Page 1

Vriendenbrief

DE VRIENDEN VAN HETPALEIS

Elk kind heeft recht op cultuur DECEMBER ’16


VRIENDENBRIEF DECEMBER ‘16

Beste leden, sympathisanten

I

n deze donkerste dagen van het jaar kijken we reeds reikhalzend uit naar de volgende lente, met langere dagen, de nieuwe bloei in de natuur, de verhoging van de temperatuur en een positieve impact op ons functioneren. Maar eerst moeten we natuurlijk de winter passeren. Sinds enkele jaren wordt het winterseizoen steeds opgestart vanuit de “Warmste Week” van Studio Brussel. Deze kleinschalig opgestarte radio-actie is ondertussen uitgegroeid tot de meest emotionele gebeurtenis van het jaar in Vlaanderen, gedragen vanuit een solidariteit en een medeleven met de zwaksten in onze samenleving. Sinds 3 jaar kan iedere organisatie, die door de Koning Boudewijnstichting als goed doel wordt erkend, zich als goed doel voor de Warmste Week kandidaat stellen. Vorig jaar zijn wij in laatste instantie “op de kar” gesprongen, waardoor het aantal acties dat ten voordele van de Vrienden werd georganiseerd beperkt bleef. Voor dit jaar willen wij het grootser aanpakken en rekenen wij erop dat een aantal van onze leden acties willen opzetten om onze vereniging bijkomend te sponsoren. Als bestuur van de Vrienden staan wij hiervoor paraat en willen we jullie bij alle mogelijke initiatieven maximaal ondersteunen op organisatorisch of logistiek vlak. Bij bijkomende vragen mag je steeds contact nemen met Dirk Vandervelden, die de happening van Studio Brussel via facebook reeds extra in de verf heeft gezet en al jullie acties mee in de kijker zal zetten. Je kan Dirk bereiken via devrienden@hetpaleis.be. Ondertussen wensen wij al onze vrienden en sympathisanten een zalig eindejaar en een voorspoedig 2017 toe. Noteer ook alvast 7 maart 2017 in jullie agenda, want dan organiseren wij onze 3° Opscène Avond. Alles ziet ernaar uit dat deze avond opnieuw zal uitgroeien tot een grandioos event. Wij hopen talrijke leden op dit feest te kunnen begroeten. Hou het ondertussen “warm”.

Uw Voorzitter, Luc Allaerts AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: Luc Allaerts, Helke Smet, Paula Stulemeijer, Cien Schelkens, Jessica Engelbregt REDACTIE: Dominique Piedfort EINDREDACTIE: Dirk Vandervelden VORMGEVING: Yellow Submarine RAAD VAN BESTUUR: Luc Allaerts (voorzitter), Charlotte Allaerts, Dirk Vandervelden, Cien Schelkens, Els De Bodt, Wendy Willems, Rita Huysmans, Annie Poelmans, Marco Schoups, Bart Verhelst, Jessica Engelbregt, Koen Martens, Julie Verdickt CONTACT: Charlotte Allaerts: devrienden@hetpaleis.be 0498/10.29.89 INFO: www.devriendenvanhetpaleis.be Facebook ‘De Vrienden van HETPALEIS’ V.U.: Luc Allaerts p.a. De Vrienden van HETPALEIS Meistraat 2 – 2000 Antwerpen De Vriendenbrief is een initiatief van de Vrienden van HETPALEIS vzw met als doel de huidige leden en alle geïnteresseerden te informeren over de werking van de Vrienden. Met de HETPALEISrevolutie willen wij de cultuurparticipatie van kansarmen en minder kapitaalkrachtigen bevorderen.

