendant: Pockelé Francois. Akte van 16-02-1787. Anna (15j), d.v. Hallemeersch Pieter tijdens diens 3e en laatste huwelijk met Wallaert


377

16514, 6v

Nieuwmunster

16514, 7

Sint-Jans-op-deDijk

16514, 7v

Jabbeke

16514, 8

Brugge

16514, 8v

Lissewege

16514, 9

Zuienkerke

Francisca. Voogden: Van Parys Emanuel (wonend te Vlissegem) & Pockelé Francois (wonend te Vlissegem). Ze erft van haar vader, + 16-02-1778 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 5 meer schulden of lasten dan baten. Rendant: De Witte Francois. Tegelijk erft ze van haar paternele halfbroer Hallemeersch Joannes (z.v. Pieter tijdens diens 2e huwelijk met Pockelé Pieternelle), + 15-10-1784 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Rendant: Pockelé Francois. Tegelijk erft ze van haar moeder Wallaert Francisca (d.v. Balthazar & Van Eeckhoutte Helena), laatst gehuwd met De Wite Francois, + 17-09-1784 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Bezitter: De Witte F. Akte van 16-02-1787. Isabella (5j), d.v. De Witte Francois (z.v. Pieter & Kint Joanne) & Wallaert Francisca (d.v. Balthazar & Van Eeckhoutte Helena) tijdens haar 2e en laatste huwelijk. Voogden: De Vriese Constantinus & Hallemeersch Macharius. Ze erft van haar moeder, + 17-09-1784 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 16-02-1787. Theresia (22j), d.v. Bossaer Lenaert & Constant Francisca tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: Bossaer Pieter (wonend te Sint-Jans-op-de-Dijk) & Storme Joannes (wonend te Uitkerke). Ze erft van haar moeder, + 14-12-1785 te Sint-Jans-op-de-Dijk (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Bossaer Pieter. Akte van 16-02-1787. Caroline, Andries, Francois & Ludovicus, k.v. De Reere Hubertus & Verduyn Joanne. Voogden: De Reere Jacob & sieur Dero Jacques (wonend te Jabbeke). Laatstgenoemde (Dero) is enkel voogd ter akte. Ze erven van hun oude paternele tante De Reere Maria Catharina (d.v. Maximiliaen & Bouckaert Catharina), weduwe van Hornaert Rogier, + 26-12-1786 te Jabbeke (een bezette rente). Rendant: De Reere Jacob. Akte van 12-12-1787. Ze erven van hun vader, + 15-08-1786 te Eernegem (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 17-02-1787. juffrouw De Vooght Anna (d.v. wijlen jonker Jaecques die schepen van het Brugse Vrije was), wonend te Brugge, wordt onder curatele geplaatst omwille van haar imbeciliteit of krankzinnigheid. Curator: heer Van Overloope Philippe (schepen van de stad Brugge, gehuwd met juffrouw De Vooght Theresia die de enige zuster van de gecurateerde is). Akte van 01-03-1787. Daniel Josephus (9j) & Joannes Franciscus (3j), k.v. Goblet Pieter (z.v. Jan Baptiste & Laurinsen Marie Anne) & De Neve Marie Therese (d.v. Daniel & Baltens Anna). Voogden: Maeghe Philippus Jacobus (wonend te Lissewege) & Parmentier Philippus (wonend te Klemskerke). Ze erven van hun vader, + 30-05-1786 te Lissewege (hij had tijdens het huwelijk een huis gekocht te Lissewege). De moeder is ondertussen hertrouwd met Boels Niclaeys. Akte van 01-03-1787. Pieter (9j), Anna (7j) & Regina (5j), k.v. De Vogelaere Jacobus (z.v. Sebastiaen & December Godelieve) & Blomme Victoria (d.v. Franciscus & De Smedt Isabelle). Voogden: Vanden Becke Joannes (wonend te Heist) & Blomme Philippe (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 04-07-1785 te Zuienkerke (zij had tijdens het huwelijk een huis met herberg “Den Wulf” gekocht in het dorp van Zuienkerke). De vader als bezitter. Akte van 24-05-1787. Ze erven van hun maternele grootvader Blomme Francois Joseph (z.v. Philippus & Suvier Marie), + 29-11-1785 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Snick Anna Marie. Akte van 07-02-1794. Ze erven van hun vader, + 01-11-1792 te Zuienkerke (bovenvermelde herberg werd verkocht


378 om schulden te vereffenen).

16514, 9v

Zuienkerke

16514, 10

Wenduine

16514, 10v

Houtave

16514, 11

Dudzele

16514, 11v

Vlissegem

Op 12-04-1794 legt Blomme Joannes (wonend te Meetkerke) de eed als voogd af i.p.v. Blomme Philippus. Akte van 01-03-1787. Joannes (17j) & Cecilia (13j), k.v. Notebaert Pieter & De Graeve Anna Cornelia (d.v. Judocus & Vanden Kerckhove Marie Jacoba). Voogden: Vogelaere Jacob (gehuwd met een zus van de wezen) & Vande Cappelle Emanuel (wonend te Zuienkerke). Ze erven van hun ouders. De vader + 26-05-1784 te Zuienkerke, en de moeder + 03-031785 te Zuienkerke (geen onroerend goed). In de erfenis zit ook het part vervat van Godelieve, de overleden zuster van de wezen. Rendant: Vogelaere Jacob. Akte van 02-03-1787. Pieter Jacobus (18j), z.v. Haestier Pieter Jacobus & Hennebieck Acadia. Voogd: Vanden kerckhove Jacobus (wonend te Wenduine). De wees erfde enkele kleine partijtjes in onroerende goederen van Maertens Jacoba en Maertens Margarieta, die nu verkocht mogen worden. Akte van 22-03-1787. Michiel (22j), z.v. Meesseman Jacob (z.v. Jacob & Borry Marie) & Lobee Joanna (d.v. Sebastiaen & Janssens Rosa), voordien gehuwd met Wulleput Daniel. Voogden: Meermuys Dominicus (gehuwd met een zus van de wees) & Timmerman Bernardus die enkel ter akte verschijnt vermits de eigenlijke medevoogd Pockelé Arnoldus (wonend te Zandvoorde) verhinderd is. Hij erft van zijn vader, + 14-10-1785 te Houtave (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 23-03-1787. Cecilia (21j), d.v. Maertens Joannes Jacobus (z.v. Laureyns & Detois Elisabeth) & Aerens Theresia (d.v. Pieter & Massier Christina). Voogden: Maertens Jacobus (broer van de wees) & Syfflé Carel (wonend te Dudzele). Ze erft van haar moeder, + 10-08-1784 te Dudzele (er is een part in een huis in het Westdorp van Dudzele). Rendant: Maertens Jacobus. Tegelijk erft ze van haar vader, + 10-06-1786 te Dudzele (een part in het voornoemde huis). Akte van 23-03-1787. Joanne (23j), d.v. De Cuyper Guilliaeme (z.v. Pieter & Du Wan Catharina) & Logghe Cecilia (d.v. Joannes & Strubbels Marie). Voogden: De Cuyper Francois (broer van de wees) & De Visch Joannes. Ze erft van haar vader, hoofdman van Vlissegem, + 13-12-1785 te Vlissegem (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 27-04-1787. Ze erft van haar oude halve paternele oom De Wan Franciscus (z.v. Hilarius in diens 2e huwelijk met Bosseye Marie Anna), vrijlaat in het ambacht van Uitkerke, + 02-09-1786 te Brugge (enkele renten). Bezitster: Sagaert Pieternelle. Merk op dat volgens de staat van goed van De Wan Franciscus, de grootmoeder van de wees niet Du Wan maar De Wan heet.

16514, 12

Wenduine

Akte van 24-08-1787. Ze erft van haar kozijn Vermeir Joannes (z.v. Joannes tijdens diens 1e huwelijk met D’Heye Marie), meerderjarige jongman, + 02-02-1787 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendant: Cattoor Livinus. Akte van 28-03-1787. Regina (22j), d.v. Bode Pieter (z.v. Anthone & De Baens Catharina) tijdens zijn 1e huwelijk met Cattoor Isabella Clara. Voogden: Bode Pieter Jacobus (broer van de wees) & Dumon Joannes (hoofdman van Nieuwmunster) die enkel ter akte gekomen is i.p.v. de eigenlijke medevoogd Verstraete Jacobus, die niet kon komen wegens opgekomen onpasselijkheid. Ze erft van haar vader, + 03-11-1786 te Wenduine (geen onroerend goed). Bezitster: Vande Plassche Joanne. Op 28-04-1787 heeft Verstraete Jacobus (wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk, zwager van de


379

16514, 12v

Wenduine

16514, 13

Vlissegem

16514, 13v

Wenduine

16514, 14

Nieuwmunster

16514, 14v

Vlissegem

16514, 15

Bredene

16514, 15v

Bredene

16514, 16

Bredene

wezen) de eed als voogd afgelegd. Akte van 28-03-1787. Cecilia (19j), Dymphna (17j), Philippe (15j), Ludovicus (13j) & Godelieve (10j), k.v. Bode Pieter (z.v. Anthone & Baens Catharina) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Vande Plassche Joanna (d.v. Pieter & Van Damme Marie Anne). Voogden: Bode Pieter Jacobus (halfbroer van de wezen) & Dumon Joannes (hoofdman van Nieuwmunster) die enkel ter akte gekomen is i.p.v. de eigenlijke medevoogd Verstraete Jacobus (gehuwd met de halfzus van de wezen Bode Emiliane), die niet kon komen wegens opgekomen onpasselijkheid. Ze erven van hun vader, + 03-11-1786 te Wenduine (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Op 28-04-1787 heeft Verstraete Jacobus (wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk) de eed als voogd afgelegd. Akte van 28-03-1787. Theresia (20j), Francois (18j), Joanne (15j), Pieter (12j) & Victoria (7j), k.v. Huyghebaert Paulus (z.v. Jacobus & Bossier Catharina) & De Jaegher Marie (d.v. Joseph & Viaene Theresia). Voogden: Huyghebaert Joseph (wonend te Vlissegem) & De Jaeghere Hubertus (wonend te Bredene). Ze erven van hun moeder, + 04-04-1783 te Vlissegem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 28-03-1787. Andries (23j) & Ludovicus (21j), k.v. Willems Jaspar (z.v. Michiel & Florein Magdalene) & Vande Water Anna Jacoba (d.v. Pieter & Ampe Anna). Voogden: Willems Joannes (broer van de wezen) & Pollet Eduwaert (gehuwd met de maternele halfzus van de wezen Verkest Theresia). Ze erven van hun moeder, + 08-04-1786 te Wenduine (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 28-03-1787. Philippus (4 maand), het enige k.v. Pollentier Pieter (z.v. Pieter & Levecque Marie) & Coigne Maria (d.v. Joannes & Rosseel Florentia). Voogden: Rydey Joannes (wonend te Zuienkerke) & Coigne Simoen (wonend te Oudenburg). Hij erft van zijn moeder, + 11-02-1787 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 29-03-1787. Marie Francisca (10j) & Philippus Jacobus (7j), k.v. Mermuys Joannes (z.v. Emanuel & Bossier Blasia) & Lievens Victoria (d.v. Pieter & Bril Marie Anne). Voogden : Mermuys Emanuel & Meyers Carel. Ze erven van hun moeder, + 10-06-1784 te Vlissegem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 30-03-1787. Ida Joanna Josepha (22j), Joanna Francisca (18j) & Genoveva Cecilia (15j), k.v. Peire Joannes (z.v. Paulus) & Ravillion Joanna Clara. Voogd ter akte: sieur Cobbaert Philippe Adriaen. De voogd brengt de met elkaar gemengde sterfhuizen over van o de vader, o de moeder, o Govaert Victoria, huisvrouw van Elsmoortel Sebastiaen. Er is geen onroerend goed. Rendant: de voornoemde Elsmoortel Sebastiaen. Akte van 30-03-1787. Marie Anna (21j), Pieter Jacobus (12j), Catharina (10j) & Joannes (8j), k.v. Elsmoortel Sebastiaen & Govaert Victoria. Voogd: Elsmoortel Pieter (paternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, wiens sterfhuis vermengd is met dat van Peire Joannes en Ravillion Joanna Clara (zie akte f° 15). De vader als bezitter. Akte van 30-03-1787. Marie Catherine (12j), Joannes Vincentius (10j) & Joanna Francisca (5j), k.v. Van Loo Vincentius (z.v. Adriaen & Widauw Marie Catherine) & D’Hondt Marie Anna (d.v. Leonardus


380 & Heereboudt Isabelle). Voogden: Fockaert Carel (aangetrouwde paternele oom van de wezen) & D’Hondt Joannes Jacobus (wonend te Roksem). Ze erven van hun vader, gedomicilieerd te Bredene maar toevallig overleden in de stad Vlissingen op 16-04-1784 (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Dassonville Francois.

16514, 16v

Knokke

16514, 17

Knokke

16514, 17v

Dudzele

16514, 18

Zedelgem

16514, 18v

Zuienkerke

Akte van 30-10-1789. Ze erven van hun paternele grootvader Van Loo Adriaen (z.v. Jacob & Vlytynck Pieternelle), + 17-02-1788 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 11 meer schulden of lasten dan baten. Bezitster als weduwe is Blaere Anna Brigitta, die nu hertrouwd is met Kerckenaere Simoen. Akte van 03-04-1787. Ferdinande (16j), Joanne (15j), Anna (12j), Matthys (11j) & Philippe (6j), k.v. Huybens Hendrick (z.v. Matthys & Levens Cornelia) & Rideco Elisabeth (d.v. Francois & Ghelthof Joanna). Voogden: Naghtegaele Sebastiaen & Galle Joseph. Ze erven van hun moeder, + 27-06-1783 te Knokke (het is nog niet helemaal duidelijk waaruit de erfenis zal bestaan, gezien de interpretatie van het huwelijkscontract nog onzeker is). De vader als bezitter. Akte van 03-04-1787. Philippe (18j), het enige k.v. Van Loke Dominicus & Luyckx Marie. Voogden: Sameyn Cornelis & Breydel Pieter. Hij erft van zijn vader, + in juni 1782 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Huybens Hendrick. Akte van 11-03-1787. Michiel (21j), Francisca (18j) & Anna (10j), k.v. Semeyn Lodewyck (z.v. Joannes & Trycko Joanne) & Van Zandweghe Anna Marie (d.v. Guilliaeme & Van Hollebeke Brigitta). Vogden: De Wulf Pieter & De Baillie Francois (halve maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + in augustus 1785 te Dudzele (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 551 meer schulden of lasten dan baten. Er wordt afgezien van de erfenis zodat de moeder alles behoudt in schaden en baten. De moeder is ondertussen hertrouwd met Amys Joannes. Akte van 12-04-1787. Joannes (23j), Bernardus (17j) & Guilliaeme (13j), k.v. De Groote Pieter (z.v. Guilliaeme & Van Slembrouck Rosa) & Verplancke Angeline (d.v. Thomaes & Timmerman Anna) tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: De Groote Jan (paternele oom van de wezen, wonend te Bredene) & Verplancke Carel (maternele oom van de wezen, wonend te Zedelgem). Ze erven van hun moeder, + … te Zedelgem (ze had tijdens het huwelijk een woonhuis, smidse en wat hovenierland gekocht te Zedelgem). De vader als bezitter. Akte van 29-04-1787. Joanne Therese (° 1778), het enige kind van Blomme Pieter (z.v. Pieter & De Smidt Adriaene) & Van Halsinghe Marie Joanna (d.v. Maryn & Faghel Marie Anne). Voogden: De Cock Lodewyck (gehuwd met de paternele grootmoeder van de wees) die ter akte verschijnt i.p.v. Blomme Joannes & Naghtegaele Sebastiaen (wonend te Knokke). Ze erft van haar vader, + 02-01-1786 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 23-03-1790. Ze erft van haar paternele grootmoeder De Smidt Adriaene (d.v. Pieter & Goormachtigh Joanne), laatst gehuwd met De Cock Ludovicus, + 23-08-1788 te Zuienkerke (ze bezat de helft van een herberg “D’Helle” te Zuienkerke, gebouwd op tijdelijke cheinsgrond, die verkocht werd aan de genoemde De Cock). Bezitter: De Cock L.

16514, 19

Wenduine

Op 11-03-1790 legde Blomme Sebastiaen de eed als voogd af i.p.v. De Cock Ludovicus. Akte van 19-04-1787. Sebastiaen, Eduaert & Cecilia, k.v. Vermeersch Eduaert & Lievens Catharina (d.v. Lauwereyns in zijn 1e huwelijk met Rassauw Catharina). Voogden: Vermeersch Joseph & Lievens Martinus (maternele oom van de wezen).


381 Ze erven van hun oude maternele oom Lievens Martinus (z.v. Martinus & De Peckere Marie), + 03-05-1786 te Wenduine (geen onroerend goed). Bezitster: Kempinck Godelieve. Tegelijk erven ze van hun maternele oom Lievens Aloisius (z.v. Lauwereyns in zijn 1e huwelijk met Rassauw Catharina), + 14-11-1786 te Wenduine (geen onroerend goed). Rendant: Lievens Martinus.

16514, 19v

Wenduine

16514, 20

Brugge

16514, 20v

Klemskerke

16514, 22

Brugge

16514, 22v

Stalhille

Akte van 27-09-1792. Ze erven van hun paternele oom Lievens Silvester, vrijlaat in het ambacht van Uitkerke, + 1701-1786 in het hospitaal te Batavia in de Oost-Indiën (Indonesië) (geen onroerend goed). Rendant: Lievens Martinus. Akte van 19-04-1787. Hendryck, z.v. Lievens Laureyns in zijn 2e en laatste huwelijk met Reynaert Regina. Voogden: Lievens Martinus & Vermeersch Eduaert. Hij erft van zijn paternele oom Lievens Martinus de oude (z.v. Martinus & De Peckere Marie), + 03-05-1786 te Wenduine (geen onroerend goed). Bezitster: Kempinck Godelieve. Tegelijk erft hij van zijn halfbroer Lievens Aloisius (z.v. Lauwereyns in zijn 1e huwelijk met Rassauw Catharina), + 14-11-1786 te Wenduine (geen onroerend goed). Rendant: Lievens Martinus. Akte van 27-09-1792. Hij erft van zijn halfbroer Lievens Silvester, vrijlaat in het ambacht van Uitkerke, + 17-01-1786 in het hospitaal te Batavia in de Oost-Indiën (Indonesië) (geen onroerend goed). Rendant: Lievens Martinus. Akte van 23-04-1787. Anthone, z.v. sieur Verhulst Anthone (z.v. sieur Jan & juffrouw Quaree Anna) tijdens zijn 4e en laatste huwelijk met juffrouw Madêre Marie Josepha (d.v. sieur Pieter & juffrouw Cyfflé Joanne Therese). Voogden: sieur Verhulst Joseph (paternele halfbroer van de wees) & sieur Madêre Alexander (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn vader, + in maart 1778 te Brugge (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 1053 meer schulden of lasten dan baten. Er wordt dan ook afgezien van de nalatenschap, zodat de moeder alles behoudt in schaden en baten. De moeder als bezitster. Akte van 26-04-1787. Zie ook register Noord 1784, f° 93v. Franciscus Josephus (15 maand), z.v. Geerssens Joannes (z.v. Jooris & Boussemaere Godelieve) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Kempinck Anna Marie. Voogden: Marote Jacobus (wonend te Klemskerke) & Kempinck Augustyn (grootvader van de wees). Hij erft van zijn vader, + 05-12-1786 te Klemskerke (geen onroerend goed aangezien de overledene zelf het onroerend goed van zijn vader verklocht had aan de voornoemde Marote Jacobus). De moeder als bezitster. Op 12-06-1789 legt Geerssens Andries (halfbroer van de wees) de eed als voogd af i.p.v. Marote Jacobus. Akte van 25-04-1787. Notaris Corthals Jan Francois brengt (ingevolge de procuratie verleend door juffrouw Tomboy Rosa, weduwe van de heer Liebaert J. B., als rendante) de finale rekening en de rekening purgative over op de staat van goed ten sterfhuize van vrouw Lefevere Marie Adriane, douariere van mijnheer Charles Albert baron de Bette. Er zijn geen wezen gerechtigd die laat van het Brugse Vrije zijn. Akte van 27-04-1787. Pieter (22j), z.v. De Cuypere Pieter tijdens zijn 2e huwelijk met Labulcke Bibiana. Voogd: De Cuypere Joannes (paternele halfbroer van de wees). Hij erft van zijn oude halve paternele oom De Wan Franciscus (z.v. Hilarius tijdens zijn 2e huwelijk met Bosseye Marie Anne), laat van het Brugse Vrije in het ambacht van Uitkerke, + 02-09-1786 te Brugge. Zie f° 11v in dit register. Bezitster: Sagaert Pieternelle. Akte van 24-08-1787. Hij erft van zijn kozijn Vermeir Joannes (z.v. Joannes in zijn 1e huwelijk met D’Heye Maria), jongman, + 02-02-1787 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendant: Cattoor Livinus.


382 16514, 23

Lissewege

16514, 23v

Brugge

16514, 24

Houtave

16514, 24v

Dudzele

16514, 25

Brugge

16514, 25v

Klemskerke

16514, 26

Oostkerke

16514, 26v

Westkapelle

Akte van 16-05-1787. Joanna Theresia (24j), Theresia Catharina (20j) & Anna Maria (14j), k.v. Wildemet Jacobus (z.v. Norbertus & Wytgheer Rosa) & De Jonghe Isabelle (d.v. Anthonius & Verheye Anna). Voogd: De Jonghe Alexander gezien de eigenlijke voogd Bastyn Jacobus niet kon verschijnen door zijn onpasselijkheid. Ze erven van hun moeder, + 11-05-1786 te Lissewege (qua onroerend goed is er een part in een huis met smidse te Lissewege, en in een wagenmakerswinkel te Lissewege). De vader als bezitter. Akte van 18-05-1787. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van juffrouw De Roovere Marie (d.v. sieur Dominicus & juffrouw Beaucourt Joanna), huisvrouw van sieur Verhulst Louis Francois (leeft nog), + 21-02-1786 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 31-05-1787. Isabelle (22j), Francisca (21j), Francois (18j) & Philippe (14j), k.v. Hendrycx Pieter Jacobus (z.v. Jacob & Baltens Anna) & Bruneel Marie Catharine (d.v. Michiel & De Jonghe Anna). Voogden: Hendrycx Arnoldus & De Neve Daniel. Ze erven van hun moeder, + 07-10-1783 te Houtave (ze had tijdens haar huwelijk de helft in wat land met drie huizen erop gekocht te Houtave). De vader als bezitter. Akte van 14-06-1787. Livinus (22j), z.v. Beyts Joseph (z.v. Pieter & Van Kinderen Cornelia) & De Neve Joanna Francisca (d.v. Louis & De Neve Marie). Voogden: Beyts Paulus (broer van de wezen) & De Neve Bonaventura. Hij erft van zijn vader, + 17-07-1785 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Van Dycke Jacobus. Akte van 13-06-1787. Jonker Charles Joseph, z.v. jonker Legillon Charles ”heere van Goemaeringhe e.a.” uit zijn tegenwoordig huwelijk met vrouw Van Zuylen de Nevelt Francisca. Voogden: mijnheer Legillon Louis Emanuel baron van Basseghem e.a. (broer van de voornoemde jonker Charles) & jonker Vander Beeke Charles “heere van Bonnieres” (gehuwd met diens oudste zuster). Op 06-06-1787 verzocht de vader van de wees om een aantal leengoederen van zijn minderjarige zoon te mogen verkopen, wat toegestaan werd. Op 25-05-1789 werd nog eens toestemming gegeven om wat leengoed van de wees te Aalst te verkopen. Akte van 06-07-1787. Augustinus (17j), Emanuel (16j) & Catharina (13j), k.v. Claes Jacobus (z.v. ... & Helselande Isabelle) & Gunst Anna Marie (d.v. Joannes & De Cleir Adriana Francisca). Voogden: Claes Joannes (broer van de wezen) & Claes Calixtus (broer van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 07-02-1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 13-07-1787. Marie (18j), Joanne (14j), Philippe (10j) & Anna (3j), k.v. Costers Martinus (z.v. Joannes & Lapeere Godelieve) & Vereecke Anna Marie (d.v. Francois & Verbeke Pieternelle) tijdens haar 2e en laatste huwelijk. Voogden: Vanden Briele Philippe (wonend te Heist) & Steen Pieter (gehuwd met een maternele halfzus van de wezen, wonend te Uitkerke). Ze erven van hun moeder, + 26-05-1786 te Oostkerke (tijdens het huwelijk kocht ze met haar man een part in een huis met wat erf, zijnde een smidse, in het dorp van Oostkerke). De vader als bezitter. Akte van 22 brumaire 4 (d.i. 13-11-1795 volgens de akte). De wezen Philippe & Anna erven van hun vader, + 26-06-1795 te Oostkerke (qua onroerend was er een part in het bovengenoemde). Zijn weduwe, De Bruyckere Isabelle, is ondertussen hertrouwd met Bossee Joannes. Tegelijk legt Fonteyne Joseph (wonend te Zuienkerke, gehuwd met de wees Joanne), de eed als voogd af i.p.v. Steen Pieter. Merk op: in laatstgenoemde akte wordt de vader vermeld als “De Costere” i.p.v. ‘Costers’. Akte van 14-07-1787.


383 Anthonia (10j) & Philippe (8j), k.v. Arents Constantinus & wijlen De Witte Anna. Voogden: Janssens Joannes (wonend te Zuienkerke, kozijn van de wezen) & De Witte Jacobus (wonend te Houtave, maternele oom van de wezen). Ze erven van hun nicht juffrouw Lambreght Anna Theresia, + … in de stad Tielt.

16514, 27

Snellegem

16514, 27v

Jabbeke

16514, 28

Zedelgem

16514, 28v

Sint-Anna-terMuiden

16514, 29

Brugge

16514, 29v

Brugge

Op 21-07-1787 wordt toestemming verleend om het aandeel van de wezen in het onroerend goed dat ze erfden van Lambreght A. T. te mogen verkopen. Akte van 26-07-1787. Josephus (22j), Bernardus (19j), Anna (16j), Benedictus (13j) & Helena (10j), k.v. Verschaeve Joseph (z.v. Christiaen & Verbouwens Adriane) & Van Rafelghem Barbara (d.v. Aernout & Feyts Barbara). Voogden: Rubens Joannes (aangetrouwde paternele oom van de wezen, wonend te Loppem) & Van Rafelghem Eduaert (maternele oom van de wezen, wonend te Roksem). Ze erven van hun moeder, + 08-04-1786 te Snellegem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 26-07-1787. David (2j), enige z.v. Matthys Francois (z.v. David & De Cloedt Anna) & Storme Victoria (d.v. Leonardus & Verplancke Angeline). Voogden: Matthys Cornelis (paternele oom van de wezen, wonend te Beerst) & De Groote Pieter (wonend te Zedelgem). De wees erft van zijn vader, + 20-01-1787 te Jabbeke (qua onroerend goed waren er enkele partijen land en een huis te Jabbeke). De moeder als bezitster. Akte van 09-08-1787. Philippe (13j), Joanne (11j) & Francois (7j), k.v. Somerlinck Joannes (z.v. Laureyns & Gheldhof Marie) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met De Maeght Marie (d.v. Francois & De Ruwe Cornelia). Voogden: Toussaint Philippe (wonend te Brugge) & De Maeght Philippe. Ze erven van hun vader, + oktober 1786 te Zedelgem (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 17-08-1787. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Basting Pieter (z.v. Josias & Vander Meer Claysina), vrijlaat, + 12-05-1786 te Sint-Anna-ter-Muiden. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: De Klerck Isaac. Akte van 18-08-1787. Mejuffrouw Isabelle (20j), d.v. wijlen jonker Simon Francois (tijdens zijn leven schout van de stad Brugge) & vrouw Dubois Joanne. Voogden: jonker Simon Jan (“heere van Zantvoorde”, raadpensionaris van het Brugse Vrije) & jonker Rapaert Joseph (“heere van Vieux Chateau en St. Venant”). De minderjarige gaat huwen met jonker Van Borssele Vander Hooghen Philippe en hiertoe dient een huwelijkscontract opgesteld te worden ... Akte van 30-08-1787. Jonker Francois Xavier (° 03-09-1763), mejuffrouw Isabella Joanna Gislena (° 27-11-1767), mejuffrouw Therese Joanna Cornelia (° 17-11-1769), mejuffrouw Rosa Joanna Francoise (° 12-01-1771) & mejuffrouw Francoise Albertine Joanna (° 26-02-1773), k.v. jonker Simon Francois Xavier (z.v. jonker Francois & vrouw Dela Villette Gertrude) & vrouw Dubois Joanna (d.v. jonker Andries “heere van Leyseele e.a.” & vrouw Dela Villette Isabelle). Voogden: jonker Simon Jan (“heere van Zantvoorde”) & jonker Rapaert Joseph (“heere van Vieux Chateau en St. Venant”). Ze erven van hun vader, schout van de stad Brugge, + 17-01-1787 … (diverse onroerende goederen te Kortemark, Stalhille, Duinkerke, Sint-Winnoksbergen, Klemskerke, Leffinge, enz.). De moeder als bezitster. Op 01-09-1787 en 10-11-1787 vindt telkens een wettelijke verkaveling plaats van onroerende goederen die hun vader achterliet. Akte van 12-08-1791. Ze erven van hun moeder, Dubois Joanna Isabella, + 18-10-1790 (diverse onroerende goederen). Rendant: mijnheer Van Borssele Vander Hooghen Philippe. Op 13-08-1791 vind een wettelijke verkaveling plaats van onroerend goed van de moeder.


384

16514, 31

Dudzele

16514, 31v

Knokke

16514, 32

Zedelgem

16514, 32v

Zedelgem

16514, 33

16514, 33v

Zedelgem

Brugge

Tegelijk legt mijnheer Van Borssele Vander Hooghen Philippe, als gehuwd zijnde met Simon Isabelle Joanne (zus van de wezen), de eed als voogd af i.p.v. jonker Rapaert Joseph (leeft nog), om zo te kunnen optreden n.a.v. het aanstaande huwelijk van de wees juffrouw Simon Francisca met jonker Maroucx Francois. Akte van 31-08-1787. Philippe (18j) & Cecilia (13j), k.v. Van Zandweghe Michiel (z.v. Guillielmus & Van Hollebeke Brigitta) & Bogaert Monica (d.v. Pieter & Antheunis Josyntjen). Voogden: Van Zandweghe Jacob (broer van de wezen) & Amys Lenaert. Ze erven van hun moeder, + 02-06-1786 te Dudzele (had tijdens het huwelijk enkele onroerende goederen te Dudzele gekocht). De vader als bezitter. Zie ook register West dat loopt van 30-04-1794 tot 08-07-1795, onder nr. 50. Akte van 14-09-1787. Philippus Jacobus (12j), Isabelle (10j), Marie Joanne (8j) & Joannes Jacobus (5j), k.v. De Vroe Jacobus (z.v. Bartholomeus & Gyselinck Francoise) & Van Maele Judoca Josepha (d.v. Andries & Waeghe Marie Theresia). Voogden: De Vroe Pieter (wonend te Knokke) & Van Maele Pieter (wonend te Oostkamp). Ze erven van hun ouders. De vader + 13-03-1786 te Lissewege, en de moeder + 09-041787 te Lissewege. Er is geen onroerend goed, maar wel een huis te Knokke dat op tijdelijke cheynsgrond gebouwd is. Dit huis wordt bewoond door de grootmoeder van de wezen, Waeghe M. T., die in ruil voor de wezen blijft zorgen. Rendante: hun grootmoeder Waeghe M. T. Akte van 10-06-1791. Ze erven van hun grootmoeder Waeghe Marie (d.v. Martinus & Van Praet Rosa), laatst weduwe van Schram Joannes, + 10-05-1791 te Knokke (geen onroerend goed). Haar goederen werden overgelaten aan Schram Philippe (halve maternele oom van de wezen). Rendant: Schram Hubreght. Akte van 27-09-1787. Joanne Therese (24j), Beernaert (22j), Francisca (18j) & Laureyns, k.v. Caillieuw Jacob (z.v. Joannes & Teetaert Anna) & Van Praet Anna (d.v. Laureyns & Velle Pieternelle). Voogden: Caillieuw Jacobus (paternele oom van de wezen) & Willem Pieter (aangetrouwde oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 08-05-1783 te Zedelgem (had tijdens het huwelijk een part in een hoevetje te Zedelgem gekocht). De moeder als bezitster. Akte van 27-09-1787. Joanne (9j), Isabelle (4½j) & Carel (2j), k.v. Caillieuw Pieter (z.v. Joannes & De Praet Allegonde) & Cools Pieternelle (d.v. Joannes & Verplancke Judoca). Voogden: Caillieuw Laureyns (paternele oom van de wezen) & Cools Jacobus (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 05-07-1786 te Zedelgem (ze had tijdens het huwelijk een part in een huis te Zedelgem gekocht). De vader als bezitter. Akte van 08-10-1790. Ze erven van hun maternele grootvader Cools Joannes (z.v. Pieter & Vanden Berghe Marie), + april 1790 te Zedelgem (geen onroerend goed vermits het hoevetje dat hij tijdens zijn huwelijk kocht terug verkocht is). Bezitster: Stubbe Isabelle. Akte van 27-09-1787. Philippe (14j), Joanne (12j), Jacobus (9j), Isabelle (8j) & Anna (5j), k.v. Caillieuw Laureyns (z.v. Joannes & De Praet Aldegonde) & Cools Regina (d.v. Joannes & Verplancke Judoca). Voogden: Caillieuw Pieter (paternele oom van de wezen) & Cools Jacobus (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 02-05-1785 te Zedelgem (had tijdens haar huwelijk een hoevetje te Zedelgem gekocht). De vader als bezitter. Akte van 08-10-1790. De nog zijnde wezen Philippus, Joanne, Jacobus & Isabelle erven van hun maternele grootvader Cools Joannes (z.v. Pieter & Vanden Berghe Marie), + april 1790 te Zedelgem (geen onroerend goed vermits het hoevetje dat hij tijdens zijn huwelijk kocht terug verkocht is). Bezitster: Stubbe Isabelle. Akte van 02-10-1787.


385 De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van jonker De Gheldere Charles (z.v. jonker Charles & vrouw Vander Stelt Marie), overleden pensionaris van het Brugse Vrije, + 02-03-1787 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Bezitster en douariere: vrouw Inghels Marie.

16514, 34

Bredene

16514, 34v

Zedelgem

16514, 35

Nieuwmunster

Op 29-03-1788 vond een wettelijke verkaveling plaats van onroerende goederen uit zijn sterfhuis: o Kavel A voor mejuffrouw De Gheldere Marie. o Kavel B voor jonker De Gheldere Charles Theodorus. o Kavel C voor mejuffrouw De Gheldere Therese. o Kavel D voor de minderjarige jonker Custis Charles Constantinus. Akte van 12-10-1787. Marie Joanne (12j) & Emanuel Franciscus (10j), k.v. Tratsaert Pieter Jacobus (z.v. Joannes & Cornelis Jacoba) & Belleville Joanna Cornelia (d.v. Jacobus & De Vos Theresia). Voogden: Tratsaert Simoen Cornelis (paternele oom van de wezen) & Van Duyfhuys Carel (aangetrouwde maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 31-12-1785 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 04-10-1787. Eduaert (3½ maand), het enige k.v. Van Canneyt Pieter (z.v. Daniel & Pieters Susanne) & Clays Anna (d.v. Guilliaeme & De Klerck Magdalene). Voogden: Van Canneyt Philippe (wonend te Zedelgem) & Perquy Pieter (wonend te Zedelgem). Hij erft van zijn moeder, + juni 1786 te Zedelgem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 18-10-1787. Anna Marie (° 28-11-1763), Beernaert (° 05-03-1765), Philippe Jacobus (° 11-02-1767) & Pieter Jacobus (° 17-01-1769), k.v. Wouters Guilliaeme (z.v. Cornelis & Verhulst Joanne) & Beynteyn Marie Joanne (d.v. Fortunatus & Hacx Isabelle). Voogden: Wouters Joannes (broer van de wezen) & Blauwet Cornelis (zwager van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 07-12-1786 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 04-03-1790. De wezen Beernaert, Philippus & Pieter erven van hun halve maternele oom, heer en meester Beynteyn Jacobus (z.v. Fortunatus & Longerspeye Cornelia), pastoor te Westkapelle, + 22-05-1788 (geen onroerend goed). Rendante: juffrouw Van Heste Marie Anne (weduwe van sieur Lybaert Jan Baptiste).

16514, 35v

Uitkerke

16514, 36

Klemskerke

Akte van 24-05-1792. De wees Pieter Jacobus erft van zijn vader, + 25-02-1792 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Rendant: Wouters Jacobus die de goederen uit het sterfhuis overnam. Akte van 19-10-1787. Sebastiaen (19j), z.v. Steen Pieter (z.v. Pieter & Ombaert Adriaene) & Baert Emiliane (d.v. Cornelis & Vander Vicht Elisabeth). Voogden: Bonnet Pieter (wonend te Wenduine) & Zeghers Vincent (maternele halfbroer van de wees) die enkel ter akte als voogd optreedt vermits de uitlandigheid van de eigenlijke voogd Steen Simoen (broer van de wees). Hij erft van zijn moeder, + 25-11-1786 te Uitkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 09-11-1787. Franciscus (10j) & Pieter (6j), k.v. Missiaen Balduinus (z.v. Pieter Joseph & Huys Anna Marie) & Nyssens Anna (d.v. Leonardus & Van Loo Anna Marie). Voogden: Missiaen Pieter & Gielens Joannes. Ze erven van hun moeder, + 18-04-1785 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 18 thermidor 3 (d.i. 05-08-1795 volgens de akte). Ze erven van hun maternele grootmoeder Van Loo Anna Marie (d.v. Joannes & Aernouts


386

16514, 36v

Sint-Andries

Elisabeth), laatst weduwe van De Clerck Jacobus Franciscus, + 21-11-1794 te Bredene. Rendant: Vander Beke Lodewyck. Tegelijk gedroeg De Clerck Elias zich als voogd. Akte van 23-11-1787. Franciscus 3j, het enige k.v. Beatse Joannes (z.v. Francois & Devey Theresia) & Van Damme Marie Anne (d.v. Benedictus & Maertens Marie). Voogden: Devey Lieven (wonend te Sint-Michiels) & Van Damme Joannes (wonend te Snellegem). Hij erft van zijn moeder, + oktober 1786 te Sint-Andries (ze bezat qua onroerend goed wat land en een hoevetje te Zedelgem). De vader als bezitter. Akte van 07-05-1789. Hij erft van De Cnock Pieter (z.v. Philippus & Lievens Agnes), + 03-07-1788 te Loppen (qua onroerend goed was er wat land). Bezitster: Standaert Martine.

16514, 37

Houtave

16514, 37v

Sint-Catharinabuiten-Damme

16514, 38

Heist

Op 12-11-1789 wordt toestemming verleend om het stukje onroerend goed uit het sterfhuis van De Cnock P. te verkopen. Akte 30-11-1787. Pieter (20j), Joanne (16j) & Bavo (14j), k.v. Van Riebeke Jacobus (z.v. Jacobus & Doolaeghe Marie) & De Lannoye Cornelie (d.v. Jan & Annes Godelieve). Voogden: Van Riebeke Hendrick (broer van de wees) & De Lannoye Jacobus (wonend te Klemskerke). Ze erven van hun moeder, + 03-12-1784 te Houtave (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 20-12-1787. Francois (20j), Pieter (18j), Francoise (16j) & Joannes (11j), k.v. Maertens Joseph (z.v. Jan Baptiste & Dossoen Joanne) & Focquedey Josepha (d.v. Jacob & De Ryckere Marie Godelieve). Voogden : Maertens Ivo (wonend te Westkapelle) & Focke Lenaert (wonend te Koolkerke). Ze erven van hun moeder, + 20-10-1781 te Sint-Catharina-buiten-Damme (er zijn tot ÂŁ 19 meer schulden of lasten dan baten). De vader als bezitter. Akte van 21-12-1787. Joanne (7j) & Isabelle (4j), k.v. Vande Velde Marcus (z.v. Urbanus & Van Renterghem Aldegonde) & Du Gardeyn Cecilia (d.v. Rochus & Lievens Anna). Voogden: Du Gardeyn Pieter (wonend te Lapscheure) & Vande Velde Jacob (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun moeder, + 30-04-1784 te Heist (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 20-06-1793. Ze erven van De Bruyne Adrianus (z.v. Joannes tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Du Jardin Isabelle (d.v. Rochus & Lievens Anna)), jongman, + 15-01-1791 te Knokke (geen onroerend goed). Rendant: Bielmaeckers Cornelis.

16514, 38v

Lissewege

16514, 39

Damme

Op 21-09-1793 legt Goemans Jacobus (wonend te Lissewege) de eed als voogd af i.p.v. Du Gardeyn Pieter (overleden). Akte van 27-12-1787. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Callewaert Marie Therese (d.v. Jacob & Longerspeye Marie), laatst gehuwd met Vander Haeghe Joannes Josephus, + 1805-1785 te Lissewege. Bij de liquidatie van de staat van goed op 24-11-1785 waren verschillende debatten ontstaan die pas nu bij vonnis beslecht zijn. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: voonoemde Vander Haeghe J. J. Akte van 04-01-1788. Joanne (9j), het enige k.v. Vander Gunst Joannes (z.v. Judocus & Walgraeve Marie Anne) & Rottee Marie (d.v. Gillis & Maes Pieternelle). Voogden: Sonneville Pieter die enkel ter akte optreedt i.p.v. Vander Gunst Guilliaeme die niet kan komen door onpasselijkheid & Verduyn Gillis. Ze erft van haar moeder, + 25-01-1782 in de stad Damme (geen onroerend goed). De vader als bezitter.


387

16514, 39v

Brugge

16514, 40v

Meetkerke

16514, 41

Dudzele

16514, 41v

Knokke

16514, 42

Oostkerke

Op 07-02-1789 legde de voornoemde Vander Gunst Guilliaeme (wonend te Koolkerke) de eed als voogd af. Akte van 17-01-1788. Zie ook register Noord 1771 f° 116. Pieter (° 13-02-1767) & Carel (° 18-07-1770), k.v. Quetstroy Thomaes (procureur van het Brugse Vrije, z.v. Thomaes & Weyts Genoveva) & juffrouw Heinckens Marie (d.v. sieur Rogier & juffrouw Vlaminck Isabelle). Voogden: sieur Quetstroy Angelus (oudste broer van de wees) & De Vos Joannes (z.v. Joannes & Weyts Catharina). Ze erven van hun moeder, + 24-10-1787 te Brugge (diverse onroerende goederen w.o. enkele huizen in Brugge, een hoeve te Dudzele, enz.). De vader als bezitter. Akte van 24-01-1788. Helena Joanna (18j), Emanuel (16j), Anna Maria Josepha (9j) & Joannes (7j), k.v. Muuls Joannes Jacobus (z.v. Joannes & De Saeyere Joanna) & Marote Anna Marie (d.v. Lenaert & Schillewaert Helena). Voogden: Slinckaert Joseph & Marote Jacobus. Ze erven van hun moeder, + 19-09-1785 te Meetkerke (er is de helft van een rente). De vader als bezitter. Akte van 24-01-1788. Isabella (23j), Cecilia (20j), Amelbergha (18j), Francisca (17j), Leonardus (16j), Rosa (12j) & Jacobus (10j), k.v. Anthuene Andries (z.v. Pieter & Van Renterghem Judoca) & Mestdagh Pieternelle (d.v. Joseph & Wittinck Rosa). Voogden: Storme Pieter (wonend te Koolkerke) & De Graeve Pieter (wonend te Oostkerke). Ze erven van hun moeder, + 17-06-1786 te Dudzele (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 24-01-1788. Regina, Joannes & Franciscus, k.v. Du Burgh Pieter (z.v. Valentyn) & Selsens Rebecca. Voogden: Du Burgh Dominicus & sieur Bousson Joannes die enkel ter akte verschijnt mits de opgekomen onpasselijkheid van de eigenlijke medevoogd Maes Francois. Ze erven van hun kozijn, De Busschere Joannes (z.v. Cornelis & De Nut Maria), + 17-031786 te Knokke (geen onroerend goed). Zijn weduwe, Anthierens Joanne, is ondertussen hertrouwd met De Bouvere Francois. Akte van 26-01-1788. Joannes (8j), z.v. Geedts Jacob & Wilshoet Isabelle, wonend te Oostkerke. Voogden: Van Acker Guilliaeme (halve paternele oom van de wees, wonend te Brugge) & Vanden Briele Philippe (wonend te Heist). De voogden beloven het goed over te brengen dat hij geërfd heeft van zijn ouders. Op 18-09-1789 wordt het goed overgebracht dat hij geërfd heeft van zijn ouders (geen onroerend goed). De sterfhuizen van de vader en moeder worden samen behandeld. De vader overleed in januari 1788, en de moeder stierf ongeveer een jaar daarvoor zonder dat toen een staat van goed van haar sterfhuis opgesteld werd.

16514, 42v

Zuienkerke

16514, 43

Knokke

Akte van 29-07-1791. Hij erft van zijn maternele grootvader Wilshoet Thomaes (z.v. Pieter & De Rycker …), + 0505-1790 te Oostkerke. De bezitster, Notte Ferdinanda, hertrouwde ondertussen met Callewaert Jacobus. Akte van 25-01-1788. Henricus Jacobus (19j), Joanne Cornelie (17j), Sebastiaen (14j), Marie Joanne (13j), Rosalia (9j) & Cecilia (9j), k.v. De Vos Pieter (z.v. Bonaventura & Van Moere Joanne) & Gauweloose Anna Marie (d.v. Jacob & Brissier Rosalia). Voogden: Verplancke Bonaventura (molenaar binnen de stad Brugge) & Gauweloose Jacob (maternele oom van de wezen, wonend te Westkapelle). Ze erven van hun vader, + 03-10-1784 te Zuienkerke (had tijdens het huwelijk wat land gekocht te Zuienkerke). De moeder hertrouwde ondertussen met Sonneville Franciscus Jacobus. Akte van 25-01-1788. Regina (21j) & Joanna (15j), k.v. De Vos Innocentius tijdens zijn huidig huwelijk met D’Hondt Amelbergha, vader en moeder nog levend. Ze erven van hun maternele halfbroer Pauwaert Joannes (z.v. Joannes & D’Hondt


388

16514, 43v

Dudzele

16514, 44

Heist

16514, 44v

Heist

16514, 45

Heist

16514, 45v

Vlissegem

16514, 46

Jabbeke

16514, 46v

Stalhille

Amelbergha), + 25-11-1786 te Knokke (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 06-02-1788. Francisca (22j) & Isabelle (20j), k.v. De Loddere Joannes (z.v. Joannes & Cornelis Cathalyne) & De Vos Joanne (d.v. Pieter & De Cock Marie Anne). Voogden: De Loddere Augustyn (wonend te Dudzele) & De Vos Pieter (wonend te Knokke). Ze erven van hun vader, + 20-01-1768 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Laseure Francois. Zie ook Register Noord 1776 f° 127. Akte van 06-02-1788. Gabriel (14j), z.v. Gheerholf Pieter (z.v. Pieter & De Vis Marie) & Vlaminck Cecilia (d.v. Joannes & Blommaert Isabella). Voogden: sieur Pulinx Charles die enkel ter akte verschijnt wegens de afwezigheid van Vlaminck Michiel & Bordé Beernaert. Hij erft van zijn moeder, + augustus 1776 te Heist (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 06-02-1788. Anna (17j), d.v. De Cloet Guilliaeme (z.v. Pieter & Vande Walle Joanne) & De Vroe Isabella (d.v. Bernardus & Gyselinck Francoise). Voogden: De Vroe Pieter (wonend te Knokke) & De Baeke Joannes (wonend te Nieuwmunster). Ze erft van haar vader, + in februari 1775 Heist (geen onroerend goed). Rendant: Geerholf Pieter. Tegelijk erft ze van haar moeder, laatst gehuwd met Geerholf Pieter, + 12-03-1786 te Heist (geen onroerend goed). Geerholf P. als bezitter. Akte van 06-02-1788. Joannes (7j) & Joanne (4j), k.v. Gheerholf Pieter (z.v. Pieter & De Vis Marie) & De Vroe Isabelle (d.v. Bernardus & Gyselinck Francoise). Voogden: De Vroe Pieter (wonend te Knokke) & Bordé Beernaert. Ze erven van hun moeder, + 12-03-1786 te Heist (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 07-02-1788. Isabelle (18j), Joanne (15j), Philippe (13j), Pieter (11j) & Francisca (7j), k.v. Ketelaers Pieter (z.v. Laureyns & Stevens Margriete) & Van Holme Judoca (d.v. Joannes & Schaep Marie Joanne). Voogden: Ketelaers Laureyns (paternele oom van de wezen) & Van Holme Joannes (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 06-10-1785 te Vlissegem (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Mermuys Franciscus. Akte van 14-02-1788. Marcus (20j), Joannes (18j), Hendrick (15j), Pieter (13j), Francois (7j) & Anna Therese (11j), k.v. Anicaert Carel (z.v. Jaspar & De Cloet Adriaene) & De Fevere Jacoba (d.v. Joannes & Speecke Perpetua). Voogden: Anicaert Carel (broer van de wezen, wonend te Zandvoorde) & De Fevere Jacob (wonend te Snellegem). Ze erven van hun moeder, + 24-10-1784 te Jabbeke (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 47 meer schulden of lasten dan baten. De vader als bezitter. Akte van 21-02-1788. Philippus (26j, zijnde blind), Amandus Josephus (21j), Francois (15j), Henricus Josephus (13j), Joanne (11j), Anna (9j) & Joannes (8j), k.v. Storme Leonardus (z.v. Leonardus & Colpaert Isabelle) & De Schoolmeester Isabelle. Voogden: Coopman Pieter (wonend te Zedelgem) & Schoolmeester Carel (wonend te Aartrijke). Ze erven van hun vader, + 02-08-1785 te Stalhille (er is de helft van een huis, nu een paardensmidse zijnde, in het dorp van Stalhille). De moeder hertrouwde ondertussen met Caeyman Laurentius. Akte van 16-01-1789. Ze erven van hun paternele oom Storme Gaspar, + 30-10-1787 te Jabbeke (geen onroerend goed). Zijn weduwe, De Craene Victoria, hertrouwde ondertussen met Van Eenoo Philippe.


389

16514, 47

Zuienkerke

16514, 47v

Houtave

16514, 48

Klemskerke

16514, 48v

Vlissegem

16514, 49

Westkapelle

16514, 49v

Oostkerke

16514, 50

Lissewege

Op 05-11-1791 legt de wees Storme Amandus Josephus, die ondertussen “zijn zelfs” is, de eed af als voogd i.p.v. Coopman Pieter (die nog leeft). Akte van 22-02-1788. Cecilia (8j) & Marie (4j), k.v. Seghers Jacobus (z.v. Pieter & Heyns Martina) & De Cuyper Joanna Clara (d.v. Pieter & Passchyn Anna Marie). Voogden: De Bert Jacob (wonend te Zuienkerke) & Baeyaert Jacobus (wonend te Wilskerke). Ze erven van hun vader, + 21-01-1787 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Bossier Michiel. Akte van 22-02-1788. Jacobus (15j) & Philippe (4j), k.v. Van Walleghem Pieter (z.v. Joseph & Blondeel Joanna) & Respaillie Victoria (d.v. Joannes & Petyt Catharina). Voogden: Van Walleghem Joannes & Bulcke Adriaen (wonend te Houtave). Ze erven van hun vader, + 26-02-1786 te Houtave (geen onroerend goed). Er zijn £ 30 meer schulden of lasten dan baten. De moeder is hertrouwd met De Rynck Jacobus. Akte van 29-02-1788. Agnes (17j), Isabelle (14j, ondertussen overleden) & Henricus (11j), k.v. Kempynck Niclaeys (z.v. Niclaeys & Zoetaert Marie) & Fockedey Catharina (d.v. Everaert & De Bruyne Livine). Voogden: Kempynck Niclaeys (broer van de wezen) & Kempynck Pieter (broer van de wezen). Ze erven van hun vader, + in januari 1786 te Klemskerke (er is een part in een hoeve in de Oudemanspolder te Uitkerke). De moeder als bezitster. Tegelijk erven ze van hun zuster Kempynck Joanna, meerderjarig, + 06-03-1787 te Gent in het hospitaal van de Bijloke (qua onroerend goed het part dat ze van haar vader geërfd had). Rendante: de moeder van de wezen. Tegelijk erven ze van hun zuster Isabelle, minderjarig, + in januai 1788 te Klemskerke (qua onroerend goed is er het deel dat ze van haar vader erfde). Rendante: de moeder. Akte van 05-03-1790. De nog zijnde wees Agnes erft van haar paternele tante Kempynck Anna Marie (d.v. Niclaeys & Soetaert Marie), weduwe van Malfeyt Jacobus, + 20-12-1788 te Klemskerke (geen onroerend goed). Rendant: Kempynck Pieter. Akte van 07-03-1788. Cornelis, z.v. Ramant Jacobus (z.v. Joannes & Lombaert Adriaene) & Bertholf Isabelle (d.v. Cornelis & Ruysschaeve Anna). Voogden: Ramant Joseph (broer van de wees) & Bertholf Anthone (maternele oom van de wees, wonend te Dudzele). Hij erft van zijn vader, + 09-04-1787 te Vlissegem (er is een part in een hoevetje te Vlissegem op cheynsgrond). De moeder hertrouwde ondertussen met Van Daele Joannes. Op 18-07-1789 legt Berholf Cornelis (wonend te Dudzele) de eed als voogd af i.p.v. zijn broer Berholf Anthone (overleden). Akte van 07-03-1788. Rosalia Constantia (9j), Marie Joanne (8j) & Susanna Cecilia (6j), k.v. Schram Augustinus (z.v. Paulus & Lincke Joanne) & Mergaert Anna Marie (d.v. Joannes & Delva Eugenia). Voogden: Schram Ferdinandus (wonend te Westkapelle) & Merregaert Joseph (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun vader, + 11-11-1785 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met Salet Joannes. Zie ook Register Noord 1776 f° 104v. Akte van 13-03-1788. Joanna (7j) & Isabelle (6j), k.v. Smedts Joannes (z.v. ... & Gielens Geertrude) & Lievens Anna (d.v. Livinus & Van Maele Rosa). Voogden: Lepoter Francois & Graveleyn Bernardus die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Lievens Bruno. Ze erven van hun moeder, + 16-05-1784 te Oostkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Zie ook Register Noord 1776 f° 99v. Akte van 18-03-1788.


390 Daniel (6j), Francois (4j) & Joanna Therese (1j), k.v. Luyckx Joannes (z.v. Jacob & De Vlamynck Elisabeth) uit zijn 2e en laatste huwelijk met Bil Victoria Catharina (d.v. Geeraert & De Cuyper Joanna). Voogden: Blom Dominicus (gehuwd met een paternele halfzus van de wezen Luyckx Isabella) & Snick Joseph (wonend te Vlissegem). Ze erven van hun vader, + 10-08-1787 te Lissewege (geen onroerend goed). De moeder is hertrouwd met De Clerck Franciscus.

16514, 50v

Stalhille

16514, 51

Zuienkerke

16514, 51v

Zuienkerke

16514, 52

Vlissegem

16514, 52v

Bredene

16514, 53

Dudzele

16514, 53v

Stalhille

Akte van 11-02-1791. Ze erven van hun paternele halfbroer Luyckx Hendrick (z.v. Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met Hackere Veronica), in dienst zijnde van de Keizer, + 27-08-1788 te Leuven (geen onroerend goed). Rendant: Schouteeten Francois. Akte van 28-03-1788. Joseph (8j), z.v. Ramant Joannes & De Bruyne Victoria. Voogden: Lannoye Joannes (aangetrouwde maternele oom van de wees) & Ramant Jacobus. Hij erft van zijn maternele grootmoeder Reygaert Isabelle (d.v. Joannes & Bonny Dina), laatst gehuwd met Timmerman Anthone, + 26-04-1786 te Stalhille (geen onroerend goed). Bezitter: de genoemde A. Timmerman. Akte van 03-04-1788. Regina (9j) & Joanne (7j), k.v. Rysman Anthone (z.v. Lenaert & Vanden Broecke Agatha) & De Corte Cecilia (d.v. Pieter & Van Harcke Rosalia). Voogden: Rysman Simoen (wonend te Sint-Andries) & De Corte Gillis (wonend te Wenduine). Ze erven van hun vader, + 24-12-1782 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met De Vos Francois. Akte van 03-04-1788. Godelieve (3j), het enige k.v. Vereecke Joannes (z.v. Joannes & Vander Eecke Joanne) & De Corte Cecilia (d.v. Pieter & Van Harcke Rosalia). Voogden: Vereecke Bruno (wonend te Houtave) & De Corte Gillis (wonend te Wenduine). Ze erft van haar vader, + 13-01-1786 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met De Vos Francois. Zie ook Register Noord 1776 f° 21v. Akte van 03-04-1788. Cecilia (12j), k.v. Van Parys Emanuel (z.v. Richardus & De Pré Francoise) uit zijn 2e en laatste huwelijk met Pockelé Victoria (d.v. Adriaen & Schaessens Anna). Voogden: Van Parys Pieter (paternele halfbroer van de wees) & Pockelé Pieter (wonend te Vlissegem). Ze erft van haar vader, + 16-08-1787 te Vlissegem (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met Willems Niclaeys. Akte van 04-04-1788. Victoria (2j), het enige k.v. Baert Bernardus (z.v. Daniel & Darlon Godelieve) & De Neve Isabelle (d.v. Bernardus & Van Zieleghem Veronica). Voogden: Baert Joannes & De Neve Bernaert. Ze erft van haar vader, + 08-07-1785 te Bredene (er is de helft in een woonhuis te Bredene). De moeder is ondertussen hertrouwd met Malfeyt Jacob. Joannes Baptiste, de minderjarige onwettige z.v. wijlen Dossche Joanne. De jongen wordt nu onderhouden door de armendis van Dudzele. Hij erfde van Dossche Joanne (d.v. Lieven & Denoker Joanne), + in 1788 te Gent. Op 1904-1788 werd toestemming verleend aan De Maecker Francois, als dismeester te Dudzele, om de belangen te verdedigen van de wees m.b.t. deze erfenis. Dossche Cornelis is een oom van de wees. Akte van 24-04-1788. Francoise & Joanna, k.v. Vande Pitte Joseph & wijlen Duyck Judoca (d.v. Jacob & Van Wynsberghe Anna). Voogden: Verscheure Pieter (aangetrouwde paternele oom van de wezen) & Draeck Pieter die enkel ter akte optreedt gezien de onmogelijkheid van Marteyn Joannes. Ze erven van hun matenele grootvader Duyck Jacob (z.v. Jan & Van Lantschoot Anna), + 23-10-1757 (!) te Stalhille (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 106 meer schulden of lasten dan baten, zodat verzaakt werd aan de erfenis, en zodat de weduwe Van Wynsberghe Anna


391

16514, 54

Lissewege

16514, 54v

Bredene

16514, 55

Bredene

16514, 55v

Bredene

16514, 56

Bredene

het volledige sterfhuis behouden heeft in schaden en baten. Rendante: Leersnyder Theresia die nu gehuwd is met Hulst Francois. Tegelijk erven ze van hun grootmoeder Van Wynsberghe Anna (d.v. Adriaen & Janssens Christina), laatst gehuwd met Calcoen Benjamin, + 14-01-1779 te Stalhille (geen onroerend goed). Er zijn meer schulden of lasten dan baten … Rendante: de voornoemde Leersnyder T. Akte van 25-04-1788. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Van Ghistel Marie Anna (d.v. Dionisius & Lanssens Anna Marie), laatst gehuwd met Coppens Daniel (z.v. Livinus & Palet Louise), + 11-02-1787 te Lissewege. De gerechtigde erfgenamen (namelijk de kinderen van de overledene) zijn allen “hun zelfs”. Akte van 02-05-1788. Charles (21j), z.v. Nyssen Elias & Bulcke Regina (d.v. Joannes & Pickaert Catharina). Voogden: Nyssen Cornelis (broer van de wees) & Bulcke Cornelis (maternele oom van de wees, hoofdman van Bredene). Hij erft van zijn moeder, + 28-01-1787 te Brugge op de Sint-Jacobsparochie (de ouders hadden tijdens hun huwelijk een hoeve en nog wat ander onroerend goed te Bredene gekocht). De vader is ook al overleden, maar van zijn sterfhuis werd geen staat van goed opgesteld. Rendant: de voornoemde Nyssen Cornelis. Akte van 02-05-1788. Joanne (24j), Francisca (22j) & Theresia (14j), k.v. Hubroeck Joannes (z.v. Hendrick & Lacroix Barbara) tijdens zijn 2e huwelijk met Pattou Theresia. Voogden: Lems Guilliaeme & Pattou Jacobus. Ze erven van hun vader, + 10-12-1786 te Bredene (geen onroerend goed). Bezitster: Borm Anna die nu hertrouwd is met De Maere Pieter. Akte van 02-05-1788. Simoen (12j), z.v. Hubroeck Joannes (z.v. Hendrick & Lacroix Barbara) uit zijn 3e en laatste huwelijk met Borm Anna (d.v. Joannes & Pintelon Laurentia). Voogden: Lems Guilliaeme (zwager van de wees) & Servate Francois (wonend te Klemskerke). Hij erft van zijn vader, + 10-12-1786 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Maere Pieter. Zie ook akte f° 106. Akte van 08-05-1788. Joannes (14j), Adriaen (12j), Francois (10j), Isabelle Clara (8j) & Catharine (6j), k.v. Van Loo Adriaen (z.v. Jacob & Vlietinck Pieternelle) & Verbrugghe Isabella Clara (d.v. Pieter). Voogd: Fockaert Carel (wonend in de stad Brugge). Ze erven van hun moeder, + 25-07-1784 te Bredene (geen onroerend goed). Rendante: Blaere Brigitte als weduwe van de voornoemde Van Loo Adriaen. Vier van de wezen worden onderhouden door de armendis van Bredene. Akte van 13-07-1789. De wees Isabella Clara woont bij de voogd Fockaert Carel, die belooft haar verder te onderhouden en te onderwijzen. De andere vier wezen worden onderhouden door de armendis van Bredene.

16514, 56v

Bredene

16514, 57

Loppem

Akte van 30-10-1789. Ze erven van hun vader, + 17-02-1788 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). Er waren tot £ 11 meer schulden of lasten dan baten. Rendante: de voornoemde Blaere Anna Brigitta die nu gehuwd is met Kerckenaere Simoen. Akte van 15-05-1788. Joanne (11j), Ferdinandus (8j), Marie (9j) & Carel (6j), k.v. De Vooght Bernardus (z.v. Cornelius & Rassauw Godelieve) & Dyserynck Isabelle (d.v. Joannes & Ginnebeere Joanne). Voogden: Van Dickele Benedictus (wonend op het Sas van Slijkens) & Heynderyckx Joannes (wonend te Stene). Ze erven van hun vader, + 26-09-1783 te Bredene (enkele onroerende goederen te Oostende en Bredene). De moeder is hertrouwd met Lams Pieter. Akte van 16-05-1788. Isabelle (15j), Pieter (10j) & Victoria (7j), k.v. George Jaspar Joseph tijdens zijn 3e en laatste


392

16514, 57v

Dudzele

16514, 58

Zuienkerke

huwelijk met Maertens Francisca. Voogden: Maertens Pieter (maternele oom van de wezen) & Maertens Adriaen (eveneens maternele oom van de wezen). Ze erven van hun maternele grootvader Maertens Pieter (z.v. Andries & Maertens Joanne (d.v. Cornelis)), + 13-02-1787 te Loppen (enkele onroerende goederen te Loppem, o.a. een part in een hoevetje met herberg “Den Rollewegh”). Bezister: Lust Isabelle. Akte van 27-05-1788. Anna (13j), Judoca (11j), Pieternelle (8j), Cecilia (5j), & Jacobus (4j), k.v. Doens Francois (z.v. Leopoldus) tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Bogaert Marie. Voogden: Doens Pieter & Bogaert Guilliaeme. Ze erven van hun vader, + 13-01-1786 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met Verstraete Joannes. Akte van 30-05-1788. Joanna Josepha (5j), Isabella Eugenia (4j) & Joannes (3j), k.v. Janssens Joannes Franciscus (z.v. Cornelis & Vande Vyvere Elisabeth) & De Keysere Marie Godelieve (d.v. Joannes & Lecot Cecilia). Voogden: Philips Pieter (aangetrouwde paternele oom wonend te Sint-Kruis bij Aardenburg (“Sinte Cruys ten Boome Staeten gebiet”)) & sieur Bousson Joannes die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Bayaert Philippe (aangetrouwde maternele oom van de wezen, wonend te Wilskerke). Ze erven van hun moeder, + 28-08-1786 te Zuienkerke (er is o.a. een partje van het onroerend goed uit het sterfhuis van Lecot Cornelis; zie verdere verkaveling). De vader als bezitter. Tegelijk erven ze van hun paternele halfbroer Janssens Pieter (z.v. Joannes & De Neve Marie (d.v. Daniel & Beke Cecilia Anna)), + 1787 te Zuienkerke (slechts enkele maanden oud) (geen onroerend goed). De vader als rendant. Op 25-04-1789 legt Bayaert Philippe de eed als voogd af. Op 02-10-1790 wordt toestemming verleend om het aandeel van de wezen in de herberg “Sinte Sebastiaen” met wat land te Mannekensvere, wat ze geërfd hebben van hun moeder, te mogen verkopen.

16514, 58v

Zuienkerke

16514, 59

Brugge

16514, 59v

Dudzele

16514, 60

Dudzele

Op 21-07-1792 vindt een verkaveling plaats van het onroerend goed uit de sterfhuizen van hun overgrootouders (Lecot Cornelis & Robaeys Marie Francoise). Aan de wezen komen verschillende onroerende goederen toe te Mannekensvere. Akte van 30-05-1788. Pieter Josephus (overleden na zijn moeder), het enige k.v. Janssens Joannes Franciscus (z.v. Cornelis & Vande Vyvere Elisabeth) & De Neve Maria (d.v. Daniel & Beke Cecilia Anna). Voogden: Philips Pieter (aangetrouwde paternele oom van de wees) & De Neve Daniel (grootvader van de wees, wonend te Zuienkerke). Hij erfde van zijn moeder, + 03-10-1787 te Zuienkerke (onroerend goed te Zuienkerke, SintJans-op-de-Dijk en Uitkerke). De vader als bezitter. Akte van 05-06-1788. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van juffrouw De Craecke Anna Francisca (d.v. Francois & juffrouw Ingels Francoise), vrijlates, huisvrouw van sieur Raes Michiel, + 29-09-1774 te Brugge. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitter: de genoemde Raes M. De staat van goed werd bezworen voor die van de wet van de heerlijkheid van Tillegem. Akte van 05-06-1788. Genoveva (20j) & Joannes (16j), k.v. Waghenaere Cornelis (z.v. Cornelis & Dryepondt Godelieve) & Cornelis Marie. Voogden: Waghenaere Cornelis (broer van de wezen) & Van Belle Francois (gehuwd met Waghenaere Anna Marie). Ze erven van hun paternele oom Waghenaere Engelbertus (z.v. Cornelis & Dryepondt Godelieve), + 30-08-1787 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendant: Van Belle Francois. Akte van 05-06-1788. Anna Marie (15j) & Francois (13j), k.v. Ostyn Francois & Waghenaere Agnes (d.v. Cornelis & Dryepondt Godelieve).


393

16514, 60v

16514, 61

Dudzele

Dudzele

16514, 61v

Brugge

16514, 62

Wenduine

16514, 62v

Zuienkerke

16514, 63

Bredene

16514, 63v

Bredene

Voogden: Van Belle Francois gezien de afwezigheid van Ostyn Marinus. Ze erven van hun maternele oom Waghenaere Engelbertus (z.v. Cornelis & Dryepondt Godelieve), + 30-08-1787 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendant: Van Belle Francois. Akte van 13-06-1788. Anna Maria (4j), het enige k.v. Bertholf Cornelis (z.v. Cornelis & Diserynck Catharina) & Allaert Joanne (d.v. Cornelis & De Maecker Anthonia). Voogden: Bertholf Anthone (halve paternele oom van de wees, hoofdman van Dudzele) & De Fonseca Guilliaeme (wonend te Oostkerke). Ze erft van haar moeder, + 16-04-1787 te Dudzele (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Op 18-07-1789 legt Strubbe Jacobus (wonend te Sint-Gillishoek buiten Brugge) de eed als voogd af i.p.v. Bertholf Anthone (overleden). Akte van 29-06-1788. Cecilia (18j), Helena (17j), Leonardus (15j), Catharina (10j), Isabelle (9j), Rosa (7j) & Pieter (2j), k.v. Boucké Pieter (z.v. Joannes & De Gryse Isabelle) & Bruysschaert Anna Marie (d.v. Pieter & Vande Waetere Catharina). Voogden: Boucké Bonaventura (paternele oom van de wezen, wonend te Knokke) & De Boevere Ignatius Jacobus (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun vader, + september 1787 te Dudzele (er is een part in een hoeve te Dudzele). De moeder hertrouwde ondertussen met De Proot Joannes. Akte van 21-06-1793. De eerstgenoemde wezen erven van hun broer Boucké Pieter (jongste wees), + 02-02-1792 te Dudzele (qua onroerend goed is er wat hij erfde van zijn vader). Rendant: De Proot Joannes. Akte van 03-07-1788. Alexander Nepomucemus (° 02-11-1774), z.v. jonker De Stappens Philippus Ancelmus (z.v. jonker Francois & vrouw Stouthals Agnes), “heere van Marienhove ende burghmeester vanden commune van desen lande”, & vrouw Veranneman Marie Anne Josepha (d.v. jonker Jan Simon & vrouw Van Aelter Anna Marie). Voogden: heer De Stappens Joannes Desiré (broer van de wees, priester) & jonker Veranneman Jan Joseph “heere van Waetervliet e.a.” (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn vader, + 13-01-1788 te Brugge. De moeder als bezitster. De vader liet diverse onroerende goederen na, die op 09-08-1788 verkaveld werden. Zie register Noord 1784 f° 102v. Akte van 04-07-1788. Isabella Clara (2½j) & Cecilia (1j), k.v. Verburgh Michiel (z.v. Laurentius & Vander Plancke Rosa) tijdens zijn laatste huwelijk met De Clercq Isabelle (d.v. Pieter & Fonteine Emerentiane). Voogden: Monteville Laurentius (gehuwd met een paternele halfzus van de wezen) & Schouteeten Jacob (z.v. Guilliaeme, wonend te Uitkerke). Ze erven van hun vader, + 27-02-1788 te Wenduine (geen onroerend goed). De moeder is hertrouwd met Pyncket Francois. Akte van 11-07-1788. Isabella Francisca Jacoba (° 13-03-1788, na de dood van haar vader), het enige k.v. Vander Beken Philippus (z.v. Joannes & De Rycke Josyne) & Duysburgh Anna Marie (d.v. Pieter & Verbeke Jacoba). Voogden: Tavernier Franciscus (halve paternele oom van de wees, wonend te Oeselgem in de kasselrij Kortrijk) & Duysburgh Ludovicus (maternele oom van de wees, wonend te Zuienkerke). Ze erft van haar vader, + … te Zuienkerke (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met Van Nieuwkercke Joannes. Akte van 25-07-1788. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Rynck Anna Agatha (d.v. Francois & Van Vlaender Anna), laatst gehuwd met De Clerck Elias, + 24-04-1788 te Bredene. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Bezitter: De Clerck Elias. Akte van 08-08-1788.


394

16514, 64

Vlissegem

Catharina (8j) & Jacobus (6j), k.v. Craeynest Livinus (z.v. Pieter & Lespyne Joanne) & Pattyn Regina Catharina (d.v. Pieter & Verburgh Pieternelle). Voogden: Craeynest Jacobus (paternele oom van de wezen) & Vuylsteke Joannes. Ze erven van hun vader, + 18-09-1785 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Brock Jacobus. Akte van 08-08-1788. Anna (16j), Franciscus (14j) & Joannes (nu overleden), k.v. Van Wynsberghe Pieter (z.v. Joannes & D’Heere Catharina) tijdens zijn 2e huwelijk met Schotte Judoca. De wezen wonen te Vlissegem. Voogden: Schotte Emanuel (wonend te Brugge) & Rogier Joannes Baptiste. Ze erven van hun halve paternele oom De Clercq Pieter (z.v. Cornelis & Van Hille Marie), + 28-08-1786 te Oostkerke (enkele onroerende goederen te Oostkerke). Rendant: De Vos Simoen. Akte van 14-11-1788. Ze erven van hun vader, + 17-07-1786 te Vlissegem (er zijn opvallend veel schulden of lasten). De moeder is hertrouwd met Kerckhof Michiel. Tegelijk legt Rogier Joannes (wonend te Bredene) de eed als voogd af.

16514, 64v

Westkapelle

Op 27-02-1790 wordt toestemming verleend aan Kerckhof Michiel om twee huizen te mogen verkopen uit het sterfhuis van de vader. Akte van 14-08-1788. Joanne Therese (12j) & Isabelle (3j), k.v. De Maeckere Joannes (z.v. Francois & Hacx Isabelle) & De Visch Cecilia Catharina (d.v. Lenaert & Leurgans Joanne). Voogden: De Maecker Pieter (oom van de wezen) & De Visch Lenaert (grootvader van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 16-05-1786 te Westkapelle (verschillende bezette renten). De vader als bezitter. Akte van 11-02-1790. Ze erven van hun grootvader De Visch Lenaert (z.v. Jan & Soetaert Pieternelle), + 05-091788 te Westkapelle (geen onroerend goed). Bezitster is zijn weduwe Parin Marie Anne die nu hertrouwd is met Stock Godefridus. Tegelijk heeft Van Holme Carel die gehuwd is met De Visch Isabelle (d.v. de genoemde Lenaert tijdens zijn 2e huwelijk met De Burghgraeve Joanne Therese) zich als voogd over de wezen gedragen, hoewel hij voordien niet de eed zou afgelegd hebben ‌

16514, 65v

Zedelgem

16514, 66

Lissewege

16514, 66v

Uitkerke

Akte van 20-04-1791. De wees Joanne Therese erft van haar zus Isabelle, + 27-09-1789 te Westkapelle. Rendant: de vader. Tegelijk erft ze van haar halve maternele oom De Visch Francois (z.v. Lenaert & De Burghgraeve Anna Therese), + 25-10-1790 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Stockx Godefridus. Akte van 22-08-1788. Pieter (8j) & Philippe (4j), k.v. De Sangher Philippe (z.v. Maerten & Tittelman Joanne) & Corthals Theresia (d.v. Jacob & De Smet Joanne). Voogden: De Bou Carel & Van Poucke Joannes. Ze erven van hun moeder, + 14-08-1787 te Zedelgem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 22-08-1788. Pieter (7j) & Cornelis (3j), k.v. De Clerck Jacobus (z.v. Cornelis & Wytgheer Emerentiana) & Pyckevet Cecilia (d.v. Pieter & Sagaert Pieternelle). Voogden: Pyckevet Albertus (wonend te Lissewege) & De Clerck Joannes (wonend te Lissewege). Ze erven van hun moeder, + 10-02-1787 te Lissewege (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 29-08-1788. Anne Marie (3j, geboren na de dood van haar vader), het enige kind van Van Hille Joannes Albertus (z.v. Eugenius & Van Steenkiste Pieternelle) & Vercruyce Anastasia (d.v. Joseph & Verkest Amelberghe).


395 Voogden: Dumon Jacob (hoofdman van Nieuwmunster) & Verkest Pieter (maternele oom van de wees, wonend te Houtave) die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Mosterey Henricus (aangetrouwde paternele oom van de wees, wonend te Ichtegem). Ze erf van haar vader, + 03-10-1785 te Wenduine (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Pleysier Cornelis. 16514, 67

Uitkerke

16514, 67v

Varsenare

16514, 68

Brugge

Op 06-08-1788 (?) legde Mostrey Hendrick de eed af als voogd. Akte van 29-08-1788. Franciscus (23j) & Florentina (20j), k.v. Neirynck Joannes (z.v. Hubertus & Bardt Regina) & Viaene Cornelie (d.v. Pieter & Aspeslagh Pieternelle). Voogden: Neyrinck Pieter (broer van de wezen, wonend te Uitkerke) & Viaene Hermanus (wonend te Uitkerke). Ze erven van hun moeder, + 25-12-1780 te Uitkerke (geen onroerend goed). Rendante: Eeuwouts Theresia die gehuwd is met Van Praet Eduaert. Tegelijk erven ze van hun vader, + 23-01-1788 te Uitkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Eeuwouts Theresia die nu hertrouwd is met Van Praet Eduaert. Akte van 03-09-1788. Pieter Carolus (4j), het enige k.v. De Ketelaere Pieter (z.v. Cornelis & Lycke Anna) & Beernaert Pieternelle Judoca (d.v. Jan & Van Steelandt Marie Anne). Voogden: Bercmans Francois & Van Wassenhove Joannes. Hij erft van zijn vader, + 14-10-1786 te Varsenare (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 25-09-1788. jonker Jan Baptiste (° 08-12-1770), mejuffrouw Isabelle Catharine (° 15-09-1772), jonker Carel Bernardinus (° 20-05-1774), mejuffrouw Marie Nathalia (° 26-01-1776), mejuffrouw Anna Therese (° 07-01-1778), mejuffrouw Joanne Therese (° 28-09-1780) & mejuffrouw Albertine Joanne (° 21-10-1782), k.v. jonker Coppieters Jan Baptiste (z.v. jonker Jan Baptiste Joseph & vrouw Van Steelant Joanne Therese) “heere van t’Wallant ende schepen van desen lande” & vrouw Van Zuylen van Nyevelt Isabelle. Voogden: jonker Coppieters Albert (paternele oom van de wezen) & jonker Van Zuylen van Nyevelt Jan Beernaert (grootvader van de wezen) die niet verschenen is wegens zijn actuele onpasselijkheid. De eerste voogd belooft het goed over te brengen van de overleden vader van de wezen. Op 27-09-1788 wordt toestemming verleend voor de verkoop van het part van de wezen in een vervallen kasteel “Den Bought” met landen e.d. onder de heerlijkheid van Heyendonck in Brabant …

16514, 68v

Brugge

16514, 69

Dudzele

Op 05-03-1789 legt jonker Van Zuylen van Nyevelt Jan Beernaert de eed af als maternele medevoogd. Tegelijk worden de goederen overgebracht uit het sterfhuis van de vader, + 14-07-1787 te Brugge (diverse onroerende goederen te Adegem, Oostkerke, Moerkerke, Sint-Laureins, enz.). De moeder als bezitster. Akte van 04-10-1788. Carolus Franciscus Heems (21j), z.v. sieur Joseph Leopoldus (beëdigd landmeter van het Brugse Vrije) & juffrouw Van Deventer Joanne Marie, wordt op het verzoek van zijn ouders geëmancipeerd. Akte van 02-10-1788. Therese (10j), het enige k.v. Gheyle Guilliaeme (z.v. Christiaen & Uytterwulghe Joanne) & Verkercke Livina (d.v. Pieter & Vanden Berghe Livine) tijdens haar 4e huwelijk. Voogden: Gheyle Francois (paternele oom van de wees) & Maeghe Philippus. Ze erft van haar vader, + 22-08-1787 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Van Zandweghe Jacobus. Akte van 03-05-1792. Ze erft van haar maternele halfzus Vermeir Joanne (d.v. Francois & Verkercke Livina), + 1008-1791 te Dudzele (verschillende onroerende goederen; zie register Noord 1776 f° 83v). Akte van 31-01-1794. Ze erft van haar maternele halfzus De Frutier Catherina (d.v. Judocus & Verkercke Livina


396

16514, 69v

Uitkerke

16514, 70

Snellegem

16514, 70v

Dudzele

16514, 71

Zuienkerke

tijdens haar 2e huwelijk), huisvrouw van Poppe Franciscus, + 06-11-1792 te Dudzele (geen onroerend goed). Bezitter: Poppe F. Tegelijk erft ze van haar maternele halfbroer De Frutier Pieter (z.v. Judocus & Verkercke Livina tijdens haar 2e huwelijk), + 24-05-1793 te Wenduine (geen onroerend goed). Rendant: Van Zandweghe Jacobus. Akte van 03-10-1788. Pieter (3j), z.v. Samson Carel (z.v. Joannes & Denauw Brigitte) & Cornelis Marie Therese (d.v. Lenaert & Buys Joanna). Voogden: Samson Francois (halve paternele oom van de wees, wonend te Knokke) & Waegenaere Cornelis (wonend te Westkapelle). Hij erft van zijn vader, + 22-03-1786 te Uitkerke (geen onroerend goed). De moeder is hertrouwd met Neirinckx Pieter. Akte van 23-10-1788. Joanne (6j), Isabelle (4j) & Pieter (nu overleden), k.v. Bulcke Pieter (z.v. Pieter & De Ruddere Marie Anne) & Vergauwe Joanne (d.v. Pieter & Oudaert Catherina). Voogden: Bulcke Pieter (paternele grootvader van de wezen, wonend te Snellegem) & Vergauwe Francois (maternele oom, wonend te Snellegem). Ze erven van hun vader, + 31-10-1786 te Snellegem (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Vergauwe F. Tegelijk erven de twee eerst genoemde wezen van hun broer Pieter, + januari 1787 te Aartrijke in de leeftijd van circa 6 maand (geen onroerend goed). Tegelijk erven ze van hun moeder, + 30-11-1787 te Aartrijke (verschillende onroerende goederen te Aartrijke). Rendant: voornoemde Vergauwe F. Akte van 24-10-1788. Pieter Jacobus (° 19-07-1784), het enige k.v. Ardenois Michiel (z.v. Francois & Rotsaert Joanne) & De Boodt Theresia (d.v. Pieter & Du Pond Marie Joanna). Voogden: Ardenois Augustyn (paternele oom van de wees) & Danneels Cornelis. Hij erft van zijn moeder, + 15-02-1787 te Dudzele (er zijn £ 55 meer schulden of lasten dan baten). De vader als bezitter. Akte van 22-07-1791. Hij erft van zijn maternele grootmoeder Du Pon Marie (d.v. Pieter & Van Verdeghem Marie Anne), laatst weduwe van De Bruyckere Pieter, + 23-11-1790 te Dudzele (er is de helft van een bezette rente). Rendant: voornoemde Danneels C. Akte van 28-10-1788. Joanne, Victoria (20j), Anna (18j) & Joannes (16j), k.v. Roels Cornelis (z.v. Joannes & De Maecker Catharina) & Ryckers Isabelle (d.v. Jacobus & Rehaeme Theresia). Voogden: Roels Pieter (wonend te Zuienkerke) & Blomme Joannes (wonend te Meetkerke). De voogden beloven het goed over te brengen van hun overleden moeder. Op 20-12-1788 wordt toestemming verleend aan De Cock Lodewyck, gehuwd met de wees Joanne, gezien het overlijden van de vader en de moeder van de wezen, “tot gadeslaen vanden menagie ende landtsbouw vande hofstede ende landen by sweesens ouders synde gebruyckt geweest”. Akte van 07-01-1791. De wezen Victoria, Anna en Joannes erven van hun ouders. De vader overleed te Zuienkerke op 01-12-1788 en de moeder overleed te Zuienkerke … (verschillende onroerende goederen te Stalhille en Dudzele). De wees Joanne, die gehuwd was met De Cock Lodewyck, is ondertussen voor de 2e maal gehuwd met Benteyn Joannes Francois. Rendant: voornoemde Benteyn J. F.

16514, 71v

Oostkerke

Akte van 13-12-1793. De wezen Victoria en Anna erven van hun broer Joannes, + 1793 te Zuienkerke (er is zijn part in het onroerend goed van de ouders). Rendant: voornoemde Benteyn J. F. Akte van 13-11-1788. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Swarte Cornelis (z.v. Joannes & Sesimus Anna Marie), + 1778 te Oostkerke. De Swarte was gehuwd met Derre Emerentiane, bij wie hij één kind, Joannes, achtergelaten heeft, maar dit kind is na hem ook overleden. Bezitster: voornoemde Derre E. die nu hertrouwd is met Verlinde Pieter.


397 16514, 72

Uitkerke

16514, 72v

Bredene

16514, 73

Sint-Catharinabuiten-Damme

16514, 73v

Oostkerke

16514, 74

Sint-Pieters

16514, 74v

Snellegem

16514, 75

Jabbeke

16514, 75v

Jabbeke

16514, 76

Brugge

Akte van 28-11-1788. Marie Joanna (6j), Martha (4j) & Cecilia (2j), k.v. Marcelis Lenaert (z.v. Lenaert & Slecke Cecilia) & Verniere Cecilia (d.v. Engelbertus & Bossier Martha). Voogden: Bossier Joannes (wonend te Nieuwmunster) & Verniere Guilliaeme (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 30-04-1788 te Uitkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Cousemaecker Lenaert. Akte van 28-11-1788. Barbara (22j) & Joannes (20j), k.v. Fack Franciscus Joannes (z.v. Joannes & Van Hoorne Marie Anne) & Michiels Pieternelle (d.v. Joseph & Packet Anna Marie). Voogden: Du Mon Jacobus die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Fack Pieter (paternele oom van de wezen) & Fack Pieter (broer van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 01-03-1780 te Bredene (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 12-12-1788. Francisca (23j) & Victoria (19j), k.v. Van Hoorneweder Livinus & Rotse Rosa. Voogden: Van Hoorneweder Francois (broer van de wezen) & De Bel Joannes die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Rotse Joannes. Ze erven van hun vader, + 26-10-1780 te Sint-Catharina-buiten-Damme (geen onroerend goed). Rendante: Piesens Genoveva, die de weduwe is van Van Hoorneweder Pieter, en die ondertussen hertrouwd is met De Waele Joannes. Akte van 18-12-1788. Isabelle Joanne (4j), Marie Anne (3j), Joannes Jacobus (2j) & Pieter Jacobus (2 maand), k.v. De Vynck Hubrecht (z.v. Pieter & Daneels Catharina) & Tryoen Joanna Clara (d.v. Pieter & Casier Joanne). Voogden: De Vynck Guilliaeme & Verloove Daniel. Ze erven van hun vader, + 17-09-1787 te Oostkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Traen Carel. Zie ook register Noord 1784 f° 6v. Akte van 22-12-1788. Philippe (nu overleden) & Bernardus (° 21-01-1785), k.v. Ardenoys Augustinus tijdens zijn 2e huwelijk met De Cramere Rosalia. Ze erven van hun paternele halfzus Ardenoys Victoria (d.v. Augustinus tijdens zijn 1e huwelijk met Vermeersch Barbara), minderjarige, + 11-06-1784 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Tegelijk erft de wees Bernardus van zijn broer Philippe, + 21-04-1786 … Akte van 16-01-1789. Pieter Bernardus (7j), Bernardus (5j) & Regina Francisca (2½j), k.v. De Vriendt Bernardus (z.v. Pieter & Spyns Amelberghe) & Denys Cecilia Francisca (d.v. Pieter & Mostrey Godelieve). Voogden: De Vriendt Bernardus (paternele oom van de wezen, wonend te Jabbeke) & Denys Pieter (maternele grootvader van de wezen, wonend te Zerkegem). Ze erven van hun vader, + november 1787 te Snellegem (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met Jonckheere Bernardus. Akte van 16-01-1789. De staat van goed werd overgebracht van het sterfhuis van De Serf Marie Catharina (d.v. Maryn), huisvrouw van Jonckheere Bernardus, + 01-08-1787 te Jabbeke. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 16-01-1789. Pieter Constantinus (14j), Jacoba Francisca (12j), Francisca (9j), Ignatius (6j), Victoria (4j) & Joannes (geboren na de dood van zijn vader), k.v. Traen Ignatius & De Coster Marie Jacoba (d.v. Jacob & Crevit Marie Therese). Voogden: Maertens Leonardus (wonend te Sint-Andries) & De Coster Jacob (wonend te Zerkegem). Ze erven van hun vader, + 05-05-1787 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Paeyderooghe Cornelis. Akte van 22-01-1789. Marie Anne, Anna & Francisca, k.v. Lievens Pieter (z.v. Christiaen & Gunst Pieternelle) & Allaert Isabelle (d.v. Guilliaeme & De Paepe Cornelia). Voogden: Van Renterghem Pieter (gehuwd met een zus van de wezen) & Lievens Philippus.


398

16514, 76v

Vlissegem

16514, 77

Knokke

16514, 77v

Knokke

16514, 78

Sint-Catharinabuiten-Damme

16514, 78v

Westkapelle

16514, 79

Dudzele

16514, 79v

Uitkerke

16514, 80

Westkapelle

Ze erven van hun moeder, + juli 1786 te Brugge (er is een part in een huis “Het Torreken” bij de Kruispoort te Brugge). Rendante: Van Westhuyse Catharina die laatst gehuwd was met de vader van de wezen. Akte van 22-01-1789. Jacobus (3j) & Franciscus (2j), k.v. Callewaert Blasius uit zijn tegenwoordig huwelijk met Moret Isabelle, vader en moeder nog levend. Ze erven van hun paternele halfzus Callewaert Isabelle (d.v. Blasius uit zijn 1e huwelijk met Bodickx Marie), minderjarige, + 22-03-1788 te Vlissegem (geen onroerend goed). De vader als rendant. Akte van 05-02-1789. Joanne (17j) & Cecilia (11j), k.v. De Raet Elias & Vande Keere Marie (d.v. Anthone & Logist Rosalia). Voogden: De Raet Frederick (broer van de wezen, wonend te Knokke) & Ghys Joseph (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun vader, + 02-06-1787 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met De Wachter Jacobus. Akte van 05-02-1789. Isabelle (8j), het enige k.v. Geerolf Jacobus (z.v. Pieter & De Visch Marie) & Weemaere Pieternelle (d.v. Joseph & Constant Pieternelle). Voogden: Geerolf Pieter (wonend te Heist) & Morbé Bernardus (wonend te Brugge). Ze erft van haar vader, + 28-08-1787 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder is intussen hertrouwd met Vanden Becke Jacobus. Akte van 12-02-1789. Francois (5j) & Pieternelle (2j), k.v. Hollevoet Thimotheus (z.v. Michiel & Dalle Joanne) & Huys Joanna (d.v. Jacobus & Callewaert Amelberghe). Voogden: Vercruysse Joseph (gehuwd met een paternele halfzus van de wezen) & Huys Theodorus. Ze erven van hun vader, + 01-06-1787 te Sint-Catharina-buiten-Damme (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde onertussen met Claerhout Francois. Akte van 13-02-1789. Catharina (8j), het enige k.v. Vande Poele Amandus & Dobbelaere Isabelle. Voogden: Dobbelaere Joannes & procureur sieur Quetstroey Thomaes die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid door onpasselijkheid van Velde Adriaen. Ze erft van haar vader, + juni 1782 te Westkapelle (er zijn £ 8 meer schulden of lasten dan baten). Rendant: Cula Livinus. Akte van 20-02-1789. Joannes Franciscus (16j), Anna Marie (14j) & Cecilia Francisca (11j), k.v. Van Belle Franciscus (z.v. Joannes & Hendryckx Joanne) & De Waeghenaere Anna Marie (d.v. Cornelis & Dryepont Godelieve). Voogden: Van Nieuwkercke Joannes (wonend te Zuienkerke) & Bossée Joseph (wonend te Uitkerke). Ze erven van hun moeder, + 14-04-1788 te Dudzele (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Op 20-04-1792 legt De Waegheneaere Pieter (maternele oom van de wezen, wonend te Lissewege) de eed als voogd af i.p.v. Bossée Joseph (overleden). Akte van 20-02-1789. Francisca (19j), Pieter (18j) & Henricus Josephus (13j), k.v. Jacobs Jacobus (z.v. Joannes & Naghtegaele Monica) & Van Belle Rosalia (d.v. Joannes & Hendryckx Joanne). Voogden: Van Parys Pieter (wonend te Vlissegem, gehuwd met een zus van de wezen) & Van Belle Francois (maternele oom van de wezen, wonend te Dudzele). Ze erven van hun moeder, + 25-10-1785 te Uitkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 26-02-1789. Pieter (7j), Franciscus (5j) & Francisca (2j), k.v. De Meiter Pieter (z.v. Pieter & Lannoy Anna Marie) & Pante Victoria (d.v. Joannes & Tornel Brigitta). Voogden: De Meiter Joseph (wonend te Rumbeke) & Pante Olivier (wonend te Ruddervoorde). Ze erven van hun vader, + 08-08-1787 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Blanckaert Joannes.


399 16514, 80v

Klemskerke

16514, 81v

Klemskerke

16514, 82v

Sint-Catharinabuiten-Brugge

16514, 83

Ramskapelle

16514, 83v

Ramskapelle

16514, 84

Bredene

16514, 84v

Brugge

16514, 85

Dudzele

Zie ook register Noord 1776 f° 70v. Akte van 06-03-1789. Francisca (11j), Joanna (8j), Henricus (6j), Franciscus (4j) & Joannes (2j), k.v. Cornilly Joannes (z.v. Pieter & Hoste Marie Joanne) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Pauwaert Isabelle (d.v. Joannes & D’Hont Amelberga). Voogden: Cornilly Franciscus (halve paternele oom van de wezen) & Pauwaert Jacobus (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + … te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Coudeville Pieter. Akte van 06-03-1789. Anna Marie (3j), het enige k.v. Diet Pieter (z.v. Cornelis & D’Hont Joanna) & Peurquaet Marie (d.v. Henricus & Beyens Francisca). Voogden: Roels Cornelis & De Kint Ludovicus. Ze erft van haar moeder, + 08-07-1787 te Klemskerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 12-03-1789. Jacobus (12j), Joanne (10j), Francois (8j), Anna Theresia (5j) & Rosa (3j), k.v. Hillewaert Cornelis (z.v. Augustinus & Vermeersch Joanne) & Corthals Isabelle (d.v. Jacob & De Smet Joanna Theresia). Voogden: Hillewaert Joannes (paternele oom van de wezen, wonend te Sint-Andries) & Lepeire Pieter. Ze erven van hun vader, + 08-10-1787 te Sint-Catharina-buiten-Damme (qua onroerend goed is er een klein part in “een sleght huyseken” te Sint-Andries). De moeder is nu hertrouwd met Van Poucke Joannes. Merk op: bij nazicht blijkt de vader overleden te zijn in Brugge, niet in Damme! Akte van 27-03-1789. Rosalia (16j) & Franciscus (nu overleden), k.v. Rots Leonardus (z.v. Joannes & Jacobs Isabelle) & Herpels Helena (d.v. Christiaen & Wildemeesch Theresia). Voogden: Verreye Hubreght (wonend te Ramskapelle) & sieur Gailliaert Pieter die enkel ter akte optreedt. Ze erven van hun moeder, + 28-10-1777 te Ramskapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 27-03-1789. Leonardus (3j) & Philippus Jacobus (nu overleden), k.v. Rots Leonardus (z.v. Joannes & Jacobs Isabelle) uit zijn 2e huwelijk met Hoeman Theresia (d.v. Anthone & Van Cnocke Maria Anna). Voogden: Hoeman Pieter & Verreye Hubert (wonend te Ramskapelle). Ze erven van hun moeder, + 03-09-1787 te Ramskapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 15-04-1789. Augustyn (22j), Joseph (20j) & Joannes (17j), k.v. De Weerdt Joannes (z.v. Joannes & Dieserinck Anna Marie) & Maes Joanna (d.v. Jan Baptiste & Van Steenbrugghe Isabelle). Voogden: De Weerdt Pieter (paternele halfbroer van de wezen) & De Weerdt Francois (volle broer van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 22-10-1786 te Bredene (er zijn enkele bezette renten). De vader als bezitter. Akte van 01-05-1789. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van vrouw De Peneranda Marie Clara (d.v. jonker Pieter “heere van Franchimont” & vrouw Vander Beke Anna Marie Clara), gezellin van jonker Vander Vliert Hendrick Joseph (z.v. jonker Anthone & vrouw Vercamp Marie Gertrude), + 30-07-1788 te Brugge. Bezitter: Vander Vliert H. J. Tot haar erfgenamen behoren de twee kinderen van wijlen jonker De Peneranda Carel & vrouw Salens Maria Anne, vrijlaten. De voogden van deze wezen zien af van de erfenis van de genoemde De Peneranda M. C., die hun halve paternele tante was, maar ze aanvaarden wel het legaat van dezelfde De Peneranda M. C. Akte van 08-05-1789. Anna Marie (12j), Jacob (10j), Pieter (9j), Francois (7j) & Joannes (3j), k.v. Constant Pieter (z.v. Prosper & Wittyng Marie Anne) & Goedemé Isabelle (d.v. Livinus & Laureyns Anna). Voogden: Strubbe Sebastiaen & De Peckere Joannes (halve maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 18-07-1788 te Dudzele (enkele onroerende goederen te


400 Westkapelle en Dudzele). De vader als bezitter.

16514, 85v

Heist

16514, 86

Brugge

Akte van 27 frimaire 4 (d.i. 18-12-1795 volgens de akte). Ze erven van hun kozijn Van Nieuwmunster Franciscus (z.v. Jacobus & Goedemé Marie Anne), + 09-10-1794 te Dudzele (geen onroerend goed). Bezitster: D’Haese Isabelle (d.v. Jacob & De Peckere Joanne), nu gehuwd met D’Hondt Ludovicus. Akte van 08-05-1789. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Saevels Jacoba (d.v. Joannes & Claerhout Livine), laatst weduwe van De Roo Jacobus, + februari 1788 te Heist. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: De Roo Augustinus. Akte van 01-05-1789. Jonker Carel (11j) & mejuffrouw Marie (15j), k.v. jonker De Peneranda Carel (z.v. jonker Pieter Cornelis tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met vrouw Simon Clara) & vrouw Salens Marie Anne. Voogden: jonker De Peneranda Anthone (“tresorier generael der stadt Brugghe”, paternele oom van de wezen) & jonker De Peneranda Engelbertus (schepen van de stad Brugge, paternele oom van de wezen). De voogden beloven het goed te zullen overbrengen van de overleden vader van de wezen. De wezen erfden iets bij schenking uit het testament van mejuffrouw De Peneranda Anna, hun halve paternele tante. Verder is sprake van een schenking van mejuffrouw De Peneranda Joanna, eveneens een halve paternele tante. Voorts was er een schenking bij testament door vrouw De Peneranda Marie Clara, gezellin van jonker Vander Vliert Henricus Josephus, eveneens een halve paternele tante. Verder is ook sprake van een schenking door mejuffrouw Simon Rosa … Op 15-12-1790 legde sieur Boyson Joannes de eed als voogd af i.p.v. jonker De Peneranda Engelbertus (overleden).

16514, 86v

Wenduine

16514, 87

Lapscheure

16514, 87v

Zuienkerke

Op 04-05-1791 legde sieur Leroux Judocus (poorter van Brugge) de eed als voogd af i.p.v. sieur Boyson Joannes. Akte van 29-05-1789. Joanne Isabelle (6j), Joanne (5j) & Sebastiaen Jacobus (2j), k.v. Timmerman Emanuel (z.v. Francois & Janssens Catharine) & Verhamme Isabelle (d.v. Philippus & Vermeire Helena). Voogden: sieur Bousson Joannes & Vanden Kerckhove Pieter Jacobus die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Benteyn Joannes (aangetrouwde paternele oom van de wezen, wonend te Stalhille). Ze erven van hun vader, + 10-04-1788 te Wenduine (geen onroerend goed). De moeder in ondertussen hertrouwd met Mishondt Pieter Jacobus. Akte van 12-06-1789. Regina (4j) & Beernaert (2j), k.v. Bailly Philippus (z.v. Jan) & Verhelst Joanne (d.v. Jacob & De Cloet Anna) tijdens haar 2e en laatste huwelijk. Voogden: De Poever Bernardus & Graveleyn Beernaert die enkel ter akte optreedt gezien de ‘indispositie’ van Verhelst Joannes. Ze erven van hun moeder, + 12-08-1788 te Lapscheure (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Zie ook Register Noord 1776 f° 106. Akte van 18-06-1789. Isabelle (10j), Cecilia (8j), Joannes (3j) & Pieter (1j), k.v. Gauweloose Ambrosius (z.v. Pieter & Mushont Joanne) tijdens zijn 2e huwelijk met D’Hont Anna Marie (d.v. Joannes & Boens Livina). Merk op: de moeder wordt ook vermeld als D’Hont Marie Anne. Voogden: Duvivier Pieter (wonend te Bredene) & D’Hont Francois (wonend te Nieuwmunster). Ze erven van hun vader, + 10-06-1788 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Rendant: Roels Hendrick. Tegelijk erven ze van hun moeder, laatst gehuwd met bovengenoemde Roels H., + 12-101788 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Bezitter: Roels H. Op 16-12-1789 legt Claeys Henricus (gehuwd met de halfzus van de wezen Gauweloose Anna Marie) de eed als voogd af i.p.v. Duvivier Pieter (leeft nog).


401

16514, 88

Heist

16514, 88v

Bredene

16514, 89

Dudzele

16514, 89v

Dudzele

16514, 90v

Ramskapelle

16514, 91

Meetkerke

16514, 92

Lissewege

Akte van 14-05-1790. De oudste wezen erven van hun broer Gauweloose Pieter, + 13-02-1790 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Rendant: de voogd D’Hont Francois. Akte van 25-06-1789. Anna Marie (17j), Joanne Therese (15j), Passchasia (11j), Franciscus (10j), Jacobus (6j) & Joannes (4j), k.v. Latomme David (z.v. Philippus & Blomme Joanna) & Reygaert Emiliane (d.v. Joannes & Lannoye Anna Marie). Voogden: procureur Winne Francois die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Danneels Lodewyck & Van Ghistel Joannes (wonend te Dudzele). Ze erven van hun vader, + in 1787 te Heist (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Mecchelaere Carel. Op 11-07-1789 legt Danneels Lodewyck (wonend te Oostkerke) de eed als voogd af. Akte van 25-06-1789. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Van Huele Joseph (z.v. Joannes & Wielmaeckers Elisabeth), + 12-02-1789 te Bredene. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitster: Lingier Marie die ondertussen hertrouwd is met Vanden Broucke Ludovicus. Akte van 26-06-1789. Franciscus (23j), Beernaert (21j) & Jacobus (19j), k.v. Mareydt Pieter (z.v. Joannes & Huys Brigitta) & Van Renterghem Marie Anna (d.v. Pieter & Vanden Kerckhove Catharina). Voogden: Mareydt Pieter (broer van de wezen) & Van Ryckeghem Joannes Francois (maternele halfbroer van de wezen). Ze erven van hun vader, + 10-01-1788 te Dudzele (hij had wat onroerend goed gekocht te Dudzele). De moeder als bezister. Uit een aanvullende akte van 22-06-1793 blijkt dat ondertussen ook de moeder overleden is … Akte van 26-06-1789. Joanne (16j), Francisca (15j), Isabelle (14j) & Cecilia (20 maanden), k.v. Vande Waeter Franciscus (z.v. Michiel & De Wilde Pieternelle) & Maenhout Theresia (d.v. Livinus & Van Poucke Cecilia). Voogden: Vande Waeter Hendrick (wonend te Brugge) & Vermeille Carolus (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun moeder, + 09-09-1787 te Dudzele (had een huis te Dudzele gekocht). De vader als bezitter. Akte van 26-06-1789. Joannes (overleden 05-09-1787) & Pieter (8j), k.v. Soetaert Joannes uit zijn tegenwoordig huwelijk met Dinnewet Regina, vader en moeder nog levend. Ze erven van hun maternele halfbroer Pauwaert Franciscus (z.v. Cornelis & Dinnewet Regina), + 18-01-1781 te Ramskapelle, overleden op 6-jarige leeftijd (geen onroerend goed). De vader van de wezen als rendant. Akte van 01-07-1789. Joannes (13j), Pieter (12j) & Marie (7j), k.v. De Ketelaere Joseph (z.v. Gillis & Luyckx Joanne) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Galle Marie (d.v. Joannes & Vande Moere Joanna). Voogden: Als paternele voogd De Ketelaere Ferdinande (halfbroer van de wezen uit het 1e huwelijk van Joseph met Maertens Marie Laurentia). Hij wordt bijgestaan door De Ketelaere Ferdinande (paternele oom van de wezen). Als maternele voogd Galle Pieter (oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 06-11-1787 te Meetkerke (diverse onroerende goederen te Zerkegem, Ettelgem, Roksem, Jabbeke, Westkerke, Aartrijke, Dudzele, Ramskapelle, Meetkerke, Sint-Pieters, …). De moeder als bezitster. Akte van 02-07-1789. Catharina (20j), het enige k.v. Abordin Jacobus (z.v. Cornelis & Grimberghe Emerentiana) & Bouckhout Joanna Clara. Voogden: Abordin Cornelis (paternele oom van de wees) & De Pré Calixtus. Ze erft van haar halve paternele oom Abordin Josephus Jacobus (z.v. Cornelis uit diens 1e huwelijk met De Vynck Marie), laatst gehuwd met Goes Marie, + 05-06-1788 te Lissewege (geen onroerend goed). Goes M. als bezitster.


402 Merk op: eigenlijk is de naam van de overledene niet J. J. Abordin maar wel J. J. Aberdeyn.

16514, 92v

Sint-Michiels

16514, 93

Brugge

16514, 93v

Jabbeke

16514, 94

16514, 94v

Jabbeke

Ramskapelle

Akte van 17-07-1789. Ze erft van haar vader, + 16-07-1786 te Vlissegem (had een hoeve en wat land te Vlissegem gekocht). De moeder is ondertussen hertrouwd met De Visch Joannes. Akte van 03-07-1789. Anna (24j), Marie (21j), Therese (19j), Marie Anna (17j) & Jacoba (15j), k.v. De Maré Pieter (z.v. Gaspar & Brouckaert Brigitta) & Vermeire Jacoba (d.v. Pieter & Verschaeve Marie Therese). Voogden: De Maré Pieter (broer van de wezen) & Vermeire Hendrick. Ze erven van hun moeder, + 01-12-1775 te Sint Michiels onder het ambacht van Maldegem (?!) (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 03-07-1789. Felicianus (22j), Regina (20j), Philippe (13j) & Adriaen (11j), k.v. Rooms Joannes (z.v. Jacob & Rooms Joanne (d.v. Pieter)) & Barbiers Anna (d.v. Pieter & Vande Walle Isabelle). Voogden: Lavie Joannes & De Groote Joannes. Ze erven van hun moeder, + 04-10-1787 te Brugge (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 11-07-1789. Regina & Joanne, k.v. Pollet Pieter & Franco Anna. Voogden: Janssens Joannes (wonend te Zuienkerke) & Franco Joannes (wonend te Stalhille). Akte van 18-07-1789. De wezen erfden blijkbaar wat onroerend goed te Jabbeke van hun grootvader Franco Pieter. Tot de mede-erfgenamen behoren Franco Joannes en Haspeslagh Pieter die gehuwd is met Franco Regina. Akte van 11-07-1789. Anna, het enige minderjarige k.v. Goemaere Jacob & Franco Anna. Voogden: Janssens Joannes (wonend te Zuienkerke) & Franco Joannes (wonend te Stalhille). Akte van 18-07-1789. De wees erfde blijkbaar wat onroerend goed te Jabbeke van haar grootvader Franco Pieter. Tot de mede-erfgenamen behoren Franco Joannes en Haspeslagh Pieter die gehuwd is met Franco Regina. Akte van 23-07-1789. Pieter (5j), Philippe (…) & Marie Therese (1j), k.v. Bulcke Philippus (z.v. Pieter & Pannekoecke Marie Anne) & Van Belleghem Cecilia. Voogden: Bulcke Anselmus & Bulcke Pieter. Ze erven van hun halve paternele oom Bulcke Hendrick (z.v. Pieter & De Cloedt Anna (d.v. Jan)), + 22-02-1788 te Oudenburg, minderjarig overleden (geen onroerend goed). Rendant: De Clerck Joannes. Akte van 31-07-1789. Ze erven van hun vader, + oktober 1787 te Ramskapelle (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Cock Daniel. Tegelijk legt Van Belleghem Joannes de eed als maternele voogd af.

16514, 95

Oudenburg

Akte van 04-06-1793. Ze erven van hun halve paternele oom Bulcke Michiel (z.v. Pieter & De Cloet Anna (d.v. Jan)), + 11-04-1792 te Oudenburg (geen onroerend goed). Rendant: De Clerck Joannes Baptiste. Akte van 23-07-1789. Joannes, Marie, Isabelle, Regina & Rosalia, k.v. Van Steenkiste Arnoldus & Bulcke Isabelle. Voogden: Bulcke Pieter & Van Steenkiste Lodewyck. Ze erven van hun halve maternele oom Bulcke Hendrick (z.v. Pieter & De Cloedt Anna (d.v. Jan)), + 22-02-1788 te Oudenburg, minderjarig overleden (geen onroerend goed). Rendant: De Clerck Joannes.


403

16514, 95v

Oudenburg

16514, 96

Loppem

16514, 96v

Meetkerke

16514, 97

Sint-Pieters

16514, 97v

Varsenare

16514, 98

Snellegem

Akte van 04-06-1793. Ze erven van hun halve maternele oom Bulcke Michiel (z.v. Pieter & De Cloet Anna (d.v. Jan)), + 11-04-1792 te Oudenburg (geen onroerend goed). Rendant: De Clerck Joannes Baptiste. Akte van 23-07-1789. Carel, z.v. De Clerck Joannes Baptiste uit zijn tegenwoordig huwelijk met De Cloedt Anna, vader en moeder nog levend. Hij erft van zijn maternele halfbroer Bulcke Hendrick (z.v. Pieter & De Cloedt Anna (d.v. Jan)), + 22-02-1788 te Oudenburg, minderjarig overleden (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wees. Akte van 24-07-1789. Anna (21j), Amandus (18j) & Marie (15j), k.v. Vande Walle Hieronimus Joannes (z.v. Gerard & Van Hove Anna) & Gooris Rosa Isabelle (d.v. Laureyns & Dierlay Cecilia). Voogden: Vande Walle Jacobus (paternele oom van de wezen) & Gooris Guilielmus (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, vrijlaat in het ambacht van Loppem, + 04-12-1782 te Brugge (hij had wat onroerend goed geërfd van zijn moeder Van Hove Anna). De moeder hertrouwde ondertussen met De Maricaux Alexius. Akte van 24-07-1789. Joanne (17j), Augustyn (15j), Rosalia (12j) & Joannes (9j), k.v. Dobbelier Jacobus (z.v. Jacobus & De Breine Joanne) uit zijn 3e en laatste huwelijk met Frederyck Theresia Anna (d.v. Joseph & De Ruddere Marie). Voogden: Muyls Jacobus (hoofdman van Meetkerke) & Frederyck Joseph (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 31-05-1788 te Meetkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Neuveroen Joannes. Op 23-07-1789 wordt jonker Khnopff Louis, wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk, op het verzoek van zijn gezellin De Madrid Theresia, in curatele gesteld. Sieur Bousson Joannes “opperclerck van het comptoir van weesen van desen lande” wordt aangesteld als curateur. Akte van 05-11-1789. De gecurateerde erft van zijn maternele tante mejuffrouw Van Raveswaey Catharina (d.v. jonker Anselmus & vrouw De Coninck Barbara Therese), lates van het Brugse Vrije in het ambacht van Snellegem, bejaarde dochter, + 28-06-1789 in de stad Tielt in het klooster van de religieuzen Penitenten (er zijn diverse goederen). Akte van 24-07-1789. Franciscus (12j), z.v. Greandjean Claude & Dobbelier Anna Marie (d.v. Jacobus uit zijn 1e huwelijk met Borret Rosa). De wees woont te Varsenare. Voogden: Vanden Bussche Joannes (wonend te Varsenare) & Dumon Jacobus die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Borret Emanuel. Hij erft van zijn maternele grootvader Dobbelier Jacobus (z.v. Jacobus & De Breine Joanne), + 31-05-1788 te Meetkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Frederick Theresia Anna die nu gehuwd is met Neuveroen Joannes. Zie ook idem register f° 126. Akte van 04-08-1789. Petrus Jacobus (overleden 04-02-1781 op de leeftijd van 6j), Servatius Francois (nu 12j) & Joannes Francois (nu 11j), k.v. meester Maes Servaes Francois, advocaat van de Raad van Vlaanderen (z.v. de heer Servaes Francois & juffrouw Du Chatel Helena Godelieve) tijdens zijn 1e huwelijk met juffrouw Van Elslander Marie Cecilia (d.v. Pieter & juffrouw Van Elslander Marie Cecilia (d.v. Pieter & juffrouw Van Issacker Therese)). Voogden: de heer Maes Joannes (paternele oom van de wezen) & sieur Tyteca Carel (wonend te Rozebeke). Ze erven van hun moeder, + 23-03-1779 in de stad Ieper (verschillende onroerende goederen te Rozebeke in de kasselrij Ieper). Rendante: juffrouw Holvoet Coleta als weduwe van de vader van de wezen. Akte van 26-08-1790. Ze erven van hun vader, + 28-04-1789 in de stad Ieper (o.a. verschillende onroerende goederen te Staden). Bezitster: juffrouw Holvoet C.


404 16514, 98v

Snellegem

16514, 99

Sint-Pieters

16514, 99v

Sint-Pieters

16514, 100

Sint-Pieters

16514, 100v

Brugge

16514, 101

16514, 101v

16514, 103v

Brugge

Lapscheure

Brugge

Akte van 04-08-1789. Norbertus (8j) & Lodewyck (5j), k.v. meester Maes Servaes Francois, advocaat van de Raad van Vlaanderen (z.v. de heer Servaes Francois & juffrouw Du Chatel Helena Godelieve) tijdens zijn 2e huwelijk met juffrouw Holvoet Coleta Francisca (d.v. de heer Jaecques & juffrouw Larmuseau Judith Bernarde). Voogden: de heer Maes Joannes Servaes (griffier te Staden, paternele oom van de wezen) & heer en meester Holvoet Joseph Albert (pensionaris van de stad Menen, maternele oom van de wezen). De voogden beloven het goed over te brengen van de vader die overleed in de stad Ieper. Akte van 07-08-1789. Franciscus (13j) & Pieter (10j), k.v. Vermeersch Boudewyn (z.v. Joseph & Plovie Marie) & Van Thuyne Jacoba (d.v. Joseph & Vermeersch Joanne). Voogden: sieur Vermeersch Jacques (schepen van de stad Oudenburg, paternele oom van de wezen) & Vanden Bussche Jacob (aangetrouwde maternele oom van de wezen, wonend te Snellegem). Ze erven van hun vader, + 19-01-1789 te Sint-Pieters-op-de-Dijk. Akte van 13-08-1789. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Respaillie Joanne, huisvrouw van Musoen Francois (z.v. Francois & Tutens Cecilia), + 01-12-1780 te Sint-Pieters-op-de-Dijk. De gerechtigde wezen zijn ondertussen overleden … Akte van 13-08-1789. Theresia & Philippe, k.v. Musoen Francois (z.v. Francois & Tutens Cecilia) uit zijn tegenwoordig huwelijk met Hollebeke Regina. Voogden: Musoen Pieter (paternele halfbroer van de wezen) & Musoen Joannes (wonend te Wenduine). Ze erven van hun paternele halfzussen Musoen Rosalia en Musoen Marie Anna (k.v. Francois uit zijn 1e huwelijk met Respaillie Joanne). Op 22-08-1789 wordt juffrouw De Wyntere Walburge, lates van het Brugse Vrije wonend te Brugge, in curatele gesteld. Als curator wordt sieur De Gheldere Joannes (z.v. Albert (overleden) & juffrouw De Schryvere Catharina (leeft)), procureur en notaris te Brugge, aangesteld. Op 10-09-1789 worden de goederen van de gecurateerde overgebracht (diverse onroerende goederen te Sint-Catharina-buiten-Damme, Eernegem, Sint-Kruis, Brugge, enz.). Akte van 03-09-1789. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van juffrouw Vanden Kerckhove Joanne Therese (d.v. sieur Joannes & juffrouw Byson Judoca), geestelijke dochter, + 05-061789 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: sieur Vander Hofstadt Beernaert, procureur en notaris te Brugge. Op 18-09-1790 vindt een wettelijke verkaveling van de onroerende goederen plaats tussen: o Turgy Pieter en de zijnen als erfgenamen van de vaderlijke zijde. o Juffrouw Sola Marie Isabelle als erfgenaam van de moederlijke zijde. Akte van 11-09-1789. Isabelle (28j), “gebreckelycke bejaerde dochter”, d.v. Daens Jacobus & Pieters Catharina. Voogden: Van Dousselaere Bernardus (wonend te Moerkerke) als “vooght administrataire” & Graveleyn Bernardus die enkel “vooght ter acte” is. Ze erft van haar moeder Pieters C., laatst gehuwd met Verbrugghe Carel, + 16-12-1788 te Lapscheure (geen onroerend goed). Bezitter: Verbrugghe C. Nota: De vader van de wees overleed op het Sluise Vrije (Zeeland) en van hem had ze wat geld geërfd. Op 28-05-1791 legt Daens Pieter (wonend te Moerkerke onder het graafschap van Middelburg-in-Vlaanderen), neef van de wees, de eed als voogd af i.p.v. Dousselaere Bernardus (leeft nog). Akte van 24-09-1789. Anna (21j), Marie (18j), Joannes (16j), Joanne (13j) & Catharina (11j), k.v. Saelens Pieter (z.v. Maryn & De Brauwer Agnes) & Anthierens Anna (d.v. Pieter & Verschilde Marie). Voogden: Saelens Cornelis & sieur Winne Francois (procureur). Ze erven van hun vader, vrijlaat in het ambacht van Koekelare, + 15-12-1788 te Brugge


405

16514, 104

Westkapelle

16514, 104v

Bredene

16514, 105

Lapscheure

(geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 08-10-1789. Joannes (11j), het enige k.v. Cys Pieter (z.v. Jacob & Conje Anna) & Rooms Joanne Therese (d.v. Maerten & De Snick Pieternelle). Voogden: Cys Philippus (paternele oom van de wees) & De Neve Pieter. Hij erft van zijn vader, + februari 1788 te Westkapelle (geen onroerend goed maar wel een part in een korenwindmolen te Westkapelle die hij “in cheynse genomen” had). De moeder als bezitster. Zie ook Register Noord 1771 f° 129. Akte van 12-10-1789. Theresia (15j), Regina (13j), Victoria (9j) & Joseph (2j), k.v. Lauwereyns Emanuel (z.v. Jacob & Vander Beke Joanne) uit zijn 2e huwelijk met Nyssen Anna Theresia (d.v. Elias & Bulcke Regina). Voogden: Lauwereyns Pieter (paternele oom van de wezen, wonend te Zevekote) & Nyssen Cornelis (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 31-12-1787 te Bredene op het Sas van Slijkens (o.a. wat onroerend goed te Bredene). De moeder als bezitster. Uit een akte van 03-09-1790 blijkt dat de moeder ondertussen hertrouwd is met sieur Maryssael Charles. Zie ook Register Noord 1771 f° 104v. Akte van 15-10-1789. Leonardus (16j), Bernardus (14j) & Marie Therese (7j), k.v. Boeydens Leonardus (z.v. Bartholomeus & Vande Waeter Marie Anne) & De Sutter Theresia (d.v. Joannes & Schaep Joanna Francoise). Voogden: De Boevere Leo & De Sutter Joachim. Ze erven van hun vader, + 19-06-1787 te Lapscheure (onroerend goed te Lapscheure). Rendant: Van Houtte Ludovicus als weduwnaar van de moeder van de wezen. Akte van 25-08-1790. Ze erven van hun moeder, + 17-04-1789 te Lapscheure (onroerend goed te Lapscheure). Bezitter: Van Houtte L. Akte van 25-10-1792. Ze erven van hun maternele halfbroer Mestdagh Joseph (z.v. Joannes & De Zutter Theresia tijdens haar 1e huwelijk), + 03-05-1789 in de stad Damme (onroerend goed te Lapscheure). Rendant: Van Houtte Ludovicus. Akte van 19-04-1793. De nog zijnde wees Leonardus erft van zijn zus Boeydens Marie Therese, + 10-04-1791 te Brugge (onroerend goed te Lapscheure). Rendant: de voogd De Sutter Joachim.

16514, 105v

Klemskerke

16514, 106

Bredene

16514, 106v

Oostkerke

Op 22-03-1794 legt de wees Boeydens Bernardus (wonend te Lapscheure, nu “zijn zelfs” door huwelijk) de eed als voogd af over zijn broer Leonardus, i.p.v. De Sutter Joachim (overleden). Akte van 16-10-1789. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Van Renterghem Marie (d.v. Laurentius & Herrebout Marie), + 04-11-1788 te Klemskerke. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse vrije. Rendant: D’Hoedt Henricus Zie ook in dit register f° 56. Akte van 30-10-1789. Francisca (3j) & Isabella Clara (18 maand), k.v. Van Loo Adriaen (z.v. Jacob & Vlietynck Pieternelle) & Blaere Anna Brigitta (d.v. Laureyns & De Potter Francoise). Voogden: Fockaert Carel (wonend te Brugge) & Cnockaert Beernaert. Ze erven van hun vader, + 17-02-1788 te Bredene (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 11 meer schulden of lasten dan baten. De moeder hertrouwde ondertussen met Kerckenaere Simoen. Akte 7 mei 1789. Joanne, d.v. Vereecke Lodewyck & …, wonend te Oostkerke. Voogd: De Wulf Pieter (wonend te Sint-Michiels).


406

16514, 107v

Vlissegem

16514, 108

Loppem

Ze erft van haar overleden ‘vriend’ De Knock Pieter (z.v. Philippus & Lievens Agnes), + 0307-1788 te Loppem (er is een klein partijtje in wat land). Bezitster: Standaert Martine. Akte van 7 mei 1789. Augustyn, Joannes & Regina, k.v. Moerman Pieter & De Roo Rosa, disgenoten op de parochie van Vlissegem. Voogd: D’Hont Joannes (wonend te Jabbeke). Ze erven van hun overleden ‘vriend’ De Knock Pieter (z.v. Philippus & Lievens Agnes), + 03-07-1788 te Loppem (er is een klein partijtje in wat land). Bezitster: Standaert Martine. Akte van 7 mei 1789. Pieter (24j), Marie Anna (17j), Francisca (8j), Francois (18j) & Hendrick (13j), k.v. Schillewaert Isaack & Blontrock Eleonora. Voogd: Blontrock Joannes (wonend te Aartrijke). Ze erven van hun overleden ‘vriend’ De Knock Pieter (z.v. Philippus & Lievens Agnes), + 03-07-1788 te Loppem (er is een klein partijtje in wat land). Bezitster: Standaert Martine. Op 22-01-1791 legt de wees Pieter Schillewaert (wonend te Bredene), nu “syn selfs by competente van jaeren”, de eed als voogd af.

16514, 108v

Meetkerke

16514, 109v

Westkapelle

16514, 110

Brugge

16514, 111

Westkapelle

Akte van 11-05-1792. De nog zijnde wezen erven van sieur Blontrock Josephus (z.v. Thomaes tijdens zijn 1e huwelijk met Van Spieren Agnes), laat van het Brugse Vrije in het ambacht van Koekelare, + 02-04-1792 in de stad Diksmuide (onroerende goederen te Koekelare, Ramskapelle bij Veurne, Oostduinkerke, Schore en Leke). Rendanten: sieur Mergaert Pieter Jaecques (wonend te Koekelare) & de heer De Prez de Camusel Pieter Jaecques (wonend te Diksmuide). Akte van 02-12-1789. Emiliane (21j), Isabelle (20j), Catharine (18j) & Anna (16j), k.v. De Langhe Joannes & Hellinck Marie. Voogden: De Bruyne Michiel (wonend te Meetkerke) & Mahieu Pieter (wonend te SintAndries). Ze erven van hun maternele halfbroer De Bruyne Hendrick (z.v. Hendrick & Hellinck Marie), meerderjarige jongman, + 08-06-1789 te Meetkerke (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde De Bruyne Michiel. Akte van 04-02-1790. Marie Joanne (7j) & Joseph (3j), k.v. Constant Guilliaeme Francois (z.v. Guilliaeme & Antheunis Isabelle) & Sallet Marie Joanne (d.v. Joannes & Van Hooteghem Anna Marie). Voogden: Ballegeer Joannes (aangetrouwde paternele oom van de wezen, wonend te Dudzele) & Serruys Pieter (aangetrouwde maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 19-09-1788 te Westkapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 10-02-1790. Franciscus, z.v. heer en meester Van Damme Anthone Francois, licentiaat in de beide rechten, tegenwoordig schepen van het Brugse Vrije, uit zijn tegenwoordig huwelijk met juffrouw Van Nieuwenhuyse Marie Therese (d.v. de heer Anthone & juffrouw De Coninck Theresia Francisca). Voogden: sieur Vande Steene Francois (procureur van de stad Brugge) die op verzoek van de vader van de wees ter akte optreedt (geen familielid) & de voornoemde heer Van Nieuwenhuyse Anthone. Hij erft van zijn paternele halfzus juffrouw Van Damme Theresia Francisca Catharina (d.v. heer en meester Anthone Francois tijdens zijn 1e huwelijk met juffrouw Van Zandicke Catharina Theresia (d.v. de heer Pieter & juffrouw Samyn Catharina Theresia)), minderjarige, + 08-12-1788 te Doornik in het klooster van de Ursulinen (onroerend goed te Keiem en Ettelgem, en diverse bezette renten). De vader als rendant. Zie ook Register Noord 1776 f° 22v. Akte van 11-02-1790. Joanne (12j) & Joannes (3j), k.v. De Visch Lenaert (z.v. Jan & Soetaert Pieternelle) tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Parin Marie Anne (d.v. Philippe & Taloen Regina). Voogden: Van Holme Carel (gehuwd met een paternele halfzus van de wezen) & Parin Pieter. Ze erven van hun vader, + 05-09-1788 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder


407 hertrouwde ondertussen met Stock Godefridus.

16514, 112

Sint-Andries

16514, 113

Varsenare

16514, 113v

Jabbeke

16514, 114

Ramskapelle

16514, 114v

Westkapelle

16514, 115

Varsenare

16514, 115v

Snellegem

16514, 116

Zedelgem

Akte van 20-04-1791. Ze erven van hun paternele halfbroer De Visch Francois (z.v. Lenaert tijdens zijn 2e huwelijk met De Burghgraeve Anna Therese), + 25-10-1790 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: de bovengenoemde Stock Godefridus. Akte van 25-02-1790. Marie Anna Cecilia (1j), het enige k.v. De Klerck Carel (z.v. Stephanus & Van Hallewyn Marie Anne) & Bussche Marie (d.v. Pieter & Bonte Joanne). Voogden: De Klerck Joannes (paternele oom van de wees) & Bussche Pieter (maternele oom van de wees). Ze erft van haar moeder, + 14-03-1789 te Sint-Andries (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Zie ook Register Noord 1784 f° 107v. Akte van 26-02-1790. Amandus (3j), het enige k.v. Ollez Joachim (z.v. Mattheus & Thielens Cecilia) & Vergaerde Genoveva (d.v. Pieter & Van Kersschaever Genoveva) tijdens haar laatste huwelijk. Voogden: Baert Sebastiaen & Vergaerde Blasius. Hij erft van zijn moeder, + 10-03-1789 te Varsenare (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 26-02-1790. Marie (19j), Franciscus (15j), Victoria (13j), Joanne (10j) & Regina (4j), k.v. Rassauw Mauritius (z.v. Joseph & Janssens Marie) & Van Hove Marie (d.v. Joannes & De Clerck Regina). Voogden: Rassauw Joseph & sieur Dero Jaecques die enkel ter akte optreedt. Ze erven van hun vader, + 06-06-1788 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met De Schuyttere Pieter. Akte van 03-03-1790. Lodewyck (ruim 24 jaar maar krankzinnig), Joannes (22j), Livine (20j), Jan (17½j), & Isabelle (16j), k.v. De Vos Pieter (z.v. Lodewyck & Van Damme Marie) & De Neve Isabelle (d.v. Bernard & Van Houtte Adriaene). Voogden: Vande Velde Marcus & De Neve Pieter. Ze erven van hun vader, + 06-12-1778 te Ramskapelle (geen onroerend goed). Er zijn tot 109 meer schulden of lasten dan baten. De moeder is hertrouwd met Verstraete Michiel. Akte van 04-03-1790. Jacobus (17j), Joannes (14j) & Anna (11j), k.v. Loyens ... & De Meire Marie (d.v. Anthone & Beynteyn …). Voogden: De Meire Joannes & Leseure Francois. Ze erven van hun oude halve maternele oom heer en meester Beynteyn Jacobus (z.v. Fortunatus & Longerspeye Cornelia), pastoor te Westkapelle, + 22-05-1788 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendante: juffrouw Van Heste Marie Anna, weduwe van sieur Lyebaert Jan Baptiste. Akte van 10-03-1790. Carel (14j), z.v. Vermeesch Philippe (z.v. Jacob & Houtekiet Genoveva) & De Vliegher Joanne (d.v. Andries & Mestdagh Anna Marie). Voogden: Vermeesch Philippe (broer van de wees) & De Schepper Anthone. Hij erft van zijn vader, + 23-07-1779 te Varsenare (hij liet een part in een huis na in het dorp van Varsenare gebouwd op cheynsgrond). De moeder als bezitster. Akte van 29-03-1790. Catharina (9j), Joseph (6j) & Anna (3½j), k.v. Van Daele Pieter (z.v. Michiel & Verplancke Pieternelle) tijdens zijn laatste huwelijk met Daenekynt Anna (d.v. Niclaeys & Ketels Genoveva). Voogden: Dely Hendryck (wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk) & Daenekynt Joannes (wonend te Loppem). Ze erven van hun vader, + 04-01-1788 te Snellegem (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde met De Gelder Pieter. Akte van 15-04-1790. Anna (20j) & Jacobus (13j), k.v. Ockier Judocus (z.v. Jacobus & Guisse Marie) & Baert Amelberga (d.v. Guilliaeme & Denys Willemyne). Voogden: Guisse Francois (wonend te Varsenare) & Vyncke Francois (wonend te


408

16514, 116v

Brugge

16514, 117

Houtave

16514, 117v

Stalhille

16514, 118

Oostkerke

16514, 118v

Lapscheure

16514, 119

Lapscheure

Zedelgem). Ze erven van hun moeder, + 28-08-1785 te Zedelgem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 23-04-1790. Marie (9j), het enige k.v. Vereecke Pieter (z.v. Joannes & Vermeesch Judoca) & Blaere Pieternelle (d.v. Joannes & Druyghe Cecilia). Voogden: Inghelbeen Jan Bapstiste (wonend te Brugge) & Blaere Joannes (wonend te Lissewege). Ze erft van haar vader, + 13-02-1787 te Brugge (hij had tijdens huwelijk een part gekocht in een huis met herberg en brouwerij “De Dry Coninghen” in het dorp van Lissewege). De moeder is hertrouwd met D’Hont Jacob. Akte van 29-04-1790. Joannes Franciscus (7j) & Pieter Joannes (2j), k.v. Storme Joannes Franciscus (z.v. Emanuel & Logghe Angela) & Dumon Anna Marie (d.v. Carel & Winne Marie). Voogden: Nyssen Josephus (wonend te Bredene) & Storme Marcus (wonend te Zedelgem). Ze erven van hun moeder, + 27-06-1787 te Houtave (onroerend goed te Aartrijke en Snellegem). De vader als bezitter. Akte van 26-07-1793. Ze erven van hun maternele grootvader Dumon Carolus (z.v. Pieter & De Smidt Judoca), laat van het Brugse Vrije in Snellegem, + 22-08-1792 te Brugge (onroerend goed te Snellegem). Rendant: Jonckheere Pieter. Akte van 30-04-1790. Philippe (20j), Joannes (18j), Franciscus (14j), Francisca (12j) & Catharina (2½j), k.v. De Neve Bernardus (z.v. David & Deuran Anna Marie) tijdens zijn laatste huwelijk met Jessens Marie Anne (d.v. Joseph & Vande Weerde Marie Anna). Voogden: De Neve Daniel (wonend te Sint-Jans-op-de-Dijk) & Roels Philippe (wonend te Oudenburg-Hoek). Ze erven van hun vader, + 30-01-1789 te Stalhille (geen onroerend goed). De moeder is hertrouwd met Satnat Joannes. Akte van 30-04-1790. Joannes Jacobus, het enige k.v. De Vos Jacobus (z.v. Cornelis & De Pape Francisca) & De Roo Genoveva (d.v. Joannes & Van Damme Isabelle). Voogden: De Vos Joseph (paternele oom van de wees, wonend te Moerkerke) & De Roo Augustyn (maternele oom van de wees, wonend te Koolkerke). Hij erft van zijn vader, + 24-07-1788 te Oostkerke (geen onroerend goed). De moeder is hertrouwd met Broucke Martinus. Akte van 20-05-1790. Beernaert (18j), Jacobus (13j) & Joannes Cornelis (5j), k.v. Van Paemel Laureyns (z.v. Laureyns & Wyngaert Adriaene) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met De Vryendt Isabelle (d.v. Judocus & De Neve Marie). Voogden: Van Paemel Laureyns (paternele halfbroer van de wezen) & De Vryendt Joannes (wonend te Lapscheure). Ze erven van hun vader, + 03-05-1789 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 17-10-1793. Ze erven van hun paternele nicht Van Pamel Joanne (d.v. Joannes & Danneels Theresia), + 18-05-1793 te Lapscheure (geen onroerend goed). Rendant: Maes Joannes. Nota: Bij bovengenoemde staat van goed (van Van Pamel Joanne) worden ook de volgende wezen vermeld: Jacobus (18j) & Isabelle (17j), k.v. Van Pamel Pieter (z.v. Laureyns de oude & De Roeck Marie), over wie Van Pamel Laureyns de jonge zich als voogd gedragen heeft, en die eveneens iets erfden van Van Pamel Joanne. Deze wezen worden nochtans niet teruggevonden in de wezenregisters van het Brugse Vrije … Akte van 20-05-1790. Joanne (17j) & Jacob (13j), k.v. wijlen Van Paemel Joannes (z.v. Laureyns & De Roeck Marie) & Danneels Theresia. Voogden: Van Paemel Laureyns (paternele oom van de wezen, wonend te Lapscheure) & Danneels Leopoldus (wonend te Lapscheure). Ze erven van hun grootvader Van Paemel Laureyns (z.v. Laureyns & Wyngaert Adriaene), +


409 03-05-1789 te Lapscheure (geen onroerend goed). Bezitster: zijn weduwe De Vryendt Isabelle.

