Page 1

september 2017 nr 28


Oogcontact

Bestuur V.O.V.Z, v.l.n.r. José Jonker, Annelies Frankfoorder, Wendy Weber, Anke van Gimst

Bestuur V.O.V.Z. Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Penningmeester

Mw. J. Jonker Oogziekenhuis Rotterdam Mw. W. Weber LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer Mw. A. Frankfoorder VUmc Amsterdam Mw. A. van Gimst LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer

Secretariaat

V.O.V.Z. Postbus 380, 2130 AJ Hoofddorp info@vovz.nl www.vovz.nl

Redactieraad “Oogcontact” Symposium commissie

Mw. W. Weber Mw. J. Jonker Mw. T. van der Linden Mw. J. Jonker Mw. A. Frankfoorder Mw. A. van Gimst Mw. A. Frankfoorder

Onderwijs Communicatie en PR

2


inhoud

Inhoud Blind voor 1 dag

4

Zonder verwijsbrief naar Bartiméus of Visio

4

Fietsende oogtest tijdens 1e schooldag

5

Wereldwijde toename Myopie bron van bezorgdheid

6

Ooglijn: vraagbaak over (leven met) oogaandoeningen

8

Oogpatiëntenorganisaties willen intensiever gaan samenwerken

9

Puzzel mee & win!

10

Hoe heurt ‘t eigenlijk?

11

Ontstekingen van het hoornvlies bij contactlensgebruik groot probleem

13

Verslagen Ledenvergaderingen

14

Uitnodiging Ledenvergadering

15

Van de redactie Deze Oogcontact ligt enkele weken voor het jaarlijkse VOVZ symposium op de deurmat. Met de voorbereidingen voor deze dag zijn we druk bezig geweest. En ook met het opstellen van toekomstplannen. Zo zal dit waarschijnlijk de laatste papieren versie van Oogcontact zijn. Volgend jaar gaat een nieuw concept van Oogcontact Online starten. We vertellen er graag meer over op 3 november. Nieuw dit jaar is dat de ledenvergadering tijdens het symposium plaatsvindt. Op deze manier hopen we meer leden te betrekken bij de vereniging. Als je inschrijft kun je aangeven of je naar de ledenvergadering komt. We hebben weer geprobeerd een gevarieerd aanbod samen te stellen. Zowel voor het symposium als voor dit blad. Zo kun je lezen over ‘honden etiquette’, myopie onderzoek, informatie over de Ooglijn, en ander kort nieuws. Vergeet niet om weer even oogheelkundig te puzzelen! Veel leesplezier en graag tot 3 november.

V.O.V.Z. september nr. 28

3


Kort nieuws Blind voor 1 dag Op 21 juni 2017 gingen honderden mensen Blind voor 1 Dag. Doelstelling: - Geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes. - Meer bewustzijn creëren voor de uitdagingen die mensen met een visuele beperking iedere dag tegenkomen. Deelnemers bestelden een pakket en lieten zich sponsoren. Dit heeft in totaal bijna € 58.000 opgebracht. In het pakket zaten tips, informatie en een bril naar keuze: - Glaucoom, Ziekte van Usher, Retinitis Pigmentosa - Maculadegeneratie - Diabetische Retinopathie - Blind. Particulieren, bekende Nederlanders en bedrijven gingen de uitdaging aan om ‘gewoon’ naar het werk te gaan, naar de supermarkt te lopen, boodschappen te doen enz. Wie even googled kan veel (indrukwekkende en lachwekkende) filmpjes en verhalen van deelnemers vinden. Eerlijk gezegd krijg ik kippenvel als ik de verha-

len lees. Zulke mooie initiatieven, bijzondere redenen om mee te doen, de betrokkenheid. Een greep uit de reacties: “Ik vond het geweldig om te merken wat ik allemaal kon ervaren, zonder het te zien. Bijvoorbeeld de weerkaatsing van het zonlicht op de huizen, de koelte van een park, de geuren om me heen en de structuur van de stenen. Van de andere kant is het ook heel zwaar en heb ik me regelmatig behoorlijk hulpeloos gevoeld.” “Nog meer waardering gekregen voor alle mensen met een visuele beperking, maar ook voor mensen die zich inzetten om hun te helpen.” “Ik ervoer mijn 4 uur ‘blind zijn’ als confronterend, vermoeiend en leuk tegelijk. Blind zijn is niet zielig, maar wel verdraaid lastig.” Geïnspireerd geraakt? Volgend jaar op 21 juni kun je weer meedoen.

Kort nieuws Zonder verwijsbrief

naar Bartiméus of Visio Voor een eenvoudige vraag voor Bartiméus of Visio, dan is er vanaf 2018 geen verwijsbrief meer nodig. Patiënten/cliënten kunnen daardoor sneller geholpen worden.

