{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BRANDJES BLUSSEN IN DE EREDIVISIE SIEMEN MULDER

10_2019 editie

13

_Freek de Jonge Op zijn 75ste nog steeds vol gas vooruit _Slachtofferhulp "Mensen zijn vaak veerkrachtiger dan ze denken"_Wouter Gudde Als nieuwe algemeen directeur houdt hij alle ballen in de lucht bij FC Groningen


2 3

GRIP_INHOUD

12

Kiek

De brandweer in Leek viert dit najaar het tweehonderdjarig bestaan.

4

Siemen Mulder: Brandjes blussen in de Eredivisie

8

Actueel

14

18

Voorwoord Zelfverzekerd kijkt

Freek de Jonge (75) leeft tamelijk roekeloos. "Ik maak nog steeds slidings op de training, rookmelders heb ik niet en ik kan niet reanimeren."

Coverstory

Portret

20

Portret

Reportage

we de warmte weer binnenshuis, al zal

voetbalscheidsrechter Siemen Mulder

bij een enkeling de kachel pas na de

ons aan vanaf de cover van de nieuwe

Zuidlaardermarkt aangaan. Traditie! Die

GRIP_. Dat neemt niet weg dat Mulder het

kachel is wel aan verandering onderhevig.

regelmatig zwaar te verduren heeft van

Jaarlijks worden in Nederland naar

spelers in de eredivisie, van trainers, van

schatting zo’n 30.000 nieuwe kachels

supporters, van Johan Derksen. Risico van

verkocht. In bijna een derde van de gevallen

het vak. Dit voorjaar sloot Mulder aan bij

gaat het om de zogenoemde pelletkachels.

de brandweer in zijn woonplaats Uithuizen.

Ook brandweerman Jan Zinger schafte er

Tussen het fluiten van Ajax en Feyenoord

een aan: "Snel warm, weinig gedoe.’’ Maar

door legde hij aan de Sontweg de belofte

ook niet geheel zonder risico, vertellen Jan

af, zich volledig bewust van de risico’s die

en onze collega Dirk Werkman.

dat nieuwe vak met zich meebrengt. "Ik

En voor iedereen die een

mag iets goeds doen voor het dorp, samen

ingrijpende gebeurtenis meemaakt is er

met mijn vrienden. De risico’s neem je dan

Slachtofferhulp. Anita Huiting vertelt over

voor lief’’, zegt hij.

het dankbare werk van die organisatie.

Risico’s beheersen, bijdragen aan een

Wat Anita daarbij opvalt is dat mensen

gezond en veilig bestaan van de inwoners

vaak veerkrachtiger zijn dan ze denken.

van de provincie Groningen. Het is de

Dezelfde boodschap heeft Freek de Jonge.

boodschap van Veiligheidsregio Groningen

’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west

die ook bekend is bij directeur Dirk Nijdam

/ Of ’t wer altied wel weer licht. Freek

van Forum Groningen, dat eind november

zong het lied van Ede Staal bij een van

officieel zijn deuren opent. Een spectaculair

de fakkeltochten om aandacht te vragen

gebouw waarmee de stad in vele opzichten

voor de gevolgen van de gaswinning. En

z’n nek uitsteekt.

het kwam uit z’n hart. Wel stelt De Jonge

Risico’s nemen is inherent aan

vast dat er steeds meer mensen zijn die

het bestaan van een directeur van een

zichzelf niet kunnen redden, die dakloos

professionele voetbalclub. Vraag maar aan

raken. Goed om daarbij stil te staan als er

Wouter Gudde, die bij FC Groningen het

weer eens gesproken wordt over het thema

Wouter Gudde, de oernuchtere nieuwe

"Spraakmakend word je niet met

roer overnam van Hans Nijland. Blijf maar

zelfredzaamheid, bijvoorbeeld in relatie tot

algemeen directeur van FC Groningen

middelmaat." Met het Forum Groningen

eens rustig als er flink wordt geïnvesteerd

het aardbevingsrisico. Ja, de gaswinning

doet niet aan borstklopperij. "Doe maar

steekt onze stad de nek uit. Directeur

in de selectie en de resultaten blijven achter

stopt al in 2022. Maar daarmee zijn de

normaal, dan ben je tegenwoordig uniek,

Dirk Nijdam kan niet wachten tot de

bij de verwachtingen van de supporters.

risico’s niet verdwenen.

toch?"

officiële opening van het gebouw.

Voor je het weet klimt er iemand over de

24

Actueel

Verder in deze GRIP_ de collega’s

reclameborden om eens z’n beklag te doen.

van de post Leek, die dit najaar het

In die gevallen komt onze collega Chris

tweehonderdjarig bestaan vieren. Ook

Bulder in actie. En blijf maar eens rustig

zij krijgen volgend jaar de beschikking over

als een deel van het dak van een stadion

het nieuwe operationele uniform van de

naar beneden komt, zoals in Alkmaar. Geen

brandweer, zoals te zien op de achterkant

wonder dat Gudde wel eens wakker ligt van

van deze editie. Veel leesplezier!

het veiligheidsdossier van de FC. Nu de dagen korter worden zoeken

De redactie

Pelletkachels: alleen weten waar de aan-uitknop zit is niet voldoende.

10

Colofon

Onmisbaar De dagdienst, beroepsbrandweer en vrijwilligers krijgen een nieuw operationeel

Dit is een uitgave voor en door medewerkers van Veiligheidsregio Groningen. _Redactie en tekst

uniform. In Groningen is het streven om de

Junction creative + digital agency i.s.m. team communicatie Veiligheidsregio Groningen _Ontwerp

Slachtofferhulp is er voor iedereen die

nieuwe pakken voor de zomer van 2020 in

en opmaak Junction creative + digital agency _Fotografie Ewoud Rooks (p. 4-5, 6-7, 10-11, 12-13, 14-

een ingrijpende gebeurtenis meemaakt.

huis te hebben.

15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24), Shutterstock (p. 8-9) _Drukwerk Scholma Print & Media


GRIP_COVERSTORY

4 5

BRANDJES BLUSSEN IN DE EREDIVISIE

Het zou je maar gebeuren: verwacht je een rode kaart, tovert de scheidsrechter een zwarte pieper uit zijn borstzakje. "Tja, het ís mogelijk", grinnikt Siemen Mulder. "Maar geen zorgen hoor, als ik in ‘t veld sta, blijft de pieper thuis." Afgelopen maart sloot de arbiter zich aan bij de brandweerpost van Uithuizen. En terwijl hij nu op zondag in het heetst van de strijd fluit, kan het zomaar eens zo zijn dat hij op maandag in een ware vuurzee belandt. Hoe dan ook, kleine én grote brandjes blussen kan Mulder als geen ander. Hoe doet hij dat toch?

SIEMEN MULDER

In GRIP_ geven we graag een gezicht aan Groningers die op hun manier met risico’s en veiligheid bezig zijn. Deze keer een interview met Siemen Mulder, die voor zijn werk als brandweerman en arbiter stevig in zijn schoenen moet staan.


6 7

GRIP_COVERSTORY

intervaltraining, woensdag naar de sportschool, donderdag hardlopen en vrijdag weer naar de sportschool", somt Siemen op.

