Page 1

ÁÐ 32 (845)

ÃÎÄ. XVII

29 îêòîìðè - 4 íîåìâðè 2015

0. 40 ëåâà

Áåç èçíåíàäè íà èçáîðèòå â ßìáîë, Åëõîâî è Áîëÿðîâî Д

осегашният кмет на Ямбол Георги Славов от ГЕРБ ще управлява трети мандат. Окончателните данни от обработката на протоколите показват 54, 84 %. Кандидатът на БСП Мариета Сивкова е с 18, 94 %. Трети е кандидатът на Реформаторския блок Димитър Стоянов с 4,89, следван от Драгомир Димитров -4,82 от АБВ. Минимална е разликата е и за следващия д-р Георги Ъков 4,53 от Народен съюз. В община Елхово досегашният кмет Петър Киров също се готви за трети мандат. Резултатът в Елхово е 51,70 % срещу 37, 65 за кандидата на Левицата Ангел Ангелов. В Стралджа на балотаж с почти еднакъв резултат отиват досегашният кмет, кандидат на

Áàëîòàæè â íåäåëÿ çà Òóíäæà è Ñòðàëäæà БСП Митко Андонов и Атанас Киров от МК ”Промяна”. Резултатът при обработени 62 % протоколите е 40, 96 срещу 43,97. В община Тунджа балотажът отново се оказа неизбежен. Георги Георгиев, който е кандидат за четвърти мандат на БСП е с 45,70 %. Опонентът му д-р Панайот Диманов е с 29,36 процента. Безапелационна победа на досегашният кмет на Болярово Христо Христов. Той спечели срещу кандидата на ГЕРБ Съба Недева с резултат от 76,49 процента срещу 23, 51. Общо на балотаж отиват кандидати на 27 села в областта. Подробности за новоизбраните кметове, общински съвети и балотажи на стр. 2,3,4 и 5.

Çâÿð ðàçêúñà êðàâà

Стралджанското село Александрово продължава да предизвика жив интерес с появата на различни диви животни, които плашат местните хора. Снощи в заграждението до обора за крави на местна кооперация проникнал вълк, който успял да нагризе едно от 30-те животни. В невъзможност да го спасят днес касапите си свършили работата, но хората не крият притеснението си, че звярът може да се върне. Според обясненията на кмета Стойко Георгиев оставените дири показват, че животното е доста едро. Александровци припомнят, че преди 2-3 г. цигански катун бил принуден да напусне района след като вълци започнали да нападат конете им. Местните ловци са категорични , че това е същото животно, което са засичали през годините неколкократно. Поредната жертва ги активизира и мъжете стягат пушките с надеждата този път да видят сметката на разбойника.


2

29 октомври - 4 ноември 2015

Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî íà ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå! áð 32 (845)

Ãåîðãè Ãåîðãèåâ: Òîçè èçáîð çà ïîðåäåí ïúò ùå áúäå çà ÷åñòòà è äîñòîéíñòâîòî íà òóíäæàíöè! Девет места за съветници в новия Общински съвет Тунджа за „БСП – ЗС Ал. Стамболийски“, осем мандата за ГЕРБ, три за Коалиция Народен съюз за Тунджа и един съветник от АБВ. Това са предварителните данни за разпределението на мандатите в Общински съвет Тунджа след обработката на всички протоколи от местния вот в Общинската избирателна комисия. След седмица предстои втори тур в избора за кмет на Общината. Досегашният кмет Георги Стоянов Георгиев има преднина от близо 2 200 гласа пред номинирания от ГЕРБ д-р Панайот Диманов. Георгиев е получил подкрепа от 6196 избиратели, действителните гласове за Диманов са 3980. С трети резултат (1515 гласа) е кандидатът на Народен съюз Георги Иванов Георгиев.

- Г-н Георгиев, какво очаквате да се случи на балотажа в неделя? - Очаквам убедителна победа на втория тур за кмет на община Тунджа. - От всички села идват сигнали, че се купуват гласове, но няма доказателства. Вие имате ли някаква информация за купуване на гласове? - Разбира се, че имаме информация. Нашите представители по места масово споделят, че има контролиран вот по този начин в част от нашите населени места, но нямаме доказателства, разбира се. Просто се е усилило в някои секции гласуването след 15.00 часа, масово са пускали чисто бели бюлетини-най- вече

Ä-ð Ïàíàéîò Äèìàíîâ îò ÃÅÐÁ, êîéòî ñå èçïðàâÿ íà áàëîòàæà ñðåùó Ãåîðãè Ãåîðãèåâ. На първия тур доверие му гласуваха 29,36 процента от избирателите на община „Тунджа“. Едно от обещанията на д-р Диманов е мобилни екипи от лекари специалисти да преглеждат жителите на общината.

за общински съветници, където са най-много недействителните гласове. Не малко са й пуснатите бели бюлетини за кмет на община и е дадена преференция за гласуване за кмет на населено място. - Недействителните бюлетини ли са причината да не бъдете избран на първи тур? - Според мен това е основната причина, защото при 2500 недействителни бюлетини логично е да предположим, че най-малко 2/3 от хората биха избрали № 12, а в този случай не са го направили. Според мен точно там има резерв. Можеше да имаме поне още двама, но това така или иначе не се реализира. - Как ще работите с новия Общински съвет? - В новия Общински съвет ще бъде сложно, но се надяваме да намерим работеща формула. - Коментарът Ви за вота за кметове по населени места? - Изключителна победа за нашата коалиция -БСП и ЗС „Александър Стамболийски“ ! Още на първи тур от 40 села спечелихме 22 кмета, а ГЕРБ спечелиха само 5. Продължаваме на

балотажа, в 13 населени места имаме наши кандидати. В шест от тях сме срещу ГЕРБ, в три села срещу Коалиция за Тунджа, в два случая сме срещу АБВ и в един срещу НФСБ. Така, че те нямат никакви шансове да достигнат нашите резултати – там победата е абсолютна. Надявам се това да се случи и за кмет на община при положение, че разликата на първи тур между мен и втория никога не е била толкова голяма – над 2200 гласа. Само за сравнение на изборите през 2011 година разликата между мен и втория беше 1800 гласа. Така, че логично е, ако всичко е нормално, няма манипулации, контролиран вот и други техники извън нормалното гласуване, да победим. - Какво призовавате жителите на община Тунджа? - Призовавам хората да се замислят още веднъж и да изберат единствения верен път за развитието на община Тунджа с № 12, за да запазим стабилността и да гарантираме развитието на общината. този избор за пореден път ще бъде за честта и достойнството на тунджанци!

