Page 1


ONDERHOUD EILANDEN VINKEVEENSE PLASSEN Gefinancierd door De Ronde Venen, Amsterdam en provincie Utrecht, start eind 2016 groot onderhoud van het beschoeien van de eilanden op de Vinkeveense Plassen. Tevens wordt begonnen met de verkoop van een aantal legakkers en gaat de gemeente verder met het maken van een bestemmingsplan voor het gebied. De gemeenteraad van De Ronde Venen besloot in 2014 uit het recreatieschap Vinkeveense Plassen te stappen en deze op te heffen. Amsterdam, samen met Ronde Venen het recreatieschap vormend, had al eerder laten weten hetzelfde te willen doen. Beiden spraken af dat het opheffen van het recreatieschap gepaard moet gaan met investeringen in het gebied. Afgesproken is t/m 2023 te investeren in achterstallig en toekomstig onderhoud van de beschoeiingen van de zandeilanden en de legakkers. Amsterdam draagt hier 3,3 miljoen euro aan bij (een schijntje vergeleken bij wat ze hebben weggezogen!) en De Ronde Venen 5,2 miljoen euro. Ook heeft de provincie Utrecht toegezegd in ieder geval de komende vier jaar een bedrag van 1,3 miljoen euro bij te willen dragen zodat de werkzaamheden van de eerste fase van het ‘Toekomstplan Vinkeveense Plassen’ kunnen worden uitgevoerd. Rekening houdend met natuurwetgeving en het recreatieseizoen zal het groot onderhoud aan de beschoeiingen waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2016 plaatsvinden. In totaal wordt dan bijna vijf kilometer beschoeiing van de zandeilanden en anderhalve kilometer beschoeiing van de legakkers vervangen. Deze 37e editie van het zomerevenementenboekje 2016 is een uitgave van de Stichting Vinkeveen Promotion; www.vinkeveen.nu Samenstelling: Jack Hoogenboom en Hans van Zwieten Druk: Drukkerij Schilperoord, Waverveen Verspreiding: Reclamebezorging Fabian van Asselen, Vinkeveen


INFORMATIE VINKEVEEN PROMOTION 2016 Hans van Zwieten………………………………………. 06 55 808 966 (Coördinatie evenementen) info@vinkeveen.nu Jack Hoogenboom……………………………………… 06 51 687 118 (Jaarmarkt Vinkeveen) jack@vinkeveen.nu Houdt rekening dat de Herenweg, tijdens de jaarmarkt op woensdag 13 juli, afgesloten zal zijn voor doorgaand verkeer. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de markt meester 06 51687118 of kijk op onze website; www.vinkeveen.nu

POSTAGENTSCHAP, BRUG- EN SLUISTIJDEN POSTAGENTSCHAP VINKEVEEN, Gevestigd in de "Readshop", WC Zuiderwaard, Vinkeveen, telefoon 0297 262729. Maandag t/m vrijdag: van 08.30 tot 18.00 uur en zaterdags van 09.00 tot 15.00 uur. BRUGTIJDEN NIEUW !: De Gemeenlandsevaartbrug* (Achterbos), de Heulbrug (Demmerik), en Middenweteringbrug* (Baambrugse Zuwe) zijn in de weekenden van 16 juni t/m 31 augustus zonder pauzes geopend van 09.00 tot 20.00 uur. Doordeweeks en andere dagen is (bij *) de brugwachter op te roepen via drukknop of 0886191201. Voor bediening Heulbrug is de brugwachter op te roepen middels een € 2,00 munt in automaat. Indien ná 30 minuten nog geen bediening, bel dan 06 10709640. SLUIZEN: De Proosdijersluis (Winkeldijk, nabij restaurant Bon) en de Demmerikse sluis (N201) worden van 16 april t/m 31 mei alle dagen geschud, behalve feestdagen van 09.00-12.30 uur en van 13.30-19.00 uur. Vanaf 1 juni t/m 31 augustus zijn de schudtijden van 09.00-12.30 en van 13.30-20.00 uur.


SERVICE NUMMERS POLITIE / BRANDWEER / AMBULANCE / GEMEENTE: Alarmnummer

112

Politie wijkteam de Ronde Venen Politie Ronde Venen, Bozenhoven 76, Mijdrecht Landelijk nummer Politie (geen spoed) Meld Misdaad Anoniem

0900 8844 0900 8844 0900 8844 0800 7000

Brandweer Vinkeveen Brandweer Mijdrecht

088 8783280 0297 551510

Ambulance / Brandweer / Politie (SPOED)

112

Gemeentelijke diensten Gemeente afvalbrengstation Buiten kantooruren, uitsluitend spoedgevallen

0297 291616 0297 291800 0297 272361

Servicepunt Vinkeveen (Kerklaan 12)

0297 587600

maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 16.00 uur

ARTSEN: Huisartsenpraktijk De Beuk Huisartsenpraktijk De Heuvelink Praktijk De Heuvelink (SPOEDLIJN) Huisartsenpost (na 17.00, avond- en weekend) TANDARTSEN: Tandartsenpraktijk Waverbancken 66; Tandartsenpraktijk zenz Herenweg 69;

0297 261300 0297 212345 0297 214141 0900 4201420 0297 262718 0297 264445 0297 263648 0297 266136

APOTHEEK: Apotheek Vinkeveen

0297 262033

DIEREN: Dierenarts praktijk Vinkeveen Dierenambulance de Ronde Venen (SPOED)

0297 263758 06 53315557


SERVICEPUNT EN BLOEDPRIKKEN SERVICEPUNT: Wonen, Welzijn en Zorg aan de Kerklaan 12 in Vinkeveen, is er voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg. Openingstijden zijn op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur en telefonisch 0297 587600. Buiten is een Rabobank geldautomaat. BLOEDPRIKKEN: Naast twee fysiotherapeuten is ook Saltro gevestigd in 'De Zuwe 8'. Daar kunt u, op weekdagen, iedere ochtend tussen 9.30 en 10.30 uur bloed laten prikken. Oogonderzoek, de zgn. fundusmeting wordt tevens door Saltro in 'de Zuwe 8' uitgevoerd. Om bloed te laten prikken kunt u zonder afspraak binnenlopen. Zoals de naam al doet vermoeden, is ‘De Zuwe 8’ gevestigd aan de Baambrugse Zuwe 8.

