Page 1

P R O G R A M M A Z I N E - J U L /A U G / S E P T 2 0 1 7

bpost PB- PP B- 06487

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRAAT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto:

Flickr.com - Diorama sky

BELGIE(N) - BELGIQUE

KOM NAAR ONZE ZOMERWEEK!


LO R E M I P S U M

2 | VORMINGPLUS


VO O R WO O R D

IJSJE Het is het begin van een nieuwe week in mei, een week die prachtig weer belooft. Deze morgen op de radio hoor ik onheilsberichten die een invasie van wespen aankondigen voor de komende zomer. In datzelfde bericht nuanceert de deskundige van dienst de opkomende "o nee"-stemming: meer wespen in de lucht

“Het is een kwestie van hoopvol zoeken naar het nut van wespen in de zomer” betekent ook minder vliegen en muggen en dus minder theatraal wild om ons heen slaande handen om deze vervelende neveneffecten van het mooie weer van ons af te houden. Elk nadeel heb z'n voordeel, zei ooit een bekende Nederlandse goalgetter - en dat zal omgekeerd ook wel zo zijn, veronderstel ik. Het is allemaal een kwestie van perspectief, van andere gezichtspunten trachten te begrijpen en van hoopvol te blijven zoeken naar wat ons bindt, naar de nuance, naar het nut van wespen in de zomer. Nuanceren, dat is de ene keer verward achterblijven bij een opinie die niet strookt met je eerste gedacht, maar ook een verhelderend

"aha" slaken wanneer stukjes van de puzzel in elkaar lijken te vallen. Tot het moment waarop je vaststelt dat er een paar stukken ontbreken en je gelaten moet concluderen dat er weinig anders opzit dan een onvoltooid werkstuk. En tegelijk opgelucht ademhalen: voltooiing is toch ook maar een saaie boel. Weten dat er nog wat stukjes van plaats kunnen en mogen veranderen, dat het totale plaatje er nog helemaal anders kan uitzien dan je had gedacht of voorspeld, dat is pas verrassend verfrissend. Zoals iemand die je ijsje aanreikt in de pauze van een circusvoorstelling. Een kortstondig moment van persoonlijke verrukking, maar ook van samenhorigheid met al wie zich op dat moment in de circustent bevindt, vol verwondering over wat zich in de de meest democratische van alle bühnes afspeelt: de circusring, de ronde tafel van het zinvolle meningsverschil. Je zal ze ook bij ons vinden tijdens de tweede editie van onze zomerweek, de ronde tafel. Maar er zijn varianten in alle mate en gewichten: onstabiele vierkante exemplaren, kleine salontafels en stevige, gegronde rechthoeken. Er is ruimte voor diversiteit, zelfs in het interieur. Zet je bij, neem een stoel, plof neer in een zetel of strandstoel: om nieuwe inzichten op te doen, verward of hoopvol achter te blijven, stukjes te vinden van een (gelukkig!) niet op te lossen puzzel. Of gewoon om een ijsje te eten. ■ Maarten Vanhee, stafmedewerker bij Vormingplus MZW

VORMINGPLUS | 3


INHOUD MAATSCHAPPIJ & MILIEU 6 “Je kan maar iemand goed kennen door samen dingen te doen” Ingrid Thys over Cohousing Kortrijk.

15 Smartphonefotografie Fotografische tips, (online) fotobeheer, automatische back-ups.

ZOMERWEEK 16 Zomerweek 2017 Ontdek ons programma!

10 ‘Solo’ Waarom steeds meer mensen alleen wonen.

12 Schudden aan de Vormingplus-boom Afscheid van Bart Noels.

KUNST & CULTUUR

13 De B(r)ouw Challenge

20 Verhalen van hoop

Een terugblik.

Fikry El Azzouzi.

DIGITAAL & MEDIA 14 Navigatie apps Online/offline.

4 | VORMINGPLUS

21 BlindDate Luisterwandeling.


22 Luisteren als wandeling Stijn Dickel pleit voor een kwalitatieve luistercultuur.

PERSOON & RELATIE 28 Uniek lig- of zitconcert Met Seraphine Stragier op cello.

FILOSOFIE & ZINGEVING 26 De vluchtelingencrisis Filosofische bedenkingen.

29 The Artist’s Way Op zoek naar inspiratie in je leven?

27 Filosofie op reis Een bloemlezing.

PROGRAMMA 30 Aanbod van juli t.e.m. september

VORMINGPLUS | 5


© Architecten Groep III

“JE KAN MAAR IEMAND GOED KENNEN DOOR SAMEN DINGEN TE DOEN” Ingrid Thys over Cohousing Kortrijk

H

et stond onlangs met zoveel woorden in de krant: cohousing is klaar om uit haar niche te breken. Ook in Kortrijk wordt, als alles goed gaat, op vrij korte termijn het gloednieuwe gebouw van Cohousing Kortrijk ingehuldigd, op enkele stappen van het Vormingplushuis. “Het eerste idee dateert echter al van ongeveer tien jaar geleden,” zo vertelt Ingrid Thys. Ze is er al bij sinds 2013 en heeft geïnteresseerden zien komen en gaan. “Het heeft veel voeten in de aarde gehad om het project van de grond te krijgen. Jaren geleden vroegen we aan stad Kortrijk of ze een stuk grond of gebouw had dat geschikt was voor Cohousing. De zogenaamde ‘Kop van de Prado’ (op de hoek van de Zwevegemsestraat en de Sint-Denijsestraat, momenteel een parking) bleek ideaal te zijn én de stad wou de grond verkopen, want die ligt er immers al heel lang braakliggend bij.”

6 | VORMINGPLUS

GEEN COMMUNE Naast Brugge, Oostende en Tielt is Kortrijk de vierde stad in West-Vlaanderen waar een cohousingproject bestaat of in de maak is. Maar hier is het echt nog een niche, zo beseft Ingrid. “Om een voorbeeld te geven: in groot-Gent heb je meer dan 10 projecten in de running. Bij het minste gerucht zit een nieuw project al halfvol, bij wijze van spreken. Dat is een heel andere situatie dan in West-Vlaanderen.” HOE MOET IK ME HET LEVEN IN EEN COHOUSING VOORSTELLEN? Er is iets van een dorpsgevoel, in de zin dat iedereen in het straatje of rond het plein elkaar kent. Het wordt meteen opgemerkt als er een vreemde het erf opkomt, wat de veiligheid zeker ten goede komt. Er ontstaan ook spontaan initiatieven die 


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

een antwoord zijn op gezamenlijke of individuele noden. Ik denk hierbij aan een jonge vader die mij vertelde verrast te zijn dat de naschoolse kinderopvang zo fijn verloopt. Zeker mensen met jonge kinderen ontdekken de voordelen, om nog maar niet te spreken van de kinderen zelf: zij hoeven maar de deur uit te gaan om iemand te ontmoeten. En ondertussen heb je in je eigen woning wel precies de gepaste ruimte om je ‘gewone’ leven te leiden. OFFICIEEL BESTAAT ER GEEN DEFINITIE VAN WAT COHOUSING INHOUDT. WAT IS JULLIE DEFINITIE? Een aantal binnenruimten en de buitenruimte zullen gemeenschappelijk zijn. We hebben echter niet de ambitie om een goeie vriendengroep te zijn, wel een goeie burengroep. Je kan maar iemand goed kennen door samen dingen te doen en daar focussen we ons op, dat mensen in een team of werkgroep een taak op zich nemen, waarvoor ze voldoende tijd en interesse hebben en dat afgestemd is op hun talenten. Zo houden we het geheel draaiende en leren mensen elkaar kennen. Als er vriendschappen ontstaan is dat een fijn neveneffect. Mensen evolueren ook in de loop der tijd, ze krijgen andere interesses, vullen hun tijd anders