Een nieuwe route leren? Of met de spraakfunctie van een nieuwe telefoon leren werken? Ook voor eenvoudige hulpvragen op het gebied van communicatie, huishouden, gebruik van hulpmiddelen of mobiliteit is nog een verwijsbrief nodig van de huisarts of oogarts. Telkens weer met een verwijsbrief moeten aantonen dat je blind of slechtziend bent is een grote frustratie. Dat bleek uit de Ooglijn Zorgmonitor en andere meldacties. Er is hard gepleit voor verandering. En met resultaat: vanaf 2018 is die verwijsbrief (voor bijna alle zorgverzekeraars) niet meer nodig.

Voor wie geldt dit? Patiënten/cliënten kunnen vanaf 2018 zonder verwijsbrief terecht bij Bartiméus of Visio als: • Cliënt al bekend is bij Bartiméus of Visio (en de verwijzing niet ouder is dan 3 jaar) • De visuele beperking niet veranderd is. • Het een eenvoudige vraag betreft die past binnen zorgprogramma 11 Wat is zorgprogramma 11? Mensen die nét blind of slechtziend zijn geworden hebben andere vragen dan mensen die al langer visueel beperkt zijn en eerder revalidatie hebben gehad. Voor hen is er zorgprogramma 11. Voor één of twee kleine vragen die betrekking hebben op het leren van (nieuwe) vaardigheden om weer zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen leven. Bron: www.visio.org, www.oogvereniging.nl

4

V.O.V.Z. september nr. 28


Kort nieuws

FIETSENDE OOGTEST TIJDENS EERSTE SCHOOLDAG

Zorg voor goed zicht in het verkeer en op school Op 21 augustus heeft tijdens de eerst schooldag op Basisschool De Passe Partout te Rotterdam de allereerste fietsende oogtest plaatsgevonden. Met deze oogtest vragen Veilig Verkeer Nederland en Pearle Opticiens op een ludieke manier aandacht voor het belang van goed zicht in het verkeer en op school.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat 25% van de kinderogen nog nooit gemeten is. Terwijl uiteraard goed zien van groot belang is bij de ontwikkeling van een kind én de veiligheid op straat. Fietsende oogtest Tijdens de fietsende oogtest reden de kinderen van groep 4 op hun eigen fiets langs allerlei oogtesten. Zo was er een smiley die naar boven, beneden, links of rechts keek, een kleurenzientest en een test om te controleren of de kinderen diepte kunnen zien. Alle kinderen die meededen kregen een leuke schooltas vol met spelletjes en informatie over

het belang van goed zien in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland is blij dat de opticiensketen aanhaakt bij de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Slecht zicht bij kinderen in combinatie met weinig ervaring in het verkeer zorgt voor levensgevaarlijke situaties tijdens bijvoorbeeld het oversteken van straten als kinderen naar school lopen of fietsen. “Zo zorgen we met elkaar voor minder ongelukken op straat”, aldus Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland.

V.O.V.Z. september nr. 28

5


Wereldwijde toename Myopie bron van bezorgdheid Het is een wereldwijd fenomeen, overal groeit het aantal bijziende mensen. Daarbij spant Azië de kroon. Zo’n 90% van de tieners en jongvolwassenen in de grote steden heeft myopie. Dat was in de jaren vijftig nog maar 20%-25%. Ook in Europa en de VS zien we dit bij de jongere generatie terug, echter in mindere mate. Als je het volgende rijtje bekijkt, is duidelijk dat er iets gaande is. In de westerse maatschappij: 70-ers 25% myopie 30-ers en 40-ers 33% myopie 20-ers 50% myopie

De toename van myopie heeft daarom ook te maken met de toename van scholing wereldwijd. Langer leren en studeren, betekent vaak langer dichtbij kijken en minder buiten komen. Iemand met een universitaire opleiding heeft vaker een bril nodig om in de verte te zien, dan iemand met alleen een basisopleiding.

