Page 1

P R O G R A M M A Z I N E - O K T/ N O V/ D E C 2 0 1 7

bpost PB- PP B- 06487 BELGIE(N) - BELGIQUE

AFGIF TEK ANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRA AT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto:

Flickr.com - Flavio

DAG VAN DE STILTE ZO 29 OKT FOCUS OP ... VOEDING DE ALCHEMIE VAN ALGORITMES


VO O R WO O R D

OVER TRACTORS EN APPS, BARCELONA EN STILTE

V

oor mij is het een hele eer jou in te leiden in het tijdschrift van Vormingplus MZW. Sedert eind augustus zet ik mijn eerste stappen als directeur van deze organisatie die ik altijd prachtig heb gevonden. Telkens wanneer ik na de zomer wat nostalgisch achterbleef, stelde het volgende me gerust. Ik kon blijven ontmoeten, ontdekken, proeven, en zelfs tot rust komen … Ook dit jaar start dat allemaal opnieuw. ONTMOETEN

voort.” Weinig verandering in de landbouw? Niets bleek minder waar. We konden geen eitje pellen zonder een nieuwe wending in de fipronilsaga. De boer zit mee in de maalstroom. Zo getuigt landbouwer Jordaan Dermaut in dit tijdschrift. De landbouwer staat onder druk van de consument die waakt over zijn portemonnee en over ‘duurzaamheid’. Vormingplus stimuleert dit debat verder in het kader van de Kortrijkse voedselstrategie. Met als kers op de taart een gespreksavond met de landbouwsector zelf rond de vraag: “Welk soort landbouw willen we?”.

Tijdens fietstochten deze zomer reed ik voorbij landbouwers op tractoren te midden van een idyllisch landschap. “En de boer, hij ploegde

Midden augustus liet Barcelona me verweesd achter. Opnieuw een aanslag, een smet op de zomer, op reizen en samenleven. Ik kan me 

22 || VORMINGPLUS VORMINGPLUS


VO O R WO O R D

bang wegsteken of de ander ontmoeten. Er zijn dialoogtafels en lezingen. Tijdens Boterhammen in de bib (Wevelgem en Tielt) legt Khalid Benhaddou, de charismatische Gentse imam, uit hoe hij als moslim dit nieuwe tijdperk ingaat en radicalisering tegengaat. In Roeselare breekt filosoof Patrick Loobuyck een lans om op zoek te gaan naar een verbindend verhaal. ONTDEKKEN EN PROEVEN Ging je deze zomer ver weg of bleef je dichtbij? Waarom eens niet de stoute schoenen aantrekken en uitstapjes anders plannen: met de computer en apps leren werken om een wandeling alhier te plannen of om een airbnb ver weg te boeken … Je kan zelfs eens in de cloud verblijven. Proeven kan ook letterlijk door een herfstseizoenskookles te volgen of vegetarische burgers te leren koken … Het mag ook creatief: druktechniek aanleren of een oud meubel van de zolder halen en pimpen. Van kalligrafie tot tekenen, leren schrijven of gitaar spelen tot fotograferen. Wil je een andere wereld betreden, dan ben je welkom op een gesprek met gedetineerden en De Morgen- fotograaf Stefaan Temmerman

in de open gevangenis van Ruiselede. TOT RUST KOMEN De natuur zal tot rust komen. Ons leef- en werkritme spoort niet altijd met de natuur. Ook na de zomer kan je zelfzorg en rust inbouwen. Er zijn zenen andere meditiaties, ook Japanse gelaatsmassages. Je kan thuiskomen bij jezelf met klankschalen. Je kan je laten inspireren door de film 'Walk with me' over de levenswijze van Thich Nhat Hanh, de boeddhistische monnik die de basis legde voor onze mindfulness. Het summum van rust plannen we op zondag 29 oktober. Dé Dag van de Stite. Een dag waar de stilte een prominente plaats inneemt, met onder andere getuigenissen van personen waar ik wel meer van wil horen, zoals Kristin Verellen, Jeanne Devos, Warda El-Kaddouri en Réginald Moreels … Welkom! ■ Nathalie Van Leuven, directeur Vormingplus MZW

VORMINGPLUS | 3


INHOUD MAATSCHAPPIJ & MILIEU

ZOMERWEEK 2017

6 Landbouw en samenleving, nood aan dialoog

14 Terugblik op de zomerweek

Interview met landbouwer Jordaan Dermaut.

DIGITAAL & MEDIA

9 Kortrijkse voedselstrategie

16 De alchemie van algoritmes

Voor een duurzamere voedselketen.

Over nepnieuws, sociale media, algoritmes en de filterbubbel.

10 Wonen in Brussel Busuitstap en bezoek aan L'Echappée.

11 Islam Geweld en beeldvorming.

17 Smartphonefotografie Tips en workflows.

DAG VAN DE STILTE 18 Dag van de Stilte 2017 Zondag 29 oktober.

VERS BLOED 12 Vormingplus heeft een nieuwe directeur Kennismaking met Nathalie Van Leuven.

4 | VORMINGPLUS


KUNST & CULTUUR 20 De afzonderlingen Radicale vorm van individualisme.

29 De ethiek van techniek De ethische en maatschappelijke impact van slimme technologie en artificiële intelligentie.

29 ‘Hello, Robot’ Bezoek aan de tentoonstelling.

30 Rita Gesquiere: eenvoud siert Over kruidensoep, een sabbatjaar en met aandacht naar een weide kijken.

BARAKFUTUR RADIO CACHOT 21 Verhalen in het cachot

34 Afstanden opheffen en verschillen handhaven Menen, De Barakken, BarakFutur …

Over Parlé Détiné, Radio Cachot en meer.

17 OKTOBER 24 Geestelijke gezondheid Ook een zorg bij mensen in armoede.

FILOSOFIE & ZINGEVING 28 Artificiële Intelligentie is geen sciencefiction Redding of ondergang van de mensheid?

PERSOON & RELATIE 36 Sporen naar jezelf Ontdek ons aanbod.

37 Zondag Kom-tot-RUST-dag.

PROGRAMMA 38 Aanbod van oktober t.e.m. december

VORMINGPLUS | 5


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

LANDBOUW EN SAMENLEVING, NOOD AAN DIALOOG Interview met landbouwer Jordaan Dermaut “Ik hoop dat iedereen uit zijn cocon komt en openstaat voor het verhaal van de ander.” Jordaan Dermaut (°1953) spreekt zijn wens uit over een gespreksavond met landbouwers op 7 december in Kortrijk. Hij is landbouwer in Ingooigem, waar hij samen met zijn zoon een landbouwbedrijf uitbaat met akkerbouw en groenten. Daarnaast is hij sterk betrokken bij het debat rond landbouw en de plaats van landbouw in onze maatschappij. Jordaan spreekt rustig maar gedecideerd, zoekt de nuance en de dialoog, in een complex verhaal waar naar zijn aanvoelen te weinig wordt stilgestaan bij de vele en soms tegenstrijdige verwachtingen die vanuit consument en samenleving aan landbouw en platteland gesteld worden. HEBBEN WE TE HOGE VERWACHTINGEN VAN WAT LANDBOUWERS MOETEN DOEN EN WIE ZE MOETEN ZIJN? Ik ervaar het persoonlijk een beetje als volgt: wat mensen zelf tekort komen, en wat in onze hectische samenleving verloren is gegaan, wordt geprojecteerd op landbouw en platteland: rust, stilte, het ambachtelijke ... Daar moeten wij aan tegemoet komen, maar dat kan niet. Wij zijn ook deel van die hectische maatschappij, en terwijl de hele samenleving toekomstgericht is, wordt naar het verleden gekeken als platteland en landbouw ter sprake komen. De vraag of het vroeger dan per se beter was, is ook zo’n vraag waar wij mee moeten zien om te gaan. Als boer en burger zijn wij ook anders in dat platteland aanwezig, voor ons is het onze arbeidsplek, met alles van zorg en stress die daar kan komen bij kijken. Burger en recreant zijn er in een woon- of

6 | VORMINGPLUS

vrijetijdssfeer waardoor de omgeving uiteraard anders bekeken en ervaren wordt. Kortom, er worden veel tegenstrijdige vragen gesteld, en we zitten daar compleet tussen. Het is moeilijk om daar als landbouwer jezelf in te zijn. HOE ZIET DE TOEKOMST VAN DE LANDBOUW ER VOLGENS JOU UIT? Het is dubbel en moeilijk te vatten. Als het dilemma van die tegenstrijdige vragen opgelost kan worden, ziet het er goed uit. Ook het imago van de landbouw is, in vergelijking met 10 of 15 jaar geleden, verbeterd. Maar ook al lees ik in allerhande streekvisies en studies dat de landbouwer op het platteland moet blijven bestaan, ik zie ook continue regelgeving en maatregelen die het hem bijna onmogelijk maken om daar te blijven. Ik denk dat er heel dringend vanuit de samenleving objectief bekeken moet worden 


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

wat er aan het gebeuren is. Het lijkt zodanig vanzelfsprekend dat de boer en de landbouw er zijn, maar dat is niet zo. Omgekeerd moeten wij landbouwers proberen uit te breken uit onze eigen beperkte sector en naar de samenleving toe stappen. Maar wij zijn zo overbevraagd met de weinigen die er nog zijn. Het is moeilijk om de hele tijd aanwezig te zijn, op alle plaatsen waar over landbouw gesproken wordt, om antwoord te geven en de samenleving in voldoende mate bij het landbouwgebeuren te betrekken. WAT IS DE ROL VAN DE STAD IN DE VOEDSELKETEN? OF ANDERS GEZEGD: WAT IS DE RELATIE TUSSEN STAD EN PLATTELAND ALS WE OVER ETEN SPREKEN? Het is een complex gegeven. In de voedselketen heeft de stad vooral een functie als verbruiker, denk ik. Ze kan ook een rol spelen in de landbouw, maar noem het dan eerder tuinieren. Stadstuinieren is in die zin belangrijk om de stedelijke bevolking in contact te brengen met een natuurlijk proces van bloeien en groeien. Want ik stel vast dat de consument vandaag weinig voeling heeft met een seizoenale beleving van de natuur. Dat vraagt flexibiliteit en een andere houding, een agenda komt er niet aan te pas. Ik zeg altijd: mijn agenda ligt buiten. Letterlijk dan.