27 ñåëà â Òóíäæà ñ èçáðàíè êìåòîâå ÁÑÏ- Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè

1. Болярско – Пепа Иванова 160 гласа срещу 92 за кандидата за ГЕРБ 2. Ботево – независим –Георги Танев 341 срещу 107 – коалиция „Народен съюз за Тунджа” 3. Генерал Инзово- Галин Пантелеев– 376 – срещу 61 - ГЕРБ 4. Генерал Тошево – Иван Николов 120 / 61 – АБВ; 29 – ГЕРБ/ 5. Голям манастир – Славчо Иванов 152 / 94 – ГЕРБ/ 6. Гълъбинци – Радостина Тодорова132 / 23 – ГЕРБ/ 7. Каравелово – Пенка Господинова 123 / 18 – ГЕРБ; 27 – НС Т; 30 – АБВ/ 8. Козарево – Теодора Тачева 154 / 43 – ГЕРБ/ 9. Коневец – Йовка Желева ЕДИНСТВЕН КАНДИДАТ – 112 гл.. 10. Меден кладенец – Мария Димитрова 111 / 69 – АБВ/ 11. Межда – Ирина Русева 75 / 59 – ГЕРБ/ 12. Миладиновци – Димитър Димитров 116 / 26 – НС Т; 3 – ГЕРБ/ 13. Овчи кладенец – Динко Динев 183 / 79 – АБВ/ 14. Окоп – Иван Колев 173 /70 – ГЕРБ; 66 – НС Т/ 15. Робово –Георги Георгиев 63 / 28 – ГЕРБ/ 16. Савино – Труфка Димитрова независим – ЕДИНСТВЕН КАНДИДАТ – 76 гл. 17. Симеоново – Румяна Илчева независим – 158 / 22 – Атака/ 18. Сламино – Иван Иванов 80 / 35 АБВ/ 19. Стара река – 95 Нина Колева / 60 – ГЕРБ; 30 – НС Т/ 20. Тенево – независим – 450 Димитър Комитов / още 3 кандидата/ 21. Хаджи Димитрово – 229 Тошо Тодоров / 175 – ГЕРБ; 42 – НС Т/ 22. Челник- 123 Петко Господинов

ÃÅÐÁ 1. 2. 3. 4. 5.

Златари- Димитър Иванов Кабиле - Георги Динев Крумово - Димитър Гочев Кукорево- Кольо Дичев Роза- Марко Стоянов

Áàëîòàæ â 13 ñåëà:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ГЕРБ 9. 10. 11. 12. 13.

Безмер – Росен Русев независим –срещу кандидата от НС Т Иван Иванов Бояджик –Елена Маджарова БСП -Ивелина Лумбова – ГЕРБ/ Веселиново – Татяна Стоева БСП - Слав Славов ГЕРБ Дражево – Тодорка Фотева БСП - Дяко Дяков НС Т Завой – Румяна Тодорова ГЕРБ Пенчо Панайотов - БСП Калчево – Петранка Георгиева срещу Митко Димитров / Маломир – Христина Димова БСП –– Йордан Тодоров НФСБ Могила – на балотаж излизат кандидатите на НС Т Димитър Койчев и Христо Христов Победа – Динка Панева БСП – Веселин Димитров АБВ Скалица – Митко Петков БСП – и Сава Киряков ГЕРБ Търнава –Андон Митев срещу Стоян Стоянов АБВ Ханово – Павлинка Георгиева БСП срещу Желязко Дичев ГЕРБ Чарган – Димитър Чобанов БСП срещу Дияна Илиева ГЕРБ

В местния парламент влизат: - Коалиция „БСП – ЗС „Ал. Стамболийски” - 9 - ГЕРБ -8 - Коалиция „Народен съюз за Тунджа”-3 - ПП АБВ -1 Коалиция „БСП – ЗС „Ал. Стамболийски” 1. Георги Стоянов Георгиев 2. Йордан Славчев Йорданов 3. Нели Славова 4. Митка Иванова 5. Владимир Стоев 6. Иван Георгиев 7. Живко Желев 8. Станчо Ставрев 9. Андон Кръстев


Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî íà ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå! 28 октомври 4 ноември 2015

áð 32 (845)

3

Ïúñòúð Îáùèíñêè ñúâåò ùå ðåøàâà ñúäáàòà íà ßìáîë В новия местен парламент на Ямбол влизат осем партии и коалиции. Всеки от 37-те съветници трябва да е събрал наймалко 650 гласа, а за да се постигне преференциално разместване са необходими само 45,5 или 46 преференции. ГЕРБ все пак няма да има пълно мнозинство, партията спечели 10 194 гласа ( 42,39%) и вкарва 18 съветници, досега имаха 17. БСП получава 3935 гласа (16, 36 %), партията губи един съветник спрямо предишния ОбС и сега ще разчита на 7. Реформаторският блок със своите 1444 гласа или 6 % ще участва с трима съветници. По двама съветници вкарват „Народен съюз”с 1341 гласа (5,58 %), АБВ – 1334 гласа – 5,53 %, ДПС – 1062 гласа (4,42 %), АТАКА – 1012 гласа (4,21 %). Недка Карска ще е представителят на Националния франт за спасение на България. Тя получи 728 гласа или 3,03 %. Преференциите отново сработиха по начин, който едва ли е в изначалния замисъл за пренареждане на листи. Избирателите отново масово са зачерквали номерата на партиите и във графата с преференциите. Този факт е особено видим в четири листи – десетият в листата на ГЕРБ Явор Брънков има най-високият преференциален вот в Ям-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

ÃÅÐÁ Юлиян Михайлов Папашимов Явор Златков Брънков – 844 преференции Данаил Георгиев Ибришимов – 142 преференции Николай Костов Костадинов – 127 преференции Илиана Василева Бицова – 98 преференции Волен Дичков Дичев – 89 преференции Петя Иванова Панайотова – 89 преференции Галин Славчев Костов – 87 преференции Милчо Начев Начев – 84 преференции Иван Йорданов Йорданов – 81 преференции Мария Георгиева Янева – 79 преференции Захари Николов Захариев – 71 преференции Румяна Филипова Тропчева – 65 преференции Георги Тодоров Славов – 60 преференции Петко Колев Йорданов – 56 преференции Емилия Христова Кремъкова – 51 преференции Татяна Петкова Петкова – 39 преференции Стефан Огнянов Бакърджиев – 35 преференции ÁÑÏ Румен Данчев Банков Антоанета Славчева Антонова – Маринова – 277 преференции Катя Атанасова Георгиева – 247 преференции Капка Георгиева Йоргова – 182 преференции Мариета Стефанова Сивкова – 177 преференции Николай Димитров Пенев – 161 преференции Светослав Стойчев Стоев – 81 преференции ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐÑÊÈ ÁËÎÊ Димитър Атанасов Стоянов Павел Георгиев Додов – 209 преференции Стоян Йорданов Стоянов – 127 преференции ÊÎÀËÖÈß „ÍÀÐÎÄÅÍ ÑÚÞÇ” Тодор Иванов Тодоров Ясен Атанасов Киров – 404 преференции ÄÏÑ Ахмед Неджадов Мехмедов Юсеин Хасан Ахмед – 100 преференции ÀÁÂ Драгомир Иванов Димитров Елица Костова Главчева – 105 преференции ÀÒÀÊÀ Кръстьо Панайотов Петров Пламен Стоянов Проданов- 64 преференции ÍÔÑÁ Недка Карска