GEMEENTELIJKE INFORMATIE ALGEMEEN Vinkeveen maakt deel uit van de Gemeente De Ronde Venen en bestaat uit de kernen Amstelhoek, Abcoude, Mijdrecht, Baambrugge, De Hoef, Waverveen, Wilnis en Vinkeveen. Bezoekadres Gemeentehuis: Croonstadtlaan 111, Mijdrecht Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 098.30 tot 12.30 uur, maandagavond van 16.00 tot 20.00 (burgerzaken). Afvalbrengstation Mijdrecht: (Industrieweg 50) alle dagen open van 9.00 tot 12.00 en 12.30 tot 16.00 behalve vrijdagmiddag en zondag. Afvalbrengstation Abcoude: (Bovenkamp 15) open op woensdag 13.00 tot 15.00 en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer: Alle gemeentelijke diensten; 0297 291616 Verdere informatie; website Gemeente: www.derondevenen.nl


Om een bepaald type boot te kunnen en mogen varen, gelden minimum leeftijden. Snelle motorboot korter dan 20 meter met een max. snelheid boven de 20 km; 18 jaar + vaarbewijs Motorboot vanaf 7 meter, met een max. snelheid van 13 km; 16 jaar (vanaf 15 meter + vaarbewijs) Motorboot tot 7 meter, met max. snelheid tot 20 km; 16 jaar Motorboot korter dan 7 meter, met max. snelheid van 13 km; 12 jaar

SNELHEID OP HET WATER Houdt u aan de toegestane snelheid van 9 km. Nå zonsondergang 6 km en voorkom hinderlijke golfslag. De Vinkeveense Plassen staan bekend om haar legakkers, help ons deze akkers in stand te houden en voorkom onnodige afkaveling door af en toe eens over uw schouder naar uw hekgolf te kijken. Vaar zoveel mogelijk aan stuuRboordzijde (Rechts) maar houdt voldoende afstand tot de oevers en medewatersporters. REKENING HOUDEN MET‌. Een klein motorschip geeft waar mogelijk voorrang aan een door spierkracht voortbewogen vaartuig (roeiboot) of zeilboot. Op en rond het water wonen mensen. Houdt u daar rekening mee, ook met muziek aan boord.

Toegestane snelheid op de plas is 9 km/uur

Als schipper bent u ook verantwoordelijk en mag u niet meer dan 0,5 promille alcohol in uw bloed hebben (hetzelfde als op de weg).


UW VEILIGHEID Onderstaande geldt voor snelle motorboten, maar is adviserend voor alle schippers. -

Een reddingsvest voor elke opvarende (binnen handbereik) - “Man over boord knop”, welke is bevestigd aan de schipper. - Een draagbare brandblusser. - Een deugdelijke stuurinrichting. Algemene aanbeveling; anker met voldoende lijn, EHBOmiddelen, peddels, reddingsboei, waterdichte lantaarn, mobiele telefoon of ander communicatiemiddel.

Bakboordlicht is rood, stuurboordlicht is groen, toplicht is wit en het heklicht is eveneens wit.

GELUIDSIGNALEN Doorvaren van sluizen. Het verzoek tot bediening van een

sluis is het zelfde als bij een brug (lang-kort-lang). De betekenis van de lichten bij sluizen komt grotendeels overeen met die van bruggen. DUIKERS Het heldere water van de Vinkeveense Plassen maakt het gebied zeer aantrekkelijk voor de duiksport, er wordt zowel overdag als ‘s-nachts veel gedoken in de plassen. Komt u een stilliggende boot tegen met één van de onderstaande duikvlaggen icm

gele boeien of ziet u een rood/witte drijver aan de oppervlakte dan zijn er duikers in de buurt! Matig dan uw snelheid en houdt zoveel mogelijk afstand van de vlaggen en boeien, minimaal 15 meter. Op de Noordplas, tegen eiland 4, is een permanente duikgebied afgebakend met rood/wit/rode-boeien. Binnen dit gebied mag niet gevaren worden, houdt ook hier minimaal 15 meter afstand tot de boeienlijn.


ZWEMMEN Niets is lekkerder dan een frisse duik in de Vinkeveense Plassen.

bestuurder over een vaarbewijs te beschikken. AANLEGGEN AAN EILANDEN

De recreatie eilanden op de Noord- en Zuidplas zijn er in de eerste plaats voor dagrecreatie. De recreatieeilanden zijn te herkennen aan de blauwe verordening borden. Echter, zwemmen in open water is altijd voor eigen risico! Aangeraden wordt om dit alleen bij officiële zwemgelegenheden te doen. Houdt voldoende afstand van een varend schip en zwem nooit bij een brug, sluis, bij afmeergelegenheden, in de vaargeul, de waterskibaan of in een jachthaven. Het is niet toegestaan van de bruggen af te springen. WATERSKIËN Op de zuidplas ligt een waterskibaan waarop, alléén met een ontheffing van Recreatie Midden Nederland mag worden gewaterskied en dient de

De recreant kan er een weekeind doorbrengen of om er te overnachten. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met hun boot van de eilanden gebruik kunnen maken, mag niet langer dan 3 maal 24 uur (3 dagen aaneengesloten) aan hetzelfde eiland blijven liggen. Wilt men langer blijven liggen, dan wordt verzocht gebruik van een jachthaven te maken.

Verdere informatie: www.recreatiemiddennederland.nl


Met Pinksteren, zaterdag 14 en zondag 15 mei, zijn de Kleine Plas en de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen wederom het decor van zeilende historische bedrijfsvaartuigen, waarin met name Westlanders en Kagenaars, de hoofdrol zullen spelen.

GEUZENSLOOT Vanaf de steigers van Vinkeveen Haven aan de Herenweg 144 te Vinkeveen starten 18 schepen hun strijd om de felbegeerde Geuzenpenning. De route die wordt gevaren is uitgezet over de Geuzensloot, de kleine- en de Zuidplas. Voor zich spreekt dat, op een enkele plek na, alles gezeild moet worden. Extra handicap voor de schippers en hun bemanningsleden is dat de

brug in de Provinciale weg N201 niet bediend zal worden. Als de schepen deze brug passeren zal de mast gestreken moeten worden. START EN FINISH Belangstellenden kunnen de start, op zaterdag, rond 14.00 uur, en finish vanaf het terras van pannenkoekenrestaurant ‘Het Voordek’ meemaken. Ditzelfde geldt ook voor de zondag. Dan zal er al om 10.00 uur gestart worden en indien mogelijk een 3e wedstrijd om 14.00 uur. Na afloop van de hardzeilerij, op zondag 15 mei, zal de prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur plaatsvinden.

Voor meer informatie belt u met Vinkeveen Haven; 0297 261990


Donderdag 12 mei zal het startsein zijn van weer een bijzonder gezellig 5-daags feest in Vinkeveen! Vinkefest vindt plaats op het feestterrein aan Demmerik naast eetcafé ’t Kruytvat en schuin tegenover De IJsbeer. Voor de donderdag staat een Bingoavond met De Steupels gepland.

Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom in de grote feesttent voor een stevige avond bingo om zeer fraaie prijzen.

Bingokaartjes kosten € 1,- per stuk en we spelen voor bovenste en onderste rijtje, en natuurlijk voor de volle kaart. Kom ook en pak die prijs!

Op vrijdag 13 mei gaat de tent vanaf 13.30 uur open. Om 14.00 uur is er De Steupels Middag Matinee. Het wordt een middag voor jong en oud met live-acts, playback en hilarische optredens. De ouderen krijgen het eerste drankje aangeboden van De Vinkeveense Steupels!

VRIJMIBO Aansluitend om 16.00 uur is de grootste VrijdagmiddagBorrel van De Ronde Venen! Tijdens de borrel komen er lekkere snacks voorbij en zullen er optredens zijn van Quincy Smolders, Mark Fledderman en Davey Miller.


Vrijdagmiddag belooft weer een goede middag te worden waarbij iedereen elkaar weer eens ziet en spreekt.

ETEN EN KERMIS Tijdens Vinkefest zal er ook een kleine kermis aanwezig zijn. Verder zal traiteur VORQQ voor de nodige lekkernijen zorgen. VEENSATION! Om 21.00 uur is de tent omgebouwd voor VEENSATION! Een avond met de dikste beats en de vetste lichtshows.

Ook de line-up liegt er niet om: Barry Paf (538), Lewis More

& Tricky Gullivan, Des Santos, Divana Jones en AfroBros staan achter the wheels of steel, op Sax “Julian” en Mister Cherokee verzorgt de percussie op deze vette avond!

Kaarten voorverkoop en online € 12,50 en aan de deur € 15,DARTTOURNOOI! Zaterdag 14 mei start om 13.00 uur een darttoernooi De gemeente De Ronde Venen beschikt over een groot aantal liefhebbers van het dartspel en organisatoren Ron Voorbij en Wouter Moen dragen zorg voor een leuke sportieve middag waarbij de darters worden gekoppeld aan voor hun onbekenden of juist bekenden middels loting. Een gezellig muziekje wordt verzorgd door DJ De Jas! Meer info op www.vinkefest.nl


ROCK THE PARTY op de zaterdagavond is een begrip! Vanaf 21.00 uur komt de zeer succesvolle band van verleden jaar, STOOT! Een band met een grote diversiteit aan muziek. Van party tot Rock….you name it! Niet voor niets is Stoot! uitgeroepen tot beste coverformatie van de nationale popmuziek.

Het Feestteam is de afsluiter van weer een geweldige zaterdagavond.

Deze fantastische feestact maakt de avond compleet. Hun motto is van 0 tot feest in

10 seconden en niets is minder waar! Ook in 2015 wederom uitgeroepen tot beste feestact van Nederland en wij zijn trots dat wij deze act weer naar Vinkeveen hebben kunnen halen. Kaarten online en voorverkoop € 10,- en aan de deur € 13,ZONDAG 15 MEI Op zondag is de tent vanaf 11.30 uur geopend voor supporters en sportievelingen. RABOBANK PRUTMASTERS Prutmasters is een activiteit met een knipoog naar “Mudmasters”.

Deelnemers (m/v) kunnen vanaf 12.00 uur inschrijven gevolgd door een straffe warming up van Gym Suppan en weer een warming up van de superhelden voor de kidsrun. Om 13.30 uur start de kidsrun, en om 14.30u de race voor de volwassenen.


Deelnemers aan prutmasters dienen een parcours over het terrein af te leggen, waarbij verschillende obstakels moeten worden overwonnen.

De organisatie is in handen van Stefan van den Berg, Co Compier jr en Frank Bakker. Deelnemers worden, waar gewenst, aan het einde schoongespoten door de brandweer. Dit jaar is er dus ook een kidsrun, waarbij de kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van pa of ma mee kunnen lopen. Na de prijsuitreiking voor volwassenen m/v (kids zijn allemaal winnaars!) zal er nog een gezellig muziekje gedraaid worden. Een middag bomvol plezier voor toeschouwers en deelnemers dus! Meer info, reglementen en inschrijvingen op; www.vinkefest.nl De zondagavond is onder de

noemer SUNDAY NIGHT FEVER ingeburgerd bij de oudere jeugd. Vanaf 21.00 uur gaan we weer terug in de tijd! Discobollen, onwijs gave lichteffecten en spectaculaire muziek van toen! Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een te gekke Funky disco band genaamd SHAKY GROUND. Deze zeer energieke 9-mans formatie inclusief 3 ‘beesten’ van zangeressen zorgt ervoor dat je aan het eind van de avond met zere voeten van het dansen huiswaarts gaat.

Gegarandeerd swingen dus! De tentharingen zullen extra strak gespannen staan, maar ondanks dat zal toch het dak eraf gaan….Shaky Ground will blow you away!!! Kaarten online en voorverkoop € 10,00 en aan de deur € 13,-


DE FAMILIEDAG Op maandag 16 mei, 2e pinksterdag staat Vinkefest weer geheel in het teken van de altijd gezellige, drukbezochte familiedag. Vanaf 13.00 uur is het feestterrein weer geopend en barsten alle activiteiten los, mede mogelijk gemaakt door Jumbo Vinkeveen en de fantastische organisatie bestaande uit Miriam van der Linden, Hester Dam, Marleen Visschers, Inge Lucassen en Marcel van Genderen.

de ton. Verder kunnen kinderen geschminkt worden of een tattoo laten zetten, kan je achterop een stoere trike van Trike Centrum vinkeveen en is Hoeve Landzicht aanwezig met Aquabubble en lekkernijen en verder is er nog zoveel meer voor de kinderen. Ook de volwassenen kunnen zich goed vermaken dus al met al een middag om met het hele gezin naar uit te kijken! Het activiteitenprogramma is terug te vinden op www.vinkefest.nl

GRABBELEN EN SCHMINKEN

Kinderen kunnen zich de hele middag vermaken met leuke activiteiten met de door hun op school ontvangen bonnenboekjes, veelal nog gratis ook! Zo is scouting Eliboe aanwezig met mooie projecten, zal k.o.v. De Ronde Venen gaan knutselen met de kleinsten, is er voor ieder wat lekkers en kan je grabbelen uit

VINKEVOICE-KIDS! Rode draad van de familiedag is de Vinkevoice-kids talentenjacht, waarbij alle kinderen uit de regio een podium krijgen om hun zangdans en playbackkunsten te vertonen.


