Page 1

1


2


Jaargang 35 Nummer 5 Editie september/oktober 2015. Redactie: Gerdus Walma en Marijke van Wijk. Brocheerteam: Onder leiding van mw. Agnes Jongkind. Gironummer NL95 INGB 0004 4464 39 t.n.v. VRA te Amsterdam. Contactpersoon Eetgroep: Marianne 06-20436050 Ombudsteam: Marianne Walma,tel 06-20436050, maandag en donderdag aanwezig of vra@reade.nl. Ledenadministratie: Mutaties kunt u doorgeven aan: secretariaat VRA p/a Reade, Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam 020-5896292 E-mail: vra@reade.nl of 06-20436050. VRA-website: www.reuma-amsterdam.nl Mirjam Zwaga VRA-nieuws wordt mede mogelijk gemaakt door het De VRA heeft ANBI-status.

3

Reumafonds.


Geachte VRA leden De tijd vliegt, er zijn al weer twee maanden voorbij, waarin we een hoop hebben kunnen doen. Ondanks een goed geargumenteerd en vlammend betoog door Marianne in de raadscommissie, krijgen we in 2016 geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. De gemeentelijke subsidiekraan is grotendeels dicht. Maar we gaan er voor, andere financiële bronnen aan te boren om uiteindelijk voor U de vereniging financieel overeind te houden. Natuurlijk hebben we in Nederland en omringende landen kunnen profiteren van schitterend mooi weer, afgewisseld met perioden van noodzakelijke regens. We heten de leden en hun partners, na de vakantie weer welkom bij de VRA. We hebben weer genoten van de Amsterdamse avond in Oosterleek op 1 juli. Jammer genoeg was de bus niet vol, maar dat heeft de pret niet mogen drukken. In september hebben we genoten van een dagje uit, naar Madurodam. We hadden meer deelnemers kunnenzijn, maar het heeft de pret niet mogen drukken. Hebt U ideeën voor een dagje uit, laat dat ons weten. We hebben voor diegene die een nieuw lid aan brengt een leuk presentje, dus doe uw best om samen met ons de vereniging nog groter te maken. Ik wil nu al een aantal nieuwe leden veel plezier toe wensen bij de VRA. Onlangs vijf nieuwe leden in één week! Met vriendelijke groet, Hans Beglinger

4


Van de Redactie De zomerse komkommertijd is over, dus weer alle hens aan dek om een actuele en hoogwaardig editie van het VRA-Nieuws te produceren. We hebben een artikel gewijd aan een zeldzaam natuur fenomeen. Voor de liefhebbers is het interessant en als je in de gelegenheid bent om het daadwerkelijk te zien, dan blijkt het éénmalig in een mensenleven te zijn. Dus genieten. Van één onzer leden kreeg de redactie een gedicht van de hand van schrijfster Corry Habets aangeleverd. We hebben echter geen titel van het gedicht kunnen vinden en geen beschrijving over Corry Habets. De familienaam is echter typisch (Zuid) Limburgs. Dus gebruik je fantasie na het lezen en bedenk je eigen titel. We hebben een constante aanwas van nieuwe leden, die de voordelen van “verenigd” zijn weten te waarderen. Je staat namelijk niet alleen of eenzaam in je leven. Enkele nieuwe leden hebben zich via onze web-site aangemeld. We heten de nieuwe leden van harte welkom in de vereniging en zeker veel leesplezier. Bij het secretariaat ligt, op aanvraag, een document over samenwerkingsafspraken tussen huurders, corporaties en gemeente Amsterdam. Deze editie is een week verlaat veroorzaakt door familieomstandigheden bij onze drukker Klaas.

