Page 1


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo MERANOVO

SORTIMENT VINSKE TRTE (Katalog sort) Stanko VRŠIČ Borut PULKO

2012


Razvoj ampelografskih kolecij na Štajerskem Ampelografija je veda, ki se ukvarja s proučevanjem vrst in sort vinske trte, njihovega izvora in sistematike vinske trte ter z opisi posameznih sort in podlag. Opise številnih sort najdemo že v delih antičnih grških in rimskih pisateljev. Zaradi različnih imen so se pojavljale vedno večje težave pri uporabi imen in razpoznavanju sort tako v praksi, kakor tudi v strokovni literaturi. Bolj razširjene sorte so dobile na desetine novih imen in sinonimov. Ta zmeda in težave v nomenklaturi vinske trte trajajo tudi dandanes. V začetku so si za odpravljanje teh težav pomagali z ampelografskimi kolekcijami (sortimenti vinske trte), pozneje pa so se lotili sistematskega opisovanja sort. Med začetnike natančnega in sistematičnega urejanja sort vinske trte štejemo Franza Trummerja, ki je leta 1841 podrobno opisal 282 sort vinske trte na Štajerskem. Za to ampelografijo sta brata Kreutzer izdelala izvirne slike, na katerih so se ohranile tudi značilnosti nekaterih, na žalost danes izgubljenih sort. Trummer je bil vrtnar na vinogradniški poskusni postaji nadvojvode Janeza pri Gradcu. Podobno poskusno postajo je nadvojvoda postavil na posestvu nad Limbušem (današnje Meranovo), katerega vinograde je kupil leta 1822, čez deset let pa ustanovil prvo vinogradniško šolo. V tem obdobju se je pri nas sortiment močno spremil s sortami iz Porenja in ostalih delov Evrope. Bolj napredni vinogradniki so že sadili vinograde v vrste in vsako sorto posebej (vedno manj je bilo mešanih vinogradov), s tem pa se je začelo tudi zmanjševati število sort v vinogradih. To obdobje prav gotovo lahko štejemo za začetek sodobnega vinogradništva, kar potrjuje tudi današnji sortni trsni izbor, ki se je od takrat zelo malo spremenil. Matija Vertovec je v Vinoreji (1845) povzel opise sort po Trummerju. To je bilo prvo slovensko delo o vinogradništvu.


Trtna uš je konec 19. stoletja v Evropi povzročila veliko katastrofo v vinogradništvu, zato se je tudi sortiment precej spremenil, predvsem pa skrčil na manjše število sort. Vinogradniki so poskušali izboljšati kakovost vina z uvajanjem novih sort. Leta 1905 je Fr. Zweifler, ravnatelj Štajerske deželne sadjarsko-vinarske šole v Mariboru, objavil predlog sortimenta za vinsko trto, slovenski prevod pa Ivan Belle. Zweifler je priporočal za bela vina ‘Laški rizling’, ‘Beli pinot’, ‘Belo žlahtnino’, ‘Rdečo žlahtnino’, ‘Renski rizling’, ‘Šipon’, Rumeni muškat’, ‘Zeleni silvanec’ in ‘Traminec’, za rdeča pa ‘Modro frankinjo’, ‘Žametovko’ in ‘Vranek’. Vinogradnikom je že takrat priporočal naj sadijo kvečjemu 2 ali 3 sorte. V tem obdobju in vse do druge polovice 20. stoletja je bila v Mariboru, v vinogradih kmetijske šole pod Kalvarijo, ena največjih ampelografskih kolekcij na Balkanu. V njej so v preteklosti mnoge generacije dijakov spoznavale lastnosti sort vinske trte, mnogim strokovnjakom (žlahtniteljem in selekcionistom) pa je služila za križanje sort in odbiro najboljših primerkov. Po obnovi vinogradov leta 1980 so kolekcijo izkrčili in jo imeli namen ponovno razmnožiti v takratni trsnici podjetja Vinag. S tem se je obdobje slovite kolekcije končalo, saj so vsi materiali propadli. Vsem, ki so takrat pri tem sodelovali in bili za to odgovorni jim to ne more biti v strokovni ali kakršenkoli drug ponos. Leta 1994 je zgodovinsko znano vinogradniško posestvo na Meranovem dobila takratna Visoka kmetijska šola, na katerem je pozneje ustanovila Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo. Ob obnovi vinogradniških površin in objektov je leta 2000 začel nastajati najprej sortiment za vinsko trto. V tej knjižici so v slikovni obliki predstavljene nekatere sorte in podlage od skupaj 136 primerkov. Pozneje je začela nastajati tudi širša ampelografska kolekcija (genska banka), kar bo predstavljeno v naslednji publikaciji. Vse to počnemo v upanju, da je ne bo doletela enaka usoda, kot tisto pod Kalvarijo.

