Page 1

Van Meerle tot Veerle Voorjaar 2005


Inhoud | p 02 | Voorwoord p 03 | Inhoud p 04 | Vormingplus Kempen p 08 | Projecten ‘04 p 10 | Buiten Beeld p 14 | Vrouwelijk Spontaan p 16 | Vrijwilligers p 18 | Wereldvrouwenmars p 20 | Activiteiten p 34 | Onze collega’s in de Kempen p 35 | Gespecialiseerde instellingen

Voorwoord |

p 38 | Kalender p 39 | Praktisch

‘Ik ben een braaf en traditioneel meisje’, merkte één van onze medewerksters op. Dat was even schrikken… Braaf en traditioneel… in onze organisatie… dat moet een vergissing zijn… dachten we in stilte… Als er nu één ding is waar we het met z’n allen over eens zijn, is het wel dat we allesbehalve dát (willen) zijn. En gelukkig maar… Wat dacht je wel? Vormingplus Kempen, braaf…? Integendeel! Alhoewel, stout zou ik ons nu ook niet noemen. Wel uitdagend, gedurfd, grenzen aftastend… Dat past al beter niet? En traditioneel… kom nou… neen, neen, hou het maar op vernieuwend. Echter… niet alleen, niet op onszelf. Wel samen met iedereen die zich aangesproken voelt door wie we zijn, wat we doen en hoe we het doen. Deze tweede ‘van Meerle tot Veerle’ moet je dít laten zien. We krijgen wel eens de vraag: ‘Maar wat doen jullie nu eigenlijk?’ Ja, dat vragen we onszelf ook wel eens af… ik bedoel… we denken nog elke dag na over wat we willen en moeten doen, hoe we dit gaan aanpakken, waar we ‘anders’ kunnen zijn, waar we verbanden kunnen leggen… Een boeiend groeiproces!

2 | Vormingplus Kempen

Zeg nu zelf… als je ‘vorming’ hoort, wat komt dan zoal in je op? Vorming, vormen, leren, les, school, klas… Traditioneel, niet? ‘Vorming’ door onze bril: gezellig samen zijn en meedoen, informatie opnemen en reageren, bezoeken en exploreren, reflecteren, genieten… op straat, op café, in het buurthuis, in het bos… 2005 ligt voor ons… een jaar waarin we de weg uitstippelen voor de komende tijd. Het beleidsplan 2006-2009 krijgt vorm en ja, ook jou willen we hierbij betrekken. Het moet een plan worden van, voor en door Kempenaars, Kempense verenigingen en organisaties… Voel je je geroepen om mee na te denken, laat het ons weten.

Mensen samenbrengen, hen informeren, hen stimuleren tot meedoen, hen aanzetten tot persoonlijke groei, hen sterker maken... het blijft een boeiende uitdaging!

p 39 | Colofon

Als afsluiter wil ik je toch heel traditioneel in naam van het voltallige team een spetterend, bruisend, enthousiast, geëngageerd, bewust, plezant, anders 2005 toewensen! Van harte,

Martine Coppieters Algemeen coördinator Vormingplus Kempen

De ingeslagen weg zetten we intussen alvast verder. De ‘ronde van de Kempen’ is nog lang niet afgelopen. We willen er echt zijn voor ALLE gemeenten van de regio. De veelheid aan socio-culturele initiatieven her en der ervaren we als een enorme kans, een enorme rijkdom. Toch hebben we ze nog niet allemaal ontdekt… en daar maken we verder werk van. Ook onze zoektocht naar vormingsvragen gaat verder. Graag zoeken we samen naar een passend antwoord: via ons ‘activiteitenaanbod voor organisatoren’ of gewoon… op elke willekeurige vraag.

Vormingplus Kempen | 3


Inhoud | p 02 | Voorwoord p 03 | Inhoud p 04 | Vormingplus Kempen p 08 | Projecten ‘04 p 10 | Buiten Beeld p 14 | Vrouwelijk Spontaan p 16 | Vrijwilligers p 18 | Wereldvrouwenmars p 20 | Activiteiten p 34 | Onze collega’s in de Kempen p 35 | Gespecialiseerde instellingen

Voorwoord |

p 38 | Kalender p 39 | Praktisch

‘Ik ben een braaf en traditioneel meisje’, merkte één van onze medewerksters op. Dat was even schrikken… Braaf en traditioneel… in onze organisatie… dat moet een vergissing zijn… dachten we in stilte… Als er nu één ding is waar we het met z’n allen over eens zijn, is het wel dat we allesbehalve dát (willen) zijn. En gelukkig maar… Wat dacht je wel? Vormingplus Kempen, braaf…? Integendeel! Alhoewel, stout zou ik ons nu ook niet noemen. Wel uitdagend, gedurfd, grenzen aftastend… Dat past al beter niet? En traditioneel… kom nou… neen, neen, hou het maar op vernieuwend. Echter… niet alleen, niet op onszelf. Wel samen met iedereen die zich aangesproken voelt door wie we zijn, wat we doen en hoe we het doen. Deze tweede ‘van Meerle tot Veerle’ moet je dít laten zien. We krijgen wel eens de vraag: ‘Maar wat doen jullie nu eigenlijk?’ Ja, dat vragen we onszelf ook wel eens af… ik bedoel… we denken nog elke dag na over wat we willen en moeten doen, hoe we dit gaan aanpakken, waar we ‘anders’ kunnen zijn, waar we verbanden kunnen leggen… Een boeiend groeiproces!

2 | Vormingplus Kempen

Zeg nu zelf… als je ‘vorming’ hoort, wat komt dan zoal in je op? Vorming, vormen, leren, les, school, klas… Traditioneel, niet? ‘Vorming’ door onze bril: gezellig samen zijn en meedoen, informatie opnemen en reageren, bezoeken en exploreren, reflecteren, genieten… op straat, op café, in het buurthuis, in het bos… 2005 ligt voor ons… een jaar waarin we de weg uitstippelen voor de komende tijd. Het beleidsplan 2006-2009 krijgt vorm en ja, ook jou willen we hierbij betrekken. Het moet een plan worden van, voor en door Kempenaars, Kempense verenigingen en organisaties… Voel je je geroepen om mee na te denken, laat het ons weten.

Mensen samenbrengen, hen informeren, hen stimuleren tot meedoen, hen aanzetten tot persoonlijke groei, hen sterker maken... het blijft een boeiende uitdaging!

p 39 | Colofon

Als afsluiter wil ik je toch heel traditioneel in naam van het voltallige team een spetterend, bruisend, enthousiast, geëngageerd, bewust, plezant, anders 2005 toewensen! Van harte,

Martine Coppieters Algemeen coördinator Vormingplus Kempen

De ingeslagen weg zetten we intussen alvast verder. De ‘ronde van de Kempen’ is nog lang niet afgelopen. We willen er echt zijn voor ALLE gemeenten van de regio. De veelheid aan socio-culturele initiatieven her en der ervaren we als een enorme kans, een enorme rijkdom. Toch hebben we ze nog niet allemaal ontdekt… en daar maken we verder werk van. Ook onze zoektocht naar vormingsvragen gaat verder. Graag zoeken we samen naar een passend antwoord: via ons ‘activiteitenaanbod voor organisatoren’ of gewoon… op elke willekeurige vraag.

Vormingplus Kempen | 3


Zoals gezegd houden we jullie hier ook op de hoogte van onze eigen activiteiten. We zijn immers niet alleen maar de baan op geweest, of hebben niet alleen maar nagedacht. Op 18 september lanceerden wij onze eerste tocht door de regio: Kyoto in de Kempen. Broeikasgassen dreigen de aarde op te warmen en al te zeer te vervuilen. Tijdens een dagvullend programma, én in aanwezigheid van de pers en verschillende vertegenwoordigers van Kempense verenigingen, doorkruisten we onze regio met de bus op zoek naar toepassingen en voorbeelden. Hoe springen de overheid, het bedrijfsleven, de Kempense land- en tuinbouw en de individuele Kempenaar om met deze nieuwe uitdagingen? We lieten ons verrassen door hun soepelheid, creativiteit en daadkracht. De aanvragen om zelf op Kyoto-excursie te gaan, lopen ondertussen binnen. Indien jij of je vereniging ook interesse heeft, laat het ons dan maar snel weten.

Vormingplus Kempen, een volkshogeschool voor elke Kempenaar Lang zullen we leven! Lang zullen we leven. Vormingplus Kempen is één jaar oud. Het ‘plat’ is eraf, zoals we dat in de Kempen zeggen. Eén jaar geleden kregen we de officiële opdracht om het socio-culturele vormingswerk in de Kempen te coördineren, te stimuleren, te vernieuwen en te verspreiden. We begonnen toen alvast met de kaart van de Kempen even opengeplooid op tafel te leggen. Amai. Niet dat we ze ondersteboven hielden, maar het was toch even schrikken: 27 gemeenten, meer dan 400.000 inwoners, duizenden verenigingen, tientallen, zoniet honderden collega’s, … Hoe we daar aan moesten beginnen, konden we met alle goede wil van de wereld in geen enkel decreet of boekje terugvinden. Nadenken, discussiëren, raad vragen, ogen en oren wijd open houden, was in eerste instantie de boodschap. De resultaten daarvan konden jullie al in onze eerste brochure terugvinden. Vandaag maken we ze voor jullie al wat concreter.