5


Van de penningmeester

Ondanks mijn vraag aan u om de contributie zelf over te maken is dit nog maar mondjesmaat gebeurd. Jammer, maar elke dag kunt u alsnog de contributie overmaken naar de VRA. Ik hoop op uw solidairiteit. In de maand september 2015 wil ik, samen met Monique, onze boekhoudster, alsnog proberen de contributie 2015 per automatisch incasso te innen. Voor diegenen die al betaald hebben, vreest niet, dit zullen we natuurlijk niet nogmaals doen. Nu hebben we definitief te horen gekregen dat we in 2016 geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam krijgen, dit was in 2015 ruim â‚Ź 11.000. Op 26 augustus hebben we nog met een afvaardiging van de gemeente gesproken maar hun besluit is definitief en ze bieden geen alternatieven. Ook hebben we een afspraak gemaakt met het Reumafonds om daar de subsidie 2015 veilig te stellen. We gaan de komende tijd proberen om sponsors, grote en kleine te werven. Hebt u daarover ideeĂŤn, meldt ze a.u.b. bij het secretariaat. Jullie zien dat we druk aan de weg timmeren om te voorkomen dat de contributie moet worden verhoogd. We zijn tenslotte een vereniging die met weinig middelen, toch een hoop leuke dingen wil realiseren. De penningmeester Marianne

6


Hernieuwde kans een maansverduistering te zien In de nacht van maandag 28 september 2015 vindt een totale maansverduistering plaats. De eclips is in zijn geheel zichtbaar vanuit Nederland en België. De verduistering heeft een grootte van maar liefst 1.28 in de kernschaduw. De eclips begint om 02:11 uur en staat bij het maximum, om 04:48 uur, op een hoogte van circa 24° (in Utrecht). De eclips eindigt om 07:24 uur. Een totale maansverduistering kan erg indrukwekkend zijn. Tijdens de totaliteit bevindt de Maan zich volledig in de kernschaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer op de Maan. Echter, een beetje zonlicht valt door de aardatmosfeer en wordt gebroken, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt. Doordat de verduistering erg centraal is, is dit effect bij deze eclips bijzonder sterk. We hopen er dan maar op in de bewuste nacht geen wolkje aan de lucht te zien en dat het aardedonker wordt. Wil je de maansverduistering goed waarnemen, dan zul je je buiten de stedelijke omgeving moeten begeven. Kootwijkerbroek of verderop, in de omgeving van Dwingeloo, heb je mooie, stille en donkere locaties. Maar je kunt ook op je balkon of in je tuin(tje), vanuit een luie stoel het één en ander zien. En, je hebt er geen verrekijker voor nodig.

7


Mocht je na deze belevenis je geroepen voelen een mooi verslag voor dit blad te schrijven, doe het dan!

EEN AVONDJE ONTSPANNEN Wat is er mooier dan je even te kunnen ontspannen, je pijntjes en alle andere sores even te kunnen vergeten. Daarvoor en voor nog veel meer kun je terecht bij de Vereniging Reumapatiënten Amsterdam e.o. Het is woensdagmiddag, 1 juli 2015, 16.00 uur. Op het voorplein van Reade en ook daarbinnen verzamelen zich de deelnemers(sters) voor een bustocht naar Oosterleek (NH). Op de weg voor het plein staat al de bekende luxe touringcar van Martinus Tours geparkeerd. Ik (Henk) zit nog niet zo heel lang bij de club, maar heb toch al wat mensen leren kennen. Het is warm en ik loop naar een bank, waarop ik tussen Annie en Ron, met wie ik al eerder heb kennisgemaakt, plaatsneem. Nu is ditmaal de bustocht niet het belangrijkste onderdeel van deze avond, maar slechts het vervoersmiddel naar een bijzonder evenement. Ons doel is een gezellige avond met diner en zang in Smartlappencafé De Herbergh ’t IJsselmeer. Van uit het niets verschijnt opeens de buschauffeur, gelet op de naam van de bus zal hij wel Martin of Martien heten, die even zijn bus iets gaat verzetten. Kennelijk is dat het sein om in te stappen, althans er beweegt zich een stroom mensen richting bus. Ik word naar de zitplaats naast Annie gedirigeerd, terwijl manlief Ron liever achterin plaatsneemt. Overigens komt ons dat wel bekend voor, want vroeger deden we

