Page 1

PROGR AMMAZINE - JAN/FEB/MA 2018

bpost PB- PP B- 06487

AFGIF TEK ANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRA AT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto:

Flickr.com - Willy Verhulst

BELGIE(N) - BELGIQUE

HET BELANG VAN WIKIPEDIA IN TIJDEN VAN NEPNIEUWS OVER AIRBNB EN ANDERE DEELPLATFORMEN


VO O R WO O R D

D

SCHAPEN IN EEN WOLVENVACHT

e mens is een wolf voor zijn medemens, van nature zelfzuchtig, egoïstisch, competitief, agressief en hebberig. Met Thomas Hobbes ('Over de burger', 1651) kreeg dit oeroude denkbeeld brede bekendheid. En tot op vandaag schemert dit 'verklaringsmodel' door in talrijke commentaren en opinies in de media. Cynici gaan vaak impliciet uit van deze gedachte en onderstrepen zo dat ze een 'nuchtere kijk' op de zaak hebben en 'niet naïef' zijn. Dat het model zo'n aantrekkingskracht heeft is niet verwonderlijk als je een krant openslaat of een journaal bekijkt. Maar het vernauwt ook onze blik of, scherper gesteld, het maakt ons blind voor een waaier aan fenomenen die niet in het plaatje passen en dus ook te weinig in de media komen. In het boek 'De supersamenwerker' (EPO, 2016) argumenteren onderzoekers Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke dat empathie en sociaal gedrag vroege verworvenheden zijn in de menselijke evolutie, en dat onze overleving meer op samenwerking berust dan op concurrentie.

(verwachte) astronomische winsten en dito beurswaarde. Maar is dat alles wat er in het technologielandschap beweegt? Helemaal niet. In de digitale wereld zijn 'commons' (het gemeengoed) al lang niet meer weg te denken. Het bekendste voorbeeld is Wikipedia, de vrije encyclopedie. Iets technischer en dus minder bekend is Linux, het uitermate succesrijke 'open source' besturingssysteem waar zowat alle techgiganten sterk afhankelijk van zijn en waar ze actief aan bijdragen - ja, sinds kort met inbegrip van 'aartsvijand' Microsoft. In dit tijdschrift lees je interviews met Geert Van Pamel (voorzitter van Wikimedia Belgium) over het belang van Wikipedia, en Lieven D'Hont (Peerby) over online deelplatformen. Twee mensen die een 'nuchtere kijk' op de zaak hebben en bepaald niet 'naïef' te noemen zijn. ■ Merijn Supply stafmedewerker bij Vormingplus MZW

Wie de technologiesector vanop enige afstand volgt ziet vooral een kille wereld waar 'het recht van de sterkste' heerst. Een handvol techgiganten - nogal onhandig afgekort tot de naam FAAMG (*) - vechten om (alleen)heerschappij, gebruikersgegevens, reclame-inkomsten, (*) FAAMG: Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Google

VORMINGPLUS | 3


INHOUD MAATSCHAPPIJ & MILIEU 6 “Wikipedia vertrekt altijd van de realiteit en de objectiviteit” Interview met Geert Van Pamel, oprichter en bestuurslid van Wikimedia België.

DIGITAAL & MEDIA 14 Vele kleintjes maken groot Interview met Lieven D’Hont van Peerby en WijDelen vzw.

16 Smartphonefotografie Tips & trics.

10 Strijdvaardige vrouwen over generaties heen Paula Marckx en ‘Fille Folle’.

11 ‘Zwijg allochtoon’ In gesprek met Rachida Lamrabet.

17 Wijze apps Bijleren op 'het kleine scherm'.

KUNST & CULTUUR 18 Jean-François Millet in Rijsel Lezing, tentoonstellingsbezoek en film.

DAG VAN DE STILTE 12 Dag van de Stilte 2017

20 Aan het roer van het vormingsluik

Terugblik

Interview met Marleen Caes van CC De Schakel (Waregem).

4 | VORMINGPLUS


22 De roots van … Bob Dylan & Ry Cooder.

PERSOON & RELATIE 30 Heartfulness: geen oorlog tegen jezelf voeren Interview met Kristel Van Maele.

FILOSOFIE & ZINGEVING 24 Een ontmoeting van gedachten en ideeën.

32 The Artist’s Way

In gesprek met Fons Vandormael, begeleider van het filocafé in Tielt.

Op zoek naar inspiratie in je leven?

28 Vrij-Spraak: bloedtest

De Grote Levensvragen.

33 Lezen om te leven

Over (de grenzen van) persoonlijke vrijheid en medische vooruitgang.

29 Geweld in de bijbel

PROGRAMMA 34 Aanbod van januari t.e.m. maart 2018

VORMINGPLUS | 5


“WIKIPEDIA VERTREKT ALTIJD VAN DE REALITEIT EN DE OBJECTIVITEIT” Interview met Geert Van Pamel, oprichter en bestuurslid van Wikimedia België

W

ikimedia België is - niet wettelijk, maar wel in praktijk - de vertegenwoordiger in ons land van de Wikimedia Foundation, de oorspronkelijk door Jimmy Wales opgerichte en in San Francisco gevestigde non-profitorganisatie achter o.m. Wiki­pedia. Ingenieur en informaticaspecialist Geert Van Pamel is oprichter en bestuurslid van Wikimedia België en ziet het belang van Wikipedia (dat in het Nederlands bestaat sinds 2001) alleen maar toenemen. “Feiten zijn uiterst belangrijk voor Wikipedia”. Een gesprek als inleiding bij zijn lezing op 27 februari in Kortrijk. WE ZIJN ALLEMAAL WEL EEN BEETJE FAUST, ZEI U ONLANGS IN EEN ARTIKEL IN DE STANDAARD OVER DE WIKIPEDIANEN DIE DE LEMMA’S SCHRIJVEN. WAT BEDOELT U DAARMEE? Faust is een Duitse sage van een geleerde die ongelukkig is met zijn leven en die amper sociale contacten zou hebben. Ik wil niet met die extreme vorm worden vergeleken, maar veel Wikipedianen houden er wel van om in alle rust en met veel geduld te werken aan een artikel, of anderzijds creatief bezig te zijn met kennis. Vele Wikipedianen overstijgen meerdere domeinen door gelijk-

6 | VORMINGPLUS

tijdig bezig te zijn met Wikipedia, fotografie op Wikimedia Commons, met taal op Wiktionary, of met Wikidata (het inventariseren van de wereld). Zij zijn heel dikwijls polyglot en hoger opgeleid en volgen jaarlijks één of meerdere internationale conferenties. Het zijn hechte gemeenschappen waardoor er toch veel sociaal contact is, zowel online als offline. WIKIPEDIA LEEFT EXCLUSIEF VAN DONATIES VAN DE GEBRUIKERS. HOE GROOT IS DE DRUK OM ADVERTENTIES TOE TE LATEN? De belangrijkste pijler van Wikipedia is neutraliteit en objectiviteit. Daarom zal er m.i. nooit reclame verschijnen op Wikipedia. De Wikimedia-organisatie wil volledig onafhankelijk zijn en blijven. Daarom vraagt de organisatie een kleine jaarlijkse bijdrage aan alle lezers. Wikimedia België vraagt lidgeld maar actieve vrijwilligers die regelmatig een artikel bijwerken worden hiervan vrijgesteld. Overigens heeft de Wikimedia-organisatie geen enkele invloed op de inhoud van artikels wegens dezelfde reden van neutraliteit. JOURNALIST JORIS LUYENDIJK GAF IN DE STANDAARD EEN PLEIDOOI VOOR EEN 

Ronn, CC-BY-SA

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

“21 E EEUWSE BENADERING VAN INFORMATIE”, WAARBIJ DE JOURNALIST NIET MEER DE “GEHEIMTAAL VAN DE ELITE" MOET GEBRUIKEN, MAAR ZOU MOETEN SCHRIJVEN VOOR ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING. HIJ ZIET DIT ALS EEN “BREDERE TAAKOPVATTING DOOR JOURNALISTEN [...], ONONTBEERLIJK VOOR ONZE DEMOCRATIE.” HOE STAAT U HIER TEGENOVER, EN WELKE ROL KAN WIKIPEDIA HIERIN SPELEN? Wikipedia moet zeker geschreven worden in de taal van de man in de straat, maar moet ook aandacht hebben voor complexe (wetenschappelijke, politieke en culturele) problemen en mag af en toe wel moeilijk zijn. Maar de kernboodschap moet voor iedereen begrijpbaar zijn. Daarom is het heel belangrijk om in de eerste paragraaf (of zin) al duidelijk te maken waarover het gaat. De inhoud van een artikel moet kunnen worden begrepen door een zestienjarige. Door alleen al de eerste paragraaf te lezen moet je kunnen beslissen of je de rest van de pagina ook nog moet doorworstelen. HOE BELANGRIJK IS WIKIPEDIA IN TIJDEN VAN ‘FAKE NEWS’ EN WANTROUWEN TEGENOVER FEITENKENNIS? Feiten zijn uiterst belangrijk voor Wikipedia. Meer en meer artikels bevatten bronverwijzingen. Wikipedia wordt niet vanuit het niets geschreven: het vertrekt altijd van de realiteit en de objectiviteit. Het is een encyclopedie en mag geen origineel onderzoek, noch persoonlijke opinies bevatten. Alle meningen moeten aan bod komen in een evenwichtig artikel. Toch is een anonieme bijdrage mogelijk juist omdat het in sommige omstandigheden onmogelijk is om onder een username of pseudoniem te schrijven

(wegens politieke omstandigheden, nationale censuur, ondemocratische regimes, gevaar voor persoonlijke aanvallen,...). WIKIPEDIA-OPRICHTER JIMMY WALES LANCEERDE IN ALLE STILTE HET PROJECT WIKITRIBUNE, DAT EEN NIEUWSPLATFORM MOET WORDEN, GESCHREVEN DOOR JOURNALISTEN EN BURGERS. HOE SCHAT U DIT NIEUWE PLATFORM IN IN VERGELIJKING MET WIKIPEDIA? Dit project is volledig onafhankelijk van de Wikimedia-organisatie en is een persoonlijk initiatief van Jimmy Wales. Wales heeft overigens het bestuur over de Wikimedia-projecten overgedragen aan de Wikimedia Foundation en heeft dus geen (directe) inspraak meer over hoe Wikimedia verder evolueert. Zoals

“Een Wikipediaartikel kan nooit persoonlijk zijn.” ieder individu staat het hem vrij om persoonlijke initiatieven te nemen binnen of buiten de organisatie. Net zoals Wikimedia zich nooit persoonlijk moeit met personen of persoonlijke bezigheden, tenzij regels zoals belangenvermenging, auteursrechten, privacy, respect,.... geschonden worden. WIKIPEDIA ZOU VOORAL ‘MANNELIJKE’ INFORMATIE BEVATTEN, VOORAL GESCHREVEN DOOR MANNEN. HOE WORDT DIT EUVEL GECORRIGEERD? 

