Page 1

Ν.Η.Ηλιάδης Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π., Μ.Eng. , Structural Engineering, Concordia University, Montreal , Canada Ph.D., Industrial Education Organization and Management University of Maryland U.S.A , τ. Καθηγητής ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ , τ.Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, τ.ειδικ.Γραµµατέας ΥΠΕΠΘ, Επίτιµος Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

nhli@hol.gr

   Το  σχέδιο  @22,  της  Βαρκελώνης       Οι  πόλεις  του  μέλλοντος  για  να  ανέβουν  στο  τρένο  της  ανάπτυξης  θα  πρέπει  να   επενδύσουν  στην  οικονομία  της  γνώσης       Πόλεις,  ανάπτυξη  και  επενδύσεις-­‐  η  νέα  πρόκληση.       Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  πόλη  της  Βαρκελώνης  όπως  και  άλλες   πόλεις  στον  κόσμο.       http://en.wikipedia.org/wiki/22@#mw-­‐navigation       Πώς οι πόλεις, οι επενδυτές και οι κατασκευαστές, µπορεί να δουλέψουν µαζί για να δαµάσουν την καταιγίδα και να βγουν έξω από τη σηµερινή κατάσταση κρίσης, να οδηγηθούν σε καλύτερο οικονοµικό επίπεδο , και να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για ένα αβέβαιο µέλλον. Θα πρέπει να γεφυρωθεί το επενδυτικό κενό στις Ευρωπαϊκές πόλεις και είναι στοιχειώδες για τους αρχηγούς των πόλεων, τους επενδυτές και τους κατασκευαστές, να ερευνήσουν µαζί την κατάσταση για να κλείσουν το κενό. Το σχέδιο @22 αναφέρεται στην ανάπτυξη του οικιστικού περιβάλλοντος των πόλεων του 21ου αιώνα. Σε µια οικονοµία που βασίζεται στη γνώση, οι πόλεις πρέπει να προσαρµοσθούν σε νέα δεδοµένα και παραδείγµατα . Οι πόλεις που θα καταλάβουν ότι οι καιροί αλλάζουν και ο κόσµος προχωρεί προς την κατεύθυνση µιας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση , θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση στο σκληρό ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν .


Τα προγράµµατα οικιστικής ανάπτυξης στο Αµβούργο και την Βαρκελώνη, είναι παραδείγµατα του σχεδίου 22@District, έχουν σκοπό να υπηρετήσουν «την εξέλιξη και την οικονοµία της γνώσης» . Στο πρόγραµµα εµπλέκονται πρόεδροι κατασκευαστικών εταιρειών, διευθυντές Μάρκετιγκ και πωλήσεων, σύµβουλοι επενδύσεων και µεσιτών, µάνατζερς οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, τραπεζίτες, και επαγγελµατίες στον τοµέα των χρηµατο-οικονοµικών.

Παλιά και νέα κτίρια εξακολουθούν να συνυπάρχουν στο Poblenou.µια περιοχή της Βαρκελώνης. H περιοχή της καινοτοµίας είναι το όνοµα που δίνεται σε µια κεντρική επιχειρηµατική περιοχή στη Βαρκελώνη, στην πρώην βιοµηχανική περιοχή Poblenou, µε το παρατσούκλι «η καταλανική Μάντσεστερ» τον 19ο αιώνα. Στόχος είναι να µετατραπεί η Poblenou σε περιοχή τεχνολογίας και καινοτοµίας, καθώς και η αύξηση των οικιακών χώρων και των περιοχών αναψυχής.

navigation, search

Ορισµένα κτίρια υπό κατασκευή στην πρώην έντονα βιοµηχανοποιηµένη περιοχή Poblenou , 2008.


Το πρόγραµµα είναι ακόµη σε φάση εφαρµογής, επικεντρώνεται γύρω από την πλατεία Catalanes de les Glòries , είναι µέρος ενός από τα µεγαλύτερα προγράµµατα για την αστική ανάπλαση της Ευρώπης, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και συνεχίζεται ακόµη, και εκτείνεται σε 198,26 εκτάρια. [ 1 ] Το σχέδιο εγκρίθηκε το 2000 από το δηµοτικό συµβούλιο, όταν εισήχθη η νέα ονοµασία για την αξιοποίηση της γης 22 @ εισήχθη. Το µοντέλο 22 @ της Βαρκελώνης εφαρµόζεται ήδη σε άλλες περιοχές και πόλεις , και αποτελεί σηµείο αναφοράς στο αστικό, οικονοµικό και κοινωνικό µετασχηµατισµό σε πόλεις όπως το Ρίο ντε Τζανέιρο, Βοστόνη, Κωνσταντινούπολη και το Κέιπ Τάουν. Είναι ένα συµπαγές µοντέλο ποικιλόµορφης πόλης , που αντί να εφαρµόσει µια εδαφική εξειδίκευση, χρησιµοποιεί ένα µικτό µοντέλο που ευνοεί την κοινωνική συνοχή και προάγει την ισόρροπη και αειφόρο αστική και οικονοµική ανάπτυξη. Στο τέλος, το έργο θα δηµιουργήσει 4 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα κατασκευή δαπέδου, 3,2 εκατοµµύρια από τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις παραγωγικές δραστηριότητες και 800.000 για τη στέγαση και τις υπηρεσίες. Μέχρι στιγµής, η αναγέννηση έχει αρχίσει περίπου στο 68% των βιοµηχανικών περιοχών στο Poblenou. Αξίζει να σηµειωθεί µεταξύ των σχεδίων αυτών είναι το σχέδιο προστασία της πολιτιστικής και βιοµηχανικής κληρονοµιάς, η οποία ενοποιεί προστατευτικά µέτρα για 114 στοιχεία, και έξω από την περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης, το Poblenou.

Όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες, έχουν ήδη κατασκευαστεί 998 µονάδες και 583 είναι επί του παρόντος υπό κατασκευή, για ένα σύνολο 1.581.] Όσον αφορά στις υποδοµές, 14.800 lm των δρόµων προβλέπονται συνολικά 37 χιλιόµετρα -. Αυτό ισούται µε 19.649 m2 των δρόµων - µε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, 46 νέες συµπεριφορές, υπόνοµοι, επιλεκτική συλλογή απορριµµάτων µε πεπιεσµένο αέρα, µε συστήµατα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης , σκοτεινές οπτικές ίνες κ.λπ. Επί του παρόντος η περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης έχει 83.640 εγκατεστηµένες επιχειρήσεις , σύµφωνα µε το µητρώο της πόλης 42,5% περισσότερο από ό, τι το


2002, όταν υπήρχαν 58.690. Η αύξηση αυτή στη συγκεκριµένη περιοχή είναι πολύ πάνω από τον µέσο όρο της πόλης της Βαρκελώνης. Υπολογίζεται ότι 4.500 νέες εταιρείες έχουν µετακινηθεί στην περιοχή από το 2000, κατά µέσο όρο 545 ανά έτος και 1,2 ανά ηµέρα, αν και η πιο παραγωγική εποχή ήταν η περίοδος 2003-2006. Από τις 4.500 εταιρείες, 47,3% είναι νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες έχουν µετακινηθεί από άλλες θέσεις. Ποσοστό 27% των εταιρειών στην περιοχή 22 @ είναι εντάσεως γνώσης και τρεις από στις δέκα επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν µετά το 2000 είναι η λειτουργία τους σε υψηλού επιπέδου γνώση ή υψηλής έντασης τεχνολογίας.

Εκτιµάται ότι ο αριθµός των εργαζοµένων στην περιοχή είναι 90.000 (χωρίς να υπολογίζονται οι εργαζόµενοι freelance), 62,5% περισσότερο από το 2000 που οι εργαζόµενοι ήταν 56.200. Επιπλέον, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, όχι µόνο των εταιρειών που λειτουργούν σε δραστηριότητες σε επίπεδο γνώσης @22 , ανέρχεται σε περίπου 8.900 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Από το 2001, ο «µόνιµος πληθυσµός της περιοχής 22 @ της Βαρκελώνης έχει αυξηθεί 22,8%, από 73.464 κατοίκους σε 90.214 (16.750 περισσότερα άτοµα). Αυτή η αύξηση είναι 15% υψηλότερο από το µέσο όρο για την πόλη της Βαρκελώνης, που παρουσίασε αύξηση 8% µεταξύ του 2001 και του 2009. http://www.22barcelona.com/index.php?lang=en Περιβαλλοντική καινοτοµία Η ανάπτυξη της πόλης ώστε να µπορεί να ενταχθεί στη νέα οικονοµία της γνώσης της εποχής µας. Το 2000, το Δηµοτικό Συµβούλιο της Βαρκελώνης ενέκρινε ένα νέο αστικό διάταγµα σχεδιασµού µε στόχο τη µετατροπή της παλιάς βιοµηχανικής ζώνης της Poblenou, µε παρωχηµένα εργοστάσια που είχαν προ πολλού εγκαταλειφθεί ή δεν ήταν απλά πολύ παραγωγικά, σε πόλο έλξης για νέες δραστηριότητες. Αυτό το νέο διάταγµα επιτρέπει µια νέα ονοµασία της γης που ονοµάζεται 22 @, το οποίο αντικατέστησε την παραδοσιακή βιοµηχανική ονοµασίας. Έτσι, το έδαφος στην περιοχή 22 @ ζώνη, η οποία είναι ουσιαστικά το σύνολο του νοτιο-ανατολικού τεταρτηµόριου της πόλης, από την Gran Via στο περιφερειακό δρόµο και από το Ολυµπιακό Χωριό στο Prim Rambla de, , επιτρέπει περισσότερες κατασκευές, περισσότερους δηµόσιους χώρους ή χώρους πρασίνου . Οι εργατικές κατοικίες στην προηγούµενη βιοµηχανική δραστηριότητα αντικαθίσταται από γραφεία ή άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες και εξοπλισµούς που σχετίζονται µε τη νέα τεχνολογία και τη γνώση. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες γης για να ενηµερωθούν για τα παρωχηµένα στοιχεία αστικού σχεδιασµού του τέλους του 19ου µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Χτίζεται µια νέα συµπαγής


