Page 1

1


2


Jaargang 35 Nummer 6 Editie November/December 2015. Redactie: Gerdus Walma. Brocheerteam: Onder leiding van mw. Agnes Jongkind. VRA-website: www.reuma-amsterdam.nl Mirjam Zwaga Gironummer NL95 INGB 0004 4464 39 t.n.v. VRA te Amsterdam. Contactpersoon Eetgroep: Marianne 06-20436050 Ombudsteam: Marianne Walma,tel 06-20436050, maandag en donderdag aanwezig bij Reade of vra@reade.nl. Ledenadministratie: Mutaties kunt u doorgeven aan: secretariaat VRA p/a Reade, Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam 020-5896292 E-mail: vra@reade.nl of 06-20436050. Bestuursleden: Voorzitter Hans BEGLINGER Secretaris Monique RAPPARD Penningmeester Marianne WALMA Algemene bestuursleden: Marianna HOPMAN en Chris SCHUITEN Het VRA-nieuws is mede mogelijk gemaakt door het Reumafonds. De VRA heeft ANBI-status.

3


Beste mensen. Een jaar met vele gebeurtenissen binnen de VRA. EĂŠn en al levendigheid dus. Dit is echt de laatste editie voor dit jaar. De themadag was weer een succes, erg interessant en leerzaam. Wij hadden meer leden van de Vra willen verwelkomen. Het afgelopen jaar zijn vele leuke activiteiten en uitjes georganiseerd door het bestuur van de VRA. Tijdens Wereld Reumadag (12 oktober 2015) hebben vrijwilligers van de VRA in diverse ziekenhuizen in Amsterdam gezeten om het probleem Reuma onder de aandacht van de ziekenhuisbezoekers te brengen en om, natuurlijk, het Reumafonds en niet te vergeten onze eigen VRA te promoten en leden en donateurs te werven. Dit jaar is, door de Gemeente Amsterdam de subsidiekraan voor ondermeer de VRA, per 1 januari 2016 definitief dichtgedraaid. Marianne heeft tijdens een commissie hoorzitting een vlammend betoog getracht dit onheil af te wenden. De commissie was, bij monde van de voorzitter, lovend over haar betoog, maar toch, het had geen zin. Verder hebben we in het bestuur afscheid van Marijke van Wijk als bestuurslid moeten nemen. Op 15 oktober jl. is ze geopereerd. Wij wensen haar een snelle genezing toe en dat ze snel weer op de been is. De Vra vraagt een ieder die kan en wil om collectant te worden voor het Reuma Fonds. Meldt U dan aan bij Marianne Walma. U bent hard nodig voor het goede doel, de strijd tegen reuma. Het bestuur wenst U prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Met vriendelijke groet, Hans Beglinger

4


Van de Redactie Twee maanden zijn zo om, blijkt mij steeds weer. Het is erg jammer, maar Marijke van Wijk heeft in verband met haar gezondheid haar werkzaamheden voor het VRA-Nieuws moeten beëindigen. Op 15 oktober jl. is ze geopereerd. Ik wens haar veel sterkte voor de komende tijd en een succesvolle revalidatie. Rest mij haar dank te zeggen voor de bijdragen die ze de afgelopen tijd heeft geleverd. Het bestuur zoekt een nieuw redactielid die vlug, vaardig en creatief met de pen is. Overigens, dit mag zeker ook met de computer zijn. Enkele leden hebben ook een bijdrage aan deze editie geleverd, daarvoor dank. Verder is er een interview van één onzer leden geplaatst. Het heeft mij enorm gefascineerd om de heilzame werking van deze behandeling te zien. Eerst gekluisterd zijn aan een rolstoel of schootmobiel en nu redelijk goed kunnen lopen. Geweldig! Dank mijnerzijds ook aan de vrijwilligers binnen de vereniging, die elke uitgave van een nieuwe editie, tot een feest weten te maken. Gezelligheid voert steeds de boventoon. Toevallige passanten in de coffeecorner van Reade voelen zich dan ook aangetrokken tot de VRA, werken mee en worden soms lid van de VRA.