VORMINGPLUS | 7


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

Tevens zijn er steeds meer vrouwen in de culturele sector (musea, kunst, geschiedenis, Wikidata, enz.). Wat alsnog te weinig aan bod komt zijn artikels over vrouwen of ‘vrouwen-onderwerpen’. Een ander probleem is dat de grootste encyclopedie Engelstalig is. Er zijn nog een vijf- à tiental talen met veel artikels; het Nederlands staat op de vijfde plaats; toch is het zo dat de diepgang (in termen van aantal woorden en lijnen, details) in het Nederlands kleiner is dan in het Engels. De andere 280 talen hebben slechts een beperkt aantal lemma's. HOE WORDT ERVOOR GEZORGD DAT RELEVANTE INFORMATIE OP WIKIPEDIA GESCHEIDEN WORDT VAN TRIVIALITEITEN? Informatie wordt gecheckt en gewogen door alle vrijwilligers en door de moderatoren. Artikels die niet voldoen worden verwijderd.

8 | VORMINGPLUS

Overigens vind ik dat op de Nederlandstalige Wikipedia te streng wordt geoordeeld; te veel artikels worden ten onrechte verwijderd. Een kort artikel krijgt daardoor niet de kans om te groeien. Mijn tip is daarom: begin een nieuw artikel eerst in uw gebruikersruimte. Toch moeten onderwerpen relevant blijven. Er zijn duidelijke relevantie-regels maar het is wel waar dat er bijvoorbeeld regelmatig conflicten zijn tussen Nederland en Vlaanderen over wat encyclopedie-waardig is. WIKIPEDIA MOET ALS ENCYCLOPEDIE GARANT STAAN VOOR CORRECTE INFORMATIE. SOMS IS EEN ZEKERE AFSTAND IN TIJD DAARVOOR NODIG. HOE SCHIPPERT U TUSSEN DE ACCURAATHEID VAN DE ENCYCLOPEDIE EN HET SNELLE JOURNALISTIEKE WERK? Wikipedia is geen verzameling van nieuwsberichten, maar het is waar dat er toch regelmatig heel actuele thema's aan bod komen. Wikipedia-artikels hebben meer diepgang en hebben een veel langere houdbaarheidsdatum dan krantenartikels of nieuwsberichten. Zij zijn dan ook breder in de tijd. Bronnen worden vrijgegeven, of zijn ten minste gewenst, wat niet het geval is in de krantenwereld waar bronnen in principe geheim kunnen blijven. In Wikipedia worden artikels voortdurend bijgewerkt, 

© Wikimedia Foundation

Er is veel aandacht voor dit diversiteitsprobleem. De meerderheid van Wikipedianen is inderdaad man-blank-jong en hoogopgeleid. Andere culturen en talen komen ook minder aan bod. Maar er is een groeiende interesse en aandacht, ook van 50- en 60-plussers die vervroegd met pensioen gaan en die hun kennis willen documenteren.


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

“Ik vind dat op de Nederlandstalige Wikipedia te streng wordt geoordeeld; te veel artikels worden ten onrechte verwijderd.” wat in een krantenartikel door de vorm niet mogelijk is. De volledige historiek van een artikel wordt woord per woord bijgehouden ("wie heeft wanneer gewijzigd?"). Het is niet omdat een artikel frequent wordt gewijzigd dat het slecht is. Het is wel zo dat spam en vandalisme een probleem kunnen vormen. Maar in het algemeen wordt dit binnen de 2 minuten gecorrigeerd.

HOE KAN WIKIPEDIA, ALS BRON VAN KENNIS, ZICH STAANDE HOUDEN IN EEN TIJD WAARIN VOORAL ENTERTAINMENT GEZOCHT WORDT EN EMOTIES VIA SOCIALE MEDIA BELANGRIJKER LIJKEN DAN RATIONELE KENNIS? Een Wikipedia-artikel kan je niet liken en is niet emotioneel. De eerste voorwaarde van een Wikipedia artikel is dat het encyclopedisch is en dat het dan ook objectief en relevant moet zijn. Het kan nooit persoonlijk zijn. Emoties in een artikel zijn dan ook onbestaande (maar er kunnen wel discussies gevoerd worden op de discussie-pagina waar emotie wel kan gevoeld worden). Maar uiteindelijk mondt het dan toch uit in een consensus. Afbeeldingen en mediabestanden kunnen wel informatie toevoegen maar blijven secundair; de encyclopedie blijft hoofdzakelijk tekstgebonden. ■ Interview: Maarten Vanhee

ER IS SPRAKE VAN TANEND ENTHOUSIASME VAN BURGERS OM ZICH VRIJWILLIG VOOR WIKIPEDIA TE ENGAGEREN. HOE KOMT DAT? LIGT VOOR DE ‘RESTERENDE ONTBREKENDE INFORMATIE’ NU VOORAL WERK OP DE PLANK VOOR SPECIALISTEN? Dit zou ik niet zo vlug zeggen. Het is niet omdat de gevestigde talen trager groeien dan 10 jaar geleden dat er geen blijvende interesse is. Zelfs de VRT (‘Iedereen beroemd’) schrijft sinds augustus 2017 iedere week een nieuw artikel onder de titel "Pagina niet gevonden". De wekelijkse uitzending van de VRT kan er namelijk voor zorgen dat er meer Wikipedianen komen. En zoals hoger beschreven zijn alle andere talen nog ondervertegenwoordigd.

HET BELANG VAN WIKIPEDIA IN TIJDEN VAN NEPNIEUWS Geert Van Pamel di 27 februari 2018 - 19.30 u. Concertstudio, Conservatoriumplein 1, Kortrijk €5

VORMINGPLUS | 9


© Greetje Van Buggenhout

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

STRIJDVAARDIGE VROUWEN OVER GENERATIES HEEN Paula Marckx en ‘Fille Folle’ Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, komen drie heel bijzondere vrouwen getuigen van hun strijdvaardigheid, en gaan ze met elkaar in gesprek. Paula Marckx (91) trok eind jaren ‘70 als alleenstaande moeder naar het Mensenrechtenhof in Straatsburg om haar kind de discriminatie te besparen die destijds bestond tussen kinderen geboren binnen en buiten het huwelijk. Haar kracht zorgde voor een grote verandering voor moeders en kinderen in heel Europa. Ze was en is journaliste en zit niet stil: als 90-jarige schreef ze het boek ‘Jong ouder worden’. Paula Marckx gaat in gesprek met Ilona Lodewijckx (26) en Aurike Quintelier (26) van Fille Folle. Deze ondernemende vrouwen richtten het magazine op dat ze als tienermeisje zelf altijd misten. Een magazine dat ingaat tegen de schade die bestaande tienerbladen aanrichten aan het zelfbeeld van jonge meisjes. Een

10 | VORMINGPLUS

magazine dat jonge meisjes in hun kracht wil laten staan. Het plan van Ilona en Aurike loopt in tussentijd als een trein. 'Fille Folle' presenteert ook een aanbod voor tienermeisjes in de bibliotheek van Kortrijk tijdens Memento Woordnacht op 10 maart. Info en inschrijven via kortrijk.be/memento. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Viva-SVV met ondersteuning van Femma, KVLV, Neos en bibliotheek Kortrijk. ■

Paula Marckx, Ilona Lodewijckx en Aurike Quintelier do 8 maart 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €7


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

‘ZWIJG ALLOCHTOON’ In gesprek met Rachida Lamrabet Ze is een opvallende stem in de Vlaamse literatuur. In 2008 won ze met ‘Vrouwland’ de Debuutprijs. Tevens is ze een belangrijke opiniemaker in het debat rond de multiculturele samenleving. Tot voorjaar 2017 werkte Rachida Lamrabet ook als juriste voor UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. In 2017 bracht ze in het kader van een theaterproject van de KVS de kortfilm ‘Deburkanisation’ waarin ze het boerkaverbod in vraag stelt. Deze film leidde tot kritiek uit politieke hoek. Na een omstreden interview in Knack werd ze ontslagen bij UNIA. Rachida Lamrabet schreef daarop ‘Zwijg allochtoon’. Ook dit leidde tot heftige reacties en polariseringen. In ‘Zwijg allochtoon’ stelt Rachida Lamrabet de vraag of de vrijheid van meningsuiting voor iedereen geldt, dan wel of de regels veranderen als mensen met een andere origine zich in het publieke of artistieke debat mengen. Een avond over identiteit, racisme, het vrouwenlichaam als inzet van de strijd om de vrijheid, en onze bange samenleving. ■ In samenwerking met de Unie der Zorgelozen

Rachida Lamrabet

De Scala, Pluimstraat 7, Kortrijk €5

© Koen Broos

do 8 februari 2018 - 19.30 u.

VORMINGPLUS | 11


EEN TERUGBLIK Dag van de Stilte 2017 © Foto's: Philippe Samyn

12 | VORMINGPLUS


VORMINGPLUS | 13


D I G I TA A L & M E D I A

VELE KLEINTJES MAKEN GROOT Interview met Lieven D’Hont van Peerby en WijDelen vzw

L

ieven D’Hont is ondernemer en medestichter van WijDelen vzw (een gebruiksvriendelijk online platform waar mensen gratis anderen uit hun buurt kunnen vinden om gebruiksvoorwerpen te (ont)lenen bij elkaar) en de ‘opvolger’ ervan Peerby.be. De naam is een samentrekking van peer to peer (persoon tot persoon) en nearby (dichtbij). De technologie voor Peerby komt uit Nederland, maar het initiatief voor de Belgische versie ontstond in Gent, waar Lieven D’hont samen met twee andere dertigers een systeem zochten om meer te delen. Komend voorjaar is hij één van de Digidokters en maakt hij je wegwijs in het diverse landschap van deelplatformen. We legden hem alvast enkele vragen voor. BURGERS DIE ALS PROFESSIONAL OPTREDEN, OF CONSUMENTEN DIE ZICH ALS PRODUCENTEN OPSTELLEN: ZOU JE ZO DE DEELECONOMIE KUNNEN OMSCHRIJVEN? Dat is inderdaad een manier om het te bekijken. Het is een zeer brede term, die met de nodige omzichtigheid moet gebruikt worden. Want niet alles is economie; veel initiatieven worden zo bestempeld maar gaan eigenlijk over zelforganisatie van burgers, en burgers die elkaar helpen. De belangrijkste noemer is dan vaak dat de transactiekosten of de organisatiekosten door internet veel lager geworden zijn.

14 | VORMINGPLUS

IS DE OVERHEID VOLGENS JOU DE DEELECONOMIE WELGEZIND? WELKE MAATREGELEN ZIJN ER NODIG OM KLEINERE, MEER COÖPERATIEF GERICHTE PLATFORMEN TE LATEN ONTWIKKELEN? De overheid loopt zeer vaak ver achter op de feiten, maar het feit dat ze zich er wel naar aanpast, zegt wel iets over de veranderingen die onze maatschappij ondergaat. Voor de kleinere platformen zijn waarden en principes belangrijker en die hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen: een duidelijk regelgevend kader, ondersteuning door de lokale overheden, bv om een netwerk te bouwen rond bepaalde thema’s. IS HET HANDIG DAT DE ALTERNATIEVE VERHUURMARKT VAN VAKANTIEVERBLIJVEN ZO STERK GECONCENTREERD IS BIJ AIRBNB? OP DIE MANIER HEEFT DE OVERHEID EEN DUIDELIJKE PARTNER OM AFSPRAKEN MEE TE MAKEN, WORDT SOMS GEZEGD. GA JE HIERMEE AKKOORD? Ik geloof dat de vele kleintjes veel sterker zijn dan een groot bedrijf, maar in deze markt speelt natuurlijk het globale netwerk een grote rol. 