16514, 119v

Lapscheure

16514, 120

Meetkerke

16514, 120v

Sint-Michiels

16514, 121

Lapscheure

16514, 121v

Loppem

16514, 122

Vlissegem

16514, 122v

Sint-Jans-op-deDijk

16514, 123

Lissewege

Akte van 17-10-1793. Ze erven van hun vader, + 10-05-1778 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Maes Joannes. Tegelijk erft de wees Joanne van haar broer Jacobus van Pamel, + 13-02-1792 te Lapscheure (geen onroerend goed). Rendant: Maes Joannes. Akte van 20-05-1790. Jacob (16j) & Isabelle (15j), k.v. wijlen Van Paemel Pieter (z.v. Laureyns & De Roeck Marie) & Vande Moere Francisca. (Merk op: eigenlijk staat in de akte vermeld dat Pieter Van Paemel de zoon is van Laureyns & Wyngaert Adriaene, maar dit lijkt een vergissing te zijn‌). Voogden: Van Paemel Laureyns (paternele oom, wonend te Lapscheure) & Graveleyn Bernardus die enkel ter akte optreedt (geen familielid). Ze erven van hun paternele grootvader Van Paemel Laureyns (z.v. Laureyns & Wyngaert Adriaene), + 03-05-1789 te Lapscheure (geen onroerend goed). Bezitster: zijn weduwe De Vryendt Isabelle. Akte van 21-05-1790. Laureyns (6j) & Barbara (4j), k.v. Carrebroeck Joannes (z.v. Maximiliaen & Van Acker Rosa) & Snouck Anna Marie (d.v. Laureyns & Hellinck Isabelle). Voogden: Carrebroeck Paulus (paternele oom van de wezen, wonend te Meetkerke) & Snouck Laureyns (maternele grootvader van de wezen, wonend te Meetkerke). Ze erven van hun vader, + 15-01-1788 te Meetkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Wynteyn Joannes. Akte van 28-05-1790. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Perquy Pieter (z.v. Jacob & Van Nieuwenhuyse Godelieve), + 21-12-1789 te Sint-Michiels. De gerechtigde wees is geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: De Ruwe Joseph. Akte van 28-05-1790. Joseph (8j) & Isabella Clara (2j), k.v. Verleye Pieter (z.v. Jan & Barton Marie) & Baillie Isabella (d.v. Jan & Van Hove Marie). Voogden: Barton Joachim (wonend te Moerkerke) & Baillie Philippus (wonend te Lapscheure). Ze erven van hun vader, + 31-12-1788 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder is nu hertrouwd met De Poever Bernardus. Akte van 09-06-1790. Pieter (17j), Isabelle (19j) & Constantia (10j), k.v. Eeckoudt Rogier (z.v. Pieter & Van Tomme Josyne) & Logghe Victoria (d.v. Jooris & D’Heere Anna). Voogden: Legon Guilliaeme (gehuwd met een zus van de wezen, wonend te Loppem) & Verstraete Lucas (wonend te Loppem). Ze erven van hun moeder, + 27-06-1788 te Loppem (ze had tijdens haar huwelijk wat land te Loppem gekocht waarop zes woonsten gebouwd werden). De vader als bezitter. Akte van 18-06-1790. Pieter (5j), Francois (2j) & Francisca (op 3-jarige leeftijd overleden na haar moeder), k.v. Vio Carel (z.v. Valentyn & Rotsaert Joanne) & De Lanoye Pieternelle (d.v. Jacobus & Andries Emerentia). Voogden: Vio Valentyn (paternele oom van de wezen, wonend te Heist) & De Lanoye Jacobus (grootvader van de wezen, wonend te Klemskerke). Ze erven van hun moeder, + 11-08-1789 te Vlissegem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 18-06-1790. Anne Marie (20j), d.v. Disserinck Jacobus (z.v. Pieter & Van Steenbrugghe Jacoba) & Seghers Cecilia Isabelle (d.v. Jan & Paneel Joanne). Voogden: Disserinck Jacobus (paternele halfbroer van de wees) & Seghers Emanuel (maternele oom van de wees). Ze erft van haar vader, + 23-04-1789 te Sint-Jans-op-de-Dijk (er is wat onroerend goed te Sint-Jans-op-de-Dijk). De moeder hertrouwde ondertussen met Snick Joseph. Akte van 01-07-1790. Cecilia (18j), d.v. De Neve Lenaert (z.v. Leonardus & Rouges Joanne) & Gheyle Isabelle


410

16514, 123v

Zedelgem

16514, 124

Vlissegem

16514, 124v

Westkapelle

16514, 125

Westkapelle

16514, 125v

Westkapelle

16514, 126v

Snellegem

16514, 127v

Brugge

(d.v. Christiaen & Uutterwulghe Joanne). Voogden: Claerbout Joannes (gehuwd met een zus van de wees, wonend te Lissewege) & procureur Loys Anthone die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Gheyle Valentyn. Ze erft van haar vader, + 02-05-1771 te Lissewege (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Tournoy Hendrick. Akte van 16-07-1790. Rosa (18j), het enige k.v. Walcarius Joseph (z.v. Pieter & Verplancke Anna) & Calleeuw Veronica (d.v. Joannes & De Praet Aldegonde). Voogden: Sintemin Pieter (wonend te Zedelgem) & Calleeuw Laureyns (maternele oom van de wees, wonend te Zedelgem). Ze erft van haar vader, + … te Zedelgem (hij had tijdens zijn huwelijk wat grond te Zedelgem gekocht waarop een huis gebouwd werd). De moeder is ondertussen hertrouwd met Keirsebilck Joannes. Akte van 22-07-1790. Niclaeys (21j), het enige k.v. Van Luchem Philippus (z.v. Martinus & Baltens Ludovica) & Slinckaert Theresia Cecilia (d.v. Andries & De Saeyere Anna Marie). Voogden: Claeys Guilliaeme & Van Haecke Joseph (maternele halfbroer van de wees, wonend te Vlissegem). Hij erft van zijn moeder, + 16-08-1789 te Vlissegem (ze had tijdens het huwelijk een partij ‘vettegars’ te Klemskerke gekocht). De vader als bezitter. Akte van 06-08-1790. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Vanden Broecke Pieternelle (d.v. Andries & Constant Regina), laatst gehuwd met Mabesoone Joseph (z.v. Jan Francois & De Caluwe Pieternelle), + 22-06-1789 te Westkapelle. Haar weeskinderen zijn laat van het graafschap van Middelburg-in-Vlaanderen. Bezitter: Mabesoone J. Akte van 13-08-1790. Francois (14j), z.v. Gheyle Christiaen & Van Holm Isabelle. Voogden: Gheyle Francois & Van Holm Carolus (maternele oom van de wees). Hij erft van zijn maternele grootmoeder Pintillion Anna (d.v. Ferdinande & Spae Anna Marie), laatst weduwe van Van Holme Isaac, voordien weduwe van Massenhove Michiel, + 30-11-1788 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Van Holm Carolus. Merk op: de vader van de wees leeft nog. Merk op: Nog een oom van de wees, Van Holm Joannes, heeft ter liquidatie de eed afgelegd als medevoogd. Akte van 26-08-1790. Pieter (23j), Francois (18j) & Judocus (12j), k.v. Moyses Jacob (z.v. Jan & Bastoen Jacoba) & Van Dycke Genoveva. Voogden: Vervaecke Joannes & Vrye Pieter. Ze erven van hun vader, + 01-03-1789 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Grande David. Akte van 27-09-1792. Ze erven van hun moeder, + 22-12-1790 te Westkapelle (geen onroerend goed). Bezitter: de voornoemde Grande D. Merk op: Tijdens de liquidatie hebben de voogden zich ook gesteld over Moyses Joannes, een broer van de wezen die imbeciel is. Akte van 26-08-1790. Norbertus Carolus (9j) & Ludovicus Josephus (6j), k.v. meester Maes Servaes Franciscus, advocaat van de Raad van Vlaanderen (z.v. de heer Servatius Franciscus & juffrouw Du Chastel Helena Godelieve) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met juffrouw Holvoet Marie Josepha Coleta Francisca (d.v. de heer Jaecques, oud schepen van de Roede van Menen, & wijlen juffrouw Larmuseau Judith Bernarde Jacoba). Voogden: de heer Maes Joannes (paternele oom van de wezen, griffier te Staden) & heer en meester Holvoet Joseph Albert Guislain (maternele oom van de wezen, raadpensionaris van de stad Menen). Ze erven van hun vader, + 28-04-1789 te Ieper (zie f° 98 e.v. in dit register m.b.t. de onroerende goederen). De moeder als bezitster. Op 04-09-1790 werd jonker Cobryse Joseph, heer van Arzeele, Neckere, Robais, etc.,


411 vrijlaat wonend te Brugge, op het verzoek van zijn gezellin vrouw Van Roosebeke Anna Clara, in curatele gesteld. Zijn vrouw wordt tot curatrice aangesteld, en de heer Van Roosebeke Pieter Albert wordt aangesteld om de administratie van zijn goederen te behartigen. Op 18-06-1791 wordt een inventaris overgebracht van de goederen van de gecurateerde (diverse onroerende goederen te Dudzele, Moerkerke, Damme, Leffinge, enz.). Akte van 16-07-1791. De curatrice, Van Roosebeke Anna Clara, blijkt overleden te zijn. Zij wordt vervangen door heer Boddens Philippus Jacobus, heer van Grevelingen, priester en kapellaan van de O.L.V.-kerk in Brugge.

16514, 128

Brugge

Akte van 28-06-1793. Mejuffrouw Cobrysse Anna Carolina is de enige dochter van de gecurateerde bij wijlen vrouw Van Roosebeke Clara. Haar maternele voogd is sieur Ryckx Francois. Haar maternele voogd is jonker CaĂŻmo Ludovicus (gehuwd met vrouw Cobrisse Constantia). Op 18-07-1790 werd vrouw Delavilette Marie, douariere van jonker De Crits Jaecques, wonend te Brugge, in curatele gesteld. Als curateurs werden aangesteld: jonker Lauwereyns de Diepenhede Jan Baptist Charles (heer van Roosendaele enz.) & jonker Van Borsele Vander Hooghen Philippe. Op 16-02-1791 wordt een inventaris van haar goederen overgebracht (diverse renten).

16514, 128v

Ramskapelle

16514, 129

UItkerke

16514, 129v

Nieuwmunster

16514, 130

Zedelgem

16514, 130v

Sint-Pieters

Akte van 21-03-1792. De gecurateerde Delavilette Marie Therese is overleden, + 09-06-1791 te Brugge. Er zijn geen wezen gerechtigd die laat zijn van het Brugse Vrije. Akte van 07-10-1790. Joanna (18j), d.v. Boddeyn Francois (z.v. Francois & De Wulf Marie) & Pauwels Joanna Theresia (d.v. Simoen & Claeys Cecilia). Voogden: Boddeyn Jacobus (wonend te Brugge) & Goethals Simoen (wonend te Knokke). Ze erft van haar vader, + 09-02-1776 te Ramskapelle (geen onroerend goed). Rendant: Vande Vyvere Joannes die laatst gehuwd was met de moeder van de wees. Tegelijk erft ze van haar moeder, + 01-04-1790 te Lissewege (geen onroerend goed). Bezitter: Van de Vyvere J. Akte van 07-10-1790. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Campe Livinus (z.v. Lambertus & De Clerck Catharine), meerderjarig, + 23-02-1774 te Uitkerke. Zijn enige erfgenaam is zijn broer Campe Jacobus, die 24 jaar geleden in dienst trad in het leger van de prins De Ligne, maar van wie men de afgelopen 16 jaar geen teken van leven meer opgevangen heeft. Bijgevolg gaat de erfenis naar de erfgenamen langs vaders en moeders zijde. Rendant: De Clerck Anselmus. Akte van 08-10-1790. Joannes (21j), Beernaert (18j), Pieter (16j) & Joanne (13j), k.v. Lagrou Pieter (z.v. Marinus & Windels Catharina) & Eeuwouts Victoria (d.v. Cornelis). Voogden: Lagrou Ivo (wonend te Sint-Jans-op-de-Dijk) & D’Haenens Emanuel (wonend te Vlissegem). Ze erven van hun moeder, gedomicilieerd te Nieuwmunster maar overleden te Blankenberge op 24-08-1789 (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 08-10-1790. Philippus (15j), Francisca (11j) & Rosalia (7j), k.v. Cools Joannes (z.v. Pieter & Vanden Berghe Marie) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Stubbe Isabella (d.v. Salemon & Vanden Bussche Sara). Voogden: Cools Jacob & Stubbe Pieter (halve maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + april 1790 te Zedelgem (geen onroerend goed gezien het hoevetje te Zedelgem dat hij gekocht had terug verkocht werd). De moeder als bezister. Akte van 15-10-1790. Cornelis (21j), Isabelle (19j), Victoria (18j), Simoen (16j), Joannes (13j), Genoveva (11j) & Joseph (5j), k.v. Simoens Jacobus (z.v. Joannes & Meygnon Constantia) & De Clercq Amelberghe (d.v. Abel & Schoutteeten Magdalena).


412

16514, 131

Snellegem

16514, 131v

Snellegem

16514, 132

Bredene

Voogden: Simoens Sebastiaen (paternele oom van de wezen, wonend te Heist) & De Clercq Joannes (maternele oom van de wezen, wonend te Sint-Pieters-op-de-Dijk). Ze erven van hun moeder, + 15-11-1788 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 21-10-1790. Joannes (20j), het enige k.v. De Monie Pieter (z.v. Jan & Maene Rosa) & Manzy Anna Marie. Voogden: Maene Albertus (wonend te Zedelgem) & Manzy Lodewyck (wonend te Roksem). Hij erft van zijn vader, + 23-11-1788 te Snellegem (geen onroerend goed). Rendante, bezitster: Jonckheere Francisca die nu gehuwd is met Casier Christiaen. Akte van 21-10-1790. Victoria (9j), Monica (8j, tweeling), Regina (8j, tweeling), Marie Anne (5j) & Francisca (2j), k.v. De Monie Pieter (z.v. Jan & Maene Rosa) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Jonckheere Francisca. Voogden: Maene Albertus (wonend te Zedelgem) & Spyns Livinus (wonend te Snellegem). Ze erven van hun vader, + 23-11-1788 te Snellegem (geen onroerend goed). Bezitster: de moeder die ondertussen hertrouwd is met Casier Christiaen. Akte van 29-10-1790. Pieter (23j), Marie (20j) & Godelieve (12j), k.v. Valckaert Jacobus (z.v. Pieter & Van Heule Marie) & Fonteyne Isabelle (d.v. Cornelis & Cauwe Josinken). Voogden: Valckaert Emanuel (broer van de wezen) & De Brock Joannes (zwager van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 29-03-1789 te Bredene (had tijdens huwelijk wat onroerend goed te Bredene gekocht). Rendante: Martens Joanne. Akte van 18-04-1791. Ze erven van hun vader, + 24-08-1790 te Bredene (onroerend goed te Bredene en Slijpe). Hij was hertrouwd met Martens Joanne. Bezitster: Martens J.

16514, 132v

Oudenburg

16514, 133

Brugge

16514, 133v

Klemskerke

16514, 134

Hoeke

Op 26-10-1791 legt Vanden Bussche Pieter (gehuwd met een zus van de wezen Valckaert Catharina) de eed als voogd af i.p.v. Valckaert Emanuel “den gonen nerghens vindelyck en is”. Akte van 29-10-1790. Ignatius (19j), Mauritius (16j) & Henricus (13j), k.v. Vande Putte Lucas (z.v. Audomarus & Denys Pieternelle) & Martens Joanne (d.v. Aernout & Meisman Agnes). Voogden: Vande Putte Joannes (wonend te Zerkegem) & Martens Ignatius (wonend te Klemskerke). Ze erven van hun vader, + 15-09-1789 in de stad Oudenburg (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Valckaert Jacobus. Op 22-05-1790 had vrouw D’Acquillo Isabelle, douariere van jonker De Waepenaert Pieter, verzocht om haar zoon jonker De Waepenaert Niclaeys in curatele te stellen “ter causen van syne dissipatien” (het Franse ‘dissipation’ betekent verkwisting, verspilling, losbandigheid, …). Op 17-11-1790 wordt het verzoek goedgekeurd. Curatoren: sieur Rabaut Joseph (beëdigd landmeter van het Brugse Vrije, wonend te Brugge) & jonker Van Zuylen de Nyevelt Joseph. Zie ook Register Noord 1780 f° 140. Akte van 25-11-1790. Jacobus (5j), Benedictus Josephus (4j) & Marie Joanna (2j), k.v. Jolly Jacobus (z.v. Joannes & Vande Kinderen Judoca) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Levyn Joanne (d.v. Leopoldus & Wellewaert Marie Anne). Voogden: Jolly Joseph (paternele oom van de wezen) & Sandelé Pieter. Ze erven van hun vader, + 02-02-1790 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Cock Pieter. Akte van 26-11-1790. Martha (22j), Judoca (18j) & Joseph (16j), k.v. Van Welden Ambrosius (z.v. Joseph) & Moens Marie (d.v. Joseph & Burghgraeve Marie). Voogden: Claeys Joannes (wonend te Hoeke) & Dobbelaere Ignatius (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun moeder, + 04-02-1790 te Hoeke (ze bezat een part in een hoevetje in de stad Hoeke). De vader als bezitter.


413

16514, 134v

Lapscheure

16514, 135

Oostkerke

16514, 135v

Lapscheure

16514, 136v

Brugge

16514, 137

Brugge

16514, 137v

Dudzele

16514, 138

Ramskapelle

Tegelijk erven ze van hun maternele halfbroer Dobbelaere Franciscus (z.v. Pieter & Moens Marie), jongman, + 05-03-1789 te Hoeke (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Akte van 26-11-1790. Andries (° 15-08-1783), Philippe (° 06-11-1784, + 02-10-1786) & Joannes (° 02-02-1786), k.v. Danneels Geeraert uit zijn tegenwoordig huwelijk met De Zutter Isabelle, vader en moeder nog levend. Ze erven van hun paternele halfbroer Danneels Joannes (z.v. Geeraert & Van Hyfte Regina), jongman, + augustus 1785 te Lapscheure (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wezen. Tegelijk erven ze van hun paternele halfbroer Danneels Geeraert, jongman, + 26-04-1788 te Lapscheure (geen onroerend goed). Redant: de vader van de wezen. Akte van 10-12-1790. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Peere Joanne (d.v. Hilarius & Vande Moere Isabelle), laatst gehuwd met Baes Henricus Josephus (z.v. Hubertus & Wallaert Isabella Theresia), + 30-11-1789 te Oostkerke. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 07-01-1791. Joanne (11j), Joannes (9j), Ignatius (8j,) Philippe (6j), Pieter (5j), Francois (3j) & Anna (geboren vijf maanden na de dood van de overledene), k.v. Van Damme Joannes uit zijn 2e en tegenwoordige huwelijk met De Vos Cecilia, vader en moeder in leven. Ze erven van hun paternele halfbroer Van Damme Jacobus (z.v. Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met Haese Marie), + 11-06-1790 te Lapscheure (geen onroerend goed). Rendant: Du Lieu Michiel (gehuwd met Van Damme Isabelle). Akte van 28-01-1791. Theresia (20j), Francisca (18j), Joseph (15j) & Anna Marie (7j), k.v. Vergauwe Joseph (z.v. Christoffel & De Slock Joanna) & Lanoye Marie Anna (d.v. Joseph & Constant Isabelle). Voogden: Vergauwe Jacobus (paternele halfbroer van de wezen) & Constant Pieter. Ze erven van hun paternele halfbroer Vergauwe Philippe (z.v. Joseph & Vande Putte Joanne), minderjarige, + 13-03-1783 buiten de stad Brugge op de Brugse Sint-Gillisparochie (geen onroerend goed). Rendante: de voornoemde Lanoye M. A. Tegelijk erven ze van hun vader, + december 1787 te Brugge buiten de palen op de SintGillisparochie (geen onroerend goed). De moeder van de wezen hertrouwde ondertussen met Christiaen Andries. Akte van 04-02-1791. Pieter (22j), Joanne (16j), Franciscus (14½j) & Joseph (12j), k.v. sieur De Vos Joannes (z.v. Joannes & juffrouw Roelants Caroline) & juffrouw De Coninck Joanne (d.v. Victor & De Coene Marie). Voogden: heer en meester Matthys Charles “canoninck gradueel der cathedrale kercke van den stadt Brugghe” & heer en meester De Vos Cornelis (pastoor te Klemskerke). Ze erven van hun vader, + 20-08-1790 te Brugge (had tijdens huwelijk twee huizen in Brugge gekocht). De moeder als bezitster. Akte van 11-02-1791. Jacobus (17j), z.v. D’Hondt Pieter (z.v. Michiel & Dickels Catheline) & Brodée Rosalia (d.v. Francois & Cornelis Catharina). Voogden: D’Hondt Pieter (broer van de wees) & D’Hondt Joachim (broer van de wees). Hij erft van zijn vader, + 06-01-1782 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Verplancke Joannes. Akte van 01-06-1792. Hij erft van zijn paternele halve oom D’Hondt Joannes (z.v. Michiel & Ketels Cecilia), + 0604-1791 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). Bezister: Aemers Marie die ondertussen hertrouwd is met De Vlieghere Pieter. Akte van 11-02-1791. Isabelle (7j), Henrica (3j), & Andries (2j), k.v. Van Herzeele Bernardus & Allemeesch Joanna (d.v. Thomaes & Mestdagh Marie Anna). Voogden: Van Herzeele Joannes (wonend te Sint-Catharina-buiten-Damme) & Allemeesch Pieter (wonend te Dudzele). Ze erven van hun moeder, + 13-04-1789 te Ramskapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter.


414 16514, 138v

Zedelgem

16514, 140

Brugge

16514, 141

Sint-Andries

16514, 141v

Jabbeke

16514, 142

Knokke

16514, 142v

Vlissegem

16514, 143

Westkapelle

Akte van 17-02-1791. Ludovicus, z.v. De Vleesschauwer Joannes Baptiste uit zijn tegenwoordig huwelijk met Mahieu Barbara Helena (d.v. Augustyn & Van Massenhove Helena), vader en moeder nog in leven. Hij erft van zijn maternele halfzus Luyckx Anna (d.v. Pieter & Mahieu Barbara Helena), + 1787 te Zedelgem (geen onroerend goed). Redant: de vader van de wees. Akte van 02-03-1791. Mejuffrouw Marie Caroline (° 13-03-1776), mejuffrouw Anna Therese (° 27-03-1778), mejuffrouw Francisca Constance (° 06-06-1780), mejuffrouw Therese Ludovica (° 31-101781) & mejuffrouw Carolina Justine (° 13-04-1788), k.v. jonker Van Caloen Francois “lieutenant colonel van infanterie van de Guardes Wallonnes ten dienste van syne catholycke majesteyt den conynck van Spaignen” (z.v. jonker Cornelis & vrouw Nieulant Marie Josepha) & vrouw De Pruyssenaere Marie Therese (d.v. jonker Hendrick & vrouw Peuneman Marie Constance). Voogden: jonker Van Caloen Anselmus (paternele oom van de wezen, “ontfangher generael van s’landts convoy reghten”) & de voornoemde jonker De Pruyssenaere Hendrick (grootvader van de wezen, “heere van de Wostyne, ontfangher generael van desen lande”). Ze erven van hun vader, laat van het Brugse Vrije in het ambacht van Snellegem, + 04-101788 te Brugge (diverse onroerende goederen te Zuienkerke, Sint-Pieters-op-de-Dijk, Lapscheure, Meetkerke, Koolkerke, enz.). De moeder als bezitster. Akte van 04-03-1791. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Duysburgh Joanne (d.v. Nicodemus & De Groote Jaecquemyne), weduwe van Rotsaert Lodewyck, laatst gehuwd met De Klerck Pieter, + 03-09-1778 te Sint-Andries. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: Jonckheere Joannes. Tegelijk wordt de staat van goed overgebracht ten sterfhuize van De Klerck Pieter (z.v. Jacobus & Van Maele Joanne), laatst gehuwd met de voornoemde Duysburgh Joanne, + 0908-1786 te Sint-Andries. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: Jonckheere Joannes. Akte van 10-03-1791. Joanne (22j), Marie Anne (20j), Joannes (15j), Bernardus (12j) & Theresia (10j), k.v. Ketels Joannes Jacobus (z.v. Jacobus & Jonckheere Genoveva) & Vanden Bussche Anna (d.v. Joannes & Denys Anna). Voogden: De Cloet Guilliaeme (gehuwd met Ketels Angela paternele tante van de wezen, wonend te Jabbeke) & Vanden Bussche Bernardus (maternele oom van de wezen, wonend te Snellegem). Ze erven van hun vader, + 23-06-1789 te Jabbeke (verschillende onroerende goederen te Snellegem en Jabbeke). De moeder hertrouwde ondertussen met De Keyser Joannes. Akte van 11-03-1791. Philippe (18j) & Joanna (16j), k.v. Goethals Pieter (z.v. Pieter & Van Loo Jacoba) & Houbaert Marie. Voogden: Goethals Simoen (broer van de wezen, wonend te Knokke) & De Prez Adriaen (wonend te Knokke). Ze erven van hun vader, + 25-01-1778 te Knokke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Vriendt Thomaes. Er wordt opgemerkt dat de moeder “cranck van gheest” is. Zie ook Register Noord 1771 f° 139. Akte van 11-03-1791. Theresia (13j), Barbara Francisca (10j), Augustinus (7j), Joannes (6j), Emiliaene (4j) & Genoveva (twee maanden na haar vader ook overleden), k.v. Moret Pieter (z.v. Jacobus & Schilleman Pieternelle) uit zijn 2e en laaste huwelijk met Ramant Francisca (d.v. Jacob & Andries Barbara). Voogden: Moret Martinus (paternele halfbroer van de wezen, wonend te Brugge) & Ramaut Joseph (wonend te Vlissegem). Ze erven van hun vader, + 04-05-1789 te Vlissegem (had tijdens huwelijk een part gekocht van een korenwindmolen te Vlissegem “alsnu genaemt den Boonshove molen” en van het daarbij staande molenaarshuis). De moeder is ondertussen hertrouwd met Saman Joannes. Akte van 22-03-1791. Michiel Francois (14j), Anna Marie (8j) & Ferdinandus Henricus (3j), k.v. Breydels Pieter (z.v. Pieter & Van Houtte Joanne) tijdens zijn 2e huwelijk met Tanghe Catharina (d.v. Francois &


415

16514, 143v

Zedelgem

16514, 144

Uitkerke

16514, 144v

Bredene

16514, 145

Jabbeke

16514, 145v

Dudzele

16514, 146

Bredene

16514, 146v

Westkapelle

16514, 147

Stalhille

Luyckx Marie Magdalene). Voogden: Breydels Carel Beernaert (paternele halfbroer van de wezen) & Huybens Henricus. Ze erven van hun vader, + 09-11-1789 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Bonte Pieter. Akte van 23-03-1791. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Beernaerd Marie Catharina (d.v. Joannes), huisvrouw van Lievens Marcus (z.v. Christiaen & Vande Ketele Brigitta), + 06-011787 te Zedelgem. De gerechtigde wees is geen laat van het Brugse Vrije. Bezitter: Lievens M. Akte van 01-04-1791. Theresia, Marie & Andries, k.v. wijlen De Clerck Lenaert & De Witte Marie Anne (d.v. Ferdinande uit zijn 2e huwelijk met De Pauw Joanne). Voogden: De Clerck Carel (wonend te Zuienkerke) & De Clerck Michiel (wonend te Dudzele). Ze erven van hun kozijn De Witte Apollonarius (z.v. Judocus & Pintelon Francisca), minderjarige, + 1789 te Uitkerke (geen onroerend goed). Rendant: Van Tyghem Pieter die gehuwd is met de moeder van de overledene (Pintelon F.). Akte van 06-04-1791. Hendrick (6j), Anna Theresia (4j) & Sophia (ondertussen overleden), k.v. Van Hoorne Henricus (z.v. Pieter & De Visscher Judoca) & De Bouvere Marie Anne (d.v. Pieter & Luyckx Isabelle). Voogden: Van Hoorne Pieter (wonend te Ettelgem) & De Clerck Alexander (wonend te Ettelgem). Ze erven van hun moeder, + 30-11-1790 te Bredene (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 08-04-1791. Anselmus (12j), Joseph (10j), Anna (7j) & Angela (5j), k.v. De Wulf Anselmus & Maes Pieternelle. Voogden: Maes Joannes (maternele oom van de wezen) & sieur Dero Jaecques die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van De Wulf Francois. Ze erven van hun maternele tante Maes Marie, gehuwd met De Vriendt Joseph, + 03-011790 te Jabbeke (geen onroerend goed). Bezitter: De Vriendt Joseph. Joanne (4j), d.v. Vander Meiren Francois & Scharley …, wonend te Dudzele. Op 16-041791 wordt toestemming verleend aan de vader van de wees om onroerend goed te verkopen … Joossens Cornelis is een aangetrouwde oom van de wees. Scharley Lucas is de maternele grootvader van de wees. Akte van 14-04-1791. Regina (19j), Carel (17j), Barbara (11j) & Lucia (2j), k.v. De Swaef David Cornelis (z.v. Cornelis & Boels Isabelle) & De Weerdt Pieternelle (d.v. Laureyns & Vanden Gehuchte Marie). Voogden: Missiaen Pieter & De Weerdt Jacobus. Ze erven van hun moeder, + 09-04-1789 te Bredene (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 20-04-1791. Francisca (° 18-12-1787), d.v. De Maecker Joannes tijdens zijn 3e en tegenwoordige huwelijk met Gheyle Livina. Voogden: De Maecker Pieter & Meesman Louis (wonend te Westkapelle) die enkel ter akte optreedt gezien de afwezigheid van Gheyle Francois. Ze erft van haar paternele halfzus De Maecker Isabelle (d.v. Joannes uit zijn 2e huwelijk met De Visch Cecilia), + 27-09-1789 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de wees. Akte van 28-04-1791. Cornelis (7j), Anna (4j) & Francisca (+ 08-02-1788), k.v. Sameyn Cornelis (z.v. Rogier & Van Locke Anna) & Constant Francisca (d.v. Guilliaeme & Antheunis Isabella). Voogden: Schotte Emanuel (wonend te Brugge) & Constant Guilliaeme (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun moeder, + 18-01-1788 te Stalhille (geen onroerend goed). Rendante: De Vos Marie Anna die nu gehuwd is met Hildermans Francois. De wezen Cornelis & Anna erven tegelijk van hun zus Francisca, + 08-02-1788 te Stalhille (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Hildermans F.


416 Tegelijk erven ze van hun vader, + 1790 te Stalhille. Er is geen onroerend goed, wel tot £ 94 meer schulden of lasten dan baten. Bezitster: de voornoemde De Vos M. A.

16514, 147v

Oostkerke

16514, 148

Wenduine

16514, 148v

Uitkerke

16514, 149

Uitkerke

16514, 149v

Klemskerke

Akte van 03-05-1792. Ze erven van hun maternele nicht Vermeir Joanne (d.v. Francois & Verkercke Livina), jongedochter, + 10-08-1791 te Dudzele (onroerend goed te Dudzele en Klemskerke). Akte van 05-04-1791. Pieter (20j), Francois (18j), Francisca (16j), Joanna (14j), Isabella (6j) & Andries (4j), k.v. De Smidt Andries (z.v. Cornelis & Van Beveren Jacoba) & Hoemaecker Cecilia (d.v. Paulus & Calluwaert Marie). Voogden: Danneels Ludovicus (wonend te Oostkerke) & Hoemaecker Franciscus (wonend te Lissewege). Ze erven van hun vader, + 10-10-1789 te Oostkerke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Hoomans Matthys. Akte van 06-05-1791. Michiel (3j) & Ferdinande (+ 21-12-1791), k.v. Willems Gaspar (z.v. Michiel & Florein Magdaleene) & Joly Marie (d.v. Blasius & Geyle Magdalene). Voogden: Willems Joannes (halfbroer van de wezen, wonend te Vlissegem) & Tilleman Joseph (wonend te Wenduine). Ze erven van hun vader, + 14-02-1790 te Wenduine (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Reese Joannes. Akte van 06-05-1791. Barbara (16j) & Francois (14j), k.v. Lanoye Joannes (z.v. Pieter & Moerman Anna) & Fleurbaey Marie (d.v. Amandus & Cruyse Cornelia). Voogden: Timmerman Joannes (maternele halfbroer van de wezen) & Lanoye Clement (paternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 15-01-1789 te Uitkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 06-05-1791. Pieter Jacobus (8j) & Livina (6j), k.v. De Wilde Paulus (z.v. Paulus & Janssens Anna) & De Vos Isabella Catharina (d.v. Joseph & Uutterwulghe Isabelle). Voogden: Barremaecker Daniel (wonend te Lissewege) & De Vos Joseph (wonend te Blankenberge). Ze erven van hun vader, + 01-07-1788 te Uitkerke (geen onroerend goed). Er zijn tot £ 260 meer lasten of schulden dan baten. De moeder hertrouwde ondertussen met Smolders Leonardus. Akte van 12-05-1791. Catharina (8j), Lucia (5j) & Victoria (5j), k.v. Poppe Laurentius (z.v. Cornelis & Verhaeghe Francisca) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Schaebaillie Constantia (d.v. Philippus & Ghysbrecht Leonora). Voogden: Poppe Simoen (paternele oom van de wezen) & Schaebaillie Philippus (maternele grootvader). Ze erven van hun vader, + 25-01-1788 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Saeyere Philippus. Akte van 13-05-1791. Ze erven van hun halve paternele oom Poppe Francois (z.v. Cornelis & De Jonghe Magdalene), minderjarige, + 1774 te Vlissegem (geen onroerend goed). Bezitster: Van Doorne Joanne die hertrouwd is met Ramant Joannes. Tegelijk erven ze van hun grootvader Poppe Cornelis, + 19-06-1790 te Vlissegem (geen onroerend goed). Bezitster: de voornoemde Van Doorne Joanne. Tegelijk erven ze van hun halve paternele tante Poppe Anna (d.v. Cornelis tijdens zijn laatste huwelijk met Van Doorne Joanne), minderjarige, + 27-06-1790 te Vlissegem (geen onroerend goed). Rendant: Ramant Joannes.

16514, 150

Varsenare

Akte van 13-10-1791. Ze erven van hun paternele halfzus Poppe Isabella (d.v. Laureyns & Talpe Joanna), minderjarige, + januari 1790 te Wilskerke (geen onroerend goed). Rendant: Germonpré Joannes. Akte van 12-05-1791.


417

16514, 150v

Vlissegem

16514, 151

Westkapelle

16514, 151v

Westkapelle

16514, 152

Knokke

16514, 152v

Dudzele

16514, 153

Klemskerke

16514, 153v

Oostkerke

Victoria Francisca (21j), d.v. Coudeville Joannes Franciscus (z.v. Ludovicus & Wante Marie) & De Groote Helena (d.v. Guillielmus & Slembrouck Rosalia). Voogden: Coudeville Pieter (broer van de wees) & Coudeville Joannes (broer van de wees). Ze erft van haar ouders (geen onroerend goed, wel een part in een woonhuis op cheynsgrond te Varsenare). De vader overleed op 12-05-1788 te Varsenare, en de moeder op 28-12-1789 te Varsenare. Rendant: de voornoemde Coudeville Pieter. Akte van 13-05-1791. Anna (16j, na haar vader overleden), Francois (14j), Joanne (11j) & Niclaeys (9j), k.v. Poppe Cornelis (z.v. Jacobus & De Clercq Theresia) tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met Van Doorne Joanne (d.v. Maerten & Soetaert Anna). Voogden: Poppe Simoen (wonend te Vlissegem) & Cavreel Francois (wonend te Vlissegem). Ze erven van hun vader, + 19-06-1790 te Vlissegem (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Ramant Joannes. De jongste wezen erven tegelijkertijd van hun zus Poppe Anna, + 27-06-1790 te Vlissegem (geen onroerend goed). Rendant: Ramant Joannes. Akte van 19-05-1791. Pieter (20j), z.v. Coppens Philippe (z.v. Cornelis & Gailliardt Anna) & Steyaert Agnes (d.v. Joannes & Muys Marie) tijdens haar 3e en laatste huwelijk. Voogden: Persyn Jacobus (wonend te Westkapelle) & Dhaese Joannes (maternele halfbroer van de wees, wonend te Knokke). Hij erft van zijn moeder, + 19-12-1790 te Westkapelle (een bezette rente). De vader als bezitter. Akte van 27-05-1791. Marie Joanna (° 05-10-1790), enige d.v. Maertens Noë Francois (z.v. Pieter & Lebé Joanne Therese) & Tanghe Marie Catharina (d.v. Francois & Luyckx Marie Magdalene). Voogden: Verbeke Joseph (wonend te Westkapelle) & Huybens Henricus (wonend te Westkapelle. Ze erft van haar vader, + 17-04-1790 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Bonte Pieter. Akte van 27-09-1792. Ze erft van haar paternele grootmoeder Lebé Joanne Therese (d.v. Thomaes & Van Nieuwenhuyse Pieternelle), laatst gehuwd met Verbeke Joseph (z.v. Pieter & Ketelaers Pieternelle), + 07-07-1790 te Westkapelle (onroerend goed te Westkapelle). Bezitter: Verbeke J. Akte van 27-05-1791. Amandus (3j), z.v. Fleurbaey Cornelis (z.v. Amandus & Vercruysse Cornelia) & Vande Velde Rosalia (d.v. Gillis & Sagie Isabelle) tijdens haar 2e en laatste huwelijk. Voogden: Parin Pieter (wonend te Westkapelle) & Fleurbaey Amandus (wonend te Houtave). Hij erft van zijn moeder, + 1789 te Knokke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Zie ook Register Noord 1784 f° 6. Akte van 08-06-1791. Regina (6j), Philippe (5j), Joanne (4j), Joseph (3j) & Anne Marie (1j), k.v. De Maecker Jacobus tijdens zijn 3e en actuele huwelijk met Pauwaert Anna Marie. Voogden: De Maecker Francois (paternele oom van de wezen, wonend te Dudzele) & Pauwaert Jacob (wonend te Dudzele). Ze erven van hun paternele halfzus De Maecker Anna Marie (d.v. Jacob tijdens zijn 2e huwelijk met Claeys Regina, minderjarig, + 23-07-1790 te Dudzele (geen onroerend goed). De vader van de wezen als rendant. Akte van 03-06-1791. Joannes (21j), Joanna (20j) & Franciscus (18j), k.v. De Coo Franciscus & Andries Joanna (d.v. Joannes & Cop Petronilla). Voogden: De Coo Jacobus (broer van de wezen) & De Coo Benedictus (broer van de wezen). Ze erven van hun maternele grootvader Andries Joannes (z.v. Joannes & Van Averbeke Judoca), + 03-06-1790 te Klemskerke (geen onroerend goed). Bezitster: Cop Petronilla. Akte van 16-06-1791. Cecilia (15j), Francisca (11j) & Quintinus (9j), k.v. Verplancke Joannes (z.v. Joannes & Vanden Berghe Petronilla) & Van Cnocke Joanna (d.v. Guilliaeme & Prendier Marie). Voogden : Verplancke Ferdinandus (paternele oom van de wezen) & Van Cnocke Anthone


418

16514, 154

Vlissegem

16514, 154v

Ramskapelle

16514, 155

Koolkerke

16514, 155v

Brugge

16514, 156

Dudzele

16514, 157

Oostkamp

16514, 157v

Bredene

16514, 158v

Hoeke

(maternele oom van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 10-10-1789 te Oostkerke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 01-07-1791. Franciscus (4j), het enige k.v. Meyers Francois (z.v. Jacob & Velle Joanne Therese) & De Cuyper Theresia (d.v. Guilliaeme & Logghe Cecilia). Voogden: Coelis Francois (wonend te Vlissegem) & De Visch Joannes (wonend te Vlissegem). Hij erft van zijn moeder, + 22-04-1791 te Vlissegem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 08-07-1791. Martha (9j) & Joanna (3j), k.v. De Vos Joannes (z.v. Joannes & Braems Anna) & De Smidt Isabelle (d.v. Cornelis). Voogden: Huysentruyt Francois (wonend te Dudzele) & Verhalle Cornelis (wonend te Dudzele). Ze erven van hun moeder, + 09-11-1788 te Ramskapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 08-07-1791. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Deckere Martinus (z.v. Jacobus & Bogaert Marie Jacoba), + … te Koolkerke, laatst gehuwd met Peckelbeen Marie Anna. Er zijn geen wezen gerechtigd. Bezitster: de genoemde Peckelbeen M. A. die nu gehuwd is met Tanger Joannes. Akte van 13-07-1791. Anna Carolina Josepha Pieternelle (1j) & Marie Clara Philippina Josepha (° 30-06-1791), de twee k.v. jonker Cobrisse Joseph ”heere van Arzeele, Necker etc.” (z.v. jonker Pieter Balthazar) & vrouw Van Roosebeke Anna Clara (d.v. de heer Pieter Albert & juffrouw Ryckx Clara Francisca). Voogden: heer Boddens Philippus Jacobus (”heere van Grevelinghe”, “presbiter ende capellaen van de collegiaele kercke van Onse Lieve Vrauwe binnen de stadt Brugghe”, andersweer van de wezen) & de heer Van Roosebeke Pieter Albert (grootvader van de wezen). De voogden beloven het goed te zullen overbrengen van de moeder van de wezen, + 03-071791 te Brugge. Akte van 14-07-1791. Hubertus (° 1768), Regina (° 1771), Isabelle (° 1773), Jan (° 1775) & Joanna (° 1777), k.v. Slembroeck Joannes (z.v. Joannes & Hurtecam Regina) tijdens zijn 2e huwelijk met Vanden Briele Anna (d.v. Vincent & De Ryckere Catharine). Voogden: Slembroeck Pieter (wonend te Uitkerke) & Vanden Briele Lodewyck. Ze erven van hun ouders (geen onroerend goed). De vader overleed 25-05-1787 te Dudzele, en de moeder + 15-05-1787 te Dudzele. Rendant: Van Slembroeck Francois. Akte van 22-07-1791. Anna (5j) & Franciscus (1½j), k.v. Vlaminck Pieter (z.v. Joannes & De Graeve Joanna) & Van Averbeke Marie (d.v. Joannes & Deurwaerder Pieternelle). Voogden: Sierens Joannes (gehuwd met een paternele tante van de wezen) & Van Averbeke Francois (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 20-01-1789 te Oostkamp (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met De Grande Philippus. Akte van 28-07-1791. Rosa (21j), d.v. De Clerck Jacobus Franciscus (z.v. Alexander & De Witte Catharina) & Van Loo Marie Anne (d.v. Joannes & Aernouts Elisabeth). Voogden: De Clerck Elias (broer van de wees) & Schillewaert Joannes. Ze erft van haar vader, + 11-04-1790 te Bredene (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 19-08-1791. Joannes, Francois & Cecilia, k.v. Paridaen Leonardus & De Vriendt Anna. Voogden : Paridaen Pieter (broer van de wezen) & De Vriendt Joannes. Ze erven van hun paternele tante Paridaen Pieternelle, huisvrouw van De Bouck Simoen, + 22-03-1782 te Hoeke (geen onroerend goed). Rendante: Dombreght Pieternelle die gehuwd was met de genoemde De Bouck S., en die ondertussen hertrouwd is met Moens Pieter.


419 16514, 159

Loppem

16514, 159v

Nieuwmunster

16514, 160

Brugge

16514, 160v

Klemskerke

16514, 161

Bredene

16514, 161v

Koolkerke

16514, 162

Stalhille

16514, 162v

Dudzele

16514, 163v

Zuienkerke

16514, 164

Dudzele

Akte van 31-08-1791. Sieur Vanden Brande Gomarus en sieur Lamders Michiel brachten de staat van goed over ten sterfhuize van Standaert Martina (d.v. Maerten & Van Outryve Anna), weduwe van De Knock Pieter, + 09-09-1789 te Loppem. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 06-09-1791. Leonardus (24j), z.v. Bossier Jacobus & wijlen Obreno Anna. Er worden twee voogden aangesteld: Bossier Michiel (broer van de wees, wonend te Zuienkerke) & Van Speybroeck Jacobus (zwager van de wees, wonend te Vlissegem). Akte van 17-09-1791. Mejuffrouw Theresia (19j), d.v. wijlen jonker Winckelman Francois Joseph & vrouw Vander Beke Marie Barbara. Er worden twee voogden aangesteld: jonker Winckelman Francois Jaecques (broer van de wees) & jonker Vander Beke Charles Francois (“heere van Cringhen etc.”, maternele oom van de wees). Akte van 22-09-1791. Pieter (22j), Monica (20j), Joannes (14j) & Ferdinandus (13j), k.v. Amys Leonardus (z.v. Pieter & Govaert Joanne) & Dumon Theresia (d.v. Joannes & Vande Water Victoria). Voogden: Dumon Jacob (hoofdman van Nieuwmunster) & Kempinck Andries (aangetrouwde maternele oom van de wezen, wonend te Houtave). Ze erven van hun vader, + 13-11-1790 te Klemskerke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 30-09-1791. Joannes Baptiste (5j) & Lodewyck (4j), k.v. Wymeels Joannes (z.v. Christoffel & Van Gouthem Marie Clara) & Moriau Isabella Jacoba (d.v. Dominicus & Pietersen Marie). Voogden: Wymeels Jan Baptiste (paternele oom van de wezen, wonend te Brugge) & Verdonck Vincent (wonend op het Sas van Slijkens). Ze erven van hun vader, + 23-01-1790 te Bredene op het Sas van Slijkens (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 07-10-1791. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Ghey Marie (d.v. Albert), laatst gehuwd met Focquedey Leonardus (z.v. Jacob & De Ryckere Godelieve), + 10-07-1790 te Koolkerke. Er zijn geen wezen gerechtigd. Akte van 27-10-1791. Augustinus (23j) & Pieter (17j), k.v. Faes Francois (z.v. Pieter & Puyts Jaecquemintjen) tijdens zijn 3e en laatste huwelijk met De Swaef Isabella Blasia (d.v. Joannes & Bulcke Marie). Voogden: Seghers Franciscus (zwager van de wezen, wonend te Stalhille) & sieur Dero Jaecques (wonend te Jabbeke) die enkel ter akte optreedt. Ze erven van hun vader, + 15-01-1777 te Stalhille (er is wat onroerend goed te Stalhille, o.a. een huis met herberg “Den Herder”). De moeder als bezitster. Op 10-03-1792 heeft sieur De Ro Jaecques (wonend te Jabbeke) de eed afgelegd als effectieve medevoogd. Akte van 28-10-1791. Augustinus (7j), het enige k.v. Pauwels Pieter (z.v. Gabriel & Bonte Rosalia) & Avegeer Josepha (d.v. Joseph & Vincent Marie). Voogden: Avegeer Augustinus (wonend te Stalhille) & Avegeer Martinus (wonend te Stalhille). Hij erft van zijn moeder, + 24-10-1788 te Dudzele (ze had tijdens het huwelijk een huis te Dudzele gekocht). De vader als bezitter. Akte van 04-11-1791. Marie Joanne (2j) & Godelieve (1j), k.v. De Cock Ludovicus (z.v. Ludovicus & Mestdagh Victoria) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met Roels Joanna Theresia (d.v. Cornelis & Ryckers Isabella). Voogden: Boedt Lodewyck Joseph (wonend te Leffinge) & Roels Pieter (wonend te Zuienkerke). Ze erven van hun vader, + 09-06-1790 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Bentein Joannes. Akte van 11-11-1791.


420 Joanne Therese (12j) & Anna (10j), k.v. Bulcke Jacobus (z.v. Joseph & Zoetaert Marie) & De Craemer Marie Anna Therese (d.v. Pieter & De Weerdt Joanne). Voogden: Bulcke Joannes (wonend te Heist) & Ardenois Augustyn (wonend te Sint-Pietersop-de-Dijk). Ze erven van hun vader, + 01-10-1789 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Stevens Joannes.

16514, 164v

Brugge

16514, 165

Brugge

16514, 165v

Brugge

Akte van 04-07-1793. De wees Anna erft van haar zuster Joanne Therese, + 14-10-1792 te Dudzele (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Stevens J. Akte van 23-11-1791. Marie (18j), Carolus (14j), Ludovica (11j) & Josephus (9j), k.v. sieur Van Compernolle Guido & juffrouw Anthon Angela tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: sieur Seghers Jan (maternele halfbroer van de wezen) & sieur De Mey Jan Baptiste (wonend te Brugge) “dit mits d’afstappynghe medevoogdye gedaen by sieur Charles Van Compernolle”. Ze erven van hun maternele halfzus juffrouw Seghers Anna (d.v. sieur Donaes & Anthon A.), meerderjarig, + 04-09-1791 te Brugge (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde sieur Seghers Jan. Akte van 07-12-1791. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van juffrouw Verhulst Joanna (d.v. sieur Joannes & juffrouw Saelens Joanne), meerderjarige jongedochter, lates van het Brugse Vrije in het ambacht van Snellegem, + 18-08-1791 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: sieur Verhulst Francois. Akte van 30-12-1791. Mejuffrouw Marie Francoise (23j), lates van het Brugse Vrije in het ambacht van Snellegem, geboren te Brugge, d.v. jonker Wynckelman Francois Joseph (z.v. jonker Jaecques) « in syn leven heer van t’Metersche ende ontfangher generael van desen lande » & vrouw Vander Beke Marie Barbara (d.v. jonker Charles Albert « heere van Cringhen » & vrouw Anchemant Marie Isabelle « vrouwe van Bonnieres »). De wees is ‘imbeciel’ en is opgesloten in het klooster van de Religieuzen Penitenten te Tielt. Haar curator, die de administratie van haar goederen bijhoudt, is haar broer jonker Wynckelman Francois Jaecques. Heden werd de staat van goed overgebracht ten sterfhuize van haar vader, + 30-01-1791 te Brugge (diverse onroerende goederen). De moeder leeft nog. Gezien haar aanhoudende krankzinnigheid werd de wees op 01-03-1792 onder curatele geplaatst. Haar broer blijft aangesteld als curateur.

16514, 166

Lissewege

16515, 1

Brugge

16515, 1v

Nieuwmunster

Akte van 19-10-1792. De gecurateerde erft van haar paternele rechtsweer, mejuffrouw Therese Catharine Wynckelman “vrouwe van t’Metersche etc.”, “geprofeste religieuse in het clooster der Theresiaenen tot Huy lande van Luyck” (d.v. wijlen jonker Jaecques & vrouw Vander Beke Therese Caroline “vrouwe van Ter Broucke”), + 10-05-1792 (diverse onroerende goederen). Datum en plaats overlijden ? Akte van 31-12-1791. Joannes Henricus Josephus (21 maanden), het enige k.v. Louys Joseph (z.v. Pieter Joseph & Lebrun Margriete) & De Meulenaere Marie Joanne (d.v. Ivo & Noppe Marie Anne). Voogden: Fourny Joannes (poorter van Brugge) & Ansotte Martin (poorter van Brugge). Hij erft van zijn moeder, + 03-01-1791 te Dudzele (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 03-01-1792. Joseph Ferdinande (2j) & Monica Catharina (8 maanden), de k.v. Naert Joseph (z.v. Ferdinande & Vande Walle Anna) & Daele Carolina (d.v. Jacobus & Goutry Marie). Voogden: Naert Ferdinande (grootvader van de wezen) & Daele Joannes (wonend te Brugge). Ze erven van hun moeder, + 19-09-1791 te Brugge (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 19-01-1792. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Obreno Marie (d.v. Amandus & De


421

16515, 2

Sint-Andries

16515, 2v

Varsenare

16515, 3

Klemskerke

16515, 3v

Dudzele

16515, 4

Brugge

16515, 5

Lissewege

16515, 5v

Brugge

16515, 6

Uitkerke

Pouw Godelieve), huisvrouw van Bossier Jacob, voordien weduwe van Van Speybrouck Ambrosius, + 18-01-1791 te Nieuwmunster. Er zijn geen wezen gerechtigd. Akte van 27-01-1792. Joannes (21j), Joseph (16j) & Theresia (8j), de k.v. De Knock Joannes uit zijn 1e huwelijk met wijlen Mestdagh Marie Anna (d.v. Joannes & Peckelbeen Joanna). Voogden: Rotsaert Ferdinande (gehuwd met de zus van de wezen) & Vanden Broucke Pieter (gehuwd met Mestdagh Joanne, tante van de wezen). Ze erven van hun maternele grootmoeder Peckelbeen Joanna (d.v. Maryn & Van Loo Magdalena), laatst gehuwd met Lievens Pieter, + 22-11-1790 te Sint-Andries (onroerend goed te Sint-Andries, Loppem, enz.). Lievens Pieter als bezitter. Akte van 23-02-1792. Franciscus Joannes (8j), z.v. De Jonghe Joannes Jacobus (z.v. Pieter & Willaeys Joanne) & Pieters Marie (d.v. Hubertus & Stubbe Christina). Voogden: De Jonghe Pieter Jacobus (broer van de wees) & sieur Versluys Pieter Bernardus (wonend te Brugge). Hij erft van zijn vader, + 17-02-1790 te Varsenare (tot het ‘conquest’ behoorde de herberg “De Halve Maene” aan de vaart te Varsenare). De moeder is ondertussen hertrouwd met Schapdryver Jacobus. Akte van 02-03-1792. Joannes (21j), z.v. De Wynter Cornelis Marcus (hoofdman van Klemskerke, z.v. Jan Baptiste & Pannecoucke Marie) & Boels Marie Jacoba (d.v. Jacob & Vanden Berghe Marie Anne). Voogden: De Fraeye Alexander (hoofdman van Gistel, aangetrouwde paternele oom van de wezen) & Boels Niclaeys (wonend te Lissewege, maternele oom). Hij erft van zijn moeder, + 08-04-1790 te Klemskerke (onroerend goed te Houtave, Klemskerke, …). De vader als bezitter. Akte van 30-03-1792. Joannes (2½j), z.v. Vanden Kerkhove Pieter (z.v. Pieter & Bossee Cornelia) & Galle Isabella Clara (d.v. Joannes & Vande Moere Joanna). Voogden: Vanden Kerckhove Cornelis (paternele oom van de wees, wonend te Dudzele) & Galle Pieter (maternele oom, wonend te Sint-Catharina-buiten-Damme). Hij erft van zijn vader, + 04-05-1791 te Dudzele (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Bossier Leonardus. Akte van 18-04-1792. Augustinus Laurentius (5j), het enige kind van de heer Verhulst Augustinus Dominicus (z.v. sieur Dominicus & juffrouw Mulier Joanne) & juffrouw Joets Anna Marie Therese (d.v. de heer Charles Anthone & juffrouw Timmerman Felicita). Voogden: heer en meester Verhulst Charles (“substituyt greffier van den heer greffier vande caemer der stadt Brugghe”, paternele oom van de wees) & de heer De Gheldere Albert (aangetrouwde oom, “redenaere vanden Proosschen”). Hij erft van zijn moeder, + 25-08-1790 te Brugge (diverse goederen). De vader als bezitter. Akte van 27-04-1792. Joanne Clara (11j), Francois (6j) & Anne Marie (3j), k.v. Maes Pieter (z.v. Niclaeys) & Seghers Isabelle Therese (d.v. Pieter & Bentein Isabelle). Voogden: Maes Andries (halve paternele oom van de wezen, wonend te Westkapelle) & Seghers Michiel (maternele oom, wonend te Lissewege). Ze erven van hun vader, + 26-03-1790 te Lissewege (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Dhont Georgius. Akte van 04-05-1792. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van juffrouw Vreymoet Elisabeth (natuurlijke dochter van Vreymoet Marie), weduwe van sieur De Deurwaerdere Judocus (tijdens leven procureur van het Brugse Vrije), + 06-09-1791 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendante: juffrouw Schelpe Joanne (weduwe van procureur Draeck Pieter). Akte van 04-05-1792. Anna Catharina (22j) Francisca Cornelia (18j, imbeciel) & Theresia Francisca (14j), k.v. Bossee Joseph (z.v. Carel & Dierickx Adriaene) & Jacxsens Victoria (d.v. Michiel & Goossens Joanne). Voogden: Bossee Jan Baptiste (broer van de wezen, wonend te Uitkerke) & Jacxsens Francois (wonend te Zuienkerke). Ze erven van hun moeder, + … te Uitkerke (geen onroerend goed). Rendante: Claeys Rosa


422

16515, 6v

Uitkerke

16515, 7

Lapscheure

16515, 7v

Brugge

16515, 8

Wenduine

16515, 8v

Sint-Baafs

16515, 9

Bredene

16515, 9v

Ettelgem

16515, 10

Varsenare

Cornelia (weduwe van de bovengenoemde Bossee Joseph). Tegelijk erven ze van hun vader, + 08-03-1792 te Uitkerke (o.a. een part in een smidse te Uitkerke). Bezitster is zijn weduwe Claeys R. C. Akte van 04-05-1792. Philippus Jacobus (9j), Henricus Josephus (6j), Petrus (5j), Caerel (3j) & Isabella Clara (3 maand), k.v. Bossee Joseph (z.v. Carolus & Dierickx Adriaene) & Claeys Rosa Cornelia (d.v. Joannes & Dumon Pieternelle). Voogden: Bossee Jan Baptiste (halfbroer van de wezen, wonend te Uitkerke) & Claeys Francois (wonend te Meetkerke). Ze erven van hun vader, + 08-03-1792 te Uitkerke (o.a. een part in een smidse te Uitkerke). De moeder als bezitster. Akte van 09-05-1792. Francois (12j) & Cecilia (15j), k.v. Paridaen Leonardus (z.v. Lenaerd & Hollemaert Joanne) & De Vriendt Anna (d.v. Judocus & De Neve Marie). Voogden: Paridaen Pieter (broer van de wezen) & Van Speybrouck Beernaert “alleenelick ter acte mits de opgekomen onpasselyckheyt van Joannes De Vriendt apparenten medevooght”. Ze erven van hun vader, + 15-03-1791 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 11-05-1792. jonker Joseph (22j) & mejuffrouw Louise (20j), k.v. jonker Vanden Wouwere Louis (burgemeester van de commune van het Brugse Vrije, + 1792 te Brugge) & Lebailly Adriaene. Voogden: jonker Vanden Wouwere Louis Charles (broer van de wezen) & sieur Bousson Joannes (procureur van het Brugse Vrije). De laatstgenoemde voogd legde pas op 04-071792 de eed van voogdij af. Akte van 24-05-1792. Anna (3j), d.v. Rubert Pieter (z.v. Pieter & Van Harcke Rosalia) & Vanden Berghe Marie (d.v. Joseph & Kempinck Godelieve). Voogden: De Corte Gillis (halve paternele oom van de wezen, wonend te Wenduine) & Vanden Berghe Joannes (maternele oom, wonend te Nieuwmunster). Ze erft van haar moeder, + 14-06-1791 te Wenduine (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 25-05-1792. Joannes (11j), Anna (9j), Carel (7j), Pieter (3½j) & Theresia (1½j), k.v. Van Compernolle Pieter (z.v. Guilliaeme & De Meyere Rosa) & De Ruytter Victoria (d.v. Pieter & De Clercq Anna). Voogden: Tutoi Pieter (wonend te Aartrijke) & De Ruytter Pieter (grootvader van de wezen, wonend te Aartrijke). Ze erven van hun moeder, + 31-07-1791 te Sint-Baafs-buiten-Brugge (o.a. een gekochte herberg te Sint-Baafs). De vader als bezitter. Akte van 01-06-1792. Jacobus, Joanna, Ursula, Victoria, Franciscus & Leonardus, k.v. Blansaer Joannes & Versluys Francisca. Voogd: Versluys Jacobus. Ze erven van Rockele Leocadia (d.v. Sebastiaen & Falckaert Jacoba), laatst gehuwd met De Clerck Guilliaeme, + 08-05-1790 te Bredene (geen onroerend goed). Akte van 01-06-1792. Francisca (18j), d.v. Hellebuyck Joannes (z.v. Lucas & Backers Anna Marie) & Vanden Berghe Anna Marie. Voogden: Van Massenhove Engelbertus (zwager van de wees, wonend te Bredene) & Brion Carolus (zwager van de wees, wonend te Ettelgem). Ze erft van haar vader, + 12-12-1790 te Ettelgem (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 08-06-1792. Joannes (22j), Carel (20j), Guillielmus (17j) & Gregorius (13j), k.v. Bruynooghe Jacob & Terwe Marie Anna (d.v. Joannes & Duvet Marie Anna). Voogden: Bruynooghe Pieter (broer van de wezen) & Terwe Philippus (oom, wonend te SintAndries). Ze erven van hun moeder, + ... te Varsenare (geen onroerend goed). De vader als bezitter.


423 16515, 10v

Sint-Pieters

16515, 11

Sint-Pieters

16515, 11v

Houtave

16515, 12

Dudzele

16515, 12v

Vlissegem

16515, 13

Westkapelle

16515, 13v

Jabbeke

16515, 14

Zerkegem

16515, 14v

Lapscheure

16515, 15

Sint-Andries

Akte van 15-06-1792. Er werd staat van goed overgebracht ten sterfhuize van Cordy Jacobus (z.v. Jacobus & Meulemeester Passchasia), + 19-11-1789 te Sint-Pieters-op-de-Dijk. Er zijn geen wezen gerechtigd. Rendant: De Vynck Joannes die gehuwd is geweest met Meyers Regina, die de weduwe was van de voornoemde Cordy Jacobus. Akte van 15-06-1792. Rosalia Catharina (18 maand), enig k.v. De Vynck Joannes (z.v. Francois & Bybauw Theresia) & Meyers Regina (d.v. Jacobus & Loys Isabella). Voogden: Claeys Francois (wonend te Lissewege) & Schoutteeten Simoen (wonend te Uitkerke). Ze erft van haar moeder, + 25-11-1790 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 27-06-1792. Isabelle (48j, imbeciel), d.v. Driessens Matthys (z.v. Joannes & Willems Godefride) & Bulcke Anna. Curateur: Bulcke Adriaen. Ze erft van haar vader, + 12-03-1790 te Houtave (geen onroerend goed). Rendant: Driessens Francois. Akte van 27-06-1792. Cecilia (13j), d.v. Strouf Bonaventura & Baert Elisabeth in haar 2e huwelijk. Voogden: Van Beveren Cornelis & Van Eeghem Daniel (gehuwd met De Mets Theresia). Ze erft van haar maternele halfbroer, De Mets Philippe (z.v. Pieter tijdens diens 3e huwelijk met Baert Elisabeth), vrijlaat te Dudzele, + 10-03-1792 te Brugge (Sint-Janshospitaal) (geen onroerend goed). Akte van 27-06-1792. Martinus, z.v. Hallemeesch Pieter & Reyne Theresia. Voogden: Hendrickx Jacobus (gehuwd met Reyne Anna) & De Clerck Niclaeys (gehuwd met Reyne Marie Anna). Hij erf van zijn maternele tante Reyne Joanna (d.v. Renier & Lagaesse Marie), ° te Vlissegem, + 02-05-1790 te Brugge (geen onroerend goed). Akte van 04-07-1792. Angela (16j), Philippe (13j) & Francois (5j), k.v. Braems Sebastiaen (z.v. Guilliaeme & Snick Pieternelle) uit zijn 2e en laatste huwelijk met De Vynck Anna Marie. Voogden: Braems Joannes (halfbroer van de wees, wonend te Lissewege) & De Vynck Jacobus (wonend te Knokke). Ze erven van hun vader, + 01-01-1789 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Pype Franciscus. Akte van 06-07-1792. Isabelle (19j), Catharina (14j), Joannes (11j), Joseph (9j) & Augustyn (7j), k.v. De Keuninck Anthone (z.v. Pieter & Ketels Anna) & Haest Victoria (d.v. Alexander & Vermeulen Anna). Voogden: De Keuninck Adriaen (oom van de wezen, wonend te Ruddervoorde) & Claeys Jacobus (wonend te Jabbeke). Ze erven van hun moeder, + 03-03-1789 te Jabbeke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 06-07-1792. Joannes (13j), Anna (9j), Philippe (7j), Francisca (4j) & Marie Anne (1½j), k.v. Maene Adrianus (z.v. Guilliaeme & Engels Amelberghe) & Storme Marie (d.v. Balthazar & Boone Godelieve). Voogden: Maene David (paternele oom van de wezen, wonend te Aartrijke) & Schollaert Philippus uit Jabbeke “alleenelyck ter acte mits d’absentie van Joseph Bonte apparenten medevooght”. Ze erven van hun vader, + 28-05-1791 te Zerkegem (hij bezat een hoevetje dat hij gekocht had te Zerkegem). De moeder is ondertussen hertrouwd met Aneca Philippus. Akte van 12-07-1792. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Meulenaere Anna Marie (d.v. Niclaeys & Le Fevere Isabelle), huisvrouw van Vrydenburgh Jacobus (z.v. Michiel & Houtsaeghers Marie), + 30-03-1790 te Lapscheure. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 13-07-1792. Philippus (18j), Gregorius (13j) & Martinus (10j), k.v. Hillewaert Cornelis (z.v. Alexander &


424

16515, 15v

Jabbeke

16515, 16

Jabbeke

16515, 16v

Westkapelle

16515, 17v

Westkapelle

16515, 18

Snellegem

16515, 18v

Brugge

16515, 19

Sint-Michiels

16515, 19v

Jabbeke

Huys Agnes) & Weyts Anna (d.v. Joos & Rosseel Joanna). Voogden: Hillewaert Joannes (oom van de wezen) & Bouwens Joannes (wonend te SintAndries). Ze erven van hun vader, + 1791 te Sint-Andries (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Maertens Francois. Akte van 20-07-1792. Marie Anne, enige k.v. Vermote Pieter (z.v. Jacob) & D’Heere Catharina (d.v. Renier). Voogden: De Cloedt Guilliaeme (wonend te Jabbeke) & Janssens Joannes (wonend te Houtave). Ze erft van haar vader, + 1790 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Danneels Pieter. Akte van 20-07-1792. Philippus (20j), z.v. Hertpoele Cornelis (z.v. Guilliaeme & Parent Marie Anne) & Van Craeynest Jacoba (d.v. Pieter & Lapinne Joanna). Voogden: Hertpoele Alexander (oom van de wezen, wonend te Aartrijke) & Van Craeynest Jacobus (oom, wonend te Oostende). Hij erft van zijn vader, + 07-04-1788 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met De Schacht Anselmus. Akte van 02-08-1792. Joanne (16j), d.v. Bauden Pieter Jooris Josephus (z.v. Vincent & De Haene Marie Anne) & De Vriese Joanne (d.v. Christoffel & Van Heste Cecilia). Voogden: heer en meester De Neve Jacobus Vincentius (pastoor van Westkapelle, als voogd aangesteld volgens het testament van de vader) & Bauden Franciscus (wonend te Sint-Pieters-Kapelle). Ze erft van haar moeder, + 24-12-1774 te Westkapelle (verschillende onroerende goederen te Westkapelle). Tegelijk erft ze van haar vader, + 14-03-1791 te Westkapelle (verschillende onroerende goederen). Rendante is zijn weduwe Goeman Anna die ondertussen hertrouwd is met Porquier Francois. Nota: Stangée Jan, wonend te Vladslo, was een aangetrouwd familielid. Akte van 02-08-1792. Pieter Augustyn (° 05-02-1791), z.v. Boyden Pieter Joris Josephus (z.v. Vincent & De Haene Marie Anne) & Goeman Anna (d.v. Willem & Du Jardin Pieternelle). De wees werd gewettigd door het huwelijk van zijn ouders. Voogden: heer en meester De Neve Jacobus Vincentius (pastoor van Westkapelle, als voogd aangesteld volgens het testament van de vader) & Goeman Jacobus (wonend te Heist). Hij erft van zijn vader, + 14-03-1791 te Westkapelle (verschillende onroerende goederen). De moeder is ondertussen hertrouwd met Porquier Francois. Akte van 10-08-1792. Pieter (21j) & Bernardus (19j), k.v. Mostrey Joannes (z.v. Joannes & Jonckheere Pieternelle) & Regout Marie (d.v. Pieter & De Cloet Catharina). Voogden: Mostrey Joannes (broer van de wees) & Mostrey Thomaes (oom van de wees). Ze erven van hun vader (+ … te Snellegem) en moeder (+ 21-12-1790 te Snellegem) (geen onroerend goed). Akte van 28-08-1792. Joanna (16j), Marie (13j), Josephus (11j), Theresia (8j) & Anna (6j), k.v. sieur Maelstaf Ignace (z.v. Ignace Joseph & juffrouw Brulé Anna) & juffrouw Van Vossem Ludovica (d.v. de heer Servaes in zijn 4e huwelijk met juffrouw De Naeyere Constantia). Voogden: sieur Bouvaert Constantinus (aangetrouwde paternele oom van de wezen) & heer en meester Van Parys Charles (aangetrouwde maternele oom). Ze erven van hun vader, + 29-03-1791 te Brugge (verschillende onroerende goederen te Beerst, Vladslo, Lissewege, …). De moeder als bezitster. Akte van 29-08-1792. Pieter (17j), z.v. Van Daele Pieter (z.v. Pieter) & Schaepdryvers Anna (d.v. Jan). Voogden: Van Daele Joannes (broer van de wees) & De Cloet Jacobus (zwager van de wees). Hij erft van zijn vader, + 27-04-1791 te Sint-Michiels (geen onroerend goed). Akte van 30-08-1792. Anna (18j), Barbara (15j), Jacobus (10j), Victoria (7j), Philippus (6j), Joannes (4j) & Sophia


425

16515, 20

Lissewege

16515, 20v

Meetkerke

16515, 21

Varsenare

16515, 21v

Brugge

16515, 22

Westkapelle

16515, 22v

Oostkamp

16515, 23

Heist

16515, 23v

Lapscheure

(1j), k.v. Vande Zande Jacob (z.v. Arnoldus & De Vlou Pieternelle) & Van Steenkiste Godelieve (d.v. Hypolitus & Lauwers Josyne). Voogden: Vande Zande Andries (wonend te Sint-Pieters) & Van Steenkiste Lodewyck (wonend te Oudenburg). Ze erven van hun vader, + 25-09-1791 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Brouckmeersch Joannes. Akte van 30-08-1792. Joannes (7j) & Philippus (4j), k.v. Van Loo Joannes (z.v. Vincent & Sagaert Marie Anna) in zijn 3e huwelijk met Bentein Theresia (d.v. Joannes & Uutterwulghe Cecilia). Voogden: Van Loo Francois (halfbroer van de wezen) & Bentein Joannes (grootvader van de wezen). Ze erven van hun paternele halfzus Van Loo Theresia (d.v. Joannes in zijn 2e huwelijk met De Blaere Joanne), + 14-04-1789 te Lissewege (geen onroerend goed). Tegelijk erven ze van hun moeder, + 26-04-1790 te Lissewege (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 31-08-1792. Laureyns (7j) & Barbara (5j), k.v. Carrebrouck Joannes (z.v. Maximiliaen & Van Ackere Rosa) & Snoeck Anna. Voogden: Carrebrouck Pieter (oom van de wezen) & Van Rolleghem Pieter “alleenelyck ter acte mits d’absentie van Laureyns Snoeck apparenten medevooght”. Ze erven van hun paternele oom Carrebrouck Paulus (z.v. Maximiliaen & Van Ackere Rosa), jongman, + 06-05-1791 te Meetkerke (geen onroerend goed). Akte van 06-09-1792. (zie ook register West 1780, f° 107) Sebastiaen (11j) & Catharina (9j), k.v. De Monie Pieter in zijn 2e huwelijk met Janssens Joanna Genoveva. Voogden: De Monie Simoen (wonend te Ettelgem) & Schoollaert Philippus uit Jabbeke “alleenelyck ter acte”. Ze erven van hun paternele halfbroer De Monie Carel (z.v. Pieter uit zijn 1e huwelijk met Mahieu Isabelle), + april 1791 te Varsenare (geen onroerend goed). Rendant: Mahieu Lodewyck. Akte van 20-09-1792. Joannes (20j), Joseph (17j) & Theresia (13j), k.v. De Cnock Jan (z.v. Francois & Denys Francoise) & Mestdagh Marie Anne Rosa. Voogden: Rotsaert Ferdinande (gehuwd met De Cnock Barbara zus van de wezen) & Vanden Broucke Pieter. Ze erven van hun moeder, + 21-01-1783 te Brugge (er zijn aanzienlijke schulden). De vader als bezitter. Akte van 27-09-1792. Pieter Augustinus (17j), z.v. Verbeke Joseph (z.v. Pieter & Ketelaers Pieternelle) & Lebé Joanne (d.v. Thomaes & Van Nieuwenhuyse Pieternelle). Voogden: Luyckx Joannes (wonend te Oostkerke) & Lebé Pieter (wonend te Westkapelle). Hij erft van zijn moeder, + 07-07-1790 te Westkapelle (had onroerend goed gekocht in Westkapelle). De vader als bezitter. Akte van 15-11-1792. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Pieters Marie (d.v. Geeraert & De Smet Anna), voordien weduwe van Perquy Pieter en nu gehuwd met Jonckheere David, + … te Oostkamp. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 06-02-1793. Joannes (19j), Marie (15j) & Paschasia (11j), k.v. De Groote Simoen Petrus (z.v. Lucas & Pauwaert Pieternelle) & Hindryckx Cecilia (d.v. Thomaes). Voogden: De Groote Francois & De Cnock Isaac. Ze erven van hun moeder, + 06-08-1791 te Heist (bezit de helft van een huis te Heist). De vader als bezitter. Akte van 08-02-1793. Joannes (5j), Joanna (3j) & Bernardus (2j), k.v. De Leyn Bernardus (z.v. Laureyns & De Sutter Isabelle) & De Meulenaere Judoca (d.v. Nicolaes & Le Fevere Isabelle). Voogden: De Leyn Joannes & Le Fevere Bernardus. Ze erven van hun vader, + 14-04-1792 te Lapscheure (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Boeydens Bernardus.


426 16515, 24

Varsenare

16515, 24v

Varsenare

16515, 25

Lissewege

16515, 25v

Dudzele

16515, 26

Dudzele

16515, 26v

Houtave

16515, 27

Westkapelle

16515, 27v

Lissewege

16515, 28

Oudenburg

Akte van 05-02-1793. Joanna (14j), Joannes (12j), Francisca (8j) & Victoria (4j), k.v. Demaré Pieter (z.v. Gaspar & Brouckaert Bregitta) in zijn 2e huwelijk met De Coster Victoria (d.v. Jacob & Crevith Theresia). Voogden: Demaré Pieter de jonge (halfbroer van de wezen) & De Coster Joseph. Ze erven van hun moeder, + 30-01-1791 te Varsenare (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 05-02-1793. Marie Anna (6j), Anna (5j), Joannes (3½j) & Isabella (1½ ), k.v. Van Maele Mauritius (z.v. Jan & Ketels Godelieve) & Van Zieleghem Anna (d.v. Pieter & Maene Cornelie). Voogden: Van Poucke Guilielmus & Van Zieleghem Pieter. Ze erven van hun moeder, + 13-01-1791 te Varsenare (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 07-02-1793. Francisca (18j), d.v. De Lanoye Pieter & De Bart Anna Maria. Voogden: Van Gistel Joannes & Vande Vyvere Joannes. Ze erft van haar maternele halfzus Christiaens Rosalia, + 13-04-1790 te Lissewege (geen onroerend goed). Rendant: de vader van de overledene. Akte van 22-02-1793. Laurens, z.v. Laukens Joannes (z.v. Laureins & Leurikens Marie) & Bonte Victoria (d.v. Pieter & Rotsaert Joanna). Voogden: Laukens Joannes (wonend te Dudzele) & Bonte Joannes (wonend te Damme). Hij erft van zijn vader, + 30-04-1777 te Dudzele (geen onroerend goed). Tegelijk erft hij van zijn moeder, + 25-09-1789 te Dudzele (wat onroerend goed te Dudzele). Bezitter: Lefief Lenaert. Akte van 22-02-1793. Joanne (13j), d.v. Lefief Lenaert (z.v. Jacob & Van Overberghe Anna Marie) & Bonte Victoria (d.v. Pieter & Rotsaert Joanna). Voogden: Lefief Pieter (wonend te Dudzele) & Bonte Joannes (wonend te Damme). Ze erft van haar moeder, + 25-09-1789 te Dudzele (wat onroerend goed te Dudzele). De vader als bezitter. Akte van 18-04-1793. Marie Therese (18j) & Carel (14j), k.v. Maertens Carolus (z.v. Laurentius & Verhaeghe Petronelle) & Allaert Joanna (d.v. Cornelis & De Wynter Anna). Voogden: Maertens Pieter (broer van de wezen, wonend te Stalhille) & Muyshont Franciscus (zwager van de wezen, wonend te Sint-Pieters). Ze erven van hun vader, + 24-08-1787 te Houtave (geen onroerend goed). Rendant: Vitse Jacob die hertrouwd was met de moeder van de wezen. Tegelijk erven ze van hun moeder, + 08-05-1791 te Houtave (geen onroerend goed). Bezitter: Vitse Jacob. Akte van 26-04-1793. Isabella (3j), het enige kind van Stox Godefridus (z.v. Franciscus & Pyls Marie) & Parein Marie Anna (d.v. Philippe & Talloen Regina). Voogden: Stox Arnoldus & De Bouver Ignatius Jacobus. Ze erft van haar vader, + 19-01-1792 te Westkapelle (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Dickx Jacobus. Akte van 17-05-1793. Anna (11j), Cecilia (4j) & Barbara (2j), k.v. Vuye Pieter (z.v. Joannes & Bogaert Joanna) & De Bruycker Francisca (d.v. Pieter & Verkest Pieternelle). Voogden: Muyshont Thomaes (wonend te Lissewege) & Vanden Bussche Thomaes (wonend te Dudzele). Ze erven van hun vader, + 26-03-1792 te Lissewege (geen onroerend goed, aanzienlijke schulden). De moeder is ondertussen hertrouwd met Driessens Jacobus. Akte van 28-05-1793. Joanna (23j), Marie Magdalena (19j) & Marie (16j), k.v. De Marck Anselmus Jacobus (z.v. Joseph & De Nys Laurentia) & Vincke Marie Jacoba Judoca (d.v. Joseph & Angillis Pieternelle). De voogden legden de eed af voor die van de stad Oudenburg. Ze erven van De Marck Theodorus Josephus Emanuel (z.v. Joseph & Antierens Mecheline (halve paternele tante van de wezen)), + 07-05-1792 te Oostende, poorter van Oostende,


427 gehuwd met Jacxsens Joanna (die nu weduwe is).

16515, 28v

Uitkerke

16515, 29

Uitkerke

16515, 29v

Bredene

16515, 29 bis

Bredene

16515, 29v bis

Klemskerke

16515, 30

Oudenburg

16515, 30v

Oudenburg

16515, 31

Ettelgem

Akte van 04-06-1793. Ze erven van hun vader, + 22-02-1790 te Oudenburg (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 29-05-1793. Pieter (23j) & Marie (20j), k.v. De Reese Philippe (z.v. Simoen & Pieters Josyne) & De Weerdt Isabelle. Voogden: De Reese Apollinarius (broer van de wezen, wonend te Dudzele) & De Reese Joannes (ook een broer). Ze erven van hun vader, + november 1791 te Uitkerke (geen onroerend goed). De moeder is ook al overleden maar van haar sterfhuis werd geen staat van goed opgesteld. Tegelijk erven ze van hun zuster De Reese Cecilia, + 26-09-1792 te Wenduine, minderjarige. Akte van 29-05-1793. Joanne (3j), het enige k.v. De Reese Philippe (z.v. Philippe) & Sabbe Anna Marie. Voogden : De Reese Apollinarius (paternele oom van de wees, wonend te Dudzele) & Sabbe Pieter (wonend te Heist). Ze erf van haar grootvader De Reese Philippe (z.v. Simoen & Pieters Josyne), + november 1791 te Uitkerke (geen onroerend goed). Tegelijk erft ze van haar tante De Reese Cecilia, + 26-09-1792 te Wenduine, minderjarige. Akte van 23 thermidor 3. Ze erft van haar vader, + 25-04-1790 te Uitkerke (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Lateste Bernardus. Akte van 31-05-1793. Isabelle (20j) & Henricus (17j), k.v. Heymans Michiel (z.v. Joannes & Wouters Helena) in zijn 2e huwelijk met Bohem Marie (d.v. Cornelis & Claus …). Voogden: Allaert Joannes & Claus Pieter. Ze erven van hun moeder, + 24-04-1784 te Bredene (er was een huis gekocht te Bredene). Rendante: Biervliet Genoveva als weduwe van haar man. Tegelijk erven ze van hun vader, + … te Bredene (er was een part in een huis dat verkocht werd). Zijn weduwe, Biervliet Genoveva, als bezitster. Akte van 31-05-1793. Joanna Francisca (8j), enige k.v. Heymans Michiel (z.v. Joannes & Wouters Helena) in zijn 3e huwelijk met Pauwels Barbara (d.v. Cornelis & Hillewaert Marie). Voogden: Allaert Joannes & Fack Franciscus Joannes. Ze erft van haar moeder, + 24-03-1790 te Bredene (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Tegelijk erft ze van haar vader, + … te Bredene (er was een part in een huis dat verkocht werd). Zijn weduwe, Biervliet Genoveva, als bezitster. Akte van 31-05-1793. Helena (14j), Pieter (19j), Joannes (15j), Michiel (11j) & Henricus (6j), k.v. Westyn Pieter (z.v. Pieter & Ketels Laureynse) & Van Belle Godelieve (d.v. Jacobus & Lacroey Marie). Voogden: Westyn Guilliame (broer van de wezen) & Van Nieuwmunster Silvester (zwager van de wezen). Ze erven van hun vader, + 05-11-1790 te Klemskerke (geen onroerend goed, aanzienlijke schulden). De moeder hertrouwde ondertussen met Lauwers Adriaen. Akte van 04-06-1793. Carel (20j), z.v. De Clerck Jan Baptiste uit zijn huidig huwelijk met De Cloet Anna (d.v. Jan). Hij erft van zijn maternele halfbroer Bulcke Michiel (z.v. Pieter & De Cloet Anna), + 11-041792 te Oudenburg (geen onroerend goed). Akte van 04-06-1793. Agnes (21j), Angelus (17j), Anna (12j) & Benignus (10j), k.v. Meurin Francois (z.v. Jan) & Cools Marie Catharina (d.v. Jacob & Houtekiet Pieternelle). Voogden: Persyn Francois (wonend te Klemskerke) & Goes Carel (wonend te Eernegem). Ze erven van hun vader, + 16-11-1788 te Oudenburg (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Vanden Berghe Emanuel. Akte van 05-06-1793. Genoveva (13j), Joanna Clara (10j) & Anna Therese (+ 09-03-1792), k.v. Gielen Joannes (z.v. Theodoor & Herremans Anna) & Bussche Joanna Theresia (d.v. Pieter).


428

16515, 31v

Zuienkerke

16515, 32

Lapscheure

16515, 32v

Lissewege

16515, 33

Lissewege

16515, 33v

Loppem

16515, 34

Loppem

16515, 34v

Dudzele

16515, 35

Sint-Andries

16515, 35v

Sint-Andries

Voogden: Inghelbrecht Quirinus & Bussche Pieter (wonend te Sint-Andries). Ze erven van hun vader, + 05-04-1790 te Ettelgem (er is een part in een wagenmakerij te Ettelgem). De moeder is ondertussen hertrouwd met Galle Bernardus. Tegelijk erven de wezen Genoveva en Joanna Clara van hun zuster Anna Therese, + 09-031792 … Akte van 07-06-1793. Victoria (23j), Emanuel (21j), Joannes (18j) & Therese (12j), k.v. Sanders Pieter (z.v. Joannes & Logghe Judoca) & De Grand Cornelia (d.v. Engelbertus & Maes Marie). Voogden: Vermael Amandus (wonend te Sint-Jan-op-de-Dijk) & Sanders Joannes (oom van de wezen, wonend te Klemskerke). Ze erven van hun vader, + 22-10-1791 te Zuienkerke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Bossier Emanuel. Akte van 07-06-1793. Joannes (23j) & Pieter (19j), k.v. Tilman Pieter (z.v. Jacobus) & ... Voogden: Tilman Joannes (wonend te Lapscheure) & De Vos Pieter (wonend te Knokke). Ze erven van hun paternele grootvader Tilman Jacobus, + 14-12-1791 te Lapscheure (geen onroerend goed). Akte van 14-06-1793. Theresia (12j), Cecilia (7j), Joanna (4j), Michiel (2j) & Henricus (+ 26-07-1792 te Lissewege), k.v. Luyckx Pieter (z.v. Jacob & De Vlaminck Elisabeth) & Vermeulen Marie Anne (d.v. Francois & Janssens Francisca). Voogden: Blondeel Philippe & Robaey Joannes (wonend te Lissewege). Ze erven van hun vader, + 04-05-1790 te Lissewege (hij had een hoeve “het goedt de Beuckemaere” in Lissewege gekocht en wat land in Vlissegem). De moeder is ondertussen hertrouwd met Schoutteeten Francois. Akte van 14-06-1793. Pieter (° 08-11-1791), z.v. Schoutteeten Francois uit zijn huidig huwelijk met Vermeulen Marie Anne (d.v. Francois & Janssens Francisca). Hij erft van zijn maternele halfbroer Luyckx Henricus (z.v. Pieter & Vermeulen Marie Anne), + 26-07-1792 te Lissewege … Akte van 14-06-1793. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Vande Sande Anna (d.v. Joannes & Van Ryckeghem Joanne), ongeveer 15 jaar oud, + 20-06-1786 te Loppem. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: De Wulf Bernardus die gehuwd is met de moeder van de overledene. Akte van 14-06-1793. (zie ook zelfde register f° 63v) Francois (22j), Anna (20j), Carel (16j), Victoria (15j) & Pieter (9j), k.v. De Cloet Joannes (z.v. Laureyns & Jonckheere Isabelle) & De Rue Pieternelle (d.v. Carel & Sabbe Ursula). Voogden: De Cloet Jacobus & De Cloet Pieter. Ze erven van hun moeder, + 01-05-1790 te Loppem (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 3 complémentaire 3. Ze erven van hun vader, + 07-09-1794 te Loppem (geen onroerend goed). Bezitster is zijn weduwe Du Jardin Isabelle. Akte van 21-06-1793. Joanne Therese (4j), d.v. De Proot Joannes & Bruysschaert Anna Marie, vader en moeder nog levend. Ze erft van haar maternele halfbroer Boucké Pieter (z.v. Pieter & Bruysschaert Anna Marie), + 02-02-1792 te Dudzele (geen onroerend goed). Akte van 21-06-1793. Jacobus, Joanna, Francisca, Anna & Rosa, k.v. Hillewaert Cornelis (z.v. Augustyn & Vermeesch Joanna Francisca) & Corthals Isabelle. Voogden: Hillewaert Joannes (paternele oom van de wezen) & Van Houtte Amandus “alleenelyck ter acte mits d’absentie van Pieter Lapeire apparenten medevooght”. Ze erven van hun paternele grootvader (Hillewaert Augustyn, + 26-07-1770 te Sint-Andries) en grootmoeder (Vermeesch Joanna Francisca, + 07-11-1792 te Sint-Andries) (geen onroerend goed). Akte van 21-06-1793.


429

16515, 36

Brugge

16515, 36v

Brugge

16515, 37

Sint-Pieters

16515, 37v

Sint-Andries

16515, 38

Jabbeke

16515, 38v

Bredene

16515, 39

Jabbeke

Bruno, Anna, Isabelle, Francisca, Philippus, Marie & Dionisius, k.v. Vermeesch Pieter (natuurlijke z.v. Joanna Francisca vóór haar huwelijk met Hillewaert Augustyn) & Anica Joanna. Voogden: Hillewaert Joannes & Van Houtte Amandus wonend te Zedelgem “alleenelyck ter acte mits d’absentie van Laureyns Anica apparenten medevooght”. Ze erven van hun grootmoeder Vermeesch Joanna Francisca, + 07-11-1792 te Sint-Andries (geen onroerend goed). Akte van 26-06-1793. Eugenius (8j) & Joanna (12j), k.v. sieur Verhulst Francois (z.v. Francois & juffrouw De Ruysschere Isabelle) & juffrouw Goddyn Joanna Eugenia (d.v. sieur Eugenius & juffrouw Pepers Marie). Voogden: sieur Verhulst Jacques (zwager van de vader van de wezen) & de voornoemde sieur Goddyn Eugenius. Ze erven van hun moeder, + december 1792 te Brugge (geen onroerend goed, zware schulden). De vader als bezitter. Akte van 27-06-1793. Procureur Quetstroy Thomaes bracht staat van goed over ten sterfhuize van juffrouw Brulée Therese (d.v. sieur Michiel & juffrouw De Baene Joanna), weduwe van sieur Clé Francois, + 27-09-1791 te Brugge. De gerechtigde, namelijk de onder curatele staande Van Lede Joseph, is geen laat van het Brugse Vrije. Akte van 04-07-1793. Benardus (9j), Carel (7j), Jacobus (3j) & Catharina (2j), k.v. Ardenois Augustinus (z.v. Francois & Rotsaert Joanna) & De Craemer Rosalia (d.v. Pieter & De Weerdt Joanne). Voogden: Ardenois Ludovicus (oom van de wezen, wonend te Sint-Pieters) & Stevens Joannes (wonend te Dudzele). Ze erven van hun moeder, + 08-04-1792 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (ze bezit een part in een hoevetje te Lissewege). De vader als bezitter. Akte van 11-07-1793. Pieter (3½j) & Josephus (+ 18-01-1792), k.v. Jonckheere David (z.v. Pieter & De Rinck Marie Catherine) & Pieters Joanne Therese (d.v. Gerardus & Maes Francisca), voordien weduwe van De Soete Ludovicus. Voogden: Jonckheere Jacob (oom van de wezen, wonend te Eernegem) & Pieters Pieter (wonend te Gistel). Ze erven van hun moeder, + 05-12-1791 te Sint-Andries (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Tegelijk erft de wees Pieter van zijn broer Josephus, + 18-01-1792 … Akte van 25-11-1795. Hij erft van zijn maternele grootmoeder Maes Francisca, laatst gehuwd met Van Hove Jacobus, + 06-09-1794 te Sint-Andries (geen onroerend goed). Akte van 12-07-1793. Anselmus (17j), Anna (12j), Angela (10j) & Joseph (ondertussen overleden), k.v. De Wulf Anselmus (z.v. Pieter & Van Hantsaeme Amelberghe) & Maes Petronille (d.v. Joseph & De Smet Angela). Voogden: Verbeke Pieter (wonend te Jabbeke) & Maes Jan (wonend te Jabbeke). Ze erven van hun moeder, + 13-09-1788 te Jabbeke (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Verbeke Pieter. Tegelijk erven ze van hun vader, laatst weduwnaar van Van Praet Joanne, + 06-02-1792 te Jabbeke (geen onroerend goed). Van Praet Joanne is ondertussen ook overleden. Rendant: Verbeke Pieter. Tegelijk erven de wezen Anselmus, Anna & Angela van hun broer Joseph, + 25-05-1793 te Jabbeke. Akte van 26-07-1793. Marie (8½j) & Joanna (2½j), k.v. sieur De Rudder Jacobus (z.v. Franciscus & Vande Slycke Rosa) & juffrouw De Muynck Joanna (d.v. Franciscus & juffrouw Bonte Adriana). Voogden: sieur De Rudder Cassianus (paternele oom van de wezen, wonend te Oostende) & sieur De Muynck Carel (maternele oom, wonend te Oostkamp). Ze erven van hun moeder, + 07-08-1792 te Bredene (te Sas-Slijkens dichtbij de stad Oostende) (verschillende goederen). De vader als bezitter. Akte van 12-07-1793.


430

16515, 39v

Snellegem

16515, 40

Brugge

16515, 40v

Westkapelle

16515, 41

Sint-Catharinabuiten-Damme

16515, 41v

Knokke

16515, 42

Houtave

16515, 42v

Oudenburg

16515, 43

Westkapelle

Marie (4j) & Francois (20 maand), k.v. De Wulf Anselmus (z.v. Pieter & Van Hantsaeme Amelberghe) & Van Praet Joanna (d.v. Laureyns & Spints Marie Clara). Voogden: Verbeke Pieter (wonend te Jabbeke) & Spints Pieter (wonend te Aartrijke). Ze erven van hun vader (+ 06-02-1792 te Jabbeke) en van hun moeder (+ 25-12-1791 te Jabbeke) (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Verbeke Pieter. Ze erven van hun halfbroer De Wulf Joseph (z.v. Anselmus & Maes Petronille), + 25-05-1793 te Jabbeke (geen onroerend goed). Akte van 17-08-1793. Pieter (20j), onwettige z.v. Van Rafelghem Isabelle (d.v. Guiliaeme & Rosseel Catharina). Voogden: Van Rafelghem Pieter (oom van de wees, wonend te Snellegem) & Van Rafelghem Hendrick (oom van de wees, wonend te Zerkegem). De wees bezit een part in een hoevetje te Zerkegem dat verkocht werd. Akte van 17-08-1793. Mynheer Legillon Louis Charles (10j), z.v. mynheer Louis Emanuel baron Van Basseghem & vrouw Vander Beke Isabelle. Er werd onroerend goed van de wees verkocht. Akte van 16-08-1793. Franciscus (13j), z.v. Mensé Niclaeys (z.v. Rochus & Houckx Anna Marie) & De Sutter Pieternelle (d.v. Joannes & Schaep Joanne) in haar 2e en laatste huwelijk. Voogden: Mensé Joannes (wonend te Westkapelle) & De Sutter Andries (wonend te Lapscheure). Hij erft van zijn moeder, + 01-08-1792 te Westkapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 20-09-1793. Hij erft van zijn maternele halfzuster Van Coillie Marie (d.v. Adriaen & De Sutter Pieternelle), + 20-01-1793 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: haar stiefvader Mensé Niclaeys. Akte van 29-08-1793. Joanne Therese (3j), het enige k.v. D’Hooghe Pieter (z.v. Joseph & Van Renterghem Josyne) & Vande Moere Barbara (d.v. Jacob & Houtteman Anna Marie). Voogden: Anthuene Andries (wonend te Dudzele) & De Deckere Joseph (wonend te Lapscheure). Ze erft van haar vader, + 29-09-1790 te Sint-Catharina-buiten-Damme (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Vermeesch Henricus. Akte van 05-09-1793. Joannes (12j), Franciscus (10j), Joanne (9j), Isabelle (8j), Philippe (7j) & Pieter (4j), k.v. De Maecker Joannes (z.v. Pieter & Derlon Isabelle) & Malefason Helena Francisca (d.v. Philippe Carel & Van Oudryve Rosa). Voogden: Vermeire Francois & Malefason Philippe Carel (maternele grootvader van de wezen, sluismeester van de verenigde wateringen van Eiensluis en Groot Reigaarsvliet). Ze erven van hun vader, + 23-05-1791 te Knokke (er zijn enkele onroerende goederen te Knokke en Heist). De moeder is ondertussen hertrouwd met Blommaert Pieter. Akte van 16-09-1793. Anastasia (22j), Theophilus (20j), Urbanus (15j) & Beernaert (10j) k.v. Van Haecke Francois in zijn 2e en laatste huwelijk met Barzeele Pieternelle. Voogden: Van Haecke Francois de jongste (paternele halfbroer vande wezen, wonend in de stad Blankenberge) & Vande Wiele Lodewyck (wonend te Beernem). Ze erven van hun paternele tante Van Haecke Anna (d.v. Francois de oude & Vande Pitte Marie), huisvrouw van Vande Pitte Franciscus, + 13-07-1792 te Houtave (geen onroerend goed). Bezitter: Franciscus Vande Pitte als weduwnaar. Akte van 20-09-1793. Catharina (19j), Marie Joanna (18j), Joannes Franciscus (16j), Mauritius (11j), Barbara (10j), Joseph (9j) & Anna (8j), k.v. Jonckheere Joannes (z.v. Roelant & De Jonghe Theresia) & Pannecoucke Marie Joanne (d.v. Anthonius & Feyts Magdalena). Voogden: De Ruytere Eduardus & Matthys Andries. Ze erven van hun vader, + 10-12-1788 te Oudenburg (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Claeys Cornelis. Akte van 20-09-1793. Joannes (16j), z.v. Mergaert Joseph (z.v. Jan & Lava Regina) & Wallaert Isabelle (d.v.


431 Andries & Van Parys Pieternelle). Voogden: Mabesoone Joseph (gehuwd met de zus van de wezen, wonend te Westkapelle) & Baes Francois (wonend te Westkapelle). Hij erft van zijn vader, + 08-12-1792 te Westkapelle (hij had wat land gekocht). De moeder als bezitster.

16515, 43v

Westkapelle

16515, 44

Lapscheure

16515, 44v

Lapscheure

16515, 45

Heist

16515, 45v

Oudenburg

16515, 46

Brugge

16515, 46v

Nieuwmunster

16515, 47

Brugge

16515, 47v

Zuienkerke

Akte van 10 vendémiaire 4. Hij erft van zijn moeder, laatst gehuwd met Mengé Joannes (z.v. Franciscus & Le Coef Marie), + 22-11-1794 te Westkapelle (ze bezat wat land). Bezitter: Mengé Joannes als weduwnaar. Akte van 05-10-1793. (Zie ook hetzelfde register f° 61v) Anne Marie (21j), Pieter (16j), Cecilia (10j), Joannes (7j) & Francois (2j), k.v. Schram Hubrecht & Tavernier Isabella. Voogden: Schram Carel (broer van de wezen, wonend te Westkapelle) & Schram Joseph (broer van de wezen, wonend te Westkapelle). Ze erven van hun vader, + … te Westkapelle. Nota: de wees Anne Marie huwde met Gheselle Jacob en zij wonen te Heist. Akte van 17-10-1793. Regina, het enige k.v. Maes Joannes & Danneels Theresia, vader en moeder nog levend. Ze erft van haar maternele halfbroer Van Pamel Jacobus (z.v. Joannes & Danneels Theresia), + 13-02-1792 te Lapscheure (geen onroerend goed). Tegelijk erft ze van haar maternele halfzus Van Pamel Joanne (d.v. Joannes & Danneels Theresia), + 18-05-1793 te Lapscheure (geen onroerend goed). Akte van 05-12-1793. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Steenland Francisca (d.v. Pieter & Velders Joanna), laatst huisvrouw van De Baey Ambrosius (z.v. Pieter & Van Houtte Joanne), + 16-01-1793 te Lapscheure. Er zijn geen wezen gerechtigd. De Baey Ambrosius is bezitter als weduwnaar. Akte van 20-12-1793. Joannes (5j) & Joanna (3j), k.v. Paridaen Francois (z.v. Daniel & Vande Velde Adriaene) & De Maecker Marie Therese. Voogden: Persyn Jacobus & De Maecker Pieter. Ze erven van hun vader, + augustus 1791 te Heist (qua onroerend goed had hij wat landbouwgoed gekocht te Knokke en Heist). De moeder hertrouwde ondertussen met Huys Robertus. Akte van 31-12-1793. Ferdinandus (17j), Joannes (14j), Pieter Jacobus (12j), Marie (9j) & Anna Therese (6j), k.v. Stubbe Pieter (z.v. Joannes & Cheins Joanna) & Schoonbaert Joanna (d.v. Joseph & Maertens Marie). Voogden: Stubbe Philippus (oudste broer van de wezen) & De Ketelaere Ferdinandus (wonend te Brugge). Ze erven van hun vader, + 02-05-1792 te Oudenburg (er is een part in een hoevetje te Gistel, een part in een hoevetje te Zerkegem, …). De moeder als bezitster. Akte van 16-01-1794. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van sieur Muuls Jan Baptiste (z.v. sieur Cornelis & juffrouw Canin Josine), ontvanger van de parochies Koekelare, Bovekerke, SintPieters-Kapelle en van het Sint-Janshospitaal te Brugge, + 15-01-1790 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: de heer Muuls Pieter als zoon van de overledene. Akte van 22-01-1794. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Bossier Jacob (z.v. Lenaert & Gheyle Marie), + 12-03-1793 te Nieuwmunster. Er zijn geen wezen gerechtigd. De bezitster, Meyers Florentina, is ondertussen hertrouwd met Perlinckx Joannes. Akte van 23-01-1794. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van juffrouw Faignaert Marie (d.v. sieur Jan Carel in zijn 1e huwelijk met juffrouw Provoost Joanne), meerderjarige, + 02-02-1793 te Brugge. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: de procureur sieur Quetstroey Thomaes. Akte van 08-02-1794.


432

16515, 48

Zuienkerke

16515, 48v

Vlissegem

16515, 49

Oostkamp

16515, 49v

Brugge

16515, 50

Vlissegem

16515, 50v

Zuienkerke

16515, 51

Westkapelle

Joanne (21j), Marie (20j), Joanne (17j), Francois (11j), Theresia (8j), Pieter (5j) & Sophia (3j), k.v. Ridey Joannes & Verbrugghe Marie. Voogden: De Peser Joannes (aangetrouwde paternele oom van de wezen, wonend te Brugge) & Verbrugghe Jacobus (maternele oom, wonend te Stalhille). De voogden beloven het goed over te brengen van de overleden vader en moeder van de wezen. Er werd toestemming gegeven tot verkoop van het huis en de herberg “Sint Hubreght” in het dorp van Zuienkerke, afkomstig uit de sterfhuizen van de ouders. (merk op dat twee wezen Joanne heten …) Akte van 07-02-1794. Franciscus (23j) & Cecilia (19j), k.v. Notebaert Pieter & De Graeve Anna Cornelia. Voogden: Moonen Joannes (wonend te Dudzele) & procureur sieur Winne Francois “alleenelick ter acte mits d’absentie door opgekomen onpasselyckheyt van Emanuel Vande Cappelle apparenten medevooght woonaghtigh tot Zuyenkercke”. Ze erven van hun zuster Notebaert Anna Catharine, gehuwd geweest met De Vogelaere Jacob, + 31-05-1791 te Zuienkerke (geen onroerend goed, schulden). De Vogelaere Jacob is kort daarna ook overleden. Akte van 14-02-1794. Joanna Clara (18 maand), het enige kind van Van Speybrouck Jacobus (z.v. Ambrosius & Obreno Marie Catharina) & Boury Brigitta (d.v. Pieter & De Wulf Brigitta). Voogden: Van Speybouck Bernardus (paternele oom, wonend te Mariakerke) & de procureur sieur Rosseel Lucas “alleenelyck ter acte mits d’absentie van Hendryck Boury tot Oostende ter causen van eenigh toegekomen beletsel apparenten medevooght”. Ze erft van haar vader, + 26-03-1793 te Vlissegem (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Wouters Pieter. Akte van 22-02-1794. Marie Anne (19j), Isabelle (17j), Catharine (15j), Coleta (14j), Joannes (13j), Guilliame (11j) & Pieter (9j), k.v. sieur Luyckx Francois & juffrouw Vlaming Marie. Voogden: Meyns Joseph (wonend te Stalhille, gehuwd met Lievens Marie Anna (d.v. Joannes & Luyckx Jacoba)) & heer Vlaming Niclaeys (“capellaen der cathedraele kercke in Brugghe”, halve maternele oom van de wezen). De voogden beloven het goed over te brengen van de overleden vader, + 1793 te Oostkamp. Akte van 25-02-1794. Joanna (23j) & Isabella (21j), k.v. wijlen sieur De Schryvere Jan Francois (z.v. sieur Jan Francois & juffrouw Standaert Therese) & juffrouw Callewaert Anna (d.v. sieur Jan & juffrouw Callemyn Marie). Voogden: sieur De Schryvere Jan Albert (broer van de wezen) & sieur Galens Bernardus Judocus (zwager van de wezen, wonend te Nevele). De vader van de wezen stond onder curatele … Akte van 26-02-1794. Catharina (9j) & Joannes (6j), k.v. Boydens Carel (z.v. Pieter & De Wynter Godelieve) & Meyers Isabelle (d.v. Francois & Allaert Barbara) in haar 2e huwelijk. Voogden: sieur Bousson Joannes “alleenelick ter acte mits d’onpasselyckheyt van Pieter Lauwereyns tot Sevecote apparenten vooght paterneel” & Janssens Michiel (wonend te Oudenburg). De wees Catharina erft van haar maternele halfbroer Vercruysse Gerardus (z.v. Jacobus & Meyers Isabella in haar 1e huwelijk), minderjarige, + januari 1785 te Oudenburg (geen onroerend goed). Toen vercruysse Gerardus overleed was enkel nog maar de oudste wees geboren … Tegelijk erven ze van hun moeder, + 11-08-1790 te Vlissegem (verschillende onroerende goederen te Hoeke, Heist, Lissewege, …). De vader als bezitter. Akte van 27-02-1794. Joannes (5j) & Theresia (sedert 8 maand overleden), k.v. De Man Josephus & Vande Cappelle Theresia. Voogden: Vande Cappelle Emanuel (wonend te Zuienkerke) & Vander Vicht Jacob (wonend te Zuienkerke). Ze erven van hun maternele grootmoeder Vanden Berghe Catharina (d.v. Jan & Fockedey Catharina), weduwe van Vande Cappelle Franciscus, + 14-11-1791 te Zuienkerke (geen onroerend goed). Akte van 27-02-1794.


433

16515, 51v

Uitkerke

16515, 52

Nieuwmunster

16515, 52v

Meetkerke

16515, 53

Lapscheure

16515, 53v

Dudzele

16515, 54

Jabbeke

16515, 54v

Brugge

Joannes (19j), Ursula (17j), Victoria (15j), Francois (8j), & Leonardus (5j), k.v. Blansaer Joannes & Versluys Francisca. De wezen wonen te Bredene. Voogden: Dobbelaere Joannes (aangetrouwde paternele oom, wonend te Stalhille) & Versluys Jacobus (wonend te Stalhille). Ze erven van hun paternele oom Blansaer Jacobus (z.v. Jacobus & Moyaert Marie Anne), jongman, + 05-07-1793 te Westkapelle (geen onroerend goed). Rendant: heer en meester De Neve Jacobus (pastoor te Westkapelle). Akte van 27-02-1794. Theresia (2j), k.v. De Leersnyder Pieter in zijn 4e en huidige huwelijk met Wytgeer Anna, vader en moeder nog levend. Ze erft van haar paternele halfzus De Leersnyder Nohemia (d.v. Pieter & De Zuttere Theresia), + mei 1793 te Uitkerke (geen onroerend goed). Akte van 07-03-1794. Anna Marie (20j), Constantinus (17j), Pieternelle (16j), Simoen (14j), Francois (11j), Sebastiaen (9j), Henricus (4j) & Isidorus (2j), k.v. De Vriese Pieter (z.v. Anthone & Houters Pieternelle) & Heerebout Regina (d.v. Jacob & Meyers Cornelia). Voogden: De Vriese Henricus (paternele oom) & Knudde Cornelis (aangetrouwde maternele oom). Ze erven van hun vader, + 15-02-1792 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Knudde Carel. Akte van 07-03-1794. Zie ook idem register f° 57v. Ignatius (22j), Joseph (20j) & Ludovicus (17j), k.v. D’Hondt Joannes (z.v. Pieter & Frederick Amelbergha) & Hollevoet Theresia (d.v. Martinus & Baltens Francisca). Voogden: D’Hondt Pieter (broer van de wezen) & De Cuyper Joannes (zwager van de wezen). Ze erven van hun moeder, + 15-03-1793 te Meetkerke (geen onroerend goed). De vader als rendant. Akte van 3 messidor 3 (volgens de akte is dit 17-07-1795). Ze erven van hun vader, + 22-05-1795 te Meetkerke (geen onroerend goed). Bezitster is zijn weduwe Cappelle Agnes (d.v. Philippe & De Langhe Isabelle). Akte van 20-03-1794. Joannes (20j), Bernardus (17j), Anne Marie (16j), Franciscus (13j), Regina (10j), Andries (8j), Joanna (6j) & Isabella (2½j), k.v. De Leyn Joannes (z.v. Laurentius & De Meulenaere Cornelia) & D’Hont Anna Marie (d.v. Laurentius & Mincke Anna). Voogden: Van Doorne Martinus (aangetrouwde halve paternele oom van de wezen, wonend te Varsenare) & Dhont Joannes Baptiste (wonend te Lapscheure). Ze erven van hun moeder, + 18-11-1791 te Lapscheure (verschillende onroerende goederen te Lapscheure). De vader als bezitter. Akte van 21-03-1794. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van Van Houte Adriane, weduwe van De Neve Bernardus, + 03-02-1793 te Dudzele. De gerechtigde wezen zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: Mispelon Pieter. Akte van 03-03-1794. Bernardus (20j), Philippus (15j) & Joanne (13j), k.v. De Jaegher Augustyn uit zijn laatste huwelijk met De Schacht Francisca. Voogden: De Jaegher Hendrick (halfbroer van de wezen, wonend te Lissewege) & De Schacht Bernaert (maternele oom, wonend te Varsenare). Ze erven van hun vader, + in 1793 te Jabbeke (qua onroerend goed is er een partij in wat land te Jabbeke). Rendant: De Jaegher Jacobus. Akte van 09-04-1794. Isabelle Caroline Therese (21j), Anna (19j), Albertus Carolus (14j), Joanne Therese (9j) & Augustinus Joannes (6j), k.v. de heer De Ghelder Albertus Carolus Josephus (“erfaghtigh redenaer der heerlyckhede van den Proosschen”, z.v. sieur Albert & juffrouw Troch Isabelle) & juffrouw Joets Isabelle (d.v. de heer Charles Anthone & juffrouw Timmermans Felicita). Voogden: sieur De Gheldere Joannes (halve paternele oom van de wezen, notaris en procureur van de stad Brugge) & sieur Joets Laureyns (oude maternele oom van de wezen). De laatstgenoemde voogd (Joets) kon niet ter akte verschijnen “ter causen van synen onpasselyckheyt”.


434

16515, 55v

Brugge

16515, 56

Uitkerke

16515, 56v

Dudzele

16515, 57

16515, 57v

Meetkerke

16515, 58

Westkapelle

Ze erven van hun moeder, + 24-11-1792 te Brugge (diverse onroerende goederen te Brugge, Slijpe, Moere, enz.). De vader als bezitter. Akte van 10-04-1794. De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van juffrouw Gilliodts Francisca Petronilla (d.v. sieur Pieter & juffrouw Geeraerts Catharina), weduwe van sieur Petit Niclaeys, + 11-04-1793 te Brugge. De gerechtigde wezen of gecurateerden zijn geen laat van het Brugse Vrije. Rendant: sieur Gilliodts Pieter. Akte van 11-04-1794. Isabelle (23j), Victoria (20j), Leonardus (17j) & Cornelis (+ 13-04-1793 (?), overleden na zijn vader), k.v. Lapoutere Pieter Francois (z.v. Philippe & Valcke Francisca) uit zijn 2e huwelijk met Thibault Marie Anne. Voogden: Lapoutere Pieter Jacobus (halfbroer van de wezen) & Timmerman Joannes (wonend te Lissewege). Ze erven van hun vader, + 01-07-1793 te Uitkerke (geen onroerend goed). Rendant: de voornoemde Lapoutere Pieter Jacobus. Akte van 16-04-1794. Joanna (° 24-02-1772) & Marie Anne (° 12-12-1773), k.v. sieur Van Daele Francois (z.v. Francois & Piessens Catharina) & Van Hoorden Theresia (d.v. Philippus & Jessens Joanne). Voogden: Malefason Francois (zwager van de wezen) & Treels Casimirus (aangetrouwde maternele oom van de wezen). Ze erven van hun vader, + 17-05-1793 te Dudzele (qua onroerend goed is er een huis in het dorp van Dudzele). De moeder als bezitster. “Nota. Alsoo het meeste gedeelte van de weese registers alhier ordinairelyck berustende ter causen van het aennaederen van de legers der Fransche republique in het lest van de maendt april 1794 syn getransporteert geworden naer het Hollants gebied, sulckx dat door dies de loopende weeseregisters degone danof oock deel waeren maeckende, niet en hebben connen vervolght worden. Soo ist dat weghens de staeten van goede ende rekeninghen, de gone gedeurende d’afwesentheyt van die registers intermedielyck syn geliquideert geworden, particulier notitie ofte provisionele enregistrature is gedaen geweest, soo oock ten aensien van de vooghdyen ende verweesinghen, mitsgaeders van de consenten agreatien ende voordere dispositien door oppervooghden int gesag van de weesen laeten van desen lande verleent, alle het welcke in het gerequireert order, ter instructie van die het behoort opgestelt wesende, syn van de caiéen danof gemaeckt, begonst met den 30 april 1794 ende geeyndigt met den 8 july 1795 geformeert een particulier register al t’samen in een gebonden met eenen alphabet te bevinden soo t’eynden de gedaene enregistrature van de voorgemelde staeten van goede, rekeningen, vooghdyen ende verweesinghen, als t’eynden de geseyde verleende consenten, aggreatien ende voordere oppervooghdelycke dispositien, dit ten fyne van het cas voorvallende, naer het voorgeroerde particulier register recours te connen nemen, met opmerck tot welcken dese nota op het voorhandigh weeseregister Noort 1792 gehouden wort, soo en gelyck op de lestloopende registers West 1792 fol. 59 ende Oost 1760 fol. 114, gelyke nota is overgestelt geworden, sullende van nu voorwaerts (mits alle de voorseyde weese registers alhier de retour gebraght syn volghens het particulier bescheet danof tot hier toe door den borger J. Bousson verleent ende in het gemelde particulier register berustende), emmers t’sedet de voornoemde daete van den 8 july 1795, de meergeseyde alsnogh loopende weese registers in de respective seesens gesagh op den gewoonelycken voet ende styl vervolght worden, t’gone alhier voor instructie ende ter – Memorie” Akte van 29 messidor 3 (volgens de akte is dit 17-07-1795). Zie ook idem register f° 52v. Agnes (5 maand), d.v. D’Hondt Joannes (z.v. Pieter & Frederick Amelberge) uit zijn 2e en laatste huwelijk met Cappelle Agnes (d.v. Philippe & De Langhe Isabelle). Voogden: D’Hondt Pieter (paternele halfbroer van de wees) & De Cuyper Joannes (wonend te Lissewege). De wees erft van haar vader, + 22-05-1795 te Meetkerke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 5 thermidor 3 (d.i. 23-07-1795 volgens de akte). Joannes (21j), Francois (+ 11-10-1794 na zijn moeder), Jacobus (16j), Josephus (13j), Isabelle (12j), Felix (9j) & Francisca (7j), k.v. Hinyon Franciscus (z.v. Francois & Warkelle


435

16515, 58v

Vlissegem

16515, 59

Sint-Pieters

16515, 59v

Sint-Pieters

16515, 60

Nieuwmunster

16515, 60v

Bredene

16515, 61

Dudzele

16515, 61v

Westkapelle

16515, 62

Lissewege

Anna) & Reyners Anna Marie (d.v. Pieter & Govaert Anne Marie) tijdens haar 2e en laatste huwelijk. Voogden: Persyn Jacobus & Van Halsynghe Pieter (maternele halfbroer van de wezen, wonend te Westkapelle). Ze erven van hun moeder, + 07-11-1793 te Westkapelle (geen onroerend goed). De vader leeft nog. Tegelijk erven ze van hun broer Francois, + 11-10-1794 (geen onroerend goed). Akte van 6 thermidor 3 (d.i. 24-07-1795 volgens de akte). De staat van goed werd overgebracht ten sterfhuize van De Marck Victoria (d.v. Joseph & Antierens Michelyna), gehuwd met Vio Leonardus (z.v. Jacobus & Maieu Margareta), + 1303-1794 te Vlissegem. Er zijn geen wezen gerechtigd. De voornoemde Vio als bezitter. Akte van 16 thermidor 3 (d.i. 03-08-1795 volgens de akte). Agnes (13j), Marie (11j), Leonardus (10j), Rosa (5j) & Catharina (2j), k.v. Simoens Joannes (z.v. Jacobus & Naessens Adriana) in zijn 2e en laatste huwelijk met Vande Cappelle Joanna (d.v. Francois & Vanden Berghe Catharina). Voogden: Simoens Sebastiaen (halve paternele oom van de wezen) & Vande Cappelle Emanuel. Ze erven van hun vader, + 06-06-1794 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). De moeder hertrouwde ondertussen met Dhont Pieter. Akte van 16 thermidor 3 (d.i. 03-08-1795 volgens de akte). Helena (17j), d.v. Martens Joachim & Simoens Regina (d.v. Joannes tijdens zijn 1e huwelijk met Minjon Constantia). Voogden: Simoens Sebastiaen & Martens Balthazar. De wees erft van haar grootvader Simoens Joannes (z.v. Jacobus & Naessens Adriana), + 06-06-1794 te Sint-Pieters-op-de-Dijk (geen onroerend goed). Bezitster: zijn tweede vrouw Vande Cappelle Joanna die ondertussen hertrouwde met Dhont Pieter. Akte van 16 thermidor 3 (d.i. 03-08-1795 volgens de akte). Jooris & Blasius, k.v. Knockaert Jacob & Cardon Marie. Voogden: De Vriendt Anthone & De Vriendt Carel. Ze erven van hun maternele halfbroer De Vriendt Cornelis (z.v. Mathys & Cardon Marie), + 06-03-1795 te Nieuwmunster (geen onroerend goed). Bezitster: Vercraene Anna Marie die ondertussen hertrouwde met De Baene Joannes. Akte van 18 thermidor 3 (d.i. 05-08-1795 volgens de akte). Pieter (7j), Henricus Josephus (5j) & Rosa (5j), k.v. Gielen Joannes (z.v. Anthone & Van Loo Marie Anna) & De Langhe Rosa. Voogden: Schillewaert Joannes (aangetrouwde paternele oom van de wezen) & De Langhe Pieter. Ze erven van hun paternele grootmoeder Van Loo Marie Anna (d.v. Joannes & Aernouts Elisabeth), + 21-11-1794 te Bredene (geen onroerend goed). Rendant: Vander Beke Lodewyck. Akte van 23 thermidor 3 (d.i. 10-08-1795 volgens de akte). Zie register Noord 1784 f째 14v. Francisca (22j) & Cecilia (18j), k.v. Nayaert Jacobus & Verplancke Veronica. Voogden: Leersnyder Bernardus (gehuwd met de zus van de wezen Nayaert Genoveva, wonend te Dudzele) & Verplancke Thomas (wonend te Zedelgem). De laatstgenoemde voogd (Verplancke) was afwezig ter akte en werd daarom tijdelijk vervangen door Vleeschauwer Marcus. Ze erven van hun paternele oom Nayaert Boudewyn (z.v. Jacobus & Kimpe Judoca), + december 1792 te Dudzele (er was een beetje onroerend goed te Dudzele). Bezitster: Verplancke Regina. Akte van 25 thermidor 3 (d.i. 12-08-1795 volgens de akte). Zie ook idem register f째 43. Pieter (20j), Cecilia (12j), Joannes (9j) & Francois (4j), k.v. Schram Hubreght (z.v. Carolus & Bertholf Magdalena) & Tavernier Isabelle (d.v. Francois & Parridaen Helena). Voogden: Schram Carel (broer van de wezen) & Schram Joseph (broer van de wezen). Ze erven van hun ouders. De vader overleed op 22-06-1793 te Westkapelle en de moeder op 17-06-1793 te Westkapelle (qua onroerend goed is er een deel in een huis in het dorp van Westkapelle). Rendant: de voornoemde Schram Carel. Akte van 27 thermidor 3 (d.i. 14-08-1795 volgens de akte). Anne Marie (9j), Hendrick (8j), Clara (7j), Francois (6j), Theresia (5j) & Louis (4j), k.v. De


436

16515, 62v (boven)

Houtave

16515, 62v (midden)

Houtave

16515, 62v (onder)

Houtave

16515, 63

Oostkerke

16515, 63v

Loppem

16515, 64

Brugge

16515, 64v

Jabbeke

Langhe Franciscus (z.v. Francois & De Ryckere Anna) & Meysman Francisca Theresia (d.v. Louis & De Burghgraeve Anne Marie). Voogden: De Langhe Philippus (paternele oom van de wezen, wonend te Uitkerke) & Meysman Louis (grootvader van de wezen, wonend te Westkapelle). Ze erven van hun vader, + 09-09-1793 te Lissewege (wat onroerend goed te Lissewege). De moeder hertrouwde ondertussen met Keisse Carel. Akte van 27-08-1795. Josephus Benedictus & Anna Therese, k.v. Matteleyn Cornelis & Van Hove Francisca. Voogden: Matteleyn Engelbertus & Streeck Francois. Ze hebben een part in een hoevetje te Houtave geërfd van hun paternele oom Matteleyn Hendryck (+ te Houtave), dat mag verkocht worden. Het wordt verkocht aan Wouters Philippe die nu gehuwd is met de weduwe van de voornoemde Matteleyn Hendrick, namelijk Maes Anna Marie. Nota: de voogd Matteleyn Engelbertus was ter liquidatie van de staat van goed van Metteleyn Hendryck afwezig wegens onpasselijkheid, maar achteraf heeft hij zich weldegelijk als voogd gedragen. Akte van 27-08-1795. Philippus Jacobus, z.v. Matteleyn Joannes & Becelaere Isabelle. Voogden: Matteleyn Engelbertus & Streeck Francois. Hij heeft een part in een hoevetje te Houtave geërfd van zijn paternele oom Matteleyn Hendryck (+ te Houtave), dat mag verkocht worden. Het wordt verkocht aan Wouiters Philippe die nu gehuwd is met de weduwe van de voornoemde Matteleyn Hendrick, namelijk Maes Anna Marie. Nota: de voogd Matteleyn Engelbertus was ter liquidatie van de staat van goed van Metteleyn Hendryck afwezig wegens onpasselijkheid, maar achteraf heeft hij zich wel degelijk als voogd gedragen. Akte van 27-08-1795. Joannes Josephus, z.v. Matteleyn Baptiste & ... Voogden: Matteleyn Engelbertus & Streeck Francois. Hij heeft een part in een hoevetje te Houtave geërfd van zijn paternele oom Matteleyn Hendryck (+ te Houtave), dat mag verkocht worden. Het wordt verkocht aan Wouiters Philippe die nu gehuwd is met de weduwe van de voornoemde Matteleyn Hendrick, namelijk Maes Anna Marie. Nota: de voogd Matteleyn Engelbertus was ter liquidatie van de staat van goed van Metteleyn Hendryck afwezig wegens onpasselijkheid, maar achteraf heeft hij zich wel degelijk als voogd gedragen. Akte van 2 complémentaire 3 (d.i. 18-09-1795 volgens de akte). Cecilia (20j) & Anna (17j), k.v. Tavernier Mathys (z.v. Martinus & Van Nieuwmunster Marie) & Dhondt Joanna (d.v. Joannes & Ampe Anna). Voogden: Tavernier Sebastiaen (oom van de wezen) & Verbeke Joseph (gehuwd met een zus van de wezen, wonend te Westkapelle). Ze erven van hun moeder, + 29-12-1794 te Oostkerke (onroerend goed te Ramskapelle). De vader als bezitter. Akte van 3 complémentaire 3 (d.i. 19-09-1795 volgens de akte). Zie ook idem register f° 34. Josephus (9j), de natuurlijke z.v. De Cloet Isabelle (d.v. Jan & De Rue Pieternelle). Voogden: De Cloet Jacobus & De Cloet Pieter. Hij erft van zijn maternele grootvader De Cloet Joannes (z.v. Laureyns & Jonckheere Isabelle), + 07-09-1794 te Loppem (geen onroerend goed). Bezitster: Du Jardin Isabelle die nu hertrouwd is met Vande Sande Joannes. Akte van 23-09-1795. Verhulst Augustinus (zwager van de gecuratereerde) & De Gheldere Albert vroegen de collocatie aan van juffrouw Joets Marie, wonend te Brugge. Ze wordt gecolloceerd en geplaatst in het klooster van de religieuzen Penitenten te Tielt omwille van haar krankzinnigheid. Ze bezit diverse onroerende goederen. Curator: de voornoemde Verhulst Augustinus. Akte van 8 vendemiaire 4 (d.i. 30-09-1795 volgens de akte). Isabelle (12j), d.v. Claeys Jacobus Josephus & Porquy Petronella tijdens haar 2e en laatste huwelijk. Voogden: Matthys Cornelis (wonend te Beerst) & Vande Casteele Joannes (wonend te


437

16515, 65v

Uitkerke

16515, 66

Zedelgem

16515, 66v

Sint-Andries

16515, 67

Jabbeke

16515, 67v

Jabbeke

16515, 68

Oostkerke

16515, 68v

Loppem

16515, 69

Oostkerke

Jabbeke). Ze erft van haar moeder, + in 1793 te Jabbeke (wat onroerend goed te Jabbeke). De vader als bezitter. Akte van 17 vendemiaire 4 (d.i. 09-10-1795 volgens de akte). Catharina (19j) & Cecilia (17j), k.v. Cuyle Jacobus (° Leffinge, z.v. Theodoor) & Van Toortelboom Anna (d.v. Joannes & De Wan Joanna). Voogden: Cuyle Josephus (paternele oom van de wezen, wonend te Leffinge) & Baeteman Pieter (halve oude maternele oom van de wezen, wonend te Oostkerke). Ze erven van hun moeder, + 08-03-1794 te Uitkerke (enkele renten). De vader als bezitter. Akte van 18 vendemiaire 4 (d.i. 10-10-1795 volgens de akte). Pieter (8j), Francisca (6j), Eugenia (4j) & Catharina (3 maand), k.v. Maene Albertus (z.v. Josephus & De Knock Joanne) & Van Renterghem Isabelle (d.v. Chrisostemus & De Ketelaere Pieternelle). Voogden: Van Maele Joannes (wonend te Loppem) & Hoste Boudewyn (wonend te Zedelgem). Ze erven van hun moeder, + 22-11-1790 te Zedelgem (wat onroerend goed te Zedelgem). De vader als bezitter. Akte van 25 vendemiaire 4 (d.i. 17-10-1795 volgens de akte). Franciscus (21j), Anna Marie (18j), Isabelle (16j), Victoria (15j), Philippus Jacobus (12j) & Jacobus (8j), k.v. Stroobant Joannes (z.v. Joannes & Tube Brigitte) & Stragiers Isabella Clara (d.v. Francois & Van Neste Isabelle). Voogden: Jonckheere Joannes (gehuwd met een zus van de wezen) & Stragier Joseph (maternele oom van de wezen, wonend te Houtave). Ze erven van hun vader, + 09-06-1793 te Sint-Andries (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met Goethals Joannes. Akte van 6 brumaire 4 (d.i. 28-10-1795 volgens de akte). Genoveva, Joannes, Bernardus & Marie Anna, k.v. Traen Bernardus & Steculorum Victoria tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: Traen Philippus (wonend te Varsenare) & Steculorum Pieter (maternele oom van de wezen). Ze erven van hun maternele grootvader Steculorum Jacobus (z.v. Joannes & De Knock Adriaene), + 31-01-1794 te Jabbeke (geen onroerend goed). Bezitster: De Roo Anna (d.v. Francois & Geselle Brigitta). Akte van 6 brumaire 4 (d.i. 28-10-1795 volgens de akte). Jacobus (21j), Marie (24j) & Isabella (19j), k.v. Steculorum Jacobus (z.v. Joannes & De Knock Adriaene) & De Roo Anna (d.v. Francois & Geselle Brigitte). Voogden: Steculorum Pieter (broer van de wezen) & De Meulenaere Pieter. Ze erven van hun vader, + 31-01-1794 te Jabbeke (geen onroerend goed). De moeder als bezitster. Akte van 9 brumaire 4 (d.i. 31-10-1795 volgens de akte). Joannes (14j), z.v. De Zutter Mattheus & Brocquet Isabelle tijdens haar 3e huwelijk. De vader en moeder leven nog en wonen te Oostkerke. Hij erft van zijn maternele halfbroer Van Belle Franciscus (z.v. Franciscus (z.v. Jacob) & Brocquet Isabelle tijdens haar 2e huwelijk), + 26 nivôse 3 (15-01-1795) in het militair hospitaal te Doornik (geen onroerend goed). Rendant: Malefason Philippe. Akte van 15 brumaire 4 (d.i. 06-11-1795 volgens de akte). Jacobus Leonardus (4j) & Ludovicus Albertus (2j), k.v. Vande Waetere Albertus (z.v. Pieter & Baertemans Euphrasia) & Mouque Marie. Voogden: Vande Waetere Ludovicus (wonend te Brugge) & De Bay Pieter (notaris en procureur). Ze erven van hun oude paternele tante Baertemans Marie Anna (d.v. Egidius), + 17-11-1794 te Loppem (geen onroerend goed). Akte van 22 brumaire 4 (d.i. 13-11-1795 volgens de akte). Zie register Noord 1787 f° 26. Francisca (7j), Carolus (5j), Marie (4j) & Jacobus (5 maand), k.v. De Costere Martinus (z.v. Joannes & Lapeire Godelieve) tijdens zijn 2e en laatste huwelijk met De Bruyckere Isabelle (d.v. Ignatius & De Jaeghere Anna Marie). Voogden: Vanden Briele Philippe (wonend te Heist) & De Bruycker Pieter (wonend te Damme). Ze erven van hun vader, + 26-06-1795 te Oostkerke (qua onroerend goed was er een part in


438

16515, 69v

Bredene

16515, 70

Sint-Andries

16515, 70v

Dudzele

16515, 71

Zedelgem

16515, 71v

Knokke

16515, 72

Knokke

16515, 72v

Brugge

16515, 73

Lissewege

een woonhuis met smidse in het dorp van Oostkerke). De moeder hertrouwde ondertussen met Bossee Joannes. Akte van 22 brumaire 4 (d.i. 13-11-1795 volgens de akte). Isabelle, d.v. Tratsaert Pieter & Lems Marie Theresia (d.v. Louis & De Velder Marie Anna). Voogden : Verlinde Josephus & Tratsaert Simoen (wonend te Middelkerke). Ze erft van haar maternele grootmoeder De Velder Marie, laatst gehuwd met De Vos Joseph, daarvoor met Stubbe Joannes en nog eens daarvoor met Lems Louis, + 10-08-1794 te Bredene (qua onroerend goed was er een part in een hoeve te Bredene). Bezitter: De Vos Joseph als weduwnaar. Akte van … Zie idem register f° 37v. Isabelle, Victoria, Martinus, Philippus, Franciscus & Dionisius, k.v. De Soete Lodewyck & Pieters Joanne. Voogden : Blomme Joannes (wonend te Sint-Andries) & Pieters Pieter. Ze erven van hun maternele grootmoeder Maes Francisca, laatst gehuwd met Van Hove Jacobus, + 06-09-1794 te Sint-Andries (geen onroerend goed). Akte van … Zie register Noord 1787 f° 85 artikel 2. Angela & Isabelle, k.v. ... Joannes & ... Voogden: De Groote Jacob & Hillebrandt Gregorius. Ze erven van Van Nieuwmunster Franciscus, + 09-10-1793 te Dudzele. Akte van 30 frimaire 4 (d.i. 21-12-1795 volgens de akte). Isabelle (2j), d.v. Naessens Joannes (z.v. Pieter & De Schacht Jacoba) & Walcarius Eugenia (d.v. Pieter & Craye Laureynse). Voogden: Wardenier Franciscus (halve paternele oom) & Walcarius Pieter (halve maternele oom, wonend te Zedelgem). Ze erft van haar moeder, + 08-03-1793 te Zedelgem (wat onroerend goed te Zedelgem). De vader als bezitter. Akte van 9 nivôse 4 (d.i. 30-12-1795 volgens de akte). Elisabeth (18j), d.v. Vermeire Franciscus (z.v. Dionisius & Derlon Isabelle) & Billiouws Eleonora (d.v. Guilliaeme & Liereman Isabelle). Voogden: Vermeire Hendrick (wonend te Zuienkerke) & Billiouw Guillielmus (wonend te Gistel). Ze erft van haar moeder, + mei 1781 te Knokke (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Tegelijk erft ze van haar volle broer Vermeire Innocentius, als minderjarige + 16-05-1794 te Knokke (geen onroerend goed). De vader als rendant. Tegelijk erft ze van van haar volle broer Vermeire Franciscus, + in 1794 te Knokke, gehuwd met Bouillon Joanne (geen onroerend goed). Bezitster: Bouillon Joanne, die nu hertrouwd is met De Visch Joannes. Akte van 9 nivôse 4 (d.i. 30-12-1795 volgens de akte). Joanne (10j), Carolus (8j), Philippe (6j), Pieter (4j) & Joannes (2j), k.v. Vermeire Franciscus tijdens zijn 3e huwelijk met De Roo Isabelle. Ze erven van hun halfbroer Vermeire Innocentius (z.v. Franciscus & Billiouws Eleonora), als minderjarige + 16-05-1794 te Knokke (geen onroerend goed). De vader als rendant. Tegelijk erven ze van van hun halfbroer Vermeire Franciscus (z.v. Franciscus & Billiouws Eleonora), + in 1794 te Knokke, gehuwd met Bouillon Joanne (geen onroerend goed). Bezitster: Bouillon Joanne, die nu hertrouwd is met De Visch Joannes. Akte van 25 nivôse 4 (d.i. 15-01-1796 volgens de akte). Joannes (7j), Joanne (5j), Franciscus (3½j) & Monica (2j), k.v. Hacke Joannes (z.v. Francois & De Keyser Leonora) & Pieters Isabelle (d.v. Geeraert & Maes Francisca). Voogden: Hacke Alexander (paternele oom van de wezen) & De Meulenaere Pieter die enkel ter akte is i.p.v. Pieters Pieter die de eigenlijke medevoogd is. Ze erven van hun moeder, + 18-09-1794 te Brugge (qua onroerend goed is er als ‘conquest’ de helft van twee huizen in de stad Brugge). De vader als bezitter. Akte van 23 pluviôse 4 (d.i. 12-02-1796 volgens de akte). Rosalia (23j), Franciscus (21j), Pieter (18j) & Bernardus (15j), k.v. Bentein Thomaes (z.v. Francois & Gheyle Pieternelle) & De Veldere Anne Marie (d.v. Pieter & Vande Pitte Marie) tijdens haar 2e huwelijk. Voogden: Bentein Joannes (paternele oom van de wezen, wonend te Uitkerke) & De


439

16515, 73v

Bredene

16515, 74 (boven)

Koolkerke

16515, 74 (onder)

Koolkerke

16515, 74v

Uitkerke

16515, 75

Uitkerke

16515, 75v

Ramskapelle

16515, 76

Loppem

16515, 76v

Dudzele

Vuldere Pieter Jacobus (maternele oom, wonend te Knokke). Ze erven van hun moeder, + 01-08-1794 te Lissewege (geen onroerend goed). De vader als bezitter. (merk op: de namen De Veldere en De Vuldere lijken door elkaar gebruikt te worden) Akte van 24 pluviôse 4 (d.i. 13-02-1796 volgens de akte). Joannes (24j), Catharina (18j), Hendrick (16j), Pieter (13j), Sophia (8j) & Franciscus (7j), k.v. Duvivier Pieter (z.v. Judocus & Naessens Isabella) & Gauweloose Dymphna (d.v. Pieter & Bogaert Cecilia). Voogden: De Coninck Januarius Modestus (gehuwd met een zus van de wezen) & De Roo Jacques (wonend te Jabbeke) die enkel ter akte is i.p.v. De Sorgher Pieter (eveneens gehuwd met een zus van de wezen). Ze erven van hun vader die chirurgijn was, + 14-12-1794 te Bredene op het Sas van Slijkens (verschillende renten). De moeder als bezitster. Akte van 3 ventôse 4. De drie minderjarige k.v. Blomme Pieter & Albrecht Regina. Voogden: Roels Pieter & Blomme Ryckaert. Ze hebben onroerend goed te Koolkerke geërfd van De Smidt Marie Anna, + … te Koolkerke, vrouw van Peckelbeen Joannes. Deze goederen worden overgelaten of verkocht aan dezelfde Peckelbeen Joannes. Akte van 3 ventôse 4. Cornelis & Joannes, k.v. Libbreght Joseph & De Vyt Anna. Voogden: Libbreght Livinus & De Vyt Jacobus. Ze hebben onroerend goed te Koolkerke geërfd van De Smidt Marie Anna, + … te Koolkerke, vrouw van Peckelbeen Joannes. Deze goederen worden overgelaten of verkocht aan dezelfde Peckelbeen Joannes. Akte van 5 ventôse 4 (d.i. 24 februari 1796 volgens de akte). Pieter (20j), Joseph (21j), Isabelle (18j) & Hendrick (14j), k.v. Van Daele Pieter (z.v. Marinus & Tackx Joanne) & Albrecht Helena Perpetua (d.v. Ernestus & Verhulst Joanne). Voogden: Van Daele Joannes (wonend te Koekelare) & Claerhout Bernardus (wonend te Westkerke). Ze erven van hun moeder, + 07-05-1790 te Uitkerke (geen onroerend goed). Rendante: Baeremaecker Theresia Catharina met wie de vader van de wezen hertrouwd was. Tegelijk erven ze van hun vader, + 05-05-1795 te Uitkerke (geen onroerend goed). Bezitster: Baeremaecker Theresia Catharina, die nu hertrouwd is met De Vlaminck Vincentius. Akte van 5 ventôse 4 (d.i. 24 februari 1796 volgens de akte). Jacobus (4j) & Bernardus (overleden kort na zijn vader), k.v. Van Daele Pieter (z.v. Marinus & Tackx Joanne) tijdens zijn laatste huwelijk met Barremaecker Theresia Catharina (d.v. Philippus & Bentein Cecilia). Voogden: De Meester Anthone (wonend te Blankenberge) & Van Daele Franciscus (wonend te Koekelare). Ze erven van hun vader, + 05-05-1795 te Uitkerke (geen onroerend goed). De moeder is ondertussen hertrouwd met De Vlaminck Vincentius. Akte van 5 ventôse 4 (d.i. 24 februari 1796 volgens de akte). Philippe Jacobus (19j), Joanne Therese (17j), Isabelle (15j), Magdalene (13j), Albertus (12j) & Marie (8j), k.v. Van Wynsberghe Cornelis (z.v. Joannes & De Keyser Magdalene) & Plovye Joanne (d.v. Cornelis & Basselee Anna Catharina). Voogden: Govaert Philippe (wonend te Bredene) & Vande Walle Gabriel (wonend te Westkapelle). Ze erven van hun moeder, + 03-11-1794 te Ramskapelle (geen onroerend goed). De vader als bezitter. Akte van 7 ventôse 4 (d.i. 26 februari 1796 volgens de akte). Carel (22j), Joseph (18j), Francisca (16j), Hendrick (overleden na zijn vader), Ferdinandus (13j) & Coleta (8j), k.v. Lekens Jan (z.v. Pieter & D’Hert Martine) tijdens zijn laatste huwelijk met Vanden Berghe Joanna (d.v. Jan & Du Jardin Amelberghe). Voogden: Lekens Pieter (paternele halfbroer van de wezen, wonend te Brugge) & Vanden Berghe Franciscus (wonend te Sint-Michiels). Ze erven van hun vader, + 11-11-1793 te Loppem (er is een part in een hoevetje “Het Waterken” te Loppem). De moeder als bezitster. Akte van 19 ventôse 4. Joanne & Philippe, k.v. Bertholf Cornelis tijdens zijn 2e huwelijk met De Mille Joanne.