"ZO'N DODELIJK ONGELUK HAKT ER WEL IN" Het was het eerste wat hij deed als

het om samen, om het team. Dat vind ik mooi!" Toch zijn er meer overeenkomsten. "Op het veld moet ik

"Ik houd van structuur. Daar word ik rustig van." Maar dat valt

binnen een paar seconden beslissen of het wel of geen penalty

nog niet mee als iedere week er anders uitziet. "Spontaniteit is

is, wel of geen rood, wel of niet buitenspel. Ook bij de brandweer

nog wel eens een dingetje", geeft hij toe. Een weekendje weg, naar

moet ik snel en onder grote druk presteren", legt Siemen uit.

een concert of er lekker op uit met de kinderen gaat in Siemen's

Minstens zo belangrijk is Siemen's gevoel voor rechtvaardigheid

geval niet zo makkelijk. "En de kinderen meenemen? Nee, nu nog

en verantwoordelijkheid, "én het doelgerichte", vult hij aan. "Als

niet. Daarvoor zijn ze nog te jong. Ze mogen naar me kijken thuis,

ik nergens naartoe kan werken, dan vind ik het niets." En dan

vanaf de bank, maar niet op de tribune. De kinderen hoeven niet

hebben we het nog steeds niet gehad over het fysieke aspect,

te horen hoe papa uitgefoeterd wordt." Want óók dat hoort bij

weerbaarheid, veerkracht en de spanning - "van standje Netflix

zijn vak: de meest onpartijdige man in het veld is, als we ‘t even

naar scherp."

kort door de bocht mogen zeggen, regelmatig de lul. "Voetbal is emotie. Die eerste paar seconden waarin een speler of supporter

Goed fluiten, goed blussen

gefrustreerd reageert, die kan ik heel goed begrijpen", legt Siemen uit. "Maar als mijn grens wordt geraakt, moet je rustig en discreet

Maar de hamvraag: hoe combineer je deze twee

de schoolbel klonk: voetbalschoenen aan

reageren. Net zoals je als brandweerman ook doet als je druk

onvoorspelbare beroepen in hemelsnaam? Siemen lacht: "Je zou

en gaan. Lekker trappen op het veldje

en stress ervaart. En hé, ik ben ook nog steeds mens hè", lacht

denken dat ik maar weinig voor de brandweer kan betekenen met

om de hoek met zijn vriendjes, "totdat

hij. "Fouten maken hoort erbij." Komt er kritiek, dan probeert hij

mijn ‘drukke bestaan’. Maar misschien heb ik wel meer tijd dan de

mijn moeder riep dat het eten klaar was",

dat zo snel mogelijk van zich af te zetten. Vooruit kijken naar de

gemiddelde werknemer die van acht tot vijf op kantoor zit", vertelt

vertelt Siemen. "Maar een topspeler was

volgende wedstrijd; niet te veel blijven hangen in het negatieve.

hij. "Er zijn weken bij dat ik alleen op zondag een eredivisieduel

ik niet, hoor. Gewoon op amateurniveau,

"Ook al hoop ik na zo’n misser niet al te veel bekenden tegen het

fluit. Dan ben ik zes dagen beschikbaar voor de brandweer", legt

bij de Heracliden in Uithuizermeeden

lijf te lopen tijdens mijn blokje met de hond."

hij uit. "Heb ik een internationale wedstrijd, tja dan blijven er

en later bij ZEC in Zandeweer." Op die ene zaterdagmiddag - de dag waarop ‘t

"Het is nog mooier dan ik dacht"

allemaal begon - stond hij samen met zijn vriend Pascal Koolhof, ook brandweerman

misschien drie over." De pieper blijft dan in Uithuizen, het dorp waar hij naar eigen zeggen thuishoort. "Andere scheidsrechters zeggen wel eens: ‘Man, wat doe je daar aan het einde van de

Eerlijk is eerlijk, we mogen zijn leven gerust roerig noemen.

wereld, helemaal in Uithuizen. Maar ik ben hier geboren en

in Uithuizen, als leider langs de lijn van een

En dan kiest-ie ook nog voor de brandweer. Niet meteen het

getogen. Hier wonen mijn familie, vrienden, alles wat vertrouwd is.

zenuwslopende wedstrijd in Hoogezand.

meest gestructureerde beroep. En waar aan het fluiten nogal wat

Én sinds kort de brandweer." Want, hoe inspannend het ook kan

"Nou, dat was me toch een partijtje.

‘mentale’ risico’s hangen (fouten maken, frustratie van spelers en

zijn, de brandweer is óók ontspannend.

‘Onze’ spelers hoefden maar boe of bah

supporters, kritiek), kom je in het brandweervak minstens zoveel

te zeggen of ze hadden een gele kaart

fysieke risico’s tegen. "Weet je dat ik daar eigenlijk nooit zo bij

andere collega’s die me vanaf het begin heel goed opgevangen

om de oren, terwijl het andere team niets

stil sta?", zegt hij. "Ik werkte voorheen als accountmanager in de

hebben. We werken hard en hebben bloedserieus werk. Maar

verkeerd kon doen." Siemen bedacht zich

ICT. Maar daar lag mijn hart niet." Hij besloot te stoppen en meer

er wordt ook veel gelachen. En als ‘t even kan een wedstrijd

niet: "Als er zulke scheidsrechters in het

thuis te zijn bij zijn vrouw - al dertien jaar Siemens’ grote steun en

nabespreken met de jongens, natuurlijk." De komende twee jaren

veld staan, dan ga ik het zelf wel doen",

toeverlaat - en de kinderen. "Na zo lang weggeweest te zijn, vind

staan in het teken van de opleiding tot brandweerman afronden

riep hij. Zo geschiedde.

ik het te gek zo veel thuis te zijn bij mijn familie." Maar naast het

en nóg beter fluiten. "Begin ik ergens aan, dan moet ik het ook

scheidsrechtervak moest er ook méér zijn.

goed afronden. Dat is het belangrijkste." Hoe dan ook, de ploeg

Negentien jaar was-ie. Een ‘broekie’ onder de scheidsrechters. Maar een

"Kijk, het is niet zo dat ik als tienjarig jochie al brandweer-

talent en dát werd opgemerkt. "Net

man wilde worden", geeft Siemen toe. "Maar de kazerne is om de

zoals bij voetballers, werd ik gescout en

hoek en ik fietste er regelmatig langs. Bovendien zitten een aantal

geselecteerd voor talentprogramma’s",

vrienden en goeie bekenden van me ook bij de brandweer. Toen

vertelt Siemen. "Ik klom elk jaar een trede

kwam het wel eens ter sprake aan de eettafel." Hij waagde de gok

hoger en werkte hard om de top te halen.

en sloot zich in maart aan bij het korps in Uithuizen. "En eigenlijk

Toen kreeg ik ineens een telefoontje van de

vind ik het nog mooier dan ik van tevoren verwachtte. Ik mag iets

‘scheidsrechtersbaas’. Dat ik dat weekend

goeds terug doen voor het dorp, samen met mijn vrienden. Die

aangesteld was bij Cambuur-NAC. ‘En,

risico’s, die neem je dan voor lief."

oja, veel succes ermee.’" Het was 2014, zijn eerste eredivisieduel. "Spannend?

