Zomer 2023

Page 1

P. 12

Eva Rousselle en Coline Bracke over 10 jaar SamenLezen

MET VOLLEDIG ZOMERPROGRAMMA –VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 20, NUMMER 3, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2023, P NUMMER P408678 –AFGIFTEKANTOOR GENT X WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN
WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN
Zomer 2023
11 Cultuur & Filosofie 10 Actualiteit & Samenleving 17 Persoon & Welzijn 2 Inhoudstafel  Nieuws 4 Projecten in de kijker 5 Interview Bruno Reniers 6 Actualiteit & Samenleving 10 Cultuur & Filosofie 11 Interview Eva Rousselle en Coline Bracke 12 Persoon & Welzijn 17 Terugblik 19 Inschrijven 21 UiTPAS 25 Activiteitenoverzicht 26

Voorwoord

De zomer, dat is ook bij ons de uitgelezen kans om naar buiten te trekken. Wat dacht je van een wandeling doorheen de geschiedenis van de bomen van het Citadelpark in Gent? Of een wandeling doorheen de wijk Mariakerke? Of steek je liever de handen uit de mouwen en maak je eens je eigen zeep uit gebruikte olie? In ‘De natuur als coach’ dompelen we ons dan weer onder in de natuur van Het Leen in Eeklo. Ontdek hoe je je weer verbonden kan voelen met jezelf, de natuur en de ander. De zomer is ook het ideale moment om te lezen. Heb je al gehoord van SamenLezen’? Collega’s Eva en Coline leggen je met veel passie uit wat het precies is (zie p. 12). Deze zomer kan je bovendien een opleiding volgen om zelf SamenLeesgroepen te begeleiden.

Geniet van de zon, warmte en van elkaar en hopelijk tot op één van onze activiteiten.

Het team van Avansa regio Gent

Zomervakantie: We zijn gesloten van vrijdagmiddag 14/7 tot en met zondag 6/8 2023.

3

Nieuws

Fusie van gemeenten? Laat je inspireren door Samen Lievegem

Het project Samen Lievegem is afgerond, maar het verhaal gaat verder. De ervaringen die we opdeden, willen we graag met jou delen.

In 2019 werd Lievegem geboren als nieuwe fusiegemeente. Een fusie brengt heel wat teweeg bij de inwoners. Gedurende twee jaar gingen we op diverse manieren met de mensen van Lievegem aan de slag om in beeld te brengen wat zij waardevol vinden in hun dorp en waar ze van dromen voor hun nieuwe gemeente. Op die manier namen we hen mee in het maken van een nieuw verhaal: vertrekkende vanuit hun eigenheid bruggen slaan en verbinding creëren tussen de zeven dorpen.

Wil je als lokale overheid met burgers aan de slag in het kader van een (toekomstige) fusie? Wil je als organisatie met de inwoners van je dorp of wijk werken aan meer betrokkenheid en samenhorigheid? Laat je inspireren door ons verhaal.

PRAKTISCH:

Via de gloednieuwe website samenlievegem-avansa.be krijg je een beeld van de praktijken die wij ontwikkelden in Lievegem, hoe wij te werk gingen en welke effecten we hiermee realiseerden. Wil je meer weten? Contacteer lief.cuyvers@avansa-regiogent.be.

DIALOOG

wil met podcast maatschappelijk debat rond detentie

losmaken

Een misdrijf verandert alles. Niet alleen daders en slachtoffers, maar ook familieleden, buren, vrienden en collega’s dragen zware gevolgen. Dat betekent levenslang, voor zo veel mensen. Is het dàt wat we willen? Kùnnen we wel tot herstel komen? Hoè willen we als maatschappij verder?

DIALOOG nodigt uit om hier op zijn minst even over na te denken en in dialoog te gaan met elkaar. Want hoe we hier als samenleving mee omgaan, is wel degelijk een keuze. Recent lanceerde DIALOOG de podcastreeks ‘Iedereen levenslang’.

In de eerste reeks van de podcast gaat verhalenmaker Ng Sauw Tjhoi in gesprek met Nick, Melinda, Ismail, Steven, Els en Dominique. Wat ze alle zes gemeen hebben, is... die gevangenis. Luister naar hoe zij de zin en onzin van ons gevangeniswezen aan den lijve hebben ondervonden en hoe zij, met vallen en opstaan, hun best doen om terug te keren naar de samenleving.

DIALOOG is een initiatief van Avansa, De Huizen vzw en De Rode Antraciet. Het is een gemeenschappelijke noemer voor tal van sociaal-culturele activiteiten die als doel hebben het debat over een maatschappij gericht op herstel te voeden.

Scan de QR-code en luister nu naar de podcast ‘Iedereen levenslang’

4

Projecten in de kijker

Project ‘De Aantrekkelijke Stadsrand’ wil onderschatte regio in Meetjesland

doen floreren

Samen werken aan een aantrekkelijke stadsrand

Op de Meetjeslandse kant van het kanaal GentTerneuzen neemt Avansa regio Gent met heel wat andere organisaties zoveel mogelijk medereizigers mee op een boeiende tocht, waarbij we visueel en inhoudelijk een gezicht willen geven aan een onderschat deel van deze regio; namelijk de zone die grenst aan Gent en diens haven. Dit doen we in co-creatie met inwoners, lokale ondernemers, landbouwers, de haven, de stad, de gemeenten, maatschappijbouwers, cultuurverbinders en bezoekers. Allen slaan ze de handen in elkaar om de leefgemeenschappen in kernen en wijken te versterken.

Doorheen een traject in verschillende fasen wordt er gewerkt aan de identiteit en het imago van de plaatsen waar we neerstrijken. Met de projectpartners zullen we nieuwe belevingspunten uit de grond stampen, maar ook reeds bestaande initiatieven versterken en met elkaar verbinden. Zo hopen we een florerende gemeenschap te realiseren, met sterke bondgenootschappen en ambassadeurs, die met trots spreekt over ‘De Aantrekkelijke Stadsrand’ als bloeiende bestemming.

Terwijl je dit leest, zijn wij met Avansa regio Gent aanbeland bij een cruciale fase in het project: het samen brainstormen. Alle medereizigers zijn momenteel op zoek naar creatieve antwoorden op uiteenlopende vragen: “Hoe kan een aantrekkelijke stadsrand in het Meetjesland eruitzien? Welke resultaten willen we zien op het terrein? Welke waardevolle, potentiële plekken komen in aanmerking? Hoe leggen we de link met Gent, de haven en het platteland? En hoe ontwikkelen we een gedragen visie en actieplan?”