D I G I TA A L & M E D I A

Het vertrouwen wordt via de site sterk ondersteund overal ter wereld. Maar de commissie die genomen wordt staat m.i. niet in verhouding met wat het bedrijf hiervoor terug doet. DOOR ENKELE UITWASSEN HEEFT DE DEELECONOMIE ZIJN ONSCHULD VERLOREN, WORDT HIER EN DAAR BEWEERD. WAT DENK JE VAN DEZE STELLING? Daaruit blijkt nogmaals hoe onduidelijk en breed de term deeleconomie is, het veronderstelt bij veel mensen iets onschuldig te zijn. Delen wordt zeer breed geïnterpreteerd, zowel huren, ruilen, lenen, als weggeven vallen er onder. Maar door de vele bedrijven die focussen op het maximaliseren van winst, door ongebruikte capaciteit bruikbaar te maken (bvb. Airbnb), krijgen mensen een eerder negatief beeld van de deeleconomie.

KIJKEN NAAR WAT ZE DOEN. DAT ZE NIET ALLEEN MAAR WINST MAKEN, MAAR OOK BEZIG ZIJN MET ALLE ANDERE STAKEHOLDERS.” GELOOF JE IN DIT COÖPERATIEVE TOEKOMSTVERHAAL? Ik denk dat Daan Weddepohl hier een zeer goed voorbeeld van is. We leerden reeds zeer veel van elkaar, en leerden ook de verschillende manieren van ondernemen tussen Nederland en België. In Nederland is een zeer sterke beweging van actieve burgers, maar ook een zeer ondernemende start up-scene, en die versterken elkaar. Ik geloof zeker in een coöperatief verhaal voor de toekomst, het is voor mij een iets langere en moeilijkere weg, maar wel de weg waarin het meest betrokkenheid van de samenleving zit, en dat is denk ik waar het om draait. ■ Interview: Merijn Supply & Maarten Vanhee

KOEN FRENKEN (UNIVERSITEIT UTRECHT) SPREEKT LIEVER VAN PLATFORMECONOMIE I.P.V. EEN DEELECONOMIE, OMDAT HET NIET ZOZEER GAAT OM DELEN, MAAR OM ONDERLINGE HANDEL IN DIENSTEN OF PRODUCTEN VIA EEN PLATFORM. ZIE JIJ HET DEELASPECT WEL NOG ALS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL? Het deelaspect zie ik veel meer in de manier van samenwerken tussen mensen, ik vind platformeconomie ook een betere term, omdat dit het middel is die we gebruiken om samen te werken, en daar hopelijk samen de voordelen van te plukken. JE WERKT BIJ DE VLAAMSE AFDELING VAN PEERBY, EEN PLATFORM WAAR SPULLEN KUNNEN WORDEN GEDEELD. INTERNETONDERNEMER DAAN WEDDEPOHL, STICHTER VAN PEERBY, ZEGT: “IK DENK DAT DE TOEKOMST IS DAT BEDRIJVEN VEEL HOLISTISCHER GAAN

AIRBNB E.A. DEELPLATFORMEN Lieven D’Hont €5 za 13 januari 2018 - 10.00 u.

Bibliotheek, Doorniksesteenweg 77 A, Avelgem za 24 februari 2018 - 10.00 u.

Bibliotheek De Gobbe, Ooststraat 2, Staden za 28 april 2018 - 10.00 u.

Bibliotheek, Bekaertstraat 13, Zwevegem

VORMINGPLUS | 15


D I G I TA A L E N M E D I A

SMARTPHONEFOTOGRAFIE Tips & trics De meeste smartphones (en tablets) beschikken vandaag over een camera met een hoge resolutie (meestal 12MP), een snelle autofocus en een degelijke sensor. Bijgevolg kan je met een smartphone al zeer aardige foto’s nemen. Op voorwaarde dat je als fotograaf een aantal eenvoudige vuistregels hanteert.

Rudi De Bruyne za 17 maart 2018 - 10.00 u. Bibliotheek, Schoolstraat 35, Ingelmunster €5

Naast een hele rist fotografische tips krijg je in deze sessie ook een kort overzicht van populaire fotografie-apps (Instagram e.a.) waarmee je foto's kan nabewerken of delen. Je leert tenslotte ook hoe je foto's automatisch kan laten back-uppen in de cloud. Dat laatste punt vergt bijzondere aandacht, want heel vaak bevinden zich honderden of duizenden foto's op een smartphone die je in één klap kan verliezen! Begeleider Rudi De Bruyne is gepassioneerd hobbyfotograaf (bekend als @snapshot_one op Instagram). ■

16 | VORMINGPLUS

za 31 maart 2018 - 10.15 u.

Kenniscentrum ARhus, De Munt 8, Roeselare €5 za 28 april 2018 - 10.00 u.

Bibliotheek De Gobbe, Ooststraat 2, Staden €0


WIJZE APPS Bijleren op het kleine scherm Bijleren doen wij mensen bijna non-stop, de hele dag door. Vandaag gebeurt dat voornamelijk via schermpjes, met de smartphone op kop. In deze demo starten we met de meest elementaire handeling: het opzoeken van informatie via Google, Wikipedia en YouTube. Daarna demonstreren we enkele taal-apps: Duolingo & Google Translate. We maken hier een bruggetje naar 'augmented reality'-apps zoals Google Lens, Sky Map, Wikitude en Layar. Tenslotte bekijken we apps om de gevonden kennis te verwerken: Quizlet, Evernote en OneNote. â–

Rolf Demeulenaere â‚Ź5 za 20 januari 2018 - 10.00 u. Bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk za 24 februari 2018 - 10.00 u. Bibliotheek, Boekenplein 1, Waregem za 21 april 2018 - 10.00 u. Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt za 5 mei 2018 - 10.00 u.

Bibliotheek, Doorniksesteenweg 77 A, Avelgem

VORMINGPLUS | 17


K U N S T & C U LT U U R

JEAN-FRANÇOIS MILLET IN RIJSEL Lezing, tentoonstellingsbezoek en film

E

én van de bekendste werken uit de schilderkunst is ongetwijfeld 'Het Angelus’ van Jean-François Millet (1814-1875) , te vergelijken met de ‘Mo­na Lisa’ in de renaissance. Het werd ontelbare keren gereproduceerd, geïmiteerd of gekarika­turiseerd, al dan niet op kalen­ders, koekendozen of an­dere prullaria. De jonge Van Gogh was een groot bewonderaar

18 | VORMINGPLUS

van Millet. Het Palais des Beaux-Arts in Rijsel wijdt twee tentoonstellingen aan Millet: een retrospectieve, en een tentoonstelling waaruit de invloed van Millets werk op de Amerikaanse kunst blijkt: in de foto's van Dorothea Lange en Walker Evans, in de schilderijen van Edward Hopper of de films van Terence Malick en Gus Van Sant. 


K U N S T & C U LT U U R

Voorafgaand, op 16 januari, geeft Capenberghs een inleidende lezing bij leven en werk van Millet. Van 1849 tot aan zijn dood in 1875 woonde hij met enkele andere rebelse kunstenaars in de schilderskolonie van Barbizon nabij Parijs. Waarom waren boer en platteland destijds zo’n geliefd thema? Vaak bevatten Millets doeken haast archetypische beelden die wijzen op de armoede en het harde werk op het land: zaaien, oogsten, bidden, arbeid en ongelijkheid. Hoe valt dit alles te rijmen met de zucht naar artistieke, filosofische en politiek-ideologische vernieuwing?

Op donderdag 1 februari vertonen we in Kortrijk de film 'Days of Heaven' (1978) van Terence Malick, volgens The Guardian “een van de mooiste films ooit gemaakt.” Malick liet zich voor deze film beïnvloeden door het werk van Edward Hopper, Andrew Wyeth, Johannes Vermeer, de fotografie van Dorothea Lange en … Millet. ■

© De Chinezen

We bezoeken beide tentoonstellingen. Antropoloog en cultuurhistoricus Joris Capenberghs geeft vooraf, tussendoor en nadien duiding.

AREN LEZEN: OVER JEAN-FRANÇOIS MILLET Joris Capenberghs di 16 januari 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 12 JEAN-FRANÇOIS MILLET IN RIJSEL: TENTOONSTELLINGSBEZOEK Joris Capenberghs vr 19 januari 2018 - 13.00 u.

Palais des Beaux-Arts, Place de la République, Rijsel € 20

‘DAYS OF HEAVEN’: FILM MET INLEIDING EN NAGESPREK Maarten Vanhee do 1 februari 2018 - 19.30 Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk €5

VORMINGPLUS | 19


AAN HET ROER VAN HET VORMINGSLUIK Gesprek met Marleen Caes van CC De Schakel (Waregem)

D

e werking van een regionale vormingsinstelling kan maar slagen dankzij de samenwerking met haar partners overal in de regio. De samenwerkingen met de cultuurcentra van de streek (Avelgem, Harelbeke, Wevelgem, Menen, Tielt en Waregem) zijn hiervan wellicht het beste voorbeeld. Er is wederzijdse inspiratie, we verzorgen gezamenlijk de communicatie en geregeld slaan we de handen in elkaar om een programma in elkaar te boksen. In Waregem staat de gedreven Marleen Caes al jaren aan het roer van het vormingsluik van Cultuurcentrum De Schakel. Tussen de drukte van het programmeren door hadden we een kort gesprek met haar. “Ik startte in 1988 in De Schakel, in een Gesco statuut, om de toenmalige Werkzoekendenwerking te sturen en verder uit te bouwen. Kort ervoor had het gemeentebestuur het initiatief genomen om een werking te starten die zorgde voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor en door werkzoekenden. Als leerkracht Nederlands had ik helemaal geen ervaring met dit soort werk. Maar van het één kwam het ander en de werking werd al snel aangevuld met een - toen nog beperkt - aantal cursussen begeleid door professionele lesgevers. De Werkzoekendenwerking evolueerde naar een Vrijetijdswerking met een ruim aanbod aan taal-

20 | VORMINGPLUS

en creativiteitscursussen begeleid door vrijwilligers. Zo vonden we meer continuïteit en ontstond tijd en ruimte om het professioneel aanbod, wat we Culturele Vorming gingen noemen, verder uit te bouwen. Vanaf dit moment won het luik vorming aan belangrijkheid binnen de programmatie van De Schakel. Mijn bedoeling was, en is nog steeds, een zo ruim mogelijk aanbod aan te bieden aan een zo ruim mogelijk publiek. Zo blijven bloemschiklessen, kooklessen en wijnproeven hier welkom. Maar daarnaast trachten we ook een gevarieerd aanbod kunst en kunstbeoefening aan te bieden: lezingen over kunst, atelier- en tentoonstellingsbezoeken, een cursus fotografie of kalligrafie, workshops dans… Maar ook filosofie, educatie, nieuwe media, mens en maatschappij… komen aan bod. Af en toe staat ook een uitstap of een streekverkenning op het programma. Maar ook hierbij trachten we steeds een meerwaarde te bieden: we komen met gidsen op onbekende plaatsen en horen verrassende verhalen. Sinds een aantal jaren trachten we ook steevast de brug te slaan tussen podium en vorming. Dit najaar kwamen we naar buiten met onze cluster ‘Eeuwig Goed’ wat stond voor aandacht voor onze ecologische voetafdruk, recycleren, sorteren, zero waste levensstijl… Naast muziek, theater, film waren er ook lezingen, workshops, een tentoonstelling … rond deze thematiek. 


