Page 1

Nummer 4

24 augustus 2011

In deze nieuwsbrief: -

Aan het woord de voorzitter, het bestuur, de barcommissie, de TC en de JC. Welkom nieuwe leden. De agenda.

Beste lezer, Tennisvereniging Bequick heeft ambitieuze plannen, stond er in de De Schakel bijna een jaar geleden. De gravelbanen worden vervangen door banen die onder bijna alle omstandigheden bespeelbaar zijn, staat er dan. Dat is afgelopen zomer wel van toepassing geweest met al die regen. Twee maanden terug een wolkbreuk. Alle banen stonden onder water rond 17.00 uur. Twee uur later begon de toss avond en alle banen waren weer prima bespeelbaar. Oorzaak: er was een stuk hout in de afvoer terecht gekomen waardoor deze volledig afgesloten werd. Een terugslagklep is aangebracht door de Onderhoudscommissie, zodat dit niet weer kan gebeuren. Het stuk over die ambitieuze plannen was geplaatst naar aanleiding van een CO2-scan in het kader van besparingsonderzoek. Wij, Bequick, deden daaraan mee en hadden daarna het stokje doorgegeven aan restaurant De Ridderhof. “Het stokje doorgeven”. Het is goed opgedane kennis en inzet door te geven zodat anderen daar ook hun voordeel mee kunnen doen.Een voordeel aan anderen kun je overigens heel gemakkelijk worden. Ook binnen onze vereniging. In dit geval door mee te denken in de organisatie. Er zijn straks in Bestuur en commissies enkele vacatures. Schroom niet om te informeren of het iets voor jou is of misschien weet je iemand. Hoe meer deelnemers, hoe gezelliger en…samen zijn we sterk! De vakanties zijn voorbij en het park was al eerder opnieuw ontdekt. Vele leden trainden en zijn er helemaal klaar voor om goed te kunnen scoren in de Clubkampioenschappen. Deze beginnen voor de senioren op 3 september. Hopelijk doet iedereen mee in deze nieuwe opzet met alleen dubbelpartijen. Zaterdag 10 september allemaal aanschuiven op het slotfeest met een overheerlijke barbecue. Half september breekt de tijd aan om de blaashal op te stellen. We gaan er weer massaal op af, net als bij het opvouwen van de hal dit voorjaar. Overigens er zijn nog uren in de blaashal ter beschikking vanaf 1 oktober a.s. Vraag het de heer Jan Kok om ‘indoor’ te tennissen. Tot ziens met sportieve groet, Koos de Haas


MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR Nieuwe leden bestuur Vooruitlopend op de bestuurssamenstelling in 2012 hierbij een oproep aan alle leden om mee te denken over het beleid en de uitvoering daarvan. We zijn op zoek naar: -

Een secretaris

-

Een voorzitter van de jeugdcommissie

-

Een voorzitter voor de barcommissie

-

Een voorzitter voor de onderhoudscommissie

Het bestuur vergadert 1 x per maand. Als voorzitter van een commissie ben je de aansturende en coรถrdinerende persoon. Je hoeft dus niet alle activiteiten zelf uit te voeren, want je hebt meestal wel commissieleden om je heen. Bovendien zijn er altijd leden beschikbaar die een handje willen bijsteken. Om een idee te krijgen van de taken van de diverse functionarissen volgt hieronder een korte taakomschrijving: Secretaris: Het medebesturen van de vereniging door o.a.: - Het bijeenroepen en notuleren van algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. - Het verzorgen van interne en externe correspondentie. - Het verzorgen van alle algemene secretariaatswerkzaamheden. - Het verstrekken van ledenpasjes.

Jeugdcommissie: Voorzitter: Als bestuurslid zorg dragen voor coรถrdinatie tussen commissie en bestuur. - Het in samenwerking met de Technische Commissie organiseren en coรถrdineren van Jeugdactiviteiten. - Het deelnemen aan overleg met trainers en begeleiders inzake diverse activiteiten. - Het samenwerken/aansturen van het Whoznext team.

