Page 1

Dertig jaar Vereniging van Pers- en Omroepdocumentalisten (VPOD) in 2002! Volgens het bestuur een mijlpaal waaraan niet zomaar voorbij kon worden gegaan. Een ideaal moment dus voor een studiereis naar de States. De enthousiasmerende gastlezingen van de documentatiegoeroes Nora Paul en Barbara Semonche over de Amerikaanse 'newslibrarians' hadden ons in voorgaande jaren al overtuigd dat er in Amerika wel wat te leren valt. Begin 200 I ging het sein dan ook op groen en konden Anne Werst

en Jos van Tegelen aan de slag om een interessant

reisprogramma voorbereidingen

in elkaar te zetten, voor

april

2002. De

met tal van afspraken waren zo goed als

afgerond toen '9/II'

de wereld schokte. De door de VPOD

te bezoeken metropolen

New York en Washington

epicentra

eerder

van nog nooit

aanslagen. In de onzekere bestuur zich genoodzaakt

vertoonde

periode

bleken

terroristische

die volgde,

zag het

om reis en afspraken te annule-

ren. De wens om deze jubileumtrip

toch te maken was zo

groot, dat begin vorig jaar de draad weer werd opgenomen. Dertien

collega's uit pers- en omroepland

aan. Van 5 tot en met 13 april voltrok te, vermoeiende,

meldden

zich

zich de langverwach-

maar vooral leerzame week. Tal van orga-

nisaties waaronder

media-instituten

als The Washington

Post, The New Vork Times, CBS en Columbia werden bezocht.Als

verwacht

University

werd het inderdaad een stu-

diereis om niet snel te vergeten! De VPOD-delegatie en wooden

die uit het land van' Amsterdam,

tulips

shoes' was komen aanvliegen, heeft een hoop

nieuwe ervaringen, ideeĂŤn en contacten

De VPOD-delegatie

ap de trappen

opgedaan.De

van de Library

vak-

of Congress

inhoudelijke

achterstand

te vallen. Als VPOD'ers

bleek ter plaatse echter wel mee staan we zeker ons mannetje met

hetgeen wij dagelijks tot stand brengen bij onze eigen kranten, tijdschriften

en omroepen.

Ons vak is de afgelopen 31 jaar aan enorme technische vakinhoudelijke

vernieuwingen

dat voor de moderne

onderhevig

en

geweest. Maar

documentalist/researcher

nog altijd

een belangrijke rol en functie binnen zijn of haar redactie is weggelegd, werd wel eens te meer onderstreept

met dit

bezoek aan de VS. Ruud

jacob5,

Voorzitter

VPOD


Bridget Roeber (Washington Post)

Bob Lyford (Woshington Post)

Amerikanen zijn de kampioenen van de 'oneliners'. We hebben er op onze bezoeken vele gehoord en een aantal ervan, samen met wat andere citaten, voor je op een rijtje

Steven $. Ross (Co/umbia University)

Ross: "Technology

changes, stupidity

zoekcapaciteiten

van journalisten)

Ross: "Reporters

are interested

rians are interested

gezet.

Rabinsan,

sarnething ta get sarnething."

eventually the quality will go down", over de gedachte die

Raeber, zelfverzekerd:

onder sommige managers leeft, dat als je journalisten zelf toegang overbodig

geeft

tot

LexisNexis,

persdocumentalisten

onderwerp:

"We're an the bali."

Lyford, over de training different

Lyford over hetzelfde

ta give up

maar

zijn.

that if y ou have en spell-checker,

de

and the next dar."

"Yau must be prepared

Roeber: "Managers may think that Nexis is the answer, but

(over

in the deadline, newslibra-

in tomorrow

realistisch:

doesn't."

van journalisten:

service, different

..Different

approach".

"It's the same as saying

Over de noodzaak om met de (technologische)

y ou won't

lingen mee te groeien. Robinson: "It's a vision thing".

need editors

skilis,

ontwikke-

anymore." Over de samenwerking Ross: "Journalists

must always do research

first,

before

starting asking questions", over het belang van research in het journalistieke

paper everr dar." vrij vertaald

cumentalisten:

"Make sure rou voor omroepdo-

kennis pretty

Foreign

op internet: h " muc

use Google

over

haar

a lot, I just

bronnenKNOW,

...

Max Westerman, have to be the eyes and ears of the

because reporters

Robinson (Times): "Journalists nic information

Press Center,

"I don't

kijk elke week naar je eigen programma's!

Ross: "Newslibrarians newsroom,

can be

vak.

Pauls tip aan persdocumentalisten:

read rour

so the librarian

searching as she is hearing". Documentaliste

Nora

op de redactievloer:

Ross: "Screaming is still important;

won't."

in een reactie

naar Karen

Kamperman

(H MG): "De POVD (of zoiets) is mijn clubje!". (Karen: maar het was mij ciuppie eerst!)

fee! intimidated

and !ibrarians fee! comfortable

br electro-

En tenslotte,

with it."

eerste avond, op een nogal dwingende toon: "ENjOY!!"

Deze

de serveerster

in het Chinese restaurant

uitgave kwam mede tot stand dankzij een financiĂŤle bijdrage van het Bedrijfsfonds van de Pers.

die


Hoe komen buitenlandse journalisten aan informatie? Doen ze alles zelf of maken ze gebruik van persdocumentalisten? Welke informatiebronnen staan hen ter beschikking? Om op deze vragen een antwoord te krijgen gingen we op bezoek bij het Foreign Press Center, de Nederlandse ambassade en twee buitenlandcorrespondenten Charles Groenhuijsen (NOS Journaal) en Max Westerman (RTL Nieuws).

de Democratische

en Republikeinse

verkiezingsconventies. landse journalisten bedrijfjes

runnen eenmans-

soort

reizen zelf te organiseren.

Op

deze

manier

een

indruk

van

krijgen het

van het Amerikaanse Buitenlandse

Ministerie

Zaken

Department) door

Miriam

Rider,

we

welkom

en

haar

chef,

FPC bevindt

Paul

journalisten

Amerikaanse werden meer

van

overheidsofficials.

niet uitgenodigd,

binnenlandse

Ze

omdat men

aan de eigen

media,

die

werden

immers door de kiezers gelezen. Ter ondersteuning

voor

landse journalisten

werd daarom het

Foreign Press Center het kantoor

de buiten-

opgezet. Naast

in Washington

is er een

vestiging in New York en een in Los Angeles. Er zijn meer dan tweeduizend buitenlandse crediteerd

journalisten

geac-

bij het FPC, hetgeen ove-

rigens niet verplicht

is.

Een van de taken van het FPC is het organiseren

van

persconferenties.

Overheidsofficials, opiniepeilers.

deskundigen

geven gemiddeld

en drie

keer per week een persconferenties over zaken die relevant zijn voor buitenlandse

media. De reden hiervoor

is tweeĂŤrlei:

buitenlandse

journalis-

ten

bij

algemene

krijgen

gewone

briefings nauwelijks

Amerikaanse

de kans om een

vraag te stellen en anderzijds wil bij-

landse

Amerika

buiten onder-

het FPC speciale naar

fenomenen, (rondom

typisch zoals

de

Thanks-

met gospelkoren.

en

met Amerikaanse

hem mochten

journalisten

Amerikaanse

Meestal

giving), kerken

heel moei-

van landen waar hij

Verder organiseert

Press

bij te wonen

belang hechtte

met journalisten

graag praten

op bezoek gaat.

pompoenvelden

Club. Tot de jaren '60 was het voor lijk om briefings

de president

zich in

van de National

buitenlandse

voorbeeld

reizen.

persdocumentaliste

Het

het gebouw

van (State

werden

geheten Demming.

(F PC)

leger. Dankzij

ze toch

EĂŠn persoon

houdt de contacten Press Center

buiten-

en hebben geen tijd om dit

Washington. In het Foreign

Veel

mee

legereenheden

buitenmet

de

in Irak

('embedded journalism'). Een derde taak is het ondersteunen van buitenlandse informatiebehoefte. verzorgt

journalisten

in hun

Miriam

Rider

in haar eentje de persdocu-


mentatie voor de drie vestigingen. Ze

over

beantwoordt

Congressionial

gemiddeld

zo'n

hon-

de

derd vragen per maand. Ook vult ze

rubriek

een uitgebreide

intranetpagina.

nummer).

vrij te gebruiken

foto's. een kalender

van aankomende nieuwsfeiten schillende

en ver-

dossiers. Via verschillende

FPC-Iistservs

attendeert

ze de jour-

nalisten op actuele ontwikkelingen stuurt porten voor

met

ze pro-actief rond

en

achtergrondrap-

(ongeveer

een week

iets op de agenda staat). Ze

onderhoudt

een zeer uitgebreide

contactpersonen. van bronnen

Bookmarks

elders

Deze

de

door

in

rapporten

diverse onderwerpen gesteld

van

Research Service (zie dit over

worden samen-

een

ondersteunende

afdeling van het Congres. om de parlementsleden informatie

van

te voorzien. Vanwege hun

onpartijdige

aanpak zijn deze rappor-

ten uitermate

geschikt om zich in een

bepaalde materie te verdiepen.

van

enthousiast

ingezonden

worden. Meestal wordt

dus opportu-

nistisch te werk gegaan en komt men alleen met een reactie als men verwacht

dat dit

Nederland

in het voordeel

Nederlandse

ambassade

Een andere taak van de ambassade is het informeren

van Nederlandse

respondenten

ten

afspelen. De Amerikaanse

De heren de Wit (pers- en cultuurat-

zijn onder tanks',

korte

Zaken)

Amerikaanse

Berg

gaven

een

van Nederland

binnenland

snel

gericht

tenkoppen.

een

onjuist

de pers sterk op het

ook Nederland De

vorig

in de

media enigszins te stu-

Er ontstaat

beeld doordat

trok

den

schets van de lastige taak om

de beeldvorming ren.

van

onderzoekscentra

en vaak een sterke hebben. Verder maatschappij duidelijk

politieke

kleur

is de Amerikaanse

veel transparanter

de Nederlandse;

dan

lobbygroepen

herkenbaar

zijn

en openbaar.

is. Europa en dus

Men is open over welk doel men wil

halen zelden de kran-

bereiken, hoeveel geld men heeft en

moord

op

Fortuyn

welke belangen spelen.

jaar nog wel de nodige Journalisten terecht

stellen

de

van

is het

beeldvorming

Nederland, wat neerkomt en tulpen

bijvan

op molens,

in plaats

van

drugs, abortus en euthanasie. De vraag is welke moet worden

onnauwkeurigheid

daarbij

de ortho-

waarbij moet

kunnen bij de ambassade voor

Nederland

en

Nederlandse schil

informatie

met

elke worden

voorbeeld ook

Nederlandse

een documentatie-

onwaarhe-

een door stuk

de

weer

van de ondersteuning

ling. De 120 medewerkers tegenstelling

ons in

over

tot in

voorzien

beschikt.

dit in

de Amerikaanse

Nederland,

een aparte

van

of researchafde-

zelf in hun informatiebehoefte, ambassade

Paul Demming (FPC) informeert

op

bronnen. De

ambassade maakt geen

gebruik

wordt

is bij-

kan verschaffen

basis van niet-openbare

waarbij

alleen

ver-

dat men bij de ambassade

informatie

benadering,

ingezonden

van

Het

de informatievoorziening

Of de meer realistische

den. Soms genereert

duiding

standpunten.

gecorrigeerd.

gereageerd op pertinente

over

van het Foreign Press Center

strategie

gehanteerd:

benadering,

de 'briefing room',

die

van grote invloed zijn op de politiek

ambassade

ambassade

de

verschillen

andere de rol van 'think-

Nederlandse

doxe

van

Belangrijke

grote

aandacht. Een van de taken van de

klompen

in veel opzich-

hemelsbreed

tachĂŠ)

Marten

cor-

over de VS en over de

Nederlandse.

(Economische

van

zal uitwerken.

maatschappij verschilt

en

stukken,

alleen maar onduidelijker

en politiek

persconferen-

ties. Rider was bijzonder

andere

dat feiten

processen die zich in bestuur, handel

lijst

Factiva

zoveel

gebalanceerde

Ze maakt gebruik

als LexisNexis.

en transcripties

rapporten

die

wel

persdocumentatie


Charles Groenhuijsen

Press

Charles

Groenhuijsen

Center.

informatie

Verder

door

het

maakt de spoeling dun. Onder

ande-

van

re vanwege

maakt

via

Groenhuijsen

verkrijgt

hij

bijwonen

persconferenties,

uit transcripts,

Ruim zeven jaar werkt Amerika-cor-

de Nederlandse

ambassade en last

respondent

but not least: het eigen contactennet-

land. Zij

werk.

mate

Charles

Groenhuijsen

voor

het NOS Journaal

toor

van de European

Union

in het kanBraadcasting

(EBU) in Washington.

kantoor

zijn momenteel

zeven men-

sen werkzaam:

Radio

Tim

de producer

Overdiek.

uitzending neert,

met

Greet

In zijn

I-verslaggever

Nederland

De Keyser

die de coordi-

het tijdsverschil

niet veel gebruik

de Journaaldocumentatie levert

informatie

aan, voornamelijk op

vlak voor een uitzending, niet altijd te

bepaalde actuele onderwerpen.

Ook

verifiĂŤren.

wordt

is, ook vanwege tijdgebrek Dat

leidt,

soms tot behoorlijke

geeft

hij toe,

missers, vooral

bij rampen, waarbij Groenhuijsen direct in de uitzending gaat.

uit

wel in toenemende attenderingen

Informatie

bestaand

dagelijks een selectie van data-

bank-artikelen wordt

gemaild.

er incidenteel

geleverd.