Ik moet in de lucht en op het veld kijken wat ik kan en moet doen. Ik kan een planning maken voor vandaag en morgen, maar niks op mijn agenda zetten voor binnen drie maanden en er zeker van zijn dat het kan doorgaan zoals gepland. Dat is voor ons landbouwers een natuurlijke manier om met tijd en werk om te gaan, maar dat is niet zo voor anderen. Onze samenleving is heel planmatig en gereglementeerd georganiseerd. Werken met en in natuurlijke processen staat daar haaks op en dat is vandaag soms heel problematisch, ook in boerengezinnen waar een van de twee partners buitenshuis werkt. Dat kan in een gezinssituatie heel wat stress en problemen met zich meebrengen. ER IS DE LAATSTE JAREN VEEL AANDACHT VOOR VOEDING, MAAR TEGELIJK WEINIG CONNECTIE MET DE LANDBOUWERS DIE VOOR DIE VOEDING ZORGEN. AKKOORD MET DEZE STELLING? Ik vind het goed dat die aandacht er is, dat hoort zo. Alleen moeten mensen de consequentie van wat ze vragen doortrekken in hun manier van leven. Je kan niet vragen naar het ambachtelijke en het natuurlijke, of maximale biodiversiteit eisen op het veld en tegelijk nul biodiversiteit aanvaarden in de voeding die je koopt. ď ľ

VORMINGPLUS | 7


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

Dat lukt ons niet, en toch wordt dat van ons gevraagd. Daar zitten wij in een spanningsveld. IS DAT DE REDEN DAT JE ZELF NIET-BIOLOGISCH TEELT? BIOLOGISCHE VOEDING WORDT NOCHTANS STEEDS POPULAIRDER BIJ DE BELGEN. Ik heb niets tegen biologische voeding en landbouw, maar ik probeer biologisch verantwoord te boeren, daar horen ook bestrijdingsmiddelen en meststoffen bij en daar voel ik me ook goed bij. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BIOLOGISCHE EN BIOLOGISCH VERANTWOORDE LANDBOUW? De technologie van vandaag geeft ons, op het vlak van bemesting bijvoorbeeld, meer mogelijkheden. Maar je moet daar heel bewust en verantwoord mee omgaan. Ik wil geen maximale opbrengst halen, maar een optimale opbrengst, met respect voor natuur en milieu, voor de bodem, maar ook met respect voor opbrengst en te leveren arbeid. Het moet duurzaam zijn, lees: op termijn kunnen blijven duren. Voor mijn kinderen en kleinkinderen die het bedrijf voortzetten, maar ook nu voor mij als ondernemer en boer, ik moet er een inkomen uit halen. Biologische landbouw kan, maar dan moet er veel veranderen in de samenleving, bvb. op het vlak van arbeidsreglementering: om op een biologische manier groenten te kweken heb je veel en flexibele arbeid nodig. Maar onze samenleving is niet gericht op veel en flexibel werken in de land- en tuinbouw, dat staat er haaks tegenover. Daarom wens en kan ik niet biologisch kweken, en is scheikundige onkruidbestrijding nodig. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat naast een organische bemesting als basis, een aanvullende en oordeelkundig

8 | VORMINGPLUS

gebruikte scheikundige bemesting milieuvriendelijker is dan een louter organische biologische bemesting. Alle hulpmiddelen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden, en dat kan perfect, ook in een niet-biologische landbouw. DIT NAJAAR ORGANISEREN WE EEN GESPREKSAVOND WAAR MENSEN IN GESPREK KUNNEN GAAN MET LANDBOUWERS. WANNEER IS DE AVOND GESLAAGD? Ik hoop dat iedereen loskomt van zijn eigen beperkte visie, uit zijn cocon komt en openstaat voor het verhaal van de ander. Vanuit de kant van de landbouwer betekent dit een openheid om te luisteren naar alle vragen die er zijn vanuit de alternatieve of groene wereld. Als een idee, een visie heel interessant is, moeten we die nastreven. Maar er is veel verschil tussen wat wenselijk en haalbaar is, en voor mij is het belangrijk om die wensen, die ik deel, te toetsen op de haalbaarheid. Wat haalbaar is, moet gerealiseerd worden, wat wenselijk is moet ofwel haalbaar gemaakt worden ofwel moeten de wensen worden aangepast. Keuzes houden altijd consequenties in en die moeten erbij genomen worden. â– Interview: Maarten Vanhee Lees het volledige interview op onze blog detoekomstmakers.be WELKE LANDBOUW WILLEN WE? IN GESPREK MET LANDBOUWERS do 7 december 2017 - 19.30 u

OC Lange Munte (vroegere SintPauluskerk), Beeklaan 81, Kortrijk Gratis toegang


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

KORTRIJKSE VOEDSELSTRATEGIE Voor een duurzamere voedselketen

H

et huidige voedselsysteem veroorzaakt heel wat problemen in de maatschappij: voedselverspilling, oneerlijke handel, precaire landbouwsituatie, oneerlijke handel en de ongelijke verdeling van voedsel, milieuvervuiling en gezondheidsproblemen zijn enkele uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden en die een wereldwijde aanpakken vereisen. Toch is een strategische rol weggelegd voor de steden, waar steeds meer mensen wonen. Elke zichzelf respecterende stad werkt tegenwoordig aan een duurzame voedselstrategie; een lokaal plan de campagne, opgestart en/of ondersteund door de stad om, samen met burgers en het middenveld, te zorgen dat elk aspect van de voedselketen zo duurzaam mogelijk verloopt. Dat is in Kortrijk niet anders. Deze voedselbeweging in Kortrijk bestaat uit verschillende actoren (producenten, consumenten, horeca, ondernemingen, bewegingen, burgers, scholen, stadsbestuur...), maar om de betrokkenheid van de Kortrijkse burger bij dit project te vergroten staan dit najaar een pak activiteiten op het menu, onder de naam 'Focus op...'. Het concept werd in het leven geroepen door de Kortrijkse bibliotheek en Vormingplus en heeft als bedoeling 1 thema vanuit verschillende hoeken te belichten. Dit najaar richten we de schijnwerpers op voeding. En dat gebeurt met lezingen, gesprekken en workshops. Het programma biedt niet alleen een inkijk in de vele aspecten van de voedselketen, maar geeft de deelnemer vaak ook de mogelijkheid om aan den lijve de consequenties van bepaalde voedselkeuzes te ondervinden.

Het startschot is groots: het Sterrenbanket met producten uit de korte keten en voedseloverschotten, in 2015 goed voor 2000 mee-eters, krijgt een vervolg op zondag 17 september. En dat is nog maar het begin. Wie en wat mag je verwachten? Wim Lybaert komt, net als Dorien Knockaert, er wordt een Food Waste Battle georganiseerd (van 2 tot 23 oktober), een gespreksavond met landbouwers uit de streek en een mondiaal café op 12 oktober. De volledige voedselstrategie, en het volledige programma van de activiteitenreeks 'Focus op...' lees je op www.kortrijkmangetout. be. Hou deze website ook de komende jaren in de gaten: het is hét kanaal waar je alles over de Kortrijkse voedselstrategie kan lezen. ■ www.kortrijkmangetout.be

VORMINGPLUS | 9


Flickr.com - Stéphane Mignon

M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

WONEN IN BRUSSEL Busuitstap en bezoek aan L'Echappée Met de bus toeren we door 160 jaar sociale huisvesting in Brussel. Van de miserie in beluiken over filantropische industriëlen en hun woonalternatieven en de allereerste sociale woningen tot recente realisaties met stadsvernieuwing. In de namiddag brengen we een bezoek aan het recente cohousingproject L'Echappée in Laken. Bert De Bisschop, stafmedewerker bij Brukselbinnenstebuiten, woont in L'Échappée. Hij is onze gastheer en laat ons kennismaken met het leven en wonen in Brussel en in dit bijzondere project. ■

PALEIZEN VOOR HET VOLK gids Brukselbinnenstebuiten zo 19 november 2017 - 9.30 u afspraak in het station van Brussel-Centraal € 15

BEZOEK AAN L’ÉCHAPPÉE Bert De Bisschop zo 19 november 2017 - 14.30 u.

afspraak aan metrostation Pannen- huis, Charles Demeerstraat, Laken € 10

I.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender

10 | VORMINGPLUS


M A AT S C H A P P I J & M I L I E U

ISLAM Geweld en beeldvorming Een basisintuïtie van ons moderne mens- en wereldbeeld luidt dat religie een bijzonder ontvlambaar en gevaarlijk kantje in zich draagt. Een seculiere organisatie van de samenleving lijkt noodzakelijk om er voor te zorgen dat religie niet al te veel invloed krijgt in de publieke ruimte en dat geweld voldoende wordt ingedijkt. De recente voorbeelden van terreur, geclaimd of geïnspireerd door IS, lijken dit beeld te bevestigen. De stemmen voor een neutrale publieke ruimte en de terugdringing van religie naar de private sfeer zijn hierop een reactie. Zo'n basisintuïtie wordt zelden in vraag gesteld. Nochtans is deze veronderstelling een pak minder vanzelfsprekend dan men over het algemeen denkt. Wie de beeldvorming rond religie en geweld grondig analyseert kan heel wat onverwachte nuances ontdekken. ■

Jonas Slaats di 17 oktober 2017 - 20.00 u. Europahal, Generaal Maczekplein 5, Tielt €0

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10

Flickr.com

do 26 oktober 2017 - 19.30 u.

VORMINGPLUS | 11


V E R S B LO E D

VORMINGPLUS HEEFT EEN NIEUWE DIRECTEUR Kennismaking met Nathalie Van Leuven

N

a enkele maanden als zelfsturend team heeft de Vormingplusploeg een nieuwe kapitein aan het roer. Nathalie Van Leuven startte op 21 augustus als directeur. In het voorwoord bij dit tijdschrift verwelkomde ze je al, maar we leggen haar graag nog enkele prangende vragen voor. Een kennismaking.

werkplaatsen (SST) en vervolgens in een concrete sociale werkplaats in Gent. In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport, vooral lopen. Ik kan gepassioneerd zijn door een goed boek, een film, een toneelstuk of uiteraard een lezing. Ik word graag echt geraakt. HOE HEB JE VORMINGPLUS LEREN KENNEN EN WAT SPREEKT JE ER IN AAN?

STEL JE JEZELF EVEN VOOR? Ik ben juriste van opleiding en kwam meer dan 15 jaar geleden in Kortrijk werken aan de Kulak. De keuze voor Kortrijk was niet helemaal toevallig. Mijn man is een trotse West-Vlaming die die opportuniteit niet liet liggen om me na onze studies in Leuven te overhalen om naar Kortrijk te komen. Ik gaf aan de Kulak werkcolleges aan studenten en schreef een proefschrift over mensenrechten. In die periode werden onze twee dochters geboren en geraakten we steeds meer verbonden met Kortrijk, de buren, de school, de kinderopvang, de vrienden... Ik werkte een tijd in een zuiver juridische functie als auditeur bij de Raad van State. Tot op het moment dat ik voelde dat ik de mensen en het maatschappelijk veld, waarover het recht uiteindelijk gaat, meer wilde ontmoeten en meer wilde bijdragen tot maatschappelijke vraagstukken. Ik werkte een drietal jaren in de sociale economie: eerst als directeur van de koepel van de sociale

12 | VORMINGPLUS

Ik ken Vormingplus vooral als cursist. Ik nam deel aan een aantal lezingen over maatschappelijke thema’s en volgde ook een aantal reeksen die meer thuishoren in de cluster ‘persoon en relatie’. Een aantal keren werd ik van mijn sokken geblazen en bleven de lezingen nog enkele weken nazinderen. Vanaf dat ogenblik wist ik dat Vormingplus echt bij mij paste. Voor mij is Vormingplus een organisatie waarvan het totaalplaatje klopt. Het cursusaanbod waarbij aandacht is voor zowel de maatschappelijke als de persoonlijke component, de aandacht om mensen bij te houden bij de digitale evolutie, de digitale mogelijkheden ten goede in de organisatie te benutten, aandacht om iedereen te betrekken, een uitgebouwde werking rond mensen in armoede. Zelfs de sfeer en het interieur van het huis voelen warm en tegelijkertijd verfrissend aan ... WAT IS VOLGENS JOU DE GROOTSTE UITDAGING VOOR EEN ORGANISATIE ALS VORMINGPLUS? 