440 Voogden: Strubbe Jacob (wonend te Sint-Gillishoek) & Lievens Philippe. Ze erven van hun paternele halfzus Bertholf Anna Marie (d.v. Cornelis tijdens zijn 1e huwelijk met Allaert Joanne), + 15-10-1794 te Dudzele (geen onroerend goed). De vader als rendant.


441 Vermelde koppels: Partner

Partner

Verwijzing

… Anna … Barbara … Elisabeth … Pieter Abels Catharina Abels Catharine Abels Joanna Aberdeyn (Abordin) Cornelis Aberdeyn (Abordin) Cornelis Aberdeyn (Abordin) Jacobus Aberdeyn (Abordin) Josephus Jacobus Abin Marie Accaert … Accaert Jaecques Adam Abraham Adam Carel Adam Cecilia Adam Cornelis Adam Gillis Adam Guillielmus Adam Joos Adam Joos Adam Joseph Adam Pieter Adam(s) Francois Adams Godelieve Adams Godelieve Adriaenssens Cornelie Adrianssens Martinus Adrianssens Pieter Aemers Marie Aemers Marie Aernouts Elisabeth Aernouts Godelieve Aernouts Godelieve Aernouts Isabelle Aernouts Jacob Aernouts Joanna Aernouts Joanne Aernouts Joannes Aernouts Joannes Aernouts Marie Anne Aernouts Pieter Aernouts Pieter Aernouts Sebastiaen Aernouts Sebastiaen Albrecht Ernestus Albrecht Godelieve Albrecht Helena Perpetua Albrecht Regina Albreght Andriesina Joanna Albreght Pieter Aldeweirelt Lodewyck Aldeweirelt Pieter Bernardus

Talliers Pieter De Jaeghere Maximiliaen Vande Wiele Mattheus De Meester Marie Ghielen Guillielmus Gielen Lambertus Peters Jacobus De Vynck Marie Grimberghe Emerentiana Bouckhout Joanna Clara Goes Marie De Vos Francois Boddens … Davilla Isabelle Heyns Francisca De Veldere Isabelle De Foordt Pieter Van Hollebeke Anna Legrand Christina D’Hondt Adriane Rassauw Godelieve Lievens Rosa Trogh Marie Anne De Jonghe Pieternelle Van Riebeke Christina De Jonghe Hendrick De Vloo Mattheus De Wilde Pieter Loosvelt Willemyne De Decker Barbara D’Hondt Joannes De Vlieghere Pieter Van Loo Joannes Caffein Pieter Mylle Joannes Vanden Berghe Joannes De Vos Theresia Praet Pieter Strouf Cornelis Viane Marie Denys Catharina Bil Geeraert De Swaef Joanne Minnaert Isabelle Vanden Bussche Marie De Prée Rosalia Verhulst Joanne De Prez Jacob Van Daele Pieter Blomme Pieter Houcke Pieter Van Pamele Marie Cornelis “alias Volghers” Eulalia Vermeulen Theresia

16507: 193 16507: 112 16507: 203 16507: 16 16513: 24 16513: 42 16513: 59 16514: 92 16514: 92 16514: 92 16514: 92 16511: 68v 16507: 29 16507: 29 16509: 96 + 102v ; 16510: 156 16510: 78 16512: 156 16510: 95 + 156 ; 16512: 156 16509: 18v 16513: 34v 16509: 18v 16509: 18v 16513: 34v 16509: 102v 16509: 96 ; 16511: 50 16508: 150 16508: 150 + 150v ; 16510: 140 16507: 206v boven 16513: 69v 16513: 69v 16514: 137v 16514: 137v 16514: 36 + 157v ; 16515: 60v 16509: 145v 16509: 145v 16507: 198v 16509: 112 16509: 144v ; 16510: 47v 16508: 116 ; 16509: 90 ; 16511: 145v 16513: 1v 16512: 67 ; 16513: 1v 16508: 27 + 27v + 116 16509: 63 ; 16510: 147v 16509: 63 ; 16510: 147v 16511: 141 16510: 106 16515: 74v 16507: 244 ; 16508: 119v 16515: 74v 16515: 74 (boven) 16512: 97 16507: 244 16510: 130v 16510: 130v


442 Allaert Anna Allaert Anne Marie Allaert Barbara Allaert Catharina Allaert Catharine Allaert Christiaen Allaert Cornelis Allaert Cornelis Allaert Cornelis Allaert Cornelis Allaert Cornelis Allaert Guilliaeme Allaert Helena Allaert Isabelle Allaert Isabelle Allaert Isabelle Allaert Isabelle Allaert Jacob Allaert Jacob Allaert Joanna Allaert Joanna Allaert Joanne Allaert Marie Catharine Allaert Marie Joanne Allaert Michiel Allaert Michiel Allaert Pieter Allaert Regina Allaert Theresia Allaert Theresia Allardyn Marie Anne Allegoet Pieter Allegoet Pieter Allemeersch Joanne Therese Allemeersch Joanne Therese Allemeersch Josephus Allemeersch Pieter Allemeesch Anna Allemeesch Marie Anne Allemeesch Pieter Allemeesch Pieter Allemeesch Thomaes Allemeirs Pieter Allemeirsch Adriaen Allemeirsch Emanuel Allemeirsch Juliaen Allewaert … Allewaert Anna Marie Allewaert Barbara Allewaert Francois Allewaert Jan Francois Alossery Jacob Amandels Bartholomeus Amandels Bazilius Amandels Joanne Amandels Joanne Amandels Joanne Amandels Marie

D’Oosterlinck Lieven Van Houderyve Michiel Meyers Francois Westhuyse Joseph Callewaert Carel Mestdagh Marie De Maecker Anthonia Gheyle Joanna De Wynter Anna Gheyle Marie De Wintere Joanne De Paepe Cornelia De Gaey Lodewyck Defonseca Guilliaeme Neyts Tobias Lievens Pieter Hoorinck Joseph Van Huele Joanna Theresia Denye Marie Maertens Carolus Vitse Jacob Bertholf Cornelis Callewaert Carel Weytens Severinus Vroman Anne Marie Brocquet Isabelle Meuninck Cornelie De Roo Stephanus De Meulenaere Joannes Lersberghe Pieter Bentelée Joannes De Neve Marie De Jaegher Columba De Vos Carel Van Herzeele (Van Arzeele) Beernaert Verstraete Helena De Rynck Anna Marie Breemeersch Jooris De Clerck Daniel Van Icxe Anna Haspeslagh Pieternelle Mestdagh Marie Anna Pocclée Pieternelle Mullaerts Rosa Sanders Genoveva Talpe Catharine Vande Wiele Albert De Vrient Pieter Vander Meiren Francois Vanden Berghe Elisabeth Lombaert Josepha Vermeesch Aldegonde Maertens Anna Parin Francisca Van Ghistele Pieter Van Ghistele Pieter Wulles Jacob De Smidt Jacob

16510: 28 16508: 118v ; 16512: 126v 16513: 39v ; 16515: 50 16509: 81v 16512: 35v 16507: 123 ; 16512: 126v 16508: 47v ; 16514: 60v 16508: 55 ; 16510: 157v boven 16515: 26v 16509: 160 16507: 140 16514: 76 16511: 140v 16508: 47v ; 16512: 89 16508: 47v 16514: 76 16507: 123 ; 16512: 126v 16511: 95 + 138v 16511: 138v 16515: 26v 16515: 26v 16512: 89 ; 16514: 60v ; 16515: 76v 16510: 157v boven 16507: 140 16508: 55 16509: 160 16507: 213 ; 16511: 28v 16507: 213 ; 16509: 151v 16511: 28v 16511: 28v 16509: 91v ; 16510: 56v 16510: 20v 16507: 127v 16512: 57v 16512: 57v ; 16514: 138 16507: 232 16507: 232 16510: 99v 16511: 100v 16511: 100v 16507: 231v 16514: 138 16511: 9 16508: 132v 16513: 58v 16508: 132v 16509: 67 16509: 67 ; 16510: 49 16509: 23v 16509: 23v + 67 16507: 112 ; 16509: 23v + 67 16509: 39 16507: 148 ; 16508: 33v ; 16510: 129 16514: 1v 16508: 33v 16507: 148 16507: 148 ; 16512: 139 16508: 129v


443 Amandels Pieter Ampe Anna Ampe Anna Ampe Anna Marie Ampe Godelieve Ampe Godelieve Ampe Jan Amys Francois Amys Guilliaeme Amys Joannes Amys Lenaert Amys Leonardus Amys Pieter Amys Pieter Amys Pieter

Boey Livina Vande Water Pieter Dhondt Jan Bossuyt Jan De Vos Joseph De Backere Pieter De Busschere Angeline De Meyere (Meyers) Laureynse De Backere Willemyne Van Sandweghe Anna Marie Slynckaert Anna Marie Dumon Theresia Gevaert Isabelle De Sier Marie Govaert Joanne

Amys Pieter Amys Victoria Anchemant Marie Isabelle Andries Barbara Andries Chrisostomus Andries Emanuel Andries Emerentia Andries Gratiana Andries Jan Andries Jan Andries Jan

Vanden Berghe Cornelie Vanden Broecke Niclaeys Vander Beke Charles Albert Ramandt Jacobus Bertholf Joanna De Vreese Anna De Lanoye Jacobus De Caestecker Joannes Kerrenbrouck Marie Cop Pieternelle Van Haeverbeke (Van Averbeke) Josyntjen De Coo Francois De Pauw Godelieve De Sutter Emerentiane Cop Emanuel De Vrient Joseph Storme Marie Matthys Andries Rooms Pieternelle Vincke Joseph Vermeersch Pieter De Fevere Jacoba De Cloet Adriaene Rammant Joseph Denys Jan Baert Cecilia De Craemer Godelieve De Craene Godelieve De Lanoye Joannes Meesseman Marie De Ryckere Jacoba Van Renterghem Isabelle Mestdagh Pieternelle Bonte Joseph Valcke (De Valcke) Jacob De Neve Marie Van Renterghem Judoca Maelstaf Anna Marie Leersnyder Jan Ervaert Marie Constant Guilliame

Andries Joanne Andries Laureyns Andries Laureyns Andries Magdalene Andries Magdalene Aneca Philippus Angillis Joanna Angillis Joannes Angillis Pieternelle Anica Joanna Anicaert Carel Anicaert Jaspar Anicaert Josyne Anicaert Marie Annes Albert Annes Albert Annes Albertus Annes Godelieve Anrys Francois Anrys Joannes Antheune Andries Antheune Andries Antheune Isabella Antheune Isabella Antheune Pieter Antheune Pieter Antheune Pieter Antheune Pieternelle Antheunis Bazilius Antheunis Isabelle

16507: 104 ; 16509: 121 ; 16510: 129 16514: 13v 16507: 194v ; 16511: 7v + 73v ; 16515: 63 16510: 44v 16508: 25v ; 16511: 70 16510: 26v 16510: 44v 16509: 103 ; 16510: 153 16508: 123v 16514: 17v 16508: 23v 16513: 23 ; 16514: 160v 16509: 91 ; 16512: 155v 16507: 214 16507: 214 ; 16508: 23v ; 16509: 91 ; 16514: 160v 16507: 42 ; 16510: 153 16507: 214 ; 16509: 91 ; 16513: 101v 16510: 7v ; 16514: 165v 16508: 41v ; 16514: 142v 16507: 72v 16512: 116v 16514: 122 16511: 20 16508: 41v 16511: 123v ; 16514: 153 16507: 225 ; 16510: 139v ; 16513: 35v ; 16514: 153 16511: 123v ; 16514: 153 16513: 35v 16510: 139v 16507: 224v + 225 16507: 224v + 225 16515: 14 16510: 137 16510: 137 16515: 28 16515: 35v 16514: 46 16514: 46 16510: 57v ; 16512: 105 16510: 94v 16511: 60 16511: 60 16507: 66 16508: 74 ; 16514: 37 16508: 68v 16508: 68v 16508: 61v 16514: 41 16509: 157(1)v 16509: 157(1)v 16508: 24v 16508: 24v + 61v ; 16509: 157(1)v ; 16514: 41 16508: 24v 16508: 70v + 71 16512: 18 16507: 150v ; 16514: 109v + 147


444 Antheunis Jan Antheunis Joannes Antheunis Josyntjen Antheunis Philippe Antheunis Pieternelle Anthierens Anna Anthierens Anna Anthierens Anna Anthierens Catharine Anthierens Jan Anthierens Jan Anthierens Jan Anthierens Jan Baptiste Anthierens Joanne Anthierens Joanne Anthierens Joanne Anthierens Joanne Anthierens Lieven Anthierens Livine Anthierens Louise Anthierens Mecheline Anthierens Michiel Anthierens Passchynken Anthierens Pieter Anthierens Pieter Anthierens Rogier Anthierens Rogier Anthierens Rosa Anthierens Rosa Anthierens Therese Anthon Angela Francisca Anthon Angela Francisca Anthon Pieter Anthone Marie Elisabeth Appelman Daniel Archdeacon Catharina Archdeacon Catharina Archdeacon Guillielmus Archdeacon Therese Ardaen Pieter Ardenois Augustinus Ardenois Augustinus Ardenois Augustinus Ardenois Francois

De Lantmeter Cecilia Maelfeyt Pieternelle Bogaert Pieter D’Hondt Francisca Josepha Leersnyder Jan Maertens Pieter Saelens Pieter Verhaeghe Anthone De Cloet Cornelis Hoenraet Marie Lantmeters Cecilia Vande Walle Cornelia Dutreeuw Catharine Lems Jacob De Bouvere Francois De Busschere Joannes De Scheppere Carel De Cnock Magdalene Winne Juliaen Maertens Boudewyn De Marcq Joseph Slabbinck Elisabeth Salamoen … Verschilde Marie De Jaegher Columba Uutterwulghe Marie De Backer Pieternelle Moens Guilliaeme Van Hoostenhuyse Maerten Vander Beke Guilliaeme Seghers Donatianus Columbanus Van Compernolle Guido De Bevere Pieternelle Verplancke Anthone Borrem Anna Marie Fourbisseur Jacques Vleys Livinus Scharre Eleonora D’Herbe Pieter Lacot Anna Marie De Cramere Rosalia Vermeersch Barbara Mingels Regina Rotsaert Joanne

Ardenois Jacobus Ardenois Lodewyck Ardenois Marie Anna Ardenois Marie Anne Ardenois Marie Anne Ardenois Michiel Arens Francois Arens Pieter Arens Theresia Arents … Arents Anna Marie Arents Anna Marie Arents Constantinus

Herrebrouck Joanne D’Haenens Isabelle Therese De Bruyne Michiel Schapdryver Francois Van Houte Joannes De Boodt Theresia Callewaert Dorothea Massier Christina Maertens Joannes Jacobus Dieryckx Adriaene Gauweloose Pieter Willems Laureyns De Witte Anna

16507: 150v 16512: 39v 16514: 31 16512: 39v 16509: 164 16508: 13v ; 16509: 48 + 82v 16514: 103v 16509: 48 + 82v 16508: 98v 16507: 127v 16507: 24v 16507: 55 ; 16509: 69 16507: 68 onder 16508: 104 16514: 41v 16514: 41v 16509: 31 16507: 164v 16507: 5 onder ; 16513: 33v 16508: 77v 16510: 134 ; 16512: 14 ; 16515: 28 + 58v 16507: 24v 16511: 108 16514: 103v 16507: 127v 16510: 78v + 79 + 135 16507: 164v ; 16508: 104 16512: 141 ; 16513: 9 16509: 72 16508: 5 16509: 108 ; 16514: 164v 16509: 108 ; 16514: 164v 16509: 108 16507: 37 16510: 53 16507: 199v 16507: 199v 16507: 199v 16507: 199v 16509: 145 16513: 6v ; 16514: 74 ; 16515: 37 16513: 6v ; 16514: 74 16509: 157(2)v 16509: 61v ; 16513: 12v ; 16514: 70v ; 16515: 37 16509: 61v 16511: 112 16513: 12v + 32v + 33 16513: 32v 16513: 12v 16513: 43 ; 16514: 70v 16510: 157v boven 16514: 11 16514: 11 16507: 119 + 210 16511: 59v 16511: 59v 16511: 3v ; 16514: 26v


445 Arents Cornelis Arents Leonardus Arents Michiel Arents Theresia Isabelle Arnout Jacob Arnout Livina Theresia Arnouts Elisabeth Arrieul Joanne Arrieul Joanne Artoe Pieter Artoe Pieter Arton Theresia Asaert Catharine Asaert Catharine Aspeslagh Cornelis Aspeslagh Marie Aspeslagh Marie Aspeslagh Marie Aspeslagh Pieternelle Audejans Catharine Angeline Audejans Marie Catharine Audel Carel Audel Carel Augustinus Emanuel Augustinus Pieter Avegeer Joseph Avegeer Josepha Baba Pieter Backers Anna Marie Backuus Isabelle Therese Baecke Agatha Baecke Agatha Baecke Joanne Baecke Pieter Baele Bathazar Baele Blasius Baele Guilliaeme Baele Hendrick Baele Henricus Baele Jacoba Baele Joanna Baele Joanna Baele Laurentia Baele Pieter Baele Ryckewaert Baenst Joanna Baere Dorothea Baert Amelberga Baert Anna Baert Anna Baert Anna Baert Bernardus Baert Cecilia Baert Cornelis Baert Cornelis

Bossée Marie Moentack Caroline Therese … Salens Joachim Roete Marie Anne Davids Pieter Gerardus Wouter Van Loo Jan Van Renterghem Pieter Versyck Christiaen Ferneyn Marie Joanne Heyndrycx Marie Slabbinck Pieter Hostens Jeremias Provoost Joannes Beyts Anna Vermeersch … De Decker Pieter Houvenaeghel Ignatius Viaene Pieter De Croeser Francois Augustyn Vleys Hendrick Ignace D’Hulst Marie Barbara Van Slembrouck Godelieve Moyses Pironne Lemaitre Isabelle Vincent Marie Pauwels Pieter Martelée Anna Hellebuyck Lucas De Crits Jacques De Vuyst Jacob Jonckheere Christiaen Vande Weghe Joseph Reeps Marie Rammant Joanne Pachtenbeeke Livine Blondeel Anna De Roo Sebastiaene Vanden Berghe Livina Bailliu Jacobus De Decker Augustyn Vanden Brande Pieter Bolle Adriaen Dugardeyn Joanne Paree Marie Boussemaere Joannes Van Vyve Francois Ockier Judocus De Graeve Christiaen Logghe Pieter Van Houtte Pieter De Neve Isabelle Annes Albert Jonckheere Brigitta Vervicht (Vander Vicht) Elisabeth

Baert Daniel

Derlon Godelieve

16507: 210 16509: 66v 16507: 119 16509: 66v 16510: 36v 16510: 36v 16507: 231 16510: 34v + 80 16510: 34v + 80 16507: 112v 16507: 112v 16507: 57 16509: 142(1)v 16509: 142(1)v 16510: 31 16513: 62v + 63 16510: 31 ; 16513: 62v 16510: 31 ; 16513: 63 16514: 67 16510: 7v ; 16511: 23 16507: 247v 16509: 142(2) 16509: 142(2) 16508: 30v 16508: 30v 16514: 162v 16514: 162v 16513: 98 16515: 9v 16508: 62 16507: 114 16507: 114 16511: 144 16507: 114 16510: 57v ; 16512: 105 16507: 238 16513: 80 16512: 2v 16513: 27 16512: 105 16513: 80 16513: 80 16512: 124v 16507: 238 16510: 57v 16509: 139v 16510: 121 16514: 116 16507: 60v 16507: 196v 16507: 196v 16514: 52v 16511: 60 16513: 26v 16507: 106v + 155v + 169v ; 16508: 80v ; 16511: 76v + 77 ; 16513: 80v + 81 ; 16514: 35v 16509: 161 ; 16513: 26v ; 16514: 52v


446 Baert Daniel Baert Elisabeth Baert Elisabeth Baert Emiliana

Spegelaere Joanne De Mets Pieter Strouf Bonaventura Seghers Cornelis

Baert Emiliane Baert Francois Baert Guilliame Baert Jacob Baert Jacob Baert Jacoba Baert Jacoba Baert Jacoba Baert Jan Baert Joanne Baert Joannes Baert Joannes Baert Livine Baert Marie Baert Marie Baert Michiel Baert Philips Baert Victoria Baertemans Euphrasia Baes Adriaen Baes Anna Marie Baes Carel Baes Carel Baes Catharina Theresia Baes Franchois Baes Henricus Josephus Baes Hubertus Baes Isabella Clara Baes Isabella Clara Baes Jan Baes Jan Baes Jan Baes Joanna Baes Joanna Baes Pieter Baes Pieter Baes Pieternelle Baete Pieter Baeteman Carel Baeteman Chrysostomus Baeteman Pieter Baeteman Pieter Baey David Baey David Baey Marie Anne Baey Marie Anne Baey Pieter Baghyn (Begin) Pieternelle Baillie Franciscus Baillie Isabella Baillie Isabella Baillie Jan Bailliu Brigitta

Steen Pieter Soetaert Marie Denys Willemyntje Jacxsens Joanne Wilsoet Agnes Kempe Francois Tavernier Sebastiaen Lievens David Vande Waelle Angela Messeleyn Pieter Van Praet Isabelle Dousselaere Josyne De Coninck Pieter Mullaerts Martinus De Waele Judocus De Keyser Marie Anne Hacx Pieternelle Calcoen Benjamin Vande Waetere Pieter Vlaminck Pieternelle Schoutteeten Simoen Van Acker Jacoba De Peckere Marie Anne D’Hondt Alexius Jacobus Flederyck (Flerick) Adriana Peere Joanne Wallaert Isabella Theresia Cappelleman Joseph De Bruyne Joseph Maroucx Joanna De Groote Joanne De Cloet Marie De Crock Francois Verleye Pieter Cornelis Tanghe Marie Meyers Marie Mingels Aernout Willaert Marie Basseye Marie Mus Joanne Ryckers Theresia Strouf Agnes Forret Cecilia Lauwereyns Anna Boone Sebastiaen Croes Jacob De Vlaminck Amelberghe De Baere Jan Verplancke Veronica De Poever Bernardus Verleye Pieter Van Hove Marie De Vos Joannes

16509: 161 16511: 76v ; 16513: 81 ; 16515: 12 16511: 76v + 77 ; 16515: 12 16507: 155 boven + 155 onder + 155v ; 16514: 35v 16514: 35v 16511: 77 ; 16513: 80v + 81 16507: 4v boven ; 16514: 116 16507: 106v ; 16508: 80v ; 16509: 38v 16507: 106v 16512: 100 16511: 63v 16507: 169v ; 16511: 63v 16511: 103v 16507: 128v ; 16508: 76 16513: 52 16509: 161 16511: 20 16508: 132v 16510: 62v 16511: 76v + 77 16507: 196v 16513: 80v 16515: 68v 16509: 61 16513: 64v 16509: 61 16510: 121 16509: 98 16507: 27v ; 16512: 119 16514: 135 16514: 135 16512: 119 16512: 119 16513: 79 16511: 124v 16509: 128 16513: 79 16513: 79 16511: 124v 16509: 98 ; 16513: 64v 16509: 157(2)v 16508: 34v 16508: 140 ; 16511: 145v 16508: 140 ; 16509: 7 16508: 6v 16511: 145v 16507: 125v 16507: 125v 16509: 42v 16509: 42v 16507: 125v 16507: 3 boven + 7 16513: 14v 16514: 121 16514: 121 16514: 121 16512: 74v


447 Bailliu Jacobus Bailliu Marie Bailliu Pieter Bailliu Pieter Bailly Philippus Ballegeer Joannes Ballegeer Maerten Ballegeer Maerten Ballegeer Maerten Baltens Anna Baltens Anna Baltens Francisca Baltens Francisca Baltens Francois Baltens Francoise Baltens Joanne Baltens Ludovica Baltin Marie Barbiers Anna Barbiers Pieter Bardt Regina Bariseele Martinus Barremaecker Anna Barremaecker Daniel Barremaecker Francois Barremaecker Jacoba Barremaecker Joanne Barremaecker Livine Barremaecker Philippe Barremaecker Pieter Barremaecker Pieter Barremaecker Pieter Barremaecker Theresia Catharina Barremaecker Theresia Catharina Barrevoet Joseph Barrizeele Joannes Barrizeele Sebastiaen Barroen Francois Barroens Pieternelle Bart Pieter Bart Pieter Bart Rosa Bart Rosa Barthoen (Bertoen) Catharina Barton Jan Barton Joseph Barton Joseph Barton Marie Barton Marie Barton Pieter Barvoets Bernardus Barvoets Jacobus Barzeele Pieternelle Basselé Anna Catharina Basselé Lieven Bassens Bavo Bassens Bavo Bassens Bavo

Baele Jacoba Weerbrouck Ignatius Verheye Jacoba Huyghebaert Anna Verhelst Joanne Constant … Casteleyn Regina De Mets Therese Grison Isabelle De Neve Daneel Heyndryckx Jacob Costers Judocus Hollevoet Martinus Michiels Marie Nuytens Ambrosius Wouters Jacob Van Luchem Martinus Daveyne Michiel Rooms Joannes Vande Walle Isabelle Neirynck Hubertus Vanden Kerckhove Anne Marie Van Torre Emanuel Semeyn Pieternelle De Langhe Joanne Van Torre Adriaen De Meester Anthone De Cuypere Carel Benteyn Cecilia Boone Amelberghe Mortelé Cecilia De Langhe Joanne De Vlaminck Vincentius Van Daele Pieter Vercruysse Barbara Monbailliu Anna Marie Verburgh Anna Marie Houcke Cecilia Joanna Van Zieleghem Joos Seye Francoise Cloet Anna Marie Housaer Joannes Vlieghe Anselmus Meermuys (Mermuys) Anthone Restoor Joanne Vande Gehughte Pieternelle Timmerman Anna Marie Verleye Jan Sarlet (Scharlet) Pieter De Wulf Anna Marie De Gryse Anna Cattoor Isabelle Van Haecke Francois Plovie Cornelis Verras Marie Michiele De Prez Ursula Lievens Pieternelle Focquedey Jacoba

16512: 105 16511: 75v 16513: 98v 16511: 75v 16514: 87 16514: 109v 16508: 164 ; 16510: 57 16511: 76v 16510: 57 16507: 28 boven ; 16514: 8v 16507: 28 boven ; 16514: 24 16507: 119v 16507: 119v ; 16515: 52v 16507: 119v 16507: 120 16508: 141 + 141v 16514: 124 16509: 65v 16514: 93 16514: 93 16514: 67 16507: 131 16509: 96v 16510: 12v 16510: 63 ; 16511: 32v 16507: 46v 16511: 32v 16507: 46v ; 16513: 123 16511: 32v ; 16515: 75 16510: 63 ; 16512: 40v 16512: 40v ; 16513: 13 16513: 13 16515: 74v + 75 16515: 74v + 75 16509: 60 16512: 144 16512: 144 16512: 97 16509: 142(1) 16510: 23 16510: 128v 16510: 23 16510: 23 16507: 233 ; 16509: 149 + 158 ; 16512: 4v 16511: 41v 16511: 41v ; 16512: 123 ; 16513: 67 16507: 19v 16514: 121 16511: 18 ; 16514: 2 16513: 67 16511: 4v 16514: 2 16515: 42 16511: 41 ; 16515: 75v 16511: 41 16508: 143 ; 16511: 49 ; 16513: 90v 16513: 90v 16511: 54


448 Bassens Beernaert Bassens Emanuel Bassens Emanuel Bassens Pieter Bassens Theresia Basseye Marie Bastenee Marie Bastin Joanne Basting Josias Bastoen Catharine Bastoen Gillis Bastoen Guilliaeme Bastoen Hieronimus Bastoen Hieronimus Bastoen Isabelle Bastoen Jacoba Bastoen Juliane Agatha Bastoen Livine Bastoen Marie Caroline Bastoen Noemia Bastoen Pieter Bastoen Pieternelle Batsleer Anna Catharina Battroille Abraham Battroille Isabelle Bauden (Boyden) Pieter Jooris Joseph Bauden (Boyden) Pieter Jooris Joseph Bauden (Boyden) Vincent Baudescot Egidia Bautsens (Boussens) Adriaene Bauwens Anna Bauwens Anna Bauwens Catharine Bauwens Joanne Cathelyne Bauwens Judocus Bauwens Marie Bauwens Pieternelle Bay Pieternelle Bayaert Philippe Beatse Francois Beatse Joannes Beaucourt Joanna Beaumont Joannes Beaumont Rosa Beaumont Rosa Sebastiana Beaumont Victoria Beaumont Victoria Beausaert Cornelis Beausaert Jacob Beausaert Thomaes Becelaere Isabelle Beckers Godefridus Beckers Matthias Beems Jacob Beernaert Catharina (Marie Catharina) Beernaert Jan Beernaert Pieternelle Judoca Beert Marie Anne

Sampson Mechelyne Van Ackere Anna Catthoor Anna De Poortere Anna Eeuwouts Cornelis Baeteman Carel Callewaert Cornelius Louagie Niclaeys Vander Meer Claysina Schaepkens Joannes Van Heule Anna Boels Joanne Mestdagh Anna Claeys Anna Rogiers Pieter Moyses Jan Van Parys Augustyn De Bets Jacobus Spegelaere Pieter De Neve Daniel … Catherine De Langhe Jan Plovie Cornelis Callant Andriese Samin Joannes De Vriese Joanne Goeman Anna De Haene Marie Anne De Deurwaerder Jaecques Hocket (Van Hocket) Pieter Houtekier Bartholomeus Van Wynsberghe Maerten Maertens Guilliaeme Delejaeghere Gregorius Sauvagie Joanna Nuytens Joannes Lannoye Pieter Vermeulen Pieter De Keysere … Devey Theresia Van Damme Marie Anne De Roovere Dominicus Rockelé Marie Boddeyn Pieter Van Parys Hubreght Feyts Maximiliaen Vander Beke Pieter Joossens Agnes Turfhooft Pieternelle De Ghey Marie Matteleyn Joannes Van Essche Joanne Seghers Catharina Cuyle Marie Lievens Marcus Van Steelandt Marie Anne De Ketelaere Pieter Van Severen Jan Baptiste

16509: 4v + 154v 16512: 155 16512: 155 16509: 154v ; 16512: 155 16509: 4v ; 16510: 140v ; 16513: 103v 16508: 140 ; 16511: 145v 16507: 203v 16509: 120v 16514: 28v 16509: 71 16508: 143v ; 16511: 109 16507: 76v + 136 + 206 16509: 40v 16509: 40v 16507: 76v + 184 ; 16508: 158 ; 16513: 39 16508: 157 ; 16514: 125v 16511: 109 16509: 100v 16508: 143v 16507: 206 ; 16512: 42 16509: 100v 16508: 107 16509: 46 16509: 155v 16509: 155v 16515: 16v 16515: 16v + 17v 16515: 16v + 17v 16508: 3 16509: 62 ; 16510: 90v 16512: 119v + 120 + 120v 16512: 120v 16509: 22 16508: 37 16512: 125 16507: 120 16512: 125 16511: 15 16514: 58 16514: 36v 16514: 36v 16514: 23v 16508: 21 ; 16512: 107v ; 16513: 99v 16508: 21 16513: 99v 16513: 61v 16513: 61v 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16508: 82 16508: 45v + 82 16515: 62v (midden) 16510: 17 16510: 17 16509: 116v 16513: 36v + 106v ; 16514: 143v 16514: 67v 16514: 67v 16510: 86


449 Beerten Susanne Therese Beirens Marie Beirvel Pieternelle Bekaert Marie Beke (Beecke) Cecilia Anna Beke Pauwels Bellero Marie Therese Belleville … Belleville Carel Belleville Jacob Belleville Jacob Belleville Joanna Cornelia Belleville Marie Belleville Marie Belleville Matthys Bellynck Albert Bellynck Albertus Benoit Lodewyck Benoit Marie Benoot Helena Benoot Joanne Benoot Pieter Bentelée Isabelle Bentelée Isabelle Bentelée Joannes Bentelée Michiel Benteyn Anna Isabelle Benteyn Anne Benteyn Augustyn Benteyn Cecilia Benteyn Cecilia Benteyn Cecilia Benteyn Fortunatus Benteyn Fortunatus Benteyn Francois Benteyn Isabelle Benteyn Isabelle Benteyn Jacob Benteyn Joanne Benteyn Joannes Benteyn Joannes Benteyn Joannes Benteyn Joannes Francois Benteyn Marie Anne Benteyn Marie Joanne Benteyn Paulus Benteyn Pieter Benteyn Pieter Benteyn Theresia Benteyn Thomaes Berghe Judoca Berghe Judoca Berghof Jan Berghof Jan Francois Berghof Marie Magdalene Berghof Pieter Bert Constantinus Bert Michiel

Van Houcke Pieter Daene Richardus Van Daele Pieter Lomme Geeraert De Neve Daniel De Winckelaere Marie Anne Delavillette Francois Van Duyfhuys Carel De Peckere (Peckers) Marie De Vos Theresia Boone Barbara Tratsaert Pieter Jacobus Brock Vincent Revillion Laureyns Rassauw Francisca Verplaetse Barbara Hollevoet Marie Copman Desideria Vande Vyvere Jacob De Naert Passchier Faignaert Michiel Wybo Rosa D’Hondt Jan Francois Duytschaever Augustinus Allardyn Marie Anne Parreyt Pieternelle De Meire (Meire) Anthone De Meire Anthone Gheyle Pieternelle Barremaecker Philippe Verlinde Carel Vande Putte Jacob Longerspeye Cornelia Hacx Isabelle Gheyle Pieternelle De Meire Anthonius Seghers Pieter De Meulenaere Anna Lauwereyns Lodewyck Timmerman … Uutterwulghe Cecilia Heynemans Pieternelle Roels Joanna Theresia De Cuypere Joseph Wouters Guilliaeme Wielmaecker Anna Mestdagh Marie Anne Haendevoet Theresia Van Loo Joannes De Vulder Marie Anne (Anna Marie) Spilliaert Cornelis Vande Wiele Pieter Vanden Abeele Regina Mestdagh Regina Wancourt Pieter Josephus Vioen Genoveva Lateste Marie Maertens Joanne

16511: 4 16510: 105v 16507: 193 16510: 18 + 62 ; 16513: 15 16512: 42 + 47 + 81 ; 16514: 58 + 58v 16512: 47 16507: 176 16514: 34 16507: 236v ; 16509: 56 ; 16511: 65v 16509: 56 ; 16512: 90v ; 16514: 34 16509: 56 ; 16511: 65v ; 16512: 90v 16514: 34 16507: 236v 16507: 236v 16512: 90v 16512: 24v 16512: 24v + 25 16509: 89 16508: 28 16509: 164v 16509: 138 16507: 34 16509: 91v ; 16510: 56v 16509: 91v ; 16510: 56v 16509: 91v ; 16510: 56v 16509: 91v ; 16510: 56v 16507: 20 boven + 70v 16508: 19v ; 16512: 36v + 37 16511: 32v + 33 16511: 32v ; 16515: 75 16511: 32v + 33 16509: 129 + 129v 16512: 36v ; 16514: 35 + 114v 16507: 70v ; 16514: 35 16511: 55 ; 16515: 73 16513: 8 ; 16514: 114v 16511: 55 ; 16515: 5 16511: 90 16508: 109 16514: 86v 16515: 20 16507: 117v + 227v 16514: 71 + 163v 16512: 31v 16514: 35 16509: 129v 16511: 53 16511: 53 16515: 20 16508: 17 ; 16513: 60v ; 16515: 73 16508: 37v 16508: 37v 16510: 153v ; 16511: 142v 16510: 153v 16510: 153v 16511: 142v 16512: 61 16513: 78


450 Bertens Joannes Bertens Michiel Bertens Pieter Bertholf … Bertholf Alexander Bertholf Cornelis Bertholf Cornelis Bertholf Cornelis Bertholf Cornelis Bertholf Isabelle Bertholf Isabelle Bertholf Jacob Bertholf Joanna Bertholf Joanne Bertholf Magdalene

Seck Regina De Jonghe Rosa De Ryckere Anne Marie Strubbe Jacobus Vanden Berghe Marie Ruysschaeve(re) Anne Marie Disselinck (Dyserinck) Catheline De Mille Joanne Allaert Joanne Van Daele Joannes Ramandt Jacob Schoolmeester Anna Andries Chrisostomus Freyne Justus Schram Carel

Bertholf Marie Anne Bertholf Marie Anne Bertholf Pieternelle Bertholf Pieternelle Bertier Joanne Beselaere Anna Beuckels Alexander Beuselinck Boudewyn Beuselinck Cornelis Beuselinck Isabelle Beuselinck Jacobus Beuselinck Joannes Beuselinck Ludovicus Beuselinck Michiel Beuselynck Pieternelle Bevernagie Marie Bevers Jaecquemyntje Bevers Jaecquemyntje Beyens Francisca Beyne Adriaen Beyne Anna Marie Beyne Anna Marie Beyne Francisca Beyne Francisca Beyne Jacob Beyne Jacob Beyne Jacob Beyts Anna Beyts Catharina Beyts Colomba Beyts Colomba Beyts Cornelis Primitivus Beyts Joseph Beyts Josephine Primitive Beyts Pieter Bibauw Joanne Biebuyck Anna Marie Biebuyck Anna Marie Biebuyck Anna Marie Biebuyck Gillis Biebuyck Joanne Marie Biebuyck Judoca

D’Hont Joos De Mille Joseph De Jonghe Alexander Heyns Francois D’Huysser Dionisius Willems Paulus Vereecke Anna Marie Vande Ketele Anne Marie Maertens Brigitta Vermeulen Jan De Neve Joanne Vermeire Judoca Vermeulen Cornelie De Deine Elisabeth Vermeulen Jan Gheysens Joannes Claeys Christiaen Van Dycke Joos Peurquaet Henricus Schotte Catharine Lagagie Pieter Vanden Briele Judocus Driessens Andries Lapeire Joseph Van Nieuwmunster Anna Blommaert Anna Marie Blommaert Marie Aspeslagh Cornelis Verlinde Anthone Dugardin Pieter Van Isacker Cornelis Schalcke Joanne Primitive De Neve Joanna Francisca Lebailly Joseph Adriaen Van Kinderen Cornelia De Coster Enghel Schaep Jan Francois Boels Cornelis Neirynck Pieter Verstraete Anthonette Hooft Hieronimus Dhaese Pieter

16508: 90v 16512: 4v 16508: 90v 16511: 3 16509: 25v ; 16511: 3 16508: 69v + 70 ; 16509: 25v ; 16514: 48v 16508: 70 ; 16511: 3 ; 16512: 79 ; 16514: 60v 16515: 76v 16512: 89 ; 16514: 60v ; 16515: 76v 16514: 48v 16510: 128 ; 16514: 48v 16512: 63 16507: 72v 16509: 25v ; 16512: 100 16509: 10 + 160v ; 16511: 52 + 69 ; 16512: 63 + 91 ; 16513: 29v ; 16515: 61v 16508: 12 16507: 220 ; 16508: 69v + 70 16512: 79 16512: 79 16513: 100 16511: 76 16512: 82 16507: 83v 16507: 83v 16511: 71v 16510: 71 ; 16513: 62 16510: 6v 16510: 118 16510: 118 16509: 10v ; 16510: 118 16509: 93v ; 16511: 7 16507: 45v 16507: 45v 16514: 81v 16507: 178 16512: 135 16512: 135 16513: 93 16513: 93 16513: 93 16510: 117 ; 16512: 135 16507: 178 16510: 31 16511: 33 16507: 32v + 238 16507: 32v 16509: 14 16514: 24v 16509: 14 16514: 24v 16508: 46 16508: 111 ; 16509: 44 ; 16510: 9 16510: 9 16510: 9 16510: 9 16509: 129 16512: 13


451 Bielmaeckers Cornelis Bienstman Anna Marie Bienstman Isabelle Bienstman Isabelle Bienstman Jacob Bienstman Lenaert Bienstman Pieter

Dugardeyn (Dugardin) Isabelle De Vlieghere Jacob De Bruyne Simoen Verbeke Pieter Van Hantsaeme Veronica Claeys Joanna Bybauw Marie

Bienstman Pieter Bienstman Pieter Biervliet Genoveva Biervliet Joannes Biesman Catharine Biesman Catharine Bil Anna Bil Daniel Bil Geeraert Bil Geeraert Bil Jacob Bil Jan Bil Joanne Bil Joanne Bil Niclaeys Bil Therese Bil Victoria Catharina Bil Victoria Catharina Bilcke Joannes Billiet Guilliaem Billion Joanna Billion Pieter Billion Pieter Billiouws Eleonora Billiouws Guilliaeme Blaere Anna Brigitta Blaere Anna Brigitta Blaere Joannes Blaere Laureyns Blaere Marie Therese Blaere Pieternelle Blaere Pieternelle Blanckaert Christina Blanckaert Christine Blanckaert Joannes Blanckaert Pieternelle Blanckaert Susanna Blansaer … Blansaer Jacobus Blansaer Joannes Blansaer Joannes Blansaer Pieter Blansaert Pieter Blauwers Pieternelle Blauwet Cornelia Blauwet Cornelis Blauwet Francisca Blauwet Jacoba Blavier Guillielmus Blavier Joseph

Mouton Marie Anne Claeys Anna Heymans Michiel Van Nieuwmunster Cecilia De Groote Francois Vervenne Augustyn Golle Vincentius Gheyle Francoise Aernout Marie Anne De Cuyper Joanne Pollet Brigitte Van Heule Anna Louagie Simoen Vlietynck Pieter Joossens Agnes Timmerman Pieter De Clerck Francois Luyckx Joannes Theuninck Godelieve Boels Isabelle Vercruyse Cornelis Van Speybrouck Anna Houckx Sara Vermeire Franciscus Liereman Isabelle Kerckenaere Simoen Van Loo Adriaen Druyghe Cecilia De Potter Francoise Claeys Jacobus D’Hondt Jacob Vereecke Pieter Claeys Jan De Bay Jacob Pante Victoria Boy Joannes De Sutter Cornelis Dobbelaere Joannes Moyaert Marie Anne Versluys Francisca Otsens Catharine Van Hove Marie Anne De Wilde Anna Daneels Cornelis Rycquaert Pieter Wouters … Gheysens Gillis Lateste Philippe Lenaert Helena Vermeulen Cornelie

16509: 11 ; 16512: 105v 16511: 32 16512: 77v + 153v ; 16513: 68v 16512: 77v + 153v 16512: 153v ; 16513: 68v 16511: 129 16508: 85 ; 16511: 32 + 129 ; 16512: 1v ; 16513: 68v 16511: 32 ; 16512: 1v 16509: 33 ; 16511: 32 16515: 29v + 29(bis) 16510: 157 boven 16508: 85 16508: 85 16508: 19 ; 16510: 84 16507: 239 ; 16508: 19 ; 16510: 84 16508: 27 + 27v + 116 16508: 27v ; 16509: 9 ; 16514: 50 16508: 27 + 27v ; 16509: 9 16508: 27 + 27v 16507: 238v + 239 16507: 238v + 239 16511: 67 16508: 19 16511: 99v ; 16514: 50 16511: 99v ; 16514: 50 16512: 130v 16510: 9 16511: 115v + 116 16508: 72 ; 16511: 115v + 116 16508: 72 16515: 71v + 72 16515: 71v 16514: 16 + 56 + 106 16514: 16 + 56 + 106 16512: 90 ; 16514: 116v 16514: 106 16512: 90 16514: 116v 16514: 116v 16507: 77 ; 16509: 30v 16507: 77 16514: 80 16510: 122v 16510: 47 16515: 51 16515: 51 16515: 9 + 51 16511: 67v 16511: 67v 16507: 20v boven 16508: 20 16512: 42v 16514: 35 16511: 73v 16510: 159 boven 16511: 71v 16510: 118 ; 16511: 71v


452 Blocteur Agnes Blocteur Charles Balduinus Blocx Cornelie Blom Dominicus Blommaert Anna Marie Blommaert Anna Marie Blommaert Anna Marie Blommaert Bartholomeus Blommaert Cornelis Blommaert Isabelle Blommaert Isabelle Blommaert Jacob Blommaert Joanne Blommaert Joannes Blommaert Marie Blommaert Marie Blommaert Pieter Blommaert Pieter Blommaert Pieter Blommaert Pieter Blommaert Pieter Blomme Anna Marie Blomme Anne Marie Blomme Carel Blomme Cecilia Josepha Blomme Cornelis Blomme Ferdinandus Blomme Francois Blomme Francois Blomme Francois Joseph Blomme Francois Joseph Blomme Francois Joseph Blomme Francois Joseph Blomme Jacobus Blomme Joanna Blomme Joanna Blomme Joanna Theresia Blomme Joanne Blomme Joanne Blomme Joannes Blomme Philippe

Geerssens Jan Baptiste Van Grimberghe Agnes Caroline Vermaut Thomaes Luyckx Isabelle Beyne Jacob De Bruyne Jacobus Tempelaere Livinus Vanden Kerckhove Marie Houtman Josyne Vande Velde Marcus Vlaemynck Joannes Hillebrant Marie Rogier Jacob De Kempe (Kempe) Joanne De Bruyne Jacobus Beyne Jacob Malefason Barbara Malefason Helena Francisca Rogiers Joanne Gheyle Joanne Gheyle Marie Joanne Bossier Lenaert Van Wyndekens Francois Roose Pieternelle Thys Joannes Verburgh Anna Rotsaert Isabelle De Meyere Laureynse Verbauwen Marie De Smedt Isabelle Snick Anna Marie Vanden Berghe Marie Bonny Marie Vanden Berghe Pieternelle Latomme Philippus Boone Balthazar Janssens Joannes Franciscus Maertens Pieter Latomme Jacob Roels Isabella Clara Suwier Marie

Blomme Philippe Blomme Philippus Blomme Pieter Blomme Pieter Blomme Pieter Blomme Pieter Blomme Pieter Blomme Pieter Blomme Pieternelle Blomme Pieternelle Blomme Pieternelle Blomme Pieternelle Blomme Victoria Blondeel Anna Blondeel Arnoldus Blondeel Cornelis

Potters Isabelle De Peckere Regina De Smet Marie De Smidt Adriaene Van Halsinghe Marie Joanna Albrecht Regina Nieuwmunster Marie Pollet Isabelle Compaigne Pieter De Craene Francois Robaey Jacobus Latomme Andries De Vogelaere Jacobus Baele Guilliaeme Verschaeve Isabella De Sopper Rosa

16511: 97 ; 16512: 34 16512: 34 16507: 157 16511: 99v ; 16514: 50 16510: 117 ; 16512: 135 16510: 117 16510: 117 16507: 184 ; 16508: 158 16511: 126v + 127 16511: 126v + 127 16511: 126v + 127 ; 16514: 44 16507: 154 16507: 184 16509: 25v ; 16512: 100 16512: 47 16507: 178 16508: 32 16515: 41v 16513: 39 16513: 39 16507: 178 16509: 54v + 108v 16508: 110v 16509: 70v 16508: 100 ; 16510: 150v 16508: 110v 16507: 136v 16510: 66v 16507: 30v 16508: 100 ; 16514: 9 16511: 105 ; 16514: 9 16510: 150v ; 16511: 105 16508: 100 ; 16510: 150v 16507: 136v 16514: 88 16509: 60 ; 16511: 61 + 61v + 62 16512: 81 16511: 105 16509: 53v + 60 ; 16511: 61 16512: 93 16507: 118 ; 16508: 100 ; 16509: 54v ; 16512: 93 ; 16514: 9 16510: 59 ; 16512: 81 16507: 118 16508: 100 ; 16509: 54v 16514: 18v 16514: 18v 16515: 74 (boven) 16509: 51 16507: 136v ; 16510: 66v 16509: 108v ; 16511: 120 16509: 70v 16509: 70v 16507: 30v 16514: 9 16513: 80 16513: 12 16513: 12


453 Blondeel Elisabeth Blondeel Emanuel Blondeel Francois Blondeel Geerardine Blondeel Isabelle Blondeel Joanna Blondeel Joanna Blondeel Joanne Blondeel Joanne Blondeel Joannes Blondeel Pieter Blondeel Pieternelle Blondeel Victoria Joanna Blontrock Eleonora Blontrock Eleonora Blontrock Thomaes Bodaer (Bodaert) Jan Boddein (Boddyn) Joannes Boddens … Boddens Catharine Francoise Boddens Jaecques Franchois Mechiel Boddeyn Francois Boddeyn Francois Boddeyn Joseph Boddeyn Pieter Boddicx Pieter Boddin Pieternelle Boddins Bernardus Xaverius Boddyn Victoria Bode Anthone Bode Emiliane Bode Pieter Bode Pieter Bodickx Marie Bodickx Pieter Bodicx … Bodicx Marie Anna Bodix Cecilia Bodix Maerten Bodix Maerten Bodix Maerten Bodix Marie Bodry Marie Francoise Bodyn Victoria Boels Anna Boels Anna Boels Anna Boels Anthonette Boels Anthonette Boels Carel Boels Cornelie Boels Cornelis Boels Dominicus Boels Emanuel Boels Francois Boels Francois Boels Isabelle Boels Isabelle

De Vleeschauwer Adam Van Remoortel Catharina Verlé Pieternelle Rammant Albertus De Cloet Christiaen Van Walleghem Joseph Bruneel Pieter Braet Pieter Spynts Pieter Craye Laureynse Strubbe Joanne Huys Jan Van Walleghem Joseph Schillewaert Isaack Geluwaert Isaac Van Spieren Agnes Dhoet Anna Pauwels Lucia Accaert … D’Aligre Policarpus Van Caloen Isabelle Philippine De Wulf Marie Pauwels Joanna Theresia Deckmyn Marie Beaumont Rosa Pauwels Jacoba Roels Leopoldus De L’Espée Marie Anne Laere Pieter De Baens Catharina Verstraete Jacobus Vande Plassche Joanne Cattoor Isabella Clara Callewaert Blasius Vercruyce Anastasia Verhalle Marie Anne De Coo Franciscus Ramant Andries Everaert Francoise Gyssens Joanne Cathoir Marie Myngodt Pieter Scheers Joannes Vermeersch Emanuel Van Hollebeke Hubertus Hennebieck Stephanus Vercruysse Joannes Bulcke Philippe De Witte Pieter Rodts Joanne Dullaert Joannes Biebuyck Anna Marie D’Uytschaver Pieternelle Maertens Marie Anne Driessens Godelieve Van Belle Isabelle De Swaef Cornelis Billiet Guilliaem

16512: 92 16512: 147v 16512: 92 16512: 137 16509: 18 16514: 47v 16509: 115 16510: 138 16507: 234 ; 16512: 75 16513: 76v 16514: 4v 16510: 159v onder 16512: 147v 16514: 108 16513: 120 16513: 2 ; 16514: 108 16507: 5 boven + 13v 16507: 2 onder + 141v boven 16507: 29 16507: 29 16507: 29 16514: 128v 16514: 128v 16508: 21 16508: 21 16511: 90 + 90v 16507: 242v 16507: 186 ; 16508: 147v 16513: 99v 16514: 12 + 12v 16514: 12 + 12v 16514: 12 + 12v 16509: 47 ; 16514: 12 16513: 75 ; 16514: 76v 16513: 75v 16513: 116 16513: 116 16507: 219 16510: 131v 16510: 132 ; 16513: 75 16510: 132v 16510: 132v 16508: 23 16513: 62v + 63 16513: 53v 16507: 156 ; 16512: 121v 16507: 156 ; 16512: 121v ; 16513: 24v + 53v 16508: 20v 16508: 20v ; 16511: 3v 16508: 100v 16510: 27v 16510: 9 16508: 100v 16507: 41v onder 16513: 14 16512: 48 16514: 146 16510: 9


454 Boels Jacob

Vanden Berghe Marie Anne

Boels Jacob Boels Joanne Boels Joseph Franciscus Boels Marie Jacoba

Hanssens Pieternelle Bastoen Guilliaeme Vermeulen Joanna Theresia De Winter Cornelis

Boels Marie Jacoba Boels Marie Jacoba Boels Niclaeys Boels Pieter Boels Pieter Boels Pieternelle Boen Joanne Boen Joanne Boens Livina Boerjan Pieternelle Boes Jacob Boes Pieternelle Boes Pieternelle Boey (Boy) Isabelle Boey (Boy) Livine Boey Cornelis Boey Jan Boey Joanne Therese Boey Joanne Therese Boey Joannes Boey Judocus Boey Livina Boey Livina Boey Livina Boey Pieternelle Boeydens Bartholomeus Boeydens Benardus Boeydens Godelieve Boeydens Leonardus Bogaert Anna Bogaert Anselmus Bogaert Barbara Bogaert Bruno Bogaert Catharina Bogaert Catharine Bogaert Cecilia Bogaert Guilliaeme Bogaert Guilliaeme Bogaert Jacoba Bogaert Jan Bogaert Joanne Bogaert Joanne Bogaert Joannes Bogaert Joannes Bogaert Lucas Bogaert Marie Bogaert Marie Bogaert Marie Jacoba Bogaert Monica Bogaert Philippe Bogaert Pieter

Slembrouck Passchier Vercruyse Michiel De Neve Marie Therese Salens Isabelle De Peckere Marie BroddÊe Cornelis De Cloet Christiaen Vande Kinderen Emanuel D’Hondt Joannes Van Renterghem Alexius Kerckhof Anna Locquet Pieter Verleye Pieter De Bruyne Carel Breynaert Guilliaeme Valeyn Isabelle Van Nevele Marie Cardon Joannes De Soete Ferdinande De Langhe Joanna Hillegeer (Eligees) Pieternelle Amandels Pieter Breynaert Guilliame Sonneville Renier Mouton Lieven Vande Waeter Marie Anne De Meulenaere Judoca Fait Jacob De Sutter Theresia Hubauw Pieter Van Wonterghem Isabelle Simoens Adriaen Costers Marie De Pin Pieter Ambrosius Hennebieck Stephanus Gauweloose Pieter Heyns Adriaene Loys Pieternelle Leseure Rogier Soppers Cecilia Van Loo Joseph Vuye Joannes De Clerck Anna Tanghe Catharine Teuninck Marie Verstraete Joannes Doens Francois De Deckere Jacobus Van Sandweghe Michiel Verbrugghe Livina Antheunis Josyntjen

16507: 184v ; 16508: 134 ; 16512: 139v ; 16513: 14 ; 16515: 3 16507: 96 + 184v 16507: 76v + 136 + 206 16513: 14 16507: 56 ; 16508: 134 ; 16512: 139v ; 16515: 3 16507: 56 ; 16508: 134 ; 16512: 139v 16507: 56 + 157 + 184v 16514: 8v 16508: 20v 16507: 96 + 156 ; 16512: 69v ; 16513: 53v 16513: 97 16509: 18 ; 16512: 10v 16509: 18 ; 16512: 10v 16514: 87v 16507: 165 + 235 ; 16508: 61v 16511: 19 16507: 123v ; 16511: 19 16507: 123v ; 16511: 19 16510: 122v ; 16511: 92v 16509: 121 ; 16512: 59 16512: 99 16507: 104 ; 16510: 129 16513: 111v + 112 16513: 111v + 112 16513: 112 16512: 99 16507: 104 ; 16509: 121 ; 16510: 129 16507: 104 16507: 104 16512: 1v ; 16513: 73v 16514: 105 16515: 23v 16513: 2 16514: 105 16511: 68v 16507: 99v 16507: 204 16511: 50v 16511: 48 ; 16512: 95 16507: 156 16511: 59v ; 16515: 73v 16511: 50v 16507: 85 + 246 ; 16511: 101v 16512: 37 ; 16513: 40 16510: 28 16507: 85 + 246 16507: 85 ; 16515: 27v 16511: 59v 16511: 101v 16512: 95 16514: 57v 16510: 155v boven ; 16514: 57v 16514: 155 16514: 31 16511: 2v 16514: 31


455 Bogaert Pieter Bohem Cornelis Bohem Marie Boine Anna Bolein Jacoba Bollaert Anthone Bollaerts Cecilia Bolle Adriaen Bolle Anna Bolle Pieter Bollengier Elisabeth Bollengier Pieter Bolloingne Jacoba Bolloingne Pieter Bonaert Catharine Bonaert Jan Baptiste Bonnet Anne Marie Bonnet Joanne Bonny Dina Bonny Francois Bonny Francois Bonny Marie Bonny Michiel Bonte Adriana Bonte Brigitta Bonte Catharine Bonte Columba Bonte Columba Bonte Cornelie Bonte Helena Bonte Isabelle Bonte Isabelle Bonte Isabelle Bonte Joanna Bonte Joanne Bonte Joanne Bonte Joseph Bonte Joseph Bonte Joseph Bonte Marie Bonte Pieter Bonte Pieter Bonte Pieter Bonte Pieter Bonte Rosa Bonte Rosalia Bonte Victoria Bonte Victoria Boom Catharina Boone Amelberghe Boone Anna Boone Anthonia Boone Balthazar Boone Barbara Boone Barbara Boone Catharina Boone Catharina Boone Cornelie

D’Oosterlinck Veronica Claus … Heymans Michiel Buffel Thomaes Donckerklocke Maximiliaen De Roo Marie Therese Haest Andries Baele Laurentia Verlee Pieter Vande Walle Amelberghe Latomme David De Waele Judoca Van Hee Pieter Impe Cornelie Dougny Francois De Wrée Joanne D’Hiet Joannes Van Loo Laureyns Reygaert Joannes De Roo Regina Jessens Marie Francoise Blomme Francois Van Halsinghe Marie De Muynck Franciscus Bout Joannes Scherpenseel Jan De Neve Lenaert Vande Gehughte Jacob Van Hollebeke Joannes Luyckx Cornelis De Gryse Joseph Goethals Jacob Maertens Francois Derleyn Isaac Bussche Pieter De Kimpe (De Kempe) Josephus Van Haecke Cornelie Antheune Isabella Rougie (Rouge) Joanne Daese Ferdinande Tanghe Marie Catharina Huughe Isabelle Rotsaert Joanne Samay (Sinaey) Jacquemyntje De Vinck Guilliaeme Pauwels Gabriel Laukens Joannes Lefief Lenaert Pollet Anthone Baeremaecker Pieter Feyts Joannes Lefevere Francois Blomme Joanna Vanden Broele Francois Belleville Jacob Vlietynck Joannes De Witte Pieter Joossens Pieter

16510: 28 16515: 29v 16515: 29v 16507: 102 16510: 149 16512: 146v 16509: 26 16512: 124v 16509: 59v 16512: 124v 16509: 53v 16509: 53v 16511: 6v 16511: 6v 16510: 22 16510: 22 16507: 235v 16507: 182 16514: 50v 16512: 67v + 68v 16512: 101 16508: 100 ; 16510: 150v 16507: 9 onder ; 16512: 101 16515: 38v 16513: 73 16507: 183v 16509: 137 16509: 137 ; 16511: 41v ; 16512: 123 16510: 156 16509: 66 ; 16513: 54v + 55 + 55v 16508: 91 ; 16509: 163 + 163v 16509: 163 16509: 163v 16514: 4 16514: 112 16513: 59v 16509: 66 16509: 157(1)v 16507: 13 boven ; 16509: 163 + 163v 16509: 66 16514: 143 + 151v 16514: 4 16514: 4 ; 16515: 25v + 26 16509: 137 + 157(1)v 16513: 55v 16514: 162v 16515: 25v 16515: 25v + 26 16508: 27v 16510: 63 ; 16512: 40v 16507: 218v ; 16508: 102 16508: 20 16509: 60 ; 16511: 61 + 61v + 62 16511: 65v 16509: 56 ; 16511: 65v ; 16512: 90v 16508: 24v ; 16512: 40v 16513: 79 16507: 169 ; 16508: 56v


456 Boone Cornelie Boone Cornelis Boone Geeraert Boone Godelieve Boone Joanne Boone Joannes Boone Jooris Boone Laureynse Boone Marie

Ceelyncke Joannes Vermeire Angela Spynts Adriane Storme Balthasar Lowys Jan Nieuwmunsters Barbara De Knie Elisabeth Dupon Judocus Joossens Francois

Boone Marie Anne Boone Mattheus Boone Mattheus Boone Mattheus Boone Michiel Boone Pieternelle Boone Pieternelle Boone Pieternelle Boone Sebastiaen Boone Susanne Boone Theresia Boonen Joannes Boonen Joannes Boorens Anna Boorens Anna Boorens Joseph Boret (Borret) Rosa Boret Laureyns Borie Marie Borm Anna Borm Anna Borm Emanuel Borm Joanna Borm Joannes Borra Regina Borrein Pieter Borrem Anna Marie Borrem Helena Borrem Lieven Borrem Pieter Borrem Pieter Borry Judoca Borry Marie Bosch Stephanus Bossaer Cornelie Bossaer Isabelle Clare Bossaer Isabelle Clare Bossaer Jacoba Bossaer Joannes Bossaer Joannes Bossaer Laureyns Bossaer Lenaert Bossaer Pieter Bossaert Joos Bossaert Pieter Bossaert Pieter Bossaert Victoria Bossaert Victoria

Gellynck Maerten De Neve Catharina Costers Anna Vander Meersch Mecheline Rysman Catharina Maesman Pieter Van Clooster Jan Vanden Kerckhove David Baey Marie Anne Naert Guilliaeme De Schepper Albertus Muylle Marie Therese De Cleir Pieternelle Heyneman Thomaes Van Daele Pieter Maes Joanne Dobbelier Jacob Kreckelberghe Joanne Meesseman Jacobus De Maere Pieter Hubroeck Joannes Meerschaert Pieternelle Servaty Franciscus Pintelon Laureynse De Baey Joseph Lannoye Marie Appelman Daniel Vermeire Amandus Heucke Joanne De Lannoy Marie Hanica Anna De Wulf Victor Meesseman Jacob Bossier Agnes Douvere Albertus Caffein Pieter Talpe Benedictus De Cleir Joannes Bossier Agnes De Vos Cornelie Waeghenaere Joanna Constant Francisca De Pin Brigitta Schotte Joanne De Meester Marie Michiels Isabelle Gielens Jacob Soetaert Joannes

16507: 169 16511: 62 16510: 71v 16507: 4 ; 16515: 14 16507: 8v 16511: 65v 16507: 169 16511: 61v 16510: 68v + 158 onder ; 16511: 67 ; 16512: 25v 16508: 120 ; 16509: 83 16508: 24v ; 16510: 63 ; 16512: 40v 16512: 40v 16509: 42v 16514: 3 16510: 71v 16510: 64v 16510: 71v 16509: 42v 16508: 120 16514: 3 16508: 54 16508: 54 16510: 29v 16510: 29v 16510: 29v 16509: 36 ; 16510: 123 ; 16514: 97v 16509: 36 16511: 115 16514: 55 + 55v 16514: 55 + 55v 16513: 97v 16513: 118 16513: 118 ; 16514: 55v 16509: 30v 16512: 3v 16510: 53 16512: 3v + 115 16512: 115 16510: 53 ; 16512: 115 16510: 53 ; 16512: 115 16513: 52v 16514: 10v 16507: 157v ; 16511: 10v 16507: 157v ; 16511: 10v + 20v + 60v 16509: 145 16509: 145 16507: 127 boven 16507: 157v ; 16511: 10v 16507: 157v ; 16511: 20v ; 16512: 138v 16507: 127 boven + 157v ; 16511: 10v 16514: 7 16511: 48 ; 16512: 95 16507: 171v 16507: 16 16507: 171v 16511: 102v ; 16512: 138v 16511: 102v ; 16512: 138v


457 Bosschaerts Theresia Bosschuyt Joanne Bosschuyt Joanne Bossee Carel Bossée Carel Bossée Carel Xaverius Bossee Cecilia Bossee Cecilia Bossee Cornelia Bossee Jan Bossee Joannes Bossee Joseph Bossee Joseph Bossée Joseph Bossee Lieven Bossée Marie Bosseye Marie Anna Bossier … Bossier Agnes Bossier Agnes Bossier Augustinus Bossier Blasia Bossier Cathelyne Bossier Cecilia Bossier Emanuel Bossier Emanuel Bossier Jacob Bossier Jacob Bossier Jacobus Bossier Joseph Bossier Judocus Bossier Lenaert Bossier Lenaert

Van Haveskercke Josephus Adolphus D’Herte Jan Willems Romanus Dieryckx Adriaene De Waeghenaere Anna Marie Kop Isabelle Fierens Maximiliaen Vermeesch Cypriaen Vanden Kerckhove Pieter Slambrouck Servina (Seraphina) De Bruyckere Isabelle Jacxsens Victoria Claeys Rosa Cornelia Dryepondt Godelieve Cosyn Jacoba Arents Cornelis De Wan Hilarius Van Speybroeck Jacobus Bosch Stephanus Bossaer Joannes Roels Isabelle Mermuys Emanuel Huyghebaert Jacob Moens Joannes De Grand Cornelia De Lantmeter Joanne Obreno Marie Meyers Florentina Obreno Anna Impens (Imphys) Marie Kimpens Marie Blomme Anna Marie Gheyle Marie

Bossier Leonardus Bossier Marie Bossier Martha Bossier Martha Bossier Michiel Bossier Rosa Bossier Therese Bossier Theresia Bossuyt Jan Bossuyt Marie Joanne Botsaert Marie Bouchout Joanne Bouchout Pieter Bouchout Pieternelle Bouckaert Anna Catharina Bouckaert Catharine Bouckaert Pieternelle Boucké Joannes Boucké Pieter Bouckhout Joanna Clara Bouckhout Joanna Clara Bouckxhove Jacoba Boucquee Joannes Boucquez Pieter

Galle Isabella Clara Uutterwulghe Jan De Brouckere Cornelis Verniere Engelbertus De Cuyper Joanna Clara Meermuys Emanuel Vercruysse Pieter Casselman Francois Ampe Anna Marie Vander Poorte Michiel Petit Niclaeys De Prez Jacob Bracquey Godelieve De Henauw Francois Raes Jacobus De Reere Maximiliaen Van Raefelghem Aernout De Gryse Isabelle Bruysschaert Anna Marie Aberdeyn (Abordin) Jacobus De Visch Joannes Douvere Francois Van Marque Marie Verlinde Magdalene

16510: 110 16508: 68 16508: 68 ; 16511: 76 16507: 119 ; 16509: 109 ; 16515: 6 + 6v 16509: 109 16509: 109 16507: 234v ; 16508: 118 16507: 234v 16515: 3v 16507: 210 + 234v ; 16508: 118 16514: 26 ; 16515: 69 16515: 6 16515: 6 + 6v 16507: 144v 16507: 119 ; 16509: 109 16507: 210 16514: 11v + 22v 16514: 159v 16507: 157v ; 16511: 10v 16507: 157v ; 16511: 10v 16511: 97v 16514: 14v 16511: 73 + 84 ; 16514: 13 16510: 145v 16515: 31v 16509: 76v 16515: 1v 16515: 46v 16514: 159v 16508: 47 ; 16509: 59 16511: 10v 16509: 54v + 108v 16507: 21v ; 16508: 114v ; 16509: 140 + 149 ; 16511: 97v + 98 ; 16515: 46v 16515: 3v 16509: 17v ; 16510: 78v 16508: 114v ; 16509: 140 16507: 100 ; 16508: 114v ; 16514: 72 16514: 47 16509: 149 16511: 98 + 130v 16509: 59 16510: 44v 16510: 44v 16513: 16 16508: 119v 16507: 166v 16507: 166v 16511: 95v 16510: 109 ; 16512: 151 ; 16514: 7v 16509: 144v 16514: 61 16514: 61 ; 16515: 34v 16514: 92 16514: 92 16510: 124v 16507: 151v 16513: 92v


458 Boudeloot Regina Boudens Beernaert Boudens Beernaert Boudens Pieter Boudins Beernaert Xaverius Boudins Isabelle Therese Joanna Bouillon Cornelia Bouillon Joanne Bouillon Joanne Bouillon Simoen Bouillon Simoen Petrus Bouljon Pieter Boulogne Pieter Boury Anna Marie Boury Brigitta Boury Brigitta Boury Ferdinande Boury Marie Boury Pieter Bous Jacob Bous Livina Bous Livina Bousse Cornelie Bousse Cornelie Bousse Michiel Boussemaere Godelieve Boussemaere Godelieve Boussemaere Joannes Boussemaere Victoria Boussemaere Victoria Bousseur Judoca Boussier Joanne Bout Helena Clara Bout Joannes Bout Joos Bout Joos Bout Marie Bouttens Livina Bouvaert Constantinus Bouvaert Jacques Bouvaert Pieter Bouvers Rosa Bouwens Anna Bouwens Anna Bovin Cecilia Boy Joannes Boy Livine Boydens (Boeydens) Leonardus Boydens Anna Boydens Anna Boydens Anna Boydens Bartholomeus Boydens Carel Boydens Cornelie Boydens Jaspar Boydens Marie Boydens Pieter Boydens Pieter

De Brock Pieter D’Hooghe Pieternelle Van Loo Isabelle De Vae Anthonia De L’Espée Marie Anna Therese Van Caloen Joseph Schouteeten Guilliaeme De Visch Joannes Vermeire Franciscus Lamote Marie Anne Pauwaert Isabella Clara Houckx Sara Impe Cornelie De Vos Beernaert Van Speybrouck Jacobus Wouters Pieter Selschotter Magdalene Meysman Jacob De Wulf Brigitta Kerckhof Anna D’Hont Joannes Vermaut Cornelis De Reere Balthazar Vanden Kerckhove Pieter Vanden Berghe Cornelie Geerssens Jooris Schoonbaert Joseph Baenst Joanna De Langhe Philippe Moerman David Van Doesselaere Augustyn Uutterwulghe Jan De Clerck Cornelis Bonte Brigitta Van Daele Pieternelle Willems Jacoba Dudon Jacob De Bruyne Arnoldus Maelstaf … Van Biesbrouck Marie Catharine Delaporte Anna Catharina Schepens … Houtekier Bartholomeus Van Wynsberghe Maerten Van Peperstraete Philippus Blanckaert Pieternelle Breynaert Pieter De Sutter Theresia Van Damme Jan De Bouvere Jacob Fockedey Cornelis Vande Waetere Marie Anne Meyers Isabelle Tybaut Joannes Vermeersch Godelieve Callewaert Augustinus De Wynter Godelieve Verhelle Joanne

16510: 97 16511: 14v 16511: 14v 16511: 14v 16512: 95v 16512: 95v 16510: 4v ; 16513: 64v 16515: 71v + 72 16515: 71v + 72 16510: 26 16507: 215v ; 16509: 82 ; 16510: 26 16509: 82 16508: 77 16509: 56 16515: 48v 16515: 48v 16513: 2v 16507: 223 ; 16508: 99 16515: 48v 16508: 135 16508: 135 16508: 135 16507: 108v 16507: 108v ; 16511: 82 16507: 108v 16507: 116v ; 16513: 93v ; 16514: 20v 16507: 116v ; 16511: 5v ; 16513: 23 16509: 139v 16509: 139v 16509: 139v 16511: 114 16507: 9v 16510: 82v 16513: 73 16509: 3v 16509: 3v ; 16513: 72v + 73 16510: 127 16508: 57v 16515: 18v 16508: 52 + 53 16508: 52 + 53 16513: 54 16507: 173 + 173v 16507: 173 16511: 54v 16510: 122v 16510: 146v 16509: 136v ; 16510: 104v 16512: 17v 16509: 1 16509: 1 ; 16511: 44v 16507: 12v 16513: 39v ; 16515: 50 16509: 95 16511: 44v 16513: 75 16515: 50 16507: 45


459 Bracquey Godelieve Braem Joannes Braems Anna Braems Guilliaeme Braems Joanna Braems Sebastiaen Braems Sebastiaen Braet Isabelle Braet Joanne Braet Pieter Braet Susanne Brant Daniel Brant Pieternelle Brauwers Cecilia Brauwers Jan Brauwers Joannes Brauwers Pieter Breedenraede Emiliane Breedenraede Jacob Breedenraede Lodewyck Breemeersch Joanne Breemeersch Jooris Breffier Nicasius Breffier Rosa Angela Breffier Rosa Angela Breffier Rosalia (Rosa) Bregniers Amandus Bremeersch Joanne Brengiers Joanne Breydel Pieter Breydels Pieter Breydels Pieter

Bouchout Pieter Delanoye Rosa Francisca De Vos Joannes Snick Pieternelle Lingier Joannes De Vynck Anna Marie Persyn Marie De Splenter Geeraert Sompels Everaert Blondeel Joanne Dolbeke Laureyns Schyvynck Jacquemyne Van Praet Hubreght Omers Andries Lemmens Cathelyne De Langhe Pieternelle Caneyt Marie Deurinck Benedictus Vande Leene Amelberghe Vertrisse Isabelle Rammant Niclaeys Allemeesch Anna De Smidt Pieternelle Maertens Jacob Vanden Berghe Marie Gauweloose Jacob Lasoen Pieternelle Maertens Jacob Merlynck Jooris Vande Waeter Catharine Tanghe Catharina Van Houtte Joanne

Breydels Regina Breydels Regina Breyders Carel Breyders Cecilia Breyders Cecilia Breynaert Anna Breynaert Anna Breynaert Guilliaeme Breynaert Isabelle Breynaert Livina Breynaert Livina Breynaert Pieter Bril Francois Bril Judocus Bril Marie Anne Bril Marie Anne Brion Carolus Brisack Joannes Philippus Brock Vincent Brocquet Abel Brocquet Isabelle Brocquet Isabelle Brocquet Isabelle Brocquet Jacobus Brocquet Jacobus

Van Coillie Adriaen Van Halsinghe Cornelis De Clerck Anna Van Beveren Pieter Jacobus Van Beveren Isidorus Marchove Joannes Vercruysse Emanuel Boey (Boy) Livine Maertens Ivo Bulcke Philippe Lefevere Pieter Joannes Boy Livine Vincent Anna Marie Vermeulen Joanna Theresia Lievens Pieter Van Hecke Joos Hellebuyck ‌ De Meire Regina Belleville Marie Coppet Anna De Sutter Mattheus Allaert Michiel Van Belle Francois Jacobus Slabbinck Regina Josepha De Jonghe Anna

16507: 166v 16513: 40 16512: 57v ; 16514: 154v 16511: 27v ; 16515: 13 16512: 101v 16515: 13 16511: 27v 16510: 138 16511: 116v 16510: 138 16509: 92v 16513: 70v 16513: 70v 16511: 46v 16508: 107 16508: 107 ; 16511: 46v + 143v 16511: 143v 16510: 129v 16510: 129v 16510: 130 16510: 99v 16510: 99v 16511: 105 16508: 77v ; 16511: 105 16511: 105 16512: 58v ; 16514: 42v 16507: 2 boven 16507: 131 16508: 130v 16511: 111 16514: 143 16507: 63v ; 16509: 142(2)v ; 16511: 111 ; 16514: 143 16507: 63v ; 16509: 142(2)v ; 16511: 77v 16507: 63v ; 16509: 142(2)v 16512: 106v + 107 16512: 27 + 106v + 107 16511: 15 16512: 24 16512: 24 16507: 104 ; 16509: 121 ; 16512: 59 16510: 146v 16512: 59 16512: 59 16510: 146v 16508: 156v 16511: 51v ; 16513: 14 + 66 16510: 3 ; 16514: 14v 16507: 143 16515: 9v 16512: 36v 16507: 236v 16511: 12 + 86 16511: 107 ; 16515: 68 16509: 160 16509: 160 ; 16511: 107 ; 16515: 68 16511: 12 16511: 12 + 86


460 Brocquet Jan Broddé Isabelle Broddé Isabelle Broddé Isabelle Broddé Joannes Broddé Joannes Broddée Agnes Broddée Cornelis Broddée Jan Brodée Francois Brodée Rosalia Brodée Rosalia Brouckaert Anna Brouckaert Arnoldus Brouckaert Brigitta Brouckaert Eduaert Brouckaert Jacquemintje Brouckaert Pieter Broucke Jacob Broucke Jan Broucke Joanne Broucke Joos Broucke Marie Anne Broucke Marie Anne Broucke Martinus Broucke Pieter Brouckmeersch Joannes Brouckmeesch Anna Brouckmeesch Clara Brouwers Anna Brouwers Anna

De Maecker Pieternelle Gheyle Lenaert Constant Guilliaeme De Maecker Cornelis Van Hollebeke Anna Van Hove Anna Vander Meiren Francois Boels Pieternelle Joossens Marie Anne Cornelis Catharina D’Hondt Pieter Verplancke Joannes Nyssens Josephus De Cnock Dorothea De Maré Gaspar De Snick Isabelle De Waele Jan Sibout Anna De Keyser Marie Cathelyne Cools … De Smedt Pieter Strubbe Marie Anne Vanden Kerckhove Joannes Vermeulen Pieter De Roo Genoveva Mestdagh Joanne Van Steenkiste Godelieve Luycx Albertus Gunst Jan Duytschaever Jacob Vanden Bilcke Jacob

Bruggeman Jacob Bruggeman Joanne Marie

Meersschaert Joanne Vermeere (Vermeire) Joannes

Bruggheman Joanne Marie Brulé Anna Brulée Francois Brulée Joanne Isabelle Therese Brulée Michiel Brulée Michiel Brulée Michiel Brulée Therese Bruneel Jan Bruneel Joanna Bruneel Joannes Bruneel Joannes Bruneel Marie Bruneel Marie Catharine Bruneel Michiel Bruneel Pieter Brusseel Pieter Francois Brusseel Pieter Francois Brusselle Anna Brusselle Philippus Bruynooghe Anna Bruynooghe Boudewyn Bruynooghe Brigitta

Grimminck Franchois Maelstaf Ignace Joseph Lantschot Isabelle Van Lede Jacques De Baene Joanna Clé Catharina De Baeke Joanne Clé Francois De Masiere Cornelie Storme Michiel Van Damme Thecla Ketels Catharina Haesebrouck Carel Hendrycx Pieter Jacobus De Jonghe Anna Blondeel Joanna Storme Cecilia Moerkercke Victoria Plovie Cornelis Storme Anna De Grande Jan De Rudder Joanne De Grande Pieter

16509: 160 ; 16511: 107 16512: 59v 16511: 84v 16511: 84v ; 16512: 59v 16512: 59v 16511: 84v 16509: 23v 16513: 97 16513: 97 16514: 137v 16514: 137v 16514: 137v 16507: 109v 16507: 109v 16514: 92v ; 16515: 24 16513: 5 16507: 83 16513: 5 16508: 75v 16507: 134v 16510: 96 16507: 134v ; 16508: 75v ; 16510: 56 16510: 56 16507: 134v ; 16510: 56 16514: 118 16508: 29 ; 16511: 116v 16515: 19v 16509: 156 16509: 25 16509: 91v 16507: 232v ; 16508: 21v + 26 + 108 ; 16509: 50v 16508: 13 16507: 5v onder ; 16508: 13 ; 16509: 165v ; 16510: 6v ; 16513: 121 16507: 5v onder ; 16508: 13 16515: 18v 16511: 94 16509: 22v 16515: 36v 16511: 94 16509: 22v 16515: 36v 16507: 243v 16509: 115 16510: 45 16507: 191 16507: 243v 16514: 24 16507: 191 ; 16514: 24 16509: 115 16512: 87 ; 16513: 72 16513: 72 16507: 111 16507: 111 16511: 38 16507: 17 ; 16510: 159v boven ; 16511: 38 16510: 159v boven ; 16511: 38 ; 16512: 26v ;


461

Bruynooghe Cecilia Bruynooghe Jacob Bruynooghe Pieter Jacobus Bruynsteen Jan Baptiste Otto Bruynsteen Joannes Bruynsteen Joannes Bruynsteen Joannes Bruynsteen Josepha Albertina Bruysschaert Anna Marie Bruysschaert Anna Marie Bruysschaert Pieter Bruysschaerts Pieternelle Bruysselle Anna Buckens Gillis Buckens Joannes Buckhaeve Jan Baptiste Bucquoi Henricus Sebastianus Buens Joanne Buffel Pieter Buffel Pieter Buffel Thomaes Buffel Thomaes Buffels Abraham Bulcke … Bulcke Adriaen Bulcke Adriaen Bulcke Angelus Bulcke Anna Bulcke Anselmus Bulcke Anselmus Bulcke Anselmus Bulcke Appollonia Bulcke Boudewyn Bulcke Carel Bulcke Catharine Bulcke Catharine Bulcke Cornelie Bulcke Helena Bulcke Isabelle Bulcke Jacobus

Maes Guilliaeme Terwe Marie Anna De Cloet Dorothea Watram Josepha Angeline Geldhof Anna Verbrugghe Marie De Blaere Godelieve Pulincx Lucas Boucké Pieter De Proot Joannes Vande Waetere Catharina Gheylliaert Jan Plovie Cornelis De Mol Marie Timmerman Brigitta Westerhuyse Isabelle Delavillette Adriane Coussemaecker Francois Maene Anna Vande Walle Barbara Boine Anna Van Acker Pieternelle Waeghenaere Emerentiana De Peckere Cornelis Vande Waetere Pieternelle Gheyle Joanne Servaes Isabelle Driessens Matthys De Deyne Agnes De Meurechy Catharina De Neve Isabella Dorothea Vande Waetere Adriaen Pannecoucke Pieternelle Meyers Isabelle De Maecker Joannes De Maeckere Franchois Coppens Joos Van Heule Joseph Van Steenkiste Arnoldus De Cramer Marie Anne Therese

Bulcke Jan Bulcke Joanne Clara Bulcke Joanne Therese Bulcke Joannes Bulcke Joseph

Quintens … De Bert Francois Dierycx-Visschers Cornelis Pickaert Catharina Van Heule Theresia

Bulcke Joseph

Soetaert Marie

Bulcke Lenaert Bulcke Marie Bulcke Marie Bulcke Marie Francisca Bulcke Michiel Bulcke Michiel Bulcke Michiel Bulcke Michiel

Strubbe Anna De Swaef Joannes De Clerck Michiel Van Belle Adriaen Meyns Adriaene Everaert Theresia Maertens Magriete De Peckere Joanne

16513: 107v 16507: 142 boven + 142 onder 16515: 10 16510: 159v boven 16513: 30 16511: 121 ; 16512: 152v 16510: 125 + 125v 16510: 125v 16513: 30 16514: 61 ; 16515: 34v 16514: 61 ; 16515: 34v 16514: 61 16508: 43 16509: 46 16507: 163v 16507: 163v ; 16513: 52v 16513: 80 16507: 62 boven 16509: 37 16507: 109 ; 16508: 139 16507: 109 16507: 102 16507: 102 16513: 45v + 46 16512: 127v 16510: 92 ; 16512: 42 16507: 199 16510: 103v 16515: 11v 16508: 77v ; 16510: 27 + 92 16513: 24 16512: 42 16510: 27v 16509: 101 ; 16510: 24 ; 16512: 103v 16509: 157(1) 16509: 101 ; 16512: 103v 16507: 20 onder ; 16509: 101 16507: 212v 16509: 141 16514: 95 16509: 123 ; 16511: 118v ; 16512: 74 ; 16514: 164 16511: 17 16509: 157(1) 16508: 127v 16514: 54v 16509: 73v + 74v + 157(1) ; 16510: 41 ; 16511: 87 16507: 101v ; 16509: 11 + 73v + 157(1) ; 16514: 164 16509: 55v 16508: 101 ; 16514: 162 16511: 89 16511: 89 16508: 1 + 127v 16508: 101 + 142 ; 16510: 81v 16510: 24 16510: 103v


462 Bulcke Norbert Bulcke Philippe Bulcke Philippe Bulcke Philippus Bulcke Pieter Bulcke Pieter Bulcke Pieter Bulcke Pieter

Petit Catharine Boels Anthonette Breynaert Livina Van Belleghem Cecilia Pannecoucke Marie Anne Vergauwe Joanne De Ruddere Marie Anne De Cloet Anna

Bulcke Regina Bulcke Theresia Bulcke Victoria Bulcke Victoria Bultinck Francois Bultynck Jan Bultynck Joanne Bultynck Joanne Bultynck Maerten Bultynck Maerten Bultynck Marie Bultynck Marie Bultynck Pieter Burghgraeve Joanne Burghgraeve Marie Burghgraeve Passchasia Busschaert Josynken Bussche Godelieve Bussche Joanna Theresia Bussche Joanna Theresia Bussche Marie Bussche Pieter Buyck Jacoba Buyck Jacoba Buyck Pieter Buycx Marie Buys Godelieve Buys Godelieve Buys Joanna Buyse Jacob Buyse Marie Bybauw Joanne Bybauw Lenaert Bybauw Marie

Nyssen Elias Dumon Jan Lams Stephanus Schepens Adriaen Pollentier Marie Godelieve Rogiers Josyntje Gheyle Jacob Vergriete Hendrick Krekels (Crekels) Joanne Ketels Joanne Vermeulen Francois De Vliegher Jacob De Weert Godelieve Vanden Becke Michiel Moens Joseph Heyntjens Daniel Roggheman Jan Verniere Cornelis Galle Bernardus Gielen Joannes De Clerck Carel Bonte Joanne Lootens Jan Morel Jan Baptiste Halewyn Marie Van Hove Philippe De Flou Joannes Meseure Joannes Cornelis Lenaert De Backer Marie Vanden Berghe Joannes Costers Enghel (Engelbertus) De Reere Pieternelle Biesman (Bienstman) Pieter

Bybauw Theresia Clara Bybauw Theresia Clara Bybauw Theresia Clara

Vande Pitte Victor Claeys Cornelis De Vynck Francois

Bybauw Theresia Clara Bybouw Lenaert Byson Judoca Cabooter Charles Cabooter Joanne Theresia Cabooter Joanne Theresia Caere Anthone Caere Hilarius Caere Pieter Caere Pieter Anthone

Vergriete Michiel Thyns Isabella Vanden Kerckhove Joannes Maes Joanne Storme Joachim Tytoy Joannes De Langhe Marie Verstraete Joanne Marie Nele Victoria Deleforteri Joanne

16507: 199 16508: 20v 16512: 59 16514: 94v 16508: 142 ; 16514: 94v 16514: 70 16511: 89 ; 16514: 70 16510: 81v ; 16514: 94v + 95 + 95v ; 16515: 30 16514: 54v + 104v 16507: 100v 16510: 81v 16510: 24 ; 16512: 16v 16511: 31 16511: 134 16508: 128 16508: 128 ; 16511: 144v 16508: 114 + 128 16511: 144v 16508: 114 16509: 24 16511: 134 16508: 153 16514: 134 16509: 157(2) 16510: 111 16507: 100 ; 16508: 114v 16515: 31 16515: 31 16514: 112 16514: 112 16512: 17 16512: 17 16512: 17 16508: 120v ; 16510: 43 16507: 174 16507: 174 16509: 42 ; 16514: 69v 16513: 27 16513: 27 16511: 50v ; 16512: 40v 16507: 47 ; 16509: 144 ; 16511: 33v 16508: 85 ; 16511: 32 + 129 ; 16512: 1v ; 16513: 68v 16511: 33v ; 16513: 112v 16509: 144 16509: 55 + 144 ; 16510: 88v ; 16511: 33v ; 16513: 112v ; 16515: 11 16509: 144 ; 16510: 88v ; 16511: 33v 16507: 47 16514: 101 16507: 215 16507: 215 16507: 215 16512: 129v + 130 16507: 120v ; 16508: 154 16512: 130 16512: 129v + 130


463 Caesen Louis Caestecker Pieternelle Caestryck Anna Caestryck Anthone Caeyman Laurentius Caffein Pieter Caffein Pieter Caffeyn Catherine Caillieuw (Calleeuw) Joannes Caillieuw Jacob Caillieuw Jacob Caillieuw Joannes Caillieuw Laureyns Caillieuw Pieter Caillieuw Simoen CaĂŻmo Ludovicus Calandt Francois Calandt Joanne Therese Calcoen Benjamin Calcoen Benjamin Calemyn Joseph Callant Andriese Callant Cecilia Jacoba Callant Niclaeys Calleeuw Veronica Calleeuw Veronica Callemein Joanne Callemont Pieternelle Callemyn Joannes Callemyn Marie Callemyn Pieter Callewaert Amelberghe Callewaert Anna Callewaert Augustinus Callewaert Blasius Callewaert Blasius Callewaert Carel Callewaert Carel Callewaert Carel Callewaert Cecilia Callewaert Cornelius Callewaert Dorothea Callewaert Francois Callewaert Jacob

Wouters Helena Crapeels Arsenius Jacobs Francois De Ryckere Catharine De Schoolmeester Isabelle Bossaer Isabelle Clare Aernouts Godelieve D’Hondt Jan De Praet Aldegonde Van Praet Anna De Roo Josyne Tetaert Anna Cools Regina Cools Pieternelle Meulemeester Marie Cobrysse Constantia Smissaert Marie Anne Carlier Pieter Van Wynsberghe Anna Baert Victoria Sanchez Marie Battroille Abraham Schram Jooris Van Holm Jacoba Keirsebilck Joannes Walcarius Joseph Van Ackere Gregorius Van Damme Jan Stroobant Pieternelle Callewaert Joannes De Langhe Marie Huys Jacobus De Schryvere Jan Francois Boydens Marie Moret Isabelle Bodickx Marie Spiessens Cornelia Allaert Catharine Allaert Marie Catharine De Jonghe Alexander Bastenee Marie Aerens Francois Compagne Genoveva Longhespeye Marie

Callewaert Jacobus Callewaert Jacobus Callewaert Joanne Callewaert Joannes Callewaert Joannes Callewaert Joannes Callewaert Marie Therese Callewaert Marie Therese Callewaert Marie Therese Callewaert Marie Therese Callewaert Paulus Callewaert Pieternelle Callewaert Pieternelle

Notte Ferdinanda Vande Waetere Joanna Theresia Holvoet Carel Callemyn Marie Gardeyn Laurentia Vander Heyden Marie Lauwereyns (Laurenz) Juliaen Vander Haeghe Joannes Josephus Compagne Pieter Hoemaecker Paulus Vande Poorte Jacoba Schotte Jan De Smidt Benedictus

16508: 141 16509: 65 16508: 48v ; 16511: 54 16508: 48v 16514: 46v 16509: 145 16509: 145v 16512: 32v 16514: 32v + 33 + 123v 16514: 32 16511: 125 16514: 32 16514: 33 16514: 32v 16511: 125 16514: 127v 16513: 85v 16513: 85v 16514: 53v 16513: 80v 16509: 165 16509: 155v 16513: 96 16513: 96 16514: 123v 16514: 123v 16512: 155 16508: 116v 16507: 166 16507: 242 ; 16515: 49v 16507: 166 16514: 78 16511: 46 ; 16515: 49v 16513: 75 16514: 76v 16513: 75 ; 16514: 76v 16512: 35v 16512: 35v 16510: 157v boven 16512: 15 + 15v 16507: 203v 16510: 157v boven 16511: 119 16507: 59v ; 16508: 109 ; 16510: 157v boven ; 16514: 38v 16514: 42 16510: 27v 16509: 134v 16507: 242 ; 16515: 49v 16507: 242 16507: 203v 16508: 109 ; 16510: 43v 16514: 38v 16511: 119 + 119v + 120 16507: 59v ; 16510: 43v ; 16514: 147v 16512: 152 16510: 54v 16510: 55v ; 16512: 152


464 Callieuw Barbara Callieuw Joanne Campe Lambertus Campens Joanne Campens Joannes Candael Catharina Candael Marie Caneyt Laureyns Caneyt Marie Caneyt Marie Caneyt Marie Canin Josine Canin Pieternelle Cannoo Pieter Cannoo Pieter Cant Clara Cant Clara Cant Jacob Canyn Adriaen Canyn Marie Anne Cappelaers Cecilia Cappelle Agnes Cappelle Jacob Cappelle Joanne Cappelle Joannes Cappelle Philippus Cappelle Theresia Cappelleman Joseph Cardon Anthone Cardon Anthone Cardon Joanne Cardon Joanne Cardon Joannes Cardon Joannes Cardon Marie Cardon Marie Care Pieter Care Pieter Carlier Philippus Carlier Pieter Carlier Pieter Carpentier … Carpentier Emanuel Carpentier Felix Carpentier Pieter Carré Joannes Carrebroeck Maximiliaen Carrebrouck Joannes Carrel Jan Carrette Pieter Carroen Geeraert Carron Pieternelle Casier Christiaen Casier Joanne Casier Joannes Casier Josephus Casier Marie Catharine Casier Marie Catharine

Reubens Joos Van Praet Pieter De Clerck Catharine Keerschieter Judocus Simoens Joanne Malfeyt Joannes Popelier Francois Mestdagh Jacoba Sonneville Francois Brauwers Pieter Meysman Guilliame Bruno Muuls Cornelis Lecluyse Pieter Mestdagh Anna Marie Vanden Plassche Livine Lievens Jacob Van Clooster Maryn Verdievel Marie Joye Anna Vander Poorte Pieter Freyne Carel D’Hondt Joannes Vermeulen Pieternelle Jaecques Franciscus De Cock Agnes De Langhe Isabelle Verbrugghe Pieter Baes Isabella Clara Pollet Anna Marie Van Gaever Adriane Houtekier Bartholomeus Vande Kerckhove Ferdinande Franco Joanne Boey Joanne Therese Cnockaert Jacob De Vriendt Matthys Nele Victoria Van Daele Joanne Vander Poorte Catharina Calandt Joanne Therese Raes Marie Anne Martens Jan De Prez Joanne Houtermaeten Joanne Schotte Pieternelle De Witte Pieter Van Acker Rosa Snouck Anna Marie Walckiers Marie Goethals Godelieve De Wynckelaere Theresia Van Lede Jacques Jonckheere Francisca Tryoen Pieter Claeys Pieternelle Verplancke Pieter De Coster Joannes Dumarez Pieter

16513: 122 16513: 52 16514: 129 16508: 2 16508: 2 16513: 82v 16513: 82v 16508: 159 ; 16511: 143v 16508: 159 16511: 143v 16507: 107 ; 16508: 159 16515: 46 16509: 97 16511: 34v 16511: 34v 16510: 64 16510: 64 + 64v ; 16512: 98v 16512: 98v 16507: 224 16507: 224 16509: 25v ; 16512: 100 16515: 52v + 57v 16509: 139 16511: 25v 16511: 25v 16511: 25v ; 16515: 52v + 57v 16509: 118 16512: 119 16513: 111v + 112 16512: 113 + 113v 16512: 119v + 120 + 120v 16512: 119v + 120 + 120v 16513: 111v 16513: 111v + 112 16512: 113 + 113v ; 16515: 60 16512: 113 ; 16515: 60 16511: 104 16511: 104 16511: 70 ; 16512: 111 16513: 85v 16513: 85v + 86 16509: 116 16511: 141v 16511: 141v 16510: 160 16510: 107v 16514: 120 ; 16515: 20v 16514: 120 ; 16515: 20v 16507: 257 16513: 82 16507: 240v 16510: 114 16514: 131 + 131v 16514: 73v 16510: 109 + 109v 16513: 71v 16510: 25v 16510: 25v


465 Casselman Francois Casselman Lambeght Casselman Marie Casteleyn Jacob Casteleyn Joanne Casteleyn Joannes Casteleyn Joannes Casteleyn Marie Therese Casteleyn Regina Catelay Jacobus Catelay Joannes Catheeuw Jacoba Cathoir Marie Cattelier Genoveva Cattelyn Hubreght Cattelyn Pieter Cattelyn Pieternelle Catthoor (Cattoir, Cattoor) Joannes Catthoor Anna Catthoor Lenaert Cattoor Anna Marie Cattoor Carel Cattoor Emanuel Cattoor Isabella Clara Cattoor Isabelle Cattoor Isabelle Cattoor Joannes Cattoor Laureyns Cattoor Michiel Cattoor Pieter Cauwe Josinken Cauwe Pieternelle Cauwelier Isabelle Cauwels Marie Cauwers Adriaene Cauwesyn Isabelle Clara Cauwesyn Regina Cavey Joseph Cavey Regina Cavey Regina Cavreel Francois Ceelyncke Joannes Ceelyncke Joannes Ceulenaere Joanne Ceunebroeck Adriaene Ceunebroeck Adriaene Ceunebroeck Anthone Ceuninck Anthone Ceuninck Isabelle Ceuninck Pieternelle Cheins Joanna Cheys Joannes Baptiste Christiaen Andries Christiaens .. Christiaens Angela Christiaens Domyn Christiaens Jan Christiaens Joanne

Bossier Theresia De Clerck Beatrix Laureyns (Lauwereyns) Eduaert De Jonghe Joanne De Decker Lodewyck De Meulemeester Marie Vermout Anna Martha Zaman Joannes Ballegeer Maerten Daneels Elisabeth De Craemer Pieternelle Maes Guilliaeme Bodix Maerten Moens Pieter Cauwe Pieternelle De Bruyne Joanne Houttave Pieter Kempynck Isabelle Bassens Emanuel Frederyckx Cornelie Schotte Carel Maelstaf Anna Marie Vande Walle Marie Godelieve Bode Pieter Barvoets Jacobus Scharlet Guilliaeme Pinte Therese Pynte Cecilia Vlietynck Judoca Loys Isabelle Fonteyne Cornelis Cattelyn Hubreght Van Leersberghe Carel Ghelie Jan Sampson Paulus Steyaert Christiaen Verschaeve Jacobus Rammelaere Jacoba De Vriendt Joachim Vande Couter Jan Van Wynsberghe Joanne Boone Cornelie Dobbelaere Rosa De Snick Carel Dudon Christiaen Gunst Pieter Pateel Francoise MartelĂŠ Isabelle Verstraete Jacques Vervaecke Jan Stubbe Joannes Reynaert Anna Lanoye Marie Anna De Bart Anna Marie Verplancke Cornelis De Roo Victoria De Bouvere Helena Van Daele Pieter

16509: 59 16509: 59 16512: 107v ; 16512: 143 16508: 164 16508: 42 ; 16513: 77v 16513: 66v 16510: 141 ; 16511: 38v 16508: 164 16508: 164 ; 16510: 57 16507: 68 boven 16507: 68 boven 16507: 142 onder 16510: 132v 16513: 105v 16512: 69 16512: 69 16512: 69 16507: 77v ; 16509: 90v ; 16511: 14 16512: 155 16509: 90v 16511: 14 16508: 24v 16511: 14 + 108v 16509: 47 ; 16514: 12 16514: 2 16514: 2 16511: 108v 16509: 16 + 47 16509: 16 16507: 244v ; 16510: 84v 16514: 132 16512: 69 16509: 56v 16507: 214v 16509: 136 16510: 55 16513: 12 16510: 154 ; 16511: 69v 16510: 154 16510: 154 ; 16511: 69v 16511: 68 16507: 169 16507: 169 ; 16508: 146v 16507: 233v 16508: 81 16508: 81 16508: 81 16507: 234 ; 16509: 146v 16509: 69v 16508: 10 16515: 45v 16509: 41 16514: 136v 16515: 25 16507: 181v 16512: 36 16507: 181v 16510: 54v


466 Christiaens Marie Chys (Cys) Pieter Claerbout Joannes Claerebout Judoca Claerhout Francois Claerhout Francois Claerhout Joannes Claerhout Judoca Barbara Claerhout Livine Claerhout Maerten Claerhout Philibert Claerhout Pieter Claerhout Pieternelle Claerhout Thomaes Claes … Claes Jacobus Claeys (Clays) Dorothea Claeys Adriaen Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Claeys Anna Marie Claeys Anne Marie Claeys Anthone Claeys Barbara Claeys Cecilia Claeys Christiaen Claeys Cornelie Claeys Cornelis Claeys Cornelis Claeys David Claeys Dorothea Claeys Dorothea Claeys Dorothea Claeys Francois Claeys Francois Claeys Francois Claeys Francois Claeys Francois Claeys Guilliaeme Claeys Henricus Claeys Idesbaldus Claeys Jacob Claeys Jacobus Claeys Jacobus Josephus Claeys Jan Claeys Joanna Claeys Joanna Claeys Joanne Claeys Joannes Claeys Joannes Claeys Joannes

De Coussemaecker Lenaert Rooms Joanne Therese De Neve … Van Daele Jan Fagel Isabelle Huys Joanna De Jaegher Theresia Van Beveren Carel Savels Joannes Nollet Francisca Fack Adriaene Fockedey Magdalene Mallebrancke Joannes Steyaert Agnes Helselande Isabelle Gunst Anna Marie Dietens (Deetens) Joseph Doolaege Joanne Inghelbrecht Joannes Bastoen Hieronimus Bienstman Pieter Daene Richardus Derdeyn Gillis Van Loo Jacob De Maet Matthys De Swaene Cornelis Vioen Laureyns De Grave Hubreght Van Loo Jacob Devaere Josyne Verkin Emanuel Pauwels Simoen Bevers Jaecquemyntje Jonckheere Lancelot Pannecoucke Marie Joanne Bybauw Theresia Clara Leuregans Catherine Gryson Jacob Joossens Ferdinande Vande Walle Ignatius Gheyle Marie Anna Meysman Marie Anne D’Heere Godelieve De Caluwe Pieternelle De Clerck Livine De Keyser Pieternelle Gauweloose Anna Marie Doe Anne Marie Waeghe Anna De Blaere Marie Therese Porquy Pieternelle Blanckaert Christina Bienstman Lenaert Verlinde Pieter Persyn Jacob Geerssens Regina De Vydt Anna De Marcq Magdalene

16512: 73v 16511: 78v 16514: 123 16508: 90 16508: 99v 16514: 78 16512: 111v 16511: 15 ; 16512: 106v + 107 16512: 68v ; 16514: 85v 16508: 99v 16508: 99v 16508: 99v ; 16512: 111v 16508: 99v 16507: 108 boven 16514: 25v 16514: 25v 16508: 56v ; 16511: 74 16511: 136v 16511: 31 16509: 40v 16509: 33 ; 16511: 32 16510: 105v + 106 16509: 33 ; 16511: 32 16510: 52v 16507: 105v onder 16507: 105v onder 16507: 105v onder ; 16511: 142v 16509: 52v 16507: 128 16509: 33 ; 16511: 32 + 129 16510: 50 16507: 2 onder ; 16514: 128v 16507: 45v 16508: 31v 16515: 42v 16509: 144 16510: 71 16510: 53v ; 16512: 29v 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16513: 127 16509: 144 ; 16512: 90 16510: 161 boven 16507: 233 ; 16509: 158 16507: 128 16507: 170v 16511: 106 ; 16514: 87v 16508: 118v 16507: 201 boven + 201 onder 16511: 6 ; 16512: 90 16512: 145v ; 16515: 64v 16507: 77 ; 16509: 30v 16511: 129 16511: 129 16510: 71 16513: 6 16512: 102v + 103 16510: 134 ; 16512: 14


467 Claeys Joannes Jacobus Claeys Joannes Jacobus Claeys Joseph Claeys Marie Claeys Marie Claeys Marie Claeys Marie Anne Claeys Martinus Claeys Pieter Claeys Pieter Claeys Pieter Claeys Pieter Claeys Pieter Claeys Pieternelle Claeys Pieternelle Claeys Pieternelle Claeys Regina Claeys Rosa Cornelia Claeys Rosa Theresia Claeys Valentyn Claeysens Jacobus Claeyssens Catharina Claeyssens Catharine Clarebout Judoca Clarisse Catharine Clarisse Cathelyne Clarisse Isabelle Clarisse Isabelle Clarisse Jacobus Clarisse Martintje Clarisse Philippe Clarisse Pieter Claus … Claus Anna Claus Basilius Claus Martinus Clauwaert Catharine Clays Anna Clays Guilliaeme Clé Catharina Clé Francois Clé Marie Joanne Clé Pieter Clé Pieter Clement Amelberghe Clement Anna Clement Helena Clement Jacob Clement Joanne Cloet Agnes Cloet Anna Marie Cloet Anna Marie Cloet Sebastiaen Clovyn Joanne Clovyn Martinus Cnockaert Benedictus Cnockaert Francois Cnockaert Francoise

Dumon Pieternelle Van Hollebeke Anna Craeye Catharina De Clerck Cornelis Winnock Pieter De Wally Francois Naeyaert Jacob De Jaegher Marie De Nye Anna De Keyser Marie Sagaert Marie Catharine Kint Anna Van Nieuwenhuyse Pieternelle Casier Joannes De Schacht Jacob Vander Poorte Arnoldus De Maecker Jacobus Bossee Joseph Pauwels Francois Heyndryckx … De Meyere Laureynse Trencé Jan Terré Jan Van Daele Jan De Saeyere Pieter Jacobus Haeck David Halle Joannes Huys Joannes Neirinck Isabelle Gunst Jan D’Hont Isabelle Wybo Marie Bohem Cornelis De Vos Carel Deckers Joanne Duynslaeghers Vincentia Vervaecke Joannes Van Canneyt Pieter De Clerck Magdalene Brulée Michiel Brulée Therese D’Hondt Jacobus Schotte Carolina De Suttere Marie Magdalene De Pree Pieter Vereecke Lodewyck Maertens (Martens) Adriaen Dumares Joanne Verkest Stanislaus De Swarte Pieter Bart Pieter Loosvelde Philippe Van Halsynghe Juliana Heyndryckx Joannes Fonteyne Margariete De Geselle Marie Heyns Francoise Rosseel Jacob

16512: 23v + 102v ; 16515: 6v 16512: 72v + 103 16507: 205v ; 16511: 136v 16508: 35 + 94 16508: 35 + 94 16510: 65 16508: 148v(bis) 16512: 25v 16508: 118v 16508: 149 16512: 12v 16512: 14 16507: 45v 16510: 109 + 109v 16510: 109 + 109v 16510: 44v 16513: 6 ; 16514: 152v 16515: 6 + 6v 16507: 77 ; 16509: 30v 16508: 94 16510: 66v 16508: 72v 16507: 57 16509: 110 + 110v 16508: 22 16508: 151 16509: 121v + 122 16509: 121v + 122 16508: 111 ; 16510: 9 16509: 25 16509: 122 16509: 161v 16515: 29v 16512: 57v 16510: 131 16512: 57v 16508: 10 16514: 34v 16514: 34v 16511: 94 16515: 36v 16510: 160 16510: 160 16510: 160 16512: 64 16508: 78 16508: 152 ; 16511: 102 ; 16512: 31 16508: 78 16507: 28 onder ; 16508: 152 16507: 158v boven ; 16508: 22v 16510: 128v 16510: 128v 16511: 28 16510: 155v onder 16510: 155v onder 16510: 45v 16509: 72v 16509: 92


468 Cnockaert Isabelle Cnockaert Jacob Cnockaert Jacob Cnockaert Jan Cnockaert Joannes Cnockaert Magriete Cnockaert Pieternelle Cnudde Carel Cnudde Carel Cnudde Cornelis Cnudde Jacob Cnudde Jacob Cnudde Josyntje Cobrisse Anne Therese Cobrisse Jan Baptiste Cobrisse Pieter Balthazar Cobrysse Constantia Cobrysse Joseph Codderon Jacob Coddron (Codderon) Pieter Coddry Lodewyck Coelenbier Marie Coelis Jan Coene Isabella Clara Coene Isabella Clara Coene Jacob Coene Jacob Coene Joanne Coene Judocus Coene Pieternelle Coene Regina Cogghe Isabelle Cogghe Theresia Coigne Joannes Coigne Joos Coigne Maria Coigne Simoen Colens Theresia Collon Joseph Colpaert Isabelle Colpaert Jacoba Colpaert Pieter Commeyne Gerardus Compagne (Compaigne) Pieter Compagne Cecilia Compagne Genoveva Compagne Joanne Compagne Pieter Compagne Pieter Compagne Victoria Conje Anna Constant … Constant Anna Marie Constant Francisca Constant Francisca Constant Guilliaeme Constant Guilliaeme Francois Constant Guilliame

Van Gelewe (Van Gilluwe) Pieter Cardon Marie Heerebout Joanne De Ryckere Cornelie Haesaert Joanne D’Haenekints Niclaeys De Bruyckere Jan Heerebout Regina Verstraete Pieternelle Heerebout … Duysers Theresia Vereecke Marie Saene Lenaert Cobrisse Pieter Balthazar Van Ophoven Therese Ferdinandine Cobrisse Anne Therese Caïmo Ludovicus Van Roosebeke Anna Clara De Cramer Pieternelle Freyne Joanne Francoise Hoebaert Cecilia Vande Wiele Hubreght Stockman Pieternelle De Groote Pieter Van Houtte Pieter Roels Clara Maertens Anna Marie De Meulenaere Bertram Goethals Barbara Therese Van Houtte Cornelis Kindt Albert D’Hondt Ignaes Joseph Thyry Hendrick Rosseel Florentia Mercelis Anna Pollentier Pieter Schoonbaert Joanna De Vooght Jan Van Halsinghe Pieternelle Francoise Storme Lenaert Van Dooren Jacob Jonckheere Pieternelle De Cock Marie Godelieve Blomme Pieternelle Slembrouck Joannes Callewaert Francois De Vlieghere Arnoldus Quetstroey Anna Callewaert Marie Therese De Witte Jan Cys Jacob Ballegeer Joannes Van Houtte Jacob Sameyn Cornelis Bossaer Lenaert Broddé Isabelle Sallet Marie Joanne Antheunis Isabelle

16509: 72v ; 16510: 61 + 61v 16512: 113 + 113v ; 16515: 60 16512: 113v 16510: 61 + 61v 16510: 45v 16509: 19v 16509: 32 16515: 52 16509: 69v 16515: 52 16509: 69v 16507: 239v + 240 16507: 208v + 209 16512: 91v 16512: 91v 16512: 91v 16514: 127v 16514: 127v + 155v 16511: 19v 16509: 25v ; 16512: 100 16513: 104v 16509: 88 16507: 73 16513: 124 16513: 124 16513: 124 16507: 3 onder 16511: 28v 16507: 35v 16507: 198 ; 16509: 132 16513: 84 16510: 91v 16507: 222 16514: 14 16509: 43v 16514: 14 16509: 43v 16510: 11 16507: 101 16508: 50 ; 16514: 46v 16508: 121v 16512: 38 16509: 64v 16509: 108v ; 16511: 120 16508: 133v 16511: 119 16511: 119v 16508: 133v ; 16511: 119 + 119v + 120 16511: 119 + 119v + 120 16511: 119 + 119v + 120 16514: 104 16514: 109v 16511: 44 ; 16513: 124 16514: 147 16514: 7 16511: 84v 16514: 109v 16507: 150v ; 16514: 109v + 147


469 Constant Isabelle Constant Joseph Constant Marie Anne Constant Pieter Constant Pieter Constant Pieternelle Constant Prosper Constant Regina Constant Regina Cool Joos Cool Marie Godelieve Coolen Geerardus Coolen Henricus Coolen Pieter Coolen Pieter Francois Coolen Rosalia Cools … Cools Cornelie Cools Geeraert Cools Godelieve

Lanoye Joseph Rotsaert Anna Roels Cornelis Goedemé Isabelle Lambreght … Weemaere Joseph Wittinck (Wittyng) Marie Anne De Sutter Cornelis Vanden Broucke Andries Strubbe Joanne De Keyser Anthone De Naert Rosa Mertens Pieternelle Van Elverdinghe Godelieve Vander Beele Joanne Stroobant Livinus Broucke Jan Leenknecht Andries Van Houtte Josepha Verplancke Jacob

Cools Jacob Cools Joannes Cools Joannes Cools Marie Cools Marie Cools Marie Cools Marie Cools Marie Catharina Cools Marie Catharina Cools Philippus Cools Pieter Cools Pieternelle Cools Pieternelle Cools Regina Cooman Pieternelle Coopman (Copman) Simoen Coopman Anna Coopman Pieter Coopman Pieter Coopman Pieter Coopman Pieter Cooreman Jacob Cooreman Lieven Cooreman Lieven Coorens Anne Marie Coornaert Isabelle Cop Emanuel Cop Pieter Cop Pieternelle Copman Desideria Copman Joannes Copman Pieter Copman Simoen Coppejans Pieternelle Coppens … Coppens Cornelis Coppens Daniel

Houtekiet Pieternelle Verplancke Judoca Stubbe Isabelle Meulemeester Jacob De Meulenaere Jan De Vriese Jan Doolhaeghe Marcus Meurin Francois Vanden Berghe Emanuel Mattheuws Amelberghe Vanden Berghe Marie Caillieuw Pieter Van Parys Joannes Caillieuw Laureyns De Cuyper Jan Maertens Jacoba Stekelorum Joannes Van Hoorinck Rosa Plaets Marie Van Haecke Anna Vanden Berghe Isabelle Maene Marie Anne Daetens Elena Schoonbaert Helena De Cloet Jan Van Deurne Charles Andries Magdalene Pockelé Marie Andries Jan Benoit Lodewyck Van Massenhove Francisca De Schoolmeester Anna Maertens Anna Grauwet Gabriel … Galliaert Anna Van Ghistel Marie Anne

16514: 136v 16508: 89v 16508: 89v 16514: 85 16510: 98v 16514: 77v 16511: 34 + 84v ; 16514: 85 16511: 34 16511: 34 ; 16514: 124v 16510: 160v 16508: 75v 16507: 196 16507: 196 16507: 104v 16507: 104v 16507: 196 16507: 134v 16507: 160v 16512: 70 16507: 162v ; 16509: 65 ; 16512: 75v ; 16513: 14v + 109 16515: 30v 16514: 32v + 33 16514: 32v + 33 + 130 16512: 76 16510: 50v 16510: 15 ; 16511: 27 16510: 15 ; 16512: 70 16515: 30v 16515: 30v 16511: 2 16514: 32v + 33 + 130 16514: 32v 16513: 99v 16514: 33 16513: 123 16512: 32 + 136v 16512: 32 16511: 66 16511: 66 16510: 68 16507: 152 16509: 27v ; 16512: 21v 16509: 27v 16507: 78v 16507: 98 16508: 92 16507: 224v + 225 16507: 4v onder 16511: 123v ; 16514: 153 16509: 89 16512: 136v 16509: 89 16509: 89 16512: 11 + 11v 16507: 92 16514: 151 16508: 40 ; 16512: 121 ; 16514: 54


470 Coppens Francois Coppens Joannes Coppens Joannes Coppens Joannes Coppens Joos Coppens Livinus Coppens Philippe Coppens Pieter Coppens Pieter Coppens Pieternelle Coppens Pieternelle Coppens Pieternelle Coppet Amelberghe Coppet Anna Coppet Anselmus Coppet Cecilia Coppet Columba Jacoba Coppet Damiaen Coppet Joannes Jacobus Coppet Laureyns Coppet Marie Coppet Pieter Coppet Pieternelle Coppieters Jan Baptiste Coppieters Jan Baptiste Joseph Coppyn Francois Jacobus Cordee Pieter Cordiers Pieternelle Cordy Francoise Cordy Jacob Cordy Jacob Cordy Jacobus Cornelie Pieter Cornelis “alias Volghers” Eulalia Cornelis “alias Volghers” Eulalia Cornelis Cathalyna Cornelis Catharina Cornelis Jacob Cornelis Jacoba Cornelis Jan Baptiste Cornelis Lenaert Cornelis Marcus Cornelis Marie Cornelis Marie Cornelis Marie Cornelis Marie Therese Cornelis Marie Therese Cornelis Martha Theresia Cornelis Rosalia Cornette Joanne Cornillie Niclaeys Cornillie Pieter Cornillie Pieter Cornilly Joannes Cornilly Joannes Cornilly Pieter Cortenbussche Marie Cortevost Pieternelle

Vio Joanne Therese Van Damme Anna Duva Anthonia De Smidt Catharine Bulcke Cornelie Palet Louise Steyaert Agnes Lievens Cecilia Lateste Dorothea De Roeck Jan Rooms Jacobus Peere (Peire) Pieter Van Dickele Carel Brocquet Abel Pauwaert Cornelia Panne Jacob Moens Pieter Verkein Judoca Vercruyce Livine De Sanghere Magdalene Vermesch Adriaen Verkein Jacoba De Decker Pieter Van Zuylen van Nyevelt Isabelle Van Steelant Joanne Therese Delamarcque Catharine Soetaert Cecilia Verhamme Guilliaeme Vanden Berghe Joseph Vanden Bussche Anna Meulemeester Passchasia Meyers Regina Grimminck Anna Francisca Aldeweirelt Lodewyck Vander Eecke Joannes De Loddere Joannes Brodée Francois Van Dycke Jacoba Tratsaert Joannes Heindryckx Pieternelle Francoise Buys Joanna Ollevoet Magdalene Waghenaere Cornelis Van Belleghem Christoffel De Smidt Jacob Neirynck Pieter Samson Carel D’Herre Andries Swynsdauw Joannes Nevejans Pieter Wouters Pieternelle Tasseel Joanne Grimminck Anna Francisca De Vos Marie Rosalia Pauwaert Isabelle Hoste Marie Joanne Roels Cornelis Mestdagh Andries

16512: 121 16508: 45 16513: 11 16507: 212v 16507: 212v 16514: 54 16514: 151 16508: 45 16512: 150 16508: 110 ; 16509: 143 ; 16510: 47 16510: 137 16507: 193v ; 16508: 151 16511: 35 16511: 12 + 86 16513: 91v 16513: 91v 16512: 141 16513: 44v + 45 16511: 129v 16511: 129v 16510: 74 16512: 141 16510: 31 16514: 68 16514: 68 16507: 57 16511: 102v 16508: 86 16508: 14v 16513: 20 16513: 20 ; 16515: 10v 16515: 10v 16510: 85 + 85v 16510: 130v 16507: 197 ; 16510: 130v 16514: 43v 16514: 137v 16508: 51v 16514: 34 16508: 89 16509: 42 ; 16514: 69v 16507: 175 16514: 59v 16513: 122 + 122v 16507: 175 16514: 69v 16514: 69v 16508: 51v 16509: 133 16512: 83v 16509: 124v 16509: 124v 16509: 124v 16511: 70v 16511: 70v ; 16514: 80v 16511: 70v ; 16514: 80v 16507: 222 16508: 31


471 Corthals Isabelle Corthals Isabelle Corthals Jacob Corthals Judoca Corthals Magdalene Corthals Magdalene Corthals Magdalene Corthals Marie Corthals Marie Corthals Theresia Cossaer Joanne Cosseer Rosa Cosseer Rosa Costers Anna Costers Enghel (Engelbertus) Costers Joanna Clara Costers Judocus Costers Livine Costers Marie Cosyn Jacoba Coucke Carel Coucke Isabelle Coucke Isabelle Coucke Jacob Coucke Jacob Coucke Pieter Couckuyt Marie Coudeville Joannes Franciscus Coudeville Ludovicus Coudeville Pieter Coudron Isabelle Coulens Francois Coussemaecker Cornelis Coussemaecker Francois Coussemaecker Lenaert Coussemaecker Lenaert Coussens Brigitta Couvreur Marie Couvreur Pieter Crabbe Joannes Craene Jan Craene Jan Craene Joannes Craene Marie Anne Craene Marie Anne Craene Michiel Craene Michiel Craeye Catharina Craeye Catharina Craeye Laureynse Craeye Laureynse Craeye Pieter Craeye Rosa Craeye Rosa Craeye Stephaen Craeynest Livinus Craeynest Pieter Crampe Balthazar