Daarnaast

informatie

Bureau Washington

o.a. de verslaggeving voor de actuali-

Van januari tot begin april 2003 heeft

sten van onderwerpen

teitenrubriek

Groenhuijsen

zodat de inhoud verwerkt

zo'n

een cameraman en twee stagiairs die

dragen

voortdurend

Journaal, veelalover

websites

en

nieuws

Hij vertelt

checken. Groenhuijsen bronnen

geleverd

haalt zijn informatie

als

(News)Google

driehonderd aan

het

bijNOS

de crisis in Irak.

dat een beetje geluk nodig

onderhouden. beschrijven

en

de

van

LexisNexis, verschillende TV-stations,

Buitenlandse

kranten

laatste jaren zijn er veel meer corre-

als The New York Times en

The Washington

Het

is om grote namen te kunnen interMinister

Post en het Foreign

spondenten

Zaken, Colin Powell. De bijgekomen,

dus

dat

van journaaltek-

Documentatie

viewen, zoals de dag na ons bezoek Amerikaanse

kan wor-

de database

sten die door

uit

tek-

aan via e-mail,

den in het Tekstarchief, met samenvattingen

aanlevert

op haar beurt de uitgeschreven

(VRT). die

TweeVandaag verzorgt,

van

in Neder-

wordt

beeldmateriaal

ze in Washington

zelf.


Max

Westerman

Correspondent

Max Westerman

zit

de taak is van televisiejournalisten.

tiestroom

vindt

hij. De

voordeel

altijd

evenwichtig.

berichtgeving

infectieziekte

is niet

zoals

SARS:

over

de

Amerikanen

sinds 1991 voor RTL Nieuws in New

worden

hiervoor

York en is met zijn bureau gevestigd

Uiteraard

heeft dit ermee te maken

in

dat

het

gebouw

Westerman

van

prefereert

boven Washington.

CBS

News.

New

York

"Bij televisie komt

bang

de 'networks'

houden

gemaakt.

vooral

met het publiek

rekening

ruim

voorhanden

in

New

York.

richt zich alleen op poli-

oorlog

richt zich in deze tijd van

vooral

op

Nederlandse

Europese

mos. waarin

kranten leest hij via internet.

aan

bod komen."

bronnen.

alleen gebruik Hij legt ons uit dat de lokale TV-sta-

Nederlands

tions

wil maken.

zich voornamelijk

richten

op

en

De Nederlandse

RTL-documentatieafdeling

Van de

maakt

hij

als hij een specifiek

onderwerp

in New Vork

ligt; (bijna) alles is goed om te brenuit

New

Vork,

Nederland

beschikt

over

Hij bewaart vanwege

dend, Westerman

geld. Uit Research doet hij op internet

en in New

kostenbesparing

Washington

doet.

een

voorkeur

Amerikanen

zijn

voor

NBC.

heel goed

De

in het

visualiseren van een verhaal, wat ook

is niet geor-

weet

(ongeveer)

Post

gebruikt

bron. Het doornemen

als

en wordt

omdat de informa-

Max Westerman op het presentatiedak

werkt

hij

ploeg

bestaat uit een producer/cameraman

van de media

is een dag- en nachtbaan steeds moeilijker

hij

is geen

veel met stagiairs. De totale en een stagiair

Ook The

hij Het

uit zijn hoofd waar hij iets moet vin-

de CBS-bibliotheek.

heeft

gooit weg.

bescheiden beeldarchief

Vork Times, Los Angeles Times en The

nieuws. Westerman

materiaal

ruimtegebrek

en

nationale

een een digitale

waarop hij ook zijn

alleen zijn gemonteerde

items, het ruwe

De nationale 'networks', het

uit

serie Max & the City heeft gemaakt.

zoals ABC

brengen

komt

wordt

aangedragen.

ongelukken.

NBC,

2%

den. Voor een documentalist

lokaal nieuws. De hele dag door verhaalt men over moorden, branden en

Een

in RTL Nieuws niet hoog

gen. 98% Van de onderwerpen

Hij

tiek en New York is een microkosalle onderwerpen

onderwerp

Avid-montageset, Westerman

wordt.

en adver-

teerders.

het aan op beeld". zegt hij. "en dat is Washington

alsmaar groter

is dat de drempel voor een

van CBS News.

die ook

de editing

Jos van regelen


Bij The Washington Post werken in totaal vijftien researchers: veertien op het hoofdkantoor in Washington en een in New Vork. De redactie waar ze voor werken bestaat uit 900 mensen. Een aantal van de researchers heeft een vaste werkplek bij een onderdeel van de redactie. Bij de Metro-redactie, voor het lokale en regionale nieuws, zitten twee researchers. Binnenland heeft een vaste researcher evenals de economie-redactie, en er is een onderzoeks-researcher (investigative librarian). De anderen werken op de documentatie-afdeling die op dezelfde vloer ligt als de redactie: het News Research Center. De researchers zitten hier vlak bij de 'CAR-reporters' (Computer Assisted Reporting), die veel aan onderzoeksjournalistiek doen. De afdeling is zeven dagen per week bezet. Op weekdagen van 10.00 tot 22.30 uur, en in het weekend van 12.00 tot 22.30 uur.

nu

zo'n

ledere

twee

zijn werkplek De

komen

Research

een afdeling

Center

terecht. Tot voor

redacteuren.

in de databank

enkele jaren werd

er nog ge誰ndexeerd, mische redenen

maar om econo-

is daarmee gestopt.

Tot grote spijt van Bob:"Zoeken Freelancers

worden

door

niet meer aangenomen toestemming nisch

geven

hergebruik stukken

van freelancers

IT, de

krant raadplegen als voorbeelden

archief, maar niet in externe databan-

bewust gedaan", aldus 'resource

edi-

in

ken als lexisNexis,

Het bedrijf ProQuest

voordelen

voor

in het

belangrijke

films tot

voor

redactie werken het

teem

en onze

hebben met

Daarom

eigen

met

databases

ruime

en andere

ons. de sysen

ervaring databases.

voelen zij goed aan wat er

op de redactie behoeften gen of

veel

redactionele

bovendien

internet

voor

leeft aan wensen en

wat bepaalde verbeterinvernieuwingen

betreft.

Wij

digitale

hulpmiddelen Lyford.

interne

Tasini-arrest.

tijdperk

voor researchers, aldus

De

het

als gevolg van het

blijven ook

als

journalistiek

wel

grond-informatie. Boeken en naslagwerken

IT-afdeling

goede

van

tor' Bridget Roeber. "Het biedt zowel

redacteuren,

die

zijn gegaan met herge-

zitten

als achter-

Researchers

elektro-

van hun stukken.

of

en

als ze geen

voor

bruik

is

de

de krant

verslaggevers uit het verleden van de

"Dat

de

kost

nu meer tijd."

vormt

met Newsroom

technisch

tegenwoordig

automatisch

niet akkoord News

artikelen.

kan via de pc op

dat archief raadplegen.

artikelen

volledig

Oudere Het

miljoen

redacteur

redactie

van

Washington

Post beschikt

bibliotheek

met

ruim

The

over een vijfduizend

en ook dit archief op de redactie worden

heeft de micro-

1877 terug

gedigitaliseerd

is door

iedereen

te raadplegen. Foto's

sinds 2000 digitaal opgesla-

gen, daar

zorgt

de

beeldredactie

boeken en naslagwerken. "De belang-

voor.

rijkste, de meest gebruikte

Sinds 1998 kan iedere redacteur

ook

zoeken

van

naslagwerken

en die op politiek

economisch de

algemene en

gebied staan bij ons op

afdeling",

zegt

hij.

'Watergate-papers'

Ook

staan

de

onder

in

lexisNexis een contract door

de

databases

en Factiva. "Wij

hebben

afgesloten voor gebruik

de hele redactie

en dat werkt

brengen dat over aan de mensen van

handbereik. "De rest van de boeken

goed", zo vertelt

lyford. "Wij

hebben

Newsroom

staat

alle redacteuren

cursussen

gegeven

anders Corporate

IT. Die dan

de

zijn

trouwens,

mensen

van

IT, gewend met journalis-

ten en deadlines

(dus snel) te wer-

ken." Archief

elders

in

het

Regelmatig haal ik gezochte informa-

in het gebruik van de databanken en

tie zeker zo snel uit een boek als via

zij kunnen nu eenvoudige vragen zelf

online

bronnen!"

oplossen. De researchers zijn er voor

beschikt

ook over een ruim budget

De

boeken over terrorisme

regelmatig

we voor

een flink

aantal

aangeschaft.

nog

van beroemde

Dat

geleden

in het aantal en soort

beantwoordden

we gemid-

deld per maand nog zo'n 200 vragen

Dat is geen enkel probleem."

(met een record van 354!), nu ligt dat

Vanaf

gen." De vrees dat met het beschik-

rond de 100, meer diepgaande vra-

foto-archief.

dat jonge journalisten artikelen

dollars

hebben

honderden

Hij vertelt

zoekacties.

vragen dat we binnenkrijgen. Vijf jaar

september

Bob

en het

complexe

na II Post

knipselmappen

de meer

zie je terug

Het archief van The Washington

Lyford laat ons de ruimte zien met de

afdeling

om boeken aan te schaffen. "Direct

gaat terug tot

1940. Researcher

gebouw.

een

1986 elektronisch

beschikt

de archief.

krant

over

Het

bevat

baar

stellen

van deze

databanken


voor

alle redacteuren

informatie

en de 'gratis'

op internet,

het werk van

researchers overbodig dus ongegrond informatie.

zou worden

hoe meer

behoefte

informatie-specialisten weten.

is

gebleken. Hoe meer

en structuur

aan

die

de weg

weten

aan te

brengen in die enorme hoeveelheid! Vragen

worden

allemaal

treerd

in Lotus

welk

redactie-onderdeel,

gezocht, manier

tijdsduur

op

vaakst

News

gebruik

Research

welke worden

worden

van gemaakt

daar

om zicht-

baar te maken wie (welke het

als

waar

gesteld

Regelmatig

statistieken

Zaken

en

beschikbaar

genoteerd.

geregis-

Notes.

redactie)

maakt

Center

van het en welke

bronnen het meest populair zijn. Research De researchers voor

allerlei

informatie

worden

ingeschakeld

zaken: chronologieĂŤn,

voor

graphics,

., ""'

CO O ,..

achter-

grond- en onderzoeksreportages.

co ., E o o IXI CO

Ze

bellen rond om feiten en gegevens te checken of om bij collega's artikelen

-0:: ., .Q ~

0 ~

op te vragen. En wat in de Verenigde Staten vaak gebruikt

wordt,

en waar

ook heel veel van openbaar is: informatie over personen.

toegang tot zo'n vijftig 'online servi-

en

Bij iedere moord

ces' op dit gebied. Dat zijn openbare

"Ook

bij grote rampen als de aanslagen van

registers

Laden en zijn organisatie

I I september

een schat aan informatie

en bij elk ongeval,

200 I, de ontploffing

van het ruimteveer Amerikaanse

soldaten

in Irak: alles wordt om

uit de kast gehaald

en eventuele

doeken

en de

die sneuvelen

de achtergronden

offers meer

Columbia

van daders

slachtuit

de

te doen. In de VS zijn veel gegevens

Europese

landen,

openbaar

dan

in

de privacywetge-

(al dan niet

mens, opleiding heeft

iemand

overtredingen,

betaald)

met

over inko-

(op welke

scholen

gezeten),

strafblad,

hypotheek

en andere

de

gebouwen", over

al snel de redacteuren voorzien.

Hetzelfde

weekeinde

verongelukte.

kredieten, aankopen, woning, familie, buren. Bijna alles is te achterhalen in het land van de onbegrensde

zo snel mogelijk

lijkheden!

"Meteen

van II september

na de aanslagen

voor

het

zo'n

moment

een aantal researaan informatie

te

Erkenning Het

over de slachtoffers

(hoofd)redactie

hebben

geldt

helpen!"

gegaan om gegevens te verzamelen

Post

van informatie

en de dagen daar-

chers en veelalook

de redacteuren

Bin

konden we

chers naar de krant om de redactie

na zijn

veel

Roeber.

en over

de Space Shuttle

Op

spontaan

ving is veel minder streng. De researvan The Washington

waarin

komen

moge-

aldus

de kapers

collega's

aan de slag

in de vliegtuigen

management

en

de

onderkennen

de


belangrijke

rol

van

het

News

Research Center. Researchers krijgen per week zo'n tien tot vijftien 'credits'

bij een artikel

keer

of graphic. In

de week dat de VPOD'ers

in de VS

waren (de oorlog in Irak was in volle gang), had de krant grote illustratie researcher(s)

elke

dag een

waar de naam van de bij stond.

.'Bij alle projecten

op onze redactie

(speciale bijlagen, series, onderzoeksprojecten, cher

etc.) is altijd

betrokken",

Vergaderingen

een resear-

vertelt

Lyford.

op de redactie

wor-

den door iemand van de afdeling bijgewoond, en elke dag om 12.00 uur is

Het is zeer belangrijk laten

zien

op

altijd persoonlijk redacteur

om jezelf te

In Focus: aparte pagina's (soort

vragen

siers) over belangrijke actuele onder-

overleggen

met de

werpen,

en resultaten

persoonlijk

Met alle artikelen,

naar belangrijke

vragen komen. Wij zijn ook pro-actief

fieĂŤn, etc.

bezig met het verzamelen en beschik-

Show Me Where

hulp in bij problemen

met hun com-

puter."

zit-

de 'sniper'.

overhandigen.

ten ook niet braaf te wachten tot er

vaak onze

baar stellen van allerlei informatie Nieuwe

redacteuren

hun introductie

brengen tijdens

altijd een middag op

het News Research Center

door. Zij

krijgen dan een uitgebreide (3-4

uur)

over

instructie

de werking

van de

met attenderen."