Veel aandacht gaat naar het promoten van het aanbod en het blijven warm maken van mensen om uit de zetel te komen en deel te nemen aan onze activiteiten. De promo gebeurt nu heel anders dan in mijn beginperiode: toen verspreidden we louter een ‘gestencild’ programmablaadje. Nu zijn we geëvolueerd naar een verzorgde vormingsbrochure, een aantrekkelijke website, digitale nieuwsbrieven, Facebook… Ook de promotie door partners als Vormingplus of de Waregemse bibliotheek is belangrijk. Binnen de bib wordt af en toe plaats gereserveerd om een infostandje te bouwen rond één of andere activiteit. Er is ook bereidheid om af en toe een activiteit in hun nieuwsbrief op te nemen en vice versa. Ik denk wel dat dit zijn vruchten afwerpt. Toch blijft het bij de lancering van een nieuw aanbod uitkijken naar de reacties van het publiek. Wat slaat aan, waar haakt het publiek af? Ik kijk vooral uit naar de bezoeken, uitstappen, lezingen en workshops die we in 2018 plannen rond het thema ‘stilleven’ en ‘kunst in oorlogstijd’ en hoop dat we met zo’n gevarieerd aanbod een ruim publiek kunnen bereiken. Terwijl vroeger de bib onder hetzelfde dak huisde moeten we nu de nieuwe Zuidboulevard oversteken. Maar we hebben er een pareltje voor in de plaats gekregen: een moderne, ruime bib die een uitstraling heeft in de ruime regio. De nieuwe bezoekerscijfers bevestigen dit. Met die nieuwe Zuidboulevard creëerde het stad ook een nieuwe invalsweg naar het centrum van Waregem. Wie Waregem via deze weg inrijdt heeft onmiddellijk een prima zicht op het Stadhuis en De Schakel

die er met zijn schouwburgtoren letterlijk bovenuit torent. De Zuidboulevard is een heel mooie wandelweg met bomen, struiken, een grasplein en een waterpartij met dansende fonteinen. Deze zomer zorgden ze voor welkome afkoeling. Ook tijdens de opening van de Zuidboulevard op 3 juni gonsde het er van leven. Momenteel is het er wat stilgevallen. Het blijft wachten op enkele gezellige terrasjes en eetcafeetjes. Meer animo kan er ook komen door deze brede boulevard te betrekken bij de Waregemse festiviteiten. Er werd ook al geopperd om er de wekelijkse markt te laten doorgaan. Maar sinds de afwerking van de Zuidboulevard is De Schakel opnieuw goed bereikbaar met ondergrondse betalende (tegen democratische prijzen) parking naast de deur. Er wordt werk gemaakt van een betere signalisatie naar ons gebouw en een permanente toegankelijkheid via de hoofdingang (op niveau van de Zuidboulevard). Er zijn plannen om de oude bib te renoveren tot een gezellige bar die dagelijks open is, moderne bureaus (alles gecentraliseerd terwijl de administratie nu verspreid is over 2 verdiepingen) en enkele ruime, lichte, multifunctionele ruimtes. Dit kan niet anders dan een positieve invloed hebben op de totaalprogrammatie van De Schakel.” ■ Interview: Maarten Vanhee

VORMINGPLUS | 21


© Flickr.com - Roger Jones

K U N S T & C U LT U U R

DE ROOTS VAN … Bob Dylan & Ry Cooder

W

aar halen muzikanten de mosterd vandaan? Welke tradities verkennen ze en hoe verwerken ze deze roots in hun muziek? We verdiepen ons in het werk van twee meesters die, met één voet in het verleden en met de andere in hun eigen tijd, deze muziek naar een nieuwe generatie brachten.

22 | VORMINGPLUS

Tijdens deze reeks behandelt Robert Minnebo de carrière van Bob Dylan tot 1967, van zijn eerste album ‘Dylan’ (1962 ) tot het legendarische ‘Blonde on Blonde’ en ‘John Wesley Harding’. Die eerste vijf jaar zorgde Dylan voor een echte muzikale revolutie. Heel wat songs uit zijn vroege folkperiode zijn geïnspireerd op oude traditionals. Sommige daarvan gaan terug tot in de middeleeuwen. 


K U N S T & C U LT U U R

Niet alleen muzikaal, maar ook als tekstschrijver was de jonge Dylan geniaal. We bestuderen een aantal songs van naderbij en we gaan op zoek naar hun oorsprong. De biografie van Ry Cooder die Wouter Bulckaert schreef kon rekenen op lovende recensies. Cooder: Amerikaanse gitarist en songschrijver. Maatschappijkritische verhalenverteller en hedendaagse Woody Guthrie. Verkocht met 'Buena Vista Social Club' negen miljoen platen. Won zes Grammy’s voor evenzoveel albums. Hielp met zijn trendsettende soundtrack Wim Wenders' film 'Paris, Texas' aan een Gouden Palm in Cannes. En toch blijft Ry Cooder bij het grote publiek een nobele onbekende. Met de allereerste biografie 'Ry Cooder. Meester in de schaduw' zet muziekrecensent Wouter Bulckaert dat recht. ■

DE ROOTS VAN BOB DYLAN Robert Minnebo ma 5, 12, 26 mrt 2018 - 19.30 u. € 36

DE ROOTS VAN RY COODER Wouter Bulckaert

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

© Flickr.com - badosa

wo 7 mrt 2018 - 19.30 u. € 12

VORMINGPLUS | 23


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

EEN ONTMOETING VAN GEDACHTEN EN IDEEËN In gesprek met Fons Vandormael, begeleider van het filocafé in Tielt

H

ij ziet eruit zoals je je in je fantasie een filosoof voorstelt: een man met een respectabel aantal jaren op de teller, een grijze baard en een zachte ironische monkellach op de lippen. Een man met een open en zachtmoedige blik waar je graag een avond wil mee doorpraten. Maar vergis je niet bij deze Limburger in West-Vlaanderen. Als lector op rust, in ‘Religie, Zingeving en Levensbeschouwing’ aan Hogeschool VIVES, is hij nog lang niet aan rusten toe. Zijn 24 uren per dag zijn te weinig. Hij blijft druk als voorzitter van een scholengemeenschap. Hij zoekt in het beleid hoe identiteit vandaag kan worden ingevuld en beleefd. Je vindt hem heel regelmatig aan het roer van het filocafé in Tielt. Fons is de man die met gerichte vragen de deelnemers, met zachte dwang, verleidt tot dieper nadenken met een open geest. JE HEBT AL HEEL VEEL FILOSOFISCHE CAFÉS BEGELEID, KAN JE ZEGGEN WAT EEN FILOCAFÉ PRECIES IS EN WAT JE ER ZO AANTREKKELIJK AAN VINDT? Uiteindelijk is het bij mij allemaal begonnen bij het blijven steken in mijn kinderlijke houding van ‘Waarom…?’ ‘Ik begrijp niet goed waarom…’ Waar veel mensen deze houding kwijtraken, heb ik dat nooit verleerd, en toen ik die vragen

24 | VORMINGPLUS

niet meer aan anderen stelde, ben ik ze in boeken gaan opzoeken. En wat me opviel, of zo beleefde ik dat althans, is dat romans uiteindelijk geen antwoorden geven, maar je meenemen in hun verhaal en je uitdagen om er je eigen hoofdstukken aan toe te voegen, naar de grond van de dingen. En op die bodem lag nooit het definitieve antwoord, maar wel het mysterie van de werkelijkheid. Dat heeft me mijn hele leven aangetrokken: dicht bij dat mysterie gaan leven en soms, heel soms, mocht ik binnentreden en voelde ik een wereld opengaan die niet in woorden te vatten is, maar je wel laat voelen dat je leeft. En dan moest ik weer naar de oppervlakte, gewoon gaan leven, maar toch wel intenser. Daar gaat het mij ook om in filocafés: vanuit een vraag op zoek gaan naar de kern van de dingen, en als je even bij die kern hebt vertoefd, je ogen en oren weer opendoen en … verder leven, gewoon en toch anders. Dat valt mij ook op bij de deelnemers van een filocafé: het is telkens een boeiende zoektocht, die intenser wordt naargelang we dichter bij de kern van de vraag komen. En de vraag op zich is niet het belangrijkste, wel het gevoel dat ze zich laat openbreken en dat je op avontuur mag gaan. Als je vraagt wat een filocafé aantrekkelijk maakt, dan denk ik dat het zit in dat 


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

“De vraag op zich is niet het belangrijkste, wel het gevoel dat ze zich laat openbreken en dat je op avontuur mag gaan.” verlangen om luisterend, sprekend, denkend, twijfelend je gedachten te laten rijpen. Maar even, misschien nog belangrijker, is dat je het niet alleen doet, dat je in een kring van mensen zit die mee stappen in die tocht. Ze denken met je mee, ze stellen je in vraag, ze bevestigen je, ze dagen je uit om met goede argumenten te komen voor de beweringen die je doet. WELKE VRAGEN KOMEN ZOAL AAN BOD TIJDENS EEN FILOCAFÉ? Belangrijk is dat de vraag die we kiezen voldoende ruimte biedt om op exploratie te gaan. Daar besteden we ook relatief veel tijd aan. Er worden vragen voorgesteld, afgetoetst of ze filosofisch interessant zijn en dan wordt er gestemd. Eens een vraag gekozen is, vallen alle andere vragen weg en wordt die gekozen vraag de centrale vraag van iedereen. De beste vragen zijn die waarvan we voelen dat er niet een eenduidig antwoord op te geven is, maar ook dat we zelfs de methode nog niet kennen hoe we haar zullen aanpakken. Sommige vragen zijn heel breed en vaag, bv. ‘wat is geluk? Andere zijn veel concreter: ’moet ik gehoorzamen aan de leider die ikzelf gekozen

heb?’ of ‘zijn mannen de schuld van de miserie in de wereld?’ SOMMIGEN ZEGGEN: DE VRAGEN ZIJN BELANGRIJKER DAN DE ANTWOORDEN, KLOPT DAT? Vaak zeggen deelnemers dat ze bij het eind van het gesprek meer vragen dan antwoorden hebben. Soms frustreert dat, maar dan komt ook weer het gevoel boven dat de intensiteit van het gesprek het belangrijkste resultaat is. Er staan ook geen punten op het goede antwoord of op dé quote die plots in de groep valt. Het laatste woord hoeft niet gezegd. Het water kabbelt voort in de beek en versmelt op het eind met de wachtende oceaan. Het is geen wedstrijd, wel een ontmoeting van gedachten en ideeën. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN FILOCAFÉ? VOOR WIE IS EEN FILOCAFÉ BEDOELD? Ons filocafé staat open voor iedereen. Geen toegangsproef, geen diploma is vereist, integendeel. Alleen de openheid om te luisteren en argumenterend aan het gesprek deel te nemen is een grondhouding. Soms zeggen mensen die voor de eerste keer komen dat ze eens komen luisteren, maar dat duurt niet lang. Als het gesprek prikkelend genoeg is, heeft iedereen zin om actief mee te doen. Maar denken gebeurt niet altijd in gesproken woorden. Wie luistert is ook aan het denken. Het is ook aan de begeleider om aan te voelen wanneer iemand aan spreken toe is, maar nog wat aarzelt. Dan kan ondersteuning wel goed zijn. KUN JE ZEGGEN 'WAT JE LEERT' DOOR AAN ZULKE GESPREKKEN DEEL TE NEMEN? GAAT HET VOORAL OM 

