Page 1

www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

Utrecht viert vrede

Vrede van Utrecht op School voor het PO is een coproductie van:

Vrede van Utrecht op School voor het PO wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrede van Utrecht is een initiatief van Gemeente en Provincie Utrecht.

Vrede van Utrecht op School sluit aan bij:

Wij doen mee!


Vrede voor de hele school

Geschiedenislespakket Vrede van Utrecht 1713–2013 Kunstmenu voorstellingen

Het educatieprogramma ‘Vrede van Utrecht op School’ sluit aan op kerndoelen gericht op kunst- & cultuureducatie, burgerschapsvorming en geschiedenis. Het richt zich op het bevorderen van democratisch burgerschap bij leerlingen en leert hen conflicten op te lossen op een vreedzame manier. De educatieonderdelen kunnen schoolbreed, als kort of lang themaproject of eenmalig in de klas worden gebruikt. Alle scholen die voor Vrede van Utrecht op School kiezen, ontvangen een geschiedenislespakket ontwikkeld door Landschap Erfgoed Utrecht. Het lespakket is ook los kosteloos aan te vragen.

Een selectie uit het kunstmenu van UCK en Kunst Centraal. Voor groep 7-8 is er de voorstelling Toen mijn vader een struik werd van het Filiaal en de voorstelling Auditie Auditie van theatergroep Studio Starmaker. Andere Koek voor groep 3-4 van theatergroep Koeterwaals is er speciaal voor scholen in Overvecht. Buurman en Buurvrouw van theatergroep Koeterwaals is er voor groep 1-4 in een aantal regio’s in de provincie. Materiaal: bij elke voorstelling hoort een lesbrief met kijkopdrachten voor de leerlingen. Groep: 1-4 en groep 7-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Vorm: schoolvoorstelling Meer informatie, kosten en aanvragen: www.vredevanutrecht2013.nl/opschool Laat de geschiedenis in de klas herleven! Wat is de Vrede van Utrecht? Waarom was deze zo belangrijk? Wat kunnen we er nu mee? Alle scholen die voor Vrede van Utrecht op School kiezen, ontvangen een geschiedenislespakket. Het lespakket verbindt alle projectonderdelen met elkaar en kan worden ingezet als voorbereiding op

de educatieprojecten van Vrede van Utrecht op School. Het lespakket is ook op zichzelf staand te gebruiken. Materiaal: Voor de kleinsten is er een prentenverhaal. De leerlingen in groep 3-4 vergelijken het jaar 1713 met nu in het ‘Toen en Nu’ spel. Een stripverhaal vertelt de groep 5-6 alles over ‘Wereldoorlog Nul’ en groep

7-8 leert over de Vrede van Utrecht aan de hand van een korte film. Groep: 1-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Kosten: gratis

Vrede in Beeld

Meer informatie en aanvragen: www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

Balance the Power – Serious Game Leerlingen vormen zich letterlijk een beeld van de tijd waarin de Vrede van Utrecht tot stand kwam. Ze kleien een herdenkingsmunt of schilderen kostuums of veldslagen uit de 18e eeuw. Met digitale fotografie en animatie brengen ze Utrecht in kaart. Digitale opdrachten en meer informatie: www.vredeinbeeld.nl. Het grootste gedeelte bestaat uit groepsopdrachten. Groep: 1-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Kosten: gratis Vorm: project in de klas

2013: Utrecht viert 300 jaar Vrede van Utrecht! Vrede van Utrecht op School komt in september 2012 met Balance the Power, een serious game voor groep 7 en 8. De game is een combinatie van opdrachten op het digibord en in de klas. Het sluit aan bij de burgerschapsactiviteiten van de school. De spelers

kunnen niet winnen ten koste van de tegenstander. Integendeel, je kunt alleen winnen als de ander niet verliest. Je gaat naar een hoger level in het spel door te bemiddelen en onderhandelen in plaats van te vechten. Net als bij de Vrede van Utrecht!

Groep: 7-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Duur: 2-5 uur Vorm: project in de klas Meer informatie, kosten en aanvragen: www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

Meer informatie over het programma, inschrijving en kosten op www.vredevanutrecht2013.nl/opschool Vrede van Utrecht 2013 en Utrecht 2018 zijn een initiatief van provincie en gemeente.