Van dinsdag 24 mei t/m vrijdag 27 mei zal ook weer de Avond4daagse Vinkeveen plaatsvinden. De te lopen afstanden zijn 5 of de 10 kilometer. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar geldt; zit je in groep 1 of 2, dan wandel je minimaal 1 avond, groep 3 minimaal 2 avonden en vanaf groep 4 worden alle avonden meegewandeld. Onderweg is er ook weer een gratis koek en zopie van de Jumbo. Ook niet-basisschool lopers zijn natuurlijk van harte welkom.

INSCHRIJVEN INTERNET Heb je niet via internet in kunnen schrijven, dan kan dat ook nog op dinsdag 24 mei vanaf half 6 in de Boei. De organisatie stelt dat inschrijven via de website wel de voorkeur heeft. Ondanks kleine probleempjes in 2015, zullen zij dit in 2016 beter

onder controle te hebben. Bij voortijdig digitaal inschrijven, krijgt uw kind zijn stempelkaart netjes op school.

De start van de “avond4daagse Vinkeveen” zal iedere avond tussen 18.00 en 19.00 uur zijn. De deelnameprijs is nog steeds € 5,- en daarmee hoopt de organisatie nog veel meer deelnemers te kunnen krijgen. Vrijdag 27 mei vertrekt muziekkorps Triviant om 20.00 uur via de HeulwegKerkelanden-Achterveld naar het Boeiplein. Hier zal traditioneel het defilé weer worden afgenomen. Meer info en inschrijven op website; www.avond4daagsevinkeveen.nl


Op het plein van de Nederlands Hervormde kerk in Waverveen wordt op zaterdag 11 juni, inmiddels voor de zestiende keer, weer de jaarlijkse Rommelmarkt, van 10.00 tot 15.00 uur gehouden.

Voor nieuwe tuin- en kamer

Op zaterdag 11 juni kunt u weer een stukje historische verleden meebeleven van ons varend erfgoed. Dan wordt voor de vijfde maal de Vinkeveense opduwer- en sleepbootdag georganiseerd op het terrein van Vinkeveen Haven (zeilschool). Naast het bezichtigen van de historische schepen, kunt u getuige zijn van opduwer trekwedstrijden en mogelijkheden tot rondvaartjes.

planten, groente en fruit bent u op deze markt aan het juiste adres en verder is er verkoop van allerlei creatieve dingen. Vele leuke bruikbare artikelen zijn er te vinden voor een klein prijsje. Naast verkoopbare spullen is ook gedacht aan de inwendige mens. BRENGEN Bruikbare spullen kunt u aanbrengen op vrijdag 10 juni, van 14.00 tot 15.00 uur, op het plein bij de kerk. Voor vragen of verdere info belt u met 0297 264495.

Dit gezellige nautische evenement start vanaf 12 uur op het terrein van Vinkeveen Haven, Herenweg 144.

Verdere informatie is te verkrijgen bij Scheepstechniek Vinkeveen, 0297 265733.


Ook in 2016 zal de traditionele Rabobank Rap en Ruig Race weer plaatsvinden op eiland één in Vinkeveen.

ZATER-BOUW-DAG 2 JULI Aan de uiteindelijke race gaat eerst een dag lang bouwen aan vooraf. Op zaterdag 2 juli halen de teams tussen 10.00 en 11.00 uur hun bouwpakket, vervolgens heeft men tot 22.00 uur de tijd om hun “boot” te bouwen. BOUWPLAATSEN Gedurende deze zaterdag zullen Rap en Ruig alle bouwplaatsen in de Ronde Venen bezoeken om te controleren op het gebruik van verboden materialen. Denk hierbij aan: purschuim, piepschuim, extra balken e.d. Deze dag bent u welkom op de diverse bouwplaatsen om

de teams aan het werk te zien bij de bouw van hun “boot”. VAREN OP ZONDAG 3 JULI De volgende dag, zondag 3 juli, worden de creaties naar het parcours bij Eiland één gebracht. Daar start om 13.00 uur de jurering voor bijvoorbeeld de originaliteit. Toeschouwers kunnen Eiland 1 makkelijk bereiken zowel lopend, per fiets, auto of de boot. Uiteindelijk zullen de teams zich op de ponton opstellen om tegen elkaar te strijden. Maar of ze ook de finish weten te halen…….?

De race zelf start zondag de 3e juli om 14.00 uur op Eiland 1. Het inschrijfformulier, de bouwplaatsen en alle voorwaarden zijn te vinden op; www.rapenruig.nl


MEI 11 mei: 1e Avond van het midweekzeilen (kajuitzeiljachten). Starttijd 19.30 uur. Info; www.bonvinkeveen.nl, 0294 281394 12 mei: Opening VinkeFest op kermisterrein a/d Demmerik. www.vinkefest.nl

13 mei: VinkeFest met 60+ en Veensation op kermisterrein a/d Demmerik. www.vinkefest.nl 14 mei: VinkeFest met Vinkenesten en Rock the Party op kermisterrein aan de Demmerik. www.vinkefest.nl 14 en 15 mei: Hardzeilerij om de Geuzenpenning in Vinkeveen. Verdere info Vinkeveen Haven; 0297 262200 15 mei: VinkeFest met Prutmasters en Sundaynightfever op kermisterrein aan de Demmerik. www.vinkefest.nl 16 mei: VinkeFest met familiedag en Vinkevoice-Kids op het kermisterrein aan de Demmerik. www.vinkefest.nl 16

mei: Repair Café in St.

Jozefschool van 9.30 – 12.30 uur, Tuinderslaantje 1, Vinkeveen; 0297 261450 16 mei: Repair Café in St Jozefschool van 9.30 – 12.30 uur, Tuinderslaantje 1, Vinkeveen; 0297 261450 17 mei: IVN organiseert een opmerkzame wandeling van ca. 8 km rond de Demmerikse polder van 19.00 – 21.30 uur. info: 06-23150498 24 t/m 27 mei: De Avond-4daagse in Vinkeveen. Info: www.avond4daagsevinkeveen.nl

25 mei: 2e Avond van het midweekzeilen (kajuitzeiljachten). Starttijd 19.30 uur. Info; www.bonvinkeveen.nl, 0294 281394 29 mei: TTC de Merel organiseert Goede doelentocht over 35, 70 en 100 km. Start vanaf 8.30 uur, Info: 0297 288486 29 mei: Atalante organiseert het 28e Assuline volleybaltoernooi op Sportpark de Molmhoek in Vinkeveen. Info: www.vv-atalante.nl


29 mei: Hollandse middag met Rederij Klinkhamer van 16.00 – 20.00 uur. info 06 25014306

kopje koffie bij start en tegelijk geld verdienen voor uw school vereniging of stichting. Info; 0348 427030 of e-mail

JUNI

mijnrabobanksteunt.rv@rabobank.nl

5 juni: 39e Dorpentocht (recreatieve fietstocht over circa 35 en 55 km). Starten tussen 9.30 -14.00 uur. Info: www.dorpentocht.net