πόλη, όπου οι πιο καινοτόµες εταιρείες συνυπάρχουν µε την έρευνα, την κατάρτιση και κέντρα µεταφοράς τεχνολογίας , καθώς και η στέγαση (4.000 νέων επιδοτούµενων κατοικιών ), οι εγκαταστάσεις (145.000 m2 γης) και χώρων πρασίνου (114.000 m2). Αυτά συνυπάρχουν στην πόλη πρότυπο µε τη βιοµηχανική κληρονοµιά στο βιοµηχανικό σχέδιο προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς , που έγραψαν από κοινού οι εκφραστές του σχεδίου 22 @ της Βαρκελώνης και το Δηµοτικό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, το οποίο εξοικονοµεί 114 στοιχεία µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Οικονοµική Καινοτοµία Η περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης ενσωµατώνει τους διάφορους παράγοντες που αποτελούν το σύστηµα της καινοτοµίας µε εταιρείες αιχµής, πανεπιστήµια και κέντρα κατάρτισης, καθώς και κέντρα έρευνας και µεταφοράς τεχνολογίας - µε διαφορετικούς παράγοντες προώθησης που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία µεταξύ τους. Η συνύπαρξη των καινοτόµων και δυναµικών εταιρειών µε τους τοπικούς φορείς- µε την εµπορική περιοχή, τα µικρά εργαστήρια, τον τοµέα των υπηρεσιών-διαµορφώνει ένα πλούσιο παραγωγικό ιστό. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί τη συνέργεια σε θέµατα γνώσης και τις διαδικασίες της καινοτοµίας και επιτρέπει τη βελτίωση του ανταγωνισµού σε οµάδα επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής των πολιτών που ζουν και εργάζονται στην περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης .

Κοινωνική Καινοτοµία Μέσω του χώρου για τους επαγγελµατίες , η περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης προωθεί τη δηµιουργία νέων δικτύων τυπικών και άτυπων σχέσεων, ενίσχυση της δηµιουργίας τοπικών και διεθνών σχεδίων συνεργασίας των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και των επιχειρήσεων και την αύξηση της ποιότητας της ζωής και την εργασία στην περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης. Παράλληλα, µέσω του προγράµµατος Digital District, 22 @ της Βαρκελώνης τονώνει και υποστηρίζει καινοτόµα σχέδια που προωθούν τόσο τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και τη συνεργασία των πολιτών και των επαγγελµατιών µε τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές οργανώσεις η περιοχή. Χώρος για επαγγελµατίες Η περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης προωθεί την αµοιβαία σχέση µεταξύ των ανθρώπων και οργανισµών που είναι εγκατεστηµένοι στην περιοχή για να βοηθήσουν στη διαµόρφωση µιας κοινότητας επαγγελµατιών και φοιτητών που προωθεί την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή προβολή της πρωτοβουλίας. Οι . εταιρείες που έχουν συσταθεί στην περιοχή µπορεί να αποτελέσει µέρος του δικτύου 22 @ Network του συνδέσµου των επιχειρήσεων και οργανισµών και, ταυτόχρονα, να επωφεληθούν από τις εταιρικές υπηρεσίες παροχής συµβουλών και τις δραστηριότητες που τόσο η


ένωση και το 22 @ της Βαρκελώνης όσο και η δηµοτική επιχείρηση οργανώνει την εδραίωση της επαγγελµατικής κοινότητας στην περιοχή. Έργο τους αποτελεί κυρίως η οργάνωση της κατάρτισης για την προώθηση επαγγελµατικών προσόντων και προσωπική ανάπτυξη. Ο εορτασµός των διαφόρων εξειδικευµένων ή γενικού ενδιαφέροντος επαγγελµατικών συναντήσεων για την προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και τη γέννηση της συνεργασίας µε πιθανά σχέδια, προσωπικές συµβουλευτικές υπηρεσίες για νεοαφιχθέντες εργαζόµενους και εταιρίες, και άλλες υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην περιοχή. Όλα αυτά εκτός από την υψηλή ποιότητα ζωής που προσφέρει η περιοχή, τόσο για την ζωντάνια των δρόµων της, καθώς και την εγγύτητά της µε τα κύρια πανεπιστήµια της Καταλονίας, παραλίες και χώρους ψυχαγωγίας της πόλης της Βαρκελώνης, καθιστώντας το ιδανικό περιβάλλον για τη µελέτη και την εργασία. Χώρος για τους πολίτες Η περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης και του San Martí έχουν ξεκινήσει από την περιοχή 22 @ Digital Σχέδιο που στοχεύει στους πολίτες της περιοχής. Η ψηφιακή Περιφέρεια διεξάγει καινοτόµες δράσεις, προκειµένου να ενισχυθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην καθηµερινή ζωή και να διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Το έργο προσπαθεί επίσης να επιτύχει άλλους στόχους, όπως για παράδειγµα: •

• •

Για να αναδείξουν ότι το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών προσφέρουν σε αρκετές ενώσεις και ιδρύµατα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής τους και την ποιότητα της εργασίας. Για να κάνει τις περιοχές να είναι πρωτοπόροι στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή. Να συνεργάζονται µε τις εταιρείες όλες οι ενώσεις και τα ιδρύµατα της περιοχής που έχουν δεσµευτεί για την κοινωνική πρόοδο. Για να επωφεληθείτε από τις σύγχρονες υποδοµές που προσφέρονται στην περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης για τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτές τις νέες τεχνολογίες.

Εφαρµογές διαφόρων προγραµµάτων στην περιοχή 22@ της Βαρκελώνης όπως Virtual memory of the elder Εικονική µνήµη του Γέροντα είναι ένα πρόγραµµα πολυµέσων που επιτρέπει στους µαθητές και τους ηλικιωµένους ανθρώπους να εργαστούν από κοινού για την ανάκτηση της ιστορικής µνήµης της περιοχής του Sant Martí. Οι µαθητές µπορούν να µάθουν και να γράφουν για την ιστορία των ηλικιωµένων εθελοντών µέσω πρόσωπο µε πρόσωπο συνεντεύξεις και email και οι ηλικιωµένοι µπορούν να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τη