VORMINGPLUS | 25


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

FILOSOFISCHE INHOUDEN OF ZIJN ER OOK VAARDIGHEDEN DIE JE ONTWIKKELT? Ik weet niet of de deelnemers ‘geleerder’ naar huis gaan. Dat moet volgens mij ook niet de bedoeling zijn. Wel belangrijk is dat zij aangeven dat zij echt ‘in’ het gesprek, ‘in’ het thema zaten en dat zij dat appreciëren. Daarom geloof ik dat mensen die een tijdje naar het café komen gaandeweg ook intenser met levensvragen of zinvragen omgaan. Ik merk ook dat ze genuanceerder denken over

“René Descartes heeft ons denken uit de kindertijd gehaald.” bepaalde items, dat ze behoedzamer een mening geven, dat ze minder een gedachte in het midden laten vallen, maar een bijdrage willen leveren aan het denken van de groep. Inzichten en denkvaardigheden sluiten nauw op elkaar aan. Kritisch met je eigen denken omgaan vat dit misschien wel samen. IS FILOSOFEREN NIET EEN LUXE, OF RUIMER: WELKE PLEK HEEFT OF MOET HET FILOSOFEREN IN ONZE SAMENLEVING HEBBEN? Toen René Descartes in 1637 stelde: ‘JE pense, donc JE suis’, heeft hij ons denken bevrijd. Ik denk dat hij ons daarmee weggeleid heeft uit onze kindertijd: ‘Het is aan jou om vragen te mogen stellen en om op zoek te mogen gaan naar een antwoord op die vragen.’ Zijn we toen volwassen geworden? Helemaal niet. Toen pas begon onze

26 | VORMINGPLUS

puberteit: die moeizame relatie tussen gezag en eigen denken, het twijfelen aan het bestaan van een eigen waarheid en het recht om daarnaar te leven. We zijn nu bijna vier eeuwen verder en we staan nu nog maar op de drempel van de volwassenheid. Ik pleit er daarom ook voor om filosoferen een volwaardige plaats te geven in het onderwijs: denken, argumenteren, discussiëren moet daar geleerd kunnen worden. Ik zou het goed vinden dat we in plaats van naar psychologen te gaan eens op de sofa bij een filosofisch consultant gaan zitten, alleen of met anderen samen, om na te denken bij de zinvragen, bij de vragen die voortdurend opduiken in ons leven. GEEN FILOSOFIE ZONDER VRAAG, MAAR NIET ALLE VRAGEN ZIJN BELANGRIJK. WELKE (MAATSCHAPPELIJKE) VRAGEN MOETEN WE 


© Flickr.com - Gareth1953 All Right Now

F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

ONS VANDAAG STELLEN VOLGENS JOU ...? Soms kan het boeiend zijn om met vragen bezig te zijn die puur speculatief zijn, maar ik pleit er ook voor om zowel grote als kleine maatschappelijke vragen op een filosofische manier te benaderen. Ik heb wel een lijstje dat ik in het midden zou willen werpen: •

• • •

kan ik mijn persoonlijk denken overeind houden in een wereld die er alleen op uit is mij te verleiden met kitsch? hoe onderscheid ik waarheid en leugen? hoe los ik de spanning tussen mijn ik-betrokkenheid en mijn gericht zijn op de ander op? is een mens verplicht om ethisch te denken? ■

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT ma 22 januari 2018 - 20.00 u.

ma 19 februari 2018 - 20.00 u. ma 19 maart 2018 - 20.00 u. Theater Malpertuis, Stationsstraat 25, Tielt €3

Interview: Jan Timmerman

VORMINGPLUS | 27


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

VRIJ-SPRAAK: BLOEDTEST Over persoonlijke vrijheid en medische vooruitgang De NIPT-test (de niet-invasieve prenatale test) of in de volksmond de bloedtest, is een screening-test waarbij trisomie 21 (die een aanwijzing is voor het Down Syndroom) en andere aandoeningen kunnen opgespoord worden door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te meten. In België wordt deze test zo goed als volledig terugbetaald. Dit is een heel concrete illustratie van hoe technologie vandaag de mens (in dit geval aanstaande ouders) voor nieuwe keuzes en verantwoordelijkheden plaatst. Heb je nog de vrijheid om deze test te weigeren, welke impact heeft dat op de publieke opinie en hoe kijken we met zijn allen naar ziekte of fysieke en mentale beperking? Kunnen we straks elke afwijking of beperking voorspellen en hoe kijken we daardoor naar de imperfectie? Hoe evolueren onze maatschappelijke normen hierin en creëren we zo misschien niet méér maar veeleer minder vrijheid? Medisch filosoof Ignaas Devisch onderzoekt deze vragen en laveert zo tussen de morele dilemma’s en de impact van technologie. ■

© Michiel Hendrykcx

Ignaas Devisch

28 | VORMINGPLUS

ma 12 februari 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

▲ Gustave Doré, 'La Grande Bible de Tours' (1843)

GEWELD IN DE BIJBEL Zijn geweld en religie onafscheidelijk? Of moeten we de vraag ruimer stellen: zijn de mens en geweld een onafscheidelijk duo? Geweld én geweldloosheid zijn belangrijke thema’s in de Bijbel, vanaf de broedermoord van Kaïn tot aan het geweld dat in het boek Openbaring tot uitdrukking komt. We hebben de indruk dat het zogenaamde ‘Oude Testament’ erg gewelddadig is, getuige het ‘Bloedboek’ van Dimitri Verhulst, maar in hoeverre is dat juist? In deze vormingsreeks van drie avonden nemen we een aantal teksten onder de loep om te kijken hoe geweld daarin voorkomt en wat de religieuze component ervan is. De eerste avond bespreken we enkele bekende bijbelse teksten die spreken over geweld: Kaïn en Abel, Sodom en Gomorra en enkele psalmen. De tweede avond gaan we dieper in op de profetische gestalte van Elia, zijn gewelddadig optreden jegens de profeten van de god Baäl en het lesje dat God hem leert over kwetsbaarheid en geweldloosheid. De derde avond kijken we

hoe Jezus het thema geweld benadert en naar zijn eigen optreden jegens zijn ‘rivalen’. De Bijbel is geen sprookjesboek; alles wat des mensen is, komt ook in de Bijbel voor: liefde en haat, opofferingsgezindheid en egoïsme, tedere liefde en hardvochtige vergelding. Hoe voorkomen we dat we in een moraliserende Bijbellezing vervallen waarin we onze ogen sluiten voor de macht van geweld en de kracht van geweldloosheid? We onderzoeken het thema geweld(loosheid) in het Oude en het Nieuwe Testament en lezen daarbij een aantal sleutelteksten. De teksten worden op de avond zelf uitgedeeld. ■

Jean Bastiaens do 1, 8, 15 maart 2018 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 35

VORMINGPLUS | 29


P E R S O O N & R E L AT I E

HEARTFULNESS: GEEN OORLOG TEGEN JEZELF VOEREN Interview met Kristel Van Maele

K

ristel Van Maele is al meer dan 20 jaar psycho-pedagogisch werker in een CLB, waar ze instaat voor de begeleiding van jongeren tussen 12 en 20 jaar. Daarnaast geeft ze bij ons al ettelijke jaren de cursus mindfulness. Binnenkort komt daar een cursus 'Van mindfulness naar heartfulness’ bij. Hoog tijd om Kristel voor te stellen en wat meer uitleg te krijgen over haar nieuwe workshop. HOE KWAM MINDFULNESS OP JE PAD? Eigenlijk heb ik altijd al belangstelling gehad om de aandacht naar binnen te richten en op een constructieve manier met stress om te gaan; ik was zoekende en heb zo met diverse vormen van meditatie kennisgemaakt. Tot ik in 2005 mindfulness tegen kwam. Ik raakte er zo door geboeid dat ik me er verder in verdiepte en een postgraduaat volgde aan de Arteveldehogeschool. Tegelijkertijd trok ook de wetenschappelijke basis me aan. Ik heb er bijzonder veel van geleerd. Het vormde me niet alleen in mijn manier van werken, maar ook in mijn persoonlijk leven. Op een bepaald moment wou ik dat wat mij zoveel had gebracht, en van waaruit ik mijn eigen leven organiseer, verder doorgeven aan andere mensen. WAT KAN MINDFULNESS BRENGEN VOOR IEMAND? EN WANNEER IS MINDFULNESS NIET AANGEWEZEN? Mindfulness leert ons terug in het huidige

30 | VORMINGPLUS

moment te leven en zo meer aandacht te geven in wat er hier nu is. Het is een bijzondere manier van aandacht geven: open, mild en zonder oordelen. Zijn bij wat er is en herkennen wat er zich van binnen afspeelt. Mindfulness is niet aangewezen op momenten van crisis, zoals een depressie. Op zo’n moment kijken naar wat er aanwezig is zonder er in verwikkeld te raken is dan wel erg rauw en moeilijk. WAT IS HEARTFULNESS EN WAT IS HET VERSCHIL MET MINDFULNESS? Zowel mindfulness als heartfulness hebben als basis de boeddhistische psychologie. Mindfulness is gericht op je ervaring: gewaarwordingen, gedachten of gevoelens. Wanneer je echter overweldigd wordt door een emotie of schaamte of twijfel aan jezelf, dan is een goede vriend met een meelevend hart het meest helpende en wat we het meeste nodig hebben. Gelukkig kunnen we vriendelijk en compassievol zijn voor onszelf. Zelfcompassie opent het hart als een bloem en legt verborgen emoties bloot en heelt ze. Heartfulness staat voor het ontwikkelen van de hartskwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen (compassie en zelfcompassie), medevreugde en gelijkmoedigheid. Zelfcompassie is in feite iets heel natuurlijks, we kennen het allemaal. Stel, je snijdt in je vinger. 


P E R S O O N & R E L AT I E

met haar onderzoek naar zelfontplooiing en zelfcompassie en schreef het boek ‘Zelfcompassie. Stop met jezelf te veroordelen.’ Ook Tara Brach, Sharon Salzberg en Christopher Germer verdiepten zich in deze materie en zijn een bron van inspiratie voor me. MOET IK EERST MINDFULNESS GEVOLGD HEBBEN VOORALEER IK HEARTFULNESS KAN VOLGEN? In feite zijn de twee met elkaar verbonden. In mindfulness worden basisvaardigheden aangeleerd en impliciet zitten de hartkwaliteiten er in vervat. In heartfulness komen deze kwaliteiten expliciet aan bod. Het is dus belangrijk om op een basis mindfulness te kunnen terugvallen. WAT KAN IK VERWACHTEN ALS IK ME INSCHRIJF VOOR HEARTFULNESS?