5


Van de Penningmeester Allereerst wil ik de leden, die geen automatische incasso hebben, bedanken dat ze na mijn verzonden oproepbriefje in groten getale zijn gaan betalen. Nu maar hopen dat de rest volgt. Wat betreft het automatische incasso wil ik u zeggen dat ik druk met de boekhoudster bezig ben om dat z.s.m. te gaan innen. Dus er zit schot in de zaak. De financiële administratie van 2014 hebben we moeten uitbesteden aan een extern bureau. Ik hoop dat ze ons niet het vel over de neus halen. Als het goed is, hebben ze beloofd het op de ALV in orde te hebben. Daar is het wachten dus op. Maar zoals jullie allicht weten, is het een hele klus. Na de 1e ALV heeft Janna er toen al ongeveer veertig uur aan besteed om de boekhouding op orde te krijgen. Het zal dus nu, voor een buitenstaander, zeker niet minder zijn. Janna had het bij de laatste ALV helemaal in orde, maar omdat ondermeer de kascontrole commissie niet kwam opdagen heeft het bestuur weer geen decharge gekregen. Om in aanmerking te komen voor de lumpsum (dit is de vergoeding van € 10.00 die het Reumafonds ons geeft per lid en/of donateur) eist het Reumafonds een decharge verklaring van een kascontrole commissie of een verklaring van een extern bureau. Dit is de reden dat we het hebben moeten uitbesteden. Deze geschiedenis heeft de vereniging veel geld gekost. Maar we gaan nu weer positief aan de slag en we gaan niet bij de pakken neerzitten. Mijn motto is nog altijd; “achter de wolken schijnt altijd de zon”. Marianne

6


Chronisch Ziek, een stempel of niet Wat doen we met de partner Dit was de centrale vraag tijdens de themamiddag gehouden op 25 September jl. Deze middag en avond werd mede georganiseerd door: Diabetesvereniging Amsterdam-Haarlem e.o Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. Hart en Vaatgroep Amsterdam e.o. Deze dag, die geheel in het teken stond van gezondheid, werd gehouden in het auditorium van Reade en ruim 50 mensen waren aanwezig om informatie te kunnen en mogen vergaren betreffende de gezondheid en hoe om te kunnen gaan met hun eigen ziektebeeld. Ook de partner werd in dit verhaal niet vergeten, hoe gaat deze om met alle problemen rondom het ziektebeeld van zijn- haar metgezel in het leven? Alle personen aanwezig op deze middag kregen uiteraard bij binnenkomst, eerst een kopje thee of koffie aangeboden met hierbij uiteraard niet te vergeten een heerlijke versnapering in de vorm van een plakje cake. Door de deelnemende partijen waren “stands” ingericht, waar folders en hebbedingetjes te verkrijgen waren. Nadat iedereen genoten had van deze “warme” ontvangst kon er worden aangevangen met de eerste gastspreker van de middag. Als eerste kwam de Diabetesvereniging aan bod, vertegenwoordigd door gastspreker Johan Slof, die aan de hand van film en fotomateriaal ons uitlegde wat het inhield om chronisch Diabetespatiënt te zijn; wat gebeurt er in het lichaam en wat zijn de verschijnselen van deze ziekte.