Meer buitenspelen op jonge leeftijd heeft nog een voordeel. Behalve dat je dan veel meer in de verte kijkt (het oog dus minder accommodeert en dus minder aangezet wordt tot groei) is de lichtsterkte buiten ook vele malen hoger. En als er veel licht op het netvlies valt, komt daar dopamine vrij, wat een remmende invloed heeft op de groei van het oog. Onze ogen groeien normaal gesproken tot onge- Op zich is myopie natuurlijk goed op te lossen veer het vijftiende levensjaar. Myopie ontwikkel met een bril of contactlenzen, maar bij hoog je dus in je jeugd. In sommige gevallen groeien myopen kunnen op latere leeftijd problemen de ogen echter meer dan gemiddeld en ook ontstaan. Je spreekt van hoog myoop bij een langer door, tot het 25ste levensjaar. Het oog is aslengte van >26mm, vergelijkbaar met S -6.00. dan niet in zijn geheel groter, maar de aslengte Het oog is namelijk wel langer geworden, maar is langer. Als het ware iets uitgerekt. Dit kun je de hoeveelheid weefsel neemt niet toe: het met biometrie meten. oog rekt uit. Er is daardoor een verhoogde kans op maculadegeneratie, netvliesloslating en Voor een deel is ook erfelijk bepaald of je bijglaucoom. ziend wordt. Zijn beide ouders bijziend, dan Eén op de 3 hoog myopen heeft kans op latere heeft het kind drie maal zoveel kans om ook leeftijd slechtziend te worden. Op dit moment bijziend te worden. Het is echter niet eenvoudig is het percentage veertigers met deze sterktes om de verantwoordelijke genen aan te wijzen. ongeveer 5 procent. Maar als de trend doorzet, In een studie waarbij 160.000 mensen onderkan dit in de toekomst verdubbelen. Onderzoek zocht zijn, zijn meer dan 100 genen gevonden heeft voorspeld dat de in 2050, 50% van de die een bijdrage leveren. Volgens hoogleraar wereldbevolking bijziend zal zijn. Caroline Klaver verklaart dit echter slechts een klein deel van het genetische aandeel. Welke gevolgen heeft dit voor de oogzorg? Onze levensstijl speelt een belangrijke rol. We Is deze aslengte eenmaal ontstaan dan is daar zitten teveel binnen en teveel met onze ogen op volwassen leeftijd niets meer aan te doen. te turen op korte afstand. Lees: boeken, smartBij kinderen kunnen we proberen achteruitgang phone en computeren. Het oog moet langer en te voorkomen: twee uur buitenspelen per dag meer accommoderen. Bij accommodatie is het en minder dichtbij kijken. Makkelijker gezegd beeld in het midden van het netvlies scherp, dan gedaan. Maar beter iets dan niets, laat de maar aan de randen niet. kinderen zoveel mogelijk buitenspelen en wissel De hypothese is nu dat deze zogenoemde ‘peri- het dichtbij kijken af. Probeer dit over de dag te fere defocus’ het oog aanzet tot lengtegroei. verdelen in plaats van een lange periode achter elkaar. Bovendien, een pauze van een kwartier

6

V.O.V.Z. september nr. 28


na drie kwartier dichtbij kijken is voor iedereen goed. Krijgt die ‘tablet-nek’ ook minder kans. De afdeling Oogheelkunde van het ErasmusMC in Rotterdam doet veel onderzoek naar myopie. Ze werken samen met de afdelingen Epidemiologie, Klinische Genetica en Neurowetenschappen en zijn internationaal betrokken bij CREAM (Consortium for Refractive Error and Myopia). CREAM bestaat inmiddels uit 56 studies met gegevens over brilsterkte, myopie en DNA. Het internationale karakter maakt het mogelijk om de myopie ontwikkeling bij Aziaten te vergelijken met die van Europeanen, bijvoorbeeld op genetisch gebied. Behalve onderzoek naar oorzaken, wordt er ook gewerkt aan therapeutische mogelijkheden. Zoals hiervoor al genoemd zijn er de lifestyle adviezen: meer dan 14 uur buiten zijn per week en niet langer dan 45 minuten achter elkaar dichtbij werk doen. Maar om de progressie van myopie bij kinderen te remmen zijn er meer mogelijkheden.

Contactlenzen Er zijn twee typen contactlenzen die de myopieprogressie kunnen verminderen. Deze lenzen breken het licht zodanig, dat ook de periferie een scherp beeld heeft (correctie van de perifere defocus). Het betreft een multifocale zachte contactlens en een Ortho-K nachtlens. Uit studies blijkt een gunstig effect mogelijk van 25%-50%. Atropine behandeling Hoewel het precieze werkingsmechanisme nog niet bekend is, remt de toediening van 1 maal daags atropine de groei van het oog. Er wordt gewerkt met verschillende doseringen om een juiste balans te vinden tussen effectiviteit en bijwerkingen. Nadelen zijn uiteraard lichtgevoeligheid en leesklachten, maar met een zonnebril en multifocale bril houden de meeste kinderen het goed vol. Deze methode kan de myopieprogressie met zo’n 50% verminderen.

De grafiek laat de effectiviteit van de verschillende behandelingen zien. Het dragen van een bril met te weinig sterkte werkt averechts; dit verhoogt juist de progressie. Het volgen van de lifestyle adviezen heeft de eerste voorkeur, maar heeft iets minder effect dan toepassing van de contactlenzen of atropine. Bron: www.myopiestudie.nl, Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D803, Quest februari 2017

