Page 1

MAGAZINE 2 | NAJAAR 2021

samen naar beter

Tuinieren met nieuwkomers en wijkbewoners: een match! Samentuin Puithoek in opstart

Een vriend huren? Welkom in de eenzame eeuw

Een digitale golf? Wij leren jou graag surfen

Waas-en-Dender

www.avansa-wd.be

samen naar beter


©Robert De Wilde

2


KIJK

04

05

06

10

DE STILLE STORM VAN EENZAAMHEID

OPINIE ALAIN MAHJOUB

DE ISLAM, EEN WERELDGODSDIENST, OOK BIJ ONS

POMONA KIEST RESOLUUT VOOR BOSLANDBOUW

12

15

16

18

WELKOM IN DE EENZAME EEUW

HELPEN IS EEN UNIVERSELE TAAL

EEN SAMENTUIN MET NIEUWKOMERS EN WIJKBEWONERS

DE NIEUWE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

28

36

DIENSTENCENTRUM, PLEK VAN VERBINDING

TROOSTPLEKKEN IN DE NATUUR

Inleiding Een magazine waarin we de schoonheid van onze regio naast het lastige van het leven durven plaatsen. Waarin we samen met inspirerende personen op zoek gaan naar antwoorden die ons op weg kunnen helpen. En waarin we transformeren: niet meer onder de naam Vormingplus Waas-en-Dender maar als Avansa Waas-en-Dender. Ga je mee met ons op pad? Samen naar beter.

08 Overzicht uitstappen | 14 Test eenzaamheid | 20 In dialoog met gedetineerden | 22 Lokere Queesten 24 Kalender 2021

|

27 Praktische informatie

|

30 Activiteiten Digitalisering

| 34 Onze partners

38 Armoede in beeld | 40 Kerk van Overbeke | 42 Lekker lokaal | 44 Zonnepanelen en warmtepomp

www.avansa-wd.be

3


ONTMOET

©Peter Verberckmoes

Elkaar ontmoeten in het echt DE STILLE STORM VAN EENZAAMHEID

Mensen opnieuw samenbrengen en ontmoeting mogelijk maken. Nu de grootste storm achter de rug lijkt kijken we er vol ongeduld naar uit om je terug ‘in het echt’ te verwelkomen. De draad terug opnemen, de schade opmeten. Want zijn er ook niet vele andere slachtoffers naast de mensen die overleden, zelf ziek werden, een naaste verloren of zich tot (en soms ver voorbij) het uiterste gaven om de zorg staande te houden? Mensen die getroffen werden door een veel stillere storm. Een storm van eenzaamheid. Eenzaamheid die verder gaat dan elkaar niet of vanop (al dan niet digitale) afstand ontmoeten. Eenzaam: als in zich niet gehoord voelen. Eenzaam in een steeds sneller doordraaiende economie. Eenzaam in een wereld waar tijd en (soms echt letterlijk) plaats ontbreekt om elkaar

4

te ontmoeten. Hoe is het samen-leven in een tijdsgewricht waarin enkel het ‘ik’ er lijkt toe te doen? Waar en hoe vinden we alternatieven? In het oog van die razende stille storm kijken we er nog meer naar uit om je terug ‘in het echt’ te ontmoeten. Om te luisteren naar je verhaal, om samen antwoorden te zoeken, om terug gemeenschap te vormen. Om er terug echt te zijn en om terug echt te zijn. Koen Van de Merckt Coördinator Avansa Waas-en-Dender


OPINIE

Tijd om te (her) verbinden ALAIN MAHJOUB IS ARTS, PSYCHOTHERAPEUT EN ONZE AUTEUR AAN HET WOORD.

Het coronavirus Zijn we er nu eindelijk vanaf? Eindeloos lang werden we bedolven onder de miserie van een virus dat ons veel heeft afgepakt. Aan de waslijst ga ik me zelfs niet wagen. Wel aan de gemeenschappelijke noemer ervan. In de woorden van straatfilosoof Arno Hintjens: ‘Zonder de anderen ben ik een fucking nobody’. De jager-verzamelaars hadden gelijk Wie met een groothoeklens naar onze samenleving kijkt, kan niet anders dan een ongemakkelijk onevenwicht vaststellen. Als we zoveel hebben, waarom kunnen we dan niet gelukkiger zijn? Het antwoord zal je wellicht verrassend vinden. De opkomst van landbouw en steden enkele duizenden jaren geleden ging spijtig genoeg gepaard met de neergang van de aanwezigheid van de vrouw in de samenleving. Met het verdwijnen van haar centrale rol, verdween ook de aanwezigheid van typische vrouwelijke kwaliteiten nodig om een samenleving in balans te houden.

meer tijd nemen voor elkaar. We kùnnen vertragen, als we inzien hoe belangrijk die zachte waarden als tijd vrijmaken voor zichzelf en anderen zijn én we hierbij structureel worden geholpen. En avan(t)sa toute ! Laat ons meer bezig zijn met kwali-tijd. Hier kan Avansa een actieve rol in spelen. Het is een organisatie waar je dingen kunt leren die eens een keer niet betrekking hebben op kennis en vaardigheden voor de job. Dingen die jou kunnen helpen groeien als mens. Wie de tijd neemt, investeert bovendien niet enkel in zichzelf: sterke mensen maken ook de samenleving sterker. Ik zou zeggen: en avant(sa) toute, en we zullen én gelukkiger zijn én ook als gemeenschap en samenleving beter scoren. Dit is een ingekorte versie. Lees het volledige opiniestuk van Alain op onze website.

Ode aan de vrouw! Nog steeds worden mannelijke waarden als competitiedrang, concurrentie, hiërarchie en bezit hoger aangeschreven dan de zogenaamde ‘zachte’, vrouwelijke waarden als verbondenheid, communicatie, zorg, gelijkwaardigheid en solidariteit. We moeten nu werk maken van het ontwikkelen (mannen) en koesteren (vrouwen) van vrouwelijke kwaliteiten. Zodat die volop plaats kunnen innemen binnen een gebalanceerde algemene cultuur. Verbondenheid Dan zal het onderwijs evenzeer inzetten op ‘learn to be’ en ‘learn to live together’ als op ‘learn to do’ en ‘learn to learn’. Dan zullen jongeren minder bedolven worden onder prestatiedruk en zullen er meer plekken bestaan waar zij zichzelf mogen zijn en anderen kunnen ontmoeten. Eenzaamheid zal hoger op de prioriteitenlijst komen en we zullen www.avansa-wd.be

© Luk Collet

5


INTERVIEW

Abied Alsulaiman

Respect en begrip begint bij kennis DE ISLAM, EEN WERELDGODSDIENST, OOK BIJ ONS.

Professor Abied Alsulaiman kent als docent

Arabisch aan de KU Leuven de kern van de islam als geen ander. Wij hadden wel wat vragen voor hem.

op het geloof bijstellen. Deze mensen misbruiken het geloof om hun eigen ideeën en regels te verspreiden.

Wat is voor jou een goede gelovige?

Wat betekenen de 5 zuilen van de islam?

Abied: Het woord islam heeft twee betekenissen. Enerzijds is het afgeleid van het Arabische werkwoord salima/yaslimoe wat ‘overgave aan God’ betekent. Anderzijds komt het van de stam SLM (Sien Lam Miem), wat vrede of vrede stichten betekent. Een goede moslim, jood of christen is een gelovige waarvan het geloof hem/haar een gewetensvolle, eerlijke en vredelievende mens maakt.

Abied: De vijf zuilen van de islam is de verzamelterm die gebruikt wordt voor de vijf meest fundamentele religieuze verplichtingen van elke moslim:

Wie het tegenovergestelde van vrede predikt, propageert of promoot (angst, haat, discriminatie,…) moet dringend zijn/haar visie

6

1. De geloofsbelijdenis 2. De rituele gebeden (5x per dag) 3. Het geven van aalmoezen (een jaarlijkse donatie van 2,5% van het gespaarde privékapitaal) 4. Het vasten tijdens de maand ramadan 5. De pelgrimstocht naar Mekka (1 x gedurende je leven)


Je ziet hier opnieuw veel gelijkenissen met het christendom en het jodendom. Ook bij hen zijn de dienst, het vasten en de geloofsbelijdenis essentieel. Om een goede moslim te zijn volgens de leer moet je alle verplichtingen nakomen. Maar om een moslim te zijn moet je eigenlijk enkel de geloofsbelijdenis aannemen en uitspreken. Dan ben je een gelovige. Wie de 5 zuilen niet nakomt is dus geen ‘slechte’ moslim maar een niet-praktiserende moslim. Hoe is het met de islam in België? Abied: Door de demografische verschuivingen van de laatste 60 jaar is de wereld één groot dorp geworden. Oorlog, globalisering, arbeids- en klimaatmigratie leidt tot mobiliteit van mensen en volkeren. Vanaf de jaren ’60 tot nu schat men het aantal moslims in België tussen de zeshonderden de zevenhonderdduizend. Dat is een nieuwe realiteit. Deze mensen zijn niet alleen moslim, ze zijn ook Belg, Nederlander, Europeaan. De culturele identiteit van mensen zorgt voor verschillende accenten in het geloof. Dit maakt dat er de dag van vandaag een vorm is van Europese islam. Zo worden er nu bijvoorbeeld tijdens het Suikerfeest, zoals op Kerstmis, cadeaus uitgewisseld. Dat deden de mensen vroeger in de Arabische cultuur niet. *Abied vertelt over verjaardagen en dagdagelijkse handelingen.* Dit zijn allemaal mooie voorbeelden van hoe mensen zich aanpassen aan een lokale cultuur.

de openbare sfeer. Mensen gaan niet op het werk bidden maar halen dit thuis in. Het is een evolutie die onvermijdelijk is. De moslims in België zijn ook een afspiegeling van de samenleving. Zo las ik onlangs een boek over de islam en homoseksualiteit. Geschreven door een Nederlander die moslim en homoseksueel is. De opvattingen en de wijze waarop hij de leer benadert zijn nieuw voor mij. Het is interessant om te zien hoe mensen een eigen visie ontwikkelen. Door deze spanningsvelddebatten worden de grenzen verlegd. De leer is constant in beweging, buiten de dogma’s die de kern van elke godsdienst vormen en het feit dat God bestaat. Al de rest is plaats-, tijds-, en cultureel gebonden. Welke boodschap heb je nog voor de Avansa lezers? Abied: De mens is vijand van het onbekende. Ikzelf heb als kind de Bijbel gelezen omdat ik wou weten waar mijn klasgenoten en buurjongen in geloofden. Door deze kennis kon ik hen respecteren in al hun identiteiten en kon ik fake news (bijvoorbeeld dat christenen in drie goden zouden geloven) ontkrachten. Kennismaken met de islam is erg simpel: lees de Koran, doe een begeleid moskeebezoek of kom naar de infosessie in samenwerking met Avansa en stel al je vragen. Kennis maakt ons rijker en verdraagzamer. Wil je grondiger kennismaken met de islam? Kom dan naar onze tweedelige infosessie op 18/11 en 25/11 van 19u30 tot 22u00 in Sint-Niklaas. Inschrijven kan via www.avansa-wd.be of 03 775 44 84.

Het is dus een steek in het hart om te denken dat een vrouw die een hoofddoek draagt niet aangepast is aan de Westerse cultuur. Dit maakt deel uit van haar religieuze identiteit en dat is een verschil. Hoe zie je de islam in België evolueren? Abied: De islam in Europa is geseculariseerd (de reductie van religie tot het private terrein). Het is niet iets waarmee je op straat rondloopt, er is een duidelijke scheiding tussen de privésfeer en

www.avansa-wd.be

7


ONDERWEG

Onderweg

© Ivo Delrue

OVERZICHT UITSTAPPEN

Waarom zou je een moskee bezoeken? We gaan nog amper naar de kerk hier in Vlaanderen. “Het is een veelgehoord argument”, zegt Bekir Telli, consulent bij het Agentschap Integratie en Inburgering, “maar moskeebezoeken dienen niet om mensen te bekeren. Het is net een verbindend project. Want onbekend is onbemind”. Geen complottheorieën Drempelverlagend werken, dat is het belangrijkste doel. Door de recente gebeurtenissen hebben mensen vaak een eenzijdig beeld van de islam, en soms overheerst zelfs de angst. Daarom werkt de moskee met opgeleide gidsen, vaak jonge en lokale moslims die graag vertellen over het dagelijkse leven en de rituelen in de eigen gemeenschap. Zij staan open voor dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen en moedigen die zelfs aan. Aanspreekpunt Een moskee is niet zomaar een gebouw. Het is ook een socioculturele plaats waar je aanspreekpersonen van de gemeenschap vindt en verbindende activiteiten doorgaan.

