Vredes Magazine

NL

VredesMagazine is een gemeenschappelijke uitgave van Haags Vredesplatform, Humanistisch Vredesberaad, AntiMilitaristies OnderzoeksKollektief VD AMOK, Vredesbeweging Pais en de Women's League for Peace and Freedom (WILPF) afdeling Nederland. VredesMagazine wordt uitgegeven door de Vereniging VredesMedia.

http://www.vredesmagazine.nl/

Publications