Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Page 1

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Tweeduizendtwintig

Jaarverslag


03 04 05 07 08 08 11 13 15 16 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36

Jaaroverzicht Voorwoord voorzitter Over ons Corona Gerealiseerde projecten Tuin van Herinnering Blacklight jungle gipskamer Haardonatie actie Orgel kerkdiensten Kindvriendelijke prikkamer Borstondersteunende Bh’s Schoolopdracht: Healing Environment Impact Uitgelicht: DaDa knuffels Wetenschap en Innovatie Jaarrekening Bestuursverslag Balans Staat van Baten en Lasten Kasstroomoverzicht Grondslagen Toelichting Balans Toelichting Staat van Baten en Lasten Bedankt Contactgegevens

2 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave


Inkomsten 2020

1%

JAAROVERZICHT

Jaaroverzicht Uitgaven 2020

3%3%

22% 4%

73% 94%

Baten uit eigen fondsenwerving

Besteed aan doelstelling

Baten uit acties van derden

Kosten fondsenwerving (communicatie)

Fondsbijdragen

Kosten beheer en administratie

Nalatenschappen

Doel Oncologie Longafdeling Kindvriendelijke dagbehandeling Tuin van Herinnering Kindvriendelijke gipskamer Brandwonden centrum Kinderprikkamer Haardonatie Kunst Verwenzorg Orgel DGV Borstondersteunende Bh's

Bedrag in € 1.579 1.104 12.000 40.451 3.963 37 4.946 1.315 17.440 294 7.937 11.655 102.721

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN € 102.721

DONATEURS 8 structurele donateurs

SOCIAL MEDIA 267 Facebook volgers

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 3


“2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar van de Coronapandemie. Daarmee was het in alle opzichten een bijzonder, bizar en buitengewoon jaar. Een jaar waarin de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis alle zeilen bij moesten zetten om goede patiëntenzorg te kunnen bieden. De beste zorg voor patiënten met COVID-19 is werkende weg ontwikkeld. Onder hoge druk en met veel stoom en kokend water”. De kwaliteit van het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten stond onder druk en de werkdruk voor het personeel was enorm. Hoe geweldig is het om onder deze extreme omstandigheden te merken dat mensen en bedrijven om het ziekenhuis heen, daar oog en aandacht voor hebben. Er werd grootscheeps en op veel manieren steun betuigd. Ongevraagd en vanuit het hart, met bloemen, lunches, fruit en nog veel meer. Dat heeft ons als vriendenstichting gesterkt in het uitgangspunt dat mensen en bedrijven bereid zijn om te doneren om zo een bijdrage te leveren aan waar de stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis voor staat: een verblijf met aandacht voor de ‘warme’ kant van de zorg, wetenschappelijk onderzoek naar betere zorg en nieuwe technieken. Wat ons betreft hebben we daarmee de deur geopend naar het structureel vormgeven van sponsorwerving in de vorm van periodieke donaties van mensen en bedrijven. Graag wil ik iedereen die daaraan heeft bijgedragen namens het bestuur van de stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis heel hartelijk bed

Joanneke van Benthem

Voorzitter stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

4 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

VOORWOORD

Welkom


OVER ONS

Over ons Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis (Vrienden Maasstad) werft geld voor projecten die de patiëntenzorg binnen het Maasstad Ziekenhuis verbeteren. Daarnaast zet de stichting zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar betere manieren om zorg te geven aan patiënten. Hierbij wordt er ook gekeken naar de inzet van nieuwe technologie.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en bestaat uit vier leden. Er wordt minimaal drie keer per jaar vergaderd. Het bestuur bespreekt het plan van aanpak van de stichting, bepaalt sponsordoelen en ziet toe op de voortgang van de projecten die gefinancierd of op andere wijze ondersteund worden door de stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Het bestuur wordt in de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken ondersteund door de adviseur fondsenwerving.

Joanneke van Benthem Voorzitter

Arie Verhoeff Bestuurslid

Hamit Karakus Bestuurslid

Peter Langenbach Bestuurslid

De adviseur fondsenwerving werkt samen met Wilma Smit, afdeling financiën, Debby Tempel, afdeling communicatie en Carmen Zebeda voor de donateursadministratie. De kosten voor deze medewerkers wordt volledig vergoed door het Maasstad Ziekenhuis.

Beer Lankhorst Adviseur fondsenwerving Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 5


Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis zette zich tot voor kort voornamelijk in om projecten te bekostigen of door te helpen met het verkrijgen van de benodigde financiering. In 2020 is er een plan opgesteld om de structurele algemene inkomsten te vergroten. Dit doen we door ons te richten op donateur werving en door (Rotterdamse) bedrijven meer te betrekken bij de vrienden stichting. Het doel is om de komende jaren kleinere projecten tot €15.000 direct te kunnen financieren vanuit de stichting. Door de structurele inkomsten te vergroten, kan de stichting zich meer richten op de projecten met een omvang van boven de €15.000. Het Onderzoekfonds zal zich gaan richten op de financiering van onderzoek en innovatie ten behoeve van de topklinische functies van het Maasstad Ziekenhuis. In 2019/2020 is er gewerkt aan een eigen website waardoor we meer informatie kunnen geven over de doelstellingen van de stichting en de gerealiseerde & te realiseren projecten gericht op de verbetering van de patiëntenzorg. In 2021 gaan we social media kanalen inzetten om bezoekers van het ziekenhuis, de donateurs en de bedrijven die de stichting ondersteunen, te informeren. Professionele partner Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is per 2017 nieuw leven in geblazen. Onze toekomstdroom is om een belangrijke bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke patiëntenzorg binnen het Maasstad Ziekenhuis. Dit doen we door samen te werken, relaties aan te gaan, door te binden en te verbinden, te luisteren en te informeren. De Juiste zorg op de juiste plek, aandacht voor aandacht zijn hierin grote pijlers. Maar ook professionaliteit en kennisoverdracht spelen een grote rol. We werken samen met andere STZ en Santeon ziekenhuizen op het gebied van fondsenwerving en subsidieaanvragen. Het is de wens om deze samenwerking verder vorm te gaan geven. Voor het Onderzoeksfonds zoeken we de samenwerking met de gemeente Rotterdam, Rotterdamse bedrijven en het Erasmus UMC.