“We hebben niet de ambitie om een goeie vriendengroep te zijn, wel een goeie burengroep”

in of gaan weg terwijl andere mensen erbij komen. De eerste insteek van cohousing is: je wil iets bijdragen aan het project, en daar krijg je iets voor terug. Tijdswinst bijvoorbeeld. Ik geef een voorbeeld: ben je niet geïnteresseerd in tuinieren, maar wil je wel van de tuin genieten? Geen probleem: anderen onderhouden de tuin. Maar zij zijn dan misschien minder geneigd om te koken en dat vind jij dan weer fijn. Die tijdswinst kan je bovendien gebruiken om buiten de cohousing actief te blijven. Het is een misvatting dat cohousing een commune is waar iedereen alles samen doet. Je leeft je eigen leven, en om het te verrijken hoef je je nauwelijks te verplaatsen. TOT WIE RICHT JE JE? We kiezen voor een mix van bewoners. Als er alleen mensen van dezelfde leeftijd wonen heeft iedereen op hetzelfde moment veel of weinig tijd. Voor het welslagen van het project op lange termijn, en voor de continuïteit ervan, is die diversiteit belangrijk. Maar in Kortrijk hebben we op dit moment weinig jonge mensen, zeker in vergelijking met pakweg Gent of Brugge.

BETROKKEN HOE ZIT HET MET HET ENGAGEMENT VAN DE MENSEN? De stad verwacht dat we als groep én als individu lang genoeg bij het project blijven. Dat zie je ook in andere steden. Stadsbesturen inspireren zich daarbij op het voorbeeld van de sociale woningen, waar je de huizen aan een voordeliger tarief kan kopen, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden. Maar ik vind het een 

VORMINGPLUS | 7


© Architecten Groep III

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

onrealistische wens om te verwachten dat iedereen méér dan een paar jaar op hetzelfde adres blijft wonen. Er kan van alles gebeuren in een leven. ‘COHOUSING’ EN ‘GEMEENSCHAPPELIJK WONEN’ ZIJN TERMEN DIE AL TE VAAK WORDEN GEBRUIKT, SOMS TEN ONRECHTE. Dat klopt. Zo wordt vaak een minimale gemeenschappelijke functie aan een gebouw toege-

8 | VORMINGPLUS

voegd, om het als 'nieuwe woonvorm' te promoten. Maar onze gemeenschappelijke functies zijn geen excuus. Ze geven de bewoners kansen tot ontmoeting of het ontwikkelen van hun talenten. En er is gewoonweg meer plaats: wie kan in het stadscentrum beschikken over een tuin van 1200m²? Onze prijzen zijn dan ook niet merkbaar lager dan een vergelijkbaar appartement in de streek. COHOUSING VERONDERSTELT VAAK NOG HET KOPEN VAN EEN ZOGENAAMDE ‘UNIT’. WAT MET HUURDERS? Er is lange tijd veel scepsis geweest over huurders die minder geëngageerd zouden zijn in een cohousingproject dan eigenaars. Maar in het buitenland, waar ze al langer met huurders in cohousing experimenteren, stellen ze vast dat dit niet klopt: wie kiest voor cohousing ís betrokken. Wij krijgen ook redelijk wat vragen van mensen die een woning willen huren. 


© Architecten Groep III

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

Ze zoeken een huurwoning omdat ze geen lening kunnen krijgen, niet omdat ze verantwoordelijkheid willen ontlopen. Investeerders kunnen op beide oren slapen. MISSCHIEN WILLEN MENSEN ZICH OOK NIET AL TE LANG ENGAGEREN? Misschien, maar ik heb nog nooit het argument gehoord dat mensen zich maar tijdelijk willen engageren (lacht). IS COHOUSING DUURZAMER? Wij bouwen volgens de Bijna Energieneutraal-norm, die pas verplicht wordt vanaf 2021. Toch zijn we niet duurder dan andere woningen die nu gebouwd worden. Integendeel, je zou kunnen zeggen dat we zelfs goedkoper zijn, als je bijvoorbeeld de tuin mee in rekening brengt. We zijn ook op andere manieren duurzaam. Bewoners bouwen een nieuw sociaal netwerk

“Cohousing is: iets willen bijdragen aan het project, en daar iets voor terug krijgen”. op. Daarnaast is er het gegeven van flexibel wonen. Het is niet ondenkbaar dat er gewisseld wordt met andere bewoners, als de gezinssituatie daarom vraagt. En we hebben zogenaamde ‘flexkamers’, die mits een minimale verbouwing, kunnen worden gebruikt als uitbreiding van een unit, of als logeerkamer voor de groep. Al deze aspecten van duurzaamheid komen in een normale woning niet aan bod. ■ Interview: Maarten Vanhee Meer info op www.cohousingkortrijk.be Lees het volledige interview op onze blog ‘De Toekomstmakers’

VORMINGPLUS | 9


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

‘SOLO’ Waarom steeds meer mensen alleen wonen Journaliste Nathalie Le Blanc toont in haar boek ‘Solo’ hoe alleen wonen een fenomeen is geworden, en hoe onze maatschappij ermee omgaat. Nooit in de geschiedenis van onze soort woonden zoveel mensen alleen en demografen verwachten dat dit aandeel nog zal stijgen.

Nooit in de geschiedenis van onze soort woonden zoveel mensen alleen.

Het zijn vragen die ook aan bod komen in De Schemerzone, onze maandelijkse gesprekstafel (17u) die op 3 juli in het teken staat van Le Blancs lezing. Na de lezing kan je nog gratis naar de film ‘The Lobster’ (2015) kijken, "een mix van sociale satire op het Tindertijdperk en een tragikomisch liefdesdrama”, aldus Focus Knack. Inleiding bij film gebeurt door Maarten Vanhee - Vormingplus. ■

DE SCHEMERZONE: DE OPMARS VAN DE SINGLE ma 3 juli 2017 - 17.00 u.

Die toename is deels te verklaren door het stijgende aantal relatiebreuken en onze hoge levensverwachting, maar alleen wonen is ook steeds vaker een bewuste keuze. Meer mensen dan ooit tevoren hebben er de middelen voor en de levensstijl sluit aan bij waarden die we vandaag hoog in het vaandel hebben staan: vrijheid, privacy, zelfontplooiing. Een echte sociale revolutie dus, waar we nog te weinig over horen. Hoe gaan we als samenleving met dit relatief nieuwe fenomeen om? En wat doet het psychologisch met een mens om korte of lange tijd alleen te wonen?