Van evangelist tot stofzuigerverkoper Voor elk van de vier regio’s in het arrondissement (Turnhout, Geel, Mol en Herentals) werd een stafmedewerker verantwoordelijk. Deze stafmedewerkers zijn geen kantoorluizen, maar vinnige zwerfkatten die zoveel mogelijk aanwezig zijn op het terrein. Niet om, zoals de vier evangelisten, ons eigen grote gelijk te gaan verkondigen of stormenderhand de wereld te veroveren. Ook niet om, zoals huis-aan-huis stofzuigerverkopers, onze waar te slijten. Maar eerder iets tussenin, om als een soort ontdekkingsreiziger of moderne Mercator de Kempen op vormingsvlak in kaart te brengen,

4 | Vormingplus Kempen

en de mensen die hieraan willen meewerken te leren kennen. Zij leggen contacten, luisteren en speuren naar kansen en noden, brengen mensen en organisaties samen, nemen deel aan overlegvergaderingen en activiteiten en spinnen verbanden. Niet als betweter maar wel om jullie te dienen. Op pagina 39 vind je hun gegevens. Contacteer hem of haar, zit aan zijn of haar vel, bestook die mailbox, speel info door…

Zaterdag 27 november vond in Geel de eerste ‘de wereld rond in 80 vragen’ plaats. Een quiz met vragen uit de hele wereld: over mondiale thema’s en andere continenten. Een combinatie van weetjes, humor, licht, beeld en geluid. Gelukkig hoefde je geen bolleboos of wandelende Winkler Prins te zijn om er plezier aan te beleven. En dat vonden een 200-tal deelnemers ook. Meer nog, elke deelnemende ploeg – en ze kwamen vanuit de hele regio naar Geel afgezakt – mocht voordien een buitenlands ontwikkelingsproject indienen. Door loting werd het winnende project bepaald. Een initiatief van Vredeseilanden, dat biokoffieboeren in Ecuador ondersteunt, mocht rekenen op de opbrengst van deze avond, solidair bijeengebrast door alle deelnemers. Vorming? In ieder geval veel mensen ontmoet die met vorming bezig zijn… Tot volgend jaar.

De ‘van Meerle tot Veerle’

De Wereldvrouwenmars kende dit najaar een succesvol startmoment. Op 16 september werd het ‘Platform Wereldvrouwenmars Kempen’ geboren. Verschillende verenigingen uit de regio zetten hun schouders mee onder dit initiatief. Samen met ons trekken ze een rode draad door deze brochure.

Vormingplus Kempen is dus duidelijk geen braaf ‘bureauke’ in Turnhout. Vormingplus Kempen is van én voor de hele regio. Wij hebben uitdrukkelijk de ambitie om mettertijd het vormingsaanbod te spreiden, te ondersteunen en te inspireren in alle 27 gemeenten van de Kempen. Van Meerle tot Veerle is dus geen kasseiklassieker à la Parijs-Roubaix, maar is een opdracht én een engagement. Deze brochure, vanaf nu ook officieel de ‘van Meerle tot Veerle’ wil daar een belangrijke bijdrage toe leveren.

We beten de spits af met een eerste Kopstandlezing. Deze lezingenreeks over actuele thema’s werd gelanceerd met het thema: 'Welk antwoord biedt België op terrorisme en op de War on Terror?' Op 15 december zochten drie denkers hierop een antwoord: Mia Doornaert (de Standaard), Rik Coolsaet (Universiteit Gent) en Bert De Vroey (VRT). Ook in de toekomst halen we mensen die met echte kennis van zaken kunnen spreken naar het theaterpodium in de Warande.

De ‘van Meerle tot Veerle’ wil veel meer zijn dan alleen maar het uithangbord van Vormingplus Kempen. We willen inderdaad onze plannen, onze realisaties en de richting die we uitgaan telkens aan jullie meegeven. Je zal er een neerslag van voorbije Vormingplus-activiteiten in terug vinden. En we vermelden ook de activiteiten van andere spelers. Interessante initiatieven, gespecialiseerde vormingsinstellingen (zie pagina 35) die iets organiseren in onze regio, mogen nu al rekenen op ruimte in deze

En vergeet vooral niet dat er in de Kempen, van Meerle tot Veerle, al veel dingen werden opgezet in samenwerking met Vormingplus Kempen. We werkten met anderen al een paar projecten uit (bekijk hiervoor ook de rest van deze brochure). Er werd Afrikaans gedanst in Oud-Turnhout, Hugo Van Dienderen sprak in Herselt, in Ravels organiseerde men een cursus rationeel energiegebruik, de multiculturele vrouwengroep EVA dook onder begeleiding even de Belgische geschiedenis in… Ook op deze manier werken we verder.

Hoogstraten Merksplas Rijkevorsel Beerse Vosselaar Lille Vorselaar Herentals Olen Grobbendonk Herenthout Hulshout Herselt

Ravels Baarle-Hertog Turnhout Arendonk Oud-Turnhout Mol Retie Dessel Kasterlee Geel Balen Meerhout Westerlo Laakdal

brochure. Als je dus op zoek bent naar vormende activiteiten, zal het zinvol zijn de ‘van Meerle tot Veerle’ ter hand te nemen. Of als je op zoek bent naar vormende activiteiten om zelf te organiseren, kan je altijd bij ons je licht opsteken. Maar veel meer dan nu al het geval is, willen we van de ‘van Meerle tot Veerle’ een zinvolle platformbrochure maken, waar initiatieven, ervaringen en deskundigheid uit belendende sectoren samenkomen. In de volgende edities gaan we op zoek naar de Kempense context van het socio-culturele vormingswerk. Deze denkoefening moet ons en jullie op termijn een beter zicht geven op de legitimiteit, de tekortkomingen, de mogelijkheden en uitdagingen van het socio-culturele vormingswerk in de Kempen. Niet om het warm water uit te vinden, wel om nog beter en gerichter onze functie en onze opdracht te kunnen waarmaken. We zullen bepaalde focusgroepen zeer nadrukkelijk benaderen, we zullen de ontstaansgeschiedenis van bepaalde projecten uitspitten, we willen met geïnspireerde mensen van gedachten wisselen... Om er wijzer van te worden, om zicht te krijgen op wat verdoken was, om bekend te maken wat onbekend was, maar vooral, om daar waar nodig, degelijk en geïnspireerd vormingswerk een kans te geven. Wordt zeker vervolgd.

Vormingplus Kempen | 5


Zoals gezegd houden we jullie hier ook op de hoogte van onze eigen activiteiten. We zijn immers niet alleen maar de baan op geweest, of hebben niet alleen maar nagedacht. Op 18 september lanceerden wij onze eerste tocht door de regio: Kyoto in de Kempen. Broeikasgassen dreigen de aarde op te warmen en al te zeer te vervuilen. Tijdens een dagvullend programma, én in aanwezigheid van de pers en verschillende vertegenwoordigers van Kempense verenigingen, doorkruisten we onze regio met de bus op zoek naar toepassingen en voorbeelden. Hoe springen de overheid, het bedrijfsleven, de Kempense land- en tuinbouw en de individuele Kempenaar om met deze nieuwe uitdagingen? We lieten ons verrassen door hun soepelheid, creativiteit en daadkracht. De aanvragen om zelf op Kyoto-excursie te gaan, lopen ondertussen binnen. Indien jij of je vereniging ook interesse heeft, laat het ons dan maar snel weten.

Vormingplus Kempen, een volkshogeschool voor elke Kempenaar Lang zullen we leven! Lang zullen we leven. Vormingplus Kempen is één jaar oud. Het ‘plat’ is eraf, zoals we dat in de Kempen zeggen. Eén jaar geleden kregen we de officiële opdracht om het socio-culturele vormingswerk in de Kempen te coördineren, te stimuleren, te vernieuwen en te verspreiden. We begonnen toen alvast met de kaart van de Kempen even opengeplooid op tafel te leggen. Amai. Niet dat we ze ondersteboven hielden, maar het was toch even schrikken: 27 gemeenten, meer dan 400.000 inwoners, duizenden verenigingen, tientallen, zoniet honderden collega’s, … Hoe we daar aan moesten beginnen, konden we met alle goede wil van de wereld in geen enkel decreet of boekje terugvinden. Nadenken, discussiëren, raad vragen, ogen en oren wijd open houden, was in eerste instantie de boodschap. De resultaten daarvan konden jullie al in onze eerste brochure terugvinden. Vandaag maken we ze voor jullie al wat concreter.

Van evangelist tot stofzuigerverkoper Voor elk van de vier regio’s in het arrondissement (Turnhout, Geel, Mol en Herentals) werd een stafmedewerker verantwoordelijk. Deze stafmedewerkers zijn geen kantoorluizen, maar vinnige zwerfkatten die zoveel mogelijk aanwezig zijn op het terrein. Niet om, zoals de vier evangelisten, ons eigen grote gelijk te gaan verkondigen of stormenderhand de wereld te veroveren. Ook niet om, zoals huis-aan-huis stofzuigerverkopers, onze waar te slijten. Maar eerder iets tussenin, om als een soort ontdekkingsreiziger of moderne Mercator de Kempen op vormingsvlak in kaart te brengen,

4 | Vormingplus Kempen

en de mensen die hieraan willen meewerken te leren kennen. Zij leggen contacten, luisteren en speuren naar kansen en noden, brengen mensen en organisaties samen, nemen deel aan overlegvergaderingen en activiteiten en spinnen verbanden. Niet als betweter maar wel om jullie te dienen. Op pagina 39 vind je hun gegevens. Contacteer hem of haar, zit aan zijn of haar vel, bestook die mailbox, speel info door…

Zaterdag 27 november vond in Geel de eerste ‘de wereld rond in 80 vragen’ plaats. Een quiz met vragen uit de hele wereld: over mondiale thema’s en andere continenten. Een combinatie van weetjes, humor, licht, beeld en geluid. Gelukkig hoefde je geen bolleboos of wandelende Winkler Prins te zijn om er plezier aan te beleven. En dat vonden een 200-tal deelnemers ook. Meer nog, elke deelnemende ploeg – en ze kwamen vanuit de hele regio naar Geel afgezakt – mocht voordien een buitenlands ontwikkelingsproject indienen. Door loting werd het winnende project bepaald. Een initiatief van Vredeseilanden, dat biokoffieboeren in Ecuador ondersteunt, mocht rekenen op de opbrengst van deze avond, solidair bijeengebrast door alle deelnemers. Vorming? In ieder geval veel mensen ontmoet die met vorming bezig zijn… Tot volgend jaar.

De ‘van Meerle tot Veerle’

De Wereldvrouwenmars kende dit najaar een succesvol startmoment. Op 16 september werd het ‘Platform Wereldvrouwenmars Kempen’ geboren. Verschillende verenigingen uit de regio zetten hun schouders mee onder dit initiatief. Samen met ons trekken ze een rode draad door deze brochure.