Twee korpsen onder de loep

Ach, gezonde spanning. Enthousiasme eerder. Zodra ik het eerste fluitsignaal

Dát er risico’s zijn, daar kan Siemen niet omheen. "Ik ben

gaf, was het goed." Inmiddels heeft iedere

nog maar aspirant; mijn uitrukken zijn op drie handen te tellen.

voetbalfan hem wel eens voorbij zien

Maar een dodelijk ongeval hakt er wel in", geeft hij toe. "Tijdens

komen. Die grote kerel met die kale kop?

mijn eerste dodelijke ongeval werd me telkens gevraagd hoe

Kan niet missen.

het met me ging en of ik het wel of niet wilde zien. Er was niet

"Voetbal is emotie"

alleen aandacht voor het ongeval, maar ook voor elkaar. En bij terugkomst stond een opvangteam klaar om de gebeurtenis met ons door te nemen. Dat gevoel, dat we er samen alles aan

Elke dinsdag krijgt hij de

doen om levens te redden, dat is ijzersterk", vertelt Siemen. "Als

‘fluitplanning’ voor het weekend

scheidsrechter werk je ook in teamverband, maar iedereen is

door. "Dat betekent: dinsdag een

tegelijkertijd gericht op zijn eigen carrière. Bij de brandweer gaat

"Klinkt gek hè? Maar ik doe het samen met mijn vrienden en

van Uithuizen hoopt ‘die grote kerel met zijn kale kop’ nog heel lang in hun midden te houden.

"NA EEN MISSER IN HET VELD WIL IK GEEN BEKENDEN TEGEN HET LIJF LOPEN"


8 9

GRIP_ACTUEEL

HET GEVAAR VAN PELLETKACHELS Het najaar is begonnen, de dagen worden korter en de feestdagen komen eraan. Nu je weer veel binnen zit, maakt een lekker warme haard het plaatje compleet. Naast de bekende open haard, de gaskachel en de elektrische kachel, is nu ook de pelletkachel niet meer weg te denken. Deze is populair vanwege de snelle en eenvoudige installatie en het gebruiksgemak. Maar is hij wel echt zo gemakkelijk? Of komt er toch meer bij kijken?

Brand bij de brandweerman

met water moet blussen. Wanneer je water over een hete ijzeren buis gooit, ontstaat er ontplofingsgevaar." Gelukkig wist Jan dit

Wat kan er dan misgaan? Jan Zinger, werkzaam bij Brandweer Drenthe en ploegchef bij ploeg Westerbork, weet daar helaas alles van: "In 2015 zijn we verhuisd.

dankzij zijn brandweerervaring en bleef hij rustig. Zijn collega’s van ploeg Westerbork blussen de brand.

Oorzaak brand

We kozen als bijverwarming voor een pelletkachel omdat we hoorden dat het

De te kleine diameter van de afvoerpijp bleek de

een handig ding was. Snel warm, weinig

voornaamste oorzaak van de brand. De pijp ging drie meter

gedoe."

omhoog en daarna horizontaal door de muur. In die korte

Achteraf weet Jan wel waar het

pijp hoopten rookgassen zich op en zijn deze spontaan gaan

misging: "De informatie die we van de

ontbranden. Volgens Jan is onvoldoende expertise en kennis

erkende installateur kregen, was erg

de voornaamste reden: "Je moet als gebruiker goed worden

summier." Jan wist zelf wel het een en

voorgelicht en weten hoe de kachel werkt. Weten waar de

ander van kachels en stelde vragen. "Hij

aan-uitknop zit is echt niet voldoende!"

kon mij weinig antwoorden geven. Maar ja, je bent enthousiast, de kachel ziet er goed

Veilig gebruik

uit, je zit niet in je veiligheidsmodus: ik dacht dat het wel goed zou komen." En het ging ook een tijd goed, tot

Je zou het misschien niet verwachten, maar Jan gebruikt de kachel nog steeds: "Ik heb er vertrouwen in dat ik de kachel

6 januari 2018. "We gingen naar bed.

veilig kan gebruiken met een aantal voorzorgsmaatregelen.

Ik drukte de kachel uit. Toen de kachel

Ik doe de kachel ‘s avonds eerder uit zodat hij kan afkoelen. Ik

rookgassen ging afvoeren, zag ik vrijwel

maak de kachel en pijp regelmatig schoon en zuig de kachel

meteen vlammen verschijnen aan de

voor gebruik altijd helemaal uit.

buitenkant van de afvoerpijp." Jan

Eén zorg blijft wel bestaan bij Jan: "Als de stroom uitvalt,

bedenkt zich niet, waarschuwt zijn vrouw

valt de kachel uit. Dan worden de gassen niet of nauwelijks

en kinderen en zorgt dat ze naar buiten

afgevoerd en ontstaat er mogelijk een gevaarlijke situatie.

gaan. "Daarna heb ik ramen en deuren

Oplossing is een noodaggregaat in huis halen. Of als je die niet

dicht gedaan en 112 gebeld. Ik heb zelf

hebt bij de kachel blijven wanneer de stroom uitvalt. "Wat de

geen bluspoging ondernomen. Ik had niets

kachel precies doet wanneer hij plotseling uitgaat is namelijk

voor handen en ik weet dat je dit niet

niet bekend."

8 TIPS VOOR VEILIG GEBRUIK

De laatste jaren zag de brandweer het aantal incidenten met pelletkachels flink stijgen. Collega Dirk Werkman, brandweerman en onderzoeker bij team

Koop de pelletkachel bij een 1. 

Brandonderzoek Noord-Nederland,

gerenommeerd bedrijf. Laat hem

kan dit beamen: "In een pelletkachel

installeren en controleren.

verbrand je pellets (staafjes fijngemalen en samengeperst houtstof) in plaats van bijvoorbeeld houtblokken of gas. Via een afvoerbuis wordt de rook naar buiten geleid. De kachel werkt deels op stroom." Dat klinkt niet gevaarlijk, maar waarom gaat het dan steeds vaker mis? Het gevaar zit hem vooral in ondeskundige installatie: "Iedereen die een rekening kan schrijven mag pelletkachels installeren. Mensen installeren ze soms zelf terwijl ze daar geen enkele kennis van hebben." Vooral in het begin was er weinig regelgeving; pelletkachels werden zonder aanvullende informatie als ‘onderhoudsvrij’

"ALLEEN WETEN WAAR DE AAN-UITKNOP ZIT IS NIET VOLDOENDE"

Berg de pellets droog op. 2. 

Je kachel moet worden afgesteld op de pellets die 5.  je gebruikt. Verander dus niet zomaar van pellets.

Is er sprake van een storing? Zet de kachel uit, 6.  maar trek nooit de stekker eruit! Dan zet je

Controleer of de zakken goed

de ventilatie uit terwijl de brandende pellets

dicht zijn. Dit om broei te

warmte blijven afgeven, wat kan zorgen voor

voorkomen in de pellets.

rook of koolmonoxide. Laat de kachel afkoelen en

Zorg voor (gekoppelde) rook3. 

melders en koolmonoxidemelders rondom de kachel maar ook waar

controleren voor je hem opnieuw gebruikt. Zorg voor regulier onderhoud, haal de aslade elke 7. 

week leeg. Als er steeds veel roet voor het ruitje zit,

je slaapt, zodat je op tijd kunt

is er sprake van onvolledige verbranding. Laat hem

vluchten wanneer nodig.

dan controleren!