8


dat ook met een schoolreisje om achterin lekker te keten. Nu is het echt geen straf om naast Annie te zitten. Zij houdt je wel bezig met haar smeuĂŻge verhalen en belevenissen. Het is nog even wachten op voorzitter Hans en echtgenote Reina, van wie laatstgenoemde nog even een MRI-scan moest laten maken. Niemand kijkt hier vreemd van op, want de meesten van ons hebben zoiets al ondergaan, waarna de reuma en/of artrose is vastgesteld. Het is spitsuur en dat houdt in dat we richting Hoorn in een file belanden. Maar de chauffeur en uiteraard ook wij maken ons daarom niet druk. We zijn nog steeds binnen het tijdschema en we hebben er ontzettend veel zin in! Voor ons uit sukkelt een tankwagen in de file mee en dat ontlokt Annie de opmerking, dat deze vast de voorraad drank gaat aanvullen in ons cafĂŠ. Ik begin nu ook wel wat dorstig te worden. Uiteindelijk bereiken we de afslag Oosterleek en manoeuvreert onze chauffeur zeer behendig de bus langs allerlei obstakels en over smalle wegen naar ons doel. Binnengekomen worden we naar twee lange, al gedekte tafels gebracht en worden de eerste drankjes geserveerd en daar zal het deze avond niet bij blijven. Het diner bestaat uit soep en een hoofdmaaltijd. Nu ken ik het verschil niet tussen een blinde vink en een slavink, maar het is in ieder geval een vink, die op ons bord ligt. Het smaakt allemaal lekker en het geeft ons de energie, die we hard nodig zouden hebben om deze avond door te komen. Dan is het uur U aangebroken en worden liederenbundels uitgedeeld met voornamelijk Nederlandstalige liedjes en overbekende smartlappen.

9


Een tweetal muzikanten, een gitarist en een accordeonist, betreden het podium. Om er in te komen begint het duo met enkele sentimentele, tranentrekkende liedjes en meezingers, maar dan is het de beurt aan de gasten om hun wensen kenbaar te maken. Keuze genoeg, want de bundel bevat vele smartlappen. De drankjes vloeien rijkelijk en bij het blond schuimend bier kan “Malle Babbe” niet ontbreken in het repertoire. Maar ook het “Laat me” van Ramses Shaffy wordt uit volle borst, en er zijn wat brave borsten, meegezongen. En op zo’n avond, zo dicht bij het IJsselmeer, mag de “Zuiderzee Ballade” zeker niet ontbreken. En wat te zeggen van “De Woonboot” in onze mooie Amstel. De gelegenheidsfotograaf heeft handen te kort om alles vast te leggen van een zingend en dansend gezelschap. Vergeten zijn de pijntjes en de stramheid. Aan alles komt een eind. De terugreis verloopt voorspoedig en bij aankomst bij Reade hoeven we niet onder de banken te kruipen. Maar dan komt de onvermijdelijke vraag van Marianne: “Wie schrijft er een stukje over deze avond voor in het VRA-nieuws. Het blijft een poosje stil, niemand staat te dringen. Uiteindelijk springt Annie in het gat en sleept mij gemakshalve mee. Lachend zegt ze, we zijn er zo mee klaar. Je zet een aantal foto’s op een rij met de tekst: “De foto’s spreken voor zich”. En ze heeft nog gelijk ook. Maar dat is me toch te kort door de bocht. Het is dus een duoverslag geworden. Tot slot willen wij, en we denken dat we namens alle deelnemers spreken, het bestuur en allen die hierbij betrokken zijn hartelijk bedanken voor het organiseren van dit heerlijke, ontspannende evenement. Henk en Annie.

10


Een menselijke overeenkomst

Overal in de wereld worden tussen partners en echtelieden verhitte discussies over kleine en grote onderwerpen gevoerd. In onze patriarchale wereld heeft de (alfa)man altijd het laatste en dus beslissende woord. Hij spreekt dan tot slot de legendarische woorden: (schat) “Jij hebt gelijk�.

Je wonderbaarlijke immuunsysteem. Deel IV Kun je immunologie gebruiken om kanker te genezen?

Wat is kanker? Normaal gesproken houdt iedere cel in je lijf contact met de andere cellen in de buurt. Daardoor weet de cel of hij mag uitrusten, zich moet gaan delen, aan het werk moet, of, wanneer hij oud en versleten is, doodgaan. Op deze manier vormen al je cellen samen gezond weefsel. We noemen iets celweefsel als cellen die bij elkaar horen samen een geheel vormen, bijvoorbeeld: huidweefsel, nierweefsel, botweefsel, hersenweefsel enz..