Vormingplus Kempen is dus duidelijk geen braaf ‘bureauke’ in Turnhout. Vormingplus Kempen is van én voor de hele regio. Wij hebben uitdrukkelijk de ambitie om mettertijd het vormingsaanbod te spreiden, te ondersteunen en te inspireren in alle 27 gemeenten van de Kempen. Van Meerle tot Veerle is dus geen kasseiklassieker à la Parijs-Roubaix, maar is een opdracht én een engagement. Deze brochure, vanaf nu ook officieel de ‘van Meerle tot Veerle’ wil daar een belangrijke bijdrage toe leveren.

We beten de spits af met een eerste Kopstandlezing. Deze lezingenreeks over actuele thema’s werd gelanceerd met het thema: 'Welk antwoord biedt België op terrorisme en op de War on Terror?' Op 15 december zochten drie denkers hierop een antwoord: Mia Doornaert (de Standaard), Rik Coolsaet (Universiteit Gent) en Bert De Vroey (VRT). Ook in de toekomst halen we mensen die met echte kennis van zaken kunnen spreken naar het theaterpodium in de Warande.

De ‘van Meerle tot Veerle’ wil veel meer zijn dan alleen maar het uithangbord van Vormingplus Kempen. We willen inderdaad onze plannen, onze realisaties en de richting die we uitgaan telkens aan jullie meegeven. Je zal er een neerslag van voorbije Vormingplus-activiteiten in terug vinden. En we vermelden ook de activiteiten van andere spelers. Interessante initiatieven, gespecialiseerde vormingsinstellingen (zie pagina 35) die iets organiseren in onze regio, mogen nu al rekenen op ruimte in deze

En vergeet vooral niet dat er in de Kempen, van Meerle tot Veerle, al veel dingen werden opgezet in samenwerking met Vormingplus Kempen. We werkten met anderen al een paar projecten uit (bekijk hiervoor ook de rest van deze brochure). Er werd Afrikaans gedanst in Oud-Turnhout, Hugo Van Dienderen sprak in Herselt, in Ravels organiseerde men een cursus rationeel energiegebruik, de multiculturele vrouwengroep EVA dook onder begeleiding even de Belgische geschiedenis in… Ook op deze manier werken we verder.

Hoogstraten Merksplas Rijkevorsel Beerse Vosselaar Lille Vorselaar Herentals Olen Grobbendonk Herenthout Hulshout Herselt

Ravels Baarle-Hertog Turnhout Arendonk Oud-Turnhout Mol Retie Dessel Kasterlee Geel Balen Meerhout Westerlo Laakdal

brochure. Als je dus op zoek bent naar vormende activiteiten, zal het zinvol zijn de ‘van Meerle tot Veerle’ ter hand te nemen. Of als je op zoek bent naar vormende activiteiten om zelf te organiseren, kan je altijd bij ons je licht opsteken. Maar veel meer dan nu al het geval is, willen we van de ‘van Meerle tot Veerle’ een zinvolle platformbrochure maken, waar initiatieven, ervaringen en deskundigheid uit belendende sectoren samenkomen. In de volgende edities gaan we op zoek naar de Kempense context van het socio-culturele vormingswerk. Deze denkoefening moet ons en jullie op termijn een beter zicht geven op de legitimiteit, de tekortkomingen, de mogelijkheden en uitdagingen van het socio-culturele vormingswerk in de Kempen. Niet om het warm water uit te vinden, wel om nog beter en gerichter onze functie en onze opdracht te kunnen waarmaken. We zullen bepaalde focusgroepen zeer nadrukkelijk benaderen, we zullen de ontstaansgeschiedenis van bepaalde projecten uitspitten, we willen met geïnspireerde mensen van gedachten wisselen... Om er wijzer van te worden, om zicht te krijgen op wat verdoken was, om bekend te maken wat onbekend was, maar vooral, om daar waar nodig, degelijk en geïnspireerd vormingswerk een kans te geven. Wordt zeker vervolgd.

Vormingplus Kempen | 5


Projectoproep Win 1000 euro!

Vooruit! Stilaan worden onze krijtlijnen duidelijk. We leren het speelveld en de spelers beetje bij beetje beter kennen. En omgekeerd, zij ons. Dat is een goed begin, niet om relaxed achterover te leunen, maar juist om echt in gang te schieten. Onze activiteitenbrochure, een verzameling mogelijke activiteiten, te organiseren in de Kempen, breiden we op korte termijn verder uit. Dit activiteitenaanbod wordt tweemaal per jaar naar onze contactpersonen in de regio gestuurd en bevat vormingsactiviteiten die wij zinvol en ‘op maat’ vinden. We willen dit aanbod in de toekomst ook methodisch verbreden. Ben je betrokken bij een organisatie en ontvang je ons activiteitenaanbod nog niet, laat het ons weten en we zorgen ervoor dat het ook in jouw bus valt. Je vindt het ook terug op onze website. Ga af en toe eens een kijkje nemen want regelmatig zal je er nieuwe dingen terugvinden. 2005 wordt voor Vormingplus Kempen ook het jaar om de werking voor de komende jaren uit te stippelen. We doen dit graag samen met jullie. Samenwerken blijft voor ons een centraal begrip, een soort levenskunst. Het is onze oprechte bedoeling om de volledige regio te betrekken bij de opmaak van ons volgende beleidsplan, voor de periode 2006-2009. Je zal dus bevraagd worden over je vormingsambities. Aan jullie om te antwoorden… Op 13 december 2004 zaten we hiervoor al een eerste keer samen met de mensen van Spaak. In Spaak, Samen Paraat tegen Armoede Kempen, komen de armenverenigingen (verenigingen waar armen het woord nemen) Al-arm uit Geel, ’t Antwoord uit Turnhout, De Dorpel uit Herentals en Ons Huis uit Mol samen. Bedoeling van dit samenwerkingsverband is een sterke Kempense stem te laten horen. Wij zaten met hen samen om af te tasten wat Vormingplus Kempen in de toekomst voor hen kan betekenen. En wees maar zeker dat daar nog een staartje aan komt. We verwelkomden nieuw volk in huis. Martine Coppieters deed haar intrede als algemeen coördinator. Vanaf begin 2005 is haar team volledig en kan het hoopvol en hongerig de regio tegemoet. Zij hopen jullie tegen te komen om samen te mogen werken aan sociale samenhang, creativiteit en solidariteit. Want dat zijn onze bruisende vitaminen tegen individualisme, verzuring en onverschilligheid.

Als je nu echt de huidige werking van Vormingplus Kempen in twee regels moet samenvatten, instant en direct bruikbaar, dan zou je dat als volgt kunnen proberen: Ben je een individueel gebruiker die op zoek is naar een welbepaalde vorming, een cursus, workshop of iets anders, dan kan je bij ons terecht. Bekijk het halffjaarlijkse aanbod in de ‘van Meerle tot Veerle’, bezoek onze website www.vormingpluskempen.be of geef ons een seintje. Ons overzicht is nog niet alles omvattend, maar we weten toch al iets en helpen je graag verder.

Het van Vormingplus

Ben je een organisatie of vereniging die een vormingsactiviteit wil opzetten, contacteer ons zeker en vast. Wij beschikken over een uitgebreide ‘fichebak’, zijn bereid je financieel te ondersteunen en kondigen graag je realisaties aan. Bovendien bouwen we, door contacten in de regio, stilaan ervaring en inspiratie op, die we graag met jullie delen. Ben je een procesverslaafde, ook dan zit je bij ons goed. Vormingplus Kempen wil methodieken detecteren, samenbrengen of ontwikkelen om met verschillende mensen of groepen processen op te zetten. Processen die de mens of het samenleven van mensen vooruit helpen. Of heb je een project in gedachten, waarmee je mensen wil samenbrengen of waarmee je wil recht trekken wat krom is: slechts één adres. Zie alvast onze projectoproep op pagina 7. Wij staan voor samenwerking of vernieuwing en hopen van jullie hetzelfde!

6 | Vormingplus Kempen

Vormingplus is er niet voor zichzelf, maar om het vormingswerk in de Kempen te ondersteunen. Misschien zit jouw beweging, organisatie, comité of dienst wel te kauwen op één of ander creatief idee. Een verfrissend vormingsinitiatief, een onweerstaanbaar actiemodel, een swingende methodiek, een drempelverlagend cultureel evenement, …

Misschien droom je ervan in bed of aan de toog en denk je dat het er toch nooit van zal komen. Waarom niet? Leg je ei van Columbus, en Vormingplus Kempen helpt het uitbroeden.

Concreet wil Vormingplus Kempen ook in het voorjaar van 2005 een drietal originele vormingsprojecten financieel, en indien gewenst, ook met man- of vrouwkracht ondersteunen. We voorzien een maximum tussenkomst van 1000 euro per project én opvolging van de geselecteerde projecten door een stafmedewerker van Vormingplus Kempen. Op de vorige pagina’s kon je de resultaten van onze eerste projectoproep al terugvinden.

Je voorstel moet ons schriftelijk bereiken uiterlijk op 28 februari, per post of per mail op info@vormingpluskempen.be. Concrete spelregels en criteria zijn te verkrijgen op hetzelfde adres. Op onze website vind je een standaardformulier om je projectideeën door te geven. Laat maar stomen die breinen. We kijken wederom uit naar het resultaat. Succes!

Vormingplus Kempen | 7


Projectoproep Win 1000 euro!