SAVE THE DATE: DINSDAG 7 MAART 2017

OpScène Avond

De Vrienden van HETPALEIS is toe aan haar derde OpScène Avond. Dit jaar nodigt gastheer Pieter Embrechts je uit voor een uniek diner op het podium van HETPALEIS. Hij voert je met zijn verhalen en liedjes uit zijn nieuwste productie ‘A Street Concert’ mee op een reis langs de Turnhoutsebaan. Tijdens dit exclusieve diner is Pieter niet de enige om jullie te verwelkomen. Uiteraard zullen er ook weer een aantal artiesten die dit seizoen in HETPALEIS een voorstelling maken aan de tafels aanschuiven voor een gezellige babbel met jou en je tafelgenoten. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de Vrienden van HETPALEIS. Koppel samen met ons het nuttige aan het aangename en noteer dus nu alvast in onuitwisbare inkt dinsdag 7 maart 2017 in je agenda. Een officiële uitnodiging met alle details volgt nog. Wil je graag toch nu al een stoel of een tafel reserveren voor jou en je vrienden, stuur dan een mail naar devrienden@hetpaleis.be met je naam en je contactgegevens. 85 euro per persoon Reservaties tot 10 personen per tafel mogelijk

2


VRIENDENBRIEF DECEMBER ‘16

ELS DE BODT

“Ik zie meer mogelijkheden voor de Vrienden” Els De Bodt is de nieuwe algemeen directeur van HETPALEIS. Nieuwe bazen betekenen ook nieuwe wetten. Maar op dat vlak hebben de Vrienden van HETPALEIS weinig te vrezen, integendeel. Els maakt van het recht op cultuur voor ieder kind een prioriteit.

Meer mogelijkheden “Ik zie meer mogelijkheden voor de Vrienden. Een doorstart is misschien niet het juiste woord. Maar ik heb met de voorzitter al wel een gesprek gevoerd hoe we nog meer kunnen doen. Zo zal de website van HETPALEIS veranderen. Het luik dat naar de Vrienden verwijst, staat daar nu onderaan wat weggeborgen. Dat kan een prominentere of meer duidelijke plaats krijgen zodat ook meer mensen met de vereniging kunnen kennismaken. Dat kan alleen maar voordelen opleveren. Dat ieder kind recht heeft op cultuur, daar kan toch niemand tegen zijn?” De nieuwe directeur haalde de pers al met een opmerkelijke uitspraak: HETPALEIS moet meer smoel in de stad krijgen. Past dat allemaal wat in dit kader? “Zeker, wat Paula Stulemeijer doet met De Bus is geweldig. Zelf naar de scholen trekken, dat moeten we absoluut blijven doen. Helaas moeten we door de invoering van de lage emissiezone in de stad straks op zoek naar een andere bus. Goed, dat komt wel in orde.” (De bus kan wel blijven uitrijden. De aankoop van dagpassen is een voorlopige oplossing, red.) Nieuwe projecten Er zijn alvast nog andere projecten op komst. “Ik denk aan een nauwere samenwerking met Antwerpse scholen die vooral inzetten op cultuur. En er is ook de schrijfschool waarmee we willen starten. Het idee komt van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers die zo’n schrijfschool oprichtte. Kinderen van diverse achtergronden komen er in contact met wereldliteratuur, mogen daar creatief schrijven. Dat gaan we hier ook doen, in samenwerking met Rebekka de Wit van De Nwe Tijd.” Freek Vielen van het Antwerpse theaterhuis aan de Sint-Paulusplaats licht dat toe. “We willen een schrijfschooltje maken voor anderstalige kinderen. Het gaat niet zozeer om het leren van goed Nederlands. We willen de kinderen vooral laten genieten van taal.” Els De Bodt vertelt verder nog over een opmerkelijke samenwerking met theatermaker Simon De Vos. “Hij heeft een fantastisch idee. Simon heeft van ons een wildcard gekregen om projecten voor en met jongeren in de stad uit te werken. Hij denkt aan de oprichting van een soort G1000 voor kinderen in de aanloop naar de komende gemeen-

© Fred Debrock

teraadsverkiezingen. Kinderen vormen dan een panel. Ze mogen zelf aangeven wat ze van deze stad verwachten.” Dat lijkt wat op het evenement Droom De Stad uit 2008, toen kinderwensen voor Antwerpen tijdens een leesmarathon werden voorgedragen in het oude Justitiepaleis. “Het zou mooi zijn om een dergelijk evenement opnieuw te kunnen organiseren”, hoopt Els.

de media weggelegd. Waarom kan het jeugdjournaal Karrewiet van de VRT geen luik vrijhouden voor jeugdtheater? Of zo’n show als Ketnet Kingsize, daar zie je vaak dezelfde gasten terug. Daar zou toch ook iemand iets mogen komen vertellen over een toffe voorstelling voor kinderen?