Lezersvragen

en

wor-

Zij worden

doorverwezen

Reference

bibliotheek

of de afdeling .lezersser-

online

services. "Uiteraard

Intranet

laten we Vooraf

welke mate intranet

of een nieuwsbrief

op de redactie,

en in hoeverre

de

online services

redactie ook op de hoogte van nieu-

researchafdeling

daarbij betrokken

is.

Informatie

we

Onze

aanwinsten

op

de afdeling

of

overtroffen.

net en in de databanken."

een geavanceerd

werden

De Post beschikt redactioneel

net, waar we in Nederland De researchers Post hoeven theekopleiding

bij The Washington

niet

perse een biblio-

te hebben, wel mini-

maal een 'college degree', aldus Bob. "Mensen van de Library ken vaak te

rechtlijnig.

School denBelangrijke

van 'The

onderwerpen,

De

Source', zoals het

bij de Post heet, wordt

gro-

tendeels

bepaald en verzorgd

door

Zij vullen rubrieken

met media, zelf proble-

What's New: informatie

over actuele

men kunnen oplossen, 'team worker',

zaken in het nieuws of op de redac-

betrouwbaar

tie.

en service-gericht.

naar

voor eigen

FAQ's

medewerkers

Research

allerlei

het

werken

aan het up-to-date

News

dagelijks

houden

van het

Het is een duidelijk

beeld van de nieuwe mentalisten spelen:

internet:

over

van

Center

intranet.

via

voor

etc.

de

voor-

rol die docu-

op een redactie

kunnen

informatiespecialist goed kan organiseren

structureren.

eigenschappen zijn voor ons: creativiteit, ervaring

De

informatie

als:

infor-

handleidingen

verzameld

transcripties.

intranet

de researchers.

en

over

tot nu toe

de redac-

archieven Toegang

ruim intra-

alleen nog maar van droomden. inhoud

in

een rol speelde

verwachtingen

geven tips voor het zoeken op inter-

voor

Calender: nieuws-agenda

allemaal kan bieden! Via het intranet we de

I Can Find: handige

Toegang en handleidingen

we zeer benieuwd

links

biogra-

encyclopedieĂŤn, woordenboeken, almanakken, etc. Online of in huis.

dan ook zien wat onze afdeling ze houden

waren

en

Shelf: verwijzingen

Newsroom

eigen archieven, Nexis, Factiva en de

informatie,

om snel betrouwbare

matie te vinden.

vice'.

Columbia

links op onderwerp teuren

den door de afdeling niet behandeld. naar een

in Irak, II

ruimteveer

er een overleg met alle researchers. ook

Onze researchers

zoals de oorlog

september,

Journalisten

roepen

dos-

redactie:

de

en

betrouwbaarheid

controleren

die en op

en volledigheid.

Fred van Gansewinkel en Mart van Elten


www.defenselink.mill sie (DOD)

voor

Site van het ministerie

live briefings, transcripties

van defen-

en links naar

vele subpagina's. www.shadowtv.com

Fraai product t.b.v. online broadcas-

databaseprogramma)

en Surfsaver (dat tijdens het browsen

op internet

van het

ken is gratis, artikelen

digitale archief van o.a. The Washington

Post en

verhalen tussen

(incl. demo).

www.searchsxstems.net toegankelijke

Meer dan 10.000 links naar vrij

public records databases in de wereld.

www.fpc.state.~ovlc4763.htm Congressional

Rapporten

van

Research Service

www.powerreportin~.com www.infoplease.com 'newsroom treasure thomas.loc.gov

Almanakken, tijdlijnen hunt'!) Amerikaanse

wetgeving,

Wel registreren,

Vanderbilt band wordt

doorzoe-

laatste 2 weken ook gratis. Oudere (afhankelijk

van 'pakover de Post m.b.t.

de research tijdens het Watergate-verhaal. Volledige krant op internet,

vanaf 1996 gratis te doorzoeken.

continue Artikelen

etc. (doe de

laatste 7 dagen gratis, oudere betalen (tussen 1,05 en 2,95

toegankelijk

www.nxtimes.com/navig:ator

dollar per artikel). 'newsroom'

television

news archi-

opgestuurd.

$100 voor

De linkenpagina

htt~:llwww.arl.org:/info/frn/co~x/frnco~xO U.S. Supreme Court Issues Decision Times v. Tasini.

dig:ital.nx~l.org:/about.html Digitalisering lecties bij de New York Public Library

Amerika

htt~:llonline.sfsu.edu/-iiohnson/index.html mede-uitvinder van Analytic journalism

en daarbuiten. Transcripts

en live feeds, bijv. voor

Rumsfelds quote

over 'old Europe' die Groenhuijsen

de aan

de

l.html#Ba on The New York

een halfuur, niet voor hergebruik.

www.state.~ov

voor

staan ook op het net.

www.ibiblio.or~fiournalism/newslib.html Newslib, de welbekende discussielijst voor persdocumentalisten in

hem wist te ontlokken.

op internet.

ket'). home.infi.net/-edonovan/behind/wg:ate.htm rol van de documentalisten van de Washington

update. Archief

gemaakt door de Library of Congress. tvnews.vanderbilt.edu

volledig

1977. Archief

1,05 en 2, 95 dollar

www.nxtimes.com

Amerikaanse Villamedia.

Krant

gaat terug tot

Host, maar ook leverancier

The NewYorkTimes

ve.

Voor downloads van AskSam (populair

webpages opslaat). www.washing:ton~ost.com Archief

ting. www.pro~uest.com historische

www.asksam.com

powerpoint

over "GIS in the newsroom".

(aanklikbare

links staan op www.v~od.nl!)

van grote col-

johnson

Van de o.a een

Zowel Fred Njio als Paul Tittman namen tijdens de ledenvergadering op 8 mei jongstleden afscheid als bestuurslid. Fred Njio (hier links op de foto met voorzitter Ruud jacobs) was vanaf het begin betrokken bij de vereniging en is vanwege zijn grote verdiensten benoemd tot Erelid van de VPOD.


Bij The New Vork Times werken in totaal tien researchers. De redactie (inclusief verslaggevers, opmaak, fotografen) bestaat uit zo'n duizend mensen. Alleen aan de economie-redactie is permanent een researcher toegevoegd. Eén researcher heeft avonddienst ( 17.00-24.00 uur) en één weekenddienst, die werkt dan vooral voor de lokale Metro-redactie. De redactie zit verspreid over enkele verdiepingen, het 'News Research Center' ligt op de vierde verdieping. "Bij ons op de afdeling en op de redactie staan de belangrijkste naslagwerken", vertelt Linda Amster, manager News Research. "Op de tiende verdieping hebben we een bibliotheek waar we bijzonder trots op zijn. Met niet minder dan 60.000 boeken en naslagwerken die teruggaan tot 1850, en ruim 200 tijdschriften!"

zoeken naar de originele naar afzonderlijke tenties.

krant is bijgehouden 25 miljoen(!)

worden

telefonisch

of

via

gesteld en op een formulier treerd.

Elke

researcher

zo'n tien tot vijftien De gemiddelde vijftien

pere-mail

geregis-

het

databanken ook

varieert

Evenals bij The Washington

computers. en straal

dat

knipsels

zijn

er

bewaard.

Dat

archief

ander gebouween

van

Post heb-

10 miljoen staat

daar iets uit nodig

is, bijvoorbeeld of terugblik

of

100 jaar geleden),

"In juni 1980 zijn we begonnen met Past',

twee

ons

elektronisch

Robinson. Hij laat de

zoekmogelijkheden

daard

van het fraaie archief van de krant op

behoort

microfilm

dat teruggaat tot

extra

1851 tot

1857 betreft

1851. Van

het de New heeft de

microfilm

gedigitaliseerd

en toegan-

de server teem

'volloopt'

langzamer

onze eigen archieven", Voor

externe

trainers

"Die

instructies,

van

aldus Amster.

databanken

ingehuurd.

dan wel

redac-

in het gebruik

worden geven wij

om te zorgen

voor specifiek op onze krant en onze redacteuren Ook

afgestemde trainingen."

Charles

Robinson,

news information de rol

die researchers

verbinding

tussen

nologie. "Zorg

director

services benadrukt hebben

redactie

als

en tech-

dat de meeste mede-

werkers op de afdeling goed overweg kunnen met de technologie

benodigd

men

De researchers zijn niet verantwooreigen krant. Daar zorgt

opgeleid

meldt

dat direct bij IT.

kop en intro wel geïndexeerd. Je kunt

lopen jaren ruim achthonderd

of omdat

het archiefsys-

wordt,

maar meestal zijn de woorden

uit de

de response

aantallen gebruikers

talisten een belangrijke rol als trainer

teuren

resear-

te zijn is bekend, en als door

jones. Ook hier hebben de documenvan de redactie. "We hebben de afge-

De

om de respons-

te meten. Wat

kelijk gemaakt. Het is niet full-text,

Dow

zien: stan-

en geavanceerd.

etijden

New York Times. ProQuest

en

er

iemand naar toe.

de ingewikkeldheid

toegang tot een

lexisNexis

(50

dan loopt

delijk

waaronder

in een

blok verder. Indien

voor een necrologie

Robinson geeft ons een demonstratie

1857 The

databanken,

die het eens

zo'n

standaard zoekacties van verschillenArchief

York Daily Times en vanaf

commerciële

1990. Van de

chers herhalen regelmatig een viertal

van de Times

ben de redacteuren vanaf hun werkplek

van

en internet.

uit."

vragen per dag.

zoektijd

gebruik

behandelt

minuten tot een uur.

aantal

voor

tot

omvatte

archief', vertelt soonlijk,

en adver-

Het papieren archief van de

'Times Vragen van redacteuren

pagina's of

artikelen

voor

afdeling

de archivering

voor,

van de

een andere

de Licensing

Group.


Die is ook verantwoordelijk

voor de

exploitatie

van de

van

krant

(tekst,

vindt

nog

de inhoud

foto's, wel

Zogenaamde

pagina's). Hier

verrijking

'reconcilers'

de elektronische

vergelijken

kopie met de papie-

ren krant, en 'indexers' ontsluiting.

plaats.

Het

zorgen voor

controleren

van

1: ., E o o ~ 1: ., ""' 1: " >

1:: ., .Q ~

0 ~

gegevens ('fact-checking') gebeurt ook op een aparte afdeling, maar vanwege

de dagelijkse

deadlines

niet

goed genoeg, zo bleek onlangs toen

De documentalisten

de krant

dat een

deel van de invulling van het intranet

nieuwe

delen van verhalen ver-

voor hun rekening. Zo onderhouden

volgverhalen." "Het is zaak dat je ook

moest

verslaggever

toegeven

zonnen had. Het archiefsysteem een apart

veld voor

'staff note', waarin kan komen

een mogelijke een aantekening

als: een attendering

'verkeerde

gegevens gebruikt',

verwijzing

naar

worden

niet

LexisNexis). chiveerd

heeft

een graphic meegestuurd

op

of een (deze naar

Foto's worden ook gear-

door deze afdeling of door

de beeldredactie.

Graphics komen als

pdf in een databank.

zij een researchpagina dossiers met

belangrijke

van The New York

hebben

artikelen,

grondinformatie,

naar

de beschikking

over

tieve onderdelen Zoekmachines werp

of

met het volgen van

Bin Laden. Na II

researcher

bieden

bronnen

leerde

gegevens over

materiaal

dat

en daders.

ze stoegang

(met

tot

vaak gedetailpersonen)

eerder

gevonden

een

af!"

vrijgemaakt

en het priesterschandaal sites op internet de informatie

met

op

onder-

een

korte

durend up-to-date

is.

is

Ook

bij deze krant wordt

eigen en externe

data-

info;

het in de toekomst

wellicht

listen die de grote hoeveelheid informatie in databanken

onderhoud

van vooral

ciale webpagina's

is voor

de speons heel

vertelt Amster. "De

zaak van de priesters

en seksueel

volgen wij op de voet. Wij

snel

iets

kunnen

en op internet en daarin

vinden

en naar

waarde en betrouwbaarheid

kunnen

schatten.

resear-

Regelmatig

chers 'credits'

krijgen

bij een artikel,

maar

niet zo vaak als bij The Washington

hebben over alle betrokken

priesters

Post.

een dossier aangelegd.Alles

over hun

"Belangrijk

is dat je zorgt voor feedde

banken;

persoon, parochie. verleden, eerdere

back

Research-pagina;

misstappen.