Vooruit! Stilaan worden onze krijtlijnen duidelijk. We leren het speelveld en de spelers beetje bij beetje beter kennen. En omgekeerd, zij ons. Dat is een goed begin, niet om relaxed achterover te leunen, maar juist om echt in gang te schieten. Onze activiteitenbrochure, een verzameling mogelijke activiteiten, te organiseren in de Kempen, breiden we op korte termijn verder uit. Dit activiteitenaanbod wordt tweemaal per jaar naar onze contactpersonen in de regio gestuurd en bevat vormingsactiviteiten die wij zinvol en ‘op maat’ vinden. We willen dit aanbod in de toekomst ook methodisch verbreden. Ben je betrokken bij een organisatie en ontvang je ons activiteitenaanbod nog niet, laat het ons weten en we zorgen ervoor dat het ook in jouw bus valt. Je vindt het ook terug op onze website. Ga af en toe eens een kijkje nemen want regelmatig zal je er nieuwe dingen terugvinden. 2005 wordt voor Vormingplus Kempen ook het jaar om de werking voor de komende jaren uit te stippelen. We doen dit graag samen met jullie. Samenwerken blijft voor ons een centraal begrip, een soort levenskunst. Het is onze oprechte bedoeling om de volledige regio te betrekken bij de opmaak van ons volgende beleidsplan, voor de periode 2006-2009. Je zal dus bevraagd worden over je vormingsambities. Aan jullie om te antwoorden… Op 13 december 2004 zaten we hiervoor al een eerste keer samen met de mensen van Spaak. In Spaak, Samen Paraat tegen Armoede Kempen, komen de armenverenigingen (verenigingen waar armen het woord nemen) Al-arm uit Geel, ’t Antwoord uit Turnhout, De Dorpel uit Herentals en Ons Huis uit Mol samen. Bedoeling van dit samenwerkingsverband is een sterke Kempense stem te laten horen. Wij zaten met hen samen om af te tasten wat Vormingplus Kempen in de toekomst voor hen kan betekenen. En wees maar zeker dat daar nog een staartje aan komt. We verwelkomden nieuw volk in huis. Martine Coppieters deed haar intrede als algemeen coördinator. Vanaf begin 2005 is haar team volledig en kan het hoopvol en hongerig de regio tegemoet. Zij hopen jullie tegen te komen om samen te mogen werken aan sociale samenhang, creativiteit en solidariteit. Want dat zijn onze bruisende vitaminen tegen individualisme, verzuring en onverschilligheid.

Als je nu echt de huidige werking van Vormingplus Kempen in twee regels moet samenvatten, instant en direct bruikbaar, dan zou je dat als volgt kunnen proberen: Ben je een individueel gebruiker die op zoek is naar een welbepaalde vorming, een cursus, workshop of iets anders, dan kan je bij ons terecht. Bekijk het halffjaarlijkse aanbod in de ‘van Meerle tot Veerle’, bezoek onze website www.vormingpluskempen.be of geef ons een seintje. Ons overzicht is nog niet alles omvattend, maar we weten toch al iets en helpen je graag verder.

Het van Vormingplus

Ben je een organisatie of vereniging die een vormingsactiviteit wil opzetten, contacteer ons zeker en vast. Wij beschikken over een uitgebreide ‘fichebak’, zijn bereid je financieel te ondersteunen en kondigen graag je realisaties aan. Bovendien bouwen we, door contacten in de regio, stilaan ervaring en inspiratie op, die we graag met jullie delen. Ben je een procesverslaafde, ook dan zit je bij ons goed. Vormingplus Kempen wil methodieken detecteren, samenbrengen of ontwikkelen om met verschillende mensen of groepen processen op te zetten. Processen die de mens of het samenleven van mensen vooruit helpen. Of heb je een project in gedachten, waarmee je mensen wil samenbrengen of waarmee je wil recht trekken wat krom is: slechts één adres. Zie alvast onze projectoproep op pagina 7. Wij staan voor samenwerking of vernieuwing en hopen van jullie hetzelfde!

6 | Vormingplus Kempen

Vormingplus is er niet voor zichzelf, maar om het vormingswerk in de Kempen te ondersteunen. Misschien zit jouw beweging, organisatie, comité of dienst wel te kauwen op één of ander creatief idee. Een verfrissend vormingsinitiatief, een onweerstaanbaar actiemodel, een swingende methodiek, een drempelverlagend cultureel evenement, …

Misschien droom je ervan in bed of aan de toog en denk je dat het er toch nooit van zal komen. Waarom niet? Leg je ei van Columbus, en Vormingplus Kempen helpt het uitbroeden.

Concreet wil Vormingplus Kempen ook in het voorjaar van 2005 een drietal originele vormingsprojecten financieel, en indien gewenst, ook met man- of vrouwkracht ondersteunen. We voorzien een maximum tussenkomst van 1000 euro per project én opvolging van de geselecteerde projecten door een stafmedewerker van Vormingplus Kempen. Op de vorige pagina’s kon je de resultaten van onze eerste projectoproep al terugvinden.

Je voorstel moet ons schriftelijk bereiken uiterlijk op 28 februari, per post of per mail op info@vormingpluskempen.be. Concrete spelregels en criteria zijn te verkrijgen op hetzelfde adres. Op onze website vind je een standaardformulier om je projectideeën door te geven. Laat maar stomen die breinen. We kijken wederom uit naar het resultaat. Succes!

Vormingplus Kempen | 7


Projecten ‘04 Voor Vormingplus Kempen is vorming veel meer dan cursussen geven of organiseren. Vorming moet voor ons zorgen voor bijleren of verandering. En dat kan op veel manieren. Daarom willen we het ook projectmatig werken in de regio stimuleren. In onze vorige ‘van Meerle tot Veerle’, lanceerden we het ‘ei van Vormingplus’. We riepen op om je vormingsdromen kenbaar te maken. Uit de hele regio stroomden ideeën, plannen en projecten toe. Vormingplus Kempen koos er drie uit. We lichten ze hier even toe. Om je te laten zien wat de mogelijkheden zijn, om je te laten zien wat er in de Kempen allemaal gebeurt, om je te inspireren of te stimuleren. Als je er deze keer niet bij bent, laat je dan vooral niet ontmoedigen. Op pagina 7 vind je een nieuwe projectoproep. Wie weet pikken we jouw idee er volgende keer wel uit…

Wat kunnen deze activiteiten zijn? Een jeugdbeweging speelt een Noord-Zuidspel, een toneelgroep brengt een stuk over ‘omgaan met verschillen’, een voetbalclub daagt een migrantenvoetbalclub uit, een ‘teerfeest’ van de atletiekclub krijgt een multiculturele invulling, een filmvertoning door een culturele groep, de tekenacademie zorgt voor een mondiale tekenwedstrijd, de afdeling woord brengt poëzie uit het Zuiden, een fotoclub brengt migratie in beeld, natuurgidsen organiseren een wandeling rond ‘duurzame ontwikkeling’, de vakbonden organiseren een debat, scholen werken rond mondiale vorming, … Alle activiteiten worden dan gebundeld en naar buiten gebracht onder de naam ‘Wereldtals – evenaardig’. Herentals maakt zich in ieder geval klaar om ondergedompeld te worden in een Noord-Zuid-bad en Vormingplus Kempen is blij om hieraan te mogen meewerken. Op http://wereldtals.skynetblogs.be vind je meer informatie. Wereldtals mag rekenen op 1000 euro van Vormingplus Kempen en bovendien wordt het project opgevolgd door Kristien Peeters, stafmedewerker voor de regio Herentals.

Project ‘Wereldtals – evenaardig’ Van 21 maart tot 24 april Verschillende NGO’s* staken de koppen bij elkaar om een nieuwe adem door de Noord-Zuidbeweging te blazen. De NoordZuidbeweging wil zich verbreden, over de grenzen van NGO’s en andere verenigingen heen. In elke provincie wordt hiertoe een experiment opgestart en Herentals is een van de proefkonijnen. * Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie. Dit is een organisatie die onafhankelijk werkt van de overheid. Meestal wordt het ingeperkt tot nietcommerciële organisaties die een politiek doel of een maatschappelijk belang nastreven. Greenpeace, Broederlijk Delen, Artsen Zonder Grenzen, … zijn enkele voorbeelden van bekende NGO’s.

De Derde Wereldraad van Herentals nam het initiatief om zoveel mogelijk Herentalse organisaties aan te schrijven om deel te nemen aan het experiment. In de periode tussen de dag van de lente (21 maart) en de dag van de aarde (24 april) zullen in Herentals organisaties, verenigingen en bewegingen een activiteit opzetten binnen dit Noord-Zuidthema. Van de verenigingen wordt niet verwacht dat ze een volledig nieuwe activiteit op poten zetten, wel dat ze een van hun bestaande activiteiten een Noord-Zuiders tintje geven. Hopelijk wordt op die manier de bewustwording voor de Noord-Zuidproblematiek aangewakkerd.

8 | Vormingplus Kempen

> 22 februari – Wereldsolidariteit Inge Ghijs vertelt over haar boek ‘Vernederd, verkracht, verborgen’. Zie pagina 22 > 27 februari – Broederlijk Delen Solidariteitsmaaltijd > 6 maart – Broederlijk Delen Sobere maaltijd > 9 maart – KVLV Morkhoven Workshop: Het zuiden op je bord > 21 april – Kreatief Herentals Thaise kookles > 23 april – Harmonie en Musicband Noord-Zuid-concert > 24 april – Natuurgidsen / Natuurpunt Dag van de aarde: ochtendwandeling met wereldwinkelontbijt (Herenthout) > 24 april – Dekenij Guy Van Bael ging met Broederlijk Delen drie weken op inleefreis naar Congo. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Project ‘Vlieglessen van een Vlegel’ Dit project wordt in het najaar van 2005 opgezet door de Columba Stichting vzw, in samenwerking met vzw Natuurpunt Educatie en Vormingplus Kempen. Ook andere actoren uit de welzijns- en culturele sector zullen betrokken worden. ‘Vlieglessen van een Vlegel’ is een sociaal-artistiek project rond het kersverse gelijknamige boek van Sarah R.Harris. Het is een moderne dierenfabel die mensen aan het denken en schrijven kan zetten rond hun visie op zichzelf, de wereld van de mensen en de wereld van de natuur.

Vlegel, een eend die niet kan vliegen, wordt in het vijvergebied niet serieus genomen en aanzien als een rare snuiter. Maar deze rare snuiter heeft vanuit zijn zogenaamde zwakke positie behoorlijk wat wijsheid ontwikkeld. Hij wordt de leermeester van Vlek, een eend die de vliegkunst beheerst als geen ander. Samen ontdekken ze in de ‘Vlieglessen van een vlegel’ dat vliegen een manier is om jezelf, de andere eenden en de natuur telkens vanuit een andere hoogte, een ander perspectief te bekijken. Dit doorprikt veel vastgeroeste denkbeelden. De levenswijsheid die dan opschiet, zetten ze om in vlegelverzen… Verzen van rare snuiters dus, die zichzelf en de omgeving anders durven bekijken!