10 | VORMINGPLUS

€0

‘SOLO’ - LEZING NATHALIE LEBLANC ma 3 juli 2017 - 19.30 u.

€ 10 (gratis voor wie naar De Schemerzone komt)

‘THE LOBSTER’: FILM MET INLEIDING ma 3 juli 2017 - 22.00 u. €0 Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

â–² Still uit 'The Lobster' (Yorgos Lanthimos, 2015)

VORMINGPLUS | 11


© Heroen Bollaert

SCHUDDEN AAN DE VORMINGPLUS-BOOM Afscheid van Bart Noels Bart Noels is sinds mei 2017 directeur af van Vormingplus MZW. Bart werd in september 2014 directeur als opvolger van Linda Accou. Onder zijn leiding evolueerde Vormingplus verder in de richting van een geëngageerde sociaal-culturele volwassenenorganisatie die sterker inzet op projectwerking en op verbindingen met nieuwe partners uit de regio. Ook al was Bart een journalist, hij was vooral een man van daden, voor wie overleg niet mocht verzanden in gepalaver. Hij schudde aan de Vormingplus-boom en haalde ieder-

12 | VORMINGPLUS

een uit zijn comfortzone. Hij legde nieuwe verbindingen, keek over het klassieke en al-te-bekende-muurtje en zocht de sfeer op van werkgevers, overheden, belendende sectoren, ook voorbij onze regionale of nationale grenzen. Hij was de educatieve kleinzoon van Achiel Van Acker: D’abord j’agis, puis je réfléchis. Hij bracht rock ‘n roll in het vormingsgebeuren, zijn passage was kort maar inspirerend. Hij werd opgemerkt in grote delen van de regio, overtuigend en met een prikkelend gebrek aan geduld. Bart, dank je wel en alle succes! ■


DE B(R)OUW CHALLENGE Een terugblik Bedenk een nieuwe invulling voor de oude brouwzaal van brouwerij Rodenbach in Roeselare. Zo luidde de oproep van de ‘B(r)ouw Challenge’ naar studenten overal te lande. Die bliezen verzamelen tijdens het eerste weekend van april, en zochten twee dagen lang naar een herbestemming met respect voor het rijke verleden van de site en voor Krottegem, de buurt waarin Rodenbach is gelegen.

De B(r)ouw Challenge was een project van RESOC Midden-West-Vlaanderen, Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR en Erfgoedcel TERF, i.s.m. het Ondernemerscentrum Roeselare. Vormingplus was intensief betrokken bij de organisatie van dit ontwerpatelier en greep deze aanleiding aan om enkele wandelingen en workshops in Krottegem te organiseren. ■

VORMINGPLUS | 13


© Design by Freepik.com

D I G I TA A L & M E D I A

NAVIGATIE APPS Online/offline Met Google Maps (Android/iOS) kan je heel eenvoudig een route uitstippelen voor verplaatsingen met de auto, het openbaar vervoer, de fiets of gewoon te voet. Je kan een plek of route bestuderen op de kaart, en je kan op elk moment schakelen tussen kaartmodus en luchtfoto's of satellietbeelden (Google Earth). En als je helemaal inzoomt tot op het grootste detailniveau kom je terecht op 'Google Street View’. Via die modus kan je virtueel je route gaan verkennen of prospecteren, zodat je zeker je weg terugvindt.

Vervolgens bekijken we hoe je 'offline' kan navigeren met alternatieve apps zoals MAPS. ME, HERE WeGo of OsmAnd. Deze apps laten toe om je smartphone of tablet ook zonder mobiele dataverbinding als GPS te gebruiken. Handig op vakantie, of wanneer je slechts over een kleine databundel beschikt! ■

Robrecht Gossaert di 4 juli 2017 - 10.30 - 16.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 20

14 | VORMINGPLUS


D I G I TA A L & M E D I A

SMARTPHONEFOTOGRAFIE Fotografische tips, (online) fotobeheer, automatische backups Nog niet zo lang geleden waren foto's die je met een gsm-toestel of eenvoudige smartphone maakte van belabberde kwaliteit. De camera was slechts een gimmick. Dat is gelukkig vandaag de dag wel anders. Zelfs de secundaire camera (ofte 'selfie'-camera) beschikt tegenwoordig over een prima resolutie (vb. 8 MP). De hoofdcamera beschikt typisch over een nog hogere resolutie (vb. 13 MP), een lichtsterke lens en een redelijke sensor. Je kan dus technisch gezien al heel aardige foto’s nemen met je smartphone of tablet. Als je hierbij nog eens rekening houdt met enkele compositieregels en het verhaal dat je wil vertellen met je foto's kan je al tot heel mooie resultaten komen.

We geven jou een aantal heel concrete tips en workflows mee. Hoe start je? Hoe neem je nu een goede foto? Hoe kan ik deze best nog nabewerken? Heb ik daarvoor dure programma's nodig? Waar en hoe bewaar ik mijn foto's? Maar in deze workshop ga je vooral ook zelf aan de slag: foto's nemen, elkaar feedback geven (en zelf ook feedback ontvangen), foto's bewerken en foto's delen. ■

Ellen Deketele wo 5 juli 2017 - 10.00 - 16.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 20

VORMINGPLUS | 15


D I GMI TA ZO E RA WLE& E KM E D I A

ZOMERWEEK 2017 Ontdek ons programma!

D

at het goed was vorig jaar, en dat we het graag nog eens overdoen. De zomerweek 2016 kon rekenen op goed weer, lekker eten, fijne ontmoetingen, inspirerende dagen en avonden en een autovrije parking.

Méér van dat dus aan het begin van de komende zomervakantie. Van maandag 3 tot vrijdag 7 juli ben je meer dan ooit welkom in ons gebouw aan de Wandelweg. Je kan er niet alleen terecht voor workshops, lezingen, leesgroepen, dialoogtafels, films ... maar ook voor een ontbijt ‘s morgens en een warme maaltijd ‘s middags. Noteer zeker vrijdag 7 juli in je agenda. Dan sluiten we de zomerweek feestelijk af met een Lange Tafellunch. Op de volgende bladzijden vind je het overzicht

16 | VORMINGPLUS

van alles wat er tijdens die week gepland staat. Sommige programma’s duren enkele dagen, andere een halve dag of 1 avond. Inschrijven kan, zoals steeds, via onze website vormingplusmzw.be. Voor het ontbijt ‘s morgens betaal je € 5, wil je ‘s middags eten dan heb je de keuze tussen de in Kortrijk befaamde Potjes (€ 10) of een boterhammenbuffet aan € 5. Op voorhand inschrijven hiervoor hoeft niet. Voor de Lange Tafellunch op vrijdag vragen we je dat wel te doen. Alle praktische informatie over deze programma’s vind je op onze website, alsook in de tabel achteraan dit programmazine. Tot begin juli! ■


ZO M E R W E E K

Maandag 3 juli 8 - 9:

Actieve meditatie

9 - 10:

Zomerweekontbjit

10: Zeker van mezelf, rust in mezelf: doorwerk-tweedaagse (t.e.m. dinsdag 4/7)

19:

Portretfotografie bij aanwezig licht (t.e.m. woensdag 5/7)

19.30:

‘Solo’: waarom steeds meer mensen alleen wonen

22:

‘The Lobster’: film met inleiding

Dinsdag 4 juli Ayurvedische rugmassage

8 - 9:

Meditatie: je lichaam zacht wekken

9 - 10:

Zomerweekontbijt

10:

Navigatie-apps (hele dag)

Fotografie voor beginners: vakantiecursus (t.e.m. vrijdag 7/7) Google Photos (hele dag) 12 - 13.30:

Lunch op maandag

12.45 - 13.15: Siesta: luisteren naar verhalen uit de wereld 13.30:

Filosofie op reis: reizen als denken

17:

De Schemerzone: de opmars van de singles

De kracht van echt ontmoeten (t.e.m. woensdag 5 juli)

VORMINGPLUS | 17


ZO M E R W E E K

Meditatief boogschieten (hele dag) 12 - 13.30:

Woensdag 5 juli 8 - 9:

Klankschaalmeditatie

12.45 - 13.15: Siesta

9 - 10:

Zomerweekontbjit

14:

BlindDate luisterwandeling

10:

Smartphone-fotografie (hele dag)

17:

Boeken die doen groeien

19.30:

Uniek lig- of zitconcert op cello

Lunch op dinsdag

Yoga met klankschalen De zintuigen van de kunstenaar (hele dag) 12 - 13.30:

Lunch op woensdag

12.45 - 13.15: Siesta 20:

Verhalen van hoop: Fikry El Azzouzi

18 | VORMINGPLUS

13.30:

Filosofie op reis: denken over reizen

17:

Open cirkel met Kristin Verellen

19.30:

Ligconcert met klankschalen: zomers ontspannen en genieten

19.30:

Verhalen van hoop: Kristin Verellen

20:

Inspiratieavond reisfotografie met Tom Linster


ZO M E R W E E K

Donderdag 6 juli

19.30:

Filosofische bedenkingen bij de vluchtelingencrisis

8 - 9:

Meditatie met helende klanken

9 - 10:

Zomerweekontbjit

10:

Mobiel internet - hotspots

8 - 9:

Stille meditatie

Ontspannen met nada- of klankyoga: kennismaking

9 - 10:

Zomerweekontbjit

9:

Feestelijk koken voor de gezelligste zomertafel

The Artist’s Way (hele dag) De luwteplek: wandeling in Kortrijk 12 - 13.30:

Vrijdag 7 juli

10: Fiets en wandelroutes online uitstippelen

Lunch op donderdag Ontspannen in zelfliefde (hele dag)

12.45 - 13.15: Siësta 12 - 13.30: 13.30:

De lange tafellunch

Reis-apps

12.45 - 13.15: Siësta XL Filosofisch café 17:

Fietsonderhoud en -herstel on the go

Daten met Vormingplus Chantez!

19.30:

13.30:

Systeemopstelling rond vluchtelingen

Ligconcert: op muzikale wereldreis

VORMINGPLUS | 19


K U N S T & C U LT U U R

VERHALEN VAN HOOP Fikry El Azzouzi Fikry El Azzouzi is geboren en getogen in het Waasland. Geïnspireerd door zijn verwondering en ergernis over de actualiteit schrijft hij kortverhalen, columns, reportages en theaterstukken (o.a. 'Reizen Jihad'). In 2010 presenteerde hij zijn debuutroman ‘Het Schapenfeest’. Deze tragikomische roman vertelt over de grappige verwikkelingen in het leven van de elfjarige Ayoub. In 2015 werd hem de Arkprijs van het Vrije Woord toegekend voor zijn tweede roman ‘Drarrie in de nacht’. Zijn fascinatie voor de verontwaardiging en strijdvaardigheid van Malcolm X resulteerde vorig jaar in een boek (uitgeverij Epo) en een theaterstuk. 'Alleen zij' is de meest recente roman van El Azzouzi, een liefdesverhaal met

20 | VORMINGPLUS

een volwassen Ayoub in de hoofdrol, maar tegelijk "een dystopische waarschuwing voor Europa, en haar groeiende angst voor alles wat anders is" (Humo). Ziet Fikry El Azzouzi desondanks tekenen van hoop? Waar moeten we ons aan optrekken? Samen met de auteur zoeken we naar sprankels van hoop in complexe tijden. ■

Fikry El Azzouzi di 4 juli 2017 - 20 u Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10


K U N S T & C U LT U U R

In een wereld waar het visuele domineert, gaat de aandacht naar wat je ziet en minder naar wat je hoort. Kunstenorganisatie Aifoon wil bewustwording creëren rond de poëzie van geluiden die ons omringen. BlindDate/Soundwalk is een geluidswandeling waarbij deelnemers geblinddoekt, en voorzien van een helm met microfoon en koptelefoon, aan de arm genomen worden om zich te laten onderdompelen in de akoestische ecologie van de stad. De omgevingsgeluiden worden versterkt en maken de onderliggende geluiden ongewoon helder in de koptelefoon. Tijdens de wandeling worden rustmomenten ingebouwd, om ervaringen uit te wisselen en halverwege ook van rol te wissen. De geblindeerde luisteraar wordt dan begeleider en omgekeerd. Nadien is er ook ruimte voor een korte nabespreking.

© Aifoon

BLINDDATE Luisterwandeling Tip: op donderdag 6 juli neemt streekverteller Geert Callens je mee op zoek naar luwteplekken in Kortrijk. ■

BLINDDATE LUISTERWANDELING Jeroen Vandesande (Aifoon) di 4 juli 2017 - 14 u.

Plaats van afspraak in Kortrijk wordt later bekend gemaakt. € 20

DE LUWTEPLEK: WANDELING IN KORTRIJK Geert Callens do 6 juli 2017 - 10.00u

afspraak aan Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €5

VORMINGPLUS | 21


© Tine Declerck

K U N S T & C U LT U U R

LUISTEREN ALS WANDELING Stijn Dickel pleit voor een kwalitatieve luistercultuur “Het is een oud zeer dat we te weinig stilstaan bij hoe iets klinkt.” Wanneer Stijn Dickel een pleidooi houdt om creatiever om te gaan met geluid, dan kun je maar beter de oren spitsen. De geluidskunstenaar heeft als artistiek directeur van kunstenorganisatie Aifoon een duidelijke missie: de kunst van het luisteren aanscherpen. “Het begon 14 jaar geleden, met een project waarin we aan kinderen vroegen hoe ze de weg van thuis naar school beleefden, en hoe ze dat in geluid zouden vertalen aan de hand van geluidsopname en compositie.”

N

oem het vooral niet werken met muziek, want dat is het niet. “Geluid is, in tegenstelling tot muziek, niet gebonden aan een genre. Met geluid boor je een scala aan klanken en geluiden aan dat open is, en dat is zeer persoonlijk.