8

Wil je ook graag weten hoe het er in zo’n moskee aan toe gaat? Laat dan jouw nieuwsgierigheid overwinnen en maak samen met Avansa kennis met deze geloofsgemeenschap.

Op gegidst moskeebezoek met thee en koekjes

Moskee Wetteren VRIJ 22 OKTOBER 2021 van 09.30 tot 11.00 uur WETTEREN €6|€3

Moskee Al Houda MA 15 NOVEMBER 2021 van 19.30 tot 21.30 uur SINT-NIKLAAS € 5 | € 2,50


Op stap met Avansa. Dit najaar gaan we graag weer op ontdekking samen met jou. Ruiken, proeven, prikkelen en kritisch kijken op een veilige manier. Kom je met ons mee?

(H)eerlijke bloemen in Stekene

Ons Congolees verleden en de collectie van het MAS

Bezoek voedselbos Pomona

PRIKKELS OP DONDERDAGVOORMIDDAG IN BEVEREN

EDUCATIEF BOSLANDBOUWPAD

DO 9 SEPTEMBER 2021

ZA 25 SEPTEMBER 2021

van 10.00 tot 12.30 uur MAS MUSEUM AAN DE STROOM HANZESTEDENPLAATS 1 ANTWERPEN €4 | €2

Universiteitsmuseum Gent: durf denken en twijfelen

van 10.00 tot 12.30 uur VOEDSELBOS POMONA PANNEKEETSTRAAT MEERDONK GRATIS

Verkenning van landschapspark Melsele

OP BEZOEK IN DE BLOEMENPLUKTUIN

OVER WETENSCHAP, ONDERZOEK EN KRITISCH DENKEN

ZO 10 OKTOBER 2021

DI 12 OKTOBER 2021

DO 14 OKTOBER 2021

Op stap in een slimme groene stadswijk

Armoede in Hamme vroeger en nu

Bezoek aan Kazerne Dossin

PRIKKELS OP VRIJDAGVOORMIDDAG IN TEMSE

AL WANDELEND IN GESPREK OVER ARMOEDE

OVER VERVOLGING EN MENSENRECHTEN IN OORLOGSTIJD

VRIJ 15 OKTOBER 2021

DO 21 OKTOBER 2021

DO 2 DECEMBER 2021

van 10.00 tot 12.00 uur PLUK JE DAG KWAKKELSTRAAT 108 STEKENE €11 | €5,50

van 10.00 tot 12.00 uur JUSTITIEPALEIS ANTWERPEN BOLIVARPLAATS 20 ANTWERPEN € 6 | €3

www.avansa-wd.be

van 14.00 tot 16.00 uur GUM- GENT UNIVERSITEITSMUSEUM LEDEGANCKSTRAAT 35 - GENT €12 | € 6

van 13.00 tot 15.30 uur ID+ ART COLLECTIEF SINT-JANSSTRAAT 27 HAMME €4|€2

PRIKKELS OP DONDERDAGVOORMIDDAG IN BEVEREN

van 10.00 tot 12.30 uur LANDSCHAPSPARK MELSELE GROTE BAAN 197 MELSELE €4 | € 2

van 14.00 tot 16.00 uur KAZERNE DOSSIN GOSWIN DE STASSARTSTRAAT 153 - MECHELEN €4|€2

9


VOEDSELBOS

Boeren en burgers voor een Waas klimaat POMONA, COÖPERATIEF BOSLANDBOUWBEDRIJF, KIEST RESOLUUT VOOR BOSLANDBOUW.

Educatief boslandbouwpad Samen met verschillende partners uit de Wase regio leggen ze een educatief boslandbouwleerpad aan in het voedselbos in Meerdonk. Daarnaast komen er ook nieuwe informatieborden aan de boomgaard in Verrebroek en boerderij in Melsele. Deze moeten alle vrijwilligers, maar ook knooppuntwandelaars en fietsers, overtuigen hoe boslandbouw, Pomona én iedereen kan bijdragen aan een beter klimaat in het Waasland. Met enkele bankjes en een tuinhuis wordt het voedselbos meteen ook een fijne plek om even uit te rusten, te genieten van de natuur en elkaar te ontmoeten. © Pomona

Nieuwsgierig? Wil je zelf een kijkje nemen? Met Avansa bezoeken we op 25 september om 10u het voedselbos van Pomona.

Herstellende landbouw Pomona produceert voedsel terwijl het de natuurlijke balans van de bodem en de omgeving herstelt. In Verrebroek werd een akker omgetoverd tot een biologische hoogstamboomgaard met appel-, peren- en notenbomen en een honderden meters lange gemengde haag. In Meerdonk werd dan weer een hoogproductieve voedselbosrand met hagen aangelegd, in combinatie met weiland.

Wil je meer informatie dan kan je steeds terecht op de website www.pomonacoop.be of de facebookpagina https://www.facebook.com/ pomonacoop

Deze bomen en struiken zorgen voor een gezonde bodem, een boost aan de biodiversiteit en garanderen een betere waterhuishouding. Daarnaast beschermen zij ons tegen hevige windvlagen, droge zomers en hevige regenvallen. De welgekozen plantensoorten zullen binnenkort egels, insecten, solitaire bijen en ander klein gespuis huisvesten en plaagbestrijdende vogels aantrekken. Iedereen wint. © Pomona

10


Nergens in het bijzonder We dekken de tafel als nabootsing van een verleden tijd; kruimels op onze kamerjas, een krant met enkel goed nieuws. De dag, kraakvers en zonder bijlagen. Straks wandelen we in huis. We zullen een kamer uitkiezen en ons verwonderen dat ze er alweer anders uitziet. Misschien halen we nog eens een foto van onder het stof en misschien als we de lakens omslaan, lezen we een happy end.

Jana Arns (2018) Nergens in het bijzonder. Uitgeverij P. www.janashoot.com

Illustratie: ©Leen Huysmans www.leenhuysmans.be

www.avansa-wd.be


EENZAAM

Een vriend huren? WELKOM IN DE EENZAME EEUW

Is het ooit al in je opgekomen om een vriend te huren voor een paar uur? Het kan, én het is booming business. De eenzaamheidseconomie, zo noemt Noreena Hertz het. Hoe herstellen we het menselijk contact in een wereld die steeds verder ontrafelt? Avansa Waasen-Dender gaat de komende jaren deze uitdaging aan. Ter voorbereiding lazen alle collega’s het boek ‘De eenzame eeuw’. Herkenbaarheid en verontwaardiging Sofie: We voelden ons zelfs voor covid-19 al geïsoleerd, als een splintertje, begint het boek. Contactloos wàs al een actieve keuze. Hertz houdt een spiegel voor, het beeld is niet fraai. Een maskerade van maniakken, een spektakel van spoken. Eenzaamheid als sluipend gif, via telewerk en smartphone letterlijk afgeschermd van anderen. Ik doe de eenzaamheidstest en ook ik slaag. Of faal. Een knuffel, iemand? Carine: Eind jaren 70 raakten mijn vriendinnen en ik in de toenmalige crisis als piepjonge vrouwen amper aan werk en geld. We fantaseerden dat we als oude vrouwtjes zouden samenwonen, en uit armoede winkeldiefstalletjes zouden plegen. En als we opgepakt werden? Geen probleem. In de gevangenis kregen we tenminste eten. 40 jaar later blijkt dit werkelijk te gebeuren in Japan. Alleen niet uit armoede. Maar uit eenzaamheid. Straf. Ingrid: Vriendelijk en zorgzaam zijn zonder er iets voor terug te verwachten heeft een positief effect op de mentale gezondheid. Het is natuurlijk gemakkelijker om hulpvaardig te zijn voor anderen als je niet continu aan het werk bent. Kunnen we de coronapandemie zien als een kans om nieuwe structuren en gedrag te ontwikkelen waardoor we elkaar beter kunnen helpen?

12

Liza: Dat eenzaamheid onze samenleving afbrokkelt wist ik al. Maar dat er zoveel mensen over de hele wereld eenzaam zijn, deed me toch even slikken. Ik las de bizarste dingen in dit boek, zoals mukbangs (online vreetpartijen) bekijken tijdens je maaltijd, als oplapmiddeltje om je toch maar even minder eenzaam te voelen. Eenzaamheid in een digitale-videocall-tijd Pieter: Het boek toonde mij dat iedereen iets aan eenzaamheid kan doen. Door meer bij buurtwinkels te kopen, een praatje te maken met de buren, oogcontact te zoeken met mensen of een mail te vervangen door een telefoongesprek. En ook: mijn telefoon vaker wegleggen en échte contacten aangaan. Kim: Recent onderzoek wees uit dat vreemden significant minder naar elkaar glimlachen als ze hun smartphone bij zich hebben. De keerzijde van ‘overal en altijd bereikbaar zijn’ is dat we hierdoor eenzamer worden. Al deze kleine gedragingen veranderen mens en maatschappij en niet op een positieve manier als het over sociaal contact of sociale relaties gaat. Kathleen: Tweehonderdtwintig. Dat is het gemiddelde aantal keren per dag dat we op onze telefoons kijken. Nooit eerder waren we zo continu afgeleid. De kansen op kleine ontmoetingen bij de bakker, op de tram, in de wachtkamer moeten concurreren met een oneindige stroom van ‘content’ op onze smartphones. Zijn we in het gezelschap van anderen soms niet feitelijk alleen? Een positieve blik naar de toekomst Johan: Er is maar één wereld, en die delen we met anderen. Die anderen lijken op ons. Veel meer dan we denken. En ze verschillen van ons. Dat maakt het leven zoveel rijker. Sluit jezelf niet op in een cocon


van wij tegenover de anderen. Avansa trekt voluit die kar van de verbinding. Daarom werk ik hier. Veronique: Veertig procent, dat is wereldwijd het percentage kantoormedewerkers die zegt zich eenzaam te voelen op het werk. Wat is er gebeurd met de smalltalk? Laten we genezen van ons grotsyndroom en weer de wijde wereld verkennen, of we kunnen alleszins terug starten met smalltalk. Ik begin alvast vandaag.

“We kunnen alleszins terug starten met smalltalk. Ik begin alvast vandaag.”

Marleen: Dit is de eenzame eeuw, maar er is een alternatief. De toekomst ligt in onze handen. Deze constructieve boodschap helpt me om de vele negatieve berichten die de maatschappij binnensijpelen te zien als slechts één kant van de medaille. Het boek reikt zoveel ideeën en voorbeelden aan dat ik blijf geloven in menselijkere alternatieven. Koen: Hertz beschouwt eenzaamheid niet alleen als het traditionele gebrek aan liefde, gezelschap of intimiteit. Ze ziet het ook als het gevoel niet ondersteund of gewaardeerd te worden door medeburgers, werkgevers, gemeenschap en overheid. Gelukkig formuleert ze ook antwoorden, daagt ze ons uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Als medeburger, collega, gemeenschap. Als mens. Vanuit Avansa Waas-en-Dender gaan we deze uitdaging de komende jaren voluit aan. WIN het boek ‘De eenzame eeuw’! Wil jij het boek van Noreena Hertz winnen? Stuur dan voor 1 november 2021 jouw idee door om eenzaamheid te bestrijden.*1 Dit kan naar info@avansa-wd.be.

1

*Bekijk het volledige wedstrijdreglement op onze website.

www.avansa-wd.be

13


EENZAAM

Hoe verbonden, begrepen en gesteund voel jij je? DOE DE UCLA-EENZAAMHEIDSTEST

14

NOOIT

ZELDEN

AF EN TOE

VAAK

Hoe vaak heb je het gevoel dat je ‘op dezelfde golflengte’ zit als de mensen om je heen?

4

3

2

1

Hoe vaak heb je het gevoel dat je geen gezelschap hebt?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat er niemand is tot wie je je kunt wenden?

1

2

3

4

Hoe vaak voel je je alleen?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat je deel uitmaakt van een groep vrienden?

4

3

2

1

Hoe vaak heb je het gevoel dat je veel gemeenschappelijk hebt met de mensen om je heen?

