Page 1

™À¡∂¡Δ∂À•∏

➧ 2

¡π∫∏ ∫∂ƒ∞ª∂ø™

«ÕÓıڷΘ Ô ıËÛ·˘Úfi˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Novartis » Σελ. 14-15

√¢∏°√™ ∂¶πμπø™∏™ °π∞ √§√À™ Δ√À™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∂™

ÕÓÔÈÍ·Ó ÔÈ «120 ‰fiÛÂȘ»

¶ø™ £∞ ª¶∂πΔ∂ ™Δ√ «¶∞πáπ¢π» » Σελ. 29

™À¡∂¡Δ∂À•∏

» Σελ. 40-41

Δ∞∫∏™ ∑∞Ã∞ƒ∞Δ√™ Τιμή ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ » 10 - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1053

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

1€

www.vradini.gr

10-11/2/2018

Απίστευτο και όμως ΣΥΡΙΖΑΙΙΚΟ!!!

«√ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛοϷ ÌÔ˘» ∞¶√ Δ√À™ ª√¡∞¢π∫OÀ™ SHOWMAN ¶∞°∫√™ªπø™

∏ NOVARTIS «∫∞¶∂§ø™∂» Δ√… «NOVA MACEDONIA»

«Μαύρο χρήμα» ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ

Δεν υπάρχει… φάρμακο για τα Σκόπια!!

» Σελ. 16-17

¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ!!!

τα 1.000 ευρώ!!! ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÏ· ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ

» ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ θεωρείται «ξέπλυμα » Τιμαύρου χρήματος» » Στο στόχαστρο και οι παίκτες του Στοιχήματος

» Σελ. 27

ª∞ƒΔ∏™ … » Σελ. 28 º√ƒ√°¢∞ƒΔ∏™ °π∞ ∂§∂À£∂ƒ√À™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∂™

§¤ÂÈ «Ó·È» ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Û΢ˆÚ›· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË μ°∞§Δ∂ Δπ™ «∫√À∫√À§∂™» ∫∞π ¶∂πΔ∂ Δ∏¡ ∞§∏£∂π∞! » Σελ. 4

À¶√£∂™∏ NOVARTIS – √¢∂À∂π ™∂ ºπ∞™∫√

¡Â˘ÚÈÎfi˜ ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ ¡. μ√ÀΔ™∏ π °π∞ ¡∞ ¶∂™√À¡ √π Δ√¡√

»

¢∂¡ μ°∞π¡∂π Δøƒ∞ √ ™Ã∂¢π∞™ª√™ ∫∞π ∫∞¡√À¡ ™Δƒ√º∏… » Σελ. 6, 7, 8, 9

500.000 ÎÈÓËÙ¤˜ «‚f «™∞º∞ƒπ» Δ∏™ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏™ ∞ƒÃ∏™ ∂•√¢ø¡, ∫∞Δ∞ Δø¡ ∞¡∞™º∞§π™Δø¡ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

» Σελ. 25

Ο M. Σαλμάς αποκάλυψε το σκάνδαλο στη «Βραδυνή της Κυριακής»

∞ƒ£ƒ∞ Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ! » Σελ. 2 Γ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

√ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÌÚÔÛÙ¿ » Σελ. 15 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΣ

∏ ÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È, È·, ÊıËÓ‹ ˘fiıÂÛË » Σελ. 25 Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

ªÂ «‚ÚÔ¯‹» ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·

√ Êfi‚Ô˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô » Σελ. 18 ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÎÚ˘ÙÔ-√ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Σ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

» Σελ. 2

∂ÎÙÔ͇ÂÙ ÛÙ· ‡„Ë Ù· ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ·›ÚÓÂÙÂ!!!

Bitcoin «Φούσκα» ή πραγματικό νόμισμα; ✓

Δ∂™™∂ƒπ™ ∂π¢π∫√π ∂•∏°√À¡ Δπ ∂π¡∞π Δ∞ æ∏ºπ∞∫∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞

Σελ. 18-19


ΑΠΟΨΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∞ϤÍË, ∫·ÏË̤ڷ! Καλέ μου συμμαθητή… Δεν ξέρω κανέναν από τους τρεις μάρτυρες που ονομάζονται «προστατευόμενοι» και… καταγγέλλουν ό,τι νομίζουν, ιδιαίτερα αν είναι και ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ που… «κελάηδησαν», όπως αποκάλυψε και ο «δικαστής» Πολάκης! Γνωρίζω, όμως, 10.000.000 πραγματικούς «μάρτυρες» της ζωής, τους οποίους ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΤΕ! Αυτοί οι «μάρτυρες», οι Έλληνες, δεν φοβούνται να «καταθέσουν», αντιθέτως ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ «όχι» στην κυβερνητική πολιτική. Και, φυσικά, καταδίκασαν εκείνους οι οποίοι έπαιξαν με τη ζωή τους. Η «ποινή» θα ανακοινωθεί σε ένα χρόνο, μόλις ανοίξουν οι κάλπες. Το γνωρίζετε καλά αυτό, καλέ μου συμμαθητή. Αλήθεια, πόσο άκομψα πολιτικά, αλλά και κομματικά, οργανώθηκε αυτή η ιστορία με τη NOVARTIS. Πόσο πρόχειρα. Προκάλεσε πυρετό με το καλημέρα. Και τώρα; Υπάρχει «φάρμακο» να το θεραπεύσει ή θα συρθείτε σε εκλογές υπό το βάρος ενός μεγάλου φιάσκου; Φοβάμαι πως θα συμβεί το δεύτερο. Μοιάζει τόσο «φτιαγμένο» όλο αυτό. «Δεν είδα», «άκουσα», «πιθανόν», «εκτιμώ», «πιθανολογώ», «ίσως», και μια σειρά ακόμη από μαρτυρικές καταθέσεις αγνώστων –γνωστών κατά τον κύριο Πολάκη– οι οποίοι «κελάηδησαν». Τρεις «μάρτυρες» από τα υψηλά κλιμάκια της NOVARTIS. Μα, τόσο ανόητος ο κύριος Φρουζής; Τα πήγαινε και τα ‘φερνε τα… εκατομμύρια σε βαλίτσες και «έδινε» και τους παραλήπτες; Ούτε στα πιο «αθώα» σενάρια δεν γίνονται αυτά. Θέλει τέχνη το «λάδωμα». Είναι δυνατόν; Ρωτήστε τους «ειδικούς»! Προσωπικά, καλέ συμμαθητή –που μάλλον είσαι θύμα των «συμβούλων» σου– έχω την πιο ΣΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΗ για το φιάσκο του πράγματος. Συνέντευξη του… κατηγορούμενου Μάριου Σαλμά 10 μήνες πριν, που αποκάλυπτε το σκάνδαλο NOVARTIS!!! Εδώ, στη «Βραδυνή της Κυριακής». Ξέρετε πολλούς να βγαίνουν κατηγορούμενοι από… αυτογκόλ; Τέλος πάντων. Δεν «θεραπεύεται» η κατάσταση ούτε με όλα τα «φάρμακα» της NOVARTIS. Ο κόσμος πεινάει, και εσείς προσφέρετε… ασπιρίνες. Δεν ξέρω, καλέ μου συμμαθητή, αν κάποιοι «δικοί σου» έχουν πάρε-δώσε με τις φαρμακευτικές, αλλά αν τα αφεντικά της NOVARTIS και των άλλων εταιριών είναι σοβαρά πρέπει να σας στείλουν κοντέινερς με πακέτα, όχι μόνο βαλίτσες, για τα εκατομμύρια αντικαταθλιπτικών που εξαιτίας σας πουλούν στον ελληνικό λαό!

Ô Ï È Ù È Î‹ ∂Ï Â˘ ı Â Ú Ô Ù ˘  › · ∞  Ô „ Ë

∂ÎÙÔ͇ÂÙÂ

ÛÙ· ‡„Ë Ù·

·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜

Ó· Ù· ·›ÚÓÂÙÂ!!!

Ο καλός σου φίλος και συμμαθητής, ο απόφοιτος του 10ου, και για το γνήσιο της υπογραφής

™. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕT

Εκδότης Σταύρος Κων. Μήτσης

È

Ú · ‰ ˘ Ó ‹

˙

‰ ‚ Â

Á

˙ ı Ï· „„„ „ „„∞„· ˘ÔııÂÙÔˆ ˙˙Ì„ È‹ „„„„  ‹ „ · „ Û · · „ Ú Ô ‹ Ô „‹ „ ··············· ·············· „ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················· ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ················ ················ ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ ·‚Á‰Â˙ËıÈ ÎÏÌÓÓÍÚ Διευθυντής Σωτήρης Πουλόπουλος

∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ! ταν τόσο άγαρμπη και βιαστική μάρτυρες ότι δωροδοκήθηκαν οι πολιη προσπάθεια της κυβέρνησης τικοί. Όλα τα αδικήματα για δωροληνα εμπλέξει 2 πρώην πρωθυ- ψία, παθητική δωροδοκία και απιστία, πουργούς και 8 πρώην υπουργούς έχουν παραγραφεί. στο σκάνδαλο της NOVARTIS, που Αν δεν αποκαλυφθούν λογαριασμοί προκάλεσε τα αντίθετα αποτελέσματα για να βρεθούν τα χρήματα και να δέαπό αυτά που περίμεναν όσοι είχαν σει η κατηγορία περί «ξεπλύματος επενδύσει επικοινωνιακά στο σοκ που μαύρου χρήματος», τότε όλα είναι θα έφερναν οι αποκαλύψεις. «στον αέρα» και το Δικαστικό ΣυμβούΑπό τη μία ήταν οι υπερβολές του κ. λιο δεν πρόκειται να στείλει την υπόθεΠαπαγγελόπουλου, που βιάστηκε να ση στο Ειδικό Δικαστήριο. μιλήσει για το «μεγαλύτερο σκάνδαλο Έτσι, σε πρώτη φάση η αποκάλυψη από συστάσεως ελληνικού κράτους», ενός μεγάλου σκανδάλου το μόνο που και από την άλλη οι αποκαλύψεις Πο- πέτυχε είναι να βγάλει από την επικαιλάκη που «φωτογράφισε» τους προ- ρότητα, για λίγες ημέρες, το θέμα των στατευόμενους μάρτυρες και έκανε συλλαλητηρίων για το Σκοπιανό. λόγο για πρώην στεαι από εδώ και λέχη της NOVARTIS Ã∞™∞¶√¶√À§√™ πέρα αρχίζει η τα οποία μίλησαν για πολιτική εκμενα βγουν από τη δύτάλλευση των αποκασκολη θέση και να λύψεων. Για τον επόσωθούν. μενο ένα χρόνο τουΌλες αυτές τις ημέλάχιστον, και όσο θα ρες τα στελέχη και οι διαρκέσει η περίοδος βουλευτές του μέχρι να προκηρυΣΥΡΙΖΑ είναι φανερό χθούν οι εκλογές, το ότι αδυνατούν να επισκάνδαλο NOVARTIS χειρηματολογήσουν στο δημόσιο λόγο τους και τις εμφανί- θα ανασύρεται από τα συρτάρια και θα σεις τους στα ΜΜΕ, για το εάν οι συ- χρησιμοποιείται ανάλογα με την περίγκεκριμένοι πολιτικοί τους αντίπαλοι σταση. Εάν για παράδειγμα συνεχιστούν οι μεγάλες κινητοποιήσεις για το έχουν πάρει χρήματα. θέμα των Σκοπίων, τότε θα φουντώο μόνο που καταφέρνουν να νουν οι «αποκαλύψεις» για τις μίζες πουν είναι πως υπήρχε διαχρονι- εκατομμυρίων. Και βέβαια στην προεκό σκάνδαλο με τα φάρμακα κλογική περίοδο, να μην έχουμε καμία στην Ελλάδα, και έπρεπε να γίνει αμφιβολία ότι το σκάνδαλο NOVARTIS έρευνα. Με άλλα λόγια, κανείς μέχρι θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος τώρα δεν μπορεί να υιοθετήσει ανοιχτά εναντίον της αντιπολίτευσης. το επιχείρημα πως δύο πρώην πρωθυε άλλα λόγια, στήθηκε ένα πουργοί και 8 πρώην υπουργοί έπαιρσκηνικό για να κρατά σε ομηναν τα χρήματα με τις βαλίτσες. ρία την αντιπολίτευση και να Γι' αυτό και μετά τις πρώτες αντιδράσεις άρχισε ο προβληματισμός και η δίνει επιχειρήματα στους βουλευτές ανησυχία στο Μαξίμου, για το ενδεχό- των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τους ψηφοφόμενο να εξελιχθεί η υπόθεση ρους τους. Το εάν όλα αυτά είναι αλήNOVARTIS σε φιάσκο και σε «κυνήγι θεια ή όχι, μάλλον δεν θα το μάθουμε μαγισσών». Και αν δεν ήταν ο πρόεδρος ποτέ, όπως έγινε με το «λεγόμενο σκάνδαλο» του ΚΕΕΛΠΝΟ, για το της Βουλής Ν. Βούτσης, που ζήτησε να χαμηλώσουν οι τόνοι, ακόμη θα πανη- οποίο, εδώ και ένα χρόνο τώρα, τίποτα δεν αποδείχθηκε. γύριζαν στα «παράθυΌπως έγινε με την ρα» τα κυβερνητικά Ούτε οι βουλευτές εξεταστική για τα στελέχη! δάνεια των κομμάΣτη δικογραφία, του ΣΥΡΙΖΑ των και των ΜΜΕ, αλλά και στην έρευνα υιοθετούν όπου όλα έμειναν που διεξάγεται, αυτό την άποψη ότι στις εντυπώσεις και που λείπει είναι οι αποδείξεις για το πού υπάρχουν πολιτικά επί της ουσίας δεν βγήκε τίποτα, ούτε βρίσκονται τα χρήμαπρόσωπα κατηγορήθηκε κατα με τα οποία λένε οι τρεις «σκοτεινοί» που χρηματίστηκαν νείς.

H

Κ

π√ƒ¢∞¡∏™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Τ

Μ

,,

2

Διευθυντής Σύνταξης Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Διευθυντής Επικοινωνίας Ρ.Ι. Χαλκιαδάκης

Γραφεία: Φιλοθέης 10 - 12, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11147, Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 2669, Τηλ. Κέντρο 2117054587-92, FAX 2117054586 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένων της εφημερίδας χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

¡¢: ¢∂¡ º√μ√ª∞™Δ∂ Δπ¶√Δ∞ ∫∞π ∫∞¡∂¡∞¡

ο να βγουν οι «κουκούλες» και να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των μαρτύρων είναι βασικό αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, που ζητά να έρθουν όλα στο φως στην υπόθεση Novartis. Η άρση της ανωνυμίας των «προστατευόμενων μαρτύρων», εκτός από ηθικό, έχει πλέον και νομικό υπόβαθρο, καθώς ο βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου αποκάλυψε ότι. σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει την ανάκριση για την υπόθεση της Novartis, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς προστασίας οι τρεις μάρτυρες που έχουν καταθέσει. «Αν μιλάμε για υπόθεση δημοσίου συμφέροντος, όπως συμβαίνει με την υπόθεση Novartis, χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος εποπτεύει τους εισαγγελείς. Όταν πήγα να δω τις δικογραφίες δεν είδα να υπάρχει τέτοια έγκριση. Ρώτησα στη συνέχεια στον Άρειο Πάγο και πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει έγκριση. Αυτό σημαίνει ότι οι καταρη», τόνισε η κ. Σπυράκη. Και αυτό, γιατί, θέσεις είναι άκυρες για έλλειψη προδι- όπως επεσήμαναν, στη «ΒτΚ», «γαλάζια» κασίας», είπε χαρακτηριστικά. στελέχη, θεωρούν ότι τελικά αυτή θα γυΓια την Πειραιώς θεωρείται προϋπόθε- ρίσει «μπούμερανγκ» κατά της κυβέρνηση ότι στην Προανακριτικη Επιτροπή οι σης. Εστιάζουν, δε, και στο ότι τις τελευμάρτυρες θα πρέπει να βγάλουν τις «μά- ταίες ημέρες από την κυβέρνηση υπήρσκες», να καταθέσουν επώνυμα και να ξε μια κωλυσιεργία και συσκέψεις επί αποδείξουν αυτά που λένε. των συσκέψεων για να αποφασίσουν «Οι μάρτυρες θα έρθουν χωρίς “κου- τελικά την πρόθεσή τους να συγκροτήκούλες”. Όχι μόνο γιατί τους ξέρει ήδη η σουν Προανακριτική Επιτροπή στη κυβέρνηση, αλλά και γιατί το καθεστώς Βουλή. προστασίας τους είναι Στη Νέα Δημοκρατία νομικά διάτρητο, καθεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θώς απαιτεί την έγγρακάνει μια μεγάλη στροφη έγκριση του αντιειφή γιατί δεν υπάρχουν σαγγελέα Διαφθοράς στοιχεία που δένουν την του Αρείου Πάγου, την υπόθεση. Πληροφορίες, οποία παραδόξως δεν μάλιστα, αναφέρουν ότι ζήτησε η αρμόδια ειμέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρσαγγελέας», τόνισε ξε έντονος προβληματιχθες σε ανακοίνωσή σμός για τους υψηλούς της η εκπρόσωπος Τύτόνους που χρησιμοποίπου της Ν.Δ. κ. Σπυράησαν ορισμένα κυβερκη. νητικά στελέχη. Οι ίδιες Τάκης Θεοδωρικάκος. Άλλωστε, τo έχει τοπληροφορίες αναφένίσει επανειλημμένα και ο πρόεδρος της ρουν ότι ο πρόεδρος της Βουλής και κοΝ.Δ. κ. Μητσοτάκης: ρυφαίο στέλεχος της παράταξης Νίκος «Σε μια Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη Βούτσης εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέδεν μπορεί να φοράει “κουκούλα” πει να πέσουν οι τόνοι και να ακολουθηθεί απέναντι σε εκπροσώπους του ελληνι- μια άλλη, πιο ήπια στρατηγική, ώστε η κυκού λαού. Απαιτώ την άμεση διαλεύ- βέρνηση να αποφύγει το «φιάσκο». κανση της υπόθεσης της Novartis. Όλα να έρθουν στο φως. Αλλά χωρίς ” Δεν Όλα στο φως πρόκειται να δεχθώ να συκοφαντείται μια ολόκληρη παράταξη, αλλά και να Από την άλλη η Ν.Δ. λέει «ναι» στην σύρεται στη λάσπη ο δημόσιος βίος της Προανακριτική Επιτροπή που αποφάσισε χώρας από τρεις “κουκουλοφόρους” να συστήσει η κυβέρνηση. Και όπως διευχωρίς ονοματεπώνυμο». κρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. κ. Σπυράκη, το «ναι» είναι «ανεξαρτήτως του Ο ρόλος του Βούτση κατηγορητηρίου που, προφανώς, θα κατασκευάσει η κυβέρνηση για να υποστηΣτο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας ρίξει τη σκευωρία της». διαμηνύουν, προς κάθε κατεύθυνση, ότι Η Πειραιώς θέλει να διασαφηνίσει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το «ναι» σε καμία περίπτωση δεν σημαίδεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντίθετα, ζητά νει ότι υιοθετούν το κατηγορητήριο που την επίσπευση των διαδικασιών. «Ζητάμε η Ν.Δ. έχει χαρακτηρίσει ως μια βρώμιτην άμεση και πλήρη διαλεύκανση της κη στημένη υπόθεση. Η συναίνεση της υπόθεσης. Την καλύτερη και την ταχύτε- Ν.Δ. έγκειται μόνο στο πλαίσιο της βούλη-

Τ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

μÁ¿ÏÙ ÙȘ «ÎÔ˘ÎԇϘ» Î·È ›Ù ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·!!! Η Ν.Δ. λέει «ναι» στην Προανακριτική Επιτροπή, ανεξαρτήτως του κατηγορητηρίου που, προφανώς, θα κατασκευάσει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει τη σκευωρία της

,,

4

«Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το Τέταρτο Μνημόνιο και τα νέα μέτρα που έχει ήδη υπογράψει», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Μητσοτάκης.

σης της Πειραιώς να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Είναι πεποίθηση της Πειραιώς ότι αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η σπίλωση των πολιτικών της αντιπάλων. «Το σκάνδαλο της Novartis διεθνώς αφορούσε σε χρηματισμό γιατρών, και σε όλες τις χώρες ερευνάται από την τακτική Δικαιοσύνη. Εδώ βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης εξαντλείται στη σπίλωση των πολιτικών της αντιπάλων και δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξιχνίαση της υπόθεσης σε άλλα επίπεδα. Αντίθετα, παρατηρούμε ότι στις ίδιες περιόδους που αναφέρονται οι μάρτυρες κάποιοι πολιτικοί είναι στο κάδρο και κάποιοι άλλοι, που είναι ιδιαίτερα φιλικά προσκείμενοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή συμμετέχουν Μαρία Σπυράκη. σε κυβερνήσεις του, εξαιρούνται», τόνισε, χθες, χαρακτηριστικά, η κ. Σπυράκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δείχνοντας και προς την πλευρά του κ. Κουρουμπλή. Ωστόσο, και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ορισμένοι βουλευτές σε προσωπικές τους συνομιλίες έχουν θέσει τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι οι «κουκουλοφόροι» μάρτυρες προσπαθούν να εμπλέξουν στελέχη της Ν.Δ. που πρόσκεινται σε μια συγκεκριμένη πλευρά του κόμματος (Σαμαράς, Άδωνις), αφήνοντας στο απυρόβλητο άλλα.

Στήριξη Καραμανλή σε Αβραμόπουλο Μάλιστα, στην αναφορά μάρτυρα ότι ως υπουργός Υγείας παρέσυρε τον τότε πρωθυπουργό κ. Καραμανλή να ζητήσει περισσότερα εμβόλια στάθηκε και ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Αβραμόπουλος στη συνέντευξή Τύπου που έδωσε, αποδομώντας τις κατηγορίες του ότι αυθαίρε-

τα η Ελλάδα αναβάθμισε τον κίνδυνο πανδημίας από τη γρίπη, από το επίπεδο 5 στο επίπεδο 6: «Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι η Ελλάδα αναβάθμισε τον κίνδυνο σε ολόκληρο τον κόσμο, και ένα ακόμα παραπάνω αστείο. Ότι ο υπουργός Υγείας παρέσυρε τον Καραμανλή για να ζητήσει περισσότερα εμβόλια. Τι ήταν ο Καραμανλής; Κανένα παιδάκι που δεν καταλάβαινε; Η επιστολή στον Παπανδρέου και οι δημόσιες δηλώσεις πριν από την Κυβερνητική Επιτροπή δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι ο πρωθυπουργός είχε επίγνωση και συμπεριφέρθηκε με ευθύνη και αποτελεσματικότητα». Μάλιστα, κύκλοι του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στήριξαν όλα όσα είπε ο κ. Αβραμόπουλος. «Σε σχέση με τα μεγάλης σημασίας θέματα του μοριακού ελέγχου και της αντιμετώπισης της πανδημίας της γρίπης, οι επισημάνσεις του κ. Αβραμόπουλου ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα», σχολίαζαν κύκλοι του κ. Καραμανλή.

Αποπροσανατολισμός Για τους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη στον τρίτο όροφο της Πειραιώς, όλα είναι ξεκάθαρα γιατί η κυβέρνηση έφερε στο προσκήνιο την υπόθεση Νovartis, που όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκει, είναι διάτρητη. «Έχει τρομοκρατηθεί ο κ.Τσίπρας, είναι σε πανικό μετά το συλλαλητήριο και κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο

κ. Τσίπρας είναι σε αδιέξοδο τόσο για τους ατυχείς του χειρισμούς στο Σκοπιανό όσο και για το ότι το αφήγημα της επιτυχίας στον οικονομικό τομέα δεν του βγαίνει. «Επιχείρησαν να αλλάξουν την ατζέντα», ανέφερε «γαλάζιο» στέλεχος στη «ΒτΚ». «Αν δεν υπήρχε το θέμα της NOVARTIS, σήμερα, ποιο θα ήταν το πρώτο θέμα στα media; Θα ήταν ή όχι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ του κ. Ζάεφ, ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα των Σκοπίων;», επισήμανε χαρακτηριστικά η κ. Σπυράκη. Και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έθεσε εξ αρχής το ζήτημα της προσπάθειας αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. «Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το Τέταρτο Μνημόνιο και τα νέα μέτρα που έχει ήδη υπογράψει. Από την καθημερινή ζωή των πολιτών, που κάθε μέρα γίνεται δυσκολότερη. Από τις υποχωρήσεις της στα εθνικά θέματα, και ιδίως τους χειρισμούς στο Σκοπιανό, που αποδοκιμάζονται, πια, από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Προσπαθεί να διασωθεί με το μόνο που ξέρει να κάνει καλά. Να συκοφαντεί τους πολιτικούς της αντιπάλους και να διχάζει τους πολίτες. Με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις που καταλύουν το κράτος Δικαίου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παρέμβαση στη δικαστική εξουσία Για την παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική, και για τους χειρισμούς της εισαγγελέως κ. Τουλουπάκη αιχμές άφησε η κ. Σπυράκη: «Επί της αρχής, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της είναι αυτονόητη. Αυτονόητη είναι και η προάσπιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης από τους ίδιους τους λειτουργούς της, όπως είναι και απαραίτητη. Η κ. Τουλουπάκη φαίνεται να έχει πέσει πάνω σε ονόματα πολιτικών προσώπων αρκετά νωρίτερα από τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή. Και παρά τα έντονα και επίμονα ερωτήματά της προς τις αμερικανικές Αρχές δεν απέδωσε κανένα νεότερο στοιχείο όλη αυτή η επιμονή. Μένει, λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση». Πάντως, με νόημα από τη Νέα Δημοκρατία επισείουν την προσοχή ότι ο πρωθυπουργός, υπουργοί και φιλοκυβενητικά ΜΜΕ ήξεραν εδώ και καιρό, στοιχεία που υπήρχαν στη δικογραφία, προκαταλαμβάνοντας τις εξελίξεις. Για την υπόθεση Καμμένου η Πειραιώς ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, και τη θέτει προ των ευθυνών της τονίζοντας ότι «θεωρούμε αυτονόητο ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την επιλογή της να συγκαλύπτει, μέχρι σήμερα, το σκάνδαλο Καμμένου, θα συναινέσει, επιτέλους, στη διαλεύκανσή του, τώρα που έφτασε στη Βουλή».


6

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∏ À¶√£∂™∏ NOVARTIS ª∂ Δ√¡ ¶∂ƒπ∂ƒ°√ Ã∂πƒπ™ª√ ∫∞π Δ√À™ ε νομικές ακροβασίες το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να ξεπεράσει τα φτωχά στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο της Novartis για τα πολιτικά πρόσωπα και να μην μετατραπεί η υπόθεση σε φιάσκο, γυρνώντας σαν «μπούμερανγκ» κατά της κυβέρνησης. Ύστερα από διαρκείς συσκέψεις αποφασίστηκε, τελικά, η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για όσους αναφέρονται στη δικογραφία, ωστόσο είναι προφανές ότι τα αδικήματα της απιστίας και της δωροδοκίας έχουν παραγραφεί, καθώς έχουν παρέλθει δύο, και πλέον, κοινοβουλευτικές περίοδοι. Έτσι, η έρευνα θα καταλήξει σε «τοίχο», όπως είχε συμβεί και με την υπόθεση του Γιάννου Παπαντωνίου. Αυτή ήταν –λένε πολλοί– και η αρχική επιδίωξη της κυβέρνησης. Να προωθηθούν γενικές και αόριστες καταγγελίες κατά των βασικών πολιτικών αντιπάλων και να μπει η «λάσπη στον ανεμιστήρα», άσχετα αν θα δικαστεί ποτέ κάποιος για να διαλευκανθεί η ιστορία.

Το «ξέπλυμα»

¡Â˘ÚÈÎfi˜ ∫§√¡π™ª√™ ÛÙÔ ª·Í›Ì ,,

Μ

Κυβερνητικοί

Η μόνη διαφορετική περίπτωση, να αξιωματούχοι, καθώς και προχωρήσει δηλαδή η Προανακριτική βουλευτές και στελέχη του Επιτροπή, είναι να ελεγχθεί τυχόν «ξέπλυμα χρήματος», που είναι διαρκές ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουν τον αδίκημα, αλλά, για την ώρα τουλάχιπροβληματισμό τους για το εάν στον, δεν υπάρχει καν ένδειξη. η υπόθεση είναι αρκούντως Και ενώ οι καταγγελίες για σκευωδεμένη με τις καταθέσεις των ρία δίνουν και παίρνουν, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του βουπροστατευόμενων μαρτύρων, λευτή των ΑΝ.ΕΛ., αντιπροέδρου ώστε να μπορεί να σταθεί μια της Βουλής Δημήτρη Καμμένου, Προανακριτική Επιτροπή για που δήλωσε ότι δεν προκύπτει «δόλος, σκοπιμότητα και χρηματισμός». πολιτικά πρόσωπα Αλέξης Τσίπρας. Δημήτρης Τζανακόπουλος. Δημήτρης Καμμένος. «Δεν προκύπτει απόδειξη ότι κάποιος τα έχει πάρει. Αν είχε ίδιος «δωροδόκησε τον Θεόδωρο προκύψει, θα το είχαμε δει», Παπαδημητρίου (γενικό διευθυντή είπε, χωρίς να αποκλείει το ΚΕΕΛΠΝΟ), τον τότε γενικό γραμμαενδεχόμενο «η δικογραφία τέα του υπουργείου Υγείας Αριστείδη να γυρίσει πίσω στην ΕισαγΑπό κατήγορος, κατηγορούμενος σε στη «ΒτΚ», επισημαίνοντας ότι είχε δαλο τεράστιο, αλλά όχι με αυτές Καλογερόπουλο, και τον τότε υπουργελία, για να συνεχιστεί η βρέθηκε ο βουλευτής, πρώην ανα- βρει έγγραφα στοιχεία για τη φαρμα- τις πολιτικές ουρές», τονίζει και γό Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο». έρευνα». πληρωτής υπουργός Υγείας Μά- κοβιομηχανία, ότι πλήρωνε μεσαία προσθέτει: «Εγώ στη θητεία μου, Και προσθέτει: «Θεωρώ αντίθετο Την ίδια ώρα, πλήθος ερωστη λογική των πραγμάτων και στα ριος Σαλμάς, καθώς ήταν αυτός που στελέχη υπουργείων και των Επιτρο- αγωνίστηκα για τη διαφάνεια, να ποτηματικών προκαλούν οι καμεγέθη τόσο της εταιρίας όσο και της άνοιξε ουσιαστικά τις έρευνες για τη πών Τιμών Φαρμάκων που εμπλέκο- λεμήσω τις αθέμιτες πρακτικές στο ταθέσεις των τριών προστασυγκεκριμένης παραγγελίας ο Novartis στην Ελλάδα. «Τον Ιανουά- νται στην τιμολόγηση, να πηγαίνουν χώρο του φαρμάκου, να εξοικονουπουργός Υγείας Αβραμόπουλος τευόμενων μαρτύρων, οι μήσω χρήματα για το ελληνικό Δηριο του 2017, εγώ ήμουν αυτός σε συνέδρια φαρμακοοικονομίας. να έλαβε ως δώρο ποσό κάτω των οποίοι εμπλέκουν μια σειρά Μιλώντας για την εμπλοκή του μόσιο, και να παίρνουν πιο φθηνά που ζήτησα και κατέθεσα στην τότε 200.000 ευρώ». κρατικών παραγόντων, μεταξύ εισαγγελέα Διαφθοράς την κ. Ράι- ονόματός του χαρακτηρίζει όλα τα φάρμακα οι Έλληνες ασθενείς. Στη Σύμφωνα με το μάρτυρα, το μεγατων οποίων τους 10 κορυφαίκου. Και έτσι, με τα πορίσματα τα δι- λεγόμενα των μαρτύρων «έωλα θητεία μου η φαρμακευτική δαπάλύτερο σκάνδαλο στο χώρο της Υγείους πολιτικούς. ας αφορούσε το διαγωνισμό ύψους κά μου ξεκίνησε η έρευνα», δήλω- και ανοησίες». «Υφίσταται σκάν- νη μειώθηκε 1,5 δισ.». Και οι 3 δείχνουν να γνωρί200 εκατ. ευρώ για την προμήθεια ζουν τα της Novartis και γενικόδιαγνωστικών τεστ μοριακού έλεγχου τερα το χώρο του φαρμάκου, του αίματος για τον ιό του έιτζ. στατευόμενων μαρτύρων δόθηκαν με πους 17 που εξετάστηκαν επώνυμα μος Σαράφης», πρώτη φορά στις 12 όταν καταγγέλλουν, όμως, τις δωροΤα διαγνωστικά τεστ διέθεταν μόνον δόσεις και σε χρονική απόσταση δέκα στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευΙανουαρίου 2018. δοκίες (και μάλιστα μέσα στα υπουροι εταιρίες Roche και Chiron, που ανήή και είκοσι ημερών, κάτι το οποίο δεν νας αναφέρει ούτε καν μομφή για γεία ή στο... Μέγαρο Μαξίμου και όχι κουν στον Όμιλο Novartis. Η προμήσυνηθίζεται. πολιτικά πρόσωπα, γι' αυτό και οι Ο «Σαράφης» σε ιδιωτικούς χώρους) το κάνουν με θεια ανατέθηκε και στις δύο εταιρίες σε Ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου του καταθέσεις τους παραμένουν στους αόριστες περιγραφές, υπόνοιες και τιμές πολλαπλάσιες σε σχέση με την 2017 και ολοκληρώθηκαν στις 4 εκτιμήσεις, χωρίς να έχουν άμεση και εισαγγελείς που συνεχίζουν την Στις επτά καταθέσεις του, ο «Σαράφης» Ευρώπη. Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι προσωπική γνώση. Φεβρουαρίου του 2018. κατονομάζει ως δωροδοκηθέντες τους έρευνα για τα μη πολιτικά πρόσωπα. «θεωρώ αδύνατο στη συγκεκριμένη Κανείς δηλαδή δεν παραθέτει κάΗ πρώτη, αλλά και τελευταία μάρπρώην υπουργούς Υγείας Δημήτρη Ήδη, δε, γίνονται προσπάθειες για περίπτωση, να δόθηκε μίζα κάτω του ποιο αποδεικτικό στοιχείο ή λέει ότι ποσού των 40 εκατ. ευρώ». τυρας που κατέθεσε στους τρεις ειΑβραμόπουλο, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάάνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε «Άλλο πολιτικό πρόσωπο που δωαυτός έδωσε τα χρήματα, ώστε να θεσαγγελείς διαφθοράς έχει το ψευδώριο Σαλμά και Άδωνι Γεωργιάδη. Ελβετία και Κύπρο, καθώς υπάρχουν ροδοκήθηκε κατ’ επανάληψη από τη μελιωθεί κατηγορία έστω και με αυτόν νυμο «Αικατερίνη Κελέση», ο δεύτεΣύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο υποψίες ότι έχουν μεταφερθεί εκεί Novartis ήταν ο πρώην υπουργός τον τρόπο. ρος «Γιάννης Αναστασίου», ενώ ο πρώην αντιπρόεδρος της Novartis χρήματα από τις δωροδοκίες. Υγείας και Εργασίας Ανδρέας ΛοβέρΕπίσης, ουδείς από τους υπόλοιτρίτος εξετάστηκε με το όνομα «ΜάξιΚωνσταντίνος Φρουζής έλεγε ότι ο Οι καταθέσεις και των τριών προ-

Μάριος Σαλμάς: «Εωλα και ανοησίες όσα λένε οι μάρτυρες»


ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

7

Δƒ∂π™ «∫√À∫√À§√º√ƒ√À™» ª∞ƒΔÀƒ∂™ ¶ƒ√∫∞§∂™∂ ¶∞ƒ∂¡∂ƒ°∂π∂™

ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Novartis Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ πό το 2005 η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis βρίσκεται στο στόχαστρο της αμερικανικής Δικαιοσύνης, ύστερα από καταγγελίες ανταγωνιστών της για αθέμιτες πρακτικές. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, όμως, Αμερικανοί εισαγγελείς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, αλλά και το FBI έχουν συλλέξει πλήθος στοιχείων για την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας στις διεθνείς αγορές, μέσω «δώρων» σε κρατικούς αξιωματούχους ή σε στελέχη που εργάζονται στον τομέα της Υγείας. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών προέκυψαν στοιχεία για ανάλογες δραστηριότητες της Novartis και στην ελληνική αγορά. Έτσι άρχισε και στην Ελλάδα έρευνα πριν από ενάμιση χρόνο, με τη συνδρομή πρακτόρων του FBI, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο οι εισαγγελείς Διαφθοράς κατέσχεσαν έγγραφα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα γραφεία της Novartis στην Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν ειδικού ενδιαφέροντος για τη φαρμακοβιομηχανία, αφού η τιμή ενός προϊόντος εδώ, θα επηρέαζε την τιμή του διεθνώς. Συγκεκριμένα, μια αύξηση 10 σεντ στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι μπορεί να μεταφράζεται σε κέρδη 25 εκατομμυρίων για την εταιρία παγκοσμίως. Ήδη, τρία μεγαλοστελέχη της εταιρίας που εκπροσωπεί ο δικηγόρος Π. Σαράκης έχουν εξεταστεί από το FBI αναφέροντας πτυχές του σκανδάλου και στην Ελλάδα. Όπως λέει, είναι άλλα πρόσωπα από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες που εμφανίστηκαν και κατέθεσαν στις ελληνικές Αρχές. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν υπάρξει πολιτικές αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων

Α

Ô˘! δος», αναφέρει ο μάρτυρας, ο οποίος κάνει λόγο για διακριτική μεταχείριση της εταιρίας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την έκδοση δελτίου τιμών για την κατ’ εξαίρεσιν τιμολόγηση δύο φαρμάκων της Novartis και τη μη έγκριση ενός άλλου, ανταγωνιστικού. Κατά την εκτίμηση του μάρτυρα, ο κ. Λοβέρδος για την πρώτη περίπτωση έλαβε τουλάχιστον 200.000 ευρώ και για τη δεύτερη περίπτωση έλαβε 70.000 ευρώ. Ο μάρτυρας υποστηρίζει, ακόμη, ότι ο Φρουζής πήρε από την εταιρία το ποσό των 120.000 ευρώ για να το παραδώσει στον αναπληρωτή υπουργείο Υγείας Μάριο Σαλμά. Για τον Σαλμά αναφέρει στην κατάθεσή του ότι «κυκλοφορούσε στν αγορά η φήμη ότι είχε σαν μέθοδο να ρίχνει υπερβολικά τις τιμές των φαρμάκων, προκειμένου εν συνεχεία οι εταιρίες να αναγκάζονται να τον προσεγγίσουν με παράνομο τρόπο, ώστε να επαναφέρει τις τιμές». Σε άλλη κατάθεσή του, ο «Μάξιμος Σαράφης» ισχυρίζεται ότι επί υπουργίας Άδ. Γεωργιάδη εκδόθηκαν δελτία τιμών με αυξήσεις στα φάρμακα της Novartis και κυκλοφόρησαν νέα ακριβά φάρμακα της εταιρίας. Υποστηρίζει, δε, ότι ο κ. Γεωργιάδης χρησιμοποιούσε ως μέθο-

δο «ξεπλύματος» των χρημάτων που λάμβανε ως δώρα από τη Novartis εκδοτικές του δραστηριότητες. Κατά τον μάρτυρα, ο Φρουζής εκταμίευε ανά διαστήματα χρήματα από τα «μαύρα» ταμεία της Novartis για να δωροδοκήσει τον τότε πρόεδρο του ΕΟΦ Δημήτριο Λιντζέρη. Όπως επισημαίνεται στην κατάθεσή του, ο Φρουζής ανέφερε ότι «στην αγορά κυκλοφορούσε ότι ο Λιντζέρης λειτουργεί ως “ταμίας” του Βενιζέλου». Για τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα ο μάρτυρας αναφέρει ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες ευνοήθηκαν από απόφασή του να συμψηφιστούν χρέη του Δημοσίου με rebate και clawback, και υποστηρίζει ότι την ίδια περίοδο υπήρξε αύξηση των χορηγιών εταιριών προς την εταιρία Mindwork, συμφερόντων της συζύγου του κ. Στουρνάρα.

Η «Κελέση» Τον νυν επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος εμπλέκει στην κατάθεσή της και η μάρτυρας με το ψευδώνυμο «Αικατερίνη Κελέση», ονοματίζοντας, ακόμη, τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο, τους πρώην υπουρ-

γούς Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά. Λέει μεταξύ άλλων: «Πριν από τα μέσα του 2013 ο Φρουζής συναντήθηκε με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο του προγράμματος “Harvard Project”. Είχε μαζί του μια μαύρη τσάντα samsonite τύπου τρόλεϊ, την οποία είχε γεμίσει με δεσμίδες χαρτονομισμάτων χρώματος μοβ, κίτρινου, πράσινου, τα οποία παρέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά. Το αυτοκίνητο του κ. Φρουζή εισήλθε και στάθμευσε στο Μέγαρο Μαξίμου». Ως προς τον πρώην πρωθυπουργό Π. Πικραμμένο ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι έλαβε 100.000 ευρώ προκειμένου να προωθήσει την ταχύτερη καταβολή των χρεών του Δημοσίου προς τη Novartis. «Χαρακτηριστικά, για το συγκεκριμένο πρόσωπο ο Φρουζής διέδιδε ότι του έδωσε ένα μικρό “δωράκι” γύρω στα 100 χιλιάρικα», κατέθεσε ο μάρτυρας. Ως προς τον Ανδρέα Λοβέρδο αναφέρει ότι εξυπηρετούσε την ταχεία τιμολόγηση των προϊόντων της εταιρίας. «Πέρα από τα χρήματα που λάμβανε με το βαλι-

της φαρμακοβιομηχανίας», δηλώνει ο Έλληνας δικηγόρος, επισημαίνοντας ότι κάποια από τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στην Ελλάδα, αναφέρονται και στην έρευνα του FBI με ονόματα, διευθύνσεις και ΑΦΜ. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ελληνικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία για δωροδοκίες χιλιάδων γιατρών και άλλων προσώπων, αλλά μόνο στην Ελλάδα και την Τουρκία εμπλέκονται πολιτικοί παράγοντες. Το 2005 ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη έρευνα των ομοσπονδιακών Αρχών των ΗΠΑ για τη Novartis. Η υπόθεση αφορά την προώθηση από δίκτυο γιατρών έξι ευπώλητων φαρμάκων προς το κοινό. Το αντίτιμο της προώθησης ήταν δώρα, γεύματα, ταξίδια που πλήρωνε η εταιρία. Η υπόθεση έκλεισε πέντε χρόνια αργότερα, με τη Novartis να πληρώνει αποζημίωση 422,5 εκατ. δολαρίων στο αμερικανικό Δημόσιο. Τον Νοέμβριο του 2015 οι αμερικανικές Αρχές επιβάλλουν νέο πρόστιμο ύψους 390 εκατ. δολαρίων στην εταιρία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε στήσει ένα δίκτυο προώθησης των προϊόντων της σε φαρμακεία της χώρας, με αντίτιμο εκπτώσεις επί των τιμών και δώρα στους φαρμακοποιούς. Το 2014 η Αρχή Διασφάλισης της Τηρήσεως των Κανόνων του Ανταγωνισμού και της Αγοράς, της Ιταλίας (AGCM), επέβαλε δύο πρόστιμα, άνω των 180 εκατ. ευρώ, στις επιχειρήσεις Roche και Novartis, επειδή οι συγκεκριμένες εταιρίες είχαν συμφωνήσει σύμπραξη, με σκοπό την τεχνητή διαφοροποίηση των τιμών δύο φαρμάκων. Η Νότια Κορέα επέβαλε στη Novartis, το 2017, πρόστιμο 59,9 τσάκι χρησιμοποιούσε επιπλέον και μια εκατ. δολαρίων, γιατί δωροδοκούσε εταιρία με την επωνυμία computer team, γιατρούς να συνταγογραφούν τα φάρη οποία ήταν συμφερόντων του, αλλά δεν μακά της, και ανέστειλε για έξι μήνες φαινόταν ο ίδιος. Η εταιρία αυτή, νομιμοτην ασφαλιστική κάλυψη των φαρμάποιούσε μέρος από τα χρήματα που λάμκων της εταιρίας. βανε ο Λοβέρδος». Επίσης, η κορεατική επιτροπή ΔίΟ Άδωνις Γεωργιάδη, σύμφωνα με καιου Εμπορίου είχε ανακοινώσει ότι τον μάρτυρα, είχε πολύ στενή επαφή με θα προχωρήσει σε καταγγελία της τον κ. Φρουζή και μεσολάβησε για την Novartis Κορέας, καθώς είχε ξοδέαποπληρωμή χρεών του Δημοσίου ψει 7,6 δισ. γουόν για να χρηματοδοπρος τη Novartis ύψους 65 εκατ. ευρώ. τήσει τα ταξίδια γιατρών στο εξωτερι«Γνωρίζω ότι ο Γεωργιάδης είχε κάνει κό, και την παρακολούθηση ιατρικών συμφωνία με τον Φρουζή να λάβει ως συνεδρίων. αντάλλαγμα ποσό 2 εκατ. ευρώ, το Η Κομισιόν επέβαλε, τον Δεκέμοποίο έλαβε. Τα χρήματα αυτά τα πήρε βριο του 2013, πρόστιμο 5,5 εκαμε βαλιτσάκι στο υπουργικό γραφείο». τομμυρίων ευρώ στη Novartis, και Για τον Γ. Στουρνάρα ο μάρτυρας πρόστιμο 10,8 εκατ. ευρώ στην αναφέρει ότι χρηματιζόταν μέσω της Johnson & Johnson, επειδή εμπόδιεταιρίας της συζύγου του, η οποία σαν να κυκλοφορήσει νωρίτερα στην διοργάνωνε ιατρικά συνέδρια, ενώ αγορά ένα γενόσημο φαρμάκου της. επιπλέον έλαβε «απευθείας συνολικά Τον Μάρτιο του 2016 η Novartis ως δώρα τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ». πλήρωσε πρόστιμο 25 εκατομμυρίων Ο τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας, με την κωδική ονομασία «Ιωάνδολαρίων στο πλαίσιο έρευνας διανης Αναστασίου», που λέει και τα λιφθοράς γιατρών, κρατικών λειτουργότερα ως προς τα πολιτικά πρόσωγών και φαρμακοποιών, στη θυγατρική πα, κάνει, κυρίως, λόγο για δωροδοτης στην Κίνα. κία του πρώην αναπληρωτή υπουρΠρόστιμα επεβλήθησαν, επίσης, γού Υγείας Μάριου Σαλμά, χωρίς, σε Ρωσία, Ινδία και Ουγγαρία, για ωστόσο, να παρουσιάζει συγκεκριαθέμιτες πρακτικές και δωροδοκία μένα στοιχεία για όσα καταγγέλλει. γιατρών.


8

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

μ∞™π§∏™ ∫∞¶∂ƒ¡∞ƒ√™

«ªÔÚ› Î·È ¶ƒ∂¶∂π Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜» Την εκτίμηση ότι μπορεί να αρθεί το απόρρητο και να καταθέσουν οι μάρτυρες με το όνομά τους, εκφράζει στη «ΒτΚ», ο γνωστός δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος. Όπως λέει, μπορεί να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους και χάριν της δίκαιης δίκης να γίνει δεκτό το αίτημά τους, και να επιλεγούν άλλοι τρόποι για την ασφάλεια των μαρτύρων, όπως η φύλαξή τους από την

Αστυνομία. Σύμφωνα με τον διακεκριμένο δικηγόρο και πρώην βουλευτή, το πώς θα προστατεύονται οι μάρτυρες, ο νόμος το αφήνει ελεύθερο στην κρίση των αρμοδίων Οργάνων, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. «Εγώ έχω κάνει δικαστήριο με προστατευόμενους μάρτυρες που ήρθαν στην αίθουσα συνοδεία αστυνομικών οργάνων και φυλάσσονταν όλο

το 24ωρο με βάρδιες αστυνομικών. Αλλά κατέθεταν με το όνομά τους και με τη φυσική παρουσία τους. Επίσης, σε άλλο δικαστήριο, στην Πάτρα, προστατευόμενη μάρτυρας ήταν σε έναν άγνωστο τόπο, αλλά η κατάθεσή της προβαλλόταν ζωντανά στην αίθουσα μέσω προτζέκτορα και η ίδια απαντούσε σε ερωτήσεις των δικαστών και των δικηγόρων. Τώρα υπάρχουν μάρτυρες που γνωρίζει η Πολιτεία ποιοι είναι, αλλά μπορούν να γνωρίζουν και οι ενδιαφερόμενοι στα πλαίσια της δίκαιης δίκης. Γιατί ενδέχεται να υπάρχει ένας οποιοσδήποτε που για διάφορους λόγους μπορεί να καταθέτει γεγονότα τα οποία αντίκεινται στην αλήθεια, δημι-

ουργώντας αμφιβολίες στην ασφάλεια του δικαίου, διότι δεν μπορεί η άλλη πλευρά να αποδείξει την αναλήθεια αυτών που καταθέτει ο κρυπτόμενοςπροστατευμένος μάρτυρας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε οι διάδικοι να γνωρίζουν ανάλογα με τις αξιώσεις τους ποιοι είναι οι μάρτυρες που τους καταγγέλλουν, από πού τα ξέρουν και πώς είναι δυνατόν να καταθέτουν πραγματικά περιστατικά. Αν θέλει κάποιος να πλήξει την αξιοπιστία του καταγγέλλοντα πώς θα μπορεί να το κάνει αν δεν ξέρει ποιος είναι και από πού έμαθε αυτά που καταθέτει;», αναρωτιέται ο κ. Καπερνάρος. «Οι πολιτικοί εκφράζουν τους θε-

σμούς. Συνεπώς, εαν βάλλονται και ευτελίζονται έχουμε τεράστιο θέμα ως λαός και ως χώρα, και κυρίως τεράστιο θέμα ως δημοκρατία», προσθέτει, και εξηγεί ότι για να διεξαχθεί μία δίκαιη δίκη απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η δίκαιη προδικασία, που δεν θα αφήνει καμία αμφιβολία ότι πράγματι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν πραγματικά περιστατικά που αναποκρίνονται στην αλήθεια. «Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία. Έχουμε πλήξη της ασφάλειας του δικαίου. Έχουμε τρώση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων», καταλήγει.

¶√π√™ ∂π¡∞π √ μ∞™π∫√™ ∂ª¶§∂∫√ª∂¡√™ ™Δ∏¡ À¶√£∂™∏ NOVARTIS

√ Bon Viveur Ô˘ ÂÎÙ›Ó·ÍÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση Novartis θεωΟ πρώην αντιπρόεδρος της ρείται από τις Αρχές ο πρώην αντιπρόεδρος της εταιρίας Κωνσταντίνος Φρουζής, καθώς, Novartis είναι το πρώτο πρόσωσύμφωνα με τις καταγγελίες των τριών προστατευόπο που διώκεται ποινικά για την μενων μαρτύρων, μοίραζε τα χρήματα από τα «μαύρα» ταμεία της φαρμακοβιομηχανίας. υπόθεση, καθώς οι εισαγγελείς Είναι το πρώτο πρόσωπο, άλλωστε, που διώκεται Διαφθοράς άσκησαν εις βάρος ποινικά για την υπόθεση, καθώς οι εισαγγελείς Διαφθοράς άσκησαν εις βάρος του δίωξη για δωροδοτου δίωξη για δωροδοκία κία, απαγορεύοντάς του και την έξοδό του από τη χώρα. Σύμφωνα, πάντα, με τις καταθέσεις, η Novartis είχε προσλάβει τον κ. Φρουζή, καθώς είχε την ικανότητα να προσεγγίζει απευθεί- άλλοι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες, έμαθα ότι υπάρχει και ποινική δίωξη εναας ο ίδιος τα πολιτικά πρόσωπα και εστίασε στους τρόπους που ο άλλοτε ντίον μου, χωρίς ποτέ να έχω κληθεί από τους αρμόδιους κρατικούς αξιωματού- κραταιός άνδρας της Novartis προσέγγιζε κανέναν να δώσω απαντήσεις επί των καχους. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπα- πολιτικούς και κρατικούς αξιωματού- τηγοριών. Δεν είχα ποτέ καμία κλήση», σμα από την κατάθεση της «Αικατερίνης χους, στο πώς «έκλεινε» τα ραντεβού, είπε κατηγορηματικά. αλλά και στους τρόπους με τους οποίους Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Κελέση» στις 28 Ιανουαρίου. «Αυτό, όμως, που γνωρίζω με βεβαιό- μετέφερε τα λεφτά που προορίζονταν για Facebook χαρακτήρισε την υπόθεση ως τητα είναι ότι ο Φρουζής είχε προσληφθεί χρηματισμό (βαλίτσα, μαύρες τσάντες, κί- μία «χοντροκομμένη φάρσα», η οποία τρινοι φάκελοι κ.λπ.). «σύντομα θα καταπέσει». από τη Νοβάρτις λόγω της ικανότητάς του «Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι έχω «Οι στημένοι ψευδομάρτυρες και οι να προσεγγίζει απευθείας ο ίδιος τα πολιτικά πρόσωπα και τους αρμόδιους κρατι- δώσει ποτέ χρήματα σε πολιτικούς ή άθλιοι συνεργάτες τους, που “βρέθηκούς αξιωματούχους, ως χαρακτήρας, άλλους υπεύθυνους σε δημόσια θέση. καν”/ “ανακαλύφθηκαν” τις τελευταίες δε, ο ίδιος ήταν συγκεντρωτικός, ήθελε Δεν έχω δωροδοκήσει κανέναν», δη- εβδομάδες (!), σύντομα θα λογοδοτήλώνει ο ίδιος ο κ. Φρουζής, επισημαίνο- σουν στη Δικαιοσύνη», έγραψε μεταξύ να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις σχέσεις του με τα πολιτικά πρόσωπα, προκειμέ- ντας ότι δεν έχει κληθεί ποτέ και από κα- άλλων. Κοσμοπολίτης, με αγάπη στη μεγάλη νου να καρπώνεται ο ίδιος, παράλληλα νέναν να καταθέσει είτε στην Ελλάδα είτε με τη Νοβάρτις, το αντίστοιχο όφελος από στις ΗΠΑ. «Πρώτη φορά άκουσα να ζωή, τα ακριβά αυτοκίνητα και τις ωραίες τις παράνομες αποφάσεις των πολιτικών εμπλέκεται το όνομά μου στην υπόθεση γυναίκες. Έτσι τον περιγράφουν τον Κωνπροσώπων», ανέφερε, ενώ, όπως και οι τις τελευταίες ημέρες. Από τη Δευτέρα σταντίνο Φρουζή όσοι τον γνωρίζουν.

Κοσμοπολίτη, με αγάπη στη μεγάλη ζωή, τα ακριβά αυτοκίνητα, τις ωραίες γυναίκες και το σκύλο του περιγράφουν τον Κωνσταντίνο Φρουζή όσοι τον γνωρίζουν.

Π

Όπως φαίνεται μέσα από φωτογραφίες του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει πολύ, bon viveur, με λατρεία στο σκύλο του. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Novartis από το 2007 έως το 2015. Θεωρείται ένας πανέξυπνος manager, ο οποίος εκτίναξε τη φαρμακοβιομηχανία στην πρώτη θέση σε τζίρο στην Ελλάδα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν πρωτοεμφανίστηκε στην εταιρία, η Novartis ήταν στην 3η θέση. Μάλιστα, το 2012 ανακηρύχθηκε Manager of the year από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. «Περισσότερη ακόμη διαφάνεια στις σχέσεις φαρμακοβιομηχανίας και επαγγελματιών Υγείας και να απενε-

χοποιήσουμε ακόμα και τα τελευταία ψεγάδια», είχε δηλώσει, στο παρελθόν, ο ίδιος. Το FBI τον θεωρεί πρωταγωνιστή στο ελληνικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν βίντεο και καταθέσεις που τον «καίνε». Ο κ. Φρουζής είχε αποχωρήσει ξαφνικά από τη Novartis και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και είχε προσληφθεί ως διευθύνων σύμβουλος στον Όμιλο Creta Farms. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι για το μέλλον της χώρας θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες ωφέλιμες και από τις δύο πλευρές. Και από τις επιχειρήσεις και από το κράτος», είχε δηλώσει πριν κάποιους μήνες.


ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

9

«ºΔ∏¡∏ ™∫∂Àøƒπ∞» ∞¶√ Δ√ ª∞•πª√À

μÁ¿ÏÙ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ «Ì¿ÚÙ˘Ú˜»

Α. Γεωργιάδης.

Έντονα αντέδρασαν τα «γαλάζια» στελέχη στην επιχείρηση σπίλωσής τους

,,

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

οινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σκευωρία εις βάρος τους καταγγέλλουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίαςπου οι προστατευόμενοι ανώνυμοι μάρτυρες τους εμπλέκουν στην υπόθεση Novartis, σύμΟ πρ. πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βλέπει πίσω από τη σκευφωνα με τη δικογραφία που μεταβιβάστηκε στη Βουλή. ωρία Τσίπρα και Παπαγγελόπουλο, και θα καταθέσει μήνυση ενα«Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής είναι δεδομένη. Τώρα έχουμε και πολωνοποίηση. Είναι ένα πρόντίον τους. Α. Λυκουρέντζος. βλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Όταν δεν έχουμε διάκριση εξουσιών, δεν έχουμε και κράτος Δικαίου», ανέφερε ανώτατη πηγή της Νέας Δημοκρατίας δίνοντας και το στίγμα για το πώς αντιμετωπίζει η Μηνυτήριααναφορά κατά των ψευδομαρτύρων θα υπόθεση συκοφαντίας, υποκινούμενης ψευδορ- κρατία και το κράτος Δικαίου υπονομεύονται απροηγεσία του κόμματος της αξιωματιυποβάλει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Ευ- κίας, με τη συμμετοχή “θλιβερών ψευδομαρτύ- κάλυπτα». Και κατέληξε: «Η καταδίκη κάθε απόπεικής αντιπολίτευσης την εξέλιξη του ρωπαίος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ρων με κουκούλα” και άλλων προσώπων». Δια- ρας πολιτικής χειραγώγησης της Δικαιοσύνης και σκανδάλου Novartis στην Ελλάδα. όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώ- μήνυσε, επίσης, σε υψηλούς τόνους, ότι δεν θα επι- εκμαυλισμού των λειτουργών της πρέπει να είναι «Δεν θα επιτρέψουμε να μετατρακατηγορηματική». ρησε χθες, για την υπόθεση Novartis, όπου το όνομά τρέψει σε κανέναν κουκουλοφόρο ψευδομάρτυρα πεί μια μεγάλη διεθνής έρευνα σε Κατήγγειλε, επίσης, ότι «οι ανώνυμοι κουκουτου συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. και σε καμία σκευωρία, από όπου και αν οργανώθηεργαλείο σπίλωσης πολιτικών αντιλοφόροι τέθηκαν στην υπηρεσία σκοτεινών κύΠαράλληλα, θα καταθέσει αίτημα στον Άρειο Πάγο κε, «να ρίξει ούτε υπόνοια σκιάς στο πρόσωπό του». πάλων από την πλευρά της κυβέρκλων και σκοτεινών σκοπών» Όμως, τους προεινα ανακαλέσει άμεσα την παραχώρηση της ιδιότηΑναφερόμενος αναλυτικά με στοιχεία στα όσα νησης», τόνισε η εκπρόσωπος Τύτας του προστατευόμενου μάρτυρα, καθώς, όπως του καταλογίζει ο μάρτυρας για τη διαχείριση του μο- δοποίησε ότι «η Δικαιοσύνη τούς περιμένει και δεν που της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπυτόνισε, έχει υποχρέωση αμέσως να το πράξει, ώστε ριακού ελέγχου και των εμβολιών για την γρίπη θα αργήσει. Γιατί οι προστάτες τους και οι καθοδηγηράκη. Ο πρώην πρωθυπουργός τές τους, αυτοί που τους υπαγόρευσαν τα άθλια αυτά να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των μαρτύρων και να Η1Ν1, καταλήγει ότι αποδεικνύεται πως πρόκειται Αντώνης Σαμαράς, ο Ευρωπαίος κείμενα, σύντομα θα αποκαλυφθούν». προστατευθεί το κύρος της Δικαιοσύνης και της συγια αστειότητες και ότι ο μάρτυρας ψεύδεται. Απέφυεπίτροπος Δημήτρης ΑβραμόπουΓια τον κ. Αβραμόπουλο είναι σίγουρο ότι οι νταγματικής τάξης της χώρας «από την απόπειρα γε να αναφερθεί συγκεκριμένα αν κάποιοι από την Ο κ. Αβραμόπους διαμήνυσε λος, οι πρωην υπουργοί Υγείας κυβέρνηση εμπλέκονται σε αυτή την σκευωρία και σκευωροί, «σύντομα θα αντιμετωπίσουν στους ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέ- υπονόμευσής της από κύκλους που ενεργούν Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Σαλτόνισε ότι η τακτική Δικαιοσύνη θα δει ποιοι είναι οι δρόμους και στις πλατείες της χώρας την καταναν «κουκουλοφόρο» ψευ- εξωθεσμικά». Κατηγορηματικά αποποιούμενος μάς και Ανδρέας Λυκουρέντζος, δομάρτυρα και σε καμία όσα έχει καταθέσει ο ανώνυμος μάρτυρας, τόνισε ότι σκευωροί. Ωστόσο, χαρακτήρισε την όλη υπόθε- κραυγή και τη χλεύη της κοινωνίας. Και η τιμωπου τα ονόματά τους αναφέρονται σκευωρία να ρίξει υπόνοια η υπόθεση δεν τον αγγίζει προσωπικά με οιονδήπο- ση «μια ακόμα έκφανση της σήψης και της πα- ρία αυτή θα τους στιγματίζει για ολόκληρη τη στη δικογραφία, έχουν αντιδράσει σκιάς στο πρόσωπό του. τε τρόπο, και ότι την αντιμετωπίζει «ως μια θλιβερή ρακμής στην οποία έχουμε οδηγηθεί. Η Δημο- ζωή τους». εντονότατα.