Je gaat deze schoonmaken, een pleister op de wonde leggen en laten genezen. Dat is aangeboren zelfcompassie. Deze compassie gaan we uitbreiden naar het emotionele welbevinden. Onplezierige emoties van binnen bevechten maakt het vaak erger. Je zorgen maken omdat je moeilijk in slaap valt kan je de hele nacht wakker houden. Of je verzetten tegen angst kan uitmonden in volle paniek. Zo trek je ten oorlog tegen jezelf. Heartfulness biedt je een alternatief, nl. om een andere relatie met jezelf aan te gaan door met mildheid met jezelf om te gaan en ook een gevoel van verbondenheid met andere mensen en een evenwichtig bewustzijn te ontwikkelen. Onderzoekspsychologe Kristin Neff maakte internationaal naam

De voordelen zijn niet enkel persoonlijk. Zelfcompassie is de basis van compassie voor anderen. Het gaat er om emotionele pijn onder ogen te zien en er liefdevolle zorg voor te dragen. Deze zorg maakt kracht vrij en veerkracht. Het is een proces van jezelf accepteren zoals je bent, wat een wereld van verschil kan maken in je leven. ■ Interview Conny Vercaigne

VAN MINDFULNESS NAAR HEARTFULNESS Kristel Van Maele

di 20, 27 februari + 6, 13 maart 2018 - 19.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 50

VORMINGPLUS | 31


P E R S O O N & R E L AT I E

THE ARTIST’S WAY Op zoek naar inspiratie in je leven? Heb je het gevoel dat er teveel routine is in je dagelijkse leven? Verlang je naar frisheid, sprankel ? Ben je op zoek naar meer kwaliteit? Wil je groeien in jouw creativiteit? Dan is deze workshop iets voor jou. 'The Artist's Way' werd ontworpen door Julia Cameron. Zij richtte zich oorspronkelijk naar geblokkeerde kunstenaars maar ontdekte gaandeweg dat creativiteit een bron is van inspiratie en energie voor iedereen. Met 'The Artist's Way' ga je stilstaan bij je leven en van daaruit bewuster keuzes maken. Gedurende drie zaterdagen nemen we onze creativiteit onder de loupe en maken we tijd voor een aantal thema's van het traject: hoe zorg ik voor mijn bron van inspiratie, wat met de ander, mijn blokkades en mijn dromen, omgaan met emoties enz.... Via verschillende ervaringsgerichte oefeningen komen we dichter bij onze eigen creativiteit. Je gaat naar huis met inzichten die je kan toepassen in je eigen leven.

creativiteit bij jezelf te (her)ontdekken. Het boek 'The Artist’s Way' van Julia Cameron, waarop deze driedaagse is geïnspireerd hoef je niet noodzakelijk aan te schaffen om te kunnen deelnemen. Info over het traject zelf vind je op www.theartistsway.be. ■

THE ARTIST’S WAY De sessies zijn een afwisseling van groepsgesprekken, oefenen in kleine groepjes, schrijfoefeningen enz... We maken ook telkens tijd om op een creatieve manier vorm te geven aan wat we ontdekten tijdens de dag. Deze workshop vraagt geen voorkennis van creatieve technieken. Het laat je wel toe de

32 | VORMINGPLUS

Mia Meutermans

za 27 januari + 10, 24 februari 2018 - 10.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 80


© Flickr.com - Victoria Nevland

P E R S O O N & R E L AT I E

LEZEN OM TE LEVEN ‘De Grote Levensvragen’ Via een onderzoek werd de Vlaming bevraagd over de grote existentiële vragen. In de theatervoorstelling gaat Friedl' Lesage in gesprek met toonaangevende sprekers, in het boek antwoorden veertien bekende en minder bekende zinzoekers op de grote levensvragen die ons allemaal bezighouden, zoals daar zijn: • • • • • • • •

Heeft het leven zin? Is er iets dat ons overstijgt? Als we maar gezond zijn? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Is er leven na de dood? Waarom zijn wij zo angstig? Geloven we nog wel in onze maatschappij? Hoe kunnen we gelukkig worden?

Maar "kunnen we misschien beginnen iets te zeggen?", vraagt Friedl' Lesage zich af in het voorwoord van het boek. Het is eigenlijk geen vraag, maar een pleidooi om iets te zeggen. "Laten we beginnen iets te zeggen over onszelf. Wat knaagt er? Waar zit het vast en sinds

wanneer? Hebben we onze diepste kwetsbaarheid ooit met iemand gedeeld en is er genoeg empathie? Behalve ons eigen verhaal is er ook de kwetsbaarheid van de ander. Wat weten we echt over onze buurman, onze baas of onze tante? Baseren we ons op uiterlijkheden om te oordelen en stelden we ooit al de vragen die er echt toe doen?” Een niet-klassieke leesgroep waarin we in gesprek gaan met elkaar met de grote levensvragen en het boek als leidraad. Zeg jij ook “ja”? ■

LEZEN OM TE LEVEN: DE GROTE LEVENSVRAGEN Conny Vercaigne

do 8, 22 februari + 1, 15, 29 maart 2018 - 19.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 65

VORMINGPLUS | 33


34 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit

JOHAN BRAECKMAN OVER ‘LEVE DE LUIHEID’

9XSZ: Bea Cantillon

9XSZ: Hans Maertens

ZWIJG ALLOCHTOON: In gesprek met Rachida Lamrabet

VRIJ-SPRAAK: Bloedtest, over persoonlijke vrijheid en medische vooruitgang

MAATSCHAPPIJ & PLATTELAND: Samen hand in hand? (debat)

EEN GESCHIEDENIS VAN DE WERELD DOOR MOSLIMSE OGEN

NICK MEYNEN: ‘Frontlijnen. Een reis langs de achterkant van de wereldeconomie’

#sessies

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

titel

MAATSCHAPPIJ & MILIEU locatie

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

do 22/2 - 19.00 u.

wo 21/2 - 19.30 u.

wo 21/2 - 20.00 u.

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

ma 12/02 - 19:30 u. Kortrijk

do 8/2 - 19.30 u.

do 8/2 - 19.30 u.

do 25/01 - 19.30 u.

wo 24/01 - 19.30 u.

ma 19/03 - 17.00 u.

ma 19/02 - 17.00 u.

ma 22/01 - 17.00 u. Kortrijk

datum

€0

Jan Timmerman, Maarten Vanhee

Nick Meynen

Yassin El Attar

diverse sprekers

Ignaas Devisch

Rachida Lamrabet

Hans Maertens

Bea Cantillon

€8

€20

€0

€10

€5

€0

€0

€10

€0

Jan Timmerman, Maarten Vanhee

Johan Braeckman

€0

prijs

Jan Timmerman, Maarten Vanhee

docent

PROGRAMMA


1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 1 1

VLAMINGEN EN VREEMDELINGEN: Met wie willen we samenleven?

HET BELANG VAN WIKIPEDIA IN TIJDEN VAN NEPNIEUWS

WETENSCHAPSCAFÉ: Kan het wat zachter? Over lawaai en gezondheid

BEZOEK AAN DE DEELFABRIEK EN WANDELING IN DE VENNING

STRIJDVAARDIGE VROUWEN OVER DE GENERATIES HEEN

DE ROL VAN BURGERINITIATIEVEN IN DE GEMEENTEPOLITIEK

ECOLOGISCHE LENTE SCHOONMAAK

SILENCE FOR PEACE

DE ERFENIS VAN 200 JAAR KARL MARX (1818-1883)

BEZOEK AAN DE EXPO 'THE ART OF WAR'

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - ERIC CORIJN: Kan de stad de wereld redden?

PARLÉ DÉTINÉ: Bleri Lleshi - liefde in tijden van angst

STREEKVERKENNING: Fietsen tussen Ingooigem, Heestert en Avelgem

zo 6/5 - 13.30 u.

zo 29/4 - 13.45 u.

do 19/4 - 20.00 u.

wo 21/3 - 18.30 u.

do 22/3 - 19.30 u.

wo 21/3 - 17.30 u.

zo 15/4 - 11.00 u.

do 15/3 - 19.30 u.

do 8/3 - 19.30 u.

wo 7/3 - 13.00 u.

di 6/3 - 19.45 u.

di 27/2 - 19.30

Anzegem

Ruiselede

Waregem

Mechelen

Kortrijk

Roeselare

Menen

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

ma 26/02 - 19.30 u. Roeselare

€6

€7

€15

Bernard Vandenbussche €6

Bleri Lleshi

Eric Corijn

Gids Kazerne Dossin

€25

€0

Conny Vercaigne, Jan Timmerman, Rie Vanduren Rob Devos

€12

Dries Simoen

€0

€7

Paula Marckx, Aurike Quintelier en Ilona Lodewijckx Filip De Rynck

€5

€0

€5

€10

Ruben Derhore en Steven Lapauw

diverse sprekers

Geert Van Pamel

Paul De Roo

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 35


36 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1

DE MIDDAGPLOEG: Jan Nolf over ‘De kracht van rechtvaardigheid’

EEN JAAR MET TRUMP – MIJN REIS DOOR EEN ANGSTIG AMERIKA

DE MIDDAGPLOEG: Nick Meynen over 'Frontlijnen'

HOE WETENSCHAP ONZE WERELD DUURZAMER MAAKT

HOE WETENSCHAP ONZE WERELD DUURZAMER MAAKT

1

CARL DEVOS ONDERWEG NAAR DE VERKIEZINGEN

1 1 1

DIGIDOKTER: Digitale veiligheid

DIGIDOKTER: Digitale veiligheid

DIGIDOKTER: Digitale veiligheid

DIGITAAL

DIGITAAL & MEDIA

1

FANNY MATHEUSEN: Mijn held is een vrijwillger

ARHUMENTEN

1

EEN JAAR MET TRUMP – MIJN REIS DOOR EEN ANGSTIG AMERIKA

BOTERHAMMEN IN DE BIB

za 31/03 - 10.00 u.

za 27/1 - 10.00 u.

za 20/1 - 10.00 u.

zon 27/5 - 10.30 u.

zon 11/3 - 10.30 u.

do 22/3 - 12.15 u.

do 15/3 - 12.15 u.

do 22/02 - 12.15 u.

do 25/01 - 12.15 u.

do 18/01 - 12.15 u.

do 18/1 - 12.15 u.

Hooglede

Wevelgem

Ingelmunster

Roeselare

Roeselare

Wevelgem

Tielt

Roeselare

Wevelgem

Roeselare

Tielt

Dries Terryn

Dries Terryn

Dries Terryn

Carl Devos

Fanny Matheusen

Geerdt Magiels

Geerdt Magiels

Nick Meynen

Ine Roox

Jan Nolf

Ine Roox

€5

€6

€5

€7

€7

€5

€5

€7

€6

€7

€5

PROGRAMMA


1 1 1 1 3 10 5 1 1 1 1

DIGIDOKTER: Je WiFi-netwerk optimaliseren

DIGIDOKTER: Mijn laptop of pc hapert, wat nu?

DIGIDOKTER: Mijn laptop of pc hapert, wat nu?

DIGIDOKTER: Mijn laptop of pc hapert, wat nu?