11


Soms kan het echter gebeuren dat de genen van een cel beschadigd raken en er niet langer normale eiwitten gemaakt kunnen worden. Daardoor kan zo’n beschadigde cel geen normaal contact meer met zijn buren hebben. Als die cel dan begint te delen, dan houdt hij niet meer op en ontstaat er in het weefsel (bijvoorbeeld je huid) een gezwel of tumor, in het begin is zo’n tumor goedaardig en zal nog geen kwaad doen. Maar zulke beschadigde cellen kunnen zich vreemd gaan gedragen. Ze vormen niet alleen tumoren waar ze op dat moment zitten, maar dringen ook weefsel in de buurt binnen of ze gebruiken zelfs je bloed om zich naar andere delen van je lijf te verplaatsen om zich daar in meerdere foute cellen te delen en zo nieuwe kwaadaardige tumoren te vormen (dat noemen we uitzaaiingen, een moeilijk woord hiervoor is metastasen). Deze tumoren noemen we kanker en de cellen die de kanker veroorzaken, zijn gevaarlijk, levensgevaarlijk zelfs, omdat je er dood van kunt gaan. Kanker kan in ieder weefsel voorkomen. De meest voorkomende vorm van kanker bij volwassenen is longkanker, daarna komen maag-, darm-, lever en borstkanker. Bij kinderen komt leukemie het meest voor. Leukemie is kanker in je bloed. Het heet zo omdat het kanker is van leukocyten, het moeilijke woord voor witte bloedcellen. Overal op de wereld hopen mensen dat wetenschappelijke onderzoekers op een dag iets vinden om kanker te genezen!

12


Welke soorten kanker zijn er? Ons lichaam kunnen we in tweeĂŤn delen, het gedeelte aan de buitenkant: de oppervlakte en je binnenste: de inhoud. En ook al zitten je spijsverteringsorganen zoals je maag en darmen in je lijf, ze worden toch tot de buitenkant gerekend, omdat dingen van buitenaf (een ijsje bijvoorbeeld) zomaar via je mond, in je maag en darmen kunnen komen. Daar is geen operatie voor nodig. Kankers die zich aan de buitenkant, in het oppervlakteweefsel, vormen, noemen we carcinomen. Voor kankers die in je binnenste zitten, bestaan verschillende namen. Die zijn afhankelijk van de plaats waar ze ontstaan, bijvoorbeeld botkanker of kanker van je spieren noemen we sarcomen en kanker van de lymfocyten noemen we een lymfoom. Al deze soorten kanker dringen weefsel binnen of verspreiden zich via bloed, maar oppervlaktekankers (carcinomen) komen vaker voor, vooral bij oudere mensen.

Hoe het immuunsysteem tegen kanker vecht We weten al dat je lichaam het immuunsysteem gebruikt om indringers te herkennen en ze uit te schakelen. Maar zoals je net gelezen hebt, is een kankergezwel een deel van je eigen lichaam. Hoe gaat je immuunsysteem dan de kanker aanpakken? Als er zich een kanker ontwikkelt, kan je immuunsysteem het wel weg krijgen als de tumor nog klein is. Dat doet je immuunsysteem door middel van immunologische surveillances.

13


Laten we nog eens kijken hoe het immuunsysteem werkt en dan leren we waarom het ons niet helemaal tegen kanker kan beschermen. We hebben al eerder uitgelegd dat kankercellen een deel van jezelf zijn, maar dat ze zich anders gedragen dan je andere, gezonde cellen. Ze maken vaak beschadigde eiwitten of andere eiwitten dan je normale cellen. Het zijn deze eiwitten die we tumorantigenen of kankerantigenen noemen, die door het immuunsysteem aangevallen kunnen worden. Zo gauw als je immuunsysteem kankerantigenen ontdekt, zal het er cellen op loslaten en aanvallen. Dat gaat op dezelfde manier als bij een gewoon immuunrespons. Dendritische cellen nemen de kankerantigenen op en geven informatie over hen aan T-cellen. Vervolgens vernietigen killer-T-cellen de kankercellen die ze maken, terwijl helper-T-cellen aan B-cellen, die antilichamen tegen kankerantigenen maken, de opdracht geven aan het werk te gaan. De antilichamen binden zich aan elke kankercel die ze tegenkomen, waardoor bepaalde moleculen in het bloed snel in de aanval kunnen tegen de kankercellen en ze doodmaken. Daarbij komen ook nog andere immuuncellen in actie, namelijk de Natural-Killercellen (NK-cellen), die gebruik maken van het feit dat kankercellen abnormaal eiwit maken. De NK-cellen herkennen daar de kankercellen aan en maken ze dood. Op deze manier kan je lijf zichzelf ontdoen van kankercellen.