Π

ªËÓ‡ÛÂȘ ηٷı¤ÙÂÈ Ô ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

Αντώνης Σαμαράς Οι δικηγόροι του Αντώνη Σαμαρά συντάσσουν τη μήνυση εναντίον του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρακαι του Δ.Παπαγγελόπουλου, που θα καταθέσει ο κ. Σαμαράς προσφεύγοντας στον Άρειο Πάγο μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Novartis. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν κάνει πίσω και η μήνυση είναι δεδομένη για αυτόν, καθώς βλέπει εναντίον του σκευωρία προερχόμενη από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει να περάσει έτσι η προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του. «Η σκευωρία και οι σκευωροί αποκαλύφθηκαν με το πρώτο άνοιγμα του φακέλου. Πρόκειται για την πιο αδίστακτη και γελοία σκευωρία που έχει γίνει ποτέ. Καταθέτω στον Άρειο Πάγο μήνυση κατά του ετοιμόρροπου Τσίπρα και του πρώην αρχηγού της ΕΥΠ επί Ν.Δ., που σήμερα είναι υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, Παπαγγελόπουλου, και των συνεργών τους εντός και εκτός του δικαστικού Σώματος. Καταλαβαίνω ότι τους ενοχλεί

η παρουσία μου. Τώρα θα καταλάβουν και εκείνοι ότι θα τους πάω μέχρι τέλους», ανέφερε αμέσως αφού πληροφορήθηκε ότι εμπλέκεται. Από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού βλέπουν μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια και διατεταγμένη μεδόθευση με στόχο τον κ. Σαμαρά. Αυτό αποδεικνύει και το γεγονός ότι προσπάθησαν να εμπλέξουν το όνομά του σε έγγραφο του FBI, αφήνοντας να πλανάται έτσι μια ομιχλώδης σκιά ευθύνης με υπογραφή της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας πληροφοριών. Κάτι που δεν αληθεύει. Συνεργάτες του κ. Σαμαρά σχολιάζοντας αυτή την προσπάθεια κάνουν λόγο για «σκευωρία» και «γελοιότητα», και διευκρινίζουν: «Η εισαγγελέας Τουλουπάκη ζήτησε από το FBI να στείλει ό,τι στοιχεία είχε για την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Το FBI έστειλε ό,τι στοιχεία γνώριζε από τη δική του έρευνα, στα οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο όνομα του πρώην πρωθυπουργού. Ύστερα από λίγες εβδομάδες, η κ.

Τουλουπάκη ζητάει και πάλι από το FBI αν θα μπορούσε τα στοιχεία που της είχαν ήδη στείλει, να τα συσχετίσει στην έρευνα για 7 πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο Αντώνης Σαμαράς. Το FBI τής δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, στα οποία εξακολουθεί και πάλι να μην υπάρχει καμία αναφορά, άμεση ή έμμεση, στον Αντώνη Σαμαρά. Το μόνο που επιβεβαιώνει, επομένως, το έγγραφο του FBI είναι ότι από την αμερικανική έρευνα δεν έχει προκύψει το παραμικρό για τον πρώην πρωθυπουργό. Επιβεβαιώνει, όμως, και τη διατεταγμένη μεθόδευση της κυβέρνησης και της κ. Τουλουπάκη να ενισχύσει με δήθεν στοιχεία των αμερικανικών Αρχών την κυβερνητική σκευωρία, που ήδη καταρρέει. Όσα ψέματα και αν πουν οι σκευωροί δεν πρόκειται να γλιτώσουν!».

Άδωνις Γεωργιάδης Και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης αρνείται κάθε

εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση, και χαρακτηρίζει την κίνηση μεθοδευμένη από την κυβέρνηση, καθώς, όπως σημειώνει, «ο κ. Τσίπρας είναι πανικόβλητος μετά το συλλαλητήριο». Μάλιστα, δείχνει τον κ. Παπαγγελόπουλο ως ιθύνοντα νου της υπόθεσης και τον κατονόμασε ως «συγγραφέα των καταθέσεων», και ότι μαζί με τον κ. Τσίπρα «έχουν στήσει την υπόθεση». «Ο κ. Παπαγγελόπουλος, “ιθύνων νους” αυτής της ιστορίας, να μας πει πώς και γιατί είχε άτυπη ενημέρωση. Δεν είχε κανένα νομικό δικαίωμα να ανοίξει ούτε το εξώφυλλο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, ενώ σε άλλες του δηλώσεις έκανε μία σοβαρή καταγγελία αναφορικά με τους προστατευόμενους μάρτυρες. «Υποπτεύομαι ότι μία από τους μάρτυρες έχει πάρει χρήματα για να καταθέσει». Και ζήτησε να βγουν «όλα στο φως», όπως «και οι μάρτυρες».

Ανδρέας Λυκουρέντζος Να ανοιχτούν όλα τα κινητά του και να ερευνηθούν οι τηλεφωνικές του συνομιλίες ζητά ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος όταν έμαθε ότι σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα η δήθεν συναλλαγή του έγινε μέσω τηλεφώνου, μέσω sms που αντάλλαξε με τον κ. Φρουζή. «Στη θητεία μου ουδεμία απόφαση υπέγραψα σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων για οποιαδήποτε εταιρία, και φυσικά ούτε και για τη Novartis. Ουδεμία σχέση είχα με οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρία. Αιφνιδιάζομαι και εκπλήσσομαι με την αναφορά του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία. Στην πολιτική μου διαδρομή υπηρέτησα το δημόσιο συμφέρον με διαφάνεια και ακεραιότητα. Δεν θα ανεχθώ, με κανένα τρόπο, τη σπίλωση του ονόματός μου», τόνισε.


10

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

¶ÚfiÛˆ·

top

ªÂ ÙÔ ı˘ÌÈÎfi... Θέλει ο Π. Πολάκηςνα κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει! Πάλι με το θυμικό λειτούργησε ο υφυπουργός Υγείας και αποκάλυψε την ταυτότητα των μαρτύρων στην υπόθεσηΝΟVΑRΤΙΣ. Η μεγάλη του λαχτάρα είναι να του «κάτσει» δίωξη εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη.

∫·Ù¿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ο διάδοχος του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είναι 59 ετών, λέγεται Όλαφ Σολτς, και από το 2011 μέχρι σήμερα, είναι δήμαρχος Αμβούργου. Είναι ο Νο2 ισχυρός άνδρας στοSPD και πιθανός υποψήφιος καγκελάριος στις επόμενες εκλογές. Ως δήμαρχος η εικόνα του έχει πληγεί και από τα επεισόδια στη Σύνοδο του G20και από την αποτυχία διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Όλαφ Σολτς έχει ταχθεί υπέρ της αύξησης δαπανών και κατά του προγράμματος λιτότητας του Βόλφγκ. Σόιμπλε. Μένει να δούμε αν θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική και για την Ελλάδα.

ΔÔ TESLA ÛÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ· Ο τολμηρός επιχειρηματίας Έλον Μασκ κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Έστειλε στο Διάστημα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο TESLA και το έβαλε σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο, η οποία θα φτάσει μέχρι τον Άρη, και, όταν ρωτήθηκε, σχολίασε: «Μπορεί κάποτε, στο μέλλον, να το ανακαλύψει κάποια φυλή εξωγήινων». Το αυτοκίνητο ήταν το επικοινωνιακό κομμάτι του εγχειρήματος. Το σημαντικό ήταν ότι άνοιξε νέους δρόμους στις διαστημικές πτήσεις, καθώς ο πύραυλος της spaceX,«Falcon Heavy», είναι ο πιο μεγάλος και ο πιο ισχυρός στον κόσμο.

«ΔÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ Â›Ó·È Ô ª›Î˘;» Ευτυχώς ή δυστυχώς, στην Ελλάδα, τα μεγάλα μυαλά και οι σπουδαίοι άνθρωποι στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά και παίρνουν θέση. Ο Μίκης Θεοδωράκηςέκανε την αρχή, και όταν άρχισε η «ανθρωποφαγία» του από τους υπουργούς και το Διαδίκτυο, ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέλαβε να τους βάλει στη θέση τους.

«ªËÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ›ÙÂ, ÚÔÛ¢¯Ëı›Ù»! Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑη τηλε-ευαγγελίστρια, Γκλόρια Κόπλαντ, που προέτρεψε τους πιστούς, αντί να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, να… προσευχηθούν. «Εμβολιαστείτε με το λόγο του Θεού»,είπε στην εκπομπή της η Κόπλαντ, που ήταν σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία, και πρόσθεσε: «Οι πιστοί που δεν έχουν γρίπη μπορούν να την αποφύγουν επαναλαμβάνοντας: “Δεν θα πάθω γρίπη. Δεν θα πάθω γρίπη”. Όσοι είναι άρρωστοι να πουν την προσευχή: “Γρίπη, σε διατάζω να φύγεις μακριά από τους ανθρώπους. Ο Ιησούς μάς λύτρωσε από την κατάρα της γρίπης. Αμήν!”».

¢ÂÓ Ï‹ÚˆÛ ¢ÚÒ! Για δύο μήνες γύρναγε την Ευρώπη χωρίς να πληρώνει ούτε ένα ευρώ για τη διαμονή του. Ο Άντονι Μπότα επισκέφθηκε οκτώ διαφορετικές χώρες και έμεινε δωρεάν στα σπίτια γυναικών που γνώρισε μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder. Ο 25χρονος Βέλγος φιλοξενήθηκε από 21 γυναίκες, και, όπως είπε, μόνο στη Βιέννη δεν βρήκε κάποια να τον φιλοξενήσει…

°˘Ó·ÈΛ· ˘fiıÂÛË Το ιδανικό «καταφύγιο» διακοπών, μόνο για γυναίκες, δημιουργεί η Κριστίνα Ροθ. Η Αμερικανίδα, που διαθέτει μία από τις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στον πλανήτη, αγόρασε ένα νησί στη Φινλανδία, το οποίο θα μετατρέψει σε έναν προορισμό που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ευζωία των γυναικών. «Όταν υπήρχε ένας χαριτωμένος άντρας, οι γυναίκες συνηθίζουν να φοράνε κραγιόν», δήλωσε η Ροθ στη «New York Post», και συμπλήρωσε: «Η ιδέα για το νησί είναι να είσαι ο εαυτός σου και να εστιάζεις σ' αυτόν», συμπληρώνει.

∏ ¢ÂÍÈ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Τις πρώτες τους νίκες, έστω και σε τοπικό επίπεδο, επί του κόμματος του Εμανουέλ Μακρόν πήραν οι Ρεπουμπλικανοί. Το κόμμα της παραδοσιακής Δεξιάς της Γαλλίας, υπό την ηγεσία του Λοράν Βοκιέ, φαίνεται να ανακάμπτει. Κέρδισε και τις δύο έδρες στις επαναληπτικές εκλογές δύο περιφερειών, και ο νέος ηγέτης του, που έχει επιλέξει την κατά μέτωπο επίθεση στον Μακρόν, νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή του.

ªÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ› ∏ Á˘ÌÓ‹ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ακόμη και μέσα ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ· ΟαπόΑλίτοΚαγιά, κελί, μεγαλουργεί. Ο διάΗ διαφήμιση πέτυχε, αλλά ο εμπνευστής κινδυνεύει με 3ετή ποινή φυλάκισης και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Ο Πράσον Σουκόρν, ιδιοκτήτης καφετέριας στην Ταϊλάνδη, προκειμένου να αυξήσει την πελατεία του προσέλαβε την Αρίσα Σουβαναβόνγκ, γνωστό μοντέλο της χώρας, για να σερβίρει φορώντας μόνο μια ποδιά. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν, αλλά οι φωτογραφίες της Αρίσα, που έγιναν viral στο διαδίκτυο,θεωρήθηκαν αισχρές από τις Αρχές, που προχώρησαν σε δίωξη κατά του Σουκόρν.

σημος φυσικός είναι ένας από τους πολλούς Τούρκουςδιανοούμενους που έχουν φυλακιστεί μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Πώς περνάει την ώρα του στη φυλακή; Παίζοντας βόλεϊ με τους συγκρατούμενούς του και συγγράφοντας τρεις επιστημονικές μελέτες για τη θεωρία του κοσμικού πληθωρισμού, που αποτελούν σημείο αναφοράς, πλέον, σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα, στην αρχή, οι Αρχές δεν τον άφηναν να στείλει προς δημοσίευση τις μελέτες του. «Φοβόνταν ότι περιείχαν μυστικούς κώδικες, πιθανώς επειδή περιείχαν τόσες πολλές εξισώσεις», δήλωσε μέσα από το κελί του, στο «Nature», ο Καγιά.


ΑΠΟΨΕΙΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Ε

°π∞¡¡∏™

™ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û ‰‡Ô T·Ì›·

Τ

Ε

11

∫·Ì›· ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÔÌ›· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·

,,

ίναι γνωστά τα διλήμματα που αναγκάστηκαν να ρέα ασφάλισης, και γ) η λήψη εθνικής και ανταποδοτικής αντιμετωπίσουν με την ψήφιση του Νόμου σύνταξης από ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 4387/2016, που εισήγαγε τον ΕΦΚΑ, όσοι πα- κ.λπ., και προσαύξηση σύνταξης από το Δημόσιο. λαιοί ασφαλισμένοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιατροί, δι3. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης κηγόροι κ.ά., που απασχολούνταν στο Δημόσιο κατά κύ- από 13.5.2016 έως και τέλος του 2016 σε ένα Ταμείο, ριο λόγο, κατέβαλλαν αναγκαστικά ασφαλιστικές ει- θα λάβουν σύνταξη υποχρεωτικά και για τα χρόνια που σφορές λόγω της ιδιότητάς τους (μέσω και του εργοδότη έχουν διανύσει στο άλλο Ταμείο, ακόμα και αν δεν το τους, δηλαδή το Δημόσιο), τόσο στο Δημόσιο όσο και έχουν αιτηθεί και συνεχίζεται η δραστηριότητα και η στα Ταμεία που αντιστοιχούσαν στα επαγγέλματά τους, ασφάλισή τους στο άλλο Ταμείο. Υποχρεωτικός υπολοδηλαδή σε ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, Ταμεία γισμός, δηλαδή, του διανυθέντα μέχρι τώρα χρόνου που συνιστούν το ενιαίο Ταμείο ΕΤΑΑ, το οποίο ήδη δια- ασφάλισης στο δεύτερο Ταμείο, χωρίς ο ασφαλισμένος δέχτηκε ο ΕΦΚΑ. να σταματά ή να επιθυμεί να σταματήσει να ασφαλίζεται Οι συγεκριμένοι ασφαλισμένοι, έχοντας καταβά- σε αυτό! λει διπλές εισφορές για το μεγαλύτερο μέρος του 4. Οι παραπάνω υποψήφιοι συνταξιούχοι, μετά την ασφαλιστικού τους βίου, ανέμεναν να λάβουν –δι- έκδοση της σύνταξής τους, επειδή θα συνεχίζουν να ερκαίως– δύο συντάξεις όταν θα ερχόταν η ώρα της κα- γάζονται και να ασφαλίζονται αναγκαστικά στο άλλο Ταθεμιάς. μείο, θα υπάγονται αναγκαστικά στις διατάξεις του άρΗ πρώτη ανατροπή του νέου ασφαλιστικού ήρθε, από θρου 20 του νόμου περί απασχολούμενων συνταξιού1.1.2017, όταν κλήθηκαν, χωρίς να γνωρίζουν τι τους χων με μείωση του ποσού της σύνταξής τους κατά 60%, συμφέρει, να αποφασίσουν ποια εισφορά θα συνεχιζό- γεγονός που, όπως γίνεται παραδεκτό στην εγκύκλιο, ταν να καταβάλλεται και δεν γνώριζαν κατά την εάν θα ήθελαν να αρχίκατάθεση της αίτησής σουν να πληρώνουν τους για σύνταξη. από την τσέπη τους την 5. Οι παραπάνω εισφορά στο δεύτερο ασφαλισμένοι καΤαμείο, όπου μέχρι τότε λούνται τώρα να ήταν ασφαλισμένοι και σπεύσουν στα Ταμεία είχαν σε πολλές περιόπου έχουν υποβάλει πτώσεις πολλά χρόνια, αίτηση συνταξιοδότηκαι σχεδόν ώριμα συσης μέχρι τις νταξιοδοτικά δικαιώμα31/3/2018, και είτε τα. να υποβάλουν δεύτεΟι περισσότεροι, υπό την πίεση ρη αίτηση για συνυπολογισμό του ª∞Àƒø¡∞™ των εξελίξεων και μην μπορώχρόνου που θα αφορά στην ασφάλιντας να ανταπεξέλθουν, διάλεξαν σή τους στο δεύτερο φορέα ασφάνα μην συνεχίσουν να καταβάλλισης είτε να αποσύρουν την αρχική λουν εισφορές μέσω της λεγόμετους αίτηση συνταξιοδότησης και νης προαιρετικής ασφάλισης. στον πρώτο φορέα! Ταυτόχρονα, έγινε γνωστό ότι ο μόνο σύντομο σχόλιο που ακόμα και να δικαιωθείς, με κάποιμπορούμε, προς στιγμήν, να ον, τρόπο δύο συντάξεων, θα λαμκάνουμε για όλα τα παραπάβάνεις μόνο μία εθνική σύνταξη, και νω, είναι ότι δεν νοείται από καμία στις περισσότερες περιπτώσεις αρχή του Δημοσίου και του Κοινωαπλή προσαύξηση στη σύνταξή σου Για να λάβει σύνταξη νικοασφαλιστικού Δικαίου να υποαπό τα χρόνια ασφάλισης στο δεύτεο ασφαλισμένος χρεώνεται ο αιτών σύνταξη σε ένα ρο Ταμείο. Επιπλέον διάψευση θα πρέπει να έχει Ταμείο, να αιτείται και σύνταξη από προσδοκιών ανταποδοτικότητας ειάλλο Ταμείο στο οποίο είναι ασφασφορών και ποσού σύνταξης δηλαθεμελιώσει δικαίωμα λισμένος και συνεχίζει την ασφάλιδή. σε ένα από σή του. Η αβεβαιότητα και η ταλαιπωρία τα δύο Ταμεία, και πίσης, το περιθώριο που δίνεγια αυτήν την ομάδα δικαιούχων σύόχι απαραίτητα ται στους ασφαλισμένους να νταξης, όμως, έρχεται να κορυφωσπεύσουν να καταθέσουν αιθεί με την έκδοση της εγκυκλίου του στο άλλο τήσεις και να λάβουν αποφάσεις μέυπουργείου Εργασίας προς το Δημόσιο και τα άλλα Ταμεία για τις περιπτώσεις όσων έχουν χρι 31.3.2018, είναι, για άλλη μία φορά, ασφυκτικό. Ο υποβάλει αιτήματα συνταξιοδότησης από 13.5.2016 δε τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που εισάγει η μέχρι και σήμερα, και τα επιμέρους Ταμεία βρίσκονται εκ εγκύκλιος ενισχύει το μπέρδεμα στον υπολογισμό των νέου σε αδυναμία να εφαρμόσουν τα ψηφισθέντα και να ποσών με βάση το νέο νόμο και αναβάλλει ακόμα περισσότερο την έκδοση συντάξεων. Τα Ταμεία βρίσκουπολογίσουν και να εκδώσουν συντάξεις. Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου σε επικεφαλίδες εί- νται μπροστά σε αδιέξοδο ακόμα μία φορά στο ζήτηναι τα εξής (θα επανέλθουμε με ειδικότερη επιμέρους μα της εφαρμογής του νόμου, και θα ζητήσουν εκ νέου περαιτέρω οδηγίες. Τέλος, όπως πληροφορούμαανάλυση, διότι τα κρίσιμα ζητήματα είναι πολλά): 1. Για να λάβει σύνταξη ο ασφαλισμένος, θα πρέπει στε, η εγκύκλιος δεν δίνει απαντήσεις στο θέμα των δινα έχει θεμελιώσει δικαίωμα σε ένα από τα δύο Ταμεία, πλοσυνταξιούχων, και ήδη έχουν ζητηθεί νέες οδηγίες και επ’ αυτού. και όχι απαραίτητα στο άλλο. Αντί επιλόγου, ας αναρωτηθούμε το εξής: έως πότε θα 2. Το Ταμείο που θα εκδίδει τη σύνταξη θα είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε τρία σενάρια υπολογισμών αντέχουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι να λαμβάνουν την σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίω- προσωρινή σύνταξη εν αναμονή της οριστικής, και για μα και στα δύο Ταμεία και να καταλήγει στο συμφερότε- ποιο λόγο οι αρμόδιοι φαίνεται να μην νοιάζονται για την επιτάχυνση της έκοδσης των οριστικών συντάξεων του ρο ποσό! Τα σενάρια είναι: α) η λήψη εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης από ΕΦΚΑ; Ο Nόμoς Κατρούγκαλου δημοσιεύτηκε τον Μάιο Δημόσιο ή τον άλλον φορέα ασφάλισης, και δεύτερη του 2016, και βρισκόμαστε στον Φεβρουάριο του 2018... ανταποδοτική σύνταξη από τον άλλο φορέα, β) H λήψη εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης από *Ο Γιάννης Μαυρωνάς είναι δικηγόρος Δημόσιο, και προσαύξηση σύνταξης από τον έτερο φο-

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Οι καθηγητές που τολμούν να υψώσουν το ανάστημά τους στους αντιεξουσιαστές στοχοποιούνται και δέχονται άναδρες επιθέσεις

Του ΝΙΚΟΥ ΘΑΣΙΟΥ

κρίση των τελευταίων ετών, πέρα από τις εμφανείς συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, έχει στοιχίσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα και σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως είναι η Παιδεία. Ιδιαίτερα τα ελληνικά πανεπιστήμια –που θα έπρεπε να αποτελούν χώρους Καινοτομίας, Έρευνας και να συνδράμουν ουσιαστικά στο ΑΕΠ της χώρας– έχουν μετατραπεί σε άνδρα ανομίας. Οι χώροι που θα έπρεπε να προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο μια χώρα όπως η πατρίδα μας, με λαμπρή Ιστορία και μοναδική παράδοση σε Τέχνες και Γράμματα, την κοιτίδα του σύγχρονου Δυτικού Πολιτισμού, εμφανίζουν, δυστυχώς, σήμερα μια θλιβερή, αποκαρδιωτική εικόνα.

Η

κράφιτι, αφίσες και κάθε λογής σκουπίδια στους διαδρόμους και τις αίθουσες των κτιρίων. Τα εργαστήρια, αντί για ερευνητική δουλειά, «αξιοποιούνται» από τους κάθε λογής αντιεξουσιαστές για τη δημιουργία μολότοφ. Παρεμπόριο, ναρκωτικά και βιασμοί στους προαύλιους χώρους. Την ίδια στιγμή που οι πρυτανικές Αρχές καλούν για αστυνομική συνδρομή, η κυβέρνηση αδιαφορεί προκλητικά. Στην ουσία, προστατεύει και υποθάλπει μια νοσηρή κατάσταση που πλήττει τη νεολαία μας, διαιωνίζει ένα ιδιότυπο έκνομο καθεστώς και κοστίζει πολυεπίπεδα στην Ελλάδα. Τα κορυφαία μυαλά της πατρίδας φεύγουν απογοητευμένα για το εξωτερικό. Οι καθηγητές που τολμούν να υψώσουν το ανάστημά τους στους αντιεξουσιαστές στοχοποιούνται και δέχονται άναδρες επιθέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, σήμερα, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και αυτό θα αλλά-

Γ

ξει άμεσα μόλις έρθει η μεγάλη πολιτική αλλαγή στον τόπο. Είναι απόλυτη δέσμευση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, το καθεστώς του ασύλου που διέπει τα ελληνικά τριτοβάθμια Ιδρύματα, να αλλάξει. Τα περιστατικά εδραιωμένης ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια θα αποτελέσουν παρελθόν μια για πάντα. ι απαράδεκτες εικόνες κατάληψης δημόσιων χώρων από μικροπωλητές που βρίσκουν εκεί καταφύγιο για να αποφύγουν την ενδεχόμενη σύλληψη, δεν αρμόζουν στην Ελλάδα. Δεν μπορεί το άσυλο να καταστρατηγείται, με τέτοιο τρόπο, για να καλύπτει έκνομες συμπεριφορές. Η Αστυνομία πρέπει –όπως τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο– αυτεπάγγελτα να παρεμβαίνει και εντός του πανεπιστημίου, όποτε εντοπίζεται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. «Το οφείλουμε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «στα παιδιά μας, το οφείλουμε στους φοιτητές, το οφείλουμε στους εργαζόμενους σε όλο το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Ο

λη η κοινωνία θα βγει κερδισμένη όταν, επιτέλους, παραδεχθούμε το αυτονόητο: δεν γίνεται να υπάρξει καμία ανοχή στην ανομία και την παρανομία εντός των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Και πολύ σύντομα θα αποκτήσουμε μια ικανή και αποφασισμένη κυβέρνηση, δίχως ιδεοληπτικούς φραγμούς και σύνδρομα του παρελθόντος, που θα σκύψει πάνω από το πρόβλημα στα πανεπιστήμια και θα το λύσει προς όφελος των πολλών, που σήμερα ντρέπονται για την εικόνα των ιδρυμάτων μας.

Ο

,,


12

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ÕÓÙ ӷ ÍÂÌϤÍÔ˘Ó... Παραγεγραμμένα θεωρούνται τα αδικήματα της απιστίας και της δωροδοκίας που αποδίδονται στους 10 πολιτικούς, καθώς από την καταγγελλόμενη διάπραξή τους έχουν μεσολαβήσει δύο ή και περισσότερες κοινοβουλευτικές περίοδοι. Άρα, με την

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

παραπομπή της δικογραφίας για τη Novartis στη Βουλή και τη δημοσιότητα που έχει πάρει το όλο ζήτημα, ακόμη και αν είναι απόλυτα αθώοι δεν θα μπορούν να το αποδείξουν για να καθαρίσουν το όνομά τους. Και θα τους μείνει για πάντα το «στίγμα».

Σάλο προκάλεσε η αποκάλυψη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι υπάλληλοι της φαρμακοβιομηχανίας που εντοπίστηκαν με παράνομο πλουτισμό, πιέστηκαν και... κελάηδησαν! Σύμφωνα με τους νομικούς, αν αυτό ισχύει, αν δηλαδή έχουν ίδιον όφελος,

τότε δεν μπορούν να καταθέτουν με ψευδώνυμα και να βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Και οι μη νομικοί, όμως, υποστηρίζουν πως αν γνωρίζει ο κ. Πολάκης τους μάρτυρες, που θεωρητικά δεν γνωρίζει ούτε ο πρωθυπουργός, τότε μπορεί να συνομιλεί κιόλας μαζί τους, ή και να διαπραγματεύεται...

¶·Ú· ¶√§πΔπ∫∏

∫√À∑π¡∞

ΠΕ. ΚΟΜ.

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· (2) Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων δηλώνουν απερίφραστα και κάθετα την αντίθεσή τους στην «απαράδεκτη αυτή πράξη», και «καταγγέλλουν τη βίαιη υφαρπαγή του λόγου, την οποία χαρακτηρίζουμε ως προβοκάτσια με σκοπό το καπέλωμα και το χαρακτηρισμό του συλλαλητηρίου ως διοργάνωση ακραίων στοιχείων». Εμείς δεν το είδαμε αυτό, αλλά για να το καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, με το ΑΦΜ της οποίας πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο, κάτι θα ξέρει παραπάνω από εμάς. Αλλά, εδώ που τα λέμε, η είδηση θα ήταν να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο... ΠΕ. ΚΟΜ.

Εντυπωσίασε η κίνηση του Πάνου Καμμένου να ζητήσει από την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη να καταθέσει ως μάρτυρας χωρίς την ασφάλεια του υπουργού, για την υπόθεση των βλημάτων που επρόκειτο να αγοράσει η Σαουδική Αραβία. Αυτό δείχνει, όπως έλεγαν συνομιλητές του, αφενός την πρόθεση του υπ. Άμυνας να τελειώνει με την υπόθεση, και αφετέρου τη βεβαιότητά του για τη δική του θέση. Ο Πάνος Καμμένος θέλει όταν πάμε σε εκλογές να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από το όνομά του. Για να δούμε τι θα βγει... ΠΕ. ΚΟΜ.

ΔÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËηÓ

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· (1) Το συλλαλητήριο της Αθήνας το είδατε όλοι, και επρόκειτο για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Οι κάμερες, όμως, έδειξαν κάποια από όσα συνέβησαν εκεί. Γιατί συνέβησαν και άλλα, που δεν τα είδαμε. Όπως για παράδειγμα η –όπως υποστηρίζει– προβοκάτσια που καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων. Με ονόματα όμως. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Ομοσπονδία, στην εξέδρα του συλλαλητηρίου «παρεισέφρησαν διά της βίας και μεθοδευμένα στοιχεία αλλότρια, τα οποία συνοδευόμενα από «μπράβους» εκτόπισαν και προπηλάκισαν τους παρουσιαστές και τους προγραμματισμένους ομιλητές, από τη συντονιστική επιτροπή, και πήραν για ένα χρονικό διάστημα τα μικρόφωνα. Πρόκειται για τη Γεωργία Μπιτάκου και τον αντικανονικό ηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους».

£¤ÏÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ

¶√§§∞ •∂ƒ∂π √ À¶√Àƒ°√™!

Παρά το κλίμα φοβίας που επιχείρησε να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, ο κόσμος έσπευσε στο συλλαλητήριο και έστειλε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, εκφράζοντας την αγωνία του. Σίγουρα δεν ήταν μόνο αγνοί ιδεαλιστές και πατριώτες όσοι πήγαν εκεί. Κάποιοι πήγαν για ιδιοτελείς λόγους. Αλλά ο χείμαρρος του λαού που παρέσυρε στο διάβα του τις μύχιες σκέψεις που μπορεί να είχαν κάποιοι κυβερνώντες περί «συμφωνίας να 'ναι κι ό,τι να 'ναι», πήγε να διατρανώσει την αντίθεσή του στα σχέδια αυτά και την οργή του.

Χιλιάδες ήταν τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας με την οποία είδε στο Σύνταγμα μόλις 140.000 διαδηλωτές. Μία από αυτές τις χιουμοριστικές αντιδράσεις αποτυπώνεται σε αυτή τη φωτογραφία.

ΠΕ. ΚΟΜ.

∏ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ §Ô‚¤Ú‰Ô˘

Οργισμένος ήταν, και με το δίκιο του, ο Ανδρέας Λοβέρδος όταν έμαθε τα νέα για τη Novartis. Μόλις είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέβασε μια ανάρτηση στο twitter όπου έλεγε: «Μόλις προσγειώθηκα στην Αμερική και πληροφορήθηκα τις αθλιότητες, γελοιότητες της συμμορίας». Και ένας ακόλουθός του με το όνομα Elikas, προφανώς για να τον πικάρει, του γράφει από κάτω: «Ανδρέα μου, επειδή τις συγκεκριμένες αθλιότητες τις ξεκίνησε το FBI, θα σου συνιστούσα να τσακιστείς να φύγεις απο εκεί ΤΩΡΑ». ΠΕ. ΚΟΜ.

!

£· Á˘Ú›ÛÂÈ «ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁλ!

Σε συνήγορο υπεράσπισης του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή μετατράπηκε το Λιμενικό Σώμα, διαψεύδοντας την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τη Novartis, όσον αφορά στην περίοδο που ήταν υπουργός Υγείας. Το Λιμενικό όχι μόνο έκανε τις δηλώσεις του υπουργού πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του, αλλά τουίταρε κιόλας: «Διαψεύδεται η δήθεν εμπλοκή Κουρουμπλή στο σκάνδαλο Novartis»!

θεσμός του «προστατευόμενου μάρτυρα» είναι ένας θεσμός που υποβοηθά τη Δικαιοσύνη. Πρέπει να σημειώσουμε, όμως, δύο πράγματα. Δεν είναι δυνατόν πολιτικά πρόσωπα να απειλούν προστατευόμενους μάρτυρες, και δεν είναι δυνατόν να στηριχθούν καταδίκες απλά σε αναφορές μαρτύρων. Εάν η υπόθεση Novartis δεν είναι «δεμένη» και δεν υπάρξουν αδιάσειστα τεκμήρια, τότε θα γυρίσει «μπούμερανγκ» στην κυβέρνηση. Εάν απλά δηλαδή ο τάδε μάρτυρας λέει ότι «μου είπαν πως έδωσαν στον τάδε τόσα», μάλλον η όλη υπόθεση θα ωφελήσει τόσο τους πολιτικούς που κατηγορούνται όσο και τη Ν.Δ. και το

Ο

ªÈ· ÙÔ˘·Ï¤Ù·... Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔÓ §Â‚¤ÓÙË Το είδαμε και αυτό. Μια ξεχωριστή καταγγελία ανέβασαν στο Facebook γείτονες του Βασίλη Λεβέντη στη Βάρη. Το πρόβλημά τους είναι ότι αντί η χημική τουαλέτα να μπει στο οικόπεδο που βρίσκεται το σπίτι του προέδρου, αυτή τοποθετήθηκε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα για... τις οσμές και την καθαριότητα. «Τα είχαμε όλα στο δήμο μας, έχουμε και αυτό!», λένε σε ανακοίνωσή τους, και υποστηρίζουν ότι έτσι αυθαίρετα τοποθετήθηκε χημική τουαλέτα για τις ανά-

γκες των φρουρών του Βασίλη Λεβέντη, σε μόνιμη βάση προφανώς, στην οδό Τερψιχόρης 10, στη Βάρη, δίπλα από τον κάδο σκουπιδιών απ' όπου διέρχεται, καθημερινά, αρκετός κόσμος για να πετάξει σκουπίδια και είναι υποχρεωμένος να αντικρίζει τις ακαθαρσίες που βρίσκονται εσωτερικά από την πόρτα της τουαλέτας, που ΔΕΝ κλείνει, με τις ανάλογες οσμές φυσικά! Όμως, και ο φρουρός άνθρωπος είναι και κάπου θα πρέπει να κάνει την ανάγκη του. Δεν είναι πολίτης β' κατηγορίας.

Προστατεύει έναν πολιτικό και πρέπει να έχει τη βασική υποστηρικτική δομή για να το κάνει. Οι κάτοικοι εκεί, λένε, «ας τη βάλει λοιπόν την τουαλέτα ο Λεβέντης εντός οικόπεδου του Λεβέντη. Εξάλλου, η χρήση αφορά δικό του φύλακα». Ο δήμος, πάντως, λέει ότι έδωσε άδεια ο διοικητής του τμήματος Βουλιαγμένης να τοποθετηθεί εκεί. Οι γείτονες αναρωτιούνται από πότε είναι ευθύνη της Αστυνομίας για το αν και πού θα τοποθετηθεί ενας κάδος, μια τουαλέτα κ.λπ., στην ευρύτερη περιοχή του δήμου. Όλα τα είχε ο Λεβέντης τελευταία, αυτό του έλειπε μόνο... ΠΕ. ΚΟΜ.

ΠΑΣΟΚ. Γιατί θα θεωρήσει ο κόσμος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε το θέμα επιχειρεί να εξοντώσει τους πολιτικούς αντιπάλους του με σκευωρίες και ατεκμηρίωτα στοιχεία. ΠΕ. ΚΟΜ.

φέρελπις πολιτικός ανήρ, όχι  Είναι κοινοβουλευτικός απαραίτητα, από αυτούς που έχουν διαφημίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη τους στη μονογαμία και την αφοσίωσή τους στη σύζυγο. Όμως, αυτά ισχύουν, απ’ ό,τι φαίνεται, μέχρι...τις δέκα το βράδυ. Γιατί μετά εθεάθη ουκ ολίγες φορές με αιθέριες υπάρξεις, δύο για την ακρίβεια (απο μία κάθε φορά εννοείται, καθότι... μονογαμικός), από δημοσιογράφους σε ημιυπόγειο και ημίφωτο στέκι του Κολωνακίου. «Απο δω η γραμματέας μου», βιάστηκε να συστήσει την κοπέλα. Το ίδιο και την άλλη φορά, σε άλλο δημοσιογράφο, την... άλλη γραμματέα! Μπορεί ο άνθρωπος να βγήκε για δουλειά με ένα κρασάκι μετά το γραφείο. Μπορεί... και όχι...


ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

√ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ «¤‚·Ï fi‰È» ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘..!

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

13

H ·Ú·›ÙËÛË Î·È ÔÈ ·È¯Ì¤˜ Σαν «βόμβα» είχε σκάσει, πέρσι, η παραίτηση της εισαγγελέως Διαφθορά Ελένης Ράικου (φωτό), η οποία διαχειριζόταν, μεταξύ άλλων, την υπόθεση Novartis. Στην επιστολή της προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, είχε κάνει λόγο για μεγάλα συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου, που επιδίωκαν την ηθική εξόντωσή της, ενώ κατήγγειλε μεθοδεύσεις από συγκεκριμένη φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Η κ. Ράικου αντικαταστάθηκε, τελικά, από την κ. Τουλουπάκη, που προχώρησε την έρευνα με τα γνωστά αποτελέσματα, ωστόσο, πολλοί ανατρέχουν τότε σε εκείνες τις καταγγελίες και αναρωτιούνται: «Μήπως η έρευνα δεν πήγαινε εκεί που την ήθελαν κάποιοι;», «μήπως της είχαν ζητηθεί ενέργειες παρά τη συνείδησή της;». Να σημειωθεί ότι η κ. Ράικου ήταν πολύ έμπειρη εισαγγελική λειτουργός, η οποία είχε διατελέσει και προϊσταμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

φαίνεται ότι ήθελε  Ανακαίνιση να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο

σαλόνι υποδοχής του Μαξίμου αλλάζοντας τους πίνακες. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο ίδιος στο Instagram, ο πρωθυπουργός προτίμησε να «κατεβάσει» πίνακα του Βολανάκη για να τον αντικαταστήσει με έναν Τέτση. Έτσι, στη θέση της «Ναυμαχίας της Σαλαμίνας» με το επίχρυσο κλασικό γυψοκάδρο εποχής, τοποθετήθηκε η πολύ πιο απλή σε γραμμές και χρώματα «Ύδρα 1» του Παναγιώτη Τέτση.

προτού πεθάνει ο Τέτσης, είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη και την ελπίδα του στον αρχηγό της Ν.Δ.! Σε συνέντευξή του είχε πει: «Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει από τότε που ήταν υπουργός, ότι δουλεύει πολύ σκληρά, έχει θέληση, και, κυρίως, δεν υποχωρεί μπροστά στις δυσκολίες ή στις αντιδράσεις. Χάρηκα πολύ που εξελέγη και θεωρώ ότι είναι μια ελπίδα για το μέλλον». Προβλέπω να τοποθετηθεί η «Ύδρα 1» στο δεύτερο υπόγειο του Μαξίμου... αλήθεια είναι, βέβαια, ότι ο  ΗΑλέξης Τσίπρας είχε επιλέξει για την καίρια θέση πίσω από το γραφείο του το έργο ενός αριστερού ζωγράφου, του Δημοσθένη Κοκκινίδη. Ήταν αυτή η επιβλητική κατακίτρινη σύνθεση με τίτλο «Αντίθεση». Σε εκείνη τη θέση ο Γιώργος Παπανδρέου είχε βάλει το «Ατέρμονο Πεδίο - Δελφοί» του Θεόδωρου Στάμου, ένα εκπληκτικό μπλε έργο με μια σχισμή στον καμβά. Κλασικότερος όλων στα γούστα ο Αντώνης Σαμαράς, με την πατριωτική «Ελλάδα Ευγνωμονούσα» του Βρυζάκη. Δ.Θ.Α.

ŒÓ·˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ ÁÈ· 100 ª·ÓÈ¿Ù˜! Μια παρεξήγηση ήταν, τελικά, η αφορμή για το «ντου» των Μανιατών προχθές στη Μονή Πετράκη. Ήρθαν για να στηρίξουν το δικό τους υποψήφιο για τη Μητρόπολη Μάνης, ο οποίος απέτυχε να εκλεγεί, και την ώρα που ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν, απογοητευμένοι και θυμωμένοι είναι η αλήθεια, ένας ιερέας παρουσιάστηκε ως δήθεν εκπρόσωπος του Ιερωνύμου και τα αίματα άναψαν. Οι περίπου εκατό Μανιάτες μπούκαραν στην αυλή της Μονής φωνάζοντας «αίσχος», και ευτυχώς που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί ο υπεύθυνος Ασφαλείας του Αρχιεπισκόπου, ο Ρουμελιώτης αστυνόμος Δημήτρης Καρανάσιος, και διαπραγματευόμενος μαζί τους, τους έπεισε να αποχωρήσουν ειρηνικά, αφού προσπάθησε να τους εξηγήσει τι είχε συμβεί και πως ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει εκπροσώπους ή «αντ' αυτού». Πάντως, αν πάρει πρέφα ο Κοτζιάς τις διπλωματικές ικανότητές του, τον βλέπω για το υπουργείο Εξωτερικών... Δ.Θ.Α.

Δπ ¢∏§ø¡∂ ™Δ∏ «μÙ∫», ¶ƒπ¡ ∞¶√ 10 ª∏¡∂™

∞ƒ£ƒ√

που φαίνεται ότι δεν γνώ Εκείνο ριζαν στο Μαξίμου, είναι ότι

ª. ™·ÏÌ¿˜: «∂ÁÒ ¤ÊÂÚ· ÛÙÔ Êˆ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Novartis» ίδατε κανέναν από του σημερινούς υπουργούς Υγείας να καταθέτουν εναντίον καμίας πολυεθνικής;» είχε αναρωτηθεί, με νόημα, στη συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής», στις 16 Απριλίου 2017, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς αναφερόμενος, τότε, στην υπόθεση Novartis. Δέκα μήνες πριν δηλαδή, ο κ. Σαλμάς υποστήριζε, για πρώτη φορά, στην εφημερίδα μας και στη γράφουσα, ότι την υπόθεση την έφερε στο φως στην Ελλάδα, ο ίδιος. «Θα ήξερε κανείς από την κυβέρνηση για σκάνδαλο Novartis, που επί δύο χρόνια δεν πήραν χαμπάρι τίποτα, ενώ οι αμερικανικές Αρχές ψάχνουν την υπόθεση, εάν

«Ε

Για τον Μίκη Θεοδωράκη τα είπαν όλα, τόσο οι φίλοι του όσο και οι αντίπαλοί του. Εμείς θα πούμε μόνο το εξής: όταν επί δεκαετίες θεωρείς πράγματα δεδομένα, και βλέπεις να αλλάζουν, τότε παθαίνεις βέρτιγκο. Οι αριστεροί, ή για την ακρίβεια οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως τέτοιοι, θεωρούσαν τον Μίκη δικό τους. Τώ-

ΕΙΡ. ΜΠ.

ρα που και η Δεξιά διεκδίκησε μερίδιο από το μύθο του, με τη συναίνεση του ιδίου, οι άλλοι αντέδρασαν ως... απατημένοι σύντροφοι. Βέβαια, η εικόνα δεν κολάκευε το μεγάλο συνθέτη να μιλά με πάθος μπροστά σε χρυσαυγίτες, αλλά αυτό ας το σκεφτεί ο Μίκης.

πρωτόγνωρη σπουδή να μετρήσουν, προς τα κάτω βέ Μια βαια, τους ανθρώπους που πήγαν, την προηγούμενη Κυ-

ριακή, στο συλλαλητήριο για το Σκοπιανό, στο Σύνταγμα, έδειξαν στην κυβέρνηση, με προεξάρχοντα τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα. Αφού μας ζάλισαν με τετραγωνικά, με αμφιλεγόμενα βίντεο από ψηλά, λίγα εικοσιτετράωρα μετά, άλλη μια επίθεση του «Ρουβίκωνα» σημειώθηκε. Αυτή τη φορά στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, χωρίς να υπάρξει καμία σύλληψη. Έχει άδικο τώρα ο βουλευτής της Ν.Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος να μην παροτρύνει, «αντί ο κ. Τόσκας να μετρά με τη μεζούρα τον αριθμό των διαδηλωτών, θα ήταν πιο χρήσιμο να ασχοληθεί με το “Ρουβίκωνα” και τους διάφορους γνωστούς-αγνώστους οι οποίοι δρουν ΕΙΡ. ΜΠ. απολύτως ανεξέλεγκτα».

ΠΕ. ΚΟΜ.

ετά τη δήλωση του Σκοπιανού πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξουν τα Σκόπια το Σύνταγμά τους, εμμένοντας στο ότι είναι Μακεδόνες και ότι η γλώσσα τους είναι η μακεδονική, οποιαδήποτε συζήτηση-διαπραγμάτευση για συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων θα πρέπει σήμερα να σταματήσει. Και αυτό, γιατί έθνος Μακεδόνων δεν υπάρχει. Και εγώ είμαι Καβαλιώτης, Μακεδόνας, γιατί ζω στη Μακεδονία. Είμαι Έλληνας, γιατί Μακεδόνες είναι μόνο οι Έλληνες. Του ΓΙΩΡΓΟΥ Τα λέμε πάλι, ΚΑΛΑΝΤΖΗ* για τελευταία φορά όμως, για όσους θέλουν να καταλάβουν, ότι αν επιμένουν οι Σκοπιανοί να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, τότε στο διαβατήριό τους πρέπει να αναγράφεται ως εθνικότητά τους η ελληνική.Είναι ξεκάθαροι σε όλους, πια, οι λόγοι για τους οποίους βιάστηκε τόσο η κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το δήθεν σκάνδαλο της Novartis. Έπρεπε να βρει τρόπο και λόγο να αποπροσανατολίσει τον ελληνικό λαό από το Σκοπιανό και από την αποδεδειγμένη ανικανότητά της να διαχειριστεί εθνικά θέματα.

Μ

δεν την αποκάλυπτε ο Σαλμάς;», είχε πει χαρακτηριστικά. Το ίδιο λέει και τώρα. Η δήλωσή του τότε, που ακόμη οι… προστατευόμενοι ανώνυμοι μάρτυρες στην Ελλάδα, δεν είχαν εμπλέξει και το δικό του πρόσωπο, έχει βαρύνουσα σημασία. Αποδεικνύει τη συνέπεια και των τωρινών του ισχυρισμών, ο οποίος εξηγεί ότι στην κυβέρνηση από αυτόν έμαθαν πως υπάρχει σκάνδαλο και έρευνα στην Αμερική. Όσο για τους εδώ μάρτυρες, έχει αναφέρει σε δηλώσεις του: «Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ψευδομάρτυρες, δεν υπήρχαν όλα αυτά στην πρώτη υπόθεση, στην αμερικανική, αν το κατασκεύασαν οι εδώ Αρχές θα αποδειχθεί στην πορεία».

∞·ÙË̤ÓÔÈ... Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ

Σταμάτησε η διαπραγμάτευση

*Ο κ. Γ. Καλαντζής είναι π. υπουργός - π. αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

«μÔϤ˜» ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ∫Ô˘ÊÔÓÙ›Ó· Με μια οικογενειακή φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια με τους γονείς του και την αδερφή του, που ανήρτησε στα σόσιαλ μίντια, απάντησε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης στη νέα διήμερη άδεια που δόθηκε στο Δημήτρη Κουφοντίνα από τις Φυλακές Κορυδαλλού. Και σχολίασε λακωνι-

κά: «Εμείς κρατάμε αυτό που μας άφησε. Και ναι, έχουμε κερδίσει». Αλλά και η Ντόρα Μπακογιάννη στηλίτευσε την απόφαση γράφοντας: «Όσες φορές και αν βγει, η ελληνική κοινωνία και το περί δικαίου αίσθημα θα συνεχίσει να προσβάλλεται βάναυσα». ΕΙΡ. ΜΠ.


14

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Νίκη Κεραμέως

,,

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ...

«Να μην χαθεί το σημαντικό κεκτημένο του Βουκουρεστίου, και να προχωρήσει η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. δίχως να έχει λυθεί το ζήτημα της ονομασίας» ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ:

ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ:

«Η εξαγγελία των κ.κ. Τσίπρα και Γαβρόγλου, για άλλη μία φορά, υπολείπεται σχεδίου και στόχευσης. Είναι σαφές ότι χρησιμοποιούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως μοχλό εξυπηρέτησης πελατειακών σκοπιμοτήτων»

«Οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που δεν είναι δυστυχώς πρωτάκουστες για αυτήν, θα έπρεπε να είναι αδιανόητες σε μία ευνομούμενη, δημοκρατική Πολιτεία. Για παράδειγμα, πώς υπουργός της κυβέρνησης μπόρεσε να εκφέρει κρίση ότι πρόκειται για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους», αν δεν είχε γνώση της δικογραφίας, ενώ όφειλε να μην είχε;»

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ: «Το ζήτημα αυτό καθεαυτό του Σκοπιανού δεν θεωρώ ότι απαραιτήτως θα οδηγήσει σε εκλογές. Δεν θα είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που οι ΑΝ.ΕΛ. αθετούν υποσχέσεις και καταπατούν αξίες, προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία»

«Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι ένας από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησής του θα είναι η άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το άσυλο, ώστε να μην υπάρχει καμία “γκρίζα ζώνη” σχετικά με την αυτεπάγγελτη επέμβαση της Αστυνομίας σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων»

Δ∂Δ ∞ Δ∂Δ

«ÕÓıڷΘ ο θησαυρός!» «Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στην υποθεση Novartis δεν προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά ευρήματα» Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ τη συγκυρία της δημοσιοποίησης της υπόθεσης Novartis, κατ' αρχάς μέσω αλλεπάλληλων κυβερνητικών δηλώσεων μόλις την επομένη του πολυπληθέστατου συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας για το Σκοπιανό, εστιάζει, στη συνέντευξή της στη «Βραδυνή της Κυριακής», η βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και τομεάρχης Παιδείας Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι «προκαλεί εύλογα ερωτηματικά», και «πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος οι δηλώσεις αυτές και ενδεχόμενη ανάμειξη της κυβέρνησης σε μία εν εξελίξει δικαστική έρευνα». Στο ζήτημα του Σκοπιανού επικεντρώνει την προσοχή και σε μια άλλη πτυχή, στον κίνδυνο που ελλοχεύει από μία μη προσεκτικά διαμορφωμένη διαπραγματευτική τακτική, «να χαθεί το σημαντικό κεκτημένο του Βουκουρεστίου, και να προχωρήσει η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. δίχως να έχει λυθεί το ζήτημα της ονομασίας». Όσον αφορά την εξαγγελία για δημιουργία τμήματος Νομικής στην Πάτρα, κατηγορεί τους κ. Τσίπρα και κ. Γαβρόγλου ότι δεν έχουν σχέδιο και στόχευση: «Είναι σαφές ότι χρησιμοποιούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως μοχλό εξυπηρέτησης πελατειακών σκοπιμοτήτων», τονίζει και προσθέτει: «Εξαντλούνται σε διακηρυκτικές κενολογίες με μοναδικό στόχο την αποκόμιση μικροπολιτικού οφέλους, τοπικού χαρακτήρα. Η Παιδεία που αξίζει στα

Σ

παιδιά μας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο φθηνού λαϊκισμού και δημαγωγίας». Κύρια Κεραμέως, ας ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας με το Σκοπιανό. Πώς αποκωδικοποιείτε το μήνυμα του συλλαλητηρίου στην Αθήνα; «Το συλλαλητήριο συνέθεσε την έκφραση της εξαιρετικά μεγάλης ανησυχίας, επί ενός μείζονος εθνικού ζητήματος, εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που βρέθηκαν στο Σύνταγμα από κάθε γωνιά της χώρας, και της διαμαρτυρίας τους για τον τρόπο που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Το τεράστιο πλήθος της συγκέντρωσης, χωρίς κομματικές αποχρώσεις, αν μη τι άλλο πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση για την τακτική που ακολούθησε σε αυτό το κρίσιμο εθνικό ζήτημα, να διχάσει πολίτες και κόμματα, αντί να συνδιαμορφώσει μία ενιαία, εθνική γραμμή προ της έναρξης των διαπραγματεύσεων. Εν κατακλείδι, δεν κατάφερε να διαμορφώσει ούτε καν ενιαία κυβερνητική γραμμή, δεδομένου ότι οι δύο κυβερνητικοί εταίροι –ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ.– διαφωνούν ριζικά στη λύση του προβλήματος». Η χρήση της λέξης Μακεδονίας ως δεύτερου συνθετικού σε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό σάς βρίσκει αντίθετους; «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιδανική λύση για τη χώρα μας θα ήταν μία ονομασία στην οποία δεν θα συμπεριλαμ-

βάνεται ο όρος Μακεδονία. Ο κίνδυνος, όμως, που ελλοχεύει από μία μηπροσεκτικά διαμορφωμένη διαπραγματευτική τακτική είναι να χαθεί το σημαντικό κεκτημένο του Βουκουρεστίου, και να προχωρήσει η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. δίχως να έχει λυθεί το ζήτημα της ονομασίας». Πιστεύετε ότι, τελικά, θα υπάρξει λύση στο Σκοπιανό, όπως πιστεύει ο υπουργός Εξωτερικών κ. Κοτζιάς; «Δεν είναι ασφαλής καμία πρόβλεψη με την παρούσα ασυνάρτητη κυβέρνηση. Ωστόσο, η συνάντηση του τομεάρχη Εξωτερικών της Ν.Δ. κ. Κουμουτσάκου με τον ειδικό απεσταλμένο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Σκοπιανό Μάθιου Νίμιτς, δεν άμβλυνε τις ανησυχίες μας για κατακερματισμό της συμφωνίας, αντιθέτως απομάκρυνε από την οπτική μας μία συμφωνία-“πακέτο” που ελπίζαμε οι κυβερνήσεις των δύο χωρών να καταφέρουν, η οποία θα ρυθμίζει δια παντός όλα τα εκκρεμή θέματα». Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, την υπόθεση Novartis. Πώς σχολιάζετε τη χρονική στιγμή που ανασύρεται η υπόθεση στην επικαιρότητα, μόλις μία ημέρα μετά το συλλαλητήριο; «Ασφαλώς προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η συγκυρία της δημοσιοποίησης, κατ’ αρχάς μέσω αλλεπάλληλων κυβερνητικών δηλώσεων, μίας υπόθεσης που εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον δεκαπενταετίας, μόλις την επομένη του πολυπληθέστατου συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας εκατο-

«Είναι σαφές ότι χρησιμοποιούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως μοχλό εξυπηρέτησης πελατειακών σκοπιμοτήτων», τονίζει στη συντάκτρια της «ΒτΚ» η κ. Κεραμέως. ντάδων χιλιάδων πολιτών για τους απαράδεκτους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Σκοπιανό. Και, αν μη τι άλλο, πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος οι δηλώσεις αυτές και ενδεχόμενη ανάμειξη της κυβέρνησης σε μία εν εξελίξει δικαστική έρευνα». Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση για παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό «για το περιεχόμενο μιας εν εξελίξει δικαστικής έρευνας την οποία εκ του Συντάγματος δεν μπορούσαν να γνωρίζουν». Θεωρείτε ότι αυτό έχει σημασία ή να έρθουν όλα στο φως; «Εξυπακούεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να διαλευκανθεί το συντομότερο δυνατόν η εν λόγω υπόθεση. Είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε, και εν προκειμένω, να χυθεί άπλετο φως. Σε καμία περίπτωση, όμως, το γεγονός αυτό δεν μειώνει τη σημασία της πρωτοφανούς θεσμικής εκτροπής της κυβέρνησης και την καταστρατήγηση της διάκρισης των εξουσιών. Οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη εκ μέρους της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που δεν είναι δυστυχώς πρωτάκουστες για αυτήν, θα έπρεπε να είναι αδιανόητες σε μία ευνομούμενη, δημοκρατική Πολιτεία. Για παράδειγμα, πώς υπουργός της κυβέρνησης μπόρεσε να εκφέρει κρίση ότι πρόκειται για “το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους”, αν δεν είχε γνώση της δικογραφίας, ενώ όφειλε να μην είχε;». Δημιουργεί πρόβλημα στη Ν.Δ. η υπόθεση Novartis, καθώς φέρεται να εμπλέκονται δέκα πολιτικοί, εκ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

15

√ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ΔÛ›Ú· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· φόβος που έχει καταλάβει το ηγετι- ισχυριζόταν, ίνδαλμα και του ίδιου του Τσίπρα. κό επιτελείο της κυβέρνησης Αλλά είπαμε, τα ινδάλματα για την Αριστερά ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από τη μεγάλη επιτυχία υπάρχουν όσο μας βολεύουν. Όταν πάψουν να των δύο διαδοχικών συλλαλητηρίων στην μας βολεύουν, γίνονται από τη μια στιγμή στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, για την Μακεδο- άλλη «εχθροί» και «προδότες». Όμως, ούτε η επιχείρηση «Απαξιώστε τον νία, είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγαλύτερος από ό,τι οι αντικειμενικές Μίκη» είχε αποτέλεσμα. Τότε, λοιπόν, βγήκε πολιτικές συνθήκες επιτάσσουν. Και τούτο διότι άρον-άρον από τα συρτάρια της νεο-γκεμπελικής προπαγάνδας του Παππά, του Βερναρο Αλέξης Τσίπρας και οι σύντροφοί του είναι δημιούργημα των συλλαλητηρίων, των δια- δάκη και των συντρόφων τους στα υπόγεια του Μαξίμου, η γιγαντιαία δηλώσεων, των πορειών, σκευωρία με τη novartis, των καταλήψεων, των πλα§√μ∂ƒ¢√™ που βαφτίσθηκε από τον τειών των «Αγανακτισμέυπουργό αναπληρωτή Δινων». Και τώρα διαπιστώκαιοσύνης Παπαγγελόπουνουν ότι όλα αυτά στα οποία λο, άλλοτε νεοδημοκράτη στήριξαν την πολιτική τους και σήμερα συριζαίο, ως δήσταδιοδρομία, που τους θεν «το μεγαλύτερο σκάνδαέφεραν από το πουθενά στα λο από συστάσεως ελληνιύπατα αξιώματα της χώρας, κού κράτους». Δυστυχώς γι' στρέφονται εναντίον τους. αυτούς, η πλατεία δεν αλλάΌ,τι οικοδομούσαν, ή, ζει. Και δεν παρασύρεται. Ο κατ' άλλους, γκρέμιζαν επί χρόνια, τώρα στρέφεται εναντίον τους. Το ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αποδρομή... 2010, ο κ. Τσίπρας ήταν κάτω στην πλατεία Συντάγματος και κοίταζε προς τη Βουλή και φακούω, λοιπόν, τους συριζαίους, στην ντασιωνόταν πώς θα την αλώσει. προσπάθειά τους να απαξιώσουν το Σήμερα, 7-8 χρόνια αργότερα, είναι μέσα μεγαλειώδες συλλαλητήριο της πεστη Βουλή, και μάλιστα στο γραφείο του πρω- ρασμένης Κυριακής για τη Μακεδονία, να θυπουργού, βλέπει τη λαοθάλασσσα στην ισχυρίζονται ότι δήθεν οι συμμετέχοντες ήταν πλατεία, και μοιραία τρομοκρατείται. «φασίστες», «σκοταδιστές», «εθνικιστές», Η ίδια λαοθάλασσα που τον ανέβασε στο και άλλες ανείπωτες ύβρεις. κύμα της και τον έφερε στο Μαξίμου, η ίδια λαΑναρωτιέμαι, βρε σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν οθάλασσα της πλατείας, φοβάται, δικαιολογη- όλοι αυτοί που πήγαν στο απόλυτα ειρηνικό μένα, ότι θα τον ξεβράσει. Γι' αυτό αντιδρά σπα- συλλαλητήριο της Κυριακής ήταν «φασίστες», σμωδικά. Γι' αυτό επιστρατεύει κάθε θεμιτό και στα συλλαλητήρια όπου πηγαίνατε εσείς, όπως αθέμιτο μέσο για να πλήξει τους πολιτικούς του αυτό του Μαΐου 2010, οπότε δολοφονήθηκαν αντιπάλους και να αντιστρέψει το αρνητικό για σκληρά και αποτρόπαια η 32χρονη, τότε, Αγτον ίδιον και την κυβέρνησή του, λαϊκό συναί- γελική, που ήταν έγκυος στο μονάκριβο παιδί σθημα. Αλλά μάταια. της, και οι δύο νεαροί συνάδελφοί της στη Μαρφίν, τι είδους άνθρωποι συμμετείχαν; Τι είδους «ανθρωπιστές αριστεροί» ψευτουπόθεση της Novartis είναι αναμφίβολα μια προσπάθεια αποπροσανα- προοδευτικοί έκαναν αυτά τα άγρια εγκλήματα, σύντροφοι συριζαίοι; τολισμού του Σαν δεν ντρέπεστε λικόσμου, της κοινής γνώΗ ίδια λαοθάλασσα γάκι, που τολμάτε να μης, από το Μακεδονικό κατηγορείτε τους διακαι την κακή οικονομική που τον ανέβασε δηλωτές για τη Μακετου κατάσταση, που φυσιστο κύμα της και τον έφερε δονία μας! Αλλά είπακά μόνον καλύτερη δεν στο Μαξίμου, η ίδια με, ο πανικός είναι πολύ γίνεται με τα παραμύθια κακός σύμβουλος. Το των συριζαίων περί δήθεν λαοθάλασσα της πλατείας, γαρ πολύ της θλίψεως, «καθαρής εξόδου» από φοβάται, δικαιολογημένα, από τον έλεγχο της τα Μνημόνια. ότι θα τον ξεβράσει. Γι' αυτό πλατείας, γεννά παραΑυτό το πιστεύουν σήφροσύνη... μερα οι περισσότεροι αντιδρά σπασμωδικά Μοιραία, λοιπόν, οι Έλληνες, και τούτο διότι η αντίδραση του Μαξίμου στο ογκώδες συλλα- εξελίξεις από εδώ και πέρα, θα έχουν μεγάλο λητήριο της Κυριακής ήταν επιεικώς άτεχνη και ενδιαφέρον. Τι θα πράξει τώρα ο κ. Τσίπρας; Η ανόητη. Στην αρχή προσπάθησαν να απαξιώ- προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί σπασμωδικά. Και τίποτα δεν αποσουν τους συμμετέχοντες. Να τους ταυτίσουν δήθεν με τη Χρυσή Αυ- κλείεται. Ακόμα και πρόωρες εκλογές. Ακόμα και νέα «κωλοτούμπα» με αφορμή το γή και με τον θρησκευτικό σκοταδισμό. Στη συνέχεια, τα έβαλαν με τους διοργανωτές. Μακεδονικό, μολονότι φαίνεται ότι διαγράφεται Και όταν οι διοργανωτές αποδείχτηκε ότι δεν εί- το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για το όνομα με χαν σχέση με καμιά ακροδεξιά ή εθνικιστική κί- τον όρο «Gornamakedonjia». Όλα θεωρώ ότι νηση, έφτασαν μέχρι του σημείου να τα βά- θα εξαρτηθούν από τη στάση της πλατείας. Αν λουν ευθέως με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον συνεχίσουν οι διαδηλωτές να βγαίνουν στους μόνο εν ζωή άνθρωπο που έχει σφραγίσει τη δρόμους και στις πλατείες, τότε τα πάντα μπορεί μεταπολεμική Ελλάδα τόσο βαθιά και απόλυ- να συμβούν, με έναν πρωθυπουργό που έχει τα. Τον πολιτικό και μουσικό, που υπήρξε το χάσει την υποστήριξη της κοινής γνώμης, αλλά αναμφίβολο είδωλο και σύμβολο της Αριστε- και τον έλεγχο των συλλαλητηρίων, που για την ράς επί δεκαετίες. Και υπήρξε, όπως ο ίδιος Αριστερά είναι πολύ σημαντικό!