4

3

2

1

Hoe vaak heb je het gevoel dat je niet langer nauw verbonden bent met iemand?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat je interesses en ideeën niet gedeeld worden door degenen om je heen?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat je hartelijk en vriendelijk bent?

4

3

2

1

Hoe vaak voel je je nauw verbonden met iemand?

4

3

2

1

Hoe vaak heb je het gevoel dat je erbuiten gehouden wordt?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat je relaties met anderen zonder betekenis zijn?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat niemand je echt goed kent?

1

2

3

4

Hoe vaak voel je je geïsoleerd ten opzichte van anderen?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat je gezelschap kunt vinden als je dat nodig hebt?

4

3

2

1

Hoe vaak heb je het gevoel dat er mensen zijn die je echt begrijpen?

4

3

2

1

Hoe vaak ben je verlegen?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat er wel mensen om je heen zijn, maar dat die niet samen met jou zijn?

1

2

3

4

Hoe vaak heb je het gevoel dat er mensen zijn met wie je kunt praten?

4

3

2

1

Hoe vaak heb je het gevoel dat er mensen zijn tot wie je je kunt wenden?

4

3

2

1

Deze test werd in 1978 ontwikkeld door 3 onderzoekers die trachtten een kwantitatief instrument te creëren om subjectieve gevoelens van eenzaamheid te meten.1 Neem even de tijd om deze vragenlijst te beantwoorden. Omcirkel je antwoord voor elke stelling; aan het einde tel je de cijfers bij elkaar op. 2

Hoe heb je gescoord? Als je meer dan 43 punten scoorde, zou je als eenzaam worden beschouwd (Hertz, 2020, p. 17). 3 Wil je erover praten? Bel gratis Teleonthaal op het nummer 106.

1

D. Russell, L.A. Peplau and

C.E. Cutrona, ‘The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and Discriminant Validity Evidence’, Journal of Personality and social Psychology 39, nr. 3 (1980), 472-80. De oorspronkelijke paper is meer dan 1500 keer geciteerd. 2

Let op: bij sommige

antwoorden is een geïnvesteerde score toegepast. In een formele universitaire opzet zouden de deelnemers niet weten bij welke vragen dat is gebruikt. 3

Hertz, N. (2020) De eenzame

eeuw. Spectrum


DIVERS

Helpen is een universele taal IN GESPREK MET REFU INTERIM

Het verenigingsleven kenmerkt Vlaanderen. Zo leer je nieuwe mensen kennen en bouw je een netwerk op. Refu Interim zag een ideale kans. Een kort interview met projectmedewerker Margo Geleyn en vrijwilligster Ghaysaa Sabrin. Wat is Refu Interim? Margo: Refu Interim zoekt vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België. Geen écht interimkantoor dus, maar toffe mensen in verbinding brengen met toffe organisaties. Wat doen jullie concreet in onze regio? Margo: We zijn sinds 2019 actief in Sint-Niklaas en Lokeren, sindsdien zijn er al 150 vrijwilligers ingeschreven. Soms helpen we mee aan grote eenmalige activiteiten, maar het liefst mikken we op duurzame engagementen: wekelijks helpen in een woonzorgcentrum of dagelijks op een school. We zoeken steeds naar vrijwilligerswerk dat past bij de talenten van de mensen. Ghaysaa, hoe ben jij bij Refu Interim terechtgekomen?

ontbreekt hen niet aan talent of kennis, enkel aan de juiste toegang. Daarom dat ‘onze’ vrijwilligers eigenlijk de vrijwilligers worden van jullie organisatie. We streven naar duurzaamheid, een verhaal dat zich herhaalt, een netwerk dat zich kan vormen. Wat zijn jullie dromen voor dit najaar? Ghaysaa: Een groot feest met alle vrijwilligers samen! Of het stadsfestival Villa Pace, tenminste als het mag doorgaan, dat was twee jaar geleden een echte topper. Nog een laatste uitsmijter? Margo: De twijfels rond werken met nieuwkomers gaan vaak over taal, maar dat valt altijd goed mee. Ik zou zeggen, probeer het gewoon eens! Wil je jouw vereniging ook graag versterken met een vrijwilliger van Refu Interim? Margo Geleyn - margo@refuinterim.be 0494 12 95 50 - www.refuinterim.be

Ghaysaa: Ik kom uit Syrië, ben nu vijf jaar in België, en kreeg tijdens de Nederlandse les de vraag voor vrijwilligerswerk. België heeft veel goeds voor mij gedaan en ik wil iets terug doen. En het helpt me zoveel met de taal! Ik ben eens bij Natuurpunt gaan tolken. Dat was een fijne dag, met de mannen. Wie kan een beroep doen op Refu Interim? Margo: Alle organisaties die hun team willen versterken met enthousiaste vrijwilligers, en daarbij open staan voor mensen die nog niet lang hier zijn of de taal nog aan het leren zijn. Belangrijk is wel dat de vrijwilligers niet alleen staan, want hun grootste motivatie is nieuwe mensen ontmoeten en de taal oefenen! Wat is het profiel van jullie vrijwilligers? Margo: Zo divers als je maar kan bedenken. Het

www.avansa-wd.be

15


TUINIER

Samentuin Puithoek diverse groenten, diverse mensen EEN SAMENTUIN MET NIEUWKOMERS EN WIJKBEWONERS: EEN MATCH!

Er was eens een braakliggend stuk grond, met een wijk errond en een Rode Kruis Opvangcentrum in de buurt. Een samenloop van omstandigheden die heel wat interessante perspectieven bood. Wat als we daar een samentuin zouden uitproberen? Matchmaking Bij gebrek aan Tinder-app (of is het Tuinder-app) om alle betrokkenen aan elkaar te koppelen, besloot ik (Carine) als educatief medewerker van Avansa de matchmaking tussen deze drie partijen voor eigen rekening te nemen. Collega’s Ingrid, Kathleen, Liza en Koen sloten enthousiast aan. Team Avansa was er klaar voor.

16

Het liep vlotter dan gedacht. De grond smachtte naar bewerking en enkele geïnteresseerde tuiniers trokken meteen hun caoutchouc botten aan. Ook Wijkcomité Beveren-Zuid, Gastvrij Beveren, Go! school en gemeentebestuur Beveren konden het idee van dit triootje wel smaken. Een voedzame bodem voor een vruchtbare samenwerking was gelegd, de eerste zaadjes voor de verdere uitwerking konden geplant worden. So far, so good. Crowdfunding De wereld hangt aan elkaar van toevalligheden.


“Give peas a chance” Uit het niets dook een projectoproep op van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Lokale projecten met focus op mens en omgeving konden een subsidiedossier indienen. De geselecteerde initiatieven kregen de mogelijkheid om via een crowdfundingcampagne een werkbudget bij elkaar te sprokkelen. Bovendien zou het Streekfonds het opgehaalde bedrag verdubbelen dankzij de financiële steun van sponsors en partners met een maximum van 5.000 euro. ‘Wow!’, dachten we bij Avansa. Een mooie kans. Swipe naar rechts dus (om in het thema te blijven). Opnieuw een match! In mei lanceerden we onze crowdfundingcampagne op de Beverse markt. Het wijkcomité mailde een nieuwsbrief over ons project waarna we ijverig bijna alle deurbellen van de wijk indrukten. Naast veel enthousiaste reacties kregen we ook behoorlijk wat financiële steun. En mensen met een verliefde blik in hun ogen. Aspirant tuiniers. Duidelijk.

En we durven verder dromen. Over babbelbankjes om na te genieten van het werken. Over plezier maken en samenhorigheid. Over ecologische slakkenbestrijding. In deze tuin groeien en bloeien we samen, met tuinieren als ideale basis om vriendschappen te creëren over grenzen heen. Op naar de samentuin als warmste plek van heel Beveren. Wanneer dit magazine in jouw bus valt, staan wij al enthousiast op ons veld. Hebben we al enkele bijeenkomsten achter de rug waarin we afspraken maakten. Waarin we nadachten hoe we ons terreintje liefdevol door de winter loodsen. Of om een Velt-quote te citeren: “de grond van de zaak is de zaak van de grond.” Verwacht je binnen een aantal maanden zeker aan een uitnodiging om ons te komen bezoeken. Volg ondertussen onze love-story verder via: avansa-wd.be/projecten/samentuin-puithoek

Op naar onze grote droom Met het opgehaalde budget kunnen we nu in september de VELT-cursus voor de tuiniers betalen, samen met tuingereedschap en zaadjes en plantjes. Dankzij de verdubbeling van het streekfonds kunnen we echt degelijk tuingereedschap, een geodetische serre en een compostbak voorzien. De basis voor een langdurige en duurzame relatie is gelegd.

www.avansa-wd.be

17


INTERVIEW

Cultuurzaadjes verzamelen, planten, voeden… en oogsten CULTUURTUIN WAAS: DE NIEUWE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

18


“Het Wase cultuuraanbod is sterk, en dat mag ook getoond worden!” De 10 Wase gemeenten bundelden in 2020 de krachten voor een brede samenwerking op gebied van cultuur. De nieuwe intergemeentelijke samenwerking kreeg de naam Cultuurtuin WAAS. Wij gingen in gesprek met medewerksters Elke Clompen en Kerensa Verhoosel. Wat is de opdracht en het opzet van Cultuurtuin WAAS? Elke: Wij hebben in de eerste plaats de rol van regionale ‘regisseur’. Wij zijn dus niet een soort bureau dat grootse culturele events opzet. Wel zijn we tegelijk ‘makelaar’, ‘tuinder’ en ‘coach’. We willen ook een kruispunt zijn voor iedereen die in het Waasland in cultuur werkt, professioneel maar ook vrijwillig. Ons credo is: cultuur en culturele samenwerking stimuleren, ondersteunen en versterken. Wij zetten hierbij in op het ‘transversale’, dat wil zeggen dat wij cultuur proberen verbinden met andere domeinen zoals welzijn, jeugd, onderwijs, natuur, publieke ruimte… noem maar op. Wat is de meerwaarde van een bovenlokale cultuurwerking? Kerensa: Alles wat het Waasland aan cultuur te bieden heeft (en dat is heel wat!) kan nog veel sterker en veel zichtbaarder worden door het te verbinden. Kleine en grote spelers, steden en landelijke gemeenten kunnen elkaar versterken en cultuurprofessionals kunnen van elkaar leren. De cultuur- en gemeenschapscentra en de bibliotheken hebben in het Waasland een hele voorgeschiedenis van samenwerken. We starten dus zeker niet op een braak terrein. Hoe is het om een dergelijke werking op te starten in coronatijd? Kerensa: We zijn veel achter de schermen bezig geweest, letterlijk en figuurlijk. De organisatie vorm geven met zijn bestuur en werkwijzen. De communicatiekanalen uitwerken, zoals een website en sociale media. Cultuurtuin WAAS heeft niet de bedoeling om in de ‘spotlights’ te staan, maar we willen wel benaderbaar en aanspreekbaar zijn. www.avansa-wd.be

Elke: Het thuiswerken zorgde uiteraard voor de nodige uitdagingen. Echt contact maken met partners en netwerken om zaken tastbaar, concreet en menselijk te maken loopt online een pak stroever. Gelukkig zijn Kerensa en ik geen nieuwelingen. We kennen het cultureel Waasland al vrij goed door onze vorige job en we zijn zelf gretige cultuurliefhebbers. We hebben al heel wat werk verzet in dit eerste jaar. Het voordeel van corona was dat we misschien iets meer tijd kregen. We zijn er helemaal klaar voor! Waar zetten jullie op in voor de toekomst? Elke: We hopen vooral dat we een nieuw breed netwerk rond jeugd en cultuur kunnen vormgeven. Daarnaast willen we werk maken van structurele samenwerking tussen cultuur en welzijn. Het Wase cultuuraanbod is sterk, en dat mag ook getoond worden! Maar cultuur (in de brede definitie) moet nog een ruimer en meer divers publiek bereiken. Hoe zien jullie de samenwerking met Avansa? Waarin kunnen onze organisaties elkaar vinden? Elke: Zoals bij Avansa staat digitalisering en diversiteit expliciet in onze doelstellingen. Vooral de bibliotheken werken rond digitalisering en vormen zo een natuurlijke partner. Rond diversiteit moeten wij nog de eerste stapjes zetten. Het is een belangrijke taak om samen met het Wase cultuurveld te bekijken hoe we een meer divers publiek kunnen bereiken. We zoeken inspiratie en kennis, en Avansa wordt hierbij een goede partner. Als zich vernieuwingen voordoen binnen het socioculturele veld in de gemeenten, hopen we op Avansa te kunnen rekenen om samen hierop in te spelen. Waar zijn jullie fier op? Kerensa: Corona dwong ons tot creativiteit om cultuur toch tastbaarder en dichtbij de mensen te brengen. Het project Onmisbaar veraf gaf opdrachten aan duo’s van dichters en tekenaars wiens beelden in elke gemeente een hart onder de riem staken in tijden van afstand en gemis. We broeden nu op een inspiratiedag voor Wase cultuurvrijwilligers (december 2021) om hen te ondersteunen en inspireren bij de relance na de coronastilstand. Zin in meer Wase cultuur? Neem een kijkje op: www.cultuurtuinwaas.be www.uitinwaas.be

19


DIALOOG

Uit het hart, in het oog IN DIALOOG MET GEDETINEERDEN

‘Eigen schuld, dikke bult’. En ‘wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten’. Onze taal staat bol van dit soort gedachtegoed. Maar of en hoe de bult en blaren behandeld kunnen worden, daar praat niemand over. Misschien moeten we het eens over herstel hebben?

verantwoordelijkheid opneemt voor het aangaan en onderhouden van sterke relaties én het herstellen van die relaties na conflictsituaties. Dat doen we door lezingen, debatten, films, verhalen verzamelen, burgerpanels en een heuse herstelconferentie. Op de website kan je drie jaar lang het proces meevolgen. En je kan zelf ook meehelpen!