Maak de afvoerpijpen regelmatig 4.  schoon. Vervuilde afvoerpijpen

Bevestig de afvoerpijp nooit horizontaal door de 8. 

muur. Wanneer de wind erop staat wordt de rook

verkocht. "Dat is gewoon niet waar",

kunnen erg warm worden en

weer terug de kachel ingeslagen en kan je huis vol

vertelt Dirk. "Een pelletkachel heeft, net

brand veroorzaken.

rook komen te staan.

als alle kachels, onderhoud nodig en moet regelmatig worden schoongemaakt."


10 11

GRIP_ONMISBAAR

"MENSEN ZIJN VAAK VEER− KRACHTIGER DAN ZE DENKEN"

SLACHTOFFERHULP ZOEKT COLLEGA’S Slachtofferhulp werkt vrijwel alleen met vrijwilligers. Dat kunnen stagiairs zijn die een studie recht, psychologie of maatschappelijke dienstverlening volgen, mensen die uit het arbeidsproces komen, gepensioneerden en mensen die al hulpverlener zijn. Het werk kost ongeveer 4 tot 8 uur per week, maar de tijdsinvestering hangt ook af van wat er gebeurd is." Slachtofferhulp kan altijd nieuwe mensen gebruiken. Iets voor jou? Meld je dan aan via 0900-0101 of via www.slachtofferhulp.nl/werken-bij.

gespreksvaardigheden en uitleg over wanneer je wie waarheen kunt doorverwijzen. "Als iemand na drie á

ANITA HUITING

vier gesprekken met ons behoefte heeft om door te praten dan verwijzen we bijvoorbeeld door naar een psycholoog." Anita volgde de opleiding in acht dagen in Utrecht. Daarnaast krijgen medewerkers allerlei cursussen en begeleiding aangereikt. "Je krijgt een mentor en de

Nadat ze zelf een ingrijpende gebeurtenis meemaakte, gooide Anita Huiting het roer om. "Opeens had ik geen plezier meer in het binnenhalen van orders", vertelt de voormalig marketingmanager.

eerste gesprekken doe je samen." Slachtofferhulp Noord-Nederland biedt hulp aan

"Ik schrok daar wel van. Ik zag mensen in

mensen tegen die het overzicht kwijt

wie iets ingrijpends heeft meegemaakt, zoals een inbraak,

pyjama's en oudere mensen zonder gebit.

zijn. "Soms hebben mensen last van

verkeersongeluk, zedenmisdrijf of brand. ‘Slachtoffers’ vindt

Ze hebben niks bij zich, geen medicijnen,

een schuldgevoel of hebben ze vreselijke

Anita eigenlijk een gekke benaming voor de mensen voor wie ze

niks." Haar werk was om met die mensen

dingen gezien." Toen de Welkoop in

werkt, omdat daar machteloosheid uit spreekt. "Mensen zijn

in gesprek te gaan.

Hoogezand afbrandde op 10 juni 2017

medewerkers van Slachtofferhulp met

ging Anita het gesprek aan met de

collega’s en teamleiders praten. Zo

werknemers. Sommige waren bang dat

zijn er intervisies om te zorgen dat de

zij iets niet goed gedaan hadden. Andere

hulpverleners andersmans ellende niet

rouwden om de dieren die omgekomen

mee naar huis nemen. "Dit werk is niet

vaak veerkrachtiger dan ze denken", licht ze toe.

Ook ‘s nachts beschikbaar

Luisteren en normaliseren "Het is heel veel luisteren. Mensen

Loslaten en relativeren Ook na hun opleiding kunnen

Om die veerkracht te stimuleren biedt Slachtofferhulp

willen van zich af praten", legt Anita uit.

waren bij de brand. "Onze rol is dan om

voor iedereen weggelegd. Je moet goed

onder andere hulp bij het verwerken van emoties, ondersteuning

"Als mensen zich afzonderen, probeer ik

te normaliseren wat er in hen omgaat.

kunnen loslaten en relativeren. Ik wist

bij het aanvragen van een schadevergoeding en bijstand bij een

ze bij het gesprek te betrekken." Dat doet

Die gevoelens mogen er zijn."

niet dat ik het in mij had", concludeert

als medewerker algemene

strafproces. Anita wilde alles wel oppakken. Ze kreeg naast haar

ze omdat het belangrijk is om ervaringen

reguliere werk ook een piketrol. "Dan kun je ook ’s nachts gebeld

uit te wisselen. Ook peilt ze de behoeften

dienstverlening een rol waarin

worden", vertelt ze. "Mijn eerste keer was bij een explosie in

van mensen en geeft ze advies als alles

ze weer voldoening vond. "Het is

Veendam." Daarbij kwam op 19 april 2017 een persoon om het

weer wat rustiger is. Onder andere

leven en de klap veranderde een appartementencomplex in een

over hoe je het kunt aanpakken met de

geven, krijgen medewerkers van

grote ravage.

verzekering. "Mensen weten vaak niet

Slachtofferhulp een opleiding. Daarin

goed gevoel terug op deze ervaringen.

waar ze moeten beginnen. Dan zetten we

komen verschillende onderwerpen

"Geen dag is hetzelfde, geen mens is

het samen op een rijtje. Stap voor stap."

aan bod zoals recht, omgaan

hetzelfde en elke dag leer je weer bij. Je

met vertrouwelijke informatie,

kunt écht iets voor iemand betekenen."

Bij Slachtofferhulp kreeg ze

dankbaar werk. Je voelt je heel waardevol op dat moment."

Anita werd ‘s morgens om 7.30 uur gebeld om omwonenden op te vangen die hun huis uit moesten. Ze herinnert haar eerste ontruiming, waarbij ze mensen opving in een sporthal, nog goed.

In haar werk komt Anita niet alleen

Deskundige begeleiding

Anita. Ze schrijft het ook wel van zich af. Na afloop van een incident maakt ze meteen het verslag. "Of ik zet de

Om dit soort adviezen te kunnen

autoradio een beetje harder." Alles bij elkaar kijkt Anita met een


GRIP_KIEK

KIEK

12 13

De brandweer in Leek bestaat tweehonderd jaar! Pappen

LEEK

tankautospuiten en een personeelswagen. Er is veel veranderd,

Van links naar rechts: Eric Wagenaar, Erik Huisman, Joyce

en nathouden, veel meer zat er niet in als er zo’n tweehonderd

maar het doel is nog steeds hetzelfde: samen met een groep

Rozema, Max Winter, Jakob Dijk, Arie Homan, Pieter Laan,

jaar geleden brand uitbrak in de gemeente Leek. Tot in 1819

gemotiveerde mensen klaarstaan voor de gemeenschap.

Johan Doornbosch, Max Jorritsma, Ronnie ter Veld, Edwin Nauta, Tjeerd Wagenaar, Anjo van der Sluis, Herald Veenstra,

de eerste brandweerspuit werd ingezet: brandweer Leek was geboren. Inmiddels zijn er drie spuiten bijgekomen en bestaat de brandweerploeg uit tweeĂŤntwintig vrijwilligers, twee

Niet op de foto: Pop van der Veen, Marcel Nijland, Johan Slotema en Willem Koops.

Thiemo Hazenberg, Eric Scheffer, Tom Sjonger en Tina van der Velde-Aalders.


