Page 1

BRABANT

Natuuruitstapjes tijdens vakantie Aantal natuurvakanties in Brabant neemt af sinds 2009

XX11% van de binnenlandse vakanties in Brabant is natuurgericht. XXLandelijk is dit 15%. XXGelderland is de populairste provincie voor een natuurvakantie (22%). XXHet aantal natuurvakanties in Brabant neemt sinds 2009 af.

11%

Gelderland populairste provincie voor natuurvakantie

Gelderland Aantal natuurvakanties in Brabant neemt af sinds 2009

Populairste provincie voor natuurvakanties

22%

15%

Gelderland populairste provincie voor natuurvakantie

Natuur

FACTSHEET Natuur en een dagje uit XXHet aantal dagjes uit in de Brabantse natuur is sinds 2006 met 19% afgenomen. Dat is sterker dan de Nederlandse daling van 13%.

Bestedingen

€ 2,65 p.p. gemid. per uitstapje

Bestedingen

€2,65 per uitstapje 22 miljoenp.p. gemid.2006-2010: uitstapjes 2010 daling 6% €3,02 ininNederland

Wandelen

€3,02 Nederland

89% door Brabanders zelf

€59 milj. totaal in Ned.

Doelgroepen

Veel: Rustig – groen

€59 milj. totaal in Nederland Aantal dagjes in de Brabantse natuur

2006

aantal sportuitstapjes (x mln.)

2008

431

500

394

2010

376

400 300 200 100

59

58

Bestedingen Brabant: XXBrabant heeft 6.100 kminaan wandelknooppuntennetwerk. €59 miljoen totaal €2,65 p.p. per uitstapje door Nederlanders (NLvolgens €3,02) Brabanders en niet-Brabanders XXBrabant beschikt over uitgestrekte wandelmogelijkheden. Bestedingen in Brabant:

48

0 Brabant

XXTijdens 52% van de binnenlandse vakanties in Brabant wordt minimaal 1x een wandeling gemaakt. (NL: 55%).

Nederland

XXIn 2010 brachten Nederlanders ruim 193 miljoen dagjes uit in Brabant door. Hiervan werd een kwart in de Brabantse natuur ondernomen. XXDe totale consumentenbestedingen aan natuuruitstapjes in 2010: € 125 miljoen.

Bestedingen

Recreëren

Bestedingen aan water

€2,65 p.p. per uitstapje (NL €3,02)

Zie ook de Factsheet Belevingswerelden.

€59 miljoen totaal door Nederlanders

€ 4,92 p.p. gemid. per uitstapje

2006-2010: 4 miljoen daling uitstapjes in 2010 €4,92 p.p. gemid. sterke per uitstapje 31% €5,54 in Nederland

€5,54 Nederland

87% door Brabanders zelf

€19 milj. totaal in Ned.

Doelgroepen

Veel: Uitbundig – Geel Creatief en Inspirerend – Rood Avontuurlijk – Paars

in Nederland €19 milj. totaal XX57% van de Nederlanders beoefent tijdens dagtochten of vakanties een vorm van waterrecreatie.

XXDe belangstelling voor waterrecreatie in Nederland groeit. Bestedingen Fietsen

2006-2010: 14€ 2,18 miljoenp.p. gemid. per uitstapje sterke daling uitstapjes in 2010 35%

91% door Nederland €2,61 Brabanders zelf

XXTijdens 23% van de binnenlandse vakanties in Brabant wordt minimaal €2,18 1x eenp.p. fietstocht gemaakt (NL: 26%). Bestedingen gemid. per uitstapje €2,61 in Nederland XXBrabant heeft 4.950 km aan fietsknooppuntennetwerk. €31 milj. totaal in Nederland

XXBrabant heeft een goed uitgerust fietsroutenetwerk volgens inwoners van Brabant en inwoners buiten Brabant.

Bestedingen in Brabant:

Doelgroepen

€2,18 p.p. per uitstapje (NL €2,61)

€31 miljoen totaal door Nederlanders

€31 milj. totaal in Ned.