Groepen waar maatschappelijk kwetsbare mensen het woord nemen (leren nemen) worden uitgenodigd om de Vlieglessen van deze Vlegel te volgen en zelf onder begeleiding van auteur Sarah R.Harris vlegelverzen te leren schrijven! Vlot kunnen lezen en schrijven is géén voorwaarde! We zijn immers rare snuiters: we lezen het verhaal in groep via het meemaken van ‘leestheater’ en schrijven is voornamelijk iets wat in groepsgesprekken en in je eigen hoofd plaatsvindt. De vlieglessen starten in de bibliotheek en vinden hun diepgang in een vertrouwd groepslokaal en in De Liereman. Ze monden tot slot uit in een toonmoment van prachtige zelfgeschreven vlegelverzen, die niemand in Turnhout of Oud-Turnhout onberoerd zullen laten. ‘Vlieglessen van een vlegel’ mag rekenen op 1000 euro van Vormingplus Kempen en bovendien wordt het project opgevolgd door Martine Coppieters, algemeen coördinator.

Project ‘Die andere thuismatch’ Een project van Cultuurcentrum De Werft i.s.m. Het Grote Plein vzw, De Waaiburg vzw, Wijkwerking Geel, OPZ Geel, MPI Oosterlo, Centrum Basiseducatie Zuiderkempen en Al-arm (PAO OCMW). Geel staat tot ver buiten onze landsgrenzen bekend om zijn gezinsverpleging. De Werft, het cultuurcentrum uit Geel, probeert met ‘Die andere thuismatch’ op een actuele manier om te springen met dit patrimonium. Extra drempels maken vaak dat ‘anderen’ maar moeilijk de weg vinden naar cultuur. De Werft laat die anderen nu een thuismatch spelen. Die andere thuismatch wil in de eerste plaats ‘de anderen’ een eigen gezicht geven, het wil hen de kans geven om hun verhaal te vertellen. Op hun manier, met beeld, op een podium, in een workshop... Hoogtepunt wordt een groot publieksmoment in 2006. Een modeshow is een van de onderdelen van het project. Mannequins worden opgeleid, kleding wordt ontworpen, een decor wordt gebouwd. Vormingplus zal dit deel van het project, dat onder meer uitgewerkt wordt door Al-arm (armenvereniging uit Geel), mee ondersteunen.

PROJECTEN

> 24 april – Wereldwinkel en vredeseilanden Tentoonstelling en geschenkenbeurs

> De dorpel cursus: omgaan met racisme, zie pagina 23 getuigenissen van andere godsdiensten en culturen

‘Die andere thuismatch’ mag rekenen op 1000 euro van Vormingplus en bovendien wordt het project opgevolgd door Viviane Schuer, stafmedewerker voor de regio Geel.

Vormingplus Kempen | 9


Projecten ‘04 Voor Vormingplus Kempen is vorming veel meer dan cursussen geven of organiseren. Vorming moet voor ons zorgen voor bijleren of verandering. En dat kan op veel manieren. Daarom willen we het ook projectmatig werken in de regio stimuleren. In onze vorige ‘van Meerle tot Veerle’, lanceerden we het ‘ei van Vormingplus’. We riepen op om je vormingsdromen kenbaar te maken. Uit de hele regio stroomden ideeën, plannen en projecten toe. Vormingplus Kempen koos er drie uit. We lichten ze hier even toe. Om je te laten zien wat de mogelijkheden zijn, om je te laten zien wat er in de Kempen allemaal gebeurt, om je te inspireren of te stimuleren. Als je er deze keer niet bij bent, laat je dan vooral niet ontmoedigen. Op pagina 7 vind je een nieuwe projectoproep. Wie weet pikken we jouw idee er volgende keer wel uit…

Wat kunnen deze activiteiten zijn? Een jeugdbeweging speelt een Noord-Zuidspel, een toneelgroep brengt een stuk over ‘omgaan met verschillen’, een voetbalclub daagt een migrantenvoetbalclub uit, een ‘teerfeest’ van de atletiekclub krijgt een multiculturele invulling, een filmvertoning door een culturele groep, de tekenacademie zorgt voor een mondiale tekenwedstrijd, de afdeling woord brengt poëzie uit het Zuiden, een fotoclub brengt migratie in beeld, natuurgidsen organiseren een wandeling rond ‘duurzame ontwikkeling’, de vakbonden organiseren een debat, scholen werken rond mondiale vorming, … Alle activiteiten worden dan gebundeld en naar buiten gebracht onder de naam ‘Wereldtals – evenaardig’. Herentals maakt zich in ieder geval klaar om ondergedompeld te worden in een Noord-Zuid-bad en Vormingplus Kempen is blij om hieraan te mogen meewerken. Op http://wereldtals.skynetblogs.be vind je meer informatie. Wereldtals mag rekenen op 1000 euro van Vormingplus Kempen en bovendien wordt het project opgevolgd door Kristien Peeters, stafmedewerker voor de regio Herentals.

Project ‘Wereldtals – evenaardig’ Van 21 maart tot 24 april Verschillende NGO’s* staken de koppen bij elkaar om een nieuwe adem door de Noord-Zuidbeweging te blazen. De NoordZuidbeweging wil zich verbreden, over de grenzen van NGO’s en andere verenigingen heen. In elke provincie wordt hiertoe een experiment opgestart en Herentals is een van de proefkonijnen. * Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie. Dit is een organisatie die onafhankelijk werkt van de overheid. Meestal wordt het ingeperkt tot nietcommerciële organisaties die een politiek doel of een maatschappelijk belang nastreven. Greenpeace, Broederlijk Delen, Artsen Zonder Grenzen, … zijn enkele voorbeelden van bekende NGO’s.

De Derde Wereldraad van Herentals nam het initiatief om zoveel mogelijk Herentalse organisaties aan te schrijven om deel te nemen aan het experiment. In de periode tussen de dag van de lente (21 maart) en de dag van de aarde (24 april) zullen in Herentals organisaties, verenigingen en bewegingen een activiteit opzetten binnen dit Noord-Zuidthema. Van de verenigingen wordt niet verwacht dat ze een volledig nieuwe activiteit op poten zetten, wel dat ze een van hun bestaande activiteiten een Noord-Zuiders tintje geven. Hopelijk wordt op die manier de bewustwording voor de Noord-Zuidproblematiek aangewakkerd.

8 | Vormingplus Kempen

> 22 februari – Wereldsolidariteit Inge Ghijs vertelt over haar boek ‘Vernederd, verkracht, verborgen’. Zie pagina 22 > 27 februari – Broederlijk Delen Solidariteitsmaaltijd > 6 maart – Broederlijk Delen Sobere maaltijd > 9 maart – KVLV Morkhoven Workshop: Het zuiden op je bord > 21 april – Kreatief Herentals Thaise kookles > 23 april – Harmonie en Musicband Noord-Zuid-concert > 24 april – Natuurgidsen / Natuurpunt Dag van de aarde: ochtendwandeling met wereldwinkelontbijt (Herenthout) > 24 april – Dekenij Guy Van Bael ging met Broederlijk Delen drie weken op inleefreis naar Congo. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Project ‘Vlieglessen van een Vlegel’ Dit project wordt in het najaar van 2005 opgezet door de Columba Stichting vzw, in samenwerking met vzw Natuurpunt Educatie en Vormingplus Kempen. Ook andere actoren uit de welzijns- en culturele sector zullen betrokken worden. ‘Vlieglessen van een Vlegel’ is een sociaal-artistiek project rond het kersverse gelijknamige boek van Sarah R.Harris. Het is een moderne dierenfabel die mensen aan het denken en schrijven kan zetten rond hun visie op zichzelf, de wereld van de mensen en de wereld van de natuur.

Vlegel, een eend die niet kan vliegen, wordt in het vijvergebied niet serieus genomen en aanzien als een rare snuiter. Maar deze rare snuiter heeft vanuit zijn zogenaamde zwakke positie behoorlijk wat wijsheid ontwikkeld. Hij wordt de leermeester van Vlek, een eend die de vliegkunst beheerst als geen ander. Samen ontdekken ze in de ‘Vlieglessen van een vlegel’ dat vliegen een manier is om jezelf, de andere eenden en de natuur telkens vanuit een andere hoogte, een ander perspectief te bekijken. Dit doorprikt veel vastgeroeste denkbeelden. De levenswijsheid die dan opschiet, zetten ze om in vlegelverzen… Verzen van rare snuiters dus, die zichzelf en de omgeving anders durven bekijken!

Groepen waar maatschappelijk kwetsbare mensen het woord nemen (leren nemen) worden uitgenodigd om de Vlieglessen van deze Vlegel te volgen en zelf onder begeleiding van auteur Sarah R.Harris vlegelverzen te leren schrijven! Vlot kunnen lezen en schrijven is géén voorwaarde! We zijn immers rare snuiters: we lezen het verhaal in groep via het meemaken van ‘leestheater’ en schrijven is voornamelijk iets wat in groepsgesprekken en in je eigen hoofd plaatsvindt. De vlieglessen starten in de bibliotheek en vinden hun diepgang in een vertrouwd groepslokaal en in De Liereman. Ze monden tot slot uit in een toonmoment van prachtige zelfgeschreven vlegelverzen, die niemand in Turnhout of Oud-Turnhout onberoerd zullen laten. ‘Vlieglessen van een vlegel’ mag rekenen op 1000 euro van Vormingplus Kempen en bovendien wordt het project opgevolgd door Martine Coppieters, algemeen coördinator.