Amster. "Wij

Nieuws-agenda; Stijlboek, telefoonboeken,

quenties voor de functie, noem maar

onderzoek

op. De informatie

vooral

redactie-

duidelijk

het belang ingezien van documenta-

misbruik

snelle

voort-

bewaard

en online

voor

zodat

op het intranet

en wordt

arbeidsintensief",

naslagwerken

een aantal

en

nog van pas kan komen. "Het

in Irak

te monitoren,

goed kunnen organiseren,

en links

wierp

Elke dag

om voor zaken als de oorlog

en over betrok-

online

annotatie; The Reference Desk: feiten en cijfers

nieuws, etc.

september

wordt

veel

als:

redactie,

Toegang tot

1997 al gestart

met

over het onderwerp

dossier

ook

informatiebronnen

omdat

aantal informa-

een

de

intranet

de naam 'Navigator'.

bijvoorbeeld

vruchten

door researchers

met

ben we

dat gouden

en

pro-actief

en daar zijn we in

webpagina's

priesterschandalen,

het ver-

over terrorisme

als Irak en

informatie

levert

op voor

over grote onderwerpen

een imposant maar tegelijk handzaam Het bevat een groot

invalshoeken

links

boeken.

ze speciale

maken van graphics. Ook

met nieuws aan de slag gaat. Zo heb-

achter-

chronologieĂŤn,

en verwijzingen verzorgen

digitale

onderwerpen

ken personen, slachtoffers

Intranet

Times

met

over actuele

Daarnaast De redacteuren

nemen een flink

verzameld goed

de

rechtszaak,

conse-

op deze manier

en gestructureerd

gebruikt

worden

voor

van

redactie",

adviseert

houden regelmatig

een

onder onze redacteuren,

de grootverbruikers,

en pro-

kan

beren naar hun wensen of kritiek

het

luisteren."

te


In het predigitale list duidelijk: tikelen

tijdperk

uit diverse

een doordacht kwam,

bronnen

mappensysteem,

mogelijk

zodat

informatie

negentig

kwamen

door, waardoor

konden

nog meer informatie

doorzoekbaar:

Althans,

dat

is

online digitaal

en nog eens gratis

ful'-text

iets

nog

actief

via

konden

aanbieden.ln

de

en internet

brak

beschikbaar

iedereen

een

gangbare

kwam

kan

werd

leren,

have

their

the

feeling

problems,

technology

and

technology

more

not

in human more

for

the

and

the

will

be

indispensible",

aan

de

research

need

opvatting

onder

stuk lastiger

geworden

niet:"Het

wachten,

namelijk

vorm? Moeten stelt

goeroe

kunnen

gevoegde lingen

waarde

leveren:

ductieproces nalistieke

die de bezochte

zij vormen

en helpen

product

te overtuigen Amerikaanse

een onmisbare

de kwaliteit

van de toeresearchafde-

schakel

en efficiency

in het provan het jour-

te verhogen.

Marleen

van den Berg

rol aan

toon je

Nederlandse

Post kennen

grois en

daar

is dus

die nieuwe

Nora

denk

rol

En wat voor

ons researchers?"Kom

uit je

mee

geleden

met

predikte

denkwijze,

Bij de Post wordt

die nieuwe -al

de

to

al snel zover

door te voeren.

dankzij

in de praktijk

voor de digitale in het gebruik

voor de eenvoudige

waren

en zijn inmiddels

rol -vooral

grotendeels

de

Paul, al een nieuwe

met haar slogan 'From waitress

veranderingen

te trainen

ze dit

beschikbaar

persdocumentalisten

gische voorsprong

deze zich

aan te tonen

verrijken?

Een aantal jaar

van deze nieuwe

in te zetten

of

van wat je zou ver-

meerwaarde,

op persdocumentatiegebied,

journalisten

School

weten dat we met

hoe geef je

Bacsa

docent

van journalisten

we nu wel of niet blijven

om de noodzakelijke

intranet

Aan ons nu de taak het management

resour-

Ross,

een rol voor ons is weggelegd,

wees pro-actiet:"

overtuigd

of

structureren".

maar:

pro-

leveren.

be availa-

Graduate

wij allemaal

er zo veel informatie

die nieuwe

De

because

meer dan ooit nodig zijn, is het een

rol voor persdocumentalisten, coach'.

Steven

University

mogelijk,

laat je zien,

redactie,

in

as a human

aldus

dat de afhankelijkheid

er nag steeds

eisen

en service kunnen

solve

invest

will

is. Bij de Washington

de bronnen

twijfelover

But

is het tegenovergestelde

ter is dan ooit omdat researchers

to

om aan ons management

wat ons bestaansrecht probleem

will

want

resource.

librarian

Columbia

van informatie

technology they

information

in New York. Hoewel

die toevloed

schulp,

why

and

ce

}ournalism

that

that's

bIe

Dat

informatie

tot hun beschik-

met de redactie

Margot

"Managers

geen

de researchers

toch?

managers.

all

en op maat

staan

ze nauw samenwerken

de journalist water

ook! Informatie

dat

steeds

toegankelijk

wanneer

veel kranten

voor de eindgebruiker,

king, die doordat

snel boven

en op een presenteerblaadje

zoekvragen

en tijdschriftar-

kranten-

zo goed

cialistische

van de persdocumenta-

de papieren

we de gevraagde

toveren jaren

was de taak

we maakten

hun technologebracht.

informatievoorziening van die bronnen,

vragen zelf bedruipen.

Door en

kunnen Voor spe-

Voor de researchers van de Washington Post bestaan geen geheimen


Op de afdeling research van The New York Times zijn acht

ciĂŤnter

tot tien researchers werkzaam en bij The Washington

goed op de hoogte van technologische

ontwikkelingen

nen hun vakgebied. Ook in Nederland

is algemeen bekend

vijftien, van wie zes gedetacheerd

op verschillende

dacties. Beide afdelingen zijn tijdens kantooruren, in de avonduren bereikbaar

deelremaar ook

en weekenden geopend en daarnaast nog

via mobiele

gebruikersgroep

Post

telefoons.

Het werkveld

ofwel

de

van de afdeling research is bij beide kran-

ten nagenoeg gelijk, tussen de 900 en 1000 journalisten.

worden

dat samenwerking cruciaal

Information

van de Post valt direct

Technology

(automatisering).

afdeling als zeer positief wordt

bespoedigt.

Daarbij

niet met Corporate

wat

door

de

met de web-

is het volgens de Post essentieel IT, maar met Newsroom

gewend is met journalisten,

om

IT samen te

niet en laatstgenoemde

wel

deadlines en dergelijke te wer-

ken. Op deze manier kunnen IT-gerelateerde

bin-

belang is voor

van

het slagen van diverse projecten.

loopt het contact

niet altijd even soe-

pel, als gevolg van gebrek aan kennis over elkaars knowsamenwerking

en waardering

'afgedwongen'.

News

van nieuwe intranetprojecten

werken, omdat eerstgenoemde

de afdeling research

how. Door onder leiding te staan van de afdeling automati-

ervaren en meerdere voor-

delen kent. Zo bestaat er een direct contact master, wat de implementatie

onder

en blijft

tussen IT-ers en documentalisten

maar in de praktijk

sering wordt De researchafdeling

uitgevoerd

projecten

effi-

De Times staat, net als de meeste persdocumentatieafdelingen in Nederland,

onder

leiding van de hoofdredactie.

Deze afdeling maakte een meer statische indruk dan de zo dynamische,

door

IT-ers gestuurde

researchers

Post. Men zegt altijd dat hĂŠt grote voordeel ding staan van de hoofdredactie

van de

van onder lei-

is, dat je dicht bij de redac-

tie staat en zo 'feeling' houdt met je gebruikers,

de redac-

teuren. Maar klopt dat wel1 We hebben immers bij de Post gezien dat de researchers

het 'dicht bij de redactie

niet zien als een organisatorisch belangrijke

taak, die je op verschillende

realiseren,

bijvoorbeeld

centrale

(werk)plek

"Newslibrarians

door

letterlijk

te

nemen

in

staan'

gegeven, maar als een manieren

kunt

en figuurlijk

een

op

de

redactie.

have to be the eyes and ears of the news-

room", aldus Steven Ross, docent research aan de Columbia University

Graduate School of journalism

In tegenstelling

tot veel afdelingen in Nederland

geen enkele bezochte

researchafdeling

zaak of behoefte om structureel verlening in economisch ben dit uberhaupt ce' waarbij worden

c ., E

-afhankelijk

vastgesteld.

nood-

te plaatsen. Velen heb-

van de conjunctuur

Grotere

investeringen

-budgetten worden

niet

maar tegen de noodzaak en de

middelen.

Het is niet duidelijk

en daarmee abstract gebleven waarom

het omdat

in deze zo groot

de Amerikanen

kapitaal een vierde productiefactor matie.

een directe

de waarde van de dienst-

perspectief

het verschil met Nederland komt

bestaat bij

nog nooit gedaan. Er is een 'best practi-

afgezet tegen rendabiliteit beschikbare

in New Vork.

Hierdoor

is. Misschien

naast natuur. arbeid

en

kennen, te weten: infor-

is de vanzelfsprekendheid

hiervoor

te

betalen en hierin te investeren groter.

Marleen

van den Berg


De functie en het takenpakket Amerikaanse

van de Nederlandse

persdocumentalist

verschilt

ons taken zijn, zijn bij de Amerikanen lingen die gescheiden

van elkaar

enorm;

en de wat bij

functies of zelfs afdeopereren.

Researchers

dat ze het vermogen

hebben zelf na te denken en creatief

zijn in het zoeken van oplossingen". besef een belangrijke Columbia University

eigenschap. Docent

Ross, benadrukt

cumentalist,

spectief moeten bieden waarbinnen

een archi-

dat documentalisten

varis en bij de New York Times en het televisiestation

CBS

vandaag zich afspelen. Dat betekent:

zelfs een aparte bibliotheek

boe-

nenkennis, een 'natuurlijke'

ken, naslagwerken

met een grote collectie

en tijdschriftabonnementen

beheerd door bibliothecarissen.

die wordt

Ook lezersvragen worden

op een aparte afdeling afgehandeld. In Nederland tijd vastgehouden

is lange

aan het idee dat het een voordeel

de documentalist

die de informatie

tevens betrokken

is bij de ontsluiting

er echter steeds minder verrijkt niet meer op. Bij het full-text een 'archiverende

van dat materiaal. Nu

wordt, gaat dat argument

terugzoeken

documentalist'

Een ander veel gebruikt

is als

in de databank opzoekt,

van informatie

is

niet meer noodzakelijk.

argument om beide taken te com-

bineren in ĂŠĂŠn functie, is dat het te saai zou zijn voor documentalisten

om zich alleen met de back-office-kant

houden. Dat klopt waarschijnlijk verrijkt

wordt,

geschoolde

heb je voor dat werk misschien ook geen

documentalist

als bij de Washington stratieve

Op

meer nodig. Zowel bij de Times

Post zie je dat andere, meer admini-

afdelingen verantwoordelijk

bewaken en corrigeren en externe

bezig te

wel. Maar nu er minder

zijn voor het vullen,

van de data in het interne

archief

databanken.

de afdeling

onderscheiden: deelredacties de overige journalistiek researcher

research

zijn twee

soorten

functies

te

researchers

die zijn toegevoegd

aan de

en researchers

die op een centrale

afdeling

vragen beantwoorden. project

meer

Bij de Post gaat geen

van start

zonder

en dagelijks zijn researchers

redactievergaderingen. per week 'credits'

Gemiddeld

een vaste

aanwezig op de

krijgen

ze 10-15 keer

in de vorm van een vermelding

van hun

naam in de 'byline'. Voor beide functies wordt seerde documentatieopleiding

nauwelijks

meer een gespeciali-

gevraagd. In Amerika

'college degree' voldoende. Veel belangrijker de juiste vaardigheden

en attitude

van de bibliotheekopleiding de Post. "Waar vaardigheden

is een

is of iemand

heeft. '.Afgestudeerden

denken vaak te lineair", aldus

het om gaat is dat researchers

hebben. Naast perservaring

de juiste

is het belangrijk

hun producten

Steven

het historisch

per-

de ontwikkelingen

van

kranten

nieuwsgierigheid

Ross geeft aan dat journalisten waardoor

Research aan de

Graduate School of journalism,

doen dus alleen research. Maar zo heb je ook een fotodoeen 'fact checker', een indexeerder,

Hiernaast is historisch

lezen, bronen anticipatie.

dit regelmatig

ontberen,

weinig diepgang hebben. De jour-


nalist is bovendien "ge誰nteresseerd

in de deadline, en niet

in morgen en daarna", persdocumentalisten "het geheugen van het bedrijf". documentalisten

richting

van het journalistieke

Een actieve houding van

de journalisten

product

dienen dus als helpt de kwaliteit

te verbeteren.

Ross ziet het

Journalisten

van deze tijd hebben vaak te veel vaardighe-

den, en te weinig 'content', volgens Ross. Het is de taak van de persdocumentalist

om hem van die content te voorzien.

Een andere journalistieke

als onze taak om de 'mismatch' te signaleren tussen wat we

nalist als expert

trend van deze tijd is dat de jour-

optreedt.

Hij laat in zijn artikelen

geen

lezen en wat zich afspeelt in de maatschappij. Dit bewerk-

deskundigen

stellig je door ondanks alle drukte, altijd de tijd te nemen

Het is daarom volgens Ross des te belangrijker

om artike-

om te lezen. Door

len geschreven

te leveren.

antwoordelijkheid

de bronnen te rouleren delen.

kun je de ver-

aan het woord,

maar neemt zelf die rol aan.

uit verschillende

standpunten

Verder moeten we de journalisten den 'gefaked' kunnen worden Saddam leek door groot, terwijl

sterk

(de juichende

ingezoomde

hoe beel-

menigte rond

beelden

behoorlijk

dit achteraf niet het geval bleek te zijn).

Persdocumentalisten bemoeien

erop wijzen

zouden zich ook meer moeten gaan

met de persoonlijke

documentatie

van de jour-

nalist en hem helpen zijn materiaal (digitaal) te ontsluiten. Een ander nog onontgonnen Informatie

gebied is GIS (Geografisch

Systeem). Met deze software

kun je op eenvou-

dige wijze geografische data analyseren, die vervolgens grafisch gepresenteerd

wordt

(zie ook kader). Ook voorziet

hij dat persdocumentalisten wiskunde,

statistiek

in de toekomst

veel meer van

en onderzoeksmethoden

moeten

weten. Dit om bronnen (onderzoeken)

op hun juiste waar-

de te kunnen schatten. Verder

hij dat we ons nu

meent

alvast zouden moeten scholen op audiovisueel is hij een groot

hobbyist op dit terrein

zijn vak zeer nuttige vrijetijdsbesteding

gebied. Zelf

en dat is een voor gebleken.