Erkenningen van Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

6 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


CORONA

Corona 27 Februari 2020 werd de eerste Corona-patiënt in Nederland bekend gemaakt. Tijdens de gehele Corona-crisis heeft het Maasstad Ziekenhuis enorm veel steun ontvangen van bedrijven en particulieren in de vorm van gedoneerde goederen, brieven, kaarten en andere steunbetuigingen. Dit heeft er voor gezorgd dat de medewerkers in de zorg en ondersteunende afdelingen zich enorm gesteund voelden tijdens een voor hen zware en onzekere tijd. Wij willen iedereen hiervoor bedanken!

Deze lijst is in alle zorgvuldigheid opgesteld. Er zijn ook steunbetuigingen direct aan de afdelingen aangeboden. Helaas kan het zijn dat wij hiervan niet op de hoogte zijn gebracht en dat u niet in de lijst voor komt. We vragen u om dan te reageren naar: info@vriendenmaasstad.nl. Wij zullen de lijst met uw gegevens aanvullen. In het digitale jaarverslag wordt het figuur aangepast.

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 7


GEREALISEERDE PROJECTEN GEREALISEERDE PROJECTEN

Tuin van Herinnering De Tuin van Herinnering is een plek binnen het Maasstad Ziekenhuis waar iedereen stil kan staan bij de geliefden die hen zijn ontvallen. Tijdens de Corona-crisis heeft de Tuin wel een erg speciale betekenis gekregen voor bezoekers, patiënten en medewerkers. In de Tuin zijn elke dag kaarsjes aangestoken voor de overleden Corona-patiënten en ook het overlijden van een collega arts is daar herdacht. Het was in een hectische tijd een plek van bezinning waar veel mensen even tot rust konden komen. In oktober 2020 werd het laatste onderdeel van de Tuin van Herinnering geplaatst. De ‘finishing touch’ in de vorm van het prachtige kunstwerk ‘de Bron’. Het kunstwerk is in opdracht gemaakt door kunstenares Marleen B. Berg en vervaardigd bij Glasbewerkingsbedrijf Brabant (GBB).

8 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


Een select gezelschap uit het Maasstad Ziekenhuis heeft, met inachtneming van de Corona-maatregelen, een kijkje achter de schermen genomen bij het GBB. “Het kunstwerk is 3.6 m lang en 50 cm breed”, legt Marleen uit. “Het bestaat uit drie delen omdat het gehele kunstwerk niet in zijn geheel in de oven past. De onderdelen worden gelijmd op gehard glas en zal daardoor weerbestendig zijn. Er wordt momenteel gewerkt aan het middelste stuk. Daarop zien we het vloeiende water van de rivier. Dit stuk is al in de oven geweest en heeft een soft fused behandeling gehad.” Marleen grapt dat het lijkt alsof ze er enorm veel verstand van heeft maar wijst dan direct naar Nouska van het glasbewerkingsbedrijf, de echte deskundige.

“Mensen moeten letterlijk de zonnestraaltjes, het water, de stenen en de bloemetjes kunnen voelen”

Het bovenste gedeelte beeldt het bruisende water uit. Het middelste gedeelte een poel waar het water in stil komt te liggen, vergezeld door waterlelies. Vanuit daar stroomt het water de rivier in. De verschillende glasdelen gaan meerdere keren in de oven omdat alle facetten net weer een andere smelttemperatuur nodig hebben om het gewenste effect te krijgen. “Het wordt een kunstwerk dat je aan kunt raken. Mensen moeten letterlijk de zonnestraaltjes, het water, de stenen en de bloemetjes kunnen voelen”, benadrukt Marleen.

Het tweede onderdeel is nog niet schoongemaakt en mag worden aangeraakt. Desirée van der Hijden, initiatiefnemer van de Tuin van Herinnering, laat zich dat geen tweede keer zeggen. Ze heeft hier lang op moeten wachten. “Maar dan krijg je ook wat”, zegt ze met een grote glimlach. Het idee van een Tuin van Herinnering is eind 2017 geboren. Voor Desirée is het een droom die werkelijkheid is geworden. “Het is een prachtige plek binnen het Maasstad Ziekenhuis waar er kan worden stilgestaan bij geliefden die ons zijn ontvallen, waar er genoten kan worden van de twee prachtige kunstwerken en waar de zon kan spelen met de kleuren van het glas en de bloemen die er bloeien.”

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 9


Eind oktober was het dan zover. Het busje met het kunstwerk stopte voor de ingang van het ziekenhuis. Met een voorzichtige hand werd ‘de Bron’ op een kar gelegd en vervolgde haar weg door de centrale hal naar de binnentuin van het Maasstad Ziekenhuis. Terwijl het kunstwerk aan de metalen constructie werd bevestigd, speelde de zon al met de verschillende kleuren, glasdikten en structuren. Met ‘de Bron’ is de Tuin van Herinnering helemaal af. De Tuin van Herinnering heeft een hele speciale plek ingenomen tijdens de Corona-crisis en zal nog lang aan haar gekoppeld worden. Wij danken iedereen die dit bijzondere project mogelijk heeft gemaakt en een speciale dank aan Desirée van der Hijden, de bedenker van de Tuin van Herinnering.