In heel Vlaanderen

Onze regio bijt de spits af

Drie jaar lang gaat het DIALOOG-project samen met jou op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen omgaan met conflict en herstel. In heel Vlaanderen en Brussel slaan de Avansa’s de handen in elkaar met de Rode Antraciet (zij verzorgen een aanbod van sport en cultuur voor gedetineerden) en De Huizen (zij streven naar kleinschalige vormen van detentie die geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel). Het doel? De visie ‘oog om oog, tand om tand’ overwinnen, en ruimte scheppen voor herstel en verzoening. Herstel? Maar kan je wel spreken over herstel na een ernstige misdaad zoals een moord? De reportage ‘Oog in oog’, de eerste online activiteit van het DIALOOG-project, toonde van wel. Annemie verloor haar broer, maar zocht contact met de moordenaar. Het vroeg tijd, begrip en veel moed. Van dader én slachtoffer. Maar op de lange termijn werden ze er beiden beter van. “Justitie moet menselijker”, besluit Annemie, “want nu is het eigenlijk niet meer dan een geciviliseerde vorm van wraak nemen”. Concreet? We gaan op zoek naar een samenleving die inzet op verbondenheid, waar ieder zijn

20

Je moet ergens beginnen, en corona maakte fysieke ontmoetingen nog niet mogelijk. Daarom ging Avansa Waas-en-Dender samen met de bibliotheek van Dendermonde, De Rode Antraciet, CAW O-VL JWW Dendermonde, gevangenis Dendermonde, justitiehuis Dendermonde en Moderator vzw van start met een creatieve en ludieke actie: ‘Herstelvliegers, vliegende verhalen tussen binnen en buiten’. Boodschappen ‘overvliegen’ Zowel burgers als gedetineerden kregen vanaf mei 2021 de kans om boodschappen achter te laten op papieren vliegertjes. Ook via de website kon het formulier ingevuld worden. Berichten gingen over verantwoordelijkheid, elkaar pijn doen of vergeven, vooroordelen of wensen,… Alles was welkom dat een begin kon betekenen van een conversatie tussen gedetineerden en burgers. Op het moment van schrijven kregen we al een aantal mooie woorden binnen. “Hou vol”, zei iemand. “Iedereen worstelt zich door het leven, iedereen zit soms vast. Laten we, als zoekende medemensen, meer respect tonen voor elkaar”. “Liefde wint altijd”. “Volgens mij is je vrijheid kwijtraken het ergste dat je kan overkomen. Ik wens het niemand toe”. “Hopelijk krijgen jullie


DE WERELD VAN SOFIE

“Misschien sta ik ooit naast jou aan de kassa van de Colruyt”

Voor je het weet

de juiste begeleiding om bij te leren en een nieuw leven te kunnen starten”. En de mooiste van allemaal, die misschien wel heel simpel de kern van het hele project vat: “Misschien sta ik ooit naast jou aan de kassa van de Colruyt…”

Kom en zie en word overwonnen door de ander en de mogelijkheid van.

Benieuwd naar wat de gedetineerden ons te vertellen hadden? Volg de resultaten op de voet in de bibliotheek van Dendermonde, en hou vooral de website in het oog voor de komende boeiende activiteiten van dit project!

Neem en geef en word overdonderd door het gevoel en de onvatbaarheid van.

Meer info over de activiteiten in onze regio? https://avansa-wd.be/projecten/dialoog

Ga en weet dat het nooit nog of zoals steeds hetzelfde zal zijn.

Meer info over het DIALOOG-project? https://www.dialoogherstel.org/

Onze ex-collega Sofie, beter bekend als filosofietser, creatieve schrijfster, fulltime brandweervrouw en moeder van twee, kruipt in haar pen.

www.avansa-wd.be

21


DROOM

Lokerse Queesten VERRASSENDE VERHALEN

Na de geslaagde fietstocht van vorige zomer heeft de Lokerse Queestengroep de smaak helemaal te pakken! Dus ook dit jaar bieden we een coronaveilige formule waarvan je volop kan genieten in open lucht. Een wandeling, een fietstocht en een inleefspel: voor elk wat wils! Of je nu kiest voor de fiets, step of wandelschoenen, opnieuw ontdek je verrassende Lokerse plekjes, initiatieven en verhalen. Want drie groepen enthousiaste vrijwilligers werkten hun ‘queestige’ toekomstdromen verder uit tot drie thematische routes. De eerste Queeste is al bijna een klassieker. Spring dus op de fiets want de VeloQueeste is terug in een nieuw jasje! De nieuwe bewegwijzerde route toont Lokeren in al zijn diversiteit. Haal je stalen ros van

22

stal, geef de pedalen de ‘voetgroet’ en ontdek 21 kilometer lang de zotste, warmste, goestinggevende dromen over het Lokeren van de toekomst. Ideaal om dit jaar ook de kids mee op sleeptouw te nemen, want de vrijwilligersploeg ontwikkelde deze keer ook een zoektocht voor onderweg. De routekaart, het spel en de stops zijn te vinden in een mooie brochure. Tegen een vrije bijdrage kan je deze ophalen bij de toeristische dienst Lokeren of download hem gratis vanop de website. Veel fietsplezier! De tweede Queeste loopt langs de Heirbrugstraat. De wandeling toont het materiële en immateriële erfgoed van de straat. Je ontdekt verhalen over de haarsnijderij, de kerk en kapel, ondernemen, de diversiteit van de straat en buurt, verhalen over migratie en ‘je welkom voelen’. Elk heeft een eigen, uniek verhaal. Via QR-codes die je onderweg vindt kan je de verhalen beluisteren.


Tot slot brengt de derde Queeste je doorheen de hele stad, terwijl je de verschillende aspecten van armoede leert kennen. Want armoede is complexer dan enkel te weinig geld hebben. Verschillende levensdomeinen spelen een rol, en vaak lopen oorzaak en gevolg door elkaar. Tien videogetuigenissen met evenveel mensenrechten als uitgangspunt geven deze armoedewandeling kleur. Zij vormen tevens de basis voor Armopoly, een gloednieuw inleefspel dat lijkt op een kruising van Monopoly en Levensweg. Een website, pijlen en routes De dromen, wie we zijn, filmpjes én routes staan op de website van de Lokerse Queesten. Ook de kaartjes, mapjes, tips en tricks en hoe je toegang krijgt tot de verhalen en filmpjes kan je er vinden. Via de website houden we je ook op de hoogte van nieuwtjes, aanvullingen en activiteiten. Want de Lokerse Queesten leven en evolueren. De routes zijn bewegwijzerd tot het laatste weekend van oktober. Met de plannetjes kan je de routes nadien nog fietsen, stappen of steppen en blijven dromen over het moois dat Lokeren nu én in de toekomst te bieden heeft.

www.avansa-wd.be

Lokerse Q-wie? De Lokerse Queesten zijn een groep enthousiaste Lokeraars die graag dromen, de dialoog aangaan, samen oplossingen zoeken, voorstellen formuleren en actuele thema’s aankaarten. Vanuit een positieve blik en aanpak zetten zij de dingen die hen bezighouden op de agenda. En dat alles in een eigenzinnige samenwerking met Avansa Waas-en-Dender, Masereelfonds Lokeren, Vagevuur, Erfgoedcel Waasland en met steun van Cultuurraad Lokeren. Ben jij zelf Lokeraar en wil je een steentje bijdragen vanuit jouw goesting, kennis en kracht? Dat kan! Stuur een mailtje naar info@avansa-wd.be. Alle info over de Lokerse Queesten vind je terug op www.lokersequeesten.be

23


24

Oktober

September

KALENDER

Interculturele ontmoeting Interculturele ontmoeting Interculturele ontmoeting

Babbelonië

Babbelonië

Café Parlé

Creatief met draad en naald Creatieve workshop Educatief boslandbouwpad Nu beslissen over later

Artistiek Textielatelier

Een boeklamp maken

Bezoek voedselbos Pomona

Wat betekent oud en kwetsbaar zijn in deze tijden?

Infosessie Interactieve workshop Op bezoek in de bloemenpluktuin Opvoeden in tijden van sociale media en gaming Handige tips en tricks

Ecologisch verbouwen

Online betalen

(H)eerlijke bloemen in Stekene

Jongeren en hun schermpjes

Aan de slag met WhatsApp

Interactieve workshop Samen op de digitale snelweg Performance over gelijkwaardigheid Prikkels op donderdagvoormiddag in Beveren Interactieve workshop Prikkels op vrijdagvoormiddag in Temse Nu beslissen over later

Foto's organiseren en veilig bewaren

De beste apps voor je smartphone en tablet

De sekte van Saskia anders bekeken

Verkenning van landschapspark Melsele

Online betalen

Op stap in een slimme groene stadswijk in Antwerpen

Wat betekent oud en kwetsbaar zijn in deze tijden?

twijfelen

Over wetenschap, onderzoek en kritisch denken

ONLINE Ecologisch ontspannen in eigen tuin

Een klimaatbestendige tuin

Nieuw Universiteitsmuseum Gent: durf denken én

Hoe werkt het en wat kan je eraan doen?

nemen

Handvatten om jouw leven (weer) in handen te

Angst en massavorming vs. eigen veerkracht

Een jaar vol aandacht

BESCHRIJVING

Prikkels op donderdagvoormiddag in Beveren

ACTIVITEIT

Interculturele ontmoeting

Ons Congolees verleden en de collectie van het MAS

burgerschap

Babbelonië

Burgers aan zet in Dendermonde

Interculturele ontmoeting

Babbelonië

Inspiratiemoment met praktijkvoorbeelden van

BESCHRIJVING Interculturele ontmoeting

ACTIVITEIT

Babbelonië

DATA

woensdag 20/10

vrijdag 15/10

vrijdag 15/10

donderdag 14/10

woensdag 13/10

woensdag 13/10

dinsdag 12/10

dinsdag 12/10

maandag 11/10

maandag 11/10

zondag 10/10

vrijdag 8/10

woensdag 6/10

maandag 4/10

maandag 4/10

vrijdag 1/10

DATA

woensdag 29/9

zaterdag 25/9

donderdag 23/9

22/12

13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 en

8 woensdagen op 15/9, 29/9,

donderdag 9/9

15 dinsdagen van 7/9 tot 21/12

maandag 6/9

13 zaterdagen van 18/9 tot 18/12

16 vrijdagen van 3/9 tot 24/12

16 vrijdagen van 3/9 tot 24/12

16 vrijdagen van 3/9 tot 24/12

16 donderdagen van 2/9 tot 23/12

TIJDSTIP

14.00 tot 16.00u

10.00 tot 12.00u

09.30 tot 12.00u

10.00 tot 12.30u

20.00 tot 21.30u

10.00 tot 12.00u

19.30 tot 22.00u

14.00 tot 16.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 21.30u

10.00 tot 12.00u

10.00 tot 12.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 21.30u

19.30 tot 21.30u

19.30 tot 22.00u

TIJDSTIP

19.30 tot 21.30u

10.00 tot 12.30u

19.30 tot 22.00u

14.00 tot 16.30u

10.00 tot 12.30u

09.00 tot 11.00u

20.00 tot 22.00u

10.00 tot 12.00u

09.00 tot 11.00u

09.00 tot 11.00u

09.00 tot 11.00u

09.00 tot 11.00u

Hamme

Antwerpen

Dendermonde

Melsele

Sint-Niklaas

Beveren-Waas

Dendermonde

Gent

Hamme

Lebbeke

Stekene

Lebbeke

Waasmunster

Online

Beveren-Waas

Beveren-Waas

PLAATS

Dendermonde

Meerdonk

Dendermonde

Sint-Niklaas

Antwerpen

Sint-Niklaas

Dendermonde

Sint-Niklaas

Wetteren

Temse

Beveren-Waas

Dendermonde

PLAATS


www.avansa-wd.be

25

November

Oktober

Coronaverhalen uit een woonzorgcentrum 65 tips voor positieve actie Samen op de digitale snelweg

Eén jaar in lockdown

Leven zonder afval?