των οποίων πολλοί βουλευτές της Ν.Δ. και ένας πρώην πρωθυπουργός της Ν.Δ; «Όπως είπα και προηγουμένως, στόχος μας είναι να λάμψει η αλήθεια. Σε αυτήν την κατεύθυνση ζητήσαμε να δοθεί αμέσως στη δημοσιότητα η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προκειμένου να γίνει γνωστή σε όλους τους πολίτες, αλλά και στους βουλευτές που θα κληθούν να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, από τα πρώτα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά ευρήματα, και όλες οι κατηγορίες στηρίζονται σε τρεις ανώνυμες μαρτυρικές καταθέσεις». Να συνεχίσουμε με θέματα Παιδείας, στα οποία η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη σημασία, όπως είδαμε και με την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην ΑΣΟΕΕ. Θεωρείτε ότι το πρωταρχικό στην Παιδεία είναι η αντιμετώπιση της βίας και της ανομίας στα πανεπιστήμια; «Σίγουρα είναι ένα από τα πρωταρχικά ζητούμενα. Είναι αδιανόητο τα πανεπιστήμια να γίνονται ορμητήρια βίας και εγκληματικότητας. Έχουν καταντήσει οι μόνοι χώροι στην Ελλάδα όπου τελικά κανείς δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, ενάντια στην πραγματική έννοια του ασύλου, δηλ. της ελευθερίας της διδασκαλίας και έρευνας. Σε πολλά ιδρύματα σήμερα, δεν μπορούν να επιτευχθούν οι ακαδημαϊκοί στόχοι, εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης παραβατικής δράσης ατόμων και ομάδων εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει άλλο αδρανής». Θεωρείτε ότι μόνο η κατάργηση του ασύλου μπορεί να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια, ή χρειάζεται και ένα είδος φρούρησης; «Χρειάζεται, πρωτίστως, σωστό νομοθετικό πλαίσιο περί ασύλου, αλλά είναι και θέμα βούλησης το σωστό αυτό πλαίσιο να εφαρμοστεί από την πολιτική ηγεσία και από τις πρυτανικές Αρχές. Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα τριτοβάθμια ιδρύματα, είναι άνευ προηγουμένου. Θεωρώ ότι αυτή η έξαρση της παραβατικότητας οφείλεται, εν πολλοίς, αφ’ ενός στη νομοθετική ρύθμιση περί ασύλου, αφ’ ετέρου στην ευρύτερη κυβερνητική ανοχή στις παράνομες συμπεριφορές και στα συνακόλουθα μηνύματα που αυτή εκπέμπει, “κλείνοντας το μάτι” σε

κάθε επίδοξο ταραχοποιό, που εντέλει δρα ανενόχλητα και παραμένει ατιμώρητος. Προσωπικό φύλαξης συνήθως υπάρχει στα ιδρύματα, όμως έχει καθαρά αποτρεπτικό και όχι κατασταλτικό χαρακτήρα. Πρέπει οι Αρχές να μπορούν αυτεπαγγέλτως να παρεμβαίνουν στα ιδρύματα για κάθε αξιόποινη πράξη». Ποιο είναι το πρώτο νομοσχέδιο για την Παιδεία που θα φέρει η Ν.Δ. για ψήφιση, αν γίνει κυβέρνηση; «Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι ένας από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησής του θα είναι η άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το άσυλο, ώστε να μην υπάρχει καμία “γκρίζα ζώνη” σχετικά με την αυτεπάγγελτη επέμβαση της Αστυνομίας σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων». Πώς σχολιάζετε ότι ο κ. Γαβρόγλου προανήγγειλε ίδρυση τμήματος Νομικής στην Πάτρα; «Η εξαγγελία των κ.κ. Τσίπρα και Γαβρόγλου, για άλλη μία φορά, υπολείπεται σχεδίου και στόχευσης. Είναι σαφές ότι χρησιμοποιούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως μοχλό εξυπηρέτησης πελατειακών σκοπιμοτήτων. Αντί στην κυβέρνηση να προβληματιστούν από το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει 20% ανέργων πτυχιούχων, το μεγαλύτερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ, αντί να εστιάσουν στην αναστροφή του “brain drain”, αντί να επιδιώξουν την αποτελεσματική σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Έρευνας με την παραγωγική διαδικασία, εξαντλούνται σε διακηρυκτικές κενολογίες με μοναδικό στόχο την αποκόμιση μικροπολιτικού οφέλους, τοπικού χαρακτήρα. Η Παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο φθηνού λαϊκισμού και δημαγωγίας». Τέλος, πιστεύετε ότι το Σκοπιανό μπορεί να οδηγήσει την κυβέρνηση σε εκλογές; «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. πορεύεται τόσο τυχοδιωκτικά, που οι εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Όσο για το ζήτημα αυτό καθεαυτό του Σκοπιανού δεν θεωρώ ότι απαραιτήτως θα οδηγήσει σε εκλογές. Δεν θα είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που οι ΑΝ.ΕΛ. αθετούν υποσχέσεις και καταπατούν αξίες, προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία».

°π∞¡¡∏™

Α

Η

,,

∂À£À™ ∂• ∞ƒÃ∏™

Ο


16

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∏ À¶√£∂™∏... NOVARTIS ∫√À∫√À§ø¡∂π Δ∏¡ À¶√

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ... Ê¿ÚÌ Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Η

περιοχή των Βαλκανίων θα αρχίσει να θυμίζει κάτι από τα παλιά εάν ισχύσουν, τελικά, τα σενάρια που θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίζουν να πιέζουν για αναγνώριση του Κοσόβου, μετά την επίλυση του προβλήματος με τα Σκόπια. Για την ώρα δεν επιβεβαιώνονται αυτά τα σενάρια, αλλά στα διπλωματικά γραφεία συζητιέται ολοένα και πιο έντονα το ενδεχόμενο αυτό, στο πλαίσιο μιας αναδιαμόρφωσης των ισορροπιών και των σφαιρών επιρροής στην περιοχή. Στόχος των ΗΠΑ είναι η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, ή, τουλάχιστον, η δέσμευση της γειτονικής χώρας στο άρμα της Ουάσινγκτον με προοπτική ένταξης κάποια στιγμή, και στη συνέχεια η αναγνώριση και ένταξη του Κοσόβου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θεωρείται βέβαιο Οι ΗΠΑ θέλουν να ότι θα πρέπει να αναμένουμε απάκλείσει το θέμα ντηση της Ρωσίας, η οποία στηρίζει της ένταξης των Σκοπίων αναφανδόν τη Σερβία, καθώς και την εθνικιστική αντιπολίτευση των Σκοστο ΝΑΤΟ, αλλά αυτή πίων που δεν επιθυμεί επίλυση.

,,

Επηρεάζει εξελίξεις

τη φορά η πίεση είναι κυρίως προς τα Σκόπια

Το Σκοπιανό επηρεάζει και τις Βήμα-βήμα προχωράει η Αθήνα, την ώρα εσωτερικές εξελίξεις σε δύο μέτωπα: που τα Σκόπια ακολουθούν την τακτική «μαστίγιο και καρότο». πρώτον, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη μετατίθεται ο ανασχηματισμός για μετά τη διευθέτηση του προβλήματος με τους γείτονες. Και όταν λέμε διευθέτηση δεν εννοούμε απαραίτητα λύση, μια και αυτή ακόμα δεν συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες. Τουλάχιστον με ορίζοντα τον προσεχή Ιούλιο, και τη ΣύΟ Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, σε νοδο του ΝΑΤΟ. συνομιλία που είχε με διπλωμάτες, φέρεται να Και αυτό, πια, το συνομολογούν σε κατ’ ιδίαν συξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ό,τι ήταν να κάνει, το ζητήσεις τους διπλωμάτες Έλληνες και ξένοι, καθώς έκανε σε επίπεδο προτάσεων, και περιμένει και εμπειρογνώμονες που έχουν εξαιρετική πληροπλέον τους Σκοπιανούς. φόρηση για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας. Ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο Δεύτερον, σύμφωνα με στενό συνεργάτη πρώην Euronews, κάλεσε τα Σκόπια να δηλώσουν, πρωθυπουργού, «μετά τις εξελίξεις στη Novartis, επιτέλους, δημόσια ποιο θα είναι το επίθετο «δεν υπάρχει καμία περίπτωση συναίνεσης με στη σύνθετη ονομασία της ΠΓΔΜ, ενώ εξέτον κυβερνητικό συνασπισμό, μηδενίστηκαν οι φρασε τον προβληματισμό του γιατί η άλλη πιθανότητες για να βρεθεί μια κοινή οδός αντιμεπλευρά δεν έχει ενημερώσει την κοινή γνώμη. τώπισης του θέματος». Κάτι που απέρριψαν οι Σκοπιανοί, αλλά, λίγο Πράγμα που σημαίνει ότι την ευθύνη για την οποιμετά, ο Ζάεφ έσπευσε να πει δημόσια ότι συμαδήποτε λύση θα την επωμιστεί εξ ολοκλήρου ο κυβερνητικός συνασπισμός. Μετά την τεράστια απήχηση που είχε το συλλαλητήριο των Αθηνών, η κυνα συζητήσει όλα τα άλλα, και να «δείξει» την Ελβέρνηση είναι πολύ πιο προσεκτική στις κινήσεις της, λάδα ως υπεύθυνη για τον εκ νέου αποκλεισμό της γιατί διαπίστωσε με οδυνηρό τρόπο το πόσο μπορεί χώρας από το ΝΑΤΟ. Κάτι που γνωρίζει και το ελληνα επηρεάσει την κοινή γνώμη μια αρνητική εξέλιξη νικό ΥΠ.ΕΞ., γι' αυτό επιχειρεί να επιταχύνει εξελίξεις με τα Σκόπια. και να συμπυκνώσει το χρόνο που απαιτούν οι ουΠου σημαίνει ότι οι «κόκκινες γραμμές» της δεν σιαστικές συνομιλίες. θα μπορούν να είναι «ελαστικές». Κάτι που φάνηΠαράγοντας του υπουργείου Εξωτερικών που κε και από τις πρόσφατες δηλώσεις Κοτζιά σε ξένο συνομιλεί με τον Νίκο Κοτζιά είπε στη «ΒτΚ», ότι η τηλεοπτικό σταθμό, κατά τις οποίες έστειλε μήνυμα διαδικασία εξελίσσεται «βήμα-βήμα», και πως «εάν στα Σκόπια, ότι είναι καιρός να κάνουν και αυτοί ένα επιτευχθεί αυτό που σχεδιάζουμε και έχουμε στο βήμα στην πράξη και όχι στα λόγια. μυαλό μας, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα είναι Την ίδια στιγμή, τα Σκόπια ακολουθούν την ταόλοι ευχαριστημένοι, και η λύση θα είναι αποδεκτή κτική του «μαστιγίου και του καρότου». Ήτοι, και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες». αποφάσισαν να αλλάξουν τις ονομασίες σε αεροΟ ίδιος εκτίμησε ότι η στάση του Ζάεφ έγινε άκαδρόμιο και εθνική οδό, πράγμα τελείως ανώδυνο, μπτη για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, και πως ενώ αποδέχθηκαν αόριστα και σύνθετη ονομαοι συζητήσεις έχουν προχωρήσει πολύ, προκειμέσία, αλλά ο Ζάεφ, την ίδια στιγμή, τορπίλισε το κλίνου να παρουσιαστεί στους Σκοπιανούς πολίτες μια μα απορρίπτοντας οποιαδήποτε αλλαγή σε Σύλύση-«πακέτο». νταγμα, ταυτότητα και γλώσσα, λέγοντας ότι συΚατά πληροφορίες, αυτά που επιδιώκει η ελληζητά μόνο το όνομα. νική πλευρά είναι: απαλοιφή του προοιμίου και Και κατά τις εκτιμήσεις Ελλήνων διπλωματών, ο των σημείων αλυτρωτισμού από το Σύνταγμα, διΖάεφ θέλει να κερδίσει χρόνο («θέλει να ροκανίσει ευθέτηση της ταυτότητας έναντι όλων, με τρόπο το χρόνο», όπως είπε χαρακτηριστικά στη «ΒτΚ», που δεν παραποιείται η Ιστορία, και διευθέτηση διπλωμάτης), προκειμένου να φτάσει τον Ιούλιο του γλωσσικού. Το «Σλαβομακεδόνας» είναι μια συμφωνώντας στην ονομασία, αρνούμενος, όμως,

«¶Â›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ¤Ó· fiÓÔÌ·»! φωνεί με τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, όμως ακόμη δεν έχει προτείνει κανένα όνομα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Το «Γκορναματσεντόνια» μπορεί να θεωρείται από τους Έλληνες μια αποδεκτή ονομασία, αλλά από μόνο του δεν αποτελεί λύση. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ειδικά μετά το συλλαλητήριο, έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να εξασφαλίσει «λύση πακέτο ή τίποτα». Και για την ώρα το «τίποτα» είναι πιο κοντά απο τη λύση, εάν λάβει κανείς υπόψη την άκαμπτη στάση των Σκοπιανών.

Είναι ενδεικτικό πως ο Σκοπιανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Μίλε Μποσνιακόφσκι απέρριψε εικασίες ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το όνομα συζητά την κατάργηση των άρθρων 3 και 49 του Συντάγματος, σχετικά με τα κρατικά σύνορα και τις «μακεδονικές» μειονότητες σε γειτονικές χώρες. Δεν αποκάλυψε, επίσης, το γεωγραφικό προσδιορισμό που είναι αποδεκτός από την κυβέρνηση.

καλή εκδοχή, που μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ελλάδα πάντως... Για τα άλλα κόμματα δεν τίθεται ζήτημα, γιατί και ο ίδιος αντιλαμβάνεται πως μετά την εξέλιξη στο μέτωπο της Novartis, είναι πολύ δύσκολο στις ηγεσίες της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ –κυρίως για λόγους εσωτερικών ισορροπιών– να προσφέρουν συναίνεση, όσο και αν συμφωνούν με το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Τι επιδιώκουμε Για να καταλάβουμε τι ακριβώς επιδιώκει η χώρα μας αξίζει να παραθέσουμε τα όσα μας είπε έμπειρος απόμαχος διπλωμάτης που ασχολήθηκε με το θέμα επί μακρόν και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα: «Ο βασικός στόχος της Ελλάδος είναι να μην χρεωθεί η ίδια τυχόν αποτυχία των διαπραγματεύσεων και ναυάγιο των συνομιλιών. Εάν υποχρεωθούμε να θέσουμε βέτο, αυτό να είναι απόλυτα δικαιολογημένο στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, αφού οι Σκοπιανοί θα φαίνονται αδιάλλακτοι». «Φυσικά», πρόσθεσε, «μια επίλυση που θα είναι

βιώσιμη και δεν θα επιφέρει σοβαρούς κραδασμούς είναι επιδίωξη, αλλά εάν δεν έρθει με ευθύνη των Σκοπιανών, τότε δεν θα υπάρχει σοβαρό κόστος». Την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πληροφορίες, αναμένεται να επισκεφθεί τα Σκόπια ο Νίκος Κοτζιάς για να κάνει με την σκοπιανή ηγεσία μια σύνοψη της έως τώρα κατάστασης, να παραδώσει το κείμενο της συμφωνίας, αλλά, κυρίως, να τους επισημάνει την ανάγκη συνολικής λύσης. Πάσα άλλη λύση που δεν θα περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα, όπως η γλώσσα, θεωρείται από την ελληνική πλευρά απαράδεκτη, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών. Το κείμενο της συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΒτΚ», έχει αναλάβει να το ετοιμάσει ο πρώην στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου Χάρης Παμπούκης, μαζί με επιτελείο νομικών και εμπειρογνωμόνων.

Aισιοδοξία Κοτζιά Όποιος έβλεπε, την περασμένη Τρίτη, τον Νίκο Κοτζιά, στην κοπή της πίτας του υπουργείου Εξωτε-


ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

17

£∂™∏ «MACEDONIA» ∫∞π ∞¡√π°∂π ¡∂∞ ∑∏Δ∏ª∞Δ∞

·ÎÔ ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi!

,,

«Ο βασικός στόχος της Ελλάδας είναι να μην χρεωθεί η ίδια τυχόν αποτυχία των διαπραγματεύσεων και ναυάγιο των συνομιλιών. Εάν υποχρεωθούμε να θέσουμε βέτο, αυτό να είναι απόλυτα δικαιολογημένο στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, αφού οι Σκοπιανοί θα φαίνονται αδιάλλακτοι», τόνισε στη «ΒτΚ», έμπειρος απόμαχος διπλωμάτης που ασχολήθηκε με το θέμα επί μακρόν και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα

Επιμένουν οι Άγγλοι Η «ΒτΚ» είχε αποκαλύψει, πριν από δύο εβδομάδες, ότι η Αγγλία θα επιχειρήσει να βάλει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ από «την πίσω πόρτα», παρακάμπτοντας το ενδεχόμενο ναυαγίου των συνομιλιών. Κάτι που αποδεικνύεται και από το έγγραφο της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό το έγγραφο, γίνεται σύσταση, στην οποία αναφέρεται ότι τα Σκόπια πρέπει να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ είτε λυθεί είτε όχι το θέμα της ονομασίας. Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι, μόλις πρόσφατα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, λίγο πριν την επίσκεψή του στη γείτονα, υπογράμμισε ότι χωρίς συμφωνία ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια η ΠΓΔΜ δεν πρόκειται να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Παρ' όλα αυτά, η Μεγάλη Βρετανία, ισχυρότατο μέλος του ΝΑΤΟ και ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητεί την ένταξη των Σκοπίων στη Συμμαχία με ή χωρίς συμφωνία για το όνομα. Να σημειωθεί ότι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι και η Ρωσία...

√È ƒÒÛÔÈ «‚ϤÔ˘Ó» «°ÎfiÚÓ· Ì·ÙÛÂÓÙfiÓÈ·» Ρωσικές πηγές εκτιμούν ότι εάν επιλυθεί το πρόβλημα του ονόματος, αυτό θα είναι «Γκόρνα Μακεντόνια», και θα λέγεται στα αγγλικά ως μια λέξη που δεν θα μεταφράζεται (ως Άνω Μακεδονία – Upper Macedonia). Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκά

ΜΜΕ, όπως το Bloomberg, επισημαίνουν ότι η αναρρίχηση στην εξουσία των Σκοπίων μιας φιλοδυτικής κυβέρνησης και οι φόβοι σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. για ανάμειξη της Ρωσίας στα Βαλκάνια, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις

ρικών, να χαμογελά ήρεμος, πίστευε ότι κάτι καλό τρέχει στο θέμα των Σκοπίων. Είχε προηγηθεί το οργισμένο μήνυμα που έστειλε στα Σκόπια, μέσω συνέντευξής του στο Euronews, λέγοντας, κεκαλυμένα, πως «ό,τι ήταν να κάνει η Αθήνα, το έκανε. Τώρα είναι η σειρά σας». Ο Νίκος Κοτζιάς, σύμφωνα με συνομιλητές του, φέρεται να γνώριζε την παρέμβαση που επρόκειτο να κάνει ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος ξεκαθάρισε, εμμέσως, προς τα Σκόπια, ότι εάν δεν λύσουν τη διαφορά με την Ελλάδα δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν στην προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό από μόνο του αποτελεί το καλύτερο όπλο για να επιχειρήσει η κυβέρνηση να επιλύσει το πρόβλημα συνολικά και όχι τμηματικά. Κάτι που ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς τονίζει στους συνομιλητές του ότι θα πράξει, αφού αποκλείει κάθε πιθανότητα «σαλαμοποίησης» του Σκοπιανού. Δεν είναι τυχαίο που λίγο μετά, ο Ζόραν Ζάεφ έκανε ένα βήμα πίσω και ανακοίνωσε την απόφαση αλλαγής των ονομάτων του αεροδρομίου και της εθνικής οδού των Σκοπίων, αλλά, παράλληλα, για πρώτη φορά ακούγεται από Σκοπιανό ηγέτη η κατά-

για μια διευθέτηση του ζητήματος του ονόματος της γειτονικής χώρας. Υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι λόγω των αντιδράσεων μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης στις δύο χώρες, η λύση δείχνει να απομακρύνεται.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

φαση στην ανάγκη σύνθετης ονομασίας. Μέχρι τώρα, ως γνωστόν, όλες οι ηγεσίες των Σκοπίων επέμεναν –δημοσίως τουλάχιστον– στη συνταγματική τους ονομασία.

Πίεση από ΗΠΑ «Δεν είμαστε εμείς που πιεζόμαστε. Για πρώτη φορά δεν είναι η Ελλάδα υπό πίεση, αλλά ο συνομιλητής της», είπε στη «ΒτΚ», στενός συνεργάτης κατά το παρελθόν, του Γιώργου Παπανδρέου στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο ίδιος εκτίμησε ότι εάν δεν απαλειφθούν τα σημεία που υποδηλώνουν αλυτρωτισμό στο Σύνταγμα, τότε δεν θα υπάρξει λύση, και πρόσθεσε ότι ο αλυτρωτισμός δεν είναι μόνο εδαφικός, αλλά και πολιτιστικός. «Εάν δεν απαλειφθεί κάθε τι που θα δίνει το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να σφετερίζονται την ιστορική κληρονομιά των Ελλήνων, τότε δεν θα υπάρξει λύση», είπε. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που θέλουν να κλείσει το θέμα της ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑ-

ΤΟ, αλλά αυτή τη φορά η πίεση είναι κυρίως προς τα Σκόπια. Και ο Ζάεφ έχει απέναντί του τους εθνικιστές του VMRO, αλλά και τους Αλβανούς των Σκοπίων, οι οποίοι θέλουν το δικό τους μερίδιο στην επίλυση. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Συμμαχίας των Αλβανών, Ζιαντίν Σέλα, μετά τη συνάντησή του με τον πρέσβη της Ε.Ε. Σάμουελ Ζμπόγκαρ, δήλωσε ότι χαιρετίζει τη μετονομασία της εθνικής οδού και του αεροδρομίου ως μια προσπάθεια δημιουργίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κρατών, αλλά... Και το «αλλά» έχει ουσία. Ο ηγέτης των Αλβανών τάχθηκε ενάντια σε ένα όνομα (μιας λέξης) που δεν θα μεταφράζεται καν στα αλβανικά (όπως Γκορναματσεντόνια), το οποίο είναι το κύριο θέμα των συζητήσεων των τελευταίων ημερών, και εκεί θα εστιαστεί η προσοχή των δύο υπουργών Εξωτερικών, Ελλάδας και Σκοπίων, στη συνάντησή τους την επόμενη εβδομάδα, με το μεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος του VMRO Κρίστιαν Μιτσκόσκι, ο οποίος ασκεί έντονη κριτική στον Ζάεφ, βρίσκεται, μαζί με κορυφαία στελέχη του κόμματός

Το έγγραφιο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων, που δείχνει τις προθέσεις των Βρετανών.

του, αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ουάσινγκτον θα έχουν επαφές με στελέχη του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και των νομοθετικών Σωμάτων, και θα συζητήσουν το θέμα της ένταξης της χώρας τους στο ΝΑΤΟ. Ο Μιτσκόσκι είχε ήδη συνάντηση με τον βοηθό αναπληρωτή ΥΠ.ΕΞ. Πάλμερ, τον οποίο φέρεται να διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του παραμένει προσηλωμένο στη συμμαχία της χώρας του με τις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι το VMRO θεωρείται πως ανήκει, πλέον, στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, και ίσως αυτός να ήταν ένας από τους λόγους της επίσκεψης στην Ουάσινγκτον. Τόσο το VMRO όσο και η Ρωσία δεν επιθυμούν λύση –για διαφορετικούς λόγους κάθε μέρος– στο Σκοπιανό. Θεωρείται επίσης βέβαιο, ότι οι Αμερικανοί θα πιέσουν την ηγεσία των Σκοπιανών εθνικιστών να στηρίξουν μια λύση που θα είναι αποδεκτή από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Τέλος, στα Σκόπια είναι η πρώτη φορά που η κοινή γνώμη αποδέχεται σε ποσοστό 40% μια σύνθετη ονομασία με τον όρο «Μακεδονία», άρα την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία αρνείται να συζητήσει το θέμα της ταυτότητας και της γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Βούλγαροι. «Η Βουλγαρία δεν είναι σύμφωνη στην ονομασία της ΠΓΔΜ να συμπεριλαμβάνεται γεωγραφικός προσδιορισμός», δήλωσε, πρόσφατα, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, Μπόικο Μπορίσοφ, σε τηλεοπτική συνέντευξη, και αρνήθηκε κάθετα την ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Η πρόταση είναι «απόλυτα απαράδεκτη για μας, επειδή τα νοτιοδυτικά τμήματα της Βουλγαρίας συμπεριλαμβάνονται σε παρόμοια ονομασία, από γεωγραφική άποψη. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει προϋπόθεση για εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της Βουλγαρίας», ξεκαθάρισε ο Μπορίσοφ.


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Η κρυπτο-Οικονομία αποτελείται από περισσότερα από χίλια διαφορετικά ψηφιακά νομίσματα, πολλά από τα οποία προσφέρονται ουσιαστικά ως ένας τρόπος για να αγοραστεί αυτό που ισοδυναμεί με μετοχές σε μια εταιρία.

√ Êfi‚Ô˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÎÚ˘ÙÔ-√ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ε την επανάσταση του Bitcoin σε πλήρη ισχύ η αγορά των κρυπτογραφημένων νομισμάτων βρίσκεται σε ανάπτυξη. Η κρυπτο-Οικονομία αποτελείται από περισσότερα από χίλια διαφορετικά ψηφιακά νομίσματα, πολλά από τα οποία προσφέρονται ουσιαστικά ως ένας τρόπος για να αγοραστεί αυτό που ισοδυναμεί με μετοχές σε μια εταιρία. Κάθε μέρα δεκάδες κρυπτονομίσματα βιώνουν κέρδη σε τιμές που είναι εξαιρετικά σπάνιες στην παραδοσιακή χρηματιστηριακή αγορά. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η είδηση εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Reddit, το Twitter και το Facebook, δημιουργώντας ένα παλιρροϊκό κύμα ανθρώπων που σπεύδουν να αγοράσουν από το φόβο μήπως μείνουν έξω απ’ όλο αυτό (Fear Of Missing Out ή «FOMO» στην κρυπτο-αργκό). Σύμφωνα με το Millennial lexicon, το FOMO συνδέεται με το κίνητρο να ανήκεις κάπου. Είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό από την κοινότητα των ψυχολόγων η ανάγκη του κάθε ατόμου να ανήκει ως βασική διάσταση των ανθρώπινων κινήτρων και του πυρήνα της προσωπικότητάς του. Μάλιστα, στην ψυχοδυναμική θεωρία, η προσπάθεια για κοινωνική σύνδεση θεωρείται από τους θιασώτες των αντικειμενότροπων σχέσεων ισοδύναμη με τα ένστικτα του σεξ και της επιθετικότητας, ενώ μία μειωμένη ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις έχει θεωρηθεί ως δείκτης παθολογίας (π.χ. ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας).

Μ

φιακών νομισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αυτός ο ψυχολογικός μηχανισμός εναλλαγής των συναισθημάτων που περιγράφηκε παραπάνω, αποτελεί τη βάση της αγοραστικής κίνησης της κρυπτο-Οικονομίας. Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο κύκλος; Κατά διαστήματα κυκλοφορούν ειδήσεις για σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της κρυπτο-Οικονομίας –ή, απλά, φήμες για τέτοιες ειδήσεις–, οι οποίες μεταβάλλουν τις τιμές των νομισμάτων προς τα πάνω. Αυτές οι ειδήσεις διαδίδονται στη συνέχεια από τους επενδυτές, τους κρυπτο-bloggers, τους YouTubers και τους οικονομικούς σύμβουλους, οι οποίοι ενισχύουν το FOMO. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές γρήγορα φτάνουν στα ύψη, λόγω μαζικών αγορών, ανεξάρτητα από το αν το νόμισμα έχει πραγματική χρηστική αξία. Όλο αυτό, βέβαια, δεν διαρκεί πολύ. Ανεξάρτητα από το πόσο υγιές είναι το νόμισμα, ή η εταιρία πίσω από αυτό, ή τα νέα σχετικά με αυτό, ύστερα από μια αύξηση της κίνησης FOMO η τιμή θα πέσει. Έχει γίνει ένας προβλέψιμος κύκλος. Καθώς η διαφημιστική εκστρατεία μεγαλώνει και το FOMO εξαπλώνεται γρήγορα, τελικά αντιμετωπίζεται από ένα κύμα φόβου, αβεβαιότητας και αμφιβολίας, όπου οδηγεί σε ρευστοποίηση των νομισμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχεται όλο το σύστημα της κρυπτο-Οικονομίας. Ο κύκλος FOMO-FUD δεν είναι κάτι που συμβαίνει εξ ολοκλήρου μόνος του. Μεγάλοι επενδυτές ενορχηστρώνουν ή τουλάχιστον εξαπολύουν στρατηγικές FOMO και FUD, που έχουν σχεδιάσει σκόπιμα για να χειριστούν τις τιμές των νομισμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου οι «ευαγγελιστές» του FOMO και του FUD ασχολούνται με τον ψυχολογικό και πληροφοριακό πόλεμο, καθώς στοχεύουν στον περίεργο επενδυτή, ο οποίος είναι εγγενώς ευάλωτος, λόγω του ότι είναι πάντα επιφυλακτικός σε νέες απόψεις που θα μπορούσαν να τον ενημερώσουν για καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις. Και, βέβαια, η καλύτερη στρατηγική είναι η διάδοση ψευδών ειδήσεων.

∂πƒ∏¡∏

∫ƒÀ™Δ∞§§π¢√À

όρος FOMO προέρχεται από την επιρροή των κοινωνικών μέσων και δικτύων και την τάση που κυριαρχεί σε αυτά να χρησιμοποιούνται ακρωνύμια. Αναφέρεται στην έκφραση συναισθημάτων, και κυρίως ανησυχίας για κοινωνικό αποκλεισμό, για το ότι μπορεί κάποιος να μείνει έξω από τις εξελίξεις. Δεν είναι μόνο ο φόβος να χάσει κανείς ένα «γεγονός», είτε πρόκειται για συναυλία, πάρτι, ταινία, tweet είτε ενημέρωση προφίλ. Αντίθετα, αυτό που εμπεριέχει ο όρος FOMO είναι η επιθυμία για κοινωνική προσαρμογή, δημοτικότητα και κοινωνική έγκριση. Εν ολίγοις, ο όρος FOMO αντικατοπτρίζει την ανάγκη του ανήκειν, ίσως σε μια αυξημένη μορφή, διαμορφωμένη από την επιρροή των κοινωνικών μέσων. Το 2013 ήταν η χρονιά του Bitcoin, καθώς βίωσε την πρώτη του «έκρηξη» τόσο στην τιμή του όσο και στη φήμη του. Αυτή όλη η έκρηξη συνέπεσε με την περίοδο της αυξημένης δημοτικότητας των κοινωνικών δικτύων και όλο αυτό έκανε τη μεταφορά του FOMO και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Ταυτόχρονα, ήρθε στο προσκήνιο και ο όρος FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt), που αναφέρεται στο αίσθημα ανησυχίας, φόβου και αμφιβολιών για την επιτυχή και αυξητική πορεία των κρυπτονομισμάτων, που διαδέχεται το FOMO. Σε αυτό τον κύκλο «FOMO-FUD» βασίζεται όλο το φαινόμενο των ψη-

Ο

αρακτηριστικό παράδειγμα η διάδοση της είδησης, λίγες εβδομάδες πριν, ότι η Νότια Κορέα απαγορεύει τα κρυπτονομίσματα. Με τη διάδοση αυτής της είδησης υπήρξε πολύ μεγάλη πτώση στις αξίες όλων των κρυπτονομισμάτων λόγω μαζικών ρευστοποιήσεων υπό το φόβο μίας πιθανής κατάρρευσης της οικονομίας (FUD). Η είδηση, τελικά, αποδείχθηκε πως απείχε από την πραγματικότητα, με τον υπουργό των Οικονομικών της χώρας να δηλώνει ότι δεν είναι προγραμματισμένη καμία απαγόρευση. Η «νέα» είδηση ενίσχυσε το FOMO, με αποτέλεσμα την εκ νέου αύξηση της αξίας των νομισμάτων. Και κάπως έτσι ο κύκλος εναλλαγής συναισθημάτων και «κατασκευασμένης» αγοραστικής επιθυμίας συνεχίζεται…

Χ

* Η κ. Κρυσταλλίδου είναι συμβουλευτική ψυχολόγος, ιδιοκτήρια της ιστοσελίδας www.e-psy.gr

Bitcoin «ºÔ‡Ûη» ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·; Τέσσερις ειδικοί εξηγούν τι είναι τα ψηφιακά νομίσματα και τι ρόλο μπορούν να παίξουν στην παγκόσμια Οικονομία ι είναι το ψηφιακό νόμισμα; Πού βασίζεται; Τι ρόλο μπορεί να παίξει στην παγκόσμια Οικονομία; Η ξέφρενη πορεία του bitcoin, που επικράτησε ως το πρώτο νόμισμα σε αξία και αναγνωρισιμότητα, έχει ξεσηκώσει την παγκόσμια κοινότητα οικονομολόγων, προκαλώντας μια ατέρμονη, μάλλον, αντιπαράθεση για το πού μπορεί να φτάσει η τιμή του, αν είναι μια «φούσκα», ή αν είναι, τελικά, ένα νέο νόμισμα που ήρθε για να μείνει. Και αυτό παρότι δεν κυκλοφορεί σε καμία φυσική μορφή, κερμάτων ή χαρτονομισμάτων, και δεν ελέγχεται από καμία συγκεκριμένη τράπεζα ή κυβέρνηση. Όπως και να έχει, τα λεγόμενα «κρυπτονομίσματα» αποτελούν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, τεχνολογικό, οικονομικό, αλλά και ψυχολογικό. Η αρχή του φαινομένου ξεκίνησε αθόρυβα το 2008, ως ένα

Τ

αποκεντρωμένο σύστημα πληρωμών μέσω των υπολογιστών και του Internet, επεκτάθηκε το 2013, και έφτασε στο «πικ» του τον τελευταίο χρόνο. Οι ραγδαίες άνοδοι ή και οι τεράστιες βουτιές που τα περίπου 1.000, πλέον, ψηφιακά νομίσματα παρουσιάζουν καθημερινά στην τιμή και την αξία τους, δεν ακολουθούν τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, με αποτέλεσμα να είναι μία εντελώς απρόβλεπτη και άκρως επικίνδυνη κερδοσκοπική αγορά. Αυτή ακριβώς είναι και η «γοητεία» των κρυπτονομισμάτων, που οδηγεί όλο και περισσότερους στην ενασχόλησή τους με αυτά, με κύριο σκοπό τo εύκολο κέρδος. Σε μία προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου η «ΒτΚ» φιλοξενεί σήμερα τις απόψεις και τις αναλύσεις ενός μηχανικού Πληροφορικής, ενός οικονομολόγου, μιας ψυχολόγου, αλλά και ενός παραγωγού και κάτοχου κρυπτονομισμάτων.

∏ ¿ÁÓˆÛÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ*

Κ

,,

18

Κάθε ψηφιακό νόμισμα αποτελείται από το δικό του μπλοκ αλυσίδας (blockchain), το οποίο εκλαϊκευμένα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το δικό του DNA

ρυπτογραφία, bit, εξόρυξη, «φούσκα», αλυσίδες, νομίσματα, FOMO… Φαινομενικά σκόρπιες λέξεις και ορολογία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, που πριν ορισμένα χρόνια δε θα συναντιόντουσαν ποτέ στην ίδια πρόταση, ούτε καν στην ίδια συζήτηση. Βρισκόμαστε στις αρχές του 2018, όπου οι ίδιες ακριβώς λέξεις βγάζουν απόλυτο νόημα, ακόμη και σε ανθρώπους λιγότερο μυημένους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Τι είναι, τελικά, αυτό το μυστήριο φαινόμενο ,για το οποίο γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, γεννώνται θεωρίες συνωμοσίας και προσφέρονται απλόχερα πληροφορίες, άλλοτε ακριβείς, άλλοτε ανακριβείς, και άλλοτε παραπλανητικές; Η αρχή του φαινομένου ξεκίνησε αθόρυβα το 2008, όταν εμφανίστηκε ένα επιστημονικό άρθρο με τίτλο «Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System», ενός μυστήριου προσώπου ονόματι Satoshi Nakamoto. Μυστήριου, γιατί μέχρι και σήμερα κανένας δε γνωρίζει ποιος (ή ποιοι) συνέλαβαν αυτή την, κατά τα άλλα, ιδιοφυή ιδέα για ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληρωμών, με τη χρήση μίας άγνωστης, μέχρι τότε, τεχνολογίας, με το όνομα Bitcoin. Και εδώ αρχίζουν

τα ερωτήματα… Τι είναι αποκεντρωμένο σύστημα πληρωμών; Τι είναι ψηφιακό νόμισμα; Πού βασίζονται τα κρυπτονομίσματα και γιατί… κρύβονται; Κατ’ αρχάς, ο όρος κρυπτονόμισμα δημιουργεί από μόνος του ένα μυστήριο και την αίσθηση του παραβατικού, παρ’ ότι δε σημαίνει κρυφό νόμισμα, αλλά κρυπτογραφημένο νόμισμα. Πρόκειται για ένα κομμάτι κώδικα ο οποίος λειτουργεί ως άυλο, ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο (asset). Γιατί χρησιμοποιείται, όμως, η κρυπτογραφία εφόσον η ύπαρξή τους προορίζεται για νόμιμη χρήση; Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα απαντώνται χάρη στην τεχνολογία blockchain, ή αλλιώς την τεχνολογία των μπλοκ αλυσίδας. α ψηφιακά νομίσματα, όπως είπαμε, στηρίζονται σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου, κάτι που σημαίνει ότι δεν ελέγχονται κεντρικά από καμία τράπεζα, καμία κυβέρνηση και κανέναν επίσημο χρηματοπιστωτικό θεσμό. Ελέγχονται εξ ολοκλήρου από ένα δίκτυο υπολογιστών, οι οποίοι συνδυαστικά σχηματίζουν ένα πανίσχυρο σύστημα το οποίο επεξεργάζεται τις καθημερινές συναλλαγές του κάθε νομίσματος. Στο σύστημα αυτό, συμμετέχουν άνθρωποι ή επιχειρήσεις, οι οποίοι παρέχουν την επεξεργαστική ισχύ των υπολογιστών τους

Τ


ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

19

¢‡Ô ÏfiÁÈ· ·fi ¤Ó·Ó miner… Τ

α ψηφιακά νομίσματα αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, τεχνολογικό, οικονομικό και ψυχολογικό. Ως miner και κάτοχος κρυπτονομισμάτων θεωρώ ότι οι ατελείωτες κουβέντες σχετικά με την «επόμενη μεγάλη άνοδο» για κάθε θετική κίνηση και ο πανικός «της φούσκας για την οποία όλοι λέγανε και η οποία από στιγμή σε στιγμή σκάει» για κάθε πτώση, δημιουργούν ένα κλίμα ακατάλληλο για ευαίσθητα στομάχια. Γι’ αυτό και μία επένδυση σε κρυπτονομίσματα θεωρείται υπερ-υψηλού ρίσκου και η ενασχόληση με αυτά συγκεντρώνει σημαντικά περισσότερες πιθανότητες απώλειας μέρους του κεφαλαίου που θα επενδυθεί, παρά ακραίο πλουτισμό. Αν παρ’ όλα αυτά, κάποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτόν τον, κατά τα άλλα θαυμαστό, κόσμο καλό θα ήταν να ξεκινήσει την ενασχόλησή του κάνοντας μία έρευνα σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει το κάθε κρυπτονόμισμα, ποιες είναι οι τεχνολογικές καινοτομίες που παρουσιάζει, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η κατοχή/ανταλλαγή/ρευστοποίησή του, ποιες είναι οι προοπτικές της αγοράς στην οποία απευθύνεται κ.ά. Κάθε νέο κομμάτι που προστίθεται στο παζλ της γνώσης, κάθε άγνωστη ορολογία που γίνεται οικεία, κάθε συμμετοχή σε forum συζητήσεων, η αξιοποίηση της κριτικής μας ικανότητας, και, φυσικά, η κατανόηση των πραγματικών οικονομικών μας δυνατοτήτων αποτελούν ισχυρά όπλα για να βγούμε κερδισμένοι από τη συμμετοχή μας στον κόσμο του κρυπτογραφημένου χρήματος. Τα λεγόμενα «κρυπτονομίσματα» αποτελούν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, τεχνολογικό, οικονομικό, αλλά και ψυχολογικό. Η αρχή του φαινομένου ξεκίνησε αθόρυβα το 2008, Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν η πρώτη ως ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληρωμών μέσω των υπολογιστών και του Internet, επεκτάθηκε το 2013, και έφτασε στο «πικ» του τον τελευταίο χρόνο. μας επαφή να συνοδεύεται από επένδυση ενός πολύ μικρού κεφαλαίου, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προσαρμογή στον τρόπο αγοράς, αποθήκευσης, μεΤου ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΣΧΟΥ* με αντάλλαγμα μέρος των φόρων που συ- στην αλυσίδα είναι κρυπτογραφημένη με βελτιωμένο Internet. Με βάση όλα τα παραταφοράς ή/και ρευστοποίισχυρούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης, πάνω, γίνεται κατανοητό ότι το φαινόμενο των μπεριλαμβάνονται στις συναλλαγές αυτές. ησης των άυλων νομισμάΜία (ακόμη) ιδιαιτερότητα των κρυπτονομισμάκρυπτονομισμάτων είναι κάτι πολύ βαθύτεΑπλοϊκά, μπορούμε να παρομοιάσουμε τους ώστε να διασφαλίζονται η ακεραιότητα των των μας. Να θυμάστε ότι οι των είναι η συμπεριφορά τους τόσο ως μέσο ρο από μία «φούσκα». υπολογιστές με ψηφιακούς λογιστές, οι οποίοι δεδομένων, η διαφάνεια των συναλλαγών διαδικασίες χρήσης του ανταλλαγής όσο και ως μετοχή για τον Οργανισμό και να αποκλείονται παρεμβάσεις τρίτων στα Για την ακρίβεια, δεν αποτελεί τόσο οιπληρώνονται για να παρέχουν αδιάλειπτα τις ψηφιακού μας πορτοφολιή την εταιρία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία κονομικό φαινόμενο όσο τεχνολογικό. υπηρεσίες στο δίκτυο του κάθε κρυπτονομί- δεδομένα της αλυσίδας. ού (που θεωρούνται αυτοκαι ανάπτυξή τους. Ως μέσο ανταλλαγής, γιατί οι Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί διακεκριμένοι σματος. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται εξόκάτοχοί τους μπορούν να πραγματοποιούν καθηνόητες στο τυπωμένο χρήρυξη, και χωρίς αυτήν δε θα ήταν δυνατή η κρυπτογράφηση εγγυάται πως η οικονομολόγοι ή θεσμοί απορρίπτουν τα μερινές συναλλαγές, και ως μετοχή, γιατί η αξία μα), χρειάζονται εξοικείωτους εξαρτάται από τις καινοτομίες που προσθέύπαρξη πολλών ψηφιακών νομισμάτων. αλυσίδα του κάθε κρυπτονομί- ψηφιακά νομίσματα, περισσότερο αδυναση και ιδιαίτερη προσοχή τουν στην υπάρχουσα τεχνολογία. Και έτσι επιστρέφουμε στους όρους σματος είναι μοναδική και δε θα τώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο με για την αποφυγή της απώΕφόσον η ύπαρξή τους εξυπηρετεί τις καθημε«blockchain» και «κρυπτογραφία». μπορεί να αντιγραφεί για τη δημιουργία πλα- τους κλασικούς όρους της Οικονομίας παλειας του κεφαλαίου μας. ρινές μας ανάγκες και βελτιώνει την καθημερινόΗ υλοποίηση ενός αποκεντρωμένου συ- στών νομισμάτων. Όλη αυτή η πληροφορία ρά απορρίπτοντας τη χρησιμότητά τους. Να θυμάστε, πάντα, ότι οι τητά μας (ταχύτερες και φθηνότερες μεταφορές Οι ραγδαίες άνοδοι και οι τεράστιες βουστήματος χωρίς συγκεκριμένες υποδομές που δημιουργήθηκε κατά το παρελθόν, και ιστορίες πλουτισμού ανχρημάτων διεθνώς, ασφάλεια και διαφάνεια των τιές που παρουσιάζουν στην τιμή τους καθηκαι χωρίς κεντρικό έλεγχο και πιστοποίηση συνθέτει καθημερινά τα νέα block βρίσκεται θρώπων που επένδυσαν συναλλαγών, αναβάθμιση υπηρεσιών μίσθωσης, θα ήταν μία αποτυχία χωρίς την τεχνολογία «κατεβασμένη» σε κάθε υπολογιστή που μερινά, δεν ακολουθούν τις κλασικές οικοσε εκατοντάδες Bitcoin αυτοματοποίηση διαδικασιών με τη χρήση «έξυπίσω από τα ψηφιακά νομίσματα, η οποία επι- συμμετέχει στη διαδικασία εξόρυξης. Ενδει- νομικές θεωρίες, με αποτέλεσμα να είναι μία πνων συμβολαίων» κ.λπ.), τότε είναι λογικό η χρήόταν ακόμα η τιμή του βριση τους να αυξάνεται, οι κάτοχοί τους να πολλατρέπει την ύπαρξή τους. κτικά, η αλυσίδα του δημοφιλούς νομίσματος εντελώς απρόβλεπτη και άκρως επικίνδυνη σκόταν στο 0,10 $ και αυτή πλασιάζονται και η ζήτησή τους να μεγαλώνει, κάτι Κάθε ψηφιακό νόμισμα αποτελείται από το Ethereum αυτή τη στιγμή υπολογίζεται περί- κερδοσκοπική αγορά. Αυτή ακριβώς είναι τη στιγμή κοστίζει 9.000 $που έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξία τους όπως αυκαι η «γοητεία» των κρυπτονομισμάτων, που δικό του μπλοκ αλυσίδας (blockchain), το που στα 48 GB, στον όγκο δηλαδή περίπου 10.000$, αποτελούν τη τή αποτυπώνεται καθημερινά στα διεθνή χρηματιοδηγεί όλο και περισσότερους στην ενασχόοποίο εκλαϊκευμένα μπορεί να χαρακτηρι- 10.000 φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης. συντριπτική μειοψηφία των στήρια κρυπτονομισμάτων (coinmarketcap.com, στεί ως το δικό του DNA. Ο βασικός λόγος της αναγνώρισης που απο- λησή τους με αυτά, με σκοπό τo εύκολο κέρπεριπτώσεων. Ακόμη, bitstamp.net, kraken.com κ.ά.). Σε αυτή την ψηφιακή αλυσίδα καταγράφο- λαμβάνουν αυτή τη στιγμή τα κρυπτονομί- δος. Το οποίο, δυστυχώς, μονοπωλεί το ενόμως, και σε τέτοιες περιΓι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η κατάλληλη νται αδιάκοπα όλες οι συναλλαγές που γίνο- σματα (εκτός από την κερδοσκοπία), οφείλε- διαφέρον και επικαλύπτει ένα πραγματικά έρευνα πριν από κάθε μας επένδυση, καθώς η πτώσεις η επένδυση απένται ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο ται στην τεχνολογία τους, η οποία μπορεί να επαναστατικό τεχνολογικό φαινόμενο, στο ιστορία του κάθε κρυπτονομίσματος, η τεχνολογία δωσε με το πέρασμα πολπου υπόσχεται να κάνει λίγο ευκολότερη τη ζωή οποίο οι περισσότεροι δε θα επενδύσουν και αποτελούν μοναδικό χαρακτηριστικό του ενσωματωθεί σε πλήθος εφαρμογών. λών ετών, επιδεικνύοντας μας, και οι προοπτικές απορρόφησής του από την κάθε νομίσματος. Κάθε νέο block, ή αλλιώς Ορισμένες από αυτές είναι τα logistics, η ποτέ, αλλά όλοι κάποια στιγμή θα χρησιμουπομονή στις κακές, αλλά καθημερινότητά μας, αποτελούν σημαντικό εφόκάθε νέος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, περι- ιατρική, η αναβάθμιση του υπάρχοντος χρη- ποιήσουν τις εφαρμογές του. και στις καλές στιγμές του, διο για μία πετυχημένη και (όσο το δυνατόν) ασφαλαμβάνει έναν πεπερασμένο αριθμό συναλ- ματοπιστωτικού συστήματος κ.ά. Οι περισσόμέχρι αυτές να αντικαταλέστερη επένδυση. *Ο κ. Γεωργανάκης είναι μηχανικός Πληλαγών, ο οποίος όταν συμπληρωθεί, δημι- τερο ενθουσιώδεις υποστηρίζουν ότι οι νέες σταθούν από καλύτερες! * Ο κ. Πάσχος είναι οικονομολόγος. ροφορικής και σύμβουλος Τεχνολογίας. ουργεί το επόμενο block. Κάθε εγγραφή αυτές τεχνολογίες γεννούν σιγά-σιγά το νέο, Χ.Ν.

ÙˆÓ ÎÚ˘ÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Η

Πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα;


20

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔΙΕΘΝΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ√Àƒπ™ª√™

™∫√¶π∞¡√™ §∞√™

Αναδυόμενη δύναμη

Ψάχνοντας ταυτότητα

Ο τουρισμός στην ΠΓΔΜ είναι σημαντικός παράγοντας της εθνικής τους Οικονομίας. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 2016 τα τουριστικά μέρη της χώρας επισκέφτηκαν 856.843 τουρίστες, από τους οποίους οι 510.484 προήλθαν από χώρες του εξωτερικού, και συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος αριθμός τους από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Σερβία. Η χώρα εκτός Βαλκανίων που φαίνεται να προτιμά τα Σκόπια ως έναν από τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της είναι η Ολλανδία. Αν και η γειτονική αυτή χώρα δεν έχει ακτογραμμή, διαθέτει μεγάλη τουριστική δυνατότητα, κυρίως χά-

Στη κεντρική πλατεία των Σκοπίων στέκει ο Μέγας Αλέξανδρος των έξι μέτρων, δίπλα υπάρχει μια γιγαντοοθόνη, ακόμα μεγαλύτερη, που συνήθως παίζει τις τελευταίες διαφημίσεις που

ρη στα βουνά της και το διατηρημένο φυσικό περιβάλλον, ιδίως στους τρεις εθνικούς δρυμούς της χώρας. Η τουριστική πρωτεύουσα της χώρας είναι η Οχρίδα, που έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

™ÎfiÈ·: Η Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÓfiÌ·ÙÔ˜

Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

πρωτεύουσα μιας χώρας χωρίς όνομα σε αναζήτηση ταυτότητας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό των Σκοπίων, της μεγαλύτερης πόλης της ΠΓΔΜ, που απέκτησε την ανεξαρτησία της πριν από 27 χρόνια, και έκτοτε βρίσκεται σε συνεχές ψάξιμο μιας ονομασίας που οι πολίτες της θα θέλουν και οι γείτονες θα αποδεχτούν. Για τους Σκοπιανούς, το μικρό αυτό έθνος των 2 εκατομμυρίων πολιτών, είναι απλά η Μακεδονία, για τους Έλληνες δεν θα μπορέσει ποτέ να κερδίσει αυτό το

όνομα. Για την ιστορία, το ζήτημα του ονόματος προέκυψε το 1991, όταν η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αποσχίστηκε από την ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της υπό το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ιστορικά, ο όρος «Μακεδονία», μια ελληνική λέξη, αναφέρεται στο βασίλειο και τον πολιτισμό των αρχαίων Μακεδόνων, που ανήκουν στο ελληνικό έθνος και αποτελούν κομμάτι της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Γεωγραφικά, ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται στο σημερινό έδαφος διαφόρων βαλκανικών χωρών, με το μεγαλύτερο τμήμα της να βρίσκεται στην Ελλάδα, και άλλα μικρότερα τμήματά της στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Στα παραπάνω οι Σκοπιανοί απαντούν ότι πριν την ανεξαρτησία τους η Μακεδονία ήταν το όνομα μιας γιουγκοσλαβικής περιοχής που έχει ακριβώς τα σημερινά σύνορα της χώρας τους. Γι’ αυτό

κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά για smartphones, tablets, κ.λπ., και σε απόσταση αναπνοής αρκετές ελληνικές τράπεζες, ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι Σκοπιανοί έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των Βαλκάνιων, πάθος χωρίς φίλτρο και ένταση χωρίς μέτρο. Όσον αφορά το καυτό θέμα του ονόματος, τελευταία δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Societas Civilis» στα Σκόπια, έδειξε ότι το 61% των πολιτών της ΠΓΔΜ στηρίζουν τη λύση στο ζήτημα, με στόχο την ταχύτερη ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Από αυτούς το 43% στηρίζει πλήρως και το 18% στηρίζει μερικώς.

και το τεράστιο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, γι’ αυτό και η διεκδίκηση εκ μέρους τους του Άστρου της Βεργίνας. Σήμερα, η Οικονομία τρέχει τις πολιτικές εξελίξεις. Η ΠΓΔΜ θέλει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ζηλεύει την ανάπτυξη της Σλοβενίας και της Κροατίας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, και προθυμοποιείται να ρίξει νερό στο κρασί της όταν το ΑΕΠ της είναι της τάξης των 30 δισ. δολαρίων απέναντι σε μια Ελλάδα με ΑΕΠ 290 δισ. δολαρίων. Η Αθήνα, ως η πρωτεύουσα μιας χώρας σε οικονομική κρίση διαρκείας, παρά την έξοδο στις αγορές αυτή την εβδομάδα, και τα διεθνή ευχολόγια για καλυτέρευση της οικονομικής της πορείας, που δεν τη νιώθουν ούτε στο ελάχιστο οι Έλληνες –το ακριβώς αντίθετο μάλιστα–, θέλει να κλείσει ένα εθνικό ζήτημα για πολιτικό όφελος. Ο δρόμος είναι μακρύς, το θέμα ευαίσθητο, και οι βαθιές διαφορές μεταξύ των λαών ανέκαθεν εμπόδιζαν τη σύμπνοια και την ομοφωνία, κάτι που ξέρει από πρώτο χέρι και με μεγάλο κόστος η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

™∫√¶π∞ – £∂™™∞§√¡π∫∏

Tόσο κοντά και τόσο μακριά!

∑√ƒ∞¡ ∑∞∂º

Στόχος η ένταξη σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ Η εκλογή του Ζόραν Ζάεφ, του Σλαβομακεδόνα οικονομολόγου στη θέση του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ στις 31 Μαΐου του 2017, σηματοδότησε την επανεκκίνηση της διαδικασίας προσέγγισης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Τι και αν ο ίδιος δήλωσε αυτή την εβδομάδα, «πεπεισμένος ότι η “Μακεδόνια” μπορεί να βρει λύση στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός της για την προοπτική να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.», χωρίς

να αλλάξει το Σύνταγμα, όλοι γνωρίζουν ότι, εξαρχής, ο Ζόραν Ζάεφ έθεσε ως στόχο την ένταξη της χώρας του στο ευρωπαϊκό μπλοκ και την Ατλαντική Συμμαχία το συντομότερο δυνατόν. Αιτία, φυσικά, τα οικονομικά οφέλη που θα έχει η ΠΓΔΜ, τα μεγέθη των οποίων γίνονται αντιληπτά αν αναλογιστεί κάποιος την τρέχουσα ανάπτυξη που καταγράφει η Σλοβενία, που εντάχθηκε το 2004, και η Κροατία, που εντάχθηκε το 2013.

Τα Σκόπια απέχουν από τη Θεσσαλονίκη περίπου τρεις ώρες και 20 ευρώ με το λεωφορείο. Το σημερινό όνομα της πόλης προέρχεται από το Scupi (από το ελληνικό «Σκούποι»), που ήταν το όνομα ενός ρωμαϊκού οικισμού που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Φτάνοντας στη σημερινή πόλη, το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι το γνωστό μοτίβο αρχιτεκτονικής και χρωμάτων των υπόλοιπων βαλκανικών πόλεων. Παρά το γεγονός ότι τα Σκόπια έχουν καταστραφεί πολλές φορές στην ιστορία τους, εξακολουθούν να έχουν πολλά ιστορικά μνημεία που αντανακλούν τις διαδοχικές κατακτήσεις της πόλης. Στους δρόμους τους ο τουρίστας αναγνωρίζει λίγη Ρώμη, λίγη Βιέννη, λίγη Μόσχα, με πιο απτό όλων το άγχος για μια ταυτότητα.

™∫√¶π∞

Mια… βλαβερή πρωτεύουσα Στα Σκόπια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούουν κάθε χρόνο τον κώδωνα του κίνδυνου, καθώς περίπου 269 ημέρες το χρόνο η ατμοσφαιρική ρύπανση στην πρωτεύουσα, «χτυπάει κόκκινο». Σύμφωνα, μάλιστα, με υπολογισμούς, τους οποίους επικαλούνται συχνά τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη των Σκοπίων ευθύνεται για περίπου 1.300 θανάτους κάθε χρόνο, με τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ 10) ανά

κυβικό μέτρο αέρα να μετρούνται, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και δέκα φορές υψηλότερα από τους κανόνες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαρχαιωμένο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών, που αποτελούνται μόνο από λεωφορεία περασμένων δεκαετιών, ανεξέλεγκτες βιομηχανικές εκπομπές, παλαιά αυτοκίνητα και καύση ξύλων από τζάκια και ξυλόσομπες, έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα στα Σκόπια σε πραγματικό εφιάλτη.


ΔΙΕΘΝΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

21

√ ª∂°∞§√™ ™À¡∞™¶π™ª√™ ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ… ¯·Ì¤ÓˆÓ Η φάση διόρθωσης στις μετοχές μπορεί να διαρκέσει όλο τον Φεβρουάριο, ακόμα και στις αρχές Μαρτίου, εκτιμούν οι αναλυτές.