W

GRIP_PORTRET

14 15

Hield hij, pak ‘m beet, tien jaar geleden nog

een balletje hoog op de

middenstip, vandaag de dag mag hij alle ballen in de lucht houden en zich - misschien nog ietwat voorzichtig

- de grote baas van die middenstip noemen.

Een titel die de nieuwe algemeen directeur

van FC Groningen met trots draagt. "Maar

óók een titel waar flink wat bij komt kijken",

vertelt Wouter Gudde. Veiligheidszaken,

bijvoorbeeld. Slechts een een klein onderdeel van

zijn enorme takenpakket. "En misschien ook wel

meteen het moeilijkste onderdeel." Want hoe waarborg je de

veiligheid in het stadion zonder in te leveren op toegankelijkheid en sfeer?

WOUTER GUDDE

OP ZIJN PLEK IN GRONINGEN


16 17

GRIP_PORTRET

Midden in het Hitachi Capital

zal zijn. Onlangs nog strafte de KNVB de

"EEN SUCCES IS HET HOE DAN OOK"

Mobility Stadion ploft Wouter neer op een

club voor het ongeoorloofd afsteken van

van de 22.525 groengekleurde stoeltjes.

vuurwerk door de eigen supporters. Naast

Turend naar de grasmat. "Ligt er mooi bij,

een flinke boete, moesten zo’n driehonderd

hè?", knikt hij. Met zijn vierendertig jaar

supporters in vak F de eerste thuiswedstrijd

had Wouter best zelf nog een partijtje

in augustus missen. "Het veiligheidsdossier

kunnen meedoen op dat veld. Maar al

is misschien ook wel meteen het moeilijkste

tijdens zijn voetbalcarrière bij onder meer

dossier voor een algemeen directeur", geeft

Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en

Wouter toe. "Aan de ene kant wil je een

Excelsior verplaatste zijn interesse naar

sfeervol stadion. Met muziek, spandoeken

de ‘achterkant’ van de voetballerij. In zijn

en soms met ‘gecertificeerd’ vuurwerk.

laatste jaar als profvoetballer kreeg Wouter

Maar onze bezoekers moeten zich ook veilig

zelf. Sinds een deel van het dak van het AZ-stadion afgelopen zomer

de kans om achter de schermen aan de slag

voelen. Voel jij je veilig als er een peloton

instortte, ligt de veiligheid van heel wat voetbalstadions onder

te gaan bij Excelsior. Hij greep ‘m met beide

ME voor de deur staat en vuurwerkhonden

een vergrootglas. Hoewel FC Groningen de uitkomsten van het

handen. Negen jaar lang bleef hij plakken:

door de vakken snuffelen? Dat is niet de

onderzoek bij AZ op de voet volgt, maakt de club zich geen zorgen

hij vormde de rechterhand van algemeen

oplossing."

over hun eigen stadion.

directeur Ferry de Haan. "Wat heb ik daar

Na intensieve gesprekken met

Koers bepalen en behouden En dan is er ook nog zoiets als de veiligheid van het stadion

Jaarlijks wordt de stadionconstructie gecontroleerd en

veel geleerd. Je mag rustig zeggen álles,"

veiligheidsmedewerkers besloten

tijdens de laatste controle op 31 januari was alles in orde. "Van

vertelt Wouter. "Maar dan begint het te

Wouter en zijn team te investeren in

een veiligheidsdossier kan ik best eens een nacht wakker liggen",

kriebelen: zou er nog meer in zitten?"

een strenger toegangsbeleid, nieuwe

geeft Wouter toe. "Maar je doet wat je kunt. Het is doorlopend

veiligheidscamera’s en het aanbrengen van

afwegingen maken bij het vinden van de beste balans." Hoe? "Door

uitingen die supporters erop wijzen dat

koers te bepalen en te behouden. Zonder je al te veel te laten

vuurwerk verboden is. "Maar de oplossing

afleiden door de waan van de dag en alle rompslomp eromheen.

zit ‘m vooral in goed overleg met onze

Dat is mijn taak en daar ligt de focus op."

Dicht bij jezelf blijven Afgelopen april verruilde Wouter roodzwart voor groen-wit. "Hoe ouder je wordt,

supportersorganen", vertelt Wouter. "Weet

En als dat alsnog mislukt? "Dan was het de stap meer

hoe beter je jezelf leert kennen", vertelt hij.

je, we hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde

dan waard", zegt hij. Ook al stop ik morgen, ik heb al zoveel

"Je ontdekt wat je kunt, waar je kwaliteiten

doel: onze club naar het hoogste niveau

nieuwe dingen gezien en geleerd. Een succes is het hoe dan

liggen en waar je naartoe wilt." De stap

tillen. En de supporters kunnen hieraan

ook." Maar het succes is compleet als Wouter FC Groningen

van commercieel directeur naar algemeen

bijdragen door onze spelers te steunen,

terugbrengt naar de subtop van de eredivisie. "Dat is mijn

directeur leek een logische. "Een grote stap,

in ze te geloven en hen aan te moedigen.

hoofddoel. Als dat lukt, groeien we niet alleen als club, maar

dat is waar", geeft hij toe. "Maar weet je

Maar dan wel binnen de regels. Alleen dan

ik ook als mens." En die balans tussen werk en privé hè - "Ja,

wat het is: als je iets ‘goeds’ achterlaat, is

hebben we er iets aan." Toch, als iemand

da’s nog wel eens een dingetje", lacht Wouter. "Maar gelukkig

het heel belangrijk dat je naar nóg beter

écht met een brandende wc-rol wil gooien,

ligt er een wereld voor me die ik nog niet ken en waar ik

gaat. Ik denk dat ik bij FC Groningen die

dan doet-ie het. "Daar kun je je gewoon niet

volop kan ontspannen", voegt hij toe. "Ik ben nog nooit op

kans heb gekregen."

tegen wapenen", licht hij toe. "Die dingen

de Waddeneilanden geweest en laatst had ik een etentje

zijn het meest moeilijke aan mijn functie:

in Termunterzijl, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar

niet zo snel van zijn stuk te krijgen. Maar

dat je nooit de volledige controle kunt

het was zo mooi! Of wat dacht je van lekker varen op het

je zou denken dat ‘t best een tikkeltje

hebben. Het is uiteindelijk altijd zoeken naar

Paterswoldsemeer en ‘s avonds een hapje eten in de stad."

intimiderend is om als ‘jong broekie’ de

de meest optimale balans tussen sfeer en

Genoeg uitdagingen en avonturen voor, tja, voor de komende

langstzittende directeur ooit binnen het

veiligheid creëren."

drieëntwintig jaar misschien?