Barcommissie: Voorzitter: Als bestuurslid zorg dragen voor coรถrdinatie tussen commissie en bestuur.


De leden van de barcommissie zijn in principe dagelijks aanwezig om zaken betreffende clubhuis/ bar/ keuken en terras te regelen die nodig zijn. - De organisatie van de bardiensten: 1. Voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen de indeling van de bar- en event. keukendiensten. 2. Wekelijks een herinneringsmailing versturen aan de leden m.b.t. hun bardienst(en). 3. Het bijhouden van de actueel verrichtte bar- en event. keukendiensten en regelen van vervangende bardiensten. 4. Afrekenen van bardiensten in samenspraak met de penningmeester. 5. Nagaan van werkzaamheden in het clubhuis voor leden die bardienst hebben, (opstellen en bijhouden van werkzaamheden die regelmatig moeten gebeuren.) - Het jaarlijks overleg met het bestuur over assortiment en verkoopprijzen. - Het inkopen van het assortiment.

Onderhoudscommissie: Voorzitter: Als bestuurslid zorg dragen voor coĂśrdinatie tussen commissie en bestuur. Het onderhouden en beheren van het tennispark, in het bijzonder: - Het onderhouden van de banen, het clubhuis, de afrastering, de oefenkooi en de beplanting. - Het onderhouden en het aanschaffen van materialen en gereedschappen. - Het houden van toezicht op het gebruik van de banen en de oefenkooi. - Het zorg dragen voor een goede beveiliging van het clubhuis en het park.

Al deze taken lijken misschien wat veel, maar in de praktijk valt het vaak mee. Bovendien zouden een aantal taken gesplitst kunnen worden, zodat de functie door 2 mensen kan worden uitgevoerd.

De club heeft je nodig!! Neem contact op met het bestuur via secretaris@mtc-bequick.nl

NIEUWS VAN DE BARCOMMISSIE Barzak adressen: T/m 31 aug.

An Dekkers

Rembrandtlaan 43

tel: 5919062

Van 1 sept. t/m 30 sept.Truus Prins

Vermeerlaan 26

tel: 5918943

Van 1 okt. t/m 31 okt.

Mesdaglaan 225

tel: 5913184

Jacco van ’t Hart


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de barzak tussen de middag naar Garage Beukers. Hergebruik Frituurvet en frituurolie! Met hergebruikfrituurvet/olie kunnen we als club eenvoudig extra inkomsten binnen halen. Vanaf 1 september zal er in het clubgebouw een inzamelcontainer worden geplaatst waarin je frituurvet en- olie kwijt kunt (oud frituurvet uiteraard). De opbrengst is 0,20 cent per kg. Het is een leuke actie en tevens help je het milieu een handje! Herfstcompetitie Eind september is het weer zover, dan begint op vrijdag(avond), zaterdag en zondag (overdag) de competitie. Het is de bedoeling, dat de thuisspelende teams de tegenstanders een lunch aanbieden. Op zaterdag zullen de captains van de thuisspelende teams met elkaar overleggen welk team aan de beurt is om de lunch te verzorgen. De bedoeling is dat er samengewerkt wordt, zodat het werk een beetje verdeeld wordt. Op zondag spelen de jeugdteams. Dan wordt er “een ouder van de dag� aangesteld. Hij/zij organiseert m.b.v. andere ouders de lunch voor de kinderen. De frituur kan uiteraard worden gebruikt. Op vrijdagavond wordt er ook competitie gespeeld, dan hoeft er niet gegeten te worden. Maar gaat het meer om borrelhapjes o.i.d. We wensen iedereen heel veel plezier!