Διόρθωση και όχι «κραχ» η πτώση των χρηματαγορών Οι αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι η ειΑυτή την εβδομάδα εικόνες από τις κακές μέρες του παρελθόντος επέστρεψαν κόνα «αναταραχής» θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, δεδομένης της μεγάστις διεθνείς χρηματαγορές. Οι οθόνες στα δωμάτια των συναλλα- λης αύξησης των τιμών που προηγήθηκε γών κοκκίνισαν, καθώς τα χρηματιστήρια το 2017, αλλά και «ειδικών παραγόέπεφταν με τη γνωστή σειρά ντόμινο: ντων», όπως οι αυτόματες συναλλαγές. πρώτα η Γουόλ Στριτ, μετά η Ασία, και, Η «Τζούλιους Μπάερ» (σ.σ.: ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδιωτικών ελβετικών τραπετέλος, η Ευρώπη. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη πτώση των ζών κεφαλαίων και επενδύσεων), πιμετοχών από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ στεύει πως μόνο ο χρόνος θα απαντήσει ανέλαβε πρόεδρος των Ηνωμένων Πο- στο ερώτημα αν θα υπάρξει και συνέχεια λιτειών, και η σιγή από το Twitter του ή αν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια πίσω από αυτό που θα γραφτεί στα βιβλία της Λευκού Οίκου ήταν εκκωφαντική. Κανείς δεν βγήκε να περηφανευτεί ότι οικονομικής ιστορίας ως «short volatility οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον μεγι- flash crash». «Η φάση διόρθωστάνα πρόεδρό τους για να τον ευχαριστήΤο «φάντασμα» σης στις μετοχές να διαρκέσει σουν για την εξαιρετική του πληθωρισμού μπορεί όλο τον Φεβρουάπαρουσία του αμεριστοιχειώνει ριο, ακόμα και στις κανικού χρηματιστηρίαρχές Μαρτίου», είου, σχολίαζε καυστικά τις διεθνείς ναι, πάντως, η εκτίμηαυτές τις ημέρες δημοαγορές ση υψηλόβαθμου σίευμα της εφημερίδας αναλυτή από την Sumitomo Mitsui Asset «Guardian». Αντίθετα, η συζήτηση εντός και εκτός Management, στο Τόκιο. Στο απλό ερώτημα, πάντως, των πεΗνωμένων Πολιτειών είχε να κάνει με «φούσκες», και το πού και πότε θα σκά- ρισσοτέρων γιατί οι χρηματαγορές πέσουν. Όπως, όμως, γράφει ο οικονομικός φτουν, ο Λάρι Έλιοτ απαντά εξίσου απλά: αναλυτής της βρετανικής εφημερίδας «Μα, γιατί ανέβαιναν για πάρα πολύ καιΛάρι Έλιοτ, όλα όσα συνέβησαν μέχρι ρό». Μια δόση πραγματικότητας δεν είναι σήμερα, είναι μόνο διόρθωση και όχι νέο άσχημο πράγμα, γράφει ο ίδιος στην «Guardian», εξηγώντας ότι οι μνήμες από «κραχ». Με απλά λόγια, το «φάντασμα» του την κρίση των χρηματαγορών πριν από πληθωρισμού εξακολουθεί να στοιχει- 10 χρόνια, είχαν αρχίσει να σβήνουν. Αυτές οι διορθώσεις είναι απαραίτηώνει τις διεθνείς αγορές. Με τους επενδυτές να αντιδρούν με τρόμο μπροστά τες, καθώς δείχνουν την αντίδραση στην προοπτική απότομης αύξησης των των αγορών στις εξελίξεις των εθνιεπιτοκίων από τη Federal Reserve στις κών Οικονομικών και όχι μόνο, προΗνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες σθέτει, για να επισημάνει ότι η άνοδος κεντρικές τράπεζες του πλανήτη, οι βασι- των μετοχών μπορεί να θεωρηθεί κοί δείκτες σε Wall Street, Ευρώπη και σχεδόν δεδομένη. Συμπερασματικά, υπάρχουν δυναμιΑσία έχουν εισέλθει ήδη σε φάση διόρθωσης για πρώτη φορά εδώ και δύο κές στις χρηματοπιστωτικές αγορές (και χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται ήδη πέραν αυτών) που δεν μπορεί να τις αντιτουλάχιστον 10% χαμηλότερα από το ληφθεί κανείς, και παραμένουν εγγενείς φετινό ζενίθ στο οποίο είχαν σκαρφαλώ- κίνδυνοι όπως το 1987, το 1997 και το 2010. σει στα μέσα με τέλη Ιανουαρίου.

Της ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

Ο αντι-Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών

ο δίχως άλλο, πρόκειται για μια πρωτιά στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Οι βαριά ηττημένοι των τελευταίων εκλογών στη Γερμανία, είναι πλέον οι de facto ηγέτες της κυβέρνησης της χώρας. Κατ' αυτόν τον τρόπο το περιοδικό «Politico» περιέγραφε την επίτευξη συμφωνίας για την κυβέρνηση του Μεγάλου Συνασπισμού στη Γερμανία, που πλάτη του ο «αντι-Σόιμπλε». Σε γενιη πλειονότητα των διεθνών αναλυτών κότερο πλαίσιο οι Σοσιαλδημοκράτες στεφάνωσε με πρωτοσέλιδους τίτλους αγαπούν την ιδέα ενός εξαιρετικά διευτου τύπου «Η Μέρκελ χάρισε την κυ- ρυμένου ευρωπαϊκού προϋπολογιβέρνηση στους Σοσιαλδημοκράτες»! σμού και θέλουν έναν Ευρωπαίο Υπενθυμίζοντας ότι το Σοσιαλδημο- υπουργό Οικονομικών που θα διακρατικό Κόμμα (SPD) ταπεινώθηκε στις θέσει χρήματα για να ανεβάσει τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, το αμερικα- επιδόσεις δύσκολων κρατών, όπως νικό περιοδικό διερωτάται γιατί η θεωρούνται η Ιταλία και, φυσικά, η ΕλΆνγκελα Μέρκελ, της οποίας το Χρι- λάδα. στιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) τερΌσον αφορά του τι σημαίνει συγκεμάτισε πρώτο, έδωσε τα σημαντικότερα κριμένα για την Ελλάδα η επιλογή του υπουργεία της νέας κυβέρνησης στους 59χρονου Σοσιαλδημοκράτη, δικηγόΣοσιαλδημοκράτες. ρου στο επάγγελμα και θερμού υποΤα θυσίασε όλα για την παραμονή στηρικτή της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής της στην εξουσία άλλα τέσσερα χρό- ολοκλήρωσης, για το υπουργείο Οικονια, σχολίαζαν αυτές τις ημέρες οι νομικών της Γερμανίας τα πράγματα επικριτές της, κατηγορώντας την ότι όχι έχουν ως εξής. μόνο την πολιτική της Γερμανίας, αλλά Κάποιοι συντηρητικοί φοβούνται ότι και ολόκληρης της Ευρώπης καλού- ο Σολτς, που πρόσφατα υποστήριξε μια νται πλέον να αναλάβουν άτομα ελάχι- γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, στα γνωστά έξω από τα στενά όρια του θα αυξήσει τις κυβερνητικές δαπάνες Βερολίνου. και θα αλλάξει την πολιτική του ΣόιΓια του λόγου το ασφαλές, ο Όλαφ μπλε, που λειτουργούσε στο βωμό της Σολτς, ο δήμαρχος του Αμβούργου, μηδενικής αύξησης του γερμανικού αναλαμβάνει υπουργός Οικονομικών χρέους, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι ίσως της Γερμανίας. διατηρήσει το δημοσιονομικό συντηΟ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο πολιτι- ρητισμό της Γερμανίας, αλλά υιοθετήκός που έζεψε την Ευρώπη στο άρμα σει μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι της οικονομικής πειθαρχίας και των με- στα φτωχότερα κράτη, όπως η ταρρυθμίσεων της αγοράς, φεύγει και Ελλάδα. το πόστο του καλείται να καλύψει όχι Σε γενικότερο πλαίσιο, αναμένεται απλά ένας ακόμα Σοσιαλδημοκράτης να κινηθεί εντός της συμφωνίας των που ονειρεύεται μια ένωση στα πρότυ- τριών εταίρων, στην οποία προτάσσοπα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ νται τα ευρωπαϊκά θέματα. Μακρόν, αλλά ένας άνθρωπος που Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται λόγος στο Βερολίνο αποκαλούν πίσω από την για την αναδιανομή πλούτου στην

Τ

Πώς θα κυβερνήσει η Άνγκελα Μέρκελ χώρα και ένωση χωρίς… χριστιανοδημοκρατική αυλή;

Ευρώπη, και τη μεγαλύτερη κοινή ευθύνη στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης και για την υποστήριξη εκ μέρους της Γερμανίας των μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κοινού προϋπολογισμού στην Ευρωζώνη. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, και οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν, φυσικά, και σε περισσότερες επενδύσεις. Και βέβαια, υποστηρίζεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Μέχρι τώρα, ο Σόιμπλε τασσόταν αναφανδόν κατά των αλλαγών αυτών, και πίεζε ασφυκτικά την Ελλάδα, αλλά ο Σολτς δεν πιστεύει κανείς ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή του. Αυτό, τουλάχιστον, φανερώνουν οι πολλές συνεντεύξεις του στις οποίες τασσόταν κατά του «Grexit». Αν στα παραπάνω συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απεχθάνονται τον Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμούν ηπιότερη αντιμετώπιση του Ιράν και αρνούνται να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό άμυνας της Γερμανίας στο 2% του ΑΕΠ, είναι απόλυτα λογικό που αναρωτιούνται όλοι, σήμερα, πώς η Άνγκελα Μέρκελ, η «αυτοκράτειρα» της Ευρώπης, θα διοικήσει χώρα και ήπειρο χωρίς αυλή…

,,


22

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∏ Û΢ˆÚ›· Ù˘ Novartis Î·È Ë Ó¤· «ÎˆÏÔÙÔ‡Ì·» ΔÛ›Ú· ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ΛÓËÛË ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞¡∂§, Ô˘ ıÔÚ˘‚Ë̤ÓË Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›

°Ú¿ÊÂÈ Ô °π∞¡¡∏™ §√μ∂ƒ¢√™

Ο

κόσμος θεωρεί, και μάλλον έχει δίκιο, ότι η υπόθεση της Novartis είναι μια κίνηση αποπροσανατολισμού από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που θορυβημένη καθώς είναι από τις εξελίξεις στο Σκοπιανό και το μεγάλο συλλαλητήριο της περασμένης Κυριακής, το χρησιμοποίησε για να ξεφύγει από τη δυσάρεστη θέση στην οποία έχει βρεθεί. Όμως, η ευρεία διάσταση που πήρε το σκάνδαλο (;) με την αμερικανική, φαρμακευτική εταιρία, έσβησε από τη δημοσιότητα το μεγαλύτερο θέμα των τελευταίων μηνών. Τη χρηματιστηριακή κρίση, που ξεκίνησε από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και συμπαρέσυρε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, ανεβάζοντας τα επιτόκια των ομολόγων παγκοσμίως και υποχρεώνοντας το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών να αναβάλει την έκδοση του 7ετούς ομολόγου που επρόκειτο να αρχίσει να δέχεται προσφορές από την περασμένη Δευτέρα. Μολονότι η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε Μνημόνιο, το τραπεζικό μας σύστημα συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την προστατευτική «ομπρέλα» της ΕΚΤ, η προγραμματισμένη έξοδος στις αγορές αυτό τον καιρό γίνεται μεθοδευ-

μένα και προγραμματισμένα, και οι αγοραστές των ομολόγων είναι γνωστοί, το ΥΠ.ΟΙΚ. μοιραία θορυβήθηκε από την κρίση και φοβούμενο ότι δεν θα έπιανε το επιτόκιο κάτω από 4% που προσδοκούσε, ανέβαλε για λίγες (;) ημέρες την έκδοση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο κόσμος και οι παγκόσμιες αγορές αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο μιάς νέας διεθνούς κρίσης, εντάσεως ανάλογης με το 2008. Ο νέος διοικητής της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, το διαψεύδει. Ουδείς, όμως, μπορεί να είναι σίγουρος. Μπορεί να είναι μια βραχυπρόθεσμη «διόρθωση», μπορεί να είναι και απαρχή χειρότερων δεινών. Θα το δούμε. Αλλά ακόμα και αν η κρίση αποφευχθεί για τώρα, δεν αποκλείεται να συμβεί αργότερα, προς το τέλος του 2018 ή το 2019. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τα ίδια και χειρότερα αργότερα. Και τότε τι θα συμβεί με την ελληνική Οικονομία, που θα βρίσκεται εκτός Μνημονίων και δεν θα έχει την προστασία των δανειστών και της ΕΚΤ; Φαντασθείτε αν του χρόνου τέτοιον καιρό (θυμίζω ότι οι δανειακές ανά-

Όταν κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι διαδηλωτές είναι «γραφικοί» και «φασίστες». Οταν είναι άλλη κυβέρνηση, τότε είναι... «αγωνιστές». Υποκρισία... Δεν υπάρχει ούτε ένας Ελληνας πολίτης που να μην απαιτεί τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο της χώρας. Δυστυχώς, υπάρχει διάχυτη η εντύπωση στην κοινή γνώμη, και σε πολλές περιπτώσεις είναι ορθή, ότι υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που είναι διεφθαρμένοι. Από το 2010, που έγινε η κατάρρευση της Οικονομίας, δεν κατέστη δυνατόν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να βρεθεί και να τιμωρηθεί η διαφθορά στο δημόσιο βίο της πατρί-

γκες της Ελλάδας το 2019 είναι πολύ πιό μεγάλες από φέτος. Είναι 19 δισ. περίπου, έναντι 5 δισ. φέτος), η χώρα μας θελήσει να βγει στις αγορές για να δανεισθεί για να πληρώσει μέρος των τοκοχρεολυτικών της δόσεων, και συμβεί μια παρόμοια ή ακόμα μεγαλύτερη κρίση, που μπορεί να ξεκινήσει από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδονησία, τη Βραζιλία, από οπουδήποτε. Πώς θα τη διαχειρσθεί η τότε κυβέρνηση, που θα δει τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων να εκτοξεύονται στα ύψη, ενδεχομένως στα επίπεδα του 2010; Και τότε δεν θα υπάρχουν Μνημόνια; Γι' αυτό οι σοβαροί οικονομικοί αναλυτές επιμένουν: η «καθαρή έξοδος» από τα Μνημόνια είναι ένα ακόμα συριζαίικο παραμύθι. Και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να παραμείνει σε κάποιου είδους πρόγραμμα για πολύ καιρό ακόμα. Πολιτικάντικα παιχνίδια όταν παίζεται η επιβίωση της χώρας και της Οικονομίας της, δεν επιτρέπονται. Ωσάν να μην διδαχτήκαμε από τα λάθη του σχετικά προσφάτου παρελθόντος μας, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ...

*

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μεγάλη αγάπη στους κουκουλοφόρους. Από τον «Ρουβίκωνα» μέχρι τη Novartis...

Σκάνδαλα και σκανδαλολογία δας μας. Και αυτό έχει αφήσει δικαιολογημένα ένα αίσθημα αδικίας σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση της Novartis αποτελεί αδήριτη ανάγκη να υπάρξει πλήρες ξεκαθάρισμα, και εφόσον υπάρχουν ποινικές ή άλλες ευθύνες πολιτικών προσώπων, αυτές να αποδοθούν. Όμως, άλλο πράγμα είναι αυτό, και άλλο να κατηγορούμε συλλήβδην όλους τους πολιτικούς, όλους τους

δημοσιογράφους, όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, όλους τους γιατρούς, όλους τους επιχειρηματίες, που συναλλάσσονται με το Δημόσιο, ως διεφθαρμένους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτού του είδους η ισοπέδωση βολεύει τους πράγματι διεφθαρμένους, που καλύπτονται πίσω από τη γενίκευση, ενώ συγχρόνως εκθέτει και σπιλώνει ανεπανόρθωτα αυτούς που και έντιμοι είναι και αγωνίζονται πράγματι για τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο...

*

Όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, «όταν η αλήθεια δεν μας βολεύει, πολύ κακό για την αλήθεια»...

Μην παίζετε με τους θεσμούς! Η υπόθεση της Novartis δεν γνωρίζω αν είναι σκάνδαλο πολιτικό και πόσο μεγάλο είναι. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο χειρισμός του μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση είναι επιεικώς απαράδεκτος. Τα κυβερνητικά στελέχη στην προσπάθειά τους να σπιλώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους και να μεταστρέψουν την κοινή γνώμη, που βρίσκεται «στα κάγκελα» εξαιτίας του προβλήματος με την ονομασία των Σκοπίων, επιδίδονται σε κινήσεις και χειρισμούς, που βρίσκονται στα όρια, αν δεν τα έχουν ξεπεράσει, της συνταγματικότητας. Από την αρχή φάνηκε η αντιδημοκρατική τους προσέγγιση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημ. Τζανακόπουλος «συνελήφθη» να εξέρχεται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες του εκπροσώπου του πρωθυπουργού να επισκέπτεται τον Άρειο Πάγο εν κρυπτώ και παραβύστω. Αντίθετα, οι λόγοι της επίσκεψης αυτής, που ακόμα δεν έχουν διευκρινισθεί, είναι άκρως ύποπτοι και σαφώς αντιδημοκρατικοί, αφού παραβιάζουν ευθέως τη συνταγματική επιταγή περί διακρίσεως των εξουσιών. Το ίδιο ισχύει με τη δήλωση του υπουργού αναπληρωτή Δικαιοσύνης Παπαγγελόπουλου, ο οποίος προέβη, ενώ τυπικά δεν γνώριζε και δεν έπρεπε να γνωρίζει το περιεχόμενο της δικογραφίας για την υπόθεση Novartis, σε μιά απίστευτη δήλωση, ότι η υπόθεση αυτή, «είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους». Την επομένη, μάλιστα, ο υπουργός αναπληρωτής Υγείας Π. Πολάκης συνέχισε τις εξωθεσμικές και αντισυνταγματικές δηλώσεις ισχυριζόμενος ότι γνωρίζει την ταυτότητα των προστατευομένων από τις δικαστικές Αρχές μαρτύρων. Εστω και αν ο υπουργός Δικαιοσύνης Π. Κοντονής, στη συνέχεια, απέρριψε τους ισχυρισμούς Πολάκη, οι εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ότι υπάρχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο δικαστικό έργο, παραμένουν. Στα 31 χρόνια που είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν έχω ξαναδεί τέτοια ξεδιάντροπη παρέμβαση στη Δικαιοσύνη από κυβερνητικούς παράγοντες. Και, δυστυχώς, γνωρίζουμε από την ιστορία, πολύ καλά, ότι όπου η κυβέρνηση παρεμβαίνει και επιβάλλεται στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, το κράτος Δικαίου καταρρέει. Και μαζί του η Δημοκρατία και η Ελευθερία...


ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

23

is

Who Who ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Του ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Μίκης Θεοδωράκης είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι στο χαρακτήρα του. Μεγάλωσε έτσι. Ανδρώθηκε έτσι. Αρκεί να δει κανείς τη ζωή του με ψυχραιμία, μακριά από πάθη ή από υπέρμετρους ενθουσιασμούς. Από την προσωπική του ζωή, την επαγγελματική του ως συνθέτης, μουσικός, μαέστρος και ερμηνευτής έως τον ακτιβισμό και την πολιτική, η πορεία του είχε πολλούς σταθμούς, συχνά αντιφατικούς. Άλλοτε στενοχωρούσε τους μεν, άλλοτε τους δε. Ήταν και είναι όμως, πάντοτε ο ίδιος, βροντώδης και χειμαρρώδης Μίκης σε ό,τι και αν έκανε, σε ό,τι και αν κάνει... Γεννήθηκε στη Χίο το 1925. Ο πατέρας του Κρητικός από το Γαλατά Ηρακλείου, η μάνα του Μικρασιάτισσα από τον Τσεσμέ. Την παιδική του ηλικία την πέρασε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Δεν ρίζωσε κάπου: Μυτιλήνη, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Πύργος, Πάτρα και Τρίπολη. Ο ίδιος αναφέρει στη πολύτομη αυτοβιογραφία του πως έζησε λίγο περισσότερο στην Τρίπολη. Την Τρίπολη της 4ης Αυγούστου και των πρώτων χρόνων της Κατοχής. Τότε που νομάρχης στην αρκαδική πρωτεύουσα ήταν ο πατέρας της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Και στη μουσική του δεν ασχολήθηκε μόνο με ένα είδος και δεν είχε μια κατεύθυνση, όπως ο «μεγάλος αντίπαλός» του, ο Μάνος Χατζιδάκις. Πέρασε από όλα τα είδη. Και παντού άφησε το στίγμα του. Μπορεί να αγαπήθηκε από όλους μας για τα ελαφρολαϊκά τραγούδια που συγκινούν ακόμα και σήμερα, μπορεί να έχει συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το «συρτάκι του Ζορμπά» (1964), βασισμένο σε παραδοσιακούς κρητικούς ήχους, έχει όμως ασχοληθεί και με την κλασική μουσική γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες και μουσική Δωματίου..! Τη μουσική του έχουν ερμηνέψει διεθνείς μουσικοί από τους Μπιτλς και τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ έως την Τζόαν Μπαέζ και την Εντίθ Πιάφ.

Ο

ª‹Î ·fi... ¢ÂÍÈ¿ Ì ÊÏ·˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿!

Αυτή η πολυσχιδής προσωπικότητα βρήκε έκφραση και στην πολιτική. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ξεκίνησε ως 15χρονος από την ΕΟΝ του Ιωάννη Μεταξά. «Εθελοντικά», όπως ο ίδιος είπε. «Κανείς δεν μας μίλησε για κομμουνισμό». Ήταν όλα πατριωτικά! Λίγα χρόνια αργότερα, το 1943, συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη ζωή του, βασανίζεται από τους

,,

Πολιτική γεμάτη μετατοπίσεις

Το 1974, με την πτώση της δικτατορίας, γυρίζει. Συμμετέχει και πάλι στα κοινά. Στην αρχή με αποτυχία. Το '74 απέτυχε να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Ενωμένης Αριστεράς, ενώ το 1978 απέτυχε να εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων! Από το 1981 έως και το 1986 εκλέγεται βουλευτής με το ΚΚΕ. Το '89 πολιτεύεται ως συνεργαζόμενος βουλευτής με τη Ν.Δ. Συμμετέχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη το '90 και αναλαμβάνει υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου γιατί ήθελε να στηρίξει την εθνική συμφυλίωση μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς. Το 2010 ο ΜίΑπό την ΕΟΝ του Μεταξά κης Θεοδωράκης ανακοίνωσε την ίδρυση Κινήματος στην Αντίσταση με το ΕΑΜ, Ανεξάρτητων Πολιτών με βουλευτής του ΚΚΕ και της Ν.Δ., την ονομασία «Σπίθα». Το Σεπτέμβριο του 2013 ο Μίκης έχει ως μόνη σταθερά αποφάσισε με επιστολή του την αγάπη των Ελλήνων να αποστρατευτεί από τη «Σπίθα», το κόμμα που ο ίδιος Ιταλούς, και έτσι, όταν αφήνεται ελεύθερος, ίδρυσε! Το 2015, κατά την εκλογή του διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, αρχικά διέκειτο στον ΕΛΑΣ και αγωνίζεται σαν διμοιρίτης ευνοϊκά προς αυτήν, αλλά στη συνέχεια της άσκησε έντονη κριτική. κατά τα Δεκεμβριανά του ΄44. Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου τάΜετεμφυλιακά για τη δράση του με χθηκε υπέρ του «ΟΧΙ». τους αντάρτες εξορίζεται σε Ικαρία και Μακρόνησο. Στη δεκαετία του ΄50 σπουΟ Μίκης και η Μακεδονία δάζει Μουσική στο Παρίσι, με υποτροφία. Επιστρέφει το 1960, και το 1963 οργαΤο 1997 ο Μίκης Θεοδωράκης είχε νώνει τους Λαμπράκηδες μετά τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λα- δηλώσει για το Μακεδονικό πως «το μπράκη, ενώ στις εκλογές εκείνης της χρο- όνομα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, νιάς εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής αρκεί οι λαοί να ζήσουν ειρηνικά». Αργότερα, σε συνέντευξή του τόνισε: «Εξ της ΕΔΑ. Τα χρόνια της δικτατορίας εξορίζεται στη Ζάτουνα της Αρκαδίας και τον αντικειμένου αυτή η χώρα ωθείται προς τη Ωρωπό, ενώ το 1970 φεύγει, με άδεια βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα. του καθεστώτος, στο Παρίσι. Γιατί, λοιπόν, να μην είναι δυνατή η ευώ-

Η παρουσία του στο συλλαλητήριο συζητήθηκε πολύ. Καταδίκασε την ...αριστερόστροφη μορφή του φασισμού, εμφανώς απογοητευμένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, και δήλωσε πως «η Μακεδονία είναι μία, ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική»

δοση των σχέσεών μας προς όλα τα επίπεδα και ό,τι προκύψει; Η τελωνειακή ένωση, η συνομοσπονδία κ.λπ., είναι απλώς όροι. Πάντως, νομίζω ότι το θέμα της ονομασίας θα ξεπεραστεί όταν οι σχέσεις των δύο λαών φθάσουν σε τέτοιο σημείο, που το όνομα δεν θα έχει καμιά σημασία». Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος. Η παρουσία του και ο λόγος του συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν πολύ. Καταδίκασε την... αριστερόστροφη μορφή του φασισμού, εμφανώς απογοητευμένος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και δήλωσε πως «η Μακεδονία είναι μία, ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική».

Ο Μίκης που αγάπησαν όλοι Πολυκύμαντος ο Μίκης. Προικίστηκε με εξυπνάδα, ταλέντο και ένα γνήσια ελληνικό σκέπτεσθαι και φέρεσθαι. Κέρδισε πολλά από τη μουσική του. Είναι αλήθεια. Και ψυχικά και υλικά. Σωστός επαγγελματίας. Αλλά πάντα αυθεντικός που κερδίζει τη ψυχή του συνομιλητή του. Από εθελοντής μεταξικός, κομμουνιστής, μετά έγινε το «κόκκινο πανί» για το μετεμφυλιακό αστικό κράτος. Φαίνεται, όμως, πως οι περισσότεροι, όσο και αν τον κατέκριναν, όσο και αν με το ένα χέρι τον λιθοβολούσαν, φαίνεται, λοιπόν, από την Ιστορία, ότι, τελικά, ψιθύριζαν και ευωχούντα με τις συνθέσεις του. Έστω και κρυφά πίσω από τις βαριές πόρτες των ανακτόρων... Γι' αυτό και στα στερνά, σε συναυλίες του, μέσα στο ακροατήριο έβλεπε κανείς τα τρία παιδιά της Φρειδερίκης, με ό,τι αυτό συμβολίζει, δύο πρώην βασιλιάδες, τη Σοφία και τον Κωνσταντίνο, και μια πριγκίπισσα να σιγοτραγουδούν: «Απρίλη μου, Απρίλη μου ξανθέ/ και Μάη μυρωδάτε, καρδιά μου πώς αντέ/ Καρδιά μου πώς, καρδιά μου πώς αντέχεις/ μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές».


24

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΘΕΜΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∞ ¡∏™Δ∏™πª∞ º∞°∏Δ∞ Δ∏™ ∞¶√∫ƒπ∞™

Τι θα χρειαστείτε: ◗ 1 ποτήρι νερού ελαιόλαδο ◗ 2 ποτήρια νερού σιμιγδάλι ◗ (1 ψιλό & 1 χοντρό, ή μόνο ψιλό ή μόνο χοντρό) ◗ 5 κ.σ. σουσάμι ◗ 4 κ.σ. κουκουναρόσπορους ◗ Νιφάδες από σοκολάτα κουβερτούρα Για το σιρόπι:

◗ 2 ποτήρια νερό ◗ 2 ποτήρια φυσικό χυμό πορτοκάλι περα-

Ε

Ταραμοσαλάτα Τι θα χρειαστείτε: ◗ 200 γρ. ταραμά άσπρο ◗ 200 γρ. ψωμί μπαγιάτικο χωρίς την κόρα, μουσκεμένο και καλά στειμμένο ◗ 2 φλιτζάνια λάδι ◗ 2 κρεμμύδια τριμμένα στον ψιλό τρίφτη ◗ 2 λεμόνια (το χυμό τους) Τι θα κάνετε: Βάζετε στο γουδί τον ταραμά και με λίγες σταγόνες λάδι τον κοπανάτε αρκετά μέχρι να γίνει αλοιφή. Προσθέτετε λίγο-λίγο το ψωμί, το λεμόνι, το κρεμμύδι και το λάδι, ενώ συνεχίζετε να χτυπάτε ελαφρά με το γουδοχέρι μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Βάζετε το μείγμα σε μπολ και γαρνίρετε με μαύρες ελιές. Σημείωση: μπορείτε να αντικαταστήσετε το ψωμί με πουρέ πατάτας. Για συνοδευτικό μπορείτε να τηγανίσετε ροδέλες κολοκυθιού ή φέτες αν είναι μικρά τα κολοκύθια, αφού πρώτα τα αλευρώσετε. Tips: Είναι προτιμότερο να αγοράσετε άσπρο ταραμά (γνήσιο) και όχι κόκκινο με χρωστικές, γιατί έχει πολύ πιο φίνα γεύση αβγοτάραχου, ειδικά αν τον κοπανίσετε για να σπάσουν καλά τα αβγά του.

33

™ÈÌÈÁ‰·Ï¤ÓÈÔ˜ ¯·Ï‚¿˜, ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÔÚÙÔοÏÈ

Ταξίδι στον 7ο ...ουρανίσκο! κδρομές, χαρταετός, λαγάνα, ταραμάς, χαλβάς, θαλασσινά. Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί τη λήξη της Αποκριάς και την έναρξη της νηστείας. Ονομάστηκε έτσι από τους χριστιανούς, υπό την έννοια της πνευματικής και σωματικής «κάθαρσης», καθώς καλούμαστε να αφήσουμε πίσω μας όλες τις αμαρτωλές συνήθειες και κραιπάλες, συμπεριλαμβανομένων και των αρτύσιμων, δηλαδή των μη νηστήσιμων φαγητών. Μία άλλη εκδοχή είναι ότι οι νοικοκυρές αυτή την ημέρα καθάριζαν τα σκεύη τους από το φαγοπότι της Αποκριάς. Ακόμη και σήμερα, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. στην Ήπειρο και στον Πόρο, το έθιμο προστάζει να καθαρίζουν τις κατσαρόλες και όλα τα χάλκινα σκεύη από τα λίπη της Αποκριάς με ζεστό σταχτόνερο, μέχρι να αστράψουν. Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας στην ύπαιθρο είναι γνωστός ως «Κούλουμα». Για την προέλευση και την ερμηνεία της λέξης υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ο πατέρας της ελληνικής Λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, υποστηρίζει ότι προέρχεται από το λατινικό «cuuiulus», που σημαίνει «αφθονία», αλλά και «τέλος». Τα Κούλουμα εκφράζουν, δηλαδή, τον επίλογο της Αποκριάς και παράλληλα την έναρξη της περιόδου της Σαρακοστής, δηλαδή της μεγάλης νηστείας του Πάσχα, που διαρκεί 40 ημέρες, όσες και οι ημέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Άλλη εκδοχή είναι να έχει αλβανική προέλευση από τη λέξη «colum», που σημαίνει «καθαρός», ενώ ιδιαίτερα πιθανή είναι και η θεωρία τα Κούλουμα να προέρχονται από την, επίσης λατινική, λέξη «columna» –που σημαίνει «κίονας», «κολόνα»–, και αυτό γιατί οι Αθηναίοι συνήθιζαν να γιορτάζουν την Καθαρή Δευτέρα στις «κολόνες», δηλαδή στις Στύλες του Ολυμπίου Διός, χωρίς φυσικά να ξεχνούν να πάρουν μαζί τους το χάρτινο σύνεργο του υπαίθριου παιχνιδιού, που τελικά επικράτησε ως έθιμο. Το πιάτο της ημέρας περιλαμβάνει νηστήσιμα, ως αποτοξίνωση από το πλούσιο φαγοπότι της Αποκριάς. Συνοδεύονται από τη λαγάνα, ένα είδος άρτου χωΤι θα χρειαστείτε: ρίς προζύμι, με ελλειπτικό σχήμα και πεπλατυσμένο για να ψήνεται εύκολα. ◗ 250 γρ. αμπελόφυλλα Σχετικός είναι ο δημοτικός σατυρικός θρήνος: «Τ' ακούτε τι παράγγειλε η Κα◗ 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια θαρή Δευτέρα; Πεθαίν' ο Κρέος, πέθαψιλοκομμένα νε, ψυχομαχάει ο Τύρος, σηκώνει ο ◗ 2 κρεμμύδια τριμμένα Πράσος την ουρά κι ο Κρέμμυδος τα ◗ 250 γρ. ρύζι Καρολίνα γένεια... Μπαλώστε τα σακούλια σας, ◗ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο τροχίστε τα λεπίδια και στον τρανό τον ◗ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο πλάτανο, να μάσουμε στεκούλια». ◗ Λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο Απαραίτητο συμπλήρωμα της Καθα◗ 1 κούπα ελαιόλαδο ράς Δευτέρας αποτελεί το πέταγμα του ◗ 1 1/4 κούπα βραστό νερό χαρταετού, με τα ποικίλα χρώματα και ◗ Χυμό από 1,5 λεμόνι σχέδια, από μικρούς και μεγάλους, πιθανόν για να πετάξουν μακριά κάθε έγνοια ◗ Αλάτι, πιπέρι του χειμώνα, μιας και μπαίνει η άνοιξη και όλα, τουλάχιστον στη Φύση, είναι πιο χαΤι θα κάνετε: ρούμενα λόγω της ανθοφορίας και της Ανακατεύετε όλα τα υλικά της γέμιβελτίωσης του καιρού.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

σμένο από σουρωτήρι ◗ 3 ποτήρια ζάχαρη ◗ 1 σφηνάκι τεντούρα Για το σερβίρισμα: κανέλα σε σκόνη και άχνη ζάχαρη, ή λιωμένη σοκολάτα κουβερτούρα Τι θα κάνετε: Αρχικά ετοιμάζετε το σιρόπι. Βράζετε όλα τα υλικά μαζί: χυμό πορτοκαλιού, νερό, ζάχαρη για 5 λεπτά, και μόλις αποσύρετε

από τη φωτιά προσθέτετε την τεντούρα. Έπειτα, ετοιμάζετε το μείγμα του χαλβά. Βάζετε το λάδι να ζεσταθεί, ρίχνετε μέσα το σιμιγδάλι. Προσθέτετε το κουκουνάρι και το σουσάμι, και καβουρδίζετε τα υλικά ανακατεύοντας με μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι να χάσει το σιμιγδάλι το αρχικό του άσπρο χρώμα. Ρίχνετε με προσοχή το σιρόπι στο σιμιγδάλι, και σκεπάζετε κατευθείαν την κατσαρόλα με το καπάκι της. Χαμηλώνετε τη φωτιά και ανακατεύετε μέχρι να αρχίσει να ξεκολλά ο χαλβάς από τα πλαϊνά του σκεύους. Κατεβάζετε την κατσαρόλα από τη φωτιά, την σκεπάζετε με μια πετσέτα κουζίνας και αφήνετε το χαλβά λίγο να κρυώσει. Μεταφέρετε τη μισή ποσότητα στη φόρμα πιέζοντας με ένα κουτάλι, ώστε να μην αφήσει κανένα κενό, πασπαλίζετε με νιφάδες κουβερτούρας, προσθέτετε το υπόλοιπο μείγμα του χαλβά, και πιέζετε πάλι με ένα κουτάλι. Όταν κρυώσει τον ξεφορμάρετε σε πιατέλα και σερβίρετε με λιωμένη σοκολάτα κουβερτούρα ή άχνη ζάχαρη ή κανέλα.

Λαγάνα, ταραμάς, χαλβάς, θαλασσινά. Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί τη λήξη της Αποκριάς και την έναρξη της νηστείας.

¡ÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÁÈ·Ï·ÓÙ˙›

ÃÙ·fi‰È „Ë̤ÓÔ ÛÙÔ ˙Ô˘Ì› ÙÔ˘ Τι θα χρειαστείτε (για 4 άτομα): ◗ 1 χταπόδι (περίπου 1 κιλό με 1.200 γραμμ.) ◗ 4 κ.σ. ελαιόλαδο ◗ 2 κ.σ. ξίδι μπαλσάμικο ◗ 1 δαφνόφυλλο ◗ 1 σκελίδα σκόρδο ◗ 1 πρέζα ρίγανη ◗ 2 μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτο

Το πιάτο της ημέρας περιλαμβάνει νηστίσιμα, ως αποτοξίνωση από το πλούσιο φαγοπότι της Αποκριάς.

σης (φρέσκα κρεμμυδάκια, κρεμμύδια, μαϊντανό, άνηθο, δυόσμο, ρύζι, αλάτι, πιπέρι, το μισό λάδι). Απλώνετε ένα φύλλο σε πιάτο, με τις ίνες από την πάνω πλευρά, και βάζετε λίγη γέμιση. Διπλώνετε την πάνω πλευρά. Διπλώνετε τα πλαϊνά. Τυλίγετε ελαφρά. Καλύπτετε τον πάτο της κατσαρόλας με λίγα αμπελόφυλλα, και τοποθετείτε τα ντολμαδάκια, το ένα δίπλα στο άλλο, σε σειρές. Προσθέτετε το νερό, το υπόλοιπο λάδι και το χυμό λεμονιού. Καλύπτετε με ένα πιάτο, σκεπάζετε την κατσαρόλα με το καπάκι, και σιγοβράζετε.

Τι θα χρειαστείτε (για 4 άτομα): ◗ κιλό γαρίδες ◗ 500 γρ. μακαρόνια σπαγγέτι ◗ 3 ώριμες ντομάτες ◗ Μισή κουταλιά της σούπας πελτέ και 2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ ◗ 2 μέτρια κρεμμύδια ξερά ◗ 1 σκελίδα σκόρδο ◗ 1/4 πράσινη και 1/4 κόκκινη πιπεριά ◗ Αλάτι, πιπέρι, τσίλι, μαϊντανό, λάδι ◗ 1 λεμόνι ◗ 1 ποτηράκι ούζο Τι θα κάνετε: Βάζετε τα μακαρόνια σε καλά αλατισμένο και βρασμένο νερό και τα μαγειρεύετε για 10 λεπτά. Βράζετε τις γαρίδες σε μια κατσαρόλα όπου έχε-

°·ÚȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰·

τε βάλει νερό και ένα λεμόνι κομμένο σε φέτες, για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Ξεπλένετε τις γαρίδες και αφαιρείτε το κέλυφός τους χωρίς να βγάλετε το κεφάλι. Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζετε για λίγο το σκόρδο με τα κρεμμύδια και τις πιπεριές, όλα ψιλοκομμένα, και προσθέτετε τις γαρίδες. Έπειτα, προσθέτετε το ούζο και αφήνετε για 3 λεπτά να πάρουν τα υλικά το άρωμά του, και στο τέλος προσθέτετε τις ντομάτες που έχετε στείψει, την κέτσαπ και τον πολτό. Ανακατεύετε καλά, βάζετε και το αλατοπίπερο και το τσίλι, και αφήνετε να δέσει η σάλτσα για περίπου 10 λεπτά. Σερβίρετε τα μακαρόνια και τη σάλτσα με τις γαρίδες, και προσθέτετε από πάνω ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Τι θα κάνετε: Καθαρίζετε το χταπόδι και το βάζετε ολόκληρο μέσα σε ένα μπολ. Προσθέτετε το ελαιόλαδο, το μπαλσάμικο, το δαφνόφυλλο, το σκόρδο και τη ρίγανη, και ανακατεύετε καλά όλα τα υλικά μαζί. Απλώνετε σταυρωτά στον πάγκο δύο μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτο. Τοποθετείτε το χταπόδι στη μέση, και το περιχύνετε με το μείγμα. Κλείνετε το αλουμινόχαρτο σε πακέτο – όχι σφιχτά, γιατί φουσκώνει με το ψήσιμο. Ψήνετε το χταποδάκι για περίπου 1 ώρα και 15' έως 1 ώρα και 30', στους 180°C και το σερβίρετε. Tips: Δεν αλατίζετε το χταπόδι. Για να το κόψετε πιο εύκολα και να μην γλιστράει το αφήνετε 30' στην κατάψυξη. Το σιγανό μαγείρεμα «μελώνει» το χταπόδι.


10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∞ƒ£ƒ√

√π∫√¡√ªπ∞ ∏ ÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È, È·, ÊıËÓ‹ ˘fiıÂÛË

Τσικνοπέμπτη ήταν ακόμη μία ευκαιρία για να διαπιστώσουμε τη στρέβλωση. Όσοι βγήκαν για να τηρήσουν το έθιμο διαπίστωσαν ότι κάτι έχει αλλάξει. Δεν είμαστε πολύ μακριά από την εποχή που τα τρόφιμα θα τιμολογούνται ως είδη πολυτελείας. Οι διεθνείς τιμές εμπορευμάτων, όπως το κρέας, το σιτάρι, η σόγια, το καλαμπόκι και το ρύζι, αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια χρηματιστηριακά προϊόντα. Οι τιμές τους ∫ø¡™Δ∞™ αυξομειώνονται στα διεθνή χρηματιστήρια, με βιαιότητα, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων και της ταυτόχρονης αύξησης σε επίπεδα-ρεκόρ της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κλιματικές αλλαγές, με την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν πλήξει πολλές καλλιέργειες.

Ã∏™Δ√™

Η

αυτόχρονα, ο προσανατολισμός στις καλλιέργειες για παραγωγή ενέργειας έχει περιορίσει σημαντικά τις εκτάσεις για σιτηρά. Επιπλέον, Κίνα και Ινδία αυξάνουν συνεχώς τη ζήτηση, λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες παγκοσμίως, περιλαμβανομένων των Κινέζων. Τέλος, η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών θα αυξήσει το μεταφορικό κόστος που μετακυλίεται στις τελικές τιμές. Στην Ελλάδα, το φαγητό δεν είναι φθηνό, αλλά αυτό οφείλεται προφανώς σε φαινόμενα κερδοσκοπίας και ματαιοδοξίας. Παρά τη μακρόχρονη κρίση η ακρίβεια έχει χτυπήσει την πιο βασική ανάγκη του Έλληνα, την τροφή. Οι στρεβλώσεις της εγχώριας αγοράς αναγκάζουν τον Ελληνα καταναλωτή να πληρώνει ακριβότερα βασικά είδη διατροφής σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Οι στρεβλώσεις αυτές καλλιεργούν συνθήκες κερδοσκοπίας και καρτέλ, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

Τ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

25

Ο Μάρτης-φορογδάρτης των ελεύθερων επαγγελματιών

Οι120δόσεις γιαταΤαμεία Σελ. 29

Σελ. 28

«™∞º∞ƒπ» °π∞ Δ√¡ ∂¡Δ√¶π™ª√ Δø¡ ∞¡∞™º∞§π™Δø¡ √Ã∏ª∞Δø¡

500.000 ÎÈÓËÙ¤˜... ‚fî˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

έο «σαφάρι» για τον εντοπισμό τουλάχιστον 500.000 ανασφάλιστων οχημάτων θα ανακοινώσει σε λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τον περασμένο Ιούνιο έγινε μία προσπάθεια καταγραφής και ενημέρωσης των ανασφάλιστων οχημάτων. Δυστυχώς, κάποια λάθη στη διαδικασία, οδήγησαν στην παροδική διακοπή της. Μετά την πρώτη διασταύρωση τότε, η ΑΑΔΕ είχε αποστείλει σε περισσότερους από 1,15 εκατ. ιδιοκτήτες πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα. Αποτέλεσμα ήταν λίγες ημέρες αργότερα, να ακυρωθούν όλα τα πρόστιμα και όσοι πρόλαβαν και πλήρωσαν, σήμερα τους έχουν επιστραφεί ήδη τα ποσά που έχουν καταβάλει. Σήμερα στην Ελλάδα κυκλοφορούν περισσότερα από 6 εκατομμύρια οχήματα, αυτοκίνητα και μηχανές. Πέρυσι το καλοκαίρι, τα ανασφάλιστα Ι.Χ. ξεπερνούσαν το 1,15 εκατομμύριο. Το περυσινό «σαφάρι» απέδωσε, και σήμερα τα ανασφάλιστα οχήματα εκτιμώνται σε λίγο περισσότερα από 500.000. Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, προσπάθησε να λύσει τα τεχνικά θέματα που είχαν προκύψει πέρυσι. Τα ειδοποιητήρια με την προειδοποίηση για πρόστιμο πρόκειται να σταλούν εκ νέου, με σκοπό την εξάλειψη αυτού του φαινομένου. Το πρόστιμο, ανάλογα με τον κυβισμό και τον τύπο του οχήματος, διαμορφώνεται από 100 έως 250 ευρώ. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών πρότεινε να δημιουργήσει και να χρηματοδοτήσει ειδική «κόκκινη τηλεφωνική γραμμή», ώστε όποιος οδηγός δεχθεί ειδοποιητήριο για την πληρωμή προστίμου ενώ έχει ήδη ασφαλιστεί, να μπορεί να δώσει τα στοιχεία του, να διασταυρωθούν οι συναλλαγές του με τις ασφαλιστικές εταιρίες, ώστε να αποδειχθεί γρήγορα αν είναι ασφαλισμένος ή όχι. Ένα άλλο αποκαλυπτικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι μόλις το 15%-20% των οχημάτων διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη απέναντι σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως αυτά που έπληξαν πρόσφατα τη Μάνδρα Αττικής, αλλά

Ν

Ο οδηγός που οδηγεί ανασφάλιστο όχημα θέτει τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του σε κινδύνους και συνέπειες ανυπολόγιστης αξίας, και μάλιστα με αντάλλαγμα ένα μικρό κόστος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

✔ ✔

✔ ✔

Μηχανή έως 250 κυβικά: πρόστιμο 100 ευρώ Μηχανή άνω των 251 κυβικών: πρόστιμο 150 ευρώ

Αυτοκίνητο έως 1.000 κυβικά: πρόστιμο 200 ευρώ Αυτοκίνητο από 1.001 κυβικά και άνω: πρόστιμο 250 ευρώ

και άλλες περιοχές της χώρας. Φυσικά, οι οδηγοί έχασαν το σύνολο της περιουσίας τους. Ο φόβος που επικρατεί, σήμερα, στο οικονομικό επιτελείο, είναι ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που πέρυσι έσπευσαν να τα ασφαλίσουν για να γλιτώσουν το πρόστιμο, φέτος, λόγω της κρίσης, δεν θα ανανεώσουν. Τα συμβόλαια του περυσινού καλοκαιριού θα λήξουν και οι οδηγοί θα επιλέξουν τη μη ανανέωση ελπίζοντας ότι δεν θα εντοπισθούν. Το υπουργείο Μεταφορών έχει δεσμευθεί απέναντι στην ΑΑΔΕ, ότι οι λίστες έχουν επικαιροποιηθεί και ότι αυτή τη φορά τα στοιχεία θα είναι σωστά για να εντοπισθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εξακολουθούν και έχουν ανασφάλιστα τα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα, από την ΑΑΔΕ υπολογίζουν ότι εφόσον τα στοιχεία δεν χρειασθούν περαιτέρω επεξεργασία, η διασταύρωση θα πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες ανακοινώνουν καθημερινά νέα ασφαλιστικά προγράμματα χαμηλού κόστους. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ασφάλιση με βάση τα χιλιόμετρα ή ακόμα και τρίμηνης διάρκειας, ενώ η ώρα που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός συμβολαίου δεν μπορεί να πάρει περισσότερα από 5 λεπτά. Ο νόμος θεωρεί ανασφάλιστο το όχημα που κυκλοφορεί χωρίς να έχει την υποχρεωτική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, ενώ υπεύθυνος απέναντι στο νόμο για την ασφάλιση του οχήματος είναι πάντα ο οδηγός του. Ακόμα και εάν ένα αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο υποχρεούται να έχει ασφάλιση, αν και εφόσον ο ιδιοκτήτης του δεν έχει καταθέσει τις πινακίδες του (διαδικασία ακινησίας). Είναι πιθανό κάποια από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πωλούνται (είτε απευθείας από ιδιώτες είτε από εταιρίες πώλησης) να έχουν παραμείνει ανασφάλιστα για το διάστημα που βρίσκο-

νται προς πώληση. Αυτό σημαίνει ότι όταν αγοράζει κάποιος ένα μεταχειρισμένο όχημα είναι πιθανό να έχει χαρακτηριστεί ανασφάλιστο πριν την ημερομηνία αγοράς. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το πρόστιμο θα πάει στον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη που το είχε πριν γίνει η μεταβίβαση του οχήματος. Ο αγοραστής μεταχειρισμένου οχήματος οφείλει να το ασφαλίσει αμέσως. Ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που το έχει ο νέος ιδιοκτήτης και το πρόστιμο θα επιβαρύνει το νέο αγοραστή. Οι κυρώσεις για ένα ανασφάλιστο όχημα είναι βαριές και αγγίζουν διαφορετικούς τομείς του Δικαίου. Πέραν του οικονομικού προστίμου οι οδηγοί των ανασφάλιστων οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με την αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ποινικές κυρώσεις κρίνονται αναπόφευκτες. Στην περίπτωση δυστυχήματος ξεκινά ένας Γολγοθάς για τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήματος. Πρώτα από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο θα στραφεί εναντίον του για την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης, κατόπιν, από την οικογένεια του θύματος, που μπορεί να απαιτήσει από ιατρική περίθαλψη, αποζημίωση ηθικής βλάβης, μέχρι απώλεια εισοδημάτων, και πάει λέγοντας, σε μια λίστα που η τελεία φαντάζει μακρινή. Ο οδηγός που οδηγεί ανασφάλιστο όχημα θέτει τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του σε κινδύνους και συνέπειες ανυπολόγιστης αξίας, και μάλιστα με αντάλλαγμα ένα μικρό κόστος.


26

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Σε 10 ημέρες ξεκινά το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» Στις 28 Φεβρουαρίου ξεκινά, πάλι, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος, που περιλαμβάνει οδηγό εφαρμογής του νέου «Εξοικονομώ», με όλα τα στοιχεία για τα κριτήρια υπαγωγής. Προσοχή! Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείσει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια. Το πρόγραμμα υλοποιείται με 250 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός (μαζί με τα ιδιωτικά κεφάλαια) μπορεί να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς.

Ευρωπαίοι «σοσιαλιστές» Επιχαίρουν ορισμένοι γιατί μπαίνει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στην κυβέρνηση της Γερμανίας και το υπουργείο Οικονομικών θα αναλάβει ο δήμαρχος Αμβούργου Όλαφ Σολτς, αντιπρόεδρος του SPD. Ωστόσο, πρόκειται για «πρωτοπαλίκαρο» του Σρέντερ, υποστηρικτή της «Ατζέντας 2010» (περικοπές επιδομάτων, «πάγωμα» μισθών), και εισηγητή της αύξησης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 67 έτη. Άρα, ούτε χάρες θα κάνει, ούτε την Ελλάδα, ούτε τον Τσίπρα θα σώσει. Όσο για τα καλά λόγια, χορτάσαμε από τον άλλο «σοσιαλιστή», τον Μοσκοβισί…

¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂𠫶∞ƒ∞°∫∞» ™Δ∏ º√ƒ√§√Δ∞ƒπ∞

∏ ¢∂∏ Û ÂÈÙÚÔ›· Η ΔΕΗ εδώ και μήνες διαπραγματεύεται με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. Μεγάλο «βαρίδι» του δανεισμού της είναι κοινοπρακτικό δάνειο 1,3 δισ. ευρώ που λήγει το 2019. Η τελική συμφωνία με τις τρά-

πεζες συνεπάγεται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη ΔΕΗ. Οι δεσμεύσεις θα περιγράφονται αναλυτικά στο business plan της ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες που θα αναχρηματοδοτήσουν, θα παρακολουθούν την υλοποίηση...

«Ασφαλή, ελεγχόμενη και αξιόπιστη» χαρακτήρισε τη διαδικασία της φορολοταρίας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής κλη-

ρωτίδας και τον τρόπο επιλογής του συγκεκριμένου συστήματος, η ΑΑΔΕ εξήγησε πως «η ακολοθούμενη διαδικασία είναι απολύτως ασφαλής, αξιόπιστη και ελεγχόμενη», και στη βάση αυτή παραθέτει όλο το τεχνικό ιστορικό.

¶·Ú· ...√π∫√¡√ªπ∫∞ …Μνημείο φτώχειας

Ο Wilbur Ross στη ΔΕΘ Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, ο πασίγνωστος μεγαλοεπενδυτής Wilbur Ross, θα είναι επίσημος προσκεκλημένος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αμερικανική πλευρά και προσωπικά ο κ. Ross θεωρούν σημαντική τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, όπου Τιμώμενη Χώρα είναι η ΗΠΑ, ως ευκαιρία να βρεθούν στην Ελλάδα σημαντικές αμερικανικές επιχειρήσεις και να αναπτύξουν μόνιμες σχέσεις με αντίστοιχες ελληνικές, και –μέσω αυτών– με την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο ΟΓΑ, από Ταμείο αγροτών μετατρέπεται σε Οργανισμό επιδομάτων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «ο νέος Οργανισμός ενσαρκώνει το όραμα για ένα κράτος κοινωνικής φροντίδας και ουσιαστικής αλληλεγγύης... με επιδόματα, παροχές και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα». Εκτός των άλλων, θα μείνουν στην ιστορία σαν αυτοί που όχι μόνο φτωχοποίησαν έτι περαιτέρω τον ελληνικό λαό, αλλά έφτιαξαν και μνημείο προς τούτο, να το θυμούνται…

Παράνομο το αφορολόγητο πετρέλαιο Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων χωρίς επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) από πρατήρια στα σύνορα της Ελλάδας με τρίτες χώρες, είναι αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία. Η Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης επιβάλλει ότι ο ΕΦΚ καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο και στο κράτοςμέλος θέσης σε ανάλωση των προϊόντων. Η απόφαση αφορά την εταιρία Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών A.E. (ΚΑΕ) που έχει την εκμετάλλευση πρατηρίων τα οποία λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων, ήτοι σε περιοχές που συνορεύουν με τρίτες χώρες – συγκεκριμένα, με την Τουρκία, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.

Ακριβό «μαξιλαράκι»… Με καθυστέρηση 3 ετών και εν μέσω χρηματιστηριακής αναταραχής έλαχε στη χώρα μας να βγει στις αγορές προς άντληση 3 δισ. ευρώ με 7ετές ομόλογο. Αλλά, πλέον, τα επιτόκια έχουν λάβει την ανιούσα, ενώ το ελληνικό spread (διαφορά από γερμανικά επιτόκια) παραμένει στα

ύψη. Κατά συνέπεια, δύσκολα η κυβέρνηση θα κατορθώσει να φτιάξει, με φτηνό δανεισμό, το «μαξιλαράκι» των 19 δισ. που σχεδιάζει προκειμένου να βγούμε «αυτοδύναμα» στις αγορές. Όπως και το Γ’ Μνημόνιο, έτσι και η έξοδος από αυτό θα μας στοιχίσει ακριβά…

Δ· «Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·» ÙÔ˘ ÛÎÔÈ·ÓÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜

Oι κάτοικοι της περιοχής των Σκοπίων θέλουν μια, έστω και τεχνητή, «ταυτότητα»

Δεν θα υπήρχε πρόβλημα εάν δεν υπήρχε παλαιά… πρόβλημα με το Σκοπιανό. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπήρχε καθαρή ελληνική πλειοψηφία στη Μακεδονία (Σλάβοι, Τούρκοι, Εβραίοι, Βούλγαροι κ.ά.). Το θέμα της σύνθεσης λύθηκε, όμως, οριστικά μετά το 1922 και την ανταλλαγή πληθυσμών. ◗ Αυτό δεν το κατάλαβε εγκαίρως το (τότε) ΚΚΕ, και άλλα έλεγε μέχρι και τη δεκαετία του 1930. ◗ Επίσης, η Ρωσία ήθελε την επέκταση της επιρροής της σε κάθε σλαβικό φύλο (αφού η διεθνοποίηση της επανάστασης απέτυχε), και προέκρινε τα σχέδια των Βουλγάρων, κυρίως, για βαλκανική ομοσπονδία. ◗ Οι Βούλγαροι και Σέρβοι διεκδικούσαν διέξοδο είτε στο Αιγαίο (οι πρώτοι) είτε στη Θεσσαλονίκη (οι δεύτεροι). ◗ Στο δεύτερο αντάρτικο (1947-49) η ηγεσία του ΚΚΕ έκρινε ότι μπορούσε να «στήσει» μια κρατική οντότητα στη Β. Ελλάδα (π.χ. μάχη της Κόνιτσας, προκειμένου να την καταστήσει πρωτεύουσα της «Ελεύθερης Ελλάδας»), έχοντας προγεφυρώματα στις όμορες κομουνιστικές χώρες, και έτσι προσεταιρίστηκε και τον «σλαβομακεδονικό εθνικισμό». Αλλά είπαμε, αυτά είναι του παρελθόντος. Σήμερα δεν υφίσταται θέμα. Απλώς, οι κάτοικοι της περιοχής των Σκοπίων θέλουν μια, έστω και τεχνητή, «ταυτότητα», και εμείς φοβόμαστε να μην ξυπνήσουν τα «φαντάσματα» του παρελθόντος… Ν.Γ.

Το ΔΝΤ παραμένει… Η συμφωνία Μέρκελ – Σουλτς προβλέπει, μεταξύ άλλων, και τη μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, κάτι που θα βοηθάει χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα (όπως η Ελλάδα). Αλλά επειδή η Μέρκελ θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην προώθηση του μέτρου (Σόιμπλε κ.ά.), δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τις ευρωεκλογές (Μάιος 2019). Οπότε, είναι αναγκαία η παρουσία του ΔΝΤ στην Ελλάδα…

Και φορο-ασυλία; Ένας προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική, κάνει λόγο για εμπλοκή στο σκάνδαλο της Novartis και πολιτικών προσώπων. Δια της εισαγγελέως οι πληροφορίες φτάνουν στην κυβέρνηση, αλλά η δικογραφία αργεί. Έτσι, το εγχώριο σύστημα αναλαμβάνει να «δέσει» την υπόθεση προς κομματική εκμετάλλευση. Εντοπίζει στην Αθήνα (στο περιβάλλον της διοίκηση της Novartis;), και ξεψαχνίζει τρία πρόσωπα για φορολογικούς λόγους. Καλούνται αρμοδίως και τους συστήνεται να «κελαηδήσουν», σύμφωνα με

την μαρτυρία του Π. Πουλάκη.Πράγμα που γίνεται, καταθέτοντας πολλές υποθέσεις (οικονομικών απολαβών), με μερικές λεπτομέρειες, αλλά και πολλές ανακρίβειες. Με αυτά, όμως, τεκμηριώνεται απλώς πολιτική συκοφάντηση. Όχι κατηγορία κατά πολιτικών. Επείγει η εις βάθος διερεύνηση του υπαρκτού σκανδάλου χειραγώγησης τιμών και συνταγών. Αλλά, οι προστατευόμενοι (στην Ελλάδα) μάρτυρες, μήπως, εκτός από δικαστική προστασία, έλαβαν και φορολογική ασυλία; Ν.Γ.

Διπλασιάστηκε το «νέο» χρήμα Κατά τη διάρκεια του 2017 υπερδιπλασιάστηκε το «νέο» χρήμα στις τράπεζες. Πρόκειται δηλαδή για καταθέσεις που δεν υπόκεινται στους κεφαλαιακούς περιορισμούς capital controls. To «νέο» χρήμα αγγίζει, πλέον, τα 30 δισ. ευρώ και αποτελεί το 24% του συνόλου των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Έτσι εξηγείται η νέα μείωση του ορίου του ELA κατά 2,2 δισ. ευρώ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

27

∞∫√ª∞ ªI∞ «Δƒ∂§∏» ∞¶√º∞™∏ - √§∏ ∏ ∂§§∞¢∞ À¶√¶Δ∏!!!

ªÂٷʤÚÂȘ 1.000 ¢ÚÒ; «•ÂϤÓÂȘ Ì·‡ÚÔ ¯Ú‹Ì·»! Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

,,

Το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπει ότι κάθε μη τακτικά επαναλαμβανόμενη μεταφορά χρηματικού ποσού, ακόμη και αν γίνεται μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών του ιδίου προσώπου, θα θεωρείται ύποπτη για «ξέπλυμα χρήματος»!

Τ

ην εποχή που οι τράπεζες αγωνίζονται με υψηλά επιτόκια, προσφορές και κίνητρα να προσελκύσουν νέους καταθέτες που θα «ξεθάψουν» τα «κρυμμένα ευρώ του 2015», το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοσχέδιο με το οποίο θεωρεί ύποπτο για «ξέπλυμα χρήματος» όποιον μεταφέρει περισσότερα από 1.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ακόμη και αν είναι δικός του! Το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπει ότι κάθε μη τακτικά επαναλαμβανόμενη μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, ακόμη και αν γίνεται μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών του ιδίου προσώπου, θα θεωρείται ύποπτη για «ξέπλυμα χρήματος». Στην Ελλάδα των capital controls, στη χώρα που για να ανοίξει ένας επαγγελματίας νέο τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να κλείσει έναν άλλο και να περιμένει ένα μήνα την έγκρισή του, στη χώρα που οι πολίτες αλαφιασμένοι κάθε πρώτη και 15 του μηνός προσπαθούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους, το υπουργείο Οικονομικών βάΤο νομοσχέδιο θεωρεί «νομιμο- μες συνέπειες των πράξεών του. ζει στο στόχαστρο κάθε τραΗ απόκρυψη ή συγκάλυψη ποίηση εσόδων από εγκληματικές πεζική συναλλαγή 1.000 της αλήθειας με οποιοδήποδραστηριότητες» («ξέπλυμα χρήευρώ και άνω! τε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη φύματος») τις εξής συναλλαγές: Ειδικά για το διαδικτυακό Η μετατροπή ή μεταβίβαση ση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή τζόγο, το νέο νομοθετικό περιουσίας εν γνώσει του χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου πλαίσιο γίνεται ακόμη αυστηγεγονότος ότι προέρχεται από αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή στην ρότερο: κάθε συναλλαγή εγκληματικές δραστηριότητες ή κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών άνω των 2.000 ευρώ με από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του εταιρία διενέργειας διαδιδραστηριότητες, με σκοπό την από- γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προκτυακού στοιχήματος ή άλκρυψη ή συγκάλυψη της παράνο- έρχεται από εγκληματικές δραστηλων τυχερών παιγνίων θα θεωρείται και αυτή ύποπτη μης προέλευσής της ή την παροχή ριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε για «ξέπλυμα χρήματος»! συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέ- τέτοιες δραστηριότητες. Σήμερα, ισχύει το άρθρο Η απόκτηση, κατοχή ή χρήχεται στις δραστηριότητες αυτές, 12 του ν. 3691/2008, το ση περιουσίας, εν γνώσει, προκειμένου να αποφύγει τις έννοοποίο προβλέπει ότι οι τράπεζες οφείλουν να εφαρμόζουν εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν κές δραστηριότητες ή με χρηματομέτρα δέουσας επιμέλειας σε περιτα 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς δότηση της τρομοκρατίας. πτώσεις περιστασιακών συναλλακαι οι συναλλαγές των παρόχων γών που ανέρχονται σε ποσό τουλάΟ νέος νόμος είναι σαφής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που χιστον 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και από το αν η συναλλαγή διενεργείται Κάθε περιστασιακή συναλδιενεργούνται είτε κατά την κατάθεμε μία μόνη πράξη ή με περισσότελαγή που συνίσταται σε μεση του στοιχήματος είτε κατά την είρες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να ταφορά χρηματικών ποσών άνω των σπραξη των κερδών. υπάρχει κάποια σχέση. 1.000 ευρώ ελέγχεται. Ως «μεταΤο υπουργείο Οικονομικών δίΤο νέο καθεστώς που επιβάλλει φορά χρηματικών ποσών» νοείται νει νέες υπερ-εξουσίες στην Αρχή το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται για την Καταπολέμηση της Νομιότι οι τράπεζες πρέπει να εφαρμότουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά μοποίησης Εσόδων από Εγκλημαζουν τα «μέτρα δέουσας επιμέλειγια λογαριασμό ενός πληρωτή μέσω τικές δραστηριότητες. ας» σε κάθε περιστασιακή συναλενός παρόχου υπηρεσιών πληρωΗ Αρχή θα μπορεί να δεσμεύει λαγή που αφορά μεταφορά χρημαμών, ασχέτως εάν πληρωτής και διπεριουσιακά στοιχεία ή να κατάσχει τικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ. καιούχος είναι ένα και το αυτό πρόαμέσως ποσά σε συγκεκριμένες συΕπιπλέον, με το άρθρο 12 του νοσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος ναλλαγές εφόσον θεωρεί ότι υπάρμοσχεδίου στις περιπτώσεις εφαρυπηρεσιών πληρωμών του πληρωχουν υποψίες συσχέτισης με νομιμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας τή και αυτός του δικαιούχου είναι ο μοποίηση εσόδων από εγκληματιεντάσσονται και οι συναλλαγές

Το υπουργείο Οικονομικών βάζει στο στόχαστρο κάθε τραπεζική συναλλαγή 1.000 ευρώ και άνω!