Betaalbare prijzen HETPALEIS wil ook nog sleutelen aan de prijzenpolitiek. “Een theaterbezoek voor een gezin is niet goedkoop. Twee ouders met een paar kinderen, die zijn al snel 40 euro kwijt. En dan hebben ze nog niets gegeten en gedronken. We doen op dat vlak al heel erg ons best, maar we willen nog meer inspanningen leveren om een zo divers mogelijk publiek te bereiken.” Het is wel wat vreemd dat de shows van Studio 100 dat probleem niet lijken te hebben. “Daar zit natuurlijk een gigantische marketingmachine achter. Er zijn ook gezinnen die speciaal sparen voor die shows. Maar ik zie hier ook een taak voor

ELS DE BODT is geboren in Aalst op 29 juli 1971. Ze is gehuwd, heeft twee kinderen en woont in Heverlee. Els is germanist (KULeuven), volgde een lerarenopleiding en genoot een aanvullende opleiding culturele studies met optie theaterwetenschappen. Haar werkparcours is altijd cultureel gekruid geweest. Ze heeft cultuurbeleving vanop verschillende banken gevoeld en gevoed. Van 1996 tot 1999 was Els freelance journalist en theaterrecensent voor verschillende media. Tussen 1998 en 2006 verbond ze zich als redacteur cultuur en coördinator van de cultuurredactie aan Het Belang van Limburg. Van 2006 tot 2010 werkte Els De Bodt als programmator podiumkunsten voor Kunstencentrum STUK in Leuven. Van 2010 tot 2015 was zij directeur van Het Theaterfestival Vlaanderen..

3

Dominique Piedfort


VRIENDENBRIEF DECEMBER ‘16

EEFKE SARIS

“De bijdrage van de Vrienden is essentieel voor ons project” geraakt. Het is ook zo dat we hebben gemerkt dat tijdens het toonmoment het publiek erg onder de indruk is. Ik denk ook dat dit komt omdat zij weten dat het vluchtelingen zijn die de voorstelling spelen waardoor alles toch een beetje in een andere context komt te staan. Ongewild kunnen er dan toch bepaalde associaties naar oorlog of andere traumatische ervaringen naar boven komen.”

© Kurt Van der Elst

Eefke Saris werkt in een OKAN-klas. OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Kinderen uit deze klas komen dankzij HETPALEIS in aanraking met theater. Niet alleen als jonge toeschouwer bij een voorstelling, de kinderen volgen ook de workshops theater in De Stal, gewoon samen met hun leeftijdsgenoten met roots in Mortsel of Wilrijk. Eefke Saris: “De naam van onze school is Stedelijk Lyceum Offerande en is gevestigd in de Offerandestraat. Zelf noemen wij de school Marco Polo omdat dit de oorspronkelijke naam van de school was en omdat wij dat beter vinden passen bij het publiek dat wij hebben. Wij werken met jongeren tussen de 12 en 18 jaar die net in België zijn aangekomen en Nederlands moeten leren. Onze school heeft ongeveer 250 leerlingen. Daarvan doen er 12 mee aan de theaterlessen in HETPALEIS. De leerlingen komen van over de hele wereld. We hebben al een aantal jaren veel alleenstaande jongeren uit Afghanistan. Sinds de vluchtelingencrisis zien we toch ook wel een duidelijk stijging in het aantal Syrische jongeren. In totaal hebben wij rond de 60 nationaliteiten bij ons op school. Het is niet altijd gemakkelijk om iedereen met elkaar te laten samenwerken. Communicatiestoornissen, daar weten wij alles van. We werken intensief rond vrije tijd omdat we het belangrijk vinden dat de jongeren op die manier in contact komen met Belgische jongeren en een netwerk opbouwen . Hoe lang loopt dit project al? Kwam het tot stand dankzij de Vrienden van HETPALEIS of wat is hun inbreng? “Dit is het vierde jaar dat het project loopt. De bijdrage van de Vrienden is essentieel voor het project, want zij betalen het inschrijvingsgeld voor de OKAN jongeren. Dit inschrijvingsgeld kunnen de jongeren onmogelijk zelf betalen aangezien de meesten van een leefloon moeten rondkomen.”