×åñòâàìå Äåíÿ íà áóäèòåëèòå

Община Ямбол ще отбележи един от най-светлите български празници – 1 ноември, Ден на народните будители с поредица от събития. Тържественото честване на празника ще се състои на 30 октомври (петък) от 11,00 часа пред барелефа на Ради Колесов (на сградата на читалище „Съгласие”). В празника ще се включат представителни групи на ямболските училища и детски градини. Другото основно събитие е традиционната церемония по награждаване на млади таланти по повод Деня на будителите. Тя ще се проведе на 5 ноември от 17.00 часа в Голямата зала на община Ямбол. Отличията се присъждат на изявени ямболски ученици и техните преподаватели за завоювани призови места в международни и национални конкурси, съгласно Правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

бол – 844 гласа, което го прави втори в листата. Същото е и при БСП – единадесетият д-р Антоанета Антонова става втора с 277 преференции. Павел Додов, който е четвърти в листата на Ре-

форматорите, има 209 преференции и също става втори в листата, от 17 място като втора ще влезе в Общинския съвет от листата на АБВ и Елица Главчева. Ето тези, които влизат в новия местен пар-

ламент. Уточняваме че при съветниците от ГЕРБ е възможно да настъпят промени, тъй като някои може да бъдат издърпани на по-отговорни постове в общинската администрация.

 Åëõîâî Ïåòúð Êèðîâ ñïå÷åëè íà ïúðâè òóð, ìåñòíèÿò ïàðëàìåíò ùå å äâóïàðòèåí Кандидатът на ГЕРБ Петър Киров спечели изборите още на първи тур в община Елхово. За неговата кандидатура са гласували общо 3810 души от имащите право на глас в община Елхово или в процентно отношение това е 51,65%. След него се нарежда кандидата на местна коалиция БСП и левицата Ангел Ангелов, който събра доверието на 2781 души или общо 37,30%. Трета с 278 гласа се класира Анета Испирова – Народен съюз, Галина Кънева от БДЦ събра доверието на 275 души, а последна се нарежда Гергана Йовчева от АТАКА с 233 гласа. Броя на действителните бюлетини открити в урните в община Елхово за

кмет на община са 7347 души. За общинските съветници по наши данни следващият парламент в община Елхово ще е двупартиен. ПП ГЕРБ вкарва 10 съветника, а Местна коалиция БСП и левицата ще има 7 съветника. Тепърва ще се разбере, дали преференциите ще направят разместване в листите или не.Още на първи

тур са ясни кметовете на 8 села. Маломирово – Мара Калчева, Кирилово – Петър Върбанов, Изгрев – Сашо Ангелов, Мелница – Стефан Пеев, Трънково – Елена Танчева, Гранитово – Христо Гечев, Пчела – Желязка Стоянова и Раздел – Дянка Славова. В селата Жребино, Бояново, Малък Манастир и Лесово следващата седмица ще има балотаж.

×åòâúðò ìèëèîí çà ðåìîíòè íà ïúòèùà â ñòðàëäæàíñêî

Общинското ръководство през последните няколко месеца концентрира усилията си върху изпълнение на програмата по капиталовите разходи на общината. Основни ремонти на инфраструктурата са извършени на общински пътища и улици както в Стралджа така и по селата. Напълно обновени са пътищата Стралджа – Маленово, ремонт на стойност 30 хил.лв., Зимница- Чарда-Джинот –ремонт за 100 хил. лв., път ВоденичанИречеково – 30 хил.лв., ПървенецПравдино – 30 хил.лв., Александрово-Поляна – 40 хил.лв., местен път Каменец- за 10 хил.лв., разклон – с.Люлин – 5400 лв. Общата стойност на целевата субсидия по бюджета за тези ремонти достигна 245 400 лв.

Основно са ремонтирани две улици в Зимница, а във Воденичане – четири улици. В Стралджа са извършени ремонти на улиците „Радецки” второ платно, „Г.М.Димитров”, „Хр. Ботев”, „Тракия” с изграждане на дъждовна канализация и почистване на отводнителния канал извън регулацията. Вложените собствени средства са 230 хил.лв.


4

Oáçîð

29 октомври - 4 ноември 2015

áð 32 (845)

ÁÎËßÐÎÂÎ

Õðèñòî Õðèñòîâ çà øåñòè ïúò êìåò íà îáùèíà Áîëÿðîâî

Äåâåò îáùèíñêè ñúâåòíèöè îò ëèñòàòà íà ñîöèàëèñòèòå, ïîáåäè è â îñòàíàëèòå íàñåëåíè ìåñòà çà êìåòîâåòå, åäèíñòâåíî â Ñòåôàí Êàðàäæîâî ùå èìà áàëîòàæ

Поредна победа на социалистите в община Болярово беше постигната и на тези избори. Около 80 % бе общата избирателна активност. Със 78% Христо Христов отново е общински кмет. Девет са общинските съветници на социалистите в бъдещия

местен парламент, а двама са от ПП ГЕРБ. Единствено в село Стефан Караджово ще има балотаж – на него ще се явят кандидатът на „БСП – лява България” Димитър Стоянов Димитров и независимият кандидат, с подкрепата на „Атака”

Тодор Стоянов Куртев. Във всички останали населени места победата отново е за социалистите. Кмет на село Мамарчево е Марчо Тодоров Добрев, на село Воден – Елена Петрова Анева. След убедителна и безапелационна победа кмет на село Голямо Кру-

шево е Костадин Стоянов Иванов. Нов кмет има и село Шарково – това е наймладият кмет в общината Иван Янчев Апостолов. На село Малко Шарково кмет е Тодорка Димитрова Метаксова, а на село Попово- Ангел Димитров Апостолов.