ΔÈ ıˆÚÂ›Ù·È «Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜»; 2.

1.

3.

1.

κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον

4.

5.

ίδιος. Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται και κάθε μεταφορά που πραγματοποιείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ελέγχονται οι συναλλαγές των εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ σε μετρητά. Ελέγχονται οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη

2. 3.

ατόμων για τη διάπραξη μίας ή περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α΄ έως δ΄ και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έλαβαν χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού. των κερδών.Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται στο εξής, οι μεταβιβάσεις ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών. Στόχος, προφανώς, είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά κυρίως να καταστεί ευκολότερος ο έλεγχος των συναλλαγών και ο εντοπισμός περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο εξής, οι μεταβιβάσεις ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών θα γίνονται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, και όχι όπως γινόταν μέχρι σήμερα.


28

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∂ƒÃ∂Δ∞π ∫∞Δ∞π°π¢∞ ¶§∏ƒøªø¡ ™∂ ∂º√ƒπ∞ ∫∞π ∞™º∞§π™Δπ∫∞ Δ∞ª∂π∞

√ ª¿ÚÙ˘-ÊÔÚÔÁ‰¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

πορεί από φέτος η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών να εξισορροπείται κάπως, αφού θα πληρώνουν μία φορά το 29% του φόρου (καθώς οι προκαταβολές ολοκληρώθηκαν πέρυσι με παρακράτηση του 1. Εισφορές 2016 100%), ωστόσο, το 2018 θα πληρωθούν τα 2. Συμψηφισμός αναδρομικά του παρελθόντος στον ΕΦΚΑ, τα κύριας εισφοράς 2017 οποία δεν είχαν σταλεί το 2017, ώστε να μην «αντιδράσει» η συγκεκριμένη κατηγορία φορολο3. Αναδρομικά γουμένων. επικουρικού 2017 Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 4. Ασφάλιστρα επί (έμποροι, επιστήμονες, αγρότες) θα πρέπει να των εισφορών εξυπηρετούν και τα παλαιά χρέη μέσα από τη 5. Εισφορές 16% οι αγρότες ρύθμιση των 120 δόσεων (που κατά κανόνα έχουν), αυξάνοντας έτσι τις υποχρεώσεις σε μια 6. Φόρο 100% σε περίπτωση χρονιά-καμπή. έκτακτης αμοιβής Με βάση τις προθεσμίες που έχουν ανακοινω7. Ρύθμιση οφειλών θεί, θα πρέπει εντός του Μαρτίου οι ελεύθεροι (120 δόσεις) με επαγγελματίες να ρυθμίσουν ή πληρώσουν τις 100 ευρώ το μήνα ακόλουθες υποχρεώσεις τους: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες να πληρώσουν τις εισφορές του 2016 (Ταμείο Νομικών, ΟΓΑ κ.ά.). Αυτές τις ει- Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να πληρωθούν οι εισφορές του 2016. Το Μάρτιο πρέπει να πληρωθεί το εφάπαξ ποσό της σφορές μπορούν να τις πληρώσουν νόμιμα μέχρι διαφοράς για τα ασφάλιστρα και ακολουθούν ο συμψηφισμός κύριας εισφοράς και τα αναδρομικά επικουρικού. τα τέλη του μήνα. Μετά μπορούν να ενταχθούν ωση για φέτος. Ωστόσο, από τον μείου και 4% υπέρ εφάπαξ. Τα εν Από φέτος τα ασφάλι- ρύνονται με ασφάλιστρα 16% νας ένα σχέδιο), θα κληθεί να στο διακανονισμό των 120 δό- προσεχή Ιούλιο θα πρέπει να γί- λόγω ποσά θα αρχίσουν να υποστρα των ελεύθερων (από 14% το 2017) επί των πληρώσει ασφάλιστρα 38% και, σεων, αφού αφορούν σε υπο- νει νέα προσαρμογή των ασφαλί- στέλλονται στους ασφαλισμέ- επαγγελματιών θα υπολογίζο- εσόδων τους, και 5,84% υπέρ ακολούθως, αφού αυτά αφαιρεχρεώσεις που δημιουργήθηκαν στρων του 2018 με βάση τα ει- νους στο τέλος του μήνα, προκει- νται επί των μικτών εσόδων. Συ- ΕΟΠΥΥ (από 4,73% πέρυσι), θούν, φόρο 58% (29% από τα μέχρι 31/12/2016. σοδήματα του 2017 (φετινή φο- μένου να πληρωθούν σε δόσεις μπεριλαμβανομένων δηλαδή και με στόχο να εξομοιωθούν έσοδά του και άλλα τόσα σαν Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, ρολογική δήλωση). εντός του 2018, αρχής γενομέ- και των ασφαλίστρων που πλή- (20% για κύρια και 6,95% για προκαταβολή για το 2019). Πέρυσι το επικουρικό νης από τον Μάρτιο. Άρα, για το ρωσαν πέρυσι. Παρέχοντας, με- Υγεία) μέχρι το 2022. Τέλος, εάν ο ελεύθεμε το συνυπολογισμό του συγκεΕπίσης, αν και έχει ΕΤΑΕΠ δεν έστειλε τις τρέχον έτος οι εισφορές της συ- ταβατικά και μόνο για το 2018, ρος επαγγελματίας κριμένου ποσού (των αναδρομιεξομαλυνθεί το θέμα έχει οφειλές προς την Εφορία κών του 2016), ο οφειλέτης χά- ειδοποιήσεις γα τις ασφαλιστικές γκεκριμένης κατηγορίας ασφαλι- έκπτωση στο εισόδημα 15%. της παρακράτησης φόρου, και τα ασφαλιστικά ταμεία (έως νει τη ρύθμιση, καθώς γίνεται εισφορές του 2017 στους επι- σμένων θα κυμαίνονται στο 49% Κάτι που δεν θα ισχύσει το 2019. υπέρβαση του ποσού των στήμονες ελεύθερους επαγγελ- του εισοδήματος. Το 38% θα Ο νέος τρόπος υπολογισμού αφού ανήλθε στο 100%, ωστό- 50.000 ευρώ για κάθε περίπτω50.000 ευρώ κ.ά., που αποτελεί ματίες. Πρόκειται για επιβάρυνση αφορά την τρέχουσα χρονιά οδηγεί σε αύξηση των ασφαλι- σο, αν φέτος ένας ελεύθερος ση), θα πρέπει να εξυπηρετεί και επαγγελματίας έχει μια έκτακτη αυτή τη ρύθμιση με ελάχιστο ποόριο ένταξης στη ρύθμιση των 11% στα καθαρά έσοδα του (20% για κύρια σύνταξη, 6,95% στικών εισφορών από 12% έως μη επαναλαμβανόμενη αμοιβή σό τα 100 ευρώ το μήνα (από 50 2016 (φορολογική δήλωση του για Υγεία, 7% για επικουρικό και και 23%. 120 δόσεων. Μέσα στον επόμενο 2017), που κατανέμονται ως 4% για εφάπαξ), και το 11% από Ως προς τους αγρότες, (σ.σ.: ένας γιατρός μια χειρουργι- ευρώ η ελάχιστη δόση προς μήνα οι ελεύθεροι εξής: 7% υπέρ επικουρικού Τα- το 2017... αυτοί από φέτος επιβα- κή επέμβαση ή ένας αρχιτέκτο- Εφορία και ασφαλιστικό ταμείο). επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό της διαφοράς στα ασφάλιστρα που υπάρχει για το προηγούμενο έτος. Η εν λόγω διαφορά προκύπτει μεταξύ της περσιΣυντάξεις 471 ευρώ το μήνα κατά μέ- του νόμου Κατρούγκαλου στοιχο μήνα του 2014 εισέρευσαν Πρόσθετα, πλέον οι συνταξιούχοι νής καταβολής των ασφαλιστι2.557 αιτήσεις. σο όρο δίνει, πλέον, το ασφαλιστικό σύ- (4387/16). επιβαρύνονται και με επιπλέον επιβακών εισφορών με βάση το εισόΚατά συνέπεια, αυτή η τάση, απόρ- ρύνσεις: οι εισφορές Υγείας (υπέρ ΕΟστημα. Ποσό που κινείται κάτω από τη Παράλληλα, έχουν μειωθεί κατά δημα του 2015 (φορολογική «βασική σύνταξη του ΙΚΑ» των 486 75% οι νέες συνταξιοδοτήσεις από το ροια της δραστικής αύξησης των ηλικια- ΠΥΥ) αυξήθηκαν από 4% σε 6% στις δήλωση του 2016), και του εισοευρώ, όπως ίσχυε προ ΣΥΡΙΖΑ… Δημόσιο, και στο ήμισυ έχουν περιορι- κών ορίων για συνταξιοδότηση, να απο- κύριες συντάξεις και από 0% σε 6% στις δήματος του 2016 (φορολογική Το ποσό αυτό προκύπτει από τις στεί οι «έξοδοι» από το πρώην ΙΚΑ, κυ- τυπώνεται τόσο στον αριθμό των συντα- επικουρικές. Αυξήσεις που τέθηκαν σε δήλωση του 2017), όπως προ2.540 συντάξεις του περασμένου ρίως λόγω της αύξησης των ορίων ηλι- ξιούχων όσο και στη δαπάνη του Δημο- ισχύ από το καλοκαίρι του 2015. βλέπει ο νόμος 4387/16. Η εν σίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Δεκεμβρίου που «έβγαλε» ο ΕΦΚΑ, κίας το καλοκαίρι του 2015. Άρα, επί ΣΥΡΙΖΑ ήδη έγιναν σημαλόγω διόρθωση έπρεπε να γίνει Έτσι, τώρα ο ΕΦΚΑ συνταξιοδοτεί ντικές περικοπές στους συνταξιούκαι αποτελούν το μέσο όρο όλων των Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του το β’ εξάμηνο του 2017, μετά την παροχών (γήρατος, αναπηρίας και θα- συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου 70.000 λιγότερους ασφαλισμένους πα- χους πέραν της αύξησης των ηλικιαυποβολή της περσινής φορολονάτου). Εργασίας, τον περασμένο Δεκέμβριο ρά τη φυσιολογική αύξηση του προσδό- κών ορίων και την αποκοπή της προγικής δήλωσης, με μείωση ή αναΤο εν λόγω ποσό υπολείπεται ση- κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης κιμου ζωής. Και το Ταμείο πληρώνει για σωπικής από το νέο χρόνο. προσαρμογή των ασφαλίστρων. Και χωρίς να υπολογίζεται η φορομαντικά του μέσου όρου όλων των 3.210 άτομα που εργάζονταν στον συντάξεις 600 εκατ. ευρώ λιγότερα σε Κίνηση στην οποία δεν προέβη ο κύριων συντάξεων του συστήματος, ιδιωτικό τομέα (πρώην ΙΚΑ), έναντι ετήσια βάση. Αν σε αυτά προστεθούν και λογική επιβάρυνση με τη μείωση του ΕΦΚΑ λόγω…. τεχνικής αδυναπου υπολογίζεται στα 722 ευρώ. Και 6.162 τρία χρόνια πριν (Δεκέμβριος τα περίπου 600 εκατ. από τη συρρίκνω- αφορολόγητου ορίου στα 5.836 ευμίας (σύνδεσης με το taxis και τις δείχνει την τάση για δραματική μείω- 2014). Και από το Δημόσιο οι αιτήσεις ση του ΕΚΑΣ, το συνολικό όφελος (μη ρώ, από 8.636 σήμερα, και 9.550 μέφορολογικές δηλώσεις). Μεταχρι το 2015. ση των συντάξεων με την εφαρμογή περιορίστηκαν στις 693, όταν τον αντί- εκταμίευση) ανέρχεται στο 1,2 δισ. ευρώ. φέρεται, λοιπόν, αυτή η υποχρέ-

Μ

1.

4.

3.

2.

6.

7.

5.

Μέσος όρος σύνταξης κάτω από τη βασική, επί ΣΥΡΙΖΑ…


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

29

ª∂ ∞À™Δ∏ƒ∂™ ¶ƒ√Ω¶√£∂™∂π™ ∏ ƒÀ£ªπ™∏ °π∞ Δπ™ ∞™º∞§π™Δπ∫∂™ ∂π™º√ƒ∂™

Μ

√È 120 ‰fiÛÂȘ ÁÈ· Ù· Δ·Ì›· Η επόμενη ρύθμιση ανοίγει στις 19 Μαρτίου • Ποιοι εντάσσονται, ποιοι εξαιρούνται

Όσοι οφείλουν έως 20.00 0 ευρώ δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο διακανονισμό χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος.

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜… Τι και εάν εφαρμόστηκε περιοριστική πολιτική μείω- λή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά σης μισθών και συντάξεων. Τι και εάν επιβλήθηκε εσω- 3.515,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,1% και χωρίς τα πετερική υποτίμηση της τάξης του 32% στο εργατικό κό- τρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά στος. Τι και εάν έπεσαν λεφτά (επιδοτήσεις) στον πρω- 2.366,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2%). Κατά συνέπεια, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίτογενή τομέα. ου κατά το χρονικό διάστημα ΙανουαΤι και εάν βιώνουμε αυστηρή λιτόρίου-Δεκεμβρίου 2017 διαμορφώτητα εδώ και 8 χρόνια. Το έλλειμμα Παρά τη μείωση θηκε σε 21.426,4 εκατ. ευρώ έναντι στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών μισθών, 18.723,9 εκατ. ευρώ το 2016, πααυξάνεται. Και εάν ακόμη παρατηρείται ρουσιάζοντας αύξηση 14,4% (η αντίμια κάποια βελτίωση στις εξαγωγές, οι αυξάνονται στοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοεισαγωγές αυξάνονται στην παραμικρή οι εισαγωγές! ειδή παρουσίασε αύξηση κατά απόπειρα οικονομικής μεγέθυνσης. 2.193,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,5%, Κατά το προηγούμενο έτος (2017) οι εξαγωγές ήταν σημαντικά ενισχυμένες. Σύμφωνα και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.036,5 εκατ. ευρώ, με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., διαμορφώθηκαν στο 12μηνο σε 28.832 εκατ. ευρώ έναντι 25.463,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 7,2%). Από τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται ότι: κατά το ίδιο διάστημα το 2016, παρουσιάζοντας αύξη◗ οι εξαγωγές, σε μεγάλο βαθμό, είναι συνάρτηση ση 13,2%. Ανεβασμένες κατά 1.322,4 εκατ. ευρώ ή 7,1% εμφανίζονται χωρίς να προσμετρούνται τα πετρε- των εισαγωγών (εισαγωγή αργού πετρελαίου και εξαγωγή προϊόντων διύλισης), λαιοειδή. ◗ η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας αυξάΗ αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.330,4 εκατ. ευρώ, νει τις ανάγκες για καταναλωτικά αγαθά που δεν παράγονται στο εσωτερικό, δηλαδή 7,2%. ◗ η τόνωση του Τουρισμού δημιουργεί θέσεις ερΤην ίδια περίοδο, όμως, οι εισαγωγές έφτασαν τα 50.258,4 εκατ. ευρώ έναντι 44.187,4 εκατ. ευρώ το γασίας στο εξωτερικό (αυτοκίνητα προς ενοικίαση, 2016, διευρυμένες κατά 13,7% (η αντίστοιχη μεταβο- εισαγωγή τροφίμων), καθώς πολλές επιχειρήσεις

,,

ε καθυστέρηση και τμηματικά «ανοίγει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας για την ένταξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν, από την περασμένη εβδομάδα, όλοι οι ασφαλισμένοι πλην των αγροτών (πρώην ΟΓΑ) και των επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών που ήταν ασφαλισμένοι στον πρώην ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ). Και αυτό, με τη δικαιολογία ότι για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016 δόθηκε παράταση αποπληρωμής μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου. Για αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 19 Μαρτίου. Παράλληλα, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και όσοι οφείλουν έως 20.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος γι’ αυτό. Και γι’ αυτή την κατηγορία το σύστημα θα ανοίξει τις επόμενες εβδομάδες. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν: α) Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές προς τους ΦΚΑ να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016, και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017. β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Προϋπόθεση, να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν οφειλές προς τους ΦΚΑ από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016, και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017. Για χρέη από 1/1/2017 και μετά, οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν τη ρύθμιση των 12 ή 24 (έκτακτες επιβαρύνσεις) δόσεων. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οφειλές προς τους ΦΚΑ να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016, και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια όπως: ◗ Μια κερδοφόρα χρήση (προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων) την προηγούμενη 3ετία. ◗ Η οφειλή να μην υπερβαίνει το 8πλάσιο του μέσου όρου των θετικών αποτελεσμάτων και η περιουσία να μην είναι μεγαλύτερη από το 25πλάσιο. Επίσης, προβλέπεται αποκοπή του 85% των προσαυξήσεων, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπολείπεται τα 50 ευ-

,,

Του ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

ρώ, για οφειλές έως 6.000 ευρώ η αποπληρωμή γίνεται σε 356 δόσεις. ◗ Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι to euribor συν 5%. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aiths

h-link/) στην εφαρμογή για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, που υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί από τις 3 Αυγούστου 2018 για τις επιχειρήσεις και όσους έχουν πτωχευτική ικανότητα. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ με πτωχευτική ικανότητα και οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ θα

προτιμούν τις πιο προσιτές τιμές των εισαγόμενων προϊόντων. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες αγρότες σε έναν κατακερματισμένο κλήρο, με ακριβά τρόφιμα, εισαγόμενους σπόρους και χωρίς ελληνική παραγωγή λιπασμάτων, δεν είναι ανταγωνιστικοί. Οι δε επιδοτήσεις κατευθύνονται στη στήριξη του εισοδήματος και όχι την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Άρα, ύστερα από μια 8ετή περίοδο σκληρής προσαρμογής, το δημοσιονομικό πρόβλημα (έλλειμμα) τιθασεύτηκε λόγω της υπερφορολόγησης. Η οποία, ωστόσο, επιβάρυνε τις εξαγωγές. Σχεδόν εξουδετερώνοντας τη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Και αυτό γιατί έπεσε η παραγωγικότητα (δεν έγιναν επενδύσεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι απηρχαιωμένος). Εξάλλου, νέες - άμεσες επενδύσεις δεν γίνονται σε μια Οικονομία όπου το διαθέσιμο εισόδημα είναι μειωμένο (ανεργία, υποαπασχόληση), και το όποιο εναπομείναν ποσό υπόκειται σε βαριά φορολογία. Άρα, οι όποιοι επενδυτές συνυπολογίζουν ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο εισόδημα για να κάνουν επενδύσεις, ενώ η χώρα είναι μακριά από τις μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές αγορές για να πραγματοποιηθούν εξαγωγές. Τελικά, μας έμεινε η λιτότητα, αλλά και το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών…

έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση στους επόμενους μήνες. Δεν εντάσσονται, επίσης, στη ρύθμιση: ◗ όσοι έχουν οφειλές που ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή τα 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ◗ όσοι έχουν πολύ μεγάλη περιου-

σία, (καθώς) δεν μπορεί η αξία της περιουσίας ενός ελεύθερου επαγγελματία να είναι 25 φορές μεγαλύτερη από το συνολικό χρέος, ◗ όταν η οφειλή ξεπερνά το 8πλάσιο των κερδών του οφειλέτη, ◗ όσοι δεν παρουσιάζουν καθόλου κέρδη κατά την 3ετία 2014-16.


30

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË

¶ƒ√™ø¶∞

Δίδεται η ευκαιρία στην Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει για αρκετές δεκαετίες Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

την ανάγκη αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα σε στρατηγικούς κλάδους, με τους ευρύτερους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την παράδοση και τους φυσικούς πόρους, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, επισημαίνοντας πως μας δίνουν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουμε όχι μόνο για τα επόμενα χρόνια, αλλά για αρκετές δεκαετίες. «Τα μεγάλα έργα στους κλάδους της Ενέργειας, των Logistics και του Τουρισμού, μαζί με τα σχετιζόμενα έργα υποδομής μπορούν να προσελκύσουν διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις ύψους άνω των 20 δισ. ευρώ», είπε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank και προέδρου της Επιτροπής Βραβεύσεων «Growth Awards» Νικόλαου Καραμούζη, και του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου της Επιτροπής Βραβεύσεων της Grant Thornton Βασίλη Καζά, παρουσιάζοντας τα 2α Βραβεία Ανάπτυξης και Αντα-

Σ

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, ο κ. Βασίλης Καζάς, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Νικόλαος Καραμούζης. γωνιστικότητας «Growth Awards» ο κ. Καραβίας, σημειώνοντας: «Σωρευτικά, θα προκαλέσουν τη δημιουργία επιπλέον ΑΕΠ περίπου 30 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, και τουλάχιστον 60 δισ. ευρώ σε ορίζοντα εικοσαετίας», για να προσθέσει ότι «η τελική επίδραση μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη!», εξηγώντας ότι «οι παραπάνω εκτιμήσεις έχουν κεντρική θέση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Eurobank. Η Eurobank θέλει και μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων που εντάσσονται σε όσα περιέγραψα ως αναπτυξιακά προτάγματα». Οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης και Βασίλης Κα-

ζάς, οι οποίοι προεδρεύουν από κοινού στην Επιτροπή Βραβεύσεων των «Growth Awards», αναφέρθηκαν συνοπτικά στη φιλοσοφία και τη σημασία του θεσμού, στόχος του οποίου είναι να αναδείξει το σύγχρονο και υγιές ελληνικό επιχειρείν που μπορεί να πρωτοστατήσει στην εθνική προσπάθεια παραγωγικής και επενδυτικής ανασυγκρότησης και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Επίσης, παρουσιάστηκε η διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων και οι 21 επιχειρήσεις που προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από την Επιτροπή Βράβευσης την οποία συγκροτούν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό στίβο της χώρας.

Δυναμικές επενδύσεις στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Την απόφασή του για τα σχέδια και τις επενδύσεις στην παραγωγή αλουμίνας, αλλά και τις καινούργιες φιλόδοξες δραστηριότητες στον τομέα των έργων EPC και κατασκευών, ανέπτυξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος στην καθιερωμένη, πλέον, ετήσια συνάντησή του με τους αναλυτές. Στην παρουσίαση, ο επικεφαλής του ομίλου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ρωτήθηκε αναφορικά με την προ μηνών αναγγελία του για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας, και τη νέα επένδυση για την αύξηση της παραγωγής αλουμινίου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως τα απαιτούμενα κεφάλαια θα ανέλθουν στα 400 και 100 εκατ. ευρώ. Συνεχίζοντας, ωστόσο, επισήμανε ότι αναμένει και το

νέο θεσμικό πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει κίνητρα για τέτοιες μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις.Παράλληλα, ο κ. Mυτιληναίος θεωρεί εξασφαλισμένη τη δυνατότηταπρομήθειας βωξίτη, ενώ σε ερωτήσεις για το απαιτούμενο IRR φέρεται να είπε πως ο στόχος είναι στο 17%. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον των αναλυτών εστιάστηκε και στις δραστηριότητες της εταιρίας στον τομέα των έργων EPC του εξωτερικού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, διευκρινίστηκε ότι ο τρόπος ανάπτυξής τους αλλάζει, με τον όμιλο να αναλαμβάνει, πλέον, και το κομμάτι του developer. Ταυτοχρόνως, η θυγατρική METKA EGN, που δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων, λέγεται πως θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε τέτοια έργα, πάντα εκτός συνόρων της χώρας.

Ολοκληρώθηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό έργο το 2017, στα Τρίκαλα Ένα ιδιαίτερα σημαντικό επενδυτικό έργο, που ανήλθε στα 11.730.000 ευρώ, ολοκληρώθηκε από την Lidl Ελλάς, επεκτείνοντας ένα από τα 4 κέντρα διανομής της, αυτό στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την εταιρία, οι βασικοί λόγοι για τους οποίους αποφάσισε να επενδύσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ήταν, καταρχάς, η επέκταση της γκάμας φρέσκων προϊόντων που προσφέρει στα καταστήματά της, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χώρος για την αποθήκευσή τους, αλλά και η πλήρης εξασφάλιση της αλυσίδας ψύξης. Ανταποκρινόμενοι, δε, στις απαιτήσεις των καταναλωτών προσφέρει σε όλα τα καταστήματά της μια μεγάλη διευρυμένη γκάμα φρέσκων προϊόντων, από ψάρια, κρέας, πουλερικά, αλλά και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, για να μπορούν, πλέον, οι επισκέπτες κάθε μέρα να προμηθεύονται ποιοτικά και φρέσκα προϊόντα για τη διατροφή τους. Με γνώμονα, λοιπόν, πάντα την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών και

την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους, η Lidl Ελλάς προχώρησε στην αύξηση χωρητικότητας της αποθήκης. Επιπλέον, η εταιρία αντικατέστησε, πριν ακόμα η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει τον περιορισμό, απαγόρευση χρήσης των HFC’s, τα υφιστάμενα συστήματα βιομηχανικής ψύξης στις εγκαταστάσεις της, ώστε να λειτουργούν με το πλέον φιλικό προς το Περιβάλλον ψυκτικό μέσο, την αμμωνία (ΝΗ3), αποτελώντας έναν ακόμη λόγο επέκτασης, αναβάθμισης της αποθήκης. Υπενθυμίζεται πως οι ψυκτικές εγκαταστάσεις αμμωνίας έχουν κατά 15-20% καλύτερο βαθμό απόδοσης, απαιτούν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, και, κατά συνέπεια, επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2, γεγονός που συνάδει με την πολιτική ΕΚΕ της εταιρίας. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μία εν λειτουργία αποθήκη, στην οποία εργάζονται 130 συνεργάτες.

Ο πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Hellas κ. Ιάκωβος Ανδρεανίδης.

Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βραβεύθηκε, μεσοβδόμαδα, σε ειδική τελετή που διοργάνωσαν από κοινού Eurobank και Grant Thornton, η Genesis Pharma S.A., με τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Ευριπίδη. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο κ. Ευριπίδης εξέφρασε τη χαρά του για τη σημαντική αυτή διάκριση, προσθέτοντας τη σημασία της από κοινού προσπάθειας. Ο θεσμός των «Growth Awards» αναδεικνύει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν, παρά την κρίση, συνδυάζοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική και την εξωστρέφειά τους, ενώ συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού τοπίου, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, σεβόμενες την πελατεία και το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Προϊόντα που απαντούν στις ανάγκες των καταναλωτών Tη θέση του νέου προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Nestle Ελλάς ανέλαβε ο Νίκος Εμμανουηλίδης (φωτό), διαδεχόμενος τον Παύλο Κιόρτση, ο οποίος, μεταφέρθηκε στην Ελβετία. «Με τιμά η εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο όμιλος με την ανάθεση αυτού του ρόλου», ανέφερε σχολιάζοντας την ανάληψη των καθηκόντων ο κ. Εμμανουηλίδης, σημειώνοντας: «Η Ελλάδα είναι μία σημαντική αγορά για τον Όμιλο Nestle, κάτι που επιβεβαιώνεται από τη σταθερή δραστηριότητα και τις επενδύσεις μας στη χώρα. Η Nestle έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1899, και αναπτύσσεται δημιουργώντας προϊόντα που απαντούν στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, με καινοτομία, αγαπημένες μάρκες και μια δυνατή ομάδα ανθρώπων, που είναι και το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο».

ªÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ «Sofitel Athens Airport» Να μεταμορφώσετε τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου σε μια αξέχαστη εμπειρία μάς καλεί το εστιατόριο «Καράβι», στο «Sofitel Athens Airport», με το γενικό διευθυντή Γιώργο Σταύρου.Το μενού, με τιμή κατ’ άτομο 65 ευρώ, περιλαμβάνει σούπα άγριων μανιταριών με αφρό παρμεζάνας, με παναρισμένες καραβίδες με πούδρα αμυγδάλου, που σερβίρονται με πανακότα από κουνουπίδι και ζωμό αστακού. Η σαλάτα μεσκλάν με μικρά λαχανικά και βινεγκρέτ λευκής τρούφας, ενώ το Rib eye από μοσχαράκι black angus, προσφέρεται με πουρέ αγκινάρας Ιερουσαλήμ, σπαράγγια σοτέ και σάλτσα μορίλιας. Το υπέροχο δείπνο συμπληρώνει απαλή μους σοκολάτας με σορμπέ φράουλας και sponge cake φυστικιού, καφέ ή τσάι και σοκολατένιες λιχουδιές.

Επιτυχημένοι Χορηγοί δύο κορυφαίων διοργανώσεων Βραβεύτηκε η Kosmocar – Volkswagen, στο πλαίσιο της Ημέρας του Μαραθώνιου όπου τιμήθηκαν οι Χορηγοί των δύο κορυφαίων διοργανώσεων του είδους για το 2017 στη Βόρεια Ελλάδα, του 12ου Διεθνούς Μαραθώνιου «Μέγας Αλέξανδρος» και του 6ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου. «Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να συμβάλουμε με πολλή χαρά στη διεξαγωγή αυτών των μεγάλων διοργανώσεων», δήλωσε, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, παραλαμβάνοντας τα αναμνηστικά μετάλλια, ο διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της Volkswagen, Θανάσης Κονιστής, σημειώνοντας: «Πέρσι ήταν η πρώτη μας χρονιά, και με χαρά επιστρέφουμε και για το 2018, με επίσημα οχήματα χρονομέτρησης τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Volkswagen».


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

™ÎÔfi˜ Ë ÚÔÒıËÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¶ƒ√™ø¶∞

το Σχέδιο Νόμου που ρυθμίζει το πεδίο παραγωγής, ελέγχου και διάθεσης των σκευασμάτων που περιέχουν φαρμακευτική κάνναβη αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, με σκοπό να προωθηθούν παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό, και να προκύψουν αναπτυξιακά οφέλη στην Οικονομία και το κράτος. «Ήταν μία σημαντική θεσμική εκκρεμότητα που υπήρχε στο πεδίο της φαρμακευτικής προσέγγισης της κάνναβης στη χώρα μας», είπε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, παρουσία των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου και Επικρατείας Χριστόφορου Βερναδάκη, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, ο κ. Ξανθός, σημειώνοντας ότι «πολλές χώρες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, προχωρούν σε ρυθμίσεις που δημιουργούν πλαίσιο για νόμιμα σκευάσματα αυτού του τύπου και δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης τέτοιων σκευασμάτων». Συνεχίζοντας ο επικεφαλής του υπουργείου Υγείας μιλώντας για το νομοσχέδιο που έχει ήδη έρθει στη Βουλή, έκανε λόγο για ένα πάγιο αίτημα ασθενών διαφόρων φορέων που ήθελαν να

Σ

Επιτόκιο πολύ κοντά στο 3,5% εξασφάλισε το ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση του 7ετούς ομολόγου, παρά το γεγονός ότι οι Ανάδοχοι θεωρούσαν σαν ρεαλιστικό στόχο ένα επιτόκιο κοντά στο 3,75%. «Γνωρίζετε ότι υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στις αγορές τις τελευταίες ημέρες και δεν υπήρχε ρευστότητα, παρ' όλα αυτά, οι προσφορές είναι διπλάσιες της ζήτησης και το επιτόκιο είναι στο 3,5%», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο επίτροπο Pierre Moscovisi ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος (φωτό), σημειώνοντας πως η υπερκάλυψη του επιτοκιακού στόχου επετεύχθη με προσφορές που ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ, τείνοντας προς ένα επιτόκιο της τάξης του 3,5%.

Οι υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου, Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, και Επικρατείας κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης.

«Η Ελλάδα να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει»

πάψει να υπάρχει ένα καθεστώς ανομίας ή παρατυπίας σε αυτού του είδους τα σκευάσματα. Ολοκληρώνοντας τόνισε ότι η διάθεσή τους θα γίνεται με τους κανόνες του κρατικού μονοπωλίου, μέσω των φαρμακείων, με συνταγή γιατρού στη αρχή, και στη συνέχεια θα γίνει ένταξή τους και στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ σημείωσε πως το υπουργείο μελετά και τη δημιουργία μητρώου ασθενών που θα λαμβάνουν φαρμακευτική κάνναβη. Μάλιστα, σε ερώτηση της «ΒτΚ» για την προσπάθεια ίδρυσης γενικότερα μητρώου ασθενών, ο κ. Ξανθός υπογράμμισε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα. Παίρνοντας το λόγο ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτή-

Για την ανάγκη ελάφρυνσης του Χρέους μίλησε ο επίτροπος της Ε.Ε. για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Pierre Moscovisi (φωτό), επισημαίνοντας, όμως, πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «κούρεμα». «Το 80-90% των μνημονιακών παρεμβάσεων έχει γίνει, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε τα τελευταία μέτρα», είπε, μεσοβδόμαδα, ο κ. Moscovisi, μιλώντας σε πάνελ του «Economist», στο οποίο βρισκόταν και η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, που προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού μετά το τέλος του Μνημονίου. Ο επίτροπος της Ε.Ε. τόνισε πως «πρέπει να τηρήσουν όλοι τις υποσχέσεις τους, η Ελλάδα να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει, και οι εταίροι να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους για παρεμβάσεις στο Χρέος».

ματα της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών, εξηγώντας ότι οι κλιματικές συνθήκες, καθώς και η υψηλής έντασης ηλιοφάνεια θεωρούνται ιδανικές για την καλλιέργεια κάνναβης. Στην παρέμβασή του ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στα οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, καθώς και στους στόχους της κυβέρνησης, λέγοντας: «Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση τα οφέλη είναι αρκετά». Καταλήγοντας ο επικεφαλής του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέφερε ότι μια μεγάλη εταιρία από τον Καναδά θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για μία τέτοια επένδυση, αλλά σε ερώτηση της «ΒτΚ» δεν θέλησε να τοποθετηθεί.

Ετοιμάζει την «Τράπεζα της Ενέργειας» η ΕΤΕ ενισχύοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο Το ευρύ πεδίο που ανοίγεται στο χώρο της Ενέργειας και τον ηγετικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Εθνική Τράπεζα επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, τονίζοντας πως ο αριθμός των «παικτών» στην Ενέργεια έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και οι απαιτήσεις τους για χρηματοδότηση έχουν γίνει, αναλόγως, και μεγαλύτερες, και πιο πολύπλοκες. «Η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα δεδομένα αυτά, έχει προσαρμόσει το επιχειρηματικό της μοντέλο και έχει δημιουργήσει ένα σκέλος corporate (εταιρικό) και ένα σκέλος investment (επενδυτικό), με τρεις βασικούς πυλώνες», ανέφερε, στην αρχή της εβδομάδος, παρουσία του γενικού διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής Δημήτρη Καποτόπουλου και του βοηθού γενικού διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτι-

31

Δ·¯Â›· ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë

Υλοποιείται πάγιο αίτημα ασθενών διαφόρων φορέων να πάψει να υπάρχει καθεστώς ανομίας Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

κής Τραπεζικής Βασίλη Καραμούζη, στην ειδική εκδήλωση, σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία, ο κ. Φραγκιαδάκης, διευκρινίζοντας για τον πρώτο πυλώνα, το «Large Corporate», στο οποίο εντάσσονται οι παραδοσιακές εταιρικές χορηγήσεις, οι εγγυητικές, οι ενέγγυες πιστώσεις κ.λπ, το δεύτερο, το «Specialized Lending & Syndications», για την παροχή υπηρεσιών project finance για έργα τύπου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και τον τρίτο, το «Investment Banking», το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία «γέφυρας» μεταξύ επενδυτών του εξωτερικού και ελληνικών εταιριών που θέλουν να επενδύσουν στην Ενέργεια, λέγοντας: «Τα 8 δισ. ευρώ που θα χρειαστεί ο τομέας της Ενέργειας στην Ελλάδα την προσεχή πενταετία, θα πρέπει να έρθουν και από επενδυτές του εξωτερικού».

O διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

∂ͤگÂÙ·È ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Στο γεγονός ότι η χώρα έχει κερδίσει, πλέον, την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των αγορών, και των αποταμιευτών, εξερχόμενη από τα προγράμματα στήριξης τον Αύγουστο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Attica Bank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, σημειώνοντας πως αναμένει σύντομα και την ελάφρυνση του Χρέους της. «Η ελληνική Οικονομία βελτιώνει θεαματικά τους βασικούς της δείκτες και την ανταγωνιστικότητά της, οι εξαγωγές της πραγματοποιούν άλματα, και ο τραπεζικός της τομέας είναι πλέον επαρκής κεφαλαιακά», είπε ο κ. Ρουμελιώτης, με ομιλία-παρέμβασή του την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στο συνέδριο που διοργάνωσαν το γαλλικό περιοδικό «Nouvel Observateur» και η «Καθημερινή», σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.


32

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

¶·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘

Δ‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜

Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

τις εκπαιδευτικές δράσεις και τους στόχους της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Management στάθηκε ιδιαιτέρως η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας Σοφία Νάσιου, εστιάζοντας στη συμβολή της ΕΕΦαΜ στην επαγγελματική ενδυνάμωση των στελεχών του κλάδου. «Το επιστέγασμα αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων, το Συνέδριο Φαρμακευτικού Management, έχει περισσότερα από 20 χρόνια τώρα, ταυτιστεί με την παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης και δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς θεσμούς στο χώρο», ανέφερε τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου η κ. Νάσιου, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson Μάκη Παπαταξιάρχη, του αντιπροέδρου της Vianex Κώστα Παναγούλια και της γενικού γραμματέως του Δ.Σ. της ΕΕΦαΜ Βάσως Μπακατσέλου, συντονίστριας του 11ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, που διεξάγεται στις 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου με τίτλο «Pharma 2020: Εμπιστοσύνη – Συνεργασία – Αξία». Στη συνέχεια, οι

Η κ. Σοφία Νάσιου, ο κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, ο κ. Κώστας Παναγούλιας, και η κ. Βάσω Μπακατσέλου.

Σ

πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής, κ.κ. Παπαταξιάρχης και Παναγούλιας αναφέρθηκαν σε βάθος στα θέματα που πραγματεύεται το Συνέδριο, επισημαίνοντας την προσπάθεια να τεθεί το πλαίσιο για την επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των φαρμακευτικών εταιριών, ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους εταίρους του κλάδου, και να αναδειχθεί η αξία που προσφέρουν προς τους ασθενείς, τους επαγγελματίες Υγείας, τις Αρχές και την κοινωνία. Για να προσθέσουν: «Βασική επιδίωξη είναι να αποτελέσει η φετινή διοργάνωση εφαλτήριο παραγωγικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων Φορέων του κλάδου, ώστε η φαρμακοβιομηχανία να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα στήριξης της εγχώριας Οικονομίας, της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας και της βελτίωσης των υπηρεσιών Υγείας

προς τους ασθενείς. Επιφορτισμένη με την ευθύνη να ανταπεξέλθει στις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η επιτυχία των προηγουμένων διοργανώσεων και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πλέον σύγχρονες τάσεις του χώρου, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα πολυθεματικό και επίκαιρο επιστημονικό πρόγραμμα που απαντά σε καίρια ερωτήματα και προβληματισμούς των στελεχών του κλάδου μας». Καταλήγοντας, η κ. Μπακατσέλου αναφέρθηκε στην ομιλία του διακεκριμένου ομιλητή σχετικά με το πώς τα στελέχη μπορούν να είναι επιτυχημένα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, σύνθετο και αβέβαιο περιβάλλον, ενώ η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με την αναφορά στο θεσμό των Αριστείων, με την τελετή απονομής να πραγματοποιείται με το πέρας των εργασιών του επιστημονικού προγράμματος.

Ανάγκη χάραξης μιας δυναμικής αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων.

Στην κατοχύρωση της εθνικής και της οικονομικής ανεξαρτησίας, που είναι επιβεβλημένη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων, επισημαίνοντας πως ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αν κοιτάξουμε όλοι μπροστά. «Οι προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση, ανάκαμψης της Οικονομίας και ανάπτυξης είναι η άρση των δομικών στρεβλώσεων και των γραφειοκρατικών εμποδίων, και η χάραξη μιας δυναμικής αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής, με ανάλογες κάθετες κλαδικές πολιτικές», είπε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο κ. Τρύφων, σημειώνοντας: «Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας είναι κατ’ εξοχήν δυναμικός κλάδος, η δεύτερη εξαγωγική δύναμη της χώρας με 11.000 εργαζο-

μένους. Η Ελλάδα είναι σημαντικός παραγωγός γενοσήμων, και αυτό αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες είναι σε θέση να καλύψουν πάνω από το 60% των φαρμακευτικών αναγκών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, με ποιοτικά φάρμακα σε προσιτές τιμές. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική αυτή προς όφελος των ασθενών, του Συστήματος Υγείας, αλλά και προς όφελος της εθνικής Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας σημαντικής και τόσο αναγκαίας σήμερα προστιθέμενης αξίας. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται να σπάσει ο φαύλος κύκλος των ανεπαρκών προϋπολογισμών, των ατελέσφορων και επιλεκτικών ανατιμολογήσεων και των δυσβάσταχτων υποχρεωτικών επιστροφών, που απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου».

Με σαφή οικονομικά οφέλη εμφανίζεται η εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα Η πλειονότητα των μεγαλύτερων εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, συνεχίζουν να υλοποιούν με όλο και πιο συστηματικό τρόπο προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE), που διεξάγεται για τέταρτη φορά στην Ελλάδα. «Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από το 2014 και μετά, που δημοσιεύτηκε η πρώτη Έρευνα για το κόστος της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, από το Κέντρο Αειφορίας, παρατηρείται, σταθερά, μία ενδυνάμωση των προσπαθειών των εταιριών να βελτιώσουν την απόδοσή τους στους κρίσιμους αυτούς τομείς και να επιστρέψουν το μέγιστο δυνατό στην κοινωνία, μέσω συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών», δήλωσε αναφερόμενος στην έρευνα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων

Επιχειρηματιών Βασίλης Αποστολόπουλος, σημειώνοντας: «Η ΕΕΝΕ έχει υπάρξει υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας από την πρώτη στιγμή, καθώς πιστεύει στην αξία της Εταιρικής Υπευθυνότητας, την κρισιμότητά της, και την ευθύνη όλων, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της Πολιτείας να την υποστηρίξουν ενεργά και συστηματικά». Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης Νίκος Αυλώνας, επισήμανε αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε τη σημαντική αύξηση της έκδοσης Εκθέσεων Εταιρικής Ευθύνης, αλλά και την πρόθεση όλο και περισσότερων επιχειρήσεων και Οργανισμών να ασχοληθούν με στρατηγικό τρόπο και να επενδύσουν στην Εταιρική Υπευθυνότητα».

Ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ κ. Βασίλης Αποστολόπουλος.

¶ƒ√™ø¶∞

Διεξήχθη με επιτυχία το 11ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management, με τίτλο «Pharma 2020»

Την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας πως διαχρονικά υποστηρίζει και προάγει την τήρηση της νομιμότητας, της ηθικής προώθησης και της διαφάνειας, εκφράζει, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου, με κατηγορίες εμπλοκής εταιρίας μέλους του, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, με τον πρόεδρο Πασχάλη Αποοτολίδη.. Ο ΣΦΕΕ αντιλαμβάνεται πλήρως ότι το βασικό ζητούμενο είναι η εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου Συστήματος Υγείας και η εξασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών στην απρόσκοπτη πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες. Ο Σύνδεσμος και τα μέλη του σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ακριβώς υπαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ταυτόχρονα επιθυμούν την άμεση κατάληξη της υπόθεσης.

Αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού Ύστερα από τις καλύτερες από ό,τι αναμενόταν επιδόσεις στο δ' τρίμηνο, η GlaxoSmithKline αντιμετωπίζει αύξηση του ανταγωνισμού στις βασικές δραστηριότητες αναπνευστικού και HIV. «Παρά την αύξηση του ανταγωνισμού και το πλήγμα στις πωλήσεις του Advair, είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι ότι η GSK θα μπορούσε να εμφανίσει αύξηση των κερδών μεσαίου - υψηλού μονοψήφιου ποσοστού στην περίοδο 2016-2020», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Emma Walmsley. Μάλιστα, ύστερα από την αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά 4% το 2017, σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, η GSK αναμένει να καταγράψουν άνοδο μέχρι 3% το 2018, εάν τα γενόσημα αντίγραφα της συσκευής εισπνοής Advair κυκλοφορήσουν στα μέσα του έτους, όπως περιμένουν πολλοί αναλυτές.

¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ Επεκτείνει την παρουσία στην αγορά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, λειτουργώντας ένα νέο διαγνωστικό κέντρο στο Κερατσίνι, ύψους 9 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος Ιατρικών Εταιριών «Ιατρόπολις», με το σύμβουλο διοίκησης Σωκράτη Γουρλή. «Επιχειρούμε σε μία περιοχή όπου είναι έντονη η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας», δήλωσε με αφορμή τα εγκαίνια της νέας Μονάδας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φίλιππος Γουρλής και συνέχισε: «Άλλωστε, ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία και με το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να καλύψει βασικές ανάγκες των πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Δυναμική ανάπτυξης με παγκόσμια ανάκαμψη Ολοκληρώθηκε ένα επιτυχημένο πρώτο τρίμηνο, του τρέχοντος χρηματοοικονομικού έτους, για τη Siemens AG, αναδεικνύοντας την ισχυρή αύξηση σε παραγγελίες. «Επωφελούμαστε από τη δυναμική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης και θέτουμε σημεία αναφοράς στη βιομηχανική ψηφιοποίηση», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Siemens AG Joe Kaeser, σημειώνοντας: «Κατανοούμε σαφώς τις ευκαιρίες μας, και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε». Ειδικότερα, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 14%, στα 22,5 δισ. ευρώ, και τα έσοδα κατά 3%, στα 19,8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής συμβολής στην ανάπτυξη από τις Διευθύνσεις Mobility και Digital Factory και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που προέκυψαν από τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της αιολικής ενέργειας της Siemens.


Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

αρχική φιλοσοφία εξέλιξης του EcoSport ήταν αυτή ενός μικρού και προσιτού SUV που θα απηχούσε τις ανάγκες ενός παγκόσμιου κοινού που θα περιελάμβανε τρίτες χώρες και ανερχόμενες αγορές. Εκ των πραγμάτων, κάτι τέτοιο ενέχει και κινδύνους εκπτώσεων σε ποιότητα και γενικότερα χαρακτηριστικά. Και μπορεί πίσω στις αρχές του 2014 που παρουσιάστηκε το EcoSport ο ανταγωνισμός να ήταν μικρός και μία έκδοση ευρωπαϊκών προδιαγραφών να «χρύσωνε το χάπι» του απαιτητικού κοινού της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά πλέον η κατηγορία των μικρών SUV ή crossover βρίθει προτάσεων, και με την πίτα των πωλήσεων να αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς (21% αύξηση είχαν τα SUV το 2016 και αντιπροσωπεύουν το 1/4 των συνολικών πωλήσεων), η Ford δεν θέλει να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους. Όταν, μάλιστα, έχει πουλήσει περισσότερα από 166.000 EcoSport και πέρσι η ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών του ανήλθε στο 40%, ενώ γενικότερα αυτή της οικογένειας των SUV της (EcoSport, Kuga, Edge, και μέσα στο 2018 έρχεται το Fiesta Active, και πολύ σύντομα και ένα ακόμα), στο 30%. Περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ «έριξε» η Ford μόνο στο εργοστάσιό της στην Craiova της Ρουμανίας, ούτως ώστε να διασφαλίσει τις πιο σύγχρονες συνθήκες παραγωγής για το νέο EcoSport. Δεν είναι μόνο το οπτικό κομμάτι που εναρμονίστηκε πλήρως με τα σαφώς πιο εντυπωσιακά μεγαλύτερα «αδερφάκια» του (Kuga και Edge), και δεν θυμίζει σε τίποτα το σχετικά αμφιλεγόμενο προηγούμενο EcoSport. Περισσότερα από 2.300 κομμάτια αλλάχτηκαν στο ανανεωμένο μικρό SUV της Ford (2.360 για την ακρίβεια), και αυτό από μόνο του θα μπορούσε πολύ εύκολα να δικαιολογήσει ακόμα και το χαρακτηρισμό του ως «νέο μοντέλο». Νέα, μεγαλύτερη μάσκα και νέο καπό εμπρός πιο ψηλά τοποθετημένο, νέα φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED, νέοι προβολείς ομίχλης και φλας, νέοι προφυλακτήρες με ενσωματωμένες «ποδιές», αλλά και νέες ζάντες αλουμινίου 16, 17, αλλά και 18, πλέον, ιντσών είναι μερικά από τα στοιχεία που το κάνουν να είναι πιο μοντέρνο και δυναμικό και να μην έχει καμία σχέση με το πρόσφατο παρελθόν του. Νέα είναι και η παλέτα των χρωμάτων με 12 συνολικά διαθέσιμα, ενώ στην έκδοση Titanium και ST Line υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρώματος για την οροφή. Στην πρώτη έκδοση υπάρχουν δύο επιλογές χρωμάτων οροφής και συνολικά οκτώ χρωματικοί συνδυασμοί, ενώ στην ST-Line (για πρώτη φορά στο EcoSport!) υπάρχουν τέσσερις επιλογές χρώματος οροφής και συνολικά 17 πιθανοί χρωματικοί συνδυασμοί. Και αν εξωτερικά δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να το μπερδέψεις με το παλαιό, εσωτερικά έχουμε ριζικές αλλαγές. Το νέο ταμπλό με τα μαλακά υλικά στο πάνω μέρος είναι ουσιαστικά «δανεισμένο» από το ολοκαίνουριο Fiesta, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ποιότητα, σχεδίαση, εργονομία και λειτουργικότητα (σε υψηλά επίπεδα όλα δηλαδή). Highlight η οθόνη αφής 8 ιντσών του νέου infotainment SYNC 3, θύρες USB (δύο παρακαλώ), Apple CarPlay και Android Auto, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω πλέον, κάμερα οπισθοπορείας, ακόμα και θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενο παρμπρίζ, cruise control, σύστημα Blind Spot και ηχοσύστημα B&O PLAY με 10 ηχεία υπάρχουν στη λίστα του εξοπλισμού. Δεν μιλάμε για το πιο ευρύχωρο της κατηγορίας, αλλά με βάση τις compact διαστάσεις του (ΜxΠxΥ: 4.096x1.765x1.653 και μεταξόνιο 2.519 mm) τέσσερα άτομα θα βολευτούν χωρίς πρόβλημα στην καμπίνα του και με το χώρο αποσκευών των 334 lt (356 χωρίς το διπλό πάτωμα και 1.238 με την αναδίπλωση των καθισμάτων). Στη λίστα με τα μηχανικά σύνολα, εκτός από τον γνώριμο πολυβραβευμένο 3κύλινδρο turbo άμεσου ψεκασμού βενζίνης 1.0 EcoBoost με 100, 125 και 140 ίππους και τον πετρελαιοκινητήρα 1.5 TDCi που αποδίδει 100 PS, προστέθηκε και ένα νέο μηχανικό σύνολο πετρελαίου. Από τον Ιούνιο του 2018 θα είναι διαθέσιμος και ο ολοκαίνουριος

Η

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Auto moto

Ανανέωση εκ βάθρων!

Οδηγήσαμε επί ελληνικού εδάφους το ανανεωμένο Ford EcoSport και διαπιστώσαμε ότι οι αλλαγές στο συμπαγές SUV θα μπορούσαν εύκολα να δικαιολογήσουν ακόμα και το χαρακτηρισμό «νέο μοντέλο»

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: FORD

ΤΙΜΕΣ FORD ECOSPORT (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1.0L 100 PS Trend: 15.168 1.0L 125 PS Business: 16.498 1.0L 125 PS Business: 19.540 1.0L 100 PS Titanium: 19.544 1.0L 125 PS Titanium: 20.515 1.0L 125 PS Titanium (Auto 6 speed): 21.968 1.0L 140 PS Titanium: 21.169 1.0L 100 PS ST Line: 19.887 1.0L 125 PS ST Line: 20.856 1.0L 125 PS ST Line (Auto 6 speed): 22.045 1.0L 140 PS ST Line: 21.509 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL 1.5L 100 PS Trend: 16.529 1.5L 100 PS Business: 17.407 1.5L 125 PS Business: 19.422 1.5L 125 PS AWD Business: 21.178 1.5L 100 PS Titanium: 20.746 1.5L 125 PS Titanium: 21.835 1.5L 125 PS AWD Titanium: 25.021 1.5L 100 PS ST Line: 21.087 1.5L 125 PS ST Line: 21.912 1.5L 125 PS AWD ST Line: 25.382

ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Ford EcoSport

34

diesel 1.5 EcoBlue που αποδίδει 125 PS και 300 Nm ροπής παρακαλώ! Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο 1.5 EcoBlue θα συνδυάζεται και με σύστημα τετρακίνησης «Ford Intelligent All Wheel Drive», το οποίο μοιράζει τη ροπή από 100/0 (εμπρός/πίσω) έως 50/50. Το σύστημα που λειτουργεί με πολύδισκο συμπλέκτη χρειάζεται κάτω από 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να διαφοροποιήσει την κατανομή αν αντιληφθεί αλλαγές στις συνθήκες πρόσφυσης. Εντάξει, δεν μετατρέπεται και σε «off-road animal» με το συγκεκριμένο σύστημα (η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος είναι 19 cm για τα βενζινοκίνητα και 16 cm για τα diesel), αλλά σε κάθε περίπτωση η τετρακίνηση προσφέρει περισσότερη ασφάλεια σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης και σου επιτρέπει να κινηθείς ευκολότερα εκτός δρόμου. Οδηγώντας το ανανεωμένο μικρό SUV της Ford στην Πάρνηθα και πέριξ από το ορειβατικό καταφύγιο Μπάφι όπου έγινε η παρουσίαση, διαπιστώσαμε ευθύς αμέσως το πόσο πιο ραφιναρισμένο είναι σε σχέση με το παρελθόν. Στη διάθεσή μας είχαμε το EcoSport με τον εξαιρετικό 1.0 EcoBoost με τους 140 ίππους. Πραγματικά, ελάχιστες ήταν οι φορές που νιώσαμε ότι θα θέλαμε λίγη παραπάνω δύναμη χαμηλά, καθώς ο κινητήρας βενζίνης των 140 ίππων είναι ιδιαίτερα ζωντανός σε όλο το φάσμα των στροφών και τα βγάζει εύκολα πέρα με το αμάξωμα των 1.280 κιλών. Του χαρίζει μάλιστα και αξιόλογες επιδόσεις, με το 0-100 να έρχεται σε 11,8’’ και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 188 km/h. Παρά τη σχετικά πιεσμένη

οδήγηση που κάναμε, μάλιστα, στην… πάλαι ποτέ ανάβαση της Πάρνηθας, στον υπολογιστή ταξιδιού δεν είδαμε μέση κατανάλωση βενζίνης πολύ πάνω από 7 l/100 km. Με συνετή οδήγηση το νούμερο αυτό μπορεί να πέσει και κάτω από τα 6, ενώ η εταιρία για το συγκεκριμένο μηχανικό σύνολο ανακοινώνει μέση κατανάλωση 5,2 l/100 km και εκπομπές CO2 119 g/km. Oι αλλαγές, πάντως, στην ανάρτηση και το βελτιωμένο σύστημα διεύθυνσης έχουν κάνει το EcoSport πολύ πιο… Ford από ό,τι θυμόμαστε. Ψηλή θέση οδήγησης και νέα καθίσματα, καλή ορατότητα περιμετρικά, χειριστήρια με πολύ καλή αίσθηση, σφιχτή ανάρτηση που ελέγχει με αρκετή ακρίβεια τις κινήσεις του αμαξώματος και δεν το αφήνει να πάρει μεγάλες κλίσεις στις στροφές, αρκετά στιβαρό πλαίσιο, όλα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός σπορτίβ SUV στα πρότυπα του μπλε οβάλ. Και όλα αυτά με βελτιωμένη ηχομόνωση και ποιότητα κύλισης. Εκτός δρόμου η σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης θα κουράσει ελαφρώς (το οδηγήσαμε, όμως, με τις 17άρες ζάντες της έκδοσης ST Line), αλλά σε γενικές γραμμές νιώθεις το ποιοτικότερο της κατασκευής και τη μεγαλύτερη προσοχή στη συναρμογή. Με την ελληνική αντιπροσωπεία να έχει επιτύχει εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές (καλύτερες και από το παρελθόν), το ανανεωμένο EcoSport, με όπλα του την εξαιρετική οδική συμπεριφορά, τη σχεδίαση και τον premium εξοπλισμό, αυτή τη στιγμή αποτελεί μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στα μικρά SUV.


ΕΚΚΛΗΣΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

35

Ενωτικό το κλίμα στην Ιεραρχία Του ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Η

Εκκλησία δέχτηκε πιέσεις να συμβάλει η ίδια στη διοργάνωση του συλλαλητηρίου της Αθήνας, αποκάλυψε, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΒτΚ», το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου, σε αντίθεση με το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, όπου ούτε προσεκλήθη ο Αρχιεπίσκοπος ούτε προσεγγίστηκε. Για το λόγο αυτό, όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, ο κ. Ιερώνυμος ζήτησε να συναντήσει τους διοργανωτές προκειμένου να εξασφαλίσει και να διασφαλίσει το πλαίσιο της παρουσίας των εκπροσώπων της Εκκλησίας στο συλλαλητήριο της πλατείας Συντάγματος, μακριά από γραφικές ακρότητες. Όπως και έγινε. Οι ιεράρχες, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, θεωρούν ότι, τελικά, τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που έθεσε η Εκκλησία, και το συλλαλητήριο δεν είχε κομματικούς και πολιτικούς χρωματισμούς. Όσον αφορά τις αντικυβερνητικές «κορόνες» θεωρούν ότι δεν τους αφορούν, αφού Θετική η πρώτη αποτίμηση αμέσως μετά την ανάγνωση του μηνύματος της Συνόδου ο του συλλαλητηρίου μητροπολίτης Σύρου και οι δύο μητροπολίτες Σερρών και Χίου, επικεφαλής πολυμελούς της ΔΙΣ να παραστεί αντιπροσωπεία αντιπροσωπείας, αποχώρησαν από και να διαβαστεί το μήνυμα. Ευχαριστημένοι, πάντως, ήταν οι την εξέδρα και το συλλαλητήριο. Όσον αφορά στη συζήτηση εάν ιεράρχες και από τον όγκο και από τον «στριμώχθηκε» ο Αρχιεπίσκοπος παλμό του συλλαλητηρίου. «Ήταν μεγάλη η συγκέντρωση, και αναγκάστηκε μετά τη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης να αλλάξει θέ- με χαρακτηριστική τη μαζική συμση υπέρ των συλλαλητηρίων, οι συ- μετοχή της νεολαίας». Στο συλλαλητήριο για τη Μακενοδικοί μητροπολίτες επισημαίνουν ότι η θέση του κ. Ιερωνύμου ήταν δονία, εκτός του μητροπολίτη Σύπροσωπική («θεωρώ πως δεν χρειά- ρου, παρέστησαν και οι μητροπολίζονται συλλαλητήρια»), ενώ η ΔΙΣ τες Δράμας Παύλος Αποστολίδης, δεν άλλαξε τη θέση της, αφού και Χίου, Ψαρρών και Οινουσσών πριν και μετά, οι μητροπολίτες ήταν Μάρκος Βασιλάκης, Πειραιώς και Φαλήρου Σεραφείμ Μεντζελόπουελεύθεροι να επιλέξουν. Απλά, στο συλλαλητήριο των λος, Κορίνθου Διονύσιος ΜάνταΑθηνών αποφασίστηκε από τα μέλη λος, Καλαμαριάς Ιουστίνος Μπαρ-

Προσήλθαν, ανέγνωσαν το μήνυμα και αποχώρησαν. Στις «κερκίδες» υπήρχε έντονο το εκκλησιαστικό στοιχείο.