Project ‘Die andere thuismatch’ Een project van Cultuurcentrum De Werft i.s.m. Het Grote Plein vzw, De Waaiburg vzw, Wijkwerking Geel, OPZ Geel, MPI Oosterlo, Centrum Basiseducatie Zuiderkempen en Al-arm (PAO OCMW). Geel staat tot ver buiten onze landsgrenzen bekend om zijn gezinsverpleging. De Werft, het cultuurcentrum uit Geel, probeert met ‘Die andere thuismatch’ op een actuele manier om te springen met dit patrimonium. Extra drempels maken vaak dat ‘anderen’ maar moeilijk de weg vinden naar cultuur. De Werft laat die anderen nu een thuismatch spelen. Die andere thuismatch wil in de eerste plaats ‘de anderen’ een eigen gezicht geven, het wil hen de kans geven om hun verhaal te vertellen. Op hun manier, met beeld, op een podium, in een workshop... Hoogtepunt wordt een groot publieksmoment in 2006. Een modeshow is een van de onderdelen van het project. Mannequins worden opgeleid, kleding wordt ontworpen, een decor wordt gebouwd. Vormingplus zal dit deel van het project, dat onder meer uitgewerkt wordt door Al-arm (armenvereniging uit Geel), mee ondersteunen.

PROJECTEN

> 24 april – Wereldwinkel en vredeseilanden Tentoonstelling en geschenkenbeurs

> De dorpel cursus: omgaan met racisme, zie pagina 23 getuigenissen van andere godsdiensten en culturen

‘Die andere thuismatch’ mag rekenen op 1000 euro van Vormingplus en bovendien wordt het project opgevolgd door Viviane Schuer, stafmedewerker voor de regio Geel.

Vormingplus Kempen | 9


Wij spraken hierover met een aantal mensen die dit project mee helpen op poten zetten. Guy Dens is teamverantwoordelijke van een ploeg organisatieondersteuners voor de vier gevangenissen van de Kempen. Vanuit het CAW zorgen zij voor een vlotte organisatie van wat er zoal aan gevangenen wordt aangeboden: onderwijs, vorming, cultuur en ontspanning, sport, … Tegelijk trachten ze dit aanbod verder uit te breiden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Marc Boonen is de drijvende kracht achter het filmfestival Open Doek, dat in 1992 begon onder de naam Focus op het Zuiden. Inmiddels is het festival flink uitgebreid en is het een belangrijke plaats gaan innemen in de regio. Open Doek heeft zich nooit opgesloten in de cocon van het eigen gelijk, maar blijft de mogelijkheden van het medium film verder aftasten. Ook hier. Natalie Haeseldonckx werkt voor de Rode Antraciet. Dit is een vormingsinstelling voor gedetineerden, met een eigen aanbod én met de opdracht om andere organisaties te betrekken bij de problematiek van de gevangenissen.

Buiten Beeld, project in de Kempense gevangenissen België telt 31 strafinrichtingen. Vier ervan bevinden zich in onze regio: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Samen goed voor een gevangenispopulatie van ongeveer 1150 gedetineerden. We verwachten dat daders tot inkeer komen in de gevangenis of boete doen zodat ze ‘hun lesje wel geleerd hebben’. Toch is een gevangenis niet altijd de meest optimale omgeving voor gedetineerden om zich op een positieve manier op een nieuwe start in de samenleving voor te bereiden. Dat hoeft niet zo te zijn. Is het niet mogelijk de straftijd zinvol in te vullen en een geslaagde reïntegratie voor te bereiden? Kan men de gedetineerde bijstaan om zijn of haar verantwoordelijkheden op te nemen tegenover het slachtoffer, de samenleving, zijn gezin of familie en zichzelf? Kunnen nieuwe perspectieven ontwikkeld worden? Kan de gevangenisperiode niet gebruikt worden om achterstelling weg te werken? Ja dus, en hier komt het socio-culturele vormingswerk en dus ook Vormingplus Kempen in beeld. Samen met Open Doek en in samenwerking met Centrum Algemeen Welzijnswerk de Kempen, de Rode Antraciet en de gevangenissen van Turnhout, Wortel en Hoogstraten lanceert Vormingplus Kempen een uniek project in de regio, onder de naam ‘Buiten Beeld’. In deze Kempense gevangenissen vinden er in de maanden februari en maart workshops plaats, die leiden tot een afgewerkte animatiefilm. Een animatiefilm, uitgedacht en gemaakt door gedetineerden.

10 | Vormingplus Kempen

Tine Lenaerts is een van de organisatieondersteuners van CAW. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten in de gevangenis van Hoogstraten.

Gevangen in de Kempen

Vormingplus Kempen: Wat is het belang van een project zoals ‘Buiten Beeld’ voor gedetineerden? Guy Dens, CAW: Gevangenen zitten voor korte of langere tijd op cel, soms alleen, meestal met enkele andere mede-gevangenen voor wie ze zelf niet gekozen hebben. De essentie van de opgelegde sanctie draait om vrijheidsberoving: opgesloten zitten tussen de muren van een instelling én beknot worden in zijn vrijheid binnen die muren. De buitenwereld praat soms relativerend over de situatie van gedetineerden, maar je mag niet onderschatten hoe zwaar een gevangenisverblijf het basisvertrouwen en de basisveiligheid van een gedetineerde aantast. Vrijheidsberoving mag niet betekenen dat gevangenen volledig worden afgesloten van de samenleving. Het is zowel voor de gedetineerden zelf als voor de samenleving belangrijk om het verblijf in de gevangenis zo zinvol en toekomstgericht mogelijk in te vullen. Het aanbieden van sport, onderwijs, arbeid, vorming en ontspanning zijn essentiële bouwstenen voor een humane en herstelgerichte detentie.

Na Kyoto in de Kempen lanceert Vormingplus haar tweede tocht. Onze tochten willen je de verrassende achterkanten van de Kempen laten zien. Geen klassieke toeristische pistes, maar tochten die de bezoeker het echte Kempense leven laten ontdekken, met zijn ontwikkeling, aftakeling of vernieuwing. In de Noorderkempen, op amper tien kilometer van elkaar, zijn er vier gevangenissen: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Een uniek gegeven in onze regio. Samen zijn ze goed voor zo’n 1150 gedetineerden.

Zonder twijfel een belangrijke Kempense bevolkingsgroep. Elk van die vier gevangenissen schreef mee aan een stukje Kempense geschiedenis. Elk met hun eigen verleden, aanpak of specifieke bevolking. Gelukkig is de gevangeniswereld voor velen onbekend terrein. Om het ten gronde te verkennen, zou je er misschien wel middenin moeten zitten… Om dat te vermijden steekt Vormingplus een dagvullend programma in elkaar. We duiken in het verleden van de Kempense gevangenissen, kijken naar het heden en werpen een blik op hun toekomst.

Woord, beeld, geluid en voorwerpen brengen ons als het ware binnen de muren en leggen de pijnpunten van onze samenleving bloot. In het voorjaar van 2005 lanceren we deze tocht op een gepaste manier. Daarna kan je hem met je vereniging meemaken. Een aanrader en een mooie gelegenheid om je eigen Kempen op een andere manier te leren kennen! Ben je nu reeds geïnteresseerd, volg dan de ontwikkelingen via de website of geef ons een seintje en we houden je op de hoogte.

Ook het aanbieden van culturele activiteiten maakt hier deel van uit. Tegenover de gevangenis van Turnhout staat een goed draaiend cultureel centrum, de Warande. Een gebouw met gesloten deuren naast een plek waar het dagelijks bruist van de activiteiten. Je gaat dan dromen: een stukje openbare bibliotheek in de gevangenis binnenhalen, met leerlingen van omliggende scholen én gedetineerden werken aan een tentoonstelling, … Zo is ook het idee gerijpt om ‘iets’ met film te doen. (lees verder p. 12)

Vormingplus Kempen | 11


Wij spraken hierover met een aantal mensen die dit project mee helpen op poten zetten. Guy Dens is teamverantwoordelijke van een ploeg organisatieondersteuners voor de vier gevangenissen van de Kempen. Vanuit het CAW zorgen zij voor een vlotte organisatie van wat er zoal aan gevangenen wordt aangeboden: onderwijs, vorming, cultuur en ontspanning, sport, … Tegelijk trachten ze dit aanbod verder uit te breiden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Marc Boonen is de drijvende kracht achter het filmfestival Open Doek, dat in 1992 begon onder de naam Focus op het Zuiden. Inmiddels is het festival flink uitgebreid en is het een belangrijke plaats gaan innemen in de regio. Open Doek heeft zich nooit opgesloten in de cocon van het eigen gelijk, maar blijft de mogelijkheden van het medium film verder aftasten. Ook hier. Natalie Haeseldonckx werkt voor de Rode Antraciet. Dit is een vormingsinstelling voor gedetineerden, met een eigen aanbod én met de opdracht om andere organisaties te betrekken bij de problematiek van de gevangenissen.

Buiten Beeld, project in de Kempense gevangenissen België telt 31 strafinrichtingen. Vier ervan bevinden zich in onze regio: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Samen goed voor een gevangenispopulatie van ongeveer 1150 gedetineerden. We verwachten dat daders tot inkeer komen in de gevangenis of boete doen zodat ze ‘hun lesje wel geleerd hebben’. Toch is een gevangenis niet altijd de meest optimale omgeving voor gedetineerden om zich op een positieve manier op een nieuwe start in de samenleving voor te bereiden. Dat hoeft niet zo te zijn. Is het niet mogelijk de straftijd zinvol in te vullen en een geslaagde reïntegratie voor te bereiden? Kan men de gedetineerde bijstaan om zijn of haar verantwoordelijkheden op te nemen tegenover het slachtoffer, de samenleving, zijn gezin of familie en zichzelf? Kunnen nieuwe perspectieven ontwikkeld worden? Kan de gevangenisperiode niet gebruikt worden om achterstelling weg te werken? Ja dus, en hier komt het socio-culturele vormingswerk en dus ook Vormingplus Kempen in beeld. Samen met Open Doek en in samenwerking met Centrum Algemeen Welzijnswerk de Kempen, de Rode Antraciet en de gevangenissen van Turnhout, Wortel en Hoogstraten lanceert Vormingplus Kempen een uniek project in de regio, onder de naam ‘Buiten Beeld’. In deze Kempense gevangenissen vinden er in de maanden februari en maart workshops plaats, die leiden tot een afgewerkte animatiefilm. Een animatiefilm, uitgedacht en gemaakt door gedetineerden.

10 | Vormingplus Kempen

Tine Lenaerts is een van de organisatieondersteuners van CAW. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten in de gevangenis van Hoogstraten.