Hillewaert Cornelis Van Poucke Joannes De Smet Joanne Theresia Gailliaert Adriaen Daene Pieter Meesschaert Cornelis Daene Pieter Slock Jan Vasghemoet Mattheus De Sangher Philippe De Jonghe Jan Haspeslagh Mattheus Verscheure Joannes Boone Mattheus Biebauw (Bybouw) Joanne De Keyser Pieter Baltens Francisca Maeckelberghe Henricus Bogaert Bruno Bossee Lieven Wielemaecker Marie Slabbinck Pieter Vande Walle Simoen Everaert Marie Hilderson Rosa Vermout Anna Martha Lams Jacob De Groote Helena Wante Marie Pauwaert Isabelle Verlove Daniel Meyers Cornelia Landtsheere Isabelle Buens Joanne Pycke Magriete Catharine Mengé Francisca De Leersnyder Joannes Mermuys Paulus Pattyn Anna Joets Marie Anne L’Abbé Rosa Wytgheer Brigitta Pieters Catharine De Clerck Joannes Hoste Jacob Gheyle Pieternelle Gheleyns Anna Claeys Joseph De Neve Simoen Blondeel Joannes Walcarius Pieter Schaessens Pieternelle Derlon Pieter Lomme Cornelis Messelis (Marselis) Marie Anne Pattyn Regina Catharina Lespyne Joanne Lievens Jacoba

16514: 82v ; 16515: 35 16514: 82v 16514: 65v + 82v 16510: 1v 16508: 33 16510: 16v 16507: 237 16509: 101v 16510: 1v 16514: 65v 16508: 35v 16512: 62 + 62v 16512: 62 16512: 40v 16511: 50v ; 16512: 40v 16507: 119v 16507: 119v 16509: 15v 16511: 50v 16507: 119 ; 16509: 109 16508: 18v 16508: 65 ; 16509: 37v 16508: 65 ; 16509: 37v 16509: 37v 16510: 141 16510: 141 16513: 61v 16514: 150 16514: 150 16511: 70v ; 16514: 80v 16513: 58 16512: 149v 16510: 9v 16509: 37 16510: 9v 16510: 9v 16510: 76v ; 16511: 128 16507: 191v ; 16512: 135v 16507: 191v 16509: 65 ; 16512: 75v 16508: 7v 16508: 7v + 8 + 8v + 106v ; 16510: 150 16510: 146 16508: 8v ; 16509: 126v 16508: 8 16508: 106v 16510: 150 16507: 205v ; 16511: 136v 16507: 205v ; 16511: 136v ; 16512: 36 16513: 76v 16513: 76v ; 16515: 71 16509: 35 ; 16510: 73v 16510: 18 16510: 18 16507: 205v ; 16511: 136v 16514: 63v 16514: 63v 16508: 28v ; 16512: 127v


472 Crampe Bavo Crampe Brigitte Crampe Jan Crampe Laureyns Crampe Laureyns Crampe Laureyns Crapeels Arsenius Crapeels Isabelle Crappeels Isabelle Craye Carel Craye Pieternelle Crevit Marie Therese Crevith Theresia Crevits Jacob Crevits Susanne Crevits Susanne Croes Agnes Croes Jacob Croes Jacob Croes Jacobus Croes Marie Cromeecke Jacobus Crul Isabelle Crulders Marie Crupen Jacoba Curvers Theodorus Custers … Custers Hendrick Custers Joannes Custis Charles Custis Francois Joseph Custis Francois Joseph Cuyle Adriaene Cuyle Emmanuel Cuyle Jacobus Cuyle Marie Cuyle Marie Cuyle Marie Cuyle Niclaeys Cuyle Pieter Cuypers Cecilia Cyfflé Joanne Therese Cys Jacob Cys Pieter D’Acquillo Isabelle D’Affaytadi Eugene Albert D’Affaytadi Joseph Guilliaeme D’Aligre Policarpus D’Eetens Pieter D’Erquisia Pieter D’Haenekints Niclaeys D’Haenekints Niclaeys D’Haenens Isabelle Therese D’Haenens Isabelle Therese D’Haenens Livina D’Haenens Willebrordus D’Haens Niclaeys D’Haens Willebrordus

Seghers Catharina De Cuypere Guilliaeme Poupe Judoca Meesseman Marie Anna De Peckere Isabelle Van Loo Isabelle Caestecker Pieternelle Verplancke Pieter De Vroe Maerten Van Hove Marie Anne D’Herte Jan De Coster Jacob De Coster Jacob Everaert Isabelle Delariviere Joannes Van Oecke Alexander Peper Joannes Praet Joanne Baey Marie Anne Martelé Brigitta De Snyder Bonifacius Dobbelaere Rosa Ghereghte Jacobus De Maecker Pieter Lucas Hermondus Rassauw Genoveva Duscheyne Hendrick Hanssens Marie Denys Pieternelle De Crits Angeline De Peellaert Regina De Gheldere Anna De Saeyere Joannes De Meyere Laureynse Van Toortelboom Anna Muuls Jacob Beems Jacob Lauwereyns Thomaes Dugardeyn Joanne Verhaeghe Cecilia Vermeersch Maerten Madêre Pieter Conje Anna Rooms Joanne Therese De Waepenaert Pieter Delacoste Marie Joanne Van Haveskercke Isabella Clara Philip. Boddens Catharine Francoise Rocheman Joanne Legillon Helena Therese Ketels Genoveva Cnockaert Magriete Ardenois Lodewyck Rotsaert Jacob Vercruysse Cornelis Plaetevoet Elisabeth Stoppelaere Clara Plaetevoet Elisabeth

16508: 28v 16508: 28v 16508: 28v 16511: 115 16511: 115 ; 16512: 4 + 127v 16507: 51v ; 16511: 115 ; 16512: 4 16509: 65 16509: 65 16507: 35 boven 16513: 38v 16508: 68 16514: 75v 16515: 24 16509: 43 16509: 43 16509: 43 16513: 103 16513: 103 16509: 42v 16507: 189 ; 16509: 140v 16513: 18v 16507: 169 ; 16508: 146v 16509: 4 16512: 66v 16512: 56 16512: 83 16513: 114 16513: 114 16513: 114 16513: 101 16513: 101 16513: 101 16508: 126 ; 16509: 34v + 81v 16510: 153 16515: 65v 16508: 126 16509: 116v 16509: 116v 16509: 116v 16509: 82v 16507: 159v 16514: 20 16514: 104 16514: 104 16510: 156v onder ; 16514: 133 16512: 132v 16512: 132v 16507: 29 16513: 54 16511: 23 16509: 19v 16509: 19v 16511: 112 16511: 112 16509: 60 ; 16511: 129v 16511: 112 16509: 7v 16509: 7v


473 D’Haese Isabelle D’Haese Isabelle D’Haese Jacob D’Halle Theresia D’Hanins Constantia Brunona Lud. A. D’Hanins Pieter D’Hanins Pieter Jacques Constantinus D’Heere Anna D’Heere Catharina D’Heere Catharina D’Heere Catharina D’Heere Catharina D’Heere Godelieve D’Heere Isabelle D’Heere Isabelle D’Heere Renier D’Heets Elisabeth D’Helft … D’Helft Philippus D’Henrard de Ramelot Joanne Rosa D’Herbe Joanne D’Herbe Pieter D’Herre Andries D’Herre Andries D’Herre Carel D’Herre Jacobus D’Herre Jan D’Hert Martina D’Herte Jan D’Herte Jan D’Hertoghe Joanne D’Heye Marie D’Hiet Joannes D’Hiet Livinus D’Hoet Catharine D’Hollander Joannes D’Hollander Pieternelle D’Hondt … D’Hondt Adriaene D’Hondt Adriane D’Hondt Alexander D’Hondt Alexius Jacobus D’Hondt Amelberghe D’Hondt Amelberghe D’Hondt Andries D’Hondt Anna D’Hondt Anna Marie D’Hondt Anna Marie (Marie Anne) D’Hondt Anna Marie (Marie Anne) D’Hondt Augustinus D’Hondt Beernaert D’Hondt Beernaert D’Hondt Cecilia D’Hondt Cecilia D’Hondt Chrisosthomus D’Hondt Francisca Josepha D’Hondt Georgius D’Hondt Gillis

D’Hondt Ludovicus Van Nieuwmunster Franciscus De Peckere Joanne Stoens Jacobus De Melgar Pieter De Cornelis Joanne Dirix Clara Marie Philippine Logghe Jooris Van Wynsberghe Joannes Danneels Pieter Janssens Joannes Vermote Pieter Claeys Francois Ackx (Hacx) Lodewyck (Louis) Van Hollebeke Pieter Joannes Verburgh Cecilia Van Loo Cornelis Freyne Philippe Van Speybrouck Anna Van Borssele Vander Hooghen Pieter Maertens Carel Archdeacon Therese Cornelis Martha Theresia De Vliegher Isabelle Mestdagh Cornelia Slabbaert Francisca Metsu (Mesuywe) Godelieve Lekens Pieter Bosschuyt Joanne Craye Pieternelle Mestdagh Joannes Vermeir Joannes Bonnet Anne Marie De Fraeye Helena De Backere Laureyns De Wilde Rosa Geldhof Thomaes De Cuyper Joannes Verlaere Judocus Adam Guillielmus Seghers Anna Marie Baes Catharina Theresia De Vos Innocentius Pauwaert Joannes De Boot Joanne Van Belleghem Judocus De Leyn Joannes Gauweloose Ambrosius Roels Hendrick De Pree … De Naert Helena Van Halsinghe Regina De Pree Adriaen Vanden Becke Adriaen Luste Cornelie Antheunis Philippe Seghers Isabelle Therese De Smidt Anna

16513: 93 ; 16514: 85 16513: 93 ; 16514: 85 16513: 93 16513: 70 16512: 45 16512: 45 16512: 7 16514: 121v 16514: 64 16515: 15v 16512: 118 16512: 118 ; 16515: 15v 16510: 161 boven 16509: 132v 16509: 132v 16512: 118 16507: 182 16513: 127v 16508: 72 ; 16513: 127v 16507: 79 16510: 119 16507: 199v 16508: 51v 16508: 51v ; 16509: 24 16508: 51v ; 16509: 24 16511: 54v 16511: 54v 16510: 116v ; 16515: 76 16508: 68 16508: 68 16507: 208 16508: 78v ; 16513: 43 ; 16514: 11v + 22v 16507: 235v 16507: 235v 16507: 208 16512: 152v 16511: 121 ; 16512: 126 + 152v 16515: 52v 16508: 38 ; 16513: 34v 16513: 34v 16509: 160v ; 16511: 7v 16509: 98 16508: 12 ; 16514: 43 16508: 12 ; 16511: 126 ; 16514: 43 + 80v 16511: 127 16512: 71v 16515: 53 16514: 87v 16514: 87v 16511: 4 16509: 164v 16509: 142(2)v 16508: 153 16508: 153 16513: 19 16512: 39v 16515: 5 16512: 39v


474 D’Hondt Ignaes Joseph D’Hondt Isabella Clara D’Hondt Isabelle D’Hondt Isabelle D’Hondt Isabelle D’Hondt Isabelle D’Hondt Isabelle Clara D’Hondt Jacob D’Hondt Jacob D’Hondt Jacoba D’Hondt Jacobus D’Hondt Jacobus D’Hondt Jacobus D’Hondt Jan D’Hondt Jan D’Hondt Jan Baptiste D’Hondt Jan Francois D’Hondt Joanna D’Hondt Joanna D’Hondt Joanne D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Joannes D’Hondt Jooris D’Hondt Joos D’Hondt Joseph D’Hondt Judocus D’Hondt Laureyns D’Hondt Lauwereyns D’Hondt Lenaert D’Hondt Leonardus D’Hondt Ludovicus D’Hondt Madalene D’Hondt Marie D’Hondt Marie D’Hondt Marie Anna D’Hondt Marie Anna D’Hondt Marie Anna D’Hondt Matthys D’Hondt Michiel D’Hondt Michiel D’Hondt Philips D’Hondt Pieter D’Hondt Pieter D’Hondt Pieter D’Hondt Pieter D’Hondt Pieter D’Hondt Pieter D’Hondt Pieter D’Hondt Pieternelle D’Hondt Walburghe D’Hooghe Joseph

Cogghe Isabelle De Sutter Joannes Messire Alexius Dombreght Jacobus Vanden Ryse Patricius Clarisse Philippe Huyghe Joannes Blaere Pieternelle De Cloedt Marie Francoise Pauwels Francois De Smet Anne Marie Gheysens Agatha Clé Marie Joanne Caffeyn Catherine Ampe Anna Van Lerberghe Marie Anne Bentelée Isabelle Tavernier Matthys Diet Cornelis Meisman Joannes Aemers Marie Boens Livina Hollevoet Theresia Cappelle Agnes Quartier Rosa De Weert Pieternelle Gheyle Cecilia Maertens Joanna Rosa Bous Livina Meysman Marie Anne Bertholf Marie Anne Rouges Anna Houtterman Marie Myncke Anna Allegonde Van Loo Jacoba Velle Theresia Francisca Heereboudt Isabelle D’Haese Isabelle Meesschaert Cornelis Pollet Jacobus Minnaert Pieter Dassonville Francois Van Loo Vincentius Gauweloose Ambrosius Verstraete Joanne Therese Dickels Catheline Ketels Cecilia De Reere Theresia Brodée Rosalia Frederick Amelbergha Vande Cappelle Joanna Van Halsinghe Isabelle Fleurbay Anna Vande Moere Isabelle De Bonte Marie Jacoba Verstraete Pieter Hoebaert Pieter Van Renterghem Josyne

16510: 91v 16512: 116 16512: 6v 16510: 67v 16510: 67v 16509: 122 16512: 116 16514: 116v 16512: 147 16508: 19v 16511: 22 16511: 73v 16510: 160 16512: 32v 16511: 7v + 73v ; 16515: 63 16508: 135 16509: 91v ; 16510: 56v 16511: 73v ; 16515: 63 16514: 81v 16511: 29v 16514: 137v 16514: 87v 16515: 52v 16515: 52v + 57v 16512: 147 16509: 103 16509: 85v ; 16513: 78 16509: 85v ; 16513: 78 16508: 135 16509: 85v 16508: 12 16510: 67v 16510: 29 16512: 116 ; 16515: 53 16508: 153 16512: 82v 16514: 16 16513: 93 ; 16514: 85 16511: 28 16510: 127 16510: 23v 16514: 16 16514: 16 16511: 106 ; 16513: 10 16512: 32v 16514: 137v 16514: 137v 16510: 109 16514: 137v 16515: 52v + 57v 16515: 59 + 59v 16511: 29v ; 16513: 19 16509: 98 16510: 7 16510: 56v 16512: 65 16512: 16 ; 16513: 104v 16515: 41


475 D’Hooghe Pieter D’Hooghe Pieternelle D’Hooghe Theresia D’Hoore Jan D’Hoore Joanna Francoise D’Hoore Joannes D’Hulst Joanne D’Hulst Joanne D’Hulst Joannes D’Hulst Marie Barbara D’Hulst Marie Barbara D’Hurt Georgius D’Huysser Dionisius D’Huysser Joseph D’Hyters Josyne D’Oosterlinck Lieven D’Oosterlinck Veronica D’Oosterlinck Veronica D’Uytschaver Pieternelle Daeck Joanne Dael … Daele Carolina Daele Jacobus Daelman Adriaeneken Daelman Adriaeneken Daelman Jan Daelman Pieter Daene Cecilia Daene Cecilia Daene Joos Daene Pieter Daene Pieter Daene Richardus Daene Richardus Daenekint Joannes Daenekynt Anna Daenekynt Anna Daenekynt Anna Daenekynt Niclaeys Daenens Emerentiana Daenens Hubertus Daenens Pieter Daens Jacobus Daese Ferdinande Daeten Bernardine Daetens Elena Daetens Louise Dalle Joanne Dalle Rosa Danckaert Joanne Daneels Elisabeth Daneels Joannes Baptiste Danneels Catharina Danneels Cornelis Danneels Cornelis Danneels Francois Danneels Geeraert Danneels Geeraert

Vande Moere Barbara Boudens Beernaert De Gaïaffa Felix Volancke (?) Martyncken Lanoo Andries Van Ryckeghem Joanne De Maecker Pieter De Snick Carel Paene Pieternelle Audel Carel De Croos Joseph Montein Marie Bertier Joanne De Badt Barbara De Bruyckere Pieter Allaert Anna Bogaert Pieter De Ruddere Cornelis Boels Dominicus Reynaert Pieter … Naert Joseph Goutry Marie De Sutter Joseph Vanden Becke Jan Vogelaere Joanne Haesebrouck Marie Catharine Grimminck Pieter De Clerck Joannes Maertens Catharine Corthals Magdalene Van Dickel Victoria Beirens Marie Claeys Anna De Fevere Anna De Gelder Pieter Van Daele Pieter Goemaere Adriaen Ketels Genoveva Watty Jacob Waeghenaere Brigitta Vande Walle Pieternelle Pieters Catharina Bonte Marie Lauwereyns de Diepenhede Charles J. Cooreman Lieven Derlon Joos Hollevoet Michiel De Sutter Joseph Dyserinck Pieter Catelay Jacobus Valcke Joanne De Vynck Pieter Blauwers Pieternelle Vercruysse Isabelle Grauwet Victoria De Sutter Isabelle Van Hyfte Regina

16515: 41 16511: 14v 16513: 16 16507: 145v 16507: 145v 16510: 151v 16508: 36v 16508: 36v 16508: 36v 16509: 142(2) 16509: 142(2) 16507: 47 ; 16508: 44v 16513: 100 16513: 100 16507: 99 16510: 28 16510: 28 16510: 28 16508: 100v 16510: 17v 16508: 105 16515: 1 16515: 1 16511: 5 16511: 5 16511: 5 16510: 33v 16508: 33 ; 16509: 93v 16507: 237 ; 16508: 33 16507: 213v 16507: 237 ; 16508: 33 16507: 213v 16510: 105v 16510: 105v + 106 16510: 133 16514: 115v 16514: 115v 16507: 241v 16514: 115v 16511: 43v 16511: 43v 16511: 43v 16514: 101v 16509: 66 16510: 22 16509: 27v 16509: 161 16514: 78 16512: 116 16511: 3 16507: 68 boven 16507: 152v 16514: 73v 16508: 20 16509: 100v 16512: 11v 16514: 134v 16513: 8v ; 16514: 134v


476 Danneels Geeraert Danneels Isabelle Danneels Isabelle Danneels Joanna Danneels Joanna Danneels Lodewyck Danneels Lodewyck Danneels Mauritius Danneels Pieter Danneels Pieter Danneels Theresia Danneels Theresia Dassonville Francois Dauw Joanne Daveyne Barbara Daveyne Joannes Daveyne Michiel Davids Pieter Gerardus Wouter Davidts Joanne Therese

Steyaert Catharina De Saeyere Pieter Jacobus Nachtegaele Joannes Kesteloot Gillis Verkest Joseph Van Belle Isabelle De Ceuninck Pieternelle De Grande Anthonia Lefevere Francoise D’Heere Catharina Van Pamel Joannes Maes Joannes D’Hondt Marie Anna Verburgh Cornelis Lacluyse Joseph Verhamme Marie Anne Baltin Marie Arnout Livina Theresia De Bruyne Joseph

Davilla Isabelle De Aranda Theresia Eugenia De Backer Joseph De Backer Marie Anne De Backer Marie Anne De Backer Pieternelle De Backer Victoria De Backer Victoria De Backere Agatha De Backere Andries De Backere Anna Marie De Backere Jacobus De Backere Jan De Backere Joanne De Backere Joanne Jacoba De Backere Joseph De Backere Joseph De Backere Joseph De Backere Laureyns De Backere Livina De Backere Marie De Backere Marie De Backere Marie Anne De Backere Marie Catharine De Backere Matthys De Backere Michiel De Backere Philippe De Backere Pieter De Backere Pieter De Backere Pieternelle De Backere Willemyne De Badts … De Badts Anna De Badts Barbara De Badts Cornelis De Badts Isabelle De Badts Jacob De Badts Marie Anne

Accaert Jaecques Rotsart d’Hertaing Louis Ferdinande De Bay Rosa Houterman Maryn Vermeire Pieter Anthierens Rogier Mermuys Emanuel Verkest Pieter Jonckheere Christiaen Van Hove Anna Rotsaert Pieter Vernieuwe Joanne Luyckx Francisca Van Speybrouck Lieven De Cuyper Joannes Francois De Bel Regina De Wulf Anna Marie De Baey Rosa D’Hoet Catharine Van Speybroeck Livinus Buyse Jacob Vande Keere Joannes Verlinde Albert Van Calis Hendryck Vlietynck Adriane Mestdagh Marie Rycquaert Blasia Reps Marie Ampe Godelieve Anthierens Rogier Amys Guilliaeme De Wulf Francois Simoens … D’Huysser Joseph Vande Putte Anna Marie Warmoes Anthone Jansseune Cornelia Van Hee Francois

16513: 8v 16508: 22 ; 16509: 34v ; 16512: 18v 16509: 34v 16508: 142v ; 16510: 126v 16508: 142v 16511: 107 16509: 34v 16511: 38 16508: 20 16515: 15v 16514: 118v + 119 ; 16515: 44 16514: 119 ; 16515: 44 16514: 16 16512: 84v 16513: 48 16509: 65v ; 16513: 48 16509: 65v 16510: 36v 16509: 11 ; 16510: 117 + 122v ; 16512: 105v + 119 16507: 29 16513: 16 16507: 77 16507: 40 16507: 40 16507: 164v 16507: 191v 16507: 191v ; 16512: 86 16509: 126 16510: 26v 16512: 134v 16512: 43 16513: 126v 16507: 250 16513: 123 16508: 134v 16508: 134v ; 16510: 156v boven 16508: 134v ; 16510: 156v boven 16507: 208 16511: 118 16513: 27 16509: 62v 16507: 208 ; 16509: 6v 16511: 1 16512: 86 16507: 208 16512: 42v 16509: 126 16510: 26v 16508: 104 16508: 123v 16510: 122 16507: 204 16513: 100 16510: 122 16510: 72v 16510: 122 16508: 41


477 De Badts Pieter De Badts Sebastiaen De Baeke Joanne De Baene Joannes De Baens Catharina De Baenst Pieternelle De Baere Jan De Baere Jan De Baere Joanne De Baey (De Bay) Rosa De Baey (De Bay) Rosa

De Meulenaere Marie Houvenaghel Louise Brulée Michiel Vercraene Anna Marie Bode Anthone Sallet Livinus Baghyn (Begin) Pieternelle Vilein Marie Barbara Vander Haeghe Joannes De Backere Joseph Lievens Philippe

De Baey Ambrosius De Baey Joseph De Baey Pieter De Baey Pieternelle De Baey Rosa De Baillie … De Baillie Francois De Baillie Marie De Baillie Pieter De Bart Anna Marie De Bart Anna Marie De Bay Jacob De Bay Michiel De Bedts Jan De Beele Agnes De Beele Anna Marie De Beele Cornelis De Beele Marcus De Beele Pieter De Beer Christina De Beere Amelberghe De Beert Marie Anne De Bel Francois De Bel Pieter De Bel Pieter De Bel Regina De Bel Regina De Bert Anne Marie De Bert Constantinus De Bert Francois De Bert Francois De Bert Francois (Francois Josephus) De Bert Lenaert De Bert Lenaert De Bert Lenaert De Bert Paulus De Bets Jacob De Bets Jacobus De Bets Jacobus De Bets Joannes De Bette Charles Albert De Beulemont Marie Anne De Bevere Andries De Bevere Andries De Bevere Pieternelle De Beyne Francisca

Steenland Francisca Borra Regina Van Houtte Joanne Vermeulen Pieter De Cuyper Jan Van Hollebeke Brigitta Verplancke Veronica De Roo Jan Baptiste Van Zantweghe Anna Marie Christiaens .. De Lanoye Pieter Blanckaert Christine Rotsaert Caroline Francisca Schram Anna De Schacht Gillis Vande Pitte … De Ketelaere Anna Saulens Jacoba Vermandels Isabelle Plaetevoet Jacob De Schacht Joseph Van Severen Jan Baptiste De Vliegher Joanne De Wulf Joanne Van Halsynghe Marie De Backere Joseph Snauwaert Pieter Vande Pitte Pieter Lateste Marie Janssens Jacoba Bulcke Joanne Clara De Snick Angela (Marie Angela) Gheyle Marie Anna Grimminck Marie Luyckx … De Cuyper Cecilia Lersberghe Jacoba Bastoen Livine Vercruysse Isabelle De Bruyne Isabelle Lefevere Marie Adriane De Meulenaere Jan Van Houtte Anna Marie Soenen Joanne Anthon Pieter Driessens Andries

16510: 72v 16507: 69 16509: 22v ; 16515: 36v 16515: 60 16514: 12 + 12v 16512: 91 16507: 3 boven + 7 16507: 3 boven 16507: 3 boven 16507: 77 ; 16508: 134v ; 16510: 156v boven 16508: 134v ; 16510: 156v boven ; 16511: 133 16515: 44v 16509: 30v 16515: 44v 16509: 26 16511: 133 16514: 17v 16513: 109 16507: 213 ; 16509: 151v 16513: 109 16515: 25 16515: 25 16507: 77 16507: 77 ; 16510: 156v boven ; 16511: 133 16511: 52 ; 16512: 91 16507: 229v 16510: 5 16512: 114 16507: 229v 16507: 41v boven + 106 ; 16510: 5 16509: 7v 16511: 30v 16512: 34 16510: 73 16508: 134v ; 16510: 73 16510: 155 16508: 134v 16510: 73 16512: 6 16513: 127 16512: 5v ; 16513: 123 + 127 16509: 157(1) 16512: 14v ; 16513: 106 16513: 127 16512: 5v + 6 + 6v 16512: 104 16513: 123 16509: 100v 16509: 100v 16509: 100v 16509: 11 16514: 22 16511: 72v 16511: 88v 16511: 88v 16509: 108 16509: 76


478 De Bie Isabelle Goswynde De Blaere … De Blaere Cornelie De Blaere Godelieve De Blaere Joanne De Blaere Joanne De Blaere Joannes De Blaere Louis De Blaudts Anna Marie De Blende Ignace Constantinus De Bleyne Francois De Bleyne Jacoba De Blonde Jacoba De Blonde Rosa De Blootacker Anna Catharina De Bo Catharina De Bonduwe Joanne De Bonduwe Marie Lutgarde De Bonte Marie De Bonte Marie De Bonte Marie De Boodt Anna De Boodt Cornelis

Dirix Hendrick Carel Claeys Jacobus Provoost Joannes Bruynsteen Joannes Dobbelaere Jacob Van Loo Joannes Druyghe Cecilia Hombrecht Josyne Van Beneeus Jan De Blootacker Anna Catharina De Ketelaere Helena Rammant Thomaes De Cuypere Paulus Willems Francois De Blende Ignace Constantinus Soetaert Paulus Vanden Abeele Jan Anthone Verhulst Francois Dhondt Pieter Jacobs Victor Rodts Simoen Marteyn Pieter Vrie (Verrie) Francoise

De Boodt Hubreght De Boodt Hubreght De Boodt Isabelle De Boodt Jan De Boodt Jan De Boodt Joanne De Boodt Joanne De Boodt Joanne De Boodt Juliaen De Boodt Leonardus De Boodt Marie De Boodt Marie De Boodt Marie De Boodt Pieter De Boodt Theresia De Boodt Theresia De Bosschere Marie De Bosschere Marie De Bou Carel De Bouck Simoen De Bouck Simoen De Bouvere Francois De Bouvere Godelieve De Bouvere Helena

Verlinde Joanna De Smidt Jacoba Van Crombrugghe Philippe Deurynck Pieternelle Janssens Marie D’Hondt Andries Vlaminck Franciscus Van Halsinghe Dominicus Mestdagh Josyntje Stubbe Godelieve Viaene Jacob Luyckx Philippus Vanden Becke Joannes Dupon(d) Marie Anne (Marie Joanna) Ardenois Michiel Vermeir Joannes De Ruddere … Vander Woestine Anselmus Tilleman Rosa Dombreght Pieternelle Paridaen Pieternelle Anthierens Joanne Rosseel Donaes Jonckheere Jan

De Bouvere Helena De Bouvere Isabelle De Bouvere Jacob De Bouvere Jacoba De Bouvere Jan De Bouvere Joanna Theresia De Bouvere Joanne De Bouvere Joannes De Bouvere Joseph

Christiaens Jan Van Ghistel Pieter Boydens Anna De Respaillie (Vander Respaillie) Carel Van Sevenhant Marie De Meulenaere Francois Van Hee Jacob Mestdagh Marie Vyncke Anna

16512: 7 16511: 6 16510: 161v boven ; 16511: 117 16510: 125v 16508: 146v 16511: 56v ; 16513: 104 ; 16515: 20 16511: 6 ; 16513: 104 16511: 6 16509: 88v 16513: 60 16510: 14 16510: 14 16509: 9 + 120v 16510: 133 16513: 60 16510: 83 16514: 2v 16508: 137v ; 16509: 134v 16507: 17v ; 16510: 56v 16507: 17v 16507: 17v 16507: 139 16507: 133v + 134 ; 16509: 66 ; 16513: 54v + 55 16508: 29v 16510: 33 ; 16512: 5 16507: 216 16507: 133v + 134 16507: 133v ; 16512: 5 16511: 127 16511: 127 16509: 16v 16509: 100 16511: 83 16513: 55 16509: 66 ; 16513: 54v + 55 + 55v 16509: 66 ; 16513: 54v + 55 16509: 100 ; 16514: 70v 16513: 43 ; 16514: 70v 16513: 43 16507: 66v boven + 66v onder 16507: 66v boven + 66v onder 16509: 45 ; 16510: 112 16514: 158v 16514: 158v 16514: 41v 16508: 140v 16508: 107v ; 16509: 126 ; 16510: 145 ; 16514: 4v 16507: 181v 16509: 1 16509: 1 16509: 28v ; 16511: 11v 16509: 99 16509: 99 16510: 160v 16511: 112v 16507: 208 ; 16511: 112v ; 16513: 32


479 De Bouvere Marie Anne De Bouvere Pieter De Bouvere Pieter De Brabander Marie De Brabander Marie De Brabandere Pieternelle De Brauwer Agnes De Bree Catharine De Bree Chrysostomus De Bree Jan De Bree Jan De Bree Quintinus De Bremaecker Francois De Breyne Joanne

Van Hoorne Henricus Luyckx Isabelle Vanden Bussche Marie De Voldere Jacob Vande Moere Gillis Vande Walle Philippe Saelens Maryn De Bruyne Joannes De Cramer Marie Anne Leersnyder Anna Waghebeke Brigitte Rysman Catharine Folet Anna Dobbelier Jacob

De Brio Joanne De Brock Beernaert De Brock Cornelia De Brock Daniel De Brock Daniel De Brock Daniel De Brock Jacobus De Brock Joannes De Brock Joannes De Brock Joannes De Brock Michiel De Brock Philippe De Brock Pieter De Brock Pieter De Brock Pieter De Brock Pieter De Brock Vincent De Brouckere Cornelis De Brouckere Cornelis De Brouckere Hendrick De Brouwere Marie Catharine De Bruycker Andries De Bruycker Regina De Bruyckere ‌ De Bruyckere Cornelia De Bruyckere Cornelia De Bruyckere Francisca De Bruyckere Francisca De Bruyckere Francisca De Bruyckere Ignatius De Bruyckere Isabelle De Bruyckere Isabelle De Bruyckere Isabelle De Bruyckere Jan De Bruyckere Joannes De Bruyckere Marie De Bruyckere Marie De Bruyckere Marie De Bruyckere Martinus De Bruyckere Pieter De Bruyckere Pieter De Bruyckere Pieter

Van Haveskercke Louis Albert Houtsaegher Marie De Smidt (De Smet) Joannes Reygout Francisca Martel Joanne Clare Van Oost Anna Pattyn Regina Catharina Valckaert ‌ Frerickx Catharina De Vooght Marie Van Zieleghem Leonarde Rosseel Isabella Clara Vermeulen Anna Schillewaert Cornelie Lacomte Anna Marie Boudeloot Regina Peere Judoca Bossier Martha Kerckhof Anna Marie Theresia Vanden Berghe Pieternelle Semeyn Carel Van Hooryckx Joanna Thyboudt Joseph Fevery Hubertus Vergauwe Lambertus Willems Joannes Driessens Jacobus Vermeulen Laureyns Vuye Pieter De Jaeghere Anna Marie De Coninck Adriaen Bossee Joannes De Costere (Costers) Martinus Cnockaert Pieternelle De Roo Theresia Meyers Pieter Myncke Cornelis De Prest Cornelis Fortuyne Emerentiana Du Pon (Du Pond) Marie Joanna Meyers Anna Verkest Pieternelle

16514: 144v 16508: 140v ; 16509: 156 ; 16514: 144v 16508: 140v ; 16509: 156 16512: 112 16510: 7 16510: 48 16514: 103v 16507: 73v + 74 16512: 74 16507: 73v 16507: 73v + 74 16509: 2 16512: 128v 16509: 36 + 106v + 107 + 152 + 152v ; 16514: 96v + 97v 16512: 132v 16507: 142v boven + 142v onder 16509: 155 16510: 17 + 97 ; 16512: 146 16510: 97 16510: 97 16514: 63v 16514: 132 16512: 146 16507: 193v 16508: 128v 16510: 157v onder 16509: 10v 16507: 142v boven ; 16509: 10v 16510: 17 16510: 97 16507: 193v 16508: 114v ; 16509: 140 16509: 140 ; 16511: 111v 16509: 140 ; 16511: 111v 16513: 31v 16510: 13 16510: 13 16513: 49 16513: 49 16513: 49 16515: 27v 16512: 22v 16512: 22v ; 16515: 27v 16515: 69 16513: 61 16514: 26 ; 16515: 69 16514: 26 ; 16515: 69 16509: 32 16513: 69 16511: 72 16509: 32 16507: 99 ; 16510: 1v + 161 onder 16507: 15v 16514: 70v 16512: 117v 16509: 38 ; 16512: 22v ; 16513: 49 + 69 ; 16515: 27v


480 De Bruyckere Pieter De Bruyne … De Bruyne … De Bruyne Alexander De Bruyne Andries De Bruyne Anna De Bruyne Arnoldus De Bruyne Carel De Bruyne Carel De Bruyne Catharine De Bruyne Catharine De Bruyne Catharine De Bruyne Eduwaert De Bruyne Eugenius De Bruyne Fortunatus De Bruyne Francoise De Bruyne Godelieve De Bruyne Hendryck De Bruyne Isabelle De Bruyne Isabelle De Bruyne Jacob De Bruyne Jacob De Bruyne Jacob De Bruyne Jacobus De Bruyne Jacobus De Bruyne Jacobus De Bruyne Jacobus De Bruyne Joanne De Bruyne Joanne De Bruyne Joanne De Bruyne Joanne De Bruyne Joanne De Bruyne Joanne Marie De Bruyne Joannes De Bruyne Joannes De Bruyne Joannes De Bruyne Joannes De Bruyne Joseph De Bruyne Joseph

D’Hyters Josyne Lannoye Joannes Van Gaveren Columba Ketele Pieternelle Pauwels Cecilia Verwee Jacob Bouttens Livina Boey (Boy) Isabelle Peckelbeen Marie Anne Van Heule Michiel Wybo Laureyns Waeghe Francois Matthys Marie Godelieve Verhaeghe Pieternelle Vander Heecke Barbara Van Hoorden Laureins De Cock Pieter Hellinck Marie De Bets Joannes Quintens Francois Spae Josyna Kelle Godelieve De Meyere Marie Stoens Marie Jacoba Schepens Joanne Blommaert Marie Blommaert Anna Marie Cattelyn Pieter De Vendel Joannes De Wulf Francois Geyssens Anselmus Van Houtte Francois Lekens Jan Vander Brugghe Isabelle Dugardeyn (Dujardin) Isabelle Mortier Marie De Bree Catharine Baes Isabella Clara Davidts Joanne Therese

De Bruyne Josephus De Bruyne Livina De Bruyne Livine De Bruyne Marie De Bruyne Marie Anne De Bruyne Marie Joanne De Bruyne Mattheus De Bruyne Michiel De Bruyne Michiel De Bruyne Pieter De Bruyne Pieter De Bruyne Pieter De Bruyne Pieter De Bruyne Pieter De Bruyne Simoen De Bruyne Victoria De Buck Anna De Buck Getrude

Nachtegaele Anna Lateste Cornelis Fockedey Everaert De Weert Pieter Vanden Berghe Benedictus Rubbens Lodewyck Maskelé Apollonia Ardenois Marie Anna Roels Victoria Rosalia Willaert Barbara De Jonghe Catharine Sommeyer Susanna Leenkneght Anna Marie De Meester Marie Bienstman Isabelle Ramant Joannes Lootens Jacob Delavillette Jacques

16507: 99 16514: 50v 16512: 69 16507: 42 ; 16508: 122v + 123 + 123v 16512: 48v 16513: 1 16508: 57v 16510: 122v ; 16511: 92v 16510: 122v ; 16511: 92v ; 16513: 119 16508: 143v 16509: 79v 16507: 201 boven ; 16510: 105 16511: 1v ; 16513: 83v 16513: 83v 16509: 51v 16507: 87v 16509: 64v ; 16512: 40 16508: 57v ; 16514: 108v 16509: 11 16509: 51v 16513: 70 16509: 51v 16507: 35 onder 16513: 70 16513: 70 16512: 47 16510: 117 16512: 69 16509: 123v 16509: 51v 16509: 123v 16507: 198 16510: 116v 16509: 11 16509: 11 ; 16512: 105v ; 16514: 38 16510: 116v 16507: 73v + 74 16512: 119 16509: 11 ; 16510: 117 + 122v ; 16512: 105v + 119 16512: 47 16512: 61 ; 16513: 127 16514: 48 16509: 103 16512: 56v 16507: 230 16509: 97v 16513: 12v + 32v + 33 16511: 138 16508: 57v ; 16511: 138 16509: 79v 16509: 97v 16510: 126 16507: 198 16512: 77v + 153v ; 16513: 68v 16514: 50v 16512: 17 16507: 62 boven


481 De Buck Joanne De Burghgrave Anna Marie De Burghgrave Jan De Burghgrave Joanne Therese De Busschere (Bussche) Pieter De Busschere Angeline De Busschere Cornelis De Busschere Joannes De Busschere Laureynse De Buyck Jacoba De Buyck Jacoba De Buyck Jacoba De Cabilliau de Triponseau Ferd. Charl. De Cabilliau de Triponseau Francois X. De Caestecker Cecilia De Caestecker Joannes De Caluwe Barbara Therese De Caluwe Cornelis De Caluwe Joannes De Caluwe Joannes Franciscus De Caluwe Pieternelle De Caluwe Pieternelle De Caluwe Pieternelle De Camp Jacques De Camp Joanna De Camp Joanne De Carnin … De Carnin Isabelle Louise De Carnin Jan De Carnin Jan Francois Joseph Flor. De Cauwere Josyntje De Ceuninck Anthone De Ceuninck Anthonius Franciscus De Ceuninck Benedictus De Ceuninck Philippe De Ceuninck Pieter De Ceuninck Pieternelle De Cleer Jan Guilliaeme De Cleer Lenaert De Cleer Pieter De Cleir Adriana Francisca De Cleir Joannes De Cleir Philips De Cleir Pietenelle De Cleir Pieternelle De Cleir Pieternelle De Cleire Lucia De Clerck Abel De Clerck Adriaen De Clerck Adriane De Clerck Agnes De Clerck Alexander De Clerck Alexander De Clerck Amelberghe De Clerck Anna De Clerck Anna De Clerck Anna De Clerck Anselmus

Vande Moere Gillis Meysman Lodewyck (Louis) Slabbinck Elisabeth De Visch Lenaert Jonckheere Brigitta Ampe Jan De Nut Maria Anthierens Joanne Lauwereyns Pieter De Maet Adriaen Lootens Joannes Morel Jan Baptiste Walckiers Marie De Wree “dict Veranneman” Therese De Coninck Lieven Andries Gratiana Van Renterghem Alexius Mabesoone Pieternelle Jacxsens Isabelle De Vriese Marie Mabesoone Jan Francois Claeys Francois Mermuys Dominicus Seghers Isabelle Kint Pieter De Jonghe Adriaen De Croeser Charles Aeneas Van Huerne Josephus Anthonius Ayb. Le Poyvre Marie Anne Le Poyvre Caroline Joanne Fortuyne Cornelis Haest Victoria Geirnaert Monica Mony Anna Loys Anna Ketels Anna Danneels Lodewyck Roels Josepha Govaert Joanne Van Winsberghe Joanne Gunst Joannes Bossaer Jacoba Delannoye Godelieve Van Troyen Pieter Boonen Joannes Janssens Joannes Raes Jacob Schouteeten Magdaleene Van Speybrouck Livine De Pin Marcus Martel Guilliaeme De Witte Catharina Luycx Isabelle Simoens Jacobus De Ruytter Pieter Breyders Carel Bogaert Joannes Ghelie Marie

16510: 7 16511: 49v ; 16515: 62 16511: 22v + 49v 16509: 20v ; 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 16513: 26v + 67v 16510: 44v 16514: 41v 16514: 41v 16512: 78v 16510: 82 16510: 82 16510: 82 16507: 257 16507: 257 16511: 20 16511: 20 16507: 165 ; 16508: 61v 16509: 158 + 159 ; 16511: 93 16510: 58 ; 16511: 93 16509: 159 16514: 124v 16507: 233 ; 16509: 158 16507: 233 ; 16509: 158 16509: 98v 16509: 98v 16507: 241 ; 16509: 98v 16513: 4 16513: 4 16513: 4 16513: 4 16509: 47v 16515: 13v 16513: 76 16507: 165v 16513: 76 16515: 13v 16509: 34v 16512: 53v 16507: 131v 16512: 120v 16514: 25v 16507: 127 boven 16510: 40v 16510: 40v 16508: 54 16510: 40v 16513: 86v 16510: 4v ; 16514: 130v 16507: 250 ; 16510: 59v 16511: 48 ; 16512: 95 16510: 97 16513: 23v + 41v ; 16514: 157v 16509: 156 16514: 130v 16515: 8v 16512: 106v + 107 16511: 59v 16507: 214v


482 De Clerck Anthone De Clerck Anthonia De Clerck Arnoldus De Clerck Beatrix De Clerck Blasia De Clerck Carel De Clerck Catharina De Clerck Catharina De Clerck Catharine De Clerck Cornelia De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Cornelis De Clerck Daniel De Clerck Dina De Clerck Elias De Clerck Emiliane De Clerck Ferdinande De Clerck Francois De Clerck Francois De Clerck Guilliaeme De Clerck Guilliaeme De Clerck Isabelle De Clerck Isabelle De Clerck Isabelle De Clerck Jacob De Clerck Jacob De Clerck Jacoba De Clerck Jacoba De Clerck Jacoba De Clerck Jacoba De Clerck Jacobus De Clerck Jacobus De Clerck Jacobus De Clerck Jacobus De Clerck Jacobus Franciscus De Clerck Jan De Clerck Jan De Clerck Jan De Clerck Jan De Clerck Jan De Clerck Jan Baptiste De Clerck Joanne De Clerck Joanne De Clerck Joanne De Clerck Joanne De Clerck Joanne De Clerck Joanne De Clerck Joannes De Clerck Joannes De Clerck Joannes Baptiste

Soetaert Joanne Vande Vyver Joseph Gysels Marie Casselman Lambeght Van Maeckelberghe Pieter Bussche Marie Roels Bernardus Versluys Joannes Campe Lambertus Vereecke Paulus Van Besien Francoise Claeys Marie Wytgheer Emerentiana Michiels Francisca De Coussemaecker Francisca De Lender Marie Van Hille Marie Bout Helena Clara De Maecker Louise Uutterwulghe Anna Allemeesch Marie Anne Verkest Joseph De Rynck Anna Agatha Vercruysse Joseph De Pauw Joanne Deyger Joanna Bil Victoria Catharina Rouckelé (Rockelé) Leocadia Eggerlynck Dorothea Pyncket Francois Verburgh Michiel Vande Pitte Lenaert Van Damme Catharine Trutsaert Pieternelle De Reere Pieter Ketels Jacob Logghe Joannes Verkein Emanuel Van Maele Joanne Pyckevet Cecilia De Vreese Francisca Rotsaert Marie Anne Van Loo Anna Marie (Marie Anne) … De Vos Adriaene Pollet Joanne De Ketelaere Marie Teerlynck Joanne Doolhaeghe Susanna Rosa Vander Beke Guilliaeme Martelée Pieter De Vriendt Renier Tytgat Jacobus De Peckere Jacob Vanden Kerckhove Sebastiaen Craene Marie Anne Daene Cecilia De Cloet Anna

16508: 79 ; 16510: 4v 16508: 9v 16507: 141v onder 16509: 59 16513: 41v 16514: 112 16513: 23v 16513: 23v 16514: 129 16507: 239v + 240 16508: 1v ; 16510: 82v 16508: 35 + 94 16514: 66 16513: 50v 16512: 73v 16512: 76v 16510: 59v ; 16513: 118v ; 16514: 64 16510: 82v 16507: 187v + 188 + 237 16507: 250 ; 16510: 59v 16511: 100v 16512: 58 16514: 63 16510: 59v ; 16512: 3 ; 16513: 118v 16514: 144 16512: 115v 16511: 99v ; 16514: 50 16512: 107v ; 16513: 23v ; 16515: 9 16507: 141v onder 16513: 102v ; 16514: 62 16513: 102v ; 16514: 62 16511: 29 16508: 39v 16509: 150 ; 16511: 133v 16512: 151 16512: 115v 16512: 151 16512: 115v 16514: 141 16514: 66 16512: 98 16510: 97 16514: 36 + 157v 16513: 9v 16509: 23 16509: 23 ; 16513: 9v 16510: 108 16510: 108 16511: 79 16508: 5 ; 16511: 51v ; 16513: 66 16513: 94v + 98 16512: 75 16512: 21 16507: 118 16507: 58 boven + 58 onder 16508: 8v ; 16509: 126v 16507: 237 ; 16508: 33 16510: 81v ; 16514: 95v ; 16515: 30


483 De Clerck Jooris De Clerck Laureynse De Clerck Lenaert De Clerck Livine De Clerck Lodewyck De Clerck Lodewyck De Clerck Lodewyck De Clerck Magdalena De Clerck Magdalene De Clerck Maria Lucia De Clerck Marie Anne De Clerck Marie Anne De Clerck Marie Therese De Clerck Michiel De Clerck Michiel De Clerck Niclaeys De Clerck Niclaeys De Clerck Philibertus De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieter De Clerck Pieternelle De Clerck Pieternelle De Clerck Pieternelle De Clerck Regina De Clerck Rosa De Clerck Stephanus De Clerck Therese De Clerck Vincentia De Clerck Vincentia De Cloedt Adriaen De Cloedt Adriaene De Cloedt Anna De Cloedt Anna De Cloedt Anna

Huys Catharina Pieters Michiel De Witte Marie Anne Claeys Francois Schaepelynck Theresia Van Massenhove Joanne Van Hove Marie De PrĂŠ Alexander Clays Guilliaeme Raes Jacob Slabbaert Philippe Slecke Adriaen Gellynck Maerten Bulcke Marie Hanica Anna Lesy Therese Reyne Marie Anna De Vliegher Isabelle Fortuyne Emerentiana Delamote Anna Duysburgh Joanne Fonteine Emerentiane Vergote Passchasia Speelman Joanne Savelon Jacoba Grimminck Victoria Seya Dorothea Van Vyve Marie Paridaen Anthone De Wilde Michiel Wulfaert Joannes Van Hove Jan Van Hove Joannes Van Hallewyn Marie Anne Poppe Jacob Pepers Joannes Spieghels Philippe Heerbout Helena Anicaert Jaspar Verhelst Jacob De Witte Michiel Bulcke Pieter

De Cloedt Anna De Cloedt Anna De Cloedt Anna De Cloedt Anna De Cloedt Barbara De Cloedt Catharina De Cloedt Christiaen De Cloedt Christiaen De Cloedt Christiaen De Cloedt Christiaen De Cloedt Cornelia De Cloedt Cornelia De Cloedt Cornelie De Cloedt Cornelis De Cloedt Cornelis

De Clerck Joannes Baptiste Matthys David De Monie Simon Van Damme Jacob De Snick Francois Regout Pieter Blondeel Isabelle Boen Joanne De Meyere Anna Mary De PrĂŠ Joanne Goethals Benedictus Van Hove Jeroen Van Hove Jan Lingier Joanna Anthierens Catharine

16507: 98 16507: 140v 16514: 144 16507: 128 16512: 151v 16511: 133v 16507: 132v ; 16509: 150 16513: 36 16514: 34v 16509: 117 16510: 19 16510: 124v 16508: 120 ; 16509: 83 16511: 89 16510: 53 ; 16512: 115 16508: 39v ; 16510: 19 + 19v + 20 16515: 12v 16509: 24 16508: 63 + 79 ; 16512: 123v 16508: 94 ; 16513: 50v 16514: 141 16514: 62 16512: 151 16511: 29 16511: 79 16507: 237 ; 16509: 93v ; 16510: 2 boven 16507: 140v 16507: 140v 16508: 130 16509: 87 ; 16510: 21 16510: 127v 16507: 98 ; 16514: 113v 16512: 41 16514: 112 16510: 159 onder ; 16514: 150v 16512: 9v +123v 16512: 9v + 123v 16508: 30 16514: 46 16514: 87 16513: 40v 16510: 81v ; 16514: 94v + 95 + 95v ; 16515: 30 16510: 81v ; 16514: 95v ; 16515: 30 16510: 139 ; 16514: 27v 16508: 30 ; 16512: 21v + 142v 16508: 30 16507: 3v 16515: 18 16509: 18 16509: 18 ; 16512: 10v 16507: 95 16507: 95 ; 16509: 18 16507: 98 16507: 98 16508: 111v 16512: 101v 16508: 98v


484 De Cloedt Dorothea De Cloedt Dorothea De Cloedt Guilliaeme De Cloedt Guilliaeme De Cloedt Guilliaeme De Cloedt Hermanus De Cloedt Isabelle De Cloedt Jacoba De Cloedt Jacobus De Cloedt Jan De Cloedt Jan De Cloedt Jan De Cloedt Joanne De Cloedt Joannes De Cloedt Joannes De Cloedt Joannes De Cloedt Joannes De Cloedt Joannes De Cloedt Joannes De Cloedt Jooris De Cloedt Laureins De Cloedt Laureyns De Cloedt Laureynse De Cloedt Maerten De Cloedt Marie De Cloedt Marie Francoise De Cloedt Pieter De Cloedt Regina De Cloedt Regina De Cloedt Sebastiaen De Cloedt Simoen De Cnock … De Cnock … De Cnock Adriaen De Cnock Adriaene De Cnock Anne Marie De Cnock Barbara De Cnock Cornelis De Cnock Cornelis De Cnock Dorothea De Cnock Francois De Cnock Francois De Cnock Isaack De Cnock Jan De Cnock Joanne De Cnock Joanne De Cnock Joanne De Cnock Lodewyck De Cnock Lodewyck De Cnock Magdalene De Cnock Marie De Cnock Marie De Cnock Marie De Cnock Marie De Cnock Niclaeys De Cnock Philippus

Bruynooghe Pieter Jacobus Van Daele Pieter Ketels Angela De Vroe Isabella Semeyn Pieternelle De Saeyere Anna Marie Verduyn Joannes Vanden Broucke Gillis Van Daele … Jonckheere Anna Reeps Laureynse Coorens Anne Marie Goethals Niclaeys De Rue Pieternelle Du Jardin Isabelle Moyses Livina Vercruysse Joanne Therese Weemaere Therese Gheyle Joanne Lust Helena Jonckheere Isabelle Jonckheere Isabelle Delahaye Pieter Tubbe Brigitte Baes Jan D’Hondt Jacob Vande Walle Joanne Velle Adriaen Wybo Jacob Van Halsinghe Juliana Martelée Anna Tytgat Anthone Vande Ketele Anne Marie Maertens Margarieta Steculorum Joannes De Splenter Francois Rotsaert Ferdinande Denys Pieternelle Verbove Catharina Brouckaert Arnoldus Denys Francisca Meyaert Pieternelle Stubbe Joanne Mestdagh Marie Anne Rosa Maene Joos (Josephus) Van Maele Jan Ketels Jan Dugardeyn Francoise Verplancke Joanne Anthierens Lieven Maertens Jan Martelee Rochus Van Dierendonck Anthone Van Hove Matheus Lievens Pieternelle Lievens Agnes

De Cnock Philips

Jonckheere Marie

16510: 159v boven 16510: 159v boven 16514: 141v 16514: 44v 16508: 124v ; 16510: 12v 16509: 81v 16508: 122 ; 16511: 101 16509: 114 16515: 19 16510: 81v ; 16512: 27v ; 16513: 123v 16510: 139 16507: 98 16512: 137v 16515: 34 + 63v 16515: 34 ; 16515: 63v 16512: 101v 16509: 122v ; 16510: 59v ; 16512: 3 16507: 3v ; 16508: 6 ; 16513: 40v 16508: 98v 16512: 137v 16507: 78 + 95 16512: 10v ; 16513: 98 ; 16515: 34 + 63v 16510: 21v 16510: 159v boven 16509: 128 16512: 147 16514: 44v 16509: 162 16509: 161v + 162 16512: 27v ; 16513: 123v 16513: 98 16511: 51 16507: 83v 16511: 51 16512: 32 ; 16515: 67 + 67v 16508: 29 ; 16511: 117v 16515: 2 + 21v 16511: 117v 16507: 211v boven + 211v onder 16507: 109v 16510: 94v ; 16515: 21v 16510: 94v 16510: 113 16515: 2 + 21v 16512: 47v ; 16515: 66 16512: 47v 16507: 229 ; 16511: 25 16507: 164v 16507: 164v ; 16512: 47v 16507: 164v 16510: 88 16509: 31v 16510: 87v 16507: 75 boven 16510: 104 16512: 2v + 21v + 32 + 135v ; 16514: 36v + 106v + 107v + 108 16511: 51


485 De Cnock Pieter

Standaert Martine

De Cnock Pieter De Cnock Pieter De Cnock Pieter De Cnock Pieter De Cnock Pieternelle De Cnock Pieternelle De Cock Agnes De Cock Carel De Cock Daniel De Cock Isabelle De Cock Jacob De Cock Jacob De Cock Jaspar De Cock Joanne De Cock Joanne De Cock Joannes De Cock Joos De Cock Judocus De Cock Lodewyck De Cock Lodewyck De Cock Lodewyck De Cock Ludovicus De Cock Marie De Cock Marie De Cock Marie De Cock Marie Anne De Cock Marie Anne De Cock Marie Anne De Cock Marie Godelieve De Cock Marie Godelieve De Cock Pieter De Cock Pieter De Cock Pieter De Cock Pieter De Cock Therese De Coene Marie De Coninck Adriaen De Coninck Anna De Coninck Anne Marie De Coninck Barbara Therese De Coninck Engelbertus De Coninck Isabelle De Coninck Januarius Modestus De Coninck Joanne De Coninck Lieven De Coninck Marie Therese De Coninck Ollivier De Coninck Pieter De Coninck Pieter De Coninck Pieter De Coninck Theresia Francisca De Coninck Victor De Coo Franciscus De Coo Franciscus De Coo Francois De Coo Jacob

De Meulenaere Helena Ketels Anna De Waele Joanne Lust Marie Anne Van Praet Hubreght Vander Beke Philips Cappelle Joannes Marsaels Barbara Van Belleghem Cecilia Janssens Jacob Dutreeuw Barbara Hendryckx Catharina Servyt Joanne Maene Joos Van Maele Jan Maertens Josyntje Muyls Pieternelle De Monye Anna De Smidt Adriaene Roels Joanne Therese Verplancke Joanne Mestdagh Victoria MartelÊ Rochus De Neve Bonaventura Van Simaey Jan De Vos Pieter De Coo Laureyns De Peckere Jacob Commeyne Gerardus Janssens Joseph Levyn Joanne Sameyn Marie Magdalene De Bruyne Godelieve Vermeulen Isabelle De Groote Marcus De Coninck Victor De Bruycker Isabelle Lust Jan Verhulst Anthone Van Raveswaey Anselmus Van Overbeke Anna Neyts Tobias Duvivier ‌ De Vos Joannes De Caestecker Cecilia De Prez Jan Verfaillie Marie Therese Nevejans Francisca Baert Livine De Pover Marie Catharine Van Nieuwenhuyse Anthone De Coene Marie Bodicx Marie Anna De Keyser Isabelle Andries Joanne Prophete Helena

16512: 2v + 21v + 32 + 135v ; 16514: 36v + 106v + 107v + 108 + 159 16510: 74v 16510: 104 16507: 211v boven 16507: 211v onder 16512: 87v 16507: 88 16511: 25v 16507: 188v 16514: 94v 16509: 64v + 114v ; 16513: 113 16509: 94 16507: 188v 16509: 77 16509: 103v 16509: 103v 16512: 142v 16509: 114v 16509: 32v ; 16512: 142v 16514: 18v 16514: 71 + 163v 16509: 103v 16514: 163v 16512: 80 16509: 77 16509: 77 16514: 43v 16512: 40 16512: 40 16509: 64v 16509: 64v 16512: 140 ; 16514: 133v 16511: 37v 16509: 64v ; 16512: 40 16509: 94 16509: 86 16514: 137 16513: 61 16509: 45v ; 16512: 33v 16507: 130 ; 16509: 105 16514: 97 16512: 83v 16507: 93v 16515: 73v 16514: 137 16511: 20 16512: 88 16507: 4v boven 16512: 83v 16511: 20 16511: 31v 16514: 110 16514: 137 16513: 116 16513: 116v 16511: 123v ; 16514: 153 16511: 123v ; 16512: 40 ; 16513: 116


486 De Coo Laureyns De Cornelis Joanne De Corte … De Corte … De Corte Adriaen De Corte Cecilia De Corte Cecilia De Corte Cecilia De Corte Cecilia De Corte Emanuel De Corte Hermanus De Corte Hermanus De Corte Isabelle De Corte Jacobus De Corte Joannes De Corte Josyntje De Corte Marie De Corte Pieter De Corte Pieter De Coster (Costers) Joanne De Coster (Costers) Joannes De Coster (Costers) Martinus De Coster (Costers) Martinus De Coster … De Coster Abraham De Coster Anna Marie De Coster Anna Marie De Coster Clara De Coster Clara De Coster Enghel De Coster Jacob De Coster Jan De Coster Joannes De Coster Laureynse De Coster Marie Anne De Coster Marie Jacoba De Coster Marie Jacoba De Coster Pieternelle De Coster Victoria De Cousemaecker Cornelis De Cousemaecker Lenaert De Cousemaecker Lenaert De Coussemaecker Francisca De Coussemaecker Francisca De Coussemaecker Lenaert De Couttere Guilliaeme De Coye Anna De Craecke Anna Francisca De Craecke Francois De Craemer Godelieve De Craemer Marie Anna Therese De Craemer Pieternelle De Craemer Rosalia De Craene Francois De Craene Godelieve De Craene Jan De Craene Joannes De Craene Victoria

De Cock Marie Anne D’Hanins Pieter Kint Pieternelle Lycke Anna Kesteloot Catharine Rysman Anthone De Vos Francois Vereecke Joannes Samson Pieter Van Beveren Anna Vermael Marie Anne Houssaer Anna Govaert Jacob Hollevoet Joanne De Ruddere Lucretia Dubaert Joseph Huys Joseph Van Harcke Rosalia Pluvier Dymphna Brigitta Fonteyne Joseph Lapeire Godelieve Vereecke Anna Marie De Bruyckere Isabelle … Werbrouck Barbara Therese Vander Carre Cornelis Verplancke Jan Vanden Briele Domyn Wilsoet Thomaes Bibauw Joanne Crevit (Crevith) Marie Therese Driessens Joanne Casier Marie Catharine Van Besien Pieter Van Nieuwmunster Adrianus Paeyderooghe Cornelis Traen Ignatius De Jaegher Pieter Demaré Pieter Lansheere Isabelle Verniere Cecilia Mengé Francisca De Clerck Cornelis Janssens Pieter Christiaens Marie Lucas Anna Meseeuw Zacharias Raes Michiel Ingels Francoise Annes Albert Stevens Joannes Catelay Joannes Ardenoys Augustinus Blomme Pieternelle Annes Albertus Laby Rosa Pieters Catharine Storme Gaspar

16512: 40 16512: 45 16509: 21 16507: 115 16508: 69 16514: 51 16514: 51 + 51v 16514: 51v 16511: 56 16510: 16v 16513: 26 16511: 85v 16507: 115 16508: 69 16513: 26 16510: 70 16513: 11 16514: 51 + 51v ; 16515: 8 16507: 90 16514: 26 16513: 79v ; 16514: 26 ; 16515: 69 16514: 26 16514: 26 ; 16515: 69 16507: 126v onder 16512: 85 16511: 39v 16511: 39v 16507: 32 boven ; 16513: 121 + 121v 16507: 32 boven 16508: 46 16514: 75v ; 16515: 24 16512: 85 16510: 25v 16511: 130 16513: 79v 16514: 75v 16514: 75v 16508: 46 16515: 24 16512: 19 16514: 72 16512: 19 16512: 73v 16511: 106v ; 16512: 73v 16512: 73v 16512: 56 16513: 37 16514: 59 16514: 59 16511: 60 16514: 164 16507: 68 boven 16513: 6v ; 16514: 74 ; 16515: 37 16509: 70v 16507: 66 16511: 48v 16511: 48v 16514: 46v


487 De Craene Victoria De Cramer Jacob De Cramer Marie Anne De Cramer Marie Anne

Van Eenoo Philippe Uyttentruys Joanne De Bree Chrysostomus Bulcke Jacobus

De Cramer Marie Anne De Cramer Pieter

De Lantmeter Sebastiaen De Weerdt Joanne

De Cramer Pieternelle De Cramere Anna De Crits Angeline De Crits Jacques De Crits Jaecques De Crock Albertus De Crock Francois De Crock Francois De Crock Francois De Croeser Catharine Louise De Croeser Charles Aeneas De Croeser Francois Augustyn De Croo Cornelis De Croo Hendrick De Croo Lucas De Croos Cornelis De Croos Francoise De Croos Joseph De Cruywenaere Pieter De Cuyper Carel De Cuyper Carel De Cuyper Cecilia De Cuyper Cecilia De Cuyper Guilliaeme De Cuyper Guilliaeme De Cuyper Isabelle De Cuyper Jan De Cuyper Jan De Cuyper Joanna Clara De Cuyper Joanna Clara De Cuyper Joanne De Cuyper Joanne De Cuyper Joannes De Cuyper Joannes De Cuyper Joannes De Cuyper Joannes De Cuyper Joannes Francois De Cuyper Joseph De Cuyper Marie De Cuyper Marie Joanne De Cuyper Marie Joanne De Cuyper Paulus De Cuyper Pieter De Cuyper Pieter De Cuyper Pieter De Cuyper Regina De Cuyper Rosa De Cuyper Theresia De Decker Anne De Decker Anne

Codderon Jacob Huyghevel Carel Custis Charles Backuus Isabelle Therese Delavilette Marie Lust Isabelle Baes Joanna Gambie Anna Hacx Amelberge Wynckelman Jaecques De Carnin … Audejans Catharine Angeline Minne Godelieve Verheye Marie Strubbe Isabelle Vanden Abeele Joanne Vleys Hendrick Joseph D’Hulst Marie Barbara Pollet Brigitta Gheyle Adriaene Barremaecker Livine De Bert Paulus Vermeesch Maerten Logghe Cecilia Crampe Brigitte De Smidt Anselmus Cooman Pieternelle De Baey Rosa Bossier Michiel Seghers Jacobus Bil Geeraert Vanden Briele Jan D’Hondt … Verheye Marie Lagage Marie Joanne Sauvagie Anna De Backere Joanne Jacoba Bentein Marie Anne Vermeire Philippe De Munter Jacob Vio Valentyn De Blonde Jacoba De Wan Catharina Passchyn Anna Marie Labulcke Bibiana Louagie Niclaeys De Smedt Gabriel Meyers Francois Driessens Matthys Rogier Pieter

16514: 46v 16511: 19v 16512: 74 16509: 123 ; 16511: 118v ; 16512: 74 ; 16514: 164 16509: 123 ; 16511: 118v 16511: 118v ; 16512: 74 ; 16514: 164 ; 16515: 37 16511: 19v 16511: 42 16513: 101 16508: 62 16514: 128 16510: 113v 16513: 79 16510: 113v 16507: 20 boven 16510: 7v ; 16511: 23 16513: 4 16510: 7v ; 16511: 23 16511: 128v 16511: 128v 16507: 160v 16507: 247v 16507: 247v 16509: 142(2) 16508: 27v 16508: 128 ; 16509: 17v + 85v 16507: 46v ; 16513: 123 16513: 123 16509: 157(2)v 16514: 11v + 154 16508: 28v 16511: 16 16513: 123 16511: 133 16514: 47 16514: 47 16508: 27v ; 16509: 9 ; 16514: 50 16511: 82v 16515: 52v 16510: 150 16508: 58 16508: 58 16513: 123 16512: 31v 16511: 142 16512: 31v 16512: 31v 16509: 9 + 120v 16514: 11v 16514: 47 16514: 22v 16509: 120v 16510: 96 16514: 154 16507: 184 ; 16513: 14 16513: 14


488 De Decker Augustyn De Decker Barbara De Decker Catharina De Decker Coleta De Decker Jacobus De Decker Joannes De Decker Judocus De Decker Lodewyck De Decker Lodewyck De Decker Martinus De Decker Maximiliaen De Decker Pieter De Decker Pieter De Decker Pieter De Deckere Coleta De Deurwaerder Jaecques De Deurwaerder Judocus De Deurwaerdere Judocus De Deyne Agnes De Deyne Agnes De Deyne Anna De Deyne Anna De Deyne Catharine De Deyne Catharine De Deyne Elisabeth De Deyne Guilliaeme De Deyne Joannes De Deyne Joseph De Deyne Pieter De Doncquers Jan Baptiste De Doncquers Jan Charles De Doncquers Marie De Duytsche David Joannes De Dye Isabelle De Febure (De Fevere) Mattheus De Fever Andries De Fevere Anna De Fevere Anna De Fevere Jacoba De Fevere Joannes De Fevere Matheus De Fevre Jan De Fevre Theresia De Fleury Marie Constantia De Flou Helena De Flou Jacob De Flou Jacob De Flou Joannes De Flou Pieter De Flou Pieter De Flou Rosa De Flou Rosa De Fonseca Guilliaeme De Fonseca Joanne De Foordt Gillis De Foordt Pieter De Fort Anthonette De Fraeye Alexander

Baele Joanna Adrianssens Pieter Tanghe Guilliaeme Verscheure Pieter Bogaert Marie Jacoba Vallewaert Barbara Van Hee Marie Casteleyn Joanne Verplancke Marie Peckelbeen Marie Anna Landuyt Jacoba Aspeslagh Marie Coppet Pieternelle De Neve Anna Eeckhoudt Jan Baudescot Egidia De Maere Amelberghe Francoise Vreymoet Elisabeth Bulcke Anselmus Maertens Joannes Van Scherpenzeele Pieter Scherpenseel Pieter Rodts Pieter Gailliaert Pieter Beuselinck Michiel Vlietynck Susanna Van Horix Joanne Hoste Anne Cornelie De Nolf Marie Josepha De Kropfinn Marie Therese Warnier Marie Emilia Justina Vander Steghen Gaspar Joseph Naert Brigitta Wulles Pieter Goethals Judoca Hamerlynck Barbara Daenekint Joannes Jonckheere Pieter Anicaert Carel Speecke Perpetua Van Damme Pieternelle Vyveraert Jacquemyne Zeevaert Cornelis Dubois Guilliaeme Tytgat Lodewyck Rosseel Anna De Soppere Joanne Buys Godelieve Maertens (Martens) Victoria De Volgher (Volgers) Marie (Joanne) Vanden Berghe Joannes De Mulder Jacobus Allaert Isabelle De Vriese Theodoor Verminck Marie Adam Cecilia Van Wyndekens Joannes De Wynter ‌

16513: 80 16513: 69v 16513: 9 16511: 7 16514: 155 16513: 69v 16507: 14 16508: 42 ; 16513: 77v 16507: 26v ; 16508: 42 16510: 122v ; 16513: 119 ; 16514: 155 16513: 77v 16510: 31 ; 16513: 62v 16510: 31 16507: 14 16507: 71 16508: 3 16508: 3 16515: 5v 16508: 77v ; 16510: 27 + 92 16508: 77v ; 16510: 27 + 92 16512: 44v 16507: 183v 16508: 100v 16511: 117 16510: 118 16507: 183v ; 16508: 77v ; 16510: 92 16509: 68 16509: 101v 16510: 107 16511: 64 16511: 64 16511: 64 16509: 83v 16507: 148 16507: 180 16512: 149 16510: 133 16510: 137v 16514: 46 16514: 46 ; 16507: 180 16507: 180 16509: 44v 16509: 44v 16511: 91v 16507: 55v 16509: 92 16507: 174 ; 16509: 92 16507: 174 16510: 124 16510: 124 16513: 27 16510: 124 16512: 89 16512: 89 16512: 156 16512: 156 16508: 110v 16515: 3


489 De Fraeye Helena De Fraeye Laureyns De Fraeye Rosa De Frutier Bazilius De Frutier Catharina De Frutier Judocus De Gaey Lodewyck De Gaey Regina De Gaey Regina De Gaey Regina De Gaïaffa Felix De Gaïaffa Theresia De Gajaffa Therese Louise De Gand Anna De Gelder Pieter De Geselle Jacob De Geselle Marie De Geselle Marie De Gey (De Ghey) Marie De Gey Bertholomeus De Gey Marie De Gheldere Albert De Gheldere Albertus Carolus Joseph De Gheldere Anna De Gheldere Charles De Gheldere Charles De Gheldere Joannes De Gheselle Cornelia De Gheselle Isabelle De Ghey Marie De Glorie Lucas De Gra Victor De Graef Ollevier De Graeve Adriaen De Graeve Adriaen De Graeve Anna Cornelia De Graeve Anthone De Graeve Barbara Theresia De Graeve Barbara Theresia De Graeve Christiaen De Graeve Hubreght De Graeve Hubreght De Graeve Jacob De Graeve Jan De Graeve Joanne De Graeve Joseph Anthone De Graeve Judocus De Graeve Juliaen De Graeve Lodewyck De Graeve Lodewyck

D’Hiet Livinus Van Hooren Marie Anne Vanden Berghe Francois De Prez Joanne Poppe Francois Verkercke Livina Allaert Helena Meesschaert Pieter Velle Joannes Meersschaert Francois D’Hooghe Theresia Rotsart d’Hertaing Jan Louis De L’Espée Jan Baptiste Donck Jacob Daenekynt Anna Maene Marie Cnockaert Benedictus Maes Pieter Joseph Fockedey Lenaert Vlietynck Marie De Vos Martinus Troch Isabelle Joets Isabelle Custis Francois Joseph Inghels Marie Vander Stelt Marie De Schryvere Catharina Wybou David De Roo Cornelis Beausaert Thomaes Govaert Pieternelle De Ryckere Isabelle Moerman Beatrix Thyry Amelberghe Hoenraet Isabelle Notebaert Pieter Hellebuyck Barbara Theresia Muys Beernaert Proot Stephanus Baert Anna De Ketelaere Theresia Claeys Anna Marie … Juliane Rosseel Josyne Vlaeminck Jan Vande Wiele Pieternelle Vanden Kerckhove Marie Jacoba Oosterlynck Anna Meyers Isabelle De Visch Dorothea

De Graeve Maerten De Graeve Marie De Graeve Susanne De Grand Cornelia De Grand Cornelia De Grand Engelbertus De Grande Anthonia

Doesselaere Marie Susanne De Vriendt Matthys Verplancke Pieter Bossier Emanuel Sanders Pieter Maes Marie Danneels Mauritius

16507: 235v 16509: 1v 16509: 1v 16511: 42v 16511: 83v ; 16514: 69 16511: 42v + 83v ; 16514: 69 16511: 140v 16511: 140 16511: 140 + 140v 16510: 21 16513: 16 16513: 16 16507: 186 ; 16508: 147v 16512: 136 16514: 115v 16510: 45v ; 16512: 2 16510: 45v 16510: 45v 16508: 82 ; 16514: 161v 16508: 82 + 82v 16508: 82v 16515: 54v 16515: 54v 16513: 101 16514: 33v 16514: 33v 16514: 100v 16507: 232v 16507: 168 onder ; 16512: 2 16508: 45v + 82 16507: 64 16510: 61 16510: 42 16508: 81v 16508: 81v 16514: 9v ; 16515: 48 16510: 112v 16513: 63v 16513: 63v 16507: 60v 16509: 52v 16509: 52v 16509: 52v 16510: 112v 16507: 60v ; 16514: 157 16510: 112v 16514: 9v 16512: 154 16509: 52v 16507: 178v ; 16509: 52v ; 16510: 3v + 49 + 49v + 98v 16508: 81v 16510: 49v 16513: 66v + 71v 16515: 31v 16515: 31v 16515: 31v 16511: 38


490 De Grande Jacob De Grande Jan De Grande Joanne De Grande Philippus De Grande Pieter De Grande Pieter De Grande Pieter De Grande Pieter

Spegelaere Joanne Bruynooghe Anna Vanden Kerckhove Aernout Van Averbeke Marie Van Hille Jacoba Goethals Anna Catharina Vergaerde Genoveva Bruynooghe Brigitta

De Grande Pieter De Grande Pieter De Grendele Engelbertus De Grendele Pieter De Grieck Arluca De Grieck Arluca De Groote Cecilia De Groote Charles De Groote Cornelia De Groote Francois De Groote Francois De Groote Guilliaeme De Groote Helena De Groote Jacob De Groote Jacobus De Groote Jaecquemyne De Groote Jan De Groote Joanne De Groote Joanne De Groote Joanne De Groote Lucas De Groote Maerten De Groote Marcus De Groote Marcus De Groote Marie De Groote Marie De Groote Maryn De Groote Maryn De Groote Pieter De Groote Pieter De Groote Pieter De Groote Pieternelle De Groote Simoen Petrus De Groote Sophia De Groote Veronica De Grouve Jacobus De Gryse Anna De Gryse Anna De Gryse Anna De Gryse Anna De Gryse Cecilia De Gryse Cecilia De Gryse Isabelle De Gryse isabelle De Gryse Joseph De Gryse Pieter

Van Hille Pieternelle Versynck Marie Heindryckx Pieternelle Francoise Mergaert Rosalia Longerspeye Cornelis Longerspeye Jaspar Ramandt Andries De Marichal Joanne Josepha Hillebrandt Pieter Biesman Catharine Vermeersch Genoveva Van Slembrouck (Slembrouck) Rosa Coudeville Joannes Franciscus Simoens Joanne Driessens Francisca Duysburgh Nicodemus Dhont Cornelie Baes Jan Dherre Carel Vanden Kerckhove Pieter Pauwaert Pieternelle Verhelle Joanne De Cock Therese Ronquier Judoca Jonckheere Sebastiaen Pauwaert Jacob Snauwaert Gelyne De Vroe Marie Anne Verplancke Angeline Coene Isabella Clara ‌ Wybo Maryn Hindryckx Cecilia Minnaert Franchois Ignace Peckelbeen Joannes Semyn Theresia Barvoets Bernardus Maelstaf Domyn Van Loo Cornelis Verbeke Carel Ramandt Andries Vercruysse Jacobus BouckÊ Joannes Gryson Joachim Bonte Isabelle Meysman (Meesman) Isabelle

De Haene Marie Anne De Heere Isabelle Therese

Bauden (Boyden) Vincent Vander Meersch Jacques Donatianus

16509: 161 16511: 38 16510: 145 16514: 157 16513: 107v 16512: 26+ 26v 16512: 26v ; 16513: 107v 16510: 159v boven ; 16511: 38 ; 16512: 26v ; 16513: 107v 16507: 18v boven 16507: 18v boven 16508: 89 16508: 89 16508: 96 16512: 112 16510: 128 16507: 43 16508: 117v 16508: 85 16510: 36 16510: 36 ; 16514: 18 + 150 16514: 150 16507: 34v 16513: 93 16514: 141 16509: 86 16511: 124v 16507: 34v 16507: 94 16507: 139v ; 16515: 23 16510: 102 16509: 86 16509: 86 16513: 123v 16507: 215v ; 16509: 82 16508: 85 16507: 82v boven + 82v onder ; 16510: 128 16514: 18 16513: 124 16510: 102 16510: 126 16515: 23 16507: 43 16513: 119 16508: 143 16511: 4v 16509: 81 ; 16511: 4v 16509: 81 16507: 161 ; 16510: 86v 16510: 128 16510: 128 16514: 61 16508: 91; 16510: 53v 16508: 91 ; 16509: 163 + 163v 16508: 91 ; 16509: 81 ; 16510: 53v ; 16511: 4v 16515: 16v + 17v 16507: 79


491 De Henau Marie Anne De Henauw Francois De Henauw Francois De Hermossa Marie Anne Therese De Hulster Francois De Hulster Marie De Jaegher Adriaen De Jaegher Adriaen De Jaegher Anna Marie De Jaegher Augustyn De Jaegher Carel De Jaegher Columba De Jaegher Columba De Jaegher Cornelis De Jaegher Cornelis De Jaegher Hubreght De Jaegher Jacob De Jaegher Jan De Jaegher Jan De Jaegher Joseph De Jaegher Magdalene De Jaegher Marie De Jaegher Marie De Jaegher Pieter De Jaegher Theresia De Jaegher Theresia De Jaeghere Joannes De Jaeghere Maximiliaen De Joncker Marie De Joncker Marie De Joncker Pieter De Jonckheere Isabelle De Jonckheere Sebastiaen De Jonghe Adriaen De Jonghe Adriaen De Jonghe Alexander De Jonghe Alexander De Jonghe Alexander De Jonghe Anna De Jonghe Anna De Jonghe Anna De Jonghe Anna De Jonghe Anna De Jonghe Anna De Jonghe Anthonia De Jonghe Anthonius De Jonghe Catharine De Jonghe Cecilia De Jonghe Cornelie De Jonghe Cornelis De Jonghe Francois De Jonghe Hendrick De Jonghe Isabelle De Jonghe Jacob De Jonghe Jacobus Cornelis De Jonghe Jan De Jonghe Jan De Jonghe Jan

Vermeulen Nicodemus Bouchout Pieternelle Diericxen Anna De Peneranda Anthone Bartholomeus De Vriese Marie Anne Van Hove Mattheus Monton Jacoba De Pover Marie Catharine De Bruyckere Ignatius De Schacht Francisca Masin Marie Anne Allegoet Pieter Anthierens Pieter Vierstraete Marie Mansé Marie Dutreeuw Joanne Walckers Marie Mahieu Marie Meyne Marie Viaene Theresia De Lantmeter Jan Huyghebaert Paulus Claeys Martinus De Coster Pieternelle Claerhout Joannes Mollet Joannes Hollevoet Anna … Barbara De Priester Joannes Stoens Pieter Vande Wiele Elisabeth Verstraete Isack Meyaert Barbara De Camp Joanne Mestdagh Jecquemyntje Libbreght Agnes Callewaert Cecilia Bertholf Pieternelle Huys Francois Staelens Thomaes Brocquet Jacobus Houtermans Thomaes Bruneel Michiel Vanden Bussche Cornelis Snouck Laureyns Verheye Anna De Bruyne Pieter Dollée Jan Monton Pieter Naeyaert Agnes Gallant Marie Adams Godelieve Wildemet Jacobus Van Maldeghem Anne Marie De Roo Marie Cossaer Joanne Den Dooven Marie Anne Vande Vaerde Isabelle

16508: 114 ; 16511: 143 16507: 166v 16507: 166v + 167 16509: 60v 16508: 105v 16508: 105v 16508: 67 + 67v 16511: 31v 16515: 69 16515: 54 16508: 132 16507: 127v 16507: 127v 16508: 46 16508: 132 16509: 28 ; 16511: 131v 16508: 159v 16508: 67v ; 16512: 111v 16511: 31v 16514: 13 16509: 123 ; 16511: 118v 16514: 13 16512: 25v 16508: 46 16512: 111v 16512: 111v 16507: 111v + 112 16507: 112 16511: 79v + 132 + 132v 16511: 79v + 132 + 132v 16511: 132v 16507: 120v 16507: 120v 16507: 241 ; 16509: 98v 16507: 240v + 241 16512: 15 + 15v 16512: 15 + 15v 16512: 79 16508: 139v 16512: 39 16511: 12 + 86 16511: 12 + 86 16507: 191 ; 16514: 24 16507: 113 16512: 15v 16514: 23 16509: 79v 16510: 93 16508: 67v 16510: 159 onder 16512: 114v 16508: 150 16514: 23 16508: 150 16507: 213 16508: 35v 16508: 35v + 36 16508: 127 + 164


492 De Jonghe Joanna De Jonghe Joanne De Jonghe Joanne De Jonghe Joannes De Jonghe Joannes Jacobus De Jonghe Juliaene De Jonghe Lieven De Jonghe Lodewyck De Jonghe Lodewyck De Jonghe Magdalene De Jonghe Margriete De Jonghe Marie De Jonghe Marie De Jonghe Pieter De Jonghe Pieter De Jonghe Pieter De Jonghe Pieternelle De Jonghe Rosa De Jonghe Theresia De Jonghe Theresia De Kempe Joanne De Kempe Joanne De Kempe Joanne De Kempe Regina De Ketelaere Adriaen De Ketelaere Adriaen De Ketelaere Aernout De Ketelaere Anna De Ketelaere Anna De Ketelaere Anna De Ketelaere Arnoldus De Ketelaere Barbara De Ketelaere Bruno De Ketelaere Bruno De Ketelaere Cornelis De Ketelaere Gillis De Ketelaere Guilliaeme De Ketelaere Helena De Ketelaere Helena De Ketelaere Helena De Ketelaere Joseph De Ketelaere Joseph De Ketelaere Marie De Ketelaere Martinus De Ketelaere Pieter De Ketelaere Pieter De Ketelaere Pieter De Ketelaere Pieternelle De Ketelaere Pieternelle De Ketelaere Pieternelle De Ketelaere Salomon De Ketelaere Salomon De Ketelaere Theresia De Ketelaere Wouter De Keyser … De Keyser Anthone De Keyser Carolus

Scheemaecker Henricus Casteleyn Jacob De Vos Pieter Hubertus Dousselaere Joanne Pieters Marie Eeckout Jan Rouckelé Barbara Lacluyse Jacoba Van Schelstraete Marie Anne Poppe Cornelis Strubbe Andries Trogh Pieter Pierra Clement Willaeys Joanne Verstraete Pieternelle De Kempe Joanne Adam Pieter Bertens Michiel Jonckheere Roelant Doens Francois Blommaert Joannes De Jonghe Pieter Freyne Justus Houtsaegher Pieter Van Dierendonck Brigitta Vande Walle Joanna De Keyser Marie De Meulenaere Jacob De Beele Cornelis Feyts Francois Verheye Anna Van Daele Pieter Vande Walle Isabelle Martelé Anna Lycke Anna Luyckx Joanna Verplancke Marie Meulemeester Albertus (Bartholomeus) De Bleyne Francois Verplancke Pieter Galle Marie Maertens Marie Laurentia De Clerck Jan Verstraete Marie Theresia Mortier Jacquemyntjen Mortiers Pieternelle Beernaert Pieternelle Judoca Inghelbeen Adriaen Maene Cornelis Van Renterghem Chrysostomus Tubbe Anne Marie Stubbe Anna Marie De Grave Hubreght De Keyser Marie Bayaert Philippe Cool Marie Godelieve Parmentier Godelieve

16512: 15v 16508: 164 16509: 102v 16511: 139v ; 16512: 71 ; 16513: 94v 16515: 2v 16507: 240v + 241 16508: 35v + 36 16508: 104v ; 16512: 15 + 15v 16508: 104v 16510: 159 onder ; 16513: 15v ; 16514: 149v 16507: 160v 16507: 110 ; 16508: 25v + 36 ; 16509: 79v 16507: 110 16515: 2v 16512: 65 16509: 102v 16509: 102v 16512: 4v 16515: 42v 16509: 98v 16509: 25v 16509: 102v 16509: 25v 16507: 160 16508: 139 16511: 39 16509: 35v 16508: 49v 16512: 114 16507: 218v 16510: 34v + 80 16511: 39 16508: 51 16507: 218v ; 16508: 145v ; 16512: 114 16514: 67v 16510: 38v ; 16511: 40 ; 16514: 91 16508: 38v + 49v ; 16510: 108 16512: 76 16510: 14 16509: 104 16514: 91 16511: 40 ; 16514: 91 16510: 108 16510: 38v 16508: 38v 16508: 145v 16514: 67v 16508: 139 16508: 76v + 139 16509: 35v ; 16515: 66 16508: 51 16512: 76 16509: 52v 16510: 34v + 80 16514: 58 16508: 75v 16509: 105v


493 De Keyser Catharine De Keyser Cecilia De Keyser Cornelie De Keyser Genoveva De Keyser Genoveva De Keyser Guillielma De Keyser Isabelle De Keyser Jacob De Keyser Jan De Keyser Joannes De Keyser Joannes De Keyser Joannes De Keyser Joos De Keyser Leonora De Keyser Livinus De Keyser Livinus De Keyser Louise De Keyser Magdalene De Keyser Magdalene De Keyser Magdalene

Vander Carre Jan Rodts Simoen Ramaut Niclaeys Denys Jan Lauwereyns Jacob Verstraete Pieter De Coo Franciscus Reubert (Rubert) Joanne Maes Josyntje Vanden Bussche Anna Huge Marie Lecot Cecilia Vanden Abeele Isabelle Hacke Francois Lauwers Rosalia Ryckaert Isabelle Rassauw Joannes Pinet … De Mille Pieter Van Wynsberghe Jan

De Keyser Marie De Keyser Marie De Keyser Marie De Keyser Marie Anne De Keyser Marie Anne De Keyser Marie Catharine De Keyser Marie Cathelyne De Keyser Marie Godelieve De Keyser Pieter De Keyser Pieter De Keyser Pieternelle De Keyser Pieternelle De Keyser Theresia De Keyster Marie Helena De Kimpe (De Kempe) Joannes De Kimpe (De Kempe) Josephus De Kimpe Regina De Kimpe Regina De Knie Elisabeth De Kropfinn Marie Therese De Kryghere Jacoba De L’Espee Anna De L’Espee Francois De L’Espée Jan Baptiste De L’Espée Jan Baptiste De L’Espée Marie Anne De L’Espée Pieter Adriaen De Laere Adriaene De Laere Adriaene De Laere Magdalene De Laere Marie De Laere Marie De Laere Marie De Laeter Catharine De Laeter Clara Rosa De Laeter Jan De Laeter Joanna Jacoba

Claeys Pieter De Ketelaere Aernout De Ketelaere Wouter Baert Michiel Fevery Jan Vlieghe Ludovicus Broucke Jacob Janssens Joannes Franciscus Vander Steene Anna Costers Joanna Clara Claeys Guilliaeme Van Coppenolle Jan Pintelon Franchois Seghers Jan Stragier Theresia Bonte Joanne Houtsaegher Pieter Vermeulen Francois Boone Jooris De Doncquers Jan Baptiste Van Outryve Pieter Francois Delrio Francois Anthone … De Gajaffa Therese Louise Fourbisseur Marie Catharine Boddins (Boudins) Bernardus Xaverius Van Assenede Anna Marie Verhaeghe Jacobus Verhamme Pieter Waeghenaere Jacob Vande Walle Simoen Sette Roelant Spieghels Philippe Lammeire Joseph Vander Lynde Leo Vanden Broele Jacoba Laurenz Joannes Adriaen

16511: 39v 16507: 17v ; 16509: 57 16508: 31v 16509: 105v 16509: 105v 16512: 52 + 80v 16513: 116v 16507: 149 onder ; 16508: 124 16507: 116 16514: 141v 16510: 34v + 80 16514: 58 16507: 116 ; 16508: 98 16515: 72v 16513: 116v 16513: 116v 16508: 80 ; 16509: 12v + 150v 16511: 21 16507: 149 onder ; 16508: 124 16507: 149 boven + 149 onder + 150 + 209v ; 16508: 124 ; 16515: 75v 16508: 149 16509: 35v 16510: 34v + 80 16511: 76v + 77 16511: 76v + 77 16510: 30v 16508: 75v 16514: 58 16509: 57 16507: 119v 16507: 170v 16507: 116 16507: 49v 16509: 108 16513: 59v 16513: 59v 16508: 113 16508: 113 16507: 169 16511: 64 16509: 125 16507: 186 ; 16508: 147v 16510: 143 16507: 186 ; 16508: 147v 16507: 186 ; 16508: 147v 16507: 186 ; 16508: 147v ; 16512: 95v 16507: 186 16512: 52v + 53 16509: 65v 16511: 134v + 135 16508: 97v 16513: 89 16512: 9v 16512: 28 16512: 12 16509: 159v 16509: 159v


494 De Laetere Pieternelle De Langhe Bruno De Langhe Franciscus De Langhe Francois De Langhe Francois De Langhe Ignatius De Langhe Isabelle De Langhe Isabelle De Langhe Jan De Langhe Joanna De Langhe Joanne De Langhe Joanne De Langhe Joannes De Langhe Marie De Langhe Marie De Langhe Marie Magdalene De Langhe Philippe De Langhe Pieter De Langhe Pieternelle De Langhe Rosa De Lannoye Anna De Lannoye Anna De Lannoye Anna De Lannoye Anna Marie De Lannoye Arnoldus De Lannoye Cornelie De Lannoye Isabelle De Lannoye Jacobus De Lannoye Joannes De Lannoye Joannes De Lannoye Joannes De Lannoye Marie De Lannoye Marie De Lannoye Marie Jacoba De Lannoye Pieter De Lannoye Pieter De Lannoye Pieternelle De Lantmeter (Lantmeters) Cecilia De Lantmeter Anna De Lantmeter Cecilia De Lantmeter Cecilia De Lantmeter Jan De Lantmeter Joanne De Lantmeter Joanne De Lantmeter Sebastiaen De Lantmeter Sebastiaen De Lantmeter Sebastiaen De Laye Francisca De Leersnyder Joannes De Leersnyder Pieter De Leersnyder Pieter De Leersnyder Pieter De Leersnyder Pieter De Leeu Elisabeth Joanne Francoise De Lender Marie De Lender Marie De Lender Pieter De Leu Cornelie

Vermeulen Jacob Michiels Francisca Meysman Francisca Theresia De Ryckere Anna Fiers Anna Pulinx Therese Cappelle Philippus Van Ackere Joannes Bastoen Pieternelle Boey Joannes Barremaecker Pieter Baeremaecker Francois Hellinck Marie Caere Anthone Callemyn Pieter Marteyn Philippe Boussemaere Victoria De Smidt Elisabeth Brauwers Joannes Gielen Joannes Duynslaegher Joseph Van Lughem Maerten De Vreese Jacob Van Brabant Adriaen Rietvelde Anna Van Riebeke Jacobus Weemaere Joos Andries Emerentia Wandels Marie Anne Annes Godelieve De Pauw Godelieve Borrem Pieter De Vreese Jacob De Pottere Charles Mariage Marie Anne De Bart Anna Marie Vio Carel Vermeire (Vermeere) Franchois Maertens Jan Vermeir Paulus Antheunis Jan De Jaegher Magdalene Bossier Emanuel Leersnyder Francois De Neve Marie Monset (Masset) Pieternelle De Cramer Marie Anne Sytor Norbertus Coussens Brigitta Wytgheer Anna Verniere Regina De Zuttere (De Suttere) Theresia PockelĂŠ Catharina Delacoste Jan Anselmus De Clerck Cornelis Jonckheere David Schaesens Marie Lems Louis

16507: 190 16513: 50v 16515: 62 16512: 106 ; 16515: 62 16510: 118v 16510: 149 16511: 25v ; 16515: 52v + 57v 16511: 25v 16508: 107 16513: 112 16513: 13 16510: 63 ; 16511: 32v 16508: 57v ; 16514: 108v 16512: 129v + 130 16507: 166 16507: 139 16509: 139v 16511: 25v 16508: 107 ; 16511: 46v + 143v 16515: 60v 16513: 107 16513: 107 16512: 116v 16511: 145 16508: 74 16514: 37 16508: 6 16514: 122 16512: 80 16508: 74 ; 16514: 37 16508: 74 + 74v 16510: 53 ; 16512: 115 16507: 161v ; 16508: 74v 16507: 117 16510: 53 16515: 25 16514: 122 16507: 24v + 39 16507: 39 16509: 58 16507: 150v 16509: 123 ; 16511: 118v 16509: 76v 16508: 70v + 71 ; 16509: 76v 16508: 24v ; 16509: 123 ; 16511: 118v 16509: 58 + 76v 16509: 123 ; 16511: 118v 16512: 41 16510: 76v ; 16511: 128 16515: 51v 16511: 128 16510: 76v ; 16511: 128 ; 16515: 51v 16509: 33v + 34 16512: 50v + 132v 16512: 76v 16512: 76v 16512: 76v 16509: 147v


495 De Leyn Bernardus De Leyn Isabelle De Leyn Joannes De Leyn Laureyns De Leyn Laureyns De Leyn Laureyns De Leyn Laureyns De Lodder Pieter De Loddere Joannes De Loddere Joannes De Loose Hendrick De Lycke Joanne De Madrid Theresia De Maecker … De Maecker Aldegonde De Maecker Aldegonde De Maecker Anthonia De Maecker Catharine

De Meulenaere Judoca Schaep Joachim D’Hondt Anna Marie De Zuttere (De Sutter) Isabelle Roelof Joanne De Meulenaere Cornelia Quaetaert Pieternelle Verplancke Anna Cornelis Cathalyna De Vos Joanne Lauwers Pieternelle Van Icxe Boudewyn Khnopff Louis Huys Livine Malfeyt Philippus Peters Anthonius Allaert Cornelis Roels Jan

De Maecker Christoffel De Maecker Cornelis De Maecker Cornelis De Maecker Franchois De Maecker Franchois De Maecker Isabelle

Olliviers Pieternelle Broddé Isabelle Steyaert Anna Bulcke Catharine Hacx Isabelle Goedemé Jacobus

De Maecker Jacob De Maecker Jacobus De Maecker Jacobus De Maecker Jan De Maecker Joannes De Maecker Joannes De Maecker Joannes De Maecker Joannes De Maecker Joannes De Maecker Laureyns

Mestdagh Rosa Pauwaert Anna Marie Claeys Regina De Vroe Anna Marie Roels Anna Marie Gheyle Livina De Visch Cecilia Catharina Malefason Helena Francisca Bulcke Catharine Slabbynck Anna

De Maecker Louis De Maecker Louise De Maecker Louise De Maecker Louise De Maecker Marie Jacoba De Maecker Marie Jacoba De Maecker Marie Therese De Maecker Marie Therese De Maecker Niclaeys De Maecker Paulus De Maecker Paulus De Maecker Pieter De Maecker Pieter De Maecker Pieter De Maecker Pieter De Maecker Pieternelle De Maecker Theresia De Maecker Theresia De Maeght Francois De Maeght Marie De Maere Amelberge

Vanden Berghe Joanne De Clerck Cornelis Fraeye Pieter Herrebout (Herebout) Jacob Driessens Francois Van Halsinghe Joseph Huys Robertus Paridaen Francois Longerspeye Catharina Schotte Marie Moenaert Marie D’Hulst Joanne Crulders Marie Derlon Isabelle Lefevre Monica Brocquet Jan Hubert Joannes Van Loo Joannes De Ruwe Cornelia Somerlinck Jan Naert Jacob

16513: 117v ; 16515: 23v 16507: 65v ; 16508: 26v 16515: 53 16508: 26v ; 16511: 125v ; 16515: 23v 16511: 125v 16507: 65v ; 16515: 53 16507: 65v ; 16508: 26v 16509: 31v 16514: 43v 16514: 43v 16511: 140v ; 16513: 94 16508: 103 + 103v 16514: 97 16508: 139v 16513: 59 16513: 59 16508: 47v ; 16514: 60v 16507: 7v ; 16508: 89v ; 16509: 72 ; 16512: 10 + 93 ; 16514: 71 16508: 47v ; 16509: 149v ; 16512: 89 16511: 84v ; 16512: 59v 16507: 188 16507: 20 onder ; 16509: 101 16507: 20 boven + 20 onder ; 16514: 64v 16507: 63v ; 16508: 47v ; 16510: 133v + 152v ; 16512: 89 16509: 75 16514: 152v 16513: 6 ; 16514: 152v 16511: 59 16508: 99v 16514: 146v 16514: 64v + 146v 16515: 41v 16509: 101 ; 16512: 103v 16507: 153 ; 16509: 75 ; 16511: 56v ; 16512: 59v ; 16513: 6 16509: 101 16507: 187v + 188 + 237 16507: 187v + 188 16507: 133 + 187v 16511: 85 ; 16512: 140v 16511: 85 16515: 45 16511: 59 ; 16515: 45 16512: 140v 16511: 59 ; 16513: 59 16507: 8 16508: 36v 16512: 66v 16512: 103v ; 16515: 41v 16509: 149v ; 16512: 66v 16509: 160 ; 16511: 107 16507: 153 16507: 153 ; 16511: 56v 16514: 28 16510: 120v ; 16514: 28 16507: 212 ; 16510: 78


496 De Maere Amelberghe Francoise De Maere Catharina De Maere Catharina De Maere Francois De Maere Godelieve De Maere Godelieve De Maere Joannes De Maere Pieter De Maet Adriaen De Maet Isabelle De Maet Matthys De Maet Pieter De Man Josephus De Marcq Anselmus Jacobus De Marcq Joseph De Marcq Joseph De Marcq Magdalene De Marcq Magdalene De Marcq Magdalene De Marcq Magdalene De Marcq Marie Anne De Marcq Theodorus Josephus Eman.

De Deurwaerder Judocus De Meurechy Laureyns Haemers Pieter Mares Cecilia Faesen Frederick Van Calis Michiel Vereecke Marie Borm Anna De Buyck Jacoba De Zitter Jacobus Claeys Anna Van Belleghem Joanne Vande Cappelle Theresia Vincke Marie Jacoba Judoca Denys Laureynse Anthierens Mecheline Respaillie Joannes Wybo Laureyns Rassauw Arnoldus Claeys Joannes Dyserinck Jacobus Jacxsens Joanna

De Marcq Victoria De Maré Gaspar De Maré Pieter De Maree Brigitta De Maricaux Alexius De Marichal Joanne Josepha De Masiere Cornelie De Masiere Cornelie De Matanca Clara De Matanca Francois De Meester Anthone De Meester Columba De Meester Marie De Meester Marie De Meester Marie De Megrode de Liedermans Marie De Meire (Meire) Anthone

Vio Leonardus Brouckaert Brigitta Vermeire Jacoba Rieul Pieter Gooris Rosa Isabelle De Groote Charles Bruneel Jan Vande Cappelle Jan Pincket Boudewyn Delatombe Catharina Barremaecker Joanne De Muyter Jan … Pieter Bossaert Pieter De Bruyne Pieter Lepoyvre Charles Benteyn Anna Isabelle

De Meire Anthone De Meire Anthone De Meire Isabelle De Meire Isabelle De Meire Isabelle

Ketels Brigitta Benteyn Isabelle Jacobs Joannes Verlinde Andries Pauwels Simoen

De Meire Joanne De Meire Joannes De Meire Joannes Francois De Meire Marie De Meire Regina De Meire Regina De Meire Rosa De Meire Steven De Meiter Pieter De Meiter Pieter De Melgar Henrigo

Dinneweth Joseph De Vroe Isabelle Clare Hillegeer (Eligees) Pieternelle Loyens … Brisack Joannes Philippus Leseure Pieter Hoostland Joachim Schram Margariete Lannoy Anna Marie Pante Victoria Fourbisseur Isabelle Caroline

16508: 3 16513: 24 16513: 2 16508: 3 ; 16509: 143v 16511: 1 16511: 1 16509: 143v ; 16511: 1 16514: 55 + 55v 16510: 82 16513: 3v 16507: 105v onder 16513: 3v 16515: 50v 16515: 28 16510: 134 ; 16512: 14 ; 16515: 28 16510: 134 ; 16512: 14 ; 16515: 28 + 58v 16508: 43v ; 16509: 79v ; 16510: 134 16508: 43v ; 16509: 79v ; 16510: 134 16511: 17v ; 16513: 10v 16510: 134 ; 16512: 14 16508: 104 ; 16513: 84v 16507: 145 ; 16510: 134 ; 16512: 14 ; 16515: 28 16515: 58v 16514: 92v 16514: 92v 16509: 68v 16514: 96 16507: 43 16507: 243v 16507: 243v 16509: 162v 16509: 162v 16511: 32v 16508: 61 16507: 16 16507: 16 16507: 198 16508: 147v 16507: 20 boven + 70v ; 16508: 19v ; 16512: 36v + 37 16512: 36v + 37 + 68 16513: 8 ; 16514: 114v 16513: 8 16513: 8 16507: 141 + 141v boven ; 16508: 19v ; 16512: 48v 16511: 126 16512: 139 16512: 99 16514: 114v 16512: 36v 16512: 36v + 37 16513: 125 16507: 70v ; 16512: 36v + 37 + 68 16514: 80 16514: 80 16512: 45


497 De Melgar Pieter De Mets Enghelbertus De Mets Jacob De Mets Jacob De Mets Pieter De Mets Pieternelle De Mets Pieternelle De Mets Steven De Mets Therese De Mets Theresia De Meulemeester Jacoba De Meulemeester Marie De Meulemeester Marie De Meulenaere Anna De Meulenaere Anna Marie De Meulenaere Anna Marie Therese De Meulenaere Anna Marie Therese De Meulenaere Bertram De Meulenaere Cornelia De Meulenaere David De Meulenaere Francois De Meulenaere Francois De Meulenaere Helena De Meulenaere Helena De Meulenaere Ivo De Meulenaere Jacob De Meulenaere Jacoba De Meulenaere Jan De Meulenaere Jan De Meulenaere Jan De Meulenaere Joanne De Meulenaere Joanne De Meulenaere Joanne De Meulenaere Joannes De Meulenaere Joannes De Meulenaere Joos De Meulenaere Judoca De Meulenaere Judoca De Meulenaere Judoca De Meulenaere Lodewyck De Meulenaere Marie De Meulenaere Marie Joanne De Meulenaere Niclaeys De Meulenaere Petronelle De Meurechy Catharina De Meurechy Catharina De Meurechy Laureyns De Mey Guilliaeme De Mey Joanne De Mey Marie Louise De Meyer Anna Marie De Meyer Cornelis De Meyer Joanne De Meyer Livina Cornelie De Meyere Anna Mary De Meyere Jan De Meyere Joseph De Meyere Laureynse

D’Hanins Constantia Brunona Lud. A. Faveers Pieternelle Schaepelynck Theresia Van Maele Rosa Baert Elisabeth Dumon Joannes Goormaghtigh Pieter Notte Passchasia Ballegeer Maerten Van Eeghem Daniel Vanden Berghe Romanus Casteleyn Joannes Verplancke Simoen Bynteyn Jacob Vrydenburgh Jacobus Mus Francois Quintens Sebastiaen Bruno Coene Joanne De Leyn Laureyns Van Maele Marie De Bouvere Joanna Theresia Pintelon Marie Francoise De Cnock Pieter Van Maele Jacob Noppe Marie Anne De Ketelaere Anna Marteel Pieter De Beulemont Marie Anne Cools Marie De Paepe Anna Marie Storme Jaspar Simoens Jan Jacques Pieter Allaert Theresia Wulleput Amelberghe Van Lantschoot Anna Boeydens Benardus De Leyn Bernardus Van Houtte Pieter Pontack Joanne De Badts Pieter Louys Joseph Lefevere Isabelle Meysman Guilliame Bruno Bulcke Anselmus Ghielen Joannes De Maere Catharina De Rycke Anne Marie Maertens Joseph Verwee Jacob Goethals Joannes Outers Anne Marie Derdeyn Joannes Salens Carel De Cloet Christiaen Vereecke Mary Rooms Marie Amys Francois

16512: 45 16511: 74v 16512: 151v 16511: 74v 16511: 76v ; 16513: 81 ; 16515: 12 16511: 113v 16511: 113v 16511: 113v 16511: 76v 16515: 12 16507: 152 16513: 66v 16513: 66v 16511: 90 16515: 14v 16511: 72v 16511: 72v 16511: 28v 16507: 65v ; 16515: 53 16507: 147 ; 16508: 49v 16509: 99 16509: 99 ; 16510: 39 16510: 74v 16507: 147 ; 16510: 74v + 75 16514: 166 16508: 49v 16510: 50v 16511: 72v 16510: 50v 16507: 65v + 107 16508: 103 16513: 120v 16510: 136v 16511: 28v 16511: 90 16509: 99 16515: 23v 16513: 117v ; 16515: 23v 16513: 117v 16510: 136v 16510: 72v 16514: 166 16513: 117v ; 16515: 14v + 23v 16507: 107 16513: 24 16513: 24 16513: 24 16508: 54v 16508: 16v ; 16513: 110v 16513: 1 16512: 26 + 26v 16508: 22v 16509: 33 16509: 66v 16507: 95 16507: 95 16507: 35 onder 16510: 153


498 De Meyere Laureynse De Meyere Laureynse De Meyere Laureynse De Meyere Marie De Meyere Marie De Meyere Marie Catharine De Meyere Pieter De Meyere Rosa De Meyere Walburghe De Meynynck Pieternelle De Mille … De Mille Cornelis De Mille Francois De Mille Joanne De Mille Joseph De Mille Joseph De Mille Joseph De Mille Pieter De Moen Pieternelle De Mol Jan De Mol Joanne De Mol Marie De Molo Francisco De Molo Pieter Andries De Mon … De Mon Anna De Mon Anna De Monie … De Monie Anna De Monie Anna De Monie Cathelyne De Monie Jan De Monie Jan De Monie Joannes De Monie Joannes De Monie Pieter De Monie Pieter De Monie Pieter De Monie Pieter De Monie Simoen De Monie Simoen De Monie Simon De Monny Jan De Moor Joannes De Moor Judoca De Mulder Jacobus De Muldere … De Mulle Joanne De Munster Amelberghe De Munster Philips De Munter Jacob De Munter Jacob De Munter Jacob De Muntere Anthone De Muynck Carel De Muynck Franciscus De Muynck Joanna De Muynck Ludovicus

Blomme Francois Claeysens Jacobus Cuyle Emmanuel De Bruyne Jacob Wouters Matthys Ronselee Joannes Meesman Marie Magdalene Van Compernolle Guilliaeme Van Simaey Jan Vermersch Laureyns Dregghe Pieternelle Lateste Marie Heucke Anna Marie Bertholf Cornelis Bertholf Marie Anne Smissaert Isabelle Sompels Marie Anne De Keyser Magdalene Van Dooren Martinus Traen Anna Govaert Jacob Buckens Gillis Martien Marie Delavillette Catharine Therese Neyens Clara Dobbelaere Jacob Reynighes Pieter Van Hille Rosa De Cock Judocus De Schepper Carel Maertens Leopoldus Maene Jacquemine Maene Rosa Martens Josepha Tilleman Rosa Manzy Anna Marie Jonckheere Francisca Janssens Joanna Genoveva Mahieu Isabelle Maene Marie Anne Van Maele Jacoba De Cloet Anna Maertens … Uyttendaele Isabelle De Voldere Leopoldus De Flou Rosa … Rotsaert Maryn Luyckx Pieter Rogiers Anna Ghyselynck Francoise Van Torre Pieternelle De Cuypere Marie Joanne Hillebrant Francisca Verplancke Susanna Bonte Adriana De Rudder Jacobus Pauwels Marie

16510: 66v 16510: 66v 16510: 153 16507: 35 onder 16507: 35 onder + 74v 16510: 76 16510: 153 16515: 8v 16509: 77 16509: 20 16508: 124 16513: 127 16507: 220 ; 16508: 69v 16515: 76v 16507: 220 ; 16508: 69v + 70 16507: 220 16507: 220 16507: 149 onder ; 16508: 124 16508: 160v 16511: 27 16507: 214 16507: 163v 16507: 176 16507: 176 16507: 71v + 72 16507: 72 16507: 71v 16511: 102 16509: 32v ; 16512: 142v 16509: 32v 16512: 122v 16508: 30 16514: 131 + 131v 16511: 102 16509: 45 ; 16510: 112 16514: 131 16514: 131 + 131v 16515: 21 16515: 21 16509: 27v ; 16512: 21v 16509: 45 16508: 30 ; 16512: 21v + 142v 16508: 152 16510: 157 boven 16511: 57v ; 16513: 117 16510: 124 16507: 11 16508: 96 16508: 96v ; 16512: 153 ; 16513: 36v 16508: 96v 16508: 55v + 151v 16508: 151v ; 16512: 31v 16512: 31v 16513: 47v 16508: 136 16515: 38v 16515: 38v 16508: 84v


499 De Muynck Marcus De Muyter Anna Marie De Muyter Jan De Muyter Joannes De Muyter Victoria De Muytere Regina De Muytere Regina De Myle Joseph De Naert Helena De Naert Helena De Naert Ludovicus De Naert Passchier De Naert Rosa De Naeyere Constantia De Neve … De Neve … De Neve Anna De Neve Anna De Neve Barbara De Neve Barbara De Neve Beernaert De Neve Beernaert De Neve Bernardus De Neve Bonaventura De Neve Catharina De Neve Catharina De Neve Daneel De Neve Daniel De Neve Daniel De Neve David De Neve David De Neve Francois De Neve Geeraert De Neve Helena De Neve Isabella Dorothea De Neve Isabelle De Neve Isabelle De Neve Isabelle De Neve Isabelle De Neve Jacob De Neve Joanna De Neve Joanna Francisca De Neve Joanna Francisca De Neve Joanne De Neve Joanne De Neve Joanne De Neve Joanne De Neve Joannes

Van Belleghem … Roels Pieter Jacobus De Meester Columba Verbolle Adrianeke De Ryckere Joannes De Rycker Joseph Gauweloose Jacobus Stockman Pieternelle D’Hondt Beernaert De Sutter Joseph Gobyn Joanne Benoot Helena Coolen Geerardus Van Vossem Servaes Claerbout Joannes Vanden Berghe Seger De Decker Pieter Dhondt Pieter Nachtegaele Joannes Parmentier Philippe Van Zieleghem Veronica Van Houtte Adriaene Jessens Marie Anne De Cock Marie Boone Mattheus Stoens Pieter Baltens Anna Beecke (Beke) Cecilia Anna Bastoen Noemia Derant (Deuran) Marie Anna Gole Anna Waeghe Joanne Mestdagh Regina Houvenaeghel Bertholomeus Bulcke Anselmus De Vos Pieter Verstraete Michiel Baert Bernardus Malfeyt Jacob De Vos Marie Anne Vereecke Jan Beyts Joseph Van Dycke Jacobus Persyn Jacob Vereecke Joos Beuselinck Jacobus Stul Pieter Gheleyns Rosa

De Neve Jooris De Neve Lenaert De Neve Lenaert De Neve Lenaert De Neve Louis

Deurwaerder Cecilia Gheyle Isabelle Bonte Columba Rouge(s) Joanne De Neve Marie

De Neve Marie De Neve Marie De Neve Marie

Antheune Pieter De Lantmeter Sebastiaen Janssens Joannes Franciscus

16512: 71v 16509: 94v 16508: 61 16509: 94v ; 16511: 13 ; 16512: 58v 16508: 61 16511: 12v + 13 16511: 12v + 13 ; 16512: 58v 16507: 73 16509: 164v 16509: 164v 16507: 196 16509: 164v 16507: 196 16515: 18v 16514: 123 16507: 121v 16507: 14 16507: 14 16510: 136 16510: 136 16508: 7 ; 16509: 142(1) ; 16514: 52v 16511: 62v ; 16514: 114 ; 16515: 53v 16514: 117v 16509: 77 16508: 24v ; 16510: 63 ; 16512: 40v 16511: 132 16507: 28 boven ; 16514: 8v 16512: 42 + 47 + 81 ; 16514: 58 + 58v 16507: 206 ; 16512: 42 16509: 142(1) ; 16514: 117v 16507: 206 ; 16512: 47 16510: 32v 16510: 153v 16507: 100 16512: 42 16514: 114 16514: 114 16514: 52v 16514: 52v 16507: 205v 16507: 197 ; 16510: 114v 16514: 24v 16514: 24v 16513: 62 16512: 84v 16510: 71 ; 16513: 62 16509: 132 16510: 78v + 133v + 150 ; 16512: 52 + 144v ; 16513: 5 16510: 20v 16509: 17v ; 16514: 123 16509: 137 16509: 137 ; 16514: 123 16507: 38 ; 16508: 24v ; 16509: 123 ; 16514: 24v 16508: 24v 16508: 24v ; 16509: 123 ; 16511: 118v 16512: 42 + 47 + 81 ; 16514: 58 + 58v


500 De Neve Marie De Neve Marie De Neve Marie De Neve Marie

Allegoet Pieter De Vriendt Judocus Schram Joannes De Neve Louis

De Neve Marie De Neve Marie De Neve Marie Therese De Neve Marie Therese De Neve Pieter De Neve Simoen De Neve Theresia De Nieulant Therese Caroline De Nolf Anna De Nolf Isabelle De Nolf Marie Josepha De Nolf Marie Josepha De Nolf Rosa De Nolf Rosa Therese De Nut Maria De Nye Anna De Nye Anna De Onate Marc De Ônate Marc De Paepe Anna De Paepe Anna Marie De Paepe Cornelia De Paepe Gillis De Paepe Joanne De Paepe Judoca De Paepe Judoca De Pape Anna De Pape Francisca De Pape Marie Anne De Pape Pieternelle De Pauw Anna Therese De Pauw Godelieve De Pauw Godelieve

Duburgh Valentyn Janssens Heindryck Boels Niclaeys Goblet Pieter Halewyn Joanne Craeye Catharina Lauwereyns Eduaert De Tollenaere Ferdinande Moyaert Thomaes Delabulcke Jan Baptiste De Deyne Pieter De Witte Jan Heynens Jan Waeghe Martinus De Busschere Cornelis Claeys Pieter Van Houderyve Laureyns Delavillette Clara Le Bailly Marie Caroline De Vos Pieter De Meulenaere Jan Allaert Guilliaeme Tré Anna De Vreese Jacob De Vos Jan Watty Jan De Vos Pieter De Vos Cornelis De Vreese Jacob De Swaef Pieter De Smedt Joannes De Lanoye Joannes Obreno Admundus (Amandus)

De Pauw Godelieve De Pauw Joanne De Pauw Joanne De Pauw Livinus De Pauw Lodewyck Francois De Pauw Pieter De Pauw Richardus De Peckere Cornelis De Peckere Isabelle De Peckere Isabelle De Peckere Jacob De Peckere Jacob De Peckere Joanne De Peckere Joanne De Peckere Joanne De Peckere Joannes De Peckere Mailliaert De Peckere Marie De Peckere Marie

Andries Laureyns De Clerck Ferdinande De Witte Ferdinande Lauwaerde Judoca Verstraete Joanne Marie Verplancke Brigitta Lust Anna Bulcke … De Vendel Michiel Crampe Laureyns De Cock Marie Anne De Clerck Joanne D’Haese Jacob Vanden Berghe Francois Bulcke Michiel Laureyns Anna Vanden Berghe Anna Belleville Carel Boels Pieter

16510: 20v 16510: 20v ; 16514: 118v ; 16515: 7 16510: 32v ; 16513: 96 16507: 38 ; 16508: 24v ; 16509: 123 ; 16514: 24v 16507: 177v 16507: 38 16514: 8v 16514: 8v 16508: 156 16507: 205v ; 16511: 136v ; 16512: 36 16512: 143 + 143v 16508: 137 + 147v 16507: 245 16511: 16v 16510: 107 16510: 107 + 107v 16507: 21 16508: 73v ; 16513: 29v 16514: 41v 16508: 118v 16508: 118v 16512: 65v 16512: 65v 16507: 65v + 107 16507: 65v + 107 16514: 76 16507: 105v boven 16508: 74v 16507: 105 16507: 105 + 105v boven 16510: 6v 16514: 118 16507: 161v 16509: 63 ; 16510: 147v 16510: 95v 16508: 74 + 74v 16507: 158v onder ; 16508: 14 ; 16512: 81v + 148 + 148v ; 16515: 1v 16513: 35v 16514: 144 16512: 70v 16513: 35v 16507: 120v ; 16508: 154 16507: 26v + 61v + 181v 16510: 95v 16512: 127v 16512: 127v 16511: 115 ; 16512: 4 + 127v 16512: 40 16507: 118 16513: 93 16513: 34 16510: 103v 16514: 85 16512: 69v 16507: 236v ; 16509: 56 16507: 96 + 156 ; 16512: 69v ; 16513: 53v


501 De Peckere Marie

Lievens Maerten

De Peckere Marie Anna De Peckere Marie Anne De Peckere Marie Anne De Peckere Pieter De Peckere Regina De Peckere Regina De Peellaert Maximiliaen De Peellaert Regina De Peneranda Anthone Bartholomeus De Peneranda Carel De Peneranda Marie Clara De Peneranda Pieter De Peneranda Pieter Cornelis De Peneranda Pieter Cornelis De Peser Joannes De Pin Brigitta De Pin Marcus De Pin Pieter Ambrosius De Pin Pieter Ambrosius De Poever Bernardus De Poorter Cornelie De Poorter Jacob De Poorter Jacob De Poorter Lenaert De Poorter(e) Anna De Poover Joosine De Potter Anne De Potter Francoise De Pottere Catharina Theresia De Pottere Charles De Pover Marie Catharine De Pover Marie Catharine De Pover Pieter De Praet Aldegonde De Pré Alexander De Pré Francoise De Pré Isabelle De Pré Joanne De Pré Judoca De Pré Judoca De Pree (De Prez) Marie De Pree … De Pree Adriaen De Pree Adriaen De Pree Anna Marie De Pree Anna Marie De Prée Francois De Prée Geeraert De Prée Geeraert De Pree Livina De Pree Pieter De Prée Rosalia De Prest Cornelis De Prest Pieter De Prest Pieter De Preytere Joanne

Matthys Joseph Baes Carel Huys Lenaert Lauwereyns Anna Blomme Philippus Timmerman Joseph Van Borssele Vander Hooghen Elisab. Custis Francois Joseph De Hermossa Marie Anne Therese Salens Maria Anne Vander Vliert Hendrick Joseph Simon Isabelle Simon Clara Eugenia Vander Beke Anne Marie Clara Ridey … Bossaer Pieter De Clercq Adriane Fleurbaey Joanna Bogaert Catharina Baillie Isabella De Suttere Geeraert Fynaudt Pieternelle Willems Monica De Vliegher Isabelle Bassens Pieter Pintelon Jan Odevaere Livinus Blaere Laureyns Walwein Albert Charles De Lannoy Marie Jacoba De Coninck Pieter De Jaegher Adriaen Janssens Anna Constantia Caillieuw (Calleeuw) Joannes De Clerck Magdalena Van Parys Richardus Mus Joannes De Cloet Christiaen De Schoolmeester Joseph Ostyn Joannes Van Wynsberghe Michiel D’Hondt Augustinus D’Hont Cecilia Ranson Francisca Mosterey Joannes Rammandt Joannes Monstreul Anna De Waele Helena Tytgat Marie Van Houcke Pieter Clement Amelberghe Aernouts Sebastiaen De Bruyckere Marie Van Herzeele Rosa Vasghemoet Pieternelle Dhaese Jacob

16507: 98v onder ; 16512: 8v ; 16514: 19 + 19v 16512: 78v 16510: 121 16510: 121 16512: 78v 16507: 118 16507: 118 16507: 79 16513: 101 16509: 60v 16514: 84v + 86 16514: 84v + 86 16511: 135v 16509: 60v ; 16513: 71 ; 16514: 86 16509: 60v ; 16511: 135v ; 16514: 84v 16515: 47v 16511: 48 ; 16512: 95 16511: 48 ; 16512: 95 16511: 48 16511: 48 ; 16512: 95 16514: 121 16510: 76v 16509: 33v 16509: 34 16508: 51v 16509: 154v ; 16512: 155 16507: 88v 16509: 8 16514: 106 16507: 117 16507: 117 16511: 31v 16511: 31v 16511: 31v 16514: 32v + 33 + 123v 16513: 36 16511: 21v ; 16514: 52 16508: 140 16507: 95 ; 16509: 18 16513: 36 16513: 36 16507: 129 ; 16508: 148(bis) 16511: 4 16508: 153 16511: 4 16512: 64 16512: 64 16507: 83 ; 16512: 21 16507: 83 16512: 21 16511: 4 16512: 64 16510: 106 16507: 99 ; 16510: 1v + 161 onder 16510: 1v + 161 onder 16510: 1v + 161 onder 16507: 108 boven


502 De Preytere Marcus De Prez Bernardus De Prez Jacob De Prez Jacob De Prez Jan De Prez Joanne De Prez Joanne De Prez Joannes De Prez Marcus De Prez Marie De Prez Melchior De Prez Ursula De Prez Ursula De Prez Ursula De Priester Joannes De Proot Joannes De Proot Josyne De Pruyssenaere Charles Henri De Pruyssenaere Hendrick De Pruyssenaere Marie Therese De Pudt Therese De Puydt Pieter De Puydt Theresia Francisca De Puydt Theresia Francisca De Raedt … De Raedt Francois De Raet Elias De Raet Marie De Reere Anthone De Reere Anthone De Reere Anthone De Reere Balthazar De Reere Hubertus De Reere Joseph De Reere Joseph De Reere Marie De Reere Marie Catharine De Reere Maximiliaen De Reere Pieter De Reere Pieternelle De Reere Theresia De Reese Philippe De Reese Philippe De Reese Simoen De Respaillie Carel De Respaillie Carel De Reu Josyntje De Roeck (De Rouck) Jan De Roeck Cornelis De Roeck Judoca De Roeck Judoca De Roeck Pieter De Roo Amelberghe De Roo Anna De Roo Augustyn De Roo Cornelis De Roo Cornelis De Roo Cornelis

Libbens Martyntje Otsens Joanne Albrecht Godelieve Bouchout Joanne De Coninck Marie Therese Carpentier Emanuel De Frutier Bazilius Teuningh Isabelle Fockedey Isabelle Laga Gillis Govaert Godelieve Bassens Bavo De Rynck Emanuel Semeyn Joannes De Joncker Marie Bruysschaert Anna Marie Gevaert Jacob De Stoop Anna Marie Peuneman Marie Constance Van Caloen Francois Delamarcque Emanuel Verlinde Angeline Henghelmeyer Hermanus Lamarcque Emanuel Philips Catharina Velle Marie Vande Keere Marie Pareyn Jacob Pype Philippine Du Gardein Catharina Pycke Philippine Bousse Cornelie Verduyn Joanne Tanghe Catharina Lauwers Pieternelle Flederyck Laureyns Hornaert Rogier Bouckaert Catharine De Clerck Jacoba Bybouw Lenaert D’Hondt Philips De Weerdt Isabelle Sabbe Anna Marie Pieters Josyne Petyt Marie De Bouvere Jacoba Van Oudenaerde Pieter Coppens Pieternelle Hoste Joanne Fonteyne Anthone Lagagie Pieter Spae Pieternelle Verplancke Jan Steculorum Jacob Tanghe Marie Hacx Anne … De Gheselle Isabelle

16507: 108 boven 16513: 90v 16507: 244 ; 16508: 119v 16508: 119v 16512: 88 16511: 141v 16511: 42v 16511: 141v 16512: 88 16509: 146 16507: 244 ; 16508: 119v 16508: 143 ; 16511: 49 ; 16513: 90v 16513: 90v 16508: 143 ; 16511: 49 16511: 79v + 132 + 132v 16514: 61 ; 16515: 34v 16507: 190v 16513: 74 16514: 140 16514: 140 16507: 57 16508: 89 16510: 141v 16510: 141v 16509: 80 16509: 80 16514: 77 16507: 99v 16508: 71v 16512: 151 16507: 89 16507: 108v 16514: 7v 16510: 4 16510: 4 + 51v 16508: 71v 16510: 109 ; 16512: 151 ; 16514: 7v 16510: 109 ; 16512: 151 ; 16514: 7v 16512: 151 16507: 47 ; 16509: 144 ; 16511: 33v 16510: 109 16515: 28v + 29 16515: 29 16515: 28v + 29 16509: 28v 16509: 28v 16509: 70 16508: 110 ; 16509: 143 ; 16510: 47 16508: 117 16508: 110 16508: 110 16508: 117 16513: 66v + 71v 16513: 7 ; 16515: 67 + 67v 16511: 124v 16512: 2v 16507: 168 boven 16507: 168 onder ; 16512: 2


503 De Roo Cornelis De Roo Dominicus De Roo Emanuel De Roo Francois De Roo Genoveva De Roo Genoveva De Roo Genoveva De Roo Godelieve De Roo Guilliaeme De Roo Guilliame De Roo Isabelle De Roo Jacob De Roo Jacob De Roo Jacobus De Roo Jan De Roo Jan Baptiste De Roo Joannes De Roo Josyne De Roo Louis De Roo Maerten De Roo Marie De Roo Marie De Roo Marie De Roo Marie Pieternelle De Roo Marie Therese De Roo Marie Therese De Roo Pieter De Roo Pieter De Roo Pieter De Roo Pieter De Roo Pieternelle De Roo Pieternelle De Roo Regina De Roo Regina De Roo Rosa De Roo Sebastiaene De Roo Stephanus De Roo Stephanus De Roo Theresia De Roo Victoria De Roo Victoria De Roovere Dominicus De Roovere Marie De Roovere Theresia De Rouck Barbara De Rouck Dina De Rouck Marie De Rouck Pieter De Ruddere ‌ De Ruddere Barbara De Ruddere Barbara De Ruddere Barbara De Ruddere Cornelis De Ruddere Franciscus De Ruddere Jacob De Ruddere Jacobus De Ruddere Joanne De Ruddere Joanne

Van Mullem Pieternelle Duburgh Gerardine Verburgh Pieternelle Geselle Brigitta Broucke Martinus Grauwet Emanuel De Vos Jacob Peper Joannes Kempinck Cecilia Tarrasse Catharina Vermeire Franciscus Schram Anna De Vroe Marianne Savels Jacoba Van Damme Isabelle De Baillie Marie Lecouf Marie Caillieuw Jacob Vereecke Adriaeneken Homa Catharine De Jonghe Jacobus Cornelis Denys Andries Hoemaecker Gillis Soens Pieter Bollaert Anthone Roels Leonardus Dutreeuw Joanne Gallant Marie Dhondt Pieternelle Meermuys Rosa Lefevere Joachim Van Hollebeke Hubrecht Bonny Francois Vercruyse Emanuel Moerman Pieter Baele Hendrick Allaert Regina De Vos Marie Anne De Bruyckere Joannes Christiaens Domyn Fontaine Joannes Beaucourt Joanna Verhulst Louis Francois Verhulst Anthone De Ryckere Andries Van Slambrouck Pieter Van Paemel Laureyns De Sutter Joanne De Bosschere Marie Trogh Philippus Lems Cornelis Trogh Pieter D’Oosterlinck Veronica Vande Slycke Rosa Denys Joanne De Muynck Joanna Bruynooghe Boudewyn Vanden Bussche Pieter

16507: 168 boven + 168 onder + 168v 16507: 177v ; 16512: 68v 16510: 157v onder 16515: 67 + 67v 16514: 118 16512: 11 + 11v 16512: 11v ; 16514: 118 16507: 129v 16509: 151 16507: 126v boven ; 16509: 151 16515: 72 16511: 52 16507: 82v onder ; 16509: 30 ; 16510: 128 16509: 29v ; 16512: 68v ; 16514: 85v 16512: 11 ; 16514: 118 16507: 213 ; 16509: 151v 16511: 36v 16511: 125 16507: 129v ; 16508: 59 16511: 52 16507: 213 16507: 86 16507: 59v 16507: 141 16512: 146v 16512: 146v 16508: 59 16512: 114v 16507: 177v 16507: 168 boven + 168 onder + 168v 16512: 88v 16507: 18 ; 16512: 88v 16512: 67v + 68v 16512: 67v 16514: 107v 16512: 2v 16507: 213 ; 16509: 151v 16507: 213 ; 16509: 151v 16513: 69 16512: 36 16510: 128 16514: 23v 16514: 23v 16511: 71 16508: 90v 16513: 64 16509: 143 ; 16514: 118v + 119 + 119v 16510: 47 16507: 66v boven + 66v onder 16508: 25v 16507: 52 ; 16512: 10 16507: 110 16510: 28 16515: 38v 16511: 38 16515: 38v 16507: 17 ; 16510: 159v boven ; 16511: 38 16513: 102


504 De Ruddere Joanne De Ruddere Lenaert De Ruddere Lenaert De Ruddere Lenaert De Ruddere Lucretia De Ruddere Marie De Ruddere Marie Anne De Ruddere Pieter De Ruddere Susanne De Rue Carel De Rue Pieternelle De Ruwe Cornelia De Ruwe Pieter De Ruysscher Jan De Ruysscher(e) Isabelle Constance De Ruyter Marcellus De Ruyter Pieter De Ruytter Eduaert De Ruytter Pieter De Ruytter Pieternelle De Ruytter Victoria De Rycke Anne Marie De Rycke Carel De Rycke Joanne De Rycke Josyne De Rycke Pieter De Rycke Pieter De Rycke Pieter De Ryckere ‌ De Ryckere Adriaen De Ryckere Andries De Ryckere Anna De Ryckere Anne Marie De Ryckere Anne Marie De Ryckere Catharine De Ryckere Catharine De Ryckere Cornelie De Ryckere Dominicus De Ryckere Isabelle De Ryckere Jacob De Ryckere Jacoba De Ryckere Jan De Ryckere Joannes De Ryckere Joseph De Ryckere Joseph De Ryckere Marie De Ryckere Marie De Ryckere Marie Godelieve De Ryckere Pieter De Rynck Anna De Rynck Anna Agatha De Rynck Anna Marie De Rynck Carel De Rynck Emanuel De Rynck Francois De Rynck Francois De Rynck Jacob De Rynck Jacobus

Salens Victor Vereecke Francoise ‌ De Snydere Tecla De Corte Joannes Frederyck Joseph Bulcke Pieter Steelandt Pieternelle De Vos Paulus Sabbe Ursula De Cloet Joannes De Maeght Francois Verkest Anna Verbeure Isabelle Verhulst Francois Jonckheere Theresia Vercruysse Cecilia Maelstaf Cecilia De Clerck Anna Weemaere Joannes Van Compernolle Pieter De Mey Guilliaeme Van Daele Anna Renty Francois Vander Beken Joannes Neels Genoveva Minnaert Anna Marie Maertens Anna Wilshoet Pieter De Waele Livina De Rouck Barbara De Langhe Francois Bertens Pieter Laureyns Joseph Caestryck Anthone Vanden Briele Vincent Cnockaert Jan De Waele Livina De Gra Victor Rysman Judoca Anrys Joannes De Wulf Marie De Muyter Victoria De Muytere Regina Philips Blasia De Swarte Pieter Van Wynsberghe Joannes Fockedey Jacob Verburgh Pieternelle Heyntjens Emanuel De Clerck Elias Hallemeersch (Allemeersch) Pieter Van Neste Marie De Prez Ursula Van Vlaender Anna Meysman Agnes Vanden Broele Joanne Respaillie Victoria