Œ‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÁÈ· ÙË ª∞∫∂¢√¡π∞! δάκας, Φωκίδος Θεόκτιστος Κλουκίνας, Σερρών Θεολόγος Αποστολίδης, Νέας Σμύρνης Συμεών Κούτσας, Παροναξίας Καλλίνικος Δεμενόπουλος, Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου Ιάκωβος Φραντζής, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης Παύλος Τσαούσογλου, Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος Πιστολής, Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ Πουρτσουκλής, και ο βοηθός επίσκοπος Μεθώνης Κλήμης Κοτσομύτης. Επισημαίνεται ότι κατά τη μετάβαση του διευρυμένου κλιμακίου αντιπροσωπείας της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από γωνιακό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος έως την εξέδρα οι σεβασμιώτατοι μητροπολίτες αποθεώθηκαν από τον κόσμο, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που τους χειροκροτούσαν καθ΄ όλη τη διάρ-

κεια της πεζής μετάβασής τους έως την εξέδρα των ομιλητών.

Άνετη εκλογή παρά τα «επεισόδια» Πάντως, ακόμα και αν υπήρξε ένταση εντός των κόλπων της Ιεραρχίας μετά το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, καθώς ορισμένοι επίσκοποι θεώρησαν ότι η Εκκλησία έχανε το «μομέντουμ» και το επικοινωνιακό παιχνίδι, το κλίμα αποκαταστάθηκε, και αυτό αντικατοπτρίστηκε στην «άνετη», τελικ,ά εκλογή του μητροπολίτη Μάνης. Η εκλογή του μητροπολίτη Μάνης σηματοδότησε, επίσης, την απεμπλοκή της διαδικασίας εκλογής επισκόπου από τις παρουσιαζόμενες ως «επιθυμίες» της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές εκφράζονται συνήθως

από δυναμικές μειονότητες που παρεμβαίνουν στη διαδικασία εκλογής είτε μέσω δημοσιευμάτων είτε μέσω συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών. Κάτι ανάλογο συνέβη προχθές και στην εκλογή του μητροπολίτη Μάνης, αφού είχε ήδη προηγηθεί και η τοιχοκόλληση αφισών με απειλητικές εκφράσεις. Δεν απέδωσαν, όμως, και ο φερόμενος ως υποστηριζόμενος από τους φωνασκούντες έλαβε μόλις 18 ψήφους στους 82... Προσωπική επιλογή του κ. Ιερωνύμου λοιπόν, ο εψηφισμένος μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου συγκέντρωσε 61 ψήφους, έναντι 18 του ανθυποψηφίου. Αντίστοιχα, και οι δύο επιλογές για τις θέσεις των βοηθών επισκόπων συγκέντρωσαν εξίσου υψηλά ποσοστά αποδοχής. Ο εψηφισμένος επίσκοπος Θεσπιών Συμεών Βολιώτης έλαβε 65 ψήφους και ο εψηφισμένος επίσκοπος Ανδρούσης Κωνστάντιος Παναγιωτακόπουλος 71 ψήφους. Όλοι οι εκλεγέντες συγκέντρωσαν την προτίμηση «ιερωνυμικών» και «χριστοδουλικών», ενώ ψηφίστηκαν και από όσους ήταν υπέρ και από όσους ήταν κατά των συλλαλητηρίων.

ΔÔ º·Ó¿ÚÈ «·ÂÈÏ›» ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ٷ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·... Ο υπόγειος και παρασκηνιακός πόλεμος μεταξύ Αθηνών και Φαναρίου, συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσανατολίζεται στην ανακήρυξη των έξι Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων σε ανεξάρτητη Αρχιεπισκοπή, ενδεχόμενα κατά τα πρότυπα της ημιαυτονομίας της Εκκλησίας της Κρήτης! Θα είναι μία καθαρά εχθρική πράξη για την Εκκλησία της Ελλάδος. Και οι έξι Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων (συμπεριλαμβανομένης της Μονής της Πάτμου που υπέχει θέση Μητροπόλεως) υπάγονται απευθείας, πνευματικά και διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ακόμη και μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, το 1947, οι τοπικές Μητρο-

Ο Ιερώνυμος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις κινήσεις του Βαρθολομαίου..

πόλεις διατήρησαν το ιδιότυπο εκκλησιαστικό καθεστώς που ίσχυε από το 1923, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες Μητροπόλεις της χώρας, που είναι διηρημένες σε Μητροπόλεις «Νέων Χωρών» που υπάγονται διοικητι-

κά στην Αθήνα, αλλά «πνευματικά» στο Φανάρι, και σε Μητροπόλεις «Παλαιών Χωρών», τον απόλυτο έλεγχο των οποίων έχει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Έτσι, οι έξι Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων παρέμειναν υπό τον έλεγχο της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά ο Οικουμενικός Πατριάρχης ουδέποτε προχώρησε στην εκλογή ενός Αρχιεπισκόπου Δωδεκανήσων, τηρώντας και σεβόμενος τις λεπτές ισορροπίες με την Εκκλησία της Ελλάδος. Τώρα που οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών, «Μητρός» και θυγατέρας Εκκλησίας, βρίσκονται και πάλι στην «κόψη του ξυραφιού», με αφορμή αυτή τη φορά την «τύχη» του Κτήματος Προμπονά στην καρδιά της Αθήνας, κάποιοι στο

Φανάρι εισηγούνται στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να προχωρήσει στην ανακήρυξη των έξι Δωδεκανήσιων Μητροπόλεων σε ημιαυτόνομη Αρχιεπισκοπή και να προχωρήσει στην εκλογή προκαθημένου! Για να γίνει, όμως, η ανακήρυξη σε ημιαυτόνομη Εκκλησία χρειάζεται να συμπληρωθεί ο μαγικός αριθμός «9» όπως ορίζουν οι Κανόνες της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως: εννέα επίσκοποι μπορούν να απαρτίσουν Σύνοδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι προθέσεις του κ.κ. Βαρθολομαίου θα διαφανούν από το εάν θα προχωρήσει στην προσθήκη στους σημερινούς έξι μητροπολίτες και τον έναν βοηθό επίσκοπο, επιπλέον δύο, ίσως, όπως φημολογείται, με την προσθήκη βοηθών επισκόπων.


36

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Στον επιχειρηματία Σάμι Φάις το «Καστέλο» της Κέρκυρας;

Αφημένο στη φθορά του χρόνου...

Ο γνωστός επιχειρηματίας Σάμι Φάις φέρεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ως ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για την αγορά της βίλας του «Castello Bibelli» στην Κέρκυρα. Το «Castello» είναι ένα από τα ακίνητα που έχει περιληφθεί στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ, και που μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο και τα λοιπά κτίσματα, σε μία τεράστια κατάφυτη έκταση περίπου 77.000 τ.μ., προσφέρεται για επένδυση. Το «Castello» έκτισε ο Ιταλός ναύαρχος Bibelli στη θέση Κάτω Κορακιάνα, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας και την παραλία της Δασιάς, λίγο μετά το 1900. Προσφέρεται τώρα για επένδυση μικτών χρήσεων,

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με έμφαση στην αξιοποίηση του ιστορικού κτίσματος, το οποίο μπορεί να στεγάσει boutique hotel πέντε αστέρων, καθώς έχει εμβαδόν σχεδόν 2.000 τ.μ. Τα δορυφορικά κτίσματα μέσα στο δάσος μπορούν να λειτουργήσουν συνοδευτικά, ενώ η υπόλοιπη έκταση (έως 9.000 τ.μ) μπορεί να δεχθεί κατοικίες και κτίσματα που θα συμπληρώνουν τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Μέσα στην έκταση υπάρχει και το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης, το περίφημο Castellino, το οποίο, φυσικά, προστατεύεται και διατηρεί γύρω του αδόμητη ζώνη 30 μέτρων (η αδόμητη ζώνη γύρω

από το «Castello Bibelli» είναι 100 μέτρα). Όσα νέα κτίρια ανεγερθούν θα είναι αισθητικά συμβατά με τα υπάρχοντα. Το «Castello» ήταν σημείο συνάντησης σημαντικών προσωπικοτήτων. Ήταν ονομαστό για την επίπλωση, τη διακόσμηση και τα κειμήλια, μια παράμετρος που ορισμένες φορές υποτιμάται, όπως και για τον εξωτικό κήπο και την πλούσια βλάστηση. Το 1964 η μητέρα του Κωνσταντίνου, βασίλισσα Φρειδερίκη επιθυμούσε να κατοικήσει στο «Castello» τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού το Mon Repos φιλοξενούσε, πια, το νεαρό βασιλικό ζεύγος. Οι πολιτικές εξελίξεις, όμως, μετά το ΄65, ανέτρεψαν τα δεδομένα.

¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™

°È· ÙË Ú‡·ÓÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ια ακόμη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ύστερα από πολυετή ερευνητική παρατήρηση της δυσοσμίας αποφασίστηκε η εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης με βάση το οποίο προβλέπεται η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης ανά περιοχή, αναζήτησης και εντοπισμού των πηγών ρύπανσης, καθώς και τη λήψη δέσμης μέτρων για την εξάλειψή της, με παρεμβάσεις στις τοπικές πηγές ρύπανσης, στη λειτουργία της πόλης, καθώς και στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποσκοπεί στην αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την τελευταία πενταετία, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος και οι υπερβάσεις –όπου υπάρχουν– ανά ρύπο, αλλά με τη χρήση γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και ανά περιοχή.

Μ

Επιχειρησιακό Σχέδιο κατά της μόλυνσης αέρα και θάλασσας

Νέφος, αιωρούμενα σωματίδια και μόλυνση του Θερμαϊκού «πνίγουν» τη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα θα επεκταθεί και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δεδομένα Σταθμών Μέτρησης, με την ανάπτυξη ειδικών μοντέλων και μηχανισμών ελέγχου. Ταυτόχρονα, θα διερευνηθούν πιθανά φαινόμενα μεταφοράς ρύπων που συντελούν στην εμφάνιση υψηλών τιμών ρύπανσης, με τη χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα γίνει καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας της πόλης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ωράρια, διακίνηση αγαθών κ.λπ.), εκτίμηση

της συμμετοχής αυτών των δραστηριοτήτων στη ρύπανση, αλλά και πλήρης αποτύπωση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλούν η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, ή δράσεις μεγάλης εμβέλειας που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα από υπουργεία και την Αυτοδιοίκηση. Επίσης, θα αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται έως σήμερα, θα συνταχθούν προτάσεις για την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων και προτάσεις για την αναζήτη-

Ρόδος: προετοιμάζονται για τη νέα τουριστική σεζόν Εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος εξέτασε, σε σύσκεψη με το νέο αστυνομικό διευθυντή Δωδεκανήσου Μιχάλη Καλιωράκη, θέματα που αφορούν στην προετοιμασία της πόλης της Ρόδου να υποδεχτεί τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που καταφθάνουν στο νησί τους καλοκαιρινούς μήνες. Ειδικότερα, συζήτησαν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της πόλης, την παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων, την επαιτεία και τη δράση των Ρομά μέσα

και έξω από τα τείχη της μεσαιωνικής πόλης, των κραχτών των καταστημάτων σίτισης, καθώς και το θέμα της άμεσης παύσης λειτουργίας της άτυπης δομής προσφύγων, λόγω των σοβαρών στατικών προβλημάτων που παρουσιάζει το ακίνητο των πρώην σφαγείων. Πάντως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να κλείσουν τα σφαγεία, και μόλις οι εθελοντές μαζέψουν τα τρόφιμα, τον εξοπλισμό κ.λπ., η Ύπατη Αρμοστεία αναμένεται είτε να μεταφέρει τους φιλοξενούμενος πρόσφυγες σε κάποια

διαμερίσματα είτε να τους προωθήσει αλλού. Μάλιστα, το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται σε μία με δύο εβδομάδες, οπότε και θα πρέπει να έχει βρεθεί κάποια λύση. Ο κ. Χατζηδιάκος, ενημέρωσε, τέλος, το νέο αστυνομικό διευθυντή για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα γίνουν στην πόλη της Ρόδου, και ειδικά στο κέντρο, παράλληλα με τα έργα πεζοδρόμησης που θα προχωρήσουν, αλλά και τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στη νέα πόλη.

ση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης από περιφερειακά και τομεακά προγράμματα ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα καθοριστεί αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς, επίσης, και καμπάνια ενημέρωσης - συνεργασίας των πολιτών. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης που εκπονείται ένα τέτοιας έκτασης Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης και η πρώτη φορά που επίσημος δημόσιος φορέας, δηλαδή η Περιφέρεια, αποφασίζει να παρέμβει για ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα σε αυτή την έκταση. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αρκετές φορές, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι μεγάλες τουριστικές μονάδες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είχαν επισημάνει σε επιμελητήρια, δήμους και Περιφέρεια για τα παράπονα που δέχονται από τους τουρίστες-επισκέπτες, καθώς και για τις ακυρώσεις που γίνονται σε ημέρες αιχμής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο στην παράκτια ζώνη, όπου γίνεται ένας συνδυασμός μόλυνσης από τα νερά του Θερμαϊκού και τα μικροσωματίδια της ατμόσφαιρας.

Φουντώνει ο καυγάς Απ. Γκλέτσου Κώστα Μπακογιάννη Διαστάσεις παίρνει η κόντρα μεταξύ του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Κώστα Μπακογιάννη και του δημάρχου Στυλίδας Απόστολου Γκλέτσου, με αφορμή τις καταγγελίες του αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Δημήτρη Κυρίτση, ότι ο κ. Γκλέτσος τού επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές. Η «σπίθα» που άναψε τον καυγά μεταξύ των δύο αιρετών, περιφερειάρχη και δημάρχου, ήταν ο σχολιασμός της καταγγελίας του αντιπεριφερειάρχη από τον κ. Μπακογιάννη. «Η γραφικότητα σταματά όταν γίνεται επικίνδυνη. Με ψευτομαγκιές, νταηλίκια, τσαμπουκάδες και βία, δεν πας πουθενά. Καταδικάζουμε την επίθεση κατά του Δημήτρη Κυρίτση και είμαστε βέβαιοι πως μετά τη μήνυση η Δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει. Μέχρι τότε, επειδή είναι η πολλοστή φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, και επειδή η συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, θυμίζω, πως εφόσον χρειάζεται, υπάρχουν κλινικές, δομές, προγράμματα και ειδικοί. Ας τον προστατεύσουν αυτοί που τον νοιάζονται πριν κάνει μεγαλύτερο κακό σε κάποιον άλλον ή ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό», ανέφερε Αφορμή αρχικά ο Κώστας οι καταγγελίες του Μπακογιάννης. Σε ανταπάντηση ο αντιπεριφερειάρχη δήμαρχος Στυλίδας Στερεάς Ελλάδος Απόστολος Γκλέτσος, μέσω ανάρτησής του Δημήτρη Κυρίτση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, προαναγγέλλει την προσφυγή του στα δικαστήρια: «Κύριε περιφερειάρχη, θα βρεθείτε μπροστά στις αστικές σας ευθύνες για τις δηλώσεις σας στο πρόσωπό μου. Ό,τι και αν επιδικαστεί θα πάει εξ ολοκλήρου σε ιδρύματα», έγραψε ο δήμαρχος Στυλίδας στο λογαριασμό του. Σύμφωνα με το lamiareport.gr μετά τον καυγά, ο αντιπεριφερειάρχης μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας Θύμιο Καραΐσκο, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του, πήγαν στο Α.Τ. Στυλίδας και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του δημάρχου. Αργότερα εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος κατέθεσε και αυτός μήνυση εναντίον του αντιπεριφερειάρχη. Με εντολή εισαγγελέα οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν τη 1.00 τα ξημερώματα της Κυριακής και η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Μένω

Eπιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

37

«Έκοψαν» από την παρέλαση τους Ηπειρώτες;

Ελλάδα Δ∞ ¡∂∞ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Τραγέλαφος με τους ευέλπιδες.

Σε μεγάλη παρεξήγηση με την τοπική κοινωνία ενδέχεται να εξελιχθεί ο φημολογούμενος από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αποκλεισμός Ηπειρωτών ευελπίδων από την παρέλαση της 21ης Φεβρουαρίου, ημέρα επετείου της απελευθέρωσης της πόλεως των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό το 1913, πριν από 105 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος ευέλπιδων που κατάγονται από την

Ήπειρο και έγινε αποδεκτό, ουλαμός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων θα δώσει το «παρών» στην παρέλαση της 21ης Φεβρουαρίου. Μόνο που πολλοί από τους Ηπειρώτες που παρακίνησαν τη Σχολή για τη συμμετοχή, τελικά «κόπηκαν» από την παρέλαση! Και αυτό, γιατί η επιλογή έγινε με βάση το ύψος και όχι την καταγωγή. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ύψος, αποτελεί, ούτως ή άλλως, ένα από τα κριτήρια εισαγωγής στη Σχολή. Άρα το σύ-

νολο των ευέλπιδων πληρούν το όριο που τίθεται, και είναι μάλλον αδόκιμο να υπάρχει και δεύτερος «κόφτης», όταν μάλιστα το αίτημα παρέλασης έχει κατατεθεί από τους καταγόμενους από την Ήπειρο, και έχει εκ των πραγμάτων μια ιδιαιτερότητα. Τότε, τι νόημα είχε η αποδοχή του αιτήματός τους, αφού λόγω... ύψους δεν τους επιτρέπεται η παρέλαση στον τόπο καταγωγής τους, ενώπιον των οικογενειών τους και των δικών τους ανθρώπων;

¶∞Δƒ∞ - ¶Àƒ°√™: Δ√ Δª∏ª∞ ∫∞§√ ¡∂ƒ√ - Δ™∞∫ø¡∞

¡¤Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Σε σύμβαση παραχώρησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση

ε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως συμπληρωματικό έργο στη σύμβαση παραχώρησης του «Μορέα», εξετάζει η κυβέρνηση την υλοποίηση του έργου του δρόμου Καλό Νερό – Τσακώνα. Ο δρόμος αυτός, που αποτελεί την κατάληξη της Ολυμπίας Οδού και ανήκει στο διευρωπαϊκό δίκτυο της χώρας, θα λειτουργεί με διόδια. Την προοπτική αυτή δημοσιεύει το τοπικό σάιτ «Eleftheria.gr» και επισημαίνει ότι όσον αφορά στο τμήμα Πύργος – Καλό Νερό φαίνεται να δημιουργούνται εμπόδια μετά την απαγορευτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε οποιαδήποτε διαπλάτυνση του δρόμου, στο μεγαλύτερο μήκος του. Σύμφωνα με το «Eleftheria.gr», για το Καλό Νερό – Τσακώνα το κόστος της «Άρχισαν τα όργανα» για τον άξονα Πάτρα – Πύργος. κατασκευής του υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευρώ, χωρίς τις απαλλοτριώσεις. Το έργο είναι περιβαλλοντικά εγκεκριμένο, και στο μεγαλύτερο μέρος του προβλέπει νέα χάραξη: παΗ πανέμορφη Μαρία Δαλακούρα από «Επί ποδός» η Ξάνθη, ράκαμψη στο Κοπανάκι με κατ εντ το Σέλινο Ξάνθης, με διαφορά μόλις μίας κάβερ, διέλευση πιο νότια στο Δώριο για μια ακόμη χρονιά, ψήφου απο τη δεύτερη, εκλέχθηκε Βασίαπό τον υφιστάμενο δρόμο, και πιο λισσα του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού για το Καρναβάλι 2018 βόρεια σε Μάλθη – Κόκλα και στην 2018 από τους εκπροσώπους των καρναπεριοχή που είναι οι στροφές (μεταξύ βαλικών συλλόγων και του Κέντρου ΠολιΚαλού Νερού – Κοπανακίου) καιτισμού Δήμου Ξάνθης. άψογος στην παρουσία των υποψηφίων νούργια χάραξη. Όσον αφορά στο Βασίλισσα των Γιορτών Π. Πόλης ήταν ο ηθοποιός και μουσικοσυνθέτης Δητμήμα Πύργος – Καλό Νερό, από τη 2018 εκλέχτηκε η δημοτική σύμβουλος μήτρης Πετρόπουλος. μελέτη της σύμβασης παραχώρησης από το Κιλκίς με πτυχίο Νομικής Σχολής Στην Εξελεγκτική Επιτροπή ήταν το μέλος της Ολυμπίας Οδού προβλεπόταν: Αναστασία Ανανιάδου, που έκλεψε κυτου Κέντρου Πολιτισμού, δημοτικός σύμΑπό την παράκαμψη του Πύργου ριολεκτικά καρδιές, ενώ 3η ήρθε η υπέβουλος και γιατρός Ιπποκράτης Καμαρίδης, μέχρι και τον κόμβο του Σαμικού καιροχη Μικαέλ Νάταλη, με καταγωγή από και η διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού νούργια χάραξη. Από τον κόμβο Σαμιτη Μάλτα, που εκλέχτηκε Πριγκίπισσα μαζί με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ενώ κού μέχρι και την Ελαία αναβάθμιση Τουρισμού 2018. ,όπως δήλωσε μετά την εκλογή της βασίτου υφιστάμενου δρόμου, και στη συΤην εκδήλωση παρουσίασε ζωντανά το λισσας ο Πασχάλης Λύρατζης, του χρόνου νέχεια νέα χάραξη ανατολικά προς την Xanthi channel σε απευθείας μετάδοση με «η εκλογή θα συνοδεύεται από σόου και θα παράκαμψη Καλού Νερού. Η μελέτη το νέο τεχνικό της εξοπλισμό (tv link), ενώ «Πυρετός» προετοιμασιών. είναι ιδιαίτερα φαντασμαγορική, ενώ θα κακαθόριζε τα 9,5 μέτρα πλάτος του υφιστάμενου δρόμου να επεκταθούν άλλα 7,5 μέτρα, για να δημιουργηθεί ένας δρόμος 17 μέτρων, όπως είναι το Λεύκτρο – Σπάρτη. Μετά την προσφυγή του Ναυταθλησίες και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σης. Όποιος και αν ευθύνεται πάντως, η Ξέφυγε από τον αρχικό προϋπολογιτικού Συλλόγου Ζαχάρως Προστασίας λειτουργία ενός ΝΠΔΔ, ενώ οι αποφάουσία είναι ότι το κτίριο που αναμενόταν σμό του το έργο της κατασκευής του κτιρίΠεριβάλλοντος, το 2010 το Συμβούσεις παίρνονται από τη Λιμενική Επιτροφέτος να μπορεί να φιλοξενεί υπηρεσίες, ου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χαλιο της Επικρατείας με απόφασή του πή ύστερα από εισήγηση των υπηρεσιατουριστικά καταστήματα και άλλες δρανίων στο παλαιό Ενετικό λιμάνι της πόλης, απαγόρευσε στο τμήμα από Σαμικό μέκών παραγόντων. Δυστυχώς για τον στηριότητες εξυπηρέτησης δημοτών και με αποτέλεσμα να χρειαστούν επιπλέον χρι Γιαννιτσοχώρι να γίνει διαπλάτυνση όγκο της εργασίας που απαιτούν οι είκοσι επισκεπτών, θα πρέπει, πλέον, να το περιχρήματα για την ολοκλήρωσή του. ούτε 1 πόντο. Και πρόκειται για απόφαοκτώ λιμενικές υποδομές του Νομού μένουμε –αν τα πράγματα πάνε καλά– Από μεριάς της αντιπολίτευσης υπήρση αμετάκλητη, που δεν αλλάζει. Χανίων, τα δέκα τέσσερα άτομα του προγια το 2019 και βλέπουμε... ξαν αιχμές κατά της δημοτικής Αρχής στο Νωρίτερα, το 2003 το ΣτΕ είχε σωπικού δεν επαρκούν, λόγω της μεγάΤο Λιμενικό Ταμείο Χανίων είναι Νοτελευταίο δημοτικό συμβούλιο για τους απαγορεύσει την παραλιακή χάραξη λης γραφειοκρατίας που διέπει τα δημόμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου χειρισμούς της, με τη δημοτική Αρχή να στο τμήμα αυτό, μεταξύ του υφιστάσια έργα (η μελέτη και η επίβλεψη των (ΝΠΔΔ), έχει μόλις δέκα τέσσερα άτομα απαντάει ότι το εκτιμώμενο κόστος του έρμενου δρόμου και της παραλίας, και έργων γίνεται από την Τεχνική Υπηρεπροσωπικό (Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, γου δεν είχε προϋπολογιστεί σωστά από μάλιστα κάτω από τη σιδηροδρομική σία), τις εγκρίσεις πιστώσεων, τη διοικητιΤμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας), και λειτην προηγούμενη δημοτική Αρχή που είχε γραμμή, πράγμα που συνιστούσε πεκή μέριμνα, κ.λπ. τουργεί σύμφωνα με όλες τις διαδικακάνει και τον προϋπολογισμό της α΄ φάριβαλλοντικό έγκλημα.

Μ

Η βασίλισσα του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού λυφθούν τα εισιτήρια και οι διανυκτερεύσεις των υποψηφίων, γεγονός που από τις 54 υποψήφιες αποθάρρυνε τις μισές και δεν ήρθαν τελικά στην Ξάνθη, αφού όλες οι υποψήφιες ταξίδεψαν με δικά τους χρήματα και πλήρωσαν οι ίδιες τα έξοδά τους. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που εκλέγεται η Βασίλισσα του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού, που του χρόνου μάλιστα θα παραδώσει το στέμμα της στην επόμενη Βασίλισσα. Το παρών στην βραδιά έδωσε και ο «Πειρατής» του Λευκού Πύργου, που ήδη με τρεις εθελοντές φίλους και ένα αυτοκίνητο «επενδυμένο» με αφίσες και καρναβαλικό στιλ διαφημίζουν το Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2018 σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Καθυστερεί το Λιμενικό Ταμείο Χανίων

Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων παραμένει ημιτελές.


38

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Ορφέας Παπαδόπουλος Με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Αρβανίτη.

,,

«Δουλειές με φούντες».

«Αγαπούσα τις τέχνες από μικρός, κάτι που διέκριναν οι γονείς μου παροτρύνοντάς με να τις εξερευνήσω, να πειραματιστώ, και, τελικά, να εργαστώ πάνω σε αυτές. Το επάγγελμα της μητέρας μου με οδήγησε στο να γνωρίσω από πολύ μικρός τον καλλιτεχνικό χώρο, τους ανθρώπους και τη “γλώσσα” του»

Με Β. Λασκαράκη και Κ. Λάγκο στα «Κλεμμένα Όνειρα».

«Η υπομονή είναι αρετή» «Η Ζωγραφική, μεγάλη μου αγάπη» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

ίναι από τους νέους ηθοποιούς που γνώρισαν νωρίς τη δημοσιότητα μέσα από την τηλεόραση. Σαν γνήσιος Αιγόκερως πατά γερά στα πόδια του, δεν πτοείται από τη δόξα και είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του. Μητέρα του είναι η ενδυματολόγος Φανή Κατσάνου, και έτσι από μικρός έζησε μέσα στην Τέχνη. Στην Ίο διατηρεί το μοδάτο bar «Bliss». Σημαντική είναι, όμως, και η θεατρική του παρουσία με γνωστούς θιάσους. Φέτος πρωταγωνιστεί στο «Δουλειές με φούντες», που παίζεται με επιτυχία από ένα θαυμάσιο καστ στη «Θεατρική Σκηνή Ζωή Λάσκαρη», στην «Αθηναΐ δα». Σήμερα στην παρέα μας για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, ο χαρισματικός Ορφέας Παπαδόπουλος.

Ε

Ορφέα, μιλήστε μας για τα παιδικά σας χρόνια και την απόφασή σας να ασχοληθείτε με την Υποκριτική. Σας επηρέασε και το επάγγελμα της μητέρας σας; «Γυρνώντας πίσω στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι να “βουτάω” στη φαντασία μου, δημιουργώντας κόσμους και σενάρια (στιγμιότυπα των οποίων θυμάμαι ακόμα) μέσα στο μυαλό μου, με πρωταγωνιστές τα παιχνίδια μου. Θυμάμαι να ζωγραφίζω χάνοντας την αίσθηση του χρόνου... και φυσικά όλα αυτά εις βάρος των μαθημάτων του σχολείου που δεν έκανα. Υπήρξα πολύ κακός μαθητής... η μόνη μου χαρά στο σχολείο ήταν τα καλλιτεχνικά δρώμενα που γίνονταν σε ή γύρω από αυτό. Δεν υπήρχε θεατρική παράσταση, μουσικό ή εικαστικό γεγονός που να μην λάμβανα μέρος. Αγαπούσα τις τέχνες από μικρός, κάτι που διέκριναν οι γονείς μου παροτρύνοντάς με να τις εξερευνήσω, να πειραματιστώ, και, τελικά, να εργαστώ πάνω σε αυτές. Το επάγγελμα της μητέρας μου με οδήγησε στο να γνωρίσω από πολύ μικρός τον καλλιτεχνικό χώρο, τους ανθρώπους και τη “γλώσσα” του». Οι τηλεοπτικές σειρές που συμμετείχατε έγιναν επιτυχίες και η αναγνωρισιμότητα ήρθε για σας γρήγορα. Σας επηρέασε στο χαρακτήρα σας αυτό;

«Φυσικά... και υπήρξαν στιγμές στο παρελθόν, που δυσκολεύτηκα να τη διαχειριστώ μέσα μου. Ξαφνικά αισθάνεσαι πως κρίνεσαι. Μπαίνεις με έναν τρόπο στο “στόχαστρο”, σε θέση άμυνας, δεν έχεις τα προνόμια της ανωνυμίας, και, παράλληλα, λαμβάνεις τέτοια συναισθήματα θαυμασμού για τη δουλειά σου και αγάπης, που νιώθεις ευγνώμων. Αυτά τα τόσο αντίθετα συναισθήματα καλείσαι να ισορροπήσεις μέσα σου, και πολλές φορές δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ανώδυνο». Ένα περιστατικό που συνέβη στα γυρίσματα και το θυμάστε; «Δεν θα ξεχάσω στα “Κλεμμένα όνειρα”, που υποτίθεται πως με είχαν απαγάγει. Ήταν δύσκολα γυρίσματα. Επί δύο εβδομάδες έπρεπε να τρώω ξύλο και αντζούγες, χαχαχά !!! Ήταν φρικτό. Τουλάχιστον είχα συνεργάτες που με τις πλάκες μας το διασκεδάζαμε!». Αγαπάτε τη Ζωγραφική, τη Γυμναστική και τη Μουσική. Ασχολείσθε με αυτά στον ελεύθερο χρόνο σας; «Η Ζωγραφική είναι η μεγάλη μου αγάπη , έχω σκοπό στο άμεσο μέλλον να κάνω κάποια σοβαρά βήματα. Το Τραγούδι με ταξιδεύει και το λατρεύω ακόμη περισσότερο όταν παντρεύεται με την Υποκριτική. Όσο για τη Γυμναστική, τα τελευταία χρόνια την έχω εντάξει συστηματικά στη ζωή μου και ελπίζω να μην τη σταματήσω ποτέ». Πιστεύετε στην τύχη, τη σκληρή δουλειά -σαν Αιγόκερως που είστε- ή στο ταλέντο; Και… είστε προληπτικός; «Πιστεύω σε όλα... Πως μπορεί να είναι καθοριστικό αν βρίσκεσαι στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή και δηλώνει τύχη. Πιστεύω στο ταλέντο, γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο και μας κάνει μοναδικούς. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά, γιατί μόνο με αυτή μπορείς να δώσεις υπόσταση και διάρκεια στα δύο παραπάνω». Ο ρόλος που καθόρισε τη μέχρι τώρα πορεία σας; «Όλοι μου οι ρόλοι έχουν καθορίσει την

πορεία μου και την εξέλιξή μου μέχρι τώρα». Ποιος ο μεγαλύτερος φόβος σας; «Φοβάμαι μήπως δεν προλάβω να πάω τα σκυλιά μου έγκαιρα βόλτα… χαχαχά!!!». Τι συγχωρείτε στους… άλλους και τι στον εαυτό σας; «Το λάθος και όχι τη δικαιολογία». Τις δυσκολίες με τι μότο τις ξεπερνάτε; «Νομίζω η “Ιθάκη” του Καβάφη είναι ένα από τα πιο λυτρωτικά ποιήματα που έχουν γραφτεί ποτέ. Δώρο στον άνθρωπο... για να “φωτίζει” τα “σκοτάδια” του». Το μεγαλύτερο προτέρημα και το μεγαλύτερο ελάττωμά σας; «Δεν ξέρω τι να απαντήσω... Πάντως θεωρώ πως η υπομονή είναι αρετή και προσπαθώ να την εξασκήσω». Πώς είναι η ιδανική γυναίκα για εσάς; «Δεν υπάρχει ιδανική γυναίκα, ιδανικός άνδρας, ιδανικός άνθρωπος... νομίζω πως όλα είναι θέμα χημείας». Το πιο εξωφρενικό που έχετε κάνει; «ΔΕΝ έχω κάνει ελεύθερη πτώση. Όμως θα ήθελα!». Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στο χαρακτήρα σας ποιο θα ήταν; «Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο συνεπής στα πράγματα που εγώ έχω αποφασίσει να είμαι». Πώς βιώνετε την κρίση στη χώρα μας και τι θα είχατε να πείτε στους πολιτικούς μας; «Όντας ενεργό μέλος αυτής της χώρας βιώνω το σκληρό οικονομικό της πρόσωπο όπως πολλοί Έλληνες. Δεν υπάρχει κάτι που θέλω να πω στους πολιτικούς μας, δεν έχω να πω κάτι καινούριο ή διαφορετικό από αυτά που οι ίδιοι ήδη γνωρίζουν. ΤΗΝΑΛΗΘΕΙΑ. Μόνο αυτό».

∫¿ı ·Ú¯‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË… Η πρώτη του επαγγελματική εμπειρία σε γύρισμα ήταν στα 18,5 του, στην «Απαγορευμένη αγάπη», στο Μega. Θυμάται πόσο τρομοκρατημένος ήταν. Ενώ πριν ξεκινήσει το γύρισμα ήταν όλα τακτοποιημένα μέσα στο μυαλό του και... νόμιζε πως ήξερε τι κάνει, ξαφνικά οι πληροφορίες διαδέχονταν η μια την άλλη και ξέφευγαν από τον έλεγχό του. Η παράμετρος της έκθεσης τον… τρόμαξε, και μάλιστα του πήρε καιρό ώστε να νιώσει αυτή τη σιγουριά που φέρνει την ηρεμία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά στο τέλος τα κατάφερε, περίφημα μάλιστα, και όλοι το γνωρίζουμε αυτό, αφού σε κάθε ρόλο του δίνει το καλύτερο.

Τώρα παίζετε στη «Θεατρική Σκηνή Ζωή Λάσκαρη» στο «Δουλειές με φούντες», στο οποίο και πρωταγωνιστεί και είναι παραγωγός η κόρη της Ζωής Λάσκαρη, η Μαρία- Ελένη Λυκουρέζου. Μιλήστε μας για το έργο και για τη συνεργασία σας με τη Μαρία- Ελένη… Πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε μια σκηνή ζεστή ακόμη από την παρουσία μιας τόσο δημοφιλούς ηθοποιού; «Λοιπόν... η Λούση (Φωφώ Ντεμίρη) είναι χήρα και ζει αποκομμένη από τον έξω κόσμο. Ο θυμός είναι κυρίαρχο συστατικό στη ζωή της, που την οδηγεί ακόμα και στο να αρνείται κάθε επαφή με την κόρη της Αντιγόνη (Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου). Συντροφιά της μια βουκαμβίλια και η καταθλιπτική γειτόνισσά της Μάρθα (Ελευθερία Ρήγου). Ένα παράξενο και... μυρωδάτο δέμα που βρίσκει στη βουκαμβίλια της γίνεται η αιτία για να μπλεχτούν στην ιστορία ένας άνεργος ηθοποιός, ο Βαλάντης (Ορφέας Παπαδόπουλος), μια βασίλισσα της νύχτας, η Βικτωρία (Κατερίνα Ζαρίφη), ένας γκαφατζής κακοποιός, ο Τζίμης (Δημήτρης Τσέλιος), μια μυστική αστυνομικός, η Μάρσια (Βίβιαν Κοντομάρη), όπου μαζί τους η Λούση θα βρει ξανά την αγάπη και το νόημα της ζωής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντώνης Λουδάρος και το κείμενο ο Χάρης Μπόσινας. Χαίρομαι που δούλεψα και δουλεύω με τον καθένα ξεχωριστά, που καταφέραμε μέσα από δυσκολίες να βγάλουμε κάτι όμορφο, γλυκόπιοτο και αληθινό, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Χαίρομαι που δουλεύω με τη Μαρία-Ελένη, που με πίστεψε σε αυτό το ταξίδι, που έδωσε και δίνει σε μια τόσο ευαίσθητη φάση της ό,τι καλύτερο έχει στο έργο μας και στον καλλιτεχνικό δρόμο που ξεκίνησε να χαράξει. Δεν αισθάνθηκα ποτέ δυσκολία να παίξω στη σκηνή του θεάτρου, ένιωθα πάντα ζεστά, οικεία. Έχει τόσο θετική αύρα ο χώρος. Δεν είχα τη χαρά, την τιμή να τη γνωρίσω ... έτσι πρέπει να ήταν και η Ζωή».


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

39

H αφίσα του Φεστιβάλ απεικονίζει μια φιγούρα με τρία πόδια, που εκφράζουν τη διαφορετικότητα, τη συλλογικότητα και την κίνηση, το μάτι-θεατής και ένα πορτρέτο μιας πιθανής προτομής.

Έργο της Ελένης Βαρουξάκη. Άποψη από τη συνέντευξη Τύπου.

Έκθεση Ελλήνων στο Παρίσι Υπό την επιμέλεια της γνωστής ιστορικού Τέχνης και τεχνοκριτικού Έμμυς Βαρουξάκη, δέκα σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες εκπροσωπούν για όγδοη φορά την ελληνική τέχνη στο Σαλόνι των Ανεξαρτήτων στο «Grand Palais», στα Ηλύσια Πεδία, στο Παρίσι. Όλες οι Εκθέσεις παρουσιάζονται υπό την αιγίδα του προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron, της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Francoise Nyssen, και όλων των εθνικών μουσείων της Γαλλίας. Aπό τις 13 έως τις 18 Φεβρουαρίου η σύγχρονη ελληνική τέχνη εκπροσωπείται από τους: Ελένη Βαρουξάκη, Παλίντα Γεωργουλάκου, Στάθη Θεοδωρόπουλο, Εβίτα Κανέλλου-Δουφεξή, Μαρικίτα Μανωλοπούλου, Νίκη Μιχαηλίδου, Παναγιώτη Μπελντέκο, Κατερίνα Πολυζωίδου-Μαυρολέων, Ειρήνη Πετροπούλου και Μαρία Φιλοπούλου.

Η διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κατερίνα Κοσκινά στον πρόλογό της με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο.

Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018 Σε συνέντευξη Τύπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανακοίνωσε το πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα του Φεστιβάλ για το φετινό καλοκαίρι Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2018 ο καλλιτεχνικός του διευθυντής Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Μάλιστα, το ΕΜΣΤ θα φιλοξενήσει φέτος το καλοκαίρι μια εγκατάσταση του Φεστιβάλ. «Ως καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ είχαμε εξαρχής το στόχο να παρουσιάζουμε εγκαίρως το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και το πετύχαμε. Πάλι και φέτος κάποιες παραγωγές του Φεστιβάλ υλοποιούνται χάρη στο 3ετές Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πέρσι ήρθαν πάνω από 20 εκπρόσωποι Φεστιβάλ για να δουν ελληνικές παραστάσεις θεάτρου και χορού, φέτος επεκτεινόμαστε και στη μουσική. Επίσης, θα έχουμε αγγλικούς υπέρτιτλους σε όλες τις ελληνικές παραστάσεις, και για πρώτη φορά θα υπάρχουν σε όλες τις ελληνικές παραστάσεις υπέρτιτλοι στα ελληνικά, για κωφούς. Το 2016, και ακόμα καλύτερα το 2017, χωρίς έκτακτες χρηματοδοτήσεις, καταφέραμε να έχουμε, σπάνιο για το Φεστιβάλ, πλεόνασμα, και αυτό όχι εις βάρος των καλλιτεχνών και του καλλιτεχνικού έργου, αλλά χάρη στην καλή διαχείριση, στην πολύ καλή συνεργασία με το Δ.Σ., στις συμπαραγωγές, που γίνονται πια σε μεγάλη έκταση, στις χορηγίες, στις εισπράξεις από τα εισιτήρια, στις πωλήσεις

Σ

Στις 22 & 23/6, o Bill Murray στο Ηρώδειο, με τον τσελίστα Jan Vagler, με τον οποίο γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και έγιναν αχώριστοι

ενθυμημάτων κ.λπ. Η στιγμή του Φεστιβάλ είναι σαν μια μαγική αυλαία που ανοίγει στο χρόνο, και αυτή ακριβώς την αίσθηση θέλει να μεταδώσει και το φετινό εικαστικό μας που ανέλαβε η Ιφιγένεια Βασιλείου με την ομάδα της», είπε, μεταξύ άλλων, ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Η καρδιά του Φεστιβάλ θα χτυπά από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος Αυγούστου στο Ηρώδειο, στην «Πειραιώς 260», στο Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, στο Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αλλού, με αρχαίες τραγωδίες, συναυλίες, χορό, εικαστικά, διεθνείς καλλιτέχνες, χορωδίες, προβολή νέων δημιουργών, και μύρια άλλα ακόμη. Ξεχωρίζουμε στο Ηρώδειο 19/6, τον ηθοποιό Bill Murray με τον Γερμανό τσελίστα Jan Vagler Sting + friends, 22 & 23/6 τον Sting, 5/7 τη Νάνα Μούσχουρη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στο Λύκειο Επιδαύρου, φοίτησαν 121 σπουδαστές δραματικών σχολών και ακαδημιών από 11 χώρες, ενώ θα πιστοποιείται, πλέον, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 6 Διδακτικές Μονάδες, με τη δυνατότητα μεταφοράς τους, ύστερα από σύναψη εκπαιδευτικών συμφωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τα ιδρύματα απ’ όπου προέρχονται οι σπουδαστές.

Έρχεται η Λάρα Φαμπιάν Αξέχαστη ροκ βραδιά H μεγαλύτερη σύγχρονη ντίβα του γαλλικού τραγουδιού έρχεται στο πλαίσιο της περιοδείας της «Camouflage World Tour 2018», στις 19 Μαΐου, στις 21.00, στο Κλειστό Γήπεδο TAE KWON DO Π. Φαλήρου. Η προπώληση άρχισε. Τιμές από 15 - 80 ευρώ. Η πιο ερωτική σοπράνο της εποχής, που έχει εκατομμύρια θαυμαστές, θα μας μαγέψει με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Σίγουρα η συναυλία θα είναι «sold out» πολύ σύντομα, γι' αυτό σπεύσατε!!!

«ONCE IN A LIFETIME» - Μια φορά στη ζωή. Ε, βέβαια, τέτοια εμπειρία είναι! Μια φορά στη ζωή σου –εκτός αν είσαι τυχερός και μπορείς και άλλες– ακούς τους μαγικούς Scorpions. Και αυτή τη φορά μάλιστα, στο Καλλιμάρμαρο, στις 16 Ιουλίου, στις 21.00, συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Μια μεγάλη ροκ βραδιά που θα μείνει στην ιστορία! Εισιτήρια από 18-80 ευρώ.

Πίνακας του Παναγιώτη Μπελντέκου.

«Tough fashion» Η μη κερδοσκοπική εταιρία NoTraditional, σε συνεργασία με την Ecoluxe London παρουσιάζουν την Έκθεση «Tough fashion» στο φουαγιέ του κινηματογράφου «Τριανόν» έως 28/2. Μια capsule συλλογή ρούχων και αξεσουάρ από διάφορες εποχές και κουλτούρες, που –με τον τρόπο του το καθένα– έχει φανεί επώδυνο είτε για τους ανθρώπους είτε για τα ζώα, δίνοντας κυριολεκτική έννοια στην έκφραση fashion victim.

Η Τήνος τιμήθηκε με ευρωπαϊκό βραβείο Σημαντική αναγνώριση της ανάδειξης του Πολιτιστικού Τουρισμού αποτελεί η βράβευση της Τήνου ως του πρώτου νησιωτικού προορισμού από το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας – European Destinations of Excellence (EDEN) 2016». Το Νησί της Παναγιάς έχει σημειώσει, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες και δράσεις του δήμου, μεγάλες επιτυχίες στο διεθνές τουριστικό «γίγνεσθαι». Το βραβείο παρέλαβε από το γενικό γραμματέα του ΕΟΤ η αντιδήμαρχος Τουρισμού Αναστασία Δεληγιάννη, η οποία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Μεταξύ των παρευρισκομένων και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκου, που αποκάλεσε την Τήνο «μικρή, αλλά θαυματουργή».


40

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

·Ù˙¤ÓÙ· Στην αγκαλιά της... Αγάπης! Στη μέση της εβδομάδας γιορτάζουμε και τον Άγιο του Έρωτα, τον Άγιο Βαλεντίνο. Διαλέξτε πού θα πάτε με το αγαπημένο σας πρόσωπο, και αν σας αρέσουν και οι δικές μας προτάσεις δεν έχετε παρά να αποφασίσετε. Όπου και αν βρεθείτε πάντως, να περάσετε όμορφα, και αφήστε πίσω τις έννοιες!

ΘΕΑΤΡΟ

Δπ £∞ ¢√Àª∂ ¶√À £∞ ¶∞ª∂ ρούλα Πάππας-Τσιώτα, τριήμερο με μουσική και ποιήματα στην αίθουσα Τέχνης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου 13, 14, 15/2. 7ο ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Ταξιδεύοντας στις αρχαίες πόλεις της Αιγύπτου», από 12/2, στις 20.00, στο Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών. 15/2, στις 19.00, Προβολή Ντοκιμαντέρ και ομιλία με θέμα «Η τέχνη της ταρίχευσης στην αρχαία Αίγυπτο». 21/2, στις 19.00, Ελληνοαραβική μουσική - ποιητική παρουσίαση. 23/2, πρωί, παιδικό ταξίδι στην αρχαία Αίγυπτο.

ΧΟΡΟΣ

«ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ». «JESUS CHRIST».

JESUS CHRIST SUPER STAR, το πιο αγαπημένο μιούζικαλ όλων των εποχών, Θ. ΑΚΡΟΠΟΛ, 210 3648303, από 9/2: Τετ. 18.30, Πέμ. 20.00, Παρ. 21.00, Σάβ. 18.00 & 21.00, Κυρ. 17.30, εισιτ. από 15-40 ευρώ. σκηνοθ. - απόδοση Θέμις Μαρσέλλου, παίζουν: Ιησούς: Αιμιλιανός Σταματάκης, Ηρώδης: Ν. Μουτσινάς, Ήβη Αδάμου, Ησ. Ματιάμπα, και 30 ακόμη ηθοποιοί και χορευτές, με 10μελή ορχήστρα, δ/νση παραγωγής Ντόρα Βαλσαμάκη, παραγωγή υπερθέαμα: Αφοί Τάγαρη.

στις 13/2 και 25/2, στις 20.30, εισιτ. 8 & 10 ευρώ, μουσικοχορευτικό σε σκηνοθ. Άννας Φόνσου – Φώτη Μεταξόπουλου. Προλογίζει η Άννα Φόνσου, στις 13/2.

TANGO in Love, 14/2, στις 20.30, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, από ΟΠΑΝΔ, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και το κουιντέτοTANGartO.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ «Ξεφυλλίζοντας απόψε τα όνειρά μου...», ΡΥΘΜΟΣ STAGE, 210 9750060, 10/2 και κάθε Σάββατο 22.30. Mαζί του η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Παμπίνα Κοντέα και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, καλλ. επιμ. Γ. Παγιάτης.

BOLLYWOOD, στο Αεροδρόμιο της Αθήνας, στις 14/2, από την πρώτη Ακαδημία Bollywood στην Ελλάδα.

ΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ «ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ».

ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ, Θ. ΤΕΧΝΗΣ Κάρολου Κουν, Φρυνίχου, 210 3222464, Τετ. 18.00, Πέμ.- Παρ. 20.30, Σάβ.-Κυρ. 21.00, εισιτ. από 8- 18 ευρώ, ανάλογα ημέρας, σκηνοθ. Άρης Τρουπάκης, διασκευή δραματουργική επεξεργασία Έλσα Ανδριανού, μουσική Νίκος Ξυδάκης, παίζουν: Θανάσης Βλαβιανός, Θανάσης Δήμου, Γιώργος Κριθάρας, Κατερίνα Λυπηρίδου, Γιώτα Μηλίτση, Ηλέκτρα Νικολούζου, Δημήτρης Πασσάς, Ερατώ Πίσση, Μάνος Στεφανάκης, Βαγγέλης Ψωμάς. Η «Νυχτερίδα» εκτυλίσσεται στα γεγονότα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, την εξέγερση του ελληνικού Στρατού στη Μέση Ανατολή, τη βίαιη καταστολή του κινήματος του Ναυτικού τον Απρίλη του ’44, και καταλήγει στη Συμφωνία του Λιβάνου.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ, ΤΡΙΑΝΟΝ, 210 8215469, 6936645868,

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ, από 12/2-14/4, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256. ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΥΠΝΟΣ, ομαδική

Παπαβλασόπουλος. .

Έκθεση για τα 8 χρόνια της «gallery genesis», από 13-24/2, επιμέλεια Ίρις Κρητικού, καλλιτεχνική δ/νση Γ. Τζάνερης. ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ, ομαδική Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από την εικαστικό Αργυ-

Ε. Σιγαλού

ΣΑΒΒΑΤΟΛΟΥΣΜΕΝΗ ΜΟΥ – ελεύθερη ποίηση – Εκδόσεις Μέθεξις – της Ευριδίκης Σιγαλού. ….Βράδυ Σαββάτου λούστηκε με πράσινο σαπούνι και βρόχινο νερό. Έτσι συνήθιζαν παλιά να υποδέχονται τον κυριακάτικο εκκλησιασμό. Με σεβασμό και καθαρότητα. Μόνο το Σάββατο του Λαζάρου απαγορευόταν, έλεγαν οι γιαγιάδες, να λούζονται γιατί, «σήμερα τρέμει η γης λόγω της Ανάστασης του Λαζάρου και έτσι θα τρέμει και το κεφάλι αυτουνού που λούζεται». Με τον ίδιο σεβασμό και καθαρότητα προσεγγίζει με τον ποιητικό της λόγο η Ευρυδίκη Σιγαλού τους στίχους της. Σαράντα τέσσερα ποιήματα δοσμένα στον Έρωτα, στην Αγάπη, στην Αυτογνωσία, στους Καθημερινούς Προβληματισμούς και στην Εσωτερική Αφύπνιση. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο καταξιωμένος ζωγράφος Τάσσος Σύντελης, εμπνευσμένος από τον τίτλο .

«Ο κόσμος είναι η σκάλα μου» «Αποφεύγω να φοβάμαι» Της ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

καλεσμένος σήμερα είναι από μόνος του ολόκληρη θεατρική παράσταση. Γεννημένος στην Πάτρα, στις 6 Ιουνίου, έχει ασχοληθεί με την Ενόργανη Γυμναστική και την Κομμωτική. Σε τίποτα από τα δύο δεν στάθηκε, προχώρησε για να ανέβει τα σκαλοπάτια του θεάματος. Ο καλεσμένος μας σήμερα είναι όλος ο θίασος μαζί, είναι χιλιάδες πρόσωπα, είναι μια συμφωνική ορχήστρα, είναι Broadway, είναι West End, είναι αρχή και τέλος. Είναι ένας από τους μοναδικoύς παγκοσμίως showman που σε καθηλώνουν. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα υποδύεται τον κομπέρ στο θρυλικό μιούζικαλ «CABARET» που ανέβηκε στο «Παλλάς». Ο πρόλογος είναι περιττός για τον Τάκη Ζαχαράτο, που τιμά τη σελίδα μας.

O

Κύριε Ζαχαράτε μου – Ζαχαρένιε μου, μου πάει καλύτερα… αφού είστε γλυκομίλητος, ευγενικός, δοτικός, αγαπητός απ' όλους… Φτάνει, πείτε μου λίγο γι' αυτό το μοναδικό σας χάρισμα… Το είχατε από μικρός; «Ναι, από μικρός μού άρεσε να διασκεδάζω τους ανθρώπους, να τους κάνω χαρούμενους, να τους βλέπω να χαμογελούν, και με το γέλιο να τους εξαφανίζω κάθε γκρίζο σύννεφο». Ήσασταν και αθλητής, γιατί τα παρατήσατε; «Σταμάτησα τον αθλητισμό όταν αισθάνθηκα ότι ο αθλητικός σύλλογός μου με αδίκησε που δεν με συμπεριέλαβε στην αποστολή της εθνικής ομάδας Ενόργανης Γυμναστικής, η οποία μας είχε ζητήσει μαζί και με έναν άλλο συναθλητή μου, και έτσι έκλεισα αυτόν τον κύκλο». Τη μεγάλη απόφαση να ασχοληθείτε με τον καλλιτεχνικό χώρο πότε και πώς την πήρατε; «Ο καλλιτεχνικός χώρος πήρε την απόφαση, και όχι εγώ, και με έκλεψε στην κυριολεξία». Από την αρχή που ξεκινήσατε, είχατε τόση ευχέρεια να μεταμορφώνεστε ή την αποκτήσατε με πολλή μελέτη, πρόβες και ξενύχτια; «Είχα μία άνεση στο μακιγιάζ και στη μεταμόρφωση, αλλά ύστερα από πολλές πρόβες, πολλά ξενύχτια, πολλή ενημέρωση, πολλή μελέτη. Σιγά-σιγά το αποτέλεσμα γινόταν όλο και καλύτερο. Και δεν σταματάω. Θέλω να εξελίσσομαι και να υπάρχει αυτή η αρμονία. Δηλαδή να συμφωνεί η εμφάνιση και το μακιγιάζ με το πόσο και ψυχικά έχω βρει το ρόλο». Η αναγνώριση για το ταλέντο σας και το μοναδικό που μας προσφέρετε, ήρθε γρήγορα και εύκολα; «Σας ευχαριστώ γι’ αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν έχω σταματήσει λεπτό να “τρέφω” το μέσα μου, να καλλιεργώ τον εαυτό μου με διάβασμα,

έρευνα, σπουδές, σκληρή δουλειά, αχ! ατέλειωτες ώρες, και για να το πω λαϊκά έχω “φτύσει αίμα” και δεν μετανιώνω στιγμή. Αν χρειαζόταν να ξαναρχίσω, το ίδιο θα έκανα και πάλι!». Η πρώτη σας παράσταση, η πρώτη επαφή με μεγάλο κοινό, τα συναισθήματα που νιώσατε; «Ξέρετε, στην αρχή όλοι έχουμε άγνοια κινδύνου, οπότε είχα την αίσθηση ότι ήμουν πάντα εκεί, ότι το είχα ξανακάνει πολλές φορές. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, και τώρα ακόμα έχω περισσότερο τρακ και αγωνία, γιατί θέλω το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο τέλειο γίνεται. Θέλω εκείνοι που θα έρθουν να με δουν, να ευχαριστηθούν, θέλω να τους δώσω τον καλύτερο εαυτό μου». Με το χάρισμα που διαθέτετε σε όλη την γκάμα του θεάματος, υπήρξατε απειλή για τους συναδέλφους σας ή σας αγκάλιασαν; «Δεν ξέρω να σας πω, πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Εγώ, πάντως, αισθάνθηκα, όποια δουλειά και αν έκανα, υπέροχα δημιουργικά, και απολάμβανα τη στιγμή και το δώρο που μου έδωσε ο Θεός. Δεν έμενα στο αν κάποιοι αισθάνονταν απειλητικά. Έχω δεχτεί, όμως, και πολλή αγάπη, λογικό είναι». Το επισημαίνω, επειδή στη χώρα μας, αν δούμε κάποιον τόσο ταλαντούχο και να προκόβει, λέμε «να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα»… «Έχετε απόλυτο δίκιο, και το 'χω ξαναπεί και


,,

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

41

«Να σας πω, αποφεύγω να φοβάμαι. Ονειρεύομαι, αχ, να δημιουργώ ωραίες παραστάσεις, να είμαι με ωραίους ανθρώπους, να αξιοποιώ τη ζωή μου προς όφελος και δικό μου, αλλά και των άλλων, και δεν αποχωρίζομαι ποτέ τη γυμναστική μου»

παλαιότερα, ότι υπάρχουν και υπήρχαν άνθρωποι που απλά δεν ήθελαν να υπάρχω ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ». Αν ήσασταν στο εξωτερικό, θα γινόσασταν διεθνώς γνωστός. Δεν σκεφτήκατε ποτέ ν' αλλάξετε χώρα; «Λατρεύω την αγάπη που μου έχει δείξει ο κόσμος. Ο κόσμος με έχει φέρει εδώ που είμαι. Εγώ είμαι επιλογή του κοινού, δεν είμαι επιλογή κανενός, καμίας εταιρίας, κανενός σπόνσορα. Το κοινό με άρπαξε και με έβαλε στη θέση που είμαι. Ο κόσμος είναι η σκάλα μου και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σ’ αυτή τη χώρα και προσφέρω χαρά και γέλιο». Πόσο καιρό σάς παίρνει να… μάθετε το πρόσωπο που θέλετε να μιμηθείτε; «Εξαρτάται από το πόσο με “διεγείρει” –σε εισαγωγικά– καλλιτεχνικά το πρόσωπο. Άλλες φορές μού παίρνει περισσότερο και άλλες λιγότερο χρόνο. Δεν υπάρχει συνταγή». Έχετε μεταμορφωθεί και σε Αλέξη Τσίπρα, αν ήσασταν πρωθυπουργός για 1 χρόνο τι θα αλλάζατε; Τι σας ενοχλεί στην κοινωνία μας; «Το πρώτο που θα έκανα, θα έδινα δουλειά στους άνεργους, θα “άνοιγα” παλιά εργοστάσια, θα προωθούσα την ανάπτυξη, θα έδινα λόγο στους νέους, γιατί πιστεύω ότι αυτοί θα φέρουν το φως σε τούτη τη χώρα. Θα έδινα μεγάλη βαρύτητα στους κλάδους Υγείας, Παιδείας, Εθνικής Ασφάλειας, και θα προωθούσα περισσότερο τον Τουρισμό».

Τάκης

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Το πρόσωπο που σας δυσκόλεψε περισσότερο; «Ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί καθόμουν στην καρέκλα του μακιγιάζ 7 ώρες για να του μοιάσω!!!».

κρίνεια, η πειθαρχία, και καμιά φορά και το αντίθετο… Όλα χρειάζονται!». Τι φοβάστε; Τι ονειρεύεστε; Τι δεν αποχωρίζεστε ποτέ; «Να σας πω, αποφεύγω να φοβάμαι. Ονειρεύομαι, αχ, να δημιουργώ ωραίες παραστάσεις, να είμαι με ωραίους ανθρώπους, να αξιοποιώ τη ζωή μου προς όφελος και δικό μου, αλλά και των άλλων, και δεν αποχωρίζομαι ποτέ τη γυμναστική μου». Στο «CABARET» τώρα, υποδύεστε το ρόλο του κομπέρ, ραμμένο και κομμένο για εσάς, και ο οποίος χάρισε το 1973, στον Τζόελ Γκρέι, το Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου, το οποίο τού το απένειμαν η Νταϊάνα Ρος και ο Τζέιμς Κόμπερν. Μελετήσατε καθόλου τη δική του υποκριτική; Μιλήστε μας για το ρόλο σας και το έργο… «Λατρεύω τον Τζόελ Γκρέι και τον μελέτησα πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή να υποδύομαι τον κομπέρ στο “CABARET”, το καλύτερο μιούζικαλ –για μένα– που γράφτηκε ποτέ. Το έργο για μένα, είναι ένας ύμνος στη δύναμη του ανθρώπου να επιβιώσει μέσα από δυσκολίες και έχει υπέροχα μηνύματά. Όπως και τώρα προσπαθεί ο κόσμος να επιβιώσει από αυτή την τρικυμία, έτσι και τότε οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επιβιώσουν, και ο μόνος τρόπος είναι η αγάπη, ο έρωτας είναι το διαβατήριο, η πτήση πάνω απ’ όλα αυτά, και εγώ σαν κομπέρ είμαι όλοι οι ρόλοι σε έναν. Το έχω δει και στη Νέα Υόρκη, 2 φορές. Με τρελαίνει που αυτός ο ρόλος είναι σαν διαμάντι. Έχει άπειρες γωνίες διαφορετικής συναισθηματικής οπτικής, και αυτό είναι το μεγαλείο του και ταυτόχρονα η μεγάλη δυσκολία του. Εύχομαι να ανταποκριθώ και να φανώ αντάξιος σε έναν τόσο τεράστιο ρόλο».