Mensen die tegen betaling van 5 euro per uur uw bardienst willen doen zijn: Jesse van Gastel

tel. 06-51668132

Bob van Aalst

tel. 06-15056256

Ziyed Bedradine

tel. 06-24150529

Yennick Berrevoets

tel. 06-41221724

Niels Berrevoets

tel. 06-13562753

Merel Groenewegen

tel. 06-34856670

Roel van Hoorn

tel. 5922212

Steven van Hoorn

tel. 5922212

Femke Koenen

tel. 5924763


Marlies Koenen

tel. 5924763

Bart v.d. Laan

tel. 5910973

Lisanne Thijssen

tel. 06-20952365

Geraldine de Vos

tel. 06-34214893

Lianne Dekkers

tel. 06-25586003

Suzanne Krug

tel. 06-34310056

Tim Vonk

tel. 010-2265010

Gijs Abbas

tel. 06-24960570

Floor Broekman

tel. 5925619

De taak van de laatste bardienst is: Afsluiten van het clubhuis. Voordat u het alarm inschakelt controleren of: 1. de frituurpan uit is en andere apparatuur in de keuken. 2. Lichten uit zijn, ook de baanverlichting uitschakelen. 3. Radio en tv uit zijn. 4. Zonnescherm omhoog is. 5. Buitenhek op slot is. 6. Alle deuren op slot zijn, ook achterdeur en de schuifdeur naar het terras. 7. Vlaggen gestreken zijn. Tenslotte de barzak naar het barzakadres brengen en door de brievenbus doen! Bij voorbaat dank namens de barcommissie, Margriet Koenen.

NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE: Zo, voor de meesten zit de vakantie er weer op. En ik hoop van harte dat iedereen nog een beetje mooi weer gevonden heeft…… Zaterdag 13/8 hadden we ons 6e uitwisselingstoernooi met TV Lonza, de vereniging in Duitsland van m’n schoonouders. Zoals Martin Weeda al in z’n artikeltje voor de Schakel al zo treffend schreef……: alleen de wijn was droog! Op gravel hadden we dus na een uurtje moeten stoppen, maar dankzij onze watervaste banen konden we uiteindelijk toch bijna alles uitspelen! Gelukkig was de avond droog en zwoel en was de barbecue héél erg lekker en héél erg gezellig.


Van Mierlo Bequick Open Terugkijkend kunnen we, denk ik, vaststellen dat dat succesvol was! Mooi weer (toen nog wel….!!!), goede inschrijving ondanks het begin van de schoolvakantie, fraaie partijen, goed bezet terras en een strakke doch soepele organisatie. Bea, Jeannette, Lieke, Ineke en Martin: JULLIE HEBBEN HET IN DE TOERNOOICOMMISSIE WEER FANTASTISCH GEDAAN !!!!! BEDANKT !!!!! Volgend jaar overwegen we voor ons toernooi het “ranking-principe” toe te gaan passen: de singlepoules of – lijsten worden dan door de commissie samengesteld aan de hand van de actuele ranking van de inschrijvers. Resultaat: gelijkwaardige spelers in een poule/lijst en meer flexibiliteit in het aantal spelers per poule/lijst. Wordt vervolgd! Clubtoernooi De inschrijving voor ons clubtoernooi “nieuwe stijl” is begonnen is loopt al redelijk….MAAR NOG NIET GOED GENOEG!! Doe lekker mee en sla een balletje met je mede clubleden. Gaat verder nergens om maar het wordt heel gezellig en is goed voor de clubgedachte…..en het is bedoeld voor ALLE speelsterkten. Ook nieuwe leden zijn meer dan heel erg welkom om mee te doen! Klik dus op deze link en schrijf je uiterlijk 28 augustus (maar beter nu gelijk even) in! Herfstcompetitie Ik heb op dit moment nog geen competitie indeling van de bond mogen ontvangen. Zodra dat wel het geval is zullen we de teamsamenstellingen en de link naar die indeling op de Bequick site zetten. Houd het dus in de gaten! Op maandag 19 september is de captains avond gepland. De captains van de herfstcompetitie teams kunnen dan tussen 19:00 en 20:00 de competitie mappen en de ballen ophalen en de teambijdrage voldoen. We zullen jullie tegen die tijd nog een uitnodiging hiervoor sturen met bevestiging van het juiste bedrag. Tenslotte De eerste aanmeldingen voor een winterlidmaatschap komen al binnen! Dat bewijst opnieuw de waarde van onze SmashCourt banen! Ik wens jullie allemaal, namens de TC, een zonovergoten herfst toe…… Groet, Ben

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE: Wordt vervolgd op pagina 10!!!