16511: 38 16507: 239v 16507: 66v boven 16507: 66v onder 16513: 26 16514: 96v 16511: 89 ; 16514: 70 16510: 71v 16510: 127v 16515: 34 16515: 34 + 63v 16514: 28 16510: 126v ; 16512: 58 16508: 137v 16508: 137v ; 16515: 36 16511: 130v 16511: 130v 16510: 53v ; 16512: 29v 16515: 8v 16509: 107v 16515: 8v 16508: 54v 16508: 54v 16513: 37 16514: 62v 16509: 86v 16510: 23v 16507: 33v 16514: 42 16511: 12v + 13 16508: 90v 16512: 106 ; 16515: 62 16508: 90v 16508: 90v 16508: 48v 16514: 156 16510: 61 + 61v 16508: 61 ; 16510: 61 16510: 61 16507: 129 16508: 68v 16510: 61v ; 16511: 13 16508: 61 16511: 12v + 13 16511: 12v 16510: 61v 16507: 129 16514: 37v + 161v 16508: 90v 16507: 223 16514: 63 16507: 232 ; 16514: 5v 16513: 49v 16513: 90v 16514: 63 16507: 223 16507: 223 16514: 47v


505 De Rynck Jan De Rynck Marie Catharine De Saeyere Anna Marie De Saeyere Anna Marie

Messelis Marie Jonckheere Pieter De Cloet Hermanus Slynckaert Andries

De Saeyere Emiliane De Saeyere Franciscus De Saeyere Genoveva De Saeyere Godelieve De Saeyere Guilliaeme De Saeyere Jan De Saeyere Joanne De Saeyere Joanne De Saeyere Joannes De Saeyere Joannes De Saeyere Josepha De Saeyere Livine De Saeyere Philippus De Saeyere Pieter Jacobus De Saeyere Pieter Jacobus De Saeyere Pieternelle De Sally Pieternelle De Saly Rosa De Sangher Laureyns De Sangher Maerten De Sangher Philippe De Sanghere Anna Marie Joanne De Sanghere Anna Marie Joanne De Sanghere Magdalene De Sanghere Maryn De Schacht Anselmus De Schacht Carel De Schacht Francisca De Schacht Gillis De Schacht Jacob De Schacht Jacob De Schacht Jacoba De Schacht Jacoba De Schacht Jacobus De Schacht Jan Baptiste De Schacht Joseph De Schacht Joseph De Schacht Marie De Schacht Marie De Schacht Marie Jacoba De Schepper Albertus De Schepper Carel De Schepper Jan Baptiste De Schepper Joannes De Scheppere Carel De Scheppere Carel De Schietere Marie Caroline De Schoolmeester Anna De Schoolmeester Anna De Schoolmeester Isabelle De Schoolmeester Isabelle De Schoolmeester Joseph De Schoolmeester Joseph

Maeckelberghe Pieter De Schuytere Catherine Verlinde Guilliame De Schuyter Pieter Westhuyse Marie Catharine Rabaix Anna Marie Dierycx-Visschers Cornelis Muuls Joannes Cuyle Adriaene Naghtegaele Monica Lauwereyns Eduwaert Van Besien Jacob Schaebaillie Constantia Daneels Isabelle Clarisse Catharine Vlietinck Leonardus Roegis (Rouges) Jan Vanden Bussche Pieter Neels Genoveva Tittelman Joanne Corthals Theresia Van Damme Jacob Verbeke Joannes Franciscus Coppet Laureyns Tilleman Anna Van Craeynest Jacoba Vanden Berghe Marie De Jaegher Augustyn De Beele Agnes Dhont Marie Catharine Claeys Pieternelle Naessens Pieter Wardenier … Vlaminck Isabelle Serlé Cornelie De Beere Amelberghe Van Dierendonck Marie Vanden Bussche Pieter Van Beveren Isidorus Warnier Lambrecht Boone Theresia De Mony Anna Malbrancke Jacoba Van Praet Genoveva Lingier Joanna Anthierens Joanne Le Bailly Joseph Adriaen Copman Pieter Vander Meirsch Anthone Caeyman Laurentius Storme Leonardus De Pré Judoca Sampson Marie Theresia

16507: 232 16515: 37v 16509: 81v 16507: 219 ; 16508: 23v ; 16509: 41v ; 16512: 128 + 139v ; 16514: 124 16509: 34v 16509: 64v ; 16513: 115v 16507: 67 16513: 115v 16509: 81v 16508: 23v 16508: 127v 16508: 126 ; 16514: 40v 16508: 126 ; 16509: 34v + 81v 16507: 202 16509: 34v 16507: 67 16514: 149v 16508: 22 ; 16509: 34v ; 16512: 18v 16508: 22 16512: 18v 16507: 209v ; 16510: 67v 16511: 141 16507: 18v onder 16514: 65v 16514: 65v 16509: 119v ; 16512: 20 16509: 119v 16511: 129v 16509: 119v 16515: 16 16511: 30v 16515: 54 16507: 229v 16510: 109 16510: 109 + 109v 16515: 71 16515: 71 16509: 99v ; 16513: 41 16513: 41 16511: 30v 16507: 229v 16512: 112v 16511: 89v 16513: 4v 16514: 3 16509: 32v 16507: 82 16512: 19v + 87v 16512: 101v 16509: 31 16512: 65v 16509: 89 16510: 44 16514: 46v 16514: 46v 16513: 36 16510: 98


506 De Schoolmeester Pieter De Schryvere Catharina De Schryvere Francisca De Schryvere Jan Francois De Schryvere Jan Francois De Schuyter Catharina De Schuyter Pieter De Schuytere Catherine De Schuytere Catherine De Schuytere Pieter De Schuytter Emanuel De Schuytter Perpetua De Schuytter Perpetua De Schuyttere Pieter De Seck Ferdinande De Seck Jacob De Serf Jacob De Serf Marie Catharina De Sier Marie De Sittere Isabelle De Slovere Paulus De Slovere Steven De Smedt (De Smidt) Anne Marie De Smedt Andries De Smedt Angelina De Smedt Angelina De Smedt Angelina (Angela) De Smedt Anna De Smedt Anne Marie De Smedt Anne Marie De Smedt Carel De Smedt Emerentia De Smedt Gabriel De Smedt Gabriel De Smedt Gillis De Smedt Isabelle De Smedt Jacob De Smedt Joanne Theresia De Smedt Joannes De Smedt Joannes De Smedt Joseph De Smedt Joseph De Smedt Marie De Smedt Marie De Smedt Marie De Smedt Marie Anne De Smedt Marie Joanne De Smedt Marie Joanne De Smedt Marie Joanne De Smedt Pieter De Smedt Pieter De Smedt Pieter De Smedt Pieter De Smedt Theresia De Smedt Theresia De Smedt Thomaes De Smedt Victoria De Smedt Victoria

Lovenier Josyne De Gheldere Joannes Galens Bernardus Judocus Callewaert Anna Standaert Therese Moerman Joannes De Zayere Godelieve De Saeyere Franciscus Janssens Carel De Visch Godelieve Houtters Helena De Wulf Cornelis Ketels Livinus Van Hove Marie Maes Marie Pieternelle Lobel Regina Janssens Joanne Jonckheere Bernardus Amys Pieter De Leyn Laureyns Furnier Joanne Glas Anna Verhie Francois Vanden Bussche Cecilia Fiers Emanuel Dherte Jan Maes Joseph Pieters Geeraert D’Hondt Jacobus Persyn Francois Matthias Van Ghistel Francoise Peper Daniel De Cuyper Rosa Vande Sande Cecilia Hubert Joanne Blomme Francois Joseph Verlinde Regina Corthals Jacob De Pauw Anna Therese Gheluck Brigitta Denys Anna Schram Anna Dela Haye Pieter Blomme Pieter Van Houttryve Pieter Jonckheere Jacob Patteeuw Jaspar Velle Guilliaeme Vermet Francois Goormachtigh Joanne Broucke Joanne Haest Judoca Schaessens Isabelle Eeckhoudt Jan Vande Moere Joannes Jonckheere Marie Roels Pieter Viaene Joseph

16509: 89 16514: 100v 16511: 46 ; 16515: 49v 16511: 46 ; 16515: 49v 16515: 49v 16513: 115v 16513: 115v 16509: 64v ; 16513: 115v 16509: 64v 16507: 69v ; 16511: 25 16507: 154v 16511: 25 16511: 25 16514: 113v 16513: 77 16513: 77 16509: 52 16514: 75 16507: 214 16508: 26v 16507: 202v 16507: 202v 16511: 22 ; 16512: 16 16509: 116 16510: 34 16507: 25v 16510: 34 ; 16515: 38 16515: 22v 16511: 22 16511: 22 16511: 22 16513: 103 ; 16507: 129v 16510: 96 16510: 96 16509: 153v 16508: 100 ; 16514: 9 16507: 218 16514: 65v + 82v 16510: 95v 16507: 5v boven 16514: 3v 16507: 25v 16514: 3v 16508: 100 ; 16509: 54v 16508: 49 16510: 144v 16509: 153v 16509: 153 16509: 153 + 153v 16508: 100 ; 16509: 54v 16510: 96 16509: 26 16510: 144v 16507: 71 16507: 71 16510: 34 16512: 64v 16512: 64v


507 De Smidt (De Smet) Joannes De Smidt (De Smet) Joannes De Smidt (De Smet) Josyne De Smidt Adriaene De Smidt Adriaene De Smidt Andries De Smidt Anna De Smidt Anna Marie De Smidt Anselmus De Smidt Benedictus De Smidt Brunona De Smidt Carel De Smidt Carel De Smidt Catharine De Smidt Christiaen De Smidt Cornelis De Smidt Domyn De Smidt Elisabeth De Smidt Emerentiane De Smidt Guilliaeme De Smidt Hubreght De Smidt Isabelle De Smidt isabelle De Smidt Isabelle De Smidt Isabelle De Smidt Jacob De Smidt Jacob De Smidt Jacob De Smidt Jacob De Smidt Jacoba De Smidt Jacoba De Smidt Joanna De Smidt Joanne De Smidt Joannes De Smidt Joannes De Smidt Joannes De Smidt Joos De Smidt Joseph De Smidt Joseph De Smidt Joseph De Smidt Joseph De Smidt Lieven De Smidt Marie De Smidt Marie Anna De Smidt Martinus De Smidt Pieter De Smidt Pieter De Smidt Pieter De Smidt Pieternelle De Smidt Robert De Smidt Theresia De Snick Angela De Snick Angela De Snick Angela De Snick Carel De Snick Carel De Snick Cecilia Francoise De Snick Cornelie

De Brock Cornelia Geluck Brigitta Dumon Pieter Blomme Pieter De Cock Lodewyck Hoemaecker Cecilia D’Hondt Gillis Persyn Joannes De Cuypere Isabelle Callewaert Pieternelle Rotsaert Jacob Fonteyne Rosalia Van Ghistel Marie Francoise Coppens Joannes Heggelinck Anthonia Van Beveren Jacoba Van Beveren Jacoba De Langhe Pieter Waeghe Adriaen Verplancke Marie Therese Vander Heecke Barbara De Vos Joannes De Smidt Joannes Fornier Pieter Vereecke Joannes Amandels Marie Lauwers Jacoba Cornelis Marie Rooms Joanne De Boodt Hubreght Reynes Pieter Vermeesch Jacobus Sallet Alexander De Smidt isabelle Van Damme Caroline Keirsebilck Regina Lefevere Joanne De Snick Angela Schram Anna De Vos Cornelia Seghers Cecilia Van Troyen Elisabeth Vermet Francois Peckelbeen Joannes Vanden Kerckhove Marie Anne Goormachtigh Joanne Verreman Pieternelle Lauwers Jacoba Breffier Nicasius RouckelÊ Joanne Eeckhout Joannes De Bert Francois De Smidt Joseph Du Lieu Lodewyck Ceulenaere Joanne Dhulst Joanne Vande Wyngaerde Andries De Vos Pieter

16509: 155 16509: 155 16511: 93v + 113v ; 16512: 108v ; 16514: 117 16514: 18v 16514: 18v 16514: 147v 16512: 39v 16509: 87v 16511: 16 16510: 55v ; 16512: 152 16507: 170 16510: 98 16509: 87v 16507: 212v 16512: 14v 16514: 147v 16511: 55v 16511: 25v 16512: 91 16507: 37 16509: 51v 16514: 154v 16512: 72 16512: 72 16507: 197 ; 16510: 114v + 115 16508: 129v 16512: 104v 16507: 175 16507: 175 ; 16508: 129v 16510: 33 ; 16512: 5 16510: 33 16509: 75v 16512: 91 16512: 72 16510: 114v 16510: 115 16510: 55v 16512: 14v 16512: 91 16511: 120v 16511: 120v ; 16512: 104v 16507: 170 + 175 ; 16508: 129v 16510: 46v 16515: 74 (boven + onder) 16511: 81v + 82 16514: 18v 16512: 134 16511: 120v 16511: 105 16507: 212v 16511: 55v 16512: 14v 16512: 14v 16511: 3v 16507: 233v 16507: 233v ; 16508: 36v 16510: 133v 16510: 89


508 De Snick Francois De Snick Geeraert De Snick Isabelle De Snick Jacoba De Snick Marie De Snick Marie Angela De Snick Paulus De Snick Pieter De Snick Pieternelle De Snick Pieternelle

De Cloet Barbara Valenborst Marie Brouckaert Eduaert De Tollenaere Francois Dulieu Lodewyck De Bert Francois Josephus Seghers Isabelle Loys Jesperynken (Gasparine) Lambreght Jacobus Rooms Martinus

De Snyder (Snyders) Cecilia De Snyder (Snyders) Cecilia De Snyder Bonifacius De Snyder Francisca Pieternelle De Snyder Jan De Snyder Jan De Snyder Joannes Baptiste De Snyder Pieternelle De Snydere Tecla De Soete Ferdinande De Soete Ludovicus De Soete Marie De Soppere Anna Marie De Soppere Joanne De Soppere Louise De Soppere Pieternelle De Soppere Rosa De Sorgher Pieter De Spiegelaere Josyne De Splenter Francois De Splenter Geeraert De Splenter Geeraert De Splenter Gerardus De Stappens Anna Bernarde De Stappens Francois De Stappens Marie Anne Valentine De Stappens Philippus Ancelmus De Stappens Valentyn De Stoop Anna Marie De Stoop Jan Jaecques De Sutter Cornelis De Sutter Cornelis De Sutter Emerentiane De Sutter Geeraert De Sutter Isabelle De Sutter Isabelle De Sutter Isabelle De Sutter Jan

Janssens Lenaert Timmermans Hendrick Croes Marie Maeckelberghe Pieter Vlaminck Joanne Van Rietvelde Pieternelle Lobbé Victoria Nieuwmunster Joos De Ruddere Lenaert Boey Joanne Therese Pieters Joanne Therese Storme Jaspar Pollentier Melchior De Flou Jacob Verhofstede … Logghe Jan Blondeel Cornelis Duvivier … Van Isacker Albert De Cnock Anne Marie Mestdagh Joanne Braet Isabelle Sompels Joanne Therese Van Caloen Philippe Ignace Stauthals Agnes Rosalia Delacoste Jan Anthone Francois Veranneman Marie Anna Josepha Nieuwlant Marie Henriette (De) Pruyssenaere Charles Henry Willems Anna Therese Constant Regina Blanckaert Susanna Andries Laureyns Vercruyse Marie Danneels Geeraert De Leyn Laureyns Quaetaert Pieter Schaep Joanna Francoise

De Sutter Joanne De Sutter Joanne De Sutter Joannes De Sutter Joannes De Sutter Joannes De Sutter Joseph De Sutter Joseph De Sutter Joseph

Dumon Andries De Roeck Pieter D’Hondt Isabella Clara … Marie Hillebrant Francisca Dalle Rosa Daelman Adriaeneken De Naert Helena

16507: 3v 16508: 36v 16513: 5 16508: 135v 16507: 11v 16513: 106 16508: 4 ; 16510: 133v 16508: 4 ; 16512: 14v ; 16513: 106 16509: 85 16507: 182v ; 16508: 129v ; 16509: 85 ; 16511: 78v ; 16514: 104 16507: 26 boven + 245v ; 16511: 143 16507: 26 boven + 245v 16513: 18v 16509: 15v ; 16513: 18v 16513: 18v 16509: 15v ; 16511: 75 16511: 75 16511: 40v 16507: 66v onder 16513: 111v + 112 16515: 37v + 70 16507: 60 ; 16508: 50 ; 16512: 87 16511: 31 16507: 174 ; 16509: 92 16507: 154 16510: 123v 16513: 12 16515: 73v 16510: 44 16508: 29 ; 16511: 117v 16511: 117v 16510: 138 16508: 29 ; 16510: 103 16513: 85 16507: 246v ; 16514: 61v 16511: 94v ; 16512: 50v 16512: 50v ; 16514: 61v 16507: 246v 16513: 31 + 74 16513: 31 + 74 16511: 34 16510: 47 16510: 139v 16510: 139v 16514: 134v 16511: 125v ; 16515: 23v 16511: 125v 16510: 104v ; 16511: 96v + 125v ; 16514: 105 ; 16515: 40v 16512: 23v 16510: 47 16512: 116 16513: 47v 16513: 47v 16512: 116 16511: 5 16509: 164v


509 De Sutter Mattheus De Sutter Mattheus De Sutter Pieter De Sutter Pieternelle

Brocquet Isabelle Van Houcke … Monteyne Anna Marie Mengé Niclaeys

De Sutter Pieternelle

Van Coillie Adriaen

De Sutter Theresia De Sutter Theresia De Sutter Theresia De Sutter Theresia De Suttere Geeraert De Suttere Marie De Suttere Marie Magdalene De Swaef Catharine De Swaef Cornelis De Swaef Cornelis De Swaef David Cornelis De Swaef Emiliane De Swaef Isabella Blasia De Swaef Joanne De Swaef Joanne De Swaef Joanne De Swaef Joanne De Swaef Joannes De Swaef Joannes De Swaef Marie De Swaef Pieter De Swaene Cornelis De Swarte Cornelis De Swarte Cornelis De Swarte Joannes De Swarte Pieter De Swarte Pieter De Swarte Pieter De Swarte Pieter De Tollenaere Enghelbertus De Tollenaere Ferdinande De Tollenaere Francois De Vaa Marie De Vae Anthonia De Vaere Appolonia De Valcke Guilliaeme De Vander Varent Marie Joanne De Vander Varent Pieter Louis De Velder Cornelis De Veldere (De Vuldere?) Pieter De Veldere Berthel De Veldere Isabelle De Veldere Isabelle De Veldere Lauwereyns De Veldere Marie Anne De Veldere Marie Anne De Veldere Marie Anne De Veldere Simoen De Veltere Joannes De Vendel Jacques De Vendel Joannes

De Leersnyder Pieter Boydens (Boeydens) Leonardus Mestdagh Joannes Van Houtte Ludovicus De Poorter Cornelie Vande Wiele Jacob Clé Pieter Vanden Eeckhoutte Pieter Boels Isabelle Meysman Cathelyne De Weerdt Pieternelle Mattheus Jan Faes Francois Wouters Jan Aernouts Pieter Meerlynck Pieter Seghers Cornelis Bulcke Marie Pannecoucke Marie Van Houtte Jan De Pape Pieternelle Claeys Anna Derre Emerentiane Van Dooren Marie Sesimus Anna Marie Cloet Agnes De Ryckere Marie Cloet Agnes Ester (Hester) Isabelle Goulet Marie Catharine De Nieuwlant Therese Caroline De Snick Jacoba De Vos Pieter Boudens Pieter George Anthone Van Loo Cornelia Van Haveskercke Louis Joseph Van Loo Marie Therese Vlaminck Anna Vande Pitte Marie Monbailliu Cecilia Adam Carel Naert Alexander Monbailliu Cecilia De Vos Joseph Lems Louis Stubbe Joannes Frans Theresia Stertelynck Pieternelle Pauwels Isabelle De Bruyne Joanne

16511: 107 ; 16515: 68 16509: 164v 16510: 93 16509: 142(2)v ; 16511: 96v ; 16513: 74v ; 16515: 40v 16509: 142(2)v ; 16511: 77v + 96v ; 16513: 74v ; 16515: 40v 16510: 76v ; 16511: 128 ; 16515: 51v 16509: 136v ; 16510: 104v ; 16514: 105 16510: 104v ; 16514: 105 16509: 136v ; 16510: 104v ; 16514: 105 16510: 76v 16507: 203 16510: 160 16509: 57v + 103 ; 16510: 93v + 94 16514: 146 16509: 57v 16514: 146 16509: 57v 16514: 162 16508: 30v 16509: 63 ; 16510: 147v 16509: 63 16507: 155 boven + 155 onder ; 16512: 104v 16508: 101 ; 16514: 162 16508: 101 16510: 93v 16509: 63 ; 16510: 147v 16507: 105v onder 16514: 71v 16510: 99 16514: 71v 16508: 22v 16510: 61v 16507: 158v boven 16507: 158v boven ; 16508: 22v 16508: 135v 16507: 236 ; 16508: 137 + 147v 16508: 135v 16511: 70v 16511: 14v 16508: 155v 16513: 78v 16510: 110 16510: 110 16511: 128v 16515: 73 16509: 148 16510: 78 16510: 78 16511: 144 16511: 144 ; 16515: 69v 16509: 147v + 148 ; 16515: 69v 16509: 147v + 148 ; 16511: 144 ; 16515: 69v 16512: 30 16508: 162 16507: 125v 16509: 123v


510 De Vendel Joseph De Vendel Michiel De Vestel Joanne De Vinck Guilliaeme De Vinck Joanne De Vinck Pieternelle De Visch Cecilia Catharina De Visch Cornelia De Visch Dorothea

Dhondt Joanne De Peckere Isabelle Jaeckels Jacob Bonte Rosa Tasseel Jacob Van Hove Joos (Joseph) De Maecker Joannes Soetaert Paulus De Graeve Lodewyck

De Visch Godelieve De Visch Godelieve De Visch Helena De Visch Isabelle De Visch Jacobus De Visch Jan

De Zitter Pieter De Schuytere Pieter Lambreght Francois Van Holme Carel Paridaen Adriaene Soetaert Pieternelle

De Visch Joannes De Visch Joannes De Visch Joannes De Visch Lenaert De Visch Lenaert De Visch Lenaert De Visch Marie De Visch Pieter De Visch Pieter De Visch Pieternelle De Visscher Judoca De Visschere Genoveva De Visschere Jan De Vivero Maximiliaen Hypolite De Vlaminck Amelberghe De Vlaminck Anna De Vlaminck Elisabeth De Vlaminck Hendrick De Vlaminck Jacobus De Vlaminck Jacobus De Vlaminck Jooris De Vlaminck Pieter De Vlaminck Rosa De Vlaminck Vincentius De Vleeschauwer Adam De Vleeschauwer Joannes De Vleesschouwer Joannes Baptiste De Vliegher Andries De Vliegher Arnoldus De Vliegher Isabella Clara De Vliegher Isabelle De Vliegher Isabelle De Vliegher Isabelle De Vliegher Jacob De Vliegher Jacob De Vliegher Joanne De Vliegher Joanne De Vliegher Joanne De Vliegher Philippe De Vliegher Pieter De Vliegher Pieter

Bouckhout Joanna Clara Bouillon Joanne Logghe Cecilia De Burghgrave Joanne Therese Parin Marie Anne Leurgans Joanne Geerolf (Gheerholf) Pieter Tavernier Anna Marie Houttermans Dorothea Meyers Carel Van Hoorne Pieter Van Halsinghe Dominicus Willems Anna Legillon Marie Baey Pieter Gevaert Adriaen Luyckx Jacob Van Ghistel Marie Anne Vande Pitte Helena Gallant Marie Houtsaegher Marie Houckx Helena Roels Cornelis Baeremaecker Theresia Catharina Blondeel Elisabeth Van Daele Livine Mahieu Barbara Helena Mestdagh Anna Marie Compagne Joanne Lust Joannes Thimotheus D’Herre Andries De Poorter Lenaert De Clerck Philibertus Bultynck Marie Bienstman Anna Marie Vermeesch Philippe De Bel Francois Moens Lauwereyns De Vos Rosalia Verhie Joanna Van Loo Martina

16507: 194v 16512: 127v 16507: 182 16513: 55v 16509: 124v 16508: 120v + 121 16514: 64v + 146v 16507: 178v ; 16508: 87v 16507: 178v ; 16509: 52v ; 16510: 3v + 49 + 49v + 98v 16513: 3v 16507: 69v ; 16511: 25 16510: 98v ; 16512: 109 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 16513: 13v 16507: 143v ; 16511: 22v ; 16513: 13v ; 16514: 64v + 111 16514: 92 16515: 71v + 72 16507: 178v 16509: 20v ; 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 16507: 143v ; 16509: 20v ; 16514: 64v 16514: 44 + 45 + 77v 16510: 3v 16507: 178v ; 16510: 3v + 98v 16508: 148(bis) 16514: 144v 16509: 39v 16509: 39v 16510: 7v 16507: 125v 16509: 113 + 113v ; 16510: 83 16509: 158v 16508: 40 16508: 40v 16512: 114v 16507: 160 16508: 40v 16507: 160 16515: 74v + 75 16512: 92 16512: 92 16512: 153 ; 16513: 36v ; 16514: 138v 16514: 115 16511: 119v 16512: 33v 16508: 51v ; 16509: 24 16508: 51v 16509: 24 16509: 24 16511: 32 16514: 115 16510: 73 16509: 49v 16508: 124v ; 16510: 89 16512: 16 16510: 73 ; 16512: 33v + 100v


511 De Vliegher Pieter De Vliegher Susanne De Vliegher Susanne De Vloo Mattheus De Vloo Mattheus De Vloo Pieter De Vlou Pieternelle De Vogelaere Isack De Vogelaere Jacob De Vogelaere Jacobus De Vogelaere Rosa De Vogelaere Sebastiaen De Vogelaere Simoen De Vogelaere Simoen De Volder Aldegonde De Volder Jacob De Volder Joanne De Volder Joanne De Volder Leopoldus De Volder Marie De Volder Marie De Volder Pieter Joannes De Volder Pieter Joannes De Volgher (Volgers) Marie (Joanne) De Vooght Bernardus De Vooght Brigitta De Vooght Charles Joseph De Vooght Cornelius De Vooght Jacob De Vooght Jan De Vooght Maerten De Vooght Marie De Vooght Marie De Vooght Marie Charles De Vooght Philippus De Vooght Pieter Francois Vincent De Vooght Theresia De Vos Adriaene De Vos Amelberghe De Vos Anthone (of Thomaes) De Vos Beernaert De Vos Bonaventura De Vos Carel De Vos Carel De Vos Cecilia De Vos Clara Rosa Francisca Josepha De Vos Cornelia De Vos Cornelie De Vos Cornelis De Vos Francois De Vos Francois De Vos Godelieve De Vos Guillielmine De Vos Helena De Vos Hubreght De Vos Ignatius De Vos Innocentius De Vos Isabella Catharina

Aemers Marie Verlinde Leander Benedictus Vlaminck Joannes Adams Godelieve Eeuwouts Victoria Houthooft Joanne Vande Sande Arnoldus Remoortele Catharina Notebaert Anna Catharine Blomme Victoria Onsaelis Martinus December Godelieve Slinckaert Francisca Maertens Emerentiane Verheye Lodewyck De Brabander Marie Geysens Thomaes Marcelus Lenaert De Moor Judoca De Wulf Francois Longerspeye Cornelis Vanden Berghe Marie Monye Francisca De Flou Pieter Diserynck Isabelle Vanden Kerckhove Matthys Willaeys Marie Theresia Rassauw Godelieve Huys Josyne Colens Theresia Dhondt Josine De Vroe Jacob De Brock Joannes Wouters Marie Isabelle Van Houtryve Isabelle Van Caloen Marie Anne Van Overloope Philippe De Clerck Jan Verlinde Jacob ‌ Anna Boury Anna Marie Van Moere Joanne Claus Anna Allemeersch Joanne Therese Van Damme Joannes Hamelynck Guillielmys Joannes De Smidt Joseph Bossaer Joannes De Pape Francisca De Corte Cecilia Abin Marie Verplancke Pieter Tanghe Guilliaeme Maertens Raphael Derlon Mecheline Heyndryckx Perpetua D’Hont Amelberghe De Wilde Paulus

16514: 137v 16512: 100v 16512: 100v 16508: 150 + 150v ; 16510: 140 16510: 140 + 140v ; 16513: 114v 16508: 150v ; 16510: 140 + 140v 16515: 19v 16512: 128 16515: 48 16514: 9 16512: 12v 16514: 9 16512: 128 16509: 48 + 82v 16513: 98v + 99 16512: 112 16507: 137 ; 16509: 73 16509: 73 16511: 57v ; 16513: 117 16508: 96 ; 16512: 112 16508: 96 ; 16512: 112 16511: 57v ; 16513: 117 16511: 57v 16510: 124 16514: 56v 16507: 94 16510: 11 16514: 56v 16513: 68 16510: 11 16507: 94 16511: 27 16507: 193v 16510: 11 16513: 68 16510: 11 ; 16513: 85 16514: 8 16509: 23 16507: 218 16509: 56 16509: 56 16514: 42v 16512: 57v 16512: 57v 16514: 135v 16513: 95 16511: 120v 16507: 157v ; 16511: 20v ; 16512: 138v 16514: 118 16514: 51 + 51v 16511: 68v 16507: 148v 16507: 210v 16512: 74v 16509: 151v 16511: 70v 16508: 12 ; 16514: 43 16514: 149


512 De Vos Isabella Catharina De Vos Isabelle De Vos Isabelle De Vos Jacob De Vos Jan De Vos Jan De Vos Jan De Vos Joanne De Vos Joanne De Vos Joanne De Vos Joanne De Vos Joannes De Vos Joannes De Vos Joannes De Vos Joannes De Vos Joannes De Vos Joannes De Vos Joannes De Vos Joannes De Vos Joseph De Vos Joseph De Vos Joseph De Vos Joseph De Vos Lodewyck De Vos Maerten De Vos Maerten De Vos Magdalene De Vos Marie Anne De Vos Marie Anne De Vos Marie Anne De Vos Marie Anne De Vos Marie Rosalia De Vos Martinus De Vos Paulus De Vos Philippe De Vos Philips De Vos Pieter De Vos Pieter De Vos Pieter De Vos Pieter De Vos Pieter De Vos Pieter De Vos Pieter De Vos Pieter Hubertus De Vos Pieternelle De Vos Regina De Vos Rosa De Vos Rosalia De Vos Rosalia De Vos Simoen De Vos Theresia De Vos Theresia De Vos Theresia De Vreese Anna De Vreese Anna De Vreese Anna Therese De Vreese Francisca De Vreese Francois

Smolders Leonardus Vermeire Joannes Vervaecke Sebastiaen De Roo Genoveva Naessens Livine Weemaere Agnes De Paepe Judoca Stael Joannes Baptiste Trogh Simoen (Pieter) De Loddere Joannes Laseure Francois De Coninck Joanne Roelants Caroline De Smidt Isabelle Braems Anna Bailliu Brigitta Weyts Catharina Doolaeghe Catharina Vereecke Marie Ampe Godelieve Uutterwulghe Isabelle De Veldere Marie Anne Verbolle ‌ Van Damme Marie Verbeecke Laureynse Imbo Rosa Vanden Berghe Niclaeys Hildermans Francois Sameyn Cornelis De Neve Jacob De Roo Stephanus Cornilly Joannes De Gey Marie De Rudder Susanne Mestdagh Brigitta Depuis Marie De Neve Isabelle Gauweloose Anna Marie De Cock Marie Anne Hubauw Joanna De Vaa Marie De Snick Cornelie De Paepe Anna De Jonghe Joanne Merlynck Joannes Slock Bonaventura Huys Francois De Vliegher Philippe Hillebrant Pieter Wulfaert Marie Aernouts Jacob Belleville Jacob Lagrou Anthone Andries Emanuel Wauters Bruno Verhaeghe Elias De Clerck Jacobus Maes Josepha

16514: 149 16507: 5v onder ; 16510: 6v ; 16513: 21v 16507: 5v onder ; 16510: 6v ; 16513: 21v 16512: 11v ; 16514: 118 16509: 23 16510: 90 16507: 105 16508: 25v ; 16511: 70 16508: 25v 16514: 43v 16514: 43v 16514: 137 16514: 137 16514: 154v 16512: 57v ; 16514: 154v 16512: 74v 16511: 120v ; 16514: 39v 16507: 151 16507: 205 16508: 25v ; 16511: 70 16514: 149 16511: 144 ; 16515: 69v 16509: 112 + 112v 16514: 114 16508: 130v 16507: 22 16507: 184v ; 16513: 34 16511: 37v ; 16514: 147 16511: 37v ; 16514: 147 16507: 205v 16507: 213 ; 16509: 151v 16511: 70v 16508: 82v 16510: 127v 16507: 151 ; 16510: 159v onder 16507: 205 16514: 114 16514: 42v 16514: 43v 16511: 68v 16511: 70v 16510: 89 16507: 65v + 107 ; 16510: 6v 16509: 102v 16508: 130v 16509: 101v 16510: 159v onder 16508: 124v ; 16510: 89 16508: 124v ; 16510: 89 16510: 127v 16509: 112 16509: 56 ; 16512: 90v ; 16514: 34 16509: 112 + 112v 16512: 116v 16512: 116v 16512: 98 16512: 98 16507: 161v ; 16508: 74v


513 De Vreese Jacob De Vreese Jacob De Vreese Jacob De Vreese Joannes Josephus De Vriendt Anna De Vriendt Beernaert

De Paepe Joanne De Lannoye Marie De Pape Marie Anne Duysau Pieternelle Jacoba Paridaen Leonardus Denys Cecilia Francisca

De Vriendt Catharina De Vriendt Cornelis De Vriendt Godelieve De Vriendt Isabelle De Vriendt Jan De Vriendt Joachim De Vriendt Joannes De Vriendt Joannes De Vriendt Joseph De Vriendt Joseph De Vriendt Joseph De Vriendt Judocus De Vriendt Judocus De Vriendt Marie De Vriendt Matthys De Vriendt Matthys De Vriendt Pieter De Vriendt Pieter De Vriendt Pieter De Vriendt Pieter De Vriendt Pieter De Vriendt Renier De Vriendt Thomaes De Vriese Andries De Vriese Anthone De Vriese Christoffel De Vriese Isabelle De Vriese Isabelle De Vriese Jacobus De Vriese Jan De Vriese Joanne De Vriese Joseph De Vriese Josyne De Vriese Judocus De Vriese Marie De Vriese Marie Anne De Vriese Marie Therese De Vriese Philippus De Vriese Philippus De Vriese Pieter De Vriese Theodoor De Vriese Theresia De Vriese Theresia De Vroe Anna Marie De Vroe Bernardus De Vroe Bertholomeus De Vroe Isabella De Vroe Isabella De Vroe Isabelle Clare De Vroe Isabelle Clare De Vroe Jacob

Gylleman Joseph Vercraene Anna Marie Vande Walle Jacob Van Pamel Laureyns Meyers Catharina Cavey Regina Sarlet Isabelle Lycke Joanne Maes Marie Andries Magdalene Kempinck Marie Anne De Neve Marie ‌ Marie Rysman Joannes Cardon Marie De Graeve Marie Rysman Isabelle Minnaert Isabelle Spyns Amelberghe Van Bysiens Francisca Allewaert Anna Marie De Clerck Joanne Houbaert Marie Tydtgat Barbara Houters (of Wouters) Pieternelle Van Heste Cecilia Loete Jacob Marcelis Odomarus Francois Reynes Joanne Cools Marie Bauden (Boyden) Pieter Jooris Joseph Slambrouck (Slimbrouck) Brigitta Weerbrouck Pieter Thiel Anna Marie De Caluwe Joannes Franciscus De Hulster Francois Van Belleghem Joseph De Vroe Joanne Traen Anna Heerebout Regina De Fonseca Joanne Lauwagie Anthone Wouters Leonardus De Maeckere Jan Gyselinck Francoise Ghyselynck Francoise De Cloet Guilliaeme Geerholf Pieter De Meire Joannes Wulles Joannes De Vooght Marie

16508: 74v 16507: 161v ; 16508: 74v ; 16512: 116v 16507: 161v 16507: 161v ; 16508: 74v ; 16512: 98 16514: 158v ; 16515: 7 16509: 62v ; 16511: 139v ; 16512: 64 + 124 ; 16514: 74v 16511: 96 16512: 62v ; 16515: 60 16511: 108v 16514: 118v + 119 + 119v 16511: 96 16510: 154 16511: 18 16507: 225 16510: 34 ; 16514: 145 16507: 224v + 225 16507: 224v 16510: 20v ; 16514: 118v ; 16515: 7 16510: 154 16508: 108v 16512: 113 ; 16515: 60 16510: 49v 16508: 108v 16509: 63 ; 16510: 147v 16510: 34 ; 16512: 75 ; 16514: 74v 16510: 82v 16509: 67 ; 16510: 49 16512: 75 16514: 142 16512: 71v 16513: 115 ; 16515: 52 16515: 16v 16507: 62v 16507: 62 onder + 62v 16510: 158 boven 16510: 15 ; 16511: 27 16515: 16v 16509: 159 ; 16513: 27v 16511: 75v 16513: 27v 16509: 159 16508: 105v 16512: 71v 16511: 27 16511: 27 16515: 52 16512: 89 16513: 115 16513: 115 16511: 59 16514: 44v + 45 16508: 55v ; 16514: 31v 16514: 44v 16514: 44v + 45 16512: 139 16512: 139 16511: 27


514 De Vroe Jacobus De Vroe Joanne De Vroe Maerten De Vroe Maerten De Vroe Marianne De Vroe Marianne De Vroe Marie De Vroe Marie Anne De Vroe Marie Anne De Vroe Pieter De Vroe Pieter De Vroe Pieternelle De Vroe Pieternelle De Vulder Jacobus De Vulder Marie Anne De Vulder Marie Anne De Vulder Pieter De Vuldere (De Veldere) Anna Marie De Vuldere Anna Marie De Vuyst Beatrix De Vuyst Jacob De Vydt Anna De Vydt Anna De Vydt Anna De Vynck Andries De Vynck Andries De Vynck Anna De Vynck Anna De Vynck Anna Marie De Vynck Anna Marie De Vynck Francois

Van Maele Judoca Josepha De Vriese Philippus Crappeels Isabelle Roels Pieternelle De Roo Jacob Schardein Cornelis Govaert Joannes De Groote Maryn Gardeyn Cornelis Vio Marie Waeghe Isabelle Vande Sande Aernout Joye Melchior Van Veerdeghem Catharina Benteyn Thomaes Lessy Jacobus Joannes Vande Pitte Marie Benteyn Thomaes Lessy Jacob Pintelon Pieter Baecke Agatha Claeys Joannes Libbreght Joseph Vermeulen Jacob Huys Brigitta Doorleis Marie Anne Monbailliu Francois Maene Guilliaeme Braems Sebastiaen Pype Franciscus Bybauw Theresia Clara

De Vynck Francois De Vynck Francois De Vynck Hubrecht De Vynck Isabelle De Vynck Joannes De Vynck Louis De Vynck Marie De Vynck Michiel De Vynck Michiel De Vynck Niclaeys De Vynck Pieter De Vynck Pieternelle De Vyt Cornelis De Wachter Jacobus De Wachter Pieter De Waeghenaere Anna Marie De Waeghenaere Anna Marie De Waeghenaere Cornelis De Waeghenaere Elisabeth De Waeghenaere Pieter De Waele Anna De Waele Helena De Waele Isabelle De Waele Jacob De Waele Jacoba De Waele Jacoba

Vlietynck Marie Hynderyckx Catharine Tryoen Joanna Clara Duynslaegher Vincent Meyers Regina Leersnyder Joanne Aberdeyn (Abordin) Cornelis Van Parys Dorothea Neyts Marie Sarlet Isabelle Daneels Catharina Van Hove Joos Van Herzeele Rosa Vande Keere Marie Vanden Bussche Juliane BossĂŠe Carel Van Belle Francois Dryepondt Godelieve Wouters Cornelis Van Haecke Anna Vermesch Emanuel De PrĂŠe Geeraert Marquier Pieter Denys Anna Denys Adriaen Vereecke Jan

16514: 31v 16511: 27 16507: 35 boven 16507: 35 boven 16507: 82v onder ; 16509: 30 ; 16510: 128 16507: 82v boven 16510: 33 16507: 82v boven + 82v onder ; 16510: 128 16509: 30 16512: 30v + 139 16510: 105 16510: 77v 16507: 26 onder 16508: 84v 16508: 17 16508: 17 16508: 17 16513: 60v ; 16515: 73 16513: 60v 16511: 11v ; 16512: 70v 16507: 114 16512: 102v + 103 16515: 74 (onder) 16507: 117v 16508: 56 16511: 18 16512: 144 16509: 27v ; 16512: 21v 16515: 13 16515: 13 16509: 55 + 144 ; 16510: 88v ; 16511: 33v ; 16513: 112v ; 16515: 11 16509: 55 16507: 163 16514: 73v 16512: 57v 16515: 10v + 11 16508: 70v + 71 16514: 92 16508: 56 16508: 56 16511: 18 16514: 73v 16510: 30 16510: 1v + 161 onder 16514: 77 16508: 95 16509: 109 16509: 109 ; 16514: 79 16507: 144v ; 16514: 79 16507: 37v boven 16507: 144v 16510: 74 16507: 83 16510: 116 16509: 115v 16509: 115v 16509: 143v


515 De Waele Jacquemyne De Waele Jaecquemyne De Waele Jan De Waele Jan De Waele Jan De Waele Joanne De Waele Joannes De Waele Joannes De Waele Judoca De Waele Judocus De Waele Judocus De Waele Lieven De Waele Lieven De Waele Livina De Waele Livina De Waele Marie De Waele Pieter De Waele Willemyne De Waele Willemyne De Waepenaert Pieter De Walis Marie Francoise De Wally Francois De Wally Marie Magdalene De Wan Catharina De Wan Franciscus De Wan Hilarius De Wan Joanna De Weerdt … De Weerdt Christoffel De Weerdt Godelieve De Weerdt Godelieve De Weerdt Isabelle De Weerdt Jan De Weerdt Jan De Weerdt Jan De Weerdt Jan De Weerdt Joanna De Weerdt Joanne De Weerdt Joanne

Vermeire Pieter Weghsteen Jacob Verwee Cecilia Proot Anna Therese Brouckaert Jacquemintje De Cnock Pieter Piesens Genoveva Ghellinck Josyne Bollengier Pieter Baert Marie Pieters Isabelle Duysburgh Cornelie Denys Catharine De Ryckere Dominicus De Rycker Adriaen Timmerman Joannes Vanden Berghe Anna Vermeire Pieter Wybo Jan D’Acquillo Isabelle Gheysens Thomaes Claeys Marie Jonckheere Jacob De Cuyper Pieter Sagaert Pieternelle Bosseye Marie Anna Van Toortelboom Joannes … Van Hyfte Regina Bultynck Pieter Pintelon Pieter De Reese Philippe Seels Jacoba … Otsens Catherine Wostyn (Woestyne) Goedelieve Vander Beke Philippus De Wilde Paulus De Cramer Pieter

De Weerdt Joanne De Weerdt Joanne De Weerdt Joannes De Weerdt Joannes De Weerdt Laureyns De Weerdt Pieter De Weerdt Pieter De Weerdt Pieter De Weerdt Pieter De Weerdt Pieternelle De Weerdt Pieternelle De Weirt Anna De Wilde Anna De Wilde Barbara De Wilde Dorothea De Wilde Joanne De Wilde Judoca De Wilde Michiel

Huyghe Joannes Loys Joannes Diserynck Anna Marie Maes Joanna Vande Gehuchte Marie Dullaert Isabelle Meyers Laureynse De Bruyne Marie Roels Constantia De Swaef David Cornelis D’Hondt Joannes Vanden Kerckhove Sebastiaen Blansaert Pieter Lannoye Sebastiaen Van Hove Silvester Meesschaert Pieter Dumery Carel De Clerck Pieternelle

16511: 142 16510: 74 16511: 63 16511: 63 ; 16512: 23 16507: 83 16507: 211v boven 16514: 73 16510: 66 16509: 53v 16510: 62v 16510: 62v + 66 16510: 74 ; 16512: 23 16511: 142 16508: 61 ; 16510: 61 16511: 12v + 13 16508: 83 16507: 211v boven 16507: 183 16507: 183 16510: 156v onder ; 16514: 133 16513: 102v 16510: 65 16510: 65 + 77v 16514: 11v 16514: 11v + 22v 16514: 11v + 22v 16515: 65v 16507: 98v boven 16513: 8v 16511: 134 16511: 134 16515: 28v + 29 16509: 103 16507: 228 16507: 31v + 54 16507: 228 ; 16511: 51v 16511: 51v 16513: 29 16511: 118v ; 16512: 74 ; 16514: 164 ; 16515: 37 16513: 8v 16510: 84v 16513: 29 ; 16514: 84 16514: 84 16514: 146 16509: 103 ; 16510: 94 16509: 103 16509: 103 16510: 42v 16514: 146 16509: 103 16507: 58 boven 16507: 20v boven 16509: 13 16507: 20v boven 16509: 87 ; 16510: 21 ; 16511: 140 16511: 65 16509: 87 ; 16510: 21


516 De Wilde Paulus De Wilde Paulus De Wilde Paulus De Wilde Paulus De Wilde Pieter De Wilde Pieter De Wilde Pieternelle De Wilde Rosa De Winckelaere Joannes De Winckelaere Marie Anne De Winckelaere Marie Anne De Winter … De Winter Anna De Winter Cornelis

De Vos Isabella Catharina De Weerdt Joanne Janssens Anna Strubbe Joanna Catharina Adriaenssens Cornelie Hoemaeckers Adriaene Vande Waeter Michiel D’Hollander Joannes Soetaert Marie Beke Pauwels Nachtegaele Pieter De Fraeye Alexander Allaert Cornelis Boels Marie Jacoba

De Winter Godelieve De Winter Jan Baptiste De Wintere Joanne De Wintere Joanne De Wispelaere Francois De Wispelaere Gillis De Witte Albert Pieter De Witte Anna De Witte Anna De Witte Catharina De Witte Catharine De Witte Christiaen De Witte Christiaen De Witte Christiaen De Witte Daniel De Witte Ferdinande De Witte Ferdinande De Witte Francois De Witte Helena De Witte Hubreght De Witte Hypolitus De Witte Jacobus De Witte Jan De Witte Jan De Witte Jan De Witte Joseph De Witte Joseph De Witte Josyne De Witte Josyne De Witte Judocus De Witte Marie De Witte Marie De Witte Marie Anne De Witte Marie Catharine De Witte Michiel De Witte Michiel De Witte Pieter De Witte Pieter De Witte Pieter De Witte Pieter De Witte Pieter De Witte Pieter De Witte Pieter

Boydens Pieter Pannecoucke Marie Allaert Cornelis Zouné Pieter Van Hantsaeme Marie Wyngaert Martine Vande Walle Marie Godelieve Dulieu Pieter Aerents (Arents) Constantinus De Clerck Alexander Moens Rogerius Vanden Bussche Jacoba Jonckheere Pieternelle Winne Marie Herbo Godelieve De Pauw Joanne Janssens Cornelie Wallaert Francisca Uyttentruys Pieter Vanden Kerckhove Joanne Goethals Livine Vanden Kerckhove Victoria Winne Isabelle Compagne Victoria De Nolf Marie Josepha Janssens Anna Vanden Driessche Cathelyne Mostaert Joannes Van Hessche Pieter Pintelon Francisca Verleye Pieter Ghielen Lambert De Clerck Lenaert Van Vyve Francois De Cloedt Anna Fortune Jacoba Boels Anthonette Gheyle Marie Joanne Kint Joanne Boone Catharina Potters Isabelle Carré Joannes Paet Joanne

16514: 149 16513: 29 16513: 29 ; 16514: 149 16510: 28v 16507: 206v boven 16507: 206v onder 16514: 89v 16512: 152v 16509: 118v 16512: 47 16509: 118v ; 16512: 47 + 156v 16515: 3 16515: 26v 16507: 56 ; 16508: 134 ; 16512: 139v ; 16515: 3 16515: 50 16508: 134 ; 16515: 3 16507: 140 16507: 140 16512: 60 16512: 60 16511: 108v ; 16512: 81 16508: 20v ; 16511: 3v 16511: 3v ; 16514: 26v 16513: 23v + 41v ; 16514: 157v 16508: 145 16508: 145 16507: 124 16507: 124 ; 16508: 64 ; 16511: 122v 16513: 40v 16512: 70v 16510: 97v 16514: 6 + 6v 16507: 70 16511: 122v 16508: 133 16512: 28v 16508: 145 16511: 119 + 119v + 120 16510: 107 + 107v 16508: 20v 16507: 138v 16507: 103 16507: 234 16511: 11v ; 16512: 70v ; 16514: 144 16513: 79 16507: 124 16514: 144 16510: 15v 16513: 40v 16510: 54 16508: 20v ; 16511: 3v 16508: 20v 16514: 6v 16513: 79 16510: 97v ; 16512: 81 16510: 107v 16507: 70


517 De Witte Pieternelle De Witte Rosa De Witte Theresia De Wree “dict Veranneman” Ferdinande De Wree “dict Veranneman” Marie Is. De Wree “dict Veranneman” Therese De Wree Guilliame De Wrée Joanne De Wulf … De Wulf Aldegonde De Wulf Anna Marie De Wulf Anna Marie De Wulf Anselmus De Wulf Anselmus De Wulf Bernardus De Wulf Brigitta De Wulf Cornelis De Wulf Francois De Wulf Francois De Wulf Francois De Wulf Geeraert De Wulf Geeraert De Wulf Gerardus De Wulf Jacob De Wulf Joanne De Wulf Joanne De Wulf Joanne De Wulf Joannes De Wulf Joannes De Wulf Joannes Mattheus De Wulf Marie De Wulf Marie De Wulf Marie Anne De Wulf Pieter De Wulf Regina De Wulf Victor De Wynckelaere Theresia De Zitter Anthone De Zitter Jacobus De Zitter Pieter Debilt Anna December Godelieve Deckers Joanne Deckmyn Marcus Deckmyn Marie Deckmyn Michiel Deckmyn Pieter Deetens Jacob Deetens Joanne Deetens Joseph Defonseca Guilliaeme Delabulcke Isabelle Delabulcke Isabelle Delabulcke Jan Baptiste Delabulcke Judoca Delacoste Jan Anselmus Delacoste Jan Anthone Francois Delacoste Marie

Maene Simoen Gundts Joannes Woulters Matthys Delavillette Joanne Robertine Van Steenberghe Jan Baptiste De Cabilliau de Triponseau Francois Tacquet Cornelie Bonaert Jan Baptiste Rondelé Pieter Maertens Lodewyck De Backere Joseph Barton Pieter Maes Pieternelle Van Praet Joanne Van Ryckeghem Joanne Boury Pieter De Schuytter Perpetua De Voldere Marie De Bruyne Joanne De Bats … Wybou Joanna Sturtewaghen Anna Vercruysse Cecilia Meyns Joanne De Bel Pieter Leseure Joannes Rotsaert Joannes Timmerman Brigitta Rotsaert Isabelle Van Hee Catharina Boddeyn Francois De Ryckere Jan Sette Joannes Franciscus Van Hantsaeme Amelberghe Pype Jacob Borry Judoca Carroen Geeraert Pype Anna De Maet Isabelle De Visch Godelieve Rocheman Joseph De Vogelaere Sebastiaen Claus Basilius Van Dooren Isabelle Boddeyn Joseph Saevels Marie Nowyse Joanne Dolé Joanne Vermeire Jacob Clays Dorothea Allaert Isabelle Matthys Jan Vanden Broucke Niclaeys De Nolf Isabelle Houtekiet Hubreght De Leeu Elisabeth Joanne Francoise De Stappens Marie Anne Valentine Van Zuylen Jacques

16508: 91v 16508: 145 16508: 20v 16507: 257 16507: 257 16507: 257 16507: 48 16510: 22 16511: 131 16512: 154v 16508: 134v ; 16510: 156v boven 16513: 67 16514: 145 ; 16515: 38 + 39 16515: 38 + 39 16510: 151v ; 16515: 33v 16515: 48v 16511: 25 16508: 96 ; 16512: 112 16509: 51v 16510: 122 16511: 131 16511: 131 16511: 130v 16509: 106 16508: 134v ; 16510: 73 16512: 134v 16512: 134v 16513: 52v 16513: 89 16513: 53 16514: 128v 16510: 61v ; 16511: 13 16513: 89 16510: 148 ; 16515: 38 + 39 16513: 22 + 22v 16513: 52v 16507: 240v 16513: 22 16513: 3v 16513: 3v 16513: 54 16514: 9 16510: 131 16508: 160v 16508: 21 16508: 10v 16508: 160v 16513: 57v 16511: 74 16511: 74 16508: 47v 16512: 78v 16507: 195 ; 16509: 91 ; 16513: 101v 16507: 195 ; 16511: 16v 16511: 16v 16512: 50v + 132v 16511: 94v ; 16512: 50v 16511: 94v


518 Delacoste Marie Joanne Delacroix Anne Therese Delafontaine Jan Baptiste Delahaye Pieter Delahaye Pieter Delahaye Pieter Delahaye Pieter Delamarcque Catharine Delamarcque Emanuel Delamarcque Emanuel Delamote Anna Delannoye Godelieve Delanoye Joannes Delanoye Rosa Francisca Delanoye Rosa Francisca Delaporte Anna Delaporte Anna Catharina Delaporte Marie Therese Delariviere Joannes Delariviere Pieter Delateste Augustyn Delatombe Catharina Delavilette Marie Delavillette Adriane Delavillette Catharine Therese Delavillette Clara Delavillette Francois Delavillette Gertrude Delavillette Isabelle Delavillette Jacques Delavillette Joanne Robertine Delecourt … Deleflye Barbara Deleforteri Joanne Delejaegher Marie Delejaeghere Gregorius Delejaeghere Marie Delin Bernarde Gertrude Delpierre … Delrio Francois Anthone Delva Eugenia Dely Emanuel Dely Pieter Demaré Gaspar Demaré Pieter Den Backere Matthys Den Beer Joannes Den Beer Marie Den Beer Marie Den Blyden Francois Den Donder Joanne Den Dooven Guilliaeme Den Dooven Guilliaeme Den Dooven Joannes Den Dooven Joannes Den Dooven Marie Anne Den Duyck Marie

D’Affaytadi Eugene Albert Timmerman Joannes Jacobus Maertens Adriaene De Smedt Marie Verhelst Anna De Cloet Laureynse Verhelst Pieternelle Coppyn Francois Jacobus De Pudt Therese Slabbinck Marie Anne De Clerck Pieter De Cleir Philips Gauweloose Francisca Braem Joannes Leseure Niclaeys Logghe Jan Baptiste Bouvaert Pieter Joets Jan Charles Crevits Susanne Salamoen Pieternelle Proot Anna Therese De Matanca Francois De Crits Jaecques Bucquoi Henricus Sebastianus De Molo Pieter Andries De Onate Marc Bellero Marie Therese Simon Francois Dubois Andries De Buck Getrude De Wree “dict Veranneman” Ferdinande Plasschaert Jan Baptiste Van Caloen Franchois Caere Pieter Anthone Pieters Jacob Bauwens Joanne Cathelyne Moens Joannes Van Borm Franciscus … De L’Espee Anna Mergaert Joannes Heligeer Isabelle Pintelon Theresia Brouckaert Bregitta De Coster Victoria Vlietynck Adriaene Pladys Isabelle Hostyn Joannes Strubbe Joannes Diedt Marie Goethals Segher Van Grimberghe Catharine Van Wynsberghe Catharina Wybou Anna Marie Van Daele Regina De Jonghe Jan Pocclée Francois

16512: 132v 16508: 65v 16512: 54 16514: 3v 16514: 3v 16510: 21v 16510: 21v 16507: 57 16507: 57 16507: 57 16508: 94 ; 16513: 50v 16510: 40v 16513: 40 16513: 40 16513: 40 16508: 94v 16508: 52 + 53 16508: 65v 16509: 43 16511: 108 16511: 63 ; 16512: 23 16509: 162v 16514: 128 16507: 62 boven 16507: 176 16512: 65v 16507: 176 16514: 29v 16514: 29v 16507: 62 boven 16507: 257 16512: 92v 16507: 29 16512: 129v + 130 16511: 48v 16508: 37 16508: 37 ; 16510: 145v + 146 16510: 67 16513: 56v 16507: 186 ; 16508: 147v 16514: 49 16513: 51 16513: 51 16515: 24 16515: 24 16508: 144 + 144v 16511: 78 16511: 78 16511: 78 16508: 9 16509: 92v 16508: 36 ; 16510: 6 16511: 45 16510: 6 16510: 6 ; 16511: 45 16508: 35v + 36 16511: 8 + 8v + 9


519 Denauw Brigitte Denoker Joanne Denye Marie Denys ‌ Denys Adriaen Denys Adriaen Denys Adriaen Denys Alexander Denys Andries Denys Anna Denys Anna Denys Anna Denys Anna Denys Anna Denys Carel Denys Catharina Denys Catharine Denys Cecilia Denys Cecilia Denys Cecilia Francisca

Samson Joannes Dossche Lieven Allaert Jacob Van Damme Marianne De Waele Jacoba Vanden Berghe Agatha Catharina Van Maele Adriaene Van Belleghem Rosalia De Roo Marie Vanden Bussche Joannes De Smedt Joseph Reubens Joos De Waele Jacob Maene Pieter Vande Roote Godelieve Aernout Joannes De Waele Lieven Vermoortel Pieter Mosterey Bernardus De Vriendt Bernaert

Denys Cecilia Francisca Denys David Denys Francisca Denys Gillis Denys Godelieve Denys Godelieve Denys Jacoba Denys Jan Denys Jan Denys Joanne Denys Joanne Denys Joanne Denys Joanne Denys Laureynse Denys Louis Denys Marie Denys Marie Denys Pieter Denys Pieter Denys Pieter Denys Pieter Denys Pieter Denys Pieternelle Denys Pieternelle Denys Pieternelle Denys Pieternelle Denys Rosalia Denys Theresia Denys Thomaes Denys Thomaes Denys Willemyntje Depuis Marie Derant Marie Anna Derdeyn Gillis Derdeyn Joannes Derleyn Guilliaeme Derleyn Isaac

Jonckheere Bernardus Vanden Berghe Marie De Cnock Francois Van Maele Marie Philips Francois Wybou Pieter Maertens Boudewyn De Keyser Genoveva Anicaert Marie Faveers Joannes Vande Keere Joannes De Ruddere Jacob Stroobant Anthone De Marcq Joseph Van Dooren Marie Houtterman Jacob Dobbelaers Lodewyck Scheurs Marie Haesebrouck Cornelia Mosterey Godelieve Van Damme ‌ Sas Marie Vande Putte Audomarus Custers Joannes De Cnock Cornelis Jonckheere Pieter Verscheure Joannes Scheemaecker Carel Viaene Anna Van Callemont Pieternelle Baert Guilliame De Vos Philips De Neve David Claeys Anna De Meyer Joanne Van Hessche Catharina Bonte Joanna

16514: 69v 16514: 53 16511: 138v 16507: 86 16509: 115v 16509: 115v 16507: 115v 16513: 122 + 122v 16507: 86 16514: 141v 16514: 3v 16513: 122v 16509: 115v 16507: 115v 16509: 115v 16512: 67 ; 16513: 1v 16511: 142 16511: 139v ; 16512: 71 16509: 62v ; 16512: 64 + 124 16509: 62v ; 16511: 139v ; 16512: 64 + 124 ; 16514: 74v 16514: 74v 16512: 67 16510: 94v ; 16515: 21v 16513: 114 16510: 6 ; 16511: 131 16510: 6 ; 16511: 131 16507: 115v 16509: 105v 16510: 94v 16513: 111 16513: 111 16511: 38 16507: 166 16510: 134 ; 16512: 14 ; 16515: 28 16508: 121v ; 16511: 47v 16510: 29 16507: 122 16508: 121v 16513: 111 16512: 71 ; 16514: 74v 16512: 122v 16509: 78 16514: 132v 16513: 114 16511: 117v 16507: 78 ; 16509: 74 16511: 47v 16509: 27 16513: 55 16507: 211 16507: 4v boven ; 16514: 116 16507: 205 16509: 142(1) 16509: 33 ; 16511: 32 16509: 33 16510: 83v 16514: 4


520 Derleyn Michiel Derleyn Paulus Derlon Godelieve Derlon Isabelle Derlon Isabelle Derlon Joos Derlon Mecheline Derlon Pieter Derre Carel Derre Emerentiane Derre Emerentiane Derre Joannes Dert Carel Derye Christina Despréz Adriaen Despréz Adriaen Detois Elisabeth Deuran Anna Marie Deuridon Joannes Deurinck Benedictus Deuringh Marie Deurwaerder Cecilia Deurwaerder Pieternelle Deurynck Pieternelle Deurynck Pieternelle Deurynckx Marie Devaere Josyne Devey Theresia Devie Marie Dey Pieter Deyger Joanna Dhaese Hubertus Dhaese Jacob Dhaese Jacob Dhaese Jan Dhaese Jan Baptiste Dhaese Pieter Dhauw Joanna Dhé Pieter Dheere Renier Dhelft Philippe Dherre Carel Dherte Jan Dhoet Anna Dhoet Barbara Dhollander Pieternelle Dhondt Aldegonde Dhondt Jacobus Dhondt Jan Dhondt Joanne Dhondt Joannes Dhondt Josine Dhondt Pieter Dhondt Pieter Dhondt Pieternelle Dhont Barbara Dhont Cornelie Dhont Ludovica

Wytgheer Rosalia Schouthetens Barbara Baert Daniel Vermeire Dionisius De Maecker Pieter Daetens Louise De Vos Hubreght Craeye Rosa Mestdagh Cornelia De Swarte Cornelis Verlinde Pieter Metsu Godelieve Venin Godelieve Huys Marinus Raes Marie Anne Ranson Francisca Maertens Laureyns De Neve David Govaert Agatha Catharina Breedenraede Emiliane Scharley Gillis De Neve Jooris Van Averbeke Joannes De Boodt Jan Vande Wyngaerde Andries Van Hille Pieter Claeys Anthone Beatse Francois Van Massenhove Michiel Mestdagh Passchasia De Clerck Francois Van Kuyck Anna Marie De Preytere Joanne Steyaert Agnes Hoornaert Marie Ketels Brigitta Biebuyck Judoca Verburgh Cornelis Schutyser Pieternelle … Van Speybroeck Anna De Groote Joanne De Smet Angelina Bodaer (Bodaert) Jan Vande Waetere Pieter Gheldof Thomaes Louage Laureyns Hinkens Isabelle Ampe Anna De Vendel Joseph Houtsaegher Marie De Vooght Maerten De Bonte Marie De Neve Anna De Roo Pieter Hollebeke Joannes De Groote Jan Strubbe Pieter

16511: 56 16510: 83v 16509: 161 ; 16513: 26v ; 16514: 52v 16515: 71v 16512: 103v ; 16515: 41v 16509: 161 16509: 151v 16510: 18 16508: 25 16514: 71v 16514: 71v 16508: 25 16507: 63 16513: 11 16513: 86v 16513: 86v 16514: 11 16514: 117v 16511: 36 16510: 129v 16511: 73 16510: 20v 16514: 157 16507: 133v + 134 16507: 134 16508: 111v ; 16513: 57 16509: 33 ; 16511: 32 + 129 16514: 36v 16512: 136v 16510: 115v 16512: 115v 16512: 13 16507: 108 boven 16507: 108 boven + 108 onder ; 16514: 151 16507: 108 boven + 108 onder 16512: 36v + 37 + 68 16512: 13 16510: 69v 16508: 126v 16510: 106v 16511: 115v 16507: 34v 16507: 25v 16507: 5 boven + 13v 16507: 179 16507: 27 + 31 16507: 128v 16507: 15 16507: 194v 16507: 194v 16507: 142v onder 16507: 94 16507: 17v 16507: 14 16507: 177v 16510: 117v 16509: 86 16510: 1


521 Dhont Marie Catharine Dhoore Joanne Francoise Dhulst Joanne Dhuysburg Marie Dhuysburgh Philippe Dick Pieter Dickels Catheline Dickx Jacobus Dickx Ollivier Dickx Pieter Diedt Marie Dierickx Adriaene Diericxen Anna Dierlay Cecilia Dieryckx Adriaene Dieryckx Adriaene Dieryckx Bartholomeus Dierycx Marie Dierycx Marie Dierycx-Visschers Cornelis Dierycx-Visschers Cornelis Diet Cornelis Diet Pieter Dietens Jacob Dietens Jacob Dietens Joseph Dieussaert Anna Clara Digghels Carel Dinneweth Joseph Dinneweth Regina Dinneweth Regina Dirix Clara Marie Philippine Dirix Hendrick Carel Diserynck Anna Marie Diserynck Catheline Diserynck Isabelle Diserynck Isabelle Diserynck Isabelle Diserynck Isabelle Diserynck Jacobus Diserynck Jacobus Diserynck Joannes Diserynck Pieter Diserynck Pieter Ditter Josyne Dobbelaere Anna Dobbelaere Hieronimus Dobbelaere Isabelle Dobbelaere Jacob Dobbelaere Jacob Dobbelaere Jacoba Dobbelaere Jeronimus Dobbelaere Joannes Dobbelaere Pieter Dobbelaere Rebecca Dobbelaere Rosa Dobbelaere Rosa Dobbelaere Willemyne

De Schacht Jacob Lannoy Andries De Snick Carel Mestdagh Andries Goom Marie Jacxsens Isabelle D’Hondt Michiel Parein Marie Anna Van Samay Pieternelle Vanden Briele Marie Anne Den Blyden Francois Bossee Carel De Henauw Francois Gooris Lareyns Arents … Bossee Carel Seghers Anna Slynckaert Joos Hillewaert Anthone Bulcke Joanne Therese De Saeyere Joanne D’Hondt Joanna Peurquaet Marie Joossens Isabelle Minne Josyne Claeys Dorothea Van Volden Anthone Fortuyne Theresia De Meire Joanne Pauwaert Cornelis Soetaert Joannes D’Hanins Pieter Jacques Constantinus De Bie Isabelle Goswynde De Weerdt Jan Bertholf Cornelis De Vooght Bernardus Lams Pieter Tissien Carel Wybou Laureyns Seghers Cecilia Isabelle De Marcq Marie Ginnebeere Joanne Van Steenbrugghe Jacoba Danckaert Joanne Maertens Laurentius Van Hove Matheus Willems Anna Vande Poele Amandus De Blaere Joanne De Mon Anna Pladys Simoen Willems Anna Blansaer … Moens Marie Gauweloose Francois Ceelyncke Joannes Cromeecke Jacobus Goethals Jan

16510: 109 16508: 83 16507: 233v 16507: 110v 16509: 17 16511: 93 16514: 137v 16515: 27 16511: 82v 16511: 82v 16508: 9 16515: 6 + 6v 16507: 166v + 167 16514: 96 16507: 119 + 210 16507: 119 ; 16509: 109 16507: 119 16508: 23v 16510: 37v 16508: 127v 16508: 127v 16514: 81v 16514: 81v 16508: 56v 16507: 192 16508: 56v 16511: 135v 16508: 62v 16511: 126 16511: 126 ; 16514: 90v 16511: 126 ; 16514: 90v 16512: 7 16512: 7 16513: 29 ; 16514: 84 16508: 70 ; 16511: 3 ; 16512: 79 ; 16514: 60v 16514: 56v 16514: 56v 16513: 84v 16513: 84v 16514: 122v 16508: 104 ; 16513: 84v 16514: 56v 16514: 122v 16511: 3 16511: 40 16507: 75 boven + 75 onder 16508: 58v ; 16509: 49v 16514: 78v 16508: 146v 16507: 72 16507: 6 16507: 6 16515: 51 16509: 49v ; 16514: 134 16508: 58v 16507: 169 ; 16508: 146v 16507: 169 ; 16508: 146v 16509: 84v + 120


522 Dobbelaers Godelieve Dobbelaers Lodewyck Dobbelaers Pieternelle Dobbelier Anna Marie Dobbelier Dorothea Dobbelier Jacob Dobbelier Jacob Dobbelier Jacob

Verdonck alias D’Hont Jacobus Denys Marie Vander Vennet Pieter Greandjean Claude Nayaert Joannes Boret Rosa Thielen Anna Marie De Breyne Joanne

Dobbelier Jacobus Dobbels Stephana Doe Anne Marie Doens Francois Doens Francois Doens Francois Doens Jacoba Doens Jacquemyntjen Doens Leopoldus Doens Pieter Doesselaere Marie Susanne Dolbeke Anna Marie Dolbeke Laureyns Dolé Joanne Dollée Jacob Dollée Jacob Dollée Jan Dollée Rosa Dombreght Jacobus Dombreght Marie Dombreght Pieternelle Dombreght Pieternelle Domicent Jaecques Domicent Marie Donche Anthone Donche Anthone Donck Anna Catharina Donck Jacob Donckerklocke Marie Catharine Donckerklocke Maximiliaen Donckerklocke Maximiliaen Donckerklocke Maximiliaen Doolaege Joanne Doolaeghe Catharina Doolaeghe Marcus Doolaeghe Marie Doolaeghe Pieter Doolaeghe Susanna Rosa Doom Pieter Doorleis Marie Anne Dossche Lieven Dossche Louis Dossoen Joanne Dougny Francois Dougny Francois Joseph

Frederyck Theresia Anna Ramout Hendrick Claeys Idesbaldus De Jonghe Theresia Schaepelynck Catharine Bogaert Marie Lanoo Hubreght Lannoy Hubreght Tanghe Catharine Ryckers Magdalene De Graeve Maerten Goethals Francois Braet Susanne Deetens Jacob Focke Anna Monteyne Anna Marie De Jonghe Cecilia Rotthé Joseph D’Hondt Isabelle Hoorens Carel De Bouck Simoen Moens Pieter Gillis Marie Van Zele Cesar Van Brabant Joanne Jacoba Van Hecke Anna Marie Vander Vicht Jacob De Gand Anna Pulinx Charles Vyncke Pieternelle Bolein Jacoba Van Grimberghe … Claeys Adriaen De Vos Joannes Cools Marie Van Riebeke Jacob Martin Marie De Clerck Jan Baptiste Ronselee Brigitta De Vynck Andries Denoker Joanne Van Hantsaeme Marie Maertens Jan Baptiste Bonaert Catharine Lauwereyns de Diepenhede Marie Ber. De Jonghe Joannes Vermoortel Pieter Baert Joannes

Dousselaere Joanne Dousselaere Joanne Dousselaere Josyne

16508: 83v 16507: 122 16507: 122 16514: 97v 16511: 80 16509: 36 ; 16510: 123 ; 16514: 97v 16509: 36 + 106v + 107 + 152 + 152v 16509: 36 + 106v + 107 + 152 + 152v ; 16514: 96v + 97v 16510: 123 ; 16514: 96v + 97v 16508: 157v 16508: 118v 16509: 98v 16510: 155v boven 16510: 155v boven ; 16514: 57v 16507: 145v 16508: 83 16510: 155v boven 16508: 6v 16508: 81v 16509: 92v 16509: 92v 16513: 57v 16510: 93 16510: 93 16510: 93 16510: 93 16510: 67v 16509: 124 16514: 158v 16514: 158v 16511: 99 16511: 99 16511: 145 16511: 145 16512: 136 16512: 136 16510: 149 16510: 149 16510: 149 16510: 149 16511: 136v 16507: 151 16510: 15 ; 16512: 70 16509: 96 ; 16511: 50 ; 16514: 37 16512: 70 16511: 79 16510: 76 16511: 18 16514: 53 16509: 78v 16514: 37v 16510: 22 16510: 22 16511: 139v ; 16512: 71 ; 16513: 94v 16511: 139v ; 16512: 71 ; 16513: 94v 16509: 161


523 Douvere Albertus Douvere Albertus Douvere Francois Douvere Jaspar Douvere Joannes Draeck Pieter Dregghe Jan Dregghe Pieternelle Dregghe Pieternelle Driesens Mattheus Driessens Andries Driessens Andries Driessens Francisca Driessens Francois Driessens Godelieve Driessens Godelieve Driessens Godelieve

Wouters Marie Bossaer Cornelie Bouckxhove Jacoba Feyts Helena Slecke Elisabeth Schelpe Joanne Vande Walle Marie Storme Joannes Mille Pieter Huys Cornelie Heuvelmans Anna Marie Beyne (De Beyne) Francisca De Groote Jacobus De Maecker Marie Jacoba Boels Francois Verburgh Philippe Rogiers Pieter

Driessens Godelieve Driessens Jacobus Driessens Joanne Driessens Joannes Driessens Mattheus Driessens Matthys Driessens Matthys Drollé Ignatius Druyghe Anthone Druyghe Cecilia

Soetaert Francois De Bruycker Francisca De Costere Jan Willems Godefride Huys Cornelia Bulcke Anna De Deckere Anna Willems Jacoba Vanden Broucke Pieternelle De Blaere (Blaere) Joannes

Dryepondt Adriaene Dryepondt Godelieve Dryepondt Godelieve Dryepondt Simoen Dryvoet Agnes

Tarrasse Gillis Bossée Joseph De Waeghenaere Cornelis Verlinde Anthonette Verdonck alias D’Hont Franciscus Anth. Schoonbaert Pieternelle Vanden Bulcke Theresia De Corte Josyntje Dela Villette Isabelle De Fleury Marie Constantia Uyttenhaeghe Barbara Simon Francois Xavier Mattheuws Amelberghe De Roo Dominicus Fraeyman Joannes Selsens Rebecca De Neve Marie Van Brabant Barbara Maes Servaes Francois Vermynck Anna Ceunebroeck Adriaene Bout Marie Pollet Pieter Vander Beke Philippus De Reere Anthone De Cnock Lodewyck Bielmaeckers Cornelis Baele Pieter

Dubaert Anthone Dubaert Ignatius Dubaert Joseph Dubois Andries Dubois Guilliaeme Dubois Guillielmus Dubois Joanne Duburgh Dominicus Duburgh Gerardine Duburgh Joanne Duburgh Pieter Duburgh Valentyn Ducerf Victor Duchatel Helena Godelieve Ducrot Louis Dudon Christiaen Dudon Jacob Dudon Joanna Dudon Joanna Dugardein Catharina Dugardeyn Francoise Dugardeyn Isabelle Dugardeyn Joanne

16511: 60v 16507: 157v ; 16511: 10v + 20v + 60v 16510: 124v 16511: 20v 16510: 124v 16515: 5v 16508: 124 ; 16512: 61 16508: 124 ; 16512: 61 16508: 124 ; 16512: 61 16508: 136v 16508: 136v ; 16509: 76 16509: 76 ; 16513: 93 16513: 93 16511: 85 ; 16512: 140v 16513: 14 16513: 14 16507: 76v + 136 + 184 ; 16508: 158 ; 16513: 2v 16507: 136 + 178v ; 16508: 87v 16515: 27v 16512: 85 16515: 11v 16513: 93 16515: 11v 16507: 184 ; 16513: 14 16509: 3v ; 16513: 72v + 73 16511: 6 16511: 6 ; 16512: 90 ; 16513: 104 ; 16514: 116v 16507: 126v boven 16507: 144v 16507: 144v ; 16514: 59v + 60 + 79 16507: 144v 16508: 83v ; 16509: 118 16510: 70 16510: 13v 16510: 70 16514: 29v 16511: 91v 16511: 91v 16514: 29 + 29v 16511: 2 16507: 177v ; 16512: 68v 16509: 11v + 12 16514: 41v 16507: 177v 16513: 15v 16514: 98 + 98v + 126v 16513: 108v 16508: 81 16510: 127 16510: 127 16510: 127 16512: 151 16507: 164v 16509: 11 ; 16512: 105v 16507: 238


524 Dugardeyn Joanne Dugardin (Du Jardin) Isabelle Dugardin (Dujardin) Jacoba Dugardin Pieter Dujardin (Du Gardeyn) Cecilia Dujardin (Du Gardeyn) Rochus Dujardin Amelberghe Dujardin Cecilia Dujardin Isabelle Dujardin Isabelle Dujardin Pieternelle Dujardyn Amelberge Dulieu Jacobus Joannes Dulieu Lodewyck Dulieu Lodewyck Dulieu Lodewyck Dulieu Michiel Dulieu Pieter Dullaert Adriaeneken Dullaert Isabelle Dullaert Jaecques Dullaert Jan Dullaert Jan Dullaert Joanne Dullaert Joannes Dullaert Servaes Dumares Joanne Dumarez Pieter Dumarez Pieter Dumery Carel Dumon Andries Dumon Anna Dumon Anna Marie Dumon Barbara Dumon Barbara Dumon Carel Dumon Carel

Cuyle Niclaeys De Bruyne Joannes Plovie Cornelis Beyts Colomba Vande Velde Marcus Lievens Anna Vanden Berghe Jan Hoste Zacharias De Cloet Jan Vande Sande Joannes Goeman Willem Verstraete Isaac MortelĂŠ Cecilia Moens Catharine De Snick Angela De Snick Marie Van Damme Isabelle De Witte Anna Nachtegaele Joannes De Weert Pieter Knyf Petronella Leersnyder Joanne Meysman Catharine Schepens Judocus Boels Cornelie Vande Waetere Joanna Theresia Clement Jacob Vlaminck Isabelle Casier Marie Catharine De Wilde Judoca De Zutter Joanne Serpieters Martinus Storme Joannes Franciscus Kempinck Andries Schoonbaert Joseph Jonckheere Francisca Winne Marie

Dumon Godelieve Dumon Jan Dumon Joanna Dumon Joanne Dumon Joannes Dumon Joannes Dumon Joannes Dumon Nicodemus Dumon Pieter Dumon Pieternelle Dumon Pieternelle Dumon Pieternelle Dumon Regina Dumon Sara Joanna Dumon Theresia Dupon (Du Pond) Marie Joanna Dupon (Du Pond) Marie Joanna Dupon Beernaert Dupon Judocus Dupon Pieter

Kint Paulus Bulcke Theresia Vercruyse Ambrosius Geersens Joannes Soetaert Rosa Vande Waeter(e) Victoria De Mets Pieternelle Neyens Clara De Smidt (De Smet) Josyne Claeys Joannes Jacobus Vanden Broucke Ludovicus Schaep Jan Verburgh Pieter Vercruysse Ambrosius Amys Leonardus De Boodt Pieter De Bruyckere Pieter Geyant Francisca Boone Laureynse Van Veerdeghem Marie Anne

16509: 116v 16509: 11 ; 16512: 105v ; 16514: 38 16509: 46 ; 16511: 41 16507: 32v + 238 16514: 38 16512: 105v ; 16514: 38 16515: 76 16508: 158v 16515: 34 + 63v 16515: 63v 16515: 17v 16508: 154 16513: 13 16511: 3v 16511: 3v 16507: 11v 16514: 135v 16508: 20v ; 16511: 3v 16508: 7 ; 16509: 118v 16509: 103 ; 16510: 94 16507: 50 16508: 70v ; 16509: 164 16509: 103 16510: 24 16510: 27v 16510: 27v 16508: 78 16513: 41 16510: 25v 16511: 65 16512: 23v 16511: 50 16514: 117 16513: 23 ; 16514: 160v 16513: 23 16512: 108v 16507: 124 ; 16508: 64 ; 16511: 93v ; 16514: 117 16508: 24 16507: 100v 16511: 115v + 116 16513: 93v 16512: 23v + 102v 16512: 23v ; 16513: 23 + 93v ; 16514: 160v 16511: 113v 16510: 51 16511: 93v + 113v ; 16512: 108v ; 16514: 117 16512: 23v + 102v ; 16515: 6v 16511: 34 16507: 162 16507: 1 + 100v 16510: 51 ; 16512: 63v ; 16513: 44v 16513: 23 ; 16514: 160v 16509: 100 ; 16514: 70v 16514: 70v 16512: 44 16511: 61v 16509: 100 ; 16514: 70v


525 Dupond Marie Dupont Jacob Dupont Joanne Marie Dupont Joanne Marie Duscheyne Hendrick Dusoing Joanne Francoise Dutoo Michiel Dutreeuw Barbara Dutreeuw Catharine Dutreeuw Catharine Dutreeuw Emanuel Dutreeuw Jan Dutreeuw Joanne Dutreeuw Joanne Dutreeuw Joanne Dutreeuw Niclaeys Dutreeuw Pieter Duva Anthonia Duva Anthonia Duvet Marie Anna Duvivier … Duvivier … Duvivier Judocus Duvivier Pieter Duyck Jacob Duyck Jacoba Duyck Jan Duyck Judoca Duynslaegher Joseph Duynslaegher Vincent Duynslaeghers Vincentia Duysau Pieternelle Jacoba Duysburgh … Duysburgh Anna Marie Duysburgh Anna Marie Duysburgh Cornelie Duysburgh Joanne Duysburgh Joanne Duysburgh Nicodemus Duysburgh Pieter Duysers Theresia Duytschaever Augustinus Duytschaever Jacob Edelynck Cornelis Edelynck Jacob Edelynck Jacobus Eechoudt Cecilia Eeckhoudt … Eeckhoudt Jan Eeckhoudt Jan Eeckhoudt Pieter Eeckhoudt Rogier Eeckhout Joannes Eeckhout Rosa Eeckhout Rosa Eeckman Pieter Eeckout Jan Eelant Catharine

Vanden Broucke Christiaen Fernagu Catharina Lievens Joannes Verlinde Joseph Custers … Maertens Joannes Kerckhove Marie De Cock Jacob Anthierens Jan Baptiste Vander Beke Emanuel Ketels Victoria Vervenne Cornelie De Roo Pieter De Jaeghere Hubreght Maertens Guilliaeme Van Hecke Isabelle Quyntens Anne Marie Coppens Joannes Huys Joseph Terwe Joannes De Coninck Januarius Modestus De Sorgher Pieter Naessens Isabella Gauweloose Dymphna Van Wynsberghe Anna Vande Putte Joseph Van Lantschoot Anna Vande Pitte Joseph De Lannoye Anna De Vynck Isabelle Claus Martinus De Vreese Joannes Josephus Storme Christina Van Nieuwkercke Joannes Vander Beken Philippus De Waele Lieven De Clerck Pieter Rotsaert Lodewyck De Groote Jaecquemyne Verbeke Jacoba Cnudde Jacob Bentelée Isabelle Brouwers Anna Pays Therese Hynderyckx Marie Anne Heyneman Therese Rommens Jacobus Legon Guilliaeme De Deckere Coleta De Smedt (De Smidt) Theresia Van Tomme Josyne Logghe Victoria Vande Moere Joannes Vande Pitte Francois Louagie Pieter Vermeersch Genoveva De Jonghe Juliaene Mortelé Maryn

16511: 121v 16512: 55v 16512: 55 16512: 55 + 55v 16513: 114 16510: 146v 16510: 5v 16509: 94 16507: 68 onder 16507: 44v + 68 onder 16509: 19 16508: 59 16508: 59 16509: 28 ; 16511: 131v 16509: 28 ; 16511: 131v 16507: 1 16508: 147 ; 16509: 28 16513: 11 16513: 11 16515: 10 16515: 73v 16515: 73v 16515: 73v 16515: 73v 16508: 12v ; 16514: 53v 16508: 12v 16514: 53v 16514: 53v 16513: 107 16512: 57v 16512: 57v 16507: 161v ; 16508: 74v ; 16512: 98 16511: 71 16514: 62v 16514: 62v 16510: 74 ; 16512: 23 16514: 141 16514: 141 16514: 141 16514: 62v 16509: 69v 16509: 91v ; 16510: 56v 16509: 91v 16508: 73 16507: 163 16508: 73 16509: 49 16514: 121v 16507: 71 16507: 71 ; 16511: 55v 16514: 121v 16514: 121v 16511: 55v 16511: 29 16509: 120v 16510: 36 16507: 240v + 241 16513: 13


526 Eeuwouts … Eeuwouts Cecilia Eeuwouts Cornelis Eeuwouts Pieter Eeuwouts Pieter Eeuwouts Rosa (Rosalia) Eeuwouts Theresia Eeuwouts Theresia Eeuwouts Victoria Eeuwouts Victoria

Willems Henricus Rommels Jacob Bassens Theresia Vande Walle Marie Cornelia Persyn Marie Persyn Jacob Neirynck Joannes Van Praet Eduaert De Vloo Mattheus Lagrou Anthone

Eggerlynck Dorothea Eggerlynck Dorothea Eggherlynck Dorothea Elias Cornelie Elias Marie Elslander Elisabeth Elsmoortel Sebastiaen Emery Joanne Emery Pieter Engels Amelberghe Errevaert (Herrevaert) Marie Ervaert Marie Ester Isabelle Everaert Adriaen Everaert Barbara Everaert Francoise Everaert Isabelle Everaert Joannes Everaert Marie Everaert Marie Everaert Pieter Everaert Theresia Exsy Marie Anne Fack Adriaene Fack Franciscus Joannes Fack Joannes Faes … Faes Francois Faes Francois Faes Pieter Faesen Frederick Fagel Isabelle Fagel Isabelle Fagel Jacob Fagel Jacob Fagel Marie Faghel Jacob Faghel Marie Anne Faignaert Jan Carel Faignaert Michiel Fait Jacob Fait Joanne Falckaert Jacoba Farasyn Marie Faveau Jan Jaecques Faveau Marie Joanne Faveers Barbara

Valckaert Michiel De Clerck Guilliaeme Maes Joannes Maertens Jan Joets Pieter Vlietynck Lenaert Govaert Victoria Van Parys Emanuel Lambeeuws Lucia Maene Guilliaeme Gheyle Jacob Antheunis Bazilius De Swarte Pieter Van Speybroeck Marie Vermoortel Pieter Bodix Maerten Crevits Jacob Vyncke Anna Marie Vander Haeghen Anthone Coucke Jacob Minjon Constantia Bulcke Michiel Nieuwmunster Francois Claerhout Philibert Michiels Pieternelle Van Hoorne Marie Anne Seghers Franciscus De Swaef Isabella Blasia Gevaert Isabelle Puyts Jaecquemintjen De Maere Godelieve Claerhout Francois Vande Gehuchte Dionisius Roels Anne Marie Vanden Berghe Pieternelle Van Halsinghe Maryn Roels Marie Van Halsinghe Maryn Provoost Joanne Benoot Joanne Boeydens Godelieve Haemers Lenaert Rouckelé Sebastiaen Hacx Joos Ysenbaert Anna Judoca Parmentier Charles Vande Couter Jan

16513: 103v 16513: 51v 16509: 4v ; 16510: 140v ; 16513: 103v 16513: 103v 16509: 4v 16508: 87 ; 16512: 109 16514: 67 16514: 67 16510: 140 + 140v ; 16513: 114v 16510: 140 + 140v ; 16513: 114v ; 16514: 129v 16510: 46 16507: 141v onder 16507: 142 boven + 142 onder 16507: 39 16512: 75v 16507: 239 16514: 15 + 15v 16511: 21v 16511: 21v 16515: 14 16509: 17v + 85v 16512: 18 16507: 158v boven 16511: 118 16511: 139v ; 16512: 71 16510: 131v 16509: 43 16511: 118 16513: 65v 16509: 37v 16507: 42v 16508: 101 + 142 ; 16510: 81v 16511: 40v 16508: 99v 16514: 72v 16514: 72v 16514: 162 16514: 162 16507: 165v 16514: 162 16511: 1 16508: 99v 16508: 99v 16508: 99v 16507: 63v + 122v 16507: 63v 16507: 122v 16511: 85 ; 16514: 18v 16515: 47 16509: 138 16513: 2 16513: 2 16512: 107v ; 16513: 23v ; 16515: 9 16513: 120v 16507: 22v 16507: 22v ; 16513: 18 16510: 154v ; 16511: 69v


527 Faveers Joannes Faveers Pieter Faveers Pieter Faveers Pieternelle Felix Pieternelle Feresyn Agnes Fernagu Catharina Ferneyn Marie Joanne Ferneyn Pieter Fevery Hubertus Fevery Jan Feyts Andries Feyts Barbara Feyts Christina Feyts Francois Feyts Helena Feyts Jacob Feyts Jan Feyts Joannes Feyts Magdaleene Feyts Magdaleene Feyts Marie Feyts Maximiliaen Feyts Thobias Feyts Victoria Fierens Maximiliaen Fiers Anna Fiers Anna Fiers Emanuel Fiers Pieter Flau Gregorius Flau Rosa Flederyck (Flerick) Adriana Flederyck Jacob Flederyck Laureyns Fleurbaey Amandus Fleurbaey Amandus

Denys Joanne Van Tomme Joanne Vanden Briele Livintje De Mets Enghelbertus Pick Philippus Leopoldus Vande Keere Anthone Dupont Jacob Artoe Pieter Marcus Josintjen De Bruyckere … De Keyser Marie Anne Van Hove Joanne Van Rafelghem Aernout Volghers Blasius De Ketelaere Anna Douvere Jaspar Petegem Joanne Jonckheere Jacoba Boone Anna Pannecoucke Anthone Van Houtryve Joannes Marcelis Odomarus Francois Beaumont Victoria Vermeesch Aldegonde Lams Joseph Bossee Cecilia De Langhe Francois Meysman Louis De Smet Angelina Van Wulpen Anna Ketels Theresia Vanden Berghe Joannes Baes Franchois Wittewins Anna De Reere Marie Obreno Josepha Angelina Vercruyce Cornelie

Fleurbaey Anthonette Fleurbaey Cornelis Fleurbaey Cornelis Fleurbaey Cornelis Fleurbaey Joanna Fleurbaey Marie Fleurbaey Marie Fleurbaey Rosalia Fleurbay Anna Florein Anna Florein Magdalene Florin (Florein) Michiel Florin Beatrix Florin Cecilia Florin Joos Fockaert Carel Focke Anna Focke Pieter Fockedey Anna Fockedey Anna Magdalene

Robaeys Jan Vande Velde Rosalia Gino Isabelle Quio Isabelle De Pin Pieter Ambrosius Lanoye Joannes Timmerman … Morel Jan Baptiste D’Hondt Pieter Vermaut Eduaert Willems Michiel Wytgheer Marie Therese Slecke Cornelis Tybaut Pieter Petyt Marie Van Loo … Dollée Jacob Van Loo Judoca Wielemaecker Jan Janssens Pieter

16513: 111 16508: 39 ; 16511: 74v ; 16513: 111 16508: 39 ; 16511: 74v 16511: 74v 16510: 96v 16507: 84 16512: 55v 16507: 112v 16507: 112v 16513: 49 16511: 76v + 77 16509: 39 16514: 27 16509: 39 16507: 218v 16511: 20v 16507: 62 onder 16508: 102 16507: 218v ; 16508: 102 16507: 36v ; 16515: 42v 16507: 36v 16507: 62 onder + 62v 16513: 61v 16509: 39 16513: 61v 16507: 234v ; 16508: 118 16510: 118v 16510: 118v 16510: 34 16510: 118v 16507: 198v 16507: 198v 16507: 27v ; 16512: 119 16508: 71v 16508: 71v 16511: 48 ; 16512: 41v 16510: 80v ; 16511: 48 ; 16512: 41v ; 16514: 148v + 152 16511: 122 16513: 121v ; 16514: 1 + 1v + 152 16511: 48 ; 16512: 41v 16510: 80v 16511: 48 16514: 148v 16514: 148v 16511: 48 ; 16512: 41v 16509: 98 16510: 41v 16514: 13v + 148 16509: 49 ; 16512: 49v 16509: 36v 16509: 95 + 117v 16509: 95 16514: 16 16510: 93 16510: 93 16508: 18v 16510: 92v


528 Fockedey Catharina Fockedey Catharina Fockedey Cornelis Fockedey Cornelis Fockedey Everaert Fockedey Isabelle Fockedey Isabelle Fockedey Jacob Fockedey Jacoba Fockedey Jacoba Fockedey Jacoba Fockedey Jan Fockedey Joannes Fockedey Joannes Baptiste

Kempynck Niclaeys Vanden Berghe Jan Vande Wyngaerde Anna Boydens Anna De Bruyne Livine De Prez Marcus Van Damme Andries De Ryckere Marie Godelieve Bassens Bavo Frederyck Joseph Jacobs Jacob Gheleyns Catharine Wilsoet Agnes Malefason Joanne

Fockedey Josepha Fockedey Lenaert Fockedey Magdalene Fockedey Pieter Focquaert Marie Anne Folens Magdalene Folet Anna Fontaine Joannes Fonteine Francois Fonteine Joseph Fonteyne … Fonteyne Anthone Fonteyne Cornelis Fonteyne Emerentiane Fonteyne Ignatius Fonteyne Isabelle Fonteyne Joseph Fonteyne Margariete Fonteyne Rosalia Fonteyne Rosalia Forée Brigitta Forée Isabelle Forée Isabelle Fornier Philippe Fornier Pieter Fornier Pieter Forret Cecilia Forret Sebastiaen Forret Theresia

Maertens Joseph De Ghey Marie Claerhout Pieter Luycx Pieternelle Vermynck Pieter Werbrouck Jacobus De Bremaecker Francois De Roo Victoria Vernieuwe Joanne Steelant Anna Van Damme Thecla De Roeck Judoca Cauwe Josinken De Clerck Pieter Simoen Pieternelle Valckaert Jacobus De Costere (Costers) Joanne Clovyn Martinus De Smidt Carel Samson Lenaert Mosterey Thomaes Rammandt Joannes Ronselee Joannes Gackiere Isabelle Kouwe Isabelle De Smidt Isabelle Baey David Reniers Catharina Peire (Peere) Lenaert

Forret Theresia Rosalia Fortune Jacoba Fortune Jacoba Fortune Maximiliaen Fortuyne Cornelis Fortuyne Emerentiana Fortuyne Emerentiana Fortuyne Helena Fortuyne Jan Fortuyne Jan Fortuyne Joos Fortuyne Theresia Fossey Marie

Gunst Augustyn De Witte Michiel Somercooren Carel Gryp Cornelie De Cauwere Josyntje De Clerck Pieter De Bruyckere Martinus Malstaf Lenaert Hacx Jacquemyne Reygars Adriaene Mermuys Marie Digghels Carel Glorie Joannes

16514: 48 16515: 50v 16512: 88 16509: 1 ; 16511: 44v 16514: 48 16512: 88 16512: 88 16514: 37v + 161v 16511: 54 16511: 54 ; 16513: 50 16511: 54 ; 16513: 50 16508: 18v + 19 16507: 106v ; 16511: 54 16507: 206v boven + 206v onder + 207 + 207v ; 16508: 32 16514: 37v 16508: 82 ; 16514: 161v 16508: 99v ; 16512: 111v 16510: 92v 16508: 75 ; 16510: 48 16512: 85 16512: 128v 16510: 128 16507: 92v ; 16510: 98 16507: 92v 16510: 45 16508: 110 16514: 132 16514: 62 16508: 110 16514: 132 16514: 26 16510: 155v onder 16510: 98 16510: 98 16512: 124 16510: 76 16510: 76 16512: 57 16512: 72 16512: 72 16507: 125v 16507: 125v ; 16509: 134 ; 16510: 22v 16507: 125v ; 16509: 134 ; 16510: 22v ; 16512: 94v 16509: 134 ; 16510: 22v 16510: 54 16510: 54 16510: 54 16509: 47v 16508: 63 + 79 ; 16512: 123v 16507: 15v 16511: 4v 16508: 62v + 63 + 79 16508: 62v + 63 + 63v 16508: 63 + 63v 16508: 62v 16512: 39


529 Fourbisseur Isabelle Caroline Fourbisseur Jacques Fourbisseur Jan Baptiste Fourbisseur Marie Catharine Fournier Anna Fournier Pieter Fraeye Anthone Fraeye Pieter Fraeyman Joannes Fraeyman Joannes Fraeyman Joannes Franchet Marie Catharine Franco Anna Franco Anna Franco Joanne Franco Louis (Cornelis?) Franco Pieter Franco Regina Francois Martha Frans (Fransch) Magdalene (Maria Mag.) Frans Jacob Frans Theresia Frederyck Amelbergha Frederyck Andries Joannes Frederyck Joannes Frederyck Joseph Frederyck Joseph Frederyck Theresia Anna Frederyck Theresia Anna Frederyckx (Flederycx) Agatha Frederyckx Cornelie Frederyckx Jan Frerickx Catharina Frerickx Gerardus Freyne Carel Freyne Joanne Francoise Freyne Justus Freyne Justus Freyne Philippe Fruytier Judocus Furnier Joanne Fynaudt Pieternelle Gackiere Isabelle Gackiere Isabelle Gailliaert Adriaen Gailliaert Anna Gailliaert Isabelle Gailliaert Isabelle Gailliaert Pieter Gailliaert Pieternelle Galant Francois Galant Jan Galens Bernaert Judocus Gallant Francois Gallant Francois Gallant Marie Gallant Marie Gallant Marie

De Melgar Henrigo Archdeacon Catharina Van Assenede Marie Francoise De L’Espée Jan Baptiste Messiaen Rogier Vande Casteele Marie Anne Schynckels Isabelle De Maecker Louise Pieters Joanne Duburgh Joanne Kerckhove Joanne Vande Vyvere Pieter Joannes Pollet Pieter Goemaere Jacob Cardon Joannes Pintelon Theresia Philippine Wybouw Pieternelle Haspeslagh Pieter Ghys Jacob Stubbe Boneventura Winckelman Marie De Veldere Simoen D’Hondt Pieter Uyttenhaeghe Barbara Verwee Joanna Focquedey Jacoba De Ruddere Marie Dobbelier Jacob Neuveroen Joannes Rysman Leonardus Catthoor Lenaert Kesteloot Joanne De Brock Joannes Schippers Elisabeth Cappelaers Cecilia Coddron (Codderon) Pieter Bertholf Joanne De Kempe (Kempe) Joanne D’Helft … Verkercke Livina De Slovere Paulus De Poorter Jacob Fornier Philippe Vanden Berghe Benedictus Corthals Judoca Coppens Cornelis Provoost Pieter Stragier Benedictus De Deyne Catharine Helegheer Thobias Smissaert Marie Anne Verhulst Joanne De Schryvere Francisca Smissaert Joanne Smissaert Marie Anne De Jonghe Francois De Roo Pieter De Vlaeminck Jacobus

16512: 45 16507: 199v 16507: 186 + 199v 16507: 186 ; 16508: 147v 16508: 4v 16507: 207 16507: 188 16507: 187v + 188 16509: 11v 16509: 11v + 12 16509: 12 16508: 28 16514: 93v 16514: 94 16513: 111v 16512: 111 16513: 111v 16514: 93v + 94 16507: 221 16512: 30 ; 16513: 43v 16512: 30 16512: 30 16515: 52v + 57v 16511: 91v 16513: 1 16511: 54 ; 16513: 50 16514: 96v 16510: 123 ; 16514: 96v + 97v 16514: 96v + 97v 16508: 108v ; 16510: 17v 16509: 90v 16508: 108v 16512: 146 16512: 146 16509: 25v ; 16512: 100 16509: 25v ; 16512: 100 16509: 25v ; 16512: 100 16509: 25v ; 16512: 100 16513: 127v 16509: 58 16507: 202v 16509: 33v 16512: 57 16512: 57 16510: 1v 16514: 151 16511: 117 16511: 117 16511: 117 16509: 124 16508: 57 16508: 57 16511: 46 ; 16515: 49v 16512: 114v 16510: 52v 16512: 114v 16512: 114v 16512: 114v


530 Galle Bernardus Galle Carel Galle Isabella Clara Galle Isabella Clara Galle Joannes Galle Marie Gambie Anna Gardeyn Cornelis Gardeyn Laurentia Gauweloose … Gauweloose Ambrosius

Bussche Joanna Theresia Helegheer Isabelle Bossier Leonardus Vanden Kerckhove Pieter Vande Moere Joanna De Ketelaere Joseph De Crock Francois De Vroe Marie Anne Callewaert Joannes Monset Martinus Jacxsens Joanna Francisca

Gauweloose Ambrosius Gauweloose Anna Marie Gauweloose Anna Marie Gauweloose Anna Marie Gauweloose Dymphna Gauweloose Francisca Gauweloose Francois Gauweloose Jacob Gauweloose Jacobus Gauweloose Pieter Gauweloose Pieter Gauweloose Pieter Geedts Jacob Geems Judoca Geeraerts Catharina Geerebaert Cornelis Geerebaert Michiel Geerholf Pieter Geerolf (Geerholf) Pieter Geerolf (Gheerholf) Pieter Geerolf Jacobus Geers Jan Geers Joannes Geersens Michiel Geersens Simoen Geerssens Jan Baptiste Geerssens Joannes Geerssens Joannes Geerssens Jooris Geerssens Regina Geets Jacob Geilliaert Pieter Geirnaert Jacob Geirnaert Monica Geirnaert Monica Geldhof Anna Geldhof Anna Geldhof Anna Cornelie Geldhof Thomaes Gellynck Maerten Gellynck Maerten Gellynck Maerten Geluck Brigitta Geluwaert Isaac Gens Joanne George Anthone

D’Hondt Marie Anna De Vos Pieter Sonneville Franciscus Jacobus Claeys Henricus Duvivier Pieter Delanoye Joannes Dobbelaere Rebecca Breffiers Rosa (Rosalia) De Muyter Regina Bogaert Cecilia Muyshondt Joanne Arents Anna Marie Wilshoet Isabelle Lannoye Pieter Gilliodts Pieter Pinte Agnes Heecke Barbara Theresia De Vroe Isabella Vlamynck Cecilia De Visch Marie Weemaere Pieternelle … Lucretia Meyers Isabelle Van Severen Joanne Willems Marie Blocteur Agnes Dumon Joanne Kempynck Anna Marie Boussemaere Godelieve Claeys Joannes Meesseman Marie Wybo Rosa Rason Francoise De Ceuninck Anthonius Franciscus Van Middelem Bartholomeus Bruynsteen Joannes Vanden Bulcke Carel Vanden Bulcke Joseph D’Hollander Pieternelle Naert Marie Catharine Boone Marie Anne De Clerck Marie Therese De Smidt (De Smet) Joannes Blontrock Eleonora Gynebeire Jaspard De Vaere Appolonia

16515: 31 16509: 127 16515: 3v 16515: 3v 16514: 91 ; 16515: 3v 16514: 91 16510: 113v 16509: 30 16507: 242 16511: 59v 16508: 80v ; 16509: 38v ; 16511: 106 ; 16513: 10 16511: 106 ; 16513: 10 ; 16514: 87v 16514: 42v 16514: 42v 16511: 106 ; 16514: 87v 16515: 73v 16513: 40 16508: 58v 16512: 58v ; 16514: 42v 16511: 12v + 13 ; 16512: 58v 16511: 59v ; 16515: 73v 16511: 59v + 106 ; 16514: 87v 16511: 59v 16514: 42 16512: 125 16515: 55v 16510: 38 16510: 38 16514: 44v + 45 16511: 127 ; 16514: 44 16514: 44 + 45 + 77v 16514: 77v 16511: 18v 16509: 52v ; 16511: 18v 16512: 34 16510: 60 + 60v 16511: 97 ; 16512: 34 16513: 93v 16514: 20v 16507: 116v ; 16513: 93v ; 16514: 20v 16513: 6 16508: 68v 16507: 34 16513: 76 16513: 76 16513: 76 16511: 121 16511: 121 16512: 126 16511: 121 ; 16512: 126 + 152v 16508: 120 16508: 120 16508: 120 16509: 155 16513: 120 16507: 135v 16508: 155v


531 George Gaspar George Jaspar George Jaspar Joseph Germonprez Louis Germonprez Marie Anne Geselle Joannes Gesquiere Joannes Gestecooren Joanne Geurs Jacob Gevaert Adriaen Gevaert Emanuel Gevaert Helena Gevaert Isabelle Gevaert Isabelle Gevaert Isabelle Gevaert Isabelle Gevaert Isabelle Gevaert Jacob Gevaert Jacob Gevaert Jacobus Gevaert Jan Gevaert Pieter Gevaert Pieter Geyant Francisca Geyant Francois Geysens Gillis Geysens Thomaes Geyssens Anselmus Ghekiere Francois Ghekiere Pieter Gheldhof Anna Gheldhof Marie Gheldof Pieter Gheldof Thomaes Gheleyns Adriaen

Tant Isabelle Maeseman Anthonia Maertens Francisca Janssens Laureynse Keerman Andries Kop Isabelle Vercruyce … Schramme Pieter Van Belle Catharine De Vlaeminck Anna Verheye Joanne Soetaert Paulus Mestdagh Joannes Faes Francois Mony Joannes Amys Pieter Van Daele Jacobus De Proot Josyne Wiennes Joanne … Joanne … Vande Weerde Marie Catharine Keirsebilck Blasia Dupon Beernaert Sackasyn Catherina Verburg Helena De Voldere Joanne De Bruyne Joanne Outreve Cathelyne Van D’Hille Marie Bruynsteen Joannes Somerlinck Laureyns Lauriere Joanne Dhollander Pieternelle Uutterwulghe Marie

Gheleyns Adriaen Gheleyns Adriaen Gheleyns Anna Gheleyns Anna Gheleyns Anna Marie Gheleyns Catharine Gheleyns Cecilia Gheleyns Cecilia Gheleyns Cecilia Gheleyns Daniel Gheleyns Godelieve Gheleyns Joseph Gheleyns Lucretia Gheleyns Lucretia Gheleyns Lucretia Gheleyns Rosa

Seghers Anna Vanden Kerckhove Catharine Craene Michiel Velders Jacob Vanden Kerckhove Joannes Fockedey Jan Meyseman Anselmus Vanden Becke Michiel Verbeke Jacob Vanden Briele Pieternelle Van Kersschaver Cornelis Vanden Moere Elisabeth Lievens Jacob Lust Jan Schotte Michiel De Neve Joannes

Gheleyns Theresia Gheleyns Theresia Gheleyns Vincent

Schotte Michiel Laukens Joannes Seghers Pieternelle

Gheleyns Vincent

Vermeulen Marie

16508: 155v 16510: 152 16512: 127 ; 16514: 57 16509: 58v 16509: 58v 16509: 109 16513: 44v 16512: 109v 16508: 159v + 160 16509: 113 + 113v ; 16510: 83 16509: 79 ; 16511: 81v 16510: 83 16512: 155v 16507: 165v 16507: 165v 16509: 91 ; 16512: 155v 16509: 91 16507: 190v 16507: 190v 16512: 155v 16507: 190v 16509: 113 + 113v 16509: 113v ; 16510: 108v ; 16511: 86v 16512: 44 16512: 44 16509: 73 16509: 73 16509: 123v 16513: 19v 16513: 19v 16512: 152v 16514: 28 16507: 76 16507: 27 + 31 16509: 80v ; 16510: 78v + 79 + 135 + 150 ; 16512: 144v 16507: 86v ; 16509: 45v ; 16510: 78v + 134v 16507: 86v ; 16509: 80v ; 16510: 150 16510: 150 16510: 150 16510: 150 ; 16512: 144v 16508: 18v + 19 16512: 125v 16512: 125v 16512: 77v + 153v 16512: 125v 16508: 149v 16510: 134v 16511: 69 16509: 45v 16509: 54 16510: 78v + 133v + 150 ; 16512: 52 + 144v ; 16513: 5 16508: 46v ; 16512: 52 16510: 134v 16510: 78v + 133v + 150 ; 16512: 52 + 144v ; 16513: 5 16507: 117v


532 Ghelie Jan Ghelie Marie Ghelie Marie Ghellinck Josyne Ghellynck Maerten Ghellynck Maerten Ghelthof Catharine Ghelthof Joanna Gheluck Brigitta Ghereghte Jacobus Ghereghte Marie Anne Gheselle Brigitta Gheselle Jacob Gheyle Adriaene Gheyle Cecilia Gheyle Christiaen Gheyle Christiaen Gheyle Christiaen

Cauwels Marie De Clerck Anselmus Ostyn Lieven De Waele Joannes De Clerck Marie Therese Boone Marie Anne Lacoye Michiel Rideco Francois De Smet Joannes Crul Isabelle Inghelbeen Joannes De Roo Francois Schram Anne Marie De Cuypere Carel D’Hondt Joannes Malefason Francisca Van Holm Isabelle Uutterwulghe Joanne

Gheyle Francois Gheyle Francois Gheyle Francoise Gheyle Guilliaeme Gheyle Isabelle Gheyle Isabelle Gheyle Jacob Gheyle Jacob Gheyle Jacob Gheyle Jacoba Gheyle Jacobus Gheyle Joanna Gheyle Joanne Gheyle Joanne Gheyle Joanne Gheyle Joanne Gheyle Joanne Gheyle Joanne Gheyle Lenaert Gheyle Livina Gheyle Magdalene Gheyle Marie Gheyle Marie Gheyle Marie Gheyle Marie Gheyle Marie

Van Holm Marie Josepha Van Heule Marie Bil Daniel Verkercke Livina Tournoy Hendrick De Neve Lenaert Van Nieuwmunster Marie Bultynck Joanne Herrevaert (Errevaert) Marie Simoens Laureyns Van Loo Jacoba Allaert Cornelis De Cloet Joannes Van Houderyve Anthone Blommaert Pieter Van Heule Maerten Bulcke Adriaen Rogiers Pieter Broddé Isabelle De Maecker Joannes Joly Blasius Van Belle Niclaeys Allaert Cornelis Samson Pieter Uutterwulghe Jacob Bossier Lenaert

Gheyle Marie Anna Gheyle Marie Anna Gheyle Marie Joanne Gheyle Marie Joanne Gheyle Pieternelle Gheyle Pieternelle Gheyle Pieternelle Gheylliaert Jan Gheylliaert Marie Gheysens Agatha Gheysens Agatha Gheysens Blasia

Claeys Francois De Bert Lenaert De Witte Pieter Blommaert Pieter Craene Michiel Benteyn Augustyn Benteyn Francois Bruysschaerts Pieternelle Vanden Ryse Patricius D’Hondt Jacobus Lagrou Ivo Lestabel Emanuel

16507: 214v 16507: 214v 16507: 214v 16510: 66 16509: 83 16509: 83 16508: 109v 16514: 16v 16507: 5v boven 16509: 4 16509: 4 16515: 67 + 67v 16515: 43v 16508: 128 ; 16509: 17v + 85v 16509: 85v ; 16513: 78 16508: 128 ; 16509: 85v 16514: 125 16507: 9v ; 16508: 128 ; 16509: 17v ; 16513: 127 ; 16514: 69 + 123 16511: 127v 16509: 84 16507: 239 ; 16508: 19 ; 16510: 84 16509: 58 ; 16511: 83v ; 16514: 69 16514: 123 16509: 17v ; 16514: 123 16508: 98v 16508: 128 16508: 128 ; 16509: 17v + 85v 16513: 126 16513: 126 16508: 55 ; 16510: 157v boven 16508: 98v 16508: 98v 16513: 39 16509: 73v 16507: 199 16507: 184 + 199 ; 16509: 55v ; 16513: 2v 16512: 59v 16514: 146v 16514: 148 16511: 89 16509: 160 16510: 98 16509: 84 ; 16512: 156v 16507: 21v ; 16508: 114v ; 16509: 140 + 149 ; 16511: 97v + 98 ; 16515: 46v 16513: 127 16513: 127 16508: 20v 16507: 178 16508: 106v 16511: 32v + 33 16511: 55 ; 16515: 73 16508: 43 16508: 43 16511: 73v 16511: 73v 16511: 8 + 8v + 9


533 Gheysens Blasia Gheysens Francisca Gheysens Francois Gheysens Francois Gheysens Gillis Gheysens Gillis Gheysens Joannes Gheysens Pieter Gheysens Thomaes Gheysens Thomaes Gheysens Thomaes Ghielen Guillielmus Ghielen Joannes Ghielen Joannes Ghielen Lambert Ghys Catharina Ghys Catharine Ghys Ignatius Ghys Jacob Ghys Jacob Ghys Philippe Jacobus Ghysbrecht Leonora Ghysels Joanne Ghyselynck Francoise Ghyselynck Francoise Ghyselynck Jan Ghysens Philippe Gielen … Gielen Anthone Gielen Guilliaeme Gielen Joannes Gielen Joannes Gielen Lambertus Gielen Theodoor Gielens Geertrude Gielens Jacob Gilliauw Pieternelle Gilliodts Francisca Petronilla Gilliodts Pieter Gillis Marie Ginnebeere Joanne Gino Isabelle Glas Anna Glorie Isabelle Glorie Joannes Goblet Jan Baptiste Goblet Pieter Gobyn Joanne Goddyn Eugenius Goddyn Jacob Goddyn Joanna Eugenia Goedemé Anna Goedemé Cecilia Goedemé Cecilia Goedemé Cecilia Goedemé Geeraert

Pocclée Adriaen Verburgh Michiel Verscheure Pieternelle Grimminck Victoria Blauwet Francisca Verburgh Helena Bevernagie Marie Govaert Judoca De Walis Marie Francoise De Voldere Joanne Waellis Francoise Abels Catharina De Meurechy Catharina Vyncke Anna Theresia De Witte Marie Slembrouck Passchier Van Heule Michiel Montoy Isabelle Francois Martha Logist Rosa Martens Josepha Helena Schaebaillie Philippus Prengier Jan De Munter Jacob De Vroe Bertholomeus Vanden Broucke Cecilia Schapdryver … Schillewaert Joannes Van Loo Marie Anne Habels Catharine Bussche Joanna Theresia De Langhe Rosa Abels Catharine Herremans Anna Smedts … Bossaert Victoria Van Clooster Francois Petit Niclaeys Geeraerts Catharina Domicent Jaecques Diserynck Joannes Fleurbaey Cornelis De Slovere Steven Pieters Pieter Jacobus Fossey Marie Laurinsen Marie Anne De Neve Marie Therese De Naert Ludovicus Pepers Marie Maes Marie Pieternelle Verhulst Francois Seghers Pieter Valcke Jacob Vande Waetere Adriaen Van Carrebrouck Guilliaeme Van Acker Livina

Goedemé Isabelle

Constant Pieter

16511: 8 + 8v + 9 16513: 102v 16508: 33 ; 16509: 93v ; 16511: 7 16507: 237 ; 16509: 93v 16511: 73v 16507: 137 16509: 93v ; 16511: 7 16511: 8 16513: 102v 16507: 137 16507: 137 16513: 24 16513: 24 16513: 24 16507: 124 16507: 56 + 189v 16507: 189v 16510: 58v 16507: 221 16507: 220v ; 16512: 31 16511: 102 ; 16512: 31 16514: 149v 16509: 119 16508: 55v + 151v 16508: 55v 16508: 151v 16513: 32v 16515: 60v 16507: 231 ; 16515: 60v 16507: 231 16515: 31 16515: 60v 16513: 42 16515: 31 16514: 49v 16511: 102v ; 16512: 138v 16510: 111v 16513: 16 ; 16515: 55v 16515: 55v 16511: 99 16514: 56v 16511: 48 ; 16512: 41v 16507: 202v 16512: 39 16512: 39 16514: 8v 16514: 8v 16507: 196 16515: 36 16513: 77 16515: 36 16508: 4 16511: 98v 16509: 136v 16507: 181 ; 16511: 98v 16507: 63v ; 16509: 142(2)v ; 16510: 133v + 152v + 161 boven 16514: 85


534 Goedemé Jacobus

De Maecker Isabelle

Goedemé Livinus Goedeme Marie Anne Goedemé Marie Anne Goegebeur Pieternelle Goemaere Adriaen Goemaere Jacob Goemaere Jacob Goeman Anna Goeman Anna Goeman Francoise Goeman Jan Goeman Willem Goes Cypriaen Goes Isabelle Goes Marie Goetgebeur Pieternelle Goetgebeur Pieternelle Goethals Adolphus Goethals Aernout Goethals Anna Catharina Goethals Anna Catharina Goethals Anna Marie Goethals Anna Marie Goethals Anthone Goethals Anthone Goethals Barbara Therese Goethals Barbara Therese Goethals Benedictus Goethals Benedictus Goethals Catharina Goethals Catharina Goethals Clara Goethals Francois Goethals Francois Goethals Godelieve Goethals Godelieve Goethals Goedelieve Goethals Goedelieve Goethals Jacob Goethals Jacob Goethals Jacob Goethals Jacobus Goethals Jan Goethals Jan Goethals Jan Goethals Jan Goethals Joanna Theresia Goethals Joannes Goethals Joannes Goethals Joannes Goethals Joannes Goethals Joannes Goethals Joseph Goethals Josephus Goethals Judoca Goethals Juliaene

Lauwereyns (Laureyns) Anna Van Nieuwmunster Jacobus Pieters Noë Van D’Hille Jacob Daenekynt Anna Franco Anna Keersebilck Regina Bauden (Boyden) Pieter Jooris Joseph Porquier Francois Pecsteen Jaecques Lesy Theresia Du Jardin Pieternelle Schaessens Anna Vanden Bussche Ferdinande Aberdeyn (Abordin) Josephus Jacobus Janssens Jacob Van Deyle Jacob Vermaut Laurentia Van Horix Joanne De Grande Pieter Vermeulen Jacob Goethals Jan Seghers Cornelis Mayaert Joanne Overschelde Pieternelle Coene Judocus Mortier Adriaen Logghe Anne Marie De Cloet Cornelia Tratsaert Judocus Van Besien Pieter Van Horix Jacob Dolbeke Anna Marie Van Eenaeme Marie Carrette Pieter Praet Philippe T’Hooft Guilliaeme Vanden Bossche Pieter Verkin Godelieve Bonte Isabelle Vanden Broucke Marie Verscheure Godelieve Goethals Anna Marie Janssens Marie Dobbelaere Willemyne Tacx Jacoba Ketels Leander Stragiers Isabella Clara Vanden Berghe Joanne De Meyer Anna Marie Van Hove Marie Rotsaert Caroline Francisca Naert Brigitta Sanders Genoveva De Febure (De Fevere) Mattheus Pepers Joseph

16507: 63v ; 16508: 47v ; 16510: 133v + 152v ; 16512: 89 16512: 78v ; 16514: 85 16513: 93 ; 16514: 85 16507: 36 16513: 19v 16507: 241v 16514: 94 16507: 241v 16515: 16v + 17v 16515: 16v + 17v 16514: 2v 16510: 19v 16515: 17v 16510: 102v 16510: 102v 16514: 92 16507: 12 16507: 12 16511: 6v 16509: 68 16512: 26+ 26v 16512: 26 16509: 40 + 67v 16509: 40 + 67v 16509: 40 16509: 40 16507: 35v 16507: 35v 16509: 84v + 120 16507: 98 16510: 32 16510: 32 16509: 68 16509: 92v 16509: 92v 16513: 82 16513: 82 16508: 129 16508: 129 16511: 6v 16509: 163 16507: 174v ; 16509: 89v ; 16513: 58v 16509: 89v 16509: 40 + 67v 16509: 40 + 68 16509: 84v + 120 16507: 174v 16512: 96v 16515: 66v 16513: 82 16512: 26 + 26v 16512: 137v 16507: 77 16509: 83v + 130 16513: 58v 16507: 180 16511: 107v


535 Goethals Livine Goethals Marie Therese Goethals Martinus Goethals Niclaeys Goethals Pieter Goethals Pieter Goethals Pieter Goethals Segher Gole Anna Golle Vincentius Goom Marie Goom Marie Goom Marie Gooris Lareyns Gooris Rosa Isabelle Gooris Rosa Isabelle Goormachtigh Joanne Goormaghtigh Joanne Goormaghtigh Pieter Goossens Anna Goossens Jacob Goossens Jacob Goossens Jacob Goossens Joanna

De Witte Hypolitus Heyns Francois Mestdagh Anna Regina De Cloet Joanne Houbaert Marie Van Loo Jacoba Schaepelynck Isabelle Den Donder Joanne De Neve David Bil Anna Van Hove Jan Dhuysburgh Philippe Jonckheere Christiaen Dierlay Cecilia De Maricaux Alexius Vande Walle Hieronimus Joannes De Smedt (De Smidt) Pieter Van Zantweghe Pieter De Mets Pieternelle Janssens Jacob Jaeckels Anna Pierloot Joanna Vande Waetere Barbara Therese Jacxsens Michiel

Goossens Joanne Goossens Pieternelle Goulet Jacob Goulet Marie Catharine Goutry Marie Gouverneur Josyne Govaert Agatha Catharina Govaert Agatha Catharina Govaert Anna Marie Govaert Godelieve Govaert Helena Govaert Isabelle Govaert Jacob Govaert Jacob Govaert Joanne Govaert Joanne

Van Halsinghe Jan Schepens Adriaen Vanden Kerckhove Marie De Tollenaere Enghelbertus Daele Jacobus Govaert Joannes Deuridon Joannes Lievens Pieter Joseph Reynes Pieter De Prez Melchior Soetaert Paulus Helsmoortel Carel De Corte Isabelle De Mol Joanne Petyt Philippus Amys Pieter

Govaert Joanne Govaert Joannes Govaert Joannes Govaert Judoca Govaert Livinus Govaert Marie Govaert Pieternelle Govaert Roelant Govaert Victoria Gradis Marie Grande David Grandjean Glaude Grauwet Andries Grauwet Emanuel Grauwet Gabriel Grauwet Victoria

De Cleer Lenaert De Vroe Marie Gouverneur Josyne Gheysens Pieter Van Dickele Joanna Verschoore Lucas De Glorie Lucas Maertens Marie Elsmoortel Sebastiaen Reynen Walter Van Dycke Genoveva Lems Helena Lannoy Pieternelle De Roo Genoveva Coppejans Pieternelle Danneels Francois

16508: 133 16511: 37 16512: 82 16512: 137v 16514: 142 16514: 142 16509: 9v 16509: 92v 16507: 206 ; 16512: 47 16508: 19 ; 16510: 84 16513: 102 16509: 17 16507: 25 ; 16509: 17 16514: 96 16514: 96 16514: 96 16508: 100 ; 16509: 54v ; 16514: 18v 16512: 43v 16511: 113v 16507: 40v 16507: 182 16507: 204v 16507: 179 16507: 204v ; 16508: 80v ; 16510: 58 ; 16511: 106 ; 16515: 6 16510: 81 + 155 16512: 16v 16508: 135v 16508: 135v 16515: 1 16507: 131v + 132 16511: 36 16511: 36 16510: 33 + 155 ; 16515: 58 16507: 244 ; 16508: 119v 16508: 87v 16511: 66v 16507: 115 16507: 214 16507: 199 ; 16509: 28v 16507: 214 ; 16508: 23v ; 16509: 91 ; 16514: 160v 16507: 131v 16510: 33 16507: 131v + 132 16511: 8 16511: 66v 16513: 96v 16507: 64 16507: 132 16514: 15 + 15v 16508: 86v 16514: 125v 16508: 104 16513: 5v 16512: 11 + 11v 16512: 11 + 11v 16512: 11v


536 Greandjean Claude Greys (Greyts) Joannes Greys Joannes Grimberghe Emerentiana Grimminck Anna Francisca Grimminck Anna Francisca Grimminck Franchois Grimminck Francois Grimminck Marie Grimminck Pieter Grimminck Pieter Grimminck Pieter Grimminck Victoria Grimminck Victoria Grimmynck Francois Grimmynck Pieternelle Grison Cecilia Grison Isabelle Grison Jacob Grison Joachim Gruwee Cecilia Gruwee Philippe Grymonpre Elisabeth Gryp Cornelie Grypeirt Anna Gryson Joachim Gryspeirdt Marie Anne Guisse Marie Gundts Joannes Gunst Anna Marie Gunst Augustyn Gunst Elisabeth Gunst Emanuel Gunst Jan Gunst Jan Gunst Joannes Gunst Pieter Gunst Pieter Gunst Pieternelle Guynebeire Jan Guynebeire Joanne Gylleman Joseph Gynebeire Jan Gynebeire Jaspard Gys Agnes Gyselinck Francoise Gyselinck Francoise Gysels Anna Gysels Marie Gyssens Anna Marie Gyssens Joanne Gyssens Joseph Habels Catharine Hacke Francois Hacke Joannes Hackiere (Hackere) Veronica Hacx (Ackx) Jan Hacx (Ackx) Louis

Dobbelier Anna Marie Lucas Anna Hollevoet Marie Aberdeyn (Abordin) Cornelis Cornillie (Cornelie) Pieter Spegelaere Hubreght Bruggheman Joanne Marie Seghers Anna Marie De Bert Lenaert Daene (D’Haene) Cecilia Lefebure Francoise Ramaut (Ramant) Joanne Gheysens Francois De Clerck Pieter Tydtgat Pieternelle Slembrouck Jan Vanden Kerckhove Cornelis Ballegeer Maerten Claeys Dorothea Maelstaf Cecilia Van Slambrouck Joseph Streemees Susanna Stragier Jan Baptiste Fortune Maximiliaen Rosseel Pieter De Gryse Isabelle Rosseel Pieter Ockier Jacobus De Witte Rosa Claes Jacobus Forret Theresia Rosalia Rutsaert Joannes Jonckheere Sebastiaen Brouckmeesch Clara Clarisse Martintje De Cleir Adriana Francisca Ceunebroeck Adriaene Van Hille ‌ Lievens Christiaen Van Rietvelde Marie Vermeire Francois De Vriendt Catharina Van Rietschelde Marie Gens Joanne Vanden Briele Jacob De Vroe Bartholomeus De Vroe Bernardus Van Hollebeke Lodewyck De Clerck Arnoldus Timmerman Philibertus Bodicx Maerten Ryckxman Joanne Gielen Guilliaeme De Keyser Leonora Pieters Isabelle Luyckx Joannes Mengie Marie Anne Vanden Broucke Cornelie

16514: 97v 16512: 24v + 25 + 56 16512: 24v + 25 16514: 92 16509: 124v ; 16510: 85 + 85v 16509: 124v ; 16510: 85 + 85v 16507: 5v onder ; 16508: 13 16509: 160v ; 16511: 7v 16512: 5v + 6 + 6v 16508: 33 ; 16509: 93v 16508: 33 16507: 237 ; 16509: 93v 16507: 237 ; 16509: 93v 16507: 237 ; 16509: 93v ; 16510: 2 boven 16508: 125 16508: 125 16510: 53v 16510: 57 16510: 53v ; 16512: 29v 16510: 53v ; 16512: 29v 16513: 64 16513: 64 16508: 125v 16510: 54 16511: 83 16508: 91 ; 16510: 53v 16508: 18 16514: 116 16508: 145 16514: 25v 16509: 134 ; 16510: 22v 16512: 86v 16512: 132 16509: 25 16509: 25 16514: 25v 16508: 81 16508: 81 16514: 76 16512: 20v 16512: 20v 16511: 96 16507: 135v 16507: 135v 16510: 25 16514: 31v 16514: 44v + 45 16510: 148v onder 16507: 141v onder 16513: 49v 16510: 132 ; 16513: 75 16513: 49v 16507: 231 16515: 72v 16515: 72v 16511: 99v ; 16514: 50 16509: 132v 16509: 132v ; 16512: 17v


537 Hacx (Ackx) Louis Hacx (Ackx) Michiel Hacx (Haecx) Rosa Hacx Amelberge Hacx Anne Hacx Cornelie Hacx Genoveva

D’Heere Isabelle Van Maele Elisabeth Vermeulen Carel De Crock Francois De Roo Cornelis Vanden Kerckhove Joos Minne Joannes

Hacx Isabelle Hacx Isabelle Hacx Jacquemyne Hacx Joos Hacx Leopoldus Hacx Marie Hacx Marie Hacx Pieternelle Hacx Theresia Hacx Theresia Haeck David Haeck Isaec Haeck Judocus Haecke Lodewyck Haegebaert Marie Haemers Lenaert Haemers Marie Haemers Pieter Haendevoet Theresia Haesaert Joanne Haese Marie Haesebrouck Carel Haesebrouck Catharina Haesebrouck Cornelia Haesebrouck Marie Catharine Haesebrouck Pieter Haest Alexander

Benteyn Fortunatus De Maeckere Franchois Fortuyne Jan Farasyn Marie Ramant Josyne Van Damme Jan Messeyne Pieter Baert Philips Logghe Adriaen Simoens Pieter Clarisse Cathelyne Wouters Helena Peire Judoca Slinckaert Theresia Sonneville Pieter Fait Joanne Maelstaf Lenaert De Maere Catharina Benteyn Pieter Cnockaert Joannes Van Damme Joannes Bruneel Marie Lievens Francois Denys Pieter Daelman Pieter … Vermeulen Anna Marie (Marie)

Haest Andries Haest Joanna Haest Joannes Haest Judoca Haest Victoria Haestier Pieter Jacobus Halewyn Joanne Halewyn Marie Halewyn Niclaeys Halle Jacob Halle Joannes Halle Joannes Hallemeersch Pieter Hallemeersch Pieter Hallemeersch Pieter Hallemeersch Pieter Hamelynck Coleta Bernardina Hamelynck Guillielmys Joannes Hamelynck Joanne Hamerlynck Barbara Hamerlynck Barbara Haneca Francoise

Bollaerts Cecilia Sackasyn Carel Porquy Pieternelle De Smet Pieter De Ceuninck Anthone Hennebieck Acadia De Neve Pieter Buyck Pieter Pauwels Catharina Pieters Mechelyne Pycke Isabelle Clarisse Isabelle Pockelé Pieternelle De Rynck Anna Marie Wallaert Francisca Reyne Theresia Van Outryve Louis Emanuel Joseph De Vos Clara Rosa Francisca Josepha Mahieu … De Fever Andries Verniere Michiel Pintelon Joannes

16509: 132v 16509: 132v 16512: 22v + 123 16507: 20 boven 16512: 2v 16508: 49 16507: 237v ; 16509: 24v ; 16511: 58 ; 16513: 7 16507: 70v ; 16514: 35 16507: 20 boven + 20 onder ; 16514: 64v 16508: 62v + 63 + 79 16513: 120v 16507: 237v 16512: 17v 16510: 11v + 12 16507: 196v 16513: 120v 16513: 120v 16508: 151 16508: 141 16508: 151 16509: 147 16507: 219v 16513: 2 16512: 29v 16513: 2 16511: 53 16510: 45v 16514: 135v 16507: 243v 16509: 27 16513: 111 16510: 33v 16511: 57 16509: 26 ; 16511: 15 ; 16512: 85v + 145v ; 16515: 13v 16509: 26 16512: 85v 16512: 145v 16509: 26 16515: 13v 16514: 10 16508: 156 16512: 17 16508: 156 16509: 121v + 122 16509: 121v 16509: 121v + 122 16514: 5 + 5v + 6 16514: 5v 16514: 6 16515: 12v 16513: 95 16513: 95 16513: 118v 16512: 149 16512: 149 16513: 51