V.O.V.Z. september nr. 28

7


Ooglijn: vraagbaak over (leven met) oogaandoeningen Ik heb staar en ik zie ontzettend op tegen een operatie. Wat nu? Ik heb glaucoom en maak me zorgen of ik kan blijven autorijden. Is dat terecht? Bij de Ooglijn komen dagelijks veel van dit soort vragen binnen. De Ooglijn is de informatie- en adviesdienst van de samenwerkende oogpatiëntenorganisaties. Ellen van Herk, medewerker van de Ooglijn, geeft een kijkje achter de schermen. Ellen van Herk: “Mensen kunnen ons mailen of bellen. In een gesprek kom je er vaak achter dat iemand nog veel meer achterliggende vragen heeft. Laatst belde iemand met een praktische vraag over ooginjecties bij diabetische retinopathie. In de loop van het gesprek kwam naar voren dat er veel meer speelde: ze maakte zich zorgen over haar zicht dat steeds verder achteruit ging. En over haar werk als tandartsassistent, of ze dat nog wel kon blijven doen. Hoe kon ze haar werkgever het beste inlichten over haar oogproblemen? Ellen van Herk, één van de medewerkers van de Ooglijn.

et de Ooglijn Contact opnemen m 4 Telefoon: 030-294544 ereniging.nl E-mail: ooglijn@oogv .nl Website: www.ooglijn

Niet op alle vragen bestaat een pasklaar antwoord, maar mensen vinden het al prettig als je naar hen luistert en met hen meedenkt. Dan zijn ze toch geholpen.” Bij de Ooglijn werken drie professionele medewerkers. Behalve dat zij vragen beantwoorden via mail en telefoon zorgen zij ook voor informatie op de website, in de nieuwsbrief en het magazine. Op de website kunnen bezoekers lezen over veelvoorkomende en meer zeldzame oogaandoeningen. Ook over het leven en werken met verminderd zicht is op de website informatie te vinden. Bellen met ervaringsdeskundigen Naast de professionele medewerkers is er een belteam van vrijwilligers verbonden aan de Ooglijn. Ellen van Herk: “Soms is het fijn om eens te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Iemand die de operatie heeft ondergaan waar jij zo tegenop ziet bijvoorbeeld. Of iemand die al wat langer rondloopt met dezelfde oogaandoening als jij. Wij brengen mensen in zo’n geval in contact met ervaringsdeskundigen uit ons belteam.” Voor mensen met een oogaandoening bestaan verschillende patiëntenorganisaties: de Oogvereniging, de MaculaVereniging, de Hoornvlies Patiënten Vereniging, Vereniging OOG in OOG en de Nederlandse Christelijke Blindenen Slechtziendenbond. “Als iemand op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zijn eigen oogaandoening

8

V.O.V.Z. september nr. 28


verwijzen we hem door naar de patiëntenorganisatie of patiëntengroep die zich voor die aandoening inzet”, geeft Ellen van Herk aan. “Wie glaucoom heeft kan bijvoorbeeld terecht bij de patiëntengroep Glaucoombelangen van de Oogvereniging. Mensen hoeven dit niet zelf uit te zoeken. We kijken samen met die persoon wat het beste past.” Ook voor professionals Krijgt de Ooglijn ook wel eens vragen van oogheelkundig verpleegkundigen, TOA’s of doktersassistenten?

“We worden nog niet zo vaak gebeld door verpleegkundigen, TOA’s of doktersassistenten, maar professionals weten ons steeds beter te vinden. Soms willen ze alleen folders of magazines bestellen, maar regelmatig stellen ze ook inhoudelijke vragen. Dat kan over van alles gaan: van vergrotingsapps op de smartphone tot communicatie mensen met doofblindheid. Het is goed om te weten dat iedereen die thuis of op het werk met oogaandoeningen te maken heeft zijn vragen aan ons kan stellen.”

Kort nieuws Oogpatiëntenorganisaties

willen intensiever gaan samenwerken De positie van oogpatiënten in Nederland verder verstevigen: dat is het doel dat de Hoornvlies Patiënten Vereniging, de MaculaVereniging, de Oogvereniging, Vereniging OOG in OOG en het Oogfonds voor ogen hebben. Om dat doel te bereiken willen de organisaties intensiever gaan samenwerken. Onderzoek De komende maanden wordt verkend hoe deze samenwerking het beste vorm kan krijgen. De vorm volgt hierbij de inhoud. Oftewel: het perspectief van oogpatiënten en hun belangen staan centraal, niet dat van de organisaties.

de verschillende organisaties. De rol en positie van het Oogfonds is daarbij anders dan die van de verenigingen, maar de ambities zijn grotendeels in lijn met elkaar. De volgende organisaties zijn betrokken: • Hoornvlies Patiënten Vereniging: www.oogvooru.nl • MaculaVereniging: www.maculavereniging.nl • Oogvereniging: www.oogvereniging.nl • Vereniging OOG in OOG: www.ver-ooginoog.nl • Oogfonds: www.oogfonds.nl

Huidige samenwerking Op veel vlakken werken de oog(patiënten)organisaties al nauw met elkaar samen. Zo delen de organisaties één stand op beurzen als de 50PlusBeurs en de Gezondheidsbeurs (de Oogstraat). Ook is er het samenwerkingsproject Mijn optimale oogzorg en zijn er gezamenlijke evenementen zoals het Oogcongres. Het is nu het moment om de samenwerking te verstevigen, vinden de vertegenwoordigers van

V.O.V.Z. september nr. 28

9


Testen en meten PUZZEL MEE EN WIN! Wij vinden het erg leuk dat het aantal inzendingen stijgt. De winnaar van de vorige puzzel is: Gerda Kanis uit Zwolle. Wil je ook kans maken op een VVV bon, puzzel dan weer mee. De woorden staan horizontaal, verticaal, diagonaal en achterste voren. De overgebleven letters vormen een zin. Stuur je oplossing voor 1 december op naar info@vovz.nl en vermeld daarbij   je naam, adres, e-mail en lid VOVZ ja/nee.