15 en 22 juni: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.0016.00 uur. Info; 06 54295204

7 juni: Het IVN organiseert fietstocht ca. 20 km van 19.15 – 21.30. Start Gemeentehuis Mijdrecht. Info: 0297 261628

17 juni: IVN organiseert een opmerkzame wandeling van ca. 8 km rond de Demmerikse polder van 07.00 – 9.30 uur. info: 06-23150498

8 en 15 juni: 3e en 4e Avond van het midweekzeilen (kajuitzeiljachten). Start 19.30 uur. Info; www.bonvinkeveen.nl, 0294 281394

18 juni: Haringfeestje bij Vishandel Sier aan de Herenweg met m.m.v. het Shantykoor vanaf 13.00 uur

11 juni: Bazaar bij de Nederlands Hervormde kerk in Waverveen. De bazaar is van 10.00 tot 15.00 uur. Inbrengen spullen of info, 0297 264495 11 juni: Vinkeveens opduwertjesdag bij Vinkeveen Haven, Herenweg 144 vanaf 12 uur. Meer info; 0297 265733 11 juni: Rabo fietstocht, da’s een heerlijk dagje fietsen,

18 en 25 juni: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 10.0012.00 uur. Info; 06 54295204 18 juni: Het IVN organiseert “Roeien op de Botshol”. Vertrek 10.00 uur bij startpunt; botenverhuur Verweij, Botshol 14. Info, 0297 257287 19 juni: Bon wandelerie. Zomer opening van het Botshol wandelseizoen na het


broeden. Lekkers bij de koffie van het huis (10-16 uur). Info www.bonvinkeveen.nl of 0294 281394 20 juni: Repair Café in St Jozefschool van 9.30 – 12.30 uur, Tuinderslaantje 1, Vinkeveen; 0297 261450 22 juni: Verhalenroeitocht. Start 19.00 uur bij roeibotenverhuur Verweij, Botshol 14, Info en opgave (verplicht), 0297 261000 of 06 10814589 23 en 28 juni: Het IVN organiseert “Roeien op de Botshol”. Vertrek 19.00 uur bij startpunt; botenverhuur Verweij, Botshol 14. Info, 0297 257287 25 juni: Het IVN organiseert “Roeien op de Botshol”. Vertrek 10.00 uur bij startpunt; botenverhuur Verweij, Botshol 14. Info, 0297 257287 25 juni: Bon-jeu-de-boules. Klassiek evenement in de grinttuin van Restaurant Bon met BBQ. Teams (3 personen) zelf samenstellen. Aanvang 15.30 uur. 0294 281394

25 - 26 juni: IJsvereniging Vinkeveen organiseert 38e Weide Natuurmars, over 1525-40 km. Start in Dorpshuis de Boei vanaf 7.30 uur. Info: www.ijsverenigingvinkeveen.nl 28 juni: Het IVN organiseert “Roeien op de Botshol”. Vertrek 19.00 uur bij startpunt; botenverhuur Verweij, Botshol 14. Info, 0297 257287 29 juni: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.00-16.00 uur. Info; 06 54295204 29 juni: 5e Avond van het midweekzeilen). Starttijd 19.30 uur. www.bonvinkeveen.nl, 0294 281394

JULI Woensdags en zaterdags: Bezichtiging RK Kerk aan de Kerklaan te Vinkeveen. Op de woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.00-16.00 uur. Info; 06 30206158 2 juli: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 10.00-12.00 uur. Info; 06 54295204


2 en 3 juli: Rap en Ruig weekend. Zaterdag 4 juli is de bouw van de vaartuigen in de gehele Ronde Venen. Zondag 5 juli de race op Eiland 1. Verdere info: 06 20537498 3 juli: Het IVN organiseert “Roeien op de Botshol”. Vertrek 10.00 uur bij startpunt; botenverhuur Verweij, Botshol 14. Info, 0297 257287 3 juli: Varende BBQ en artiest met Rederij Klinkhamer. Reservering en/of (prijs)info via 06 25014306 5 juli: Het IVN organiseert fietstocht ca. 20 km van 19.15 – 21.30. Start Gemeentehuis Mijdrecht. Info: 0297 261628 6 en 13 juli: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.0016.00 uur. Info; 06 54295204 9 juli: “Moonlight Sailing” en tevens 6e avond het midweekzeilen. Starttijd 19.30 uur. Info ; www.bonvinkeveen.nl 9 en 16 juli: Natuurmonumenten organiseert varen

door de Botshol. Tijd 10.0012.00 uur. Info; 06 54295204 12 - 15 juli: Kom naar de VBW Tentdagen! Iedereen van 4-12 jaar is van harte welkom in de witte tent op Pijlstaartlaan 1 te Vinkeveen. 13 juli: 7e Avond van het midweekzeilen. Starttijd 19.30 uur. Info; 0294 281394 of www.bonvinkeveen.nl 13 juli: Traditionele Jaarmarkt op de Herenweg/Heul. Vanaf 10.00 uur (tot 21.00 uur). Info; 06 51687118 info@vinkeveen.nu 14 juli: IVN organiseert een opmerkzame wandeling van ca. 8 km rond de Demmerikse polder van 20.30 – 23.00 uur. info: 06-23150498 16 juli: Zonneweide klaverjasmiddag in Dorpshuis de Boei, zaal open 13.00 uur. Voor meer info; 0297 264059 17 juli: IVN organiseert een opmerkzame wandeling van ca. 8 km rond de Demmerikse polder van 20.30 – 23.00 uur. info: 06-23150498


18 juli: Repair Café in St Jozefschool van 9.30 – 12.30 uur, Tuinderslaantje 1, Vinkeveen; 0297 261450 20 en 27 juli: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.0016.00 uur. Info; 06 54295204 22 t/m 31 juli: Tennis vereniging VLTV organiseert het 41e "Plassentoernooi". Info; www.plassentoernooi.nl 23 - 30 juli: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 10.0012.00 uur. Info; 06 54295204 29, 30 en 31 juli: Rondje Eilanden Festival op de Vinkeveense plassen. Lopen, zwemmen over 12 eilanden en een festival over 3 dagen. Info www.hetrondjeeilanden.nl 30 juli: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 10.00-12.00 uur. Info; 06 54295204