χρήση των νέων τεχνολογιών, εκµεταλλευόµενοι τις γνώσεις των νεότερων και της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από την ανάκτηση του ιστορικής µνήµης της περιοχής, θα δώσει επίσης στους ηλικιωµένους την ευκαιρία να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες και να φέρει µαζί δύο πολύ διαφορετικές γενιές, δηµιουργώντας ένα σηµαντικό δεσµό. . Αυτό ήταν το δεύτερο έτος του έργου της εικονικής µνήµης των ηλικιωµένων και ελπίζουµε να συνεχιστεί και στο ακαδηµαϊκό έτος 20072008 Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση του έργου, κάντε κλικ εδώ . Συνεργασία: Multimedia αίθουσες διδασκαλίας Την ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών Εκπαίδευση Έργο Το σχέδιο 22 @ της Βαρκελώνης έχει επεκταθεί στο πρόγραµµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος προκειµένου να προσαρµοστούν οι εκπαιδευόµενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέσω του προγράµµατος 2 @ Μένοντας στην εταιρεία οι καλύτεροι φοιτητές διατίθενται σε εταιρείες που βρίσκονται στην περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης, προκειµένου να προσελκύσουν, να διατηρήσουν και να συνδέσουν τοπικά και διεθνή ταλέντα. Συµβουλευτείτε το 22 @ Μένοντας στην εταιρεία προγράµµατος. 22 @ CreaTalent Οικογένειες on line 22 @ Voluntariat Τι είναι ο εθελοντισµός Είναι µια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε όποιον είναι µέρος του δικτύου 22 @ Network (τρέχουσα ή συνταξιούχων από τις επιχειρήσεις στην περιοχή 22 @ Network) και θέλει να στηρίξει κοινωνικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράµµατα που αναπτύχθηκαν από τις οργανώσεις και ενώσεις της Sant Martí District. Εάν εργάζεσαι στην περιοχή 22 @ της Βαρκελώνης , αυτή είναι η ευκαιρία σας για να βοηθήσει τους συλλόγους γειτονιάς που το χρειάζονται περισσότερο, να γνωρίσετε καινούργιους ανθρώπους και να αναπτυχθούν προσωπικά θέµατα εθελοντισµού σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως: Βοηθώντας τους ανθρώπους µε µειωµένη κινητικότητα. Βοηθώντας στα ψηφιακά µαθήµατα αλφαβητισµού για τους ηλικιωµένους , άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή άλλες κοινωνικές οµάδες. Παροχή συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης των κοινωνικών και πολιτιστικών έργων. Εξάσκηση στην καταλανική ή τα ισπανικά µε τους ανθρώπους που είναι νέοι στην περιοχή ή να εξασκήσετε τα αγγλικά µε παιδιά από σχολεία της γειτονιάς, κλπ. ! Εθελοντές Για να εγγραφείτε και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ . Εάν ανήκετε σε µια οργάνωση στην περιοχή Sant Martí , µπορείτε να προτείνετε δραστηριότητες και εργασίες για τους εθελοντές. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να σας φέρουµε σε επαφή µε τουλάχιστον δύο εθελοντές και να πάρετε οδηγίες σχετικά µε το τι κάνετε µε νέους ανθρώπους και


οργανισµούς. Κάθε έργο ή δραστηριότητα είναι δυνατή. Θα προτείνεται, τότε επιλέγονται από ανθρώπους που υπογράφουν επάνω για να εργαστούν εθελοντικά. Κάθε δραστηριότητα θα διαρκέσει τρεις µήνες. Εγγραφείτε! Για να εγγραφείτε και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ . Ξεκινήστε Κοινωνικής Καινοτοµίας Space για τους πολίτες

• • • •

El Poblenou Προγραµµατισµένες δηµοτικές εξελίξεις Οικονοµικές περιοχές Κεντρική επιχειρηµατικές περιοχές

Προγραµµατισµένες Δηµοτικές Εξελίξεις [hide] • • •

v t e

Real estate developments

Commercial

Επιχειρηµατικά πάρκα Business park

Ανάπτυξη Μικτής χρήσης Mixed-use development

Κτίρια γραφείων Office building

Λιµάνια Ports and waterfronts

Πάρκα λιανικής πώλησης Retail park

Εµπορικά Κέντρα Shopping mall / center

Εµπορικοί δρόµοι και περιοχές Shopping streets and districts

Industrial

Περιοχές αποθηκών Warehouse District

Επιχειρηµατικά σύνολα Business cluster


Βιοµηχανική περιοχή Industrial district

Βιοµηχανικά πάρκα Industrial park

Τεχνολογικά κέντρα Technology centers

City block

Company town

Gated community

Περιφραγμένη κοινότητα   Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μετάβαση σε: πλοήγηση , αναζήτηση

Residential

Η είσοδος στο Paradise Village Το Grand Marina Villas, Νουέβο Βαγιάρτα , Nayarit , Μεξικό Στη σύγχρονη µορφή του, µια περιφραγµένη κοινότητα είναι µια µορφή κατοικηµένη κοινότητα ή οικισµό που περιέχει αυστηρά ελεγχόµενες εισόδους για πεζούς , ποδήλατα και αυτοκίνητα , και συχνά χαρακτηρίζεται από µια κλειστή περίµετρο των τειχών και φράχτες. Περιορισµένες κοινότητες αποτελούνται συνήθως από µικρές κατοικίες δρόµους και περιλαµβάνουν διάφορες κοινές παροχές. Για µικρότερες κοινότητες, αυτό µπορεί να είναι µόνο ένα πάρκο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο . Για µεγαλύτερες κοινότητες, µπορεί να είναι δυνατό για τους κατοίκους να παραµείνουν εντός της κοινότητας για τις περισσότερες καθηµερινές δραστηριότητες. Περιορισµένες κοινότητες είναι ένα είδος κοινής ανάπτυξης ενδιαφέροντος , αλλά είναι διακριτές από εσκεµµένη κοινότητες . Δεδοµένου ότι οι κλειστές κοινότητες είναι χωρικά ένα είδος θύλακα , ΣΕΘΑ Μ. Low, µεταξύ άλλων, ανθρωπολόγοι, υποστήριξε ότι έχουν αρνητική επίδραση στην καθαρή κοινωνικό κεφάλαιο της ευρύτερης κοινότητας έξω από την περιφραγµένη κοινότητα. [ 1η ] Μερικά κλειστές κοινότητες, συνήθως ονοµάζεται φρουρά