Bestedingen in Brabant: Bestedingen

Bestedingen

Recreëren park / bos

Gezellig – lime Rustig – groen

Onderdeel van ‘Vrijetijdssector in cijfers 2013’

€2,12 p.p. gemid. per uitstapje

8€3,22 miljoenin Nederland2006-2010: uitstapjes in 2010 daling 6% €17 milj. totaal in Nederland

86% door Brabanders zelf

Zie ook de Factsheet Belevingswerelden. €17 milj. totaal in Ned.

Doelgroepen

€2,12 p.p. per uitstapje (NL €3,22)

Veel: Uitbundig – Geel Creatief en Inspirerend – Rood Avontuurlijk – Paars

XXTijdens 18% van de binnenlandse vakanties in Brabant wordt minimaal 1x een natuurgebied bezocht (NL: 28%). Bestedingen in Brabant:

Veel:

€19 miljoen totaal door Nederlanders (NL €5,54) € 2,12 p.p. gemid. per uitstapje €3,22 Nederland

€4,92 p.p. per uitstapje

€17 miljoen totaal door Nederlanders

Zie ook de Factsheet Belevingswerelden.


BRABANT

Natuurlijk aanbod in Brabant 4 Nationa le Parken r110 natuu den gebie

1 Nationaal Landschap

De Drie Linden

Herperduin

Nationaal Park De Maashorst De Biesbosch Fort Altena De Heksenboom Herberg Manege van Loon Nationaal Park De Loonse Natuurpoort Nationaal Park De Zoom en Drunense Duinen Nederheide Kalmthoutse Heide De Vresselse Hut Landgoed Lievensberg Nationaal Landschap De Brabantse Wal Het Groene Woud De Peel Nationaal Landschap De Peelse Heide De Groote Peel

Brabantse Natuurpoorten

Trends & ontwikkelingen

XXBrabant investeert in 2011-2016 € 56 miljoen in de Landschappen van Allure: De Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Maashorst. In het bidbook Landschappen van Allure staan de projecten per gebied. Brabantbreed worden de volgende projecten uitgevoerd: XX Vrijetijdseconomie:

investeringen in natuur en landschap XX Echt Brabants Buiten: Eén merk voor streekproducten XX Gastvrije landgoederen: ondernemen en verdienmodellen

Vrijetijdshuis Brabant zet zich in om tussen 2012 en 2015 een netwerk van Brabantse Natuurpoorten te realiseren. Brabantse Natuurpoorten zijn herkenbare   knooppunten in de natuur waar de bezoeker een breed scala aan voorzieningen vindt: ruime parkeergelegenheid,   een horecavoorziening en informatie over de natuur, cultuurhistorie en aanwezige recreatieve routes.  

Zie www.vrijetijdshuis.nl voor meer informatie over het project.

XXBrabant krijgt 23 miljoen van de in totaal 111 miljoen euro die de overheid beschikbaar stelt voor het ontwikkelen van natuurgebieden. Brabant is van plan om het geld te besteden aan zeven natuurgebieden: XX Het

Groene Woud / De Brand / Loonse en Drunense Duinen

XX Peelvenen XX Vlijmens

Ven / Gement / Moerputten / Bossche Broek Wal / Zoom-Kalmthout XX Laagveengebieden / Westelijke Langstraat / Lage Vuchtpolder XX Kempenland-West XX Groote Heide-Leenderbos / Strabrechtse Heide XX Brabantse

De waarde van natuur

XXIn Nederland is groen vaak dichtbij. Nederlanders wonen gemiddeld 2,1 kilometer van het dichtstbijzijnde bos. In Brabant is dat zelfs vaak minder dan 1 kilometer.

XXDe totale toegevoegde waarde van natuur aan de Brabantse economie wordt geschat op € 5,4 miljard, waarvan € 241 miljoen bij de sector sport en recreatie terechtkomt.

XXLichte groei aantal overnachtingen op natuurkampeerterreinen in 2012. Verklaringen voor de groei zijn het goede weer in 2012 en toegenomen aandacht voor natuurkampeerterreinen in de media.

XX40% van de toeristisch-recreatieve sector is direct afhankelijk van de natuurlijke omgevingskwaliteit.

XXNationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is gekozen tot leukste dagje uit van Brabant in 2013.