Op 28 maart 2023 sloegen we aan het brainstormen in Doornzele. Een diverse groep aan mensen die wonen in, en zich verbonden voelen met de regio, ging doorheen verschillende denkoefeningen op zoek naar manieren om De Aantrekkelijke Stadsrand te doen floreren. We sloten de avond af met in onze rugzak een breed inventaris aan beleefbare plekken, en in gedachten vele nieuwe mogelijkheden

tot het ontwikkelen van nieuwe plekken en acties. De deelnemers vatten de vele opgeworpen ideeën samen als een creatie van ‘beleving’ in de regio. De Aantrekkelijke Stadsrand, een te verbinden veelheid aan plekjes, zou als een totaalpakket beleefbaar moeten zijn. Ze zien een uitdaging in het ontluiken van het potentieel dat de regio te bieden heeft, en het werkte inspirerend om hun vurigheid om dit te realiseren te mogen meemaken. Wij kijken alvast uit naar wat nog komt!

Heb jij zin om er volgende keer ook bij te zijn? Ook als je er eerder niet bij was, ben je meer dan welkom om mee te brainstormen op 24/5 in Lovendegem en 19/6 in Zelzate. Inschrijven via avansa-regiogent.be.

De Aantrekkelijke Stadsrand is een Europees Leaderproject en PlattelandPlusproject. Het is een samenwerking van Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen, Avansa regio Gent, Plattelandscentrum Meetjesland vzw, gemeente Evergem, gemeente Lievegem, gemeente Zelzate, cultuuroverleg Meetjesland COMEET, Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei RLML, Vlaamse Landmaatschappij VLM en project Gentse Kanaalzone.

Avansa regio Gent is een partner in dit project omdat het gelooft in een duurzame visie op toerisme die Toerisme Meetjesland volop uitdraagt. Deze visie vertrekt vanuit het concept “Reizen naar morgen”, waarbij toerisme een meerwaarde biedt, niet alleen voor de recreant en de ondernemer, maar ook voor de plek zelf, de gemeenschap en de plekhouder of ambassadeur. Avansa versterkt dit project met haar expertise en ervaring in sociaal-culturele participatieprocessen.

Lees op de volgende pagina het interview met Bruno Reniers, coördinator van Projectbureau Gentse Kanaalzone.

5

Projectbureau Gentse Kanaalzone wil groots fietsnetwerk uitbouwen

GesprekmetcoördinatorBrunoReniers

INTERVIEW Copyright: Machteld Bats

Bruno Reniers is coördinator bij Projectbureau Gentse Kanaalzone, een samenwerkingsverband tussen de stad Gent, de gemeente Evergem en Zelzate, de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse gewest en North Sea Port. Via verschillende projecten trachten zij hun toekomstvisie - geïntegreerde en duurzame ontwikkeling - voor de Gentse Kanaalzone te realiseren. “Als je vandaag zegt: we gaan eens de toerist uithangen in het gebied tussen de zeehaven en het Meetjesland, dan ga je niet echt mensen warm maken. Maar onbekend is onbemind.”

Bruno Reniers: “Met ons team van drie medewerkers proberen we ervoor te zorgen dat de Gentse Kanaalzone leefbaar is voor iedereen: de bewoners, de landbouwers en de economie. Ook het traditioneel spanningsveld tussen natuur en landbouw proberen wij mee te bewaken, zodanig dat iedereen zich gelukkig voelt in die complexe omgeving.”

“We zijn zeer actief betrokken bij de vormgeving en ontwikkeling van de zogenaamde koppelingsgebieden: de royale buffers tussen de kanaaldorpen en de economie waar er een geïntegreerd samengaan gezocht is tussen landbouw, recreatie, maar ook zuivere natuurontwikkeling en harde bosbuffers. Hier zie je een versmelting van die verschillende belangen in de Kanaalzone: Landbouw, natuur en recreatie. Op delen van die koppelingsgebieden zit ook een fietsnetwerk uitgerold. Wij willen hier het ‘raamplan fiets’ uitrollen: een afspraak tussen alle partners om een fietsnetwerk

uit te bouwen op verschillende niveaus in de Kanaalzone. Dit jaar willen we het volledige netwerk van 270 kilometer gerealiseerd hebben, waarvan we nu iets over halfweg zitten. We hebben nog een beetje werk. Vanaf dat moment zou je op een vlotte en veilige manier zowel van A naar B, alsook recreatief in één grote lus rond de Kanaalzone kunnen rijden.”

Wat heeft jullie doen beslissen om als partner in het project ‘De Aantrekkelijke Stadsrand’ te stappen?

Reniers: “Als je vandaag zegt: we gaan eens de toerist uithangen in het gebied tussen de zeehaven en het Meetjesland, dan ga je niet echt mensen warm maken. Maar onbekend is onbemind. Jaar na jaar zien we het gebied evolueren. Tijdens de fietstochten die we organiseren - met ruimtelijke planners, buitenlandse delegaties uit Nederland, universiteitsstudenten, toeristen of scholen - zien we dat je nu al vanuit Muide Meulestede naar het Kluizendok kan fietsen op een manier dat je eigenlijk bijna geen notie meer hebt van de aanwezigheid van de zeehaven. Op bepaalde punten heb je natuurlijk wel uitkijkpunten en er zijn nog probleempunten die moeten aangepakt worden. Maar op die spannende lijn, die confrontatie van die zeehaven met dat buitengebied, is er zich nu ergens een netwerk van fietspaden en koppelingsgebieden aan het organiseren die het gebied een eigen identiteit geeft. En dat zorgt telkens voor verwondering, ook bij de mensen die wij meepakken op die fietstochten.”

7
Copyright: Carl Dejonghe Zicht vanop de Zonneberg richting Zelzate met openstaande brug en de ‘Hollandia Seaways’ van DFDS.
“In Antwerpen is de haven veel meer geborgen in de mensen hun hart”

Aantrekkelijke Stadsrand kan inderdaad voor een verdere bekendmaking zorgen van een regio die over het algemeen nog als minder aantrekkelijk wordt gezien.

Reniers: “Ja, al is het mentaal connecteren van de Gentse regio met zijn haven minder aanwezig dan in de klassieke voorbeelden in het buitenland. Kijk maar naar Liverpool, Hamburg of dichterbij zelfs Antwerpen. Daar is die haven veel meer geborgen in de mensen hun hart. Hoe het komt dat dat in Gent iets minder is, weet ik niet. Maar elke kans die wij krijgen om dat gebied op een positieve manier in the picture te zetten, zullen we grijpen.”

Op donderdag 6 juli organiseren jullie voor ons publiek ook een fietstocht. Wat mogen de mensen daarvan verwachten?

Reniers: “We gaan focussen op die koppelingsgebieden, het verhaal van het landschap en de wisselwerking tussen de grootsheid en de schaal van de zeehaven en de kleinschaligheid die daar ook aanwezig is. Denk maar aan een kanaaldorp zoals Doornzele. We gaan eens naar de andere kant van de R4 gaan, waar je die schaalbreuken ervaart en ook ziet hoe het landschap daarop inspeelt. Ook zullen we boven op de Zonneberg gaan staan. Als je daar bovenop staat en het is mooi weer, dan zie je van aan de zee tot in Antwerpen! Je ziet ook integraal het Meetjesland en Gent liggen. En daar zie je pas echt hoe dat landschap in elkaar zit.”