Hadden de kinderen al een liefde voor theater? “Het concept theater is in de verschillende culturen natuurlijk helemaal anders. Het concept theater zoals dat in De Stal wordt aangeboden is voor veel van onze jongeren helemaal nieuw. Daarom geven de dramadocenten eerst een workshop voor een aantal klassen van onze school. De leerlingen die dat heel leuk vinden kunnen zich inschrijven om mee te doen aan De Stal.” Hoe verloopt de interactie met de Antwerpse kinderen? Zijn er struikelblokken? “De leefwerelden van de jongeren liggen soms erg ver uit elkaar. De OKAN jongeren hebben vaak een rugzak met allerlei zaken uit hun verleden die wij ons niet of nauwelijks kunnen voorstellen. Aan de andere kant zijn het ook gewoon jongeren zoals alle jongeren en dat is waarom ze in De Stal komen om gewoon samen met andere jongeren iets te doen wat ze leuk vinden: namelijk toneelspelen. De taal is soms ook moeilijk maar ik probeer samen met de dramadocenten en de jongeren steeds opnieuw manieren te vinden om de communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Wat blijkt nog uit die toonmomenten? “De OKAN jongeren beseffen vaak pas na het toonmoment waar ze eigenlijk al die tijd mee bezig zijn geweest. Zo’n optreden geeft ook een bepaalde ‘kick’ die je op voorhand niet zo gemakkelijk kan beschrijven. Voor de groep is het vaak ook een hele belevenis waardoor de jongeren weer wat dichter bij elkaar komen te staan. Als je samen dingen meemaakt leer je elkaar het beste kennen. Ook de ouders van de jongeren zijn vaak heel verrast over wat ze te zien krijgen van hun zoon of dochter.” Zitten er talenten bij de jonge nieuwkomers? Hebben ze dankzij HETPALEIS de liefde voor theater ontdekt? Zijn er al met plannen voor een theateropleiding? “Sommige ontdekken inderdaad wel iets in zichzelf dat ze tot dan toe nog niet zo duidelijk hebben kunnen benoemen. Dat is natuurlijk heel leuk om te zien. We hopen dat we deze jongeren dan ook verder te kunnen begeleiden in een traject waarbij ze hun acteertalenten verder kunnen ontwikkelen. Dat kan soms binnen De Stal maar soms ook daarbuiten zoals bij Nest.” Worden er vriendschappen gevormd of gaat de groep na een les weer gewoon uit elkaar? “Echte vriendschappen zijn er nog niet gevormd, denk ik. Ik bedoel in die zin dat de jongeren elkaar ook buiten De Stal ontmoeten. Binnen De Stal zie je wel welke jongeren het goed met elkaar kunnen vinden. Soms is het ook verrassend welke jongeren van OKAN contact maken met Belgische jongeren. Vaak vinden ze elkaar bij De Stal toch in hun expressie eerder dan in hun sociaal gedrag. Als je begrijpt wat ik bedoel.” Volkomen, bedankt en nog veel succes. Dominique Piedfort

Komen de jonge nieuwkomers soms spontaan uit bij een thema als oorlog, komen er soms trauma’s naar boven? Of is dat helemaal niet de bedoeling? “Er zijn wel momenten geweest dat er zaken naar boven komen die de jongeren hebben meegemaakt, dat is zeker niet het opzet. Maar tijdens het theatermaken moet je jezelf soms blootgeven en dan kan er natuurlijk wel eens een gevoelige snaar worden

4

EEFKE SARIS (°1969, Amsterdam) studeerde theaterwetenschappen en werkte vervolgens o.m. voor BRONKS en STAN. Daarna volgde ze een opleiding NT2 aan de Universiteit Antwerpen en ging ze lesgeven aan de OKAN-klassen van het stedelijk secundair onderwijs. Naast het lesgeven zet ze zich ook in voor de toeleiding van OKANjongeren naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.