κλειστές κοινότητες, στελεχώνονται από ιδιωτικούς φύλακες και συχνά είναι το σπίτι σε υψηλής αξίας ακινήτων, και / ή έχουν συσταθεί ως χωριά συνταξιοδότησης . Μερικά κλειστές κοινότητες είναι αρκετά ασφαλείς ώστε να µοιάζουν µε φρούρια και προορίζονται, ως έχουν.

Science / Education

Municipal

Buildings

Housing estate

Intentional community

Mixed-use development

Model dwellings for the poor

Multi-family residential

Private community

Public housing

Retirement community

Subdivision

Tract housing

Campus

Research parks

Satellite campus

Science park

Arcology

Garden city movement

Model village

Planned cities

Planned community

Apartment

House

House types


Miscellaneous

Skyscraper

Tower block

Villa

Brownfield land

Cemetery

Cluster development

Construction

Context theory

Eminent domain

Land use planning

Park

Parking

Playground

Redevelopment

Regional planning

Urban design

Urban planning

Zoning

Κεντρικές περιοχές σε διάφορες πόλεις στον κόσµο διαµορφωµένες σύµφωνα µε τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής της γνώσης. http://en.wikipedia.org/wiki/Central_business_district

Central business  district   From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (February 2007)


Midtown Manhattan, New York City, is the largest central business district in the United States.[1]

Canary Wharf, London is a major business and financial centre and is home to some of the UK's tallest buildings.

La DĂŠfense, the largest business district in Europe, in Paris, France

Zhujiang New Town in 2008, one of the central business districts of Guangzhou (formerly known as Canton)


Puerto Madero, Buenos Aires CBD A central business district (CBD, also called a central activities district) is the commercial and often geographic heart of a city.[citation needed] In the United States, this part of a city is commonly referred to as "downtown" or "city center". "City centre" is commonly used in Canada, Ireland and the United Kingdom.

Contents [hide] • •

• • • •

1 Overview 2 Variations o 2.1 Australia o 2.2 Argentina o 2.3 Bosnia and Herzegovina o 2.4 Brazil o 2.5 Canada o 2.6 Chile o 2.7 France o 2.8 Germany o 2.9 India o 2.10 Indonesia o 2.11 Israel o 2.12 Italy o 2.13 Lebanon o 2.14 Mexico o 2.15 Pakistan o 2.16 Peru o 2.17 Poland o 2.18 Russia o 2.19 South Africa o 2.20 Spain o 2.21 United Kingdom and the Commonwealth o 2.22 United States 3 Land value variations in a CBD 4 Secondary Central business district 5 See also 6 References

Overview[edit]


Santa Fe, CBD in Mexico City

Sydney central business district

Xinyi Planned Area in Taipei at night

The central business district of Manila, Philippines The term CBD or Central Business District is the central district of a city, usually typified by a concentration of retail and office buildings.[2] The term city place is similar to CBD in that both serve the same purpose for the city, and both are marked by a higher-than-usual urban density as well as often having the tallest buildings in a city. City centre differs

Variations[edit] Australia[edit]


The term is used to refer to the business and financial area of a state capital city such as the Sydney CBD, Melbourne CBD, Brisbane CBD, Perth CBD and Adelaide CBD.

Argentina[edit] The Buenos Aires central business district (CBD and also referred to as the City PorteĂąa), is the main commercial centre of Buenos Aires, the capital of Argentina. The actual area was the point of first European settlement. Its north-south axis runs from Monserrat in the south to Retiro railway station in the north. Its east-west axis runs from Buenos Aires Ecological Reserve and Puerto Madero. The district is the financial, commercial, and cultural hub of Argentina. Its port is one of the busiest in South America; navigable rivers by way of the RĂ­o de la Plata connect the port to north-east Argentina, Brazil, Uruguay and Paraguay. As a result it serves as the distribution hub for a vast area of the south-eastern region of the South American continent. Tax collection related to the port has caused many political problems in the past. Measured in GDP, the economy of Buenos Aires was the 13th largest economy among the world's cities in 2005 at US$245 billion in purchasing power parity, which, based on the population of that year, translates into US$19,500 per capita. The Buenos Aires Human Development Index (0.923 in 1998) is likewise high by international standards. The city's services sector is diversified and well-developed by international standards and accounts for 78% of its economy (compared to 58% for all of Argentina's); advertising, in particular, plays a prominent role in the export of services at home and abroad. Manufacturing is, nevertheless, still prominent in the city's economy (17%) and, concentrated mainly in the southside, it benefits as much from high local purchasing power and a large local supply of skilled labor as it does from its relationship to massive agriculture and industry just outside the city limits themselves.