Het maakt ons nieuwsgierig. Nog een laatste vraag: Wat is jouw persoonlijk favoriete plekje in de regio?

Reniers: “Boven op die Zonneberg staan is altijd bijzonder. Of het nu goed weer is of regent: het is

altijd een belevenis. Zeker als de brug van Zelzate opengaat en er passeert een boot, dan zie je daar Zelzate liggen. Ook door het verhaal dat achter de plek zit, en het verhaal dat nog niet volledig is afgelopen. De Zonneberg is immers een voormalig stort. Dat was een serieus milieuprobleem. Het stort is afgedekt, en vervolgens zijn ze gaan zoeken naar wat te doen met die berg. Toen is het verhaal van de Zonneberg ontstaan: een coöperatieve heeft er zonnepanelen opgelegd en onder de berg lopen vervolgens schapen die de Zonneberg beheren. Errond komt er nog 20 hectare natuur. Een probleemplek met een ernstige milieuproblematiek is men zo beginnen omvormen naar iets dat een meerwaarde heeft voor de omgeving, de natuur en de energieproductie. De eerste groene waterstoffabriek van de Gentse haven is daar ook in voorbereiding. Een deel van de zonnepanelen en een aantal windturbines zullen dan afgeleid worden naar een electrolizer om groene waterstof te maken. Die Zonneberg is echt een verhaal op zich.”

Je hebt ons alvast benieuwd gemaakt om deze regio verder te ontdekken tijdens de fietstocht deze zomer. Enorm bedankt voor ons gesprek, en veel succes met alle komende realisaties!

8
“De Zonneberg is een voormalig stort. Dat was een serieus milieuprobleem”
Fietssnelweg F401 in het koppelingsgebied Doornzele Noord. Copyright: Carl Dejonghe

Fietsend doorheen de Kanaalzone, met bezoek aan de Zonneberg

Donderdagavond 6 juli

2023 (17u-21u)

Laat je tijdens een lange zomeravond meenemen doorheen het noordelijk deel van de Gentse Kanaalzone, een gebied in volle ontwikkeling. Per fiets verkennen we de regio en worden we uitgedaagd om dit bijzonder landschap te lezen in al z’n diversiteit. We ontdekken de koppelingsgebieden, de vele verhalen die de regio rijk is en krijgen vanop de Zonneberg een blik op het hele landschap waar we doorfietsen.

Spreekt dit idee je aan, schrijf je dan binnenkort in via www.avansaregio-gent.be

Gratis. Inschrijven kan via onze website avansa-regiogent.be.

9

Actualiteit & Samenleving

In het spoor van een asielzoeker | Wandeling

Tijdens een wandeling doorheen de Noordwijk en

Kaaienwijk krijgen we inzicht in de asielprocedure en de opvangmogelijkheden voor asielzoekers in België. De wandeling volgt de weg die ook asielzoekers afleggen: van hun aankomst in België tot het verkrijgen van het statuut van erkend vluchteling, de terugkeer naar het land van herkomst of een verder verblijf in de illegaliteit. We wandelen onder meer langs het

Maximiliaanpark: een gekende hub voor transmigranten. We bezoeken burgerinitiatieven die hulp bieden aan vluchtelingen en wandelen ook langs het Klein Kasteeltje.

Zaterdagnamiddag (14u-17u): 1/7 2023

Plaats van afspraak: We komen samen aan de lange zitbank onderaan de trappen aan de uitgang van het station Brussel Noord aan de Simon Bolivarlaan.

Gids Tochten van Hoop, Janusz Vanhellemont

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent |

Treinticket niet inbegrepen

Code: 2312481

I.s.m. Tochten van Hoop Brussel vzw

Wijkwandeling doorheen geschiedenis en toekomst van Mariakerke

Mariakerke staat gekend als een residentiële buitenwijk van Gent met veel groen. Onze gids is vertrouwd met de rijke geschiedenis van de buurt en actief in het lokale verenigingsleven. We starten aan de kerk en luisteren naar verhalen over de tijd toen Mariakerke nog een dorp was. Nu Mariakerke één van de wijken van Gent is, organiseren burgers zich in allerlei initiatieven om de buurt nieuw leven in te blazen. We maken kennis met een aantal van deze plekken en eindigen in de pastoriewoning; lokale verenigingen willen deze woning laten uitgroeien tot een bruisende buurtplek!

Woensdagnamiddag (14u-17u): 23/8 2023

Startplaats: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Mariakerkeplein, Gent

Jos De Baets

€ 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 - UiTPAS-kansentarief regio Gent

Code: 2312490

10
C o p y r gi:th edliH esyuB
Copyright: Dimi - Klein Kasteeltje (CC BY-NC-SA 2.0)

Van Eyck Streetart

De stad als één groot speelveld

2020 was het Jan van Eyckjaar en de stad Gent nodigde nationale en internationale topartiesten uit om de binnenstad op te fleuren met kunst geïnspireerd op het Lam Gods. Voor de pandemie uitbrak, waren ze klaar met hun werk. Vandaag neemt gids Maggy Van Herreweghe je mee op een indrukwekkende wandeling door de binnenstad. Surrealisme met een boodschap, bloemensymboliek en veel talenten die verloren muren in kunst omtoveren. OMG! Van Eyck is in Gent! Kom mee, kijk en geniet.

Zaterdagvoormiddag (10u-12u): 1/7 2023

Plaats van afspraak: Onder de Stadshal, Botermarkt, Gent

Gids Gandante vzw

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPASkansentarief regio Gent

Code: 2312236

I.s.m. Gandante vzw

Cultuur & Filosofie

Ontdek het Citadelpark op een eigenzinnige manier

Het verhaal van de bomen

Het Citadelpark heeft een beschermd cultuurhistorisch landschap en een bijzondere collectie bomen. Marc Cosyns woont vlakbij en komt hier vaak met zijn kleinkinderen wandelen en spelen. Tijdens die tochten vond hij de inspiratie voor zijn boek Citadelpark, waar bomen honderduit vertellen. Aan de vooravond van een herwaardering van het Citadelpark in Gent deelt Marc het verhaal van het park. Hij neemt ons op een eigenzinnige, kunstzinnige manier mee voor een wandeling met uitdagende reflecties.

Woensdagnamiddag (14u-16u): 5/7 2023

Plaats van afspraak: Standbeeld van Emile Claus, Familie van Rysselberghedreef, Gent

Marc Cosyns

€ 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - UiTPASkansentarief regio Gent Code: 2312213

Zero waste workshop | Gebruikte olie tot zeep maken Ontdek circulaire economie in vzw Ensemble

Wist je dat een liter olie tot wel 10.000 liter water kan vervuilen? Toen Karina dit te weten kwam, besliste ze iets te doen. Leer vanuit vzw Ensemble meer over circulaire economie in een gedocumenteerde lezing gevolgd door een zero waste workshop. In de workshop leer je zelf zeep maken uit gebruikte olie. Ook de geneeskrachtige planten en kruiden die in de graskant van het park en in de Plantentuin groeien, worden erin verwerkt. Benieuwd?