4


Seznam sort v sortimentu Meranovo 8 BČ......................................60 125 AA.................................60 7116.....................................42 Auxerrois............................... 9 Barbera.................................. 9 Bela jurka............................42 Bela žlahtnina....................50 Beli pinot............................10 Binova..................................61 Börner..................................61 Cabernet carol...................43 Cabernet sauvignon.........10 Cencukna............................11 Chardonnay........................11 Cividin.................................12 Clinton.................................43 Cundra.................................12 Donaris................................50 Dornfelder..........................13 Ezerfürtü.............................13 Frankinja.............................14 Gamay..................................44 Imperial...............................51 Izabela.................................44 Italia.....................................51 Jilijski muškat....................52 Johanniter...........................45 Juhfark.................................14 Kardinal...............................52

Kerner..................................15 Klarnica...............................15 Kober 5BB...........................62 Köenige ester.....................53 Kraljica vinogradov...........53 Laški rizling........................16 LN 33B.................................62 M 5........................................63 M 6........................................63 Malvazija.............................16 Matekovič 14-2.................17 Merlot..................................17 Modri pinot Mf...................18 Monarch..............................45 Muškat hamburg...............54 Muškat madam matias.....54 Muškat ottonel..................18 Nero.....................................55 Noah.....................................46 Patria....................................55 Pergolin...............................19 Petršiljasta žlahtnina.......56 Phönix..................................46 Pika.......................................19 Pinela...................................20 Planinka...............................20 Pogroznica..........................21 Pokalica...............................21 Poljšakica............................22 5


Postič-Mülerrebe..............22 Prima....................................56 Prior.....................................47 Ranfol..................................23 Ranina..................................23 Rdeča jurka.........................47 Rdeča kraljevina................24 Rdeča žlahtnina.................57 Rebula..................................24 Refošk..................................25 Regent.................................48 Renski rizling.....................25 Riparia.................................64 Rizvanec..............................26 Rumeni muškat..................26 Rumeni plavec...................27 Rupestris.............................64 Sauvignon...........................27 Sevka....................................28 Šipon....................................31 Sivi pinot.............................28 Sivi pinot -mutacija..........29 Sladkočrn............................29 SO4.......................................65 Solaris..................................48

Števarjana...........................31 Sušc......................................30 Suvenir................................57 Syrah....................................30 Tamina.................................58 Traminec..............................32 Trollinger.............................32 Tržarka.................................33 Verbena...............................33 Verduc..................................34 Vitovska grganja................34 Vrbovec...............................35 Vrtovka................................35 Xenia....................................58 Žametovka..........................40 Zelen....................................36 Zelenec................................36 Zelenika...............................38 Zeleni sauvignon...............37 Zeleni silvanec...................37 Zeleni veltlinec..................38 Zengö...................................39 Zunek...................................39 Zweigelt..............................40

6


Vinske sorte Auxerrois...........................................................................................9 Barbera..............................................................................................9 Beli pinot....................................................................................... 10 Cabernet sauvignon.................................................................... 10 Cencukna....................................................................................... 11 Chardonnay................................................................................... 11 Cividin............................................................................................ 12 Cundra............................................................................................ 12 Dornfelder..................................................................................... 13 Ezerfürtü........................................................................................ 13 Frankinja........................................................................................ 14 Juhfark............................................................................................ 14 Kerner............................................................................................. 15 Klarnica.......................................................................................... 15 Laški rizling................................................................................... 16 Malvazija........................................................................................ 16 Matekovič 14-2............................................................................ 17 Merlot............................................................................................. 17 Modri pinot Mf.............................................................................. 18 Muškat ottonel............................................................................. 18 Pergolin.......................................................................................... 19 Pika.................................................................................................. 19 Pinela.............................................................................................. 20 Planinka.......................................................................................... 20 Pogroznica..................................................................................... 21 Pokalica.......................................................................................... 21 Poljšakica....................................................................................... 22 Postič-Mülerrebe......................................................................... 22 Ranfol............................................................................................. 23 Ranina............................................................................................. 23 Rdeča kraljevina........................................................................... 24 Rebula............................................................................................. 24 Refošk............................................................................................. 25 7