Veiligheid en privacy online

Nieuwkomer in de kijker TikTok-initiatie Onderweg van West-Afrika naar Europa Prikkels op donderdagvoormiddag in Beveren Prikkels op vrijdagvoormiddag in Wetteren Wetenschappelijke geletterdheid

TikTok voor mama's en papa's

Nooit meer thuis

Op reis naar de (on-) gelukkigste plaatsen ter wereld

Versterk op natuurlijke wijze je immuniteit

Zoektocht naar betrouwbare kennis

maandag 29/11

vrijdag 26/11

donderdag 25/11

woensdag 24/11

dinsdag 23/11

vrijdag 19/11

vrijdag 19/11

donderdag 18/11

2 donderdagen van 18/11 tot 25/11

woensdag 17/11

woensdag 17/11

woensdag 17/11

dinsdag 16/11

dinsdag 16/11

dinsdag 16/11

maandag 15/11

maandag 15/11

dinsdag 9/11

dinsdag 9/11

maandag 8/11

DATA

vrijdag 22/10

vrijdag 22/10

donderdag 21/10

donderdag 21/10

donderdag 21/10

woensdag 20/10

DATA

Onze activiteiten gaan door fysiek als het kan, online als het moet. Bekijk onze website voor alle up-to-date informatie.

Prikkels op vrijdagvoormiddag in Temse

Kennismaken met Salvadoranen bij ons

initiatieven

Wat doet de bank met mijn geld?

Wat hebben we verdiend vandaag?

Een wereldgodsdienst, ook bij ons

Kennismaken met de islam

Film en nagesprek met Beverse korte keten-

Manu Keirse aan het woord

Goed leven met kwetsbaarheid en beperking

van onze smartphone

Een verhelderend overzicht over de levenscyclus

Wonen leefbaar houden

De duistere kant van onze ICT

Stand van zaken burgeronderzoek

Goed wonen voor ouderen

Sint-Niklaas

CurieuzeNeuzen: wat vertelt uw tuin over droogte

Moskee Al Houda, meer dan een gebedsplaats?

Bezoek aan de nieuwe Marokkaanse moskee van

Performance over gelijkwaardigheid

De sekte van Saskia anders bekeken

Prikkels op vrijdagvoormiddag in Wetteren

Bezoek aan de moskee van Wetteren

Handige tips en tricks

Handige tips en tricks

Aan de slag met WhatsApp

Creatieve workshop

Een verhaal vanuit de praktijk

Armoede en het effect op kinderen en jongeren

Aan de slag met WhatsApp

Infosessie

Klimaatbewust consumeren

Een boeklamp maken

Al wandelend in gesprek over armoede

Armoede in Hamme vroeger en nu

BESCHRIJVING

Inspiratiesessie

Meer groen op straat voor het klimaat

ACTIVITEIT

BESCHRIJVING

ACTIVITEIT

19.30 tot 21.30u

09.30 tot 12.00u

10.30 tot 12.30u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 21.30u

19.30 tot 21.30u

09.30 tot 12.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 21.30u

19.30 tot 22.00u

10.00 tot 12.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 21.30u

14.00 tot 15.30u

20.00 tot 22.00u

19.30 tot 21.30u

20.00 tot 21.30u

13.30 tot 16.00u

19.00 tot 21.30u

TIJDSTIP

09.30 tot 12.00u

09.30 tot 12.00u

19.30 tot 21.30u

19.30 tot 22.00u

13.00 tot 15.30u

20.00 tot 22.00u

TIJDSTIP

Lokeren

Wetteren

Beveren-Waas

Sint-Niklaas

Beveren-Waas

Sint-Niklaas

Temse

Beveren-Waas

Sint-Niklaas

Stekene

Lokeren

Beveren-Waas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Hamme

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Lebbeke

Dendermonde

Hamme

PLAATS

Wetteren

Lebbeke

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Hamme

Dendermonde

PLAATS


26

Januari

December

KALENDER

Handvatten om jouw leven (weer) in handen te nemen Infosessie Infosessie

Een jaar vol aandacht

Schadelijke stoffen in plastic

Anders wonen in Sint-Gillis-Waas

Creatieve workshop

Een boeklamp maken

maandag 31/1

dinsdag 25/1

DATA

vrijdag 17/12

woensdag 15/12

maandag 13/12

maandag 13/12

vrijdag 10/12

donderdag 9/12

dinsdag 7/12

donderdag 2/12

donderdag 2/12

donderdag 2/12

woensdag 1/12

woensdag 1/12

DATA

Onze activiteiten gaan door fysiek als het kan, online als het moet. Bekijk onze website voor alle up-to-date informatie.

BESCHRIJVING

Prikkels op vrijdagvoormiddag in Wetteren

Het ecologisch kompas

Film + nagesprek boeren en korte keten-initiatieven

65 tips voor een afvalvrij leven

Leven zonder afval?

ACTIVITEIT

Tiktok-initiatie

Wat hebben we verdiend vandaag?

Infosessie

TikTok voor mama's en papa's

Temse

Ecologisch verbouwen

De beste apps voor je smartphone

Over vervolging en mensenrechten in oorlogstijd

Bezoek aan Kazerne Dossin

Demonstratie - Prikkels op vrijdagvoormiddag in

Workshop voor beginnende videobellers

Aan de slag met videobellen

tijden?

Nu beslissen over later

Samen op de digitale snelweg

Instagram

Wat betekent oud en kwetsbaar zijn in deze

BESCHRIJVING

ACTIVITEIT

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 22.00u

TIJDSTIP

09.30 tot 12.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 21.30u

19.30 tot 22.00u

9.30 tot 12.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 22.00u

19.30 tot 22.00u

14.00 tot 16.00u

09.30 tot 12.30u

19.30 tot 21.30u

10.00 tot 12.00u

TIJDSTIP

Temse

Stekene

PLAATS

Wetteren

Temse

Sint-Niklaas

Stekene

Temse

Sint-Gillis-Waas

Waasmunster

Berlare

Mechelen

Lokeren

Sint-Niklaas

Beveren-Waas

PLAATS


Praktische informatie

INSCHRIJVEN

BETALEN

Schrijf je in via: www.avansa-wd.be Heb je geen internet? Of lukt het niet online? Bel dan naar 03 775 44 84.

Na je online inschrijving kan je onmiddellijk betalen via Bancontact. Al je gewenste cursussen verschijnen in het winkelmandje. Later volgt een betalingsbevestiging. Als je niet online betaalt verwachten we je overschrijving binnen de tien dagen. Meer info is terug te vinden op onze website.

We zijn bereikbaar op: Ma, wo en do: 9u – 12u30 en 13u30 – 17u, di: 13u30 – 17u Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor de start van de activiteit. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen we of de cursus kan doorgaan. Jouw tijdige inschrijving is daarvoor bepalend. Gaat de activiteit door en is er nog plaats, dan kan je ook later inschrijven. TOEGANKELIJKHEID Ons kantoor en alle vormingslokalen in de Rode Kruisstraat in Sint-Niklaas zijn perfect toegankelijk voor mensen met een beperking. Wanneer u vragen heeft over de toegankelijkheid van een activiteit die wij buitenshuis organiseren, aarzel dan zeker niet om ons telefonisch of via email te contacteren. WACHTLIJST Voor de meeste cursussen is het aantal deelnemers beperkt. Is een activiteit volzet? Dan zetten we je naam op de wachtlijst. We nemen contact met je op zodra er een plaats is. PRIJZEN We hanteren 2 prijzen: 1. de standaardprijs 2. de prijs met korting* *Voor mensen die recht hebben op een verhoogde

ANNULEREN Kan Avansa Waas-en-Dender een activiteit annuleren? Ja, bij onvoorziene omstandigheden of bij te weinig deelnemers. We verwittigen je zo snel mogelijk en betalen de volledige prijs terug. Als je activiteit omwille van de coronadreiging geannuleerd wordt, kan jijzelf vooraf aangeven hoeveel (100% - 50% 0%) we jou terugbetalen. Kan je niet meer deelnemen? Verwittig ons meteen. Als je minstens één week voor de start van de activiteit annuleert, betalen we het volledige inschrijvingsgeld terug. Annuleer je minder dan één week voor de start van de activiteit, dan is er geen terugbetaling mogelijk. Behalve bij overmacht en na het voorleggen van een geldig bewijs. MEER INFO Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Bekijk regelmatig onze website: www.avansa-wd.be. Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en volg ons op Facebook en Instagram: avansawaasendender. Onze privacyverklaring kan je nalezen op onze website via de link: www.avansa-wd.be/privacy. Onze brochure wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier.

tegemoetkoming van het ziekenfonds/OMNIO-statuut, voor studenten (enkel voor voltijds dagonderwijs) en voor werkzoekenden. Bij je inschrijving meld je dat je recht hebt op de korting. Bezorg ons voor de start van de activiteit een bewijs hiervan.

www.avansa-wd.be

27


INTERVIEW INTERVIEW

Het lokaal dienstencentrum, een plek van verbinding ook in coronatijden ‘HOE ZIT HET? GAAT DAT HIER TERUG OPEN?’

Het is druk in ’t Plein. Ondanks corona bruist het lokale dienstencentrum in Dendermonde. Deze

voormiddag is er een buurtbabbel buiten en tijdens de namiddag een online samenkomst van de

digivaardige vrijwilligers. Cindy Van Hooymissen,

centrumleidster, maakt wat tijd vrij voor ons. Tanja van Keer (centrumleidster LDC Zonnebloem) en An Van der Vreken (thuiszorgwerker) vullen aan.