Vrijdag (10u-15u): 7/7 2023

Ensemble vzw, Paul Bergmansdreef 2, Gent

Karina Marte

€ 33 | € 25 | € 16.50 | € 6.60 - UiTPASkansentarief regio Gent | Je ontvangt een materialenlijst na inschrijving.

Code: 2312226

11 C o p y r gi:th etnadnaG C o p y r gi:th etnadnaG
Copyright: Visit Gent

Woord: Sanne Stassijns

“Er ontstaat een gesprek dat je anders nooit zou hebben met onbekenden”
Eva Rousselle en Coline Bracke over het succes van SamenLezen
INTERVIEW 12

SamenLezen bestaat dit jaar maar liefst 10 jaar! We spreken met Coline Bracke (25) en Eva Rousselle (45), beiden educatief medewerkers bij Avansa regio Gent én trekkers van het project SamenLezen. Waar ligt het succes van het concept? Wat maakt het zo verbindend? En ook: wat zijn na al die jaren hun ultieme leestips?

Eva: “SamenLezen is in kleine groep verhalen laten leven, literatuur echt levend maken. De begeleider stelt een aantal vragen om je verbinding te laten maken met de tekst en je beleving te versterken: Wat raakt er jou hier? Hoe stel je je dat personage voor? Vind je dat herkenbaar? Welke beelden komen voor ogen? Zo kruip je met je hoofd en je hart in de tekst. Iedereen zal de tekst op een andere manier beleven, de personages anders zien, andere gedachten, gevoelens, ervaringen en herinneringen hebben, waardoor het een heel rijke lezing wordt. We leggen samen betekenis in het verhaal.”

Coline: “Hoe vaak worden we als volwassene ook nog voorgelezen? En dat je voor de rest niets hoeft te doen? Je hoeft niets te onthouden, je hoeft er niets uit mee te nemen, ... Het is vooral genieten.”

Eva: “Je kan ook niets fout zeggen en dat vinden veel mensen een verademing. We lezen telkens een kortverhaal en een gedicht. Soms denken mensen dat het gedicht te moeilijk zal zijn voor hen. Maar het gaat niet om het begrijpen ervan, wel om wat het bij hen oproept en wakker maakt. En zo beginnen we te bouwen aan de beleving en betekenis ervan. Ik volgde de opleiding SamenLezen bij ‘The Reader Organisation' (Liverpool). Daar lezen ze met vaste groepen gedurende een jaar vaak één boek, week na week enkele pagina's. In Vlaanderen houden we voorlopig nog vast aan het kortverhaal en gedicht, omdat iedere sessie dan elke keer een afgerond geheel vormt. Mensen kunnen dan ook een keer afwezig zijn, er kan iemand nieuw bijkomen, ... Je hoeft ook niks voor te bereiden: je hoeft het verhaal niet op voorhand te lezen, je komt gewoon af en je hoeft ook niet mee te volgen of te kunnen lezen. Het is heel laagdrempelig. We delen de tekst uit, maar je kan die ook gewoon aan de kant leggen en genieten van voorgelezen te worden. Soms zeggen we ook niet meteen

wie de auteur is, omdat het dan bij velen meteen associaties oproept en ze dan de neiging hebben om het te beginnen analyseren. Anderen kennen die dichter misschien niet, dus dan creëer je ongelijkheid in de groep. We kijken gewoon naar wat dit gedicht ons hier en nu te vertellen heeft. En dan vertellen we soms achteraf pas wie de auteur is.”

Hoe lang organiseert Avansa al SamenLeessessies? En hoe zijn deze geëvolueerd?

Eva: “Wij organiseren ze sinds 2013, in het najaar exact 10 jaar! De allereerste SamenLeesgroep vond plaats in de Zuidpoort, de vereniging waar armen het woord nemen. Momenteel zitten we aan 17 SamenLeesgroepen in ons werkingsgebied. Er zijn heel veel organisaties geïnteresseerd in het concept van SamenLezen: Bibliotheken om mensen meer naar de bibliotheek te krijgen bijvoorbeeld. Maar ook psychiatrische instellingen omdat uit onderzoek gebleken is dat SamenLezen het concentratie- en verbeeldingsvermogen vergroot. Psychiatrische patiënten maken via SamenLezen ook verbinding met hun eigen gedachten en gevoelens, ze leren ze onder woorden brengen. Dus in SamenLezen zit ook een welzijnsaspect en persoonlijke emancipatie vervat. Het is mooi om te zien dat verschillende organisaties verschillende dingen halen die allemaal in SamenLezen zitten. Het werkt ook tegen eenzaamheid. Zo organiseren we ook SamenLeessessies bij senioren in woonzorgcentra. Ik heb er eens een groep begeleid met allemaal dames van boven de 80. De organisatie had het aangekondigd als voorleesuurtje en de dames waren zo blij dat het net iets meer was dan gewoon luisteren en indommelen. Ik heb een paar maanden aan een stuk ook wekelijks voorgelezen in de gevangenis, een heel intens samenkomen.

Als we organisaties uitnodigen om naar een info-

13
“Hoe vaak worden we als volwassene nog voorgelezen?”
- Coline
Copyright: Copyright: Eva Rousselle

en proefmoment te komen, proberen we hen altijd te stimuleren om verbinding te maken met welzijnsorganisaties of buurtwerking, een psychiatrisch centrum of woonzorgcentrum in de buurt, ... De bibliotheek wil dan wel mensen naar de bib krijgen, maar ze gaan ze niet vinden via het boekje van de bib. Als ze een nieuw publiek willen aanspreken, zit dat publiek misschien net in dat ene buurtcentrum om de hoek. Door verschillende organisaties te mixen, proberen we gemixte groepen te maken. Ik vind eigenlijk elke doelgroep leuk, maar vooral de kwetsbare groepen vind ik interessant. Ik vind het ook heel fijn dat we nu SamenLezen doen met anderstaligen en dat we aan het experimenteren zijn met meertalig SamenLezen (Arabisch- Nederlands of Turks Nederlands).”

Wat maakt SamenLezen zo verbindend?

Coline: “Voor mij is dat het idee dat je vanuit je eigen gevoel kan spreken. Door een tekst wordt er iets bij je aangewakkerd zonder dat je heel je hart en ziel moet gaan blootleggen om erover te kunnen praten. En voor mij werkt net dat wel verbindend. Er ontstaat een gesprek dat je anders nooit zou hebben met vijf onbekenden. En op dat anderhalf uur dat je aan het lezen en praten bent, ontstaat er op een bepaalde manier ook een band.”

Eva: “Je hebt het vaak over heel wezenlijke, existentiële, menselijke thema’s, maar je kan zelf kiezen hoeveel je over je eigen ervaring wil delen. Het is verbindend omdat iedereen er wel iets in herkent. Je wordt verbonden door het gedicht op zich, maar ook je gevoelens en gedachten daarbij. Het feit dat je met mensen de tijd neemt om te praten over dingen die je raken, over het leven, vind ik zo waardevol. Je laat de tijd even stil staan. En natuurlijk zijn er ook de cake, de koekjes en de koffie. (lacht) We proberen het zo gezellig mogelijk te maken. Je zit echt precies bij iemand in de living.”

