Page 1

SPOLOČNE pre Vrakunu Martin Michel kandidát na starostu

I. OBVOD

II. OBVOD

3

5

Michal Behúň

Stanislav Bruna

Denisa Feketeová

9

12

16

19

Oľga Kubalíková

Jana Némethová

28

27

Tomáš Galo

8

Michal Hrapko

17

27

Ladislav Kugler

Eva Samolejová

1 Lubomír Czaja

Zuzana Schwartzová

WWW.

Milan Šindler

.SK

13 Peter Kúdelka

23 Pavol Prikryl

30 Marek Zajíček


KANDIDÁTI, KTORÍ NIE SÚ ZÁVISLÍ ANI NA POLITICKÝCH STRANÁCH

Bc. Ferdinand KLIMSCH kandidát na starostu Vrakune

Dana GABRIELOVÁ

Ing. Štefan ONDEK

zdravotná setra

ekonóm

Kde je cesta k občanovi, tam nie sú strany NEZÁVISLOSŤ, ODBORNOSŤ A SRDCE

Tomáš FATUL výrobný dispečer

Mgr. Ľuboslava SLANINKOVÁ pedagóg

Mgr. Pavel KOCHAN PR manager

Politické strany chcú vládnuť, my chceme Vrakuňu SPRAVOVAŤ - V PROSPECH OBČANOV viac na www.klimsch.sk


OBÎAN JE NÁŠ PARTNER KANDIDÁTI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEÿSTVA HL. MESTA BRATISLAVY ZA VRAKUĉU

4

11

15

Bc.ɋMarek POSPÍCHAL

JUDr.ɋRóbert VESELSKÝ

Bc.ɋMarek POSPÍCHAL kandidát nabstarostu Vrakune

VOLEBNÝ PROGRAM:

• SAMOSPRÁVA BLIŽŠIE KbOBÎANOVI

Pre nás kandidátov dobmiestneho zastupiteĀstva Bratislava – VrakuĊa, Ïibdobmestského zastupiteĀstva hl. mesta Bratislavy za VrakuĊu, ale ajbkandidáta nabstarostu je abbude ajbvbbudúcnosti naplnenie motta: OBÎAN JE NÁŠ PARTNER. SMER-SD abjeho koaliÏní partneri vbsúÏinnosti sbobÏanmi Vrakune môžu naplniħ abrealizovaħ poÏas nadchádzajúceho volebného obdobia najmä tieto navrhované aktivity:

• BEZPEÎNÁ VRAKUĉA • VEREJNÝ PORIADOK AbOCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA • MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY • DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA • PARKOVANIE AUTOMOBILOV • STAROSTLIVOSĦ ObSENIOROV • STAROSTLIVOSĦ ObZDRAVIE

KANDIDÁTI DO MIESTNEHO ZASTUPITEÿSTVA BRATISLAVA – VRAKUĉA 1. VOLEBNÝ OBVOD

1 Mgr.ɋÿubica ANDRÁŠIK

4

19

Mgr.bDagmar BOŠANSKÁ Vladimíra MACHÁLEKOVÁ

21 Bc.bMarko MARUŠINEC

24 PaedDr.ɋOĀga PETROVSKÁ

30 Ing.ɋJozef ŠIŠKA

2. VOLEBNÝ OBVOD

4 Ing.ɋKarol FLICKINGER

14 Ing.ɋMária LIÎKOVÁ

18

22

Mgr.ɋÿubomír NEBESKÝ

Bc.ɋMarek POSPÍCHAL

26 Ing.ɋFrantišek SUCHÝ

29 JUDr.ɋRóbert VESELSKÝ


Komunálnu politiku nerobia strany ale ĽUDIA

Pavel DROZD www.paveldrozd.sk

Kandidát na poslanca

do miestneho zastupiteľstva voľte číslo do mestského zastupiteľstva voľte číslo

Dobré mesto slúži ľuďom Ján

Duranský, Bc. Kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva za Vrakuňu

3

Nesľubovať, ale na základe reálnych možností pracovať

Ako začínajúca učiteľka som v roku 1980 nastúpila na ZŠ na Rajčianskej ulici a odvtedy som aj občiankou MČ Vrakuňa. Už roky sledujem, ako sa naša Vrakuňa vyvíja a s mnohými ťažkosťami ďalej rozvíja. Mám za cieľ: nájsť prostriedky na obnovenie interiérov škôl,   podporovať školy, ktorým chýba zrekonštruovaný športový areál, vybudovať ho,   v materských školách podporiť rozšírenie kapacitných možností,   dokončiť revitalizácie lesoparku pre športové vyžitie pre všetky vekové kategórie,   otvoriť kultúrny dom a nájsť cestu, aby Vrakuňa mala svoje vlastné kúpalisko,   podporovať uvádzanie novonarodených občanov do života a život mladých rodín vo   Vrakuni.

PaedDr. Oľga Petrovská, rod. Ficelová zástupkyňa riaditeľky školy na ZŠ na Rjačianskej ul. 3

Profile for VrakuňaLeaks

Politická reklama  

Politická reklama  

Advertisement