T

E

T

S

E

T

A

M

S

I

R

P

S

T

B

K

S

G

O

N

I

O

S

C

O

P

I

E

T

S

E

T

A

R

A

H

I

H

S

I

E

E

S

L

T

R

A

A

K

T

L

O

D

N

A

L

E

T

R

A

A

K

N

E

L

L

E

N

S

D

T

S

E

T

H

T

R

O W S

N

R

A

F

R

L

M

S

Y

N

O

P

T

O

F

O

O

R

E

A

R

I

T

I

T

M

U

S

T

E

S

T

N

V

I

F

L

I

P

P

E

R

T

E

S

T

K

A

H

E

H

A

K

E

N

T

E

S

T

N

C

J

C

E

C

H

O

M

E

T

R

I

E

H

    AMSLERTEST BRÜCKNERTEST ECHOMETRIE EHAKENTEST FARNSWORTHTE FLIPPERTEST FUNDUSSCOPIE GONIOSCOPIE ISHIHARATEST JAVAL KERATOMETRIE LANDOLTKAART PACHYMETRIE PRISMATEST SCHIRMERTEST SNELLENKAART SYNOPTOFOOR TITMUSTEST  

Ü

T

S

E

T

R

E

L

S

M

A

I

E

T

Oplossing: testbee

R

F

U

N

D

U

S

S

C

O

P

I

E

O

B

O

G

E

I

R

T

E

M

Y

H

C

A

P

Winnaar vorige  pu Gerda  Kanis  gewor Zwolle  

AMSLERTEST FUNDUSSCOPIE PACHYMETRIE BRÜCKNERTEST GONIOSCOPIE PRISMATEST TESTEN EN  METEN   ECHOMETRIE ISHIHARATEST SCHIRMERTEST EHAKENTEST SNELLENKAART PUZZEL  MEE  EN  WIN!   JAVAL FARNSWORTHTEST KERATOMETRIE SYNOPTOFOOR FLIPPERTEST LANDOLTKAART TITMUSTEST Wij  vinden  het  er  leuk  dat   het  aantal  inzendingen   stijgt.  De  winnaar  van  de  vorige  puzzel

Gerda Kanis  uit  Zwolle.  Wil  je  ook  kans  maken  op  een  VVV  bon,  puzzel  dan  weer  mee.    

10

V.O.V.Z. september nr. 28


Hoe heurt ‘t eigenlijk? Steeds vaker schakelen mensen de hulp in van een speciaal opgeleide hond. Een geleidehond, assistentiehond of buddyhond biedt vrijheid, zelfstandigheid en levensgeluk aan volwassenen en kinderen met een beperking of stoornis. Maar hoe reageer je, als je een hond met een speciale zorgtaak tegenkomt? (ONGESCHREVEN) REGELS •Hoe verleidelijk ook, aai nooit een geleidedaar best over praten, een ander liever niet. hond in tuig of met een rugdekje om. Een Houd hier rekening mee. hond in tuig of voorzien van een dekje is • Wandelt u met uw eigen hond, dan is het aan het werk en mag daarbij niet uit zijn voor de geleidehondenbaas heel prettig als concentratie gehaald worden. Dit kan gevaaru uw hond aangelijnd of onder appèl houdt lijke en vervelende situaties opleveren. Een bij het passeren. Het is zelfs voor een geleislechtziende of blinde baas kan bijvoorbeeld dehond bijna ondoenlijk om geconcentreerd door de afleiding zijn oriëntatie kwijtraken of te blijven werken als een soortgenoot aan ergens tegen opbotsen. Praat daarom ook niet z’n achterste snuffelt. Een geleidehond die tegen een geleidehond die aan het werk is en zonder tuig of dekje vrij rondloopt, mag haal hem niet met non-verbale communicatie uiteraard wel met uw hond spelen. uit zijn concentratie. Is de hond niet met zijn • Veel mensen vinden het moeilijk om (visutaak bezig, bijvoorbeeld omdat zijn baas aan eel) gehandicapten hulp aan te bieden. Toch het wachten is, dan mag u gerust aan de baas kunnen zich situaties voordoen waarbij hulp vragen of u de hond mag aaien. welkom is. Heeft u de indruk dat iemand met • Voer nooit een geleidehond, mét of zonder een geleidehond hulp nodig heeft, aarzel dan tuig of rugdekje. Deze honden hebben een niet dit te vragen. Honden kunnen bijvooruitgekiend voedingsschema om ze in opbeeld nauwelijks kleuren onderscheiden en timale conditie en op gewicht te houden. slecht snelheid inschatten. Daarom is het De honden worden op gezette tijden door mogelijk dat een geleidehondgebruiker uw hun baas beloond met iets lekkers. Zouden hulp nodig heeft bij het oversteken. Is uw anderen de hond gaan voeren dan kan deze hulp gewenst, bied dan de linkerelleboog aan te dik worden, gaan bedelen of het kan een ter begeleiding en meld dit even. Neem nooit beloningsmoment verstoren. de beugel van het geleidetuig over en geeft u • Het is misschien moeilijk te geloven, maar de hond geen commando’s. het overkomt geleidehondenbazen regelmaAssistentiehonden kunnen niet bij alle protig dat anderen eerst het woord tot de hond ducten in het supermarktschap. Als u denkt richten. Hele verhalen worden er soms afgedat uw hulp nodig is, bied dit dan aan. Laat stoken, zonder dat men zich bekommert om u vooral niet ontmoedigen als uw hulp afgede (blinde) baas. Dit is niet alleen afleidend slagen wordt. Een volgende keer wordt uw voor de hond, maar ook heel onprettig voor hulp wel op prijs gesteld. de baas. • Wettelijk is bepaald dat geleidehonden in Soms wordt een geleidehondgebruiker winkels, restaurants en andere openbare geaangesproken vanwege de hond en worden legenheden mogen komen. Ergert u zich aan vragen gesteld als “Wat heeft u dan? “ of hun aanwezigheid, bedenk dan dat “Waarom heeft u een hond? “ De een wil