538 Hanica Anna Hanica Anna Hanica Judoca Hanssens Marie Hanssens Pieternelle Haspeslagh Jacoba Haspeslagh Mattheus Haspeslagh Mattheus Haspeslagh Mattheus Haspeslagh Mattheus Haspeslagh Pieter Haspeslagh Pieternelle Haspeslagh Pieternelle Havegeer Valentiana Haverbeke Apolonia Haverbeke Cornelie Heddebault Joanne Heecke Barbara Theresia Heecke Joanna Heecke Joanna Heecke Pieter Heecke Pieter Heeckelaers Anna Heems Joseph Leopoldus Heerboudt (Herebout) Marie Heerbout Helena Heereboudt Isabelle Heerebout … Heerebout Joanne Heerebout Regina Heerebout Regina Heggelinck Anthonia Hegghelinck Joanne Hegghelynck Catharine Heinckens Marie Heinckens Pieternelle Heinckens Rogier Heindrickx Cornelie Heindryckx Maerten Heindryckx Marie Heindryckx Pieternelle Francoise Heindryckx Pieternelle Francoise Heindrycx Marie Clare Heinekens Regina Heins Martine Helegheer Isabelle Helegheer Isabelle Helegheer Pieternelle Helegheer Thobias Helegheer Thobias Heligeer Isabelle Hellebuyck … Hellebuyck … Hellebuyck Anna Hellebuyck Barbara Theresia Hellebuyck Joannes Hellebuyck Lucas Hellebuyck Marie

Borrem Pieter De Clerck Michiel Rammandt Joos Custers Hendrick Boels Jacob Meesschaert Hendrick Hollevoet Joanne Smeeckaert Magdalene Cosseer Rosa Vercraene Anna Marie Franco Regina Allemeesch Pieter Vyaene Pieter Lievens Pieter Wybo Clement Van Daele Cornelis Morreyt Joannes Geerebaert Michiel Meselis Pieter Mortier (Dumortier) Lodewyck Marlein Therese Saysoen Angeline Hillewaert Pieter Van Deventer Joanne Marie Verkein Emanuel De Cloet Adriaen D’Hondt Leonardus Cnudde Cornelis Cnockaert Jacob Cnudde Carel De Vriese Pieter De Smidt Christiaen Vanden Ryse Jan Schaepelynck Joannes Quetstroey Thomaes Porquier Joannes Vlaminck Isabelle Soetaert Bonaventura Vercruysse Adrianeken Lievens Joannes Cornelis Jan Baptiste De Grendele Engelbertus Kempinck Pieter Verbeke Pieter Seghers Pieter Galle Carel Parmentier Pieter Hoorens Andries Gailliaert Pieternelle Lefebure Joanne Dely Emanuel Brion Carolus Van Massenhove Engelbertus Vercamere Carel De Grave Anthone Vanden Berghe Anna Marie Backers Anna Marie Patteeuw Joseph

16510: 53 ; 16512: 115 16510: 53 ; 16512: 115 16510: 47v 16513: 114 16507: 96 + 184v 16509: 87 16508: 69 ; 16513: 44 16513: 44 16512: 62 + 62v 16512: 62v ; 16513: 44 16514: 93v + 94 16507: 231v 16507: 231v ; 16511: 102v 16510: 10v 16510: 120v 16508: 90 ; 16509: 110 + 110v 16509: 158v 16510: 38 16510: 142v 16510: 142v 16507: 192v 16507: 192v ; 16510: 38 + 142v 16513: 81v 16514: 68v 16507: 187v ; 16512: 115v 16508: 30 16514: 16 16515: 52 16512: 113v 16515: 52 16515: 52 16512: 14v 16508: 43 ; 16509: 44 ; 16510: 67v 16510: 155v boven 16510: 116 ; 16514: 39v 16512: 78 16514: 39v 16509: 11 + 157(1) 16508: 89 16507: 169v 16508: 89 16508: 89 16507: 24 16512: 77v 16511: 55 16509: 127 16509: 127 16509: 124 16509: 124 16509: 127 16513: 51 16515: 9v 16515: 9v 16507: 110v 16510: 112v 16515: 9v 16515: 9v 16509: 153v


539 Hellebuyck Marie Hellegeest Helena Hellinck … Hellinck Isabelle Hellinck Marie Hellinck Marie Hellinck Simoen Hellynck Dorothea Francisca Helselande Isabelle Helslander Regina Helsmoortel Carel Hemschote Andries Hendrickx Anthonette Hendrickx Jacob Hendrickx Jacobus Hendricx Petronelle Hendryckx Catharina Hendryckx Isabelle Hendryckx Jacob Hendryckx Joanne Hendrycx Jacob Hendrycx Pieter Jacobus Henghelmeyer Hermanus Henjon (Hinyon) Francois Hennebieck Acadia Hennebieck Jacob Hennebieck Stephanus Hennebieck Stephanus Hennecoo Anthone Hennecoo Joanne Henneman (Hinneman) Pieternelle Henyon Marie Anne Henyon Marie Anne Herbo Godelieve Herbout Anna Herghenbodems Kempedo (?) Marie Hergodts de Nieuwmunster Joseph Herman Carel Herman Joannes Herman Joannes Herman Pieter Herpels Anthone Herpels Christiaen Herpels Christiaen Herpels Christiaen Herpels Helena Herpoele Alexander Herpoele Cornelis Herpoele Guilliaeme Herrebout (Heerebout) Jacob Herrebout (Herebout) Jacob Herrebout Francois Herrebout Isabelle Herrebout Jacob Herrebout Marie Herrebout Marie Herrebrouck Joanne Herremans Anna

Strubbe Jan Van Brabant Jacob Vincioen Pieter Snoeck Laureyns De Bruyne Hendryck De Langhe Joannes Schrynwercker Magdalene Selschotter Joseph Claes … Samyn Lodewyck Govaert Isabelle Henyon Marie Anne Verpoorter Joannes Jolie Godelieve Reyne Anna Peellaert Robert De Cock Jacob Pol Balthazar Van Hoorincx Beater Van Belle Jan Baltens Anna Bruneel Marie Catharine De Puydt Theresia Francisca Reynes (Reyners) Anna Marie Haestier Pieter Jacobus Van Belle Pieternelle Boels Anna Bogaert Catharine Van Belle Anna Soetaert Joannes Vermeulen Jacobus Hemschote Andries Truywe Maerten De Witte Daniel Janssens Pieter Houtekier Joannes Willaeys Marie Theresia Semeyn Agnes Waeghenaere Emerentiana Muyls Joanne … Elisabette Joye Marie Vande Leene Allegonde Simoens Cecilia Wildemeesch Theresia Rots Leonardus Martelee Marie Van Craeynest Jacoba Francisca Parent Marie Anne Meyers Cornelie De Maecker Louise Ketelaere Pieternelle Tilleman Joseph Janssens Anna Van Renterghem Laurentius Verkein Emanuel Ardenois Jacobus Gielen Theodoor

16509: 127v 16513: 15v 16513: 42v 16513: 42v ; 16514: 120 16508: 57v ; 16514: 108v 16508: 57v ; 16514: 108v 16508: 57v 16513: 2v 16514: 25v 16513: 65 16511: 66v 16510: 158v boven + 158v onder 16512: 43 16512: 33 16515: 12v 16509: 14v 16507: 188v 16510: 35v 16507: 188v 16512: 99v ; 16514: 79 + 79v 16514: 24 16514: 24 16510: 141v 16510: 33 + 155 ; 16515: 58 16514: 10 16507: 156 16507: 156 ; 16512: 121v 16507: 156 16507: 164 16507: 164 ; 16510: 8v 16513: 14 + 66 16510: 158v boven + 158v onder 16510: 158v boven + 158v onder 16513: 40v 16512: 118 16512: 119v 16510: 11 16513: 31v 16513: 45v + 46 16511: 26 + 26v ; 16513: 45v 16511: 26 ; 16513: 31v + 45v + 46 16508: 95v 16508: 95v 16508: 131v 16514: 83 16514: 83 16509: 31v ; 16512: 80 16510: 148v boven + 148v onder 16512: 80 16507: 133 ; 16512: 149v ; 16515: 52 16507: 133 + 187v 16507: 133 16507: 133 16507: 133 16514: 105v 16513: 45 16509: 61v 16515: 31


540 Herrevaert Marie Herrewaert Isabelle Hertpoele Cornelis Hertpoele Guilliaeme Hester Isabelle Heucke Anna Marie Heucke Joanne Heulendonck Adriaene Heuvelmans Anna Marie Heymans Joannes Heymans Michiel Heymans Michiel Heymans Michiel Heymans Thomaes Heynderycx Marie Heyndryckx … Heyndryckx Jacob Heyndryckx Joannes Heyndryckx Joannes Heyndryckx Perpetua Heyndryckx Simoen Heyndrycx Marie Heyneman Maerten Heyneman Maerten Heyneman Therese Heyneman Thomaes Heynemans Pieter Heynemans Pieternelle Heynemans Pieternelle Heynens Jan Heynkens Pieter Heynkens Pieternelle Heynkens Regina Heyns Adriaene Heyns Carel Heyns Francisca Heyns Francois Heyns Francois Heyns Francois Heyns Francoise Heyns Francoise Heyns Joanne Heyns Joanne Heyns Louise Heyns Martina Heynsen Lutjen Heynssens Marie Heynssens Marie Heyntjens Cornelis Heyntjens Daniel Heyntjens Daniel Heyntjens Emanuel Hidde Jan Hidde Joannes Hidde Pieter Hildermans Francois Hilderson Rosa Hillebrandt Anna

Gheyle Jacob Kindt Joannes Van Craeynest Jacoba Parent Marie Anne De Swarte Pieter De Mille Francois Borrem Lieven Stoens Pieter Driesens Andries Houtters Helena Bohem Marie Biervliet Genoveva Pauwels Barbara Mestdagh Marie Lievens … Claeys Valentyn Baltens Anna Clovyn Joanne Vande Waetere Victoria De Vos Ignatius Schotte Marie Artoe Pieter Houcx Godelieve Nouts Godelieve Edelynck Jacobus Boorens Anna Houcx Theresia Benteyn Joannes Vermeulen Jacob De Nolf Rosa Philips Jacoba Porkier Joannes Verbeke Pieter Bogaert Guilliaeme Hoenraets Anna Adam Abraham Bertholf Pieternelle Goethals Marie Therese Hillebrandt Magriete Cnockaert Francois Sonneville Pieter Jacobus Van Tomme Pieter Marcelis … Neyts Thobias Seghers Pieter Reynes Deodorus Spilliaert Cornelis Meyers Jan Vanden Berghe Joanne Passyn Marie Burghgraeve Passchasia De Rynck Anna Vermeire Helena … Soetaert Marie De Vos Marie Anne Coucke Jacob Verburgh Jan

16508: 128 16512: 18 16515: 16 16515: 16 16508: 22v 16507: 220 ; 16508: 69v 16512: 115 16511: 132 + 132v 16508: 136v 16507: 154v ; 16515: 29v + 29(bis) 16515: 29v 16515: 29v + 29(bis) 16515: 29(bis) 16507: 154v 16507: 221v 16508: 94 16507: 28 boven 16510: 155v onder 16510: 155v onder 16511: 70v 16510: 155v onder 16507: 112v 16510: 29v 16507: 84v ; 16508: 73 16508: 73 16510: 29v 16507: 117v + 227v 16507: 117v + 227v 16507: 117v + 227v 16507: 21 16510: 89v 16510: 89v 16510: 89v 16511: 50v 16511: 37 ; 16512: 79 16509: 96 + 102v ; 16510: 156 16512: 79 16511: 37 16509: 96 + 102v ; 16510: 156 16509: 72v 16509: 96 + 102v ; 16510: 156 16508: 39 16507: 62v 16513: 21 16514: 47 16510: 33 16508: 37v 16511: 96 16509: 157(2) 16509: 157(2) 16509: 157(2) 16507: 223 16508: 85v + 86 16508: 127 16508: 127 16511: 37v ; 16514: 147 16510: 141 16508: 156v


541 Hillebrandt Joanne Hillebrandt Magriete Hillebrandt Pieter Hillebrant Francisca Hillebrant Francisca Hillebrant Francois Hillebrant Joanne Hillebrant Joanne Hillebrant Joseph Hillebrant Joseph Hillebrant Marie Hillebrant Marie Hillebrant Pieter Hillebrant Pieter Hillebrant Pieter Hillegeer (Eligees) Pieternelle Hillegeer (Eligees) Pieternelle Hillewaert Agatha Hillewaert Alexander Hillewaert Anthone Hillewaert Augustinus Hillewaert Cornelis Hillewaert Cornelis Hillewaert Cornelis Hillewaert Helena Hillewaert Helena Hillewaert Marie Hillewaert Pieter Hillewaert Pieter Hillewaert Pieter Hindrickx Theresia Hindryckx Cecilia Hinkens Isabelle Hinkens Pieter Hinkens Pieternelle Hinsens Joanna Hinyon Francois Hocket (Van Hocket) Marie Hocket (Van Hocket) Marie Hocket (Van Hocket) Pieter Hocket Marie Hoebaert Cecilia Hoebaert Cecilia Hoebaert Laureyns Hoebaert Pieter Hoemaecker Cecilia Hoemaecker Cecilia Hoemaecker Gillis Hoemaecker Paulus Hoemaeckers Adriaene Hoeman Anthone Hoeman Pieter Hoeman Rosa Hoeman Theresia Hoenraet Cornelis Hoenraet Isabelle Hoenraet Marie Hoenraet Walburghe

Thys Juliaen Heyns Francois De Groote Cornelia De Muntere Anthone De Zutter Joannes Vanden Abeele Josyne Van Loo Joannes Schelstraete Lodewyck Lambrecht Jacquemyne Semeyn Appollonia Blommaert Jacob Verhofstede Lenaert Spillebeen Genoveva De Vos Rosalia Van Eeckhoutte Judoca Boey Judocus De Meire Joannes Francois Van Hee Geeraert Huys Agnes Dierycx Marie Vermeersch Joanna Francisca Corthals Isabelle Weyts Anna Van Damme Marie Marote Lenaert Valckaert Michiel Pauwels Cornelis Maertens Pieternelle Heeckelaers Anna Verhelst Helena Verlinde Pieter De Groote Simoen Petrus Dhondt Jacobus Phlips Jacoba Porquier Joannes Meyers Gerardus Warkelle Anna Strouf Francois Van Besien Salomon Bautsens (Boussens) Adriaene Van Loo Joannes Coddry Lodewyck Willaert Francois Verhie Joanna D’Hondt Walburghe De Smidt Andries Hoomans Matthys De Roo Marie Callewaert Marie Therese De Wilde Pieter Van Cnocke Maria Anna Schotte Marie Anne Schaepshooft Jooris Rots Leonardus Verbrugghe Helena De Graeve Adriaen Anthierens Jan Maeckelberghe Pieter

16508: 117v 16509: 96 + 102v ; 16510: 156 16508: 117v 16513: 47v 16513: 47v 16507: 154 ; 16508: 124v ; 16510: 89 16507: 246 ; 16509: 62 + 81 16507: 223v 16509: 111v 16509: 111v 16507: 154 16507: 154 16508: 124v 16508: 124v ; 16510: 89 16511: 9v 16512: 99 16512: 99 16508: 41 16509: 138v ; 16515: 15 16510: 37v 16514: 82v ; 16515: 35 + 35v 16514: 82v ; 16515: 35 16515: 15 16509: 138v 16510: 37v 16510: 37v 16515: 29(bis) 16508: 41 16513: 81v 16513: 81v 16507: 208 16515: 23 16507: 15 16507: 15 16507: 15 16512: 117v 16515: 58 16509: 62 ; 16510: 90v 16509: 62 ; 16510: 90v ; 16512: 13v 16509: 62 ; 16510: 90v 16509: 62 + 81 16513: 104v 16513: 104v 16512: 16 16512: 16 ; 16513: 104v 16514: 147v 16514: 147v 16507: 59v 16507: 59v ; 16510: 43v ; 16514: 147v 16507: 206v onder 16514: 83v 16508: 46v 16507: 179v boven 16514: 83v 16511: 103 16508: 81v 16507: 127v 16511: 103


542 Hoenraets Anna Hoesaer Passchier Hoestlandt Pieternelle Hoevenaeghel Ignatius Holle (Ollez) Matthys Hollebeke Anna Marie Hollebeke Augustyn Hollebeke Hubreght Hollebeke Joannes Hollebeke Regina Hollemaert Joanne Hollevoet ‌ Hollevoet Anna Hollevoet Anna Hollevoet Anna Hollevoet Christiaen Hollevoet Jacoba Hollevoet Joanne Hollevoet Joanne Hollevoet Joanne Hollevoet Marie Hollevoet Marie Hollevoet Marie Hollevoet Martinus Hollevoet Michiel Hollevoet Pieternelle Hollevoet Simoen Hollevoet Theresia Hollevoet Timotheus Holvoet Carel Holvoet Coleta Franciscia Holvoet Cornelis Holvoet Jaecques Holvoet Jan Carel Homa Catharine Hombrecht Josyne Homers Andries Homers Andries Hooft Cornelis Albertus Hooft Hieronimus Hooghstraete Jacoba Hoomans Matthys Hoorens Andries Hoorens Carel Hoorens Joanne Hoorens Joanne Hoorickx Louise Hoorickx Marie Hooricx Pieternelle Hoorinck Isabelle Hoorinck Jacob Hoorinck Joseph Hoornaert Laureyns Hoornaert Marie Hoornaert Pieter Hoostland Joachim Hoostland Joannes Hornaert Rogier

Heyns Carel Van Wynsberghe Cornelie Huybrecht Lieven Aspeslagh Marie Tielens Cecilia Adam Cornelis Vercruyse Anne Marie Van Hoe Francoise Dhont Barbara Musoen Francois Paridaen Lenaerd Vercruysse Joseph De Jaeghere Joannes Lehembre Pieter Van Tyghem Michiel Lambrecht Joanne Tuytens Livinus De Corte Jacobus Haspeslagh Mattheus Verbant Pieter Bellynck Albertus Greys Joannes Vanden Driessche Theophilus Baltens Francisca Dalle Joanne Spieghels Pieter Nieuwmunster Bersabea D’Hondt Joannes Huys Joanna Callewaert Joanne Maes Servaes Francois Lomme Anna Marie Larmuseau Judith Bernarde Verhulst Marie De Roo Maerten De Blaere Louis Mattheeus Isabelle Therese Verbolle Pieternelle Vande Putte Joanne Biebuyck Joanne Marie Schutyser Jan Hoemaecker Cecilia Helegheer Pieternelle Dombreght Marie Jonckheere Jan Watty Jan Provoost Joannes Philips Augustyn Vermeesch Joseph Lauwereyns Eduaert Verduyn Jacoba Allaert Isabelle Luckx Joanna Dhaese Jan Vande Waetere Victoria De Meire Rosa Thiel Francisca De Reere Marie Catharine

16511: 37 ; 16512: 79 16509: 104v 16509: 104v 16510: 31 16509: 106v 16512: 156 16507: 157 16510: 117v 16510: 117v 16514: 100 16515: 7 16514: 78 16507: 111v + 112 16507: 111v + 112 16507: 111v + 112 16507: 119v 16511: 80v 16508: 69 16508: 69 ; 16513: 44 16511: 124 16512: 24v + 25 16512: 24v + 25 16512: 25 16507: 119v ; 16515: 52v 16514: 78 16512: 9v + 123v 16508: 69 16515: 52v 16514: 78 16509: 134v 16514: 98 + 98v + 126v 16513: 15 16514: 98v + 126v 16509: 134v 16511: 52 16511: 6 16508: 138v 16508: 138v 16509: 129 16509: 129 16508: 126v 16514: 147v 16509: 124 16509: 124 16510: 65 + 144 ; 16512: 8v 16507: 105v boven 16508: 11v 16511: 12v 16512: 99v 16512: 126v 16507: 123 16507: 123 ; 16512: 126v 16513: 54v 16507: 108 boven + 108 onder 16513: 37v 16513: 125 16513: 125 16510: 109 ; 16512: 151 ; 16514: 7v


543 Hoste Anna Cornelia Hoste Anne Cornelie Hoste Anne Cornelie Hoste Boudewyn Hoste Boudewyn Hoste Cornelis Hoste Gillis Hoste Jacob Hoste Joanne Hoste Joanne Hoste Joannes Hoste Marie Joanne Hoste Pieter Hoste Rosa Hoste Zacharias Hostens Emanuel Hostens Jeremias Hostyn Joannes Houbaert Marie Houbaert Marie Houck Joanna Houcke Cecilia Joanna Houcke Joanne Houcke Pieter Houckx Anna

Pintelon Joannes De Deyne Joseph Slock Jacobus Van Renterghem Isabelle Vande Wiele Pieternelle Truywe ‌ Snauwaert Marie Craene Marie Anne De Roeck Cornelis Scharlet Pieter Vande Steene Anna Cornilly Pieter Pollet Pieternelle Van Renterghem Pieter Dujardin Cecilia Verschaeve Marie Asaert Catharine Den Beer Marie De Vriendt Thomaes Goethals Pieter Tarrasse Jacobus Barroen Francois Vermael Thomaes Albreght Andriesina Joanna MengÊ (Mengie) Rochus

Houckx Anna Marie Houckx Helena Houckx Sara Houcx Godelieve Houcx Joanne Houcx Louis Houcx Theresia Hounderaet Jacoba Housaer Joannes Housaer Maerten Houssaer Anna Houssaer Anna Houssaer Joannes Houtekier (Houtekiet) Genoveva Houtekier Bartholomeus Houtekier Bartholomeus

Vande Walle Gabriel De Vlaeminck Pieter Bouljon (Billion) Pieter Heyneman Maerten Vermael Thomaes Quintens Marie Heynemans Pieter Verlinde Nicodemus Bart Rosa Mestdagh Cornelie De Corte Hermanus Vermeulen Pieter Vande Casteele Marie Vermeersch (Vermersch) Jacob Cardon Joanne Bauwens Anna

Houtekier Joannes Houtekiet Augustyn Houtekiet Hubreght Houtekiet Pieternelle Houtermaeten Joanne Houterman Maryn Houtermans Thomaes Houters (of Wouters) Pieternelle Houthooft Isabelle Houthooft Joanne Houthooft Joannes Houtman Josyne Houtsaegher Marie Houtsaegher Marie Houtsaegher Marie

Herghenbodems Kempedo (?) Marie Verleye isabelle Delabulcke Judoca Cools Jacob Carpentier Felix De Backer Marie Anne De Jonghe Anna De Vriese Anthone Maeckelberghe Augustyn De Vloo Pieter Spints Therese Blommaert Cornelis De Brock Beernaert De Vlaemynck Jooris Dhondt Joannes

16507: 88v ; 16510: 39 16509: 101v 16509: 101v 16509: 35v 16510: 112v 16510: 158v boven 16509: 101v 16508: 8 16508: 117 16507: 252 16510: 34v 16511: 70v ; 16514: 80v 16508: 158v 16510: 34v 16508: 158v 16509: 142(1)v 16509: 142(1)v 16511: 78 16514: 142 16514: 142 16507: 126v boven 16512: 97 16513: 26 16512: 97 16509: 132v ; 16510: 10 ; 16511: 36v ; 16512: 19 ; 16515: 40v 16510: 10 ; 16511: 36v 16508: 40v 16508: 72 ; 16509: 82 16510: 29v 16512: 8 16510: 10 ; 16511: 36v 16507: 117v + 227v 16508: 131 16510: 23 16510: 23 16511: 85v 16511: 85v 16511: 85v 16509: 20 ; 16510: 36 ; 16514: 115 16512: 119v + 120 + 120v 16507: 173 + 173v ; 16512: 119v + 120 + 120v 16512: 119v 16509: 20 ; 16511: 16v 16511: 16v 16515: 30v 16511: 141v 16507: 40 16511: 12 + 86 16515: 52 16511: 103 16508: 150v ; 16510: 140 + 140v 16508: 34v 16511: 126v + 127 16507: 142v boven + 142v onder 16507: 160 16507: 142v onder


544 Houtsaegher Pieter Houtsaegher Willem Houtsaeghers Jacob Houtsaeghers Marie Houttave Pieter Houtteman Anna Marie Houtterman Alexius Houtterman Jacob Houtterman Marie Houttermans Dorothea Houtters Anna Houtters Carel Houtters Helena Houtters Helena Houtters Jacoba Houvenaeghel Anna Houvenaeghel Bertholomeus Houvenaeghel Ignatius Houvenaeghel Philippe Jacobus Houvenaeghel Pieter Francois Houvenaghel Louise Hoybant Marie Magdalene Hubauw Joanna Hubauw Pieter Hubert Cornelie Hubert Francois Hubert Joanne Hubert Joannes Hubroeck … Hubroeck Hendrick Hubroeck Joannes Hubroeck Joannes Hucke Anna Marie Huge Marie Hulst Cornelis Hulst Francois Hulst Pieter Hurtecam Regina Huughe Isabelle Huvelmans Anne Marie Huybens Hendrick Huybens Hendrick Huybens Matthys Huybrecht Lieven Huybrecht Lieven Huyghe Joanna Rosalia Huyghe Joannes Huyghe Joannes Huyghe Pieter Huyghebaert Anna Huyghebaert Blasia Huyghebaert Blasius Huyghebaert Jacob Huyghebaert Marie Huyghebaert Paulus Huyghevel Carel Huyghevel Joanne Huys Agnes

De Kimpe (De Kempe) Regina Van Hoorn Marie Messeyne Marie Vrydenburgh Michiel Cattelyn Pieternelle Vande Moere Jacob Verhamme Marie Anne Denys Marie D’Hondt Judocus De Visch Pieter Vermaut Eduaert Ryckers Juliane De Schuytter Emanuel Heymans Joannes Rommels Michiel Verniere Engelbertus De Neve Helena Aspeslagh Marie Huyghe Joanna Rosalia Ridey Marie Barbara De Badts Sebastiaen Van Zandycke Jan Baptiste De Vos Pieter Bogaert Anna Vander Beke Maerten Vande Putte Catharine De Smedt Gillis De Maecker Theresia Lems Guillliame Lacroix Barbara Pattou Theresia Borm Anna Mille Francois De Keyser Joannes Salamoen Pieternelle Leersnyder Theresia Van Colen Joanne Slembroeck Joannes Bonte Pieter Driessens Andries Rideco Elisabeth Luyckx Marie Levens Cornelia Hoestlandt Pieternelle Van Wynsberghe Cornelie Houvenaeghel Philippe Jacobus De Weert Joanne D’Hondt Isabelle Clara Maertens Marie Bailliu Pieter Scharley Jacob Verhamme Barbara Bossier Cathelyne Sonneville Pieter De Jaegher Marie De Cramere Anna Wytgheer Pieter Hillewaert Alexander

16507: 160 ; 16508: 113 16508: 113 16510: 11v + 12 16515: 14v 16512: 69 16515: 41 16509: 65v ; 16513: 48 16510: 29 16510: 29 16507: 178v ; 16510: 3v + 98v 16510: 41v 16513: 51v 16507: 154v 16507: 154v 16513: 51v 16507: 100 ; 16511: 128 ; 16512: 148 + 149 16507: 100 16513: 63 16513: 3 16513: 3 16507: 69 16510: 121v 16511: 68v 16511: 68v 16509: 74 16507: 153 16509: 153v 16507: 153 16514: 55v 16514: 55 + 55v 16514: 55 16514: 55 + 55v 16510: 77 16510: 34v + 80 16511: 108 16514: 53v 16511: 108 16514: 156 16514: 4 16509: 76 16514: 16v 16514: 17 16514: 16v 16509: 104v 16509: 104v 16513: 3 16513: 8v 16512: 116 16510: 135v 16511: 75v 16511: 73 16512: 53 16511: 73 + 84 ; 16514: 13 16512: 9 16514: 13 16511: 42 16511: 42 16509: 138v ; 16515: 15


545 Huys Anna Marie Huys Brigitta Huys Brigitta Huys Catharina Huys Cornelie Huys Deresgne Huys Dieryckxken Huys Francois Huys Francois Huys Jacobus Huys Jan Huys Jan Huys Joanna Huys Joanna Huys Joanne Huys Joannes Huys Joseph Huys Joseph Huys Josyne Huys Lenaert Huys Lenaert Huys Livine Huys Livine Huys Magdalene Huys Marinus Huys Robertus Huysseune Joannes Huysseune Pieter Huyvetters Brigitte Hyeronssens Pieter Hynderyckx Catharine Hynderyckx Marie Anne Ibanus Francisca Imbo Rosa Imbo Rosa Impe Cornelie Imphys (Impens) Marie Ingels Francoise Inghelbeen Adriaen Inghelbeen Joannes Inghelbrecht Charles Inghelbrecht Joannes Inghelbrecht Marie Joanne Inghelbrecht Philippus Inghels Marie Jacobs … Jacobs Francois Jacobs Isabelle Jacobs Jacob Jacobs Jacobus Jacobs Joannes Jacobs Joannes Jacobs Victor Jacques Leon Jacques Pieter Jacxens Joanne Jacxsens Anna Jacxsens Franciscus

Missiaen Pieter Joseph De Vynck Andries Mareydt Joannes De Clerck Jooris Driessens Mattheus Wouters Francois Wolters Francois De Jonghe Anna De Vos Rosa Callewaert Amelberghe Vande Waeter Anna Blondeel Pieternelle Claerhout Francois Hollevoet Timotheus Velle Joseph Clarisse Isabelle De Corte Marie Duva Anthonia De Vooght Jacob Verstraete Agnes De Peckere Marie Anne De Maeckere … Pauwels Francois Mattheeus Cornelis Derye Christina De Maecker Marie Therese Pinte Joanne Van Beneeus Cornelie Moyses Philippus Wynsdau Joanne De Vynck Francois Edelynck Jacob Sackasyn Daniel De Vos Maerten Vermeesch Franchois Boulogne (Bolloingne) Pieter Bossier Joseph De Craecke Francois De Ketelaere Pieternelle Ghereghte Marie Anne Tavernier Marie Claeys Anna Odevaere Enghelbertus Pollentier Marie Godelieve De Gheldere Charles Van Parys Pieter Caestryck Anna Rots Joannes Focquedey Jacoba Van Belle Rosalia De Meire Isabelle Naghtegaele Monica De Bonte Marie Penninck Joanne De Meulenaere Joanne De Marcq Theodor Vanden Slycke Cornelis Rysman Catharina

16514: 36 16508: 56 16514: 89 16507: 98 16508: 136v ; 16513: 93 16507: 74v 16509: 165v 16508: 139v 16510: 159v onder 16514: 78 16510: 121 16510: 159v onder 16514: 78 16514: 78 16507: 244v ; 16509: 153 ; 16512: 82v 16509: 121v + 122 16513: 11 16513: 11 16513: 68 16510: 121 16510: 121 16508: 139v 16508: 139v 16508: 138v 16513: 11 16515: 45 16509: 88v 16509: 88v 16508: 157 16508: 88 + 88v 16507: 163 16507: 163 16512: 85v 16507: 22 16507: 22 16508: 77 ; 16511: 6v 16508: 47 ; 16509: 59 16514: 59 16508: 139 16509: 4 16509: 8 16511: 31 16509: 8 16511: 31 16514: 33v 16514: 79v 16508: 48v ; 16511: 54 16514: 83 + 83v 16511: 54 ; 16513: 50 16514: 79v 16513: 8 16513: 8 ; 16514: 79v 16507: 17v 16510: 136v 16510: 136v 16507: 145 16509: 122v 16514: 3


546 Jacxsens Isabelle Jacxsens Isabelle Jacxsens Joanna

De Caluwe Joannes Dick Pieter Gauweloose Ambrosius

Jacxsens Joanna Jacxsens Joanna Jacxsens Joanne Jacxsens Joannes Jacxsens Michiel Jacxsens Michiel

De Marcq Theodorus Josephus Eman. Poppe Joannes Baert Jacob Vande Waetere Anna Schaep Martha Francisca Goossens Joanna

Jacxsens Michiel Jacxsens Pieter Jacxsens Pieter Jacxsens Pieternelle Jacxsens Pieternelle Jacxsens Victoria Jaeckels Anna Jaeckels Anna Jaeckels Jacob Jaecqueloot Jacob Jaecqueloot Pieter Jaecques Franciscus Janssen Hendrick Janssen Pieter Janssens ‌ Janssens Anna Janssens Anna Janssens Anna Janssens Anna Janssens Anna Constantia Janssens Carel Janssens Catharine Janssens Catharine Janssens Catharine Janssens Cecilia Janssens Christina Janssens Cornelia Janssens Cornelie Janssens Cornelis Janssens Ferdinande Janssens Francisca Janssens Francisca Janssens Francisca Janssens Francois Janssens Heindryck Janssens Jacob Janssens Jacob Janssens Jacob Janssens Jacob Janssens Jacoba Janssens Joanna Genoveva Janssens Joanne Janssens Joannes Janssens Joannes Janssens Joannes Franciscus Janssens Joannes Franciscus Janssens Joannes Franciscus

Lievens Pieternelle Rogiers Joanne Logghe Joanne Moens Jacob Van Daele Pieter Bossee Joseph Goossens Jacob Verstraete Cornelis De Vestel Joanne Van Wynsberghe Marie Anne Van Leersberghe Isabelle Cappelle Joanne Nouts Marianne Reynen Mechtilde Philips Pieter De Witte Joseph De Wilde Paulus Roosen Joachim Herrebout Jacob De Pover Pieter De Schuytere Catherine Timmerman Francois Luyckx Pieter Van Eecke Guillielmus Verbeke Laureyns Van Wynsberghe Adriaen Vio Carel De Witte Ferdinande Vande Vyvere Elisabeth Van Nieuwmunster Anna Seghers Michiel Tulckens Hendrick Vermeulen Francois Lagage Marie Anne De Neve Marie Thys Joanne Therese De Cock Isabelle Goetgebeur Pieternelle Goossens Anna De Bert Francois De Monie Pieter De Serf Jacob D’Heere Catharina De Cleir Pieternelle De Keysere Marie Godelieve De Neve Marie Blomme Joanna Theresia

16510: 58 ; 16511: 93 16511: 93 16508: 80v ; 16509: 38v ; 16511: 106 ; 16513: 10 16510: 134 ; 16512: 14 ; 16515: 28 16507: 97 + 145 16507: 106v ; 16508: 80v ; 16509: 38v 16508: 119 ; 16509: 122v 16508: 44 16507: 204v ; 16508: 80v ; 16510: 58 ; 16511: 106 ; 16515: 6 16510: 58 16513: 39 16510: 58 ; 16511: 93 16508: 119 16508: 119 16515: 6 16507: 182 16507: 182 16507: 182 16509: 56v 16509: 56v 16511: 25v 16507: 84v 16508: 86v 16512: 81 ; 16514: 58 + 58v 16508: 20v 16513: 29 ; 16514: 149 16509: 50v 16507: 133 16511: 31v 16509: 64v 16514: 86v 16507: 26 boven 16507: 26 boven + 245v 16510: 86v 16512: 35 ; 16514: 53v 16512: 30v + 86v 16510: 97v 16512: 81 ; 16514: 58 + 58v 16510: 92v ; 16512: 73v 16511: 143 16511: 143 16511: 143 ; 16513: 73v ; 16515: 32v + 33 16508: 86v 16507: 38 16513: 113 16509: 64v + 114v ; 16513: 113 16507: 12 16507: 40v 16512: 5v ; 16513: 123 + 127 16515: 21 16509: 52 16512: 118 16510: 40v 16514: 58 16512: 42 + 47 + 81 ; 16514: 58 + 58v 16512: 81


547 Janssens Joannes Francois Janssens Joseph Janssens Laureynse Janssens Lenaert Janssens Marie Janssens Marie Janssens Marie Janssens Maryn Janssens Monica Francisca Janssens Monica Francisca Janssens Pieter Janssens Pieter Janssens Pieter Janssens Pieter Janssens Pieter Janssens Pieter Janssens Rosa Janssens Simoen Jansseune Cornelia Jessens Andries Jessens Jan Jessens Joanna Theresia Jessens Joanne Jessens Joseph Jessens Marie Anne Jessens Marie Anne Jessens Marie Francoise Jobs Pieternelle Jodts Martina Joets Anna Marie Therese Joets Charles Anthone Joets Isabelle Joets Jan Joets Jan Charles Joets Marie Anne Joets Marie Anne Joets Pieter Jolie Godelieve Jolie Godelieve Jolly Jacobus Jolly Jacobus Jolly Joannes Joly Blasius Joly Marie Joly Marie Jolyt Anna Jonckers Marie Jonckheere Anna Jonckheere Anna Jonckheere Anna Jonckheere Bernardus Jonckheere Bernardus Jonckheere Brigitta Jonckheere Brigitta Jonckheere Brigitta Jonckheere Catharina Jonckheere Catharine

Soetaert Marie De Cock Marie Godelieve Germonprez Louis De Snyder (Snyders) Cecilia Rassauw Joseph Goethals Jan De Boodt Jan Neckers Pieternelle Noyen Lucas Raes Josephus Jacobus Herbout Anna Jonghbloet Rosa Theresia De Coussemaecker Francisca Luyckx Pieternelle Ranchters Marie Fockedey Anna Magdalene Lobee Sebastiaen Vercruysse Theresia De Bats Jacob Ketels Joanne Schoduyn Pieternelle Pyra Clement Van Hoorden Philips Vande Weerde Marie Anna De Neve Bernardus Satnat Joannes Bonny Francois Moens Jan Veldens Hubreght Verhulst Augustinus Dominicus Timmerman Felicita De Ghelder Albertus Carolus Josephus Vanden Berghe Joanne Delaporte Marie Therese Crabbe Joannes Verplancke Pieter Elias Marie Hendrickx Jacob Samsoen Paulus Sampson Anna Levyn Joanne Vande Kinderen Judoca Gheyle Magdalene Reese Joannes Willems Gaspar Van Slembrouck Hubreght Maene Christiaen Vanden Bussche Guilliaeme De Cloedt Jan Vermeulen Pieter Denys Cecilia Francisca De Serf Marie Catharina Baert Cornelis De Busschere (Bussche) Pieter Strubbe Jan Rassauw Adriaen Otsens Gabriel

16511: 68 16509: 64v 16509: 58v 16507: 26 boven + 245v ; 16511: 143 16514: 113v 16509: 40 + 68 16507: 133v ; 16512: 5 16510: 86v 16511: 95v 16511: 95v 16512: 118 16511: 78v 16511: 106v ; 16512: 73v 16511: 106v 16510: 40v 16510: 92v 16514: 10v 16513: 108 16510: 122 16511: 37v 16507: 87v 16511: 37v 16507: 87v ; 16508: 24 ; 16515: 56v 16514: 117v 16514: 117v 16514: 117v 16512: 101 16508: 37 ; 16510: 145v 16510: 88 16515: 4 + 64 16508: 65v ; 16515: 4 + 54v 16515: 54v 16507: 43v 16508: 65v 16509: 65 ; 16512: 75v 16509: 65 ; 16512: 75v 16512: 75v 16512: 33 16512: 33 16512: 140 16512: 140 ; 16514: 133v 16512: 140 ; 16514: 133v 16514: 148 16514: 148 16514: 148 16508: 29 16509: 103v 16513: 20 16510: 81v ; 16512: 27v ; 16513: 123v 16510: 56 16514: 74v 16514: 75 16513: 26v 16513: 26v + 67v 16510: 39v 16512: 8v + 83 16507: 31v ; 16510: 144 ; 16512: 8v


548 Jonckheere Cathelyne Jonckheere Christiaen Jonckheere Christiaen Jonckheere Christiaen Jonckheere Christiaen Jonckheere David Jonckheere David Jonckheere David Jonckheere David Jonckheere Emanuel Jonckheere Francisca Jonckheere Francisca Jonckheere Francisca Jonckheere Genoveva Jonckheere Godelieve Jonckheere Helena Jonckheere Isabelle

Raes Pieter Vanden Kerckhove Pieternelle De Backer Agatha Baecke Agatha Goom Marie Pieters Marie Pieters Joanne Therese De Lender Marie Vander Beke Joanne Stekelorum Marie Anne Casier Christiaen De Monie Pieter Dumon Carel Vande Sande Jacobus Ketels Jacob Vanden Berghe Jacob De Cloet Laureins

Jonckheere Jacob Jonckheere Jacob Jonckheere Jacob Jonckheere Jacob Jonckheere Jacob Jonckheere Jacob Jonckheere Jacoba Jonckheere Jacobus Jonckheere Jacobus Jonckheere Jan

Winne Anna Van Hove Anna Strubbe Joanne Menue Marie Anne De Wally Marie Magdalene De Smet Marie Anne Feyts Jan Vlietinck Agnes Winne Pieternelle De Bouvere Helena

Jonckheere Jan Jonckheere Jan Jonckheere Joanne Jonckheere Joanne Marie Jonckheere Joannes Jonckheere Joannes Jonckheere Joos Jonckheere Lambreght Jonckheere Lambreght Jonckheere Lancelot Jonckheere Marie Jonckheere Marie Jonckheere Marie Anne Jonckheere Marie Anne Jonckheere Maryn Jonckheere Pieter Jonckheere Pieter Jonckheere Pieter Jonckheere Pieter Jonckheere Pieternelle Jonckheere Pieternelle Jonckheere Pieternelle Jonckheere Pieternelle Jonckheere Pieternelle Jonckheere Pieternelle Jonckheere Pieternelle

Van Raefelghem Joanne Hoorens Joanne Vermoortel Pieter Ramaut Andries Pannecoucke Marie Joanne Stroobant ‌ Rammandt Judoca Winne Pieternelle Kindt Angela Claeys Cornelie De Knock Philips De Smet Thomaes Martelee Jan Vande Kinderen Emanuel Strubbe Joanna De Rinck Marie Catharine Meulemeester Isabelle De Fevere Anna Denys Pieternelle Colpaert Pieter Mosterey (Mostrey) Jan Spynts (Spints) Jan Vergauwe Jan Vyncke Beernaert De Witte Christiaen Jonckheere Sebastiaen

Jonckheere Roelant Jonckheere Sebastiaen

De Jonghe Theresia Strubbe Pieternelle

16509: 150v ; 16510: 144 16508: 107v ; 16510: 56 + 145 ; 16512: 60v 16509: 126 16507: 114 16507: 25 ; 16509: 17 16515: 22v 16515: 37v 16512: 76v 16509: 74 ; 16512: 76v 16512: 32 16514: 131 + 131v 16514: 131 + 131v 16512: 108v 16510: 77v 16511: 58 ; 16514: 141v 16508: 14v ; 16510: 18v 16507: 78 + 95 ; 16512: 10v ; 16513: 98 ; 16515: 34 + 63v 16508: 106 ; 16510: 69 + 144v 16508: 106 ; 16510: 69 + 144v 16514: 4v 16509: 77v 16510: 65 + 77v 16510: 144v 16508: 102 16512: 18v + 131v 16512: 18v + 132 16508: 107v ; 16509: 126 ; 16510: 145 ; 16514: 4v 16509: 102 ; 16510: 47v ; 16511: 139v 16510: 65 + 144 ; 16512: 8v 16511: 139v ; 16512: 71 16508: 31v ; 16512: 77 16515: 42v 16515: 66v 16510: 47v 16510: 2 onder 16510: 137v 16508: 31v 16511: 51 16510: 34 16508: 106 16508: 101v 16508: 107v 16515: 37v 16512: 108v 16510: 137v 16507: 78 ; 16509: 74 16512: 38 16509: 62v ; 16515: 18 16509: 102 ; 16512: 117 16509: 15 ; 16513: 49 16509: 77v 16507: 124 16507: 124 ; 16508: 64v ; 16512: 38 ; 16513: 26v 16515: 42v 16508: 64v + 101v ; 16512: 38


549 Jonckheere Sebastiaen Jonckheere Sebastiaen Jonckheere Sebastiaen Jonckheere Sebastiaen Jonckheere Sebastiaen Jonckheere Sebastiaen Jonckheere Sebastiaen

Winne Pieternelle Strubbe Anna Tempelaere Marie De Groote Marie Gunst Emanuel Meyaert Barbara Jonckheere Pieternelle

Jonckheere Theresia Jonckheers Anne Marie Jonghbloet Andries Jonghbloet Guillielmus Eduard Jonghbloet Rosa Theresia Joosens Isabelle Joossens Agnes Joossens Agnes Joossens Agnes Joossens Ferdinande Joossens Ferdinande Joossens Francois

De Ruyter Marcellus Persyn Jan Lyfoghe Marie Rooms Joanne Therese Janssens Pieter Van Damme Jacob Bil Niclaeys Kempinck Joannes Beausaert Cornelis Van Marckhove Marie Catharine Claeys Dorothea Boone Marie

Joossens Georgius Joossens Isabelle Joossens Joos Joossens Marie Anne Joossens Marie Anne Joossens Pieter Joye Anna Joye Marie Joye Maryn Joye Melchior Joye Melchior Kaf Isabelle Keeremans Anna Keerman Andries Keerman Andries Keerschaever ‌ Keerschieter Judocus Keersebilck (Keirsebilck) Simoen Keersebilck Joseph Keersebilck Leopoldus Keersebilck Regina Keirsebilck (Kersebilck) Blasia Keirsebilck Jacob Keirsebilck Joannes Keirsebilck Regina Keisse Carel Kelle Godelieve Kemele Adriaeneken Kempe Anne Marie Kempe Francois Kempe Joanne Kempe Joanne Kempe Judoca Kempinck Andries Kempinck Anna Marie Kempinck Anna Marie Kempinck Augustinus

Vande Walle Rosa Dietens Jacob Parmentier Cathelyne BroddĂŠe Jan Verschoore Lucas Boone Cornelie Canyn Adriaen Herpels Anthone Steelant Marie De Vroe Pieternelle Van Hove Cornelie Ketels Philippus Van Kuyck Francois Germonprez Marie Anne Verbeke Isabelle Vergaerde Pieter Campens Joanne Ketels Victoria Wybo Marie Willems Cornelie Goemaere Jacob Gevaert Pieter Rieul (Riheul) Marie Calleeuw Veronica De Smidt Joannes Meysman Francisca Theresia De Bruyne Jacob Lievens Maerten Pollet Cornelis Baert Jacoba Blommaert Joannes Freyne Justus Nayaert Jacobus Dumon Barbara Geerssens Joannes Malfeyt Jacobus Kindt Agnes

16508: 64v ; 16512: 38 16513: 67v 16513: 67v 16513: 123v 16512: 132 16511: 51 16507: 124 ; 16508: 64v ; 16512: 38 ; 16513: 26v 16511: 130v 16511: 27v 16511: 78v 16511: 78v 16511: 78v 16507: 192 16511: 67 16511: 67 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16510: 68v + 158 onder ; 16511: 67 ; 16512: 25v 16508: 97v 16508: 56v 16508: 97v 16513: 97 16510: 68v ; 16513: 96v + 97 16507: 169 ; 16508: 56v 16507: 224 16508: 95v 16510: 30 16507: 26 onder 16507: 26 onder ; 16510: 30 16512: 96v 16512: 13 16509: 58v 16507: 9 boven 16513: 109v 16508: 2 16507: 229 ; 16509: 19 ; 16510: 108v 16509: 161v 16507: 229 16507: 241v 16509: 113v ; 16510: 108v ; 16511: 86v 16512: 110v 16514: 123v 16510: 115 16515: 62 16509: 51v 16507: 98v onder ; 16510: 3 16508: 42v 16512: 100 16512: 100 16512: 100 16513: 14v 16513: 23 ; 16514: 160v 16514: 20v 16512: 47 + 156v ; 16514: 48 ; 16513: 82v 16512: 18


550 Kempinck Cecilia Kempinck Christiaen Kempinck Godelieve Kempinck Godelieve Kempinck Hiacinthus Kempinck Isabelle Kempinck Joannes Kempinck Marie Kempinck Marie Anne Kempinck Niclaeys Kempinck Niclaeys

De Roo Guilliaeme Vande Keere Pieternelle Lievens Martinus Vanden Berghe Joseph Lootens Anna Marie Cattoir (Cattoor) Jan Joossens Agnes Rysman (Rycxman) Gillis De Vrient Joseph Fockedey Catharina Soetaert Marie

Kempinck Pieter Kempinck Pieter Kempinck Pieter Kempinck Theresia Kerckenaere Simoen Kerckhof Anna Kerckhof Anna Marie Kerckhof Anna Marie Kerckhof Joannes Kerckhof Michiel Kerckhof Pieter Kerckhove Anna Caroline Kerckhove Jacob Kerckhove Jacoba Kerckhove Jacoba Kerckhove Joanne Kerckhove Marie Kerckhove Pieter Kerrenbrouck Marie Kesteloot Catharine Kesteloot Gillis Kesteloot Gillis Kesteloot Joanne Kesteloot Joanne Kesteloot Joannes Kesteloot Marin Kesteloot Therese Appollonia Kesteman Ignatius Ketelaere Pieter Ketelaere Pieternelle Ketelaers Laureyns Ketelaers Laureyns Ketelaers Pieternelle Ketele Catharina Ketele Everaert Ketele Pieternelle Ketele Pieternelle Ketels Angela Ketels Angela Ketels Anna Ketels Anna Ketels Brigitta Ketels Brigitta Ketels Carel Ketels Carel Ketels Catharina

Heindrycx Marie Clare Vanden Berghe Catharine Verbolle Marie Anne Van Houderyve Jacobus Blaere Anna Brigitta Bous Jacob De Brouckere Cornelis Wouter Ignatius Mus Joanne Schotte Judoca Willems Anna Marie Legillon Charles Francois Maertens Pieternelle Meulemeester David Vande Steene Adriaen Fraeyman Joannes Du Too Michiel Lycke Anna Andries Jan De Corte Adriaen Danneels Joanna Verkest Anna Frederyckx Jan Velle Pieter Van Thuyne Catharine Lambreght Elisabeth Lammeire Joseph Francois Verschaeve Isabella Van Holm (Van Holme) Judoca Herrebout Francois Stevens Margriete Van Scherpenzeele Marie Verbeke Pieter Moens Amandus Sab Josyncken De Bruyne Alexander Vander Poorte Pieter De Cloet Guilliaeme Minne Joannes De Ceuninck Pieter De Cnock Pieter De Meire Anthone Dhaese Jan Baptiste Verplancke Amelberghe Schaessens Helena Bruneel Joannes

16509: 151 16507: 224v 16512: 8v ; 16514: 19 + 19v 16507: 137v ; 16511: 49 ; 16515: 8 16510: 48v 16507: 77v ; 16509: 90v ; 16511: 14 16511: 67 16509: 2 ; 16512: 108 ; 16514: 3 16507: 224v 16514: 48 16507: 137v ; 16509: 90v ; 16511: 14 ; 16512: 18 + 47 + 156v ; 16514: 48 16507: 24 16507: 138 16507: 24 ; 16511: 67 16509: 90v ; 16511: 14 16514: 16 + 56 + 106 16508: 135 ; 16511: 19 16509: 140 ; 16511: 111v 16509: 140 ; 16511: 111v 16508: 140 16514: 64 16511: 111v 16511: 23 16510: 5v 16513: 20v 16513: 20v 16509: 12 16510: 5v 16507: 115 16508: 41v 16508: 69 16508: 142v ; 16510: 126v 16510: 126v ; 16512: 58 16508: 108v 16511: 140v ; 16513: 94 16512: 58 16512: 28 16512: 28 16513: 12 16507: 162 ; 16514: 45v 16507: 133 16514: 45v 16512: 44v 16514: 151v ; 16515: 22 16508: 119 16507: 197v 16507: 42 ; 16508: 122v + 123 + 123v 16507: 197v + 224 16514: 141v 16507: 237v ; 16509: 24v ; 16511: 58 16515: 13v 16510: 104 16512: 36v + 37 + 68 16512: 36v + 37 + 68 16509: 19v + 128v ; 16510: 104 16509: 128v 16507: 191


551 Ketels Catharina Ketels Cecilia Ketels Genoveva Ketels Godelieve Ketels Jacob Ketels Jacob Ketels Jan Ketels Joanne Ketels Joanne Ketels Joanne Ketels Joannes Baptiste Ketels Joannes Jacobus Ketels Laureynse Ketels Laureynse Ketels Leander Ketels Livinus Ketels Marcus Ketels Philippe Ketels Philippus Ketels Theresia Ketels Victoria Ketels Victoria Keyrels Anna Keysers Elisabeth Khnopff Anthone Augustyn Khnopff Louis Kimpe Judoca Kimpens Marie Kindt Agnes Kindt Albert Kindt Angela Kindt Anna Kindt Anna Kindt Anna Kindt Catharina Kindt Henricus Kindt Hyacinthus Kindt Jacob Kindt Joanne Kindt Joanne Kindt Joanne Kindt Joannes Kindt Pieter Kindt Pieter Kindt Pieternelle Kindt Pieternelle Kint Mary Kint Paulus Knyf Petronella Kop Guilliaeme Kop Isabelle Kop Isabelle Kouwe Isabelle Kreckelberghe Joanne Krekels (Crekels) Joanne L’Abbé Joanne L’Abbé Rosa Labulcke Bibiana

Oudaert Jacob D’Hondt Michiel D’Haenekints (Daenekynt) Niclaeys Van Maele Jan De Clerck Jacoba Jonckheere Godelieve De Cnock Joanne Bultynck Maerten Jessens Andries Vanden Berghe Jan Slypens Marie Godelieve Vanden Bussche Anna Lems Alexander Wastyn (Westyn) Pieter Goethals Joanna Theresia De Schuytter Perpetua Moke … Mestdagh Anna Kaf Isabelle Flau Gregorius Dutreeuw Emanuel Keersebilck Simoen Vanden Kerckhove Simoen Vanden Berghe Pieter Van Ravesway … De Madrid Theresia Nayaert Jacobus Bossier Judocus Kempynck Augustinus Coene Regina Jonckheere Lambreght Ongena Emanuel Spints Joannes Claeys Pieter Maertens Pieter Vander Poorte Catharina Van Hoorden Victoria Lievens Godelieve Van Outryve Judocus De Witte Pieter Poculé Hubertus Herrewaert Isabelle Laethem Cecilia De Camp Joanna De Corte … Vyncke Anastasius Timmerman Joos Dumon Godelieve Dullaert Jaecques Monset Elisabeth Bossée Carel Xaverius Geselle Joannes Fornier Pieter Boret Laureyns Bultynck Maerten Wulleput Daniel Craene Jan De Cuypere Pieter

16507: 191 16514: 137v 16509: 19v ; 16514: 115v 16515: 24v 16512: 115v 16511: 58 ; 16514: 141v 16507: 229 ; 16511: 25 16511: 144v 16511: 37v 16511: 37v 16507: 118v 16514: 141v 16507: 33 16507: 33 ; 16515: 29v(bis) 16512: 96v 16511: 25 16507: 118v 16512: 68 16512: 96v 16507: 198v 16509: 19 16507: 229 ; 16509: 19 ; 16510: 108v 16507: 86v 16511: 30v 16511: 10 16514: 97 16515: 61 16511: 10v 16512: 18 16513: 84 16510: 137v 16512: 117 16512: 117 16512: 14 16507: 131 ; 16509: 130 16511: 70 ; 16512: 111 16508: 24 ; 16509: 13v 16512: 84 16509: 125 16514: 6v 16512: 148v 16512: 18 16513: 84 16509: 98v 16509: 21 16509: 21 16507: 75v 16508: 24 16507: 50 16509: 109 16509: 109 16509: 109 16512: 72 16509: 36 16508: 114 + 128 16511: 90v 16508: 7v 16514: 22v


552 Laby Rosa Lacluyse Jacoba Lacluyse Joseph Lacomte Anna Marie Lacomte Anna Marie Lacot Anna Marie Lacot Anna Marie Lacot Pieter Lacoye Jan Lacoye Michiel Lacroey Marie Lacroix Barbara Laere Pieter Laethem Cecilia Laethem Hubreght Laethem Hubreght Laethem Josyntje Laforce Cecilia Laforce Emiliana Laforce Emiliana Laforce Emiliana Laforce Joannes Laga Gillis Laga Pieter Lagaesse Marie Lagage Marie Anne Lagage Marie Anne Lagage Marie Joanne Lagagie Pieter Lagagie Pieter Lagaige Carel Lagaige Pieter Lagrou Anthone Lagrou Anthone Lagrou Ivo Lagrou Marinus Lagrou Pieter Lamarcque Emanuel Lamarcque Emanuel Lamarcque Joannes Lambeeuws Lucia Lambrecht Jacquemyne Lambrecht Joanne Lambreght ‌ Lambreght Dorothea Lambreght Dorothea Lambreght Elisabeth Lambreght Francois Lambreght Jacobus Lameire Victor Lammeire Joseph Lammeire Joseph Francois Lamote Marie Anne Lamote Pieter Lams Barbara Lams Jacob Lams Joannes Lams Joseph

De Craene Jan De Jonghe Lodewyck Daveyne Barbara De Brock Pieter Van Essche Joannes Ardaen Pieter Talpe Andries Streeck Anna Marie Moriaens Marie Ghelthof Catharine Van Belle Jacobus Hubroeck Hendrick Boddyn Victoria Kindt Pieter Vande Wyngaerde Joanne Van Halsinghe Juliana Smissaert Jan Meesseman (Meyseman) Judocus Ramaut Joannes Vande Waetere Jacob Vanden Becke Michiel Verrebout Lucia De Prez Marie Salens Justina Reyne Renier Janssens Francois Reynen Renier De Cuypere Joannes De Roeck Judoca Beyne Anna Marie Vande Waetere Marie Magdalene Pyra Elisabeth De Vos Theresia Eeuwouts Victoria Gheysens Agatha Windels Catharina Eeuwouts Victoria De Puydt Theresia Francisca Slabbynck Marie Randou Marie Emery Pieter Hillebrant Joseph Hollevoet Christiaen Constant Pieter Persyn Joseph Vermeire Joannes Kesteloot Marin De Visch Helena De Snick Pieternelle Schramme Joanne De Laeter Catharine Kesteloot Therese Appollonia Bouillon Simoen Vanden Berghe Marie Uyttenhaeghe Judocus Couckuyt Marie TrencĂŠ Marie Catharine Feyts Victoria

16511: 48v 16508: 104v ; 16512: 15 + 15v 16513: 48 16510: 17 16510: 17 16509: 145 16509: 145 16509: 145 16508: 109v 16508: 109v 16515: 29v(bis) 16514: 55 + 55v 16513: 99v 16513: 84 16513: 84 16513: 123v 16507: 220 16508: 68v ; 16512: 125v 16509: 136v ; 16512: 77 16509: 136v ; 16511: 88 16509: 136v ; 16512: 77 16509: 136v 16509: 146 16509: 146 16515: 12v 16508: 86v 16508: 86v 16508: 58 16508: 110 16512: 135 16507: 228v 16507: 228v 16509: 112 + 112v 16510: 140 + 140v ; 16513: 114v 16511: 73v 16514: 129v 16514: 129v 16510: 141v 16510: 141v 16510: 141v 16511: 21v 16509: 111v 16507: 119v 16510: 98v 16512: 109 ; 16513: 25 16512: 109 ; 16513: 25 16512: 28 16510: 98v ; 16512: 109 16509: 85 16507: 10v 16512: 28 16512: 28 16510: 26 16511: 30v 16511: 91v 16513: 61v 16508: 72v 16513: 61v


553 Lams Pieter Lams Pieter Lams Stephanus Lams Stephanus Landtsheere Isabelle Landuyt Jacoba Laneeuwe Jan Langeraet Marie Anne Lannoy (Lanoo) Andries Lannoy (Lanoo) Andries Lannoy (Lanoo) Hubreght Lannoy Anna Marie Lannoy Pieter Lannoy Pieternelle Lannoy Pieternelle Lannoye Anna Marie Lannoye Joannes Lannoye Marie Lannoye Pieter Lannoye Pieter Lannoye Sebastiaen Lannoye Sebastiaene Lanoo Amelberghe Lanoye Joannes Lanoye Joseph Lanoye Marie Anna Lanoye Marie Anna Lanoye Pieter Lansens Anna Lansens Laureyns Lansheere Isabelle Lanssens Anna Marie Lanssens Jacomyne Lanssens Louise Lantmeter Joanne Lantmeters Cecilia Lantschoot Benedictus Lantschot Isabelle Lapeire (Lapeere) Godelieve Lapeire Joseph Lapinne Joanna Laporte Veronica Lapoutere Philippe Lapoutere Pieter Francois Larmuseau Judith Bernarde Laros Isabelle Laseure Francois Lasoen Joanna Lasoen Joanna Lasoen Joanne Lasoen Pieternelle Latem Hubreght Lateste Bernardus Lateste Cornelis Lateste Cornelis Lateste Daniel Lateste Dorothea Lateste Jan

Diserynck Isabelle Martel Joanne Clare Vander Wacht Anne Marie Bulcke Victoria Coussemaecker Cornelis De Decker Maximiliaen Vanden Berghe Cornelie Vander Poorte Renier Timmerman Anna Dhoore Joanne Francoise Doens Jacquemyntjen De Meiter Pieter Mariage Marie Anne Grauwet Andries Versickele Joannes Reygaert Joannes De Bruyne … Borrein Pieter Bauwens Pieternelle Geems Judoca De Wilde Barbara Verkest Lenaert Stubbe Engelbertus Fleurbaey Marie Constant Isabelle Christiaen Andries Vergauwe Joseph Moerman Anna Stoens Pieter Tasseel Rosa De Cousemaecker Cornelis Van Ghistel Dionisius Serruys Gillis Van Poucke Jan Leersnyder Francois Anthierens Jan Waeghe Marie Brulée Francois De Coster (Costers) Joannes Beyne Francisca Van Craeynest Pieter Seghers Francois Valcke Francisca Thibault Marie Anna Holvoet Jaecques Neirinck Pieter De Vos Joanne Van Heste Anthone Willaert … Maertens Niclaeys Bregniers Amandus Wyngaert Joanne Sabbe Anna Marie De Bruyne Livina Wittevronghel Catharine Vanden Bussche Rosa Coppens Pieter Turfhooft Pieternelle

16514: 56v 16510: 97 16508: 72v 16510: 81v 16510: 9v 16513: 77v 16507: 42 16511: 70 ; 16512: 111 16507: 145v ; 16508: 83 16507: 145v ; 16508: 83 16507: 145v ; 16508: 83 16514: 80 16513: 5v 16513: 5v 16513: 5v 16514: 88 16514: 50v 16512: 3v 16512: 125 16512: 125 16509: 13 16509: 13 ; 16512: 86 ; 16513: 28 16507: 145v 16514: 148v 16514: 136v 16514: 136v 16514: 136v 16514: 148v 16511: 79v 16511: 79v 16512: 19 16514: 54 16509: 93 16509: 97 16507: 73v 16507: 24v 16507: 201 onder 16511: 94 16513: 79v ; 16514: 26 ; 16515: 69 16513: 93 16515: 16 16509: 160v ; 16511: 7v 16515: 56 16515: 56 16514: 98v + 126v 16508: 111 16514: 43v 16507: 180v 16507: 180v 16513: 113v 16507: 2 boven 16507: 144 16515: 29 16512: 61 ; 16513: 127 16507: 13 onder 16510: 159 boven 16512: 150 16508: 45v ; 16511: 9v


554 Lateste Marie Lateste Marie Lateste Marie Lateste Philippe Lateste Pieter Latomme Andries Latomme Andries Latomme Andries Latomme David Latomme David Latomme Francois Latomme Jacob Latomme Jan Latomme Joannes Latomme Philippus Laukens Joannes Laukens Joannes Laukens Laureins Laurenz Joannes Adriaen Laurenz Joannes Octavius Laurenz Juliaen Laureyns Joseph Lauriere Joanne Lauriere Michiel Laurinsen Marie Anne Lauwaerde Judoca Lauwagie Anthone Lauwagie Anthone Lauwereyns … Lauwereyns Ambrosius Lauwereyns Anna Lauwereyns Anna Lauwereyns Anna Lauwereyns Anna Lauwereyns Cornelis Lauwereyns Cornelis Lauwereyns de Diepenhede Charles J. Lauwereyns de Diepenhede Marie Ber. Lauwereyns Eduaert Lauwereyns Eduaert Lauwereyns Eduaert Lauwereyns Eduwaert Lauwereyns Emanuel Lauwereyns Emanuel Lauwereyns Jacob Lauwereyns Jacob Lauwereyns Jacob Lauwereyns Joanne Lauwereyns Juliaen Lauwereyns Lodewyck Lauwereyns Passchier Lauwereyns Pieter Lauwereyns Rosa Lauwereyns Thomaes Lauwers Adriaen Lauwers Agnes Lauwers Eduaert Lauwers Helena

Bert (De Bert) Constantinus Mille (De Mille) Cornelis Verkein Pieter Blauwet Jacoba Van Eeckhoutte Judoca Van Dousselaere Amelberghe Blomme Pieternelle Van Nieuwenhuyse Elisabette Reygaert Emiliane Bollengier Elisabeth Verbauwen Marie Blomme Joanne Tuyttens Anna Vercruysse Barbara Blomme Joanna Bonte Victoria Gheleyns Theresia Leurikens Marie De Laeter Joanna Jacoba Van Ursel Marie Magdalene Callewaert Marie De Ryckere Anne Marie Gheldof Pieter … Goblet Jan Baptiste De Pauw Livinus De Vriese Theresia Pick Marie Maenhout Pieter Van Speybrouck Joanne De Peckere Joannes De Peckere Pieter Goedemé Livinus Baey David Rassauw Joanne Lefebure Marie Daeten Bernardine Dougny Francois Joseph Casselman Marie Hoorinck Isabelle De Neve Theresia De Saeyere Josepha Nyssen Anna Theresia Peere (Peire) Judoca Vander Beke Joanne Robyn(s) Gillyntjen De Keyser Genoveva Verscheure Martinus Callewaert Marie Therese Benteyn Joanne Schoonbaert Cecilia De Busschere Laureynse Rassauw Joannes Cuyle Marie Van Belle Godelieve Lust Balthazar Terwes Rosa Pycke Maryn

16512: 61 ; 16513: 127 16512: 61 ; 16513: 127 16512: 61 ; 16513: 127 16510: 159 boven 16511: 9v 16513: 48v 16507: 30v 16507: 30v ; 16513: 48v 16514: 88 16509: 53v 16509: 60 16509: 53v + 60 ; 16511: 61 16509: 53 16509: 60 16514: 88 16515: 25v 16510: 134v 16515: 25v 16509: 159v 16509: 159v 16510: 43v 16508: 90v 16507: 76 16507: 76 16514: 8v 16513: 35v 16513: 115 16513: 115 16508: 5 16513: 28v 16514: 85 16512: 78v 16512: 78v ; 16514: 85 16507: 125v 16508: 79v + 80 ; 16509: 12v 16508: 79v + 80 ; 16512: 126v 16510: 22 16510: 22 16512: 107v + 143 16512: 126v 16512: 143 + 143v 16509: 34v 16514: 104v 16507: 193v ; 16508: 151 16508: 5 ; 16513: 28v ; 16514: 104v 16508: 5 + 80 ; 16509: 12v 16509: 105v 16508: 5 16508: 109 16508: 109 16508: 119 ; 16513: 105v 16512: 78v 16508: 80 ; 16509: 150v 16509: 116v 16515: 29v(bis) 16507: 211v onder ; 16510: 113v 16513: 94 16510: 9v


555 Lauwers Jacoba Lauwers Josynken Lauwers Marie Lauwers Pieternelle Lauwers Pieternelle Lauwers Pieternelle Lauwers Rosalia Lava Regina Lebailliy Charles Adriaen Lebailly Adriaen Lebailly Adriaene Lebailly Joseph Adriaen Lebailly Joseph Adriaen Lebailly Marie Caroline Lebé Joanne Lebé Joanne Therese Lebé Thomaes Leberecht Joanne Lebrun Margriete Lecluyse Isabelle Lecluyse Pieter Lecot Anna Marie Lecot Cecilia Lecot Cornelis Lecot Felicitas Lecouf Adriaen Lecouf Francois Lecouf Geerardine Lecouf Marie Lecouf Marie Lecouf Niclaeys Leenknecht Andries Leenknecht Anna Marie Leenknecht Joannes Leenkneght Anna Marie Leenkneght Emanuel Leersnyder Anna Leersnyder Bernardus Leersnyder Francois Leersnyder Jan Leersnyder Joanne Leersnyder Joanne Leersnyder Pieter Leersnyder Theresia Lefebure Francoise Lefebure Joanne Lefebure Joanne Lefebure Marie Lefevere Bernardus Lefevere Francois Lefevere Francoise Lefevere Isabelle Lefevere Joachim Lefevere Joanne Lefevere Joannes Lefevere Judoca Lefevere Judoca Lefevere Marie Adriane

De Smidt Pieter Van Steenkiste Hypolitus Vanden Broucke Gillis De Loose Hendrick Velle Joannes De Reere Joseph De Keyser Livinus Mergaert Jan Van Outryve Joanne Francisca Seghers Robertine Vanden Wouwere Louis De Schietere Marie Caroline Beyts Josephine Primitive De Ônate Marc Maertens Pieter Verbeke Joseph Van Nieuwenhuyse Pieternelle Schapdryver Jacob Louys Pieter Joseph Van Poucke Gregorius Canin Pieternelle Talpe Andries De Keysere Joannes Robaeys Marie Francoise Van Loo Dionisius Verhelle (Verhalle) Joanne Van Loo Cornelia Quintens Jacob De Roo Joannes Mengé Francois Vande Velde Helena Cools Cornelie Wybo David Strubbe Isabelle De Bruyne Pieter Plaeysier Victoria De Bree Jan Nayaert Genoveva De Lantmetere Joanne Antheune Pieternelle De Vynck Louis Dullaert Jan Mandelier Marie Josepha Hulst Francois Grimminck Pieter Helegheer Thobias Timmerman Pieter Lauwereyns Cornelis Pintelon Marie Francoise Boone Anthonia Daneels Pieter De Meulenaere Niclaeys De Roo Pieternelle De Smidt Joos Van Houtte Brigitte Potters Joannes Winnock Francois De Bette Charles Albert

16511: 120v ; 16512: 104v 16511: 13v ; 16515: 19v 16509: 114 16511: 140v ; 16513: 94 16511: 140v ; 16513: 94 16510: 4 + 51v 16513: 116v 16515: 43 16509: 125 16511: 105v 16515: 7v 16512: 65v 16509: 14 16512: 65v 16509: 22 ; 16514: 151v 16509: 22 ; 16514: 151v ; 16515: 22 16509: 22 ; 16514: 151v ; 16515: 22 16513: 32v 16514: 166 16509: 97 16509: 97 16513: 11v 16514: 58 16514: 58 16513: 110v 16507: 45 ; 16511: 36v 16513: 78v + 110v 16512: 42v 16511: 36v 16511: 36v ; 16515: 43 16509: 26v 16507: 160v 16507: 87 ; 16510: 126 16507: 160v 16510: 126 16512: 81v 16507: 73v 16515: 61 16507: 73v ; 16508: 70v + 71 ; 16509: 76v 16508: 70v + 71 ; 16509: 164 16508: 70v + 71 16508: 70v ; 16509: 164 16509: 76v 16514: 53v 16508: 33 16509: 127 16509: 71v 16508: 79v + 80 ; 16512: 126v 16509: 99 ; 16510: 39 16508: 20 16508: 20 16513: 117v ; 16515: 14v + 23v 16512: 88v 16510: 55v 16507: 198 16512: 88v 16512: 88v 16514: 22


556 Lefevere Monica Lefevere Philips Lefevere Pieter Joannes Lefevre Cornelis Lefevre Jan Lefief Jacob Lefief Lenaert Legillon Catharine Legillon Charles Legillon Charles Francois Legillon Helena Therese Legillon Louis Emanuel Legillon Louis Emanuel Legillon Marie Legillon Marie Legillon van Basseghem Louis Eman. Legon Guilliaeme Legrand Christina Lehembre Pieter Leireman Joanne Leirman Joanne Lekens Jan Lekens Jan Lekens Pieter Lemaitre Gillis Lemaitre Isabelle Lemmens Cathelyne Lems Alexander Lems Anna Marie Lems Cornelis Lems Guillliame Lems Helena Lems Jacob Lems Louis Lems Louis Lems Marie Theresia Lems Philippe Lenaert Helena Lepoyvre Caroline Joanne Lepoyvre Charles Lepoyvre Guilliaeme Lepoyvre Louis Lepoyvre Marie Anne Lersberghe Jacoba Lersberghe Pieter Leseure Joannes Leseure Niclaeys Leseure Niclaeys Leseure Pieter Leseure Rogier Lespine Marie Lespinne (Lespyne) Joanne Lessy Jacob Lessy Jacobus Joannes Lessy Joannes Lestabel Emanuel Lestabele Monica Lestabele Monica

De Maecker Pieter Van Damme Adriaene Breynaert Livina Van Hollebeke Livina Maertens Magdaleene Van Overberghe Anna Marie Bonte Victoria Vander Beke Charles Van Zuylen de Nyevelt Francisca Kerckhove Anna Caroline D’Erquisia Pieter Vander Beke … Wynckelman Catharine Louise De Vivero Maximiliaen Hypolite Wynckelman Charles Vander Beke Isabelle Eeckhoudt … Adam Gillis Hollevoet Anna Weyts Maerten Stael Martinus Vanden Berghe Joanna De Bruyne Joanne Marie D’Hert Martina Wouters Marie Anne Augustinus Pieter Brauwers Jan Ketels Laureynse Schotte Augustyn De Ruddere Barbara Hubroeck … Grandjean Glaude Anthierens Joanne De Leu Cornelie De Veldere Marie Anne Tratsaert Pieter Roels Marie Blavier Guillielmus De Carnin Jan Francois Joseph Flor. Megrode de Liedermans Marie Alex. Wauters Isabelle Therese Vanden Berghe Eleonora De Carnin Jan De Bets Jacob Allaert Theresia De Wulf Joanne Delanoye Rosa Francisca Van Riebeke Anna De Meire Regina Bogaert Jacoba Verbeke Pieter (Van) Craeynest Pieter De Vuldere Anna Marie De Vulder Marie Anne Wallyn Rosa Gheysens Blasia Verkest Laureyns Vincke Lucas

16509: 149v ; 16512: 66v 16509: 149v ; 16512: 59 16512: 59 16507: 201v 16507: 201v 16515: 26 16515: 25v + 26 16511: 23 ; 16514: 25 16514: 25 16511: 23 16511: 23 16512: 37v 16511: 23 16510: 7v 16510: 7v 16515: 40 16514: 121v 16509: 18v 16507: 111v + 112 16508: 15v 16511: 70 16515: 76 16510: 116v 16510: 116v ; 16515: 76 16508: 30v 16508: 30v 16508: 107 16507: 33 16511: 59 16507: 52 ; 16512: 10 16514: 55v 16508: 104 16508: 104 16509: 147v 16509: 147v + 148 ; 16515: 69v 16515: 69v 16509: 72 ; 16512: 10 16511: 71v 16513: 4 16507: 216 ; 16508: 147v ; 16510: 151 16513: 4 16507: 216 16513: 4 16509: 100v 16511: 28v 16512: 134v 16513: 40 16509: 96 ; 16511: 50 16512: 36v + 37 16512: 37 ; 16513: 40 16510: 18v 16510: 148v boven ; 16514: 63v 16513: 60v 16508: 17 16508: 17 16511: 8 + 8v + 9 16513: 28 16513: 28


557 Lestabele Pieter Lestavel Marie Lesy Therese Lesy Theresia Leuregans Catherine Leurgans Aernout Leurgans Joanne Leurgans Joanne Leurikens Marie Levecque Marie Levens Cornelia Levyn Joanne Levyn Joanne Levyn Leopoldus Libaert Jan Libbens Martyntje Libbreght Agnes Libbreght Joseph Liebaert J. B. Liereman Isabelle Lievens ‌ Lievens ‌ Lievens Agnes

Van Belle Marie Otsens Jacob De Clerck Niclaeys Goeman Jan Claeys David Scheirtekousse Antonette De Visch Lenaert Vander Burgh Bartholomeus Laukens Laureins Pollentier Pieter Huybens Matthys De Cock Pieter Jolly Jacobus Wellewaert Marie Anne Van Neste Marie Anne De Preytere Marcus De Jonghe Alexander De Vyt Anna Tomboy Rosa Billiouws Guilliaeme Van Renterghem Pieter Heynderycx Marie De Cnock Philippus

Lievens Ambrosius Lievens Anna Lievens Anna Lievens Anna Lievens Anna Lievens Anna Lievens Augustinus Lievens Catharina Lievens Cecilia Lievens Cecilia Lievens Cecilia Lievens Christiaen Lievens Christiaen Lievens Christiaen Lievens Cornelia Lievens David Lievens Eduaert Lievens Francois Lievens Godelieve Lievens Jacob Lievens Jacob Lievens Jacob Lievens Jacob Lievens Jacoba Lievens Jacoba Lievens Joanne Lievens Joannes Lievens Joannes Lievens Joannes Lievens Laurentius Lievens Laureyns Lievens Livinus Lievens Maerten

Van Maele Rosa Du Gardin (Du Jardin) Rochus Smits (Smedts) Joannes Thyboudt Joseph Vermet Juliaen Roels Joseph Van Damme Marie Vermeersch Eduaert Coppens Pieter Schram Joseph Rubbens Lodewyck Vande Ketele Brigitta Gunst Pieternelle Van Renterghem Anna Scheemaecker Jacobus Baert Jacoba Vande Walle Amelberghe Haesebrouck Catharina Kyndt Jacob Gheleyns Lucretia Smissaert Marie Anne Cant Clara Vande Walle Barbara Crampe Balthazar Marcelis Philippus Puwe Pieter Luyckx Jacoba Dupont Joanne Marie Heindryckx Marie Rassauw Catharina Reynaert Regina Van Maele Rosa De Peckere Marie

16513: 28 16507: 31v 16508: 39v ; 16510: 19 + 19v + 20 16510: 19v 16510: 71 16507: 143v 16507: 143v ; 16509: 20v ; 16514: 64v 16507: 143v 16515: 25v 16514: 14 16514: 16v 16512: 140 ; 16514: 133v 16512: 140 ; 16514: 133v 16514: 133v 16508: 47v 16507: 108 boven 16512: 15 + 15v 16515: 74 (onder) 16514: 22 16515: 71v 16514: 76 16507: 221v 16512: 2v + 21v + 32 + 135v ; 16514: 36v + 106v + 107v + 108 16511: 133 ; 16512: 84 16512: 105v ; 16514: 38 16510: 13 ; 16511: 104v ; 16514: 49v 16510: 13 ; 16511: 104v 16510: 46v 16507: 221v 16508: 116v 16514: 19 16508: 45 16511: 69 16507: 230 16508: 11 ; 16514: 143v 16514: 76 16513: 106v 16509: 27 16507: 169v ; 16511: 63v 16512: 124v 16509: 27 16512: 84 16511: 69 16510: 52v 16510: 64 16507: 109 16508: 28v ; 16512: 127v 16508: 28v 16510: 3 16513: 36v ; 16515: 49 16512: 55 16507: 169v 16512: 8v ; 16514: 19 + 19v 16514: 19v 16514: 49v 16507: 98v onder ; 16512: 8v ; 16514: 19 + 19v


558 Lievens Maerten Lievens Marcus Lievens Marie Anne Lievens Martinus Lievens Philippe

Kemele Adriaeneken Beernaert Catharina (Marie Catharina) Meyns Joseph Kempinck Godelieve De Baey Rosa

Lievens Philippe Lievens Philippe Jacobus Lievens Pieter Lievens Pieter Lievens Pieter Lievens Pieter Lievens Pieter Lievens Pieter Lievens Pieter Lievens Pieter Lievens Pieter Joseph Lievens Pieternelle Lievens Pieternelle Lievens Pieternelle Lievens Rosa Lievens Victoria Lincke Joanne Lingier Joanna Lingier Joanna Lingier Joannes Lingier Jooris Lingier Marie Lingier Marie Linskens Hendrick Lippens Joannes LobbĂŠ Cornelis LobbĂŠ Victoria Lobee Joanna Lobee Joanna Lobee Sebastiaen Lobel Regina Locquet (Locket) Pieter Loete Jacob Logghe Adriaen Logghe Angelina (Angela) Logghe Anna Logghe Anna Logghe Anna Logghe Anne Marie Logghe Cecilia Logghe Cecilia Logghe Francois Logghe Isabelle Logghe Isabelle Logghe Jacoba Logghe Jan Logghe Jan Logghe Jan Logghe Jan Logghe Jan Logghe Jan Baptiste Logghe Jan Baptiste

Sompels Marie Anne Quartier Rosa Allaert Isabelle Van Westhuyse Catharina Peckelbeen Joanna Van Dickele Emiliane Sabbe Marie Catharine Savels Jacoba Bril Marie Anne Havegeer Valentiana Govaert Agatha Catharina Bassens Bavo De Cnock Niclaeys Jacxsens Michiel Adam Joos Mermuys Joannes Schram Paulus De Cloedt Cornelis De Scheppere Carel Braems Joanna Vander Vecht Marie Catharine Van Heule Joseph Vanden Broucke Ludovicus Maertens Clara Waeghenaere Brigitta Steyaerts Anna De Snyder Joannes Baptiste Meesseman Jacob Wulleput Daniel Janssens Rosa De Seck Jacob Boes Pieternelle De Vriese Isabelle Hacx Theresia Storme Emanuel Luyckx Gillis Strubbe Joannes Van Maele Jan Goethals Benedictus De Cuyper Guilliaeme De Visch Joannes Van Slembrouck Anna Vanden Bussche Ambrosius Maelfeyt Jacob Provoost Maurus Van Maele Anna Pattyn Regina De Soppere Pieternelle Strubbe Marie Van Maele Isabelle Parmentier Therese Delaporte Anna

16507: 98v onder ; 16510: 3 16513: 36v + 106v ; 16514: 143v 16513: 36v ; 16515: 49 16512: 8v ; 16514: 19 + 19v 16508: 134v ; 16510: 156v boven ; 16511: 133 16507: 220 ; 16510: 77 16512: 147 16514: 76 16514: 76 16515: 2 16511: 35 + 35v 16511: 36 16509: 29v 16510: 3 ; 16514: 14v 16510: 10v 16511: 36 16513: 90v 16510: 104 16510: 58 16509: 18v 16514: 14v 16514: 49 16512: 101v 16512: 101v 16512: 101v 16507: 197v + 224 16514: 88v 16514: 88v 16511: 17v ; 16513: 10v 16511: 43v 16511: 75 16511: 75 16514: 10v 16514: 10v 16514: 10v 16513: 77 16507: 123v ; 16511: 19 16507: 62v 16513: 120v 16512: 87 ; 16514: 117 16512: 153 ; 16513: 36v 16509: 120 16507: 158 16509: 84v + 120 16514: 11v + 154 16507: 178v 16507: 64v + 65 ; 16508: 29 16508: 94v 16507: 65 16509: 37 16509: 84v + 120 16510: 79v 16510: 123v 16507: 65 + 178v ; 16510: 58 ; 16514: 11v 16507: 64v 16508: 94v 16508: 94v


559 Logghe Joanna Logghe Joanne Logghe Joanne Logghe Joannes Logghe Jooris Logghe Judoca Logghe Marie Francoise Logghe Pieter Logghe Victoria Logier Pieter Logist Rosa Logist Rosalia Lointens Brigitta Lombaert Adriaene Lombaert Joannes Lombaert Josepha Lombaert Pieternelle Lombart Januarius Lombart Marie Joanne Lomme Anna Lomme Anna Marie Lomme Cornelis Lomme Geeraert Lomme Magdalene Lommens Pieternelle Longerspeye Catharina Longerspeye Cornelia Longerspeye Cornelis Longerspeye Cornelis Longerspeye Cornelis Longerspeye Jaspar Longhespeye Marie

Strubbe Pieter Jacxsens Pieter Meermuys Augustyn De Clerck Jacoba D’Heere Anna Sanders Joannes Plasschaert Jan Baert Anna Eeckhoudt Rogier Vande Weghe Joanne Ghys Jacob Vande Keere Anthone Van Renterghem Joannes Rammandt Jan Roorycx Catharina Allewaert Jan Francois Verburgh Jan Roorick Catharina Van Renterghem Michiel Walcarius Bernardus Holvoet Cornelis Craeye Rosa Bekaert Marie Schapdryver Jacob Minne Lucas De Maecker Niclaeys Benteyn Fortunatus Rotsaert Marie Catharine De Grieck Arluca De Voldere Marie De Grieck Arluca Callewaert Jacob

Loosvelde Philippe Loosvelt Willemyne Lootens Anna Marie Lootens Jacob Lootens Joanne Lootens Joannes Lootens Pieter Jacobus Louage Laureyns Louage Pieter Louagie Anthone Louagie Anthone Louagie Niclaeys Louagie Niclaeys Louagie Pieter Louagie Simoen Lourins Jacobus Lourins Michiel Louys Joseph Louys Pieter Joseph Lovenier Josyne Lowys Anthonia Lowys Jan Loyens ‌ Loys Andries Loys Anna

Cloet Anna Marie Adrianssens Martinus Kempinck Hiacinthus De Buck Anna Van Damme Philips De Buyck (Buyck) Jacoba Meysman (Meerseman) Cecilia Dhondt Aldegonde Messeleyn Pieternelle Pick Marie Meysman Agnes De Cuyper Regina Bastin Joanne Eeckhout Rosa Bil Joanne Matsaert Isabelle Pype Anna De Meulenaere Marie Joanne Lebrun Margriete De Schoolmeester Pieter Vlaminck Jan Boone Joanne De Meire Marie Schram Catharine De Ceuninck Philippe

16507: 196v 16510: 58 ; 16511: 93 16510: 58 16512: 151 16514: 121v 16513: 56 + 58v ; 16515: 31v 16512: 92v 16507: 196v 16514: 121v 16511: 144 16507: 220v ; 16512: 31 16514: 77 16513: 106v 16508: 41v ; 16510: 128 ; 16514: 48v 16509: 23v + 67 16507: 112 ; 16509: 23v + 67 16507: 19 16508: 16 16508: 16 16510: 18 16513: 15 16510: 18 16510: 18 + 62 ; 16513: 15 16510: 62 ; 16513: 33 16507: 237v ; 16509: 24v ; 16511: 58 16512: 140v 16512: 36v ; 16514: 35 + 114v 16508: 96 16508: 96 16508: 96 ; 16512: 112 16512: 112 16507: 59v ; 16508: 109 ; 16510: 157v boven ; 16514: 38v 16510: 128v 16513: 69v 16510: 48v 16512: 17 16507: 192 16510: 82 ; 16512: 17 16510: 48v ; 16512: 142 16507: 128v 16507: 128v 16508: 99 16507: 223 ; 16508: 99 16509: 120v 16509: 120v 16509: 120v 16507: 238v + 239 16513: 22v 16513: 22 + 22v 16514: 166 16514: 166 16509: 89 16507: 8v 16507: 8v 16514: 114v 16509: 16v 16513: 76


560 Loys Gasparine Loys Guilliaeme Loys Isabelle Loys Isabelle Loys Jesperynken Loys Joannes Loys Pieternelle Lucas Anna Lucas Anna Lucas Hermondus Lucx Jacob Lucx Marie Magdalene Lust Anna Lust Balthazar Lust Helena Lust Isabelle Lust Isabelle Lust Jan Lust Jan Lust Joannes Thimotheus Lust Marie Anne Luste Cornelie Luyckx … Luyckx Albertus Luyckx Cornelis Luyckx Francisca Luyckx Francois Luyckx Gillis Luyckx Isabelle Luyckx Isabelle Luyckx Isabelle Luyckx Jacob Luyckx Jacoba Luyckx Joanna Luyckx Joanna Luyckx Joanna Clara Luyckx Joannes Luyckx Joannes Luyckx Marie Luyckx Marie Luyckx Marie Magdalene Luyckx Philippus Luyckx Pieter Luyckx Pieter Luyckx Pieter Luyckx Pieter Luyckx Pieter Luyckx Pieternelle Luyckx Pieternelle Luyckx Rosalia Luytte Cornelie

De Snick Pieter Van Halsinghe Joanne Cattoor Pieter Meyers Jacob De Snick Pieter De Weert Joanne Bogaert Guilliaeme De Couttere Guilliaeme Greys (Greyts) Joannes Crupen Jacoba Van Esten Guillielmine Tanghe Francois De Pauw Richardus Lauwers Agnes De Cloet Jooris Maertens Pieter De Crock Albertus Gheleyns Lucretia De Coninck Anna De Vlieghere Isabella Clara De Cnock Pieter D’Hondt Chrisosthomus De Bert Lenaert Brouckmeesch Anna Bonte Helena De Backere Jan Vlaming Marie Logghe Anna Blom Dominicus De Bouver Pieter De Clerck Alexander De Vlaminck (De Vlaminck) Elisabeth Lievens Joannes Hoornaert Laureyns De Ketelaere Gillis Morreyt Laureyns Hackere (Hackiere) Veronica Bil Victoria Catharina Huybens Hendrick Van Loke Dominicus Tanghe Francois De Boodt Marie De Munster Amelberghe Mahieu Barbara Helena Vermeulen Marie Anne Tuytens Cecilia Janssens Catharine Janssens Pieter Fockedey Pieter Vanden Bussche Jan Van Halsinghe Domyn

Lybaert (Liebaert) Jan Baptiste

Van Neste (Van Heste) Marie Anne

Lycke Anna Lycke Anna Lycke Anna Lycke Joanne

De Ketelaere Cornelis De Corte … Kerckhove Pieter De Vrient Joannes

16513: 106 16509: 16v 16507: 244v ; 16510: 84v 16507: 244v ; 16510: 84v ; 16515: 11 16508: 4 ; 16512: 14v 16510: 84v 16507: 85 + 246 ; 16511: 101v 16512: 56 16512: 24v + 25 + 56 16512: 56 16507: 210v 16507: 210v 16510: 95v 16507: 211v onder ; 16510: 113v 16512: 137v 16514: 57 16510: 113v 16509: 45v 16509: 45v ; 16512: 33v 16512: 33v 16507: 211v onder 16513: 19 16512: 104 16509: 156 16509: 66 ; 16513: 54v + 55 + 55v 16513: 126v 16515: 49 16512: 153 ; 16513: 36v 16511: 99v ; 16514: 50 16508: 140v ; 16509: 156 ; 16514: 144v 16509: 156 16509: 158v ; 16514: 50 ; 16515: 32v 16513: 36v ; 16515: 49 16513: 54v 16510: 38v ; 16511: 40 ; 16514: 91 16509: 158v 16511: 99v ; 16514: 50 16511: 99v ; 16514: 50 16514: 17 16514: 17 16514: 143 + 151v 16509: 66 ; 16513: 54v + 55 + 55v 16508: 96v ; 16512: 153 ; 16513: 36v 16512: 153 ; 16513: 36v ; 16514: 138v 16512: 104 ; 16515: 32v + 33 16511: 100 ; 16512: 104 16507: 26 boven 16511: 106v 16510: 92v 16510: 102v 16507: 101 ; 16510: 155 ; 16511: 28 ; 16513: 123v 16511: 114v ; 16512: 36v + 89 ; 16514: 35 + 114v 16514: 67v 16507: 115 16507: 115 16507: 225


561 Lyfoghe Marie Mabesone Joanne Cornelie Mabesonne Martine Mabesoone Jan Francois Mabesoone Joseph Mabesoone Joseph Mabesoone Pieternelle Madêre Marie Madêre Pieter Madouts Marie Brigitte Anselmine Maeckelberghe Augustyn Maeckelberghe Henricus Maeckelberghe Pieter Maeckelberghe Pieter Maeckelberghe Pieter Maelfeyt Anna Maelfeyt Jacob Maelfeyt Jacob Maelfeyt Jacobus Maelfeyt Joannes Maelfeyt Laurentius Maelfeyt Laureyns Maelfeyt Philippus Maelfeyt Pieternelle Maelfeyt Pieternelle Maelfeyt Pieternelle Maelfeyt Pieternelle Maelstaf … Maelstaf Anna Marie Maelstaf Anna Marie Maelstaf Cecilia Maelstaf Cecilia Maelstaf Domyn Maelstaf Hendrick Maelstaf Ignace Maelstaf Ignace Joseph Maelstaf Lenaert Maelstaf Lenaert Maene Adrianus Maene Albertus Maene Anna Maene Benedictus Maene Christiaen Maene Cornelie Maene Cornelis Maene Guilliaeme Maene Guilliaeme Maene Guilliaeme Maene Jacquemine Maene Joos Maene Joos (Josephus) Maene Marie Maene Marie Maene Marie Anne Maene Marie Anne Maene Pieter Maene Rosa Maene Simoen

Jonghbloet Andries Stul Joseph Schaep Jan De Caluwe Pieternelle Vanden Broucke Pieternelle Mergaert … De Caluwe Cornelis Verhulst Anthone Cyfflé Joanne Therese Nieuwlant Francois Houthooft Isabelle Costers Livine Hoenraet Walburghe De Snyder Francisca Pieternelle De Saeyere Emiliane Sampson (Samsoen) Joannes De Neve Isabelle Logghe Isabelle Kempynck Anna Marie Candael Catharina Van Nieuwmunster Anna Vanden Bulcke Therese De Maecker Aldegonde Maertens Pieter Antheunis Joannes Theunis Joannes Van Houtte Guilliaeme Bouvaert Constantinus Antheune Pieter Cattoor Carel De Ruytter Eduaert Gryson Joachim De Gryse Anna Weemaere Agnes Van Vossem Ludovica Brulé Anna Haemers Marie Fortuyne Helena Storme Marie Van Renterghem Isabelle Buffel Pieter Martelee Anna Jonckers Marie Van Zieleghem Pieter De Ketelaere Pieternelle Engels Amelberghe Simoens … De Vynck Anna De Monie Jan De Cock Joanne De Cnock Joanne Maertens Pieter De Geselle Jacob Cooreman Jacob De Monye Simoen Denys Anna De Monie Jan De Witte Pieternelle

16511: 78v 16507: 46 16508: 44 16514: 124v 16511: 34 ; 16514: 124v 16515: 43 16509: 158 + 159 ; 16511: 93 16509: 105 ; 16514: 20 16514: 20 16507: 246v 16511: 103 16509: 15v 16511: 103 16509: 15v ; 16513: 18v 16509: 34v 16507: 113v boven + 113v onder ; 16512: 140 16514: 52v 16507: 65 16512: 47 + 156v ; 16513: 82v ; 16514: 48 16513: 82v 16509: 5 + 6 + 154 ; 16510: 13v 16509: 6 + 154 ; 16510: 13v 16513: 59 16513: 10v 16512: 39v 16510: 161v onder 16510: 161v onder 16515: 18v 16508: 24v 16508: 24v 16510: 53v ; 16512: 29v 16510: 53v ; 16512: 29v 16509: 81 ; 16511: 4v 16507: 164 16515: 18v 16515: 18v 16512: 29v 16511: 4v 16515: 14 16515: 66 16507: 109 ; 16508: 139 16508: 76v 16509: 103v 16515: 24v 16508: 76v + 139 16515: 14 16513: 120v 16509: 27v ; 16512: 21v 16508: 30 16509: 103v 16512: 47v ; 16515: 66 16508: 91v ; 16509: 2v 16510: 45v ; 16512: 2 16509: 27v ; 16512: 21v 16509: 27v ; 16512: 21v 16507: 115v 16514: 131 + 131v 16508: 91v


562 Maenhout Joanne Maenhout Joseph Maenhout Livinus Maenhout Marie Maenhout Pieter Maenhout Theresia Maertens (Martens) Arnoldus Maertens (Martens) Arnoldus Maertens (Martens) Victoria Maertens … Maertens … Maertens Adriaen Maertens Adriaene Maertens Adriane Maertens Andries Maertens Andries Maertens Anna Maertens Anna Maertens Anna Maertens Anna Maertens Anna Maertens Anna Marie Maertens Anna Marie Maertens Boudewyn Maertens Boudewyn Maertens Boudewyn Maertens Brigitta Maertens Carel Maertens Carolus Maertens Catharine Maertens Catharine Maertens Clara Maertens Clara Maertens Cornelie Maertens Cornelis Maertens Cornelis Maertens Emerentiane Maertens Francisca Maertens Francois Maertens Francois Maertens Guilliaeme Maertens Guilliaeme Maertens Isabelle Maertens Ivo Maertens Jacob Maertens Jacob Maertens Jacoba Maertens Jan Maertens Jan Maertens Jan Maertens Jan Maertens Jan Baptiste Maertens Joachim Maertens Joanna Rosa Maertens Joanne Maertens Joanne Maertens Joanne Maertens Joanne

Vyncke Jooris Martens Josepha Helena Van Poucke Cecilia Rotsaert Pieter Jacobus Lauwereyns … Vande Waeter Franciscus Mesure Godelieve Meysman Agnes De Flou Pieter De Monny Jan Muyshont Franciscus Clement Helena Dela Fontaine Jan Baptiste Vande Weerde Dominicus Mestdagh Marie Joanne Maertens Joanne Vercruysse Moyses Copman Simoen Amandels Bartholomeus De Rycke Pieter Vanden Heede Franchois Coene Jacob Stul Joannes Anthierens Louise Veldens Marie Catharine Denys Jacoba Beuselinck Cornelis D’Herbe Joanne Allaert Joanna Sanders Bartholomeus Daene Joos Linskens Hendrick Rassauw Arnoldus Van Wiert Joseph Nyffels Livine Joanne Vanden Kerckhove Anne Marie De Vogelaere Simoen George Jaspar Joseph Weyts Anna Bonte Isabelle Bauwens Catharine Dutreeuw Joanne Van Maele Jan Breynaert Isabelle Breffiers Rosa Bremeersch Joanne Coopman (Copman) Simoen De Cnock Marie Thybout Marie De Lantmeter Anna Elias Cornelie Dossoen Joanne Simoens Regina D’Hondt Joannes Maertens Andries Bert Michiel Spynts Lieven Vanden Broucke Gillis

16509: 77v 16512: 31 16514: 89v 16512: 129 16508: 5 16514: 89v 16510: 124 16510: 124 16510: 124 16508: 152 16515: 26v 16508: 152 16512: 54 16509: 157(1) 16508: 16v 16514: 57 16508: 13v 16509: 89 16507: 148 ; 16508: 33v ; 16510: 129 16507: 33v 16507: 33v ; 16508: 115v ; 16509: 80 + 156v 16507: 3 onder 16507: 3 onder 16508: 77v 16508: 77v ; 16510: 88 16507: 115v 16507: 83v 16510: 119 16515: 26v 16509: 29 16507: 213v 16511: 17v ; 16513: 10v 16511: 17v ; 16513: 10v 16507: 32 onder 16511: 121v 16507: 131 16509: 48 + 82v 16512: 127 ; 16514: 57 16515: 15 16509: 163v 16509: 22 16509: 28 ; 16511: 131v 16512: 47v 16510: 146v 16508: 77v ; 16511: 105 16507: 131 16512: 32 + 136v 16510: 88 16510: 135v 16507: 39 16507: 39 16514: 37v 16512: 50 16509: 85v ; 16513: 78 16514: 57 16513: 78 16509: 102 16509: 114


563 Maertens Joannes Maertens Joannes Maertens Joannes Jacobus Maertens Joseph Maertens Joseph Maertens Josyntje Maertens Laurentius Maertens Laurentius Maertens Laureyns Maertens Leopoldus Maertens Lodewyck Maertens Lodewyck Maertens Magdaleene Maertens Magriete Maertens Margarieta Maertens Marie Maertens Marie Maertens Marie Maertens Marie Maertens Marie Maertens Marie Maertens Marie Maertens Marie Anne Maertens Marie Laurentia Maertens Niclaeys Maertens Niclaeys Maertens Niclaeys Gregorius Pius Maertens NoĂŤ Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Maertens Pieter Joannes Maertens Pieternelle Maertens Pieternelle Maertens Pieternelle Maertens Raphael Maes Adriana Maes Anna Maes Anna Marie Maes Anna Marie Maes Elias Maes Francisca Maes Francisca Maes Guilliaeme Maes Guilliaeme Maes Jan Baptiste Maes Joanna Maes Joanne Maes Joanne

De Deyne Agnes Dusoing Joanne Francoise Aerens Theresia De Mey Joanne Fockedey Josepha De Cock Joannes Verhaeghe Petronelle Ditter Josyne Detois Elisabeth De Monie Cathelyne Vanden Broucke Helena De Wulf Aldegonde Lefevre Jan Bulcke Michiel De Knock Adriaen Schoonbaert Joseph Van Damme Benedictus Verduyn Andries Huyghe Pieter Govaert Roelant Van Maele Jan Verplancke Pieter Boels Emanuel De Ketelaere Joseph Lasoen Joanne Meyngheer Brigitta Vanden Broucke Godelieve Tanghe Marie Catharina Anthierens Anna Verscheure Pieternelle Maene Marie Lust Isabelle Maelfeyt Pieternelle Van Loo Cornelia Storme Eleonora Blomme Joanne LebĂŠ Joanne Minnaert Anna Marie Kints Catharine Verklincke Adriaene Phlips Jacoba Hillewaert Pieter Kerckhove Jacob Strubbe Jan De Vos Helena Mattheus Jacob Vereecke Pieter Matteleyn Hendrick Wouters Philippe Rotsaert Joanne Pieters Geeraert Van Hove Jacobus Bruynooghe Cecilia Catheeuw Jacoba Van Steenbrugghe Isabelle De Weerdt Joannes Boorens Joseph Cabooter Charles

16508: 77v ; 16510: 27 + 92 16510: 146v 16514: 11 16508: 16v ; 16513: 110v 16514: 37v 16512: 142v 16515: 26v 16511: 40 16514: 11 16512: 122v 16512: 154v 16512: 154v 16507: 201v 16510: 24 16511: 51 16515: 45v 16512: 122v ; 16514: 36v 16511: 101 16510: 135v 16507: 132 16507: 147 16507: 61v + 181v 16507: 41v onder 16511: 40 ; 16514: 91 16513: 113v 16512: 49 16511: 121v ; 16512: 49 16514: 151v 16508: 13v ; 16509: 48 + 82v 16508: 33 16508: 91v ; 16509: 2v 16514: 57 16513: 10v 16513: 110v 16513: 113v 16511: 105 16509: 22 ; 16514: 151v 16510: 23v 16507: 131 ; 16509: 130 16507: 194 16507: 15 16508: 41 16510: 5v 16507: 134v 16512: 74v 16509: 57v 16507: 205 16515: 62v (boven + midden + onder) 16515: 62v (boven + midden + onder) 16509: 61v 16515: 37v + 72v 16515: 37v + 70 16507: 142 boven + 142 onder 16507: 142 onder 16514: 84 16514: 84 16510: 29v 16507: 215


564 Maes Joannes Maes Joannes Maes Joseph Maes Josepha Maes Josyntje Maes Marie Maes Marie Maes Marie Pieternelle Maes Marie Pieternelle Maes Pieter Maes Pieter Joseph Maes Pieternelle Maes Pieternelle Maes Pieternelle Maes Servaes Francois Maes Servaes Francois Maes Servaes Francois Maes Servatius Maes Theresia Maeseman Albert Maeseman Anthonia Maesman Pieter Mahieu … Mahieu Augustyn Mahieu Balduinus Mahieu Barbara Helena Mahieu Barbara Helena Mahieu Isabelle Mahieu Marie Maieu Margareta Malbrancke Jacoba Malebrancke Anthone Malebrancke Catharine Malefason Barbara Malefason Francisca Malefason Francois Malefason Helena Francisca Malefason Helena Francisca Malefason Joanne

Danneels Theresia Eggherlynck Dorothea De Smet Angelina (Angela) De Vreese Francois De Keysere Jan De Grand Engelbertus De Vriendt Joseph De Seck Ferdinande Goddyn Jacob Seghers Isabelle Therese De Geselle Marie De Wulf Anselmus Rottee Gillis Vande Waetere Anthone Van Elslander Marie Cecilia Du Chatel Helena Godelieve Holvoet Coleta Franciscia Vereecke Pieternelle Samsoen Joannes Van Bambeke Anne Francoise George Jaspar Boone Pieternelle Hamelynck Joanne Van Massenhove Helena Vercruyse Victoria Luyckx Pieter De Vleesschauwer Joannes Baptiste De Monie Pieter De Jaegher Jan Vio Jacobus De Schepper Jan Baptiste Mouton Jacoba Truywe Maerten Blommaert Pieter Gheyle Christiaen Van Daele … Blommaert Pieter De Maecker Joannes Fockedey Joannes Baptiste

Malefason Philippe Carel Mallebrancke Anthone Mallebrancke Joannes Mallebrancke Michiel Mals Marie Mandelier Marie Josepha Mannian Jacoba Mansé Marie Manzy Anna Marie Marant Anna Marcelis … Marcelis Lenaert Marcelis Lenaert Marcelis Odomarus Francois Marcelis Odomarus Francois Marcelis Philippus Marcelus Lenaert Marchand Joanne

Van Oudryve Rosa Monton Jacoba Claerhout Pieternelle … Vanden Berghe Joannes Leersnyder Pieter Mores Philippe De Jaegher Cornelis De Monie Pieter Tilleman Daniel Heyns Joanne Slecke Cecilia Verniere Cecilia De Vriese Isabelle Feyts Marie Lievens Jacoba De Voldere Joanne Vanden Bussche Jacob

16514: 119 ; 16515: 44 16507: 142 boven + 142 onder 16510: 34 ; 16515: 38 16507: 161v ; 16508: 74v 16507: 116 16515: 31v 16510: 34 ; 16514: 145 16513: 77 16513: 77 16511: 55 ; 16515: 5 16510: 45v 16514: 145 ; 16515: 38 + 39 16514: 39 16507: 228v 16514: 98 16514: 98 + 98v + 126v 16514: 98 + 98v + 126v 16513: 77 16507: 113v boven 16510: 152 16510: 152 16510: 71v 16513: 118v 16514: 138v 16513: 118v 16512: 153 ; 16513: 36v ; 16514: 138v 16512: 153 ; 16513: 36v ; 16514: 138v 16515: 21 16508: 67v ; 16512: 111v 16515: 58v 16507: 82 16510: 158v boven 16510: 158v boven 16508: 32 16508: 128 ; 16509: 85v 16515: 56v 16515: 41v 16515: 41v 16507: 206v boven + 206v onder + 207 + 207v ; 16508: 32 16515: 41v 16508: 67 16508: 99v 16508: 67 16513: 117 16509: 76v 16509: 59v 16508: 132 16514: 131 16509: 45 16507: 62v 16514: 72 16514: 72 16507: 62 onder + 62v 16507: 62 onder + 62v 16508: 28v 16509: 73 16513: 46v


565 Marchove Joannes Marcquesyn Rosa Marcus Francois Marcus Josintjen Mares Catharine Mares Cecilia Mareydt Joannes Mareydt Pieter Mariage Marie Anne Marlein Therese Marote Anna Maie Marote Joannes Marote Laurentius Marote Lenaert Marote Lenaert Marote Pieter Maroucx Fancois Maroucx Joanna Marquier Pieter Marsaels Barbara Marselis Marie Anne Marsiaen Marie Marsian Joanne Marteel Matthys Marteel Pieter Martel Guilliaeme Martel Joanne Clare Martel Joanne Clare Martele Anna Martele Anna Martelé Anna Martelé Brigitta Martelé Brigitta Martelé Isabelle Martelé Isabelle Martelé Rochus Martelee Anna Martelée Anna Martelée Anna Martelée Isabelle Martelee Jacob Martelee Jan Martelee Jan Martelee Marie Martelee Marie Martelée Pieter Martelee Rochus Martens Adriaen Martens Aernout Martens Eduaert Martens Jacoba Martens Jan Martens Joachim Martens Joanne Martens Joanne Martens Josepha Martens Josepha Helena Martens Josepha Helena

Breynaert Anna Nyssens Jacob Vanden Driessche Joanne Ferneyn Pieter Ramant Jacob De Maere Francois Huys Brigitta Van Renterghem Marie Anna (De) Lannoy Pieter Heecke Pieter Muuls Joannes Jacobus Vioen Genoveva Van Windekens Joanna Theresia Schillewaert Helena Hillewaert Helena Vlietynck Isabelle Simon Francisca Baes Jan De Waele Isabelle De Cock Carel Craeye Stephanus Robaey Pieter Vanden Bussche Jacob Van Peteghem Joanna De Meulenaere Jacoba De Clerck Agnes De Brock Daniel Lams Pieter Ollez Rochus Verbeke David De Ketelaere Bruno Croes Jacobus Vitse Joannes Ceuninck Anthone Van Hessche Joannes De Cock Marie Maene Benedictus Baba Pieter De Cloedt Simoen Vermoortel Pieter Vermandere Joorine Jonckheere Marie Anne Stubbe Joanne Verplancke Pieter Herpoele Alexander De Clerck Joanne De Cnock Marie Clement Helena Meisman Agnes Vanden Bussche Cecilia Servaty Franciscus Carpentier … Simoens Regina Valckaert Jacobus Vande Putte Lucas De Monny Joannes Ghys Philippus Jacobus Maenhout Joseph

16512: 24 16507: 109v 16512: 25 16507: 112v 16507: 219 16508: 3 ; 16509: 143v 16514: 89 16514: 89 16510: 53 ; 16513: 5v 16507: 192v 16514: 40v 16511: 142v 16510: 46 + 67 16514: 40v 16510: 37v 16510: 46 16514: 29v 16513: 79 16510: 116 16507: 188v 16511: 136v 16509: 70v 16508: 95 16510: 50v 16510: 50v 16510: 97 16510: 97 16510: 97 16507: 161 16507: 161 16507: 218v ; 16508: 145v ; 16512: 114 16507: 189 ; 16509: 140v 16507: 189 16507: 234 ; 16509: 146v 16507: 234 16512: 80 16508: 76v 16513: 98 16513: 98 16513: 94v 16508: 145v 16508: 106 16510: 113 16508: 53v ; 16509: 31v ; 16512: 80 16509: 31v ; 16512: 80 16513: 94v + 98 16509: 31v 16511: 102 ; 16512: 31 16514: 132v 16509: 116 16513: 118 16509: 116 16515: 59v 16514: 132 + 132v 16514: 132v 16511: 102 16511: 102 ; 16512: 31 16512: 31


566 Martens Pieter Marteyn Joannes Marteyn Philippe Marteyn Pieter Marteyn Victoria Martien Marie Martin Marie Maryet Marie Maryssael Charles Masin Jan Masin Marie Anne MaskelĂŠ Apollonia Massaert Catharina Massenhove Cornelie Massenhove Cornelie Massenhove Michiel Massier Christina Matsaert Isabelle Matteleyn Baptiste Matteleyn Cornelis Matteleyn Hendrick Matteleyn Joannes Mattens Isabelle Mattheeus Cornelis Mattheeus Isabelle Therese Mattheus Jacob Mattheus Jan Mattheus Joannes Mattheuws Amelberghe Mattheuws Amelberghe Matthys Andries Matthys David Matthys Francois Matthys Jacobus Matthys Jan Matthys Jan Matthys Joseph Matthys Marie Matthys Marie Godelieve Matthys Marie Godelieve Matthys Pieter Matthys Pieter Matthys Renier Matton Brigitta Mayaert Joanne Mechelaere Carel Mechelaere Joannes Meerlynck Jan Meerlynck Pieter Meermuys Marie Meermuys Rosa Meerschaert Pieternelle Meerseman Cecilia Meersman Marie Magdalene Meersschaert Francois Meersschaert Joanne Meeskens Joannes Meeskens Laureyns

Verscheure Pieternelle Van Wynsberghe Marie Catherine De Langhe Marie Magdalene De Boodt Anna Struyf Francois De Molo Francisco Doolhaeghe Pieter Quartier Jan Nyssen Anna Theresia Reane Therese De Jaegher Carel De Bruyne Mattheus Van Houcke Joseph Truywe Jacob Willems Jacob Pintillion Anna Aerens Pieter Lourins Jacobus ‌ Van Hove Francisca Maes Anna Marie Becelaere Isabelle Veraverbeke Joannes Huys Magdalene Homers (Omers) Andries Maes Adriana De Swaef Emiliane Van Hinnis Marie Cools Philippus Du Burgh Dominicus Angillis Joanna De Cloedt Anna Storme Victoria Samyn Joanna Jacoba Delabulcke Isabelle Thyns Isabella De Peckere Marie Anna Moret Pieter De Bruyne Eduwaert Verbrugghe Francois Van Slembrouck Rosa Van Poucke Marie Godelieve Soete Anthonette Verlinde Lenaert Goethals Anthone Reygaert Emiliane Mouton Marie Anne Parridaen Marie De Swaef Joanne Van Wonterghem Joseph De Roo Pieter Borm Emanuel Lootens Pieter Meyers Pieter De Gaey Regina Bruggeman Jacob Vanden Bussche Juliane Schotte Joanne

16509: 93v ; 16511: 7 16512: 35 16507: 139 16507: 139 16512: 35 16507: 176 16512: 70 16512: 147 16514: 104v 16508: 132 16508: 132 16509: 97v 16508: 122v 16510: 158v boven 16507: 229 16514: 125 16514: 11 16513: 22v 16515: 62v (onder) 16515: 62v (boven) 16515: 62v (boven + midden + onder) 16515: 62v (midden) 16511: 13v 16508: 138v 16508: 138v ; 16511: 46v + 47 16509: 57v 16509: 57v 16507: 156v 16511: 2 16511: 2 16510: 137 16510: 139 ; 16514: 27v 16514: 27v 16510: 121v 16512: 78v 16507: 47 16512: 78v 16510: 139 16511: 1v ; 16513: 83v 16510: 65v ; 16511: 1v 16510: 139 16507: 113 ; 16510: 147 16513: 83v 16507: 144v ; 16508: 29v + 129 + 131 16509: 40 16514: 88 16513: 73v 16509: 63 16509: 63 16507: 99v 16507: 168 boven + 168 onder + 168v 16513: 97v 16510: 48v 16511: 18v + 72 16510: 21 16508: 13 16508: 95 ; 16513: 46v 16513: 46v


567 Meesman Isabelle Meesman Marie Magdalene Meesschaert Cornelis Meesschaert Cornelis Meesschaert Emanuel Meesschaert Hendrick Meesschaert Jan Meesschaert Pieter Meesschaert Pieter Meesseman … Meesseman Jacob Meesseman Judocus Meesseman Marie Meesseman Marie Meesseman Marie Anna Megrode de Liedermans Francois Megrode de Liedermans Marie Alex. Meins Jacobus Meisman (Meesseman) Jacob Meisman Agnes Meisman Agnes Meisman Joannes Melaer Elisabeth Mengé (Mengie) Rochus

De Gryse Pieter De Meyere Pieter D’Hondt Madalene Corthals Magdalene Van Halsynghe Juliana Haspeslagh Jacoba Van Beveren Anna De Gaey Regina De Wilde Joanne Meermuys Dominicus Lobee Joanna Laforce Cecilia Anrys Francois Geets Jacob Crampe Laureyns Van Crombrugghe Isabelle Lepoyvre Charles Seghers Isabelle Boury Marie Louagie Anthone Martens Aernout D’Hondt Joanne Michot Lambert Houckx Anna Marie

Mengé (Mensé) Niclaeys Mengé Francisca Mengé Francisca Mengé Francois Mengé Joannes Mengé Martin Mengé Niclaeys Mengie Marie Anne Menue Marie Anne Mercelis Anna Mergaert … Mergaert Anna Marie Mergaert Anna Marie Mergaert Jacquemyntjen Mergaert Jan Mergaert Joannes Mergaert Joseph Mergaert Rosalia Merlynck Joannes Merlynck Joannes Merlynck Jooris Merlyncx Joanne Mermuys Anthone Mermuys Appollonia Mermuys Augustyn Mermuys Augustyn Mermuys Dominicus Mermuys Dominicus Mermuys Dominicus Mermuys Emanuel Mermuys Emanuel Mermuys Emanuel Mermuys Emanuel

De Zutter (De Sutter) Pieternelle Coussemaecker Lenaert Monbailliu Pieter Lecouf Marie Wallaert Isabelle … Marie De Sutter Pieternelle Ackx (Hacx) Jan Jonckheere Jacob Coigne Joos Mabesoone Joseph Salet Joannes Schram Augustinus Verpoorter Passchier Lava Regina Delva Eugenia Wallaert Isabelle De Grendele Pieter Paridaen Marie De Vos Pieternelle Brengiers Joanne Verminck Passchier Barthoen (Bertoen) Catharina Vereecke Joannes Van Speybrouck … Logghe Joanne Meesseman … De Caluwe Pieternelle Pauwels Anna Marie Bossier Rosa Nachtegaele Anna Marie Bossier Blasia De Backer Victoria

16511: 4v 16510: 153 16511: 28 16510: 16v 16511: 28 ; 16513: 123v 16509: 87 16510: 16v 16511: 140 16509: 87 ; 16510: 21 ; 16511: 140 16514: 10v 16514: 10v 16508: 68v 16508: 68v 16508: 68v 16511: 115 16507: 216 16507: 216 ; 16510: 151 16507: 167v 16508: 99 ; 16511: 115 ; 16514: 10v 16508: 99 16514: 132v 16511: 29v 16512: 12 16509: 132v ; 16510: 10 ; 16511: 36v ; 16512: 19 ; 16515: 40v 16511: 96v ; 16513: 74v ; 16515: 40v 16510: 9v ; 16512: 19 16510: 9v ; 16512: 19 16511: 36v ; 16515: 43 16515: 43 16510: 10 16509: 142(2)v 16509: 132v 16509: 77v 16509: 43v 16515: 43 16514: 49 16514: 49 16507: 146 16515: 43 16514: 49 16515: 43 16508: 89 16508: 130 16508: 130v 16508: 130v 16507: 121v ; 16508: 75 ; 16510: 48 16507: 233 ; 16509: 149 + 158 ; 16512: 4v 16512: 135v 16513: 28v 16510: 58 16514: 10v 16509: 158 ; 16507: 233 16507: 85v + 233 16509: 149 16509: 149 16514: 14v 16507: 191v


568 Mermuys Franciscus Mermuys Jacob Mermuys Joannes Mermuys Marie Mermuys Paulus Mermuys Richardus Mertens Pieternelle Meseeuw Marie Joanne Meseeuw Pieter Meseeuw Zacharias Meselis Jacob Meselis Pieter Meseure Joannes Meseure Pieter Messeleyn Pieter Messeleyn Pieternelle Messelis Marie Messelis Marie Anne Messeyne Marie Messeyne Marie Messeyne Pieter Messiaen Marie Messiaen Marie Messiaen Rogier Messire Alexius Mestdagh Andries Mestdagh Andries Mestdagh Andries Mestdagh Andries Mestdagh Anna Mestdagh Anna Mestdagh Anna Mestdagh Anna Mestdagh Anna Mestdagh Anna Marie Mestdagh Anna Marie Mestdagh Anna Marie Mestdagh Anna Regina Mestdagh Barbara Mestdagh Brigitta Mestdagh Cornelia Mestdagh Cornelie Mestdagh Guilliaeme Mestdagh Jacoba Mestdagh Jan Mestdagh Jan Mestdagh Jecquemyntje Mestdagh Joanne Mestdagh Joanne Mestdagh Joanne Mestdagh Joanne Mestdagh Joanne Mestdagh Joanne Mestdagh Joanne Mestdagh Joannes Mestdagh Joannes Mestdagh Joannes Mestdagh Joos

Van Holme Judoca Van Parys … Lievens Victoria Fortuyne Joos Couvreur Marie Van Hoenacker Francisca Coolen Henricus Renty Pieter Sagaert Perpetua De Coye Anna Van Dycke Francisca Heecke Joanna Buys Godelieve Vercruyse Marie Baert Joanne Louage Pieter De Rynck Jan Craeye Stephaen Houtsaeghers Jacob Pieters Noé Hacx Marie Moyses Jacob Van Compernolle Jacobus Fournier Anna D’Hondt Isabelle Cortevost Pieternelle Van Camer Marie Dhuysburg Marie Vercamere Marie Pringier Adriaen Ketels Philippe Bastoen Hieronimus Sompels Maximiliaen Soens Pieter Joseph De Vliegher Andries Cannoo Pieter Storme Pieter Goethals Martinus Slynckaert Lodewyck De Vos Philippe D’Herre (Derre) Carel Housaer Maerten Van Hove Marie Caneyt Laureyns Peckelbeen Joanne Vereecke Barbara De Jonghe Adriaen Broucke Pieter Sompels Maximiliaen Sonneville Joseph Vanden Broucke Pieter Vereecke Hieronimus De Splenter Geeraert Verheye Joris Gevaert Isabelle De Sutter Theresia D’Hertoghe Joanne Van Hecke Marie

16514: 45v 16511: 21v 16514: 14v 16508: 63 + 63v 16507: 191v ; 16512: 135v 16507: 191v 16507: 196 16513: 37 16513: 37 16513: 37 16510: 142v 16510: 142v 16507: 174 16511: 113 16507: 128v ; 16508: 76 16507: 128v 16507: 232 16507: 205v 16510: 11v + 12 16510: 11v 16510: 11v + 12 16508: 157 16508: 4v 16508: 4v 16512: 6v 16508: 31 16512: 155v 16507: 110v 16507: 110v 16508: 153v 16512: 68 16509: 40v 16510: 103 16507: 141 16514: 115 16511: 34v 16511: 34v 16512: 82 16507: 44 16507: 151 ; 16510: 159v onder 16508: 25 + 51v ; 16509: 24 16510: 23 16507: 151 + 159 16508: 159 ; 16511: 143v 16511: 116v ; 16515: 2 16507: 159 16507: 240v + 241 16508: 29 ; 16511: 116v 16508: 29 ; 16511: 116v 16508: 31 ; 16510: 95 16515: 2 16512: 82 16511: 117v 16507: 61 16512: 155v 16510: 104v ; 16514: 105 16507: 208 16508: 16v ; 16510: 104v


569 Mestdagh Joseph Mestdagh Joseph

Minnaert Joanne Wittinck Rosa

Mestdagh Josyntje Mestdagh Marie Mestdagh Marie Mestdagh Marie Mestdagh Marie Mestdagh Marie Mestdagh Marie Anna Mestdagh Marie Anne Mestdagh Marie Anne Mestdagh Marie Anne Mestdagh Marie Anne Mestdagh Marie Anne Rosa Mestdagh Marie Joanne Mestdagh Passchasia Mestdagh Pieternelle Mestdagh Regina Mestdagh Regina Mestdagh Rosa Mestdagh Sebastiaen Mestdagh Victoria Mesure Godelieve Metsu (Mesuywe) Godelieve Metsu (Mesuywe) Godelieve Metsu (Mesuywe) Godelieve Metsu (Mesuywe) Pieter Metsu (Metsue) Marie Meulemeester Albertus (Bartholomeus) Meulemeester Anna Meulemeester David Meulemeester Isabelle Meulemeester Jacob Meulemeester Jacob Meulemeester Joannes Meulemeester Marie Meulemeester Passchasia Meuninck Cornelia Meuninck Francois Meunynck Cornelie Meurin Francois Meyaerdt Marie Meyaert Barbara Meyaert Pieternelle Meyers Anna Meyers Carel Meyers Catharina Meyers Catharina Meyers Catharine Meyers Cornelia Meyers Cornelie Meyers Cornelis Meyers Cornelis Meyers Florentina Meyers Florentina Meyers Francois Meyers Francois

De Boodt Juliaen De Bouver Joannes Allaert Christiaen De Backere Michiel Heymans Thomaes Michiels Pieter Allemeesch Thomaes Benteyn Pieter Vermynck Joannes Vlamynck Laurentius Viane Franchois De Cnock Jan Maertens Andries Dey Pieter Antheune Andries Berghof Jan Francois De Neve Geeraert De Maecker Jacob Vanden Briele Regina De Cock Ludovicus Maertens (Martens) Arnoldus D’Herre (Derre) Jan Sarlet Joannes Van Peperstraete Franciscus Alexius Vergauwe Marie Rassauw Arnoldus (Aernout) De Ketelaere Helena Plovie Jooris Kerckhove Jacoba Jonckheere Pieter Cools Marie Theetaert Veronica Van Marque Marie Caillieuw Simoen Cordy Jacob Allaert Pieter Wynsdau Joanne Allaert Pieter Cools Marie Catharina Winne Lieven Jonckheere Sebastiaen De Cnock Francois De Bruyckere Pieter De Visch Pieternelle De Vriendt Jan Samyn Cornelis Van Wynsberghe Joannes Coulens Francois Herrebout (Heerebout) Jacob Vande Weerde Passchasia Van Daele Brigitte Bossier Jacob Perlinckx Joannes De Cuyper Theresia Allaert Barbara

16508: 16v 16509: 75 ; 16510: 153v ; 16511: 34v + 53v ; 16514: 41 16509: 100 16511: 112v 16507: 123 ; 16512: 126v 16507: 208 16507: 154v 16507: 171v 16514: 138 16511: 53 16511: 52v + 53 + 53v 16511: 52v + 53 16507: 16v 16515: 2 + 21v 16508: 16v 16510: 115v 16514: 41 16510: 153v 16510: 153v 16509: 75 16510: 115v 16514: 163v 16510: 124 16508: 25 ; 16511: 54v 16511: 54v 16511: 54v 16508: 25 ; 16511: 17v + 54v 16511: 17v ; 16512: 90v ; 16513: 10v 16512: 76 16511: 41 16513: 20v 16512: 108v 16512: 76 16511: 125 16507: 151v 16511: 125 16513: 20 ; 16515: 10v 16511: 28v 16508: 88 16507: 213 16515: 30v 16507: 124 ; 16511: 93v 16507: 120v ; 16511: 51 16510: 94v 16512: 117v 16508: 148(bis) 16511: 96 16511: 96 16507: 129 ; 16508: 148(bis) 16512: 149v 16507: 133 ; 16512: 149v ; 16515: 52 16509: 157(1) 16507: 244v ; 16510: 84v 16515: 46v 16515: 46v 16514: 154 16513: 39v ; 16515: 50


570 Meyers Gerardus Meyers Isabelle Meyers Isabelle Meyers Isabelle Meyers Isabelle Meyers Isabelle Meyers Jacob Meyers Jacob Meyers Jacobus Meyers Jan Meyers Joannes Meyers Judoca Meyers Laureynse Meyers Laureynse Meyers Marie Meyers Marie Anne Meyers Pieter Meyers Pieter Meyers Pieter Meyers Regina Meyers Regina Meyers Rosa Meygnon (Minjon) Constantia Meyne Marie Meyngheer Brigitta Meyns Adriaene Meyns Catharina Barbara Meyns Catharine Meyns Catharine Meyns Geeraert Meyns Jacob Meyns Joanne Meyns Joseph Meyns Pieter Meyseman Anselmus Meyseman Judocus Meysman (Meesman) Isabelle Meysman Agnes Meysman Agnes Meysman Agnes Meysman Catharine Meysman Cathelyne Meysman Cecilia Meysman Cornelis Meysman Francisca Theresia Meysman Francisca Theresia Meysman Guilliame Bruno Meysman Guilliame Bruno Meysman Jacob Meysman Lenaert Meysman Lenaert Meysman Lodewyck Meysman Lodewyck (Louis) Meysman Louis Meysman Marie Anne Meysman Marie Anne Meysseman Anselmus

Hinsens Joanna Boydens Carel Vercruyce Jacobus Bulcke Carel De Grave Lodewyck Geers Joannes Loys Isabelle Velle Joanne Therese Van Schelstraete Marie Anne Heynssens Marie Verkest Pieternelle Pynte Pieter Amis Francois De Weert Pieter Baes Pieter Van Torre Joseph Meersman Marie Magdalene De Bruycker Marie Soetaert Theresia Cordy Jacobus De Vynck Joannes Schoutheeten Simoen Simoens Joannes De Jaegher Jan Maertens Niclaeys Bulcke Michiel Versluys Joannes Sanders Eduaert Verscheure Pieter Vande Weirde Marie Catharine Van Remoortel (Vander Mortele) Adriaene De Wulf Jacob Lievens Marie Anne Moens Francisca Gheleyns Cecilia Laforse Cecilia De Gryse Pieter Maertens (Martens) Arnoldus De Rynck Francois Louagie Anthone Dullaert Jan De Swaef Cornelis Lootens Pieter Jacobus Simoens Passchasia De Langhe Franciscus Keisse Carel Caneyt Marie De Meulenaere Petronelle Boury Marie Verlinde Anthonia Uytterwulghe Marie Sabbe Rosa De Burghgrave Anna Marie Fiers Anna Claeys Francois D’Hondt Jooris Seghers Isabelle

16512: 117v 16513: 39v ; 16515: 50 16513: 39v ; 16515: 50 16509: 157(1) 16509: 52v 16509: 52v ; 16511: 18v 16507: 244v ; 16510: 84v ; 16515: 11 16507: 244v ; 16514: 154 16507: 244v ; 16510: 84v 16511: 96 16509: 38 ; 16513: 69 16509: 16 16509: 103 16509: 103 16509: 98 ; 16513: 64v 16511: 45v 16511: 18v + 72 16511: 72 16509: 111 16515: 10v 16515: 10v + 11 16510: 84v 16514: 130v ; 16515: 59v 16511: 31v 16512: 49 16508: 1 + 127v 16508: 60v 16509: 29 16509: 148v 16509: 148v 16508: 60v ; 16509: 106 16509: 106 16513: 36v ; 16515: 49 16508: 119 16512: 125v 16512: 125v 16508: 91 ; 16509: 81 ; 16510: 53v 16510: 124 16507: 223 16507: 223 16509: 103 16509: 57v 16512: 142 16508: 131v 16515: 62 16515: 62 16507: 107 ; 16508: 159 16507: 107 16507: 223 16510: 118v 16507: 107 ; 16508: 91 + 159 ; 16509: 144 16511: 49v 16511: 49v ; 16515: 62 16510: 118v 16509: 144 ; 16512: 90 16509: 85v 16508: 4


571 Meysseman Joannes Michiel Pieter Michiels Cornelis Michiels Francisca Michiels Francisca Michiels Isabelle Michiels Joseph Michiels Marie Michiels Marie Michiels Pieter Michiels Pieternelle Michiels Susanne Michiels Theresia Michot Lambert Michot Marie Deodata Miljonne (Miljou, Milliou, Milliau) Josyntje

Samson Adriaene Nele Victoria Paket Anna Marie De Clerck Cornelis De Langhe Bruno Bossaert Pieter Packet Anna Marie Packet Jacob Baltens Francois Mestdagh Marie Fack Franciscus Joannes Timmerman Carel Van Hessche Joannes Melaer Elisabeth Vander Lynde Jacobus Leo Schoonbaert Bonaventura

Mille Adriaen Mille Anna Marie Mille Cornelis Mille Francois Mille Joseph Mille Pieter Milleveert Beernaert Mincke Anna Mingels Aernout Mingels Regina Mingels Regina Minjon Constantia Minjon Constantia Minnaert Anna Marie Minnaert Anna Marie Minnaert Franchois Ignace Minnaert Isabelle Minnaert Isabelle Minnaert Joanne Minnaert Joannes Minnaert Pieter Minne Godelieve Minne Joannes