14


Er is geen enkele garantie dat je lichaam zich op deze manier van รกlle kankercellen kan ontdoen. Er zijn bijvoorbeeld kankercellen die geen antigenen maken. Als er geen kankerantigenen zijn, kunnen de NK-cellen die dus ook niet herkennen en deze kankercellen niet doodmaken. Immuno therapie als behandeling van kanker Zelfs de kankercellen die het klaarspelen om de immunologische surveillance te ontlopen en die beginnen te delen, bezitten toch nog wel enkele antigenen. Een immuun respons oproepen tegen deze antigenen zou een manier kunnen zijn om kanker te genezen. Dat is precies het doel van een heleboel onderzoeken die tegenwoordig in ziekenhuizen en laboratoria aan de gang zijn.

Vaccinatie tegen kanker Met een combinatie van kankerantigenen en middelen die het immuunsysteem versterken, kunnen in de toekomst misschien vaccinaties tegen kanker ontwikkeld worden.

Dendritische celtherapie Bij deze behandelmanier worden dendritische cellen uit je bloed gehaald en voegen ze er in het laboratorium antigenen aan toe. Vervolgens worden ze weer in je lichaam ingespoten om tegen de kanker te vechten.

T-celtherapie 15


Er worden kille-T-cellen en dendritische cellen uit je lichaam gehaald die in een laboratorium opgekweekt worden met kankerantigenen. Daardoor worden de killer-T-cellen geactiveerd en kunnen ze terug in je bloed om de kanker aan te vallen. Alleen immuno therapie is niet genoeg om grote tumoren te vernietigen. Een dergelijk tumor moet eerst door een operatie verwijderd worden. Daarna kan er een vorm van immuno therapie gebruikt worden om alle uitzaaiingen en de kleine restjes die overblijven, op te ruimen. Op deze manier kan immuno therapie een goede manier zijn om het terugkomen van de kanker te voorkomen.

Antilichaamtherapie Bij antilichaamtherapie behandelt men kanker door antilichamen te gebruiken die kankerantigenen kunnen opsporen. De meeste immuno therapieĂŤn zijn nog niet meer dan experimenten. Soms worden ze al wel bij echte patiĂŤnten gebruikt, zoals antilichaamtherapie bij speciale soorten kanker. Vroeger kon er niets meer gedaan worden voor een kankerpatiĂŤnt als hij overal in zijn lichaam uitzaaiingen had. Met immuun therapie komen er gelukkig nieuwe mogelijkheden! Wij geloven dat de toekomst nog veel goeds in petto heeft! Uit: Je wonderbaarlijke Immuunsysteem. Auteur: Doctor Yousuke Takahama.

16


Bottenbouillo Ja, echt, bottenbouillon maakt een opmars! De green juice staat nu al een tijdje op eenzame hoogte als het op gezonde dranken aankomt. In Amerika,wisselt men langzaam de groene drankjes in voor ‌‌.. bottenbouillon. Ja, heus. Sterker, er bestaan zelfs kleine shops in New York waar je uitsluitend bottenbouillon kunt kopen, in een rits van verschillende smaken.

17


Gedicht Als je blik een open mind heeft En je hart een open deur Blijf dan wonen in die stilte, Donker krijgt een ander kleur. Als je even niet meer door kunt En je zit dan even stil, Stroomt de warmte door je aderen En het is niet meer zo kil. Als de rust een poosje weg is En de onrust jou bekruipt, Laat beide dan in vrede Tot de tijd iets nieuws inluidt. In de stilte rust het leven Wat dan in beweging komt, Als het tijd krijgt, krijgt het ruimte, In de ruimte krijgt het tijd En verlost in diepe stilte Iedere tegenstrijdigheid. Als de liefde even weg lijkt, Zoekt ze ruimte in de tijd, Vloeit door jou naar andere mensen, Uit zich in de werkelijkheid. Als de vree zich een weg baant En ze baant een weg in jou, Zal ze overal kunnen wonen Waar ze ook maar wonen wou. - Corry Habets

18


Arganolie voor uw dagelijkse huidverzorging. Arganolie voedt, kalmeert en versoepelt uw huid. Arganolie bestrijdt acne, eczeem en pigmentvlekken. Arganolie voor gezond glanzend haar en een soepele hoofdhuid. Arganolie voor herstel van beschadigde nagels en verzorging van “’droge handen” Arganolie is de perfecte massage olie voor spieren en gewrichten.