Bosnia and Herzegovina[edit]

Santiago of Chile Sarajevo Central Business District is the biggest financial center in Bosnia and Herzegovina and the whole of the Balkans. It is situated in the municipalities Centar and Novo Sarajevo and generates more than 15% of the GDP of Bosnia and Herzegovina. The CBD includes:


• • • •

Commercial corporations (such as Sarajevo Stock Exchange, BH Telecom, Sparkasse BiH, Raiffeisen Bank BiH, Avaz Rotor Press, Uniqa Insurance, Energoinvest, Energopetrol, B&H Airlines, Petrol BH, Oki and Sarajevo stan) Embassies (USA, Turkey, Malaysia, etc.) Educational institutions (University in Sarajevo with more than 50,000 students; high schools) Shopping malls (Sarajevo City Center, Alta Shopping Center, Imporatnne Center, etc.) The main transport hub of Bosnia and Herzegovina, one of the largest in whole of the Balkans, Sarajevo Transportation Center, with; • • • •

Central railway station Main bus station Terminus of tram lines 1 and 4 Main postal centre

The Central Business District (CBD) makes Sarajevo one of the most important cities in the Balkan region and Europe. Moreover, the CBD is the biggest construction zone in the whole of South Europe.

Brazil[edit]

Partial view of the financial center of Rio de Janeiro, the second largest in the country The Sao Paulo central business district is the Avenida Paulista, in the exact city centre, which is also a financial centre, but has the same influence of decades ago. However, there are other central outside the geographical core, as the districts of Santo Amaro and Itaim Bibi, more precisely the regions of Juscelino Kubitschek, Luís Carlos Berrini and Faria Lima avenues, in southwest-central city, which are characterised by intense vertical, and the presence of luxury hotels and multinational companies. The biggest financial centre in Brazil and one of the biggest business centres in the world, São Paulo's economy is going through a deep transformation. Once a city with a strong industrial character, São Paulo's economy has become increasingly based on the tertiary sector, focusing on services and businesses for the country. Although being the most important financial centre of the country, São Paulo also presents a high degree of informality in its economy.


Rio de Janeiro downtown is city's business community, and the second largest in South America. Some of the largest companies in Brazil still have their head offices here, including Petrobras, Eletrobras and Vale (formerly Companhia Vale do Rio Doce), three of the largest Brazilian corporations.

Canada[edit]

San Isidro, CBD in Lima, Peru

The central business district of Toronto, called Downtown In Canada, "central business district" is not used as official term by any city or the national statistical agency, StatsCan. Instead the terms "city centre" or "downtown" are used, more or less synonymously. The country's largest city, Toronto, officially regards as many as four business districts as being central[citation needed]. In Frenchspeaking Canada, the usual term is centre-ville, however there is variation from city to city: Montreal's historic core, Old Montreal, is no longer the financial district, which is now Downtown Montreal. In Ottawa, the term "central business district" is often used to describe the 31 city blocks containing the office district, while the term "downtown" includes both the office district and the historic core of the city, known as the Byward Market.

Chile[edit] Santiago has a financial district that concentrates on a specific part of the city nicknamed Sanhattan. This area is located on the edge of the communes of Providencia, Vitacura and Las Condes, East of the capital of Chile, that are home to modern office buildings in which permanent commercial activity takes place. The financial sector of Santiago Chile settled in this area mainly during the 1990s, relegating the Centre of the city of this function. It is demarcated by Apoquindo Avenue and Barrio El Golf. Imposing buildings that make up a very elegant architectural unity can be seen along this part of the city. The majority of them began


to rise when some of the most prestigious companies that were located in the centre of the metropolis decided to move to the East, at the beginning of the 1980s.

France[edit] In France, the most common term for a city's center is centre-ville. In many of the largest cities however, centre-ville refers to an historic district rather than a business district. In Paris, the main business district is in La Défense, distant from the geographical center of the city, on the western edge of the boundaries of the Paris commune (municipality). Other CBDs include La Part-Dieu in Lyon (2nd largest), Euralille in Lille (3rd), Euroméditerranée in Marseille (4th) and Euronantes in Nantes.

Germany[edit]

Central business district of Frankfurt, Germany In Germany the terms Innenstadt and Stadtzentrum may be used to describe the central business district. Both terms can be literally translated to mean "inner city" and "city centre". Some of the larger cities have more than one central business district, like Berlin which has three. Due to Berlin's history of division during the Cold War, the city contains central business districts both in West Kurfürstendamm and East Berlin (Alexanderplatz), as well as a newly built business centre near Potsdamer Platz. The city's historic centre, location of the Reichstag building as well as the Brandenburg gate and most federal ministries was largely abandoned when the Berlin Wall cut through the area. Only after the reunification with the construction of numerous shopping centres, government ministries, embassies, office buildings and entertainment venues, was the area revived. In Frankfurt there is a business district which is in the geographical centre of the city and is called the Bankenviertel.

India[edit]


Nariman Point, CBD of Mumbai India uses the term Central Block District to describe CBD Belapur, which has a fairly vibrant Central Business District that is shifting some of the economy out of central Mumbai into the hinterland. In reality, there are several Business Districts in Mumbai which are larger (both in terms of office space and number of jobs) than CBD Belapur, such as Nariman Point, Ballard Estate, Bandra Kurla Complex and Andheri. Belapur is one of the larger assembly constituencies from this region. CBD Belapur has been growing since the 1990s, and is now home to colleges as well as a number of technology businesses, being designed and developed in order to promote business. The Reserve Bank of India maintains a branch office at CBD Belapur. This area is one of the fastest developing regions in Navi Mumbai in terms of new residential and commercial construction projects.

Indonesia[edit] Central business district is more popularly known by its abbreviation CBD. The largest CBD in Indonesia is the Segitiga Emas (Indonesian "golden triangle") in Jakarta. The area is located along the Sudirman - M.H. Thamrin Roads and H.R. Rasuna Said - Gatot Subroto Roads.