10 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


Blacklight Jungle gipskamer De gipskamer heeft in 2020 een nieuwe aanwinst gekregen: een blacklight muur in jungle thema. Bij binnenkomst vallen de groene muren met daarop allerlei jungledieren meteen op. Maar de muur ziet er niet alleen super gaaf uit, maar hij is ook interactief. Met een speciale blacklight zaklamp kunnen de kleine, dappere patiënten namelijk op zoek naar verscholen jungle dieren, die alleen zichtbaar worden als je er met de zaklamp op schijnt. Zo wanen zij zich even Freek in het wild en denken ze minder aan hun pijn. Eind 2018 is de wens uitgesproken om de gipskamer aantrekkelijker te maken voor de jongere patiënt. Het project werd door de afdeling bij de stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis ingediend.

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 11


Juni 2019 ging het er hard aan toe tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi van het Maasstad Ziekenhuis. Want niet alleen werd er gevoetbald voor de eer en een mooie trofee, er werd ook geld opgehaald voor de gipskamer. Met de opbrengst van het voetbaltoernooi en de giften van donateurs en sponsoren zijn de wanden geschilderd en is er boven de behandelstoel een wolkenplafond geïnstalleerd. Het wolkenplafond is zo geschilderd dat het lijkt of je door een dakraam naar de lucht kijkt. Het kan wel zijn dat de patient in de Gipskamer zich enigszins bekeken voelt, want er kijken ook een paarnieuwsgierige jungledieren naar binnen. De gipskamer is een drukke afdeling waar veel omgevingsgeluiden klinken. “De elektrische zaag waarmee wij het gips eraf halen staat continue aan. Daarom hebben wij een ruimte ingericht die wij kunnen afsluiten van de rest van de afdeling.” vertelt Wiebren Visser, gipsverbandmeester in het Maasstad Ziekenhuis. Dichtbij een zaag komen kan zeker voor een kind behoorlijk spannend zijn. ”Het is belangrijk om hem of haar op het gemak te stellen. Als we het grote licht uit doen en we de patiënt de zaklamp geven, verspringt de aandacht vanzelf naar de dieren die tevoorschijn komen.”

Ook volwassen patiënten reageren verrast

Het werken in het donker gaat prima volgens Wiebren. “Het is natuurlijk niet helemaal donker, dankzij ons lichtgevende wolkenplafond. Bij het priegelwerk van hechtingen verwijderen hebben we soms het grote licht nodig, maar los daarvan kunnen wij ons werk prima doen terwijl de kinderen in het donker tellen hoeveel dieren zij kunnen vinden.” Wat we niet verwacht hadden is dat de blacklight muur ook een positief effect heeft op volwassen patiënten. Ook zij reageren verrast op de muur waardoor zij even afgeleid worden van de behandeling.

12 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


Haardonatie actie Wereldkankerdag Met veel plezier kijken wij terug op de tweede haardonatie actie in het Maasstad Ziekenhuis. Wat een opkomst en wat een berg vlechten! Ruim 150 vrouwen en kinderen doneerden hun prachtige lokken om de mensen die hun haar verliezen als gevolg van chemotherapie, er een groot plezier mee te doen.

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 13


De actie werd in samenwerking met stichting OOK georganiseerd. Alle haardonaties gingen naar Aderans Hair Center en naar de Nederlandse Haarstichting. Zij verwerken de staarten tot mooie haarwerken. Het was een emotionele haardonatie. Claudia Verbrugge kreeg ter plekke een pruik van echt haar. Zij kreeg begin januari 2020 de diagnose borstkanker. Claudia: “Dan kom je in een rollercoaster terecht. Ik moet vier zware chemo’s ondergaan en dan nog twaalf lichtere. Daarna word ik geopereerd en krijg ik twintig bestralingen. Ze hebben gezegd dat ik er wel een jaar voor uit moet trekken’’, vertelt ze. Ze heeft een dochter van 9 en zoontje van 7. ,,Het eerste wat je denkt als je hoort dat je borstkanker hebt is dat je dood gaat. Daar heb ik toch niet twee kinderen voor op de wereld gezet?’’ Eén van de moeilijkste dingen van haar ziekte vindt ze het verliezen van haar haar door de chemo's. ,,Het klinkt misschien raar, maar dat vind ik erger dan dat mijn borst eraf moet. Iedereen ziet je haar. Het hoort bij wie je bent.’’

“Iedereen ziet je haar. Het hoort bij wie je bent.’’

De 11-jarige Beau Plug besloot 2,5 jaar geleden zijn haar te laten groeien om op een dag te doneren. ,,Ik weet niet meer zo goed waarom ik dit wilde, maar op een dag besloot ik dit te gaan doen. Ik doe dit voor kinderen die geen haar meer hebben door kanker.’’

Om alle haardonateurs als Beau te bedanken en hen te laten wennen aan hun korte coupe heeft Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis BARTS benaderd voor de donatie van 200 mutsen. Zij zeiden direct volmondig ‘ja!’ Ook de kappers en vrijwilligers hebben een muts ontvangen. De haardonatie actie was ook niet mogelijk geweest zonder de andere sponsoren: Vebego International B.V., Meesterbakker Uljee, Vermaat Groep B.V. en Geestpotplanten, allemaal hartelijk dank!