WINDOWS 10: Praktische workshop

LIGHTROOM: De digitale donkere kamer

LINUX DESKTOP: Starterscursus

DIGIPINGUÏNS: Linux Install Party + nieuwjaarsreceptie

DIGIPINGUÏNS: Asterisk & FreePBX

DIGIPINGUÏNS: Opslagmedia en bestandssystemen

DIGIPINGUÏNS: Linux-café

1 1 1 1 1

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone

DIGIDOKTER: Mobiel internet en hotspots

DIGIDOKTER: Mobiel internet en hotspots

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2018

SMARTPHONE & TABLET

1

DIGIDOKTER: Je WiFi-netwerk optimaliseren

za 20/1 - 10.00 u.

za 31/03 - 10.00 u.

za 27/1 - 10.00 u.

za 3/2 - 10.00 u.

za 13/01 - 10.00 u.

di 27/3 - 19.00 u.

di 6/3 - 19.00 u.

di 6/2 - 19.00 u.

di 16/1 - 19.00 u.

za 24/2 - 10.00 u.

ma 15/1 - 19.00 u.

di 13/3 - 19.30 u.

za 17/3 - 10.00 u.

za 24/2 - 10.00 u.

za 10/2 - 10.00 u.

za 24/3 - 10.00 u.

za 3/2 - 10.00 u.

Tielt

Zwevegem

Waregem

Hooglede

Zwevegem

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Tielt

Kortrijk

Avelgem

Waregem

Zwevegem

Kristof D’hanens

Robrecht Gossaert

Robrecht Gossaert

Kristof D’hanens

Kristof D’hanens

Merijn Supply

Alain Baudrez

Michel Gerin

Merijn Supply

Bernard Decock

Peter Berghman

Carina Gülcher

Joachim Leeman

Dries Terryn

Dries Terryn

Joachim Leeman

Joachim Leeman

€5

€5

€6

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€25

€150

€38

€5

€5

€5

€5

€5

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 37


38 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1

DIGIDOKTER: Bijleren met apps

DIGIDOKTER: Bijleren met apps

DIGIDOKTER: Kook- en gastronomie-apps

DIGIDOKTER: WhatsApp, Skype e.a. communicatie-apps

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone

DIGIDOKTER: Smartphonefotografie: tips & trucs

DIGIDOKTER: Smartphonefotografie: tips & trucs

DIGIDOKTER: Smartphonefotografie: tips & trucs

SMARTPHONEFOTOGRAFIE

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS

DIGIDOKTER: Mobiel internet en hotspots

DIGIDOKTER: Bijleren met apps

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone

2 3

CANVA: Drukwerk maken voor je vereniging

WORDPRESS: Bouw een website voor je vereniging

VRIJWILLIGERSVORMING

1

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2018

wo 7/2 - 19.00 u.

do 1/2 - 19.00 u.

za 28/04 - 10.00 u.

za 21/04 - 10.00 u.

za 21/04 - 10.00 u.

do 19/04 - 16.15 u.

vr 2/3 - 9.30 u.

vr 9/3 - 16.30 u.

za 31/03 - 10.15 u.

za 17/03 - 10.00 u.

za 13/1 - 10.00 u.

za 10/03 - 10.00 u.

za 3/3 - 10.00 u.

za 24/03 - 10.00 u.

za 13/1 - 10.15 u.

za 24/2 - 10.00 u.

za 20/1 - 10.00 u.

za 10/2 - 10.00 u.

Kortrijk

Roeselare

Wevelgem

Tielt

Avelgem

Roeselare

Kortrijk

Roeselare

Roeselare

Ingelmunster

Hooglede

Avelgem

Hooglede

Wevelgem

Roeselare

Waregem

Kortrijk

Meulebeke

Berber D’Haene

Mieke Vergote

Joachim Leeman

Rolf Demeulenaere

Robrecht Gossaert

Rik Coghe

Rik Coghe

Rudi De Bruyne

Rudi De Bruyne

Rudi De Bruyne

Rudi De Bruyne

Joachim Leeman

Dries Taveirne

Robrecht Gossaert

Mieke Vergote

Rolf Demeulenaere

Rolf Demeulenaere

Rik Coghe

€18

€12

€6

€5

€5

€45

€45

€20

€5

€5

€5

€5

€5

€6

€5

€5

€5

€5

PROGRAMMA


1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

GOOGLE DRIVE: Werken in de cloud

GOOGLE PHOTOS: Je foto’s beheren in de cloud

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web

DIGIDOKTER: Navigatie-apps (online/offline)

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

DIGIDOKTER: Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN

FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN

DIGIDOKTER: Hoe hou ik Facebook interessant en leuk?

2

DIGIDOKTER: Airbnb e.a. deelplatformen

WEB, CLOUD & SOCIAL

MAILCHIMP: nieuwsbrieven versturen voor je vereniging

za 3/3 - 10.15 u.

wo 07/03 - 9.30 u.

ma 19/2 - 19.00 u.

za 03/03 - 10.00 u.

za 10/2 - 10.00 u.

za 10/2 - 10.00 u.

za 24/2 - 10.00 u.

za 10/2 - 10.00 u.

za 17/03 - 10.00 u.

za 3/2 - 10.15 u.

vr 2/2 - 9.30 u.

wo 31/1 - 16.30 u.

za 13/1 - 10.00 u.

do 1/3 - 19.00 u.

Roeselare

Kortrijk

Roeselare

Zwevegem

Kortrijk

Ingelmunster

Wevelgem

Tielt

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Avelgem

Roeselare

Nathalie Deschacht

Willy Messiaen

Willy Messiaen

Mieke Vergote

Mieke Vergote

Robrecht Gossaert

Joachim Leeman

Joachim Leeman

Rik Coghe

Rik Coghe

Rik Coghe

Rik Coghe

Lieven D’hont

Mieke Vergote

€5

€25

€25

€5

€5

€5

€6

€5

€5

€5

€25

€12

€5

€12

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 39


1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 3 1 3

AREN LEZEN: Over Jean-François Millet

JEAN-FRANÇOIS MILLET IN RIJSEL: Tentoonstellingsbezoek

'DAYS OF HEAVEN’: Film met inleiding en nagesprek

FILM & FILOSOFIE: ‘Er ist wieder da’

VIDEO KILLED THE RADIO STAR: De geschiedenis van de videokunst

LEESGROEP ‘BEZOEK ONZE KELDERS’ (K. PEETERS)

LEESGROEP ‘DE VLAKTE IN VLAMMEN (J. RULFO)

LEESGROEP ‘DE WELWILLENDEN’ (J. LITTEL)

LEESGROEP ‘DE LIEFDE VAN EEN GOEDE VROUW’ (A. MUNRO)

TEKENEN IN KLEUR MET VERSCHILLENDE MATERIALEN

DE VROUW IN DE KUNST

DE ROOTS VAN BOB DYLAN

DE ROOTS VAN RY COODER

KUNST IN OORLOGSTIJD

KUNST

KUNST & CULTUUR

40 | VORMINGPLUS

Kortrijk

Rijsel

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

di 13/3 - 19.00 u.

wo 7/3 - 19.30 u.

ma 5/3 - 19.30 u.

ma 26/2 - 19.00 u.

do 22/2 - 19.00 u.

Waregem

Kortrijk

Kortrijk

Menen

Menen

wo 23/05 - 19.30 u. Kortrijk

wo 25/04 - 19.30 u. Kortrijk

wo 28/03 - 19.30 u. Kortrijk

wo 21/02 - 19.30 u.

ma 19/2 - 19.30 u.

wo 07/02 - 19.00 u. Kortrijk

do 1/2 - 19.30 u.

vr 19/1 - 13.00 u.

di 16/1 - 19.30 u.

Freddy Vandecappelle

Wouter Bulckaert

Robert Minnebo

Freddy Vandecappelle

Pieter Duyck

Hilde Staels

Luc Rasson

Dagmar Vandebosch

Johan Van Iseghem

€36

€12

€36

€52

€99

€15

€15

€15

€15

€12

€5

Jan Timmerman, Maarten Vanhee Koen Moerman

€5

€20

€12

Maarten Vanhee

Joris Capenberghs

Joris Capenberghs

PROGRAMMA


1 1 1 1

WANDELING IN GARNIZOENSSTAD MECHELEN

NATURE MORTE? STILL ALIVE?

'SPANISH STILL LIFE’: Tentoonstellingsbezoek in BOZAR

PARIJSE CHARME: Wandeling door de Onze-Lieve-Vrouw-terSneeuwwijk in Brussel

7 6 2 4 4 4

KALLIGRAFIE MODULE 1

TEKENEN IN KLEUR MET VERSCHILLENDE MATERIALEN

MAAK JE EIGEN VIDEOKUNST

WORKSHOP DRUKTECHIEKEN@HOME

BEWEGINGSEXPRESSIE

WORKSHOP SCHILDEREN: Stillevens herbekeken

1 1 1 2

DIGIDOKTER: Smartphonefotografie: tips & trucs

DIGIDOKTER: Smartphonefotografie: tips & trucs

DIGIDOKTER: Smartphonefotografie: tips & trucs

SMARTPHONEFOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE

5

THEATERWORKSHOP ROND DE VOORSTELLING UTOPERA

CREATIEF

1

BEZOEK AAN DE EXPO ‘THE ART OF WAR’

vr 9/3 - 16.15 u.

za 31/03 - 10:15 u.

za 17/03 - 10.00 u.

za 13/1 - 10.00 u.

za 26/5 - 9.30 u.

di 22/5 - 19.30 u.

zo 11/3 - 10.00 u.

za 3/3 - 10.00 u.

do 22/2- 19.00 u.

wo 10/1 - 19.00 u.

wo 3/1 - 19.30 u.

za 5/5 - 14.30 u.

za 5/5 - 10.30 u.

ma 16/4 - 19.30 u.

zo 15/4 - 14.30 u.

zo 15/4 - 11.00 u.

Roeselare

Roeselare

Ingelmunster

Hooglede

Brussel

Waregem

Kortrijk

Kortrijk

Menen

Waregem

Kortrijk

Brussel

Brussel

Waregem

Mechelen

Mechelen

Rudi De Bruyne

Rudi De Bruyne

Rudi De Bruyne

Rudi De Bruyne

Ilse Wijnen

Sarah Van Overwaelle

Jonas Ghyselen

Koen Moerman

Pieter Duyck

Monica Vanderhispallie

Haider Al Timimi

Gids Korei vzw

Gids Korei vzw

Joris Capenberghs

Marjan Dero

Gids Kazerne Dossin

€20

€5

€5

€5

€99

€30

€70

€25

€99

€116

€65

€15

€20

€12

€10

€12

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 41


42 | VORMINGPLUS

10 2 2 9

BASISCURSUS FOTOGRAFIE

CREËER EN FOTOGRAFEER JE EIGEN STILLEVEN

UNIEKE VAKANTIEFOTO’S MAKEN

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE: Straat, portret & ZW

1 1 1 1 1 1 1 1

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

JOHAN BRAECKMAN OVER ‘LEVE DE LUIHEID’

FILM & FILOSOFIE: ‘Er ist wieder da’

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - PATRICK LOOBUYCK: Leven met gezond verstand

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - STEFAAN VAN BRABANDT: 'Het voordeel van de twijfel'

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - ERIC CORIJN: Kan de stad de wereld redden?