Het is essentieel om goede contacten te onderhouden onze klanten, de journalisten.

met

Ross: "Een van jullie belang-

rijkste taken is veel koffie met ze te drinken. Zoek zelf de samenwerking,

het moet echt van jullie komen. Het is las-

tig om feedback te krijgen van journalisten,

probeer

daar-

om regelmatig contact te houden met de 'heavy users'. En maak er een gewoonte soonlijk

van om je zoekresultaten

altijd per-

langs te brengen."

Naast deze kennis en vaardigheden juiste attitude

is het hebben van de

zo mogelijk nog belangrijker. "Er moet op de

afdeling een 'yes-culture'

heersen, je bouwt

tacten

op door

met de redactie

Enthousiasme,

nieuwsgierigheid

nooit

de beste con-

nee te zeggen."

en vasthoudendheid

zijn

onontbeerlijk.

De researchers

moeten als een team willen

werken."Onze

mensen moeten niet de ambitie hebben hier

de baas te worden, maar de ambitie om als team de beste prestatie fifteen!"

te leveren. "We don't need one superstar, we need Margot Bacsa


Zowel

de New York Times als de Washington

voor een afdeling persdocumentatie matietechnologie

en intranet

het motto

naast research, infor-

als de belangrijkste

bieden. Persdocumentalisten redactie en de technologie.

Post zien

zijn de verbinding Wat betreft

taakge-

tussen de

computerkennis

'be always one step ahead'. Hoewel

is

men bij de

hebben

voor

"Overigens

uitgebreide

bepaalt de journalist

lijk is", benadrukt Columbia

research

vlak voor

vragen.

wanneer een vraag moei-

Steven Ross, docent

University

Het moment

en moeilijke

Research aan de

Graduate School of journalism.

om journalisten

te trainen

ligt uiteraard

niet

de deadline. Ideaal is om aan te haken bij het

Times toegaf moeite te hebben om bij te blijven op tech-

introductieprogramma

nologisch gebied, vond men ook daar dat de documentalist

geeft

de 'liaison' moet zijn tussen journalist

Factiva, Access, lexisNexis

en de huisregels. Het herhalen

van de opgedane

blijft

Times formuleerden

en computer.

ze het als volgt: journalists

Bij de

feel intimi-

bijvoorbeeld

van nieuwe medewerkers. drie

halve dinsdagen

kennis

De Post

les in intranet,

belangrijk.

Met

name de

dated br electronic information, librarians feel comfortable with

oudere

it".

steeds niet zelf zoeken. Dit betekent: nogmaals coachen of

journalisten

kunnen

na meerdere

de researcher zoekt de informatie Een belangrijke ten

taak is dan ook het trainen van journalis-

in computervaardigheden

research. Beide organisaties ten zelf in databanken

en

het

zelf

doen

van

op. Zoals we bij de Post

hoorden: "y ou need to know the journalists and the journalist's ability. Different skilis, different service, different approach".

en bronnen

waar een bedrijfs-

Steven Ross heeft geen hoge pet op van de zoekcapaciteiten van de journalist.

Ondanks zijn lessen, denkt hij dat uit-

brede 'fixed fee' voor is afgesloten. De Post is vijf jaar gele-

eindelijk

den begonnen

searches te doen. En ondanks zijn aansprekende

met trainingen

geven aan journalisten

om

zelf research te doen. Het aantal vragen aan de researchers is nu journalisten gemiddeld de praktijk

zelf

twee honderd betekent

kunnen

zoeken

naar honderd

gehalveerd

terecht,

van

vragen per dag. In

dit dat veel eenvoudige

meer bij documentalisten

waardoor

vragen niet ze meer tijd

maar twintig

procent

Booleaanse zoektechnieken

in staat is om geavanceerde ("stel je wilt

uitleg van

zowel champig-

nons als uien op je pizza, is dat dan GR of ANDr'),

zal vol-

gens hem de helft het nooit snappen. In zijn lessen gaat hij uitgebreid

in op de waarde van internet

"Internet

is niet hetzelfde

als informatiebron.

als het WWW,

denk ook aan

Geografische Informatie Systemen (GIS) Voor een GIS heb je software den, en grote bedrijven

en data nodig, die je op internet

en begint ook langzaamaan op redacties

gebruiken in allerlei schakels van het productieproces: de redactie kun ie het inzetten om infographics en zo een verhaal completer

GIS is al in gebruik bij overhe-

door te dringen. Het is een tool

redactie, distributie,

marketing, advertenties,

die je kunt

productie.

Op

data te analyseren

te maken of om nieuwe invalshoeken te vinden. Heel veel nieuws is te duiden van-

ceerde technieken, antwoorden Zijn we voldoende

kunt verkrijgen.

te maken, maar ook om grote hoeveelheden

uit een geografische context. je kunt GIS als journalist scholenl

(of als documentalist!)

op vragen te krijgen. Bijvoorbeeld:

voorbereid

gebruiken om, zonder al te geavan-

zijn in deze gemeente over 10 jaar nog genoeg

in geval van een ramp? Heeft het wel zin om hier een winkelcentrum

neer te zetten, etc, etc Denk aan een plaats of onderwerp, nen, verrijk

nog

juichen het toe dat journalis-

kunnen zoeken. Het gaat dan wel

alleen om gratis bronnen

trainingen

stel er een vraag over, maak een kaart, onderzoek

de patronen

die verschij-

de data of wijzig de variabelen, stel een nieuwe vraag, en herhaal zo vaak als je wilt. Dit is kort gezegd

hoe je met een GIS om gaat. Meer informatie de site van de mede-oprichter

van het Institute

vind je bijvoorbeeld

op www.gis.com

for Analytic journalism,

j. T. johnson

(van het bedrijf ESRI) of op (zie bookmarks).


Steven $. Ross

nieuwsgroepen,

Internet

Relay Chat (IRT) en discussielijs-

gebruikt

kunnen worden,

naslagwerken,

ten bij het researchen. Met Google vind je niet alles; niet

contactenbestand

alles wordt

den ze veel tijd aan het selecteren

ge誰ndexeerd

en zeker

niet

altijd van te voren waar een document bevinden, wie of wat de primaire

meteen.

Bedenk

zich zou kunnen

bron is. En ook: internet

aantreft goed te evalueren -de

betrouwbaar-

en onderhouden

van

op allerlei gebied, en bieden ze dossiers aan, in Washington

en de verkiezingen. Beide afdelingen noemden

heid laat vaak te wensen over.

en updaten

Een andere belangrijke

taak naast research en training

volgens beide kranten het verzamelen len van informatie

via het intranet.

Doel is het verschaffen

voor de journalist:

digitale informatie

via intranet toegankelijk

lexisNexis

externe

alle relevante,

naar

en Dowjones,

databanken

maar ook de transcripties

van Defensie. Daarnaast biedt intranet

het eigen interne

mentatieafdeling

archief en tot door

zelfgemaakte

op het intranet

bijvoorbeeld

roomskatholieke

priesters

naar buiten

scandal s' die de

rond

in Irak, in databanken ondergebracht.

activiteiten

kosten natuurlijk

9111, terroristische

passwords

de

acties en oorlogsDit soort

veel tijd. je moet je dus altijd of het de moeite

zaken die ze op het intranet met

van de

Beiden hebben ook

slachtoffers

databank

de docu-

het seksueel misbruik

had gebracht.

afvragen

van toe-

helemaal in kaart gebracht, de

informatie

goed van tevoren

als

databanken. De Times heeft

Post heeft een databank over 'corporate

Andere

gemaakt.

als gateway

het Ministerie gang tot

wordt

die door

name contactenbestanden) van cruciaal belang is. Helaas

gebeurt dat te weinig.

en beschikbaar stel-

van een 'one-stop-shop' dient

is

als punt dat voor het beheren

van de site (met

feedback van de journalisten

krant

een

Daarnaast beste-

niet". Ook hamert hij erop om de bronnen die je

op internet

Het

het stijlboek,

zoals over de Space Shuttle, de sluipschutter

is niet alles. Heel veel is online beschikbaar, maar ook heel veelook

internetlinks

en een nieuwskalender.

waard

is.

aanbieden zijn een de hele organisatie

Margot

Bacsa


NIEUW!

.

.

Informatie

online

is de kern

informatie is

daarom essentieel. Hetsysteemdat betrouwbaarzijn.

.

beschermingvan variĂŤteit

Uw beeldcollecties met STAR/Images?!

uw kennis ontsluit

moet efficiĂŤnt,

snel en

Het moet moeitetoos verschiltende soorten data koppeten en de vertrouwetijke

aanoptossingen

zoekers, journalisten,

informatie

garanderen. CuadraSTAR@biedt u een

voor het beschikbaar stelten van informatie

redacteuren en informatiespeciatisten.

documenten en bronnenals

aan onder-

Dit getdt voor zowet

Voor beetd- en geluidsmateriaal.

Niet voor niets vertrouwen toonaangevende organisaties in de wereld van Media, Press & Entertainmentaltwee

decennia op de oplossingen van CuadraSTAR@.

De betrouwbare database, de krachtige zoekmachine en de uitgebreide designtooLs

8

-1

bieden zoveel mogelijkheden dat u uw informatiesysteem kunt (laten) inlichten. dienstverlening

volledig naar eigen wens

Kortom een systeem dat u niet beperkt, maar waarmee u uw

grenzeloos optimaliseert.

x ml en asp

met te integrerenoplossingenvoor: .collectiemanagement .document- en kennismanagement .recordsmanagement

CuadraSrARC!)wordt in Nederland en Vlaanderen geleverd door Ir Accent bv uit Leeuwarden. Meer weten? Bel: (058)

253 41 41, mail: info@cuadra.nl

of bezoek: www.cuadra.nl


Zowel de New Vork Times als de Washington een intern archief waarin alle artikelen worden

opgeslagen. Het fotoarchief

verhaal; hiervoor

Post beheert

van hun eigen titel

komt niet voor in dit

is een aparte afdeling en dus ook een

formele twintig

kenmerken

Graduate keur

School of journalism,

aan inhoudelijke,

tegelijkertijd Het

papieren

archief,

De volledige

krant

gedigitaliseerd.

(artikelen

is

University

geeft nog steeds de voor-

menselijke

verrijking,

maar geeft

toe dat het gebruik van XML-tags, waardoor

men bepaalde gedeelten van artikelen

inclusief de advertenties)

gemiddeld

Steven Ross, docent Research aan de Columbia

onderdelen

in tijd.

is de zoektijd

den hit de juiste is.

apart archief. Bij beide kranten bestaat het archief uit twee die zich onderscheiden

en full-text,

minuten en ben je er nooit zeker van of de gevon-

gewicht kan geven, mogelijkheden

bij het zoeken meer

biedt voor de toekomst.

bij de Times vanaf 1857 en de Post vanaf 1877 tot aan het elektronische als pdf

tijdperk

voor

Vervolgens

het

zijn kop. auteur

waardoor

van

op woord

doorzoekbaar

en opgeslagen

de originele

en lead door

deze onderdelen

mele kenmerken geldt

gescand van microfilm bekijken

de ocr gehaald.

en/of via deze for-

zijn. Voor

dat dit digitaliseringsproject

opmaak.

beide kranten

is uitbesteed

aan het

Zowel het interne archief van de Post als de Times is intern en extern

via intranet

Maar men kan natuurlijk

lexisNexis

raadplegen, omdat beide kranten hun materiaal

via

lexisNexis

voordeel

commercieel

van raadpleging

artikelen tekst

vanaf

1986.

zijn zowel

via formele

doorzoekbaar,

de Times

kenmerken, vanaf

als de vol-

1980 en de Post

Beide archieven zijn via dezelfde, door ProQuest pen, interface

raadpleegbaar

voor de originele totale

integratie

ook de archieven via

exploiteren.

via lexisNexis

Maar waarom

archief opbouwen?

archief.

ledige

en

freelancers.

andere bronnen. Alle

voor medewerkers

Het

grootste

is volgens

de

researchers de snelheid van het systeem en de toegang tot

bedrijf ProQuest. Digitaal

beschikbaar

en gekoppeld

ontwor-

aan de pdf's

opmaak. Er is hier dus geen sprake van van beide archieven, maar wel op diverse

zou je dan nog een eigen

Het eigen, interne archief heeft een op

de interne gebruikers

afgestemde zoekinterface;

waarborgt

compleetheid

(alle stukken

etc.); fungeert

als back-up; kent geen kannibaliseringsge-

vaar, waardoor

het materiaal direct

externe

van freelancers,

rectificaties

beschikbaar

is. En een

partij is in deze ook riskant vanwege onder ande-

re storingen

aan de kant van de host en nog erger, faillisse-

ment. De basis blijft

dus het eigen, opgebouwde

interne

archief.

niveaus en via dezelfde interface, wat veel tijd bespaart en de gebruiksvriendelijkheid In tegenstelling

verhoogt.

Vooraf dachten we dat de Amerikaanse

tot de Times waar ze een afdeling 'indexe-

ren' hebben die de artikelen

inhoudelijk

verrijkt,

heeft de

persdocumentalist

een grote rol zou hebben bij het bouwen en beheren van het archief op de eigen internetsite.

Het tegendeel is waar.