V E R S B LO E D

Vormingplus MZW tracht de maatschappelijke veranderingen volgbaar te maken en positieve veranderingen te stimuleren. De uitdaging is om in onze organisatie iedereen in de streek aan zijn trekken te laten komen. Daar ligt volgens mij een uitdaging. Hoe bereik je een nog ruimer publiek en hoe neem je hen mee? Hoe kunnen we als vormingsorganisatie iets betekenen voor mensen die nog nooit van Vormingplus hebben gehoord? Hoe brengen we niet alleen debatten over diversiteit tot stand, maar creëren we ook een diverser publiek, waarin iedereen zich thuis kan voelen en anderen kan ontmoeten? Daarnaast is mijn ambitie groter dan zuiver ‘vormen’. Met mijn collega’s wil ik graag meerwaarde creëren, positieve zaken in gang zetten, ontmoeting, burgerschap en duurzaamheid stimuleren. JE BENT ZELF OOK ACTIEF IN HET BUURTWERK. WAT DOE JE PRECIES? Ik heb een klein engagement in mijn eigen buurt, de Lange Munte. Eén à twee keer per maand koken we samen met moeders in de wijk en proberen we de brug tussen de verschillende culturen in de wijk te leggen. We zoeken trouwens nog vrijwilligers om ons te versterken.. HEB JE PLANNEN OM ZELF OOK CURSUS TE GEVEN HIER? WAT MOGEN WE VERWACHTEN? Interactie tussen mensen en leren vind ik één van de fijnste zaken van het leven. Ik heb dat nooit kunnen laten. Dus ik zou inderdaad graag enkele cursussen geven of organiseren. Mijn interesse en expertise ligt vooral op het domein van de mensenrechten en diversiteit, de instellingen van de politiek en het recht. Afgelopen jaren leerde ik ook veel over de sociale en circulaire economie.

MENSENRECHTEN EN VORMINGPLUS, BIEN ÉTONNÉS DE SE TROUVER ENSEMBLE. WAAR ZIT DE VERWANTSCHAP VOLGENS JOU? In de aandacht en het respect voor de mens in de samenleving en voor een goed functionerende democratische samenleving. De mensenrechten zijn de meest fundamentele rechten waarop een persoon recht heeft net omwille van zijn mens-zijn. Aanvankelijk dachten we ons vooral te moeten beschermen tegen koningen en Staten die hun macht konden misbruiken. Deze controlefunctie is nog steeds broodnodig en wordt best ook internationaal georganiseerd, zodat een individuele Staat niet al te gek kan doen. Maar als we een samenleving wensen waar iedereen fundamenteel in zijn rechten gerespecteerd wordt en zich echt kan ontplooien als mens, helpen de juridische instellingen je vooral als het grondig fout gelopen is. De weg naar zo een samenleving is nog belangrijker. Net daarom zijn vorming, ontmoeting en aandacht voor andere mensen zo belangrijk: het zijn uiteindelijk onze overtuigingen en gedragingen die maken of een ander volwaardig ‘mens’ kan zijn. JEAN-LUC DEHAENE ZEI: "SIRE, GEEF ME 100 DAGEN ... " HOE ZIT DAT BIJ JOU? Ik denk dat ik qua aard een bedachtzaam persoon ben. Ik zal eerst nadenken. Ik wil nu ook bij Vormingplus graag goed de tijd nemen om te luisteren en te begrijpen waarmee elk van mijn collega’s bezig is. Ik neem de tijd om te leren. De ervaring die al in de organisatie huist, is enorm. Als mijn enthousiasme opborrelt, kan ik het soms wel niet meer tegenhouden. Dat maakt dat ik soms ook wel vrij plots enthousiast in een project kan duiken. ■ Lees verder op vormingplusmzw.be

VORMINGPLUS | 13


EEN TERUGBLIK Zomerweek 2017

14 | VORMINGPLUS


VORMINGPLUS | 15


D I G I TA A L E N M E D I A

DE ALCHEMIE VAN ALGORITMES Over nepnieuws, sociale media, algoritmes en de filterbubbel

mer waarin je te horen krijgt wat je graag wilt horen en niet wat je moet weten. Na deze en enige andere cultuurfilosofische bespiegelingen leggen we de focus op tools en vaardigheden om de filterbubbel te doorprikken en je kritische attitude aan te scherpen. ■

Benedict Wydooghe €5 za 21 oktober 2017 - 10.00 u.

In deze lezing onderzoeken we hoe de informatiesamenleving het denken en doen van ons allen beïnvloedt.

Bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk za 28 oktober 2017 - 10.15 u.

Sinds de Brexit en de verkiezing van Trump werden de kritische stemmen over de rol van sociale media, gepersonaliseerde reclame en 'op maat gesneden' nieuws luider. Geheime algoritmes (wiskundige formules) zorgen voor een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht. Velen zijn zich niet bewust van deze informatiefilter. Los van de discussie over 'nepnieuws' (en hoe die te bestrijden) duikt de vraag op of algoritmes ons niet opsluiten in een 'you-loop' of echoka-

16 | VORMINGPLUS

Kenniscentrum ARhus, De Munt 8, Roeselare za 25 november 2017 - 10.00 u. Bibliotheek, Boekenplein 1, Waregem za 16 december 2017 - 10.00 u. Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt


D I G I TA A L E N M E D I A

SMARTPHONEFOTOGRAFIE Tips en workflows Nog niet zo lang geleden waren foto's die je met een gsm-toestel of eenvoudige smartphone maakte van belabberde kwaliteit. De camera was slechts een gimmick. Dat is gelukkig vandaag de dag wel anders. Zelfs de secundaire camera (ofte 'selfie'-camera) beschikt tegenwoordig over een prima resolutie (bijv. 8 MP). De hoofdcamera beschikt typisch over een nog hogere resolutie (bijv. 13 MP), een lichtsterke lens en een redelijke sensor. Je kan dus technisch gezien al heel aardige foto’s nemen met je smartphone of tablet. Als je hierbij nog eens rekening houdt met enkele compositieregels en het verhaal dat je wil vertellen met je foto's kan je al tot heel mooie resultaten komen. We geven je een aantal heel concrete tips en workflows mee. Hoe start je? Hoe neem je

nu een goede foto? Hoe kan ik deze best nog nabewerken? Heb ik daarvoor dure programma's nodig? Waar en hoe bewaar ik mijn foto's? Maar in deze workshop ga je vooral ook zelf aan de slag: foto's nemen, elkaar feedback geven (en zelf ook feedback ontvangen), foto's bewerken en foto's delen. ■

Rudi De Bruyne vr 13 & 20 oktober 2017 - 10.00 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 20

VORMINGPLUS | 17


DAG VAN DE STILTE 2017 zondag 29 oktober FAT IM A , MOORSE E L SE ST R A AT 14 8, H EU LE

Je bent doorlopend welkom tussen 8.30 en 16.30 uur, zo lang en zo kort als je wilt. Met o.a. meditatie, klankschalen, labyrintstappen, celloconcert en gesprekken met Jeanne Devos, RĂŠginald Moreels, Warda El-Kaddouri en Kristin Verellen. Ontdek ons programma op vormingplusmzw.be


Flickr.com - slimmer_jimmer

K U N S T & C U LT U U R

DE AFZONDERLINGEN Radicale vorm van individualisme In zijn boek 'In stilte' (2015) pleit filosoof Jan-Hendrik Bakker voor een herwaardering van de afzondering. 'Kluizenaars zijn gouddelvers, ze maken de kern van het leven zichtbaar,’ zo stelt hij onomwonden. Weliswaar gaan ze tot het uiterste om zich van de wereld los te maken, maar op de achtergrond blijft de samenleving veelal uitdrukkelijk aanwezig. In het vervolg op de eerste reeks gaan we verder op zoek naar zulke ‘afzonderlingen’. Uitzonderlijke, vaak zelfs zonderlinge figuren die zich een tijdlang afzonderen om daarna veelal met grote vertraging - terug te keren. We belichten achtereenvolgens de Britse auteur en wandelaar Robert Macfarlane, de Franse schrijfster Marguerite Yourcenar en het 'enfant terrible' van de Franse letteren, wereldreiziger en filosoof Sylvain Tesson. ■

20 | VORMINGPLUS

Joris Capenberghs Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10 per sessie ROBERT MACFARLANE wo 4 oktober 2017 - 19.30 u. MARGUERITE YOURCENAR wo 18 oktober 2017 - 19.30 u. SYLVAIN TESSON di 7 november 2017 - 19.30 u.


© De Chinezen

R A D I O C AC H OT

VERHALEN IN HET CACHOT Over Parlé Détiné, Radio Cachot en meer

V

anuit onze dagelijkse praktijk als vormingsorganisatie merken we een sterke nood aan verbinding met groepen in de marge. Ook met betrekking tot gedetineerden en de thematiek van misdaad, straf en re-integratie vervallen burgers en media vaak in een zeer gepolariseerd en emotioneel beladen verhaal. Met Vormingplus vinden we ons goed geplaatst om een dergelijk (ethisch) thema mee te openen en er duiding en nuance bij te geven. Dat doen we onder meer met Parlé Détiné, waar je in onze eerdere tijdschriften al over kon lezen. In de reeks Parlé Détiné komen boeiende sprekers aan bod in de Open Gevangenis van Ruiselede (Penitentiair Landbouwcentrum - PLC). Samen met gedetineerden luister je naar een lezing van een spreker die je meeneemt in zijn of haar wereld. Daarna ga je in gemengde groepen in gesprek over het thema van de lezing onder

de deskundige leiding van tot dialoogbegeleider opgeleide gedetineerden. Parlé Détiné is een vrijplaats waar binnen (de gedetineerden) en buiten (de niet-gedetineerden) elkaar ontmoeten, waar gesloten werelden worden geopend en een uitwisseling ontstaat van visies en beeldvorming over ‘de ander’. Gedetineerden Ward en Alex verwoorden het zo in een interview op onze website: “Mensen krijgen via diverse media veel te horen over gevangenissen. Dit strookt niet altijd met de realiteit. Via Parlé Détiné komen ze rechtstreeks in contact met het leven in de gevangenis. Dit draagt bij tot een beter inzicht over ‘de gevangenis’. Ik merk dat veel mensen oprecht geïnteresseerd zijn. Het is voor ons een unieke kans om hen dan ook te informeren over het leven hier. Ik heb het daar niet moeilijk mee. Ik ben momenteel gestraft maar ik moet ook weer verder. Nu blijft de gevangenis vaak wat taboe. 

VORMINGPLUS | 21


R A D I O C AC H OT

Door in gesprek te gaan met mensen hoop ik dat zij soms ook wat begrip tonen voor onze situatie.” Het stopt niet bij Parlé Détiné. We broeden op plannen om in het voorjaar van 2018 een vormingsreeks aan te bieden rond het thema van misdaad, straf en re-integratie. Meer daarover volgt later. In tussentijd kan je voor meer info over Parlé Détiné en alle verdere plannen terecht bij linda.accou@vormingplus.be en kurt.declercq@vormingplus.be.