Ήξερε τι ήθελε από μικρός Σε ποιο πρόσωπο έχετε περισσότερη αδυναμία και εμπιστεύεστε; «Στη Μαρινέλλα, που είναι η αγάπη μου, η λατρεία μου, η αδυναμία μου, η θεά μου, η οικογένειά μου». Έχετε κάτι καινούργιο να μας παρουσιάσετε στο μέλλον; «Αυτό ψάχνω πάντα. Το καινούργιο, και βρίσκομαι σε συνεχή αναζήτηση. Ψάχνω τους κατάλληλους σπόρους για να φυτέψω, και οι σπόροι αυτοί να δημιουργήσουν το καινούργιο». Ποιες οι μικρές και οι μεγάλες αδυναμίες σας; «Ε…, το καλό φαγητό, το διάβασμα, το θέατρο, η γυμναστική, οι συζητήσεις με φίλους, ο σεβασμός, οι αγκαλιές από καρδιάς, οι ματιές με ειλι-

Οι γονείς του Τάκη ήταν ιδρυτές του Γυμναστικού Συλλόγου Ολυμπιάδα στην Πάτρα, και ο μπαμπάς του μαραθωνοδρόμος. Σε ηλικία 6 ετών ο Τάκης ασχολήθηκε με το στίβο, την ενόργανη και το βόλεϊ. Όνειρό του ήταν να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς. Μια φορά στο σχολείο του περιμένοντας τα αποτελέσματα για το αν πέρασαν στην επόμενη τάξη ή όχι, για να διασκεδάσει την αγωνία τους έκανε τροχό και ακροβατικά. Τον βλέπει η δασκάλα και του λέει: «Βλέπεις τι γίνεται και εσύ κάνεις τροχούς;», και εκείνος τής απάντησε: «Εμένα δε με νοιάζει, γιατί εγώ θα φοράω φανταχτερά ρούχα και θα βγαίνω στη σκηνή να διασκεδάζω τον κόσμο». Εκείνη σάστισε, και μάλλον σκεφτόταν: «Καλά, αυτό το έχει χάσει». Σα να το ήξερε η ψυχή του, λέει, από μικρός το δρόμο που θα ακολουθούσε.


42

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Social life H πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Μαριάννα Μόσχου με τη marketing manager του Μακεδονικού Χαλβά Λήδα Παπάζογλου-Βατσάκη.

Ο εικαστικός Cacao Rocks με τη Λήδα Παπάζογλου-Βατσάκη, μπροστά από το χαρταετό.

Καθαρή Δευτέρα με χαλβά γινε θεσμός, πια, πριν την Καθαρή Δευτέρα η πρόσκληση από το νόστιμο «Μακεδονικό Χαλβά» των Αφών Χαϊτογλου να γιορτάζουμε με υπέροχες σαρακοστιανές γεύσεις και γλυκίσματα φτιαγμένα από το… «γλυκό που κάνει καλό». Έτσι, μας… κάλεσε στο εστιατόριο «Hide & Seek», όπου, εκτός από τις λιχουδιές, είδαμε και το χαρταετό

Ε

που φιλοτέχνησε ο εικαστικός καλλιτέχνης Cacao Rocks, στο πλαίσιο της εκδήλωσης και της ενέργειας www.petaxartaeto.gr, που αποτελεί τον πρώτο συλλεκτικό χαρταετό του Μακεδονικού Χαλβά. Φέτος, το site ανανεώθηκε καλώντας τους επισκέπτες του να βοηθήσουν το χαρταετό του Μακεδονικού Χαλβά να πετάξει ψηλότερα από πέρυσι για καλό σκο-

πό! Δηλαδή να ξεπεράσει τα 200 μ. έως την Καθαρή Δευτέρα, ώστε ο Μακεδονικός Χαλβάς να Αμαλία Κυπαρίσση – Βιβή Μπασινά από το «4moms», Γιάννης καλύψει τα ετήσια έξοδα του θε- Χρύσου, διατροφολόγος, Εύη Σταθάτου. ραπευτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης δέκα ανασφάλιστων/άπορων παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ. Εκεί ήταν και η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Μαρία Μόσχου, που ευχαρίστησε την εταιρία για την πρωτοβουλία της.

H Λήδα Κουταρέλλη με το σαρακοστιανό καλάθι του Μακεδονικού Χαλβά και τη Λήδα Παπάζογλου-Βατσάκη.

Κέντρο «Νίκος Κούρκουλος» ε αφορμή τη συμπλήρωση έντεκα χρόνων από το θάνατο του Νίκου Κούρκουλου και σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας (ΚΗΝ) «Νίκος Κούρκουλος», πραγματοποιήθηκε, στους χώρους του Κέντρου, εκδήλωση-«αφιέρωμα» παρουσία της μεγάλης ευεργέτιδας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» Μαριάννας Λάτση, της κόρης της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση, του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη και πλήθους φίλων, εργαζομένων και ασθενών.

Μ

Η Μαριάννα Λάτση με την κόρη της Εριέττα δίπλα στη φωτογραφία του αείμνηστου Νίκου Κούρκουλου. H Ελισάβετ Κωνσταντινίδου –μα πόσο καλή στο ρόλο H Σοφία Εφραίμογλου και ο καλλιτεχνικός δ/ντής της–, ο Δημήτρης Εφραίμογλου, η Μιμή Ντενίση –τέλεια του θεάτρου, Θρασύβουλος Γιάτσιος, με τους πάντα σε ό,τι κάνει–, και η Σοφία Εφραίμογλου. συντελεστές «ευλογούν» τη βασιλόπιτα.

Η παρουσίαση της «Κόριννας» ία ακόμη πολιτιστική εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Καΐρου, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, στο εντευκτήριο του ΣΑΕ στην Αθήνα. Την παρουσίαση του βιβλίου «Κόριννα (19461949): Ένα ξεχωριστό μαθητικό περιοδικό του Αχιλλοπουλείου Παρθεναγωγείου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου», της ιστορικής ερευνήτριας, δημοσιογράφου και συγγραφέως Μαρίας Αδαμαντίδου. Συντονίστρια ήταν η φιλόλογος Κική Βλαχάκη-Δημητρίου, η οποία έδωσε πρώτα το λόγο στον Χρήστο Δ. Διονυσόπουλο, παλαιό καθηγητή στο παρθεναγωγείο, φιλόλογο, ιστορικό, αρχαιολόγο, επίτιμο σχολικό σύμβουλο φιλολόγων. Η

Μ

Η πρόεδρος του ΣΓΠ Άννα-Μαρία Ρογδάκου με τη Μιμή Ντενίση.

Π. Παναγιωτόπουλος, Χαρά Ντάβλα, Γιώργος Ντάβλας, Χριστίνα Παπαγιάννη.

δεύτερη ομιλήτρια ήταν η Γιώτα Παπαδημητρίου, ιστορική ερευνήτρια και διευθύντρια του 15ου Γυμνασίου Περιστερίου, και, τέλος, η συγγραφέας Μαρία Αδαμαντίδου, η οποία χρόνια τώρα έχει αφιερωθεί στην εμπεριστατωμένη μελέτη του πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν μίλησαν και οι παλαιές μαθήτριες που βρίσκονταν εκεί. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικού διπλώματος-ευχαριστηρίου από το Σύλλογο Ελλήνων Καΐρου και τον πρόεδρό του Μιχάλη Μπίσκο, στις: Γεωργία Ζαφειροπούλου-Ανδριτσάκη, Ελένη Διακογιάννη-Αρμαδώρου, και Θέμιδα ΜπρίκαΧατζηγιαννάκη.

Η πίτα του… Στέλιου και η βράβευση της Μιμής η βασιλόπιτά της έκοψε η παράσταση «Στέλιος Καζαντζίδης – Η ζωή του όλη», στο Θέατρον του Ελληνικού Κόσμου, με όλους τους συντελεστές. Τυχερός ήταν ο ηθοποιός Ηλίας Κατιμερτζής, που κέρδισε το φλουρί. Η επιτυχημένη παράσταση εξακολουθεί κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πρόκειται –θα το ξαναπούμε– για μια θαυμάσια παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της Stefi. Όμως, σε μια υπέροχη τελετή η Ένωση Γυναικών Πάτρας,

Τ

το μεγαλύτερο Φιλανθρωπικό Σωματείο στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, με 28ετή συνεχόμενη μεγάλη προσφορά σε νοσοκομεία, ιδρύματα και φορείς της περιοχής, τίμησε για την προσφορά της στην Ελλάδα και τον Πολιτισμό τη Μιμή Ντενίση. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΓΝΠ στο Ρίο. Η πρόεδρος του ιστορικού σωματείου βράβευσε και τον επίσης Πατρινό Γιώργο Ντάβλα, μετρ των p.r.

Αικατερίνη Αδαμαντίδου, Μαρία Αδαμαντίδου, Κική Βλαχάκη-Δημητρίου.

O πρόεδρος του ΣΕΚ Mιχάλης Μπίσκος βραβεύει τη Μαρία Αδαμαντίδου.


10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

43

ÌÂ ÙËÓ Δ›Ó·

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη με το ζεύγος David – Joceline Khayat.

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη βραβεύθηκε στο Παρίσι ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνουπραγματοποιήθηκε, στα ανάκτορα των Βερσαλλιών, υπό την αιγίδα της UNESCO, ο εορτασμός της 18ης Επετείου της Χάρτας των Παρισίων κατά του Καρκίνου και η απονομή των Βραβείων της Χάρτας. Οικοδεσπότης ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ογκολογίας των Παρισίων καθηγητής David Khayat. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε η Πρέσβης Καλής Θελήσεως

Μ

Η πρόεδρος των Βερσαλλιών Catherine Pegard με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που είναι ξακουστή, πια, στα πέρατα του κόσμου, για το έργο της.

Η πριγκίπισσα Lea του Βελγίου με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη και τον Alain Zenner.

της UNESCO Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη για τη μεγάλη της συνεισφορά στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ. Kατά την απονομή του βραβείου, που έγινε στο «Chapelle Royale» των Βερσαλλιών, προβλήθηκε βίντεο αφιερωμένο στο μεγάλο έργο της κ. Βαρδινογιάννη και στην 28ετή δράση του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, ενώ, στη συνέχεια, ο καθηγητής Khayat είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια εξαιρετική γυναίκα, μια γυναίκα που

αγαπώ πολύ, που χάρη στις δεσμεύσεις της, οικονομικές και προσωπικές, άλλαξε την τύχη πάρα πολλών παιδιών με λευχαιμία, την κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη». Μαζί με το βραβείο ο καθηγητής πρόσφερε επιταγή ύψους 50.000 ευρώ, δωρεά του «Διεθνούς Ινστιτούτου Ογκολογίας των Παρισίων» για την στήριξη του έργου του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δείπνο στη O καθηγητής David Khayat παραδίδει στη Μαριάννα φημισμένη αίθουσα «Galerie Β. Βαρδινογιάννη την επιταγή-δωρεά. de Batailles» του ανακτόρου.

Ο τ. υπουργός Παιδείας Luc Chatel με τη σύζυγό του Mahnaz Hatami, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη και ο David Khayat.

Ο πρίγκιπας Constantin Mourouzy και η πριγκίπισσα Suzane Mourouzy με την κ. Βαρδινογιάννη στη δεξίωση.

Όλοι πήγαν στο «CABARET» λοι έδωσαν το παρών στην avant premiere του πολυσυζητημένου «CABARET», υπερπαραγωγή των Θεατρικών Σκηνών, που ανέβηκε στο «Παλλάς», σκηνοθετημένο από τον Σωτήρη Χατζάκη, χορογραφημένο από τον Δημήτρη Παπάζογλου, με πολλούς ηθοποιούς και πρωταγωνιστές, το μοναδικό Τάκη Ζαχαράτο στο ρόλο του κομπέρ, και της υπέροχης Τάμτας στο ρόλο της Σάλι Μπόουλς. Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ όταν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο κέρδισε 8 Όσκαρ!!!

Ο

Υπέροχη η Τάμτα, υποδύθηκε άψογα τη Σάλι Μπόουλς.

Η Έλλη Στάη με τον υπερταλαντούχο –δεν πάει άλλο ταλέντο, πόσο πια!– Τάκη Ζαχαράτο.

Ο Ιωάννης Κεντ με τον Γιώργο Θεοφάνους.

Ο πλαστικός χειρουργός δρ Έκτορας Χατζηπαναγής που ήρθε στην Ελλάδα με τεράστια πείρα από το εξωτερικό και με σκοπό να ιδρύσει την κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, «Perfect-Blue», στο Κολωνάκι και στο Πανόραμα Βούλας.


44

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

∞ƒøª∞

Á˘Ó·›Î·˜ Δείπνο αγάπης! Να ετοιμαστούμε για την εορτή του Αγίου Βαλεντίνου; Η ανταλλαγή δώρων συμβολίζει την παραδοχή της αγάπης ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, αλλά και ένα καλό δείπνο μπορεί να εξασφαλίσει την ευχάριστη ατμόσφαιρα που σε τέτοιες στιγμές είναι απαραίτητη. Η πρότασή μας; Ψαρονέφρι με λαχανικά, και στο τέλος τάρτα σοκολάτας. Εγγυημένα πράγματα…

ÛÙË Á‡ÛË Της ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΝΟΥ

Ψαρονέφρι με λαχανικά ΥΛΙΚΑ

™ÂÊ-¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙË Á‡ÛË nicol.marinou1@gmail.com

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κόβουμε το ψαρονέφρι σε λεπτές ροδέλες και το βάζουμε σε μία πιατέλα. Ρίχνουμε σε ένα μπολ το μέλι, τη σάλτσα σόγιας, τρεις κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το ανακατεύουμε καλά. Περιχύνουμε το κρέας με το μείγμα και το αφήνουμε για δύο ώρες στο ψυγείο, σκεπασμένο με μεμ-

1 κιλό ψαρονέφρι 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 1 κόκκινη πιπεριά 1 κίτρινη πιπεριά 1 πορτοκαλί πιπεριά 1 κουτ. σούπας μέλι

βράνη. Κόβουμε τις πιπεριές σε κύβους. Ρίχνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι ένα φλιτζανάκι του καφέ λάδι, αφήνουμε να ζεσταθεί καλά και προσθέτουμε το κρέας, να σοταριστεί καλά. Το σοτάρουμε τμηματικά (λίγα-λίγα κομμάτια) και από τις δύο πλευρές, και στο τέλος προ-

2 κ.. σ.σάλτσα σόγιας 1/2 φλιτζάνι λευκό κρασί 1 φλιτζανάκι του καφέ λάδι για το σοτάρισμα Αλάτι Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

σθέτουμε και τη μαρινάδα του. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε τις πιπεριές και σβήνουμε με το κρασί. Αν χρειαστεί προσθέτουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, και σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσει το κρέας. Σερβίρουμε σε πιατέλα και συνοδεύουμε με ρύζι πιλάφι.

ΥΛΙΚΑ

Τάρτα σοκολάτας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Χτυπάμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, την πούδρα αμυγδάλου και το αβγό στο μίξερ (με το φτερό), προσθέτουμε το αλάτι και τη βανίλια, και, τέλος, βάζουμε και το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί μία αφράτη ζύμη. Τυλίγουμε με μεμβράνη και αφήνουμε τη ζύμη για μία ώρα στο ψυγείο. Για την κρέμα γκανάζ: Βάζουμε σε κατσαρόλα την κρέμα γάλακτος και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να βράζει. Σε ένα μπολ σπάμε την

Για τη ζύμη: 350 γρ. αλεύρι 225 γρ. βούτυρο μαλακό 80 γρ. λευκή ζάχαρη 80 γρ. πούδρα αμυγδάλου 1 αβγό 1 πρέζα αλάτι 1 βανίλια

κουβερτούρα σε μικρά κομματάκια. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά με την κρέμα γάλακτος και την προσθέτουμε στη σπασμένη σοκολάτα. Αφήνουμε δύο με τρία λεπτά να αρχίσει να λιώνει η σοκολάτα, και μετά με μία μαρίζ ανακατεύουμε απαλά να λιώσει η σοκολάτα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και την τοποθετούμε ανάμεσα σε δύο αντικολλητικά χαρτιά, ανοίγουμε με τον πλάστη σε λεπτό φύλλο με-

Λίγο βούτυρο για το άλειμμα της ταρτιέρας Για το γαρνίρισμα σαντιγί ή κακάο ή φράουλες Για τη γέμιση: 400 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά 400 γρ. κουβερτούρα 55% κακάο

ταφέρουμε τη ζύμη σε μία βουτυρωμένη ταρτιέρα 24-26 εκατοστά, και τρυπάμε διάσπαρτα με ένα πιρούνι. Βάζουμε την ταρτιέρα στο φούρνο, και ψήνουμε για 25-30 λεπτά. Βγάζουμε την τάρτα από το φούρνο και όταν κρυώσει πολύ καλά, προσθέτουμε όλη την γκανάζ μέσα στην τάρτα (η γκανάζ να είναι χλιαρή), και αφήνουμε 5-6 ώρες να σταθεροποιηθεί. Γαρνίρουμε με σαντιγί ή κακάο ή βάζουμε φράουλες, σε σχήμα καρδιάς, λόγω της ημέρας.

Τα κουρέματα που πρέπει να έχεις στα 20, στα 30, στα 40, στα 50 ι γυναίκες και τα μαλλιά τους έχουν μια σχέση σχεδόν ερωτική. Τα αγαπούν με πάθος, αλλά τα θυσιάζουν με ευκολία όταν θέλουν να αλλάξουν δραστικά την εμφάνισή τους, κατά κανόνα ύστερα από έναν χωρισμό. Και το μετανιώνουν, μέσα σε ποταμούς δακρύων, σχεδόν πάντα την επόμενη μέρα… Οι κομμωτές, πάντως, επιμένουν. Τα μαλλιά της κεφαλής σας όχι μόνο ομορφαίνουν την εικόνα σας, αλλά μπορούν να «παγώσουν» το χρόνο στο πρόσωπό σας, αρκεί να ξέρετε ποιες είναι οι σωστές επιλογές στα 20, στα 30, στα 40 και στα 50. Για του λόγου το ασφαλές, οι ειδικοί συμβουλεύουν τα ακόλουθα:

Ο

Στα 20s Στα 20 σας μπορείτε να υποστηρίξετε σχεδόν κάθε λουκ στα μαλλιά και να δείχνετε λαμπερές και φρέσκες. Ιδανικά προτιμήστε να τα αφήνετε φυσικά, ενώ αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προϊόν stylling, ένα που να χαρίζει όμορφη, λαμπερή υφή είναι ιδανικό. Αποφύγετε τον υπερβολικό όγκο που προσθέτει χρόνια σε κάθε εμφάνιση. Αν πάλι σκέφτεστε πώς να κόψετε τα μαλλιά σας, τα περισσότερα κουρέματα είναι κατάλληλα για νεαρές ηλικίες, αρκεί να ταιριάζει και να αναδεικνύει το σχήμα του προσώπου σας.

Στα 30s Αν έχετε έναν πολυάσχολο και γρήγορο τρόπο ζωής, ιδανικό για εσάς είναι ένα ελα-

φρώς πιο συντηρητικό κούρεμα, όπως κοντό καρέ ή lob που φτάνει στους ώμους. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη ηλικία να αποχωριστείτε για λίγο το μήκος των μαλλιών σας. Είναι, επίσης, η κατάλληλη στιγμή να δώσετε λίγη λάμψη, με πιο ανοιχτές ανταύγειες, ενώ τα χαλαρά κύματα θα δώσουν μια ακόμα πιο νεανική πινελιά στο λουκ σας.

Στα 40s Σε αυτήν την ηλικία πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας signature λουκ που θα σας ακολουθεί για μια δεκαετία τουλάχιστον, με μικρές αλλαγές κάθε φορά, ίσα-για να αλλάζετε διάθεση και ν αισθάνεστε πιο ανανεωμένη. Οι αφέλειες μπορούν να αναβαθμίσουν την εικόνα σας και να «κλέψουν» χρόνια από την εμφάνισή σας. Ακόμα οι φράντζες αλά Bridgitte Bardot και τα highlights είναι ιδανικά.

Στα 50s Στα πενήντα οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν πιο κοντά κουρέματα και συντηρητικό στιλ στα μαλλιά, πράγμα που δεν είναι τόσο σωστό. Αυτές οι γυναίκες αισθάνονται αμήχανα για τα πιο μακριά μαλλιά, ενώ αντίθετα από ό,τι νομίζουν, τις κολακεύουν. Τα λίγο πιο μακριά μαλλιά καλύπτουν τυχόν ατέλειες στον λαιμό και στο πρόσωπο, ενώ και σε αυτήν τη δεκαετία μια μικρή φράντζα κρύβει τις ρυτίδες που μπορεί να υπάρχουν γύρω από τα μάτια σας και αναδεικνύει τη νεανική σας πλευρά.

1

2

3

4

Η απιστία μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές, σωματική και συναισθηματική. Σύμφωνα, όμως, με νέα έρευνα του CreditCards.com, η χειρότερη όλων είναι η οικονομική απιστία. Συγκεκριμένα, πάνω από το 30% των ανθρώπων υποστηρίζουν πως η απιστία που περιλαμβάνει να κρύβεις πιστωτικές κάρτες και λογαριασμούς στην τράπεζα από το σύντροφό σου, είναι πολύ χειρότερη από τη σωματική απιστία.

Αν είστε μαμά ενός υπερκινητικού παιδιού μερικοί τρόποι για να το ηρεμήσετε είναι να του προσφέρετε ένα σταθερό περιβάλλον, οι χώροι του σπιτιού σας να είναι τακτοποιημένοι, τα προσωπικά του αντικείμενα να βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο, να το επιβραβεύετε όταν συμπεριφέρεται καλά, να του βάζετε σαφείς κανόνες και απλούς, αλλά έναν τη φορά, ώστε να μην αποσυντονίζεται.

Εν όψει της γιορτής των ερωτευμένων, αν ανήκετε σε εκείνες που θέλουν να εκτοξεύσουν τη λίμπιντο του συντρόφου τους στα ύψη, δεν έχετε παρά να κάνετε μαζί ένα extreme άθλημα ή να παρακολουθήσετε ένα θρίλερ. Η ανεβασμένη αδρεναλίνη δημιουργεί μια παράδοξη ερωτική έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επισκόπηση «Archives of Sexual Behavior».

Την αξία της φιλίας τη γνωρίζουμε όλοι μας. Αν, όμως, αναρωτιέστε για τη δική σας συμπεριφορά σκεφτείτε αν είστε παρών όταν σας ζητείται, αν ακούτε τους φίλους σας, αν τους δίνετε χώρο, αν είστε συνεπείς απέναντι τους. Αν σε όλα τα παραπάνω απαντάτε καταφατικά, τότε είστε τυχερές, καθώς και καλές φίλες είστε και σωστούς φίλους κάνετε!


10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Η σειρά του Γρηγόρη Ο Γιώργος Λιάγκας μετά το κόψιμο της νυχτερινής εκπομπής του βολεύτηκε στην κριτική επιτροπή του «Dancing with the stars», και τώρα έρχεται η σειρά του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής που μετά το «Nomads», παρότι το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1 τρέχει, έχει μείνει στα πιτς. Πρόσφατα συναντήθηκε με τον Γιάννη Λάτσιο για να αναλάβει μια μεσημεριανή εκπομπή, και, σύμφωνα με πληροφορίες, το ραντεβού πήγε καλά.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

45

Από το «Εδώ», στο «Πανόρομα» Η έναρξη του «Power of love» βγάζει εκτός αέρα το «Εδώ», και η Ντορέττα Παπαδημητρίου μετακομίζει στο «Survivor Πανόραμα». Μαζί της θα είναι ο πρώην παίκτης του reality επιβίωσης Κωνσταντίνος Βασάλος και ο αρχισυντάκτης του «Εδώ» Παύλος Σταματόπουλος. Μάλιστα, η Παπαδημητρίου ξεκαθάρισε ότι ήταν ενήμερη από την αρχή για τα σχέδια του ΣΚΑΪ.

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Το συλλαλητήριο έφερε τηλεθέαση

Επώνυμοι «πωλητές» για μία ώρα

Οι απόψεις για τον αριθμό των πολιτών που πήραν μέρος στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία διίστανται, αλλά σε ό,τι αφορά τους τηλεθεατές τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen, από τις 13.00 μέχρι τις 16.00 που τα κανάλια μετέδιδαν εικόνα από το Σύνταγμα, 3.341.789 τηλεθεατές κατά μέσο όρο έκατσαν μπροστά στους δέκτες τους, ενώ έστω και για ένα λεπτό καταγράφηκαν 5.213.882 τηλεθεατές. Κερδισμένος από την κάλυψη ήταν ο ΣΚΑΪ, που το συγκεκριμένο τρίωρο σημείωσε 38% μέσο όρο στο γενικό σύνολο, ενώ στο κύριο μέρος του συλλαλητηρίου είχε μέσο όρο 43%.

Διάσημοι φοράνε το κόκκινο γιλέκο της «Σχεδίας» και προωθούν το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου ροσωπικότητες από το χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών μετατρέπονται σήμερα, για μία ώρα, σε πωλητές, ώστε να προωθήσουν το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου «Σχεδία». Πρόκειται για τη δράση «Celebrity Selling», που πραγματοποιείται παγκοσμίως κάθε Φεβρουάριο και είναι αφιερωμένη στους πωλητές των περιοδικών δρόμου, οι οποίοι προέρχονται από τις

Π

πληθυσμιακές ομάδες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σήμερα, στα σημεία πώλησης της «Σχεδίας» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το κόκκινο γιλέκο φοράνε από τις 12.00 έως τις 13.00 συγγραφείς, τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές και γνωστοί celebrities, με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις του περιοδικού. Το 50% των εσόδων της «Σχεδίας» (1,5 ευρώ το τεύχος)

είναι η αμοιβή των εξουσιοδοτημένων πωλητών, που έτσι εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο αξιοπρεπές εισόδημα, και παράλληλα αποκτούν και ένα ανοιχτό παράθυρο απεγκλωβισμού από την κοινωνική απομόνωση. Μετά το τέλος της δράσης και για μία ώρα οι «πωλητές» θα παραμείνουν στα σημεία πώλησης και θα διαβάσουν μαζί με τους περαστικούς το περιοδικό.

Ξεκινάει το «Power of love» Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα, στις 15.00, το νέο reality σχέσεων του ΣΚΑΪ «Power of love». Τα γυρίσματα, που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, έχουν ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας, και η Μαρία Μπακοδήμου, που θα αναλάβει την παρουσίαση, κατά την αναχώρησή της για την Τουρκία, δήλωσε: «Είναι ένα ωραίο παιχνίδι που σκοπό έχει να ερωτευτούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Εγώ θα είμαι ο βοηθητικός παράγοντας και είμαι πολύ ενθουσιασμένη με το ρόλο μου».

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι «Στο κόκκινο» και στην «Αυγή» Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, νόμος ήταν το δίκιο του εργάτη. Τώρα που έγινε κυβέρνηση σε πρώτο πλάνο έχουν περάσει τα «business plan». Και αν αυτά δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, τότε το λόγο έχουν οι απολύσεις. Όπως δηλαδή συμβαίνει στο ραδιοφωνικό σταθμό του κόμματος «Στο κόκκινο», όπου οι απολύσεις ως αντίποινα για τη μη υπογραφή ατομικών συμβάσεων με μείωση αποδοχών, έφτασαν αισίως τις επτά. Ως αντίδραση οι εργαζόμενοι στο σταθμό, αλλά και την κομματική εφημερίδα «Αυγή», οργάνωσαν, την Πέμπτη, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Φώναξαν συνθήματα όπως το: «Μέσα στην κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λύσεις, 10, 100, χιλιάδες απολύσεις», και αποχώρησαν χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημά τους για συνάντηση με το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Ρήγα.

Κάτω από τον πήχη το «Sunday Live»... Κάτω από τον πήχη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση, πέρασε το πρώτο «Sunday Live». Το show του ΑΝΤ1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Νίκο Μουτσινά, παρά τα λάθη και τα ατυχήματα μπορεί αισθητικά να άρεσε, δεν μπόρεσε όμως να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Ο μέσος όρος τηλεθέασης έφτασε μόλις το 16%, με υψηλότερο ποσοστό το 23,9% στο τέταρτο από τις 23.15 έως τις 23.29, επίδοση πολύ πιο χαμηλή από αυτή που οι άνθρωποι του καναλιού περίμεναν.

Αντιπαράθεση Νέο γύρο αντιπαράθεσης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ Βασίλη Κωστόπουλο ξεκίνησε ο Διονύσης Τσακνής. Ο πρώην πρόεδρος της εταιρίας με ανάρτησή του στο facebook, ανέφερε ότι το Δ.Σ. ενέκρινε χάρη στη διπλή ψήφο του διευθύνοντα συμβούλου την ανάθεση προγράμματος σε εταιρία που ανήκει σε συγγενή του διευθυντή του γραφείου του Κωστόπουλου. Λέγεται ότι τα άτομα που «φωτογραφίζονται» στην ανάρτηση του Τσακνή θα κινηθούν νομικά εναντίον του.

«Off camera» με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Με συνέντευξη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής,κ. Θεόδωρου Β’, κάνει πρεμιέρα, στις 15 Φεβρουαρίου, η νέα εκπομπή του Epsilon tv «Off camera». Η παρουσιάστρια της εκπομπής Αμαλία Κάτζου ταξιδεύει στο Κάιρο, και ο επικεφαλής της Ορθοδοξίας στην Αφρική, της μιλά για το ιεραποστολικό έργο του και την οικονομική κρίση, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας στους Έλληνες.

Ξανακυκλοφορεί την Κυριακή ο «Ταχυδρόμος» Και Η εκπομπή του Γιώργου Μητσικόστα, «Mitsi Τον «Ταχυδρόμο» είναι πολύ πιθανό να βάλουν και πάλι στη φαρέτρα τους τα «Νέα». Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολλές συσκέψεις γι’ αυτό το θέμα στη Λεωφόρο Συγγρού, και φαίνεται ότι οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί. Όλα δείχνουν ότι το ιστορικό περιοδικό ποικίλης ύλης θα κυκλοφορεί με τη σαββατιάτικη έκδοση της εφημερίδας, όπως συνέβαινε και την τελευταία περίοδο πριν κλείσει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τη διεύθυνση θα αναλάβει η δημοσιογράφος Πέπη Ραγκούση, που είχε εργαστεί στον «Ταχυδρόμο» σαν σύμβουλος.

show» με την ακομπλεξάριστη σάτιρά της έχει κλέψει τις εντυπώσεις από την πρώτη εβδομάδα προβολής της, και ήδη πολλά από τα σκετς έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι στο στόχαστρο του γνωστού μίμου μπαίνουν προσωπικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας, και δεν κάνει διακρίσεις επειδή η εκπομπή προβάλλεται από την ΕΡΤ. Έτσι, η ΕΡΤ αποφάσισε να δώσει στο τηλεοπτικό κοινό, ακόμη περισσότερο «Mitsi show». Πέρα από το καθημερινό 15λεπτο ραντεβού, η εκπομπή θα βγαίνει στον αέρα και κάθε Κυριακή, στις 17.00, με ένα χορταστικό επεισόδιο που θα περιλαμβάνει τα καλύτερα βίντεο της εβδομάδας.


46

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Εκτός προγράμματος ΣΚΑΪ, με άκομψο και απότομο τρόπο, βρέθηκε το «Rodeo». Οι συντελεστές της εκπομπής ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή, και στις δηλώσεις τους μπορεί να εξέφρασαν την πικρία τους και τον αιφνιδιασμό τους γι’ αυτήν την

εξέλιξη, αλλά δεν είπαν τίποτα για τους λόγους. Αυτό, πάντως, που ακούγεται έντονα και δεν διαψεύδεται από πουθενά, είναι πως το «Rodeo» κόπηκε όχι για λόγους τηλεθέασης, αλλά για οικονομικούς. Το κανάλι χρωστούσε χρήμα-

τα από πέρσι, και παρά τις διαβεβαιώσεις του Σεπτεμβρίου, ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, αυτό δεν έγινε. Αποτέλεσμα ήταν οι σχέσεις των δύο πλευρών να φτάσουν στο μη περαιτέρω και να οδηγηθούν στο «διαζύγιο».

¶·Ú· ∫∞ª∂ƒ∞

Επιμέλεια: ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Τίτλοι τέλους για τις «2 στις δύο» Η εκπομπή «2 στις δύο» δεν κατάφερε να βελτιώσει τα νούμερά της, και στο Epsilon tv αποφάσισαν να ρίξουν τους τίτλους του τέλους. Οι δύο παρουσιάστριες, Μαρία Ένεζλη και Φωτεινή Γεωργαντά (φωτό), είχαν ενημερωθεί από τη διεύθυνση του καναλιού εδώ και καιρό, και η επίσημη ανακοίνωση περί «ολοκλήρωσης του κύκλου», απλώς έγραψε τον επίλογο του μεσημεριανού μαγκαζίνο. Από τη Δευτέρα και μέχρι νεοτέρας, στη θέση του «2 στις δύο» το Epsilon tv θα μεταδίδει ελληνικές ταινίες. Δεν αποκλείεται την ίδια τύχη να έχουν σύντομα και άλλες εκπομπές που δεν φέρνουν νούμερα.

«Checkpoint Alpha» με NOVARTIS Το σκάνδαλο NOVARTIS κυριαρχεί στην επικαιρότητα, και απόψε το βράδυ το «Checkpoint Alpha» έρχεται να ρίξει φως σε αρκετά σκοτεινά σημεία της υπόθεσης. Η εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου στις 27 Μαΐου, είχε προκαλέσει αίσθηση παρουσιάζοντας ντοκουμέντα της εταιρίας. Η έρευνα είχε φτάσει πολύ βαθιά, με συνεντεύξεις ακόμη και εμπλεκομένων προσώπων τα οποία απασχολούσαν, τότε, τις αμερικανικές Αρχές. Απόψε η έρευνα συνεχίζεται με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ για τους προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς και με στοιχεία των καταθέσεων από τη δικογραφία, αλλά και ρεπορτάζ για την πορεία της υπόθεσης όσον αφορά τα κρίσιμα θέματα της παραγραφής ή όχι, των αδικημάτων για τα πολιτικά πρόσωπα, την αξιοπιστία των καταθέσεων και τον τρόπο με τον οποίο «δένεται» η υπόθεση από τις εισαγγελικές Αρχές.

Νέα δεδομένα στο MEGA Η αποχώρηση Βαρδινογιάννη και η αγνώστου αποστολέα ανακοίνωση που αλλάζει το παιχνίδι υτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες στο MEGA, δείχνει για μια ακόμη φορά ότι στο εσωτερικό του Μεγάλου Καναλιού υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες κινούνται παράλληλα, και δεν υπάρχει σε όλους η ίδια άποψη για το μέλλον της επιχείρησης. Οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων του καναλιού έξω από τα γραφεία της «Motor oil» προκάλεσαν την ενόχληση του μεγαλομετόχου, και την προηγούμενη Τετάρτη φαίνεται ότι είχε πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποχώρησή του από την εταιρία Τηλέτυπος. Η ανακοίνωση που έφυγε από το γραφείο Τύπου του STAR ανέφερε ότι η πλευρά Βαρδινογιάννη αποχωρεί από το MEGA, το κανάλι θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπουν οι τράπεζες για την εκκαθάρισή του. Πρόσθετε, δε, ότι θα καταβάλει στους εργαζομένους το πόσο που αναλογεί στο ποσοστό του, δηλαδή περίπου το 30%. Όταν οι εργαζόμενοι διάβασαν τα… ψιλά γράμματα κατάλαβαν ότι με τις προσθαφαιρέσεις η πλευρά Βαρδινογιάννη

Α To παίρνει πάνω του ο Ακούν Ιλίκαλι Το «Survivor» μπορεί να κρατάει την πρώτη θέση στη μάχη της τηλεθέασης, αλλά τα νούμερα δεν είναι τα αναμενόμενα. Έτσι, ο Ακούν Ιλίκαλι το παίρνει πάνω του και θα βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να κάνει αλλαγές που θα αυξήσουν τα νούμερα του reality.

Κοιτάνε μακριά από το Φάληρο δυσαρέσκεια μαθαίνω ότι  Έντονη υπάρχει στο ενημερωτικό τμήμα του

ΣΚΑΪ, που νιώθουν ότι η συνεργασία με την Acun Medya δεν έχει αλλάξει απλώς το χαρακτήρα του σταθμού, αλλά έχει φέρει τους εργαζομένους του τμήματος σε δεύτερη μοίρα. Πολλοί μιλούν για απαξίωση της δουλειάς τους, αλλά και της προσφοράς στο κανάλι στην προ reality εποχή, και αρκετοί κοιτούν, πια, εκτός Φαλήρου, έχοντας ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με άλλα κανάλια… Το «Documento» και, κυρίως, η «Νέα Σελίδα» είναι οι δύο εφημερίδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την επανακυκλοφορία του «Έθνους», που απευθύνεται στο ίδιο αναγνωστικό κοινό. Όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο λένε ότι το «Έθνος» απολαμβάνει προνομιακής μεταχείρισης σε σχέση με τα δύο ανταγωνιστικά φύλλα σε επίπεδο πληροφόρησης, αλλά και γενικότερης στήριξης από το Μαξίμου, και αυτό έχει παίξει ρόλο στο να αλλάξουν οι ισορροπίες. Και ξανά προς τη δόξα τραβά; Για το «Rodeo» λέω, που μπορεί να κόπηκε από τον ΣΚΑΪ, αλλά είναι πολύ πιθανό να το δούμε με την ίδια σύνθεση σε άλλη τηλεοπτική στέγη. Όπως μου «σφυρίξανε», άνθρωπος που είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στο να βγει «στον αέρα» του φαληρικού σταθμού η εκπομπή και τώρα εργάζεται σε άλλο κανάλι, ήδη έχει κάνει κρούση σε έναν εκ της τριάδας των παρουσιαστών για συνεργασία είτε άμεση είτε από την έναρξη της ερχόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Το κόκκινο εξαφανίστηκε από το Epsilon tv. Πέρα από το λογότυπο του καναλιού, που πλέον είναι σε αποχρώσεις του καφέ και του χρυσού, το χρώμα που κάποτε κυριαρχούσε στο κανάλι έφυγε ακόμη και από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου. «Για να μην θυμίζει… Ολυμπιακό», λένε αστειευόμενοι οι εργαζόμενοι. Σας είχα ενημερώσει, προ καιρού, για την άτυπη συμμαχία των υπόλοιπων καναλιών να μην αναπαράγουν στις δικές τους εκπομπές τα όσα γίνονται στο «Survivor», αφού με αυτό τον τρόπο γιγαντώθηκε πέρσι το reality του ΣΚΑΪ. Πριν από λίγες ημέρες, στον ΑΝΤ1, αποφάσισαν να επεκτείνουν αυτό το μέτρο και στο «Master Chef». Υψηλά κλιμάκια του καναλιού ενημέρωσαν τη Φαίη Σκορδά πως το παιχνίδι μαγειρικής του STAR μπαίνει στη λίστα των… «απαγορευμένων». Παράλληλα, της ζητήθηκε να προβάλλει ακόμη περισσότερο στο «Πρωινό» τα δικά τους προϊόντα, δηλαδή το «Dancing with the stars» και το «Sunday Live». Βέβαια, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι συγκεκριμένες εκπομπές είναι εβδομαδιαίες, και έτσι δεν βγάζουν πολύ υλικό.

  

Ντεμπούτο με 25άρι Ντεμπούτο στο «Τατουάζ» την Πέμπτη για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς του ALPHA στο οποίο συμμετείχε ο νικητής του περσινού «Survivor» έφερε στο σταθμό της Κάντζας ένα 25% στις μετρήσεις, με τα σχόλια στα social media για τον «Ντάνο» να διίστανται.

∂∫Δ√™ ™Àá√Δ∏Δ∞™

ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΗΚΕ ΤΟ «RODEO»

έλεγε ότι θα έβαζε το ποσό των 750.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην καταβολή ενός μηνιάτικου για όλους τους εργαζομένους, που είναι μέσα ακόμη και… είκοσι μήνες, γεγονός που τους εξόργισε ακόμη περισσότερο. Λίγες ώρες μετά την ανακοινωση, μια νέα ανακοίνωση από την Τηλέτυπος έλεγε πως το MEGA έχει προσφύγει στο ΣτΕ, για την ακύρωση του διαγωνισμού, και πως δεν πρέπει να πέσει «μαύρο» στο κανάλι. Άγνωστο παραμένει, ακόμη, αν εμπνευστής της ήταν στέλεχος της εταιρίας ή μέτοχος, αλλά το μήνυμα που ήθελε να περάσει ήταν σαφές. «ΤΟ MEGA θα παραμείνει ανοιχτό και θα ψάξει άλλους επενδυτές». Τα βλέμματα όλων στρέφονται, πλέον, στην πλευρά των κ.κ. Μαρινάκη και Σαββίδη, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ανοιχτά ενδιαφέρον. Η αποχώρηση Βαρδινογιάννη είναι βέβαιο ότι δημιουργεί νέα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξεκαθαρίσει αν το κανάλι θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση, ή αν θα προκύψει νέος μεγαλομέτοχος.

  

Ô... ˘ÂÚıÂÌ·ÙÈÛÙ‹˜


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

47

Τ Ι Λ Ε Ε Ι Γ Ι Α... ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «Το ακολούθησα, αλλά με πήρε χαμπάρι και άρχισε να τρέχει! Μπήκε σ’ ένα τρένο και το έχασα! Για να μιλήσω σοβαρά, νομίζω ότι ήξερα μέσα μου ότι η εξέλιξή μου θα ήταν ραγδαία και τώρα θα ζούσα σε μια βίλα στο Λ.Α. παρέα με τα εκατομμύριά μου, την Τζένιφερ Λόρενς και τα σκυλιά μας, αλλά δε μου αρέσουν τα σκυλιά. Ενώ τώρα;…»

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟ «Μου αρέσει πολύ ο παλιός, καλός ελληνικός κινηματογράφος, “ρούφαγα” απ’ έξω τα κείμενα, ξέρω κάθε λέξη τους. Αγαπημένος μου; Ο Βασίλης Λογοθετίδης. Δεν υπάρχει το τόσο φυσικό παίξιμό του. Δεν είχε τίποτα στημένο»

ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ «Οι ώρες που δίνω στον εαυτό μου με την υποκριτική, την κακομοίρα, τι της κάνω κι αυτής..., είναι τρελή ψυχοθεραπεία. Ή ψυχασθένεια!»

√ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ Ô˘ «ζωγραφίζει» στη σκηνή

Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΛΟΥΚΑ -ΣΠΥΡΟΥ

νας γραφίστας στο Χόλιγουντ» θα ήταν ο τίτλος της ταινίας που ευχαρίστως θα έπαιζε δίνοντας σάρκα και οστά στη μεγάλη αγάπη της ζωής του, την Υποκριτική! Άλλωστε, είναι γεννημένος για ρόλους για τους οποίους δε θα φοβηθεί ακόμη και να… τσαλακωθεί η εικόνα του προκειμένου η ερμηνεία του να είναι αυτούσια όπως και ο εαυτός του! Γιατί ο Γιώργος Ιωαννίδης έχει άστρο και θα αγωνίζεται με τη σκληρή πραγματικότητα μέχρι να λάμψει στο καλλιτεχνικό στερέωμα, εκεί πάνω στη σκηνή και στο πλατό, όπου η κωμωδία ή το δράμα θα τον καλέσουν για να τα υπηρετήσει! Το εύστροφο χιούμορ του, οι ατάκες του μέχρι… δακρύων από τα γέλια με το που σε γνωρίζει, και οι ρόλοι που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας κάθε φορά, είναι εκείνοι οι λόγοι που του δίνουν δύναμη και κουράγιο να ανταπεξέλθει σαν σύζυγος, σαν πατέρας, σαν εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, σαν ερασιτέχνης ηθοποιός. Και είναι τόσα πολλά τα πρόσωπά του που τον έχουν «σώσει» από τις όποιες αντιξοότητες του αληθινού κόσμου. Σίγουρα θα τον έχετε πετύχει σε κάποια διαφήμιση μεγάλης εταιρίας (Public, Media Markt, 11888 κ.ά.), καθώς και στο YouTube να δίνει… ρέστα ως «Ούγκο» στο γνωστό βίντεο κλιπ του κινεζικού τραγουδιού-παρωδία «Το Κρασάκι του Τσου».

«Ε

Τι είναι για εσένα το Θέατρο, η Υποκριτική; «Εντάξει, καμία σχέση αυτά τα δύο μεταξύ τους. Στην Υποκριτική εξασκούμαστε καθημερινά και είναι εύκολη. Ξέρεις γιατί; Γιατί ο άλλος δεν είναι υποψιασμένος. Εγώ, ας πούμε, υποκρίνομαι τα τελευταία 24 χρόνια ότι είμαι γραφίστας. Και οι περισσότεροι το πιστεύουν. Ταυτόχρονα, υποκρίνομαι πολλούς ρόλους ακόμα. Άλλους

Ο δημοσιογράφος Η Γιώργος Ιωαννίδης Ελένη έχει πάθος Λαζάρου με την υιοθετεί ηθοποιία απόλυτα και χρησιμοποιεί το «γηράσκω το εύστοχο αεί διδασκόμενος» χιούμορ τουτις και Σωκράτη ατάκες του και σαν πιστεύει «όπλα», πωςγια ποτέ ναδεν μηνείναι φρενάρει αργάτα γιαόνειρά να γίνει τουκάποιος στους καιρούς αυτό που τηςονειρεύεκρίσης Ο Γιώργος Ιωαννίδης .

«Να με δει σε κάποια παράσταση ο Spielberg και να με βάλει στο επόμενο “Star Wars”. Το ξέρω, θα συμβεί! Έχω ένστικτο αλάθητο…»

Από το «Το Κρασάκι του Τσου».

με σχετική επιτυχία και άλλους ίσως όχι. Στο μεταξύ, ανεβαίνω στη σκηνή και γίνομαι εγώ. Και εκεί που γίνομαι εγώ, πρέπει να γίνω κάποιος άλλος. Όχι όμως ο άλλος. Αλλά ο “άλλος-άλλος”. Δηλαδή ο άλλος-εγώ. Άστο, μπέρδεμα. καλύτερα να μην ξέρεις. Εκεί είναι το Θέατρο τώρα. Εκεί ο θεατής είναι υποψιασμένος. Ξέρει ότι είσαι εσύ (εντάξει, εμένα δε με ξέρει ούτε η μάνα μου!). Ο ηθοποιός. Ο “ερασιτέχνης”. Και εσύ πρέπει να τον κάνεις να το ξεχάσει αυτό το γρηγορότερο. Δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Ατάκα στην ατάκα, ο χρόνος στερεύει. Χρησιμοποιείς τα πάντα. Κυρίως την Υποκριτική, την οποία εξασκείς καθημερινά. Την έχεις δοκιμάσει. Όσο μεγαλύτερος είσαι σε ηλικία, κάτι απ’ αυτά που υποκρίνεσαι στη σκηνή, θα τα έχεις ζήσει. Αυτό πασχίζεις να θυμηθείς. Να βγάλεις από τη λήθη. Η Α-λήθεια

Τώρα θεατρικά τι ετοιμάζεις; «Με τη Θεατρική Ομάδα του Δήμου Γαλατσίου κάνουμε παραστάσεις, τελευταία ανεβάσαμε τα “Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα” του Κάρολου Ντίκενς και την “Κόμισσα της φάμπρικας”, και κάνουμε πρόβες για να ανεβάσουμε τις “Βάκχες” του Ευρυπίδη». Κωμωδία ή τραγωδία; «Ουσιαστικά δεν τα ξεχωρίζω. Έχω κλίση στο πρώτο, αν και μου λένε ότι μου πάει πολύ και το δεύτερο». Με τη Θεατρική Ομάδα Γαλατσίου.

που λέμε… Άμα νιώσεις καλά στο τέλος, κοιμάσαι ήσυχος. Άμα κάτι στραβώσει, πάλι κοιμάσαι. Γιατί και τι έγινε; Σάμπως θα σου γράψουν κακές κριτικές ή δε θα σου ανανεώσει το συμβόλαιο o Weinstein; Ειδικά τώρα με όλο αυτό το σκάνδαλο στο Χόλυγουντ… βραστήκαμε. Όχι να μου λέει η μία και η άλλη ότι τη χούφτωνα στο τροχόσπιτό μου. Εγώ, camping, ποτέ!». Πώς ξεκίνησε το πάθος σου για το σανίδι; «Από το σχολείο, τέλος Δημοτικού. Στην κατασκήνωση όπου υπεύθυνος ήταν ο Λάκης Κουρεντζής που έφερε το θεατρικό παιχνίδι στην Ελλάδα, κατάφερε να με μαγέψει και να με εξιτάρει, να θέλω να ασχοληθώ με την Υποκριτική και να επιβάλω τα “θέλω” μου γιατί δεν ήμουν και ο πιο δυναμικός χαρακτήρας σαν παιδί. Έτσι, παράλληλα με το βιοποριστικό

επάγγελμα του γραφίστα –έχω τελειώσει τη Σχολή Βακαλό– που εξασκώ, είχα σα χόμπι την ομάδα Τέχνης “Πάροδος”. Επίσης, η καθηγήτριά μου στα Εικαστικά, με έκανε να αγαπήσω και τη Σκηνογραφία, που τη διδάχτηκα, ανοίγοντας έτσι ακόμη μία πόρτα στο Θέατρο». Έχεις κάποιον ηθοποιό-πρότυπο, κάποιον που θα ήθελες να του μοιάσεις; «Ήμουν στο Γυμνάσιο όταν πήγα μ’ έναν φίλο μου, και η πρώτη παράσταση που είχα την τύχη να δω ήταν “Ο αρχιμάστορας Σόλνες” με τον Δημήτρη Χορν. Με κατέκλυσε δέος, αισθάνθηκα συγκλονιστικά. Επίσης, μ’ αρέσει πολύ ο παλιός, καλός ελληνικός κινηματογράφος, “ρούφαγα” απέξω τα κείμενα, ξέρω κάθε λέξη τους. Αγαπημένος μου; Ο Βασίλης Λογοθετίδης. Δεν υπάρχει το τόσο φυσικό παίξιμό του. Δεν είχε τίποτα στημένο».

Η οικογένειά σου τι λέει για το χόμπιπάθος σου; «Να απαντήσω με βάση το ξύλο που τρώω; (γέλια). Η γυναίκα μου και οι κόρες μας, 12 και 9 ετών, χαίρονται και θα με χειροκροτήσουν με καμάρι και θαυμασμό στο τέλος της παράστασης, γιατί ξέρουν ότι, επιτέλους, θα με δουν. Γιατί ειδικά με τις εντατικές πρόβες τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες πριν ανεβεί το έργο, δε με βλέπουν καθόλου! Από το πρωί μέχρι το απόγευμα σαν γραφίστας, και στη συνέχεια, μέχρι το ξημέρωμα, ηθοποιός. Με… πόνο και χιούμορ αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί την απουσία μου». Σκέφτηκες να γράψεις μια κωμική σειρά, αφού στις ατάκες δίνεις… ρεσιτάλ; «Ναι, αλλά δεν έχω δοκιμάσει. Επίσης κάνω προσπάθειες να μη γίνω sex symbol, γιατί είναι πολύ εύκολο αυτό, και θα βλάψει την καριέρα μου»!


48

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1 07.00 10.00 11.30 12.00 12.30 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00

∫Àƒπ∞∫∏

20.55 22.00

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ªÂ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙfiÏÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ Á˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈο The Mitsi show Basket All star game Greeks stars – Rest of the world & ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› 3fiÓÙˆÓ/ηÚÊˆÌ¿ÙˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈ΋ ∫˘Úȷ΋

∂ƒΔ 2

ANT1

07.00 √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 07.30 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 08.00 ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi Û˘ÏÏ›ÙÔ˘ÚÁÔ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›· ÂÈÛÎfiÔ˘ 11.45 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 18.00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ 19.30 √ÌÈÏ›· ™Ù. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÛÙË ª∂™À∞ 20.00 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ 21.00 La senora 22.30 √ªª∞ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ˘ÓˆÙÈÛÙ‹˜» 02.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

06.00 ¡Ù·ÓÙ¿ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ 07.00 Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì·Ì¿ 08.00 Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi 09.00 ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô 10.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «¶¿Ú ÎfiÛÌ» 12.00 ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.45 £· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ 15.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Top gun» 17.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.45 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∂›ÎÔÛÈ Á˘Ó·›Î˜ ÎÈ ÂÁÒ» 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Sunday live 00.00 4XXX4 01.00 ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ

ALPHA

07.50 ∞Ó ˘‹Ú¯Â˜ ı· Û ¯ÒÚÈ˙· 08.40 ∏ ∂Ï›˙· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ 09.20 ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ŒÌÌ·˜ 10.20 ∞Ì·Úٛ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ 11.10 ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ 12.10 ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ 13.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ‡ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˘» 14.50

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 21.00 ALPHA

08.00 ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ 09.00 Made @ Home 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.50 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∞Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ‚ÈÔÏ› Ô˘Ï›» 15.45 Making of Ù˘ Ù·ÈÓ›· «ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜» 16.40 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Δ˘ ˙‹ÏÂÈ·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù·» 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.50 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· (Û˘Ó¤¯ÂÈ·) 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ¡fiÙ· Ì›· 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜» 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞‰›ÛÙ·ÎÙ· ÚfiÛˆ·» 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜»

06.00 ∫·ÏË̤ڷ 10.00 ∞ÎÚ·›ˆ˜ 11.15 Δ· Ó¤· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Ready? 11.45 7 Ë̤Ú˜ 13.00 Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· 14.00 Eȉ‹ÛÂȘ 14.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘» 16.45 Kitchen lab 17.40 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.50 DOT. 18.50 Happy traveller 19.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Survivor 00.30 Deadly women 01.30 Criminal minds 03.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞ÂÚÔÂÈÚ·Ù›·»

Η Όλγα ειδοποιεί ότι πρέπει να μείνει τρεις μέρες παραπάνω στο Νευροκόπι, και η οικογένεια Χαμπέα αντιδρά, ως συνήθως, υπερβολικά. Η Χαρούλα φοβάται ότι η Όλγα με τη συνεχή της απουσία βάζει σε κίνδυνο το γάμο της. Έχουν, όμως, βάση οι υποψίες της; Ποιος είναι ο Θανάσης που κανείς δεν έχει ξανακούσει;

«Anne»

ΔƒπΔ∏ 21.05 ∞¡Δ1

O Τζενγκίζ θεωρεί υπεύθυνο τον Σινάν για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν στη ζωή του και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Έτσι απαγάγει τη Ζεονέπ. Η Γκιονούλ δεν βρίσκει πουθενά την κόρη της και τηλεφωνεί στον Σινάν. Ωστόσο, ο τελευταίος δεν ξέρει πού είναι και αρχίζει αμέσως έρευνα.

Ο Αντώνης μαθαίνει ότι η Ιουλία τού είπε ψέματα για το πρόβλημα με την καρδιά και αποφασίζει να γυρίσει στο σπίτι των αντρών και να χαρεί τον έρωτά του με την Πηνελόπη. Ο Χριστόφορος μετακομίζει ξανά στο σπίτι με τη Βιολέτα, ενώ ο Πέτρος αποφασίζει να συγκατοικήσει με τη Δανάη και στέλνουν τον Άγγελο στους εργένηδες…

∂ƒΔ 1

∂ƒΔ 2

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Modus: √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ̤۷ Ì·˜ 23.00 ∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· 00.30 The Mitsi show (∂)

07.00 √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 07.20 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 07.45 °È¿Î·ÚÈ 08.00 ŸÏÈ, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi 08.25 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 09.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ·È‰› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» 18.00 Volley League ¶·Ó·¯·˚΋ – ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 20.00 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 20.30 ™·Ó Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ… 21.00 Doc on ∂ƒΔ 22.15 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ˆ» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 The wire 00.40 ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ 02.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 22.00 ∞¡Δ1

ANT1 06.15 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.30 01.30 02.15

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ƒÔ˘Î ∑ԢΠ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· Anne ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ Vice on HBO §fiÏ·

08.40 09.10 09.40 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 12.40 14.15 15.00 15.30 16.30 18.15 18.30 19.55 21.00 22.10

∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 17.20 ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ 19.10 ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 Safe sex 22.40 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∑‹ÙËÌ· ÙÈÌ‹˜» 01.10 House of cards 02.10 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ı·‡Ì·»

«∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ·»

STAR

™∫∞´

MEGA

«ΔÔ ÛfiÈ ÌÔ˘»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

00.30 02.00

Ben and Holly ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ∏ ª¿Û· Î·È Ô ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Miraculous lady bug Super hero girls Barbie ∏ ª›· Î·È ÂÁÒ Wabbit Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «Scooby Doo: ª˘ÛÙËÚÈ҉˘ ÌÔ˘ÛÈ΋» Traction ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÈÏ·Ú¿ÎÈ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªÈÛÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘» ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô §Â˘ÙÂÚ¿Î˘» Master chef 2 ªoney drop

«ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘»

«ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú·»

«Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·»

¶∂ª¶Δ∏ 20.00 ALPHA

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 21.00 ALPHA

Ο Βλάσης καταφέρνει να πάρει το βαλιτσάκι από το σπίτι της Μένης, ενώ ο Λεωνίδας προσπαθεί να μάθει το μυστικό που υπάρχει ανάμεσα στον Αχιλλέα και τη Ρενάτα. Ο Λεωνίδας μαθαίνει κάτι για τη Μένη που τον εκπλήσσει ευχάριστα, και ο Ζαχαρίας ανακαλύπτει την κρυφή σχέση του Φώτη με τη Λατάνια.

Η Μαρίνα οργανώνει το αποκριάτικο πάρτι του γραφείου με θέμα «διάσημα ζευγάρια της Ιστορίας». Η Βούλα έχει σχέδια για την αποκριάτικη γιορτή του, όμως ο Μηνάς τής τα αλλάζει. Ο Άγγελος και η Βέλη «ταξιδεύουν» στα 80’s, ενώ ο Μπάμπης ανησυχεί για τη σχέση της Σοφίας με τον Γιωργάκη.

Η Φοίβη μεταφέρεται στο μαιευτήριο για να γεννήσει τα τρίδυμα, και ο Τζόι, που νιώθει έντονους πόνους, πιστεύει ότι συμπάσχει μαζί της. Τελικά, έχει πέτρα στα νεφρά. Η Ρέιτσελ δεν γνωρίζει τη σχέση της Μόνικα με τον Τσάντλερ και της κανονίζει ραντεβού με έναν νοσοκόμο.

ALPHA

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 07.30 √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ηÓfiÓ·˜ Ù˘ ÛȈ‹˜» 02.15 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30 03.15

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Deadly woman ∏ ‰›ÎË ÛÙÔ ™∫∞´ Under the dome

™∞μμ∞Δ√ 15.30 STAR

STAR 07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.10

√ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money drop •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘» 00.45 Money drop 02.00 ¡π∫πΔ∞

MEGA 07.40 ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Û’ ·Á·Ò 08.20 ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ 09.10 ∂Ì›˜ Î·È ÂÌ›˜ 10.20 ƒÂÙÈÚ¤ 11.10 ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ 13.00 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.00 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 16.50 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ 17.50 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ

£. ∫ÔÏ˘‰¿ 18.00 Meryem 19.00 ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ 20.00 ª·Ú›·, Ë ¿Û¯ËÌË 21.00 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 22.00 ΔÔ ÓËÛ› 23.10 ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 00.10 ¢Èη›ˆÛË 01.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 01.30 Last resort


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

√È Ù·Èӛ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜

Δ·Èӛ˜ ∞ıÏËÙÈο ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ™ÂÈÚ¤˜

«ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘»

«™ÎÔÙÂÈÓfi˜ ÎÒ‰Èη˜»

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 22.10 STAR

Αμερικανικό θρίλερ, με τους Νίκολας Κέιτζ, Ρόουζ Μπερν, Άντριεν Πίκερινγκ, Τσάντλερ Καντερμπέρι και Λάρα Ρόμπινσον. Ο μικρός Κάλεμπ βρίσκει σε μια χρονοκάψουλα ένα παράξενο σκίτσο. Ο καθηγητής πατέρας του ανακαλύπτει ότι πρόκειται για έναν κώδικα που προβλέπει τις καταστροφές των τελευταίων 50 ετών. Αποκρυπτογραφώντας το σκίτσο αντιλαμβάνεται ότι περιγράφει και τρία γεγονότα που ακόμη δεν έχουν συμβεί και στα οποία εμπλέκονται ο ίδιος και ο γιος του.

™∞μμ∞Δ√ 22.30 STAR

Θρίλερ μυστηρίου, σε σκηνοθεσία Σκοτ Φρανκ, με τους Λίαμ Νίσον, Νταν Στίβενς, Ντέιβιντ Χάρμπορ κ.ά. Ο Ματ, πρώην αστυνομικός που πλέον εργάζεται ως ιδιωτικός ντετέκτιβ, αποφασίζει να βοηθήσει έναν έμπορο ναρκωτικών που ψάχνει το δολοφόνο της γυναίκας του. Η έρευνα θα τον οδηγήσει σε μια συμμορία κατά συρροή δολοφόνων και όσο τους πλησιάζει, τόσο η υπόθεση παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις….