FILOSOFIE

FILOSOFIE & ZINGEVING

10

BASISCURSUS FOTOGRAFIE

Kortrijk

Tielt

Tielt

Tielt

Kortrijk

Menen

Waregem

Kortrijk

Roeselare

Waregem

Waregem

ma 19/04 - 20.00 u. Waregem

do 8/3 - 20.00 u.

do 8/2 - 20.00 u.

wo 07/02 - 19.00 u. Kortrijk

wo 24/01 - 19.30 u.

ma 19/3 - 20.00 u.

ma 19/2 - 20.00 u.

ma 22/1 - 20.00 u.

wo 2/5 - 19.00 u.

wo 18/4 - 19.00 u.

ma 12/3 - 14.00 u.

do 18/1 - 19.00 u.

di 16/1 - 19.00 u.

Eric Corijn

Stefaan Van Brabandt

€7

€7

€7

€5

Jan Timmerman, Maarten Vanhee Patrick Loobuyck

€10

€3

€3

€3

€125

€36

€25

€125

€125

Johan Braeckman

Fons Vandormael

Jan Timmerman

Fons Vandormael

Peter Berghman

Marc Samyn

Wouter Missiaen

Peter Berghman

Peter Berghman

PROGRAMMA


1 1 1 3 2

ARHUMENTEN: Hoe antiek is romantiek? Sint-Valentijn op de sofa

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - STEFAAN VAN BRABANDT: ‘Het voordeel van de twijfel’

HEDENDAAGSE FILOSOFIE - ERIC CORIJN: Kan de stad de wereld redden?

FILOSOFIE LEESGROEP SVEND BRINKMANN ‘STANDPUNTEN’

DE ERFENIS VAN 200 JAAR KARL MARX (1818-1883)

1 4 2 3 1

WANDELEN VAN OUD NAAR NIEUW

DE EERSTE EEUWEN VAN HET CHRISTENDOM

EEN GESCHIEDENIS VAN DE WERELD DOOR MOSLIMSE OGEN

GEWELD IN DE BIJBEL

MEDITATIEVE WANDELING IN HET PRESHOEKBOS IN LAUWE

RELIGIE & ZINGEVING

1

VRIJ-SPRAAK: Bloedtest, over persoonlijke vrijheid en medische vooruitgang

Waregem

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Waregem

zo 25/3 - 14.00 u.

do 1/3 - 19.30 u.

wo 21/2 - 19.30 u.

di 20/2 - 19.30 u.

Lauwe

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

31/12/2017 - 17.00 u. Kortrijk

do 22/3 - 19.30 u.

do 15/03 - 19.30 u.

do 19/04 - 20.00 u. Waregem

do 8/3 - 20.00 u.

zo 18/02 - 10.30 u.

ma 12/02 - 19.30 u.

Rita Gesquiere

Jean Bastiaens

Yassin El Attar

John Van Schaik

Michiel Debel

Rob Devos

Kenny Cappelle

Eric Corijn

Stefaan Van Brabandt

Mark Kinet

Ignaas Devisch

€8

€35

€20

€50

€0

€25

€24

€7

€7

€7

€10

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 43


10 4 3 5 1 1 4 3 5 1 3 1

1

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF

DOODGEWONE KAMERGESPREKKEN

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE IN JE LEVEN? VERWEN JEZELF MET DRIE DAGEN THE ARTIST'S WAY!

LEZEN OM TE LEVEN: De grote levensvragen

LIGCONCERT MET KLANKSCHALEN: Jezelf graag zien

MEDITATIEF BOOGSCHIETEN

VAN MINDFULNESS NAAR HEARTFULNESS

YOGA MET KLANKSCHALEN

CONSTRUCTIEF OMGAAN MET CONFLICTEN VIA HET ENNEAGRAM

WETENSCHAPSCAFÉ: Kan het wat zachter? Over lawaai en gezondheid

ONTDEK JE EIGEN INNERLIJKE RUIMTE

STRIJDVAARDIGE VROUWEN OVER DE GENERATIES HEEN

STRESS IN MODERNE TIJDEN, WAT DOET HET MET ONS LICHAAM

PERSOONLIJKE GROEI

PERSOON & RELATIE

44 | VORMINGPLUS

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

do 22/03 - 14.30 u. Waregem

do 8/3 - 19.30 u.

do 08/03 - 19.30 u. Kortrijk

di 6/3 - 19.45 u.

ma 26/2 - 19.00 u.

do 22/2 - 14.00 u.

di 20/2 - 19.00 u.

za 17/2 - 10.00 u.

wo 14/2 - 19.30 u.

do 8/2 - 19.00 u.

za 27/1 - 10.00 u.

wo 24/1 - 19.30 u.

wo 17/01 - 19.00 u.

€3

€5

Paula Marckx, Aurike Quintelier en Ilona Lodewijckx Els Clays

€38

€0

€65

€38

€50

€27

€15

€65

€80

€60

€150

Elke Leyman

diverse sprekers

Pascal Maes

Ann Cornilly

Kristel Van Maele

Lieven Ostyn

Ann Cornilly

Conny Vercaigne

Mia Meutermans

Rie Vanduren

Linda Accou

PROGRAMMA


1 5 4 5 3 1

MEDITATIEVE WANDELING IN HET PRESHOEKBOS IN LAUWE

MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN

WIL JE GELIJK OF WIL JE GELUK?

LEZEN OM TE LEVEN: De grote levensvragen

ONTDEK JE KERNKWALITEITEN

PARLÉ DÉTINÉ: Bleri Lleshi - liefde in tijden van angst

5 4 1

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: Themagroep

MASSAGE, EEN LEIDRAAD NAAR ONTSPANNING.

TOTAL ACCEPTANCE

za 24/03 - 9.30 u.

VEDIC ART: een meditatieve & intuïtieve manier van schilderen 1

DE VERSCHILLENDE IKKEN IN JEZELF

VERSTILLING

za 03/03 - 9.30 u.

1

MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN

1

za 24/02 - 9.30 u.

1

za 20/1 - 9.30 u.

za 20/1 - 9.30 u.

wo 21/2 - 19.00 u.

vr 26/1 - 10.00 u.

do 11/1 - 9.30 u.

zo 29/4 - 13.45 u.

vr 20/4 - 9.30 u.

do 19/4 - 19.00 u.

do 19/04 - 19.00 u.

wo 18/4 - 19.30 u.

zo 25/3 - 14.00 u.

zo 25/03 - 9.00 u.

TOTAL ACCEPTANCE

SPOREN NAAR JEZELF

15

TAI CHI

LICHAAMSWERK & MASSAGE

1

DE OCHTENDSTOND: ‘Graag zien! Blinde mama, sterke vrouw’

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Menen

Ruiselede

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Lauwe

Kortrijk

Hilde Breda

Ceciel Berben

Els Heytens

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Pascale Schutte

Rie Vanduren

Nathalie Gaytant

Bleri Lleshi

Linda Accou

Conny Vercaigne

Dominique Respens

Els Heytens

Rita Gesquiere

Monique Van den Abbeel

€25

€31

€25

€25

€25

€75

€75

€90

€6

€38

€65

€50

€65

€8

€12

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 45


46 46 | | VORMINGPLUS VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

SILENCE FOR PEACE

ME-TIME. TIJD VOOR JEZELF

3

1

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

ZONDAG, KOM-TOT-RUST-DAG

1

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

zo 28/1 - 10.00 u.

wo 21/3 - 17.30 u.

wo 23/05 - 9.30 u.

wo 25/4 - 9.30 u.

wo 28/03 - 9.30 u.

wo 21/2 - 9.30 u.

wo 24/1 - 9.30 u.

zo 20/05 - 10.00 u.

zo 15/04 - 10.00 u.

zo 18/03 - 10.00 u.

zo 25/02 - 10.00 u.

zo 21/1 - 10.00 u.

wo 9/5 - 9.30 u.

wo 18/4 - 9.30 u.

wo 14/3 - 9.30 u.

wo 28/2 - 9.30 u.

wo 31/01 - 9.30 u.

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Rumbeke

Rumbeke

Rumbeke

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

€38

€5

Conny Vercaigne, Jan Timmerman, Rie Vanduren

Ilse Van Hevel

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

Conny Vercaigne

PROGRAMMA


1 1 2 2 1 1 1 1 3

GLUTENVRIJ KOKEN EN BAKKEN

VERRASSENDE SALADES VOOR DE WINTER

VARIËREN MET SOEP

VEGETARISCHE PIZZA’S EN LASAGNES

​VEGETARISCH BROODBELEG

VEGETARISCHE PIZZA’S EN LASAGNES

GEZONDE VEGETARISCHE ONTBIJTEN

LENTESEIZOENSKOOKLES

VEGETARISCH KOKEN: Basiscursus

3 2

MINDER STRESS MET KRUIDEN EN ETHERISCHE OLIËN

MET REINIGENDE KRUIDEN, VOL ENERGIE DE LENTE TEGEMOET

HONING, EEN WONDERMIDDEL

1

5

KRUIDEN EN PLANTEN: Een weldaad voor je hele lichaam

© Tuin der Lusten

2

HUIDVERZORGING EN NATUURLIJKE COSMETICA

KRUIDEN

1

3

WINTERSEIZOENSKOOKLES

VEGETARISCH KOKEN

TAO, EEN WEG NAAR AUTHENTIEKER LEVEN

Heule

Menen

Waregem

Waregem

Heule

Waregem

Lendelede

Waregem

Heule

Kortrijk

do 19/04 - 19.00 u.

do 22/3 - 19.00 u.

di 6/3 - 19.00 u.

wo 21/2 - 19.30 u.

ma 22/1 - 19.00 u.

Menen

Menen

Roeselare

Kortrijk

Avelgem

wo 23/05 - 19.00 u. Heule

do 26/04 - 19.00 u.

wo 18/4 - 10.00 u.

ma 26/3 - 19.00 u.

ma 26/3 - 19.00 u.

do 8/3 - 19.00 u.

ma 5/3 - 19.00 u.

ma 5/2 - 19.00 u.

ma 29/1 - 19.00 u.

wo 24/1 - 19.00 u.

zo 25/2 - 10.00 u.

Rita Gesquiere

Rita Gesquiere

€12

€24

€59

€65

Carine De Groote, Jules Clerbout Rita Gesquiere

€20

€75

€25

€32

€31

€31

€50

€61

€25

€31

€25

€38

Rita Gesquiere

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Van Lierde


COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Nathalie Van Leuven, p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk MEER LEZEN Lees over wat ons boeit op www.detoekomstmakers.be Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW INSCHRIJVEN Via onze website www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00. Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks in bij onze partners. Je vindt die informatie bij de cursusbeschrijving op onze website. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet, dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen plaats in te nemen. INFORMATIE Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief, annuleren van een inschrijving ...? www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 info@vormingplusmzw.be. Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

EINDREDACTIE Maarten Vanhee VORMGEVING Hannes Desmet - buro345.be ILLUSTRATIES Freepik.com DRUK

AFGIFTEKANTOOR Kortrijk mail, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk VORMINGPLUS MZW Wandelweg 11, 8500 Kortrijk 056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be www.vormingplusmzw.be IBAN BE 69 0014 0920 44 78 Volkshogeschool Midden- en Zuid-West-Vlaanderen vzw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen - programmazine 2018.1  

Het vormingsaanbod van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen voor het eerste trimester van 2018, inclusief activiteitenkalender en boe...

Advertisement