Renski rizling................................................................................ 25 Rizvanec......................................................................................... 26 Rumeni muškat............................................................................. 26 Rumeni plavec.............................................................................. 27 Sauvignon...................................................................................... 27 Sevka............................................................................................... 28 Sivi pinot........................................................................................ 28 Sivi pinot -mutacija..................................................................... 29 Sladkočrn....................................................................................... 29 Sušc................................................................................................. 30 Syrah............................................................................................... 30 Šipon............................................................................................... 31 Števarjana...................................................................................... 31 Traminec......................................................................................... 32 Trollinger........................................................................................ 32 Tržarka............................................................................................ 33 Verbena.......................................................................................... 33 Verduc............................................................................................. 34 Vitovska grganja........................................................................... 34 Vrbovec.......................................................................................... 35 Vrtovka........................................................................................... 35 Zelen............................................................................................... 36 Zelenec........................................................................................... 36 Zeleni sauvignon.......................................................................... 37 Zeleni silvanec.............................................................................. 37 Zeleni veltlinec............................................................................. 38 Zelenika.......................................................................................... 38 Zengö.............................................................................................. 39 Zunek.............................................................................................. 39 Zweigelt......................................................................................... 40 Žametovka..................................................................................... 40

8


9

Auxerrois

Barbera


10

Beli pinot

Cabernet sauvignon


11

Cencukna

Chardonnay


12

Cividin

Cundra


13

Dornfelder

Ezerf端rt端


14

Frankinja

Juhfark


15

Kerner

Klarnica


16

Laški rizling

Malvazija


17

MatekoviÄ? 14-2

Merlot


18

Modri pinot Mf

Muškat ottonel


19

Pergolin

Pika


20

Pinela

Planinka


21

Pogroznica

Pokalica


22

Poljšakica

Postič-Mülerrebe


23

Ranfol

Ranina


24

RdeÄ?a kraljevina

Rebula


25

Refošk

Renski rizling


26

Rizvanec

Rumeni muškat


27

Rumeni plavec

Sauvignon


28

Sevka

Sivi pinot


29

Sivi pinot -mutacija

SladkoÄ?rn


30

Sušc

Syrah


31

Šipon

Števarjana


32

Traminec

Trollinger


33

Tr탑arka

Verbena


34

Verduc

Vitovska grganja


35

Vrbovec

Vrtovka


36

Zelen

Zelenec


37

Zeleni sauvignon

Zeleni silvanec


38

Zeleni veltlinec

Zelenika


39

Zengรถ

Zunek


40

Zweigelt

Žametovka


Interspecifične sorte 7116................................................................................................ 42 Bela jurka....................................................................................... 42 Cabernet carol.............................................................................. 43 Clinton............................................................................................ 43 Gamay............................................................................................. 44 Izabela............................................................................................ 44 Johanniter...................................................................................... 45 Monarch......................................................................................... 45 Noah................................................................................................ 46 Phönix............................................................................................. 46 Prior................................................................................................ 47 Rdeča jurka.................................................................................... 47 Regent............................................................................................ 48 Solaris............................................................................................. 48

41


42

7116

Bela jurka


43

Cabernet carol

Clinton


44

Gamay

Izabela


45

Johanniter

Monarch


46

Noah

Phรถnix


47

Prior

RdeÄ?a jurka


48

Regent

Solaris


Namizne sorte Bela žlahtnina............................................................................... 50 Donaris........................................................................................... 50 Imperial.......................................................................................... 51 Italia................................................................................................ 51 Jilijski muškat............................................................................... 52 Kardinal.......................................................................................... 52 Köenige ester................................................................................ 53 Kraljica vinogradov...................................................................... 53 Muškat hamburg.......................................................................... 54 Muškat madam matias................................................................ 54 Nero................................................................................................ 55 Patria............................................................................................... 55 Petršiljasta žlahtnina.................................................................. 56 Prima............................................................................................... 56 Rdeča žlahtnina............................................................................ 57 Suvenir........................................................................................... 57 Tamina............................................................................................ 58 Xenia............................................................................................... 58

49


50

Bela 탑lahtnina

Donaris


51

Imperial

Italia


52

Jilijski muškat

Kardinal


53

Kรถenige ester

Kraljica vinogradov


54

Muškat hamburg

Muškat madam matias


55

Nero

Patria


56

Petršiljasta žlahtnina

Prima


57

Rdeča žlahtnina

Suvenir


58

Tamina

Xenia


Podlage 125 AA............................................................................................ 60 8 BฤŒ................................................................................................. 60 Binova............................................................................................. 61 Bรถrner............................................................................................. 61 Kober 5BB...................................................................................... 62 LN 33B............................................................................................ 62 M 5................................................................................................... 63 M 6................................................................................................... 63 Riparia............................................................................................ 64 Rupestris........................................................................................ 64 SO4.................................................................................................. 65

59


60

125 AA

8 BČ


61

Binova

Bรถrner


62

Kober 5BB

LN 33B


63

M5

M6


64

Riparia

Rupestris


65

SO4


66


Sortiment vinske trte 2012  

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo MERANOVO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you