De nieuwe algemeen directeur is

Nederlands betaalde voetbal op te volgen. Drieëntwintig jaar stond Hans Nijland aan het roer van ‘zijn’ club, die hij door diepe dalen (degradatie) en langs hoge pieken (KNVB-beker) loodste. Kent haast niemand de naam van de algemeen directeur van - laten we zeggen - Vitesse, iedereen kent Hans. Zijn nalatenschap is groot. "Toch ben ik daar niet zoveel mee bezig", vertelt Wouter. "Natúúrlijk ga ik de boel hier niet meteen op zijn kop zetten. Eerst observeren, analyseren, heel veel praten en ontdekken waar kansen liggen", legt hij uit. "Maar ik ben er hoe dan ook van overtuigd dat je leidinggeven op zo’n authentiek mogelijke manier moet doen. Gewoon dicht bij jezelf blijven, eerlijk en integer je beleid uitvoeren en bovenal: heel hard werken. Dan zal je altijd en overal winnen." Dit betekent niet dat winnen makkelijk

"VAN ZO’N VEILIGHEIDSDOSSIER KAN IK BEST ‘S NACHTS WAKKER LIGGEN"

BRANDVEILIGHEID IN HET STADION

voren aanwezig om zijn vaste rondje te maken:

Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden, maar het incident

draaiboek, dat vlak voor de wedstrijd wordt doorgenomen.

met de brandende wc-rollen tijdens de wedstrijd FC Groningen-

Het grootste risico? "Vuurwerk", vertelt Chris, "dat blijft toch

Ajax staat bij veel supporters nog vers in het geheugen.

altijd een dingetje." Zodra er brand uitbreekt, geeft Chris of zijn

Kuipstoeltjes vlogen in brand en rook vulde het stadion. Naar

BRIT-collega het door aan de commandokamer. "Zij beslissen

aanleiding van het incident, werd BRIT in het leven geroepen:

uiteindelijk welke actie wordt ondernomen. Maar als iemand

het Brandweer Interventie Team. Een team dat bestaat uit

met een grote vlag het stadion in wil, groter dan de toegestane

vrijwilligers - veelal oud-brandweermannen - die tijdens een

eisen voor brandveiligheid, tja, dan steek ik daar ook wel een

voetbalwedstrijd een extra oogje in het zeil houden. "Dreigt er

stokje voor." Na de wedstrijd komen alle supervisors weer bijeen

een brandje? Dan staat er al een ‘BRIT’ klaar met zand en een

om te evalueren en maakt Chris zijn laatste rondje door het

blusser", vertelt oud-brandweerbevelvoerder en BRIT-supervisor

stadion. "Nog even napraten en dan naar huis. Op naar de

Chris Bulder. Bij elke thuiswedstrijd is Chris zo’n vier uur van te

volgende veilige wedstrijd."

"Ik controleer alles van a tot z. Ieder mogelijk brandrisico neem ik onder de loep." In aanloop naar de wedstrijd ontvangen de supervisors van alle betrokken veiligheidsteams een uitgebreid


18 19

GRIP_REPORTAGE

DIRK NIJDAM

gaan we dat ook oefenen met Brandweer Groningen op het moment dat de gemeente Groningen het gebouw heeft opgeleverd."

"Alle toeristen gaan erheen"

STAD STEEKT NEK UIT MET FORUM GRONINGEN

"Ik moet zeggen dat ik steeds meer van het gebouw ben gaan houden, ook hoe het op deze plek staat. Het contrast tussen oud en nieuw, laag en hoog, strak en chaotisch. Het gebouw doet iets met de omgeving en dwingt je er iets van te vinden. Is het mooi of lelijk? Maar wat zoek je zelf op in het buitenland? Gebouwen die te groot, te duur, te gek zijn. Alle toeristen gaan erheen. En als je naar de buren van zo’n gebouw gaat, zeggen ze allemaal: wie dit ooit bedacht heeft is knettergek. Hoe dan ook, als stad steek je je wel even je

Vanaf het dak heb je een

nek uit. Spraakmakend word je niet met

fenomenaal uitzicht

neer om je te laten zien als stad. Eerst

middelmaat. Je zet het gebouw er ook stond hier een stinkende parkeergarage,

over Stad en Ommeland.

laten we wel wezen." Eenmaal op de tiende verdieping

Forum Groningen

spreidt Nijdam zijn armen. "Kijk dan, als

is een imposant,

je Stad en Ommeland wil zien moet je

veelbesproken gebouw

Hier kun je alles overzien als je om je as

een rondje om de Martinitoren lopen. draait. En ook hier denken we weer aan

in hartje Stad dat

de veiligheid. De glazen balustrades zijn heel dik en hoog, zodat je veilig van het

de inwoners van

uitzicht kunt genieten."

Groningen met elkaar

Dat moet je gezien hebben!

wil verbinden. Zoals

Nijdam kan niet wachten tot het

het Gronings dialect,

gebouw op vrijdag 29 november officieel

de Martinitoren, het

publiek. "Het Forum is voor mij geslaagd

wordt geopend, de confrontatie met het Op weg naar het dak van het Forum

in de kleine uurtjes open zal blijven, ook

van het spectaculaire ontwerp van NL

het aardbevingsbestendig is." Overigens

als de Groningers voelen: we hebben iets

steekt Nijdam (49) zijn enthousiasme

als menigeen al op een oor ligt. Iedereen

Architects gebogen. Daardoor krijgt elke

is het Forum een gasloos gebouw. De

gekregen waar we echt wat aan hebben,

FC Groningen bijdragen

niet onder stoelen of banken. Over

moet zich er thuis voelen, zeven dagen

verdieping een heel eigen smoel, die zich

gasbuis die op de begane grond in de

iets waarvan we soms niet eens wisten

de spectaculaire entree met tribune,

per week.

moet verhouden tot de strakke lijnen die

ontvangstbalie is verwerkt is een knipoog

dat de stad het nodig had, ook omdat de

aan een en hetzelfde

die zicht biedt op een elf meter breed

het Forum kenmerken.

van de architect.

wereld verandert.

gevoel van Groningen.

scherm. "Stel je loopt in de stad en er

over geschiedenis, ontwerp en bouw van

wordt een belangrijke voetbalwedstrijd

Forum Groningen. En ook over de risico’s

uitgezonden. Grote kans dat je die hier

die zo’n gebouw in de binnenstad met

dan kan bekijken." Maar ook over de

zich meebrengt. "Een van de risico’s is

met nieuwe risico’s,

inrichting van de Openbare Bibliotheek,

dat je niet precies weet wat de risico’s

met het aardbevingsrisico. "Ik was bang

de bioscoopzalen en de expositieruimte,

zijn. Daar kom je voor een deel achter als

vertelt directeur Dirk

de chillruimte voor de jongste en de

je open gaat. Het is natuurlijk een hoog,

Nijdam. "We gaan dan

gameplekken voor de iets oudere jeugd. Ook over de kantoorruimte van de

Groninger Museum en

Het is wel een gebouw

ook zeker oefenen met de brandweer."

Nijdam vertelt in sneltreinvaart

Met alles rekening gehouden

Maar wat als zich een calamiteit

Wil je buitenshuis werken omdat

voordoet in het Forum? "We hebben

dat handig is, of studeren op een

simulaties laten maken om zo

plek met goede wifi? Een plek waar

nauwkeurig mogelijk in te schatten

meer verdieping is, meer uitleg, meer

hoe mensen zich door een vol Forum

toelichting bij de dingen die in de

dat de functionaliteit aangetast zou

bewegen. Wat zijn de typische patronen,

samenleving gebeuren? Dat willen we

worden, dat links en rechts palen en

hoe ga je daarmee om? We hebben ons

bieden met het Forum. En tegelijkertijd

groot gebouw voor een heel breed publiek

muurtjes zichtbaar zouden worden. Maar

licht ook opgestoken bij het UMCG,

willen we inspiratie bieden. Het is

en dat is niet zonder gevaar", zegt de

eigenlijk is het vrijwel geheel opgelost

maar ook bij een enigszins vergelijkbaar

geslaagd als Groningers het gebouw over

eigen organisatie met ruim honderd

directeur, die voorgaat op de roltrappen

met een verstevigde basisconstructie

gebouw als Tivoli/Vredenburg in Utrecht.

twee, drie jaar hebben omarmd en ze

medewerkers, waarvan de helft dagelijks

die als dikke spaghettislierten de etages

en met wat dikkere bouten en moeren,

Uit de laatste simulatie kwam dat bij een

hun gasten meteen meesleuren naar het

in het Forum werkt, is hij erg enthousiast.

van het Forum met elkaar verbinden. Drie

die in de constructie zijn weggewerkt.

calamiteit in een vol gebouw iedereen op

Forum, want dat moet je gezien hebben.