19


www.Erken-Fibromyalgie Mijn naam is Natalie Kramer en ik ben een burgerinitiatief gestart Erken fibromyalgie (http://www.erken-fibromyalgie.nl/). Met dit burgerinitiatief wil ik bereiken dat er meer erkenning komt voor fibromyalgie, meer onderzoek naar oorzaak en behandeling komt en dat er een verzekeringsgeneeskundig protocol voor fibromyalgie komt. Bij 40.000 handtekeningen is de Tweede Kamer verplicht om er een debat over te voeren. Ik wil graag bij de diverse RPV’s handtekeninglijsten laten neerleggen, de leden hebben dan de gelegenheid hun steun aan dit initiatief te geven, door hun handtekening te plaatsen. Op dit moment staat de teller over de 16.000 handtekeningen. Mensen kunnen ook digitaal tekenen (http://petities.nl/petitie/erken-fibromyalgie), maar 1 van de 2 telt op papier of digitaal. Op internet en in de dagbladen staan met grote regelmaat interessante onderwerpen. Dit keer het onderwerp WD-40. (waterdisplacementwaterverdringer) Geen enkele zich zelf respecterende doe-het-zelver (zelfs de redacteur) heeft wel een spuitbusje WD-40 in de kast staan. Het middel is in de VS in de jaren 50 ontwikkeld. In de loop der jaren

20


blijkt het middel wel een variant te zijn op het wereldberoemde middel “Haarlemmerolie�. Hierbij een aantal toepassingen: het verwijdert verfen teerspatten van lak, het maakt gitaarsnaren schoon, het beschermt plavuizen en voorkomt uitglijers, het werkt tegen vliegen en duiven, het maskeert krassen op keramische- en marmeren vloeren, het werkt tegen kraakgeluiden, bv in je bed, het werkt tegen insectensteken en het zou zelfs pijn bij artritis bestrijden en het werkt tegen kaalhoofdigheid. Het aantal toepassingen is bijna eindeloos. Binnenkort pas ik bij mezelf een behandeling toe, welk variant weet ik nog niet, maar ik zal er verslag van doen.

Scootertocht met picknick bij het mooie Sloterpark. Hoe mooi kan het Sloterpark in Amsterdam-West zijn. Op 25 augustus was weer de jaarlijkse scootertocht. Om half twee hadden de deelnemers zich al verzameld in de coffeecorner van Reade. Het was nog even afwachten of de weergoden met ons waren, maar we hadden toch wel erg veel geluk want het bleef droog. De zon kwam ook nog achter de wolken vandaan, dus de dag kon niet meer stuk. Om kwart over twee gingen we op pad. We hadden een gezellig clubje bij elkaar. Agnes, Henk en Cathy stonden al te wachten met de lekkernijen. Marianna had in Agnes haar

21


keuken de broodjes gesmeerd, dus het feest kon beginnen. Er was van alles te smikkelen en te drinken.

Ondanks het stormachtige weer was het toch een gezellige middag. Om vier uur gingen we weer huiswaarts en om zes uur barstte het noodweer los, zo als voorspeld door de weergoden van de tv.

22


Mindful yoga oefening voor thuis DRIE MINUTEN MEDITATIE (dit is de eerste oefening tijdens een mindful yogales) Als je deze oefening regelmatig doet, kan deze helpen om de geest tot rust te brengen. Het bevordert de ademhaling, heeft een positieve invloed op het zenuwstelsel, het bevordert het bewust worden en het helpt om beter los te laten. Maar het allerbelangrijkste is dat je voelt wat het met jou doet!