PARLÉ DÉTINÉ MET FOTOGRAAF STEFAAN TEMMERMAN

Op zondag 15 oktober komt hij vertellen over zijn persoonlijk verhaal als fotograaf. Welke artistieke en persoonlijke keuzes kwamen op zijn pad, en hoe gaven deze kleur aan zijn ontwikkeling als mens en fotograaf? We vangen een glimp op van het verhaal achter zijn foto's, maar ook de kracht en impact van foto's en fotografie op levensverhalen en beeldvorming van de samenleving passeren de revue. stefaantemmerman.be Parlé Détiné is een samenwerking van De Rode Antraciet, Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede, Bibliotheek Aalter en Vormingplus MZW. 

Openen van gesloten werelden PARLÉ DÉTINÉ MET FOTOGRAAF STEFAAN TEMMERMAN zo 15 oktober 2017 - 14.00 u.

Penitentiair Landbouwcentrum, Bruggesteenweg 128, Ruiselede € 6 (reductie mogelijk)

© Stefaan Temmerman

Dit najaar komt Stefaan Temmerman naar Ruiselede. Temmerman (° 1988), fotograaf bij de krant De Morgen en huisfotograaf van de Kortrijkse band Amenra, staat bekend om zijn zinderende observaties. Kleur of zwart-wit, beiden durven ze wel al eens een rauwer kantje hebben. Hij maakt niet zomaar foto’s, maar verstilde tableaus.

22 | VORMINGPLUS


© Radio Cachot

R A D I O C AC H OT

RADIO CACHOT

Radio Cachot is muziektheater met een rauw randje. Een verhaal over leren relativeren, overleven en een nieuwe toekomst opbouwen binnen de vier muren van een gevangenis. Muzikant Fred Klee bracht vijf jaar van zijn leven door in de Vlaamse gevangenissen wegens een te creatieve interpretatie van de btw-wetgeving. Met Radio Cachot neemt hij ons mee naar de besloten wereld van ‘het gevang’, een universum waar soms de wet van de sterkste telt, dan weer de slimste of de kracht van de groep. Als bezieler van het interne radiokanaal Radio Cachot en ‘The Freedom Jailband’ doorloopt hij vijf wilde jaren van sterke verhalen, over de ontnuchterende realiteit van het bestaan in de gevangenis en hoe muziek troost biedt aan Fred en vele andere gedetineerden. Na de voorstelling kunnen 20 personen deelnemen aan een nabespreking met Fred en enkele gedetineerden van het PLC. ■ De voorstelling Radio Cachot past binnen de samenwerking tussen De Rode Antraciet en Vormingplus MZW.

VOORSTELLING RADIO CACHOT

Fred Klee (gitaar en zang) / Patrick Cuyvers (piano en zang) / Davy Deckmijn (drums en percussie) / Eddy Scheepers (gitaar en zang) / Jan Leven (bas en productie).

© Flickr.com - andrewasmith

Muziektheater met een rauw randje

zo 17 december 2017 - 14.30 u.

Penitentiair Landbouwcentrum, Bruggesteenweg 128 - Ruiselede € 12 (reductie mogelijk)

Reserveren bij OC De Kleine Beer Telefonisch op 050 79 99 08 of dekleinebeer@beernem.be. Vermeld per persoon naam, rijksregisternummer en e-mail. Reservatie is pas definitief na identiteitscontrole door Justitie. Reservatie voor de nabespreking kan enkel in combinatie met de theatervoorstelling, en dient vermeld te worden bij de reservatie van de tickets voor de theatervoorstelling.

VORMINGPLUS | 23


17 O K TO B E R

24 | VORMINGPLUS


17 O K TO B E R

GEESTELIJKE GEZONDHEID Ook een zorg bij mensen in armoede

D

e strijd tegen armoede en maatschappelijke uitsluiting blijft er een die telkens opnieuw onder de aandacht moet worden gebracht. Omdat het stijgend aantal jobs in België verkeerdelijk de indruk kan wekken dat daarmee het aantal armen daalt. Niets is echter minder waar: werklozen belanden steeds vaker in de armoede en zelfs voor wie een job uitoefent loert de armoede vaak om de hoek.

Deze blijvende aandacht voor mensen in armoede kent een jaarlijks hoogtepunt op 17 oktober, wanneer in steden en gemeenten overal ter wereld het verzet tegen armoede in de verf wordt gezet. Dit jaar kiest het Netwerk tegen Armoede voor geestelijke gezondheid als centraal thema dat hoe dan ook vaak onderschat wordt, en zeker bij mensen in armoede. We spraken hierover met Sarah Lal, projectmedewerker toegankelijke gezondheidszorg bij stad Roeselare, en verantwoordelijk voor de organisatie van de Roeselaarse acties rond 17 oktober.

“Armoede heeft een zeer negatieve impact op het zelfbeeld. In armoede terechtkomen wordt door de buitenwereld vaak gezien als een kwestie van schuld. Er wordt gezegd: je hebt de zaken fout aangepakt en daarom zit je nu in deze situatie, daarom geraak je er niet uit. Dat strookt natuurlijk niet met de realiteit, maar daarom zien mensen hun situatie vaak wel als een persoonlijk falen. Het feit dat je je voortdurend zorgen moet maken weegt zwaar. Opstaan en je afvragen waar je die dag eens zal gaan lunchen, of iemand anders die zich afvraagt of hij zijn kind die dag wel iets zal kunnen meegeven om te eten. Die onzekerheid en stress zijn slopend. Daarnaast is armoede natuurlijk ook een grote rem op je sociale leven. Eens gaan shoppen en terrasjes doen, 

“Met tips als ‘gun jezelf wat meer rust’ of ‘wees niet te streng voor jezelf’ bereik je mensen in armoede niet."”

VORMINGPLUS | 25


17 O K TO B E R

“Aangezien armoede zich uitstrekt over alle levensdomeinen is een integrale aanpak uiteraard een positief gegeven.”

Eva Daeleman die openlijk praten over hun moeilijkheden, het debat over terugbetaling van psychologische begeleiding, … We zijn ongetwijfeld op de goede weg, maar we moeten er wel over waken dat de boodschap iederéén bereikt. Met tips als ‘gun jezelf wat meer rust’ of ‘wees niet te streng voor jezelf’ bereik je mensen in armoede niet. Als elke dag een strijd om te overleven is liggen je prioriteiten ergens anders. Er is dus een andere aanpak nodig. Eén die begint met betaalbare langdurige psychische begeleiding op maat van de situatie of de gezinscontext.

mensen uitnodigen bij je thuis voor een etentje, een weekendje naar de Ardennen met de vrienden, … Daar is geen ruimte voor als je maar met moeite de eindjes aan elkaar kunt knopen. Die uitsluiting leidt dan vaak tot vereenzaming.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER NODIG VOOR EEN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG? KUNNEN BVB. WIJKGEZONDHEIDSCENTRA HIER EEN OPLOSSING VOOR BIEDEN?

Ten slotte vinden mensen in armoede moeilijk de weg in het uitgebreide en vaak weinig transparante aanbod aan hulpverlening. Ook omwille van financiële redenen wordt zorg vaak uitgesteld.”

DE AANDACHT VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID IS DE VOORBIJE JAREN STERK GESTEGEN (DENK MAAR AAN DE ‘OE IS’T’ -CAMPAGNE VAN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN). VIND JE HET EEN GOED INITIATIEF DAT DE AANDACHT HIERVOOR OOK GEKOPPELD WORDT AAN ARMOEDE? Er is inderdaad een positieve tendens. Rode Neuzen Dag tegen het taboe rond psychische problemen bij jongeren, bekendheden zoals zangeres Selah Sue en radiopresentatrice

26 | VORMINGPLUS

Een wijkgezondheidscentrum is interessant omdat er, naast het wegvallen van de financiële drempel, ook ingezet wordt op een integrale zorg. De patiënt kan bij wijze van spreken eerst bij de huisarts langs voor een verkoudheid, dan kan hij verder op de gang de maatschappelijk werker bezoeken voor budgetbegeleiding en daarna springt hij binnen bij de eerstelijnspsycholoog voor een intakegesprek. Aangezien armoede zich uitstrekt over alle levensdomeinen is deze aanpak uiteraard een positief gegeven. In Roeselare wordt momenteel ingezet op Linea. Dit project is een samenwerkingsverband tussen verschillende gezondheids- en welzijnsdiensten binnen de stad. In eerste instantie proberen we door meer doorverwijzing, net zoals een wijkgezondheidscentrum, te zorgen voor integrale zorg. 


17 O K TO B E R

Daarnaast verlagen we ook heel wat financiële drempels. Zo engageren huisartsen, kinesitherapeuten en de eerstelijnspsychologen van het Huisartsenhuis zich ertoe om voor de meest kwetsbare burgers het remgeld te laten vallen.

Interview: Rie Vanduren & Maarten Vanhee www.linearoeselare.be Het volledige programma rond 17 oktober vind je op www.roeselare.be. Lees het volledige interview op detoekomstmakers.be

WAT STAAT ER ROND 17 OKTOBER GEPLAND IN ROESELARE? MENEN OOK VAN DE PARTIJ Op zaterdag 14 oktober organiseren we, naar goede gewoonte, een optocht tegen armoede door het stadscentrum. We werken dit jaar met de symboliek van de rugzak: mensen in armoede dragen vaak heel wat met zich mee en we vragen de mensen die mee op stap gaan om mee te helpen dragen. Verder worden er tijdens de weken rond 14 oktober allerlei activiteiten georganiseerd. Zo kan je bijvoorbeeld deelnemen aan workshops rond poëzie en woord om je gevoelens te leren omzetten in woorden en komen de medewerkers van aanloophuis Poco Loco in Gent langs voor een infomoment. JE BENT VRIJ NIEUW ALS MEDEWERKER ARMOEDEBELEID BIJ DE STAD ROESELARE. HOE VERLOOPT HET?

Ook in Menen staat van alles te gebeuren n.a.v. de Werelddag van verzet tegen armoede. Vormingplus MZW maakt deel uit van een breed netwerk van lokale partners en organisaties dat instaat voor de activiteiten op 17 oktober in Menen. Daar ontspint zich een traject met poëzie en woordkunst, samen met mensen die aan den lijve ondervinden wat het betekent om in armoede te leven. Hoe kan je poëzie en tekst gebruiken om hierover te getuigen, om de eigen ervaring met de samenleving te delen? Dichteres Tine Moniek zal het proces begeleiden.

Het was voor mij een hele uitdaging. Ik heb talen gestudeerd en kom uit het onderwijs. Bovendien ben ik zelf niet van Roeselare en kende ik de sociale kaart (een overzicht van de voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector, mv) dus niet echt. Ondertussen heb ik echter al heel wat bijgeleerd en vooral heel erg veel interessante mensen ontmoet. Ik hoop uiteraard dat ik stapsgewijs mee het verschil zal kunnen maken. ■

VORMINGPLUS | 27


© Design museum Gent

F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE IS GEEN SCIENCEFICTION Redding of ondergang van de mensheid? Wat houdt artificiële intelligentie (AI) juist in? Wat moeten we geloven van de vele dramatische nieuwsberichten die ons bereiken? We kijken zowel naar verleden als naar toekomst van AI. Welke belangrijke momenten zijn er in haar geschiedenis geweest? Met welke uitdagingen worden onderzoekers momenteel geconfronteerd? Zijn de nieuwste ontwikkelingen werkelijk zo revolutionair of slechts een storm in een glas water? Wie profiteert echt van de technologie?