AUGUSTUS Woensdags en zaterdags: Bezichtiging RK Kerk aan de Kerklaan te Vinkeveen. Op de

woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.00-16.00 uur. Info; 06 30206158 2 aug.: Het IVN organiseert fietstocht ca. 20 km van 19.15 – 21.30. Start Gemeentehuis Mijdrecht. Info: 0297 261628 3 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.00-16.00 uur. Info; 06 54295204 6 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 10.00-12.00 uur. Info; 06 54295204 6 aug.: Het IVN organiseert plantenexcursie “eetbare planten”. Start is tegenover kaasboerderij, Demmerikse kade 17, Vinkeveen om 14.00 en/of 16.00 uur. 0297-288106 7 aug.: TTC de Merel organiseert Midzomertoer over 100 km. Start 8.30 uur, eetcafé de Schans, Uitweg 1. Info: 0297 284545 10 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.00-16.00 uur. Info; 06 54295204


13 en 20 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 10.0012.00 uur. Info; 06 54295204 15 t/m 18 aug.: Vakantie Speelweek voor kinderen van 5 t/m 12. Maandag t/m donderdag. Info; 06 53736760 www.vakantiespeelweek.nl 15 aug.: Repair Café in St Jozefschool van 9.30 – 12.30 uur, Tuinderslaantje 1, Vinkeveen; 0297 261450 17 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.00-16.00 uur. Info; 06 54295204 17 aug.: 8e Avond van het midweekzeilen (kajuitzeiljachten). Starttijd 19.30 uur. Info ; www.bonvinkeveen.nl, 0294 281394 20 aug.: Rommelmarkt bij de Nederlands Hervormde Kerk aan de Herenweg vanaf 09.00 uur. Info; 06 16950125 20 aug.: 4e Vinkeveense Shanty-festival met deelname van diverse koren op het Boeiplein (achter Dorpshuis)

in Vinkeveen, vanaf 11.50 uur. www.deturfschippers.nl

24 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.00-16.00 uur. Info; 06 54295204 24 aug.: 9e Avond van het midweekzeilen (kajuitzeiljachten). Starttijd 19.30 uur. Info ; www.bonvinkeveen.nl, 0294 281394 27 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 10.00-12.00 uur. Info; 06 54295204 27 aug.: IVN organiseert een opmerkzame wandeling van ca. 8 km rond de Demmerikse polder van 07.30 – 10.00 uur. info: 06-23150498 31 aug.: Natuurmonumenten organiseert varen door de Botshol. Tijd 14.00-16.00 uur. Info; 06 54295204

SEPTEMBER 3 sept.: Nacht van Neptunus met verlichte en versierde boten. 20.00 Uur verzamelen de boten zich bij eiland 8. info nachtvanneptunus@gmail.com


Straks beginnen de schoolvakanties weer. In de eerste week van de zomervakantie is er VBW op het terrein van basisschool de Schakel! Dit jaar is het thema “Aan tafel�. Van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juli is er elke ochtend kinderfeest. Dan zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom om te ontdekken wat er allemaal aan tafel te vinden is! De ochtenden bestaan uit zingen, kijken naar een poppenkast, luisteren naar een Bijbelverhaal en knutselen.

BAZAAR Verder is er op dinsdagavond een gezellige bazaar voor jong en oud. Op woensdagmiddag is er een spelmiddag en dondermiddag is er een theatervoorstelling.

TEEN-EVENTS Natuurlijk zullen ook dit jaar de Teen-events niet ontbreken! Deze zijn op woensdag en donderdagavond.

BBQ Op vrijdagavond 15 juli is er, net als vorig jaar, een slotavond. We kijken met de kinderen en ouders terug naar wat we allemaal gedaan hebben, luisteren naar een uitleg van de weettekst en sluiten de week af met een bbq. Iedereen is van harte welkom! Zondag 17 juli is een speciale VBW-dienst voor kinderen in de Hervormde kerk aan de Herenweg Vinkeveen. Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.hervormdvinkeveen.nl of www.facebook.nl/VbwVinkeveen


Dit jaar, inmiddels voor de 37e keer zal de Vinkeveense Jaarmarkt worden georganiseerd door Vinkeveen Promotion. Deze markt is op woensdag 13 juli. En vanaf 10 uur die ochtend, staan de ruim 120 standhouders opgesteld. Ook in 2016 is deze markt weer in de Heul, de Herenweg en de Heulweg tot aan de brug van Kerkelanden.

bestemmingsverkeer zal op bescheiden schaal, via de “ingang” Heulweg, mogelijk zijn. Careyn Maria-Oord is normaal bereikbaar.

GROEN VUILCONTAINER De groene vuilcontainer kan op woensdag 13 juli worden neergezet op Demmerik (over de brug), op de hoek bij de brug van Kerkelanden en op de hoek Kerklaan/Herenweg.

PUBLIEKSTREKKER Al jaren blijkt dat de jaarmarkt één van de grote publiekstrekkers, in deze tijd van het jaar, in Vinkeveen is. Daarnaast wijst de organisatie er op dat tijdens de Jaarmarkt, de Herenweg (tussen de Kerklaan en de Demmerik) zal zijn afgesloten voor IEDER gemotoriseerd verkeer. Alléén

De jaarmarkt op woensdag 13 juli duurt tot 9 uur in de avond en voor meer informatie, mailt u met jack@vinkeveen.nu of belt u 06 51687118.


Ondanks het digitale tijdperk blijft het klaverjassen nog altijd een fysiek kaartspel dat met elkaar wordt gespeeld. Daarom zal in 2016 weer een grote klaverjasmiddag worden gehouden in Dorpshuis de Boei. GRATIS Dit jaar is de Zonneweide klaverjasmiddag op zaterdag 16 juli en d.m.v. sponsoring is het weer mogelijk geweest deze kaartmiddag gratis aan te kunnen bieden.

Vele liefhebbers van dit edele kaartspel, zullen de gang naar de klaverjasmiddag weer weten te vinden. AMSTERDAMS Op deze zaterdagmiddag de 16e juli, worden er weer op zijn "Amsterdams", gespeeld.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de gezellige hal en de grote zaal van het dorpshuis, op deze zaterdagmiddag om 13.00 uur open voor de inschrijvingen en vanaf half 2 zullen de eerste kaarten worden geschud in een gastvrije maar bovenal ambiance.

AANMELDEN Aanmelden kunt u zich op deze zaterdag in het Dorpshuis, Kerklaan 32 of telefonisch bij Koos Vermaas, 0297 264059.


De door Stichting Woelig Water alweer voor de vijfde keer georganiseerde zwemloop gaat op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 juli van start!

Drie wedstrijden voor de kiezen, zult u denken…? Nee hoor, het wordt een waar festival met alles wat daar bij hoort. Een heel weekend Vinkeveen dus! In de zon genieten van leuke muziek, kraampjes met eten, suppen, yoga-op-een-ponton, live muziek, een pilsje en ’s avonds lekker in je eigen tentje op het eiland onder zeil? Leuk? Kom dan gezellig naar Hét Rondje Eilanden Festival! Niet geheel toevallig wordt er ook nog een zwemloop georganiseerd. Zaterdag de 30e zwemmend en rennend de Vinkeveense Plassen ronden. Inmiddels voor de

vijfde keer een prachtige wedstrijd. De fanatiekelingen die vaker meegedaan hebben kunnen het parcours; 1500 meter zwemmen en 5000 meter lopen, inmiddels dromen. Kom ook eens van de sfeer en het festival genieten of doe het rondje op je eigen tempo. Of blijf lekker naar de muziek luisteren natuurlijk!

Info en inschrijven via website; www.hetrondjeeilanden.nl en nieuwtjes zijn te volgen via FB www.facebook.com/hetrondje eilanden

Ook kun je het Rondje Eilanden volgen via Twitter; @trondjeeilanden #H5RE


Ook dit jaar is er weer de Vakantiespeelweek in De Boei in Vinkeveen. Een week voor alle kinderen tussen 5 en 12 jaar. De entree tijdens de Vakantiespeelweek 2016 is â‚Ź 3,00 per kind per dag of â‚Ź 10,00 voor de hele speelweek. De speelweek wordt dit jaar gehouden van maandag 15 tot en met 18 augustus. Er staan weer heel veel leuke activiteiten op het programma. KNUTSELDAG De week wordt begonnen met de knutseldag. De sporthal staat vol met allerlei tafels waaraan je kunt timmeren, knutselen, knippen, plakken en meer. SPORT EN SPEL Op dinsdag kun je sporten en spelletjes doen. Neem dus je sportkleding mee! Wat we precies gaan doen is nog een verassing, maar dat het leuk gaat worden is wel zeker. CULTUUR Woensdag zullen we de kinderen in contact brengen

met Cultuur / theater op een speels en interactieve manier Voor de exacte invulling verwijzen wij jullie naar de website SPRINGKUSSEN FESTIVAL Op donderdag sluiten we de vakantie speel week af met een springkussens festival in de ochtend en een bezoek brengen aan de schatkamer. Het middag program is nog een verrassing .

INFORMATIE De Vakantiespeelweek begint elke dag om 10.00 uur en stopt om 15.00 uur. Tussendoor is er een pauze van een half uur, waarin je je broodje kunt eten (zelf meenemen). Voor meer info en het actuele programma kijk op de website: www.vakantiespeelweek.nl HELPEN!? De organisatie kan altijd vrijwilligers gebruiken, neem daarvoor contact op met; 06 53736760.


Er zijn steeds meer ondernemers die het steeds helderder wordende water van de Vinkeveense plassen als negatief ervaren. Inkomsten lopen terug. Het heldere Vinkeveense water is mooi, maar wat is het voordeel? Met name voor de recreatiezwemmer aangenaam, maar willen we zwembadkwaliteit water in de V’veense plassen? Door het heldere water is de plantengroei explosief, waterplanten groeien boven het water uit, gevolg boten lopen vast. Buiten Vinkeveen zijn er al plekken waar maaiboten worden ingezet voor de veiligheid. Laat duidelijk zijn, de plassen zijn er voor iedereen die er wil recreÍren maar dat is nu niet het geval. Een groep recreanten, de vissers, wordt volledig weggevaagd. Vissers komen naar Vinkeveen wanneer er vis wordt gevangen. Vangen ze niets, dan gaan ze elders, daar waar wel wat wordt gevangen. Zo simpel is het! De terugloop van vissers is enorm. Kwamen er 10 jaar

geleden elke week gemiddeld 150-200 vissers, nu zijn dat er nog zo’n 30-40 en dat aantal neemt nog steeds af. SCHADE Blijven ondermeer vissers weg, dan zijn er voor diverse ondernemingen ook gevolgen; geen overnachtingen met een hapje en een drankje, geen bestedingen in de supermarkten, hengelsportwinkel, botenshops of andere winkels. Op jaarbasis een enorme schade.

Het visstandonderzoek van waternet uit 2013 heeft als uitkomst dat het matig tot slecht is gesteld met de visstand op de Vinkeveense plassen. Dat zegt genoeg. Het kan toch niet zo zijn dat dit beleid voor een grote groep negatief uitvalt. De Vinkeveense plassen, daar moet het gebeuren, voor iedereen!


Verbeteren van de doorvaart naar de Vinkeveense Plassen is het doel van de Stichting Ontwikkeling Achter de Heul. De stichting noemt dit initiatief het Vinkeveense Veer. Het Veer combineert het heden met het verleden, want naast het verbeteren van de doorvaart komt ook de oorspronkelijke veerverbinding tussen Vinkeveen en Utrecht en Amsterdam weer tot leven. PLAN Het plan is om een nieuwe vaarroute aan de oostzijde van de Heulbrug te graven. Daaraan komt richting plas en andersom een gezellig punt. Ook wil de stichting de originele pakschuit Vinkeveen - Amsterdam uit 1901 gaan restaureren. En wie weet hebben we straks wel een jaarlijks evenement ‘Rondje Vinkeveen met boot’.

VRIENDENACTIE Voor dit plan werft de Stichting vrienden. Per 2 april 2016 zijn dat er 310. Een groot aantal vrienden bewijst dat er een breed draagvlak is bij de bewoners van De Ronde Venen. De vrienden leggen € 25,00 in. Bij realisatie wordt hier iets moois mee gedaan, bijvoorbeeld een uitkijktoren. Als de actie strandt wordt de inleg teruggegeven. Peildatum einde 2018.

Zet een vinkje voor Vinkeveen en wordt vriend. Vinkeveen wordt een mooier dorp aan nog meer water en bereikbare natuur. Kijkt op de website; www.vinkeveendorpaanhetwater.nl

Hier vindt u meer informatie over het plan en is dat nog te weinig belt of mailt u dan met de voorzitter van de Stichting Jos van Wijk 06 22942262 of bantam@xs4all.nl


In september 2008 begon het nu in de regio bekende shanty en zeemanskoor de Turfschippers. Inmiddels bestaat het koor uit 47 leden incl. muziek, techniek en verzorging. De koorleden zijn afkomstig uit de Ronde venen en er wordt zo’n 20 tot 25 keer per jaar opgetreden voor verzorgingshuizen, besloten feesten maar ook op festivals, braderieën en Koningsdag.

Het repertoire bestaat inmiddels uit meer dan 80 shanty- en zeemansliederen in verschillende talen. 4e SHANTYFESTIVAL Op zaterdag 20 augustus zal voor de vierde maal het Vinkeveens Shantyfestival gaan plaatsvinden. Het eerste festival, in 2013, was zo’n groot succes dat er werd gezocht naar een vervolg.

Dankzij sponsors en hoofdsponsor Regiobank Vinkeveen, is het in 2016 ook weer gelukt het Shantyfestival te houden.

DIVERSE KOREN Dit voor de Ronde Venen unieke festival gaat plaatsvinden op het Boeiplein bij dorpshuis de Boei. Op een groot podium aan een gezellig terras met eten en drinken zullen de volgende koren optreden; Het Joppekoor uit Warmond, Viswijvenkoor Sootjevisch uit Zevenhuizen, de IJsselzangers uit Montfoort en uiteraard ons eigen Shantykoor en zeemanskoor de Turfschippers. De aanvang is om 11.50 uur en toegang uiteraard gratis. Voor meer info en de agenda van de Turfschippers zie; www.deturfschippers.nl


De afscheid van een zomer op het water staat in het teken van de Nacht van Neptunus. Neptunes en zijn meegereisde zeemeerminnen. Op zaterdag 3 september varen zij op een verlichte boot een mooie route over de grote Plas. De uitdaging voor de deelnemers is weer om hun boot zo origineel mogelijk te versieren. AFSCHEID ZOMERSEIZOEN Iedere eerste zaterdag van september komt Neptunes “de schrik van de evenaar�, naar Vinkeveen om alle boten uit te wuiven en ze een goede winter toe te wensen.

Bootbezitters kunnen de route van Neptunes meevaren en een groet brengen. De

bedoeling is dat zij hun jacht, schip of praam op een zo ludiek mogelijke manier met een thema versieren en verlichten. Ook dit jaar zijn er prijzen te winnen voor de mooist versierde boot. Bij eiland 8 worden de prijzen uitgereikt.

De start is ongeveer om 21.00 uur in de buurt van de starttoren op zandeiland 8. Daarna wordt koers gezet richting eilanden 9, 10 enz. VANAF DE WAL Toeschouwers kunnen de verlichte boten het beste zien bij eiland 4 - 5 en/of 1 - 2. De bruggen in de Baambrugse Zuwe, Achterbos/ Herenweg en Demmerik/ Herenweg draaien tot 01.00 uur 's nachts. Inschrijven kan via nachtvanneptunus@gmail.com


De enige scoutinggroep die ons dorp kent is de Eliboegroep en is actief in de landscouting. Wekelijks is het een drukte van jewelste op het gebouw van de groep. De ruim 70 leden die de groep telt, komen allemaal tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag bij elkaar. Onwijs gezellig dus! SPELTAKKEN De groep heeft vijf speltakken; welpen (5-10 jarigen), de verkenners (11-15 jarigen), afdeling 704 (15-18 jarigen), een stam (18-23 jarigen) en een boomstam (23-99 jarigen).

voorbij komen voor binnen en buiten, van actief tot creatief als speurtochten, knutselen, spel-letjes in het donker met een zaklamp, klimmen en klauteren, bakken & koken, knopen, kamperen, waterspelletjes, hutten bouwen of in de sneeuw een iglo bouwen. De oudere groepen (vanaf 15) worden meer vrij gelaten en mogen zelf programma’s bedenken, waardoor je nooit hetzelfde hoeft te doen! Het ontdekken, creativiteit en samen nieuwe dingen creÍren staan hierbij centraal. Veel van onze leden stromen weer door naar het volgende onderdeel of als leiding om hun (scouting)ervaringen weer door te geven aan de nieuwe scoutingkids! GRATIS EEN KEER MEEDOEN?

Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten bereidt de leiding een actief, creatief en gezellig programma voor, waar elke week weer andere spelletjes

Nieuwsgierig? Kom vrijblijvend een keer kijken en meedoen bij het clubhuis, Bonkestekerweg 3. Kijk voor meer informatie op www.eliboe.nl en kom gezellig eens langs! Wist je dat je 3x gratis mag komen kijken en meedoen? Zowel jong als oud!


Jan Compier, geboren in 1942 als boerenzoon, is zo'n 38 jaar geleden begonnen aan zijn verzameling.

Jan Compier

Wie denkt dat het Poldermuseum bestaat uit een paar tafels met oude schoolboekjes en wat klassenfoto’s, wordt aangenaam verrast. In de schuur achter het huis van Compier is ruim tweehonderd vierkante meter ingericht. De wanden zijn behangen met oude landkaarten, krantenpagina’s en dierenplaten. Op de lange tafels liggen originele inktflessen, schoolboekjes maar ook de eerste originele Winkler Prins encyclopedie uit 1870 en alle delen en het feestnummer van de Java Bode van 31 augustus 1898, waarin de huldiging van koningin Wilhelmina werd aangekondigd. Verder talloze

foto's, niet alleen van de school en de leerlingen, maar ook van gebouwen, gebeurtenissen en mensen uit Waverveen. Compier is erg betrokken bij zijn omgeving en zo begonnen aan een rijke verzameling van oude foto's, kranten, schoolspullen, landkaarten, rekeningen en meer. Van vele hoogtepunten in de levens van de mensen heeft hij foto's gemaakt, zoals de eerste heilige communie, vormsels, dopen en trouwerijen.

AFSPRAAK MAKEN De tentoonstelling is zeer de moeite waard en te bezichtigen op afspraak bij Jan Compier, Botsholsedwarsweg 13, Waverveen, 0297 582464.


Vinkeveen en veen zijn dus onlosmakend met elkaar verbonden. Het lijkt al weer eeuwen geleden maar in de 19e eeuw was de vervening de grootste broodgever. In het voorjaar werd de baggerspecie op de eilanden (legakkers), gebaggerd. Deze eilanden werden dan afgezet met schotten, want anders liep de bagger weer terug in de sloten. Uit de baggerspecie kon dan het water uitzakken en de bagger inklinken. Deze bagger werd dan stevig aangetrapt en als het dan na een paar maanden droog genoeg was, kon de veensteker zijn werk doen.

Veensteekmachine ‘Op Hoop Van Zegen’

Hij maakte van de gedroogde bagger rechthoekige blokjes, zogenaamde turven, en zette deze dan op open hoopjes

zodat de wind er nog goed doorheen kon blazen. Zo droogde de turven nog verder en werden zo hard als een baksteen. De turven werden, als ze goed droog waren op hopen gezet, deze hopen heette Steupels.

Steupel in opbouw

KERMIS Deze steupels kon je vroeger zien in de maanden augustus en september. Dan, vanaf half september, werden de turven ingeladen en vervoerd naar een ieder die zo nodig had. Deze turven werden gebruikt als brandstof, om er ook lekker warm bij te zitten in de winter. Zo eind september, kregen de veenarbeiders dan betaald en daarmee is nu dan ook duidelijk waarom de Vinkeveense kermis altijd eind september plaatsvindt.


Boekje 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you