14 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


Orgel Kerkdiensten De kerkdiensten binnen het Maasstad Ziekenhuis, die georganiseerd worden door de Dienst Geestelijke verzorging en haar trouwe vrijwilligers, moesten met regelmaat onderbroken worden doordat het oude orgel haperde of uit viel. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst op de SS Rotterdam raakte Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, in gesprek met vrijwilligers van de kerkdiensten. Zij uitte de wens om het oude orgel te vervangen met een nieuw elektrisch orgel. Gelukkig kon deze wens in vervulling gaan! Door de prachtige bijdrage van stichting Sint Clara, Joh. deHeer, het Maasstad Ziekenhuis en Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis klinken er weer heldere klanken in de Maasstadzaal. Helaas zijn de kerkdiensten door Corona tijdelijk stopgezet, dus is het orgel nog niet veel gebruikt. Maar tijdens de levering van het orgel heeft organist Martijn Borsje wel alvast een stukje voorgespeeld dat we via social media met iedereen hebben gedeeld. Hij deed dit speciaal voor de vrijwilligers van de kerkdiensten, die door Corona helaas al langer dan een jaar niet hun vrijwilligerswerk kunnen voortzetten in het Maasstad Ziekenhuis.

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 15


Kindvriendelijke prikkamer De vele vreemde mensen die heen en weer lopen op de afdeling, terwijl jij moet stil zitten op een grote stoel. En dan ook nog een mevrouw in een witte outfit die, weliswaar voorzichtig, een naald in jouw arm probeert te krijgen. Bloedprikken is niet direct waar je als 5 jarige patiënt van opspringt. Twee avontuurlijke broers, Emile en Olaf Burgers hebben tijdens een wandeltocht door het hoge noorden van Europa geld voor Stichting DaDa opgehaald. Met dit geld is er in het Maasstad Ziekenhuis een kindvriendelijke prikkamer gerealiseerd. Dit is een afgesloten kamer, los van het rumoer op de afdeling, waarin je je in een ware dierenjungle waant. Tussen de bomen zie je allemaal dieren, groot en klein.

16 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


De leeuw, tijger, lama en kangaroo kijken je vrolijk aan, de mieren en lieveheersbeestjes zijn wat moeilijker te ontdekken. Monkey Maas is op de kop van de leeuw geklommen en voelt zich de koning te rijk! Edith Seip-Kloens, medewerker bloedafname werkt al zo’n 10 jaar op de afdeling en vertelt. “Deze kamer ligt apart van andere prikkamers. We hebben gekozen voor een ruime afgesloten kamer zodat er genoeg ruimte is voor de ouders en een kinderwagen. Voor kinderen erg prettig natuurlijk.” Het prikken bij kinderen gaat net even anders dan bij volwassenen. Dit gebeurt namelijk met z’n tweeën. Terwijl een collega de behandeling uitvoert, helpt de ander met het vasthouden en geruststellen van het kind. De kinderprikkamer is een grote uitkomst, want nu kunnen kinderen zich focussen op het zoeken van een uil of het tellen van mieren of lieveheersbeestjes. De naald is dan al gauw vergeten. Er is ook rekening gehouden met het verrassingselement, en dat is terug te zien in het ontwerp. Zo zit hoog in de boom een tijger. Dat zie je niet vaak.“ De tijger zit verstopt in een hoekje, dus de kinderen moeten dan echt gaan zoeken.” Overal is wel iets te zien, zodat ook als de stoel gedraaid is kinderen worden afgeleid. Volwassenen worden hier ook geprikt. Niet perse voor de jungledieren, maar in deze ruimte wordt er rustig de tijd genomen voor patiënten die het spannend vinden. “En wie weet is deze jungle omgeving wel heel rustgevend voor volwassenen. Ze hebben toch wat te zien. En ook ik zie elke keer wat nieuws!” vertelt Edith lachend.

Patiënten worden heel vrolijk als ze deze ruimte binnenstappen

“Patiënten worden heel vrolijk als ze deze ruimte binnenstappen. Dat is voor mij niet anders. Zeker vergeleken met wat het eerst was, een toch wel saaie witte bedoening met hier en daar wat stickers.” Nou, daar is nu zeker niks meer van terug te zien, Edith!

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 17


Borstondersteunende Bh’s Borstkankerpatiënten die een borstoperatie operatie ondergaan, krijgen van de Mammacare-verpleegkundige het advies om een geschikte (stevige) borstondersteunende verzorgingsBh te dragen na hun operatie. Een verzorgingsBh biedt voldoende steun en vermindert de pijn door de wond zo veel mogelijk te ontlasten. Deze specifieke Bh’s hebben geen beugels, zijn (meestal) naadloos en hebben vaak een voorsluiting zodat de patiënt de Bh niet op de rug hoeft vast te maken. Patiënten geven regelmatig aan dat de aanschaf van een verzorgingsBh een te grote kostenpost is. Deze Bh’s kosten gemiddeld €50 per stuk en er zijn maar weinig zorgverzekeringen die een vergoeding aanbieden voor de Bh na een borstoperatie. Het Borstcentrum Zuid-Holland Zuid (BCZHZ) heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om de verzorgingsBh gratis te kunnen geven aan patiënten met borstkanker. Het BCZHZ is een samenwerkingsverband tussen het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis. Deze samenwerking is in 2015 tot stand gekomen om de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Vrouwen voelen zich door dit gebaar gesteund in een toch al erg moeilijke en angstige tijd.

In 2018/2019 is dit door de financiële bijdrage van Stichting Roparun mogelijk gemaakt. De gift werd dankbaar ontvangen. De patiënten voelen zich door dit gebaar gesteund in een toch al erg moeilijke en angstige tijd. In 2018 en 2019 hebben we 600 patiënten een verzorgingsBh kunnen aanbieden. Halverwege 2019 was het budget helaas op, waardoor er geen verzorgingsBh meer uitgedeeld konden worden en de patiënten zelf verantwoordelijk werden voor de aanschaf van er van.