Naast een inleiding in de basisconcepten van AI nemen we je mee naar de vele disciplines die aan bod komen bij AI. ■

Johan Loeckx wo 25 oktober 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10

28 | VORMINGPLUS


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

DE ETHIEK VAN TECHNIEK De ethische en maatschappelijke impact van slimme technologie en artificiële intelligentie Technologie is een motor van economische vooruitgang en maatschappelijke verandering. Innovaties creëren nieuwe markten, verbeteren productie en dienstverlening en maken het leven makkelijker. Maar technologie is niet neutraal. Technologie beïnvloedt ons gedrag, onze manier van denken en soms zelfs onze morele overtuigingen. Er schuilt ethiek achter techniek.

dende auto's hebben. Hoe laten we technologie rekening houden met menselijke waarden? Meer dan ooit zullen we moeten vooruit denken over de morele kanten van technologische disruptie. Jochanan Eynikel is business-filosoof en expert mensgericht ondernemen en toekomstdenken bij denktank/kennisbank ETION. Hij is auteur van het boek ‘Robot aan het stuur’. ■

Met de doorbraak van intelligente technologie slimme apparaten, kunstmatige intelligentie en geavanceerde robots - gaat technologie steeds zelfstandiger functioneren. Hoe zal artificiële intelligentie ons leven veranderen? Tot op welke hoogte laten we technologie ons sturen? Die vraag is letterlijk te nemen als we het over zelfrij-

Jochanan Eynikel wo 8 november 2017 - 19.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 10

‘HELLO, ROBOT’ Bezoek aan de tentoonstelling In het verlengde van de Vrijspraakreeks bezoeken we met een gids de tentoonstelling ‘Hello, Robot’ in het Gentse Design museum. Met een uiterst brede waaier aan objecten die gaan van pop cultuur, commerciële wearables, designprototypes, interactieve installaties, videoreportages en industriële robots onderzoekt ‘Hello, Robot’ onze relatie tot technologie. Een relatie die vaak ambivalent is en waarin design een rol als bemiddelaar speelt. ■

Gids Design museum Gent di 14 november 2017 - 14.30 u.

Design museum, Jan Breydelstraat 5, Gent € 15

VORMINGPLUS | 29


30 | VORMINGPLUS


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

RITA GESQUIERE: EENVOUD SIERT Over kruidensoep, een sabbatjaar en met aandacht naar een weide kijken

R

ita Gesquiere begeleidt voor Vormingplus niet alleen kruidenworkshops, maar neemt haar cursisten regelmatig mee tijdens meditatieve, stilte- of kruidenwandelingen. Stilte zoekt ze al lang op. Als kind van Poperinge ging ze dikwijls naar de militaire begraafplaats Lijssenthoek, waar ze vaak lange tijd in haar eentje bleef zitten. “Ik voelde op een of andere manier dat me dat goed deed.” In mei fietste ze met haar partner vanuit het West-Vlaamse Langemark naar het Deense Langemark, 1300 km verder. De rode draad in haar verhaal: eenvoud. VANWAAR JE INTERESSE IN MEDITATIEVE WANDELINGEN EN KRUIDEN? Dat is tweeledig. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in wilde planten, ook al toen ik nog werkte als lerares Frans en geschiedenis. Toen ik halftijds ging werken heb ik een driejarige opleiding tot herboriste gevolgd. Op het moment dat ik afstudeerde kon ik op brugpensioen gaan, en begon ik wandelingen voor Natuurpunt te begeleiden en workshops te geven. Nu werk ik als zelfstandige in bijberoep, maar noem het gerust een uit de hand gelopen passie. Via een andere weg ben ik bij de meditatieve wandelingen terecht gekomen. Ik had veel nood aan rust in mezelf, wou stoppen met piekeren en ik sukkelde wat met slaapproblemen. Een cursus autogene training hielp me wel wat. Daarna heb ik mindfulness leren kennen, zo’n 15 jaar geleden, toen je daar nog nauwelijks van hoorde. De natuur verbindt die twee voor mij.

WAT FASCINEERT JE ZOAL IN KRUIDEN EN WILDE PLANTEN? Ik ben een buitenmens, de natuur trekt mij naar buiten. Toen ik vroeger ging wandelen of fietsen was ik gefrustreerd dat ik de planten onderweg niet kende. Ik wou ook weten wat je er mee kunt doen. En hoe meer ik van planten leerde kennen - en in het begin was dat zeer intensief -, hoe meer ik zag. Door mijn kennis keek ik beter. Ik zag niet alleen een mooi landschap, maar ook de rijkdom die er te zien was in kleine dingen. Ik was totaal geconcentreerd op dat plantje, en dat bracht mij rust. Ondertussen geef ik cursussen over en met (wilde) kruiden en etherische oliën. Ik deel graag mijn kennis met anderen tijdens wandelingen of workshops. WAT VIND JE BELANGRIJK OM MEE TE GEVEN AAN JE CURSISTEN TIJDENS EEN MEDITATIEVE WANDELING? Sommige mensen schrikken van het woord 'meditatie', omdat ze vrezen uren op een bankje te moeten zitten. 

VORMINGPLUS | 31


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

Dat is trouwens ook niets voor mij, dus ik dwing mezelf er ook niet toe. Het wandelen ligt me ook beter, misschien is dat eerder westers. Ik geef geen theorie, ik ben zelf geen filosofisch type, de oefeningen zijn praktische middeltjes die je overal kunt toepassen. Wat ik wil meegeven is waar ik zelf het meest deugd aan heb: tonen hoe je op een heel eenvoudige manier tot innerlijke rust kunt komen en de stroom van gedachtenspinsels kunt stopzetten, door je bijvoorbeeld te concentreren op je ademhaling. Ik ondervind tijdens de wandelingen dat de meeste mensen niet vertrouwd zijn met dergelijke oefeningen. Maar het is eigenlijk eenvoudig, want je kan ze overdag herhalen, zelfs als je bijvoorbeeld aan de kassa staat te wachten. Het helpt je om met je ergernis om te gaan en niemand ziet het bovendien. Je ademhaling is er altijd, daar kan je altijd iets mee doen.

“Ik zag niet alleen een mooi landschap, maar ook de rijkdom die er te zien was in kleine dingen.” gaat het erom je innerlijke stilte terug te vinden en de gedachtenmolen stop te zetten. Gandhi zei ooit eens: “Verstoor de stilte niet, tenzij wat je zegt mooier is dan de stilte.” Ik vind dat prachtig.” JE BEGELEIDT OOK STILTEWANDELINGEN. MAAR ZIJN ER NOG STILTEPLEKKEN IN ONZE REGIO?

EENVOUD IS BELANGRIJK VOOR JE? Ook in mijn kruidenworkshops probeer ik met eenvoudige producten, zoals honing, kokosvet, amandelolie, zeezout of etherische oliën te werken. Het is belangrijk dat de deelnemers thuis aan de slag kunnen en de nodige producten gemakkelijk vinden.

Ik las ooit eens dat een journalist, ergens in Vlaanderen, een opname wou maken met vijf minuten volledige stilte. Hij vond de plek niet. Ofwel was er een auto, of een vliegtuig, er was altijd wel ergens een omgevingsgeluid. Vlaanderen is niet echt meer stil en zeker in de sterk verstedelijkte regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen is een stilteplek moeilijk te vinden. Je hoort altijd iets.

NOOD AAN STILTE “Stilte is belangrijk voor mij, het brengt me terug tot mezelf, ik leer mezelf er beter door kennen en het is goed voor mijn gemoedsgesteldheid. Wandelen in de stilte doet mij als herboren terug thuis komen, al weet ik dat stilte ook beklemmend of bedreigend kan zijn. Maar de stilte is niet lastig als ik met groepen naar buiten ga. Helemaal stil is het bijna nooit, maar uiteindelijk

32 | VORMINGPLUS

Natuurlijke geluiden zoals een vogel of het ritselen van de bomen horen bij de stilte. Dat zijn natuurlijke omgevingsgeluiden die bij een stilteplek horen. Maar veel mensen hebben de voeling met de natuur verloren. Onze fixatie op beeldschermen versterkt dit nog. Daarom geef ik ook altijd aardingsoefeningen. Ik laat mensen een boom kiezen die ze moeten vasthouden, met de voeten stevig op de grond. 


F I LO S O F I E & Z I N G E V I N G

Dat is wat onwennig in het begin, maar het doet vaak heel goed. Of wandelen met je aandacht gericht op je voeten. Traag stappen, zodat je je zolen voelt, helpt ook aarden. Zelf wandel ik graag op blote voeten. En de natuur voedt mij. HOEZO? Toen ik 50 was en nog les gaf, zat ik aan het eind van mijn krachten. Toen heb ik beslist om een sabbatjaar te nemen en heb ik een jaar lang vrijwilligerswerk gedaan op biologische boerderijen in het buitenland. Dat verbond me met de aarde. In de winter plukte ik tomaten op de Canarische eilanden en in juni aardbeien in Nederland. Veel mensen hadden het me afgeraden, en financieel was het heel lastig, maar het werken met mijn handen bracht me rust. Mijn hoofd kunnen loslaten deed me goed. Nog altijd heb ik plezier van die ervaring die mijn leven heeft veranderd, mijn geest vrij gemaakt en mijn horizon verruimd. JE GAF OOK AL DIVERSE KRUIDENWORKSHOPS VOOR MENSEN IN ARMOEDE. HOE LOOPT DAT? Voor mij is dat fantastisch. Ik krijg daar zoveel van terug dat ik telkens vol energie thuis kom. Het prettige eraan is dat ik kan meegeven dat je niet altijd naar een duur wellnesscentrum hoeft te gaan om je te laten verwennen. Het kan ook eenvoudiger. Met honing kan je bijv.. ook je haar wassen of je voeten masseren met een lekkere zelfgemaakte lavendelolie. ■ Interview: Jan Timmerman

KELTISCHE BOMENWANDELING zo 1 oktober 2017 - 14.00 u. ‘t Veld, Bloemgatstraat 9, Ardooie € 12

DE FASCINERENDE KRUIDENWERELD do 5, 12, 19 oktober 2017 - 19.30 u. De Lochting, Oude Stadenstraat 15, Roeselare € 62

DE FASCINERENDE WERELD VAN KRUIDEN 8 do 16, 23, 30 november 2017 - 19.00 u. CC De Steiger, Waalvest 1, Menen € 30 (excl. € 5/les voor ingrediënten)

HONING: ONTDEK HAAR VEELZIJDIGE MOGELIJKHEDEN di 28 november 2017 - 19.00 u. De Lochting, Oude Stadenstraat 15, Roeselare € 20

MET KRUIDEN DE WINTER DOOR ma 11 & 18 december 2017 - 19.00 u. Bibliotheek, Doorniksesteenweg 77 A, Avelgem € 20

DAG VAN DE STILTE zo 29 oktober 2017 - 15.00 - 15.45 u. meer info op p. 18

VORMINGPLUS | 33


BARAKFUTUR

AFSTANDEN OPHEFFEN & VERSCHILLEN HANDHAVEN Menen, De Barakken, BarakFutur …

D

e Barakken, gelegen in het zuiden van de grensstad Menen, is een bijzondere, levendige en volkse wijk, letterlijk ingesloten tussen de Leie en de grens met Frankrijk. De Rijselstraat, de hoofdweg door de wijk, is wereldberoemd in de regio en vooral op zondagen erg druk door het winkeltoerisme.