7


En even zo belangrijk natuurlijk; waarmee dien je zelf rekening te houden en hoe ga je met dit alles om. Wat zijn de gevolgen voor je partner en andere gezinsleden of familie. Het onderwerp diabetes bleek voor menigeen interessant te zijn, want er werden veel vragen gesteld tijdens de presentatie en op informatieve wijze werden deze allemaal naar tevredenheid van ieder, zo we konden vernemen, beantwoord. Hierna volgde een korte pauze waarop men wederom iets “warmsâ€? kon nuttigen, samen met elkaar. Nadat alle dorst weer was gelest, werd de volgende presentatie aangekondigd met als titel Stressmanagement training. Deze voordracht werd gegeven door Janette Vijfhuizen van de Hart en Vaatgroep. Zij gaf ons advies in hoe beter met onze stress om te kunnen gaan. Vooral voor Hart en VaatpatiĂŤnten vaak een groot probleem, maar natuurlijk ook voor vele mensen met andere ziektebeelden of drukte in het dagelijks leven. De Stressmanagement training .. zou mensen kunnen helpen om beter met emoties te kunnen omgaan. Ook hier kwamen er vele vragen die allemaal zoveel als mogelijk in een kort tijdsbestek beantwoord werden. Beloofd werd dat er op de website van de Hart en Vaatgroep binnenkort meer informatie hierover te vinden zou zijn. Hierna was het tijd om onze yoga-juf Marlies Verdonk te verwelkomen. Onder enkele van de aanwezigen reeds bekend doordat zij al een paar jaar yogales bij haar volgen. Tijdens het ontspannen uurtje yoga samen met haar, kwam men weer wat tot zichzelf en werd het lichaam weer in balans gebracht door de oefeningen die zij ons voorlegde.

8


Pijn en Stress kwamen wat tot rust en zo kon ieder na deze les, heerlijk ontspannen weer genieten van een overheerlijke maaltijd in de vorm van soep met brood koffie, thee, melkproducten en een stukje fruit. Nadat de buikjes weer vol waren, begon de psycholoog van Reade Joris van Loon, met de laatste presentatie Deze nam ons mee op een zoektocht binnen onszelf. Hoe gaan wij om met onze gevoelens en met die van anderen. Hij maakte het de aanwezigen niet al te makkelijk aan het begin van zijn presentatie, daar men niet direct begreep waar alle vragen toe dienden. Duidelijker werd het voor menigeen naar wij opmerkten, toen er naar aanleiding van vragen die gesteld werden antwoorden kwamen en herkenning van zaken bij mensen doorkwam. Aan het eind van deze gezamenlijke middag tenslotte werden er met elkaar nog wat drankjes genuttigd met hierbij versnaperingen in de vorm van worst, kaas en nootjes en er werd bijgepraat met elkaar en met de gastsprekers die nog aanwezig waren op dat moment. Heel wat informatie rijker en verzadigd van alles wat deze middag aan ons oog en oor voorbijgetrokken was, vertrok men hierna huiswaarts. Het was weer een leerzame en gezellige middag voor ons allen en zeker voor herhaling vatbaar voor velen van ons! Loenense Ina

www.reuma-amsterdam.nl Mirjam Zwaga verzorgt al weer enige maanden onze website. Zeker voor het plaatsen van het VRA-Nieuws vergt het veel tijd. Het resultaat is schitterend. Open eens de site en lees de interessante onderwerpen! Doen hoor!

9


Wereld reumadag Op maandag 12 september jl. was het wereld reuma dag. De VRA heeft daar ook uitgebreid bij stil gestaan. Marianne Walma had verschillende ziekenhuizen benaderd om er met een stand te mogen staan. Er waren voldoende vrijwilligers beschikbaar om in vier ziekenhuizen met een stand aanwezig te zijn. Met diverse vrijwilligers hebben we in verschillende ziekenhuizen gezeten o.a. in het Boven IJ ziekenhuis, MC Slotervaartziekenhuis, en Lucas Andreas en OLVG.

De bedoeling was om Reuma onder de aandacht van de mensen te brengen en om te proberen nog nieuwe leden of donateurs voor het Reumafonds en/of onze vereniging te werven.