Cindy, wat is een dienstencentrum eigenlijk? Een lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats in de buurt. Iedereen is welkom op onze activiteiten, maar we willen vooral kwetsbare mensen ondersteunen om hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en hen een netwerk te bieden. Het dienstencentrum is ook een draaischijf voor buurtgerichte zorg, thuiszorgdiensten, vorming, ontspanningsactiviteiten… én je kan er een warme maaltijd nemen. Hoe hebben jullie de werking verdergezet in coronatijden? Tijdens de eerste lockdown waren alle diensten gesloten. We kozen toen voor één op één contacten. We belden aan de deur, brachten maaltijden aan huis, namen telefonisch contact op. Tijdens de tweede golf was er wel spreekuur op afspraak mogelijk, en dat zat stampvol. Mensen hadden vragen over administratie maar vooral gewoon nood aan een babbel. Alle activiteiten mét ontmoeting waren weggevallen. We hebben geprobeerd om wat mocht te laten starten en met wat creativiteit kom je er wel! Ook het dienstencentrum Zonnebloem was vindingrijk en bood bij Kerstmis en Pasen een feestmaaltijd aan zodat het ook voor eenzame mensen een beetje feest was. Hoe verging het de vrijwilligers tijdens corona? Tijdens de eerste golf mocht er bijna niets. De vrijwilligers zaten meestal ook in de risicogroep. Het tijdschrift van het dienstencentrum

28


rondbrengen mocht wel. Zo konden enkelen de draad terug oppikken. Ook werden alle 70-plussers in Dendermonde opgebeld. Hier hebben de vrijwilligers echt superwerk verricht! Wekelijks kregen mensen die nood hadden aan een babbel een telefoontje. Nu, één jaar later, zijn 13 vrijwilligers nog steeds bezig met deze wekelijkse telefoonrondes. Na de eerste golf zijn de meeste vrijwilligers terug opgestart. Met de barvrijwilligers is er een maandelijks online contact. Voor vrijwilligers die niet digitaal zijn, is er een wandeling met overlegmoment. Het verslag wordt aan iedereen bezorgd. Zo is iedereen mee. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Vinden mensen de weg terug? Dat denk ik wel, daarnet kwam Frans, een gebruiker, nog vragen ‘Gaat het hier terug open?’. Mensen hunkeren naar elkaar. En naar het samen eten. Mensen die elkaar kenden van aan tafel zochten contact met elkaar. Het netwerk rond de eettafel heeft er voor velen voor gezorgd dat ze niet in de eenzaamheid vergleden. De gebruikers zijn momenteel allemaal gevaccineerd. Mensen voelen zich veiliger en zetten makkelijker de stap naar buiten voor een activiteit. Het dienstencentrum heeft de opdracht om mensen die angstig zijn, terug naar buiten te krijgen door bv. een drempelbezoekje te brengen. De drempelbezoekjes waren voor onze collega’s van het Zilverpand één van de enige manieren om contact te houden met hun gebruikers. Het Zilverpand is namelijk omringt door assistentiewoningen en externen (zoals de gebruikers van het dienstencentrum) hebben er al sinds 13 maart vorig jaar geen toegang meer. Waren er de voorbije tijd ook mooie momenten? Warme momenten waren er zeker tijdens de belrondes. Mensen waren zo blij met het telefoontje! Dat was verbinding leggen met mensen die anders niemand meer hoorden. Uit een buurtanalyse bleek er ook nood aan buurtbabbels. Vrijwilligers stonden hier zeer sterk achter en gingen zelf in de buurt bellen bij mensen. www.avansa-wd.be

An vertelt over een buurtcomité dat aan de slag ging met een wensboom. Die boom vertegenwoordigt nu hoop en dromen van mensen in de buurt. Er is ook een fototentoonstelling in het dienstencentrum met de mooiste plekjes uit de buurt. De winnende foto krijgt een frietmobiel op bezoek in de straat. Coronaproof en supertof! Tanja zegt dat één van de straatambassadeurs uit het buurtzorgproject haar tuintje heeft opengesteld voor iedereen die groenten of fruit wil komen plukken. Een warm initiatief! Het buurtgericht werken heeft een vaste plaats gekregen in de werking van het dienstencentrum. Buren zijn handig in coronatijden, maar zeker ook daarbuiten. Het preventief werk van jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. In een dienstencentrum ontstaan netwerken. Deze netwerken zijn superbelangrijk, zoals gebleken is tijdens de coronaperiode. Mensen hielden en houden contact met elkaar. Preventief werken? Supergeslaagd!

29


SURF

Een digitale golf? WIJ LEREN JOU GRAAG SURFEN!

Online betalen INTERACTIEVE WORKSHOP

Het voorbije jaar verstomde ons, maar zorgde op andere terreinen voor een serieuze versnelling. Online afspraken inplannen, betalen via internet, cursussen volgen bij Avansa, contact houden via WhatsApp. Uit noodzaak, maar we leren er ook uit. Digitaal verenigen Ook regio Waas-en-Dender ging creatief aan de slag met de crisis. Zo nam o.a. de cultuurraad van Temse een opmerkelijk initiatief om de socioculturele verenigingen digitaal te ondersteunen via een professioneel Zoom abonnement. Meestal voor vergaderingen, maar ook voor lezingen en zelfs een heuse e-peritief. Een blijver of niet? De digitale overstap werd begeleid door twee Zoom-workshops i.s.m. Avansa. De kracht van het samen ontdekken en oplossen van problemen werkt drempelverlagend. Na twee vormingen konden de deelnemers vlot zelf aan de slag. Ook in de toekomst zal Avansa inzetten op ondersteuning van de digitale ‘blijvers’: videobellen, digitaal betalen, (fysieke) activiteiten die terzelfdertijd ook online gevolgd kunnen worden (zoals CurieuzeNeuzen) … Een digitale overstroming hoeft niet (meer), maar samen met jullie leren meesurfen op een digitale voordelengolf, dat graag!

30

De manier waarop mensen betalen is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Contactloos betalen aan de kassa door met je bankkaart te zwaaien of snel iets bestellen met een app op je smartphone werd de norm. Maar hoe zit dat nu juist? Tijdens deze workshop nemen we deze nieuwe technologieën onder de loep. Meebrengen: je opgeladen smartphone/tablet en oplader en je kaartlezer van je bank (die je gebruikt om online betalingen te doen) indien je dit hebt en je bankkaart. Begeleiding: Christel Wellens, fotograaf en ICT expert

VRIJ 8 OKTOBER 2021 van 10.00 tot 12.00 uur BIBLIOTHEEK LEBBEKE STATIONSSTRAAT 19 LEBBEKE

VRIJ 15 OKTOBER 2021 van 9.30 tot 12.00 uur BIBLIOTHEEK DENDERMONDE KERKSTRAAT 111 DENDERMONDE


DIGITALISEREN KAN JE LEREN

Jongeren en hun schermpjes

Aan de slag met WhatsApp

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN SOCIALE MEDIA EN GAMING

HANDIGE TIPS EN TRICKS

Kinderen groeien op in een snel evoluerende samenleving. Het internet verruimt hun leefwereld, sociale media bieden nieuwe kansen en uitdagingen, maar kunnen tegelijkertijd ook voor problemen zorgen. Tijdens deze interactieve lezing kijk je met een positieve maar kritische blik naar sociale media, schermtijd en gaming. Begeleiding: Wouter De Meester, expert online influencers & jongerencultuur van Digisaurus

MA 11 OKTOBER 2021 van 19.30 tot 21.30 uur CC DE BIEKORF STATIONSSTRAAT 23 LEBBEKE

WhatsApp is de populaire berichtendienst die het mogelijk maakt om gemakkelijk en gratis je vrienden berichten, foto's en video's te sturen. We overlopen samen de vele verschillende mogelijkheden van de app. Meebrengen: je opgeladen smartphone/tablet en oplader. De vorming is helaas NIET geschikt voor mensen met een iPhone of iPad van het merk Apple.

Foto’s organiseren en veilig bewaren INTERACTIEVE WORKSHOP Hoe organiseer en bewaar je foto’s op een veilige en overzichtelijke manier, zowel offline als online? In deze workshop leer onder meer je hoe je foto’s vanaf nu altijd veilig kan bewaren, waar en hoe je ze overzichtelijk kan bewaren en welke harde schijven je kan gebruiken. Kijk je uit naar een overzichtelijk en veilig bewaard fotoarchief? Dan is dit dé workshop voor jou!

Begeleiding: Raf Smet, ICT-coördinator

Begeleiding: Pieter Weinberger, ICT expert en leerkracht

MA 11 OKTOBER 2021

DI 12 OKTOBER 2021

van 19.30 tot 22.00 uur CC JAN TERVAERT KAAIPLEIN 34, HAMME

VRIJ 22 OKTOBER 2021

van 19.30 tot 22.00 uur BIBLIOTHEEK DENDERMONDE KERKSTRAAT 111 DENDERMONDE

van 9.30 tot 12.00 uur BIBLIOTHEEK LEBBEKE STATIONSSTRAAT 19 LEBBEKE

DI 9 NOVEMBER 2021 van 13.30 tot 16.00 uur BIBLIOTHEEK DENDERMONDE KERKSTRAAT 111 DENDERMONDE

www.avansa-wd.be

31


DIGITALISEREN KAN JE LEREN

De beste apps voor je smartphone en tablet SAMEN OP DE DIGITALE SNELWEG

Veiligheid en privacy online SAMEN OP DE DIGITALE SNELWEG

TikTok voor mama's en papa's TIKTOK-INITIATIE Tijdens deze initiatie gaan we dieper in op de aantrekkingskracht en bekijken we de toffe, maar ook minder fijne kantjes van de populaire app. Natuurlijk moet je voor deze workshop ook wel eens helemaal uit je comfortzone stappen en zelf een eerste TikTok-video maken. Plezier verzekerd! Meebrengen: je opgeladen smartphone en oplader.

Een smartphone is veel meer dan een telefoon. Toch gebruiken veel mensen maar een klein aantal apps. In deze interactieve demosessie overlopen we verrassende apps om te gebruiken voor je werk, op reis, om te sporten, ... Meebrengen: je opgeladen smartphone/tablet en oplader.

Veilig en bewust internetten, start met de beveiliging van je apparaat. Maar hoe doe je dat: veilig mailen, op Facebook actief zijn en wat is phishing? In deze voordracht staan we stil bij de vele veiligheidsaspecten van internet, e-mail, sociale media en dat zowel op je pc als op tablet en smartphone.

Begeleiding: Johan Hessels, ICT begeleider

Begeleiding: Maria Jennes, ICT lesgever

Begeleiding: Wouter De Meester, expert online influencers & jongerencultuur van Digisaurus

WOE 13 OKTOBER 2021

WOE 17 NOVEMBER 2021

DI 23 NOVEMBER 2021

van 10.00 tot 12.00 uur BIB BEVEREN GRAVENPLEIN 3 BEVEREN-WAAS

van 10.00 tot 12.00 uur BIB BEVEREN GRAVENPLEIN 3 BEVEREN-WAAS

van 19.30 tot 21.30 uur CC TER VESTEN GRAVENPLEIN 2 BEVEREN-WAAS

MA 13 DECEMBER 2021 van 19.30 tot 21.30 uur BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS HENDRIK HEYMANPLEIN 3 SINT-NIKLAAS

32


Zoektocht naar betrouwbare kennis

Instagram

Aan de slag met videobellen

WETENSCHAPPELIJKE GELETTERDHEID

SAMEN OP DE DIGITALE SNELWEG

WORKSHOP VOOR BEGINNENDE VIDEOBELLERS

Tien jaar geleden was een factchecker een nog onbekend beroep. Ondertussen is het blijkbaar noodzakelijk geworden om beweringen en berichten na te trekken. Wat weten we en strookt die kennis met de werkelijkheid? Auteur, bioloog en filosoof Geerdt Magiels schetst ons de weg in de jungle van informatie. Een zoektocht naar hele, halve en onwaarheden.

Leer hoe je gemakkelijk een foto, verhaal of video plaatst, met of zonder filter. Instagram is een manier om je vrienden en kennissen te volgen en te zien hoe het met hen gaat. Maar Instagram is ook een inspirerend medium. Recepten ontdekken of reistips? Leer meer over dit verrassend veelzijdig en gebruiksvriendelijk medium. Meebrengen: je opgeladen smartphone en oplader.

Chatten met vrienden, kinderen en kleinkinderen, een consultatie bij de dokter, een cursus volgen, e-peritieven met de vrienden. De voorbije maanden verliepen veel van onze sociale contacten via videobellen. Skype, Zoom, WhatsApp, Google Meet, de keuze is groot. In deze workshop testen we enkele apps uit. Meebrengen: je opgeladen smartphone en oplader.

Begeleiding: Geerdt Magiels, bioloog en filosoof, auteur van Al te gek, psychose tussen brein en samenleving

MA 29 NOVEMBER 2021 van 19.30 tot 21.30 uur BIBLIOTHEEK LOKEREN KERKPLEIN 3 LOKEREN

www.avansa-wd.be

Begeleiding: Christel Wellens, fotograaf en ICT expert

Begeleiding: Willem De Meyer, docent informatica, gespecialiseerd in volwassenenonderwijs

WOE 1 DECEMBER 2021

DO 2 DECEMBER 2021

van 10.00 tot 12.00 uur BIB BEVEREN GRAVENPLEIN 3 BEVEREN-WAAS

van 9.30 tot 12.30 uur BIBLIOTHEEK LOKEREN KERKPLEIN 3 LOKEREN

33


Bedankt aan onze partners* *Enkel partners van het najaar 2021 staan vermeld. Ook bedankt aan iedereen die in het verleden met ons heeft samengewerkt.