ността кмет на община Болярово и ръководител на трансграничния проект Нина Терзиева, дългогодишният кмет на общината и настоящ кандидат на социалистите за кмет и водач на листата, кметът на община Юскюп Хюсеин Касап и гости от Република Турция, членове на ръководството на Университет по библиотекознание и информационни технологии

кандидат на социалистите Христо Христов, кметът на община Юскюп (партньор по проекта) Хюсеин Касап и народният представител от „БСП – лява България” Атанас Мерджанов. Нина Терзиева честити на всички новата придобивка и разказа накратко за пътя, по който се е стигнало до завършването на сградата. Благодари на всеки,

дечно поздрави всички свои земляци и избиратели с новата дългоочаквана придобивка и им честити предстоящият празник на града – 26 октомври. Той обяви своя подарък за празника – концерт на оркестър „Канарите”. Заместник ректорът на УНИБИТ проф. Ирена Петева поднесе на Нина Терзиева почетен юбилеен знак на НЧ „Възраждане – 1912

град Болярово на тема „Аз рисувам моя роден край” (по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”. Всички гости на празника имаха възможност да влязат за първи път в голямата концертна зала с 200 места, където се насладиха на изпълненията на певческите групи от читалищата в общината: двете

– град София, кметове и кметс к и наместници, ка н д и дати за общински съветници и др. С празничен водосвет от отец Димитър Ингов бе осветена новата сграда. А символично лентата бе прерязана от временно изпълняващата длъжността кмет и ръководител на трансграничния проект Нина Терзиева, дългогодишният кмет на общината и настоящ

който е дал своя принос след 29 години Болярово да има своя читалищен дом. Христо Христов също честити на всички жители на общината откриването на този дългоочакван обект и подчерта, че нито за миг не се е отказвал от идеята някога това да се случи. Това е плод на много усилия и с него положителните промени за общината не свършват. Кметът на община Юскюп също се обърна към българските партньори с благодарност, чести- г.” – гр. Болярово от Върховният ти им чудесната нова сграда и ги читалищен съвет на съюза на увери, че и занапред ще работят народните читалища в България (чийто почетен председател е проф. Стоян Денчев, ректор на УНИБИТ) във връзка с 105 години от създаването на Съюзя и успешно реализираният трансграничен проект. Във фоайето на новооткритата сграда бяха експонирани две изложби – едната, свързана с представяне на българските традиции, бит и култура (по проект „Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие заедно по проекти във всяка об- на културната инфраструктура”), ласт за благото и на двете общини. а другата с отличените рисунки Атанас Мерджанов също сър- в конкурса по повод празника на

женски и мъжкат а певчески групи при НЧ „Възраждане – 1912 г.” – град Болярово; женските певчески групи към: НЧ „Сте фан Караджа” – с. Стефан Караджово, НЧ „Ана Маймункова” – с. Воден, НЧ „Светлина” – с. Мамарчево, НЧ „Просвета” – с. Голямо Крушево. Последва и поздрав от партньорите от община Юскюп – с песни и танци, предизвикал поредните бурни аплодисменти. Програмата закриха децата от танцов състав „Боляровче” с хореограф Румен Тодоров. Освен че получиха бурни и заслужени аплодисменти, децата получиха и първата си награда на новата сцена – парична награда от 200 лева от читалищното настоятелство на НЧ „Възраждане – 1912 г.”- град Болярово.

Îòêðèõà äúëãîî÷àêâàíàòà ñãðàäà íà ÷èòàëèùåòî â Áîëÿðîâî

Официално беше прерязана лентата на дългоочакваната нова сграда на НЧ „Възраждане – 1912 г.” – град Болярово. След дълго прекъсване и почти изгубени надежди, вече се радваме на една прекрасна нова придобивка. Доста от жителите на града и общината помнят започването на грандиозния строеж на читалищната сграда и преустановяването му през 1989 година. Минаваха години и надеждите да се направи нещо по въпроса постепенно умираха. Много от жителите на града, които бяха доста повече на брой тогава престанаха да вярват, че тази сграда ще бъде завършена. През тези години общинското ръководство търсеше всевъзможни начини и дори за миг не се отказа от това начинание, въпреки многобройните трудности. Ето, че благодарение на трансграничен проект с ръководител Нина Терзиева и наименование „Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие на културната инфраструктура”, финансиран по програма ТГС България-Турция” бе завършен първи етап от дострояването.

Вторият етап, целящ завършването на ремонта на сградата бе със средства на общината ни, заложени в капиталовата програма. И днес дългоочакваното ново читалище е факт и заедно с партньорите от община Юскюп бе открита тържествено тази последна придобивка в града. С нея красивият център ще придоби още по-хубав вид! Присъстваха жители от всички населени места на общината, както и гости. Сред официалните гости на тържественото откриване бяха: народните представители на „БСП – лява България” Атанас Мерджанов и Кирчо Карагьозов, временно изпълняващата длъж-


áð 32 (845)

Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî íà ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå!

28 октомври 4 ноември 2015

5

Ñòðàëäæà ñå ñòÿãà çà áàëîòàæ На балотаж отиват досегашният кмет, който кандидатства за четвърти мандат, Митко Андонов от БСП, който получи подкрепата на 40,96% от гласовете и Атанас Киров, най-успелия футболист на Стралджа, играл за елитни футболни клубове като Славия и Ла Коруня, издигнат от местна коалиция „Промяна” и получил 43,97% от гласовете. Останалите трима кандидати за общински кмет от други партии и коалиции достигнаха рехавите между 2 и 9 %.

След първия тур на изборите за местна власт в община Стралджа на балотаж отиват досегашния кмет, който за последните години успя да привлече максимално допълнителни средства в бюджета и кандидатства за четвърти мандат- Митко Андонов от БСП с подкрепата на 2828 избиратели от общо 6804 д.бюлетини, което е 40,96% от гласовете. В състезанието остава и футболиста Атанас Киров, издигнат от местна коалиция „Промяна” и получил 3

038 гласа което е 43,97% . Останалите трима кандидати за общински кмет от други партии и коалиции достигнаха между 2 и 9 % /д-р Таня Георгиева от БДЦ- 3,39%, Росица Стоева, ГЕРБ – 9,66%, Делчо Делчев МК Съюз „Победа” – 2%/. Не по-малко интересна е картината при общинските съветници. БСП печели първенство с 2 372 гласа или 39,98 %, което осигурява 8 съветници в ОбС. На второ място е коалиция „Промяна” с 2130 гласа или 35,90 %, което се измерва със 7 съветници. Партия Герб достигна 12,86% и ще има двама съветници. Подреждането им в списъка става по получени преференции. Изборът на кметове по селата е ясен частично. Твърдо избрани на първи тур са кметовете на селата Иречеково- Николай Савов, Тамарино- Недялка Владева, Каменец- Живко Димитров, и Люлин- Росица Михова, всички от БСП, те заедно с кметовете на селата Александрово- Стойко Георгиев, АтоловоСтефан Сотиров и Джинот- Георги Димитров, които бяха без конкуренция, стават общо 7 представители на социалистическата партия. Новоизбраният кмет

ÍÎÂÈßÒ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ – ÑÒÐÀËÄÆÀ

Ïðîäúæàâàò! Без конкуренция като кмет на селища продължават

да работят

Ñòåôàí Ñîòèðîâ, Àòîëîâî Ñòîéêî Ãåîðãèåâ, Àëåêñàíäðîâî Ãåîðãè Äèìèòðîâ, Äæèíîò

Тук, в една малка община като Стралджа, светът е твърде малък. Но той е скъп и за младите, и за възрастните, които желаят да живеят спокойно и с увереност в утрешния ден. Кой и как ще го направи по-добър зависи от един ден на всеки четири години. От едно решение на тези, които излизат да гласуват. Ако е направено с ум и сърце, за този, който има качествата и заслужава, то тогава и гаранциите ги има.