Vrede van Utrecht op School voor het PO wordt mede mogelijk gemaakt door:

Museum voor de Klas Museum voor de Klas is een schoolbreed programma voor de scholen in de stad Utrecht. Aan de hand van het thema ‘dialoog’ stellen de musea een gevarieerd programma samen dat aansluit op hun bestaande collectie en bij de Vrede van Utrecht. Materiaal: een aantal musea verstuurt digitaal lesmateriaal. Groep: 1-8 (voor scholen in Utrecht stad) Vorm: bezoek aan een museum met de Museum voor de Klas-bus Meer informatie, kosten en aanvragen: www.uck.nl/museumvoordeklas

Vrede is een werkwoord, niet een stilstaand gegeven. Dialoog, diplomatie en win-win zijn thema’s die terugkomen in de vernieuwde interactieve tentoonstellingen van Stichting Vredeseducatie. Zowel op Fort De Bilt als in de Vrede Express, die door de provincie Utrecht reist. Handleiding, onderwijspakket en aanvragen: www.vredeseducatie.nl Groep: 7-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Kosten: Kosten Fort de Bilt: € 3 per leerling, kosten Vrede Express: www.vredeseducatie.nl Duur: 1,5 uur (Fort De Bilt) of 45 minuten (Vrede Express) Begeleiding: gastheer of gastvrouw i.s.m. de leerkracht (en evt. ouders) Vorm: interactieve tentoonstelling

Boeken over de Vrede van Utrecht Schrijfster Martine Letterie heeft 2 kinderboeken geschreven over de Vrede van Utrecht. In Het mysterie van de zwarte mantel mantel, gesitueerd in Utrecht 1712, moeten Dirk en Marie voorkomen dat een man met een zwarte mantel de vrede tegenhoudt en hun land een slechte naam bezorgt. In Gevangen op een kasteel kasteel, gesitueerd in de bloedhete zomer van 1711, is een dure gouden munt gestolen en moet Marie de onschuld van haar vader bewijzen.

Dit keerpunt in de geschiedenis vieren we met een groots cultureel programma voor jong en oud, in musea en op festivals, in wijken en op scholen. Het publieksprogramma is van 11 april t/m 21 september 2013. Op school kunt u het hele schooljaar aan de slag!

In deze folder vindt u het educatie aanbod van de Vrede van Utrecht. Programma samengesteld? Hang dan de poster – de achterzijde van deze folder – op en laat zien dat ook uw school Vrede van Utrecht viert!

De Kunst van het Onderhandelen Winnaars en verliezers zijn er bij ieder spel, maar De Kunst van Onderhandelen kent alleen winnaars. Leerlingen uit de bovenbouw werken in groepjes samen om een doel te bereiken. Ze leren tijdens muzikale, theatrale, dansante en beeldende opdrachten te onderhandelen. Net als bij de Vrede van Utrecht! Docentenhandleiding en meer info: www.vredevanutrecht2013.nl/opschool Groep: 7-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Kosten: gratis Duur: 3 lessen van 1,5 a 2 uur Vorm: project in de klas

Vredesmusical

De Vrede van Utrecht was een soort wereldtop avant la lettre; voor het eerst eindigde oorlog aan de onderhandelingstafel en niet op het slagveld. Tijdens de onderhandelingen vonden er allerlei culturele activiteiten plaats, die bijdroegen aan een goede sfeer en een succesvol resultaat.

In negen Utrechtse musea zijn in 2013 tentoonstellingen met oorlog en vrede als thematiek. Een aantal musea koppelt hieraan een educatieprogramma. Een greep uit de musea: Geldmuseum, Centraal Museum Utrecht, Universiteitsmuseum Utrecht en Het Utrechts Archief. Groep: 1-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Vorm: bezoek aan een museum Meer informatie: www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

Vredeseducatie Vrede maken kun je leren

Vrede van Utrecht sluit aan bij:

In 2013 is het 300 jaar geleden dat alle ogen van de wereld waren gericht op Utrecht. In 1713 kwamen hier diplomaten uit alle delen van Europa samen en sloten de Vrede van Utrecht: een wereldomspannend vredesverdrag.