VRIENDENBRIEF DECEMBER ‘16

PIETER EMBRECHTS CENTRALE GAST VAN DE OPSCÈNE AVOND

“Ik kan dit alleen maar bejubelen” Pieter Embrechts brengt tijdens de OpScène Avond een stukje van A Street Concert. Met deze muzikale voorstelling schetst Pieter een origineel beeld van de Turnhoutsebaan, ooit de Meir van Borgerhout. Hij ziet daar ook een kleine parallel in met het werk van de Vrienden van HETPALEIS.

“Het is natuurlijk prachtig wat de Vrienden van HETPALEIS doet. Ik kan dit initiatief alleen maar bejubelen. Ik breng daarom met plezier een stukje uit de voorstelling op hun avond. Anderstalige nieuwkomers kunnen dankzij de Vrienden naar HETPALEIS komen. Dat bevestigen de jongeren die ik ook op de Turnhoutsebaan tegenkwam.” Wat mogen de aanwezigen van de OpScène Avond precies verwachten? “Ik weet nog niet wat ik ga brengen. De insteek is razend eenvoudig. Ik breng tien muzikale portretten van mensen die ik heb ontmoet, met wie ik heb gesproken. Dat zijn heel diverse mensen. Ze worden geschilderd met woord, muziek en film. Dat leidt tot prachtige resultaten. Ik denk aan een een Keniaanse studente die ik leerde kennen in een kapsalon. Ze komt uit de stam van de Masaï. Ze wilde hier een ander leven opbouwen, dat zorgde voor een conflict met haar vader. Maar ze miste de muziek van daar. Dat zorgde voor toenadering met haar vader. Ik heb die muziek, eigenlijk alleen maar haar stem, ook opgenomen, echt prachtig.” De Turnhoutsebaan is niet alleen multicultureel. Het is ergens ook een stuk vergane glorie. “Dat was de tijd van de grote bioscopen. Daarom breng ik een portret van Paul Corluy, de projector van de Roma van de jaren 50 tot het verval. Hij is helaas een tijdje geleden overleden. Kon ik dat portret nog wel brengen? Zijn familie wilde dat toch graag. Daarom heb ik voor de film een beroep gedaan op zijn jongere broer, inmiddels ook al een eindje in de tachtig.” Misschien is er nog een gelijkenis tussen de Turnhoutsebaan en HETPALEIS. Lokt de Roma, nu als schouwburg, genoeg mensen uit de plaatselijke Marokkaanse gemeenschap? En bereikt HETPALEIS voldoende kansarme kinderen? “Ik denk dat het een moeilijke discussie is. Ik zag laatst een stuk geschreven door Fikry El Azzouzi. Toen zat ik weer met dezelfde parochianen in de kerk, begrijp je? Ik dacht dat de Marokkaanse gemeenschap wel zou volgen bij een stuk geschreven door een Marokkaan. Niet dus. Die gemeenschap beseft dat zelf ook wel. Ik ontmoette voor mijn voorstelling twee Marokkaanse broers die een steunproject hadden opgericht. Aanvankelijk wilden ze een weeshuis in

© Diego Franssens

Marokko steunen. Die focus hebben ze naar hier verlegd. Ze vinden dat de eigen gemeenschap de wereld hier beter moet leren kennen. Zo organiseerden ze pas een fietstocht langs plekken in Borgerhout die rond ecologie werken.” “Een ander gevoelig punt zijn de gelovigen die nogal rigide denken. Zij vinden muziek en theater onrein, daar moeten we niet blind voor zijn. De fantastische luitspeler Abdelkader Zanoun die nog met Wannes Van de Velde samenspeelde, vertelde mij daar nog over. Zijn passie voor muziek zorgde voor heel wat conflicten met zijn vader. De jonge muzikanten zitten nog steeds met die worsteling. Die culturele verschillen zullen voor fricties blijven zorgen, tegelijk zijn dat uitdagingen. Kinderen uit een OKAN-klas die hier in De Stal lessen volgen en wat KunstZ uit Borgerhout doet met podiumkunstenaars van diverse origine, dat is natuurlijk fantastisch.”