Toeristisch kamperen

2,2 miljoen

binnenlandse overnachtingen

Gemiddelde verblijfsduur: 7,3 nachten

XXNatuur heeft een positief effect op de waardering van een bestemming door bezoekers. XXNatuur maakt Nederlanders gelukkig: Een bezoek aan bos- en recreatiegebied betekent een moment van geluk voor Nederlanders.

Besteding p.p. per dag € 15 (Nederland: € 19)

Meer cijfers VRIJETIJDSSECTOR IN CIJFERS 2013

Vier toekomstscenario’s kampeersector 2020

De stad uit

(breed publiek, natuur)

Pretpark camping

(breed publiek, thematisering)

Experience camping (nichemarkt, thematisering)

Survival camping (nichemarkt, natuur)

Bronnen: Samenwerkingsverband Nationale Parken 2013, Servicenet Nationale Landschappen 2013, Brabants Landschap 2013, Stichting Landelijk Fietsplatform 2011, Vrijetijdshuis Brabant 2012, Vrijetijdshuis Brabant 2013, Quint Result 2012, Quint Result 2012, Provincie NoordBrabant 2012, Omroep Brabant 2013, CBS 2012, RECRON 2012, ANWB 2013, SER Brabant 2012, IVN 2011, Platform31 2013. Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Foto Natuurpoort De Drie Linden: Michel Meeuwissen.

www.vrijetijdshuis.nl | info@vrijetijdshuis.nl

Deze Factsheet is onderdeel van Vrijetijdssector in cijfers 2013, de jaarlijks terugkerende publicatie van Vrijetijdshuis Brabant. Vrijetijdssector in cijfers 2013 bestaat uit:

Kerncijfers

BRABANT

Aantal overnach naar herkomst tingen in Brabant in 2012

Aantal overnachtingen

2500

x 1000

2.098

1.460

838

500

757 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Uitbundig

3500 3.295

702 2004

2005

Cultuur

Sport

Natuur

Factsheet

Factsheet

Factsheet

Noordoost Brabant

Midden Brabant

Zuidoost Brabant

Factsheet

Dagrecreatie

2007

2008

2009

2010

2011

Profiel binnenlandse 14%

24% 28%

Gezellig

3 herkomstprovincies

ario’s kampeersecto

Pretpark camping

(breed publiek, thematisering)

Experience camping

(nichemarkt, thematisering)

Survival camping

Flink gestegen verkoop

23.000 campervakanties in Brabant in 2012

In Brabant werden 107.000 binnenlandse Profiel binnenovernachtingen

Zuid-Holland

(nichemarkt, natuur)

Ondernemend Rustig

Flink gestegen verkoop campers

r 2020

De stad uit

campers sinds 2005

landse

toeristen met de camper doorgebracht tijdens 23.000 13% 13% vakanties.

Gelderland

20%

14%

31%

Besteding p.p. per dag € 31 (Nederland: € 32)

Top 3 herkomstprovincies

Noord-Holland

Zuid-Holland

13%

38%

Noord-Brabant

15%

Noord-Brabant

37%

Uitbundig – Geel Ingetogen – Aqua Gezellig – Lime

Avontuurlijk – Paars Rustig – Groen

Hotelvakanties

702.000

binnenlandse overnachtingen

Gemiddelde verblijfsduur:

2,2 nachten

Profiel binnenlandse toeristen

Besteding p.p. per dag € 56 (Nederland: € 54)

Hotel/motel, pension, bed & breakfast XXHet aantal korte binnenlandse hotelvakantie Tegelijkertijd s groeit. dalen de bestedingen. aanbiedingen Verklaring: meer en acties vanuit de hotellerie, en de opkomst meer B&B’s van kortingen veilingsites. XXBijna de helft van de Brabantse hotels heeft drie Het aantal 4-sterrenhote sterren. ls neemt sinds Brabant heeft 2008 toe. geen 5-sterrenhotels XX80% van de . Brabanders en 82% van de niet-Brabande vindt dat Brabant hotels met allure rs heeft.

