Page 1

Портфоліо з художньо-технічного редагування студентки ВСР 1 групи 4 курсу Косової Ольги


Тема 1: Оформлення Особливості оформлення, роботи редактора над конкретним виданням. Перелічити помилки, зроблені дизайнером, художнім та технічним редактором.


Журнал «Superгороскоп»  Фотографії не якісні  Зайве нашарування

зображень

 Відсутня уніфікація

кольорів у текстах


 Заяскраве тло, через що текст проблематично

читається  Часто колір тла зливається з текстом


У тексті зустрічаються «коридори» між словами

Лід та основний текст мають однаковий шрифт та кегель


 Неякісна верстка тексту


Зайві курсивні та напівжирні виділення

Занадто багато зображень, що відволікають від читання тексту, а не доповнюють його;


Тема 1: Оформлення Виявити структурні та архітектонічні помилки видання. На прикладі видань: газетного, журнального, книжкового, рекламного.


 На шпальті газети «Точка» вказано, що стаття «Туризм.

Время выбирать поездку» починається на сторінці 16 і закінчується на сторінці 19…


 … але на сторінці 18 розміщена рубрика «Полезно знать», а на

сторінці 19 – «Здоровья». На жодній з них немає продовження статті про туризм.


 У журналі

«Здоров’я» в одному номері повторюються сторінки 83-98.


 У книзі Стівена

Кінга «Сияние» сторінки 65-96 перевернуті догори дригом.


 Рекламний

буклет має невідповідність між текстом і зображенням. Слід фото з храмом Саграда Фамілья перемістити до тексту з відповідною назвою, а до тексту «Панорамная Барселона» додати інше фото з панорамою міста.


Тема 2: Оригінали Перелічити і показати на прикладах помилки, які може мати текстовий документ.


 Невідповідність тематики і оформлення


Стаття у журналі «Здоров’я» містить інформацію про контрацептивні засоби та їх надійність. Тут зображення не підходять тематиці, адже серйозну статтю можна сплутати зі статтею для дитячого журналу.


 Невідповідність зображень і тексту Фото з фільму «Дзвінок» розміщене у замітці про фільм «Талановитий містер Ріплі».


 Неправильно вибраний формат


 У книзі «Казки Барда Бідла» забагато вільних сторінок, тому

у читача складається враження, що видавці навмисне хотіли збільшити кількість простору і «вписатися» у заявлену кількість сторінок. Щоб вирішити проблему, на мій погляд, варто зменшити формат книги і сторінок відповідно.


 Неправильний поділ на шпальти


 Відсутність зв’язку між основним та

додатковим текстом


 Неправильно обрані проміжки між елементами

видання, зайві - між словами


 Неоднакові межі тексту


 Порушення правил інтерліньяжу


 Шрифтова неузгодженість


 Неуніфікованість виділень


 Наявність зайвих декоративних елементів


 Текстівки і зображення не зв’язані

В ілюстрованому змісті журналу «Здоров’я» допущена помилка: у статті з порадами щодо дій, коли болить голова, присутня квіточка та малюнок бджоли.


 Стилі оформлення заголовків  Вирівняний

по лівому краю заголовок розділу через можна сплутати з епіграфом.


 Проблема з лапками


 Таблиця Боковик розміщен ий не с початку таблиці (зліва), а з права.


Тема 2: Оригінали Сформулювати технічні вимоги до текстових та зображальних оригіналів, які подаються у видавництво.


Технічні вимоги до текстових оригіналів  Одна

     

з найважливіших умов до оригіналу – його комплектність, тобто наявність у ньому всіх частин, склад яких змінюється залежно від їх особливостей: Титульний аркуш, оформлений та підписаний автором Текстовий оригінал (основні, додаткові тексти, компоненти апарата) Копія текстової частини оригіналу, ідентична основному примірнику Робочий зміст – перелік усіх заголовків Авторські оригінали ілюстрацій Текст підписів до ілюстрацій Нарис на полях навпроти цитат та фактиних даних бібліографічних відомостей про ці джерела.


 Технічні вимоги до ілюстраційних оригіналів Загальні технічні вимоги до таких оригіналів встановлює ДСТУ 3772-98 Образотворчий матеріал має бути плоским, без дефектів з візуально різкими деталями зображення. Формат оригіналу ілюстрації, який у виданні розміщений під край, має відповідати формату видання до обрізування з урахуванням масштабу відтворення мінус 2 мм з того боку, що виходить під край.


Тема 5: Шрифт Сформулювати власні поради щодо застосування шрифтів у конкретному виданні.