Gevangen in de Kempen

Vormingplus Kempen: Wat is het belang van een project zoals ‘Buiten Beeld’ voor gedetineerden? Guy Dens, CAW: Gevangenen zitten voor korte of langere tijd op cel, soms alleen, meestal met enkele andere mede-gevangenen voor wie ze zelf niet gekozen hebben. De essentie van de opgelegde sanctie draait om vrijheidsberoving: opgesloten zitten tussen de muren van een instelling én beknot worden in zijn vrijheid binnen die muren. De buitenwereld praat soms relativerend over de situatie van gedetineerden, maar je mag niet onderschatten hoe zwaar een gevangenisverblijf het basisvertrouwen en de basisveiligheid van een gedetineerde aantast. Vrijheidsberoving mag niet betekenen dat gevangenen volledig worden afgesloten van de samenleving. Het is zowel voor de gedetineerden zelf als voor de samenleving belangrijk om het verblijf in de gevangenis zo zinvol en toekomstgericht mogelijk in te vullen. Het aanbieden van sport, onderwijs, arbeid, vorming en ontspanning zijn essentiële bouwstenen voor een humane en herstelgerichte detentie.

Na Kyoto in de Kempen lanceert Vormingplus haar tweede tocht. Onze tochten willen je de verrassende achterkanten van de Kempen laten zien. Geen klassieke toeristische pistes, maar tochten die de bezoeker het echte Kempense leven laten ontdekken, met zijn ontwikkeling, aftakeling of vernieuwing. In de Noorderkempen, op amper tien kilometer van elkaar, zijn er vier gevangenissen: Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Een uniek gegeven in onze regio. Samen zijn ze goed voor zo’n 1150 gedetineerden.

Zonder twijfel een belangrijke Kempense bevolkingsgroep. Elk van die vier gevangenissen schreef mee aan een stukje Kempense geschiedenis. Elk met hun eigen verleden, aanpak of specifieke bevolking. Gelukkig is de gevangeniswereld voor velen onbekend terrein. Om het ten gronde te verkennen, zou je er misschien wel middenin moeten zitten… Om dat te vermijden steekt Vormingplus een dagvullend programma in elkaar. We duiken in het verleden van de Kempense gevangenissen, kijken naar het heden en werpen een blik op hun toekomst.

Woord, beeld, geluid en voorwerpen brengen ons als het ware binnen de muren en leggen de pijnpunten van onze samenleving bloot. In het voorjaar van 2005 lanceren we deze tocht op een gepaste manier. Daarna kan je hem met je vereniging meemaken. Een aanrader en een mooie gelegenheid om je eigen Kempen op een andere manier te leren kennen! Ben je nu reeds geïnteresseerd, volg dan de ontwikkelingen via de website of geef ons een seintje en we houden je op de hoogte.

Ook het aanbieden van culturele activiteiten maakt hier deel van uit. Tegenover de gevangenis van Turnhout staat een goed draaiend cultureel centrum, de Warande. Een gebouw met gesloten deuren naast een plek waar het dagelijks bruist van de activiteiten. Je gaat dan dromen: een stukje openbare bibliotheek in de gevangenis binnenhalen, met leerlingen van omliggende scholen én gedetineerden werken aan een tentoonstelling, … Zo is ook het idee gerijpt om ‘iets’ met film te doen. (lees verder p. 12)

Vormingplus Kempen | 11


Vormingplus Kempen: Hoe is dit project dan tot stand gekomen? Marc Boonen, Open Doek: In 2003 heeft Open Doek voor het eerst een groep mensen betrokken bij het filmfestival die niet zomaar in staat zijn om een film mee te pikken: de gedetineerden. Naast het vertonen van een selectie films uit vroegere edities van het filmfestival in de gevangenissen van de Kempen, werd in de strafinrichting van Merksplas een jury samengesteld die de competitiefilms van het filmfestival bekeken en een eigen prijs uitreikten, de ‘Behind the scenes-award’. In 2004 kwam hierop een vervolg met opnieuw een jury van gedetineerden in Merksplas en een nieuw project: ‘Offside Cinema’, waarin aan de hand van enkele spraakmakende voetbalfilms workshops georganiseerd werden voor de gedetineerden in de vier Kempense gevangenissen. ‘Buiten Beeld’ bouwt verder op die voorgeschiedenis. Vormingplus Kempen: En wat houdt dit project dan concreet in? Marc Boonen: Er wordt in elke gevangenis, onder begeleiding, een miniscenario gecreëerd, met personages en decor. Het is de bedoeling dat tijdens de realisatie de basisprincipes van de animatiefilm worden uitgelegd, gerealiseerd en onmiddellijk getoetst op hun werking. De deelnemers worden in groepjes ingedeeld zodanig dat iedereen ten volle aan bod kan komen, en niet van op afstand moet toekijken hoe de meest behendigen alles naar zich toetrekken. Op het einde van de workshops moeten de filmpjes klaar zijn, zodat ze gemonteerd kunnen worden.

Vormingplus Kempen: Hoe reageren de gedetineerden zelf op dit soort projecten? Tine Lenaerts, CAW: Culturele projecten zijn voor gedetineerden in de eerste plaats belangrijk om de sleur van het gevangenisleven te doorbreken. Gedetineerden moeten de kans krijgen om zich gewoon te ontspannen. Dit kan een uitlaatklep zijn om even los te komen van de dagelijkse realiteit. Dag en nacht opgesloten zitten, het is echt geen lachertje, wat men ook beweert over het gevangenisleven. Als gevangenen de kans krijgen om in een filmproject te duiken, uitgedaagd worden om zelf een animatiefilm te maken… Het is niet niks. Je ziet gedetineerden dan boven zichzelf en de eigen verwachtingen uitstijgen. Als dit hen meer zelfvertrouwen of zelfwaardering geeft, heb je heel wat gewonnen. Gevangenen zijn immers meer dan daders. Met dit soort projecten kunnen we aan de buitenwereld tonen dat er binnen de gevangenismuren heel wat boeiende, creatieve mensen zitten, met een heel eigen stem.

Op maandag 25 april 2005, tijdens het filmfestival Open Doek, worden de resultaten van deze workshops getoond aan het grote publiek. Wil je hier graag bij zijn, geef ons een seintje.

Vormingplus Kempen: Waarom juist een artistiek project? Natalie Haeseldonckx, de Rode Antraciet: Het project stimuleert hun creativiteit. Ze kunnen hun eigen verhaal, hun ‘eigen’-aardigheid realiseren en manifesteren zich op die manier naar de buitenwereld. Gedetineerden ervaren hun detentie als zinloos en uitermate frustrerend. Kunstzinnige expressie is een prima instrument om al deze negativiteit en frustratie in kaart te brengen en te verwerken. Het brengt zelfinzicht bij en het verhoogt hun zelfrespect dankzij de ervaring tot één en ander in staat te zijn. Meer nog: als leren lezen en schrijven belangrijk is om zich te verwoorden, dan is muziek en beeld, zeker in deze door media beheerste samenleving, nodig om zich te verbeelden…

Het schijnt dat er bijna geen mussen meer zijn. Het schijnt dat de zon deze zomer in Spanje 22 van de 24 uur heeft geschenen. Het schijnt dat de GB nu Carrefour heet. Het schijnt dat de nieuwe auto’s allemaal airbags hebben. Het schijnt dat het brood weer duurder is geworden. Het schijnt dat het alle dagen licht wordt. Ik weet het niet. Het schijnt dat ik er niet bij was. Gedicht uit een project ‘creatief schrijven’ in de gevangenissen.

Vormingplus Kempen: Vanwaar de naam ‘Buiten Beeld’? Natalie Haeseldonckx: Deze naam is inderdaad niet zomaar uit de lucht komen gevallen. Het gaat alleszins over beeld. Film gaat altijd over beelden. Met dit project proberen we ‘beelden’ (en dus ook gevoelens en interpretaties) van binnen de gevangenismuren naar buiten te brengen. Vandaar dat we de afgewerkte animatiefilms ook zullen tonen aan het grote publiek tijdens het filmfestival Open Doek. De makers van deze beelden, de gedetineerden zelf, blijven echter ‘buiten beeld’. Zij blijven anoniem, te vergelijken met de positie die ze in onze samenleving innemen…

12 | Vormingplus Kempen

Vormingplus Kempen | 13


Vormingplus Kempen: Hoe is dit project dan tot stand gekomen? Marc Boonen, Open Doek: In 2003 heeft Open Doek voor het eerst een groep mensen betrokken bij het filmfestival die niet zomaar in staat zijn om een film mee te pikken: de gedetineerden. Naast het vertonen van een selectie films uit vroegere edities van het filmfestival in de gevangenissen van de Kempen, werd in de strafinrichting van Merksplas een jury samengesteld die de competitiefilms van het filmfestival bekeken en een eigen prijs uitreikten, de ‘Behind the scenes-award’. In 2004 kwam hierop een vervolg met opnieuw een jury van gedetineerden in Merksplas en een nieuw project: ‘Offside Cinema’, waarin aan de hand van enkele spraakmakende voetbalfilms workshops georganiseerd werden voor de gedetineerden in de vier Kempense gevangenissen. ‘Buiten Beeld’ bouwt verder op die voorgeschiedenis. Vormingplus Kempen: En wat houdt dit project dan concreet in? Marc Boonen: Er wordt in elke gevangenis, onder begeleiding, een miniscenario gecreëerd, met personages en decor. Het is de bedoeling dat tijdens de realisatie de basisprincipes van de animatiefilm worden uitgelegd, gerealiseerd en onmiddellijk getoetst op hun werking. De deelnemers worden in groepjes ingedeeld zodanig dat iedereen ten volle aan bod kan komen, en niet van op afstand moet toekijken hoe de meest behendigen alles naar zich toetrekken. Op het einde van de workshops moeten de filmpjes klaar zijn, zodat ze gemonteerd kunnen worden.