21% 11%

12% 29%

27%

Uitbundig Ingetogen

Top 3 herkomstprovincies

Uitbundig – Geel Ingetogen – Aqua Gezellig – Lime Avontuurlijk – Paars Rustig – Groen

Gezellig Avontuurlijk Rustig

Noord-Holland

20%

21%

Zuid-Holland

12%

11%

Gelderland

23%

21%

29%

27%

Uitbundig Ingetogen Gezellig Avontuurlijk Rustig

Overige toeristische vakanties

1,2 miljoen binnenlandse overnachtingen

Woning, herberg, Profiel binnenlandse 20% 38%

8% 20%

14%

Gemiddelde verblijfsduur:

5,7 nachten

Uitbundig – Geel Ingetogen – Aqua Gezellig – Lime Avontuurlijk – Paars Rustig – Groen

Vrijetijdssector

€ 24)

Gezellig

Zuid-Holland

Onderdeel van

Besteding p.p. per dag € 15

Uitbundig (Nederland:

Ingetogen

groepsaccomm odatie

toeristen

26%

Vaste standplaats

Avontuurlijk Rustig

Limburg

13%

Noord-Brabant

Top 3 herkomstprovincies

20%

in cijfers 2013

Uitbundig

Ingetogen Gezellig

Factsheet Belevingswerelden

7,3 nachten

Besteding p.p. per dag € 15 (Nederland: € 19)

29%

Gemiddelde verblijfsduur:

4,6 nachten

Avontuurlijk

West Brabant

Gemiddelde verblijfsduur:

Stacaravan (geen eigen bezit), vouwwagen, tent, bungalowtent,tourcaravan, vouwcaravan, kampeerauto XXConsumenten stellen steeds hogere eisen voorzieningen. aan Top Vier toekomstscen

(breed publiek, natuur)

toeristen Uitbundig – Geel Ingetogen – Aqua Gezellig – Lime Avontuurlijk – Paars Rustig – Groen

18%

16%

/ B&B

2,2 miljoen binnenlandse overnachtingen

14%

3,3 miljoen binnenlandse overnachtingen

Rustig

Factsheet

Toeristisch kamperen

Overig toeristisch Hotel / pension

2012

Zomerhuisje, vakantiebunga low, tweede woning park en niet op een park op een XXIn 2013 is een weekend in een (groeps)bung met familie, vrienden alow en/of drie generaties XX60% van de populairder. Brabanders en 67% van de niet-Brabande vindt dat Brabant vernieuwende rs vakantieparken heeft.

Factsheet

Verblijfstoerisme

2006

Vaste standplaats

2.214

1.215

0

2003

Bungalows

2.901

BRABANT

500

Bungalowvakanties

Rustig – Groen

Ingetogen

3000 2500

2000

1500

Geel Ingetogen – Aqua Gezellig – Lime Ondernemend – Paars

+7%

t.o.v. 2011

verblijfstoerisme Toeristisch kamperen

x 1000

1000

toeristen

25%

Uitbundig –

vakanties

FACTSH EET

TRENDRAPPORTAGE

Factsheet

-1%

t.o.v. 2011

19%

27%

0,8 mln

vakanties

Duitsland Groot-Britannië

13%

t.o.v. 2011

Buitenlandse gasten in 2012

2,1 mln

België

404 216

16%

+5%

t.o.v. 2011

Binnenlandse gasten in 2012

2012

Overnachtingen door Nederlanders in Brabantse verblijfsac commodaties

Aantal overnachtingen

Factsheet

2 mln overnachtingen

+3%

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Noord-Holland

4000

Factsheet

Profiel binnenlandse

10,3 mln overnachtingen

2000 1500 1000

2,9 miljoen binnenlandse overnachtingen

Gemiddelde verblijfsduur:

5,5 nachten

Besteding p.p. per dag € 11 (Nederland: € 11)

Vakantie in zomerhuisje, seizoens- of jaarplaats boot, tent of caravan op vaste

XXHet aantal

vakanties door vaste gasten vig aan weersomstand is sterk onderheigheden. Wanneer lang goed weer het een jaar is, gaat een vaste gast vaker naar stacaravan toe. zijn

Top 3 herkomstprovincies Zuid-Holland

45%

Noord-Brabant

32%

Noord-Holland

15%

Factsheet Natuur  
Factsheet Natuur  

In deze factsheet staan de verschillende vormen van recreëren in de Brabantse natuur en o.a. de waarde van deze sector.

Advertisement