Het is ook een wijk met heel wat uitdagingen. Zo telt de wijk een kleine 3000 inwoners, zijn er meer dan 50 verschillende nationaliteiten en kent ze een grote concentratie aan kwetsbare groepen. De hoge bevolkingsdichtheid, de grote onderlinge sociale afstand, en de schaarse openbare ruimte dragen tevens bij tot het gebrek aan positieve ontmoetingskansen tussen mensen. Tegelijk is de wijk in volle ruimtelijke transitie, o.m. door de geplande Leiewerken, in het kader van het internationale Seine-Scheldeproject. De uitdagingen worden aangepakt. Sinds juni 2013 is er in de wijk een bewonersgroep actief, die al heel wat mooie en positieve initiatieven heeft genomen om het samenleven te bevorderen. De bewonersgroep wordt ondersteund door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (SO), die in de Barakken werkt aan leefbaarheid en tegen armoede. Ook diverse andere partners nemen initiatieven in de wijk, zoals het OCMW, Stad Menen, CAW, Kind en Preventie, de stedelijke jeugddienst, Uit De Marge, etc.

34 | VORMINGPLUS

SO en Vormingplus slaan de handen in elkaar voor een sociaal-artistiek verhalenproject met de Wervikse kunstfotograaf Karel Waignein. Het is de opstap naar een langdurig engagement dat beide organisaties aangaan om de komende jaren actief in de Barakken aan de slag te gaan. Naam van het project: BarakFutur. Bedoeling: de toekomst van de wijk verhalen. Verhalen vertellen ons namelijk iets wezenlijks over wie we zijn, slaan bruggen en brengen zaken in beweging. BarakFutur kent vele schuiven en lades vol diverse acties en initiatieven in de wijk, maar bovenal is het een project mét - en niet enkel vóór - mensen: samen met de inwoners van de Barakken en deze van Menen, én met de vele lokale organisaties en partners schrijven we het verhaal van de Barakken.

BARAKFUTUR HET VERHALENPROJECT START ‘Als de Leiebrug oren en ogen had’. Deze hypothetische stelling is de titel van het verhalenproject waar we dit najaar mee van start gaan. Ze verwijst naar de vele, schijnbaar verloren gegane verhalen die er over de Barakken te vertellen zijn. Die vaak enkel bewaard lijken te zijn in het ijzeren geheugen van de Leiebrug. Samen met de inwoners van de Barakken zal woordkunstenares Tine Moniek deze verhalen uit de vergetelheid halen en ze neerschrijven. 


BARAKFUTUR

BARAKFUTUR EEN VERHAAL VAN VELE SCHUIVEN EN LADES In tussentijd trekken we nog enkele lades open. Daarin onder andere workshops in het kader van de Week van de Smaak, een interculturele wandeling, vorming aan kwetsbare groepen, workshop columns schrijven, etc … ■ Lees het volledige verhaal van BarakFutur ook op onze blog detoekomstmakers.be.

Ze dienen tevens als inspiratie voor enthousiaste fotografen die de verhalen op hun beurt fotografisch zullen zichtbaar maken. Vóór de zomer werden al de eerste stappen in het project gezet. Met een workshop straatfotografie, waarin fotografen met Karel Waignein door de Barakken trokken, en een samenwerking met basisschool Vlam. Leerlingen gingen aan de slag met verf en sponsjes en vertelden zo hún verhaal van de Barakken. Met de tekeningen van de kinderen werkte Karel Waignein het logo van het project verder uit. Waignein zelf zal later opnieuw van de partij zijn. Onder de noemer ‘Colored Emotions’ maakt hij portretten van de bewoners. Deze portretten, foto’s en verhalen worden op 28 oktober aan het grote publiek getoond. Dit wordt tegelijk de start van het verdere verhalenproject waarin we het dagelijkse leven van gezinnen uit de Barakken in beeld brengen.

BarakFutur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus MZW, in samenwerking met de bewonersgroep Barakken, de Stad(sdiensten), en diverse andere partners die actief zijn binnen de wijk. BarakFutur komt mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het stadsbestuur Menen en Provinciebestuur West-Vlaanderen (afdeling Cultuur).

MEER INFO Volg BarakFutur via Facebook en barakfuturblog.wordpress.com. Daar verneem je ook alles over het toonmoment op 28 oktober. Heb je vragen over BarakFutur? Wil je meewerken? Contacteer Kurt Declercq via kurt.declercq@vormingplus.be 056-260 605.

VORMINGPLUS | 35


Flickr.com

P E R S O O N & R E L AT I E

SPOREN NAAR JEZELF Ontdek ons aanbod Onder de noemer 'sporen naar jezelf' bieden we je maandelijks de kans om kennis te maken met een spoor naar jezelf. Zo kun je ontdekken of dat spoor iets voor jou is of niet, zonder zware tijdsinvestering. Is het iets voor jou, dan kun je de stap zetten naar een langduriger vorming. Is het niets voor jou, dan kun je voor jezelf verder op verkenningstocht. Goede reis! DIT NAJAAR KOMEN DE VOLGENDE SPOREN AAN BOD:

• Mindful leren omgaan met moeilijke gedachten: Via ervaringsgerichte oefeningen en diverse technieken ontdek je hoe je op een andere manier kan omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens. In de kennismakingsworkshop kun je proeven wat ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) zou kunnen betekenen voor jouw leven. ■

FAMILIE- EN SYSTEEMOPSTELLINGEN Jan Timmerman za 23 september 2017 - 9.30 u. VEDIC ART Ceciel Berben

• Familie- en systeemopstellingen: Bij een familieopstelling ga je op zoek naar je passende plek binnen de dynamiek van je familie en naar de invloed van familiesystemen op je leven en op de keuzes die je maakt. • Vedic art: Curt Källman zette de principes van de vedische filosofie om naar schilder- en tekenopdrachten om de kracht van deze principes te kunnen voelen in je creativiteit én je leven.

36 | VORMINGPLUS

za 25 november 2017 - 9.30 u. MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN Els Heytens za 9 december 2017 - 9.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk € 25 (€ 31 voor Vedic Art)


P E R S O O N & R E L AT I E

ZONDAG Kom-tot-RUST-dag Zondag was vroeger een rustdag. Vandaag dreigt zondag een dag als alle andere te worden. Met Vormingplus willen we van de zondag terug een rustdag maken, een dag met tijd voor jezelf. ■

BEWUST ONTSPANNEN MET SOFROLOGIE Jeroen De Bouvrie zo 8, 15, 22 oktober 2017 - 10 u.

De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 23, Rumbeke.

BEN IK ÉCHT DE PERSOON DIE IK DENK DAT IK BEN? Lieven Ostyn

zo 19, 26 november + 3 december 2017 - 9.30 u. Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

STILLE MEDITATIE (ZENBOEDDHISME) Geert Acke zo 3, 10, 17 december 2017 - 10 u.

De Kleine Stooringhe, Blinde Rodenbachstraat 23, Rumbeke € 38

VORMINGPLUS | 37


38 | VORMINGPLUS

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

DE VLUCHTELINGENCRISIS: filosofische en andere bedenkingen

WETENSCHAPSCAFÉ: Wat we weten over vergeten: dementie

DIALOOGTAFEL: 50 tinten diversiteit

WAT ZIJN DE CATALANEN EN WAT IS CATALONIË EIGENLIJK?

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN KOP TOT TEEN

LEESGROEP: Actieve hoop

ONTSPULLEN: dag volgepropte kleerkast

PARLÉ DÉTINÉ: in gesprek met fotograaf Stefaan Temmerman

EEN TOEKOMST VOOR AFRIKA OF BLIJFT HET ‘HET DONKERE CONTINENT'?

VAN BRUSSEL TOT BAGDAD

BEZOEK HET EUROPARLEMENT ALS VIP

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

#sessies

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

titel

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

ma 23/10 - 17.00

do 19/10 - 7.50

di 17/10 - 20.00

di 17/10 - 19.30

zo 15/10 - 14.00

wo 11/10 - 19.15

do 5/10 - 19.00

di 3/10 - 19.30

ma 02/10 - 19.30

do 28/09 - 19.30

di 26/09 - 19.45

ma 25/09 - 19.30

ma 25/09 - 17.00

datum

Kortrijk

Kortrijk

Tielt

Menen

Ruiselede

Tielt

Kortrijk

Waregem

Kortrijk

Marke

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

locatie

Jan Timmerman

PLAATSELIJK GIDS

Jonas Slaats

Stijn Vercruysse

Stefaan Temmerman

Patricia Van Hoecke

Willy Vandamme

Joeri Cortens

Adriaan Linters

Cathérine Dupont

Diverse sprekers

Arthur Wyns

Maarten Vanhee

docent

€0

€ 25

€0

€6

€6

€ 20

€ 16

€5

€ 10

€0

€0

€5

€0

prijs

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

ISLAM, GEWELD EN BEELDVORMING

DAG VAN DE STILTE

ACHTER ONZE SCHERMEN: overleven in een digitale wereld

PALEIZEN VOOR HET VOLK

BEZOEK AAN L'ECHAPPÉE, EEN BRUSSELS COHOUSINGSPROJECT

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

GLUREN BIJ DE BUREN

(NIET-)MOSLIMS ZOALS WE ZE (NIET) KENNEN

'SOLO': waarom steeds meer mensen alleen wonen

RADIO CACHOT

DE SCHEMERZONE: gesprekken over de actualiteit

1 1 1 1

BROODJE ARHUS: In Europese velden

IEDEREEN EEN BASISINKOMEN?

BROODJE ARHUS: De ontredderde republiek Frankrijk

IEDEREEN EEN BASISINKOMEN?

BOTERHAMMEN IN DE BIB

1

WETENSCHAPSCAFÉ: De oceanen van de toekomst. Is het vijf voor twaalf?

do 26/10 - 12.15

do 19/10 - 12.15

do 19/10 - 12.15

do 21/09 - 12.15

ma 18/12 - 17.00

zo 17/12 - 14.30

do 24/11 - 19.00

do 23/11 - 19.00

ma 20/11 - 19.30

ma 20/11 - 17.00

zo 19/11 - 14.30

zo 19/11 - 9.30

di 31/10 - 19.00

zo 29/10 - 8.30

do 26/10 - 19.30

do 24/10 - 19.45

Wevelgem

Roeselare

Tielt

Roeselare

Kortrijk

Ruiselede

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Kortrijk

Laken

Brussel

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Walter Van Trier

Mia Doornaert

Walter Van Trier

Korneel De Rynck

Kurt Declercq

Kurt Declercq

Nathalie Le Blanc

Sander Herremans

Stefaan Segaert

Maarten Vanhee

Bert De Bisschop

Plaatselijke Gids

Thomas Smolders

diverse sprekers

Jonas Slaats

diverse sprekers

€6

€7

€5

€7

€0

€ 12

€ 10

€ 30

€ 10

€0

€ 10

€ 15

€5

€ 25

€ 10

€0

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 39


40 | VORMINGPLUS

1 1 1

IS DIT NU DE ISLAM?

BROODJE ARHUS: Madam Bakster trakteert

BROODJE ARHUS: ‘De kracht van rechtvaardigheid’

1

‘SAMENLEVEN MET GEZOND VERSTAND’

1 1

DORIEN KNOCKAERT OVER DUURZAAM OMGAAN MET VOEDSEL

WELK SOORT LANDBOUW WILLEN WE?