V.O.V.Z. september nr. 28

11


mensen met een (visuele) beperking zonder hun hond vaak moeilijk of niet op die plek kunnen komen. Natuurlijk komen de honden niet in de keuken van een restaurant of op sommige afdelingen van ziekenhuizen. • Vuurwerk is voor veel geleidehondenbazen een nachtmerrie. Honden kunnen een trauma oplopen door verdwaalde of moedwillig gemikte rotjes tussen de poten. Een geleidehond kan dan door de opgelopen angst zijn werk niet meer doen. Zowel emotioneel als financieel is dit een ramp. FABELS • Een geleidehond moet altijd werken en mag nooit spelen, zielig! Niet waar! Een geleidehond is als hij niet werkt (dus zonder tuig of rugdekje) een gewone hond die mag spelen, snuffelen en ravotten. Iedere dag krijgt hij volop de gelegenheid om dit te doen. Ook als zijn baas hem niet nodig heeft, is het een gewone huishond. En zeg nou zelf, welke huishond mag altijd met zijn baas mee en is zelden alleen? • Een blindengeleidehond weet altijd de weg. Een geleidehond weet de weg niet. De visueel gehandicapte weet de weg. Door het geven van commando’s stuurt de baas zijn hond. De hond helpt zijn baas met het aangeven van oriëntatiepunten door bijvoorbeeld iedere zijstraat een stukje in te lopen of op commando links of rechtsaf te gaan. Daarnaast omzeilt een geleidehond alle obstakels op de grond en in de lucht en kent hij een heel scala aan commando’s zoals ‘zoek zitplaats’, ‘zoek trap’of ‘zoek deur’. • Kinderen kunnen met een autismegeleidehond alleen de straat op. Niet waar! Een autismegeleidehond kan jonge

kinderen met autisme buitenshuis weliswaar begeleiden. Dat betekent niet dat kinderen zelfstandig met de hond naar buiten kunnen. Zij gaan altijd onder begeleiding van een volwassene op pad. • De blindengeleidehond bepaalt wanneer hij en zijn baas oversteken. De geleidehond geeft op commando een zebrapad aan. Hij kan niet zien of het stoplicht op rood of groen staat en de snelheid van het verkeer inschatten. Het moment van oversteken bepaalt zijn baas op basis van gehoor en eventuele restvisus. • Een blindegeleidehond kan ook de was doen. De assistenthond kan dat! Deze hond wordt getraind om zijn baas te helpen met dagelijkse handelingen, zoals de was uit de wasmachine halen. Maar ook met boodschappen doen, la-

Oude mobiele telefoon of lege cartridges? Denk eens aan een goed doel. Elke oude mobiele telefoon is geld waard doordat onderdelen te recyclen zijn. U kunt de vergoeding daarvoor direct doneren aan een goed doel. Via eeko.com kun je inzamelenveloppen aanvragen en inzameladressen vinden om KNGF geleidehonden of hulphond Nederland te steunen.