22 || VORMINGPLUS VORMINGPLUS

We proberen stem en muziek opzij te zetten om mensen echt te confronteren met de geluidswereld. Want we gaan er heel snel aan voorbij, tenzij we erover praten in termen van muziek. Ook pedagogisch-artistiek gezien dient muziek zich op een heel directe en geformatteerde manier aan. Bij geluid daarentegen heb je een open kader om te creëren. Je bent vrijer en vooral: het maakt de creativiteit los bij mensen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de geluidswandelingen die we organiseren (zoals in Kortrijk op 4 juli, nvdr). We zeggen niet hoe mensen naar de stad moeten luisteren, maar we proberen ze wel, met een aantal spelletjes en vragen, suggesties te geven welke richting het allemaal kan uitgaan. Maar het is vooral hun persoonlijke creativiteit, hun erfenis aan herinnering en aan culturele grenzen die bepalen hoe ze een stadsomgeving beleven. WILLEN JULLIE ERGENS OOK EEN TIJDSDOCUMENT VASTLEGGEN? Jürgen De Blonde , mijn collega bij Aifoon, is veel meer met archeologie van geluid bezig dan ikzelf. Hij heeft een residentie in het MIAT (Museum over industrie, arbeid en textiel) en het Huis van Alijn, beide in Gent. De insteek was daar het besef dat ook geluiden verdwijnen. Beide musea hebben wel een visuele collectie, maar auditief is het maar een mager beestje. 


© Aifoon

K U N S T & C U LT U U R

LEER HOUDEN VAN GELUID EN ZIE HET ALS EEN VERBINDENDE KRACHT? Het verbindende is wat we zelf creëren. R. Murray Shafer schreef in 1977 een boek met de titel ‘The soundscape’, en dat verwijst naar de zee aan geluiden waar we aan blootgesteld worden. Maar we hebben niet de cultuur om daar op een esthetische manier over na te denken. Visueel daarentegen denken we wél na over hoe we gebouwen inplanten in de publieke ruimte. Ook rond mode bestaat bijvoorbeeld al een hele esthetische beweging. Ik zou niet tegen een esthetische beweging van geluid zijn. Ik merk alleen dat er niet vaak ingezet wordt op wat onzichtbaar is.

WAT IS DE ROL VAN STILTE DAARBINNEN? ZIJN GELUID EN STILTE TWEE TEGENGESTELDEN? Dat is een vraag die ik bijna dagelijks moet beantwoorden (lacht). Vanaf het moment dat je stilte ziet als iets exterieur, zit je in de problemen. Tegelijkertijd weet ik waar de vraag vandaan komt; mensen zijn eigenlijk alleen maar getraind om te luisteren op een directieve manier, waardoor er weinig openheid is naar andere geluiden. Ik kom veel mensen tegen die hypersensitief zijn voor geluid. In plaats van te streven naar stilte zou ik eerst en vooral willen streven naar een goede kwaliteit van ons luisteren, want die is bedroevend. Onze luistercultuur is heel arm. Je komt snel uit bij communicatie als je over luisteren spreekt, en vaak houdt het daar ook op. Maar als je het luisteren ziet als een negotiatie waarmee je je verbindt met de wereld, dan kom je in heel andere luisterhoudingen en -strategieën terecht waar we ons niet van bewust zijn. Onbewust komt er heel veel geluid op ons af, en dat heeft z’n effect op ons. Maar bewust kan je daar ook heel creatief en avontuurlijk mee zijn: je kan dat luisteren uitdagen en ermee experimenteren. Stilte is voor mij iets intern, iets dat je zelfs in een poel van geluid kan ervaren. Daarenboven bestaan ook een aantal premissen die stilte keihard onmogelijk maken: 

© Flickr.com - andrewasmith

Tegelijk stellen we ons ook de vraag hoe we dit dan kunnen terugkoppelen naar het publiek. Voor het Huis van Alijn hebben we van geluiden kastjes gemaakt. Elke schuif die je als bezoeker opentrekt creëert een nieuw geluid, en door een andere schuif open te trekken maak je een compositie. Wanneer op hetzelfde moment iemand anders een schuif opentrekt kom je in een sociaal verhaal terecht. Ik kan daar heel filosofisch over doen, over de manier waarop wij als mensen auditief samenleven: we trekken allemaal kastjes open met geluiden die we zelf genereren, en dat verbindt ons op een bepaalde manier.

VORMINGPLUS | 23


we genereren zelf geluid als lichaam, en zelfs als het absoluut stil zou zijn, in een anechoïsche of dode kamer bijvoorbeeld, houden we het niet vol. Stilte op zich bestaat niet, en als ze bestaat, is ze ondraaglijk.

en monotoon lawaai, mij interesseert vooral het effect achter het beluisteren van zo’n compositie. Dezelfde methode zou je kunnen toepassen bij het beluisteren van een drilboor. Luisteren zonder willen.

BESTAAT ER ZOIETS ALS LAWAAI?

OMGEVINGSGELUIDEN LOPEN VAAK DOOR ELKAAR, EN KUNNEN WE MISSCHIEN BETER APPRECIËREN ALS WE DE AFZONDERLIJKE HERKOMST ERVAN KENNEN?

Lawaai en klank zijn de stiefbroer en -zus van geluid. Voor mij zijn ze esthetisch, particulier en temporeel. Auto’s kunnen lelijk lawaai maken, maar het geluid van een auto die op natte kasseien rijdt vind ik heerlijk. Als ik barstende hoofdpijn heb zal ik dat echter helemaal anders ervaren. In die zin praten we binnen Aifoon liever over geluid en geluidskunst in plaats van klankkunst, want dat verwijst eerder naar iets dat weerklinkt en mooi bevonden wordt. Geluid daarentegen is een term zonder esthetisch vooroordeel, het is iets open, waartoe je je verhoudt als luisteraar, waar je dieper naar luistert of net afstand van neemt. Ik geef een voorbeeld uit de muziek: de Franse componiste Eliane Radigue maakt lange composities waarbij het geluid zich traag en minimaal ontvouwt. Sommigen vinden dit saai

24 | VORMINGPLUS

Er zijn mensen die heel gevoelig zijn voor geluid en het vaak als onmogelijk ervaren om er naar te luisteren. Toch zou ik ook hen uitdagen om eerder naar het geheel te luisteren dan naar de som van de dingen. Als je elk geluid tegelijkertijd een plek wil geven is dat te veel. Als je naar het geheel luistert, kun je dat benaderen als een soort wandeling, als een spel, als ontmoetingen tussen geluiden, of dialogen, als een estafette van dingen. Naast het stimuleren van de creativiteit in het luisteren is het voor Aifoon belangrijk om vertrouwen, openheid en condities te scheppen waardoor de avontuurlijkheid van het luisteren uitgedaagd en aangemoedigd wordt. 