En niet te vergeten de horeca, die tot

architecten hebben zich over het interieur

De gemiddelde bezoeker ziet niet dat

tijd buiten kan komen. Maar uiteraard

Dan zijn we goed bezig."

Bij de bouw is rekening gehouden


GRIP_PORTRET

"IK WIL WETEN WAT ER NOG IN MIJ ZIT"

20 21 Freek de Jonge is 75. Dat weerhoudt de cabaretier er niet van om vol gas door te gaan. Met al het engagement dat het publiek van hem kent, ook in Groningen. In september speelde hij in Carré twee bijzondere voorstellingen waarin hij terugblikte op zijn carrière. Er zitten nieuwe liedjes in de pijplijn en als klap op de vuurpijl komt Freek met De Lachgasfabriek, zijn nieuwjaarsconference die op 1 januari wordt uitgezonden. Tussen de bedrijven door trapt hij twee keer per week tegen de bal. "Ik leef tamelijk roekeloos. Ik maak nog steeds slidings op de training, rookmelders heb ik niet en ik kan niet reanimeren."

Op 30 augustus, zijn verjaardag, overhandigde Freek de Jonge (Westernieland, 1944) de Openbare Bibliotheek van Amsterdam het complete oeuvre van Neerlands Hoop, de cabaretgroep die hij in de jaren zeventig vormde met Bram Vermeulen. Bij de symbolische overdracht kwam Freek’s betrokkenheid bij Groningen nog eens aan de orde. "Ik vind het zo mooi", sprak zijn vrouw Hella, met wie hij al vijftig jaar

FREEK DE JONGE

samen is. "Ik krijg hier kippenvel van. Want dát is Freek voor mij. Hij heeft een mooi idee en hij wil iets geven. En dan hebben ze het over imago, maar dit is Freek. Groningen was niet om in the picture te staan, het was om mensen te helpen. Freek is een helper!"


22 23

GRIP_PORTRET

Lieve woorden, die met terugwerkende kracht context geven

vuist maken, een signaal afgeven. Hoe

aan die week in 2017 toen Freek voorop liep in de fakkeltocht

denk je dat dan te verwezenlijken?

tegen "het grootste naoorlogse schandaal van Nederland".

Stap eens over je eigen benepenheid

"Ik heb het teleurstellend gevonden hoe vanuit Groningen op

heen. Ik wilde mensen bij elkaar brengen.

de actie is gereageerd. Het aantal deelnemers viel me tegen.

Dat ik af en toe in een rood-wit shirt loop

Gezien het probleem en de manier waarop je dat wilt verkopen

heeft daar niets mee te maken, maar zo

aan de Randstad was dat geen sterk signaal. Dat is volgens

wordt het wel gezien."

mij mede oorzaak van dat men in de Randstad nog steeds de

Voetbal, over risico’s gesproken. "De

schouders ophaalt en denkt: het zal wel loslopen. Ik zit op de lijn

Maar dat is een heilloze weg. Zelfs in

bal, dat is toch de mooiste uitvinding van

van Schokkend Groningen. Ik ben nog steeds niet optimistisch. Er

je grootste ongeluk kun je de kracht

de mens. Ik train twee keer per week bij

worden wel stappen gezet, maar dat het groots en voortvarend

vinden om te leven. Hella en ik hebben

Zeeburgia met een groep van tussen de

wordt aangepakt waarbij je toekomstperspectief biedt voor een

grote tragedies meegemaakt. Een

20 en 80 jaar. Dan doen we een rondootje.

heel grote groep mensen kan ik niet zeggen."

kind en een kleindochter verloren. Daar

Dat betekent dat je in het midden nog

hebben we ons doorheen geslagen. Je

wat moet lopen, maar aan de zijkant komt

hebt maar één leven, je moet elke dag

het op techniek aan." Grijnst: "Daarom

kiezen om er iets van te maken. Als er

kan Sjaak Swart ook nog meedoen, al

"Mensen zijn verwend geraakt" Veiligheidsregio Groningen houdt onverminderd rekening

voor jou gekozen wordt of het lot kiest,

moet je uitkijken dat je hem niet raakt

met een zware beving en wil inwoners handvatten geven zich

dan moet je je daarop instellen. Een vrije

met een tackle. Met bewondering kijk ik

daarop voor te bereiden. Zelfredzaamheid is daarbij een belangrijk

wil is niet gelaten je lot ondergaan. Een

naar die grote voetballers, zoals Cruijff

thema. "En dat is ook zorgelijk", vindt De Jonge. "Ik ben er sterk

veiligheidsregio is op een bepaalde manier

en Maradona. Die hebben een natuurlijke

voor, begrijp me goed. Al is het alleen maar vanuit het idee

de illusie van het lot kunnen beheersen

concentratie, wat ik op het toneel heb."

"bemoei je er niet mee, laat mij maar gaan". Maar ik zit niet in die

en weerstaan. Die indruk moet je niet

situatie. En mensen die het mondje op de goede plaats hebben,

willen wekken. Begrijp me goed, het is

die weten waar ze moeten zijn. Daar is de schade allang hersteld,

goed dat er een veiligheidsregio is. Er

die mensen zijn klaar en tevreden. Maar het gaat hier om zo

zijn steeds meer mensen en in geval van

ongelofelijk veel mensen die al zolang bezig zijn en die psychisch

een calamiteit of crisis is het goed dat er

veld naar de veiligheid in en rondom huis.

zo onder druk staan dat het gezondheidsprobleem misschien wel

zo’n organisatie is. Een veiligheidsregio is

Rookmelders en brandblusapparaten

het grootste probleem is. Er zijn er steeds meer die zichzelf niet

een organisatie die tot stand is gekomen

hebben Freek en Hella niet. "We roken

meer kunnen redden. Die kunnen het tempo en de hardheid van de

omdat burgers zelf niet meer in staat zijn

niet", zegt Freek ondeugend. "Mijn vrouw

maatschappij niet meer aan. Er zijn meer daklozen dan ooit! Daar

zelf verantwoordelijkheid te nemen en er

heeft hartklachten, maar ik kan niet

moet een regering toch iets op bedenken. En over Groningen: we

steeds meer mensen nodig zijn om hulp

reanimeren. Daar hebben we afspraken

winnen nog steeds gas, zorg er op z’n minst voor dat een deel van

te coördineren. Mensen zijn misschien ook

over gemaakt. Het gaat zoals het gaat.

de inkomsten meteen ten goede komt aan het getroffen gebied."

wel erg verwend geraakt."