12

V.O.V.Z. september nr. 28


des open,- en dichtdoen en aan,-en uitkleden. De blindengeleidehond doet dit allemaal niet. Die zorgt ervoor dat zijn baas veilig en soepel van A naar B komt. • Een geleidehond moet op de achterbank van een auto. Niet dus! Tenzij het écht niet anders kan. Een geleidehond leert tijdens zijn opleiding al dat hij voorin tussen de voeten van zijn baas op de grond plaatsneemt. Ook in de taxi. Helaas worden honden soms nog wel geweigerd in de taxi. Jammer, want dat beperkt de gehandicapte baas enorm in zijn mobiliteit.

• Geleidehonden moeten werken tot het einde van hun leven. Net als werkende mensen gaan ook geleidehonden met pensioen. De leeftijd hiervoor is rond de negen jaar. Per hond kan de leeftijd echter verschillen. Sommige honden krijgen eerder ouderdomsverschijnselen dan andere. Zodra de hond deze verschijnselen vertoont, wordt een opvolger voor hem gezocht. Op tijd, zodat hij nog enige tijd van zijn welverdiende pensioen kan genieten. Voor meer informatie: www.geleidehond.nl

Ontstekingen van het hoornvlies bij contactlensgebruik groot probleem Ernstige ontstekingen van het hoornvlies bij contactlensgebruik komen in toenemende mate voor en zijn niet altijd goed te behandelen. De hoornvliesspecialisten van het UMC Utrecht zien met grote regelmaat ernstige ontstekingen waarbij onomstotelijk vaststaat dat deze het gevolg zijn van contactlensgebruik Vele mensen gebruiken contactlenzen zonder problemen en voor sommigen is een contactlens de enige manier om goed te kunnen zien. 12% van de Nederlanders gebruikt contactlenzen. Dit zijn overwegend jongeren en het merendeel gebruikt de lenzen de gehele dag. Minder bekend is dat dragers van contactlenzen risico lopen op een hoornvliesinfectie. Hoornvliesinfecties zijn zeer pijnlijk en ernstig. Ze leiden in de helft van de gevallen tot blijvende schade. De belangrijkste reden voor een infectie is dat bepaalde bacteriën en parasieten voorkomen in ons drinkwater, lenzendoosjes raken hiermee besmet en dat deze ziekteverwekkers kunnen het hoornvlies weer besmetten. We spreken dus over een hele grote groep mensen die risico loopt. Op basis van een eerdere Nederlandse studie kan uitgerekend worden dat ongeveer 700 mensen per jaar een hoornvliesinfectie oploopt. Regelmatige controles door een contactlensspecialist en tijdig vervangen van lenzen, lenzendoosjes en vloeistoffen is wat iemand

zelf kan doen om deze kans kleiner te maken. Gebruik geen kraanwater maar lenzenvloeistof om lenzen en lenzendoosje af te spoelen. Hieronder een aantal belangrijke tips: • Doe lenzen altijd uit voor het slapen gaan • Zorg dat water niet in aanraking komt met de lenzen of lenzenbakjes • Vermijd zwemmen of douchen met lenzen in • Vervang lenzen zoals aangegeven door de contactlensspecialist • Vervang lenzenbakjes minimaal elke 3 maanden • Doe lenzen onmiddellijk uit bij roodheid, pijn of slecht zicht en neem contact op met de contactlensspecialist. Robert Wisse sprak over dit onderwerp op Radio 1 en bij Hart van Nederland. Bron: UMC Utrecht

V.O.V.Z. september nr. 28

13


Kort verslag ledenvergadering VOVZ 12 september 2016 Maandag 12 september werd de 27e ledenvergadering gehouden in het gebouw ECR de Keizershof in Utrecht. Het bestuur was niet compleet, Dhr Hoekstra is begin 2016 verhuisd naar Aruba en kon de vergadering daarom niet bijwonen. Er zijn twee aspirant bestuursleden die tot november bedenktijd willen om toe te treden tot het bestuur op 25-01-2017. EĂŠn lid woonde de vergadering bij, en 11 leden hadden zich via de mail afgemeld. Na het welkomstwoord van de voorzitter werden de notulen van 2015 goedgekeurd. De voorzitter gaf met het algemeen jaarverslag een terugblik op 2015 en vervolgens gaf de penningmeester een uitleg bij het financiĂŤle jaarverslag van 2015. De begroting voor 2017 werd gepresenteerd en goed gekeurd. Toekomst plannen: Eind december 2016 het ledental van de VOVZ met 10 te verhogen. Het blad Oogcontact digitaliseren en jaarlijks in juni en december digitaal te publiceren. Het optimaliseren van onderwijs; Eind decem-

ber 2017 is er een samenwerkingsverband met BONtrace gerealiseerd en gaan wij workshops organiseren op het NOG. In november 2017 organiseren wij een symposium, in samenwerking met Mw. J. Hennink Tevens willen wij de ledenvergadering integreren op de symposium dag. Als laatste optimaliseren van de website in samenwerking met dhr. R. Spiering uit het OZR. Bestuur: dit jaar zijn er 3 aftredende bestuursleden waarvan dhr Hoekstra per 12-9-2016 afgetreden is en niet herkiesbaar. De voorzitter Mw. van der Linden en de penningmeester Mw. Odekerken blijven nog bestuurslid tot de extra ledenvergadering op 25-01-2017. Mw Jonker en Mw Frankfoorder blijven komend jaar bestuurslid. Wij blijven naarstig zoeken naar meer bestuursleden. De extra ledenvergadering is wederom in het gebouw van ECR de Keizershof in Utrecht om 13.30 -15 uur. De vergadering werd gesloten na de rondvraag. Annelies Frankfoorder