10


Het is goed om op zo’n dag je (verenigings) gezicht te laten zien, zeker voor de mensen die al reuma of een andere vorm daarvan hebben. Heel veel mensen zijn zich er niet eens van bewust dat artrose ook een vorm van reuma is en dat zij dat ook in de veel gevallen hebben. Het was voor diverse mensen ook fijn om hun verhaal kwijt te kunnen, omdat het vaak aan de buitenkant niet te zien is dat het er is. Het is voor ons allemaal een productieve dag geweest waaraan we met veel voldoening hebben deelgenomen. We konden er weer heel wat nieuwe leden bijschrijven. Hiervoor onze hartelijke dank. Met dit schrijven wil ik ook alle mensen bedanken die hieraan meegewerkt hebben om deze dag eens extra de aandacht te geven. We hopen het volgend jaar ook weer te mogen doen, dan zijn we er weer bij. Allemaal bedankt voor de inzet het was top deze dag. Een vrijwilligster van de VRA.

Naar Madurodam ! Dagjes uit. Een hardnekkige maar perfecte traditie in de VRA. Op 8 september was het (gelukkig) weer zover. Twee fraaie bussen van onze vertrouwde Martinus stonden bij het JBI gereed om ons mee te nemen naar Den Haag en Scheveningen. Het weer was die dag een tikje wisselvallig maar toch vrij goed. De meeste buitjes vielen terwijl we in de bus zaten. De eerste stop voor koffie en een smakelijke taartpunt was bij het Malieveld in het Haagje. Die punt en de (twee!) kopjes koffie gingen er in alsof iedereen uitgehongerd was.

11


Op naar de koffie en .. Gesterkt stapten we daarna weer in voor een rondrit door interessante delen van Den Haag. We zagen gebouwen en monumenten waar we allemaal wel eens van gehoord hebben maar nog nooit (of minstens lang geleden) echt gezien hebben. Dan bedoel ik b.v. het Vredespaleis, het Plein 1813, het Binnenhof met de Hofvijver, de Gevangenenpoort waar de broers De Witt werden vermoord, enzovoort. Het was heel plezierig om al die fraaie zaken comfortabel vanuit de bussen te kunnen bekijken zonder op het verkeer en de stoplichten te hoeven letten, dat deed Martinus wel. Jammer genoeg waren, in verband met de op handen zijnde Prinsjesdag, sommige straten afgesloten waardoor we b.v. Paleis Noordeinde niet hebben kunnen zien.

De tafels zijn gedekt! Daarna naar Scheveningen voor een smakelijke en voedzame lunch aan de boulevard. Op die boulevard was het wat winderig. De beroemde pier lag er wat

12


verloederd bij. Het is de vraag of die pier op den duur beroemd blijft. Weer in de bussen voor een korte tocht naar het klapstuk van de dag: Madurodam. De daar opgestelde mini-bouwsels deden charmant aan en ontlokten veel kreten van herkenning. Al te kritisch moet je je daar niet opstellen. Je ziet een paar dingen die eigenlijk niet kunnen, zoals het dicht bij elkaar staan van de elegante Amsterdamse Westertoren en de veel te dikke Utrechtse Domtoren. Neemt niet weg dat het erg leuk was om daar een uurtje (met toen fraai weer) rond te kijken.

Maar, er was zoiets als een tijdschema. Dus kwam het moment dat we weer naar de bussen moesten voor de rit naar Amsterdam. Die rit werd een beetje ingewikkeld want, weet U nog wel, bij het VU Ziekenhuis was het ĂŠĂŠn en ander onder water gelopen waardoor het verkeer op en bij de ringweg nogal vast zat. Maar we waren toch op een acceptabele tijd terug bij het JBI na een zeer plezierig Dagje Uit. Henk Koerselman

13


De Eetclub Eindelijk is het dan weer zover, we gaan weer uit eten met de eetclub en wel op donderdag 12 november 2015 om 19.00 uur. Dit keer hebben we gekozen voor Delicious in de Dorpsstraat 32 in Wilnis. Een gezellig restaurantje waar je een heerlijke Turkse maaltijd en/of diverse pizza’s kunt eten. De friet wordt er zelfgemaakt net als het toetje een overheerlijke tiramissu. Een echte aanrader dus. Trek gekregen? geef je dan op bij Marianne Walma. 06-20436050. De eetclub is voor iedereen die van gezelligheid houdt.

Opkikkertje

Ik kikker, jij kikkert, wij zijn opgekikkerd. Als moeder van een gezin met 5 chronisch zieken leef je van dag tot dag. Van ziekenhuisbezoek naar ziekenhuisbezoek. En als je jongste reuma heeft en dan wordt opgegeven voor een super opkikkerdag, dan word je even stil. Op vrijdag 17 juli werden we op vakantiepark “de Eemhof” verwacht.

14


Vanaf dat moment weet je niet wat je overkomt. Om te beginnen wordt de naam van je dochter omgeroepen en loop je over een rode loper langs allemaal juichende vrijwilligers. Na de koffie met gebak, ga je met de jou toegewezen begeleiders op pad. Onze eerste stop was de attractie met diverse roofvogels. Mijn dochter Raven mocht ze vasthouden en sommige zelfs aaien. In een huisje mochten we slangen en een baardamalgaam vasthouden. Hierna mochten we met ons vijven in een helikopter voor een prachtige rondvlucht. Alleen jammer dat deze moeder even vergeten was dat ze toch wel last had van hoogtevrees. Doodeng. Dat ga ik dus echt nooit meer doen!

15


Vanuit de helikopter Nadat het trillen van mijn benen was gestopt, werden we bij een supergrote kikker verwacht voor een heuse foto shoot. Eerst met het hele gezin, later Raven alleen. De foto’s zijn geweldig geworden. Na een korte wandeling kwamen we op een plein, die vol stond met sportauto’s, oldtimers, limousines, brandweerwagens, motortrikes en zelfs een heuse prinsessenkoets met paarden. Iedereen mocht een vervoermiddel uitzoeken om er een stuk in mee te rijden. Na de lunch gingen we als gezin zwemmen. Na dit verfrissende bad werden we op een geweldige laser show getrakteerd. En als klap op de vuurpijl stond er nog een mega buffet opgediend. Aan het eind van deze dag werden we bij de uitgang van het park weer uitgezwaaid door alle vrijwilligers. Wij voelden ons net een koning en koningin. Wij hebben werkelijk een superdag gehad! En vanaf nu dragen wij de stichting “de Opkikker” een nog warmer hart toe. Langdurig ziek zijn, vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden. Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes

16


moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin. Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen ze gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten ze niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.

17


Neurostimulatie Ontdek neurostimulatie als een optie voor de behandeling van chronische pijn. Als u momenteel chronische pijn ervaart en weinig succes hebt gehad met andere therapieën, kan neuro stimulatie een optie voor u zijn. Neuro stimulatie, ook wel Ruggenmergstimulatie of SCS genoemd, is een therapie, die inmiddels meer dan 40 jaar wordt aanbevolen door artsen om chronische pijn aan beschadigde zenuwen, te verlichten en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Neuro stimulatiesystemen zijn goedgekeurd voor de behandeling van chronische pijn in de rug, nek, armen en benen. Onlangs had de redactie een interview aan huis bij één van de leden van onze vereniging. Haar lichamelijke problemen zijn ruim 11 jaar geleden begonnen, waarbij operaties deels hielpen maar waarna ze andere, ondraaglijke pijnen in de benen terug kreeg. Uiteindelijk uitbehandeld zijnde was er volgens de artsen nog maar één mogelijkheid, namelijk morfine en aanverwante stoffen. Ze was uitbehandeld! Ze kon zich er niet in vinden om de rest van haar leven gehandicapt te zijn omdat lopen amper nog ging en ze veroordeeld was tot een scootmobiel en aanverwante hulpmiddelen. Neuro stimulatie zou, bij navraag, dan misschien nog een optie zijn. Ze ging wederom in een traject van onderzoeken en vragenformulieren invullen. Na een uitgebreide intake, waarbij alles ter sprake gebracht werd en waarbij op de risico’s is gewezen, heeft ze, in overleg met haar partner, besloten de gok te wagen.