5

Wat verwacht je van de OpScène Avond? “Zo’n benefietavond, is even iets helemaal anders. Ik vind dat heel leuk. Ik neem sowieso graag de tijd om met mensen te babbelen, dan krijg je altijd verhalen te horen die soms voor verwondering zorgen. Dat was zeker het geval op de Turnhoutsebaan. Die verhalen waren ergens eindeloos.” A Street Concert gaat op 3 februari in première in HETPALEIS. Dominique Piedfort

PIETER EMBRECHTS studeerde in 1994 af met de hoogste onderscheiding aan Studio Herman Teirlinck als Meester in de Dramatische Kunsten, richting Kleinkunst, onder de vleugels van mentor Jan Decleir. Hij is tot op de dag van vandaag een zeer actief en eigenzinnige theateracteur, zanger, songschrijver en regisseur. Daarnaast is hij ook een gedreven medebedenker en gastheer van diverse tv-programma’s.


VRIENDENBRIEF DECEMBER ‘16

ZWANEMANS

HETPALEIS, Opera Vlaanderen, IOA & Koninklijk Conservatorium Antwerpen Koen De Graeve & Guy Joosten

© Diego Franssens

Koen De Graeve bewerkt Wagners Lohengrin tot een hedendaagse poprockopera, Guy Joosten regisseert 5 topacteurs, 4 sopranen, een 31-koppig orkest van conservatoriumstudenten en de band De Post. Zwanemans is gebaseerd op Lohengrin, een oud en ingewikkeld verhaal over een ridder zonder naam die op de Schelde komt aanvaren in een bootje, getrokken door een zwaan. Na een duel wint hij Elsa, een vrouw die door graaf Telramund en Ortrud aangeklaagd werd voor moord. Zolang Elsa niet naar de naam van haar mysterieuze redder vraagt, kunnen ze samen blijven.

BEN JIJ EEN WARME VRIEND VAN HETPALEIS? De week voor Kerst wordt ook dit jaar de Warmste Week. In die week zorgt iedereen voor iedereen! HETPALEIS geeft alvast het goede voorbeeld en organiseert heel de maand december tal van Warme acties ten voordele van de Vrienden van HETPALEIS. Ook jij kan je steentje bijdragen en je warme hart laten zien!

Vrienden van HETPALEIS als goede doel. Wij zetten jouw activiteit graag extra mee in de kijker op onze Facebookpagina. Stuur ons een mailtje met al de info en een leuke foto naar devrienden@hetpaleis.be en wij zetten jouw actie mee in de spotlight!

Je inschrijven is heel eenvoudig. Bedenk een leuke actie om geld in te zamelen, registreer ze op www.dewarmsteweek.be en kies de

AGENDA VOORJAAR 2016 WOENSDAG 21 DECEMBER - 19u avant-première Zwanemans DONDERDAG 2 FEBRUARI - 19u A Street Concert DINSDAG 7 MAART - 19u OpScène Avond WOENSDAG 29 MAART - 19u Niets

CORRECTIE In de Vriendenbrief van augustus stond een foute datum voor de avant-première van Zwanemans.

OPROEP De Vrienden van HETPALEIS denkt aan het milieu. Bepaalde informatie sturen we liever digitaal door. Een eenvoudig mailtje met je naam en je adres naar devrienden@ hetpaleis.be volstaat om per mail op de hoogte gehouden worden van alle avantpremières en extra activiteiten. De natuur zal u dankbaar zijn.

CADEAUTIPS TEN VOORDELE VAN DE VRIENDEN Ben je op zoek naar het perfecte cadeau voor onder de kerstboom? Dan hebben wij de ideale suggestie waarmee je ook nog eens de Vrienden van HETPALEIS ondersteunt.

Verplancke. Zo vind je in de doos een variatie op het aloude ganzenbord spel. Welke hindernissen liggen er voor de regisseur, acteur, kostuumontwerper op weg naar de première? Wat als je je tekst niet kent? Even een beurt wachten om die te leren. En pas op voor het brandalarm of je gaat terug naar af. Een ander voorbeeld is het ‘halvezinnenspel’ waarbij fantasie, taalgevoel en speeldrang gestimuleerd worden. Mijn moeder is… een blauw konijn. Dat mag je even uitleggen. En natuurlijk is er ook een quiz: hoeveel weet je nu werkelijk over het theater? Voor iedereen van 8 tot 103 jaar, voor max. 30 spelers THEATERSPEL (€15) Het Theaterspel is een uniek gezelschapsspel uitgegeven door HETPALEIS. Aan de hand van negen verschillende spellen kunnen de spelers kennis maken met de wereld van het theater. De spellen werden bedacht door jeugdauteur en illustratrice Joke van Leeuwen en haar zus de actrice Marieke van Leeuwen. De illustraties werden verzorgd door o.m. Carll Cneut, Gerda Dendooven, Ingrid Godon, Tom Schamp, Kaas