Coline: “Ik vind het ook altijd een beetje uit de rush stappen, even op de pauzeknop drukken en enkel daarmee bezig zijn.”

Is jullie passie voor lezen er altijd geweest?

Eva: “Bij mij is het er altijd geweest. Ik heb altijd heel veel en graag gelezen, van in de lagere school. Ik weet nog dat we in het tweede middelbaar acht boeken moesten lezen en ik had een leeslijst van 50 boeken.

Ook een beetje een wedstrijd tussen een vriendin en mij. En poëzie ben ik ook al vroeg beginnen lezen. Ik vind poëzie heel deugddoend.”

Coline: “Ik heb ook altijd heel graag gelezen. Als jong kind werd ik supergraag voorgelezen, en dan ben ik zelf ook enorm veel beginnen lezen. Ik ben enig kind en al mijn vakanties bracht ik met mijn ouders door in Frankrijk. Terwijl zij ons huisje aan het renoveren waren, zat ik altijd ergens in de tuin of tussen het stof een boek te lezen. En later genoot ik ook enorm van boekpresentaties geven. Ik ging daar helemaal in op, het veel te enthousiaste kind. (lacht) Mijn opa was ook dichter en zelf schrijf ik zo nu en dan ook wel iets … Woorden hebben mij gewoon altijd enorm geraakt.”

Eva: “Daarin snappen wij mekaar. (lacht)”

Coline: “Ja, ik kan echt een zin tegenkomen in een boek en denken van: ‘Waw...’ En dat is dan echt genieten.”

Eva: “'Toen ik mama werd, herontdekte ik ook weer het voorlezen. Ik las ook niet zoveel kortverhalen en door SamenLezen heb ik dat genre ontdekt en weten te appreciëren. (Coline stemt in) Dat is ook wel tof dat je daar dan nog verder in groeit.”

Wat is jullie favoriete boek aller tijden?

Coline: “Het eerste boek waarvan ik zei: ‘Dit is mijn favoriet boek’ was Een klein leven van Hanya Yanagihara. Dat was voor mij zo’n ervaring! Nu ik ouder word, begin ik ook het hele verhaal rond een boek te ontdekken: de auteur, zijn geschiedenis, waarom ze schrijven, hoe ze schrijven, ... en dan ontdekte ik onlangs dat Yanagihara het boek schreef vanuit de idee van de romantiek. Zo echt het zeer bombastische gevoelsleven, hevige gebeurtenissen, ... Geen wonder dat het als tiener volledig binnen mijn gevoelswereld paste.”

Eva: 'Een boek dat ik heel graag heb gelezen, is Beminde van Toni Morrison. Het gaat over de slavernij op de katoenplantages in de VS, een heel aangrijpend verhaal en heel mooi geschreven. Het is ook niet zo rechttoe rechtaan. Je moet echt uitzoeken wie er spreekt, hoe het in elkaar zit etc. Een ander boek dat ik heel graag gelezen heb is Leviathan van Paul Auster. Hij schrijft op een heel grappige, speelse manier en maakt een aantal filosofische sprongen. Maar wie ik ook zeker wil vermelden, zijn Jeroen Brouwers en Willem Elschot. Oude klassiekers, maar daar kan ik echt luidop mee zitten lachen omdat die zo goed schrijven!”

14
“Het is mooi om te zien dat verschillende organisaties verschillende dingen halen die allemaal in SamenLezen zitten”
- Eva
Copyright: Eva Rousselle C o yp r gith

Coline: “Vroeger las ik enkel fictie en nu heb ik de autofictie ontdekt. Dat vind ik echt fantastisch. Ik heb net Heerlijk monster van Fleur Pierets gelezen. Van het persoonlijke ga je dan naar de bredere maatschappelijke thema’s. En wie ik laattijdig ontdekt hebt, is de schrijver Tove Ditlevsen. Wat een geweldige zinnen en schrijfstijl!”

Opleiding SamenLezen 2023

Ok ik ga jullie even moeten stoppen hier. (lacht) In de zomer vindt opnieuw de opleiding SamenLezen plaats. Hoe kan je opgeleid worden om verhalen voor te lezen?

Eva: “De eerste dag word je helemaal ondergedompeld in het beleven van SamenLezen vanuit het standpunt van de deelnemer. Je bekijkt verschillende soorten teksten en gedichten. Wat brengt dat teweeg, wat doet het met jou? Daarna kijken we wat de begeleider doet. Wat zeg en doe je? Hoe bereid je je voor? Welke teksten kies je? Wat zeg je in de pauzes? Waar stop je in die tekst? Wat als je ergens anders stopt? Hoe vaak stop je? Welk soort vragen kun je stellen? We staan ook stil bij stemgebruik, de ruimte voor stiltes, hoe je mensen in contact brengt met de tekst, elkaar en zichzelf. De derde dag is een echte oefendag. Iedereen begeleidt dan een half uurtje, waar je heel veel uit leert. Ik geef de opleiding zelf.”

Coline: “Wat ik heb meegenomen uit de opleiding, is dat er een hele kunst verscholen zit in een open, lege en veilige ruimte creëren voor alle deelnemers. Waarin iedereen iets kan zeggen wanneer ze willen, zonder te veel te gaan sturen. Ik vind dat vooral heel mooi hoe je daar een balans in gaat zoeken. En hoe mensen voelen dat hun stem op dat moment telt. Wat ook mooi is aan onze SamenLeessessies, is dat we deelnemers hebben die doorstromen naar de opleiding. Die getriggerd zijn om zelf een groep te gaan begeleiden, dat vind ik fantastisch!”

Meer info of vragen over SamenLezen? Wil je een eenmalige SamenLeessessie organiseren in het kader van een project? Neem contact op met Eva (eva.rousselle@avansa-regiogent.be) of Coline (coline.bracke@avansa-regiogent.be).

SamenLezen is een bijzondere werkvorm, ontwikkeld door The Reader Organisation. Iemand leest hardop een verhaal/gedicht voor en pauzeert doorheen de tekst. Het is in die pauzes dat we met elkaar in gesprek gaan. Wat springt eruit, wat raakt je, welke beelden komen bij je op? Welke woorden werken en welke zinnen zijn onweerstaanbaar? Gedichten brengen emoties bijzonder goed onder woorden. Gedachten en gevoelens van personages doen je aan je eigen leven denken. De tekst fungeert als spiegel voor eigen gedachten en gevoelens. Door die met elkaar te delen verrijk je je lezing van het verhaal. Samen lezen is verbindend en plezierig, je ontmoet nieuwe inzichten en proeft van rijke verhalen.

PROGRAMMA

Dag 1

Oefenen samen lezen

Rol van de begeleider

Samen lezen: wat is essentieel?