×åñòèòî íà íîâîèçáðàíèòå êìåòîâå â Ñòðàëäæà чава максимална подкрепа в селото, с признание за постоянството и упоритостта в работата, с постижения в изпълнението на не малко инициативи.

Ïî àçáó÷åí ðåä – èçâàäêà îò ðåøåíèå íà ÎÈÊ

1.Ангел Иванов Ангелов – МК ”Промяна” 2.Атанас Киров Киров – МК ”Промяна” 3.Валентина Добрева Маринова – БСП 4.Георги Иванов Георгиев – БСП 5.Георги Стефанов Узунов – МК ”Промяна” 6.Гроздан Иванов Иванов – МК ”Промяна” 7.Димчо Атанасов Стойков – МК ”Промяна” 8.Живко Ангелов Ангелов – МК ”Промяна” 9.Иван Георгиев Иванов – БСП 10. Койчо Тончев Койчев – БСП 11. Митко Панайотов Андонов – БСП 12. Петър Йовчев Петров – БСП 13. Радинка Василева Парушева – БСП 14. Росица Петкова Стоева – ПП ”ГЕРБ” 15. Стефка Кунева Пенева – ПП ”ГЕРБ” 16. Христо Стойнов Стойнов – МК ”Промяна” 17. Янко Стоянов Добрев - БСП

на Чарда-Валя Николова е от МК „Промяна”. Останалите отиват на балотаж: Лозенец /Петранка Добрева, БСП - Динка Тенева, Герб/ , Маленово /Живка Кичукова, БСП - Мария Димитрова, МК”Промяна”/, Първенец / Вичо Миков, Герб - Иван Банов, МК”Промяна”/, Поляна / Николай Димитров, ИК - Пенка Иванова, БСП/, Воденичане /Петранка Крайчева, БСП - Милен Ангелов, Герб/, Зимница /Тенко Тенев БСП - Милен Стамов, МК”Промяна”/ , Недялско /Тодорка Йорданова БСП - Стоянка Димова МК”Промяна”/, В о й н и ка / Же ко Же ко в , И К - М а р и й ка Георгиева,БСП/, Палаузово /Продан Георгиев, Герб - Иван Димитров, БДЦ/. По- прецизните в наблюденията на изборния ден разбраха, че от значение е изборната активност, която този път в Стралджа достигна близо 70%. Всеки от резултатите по секции в града и по селата носи своята информация – за настроенията, за очакванията, за предпочитанията. Всеки има своето обяснение. И всеки е прав за себе си. Равносметката тепърва ще се прави. Битката за крайните резултати продължава и тази седмица. Ако кампанията даде някакви уроци те не са в полза на позитивните кампании. Явно в новото време хората предпочитат по-малко думи, повече материал за коментар. И още нещо, което никога не е излишно. Историята е доказала, че обича добрите управленци, защото управлението дава, но и много взема. И всеки, който решава да влезе в играта, трябва да е готов да посрещне много предизвикателства, да бъде готов за много изненади, да има куража да води битки. Помалко за себе и много повече за обществото, което гласува доверието.

Николай ГЕНОВ, Иречеково- подкрепиха го 75% от избирателите в селото, казаха „да” на инициативния и полезен кмет, който продължава уверено напред.

хората си помагат и заедно решават проблемите. Надявам се на активна подкрепа. И така заедно ще вървим напред!”

„Ще дам всичко от себе си, за да продължим в същия дух. Обичам Каменец и искам селото ни да бъде за пример. Имаме толкова работливи, талантливи хора, те заслужават да живеят в една добра и сигурна среда. Ще го направим заедно!”

„Желанието ми е Иречеково да се развива, да има свой живот, който да е добър и за младите, и за възрастните. Дните да са поспокойни и сигурни. Да има работа, да има достатъчно средства за препитание на всяко семейство, да бъдем заедно когато трябва да се решават проблемите, да си помагаме и по-„често да се Недялка ВЛАДЕВА, поздравяваме с поредните Тамарино- една силна и успехи!” борбена жена, за която няма нерешими проблеми, жена, която не пести нито време, нито сили, за да ралботи в помощ на съселяните си. Оцениха я! И тя ще ръководи селото в следващите четири години.

Живко ДИМИТРОВ, Каменец – без съмнение това е кметът, който полу-

много идеи за бъдещето. Може да е трудно, но не е непостижимо да изпълним начертаните цели!”

„Не се съмнявах, че тамаринци ще подкрепят кандидатурата ми. През последния мандат доказахме, че сме село, което има своя колективен живот. Заедно работихме, заедно празнувахме, заедно бяхме и в трудни и във весели дни. Имаме

Росица МИХОВА, Люлин – тя поема поста от дългогодишния кмет Диньо Капитанов. Макар и дебютант Росица даде доказателства на люлинци , че ще работи енергично, волево, смело и упорито за изпълнение на не малкото проблеми на селото. С уважение към възрастните, с подкрепа на инициативните, с грижа за децата и младите, с готовност за подкрепа на болните и самотните. И с не малко добри идеи за подобряване живота на село. „ Зная, че да си кмет на едно населено място е голяма отговорност. Готова съм да я поема! Обичам Люлин и люлинци, искам да бъда полезна. В своята програма поставих на първо място грижата за хората, имам за цел да работя за подобряване на жизнената среда, много ми се иска Люлин да бъде обединено село в което

Валя НИКОЛОВА, Чарда- дебютант като кмет на селото, получила подкрепата на чарденци заради обществената активност и инициативност. Високо се оценява работата й по създаване и укрепване на ансамбъл „Божур” където е деен участник. „Посвещавам се на каузата да превърнем с. Чарда в по-добро място за живеене. Грижите ми ще бъдат насочени не само за ремонт на улиците, но и за подобряване на околната среда, подпомагане на младите и тяхната информираност за осигуряване на заетост, поддържане на традициите и нови успехи на ансамбъл”Божур”, който е нашата радост и гордост.”