Israel[edit] The main business center of Israel is on 20 Road between the Azrieli Towers in Tel Aviv area next to the Israeli Diamonds international center in Ramat Gan. this area serves as the center of Israel's international business and the main Central business district of Israel

Italy[edit] In Italy the business districts are not the centers of cities, because the centro cittĂ is the historical part of city. A sort of precursor of modern business districts is EUR, in Rome, today headquarters of many national and international companies and public bodies. EUR, and the Centro Direzionale in Naples and in Milan the most important business areas of state. Other important CBDs in Italy are in Genoa and Brescia.

Lebanon[edit]

Porta Nuova, business district in Milan, Italy Main article: Beirut Central District


The Beirut Central District (BCD) or Centre Ville is the name given to Beirut’s historical and geographical core, the “vibrant financial, commercial, and administrative hub of the country.”[3] At the heart of Lebanon’s capital, Beirut Central District (BCD) is an area thousands of years old, traditionally a focus of business, finance, culture and leisure. Its reconstruction constitutes one of the most ambitious contemporary urban developments.[4] Due to the devastation incurred on the city center from the Lebanese Civil War, the Beirut Central District underwent a thorough reconstruction and development plan that gave it back its cultural and economic position in the region. Ever since, Beirut Central District has evolved into an integrated business and commercial environment and the focus of the financial activity in the region. That evolution was accompanied with the relocation of international organizations, reoccupation of civic and government buildings, expansion of financial activities, and establishment of regional headquarters and global firms in the city center.[5]

Mexico[edit] In Mexico are the two biggest CBDs in Latin America, and one of the most important in the world, City Santa Fe and Paseo de la Reforma Avenue.

Pakistan[edit] In Pakistan, a central business district or a large, concentrated urban setting within a settlement is called a shehar. Karachi is Pakistan's largest city and the country's economic hub; the Ibrahim Ismail Chundrigar Road of the city, often called the "Wall Street of Pakistan," acts as Karachi's main financial district and is essentially a center of economic and industrial activity. Shara-e-Faisal in Karachi is also one of the most important business districts of Pakistan.

I.I.Chundrigar Road, Karachi


Downtown Karachi

View of one of the financial districts of Lahore, Pakistan

A panoramic view of the EUR business district in Rome, Italy

Centro Direzionale in Naples, Italy Another important business district is Gulberg, Lahore. It has a large number of important office buildings as well as many high-rises and shopping malls. M.M Alam road, Vogue Towers and Ali Trade Center are present in this area. Jinnah Avenue in Islamabad is the main business district of the city. It is lined with numerous office buildings.

Peru[edit] In Peru the central business district is San Isidro, in Lima, which hosts the majority of Peru's financial industry headquarters.[6] Although still a largely residential district, the commercial and business activity located in or in the vicinity of the area defined by avenues Camino


Jinnah avenue in Islamabad, Pakistan is the main commercial street of the capital city.[2] Real, Javier Prado Este, República de Panamá and Aramburú is highly regarded as Peru's financial and corporate heart.[7][8] It has a permanent population of around 63,000 inhabitants[9] and, during weekday business hours, a floating population that exceeds 700,000 daily commuters from other districts of Lima.[10] San Isidro is served by three stations of El Metropolitano, Lima's bus rapid transit system: Estación Javier Prado, Estación Canaval y Moreyra (with over 16,000 daily passengers)[11][12] and Estación Aramburú. Since the late 2000s (decade) the southeastern district of Surco[13] has experienced a significant increase in upscale corporate developments in the area comprised by avenues Manuel Holguín, El Derby, El Polo and La Encalada due to lower restrictions to grant construction licences and proximity to residential middle and upper class districts and is set to become, after traditional San Isidro and Miraflores, the new corporate center of Lima.[14]

Poland[edit] In Poland, the terms Śródmieście may be used to describe the central business district. In many of the largest Polish cities, however, śródmieście refers to an historic district rather than a business district, or it may not be used at all.

Russia[edit]

Moscow International Business Center, April 2012 Most noticeable CBD is located in Moscow. It is called Moscow International Business Center and nicknamed Moskva-City. Unlike other CBDs, MIBC is being created as a single project, run by one designated company, and combines business activity, living space, retail trade, and entertainment in one single development.


South Africa[edit] South African cities like Cape Town and Johannesburg have three CBDs while cities like Durban and Port Elizabeth have only one. Cape Town is known for having South Africa's most iconic skyline (including the famous Table Mountain) and CBD.[15]

Spain[edit]

AZCA, a portion of the Paseo de la Castellana business district in Madrid, Spain The biggest central business areas of Spain are the Paseo de la Castellana with its Gate of Europe, AZCA and CTBA in Madrid, 22@ and Granvia l'Hospitalet in Barcelona, and the business centre in Valencia.

United Kingdom and the Commonwealth[edit] The alternative term city centre is used in United Kingdom and Ireland. In Britishinfluenced countries, such as the Commonwealth realms, former British territories (Hong Kong most noticeably (Chinese: 市中心), also use many of the same terms, but also have many characteristics of British cities. In the UK, Ireland and South Africa, the term is often just shortened to "city", as in "going to the city"; it is often also referred to as "town" ("going (in)to town", "going up town", or "going down town"). One exception is in London where "the City" specifically refers to the City of London financial district (one of two CBD), rather than to any other part of London.