BERLARE

LAARNE

SINT-NIKLAAS

CC STROMING

DC ‘T BINNENHOF

BIBLIOTHEEK SINT-NIKLAAS POLSSLAG

BEVEREN

LEBBEKE

GEMEENTE BEVEREN

BIBLIOTHEEK LEBBEKE

BIB BEVEREN

CULTUURDIENST LEBBEKE

GEMEENTELIJK

HUIS VAN HET KIND LEBBEKE

CULTUURCENTRUM VZW HUIS VAN HET KIND BEVEREN DE GROENE KRING BEVEREN VOEDSELTEAM BEVEREN BUURDERIJ BEVEREN #BEVERENVEERKRACHTIG

WELZIJNSSCHAKELS -

IDM

DC DEN AFTRAP

CC LOKEREN

DC DE SCHUTTERIJ

BIBLIOTHEEK LOKEREN

REFU INTERIM

DIENST MILIEU EN

BIBLIOTHEEK DENDERMONDE

MASEREELFONDS LOKEREN

DIENST MILIEU EN

GROS LOKEREN

PLATTELAND DENDERMONDE

TEMSE LDC ‘T ACHTERPOORTJE CC TEMSE BIBLIOTHEEK TEMSE DIENST DUURZAAMHEID TEMSE

STEKENE GEMEENTE STEKENE DIENST CULTUUR STEKENE DIENST NATUUR EN MILIEU

GENT

STEKENE

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN

MILIEURAAD STEKENE

WAASMUNSTER TRANSITIE WAASMUNSTER MILIEUDIENST WAASMUNSTER

WETTEREN

INBURGERING VICTORIA DELUXE VZW

INLOOPCENTRUM DEN DURPEL

ZIGZAG

LOKEREN

LDC ZONNEBLOEM

POMONA CVBA

LOKEREN

LANDBOUW STAD

DIJK92

JOS VZW

DE SPRINGPLANK

DENDERMONDE

STAD DENDERMONDE

MILIEUDIENST SINT-NIKLAAS

SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS

HAMME

VLUCHTELINGENWERKGROEP WETTEREN MOSKEE WETTEREN SOCIAAL HUIS WETTEREN

BIBLIOTHEEK HAMME

DE CORRIDOR

ONTMOETINGSCENTRUM 'T

SINT-NIKLAAS

VERHOOG

OCMW SINT-NIKLAAS

ID+ ART COLLECTIEF

STAD SINT-NIKLAAS

CC JAN TERVAERT

MIWA

CREA CLUB HAMME

VRIJE ATELIERS

CULTUURDIENST HAMME

WERELDHUIS BONANGANA

ZELE

CULTUURRAAD HAMME

ODISEE

DC ZIAC

OKRA HAMME CENTRUM

MOSKEE AL HOUDA

LDC DE KOFFIEBRANDERIJ LOKAAL BESTUUR WETTEREN DEPARTEMENT (BE)LEVEN


www.avansa-wd.be

35


TROOST

Troostplekken in de natuur

© Danny Collewaert

FERM GEDAAN

We hebben elkaar nodig. Eenzaamheid beukt er het hardst op in als je verdriet ervaart. Bij verlies en gemis zoeken mensen troost bij anderen. Via troostplekken wil Ferm die vraag vanuit de samenleving letterlijk een plaats geven. Nieuwe rituelen Het voorbije jaar is onze samenleving danig ontwricht. Mensen zochten naar vormen van collectieve troost. Troost zorgt voor verbondenheid en helpt om veerkracht te herwinnen. In onzekere tijden lopen bepaalde rituelen anders dan voorheen, maar troost krijgen en bieden blijft essentieel. Daarom startte Ferm met de campagne PlantTroost. Dirk De Wachter, Manu Keirse, nieuwsanker Fatma Taspinar en organisaties zoals Tele-Onthaal, CAW, VVSG en ook de Vlaamse minister van Welzijn steunen dit initiatief.

36

Eén van de belangrijkste onderdelen van deze campagne is de inrichting van troostplekken. “Samen meerwaarde creëren in het leven, dat is onze missie en dat zijn geen loze woorden”, zegt Fanny Van de Vyver van Ferm Melsele. “Onze vereniging is er in de eerste plaats om leuke dingen te doen maar ook als het minder gaat moeten we een rol spelen”, gaat Fanny verder. “Het coronavirus heeft veel leed veroorzaakt. Ik heb niemand in mijn onmiddellijke nabijheid verloren maar mijn mama is 93 en haar niet kunnen bezoeken in zo’n onzekere tijden was ook traumatisch, zowel voor mij als voor haar. Hiervoor troost krijgen en troost bieden is essentieel.” Een plek van ons Op 20 juni 2020 opende Ferm Melsele hun troostplek in het Molenbeekpark. Een troostplek is


een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is. Waar je troost kan vinden en samen met je buurt of gemeente in het najaar bloembollen plant als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. En in het voorjaar, wanneer de bloemen groeien en bloeien, herdenken en gedenken we onze dierbaren. Bij deze plaats hangt een troostpaneel met een inspirerend gedicht van Jan Ducheyne: “Dat enkel jij zo kijkt hoeven / we aan niemand uit te leggen. / Zwijgend leggen wij onze handen / als vanzelf in elkaar.” Beter dan de dichter kunnen we het zelf niet verwoorden. “Hier, is waar wij samen zijn. / Deze plek is van ons.”

Troost, een prachtig en eeuwenoud woord. Voor het vertrouwen, ook als het moeilijk gaat, dat er telkens weer een morgen komt.

Samen verder bouwen Een plek van ons, en dus van iedereen. Want Ferm werkt voor deze plaatsen in heel Vlaanderen samen met tal van andere organisaties. Ze ondersteunen het, maar bieden geen kant-en-klaar pakket. Zo heeft iedere plek een eigen uniek verhaal. “Troost, samen geven we het een plek”, staat op hun website te lezen. De eerste bloeiperiode was 1 jaar na de uitbraak van Covid-19. Maar elk jaar opnieuw zullen de bloemen ontluiken en bloeien. Zo sluit het project naadloos aan bij de campagne van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke ‘Zorgen voor Morgen’. Want wie plant is met de toekomst bezig, zelfs op momenten dat dat uiterst moeilijk voelt. Nieuwsgierig? Met Avansa bezoeken we op 14 oktober om 10u het landschapspark in Melsele, en eindigen we op de troostplek van Ferm.

© Danny Collewaert

21 unieke plaatsen In de regio Waas-en-Dender alleen zijn er op het moment van schrijven al 21 troostplekken ingericht. Wil je weten waar de andere troostplekken in Vlaanderen te vinden zijn? Surf naar https://www.samenferm.be/netwerk planttroost/troostplekken. En bekijk de troostplekken in detail.

www.avansa-wd.be

37


WANDEL

Toerke doen in Sint-Niklaas ARMOEDE IN BEELD

Zondag 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen armoede. Overal zijn er die dag acties om armoede en sociale uitsluiting aan te klagen. In Sint-Niklaas worden deze georganiseerd door Polsslag, een samenwerking tussen verscheidene sociale organisaties. Toerke doen Dit jaar zetten zij samen hun schouders onder ‘Toerke doen’. Dat is een tocht, te voet of met de fiets, langs de belangrijkste organisaties waar de meest kwetsbaren onder ons terecht kunnen voor hulp, steun en vaak ook vriendschap. Van 17 oktober tot 17 november kun je deze tocht maken, met wie en wanneer je wil. Een QR-code bij elke organisatie leidt je naar een kort filmpje waarin mensen getuigen over hun contact met deze organisatie en waarom ze er beroep op doen. In

38

organisaties met een ontmoetingsruimte ben je tijdens de openingsuren zeker ook welkom. Een plaats om jezelf te zijn Avansa sprak alvast met enkele mensen die deze organisaties goed kennen en daar veel deugd van hebben. Wat daarin opviel: in al die organisaties kan je terecht met een hulpvraag, soms heel concreet. Naar de Vlier ga je met gezondheidsproblemen, naar de Huurdersbond met huurproblemen, naar het Huis van het Kind als het gaat over kinderen. Maar minstens even belangrijk is de goeie sfeer, en het thuiskomen bij andere mensen. Enkele mensen aan het woord Nathalie (34 jaar): “Ik leerde de Keerkring kennen via andere mama’s aan de schoolpoort. Ik kwam


“Daar kon ik mijn verhaal doen, en kreeg ik hulp van anderen”

Wendy (32 jaar): “Met Den Durpel gaan wij soms op uitstap, naar Walibi of naar de Sint in de Piste. Het is zoveel beter om dit in groep te doen. Alleen doe je dit niet, of je hebt er weinig aan”. Marcel (55 jaar): “In Zigzag is er een groot aanbod. Je kan binnenkomen met een hulpvraag of gewoon voor een babbel. Maar van ’t een komt op den duur ’t ander. Je rolt bijvoorbeeld in de toneelgroep. Je vindt er vrienden. Je kunt je er uitleven én opleven. Iedereen is er welkom”. vanuit Antwerpen en kende hier niemand. Thuis zat ik te vereenzamen tussen mijn vier muren. Ik had echt nood aan een babbel. In de Keerkring kon ik mijn verhaal doen, kreeg ik hulp van andere mama’s. Zij hebben mij erdoor getrokken. We geven elkaar tips over de opvoeding van onze kinderen. En als je zelf in een kwetsbare positie zit door armoede of ziekte, komt de grootste steun van mensen die zich ook in zo’n positie bevinden”.

Waarom moet ook jij die wandeling of fietstocht maken?

Adam (53 jaar): “Belangrijk is dat dit allemaal in een vriendschappelijke, informele sfeer gebeurt. Zigzag is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En ja, dat is voor mij mijn thuis. Het is mijn vriendenkring.”

De meeste organisaties zijn er ook niet alleen voor mensen in armoede. Het gaat niet over je afkomst of het geld in je zakken. Ze zijn er voor mensen die er nood aan hebben. Je kunt er thuiskomen als mens. En wat is er mooier en leuker dan op ontdekkingstocht gaan? Zeker doen dus!

Evi (64 jaar): “Ik ben oma. Ik leer nog altijd bij in de Keerkring, niet alleen over (klein)kinderen, maar ook over mijzelf. Je bent nooit te oud om te leren.” www.avansa-wd.be

Veel mensen hebben nood aan deze organisaties of kunnen deugd hebben van hun activiteiten, maar zijn er niet mee bekend. Vaak is er ook een zekere schroom om naar zo’n dienst te stappen. De eerste stap is de moeilijkste, niemand stelt zich graag kwetsbaar op. En dan is het belangrijk te weten dat je hier in een groep komt waarin je jezelf mag zijn.

Meer info over de tocht: www.avansa-wd.be

39


RUIMTE

Sint-Theresia kerk van Overbeke ONTMOETINGSPLEK VOOR DE BUURT

40

© Fisheye


Een toegankelijke, levendige locatie met plaats voor ontmoeting, ontspanning en cultuur. Dat is wat het gemeentebestuur van Wetteren wil voor de ontwijde kerk van Overbeke. En dat willen ze samen doen met de verenigingen en bewoners uit de buurt. Avansa ontmoet Sien, Geertrui, Neji en Tuur, betrokkenen van het eerste uur. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Geertrui: In maart 2020 organiseerde de stad Wetteren een Oasis Game, een groot buurtspel waarbij inwoners en geïnteresseerden via verbindende activiteiten op zoek gaan naar een gemeenschappelijke droom voor de buurt. Deze droom zou in een volgende fase gerealiseerd worden. Corona doorkruiste de plannen maar… de eerste contacten waren gelegd, kleine initiatieven zagen het licht en onze kerngroep was gevormd.