In 2019 hebben we via social media een oproep gedaan om extra aandacht te vestigen op de noodzaak van deze Bh’s en om geld te werven. De speciaalzaken die de Bh’s aanmeten doneren 10% per verkochte Bh zodat we nog langer door kunnen gaan met deze noodzakelijke dienstverlening. Helaas heeft dit niet voldoende gelden opgehaald om weer te starten met het uitgeven van gratis verzorgingsBh’s. Stichting Roparun heeft ons begin 2020 wederom een bedrag van € 30.000 toegekend. Ondanks de Coronacrisis hebben we 223 vrouwen een verzorgingsBh mogen aanbieden. Met het resterend budget van Stichting Roparun en particuliere donaties kunnen we een groot deel van 2021 de Bh’s aanbieden.

18 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


Studenten van het Technasium Libanon Lyceum Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van Healing Environment binnen het Maasstad Ziekenhuis. Een Healing Environment is een omgeving binnen het ziekenhuis die het welzijn van patiënten, familie en werknemers bevorderd en hun stress verminderd.

SCHOOLOPDRACHT

Healing Environment De studenten bedachten oplossingen om in het ziekenhuis een omgeving te creëren waarin patiënten, jong of oud, zich meer op hun gemak zouden voelen. Ze hebben informatie gezocht naar verschillende elementen die er voor zorgen dat mensen zich prettig voelen in een omgeving. Ze hebben dit beschreven in een adviesrapport. Begin januari 2020 kregen de studenten in het Maasstad Ziekenhuis een presentatie van Miranda van Leeuwen (huisvesting) en Beer Lankhorst (Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis). De presentatie gaf inzicht in de vormgeving van het ziekenhuis en waarom Healing Environment en de toepassing ervan zo belangrijk is voor het verlagen van het stress gevoel van de patiënt en hun familie. De studenten kozen een specificatie van Healing Environment binnen het ziekenhuis namelijk een wachtkamer, een patiëntenkamer of een kindvriendelijke bloedprikkamer. De opdracht: Schrijf een onderzoeksrapport over Healing Environments, toegepast op het Maasstad Ziekenhuis. In het onderzoek moeten voorstellen verwerkt worden die gebaseerd zijn op ‘bewezen werking’, zogeheten Evidence Based Design. Daarnaast geven jullie aanbevelingen voor toepassingen van healing environments binnen het Maasstad Ziekenhuis.

Conclusies uit de 5 beste verslagen

Wachtruimte Plaatsen van luchtzuiverende planten, Gebruik rustgevende geuren (combinatie van sandelhout en rozemarijn) en muziek Optimaal gebruik van daglicht

  

Inrichting Kindvriendelijke bloedafname kamer Toepassen kleuren blauw, paars, groen, oranje Zorgen voor afleiding bijvoorbeeld op de muren Plaatsen van luchtzuiverende planten

 

  

Inrichting patiëntenkamer Plaatsen van luchtzuiverende planten Gebruik van Ledverlichting zodat de kleur/ sfeer in de eigen omgeving bepaald kan worden Patiëntenkamers met grote ramen zodat er meer natuurlijk licht naar binnen komt We danken de studenten voor hun onderzoek en aanbevelingen! De aanbevelingen zijn aan de afdeling huisvesting aangeboden. Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 19


Als Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis vragen we hulp aan bedrijven en particulieren om de patiëntenzorg binnen het Maasstad Ziekenhuis te verbeteren. Maar het ziekenhuis en de stichting willen ook graag iets terugdoen. In 2020 hebben we daarom namens het ziekenhuis tweedehands goederen weggegeven aan andere non-profit organisaties. Zo helpen we elkaar en het milieu. Oud Maasstad servies gaat naar buurthuiskamers – Leger des Heils Afgelopen juni heeft het Maasstad Ziekenhuis nieuw gekleurd servies aangeschaft. Voor het ‘oude’ servies heeft stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis een geschikte plek gevonden. De voorraad aan dienbladen, kop en schotels, theeglazen, soepkommen, schaaltjes, ontbijt en maaltijdborden krijgt een nieuw leven bij Het Leger des Heils. Jelle van Gooswilligen, relatiebeheerder Lokale Fondsenwerving & Collecte; “Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers, die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Het servies zal verspreid worden binnen deze buurthuiskamers. Het zal gebruikt worden om de maaltijdprojecten een extra boost te geven! Ook zullen bezoekers van de buurthuiskamers genieten van een verse kop soep uitgeserveerd met het gedoneerde servies”. Jullie gift past er goed bij onze slogan: Samenleven doe je dus niet alleen.”

20 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

IMPACT

Impact


Oude Maasstad dekbedden worden dierenbedjes De oude dekbedden van het Maasstad Ziekenhuis hebben een tweede leven gekregen. Namens het Maasstad Ziekenhuis en Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis brachten we een bezoek aan één van de ontvangers; Stichting Dierenthuis. We kwamen met een auto vol stevige dekens aan. De dekens zullen met name gebruikt gaan worden door de 150 honden die er verblijven. En daar zijn ze dolgelukkig mee! Stichting Dierenthuis is in 2001 opgericht door Steven en Alice van Duijn. Het doel van de stichting is het opvangen van niet herplaatsbare asieldieren en deze dieren, die niet meer in de maatschappij passen, een blijvend thuis te bieden. Naast de 350 katten en 150 honden heeft de stichting ook paarden. Het gebouw waarin de dieren wonen, lijkt op een echt huis. De dieren slapen niet in plastic bakken of op de grond, maar liggen prinsheerlijk op een bed met een heerlijke deken erop. De dieren kunnen om medische of gedrag redenen niet goed herplaatst worden. De stichting geeft hen een thuis, met veel binnen- en buitenruimte en een plas om in te zwemmen. Tijdens ons bezoek lagen de katten heerlijk buiten in het zonnetje of binnen op een bank of bed te slapen. Drie dappere kippen wandelden rustig door het kattenverblijf. Het was mooi om te zien. Stichting Dierenthuis is één van de plekken waar we de oude dekbedden naartoe hebben gebracht. Er waren wel 3000 stuks weg te geven! We hebben er meer organisaties blij mee mogen maken! Naast Stichting Dierenthuis hebben ook de Dierenambulance en Stichting Haags Dierencentrum dekens ontvangen. Het Rode Kruis heeft het grootste deel gekregen. De dekens gingen naar de diverse opvangcentra in de omgeving Rijnmond. Ze werden door iedereen met open armen ontvangen. Dankbaarheid met de ‘D’ van duurzaam!