Gedicht

Dag 2

Oefenen samen lezen

Hoe een sessie voorbereiden?

Zelf aan de slag

Dag 3

Oefendag met tips en feedback

Donderdag, vrijdag en zaterdag (10u-16u): 24/8, 25/8, 26/8 2023

Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, Sint-Denijs-Westrem

Eva Rousselle, Sonja Focketyn

€ 300 | Inbegrepen: syllabus, boek 'Grenzeloos', tekstendatabank, intervisies en ontmoetingsdagen achteraf.

Inschrijvingen enkel en alleen via eva.rousselle@avansa.be –

tel. 0468 32 94 46

Code: 2312392

I.s.m. Avansa regio Vlaamse Ardennen-Dender

15
“Je hebt het vaak over heel wezenlijke, existentiële, menselijke thema’s, maar je kan zelf kiezen hoeveel je over je eigen ervaring wil delen” - Eva
Copyright:Publiek domein

Street Art | Fietstocht door Gent

De straten van Gent als canvas voor kunstenaars

Graffiti en street art komen in Gent in alle vormen voor. Van eenvoudige tags tot indrukwekkende kunstwerken, van geliefd tot minder geliefd... Verschillende internationaal gerenommeerde straatartiesten zoals Bué en Roa zijn ooit gestart op de Gentse muren en hun creaties zijn, samen met die van andere rijzende sterren en gevestigde waarden, nog altijd aanwezig in het straatbeeld. Met onze gids leer je in een mum van tijd de boeiende Gentse street art scene kennen. Wedden dat je na deze fietstocht met heel andere ogen naar graffiti kijkt? Enkel voor volwassenen!

Dinsdagnamiddag (13u-15u): 29/8 2023

Plaats van afspraak: onder de Stadshal aan De Fietsambassade.

Gids Gentse Gidsen

€ 29 | € 22 | € 14.50 | € 5.80 - UiTPAS-kansentarief regio Gent l

Breng je fiets mee of huur ze bij de Fietsambassade of Bluebike.

Het gebruik van spuitbussen is inbegrepen.

Code: 2312240

I.s.m. Gentse Gidsen

Copyright: Visit Gent 16

Copyright: Publiek domein

Persoon & Welzijn

Luisteren naar je lichaam

Stress en uitputting kunnen voorkomen worden als we de taal van ons lichaam au serieux nemen en respecteren. Onze gewaarwordingen van emoties en lichaam hebben effect op elkaar en zijn al of niet op elkaar afgestemd. Via ervaringsgerichte oefeningen krijgen we hier meer zicht en voeling rond en kunnen we leren er beter leiderschap over te krijgen. Ook het inleven in de lichaamstaal van de ander komt aan bod, zodat we heldere verbindingen leren maken. In deze zomerse workshop focussen we op de sensaties van ons lichaam en op wat het nodig of net niet nodig heeft. Op de boodschappen die het lichaam ons ten diepste wil vertellen, maar waar we vaak aan voorbijgaan of negeren. Omdat we zo nodig van alles moéten.

Donderdag en vrijdag (10u-16u): 6/7, 7/7 2023

VCOK, grote zaal - links achteraan, R. Van Gaverestraat 67a, Gent

Hilde Breda

€ 90 | € 67.50 | € 45 | € 18 - UiTPASkansentarief regio Gent | Koffie, thee en water zijn in de deelnemersprijs inbegrepen.

Code: 2312257

Met zachte ogen naar jezelf kijken

Gevoelens van schuld en schaamte ombuigen

Veel mensen ervaren gevoelens van schuld en schaamte. Je kan ze een heel leven met je meedragen en eronder gebukt gaan. Ze kunnen je belemmeren om keuzes te maken, je grenzen aan te geven, contact te maken, … In deze cursus hebben we aandacht voor hoe je schuld en schaamte kan ombuigen naar een waardevolle ontmoeting met jezelf en de ander en hoe je (opnieuw) ten volle in het leven kan staan. Met Verbindende Communicatie van Marshall Rosenberg als inspiratiebron.

Maandag, dinsdag, woensdag (10u-16.30u): 10/7, 11/7, 12/7 2023 VCOK, grote zaal - links achteraan, R. Van Gaverestraat 67a, Gent

Martine Bal veranderen:

€ 140 | € 105 | € 70 | € 28 - UiTPASkansentarief regio Gent | Koffie, thee en water zijn in de deelnemersprijs inbegrepen.

Code: 2312441

De natuur als coach

In de natuur kan je rust en ontspanning vinden. Buitenlucht inademen, het groen zien, de stilte horen, ... vinden we vaak deugddoend. De natuur kan ook een spiegel zijn of een bron van inspiratie. Processen in de natuur kunnen je iets tonen en inzicht bieden in jezelf en in je levensloop. Contact met de aarde, planten en dieren doet iets met je bewustzijn. Je kan je weer verbonden voelen met andere levende wezens, met jezelf en misschien ook met het grotere geheel. Verken in deze drie dagen de natuur rondom jou en in jezelf. Gebruik je zintuigen, wandel en zit in stilte of ga in dialoog met de groep.

Dinsdag, woensdag, donderdag (9.30u-16.30u): 18/7, 19/7, 20/7 2023

Het Leen, Gentsesteenweg 80, Eeklo

Lief Cuyvers

€ 96 | € 72 | € 48 | Graag je kleding aanpassen aan het weer en voldoende bescherming voorzien. Insectenwerend middel ook nuttig. Breng voldoende water mee.

Code: 2312393

C o yp r gi:th iemodkeilbuP C ypo r gi:th rehcsbreLenidnaùA 17

Schrijven naar je-zelf

Schrijven kan een creatieve uitlaatklep zijn of een houvast in moeilijke momenten. Door je gedachten en gevoelens toe te vertrouwen aan papier, krijg je meer inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt. Wat in je onderbewuste sluimert, krijgt een stem. Zo ontstaat er rust in je gedachten en ruimte om te focussen op wat er voor jou echt toe doet. Het gaat niet over mooie zinnen maken, maar wel over de kracht van woorden en benoemen wat voor jou waardevol is. Duik in deze schrijfdag en ontdek wat schrijven voor jou kan betekenen! Deze workshop is interactief. Je krijgt tijd om zelf te schrijven, maar hoeft niets voor te lezen.

Maandag (10u-16u): 21/8 2023

VCOK, grote zaal - links achteraan, R. Van Gaverestraat 67a, Gent

Emke Dierickx

€ 40 | € 30 | € 20 | € 8 - UiTPAS-kansentarief regio Gent | Graag papier en schrijfgerief meebrengen. Code: 2311707

Stilte in de zomer

Wandeling in stilte

Stilte is van niemand en van iedereen. Hoe kunnen we stilte als een gemeenschappelijk goed koesteren en bewaren? Welke stilte ervaren we op een zomerochtend aan de rand van de stad? Laten we het samen onderzoeken. We komen samen aan sporthal Driebeek in Gentbrugge. Na een korte inleiding neemt Genster ons in stilte mee op een zorgvuldig uitgestippelde wandeling van ongeveer een uur. Nadien volgt een cirkelgesprek over de ervaring van verstilling. Met een kopje kruidenthee. Genster is een lokaal platform van vrijwilligers verbonden aan Waerbeke vzw die de integratie van stilte, rust en ruimte stimuleert in alle maatschappelijke domeinen.