6

29 октомври - 4 ноември 2015 ÈÌÎÒÈ

0888893776 – давам под наем гарсониера за семейство в к-с „Възраждане” - цена по договаряне 0889950327 046 631 091 дава под наем 2-стаен апартамен на ул. „Търговска“ 148. Цена - по договаряне 0898 0898 80 продава къща в кв. Каргон на 2 етажа площ - 130 м2, двор - 300м2 с гараж, лятна кухня и постройка e-mail: demitre0101@gmail.com, 50 000 eu

Ìàëêè îáÿâè ìåäèêî - äèàãíîñòè÷íà ëàáîðàòîðèÿ

0884726657 - Дава под наем помещение от 30 кв. м в идеален център на Ямбол. Помещението е в нова кооперация, подходящо за магазин, офис, кантора, зъболекарски или лекарски кабинет, шивашко, козметично, фризьорско ателие (партер, санитарен възел, склад) – наем 300 лева месечно – дългосрочно 047532275 продавам или под наем 14335 м2 първокласно 10 г. лозе 90% мерло и 10% мускат отунел, земя 4 кат. преди село Зорница

“ÌÅÄÈÊÀ 2000” приемна ул. „Ивайло“ 6 до Каргонска поликлиника

централна приемна приемна ул. „Черни Дрин“ 15 ул. „Д. Благоев“ 20 приемна Стралджа - до Пожарната Поликлиника

ðåçóëòàòèòå ñà ãîòîâè äî 2 ÷àñà

ÒÅË: 0884949153; 0889306095; 046/988902 http://www.medika2000.com 0886 246 360 продава къща в с. Маломир с гараж, кладенец и двор 0898771012 Продава апартамент в ж-к "Зл.рог", двустаен, обзаведен, цена по договаряне.

0898533349 – продава къща във Веселиново 130 кв. м. с дворно място – 715 кв. м.- цена 70 000 лева 0897299507 - продавам етаж от къща на ул.”Хан Крум”47 кв.м.,мазе

0882 884 772 Давам стая под наем и гаража (по желание) в ЦГЧ

ÇÀÏÎÂÅÄ

¹ ÐÄ- 1421 ãð. ßìáîë 23.10.2015ã.

Постъпило е заявление с вх.№5300-1362/20.10.2015 г. от „Геострой - инженеринг” ЕООД, ЕИК 128003989, собственик с Нот.акт вх.рег.№ 7876/2004г. на СВ и Нот.акт вх.,рег.№13745 от 2007г. на СВ, „Инертни материали – Ямбол” АД, ЕИК 128046677 с Нот.акт вх.рег.№ 10027/2005г. на СВ и ЕТ „Елиа- Елисавета Тодорова”, ЕИК 128548174 собственик на право на строеж с Нот.акт вх.рег.№ 100/2011 г. на СВ, Нот.акт вх.рег.№ 398/2015г. на СВ и Споразумение към него от 2015 г. за УПИ І 318,328 с отреждане за преработка и съхранение на селскостопанска продукция, в землището на с. Калчево,община „Тунджа”, област Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид обстоятелството, че искането е законосъобразно и на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ

ÍÀÐÅÆÄÀÌ:

Разрешавам на „Геострой-инженеринг” ЕООД, „Инертни материали -Ямбол”АД и ЕТ „Елиа-Елисавета Тодорова” да възложат изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: ПУП - План за застрояване на УПИ І 318,328 с отреждане за преработка и съхранение на селскостопанска продукция, в землището на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол и инвестиционен проект за изграждане на цех за преработка и съхранение на етерично маслени култури.

áð 32 (845) 0889 22 19 77 ôèíàíñîâî ñ÷åòîâîäíè óñëóãè

“Ñèòè Ãðóï 2010” ÅÎÎÄ

строителство, довършителни работи.

ÀÂÒÎ - ÌÎÒÎ 0898 33 61 51 Продавам Лада 21110, работещо такси, 2005 г. 0877 89 12 60 Продава Хюдай Туксон, 2006 г. 0879356334 - Продава „Пежо” 205цена по договаряне

0899289862

- продава боксониера в к-с „Златен рог” бл. 1цена по договаряне 0876171993 продава 3-и етаж от къща, център, 90 кв.м. цена по договаряне

0892947656 0895705271 – продава тристаен апартамент продава бетонен гараж в ЦГЧ- цена по споразумение в Ямбол. цена по договаряне. 0893 427 426 - продава гарсониера в к-с 046 63 11 72, 0878 154 045 „Гр. Игнатиев”64,A ет.4, 43 Дава апартамент под наем, кв. м. цена по договаряне идеален център, „Димитър Благоев“ 19, 2 стаи и кухня, 0884726657 - Дава под наем двуста- обзаведен напълно. Цена по договаряне. ен апартамен, ново строителство, идеален център в 0889680118 гр.Ямбол, дългосрочно, 2Продава два апартамента в ри етаж-цена по договаряне кв. „Граф Игнатиев” 68 и на 0884726657 ул. „Срем” 3 - дава под наем помеще046/983031 ние от 30 кв.м. за магазин, -жена с опит търси да офис, ателие в идеален ценгледа възрастни хора или тър в гр.Ямбол, партер- цена деца по договаряне

0879 464 405 продава Ситроен С3, бял, 2012 г. на 1500 км. Гаранция, всичко платено. Цена 16500 лв.

0889 0234 34. Продавам къща и 2 леки коли- БМВ и Мерцедес “S”класа в Стралджа. Цена по споразумение.

0879996026, 04745/ 33-36, 33 21

Продавам товарен автомобил КАМАЗ, в отлично състояние, в движение. С дължина на каросерията 6,30 м. Удобен за работа в дърводобива. С подсилена каросерия. Цена по договаряне. Село Шарково, община Болярово, област Ямбол.

0885 56 02 31

продава трактор -Булгар - 5500 лв.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план – План за застрояване изработен в съответствие с приложеното задание. 2. Инвестиционен проект за строителство на цех за преработка и съхранение на етерично маслени култури ПЕНЧО ПЕНЕВ/п/ ВИД Кмет на община „Тунджа” /Съгласно Решение №896/29.09.2015 г. на ОС „Тунджа”/

ÇÀÏÎÂÅÄ

¹ ÐÄ-1356 ãð. ßìáîë 12.10.2015ã.

ÇÀÏÎÂÅÄ

¹ ÐÄ-1420 ãð. ßìáîë 23.10.2015ã.

Във връзка с постъпило заявление вх.№9400 - 3997 от 16.10.2015 г. от Иванка Петрова Шаламанова, Георги Кирилов Николов и Живка Георгиева Колева, като собственици съгласно протокол с вх.рег.№ 1609/1993г. том ІІ на ЯРС, на УПИ VІІІ-234 и УПИ Х-234 в кв.35 по ПУП с.Завой, за изменение на ПУП - ПР и въз основа на положително становище на главния архитект на община „Тунджа”-Ямбол, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ

Постъпило е заявление с вх. №5300 - 1307 от 07.10.2015 г от : „БУЛСАТКОМ” ЕАД, собственик на УПИ VІІ25, кв.8 по плана на с.Хаджидимитрово,община „ Тунджа”, съгласно нот.акт вх. рег. № 6726/2015 г. на СВ, за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, придружено със задание с искане същото да бъде одобрено. Предвид обстоятелството, че искането е законосъобразно и на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ

ÍÀÐÅÆÄÀÌ:

Изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация, на УПИ VІІІ-234 и УПИ Х-234 в кв.35 по ПУП с.Завой, община „Тунджа”, област Ямбол. При изработването на плана да бъдат изпълнени следните изисквания : Подробния устройствен план следва да бъде изготвен съгласно указанията на Наредба №01/8 от 14.06.2001г. на МРРБ с посочване конкретното предназначение на поземления имот.