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 21


UITGELICHT UITGELICHT

Uitgelicht: DaDa knuffels Een DaDa knuffel is een maatje tijdens een verblijf of behandeling in het ziekenhuis. Het is een giraffe in de kleuren van Stichting DaDa: magenta, wit en grijs. In 1999/2000 besloot Stichting DaDa een knuffel te maken om als kleine vriend aan de kinderen op de Kinderafdelingen van ziekenhuizen te geven. Het had toen niet veel gescheeld of de DaDa knuffel was geen giraffe, maar een ezel geworden. “De voorkeur van het bestuur van Stichting DaDa ging uit naar de ezel. Bestuurslid Jan-Paul heeft als echte marketeer onderzoek gedaan op diverse verjaardagspartijtjes om uit te zoeken welk knuffeldier het meest bij kinderen aanspreekt. Natuurlijk kwam uit dat onderzoek een andere keuze. De giraffe was het meest populaire knuffeldier”, vertelt André van Duivenbode lachend. André is de voorzitter van Stichting DaDa. “Omdat de uitslag toch een beetje zuur viel bij het bestuur, dat echt gehoopt had op de ezel, heeft Jan-Paul nog meer verjaardagsfeestjes bezocht. Toch kwam de giraffe steeds als winnaar naar voren. Toen hebben we natuurlijk gekozen voor de giraffe, maar ik heb hier nog steeds een Dada ezel staan.”

22 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


De giraffe wordt gemaakt door Happy Horse. “Zij produceren knuffels van zeer goede kwaliteit. Ze worden op een goede manier gefabriceerd en voldoen aan alle eisen”, licht André toe. “De knuffel wordt gegeven door de arts of de verpleegkundige en is een mega groot succes. We krijgen berichten van ouders dat ze graag nog een exemplaar willen kopen voor als de originele knuffel eventueel kwijt raakt of kapot gaat. Zo belangrijk is de knuffel voor sommige kinderen geworden. Niet alleen tijdens het verblijf of de behandeling, maar zeker ook nog lang daarna. Ook wordt het bij het verplegend personeel omarmd, ze kunnen iets leuks, iets waardevols aanbieden.” Stichting DaDa heeft door heel Nederland al tussen de 60.000 en 70.000 knuffels weggegeven. “Het bestuur, de particulieren en bedrijven die ons ondersteunen, komen met name uit de omgeving Groot Rijnmond, maar we leveren door heel Nederland”, vertelt André trots. “Als ziekenhuizen de knuffels willen ontvangen, dan kunnen ze dat bij ons aanvragen en worden ze even in plat Rotterdams gezegd in “schiffies” aangeleverd.” De DaDa knuffels doen volgens André waarvoor ze bedoeld zijn: ze brengen een glimlach op het gezicht van kinderen in een zware periode. “Er kwam zelfs laatst een bekende bij mij aan de deur. Hij gaf aan dat hij in een soortgelijke situatie heeft gezeten en hij persoonlijk heeft meegemaakt hoe belangrijk de DaDa knuffel voor zijn kindje is geweest. Dat zijn signalen dat we hier echt mee door moeten gaan.” André is blij dat Stichting DaDa zo’n mooie bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen. “Mijn eigen ervaring met zorgmedewerkers is dat zij hun werk vol passie uitvoeren, het is bijna een roeping. Ik heb daar intens veel respect voor.” Stichting DaDa helpt de ziekenhuizen door het financieren van projecten om de kindzorg te verbeteren zoals het kindvriendelijk maken van een ruimte binnen het ziekenhuis. Maar dus ook door het doneren van knuffels. “Onze doelstelling blijft een nog betere kindzorg in Nederland. Daar zetten we ons er elke dag met veel plezier en passie voor in. Het is echt mooi om te doen!”

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 23


Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis - met 600 bedden - in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en doet dit vakkundig en zorgzaam. Werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. Het ziekenhuis biedt een breed pakket aan medische zorg, met vrijwel elk basisspecialisme en een aantal topklinische en bijzondere functies voor complexe zorg. Het ziekenhuis heeft daarom een belangrijke acute zorgfunctie in de regio. Dit betekent dat het ziekenhuis met moderne apparaten werkt en patiënten behandelt met complexe aandoeningen. Voor deze zorg komen ook patiënten buiten de regio naar het Maasstad Ziekenhuis. Om de topklinische functies te behouden en verder uit te breiden, is het belangrijk om wetenschappelijk en/of innovatief onderzoek binnen het Maasstad Ziekenhuis te stimuleren. En daar is geld voor nodig. Het Maasstad Ziekenhuis wordt als topklinische ziekenhuis door de Europese wetgeving gezien als particuliere onderneming en niet als stichting. Daardoor komt zij vaak niet in aanmerking voor vele overheidssubsidies gericht op onderzoek. Om de topklinische status te behouden en uit te breiden en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren, is het noodzakelijk dat er gelden voor onderzoek en innovatie geworven worden. Het is een wens van het ziekenhuis om deze werving voor onderzoek onder te brengen in een Onderzoeksfonds. De opgehaalde gelden zullen worden besteed aan onderzoek om de huidige topklinische functies van het Maasstad Ziekenhuis te behouden en verder uit te breiden. Daarin wordt de samenwerking gezocht met andere ziekenhuizen (STZ/Santeon), universitair medisch centra, zoals het Erasmus MC, de gemeente en het bedrijfsleven. We combineren kennis en praktijkervaring om de patiënten de beste zorg te geven. Nu en in de toekomst. Bedrijven en particulieren kunnen het topklinisch onderzoek binnen het Maasstad Ziekenhuis stimuleren door middel van een gift, sponsoring of een structurele donatie aan het Onderzoeksfonds.