© Foto Luc Depreitere

© Aifoon

“Ik zou niet tegen een esthetische beweging van geluid zijn”


K U N S T & C U LT U U R

HOE MOETEN WE DAAR AAN BEGINNEN, AAN DAT APPRECIËREN VAN GELUIDEN? Heel veel mensen beginnen te meten, maar met meten alleen gaan we er niet geraken: luisteren naar 100 decibel hoogfrequent is anders in beleving dan 100 decibel laagfrequent. Het belevingsniveau is even relevant zoniet relevanter. Meten biedt grootordes aan, maar over belevingsniveau moet er een ander gesprek ontstaan. En om hierover te kunnen praten moeten we ook retoriek en jargon aanleren. Daarom gaan we tijdens onze workshops honderduit alle gesprekken aan om te reflecteren over geluid en om geluid op een veilige en diepgaande manier te ervaren. Ook beslissingen op beleidsniveau en op het niveau van stedenbouw kunnen zeker helpen. Ik denk dan aan de akoestiek van de stad. Naakte muren en straten versterken alleen maar het geluid. Wil je dat als stad of niet? En zo niet, hoe los je dat op? Dit soort vragen zouden moeten gesteld worden. Stedenbouwkundigen bij uitstek bepalen de akoestische omgeving van een stad. Door bepaalde gebouwen zus of zo in te plannen, maskeer of versterk je stadsgeluiden. Je kan bepaalde stadsgeluiden maskeren door een fontein te plaatsen die het geluid van auto’s opheft waardoor je een rustige omgeving krijgt. Bomen - elk met een bepaalde grootte en dikte van blad - zijn andere geluidsgeneratoren: ze creëren ruis, zoals de fontein, maskeren op die manier andere geluiden maar absorberen ook geluid … HEEFT EEN STAD OOK NOOD AAN STILTE- OF LUWTEPLEKKEN? Ik begrijp dat er vraag is naar stilte en luwteplekken in de stad, maar ik zou me daar niet

blind op staren. Er wonen steeds meer mensen op deze planeet, en vaak dicht opeen in de stad. Begrijp me niet verkeerd, er valt zeker iets te zeggen voor luwteplekken, volgens mij maakt het deel uit van het ‘componeren van een stad’. Idem voor het circulatieplan van de stad Gent. Filip Watteeuw, de schepen van mobiliteit, is voor mij de stadscomponist van de eeuw. Hij heeft er voor gezorgd dat je het omgevingsgeluid in de binnenstad, in ‘high definition’ (wanneer voor- en achtergrondgeluiden van elkaar te onderscheiden zijn) kunt ervaren. Nu hoor je bij manier van spreken midden in de stad opnieuw het tikken van de nagels van de hond op de straatstenen. Dat heeft een groot effect op onze geluidsomgeving en op hoe mensen de stad ervaren. HET IS BIJNA BIODIVERSITEIT. Inderdaad. Aifoon is als organisatie vooral bezig om de kwaliteit van het luisteren te verbeteren vanuit de kunsten, vanuit de creatie en de creativiteit van het luisteren. Maar meer en meer komen wij van onder de toren van de kunsten vandaan en in de maatschappij terecht. Het is voor ons heel interessant om ons publiek echt te horen. Wij geven het publiek een geluidswandeling en we dagen hen uit om zelf ook te creëren en creatief te zijn. Ik wil niet naïef zijn, maar ik denk wel dat mensen die een geluidswandeling meemaken op een andere manier stilstaan bij geluid. En dan groeit stilaan het bewustzijn dat luisteren veel rijker is dan wat ze nu kennen, gaan ze als vanzelf creatiever geluiden genereren en muzikaler omgaan met geluiden. ■ www.aifoon.org Interview: Maarten Vanhee Lees het volledige interview op detoekomstmakers.be

VORMINGPLUS | 25


Flickr.com - jonathan mcintosh

F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

DE VLUCHTELINGENCRISIS Filosofische bedenkingen Zoekt Europa zich een weg uit de vluchtelingencrisis of kijkt ze er gewoon van weg? De Europese Unie heeft de oplossing/aanpak voor de vluchtelingencrisis uitbesteed aan Turkije. Sommige Europese landen houden hun grenzen strikt gesloten, België zet nu vooral in op een (humane) terugkeer. Het thema blijft de publieke opinie beroeren. Neemt België zijn verantwoordelijkheid op, welke rol spelen de media, welke (private) projecten in België ondersteunen vluchtelingen in ons land? Politiek filosoof en auteur Arthur Wyns (MO*-magazine, De Wereld Morgen) gaat te rade bij oude en hedendaagse filosofen over migratie, mensenrechten en burgerschap. Zij kunnen ons helpen om belangrijke lessen te trekken uit de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

26 | VORMINGPLUS

Hij vertelt ook over zijn persoonlijke ervaringen met de vluchtelingencrisis in Duitsland (i.c. zijn ervaring in een huis waar vluchtelingen en studenten samenwonen) en zijn gesprekken met vluchtelingen, experts en presidenten. Met deze variatie aan stemmen van oude en nieuwe denkers en de aandacht voor concrete initiatieven willen we een positieve dialoog voeren, en een hervertelling van het huidig maatschappelijk verhaal aanmoedigen. ■

Arthur Wyns do 6 juli 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €5


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

FILOSOFIE OP REIS Een bloemlezing Filosoferen is reizen door de geest. Of is het reizen met je geest? In elk geval is reizen goed voor het denken, al zou het ook een vlucht kunnen zijn. Het boek 'Fietsen met Nietzsche', samengesteld door Babs van den Bergh, is een bloemlezing van diverse teksten die reizen en filosoferen met elkaar in verbinding brengen. Want waarom reizen we eigenlijk? Zoeken we eerst de vervreemding en dan de verrijking? Of zoeken we vooral onszelf? We laten ons inspireren door diverse korte teksten uit het boek, die we je op voorhand bezorgen. ■

REIZEN ALS DENKEN Jan Timmerman ma 3 juli 2017 - 13.30 u. € 10

DENKEN OVER REIZEN Maarten Vanhee wo 5 juli 2017 - 13.30 u. € 10 Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk Flickr.com - FootMassagez

VORMINGPLUS | 27


P E R S O O N & R E L AT I E

UNIEK LIG- OF ZITCONCERT Met Seraphine Stragier op cello De cellosuites van Johann Sebastian Bach hebben celliste Seraphine Stragier altijd heel erg aangegrepen. De universele schoonheid van deze muziek in combinatie met een zoektocht naar rust en ontspanning, brengen haar naar deze uitdaging. Laat je meevoeren op de barokke klanken van drie cellosuites van Bach: Suite I in sol majeur, Suite II in re mineur en Suite III in do majeur. Seraphine Stragier bespeelt een Boheems instrument gestemd op 415Hz. Deze lagere stemming zorgt voor tragere resonanties waardoor meer rust wordt gecreëerd. Ervaar de diepe trillingen en het effect van drie verschillende toonaarden op je lichaam en ziel. ■

Seraphine Stragier di 4 juli 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €8

28 | VORMINGPLUS


P E R S O O N & R E L AT I E

THE ARTIST’S WAY Op zoek naar inspiratie in je leven? Heb je het gevoel dat je vastgeroest bent in je dagelijkse routine? Verlang je naar wat frisheid en sprankel in je leven? Raakt het woord creativiteit je, zelfs als je nog niets ondernomen hebt op dat vlak? Dan is deze dag iets voor jou.

Via verschillende ervaringsgerichte oefeningen staan we stil bij wat creativiteit voor je betekent. Waar verlang ik naar, wat zijn mijn kleine of grotere dromen? Wat zit in de weg, wat blokkeert me? We bekijken dit vanuit de tijdslijn van verleden, heden en toekomst.