∂ƒΔ 1 05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 20.00 20.40 20.55 22.00

ΔƒπΔ∏

23.00 00.00 00.20

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ Basket League ΔڛηϷ – ÕÚ˘ Basket League Show The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Modus: √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ̤۷ Ì·˜ πÛÙÔÚÈÎÔ› ÂÚ›·ÙÔÈ The Mitsi show (∂) Love in the city

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 20.40 20.55 21.10 21.45

Δ∂Δ∞ƒΔH

∂ƒΔ 2 07.00 √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 07.20 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 07.45 °È¿Î·ÚÈ 08.00 ŸÏÈ, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi 08.25 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 09.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 15.30 Basket League ƒ¤ı˘ÌÓÔ – ∞∂∫ 17.30 πÛÙÔڛ˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ 18.15 I love Lucy 19.10 Snapshoots of history 20.05 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Ricordi mi» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 The wire 00.40 ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ 02.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 21.05 22.00 00.30 01.30 02.15

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ƒÔ˘Î ∑ԢΠ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· Anne ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ Vice on HBO §fiÏ·

ALPHA

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ Basket League show The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions ∂ƒΔ Champions League ƒÂ¿Ï ª. – ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó 23.30 Champions ∂ƒΔ 01.15 The Mitsi show (E) 01.30 Love in the city

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 07.30 √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 21.50 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏËÛÙ›·» 01.50 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30 02.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor πÛÙÔڛ˜ Criminal minds Under the dome

07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

√ ¿ÓÙÚ·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙȘ ÛȉÂÚ¤ÓȘ ÁÚÔıȤ˜» 00.30 Master chef 2 02.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ÃˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·»

MEGA

∂ƒΔ 2 07.00 √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 07.20 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 07.45 °È¿Î·ÚÈ 08.00 ŸÏÈ, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi 08.25 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 09.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 16.30 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Eurobasket Á˘Ó·ÈÎÒÓ pre game 17.00 ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Eurobasket Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰· – ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 19.00 Snapshots of history 20.00 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 20.30 ∂ÈηÛÙÈÎÔ› 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ Ì›ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈ¿Ó» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 The wire 00.40 ∫·Ù˘ˆÙ¿Î˘ 02.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

STAR

™∫∞´

07.40 ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Û’ ·Á·Ò 08.20 ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ 09.10 ∂Ì›˜ Î·È ÂÌ›˜ 10.20 ƒÂÙÈÚ¤ 11.10 ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ 13.00 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.00 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 16.50 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ 17.50 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹

∂ƒΔ 1

49

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.30 01.30 02.15

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ƒÔ˘Î ∑ԢΠ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· Anne ¶·Úı¤Ó· ∑ˆ‹ Vice on HBO §fiÏ·

∫ÔÏ˘‰¿ 18.00 Meryem 19.00 ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ 20.00 ª·Ú›·, Ë ¿Û¯ËÌË 21.00 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 22.00 ΔÔ ÓËÛ› 23.10 ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 00.10 ¢Èη›ˆÛË 01.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 01.30 Last resort

ALPHA

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 07.30 √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ Á‡ÛË Ù˘ ·Á¿˘» 23.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Sex and the city 2» 02.45 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 00.30 01.30 02.30

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor Deadly women Criminal minds Under the dome

07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

√ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master Chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Transporter 2» 00.15 Master Chef 2 01.45 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ºÈÏÈ¿ Î·È ÛÊ·›Ú˜»

MEGA 07.40 ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Û’ ·Á·Ò 08.20 ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ 09.10 ∂Ì›˜ Î·È ÂÌ›˜ 10.20 ƒÂÙÈÚ¤ 11.10 ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ 13.00 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.50 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 16.50 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ 17.50 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹

∫ÔÏ˘‰¿ 18.00 Meryem 19.00 ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ 20.00 ª·Ú›·, Ë ¿Û¯ËÌË 21.00 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 22.00 ΔÔ ÓËÛ› 23.10 ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 00.10 ¢Èη›ˆÛË 01.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 01.30 Last resort


50

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∂ƒΔ 1

¶∞ƒ∞™∫∂À∏

¶∂ª¶Δ∏

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 20.15 20.40 20.55 22.00 22.30 00.00 00.20

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ Basket League ∫‡ÌË – ¶∞√∫ Basket League show The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ ºfiÚÙÛ· ·ÙÚ›‰· Focus The Mitsi show (E) Love in the city

∂ƒΔ 2 07.00 √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 07.20 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 07.45 °È¿Î·ÚÈ 08.00 ŸÏÈ, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi 08.25 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 09.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ ªÈ¯·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜» 18.00 I love Lucy 19.00 Snapshots of history 20.00 Δ· ÛÙ¤ÎÈ· 21.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ Ì‹Ó·˜» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.40 The wire 00.40 ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ 02.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.30 02.15

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ƒÔ˘Î ∑ԢΠ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ ·ÏÈοÚÈ· Anne Celebrity travel Vice on HBO §fiÏ·

ALPHA

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 07.30 √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ΔÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ 23.50 ∞˘ÙÔ„›· 01.45 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians 02.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜

∂ƒΔ 1

∂ƒΔ 2

¶ÚÒÙË Â›‰ËÛË ∞¢ı›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ™Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¤ÍÈ ·‰ÂÏʤ˜ The Mitsi show ∂ȉ‹ÛÂȘ Eurovision 2018 ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ 23.00 The affair 00.00 The Mitsi show (E)0 00.20 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜

07.00 √ Êχ·ÚÔ˜ ΔÔÌ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ 07.20 §Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ 07.45 °È¿Î·ÚÈ 08.00 ŸÏÈ, ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi 08.25 ª¿ÁÈ·, Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 09.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ 16.30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ» 18.00 Europa League 19.00 The man who shot the great war 20.00 Close up 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «§Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: ΔÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË» 22.30 Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «¶ÚÔ˜ ÙË Ó›ÎË» 22.45 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 23.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.50 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ŸÌÔÚÊË ÓÈfiÙË» 02.00 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

05.55 10.00 12.00 13.00 13.15 15.00 16.00 18.00 18.30 20.40 20.55 22.00

07.00 10.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 17.15 19.45 20.55 22.00 23.30 23.30

ª·˙› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¶¿Ì ·ÏÏÈÒ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ Europe ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª¿ÛÎÂÙ Pre Game ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª¿ÛÎÂÙ (Δ∂§π∫√™) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ – ∞∂∫ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰·˜ ª¿ÛÎÂÙ Post Game ∂ȉ‹ÛÂȘ ºfiÚÙÛ· ·ÙÚ›‰· ªÂ ÙÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi ª·‡Ú˜ ¯‹Ú˜

∂ƒΔ 2 07.25 08.00 08.30 09.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.30 23.50 23.00 23.40 02.00

§Ô‡ÏÔ˘ ∑›·ÓÙÔ˘ ŸÏÈ: ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi ª¿ÁÈ· Ë Ì¤ÏÈÛÛ· 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Volley League ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ã. – ¶∞√∫ Selfie ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ª¤ÚÓÙÔ¯ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ¡›ÎË Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘» Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «See no evil» Δ·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ «ªÂ Ù· ÊÒÙ· Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ» ∂ȉ‹ÛÂȘ The wire 23ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 23.00 00.10 02.00 02.45

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ΢ڛ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ» •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ Í¤ÊˆÙÔ» Deadly women Criminal minds •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ»

STAR 07.00 08.00 09.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.30 18.30 18.45 19.55 21.00 22.30

√ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ Bahar ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ Shopping star Elif ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∫ˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· U.N.C.L.E.» 00.45 Master chef 2 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∂Ù¿ „˘¯Ô·ı›˜»

MEGA 07.40 ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Û’ ·Á·Ò 08.20 ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ 09.10 ∂Ì›˜ Î·È ÂÌ›˜ 10.20 ƒÂÙÈÚ¤ 11.10 ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ 13.00 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.00 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 16.50 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ 17.50 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹

∂ƒΔ 1

™∞μμ∞Δ√

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

ANT1 06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 01.00 02.15

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÚˆÈÓfi ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ƒÔ˘Î ∑ԢΠ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Still standing ¶·Úı¤Ó· Zˆ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Dancing with the stars Vice on HBO §fiÏ·

∫ÔÏ˘‰¿ 18.00 Meryem 19.00 ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ 20.00 ª·Ú›·, Ë ¿Û¯ËÌË 21.00 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 22.00 ΔÔ ÓËÛ› 23.10 ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 00.10 ¢Èη›ˆÛË 01.10 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿ 01.30 Last resort

ALPHA

STAR

™∫∞´

06.30 TV mall 07.00 ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ 07.30 √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ 08.00 Happy day ÛÙÔÓ ALPHA 11.00 ALPHA ÚÂÔÚÙ¿˙ 12.15 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.00 ∂ϤÓË 15.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 15.50 Slam 16.45 √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 Deal 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ŒÏ· ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ 21.00 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 21.50 ¡fiÙ· Ì›· 23.15 ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ 02.00 ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Kardashians

06.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.20 17.30 19.45 21.00 23.00

™‹ÌÂÚ· ΔÒÚ· ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love ∂ȉ‹ÛÂȘ Survivor ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Power of love •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ΔÔ ‰›ÎÈÔ ÛÔ˘ ÙÔ ·›ÚÓÂȘ Ì ·›Ì·» 01.00 Criminal minds 02.00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ‰Ú¿ÎˆÓ»

07.00 √ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÔ˘ 08.00 Bahar 09.00 ™ÙË ÊˆÏÈ¿ ÙˆÓ ∫Ô˘ ∫Ô˘ 12.00 ∞Ï‹ıÂȘ Ì ÙË ∑‹Ó· 14.00 ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 Shopping star 17.30 Elif 18.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.45 √ ΔÚÔ¯fi˜ Ù˘ Δ‡¯Ë˜ 19.55 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Master chef 2 22.30 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Red: ¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ» 00.45 Master chef 2 02.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜»

MEGA 07.40 ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Û’ ·Á·Ò 08.20 ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ 09.10 ∂Ì›˜ Î·È ÂÌ›˜ 10.20 ƒÂÙÈÚ¤ 11.10 ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ 13.00 ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· 15.00 ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 16.50 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ 17.50 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹

ANT1 08.15 Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi 09.15 ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· 10.15 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ Ô Ù¤ÓÙ˘ Ìfi˘˜» 12.00 ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 13.45 £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ 15.45 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «¶ÔÓÙÈÎÔ‡ÔÏË» 17.30 ∂ȉ‹ÛÂȘ 17.45 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∂›ÎÔÛÈ Á˘Ó·›Î˜ ÎÈ ÂÁÒ» 20.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜» 22.00 £Â·ÙÚÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË «√ Ì¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˙» 02.30 Vice

∫ÔÏ˘‰¿ 18.00 Meryem 10.00 ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ 20.00 ª·Ú›·, Ë ¿Û¯ËÌË 21.00 ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ 22.00 ΔÔ ÓËÛ› 23.10 ª·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 00.10 ¢Èη›ˆÛË 01.10 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Δ· ·Ô‚Ú¿ÛÌ·Ù·»

ALPHA 08.00 ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ 09.00 ¡fiÛÙÈÌË ÁË 10.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÂÛË 13.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 14.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∫ÏÂÊÙÚfiÓÈ Î·È Ù˙¤ÓÙÏÂÌ·Ó» 16.00 Made @ Home 16.50 ªËÓ ·Ú¯›˙ÂȘ ÙË ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· 17.45 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.00 ΔÔ ÛfiÈ ÛÔ˘ 19.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 20.00 ¡fiÙ· Ì›· 21.00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «°¿ÌÔ˜ ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο» 23.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «∞Á¿Ë ÌÔ˘ ÌÂÁ¤ı˘Ó· ÙÔ ·È‰›» 01.15 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «¢ÈÎfi˜ ÛÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÙ·»

06.00 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 16.45 17.40 17.50 18.50 19.45 21.00 00.45

∫·ÏË̤ڷ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Eco news Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Eȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Kitchen lab ∂ȉ‹ÛÂȘ DOT. °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «∏ ΢ڛ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ» 02.45 Criminal minds

08.40 09.10 09.30 10.00 10.30 10.50 11.10 11.20 12.00 12.30 13.00 13.10 15.00 15.30 16.30 17.00 17.15

19.55 21.00 ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ 17.20 ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ 19.10 ªÔÓÙ¤Ú- 22.30 Ó· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 20.00 ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 21.00 Δ·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ «ΔÔ ÙÂÚ·ÙfiÛÈÙÔ» 22.40 •¤ÓË Ù·È- 01.00 Ó›· «∏ ÔÌ›¯ÏË» 00.40 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «Wild things»

MEGA 07.50 ∞Ó ˘‹Ú¯Â˜ ı· Û ¯ÒÚÈ˙· 08.40 ∏ ∂Ï›˙· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ 09.20 ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ŒÌÌ·˜ 10.20 ∞Ì·Úٛ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ 11.10 ª·Ì¿ ÌËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ 12.10 ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ 13.10 ∫¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰›Ï· 14.50 ∂Ù¿ ı·Ó¿-

STAR

™∫∞´

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ¶¤·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Bobby and Bill PJ masks ™ÔÓ, ÙÔ Úfi‚·ÙÔ Garfield Super hero girls Barbie Ben 10 Beyblade burst ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «ªÂÙfi‚ÂÓ 4» ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÈÏ·Ú¿ÎÈ· How I met your mother ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «√ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì·˜ ΋Ô˜» ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef 2 •¤ÓË Ù·ÈÓ›· «™ÎÔÙÂÈÓfi˜ ÎÒ‰Èη˜» ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô §Â˘ÙÂÚ¿Î˘»


10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

¢π∞Δƒ√º∏ &

Λάθη… μεταβολισμού

˘Á›·

Η εμφάνιση ακμής στο πρόσωπο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής (μείζονος) κατάθλιψης. Αυτό είναι το συμπέρασμα νέας μεγάλης διεθνούς επιστημονικής μελέτης του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι στον Καναδά, που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό περιοδικό δερματολογίας «British Journal of Dermatology». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κίνδυνος υπάρχει κατά την πρώτη πενταετία μετά την εκδήλωση της ακμής και αφορά περισσότερο τις γυναίκες.

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης Α

πάρε

5

κλινική εικόνα του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης είναι συνήθως διαφορετική, και με σχετικά απλές εξετάσεις είναι συνήθως αρκετά εύκολο να αποκλειστούν οποιεσδήποτε ορμονικές ανωμαλίες. Πώς, όμως, αντιμετωπίζεται το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης; Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μία και μοναδική κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπισή του. Όπως γράφει άρθρο της ιστοσελίδας hashimoto.gr, oι θεραπείες ποικίλλουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση, και ενώ η επιτυχής έκβαση είναι πιθανή, αυτή μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, συνήθως μήνες ή περισσότερο, και απαιτείται συνήθως αλλαγή στον τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής είναι εξαιρετικά σημαντικός, συμπεριλαμβανομένης μιας υγιεινής διατροφής με τρία γεύματα την ημέρα, την κατανάλωση επαρκούς ποσότητας υγρών και τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει μια φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι σημαντικό για τους

πάρε

10

αρθρίτιδα του γόνατος είναι μια πάθηση που επηρεάζει σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο στην περιοχή του γόνατος, αρχικά ύστερα από σωματική καταπόνηση. Στα πιο προχωρημένα στάδια ο πόνος γίνεται συνεχής, ενώ παρατηρείται και περιορισμός της κίνησης και παραμόρφωση του γόνατος. Η κλασική αρθροπλαστική του γόνατος περιλαμβάνει την αφαίρεση των αρθρικών επιφανειών του μηρού, της κνήμης και της επιγονατίδας, και την αντικατάστασή τους από μεταλλικές προθέσεις και υψηλής αντοχής ένθετα πολυαιθυλενίου. Για την πραγματοποίηση αυτού του χειρουργείου οι χιαστοί και οι μηνίσκοι χρειάζεται να αφαιρεθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι παρόλο που η επέμβαση αυτή προσφέρει την πλήρη εξάλειψη του άλγους και μια άριστη λειτουργία, η έλλειψη των χιαστών δημιουργεί μια αίσθηση ξένου σώματος.

H

μ∞™π§∂π√™

Σ

πάσχοντες να προσπαθήσουν να πηγαίνουν για ύπνο σχετικά νωρίς – ιδανικά στις 1011 μ.μ. Οι μόνες δύο αγωγές που έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμες είναι η άσκηση με σταδιακή αύξηση της δυσκολίας και του ρυθμού, όπως και η γνωσιακή θεραπεία. Αυτή η μορφή της άσκησης ουσιαστικά περιορίζει τη σωματική δραστηριότητα σε ένα επίπεδο που οι ασθενείς να νιώθουν άνετα ακόμη και στις «χειρότερες» μέρες τους, και οι ασθενείς μπορούν να αυξάνουν σταδιακά την ποσότητα της άσκησης αποφεύγοντας την υπερπροσπάθεια. Η γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το αίσθημα απογοήτευσης που βιώνουν από την κατάσταση και τους περιορισμούς που θέτει ο τρόπος ζωής και οι φιλοδοξίες τους. Θεραπεία με θυροξίνη σε ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς δε συνιστάται.

«Νομίζω πως δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, έχουμε κάνει και τα τρία. Εκτός και αν η Έρικα γράψει και άλλα, οπότε τότε θα είμαι μεγάλος για πρωταγωνιστής του», ξεκαθάρισε ο Τζέιμι Ντόρναν της κινηματογραφικής τριλογίας «Fifty Shades of Grey».

ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚıÚ›Ùȉ· ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜

τα αρχικά της στάδια η νόσος είναι εντοπισμένη συνήθως στη μια πλευρά του γόνατος, κυρίως την έσω, ενώ η ™∞∫∂§§∞ƒπ√À υπόλοιπη άρθρωση είναι φυσιολογική. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί μια μοντέρνα ατραυματική χειρουργική τεχνική που ονομάζεται μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Πρόκειται για την αντικατάσταση μόνο της πάσχουσας πλευράς, έσω ή έξω, διατηρώντας ανέπαφο το υπόλοιπο γόνατο και τους χιαστούς. Πραγματοποιείται με αρκετά μικρότερη τομή δέρματος σε σχέση με την κλασική ολική αρθροπλαστική, αλλά κυρίως με λιγότερες καταστροφές των μαλακών ιστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον σαφώς μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, την ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς και την εξάλειψη ανάγκης μετάγγισης αίματος. Ο ασθενής μπορεί να περπατήσει την ίδια ημέρα με το χειρουργείο, ενώ η παραμονή του στο νοσοκομείο περιορίζεται στη μία νύχτα.

Πώς θα πετύχετε την αντιμετώπισή του ν ανήκετε σε εκείνους που το αίσθημα της κούρασης δεν τους αφήνει να κάνουν αυτά που μέχρι πρόσφατα έκαναν και ακόμη θέλουν, αν νιώθετε ότι έχετε χάσει την ενέργειά σας, αν έχετε αϋπνίες και δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στις καθημερινές δραστηριότητες, θα σας ενδιαφέρει να μάθετε γι’ αυτό που ονομάζεται χρόνια κόπωση… Το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης αποτελεί ακόμη και σήμερα μια κατάσταση διφορούμενη και περίπλοκη τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ιατρούς. Και αυτό, γιατί οι ασθενείς έχουν μια σειρά από συμπτώματα, τα οποία δεν μπορούν να αντικειμενικοποιηθούν μέσω της φυσικής εξέτασης ή των εργαστηριακών εξετάσεων. Η κόπωση είναι ένα κοινό σύμπτωμα πολλών ενδοκρινικών διαταραχών, όπως για παράδειγμα, των διαταραχών του θυρεοειδούς, των επινεφριδίων ή του μεταβολισμού του ασβεστίου. Ωστόσο, η

51

π·ÙÚÈÎfi ‚‹Ì·

Στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε τις επιθυμητές σωματικές αναλογίες ή απλά να υιοθετήσουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, έχουμε κάνει απόπειρες να ελέγξουμε και να ρυθμίσουμε το μεταβολισμό μας με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που κρύβουν «κινδύνους» για το μεταβολικό μας σύστημα, τους οποίους εμείς αγνοούμε. Μεταξύ αυτών είναι ότι γυμναζόμαστε λάθος ώρες, χρησιμοποιούμε θαλασσινό αλάτι, έχουμε αποκλείσει τους υδατάνθρακες και τα γαλακτομικά από τη διατροφή μας, και τρώμε ακατάλληλα σνακ.

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∫∞¡Δ∂ °π√°∫∞

10 ...λόγοι για να ξεκινήσετε γιόγκα εδώ και τώρα, είναι ότι: 1) μειώνει την πίεση, 2) καθαρίζει το σώμα σας από τις τοξίνες, 3) μαθαίνετε να πειθαρχείτε, 4) αποκτάτε ισορροπία, 5) φεύγουν οι πόνοι στην πλάτη, 6) έχετε δύναμη και ευλυγισία, 7) μειώνετε το στρες, 8) τονώνεται η λίμπιντο, 9) σταματά η αϋπνία, και 10) χάνετε κιλά.

«Η επιλογή του πότε θα κάνει παιδιά είναι θέμα της γυναίκας και δεν θα πρέπει να καθορίζεται από το αν της έχει ανατεθεί μια δουλειά ή όχι», είχε δηλώσει πέρυσι η εγκυμονούσα σήμερα πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν.

ο μεγαλύτερο, όμως, όφελος αυτής της νέας τεχνικής είναι το γεγονός ότι ο ασθενής αισθάνεται το γόνατό του φυσιολογικό, ενώ αποτρέπεται η επέκταση της νόσου, προσφέροντας μια οριστική λύση στον ασθενή. Η αντίληψη που υπήρχε παλαιότερα, ότι πρέπει να περιμένουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ πριν υποβάλουμε τον ασθενή σε ένα χειρουργείο αρθροπλαστικής, «για να μην χαλάσουν γρήγορα τα υλικά», έχει πια εγκαταλειφθεί. Η χρήση νέων βιολογικά φιλικών και πολύ ανθεκτικών υλικών μάς έχει επιτρέψει, σε συνδυασμό πάντα με τη σωστή χειρουργική τεχνική, να πραγματοποιούμε επεμβάσεις σε ασθενείς μικρής ηλικίας προσφέροντας λύσεις που θα διαρκέσουν για όλη τους τη ζωή. Γιατί, όπως λένε στην Αμερική, το σημαντικό είναι «to get back in the game», να επιστρέψει δηλαδή ο ασθενής στους φυσιολογικούς του ρυθμούς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορέσει να χαρεί τη ζωή του.

Τ

* Ο κ. Σακελλαρίου είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός διευθυντής του Athens Ortho Experts

πάρε

10

«Πάντα φαντάζομαι τον Ταραντίνο να φτύνει στο πρόσωπο της Ούμα και να τη στραγγαλίζει με μια αλυσίδα για το “Kill Bill”. Πόσες εικόνες γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης υμνούμε που παρουσιάζουν κακοποίηση;», διερωτήθηκε πρόσφατα η Νάταλι Πόρτμαν.


Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

Sports

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

∏ ·ÛÙ›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ ιστορία της πρωτοφανούς συμπεριφοράς της Ευρωλίγκας απέναντι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στα αλήθεια ξεπερνάει τα όρια του κοινού νου. Όταν, βέβαια, αυτό συμβαίνει χωρίς κανένα δισταγμό, το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος προκειμένου να αναζητήσει τις απαντήσεις είναι να προσεγγίσει τα πιο απλά ζητήματα με τη λογική μικρού παιδιού. Η Ευρωλίγκα, λοιπόν, από το ξεκίνημα της διοργάνωσης έχει δείξει πως δεν θέλει τον Παναθηναϊκό στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου. Διότι στη συγκεκριμένη πόλη οι ∫∞Δ™∞ƒ√™ οπαδοί του είναι ανεπιθύμητοι. Τελεία και παράγραφος. Έχει παρουσιαστεί απροκάλυπτα με περίεργα σφυρίγματα σε αγώνες, τα οποία καθόρισαν στο φινάλε τα αποτελέσματα. Οι εχθρικές διαιτησίες εξαρχής έστειλαν, λοιπόν, αυτό το μήνυμα, μόνο που σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι της διοργανώτριας φαίνεται πως δεν περίμεναν ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα έκανε πίσω. Δεν θα μπορούσαν, ίσως, και να περιμένουν πως ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ παραμένει το ίδιο ζεστός με την ομάδα, όπως τα προηγούμενα χρόνια, και παρά την οικονομική κρίση προχωράει στις κινήσεις που την κάνουν ακόμη δυνατότερη. Όπως συνέβη με τη μεταγραφή του εκπληκτικού για την Ευρώπη Άντριαν Πέιν, αλλά και την επιθυμία να επιστρέψει στην ομάδα ο Τζέιμς.

εικόνα της ομάδας παραμένει απογοητευτική, και στον Ολυμπιακό παίζουν το τελευταίο τους χαρτί προκειμένου να ξυπνήσουν τους παίκτες. Στη διοίκηση είναι έξαλλοι με τη συμπεριφορά ορισμένων παικτών, καθώς θεωρούν πως δεν τα δίνουν όλα και δεν προσπαθούν όσο πρέπει στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Η εκτίμηση προς το πρόσωπο συγκεκριμένων ονομάτων δείχνει να χάνεται, και αυτό στο οποίο ποντάρουν οι άνθρωποι της ηγεσίας της ΠΑΕ είναι στο ότι καταλαβαίνουν πλέον και οι ίδιοι οι παίκτες πως φέρουν ευθύνη. Ακόμη και η επίσκεψη οπαδών στις εγκαταστάσεις του Ρέντη μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ πιστεύουν οι διοικούντες πως μπορεί να λειτουργήσει ως ξυπνητήρι. Κάτι που είναι απαραίτητο να λειτουργήσει για όλη την ομάδα, καθώς ακόμη και οι παίκτες που

Η

Η διοίκηση του Ολυμπιακού περιμένει από τους παίκτες να αλλάξουν το πρόσωπο της ομάδας άμεσα

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

δεν φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη δείχνουν να καλύπτονται πίσω από τη συνολική προβληματική κατάσταση της ομάδας. Το μέλος του Δ.Σ. της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ Γιάννης Βρέντζος έδειξε ξεκάθαρα τη θέση της διοίκησης μιλώντας στους ποδοσφαιριστές: «Ο κόσμος έχει

δίκιο που έχει παράπονα. Έχετε τα υψηλότερα συμβόλαια σε όλη την Ελλάδα, οι παίκτες της ΑΕΚ παίρνουν το 20% σε σχέση με εσάς. Κοιτάξτε να συνέλθετε, θέλω δέκα νίκες στα δέκα τελευταία παιχνίδια», τους είπε. Ένας από τους παίκτες που παραδέχθηκε την κακή εικόνα της ομάδας στην προπόνηση, μιλώντας με τον Σάββα Θεοδωρίδη, ήταν ο Σίλβιο Προτό, ο οποίος στάθηκε στη φάση του πρώτου γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ: «Είναι δυνατόν να δεχόμαστε ένα γκολ όπως το πρώτο; Περπατώντας μπήκε στην περιοχή μας και στη φάση ο παίκτης της ΑΕΚ, και δεν χρειάστηκε καν να κάνει άλμα για να πιάσει την κεφαλιά», είπε ο Βέλγος απεικονίζοντας τον προβληματισμό των πιο ψύχραιμων και έμπειρων μελών της ομάδας.

Το «ερθρόλευκο» καμπανάκι χτύπησε λοιπόν από ψηλά και από χαμηλά, με τον κόσμο να δείχνει ότι συμφωνεί με τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στα υψηλά στρώματα. Οι ευθύνες, βέβαια, δεν βαραίνουν μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και μέλη του τεχνικού επιτελείου. Όχι βέβαια τον Όσκαρ Γκαρσία, ο οποίος δεν θα προλάβει να καθίσει στον πάγκο ούτε στο ματς με τον Ατρόμητο μετά την επέμβαση που έκανε. Για πολλά θέματα φαίνεται πως θεωρείται υπεύθυνος ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, με σημαντική παράμετρο εκείνη της αποχώρησης ενός από τους καλύτερους γυμναστές που είχε ο σύλλογος, του Χρήστου Μουρίκη, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με Ερνέστο Βαλβέρδε, Μίτσελ και Μάρκο Σίλβα. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις με το τέλος της σεζόν.

«º·È‰Úfi ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜» Μέχρι το CAS θα φτάσει για να δικαιωθεί

Δεν στέκει νομικά η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την Ευρωλίγκα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο της ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου, η οποία έκανε λόγο για παράδοξο και φαιδρό κατηγορητήριο, και πρόσθεσε πως η ΚΑΕ προσδοκά την εξαφάνιση της ποινής στην έφεση, ειδάλλως υπάρχει και το CAS. Επίσης, αποκάλυψε πως ο δικαστής μίλησε για «γνωστή κόντρα Παναθηναϊκού – Φενέρ», δίχως αυτό να

προκύπτει από πουθενά. «Ο δικαστής λέει ότι ο κατηγορούμενος ρίχνει “σκιά” στη διοργάνωση. Αυτό είναι βασισμένο σε μία αόριστη διάταξη που αναφέρει οποιονδήποτε προσβάλλει την Ευρωλίγκα και προκαλεί εντάσεις μεταξύ των ομάδων. Προσκομίσαμε την ανακοίνωση της Φενέρ που λέει ότι δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο».

∞¡Δø¡∏™

∫·Ì·Ó¿ÎÈ: «•˘Ó‹ÛÙ ÙÒÚ·, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜…»

™Δ∏¡ ¶∞°π¢∞ Δ√À √º™∞´¡Δ

Η

λη αυτή η ιστορία με τις τραγελαφικές αποφάσεις του Μπερτομέου, ο οποίος έστειλε στις ομάδες της Ευρωλίγκας τη φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου λες και πρόκειται για καταζητούμενο, ώστε να μην του επιτρέψουν την είσοδό του στους αγώνες, καταδεικνύει ερασιτεχνισμούς από ανθρώπους που, κατά τα άλλα, διαχειρίζονται εκατομμύρια και επιβεβαιώνει πρακτικές οι οποίες δεν ταιριάζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Ο

να ζήτημα είναι το εάν έχει προσωπικά ο κ. Μπερτομέου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο (είναι για γέλια να το σκέπτεται κανείς), και ένα άλλο να συμπεριφέρεται ως μαθητής Δημοτικού σχολείου αυτός ο άνθρωπος, που κρατά τις τύχες της κορυφαίας διοργάνωσης στα χέρια του. Βάζοντας απέναντι μια ομάδα, η πολυετής διαδρομή της οποίας βοηθάει την ίδια την Ευρωλίγκα να παραμένει το ίδιο αστραφτερή, και έναν παράγοντα που ξοδεύει κάθε σεζόν διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων χωρίς ποτέ να περιμένει να κάνει απόσβεση.

Ε


SPORTS

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Δ∞ ™À¡ ∫∞π Δ∞ ¶§∏¡ ¶√À ™∫π∞°ƒ∞º√À¡ Δ√ ∞°ø¡π™Δπ∫√ ¶ƒ√ºπ§ Δø¡ Δƒπø¡ ¢π∂∫¢π∫∏Δø¡ Δ√À ΔπΔ§√À

√ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· fiÏ·! Η

διπλό στη Λιβαδειά, το ίδιο και στο Αγρίνιο. Προφανώς η έκδοση της ΑΕΚ: «αρνούμαι να χάσω», του Σεβιγιάνου Χιμένεθ, δεν εκπλήσσει. Αυτή η ΑΕΚ που ετοιμάστηκε το καλοκαίρι στο Κίελτσε της Πολωνίας είναι η πλέον ανταγωνιστική Ένωση των τελευταίων 10 ετών. Ομάδα που βγάζει χαρακτήρα και προσωπικότητα. Ενώ έκανε παράλληλα και εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της ενίσχυσης τον Ιανουάριο, αφού είχε χάσει δύο από τους πλέον βασικούς της ποδοσφαιριστές, δύο αρχηγούς, όπως ο Μάνταλος και ο Γιόχανσον. Με την επιλογή των Μασούντ και του Μοράν περιόρισε το πρόβλημα, ενώ έκανε και super-deal στην περίπτωση του Χουλτ. Ο Ολυμπιακός βιώνει το σίριαλ με τις αλλαγές προπονητών. Ο διάδοχος του Τάκη Λεμονή προσπαθεί να αλλάξει πράγματα έχοντας στο μυαλό του διαφορετικές ιδέες. Η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να προσλάβει τον Όσκαρ Γκαρσία δεν έχει να κάνει μόνο με το σήμερα. Είναι μια απόφαση με προοπτική, είναι μια επιλογή που κοιτάει το μέλλον. Με έναν προπονητή που θα έχει ασφαλή εικόνα για το ρόστερ, που θα μπορεί να σχηματίσει ξεκάθαρο μεταγραφικό χάρτη και θα μπορέσει να κάνει προετοιμασία. Να δουλέψει δηλαδή τη δική του ομάδα. Ο Μιραλάς μέχρι πρότινος ήταν το μεγάλο στοίχημα για την αντεπίθεση της ομάδας. Ο Βέλγος βρήκε μια ομάδα που μόλις είχε αλλάξει προπονητή, έκανε ντεμπούτο στο Κύπελλο απέναντι στον Πλατανιά, μόλις με μία προπόνηση στα πόδια του, και έχει προλάβει να δει τον Ολυμπιακό να παίζει τρία διαφορετικά συστήματα, με τον ίδιο σε διαφορετικούς ρόλους. Ο Όσκαρ Γκαρσία ψάχνει σύστημα και ρόλο για να πάρει από τον Μιραλάς το καλύτερο. Ταυτόχρονα, ο Ισπανός προπονητής αναζητά θέσεις και για άλλους παίκτες του, προβληματισμός που φαίνεται να στοιχίζει στην ομάδα βαθμούς στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει, ωστόσο, να αποβάλει τη μεγαλύτερη ασθένεια της σεζόν. Των δύο γκολ που δέχεται σε λίγα λεπτά. Θυμηθείτε: Ολυμπιακός – Σπόρτινγκ 2-3, με τα δύο πρώτα των Πορτογάλων σε 11 λεπτά, ΑΕΚ – Ολυμπιακός 3-2, με τα δύο τελευταία της ΑΕΚ σε εννέα, Γιουβέντους – Ολυμπιακός 2-0, με τα γκολ της Γιουβέντους σε έντεκα, Πανιώνιος – Ολυμπιακός 3-4, με το 3-3 σε δύο λεπτά, Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-1, με τα τελευταία γκολ σε τέσσερα λεπτά, Σπόρτινγκ – Ολυμπιακός 3-1, με τα δύο τελευταία της Σπόρτινγκ σε τέσσερα λεπτά, και Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-2, με τα δύο γκολ της ΑΕΚ σε επτά λεπτά.

,,

ποδοσφαιρική Ελλάδα έχει πολλές φορές ονειρευτεί τον αγγλικό «παράδεισο». Από τη δεκαετία του ‘80 που η δημόσια τηλεόραση έπαιζε με μία εβδομάδα καθυστέρηση ένα παιχνίδι της κορυφαίας αγγλικής κατηγορίας, το ποδόσφαιρο της Γηραιάς Αλβιόνας κατέληξε εμμονή για τους Έλληνες φιλάθλους. Δεν θα το φτάσουμε ποτέ, όμως αυτό που βιώνουμε φέτος, είναι αλήθεια πως του μοιάζει, καθώς δέκα «στροφές» πριν το φινάλε το ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει ίδιο με εκείνο που αυτονόητα τίθεται κάθε χρονιά στην εκκίνηση της σεζόν: «Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα;». Με ασφάλεια ουδείς μπορεί να απαντήσει αυτή την ώρα. Ακόμη και οι εκτιμήσεις είναι επικίνδυνες. Αυτό που όμως μπορεί κανείς να πράξει με ψυχραιμία μετά και την 20ή αγωνιστική είναι να συγκεντρώσει τις εικόνες που άπλωσαν στο χόρτο οι τρεις διεκδικητές, ώστε να προχωρήσει σε συγκρίσεις. Πάμε καταρχάς στον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο πρώτος, θα υποδεχθεί τους άλλους δύο στην έδρα του, και γι' αυτό μοιάζει το πρώτο φαβορί. Η ομάδα του Λουτσέσκου δείχνει να είναι η πιο αποτελεσματική και αγωνιστικά προοδεύει, βελτιώνεται από αγώνα σε αγώνα. Η εικόνα του συνόλου είναι πιο συμπαγής από ποτέ, χάρη στους αυτοματισμούς που προκύπτουν στο παιχνίδι, κυρίως από τις δύο πτέρυγες. Τα άκρα της άμυνας και της επίθεσης αποτελούν κομβικό σημείο της υλοποίησης του αγωνιστικού σχεδιασμού, σε μία ομάδα η οποία βγάζει ακόμη και σε θέση σέντερ φορ (που βρίσκει κιόλας δίχτυα) το δεξιό της αμυντικό, τον Μάτος. Τα στοιχήματα του Λουτσέσκου για τη συνέχεια είναι συγκεκριμένα: η διατήρηση της φρεσκάδας σε κάθε ματς, η ενσωμάτωση του Αζεβέδο, ώστε να ανέβει σε θέση εξτρέμ ο Βιεϊρίνια, και η αξιοποίηση του Μουλέν. Η σημασία της οποίας είναι μεγάλη, διότι η μεσαία γραμμή παρουσιάζεται πολύ βαριά και πιο δυσκίνητη από ποτέ, καθώς ελήφθη ξαφνικά η απόφαση της αποδυνάμωσής της. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας ακόμη λόγος που τα άκρα του ΠΑΟΚ κάνουν τόση διαφορά. Η ΑΕΚ καλείται από την πλευρά της να διεκδικήσει το πρωτάθλημα βάζοντας στο σχεδιασμό της ως απαραίτητη τη νίκη στην Τούμπα. Στην Ένωση, βέβαια, λένε πως εξίσου μεγάλη σημασία έχουν και τα παιχνίδια που μοιάζουν υποδεέστερα, κρύβουν, ωστόσο, παγίδες, όπως αυτό που βρίσκεται μπροστά με τον Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΚ τρέχει ένα απίθανο και τρελό σερί αήττητο που αφορά 20 αγώνες σε Ελλάδα, για πρωτάθλημα και Κύπελλο, αλλά και σε Ευρώπη για το Europa League. Η τελευταία ήττα των «κιτρινόμαυρων» ήρθε από τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ, Οκτώβριο του 2017. Από τότε, 8η αγωνιστική, ακολούθησαν μόνο νίκες και ισοπαλίες. Πέρασε από τη Νέα Σμύρνη κερδίζοντας τον Πανιώνιο, επικράτησε του ΠΑΟΚ σχετικά εύκολα και χωρίς να απειληθεί με 1-0 σε ματς που έμεινε με δέκα παίκτες. Δεν έχασε στη Λεωφόρο, πανηγύρισε

«Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα;». Με ασφάλεια ουδείς μπορεί να απαντήσει αυτή την ώρα. Ακόμη και οι εκτιμήσεις είναι επικίνδυνες

53


54

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

Στη Γαλλία το VAR «τυφλωνόταν» από το φωτισμό led των γηπέδων. Στην Πορτογαλία έφτασε μια… σημαία για να βγάλει νοκ άουτ την τεχνολογία. Στο παιχνίδι της Άβες με την Μποαβίστα ο ρέφερι προσέφυγε στη βοήθεια του VAR προκειμένου να ελέγξει ένα οφσάιντ. Με έκπληξη, όμως, διαπίστωσε ότι το πλάνο που μπορούσε να τον διαφωτίσει δεν ήταν καθαρό, καθώς μια μεγάλη σημαία των οπαδών της Μποαβίστα έκρυβε την ευθεία…

!

™Ô˘Ù... Ì·˜ ·ÎÔ‡ÓÂ «Εσείς πόσα βάλατε;»! Απίστευτα πράγματα ακούνε οι υπάλληλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που με εξαίρεση το Δώρο Χριστουγέννων έχουν να πάρουν λεφτά από τον Οκτώβριο και στους περισσότερους οφείλονται έξι μισθοί! Οι εργαζόμενοι μετά την αποχώρηση Τουμαζάτου ζήτησαν από τους αρμόδιους να μάθουν τι θα γίνει με τα χρήματά τους. Η κουβέντα «άναψε» και οι υπάλληλοι του «τριφυλλιού», που όλο αυτό το διάστημα «έβαζαν πλάτη», άκουσαν από τον Αλέκο Σφυρή, που έχει αναλάβει την επίβλεψη των οικονομικών, το ανήκουστο: «Ο Αλαφούζος από τη μέρα που είπε ότι αποχωρεί, έχει βάλει 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εσείς τι έχετε βάλει; Θέλετε να πληρώνεστε εσείς και να μην πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές και να παίζουμε με την Κ20;»!

Μόνο φίλοι... Λίγο καιρό μετά την επανασύνδεση του Νεϊμάρ με την Μπρούνα Μαρκεζίν, δημοσιεύματα στην Κολομβία, βάζουν και πάλι «φωτιά», καθώς θέλουν τον Βραζιλιάνο να… παραστρατεί για ακόμη μια φορά. «Πέτρα του σκανδάλου» η εντυπωσιακή μοντέλα Λιλιάνα Ενάο. Η πανέμορφη Κολομβιανή, πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τη Μαρκεζίν καθώς σε συνέντευξή της ξεκαθάρισε πως με τον Βραζιλιάνο επιθετικό γνωρίστηκε μέσω social media και διατηρούν απλώς μια φιλική σχέση και τίποτα περισσότερο. Μένει να δούμε αν η σύντροφος του Νεϊμάρ πείστηκε…

(

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Υπέρβαρος

Εθνική Ο Παναγιώτης Τσιντώτας έχει πάρει τη φανέλα του βασικού στην ΑΕΚ, και οι μετοχές του έχουν ανέβει κατακόρυφα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός πορτιέρο, που χαίρει της εκτίμησης του βοηθού ομοσπονδιακού τεχνικού Κώστα Τσάνα, θα είναι μαζί με τον Ορέστη Καρνέζη οι δύο από τους τρεις τερματοφύλακες των επόμενων κλήσεων του Μίκαελ Σκίμπε. Για την τρίτη θέση δίνουν μάχη ο Γιαννιώτης του Ατρόμητου και ο Πασχαλάκης του ΠΑΟΚ.

Αμάν έκανε ο Ολυμπιακός να ξεφορτωθεί το βάρος του Εμάνουελ Εμενίκε, και κατάφερε στο παρά πέντε της μεταγραφικής περιόδου να το φορτώσει, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, στη Λας Πάλμας. Και το λέμε αυτό, γιατί οι Ισπανοί «έπαθαν πλάκα» με τα κιλά του Νιγηριανού επιθετικού. Η ζυγαριά σταμάτησε στα 95, έξι κιλά πάνω από το ιδανικό για τη σωματοδομή του βάρος, και ο προπονητής Πάκο Χιμένεθ, που έχει ξεμείνει από επιθετικούς, του έχει βγάλει έξτρα πρόγραμμα.

ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ για το «τριφύλλι» Σνομπάρουν τον πρόεδρο

Οι Φιλαδέλφεια Ινγκλς κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το πρωτάθλημα του NLF, αλλά δεν θα ακολουθήσουν την παράδοση που θέλει τους πρωταθλητές να επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο. Ο λόγος; Η αντίθεσή τους στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά τουλάχιστον τρεις παίκτες της ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον. Θυμίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο είχαν πράξει, πέρσι, και οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, Γουόριορς.

Εξαιρετικά δύσκολο θεωρείται, πλέον, το να αποφύγει ο Παναθηναϊκός την ποινή του αποκλεισμού από την Ευρώπη. Η UEFA έχει δώσει διορία στο «τριφύλλι» μέχρι την 1η Μαρτίου για να πληρώσει μέρος των οφειλομένων και να συμφωνήσει σε νέους διακανονισμούς με τους πιστωτές. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιηθεί η ποινή του μονοετούς αποκλεισμού σε οποιαδήποτε από τις τρεις επόμενες σεζόν ο σύλλογος κατορθώσει να εξασφαλίσει «ευρωπαϊκό» εισιτήριο. Το θέμα είναι ότι οι καταγεγραμμένοι στο σύστημα παρακολούθησης της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας πιστωτές (παίκτες, προπονητές, μέλη προπονητικών τιμ, συνεργάτες στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ομάδες, προμηθευτές κ.ά.), ξεπερνούν τους 100! Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε το χρόνο αλλά ούτε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να τρέξει όλες αυτές τις υποθέσεις, αφού οι Χρήστος Παναγόπουλος, Στράτος Σωπήλης, Αλέκος Σφυρής και Βασίλης Κωνσταντίνου, που έχουν αναλάβει την ομάδα, δεν διαθέτουν ούτε την εμπειρία ούτε την τεχνογνωσία για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Κυρίως, όμως, δεν έχουν τα χρήματα για να ρυθμίσουν τις υποθέσεις. Και δεν μιλάμε για κάποιο μικρό ποσό, αλλά για κάτι παραπάνω από 6 εκατομμύρια, που είναι δύσκολο να βρεθούν. Υπάρχει, βέβαια, η στα λόγια δέσμευση του Αλαφούζου για ενίσχυση 3 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όμως, ακόμη δεν έχει γίνει πράξη. Με απλά λόγια, αν δεν προκύψουν συνταρακτικές αλλαγές και σύντομα, τα σύνορα για τον Παναθηναϊκό θα κλείσουν…

Γη και ύδωρ για τον Λιονέλ Μέσι Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί το μεγάλο στόχο των Κινέζων, και τα 700 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα αποδέσμευσης στο νέο συμβόλαιο του Αργεντινού με την Μπαρτσελόνα, δεν τους τρομάζουν. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ασιατικής χώρας, Σι Τσίνπινγκ έχει δώσει την έγκρισή του (η κυβέρνηση ελέγχει όλα οικονομικά δεδομένα του πρωταθλήματος) σε όποια ομάδα μπορεί να σηκώσει το συμβόλαιο του Μέσι να προχωρήσει, και η Χεμπέι Φόρτσουν είναι αυτή που δείχνει πιο ζεστή από όλες. Μάλιστα, ο σύλλογος έχει βάλει μέσο για να προσεγγίσει τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα. Ποιο

)

είναι αυτό; Οι φίλοι του Μέσι, Λαβέτσι και Μασεράνο, που ήδη αγωνίζονται στο κινεζικό πρωτάθλημα και έχουν αναλάβει να τον… «ψήσουν». Στόχος της κινεζικής κυβέρνησης είναι μέχρι το 2025 να καταφέρει περισσότερους από 50 εκατομμύρια πολίτες να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, και στη συνέχεια να αναλάβει η χώρα του Μουντιάλ του 2030 ή του 2034. Ο Μέσι θεωρείται ιδανικός «κράχτης» και ήδη η κυβέρνηση συνεργάζεται μαζί του για τη δημιουργία θεματικού πάρκου που θα έχει το όνομά του στην πόλη Νιανγίνγκ, και θα είναι έτοιμο προς χρήση το 2020.

Ηττοπαθής

Χώρισαν;

Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, που οδήγησε την Αίγυπτο ύστερα από 28 χρόνια σε τελική φάση Μουντιάλ, είναι άνθρωπος με χιούμορ. Μιλώντας για την «κατάρα» των χαμένων τελικών που συνοδεύει την πλούσια καριέρα του, ο Αργεντινός προπονητής, που έχει περάσει και από τον Άρη, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτοτρολαρίστηκε. «Αν φτάσω σε άλλον τελικό θα πάω σινεμά. Λένε ότι είμαι loser στους τελικούς, και τους λέω πως έχουν δίκιο!», είπε ο 62χρονος προπονητής, και συμπλήρωσε: «Είναι άλλο πράγμα να μπορείς να φτάνεις σε τελικούς, και εντελώς διαφορετικό να βγαίνεις νικητής σε αυτούς».

Χαράς ευαγγέλια για τα ιταλικά σκανδαλοθηρικά ΜΜΕ, καθώς εδώ και μία εβδομάδα παίρνουν τροφή από το φημολογούμενο χωρισμό του Μάουρο Ικάρντι και της Γουάντα Νάρα. Το ζευγάρι, που αποτελεί αγαπημένο θέμα των συγκεκριμένων εντύπων, με τη στάση του εντείνει τις φήμες. Η Νάρα ανεβάζει, πλέον, φωτογραφίες στο instagram που τη δείχνουν μόνη της, ενώ ο επιθετικός της Ίντερ στα δικά του social media κάνει διφορούμενα σχόλια. Οι δύο τους είχαν πρωταγωνιστήσει στο... ποδοσφαιρικό κουτσομπολιό της δεκαετίας στο ποδόσφαιρο, καθώς η Νάρα χώρισε από τον Μάξι Λόπες και τα έφτιαξε με τον Ικάρντι όταν οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν φίλοι και συμπαίκτες στην Τζένοα.

Πριν δύο χρόνια η Άνα Μοντανιάνα έβαλε τέλος σε μια μεγάλη μπασκετική διαδρομή που ξεκίνησε από τη Βαλένθια και έφτασε μέχρι το γυναικείο ΝΒΑ. Στα 37 της συνεχίζει την πορεία της στα παρκέ σαν προπονήτρια, γράφοντας μάλιστα ιστορία. Η Φουενλαμπράδα προσέλαβε την πρώην αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας στο τεχνικό της τιμ, και έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που θα δουλέψει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ.

*

Με sms και ΑΜΚΑ Μέσω sms θα γίνει το δημοψήφισμα που εξήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη συμμετοχή της ομάδας στην Euroleague. Όπως έγινε γνωστό, τη διαδικασία θα αναλάβει ιδιωτική εταιρία, και όλες οι ψήφοι θα δίνονται μέσω γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων. Για να διασφαλίσουν την εγκυρότητα της διαδικασίας, οι «πράσινοι» όρισαν ως υποχρεωτική την καταγραφή του ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου, αφού μέσω αυτού θα γίνεται η ταυτοποίηση με όσους έχουν αγοράσει έστω μία φορά εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας την τελευταία τριετία. Όλα τα έσοδα από τα sms θα διατεθούν στον Ερασιτέχνη.

557 Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι έχουν μπει στο «στόχαστρο» της UEFA για παραβάσεις του Financial Fair Play. Οι Παριζιάνοι και οι «πολίτες» τις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους έχουν αρνητικό ισοζύγιο που ξεπερνάει το μισό δισ. ευρώ. Οι Γάλλοι είχαν χασούρα 311 εκατομμυρίων, αφού ξόδεψαν για αγορά παικτών 418 εκατομμύρια και πήραν από πωλήσεις 107, ενώ οι Άγγλοι βρέθηκαν στο –246 (έδωσαν 355 εκατομμύρια και πήραν 109). Οι Άραβες ιδιοκτήτες των δύο συλλόγων ξεπερνούσαν τα εμπόδια επενδύοντας μέσω άλλων εταιριών τους στις ομάδες, χωρίς όμως κανείς να μαθαίνει το πώς ακριβώς χρησιμοποιούνταν αυτά τα χρήματα.


10 - 11 Φεβρουαρίου 2018

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

55

Ενταύθα

«Η Μελίνα δεν ήταν ποτέ ηθοποιός» Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ferenikipublications@gmail.com

Όταν πρωτοπήγα νεαρός ανταποκριτής της Γραμμής Α.Ε. στο Παρίσι, στο Φεστιβάλ Καννών το 1987, έμαθα ότι υπήρχαν 4-5 κριτικοί κινηματογράφου οι οποίοι είχαν ανελλιπή παρουσία από το 1946, δηλαδή από την αρχή του. Εις εξ αυτών ήτο η Ροζίτα Σώκου. Όταν αργότερα βρέθηκα στην Ελλάδα και δημιουργήσαμε το «Life & Style» θεώρησα χρέος μου να δημοσιεύσω ένα αφιέρωμα για τον μισό αιώνα και βάλε, παρουσίας της Ροζίτας στο μείζον κινηματογραφικό γεγονός που διοργανώνεται κάθε Μάιο στη λουτρόπολη της Νοτίου Γαλλίας. Είχε τόσα πολλά να διηγηθεί, που οι δέκα σελίδες του άρθρου, μαζί με τις σπάνιες φωτογραφίες που μας παρεχώρησε, φάνηκαν λίγες. Το 2013 τής τηλεφώνησα

για να της ζητήσω μία συνέντευξη για τη στήλη μου «Στο Τραπέζι με…», που εδημοσιεύετο κάθε Σάββατο στα «Παραπολιτικά». Εδέχθη μετά χαράς. Της πρότεινα ένα γνωστό εστιατόριο στο κέντρο, αλλά αντιπρότεινε το σπίτι της: «Αυτά που θα σου μαγειρέψω, αγαπητέ μου, δεν θα τα φας πουθενά». Τι να πω, εδέχθην και εγώ μετά χαράς. Φθάνοντας στο σπίτι της, στον Βύρωνα, με οδήγησε κατευθείαν στο μπαλκόνι. Δεν θα ξεχάσω το σχόλιό της: «Ποιος θεός με φώτισε και πήρα αυτό το σπίτι, σε μία τόσο λαϊκή γειτονιά, πέντε μέρες πριν βγει το ΠΑΣΟΚ; Η αριστοκρατία του Κολωνακίου με σνόμπαρε, αλλά εγώ ήμουν πανευτυχής».

Είχε κρατήσει ένα ροζ μπαλόνι με τον αριθμό 90, ανάμνηση από το πάρτι γενε-

Ορισμένοι περιορίσθηκαν στην κουτσομπολίστικη πλευρά της αυτοβιογραφίας της, όπως τα μόνιμα «βέλη» κατά της Μελίνας ή τη φράση της μητέρας της Αλίκης προς την κόρη της «καλύτερα να πεθάνει, παρά να γεράσει», ή ακόμη τον ανεκπλήρωτο έρωτα του Λουκίνο Βισκόντι προς τον Σπύρο Φωκά, όταν γύριζε την ταινία «Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του». Όμως, παίρνοντας στα χέρια μου τους δύο τόμους της αυτοβιογραφίας της «Ο αιώνας της Ροζίτας», σε επιμέλεια της κόρης της Ιρένε Μαραντέι, ταξίδεψα σε μία ενδιαφέρουσα ζωή μέσω του καλογραμμένου βιβλίου της.

Ένας αιώνας Ροζίτα Σώκου

Έμαθα, μεταξύ άλλων, ότι πέρασε στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά ο Γιάννης Τσαρούχης την απέτρεψε από το να κάνει καριέρα στη Ζωγραφική λόγω ελλείψεως ταλέντου, ότι διοχέτευσε το ταλέντο της στο γράψιμο στην Κριτική Κινηματογράφου, επισκεπτόμενη έξι με επτά φεστιβάλ τον χρόνο και βλέποντας τέσσερις με πέντε ταινίες την ημέρα, ότι γνώρισε πολλούς χολιγουντιανούς

θλίων που διοργάνωσαν προς τιμήν της οι φίλοι της.

Είχε φροντίσει, δε, να μου εκμυστηρευτεί ότι με την πενιχρή της σύνταξη δεν μπορούσε να καλεί κάθε Σάββατο όπως άλλοτε, ιδίοις εξόδοις, έτσι ο κάθε ένας από τους προσκεκλημένους της έφερνε άλλος το κρασί, άλλος το ψωμί, άλλος τα μακαρόνια. «Έχουμε πολύ κόσμο στο σινάφι μας που γέρασε και πάσχει από μοναξιά. Επιθυμώ όλοι αυτοί να έχουν να πάνε κάπου το Σάββατο», απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση μέσω υμών. Ο λόγος που είχα ζητήσει να τη συναντήσω, πέραν του σεβασμού προς το πρόσωπο και την ιστορία της, ήταν οι πρόσφατες βιτριολικές δηλώσεις της κατά της Μελίνας Μερκούρη.

αστέρες, ανάμεσά τους και τον Μάρλον Μπράντο, ο οποίος κοσμεί το εξώφυλλο του δεύτερου τόμου, ότι είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον Ρούντολφ Νουρέγιεφ, όπως το ίδιο συνέβη και με τον Μάριο Φραγκούλη, για τον οποίο προέβλεψε θέση στον οικογενειακό της τάφο στο Α΄ Νεκροταφείο, κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή από το 1981 έως σήμερα, των θανατικών των φίλων της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Αλέκος Πατσιφάς, ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης, ο Αλέκος Σακελλάριος, ο Μάνος Χατζιδάκις, η Ελένη Βλάχου, ο Αλέξης Μπίστικας, ο Δημήτρης Χορν, η Ίλυα Λιβυκού, ο Δημήτρης Ποταμίτης, ο Μάριος Πλωρίτης, η Ντένη Βλαχιώτη, ο Μπαρ-Μπαρ, και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Λεωνίδας» στην Επίδαυρο.

*

Κλείνω με ένα απόσπασμα επί του θέματος: «Ναι. Με τα χρόνια, όλοι σχεδόν οι παλιοί μου φίλοι, πέθαναν. Οι περισσότερες συμ-

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη η Ροζίτα Σώκου συνεχίζει την καλλιτεχνική και όχι μόνο αποδόμηση της διεθνούς φήμης ηθοποιού μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της που μόλις κυκλοφόρησε.

«Όλοι γνώριζαν ότι η Μελίνα καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής, τα είχε με τον μαυραγορίτη και συνεργάτη των κατακτητών, Γαδικιάρογλου. Η Μελίνα δεν ήταν ποτέ ηθοποιός, εκτός από τη “Στέλλα” όπου την κουμαντάρισε σωστά ο Κακογιάννης», είχε επιμείνει στις απόψεις της, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της «φαρμακόγλωσσας», μία φήμη που η ίδια αρνείται, θεωρώντας ότι αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός κριτικού.

μαθήτριες, οι παρέες της Κατοχής, αυτοί που αγάπησα, αυτοί που με μίσησαν, αυτοί που τους θαύμαζα και έδωσα μάχες γι’ αυτούς, αυτοί που με έβριζαν επειδή τους έγραψα κακές κριτικές. Ακόμη κι αυτοί που ήταν νεότεροι από μένα. Δεν πηγαίνω ποτέ σε κηδείες. Αντίθετα, γνωρίζω συνεχώς καινούργιο κόσμο, νέους ανθρώπους - φίλους φίλων, νέους σκηνοθέτες και ηθοποιούς που έρχονται να με συναντήσουν για να κουβεντιάσουμε το νέο τους έργο. Επιμένω να μην θέλω κανέναν να μείνει μαζί μου. Εκτός από την κόρη μου, δεν έχω ανεχθεί για πολύ τη συμβίωση και τώρα πια που έχω μάθει μόνη μου, ούτε με εκείνη θα μπορούσα. Και μένω μόνη, σε μία ηλικία που ο Πτολεμαίος (ο περίφημος θείος του Τέλη και γιατρός της οικογένειας, για κάθε είδους ασθένεια), συνομήλικός μου και ακμαίος, μου έχει πει πως οπωσδήποτε πρέπει να έχω έναν άνθρωπο σπίτι γιατί έτσι, ξαφνικά… “μπαμ και κάτω”».


™À¡∂¡Δ∂À•∏

➧ 2

¡π∫∏ ∫∂ƒ∞ª∂ø™

«ÕÓıڷΘ Ô ıËÛ·˘Úfi˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Novartis » Σελ. 14-15

√¢∏°√™ ∂¶πμπø™∏™ °π∞ √§√À™ Δ√À™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∂™

ÕÓÔÈÍ·Ó ÔÈ «120 ‰fiÛÂȘ»

¶ø™ £∞ ª¶∂πΔ∂ ™Δ√ «¶∞πáπ¢π» » Σελ. 29

™À¡∂¡Δ∂À•∏

» Σελ. 40-41

Δ∞∫∏™ ∑∞Ã∞ƒ∞Δ√™ Τιμή ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ » 10 - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 » ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1053

Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

1€

www.vradini.gr

10-11/2/2018

Απίστευτο και όμως ΣΥΡΙΖΑΙΙΚΟ!!!

«√ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛοϷ ÌÔ˘» ∞¶√ Δ√À™ ª√¡∞¢π∫OÀ™ SHOWMAN ¶∞°∫√™ªπø™

∏ NOVARTIS «∫∞¶∂§ø™∂» Δ√… «NOVA MACEDONIA»

«Μαύρο χρήμα» ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ

Δεν υπάρχει… φάρμακο για τα Σκόπια!!

» Σελ. 16-17

¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ!!!

τα 1.000 ευρώ!!! ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÏ· ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ

» ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ θεωρείται «ξέπλυμα » Τιμαύρου χρήματος» » Στο στόχαστρο και οι παίκτες του Στοιχήματος

» Σελ. 27

ª∞ƒΔ∏™ … » Σελ. 28 º√ƒ√°¢∞ƒΔ∏™ °π∞ ∂§∂À£∂ƒ√À™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∂™

§¤ÂÈ «Ó·È» ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Û΢ˆÚ›· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË μ°∞§Δ∂ Δπ™ «∫√À∫√À§∂™» ∫∞π ¶∂πΔ∂ Δ∏¡ ∞§∏£∂π∞! » Σελ. 4

À¶√£∂™∏ NOVARTIS – √¢∂À∂π ™∂ ºπ∞™∫√

¡Â˘ÚÈÎfi˜ ÎÏÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ ¡. μ√ÀΔ™∏ π °π∞ ¡∞ ¶∂™√À¡ √π Δ√¡√

»

¢∂¡ μ°∞π¡∂π Δøƒ∞ √ ™Ã∂¢π∞™ª√™ ∫∞π ∫∞¡√À¡ ™Δƒ√º∏… » Σελ. 6, 7, 8, 9

500.000 ÎÈÓËÙ¤˜ «‚f «™∞º∞ƒπ» Δ∏™ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏™ ∞ƒÃ∏™ ∂•√¢ø¡, ∫∞Δ∞ Δø¡ ∞¡∞™º∞§π™Δø¡ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

» Σελ. 25

Ο M. Σαλμάς αποκάλυψε το σκάνδαλο στη «Βραδυνή της Κυριακής»

∞ƒ£ƒ∞ Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ! » Σελ. 2 Γ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

√ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÌÚÔÛÙ¿ » Σελ. 15 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΣ

∏ ÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È, È·, ÊıËÓ‹ ˘fiıÂÛË » Σελ. 25 Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

ªÂ «‚ÚÔ¯‹» ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·

√ Êfi‚Ô˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô » Σελ. 18 ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÎÚ˘ÙÔ-√ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Σ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

» Σελ. 2

∂ÎÙÔ͇ÂÙ ÛÙ· ‡„Ë Ù· ·ÓÙÈηٷıÏÈÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ·›ÚÓÂÙÂ!!!

Bitcoin «Φούσκα» ή πραγματικό νόμισμα; ✓

Δ∂™™∂ƒπ™ ∂π¢π∫√π ∂•∏°√À¡ Δπ ∂π¡∞π Δ∞ æ∏ºπ∞∫∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞

Σελ. 18-19

Η Βραδυνή της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2018  

Η Βραδυνή της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2018

Η Βραδυνή της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2018  

Η Βραδυνή της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2018

Advertisement