1 1 1

DIGIDOKTER: digitale veiligheid

DIGIDOKTER: digitale veiligheid

DIGIDOKTER: mijn laptop of pc hapert, wat nu?

DIGITAAL

DIGITAAL & MEDIA

1

MONDIAAL CAFÉ

FOCUS OP ... VOEDING

1

OVER ARMOEDE EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

ARHUMENTEN

1

IS DIT NU DE ISLAM?

za 14/10 - 10.00

za 21/10 - 10.00

za 7/10 - 10.15

do 7/12 - 19.00

di 7/11 - 19.00

di 12/10 19.30

zo 15/10 - 10.30

zo 17/12 - 10.30

do 21/12 - 12.15

do 16/11 - 12.15

do 23/11 - 12.15

do 9/11 - 12.15

Kortrijk

Tielt

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Roeselare

Wevelgem

Tielt

Joachim Leeman

Dries Terryn

Rolf Demeulenaere

diverse sprekers

Dorien Knockaert

diverse sprekers

Chantal Van Audenhove

Patrick Loobuyck

Jan Nolf

Laura Verhulst

Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou

€5

€5

€5

€0

€3

€0

€7

€7

€7

€7

€6

€5

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIGIDOKTER: bluetooth: wat kan je er allemaal (niet) mee?

DIGIDOKTER: bluetooth: wat kan je er allemaal (niet) mee?

DIGIDOKTER: streaming-producten en diensten

DIGIDOKTER: streaming-producten en diensten

DIGIDOKTER: radio & tv anno 2017

TECHTOUR: bezoek aan innovatieruimte Maaklab Vives

TECHTOUR: bezoek aan The Level (DAE / Howest)

JE EIGEN ROBOT PROGRAMMEREN

JE EIGEN 3D-OBJECT MODELLEREN (INTRODUCTIE)

DIGIPINGUÏNS: Handbrake, FFmpeg e.a. videotools op Linux

DIGIPINGUÏNS: linux-café

DIGIPINGUÏNS: fotobewerking en -beheer op Linux

1 1 1 1

DIGIDOKTER: de alchemie van algoritmes

DIGIDOKTER: de alchemie van algoritmes

DIGIDOKTER: de alchemie van algoritmes

DIGIDOKTER: de alchemie van algoritmes

MEDIAWIJSHEID

1

DIGIDOKTER: onderhoudstips voor je smartphone, laptop of tablet

za 16/12 - 10.00

za 25/11 - 10.00

za 28/10 - 10.15

za 21/10 - 10.00

di 5/12 - 19.00

di 7/11 - 19.00

di 3/10 - 19.00

wo 25/10 - 19.00

ma 23/10 - 19.00

wo 25/10 - 16.30

ma 23/10 - 17.00

za 18/11 - 10.00

za 4/11 - 10.15

za 28/10 - 14.00

za 16/12 - 10.00

za 21/10 - 10.00

za 28/10 - 10.00

Tielt

Waregem

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Avelgem

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Ingelmunster

Waregem

Benedict Wydooghe

Benedict Wydooghe

Benedict Wydooghe

Benedict Wydooghe

Bernard Decock

Merijn Supply

Koen Wybo

Karl Ghys

Rik Hostyn

Michiel Houwen

Rik Hostyn

Dries Taveirne

Joachim Leeman

Joachim Leeman

Joachim Leeman

Joachim Leeman

Dries Terryn

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 41


1

DIGIDOKTER: Hoe hou ik Facebook interessant en leuk?

42 | VORMINGPLUS

3 2 1 1 1 1 1 1 2

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS

NAVIGATIE-APPS (ONLINE/OFFLINE)

DIGIDOKTER: mobiel internet en hotspots

DIGIDOKTER: mobiel internet en hotspots

WHATSAPP, SKYPE E.A. COMMUNICATIE-APPS

WHATSAPP, SKYPE E.A. COMMUNICATIE-APPS

DIGIDOKTER: kook- en gastronomie-apps

DIGIDOKTER: kook- en gastronomie-apps

SMARTPHONEFOTOGRAFIE

2 2 2 2 3

MAILCHIMP: nieuwsbrieven versturen voor je vereniging

GOOGLE DRIVE EN ONLINE KANTOORSUITE

GOOGLE DRIVE EN ONLINE KANTOORSUITE

CANVA: drukwerk maken voor je vereniging

WORDPRESS: bouw een website voor je vereniging

VRIJWILLIGERSVORMING

3

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS

SMARTPHONE & TABLET

1

DIGIDOKTER: hoe hou ik Facebook interessant en leuk?

do 30/11 - 19.00

do 9/11 - 19.00

di 7/11 - 19.00

di 17/10 - 19.00

do 19/10 - 19.00

vr 13/10 - 10.00

za 16/12 - 10.00

za 25/11 - 10.00

ma 11/12 - 19.00

di 14/11 - 16.30

za 9/12 - 10.00

za 28/10 - 10.00

do 5/10 - 19.00

ma 20/11 - 19.00

do 9/11 - 19.00

za 14/10 - 10.00

za 4/11 - 10.00

Kortrijk

Avelgem

Roeselare

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Ingelmunster

Wevelgem

Kortrijk

Waregem

Kortrijk

Wevelgem

Kuurne

Kortrijk

Kuurne

Avelgem

Meulebeke

Berber D’Haene

Mieke Vergote

Robrecht Gossaert

Robrecht Gossaert

Mieke Vergote

Rudi De Bruyne

Mieke Vergote

Mieke Vergote

Rik Coghe

Rik Coghe

Robrecht Gossaert

Robrecht Gossaert

Robrecht Gossaert

Rik Coghe

Rik Coghe

Nathalie Deschacht

Nathalie Deschacht

€ 18

€ 12

€ 20

€ 20

€ 12

€ 20

€5

€6

€8

€8

€5

€6

€ 20

€ 45

€ 45

€5

€5

PROGRAMMA


1 1 1 1 1 2 1 3

DIGIDOKTER: Airbnb e.a. deelplatformen

DIGIDOKTER: Bestanden opslaan in de cloud

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web

DIGIDOKTER: Kopen en verkopen op het web

GOOGLE PHOTOS: je foto's beheren in de cloud

KENNISMAKING MET FACEBOOK

FACEBOOK VOOR BEGINNERS

1 6 1

‘SIRE, IL N’Y A PAS DE BELGES’

BEZOEK AAN DE ABDIJ ROOSENBERG VAN DOM VAN DER LAAN

1

DE AFZONDERLINGEN: Sylvain Tesson

DE AFZONDERLINGEN: Marguerite Yourcenar

1

DE AFZONDERLINGEN: Robert MacFarlane

KUNST

KUNST & CULTUUR

1

DIGIDOKTER: Airbnb e.a. deelplatformen

WEB, CLOUD & SOCIAL

za 21/10 - 13.30

di 17/10 - 19.15

di 7/11 - 9.30

wo 18/10 - 19.30

wo 4/10 - 19.30

za 18/11 - 9.30 u.

23/10 - 19.00 u.

7/12 - 19.00 u.

23/12 - 10.00 u.

9/12/ - 10.00 u.

25/11 - 10.15 u.

25/11 - 10.00 u.

23/12 - 10.00 u.

za 18/11 - 10.00 u.

Damien Deceuninck

Joris Capenberghs

Joris Capenberghs

Joris Capenberghs

Carina Gülcher

Carina Gülcher

Rik Coghe

Joachim Leeman

Dries Terryn

Joachim Leeman

Rik Coghe

Ruben Laflere

Lieven D'hont

Waasmunster Gids Korei vzw

Tielt

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Waregem

Avelgem

Roeselare

Ingelmunster

Wevelgem

Kortrijk

€ 20

€ 65

€ 12

€ 12

€ 12

€ 45

€5

€ 20

€5

€5

€5

€5

€6

€5

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 43


44 | VORMINGPLUS

4 1 1 1 1 1 1

DE VROUW IN DE KUNST

FILM EN FILOSOFIE: 'Mr. Nobody'

GERHARD RICHTER, TUSSEN TOEVAL EN INTENTIE

MUSEUMBEZOEK: Gerhard Richter: over schilderen, vroege werken

ARHUMENTEN: De restauratie van het Lam Gods

RENÉ MAGRITTE EN HET SURREALISME

VAN BOHEMIEN TOT SJAMAAN: De rol van de kunstenaar in de samenleving

3 6 6 1 5 4 3

VAN KRINGLOOP TOT INTERIEUR

GITAAR VOOR BEGINNERS

GITAAR VOOR GEVORDERDEN

DE ZINTUIGEN VAN DE KUNSTENAAR

THEATERGRIME

START MET SCHRIJVEN

WORKSHOP LAND ART

CREATIEF

1

LAND ART

zo 21/11 - 13.30 u.

do 9/11 - 19.30

ma 6/11 - 19.30

zo 22/10 - 10.00

do 19/10 - 19.45

do 19/10 - 19.00

di 3/10 - 18.30

do 21/12 - 19.30

do 14/12 - 19.30

zo 26/11 - 10.30

za 25/11 - 9.45

di 21/11 - 19.30

wo 15/11 - 19.00

ma 13/11 - 19.00

za 21/10 - 14.00

Harelbeke

Waregem

Waregem

Kortrijk

Menen

Menen

Roeselare

Tielt

Waregem

Roeselare

Gent

Waregem

Kortrijk

Menen

Harelbeke

Lieselot Derveaux

Schauni De Gussem

Piet François

Jonas Ghyselen

Kenny Vandenheede

Kenny Vandenheede

Rudy Dewulf

Peter Jonnaert

€ 15

€ 81

€ 45

€ 35

€ 66

€ 66

€ 38

€ 20

€ 11

€7

Prof. Maximiliaan Martens Damien Deceuninck

€ 20

Damien Deceuninck

€ 11

€ 12

Jan Timmerman, Maarten Vanhee Eveline Heylen

€ 52

€5

Freddy Vandecappelle

Peter Jonnaert

PROGRAMMA


9 6 6 4 2 4

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE: straat, portret & ZW

FOTOGRAFIE EN LICHT

FOTOGRAFIE EN LICHT

HAAL MEER UIT JE FOTOTOESTEL

HAAL MEER UIT UW FOTOTOESTEL

NACHTFOTOGRAFIE

1 1 2 1 1 1

DE VLUCHTELINGENCRISIS: filosofische en andere bedenkingen

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

DIRK DE SCHUTTER OVER HANNAH ARENDT ALS POLITIEK DENKER

WALK WITH ME’: film met nabespreking

VRIJSPRAAK: artificiële Intelligentie is geen science-fiction

VRIJSPRAAK: de ethiek van techniek

FILOSOFIE

FILOSOFIE & ZINGEVING

2

PORTRETFOTOGRAFIE BIJ AANWEZIG LICHT

FOTOGRAFIE

wo 8/11 - 19.30

wo 25/10 - 19.30

wo 11/10 - 20.15

do 5/10 - 19.30

ma 25/09 - 20.00

ma 25/09 - 19.30

di 14/11 - 18.30

wo 8/11 - 19.00

wo 18/10 - 19.00

do 12/10 - 19.00

do 12/10 - 16.00

di 10/10 - 19.00

za 7/10 - 9.00

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Tielt

Kortrijk

Menen

Menen

Menen

Kortrijk

Roeselare

Roeselare

Kortrijk

Jochanan Eynikel

Johan Loeckx

Jan Timmerman

Dirk De Schutter

Alfons Van Dormael

Arthur Wyns

Kate Neels

Marc Samyn

Marc Samyn

Koen De Buck

Koen De Buck

Peter Berghman

David Barbe

€ 10

€ 10

€9

€ 25

€0

€5

€ 64

€ 24

€ 48

€ 108

€ 108

€ 125

€ 45

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 45


46 | VORMINGPLUS

3 1 4 1 1 2

FILOSOFIE LEESGROEP PLATO

FILM EN FILOSOFIE: ‘Mr. Nobody’

INLEIDING TOT DE FILOSOFIE

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

FILOSOFISCH CAFÉ TIELT

ROB DEVOS: waarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschap

14 1 1 2

'WALK WITH ME': film met nabespreking

IS DIT NU DE ISLAM?