Post "bewust, maar met tegenzin", gekozen te stoppen met

Zowel de Post als de Times hebben alle internetactiviteiten

inhoudelijke

volledig uitbesteed. De internetpagina's

verrijking:

worden, voor zover

bekend bij de bezochte afdelingen research, op geen enkeBewust Inhoudelijke versnellen,

Ie wijze gearchiveerd. Blijkbaar kan uitbesteding verrijking

kan het zoekresultaat

maar journalisten

weten

verbeteren

er niet

en

Marleen

Het weegt niet op tegen de kosten. Met tegenzin Het archief van de Post bestaat nu uit twee miljoen artikelen over twintig jaar. Indien de artikelen zouden zijn, heb je binnen een zoektijd

van je pro-

ervan leiden.

mee om te

gaan. Geen prioriteit.

met een zekerheid

duct al snel tot vervreemding

inhoudelijk

verrijkt

van vijf minuten,

99% de juiste hit. Met het gebruik van

van den Berg


De audiovisuele afdeling van de Library of Congress is het nationaal depot voor de Verenigde Staten. Maar een klein deel is op Capitol Hili aanwezig, het grootste gedeelte van de collectie ligt opgeslagen in een zoutmijn in de staat Pennsylvania. Hier ligt zo'n 56 kilometer aan beeldmateriaal. Er werken nu 80 mensen, die zo'n 30.000 items per jaar beschrijven.

terugvindbaar

zijn. Als ieder archief,

heeft ook het audiovisueel maken met problemen conserveren

en

beeldmateriaal.

archief te

rondom

het

bewaren

van

het

Het depot

krijgt

het

materiaal in veel verschillende

forma-

ten aangeleverd en tijd of geld voor conversie is er niet. Zo bevat de colHet

grote

Mashon, Image

probleem curator

Section

waar

van mee

de

kampt

ondanks de depotfunctie

Mike Moving is, dat

alleen voor

het beeldmateriaal verkocht.

aan derden wordt

Het archief is dus in grote

mate afhankelijk

van de welwillend-

heid van de grote tv-maatschappijen.

lectie nog originele papierfilms 1888, waarbij

alle beeldjes

uit ca. als een

fotostrip

te zien zijn, maar ook ace-

taat-films

(vanaf 1950). En dat konden

we ruiken ook! Een oude, bijna vergane film verspreidt bij opening van het filmblik een scherpe azijnlucht 'Vinegar

Syndrome'.

mee zijn meer

Films die hier-

aangetast

zijn

te herstellen.

helaas niet

Toch wordt

er

door het archief niets weggegooid en de theorie

daarachter

licht wordt techniek

er in de toekomst

ontwikkeld

een

waardoor

oude

materiaal

wordt.

Maar de praktijk

eindelijk

is helder: wel-

weer

het

bruikbaar is dat er uit-

heel veel materiaal verloren

zal gaan. Mashon van het

streeft

audiovisueel

stemmen

op

archief

Hij

betoogt

van programma's

marrya

de collectie

ontwikkelingen

maatschappij. gruwt

ernaar

millionaire'

af te in de dat

hij

als 'How

to

maar hij weet dat

het een baanbrekend programma was en daarmee

een

maatschappij.

Derhalve

reflectie

een kopie van dit soort in de collectie worden. films een verplichte Deze

worden

schappijen

aanlevering geldt.

door

de filmmaat-

aangeleverd

op

35 mm

formaat. Zij zijn verplicht

om binnen

twee jaar na verschijnen

hun film aan

te leveren. Voor televisiemateriaal deze verplichting

is

er alleen wanneer

Die welwillendheid

is bij o.a. CBS niet

van

vindt

uitzendingen

opgenomen

Hij betreurt

moeten

het ontbreken

van een kopie van de uitzending de

nig voor

Destijds was er niemand die begreep

zelf beschikken

ze

Superbowl

in

van

erg groot. Ze zien er gewoon te weiterug:

eerste

de

hij dat

1976.

over een prima archief en de Library

dat zo'n uitzending

of Congress

was om een kopie te bewaren voor

ontsluit

het

materiaal

niet dusdanig dat de fragmenten hun gebruikersgroep

voor

(snel genoeg)

belangrijk genoeg

het nageslacht. Na afronding van ons bezoek aan het


audiovisueel

archief,

enthousiast

reageerden

wij

op Mashons voorstelom

het oudste

gebouw

wetenschap,

met

uitzondering

landbouwkunde

van de biblio-

omvat

meer

en

dan honderd

titels, waaronder

keld ondergronds

joen boeken. Verder ook kaarten

ruim zeventien mil-

den we naar The Thomas jefferson

platen, muziekwerken,

Building geleid. Het verschil

films, microfilms,

huisvesting

van de AV-afdeling

niet groter gebouw en

met de kon

zijn: de ingangshal van dit

bestaat geheel uit marmer

is

prachtig

TweeĂŤntwintig entwintig

om

te

zien.

beeldhouwers

en zes-

brailleplaten

grammofoonplaten, boeken.

bezit naast een grote

westerse

handschriften grote

en

foto's en dia's,

en gesproken

De bibliotheek collectie

en

miljoen

theek te bezoeken. Via een ingewikgangenstelsel wer-

van

medicijnen

en

middeleeuwse incunabelen

verzamelingen

Chinese

caris vertelde van

en

dat er in de collectie

Library

of

Congress

ook

Nederlandstalige publicaties zijn opgenomen. Inderdaad treffen we er het Handboek

van de Pers aan -pal

naast de Dikke

van Dale. Per jaar

heeft

Studies een budget

European

van 30.000 dollar

voor

materiaal. Jaarlijks worden items

ook

de

aangeschaft.

literatuur.

Nederlands circa 400

waaronder

Deze bibliothecaris

ook is ook

degene waar Mashon zich tot wendt

schilders werden tijdens de

bouw ingezet om de wanden van de bibliotheek

te versieren. Zo mogelijk

nog indrukwekkender

was ons uit-

zicht vanaf het balkon van de werkelijk prachtige

'Main Reading Room'.

Deze

enorme

1991

heropend

koepelzaal

werd

na een

in

grondige

renovatie. De

leeszaal

gebruik

is nu voornamelijk

door

journalisten,

studenten,

in

historici

en

maar de bibliotheek

is

van oorsprong

een documentatiecen-

trum voor het Congres. Het was de Amerikaanse jefferson

president

Thomas

die bepaalde dat "er geen

onderwerp van het

mag zijn waarover Congres

een lid

geen gelegenheid

heeft een mening te hebben." "Het is de plicht burger

van

iedere

alle gelegenheden

nemen

om

betrekking

de tot

jefferson

met

de geschiedenis

van

"' ~

c o > 0; .Q :0(

o -0 u.

aldus Thomas

in 1823.

boekencollectie

vormde

te baat te

documenten

het land te bewaren",

De

rechtgeaarde

c "' E o o ..:) c

van

jefferson

Japanse werken.

de basis van de bibliotheek,

nadat de oorspronkelijke

collectie

naast in

openbare

De

bibliotheek

bibliotheek

is ook

oorlog

met

de Britten.

De biblio-

heeft een verzameling

gebieden

van

literatuur,

op alle

kunst

en

ondertiteling

filmfragmenten

te voorzien:

van

in de loop

nationaal depot.

der tijd is hij ook de Nederlands

Vervolgens

brachten

enigszins machtig geworden. Marianne Vermaak

bezoek

aan

de

Studies.

De daar aanwezige

1814 in vlammen was opgegaan in de theek

om Nederlandse

zaal

we voor

nog

een

European bibliothe-

taal


geleend uit het archief. Er bestaat een samenwerkingsver-

De afdeling 'News Archives' van CBS bestaat uit 35 mensen en is zeven dagen per week, 24 uur per dag bezet. Tot de afdeling behoort ook een grote bibliotheek waar verslaggevers en redacteuren terecht kunnen voor achtergrondinformatie. Researchers (persdocumentalisten) maken geen onderdeel uit van de afdeling; er is ook geen structurele samenwerking.

band met BBC International; het archiefmateriaal

met

Roy Carubia overspoelt

indrukwekkend

opgericht

cijfermateriaal:

ons in zijn inleiding CBS werd

en is gevestigd in een oude melkfabriek,

in

1927

Sheffield

voor CBS Oiscovery

Channel en andere nieuws-productiemaatschappijen. Vanwege het enorme volume kan de conserveringsslag

pas

gemaakt worden als de vraag komt. Van tien tot vijftien banden ruw materiaal 'Format

Room'

(3/4 inch tape (U-maticÂť

een verzamelband

wordt

in de

gemaakt. Een op Oigi

(02), voor het archief en een op Betacam-SP, bestemd voor de uitleen. Veel filmmateriaal materiaal wordt

Afdelingshoofd

de BBC verkoopt

aan o.a. News Productions,

wordt

opgevraagd wordt

veerd, en vervolgens wordt

als het

er een kopie gemaakt op Beta

SP.Van al het geconserveerde kopie in MPEG2-formaat

hergebruikt;

de film eerst geconser-

materiaal wordt

op CO-ROM

een digitale

gebrand.

Farms.AI in 1933 werd gestart met audio te archiveren, en in 1954 werd begonnen met het archiveren

van televisie-

uitzendingen. CBS was daarmee het eerste 'network' vrij kort na oprichting

begon met archiveren, in tegenstel-

ling tot de andere 'networks'. tot een zeer waardevolle historisch

perspectief.

dat al

Dat maakt het CBS-archief

collectie, vooral vanuit cultureelHet

archief

bestaat

nu uit

zo'n

Archiefmateriaal Origineel verlies

van geleend

gelabeld en ingewerkt. en per tijdcode beeld. Opvallend

joen films. Met een relatief kleine staf weet de afdeling een

wordt

grote inspanning te leveren. De wekelijkse aanwas van tele-

inhoudelijk

visiearchiefmateriaal

kenmerken.

materiaal is hoog: wekelijks

worden

van het

er twee duizend tapes

moet

Er worden

aangevraagd.

niet uitgeleend; bij een boete

worden

wordten

ze direct

metadata aangehangen,

geeft men een korte

beschrijving

van het

is dat het beeld vanuit twee invalshoeken

beschreven en ontsloten: op onderwerp Hierbij

in de 'Editorial

Sub' wordt

en in de 'Visual Sub' op beeld-

worden

twee verschillende

trefwoor-

denlijsten gebruikt. Bij CBS wordt

ENPS: 'newsfeeds' (hier van AP) met beschrijving.

materiaal

worden wordt

betaald. Als de banden binnenkomen

750.000 uur beeld op twee miljoen banden, en zestien mil-

is 250 uur. Het hergebruik

kan elektronisch

materiaal (mastertapes)

gewerkt

met een beeldredactie

'Record

Room', die bestaat uit vijf mensen, waaronder

twee beeld-

archivarissen.

Zij

beschrijven

nieuwsbeelden

in overleg met de nieuwsredactie.

bewaken,

realtime een 'shotlist'

selecteren

en

Er wordt

met tijdcodes gemaakt, en er worden

meteen metadata toegekend. Materiaal is dus direct na uitzending terugvindbaar. van het

Daarvoor

ENPS-systeem

(Electronic

System). Beeldredacteuren deren

redacteuren

gebruik

Newsnet

redacties.

in de 'feeds'.

CBS-archiefsysteem

in gebruik is. De werkwijze gearchiveerd

(Newsarchive)

beschreven:

met IBM ontdat sinds 1998

is als volgt: het materiaal wordt

door de beeldarchivarissen,

een gestandaardiseerde wordt

Met

-Tape Track System kan

ENPS is gekoppeld aan het in samenwerking worpen

gemaakt

Production

houden de 'feeds' bij en atten-

van de verschillende

behulp van een -in huis ontwikkeld gezocht worden

wordt

invoerprocedure.

er wordt

een 'shotlist'

gemaakt en formele en inhoudelijke

aan de hand van Elke videotape met tijdcodes

gegevens worden vast-


de plannen. Men wil gaan werken "';IEO "RCUT

met een 'Application

Server Model' met MPEG4-beeldformaat,

met verschillende

clientpc's, waarmee de gegevens op verschillende " ~;~~

;