Vanden Broele Isabelle Vande Walle Gabriel Lateste Marie Hucke Anna Marie Sompels Marie Anne Dregghe Pieternelle Van Heule Anna D’Hondt Laurentius Baes Pieternelle Ardenois Augustinus Vermeesch Maryn Everaert Pieter Simoens Joannes De Rycke Pieter Maertens Pieter De Groote Sophia Aernouts Pieter De Vriendt Pieter Mestdagh Joseph Van Kuyck Anna Marie D’Hont Marie De Croo Cornelis Hacx Genoveva

Minne Joannes Minne Josyne Minne Josyne Minne Lucas Minne Marie Anne Minne Pieter Mishondt Pieter Jacobus Misselis Cornelia Missiaen Balduinus Missiaen Pieter Joseph Moenaert Joanne Moenaert Marie Moens … Moens Amandus Moens Anthone Moens Catharine Moens Cornelia

Ketels Angela Dietens Jacob Van Damme Joannes Lommens Pieternelle Van Neste Jan Steculorum Victoria Verhamme Isabelle Van Walleghem Pieter Nyssens Anna Huys Anna Marie Pollet Cornelis De Maeckere Paulus Pintelon Philippe Ketele Catharina Tanghe Marie Therese Du Lieu Lodewyck Roels Pieter

16511: 56 16511: 104 16513: 50v 16513: 50v 16513: 50v 16507: 171v 16514: 72v 16511: 21 16507: 119v 16507: 171v 16514: 72v 16507: 163v ; 16513: 52v 16509: 146v 16512: 12 16512: 12 16510: 70 ; 16511: 5v ; 16512: 118v ; 16513: 23 16507: 153v 16512: 61 16512: 61 16510: 77 16510: 77 16512: 61 16508: 143v 16515: 53 16509: 157(2)v 16509: 157(2)v 16509: 157(2)v 16507: 42v 16507: 42v ; 16512: 50 16510: 23v 16510: 23v 16507: 43 16509: 63 ; 16510: 147v 16509: 63 ; 16510: 147v 16508: 16v 16512: 13 16510: 23v 16511: 128v 16507: 237v ; 16509: 24v ; 16511: 58 ; 16513: 7 16507: 237v ; 16509: 24v ; 16511: 58 16507: 192 16507: 192 16507: 237v ; 16509: 24v ; 16511: 58 16508: 125v 16513: 7 16514: 86v 16512: 147v 16514: 36 16514: 36 16508: 42v 16507: 8 16513: 9 16508: 119 16513: 9 16511: 3v 16511: 58v


572 Moens Francisca Moens Francois Moens Guilliaeme Moens Jacob Moens Jacob Moens Jan Moens Joannes Moens Joannes Moens Joseph Moens Lauwereyns Moens Marie Moens Marie Moens Marie Moens Marie Moens Pieter Moens Pieter Moens Pieter Moens Rogerius Moentack Caroline Therese Moerkercke Anthonette Moerkercke Victoria Moerman Anna Moerman Beatrix Moerman David Moerman Joanne Moerman Joannes Moerman Joannes Moerman Joannes Moerman Joos Moerman Pieter Moke … Mollet Joannes Mombalieu Christiaen Mombalieu Joanne Monbailliu … Monbailliu Anna Marie Monbailliu Carel Monbailliu Carel Monbailliu Carel Monbailliu Cecilia Monbailliu Cecilia Monbailliu Francois Monbailliu Joanne Therese Monbailliu Marie Monbailliu Pieter Monset (Masset) Pieternelle Monset Elisabeth Monset Martinus Monstreul Anna Montein Marie Montens Marie Magdaleene Monteville Anna Monteville Laurentius Monteville Pieter Monteville Pieternelle Montevylle Pieter Montevylle Pieternelle Montevylle Pieternelle

Meyns Pieter Schoonbaert Cecilia Anthierens Rosa Jacxsens Pieternelle Wybo Rosa Jobs Pieternelle Delejaeghere Marie Bossier Cecilia Burghgraeve Marie De Vliegher Joanne Rogiers Joannes Van Welden Ambrosius Dobbelaere Pieter Vercruyse Pieter Dombreght Pieternelle Cattelier Genoveva Coppet Columba Jacoba De Witte Catharine Arents Leonardus Van Dorpe Leonardus Brusseel Pieter Francois Lanoye Pieter De Graef Ollevier Boussemaere Victoria Mombalieu Christiaen De Schuyter Catharina Vanden Driessche Jacoba Vermaut Anna Marie Vanden Berghe Helena De Roo Rosa Ketels Marcus De Jaegher Theresia Moerman Joanne Van Dooren Maerten Seghers Niclaeys Barrizeele Joannes Moyses Isabelle Vyncke Anna Speelman Joanne Caroline De Veldere Lauwereyns De Veldere Berthel De Vynck Anna Pieters Pieter Tratsaert Pieter Mengé Francisca De Lantmeter Sebastiaen Kop Guilliaeme Gauweloose … De Prée Francois D’Hurt Georgius Sanders Pieter Van Heucke Michiel Verburgh Joanne Schouteeten Magdaleene Van Houcke Joseph Vande Casteele Pieternelle Rosseel Donaes Tanghe Aernout

16508: 119 16508: 119 ; 16513: 23 + 105v 16512: 141 ; 16513: 9 16508: 119 16508: 119 ; 16513: 105v 16508: 37 ; 16510: 145v 16508: 37 ; 16510: 145v + 146 16510: 145v 16514: 134 16509: 49v 16508: 158 16514: 134 16509: 49v ; 16514: 134 16507: 233 16514: 158v 16513: 105v 16512: 141 16508: 145 16509: 66v 16508: 112v 16513: 72 16514: 148v 16510: 42 16509: 139v 16508: 146 16513: 115v 16509: 139v ; 16513: 115v 16510: 41v 16510: 42 16514: 107v 16507: 118v 16512: 111v 16508: 146 16508: 146 16507: 155 boven + 155v 16512: 144 16512: 61v 16512: 61v 16511: 29 ; 16512: 142 16511: 144 16509: 148 16512: 144 16512: 142 16510: 32 16510: 9v ; 16512: 19 16509: 58 + 76v 16509: 109 16511: 59v 16507: 83 ; 16512: 21 16507: 47 ; 16508: 44v 16513: 56 16509: 181 16513: 102v ; 16514: 62 16510: 4v 16508: 123 16508: 17v + 18 16508: 17v + 18 16508: 17v


573 Monteyne Anna Marie Monteyne Anna Marie Monton Jacoba Monton Jacoba Monton Pieter Montoy Isabelle Montoy Isabelle Montoy Pieter Mony Anna Mony Joannes Monye Francisca Monye Simoen Morel Jan Baptiste Morel Jan Baptiste Mores Philippe Mores Philippus Jacobus Moret Isabelle Moret Jacob Moret Pieter Moret Pieter Moriaens Marie Moriau Dominicus Moriau Isabella Jacoba Morres Anna Morreyt Joannes Morreyt Laureyns Mortelé Cecilia Mortelé Cecilia Mortelé Maryn Mortier (Dumortier) Lodewyck Mortier Adriaen Mortier Jacquemyntjen Mortier Jan Baptiste Mortier Marie Mortiers Pieternelle Mostaert Cornelis Mostaert Joannes Mostaert Pieternelle Mosterey Bernardus Mosterey Godelieve Mosterey Hendrick Mosterey Jan Mosterey Joannes Mosterey Joannes Mosterey Thomaes Mosterey Thomaes Mostrey Brigitta Mouque Marie Mouton Jacoba Mouton Lieven Mouton Marie Anna Mouton Marie Anne Mouton Marie Anne Moyaert Blasia Blandina Moyaert Boudewyn Moyaert Brigitta Moyaert Francoise Moyaert Marie Anne

De Sutter Pieter Dollée Jacob De Jaegher Adriaen Mallebrancke Anthone De Jonghe Cornelie Van Dooren Maerten Ghys Ignatius Sanders Helena De Ceuninck Benedictus Gevaert Isabelle De Voldere Pieter Joannes … Anna Fleurbaey Rosalia (De) Buyck Jacoba Mannian Jacoba Verlee Angela Therese Callewaert Blasius Schelleman (Schilleman) Pieternelle Ramaut Francisca Matthys Marie Lacoye Jan Pietersen Marie Wymeels Joannes Verhaeghe Jacob Heddebault Joanne Lucx Joanna Clara Du Lieu Jacobus Joannes Baeremaecker Pieter Eelant Catharine Heecke Joanna Goethals Barbara Therese De Ketelaere Pieter Nele Anne Marie De Bruyne Joannes De Ketelaere Pieter Van Poucke Joanne De Witte Josyne Van Hyfte Pieter Denys Cecilia Denys Pieter Van Hille … Jonckheere Pieternelle De Pree Anna Marie Regout Marie Forée Brigitta Vande Keere Susanne Prevoost Pieter Vande Waetere Albertus Malebrancke Anthone Boey Pieternelle Vermeulen Francois Mecchelaere Joannes Bienstman Pieter Waeghenaere Damiaen Van Renterghem Pieternelle Verplancke Pieter Vlietynck Geeraert Blansaer Jacobus

16510: 93 16510: 93 16508: 67 + 67v 16508: 67 16508: 67v 16508: 146 ; 16510: 58v 16510: 58v 16510: 58v 16507: 165v 16507: 165v 16511: 57v 16511: 57v 16511: 48 ; 16512: 41v 16510: 82 ; 16512: 17 16509: 59v 16509: 59v 16514: 76v 16510: 139 ; 16514: 142v 16510: 139 ; 16514: 142v 16510: 139 16508: 109v 16514: 161 16514: 161 16508: 15v 16509: 158v 16509: 158v 16513: 13 16512: 40v ; 16513: 13 16513: 13 16510: 142v 16507: 35v 16508: 38v 16507: 49 16510: 116v 16508: 145v 16507: 103 16507: 103 16513: 8v 16509: 62v ; 16512: 64 + 124 16512: 71 ; 16514: 74v 16514: 66v 16509: 62v ; 16515: 18 16512: 64 16515: 18 16512: 124 16509: 62v ; 16512: 64 + 124 16510: 16 16515: 68v 16510: 158v boven 16512: 1v ; 16513: 73v 16511: 32 ; 16512: 1v ; 16513: 73v 16513: 73v 16511: 32 ; 16512: 1v 16511: 134v + 135 16511: 135 16508: 136 16508: 115 16515: 51


574 Moyaert Thomaes Moyses Isabelle Moyses Jacob Moyses Jacob Moyses Jan Moyses Livina Moyses Philippus Moyses Pironne Mulders Pieternelle Mule Joanne Mulier Joanne Mullaerts Martinus Mullaerts Rosa Mus Francois Mus Joanne Mus Joanne Mus Joannes Musoen Francois Musoen Francois Musoen Francois Muulle Passchasia Muuls Cornelis Muuls Jacob Muuls Joannes Muuls Joannes Jacobus Muyle Godelieve Muyle Joanne Muylle Joanna Muylle Marie Therese Muyls Joanne Muyls Joanne Muyls Pieternelle Muys Beernaert Muys Marie Muyshondt Joanne Muyshont Franciscus Muyshont Joseph Myle Pieter Mylle Joannes Myncke Anna Allegonde Myncke Cornelis Myngodt Pieter Nachtegaele Anna Nachtegaele Anna Marie Nachtegaele Augustyn Nachtegaele Eduaert Nachtegaele Joannes Nachtegaele Joannes Nachtegaele Joannes Nachtegaele Monica Nachtegaele Pieter Nachtegaele Sebastiaen Naert Alexander Naert Brigitta Naert Brigitta Naert Brigitta Naert Ferdinande Naert Guilliaeme

De Nolf Anna Monbailliu Carel Messiaen Marie Van Dycke Genoveva Bastoen Jacoba De Cloedt Joannes Huyvetters Brigitte Augustinus Emanuel Vanden Broucke Elias Rotsaert Maryn Verhulst Dominicus Baert Marie Allemeirsch Adriaen De Meulenaere Anna Marie Therese Baeteman Chrysostomus Kerckhof Joannes De Pré Isabelle Hollebeke Regina Respaillie Joanne Tutens Cecilia Van Hollebeke Jan Canin Josine Cuyle Marie De Saeyere Joanne Marote Anna Maie Van Poucke Guilliame Van Torre Joannes Rotsaert Maryn Boonen Joannes Herman Joannes Welsters Joannes De Cock Joos De Graeve Barbara Theresia Steyaert Joannes Gauweloose Pieter Maertens … Vande Wyngaerde Livina Van Hessche Catharina Aernouts Godelieve D’Hondt Laureyns De Bruyckere Marie Bodix Marie De Bruyne Josephus Meermuys Emanuel Van Sieleghem Veronica Uutterwulghe Joanne Dullaert Adriaeneken De Neve Barbara Danneels Isabelle Jacobs Joannes De Winckelaere Marie Anne Van Halsinghe Marie De Veldere Isabelle De Duytsche David Joannes Goethals Joseph Verscheure Joannes Vande Walle Anna Boone Susanne

16507: 245 16512: 61v 16508: 157 16514: 125v 16508: 157 ; 16514: 125v 16512: 101v 16508: 157 16508: 30v 16507: 174v 16509: 61v 16515: 4 16508: 132v 16508: 132v 16511: 72v 16508: 140 ; 16509: 7 16508: 140 16508: 140 16514: 100 16514: 99v + 100 16514: 99v + 100 16512: 72v + 73 16515: 46 16508: 126 16508: 126 ; 16514: 40v 16514: 40v 16507: 113 16511: 43 16507: 215v 16508: 54 16511: 26 + 26v ; 16513: 45v 16511: 26v 16509: 114v 16513: 63v 16514: 151 16511: 59v + 106 ; 16514: 87v 16515: 26v 16510: 35 16510: 83v 16509: 145v 16512: 116 16509: 32 16510: 132v 16512: 47 16509: 149 16508: 7 ; 16509: 142(1) ; 16510: 136 16512: 156v 16508: 7 ; 16509: 118v 16510: 136 16509: 34v 16513: 8 ; 16514: 79v 16509: 118v ; 16512: 47 + 156v 16507: 63v 16510: 78 16509: 83v 16509: 83v + 130 16509: 83v + 130 16508: 65 ; 16515: 1 16508: 120


575 Naert Jacob Naert Joseph Naert Marie Catharine Naert Pieter Naessens (Naes) Godelieve Naessens Adriana Naessens Catharine Naessens Isabella Naessens Joannes Naessens Livine Naessens Pieter Naeyaert Agnes Naeyaert Agnes Naeyaert Boudewyn Naeyaert Francois Naeyaert Genoveva Naeyaert Jacob Naeyaert Jacobus Naeyaert Jacobus Naeyaert Joannes Naghtegaele Monica Neckers Pieternelle Neels Genoveva Neels Genoveva Neerinck Joanne Neirinck Catharine Neirinck Isabelle Neirinck Martinus Neirinck Pieter Neirynck Hubertus Neirynck Joannes Neirynck Joannes Neirynck Martinus Neirynck Pieter Neirynck Pieter Nele Anne Marie Nele Jacob Nele Victoria Nele Victoria Neuveroen Joannes Nevejans Francisca Nevejans Pieter Neyens Clara Neyens Clara Neyts Benedictus Neyts Francois Neyts Isabelle Constance Neyts Jan Neyts Marie Neyts Thobias Neyts Tobias Neyts Tobias Niclaeys Cornelis Niclaeys Jan Nieulant Marie Josepha Nieuwenhuyse Judoca Nieuwlant Francois Nieuwlant Marie Henriette

De Maere Amelberge Daele Carolina Gellynck Maerten Vanden Broele Stephana Van Dickele Carel Simoens Jacobus Persyn Joannes Duvivier Judocus Walcarius Eugenia De Vos Jan De Schacht Jacoba Wybo Laureyns De Jonghe Cornelis Verplancke Regina Neyens Clara Leersnyder Bernardus Claeys Marie Anne Verplancke Veronica Kempe (Kimpe) Judoca Dobbelier Dorothea De Saeyere Joannes Janssens Maryn De Rycke Pieter De Sangher Laureyns Waeghebeke Pieter Prendier Adriaen Clarisse Jacobus Schaep Joanne Laros Isabelle Bardt Regina Eeuwouts Theresia Viaene Cornelie Schaep Joanna Cornelis Marie Therese Biebuyck Anna Marie Mortier Jan Baptiste Van Besien Marie Theresia Care (Caere) Pieter Michiel Pieter Frederyck Theresia Anna De Coninck Pieter Cornette Joanne Dumon (De Mon) Nicodemus Nayaert Francois Quintens Joanne Vande Waetere Victoria Van Steelant Joseph Taverne Catharine De Vynck Michiel Heyns Louise Allaert Isabelle De Coninck Isabelle Van Wynsberghe Marie Catherine Schotte Marie Van Caloen Cornelis Van Tomme Francois Madouts Marie Brigitte Anselmine De Stappens Valentyn

16507: 212 ; 16510: 78 16515: 1 16508: 120 16507: 212 16507: 213v ; 16511: 35 + 35v 16515: 59 + 59v 16509: 87v 16515: 73v 16515: 71 16509: 23 16515: 71 16508: 43v 16510: 159 onder 16515: 61 16507: 71v + 72 16515: 61 16508: 148v(bis) 16513: 14v ; 16515: 61 16513: 14v ; 16515: 61 16511: 80 16507: 202 16510: 86v 16509: 86v 16507: 18v onder 16508: 46v 16508: 113v 16508: 111 ; 16510: 9 16508: 111 16508: 111 16514: 67 16514: 67 16514: 67 16510: 9 16514: 69v 16510: 9 16507: 49 16507: 49 ; 16511: 104 16511: 104 ; 16512: 130 16511: 104 16514: 96v + 97v 16512: 83v 16512: 83v 16507: 71v + 72 ; 16510: 51 16507: 71v + 72 16513: 21 16513: 38 16511: 135v ; 16513: 7v 16507: 93v ; 16508: 47v 16508: 56 16513: 21 16508: 47v 16507: 93v 16512: 35 16510: 54v + 55 16512: 95v ; 16514: 140 16510: 35 16507: 246v 16507: 246v


576 Nieuwlant Therese Caroline Nieuwmunster Adriaen Nieuwmunster Bersabea Nieuwmunster Francois Nieuwmunster Joos Nieuwmunster Marie Nieuwmunsters Barbara Nieuws Pieternelle Nolf Isabelle Nollet Francisca Noppe Marie Anne Notebaert Anna Catharine Notebaert Pieter Notte Ferdinanda Notte Ferdinanda Notte Passchasia Notterdam Pieter Nouts Godelieve Nouts Marianne Nowyse Joanne Noyen Lucas Nuytens Ambrosius Nuytens Ambrosius Nuytens Cornelis Nuytens Joannes Nyffels Livine Joanne Nyssen Anna Theresia Nyssen Anna Theresia Nyssen Elias Nyssens Anna Nyssens Jacob Nyssens Joseph Nyssens Josephus Nyssens Leonardus Obreno (Obrino) Admundus (Amandus)

De Tollenaere Ferdinande Van Laecken Godelieve Hollevoet Simoen Exsy Marie Anne De Snyder Pieternelle Blomme Pieter Boone Joannes Valcke Jan Delabulcke Jan Claerhout Maerten De Meulenaere Ivo De Vogelaere Jacob De Graeve Anna Cornelia Callewaert Jacobus Wilshoet Thomaes De Mets Steven Tanghe Catharine Heyneman Maerten Janssen Hendrick Deckmyn Pieter Janssens Monica Francisca Baltens Francoise Van Raepenbusch Francisca Pauwaert Pieternelle Bauwens Marie Maertens Cornelis Lauwereyns Emanuel Maryssael Charles Bulcke Regina Missiaen Balduinus Marcquesyn Rosa Seurinck Anna Catharina Brouckaert Anna Van Loo Anna Marie De Pauw Godelieve

Obreno Anna Obreno Josepha Angelina Obreno Josepha Angelina Obreno Laurentius Obreno Laurentius Obreno Maria Catharine Obreno Marie Obreno Regina Obreno Regina Obri Marie Catharine Ockier Jacobus Ockier Judocus Odevaere Enghelbertus Odevaere Livinus Ollevoet Magdalene Ollez Joachim Ollez Mattheus Ollez Rochus Olliviers Pieternelle Ombaert Adriaene Omers Andries Omers Andries

Bossier Jacobus Fleurbaey Amandus Vercruysse Jacobus Verniere Ursula Jacoba PoculĂŠ Constantia Van Speybrouck Ambrosius Bossier Jacob Pepers Pieter Plaeysier Joannes Potters David Guisse Marie Baert Amelberga Inghelbrecht Marie Joanne De Potter Anne Cornelis Marcus Vergaerde Genoveva Thielens Cecilia Martele Anna De Maecker Christoffel Steen Pieter Brauwers Cecilia Verbolle Pieternelle

16507: 236 16509: 51 16508: 69 16511: 40v 16511: 40v 16509: 51 16511: 65v 16507: 152v 16507: 195 16508: 99v 16514: 166 16515: 48 ; 16514: 9v 16514: 9v ; 16515: 48 16514: 42 16514: 42 16511: 113v 16511: 101v 16507: 84v ; 16508: 73 16507: 84v 16508: 160v 16511: 95v 16507: 120 16507: 120 16507: 139v 16507: 120 16511: 121v 16514: 104v 16514: 104v 16514: 54v + 104v 16514: 36 16507: 109v 16508: 59v 16507: 109v 16514: 36 16507: 158v onder ; 16508: 14 ; 16512: 81v + 148 + 148v ; 16515: 1v 16514: 159v 16511: 48 ; 16512: 41v 16511: 48 ; 16512: 41v 16512: 148 16512: 148v 16508: 14 ; 16515: 1v + 48v 16515: 1v 16512: 81v 16512: 81v 16512: 88v 16514: 116 16514: 116 16509: 8 16509: 8 16507: 175 16512: 26v ; 16513: 107v ; 16514: 113 16514: 113 16507: 161 16508: 47v ; 16509: 149v ; 16512: 89 16514: 35v 16511: 46v 16511: 46v + 47


577 Omers Andries Omers Andries Ongena Emanuel Onsaelis Martinus Onsaelis Martinus Oosterlynck Anna Oosterlynck Francois Opstaele Agnes Osaer Jacob Ostyn Francois Ostyn Francois Ostyn Joannes Ostyn Lieven Otsens Catharine Otsens Catherine Otsens Gabriel Otsens Jacob Otsens Joanne Otsens Marie Anne Otsens Marie Anne Oudaert Catherina Oudaert Jacob Oudaert Lodewyck Oudaert Lodewyck Outerman Isabelle Outers Anne Marie Outreve Cathelyne Overhetvelt Joannes Overschelde Pieternelle Pachtenbeeke Livine Packet Anna Marie Packet Jacob Packet Marie Packet Marie Paene Pieternelle Paenes Pieternelle Paet Jacob Paet Joanne Paeyderooghe Cornelis Paket Anna Marie Palet Louise Palynck Anna Francoise Paneel Joanne Panne Jacob Panne Theresia Pannecoucke Anthone Pannecoucke Lieven Pannecoucke Marie Pannecoucke Marie Pannecoucke Marie Anne Pannecoucke Marie Joanne Pannecoucke Marie Joanne Pannecoucke Pieternelle Panneel Joanne Panneel Joanne Pante Joannes Pante Victoria Pante Victoria

Mattheus Isabelle Therese Savels Catharina Kindt Anna Sagaert Marie Catharine De Vogelaere Rosa De Graeve Juliaen Van Cnocke Magdalena Van Thournout Joseph Pringier Anna Marie Waghenaere Agnes Verkeyn Pieternelle De PrÊ Judoca Ghelie Marie Blansaer Joannes De Weert Jan Jonckheere Catharine Lestavel Marie De Prez Bernardus Van Speybrouck Jacobus Vander Beke Philips Vergauwe Pieter Ketels Catharina Vander Haeghen Joanne Willaert Genoveva Witgeer Michiel De Meyer Cornelis Ghekiere Francois Vermandels Isabelle Goethals Anthone Baele Blasius Michiels Joseph Michiels Marie Pinet Joannes Schaessens Pieter D’Hulst Joannes Van Rietschelde Pieter Schotte Cecilia De Witte Pieter De Coster Marie Jacoba Michiels Cornelis Coppens Livinus Van Damme Jan Baptiste Seghers Jan Coppet Cecilia Ramant Joannes Feyts Magdaleene Vlietynck Anna De Swaef Joannes De Wynter Jan Baptiste Bulcke Pieter Claeys Cornelis Jonckheere Joannes Bulcke Boudewyn Seghers Jan Verbeest Erembodus Tornel Brigitta Blanckaert Joannes De Meiter Pieter

16511: 46v + 47 16511: 47 16512: 117 16512: 12v 16512: 12v 16512: 154 16512: 154 16508: 122 16508: 153v 16514: 60 16507: 214v 16513: 36 16507: 214v 16511: 67v 16507: 31v + 54 16507: 31v ; 16510: 144 ; 16512: 8v 16507: 31v 16513: 90v 16513: 28v 16507: 54 16514: 70 16507: 191 16513: 65v 16513: 65v 16512: 63v 16508: 22v 16513: 19v 16507: 41v boven + 106 16509: 40 16507: 238 16514: 72v 16511: 21 16511: 21 16511: 21 16508: 36v 16507: 135v 16507: 70 16507: 70 16514: 75v 16513: 50v 16514: 54 16510: 121v 16514: 122v 16513: 91v 16513: 91v 16507: 36v ; 16515: 42v 16508: 142 16508: 101 16508: 134 ; 16515: 3 16508: 142 ; 16514: 94v 16515: 42v 16515: 42v 16509: 101 ; 16510: 24 ; 16512: 103v 16509: 46v 16509: 46v 16514: 80 16514: 80 16514: 80


578 Paree Marie Parein Marie Anna Parent Marie Anne Pareyn (Parin) Philippe Pareyn (Parin) Philippe

Baele Ryckewaert Dickx Jacobus Herpoele Guilliaeme Vande Velde Rosalia Taloen Regina

Pareyn Isabelle Pareyn Jacob Pareyn Jaecquemynken Paridaen Adriaene Paridaen Adriaene Paridaen Anthone Paridaen Cecilia Paridaen Daniel Paridaen Francois Paridaen Helena Paridaen Jan Paridaen Joannes Paridaen Joannes Paridaen Lenaerd Paridaen Leonardus Paridaen Marie Paridaen Pieter Paridaen Pieternelle Parin (Parein) Marie Anne Parin Francisca Parin Marie Anne Parmentier Cathelyne Parmentier Charles Parmentier Godelieve Parmentier Joseph Parmentier Philippe Parmentier Pieter Parmentier Pieter Parmentier Therese Parmentier Therese Parreyt Pieternelle Parsyn Anna Passchyn Anna Marie Passyn Marie Pateel Francoise Paternoster Laurentius Bernardus Patteeuw Jaspar Patteeuw Joseph Patthieuw Pieter Pattou Theresia Pattyn Anna Pattyn Anna Pattyn Anna Pattyn Pieter Pattyn Regina Pattyn Regina Pattyn Regina Catharina Pattyn Regina Catharina Pauwaert Anna Marie Pauwaert Cornelia Pauwaert Cornelis Pauwaert Emiliane

Vanden Briele Philippus De Raet Marie Van Wonterghem Joseph De Visch Jacobus Persyn Jacob De Clerck Pieternelle Van Elslander Jacob Vande Velde Adriaene De Maecker Marie Therese Tavernier Franciscus Waeghe Marie Van Torre Marie Reynes Joanne Hollemaert Joanne De Vriendt Anna Merlynck (Meerlynck) Joannes Slabbaert Francisca De Bouck Simoen Stocx (Stock) Godefridus Amandels Bazilius De Visch Lenaert Joossens Joos Faveau Marie Joanne De Keyser Carolus Vander Burgh Joanne De Neve Barbara Vander Heught Marie Anne Helegheer Isabelle Logghe Jan Baptiste Van Biesbrouck Emanuel BentelĂŠe Michiel Verlinde Jacobus De Cuyper Pieter Heyntjens Daniel Ceunebroeck Anthone Verhulst Francisca De Smedt Marie Joanne Hellebuyck Marie Thiel Francisca Hubroeck Joannes Pype Pieter Van Maele Jan Couvreur Pieter Verburgh Pieternelle Logghe Jan Verplancke Carel Craeynest Livinus De Brock Jacobus De Maecker Jacobus Coppet Anselmus Dinneweth Regina Van Zantweghe Livinus

16510: 57v 16515: 27 16512: 80 ; 16515: 16 16513: 121v ; 16514: 1 + 1v 16509: 109v ; 16513: 121v ; 16514: 1 + 1v + 111 ; 16515: 27 16513: 121v 16507: 99v 16507: 99v 16513: 13v 16513: 13v 16508: 130 16508: 60 16508: 73v ; 16513: 13v ; 16515: 45 16511: 59 ; 16515: 45 16513: 43 ; 16515: 61v 16508: 73v ; 16509: 10 16510: 158 boven 16510: 158 boven 16515: 7 16514: 158v ; 16515: 7 16508: 130 ; 16509: 63 16511: 54v 16514: 158v 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 ; 16515: 27 16514: 1v 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 16508: 97v 16507: 22v ; 16513: 18 16509: 105v 16509: 127 16510: 136 16508: 94v ; 16513: 18 16509: 127 16508: 94v 16508: 94v 16509: 91v ; 16510: 56v 16512: 55v 16514: 47 16509: 157(2) 16508: 81 16508: 137v 16509: 153v 16509: 153v 16513: 125 16514: 55 16509: 3 16509: 3 16507: 191v 16514: 63v 16510: 79v 16510: 79v 16514: 63v 16514: 63v 16514: 152v 16513: 91v 16511: 126 ; 16514: 90v 16511: 126


579 Pauwaert Isabella Clara Pauwaert Isabelle Pauwaert Isabelle Pauwaert Isabelle Clare Pauwaert Jacob Pauwaert Jacob Pauwaert Joannes Pauwaert Pieternelle Pauwaert Pieternelle Pauwels Adriaen Pauwels Anna Marie Pauwels Barbara Pauwels Carel Pauwels Catharina Pauwels Cecilia Pauwels Christiaen Pauwels Cornelis Pauwels Cornelis Pauwels Cornelis Pauwels Francois Pauwels Francois Pauwels Francois Pauwels Gabriel Pauwels Isabelle Pauwels Jacoba Pauwels Jacoba Pauwels Joanna Theresia Pauwels Joanna Theresia Pauwels Joseph Pauwels Lucia Pauwels Marie Pauwels Maryn Pauwels Pieter Pauwels Pieter Pauwels Pieter Pauwels Simoen Pauwels Simoen

Bouillon Simoen Petrus Cornilly Joannes Coudeville Pieter Rotsaert Joannes Augustinus Van Nieukercke Catharine De Groote Marie D’Hondt Amelberghe De Groote Lucas Nuytens Cornelis Vercruyse Pieternelle Mermuys Dominicus Heymans Michiel Van Veerdeghem Catharina Halewyn Niclaeys De Bruyne Andries Van Overberghe Francoise Hillewaert Marie Slycke Theresia Vande Slyckens Theresia D’Hont Jacoba Huys Livine Claeys Rosa Theresia Bonte Rosalia De Vendel Jacques Boddicx Pieter Wulleput Gillis Boddeyn Francois Vande Vyvere Joannes Van Aghtere Theresia Boddein (Boddyn) Joannes De Muynck Ludovicus Van Schoote Marie Avegeer Josepha Vermeirs Victoria Terwe Isabelle Clare Claeys Cecilia De Meire Isabelle

Pauwels Simoen Pays Therese Peckelbeen Joanna Peckelbeen Joanne Peckelbeen Joannes Peckelbeen Joannes Peckelbeen Marie Anna Peckelbeen Marie Anne Peckelbeen Marie Anne Peckelbeen Maryn Peckers Marie Pecsteen Jaecques Pecsteen Jan Peellaert Robert Peere (Peire) udoca Peere Anna Marie Peere Hilarius Peere Joanne Peere Judoca Peire (Peere) Leonardus

Soens Rosa Edelynck Cornelis Lievens Pieter Mestdagh Jan De Smidt Marie Anna De Groote Veronica Tanger Joannes De Bruyne Carel De Deckere Martinus Van Loo Magdalena Belleville Carel Goeman Francoise Vanden Abeele Francoise Hendricx Petronelle Lauwereyns Emanuel Vander Venne Joannes Vande Moere Isabelle Baes Henricus Josephus De Brock Vincent Forret Theresia Rosalia

16507: 215v ; 16509: 82 ; 16510: 26 16511: 70v ; 16514: 80v 16511: 70v ; 16514: 80v 16507: 215v 16508: 12 16507: 215v ; 16509: 82 16508: 12 ; 16511: 126 ; 16514: 43 + 80v 16507: 139v ; 16515: 23 16507: 139v 16507: 233 16507: 85v + 233 16515: 29(bis) 16508: 84v 16508: 156 16512: 48v 16508: 84v 16515: 29(bis) 16513: 35 16511: 91 16508: 19v 16508: 139v 16507: 77 ; 16509: 30v 16514: 162v 16507: 125v 16511: 90 + 90v 16511: 90 + 90v 16514: 128v 16514: 128v 16513: 35 16507: 2 onder + 141v boven 16508: 84v 16511: 90 + 90v 16514: 162v 16511: 91 16507: 125v 16507: 2 onder ; 16514: 128v 16507: 141 + 141v boven ; 16508: 19v ; 16512: 48v 16507: 141 + 141v boven 16508: 73 16515: 2 16511: 116v ; 16515: 2 16515: 74 (boven + onder) 16513: 119 16514: 155 16510: 122v ; 16511: 92v ; 16513: 119 16510: 122v ; 16513: 119 ; 16514: 155 16515: 2 16511: 65v 16514: 2v 16514: 2v 16509: 14v 16507: 193v ; 16508: 151 16512: 94v 16514: 135 16514: 135 16507: 193v 16507: 125v ; 16509: 134 ; 16510: 22v ;


580

Peire (Peere) Pieter Peire Cecilia Peire Joannes Peire Judoca Peire Paulus Penninck Jacob Penninck Joanne Penninck(x) Joanne Peper ‌ Peper Daniel Peper Joannes Peper Joannes Pepers Catherine Pepers Joannes Pepers Joseph Pepers Marie Pepers Pieter Perdu Anna Therese Perdu Jan Baptiste Perduyn Catharine Therese Perlinckx Joannes Perlincx Andries Perlyncks (Perlyns) Matthys Perneel Anna Perquy Jacob Perquy Josyne Perquy Pieter Persyn Francois Matthias Persyn Jacob Persyn Jacob Persyn Jacob Persyn Jacob Persyn Jan Persyn Joannes Persyn Joannes Persyn Joseph Persyn Josyne Persyn Marie Persyn Marie Petegem Joanne Peters Anthonius Peters Jacobus Petilion Anna Petit Catharine Petit Niclaeys Petyt Catharine Petyt Marie Petyt Marie Petyt Niclaeys Petyt Philippus Peuneman Marie Constance Peurquaet Henricus Peurquaet Marie Philips Augustyn Philips Blasia Philips Catharina Philips Catharina

Coppens Pieternelle Van Belle Michiel Ravillion Joanna Clara Haeck Judocus Sebot Anna Verkercke Anna Jacques Leon Vanden Broucke Jacob Vincke Lucas De Smet Emerentiana Croes Agnes De Roo Godelieve Verstraete Hendrick De Clerck Vincentia Goethals Juliaene Goddyn Eugenius Obreno Regina Plyson Pieter Van Sevenant Isabella Stochove Jan Meyers Florentina Tulckens Elisabeth Van Heule Theresia Vyncke Joannes Van Nieuwenhuyse Godelieve Van Ryckeghem Pieter Pieters Marie De Smet Anne Marie Eeuwouts Rosa Paridaen Adriaene De Neve Joanne Claeys Joanne Jonckheers Anne Marie De Smit Anna Marie Naessens Catharine Lambreght Dorothea Van Damme Michiel Braems Sebastiaen Eeuwouts Pieter Feyts Jacob De Maecker Aldegonde Abels Joanna Van Massenhove Michiel Bulcke Norbert Botsaert Marie Respaillie Joannes De Respaillie Carel Florin Joos Gilliodts Francisca Petronilla Govaert (Govaere) Joanne De Pruyssenaere Hendrick Beyens Francisca Diet Pieter Hoorickx Marie De Rycker Joseph Vanden Heede Michiel De Raedt ‌

16512: 94v 16507: 193v ; 16508: 151 16509: 134 16514: 15 + 15v 16508: 151 16509: 134 16510: 31v 16510: 136v 16509: 91 ; 16513: 101v 16513: 103 16507: 129v ; 16513: 103 16513: 103 16507: 129v 16512: 32v 16512: 9v +123v 16511: 107v 16515: 36 16512: 81v 16512: 38v 16512: 38v 16512: 145 16515: 46v 16511: 87 16509: 73v + 74v ; 16510: 41 ; 16511: 87 16511: 112v ; 16513: 32 16514: 120v 16510: 151v 16515: 22v 16511: 22 16508: 87 ; 16512: 109 16513: 13v 16513: 62 16510: 71 16511: 27v 16509: 87v 16509: 87v 16512: 109 ; 16513: 25 16509: 138v 16511: 27v 16509: 4v 16507: 62 onder 16513: 59 16513: 59 16511: 133v 16507: 199 16513: 16 16507: 41 ; 16514: 47v 16509: 28v 16509: 95 16513: 16 ; 16515: 55v 16507: 199 ; 16509: 28v 16514: 140 16514: 81v 16514: 81v 16511: 12v 16511: 12v 16508: 115v ; 16509: 80 + 156v 16509: 80


581 Philips Francois Philips Jacoba Philips Jan Philips Pieter Phlips Jacoba Phlips Jacoba Pick Marie Pick Philippe Pick Philippus Leopoldus Pickaert Catharina Pierloot Joanna Pierra Clement Piesens Genoveva Piesens Genoveva Piessens Catharina Pieters (Peters) Anthone Pieters Anna Pieters Anna Pieters Catharina Pieters Catharina Pieters Catharine Pieters Geeraert Pieters Geeraert Pieters Hermanus Pieters Hubertus Pieters Isabelle Pieters Isabelle Pieters Isabelle Pieters Jacob Pieters Joanne Pieters Joanne Therese Pieters Joanne Therese Pieters Joannes Pieters Josyne Pieters Lodewyck Pieters Marie Pieters Marie Pieters Marie Pieters Marie Pieters Mechelyne Pieters Michiel Pieters Noé Pieters Noë Pieters Pieter Pieters Pieter Pieters Pieter Pieters Pieter Jacobus Pieters Susanne Pietersen Marie Pinckel Philips Pincket Boudewyn Pincket Victoria Pinet … Pinet Joannes Pinte Agnes Pinte Cornelie Pinte Joanne Pinte Laureyns

Denys Godelieve Heynkens Pieter Van Steelant (Steelant) Geleyne Janssens … Hinkens Pieter Maertens Pieter Joannes Louagie (Lauwagie) Anthone Vande Keere Rosa Monica Felix Pieternelle Bulcke Joannes Goossens Jacob De Jonghe Marie De Waele Joannes Van Hoorneweder Pieter Van Daele Francois Schoonbaert Pieternelle Sargie Carel Rotsaert Jacob Daens Jacobus Verbrugghe Carel (De) Craene Joannes De Smet Anna Maes Francisca Vanden Bussche Marie Stubbe Christina Hacke Joannes De Waele Judocus Veldens (Velders) Pieter Delejaegher Marie Fraeyman Joannes De Soete Ludovicus Jonckheere David Thevel Pieternelle De Reese Simoen Vande Velde Helena De Jonghe Joannes Jacobus Jonckheere David Perquy Pieter Schaepdryver Jacobus Halle Jacob De Clerck Laureynse Messeyne Marie Goedemé Marie Anne Staelens Cecilia Monbailliu Joanne Therese Van Maele Anthonette Glorie Isabelle Van Canneyt Daniel Moriau Dominicus Van Daele Rosa De Matanca Clara Van Daele Pieter De Keyser Magdalene Packet Marie Geerebaert Cornelis Vernieuwe Ignaes Huysseune Joannes Verburgh Magdalene

16510: 6 ; 16511: 131 16510: 89v 16508: 115v ; 16509: 80 16512: 81 ; 16514: 58 + 58v 16507: 15 16507: 15 16508: 99 ; 16513: 115 16510: 96v 16510: 96v 16514: 54v 16507: 204v 16507: 110 16514: 73 16514: 73 16515: 56v 16510: 70 ; 16512: 118v 16511: 30 16507: 170 ; 16511: 112 16514: 101v 16514: 101v 16510: 146 ; 16511: 48v 16515: 22v 16515: 37v + 72v 16511: 141 16515: 2v 16515: 72v 16510: 62v + 66 16510: 62v + 66 16511: 48v 16509: 11v 16515: 37v + 70 16515: 37v 16512: 39 16515: 28v + 29 16509: 26v 16515: 2v 16515: 22v 16515: 22v 16515: 2v 16509: 121v + 122 16507: 140v 16510: 11v 16507: 36 16512: 39 16512: 142 16510: 66 16512: 39 16514: 34v 16514: 161 16508: 90 16509: 162v 16509: 162v 16511: 21 16511: 21 16510: 38 16507: 92v 16509: 88v 16511: 11


582 Pinte Therese Pintelon Franchois Pintelon Francisca Pintelon Francisca Pintelon Francisca Pintelon Jan Pintelon Joannes Pintelon Joannes Pintelon Laureynse Pintelon Marie Francoise Pintelon Marie Francoise Pintelon Philippe Pintelon Pieter Pintelon Pieter Pintelon Pieter Pintelon Theresia Pintelon Theresia Philippine Pintillion Anna Pintillion Anna Pintillion Ferdinande Pladys Isabelle Pladys Simoen Plaetevoet Elisabeth Plaetevoet Jacob Plaets Marie Plaeysier Joannes Plaeysier Victoria Plasschaert Jan Plasschaert Jan Baptiste Plasschaert Jan Baptiste Plassche Pieter Platschaert Adriaen Platschaert Jan Plesier Cornelis Plesier Cornelis Plesier Isabelle Pleysier (Plaeysier) Jacob Pleysier (Plaisier) Joannes Pleysier Cornelis Plocqué Anna Plovie Cornelis Plovie Cornelis Plovie Cornelis Plovie Joanne Plovie Jooris Plovie Marie Pluvier Dymphna Brigitta Pluvier Francois Plyson Jacob Plyson Pieter Pocclée (Pockelé) Pieternelle Pocclée Adriaen Pocclée Adriaen Pocclée Francois Pocclée Pieter Pockelé Adriaen Pockelé Catharina Pockelé Marie

Cattoor Joannes De Keyser Theresia De Witte Judocus Van Tyghem Pieter Vander Respaillie Hubertus Carolus De Poover Joosine Haneca Francoise Hoste Anna Cornelia Borm Joannes De Meulenaere Francois Lefevere Bernardus Moens … Vande Velde Pieternelle De Vuyst Beatrix De Weert Godelieve Dely Pieter Franco Louis (Cornelis?) Massenhove Michiel Van Holm Isaac Spae Anna Marie Den Beer Joannes Dobbelaere Jacoba D’Haens (D’Haenens) Willebrordus De Beer Christina Coopman Pieter Obreno Regina Leenkneght Emanuel Logghe Marie Francoise Delecourt … Willems Marie Van Damme Marianne Scheers Joanne Vanden Broucke Jacquemyntje Verheye Jacoba Schaessens Joanne Verheye Pieter Van Damme Anna Wemaere Theresia Vercruyce Anastasia Verheye Joannes Batsleer (Basselé) Anna Catharina Dujardin (Dugardin) Jacoba Brusselle (Bruysselle) Anna Van Wynsberghe Cornelis Meulemeester Anna Vermeersch Joseph De Corte Pieter Van Wynsberghe Anna Van Ryckeghem Marie Perdu Anna Therese Allemeirs (Hallemeersch) Pieter Gheysens Blasia Vermeers (Vermeirs) Joanne Den Duyck Marie Vermees Joanne Schaessens Anna De Leersnyder Pieter Cop Pieter

16511: 108v 16507: 49v 16511: 11v ; 16512: 70v ; 16514: 144 16511: 11v ; 16512: 70v ; 16514: 144 16511: 11v 16507: 88v 16513: 51 16507: 88v ; 16510: 39 16513: 118 ; 16514: 55v 16509: 99 ; 16510: 39 16509: 99 ; 16510: 39 16513: 9 16512: 111 16511: 11v ; 16512: 70v 16511: 134 16513: 51 16512: 111 16514: 125 16514: 125 16514: 125 16511: 78 16507: 6 16509: 7v ; 16511: 112 16509: 7v 16511: 66 16512: 81v 16512: 81v 16512: 92v 16512: 92v 16512: 92v 16507: 86 16508: 23 16508: 23 16513: 98v 16513: 99 16513: 99 16508: 6 ; 16512: 81v ; 16513: 98v 16507: 3v ; 16508: 6 16514: 66v 16510: 150 16509: 46 ; 16511: 41 ; 16515: 75v 16509: 46 ; 16511: 41 16507: 111 ; 16509: 46 16515: 75v 16511: 41 16514: 99 16507: 90 16508: 12v 16512: 38v 16512: 38v 16511: 9 ; 16514: 5 + 5v + 6 16511: 8 + 8v + 9 16511: 8v + 9 16511: 8 + 8v + 9 16511: 8v 16514: 52 16509: 33v + 34 16507: 4v onder


583 Pockelé Marie Pockelé Theresia Pockelé Victoria Pockelé Victoria Poculé Constantia Poculé Hubertus Poculé Marie Pol Balthazar Pol Isabelle Clare Eugenia Pol Pieter Pollentier Marie Godelieve Pollentier Marie Godelieve Pollentier Melchior Pollentier Pieter Pollentier Pieter Pollet Anna Marie Pollet Anthone Pollet Brigitta Pollet Brigitte Pollet Cornelis Pollet Cornelis Pollet Eduwaert Pollet Francois Pollet Isabelle Pollet Jacobus Pollet Joanna Pollet Joanne Pollet Pieter Pollet Pieter Pollet Pieternelle Pollevie Marie Polly Genoveva Pontack Joanne Popelier Francois Poppe Beernaert Poppe Cornelis Poppe Cornelis Poppe Cornelis

Vereecke Guilliaeme Van Heuverbeke Livinus Van Parys Emanuel Willems Niclaeys Obreno Laurentius Kints Joanne Vervenne Dominicus Hendryckx Isabelle Van Huele Charles Vander Espt Omarine Susanne Bultinck Francois Inghelbrecht Philippus De Sopper Anna Marie Coigne Maria Levecque Marie Cardon Anthone Boom Catharina De Cruywenaere Pieter Bil Jacob Moenaert Joanne Kempe Anne Marie Verkest Theresia Van Wyndekens Anna Blomme Pieter D’Hondt Marie Westers Joannes De Clerck Jan Franco Anna Dudon Joanna Hoste Pieter Vermeersch Maerten Van Rapenbusch Josephus De Meulenaere Lodewyck Candael Marie Van Massenhove Joanne Verhaeghe Francoise Clare De Jonghe Magdalene Van Doorne Joanne

Poppe Francois Poppe Jacob Poppe Joannes Poppe Joannes Poppe Joannes Poppe Laurentius Poppe Laurentius Popstaele Pieternelle Porkier Joannes Porquier (Porkier) Joannes Porquier Francois Porquy Jacobus Porquy Pieternelle Porquy Pieternelle Pottemans Helena Potters David Potters Isabelle Potters Isabelle Potters Joannes

De Frutier Catharina De Clerck Therese Van Brabant Barbara Jacxsens Joanna Van Sluys Jacoba Schaebaillie Constantia Talpe Joanna Vanden Briele Jacob Van Hove Marie Hinkens (Heynkens) Pieternelle Goeman Anna Scharens Isabelle Claeys Jacobus Josephus Haest Joannes Van Poucke Lieven Obri Marie Catharine Blomme Philippe De Witte Pieter Lefevere Judoca

16507: 240 16507: 4v onder 16511: 21v ; 16514: 52 16511: 21v ; 16514: 52 16512: 148v 16512: 148v 16512: 80 16510: 35v 16510: 35v ; 16511: 109v 16511: 109v 16511: 31 16511: 31 16511: 31 16514: 14 16514: 14 16513: 111v + 112 16508: 27v 16508: 27v 16508: 27 + 27v ; 16509: 9 16508: 42v 16508: 42v 16514: 13v 16507: 146 16507: 136v ; 16510: 66v 16510: 127 16513: 43v 16509: 23 ; 16513: 9v 16514: 93v 16510: 127 16508: 158v 16513: 6v 16511: 130 16510: 136v 16513: 82v 16511: 133v 16509: 48 ; 16513: 11v + 15v ; 16514: 149v 16510: 159 onder ; 16513: 15v ; 16514: 149v 16510: 159 onder ; 16513: 15v ; 16514: 149v + 150v 16511: 83v ; 16514: 69 16510: 159 onder ; 16514: 150v 16513: 15v 16507: 97 + 145 16507: 97 16514: 149v 16513: 11v ; 16514: 149v 16510: 24v 16510: 89v 16507: 15 ; 16510: 89v ; 16512: 78 16515: 16v + 17v 16512: 145v 16512: 145v ; 16515: 64v 16512: 145v 16507: 103 16512: 88v 16510: 59 ; 16512: 81 16510: 97v ; 16512: 81 16512: 88v


584 Potters Joseph Pottier Joannes Poupe Judoca Pourquy Jacob Praet Joanne Praet Philippe Praet Pieter Prendier Adriaen Prendier Marie Prendier Matthys Prendier Pieter Prengier Balthazar Prengier Jan Prevoost Pieter Pringier Adriaen Pringier Anna Marie Pringier Anna Marie Proot Anna Therese Proot Anna Therese Proot Jacob Proot Stephanus Prophete Helena Provoost Angela Provoost Jacob Provoost Joanne Provoost Joannes Provoost Joannes Provoost Joannes Provoost Joseph Provoost Maurus Provoost Pieter Provoost Pieternelle Pruyssenaere Charles Henry Pulincx Anna Pulincx Lucas Pulinx Aernout Pulinx Barbara Pulinx Charles Pulinx Therese Put Pieternelle Puwe Pieter Puyts Jaecquemintjen Pycke Francois Pycke Isabelle Pycke Magriete Catharine Pycke Maryn Pycke Maryn Pycke Philippine Pycke Philippine Pycke Vincent Pyckevet Cecilia Pyckevet Maerten Pyckevet Passchier Pyckevet Pieter Pyls Marie Pynckele Maerten Pyncket Francois Pynte Cecilia

Wulleput Marie Schoonbaert Joanna Crampe Jan Van Gelewe Josyne Croes Jacob Goethals Godelieve Aernout Joanna Neirinck Catharine Van Cnocke Guilliaeme Waetermeulen Marie Van Hecke Anna Vanden Bussche Catharine Ghysels Joanne Mostrey Brigitta Mestdagh Anna Osaer Jacob Van Cnocke Guilliaeme De Waele Jan Delateste Augustyn Van Parys Isabelle De Graeve Barbara Theresia De Coo Jacob Verplancke Pieter Verplancke Amelberghe Faignaert Jan Carel Hoorickx Louise Asaert Catharine De Blaere Cornelie Robaeys Francoise Logghe Jacoba Gailliaert Isabelle Van Houtte Guilliaeme De Stoop Anna Marie Van Huele Jan Baptiste Bruynsteen Josepha Albertina Pulinx Barbara Pulinx Aernout Donckerklocke Marie Catharine De Langhe Ignatius Vlaeminck Vincent Lievens Joanne Faes Pieter Wouters Helena Halle Joannes Coussemaecker Lenaert Van Hooricx Beatrix Lauwers Helena Verplancke Joannes De Reere Anthone Tasseel Cornelie De Clerck Jacobus Samson Adriane Wytgheer Rosalia Sagaert Pieternelle Stox Franciscus Van Lockerey Anna De Clerck Isabelle Cattoor Laureyns

16510: 97v 16509: 43v 16508: 28v 16509: 95v 16513: 103 16513: 82 16509: 144v ; 16510: 47v 16508: 113v 16514: 153v 16507: 58v 16507: 58v 16509: 119 16509: 119 16510: 16 16508: 153v 16508: 153v 16508: 153v 16511: 63 ; 16512: 23 16511: 63 ; 16512: 23 16512: 23 16513: 63v 16511: 123v ; 16512: 40 ; 16513: 116 16508: 53v ; 16509: 31v + 128v 16508: 53v ; 16509: 31v + 128v 16515: 47 16508: 11v 16509: 142(1)v 16510: 161v boven ; 16511: 117 16511: 122 16509: 37 16511: 117 16510: 161v boven 16513: 31 16513: 30 16513: 30 16510: 149 16510: 149 16510: 149 16510: 149 16507: 60v 16510: 3 16514: 162 16508: 141v 16509: 121v 16510: 9v 16508: 141v 16510: 9v 16512: 80 16507: 89 16509: 121v 16514: 66 16507: 6v ; 16511: 56 16511: 56 16514: 66 16515: 27 16509: 50 16513: 102v ; 16514: 62 16509: 16 + 47


585 Pynte Jan Pynte Pieter Pype Anna Pype Anna Pype Franciscus Pype Jacob Pype Marie Pype Philippine Pype Pieter Pyppe Cornelie Pyppe Cornelie Pyra Clement Pyra Elisabeth Pyson Marie Jacoba Quaetaert Pieter Quaetaert Pieternelle Quaree Anna Quartier Jan Quartier Rosa Quartier Rosa Questier Arnoldine Questroey Cecilia Quetstroey Anna Quetstroey Thomaes Quetstroey Thomaes Quintens (Quinten-Weyts) Jan Quintens … Quintens Anna Marie Quintens Francois Quintens Jacob Quintens Jacobus Quintens Jan Quintens Joanne Quintens Marie Quintens Sebastiaen Quintens Sebastiaen Bruno Quio Isabelle Quyntens Francois Rabaix Anna Marie Raes Carel Raes Jacob Raes Jacob Raes Jacobus Raes Josephus Jacobus Raes Marie Raes Marie Raes Marie Anne Raes Marie Anne Raes Marie Anne Raes Michiel Raes Pieter Raes Theresia Raes Theresia Ramandt Jacobus Ramandt Jan Ramant Andries Ramant Andries Ramant Jacob

Salamoen Pieternelle Meyers Judoca De Zitter Anthone Lourins Michiel De Vynck Anna Marie De Wulf Regina Van Maele Jan De Reere Anthone Pattyn Anna Thielen (Tielens) Guilliaeme (Juliaen) Willaert Adriaen Jessens Joanna Theresia Lagaige Pieter Schotte Joannes De Zuttere Isabelle De Leyn Laureyns Verhulst Jan Maryet Marie D’Hondt Joannes Lievens Philippe Jacobus Van Dycke Jan Sagaert Ambrosius Compagne Pieter Weyts Genoveva Heinckens Marie Vande Weerde Passchyne Bulcke Jan Dutreeuw Pieter De Bruyne Isabelle Lecouf Geerardine Rycquaert Blasia Vande Weerde Passchasia Neyts Benedictus Houcx Louis Verleye Marie Anne De Meulenaere Anna Marie Therese Fleurbaey Cornelis Ramout Pieternelle De Saeyere Jan Winne Genoveva De Cleire Lucia De Clerck Maria Lucia Bouckaert Anna Catharina Janssens Monica Francisca Timmerman Joannes Vlaminck Maerten Carlier Pieter Despréz Adriaen Ramant Thomaes De Craecke Anna Francisca Jonckheere Cathelyne Rassauw Joannes Vander Poorte Cornelis Andries Barbara Lombaert Adriaene Bodix Cecilia Slynckaert Anna Marie Mares Catharine

16511: 108 16509: 16 16513: 22 16513: 22 + 22v 16515: 13 16513: 22 + 22v 16507: 158 16508: 71v 16509: 3 16509: 106v + 107 + 152 + 152v 16509: 152v 16511: 37v 16507: 228v 16510: 160 16511: 125v 16507: 65v ; 16508: 26v 16508: 137v ; 16514: 20 16512: 147 16512: 147 16512: 147 16511: 113 16512: 12v 16508: 133v ; 16511: 119 + 119v + 120 16514: 39v 16510: 116 ; 16514: 39v 16511: 17 16511: 17 16508: 147 ; 16509: 28 16509: 51v 16512: 42v 16512: 42v 16509: 157(1) 16513: 21 16510: 10 ; 16511: 36v 16511: 72v 16511: 72v 16510: 80v 16508: 157v 16508: 23v 16512: 131 16513: 86v 16509: 117 16511: 95v 16511: 95v 16509: 99v ; 16512: 122 16509: 99v ; 16512: 122 16513: 85v + 86 16513: 86v 16513: 85v + 86 + 86v 16514: 59 16509: 150v ; 16510: 144 16508: 80 ; 16509: 150v 16508: 80 ; 16509: 150v ; 16510: 144 16508: 41v ; 16514: 142v 16508: 41v 16507: 219 16507: 219 16507: 219


586 Ramant Josyne Ramaut Andries Ramaut Francisca Ramaut Francisca Ramaut Joanne Ramaut Niclaeys Ramelaere Jacoba Rammant Albertus Rammant Andries Rammant Andries Rammant Francisca Rammant Jacob Rammant Jan Rammant Joanne Rammant Joanne Rammant Joannes Rammant Joannes Rammant Joannes Rammant Joannes

Hacx Leopoldus Jonckheere Joanne Marie Moret Pieter Saman Joannes Grimminck Pieter De Keyser Cornelie Cavey Joseph Blondeel Geerardine De Groote Cecilia De Gryse Cecilia Saman Joannes Bertholf Isabelle Lombaert Adriaene Grimminck Pieter Baele Bathazar De Bruyne Victoria Panne Theresia Laforce Emiliana Van Doorne Joanne

Rammant Joannes Rammant Joannes Rammant Joos Rammant Joseph Rammant Judoca Rammant Niclaeys Rammant Niclaeys Rammant Pieter Rammant Thomaes Rammant Thomaes Rammant Thomaes Rammelaere Jacoba Ramout Hendrick Ramout Pieternelle Ramout Pieternelle Ranchters Marie Randou Marie Ranson Constantia Ranson Francisca Ranson Jacob Rason Francoise Rassauw Adriaen Rassauw Arnoldus Rassauw Arnoldus Rassauw Arnoldus (Aernout) Rassauw Catharina Rassauw Francisca Rassauw Francisca Rassauw Genoveva Rassauw Genoveva Rassauw Godelieve Rassauw Godelieve Rassauw Jacob Rassauw Jan Rassauw Joanne Rassauw Joannes Rassauw Joannes Rassauw Joannes

De Pree Anna Marie Forée Isabelle Hanica Judoca Anicaert Josyne Jonckheere Joos Van Daele Adriaene Breemeersch Joanne Van Praet Joanna Raes Marie Anne De Bleyne Jacoba Van Icxe Veronica Cavey Joseph Dobbels Stephana Quyntens Francois Vanden Briele Lodewyck Janssens Pieter Lamarcque Joannes Uyttendaele Jacob De Pree (Despréz) Adriaen Van Dooren Isabelle Geirnaert Jacob Jonckheere Catharina De Marcq Magdalene Maertens Clara Metsu Marie Lievens Laurentius Belleville Matthys Van Overbeke Olivier Curvers Theodorus Wolters Joannes De Vooght Cornelius Adam Joos De Keysere Louise … Lauwereyns Cornelis Lauwereyns Rosa De Keysere Louise Raes Theresia

16507: 237v 16508: 31v ; 16512: 77 16510: 139 ; 16514: 142v 16514: 142v 16507: 237 16508: 31v 16510: 154 16512: 137 16510: 128 16510: 128 16510: 139 16510: 128 ; 16514: 48v 16510: 128 ; 16514: 48v 16509: 93v 16510: 57v ; 16512: 105 16514: 50v 16513: 91v 16509: 136v ; 16512: 77 16510: 159 onder ; 16513: 15v ; 16514: 149v + 150v 16512: 64 16510: 76 16510: 47v 16510: 57v ; 16512: 105 16510: 47v 16509: 110v ; 16510: 100 16510: 99v 16509: 104 ; 16510: 14v 16513: 85v + 86 + 86v 16510: 14 16510: 14 + 14v 16511: 69v 16508: 157v 16508: 157v 16508: 157v 16510: 40v 16510: 141v 16510: 157 boven 16511: 4 ; 16513: 86v 16508: 160v 16513: 76 16512: 8v + 83 16511: 17v ; 16513: 10v 16511: 17v ; 16513: 10v 16511: 17v ; 16512: 90v ; 16513: 10v 16512: 8v ; 16514: 19 + 19v 16512: 90v 16512: 90v 16512: 83 16512: 83 16514: 56v 16509: 18v 16509: 12v + 150v 16511: 57 16508: 79v + 80 ; 16509: 12v 16508: 80 ; 16509: 150v 16508: 80 16508: 80 ; 16509: 150v


587 Rassauw Joseph Rassauw Mauritius Rassauw Victoria Rasseauw Helena Ravillion Joanna Clara Reame (Rehaeme) Theresia Reane Therese Redey Joseph Reeps Laureynse Reeps Marie Reese Joannes Reese Philips Regout Marie Regout Pieter Reigoudt Francisca Remoortele Barbara Remoortele Catharina Renaert Lucia Reniers ‌ Reniers Anne Marie Pieternelle Reniers Beernaert Reniers Catharina Reniers Catharine Renty Francois Renty Pieter Reps Marie Respaillie Joanne Respaillie Joannes Respaillie Joannes Respaillie Pieternelle Respaillie Victoria Respaillie Victoria Respeel Marie Restoor Joanne Reubens Joos Reubens Joos Reubert Joanne Reviers Marie Revillion Laureyns Revillion Pieter Reygaert Emiliane Reygaert Emiliane Reygaert Isabelle Reygaert Joannes Reygaert Joannes Reygars Adriaene Reygout Francisca Reynaert Anna Reynaert Cecilia Reynaert Jacob Reynaert Pieter Reynaert Regina Reynaert Regina Reyne Anna Reyne Marie Anna Reyne Theresia Reyne(n) Renier Reyne(r)s Anna Marie

Janssens Marie Van Hove Marie Joanne Vanden Broucke Niclaeys Van Digghe Joannes Peire Joannes Ryckers Jacob Masin Jan Vanden Kerckhove Victoria De Cloet Jan Baecke Pieter Joly Marie Vanden Berghe Cornelie Mostrey Joannes De Cloet Catharina De Brock Daniel Valuwaert Laureyns De Vogelaere Isack Schapdryver Emanuel Stroobant Francois Vanden Wouwer Albert Joseph Van Beveren Cecilia Francoise Forret Sebastiaen Forret Stanislaus De Rycke Joanne Meseeuw Marie Joanne De Backer Pieter Musoen Francois De Marcq Magdalene Petyt Catharine Vanden Berghe Jacob De Rynck Jacobus Van Walleghem Pieter Van Dorpe Jan Barton Jan Callieuw Barbara Denys Anna De Keyser Jacob Van Houtryve Joseph Belleville Marie Senave Rosa Latomme David Mechelaere Carel Timmerman Anthone Bonny Dina Lannoye Anna Marie Fortuyne Jan De Brock Daniel Cheys Joannes Baptiste Vermet Jacobus Vercamer Francisca Daeck Joanne Lievens Laureyns Rysman Joseph Hendrickx Jacobus De Clerck Niclaeys Hallemeersch Pieter Lagage (Lagaesse) Marie Anne Henjon (Hinyon) Francois

16514: 113v 16507: 98 ; 16514: 113v 16513: 101v 16507: 135 16514: 15 + 15v 16508: 6v ; 16514: 71 16508: 132 16508: 49 16510: 139 16507: 114 16514: 148 16507: 42 16515: 18 16515: 18 16512: 146 16509: 141v 16512: 128 16513: 32v 16512: 107 16507: 114v 16512: 107 16507: 125v 16509: 134 ; 16510: 22v 16513: 37 16513: 37 16509: 126 16514: 99v + 100 16508: 43v ; 16509: 79v ; 16510: 134 16507: 41 ; 16514: 47v 16508: 14v 16514: 47v 16514: 47v 16508: 112v 16511: 41v 16513: 122 16513: 122v 16508: 124 16513: 68 16507: 236v 16507: 236v 16514: 88 16514: 88 16514: 50v 16514: 50v 16514: 88 16508: 62v + 63 + 63v 16510: 17 + 97 16509: 41 16510: 46v 16510: 17v 16510: 17v 16514: 19v 16510: 17v 16515: 12v 16515: 12v 16515: 12v 16508: 86v ; 16515: 12v 16510: 33 + 155 ; 16515: 58


588 Reyne(r)s Anna Marie Reynen Marie Anne Reynen Mechtilde Reynen Walter Reynes Deodorus Reynes Joanne Reynes Joanne Reynes Pieter Reynes Pieter Reyngaert Lodewyck Reynighes Pieter Rideco Elisabeth Rideco Francois Ridey … Ridey Hendrick Ridey Henricus Ridey Joannes Ridey Joseph Franciscus Ridey Marie Barbara Rielandt Cornelie Rietvelde Anna Rietvelde Theresia Rieul (Riheul) Laureyns Rieul (Riheul) Marie Rieul Carel Rieul Pieter Rieul Pieter Robaey Jacobus Robaey Pieter Robaeys Francoise Robaeys Jan Robaeys Joseph Robaeys Marie Francoise Robyn(s) Gillyntjen Rocheman Joanne Rocheman Joanne Rocheman Joseph Rockelé Joanne Rockelé Marie Rodts Jan Rodts Joanne Rodts Joanne Rodts Pieter Rodts Simoen Rodts Simoen Roegis Anna Roegis Jan Roelants Caroline Roelof Joanne Roels Albertus Roels Anna Marie Roels Anne Marie Roels Bernardus Roels Clara Roels Constantia Roels Constantia Roels Cornelis Roels Cornelis

Van Halsinghe Dominicus Thys Joannes Janssen Pieter Gradis Marie Heynsen Lutjen De Vriese Jacobus Paridaen Joannes Govaert Anna Marie De Smidt Jacoba Spints Marie De Mon Anna Huybens Hendrick Ghelthof Joanna De Peser Joannes Verstiggele Isabelle Wallyn Angelique Verbrugghe Marie Vanden Kerckhove Victoria Houvenaeghel Pieter Francois Standaert Jan Baptiste De Lanoye Arnoldus Verlaere Boudewyn Schaessens Passchasia Keirsebilck Jacob Vermoere Marie De Maree Brigitta Tubbe Jacoba Blomme Pieternelle Marsiaen Marie Provoost Joseph Fleurbaey Anthonette Van Wynsberghe Catharine Lecot Cornelis Lauwereyns Jacob D’Eetens Pieter Schepens Pieter Debilt Anna Versluys Joannes Beaumont Joannes … Pieternelle Boels Carel Winnezeele Philippe De Deyne Catharine De Bonte Marie De Keyser Cecilia Van Wynsberghe Anthone De Sally Pieternelle De Vos Joannes De Leyn Laureyns Van Thuyne Jacoba De Maecker Joannes Fagel Jacob De Clerck Catharina Coene Jacob De Weert Pieter Verburgh Joannes Constant Marie Anne Ryckers Isabelle

16510: 155 ; 16515: 58 16508: 86v 16508: 86v 16508: 86v 16510: 33 16510: 158 boven 16510: 158 boven 16510: 33 + 155 ; 16515: 58 16510: 33 16508: 34v 16507: 71v 16514: 16v 16514: 16v 16515: 47v 16512: 28v 16512: 28v 16515: 47v 16512: 28v 16513: 3 16511: 46 16508: 74 16513: 18v 16512: 110 + 110v 16512: 110v 16509: 68v 16509: 68v 16509: 68v 16509: 70v 16509: 70v 16511: 122 16511: 122 16511: 87v 16514: 58 16508: 5 + 80 ; 16509: 12v 16513: 54 16513: 54 16513: 54 16508: 60v ; 16513: 23v 16508: 21 ; 16512: 107v ; 16513: 99v 16509: 57 16508: 100v 16508: 100v 16508: 100v 16507: 17v 16507: 17v ; 16509: 57 16507: 209v 16507: 209v 16514: 137 16511: 125v 16510: 70v 16508: 99v 16508: 99v 16513: 23v 16513: 124 16510: 42v 16510: 42v 16508: 89v 16514: 71 + 163v


589 Roels Cornelis Roels Cornelis Roels Francois Roels Gillis Roels Hendrick Roels Isabella Clara Roels Isabelle Roels Isabelle Roels Jan

Cortenbussche Marie De Vlaemynck Rosa Van D’Hille Marie Verhelst Marie D’Hondt Anna Marie (Marie Anne) Blomme Joannes Bossier Augustinus Vincioen Emanuel De Maeckere Catharine

Roels Jaspar Roels Joanna Theresia Roels Joanne Therese Roels Joseph Roels Josepha Roels Leonardus Roels Leopoldus Roels Leopoldus Roels Livinus Roels Marie Roels Marie Roels Marie Roels Marie Roels Michiel Roels Niclaeys Roels Pieter Roels Pieter Roels Pieter Jacobus Roels Pieternelle Roels Victoria Rosalia Roete Marie Anne Roggheman Jan Roggheman Joanne Rogier Jacob Rogier Jan Baptiste Rogier Pieter Rogiers Anna Rogiers Francois Rogiers Joanne Rogiers Joanne Rogiers Joannes Rogiers Josyntje Rogiers Pieter Rogiers Pieter

Thyry (Tery) Thecla Benteyn Joannes Francois De Cock Lodewyck Lievens Anna De Cleer Jan Guilliaeme De Roo Marie Therese Boddin Pieternelle Van Hixe Catharina Verlee Marie Lems Philippe Swaenepoel Cornelis Van Hoostenhuyse Thomaes Faghel Jacob Schouteet Cornelie Vande Putte Marie De Smet Victoria Moens Cornelia De Muyter Anna Marie De Vroe Maerten De Bruyne Michiel Arnout Jacob Busschaert Josynken Van Dooren Jacobus Blommaert Joanne Van Wynsberghe Marie De Deckere Anne De Munster Philips Selschotter Magdalene Blommaert Pieter Jacxsens Pieter Moens Marie Bultynck Jan Bastoen Isabelle Driessens Godelieve

Rogiers Pieter Rommelaere Dionisius Rommels Jacob Rommels Michiel Rommens Jacobus Rommens Joannes Rondelé Pieter Rondens Hendrick Rondens Marie Ronquier Judoca Ronselee Brigitta Ronselee Joannes Ronselee Joannes

Gheyle Joanne Rosseel Catharina Eeuwouts Cecilia Houtters Jacoba Eechoudt Cecilia Wytgheer Marie Therese De Wulf … Tratsaert Pieternelle Van Halsinghe Joos De Groote Marcus Doom Pieter Forée Isabelle De Meyere Marie Catharine

16507: 222 16507: 160 16513: 19v 16507: 242v + 243 16514: 87v 16512: 93 16511: 97v 16511: 97v 16507: 7v ; 16508: 89v ; 16509: 72 ; 16512: 10 + 93 ; 16514: 71 16507: 222 ; 16509: 94v 16514: 71 + 163v 16514: 71 + 163v 16507: 221v 16512: 53v 16512: 146v 16507: 242v 16507: 243 16508: 99v 16509: 72 ; 16512: 10 16509: 141 16509: 72 16507: 122v 16507: 221v ; 16511: 97v 16510: 42v ; 16511: 138 16512: 64v 16511: 58v 16509: 94v 16507: 35 boven 16511: 138 16510: 36v 16510: 111 16510: 111 16507: 184 16507: 129 16513: 14 16508: 96v 16513: 2v 16513: 39 16513: 39 16508: 158 16511: 134 16507: 76v + 184 ; 16508: 158 ; 16513: 39 16507: 76v + 136 + 184 ; 16508: 158 ; 16513: 2v 16507: 184 + 199 ; 16509: 55v ; 16513: 2v 16509: 144v 16513: 51v 16513: 51v 16509: 49 16509: 49 16511: 131 16510: 81 16510: 81 16509: 86 16510: 76 16510: 76 16510: 76


590 Rooms Guilielmus Rooms Jacob Rooms Jacobus Rooms Joanne Rooms Joanne Rooms Joanne Therese Rooms Joanne Therese Rooms Joannes Rooms Marie Rooms Martinus

Van Veerdeghem Catharina Rooms Joanne Coppens Pieternelle Rooms Jacob De Smidt Jacob Chys (Cys) Pieter Jonghbloet Guillielmus Eduard Barbiers Anna De Meyere Joseph De Snick Pieternelle

Rooms Pieternelle Roone Elisabeth Roone Francois Roorick Catharina Roose Jacoba Roose Joannes Roose Pieternelle Roose(n) Cornelie Roosen Joachim Roosen Rosa Rosseel Anna Rosseel Anna Rosseel Catharina Rosseel Catharina Rosseel Donaes Rosseel Donaes Rosseel Donatianus Rosseel Florentia Rosseel Isabella Clara Rosseel Jacob Rosseel Jacob Rosseel Joanna Rosseel Josyne Rosseel Marie Rosseel Pieter Rosseel Pieter Rotee Marie Rots Joannes Rots Leonardus Rots Leonardus Rotsaert (Rutsaert) Joanne Rotsaert (Rutsaert) Joannes Rotsaert ‌ Rotsaert Anna Rotsaert Anna Rotsaert Caroline Francisca Rotsaert Caroline Francisca Rotsaert Catharina Rotsaert Domyn Rotsaert Ferdinande Rotsaert Francois Dominicus Rotsaert Helena Rotsaert Isabelle Rotsaert Isabelle Rotsaert Jacob Rotsaert Jacob Rotsaert Jacob

Angillis Joannes Vervaecke Joannes Schaeptjens Elisabeth Lombaert Januarius Tanghe Guilliaeme Schaessens Pieternelle Blomme Carel Vanden Bilcke Michiel Janssens Anna Vanden Bilcke Andries De Flo Jacob Willemyns Pieter Rommelaere Dionisius Van Raefelghem Guilliaeme Montevylle Pieternelle De Bouvere Godelieve Stubbe Godelieve Coigne Joannes De Brock Philippe Cnockaert Francoise Verburgh Pieternelle Weyts Joos De Grave Jan Voghelaere Jacob Gryspeirdt Marie Anne Grypeirt Anna Vander Gunst Joannes Jacobs Isabelle Herpels Helena Hoeman Theresia Vio Valentyn Gunst Elisabeth Van Helverdinghe Joannes Constant Joseph Verstraete Joannes De Bay Michiel Goethals Joannes De Baey Michiel Van Renterghem Pieternelle De Cnock Barbara Verkercke Livina Van Torre Jacob De Wulf Joannes Blomme Ferdinandus D’Haenens Isabelle Therese De Smidt Brunona Pieters Anna

16508: 84v ; 16509: 85 16514: 93 16510: 137 16514: 93 16507: 175 ; 16508: 129v 16511: 78v ; 16514: 104 16511: 78v 16514: 93 16507: 35 onder 16507: 182v ; 16508: 129v ; 16509: 85 ; 16511: 78v ; 16514: 104 16510: 137 16513: 128v 16513: 128v 16508: 16 ; 16509: 23v + 67 16511: 101v 16509: 35 16509: 70v 16507: 232v ; 16508: 21v 16509: 50v 16508: 26 ; 16509: 50v 16509: 92 16509: 92 16509: 144v 16509: 144v ; 16515: 39v 16508: 17v + 18 16508: 140v 16511: 83 16514: 14 16510: 157v onder 16509: 92 16510: 157v onder 16515: 15 16510: 112v 16507: 103v 16508: 18 16511: 83 16514: 39 16514: 83 + 83v 16514: 83 16514: 83v 16512: 86v + 121 ; 16514: 122 16512: 86v 16512: 129 16508: 89v 16512: 22 16507: 77 ; 16510: 156v boven 16507: 77 16511: 133 16507: 136v 16515: 2 + 21v 16511: 42v + 83v 16511: 43 ; 16513: 25v 16513: 89 16507: 136v 16511: 112 16507: 170 16507: 170 ; 16511: 112


591 Rotsaert Jan Rotsaert Joanne Rotsaert Joanne

Van Hove Joanne Bonte Pieter Ardenois Francois

Rotsaert Joanne Rotsaert Joanne Rotsaert Joannes Rotsaert Joannes Rotsaert Joannes Rotsaert Joannes Augustinus Rotsaert Lodewyck Rotsaert Maerten Rotsaert Marie Anne Rotsaert Marie Anne Rotsaert Marie Catharine Rotsaert Maryn Rotsaert Maryn Rotsaert Pieter Rotsaert Pieter Jacobus Rotsart d’Hertaing Jan Louis Rotsart d’Hertaing Louis Ferdinande Rotsart d’Hertaing Therese Angeline Rotse Rosa Rottee Gillis Rottée Pieternelle Rotthé Joseph Roubedou Anthone Roubedou Dominicus Rouckelé Barbara Rouckelé Joanne Rouckelé Leocadia Rouckelé Sebastiaen Rouge (Rougie) Joanne Rouge Joanne Rouges Anna Rouges Anna Rouges Joanne Rouges Joannes Roussel Marie Pieternelle Rubbens Lodewyck Rubbens Lodewyck Rubens Joannes Rubert Joanne Rubert Pieter Rubert Pieter Rubert Pieter Ruckelie Joanne Russchaeve Joanne Ruysschaeve(re) Anne Marie Ruysvoet Marie Ruytters Robertina Ryckaert Isabelle Ryckemoer Anna Ryckers Isabelle Ryckers Jacob Ryckers Jacob Ryckers Juliane Ryckers Magdalene

Maes Elias Vermeulen Alexander Vande Waele Pieternelle De Wulf Joanne Vanden Kerckhove Pieternelle Pauwaert Isabelle Clare Duysburgh Joanne Van Renterghem Anna De Clerck Jacobus Vander Vennet Gillis Longerspeye Cornelis De Mulle Joanne Muylle (Mule) Joanna De Backere Anna Marie Maenhout Marie De Gaïaffa Theresia De Aranda Theresia Eugenia Vanden Bogaerde Andries Louis Van Hoorneweder Livinus Maes Pieternelle Simoens Laureyns Dollée Rosa Vermoortel Joanne Van Torre Theresia De Jonghe Lieven De Smidt Robert De Clerck Guilliaeme Falckaert Jacoba Bonte Joseph De Neve Lenaert D’Hondt Joseph Vande Respaillie Josephus De Neve Leonardus De Sally Pieternelle Simon Jaecques Hiacinthus De Bruyne Marie Joanne Lievens Cecilia Verschaeve … De Keyser Jacob Vanden Berghe Marie Van Harcke Rosalia Weemaere Blasia Schoonbaert Niclaeys Van Belle Jan Bertholf Cornelis Van Hoorinck Lenaert Van Nevel Mattheus De Keyser Livinus Van Aghtere Joannes Roels Cornelis Van Renterghem Marie Anne Reame (Rehaeme) Theresia Houtters Carel Doens Pieter

16508: 121 ; 16510: 43 16514: 4 ; 16515: 25v + 26 16509: 61v ; 16513: 12v ; 16514: 70v ; 16515: 37 16509: 61v 16507: 117v 16512: 22 16512: 134v 16510: 145 ; 16512: 60v 16507: 215v 16514: 141 16507: 165 16510: 97 16507: 122 16508: 96 16508: 96 16507: 215v ; 16509: 61v 16512: 134v 16512: 129 16513: 16 16513: 16 16513: 16 16514: 73 16514: 39 16513: 126 16510: 93 16511: 45v 16511: 45v 16508: 35v + 36 16507: 212v 16512: 107v ; 16513: 23v ; 16515: 9 16512: 107v ; 16513: 23v ; 16515: 9 16507: 13 boven ; 16509: 163 + 163v 16509: 137 16510: 67v 16510: 67v 16514: 123 16510: 67v 16509: 60v ; 16511: 135v 16507: 230 16507: 230 16514: 27 16507: 149 onder 16515: 8 16515: 8 16513: 40v 16509: 43v 16508: 160 ; 16511: 107 16508: 69v + 70 ; 16509: 25v ; 16514: 48v 16511: 66 16510: 48 16513: 116v 16513: 35 16514: 71 + 163v 16508: 6v 16508: 6v ; 16514: 71 16513: 51v 16508: 6v


592 Ryckers Marie Ryckers Olevier Ryckers Theresia Ryckewaert Helena Ryckewaert Pieternelle Ryckx Clara Francisca Ryckxman Joanne Rycquaert Anthonette Rycquaert Blasia Rycquaert Blasia Rycquaert Pieter Rycxman Anna Rycxman Anna Marie Rydy Joseph Ryelant Jaecques Ryelant Joseph Michiel Rysman (Richeman) Passchasia Rysman (Rycxman) Gillis Rysman Anthone Rysman Catharina Rysman Catharina Rysman Catharine Rysman Isabelle Rysman Joannes Rysman Joseph Rysman Judoca Rysman Lenaert Rysman Leonardus Sab Josyncken Sabbe Anna Marie Sabbe Anna Marie Sabbe Jacoba Sabbe Jacobus Sabbe Marie Catharine Sabbe Rosa Sabbe Ursula Sablee Joanne Sabot Joanna Sackasyn Carel Sackasyn Catherina Sackasyn Daniel Saelens Joanne Saelens Maryn Saelens Pieter Saene Anna Saene Anna Saene Lenaert Saene Marie Saene Theresia Saevels Marie Saevels Pauwels Saeysoen Angeline Sagaert Ambrosius Sagaert Marie Anna Sagaert Marie Catharine Sagaert Marie Catharine Sagaert Perpetua Sagaert Pieternelle

Wytgheer Pieter Van Merrie Joanne Baeteman Pieter Vyncke Joannes Verplancke Pieter Van Roosebeke Pieter Albert Gyssens Joseph Van Acker Pieter De Backer Philippe Quintens Jacobus Blauwet Cornelia Schotte Michiel Slinckaert Joseph Joannes Vanden Kerckhove Victoria Van Houtte Marie Van Haecke Sophia Soetaert Lenaert Kempynck Maria De Corte Cecilia Boone Michiel Jacxsens Franciscus De Bree Quintinus De Vriendt Pieter De Vriendt Marie Reynaert Regina De Ryckere Jacob Vanden Broucke Agatha Frederyckx (Flederyck) Agatha Ketele Everaert De Reese Philippe Lateste Bernardus Van Coillie Adriaen Serruys Francoise Lievens Pieter Meysman Lodewyck De Rue Carel Van Coillie Adriaen Van Speybrouck Ambrosius Haest Joanna Geyant Francois Ibanus Francisca Verhulst Joannes De Brauwer Agnes Anthierens Anna Schoolmeester Joseph Snick Dominicus Cnudde Josyntje Vlamynck Leonardus Sargie Ferdinande Deckmyn Michiel Verslyppe Anna Heecke Pieter Questroey Cecilia Van Loo Vincent Claeys Pieter Onsaelis Martinus Meseeuw Pieter De Wan Franciscus

16511: 56 16508: 6v 16508: 6v 16511: 81 16507: 61v 16514: 155v 16513: 49v 16509: 61 16512: 42v 16512: 42v 16512: 42v 16509: 54 16509: 54 ; 16512: 108 16510: 39v 16510: 138v 16510: 138v 16507: 153v ; 16509: 111 16509: 2; 16512: 108 ; 16514: 3 16514: 51 16514: 3 16514: 3 16509: 2 16508: 108v 16508: 108v 16510: 17v 16507: 129 16514: 51 16508: 108v ; 16510: 17v 16507: 197v 16515: 29 16515: 29 16511: 96v 16509: 93 16511: 36 16511: 49v 16515: 34 16509: 142(2)v 16513: 91 16512: 85v 16512: 44 16512: 85v 16514: 165 16514: 103v 16514: 103v 16507: 208v + 209 16507: 208v 16507: 208v + 209 16511: 52v 16511: 30 16508: 10v 16508: 10v 16510: 38 + 142v 16512: 12v 16511: 56v ; 16513: 104 ; 16515: 20 16512: 12v 16512: 12v 16513: 37 16514: 11v + 22v


593 Sagaert Pieternelle Salamoen … Salamoen Pieternelle Salamoen Pieternelle Salamoen Pieternelle Salembier Christine Salens Adriaen Salens Carel Salens Isabelle Salens Joachim Salens Justina Salens Maria Anne Salens Victor Salet Joannes Salievens Anna Sallet … Sallet Alexander Sallet Joannes Sallet Livinus Sallet Marie Joanne Samaey Joseph Saman Joannes Samay (Sinaey) Jacquemyntje Sameyn Cornelis Sameyn Cornelis Sameyn Marie Magdalene Sameyn Marie Magdalene Sameyn Rogier Samin Boudewyn Samin Joannes Sampsoens Anna Sampson Anna Sampson Joannes Sampson Marie Theresia Sampson Mechelyne Sampson Paulus Samsoen (Sampson) Joannes Samsoen Joannes Samsoen Paulus Samson Adriaene Samson Adriane Samson Carel Samson Joannes Samson Lenaert Samson Pieter Samson Pieter Samyn Catharine Therese Samyn Cornelis Samyn Geeraert Samyn Joanna Jacoba Samyn Lodewyck Samyn Rogier Sanchez Joannes Sanchez Marie Sandelé Marie Therese Sanders Bartholomeus Sanders Eduaert Sanders Genoveva

Pyckevet Pieter Anthierens Passchynken Delariviere Pieter Hulst Cornelis Pynte Jan Vande Walle Carel Vogelaers Dorothea De Meyer Livina Cornelie Boels Pieter Arents Theresia Isabelle Laga Pieter De Peneranda Carel De Ruddere Joanne Mergaert Anna Marie Van Renterghem Laureins Serruys Pieter De Smidt Joanne Van Hooteghem Anna Marie De Baenst Pieternelle Constant Guilliaeme Francois Van Walleghem … Ramaut Francisca Bonte Pieter Constant Francisca De Vos Marie Anne De Cock Pieter Vanden Berghe Jan Van Locke Anna Van Graefschepe Pieternelle Battroille Isabelle Vanden Berghe Gillis Jolly Jacobus Verburgh Anna De Schoolmeester Joseph Bassens Beernaert Cauwers Adriaene Maelfeyt Anna Maes Theresia Jolie Godelieve Meysseman Joannes Pyckevet Maerten Cornelis Marie Therese Denauw Brigitte Fonteyne Rosalia De Corte Cecilia Gheyle Marie Van Zandycke Pieter Meyers Catharina Van Hulle Isabelle Matthys Jacobus Helslander Regina Van Haeverbeke Josyne Van Haecke Marie Calemyn Joseph Verhaeghe Guilliaeme Maertens Catharine Meyns Catharine Allemeirsch Emanuel

16514: 66 16511: 108 16511: 108 16511: 108 16511: 108 16508: 65 ; 16509: 37v 16509: 146 16509: 66v 16508: 20v 16509: 66v 16509: 146 16514: 84v + 86 16511: 38 16514: 49 16507: 61 16514: 109v 16512: 91 16514: 109v 16512: 91 16514: 109v 16512: 147v 16510: 139 ; 16514: 142v 16509: 137 + 157(1)v 16514: 147 16511: 37v ; 16514: 147 16511: 37v 16511: 37v 16511: 37v ; 16514: 147 16509: 155v 16509: 155v 16507: 137v 16512: 140 16509: 136 ; 16512: 33 16510: 98 16509: 4v + 154v 16509: 136 16507: 113v boven + 113v onder ; 16512: 140 16507: 113v boven 16512: 33 16511: 56 16507: 6v ; 16511: 56 16514: 69v 16514: 69v 16510: 98 16511: 56 16510: 98 16510: 121v ; 16514: 110 16511: 96 16510: 121v 16510: 121v 16513: 65 16513: 65 16509: 165 16509: 165 16513: 105 16509: 29 16509: 29 16513: 58v


594 Sanders Genoveva Sanders Helena Sanders Joanne Sanders Joannes Sanders Marie Anne Sanders Pieter Sanders Pieter Sanders Pieter Sargie (Sagie) Isabelle Sargie Carel Sargie Ferdinande Sarlet (Scharlet) Pieter Sarlet Isabelle Sarlet Isabelle Sarlet Joannes Sas Marie Satnat Joannes Saulens Jacoba Sauvagie Anna Sauvagie Joanna Savelon Arnoldus Savelon Jacoba Savels Catharina Savels Jacoba Savels Jacoba Savels Jacobus Savels Joannes Savels Michiel Saysoen Angeline Saysoen Lucas Schaebaillie Constantia Schaebaillie Constantia Schaebaillie Philippus Schaep Isabelle Schaep Jan Schaep Jan Schaep Jan Schaep Joachim Schaep Joanna Francoise

Goethals Josephus Montoy Pieter Vanden Heede Jacob Logghe Judoca Verhulst Joseph De Grand Cornelia Montens Marie Magdaleene Storme Christina Vande Velde Gillis Pieters Anna Saene Theresia Barton (Berton) Marie De Vrient Joannes De Vynck Niclaeys Metsu (Mesuywe) Godelieve Denys Pieter Jessens Marie Anne De Beele Marcus De Cuypere Joannes Bauwens Judocus Vande Casteele Joanne De Clerck Pieter Omers Andries De Roo Jacobus Lievens Pieter Van Torre Joanne Claerhout Livine Van Houtryve Isabelle Heecke Pieter Soetaert Barbara De Saeyere Philippus Poppe Laurentius Ghysbrecht Leonora Van Holm Andries Mabesonne Martine Biebuyck Anna Dumon Pieternelle De Leyn Isabelle De Zutter (De Sutter) Jan

Schaep Joanne Schaep Marie Schaep Marie Schaep Martha Schaep Martha Francisca Schaep Pieternelle Schaepdryver Jacobus Schaepdryvers Anna Schaepelinck Philippe Schaepelynck Catharine Schaepelynck Isabelle Schaepelynck Joannes Schaepelynck Theresia Schaepelynck Theresia Schaepkens Joannes Schaepkens Joannes Schaepshooft Jooris Schaepshooft Jooris

Neirinck Martinus Van Eecke Constantinus Van Holm(e) Jan Vinsioen Jan Jacxsens Michiel Vanden Ryse Patricius Pieters Marie Van Daele Pieter Vanden Briele Adriaene Doens Francois Goethals Pieter Hegghelynck Catharine De Clerck Lodewyck De Mets Jacob Van Hollebeke Pieternelle Bastoen Catharine Hoeman Rosa Vlaminck Agnes

16513: 58v 16510: 58v 16508: 115v 16513: 56 + 58v ; 16515: 31v 16511: 71 16515: 31v 16513: 56 16511: 71 16514: 1 + 152 16511: 30 16511: 30 16511: 18 ; 16514: 2 16511: 18 16511: 18 16511: 54v 16509: 78 16514: 117v 16507: 229v 16508: 58 16512: 125 16511: 79 16511: 79 16511: 47 16509: 29v ; 16512: 68v ; 16514: 85v 16509: 29v 16509: 96v 16512: 68v ; 16514: 85v 16513: 68 16507: 192v 16507: 192v 16514: 149v 16514: 149v 16514: 149v 16507: 162 ; 16508: 29v 16508: 44 16508: 111 ; 16509: 44 ; 16510: 9 16507: 162 16507: 65v ; 16508: 26v 16510: 104v ; 16511: 96v + 125v ; 16514: 105 ; 16515: 40v 16508: 111 ; 16510: 9 16507: 162 16507: 162 ; 16510: 52 ; 16514: 45v 16507: 162 16508: 44 16509: 44 16515: 2v 16515: 19 16513: 121 16510: 155v boven 16509: 9v 16510: 155v boven 16512: 151v 16512: 151v 16509: 71 16509: 71 16507: 179v boven 16507: 179v onder


595 Schaepshooft Niclaeys Schaeptjens Elisabeth Schaesens Marie Schaessens Anna Schaessens Anna Schaessens Cornelis Schaessens Helena Schaessens Isabelle Schaessens Joanne Schaessens Judoca Schaessens Passchasia Schaessens Pieter Schaessens Pieternelle Schaessens Pieternelle Schaessens Pieternelle Schalcke Joanne Primitive Schapdryver … Schapdryver … Schapdryver Emanuel Schapdryver Francois Schapdryver Jacob Schapdryver Jacob Schapdryver Pieter Schardein Cornelis Scharens Isabelle Scharlet Guilliaeme Scharlet Pieter Scharlet Pieter Scharley … Scharley Gillis Scharley Jacob Scharre Adriaene Scharre Eleonora Scharre Jan Scheemaecker Carel Scheemaecker Henricus Scheemaecker Jacobus Scheers Joanne Scheers Joannes Scheirtekousse Antonette Schelleman (Schilleman) Pieternelle Schellemans Francoise Schelpe Joanne Schelstraete Lodewyck Schelstraete Marie Anne Schepens … Schepens Adriaen Schepens Adriaen Schepens Joanne Schepens Joanne Schepens Judocus Schepens Pieter Scherpenseel Jan Scherpenseel Pieter Scherpenseel Pieter Scheurs Marie Schillewaert Cornelie Schillewaert Cornelie

Vanden Berghe Marie Roone Francois De Lender Pieter Pockelé Adriaen Goes Cypriaen Van Acker Helena Ketels Carel De Smet Pieter Plesier Cornelis Van Daele Lodewyck Rieul (Riheul) Laureyns Packet Marie Craeye Pieter Roose Joannes Van Vooren Lodewyck Beyts Cornelis Primitivus Ghysens Philippe Vande Moere Francois Renaert Lucia Ardenois Marie Anne Leberecht Joanne Lomme Magdalene Vermoote Marie De Vroe Marianne Porquy Jacobus Cattoor Isabelle Hoste Joanne Van Poucke Cathalyne Vander Meiren Francois Deuringh Marie Huyghebaert Blasia Waeghenaere Pieter Archdeacon Guillielmus … Jacquemyne Denys Theresia De Jonghe Joanna Lievens Cornelia Platschaert Adriaen Bodry Marie Francoise Leurgans Aernout Moret Jacob Van Callemont Pieter Draeck Pieter Hillebrant Joanne Van Tyghem Pieter Bouvers Rosa Goossens Pieternelle Bulcke Victoria Van Veerdeghem Pieter De Bruyne Jacobus Dullaert Joanne Rocheman Joanne Bonte Catharine De Deyne Anna Vander Beke Theresia Denys Pieter De Brock Pieter Van Loo Joannes

16507: 179v boven + 179v onder 16513: 128v 16512: 76v 16514: 52 16510: 102v 16509: 35 ; 16510: 73v 16509: 128v 16510: 144v 16513: 99 16510: 2v 16512: 110 + 110v 16511: 21 16509: 35 ; 16510: 73v 16509: 35 16509: 35 16509: 14 16513: 32v 16513: 32v 16513: 32v 16513: 32v 16513: 32v 16510: 62 ; 16513: 33 16510: 62 16507: 82v boven 16512: 145v 16514: 2 16507: 252 16507: 252 16514: 145v 16511: 73 16511: 73 16510: 91 16507: 199v 16510: 91 16509: 27 16512: 15v 16509: 27 16508: 23 16508: 23 16507: 143v 16510: 139 ; 16514: 142v 16507: 211 16515: 5v 16507: 223v 16507: 223v 16513: 54 16512: 16v 16510: 24 ; 16512: 16v 16508: 84v 16513: 70 16510: 24 16513: 54 16507: 183v 16507: 183v 16507: 183v ; 16510: 142 16508: 121v 16507: 142v boven ; 16509: 10v 16507: 128


596 Schillewaert Helena Schillewaert Isaack Schillewaert Joannes Schillewaert Pieter Joannes Schippers Elisabeth Schoduyn Pieternelle Schoolmeester Anna Schoolmeester Joseph Schoolmeester Michiel Schoolmeester Pieternelle Schoolmeester Pieternelle Schoonbaert Bonaventura

Marote Lenaert Blontrock Eleonora Gielen ‌ Vanden Berghe Magdalene Frerickx Gerardus Jessens Jan Bertholf Jacob Saene Anna Vernieuwe Catharine Tarasse Gillis Van Torre Joannes Miljonne (Miljou, Milliau) Josyntje

Schoonbaert Cecilia Schoonbaert Cecilia Schoonbaert Helena Schoonbaert Joanna Schoonbaert Joanna Schoonbaert Joanna Schoonbaert Joseph Schoonbaert Joseph Schoonbaert Joseph Schoonbaert Niclaeys Schoonbaert Pieternelle Schoonbaert Pieternelle Schotte Augustyn Schotte Carel Schotte Carel Schotte Carel Schotte Carolina Schotte Catharine Schotte Catharine Schotte Cecilia Schotte Jan Schotte Joanne Schotte Joanne Schotte Joannes Schotte Judoca Schotte Judoca Schotte Marie Schotte Marie Schotte Marie Schotte Marie Schotte Marie Schotte Marie Schotte Marie Schotte Marie Anne Schotte Michiel Schotte Michiel Schotte Michiel Schotte Pieternelle Schoutee(en) Cornelie Schouteeten Francois Schouteeten Guilliaeme Schouteeten Magdaleene Schouteeten Magdaleene Schoutheeten Simoen Schouthetens Barbara

Lauwereyns Passchier Moens Francois Cooreman Lieven Stubbe Pieter Coigne Simoen Pottier Joannes Maertens Marie Dumon Barbara Boussemaere Godelieve Ruckelie Joanne Dubaert Anthone Pieters Anthone Lems Anna Marie Waeghebeke Pieternelle Cattoor Anna Marie Verstraete Isabelle Clare ClĂŠ Pieter Beyne Adriaen Soetaert Lenaert Paet Jacob Callewaert Pieternelle Meeskens Laureyns Bossaert Joos Pyson Marie Jacoba Kerckhof Michiel Van Wynsberghe Pieter Van Renterghem Pieter De Maeckere Paulus Vander Beke Lodewyck Heyndryckx Simoen Niclaeys Jan Steyaert Joannes Carolus Van Daele Pieter Hoeman Pieter Gheleyns Theresia Rycxman Anna Gheleyns Lucretia Carpentier Pieter Roels Michiel Vermeulen Marie Anna Bouillon Cornelia De Clerck Abel Monteville Pieter Meyers Rosa Derleyn Paulus

16514: 40v 16514: 108 16515: 60v 16513: 34 16512: 146 16507: 87v 16512: 63 16507: 208v + 209 16509: 96v 16509: 96v 16509: 96v 16510: 70 ; 16511: 5v ; 16512: 118v ; 16513: 23 16508: 119 ; 16513: 105v 16508: 119 ; 16513: 23 + 105v 16507: 78v 16515: 45v 16509: 43v 16509: 43v 16515: 45v 16513: 23 16507: 116v ; 16511: 5v ; 16513: 23 16509: 43v 16510: 70 16510: 70 ; 16512: 118v 16511: 59 16508: 46v ; 16511: 14 ; 16512: 52 16511: 14 16511: 14 ; 16512: 52 16510: 160 16507: 178 16507: 164 ; 16511: 102v ; 16512: 138 + 138v 16507: 70 16510: 54v 16513: 46v 16507: 171v 16510: 160 16514: 64 16514: 64 16508: 16 16511: 59 ; 16513: 59 16511: 59 16510: 155v onder 16510: 54v + 55 16510: 55 16510: 54v 16508: 46v 16508: 46v ; 16512: 52 16509: 54 16509: 54 16510: 160 16507: 221v ; 16511: 97v 16511: 143 ; 16515: 32v + 33 16510: 4v ; 16513: 64v 16510: 4v ; 16514: 130v 16510: 4v 16510: 84v 16510: 83v


597 Schoutteeten Simoen Schram Anna Schram Anna Schram Anna Schram Anne Marie Schram Augustinus Schram Carel

Baes Anna Marie De Bedts Jan De Roo Jacob De Smet (De Smidt) Joseph Gheselle Jacob Mergaert Anna Marie Bertholf Magdalene

Schram Catharine Schram Hubrecht Schram Joannes

Loys Andries Tavernier Isabella Waeghe Marie Therese

Schram Joannes Schram Jooris Schram Joseph Schram Laureyns Schram Margariete Schram Paulus Schramme Cornelis Schramme Isabelle Schramme Joanne Schramme Pieter Schrynwercker Magdalene Schutyser Jan Schutyser Pieternelle Schynckels Isabelle Schyvynck Jacquemyne Sebot Anna Seck Regina Seels Jacoba Seghers Amelberghe Seghers Anna Seghers Anna Seghers Anna Marie Seghers Anna Marie Seghers Anna Marie Seghers Catharina Seghers Catharina Seghers Cecilia Seghers Cecilia Seghers Cecilia Isabelle Seghers Cecilia Isabelle Seghers Cornelis Seghers Cornelis

De Neve Marie Callant Cecilia Jacoba Lievens Cecilia Seghers Anna Marie De Meire Steven Lincke Joanne Van Mullem Pieternelle Vanden Broucke Balthazar Lameire Victor Gestecooren Joanne Hellinck Simoen Hooghstraete Jacoba Dhé Pieter Fraeye Anthone Brant Daniel Peire Paulus Bertens Joannes De Weert Jan Verbant Joannes Dieryckx Bartholomeus Gheleyns Adriaen D’Hondt Alexander Grimminck Francois Schram Laureyns Crampe Bavo Beckers Matthias De Smidt Joseph Vlamynck Jacob Diserynck Jacobus Snick Joseph Goethals Anna Marie Baert Emiliana

Seghers Cornelis Seghers Donatianus Columbanus Seghers Franciscus Seghers Francois Seghers Isabelle Seghers Isabelle Seghers Isabelle Seghers Isabelle Seghers Isabelle Seghers Isabelle Therese Seghers Isabelle Therese Seghers Jacob Seghers Jacob

De Swaef Joanne Anthon Angela Francisca Faes … Laporte Veronica De Snick Paulus Meysseman Anselmus Van Lisberghe Cornelis De Camp Jacques Meins Jacobus Maes Pieter D’Hondt Georgius Vanden Bussche Anna Van Marrievoorde Marie

16513: 64v 16511: 52 ; 16512: 91 16511: 52 16507: 25v ; 16512: 91 16515: 43v 16514: 49 16509: 10 + 160v ; 16511: 52 + 69 ; 16512: 63 + 91 ; 16513: 29v ; 16515: 61v 16509: 16v 16515: 43v + 61v 16508: 73v ; 16509: 10 ; 16512: 63 ; 16513: 29v ; 16514: 31v 16510: 32v ; 16513: 96 16513: 96 16511: 69 16509: 160v ; 16511: 7v 16507: 70v ; 16512: 36v + 37 + 68 16514: 49 16507: 168v 16507: 168v 16507: 10v 16512: 109v 16508: 57v 16508: 126v 16508: 126v 16507: 188 16513: 70v 16509: 134 16508: 90v 16509: 103 16511: 124 16507: 119 16507: 86v ; 16509: 45v ; 16510: 78v + 134v 16509: 160v ; 16511: 7v 16509: 160v ; 16511: 7v 16509: 160v ; 16511: 7v 16508: 28v 16510: 17 16511: 120v ; 16512: 104v 16511: 120v ; 16512: 104v 16514: 122v 16514: 122v 16509: 40 + 67v 16507: 155 boven + 155 onder + 155v ; 16514: 35v 16507: 155 boven + 155 onder ; 16512: 104v 16509: 108 ; 16514: 164v 16514: 162 16509: 160v ; 16511: 7v 16508: 4 ; 16510: 133v 16508: 4 16508: 102v 16509: 98v 16507: 167v 16511: 55 ; 16515: 5 16515: 5 16511: 124 16509: 46v


598 Seghers Jacobus Seghers Jan Seghers Jan Seghers Jan Seghers Joanne Seghers Melchior Seghers Michiel Seghers Niclaeys Seghers Pieter Seghers Pieter Seghers Pieter Seghers Pieternelle

De Cuyper Joanna Clara Panneel Joanne De Keyster Marie Helena Vanden Heede Josepha Verschoore Lenaert Velle Theresia Francisca Janssens Francisca Monbailliu … Goedemé Anna Benteyn Isabelle Heyns Martine Gheleyns Vincent

Seghers Robertine Selschotter Joseph Selschotter Magdalene Selschotter Magdalene Selsens Rebecca Semeyn Agnes Semeyn Appollonia Semeyn Carel Semeyn Jan Semeyn Joannes Semeyn Joannes Semeyn Joannes Semeyn Joannes Semeyn Laureyns Semeyn Lodewyck Semeyn Pieternelle Semeyn Pieternelle Semyn Joannes Semyn Joannes Semyn Laureyns Semyn Marie Anne Semyn Pieternelle Semyn Theresia Senave Rosa Sequanter Pieternelle Serlé Cornelie Serlippens Judoca Serpieters Andries Serpieters Martinus Serruus Marie Godelieve Serruys Alexandrine Serruys Francoise Serruys Gillis Serruys Pieter Servaes Isabelle Servate Benedictus Servaty Franciscus Servaty Franciscus Servaty Rosa Servyt Joanne Sesimus Anna Marie Sette Joannes Franciscus Sette Roelant Seurinck Anna Catharina Seurinck Pieter

Lebailly Adriaen Hellynck Dorothea Francisca Boury Ferdinande Rogiers Francois Du Burgh Pieter Herman Carel Hillebrant Joseph De Brouwere Marie Catharine … Josyne Trycko Joanne Vanden Berghe Anna Slembrouck Isabelle De Prez Ursula Verplancke Joanne Van Sandweghe Anna Marie Barremaecker Daniel De Cloet Guilliaeme Slembrouck Isabelle De Prez Ursula Verplancke Joanne Spillebeen Adriaen De Cloet Guilliaeme De Grouve Jacobus Revillion Pieter Sommeyer Jan De Schacht Jan Baptiste Vander Meulen Joannes Van Riebeke Christina Dumon Anna Slypens Mauritius Van Praet Jacob Sabbe Jacobus Lanssens Jacomyne Sallet … Bulcke Angelus Verbeke Anna Borm Joanna Martens Jacoba Van Hollebeke Augustinus De Cock Jaspar De Swarte Joannes De Wulf Marie Anne De Laere Marie Nyssens Joseph Velaers Marie Jacoba

16514: 47 16509: 46v ; 16514: 122v 16509: 108 16509: 156v 16510: 68v 16512: 82v 16511: 143 16507: 155 boven + 155v 16508: 4 16511: 55 ; 16515: 5 16511: 55 ; 16514: 47 16510: 78v + 133v + 150 ; 16512: 52 + 144v ; 16513: 5 16511: 105v 16513: 2v 16513: 2v 16513: 2v 16514: 41v 16513: 31v 16509: 111v 16513: 31v 16510: 12v 16514: 17v 16511: 49 16511: 49 16511: 49 16511: 49 16514: 17v 16510: 12v 16510: 12v 16508: 143 16508: 143 16508: 143 16508: 124v 16508: 124v 16508: 143 16507: 236v 16509: 97v 16513: 41 16510: 63v 16509: 96 ; 16511: 50 16511: 50 16507: 118v 16509: 119v ; 16512: 19v 16509: 93 16509: 93 16514: 109v 16510: 103v 16508: 48 16513: 118 16513: 118 16512: 72v + 73 + 103 16509: 77 16514: 71v 16513: 89 16513: 89 16508: 59v 16508: 59v


599 Seya Dorothea Seye Francoise Seynave Jacob Seynave Pieternelle Sibout Anna Sierens Joannes Simoen Pieternelle Simoens … Simoens … Simoens Adriaen Simoens Adriaen Simoens Cecilia Simoens Jacobus Simoens Jacobus Simoens Jan Simoens Joachim Simoens Joanne Simoens Joanne Simoens Joannes Simoens Joannes

De Clerck Pieter Bart Pieter Vande Wiele Pieternelle Verplancke Andries Brouckaert Pieter Vlaminck … Fonteyne Ignatius Maene Guilliaeme De Badts Anna Bogaert Barbara Van Damme Marie Herpels Christiaen De Clerck Amelberghe Naessens Adriana De Meulenaere Joanne Talboom Pieternelle Campens Joannes De Groote Jacob Vande Cappelle Joanna Minjon (Meygnon) Constantia

Simoens Laureyns Simoens Laureyns Simoens Passchasia Simoens Pieter Simoens Pieternelle Simoens Pieternelle Simoens Regina Simon Clara Eugenia Simon Francisca Simon Francois Simon Francois Xavier Simon Isabelle Simon Isabelle Joanne Simon Jaecques Hiacinthus Simon Pieter Slabbaert Francisca Slabbaert Francisca Slabbaert Philippe Slabbinck Anna

Gheyle Jacoba Rottée Pieternelle Meysman Cornelis Hacx Theresia Van Sluys Joannes Van Nieuwmunster Jacob Maertens (Martens) Joachim De Peneranda Pieter Cornelis Maroucx Fancois Dela Villette Gertrude Dubois Joanne De Peneranda Pieter Van Borssele Vander Hooghen Philip. Roussel Marie Pieternelle Van Volden Therese Benardine D’Herre Jacobus Paridaen Pieter De Clerck Marie Anne De Maecker Laureyns

Slabbinck Elisabeth Slabbinck Elisabeth Slabbinck Francois Slabbinck Marie Anne Slabbinck Pieter Slabbinck Pieter Slabbinck Regina Josepha Slabbynck Helena Slabbynck Pieter Slecke Adriaen Slecke Cecilia Slecke Cornelis Slecke Elisabeth Slecke Elisabeth Slembroeck Joannes Slembroeck Joannes Slembroeck Magdalena

De Burghgrave Jan Anthierens Michiel Van Diggel Jacoba Delamarcque (Lamarcque) Emanuel Coucke Isabelle Arton Theresia Brocquet Jacobus Vande Walle Simoen Van Lippelvelde Amelberghe De Clerck Marie Anne Marcelis Lenaert Florin Beatrix Douvere Joannes Verscheure Joseph Hurtecam Regina Vanden Briele Anna Slinckaert Alexander

16507: 140v 16510: 23 16509: 88 16509: 31v 16513: 5 16514: 157 16508: 110 16513: 120v 16507: 204 16507: 204 16507: 204 16508: 131v 16514: 130v 16515: 59 + 59v 16513: 120v 16512: 54v 16508: 2 16507: 34v 16515: 59 + 59v 16507: 42v ; 16512: 50 ; 16514: 130v ; 16515: 59v 16513: 126 16513: 126 16508: 131v 16513: 120v 16513: 126 16510: 157 boven ; 16513: 79v 16512: 50 ; 16515: 59v 16509: 60v ; 16513: 71 ; 16514: 86 16514: 29v 16514: 29v 16514: 29 + 29v 16511: 135v 16514: 29 + 29v 16509: 60v ; 16511: 135v 16511: 135v 16511: 54v 16511: 54v 16510: 19 16507: 153 ; 16509: 75 ; 16511: 56v ; 16512: 59v ; 16513: 6 16511: 22v + 49v 16507: 24v 16511: 12 16507: 57 ; 16510: 141v 16508: 65 ; 16509: 37v 16507: 57 16511: 12 16508: 65 16508: 65 16510: 124v 16514: 72 16509: 36v 16510: 124v 16510: 124v 16514: 156 16514: 156 16512: 139v


600 Slembroeck Passchier Slembrouck Isabelle Slembrouck Jan Slembrouck Joannes Slembrouck Joannes Slembrouck Passchier Slembrouck Passchier Slembrouck Passchier Slembrouck Rosa (Rosalia) Slembrouck Seraphina (Servina) Slimbrouck (Slambrouck) Brigitta Slinckaert Alexander Slinckaert Francisca Slinckaert Joseph Joannes Slinckaert Theresia Cecilia Slinckaert Theresia Cecilia Slock Bonaventura Slock Jacobus Slock Jan Slock Joanne Slycke Theresia Slynckaert Andries

Boels Marie Jacoba Semyn (Semeyn) Joannes Grimmynck Pieternelle Verstraete Joanne Compagne Cecilia Wittevronghel Vincentia Boels Marie Jacoba Ghys Catharina De Groote Guilliaeme Bossee Joannes De Vriese Joseph Slembroeck Magdalena De Vogelaere Simoen Rycxman Anna Marie Van Haecke Lodewyck Albertus Van Lughem (Van Lucchen) Philippe De Vos Regina Hoste Anne Cornelie Corthals Marie Vergauwe Christoffel Pauwels Cornelis De Saeyere Anna Marie

Slynckaert Anna Marie Slynckaert Anna Marie Slynckaert Joos Slynckaert Lodewyck Slypens Marie Godelieve Slypens Mauritius Smalle (?) Pieternelle Smedts (Smits) Joannes Smedts ‌ Smeeckaert Magdalene Smets Joannes Smissaert Catharina Smissaert Isabelle Smissaert Jan Smissaert Joanne Smissaert Lucas Smissaert Macharius Smissaert Marie Anne Smissaert Marie Anne Smissaert Marie Anne Smissaert Marie Anne Smissaert Pieter Smolders Leonardus Snauwaert Gelyne Snauwaert Marie Snauwaert Pieter Snick Anna Marie Snick Dominicus Snick Joseph Snick Pieternelle Snoeck Laureyns Snouck Anna Marie Snouck Anna Marie Snouck Laureyns Soenen Joanne

Amys Lenaert Ramant Andries Dierycx Marie Mestdagh Barbara Ketels Joannes Baptiste Serruus Marie Godelieve Van Eeckhoutte Dominicus Lievens Anna Gielens Geertrude Haspeslagh Mattheus Lievens Anna Vande Walle Lodewyck De Mille Joseph Laethem Josyntje Gallant Francois Vanden Berghe Marie Verwaetermeulen Marie Gallant Francois Calandt Francois Lievens Jacob Van Loo Pieter Strubbe Joanna Catharina De Vos Isabella Catharina De Groote Maryn Hoste Gillis De Bel Regina Blomme Francois Joseph Saene Anna Seghers Cecilia Isabelle Braems Guilliaeme Hellinck Isabelle Carrebroeck Joannes Wynteyn Joannes De Jonghe Anthonia De Bevere Andries

16512: 139v 16508: 143 ; 16511: 49 16508: 125 16508: 44v 16508: 133v 16508: 143 16507: 56 ; 16508: 134 16507: 56 + 189v 16510: 36 ; 16514: 150 16507: 210 + 234v ; 16508: 118 16509: 159 ; 16513: 27v 16512: 139v 16512: 128 16509: 54 ; 16512: 108 16509: 41v + 147 ; 16514: 124 16509: 41v + 147 ; 16514: 124 16509: 101v 16509: 101v 16509: 101v 16509: 129v ; 16514: 136v 16513: 35 16507: 219 ; 16508: 23v ; 16509: 41v ; 16512: 128 + 139v ; 16514: 124 16508: 23v 16507: 219 16508: 23v 16507: 44 16507: 118v 16507: 118v 16511: 9v 16511: 104v ; 16514: 49v 16514: 49v 16513: 44 16510: 13 16512: 77v 16507: 220 16507: 220 16512: 114v 16508: 57 ; 16510: 52v 16510: 28v 16508: 57 ; 16510: 52v 16513: 85v 16510: 52v 16510: 52v 16510: 28v 16514: 149 16508: 85 16509: 101v 16510: 73 16511: 105 ; 16514: 9 16507: 208v 16514: 122v 16511: 27v ; 16515: 13 16513: 42v ; 16514: 120 16514: 120 ; 16515: 20v 16514: 120 16512: 15v 16511: 88v


601 Soens Pieter Soens Pieter Joseph Soens Rosa Soetaert Anna Soetaert Anna Marie Soetaert Barbara Soetaert Bonaventura Soetaert Cecilia Soetaert Florentine Soetaert Francois Soetaert Francois Soetaert Helena Soetaert Jacob Soetaert Joanne Soetaert Joannes Soetaert Joannes Soetaert Joannes Soetaert Joannes Soetaert Lenaert Soetaert Lenaert Soetaert Marie Soetaert Marie Soetaert Marie Soetaert Marie Soetaert Marie Soetaert Marie

De Roo Marie Pieternelle Mestdagh Anna Pauwels Simoen Van Dooren (Van Doorne) Maerten Van Wynsberghe Francois Saysoen Lucas Heindrickx Cornelie Cordee Pieter Vanden Kerckhove Niclaeys Driessens Godelieve Vanden Broele Isabelle Van Heule Pieter Vande Moere Barbara De Clerck Anthone Bossaert Victoria Dinneweth Regina Viaene Blasia Hennecoo Joanne Rysman (Richeman) Passchasia Schotte Catharine Hidde Pieter Baert Francois Janssens Joannes Francois Van Wynsberghe Francois De Winckelaere Joannes Bulcke Joseph

Soetaert Marie

Kempinck Niclaeys

Soetaert Marie Soetaert Marie Soetaert Marie Soetaert Paulus Soetaert Paulus Soetaert Paulus Soetaert Paulus Soetaert Pieternelle

Vande Cappelle Geeraert Vander Brugghe Louis Waeghenaere Pieter Govaert Helena Gevaert Helena De Bo Catharina De Visch Cornelia De Visch Jan

Soetaert Rosa Soetaert Theresia Soetaert Theresia Soete Anna Soete Anthonette Somercooren Carel Somercooren Carel Somerlinck Jan Somerlinck Jan Somerlinck Laureyns Sommeyer Jan Sommeyer Susanna Sompels ‌ Sompels Everaert Sompels Joanne Therese Sompels Marie Anne Sompels Marie Anne Sompels Maximiliaen Sompels Maximiliaen Sompels Maximiliaen

Dumon Joannes Meyers Pieter Wouters Andries Wydauw Bernaert Matthys Renier Van Dickele Victoria Fortune Jacoba Wybo Rosa De Maeght Marie Gheldhof Marie Sequanter Pieternelle De Bruyne Pieter Van Houtte Pieter Braet Joanne De Splenter Gerardus De Mille (Mille) Joseph Lievens Philippe Mestdagh Joanne Wybo (Wybauw) Marie Anne Mestdagh Anna

16507: 141 16507: 141 16507: 141 + 141v boven 16510: 99 ; 16514: 150v 16510: 83 16507: 192v 16509: 11 + 157(1) 16511: 102v 16511: 102v ; 16512: 138v 16507: 136 + 178v ; 16508: 87v 16507: 153v 16510: 83 16510: 7 16508: 79 ; 16510: 4v 16511: 102v ; 16512: 138v 16511: 126 ; 16514: 90v 16510: 8v ; 16511: 102v ; 16512: 138 + 138v 16507: 164 ; 16510: 8v 16507: 153v ; 16509: 111 16507: 164 ; 16511: 102v ; 16512: 138 + 138v 16508: 127 16511: 77 ; 16513: 80v + 81 16511: 68 16511: 68 16509: 118v 16507: 101v ; 16509: 11 + 73v + 157(1) ; 16514: 164 16507: 137v ; 16509: 90v ; 16511: 14 ; 16512: 18 + 47 + 156v ; 16514: 48 16507: 243v 16507: 101v ; 16509: 11 16507: 190 ; 16508: 127 16508: 87v 16510: 83 16510: 83 16507: 178v ; 16508: 87v 16507: 143v ; 16511: 22v ; 16513: 13v ; 16514: 64v + 111 16512: 23v + 102v 16509: 111 16509: 111 16507: 57 16513: 83v 16511: 35v 16510: 54 16510: 120v 16510: 120v ; 16514: 28 16514: 28 16509: 97v 16509: 97v 16508: 29 16511: 116v 16508: 29 ; 16510: 103 16507: 220 ; 16510: 77 16507: 220 ; 16510: 77 16508: 29 ; 16511: 116v 16508: 29 ; 16510: 77 + 103 16510: 103


602 Sonneville Caerel Sonneville Cornelie Sonneville Franciscus Jacobus Sonneville Francois Sonneville Joseph Sonneville Josyne Sonneville Pieter Sonneville Pieter Sonneville Pieter Jacobus Sonneville Pieter Jacobus Sonneville Renier Soppers Cecilia Spae Anna Marie Spae Josyna Spae Pieternelle Speecke Jan Baptiste Speecke Perpetua Speecke Perpetua Speelman Joanne Speelman Joanne Caroline Spegelaere Hubreght Spegelaere Joanne Spegelaere Joanne Spegelaere Pieter Speghelaere Niclaeys Speghelaere Pieter Speghels Marie Speghels Marie Catharine Spieghels Philippe Spieghels Philippe Spieghels Pieter Spiessens Cornelia Spillebeen Adriaen Spillebeen Genoveva Spilliaert Cornelis Spilliaert Cornelis Spints David Spints Jan Spints Joannes Spints Marie Spints Marie Clara Spints Pieter Spints Therese Spyns Rosa Spynts (Spins) Pieternelle Spynts Adriane Spynts Amelberga Spynts Jan Spynts Lieven Spynts Pieter Spynts Pieternelle Stael Joannes Baptiste Stael Martinus Staelens Cecilia Staelens Paulus Staelens Thomaes Stampaert Anna Standaert Jan Baptiste

Van Daele Joanne Van Hove Benedictus Gauweloose Anna Marie Caneyt Marie Mestdagh Joanne Van Acker Pieter Huyghebaert Marie Haegebaert Marie Heyns Francoise Van Hollebeke Anna Boey Livina Bogaert Jan Pintillion Ferdinande De Bruyne Jacob De Roeck Pieter Van Meenen Juliaene De Fevere Joannes Vande Sande Jacobus De Clerck Pieter Monbailliu Carel Grimminck Anna Francisca Baert Daniel De Grande Jacob Bastoen Marie Caroline Van Hecke Marie Anne Vercruysse Anthonette Waeghenaere Guillielmus Van Houtte Joannes De Laere Marie De Clerck Vincentia Hollevoet Pieternelle Callewaert Carel Semyn Marie Anne Hillebrant Pieter Berghe Judoca Heynssens Marie Willaert Marie Vanden Broucke Anna Kindt Anna Reyngaert Lodewyck Van Praet Laureyns Vercruysse Marie Houthooft Joannes Steelant Bertinus Van Hessche Joannes Boone Geeraert De Vriendt Pieter Jonckheere Pieternelle Maertens Joanne Blondeel Joanne Timmerman Francois De Vos Joanne Leirman Joanne Pieters Pieter Van Hove Joanne De Jonghe Anna Waterloot Guilliaeme Rielandt Cornelie

16507: 104 16507: 219v ; 16512: 9 16514: 42v 16508: 159 16508: 31 ; 16510: 95 16507: 102 16512: 9 16507: 219v 16509: 96 + 102v ; 16510: 156 16510: 95 + 156 16507: 104 16510: 28 16514: 125 16513: 70 16508: 117 16507: 180 16507: 180 ; 16514: 46 16507: 180 16511: 29 16511: 29 ; 16512: 142 16509: 124v ; 16510: 85 + 85v 16509: 161 16509: 161 16508: 143v 16507: 143 16507: 143 16513: 46 16511: 88v 16512: 9v 16512: 9v + 123v 16512: 9v + 123v 16512: 35v 16508: 124v 16508: 124v 16508: 37v 16508: 37v 16508: 34v 16508: 34v 16512: 117 16508: 34v 16515: 39 16508: 34v 16508: 34v 16510: 75v 16507: 234 ; 16509: 146v 16510: 71v 16510: 34 ; 16512: 75 ; 16514: 74v 16509: 102 ; 16512: 117 16509: 102 16507: 234 ; 16512: 75 16509: 102 16508: 25v ; 16511: 70 16511: 70 16512: 39 16510: 157 onder 16512: 39 16507: 230v 16511: 46


603 Standaert Maerten Standaert Martine

Van Outryve Anna De Cnock Pieter

Standaert Therese Stauthals Agnes Rosalia Steculorum (Stekelorum) Joannes Steculorum Jacob Steculorum Regina Steculorum Victoria Steculorum Victoria Steelandt Pieternelle Steelandt Pieternelle Steelant Anna Steelant Bertinus Steelant Geleyne Steelant Joannes Steelant Marie Steen Pieter Steen Pieter Steenland Francisca Steenland Pieter Stekelorum Joannes Stekelorum Marie Anne Stertelynck Pieternelle Stertelynck Pieternelle Stevens Joannes Stevens Margriete Steyaert Agnes Steyaert Agnes Steyaert Agnes Steyaert Anna Steyaert Catharina Steyaert Christiaen Steyaert Joannes Steyaert Joannes Carolus Steyaerts Anna Stochove Jan Stock (Stocx) Godefridus

De Schryvere Jan Francois De Stappens Francois De Cnock (De Knock) Adriaene De Roo Anna Vergaerde Pieter Minne Pieter Traen Bernardus De Rudder Pieter Vanden Kerckhove Joannes Fonteine Joseph Spyns Rosa Philips Jan Van Belleghem Elisabeth Joye Maryn Baert Emiliane Ombaert Adriaene De Baey Ambrosius Velders Joanna Coopman Anna Jonckheere Emanuel De Veltere Joannes Versyck Cornelis De Craemer Marie Anna Therese Ketelaers Laureyns Coppens Philippe Claerhout Thomaes Dhaese Jacob De Maecker Cornelis Danneels Geeraert Cauwesyn Isabelle Clara Muys Marie Schotte Marie Lobbé Cornelis Perduyn Catharine Therese Parin (Parein) Marie Anne

16514: 159 16512: 2v + 21v + 32 + 135v ; 16514: 36v + 106v + 107v + 108 + 159 16515: 49v 16507: 246v 16512: 32 ; 16515: 67 + 67v 16513: 7 ; 16515: 67 + 67v 16513: 109v 16513: 7 16513: 7 ; 16515: 67 16510: 71v 16510: 71v 16507: 92v 16510: 75v 16509: 80 16510: 75v 16510: 30 16514: 35v 16514: 35v 16515: 44v 16515: 44v 16512: 32 16512: 32 16508: 162 16508: 162 16514: 164 16514: 45v 16514: 151 16507: 108 boven 16507: 108 boven + 108 onder ; 16514: 151 16507: 188 16513: 8v 16510: 55 16514: 151 16510: 55 16511: 75 16512: 145 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 ; 16515: 27

Stockman Pieternelle Stockman Pieternelle Stocx Franciscus Stoen Cornelia Stoens Jacobus Stoens Marie Jacoba Stoens Pieter Stoens Pieter Stoens Pieter Stoens Pieter Stoet Marie Stoppelaere Clara Storme Anna Storme Baltazar Storme Balthasar Storme Cecilia Storme Christina Storme Christina Storme Eleonora

Coelis Jan De Myle Joseph Pyls Marie Van Oostenhuyse Thomaes D’Halle Theresia De Bruyne Jacobus Lansens Anna De Joncker Marie De Neve Catharina Heulendonck Adriaene Van Sande Philippe D’Haens Niclaeys Brusselle Philippus Verduyn Anna Boone Godelieve Brusseel Pieter Francois Duysburgh … Sanders Pieter Maertens Pieter

16507: 73 16507: 73 16515: 27 16508: 155 16513: 70 16513: 70 16511: 79v 16511: 79v + 132 + 132v 16511: 132 16511: 132 + 132v 16507: 251 16509: 7v 16507: 111 16507: 60 16507: 4 ; 16515: 14 16512: 87 ; 16513: 72 16511: 71 16511: 71 16513: 113v


604 Storme Emanuel Storme Erremi Storme Gaspar Storme Jaspar Storme Jaspar Storme Joachim Storme Joannes Storme Joannes Franciscus Storme Lenaert Storme Lenaert Storme Leonardus Storme Livina Storme Marie Storme Marie Storme Michiel Storme Pieter Storme Pieter Storme Victoria Stouthals Agnes Stragier Benedictus Stragier Francois

Logghe Angelina (Angela) Strubbe Brigitta De Craene Victoria De Meulenaere Joanne De Soete Marie Cabooter Joanne Theresia Dregghe Pieternelle Dumon Anna Marie Verplancke Angela Colpaert Isabelle De Schoolmeester Isabelle Van Icxe Boudewyn Aneca Philippus Maene Adrianus Bruneel Joanna Mestdagh Anna Marie Voghelaere Jacoba Matthys Francois De Stappens Francois Gailliaert Isabelle Van Neste Isabelle

Stragier Jan Baptiste Stragier Joseph Stragier Theresia Stragiers Isabella Clara Stragiers Isabella Clara Streeck Anna Marie Streemees Susanna Stroobant … Stroobant Anthone Stroobant Francois Stroobant Jan Stroobant Joannes Stroobant Joannes Stroobant Joannes Stroobant Livinus Stroobant Pieternelle Stroobant Regina Strouf Agnes Strouf Bonaventura Strouf Cornelis Strouf Francois Strouf Joseph Strouf Joseph Strouf Paulus Strubbe … Strubbe Andries Strubbe Anna Strubbe Anna Strubbe Anna Strubbe Brigitta Strubbe Brigitte Clare Strubbe Ignatius Strubbe Isabelle Strubbe Isabelle Strubbe Isabelle Strubbe Isabelle

Grymonpre Elisabeth Van Renterghem Anna Marie De Kimpe (De Kempe) Joannes Goethals Joannes Stroobant Joannes Lacot Pieter Gruwee Philippe Jonckheere Joannes Denys Joanne Reniers … Thubbe (Tube) Brigitta Stragiers Isabella Clara Van Oudenaerde Joanne Catharine Vereecke Barbara Coolen Rosalia Callemyn Joannes Van Halsinghe Joseph Baeteman Pieter Baert Elisabeth Aernout Joanne Hocket (Van Hocket) Marie Van Dierendonck Isabelle Van Wynsberghe Marie Versluys Marie Van Nieuwenhuyse Michiel De Jonghe Margriete Tuytens Jan Jonckheere Sebastiaen Bulcke Lenaert Storme Erremi Voghelaere Jacob Vanden Bussche Christina Tanghe Arnoldus Verscheure Cornelis De Croo Lucas Leenknecht Joannes

16512: 87 ; 16514: 117 16507: 215 16514: 46v 16508: 103 16507: 60 ; 16508: 50 ; 16512: 87 16507: 215 16508: 124 ; 16512: 61 16514: 117 16508: 50 ; 16514: 27v 16508: 50 ; 16514: 46v 16514: 46v 16508: 103 16515: 14 16515: 14 16509: 115 16511: 34v 16507: 103v 16514: 27v 16514: 61v 16511: 117 16508: 125v ; 16512: 89v ; 16513: 59v ; 16515: 66v 16508: 125v 16512: 89v 16513: 59v 16515: 66v 16515: 66v 16509: 145 16513: 64 16515: 66v 16507: 166 16512: 107 16509: 70 ; 16515: 66v 16515: 66v 16509: 70 16507: 159 16507: 196 16507: 166 16510: 155 16511: 145v 16511: 76v + 77 ; 16515: 12 16508: 116 ; 16509: 90 ; 16511: 145v 16509: 62 ; 16510: 90v 16510: 87v 16507: 150 ; 16511: 77 16507: 150 ; 16510: 87v 16511: 78 16507: 160v 16508: 108 16513: 67v 16509: 55v 16507: 215 16507: 103v 16507: 196v ; 16508: 101v ; 16510: 160v 16511: 124v 16509: 89v + 148v 16507: 160v 16507: 160v