24 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

WETENSCHAP & INNOVATIE

Wetenschap & innovatie


JAARREKENING

Jaarrekening

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 25


Bestuursverslag Algemeen De vriendenstichting is opgericht met als doel sponsors te vinden voor de nieuwbouw in 2011. Na de verhuizing is de stichting slapende geraakt, maar in 2015 is er een nieuw extern bestuur aangesteld. Hiermee heeft de stichting ook een nieuw doel gekregen. Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis maakt projecten mogelijk die het welzijn van patiënten in het Maasstad Ziekenhuis verbeteren. Dat is in lijn met de missie van het Maasstad Ziekenhuis, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de patiënt. Middelen Voor de uitvoering van de projecten van stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis worden jaarlijks fondsen geworven. Iedere medewerker van het Maasstad Ziekenhuis met een idee kan een aanvraag indienen, waarna het bestuur besluit over toekenning. Om de toekenning te kunnen realiseren stelt de stichting een dekkingsplan op, lanceert indien nodig een wervende campagne en helpt bij het zoeken naar sponsoren en fondsen. De strategie van stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is eerst ‘friendraising’ en daarna pas ‘fundraising’. Vanuit die relatie willen we ons gezamenlijk met onze vrienden actief inzetten om geld in te zamelen om projecten die buiten de reguliere zorgbudgetten vallen maar de patiëntenzorg verbeteren te realiseren. Medewerkers, vrijwilligers en gepensioneerden zijn echte ambassadeurs van de stichting. Deze groepen moeten dan ook zoveel mogelijk geïnformeerd en geactiveerd worden. Vooruitblik 2021 In 2021 blijven we ons richten op het vergroten van onze achterban en donateurbestand. Dit willen we bereiken door beter en breder te communiceren over de doelstelling van stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis en behaalde resultaten. Relatiebeheer met huidige donateurs, sponsoren en fondsen is van enorm belang. De bedrijven die het Maasstad Ziekenhuis hebben gesteund tijdens de Corona-periode worden bedankt en opgenomen in het bestand van de vrienden stichting zodat er gebouwd kan worden aan een langdurige relatie met het ziekenhuis en de vrienden stichting. De inzet van social media wordt beter benut en toegespitst naar de verschillende doelgroepen. Het bestand aan fondsen die willen helpen om de patiëntenzorg te verbeteren wordt uitgebreid. Personeelskosten Het bestuur werkt op vrijwillige basis. De kosten voor de adviseur fondsenwerving (24 uur), medewerker financien (4 uur), medewerker communicatie (4 uur) en medewerker secretariaat (4 uur) wordt gesponsord door het Maasstad Ziekenhuis. Risico’s De belangrijkste risico’s van de stichting betreffen het projectrisico van de projecten die zij uitvoert.

26 | Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis


Balans Balans per 31 december 2020 Na bestemming saldo baten en lasten

ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen

Ref.

1 2

Totaal activa

PASSIVA

Ref.

31-12-2020

31-12-2019

€ 41.787 € 49.491

€ 73.829

€ 91.278

€ 73.829

31-12-2020

31-12-2019

RESERVES EN FONDSEN Kernvermogen Continuïteitsreserve Overige reserves

3 4

€ 25.000 € 10.735 € 35.735

€ 25.000 € 11.491 € 36.491

Fondsen Bestemmingsfondsen

5

€ 55.543 € 91.278

€ 37.338 € 73.829

KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva

6 91.278

73.829

Totaal passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De stichting heeft geen niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, die hier zouden moeten worden vermeld.

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 27


Staat van baten en lasten ACTIVA

2020

2019

28.289 0 5.819 93.015 0 1.000

27.417 633 8.090 100.239 9.711

128.123

146.091

12

102.722 794

157.885 -

13 14

3.750 3.408

193 5.336

110.674

163.414

17.449

-17.323

Ten gunste van bestemmingsfondsen

120.927

Ten laste van bestemmingsfondsen Ten laste van overige reserves

-102.722 -756

142.839 157.885 -2.277

17.449

-17.323

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Fondsbijdragen Overige baten Nalatenschappen

Ref.

7 8 9 10 11

Totaal baten LASTEN Besteed aan doelstelling Vrijval projecten Kosten fondsenwerving (communicatie) Kosten beheer en administratie Totaal lasten Saldo baten en lasten

Resultaatbestemming 2020

Totaal


Kasstroomoverzicht Ref.

2020

2019

Bedrijfsresultaat

17.449

17.323

Veranderingen in werkkapitaal: vorderingen kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

41.787 0

16.858 0

41.787

16.858

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

59.237

-464

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

59.237

-464

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie geldmiddelen

59.237

-464

Stand geldmiddelen per 1 januari 2020 Stand geldmiddelen per 31 december 2020 Mutatie geldmiddelen

73.829 49.491 -24.338

55.396 73.829 18.433

Kasstroom uit operationele activiteiten

Jaarverslag Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis | 29


Grondslagen financiële verslaglegging Algemeen: De Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het stichting register van de kamer van koophandel onder nummer 24425908. De stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geregistreerd onder nummer 818783321. De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en is niet Btw-plichtig. Deze jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven. Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het saldo van baten en lasten. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vorderingen: De vorderingen worden bij eerste verwering opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen : De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen waaronder bank- en spaarrekeningen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. Baten: Giften en bijdragen van derden worden als bate in de exploitatierekening verantwoord, indien deze aan de stichting zijn toegezegd en daardoor vorderbaar en inbaar zijn geworden. Bijdragen aan derden worden als last in de jaarrekening verantwoord vanaf het moment dat de verplichting jegens derden zijn aangegaan. Aan de stichting toegezegde bedragen met een specifieke bestemming waarbij de toestemming door derden is bepaald worden verantwoord in een bestemmingsfonds. Kosten: De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Continuïteit: Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Schattingen: De toepassingen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting van de desbetreffende jaarrekeningposten. Vergelijking met voorgaand jaar: De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Grondslagen van het kasstroomoverzicht : Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.