City of London's skyline

United States[edit] Main article: Downtown


The central business district of Chicago, called The Loop In the United States, central business districts are often referred to as "downtown" (even if there is no "uptown"). In most cities the downtown area will be home to the financial district, but usually contains entertainment and retail of some kind as well. The downtown areas of many cities, such as Chicago, New Orleans and Houston, are also home to large sports and convention venues. Historic sections of a central business district may be referred to as "old town", while decaying parts of the centre city are commonly referred to as the "inner city". The term inner city is sometimes not used literally but rather evocatively, applying a negative connotation and referring paradoxically to peripheral areas blighted during a mass exodus of middle class residents. Some cities in the United States, such as Minneapolis, and Dallas, have mixed use districts known as "uptown" in addition to the primary downtown core areas. In some cities, such as Cincinnati, Ohio, Charlotte, North Carolina, Chicago, Illinois and Oklahoma City, "uptown" is instead the historic name for a separate business centre or neighbourhood. Philadelphia and Wilmington, Delaware use the term center city instead of downtown for their central business districts. In other cities, like Los Angeles and Indianapolis, the city core is simply known as "downtown". In New Orleans, the phrase central business district is used; and while downtown is sometimes used synonymously, traditionally it referred to parts of the city downriver from Canal Street, which would not include the CBD. One exception is the population in Seattle, local residents refer to the center of the city as the CBD. In Miami, "Downtown Miami" refers to the neighborhoods (such as Brickell and Omni) within the downtown area, not just the central business district. Downtown Jacksonville also follows the Miami model with multiple sub-districts (such as LaVilla, Brooklyn and Southbank) within the greater downtown area, the Northbank district serving as the true CBD. By broad definition, New York City's CBD comprises the whole southern half or third of Manhattan island. Narrow definitions include only a square mile or two (3–5 km²) of Midtown as central, with the lowest tenth of the island, including the Financial District, being a secondary business district rather than the central one.[citation needed] Similar narrow and broad definitions are applied to the Chicago's downtown high rise districts.[citation needed]


The Ibrahim Ismail Chundrigar Road, located in the heart of Karachi.

Land value variations in a CBD[edit] Land users, whether they be retail; office; or residential, all compete for the most accessible land within the CBD. The amount they are willing to pay is called bid rent. This can generally be shown in a ‘bid rent curve’. Based upon the reasoning that the more accessible the land, generally in the centre, is the more expensive land. This is called the bid rent theory. Commerce (especially large department stores/chain stores) is willing to pay the greatest rent to be located in the inner core. The inner core is very valuable for them because it is traditionally the most accessible location for a large population. This large population is essential for department stores, which require a considerable turnover. As a result, they are willing and able to pay a very high land rent value. They maximise the potential of their site by building many stories. As one moves from the inner core, the amount commerce is willing to pay declines rapidly. Industry, however, is willing to pay to be in the outer core. There is more land available for their factories, but they still have many of the benefits of the inner core, such as a market place and good communications. As one moves farther out, so the land is less attractive to industry due to the reducing communication links and a decreasing market place. Because the householder does not rely heavily on these and can now afford the reduced costs (when compared with the inner and outer core) is able to purchase land. The farther one goes from the inner core and outer core, the cheaper the land. That is why inner city areas are very densely populated (terraces, flats and highrises), whilst the suburbs and rural areas are sparsely populated (semi and detached houses with gardens).

Secondary Central business district[edit] This is a small business district developing close to the central business district. Examples include the Canary Wharf financial district in London, which functions as the secondary financial heart of the city, Akasaka, Ikebukuro, Roppongi, Shinjuku, Shibuya, and Shiodome in Tokyo, Minato, Suminoe and Osaka Business Park in


Osaka City, Rinku Town in Osaka Prefecture, Plaza district, New York and Bandra CBD, Mumbai. Another example is North York Centre and Scarborough City Centre in Toronto.

See also[edit] • •

List of central business districts Business Improvement District

References[edit] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jump up ^ "Marketbeat United States CBD Office Report 2Q11". Cushman & Wakefield, Inc. Retrieved 18 May 2013. ^ Jump up to: a b Central Business District (from scalloway.org.uk website) Jump up ^ cedarland Resources and Information. This website is for sale!. cedarland.org. Retrieved on 2013-07-12. Jump up ^ "Lebanese Company for the Reconstruction of Beirut Central District - Home". Solidere. Retrieved 2012-09-18. Jump up ^ "Business in Beirut City Center". Solidere. Retrieved 2012-0918. Jump up ^ General information of San Isidro (in Spanish) retrieved from San Isidro's Municipality official website www.msi.gob.pe on 2011-09-04 Jump up ^ San Isidro - Peru retrieved from AboutPeruhistory.com on 201109-04 Jump up ^ History of San Isidro, Lima, Peru retrieved from SanIsidroPeru.com on 2011-09-04 Jump up ^ San Isidro - Population - Municipality of San Isidro website (in Spanish) retrieved from San Isidro's Municipality official website www.msi.gob.pe on 2011-09-04 Jump up ^ Mayor of San Isidro proposes alternatives to mitigate San Isidro's challenges (in Spanish) retrieved from LaRepublica.pe on 2011-09-04 Jump up ^ Metropolitano's Canaval y Moreyra station will have a new access for passengers (in Spanish) retrieved from El Comercio.pe on 2011-08-22 Jump up ^ Canaval y Moreyra station will have a new access for passengers (in Spanish) retrieved from Peru21.pe on 2011-08-23 Jump up ^ Municipality of Santiago de Surco - official website (in Spanish) retrieved on 2011-09-16 Jump up ^ Surco, the new corporate center in Lima(in Spanish) retrieved from AlfredoGraf.com on 2011-09-04

District 22  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you