CD BOX TRILOGIE VAN SAM VLOEMANS (€15) Deze cd-box bevat de opnames van drie concerten voor kleuters die Sam Vloemans voor HETPALEIS maakte: Water, lucht, aarde en vuur; Nachtmuziek en Waar is het Feest? Drie universele thema’s die iedereen begrijpt. Ongeacht de leeftijd. Ongeacht de taal. Ongeacht de (culturele) achtergrond. De opbrengst van deze cd-box gaat integraal naar de werking van de Vrienden van HETPALEIS, zodat

6

meer kinderen kunnen genieten van cultuur. Waar ze recht op hebben. Zodat cultuur ook voor hen evident wordt. De cd-box en het theaterspel zijn te koop voor €15. Je kan je exemplaar bestellen door te mailen naar devrienden@hetpaleis.be met de vermelding van je naam en of je de cd of het theaterspel wenst. Na ontvangst van je betaling leggen we je bestelling klaar aan de kassa van HETPALEIS. De opbrengst gaat integraal naar de Vrienden van HETPALEIS.


VRIENDENBRIEF DECEMBER ‘16

Aarzel niet! Word vandaag nog lid van de Vrienden van HETPALEIS VRIEND VAN HETPALEIS WORDEN IS EENVOUDIG

STAP 1: KIES WELK TYPE VRIEND JE WILT WORDEN VRIEND

VRIEND van HETPALEIS ben je al voor €40 per persoon. Indien je samen met je partner voor een Twee Vrienden wilt gaan, betaal je €60. Jongeren t/m 18 jaar kunnen lid worden voor €10. Als VRIEND word je uitgenodigd voor de avant-premières van de Grote zaalvoorstellingen.

GOEDE VRIEND

GOEDE VRIENDEN betalen €150. Ze worden uitgenodigd op alle avantpremières van HETPALEIS in de Grote zaal en krijgen 2 gratis tickets voor een HETPALEIS- of coproductie in HETPALEIS.

BOEZEMVRIEND

BOEZEMVRIENDEN betalen €300. Je wordt uitgenodigd op alle avantpremières van HETPALEIS in de Grote zaal en je krijgt 5 gratis tickets voor een HETPALEIS- of coproductie in HETPALEIS.

HARTSVRIEND

HARTSVRIEND ben je al voor €1000. Je wordt uitgenodigd op alle avantpremières van HETPALEIS in de Grote zaal en krijgt 15 gratis tickets voor een HETPALEIS- of coproductie in HETPALEIS.

ZIELSVERWANT

Als ZIELSVERWANT steun je de Vrienden voor €2000. Je wordt uitgenodigd op alle avant-premières van HETPALEIS in de Grote zaal en krijgt daar bovenop 20 gratis tickets voor een HETPALEIS- of coproductie in HETPALEIS. Het logo van je bedrijf krijgt ook een ereplaats in de inkomhal van HETPALEIS.

STAP 2: IN- & OVERSCHRIJVEN Vul het inschrijfformulier in op onze website WWW.DEVRIENDENVANHETPALEIS.BE en stort het gewenste bedrag op het rekeningnummer van de Vrienden van HETPALEIS BE10-410-0655701-04. Meer info krijg je van Charlotte Allaerts op het nummer 0498/10.29.89 of via devrienden@hetpaleis.be

STAP 3: WELKOM BIJ DE VRIENDEN! Zodra we je overschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons per post een bevestiging met een exemplaar van de meest recente Vriendenbrief. WELKOM BIJ DE VRIENDEN!

7


r u u t l u c p o t h c Elk kind heeft re NHETPALEIS.BE

| WWW.DEVRIENDENVA S EI AL TP HE N VA IENDEN WORD LID VAN DE VR

© Kurt Van der Elst

Vriendenbrief december 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you