Voorbereiding Neem plaats op een stoel waar je comfortabel op zit en zorg ervoor dat je voeten goed contact maken met de grond. Als dit laatste niet goed lukt, leg dan een dekentje onder je voeten. Het is wel belangrijk dat het stabiel aanvoelt. Ervaren Sluit dan je ogen en voel hoe je zit. Zit je nu wat ingezakt? Leun je iets naar voor of naar achter? Of zit je recht? Je hoeft niets te veranderen. Neem zonder een oordeel waar wat je doet en wat er gebeurt en verander alleen dat wat je wilt veranderen (niet omdat je denkt dat het moet). Ga dan met je aandacht naar je adem. Voel maar hoe je ademt. En voel maar hoe je adem je lichaam laat bewegen. Wat gebeurt er als je inademt? En wat gebeurt er als je uitademt.

23


Als je niet voelt of je weet het niet dan is het oké, dat is namelijk ook een waarneming. Oefening De komende drie minuten ga je verder met het observeren van je adem. Als je merkt dat je afdwaalt met je gedachten of je wordt afgeleid door geluiden, neem dit dan waar zonder een oordeel hierover te geven en keer terug naar je adem. Het gaat er niet om dat je constant met je aandacht bij de adem blijft. Waar het wel om gaat is dat je zonder enig oordeel waarneemt en terugkeert naar je adem, telkens weer. Ook al kom je niet verder dan het observeren van één keer ademen dan is dat oké. Want dan is dat wat er is. Veel succes en vooral veel plezier tijdens het oefenen! Marlies Verdonk, Yoga, Mindfulness , Hypnotherapie en psychosociale therapie en Yogajuf bij de VRA. E: verdonkm@hotmail.com T: 020 777 5955 / 06 41 855 813

Thalia “100 jaar Thalia, 100 jaar hoogtepunten”. De uitvoeringen zijn in Theater Zuider Amstel Kanaal in de Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam, bovenin het Geert Groote College. In het vernieuwde gebouw is nu een perfecte lift gebouwd. De uitvoeringen zijn op de zondagmiddagen van 1 en 8 november 2015, aanvang 14:00 uur en op zaterdagavond 7 november 2015 aanvang 20:00 uur.

24


De reguliere toegangsprijs is €15,00 per persoon. Onze VRA-leden betalen €7.50, een eventuele begeleider betaalt €10,--. per toegangskaart

Familieberichten In de afgelopen maanden zijn bij het secretariaat berichten binnen gekomen van het overlijden van onze hieronder genoemde leden: Dhr. Peter Schuiten, 59 jaar Mw. P.M. Loos-Wagner, 76 jaar Wij wensen, namens het bestuur van de VRA, de familie veel sterkte met dit verlies.

Vernieuwing in CASA Reade Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam geeft antwoorden op de vragen van: wat zijn mijn sportmogelijkheden, wat mag ik wel en niet doen, hoe houd ik het vol of hoe pak ik het aan. En of het nu gaat om sportmedische begeleiding, sporttesten of sportcounseling, wij geven antwoorden.

25


CASA Reade is een samenwerkingsverband met o.a. de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het centrum bestrijkt het hele veld van aangepast sporten: van sporten binnen het revalidatieproces naar sporten als gezonde leefstijl tot prestatiesporten (zelfs Paralympisch). Kortom, het centrum is er voor iedereen met een handicap en/of chronische aandoening, die langer actief wil blijven, wil blijven sporten, op zoek is naar een passende sportactiviteit en voor (aangepaste) topsporters die hun prestaties willen verbeteren. Voor een bedrag van €7,50 per kwartaal kunt u de Stichting “Vrienden van Reade” steunen. Met dit geld kunnen nog meer werkzaamheden bij CASA Reade uitgevoerd worden. Bekijk de websites aub.

Agenda

1) Bustocht Madurodam en omgeving 08 september 2015 2) Themadag chronisch zieken 25-09-2015 3) Thalia 100 jaar operettevereniging, nov. 2015 4) ALV (goedkeuring jaarcijfers 2014) en Bingo op donderdag 19 november 2015 5) Kerstdiner, tombola, donderdag 17 dec. 2015 6) Nieuwjaarsreceptie donderdag 07 januari 2016

26


27


28

Vra nieuws 5 15  
Vra nieuws 5 15  
Advertisement