__MAIN_TEXT__

Page 11

MECHELEN BETER PER VIERKANTE METER

Vormingplus en de Grond der Dingen Ontmoeting, verbinding en betrokkenheid Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap ARSENAAL/ LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project ‘De Grond der Dingen’ (DGDD) kreeg elke inwoner één vierkante meter om samen de toekomstige stad vorm te geven. De oproep leverde maar liefst 206 ideeën op. De voorstellen staan verzameld op www. degrondderdingen.be en zijn te zien in de zaal ‘De Grond der Dingen’ in Museum Hof van Busleyden.’ Over de voorstellen is met de Mechelaars onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen. Eind april 2019 werden ze teruggebracht tot een tachtigtal voorstellen. Deze kan je nog tot 15 maart te bezichtigen in de expo ‘The Neverending Park’. Uit die ideeën wordt opnieuw een selectie gemaakt van projecten die daadwerkelijk tot stand kunnen komen in een volgende fase.

© Hans Roels

Vormingplus werkt op twee manieren samen met ARSENAAL/ LAZARUS en Museum Hof van Busleyden. Hieronder lichten we deze samenwerking kort toe. De tijdlijn geeft een chronologisch en meer gedetailleerd overzicht van de stappen die we samen genomen hebben. Verbinden

Ontmoeten

De Grond der Dingen kan enkel een stadsproject zijn als álle Mechelaars uitgenodigd worden om een idee in te dienen. De blanke middenklasse is mondig en vindt (bijna) vanzelf een weg om zich te uiten en zijn/haar stem te laten horen. Voor de kwetsbaardere bevolkingsgroepen is dat niet evident. Vormingplus ondersteunt het project daarom bij het betrekken van kansengroepen door hen uit te nodigen een idee in te dienen en hen daarbij te begeleiden. Samen met de projectpartners bracht Vormingplus verschillende werkbezoeken aan De Keeting, een vereniging waar armen het woord nemen.

Vormingplus heeft vanuit haar omgevingsanalyse een goed zicht op de behoeften van burgers in de stad en wil Mechelaars versterken in het opnemen van hun burgerschap. Daarom boden we ondersteuning bij het realiseren van contact en synergie tussen de individuele indieners van ideeën. Vormingplus faciliteerde drie ontmoetingsmomenten waarop indieners samen thema’s en onderwerpen clusterden en dacht een geschikte methodiek uit. Kirsten Maeyaert en Theo Schoovaerts maakten tijdens deze momenten illustraties bij de ideeën. Bewonder ze in het projectdossier van De Grond Der Dingen op onze website: www.vormingplusregiomechelen.be/projecten.

11

Profile for Vormingplus regio Mechelen

Inspiratiemagazine 2020  

Vormingplus inspireert partners in Mechelen en de regio met haar vormingsaanbod, inhoudelijke thema's, duurzame samenwerkingen en verhalen v...

Inspiratiemagazine 2020  

Vormingplus inspireert partners in Mechelen en de regio met haar vormingsaanbod, inhoudelijke thema's, duurzame samenwerkingen en verhalen v...

Advertisement