c;;c

~~~

c

aan diverse groepen gebruikers

~ cccc;

;;ccc;c;

den. Verder wordt ook

Combinatie van ontsluiting op inhoud en beeldkenmerken.

wordt

'high-res

aangeboden

manieren

kunnen wor-

het mogelijk om naast 'low-res browsing'

browsing'

daarbij verdeeld

te

realiseren.

Het

beeldarchief

in een 'online', 'nearline'

en 'offiine'

archief. Het zijn nu separate systemen, die in de toekomst gelegd. Het

ENPS en het archiefsysteem

gescheiden

systemen, die wel gekoppeld

zijn dus twee zijn. Transcripts

worden vanuit ENPS aangeleverd.

Er wordt

zullen worden.

voor meer dan vijftig procent

gedraaid op DVC

(mini); alle nieuwe camera's zijn DVC-camera's.

Het systeem bestaat uit een databank ('Iibrary') data zoals gestandaardiseerde

geĂŻntegreerd

met meta-

lijsten, trefwoorden

en taal),

en een 'object database' met videoclips.

is erg in opkomst. Betacam wordt de 'mooie'

CBS is bezig met de ontwikkeling IT denkt

van een digitale werkwij-

daarover

Johnson geeft ons een overzicht

mee. IT-er

van de stand van zaken en

Het recept van Ross: 'Integrate I Houd je technologiekennis

Garrett

in the newsroom'

te spelen wat betreft

ling is duidelijk

volgend aan de productie

en lift, om finandie daar gaande

zijn.

Ceci/e Berkhout

Steven S. Ross, Co-Director, journalism Boston University Ross doceert

School of journalism

met de verslaggevers en redacteuren op van journalisten

ken over gebruik

zeker nu er steeds meer

ste is onderweg).

te ordenen freelancers de moeilijke

iournalisten-in-opleiding

tor Analytic

komen vragen

Middleberg/Ross

onderzoeken

Press Institute

niet op internet

te

je bronnenkennis

cieel gebied. Hij heeft

kennis op (digitaal) audiovisueel

II Verwerf

kennis over fotomanipulatie

roms), over nieuwe

12 Verwerf

kennis van onderzoeksmethoden

methode

GIS in je organisatie System)

gebied

(Geographic

eindstation

twee nieuwe boeken (incl. cd-

media en 'analytic

leert journalisten

naar het onderwerp

op commer-

18 boeken op zijn naam staan en

schrijft nu voor McGraw-Hill

lOVerwerf

Information

en

voor de Pulitzer Prize Board t.b.v.

Ross adviseert magazine and krantenuitgevers

131ntroduceer

(een acht-

de prijzen voor online werk. welke informatie

vinden is 9 Onderhoud

en

een teleleren-pro-

bij het American

deed in 1999 onderzoek

onderzoe-

de grootste

in hun soort

Hij heeft geholpen

gramma op te zetten in het online zoeken. Richt jezelf op

op de Columbia Research. Hij is de

van media cyberspace;

meest alomvattende

8 Vertel journalisten

het vak Online

auteur van de zeven jaarlijkse documentatie

6 Jij bent het bedrijfsgeheugen. 1 Train journalisten

Institute

op peil

3 Leg meer contact

5 Bied aan om persoonlijke

de

systeem. De afde-

ciĂŤle redenen, mee met de ontwikkelingen

1 Ga midden op de redactie zitten 4 Stel je pro-actiever

voor

shots.

CBS blijkt geen voortrekkersrol

inzet van een 'media-asset-management' ze. De afdeling

Sony DVC

alleen nog gebruikt

journalism'.

altijd eerst onderzoek

en ziet de "bibliotheek"

van een journalistiek

product.

Deze

te doen

als begin- en


Zaterdag 5 april: Ochtendstond heeft goud in de mond. Dit geldt zeker ook voor het VPOD-gezelschap bij de start van de studiereis naar de Verenigde Staten. Voor sommigen begon de dag alom 05.00 uur. De aankomst op Schiphol is door de organisatoren, Anne Werst en Jos van Tegelen, gepland tussen 08.00 en 08.30 uur. Gelukkig allemaal op tijd, ondanks een enkele kleine vertraging door 'onze' eigen NS.

tie, trekt dan ook alle registers open. Het Witte of

Huis, Capitool,

Congress,

Washington

Supreme

Monument,

dachtenis

van

Wereldoorlog, zeer tot

time'

begint

pas om

ons rond 17.30 uur dan toch eindelijk

nabij bekeken.

posten is behoorlijk

bij ons tijdelijk

er de eerste check bij het inleveren

Washington

van de bagage, een tweede bij de pas-

kant,

poortcontrole

door

de marechaus-

Plaza. Snel de koffers aan

een

korte

opfristijd

en om

Monument,

de verbeelding

Vietnam-monument

Hotel

Tweede

en tenslotte

Een busrit van ruim een uur brengt onderkomen:

ter nage-

de

Lincoln

09.55 uur, maar het aantal controleuitgebreid. Zo is

Court,

het nog in

aanbouw zijnde monument

Korea-monument De 'boarding

FBI, Library

Na afloop

met

appartement

het

sprekende

worden z'n allen

van

naar het

van onze gids. Onder

het genot van een heerlijk

glas wijn

18.30 uur weer verzamelen voor een

en een schitterend

gezamenlijk etentie bij het, volgens de recensent van The Washington

Washington

als "wat gaan jullie in de VS doen", "is

Post, beste Chinese

prachtige en informatieve

deze handbagage echt van u", "hoe

de stad. Rond 22.30 uur (ruim 24 uur

's Avonds op aanraden van Dan naar

lang gaan jullie

in touw)

dan toch maar naar bed.

een voortreffelijk

Zondag

6 april:

Maandag

see, de derde volgt tijdens voerig interview

"kennen

een uit-

bij de gate (vragen

op

jullie

studiereis"

elkaar

al

en

en tenslotte

van de handbagage

worden

checkpoint

van

even

op de

Cathedra!

napraten

en

over

deze

eerste dag.

Thais restaurant.

langer").

Daarna volgt een vierde controlepost met rontgenscan

restaurant

de stad

uitzicht

National

we bij de vijfde

nog eens gecontroleerd

Na een eerste ken-

nismaking met het uiterst Amerikaanse

ontbijt

voedzame

(scrambled eggs,

7 april:

Vroeg

uit

veren, want de eerste excursie

de

staat

voor 09.30 uur gepland bij het News

bacon, sausages and baked potatoes)

Research Center van The Washington

op onze instapkaart.

Dit alles onder

trekt

Post. De beveiliging bij de entree

het motto

kunnen

heid op uit voor een eerste kennis-

zoals overal in deze stad, nadrukkelijk

making met de stad Washington.

aanwezig.

'Veiliger

we het

voor u niet maken'. Dan om 12.00 uur toch eindelijk

de

een ieder er op eigen gelegen-

's Middags heeft de organisatie

lucht in met een enigszins afgeschre-

stadswandeling

ven DC-IO

Airlines

onder de bezielende

vliegreis

'the Man' Marriott.

van Northwest

voor een acht uur durende naar Washington. airport uur

Washington

(20.00

blijkt

Bij aankomst

uur

Dulles om 13.00 Nederlandse

het complete

ment

totaal

komst

van

tegelijk.

In

slechts

vier

tijd)

vliegveldmanage-

verrast

door

verschillende de

op

de aanvluchten

aankomsthal

zijn

balies van de in totaal

veertien

controleposten

Wachten

luidt

wachttijd

van drie

bemand.

het devies, maar een

ons nuchtere 'Dutch

uur is zelfs ook documentalists'

geregeld.

Dit

Dertien

argeloze

is,

docu-

een

mentalisten

worden

alles

gemonsterd

door drie geuniformeer-

leiding van Dan

Alle bezienswaar-

de en bewapende

van top tot teen beveiligingsbeamb-

ten. Ook paspoorten

en tassen wor-

digheden aan of rond The Mail (nee,

den gecontroleerd.

dit is geen winkelcentrum

kertje volgt hierop een juist zeer har-

migen

aan het

worden

zoals som-

thuisfront

dachten)

te voet bezocht.

Een goud-

geel zonnetje

zorgt

voor

een wel-

haast zomers temperatuurtie.

Het is

telijke

Bijna als goedma-

Amerikaans

ontvangst

gebak en koffie door

Bridget Roeber. De uitgebreide leiding

over

het

met

Bob Lyford en

research

ronddepart-

het afsluitende weekend van het jaar-

ment, de redactie en het archief wor-

lijkse 'Cherry

Blossom Festival' en de

den afgesloten

monumentale

gebouwen zijn dan ook

uitleg over de totale research-organi-

omgeven

door

prachtig

staande kersenbomen Informatievreters

in

bloei

en magnolia's.

als we zijn willen

satie. Rond

met

een uitvoerige

12.15 uur wordt

deze

leerzame sessie beĂŤindigd. Een korte

lunch in het hotel en dan

toch wel een beetje aan de belache-

we op deze ene vrije middag natuur-

snel met de taxi richting

lijk

lijk zoveel mogelijk

of Congress. In dit walhalla voor elke

lange kant. Maar ja, voor

'Moeder wat over!

aller

Studiereizen'

deze heb je

beluisteren,

zien

en bekijken. Onze gids Dan, net her-

informatiespecialist

stellende van een zware herniaopera-

Mike

Mashon

worden

rondgeleid

de Library wij door over

de


es burelen en archieven van de Motion

Na afloop van dit bezoek een eerste

internetten,

Picture,

versie gemaakt voor

om snel even te kijken hoe het met

Broadcasting

and Recorded

Sound Division. Het tweede deel van

op de VPOD-site.

de rondleiding

de laptop

bestaat uit een bezich-

ons reisverslag Kiffers,

'overpompen'

veerde oude deel van de Li b rary. We

Boomen, samenvoegen, inbellen, ver-

krijgen

sturen

hier

een

nauwelijks

architectonische

te

schoon-

van Albert

foto's

tiging van het in 1997 totaal gereno-

beschrijven

van

naar onze web-man

Netherlands',jo

de VPOD-site

Even snel tikken op

van Theo

lamerichs

biedt ons de gelegenheid

den

staat. Onder

zien we dat Jo Lamerichs

al meteen

aan de slag is gegaan.

Hulde Jo! Bij het afscheid krijgt

in 'The

ons ook

en klaar is

een ieder van

nog een boek

heid onder ogen, met de grote lees-

Kees. Tijd voor een gezellig etentje in

over

de geschiedenis

zaal met zijn immense

George Town.

Het

Amerikaanse

koepelgewelf

Buitenlandse

als absoluut hoogtepunt. In een van de aanpalende studiezalen krijgen een

we onverhoopt

bezoekster

afkomst.

Zij

Washington

uitleg

van

woont

door in

en doet in het kader van

haar promotie

aan de universiteit,

om

09.30

Amerikaanse vangen

Rider. Zij gunt ons een korte

en Frankrijk

in zeventien-

personferentiezaal,

dan met

name tussen

achterwege

Nantes.

adres van deze mevrouw dels

bekend

NRC. Wie

bij

weet

aardig artikel op.

de levert

Naam

en

zijn inmid-

Rotterdamse het nog een

melen

een

korte

metroreis

de Nederlandse

ambassade

van Washington.

blik in

We moeten er om 14.00 uur zijn en

In de

dat moet dus wel te doen zijn. Vanaf het eindstation

waar we het niet

ting straat

rechts,

gestoelte

maar

geen

plaats te nemen, worden door directeur

gaat het te voet rich-

ambassade.

achter het van de tv bekende spreek-

Straat

nog

hulp."Dutch moeten

kunnen mailen en

terug

links, einde

een

keer

ambassade.

buurtbewoners

Paul

Demming. De ruimte waar de buitenlandse journalisten

van

Zaken heeft haar pro-

in de buitendreven

kunnen laten om ook zelf

we toegesproken

Ministerie

zaakjes goed geregeld!

voor

richting

ont-

Miriam

haar eenmans research-keuken.

Nederland

en

worden

toegestopt

van Amerika.

's Middags om 13.00 uur weer verza-

waar

wederom

researcher

naar de wijnhandel

Rotterdam

uur

hartelijk

door

motionele

's Morgens te voet

onderzoek de eeuwen

tussen

8 april:

naar het Foreign Press Center we

Nederlandse al 24 jaar

Dinsdag

een luid

'Oh'-geluid

komen

al snel

Embassy?"

Nou,

jullie

hier

weer

of hier

door

dit

toch maar de kortste glibberig

links,

Bezorgde te dan

helemaal bosje. Dan

weg over een

bospaadje. Oeps, dit heeft

de man echter niet verteld. Een snelstromende

beek met rotsblokken.

oversteek

wordt

dan

gewaagd. Een enkele veel modder

toch

natte

De maar

voet

en

aan schoenen en naald-

hakken zijn het resultaat. Nog een steile te nemen heuvel en dan opeens het bevrijdende

"HĂŠ, kijk

daar is de ambassade". Maar wat doet dat 2,5 meter hoge hek daar? We blijken niet welkom

via de achterkant

van de ambassade. Survivalleider 0: QJ E I;.

neemt

dan toch

telefonisch

Jos

maar eens mobiel

contact

op

landsvertegenwoordigers

met in

'onze' den

vreemde. Met hulp van de aanwijzingen van een aardige

medewerkster

belanden we uiteindelijk de voordeur. aankomst

Na

wacht

deze

toch nog bij vertraagde

ons een ontvangst


de

New

Vork

Wederom

statige

prachtig Na

Public

studiezalen

gerenoveerde

afloop

kan

excursieleidster

Library. en

architectuur.

de

alleraardigste

haar emoties bij het

in ontvangst nemen van de 'little sents from the Netherlands'

pre-

nauwe-

lijks bedwingen. Met name de 'original copy of the

oldest

still

newspaper in the world' medio

1850 van

Courant)

existing

(voorpagina

de

Haarlemsche

valt net zoals bij alle ande-

re gastheren/-vrouwen

in hele goede

aarde. Aansluitend

eten

we in een kleine

pizzeria bij het station. 's Avonds een korte wandeling over de commerciĂŤle Times Square. Verlichte en andere flonkerende gen

dalen

stortvloed

billboards

reclame-uitin-

als een overweldigende neer op de 'Dutch

brarians'.

Om

newsli-

de Franse horeca

in

New Vork een hart onder de riem te steken, dan toch maar een kop koffie door

twee

diplomatieke

medewer-

kers, die ons inwijden in het reilen en zeilen op de Nederlandse

maar

een tot

op de laatste

ingestudeerd

stukje

Woensdag

9 april:

seconde

het

Franse

etablissement

Un,

Deux, Trois. Wat meteen leidt tot een

vakwerk!

voorpost

in Amerika.

in

reservering De dag van de

voor

het

afsluitende

diner op vrijdagavond.

Met de taxi snel terug naar het cen-

grote

trum, want

om 09.00 te kunnen uitchecken. Met

ons in een naburige Ierse pub in de

de bus naar Union

Station voor

46ste Straat leidt tot

maar New Vork.

bezoek

om

bij

16.00 uur staat het NOS-correspondent

Charles

Groenhuijsen

gramma.

Bijna lopen

want

bij

aankomst

op we

zouden maar

komen. vast

het

pro-

treinreis

hem

mis,

Om

verlaat

pand niet meer wetende "Ben

naar

verhuizing.

hij

het

dat wij nog zo terug,

binnen",

ga

roept

Vroeg

per Amtrak

11.05 vertrek

ontbijt

de

vanuit een regen-

achtig Washington. Onderweg snel de voorbereidingen voor tweede

om

versie op de VPOD-site

via de besneeuwde

nog een en

steden Baltimore

Een 'last drink'

verrassing

voor

voor

de bar vraagt de barkeeper

the

Netherlands?",

vraag. Ik antwoord

Op het toch al niet al te grote kan-

komst in 'The city that never sleeps':

bourhood

toor van Charles en zijn collega's zijn

New Vork.

"Do

we

Volop

Nederlandse

uur

tijd)

(23.45

getuige

van zijn

live-optreden

in het

Professioneel

en routinematig

senteert

'American'

Nederlandse over

NOS-Journaal.

geen

pre-

Charles voor de

huiskamers

plunderingen

autocue,

uur

een

item

in Bagdad. Geen voorgelezen

tekst

hectiek

in het station

en op

aan

"Where

are y ou from?", "The Netherlands"

en Philadelphia een 'just in time' aan-

17.45

van dit

dagboek. Bij de eerste bestelling

mijn antwoord."Where

van

een complete

de schrijver

Charles ons nog toe.

om

sommigen

is

do y ou live in is zijn volgende

met "In the neigh-

of Arnhem and Nijmegen."

y ou know Venlo?", vraagt

opnieuw.

hij

Mijn verbazing als geboren

straat, maar onze bus staat al weer

en getogen Venlonaar valt nauwelijks

klaar voor

het ritje

te

Roosevelt.

Een schitterend

naar hotel The gereno-

veerd hotel uit de jaren '20-'30

van

beschrijven.

EĂŠn avond

Vork en dan word

in New

je gevraagd of je

Venlo kent. 'It's unbelievable!'

de vorige eeuw. Snel de kamersleutels

verdelen

dan weer weg voor een excursie

en

Donderdag

bij

afspraak

om

10

april:

08.30

uur

Volgens telefonisch


contact

met

RTL4-correspondent

Max Westerman.

"Bel me over

jes' nog steeds onbekende

een

rapgroep

Times Square voor foto's en video.

met bodyguards. ja, zelfs ook resear-

half uur even terug, want ik weet nog

chers moeten wel eens het antwoord

Vrijdag

niet

op bepaalde vragen schuldig blijven! Max die beloofd heeft om na afloop

regen in New York komt met bakken uit de lucht. Dus dan maar met z'n

nog mee een pilsje te gaan drinken,

allen in enkele 'Yellow

meldt zich telefonisch

Columbia

of

ik

Hilversum Max

een

kruisgesprek

heb", aldus de vriendelijke

aan de andere

mobiele

met

kant

van

de

lijn. Zo afgesproken, zo dus

ook gedaan. "Ik ontvang jullie met alle

deling "jullie

met de mede-

zullen nu wel naar het

School

II

april:

08.30 uur en de

cabs' richting

University

Graduate

of journalism.

Hier

worden

plezier om 12.30 uur voor een rondleiding bij RTL en CBS", meldt hij na een half uur. De vrije

uurtjes

in de

morgen worden o.a. ingevuld met een bliksembezoek

aan

Empire

Building. Na slechts twintig wachttijd

ontvouwt

uitzicht delen

over

State minuten

zich een geweldig

Manhattan

en andere

van stad. Enkele vrouwelijke

reisgenoten

benutten

de tijd om op

zoek te gaan naar een winkel

met

oordoppen.

Dit om het indringende

nachtelijke

verkeersgeluid

in

het

hotel nog enigszins binnen de perken te kunnen houden. 's Middags is het een alleraardigste Westerman

die ons rondleidt

over

de burelen van CBS en RTL. Ook een bezoek aan het dak vanwaar hij altijd op

de Nederlandse

hoort

tv

te

zien

is

bij de bezichtiging.

Na Max is er het audiovisuele

bezoek

archieven

Kilometers informatie

hier

van de Amerikaanse

rondleiding

tele-

uur. De

die door het enthousias-

me van de verschillende uitloopt,

16.30 uur. Wel

Organisatoren los van Tegelen en Anne Werst op bezoek bij Jay Leno.

een schat aan

visie vanaf het allereerste

groepsfoto

CBS.

lange kasten vol tapes en

films herbergen

grandioos

aan de

van

CBS-mensen

eindigt

pas om

nog even snel een

voor de 'anchor desk', en

hotel

willen!"

Nee dus. afspraak

afspraak. Vijf minuten

is

later verschijnt

Max in de kroeg op de hoek en laat ons nog enige tijd meegenieten zijn ervaringen

en anekdotes,

van opge-

we gedurende

drie uur door profes-

sor Steven Ross onderwezen redactie

en journalistiek

komst en de nieuwe die researchers

in de

van de toebelangrijke

rol

daarin zullen moeten

daan in zijn dagelijkse leven als 'Max

gaan spelen. Het speeltje

dan snel naar de uitgang, langs de

in the City'.

een super-mini

videocamera,

maakt

staatsieportretten

's Avonds gezamenlijk gegeten in een

bij

Guus

zoveel

restaurant

koopemoties

feeĂŤn,

waarvan

behoorlijk

op

van alle CBS-coryde

meesten

leeftijd

zijn

al (Dan

in de buurt waar de opna-

mes voor de film Westside

Rather!). Bij het verlaten van het CBS-gebouw

gedraaid. Een etablissement

worden

terugweg

overlopen

we

en

door

passant een voor

nog

bijna

ons 'oud-

Story zijn

zeer 'big size' peppersteaks. naar het

een kort ommetje

hotel

met wel Op de nogmaals

over een verlicht

reisgenoot

van Ross,

Bosch

los, dat hij besluit

om

een eenzelfde camera te gaan kopen. De trip

per

metro

richting

Times

Square na afloop blijkt een historisch moment. Wij

reizen als een van de

laatsten met de al decennia geldende


'coins'. Zij zijn die dag voor het laatst in omloop.

Om

14.30 uur is om de

hoek bij Times Square het bezoek aan het

research-department

van The

New York Times. Op het programma staan

een

Intranet,

demo

een

immens grote teuren!)

van

het

wandeling redactie

over

wat

werkzaamheden

de

( 1000 redac-

en een uitgebreide

Research

NYT

over

uitleg bij

hun positie

zijn. Op

en

weg naar

buiten zien we door een glazen deur een gezelschap van ongeveer veertig man in druk overleg. We blijken getuige te zijn van de dagelijkse 'frontpage meeting'

in

de

'main

room': hier wordt

conference

bepaald wat we de

volgende morgen op pagina I zullen lezen. De wandeling ting hotelleidt

huiswaarts

ons 'toevallig'

NBC-store.

Een winkel

koopwaar. Hier worden satoren

Jos en Anne

rich-

langs de

vol

NBC-

onze organisamen digitaal

Zaterdag

12 april: Vroeg op, ontbij-

ten en koffers inpakken. Nog tijd tot 19.00 uur voor

bezichtiging

van alle

Nederland

met een Boeing 747 van

KLM is perfect en is een verademing in vergelijking

bij de heenreis. Omdat

dingen die je alleen maar van televisie

de 'Jumbo' maar voor

en uit de boeken kent. Met z'n allen

zit, is er uitgebreid

show Jay Leno. Een presentje namens

kopen

we

om

de reisgroep!

metro

en dan op naar de punt van

Het laatste avondmaal in het Franse

Lower-Manhattan.

restaurant

blik op het Vrijheidsbeeld

vereeuwigd

velende

in het decor

loopt bijna uit op een ver-

confrontatie.

hongerig laatste

van talk-

De VPOD'ers,

als ze zijn van deze lange dag, willen

ternauwernood hinderen,

obers

kunnen

een 'bloedbad'

want

Don

ver-

Corleone

en

zodoende

te proberen

mijdelijke

jetlag te beperken.

aankomst

het verlaten

uiteindelijk

de groep

met

behulp lukt

het

toch

op Schiphol.

op een boekenIn 'no time'

en. De

middenstander

door zijn totale voor-

plek

van

de Twin Towers

maakt veel indruk.

raad van 'Max

Hier valt de groep

uiteen

& The

nog

niet

de diner

gedekte

is goed, maar bovenal erg

gezellig. Een vermoeiende ontzettend ressante

tafel

Het voorgeschotel-

veel indrukken nieuwe

weetjes

week met en inteloopt

ten

heen.

gaat voor een dag zijn eigen weg. De

to met Max' boeken en dan de harte-

totaal niet verwachte

andere

City'

Koffers pakken, een laatste groepsfo-

metro

gemanoeuvreerd.

is deze

en ieder

den. Zo is er ook

naar een

en tijd-

schriftenkiosk.

zelf zien deze dag nog Wall Street, de

uiteindelijk

Bij

botst

om haar weer bij de groep te loods-

nenzak! Met de nodige tact wordt group'

om de onver-

van het vliegtuig

groep van Albert,

'Dutch

en

Volgens plan een

Joey Soprano grijpen al naar hun binde

vol

en te voet

Zero'. Ondertussen

vroegere

telefonie

toeschietende

de slaap te vatten

van de mobiele

tafel

gaten

een

liggend

13 april:

schuiven aan de gereserveerde

de uit alle hoeken en

In de regen

de

Zondag

maar

familie. Alleen

voor

verliezen we Anne Werst uit het oog,

aan-

New Yorkse maffia-

'funcard'

richting 'Ground

enthousiast

van een beruchte

een

eenderde

de mogelijkheid

Little

van

Brooklyn,

Italy, Manhattan

Bridge, Central fotozaken tale

Fred, Mart en mijChina

en Brooklyn

Park en verschillende

voor het bekijken van digi-

camera-aanbiedingen.

uiteindelijk

einde. Morgen nog een vrije dag voor

kope'. De snelle

sightseeing in Manhattan.

(6,5

uur)

Town,

bij 'kijke,

Het

kijke

blijft

en niet

lijke ontvangst door familie en beken-

VPOD-nestor Een prima Uit

nachtelijke

retourvlucht

vanaf vliegveld

JFK naar

afsluiting

studieweek

onderlinge

die

van

een

in

een

sfeer is verlopen.

naam van alle deelnemers

welgemeend

en

ontvangst door

Fred Njio.

waardige

geweldige

de spontane

woord

beide organisatoren Jos van Tegelen.

een

van dank aan de Anne Werst

en

Ruud Jacobs


New Vork 'Patience Patience and Fortitude, meren

Pubtic Library and Fortitude'

de twee mar-

leeuwenbeelden

op de trap

ners

van

zeker

zijn

te

de wereldberoemde

van

Depressie,

de bibliotheek.

Leo Astor

Vroeger

en Leo Lenox

oprichters

john

en james Lenox.

In de jaren dertig van

achtte

New

York,

LaGuardia, het noodzakelijk wen te hernoemen Fortitude.

als

naar de

van de bibliotheek,

jacob Astor meester

bekend

Kwaliteiten

tijden

York

volgens

van pas zouden

van de New York Public Library mascottes

New

boven

komen

komen van

de

de economisch

van de jaren

Fiorello de leeu-

als Patience en die de inwo-

bij het Grote

onzekere

'30.

Maar ook wij kunnen ze gebruiken, want onze afspraak over het digitaliseren van grote collecties

de burge-

hem

ging voor-

lopig niet door. Een verslag van de 'gewone' rondleiding door Guus Bosch Vermaak)

is

te

(geschreven en Marianne vinden

www.vpod.nl!

Met drukkerij

dank

aan

PlantijnCasparie IJsselstein

op


Photo(image)base

is een softwareprogramma

het archiveren van beeldinformatie Diverse soorten beeldinformatie

Door middel van het geven van zoekopdrachten

voor

over de gezochte beelden.

{foto's, diapositieven

en negatieven, gravures, etsen, gedrukte beelden, videobeelden, etc.) maar ook brondocumenten

heeft

u met 3 klikken op de muisknop direct de beschikking

in een computer.

{registers bur-

Andere voordelen zijn te vinden op het gebied van de communicatie,

Photo(image)base

is Intranet en Internet

gerlijke stand, bevolkingsregisters, persoonskaarten, bouwvergunnigen en notariĂŤle archieven e.d.) kunnen

voorbereid. Vanuit Photo(image)base

met behulp van Photo(image)base

ieder moment een afdruk maken naar elke Windows

direct in een compu-

bent u in staat

rechtstreeks foto's per e-mail te versturen. U kunt op

ter worden gearchiveerd.

ondersteunende

Door middel van een zelf in te richten database bent

Verder kunnen wij u van dienst zijn met: .digitaliseren van microfilm; .digitaliseren en/ of microverfilmen van de meest uiteenlopende documenten; .digitaliseren van beeldarchieven; .data-entry, OCR, SGML en HTML werkzaamheden; .dupliceren van microfilm; .dupliceren van digitale informatiedragers; .conversie van databases.

u geheel vrij in de keuze hoe uw database er uit komt te zien. De beeldinformatie

wordt gekoppeld aan de data-

base. Doordat elk beeld kan worden voorzien van diverse kenmerken, kunnen beelden die eenmaal zijn gearchiveerd snel weer worden teruggevonden. Waarom

digitale

beeldarchivering?

Behoud in combinatie belangrijkste

met beschikbaarheid

vormt het

kenmerk van digitale opslag. Digitale beeld-

printer.

opslag kan een positieve bijdrage leveren binnen het conserveringsbeleid kan voorlopig

van uw archief. Het origineel

Voor meer informatie

of het maken van een afspraak

voor een demonstratie:

in de kast blijven omdat men gebruik

kan maken van het digitale kopie van het origineel. Snel, efficiĂŤnt, veilig en overzichtelijk begrippen die onlosmakelijk

zijn enkele

aan Photo(image)base

zijn verbonden.

Microformat w

I

KRIJGEN MicroFormat

ELK Systems

.Heereweg Fax

0252

331 .Postbus 43 21 01 .E-mail

ARCH 287.2160

EF AG

sales@microformat.nl

Lisse.

Tel

N

KLE 02524321

00

VPOD op Amerikaanse tour  

VPOD Nieuws gaat op studiereis naar de states. In de USA wordt een bezoek gebracht aan diverse media-instituten, zoals NBC, New York Times....

Advertisement