Toelichting op de balans 31-12-2020

31-12-2019

41.787 41.787

-

49.491 49.491

73.829 73.829

3 Continuïteitsreserve Continuïteitreserve

2020 25.000

2019 25.000

4 Overige reserves Stand per 1 januari Bestemming saldo baten en lasten boekjaar Stand per 31 december

11.491 -756 10.735

13.768 -2.277 11.491

37.338 120.927 -102.722 55.543

52.384 142.839 -157.885 37.338

2020 102 4.457 1.000 4.649 300 228 9.938 15.080 50 0 19.739 55.543

2019 579 4.457 13.399 3.916 9.982 37 4.801 179 32.370

31-12-2020 €

31-12-2019 €

-

-

1 Vorderingen Toegezegde giften bij vorderingen 2 Liquide middelen ING Betaalrekening ING Spaarrekening De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

5 Bestemmingsfondsen Stand per 1 januari Bestemming saldo baten van het boekjaar Bestemming saldo lasten van het boekjaar

Specificatie bestemmingsfondsen Oncologie Longafdeling Kalenderklokken Kinderafdeling Orgel Dienst Geestelijke verzorging Tuin van herinnering SamenSterk Bijen Kindvriendelijke gipskamer Verwenzorg Brandwondencentrum Fuusjes Haardonatiedag Oncologie Kindervriendelijke bloedafname kamer Kunst Borstcentrum ZHZ - Borstondersteunende BH's

6 Kortlopende schulden en overlopende passiva Bankkosten


Toelichting op baten en lasten 2020

2019

5.339 22.950 28.289

14.147 13.271 633 28.051

7 Baten uit eigen fondsenwerving Incidentele en periodieke donaties Bedrijfsgiften/sponsoring Baten uit gezamenlijke actie

8 Baten uit acties van derden Oncologie Verwenzorg Stichting Roparun Cards to Care Vacatiegelden raad van bestuur

9 Nalatenschap Nalatenschap schenking Oncologie

10 Fondsbijdragen Hermanus stichting St. Aanmoedigingsfonds v/d Koninklijke Facultatieve Dr. C.J. Vaillantfonds - LVC Van der Mandele Stichting Stichting Sint Clara Deltaport Donatiefonds Stichting Elise Mathilde Fonds Fundatie Luden van Stoutenburg Maassen en Hijden Stichting Aelwijn Florisz Stichting Neyenburgh - Volkskracht Maasstad Ziekenhuis verwenzorg Stichting Roparun Stichting Dada Congr. Zusters Franciscanessen Alles v Allen Stichting de Lichtboei St. Vrienden Maasstad Ziekenhuis

234 5.585

25 3.861 4.204 118

5.819

8.208

1.000

-

1.000

-

1.000

1.000 15.000 15.000 2.000 15.000 1.500 5.000 5.000 16.464 2.275 12.000 10.000

10.000 14.995

42.000 4.946 5.000 14.280 794 93.015

100.239


11 Overige baten Vacatiegelden raad van bestuur overig en vrijval

12 Besteed aan doelstellingen Oncologie Kinderpatio Longafdeling Kinderafdeling Orgel Dienst Geestelijke Verzorging Tuin van Herinnering Wolkenplafonds Intensive Care Kindvriendelijke gipskamer Verwenzorg Brandwondencentrum Haardonatiedag Oncologie Kindervriendelijke bloedafname Kunstwerk Bas Meeuws Belevenistafel Geriatrie DADA hotel BZHZ - Borstondersteunende BH's

Vrijval projecten

2020

2019

-

1.615 7.979

-

9.594

1.579 1.104 12.000 7.937 40.451 3.963 294 37 1.315 4.946 17.440 11.655

6.979

106.896 24.019 3.435 4.160 4.204

102.721

157.885

794

-

113 7.263 817 -

794 13 Communicatie Drukwerk Reclame/sponsoring Overige communicatiekosten

14 Kosten beheer & administratie Bankkosten Administratiekosten Lidmaatschappen en beheer Algemene kosten

210 1.240 2.300

193

3.750

193

221 2.211 884 91

999 156 4.042 139

3.408

5.336


Bezoldiging bestuur: er zijn geen bezoldigingen van het bestuur ten laste van de stichting gekomen. Gebeurtenissen na balansdatum: er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum, die nadere informatie geven over de situatie per balansdatum. Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening in de vergadering van 19 juli 2021 vastgesteld en goedgekeurd. Overige gegevens Deskundigenonderzoek: Aangezien de stichting binnen de door wet gestelde grenzen van artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW valt, behoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd. Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming: De resultaatbestemming zoals opgenomen in de toelichting van het eigen vermogen is opgesteld conform artikel 7 van de statuten. Nevenvestigingen: De stichting heeft geen nevenvestigingen.


Bedankt voor jullie steun! Sint Clara

Congregatie Zusters Franciscanessen Alles voor Allen

Wilt u meer informatie over Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis? Bezoek dan onze website.


Wij danken alle donateurs en sponsoren voor het realiseren van onze doelstelling; het verbeteren van de patiëntenzorg!

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam Tel: 010-2918394 / 06-51017781 www.vriendenmaasstad.nl info@vriendenmaasstad.nl