Разрешавам на „БУЛСАТКОМ” ЕАД, да възложи изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: План за регулация и застрояване на УПИ VІІ25 в кв.8 по ПУП на с.Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, и инвестиционен проект за строителство на базова станция. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване изработен в съответствие с приложеното задание. 2. Инвестиционен проект за строителство на базова станция.

ПЕНЧО ПЕНЕВ/п/ ВИД Кмет на община „Тунджа” /Съгласно Решение №896/29.09.2015 г. на ОС „Тунджа”/

ПЕНЧО ПЕНЕВ /п/ ВИД Кмет на община „Тунджа” /Съгласно Решение №896/29.09.2015 г. на ОС „Тунджа”/

ÐÀÇÐÅØÀÂÀÌ


Îáùåñòâî

áð 32 (845)

28 октомври 4 ноември 2015

7

Ïðàçíèê íà áèòà è êóëèíàðíèòå òðàäèöèè â ÖÑÐÈ- Áîëÿðîâî На 20 октомври 2015 година се проведе поредното мероприятие по повод празника на град Болярово – 26 октомври (Димитровден). То бе организирано от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Болярово. Гости на празничното мероприятие бяха дългогодишният кмет на общината и настоящ кандидат и водач на листата на

Åäíî

социалистите Христо Христов и най-младата в листата Златина Николова (специалист „Хуманитарни дейности” в общинската администрация). Освен потребители от ЦСРИ, присъстваха и потребители от Защитеното жилище за възрастни хора с физически увреждания. Управител и на двете е Маринка Танева. Основната заслуга за орга-

низацията и на празничните мероприятия имат като управителката, така и трудотерапевтът Галина Колева и социалните работници – Мариана Георгиева и Стоянка Ненова. Гостите бяха посрещнати по стар български обичай с пита и мед. Водещата Галина Колева поздрави всички с добре дошли и разказа за повода, който ги е събрал на

ðîäîëþáèâî

това мероприятие – празника на града ни – християнски празник, посветен на Свети Димитър, закрилник на град Болярово. Господин Христов изказа благодарността си за усилията на екипа на ЦСРИ, а също и на потребителите за прекрасното представяне. Поздрави всички с празника и им пожела много здраве и благоденствие.

äåëî

Èðå÷åêîâî èìà ñâîÿòà èñòîðèÿ „Село Иречеково- минало и настояще” е книгата, която ще влезе във всеки дом на селото. За да „разказва” за миналото на Иречеково, да събужда спомени, да предизвиква размисли, да възпитава младите. Авторът на книгата Иван Златев Куршумов я написва през далечната 1981г., но по една или друга причина тя едва сега е отпечатана. Благодарение на Инициативен комитет Николай Генов и Добри Христов. Разпространението й е безплатно с финансовата подкрепа на Дойчо Дойчев и съдействието на Митко Андонов. На представянето на книгата в салона на читалището се събраха различни хора, обединени от една обща любов към селото и със заслужен респект към миналото. Сред гостите бяха Димитър Димитров, внук на автора Иван Златев Куршумов, Дичо Ковачев, бивш учител в селото и известен общественик, Мария Толева, зам.кмет на община Стралджа. В своето въведение Николай Генов, кмет на селото, скромно разказа как се е породила инициативата за издаването на книгата, благодари за помощта оказана от хората, изрази все-

общата радост, че селото вече има своята отпечатана история. Водещият Кольо Пехливанов предизвика интереса на всички с представяне на хумористични откъси от историята. Една истинска беседа за значението на краеведческата литература и мястото на книгата „Село Иречеково- минало и настояще” направи Димитър Бечев, директор на Регионална библиотека „Г.С.Раковски” Ямбол. Литературният критик сподели своите впечатления от ценното краеведческо изследване на Иван Златев Куршумов, обърна внимание на родолюбивия иречековски дух и препоръча на всички, които живеят в селото или имат своите родови корени тук да прочетат историята. И

0898300833 - продавам комбинирана детска количка „Галакси” – цена 70 лева, детско колело – 20 лева, и колело триколка – 30 лева и детска кола с педали – 30 лева

0879315803

Продава лозе в землището на с. Кукорево, площ 517 кв.м. телефон за контакти

0888249726

- продава вила в Окоп на 3 етаж, ток, дворно място 1300 кв. м, два гаража

0897930103

- продава „Жигула” ВАЗ 2101, цена по споразумение

0882503471 – продава Опел Вектра 1,6цена по споразумение 0885560231 – продава трактор „Булгар” – 5 500 лева 0893216445 - продава спешно Форд Мондео, 1994 г., бензин, - 1,6- 16 V, екстри, хидравлик, чупещ волан, ел. стъкла, ел.- огледала, ел. фарове, ел. седалка и др. – цена по споразумение

още нещо много важно- родолюбивите жители на Иречеково да допишат продължението на тази книга. „Точно в този дух е и предговорът на Митко Андонов, който с пълно основание ни казва най-важното, че открехвайки завесата на миналото, ние, съвременните читатели, ще задоволим не само духовната си потребност, но тази книга и ще възпитава, облагородява, ще дава сила и вяра”, посочи критикът. Обръщайки се лично към Николай Генов г-н Бечев го поздрави и за изключително интелигентно поднесения предговор, „написан с много вдъхновение, топлота, страст и обич, освен това съдържа и много точни, човешки послания към жителите на селото да поâ ðàéîíà íà ñòàðàòà àâòîãàðà

ìàãàçèí 0887 429 103

0889 817 958

0886 935 275 продавам акумулатор PLATIN в гаранция 55 Ah 12 V 0879680118 продава апартамент в "Граф Игнатиев" бл.68. Цена по споразумение. 0879680118 продава апартамент на ул. "Срем" 3. Цена по споразумение. 0879680118 продава 3 броя 120 л бидони по 10 лв. броя. 0894450003 – продава пълен набор медицинска литература

знават, обичат и ценят миналото на своето родно място, за да върви напред през годините в своето икономическо, културно, духовно развитие”. Залата посрещна с голямо внимание гостът Димитър Димитров, който развълнувано сподели своите спомени за дядо си Иван Златев Куршумов. Като пример за почтителност и приемственост прозвучаха думите му:”От него научих нещо много важно. Научих, че да правиш добро е най-хубавото нещо на този свят!” Много интересно беше изказването на Дичо Ковачев, който върна времето назад и сподели спомените си от едно градивно време, за което младите хора не знаят нищо. Той обърна вниманието отново към автора, един интересен и талантлив човек, с горещи родолюбиви чувства, който успява да събере , опише и поднесе историята на Иречеково. Като поет Дичо Ковачев продължи със свои красиви стихотворения, които публиката аплодира. В същия дух Кольо Пехливанов прибави и други, за да стане празникът на българското слово още повълнуващ и запомнящ се. Бележки за книгата на Иван Златев Куршумов „Село Иречеково – минало и настояще”