Zaterdagvoormiddag (10.15u-12.15u): 26/8 2023

Startpunt: Ingang Sporthal Driebeek, Driebeekstraat 22, Gentbrugge

Carine De Wilde

Gratis | Wel vooraf inschrijven | Voorzie een flesje water en aangepaste kleding en schoenen afhankelijk van het weer.

Code: 2312503

I.s.m. Genster - Lokaal platform Waerbeke vzw

18
Copyright: Publiek domein Copyright: Stad Gent

TERUGBLIK

Arabische avond

In februari vond de cursus ‘Arabische cultuur verkennen’ plaats in Bibliotheek De Krook. Baraa Khadra, zelf Syrische, vertelde met passie over de cultuur en gewoonten van Arabische mensen. Voor de laatste avond trok de groep naar De Centrale in Gent, waar ze met Arabische mensen in gesprek konden gaan en konden genieten van lokale hapjes en muziek. Speciaal voor de avond werd er een dabke dansgroep uitgenodigd waarbij Palestijns-Belgische dansers en SyrischBelgische muzikanten een fijne performance brachten. Zelfs enkele deelnemers waagden zich aan een danspasje! Een geslaagde avond.

19
Copyright: Priscilla du Preez
Copyright: Studio Edelweiss

Kerk in het midden - Netwerk beleeft succesvolle avond in Den Hannekesnest

Op donderdagavond 16 maart 2023 vond de derde bijeenkomst plaats van het Kerk in het midden – Netwerk. Als inspirerende locatie kozen we deze keer voor ‘Den Hannekesnest’, een buurtpunt in een herbestemde kerk in Evergem – Langerbrugge.  Het was een geslaagde avond met 78 aanwezigen (vertegenwoordigers van kerkbesturen, gemeentebesturen, organisaties, burgerinitiatieven en buurtbewoners). Het thema van de avond was samenwerking met sociale actoren. Veel kerkgebouwen krijgen een nieuwe toekomst als een gemeenschapsvormende ontmoetingsplaats, die voor veel mensen toegankelijk is en verbindend werkt in een dorp. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat deze ontmoetingsplaats daadwerkelijk laagdrempelig is en dat de werking inclusief is? Hoe kan je hiervoor samenwerken met sociale actoren uit je buurt?

Als eerste spreker lichtte Petra Van de Voorde de werking van ‘Den Hannekesnest’ toe. Voluit vzw, een werking voor mensen met een beperking, verwierf erfpacht over de kerk in Langerbrugge. Het was van bij de start hun bedoeling om er een inclusieve plek van te maken waar de buurt bij betrokken is. Zo is er in het voormalige kerkgebouw een korte keten winkel en buurtbar geïntegreerd. Geertje Franssen van Saamo vzw gaf ten slotte handvaten en tips mee over hoe je nu precies met sociale actoren kan samenwerken.

20 TERUGBLIK

INSCHRIJVEN BIJ AVANSA REGIO GENT

Een vlot verloop van de inschrijvingen op onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen wij of een activiteit doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn.

HOE

SCHRIJF IK ME IN?

2

Je krijgt een zoekbalk waar je op titel kan zoeken. Klik de activiteit aan waarvoor je wilt inschrijven.

Gebruik bij voorkeur de internetbrowser Google Chrome en surf dan naar www.avansa-regiogent.be 1 Klik op ‘activiteiten’. 3

Je ziet meteen of er nog beschikbare plaatsen zijn. Druk op de knop ‘inschrijven’.

21

4

De knop ‘inschrijven’ brengt je naar de inlogpagina van het winkelmandje.

5a

Heb je nog geen account? Druk dan op ‘Nog geen account?’ en vul de nodige gegevens in en klik op de oranje knop ‘registreer’.

Heb je wel een account? Log dan in met jouw e-mailadres en paswoord.

5b

Ben je je paswoord vergeten? Klik dan op ‘paswoord vergeten’. Je krijgt een mail met daarin een link om opnieuw je paswoord in te stellen. 6

Nu ben je in het winkelmandje. Is dit de enige activiteit waarvoor je wilt inschrijven? Accepteer dan de voorwaarden en klik op online betalen

22
HOE LOG IK IN?

EXTRA VRAGEN BIJ ONLINE INSCHRIJVEN

HOE KAN IK MIJN TARIEF AANPASSEN?

Ga naar je openstaande inschrijving in je winkelmandje en klik op het potloodje ‘bewerk’. Kies nu het juiste tarief door het juiste bolletje te selecteren en klik op ‘update deelnemer’. (Opgelet: indien je rechtsonder klikt op ‘sluiten’, wordt je tariefkeuze geannuleerd).

HOE KAN IK MEERDERE PERSONEN INSCHRIJVEN VOOR EEN ACTIVITEIT?

Ga naar je openstaande inschrijving en klik op ‘extra deelnemers toevoegen’. Geef de naam, voornaam, het e-mailadres en tarief in en klik op ‘voeg deelnemer toe’. (Opgelet: indien je rechtsonder klikt op sluiten, wordt de persoon opnieuw verwijderd).

HOE KAN IK INSCHRIJVEN VOOR MEERDERE ACTIVITEITEN?

Klik in je winkelmandje bovenaan rechts op ‘terug naar website’ en ga naar de volgende activiteit waarvoor je wil inschrijven De activiteit wordt dan in je winkelmandje toegevoegd aan je openstaande inschrijvingen.

IK KAN NIET ONLINE BETALEN, WAT NU?

Klik onderaan bij je inschrijving op de oranje knop ‘winkelmandje tijdelijk bewaren’ en neem de eerstvolgende werkdag contact op met Avansa regio Gent. Wij bezorgen jou dan de betalingsgegevens.

HOE KAN IK EEN INSCHRIJVING VERWIJDEREN UIT MIJN WINKELMANDJE?

Ga naar je openstaande inschrijving en klik op het vuilbakje onder ‘verwijder’. Klik nadien op de knop ‘bevestig’.

NOG VRAGEN?

Ook onze onthaalmedewerkers staan voor je klaar tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 16u. Gesloten op woensdagen vrijdagnamiddag). 09 224 22 65  of info@avansa-regiogent.be

23

Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug.

VOLZET

Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

CURSUSPLAATS

Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING

Avansa regio Gent hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs

De reductieprijs geldt voor:

• studenten (18+) met een geldige studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit via mail een kopie van jouw studentenkaart

• mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten: Contacteer ons op 09 224 22 65 voor meer informatie.

De sociale prijs geldt voor:

• mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje. Dit kan ook een foto of scan zijn die je per mail doorstuurt. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en woon je wel in Gent? Dan kan je beroep doen op het UiTPAS-kansentarief (zie verder).

• werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart.

Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 25.  Daarnaast is er een UiTPAS met Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten, duid je UiTPAS-kansentarief regio Gent aan bij de inschrijving en vul je het UiTPAS-nummer in, dat je op de UiTPAS kan terugvinden.

PRIJSVERSCHIL

Identieke cursussen kunnen in prijs verschillen als die op verschillende plaatsen worden gegeven omdat sommige gemeentebesturen en/of andere partners tussen komen in de kostprijs van een activiteit. Avansa regio Gent kan dan de deelnemersprijs verlagen. Een greep uit de partners die recent tussenkwamen in de deelnemersprijs: gemeentebestuur Evergem, gemeentebestuur Deinze, gemeentebestuur Merelbeke, gemeentebestuur Oosterzele, Cultuuroverleg Meetjesland. Wij danken hen voor hun bijdrage.

ANNULERING

• Kan een activiteit niet doorgaan door de huidige coronamaatregelen? Dan betalen we jou het inschrijvingsgeld terug.

Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven.

• Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten.

• Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID

Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen. Contacteer ons hiervoor per mail of telefonisch.

TOEGANKELIJKHEID

In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT

Elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u zijn we telefonisch bereikbaar, behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Voor inschrijvingen en/of inlichtingen blijven we ook bereikbaar via de website en via mail.

Meer informatie  Avansa regio Gent vzw

Visserij 106/1, 9000 Gent

Telefoon: 09 224 22 65

E-mail: info@avansa-regiogent.be

Website: www.avansa-regiogent.be

Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

Zomervakantie:

We zijn gesloten van vrijdagmiddag 14/7 tot en met zondag 6/8 2023.

VERDERE INFO
24

Met je UiTPAS REGIO GENT

bij Avansa regio Gent

WAT IS UITPAS?

UiTPAS Regio Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.

VOOR WIE IS UITPAS REGIO GENT?

Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Regio Gent gebruiken. Een paar jaar geleden sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent en sinds januari 2020 kwamen ook Melle en Lochristi erbij. De 5 gemeenten vormen samen UiTPAS Regio Gent. Met UiTPAS Regio Gent hebben pashouders een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten.

1. De gewone UiTPAS: hiermee betaal je het gewone standaardtarief, maar kan je wel punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten.

2. De UiTPAS met kansentarief: hiermee betaal je het UiTPASkansentarief (80% korting) en kan je bovenop nog eens punten sparen die je kan inruilen voor bepaalde activiteiten. Dit is enkel voor mensen met een kansenstatuut.

UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.

WAAR

IS UITPAS REGIO GENT TE KOOP?

De UiTPAS regio Gent is op diverse plaatsen in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi te koop. De huidige verkooppunten zijn in Gent: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Hoofdbibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, GentinfoPunt Campus Prins Filip, GentinfoPunt De Knoop, GentinfoPunt OCMW Sint-Martensstraat, GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent-Noord, GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort, GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent, GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk; in Merelbeke: Sociaal Huis, Gemeentehuis Merelbeke, Bibliotheek Merelbeke, Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Zwembad Ter Wallen, Jeugddienst Merelbeke; in Destelbergen: onthaal Gemeentehuis, Bibliotheek Destelbergen, Sporthal Bergenmeers, Villa Tuur, DC De Reinaert, Sociale dienst OCMW – Destelbergen, Sociale dienst OCMW - Heusden. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee; in Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Bibliotheek Lochristi, Bibliotheek Beervelde, Bibliotheek Zaffelare, Bibliotheek Zeveneken, Lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof, Sportdienst Lochristi, Jeugddienst Lochristi, Cultuurdienst Lochristi.

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief, kunnen de UiTPAS enkel aankopen in hun eigen gemeente en in beperkte punten. In Gent is dat overal, behalve in Hoofdbibliotheek De Krook; in Merelbeke: in het Sociaal Huis; in Destelbergen: aan het onthaal van het gemeentehuis, in Villa Tuur en bij de sociale diensten van het OCMW. In Melle: op het gemeentehuis bij de diensten jeugd, cultuur en informatie, de hoofdbibliotheek, uitleenpost ‘t Lijsternest, de sportdienst en het OCMW en in Lochristi: Sociaal huis OCMW.

WELKOMSTVOORDELEN

Alle info en voordelen lees je op stad.gent/nl/uit-in-gent/uitpas.

DE TARIEVEN VOOR DE AANKOOP VAN DE UITPAS ZIJN:

Basisprijs: € 5

Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2

Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1  Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 24.

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UITPAS?

Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar  stad.gent/nl/uit-in-gent. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.  Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Avansa regio Gent vind je op onze website: www.avansa-regiogent.be/uitpas

Inschrijven met je UiTpunten doe je via mail of telefonisch.

25

Actualiteit & Samenleving

In het spoor van een asielzoeker | Wandeling

doorheen geschiedenis en toekomst van Mariakerke

Cultuur & Filosofie

Persoon & Welzijn

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent.

Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be

TEL. 09 224 22 65

E-MAIL: info@avansa-regiogent.be

ISSN 1784-5661

REDACTIE

Sanne Stassijns, Veerle Bosteyn en Steve Maes

BEELDREDACTIE

Sanne Stassijns

WEBREDACTIE

Tim Deschaumes, Sanne Stassijns

CONCEPT & VORMGEVING www.josnotteboom.be

COVERFOTO

Sanne Stassijns

DRUK

Graphius

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

René De Pauw

Fortlaan 25, 9000 Gent

P-NUMMER: P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus

Print-papier

copyright: Publiek domein
Brussel Zaterdag 1 juli 2023 P. 10 Wijkwandeling
Gent Woensdag 23 augustus 2023 p. 10
Van Eyck Streetart Gent Zaterdag 1 juli 2023 p. 11 Ontdek het Citadelpark op een eigenzinnige manier Gent Woensdag 5 juli 2023 p. 11 Zero waste workshop | Gebruikte olie tot zeep maken Gent Vrijdag 7 juli 2023 p. 11 Opleiding SamenLezen 2023 Gent Donderdag 24 augustus 2023 p. 15 Street Art | Fietstocht door Gent Gent Dinsdag 29 augustus 2023 p. 16
Luisteren naar je lichaam Gent Donderdag 6 juli 2023 p. 17 Met zachte ogen naar jezelf kijken Gent Maandag 10 juli 2023 p. 17 De natuur als coach Eeklo Dinsdag 18 juli 2023 p. 17 Schrijven naar je-zelf Gent Maandag 21 augustus 2023 p. 18 Stilte in de zomer Gent Zaterdag 26 augustus 2023 p. 18 26

Dit is het kwartaaltijdschrift van Avansa, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.avansa-regiogent.be

TEL. 09 224 22 65

E-MAIL: info@avansa-regiogent.be

ISSN 1784-5661

ONR. BE 0859.604.397 RPR. Gent, afdeling Gent

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be