Kort verslag van extra ledenvergadering 25 januari 2017 Aanwezig: Mw. T. van der Linden, Mw. J. Jonker, Mw. A. van Gimst, Mw. W. Weber Mw. A. Frankfoorder ( notulist) Afwezig met kennisgeving Mw. M. Odekerken Mw. T. van der Linden opent de vergadering, waarna het bestuur de agenda goedkeurt. Er zijn 10 stemmen via de website binnen gekomen voor stemming op de aanstelling van Mw. A.E. van Gimst-van Belkum en Mw. W.A. Weber-Nieuweboer in het bestuur van de VOVZ. Geen van de stemmers had bezwaar tegen de aanstelling van beide dames.

14

Daarmee treden af: Mw. T. van der Linden als voorzitter en Mw. M. Odekerken als penningmeester. Tevens is nu Dhr. W. Hoekstra officieel afgetreden omdat hij vorig jaar verhuist is naar Aruba en zodanig niet meer in ons bestuur kon participeren. Mw. A.E. van Gimst-van Belkum wordt door het bestuur aangesteld als penningmeester. Mw. W.A. Weber-Nieuweboer wordt door het bestuur aangesteld als bestuurslid voor het onderdeel communicatie. De zittende leden Mw. J. Jonker wordt Voorzitter van de VOVZ en Mw. A. Frankfoorder blijft secretaris.

V.O.V.Z. september nr. 28


VERENIGING voor OOGHEELKUNDIGE

VERPLEGING EN ZORGVERLENING

nvergadering de Le e en m ge Al e 28 de or vo ng igi Uitnod V.O.V.Z op vrijdag 3 november 2017 Geacht lid van het V.O.V.Z, van harte uit deel te Hierbij nodigt het V.O.V.Z. bestuur u Ledenvergadering (ALV).

e nemen aan de 28 Algemene

jaar- en het financiële verslag De notulen van het jaarlijkse ALV , het vergadering worden uitgedeeld. Tijd: Locatie: Voorzitter:

zullen tijdens de

13.00-13.30 uur 1 ND Zwolle Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 801 Mw. J. Jonker

Agenda: Opening 13.00 uur 1 Definitieve vaststelling van de agenda 2 12 september 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 3 ari 2017 en extra leden vergadering op 25 janu Mededelingen 4 Algemeen jaar verslag 5 kascommissie Financieel jaarverslag met controle Begroting 2018 6 Toekomstplannen V.O.V.Z. 7 Bestuur. 8 Rondvraag. 9 Sluiting van de vergadering. 10

het VOVZ deelneemt aan de 28e ALV en niet aan Graag willen wij vooraf weten of u @VOVZ.nl . Indien r vrijdag 27 oktober sturen naar info vóó ag gra gen ldin me Aan . ium pos sym u naar het aanmeldformulier aangeven of via u t kun ium pos sym Z VOV het u deelneemt aan de 28e ALV komt. Met vriendelijke groeten, Het V.O.V.Z. bestuur

V.O.V.Z. september nr. 28

15


SYMPOSIUM OOGHEELKUNDIGE ZORG

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 SCHOUWBURG ODEON BLIJMARKT 25 8011 ND ZWOLLE

SYMPOSIUM OOGHEELKUNDIGE ZORG

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017

SCHOUWBURG ODEON ZWOLLE

Op vrijdag 3 november 2017 van 09.00 tot 16.15 organiseert de Vereniging voor oogheelkundige verpleging en zorgverlening haar 29e congres in Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle. Wij hopen dat u in november wederom aanwezig kunt zijn tijdens dit inspirerende symposium. Noteert u de datum in uw agenda!

PROGRAMMA: • Diabetische retinopathie en LMD • Glaucoom • Oogheelkundige medicatie • Acute oogzorg • Ooginfecties • Robot retinachirurgie

WORKSHOPS: • Hospitality in de zorg • Kunst van het oogdruppelen • Hightech voor slechtzienden

INSCHRIJVEN

Informatie over programma, aanmelding en betaling: www.vovz.nl vanaf 1 september 2017

ORGANISATIE Congresdienst JH, postbus 1491, 6501 BL Nijmegen

WEBSITE

www.vovz.nl VOVZ, Postbus 380, 2130 AJ Hoofddorp

2017

Oogcontact 2017 09  
Oogcontact 2017 09  
Advertisement