Oorlog en vrede in negen Utrechtse Musea

Luk gaat met zijn schoolklas naar het Geschiedenismuseum. In het museum valt hij op zijn hoofd en hij wordt weer wakker rond het jaar 1700. Samen met Marie Anne, dochter van een oorlogszuchtige koning, doet hij zijn best om de Vrede van Utrecht tot stand te brengen. Met hulp van kleurrijke figuren, leuke liedjes, dialoog en diplomatie moet Luk proberen een naderende oorlog te voorkomen. Materiaal: de Vredesmusicalkist bevat cd’s met alle muziek, het scenario, scripts voor de leerlingen, docentenhandleidingen en materiaal voor vormgeving en kostuums.

Groep: 1-8 (voor scholen in de provincie & stad Utrecht) Kosten: €1400,eerste 8 aanmeldingen: €990,Begeleiding: inspiratiegesprek met leerkrachten en kunstvakdocenten, uitgebreide aanwijzingen voor leerkrachten en leerlingen, per bouw verzorgt een vakdocent een aantal workshops, begeleiding generale repetitie en presentatie. Duur: de hele school werkt in 4 weken tijd naar de uitvoering van de musical toe Vorm: project op school Meer informatie en aanvragen: www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

Uw leerlingen als musicalster in Muziekcentrum Vredenburg? Een aantal scholen dat zich aanmeldt voor de Vredesmusical krijgt de kans om met een te selecteren aantal leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op te treden in de Vredesmusical in Vredenburg in het voorjaar van 2013. Deze leerlingen ontvangen coaching op het gebied van dans en zang. Voor meer informatie: www.uck.nl/vredevanutrechtopschool (het optreden in Vredenburg is onder voorbehoud van financiering).

Het mysterie van de zwarte mantel wordt aangeboden in het programma Schrijver in de klas van Kunst Centraal. Martine Letterie komt in de klas en vertelt over het boek. Gevangen op een kasteel wordt aangeboden in het kader van het cultuurprogramma van Kunst Centraal in een aantal regio’s in de provincie. Groep: 7-8 Meer informatie, kosten en aanvragen: www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

Vrede van Utrecht op school

Jullie zijn raar De klas wordt verdeeld in twee groepen in een fantasieland. Elke groep geeft haar eigen land vorm met kostuums, plattegronden, leefregels en een volkslied. Dan blijken de twee groepen in hetzelfde land te wonen en komen tegenover elkaar te staan. Wat nu? Kunnen we daar wel uitkomen? Uruburu, de wijze verhalenverteller, verlegt de aandacht van het conflict naar een oplossing. Groep: 5-8 (voor scholen in Utrecht stad) Kosten: € 1.080 Duur: 6 lessen van 1,5 uur Begeleiding: onder begeleiding van een vakdocent Vorm: multidisciplinair kunsteducatieproject in de klas Meer informatie en aanvragen: www.uck.nl/vredevanutrechtopschool

Educatieprogramma 13

Vredestafel Leerlingen maken samen met beeldend kunstenaar Anton Kle in een Vredestafel. De tafel is een object dat wijkmediatoren en leerlingen van Vreedzame scholen stimuleert om ook buiten het schoolplein in de wijk conflicten op te lossen. Groep: 5-8 (voor scholen in Utrecht stad) Vorm: cursus van 4 bijeenkomsten Meer informatie, kosten en aanvragen: www.uck.nl/vredevanutrechtopschool

2012/20

www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

Vier 300 jaar Vrede van Utrecht op uw basisschool Burgerschap, geschiedenis, kunst- en cultuureducatie in één pakket Zing en dans in een musical, speel de Balance the Power-game, ontwerp een vredesmunt, bezoek voorstellingen, maak een fotocollage, leer onderhandelen en wordt een echte vredesdiplomaat. In de klas, in musea, in forten en theaters kunnen alle leerjaren met dit eigentijdse en unieke onderwijsprogramma aan de slag.

Van 11 april t/m 21 september 2013 viert heel Utrecht Vrede van Utrecht. Vier het ook op school!

Vrede van Utrecht op School voor het PO is een coproductie van

Educatie PO  

Educatieprogramma primair onderwijs

Advertisement