 Дитячий розвивально-

пізнавальний журнал «Жирафа-Рафа»


 На мій погляд, у

цьому журналі слід урізноманітнити шрифти.

 Треба попрацювати

з кольоровою гамою та кеглем.

 Також не зайвим

буде подумати про деякі зміни у верстці статей. Наприклад, вирішити проблему з відсутністю абзаців у деяких текстах.


 Також варто додати

шрифтові та не шрифтові виділення. У журналі переважно використовується напівжирне чорне накреслення, і це не підходить до життєрадісної дитячої атмосфери, в якій повинен читатись журнал.


Тема 5: Шрифт Знайти приклади вдало підібраного шрифту до конкретної тематики.


 Подарункове видання

«Египтология» щоденник експедиції історика міс Емілі Сендс під час пошуків гробниці Осіріса .


 Основний текст

має гарнітуру, що надає йому ефект друку на друкованій машинці. Вона відповідає часовим проміжкам експедиції, про яку йдеться у книзі – початок ХХ століття.


 Також у виданні

використовується спеціальна гарнітура для текстівок, підписів, заміток. Вона надає тексту вигляд рукописного. Таким чином у читача з’являється відчуття, що сама автор писала ці додатки власноруч.


Також у тексті іноді зустрічаються не шрифтові виділення, коли треба звернути увагу читача. Як правило, це заголовки.


Текст 6: Види текстів Підібрати текст із виділеннями різних видів (відповідно до змісту лекції).


Журнал «Країна»  Внутрішньотекстові заголовки


 Посилення акценту на певному слові/фразі


 Мнемонічно-довідковий акцент


 Структурне виділення (за допомогою лінійок)


 Технічні виділення (автори статті)


 Рубрикаційні виділення (нешрифтові)


Тема 6 . Зробити добірку всіх видів додаткових текстів (включених у текст або виділених в окремий блок).


 Передмова


 Вступ


 Алфавітний

покажчик


 Відгуки та коментарі


 Вступна стаття


 Примітки


Тема 7: Таблиці та вірші Застосування всіх видів таблиць (на прикладах).


 відкриті

 закриті


 сторінкова

 сторінкова поперечна


 клаптикова

 розгорнена


Тема 7: Таблиці та вірші Знайти приклад неправильно оформленої таблиці. Самостійно перебудувати, підібрати назву, всі заголовки.


 Перероблена таблиця


Тема 7: Таблиці та вірші Знайти приклади вдалого та невдалого оформлення віршованих творів.


 У першому вірші не вказаний його автор


 Вдале поєднання віршованого тексту, зображення

та оформлення.


Тема 8: Зображення Застосування видів зображень для відображення тематики.


 Пізнавальні зображення (політика)


 Пізнавальні зображення (економіка)


 Пізнавальні зображення (культура)


 Пізнавальні зображення (здоров’я)


 Пізнавальні зображення (спорт)


 Пізнавальні зображення (туризм)


 Пізнавальні зображення (наука)


 Пізнавальні зображення (історія)


 Пізнавальні зображення (практичні поради)


 Документальні зображення (історія)


 Документальні зображення (культура)


 Документальні зображення (наука)


 Документальні зображення (здоров’я)


 Художньо-образні зображення (політика)


 Художньо-образні зображення (культура)


 Художньо-образні зображення (здоров'я)


 Художньо-образні зображення (спорт)


 Художньо-образні зображення (практичні

поради)


 Декоративні зображення (практичні поради)


 Декоративні зображення (відпочинок)


 Декоративні зображення (культура)


 Декоративні зображення (туризм)


Тема 8: Зображення Рухомість та статичність візуальних елементів в журналі.


 Статичні візуальні елементи


 Статичні візуальні елементи


 Рухомі візуальні ефекти


 Рухомі візуальні ефекти


Тема 9: Суперобкладинка Розробити макет видання із суперобкладинкою. Вказати формат видання і всі розмірні характеристики суперобкладинки. Виконати ескіз.


1 – корінець 2 – боковини 3 – клапани Розміри: 215 мм × 285 мм


Тема 12: Довідково-пошукова система Зробити добірку прикладів видів довідково-пошукової системи.


 Предметний покажчик


 Покажчик


 Каталожна картка


 Бібліографія


 Колонтитули


Тема 13: Колонтитули Знайти приклади колонтитулів.


 Рубрикаційні колонтитули


 Текстові колонтитули


 Постійні колонтитули


 Розворотні


Візуалізація Візуалізувати інформацію про кондитерські фабрики.


Дякую за увагу!

© Kosova,2013

Портфоліо Косова Ольга  
Портфоліо Косова Ольга  
Advertisement