Maar goed, als er wat gebeurt en ik kan

Freek de Jonge voelt mee met Groningen dat zich moet redden met het gasdossier en het verzet tegen de bouw van

Bron van creativiteit Van persoonlijke veiligheid op het

iets doen dan ben ik wel een afstapper

Rondootje met Sjaak Swart

en ga ik er wel op af. Ik heb twee keer in een gracht in Amsterdam gelegen om er

windmolens. De verhalen hoorde hij uit de eerste hand toen hij eind 2018 met Hella de real life expositie Het Volle Leven had in

Freek de Jonge heeft altijd risico’s

iemand uit te halen. Wat dat betreft heb ik

het Groninger Museum. "Ik begrijp heel goed dat mensen dat

genomen. "Al heb ik ze in mijn carrière

ervaren als onrecht dat hen overkomt. Je bent geneigd dan

nooit als risico’s gezien. Veranderen is voor

iemand anders de schuld te geven en daar je energie in te steken.

mij noodzakelijk om te overleven. Nieuwe

druk met van alles. Bijvoorbeeld met een

dingen doen, dat doe ik al sinds ik met

nieuwjaarsconference, De Lachgasfabriek.

Bram Vermeulen ben gaan werken. Blijven

Over nieuwe risico’s gesproken! "Voor

veranderen, ook al vindt het publiek het

"ZELFS IN JE GROOTSTE ONGELUK KUN JE DE KRACHT VINDEN OM TE LEVEN"

maar niks. Niet elke verandering is een verbetering natuurlijk. Ik heb trouwens nooit goed op mijn imago gelet. Daar ben ik slordig mee omgegaan. Ik ben nooit voor de populariteitsprijs gegaan, maar ook daar heb ik niet zo veel spijt van. Het liefst zou ik ook door het hele publiek worden omarmd. Maar dat is niet zo. Op een gegeven moment leek het me leuk om dat lied van Ede Staal in de rust van een wedstrijd van FC Groningen te zingen,

mijn sporen wel verdiend." Freek de helper. Op z’n 75ste nog

"IK BEN SLORDIG MET MIJN IMAGO OMGEGAAN"

mijn gevoel is het allemaal niet zo veel. Ik merk dat ik rond m’n 25ste toen ik met Bram Vermeulen ging werken werd aangesloten op die bron van creativiteit en dat is nooit opgehouden. Ik ben niet uit op meer populariteit, op meer geld. Ik wil weten wat er nog in mij zit. Ik ga een plaat opnemen met nieuwe liedjes. Die zijn er nu nog niet, maar straks wel. Dat is wonderlijk, dat is fenomenaal en sensationeel! Het is hetzelfde als dat iemand een goudader aanboort. Dat is dan

samen met het publiek. Dat leek mij

materie, maar in mijn geval is het geest.

volkomen logisch. Toen kreeg ik te horen

Het komt, die creativiteit. Dat vertrouwen

dat de harde kern van Groningen daar niet

en de zekerheid dat het lukt, in combinatie

van was gediend omdat ik iets met Ajax te

met mijn opvoeding en hoe ik in het leven

maken zou hebben. Zó benepen, zo treurig,

sta, dat is de reden dat ik betrokken ben bij

zo zielig. Als je dan iets wil met elkaar, een

de wereld, bij Groningen."


Dit is een uitgave voor en door medewerkers van Veiligheidsregio Groningen.

IN EEN NIEUW JASJE De kleding van de dagdienst, beroeps

Vanwege de landelijke aanbesteding komt geen post- of gebiedsnaam op de kleding. Een eventuele regionaam ligt ook nog ter discussie. De kleding past onder de uitrukkleding en net als nu moet je het zelf wassen.

Wie en in welke situatie Wie welke kleding wanneer gaat dragen wordt vastgelegd in draagvoorschriften. Het nieuwe uniform zou

en vrijwilligers die nu ‘blauw’ en ‘wit’

gebruikt kunnen worden bij taken met

dragen, wordt vervangen door een nieuw

een laag risico zoals een liftopsluiting, een

operationeel uniform. Het contract met

buitensluiting of afhijsen. Voor beroeps is

onze huidige leverancier loopt namelijk

dit logischer dan voor vrijwilligers omdat

af en landelijk is besloten om een nieuwe

vrijwilligers overdag gewoon hun eigen

kledinguitstraling te krijgen die beschermd

kleding dragen.

wordt als beeldmerk. De wijziging wordt

Voor de jeugdbrandweer wordt

binnen vijf jaar doorgevoerd in het hele

mogelijk in een later stadium ook een

land. In september beslist de Raad van

operationeel uniform vormgegeven.

brandweercommissarissen welke regio’s

Groningen heeft de landelijke werkgroep

als eerste aan de beurt zijn. In Groningen

en de Raad van brandweercommissarissen

willen we graag als een van de eersten

gevraagd om daarover na te denken. Ook

rond de zomer 2020 nieuwe pakken

wordt overwogen of er voor medewerkers

hebben. Een implementatieplan volgt.

van de veiligheidsregio aparte kleding komt voor bijvoorbeeld de crisistaken.

Het uniform

Het witte uniform wordt straks eigenlijk alleen nog gebruikt bij een

Het nieuwe uniform volgt het

Meepraten?

uitvaart of een huwelijk.

ontwerp dat is ontwikkeld in de regio

Vanaf nu krijgen collega’s

Haaglanden. Het bestaat uit een polo

niet standaard ieder

met lange mouwen, een polo met korte

een wit uniform meer.

mouwen, een broek, een zwart ondershirt,

Ook als je al een

sokken, een softshell en een riem. Landelijk

wit uniform hebt,

wordt de mogelijkheid onderzocht of een

worden geen

Landelijk worden draagproeven

trui en een overjas onderdeel worden. De

nieuwe onderdelen

gehouden om het comfort van de

exacte set wordt nog bepaald, net als de

meer geleverd.

kleding te testen. Hoe dit vorm wordt

samenstelling van de stof. Uitgangspunt

Als je een uniform

gegeven, horen we de komende tijd.

is: wat je nu hebt, krijg je straks ook.

nodig hebt voor

In onze regio gaat een werkgroep zich

Het uniform beschikt in elk

een gelegenheid,

bezighouden met de implementatie.

geval over reflectie, een plek voor

krijg je een uit

Wil je hieraan deelnemen, of wil je meer

de rangonderscheidingstekens, een

voorraad.

weten over de (nieuwe) kleding? Neem

pennenhouder, een portofoonhanger en

dan contact op met Dennis de Vlieg

ruimte voor functieherkenning. Of de

via dennis.devlieg@vrgroningen.nl of

functie van iemand aangegeven wordt

telefoonnummer 088 16 24 737.

met een hesje, een schouderstuk of een

De huidige

band om de bovenarm is nog onzeker.

kazernekleding

Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Loop eens langs bij team communicatie op de tweede verdieping aan de Sontweg, stuur een mail naar communicatie@vrgroningen.nl óf

tag je foto op Instagram met @brwgroningen of #brwgroningen. Samen zijn we Veiligheidsregio Groningen, samen hebben we grip op risico’s, samen maken we GRIP_.

Profile for Veiligheidsregio Groningen

GRIP_| nummer 13  

Dit is een uitgave voor en door medewerkers van Veiligheidsregio Groningen.

GRIP_| nummer 13  

Dit is een uitgave voor en door medewerkers van Veiligheidsregio Groningen.

Advertisement