IS DIT NU DE ISLAM?

EEN VRIJ-ZINNIGE LEZING VAN DE BIJBEL

MINDFULNESS

PERSOONLIJKE GROEI 5

2

OMTRENT DE DOOD EN ERNA: wat weten we erover?

PERSOON & RELATIE

1

ENERGETISCHE WANDELING IN KORTRIJK

RELIGIE & ZINGEVING

1

VRIJSPRAAK: bezoek aan de tentoonstelling ‘Hello, Robot’

di 26/09 - 19.00

ma 27/11 - 19.30

do 23/11 - 12.15

do 9/11 - 12.15

wo 11/10 - 19.30

ma 9/10 - 19.30

do 5/10 - 18.45

do 7/12 - 19.30

ma 20/11 - 20.00

ma 16/10 - 20.00

ma 20/11 - 19.30

wo 15/11 - 19.00

ma 6/11 - 19.30

di 14/11 - 14.30

Kortrijk

Kortrijk

Wevelgem

Tielt

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Tielt

Tielt

Tielt

Kortrijk

Waregem

Gent

Kristel Van Maele

Ludo Abicht

Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou

Jan Timmerman

Johan Temmerman

Michiel Debel

Rob Devos

Alfons Van Dormael

Jan Timmerman

€ 65

€ 25

€6

€5

€9

€ 25

€ 10

€ 25

€0

€0

€ 50

€ 12

Jan Timmerman, Maarten Vanhee Agnes Claeys

€ 24

€ 15

Eva Rousselle

Jan Timmerman

PROGRAMMA


5 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1

YOGA MET KLANKSCHALEN

KELTISCHE BOMENWANDELING

DE NATUURLIJKE VEGETARISCHE KEUKEN: basiscursus

OPEN KAART: dialoog over je binnenkant

ENERGETISCHE WANDELING IN KORTRIJK

LEESGROEP: actieve hoop

DE OCHTENDSTOND: Gwendoline Remmerie over haar boek ‘Inzicht’

OMTRENT DE DOOD EN ERNA: wat weten we erover?

BOTERHAMMEN IN DE BIB: de beklimming van de berg Alzheimer

VAN JE DROMEN JE DOELEN MAKEN

LIGCONCERT MET KLANKSCHALEN: van donker naar licht

TAI-CHI

10

do 28/09 - 9.30

za 9/12 - 9.30

MINDFUL LEREN OMGAAN MET MOEILIJKE GEDACHTEN

LICHAAMSWERK EN MASSAGE

za 25/11 - 9.30

VEDIC ART: een meditatieve & intuïtieve manier van schilderen 1 1

za 23/09 - 9.30

do 21/12 - 19.30

do 26/10 - 19.30

do 12/10 - 12.15

ma 9/10 - 19.30

zo 8/10 - 9.00

do 5/10 - 19.00

do 5/10 - 18.45

di 3/10 - 19.30

di 3/10 - 19.00

zo 1/10 - 14.00

do 28/09 - 19.30

di 26/09 - 19.45

1

FAMILIE- EN SYSTEEMOPSTELLINGEN

SPOREN NAAR JEZELF

1

WETENSCHAPSCAFÉ: wat we weten over vergeten: dementie.

Menen

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Menen

Wevelgem

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Heule

Ardooie

Kortrijk

Kortrijk

Nathalie Gaytant

Els Heytens

Ceciel Berben

Jan Timmerman

Ann Cornilly

Kathleen Watteyn

Jurn Verschraegen

Johan Temmerman

Gwendoline Remmerie

Willy Vandamme

Michiel Debel

Rie Vanduren

Peter Vandermeersch

Rita Gesquiere

Ann Cornilly

Gastdocent

€ 90

€ 25

€ 31

€ 25

€ 12

€ 60

€6

€ 25

€ 12

€ 16

€ 10

€0

€ 75

€ 12

€ 65

€0

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 47


48 | VORMINGPLUS

do 16/11 - 19.00

2 4

NEK- EN SCHOUDERMASSAGE

SHIATSU OF DRUKPUNTMASSAGE: een introductie

1 1 1 1 1 1 1 1 1

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

VERSTILLEN MET NADA- OF KLANKYOGA & MANTRA’S

VERSTILLEN MET ACTIEVE MEDITATIE

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

BEWUST ONTSPANNEN MET SOFROLOGIE

3

1

VERSTILLEN VANUIT BEWEGING

ZONDAG, KOM-TOT-RUST-DAG

1

DAG VAN DE STILTE

VERSTILLING

ma 13/11 - 19.00

6

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: themagroep

zo 8/10 - 10.00

wo 20/12 - 9.30

zo 17/12 - 10.00

wo 13/12 - 9.30

wo 22/11 - 9.30

zo 19/11 - 10.00

wo 15/11 - 9.30

wo 25/10 - 9.30

zo 15/10 - 10.00

wo 11/10 - 9.30

wo 27/09 - 9.30

zo 29/10 - 8.30 u.

wo 8/11 - 19.30

di 10/10 - 19.30

3

JAPANSE GELAATSMASSAGE

wo 4/10 - 19.30

3

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: kennismaking

Rumbeke

Kortrijk

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Rumbeke

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Roeselare

Menen

Rumbeke

Gullegem

Rumbeke

Jeroen De Bouvrie

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Conny Vercaigne

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Conny Vercaigne

Rie Vanduren

Rie Vanduren

Conny Vercaigne

Rie Vanduren

diverse sprekers

Dominique Respens

Daniël Defruyt

Rie Vanduren

Daniël Defruyt

Rie Vanduren

€ 38

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€5

€ 25

€ 75

€ 50

€ 90

€ 60

€ 38

PROGRAMMA


3

STILLE MEDITATIE (ZENBOEDDHISME)

1 1 1 2 2 2 2 1 2 1

VANDAAG SOEPEN WE ...

HERFSTSEIZOENSKOOKLES

VEGETARISCHE BURGERS

DESSERTS EN GEBAK MET NATUURLIJKE SUIKERS

VEGETARISCHE PIZZA’S EN LASAGNES

FEESTELIJKE VEGETARISCHE SOEPEN

VEGETARISCHE LASAGNES

EEN ALCOHOLVRIJ ALTERNATIEF: de ‘mocktail’

FEESTELIJKE VEGETARISCHE HAPJES, SAUZEN EN (DIP)SAUZEN

FEESTELIJKE VEGETARISCHE SOEPEN

VROLIJK GEZOND

1

wo 13/12 - 19.00

3

MINIMALE INSPANNING, MAXIMALE SMAAK

FOCUS OP ... VOEDING (LEZINGEN)

di 12/12 - 19.00

3

DE NATUURLIJKE VEGETARISCHE KEUKEN: basiscursus

di 26/09 - 19.00

di 21/11 - 19.30

ma 20/11 - 19.00

do 16/11 - 19.00

ma 6/11 - 19.00

za 4/11 - 19.00

wo 25/10 - 19.00

di 24/10 - 19.00

di 24/10 - 19.00

wo 4/10 - 19.00

di 3/10 - 19.00

1

ma 2/10 - 19.00

zo 3/12 - 10.00

zo 19/11 - 9.30

VOLLE GRANEN

VEGETARISCH KOKEN

3

BEN IK ÉCHT DE PERSOON DIE IK DENK DAT IK BEN?

Menen

Menen

Heule

Tielt

Waregem

Heule

Lendelede

Waregem

Waregem

Heule

Tielt

Menen

Heule

Waregem

Rumbeke

Kortrijk

Hilde Demurie

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Franky Malbrancke

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Patrick De Groote

Hilde Demurie

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch

Geert Acke

Lieven Ostyn

€ 15

€ 29

€ 50

€ 25

€ 61

€ 50

€ 50

€ 61

€ 31

€ 25

€ 25

€ 75

€ 75

€ 31

€ 38

€ 38

PROGRAMMA

VORMINGPLUS | 49


1 1

TERUG VITAAL DOOR ONTZURING

GEZONDE VOEDING: mythe, wetenschap en waarheid

50 | VORMINGPLUS

1 1 3 1 1 2 1

BEZOEK AAN HET HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE

KRUIDEN EN PLANTEN GEBRUIKEN IN HET HUISHOUDEN

DE FASCINERENDE WERELD VAN KRUIDEN

KRUIDIG DE WINTER DOOR

HONING: ontdek haar veelzijdige mogelijkheden

MET KRUIDEN DE WINTER DOOR

DE VLIER; EEN TOPPER VAN BIJ ONS, IN THEORIE EN PRAKTIJK

KRUIDEN

1

VOEDING EN BEWUSTZIJN

ma 18/12 - 14.00

ma 11/12 - 19.00

di 28/11 - 19.00

ma 20/11 - 14.00

do 16/11 - 19.00

ma 23/10 - 14.00

zo 22/10 - 10.00

wo 22/11 - 19.00

wo 25/10 - 14.00

wo 27/09 - 19.00

Kortrijk

Avelgem

Roeselare

Kortrijk

Menen

Kortrijk

Lessines

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Carine De Groote Jules Clerbout

Rita Gesquiere

€ 20

€ 20

€ 12

Carine De Groote Jules Clerbout Rita Gesquiere

€ 30

€ 12

Carine De Groote Jules Clerbout Rita Gesquiere

€ 12

€ 12

€ 12

€ 12

Carine De Groote Jules Clerbout

Ingrid Debert

Ruth Lauwaert

Peter Vandermeersch

PROGRAMMA


COLOFON VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Nathalie Van Leuven, p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

INSCHRIJVEN Via onze website www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00. Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks in bij onze partners. Je vindt die informatie bij de cursusbeschrijving op onze website. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet, dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen plaats in te nemen. INFORMATIE Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief, annuleren van een inschrijving ...? www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 info@vormingplusmzw.be. Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

EINDREDACTIE Maarten Vanhee VORMGEVING Hannes Desmet - buro345.be ILLUSTRATIES Freepik.com DRUK

AFGIFTEKANTOOR Kortrijk mail, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk VORMINGPLUS MZW Wandelweg 11, 8500 Kortrijk 056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be www.vormingplusmzw.be IBAN BE 69 0014 0920 44 78 Volkshogeschool Midden- en Zuid-West-Vlaanderen vzw is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

© Tuin der Lusten

MEER LEZEN Lees over wat ons boeit op www.detoekomstmakers.be Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW


LO R E M I P S U M

52 | VORMINGPLUS

Vormingplus MZW najaar 2017  
Vormingplus MZW najaar 2017  

Het educatief aanbod van Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen voor het najaar van 2017.

Advertisement