'The Artist's Way' werd ontworpen door Julia Cameron. Zij richtte zich oorspronkelijk naar geblokkeerde kunstenaars maar ontdekte gaandeweg dat creativiteit een bron is van inspiratie en energie voor iedereen. Met 'The Artist's Way' ga je stil staan bij kwaliteit in je leven en van daaruit bewuster keuzes maken. Op deze dag maak je kennis met het traject en ga je naar huis met een aantal inzichten die je kan toepassen in je dagelijks leven.

Deze workshop vraagt geen enkele voorkennis van creatieve technieken, het laat je wel toe om creativiteit bij jezelf te (her)ontdekken. www.theartistsway.be. ■

Mia Meutermans do 6 juli 2017 - 10.00 - 16.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 25

VORMINGPLUS | 29


30 | VORMINGPLUS

ma 25/09 - 17.00 u. Kortrijk

1 1 1 1

VERHALEN VAN HOOP: Fikry El Azzouzi

VERHALEN VAN HOOP: Kristin Verellen

DE LUWTEPLEK: wandeling in Kortrijk

DATEN MET VORMINGPLUS

SYSTEEMOPSTELLING: de plek en de impact van vluchtelingen 1

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

1 1 1 1

REIS-APPS

DIGIPINGUÏNS: Kali Linux & security tools op Linux

DIGIDOKTER: Windows 10: een vloeiende ervaring?

DIGIDOKTER: je WiFi-netwerk optimaliseren

DIGITAAL ALGEMEEN

DIGITAAL & MEDIA

vr 7/07 - 13.30 u.

1

BLINDDATE LUISTERWANDELING

1

do 6/07 - 17.00 u.

1

za 16/09 - 10.00 u.

za 16/09 - 10.00 u.

di 05/09 - 19.00 u.

do 6/07 - 13.30 u.

do 6/07 - 10.00 u.

wo 5/07 - 20.00 u.

di 4/07 - 20.00 u.

di 4/07 - 14.00 u.

ma 3/07 - 19.30 u.

Tielt

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

SOLO: waarom steeds meer mensen alleen wonen

ma 3/07 - 17.00 u.

1

locatie

DE SCHEMERZONE: de opmars van de single

datum

#sessies

titel

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

Dries Terryn

Joachim Leeman

Maxim Deweerdt

Rik Coghe

Maarten Vanhee

Jan Timmerman

divers

Geert Callens

Kristin Verellen

Fikry El Azzouzi

Jeroen Vandesande

€5

€5

€5

€ 10

€0

€0

€0

€5

€ 10

€ 10

€ 20

€ 10

€0

Kurt Declercq, Rie Vanduren Nathalie Le Blanc

prijs

docent

PROGRAMMA


10 4

LIGHTROOM: de digitale donkere kamer

ORDE SCHEPPEN OP JE PC: bestandsbeheer

za 9/09 - 10.00 u. za 9/09 - 10.00 u. za 16/09 - 10.00 u. za 16/09 - 10.00 u.

1 1 1 1

DIGIDOKTER: gezondheidsapps

DIGIDOKTER: smartphonefotografie: tips & trucs

DIGIDOKTER: kies de juiste smartphone

DIGIDOKTER: mobiel internet en hotspots

za 2/09 - 10.15 u. za 16/09 - 10.00 u. di 19/09 - 19.00 u.

1 1 2

DIGIDOKTER: Airbnb e.a. deelplatformen

DIGIDOKTER: bestanden opslaan in de cloud

GOOGLE DRIVE EN ONLINE KANTOORSUITE

vr 7/07 - 10.00 u. za 2/09 - 10.00 u.

1

FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN

di 4/07 - 10.00 u.

1

2

NAVIGATIE-APPS (ONLINE/OFFLINE)

ma 3/07 - 13.30 u.

DIGIDOKTER: bestanden opslaan in de cloud

2

GOOGLE PHOTOS: je foto's beheren in de cloud

WEB, CLOUD & SOCIAL

CANVA: drukwerk maken voor je vereniging do 21/09 - 19.00 u.

do 6/07 - 10.00 u.

1

MOBIEL INTERNET EN HOTSPOTS

2

wo 5/07 - 10.00 u.

Kortrijk

Wevelgem

Roeselare

Zwevegem

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Ingelmunster

Avelgem

Meulebeke

Kuurne

Kortrijk

Kortrijk

wo 27/09 - 19.00 u. Kortrijk

2

VRIJWILLIGERSVORMING

Waregem

wo 27/09 - 19.00 u. Kortrijk

za 23/09 - 10.00 u.

SMARTPHONEFOTOGRAFIE

SMARTPHONE & TABLET

1

DIGIDOKTER: kies ik voor een pc, laptop of tablet?

Robrecht Gossaert

Rik Coghe

Ruben Laflere

Rik Coghe

Rik Coghe

Robrecht Gossaert

Rik Coghe

Mieke Vergote

Robrecht Gossaert

Kristof D'hanens

Rudi De Bruyne

Mathias Algoet

Robrecht Gossaert

Ellen Deketele

Carina Gülcher

Peter Berghman

Rolf Demeulenaere

€ 20

€5

€5

€0

€ 10

€ 20

€ 20

€ 12

€5

€5

€5

€5

€ 10

€ 20

€ 50

€ 150

€5

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 31


32 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 1

SIËSTA: luisteren naar verhalen uit de wereld

SIËSTA: luisteren naar verhalen uit de wereld

VERHALEN VAN HOOP: Fikry El Azzouzi

SIËSTA: luisteren naar verhalen uit de wereld

SIËSTA: luisteren naar verhalen uit de wereld

SIËSTA XL MET TINE MONIEK

1 1 2

CHANTEZ!

FIETSONDERHOUD EN -HERSTEL ON THE GO

WORKSHOP DRUKTECHNIEK

3 10 1 10

PORTRETFOTOGRAFIE BIJ AANWEZIG LICHT

FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS (VAKANTIECURSUS)

INSPIRATIEAVOND REISFOTOGRAFIE MET TOM LINSTER

BASISCURSUS FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE

1

DE ZINTUIGEN VAN DE KUNSTENAAR

CREATIEF

1

'THE LOBSTER': film met inleiding

KUNST

KUNST & CULTUUR

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

ma 25/09 - 19.00 u. Kortrijk

do 6/07 - 20.00 u.

ma 3/07 - 10.00 u.

ma 3/07 - 19.00 u.

zo 17/09 - 10.00 u.

vr 7/07 - 13.30 u.

do 6/07 - 17.00 u.

wo 5/07 - 10.00 u.

vr 7/07 - 12.45 u.

do 6/07 - 12.45 u.

wo 5/07 - 12.45 u.

di 4/07 - 20.00 u.

di 4/07 - 12.45 u.

ma 3/07 - 12.45 u.

ma 3/07 - 22.00 u.