18


Eerst werd een proef stimulatiesysteem geïmplanteerd, waarbij het resultaat een minimale pijnreductie van 50% moest opleveren. Toen dat doel bereikt was, werd na ongeveer een week, de definitieve en tweede operatie uitgevoerd, waarbij de batterij werd geïmplanteerd. De operaties zijn geslaagd en ze is met het resultaat uitgesproken blij. Ze kan weer redelijk lopen en heeft veel minder pijn. Ze legt uit wat neuro stimulatie inhoudt. Neuro stimulatie onderdrukt de voortgeleiding van pijnsignalen. Met deze therapie wordt een klein systeem geïmplanteerd (vergelijkbaar met een pacemaker voor het hart) om pijn te vervangen door een ander gevoel. Sommige personen beschrijven dit gevoel als een licht massagegevoel of, in andere gevallen, gewoonweg geen pijn. Hoe werkt pijn en deze behandeling. 1) Pijnsignalen worden via het ruggenmerg naar de hersenen geleid. 2) Een generator stuurt impulsen naar een elektrode (een dunne draad) 3) De elektrode geeft deze impulsen door aan zenuwen in het ruggenmerg 4) De impulsen blokkeren de pijnsignalen voor zij de hersenen bereiken. 5) Het gevoel van pijn wordt vervangen door een ander gevoel. Het is bekend dat neuro stimulatie pijn behandelt, die ontstaat door beschadiging van zenuwen. Dit systeem behandelt niet de specifieke ziekte en pijnveroorzaker maar het wordt toegepast om pijn te behandelen, die ontstaat ondermeer door het zogenaamde Failed Back Surgery Syndrome (mislukte rugoperaties). Het is van belang om te vermelden, dat deze behandeling niet toepasbaar is bij reumatische pijnen. Wel kan het de

19


zenuwpijn verlichten die veroorzaakt wordt door de kwalijke gevolgen van diabetes en/of reuma. Als u dit gelezen hebt en u denkt voor deze behandeling in aanmerking te komen, raadpleeg uw huisarts en wijs hem op deze behandelmethode. (tekst is deels overgenomen uit de folder van St.Jude Medical)

Yoga oefening 2. Mindful yoga oefening op de stoel, een torsie oftewel een draaiing. Voordat je met een bewegingsoefening begint, kun je er voor kiezen om eerst de drie minutenmeditatie toe te passen (deze stond in het vorig VRA krantje). Voorbereiding Neem plaats op een stoel waarop je comfortabel zit en zorg ervoor dat je voeten goed contact maken met de grond. Als dit laatste niet goed lukt, gebruik dan een voetenbankje. Heb je deze niet bij de hand, leg dan een dekentje of iets anders onder je voeten. Let er op dat het stabiel aanvoelt. Belangrijk - Voer de oefeningen rustig en langzaam uit, hierdoor voel je eerder en beter je grenzen. - Ga nooit zo ver als je kunt maar voel tot hoe ver je wilt gaan. Dit geldt voor de oefening zelf en ook voor de tijd dat je in een bepaalde houding zit. - Als je na een oefening langer dan een dag of 4 spierpijn hebt, dan ben je wellicht over je grenzen gegaan. Tip: voer dan de oefening een volgende keer voor de helft uit (of nog minder) en observeer de dagen erna of de spierpijn dan hetzelfde is.