“Eén groot fijn avontuur met niets dan positieve effecten” Hoe willen jullie vanuit dit gebouw de buurt en de omwonenden versterken? Tuur: We willen deze plek transformeren tot een ruimte waar mensen mogen experimenteren met verschillende aspecten van zichzelf, waar ze kunnen oefenen in samenleven, in spreken, maar ook in zwijgen, luisteren en onderzoeken. Geertrui: Ik wil achterin de kerk het Salon van Overbeke installeren, een plek waar iedereen elkaar weet te vinden bij een kop koffie of vers geperst sap, waar nieuwe verhalen ontstaan en oude verhalen gedeeld kunnen worden. Het Wetterse productiebedrijf Fisheye ontwierp mobiele huisjes en bouwblokken voor een functionele inrichting. Hoe wil je die gebruiken? Sien: Ik ben vooral erg benieuwd naar hoe de buurtbewoners er gebruik van zullen maken. De mogelijkheden zijn eindeloos en elke inrichting heeft een eigen sfeer. Ik wil wel een knusse hoek met zelfgemaakte kussens. Een plek voor kinderen om tot rust te komen met een boek, een plek om voor te lezen en verhalen te ‘spelen’. Maar het flexibele concept laat veel toe: van expositieruimte tot plek voor overleg, van

www.avansa-wd.be

©Johan Van Bever

experimentele workshopruimte tot locatie voor grote voorstellingen, van levendige doe-dagen tot meditatieve activiteiten. Jullie zijn pas gestart, maar wat is jullie al bijgebleven? Geertrui: Zonder twijfel het enthousiasme van de jonge vrijwilligers. Ook de positieve reacties van verschillende buurtbewoners geven mij bergen energie. Tuur: Voor mij is dat het verhaal van het voedselteam. Bijna 50 gezinnen komen hier nu op regelmatige basis hun bestelling ophalen. Hieruit groeide Pluk 9230, waarbij we sociale plukdagen organiseren en zo opnieuw mensen verbinden én meteen ook voedseloverschotten reduceren. Waarom zouden andere Overbekenaars ook moeten aansluiten als vrijwilliger? Geertrui: Het verhaal van Overbeke is in feite één groot fijn avontuur met niets dan positieve effecten: je krijgt er energie van, je ontmoet fijne mensen, je besteedt je tijd zinvol en dienstbaar én je bent onderdeel van een mooi verhaal. Tuur: Omdat niets moet en alles kan. Omdat het spreekwoord zegt: beter een goede buur dan een verre vriend. Omdat je hier initiatief kan nemen én jezelf mag zijn. Omdat het een meerwaarde kan betekenen voor de wijk én voor jezelf! Genoeg zo? Heb jij ook interesse of wil je meer weten? Stuur een mailtje naar: overbekeboomt@gmail.com

41


LEKKER LOKAAL

Bio varkens maken je blij, naar je bord vanuit de wei. SMEUÏGE GEHAKTROL VAN GEROOKTE NOOTHAM, MOZZARELLA EN PESTO.

€€

Stappenplan

Ingrediënten voor 4 personen

Verwarm de oven voor op 180°C.

1 kg puur Angelusvarkensgehakt

Neem een groot vel bakpapier en leg open, leg in het midden het gehakt en duw open tot een rechthoek.

6 à 8 dunne sneetjes gerookte Angelusnootham Groene pesto 9 plakjes mozzarella, voorgesneden

Leg de sneetjes nootham centraal boven op het gehakt. Smeer er een laagje groene pesto over en leg daar bovenop de plakjes mozzarella. Rol op, met het bakpapier gaat dit gemakkelijk en kun je het gehakt helemaal rond tot een rol vouwen. Sluit zeker ook de uiteinden goed af, anders loopt de kaas tijdens het bakken uit de rol. Leg de gehaktrol op een ovenplaat en bak 40 à 45 minuten in de oven. Lekker in combinatie met gestoofde andijvie met ajuin, look en geroosterde walnoten en geroosterde butternut en zoete aardappel gekruid met peper, zout en curry.

Zin in nog meer lekker lokale recepten met (h)eerlijk varkensvlees? Neem een kijkje op www.angelusvarken.be

42


DOE

Vrijwilligerswerk verrijkt AVANSA-MEDEWERKERS AAN HET WOORD

Als we één ding mogen onthouden over de voorbije periode, dan is het wel dat vrijwilligerswerk de lijm is voor onze samenleving. Ook de medewerkers van Avansa gaan na de uren bij uiteenlopende organisaties vrijwillig aan de slag. Drie van hen kort aan het woord. Ingrid helpt mensen met dementie bij het eten – WZC Briels, Melsele “Dementie uit zich bij iedere mens anders, maar de contacten zijn steeds hartverwarmend. Ik neem mijn tijd en luister naar de mensen, ieder heeft zijn eigen verhaal, en dromen! Twee vriendinnen willen nog een reis naar Nederland maken, garagehouder Gaston kijkt graag samen met mij in reclamefolders voor nieuwe wagens, Andrea was vroeger cafébazin en danst met plezier al zittend de vogeltjesdans. Ik doe mee en geniet. Ik zou het iedereen aanraden, vrijwilligerswerk betekent veel voor mij.” Veronique leert iedereen zwemmen – Sinbad, Sint-Niklaas “Ik leerde mijn eigen kinderen zwemmen, en toen ze op de lagere school zwemmama’s zochten, aarzelde ik geen moment. Nu, acht jaar later, sta ik

www.avansa-wd.be

nog steeds wekelijks aan de rand van het zwembad met de hulpstok. Ik moedig ze aan om de durf te hebben om het diepe in te springen, door hen het vertrouwen te geven maken ze de grote sprong en wanneer ze dan dat brevet van 25 meter behalen zie je hun glimlach boven komen. Daar doe ik het voor, voor die glimlach. En zelf glim ik dan ook van trots, weer een kind dat zichzelf overtroffen heeft.” Sofie blust brandjes en maakt de weg vrij – Brandweer, Dendermonde “Drie jaar geleden sloeg de vonk over, maar ondertussen is het een laaiend vuur geworden. Na een intensieve opleiding van een jaar ben ik nu oproepbaar voor heel uiteenlopende interventies: brand, natuurlijk, maar ook het vrijmaken van de openbare weg, stormschade en bijstand voor de ziekenwagen behoren tot de taken van een brandweervrijwilliger. Spannend, maar vooral een grote collegialiteit en een enorme dienst aan de samenleving. En daar doe ik het voor.” Heb jij ook zin om aan de slag te gaan als vrijwilliger? Neem dan zeker een kijkje op ww.vrijwilligerswerk.be

43


ENERGIE

© MegaWattPuur

Naar een nog duurzamer gebouw!

WORD OOK JIJ MEDE-EIGENAAR VAN ONZE ZONNEPANELEN EN WARMTEPOMP?

Sinds 2016 hebben we ons huidige gebouw in erfpacht van de stad Sint-Niklaas. Reeds bij de eerste verbouwingen kozen we voor een zo duurzaam mogelijke inrichting en energiebesparing door onder andere grondig te isoleren en overal ledverlichting te installeren. Nu gaan we een stap verder en kiezen we voor meer autonomie door zonnepanelen en een warmtepomp te plaatsen. Hiervoor gaan we in zee met de Wase burgercoöperatie MegaWattPuur. De zonnepanelen op het dak van GC De Route in Sint-Gillis-Waas en NGO Solidagro in Sint-Niklaas zijn hun werk. Ook jij kan coöperant en mede-eigenaar worden van onze én andere installaties in het Waasland vanaf een bedrag van slechts 125 euro.

44

Door aandeelhouder te worden bij MegaWattPuur toon je niet alleen jouw warme hart voor onze werking, je ondersteunt er de transitie naar een meer duurzaam energiegebruik mee. Bovendien krijg je voor je 2e, 4e, 6e, 8e en 10e aandeel een fiscale belastingsvermindering van 40% van je investering. Neem jij samen met reeds meer dan honderd andere coöperanten de energiemarkt weer mee in lokale handen? Meer info? https://www.megawattpuur.be projecten/zon/sint-niklaas_avansa/


EERLIJKE BLOEMEN

(H)eerlijke bloemen recht uit de tuin DE TUIN KLEURDE WIT, PAARS EN GEEL TOEN WE DIT VOORJAAR EEN KIJKJE GINGEN NEMEN IN DE PRACHTIGE BLOEMENPLUKTUIN ‘PLUK JE DAG’ IN STEKENE. BEZIELSTER NELE STOND ONS ENTHOUSIAST TE WOORD.

Wat is dat, een bloemenpluktuin?

Waarom ben je deze bloemenpluktuin gestart?

Nele: Het is een veld waarop we in openlucht seizoensbloemen kweken met respect voor het milieu en de grond. Wij zaaien, planten en verzorgen alle bloemen en als er iets plukklaar is kunnen mensen deze komen plukken. Ons plukseizoen start meestal eind maart en eindigt in oktober.

Nele: Ik heb altijd in de bloemenwereld gezeten. Mijn ouders waren zelf bloemenkwekers en ik heb ook een bloemenzaak gehad. Na de geboorte van mijn tweede zoon begon ik op freelance basis en ontdekte ik dat al die perfecte bloemen steeds vaker uit landen als Afrika komen. De arbeidsomstandigheden en het ongecontroleerd gebruik van pesticiden deden mijn maag keren. Hier wou ik niet langer een aandeel in hebben. Omdat we aan ons nieuwe huis een grote tuin hadden, ging ik zelf aan de slag.

Je kan bij ons kiezen voor een plukabonnement of een bloemenabonnement. Hiermee kan je wekelijks, maandelijks of af en toe een boeketje bloemen komen plukken of ophalen. Als je kiest voor een bloemenabonnement en je woont in een straal van 10 km, leveren we zelfs aan huis.

Nu ben ik 3 jaar fulltime bezig met ‘Pluk Je Dag’. Mijn droom is werkelijkheid geworden. Bloemen van A tot Z, nu klopt het plaatje. De heerlijkste momenten zijn in de zomer. Dan sta ik om 5u op om de bloemen te verzorgen. Terwijl de wereld nog slaapt zijn de bijen, vlinders en andere insecten al druk in de weer. Het gezoem van de bijen, de ochtendzon en de bloemenpracht. Dat is een groot gelukje, daar doe ik het voor. Wat doen jullie in de winter? Nele: Vanaf november zijn er geen bloemen meer. In de zomer zaaien we extra bloemen. De overgebleven bloemen worden zorgvuldig geknipt en gedroogd. Met deze prachtige gedroogde bloemen overbruggen we de winter. Heb jij ook interesse in eerlijk geteelde bloemen? www.plukjedag.be

Wil je de bloemenpluktuin graag eens met je eigen ogen bekijken? Avansa gaat op 10 oktober op bezoek bij Nele. Het belooft een b(l)oeiende middag te worden. Schrijf je snel in. www.avansa-wd.be of 03 775 44 84

www.avansa-wd.be

45


Trots op lokaal talent! SCHITTERT JOUW FOTO IN ONS VOLGENDE MAGAZINE?

Een magazine met een regionale look. Dat is waar we elke keer keihard voor gaan. Bijna alle foto’s en illustraties in ons magazine zijn gemaakt door regionaal creatief talent. En daar zijn we trots op! Ook voor dit najaar zijn we op zoek naar mooie regionale beelden voor in ons voorjaarsmagazine. Ben jij een amateurfotograaf/kunstenaar? Wil jij ook schitteren in ons volgende magazine? Grijp dan nu je kans! We zijn op zoek naar: • Een horizontaal beeld met een duidelijke regionale toets (regio Waas-en-Dender). Vermeld de gemeente/stad waar de foto werd getrokken. • Dynamische groepsfoto’s van mensen die wandelen, samenwerken, tuinieren, kortom dingen aan het doen zijn,.. Het is niet expliciet nodig dat de mensen herkenbaar in beeld zijn.

©Ivo Delrue

Vereisten: Waas-en-Dender

samen naar beter Halfjaarlijks tijdschrift Jaargang 18 – ­ nr. 2 september – januari Rode Kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas T. 03 775 44 84 info@avansa-wd.be www.avansa-wd.be BE33 8916 7404 6946

Avansa Waas-en-Dender is erkend als regionale volkshogeschool door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

46

• De foto moet beschikbaar zijn in 300dpi. • De foto mag geen inbreuk vormen op enige rechten, inclusief de privacyrechten van derden. We bieden je: • €50 per geselecteerd beeld. • Jouw naam (en eventuele website) op het beeld. • Een oplage van 8000 exemplaren verspreid over de hele Waas-en-Dender regio. • 5 exemplaren van onze brochure om zelf uit te delen. Heb jij nog bruikbare foto’s in jouw repertoire die aan onze voorwaarden voldoen? Stuur ze voor 30/11 naar liza.vervaet@avansa.be. Bekijk het volledige wedstrijdreglement op onze website.


www.avansa-wd.be

47


Avansa Waas-en-Dender Gaat voluit voor de regio Kiest voor vernieuwing en verschil Waardeert duurzame verandering Ondersteunt engagement Stimuleert samenwerking Nodigt iedereen uit voor online en offline ontmoeting Zo versterken we mensen en sterke mensen maken de samenleving beter

Waas-en-Dender

avansa-wd.be Schrijf je in op onze nieuwsbrief info@avansa-wd.be | 03 775 44 84

samen naar beter

Profile for Avansa Waas-en-Dender

Magazine najaar 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded