Page 1

28 AFVAL Vox 2 09/2013

wat een berg! Tekst: Mark Merks / Illustratie: Studio Lakmoes

De campus is een samenleving op zich. Er wordt gegeten, verbouwd, verhuisd en gewerkt. Studenten gooien er hun boterhamzakjes en bananenschillen weg. Personeel verslijt flink wat papier en wetenschappers gebruiken allerlei 足materialen voor hun 足onderzoek.


AFVAL 29 Vox 2 09/2013

Al met al produceren we dus flink wat afval. Vijf dingen die je moet weten over het afval op de univer­siteit: 1 Uit gegevens van de Arbo- en Milieudienst (AMD) blijkt dat de zes faculteiten en bij­ gebouwen op het gebied Heyendaal-Zuid in 2012 769.000 kilo afval (4 lege Boeing 747’s) lieten afvoeren. Dat is een Boeing minder dan in 2008, toen werd er nog 928.000 kilo in de vuilniswagens gestort. Vooral de gebruikte hoeveelheid papier is flink teruggelopen: in 2012 ruim 100.000 kilo papier minder dan in 2008. 2  Bedrijfsafval vormt het grootste deel van de afvalberg. Onder bedrijfsafval verstaan we alles dat in de grijze vuilniszakken terechtkomt. Daar zit jammer genoeg ook voedsel en plastic tussen. De keukens scheiden wel op groen- en regulier afval, de klanten nog niet. 3  Papier wordt al jaren netjes gescheiden en gerecycled, sinds april dit jaar zie je ook her en der oranje vuilnisbakken op de campus. Het is de bedoeling dat iedereen daar zijn plastic ingooit. 4  Uit de gegevens die over 2012 zijn verzameld, blijkt dat de bètafaculteit gemiddeld per persoon het meeste afval weggooit. Dat is niet zo heel verrassend: de onderzoekers ge­bruiken ruim vijfendertig ton aan materia­ len die op de andere faculteiten überhaupt niet voorkomen, zoals chemicaliën. En de studenten brengen een groter deel van hun week op de campus door: bèta’s zijn ruim achtendertig uur op de universiteit te vinden, bij de andere faculteiten is dat minder. De andere vijf faculteiten ontlopen elkaar niet zoveel. Het lijkt erop dat de Letteren­ faculteit en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) minder afval produceren. Maar omdat een deel van hun afval voordat het geregistreerd wordt op de berg van De Refter verdwijnt, durven we daarvoor onze hand niet in het vuur te steken. 5  De medische faculteit ontbreekt op de kaart. Het afval van de medische faculteit belandt op de grote hoop van het ziekenhuis en wordt – voordat het daar terechtkomt – niet gewogen. Vergelijken heeft dus niet zoveel zin. Kijk voor meer informatie op voxweb.nl. Onze fotograaf Elvira Visser volgde de route die plastic en chemisch afval afleggen, vanaf het moment dat het materiaal binnenkomt tot het moment dat het vuilnis de campus verlaat. *

p28-29-vox02jg14