20


- Tijdens de oefening is het raadzaam om waar te nemen wat er gebeurt. Op deze manier leer je je lichaam beter kennen. Dit kun je doen door jezelf een aantal vragen te stellen aan de hand van de letters: SAP (met dank aan Marianna die dit woord bedacht) S: Waar zijn mijn schouders nu? Zijn ze hoog en gespannen of laag en ontspannen? A: Wat doet mijn adem? Stopt deze nu of gaat deze door? P: Past deze oefening bij me? En ga ik zover als ik kan, of ga ik zover als het goed voor me voelt? Blijf ik zo lang als ik kan in deze houding zitten, of stop ik als het genoeg voor me is? Daarnaast is het raadzaam om jezelf zo af en toe eens de vraag te stellen: oordeel ik naar mezelf als het niet gaat zoals ik wil of neem ik alleen waar? De oefening - Zet je voeten een beetje uit elkaar, op ongeveer de breedte van je bekkenbotten. - Leg dan beide handen op je linkerbeen. - Vervolgens til je rustig en langzaam je linkerarm op en je brengt deze naar links. Plaats je hand aan de zijkant van de stoel of achter je op de stoel en draai vervolgens naar links. - Blijf enige tijd stil zitten en stel jezelf de vragen aan de hand van SAP. - Als het genoeg voor je is dan keer je langzaam weer terug naar het midden. Leg beide handen op beide benen en wacht even af wat er in je lichaam gebeurt. - Daarna leg je beide handen op je rechterbeen. - Vervolgens til je rustig en langzaam je rechterarm op en je brengt deze naar rechts. Plaats je hand aan de zijkant van de stoel of achter je op de stoel en draai vervolgens naar rechts. - Blijf enige tijd stil zitten en stel jezelf de vragen aan de hand van SAP.

21


- Als het genoeg voor je is dan keer je langzaam weer terug naar het midden. Leg beide handen op beide benen en wacht even af wat er in je lichaam gebeurt. Je kunt deze oefening een paar keer herhalen. Veel succes en vooral veel plezier tijdens het oefenen! Mocht je vragen hebben dan kun je mailen of bellen: Balans in Zijn. Praktijk voor hypnotherapie, mindfulness en yoga Marlies Verdonk E: balansinzijn@gmail.com T: 020 777 5955 / 06 41 855 813

Arganolie voor uw dagelijkse huidverzorging. Arganolie voedt, kalmeert en versoepelt uw huid. Arganolie bestrijdt acne, eczeem en pigmentvlekken. Arganolie voor gezond glanzend haar en een soepele hoofdhuid. Arganolie voor herstel van beschadigde nagels en verzorging van “’droge handen” Arganolie is de perfecte massage olie voor spieren en gewrichten.

22


Herfst Vreemd, dat boom en tak zoo stil staan In het gouden licht vandaag, Dat de bladertjes zoo stil gaan, ’t Een na ’t ander, naar omlaag. Dat het zonlicht zoo voorzichtig Door de ijlheid straalt van ’t lof, En het groene blad doorzichtig En veel eed’ler maakt van stof, Dat het windje in de twijgen Zoo behoedzaam gaat te werk En alleen wat blaadjes zijgen Doet op ’t pad en ’t bloemenpark, Zonder ’t wazig diep te raken Waar de groene schemer blauwt, Of den goudglans schuw te maken In het ijlbebladerd hout, Of te roeren aan den vijver, Waar zeer statiglijk en traag Twee voorname zwanen drijven Met hun spiegelbeeld omlaag. En wat late najaarszon, Als bewasemend amethyst, Al den weemoed van hun broze Schoonheid heffen in den mist -Jacqueline E van der Waals

23


Patiënteninformatieavond RA Aandacht voor Reumatoïde Artritis, op maandag 12 oktober 2015 in Reade, georganiseerd door RZN. Na een hartelijke ontvangst met heerlijke soep en broodjes werd de avond geopend door prof. Mike Nurmohamed, reumatoloog (Reade). Hij schetste voor een geïnteresseerd publiek wat RA en – vooral – hoe ingrijpend de gevolgen e.d. - met name voor je belastbaarheids patroon en dus voor je dagelijkse leven – inhoudt. Een goede uitleg is een absolute voorwaarde naast een langdurige begeleiding om de zgn. “mondige patiënt” toe te rusten de onverwachte levenssituatie helpen te aanvaarden. Tè vaak nog een lastige klus. Wie heeft de regie? De “RA Zorgwijzer” (RZN) – vol met eenvoudige tips - kan hierbij helpen. Klik op www.reumazorgnederland.nl . Methotrexaat acht hij nog steeds een heel goed en veilig middel te gebruiken i.c.m. een biological. Ook de reumaconsulente – preventief en voorsorterend op het gesprek met de reumatoloog, maar ook achteraf – is een niet meer weg te denken hulp bij het welbevinden van alle dag. Via email doch ook telefonisch bestaat de mogelijkheid zo tussendoor even een vraag te stellen en/of advies te vragen, m.n. over bijv. de combinatie van medicijnengebruik en biologicals. Nu fysio niet meer in het basispakket zit, worden er ook veel adviezen en tips wat betreft bewegen - en waar en hoe - gevraagd en gegeven. Ook informatie over verzekeringen, vergoedingen eigen bijdragen, woningaanpassingen, hulpmiddelen en schoeisel is gewild. De fysiotherapeut Edwin Geleijn (VUmc) wijst op de reusachtige veranderingen sinds 1996 in de behandeling/benadering van reuma. Hij breekt een lans voor het feit dat mensen – ondanks hun kwaal – de dingen zoveel mogelijk nog zèlf kunnen doen. Meer bewegen = veel minder last! Hij “puzzelt” met de

