Page 1


001- TOPLOTNI DOBITKI

POTREBNO OGREVANJE

SONČNO OBSEVANJE

NOTRANJI VIRI

25 MJ/m2 1.0 2.0 20 MJ/m2 1.0 2.0

1.0

1.0

4.0

2.0

15 MJ/m2

10 MJ/m2

21.0

1.0 16.0

14.0

4.0

1.0 1.0

5 MJ/m2

v MJ/m2 po mesecih

5.0 0 MJ/m2

5.0

3.0 1.0 4.0

1.0

1.0

1.0 2.0

13.0

0.0 1.0

1.0

2.0

2.0

jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

nov

dec

NOTRANJI VIRI

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

SONČNO OBSEVANJE

2.0

2.0

4.0

5.0

4.0

2.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2.0

2.0

POTREBNO OGREVANJE

16.0

14.0

5.0

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

5.0

13.0

21.0

SKLK - Športna dvorana Nova in rekonstruirana II. in III.


IZGUBE SKOZI STREHO IZGUBE SKOZI OKNA IZGUBE SKOZI TLAKE

002-TRANSMISIJSKE IZGUBE

IZGUBE SKOZI STENE IZGUBE PREZRAČEVANJA

20 MJ/m2 18 MJ/m2

2.0 2.0

16 MJ/m2 14 MJ/m2

2.0 1.0

5.0

1.0 4.0

4.0 4.0

12 MJ/m2 10 MJ/m2

6.0

8 MJ/m2 6 MJ/m2

v MJ/m2 po mesecih

1.0 5.0

5.0 3.0

2.0

2.0

0 MJ/m2

4.0

4.0

4.0

3.0 1.0 2.0

2.0 0.0

2.0

0.0

1.0

1.0 1.0 0.0

2.0

0.0

0.0

1.0 1.0

jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

IZGUBE SKOZI TLAKE

2.0

2.0

1.0

1.0

1.0

0.0

IZGUBE PREZRAČEVANJA

5.0

4.0

4.0

3.0

2.0

IZGUBE SKOZI OKNA

6.0

5.0

5.0

3.0

IZGUBE SKOZI STENE

2.0

2.0

2.0

IZGUBE SKOZI STREHO

4.0

4.0

4.0

SKLK - Športna dvorana Nova in rekonstruirana II. in III.

6.0

1.0

1.0 2.0

2.0

4 MJ/m2 2 MJ/m2

5.0

0.0

1.0 1.0 1.0 1.0

3.0

5.0 2.0 2.0

1.0 2.0

3.0

4.0

aug

sep

oct

nov

dec

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

4.0

5.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

5.0

6.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

0.0

1.0

1.0

2.0

3.0

4.0


date : 19.06.2008 fichier : 052-SDMK-energ-smer-.xls

page 1

JYL - Ljubljana / J.Lapajne arch. - JYL

Investitor : Obcina MOKRONOG TREBELNO

TERMIČNI IZRAČUN PO NORMI SIA 380/1

Objekt : NOVA ŠPORTNA DVORANA 46m x 30m x 8.0m Objekt : REKONSTRUKCIJA IN SANIT. 14 m x 20m x 2 x 4.0m -

1

POVRŠINA 1380.0 m2 280.0 m2

VOLUMEN 11040.0 m2 1120.0 m2

1660.0 m2

12160.0 m2

1673.8 m2

12138.2 m2

datum 16-06-2008 koef.

2.4

POVRŠINA SRE (RAČUNSKA POVRŠ) VOLUMEN OBJEKTA-VSEH POVRŠIN

4017.1 m2

2

POTREBNA ENERGIJA NA SRE (RAČUNSKA POVRŠ)

73.0 MJ/m2

SRE

3

POTREBNA ENERGIJA NA BRUTO POVRŠINO POTREBNA ENERGIJA NA BRUTO POVRŠINO V kWh/m2

175.2 MJ/m2 48.7 kWh/m2

2.4 3.6

4

POTREBNA INSTAL. MOČ NA BRUTO POVRŠINO POTREBNA ENERGIJA NA BRUTO POVRŠINO V kWh/m2

36.5 kJ/m2 10.1 W/m2

0 3.6

5

POTREBNA MOČ ZA OGREVANJE

16.8 kW

6

POTREBNA MOČ ZA OHLAJEVANJE

50.4 kW

12138.2 m2


JYL

architecture

sàrl

datum : 11/05/08

B/ ENERGETSKA ZASNOVA – IZHODIŠČNE FIZIKALNE VREDNOSTI SPODAJ NAVAJAMO IZHODIŠČNE ENERGETSKE OZ. FIZIKALNE PARAMETRE, KI SO OSNOVA GRADBENE ZASNOVE IN TEMELJNI PODATKI ZA ENERGETSKO BILANCO OBJEKTA. VSE OMENJENE IZHODIŠČNE VREDNOSTI POMENIJHO POVPREČJE VSEH KONSTRUKCIJSKIH IN GRADBENIH ELEMENTOV, KI TVORIJO ODGOVARJAJOČI KONSTRUKCIJSKI ELEMENT V CELOTI.

OMENJENE VREDNOSTI JE POTREBNO SPOŠTOVATI OZ. EVENTUELNO IZBOLJŠATI, NA NALČIN, DA SE NE ODSTOPA OD PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH SREDSTEV.