Peter Berghman

Tom Linster

Tom Linster

David Barbe

Jonas Ghyselen

Pieter Dewolf

Pieter Lonneville

Jonas Ghyselen

Tine Moniek

Verteller

Verteller

Maarten Vanhee

Verteller

Verteller

Maarten Vanhee

€ 125

€5

€ 125

€ 45

€45

€10

€0

€ 35

€0

€0

€0

€ 10

€0

€0

€0

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 2 1

FILOSOFIE OP REIS: denken over reizen

OPEN CIRKEL MET KRISTIN VERELLEN

VERHALEN VAN HOOP: Kristin Verellen

FILOSOFISCH CAFÉ

FILOSOFISCHE BEDENKINGEN BIJ DE VLUCHTELINGENCRISIS

PROEVEN VAN MODERNE EXEGESE

STILTEWANDELING IN BERGELEN

2 2

DE KRACHT VAN ECHT ONTMOETEN

LOSLATEN IS LEVEN IN VERBINDING

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF: doorwerk-tweedaagse 2

PERSOONLIJKE GROEI

1

​AYURVEDISCHE RUGMASSAGE

LICHAAMSWERK & MASSAGE

PERSOON & RELATIE

1

10

FILOSOFIE OP REIS: reizen als denken

FILOSOFIE

FILOSOFIE & ZINGEVING

BASISCURSUS FOTOGRAFIE

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

ma 3/7 - 10.00 u.

za 19/8 - 10.00 u.

di 4/7 - 10.00 u.

ma 3/07 - 10.00 u.

zo 27/08 - 10.00 u.

wo 23/08 - 19.30 u.

do 6/07 - 19.30 u.

do 6/07 - 13.30 u.

Kortrijk

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Gullegem

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

wo 5/07 - 20.00 u. Kortrijk

wo 5/07 - 17.00 u.

wo 5/07 - 13.30 u.

ma 3/07 - 13.30 u.

do 28/09 - 19.00 u.

Linda Accou

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Lucrèce Corneillie

Rita Gesquiere

Jean Bastiaens

Arthur Wyns

Jan Timmerman

Kristin Verellen

Kristin Verellen

Maarten Vanhee

Jan Timmerman

Peter Berghman

€ 60

€ 50

€ 50

€ 30

€ 15

€ 25

€5

€0

€ 10

€0

€ 10

€ 10

€ 125

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 33


34 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 10 1

BOEKEN DIE DOEN GROEIEN

OPEN CIRKEL MET KRISTIN VERELLEN

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE IN JE LEVEN? KOM PROEVEN VAN THE ARTIST’S WAY

ONTSPANNEN IN ZELFLIEFDE

ZORGEN VOOR JEZELF IS JE GOED RECHT

NLP, LEVEN (Z)ONDER INVLOED

MEDITATIEF BOOGSCHIETEN

VIND JE EIGEN-WIJZE PIPPI LANGKOUS

JE IMMUUNSTELSEL ALS BONDGENOOT

ZEKER VAN MEZELF: een assertiviteitstraining voor studenten

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF

VOEDING EN BEWUSTZIJN: lezing

1 1 1 1

ZOMERWEEKONTBIJT

ZOMERWEEKONTBIJT

ZOMERWEEKONTBIJT

ZOMERWEEKONTBIJT

VEGETARISCH KOKEN

1

MEDITATIEF BOOGSCHIETEN

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

do 6/07 - 9.00 u.

wo 5/07 - 9.00 u.

di 4/07 - 9.00 u.

ma 3/07 - 9.00 u.

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

wo 27/09 - 19.00 u. Kortrijk

di 19/09 - 19.00 u.

wo 30/08 - 10.00 u. Kortrijk

ma 28/08 - 19.00 u. Kortrijk

ma 28/08 - 9.30 u.

zo 27/08 - 10.00 u.

za 26/08 - 10.00 u.

wo 23/8 - 10.00 u.

vr 7/07 - 10.00 u.

do 6/07 - 10.00 u.

wo 5/07 - 17.00 u.

di 4/07 - 17.00 u.

di 4/07 - 10.00 u.

Peter Vandermeersch

Linda Accou

Linda Accou

Lieven Ostyn

Linda Van Wichelen

Lieven Ostyn

Pieter Tuytten

Lut Boutens

Trees Dewever

Mia Meutermans

€5

€5

€5

€5

€ 15

€ 150

€ 30

€ 50

€ 25

€ 27.5

€ 50

€ 25

€ 25

€ 25

€0

€0

Conny Vercaigne, Linda Accou Kristin Verellen

€ 27.5

Lieven Ostyn

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 1

LUNCH OP MAANDAG

LUNCH OP DINSDAG

LUNCH OP WOENSDAG

LUNCH OP DONDERDAG

LANGE TAFELLUNCH

ZOMERSEIZOENSKOOKLES

1 1 1 1 1 1 1 1

• KLANKSCHAALMEDITATIE

• MEDITATIE MET HELENDE KLANKEN

• STILLE MEDITATIE (ZENBOEDDHISME)

UNIEK LIG- OF ZITCONCERT OP CELLO

YOGA MET KLANKSCHALEN

LIGCONCERT MET KLANKSCHALEN: zomers ontspannen en genieten

ONTSPANNEN MET NADA- OF KLANKYOGA

LIGONCERT: op muzikale wereldreis

DE VREUGDE VAN STILTE VERKENNEN MET MEDITATIE, SATSANG EN MANTRA’S

1

1

• MEDITATIE: je lichaam zacht wekken

© Tuin der Lusten

1

• ACTIEVE MEDITATIE

MEDITATIE, DE START VAN JE DAG

VERSTILLING

1

ZOMERWEEKONTBIJT

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

vr 25/08 - 9.30 u.

do 6/07 - 19.30 u.

do 6/07 - 10.00 u.

wo 5/07 - 19.30 u.

wo 5/07 - 10.00 u.

di 4/07 - 19.30 u.

vr 7/07 - 8.00 u.

do 6/07 - 8.00 u.

wo 5/07 - 8.00 u.

di 4/07 - 8.00 u.

ma 3/07 - 8.00 u.

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

wo 30/08 - 19.00 u. Heule

vr 7/07 - 12.00 u.

do 6/07 - 12.00 u.

wo 5/07 - 12.00 u.

di 4/07 - 12.00 u.

ma 3/07 - 12.00 u.

vr 7/07 - 9.00 u.

Gwendoline Remmerie

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Ann Cornilly

Ann Cornilly

Seraphine Stragier

Geert Acke

Conny Vercaigne

Ann Cornilly

Lieven Ostyn

Rie Vanduren

Peter Vandermeersch

€ 12

€8

€ 12

€8

€ 12

€8

€5

€5

€5

€5

€5

€ 21

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€5

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 35 37


COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Guido Demeulenaere, p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk MEER LEZEN Lees over wat ons boeit op www.detoekomstmakers.be Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW INSCHRIJVEN Via onze website www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00. Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks in bij onze partners. Je vindt die informatie bij de cursusbeschrijving op onze website. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet, dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen plaats in te nemen. INFORMATIE Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief, annuleren van een inschrijving ...? www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 info@vormingplusmzw.be. Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

EINDREDACTIE Maarten Vanhee VORMGEVING Hannes Desmet - buro345.be ILLUSTRATIES Freepik.com DRUK

AFGIFTEKANTOOR Kortrijk mail, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk VORMINGPLUS MZW Wandelweg 11, 8500 Kortrijk 056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be www.vormingplusmzw.be IBAN BE 69 0014 0920 44 78 Volkshogeschool Midden- en Zuid-West-Vlaanderen vzw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Vormingplus MZW - programmazine zomer 2017  
Vormingplus MZW - programmazine zomer 2017  
Advertisement