24


patiënt en tast al doende zijn/haar mogelijkheden om beter te functioneren af. Wat kan de patiënt zèlf? Het helpt als de patiënten ook zèlf vragen stellen. Vaak is geld het bezwaar om bepaalde activiteiten te doen, doch bijv. “Iederin” kan adviseren hoe vanuit de Zvw/WMO tòch tot een oplossing te komen. Na de pauze is er een “Discussie in panel – geleid door Erwin van Ditmarsch van Volle Maan. In het panel zitten o.a. Reumatoloog Niek de Vries (AMC), reumaconsulent Rhea Alblas (Reade), fysiotherapeut Edwin Geleijn (VUmc), dir. Centrum Chronisch Ziek en Werk Robbert Janssen en voorzitter ReumaZorg Nederland Gerardine Willemsen. In de zaal leven veel vragen over o.a. het Behandelplan, wordt dat onmiddellijk opgesteld, waar begin je, wat kan de patiënt aan? Niek de Vries antwoordt: nee, de patiënt moet het eerst aan kunnen, keuzes, doseren, gesprek plannen, mix medicijnen, testen uitproberen, terwijl de onderzoeken lopen. Overstappen op biosimilars, is toekomst. Het gebruik lijkt fair bij minder huidreacties. De resultaten moeten uitkristalliseren. Pijnstillers worden gedoseerd tot een stabiel niveau. Ontstoken gewrichten, advies wèl (blijven) bewegen, doch niet te veel belasten! Googlen, dat geeft veel voorbeelden om te bewegen, zo zegt de fysiotherapeut! Voorzichtig hopen op genezing van reuma, de professionals èn de onderzoekers – werken er heel hard aan! Zó luidt kort geformuleerd het advies èn de boodschap van deze zeer zinvolle avond!

25


Thalia De afgelopen zondagmiddag was de 1e uitvoering van het operettegezelschap THALIA in het Zuider Amstel Kanaal Theater in de Fred Roeskestraat in Amsterdam. Het was de eerste in een reeks concerten ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Thalia. De zaal was goed bezet, 10 leden van de VRA waren present. Er werd een zeer aantrekkelijk programma van operetteliederen uitgevoerd, zo als die in de afgelopen 100 jaar al eerder ten gehore waren gebracht. De zangkunst was van hoge kwaliteit. De kostuums waren weer perfect, ze waren door één meezingend koorlid gemaakt. Wilt u nog naar één van de volgende concerten, dan hebt u waarschijn pech. De komende zaterdag en zondag zijn bijna uitverkocht.

Agenda 1) ALV (goedkeuring jaarcijfers 2014) en Bingo op donderdag 19 november 2015 2) Kerstdiner, tombola, donderdag 17 dec. 2015 3) Nieuwjaarsreceptie donderdag 07 januari 2016

26


27


28

Vra nieuws 6 nov-dec 15  

2-maandelijks verenigingsblad van Vereniging Reumapatienten Amsterdam e.o. www.reuma-amsterdam.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you