1 -OBOD – ¸VSE 4 FASADE vključno s površinami v stiku s terenom vključno z okni in drugimi odprtinami (celoten obod), vključene so vse odprtine (glej upoštevano vrednost U) in površina, ki meji na obstoječi objekt. U min. = 0.20 W/m2K 2 -STREHA – TELOVADNICE IN SANITARNI TRAKT vključno z zeleno ekstenzivno streho, ki pri zimskih izgubah ne pomeni bistvenega izbgoljšanja, v letnem času pa znatno prispeva k izboljšanju ambiamentalnih pogojev. U min. = 0.20 W/m2K 3 -BETONSKI IN OGREVANI TLAK – PRAV TAKO V POMOŽNIH PROSTORIH vključuje obvezno izolacijo pod talno ploščo, min. 80 mm U min. = 0.30 W/m2K 4 -OBOD – FASADE – SAMO ODPRTINE vključno z okni in drugimi odprtinami (celoten obod), vključene so vse odprtine (glej upoštevano vrednost U) in površina, ki meji na obstoječi objekt. U min. = 1.20 W/m2K 5 -SKUPNA LETNA POTREBA PO ENERGIJI vključno z vsemi objekti, nova dvorana, obstoječa (rekonstruirana) in vmesni obstoječi del Q letna poraba = ciljna vrednost < 50 kWh/m2 kar je < od 180 MJ/m2 kar je dopustno po normi 6 -POTREBNA INSTALIRANA MOČ OGREVALNIH NAPRAV vključno z vsemi objekti, nova dvorana, in vmesni sanitarni del Q moč instalacije max. = 65 kW ali deljeno vsaj z 4 z vgradnjo toplotne črpalke Q moč toplotne črpalke = 17 kW, za celoto, oziroma 50% samo za telovadnico 7 -HLAJENJE POLETI Prednost predlaganega sistema je možnost izkoriščanja podtalnice ali celo vode iz omrežja za pasivno hlajenje v poletnem času, ne da bi zato potrebovali ločen sistem hlajenja, razen dvojnega funkcioniranja črpalke

TOLIKO SAMO GROBE SMERNICE ZA NAČRTOVANJE OBJEKTA

JYL sarl

rue du scex 18, CH – 1950 SION, rue des vignettes 37, CH – 1957 ARDON

SION : Tél.: +41 27 321 34 01, fax: +41 27 321 34 02

ARDON : Tél.: +41 27 306 56 10/37, fax: +41 27 306 56 39 E-mail : administration@jyl.ch


Evaluation Autonomie

Autonomie > 85% > 70% > 60% > 50%

Echelle (m)

> 40%

0 5 10 Eclairement Requis

> 30%

300

> 20% > 10% < 10% Mots ClĂŠs

Lux

Autonomie Moyenne Diagnostic Affectation

Autonomie Description

Facteur de Lumière du Jour

Valeurs

Evaluation

Cliquer pour imprimer cette page.

Comparaison

68

Comparaison

Sauver

(%)


Evaluation Notes :

Autonomie en éclairage naturel, sur le plan de travail (%) Façade 3 23 44 52

Façade 4

60 64 69 69 65 19

58 74 78 80 81 83 83 81 56

41 76 79 79 80 81

36 76

33 76

79 79

80 79

78 80

81 79

80 76 33

78 79 80

41

76 33

36 77 80 80 79 80 80 77 36

41 80

58 82

82 82 81 82

84 84

82 80 44

83 84 84 81 58

23 69 73 73 72 73 73 68 26

Autonomie Moyenne 68 (%)

Façade 1 Mots Clés

Affectation

Description

Façade 2

Evaluation

Cliquer pour imprimer cette page.

Comparaison

Sauver


Evaluation Notes :

F1F3 F2F4

Profil de l'autonomie en éclairage naturel (%)

90%

90%

70%

70%

50%

50%

30%

30%

10%

10%

Façade

Façade 3 0(cm)

Mots Clés

Profil Longitudinal Affectation

Description

Evaluation

Cliquer pour imprimer cette page.

2700(cm) Autonomie Moyenne Comparaison

68

Sauver

(%)


Predstavitev objekta

Gabariti objekta: tloris 44mx40m, višina slemena 11m, notranja svetla višina 7,5m Bruto kvadratura: 2.151 m2 Javni razpis in izbor izvajalca: april 2009 Planirana gradnja: maj 2009 Konec gradnje: maj 2011


Tloris pritliÄ?ja


Tloris pritliÄ?ja


Tloris pritliÄ?ja


Tloris pritliÄ?ja


Tloris pritliÄ?ja


Tloris pritliÄ?ja


Tloris Nadstropja


Tloris Nadstropja


Tloris Nadstropja


Tloris Nadstropja


Tloris Nadstropja


Tloris pritličja FUNKCIONALNA ZASNOVA


Tloris pritličja FUNKCIONALNA ZASNOVA

Vadbeni prostor - KOŠARKA

Vadbeni prostor - KOŠARKA


Tloris pritličja FUNKCIONALNA ZASNOVA

Vadbeni prostor - ODBOJKA


Prerez A-A


Prerez B-B


Prerez 1-1


Prerez 2-2


Fasada SZ


Fasada SV


Fasada JZ


3D Umestitev


3D Umestitev


3D Umestitev


3D Umestitev


3D Umestitev


3D Interier

Mokronog  

Prezentacija ARHITEKTURE

Mokronog  

Prezentacija ARHITEKTURE

Advertisement