__MAIN_TEXT__

Page 4

MUSEON: COLLECTIE EN VAKGEBIEDEN

Museon

museum voor cultuur en wetenschap

Als interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering wil het Museon mensen inspireren om de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Het Museon realiseert deze missie door leerlingen en reguliere bezoekers een dynamische, museale leeromgeving aan te bieden. Als intermediair voor cultuureducatie vormt het Museon daarmee een belangrijke aanvulling op het formele onderwijs.

De interactieve tentoonstellingen combineren de modernste presentatietechnieken met collecties op het gebied van Natuur, Cultuur en Techniek. Deze verzamelgebieden sluiten aan op de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek. De grote variëteit aan onderwerpen en hoge belevingswaarde maken een bezoek aan het Museon tot een boeiende en leerzame ervaring. Jaarlijks nemen tienduizenden leerlingen deel aan de educatieve programma’s in het Museon. Onze programmamanagers ontwikkelen niet alleen tentoonstellingsconcepten en de daaraan gekoppelde lesprogramma’s, ze zijn zelf ook docent. Hiermee is een optimale kennisoverdracht en hoge kwaliteit van educatie gegarandeerd. De specialisten van het Museon hanteren een interdisciplinaire aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve producten en stimuleren ‘ontdekken en zelf doen’. Het Museon werkt vraaggericht. Ontwikkelingen in het onderwijs, de leerplannen, de kerndoelen en wensen uit het onderwijs zijn mede bepalend voor de programmering. Marktonderzoeken, klankbordgroepen, museumlesevaluaties en intensieve persoonlijke contacten met het onderwijs leveren inzichten op over de specifieke behoeften van de diverse doelgroepen. Reagerend op de snelle ontwikkelingen in de samenleving en de wetenschap, actualiseert het Museon de programmering en de presentaties voortdurend. Het museum programmeert jaarlijks verschillende tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast worden ook de speciale themazalen, waar speciaal ontwikkelde lessen worden gegeven, geregeld vernieuwd. *

De collectie en de vakgebieden De verzamelgebieden van het Museon - Natuur, Cultuur en Techniek sluiten aan bij de vakgebieden: • biologie, aardrijkskunde, wereldoriëntatie • geschiedenis, maatschappijleer, burgerschap • natuurkunde, scheikunde, rekenen, techniek • tekenen, kunstzinnige vorming, CKV

6

MUSEON EDUCATIEF PROGRAMMA PRIMAIR ONDERWIJS 2018|2019 7

Profile for Museon

Educatief programma Museon Primair Onderwijs 2018/19  

Educatief programma van het Museon t.b.v. het primaire onderwijs in het schooljaar 2018/19

Educatief programma Museon Primair Onderwijs 2018/19  

Educatief programma van het Museon t.b.v. het primaire onderwijs in het schooljaar 2018/19

Advertisement