Vertrek Annemiek: Allereerst moeten wij jullie vertellen dat Annemiek Baggerman, onze voorzitster, ons heeft verlaten. Haar kinderen opvoeden en daarnaast ook studeren heeft ertoe geleid dat het niet meer mogelijk was om onze jeugdafdeling te besturen. Wij vinden dat heel jammer,maar helaas het is niet anders. Annemiek heeft jaren heel veel voor de jeugd gedaan en wij willen haar hartelijk bedanken daarvoor. Direct maken wij van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan ouders van onze jeugdleden. Zijn er ouders die ons willen helpen met activiteiten organiseren meldt u aan via jc@mtc-bequick.nl Jeugdparktoernooi: Van 12 september t/m 16 september organiseren we weer het parktoernooi voor de jeugd. Ieder lid kan zich inschrijven !! ( Zie eerdere mail !!!). Wij delen in op leeftijd en speelsterkte, zoveel mogelijk in poules. Iedereen kan zo in ieder geval 2 x spelen. Op 16 september verwachten we alle jeugdleden rond 17.00 om te kijken naar de finales die nog bezig zullen zijn en met zijn allen gezellig te eten en aansluitend te feesten. Herfstcompetitie: Dit jaar hebben we weer diverse teams die competitie gaan spelen op woensdag en zondag. Op de website van Bequick vinden jullie de teamindelingen + overige informatie. De woensdag competitie start op 21 sept. en de zondagcompetitie op 25 sept. Heel veel plezier !!!!! Groetjes, JC

WELKOM AAN NIEUWE LEDEN: De volgende nieuwe leden heten wij van harte welkom: Frans Rieken, Mark Ruissen, Luuk en Roel van Strijen. Wij wensen jullie veel tennisplezier!

AGENDA BEQUICK 2011: September Zaterdag 3 september t/m

Clubtoernooi voor senioren

Zaterdag 10 september Maandag 12 september t/m

Clubtoernooi voor jeugd


Vrijdag 16 september Dinsdag 13 september

Bestuursvergadering

Maandag 19 september

Captainsavond Herfstcompetitie

Woensdag 21 september

Start Herfstcompetitie

Vrijdag 23 september

Start Herfstcompetitie

Zaterdag 24 september

Start Herfstcompetitie

Zondag 25 september

Start Herfstcompetitie

Maandag 26 september

1e speeldag in de Blaashal

Vrijdag 30 september

2e herfstcompetitie

Oktober Zaterdag 1 oktober

2e herfstcompetitie

Zondag 2 oktober

2e herfstcompetitie

Vrijdag 7 oktober

3e herfstcompetitie

Zaterdag 8 oktober

3e herfstcompetitie

Zondag 9 oktober

3e herfstcompetitie

Maandag 10 oktober

Bestuursvergadering

Vrijdag 14 oktober

4e herfstcompetitie

Zaterdag 15 oktober

4e herfstcompetitie

Zondag 16 oktober

4e herfstcompetitie

Vrijdag 21 oktober

5e herfstcompetitie

Zaterdag 22 oktober

5e herfstcompetitie

Zondag 23 oktober

5e herfstcompetitie

Vrijdag 28 oktober

6e herfstcompetitie

Zaterdag 29 oktober

6e herfstcompetitie + afsluitingsfeest Kopijstop 5

Zondag 30 oktober

6e herfstcompetitie

November Maandag 7 november

Bestuursvergadering

December Maandag 12 december

Bestuursvergadering

19.00 u. – 20.00 u.

Bequick Nieuwsbrief 2011-4  

Nieuwsbrief mtc Bequick augustus 2011

Bequick Nieuwsbrief 2011-4  

Nieuwsbrief mtc Bequick augustus 2011

Advertisement