605 Strubbe Jacob Strubbe Jacob Strubbe Jacob Strubbe Jacobus Strubbe Jacobus Strubbe Jan Strubbe Jan Strubbe Jan Strubbe Joanna Strubbe Joanna Catharina Strubbe Joanna Catharina Strubbe Joanne Strubbe Joanne Strubbe Joanne Strubbe Joannes Strubbe Joannes Strubbe Marie Strubbe Marie Anne Strubbe Pieter Strubbe Pieter Strubbe Pieter Strubbe Pieter Strubbe Pieternelle Strubbe Pieternelle Struyf Francois Strynck Marie Stubbe Anna Marie Stubbe Boneventura Stubbe Christina Stubbe Engelbertus Stubbe Ferdinande Stubbe Godelieve Stubbe Godelieve Stubbe Isabelle Stubbe Joanne Stubbe Joanne Stubbe Joannes Stubbe Joannes Stubbe Laureyns Stubbe Pieter Stubbe Pieter Stubbe Salemon Stul Joannes Stul Joannes Petrus Stul Joannes Petrus Stul Joseph Stul Joseph Stul Marie Stul Pieter Sturtewaghen Anna Suwier (Suvier) Marie

Van Outryve Josyne Verstuyft Catharina Vander Outre Pieternelle Vanden Kerckhove Victoria Bertholf ‌ Hellebuyck Marie Jonckheere Brigitta Maertens Pieternelle Jonckheere Maryn De Wilde Paulus Smissaert Pieter Blondeel Pieter Jonckheere Jacob Cool Joos Den Beer Marie Logghe Anna Logghe Jan Broucke Joos Termote Francoise Dhont Ludovica Logghe Joanna Van Hee Marie Joanne Jonckheere Sebastiaen Tempelaere Joseph Marteyn Victoria Vanden Kerckhove Jacob De Ketelaere Salomon Frans (Fransch) Marie Magdalene Pieters Hubertus Lanoo Amelberghe Vermet Anna De Boodt Leonardus Rosseel Donatianus Cools Joannes De Cnock Isaack Martelee Jan Cheins Joanna De Veldere Marie Anne Vande Weghe Joanne Schoonbaert Joanna Westers Alexandrine Vanden Bussche Sara Maertens Anna Marie Van Houtte Regina Vande Walle Joanna Jacoba Mabesone Joanne Cornelie Van Cauwenberghe Marie Van Houtte Jacobus De Neve Joanne De Wulf Geeraert Blomme Philippus

Swaenepoel Cornelis Swynsdauw Joannes Swynsdauw Joannes Synave Pieternelle Sytor Norbertus Sytor Norbertus Jacobus

Roels Marie Cornelis Rosalia Vande Wiele Marie Magdalene Verplancke Andries De Laye Francisca Van Hove Theresia

16514: 4v 16510: 28v 16510: 28v 16508: 49 ; 16510: 39v ; 16512: 28v + 29 16511: 3 16509: 127v 16510: 39v 16507: 134v 16508: 107v 16510: 28v 16510: 28v 16514: 4v 16514: 4v 16510: 160v 16511: 78 16509: 120 16507: 65 + 178v ; 16510: 58 ; 16514: 11v 16507: 134v ; 16508: 75v ; 16510: 56 16508: 107v ; 16513: 67v 16510: 1 16507: 196v 16507: 196v + 222v ; 16510: 160v 16508: 64v + 101v ; 16512: 38 16507: 134v 16512: 35 16507: 108v 16512: 76 16512: 30 ; 16513: 43v 16515: 2v 16507: 145v 16511: 83 16511: 83 16511: 83 16514: 32v + 33 + 130 16510: 113 16510: 113 16515: 45v 16509: 147v + 148 ; 16511: 144 ; 16515: 69v 16511: 144 16515: 45v 16513: 43v 16514: 130 16507: 3 onder 16507: 171 16507: 171 16507: 46 16507: 171 16509: 132 ; 16513: 117v 16509: 132 16511: 131 16507: 118 ; 16508: 100 ; 16509: 54v ; 16512: 93 ; 16514: 9 16509: 141 16509: 133 16507: 203 16508: 53v 16512: 41 16512: 41


606 T’Hooft Guilliaeme Tackx Joanne Tacquet Cecilia Tacquet Cornelie Tacquet Jan George Tacx Jacoba Talboom Pieternelle Talliers Isabelle Talliers Jacoba Talliers Madeleine Talliers Pieter Taloen Regina

Goethals Goedelieve Van Daele Marinus Trockmorton Willem De Wree Guilliame Verhaeghen Angela Goethals Jan Simoens Joachim Van Dooren Andries Van Dooren Andries Van Daele Jan … Anna Pareyn (Parin) Philippe

Talpe Andries Talpe Benedictus Talpe Catharine Talpe Joanna Tanger Joannes Tanghe Aernout Tanghe Arnoldus Tanghe Catharina Tanghe Catharina Tanghe Catharine Tanghe Catharine Tanghe Catharine Tanghe Francois Tanghe Guilliaeme Tanghe Guilliaeme Tanghe Guilliaeme Tanghe Joannes Tanghe Marie Tanghe Marie Tanghe Marie Catharina Tanghe Marie Catharina Tanghe Marie Therese Tant Isabelle Tarasse Catharina Tarasse Gillis Tarrasse Catharina Tarrasse Gillis Tarrasse Jacobus Tassche Joanne Tasseel Cornelie Tasseel Jacob Tasseel Joanne Tasseel Rosa Taverne Catharine Tavernier … Tavernier Anna Marie Tavernier Francois Tavernier Isabella Tavernier Marie Tavernier Marie Anne Tavernier Martinus Tavernier Matthys Tavernier Pieter Tavernier Regina Tavernier Sebastiaen

Lacot (Lecot) Anna Marie Bossaer Isabelle Clare Allemeirsch Juliaen Poppe Laurentius Peckelbeen Marie Anna Montevylle Pieternelle Strubbe Isabelle Breydels Pieter De Reere Joseph Bogaert Joannes Notterdam Pieter Doens Leopoldus Luycx Marie Magdalene De Deckere Catharina Roose Jacoba De Vos Guillielmine Vercruyce Livine Baes Pieter De Roo Augustyn Bonte Pieter Maertens Noë Moens Anthone George Gaspar De Roo Guilliaeme Schoolmeester Pieternelle De Roo Guilliame Dryepondt Adriaene Houck Joanna Van Lockerey Joseph Pycke Vincent De Vinck Joanne Cornillie Pieter Lansens Laureyns Neyts Jan Verbeke Joseph De Visch Pieter Paridaen Helena Schram Hubrecht Inghelbrecht Charles Van Hove Pieter Van Nieuwmunster Marie D’Hondt Joanna Valeyn Isabelle Vermeir Joannes Baert Jacoba

16508: 129 16515: 74v + 75 16508: 92 16507: 48 16508: 92 16507: 174v 16512: 54v 16510: 58v + 111v 16508: 146 16507: 193 16507: 193 16509: 109v ; 16513: 121v ; 16514: 1 + 1v + 111 ; 16515: 27 16509: 145 ; 16513: 11v 16509: 145 16508: 132v 16513: 11v ; 16514: 149v 16514: 155 16508: 17v 16511: 124v 16514: 143 16510: 4 16511: 101v 16511: 101v 16510: 155v boven 16507: 210v ; 16514: 143 + 151v 16513: 9 16511: 101v 16507: 210v 16511: 129v 16511: 124v 16511: 124v 16514: 143 + 151v 16514: 151v 16513: 9 16508: 155v 16509: 151 16509: 96v 16507: 126v boven 16507: 126v boven 16507: 126v boven 16509: 50 16509: 121v 16509: 124v 16509: 124v 16511: 79v 16507: 93v ; 16508: 47v 16515: 63 16510: 3v 16513: 43 ; 16515: 61v 16515: 43v + 61v 16509: 8 16511: 67v 16515: 63 16511: 73v ; 16515: 63 16512: 99 16512: 1 ; 16513: 43 16511: 63v


607 Teerlynck Joanne Tempelaere Joseph Tempelaere Livinus Tempelaere Marie Termote Francoise TerrĂŠ Catharine TerrĂŠ Jan Terwe Anna Terwe Isabelle Clare Terwe Joannes Terwe Marie Anna Terwes Rosa Tery Thecla Tetaert Anna Teuninck Marie Teuningh Isabelle Theetaert Veronica Therhuys Marie Anna Theuninck Godelieve Theunis Joannes Thevel Pieternelle Thibault Marie Anna Thibout Francoise Thibout Joseph Thiel Anna Marie Thiel Francisca Thiel Francisca Thiel Pieter Thiel Pieter Thielen (Tielens) Guilliaeme (Juliaen) Thielen Anna Marie Thielens Cecilia Thienpont Theresia Thilman Joannes Thyboudt Joseph Thyboudt Joseph Thyboudt Pieter Thybout Marie Thyns Isabella Thyns Isabella Thyry (Thiry) Catharine

De Clerck Jan Strubbe Pieternelle Blommaert Anna Marie Jonckheere Sebastiaen Strubbe Pieter Wydauw Vincent Claeyssens Catharine Verburgh Philips Pauwels Pieter Duvet Marie Anna Bruynooghe Jacob Lauwers Eduaert Roels Jaspar Caillieuw Joannes Bogaert Lucas De Prez Joannes Meulemeester Jacob Van Daele Jan Bilcke Joannes Malfeyt Pieternelle Pieters Joannes Lapoutere Pieter Francois Vanden Bilcke Andries Lievens Anna De Vriese Judocus Hoostland Joannes Patthieuw Pieter Van Belleghem Isabelle Van Nieuwenhuyse Anna Pyppe Cornelie Dobbelier Jacob Ollez Mattheus Vander Meiren Francois Van Dousselaere Amelberghe De Bruycker Regina Lievens Anna Wildemeesch Isabelle Maertens Jan Bybouw Lenaert Matthys Jan Van Wynsberghe Jan

Thyry Amelberghe Thyry Hendrick Thyry Thecla Thys Adriaene Thys Joanne Therese Thys Joannes Thys Joannes Thys Juliaen Thys Juliaen Tibau Joanna Tielens Cecilia Tielens Cecilia Tillaert Anna Tilleman Anna Tilleman Daniel Tilleman Joannes

De Graeve Adriaen Cogghe Theresia Roels Jaspar Wouters Joannes Janssens Jacob Reynen Marie Anne Blomme Cecilia Josepha Hillebrandt Joanne Vioen Joanne Vercruyce Pieter Holle (Ollez) Matthys Verplancke Joannes Van Tieghem Pieter De Sanghere Maryn Marant Anna Vermael Marie Anne

16510: 108 16507: 134v 16510: 117 16513: 67v 16508: 107v ; 16513: 67v 16507: 57 16507: 57 16507: 100v ; 16510: 157v onder 16507: 125v 16515: 10 16515: 10 16513: 94 16509: 94v 16514: 32 16512: 95 16511: 141v 16511: 125 16507: 193 16512: 130v 16510: 161v onder 16512: 39 16515: 56 16508: 26 16511: 104v 16513: 27v 16513: 125 16513: 125 16512: 71v 16507: 59 ; 16513: 27v + 125 16509: 106v + 107 + 152 + 152v 16509: 36 + 106v + 107 + 152 + 152v 16514: 113 16509: 23v 16513: 48v 16510: 13 16510: 13 16508: 152v 16510: 135v 16507: 47 16507: 47 16507: 149 boven + 149 onder + 150 + 209v ; 16511: 68 16508: 81v 16507: 222 16507: 222 16508: 117v 16513: 113 16508: 86v 16508: 100 ; 16510: 150v 16508: 117v 16513: 113 16509: 95 16509: 106v 16509: 106v + 107 16509: 5v 16509: 119v 16509: 45 16513: 26


608 Tilleman Joseph Tilleman Rosa Tilleman Rosa Tilman Pieter Timmerman … Timmerman … Timmerman Anna Timmerman Anna Timmerman Anna Marie Timmerman Anthone Timmerman Brigitta Timmerman Brigitta Timmerman Carel Timmerman Emanuel Timmerman Felicita Timmerman Francois Timmerman Francois Timmerman Joannes Timmerman Joannes Timmerman Joannes Timmerman Joannes Jacobus Timmerman Joos Timmerman Joseph Timmerman Joseph Timmerman Philibertus Timmerman Philibertus Timmerman Pieter Timmerman Pieter Timmerman Pieter Timmermans Hendrick Tissien Anthonius Tissien Carel Tittelman Joanne Tomboy Rosa Tornel Brigitta Tournois Augustyn Tournoy Hendrick Traen Anna Traen Anna Traen Bernardus Traen Carel Traen Ignatius Tratsaert Joannes Tratsaert Judocus Tratsaert Pieter Tratsaert Pieter Tratsaert Pieter Jacobus Tratsaert Pieternelle Tré Anna Treels Casimirus Treels Emanuel Trencé Jan Trencé Marie Catharine Troch Isabelle Trockmorton Lucia Trockmorton Willem Trogh Marie Anne Trogh Philippus

Herrebout Isabelle De Bou Carel De Monye Joannes … Fleurbaey Marie Benteyn Joannes Lanoo (Lannoy) Andries Verplancke Thomas Barton Joseph Reygaert Isabelle De Wulf Joannes Buckens Joannes Michiels Susanne Verhamme Isabelle Joets Charles Anthone Janssens Catharine Spynts Pieternelle De Waele Marie Van Hille Jacoba Raes Marie Delacroix Anne Therese Kint Mary Van Houtte Brigitta De Peckere Regina Gyssens Anna Marie Van Neste Marie Bil Therese Vrye Catharine Lefebure Joanne De Snyder (Snyders) Cecilia Vander Camer Marie Josepha Diserynck Isabelle De Sangher Maerten Liebaert J. B. Pante Joannes Verstraete Blasia Gheyle Isabelle De Mol Jan De Vriese Philippus Steculorum Victoria Tryoen Joanna Clara De Coster Marie Jacoba Cornelis Jacoba Goethals Catharina Lems Marie Theresia Monbailliu Marie Belleville Joanna Cornelia Rondens Hendrick De Paepe Gillis Van Hoorden … Van Hoorden Victoria Claeyssens Catharina Lams Joannes De Ghelder Albert Van Deurne Charles Tacquet Cecilia Adam Joseph De Ruddere Barbara

16507: 133 16509: 45 ; 16510: 112 16509: 45 ; 16510: 112 16515: 32 16514: 148v 16514: 86v 16507: 145v ; 16508: 83 16507: 75v ; 16508: 50 ; 16514: 18 16507: 19v 16514: 50v 16513: 52v 16507: 163v ; 16513: 52v 16507: 163v ; 16513: 52v 16514: 86v 16508: 65v ; 16515: 4 + 54v 16514: 86v 16509: 102 16508: 83 16513: 49v 16509: 99v ; 16512: 122 16508: 65v 16507: 75v 16511: 44 16507: 118 16513: 49v 16513: 49v 16508: 19 16508: 19 ; 16511: 44 16509: 71v 16507: 26 boven + 245v 16513: 84v 16513: 84v 16514: 65v 16514: 22 16514: 80 16507: 189v ; 16511: 95 16514: 123 16511: 27 16511: 27 16513: 7 ; 16515: 67 16514: 73v 16514: 75v 16514: 34 16510: 32 16515: 69v 16510: 32 16514: 34 16510: 81 16507: 105v boven 16515: 56v 16509: 13v 16508: 72v 16508: 72v 16515: 54v 16508: 92 16508: 92 16513: 34v 16508: 25v


609 Trogh Pieter Trogh Pieter Trogh Simoen (Pieter) Trottin Pieternelle Trutsaert Pieternelle Truywe … Truywe Jacob Truywe Maerten Truywe Maerten Trycko Joanne Tryn Jacob Tryoen Joanna Clara Tryoen Joanna Clara Tryoen Pieter Tubbe Anne Marie Tubbe Brigitta Tubbe Brigitte Tubbe Jacoba Tulckens Elisabeth Tulckens Hendrick Turfhooft Pieternelle Turfhooft Pieternelle Turfhoop Marie Tutens Cecilia Tuytens Cecilia Tuytens Jan Tuytens Livinus Tuytens Livinus Tuyttens Anna Tybaut Joannes Tybaut Pieter Tydtgat Barbara Tydtgat Joannes Tydtgat Pieternelle Tysens Servaes Tytgat Anthone Tytgat Jacobus Tytgat Lodewyck Tytgat Marie Tytoy Joannes Uutterwulghe Anna Uutterwulghe Cecilia Uutterwulghe Isabelle Uutterwulghe Jacob Uutterwulghe Jan Uutterwulghe Joanne Uutterwulghe Joanne

De Jonghe Marie De Ruddere Barbara De Vos Joanne Van Wyndekens Francois De Clerck Jacob Hoste Cornelis Massenhove Cornelie Malebrancke Catharine Henyon Marie Anne Semeyn Joannes Vanden Bussche Marie De Vynck Hubrecht Traen Carel Casier Joanne De Ketelaere Salomon Stroobant Jan De Cloet Maerten Rieul Pieter Perlincx Andries Janssens Francisca Beausaert Jacob Lateste Jan Vande Velde Francois Musoen Francois Luyckx Pieter Strubbe Anna Vanden Bilcke Anna Marie Hollevoet Jacoba Latomme Jan Boydens Cornelie Florin Cecilia De Vriese Andries Westhuyse Marie Catharine Grimmynck Francois Verstraete Joanne Therese De Knock … De Clerck Joanne De Flou Helena De Prée Geeraert Cabooter Joanne Theresia De Clerck Cornelis Benteyn Joannes De Vos Joseph Gheyle Marie Bossier (Boussier) Joanne Nagtegaele Eduaert Gheyle Christiaen

Uutterwulghe Marie Uutterwulghe Marie

Anthierens Rogier Gheleyns Adriaen

Uutterwulghe Marie Uyttendaele Isabelle Uyttendaele Isabelle Uyttendaele Jacob Uyttendaele Jacob Uyttenhaeghe Barbara Uyttenhaeghe Barbara

Meysman Lenaert De Moor Joannes Van Nieuwmunster Pieter Vande Velde Helena Ranson Constantia Dubois Guillielmus Frederyck Andries Joannes

16507: 110 ; 16508: 25v + 36 ; 16509: 79v 16507: 110 16508: 25v 16507: 146 16509: 150 ; 16511: 133v 16510: 158v boven 16510: 158v boven 16510: 158v boven 16510: 158v boven + 158v onder 16514: 17v 16510: 40 16514: 73v 16514: 73v 16514: 73v 16508: 51 16509: 70 ; 16515: 66v 16510: 159v boven 16509: 68v 16511: 87 16511: 143 16508: 82 16508: 45v ; 16511: 9v 16509: 26v 16514: 99v + 100 16511: 100 ; 16512: 104 16508: 108 16508: 21v + 26 + 108 ; 16511: 80v 16511: 80v 16509: 53 16509: 95 16509: 95 + 117v 16512: 71v 16509: 81v 16508: 125 16512: 32v 16511: 51 16512: 21 16507: 55v 16512: 21 16507: 215 16507: 250 ; 16510: 59v 16515: 20 16514: 149 16509: 84 ; 16512: 156v 16507: 9v ; 16509: 17v ; 16510: 78v 16512: 156v 16507: 9v ; 16508: 128 ; 16509: 17v ; 16513: 127 ; 16514: 69 + 123 16510: 78v + 79 + 135 16509: 80v ; 16510: 78v + 79 + 135 + 150 ; 16512: 144v 16507: 107 ; 16508: 91 + 159 ; 16509: 144 16510: 157 boven 16510: 157 boven 16509: 26v 16510: 157 boven 16511: 91v 16511: 91v


610 Uyttenhaeghe Judocus Uyttentruys Jacob Uyttentruys Joanne Uyttentruys Pieter Valckaert … Valckaert Catharina Valckaert Jacobus Valckaert Jacobus Valckaert Michiel Valckaert Michiel Valckaert Michiel Valckaert Pieter Valcke (De Valcke) Jacob Valcke Francisca Valcke Jacob Valcke Jan Valcke Joanne Valcke Joanne Valenborst Marie Valeyn Geeraert Valeyn Isabelle Valeyn Isabelle Vallewaert Barbara Valuwaert Francois Valuwaert Laureyns Valuwaert Laureyns Van Acker Helena Van Acker Jacoba Van Acker Livina

Lams Barbara Willems Marie De Cramer Jacob De Witte Helena De Brock Joannes Vanden Bussche Pieter Fonteyne Isabelle Martens Joanne Hillewaert Helena Eggerlynck Dorothea Vlietynck Isabelle Van Heule Marie Antheune Isabella Lapoutere Philippe Goedemé Cecilia Nieuws Pieternelle Daneels Joannes Baptiste Van Besien Jan De Snick Geeraert Van Wynsberghe Joanne Boey Cornelis Tavernier Pieter De Decker Joannes Van Remoortele Pieternelle Van Heule Theresia Remoortele Barbara Schaessens Cornelis Baes Carel Goedemé Geeraert

Van Acker Pieter Van Acker Pieter Van Acker Pieternelle Van Acker Rosa Van Ackere Anna Van Ackere Ferdinande Van Ackere Gregorius Van Ackere Joannes Van Aelter Anna Marie Van Aghtere Joannes Van Aghtere Theresia Van Arzeele Beernaert Van Assche Marcus Van Assenede Anna Marie Van Assenede Marie Francoise Van Averbeke Joannes Van Averbeke Josyne Van Averbeke Josynken Van Averbeke Marie Van Averbeke Marie Van Bambeke Anne Francoise Van Belle Adriaen Van Belle Amandus Van Belle Anna Van Belle Catharine Van Belle Catharine Van Belle Francois Van Belle Francois Jacobus

Rycquaert Anthonette Sonneville Josyne Buffel Thomaes Carrebroeck Maximiliaen Bassens Emanuel Verhamme Barbara Callemein Joanne De Langhe Isabelle Veranneman Jan Simon Ryckemoer Anna Pauwels Joseph Allemeersch Joanne Therese Vande Pitte Joanne De L’Espée Pieter Adriaen Fourbisseur Jan Baptiste Deurwaerder Pieternelle Vincent Pieter Andries Joannes De Grande Philippus Vlaminck Pieter Maeseman Albert Bulcke Marie Francisca Verstraete Anna Hennecoo Anthone Geurs Jacob Walckers Lenaert De Waeghenaere Anna Marie Brocquet Isabelle

16511: 91v 16511: 19v 16511: 19v 16507: 70 16514: 132 16514: 132 16514: 132 16514: 132 + 132v 16510: 37v 16510: 46 16510: 46 16514: 132 16509: 157(1)v 16515: 56 16511: 98v 16507: 152v 16507: 152v 16507: 152v 16508: 36v 16512: 99 16512: 99 16512: 99 16513: 69v 16509: 141 16509: 141 16509: 141v 16509: 35 ; 16510: 73v 16509: 61 16507: 63v ; 16509: 142(2)v ; 16510: 133v + 152v + 161 boven 16509: 61 16507: 102 16507: 102 16514: 120 ; 16515: 20v 16512: 155 16512: 52v 16512: 155 16511: 25v 16514: 61v 16513: 35 16513: 35 16512: 57v 16511: 29 16507: 186 16507: 186 + 199v 16514: 157 16508: 156v 16510: 139v ; 16513: 35v ; 16514: 153 16514: 157 16514: 157 16510: 152 16511: 89 16512: 80v 16507: 164 16508: 159v + 160 16508: 159v + 160 16509: 109 ; 16514: 59v + 79 16509: 160 ; 16511: 107 ; 16515: 68


611 Van Belle Godelieve Van Belle Godelieve Van Belle Isabelle Van Belle Isabelle Van Belle Isabelle Van Belle Jacob Van Belle Jacobus Van Belle Jan Van Belle Jan Van Belle Marie Van Belle Michiel Van Belle Niclaeys Van Belle Niclaeys Van Belle Pieternelle Van Belle Rosalia Van Belleghem … Van Belleghem Cecilia Van Belleghem Cecilia Van Belleghem Christoffel Van Belleghem Elisabeth Van Belleghem Isabelle Van Belleghem Joanne Van Belleghem Joannes Van Belleghem Joseph Van Belleghem Judocus Van Belleghem Rosalia Van Beneeus Cornelie Van Beneeus Jan Van Besien (Van Bysiens) Francoise Van Besien Franchoise Van Besien Jacob Van Besien Jan Van Besien Joannes Van Besien Marie Theresia Van Besien Pieter Van Besien Pieter Van Besien Salomon Van Beveren Anna Van Beveren Anna Van Beveren Carel Van Beveren Carel Van Beveren Cecilia Francoise Van Beveren Isidorus Van Beveren Isidorus Van Beveren Isidorus

Lauwers Adriaen Westyn Pieter Boels Francois Van Haecke Pieter Danneels Lodewyck Van Grimberghe Emerentiane Lacroey Marie Russchave Joanne Hendryckx Joanne Lestabele Pieter Peire Cecilia Vermeesch Isabelle Gheyle Marie Hennebieck Jacob Jacobs Jacobus De Muynck Marcus Bulcke Philippus De Cock Daniel Cornelis Marie Steelant Joannes Thiel Pieter De Maet Pieter Van Speybrouck Pieternelle De Vriese Marie Therese D’Hondt Anna Denys Alexander Huysseune Pieter De Blaudts Anna Marie De Clerck Cornelis Van Hessche (Van Essche) Carel De Sayere Livine Valcke Joanne Van Rapenbusch Victoria Genoveva Nele Jacob De Coster Laureynse Goethals Catharina Hocket (Van Hocket) Marie De Corte Emanuel Meesschaert Jan Vande Keere Magdaleene Claerhout Judoca Barbara Reniers Beernaert Breyders Cecilia De Schacht Marie Vermeulen Anna Marie

Van Beveren Jacoba Van Beveren Jacoba Van Beveren Pieter Jacobus Van Biesbrouck Emanuel Van Biesbrouck Marie Catharine Van Borm Cornelis Franciscus Van Borm Franciscus Van Borssele Vander Hooghen Elisab. Van Borssele Vander Hooghen Philip. Van Borssele Vander Hooghen Pieter Van Borssele Vander Hooghen Pieter Van Brabant Adriaen

De Smidt Cornelis De Smidt Domyn Breyders Cecilia Parmentier Therese Bouvaert Jacques Van Windekens Theresia (Joanne Th.) Delin Bernarde Gertrude De Peellaert Maximiliaen Simon Isabelle Joanne D’Henrard de Ramelot Joanne Rosa Vander Meersch Isabelle Therese L. De Lannoy Anna Marie

16515: 29v(bis) 16515: 29v(bis) 16512: 48 16512: 48 16511: 107 16511: 107 16515: 29v(bis) 16508: 160 ; 16511: 107 16512: 99v ; 16514: 79 + 79v 16513: 28 16509: 134 16512: 99v 16511: 89 16507: 156 16514: 79v 16512: 71v 16514: 94v 16514: 94v 16513: 122 + 122v 16510: 75v 16512: 71v 16513: 3v 16510: 75v 16512: 71v 16512: 71v 16513: 122 + 122v 16509: 88v 16509: 88v 16508: 1v ; 16510: 82v 16507: 30 ; 16508: 1v 16507: 67 16507: 152v 16511: 130 16507: 49 ; 16511: 104 16511: 130 16510: 32 16509: 62 ; 16510: 90v ; 16512: 13v 16510: 16v 16510: 16v 16512: 106v + 107 16511: 15 ; 16512: 106v + 107 16512: 107 16511: 15 16511: 89v 16509: 26 ; 16511: 15 ; 16512: 85v + 106v + 107 + 145v 16514: 147v 16511: 55v 16512: 27 + 106v + 107 16508: 94v 16508: 52 + 53 16510: 67 16510: 67 16507: 79 16514: 29 + 29v 16507: 79 16507: 79 16511: 145


612 Van Brabant Barbara Van Brabant Barbara Van Brabant Jacob Van Brabant Joanne Jacoba Van Bretre Catherina Van Bysiens Francisca Van Calis Hendryck Van Calis Michiel Van Callemont Pieter Van Callemont Pieternelle Van Callemont Pieternelle Van Caloen Cornelis Van Caloen Franchois Van Caloen Francois Van Caloen Isabelle Philippine Van Caloen Joseph Van Caloen Marie Anne Van Caloen Philippe Ignace Van Camer Marie Van Canneyt Daniel Van Canneyt Pieter Van Carrebrouck Guilliaeme Van Cauwenberghe Marie Van Clooster Francois Van Clooster Jan Van Clooster Maryn Van Clooster Rosalia Van Cnocke Guilliaeme Van Cnocke Jan Van Cnocke Joanna Van Cnocke Magdalena Van Cnocke Maria Anna Van Coillie Adriaen

Ducerf Victor Poppe Joannes Hellegeest Helena Donche Anthone Verbrugghe Jacobus De Vriendt Pieter De Backer Marie Catharine De Maere Godelieve Schellemans Francoise Denys Thomaes Van Damme Jan Nieulant Marie Josepha Deleflye Barbara De Pruyssenaere Marie Therese Boddens Jaecques Franchois Mechiel Boudins Isabelle Therese Joanna De Vooght Pieter Francois Vincent De Stappens Anna Bernarde Mestdagh Andries Pieters Susanne Clays Anna Goedemé Cecilia Stul Joseph Gilliauw Pieternelle Boone Pieternelle Cant Clara Van Dooren Jacobus Pringier (Prendier) Anna Marie Willems Agnes Verplancke Joannes Oosterlynck Francois Hoeman Anthone De Zutter (De Sutter) Pieternelle

Van Coillie Adriaen Van Coillie Adriaen Van Coillie Adriaen Van Colen Joanne Van Compernolle Guido Van Compernolle Guilliaeme Van Compernolle Jacobus Van Compernolle Pieter Van Coppenolle Jan Van Craeynest Jacoba Van Craeynest Jacoba Francisca Van Craeynest Jacoba Francisca Van Craeynest Pieter Van Crombrugghe Isabelle Van Crombrugghe Philippe Van Cuyl Pieter Van D’Hille Jacob Van D’Hille Marie Van D’Hille Marie Van Daele … Van Daele … Van Daele Adriaene Van Daele Anna Van Daele Brigitte

Sabbe Jacoba Sablee Joanne Breydels Regina Hulst Pieter Anthon Angela Francisca De Meyere Rosa Messiaen Marie De Ruytter Victoria De Keysere Pieternelle De Schacht Anselmus Herpoele Cornelis Van Hollebeke Lodewyck Lespinne (Lapinne) Joanne Megrode de Liedermans Francois De Boodt Isabelle Verhulst Isabelle Goegebeur Pieternelle Ghekiere Pieter Roels Francois De Cloet Jacobus Malefason Francois Rammant Niclaeys De Rycke Carel Meyers Cornelis

16513: 15v 16513: 15v 16513: 15v 16511: 145 16510: 65v 16510: 82v 16511: 1 16511: 1 16507: 211 16507: 211 16507: 211 16512: 95v ; 16514: 140 16507: 29 16514: 140 16507: 29 16512: 95v 16510: 11 ; 16513: 85 16513: 85 16512: 155v 16514: 34v 16514: 34v 16507: 181 ; 16511: 98v 16507: 171 16510: 111v 16510: 64v 16510: 64 + 64v ; 16512: 98v 16510: 111v 16508: 153v ; 16514: 153v 16508: 153v 16514: 153v 16512: 154 16514: 83v 16509: 142(2)v ; 16511: 77v + 96v ; 16513: 74v ; 16515: 40v 16511: 96v 16509: 142(2)v 16507: 63v ; 16509: 142(2)v ; 16511: 77v 16511: 108 16509: 108 ; 16514: 164v 16515: 8v 16508: 4v 16515: 8v 16507: 116 16515: 16 16510: 148v boven + 148v onder ; 16515: 16 16510: 148v boven + 148v onder 16510: 148v boven ; 16515: 16 16507: 216 16507: 216 16508: 137v ; 16509: 134v 16513: 19v 16513: 19v 16513: 19v 16515: 19 16515: 56v 16509: 110v ; 16510: 100 16508: 54v 16507: 244v ; 16510: 84v


613 Van Daele Cornelis Van Daele Francois Van Daele Francois Van Daele Jacobus Van Daele Jacobus Van Daele Jan Van Daele Jan Van Daele Jan Van Daele Jan Van Daele Joanne Van Daele Joanne Van Daele Joannes Van Daele Joannes Van Daele Joannes Van Daele Livine Van Daele Lodewyck Van Daele Marinus Van Daele Michiel Van Daele Niclaeys Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieter Van Daele Pieternelle Van Daele Regina Van Daele Regina Van Daele Rosa Van Daele Rosalia Van Damme ‌ Van Damme Adriaene Van Damme Andries Van Damme Anna Van Damme Anna Van Damme Anthone Francois Van Damme Anthone Francois Van Damme Benedictus Van Damme Caroline Van Damme Catharine Van Damme Helena Van Damme Isabelle Van Damme Isabelle Van Damme Jacob Van Damme Jacob Van Damme Jacob Van Damme Jacob Van Damme Jan Van Damme Jan Van Damme Jan Van Damme Jan

Haverbeke Cornelie Van Hoorden Theresia Piessens Catharina Ghevaert Isabelle Vernieuwe Joanne Claerebout Judoca Verplancke Anna Talliers Madeleine Therhuys Marie Anna Care Pieter Sonneville Caerel Bertholf Isabelle Van Steenkiste Isabelle Van Daele Rosalia De Vleeschauwer Joannes Schaessens Judoca Tackx Joanne Verplancke Pieternelle Van Tomme Helena Jacxsens Pieternelle Daenekynt Anna Schaepdryvers Anna Albrecht Helena Perpetua Baeremaecker Theresia Catharina Vercruysse Joanne Therese De Ketelaere Barbara Pincket Victoria Boorens Anna Schotte Marie Christiaens Joanne De Cloet Dorothea Beirvel Pieternelle Bout Joos Van Hove Francois Den Dooven Joannes Pinckel Philips Van Daele Joannes Denys Pieter Lefevre Philips Fockedey Isabelle Coppens Joannes Plaisier (Pleysier) Jacob Van Nieuwenhuyse Marie Therese Van Zandycke Catharine Therese Maertens Marie De Smidt Joannes De Clerck Jacob Verleye Cornelis Du Lieu Michiel De Roo Jan De Cloet Anna Vande Ketele Cornelie De Sanghere Anna Marie Joanne Joosens Isabelle Hacx Marie Boydens Anna Van Praet Pieternelle Van Callemont (Callemont) Pieternelle

16508: 90 ; 16509: 110 + 110v 16515: 56v 16515: 56v 16509: 91 16507: 92v 16508: 90 ; 16509: 110 + 110v 16509: 110v ; 16510: 100 16507: 193 16507: 193 16511: 104 16507: 104 16514: 48v 16512: 3 16511: 39 16512: 92 16510: 2v 16515: 74v + 75 16511: 39 ; 16514: 115v 16509: 162v 16508: 119 16514: 115v 16515: 19 16515: 74v 16515: 74v + 75 16512: 3 16511: 39 16509: 162v 16510: 29v 16510: 54v 16510: 54v 16510: 159v boven 16507: 193 16509: 3v 16509: 110 ; 16513: 38v 16510: 6 ; 16511: 45 16508: 90 16511: 39 16512: 122v 16509: 149v ; 16512: 59 16512: 88 16508: 45 16508: 6 ; 16512: 81v ; 16513: 98v 16514: 110 16510: 121v ; 16514: 110 16512: 122v ; 16514: 36v 16510: 114v 16508: 39v 16513: 92 16514: 135v 16512: 11 ; 16514: 118 16508: 30 16508: 84 ; 16512: 122v 16509: 119v ; 16512: 20 16507: 192 16512: 17v 16512: 17v 16509: 119v 16507: 211 ; 16508: 116v


614 Van Damme Jan Baptiste Van Damme Joannes Van Damme Joannes Van Damme Joannes Van Damme Marianne Van Damme Marianne Van Damme Marie Van Damme Marie Van Damme Marie Van Damme Marie Van Damme Marie Anne Van Damme Marie Anne Van Damme Marie Anne Van Damme Michiel Van Damme Philips Van Damme Pieternelle Van Damme Thecla Van Damme Thecla Van Damme Theresia Van Deurne Charles Van Deurne Charles Van Deventer Joanne Marie Van Deyle Jacob Van Dickel Victoria Van Dickele Carel Van Dickele Carel Van Dickele Emiliane Van Dickele Joanna Van Dickele Victoria Van Dierendonck Anna Van Dierendonck Anthone Van Dierendonck Brigitta Van Dierendonck Isabelle Van Dierendonck Isabelle Van Dierendonck Jacobus Van Dierendonck Marie Van Diggel Jacoba Van Digghe Joannes Van Doesselaere Augustyn Van Doesselaere Christiaen Van Doesselaere Joseph Van Dooren (Van Doorne) Maerten Van Dooren (Van Doorne) Marie Van Dooren (Van Doorne) Marie Van Dooren Andries Van Dooren Andries Van Dooren Isabelle Van Dooren Isabelle Van Dooren Jacob Van Dooren Jacobus Van Dooren Jacobus Van Dooren Maerten Van Dooren Maerten Van Dooren Marie Van Dooren Marie Van Dooren Martinus Van Doorne Joanne

Palynck Anna Francoise De Vos Cecilia Haese Marie Minne Josyne Denys ‌ Plassche Pieter Lievens Augustinus De Vos Lodewyck Hillewaert Cornelis Simoens Adriaen Vande Plassche Pieter Beatse Joannes Van Doesselaere Joseph Persyn Josyne Lootens Joanne De Fevere Matheus Bruneel Joannes Fonteyne ‌ Van Doesselaere Christiaen Trockmorton Lucia Coornaert Isabelle Heems Joseph Leopoldus Goetgebeur Pieternelle Daene Pieter Coppet Amelberghe Naessens (Naes) Godelieve Lievens Pieter Govaert Livinus Somercooren Carel Vlietynck Pieter De Cnock Marie De Ketelaere Adriaen Strouf Joseph Westhuyse Joannes Vande Pitte Gratiana De Schacht Joseph Slabbinck Francois Rasseauw Helena Bousseur Judoca Van Damme Theresia Van Damme Marie Anne Soetaert Anna Denys Louis Van Lerberghe Francois Talliers Jacoba Talliers Isabelle Deckmyn Marcus Ranson Jacob Colpaert Jacoba Roggheman Joanne Van Clooster Rosalia Mombalieu Joanne Montoy Isabelle De Swarte Cornelis Van Hove Pieter De Moen Pieternelle Poppe Cornelis

16510: 121v 16514: 135v 16514: 135v 16507: 192 16507: 86 16507: 86 16508: 116v 16514: 114 16509: 138v 16507: 204 16514: 12v 16514: 36v 16511: 114 16509: 138v 16507: 192 16507: 180 16510: 45 16510: 45 16511: 114 16508: 92 16508: 92 16514: 68v 16507: 12 16507: 213v 16511: 35 16507: 213v ; 16511: 35 + 35v 16511: 35 + 35v 16511: 66v 16511: 35v 16507: 238v 16510: 87v 16508: 139 16510: 87v 16510: 87v 16507: 5 midden 16507: 229v 16511: 12 16507: 135 16511: 114 16511: 114 16511: 114 16510: 99 ; 16514: 150v 16508: 121v ; 16511: 47v 16508: 121v ; 16511: 47v 16508: 146 16510: 58v + 111v 16508: 160v 16508: 160v 16508: 121v 16510: 111 16510: 111v 16508: 146 16508: 146 ; 16510: 58v 16510: 99 16510: 99 16508: 160v 16510: 159 onder ; 16513: 15v ; 16514: 149v + 150v


615 Van Doorne Joanne

Ramant Joannes

Van Dorpe Jan Van Dorpe Leonardus Van Dousselaere Amelberghe Van Dousselaere Amelberghe Van Duyfhuys Carel Van Duyfhuys Carel Van Dycke Francisca Van Dycke Genoveva Van Dycke Genoveva Van Dycke Isabelle Van Dycke Jacoba Van Dycke Jacobus Van Dycke Jan Van Dycke Joos Van Dycke Marie Van Eecke Constantinus Van Eecke Guillielmus Van Eecke Jacob Van Eeckhoutte Dominicus Van Eeckhoutte Helena Van Eeckhoutte Judoca Van Eeckhoutte Judoca Van Eeckhoutte Maerten Van Eeghem Daniel Van Eenaeme Marie Van Eenoo Philippe Van Eenooghe Marie Josepha Van Elslander Jacob Van Elslander Jacob Van Elslander Marie Cecilia Van Elslander Marie Cecilia Van Elslander Pieter Van Elslander Pieter Van Elverdinghe Godelieve Van Essche Carel Van Essche Joanne Van Essche Joannes Van Esten Guillielmine Van Gaever Adriane Van Gaveren Columba Van Gelewe (Van Gilluwe) Pieter Van Gelewe Josyne Van Ghistel Dionisius Van Ghistel Francoise Van Ghistel Marie Anne Van Ghistel Marie Anne Van Ghistel Marie Francoise Van Ghistel Pieter Van Ghistel Pieter Van Ghistele Pieter Van Gouthem Marie Clara Van Graefschepe Pieternelle Van Grimberghe … Van Grimberghe Agnes Caroline Van Grimberghe Catharine Van Grimberghe Emerentiane

Respeel Marie Moerkercke Anthonette Latomme Andries Thilman Joannes Belleville … Van Speybrouck Joanne Meselis Jacob Grande David Moyses Jacob Vercruyse Joannes Cornelis Jacob De Neve Joanna Francisca Questier Arnoldine Bevers Jaecquemyntje Verplancke Jacob Schaep Marie Janssens Catharine Van Helslande Marie Smalle (?) Pieternelle Wallaert Balthazar Hillebrant Pieter Lateste Pieter Vlietynck Adriaene De Mets Theresia Goethals Francois De Craene Victoria Waeghenaere Damiaen Paridaen Cecilia Vermaut Joanna Maes Servaes Francois Van Elslander Pieter Van Elslander Marie Cecilia Van Isacker Therese Coolen Pieter Van Besien Francoise Beckers Godefridus Lacomte Anna Marie Lucx Jacob Cardon Anthone De Bruyne … Cnockaert Isabelle Pourquy Jacob Lanssens Anna Marie De Smet Carel Coppens Daniel De Vlaeminck Hendrick De Smit Carel De Bouvere Isabelle Van Lockerey Willemintje Amandels Joanne Wymeels Christoffel Samin Boudewyn Donckerklocke Maximiliaen Blocteur Charles Balduinus Den Dooven Guilliaeme Van Belle Jacob

16510: 159 onder ; 16513: 15v ; 16514: 149v + 150v 16508: 112v 16508: 112v 16513: 48v 16513: 48v 16514: 34 16513: 28v 16510: 142v 16514: 125v 16514: 125v 16511: 113 16508: 51v 16514: 24v 16511: 113 16507: 45v 16507: 75v + 162v ; 16508: 34 16507: 162 16507: 26 boven + 245v 16507: 245v 16511: 9v 16508: 144 ; 16514: 6 + 6v 16511: 9v 16511: 9v 16508: 144 16515: 12 16509: 92v 16514: 46v 16511: 134v 16508: 60 16508: 60 16514: 98 16514: 98 16514: 98 16514: 98 16507: 104v 16508: 1v 16510: 17 16510: 17 16507: 210v 16512: 113 + 113v 16512: 69 16509: 72v ; 16510: 61 + 61v 16509: 95v 16514: 54 16511: 22 16508: 40 ; 16512: 121 ; 16514: 54 16508: 40 16509: 87v 16509: 1 16509: 1 16507: 148 ; 16508: 33v 16514: 161 16509: 155v 16510: 149 16512: 34 16508: 36 ; 16510: 6 16511: 107


616 Van Haecke Anna Van Haecke Anna Van Haecke Anna Van Haecke Cornelie Van Haecke Francois Van Haecke Francois Van Haecke Lodewyck Van Haecke Lodewyck Albertus Van Haecke Marie Van Haecke Pieter Van Haecke Richardus Van Haecke Sophia Van Haesebrouck Clara Van Haeverbeke Josyne Van Haeverbeke Josyntjen Van Hallewyn Marie Anne Van Halsinghe Cornelis Van Halsinghe Dominicus Van Halsinghe Dominicus Van Halsinghe Dominicus Van Halsinghe Domyn

Vande Pitte Franciscus Coopman Pieter De Waeghenaere Pieter Bonte Joseph Barzeele Pieternelle Vande Pitte Marie Verplancke Joanne Slinckaert Theresia Sanchez Joannes Van Belle Isabelle Waegenaere Pieternelle Ryelant Joseph Michiel Verlinde Nicodemus Samyn Rogier Andries Jan De Clerck Stephanus Breydels Regina De Boodt Joanne De Visschere Genoveva Reynes Anna Marie Luytte Cornelie

Van Halsinghe Isabelle Van Halsinghe Isabelle Van Halsinghe Jan Van Halsinghe Joanne Van Halsinghe Joos Van Halsinghe Joseph Van Halsinghe Joseph Van Halsinghe Juliana Van Halsinghe Juliana Van Halsinghe Juliane Van Halsinghe Marie Van Halsinghe Marie Van Halsinghe Marie Van Halsinghe Marie Joanna Van Halsinghe Maryn Van Halsinghe Pieternelle Francoise Van Halsinghe Regina Van Hamme Jan Van Hantsaeme Amelberghe Van Hantsaeme Joannes Van Hantsaeme Marie Van Hantsaeme Marie Van Hantsaeme Maryn Van Hantsaeme Veronica Van Harcke Rosalia Van Harcke Rosalia Van Haveskercke Adriaen Van Haveskercke Isabella Clara Philip. Van Haveskercke Joanne Marie Van Haveskercke Josephus Adolphus Van Haveskercke Louis Albert Van Haveskercke Louis Joseph Van Hecke Anna Van Hecke Anna Marie Van Hecke Isabelle Van Hecke Isabelle

D’Hondt Pieter Werniers Joannes Goossens Joanne Loys Guilliaeme Rondens Marie De Maecker Marie Jacoba Stroobant Regina Laethem Hubreght Meesschaert Emanuel (De) Cloedt Sebastiaen De Bel Pieter Bonny Michiel Nachtegaele Sebastiaen Blomme Pieter Fagel Marie Collon Joseph D’Hondt Beernaert Van Holm Isabelle De Wulf Pieter Van Iper Anna De Wispelaere Francois Dossche Louis Vanden Berghe Marie Bienstman Jacob De Corte Pieter Rubert Pieter Van Haveskercke Joanne Marie D’Affaytadi Joseph Guilliaeme Van Haveskercke Adriaen Bosschaerts Theresia De Brio Joanne De Vander Varent Marie Joanne Prendier Pieter Donche Anthone Dutreeuw Niclaeys Verburgh Pieter

16515: 42 16510: 68 16507: 144v 16509: 66 16515: 42 16515: 42 16508: 34 16509: 41v ; 16514: 124 16509: 165 16512: 48 16509: 41v 16510: 138v 16508: 29v 16513: 65 16507: 225 16514: 112 16507: 63v ; 16509: 142(2)v 16509: 16v 16509: 39v 16510: 155 ; 16515: 58 16507: 101 ; 16510: 155 ; 16511: 28 ; 16513: 123v 16511: 29v ; 16513: 19 16513: 19 16510: 81 + 155 16509: 16v 16510: 81 16511: 85 16510: 155 16513: 123v 16511: 28 ; 16513: 123v 16511: 28 ; 16512: 27v ; 16513: 123v 16510: 155 16507: 9 onder ; 16512: 101 16507: 63v 16514: 18v 16507: 63v ; 16511: 85 ; 16514: 18v 16507: 101 16509: 142(2)v 16510: 52 16510: 148 ; 16515: 38 + 39 16510: 148 16512: 60 16509: 78v 16509: 78v 16512: 153v ; 16513: 68v 16514: 51 + 51v ; 16515: 8 16515: 8 16512: 132v 16512: 132v 16512: 132v 16510: 110 16512: 132v 16510: 110 16507: 58v 16511: 145 16507: 1 16507: 1 ; 16510: 42v


617 Van Hecke Joos Van Hecke Marie Van Hecke Marie Anne Van Hee Adriaen Van Hee Catharina Van Hee Francois Van Hee Geeraert Van Hee Jacob Van Hee Marie Van Hee Marie Van Hee Marie Joanne Van Hee Pieter Van Helslande Marie Van Helverdinghe Joannes Van Herzeele Bernardus Van Herzeele Livinus Van Herzeele Rosa Van Herzeele Rosa Van Hessche Carel Van Hessche Catharina Van Hessche Catharina Van Hessche Isabelle Van Hessche Joannes Van Hessche Joannes Van Hessche Joannes Van Hessche Pieter Van Heste (Van Neste) Marie Anna

Bril Marie Anne Mestdagh Joos Speghelaere Niclaeys Verkin Godelieve De Wulf Joannes Mattheus De Badts Marie Anne Hillewaert Agatha De Bouvere Joanne De Decker Judocus Van Renterghem Joannes Strubbe Pieter Bolloingne Jacoba Van Eecke Jacob Rotsaert … Allemeesch Joanna Verbeke Pieternelle De Prest Pieter De Vyt Cornelis Van Besien Franchoise Derleyn Guilliaeme Myle Pieter Verbeke Pieter Michiels Theresia Martelé Isabelle Spynts Pieternelle De Witte Josyne Lybaert Jan Baptiste

Van Heste Anthone Van Heste Cecilia Van Heucke Michiel Van Heucke Michiel Van Heule Anna Van Heule Anna Van Heule Anna Van Heule Charles Van Heule Jan Baptiste Van Heule Joanna Theresia Van Heule Joanne Theresia Van Heule Joannes Van Heule Joannes Van Heule Joseph Van Heule Joseph Van Heule Maerten Van Heule Marie Van Heule Marie Van Heule Michiel Van Heule Michiel Van Heule Michiel Van Heule Pieter Van Heule Pieter Van Heule Pieter Van Heule Theresia

Lasoen Joanna De Vriese Christoffel Monteville Anna Wytgheers Marie Anne Bastoen Gillis Bil Jan Milleveert Beernaert Pol Isabelle Clare Eugenia Pulincx Anna Allaert Jacob Verstraete Jacob Wielmaeckers Elisabeth Verstraete Blasia Lingier Marie Bulcke Helena Gheyle Joanne Valckaert Pieter Gheyle Francois De Bruyne Catharine Vanden Berghe Anthonette Ghys Catharine Wielmaecker Joanne Van Vyve Theresia Soetaert Helena Bulcke Joseph

Van Heule Theresia Van Heule Theresia Van Heuverbeke Livinus Van Hey Martha

Perlyncks (Perlyns) Matthys Valuwaert Laureyns Pockelé Theresia Verplancke Cornelis

16507: 143 16508: 16v ; 16510: 104v 16507: 143 16511: 6v 16513: 53 16508: 41 16508: 41 16510: 160v 16507: 14 16507: 196v ; 16510: 160v 16507: 196v + 222v ; 16510: 160v 16511: 6v 16507: 245v 16512: 129 16514: 138 16510: 161 onder 16510: 1v + 161 onder 16510: 1v + 161 onder 16507: 30 16510: 83v 16510: 83v 16507: 234 ; 16509: 146v 16509: 146v 16507: 234 16507: 234 ; 16509: 146v 16507: 234 16511: 114v ; 16512: 36v + 89 ; 16514: 35 + 114v 16507: 180v 16515: 16v 16509: 181 16509: 181 16508: 143v ; 16511: 109 16508: 27 + 27v 16508: 143v 16510: 35v ; 16511: 109v 16513: 30 16511: 95 + 138v 16507: 189v ; 16511: 95 16514: 88v 16507: 189v 16514: 88v 16509: 141 16509: 73v 16514: 132 16509: 84 16508: 143v 16510: 15v ; 16511: 109v 16507: 189v 16509: 84 ; 16510: 84 16510: 15v ; 16511: 109v ; 16513: 30 16510: 83 16509: 73v + 74v + 157(1) ; 16510: 41 ; 16511: 87 16509: 73v + 74v ; 16510: 41 ; 16511: 87 16509: 141 16507: 4v onder 16509: 107


618 Van Hilderson Brunona Van Hille … Van Hille … Van Hille Eugenius Van Hille Godelieve Van Hille Jacoba Van Hille Jacoba Van Hille Jan Van Hille Jan Baptiste Van Hille Joannes Albertus Van Hille Marie Van Hille Pieter Van Hille Pieternelle Van Hille Pieternelle Van Hille Rosa Van Hinnis Joseph Van Hinnis Marie Van Hixe Catharina Van Hoe Francoise Van Hoenacker Francisca Van Hollebeke Anna Van Hollebeke Anna Van Hollebeke Anna Van Hollebeke Anna Van Hollebeke Augustinus Van Hollebeke Augustinus Van Hollebeke Brigitta Van Hollebeke Brigitta Van Hollebeke Hubertus Van Hollebeke Hubrecht Van Hollebeke Jan Van Hollebeke Joannes Van Hollebeke Livina Van Hollebeke Lodewyck Van Hollebeke Lodewyck Van Hollebeke Pieter Van Hollebeke Pieter Joannes Van Hollebeke Pieternelle Van Hollebeke Pieternelle Van Holm Andries Van Holm Isaac Van Holm Isabelle Van Holm Isabelle Van Holm Jacoba Van Holm Marie Josepha Van Holm(e) Joannes Van Holm(e) Judoca Van Holm(e) Marie Van Holme Carel Van Holme Judoca Van Hoorden … Van Hoorden Laureins Van Hoorden Philips Van Hoorden Theresia Van Hoorden Victoria Van Hoorden Victoria Van Hooren Cecilia Van Hooren Marie Anne

Verhulst Francois Gunst Pieter Mostrey Hendrick Van Steenkiste Pieternelle Vanden Slycke Paulus De Grande Pieter Timmerman Joannes Van Hove Joanne Van Wassenhove Pieternelle Vercruyce Anastasia De Clerck Cornelis Deurynckx Marie Vernieuwe Nicodemus De Grande Pieter De Monny … Willemyns Marie Mattheus Joannes Roels Leopoldus Hollebeke Hubreght Mermuys Richardus Broddé Joannes Claeys Joannes Jacobus Adam Cornelis Sonneville Pieter Jacobus Servaty Rosa Vercruysse Anna Marie De Baillie … Van Zantweghe Guilliaeme Boels Anna De Roo Pieternelle Muulle Passchasia Bonte Cornelie Lefevre Cornelis Van Craeynest Jacoba Francisca Gysels Anna Van Hollebeke Pieternelle D’Heere Isabelle Schaepkens Joannes Van Hollebeke Pieter Schaep Isabelle Pintillion Anna Gheyle Christiaen Van Hamme Jan Callant Niclaeys Gheyle Francois Schaep Marie Joanne Ketelaere Pieter Verlinde Jacob De Visch Isabelle Mermuys Franciscus Treels Casimirus De Bruyne Francoise Jessens Joanne Van Daele Francois Kindt Hyacinthus Treels Emanuel Vermeirs Michiel De Fraeye Laureyns

16507: 130 16508: 81 16514: 66v 16514: 66v 16509: 122v 16513: 107v 16513: 49v 16508: 111v 16513: 57 16514: 66v 16510: 59v ; 16513: 118v ; 16514: 64 16508: 111v ; 16513: 57 16512: 43 16507: 18v boven 16511: 102 16507: 156v 16507: 156v 16507: 243 16510: 117v 16507: 191v 16512: 59v 16512: 72v + 103 16510: 95 + 156 16510: 95 + 156 16512: 72v + 73 + 103 16512: 72v + 73 16514: 17v 16512: 43v ; 16514: 17v + 31 16513: 53v 16507: 18 ; 16512: 88v 16512: 72v + 73 16510: 156 16507: 201v 16510: 148v boven + 148v onder 16510: 148v onder 16509: 71 16509: 132v 16509: 71 16509: 71 16507: 162 ; 16508: 29v 16514: 125 16514: 125 16510: 52 16513: 96 16511: 127v 16507: 162 ; 16510: 52 ; 16514: 45v 16507: 162 ; 16514: 45v 16507: 68v + 218 ; 16508: 29v ; 16511: 127v 16511: 22v ; 16514: 64v + 111 16514: 45v 16515: 56v 16507: 87v 16507: 87v ; 16508: 24 ; 16515: 56v 16515: 56v 16508: 24 ; 16509: 13v 16509: 13v 16511: 91 16509: 1v


619 Van Hooricx Beatrix Van Hoorinck Lenaert Van Hoorinck Rosa Van Hoorincx Beater Van Hoorn Marie Van Hoorn Marie Van Hoorne Henricus Van Hoorne Marie Anne Van Hoorne Pieter Van Hoorneweder Livinus Van Hoorneweder Pieter Van Hooryck Agatha Van Hooryckx Joanna Van Hoostenhuyse Maerten Van Hoostenhuyse Thomaes Van Hooteghem Anna Marie Van Horix Jacob Van Horix Joanne Van Horix Joanne Van Houcke ‌ Van Houcke Catharine Van Houcke Cornelis Van Houcke Joseph Van Houcke Joseph Van Houcke Pieter Van Houcke Pieter Van Houte Albertus Van Houte Joannes Van Houtryve Anna Van Houtryve Anna Van Houtryve Anthone Van Houtryve Isabelle Van Houtryve Isabelle Van Houtryve Jacobus Van Houtryve Joannes Van Houtryve Joseph Van Houtryve Laureyns Van Houtryve Michiel Van Houtryve Pieter Van Houtryve Regina Van Houtte Adriaene Van Houtte Albertus Van Houtte Albertus Van Houtte Anna Marie Van Houtte Anne Van Houtte Brigitta Van Houtte Brigitte Van Houtte Cornelis Van Houtte Francois Van Houtte Guilliaeme Van Houtte Guilliaeme Van Houtte Guilliaeme Van Houtte Jacob Van Houtte Jacobus Van Houtte Jan Van Houtte Joanne Van Houtte Joanne

Pycke Maryn Ruysvoet Marie Coopman Pieter Hendryckx Jacob Houtsaegher Willem Van Tieghem Juliaen De Bouvere Marie Anne Fack Joannes De Visscher Judoca Rotse Rosa Piesens Genoveva Wybo Maryn De Bruycker Andries Anthierens Rosa Roels Marie Sallet Joannes Goethals Clara De Deyne Joannes Goethals Aernout De Sutter Mattheus Van Lede Alexander Van Hove Rosa Massaert Catharina Monteville Pieternelle De Pree Livina Beerten Susanne Therese Van Renterghem Isabelle Ardenois Marie Anne Wybo Hubreght Vande Moere Adriaen Gheyle Joanne De Vooght Philippus Savels Michiel Kempinck Theresia Feyts Magdaleene Reviers Marie De Nye Anna Allaert Anne Marie De Smet Marie Vanden Kerckhove Sebastiaen De Neve Beernaert Vanden Kerckhove Francisca Van Renterghem Elisabette De Bevere Andries Viaene Paulus Timmerman Joseph Lefevere Joannes Coene Pieternelle De Bruyne Joanne Provoost Pieternelle Malfeyt Pieternelle Vercruyse Pieternelle Constant Anna Marie Stul Marie De Swaef Marie De Baey Pieter Breydels Pieter

16508: 141v 16511: 66 16511: 66 16507: 188v 16508: 113 16509: 5v 16514: 144v 16514: 72v 16514: 144v 16514: 73 16514: 73 16510: 86 16510: 13 16509: 72 16509: 72 16514: 109v 16509: 68 16509: 68 16509: 68 16509: 164v 16510: 114 16511: 4 16508: 122v 16508: 123 16511: 4 16511: 4 16513: 12v 16513: 12v 16508: 29 ; 16510: 119v 16510: 119v 16508: 98v 16513: 68 16513: 68 16509: 90v ; 16511: 14 16507: 36v 16513: 68 16508: 118v 16508: 118v ; 16512: 126v 16508: 49 16508: 49 16511: 62v ; 16514: 114 ; 16515: 53v 16508: 49 16510: 161v boven 16511: 88v 16510: 152v 16511: 44 16507: 198 16507: 198 ; 16509: 132 16507: 198 16510: 161v boven 16510: 161v onder 16507: 233 16511: 44 ; 16513: 124 16509: 132 ; 16513: 117v 16510: 93v 16515: 44v 16507: 63v ; 16509: 142(2)v ; 16511: 111 ; 16514: 143


620 Van Houtte Joannes Van Houtte Josepha Van Houtte Ludovicus Van Houtte Marie Van Houtte Marie Van Houtte Pieter Van Houtte Pieter Van Houtte Pieter Van Houtte Pieter Van Houtte Regina Van Houtte Susanne Van Hove Anna Van Hove Anna Van Hove Anna Van Hove Anna Van Hove Anna Van Hove Anna Van Hove Benedictus Van Hove Cornelia Van Hove Cornelie Van Hove Francisca Van Hove Francois Van Hove Jacobus Van Hove Jan Van Hove Jan Van Hove Jan Van Hove Jan Van Hove Jan Van Hove Jan Van Hove Jan Van Hove Jan Van Hove Jeroen Van Hove Joanne Van Hove Joanne Van Hove Joanne Van Hove Joanne Van Hove Joanne Van Hove Joannes Van Hove Joos (Joseph) Van Hove Marie Van Hove Marie Van Hove Marie Van Hove Marie Van Hove Marie Van Hove Marie Van Hove Marie Van Hove Marie Anne Van Hove Marie Anne Van Hove Marie Joanne Van Hove Marie Joanne Van Hove Matheus Van Hove Matheus Van Hove Mattheus Van Hove Philippe Van Hove Pieter Van Hove Pieter Van Hove Pieter Van Hove Pieternelle

Speghels Marie Catharine Cools Geeraert De Sutter Theresia Vande Ketele Guilliaeme Ryelant Jaecques Sompels ‌ De Meulenaere Judoca Coene Isabella Clara Baert Anna Stul Joannes Petrus Van Lisberghe Pieter Jonckheere Jacob Vande Walle Gerard Vermynck Jan BroddÊ Joannes De Backere Andries Wytgheer Joannes Sonneville Cornelie Verduyn Adriaen Joye Melchior Matteleyn Cornelis Van Daele Regina Maes Francisca De Cloet Cornelie Vanden Bussche Catharina Goom Marie Van Jexe Anna Van Maele Pieternelle De Clerck Regina Vanden Bussche Judoca Vereecke Anna De Cloet Cornelia Rotsaert Jan Van Hille Jan Vande Waetere Adriaen Feyts Andries Staelens Paulus De Clerck Rosa De Vinck Pieternelle De Schuyttere Pieter Baillie Jan Goethals Joannes Porkier Joannes De Clerck Lodewyck Mestdagh Guilliaeme Vervaecke Sebastiaen Craye Carel Blansaer Pieter De Clerck Lodewyck Rassauw Mauritius De Cnock Marie Dobbelaere Anna De Hulster Marie Buycx Marie Tavernier Marie Anne Van Dooren Marie Vande Pitte Gratiana Vermynck Pieter (Joannes?)

16511: 88v 16512: 70 16509: 136v ; 16510: 104v ; 16514: 105 16508: 11 16510: 138v 16508: 29 16513: 117v 16513: 124 16507: 196v 16507: 171 16508: 102v 16508: 106 ; 16510: 69 + 144v 16514: 96 16513: 108v 16511: 84v 16510: 26v 16509: 49 16507: 219v ; 16512: 9 16507: 60 16507: 26 onder ; 16510: 30 16515: 62v (boven) 16509: 110 ; 16513: 38v 16515: 37v + 70 16508: 111v 16513: 102 16513: 102 16510: 69 16510: 75 + 157 onder 16507: 98 ; 16514: 113v 16507: 98 16507: 219v 16507: 98 16508: 121 ; 16510: 43 16508: 111v 16508: 111v ; 16509: 48v ; 16511: 88 16509: 39 16510: 157 onder 16512: 41 16508: 120v + 121 ; 16510: 30 16514: 113v 16514: 121 16512: 137v 16510: 89v 16507: 132v 16507: 151 + 159 16507: 132v ; 16513: 128v 16513: 38v 16511: 67v 16509: 150 16507: 98 ; 16514: 113v 16507: 75 boven 16507: 75 boven + 75 onder 16508: 105v 16508: 120v ; 16510: 43 16511: 67v 16510: 99 16507: 5 midden 16512: 97v


621 Van Hove Rosa Van Hove Silvester Van Hove Theresia Van Huerne … Van Huerne Josephus Anthonius Ayb. Van Hulle Cornelia Van Hulle Isabelle Van Hyfte Pieter Van Hyfte Regina Van Hyfte Regina Van Icxe Anna Van Icxe Boudewyn Van Icxe Boudewyn Van Icxe Francois Van Icxe Veronica Van Iper Anna Van Isacker Albert Van Isacker Cornelis Van Isacker Cornelis Van Isacker Therese Van Jexe Anna Van Kersschaever Genoveva Van Kersschaver Anthone Van Kersschaver Cornelis Van Kinderen Cornelia Van Kuyck Anna Marie Van Kuyck Anna Marie Van Kuyck Francois Van Laecken Godelieve Van Landeghem Anna Van Lantschoot Anna Van Lantschoot Anna Van Lede Alexander Van Lede Jacques Van Lede Jacques Van Leersberghe Carel Van Leersberghe Isabelle Van Lerberghe Ferdinandus Van Lerberghe Francois Van Lerberghe Lodewyck Van Lerberghe Lodewyck Victor Van Lerberghe Marie Anne Van Lippelvelde Amelberghe Van Lisberghe Cornelis Van Lisberghe Pieter Van Locke Anna Van Lockerey Anna Van Lockerey Joseph Van Lockerey Willemintje Van Loke Dominicus Van Loo … Van Loo Adriaen Van Loo Adriaen Van Loo Adriaen Van Loo Anna Van Loo Anna Marie Van Loo Anna Marie (Marie Anne) Van Loo Carel

Van Houcke Cornelis De Wilde Dorothea Sytor Norbertus Jacobus … De Carnin Isabelle Louise Vroman Dominicus Samyn Geeraert Mostaert Pieternelle Danneels Geeraert De Weert Christoffel Allemeesch Pieter Storme Livina De Lycke Joanne Vermout Martine Rammant Thomaes Van Hantsaeme Joannes De Spiegelaere Josyne Vander Meirsch Barbara Beyts Colomba Van Elslander Pieter Van Hove Jan Vergaerde Pieter Van Wyndekens Anna Marie Bernard. Gheleyns Godelieve Beyts Pieter Dhaese Hubertus Minnaert Joannes Keeremans Anna Nieuwmunster Adriaen Van Outryve Judocus Duyck Jan De Meulenaere Joos Van Houcke Catharine Brulée Joanne Isabelle Therese Carron Pieternelle Cauwelier Isabelle Jaecqueloot Pieter Wynsdau Joanne Van Dooren Marie Veryser Therese Veryser Marie D’Hont Jan Baptiste Slabbynck Pieter Seghers Isabelle Van Houtte Susanne Sameyn Rogier Pynckele Maerten Tassche Joanne Van Ghistel Pieter Luyckx Marie Fockaert Carel Widauw Marie Catherine Blaere Anna Brigitta Verbrugghe Isabella Clara Verstraete Joannes Nyssens Leonardus De Clerck Jacobus Franciscus Vermeirs Victoria

16511: 4 16507: 20v boven 16512: 41 16511: 15v 16513: 4 16508: 55 16510: 121v 16513: 8v 16513: 8v ; 16514: 134v 16513: 8v 16511: 100v 16508: 103 16508: 103 + 103v 16508: 103v 16510: 14 + 14v 16510: 148 16510: 44 16510: 44 16507: 32v 16514: 98 16510: 69 16514: 113 16508: 149v 16508: 149v 16514: 24v 16512: 13 16512: 13 16512: 13 16509: 51 16509: 125 16514: 53v 16509: 99 16510: 114 16509: 22v 16510: 114 16509: 56v 16509: 56v 16508: 88v 16508: 121v ; 16511: 47v 16513: 100v 16507: 230v 16508: 135 16508: 65 16508: 102v 16508: 102v 16511: 37v ; 16514: 147 16509: 50 16509: 50 16509: 1 16514: 17 16514: 16 16514: 16 16514: 16 + 56 + 106 16514: 56 16507: 182 16514: 36 16514: 36 + 157v 16511: 91


622 Van Loo Cornelia Van Loo Cornelia Van Loo Cornelia Van Loo Cornelis Van Loo Cornelis Van Loo Dionisius Van Loo Isabelle Van Loo Isabelle Van Loo Jacob Van Loo Jacob Van Loo Jacoba Van Loo Jacoba Van Loo Jacoba Van Loo Jan Van Loo Joannes Van Loo Joannes Van Loo Joannes Van Loo Joannes Van Loo Joannes Van Loo Joannes Van Loo Joseph Van Loo Judoca Van Loo Laureyns Van Loo Magdalena Van Loo Marie Anne Van Loo Marie Therese Van Loo Martina Van Loo Pieter Van Loo Vincent Van Loo Vincentius Van Loocke Joanne Marie Van Luchem Martinus Van Lughem (Van Lucchen) Philippe Van Lughem Maerten Van Maeckelberghe Pieter Van Maele Adriaene Van Maele Andries Van Maele Anna Van Maele Anna Van Maele Anthonette Van Maele Elisabeth Van Maele Isabelle Van Maele Jacob Van Maele Jacoba Van Maele Jan Van Maele Jan Van Maele Jan Van Maele Jan Van Maele Jan Van Maele Jan Van Maele Jan Van Maele Jan Van Maele Joanne Van Maele Judoca Josepha Van Maele Marie Van Maele Marie Van Maele Mauritius Van Maele Pieternelle

De Valcke Guilliaeme Lecouf Francois Maertens Pieter De Gryse Anna D’Heets Elisabeth Lecot Felicitas Boudens Beernaert Crampe Laureyns Vlietynck Pieternelle Claeys Anne Marie D’Hont Lauwereyns Goethals Pieter Gheyle Jacobus Aernouts Elisabeth Benteyn Theresia De Blaere Joanne Hocket Marie De Maecker Theresia Hillebrant Joanne Schillewaert Cornelie Bogaert Joanne Focke Pieter Bonnet Joanne Peckelbeen Maryn Gielen Anthone De Vander Varent Pieter Louis De Vliegher Pieter Smissaert Marie Anne Sagaert Marie Anna D’Hondt Marie Anna Vande Wiele Jan Baltens Ludovica Slinckaert Theresia Cecilia De Lannoye Anna De Clerck Blasia Denys Adriaen Waeghe Marie Theresia Verplancke Jacob Logghe Jan Pieters Pieter Ackx (Hacx) Michiel Logghe Jan De Meulenaere Helena De Monye Simoen Ketels Godelieve De Cnock Joanne Maertens Isabelle Pattyn Anna De Cock Joanne Logghe Anna Maertens Marie Pype Marie De Clerck Jacobus De Vroe Jacobus Denys Gillis De Meulenaere David Van Zieleghem Anna Van Hove Jan

16513: 78v 16513: 78v + 110v 16513: 110v 16509: 81 16507: 182 16513: 110v 16511: 14v 16507: 51v ; 16511: 115 ; 16512: 4 16514: 16 + 56 + 106 16507: 128 ; 16510: 52v 16508: 153 16514: 142 16513: 126 16507: 231 ; 16514: 36 + 157v ; 16515: 60v 16515: 20 16511: 56v ; 16513: 104 ; 16515: 20 16509: 62 + 81 16507: 153 ; 16511: 56v 16507: 246 ; 16509: 62 + 81 16507: 128 16507: 85 + 246 16510: 93 16507: 182 16515: 2 16507: 231 ; 16515: 60v 16510: 110 16510: 73 ; 16512: 33v + 100v 16510: 52v 16511: 56v ; 16513: 104 ; 16515: 20 16514: 16 16510: 112v 16514: 124 16509: 41v + 147 ; 16514: 124 16513: 107 16513: 41v 16507: 115v 16514: 31v 16508: 38v 16509: 84v + 120 16510: 66 16509: 132v 16507: 64v 16507: 147 ; 16510: 74v + 75 16509: 45 16515: 24v 16512: 47v 16512: 47v 16509: 3 16509: 103v 16507: 158 16507: 147 16507: 158 16514: 141 16514: 31v 16513: 114 16507: 147 ; 16508: 49v 16515: 24v 16510: 75 + 157 onder


623 Van Maele Rosa Van Maele Rosa Van Maele Rosa Van Maldeghem Anne Marie Van Marckhove Marie Catharine Van Marckhove Pieter Van Marque Marie Van Marque Marie Van Marrievoorde Marie Van Massenhove Engelbertus Van Massenhove Francisca Van Massenhove Francisca Van Massenhove Helena Van Massenhove Joanne Van Massenhove Joanne Van Massenhove Michiel Van Massenhove Michiel Van Meenen Juliaene Van Merrie Joanne Van Middelem Anna Van Middelem Bartholomeus Van Moere Joanne Van Mullem Pieternelle Van Mullem Pieternelle Van Neste Isabelle

Lievens Livinus De Mets Jacob Lievens Ambrosius De Jonghe Jacob Joossens Ferdinande Verlinde Catharine Boucquee Joannes Meulemeester Joannes Seghers Jacob Hellebuyck … Copman Joannes Van Poucke Guilliaeme Mahieu Augustyn De Clerck Lodewyck Poppe Beernaert Devie Marie Petilion Anna Speecke Jan Baptiste Ryckers Olevier Waeghebeke Pieter Geirnaert Monica De Vos Bonaventura De Roo Cornelis Schramme Cornelis Stragier Francois

Van Neste Jan Van Neste Marie Van Neste Marie Van Neste Marie Anne Van Nevel Joanna

Minne Marie Anne De Rynck Carel Timmerman Philibertus Libaert Jan Vermynck Pieter

Van Nevel Mattheus Van Nevele Marie Van Nieukercke Catharine Van Nieuwenhuyse Anna Van Nieuwenhuyse Anthone Van Nieuwenhuyse Elisabette Van Nieuwenhuyse Godelieve Van Nieuwenhuyse Marie Therese Van Nieuwenhuyse Michiel Van Nieuwenhuyse Pieternelle Van Nieuwenhuyse Pieternelle Van Nieuwkercke Joannes Van Nieuwmunster Adrianus Van Nieuwmunster Anna Van Nieuwmunster Anna Van Nieuwmunster Anna Van Nieuwmunster Cecilia Van Nieuwmunster Ferdinande Van Nieuwmunster Franciscus Van Nieuwmunster Jacob Van Nieuwmunster Jacobus Van Nieuwmunster Marie Van Nieuwmunster Marie Van Nieuwmunster Pieter Van Nieuwmunster Silvester Van Ockerhout Jan Baptiste

Ruytters Robertina Boey Jan Pauwaert Jacob Thiel Pieter De Coninck Theresia Francisca Latomme Andries Perquy Jacob Van Damme Anthone Francois Strubbe … Lebé Thomaes Claeys Pieter Duysburgh Anna Marie De Coster Marie Anne Beyne Jacob Janssens Ferdinande Maelfeyt (Malfeyt) Laurentius Biervliet Joannes … D’Haese Isabelle Simoens Pieternelle Goedemé Marie Anne Gheyle Jacob Tavernier Martinus Uyttendaele Isabelle Westyn … Willaeys Francisca

16514: 49v 16511: 74v 16511: 133 ; 16512: 84 16508: 150 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16510: 158 onder 16507: 151v 16507: 151v 16509: 46v 16515: 9v 16512: 136v 16512: 136v 16514: 138v 16511: 133v 16511: 133v 16512: 136v 16511: 133v 16507: 180 16508: 6v 16507: 74 ; 16508: 46v 16513: 76 16514: 42v 16507: 168 boven + 168 onder + 168v 16507: 168v 16508: 125v ; 16512: 89v ; 16513: 59v ; 16515: 66v 16508: 125v 16513: 49v 16513: 49v 16508: 47v 16510: 48 ; 16511: 53v ; 16512: 97v ; 16513: 108v 16510: 48 16507: 104 ; 16510: 129 16508: 12 16507: 59 ; 16513: 27v + 125 16514: 110 16507: 30v ; 16513: 48v 16514: 120v 16514: 110 16511: 78 16509: 22 ; 16514: 151v ; 16515: 22 16507: 45v 16514: 62v 16513: 79v 16513: 93 16510: 92v ; 16512: 73v 16509: 5 + 6 + 154 ; 16510: 13v 16510: 157 boven 16507: 84 16513: 93 ; 16514: 85 16510: 157 boven ; 16513: 79v 16513: 93 ; 16514: 85 16508: 98v 16515: 63 16510: 157 boven 16515: 29v(bis) 16510: 11


624 Van Oecke Alexander Van Oost Anna Van Oostenhuyse Thomaes Van Ophoven Therese Ferdinandine Van Oudenaerde Joanne Catharine Van Oudenaerde Pieter Van Oudryve Rosa Van Outryve (Outryve) Regina Van Outryve Anna Van Outryve Joanne Francisca Van Outryve Josyne Van Outryve Judocus Van Outryve Judocus Van Outryve Louis Emanuel Joseph Van Outryve Pieter Francois Van Overbeke Anna Van Overbeke Olivier Van Overberghe Anna Marie Van Overberghe Francoise Van Overberghe Joanne Van Overloope Philippe Van Paemele Laureyns Van Pamel Joannes Van Pamel Laureyns Van Pamel Laureyns Van Pamel Laureyns Van Pamel Pieter Van Pamel Pieter Van Pamele Marie Van Parys … Van Parys Augustyn Van Parys Charles Van Parys Dorothea Van Parys Emanuel Van Parys Emanuel Van Parys Hubreght Van Parys Isabelle Van Parys Joannes Van Parys Pieter Van Parys Pieternelle Van Parys Richardus Van Peperstraete Franciscus Alexius Van Peperstraete Philippus Van Peteghem Joanna Van Poucke Cathalyne Van Poucke Cecilia Van Poucke Gregorius Van Poucke Guilliaeme Van Poucke Guilliame Van Poucke Jacoba Van Poucke Jan Van Poucke Joanne Van Poucke Joannes Van Poucke Lieven Van Poucke Marie Godelieve Van Poucke Marie Godelieve Van Praet Anna Van Praet Eduaert

Crevits Susanne De Brock Daniel Stoen Cornelia Cobrisse Jan Baptiste Stroobant Joannes De Reu Josyntje Malefason Philippe Carel Vanden Kerckhove Sebastiaen Standaert Maerten Lebailliy Charles Adriaen Strubbe Jacob Kindt Joanne Van Landeghem Anna Hamelynck Coleta Bernardina De Kryghere Jacoba De Coninck Engelbertus Rassauw Francisca Lefief Jacob Pauwels Christiaen Warkelle Enghel De Vooght Theresia De Rouck Marie Danneels Theresia De Roeck Marie De Vriendt Isabelle Wyngaert Adriaene … Vande Moere Francisca Albreght Pieter Mermuys Jacob Bastoen Juliane Agatha Van Vossem … De Vynck Michiel Emery Joanne Pockelé Victoria Beaumont Rosa Sebastiana Proot Jacob Cools Pieternelle Jacobs … Wallaert Andries De Pré Francoise Metsu (Mesuywe) Godelieve Bovin Cecilia Marteel Matthys Scharlet Pieter Maenhout Livinus Lecluyse Isabelle Van Massenhove Francisca Muyle Godelieve Vlaemynck Joannes Lanssens Louise Mostaert Cornelis Corthals Isabelle Pottemans Helena Matthys Pieter Vanden Bussche Henderick Caillieuw Jacob Eeuwouts Theresia

16509: 43 16510: 97 16508: 155 16512: 91v 16509: 70 16509: 70 16515: 41v 16510: 39v ; 16511: 122v ; 16512: 28v + 144v 16514: 159 16509: 125 16514: 4v 16509: 125 16509: 125 16513: 95 16509: 125 16512: 83v 16512: 90v 16515: 26 16508: 84v 16507: 39v 16514: 8 16509: 143 16514: 118v + 119 ; 16515: 44 16514: 118v + 119 + 119v 16514: 118v + 119 + 119v 16514: 118v + 119 + 119v 16514: 118v 16514: 119v 16507: 244 16511: 21v 16511: 109 16515: 18v 16508: 56 16511: 21v 16511: 21v ; 16514: 52 16513: 99v 16512: 23 16513: 99v 16514: 79v 16515: 43 16511: 21v ; 16514: 52 16511: 54v 16511: 54v 16510: 50v 16507: 252 16514: 89v 16509: 97 16512: 136v 16507: 113 16511: 126v + 127 16509: 97 16507: 103 16514: 82v 16507: 103 16507: 113 ; 16510: 147 16507: 113 ; 16510: 147 16514: 32 16514: 67


625 Van Praet Genoveva Van Praet Hubreght Van Praet Hubreght Van Praet Isabelle Van Praet Jacob Van Praet Joanna Van Praet Joanna Van Praet Joanne Van Praet Joseph Van Praet Laureyns Van Praet Laureyns Van Praet Pieter Van Praet Pieternelle Van Praet Rosa Van Raefelghem Aernout Van Raefelghem Guilliaeme Van Raefelghem Joanne Van Raepenbusch Carel Van Raepenbusch Francisca Van Rafelghem Aernout Van Rafelghem Barbara Van Rapenbusch Josephus Van Rapenbusch Victoria Genoveva Van Ravesteyn Elisabeth Van Raveswaey Anselmus Van Ravesway … Van Remoortel (Vander Mortele) Adriaene Van Remoortel Catharina Van Remoortele Pieternelle Van Renterghem Aldegonde Van Renterghem Alexius Van Renterghem Alexius Van Renterghem Anna Van Renterghem Anna Van Renterghem Anna Marie Van Renterghem Chrysostomus Van Renterghem Elisabette Van Renterghem Isabelle Van Renterghem Isabelle Van Renterghem Isabelle Van Renterghem Isabelle Van Renterghem Jacob Van Renterghem Jan Van Renterghem Joanne Van Renterghem Joannes Van Renterghem Joannes Van Renterghem Josyne Van Renterghem Judoca Van Renterghem Laureins Van Renterghem Laurentius Van Renterghem Marie Van Renterghem Marie Anna Van Renterghem Marie Anna Van Renterghem Marie Anne Van Renterghem Michiel Van Renterghem Pieter Van Renterghem Pieter

De Schepper Joannes Brant Pieternelle De Knock Pieternelle Baert Joannes Serruys Alexandrine Ramandt Pieter Verplancke Alexander De Wulf Anselmus Verplancke Joanne Velle Pieternelle Spints Marie Clara Callieuw Joanne Van Damme Jan Waeghe Martinus Bouckaert Pieternelle Rosseel Catharina Jonckheere Jan Vlaminck Scholastica Nuytens Ambrosius Feyts Barbara Verschaeve Joseph Polly Genoveva Van Besien Joannes Vleeschauwer Joannes De Coninck Barbara Therese Khnopff Anthone Augustyn Meyns Jacob

16512: 19v + 87v 16513: 70v 16512: 87v 16513: 52 16509: 119v ; 16512: 19v 16509: 104 ; 16510: 14v 16509: 104 16515: 38 + 39 16510: 14v 16514: 32 16515: 39 16513: 52 16509: 119v 16514: 31v 16509: 144v 16509: 144v ; 16515: 39v 16509: 102 ; 16510: 47v ; 16511: 139v 16507: 120 16507: 120 16514: 27 16514: 27 16511: 130 16511: 130 16509: 48v 16514: 97 16511: 10 16508: 60v ; 16509: 106

Blondeel Emanuel Valuwaert Francois Vande Velde Urbanus Boerjan Pieternelle De Caluwe Barbara Therese Lievens Christiaen Rotsaert Maerten Stragier Joseph De Ketelaere Pieternelle Van Houtte Albertus Antheune Andries Maene Albertus Van Houte Albertus Hoste Boudewyn Vande Weghe Catharine Vande Walle Joanne Verheye Joannes Lointens Brigitta Van Hee Marie D’Hooghe Joseph Antheune Pieter Salievens Anna Herrebout Marie Vander Beke Guilliaeme Mareydt Pieter Van Ryckeghem … Ryckers Jacob Lombart Marie Joanne Vanden Kerckhove Catharine Schotte Marie

16512: 147v 16509: 141 16514: 38 16507: 165 + 235 ; 16508: 61v 16507: 165 ; 16508: 61v 16513: 106v 16507: 165 16512: 89v 16509: 35v ; 16515: 66 16510: 161v boven 16508: 61v 16515: 66 16513: 12v 16509: 35v 16507: 235 16512: 89v 16507: 61 16513: 106v 16507: 196v ; 16510: 160v 16515: 41 16508: 24v + 61v ; 16509: 157(1)v ; 16514: 41 16507: 61 16514: 105v 16508: 5 16514: 89 16514: 89 16508: 6v 16508: 16 16508: 6v ; 16514: 89 16508: 16


626 Van Renterghem Pieter Van Renterghem Pieter Van Renterghem Pieter Van Renterghem Pieternelle Van Renterghem Pieternelle Van Riebeke Anna Van Riebeke Christina Van Riebeke Christina Van Riebeke Jacob Van Riebeke Jacobus Van Rietschelde Marie Van Rietschelde Marie Van Rietschelde Pieter Van Rietvelde Marie Van Rietvelde Marie Van Rietvelde Pieternelle Van Roosebeke Anna Clara Van Roosebeke Pieter Albert Van Ryckeghem … Van Ryckeghem Joanne Van Ryckeghem Joanne Van Ryckeghem Joanne Van Ryckeghem Marie Van Ryckeghem Marie Anne Van Ryckeghem Pieter Van Samay Pieternelle Van Sande Philippe Van Sandweghe Anna Marie Van Sandweghe Anna Marie Van Sandweghe Catharine Van Sandweghe Michiel Van Santweghe Anna Marie Van Santweghe Guilliaeme Van Santweghe Jacobus Van Santweghe Livinus Van Santweghe Pieter Van Schelstraete Marie Anne Van Schelstraete Marie Anne Van Scherpenzeele Marie Van Scherpenzeele Pieter Van Schoote Marie Van Sevenant Isabella Van Sevenhant Marie Van Severen Jan Baptiste Van Severen Joanne Van Severen Marie Anne Van Sieleghem Veronica Van Sieleghem Veronica Van Simaey Jan Van Simaey Jan Van Slambrouck Joseph Van Slambrouck Pieter Van Slembrouck Anna Van Slembrouck Anna Van Slembrouck Godelieve Van Slembrouck Hubreght Van Slembrouck Rosa Van Slembrouck Rosa

Lievens … Hoste Rosa Arrieul Joanne Moyaert Boudewyn Rotsaert Domyn Leseure Niclaeys Adams Francois Serpieters Andries Doolaeghe Marie De Lannoye Cornelie Gynebeire Jan Vereecke Pieter Paenes Pieternelle Guynebeire Jan Vereecke Pieter De Snyder Jan Cobrysse Joseph Ryckx Clara Francisca Van Renterghem Marie Anna D’Hoore Joannes De Wulf Bernardus Vande Sande Joannes Plyson Jacob Vermarcke Pieter Perquy Josyne Dickx Ollivier Stoet Marie Amys Joannes Semeyn Lodewyck Warkelle Benedictus Bogaert Monica De Baillie Pieter Van Hollebeke Brigitta Verkercke Livine Pauwaert Emiliane Goormaghtigh Joanne De Jonghe Lodewyck Meyers Jacobus Ketelaers Laureyns De Deyne Anna Pauwels Maryn Perdu Jan Baptiste De Bouvere Jan Beert Marie Anne Geersens Michiel Wybo Jacob De Neve Beernaert Nachtegaele Augustyn De Cock Marie De Meyere Walburghe Gruwee Cecilia De Rouck Dina Wybo Jan Logghe Francois Audel Carel Jolyt Anna De Groote Guilliaeme Matthys Pieter

16514: 76 16510: 34v 16510: 34v + 80 16511: 135 16507: 136v 16509: 96 ; 16511: 50 16509: 96 ; 16511: 50 16509: 96 ; 16511: 50 16509: 96 ; 16511: 50 ; 16514: 37 16514: 37 16507: 135v 16507: 135v 16507: 135v 16512: 20v 16512: 20v 16509: 15v ; 16511: 75 16514: 127v + 155v 16514: 155v 16514: 89 16510: 151v 16510: 151v ; 16515: 33v 16510: 151v ; 16515: 33v 16512: 38v 16511: 136 16510: 151v 16511: 82v 16507: 251 16514: 17v 16514: 17v 16507: 37v onder 16514: 31 16513: 109 16512: 43v ; 16514: 17v + 31 16511: 83v ; 16514: 69 16511: 126 16512: 43v 16508: 104v 16507: 244v ; 16510: 84v 16512: 44v 16512: 44v 16511: 90 + 90v 16512: 38v 16509: 99 16510: 86 ; 16512: 34 16512: 34 16510: 86 16508: 7 ; 16509: 142(1) ; 16514: 52v 16508: 7 ; 16509: 142(1) ; 16510: 136 16509: 77 16509: 77 16513: 64 16513: 64 16508: 29 16507: 64v + 65 ; 16508: 29 16509: 142(2) 16508: 29 16514: 18 16510: 139


627 Van Sluys Catharina Van Sluys Jacoba Van Sluys Jacoba Van Sluys Joannes Van Speybrouck … Van Speybrouck Ambrosius Van Speybrouck Ambrosius Van Speybrouck Anna Van Speybrouck Anna Van Speybrouck Anna Van Speybrouck Anna Marie Van Speybrouck Jacobus Van Speybrouck Jacobus Van Speybrouck Jacobus Van Speybrouck Joanne Van Speybrouck Joanne Van Speybrouck Lieven Van Speybrouck Livine Van Speybrouck Livinus Van Speybrouck Marie Van Speybrouck Pieternelle Van Spieren Agnes Van Spieren Marie Van Steelandt Marie Anne Van Steelant Geleyne Van Steelant Joanne Therese Van Steelant Joseph Van Steenberghe Jan Baptiste Van Steenbrugghe Isabelle Van Steenbrugghe Jacoba Van Steenkiste Arnoldus Van Steenkiste Godelieve Van Steenkiste Godelieve Van Steenkiste Hypolitus Van Steenkiste Isabelle Van Steenkiste Joanne Clara Van Steenkiste Pieternelle Van Thournout Charles Van Thournout Emanuel Van Thournout Jan Van Thournout Joseph Van Thournout Judoca Van Thuyne … Van Thuyne Catharine Van Thuyne Jacoba Van Thuyne Jacoba Van Thuyne Joseph Van Tieghem Juliaen Van Tieghem Pieter Van Tieghem Pieter Van Tomme Francois Van Tomme Francois Van Tomme Helena Van Tomme Joanne Van Tomme Josyne Van Tomme Pieter Van Toortelboom Anna Van Toortelboom Joannes

Van Windekens Cornelis Poppe Joannes Vande Waetere Jooris Simoens Pieternelle Meermuys Augustyn Obreno Maria Catharine Sabot Joanna Billion Pieter Vervicht (Vander Vicht) Pieter Vlietinck Joannes Dhelft (D’Helft) Philippe Bossier … Boury Brigitta Otsens Marie Anne Lauwereyns Ambrosius Van Duyfhuys Carel De Backere Joanne De Clerck Adriaen De Backere Livina Everaert Adriaen Van Belleghem Joannes Blontrock Thomaes Verstraete Joannes Beernaert Jan Philips Jan Coppieters Jan Baptiste Joseph Neyts Isabelle Constance De Wree “dict Veranneman” Marie Is. Maes Jan Baptiste Diserynck Pieter Bulcke Isabelle Brouckmeersch Joannes Vande Sande Jacob Lauwers Josynken Van Daele Joannes Veraverbeke Ambrosius Van Hille Eugenius Willemyns Jacoba Vanden Berghe Regina Verbeke Pieternelle Opstaele Agnes Verduyn Joannes Vanden Bussche Jacob Kesteloot Joannes Roels Albertus Vermeesch Boudewyn Vermeesch Joanne Van Hoorn Marie Vande Wyngaerde Anna Tillaert Anna Vande Wyngaerde Livina Nieuwenhuyse Judoca Van Daele Niclaeys Faveers Pieter Eeckhoudt Pieter Heyns Joanne Cuyle Jacobus De Wan Joanna

16510: 46 + 67 16507: 97 16507: 97 16513: 126 16513: 28v 16508: 14 ; 16515: 1v + 48v 16513: 91 16508: 72 ; 16511: 115v + 116 16511: 116 ; 16513: 91 16513: 91 16508: 72 ; 16511: 115v ; 16513: 127v 16514: 159v 16515: 48v 16513: 28v 16513: 28v 16513: 28v 16507: 250 16507: 250 ; 16510: 59v 16511: 118 16511: 118 16510: 75v 16513: 2 ; 16514: 108 16512: 80v 16514: 67v 16508: 115v 16514: 68 16511: 135v ; 16513: 7v 16507: 257 16514: 84 16514: 122v 16514: 95 16515: 19v 16515: 19v 16511: 13v ; 16515: 19v 16512: 3 16511: 13v 16514: 66v 16510: 18v 16510: 18v 16510: 18v 16508: 122 16508: 122 16514: 99 16512: 58 16510: 70v 16510: 70v ; 16514: 99 16510: 70v ; 16514: 99 16509: 5v 16509: 5v 16509: 5v 16510: 35 16510: 35 16509: 162v 16508: 39 ; 16511: 74v ; 16513: 111 16514: 121v 16508: 39 16515: 65v 16515: 65v


628 Van Torre Adriaen Van Torre Emanuel Van Torre Jacob Van Torre Joanne Van Torre Joannes Van Torre Joannes Van Torre Joannes Augustinus Van Torre Joseph Van Torre Marie Van Torre Pieternelle Van Torre Theresia Van Troyen Elisabeth Van Troyen Pieter Van Tyghem Michiel Van Tyghem Pieter Van Tyghem Pieter Van Ursel Marie Magdalene Van Vaernewyck Jan Baptiste Van Veerdeghem Catharina Van Veerdeghem Catharina Van Veerdeghem Catharina Van Veerdeghem Marie Anne Van Veerdeghem Pieter Van Verdeghem Catharine Van Vlaender Anna Van Volden Anthone Van Volden Therese Benardine Van Vooren Juliaen Van Vooren Lodewyck Van Vossem ‌ Van Vossem Ludovica Van Vossem Servaes Van Vyve Barbara Van Vyve Francois Van Vyve Francois Van Vyve Marie Van Vyve Theresia Van Walleghem ‌ Van Walleghem Joseph Van Walleghem Joseph Van Walleghem Pieter Van Walleghem Pieter Van Wassenhove Pieternelle Van Wassenhove Roelant Van Welden Ambrosius Van Westhuyse Catharina Van Wiert Joseph Van Windekens Cornelis Van Windekens Joanna Theresia Van Windekens Theresia (Joanne Th.) Van Wonterghem Isabelle Van Wonterghem Joseph Van Wonterghem Joseph Van Wulpen Anna Van Wyndekens Anna Van Wyndekens Anna Marie Bernard. Van Wyndekens Francois Van Wyndekens Francois

Barremaecker Jacoba Baeremaecker Anna Rotsaert Helena Savels Jacobus Muyle Joanne Schoolmeester Pieternelle Vande Waetere Joanne Therese Meyers Marie Anne Paridaen Joannes De Munter Jacob Roubedou Dominicus De Smidt Lieven De Cleir Pietenelle Hollevoet Anna Pintelon Francisca Schelstraete Marie Anne Laurenz Joannes Octavius Vander Lynde Isabelle De Vulder Jacobus Pauwels Carel Rooms Guilielmus Dupon Pieter Schepens Joanne Rooms Guilliaeme De Rynck Francois Dieussaert Anna Clara Simon Pieter Verplancke Amelberghe Schaessens Pieternelle Van Parys Charles Maelstaf Ignace De Naeyere Constantia Verstraete Juliaen De Witte Marie Catharine Baere Dorothea De Clerck Pieter Van Heule Pieter Samaey Joseph Blondeel Joanna Blondeel Victoria Joanna Respaillie Victoria Misselis Cornelia Van Hille Jan Baptiste Verheye Marie Moens Marie Lievens Pieter Maertens Cornelie Van Sluys Catharina Marote Laurentius Van Borm Cornelis Franciscus Bogaert Anselmus Meermuys Marie Pareyn Jaecquemynken Fiers Pieter Pollet Francois Van Kersschaver Anthone Blomme Anne Marie Trottin Pieternelle

16507: 46v 16509: 96v 16511: 43 ; 16513: 25v 16509: 96v 16511: 43 16509: 96v 16513: 25v + 37v + 38 16511: 45v 16510: 158 boven 16508: 151v ; 16512: 31v 16511: 45v 16507: 170 + 175 ; 16508: 129v 16510: 40v 16507: 111v + 112 16511: 11v ; 16512: 70v ; 16514: 144 16507: 223v 16509: 159v 16512: 12 16508: 84v 16508: 84v 16508: 84v 16509: 100 ; 16514: 70v 16508: 84v 16509: 85 16514: 63 16511: 135v 16511: 135v 16509: 35 16509: 35 16515: 18v 16515: 18v 16515: 18v 16510: 121 16510: 15v 16510: 121 16507: 140v 16510: 15v ; 16511: 109v ; 16513: 30 16512: 147v 16514: 47v 16512: 147v 16514: 47v 16512: 147v 16513: 57 16513: 57 16514: 134 16514: 76 16507: 32 onder 16510: 46 + 67 16510: 46 + 67 16510: 67 16507: 99v 16507: 99v 16507: 99v 16510: 118v 16507: 146 16508: 149v 16508: 110v 16507: 146


629 Van Wyndekens Jacob Van Wyndekens Joannes Van Wynsberghe Adriaen Van Wynsberghe Anna Van Wynsberghe Anna Van Wynsberghe Anna Van Wynsberghe Anthone Van Wynsberghe Catharina Van Wynsberghe Catharine Van Wynsberghe Cornelie Van Wynsberghe Cornelie Van Wynsberghe Cornelis Van Wynsberghe Francois Van Wynsberghe Francois Van Wynsberghe Jan

Verpoorter Cornelie De Fort Anthonette Janssens Christina Duyck Jacob Pluvier Francois Calcoen Benjamin Roegis Anna Den Dooven Guilliaeme Robaeys Joseph Hoesaer Passchier Huybrecht Lieven Plovye Joanne Soetaert Marie Soetaert Anna Marie De Keyser Magdalene

Van Wynsberghe Jan

Thyry Catharine

Van Wynsberghe Joanne Van Wynsberghe Joanne Van Wynsberghe Joanne Van Wynsberghe Joannes Van Wynsberghe Joannes Van Wynsberghe Joannes Van Wynsberghe Maerten Van Wynsberghe Marie Van Wynsberghe Marie Van Wynsberghe Marie Anne Van Wynsberghe Marie Anne Van Wynsberghe Marie Catherine Van Wynsberghe Marie Catherine Van Wynsberghe Michiel Van Wynsberghe Pieter Van Zandycke Catharine Therese Van Zandycke Jan Baptiste Van Zandycke Pieter Van Zele Cesar Van Zele Guilliaeme Van Zieleghem Anna Van Zieleghem Joos Van Zieleghem Leonarde Van Zieleghem Pieter Van Zuylen de Nyevelt Francisca Van Zuylen Jacques Van Zuylen van Nyevelt Isabelle Vande Beke Philippus Vande Cappelle Francois Vande Cappelle Geeraert Vande Cappelle Jan Vande Cappelle Joanna Vande Cappelle Joanna Vande Cappelle Theresia Vande Casteele Joanne Vande Casteele Marie Vande Casteele Marie Anne Vande Casteele Pieter Vande Casteele Pieternelle Vande Couter Jan

De Cleer Pieter Valeyn Geeraert Cavreel Francois D’Heere Catharina De Ryckere Marie Meyers Catharine Bauwens Anna Rogier Jan Baptiste Strouf Joseph Vyncke Rogier Jaecqueloot Jacob Marteyn Joannes Niclaeys Cornelis De Pree Marie Schotte Judoca Van Damme Anthone Francois Hoybant Marie Magdalene Samyn Catharine Therese Domicent Marie Vanden Bussche Cecilia Van Maele Mauritius Barroens Pieternelle De Brock Michiel Maene Cornelie Legillon Charles Delacoste Marie Coppieters Jan Baptiste Vermeulen Joanna Theresia Vanden Berghe Catharine Soetaert Marie De Masiere Cornelie D’Hondt Pieter Simoens Joannes De Man Josephus Savelon Arnoldus Houssaer Joannes Fournier Pieter Vanden Bussche Rosa Montevylle Pieter Cavey Regina

16507: 146 ; 16508: 149v 16508: 110v 16512: 35 ; 16514: 53v 16508: 12v ; 16514: 53v 16508: 12v 16514: 53v 16507: 209v 16511: 45 16511: 87v 16509: 104v 16509: 104v 16515: 75v 16511: 68 16510: 83 16507: 149 boven + 149 onder + 150 + 209v ; 16508: 124 ; 16515: 75v 16507: 149 boven + 149 onder + 150 + 209v ; 16511: 68 16512: 120v 16512: 99 16511: 68 16514: 64 16507: 129 16507: 129 ; 16508: 148(bis) 16507: 173 ; 16512: 120v 16507: 129 16507: 150 ; 16511: 77 16511: 81 16509: 56v 16512: 35 16512: 35 16507: 129 ; 16508: 148(bis) 16514: 64 16510: 121v ; 16514: 110 16510: 121v 16510: 121v ; 16514: 110 16511: 99 16511: 99 16515: 24v 16509: 142(1) 16508: 128v 16515: 24v 16514: 25 16511: 94v 16514: 68 16511: 51v 16507: 138 ; 16515: 50v + 59 16507: 243v 16507: 243v 16515: 59 + 59v 16515: 59 + 59v 16515: 50v 16511: 79 16511: 85v 16507: 207 16507: 207v 16508: 17v + 18 16510: 154 ; 16511: 69v


630 Vande Couter Jan Vande Gehuchte Dionisius Vande Gehuchte Jacobus Vande Gehuchte Marie Vande Gehughte Jacob Vande Gehughte Pieternelle Vande Gehughte Pieternelle Vande Gunste Marie Vande Keere Anthone Vande Keere Anthone Vande Keere Joannes Vande Keere Joannes Vande Keere Magdaleene Vande Keere Marie Vande Keere Marie Vande Keere Marie Vande Keere Pieternelle Vande Keere Rosa Monica Vande Keere Susanne Vande Ketele Anne Marie Vande Ketele Anne Marie Vande Ketele Brigitta Vande Ketele Cornelie Vande Ketele Guilliaeme Vande Kinderen Emanuel Vande Kinderen Emanuel Vande Kinderen Judoca Vande Leene Allegonde Vande Leene Amelberghe Vande Leene Jan Vande Moere Adriaen Vande Moere Barbara Vande Moere Barbara Vande Moere Barbara Vande Moere Cornelie Vande Moere Francisca Vande Moere Francois Vande Moere Gillis Vande Moere Gillis Vande Moere Isabelle Vande Moere Isabelle Vande Moere Jacob Vande Moere Joanna Vande Moere Joannes Vande Moere Joannes Vande Pitte … Vande Pitte … Vande Pitte Anna Vande Pitte Franciscus Vande Pitte Francois Vande Pitte Gratiana Vande Pitte Gratiana Vande Pitte Helena Vande Pitte Joanne Vande Pitte Lenaert Vande Pitte Marie Vande Pitte Marie Vande Pitte Pieter

Faveers Barbara Fagel Isabelle Bonte Columba De Weerdt Laureyns Bonte Columba Vermeulen Pieter Barton Joseph Vande Velde Joannes Logist Rosalia Feresyn Agnes Denys Joanne De Backere Marie Van Beveren Carel De Raet Elias De Wachter Jacobus Vande Walle Pieter Kempinck Christiaen Pick Philippe Mosterey Thomaes Beuselinck Boudewyn De Cnock … Lievens Christiaen Van Damme Jacob Van Houtte Marie Jonckheere Marie Anne Boen Joanne Jolly Joannes Herpels Christiaen Breedenraede Jacob Verbrugghe Joanne Van Houderyve Anna D’Hooghe Pieter Vermeersch Henricus Soetaert Jacob Vanden Broele Pieter Van Pamel Pieter Schapdryver … De Brabander Marie De Buck Joanne Peere Hilarius D’Hondt Pieter Houtteman Anna Marie Galle Joannes Eeckhout Joannes De Smedt Theresia Verscheure Pieter De Beele Anna Marie Vergriete Jacob Van Haecke Anna Eeckhout Rosa Van Dierendonck Jacobus Van Hove Pieter De Vlaeminck (Vlaminck) Jacobus Van Assche Marcus De Clerck Isabelle De Vulder (De Veldere) Pieter Van Haecke Francois De Bert Anne Marie

16510: 154v ; 16511: 69v 16508: 99v 16512: 123 16514: 146 16509: 137 ; 16511: 41v 16511: 41v ; 16512: 123 16511: 41v ; 16512: 123 ; 16513: 67 16512: 111 16514: 77 16507: 84 16513: 111 16509: 62v 16512: 106v + 107 16514: 77 16514: 77 16513: 103v 16507: 224v 16510: 96v 16509: 62v ; 16512: 64 + 124 16507: 83v 16507: 83v 16508: 11 ; 16514: 143v 16508: 84 ; 16512: 122v 16508: 11 16508: 101v 16509: 18 ; 16512: 10v 16512: 140 ; 16514: 133v 16508: 95v 16510: 129v 16508: 95v 16510: 119v 16515: 41 16515: 41 16510: 7 16507: 153v 16514: 119v 16513: 32v 16510: 7 16510: 7 16514: 135 16510: 7 16515: 41 16514: 91 ; 16515: 3v 16511: 55v 16507: 71 16514: 53v 16510: 5 16511: 33v + 144v 16515: 42 16511: 29 16507: 5 midden 16507: 5 midden 16508: 40v ; 16512: 6 16511: 29 16511: 29 16508: 17 ; 16515: 73 16515: 42 16512: 6


631 Vande Pitte Victor Vande Plassche Joanne Vande Plassche Pieter Vande Poele Amandus Vande Poorte Jacoba Vande Putte (Vande Pite) Joseph Vande Putte Anna Marie Vande Putte Audomarus Vande Putte Catharine Vande Putte Jacob Vande Putte Joanne Vande Putte Joanne Vande Putte Laureyns Vande Putte Lucas Vande Putte Marie Vande Respaillie Josephus Vande Roote Godelieve Vande Sande Aernout Vande Sande Arnoldus Vande Sande Cecilia Vande Sande Jacob Vande Sande Jacobus Vande Sande Jacobus Vande Sande Joanne Vande Sande Joannes Vande Sande Joannes Vande Sande Pieter Vande Slycke Rosa Vande Slyckens Theresia Vande Steene Adriaen Vande Steene Anna Vande Vaerde Isabelle Vande Velde Adriaene Vande Velde Francois Vande Velde Gillis Vande Velde Helena Vande Velde Helena Vande Velde Helena Vande Velde Joannes Vande Velde Louise Vande Velde Marcus Vande Velde Marcus Vande Velde Pieternelle Vande Velde Rosalia Vande Velde Rosalia Vande Velde Urbanus Vande Vyver Joanne Vande Vyver Joseph Vande Vyvere Elisabeth Vande Vyvere Jacob Vande Vyvere Joannes Vande Vyvere Pieter Joannes Vande Waele Pieternelle Vande Waelle Angela Vande Waetere Adriaen Vande Waetere Adriaen Vande Waetere Adriaen Vande Waetere Albertus

Bybauw Theresia Clara Bode Pieter Van Damme Marie Anne Dobbelaere Isabelle Callewaert Paulus Duyck Jacoba De Bats Cornelis Denys Pieternelle Hubert Francois Benteyn Cecilia Hooft Cornelis Albertus Vergauwe Joseph Vergeyle Beatrix Martens Joanne Roels Niclaeys Rouges Anna Denys Carel De Vroe Pieternelle De Vlou Pieternelle De Smedt Gabriel Van Steenkiste Godelieve Jonckheere Genoveva Speecke Perpetua Vlaminck Maerten Du Jardin Isabelle Van Ryckeghem Joanne Vereecke Marie De Rudder Franciscus Pauwels Cornelis Kerckhove Jacoba Hoste Joannes De Jonghe Jan Parridaen Daniel Turfhoop Marie Sargie (Sagie) Isabelle Lecouf Niclaeys Pieters Lodewyck Uyttendaele Jacob Vande Gunste Marie Vercruysse Cornelis Du Jardin (Du Gardeyn) Cecilia Blommaert Isabelle Pintelon Pieter Fleurbaey Cornelis Pareyn (Parin) Philippe Van Renterghem Aldegonde Vermeersch Jacob De Clerck Anthonia Janssens Cornelis Benoit Marie Pauwels Joanna Theresia Franchet Marie Catharine Rotsaert Joannes Baert Jan Van Hove Joanne GoedemĂŠ Cecilia Bulcke Appollonia Mouque Marie

16511: 33v ; 16513: 112v 16514: 12 + 12v 16514: 12v 16514: 78v 16512: 152 16508: 12v ; 16514: 53v 16510: 122 16514: 132v 16507: 153 16509: 129 + 129v 16509: 129 16509: 129 + 129v ; 16514: 136v 16510: 122 16514: 132v 16510: 42v ; 16511: 138 16510: 67v 16509: 115v 16510: 77v 16515: 19v 16510: 96 16515: 19v 16510: 77v 16507: 180 16509: 99v ; 16513: 41 16515: 63v 16510: 151v ; 16515: 33v 16509: 99v ; 16510: 151v 16515: 38v 16511: 91 16513: 20v 16510: 34v 16508: 127 + 164 16508: 73v ; 16513: 13v ; 16515: 45 16509: 26v 16514: 1 + 152 16509: 26v 16509: 26v 16509: 26v 16512: 111 16508: 13v ; 16511: 113 ; 16512: 67v 16514: 38 16511: 126v + 127 16512: 111 16513: 121v ; 16514: 1 + 1v + 152 16513: 121v ; 16514: 1 + 1v 16514: 38 16508: 9v 16508: 9v 16512: 81 ; 16514: 58 + 58v 16508: 28 16514: 128v 16508: 28 16512: 22 16511: 103v 16508: 111v ; 16509: 48v ; 16511: 88 16509: 136v 16510: 27v 16515: 68v


632 Vande Waetere Angela Catharina Vande Waetere Anna Vande Waetere Anna Vande Waetere Anna Vande Waetere Anna Jacoba Vande Waetere Anne Marie Vande Waetere Anthone Vande Waetere Barbara Therese Vande Waetere Catharina Vande Waetere Catharine Vande Waetere Franciscus Vande Waetere Jacob Vande Waetere Jan Vande Waetere Joanna Theresia Vande Waetere Joanna Theresia Vande Waetere Joanne Therese Vande Waetere Jooris Vande Waetere Marie Anne Vande Waetere Marie Magdalene Vande Waetere Marie Magdalene Vande Waetere Michiel Vande Waetere Pieter Vande Waetere Pieter Vande Waetere Pieter Vande Waetere Pieternelle Vande Waetere Victoria Vande Waetere Victoria Vande Waetere Victoria Vande Waetere Victoria Vande Walle Amelberghe Vande Walle Amelberghe Vande Walle Anna Vande Walle Barbara Vande Walle Barbara Vande Walle Carel Vande Walle Carel Vande Walle Cornelia Vande Walle Gabriel Vande Walle Gabriel Vande Walle Gerard Vande Walle Hieronimus Joannes Vande Walle Ignatius Vande Walle Isabelle Vande Walle Isabelle Vande Walle Isabelle Vande Walle Jacob Vande Walle Joanna Vande Walle Joanna Jacoba Vande Walle Joanne Vande Walle Joanne Vande Walle Josepha Vande Walle Lodewyck Vande Walle Marie Vande Walle Marie Cornelia Vande Walle Marie Godelieve Vande Walle Marie Godelieve Vande Walle Philippe Vande Walle Pieter

Vanden Berghe Jaecques Jacxsens Joannes Huys Jan Verkest Stanislaus Willems Jaspar Vleeschauwer Engelbertus Maes Pieternelle Goossens Jacob Bruysschaert Pieter Breydel Pieter Maenhout Theresia Laforce Emiliana Vlietynck Marie Callewaert Jacobus Dullaert Servaes Van Torre Joannes Augustinus Van Sluys Jacoba Boydens (Boydens) Bartholomeus Vande Wyngaerde Francois Lagaige Carel De Wilde Pieternelle Baertemans Euphrasia Ampe Anna Dhoet Barbara Bulcke Adriaen Hoornaert Pieter Neyts Francois Dumon Joannes Heyndryckx Joannes Bolle Pieter Lievens Eduaert Naert Ferdinande Buffel Pieter Lievens Jacob Salembier Christine Vander Poorte Joanne Anthierens Jan Mille Anna Marie Houcx Anna Marie Van Hove Anna Gooris Rosa Isabelle Claeys Dorothea De Ketelaere Bruno Vermaut Gillis Barbiers Pieter De Vriendt Godelieve De Ketelaere Adriaen Stul Joannes Petrus De Cloet Pieter Van Renterghem Jan Wybo Jacob Smissaert Catharina Dregghe Jan Eeuwouts Pieter Cattoor Emanuel De Witte Albert Pieter De Brabandere Pieternelle Vande Keere Marie

16512: 150v 16508: 119 ; 16509: 122v 16510: 121 16507: 28 onder ; 16514: 13v 16514: 13v 16509: 48v 16507: 228v 16507: 179 16514: 61 16511: 111 16514: 89v 16509: 136v ; 16511: 88 16511: 111 16510: 27v 16510: 27v 16513: 25v + 37v + 38 16507: 97 16507: 12v ; 16514: 105 16510: 37 + 133v 16507: 228v 16514: 89v 16515: 68v 16514: 13v 16507: 179 16510: 92 ; 16512: 42 16513: 37v 16513: 38 16512: 23v ; 16513: 23 + 93v ; 16514: 160v 16510: 155v onder 16512: 124v 16512: 124v 16508: 65 ; 16515: 1 16507: 109 16507: 109 16508: 65 ; 16509: 37v 16507: 171 16507: 55 ; 16509: 69 16512: 61 16510: 10 ; 16511: 36v 16514: 96 16514: 96 16510: 158 onder ; 16512: 25v 16508: 51 16508: 50v 16514: 93 16511: 108v 16511: 39 16507: 171 16514: 44v 16512: 89v 16508: 43v ; 16509: 79v ; 16510: 134 16512: 77v 16508: 124 ; 16512: 61 16513: 103v 16511: 14 + 108v 16511: 108v ; 16512: 81 16510: 48 16513: 103v


633 Vande Walle Pieternelle Vande Walle Pieternelle Vande Walle Rosa Vande Walle Simoen Vande Walle Simoen Vande Walle Simoen Vande Weerde Cornelis Vande Weerde Dominicus Vande Weerde Marie Anna Vande Weerde Marie Anne Vande Weerde Marie Catharine Vande Weerde Passchasia Vande Weerde Passchasia Vande Weghe Catharine Vande Weghe Joanne Vande Weghe Joanne Vande Weghe Joseph Vande Weirde Marie Catharine Vande Wiele Albert Vande Wiele Elisabeth Vande Wiele Hubreght Vande Wiele Jacob Vande Wiele Jan Vande Wiele Marie Magdalene Vande Wiele Mattheus Vande Wiele Pieter Vande Wiele Pieter Vande Wiele Pieternelle Vande Wiele Pieternelle Vande Wiele Pieternelle Vande Wyngaerde Andries Vande Wyngaerde Andries Vande Wyngaerde Anna Vande Wyngaerde Anna Vande Wyngaerde Francois Vande Wyngaerde Joanne Vande Wyngaerde Livina Vande Wyngaerde Livina Vanden Abeele Francoise Vanden Abeele Isabelle Vanden Abeele Jan Anthone Vanden Abeele Joanne Vanden Abeele Josyne Vanden Abeele Regina Vanden Becke Adriaen Vanden Becke Jacobus Vanden Becke Jan Vanden Becke Joannes Vanden Becke Michiel Vanden Becke Michiel Vanden Becke Michiel Vanden Becke Michiel Vanden Berghe Agatha Vanden Berghe Agatha Catharina Vanden Berghe Anna Vanden Berghe Anna Vanden Berghe Anna Vanden Berghe Anna

Verbeke Pieter Daenens Pieter Joossens Georgius Slabbynck Helena Coucke Isabelle De Laere Marie Vander Beke Theresia Maertens Adriane Jessens Joseph Vander Poorte Cornelis Gevaert Pieter Meyers Cornelis Quintens (Quinten-Weyts) Jan Van Renterghem Jacob Logier Pieter Stubbe Laureyns Baecke Joanne Meyns Geeraert Allewaert … De Joncker Pieter Coelenbier Marie De Suttere Marie Van Loocke Joanne Marie Swynsdauw Joannes … Elisabeth Berghe Judoca Vanden Bussche Anna De Grave Joseph Anthone Hoste Boudewyn Seynave Jacob De Snick Cecilia Francoise Deurynck Pieternelle Fockedey Cornelis Van Tieghem Pieter Vande Waetere Marie Magdalene Laethem Hubreght Muyshont Joseph Van Tomme Francois Pecsteen Jan De Keysere Joos De Bonduwe Joanne De Croos Cornelis Hillebrant Francois Berghof Jan Baptiste D’Hont Cecilia Weemaere Pieternelle Daelman Adriaeneken De Boodt Marie Burghgraeve Joanne Gheleyns Cecilia … Marie Laforce Emiliana Vercruyce Pieter Denys Adriaen Boels Jacob De Peckere Mailliaert Vanden Bulcke Joseph Semeyn Joannes

16512: 77v 16511: 43v 16508: 97v 16508: 65 16508: 65 ; 16509: 37v 16508: 97v 16510: 142 16509: 157(1) 16514: 117v 16510: 144 16509: 113 + 113v 16509: 157(1) 16509: 157(1) ; 16511: 17 16507: 235 16511: 144 16511: 144 16511: 144 16509: 148v 16509: 67 16511: 132v 16509: 88 16507: 203 16510: 112v 16507: 203 16507: 203 16508: 37v 16507: 113 16510: 112v 16510: 112v 16509: 88 16510: 133v 16507: 134 16512: 88 16509: 5v 16510: 37 + 133v 16513: 84 16510: 35 16510: 35 16514: 2v 16507: 116 ; 16508: 98 16514: 2v 16507: 247v 16507: 154 ; 16508: 124v ; 16510: 89 16510: 153v ; 16511: 142v 16508: 153 16514: 77v 16511: 5 16509: 66 ; 16513: 54v + 55 16508: 153 16512: 125v 16511: 5 16509: 136v ; 16512: 77 16510: 80v 16509: 115v 16512: 139v 16512: 69v 16512: 126 16511: 49


634 Vanden Berghe Anna Vanden Berghe Anna Marie Vanden Berghe Anthonette Vanden Berghe Benedictus Vanden Berghe Benedictus Vanden Berghe Catharine Vanden Berghe Catharine Vanden Berghe Cornelie Vanden Berghe Cornelie Vanden Berghe Cornelie Vanden Berghe Cornelie Vanden Berghe Eleonora Vanden Berghe Elisabeth Vanden Berghe Emanuel Vanden Berghe Francois Vanden Berghe Francois Vanden Berghe Francois Vanden Berghe Gillis Vanden Berghe Helena Vanden Berghe Isabelle Vanden Berghe Jacob Vanden Berghe Jacob Vanden Berghe Jaecques Vanden Berghe Jan Vanden Berghe Jan Vanden Berghe Jan Vanden Berghe Jan Vanden Berghe Jan Vanden Berghe Joanna Vanden Berghe Joanna Vanden Berghe Joanne Vanden Berghe Joanne Vanden Berghe Joanne Vanden Berghe Joanne Vanden Berghe Joannes Vanden Berghe Joannes Vanden Berghe Joannes Vanden Berghe Joannes Vanden Berghe Joannes Vanden Berghe Jorina Vanden Berghe Joseph Vanden Berghe Joseph Vanden Berghe Joseph Vanden Berghe Livina Vanden Berghe Livina Vanden Berghe Magdalene Vanden Berghe Marcellinus Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie

De Waele Pieter Hellebuyck Joannes Van Heule Michiel De Bruyne Marie Anne Gackiere Isabelle Kempinck Pieter Vande Cappelle Francois Amys Pieter Bousse Michiel Laneeuwe Jan Reese Philips Lepoyvre Louis Allewaert Francois Cools Marie Catharina De Peckere Joanne De Fraeye Rosa Verplatse Anna Sampsoens Anna Moerman Joos Coopman Pieter Respaillie Pieternelle Jonckheere Helena Vande Waetere Angela Catharina Fockedey Catharina Du Jardin Amelberghe Vercruysse Anna Marie Sameyn Marie Magdalene Ketels Joanne Lekens Jan Verminck Pieter Goethals Joannes De Maecker Louis Heyntjens Cornelis Joets Jan Buyse Marie Mals Marie Vanden Berghe Regina Aernouts Isabelle De Flou (Flau) Rosa Verstraete Martinus Cordy Francoise Vanden Bulcke Joanne Kempinck Godelieve Baele Henricus Verkercke Pieter Schillewaert Pieter Joannes Willaert Agatha Smissaert Lucas Cools Pieter Rubert Pieter De Volder Pieter Joannes Denys David Breffier Rosa Angela Bertholf Alexander Blomme Francois Joseph De Schacht Carel Lamote Pieter Van Hantsaeme Maryn

16507: 211v boven 16515: 9v 16510: 15v ; 16511: 109v 16512: 56v 16512: 57 16507: 138 16507: 138 ; 16515: 50v + 59 16507: 42 ; 16510: 153 16507: 108v 16507: 42 16507: 42 16507: 216 16509: 23v + 67 16515: 30v 16513: 34 16509: 1v 16509: 1v 16507: 137v 16510: 42 16507: 152 16508: 14v 16508: 14v ; 16510: 18v 16512: 150v 16515: 50v 16515: 76 16512: 72v + 73 16511: 37v 16511: 37v 16515: 76 16507: 121v ; 16511: 53v ; 16513: 108v 16513: 82 16509: 101 16509: 157(2) 16507: 43v 16513: 27 16513: 117 16510: 18v 16507: 198v 16507: 198v ; 16513: 27 16510: 38v 16508: 14v 16512: 150v 16507: 137v ; 16511: 49 ; 16515: 8 16513: 27 16509: 58 ; 16511: 42v ; 16514: 69 16513: 34 16508: 34v 16508: 57 ; 16510: 52v 16514: 32v + 33 + 130 16515: 8 16511: 57v ; 16513: 117 16512: 67 16511: 105 16509: 25v ; 16511: 3 16510: 150v ; 16511: 105 16511: 30v 16511: 30v 16509: 78v


635 Vanden Berghe Marie Vanden Berghe Marie Anne

Schaepshooft Niclaeys Boels Jacob

Vanden Berghe Niclaeys Vanden Berghe Petronilla Vanden Berghe Pieter Vanden Berghe Pieternelle Vanden Berghe Pieternelle Vanden Berghe Pieternelle Vanden Berghe Regina Vanden Berghe Regina Vanden Berghe Romanus Vanden Berghe Seger Vanden Bilcke Andries Vanden Bilcke Andries Vanden Bilcke Anna Marie Vanden Bilcke Jacob

De Vos Magdalene Verplancke Joannes Keysers Elisabeth De Brouckere Hendrick Blomme Jacobus Fagel Jacob Van Thournout Emanuel Vanden Berghe Joannes De Meulemeester Jacoba De Neve ‌ Thibout Francoise Roosen Rosa Tuytens Livinus Brouwers (Brauwers) Anna

Vanden Bilcke Michiel Vanden Bilcke Michiel Vanden Bogaerde Andries Louis Vanden Bossche Pieter Vanden Brande Jacob Vanden Brande Pieter Vanden Briele Adriaene Vanden Briele Adriaene Vanden Briele Anna Vanden Briele Domyn Vanden Briele Jacob Vanden Briele Jacob Vanden Briele Jan Vanden Briele Judocus Vanden Briele Livintje Vanden Briele Lodewyck Vanden Briele Marie Anne Vanden Briele Marie Anne Vanden Briele Philippus Vanden Briele Pieternelle Vanden Briele Regina Vanden Briele Vincent Vanden Broele Anna Vanden Broele Francois Vanden Broele Isabelle Vanden Broele Isabelle Vanden Broele Jacoba Vanden Broele Joanne Vanden Broele Pieter Vanden Broele Stephana Vanden Broucke Agatha Vanden Broucke Andries Vanden Broucke Anna Vanden Broucke Balthazar Vanden Broucke Cecilia Vanden Broucke Christiaen Vanden Broucke Cornelie Vanden Broucke Elias Vanden Broucke Gillis Vanden Broucke Gillis

Roose(n) Cornelie Wybou Anna Rotsart d’Hertaing Therese Angeline Goethals Goedelieve Westerhuyse Anna Baele Joanna Schaepelinck Philippe Vermeire Cornelis Slembroeck Joannes De Costere Clara Popstaele Pieternelle Gys Agnes De Cuyper Joanne Beyne Anna Marie Faveers Pieter Ramout Pieternelle Dickx Pieter Vanden Kerckhove Hubreght Pareyn Isabelle Gheleyns Daniel Mestdagh Sebastiaen De Ryckere Catharine Vergauwe Francois Boone Barbara Mille Adriaen Soetaert Francois De Laeter Jan De Rynck Jacob Vande Moere Cornelie Naert Pieter Rysman Lenaert Constant Regina Spints Jan Schramme Isabelle Ghyselynck Jan Dupond Marie Ackx (Hacx) Louis Mulders Pieternelle De Cloet Jacoba Lauwers Marie

16507: 179v boven + 179v onder 16507: 184v ; 16508: 134 ; 16513: 14 ; 16515: 3 16507: 184v ; 16513: 34 16514: 153v 16511: 30v 16509: 140 ; 16511: 111v 16507: 136v 16507: 63v + 122v 16510: 18v 16510: 18v 16507: 152 16507: 121v 16508: 26 16508: 26 ; 16509: 50v 16508: 21v + 26 + 108 ; 16511: 80v 16507: 232v ; 16508: 21v + 26 + 108 ; 16509: 50v 16507: 232v ; 16508: 21v 16507: 232v 16513: 16 16508: 129 16513: 80 16513: 80 16513: 121 16513: 121 16514: 156 16507: 32 boven ; 16513: 121 + 121v 16510: 24v 16510: 25 16511: 82v 16512: 135 16508: 39 ; 16511: 74v 16508: 157v 16511: 82v 16511: 82v 16513: 121v 16512: 125v 16510: 115v 16514: 156 16509: 15 16511: 65v 16507: 153v 16507: 153v 16509: 159v 16507: 223 16507: 153v 16507: 212 16514: 51 16511: 34 ; 16514: 124v 16508: 34v 16507: 168v 16508: 151v 16511: 121v 16509: 132v ; 16512: 17v 16507: 174v 16509: 114 16509: 114


636 Vanden Broucke Gillis Vanden Broucke Godelieve Vanden Broucke Helena Vanden Broucke Jacob Vanden Broucke Jacquemyntje Vanden Broucke Ludovicus Vanden Broucke Ludovicus Vanden Broucke Marie Vanden Broucke Marie Anne Vanden Broucke Niclaeys Vanden Broucke Niclaeys Vanden Broucke Niclaeys Vanden Broucke Pieter Vanden Broucke Pieternelle Vanden Broucke Pieternelle Vanden Bulcke Carel Vanden Bulcke Joanne Vanden Bulcke Joseph Vanden Bulcke Joseph Vanden Bulcke Therese Vanden Bulcke Theresia Vanden Bussche Ambrosius Vanden Bussche Anna Vanden Bussche Anna Vanden Bussche Anna Vanden Bussche Anna Vanden Bussche Anna Vanden Bussche Catharina Vanden Bussche Catharine Vanden Bussche Cecilia Vanden Bussche Cecilia Vanden Bussche Cecilia Vanden Bussche Christina Vanden Bussche Cornelis Vanden Bussche Ferdinande Vanden Bussche Guilliaeme Vanden Bussche Henderick Vanden Bussche Jacob Vanden Bussche Jacob Vanden Bussche Jacob Vanden Bussche Jacoba Vanden Bussche Jan Vanden Bussche Joannes Vanden Bussche Joannes Vanden Bussche Judoca Vanden Bussche Juliane Vanden Bussche Juliane Vanden Bussche Marie Vanden Bussche Marie Vanden Bussche Marie Vanden Bussche Marie Vanden Bussche Pieter Vanden Bussche Pieter Vanden Bussche Pieter Vanden Bussche Pieter Vanden Bussche Rosa Vanden Bussche Rosa Vanden Bussche Sara

Maertens Joanne Maertens Niclaeys Gregorius Pius Maertens Lodewyck Penninck Joanne Platschaert Jan Lingier Marie Dumon Pieternelle Goethals Jacob Wytgheer Francois Amys Victoria Rassauw Victoria Delabulcke Isabelle Mestdagh Joanne Mabesoone Joseph Druyghe Anthone Geldhof Anna Vanden Berghe Joseph Vanden Berghe Anna Geldhof Anna Cornelie Maelfeyt (Malfeyt) Laureyns Dubaert Ignatius Logghe Isabelle De Keyser Joannes Ketels Joannes Jacobus Cordy Jacob Seghers Jacob Vande Wiele Pieter Van Hove Jan Prengier Balthazar Van Zele Guilliaeme De Smedt Andries Martens Eduaert Strubbe Ignatius De Jonghe Anna Goes Isabelle Jonckheere Anna Van Poucke Marie Godelieve Marsian Joanne Van Thuyne ‌ Marchand Joanne De Witte Christiaen Luyckx Rosalia Vercruysse Marie Denys Anna Van Hove Jan De Wachter Pieter Meeskens Joannes De Bouvere Pieter Aernout Sebastiaen Pieters Hermanus Tryn Jacob Valckaert Catharina De Rudder Joanne De Schacht Marie De Saly Rosa Lateste Daniel Vande Casteele Pieter Stubbe Salemon

16509: 114 16511: 121v ; 16512: 49 16512: 154v 16509: 91 ; 16513: 101v 16508: 23 16514: 88v 16511: 34 16507: 174v ; 16509: 89v ; 16513: 58v 16509: 126v 16507: 214 ; 16509: 91 ; 16513: 101v 16513: 101v 16507: 195 ; 16509: 91 ; 16513: 101v 16515: 2 16511: 34 ; 16514: 124v 16511: 6 16511: 121 16512: 150v 16512: 126 16512: 126 16509: 6 + 154 ; 16510: 13v 16510: 13v 16508: 94v 16514: 141v 16514: 141v 16513: 20 16511: 124 16507: 113 16513: 102 16509: 119 16511: 99 16509: 116 16509: 116 16507: 196v ; 16508: 101v ; 16510: 160v 16507: 113 16510: 102v 16513: 20 16507: 113 ; 16510: 147 16508: 95 16514: 99 16513: 46v 16508: 145 16510: 102v 16508: 34v 16514: 141v 16507: 98 16508: 95 16508: 95 ; 16513: 46v 16508: 140v ; 16509: 156 16511: 141 16511: 141 16510: 40 16514: 132 16513: 102 16512: 112v 16511: 141 16510: 159 boven 16507: 207v 16514: 130

</