Още една селищна хроника – между минало, настояще и бъдеще Историята ни, нашето минало, винаги е било отправен ориентир за съизмерване на

днешните ни надежди, страхове и тревоги. Обикновено, съвременниците ни се обръщат към него с любов, за да отдадат почит на заслужили хора, да си спомнят древната максима, че историята не започва и не свършва с твоя живот, въпреки, че за теб, естествено, това е най-важния период… В този смисъл усилията на всички изследователи-краеведи, които са събирали с много любов , съчка по съчка, от миналото на своето родно място, за да го завещаят на бъдещите поколения и го спасят от забвението на времето, заслужава нашето горещо насърчение и искрена човешка благодарност. Трудно бихме разбрали себе си като народ и нация ако се абстрахираме от миналото, ако не се борим да променим настоящето и ако не се стремим към по-добро бъдеще.И ако не се опитаме да си отговорим на какво се дължат периодите на стремителен културен възход и внезапния, рязък и неумолим упадък след това. Краеведческото изследване на Иван Куршумов за село Иречеково е написано без разточителство. Авторът определено има усет към детайла, пестелив е в анализа на историческите факти и събития, остаря ги те да говорят сами за себе си. В същото време проявява ясна обществена позиция върху живота в селото. Това прави този летопис изключително актуален и злободневен във време, когато историческите процеси още не

ÑÓÄÎÊÓ 0899242326 Продавам РАКИЯ, домашна, отлежала и БЯЛО ВИНО 0885 222 029 търси да наеме пенсионирана медицинска сестра или човек с опит, за гледане на болен. Предоставя заплата, квартира, храна

са изкристализирали в своята пълнота. Ако прочетем още веднъж страниците на тази история за село Иречеково, ще разберем, че тя е не просто любопитно свидетелство за едно отминало време – време на трудности и победи, на радости и разочарования – но и ще усетим още по-отчетливо спецификата и своеобразието на българското общество през тези преломни години, в които живеем. А така ще усетим по-добре българските си корени, за да не спираме своя ход напред… ДИМИТЪР БЕЧЕВ ÄÐÓÃÈ

0899013013 – продава БМВ – цена по споразумение

0895424780 – продава скутер 50 куб „Априлия” с водно охлаждане – цена 700 лв.

0895/ 816113 Продавам Опел Зафира, ноември 2001год., 1,8 бензин, 125 к.с., 7 места, всички екстри, платени такси, с метанова уредба - 4700 лв.

0895 59 97 12

продава Фиат Палио 1998 год., метан, лети джанти, нови гуми - 3500 лв.

ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÅ! BMV – перфектно състояние /бензин- газ/

GSM: 0893 82-82-99


88

29 октомври - 4 ноември 2015

áð 32 (845)

Çà ïåòè ïúò Áîëÿðîâî ïðàçíóâà Бинка Величкова

След възстановената преди пет години някогашна традиция жителите и гостите на Болярово отново отдадоха почит на светеца, чието име носи църковният храм в града ни. На 26 октомври 2015 г. (Димитровден) празникът започна с тържествена литургия, отслужена от отец Димитър Ингов. Много хора се стичаха към храма – усмихнати и празнично облечени. Времето също беше благосклонно към тях – есенното слънце приятно сгряваше деня и създаваше илюзия за позакъсняло лято. След църковната

служба тържествено бе

изнесена иконата на свети Димитър – закрилник на града ни, носена от двамата малки именници Димитър Шутов и Димитър Димитров. Литийното ше ствие,

в което се включиха преизбраният кмет на общината Христо Христов, временно изпълняващата длъжността кмет Нина Терзиева, секретарят Мария Чанева, новоизбрани общински съветници, множество общественици и граждани, обиколи централната градска част, а после иконата отново тържествено бе върната в храма. Сергиите на продавачите примамваха купу-

вачите и особено децата – с различни стоки, лакомства, играчки... А привечер чудесният концерт на оркестър „Канарите” събра всички в обновения, красив

център на нашия уютен град. Повдигайки градуса на празничното настроение, към всички присъстващи с приветствие се обърна обаятелната, млада и елегантна госпожа Нина Терзиева. Искреност, топлота и лиризъм имаше в нейните думи; обобщаване на стореното и поглед към бъдното. Защото наистина всеки празник е не само поглед към миналото, но и послание към поколенията, идващи след нас! Тези, които съграждат започнатото... Го р е щ а бл а год а р ност за подкрепата в приключилата изборна надпревара прозвуча в

Ñúííè ïðèíöåñè â òåàòúðà

На 30 октомври 2015 г. от 18.00 часа - премиерно представление на Държавен куклен театър "Георги Митев"-Ямбол "Сънни принцеси сънувани" - от Румен Николов Постановка - Ангел Попов Сценография и кукли - Недко Данев Музика - Стоян Косев Аранжимент - Рафаела Косева Участват: Стефка Янчева, Калина Баракова, Ангелина Русева, Димитър Димитров,Тихомир Трифонов, Николай Бояджиев Същата постановка ще можете да видите на 31 октомври /събота/ от 11.00 ч. в залата на куклен театър

- Вчера се събудих, а теб те нямаше. Къде беше, скъпи? – А ти къде се събуди, скъпа?

обръщението на кмета Христо Христов. Той не

резултати, като не пропусна да благодари на госпожа Терзиева и нейния екип за създадената отлична организация в множеството празнични мероприятия. Той сподели, че неговият произход го прави част от Боляровския край и се гордее с това. А успехите на региона радват и него, човекът със странджански корени! Изви се първото хоро. Поведе го кметът Хрис-

забрави да поздрави с техния имен ден всички, носещи името Димитър (и неговите производни, разбира се). Отправяйки сърдечни благопожелания, г-н Христов прибави жизнерадост и бодрост към празничната атмосфера. С присъствието се уважиха празника на града ни народните представители от коалиция „БСП – лява България” Атанас Мерджанов и Кирчо Карагьозов. В словото се сладкодумният г-н Мерджанов изтъкна задоволството си от чудесните изборни

то Христов с националното знаме в ръка. Следващото ритмично и динамично, бе водено от госпожа Терзиева. Дълго се веселиха хората – под открито небе, на площада. А накрая многоцветни фойерверки осветиха есенната вечер, рисувайки красиви светлинни съчетания върху небосклона над присъстващите. Една наистина неотразима по своята прелест гледка! До следващия празник, нали?! Догодина. И отново тук, под звездите над Болярово!

Profile for Kosev

Vreme 32  

Vreme 32  

Profile for vreme.bg
Advertisement