Vormingplus Kempen: Hoe reageren de gedetineerden zelf op dit soort projecten? Tine Lenaerts, CAW: Culturele projecten zijn voor gedetineerden in de eerste plaats belangrijk om de sleur van het gevangenisleven te doorbreken. Gedetineerden moeten de kans krijgen om zich gewoon te ontspannen. Dit kan een uitlaatklep zijn om even los te komen van de dagelijkse realiteit. Dag en nacht opgesloten zitten, het is echt geen lachertje, wat men ook beweert over het gevangenisleven. Als gevangenen de kans krijgen om in een filmproject te duiken, uitgedaagd worden om zelf een animatiefilm te maken… Het is niet niks. Je ziet gedetineerden dan boven zichzelf en de eigen verwachtingen uitstijgen. Als dit hen meer zelfvertrouwen of zelfwaardering geeft, heb je heel wat gewonnen. Gevangenen zijn immers meer dan daders. Met dit soort projecten kunnen we aan de buitenwereld tonen dat er binnen de gevangenismuren heel wat boeiende, creatieve mensen zitten, met een heel eigen stem.

Op maandag 25 april 2005, tijdens het filmfestival Open Doek, worden de resultaten van deze workshops getoond aan het grote publiek. Wil je hier graag bij zijn, geef ons een seintje.

Vormingplus Kempen: Waarom juist een artistiek project? Natalie Haeseldonckx, de Rode Antraciet: Het project stimuleert hun creativiteit. Ze kunnen hun eigen verhaal, hun ‘eigen’-aardigheid realiseren en manifesteren zich op die manier naar de buitenwereld. Gedetineerden ervaren hun detentie als zinloos en uitermate frustrerend. Kunstzinnige expressie is een prima instrument om al deze negativiteit en frustratie in kaart te brengen en te verwerken. Het brengt zelfinzicht bij en het verhoogt hun zelfrespect dankzij de ervaring tot één en ander in staat te zijn. Meer nog: als leren lezen en schrijven belangrijk is om zich te verwoorden, dan is muziek en beeld, zeker in deze door media beheerste samenleving, nodig om zich te verbeelden…

Het schijnt dat er bijna geen mussen meer zijn. Het schijnt dat de zon deze zomer in Spanje 22 van de 24 uur heeft geschenen. Het schijnt dat de GB nu Carrefour heet. Het schijnt dat de nieuwe auto’s allemaal airbags hebben. Het schijnt dat het brood weer duurder is geworden. Het schijnt dat het alle dagen licht wordt. Ik weet het niet. Het schijnt dat ik er niet bij was. Gedicht uit een project ‘creatief schrijven’ in de gevangenissen.

Vormingplus Kempen: Vanwaar de naam ‘Buiten Beeld’? Natalie Haeseldonckx: Deze naam is inderdaad niet zomaar uit de lucht komen gevallen. Het gaat alleszins over beeld. Film gaat altijd over beelden. Met dit project proberen we ‘beelden’ (en dus ook gevoelens en interpretaties) van binnen de gevangenismuren naar buiten te brengen. Vandaar dat we de afgewerkte animatiefilms ook zullen tonen aan het grote publiek tijdens het filmfestival Open Doek. De makers van deze beelden, de gedetineerden zelf, blijven echter ‘buiten beeld’. Zij blijven anoniem, te vergelijken met de positie die ze in onze samenleving innemen…

12 | Vormingplus Kempen

Vormingplus Kempen | 13


Vrouwelijk Spontaan ‘Ik werk voor een schoonmaakbedrijf. Maar mijn werk vindt plaats in een andere firma. Ik ben daar het enige personeelslid dat in dienst is van de schoonmaakfirma. Ik word ondergewaardeerd door mijn ploegbaas. Ook al ziet zij niet hoeveel en welk werk ik verricht. Ik moet vaak overuren doen en ik durf hiervan niks te zeggen. Ik zou het plezant vinden als ik dat wel durfde zeggen, zonder dat ik mis begrepen word. Ik heb ook steeds problemen met mijn loonfiches: mijn uren kloppen niet, mijn verplaatsingskosten en overuren worden foutief uitbetaald, enz. Mijn baas in de firma waar ik tewerk gesteld ben, verlangt soms andere zaken dan mijn ploegbaas van het schoonmaakbedrijf. Al deze afspraken zouden beter onder ons drieën gebeuren. Ook heb ik het gevoel dat ik dikwijls bestempeld wordt als dom en marginaal, gewoon omdat ik ‘kuisvrouw’ ben’. Mia, 44 jaar Mensen als Mia vind je overal. ‘Op de arbeidsmarkt in dit tranendal’, zou Gorki er nog aan toevoegen. Mia is allicht niet de enige vrouw die moeite heeft om zich op het werk te manifesteren, of om zich geapprecieerd te weten. Mia is ongetwijfeld ook niet de enige vrouw die de kwaliteiten heeft om andere jobs te kunnen doen. Jobs die haar meer voldoening zouden geven. Helaas kwam het er totnogtoe nooit van. Misschien durft ze niet , denkt ze dat het toch niets voor haar is, of mist ze een stukje vorming of scholing. Eigenlijk is dat spijtig.

Je weg vinden op de arbeidsmarkt, kunnen functioneren in een job, of je manifesteren op je werk, vereist een pakket vaardigheden: sociale en communicatieve vaardigheden, voldoende assertiviteit, … En wat blijkt: vrouwen blijven gemakkelijker dan mannen in de kou staan als het op dit soort vorming of opleiding aankomt. En hier komt Vormingplus Kempen in beeld. Voorzetten als die van Mia, proberen wij zo efficiënt mogelijk binnen te koppen. Daarom zetten wij onze schouders onder het project Vrouwelijk Spontaan. Dit project wil de kan-

sen voor vrouwen in laaggekwalificeerde functies vergroten. Vrouwelijk Spontaan wil deze vrouwen de kans geven om zich via een opleiding ‘persoonlijke ontwikkeling’ beter te profileren in hun huidige job of zelfs door te stromen naar een andere job. Enerzijds willen we de bedrijfswereld informeren over het belang van opleiding en de opleidingskansen van vrouwen. Anderzijds willen we ook de vrouwen zelf bewust maken dat een opleiding belangrijk kan zijn voor hun verdere loopbaan.

Op donderdag 17 februari 2005 stellen we dit project aan het grote publiek voor. Locatie:

Auditorium 1, Katholieke Hogeschool Kempen Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel Dagindeling: 13.00u onthaal 13.30u voorstelling project Vrouwelijk Spontaan 14.30u pauze 14.45u keuze uit 3 infomomenten 1. Uiteenzetting over het nut van een opleiding persoonlijke ontwikkeling 2. Workshop persoonlijke ontwikkeling 3. Discussiegroep vertrekkende vanuit concrete situaties uit het werkveld 16.00u receptie + infostand project

R

Promotor Katholieke Hogeschool Kempen – Katrien De Smedt, Els Van Gorp en Patricia Van Genechten Partners Impuls – Ann Theys KULeuven, Centrum voor Gelijke Kansenbeleid – Elsy Van Roy KHK Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde – Tessa Vervecken KHK Departement Sociaal Werk – Pieter Lievens I.s.m. Vormingplus Kempen – Viviane Schuer Centrum Basiseducatie Zuiderkempen – Mieke Hens Dit project wordt medegefinancierd door ESF en VESOC. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door inzetbaarheid, ondernemingsgeest, aanpassingsvermogen en gelijke kansen te bevorderen en door te investeren in menselijke hulpbronnen.

14 | Vormingplus Kempen

Vormingplus Kempen | 15


Vrouwelijk Spontaan ‘Ik werk voor een schoonmaakbedrijf. Maar mijn werk vindt plaats in een andere firma. Ik ben daar het enige personeelslid dat in dienst is van de schoonmaakfirma. Ik word ondergewaardeerd door mijn ploegbaas. Ook al ziet zij niet hoeveel en welk werk ik verricht. Ik moet vaak overuren doen en ik durf hiervan niks te zeggen. Ik zou het plezant vinden als ik dat wel durfde zeggen, zonder dat ik mis begrepen word. Ik heb ook steeds problemen met mijn loonfiches: mijn uren kloppen niet, mijn verplaatsingskosten en overuren worden foutief uitbetaald, enz. Mijn baas in de firma waar ik tewerk gesteld ben, verlangt soms andere zaken dan mijn ploegbaas van het schoonmaakbedrijf. Al deze afspraken zouden beter onder ons drieën gebeuren. Ook heb ik het gevoel dat ik dikwijls bestempeld wordt als dom en marginaal, gewoon omdat ik ‘kuisvrouw’ ben’. Mia, 44 jaar Mensen als Mia vind je overal. ‘Op de arbeidsmarkt in dit tranendal’, zou Gorki er nog aan toevoegen. Mia is allicht niet de enige vrouw die moeite heeft om zich op het werk te manifesteren, of om zich geapprecieerd te weten. Mia is ongetwijfeld ook niet de enige vrouw die de kwaliteiten heeft om andere jobs te kunnen doen. Jobs die haar meer voldoening zouden geven. Helaas kwam het er totnogtoe nooit van. Misschien durft ze niet , denkt ze dat het toch niets voor haar is, of mist ze een stukje vorming of scholing. Eigenlijk is dat spijtig.

Je weg vinden op de arbeidsmarkt, kunnen functioneren in een job, of je manifesteren op je werk, vereist een pakket vaardigheden: sociale en communicatieve vaardigheden, voldoende assertiviteit, … En wat blijkt: vrouwen blijven gemakkelijker dan mannen in de kou staan als het op dit soort vorming of opleiding aankomt. En hier komt Vormingplus Kempen in beeld. Voorzetten als die van Mia, proberen wij zo efficiënt mogelijk binnen te koppen. Daarom zetten wij onze schouders onder het project Vrouwelijk Spontaan. Dit project wil de kan-

sen voor vrouwen in laaggekwalificeerde functies vergroten. Vrouwelijk Spontaan wil deze vrouwen de kans geven om zich via een opleiding ‘persoonlijke ontwikkeling’ beter te profileren in hun huidige job of zelfs door te stromen naar een andere job. Enerzijds willen we de bedrijfswereld informeren over het belang van opleiding en de opleidingskansen van vrouwen. Anderzijds willen we ook de vrouwen zelf bewust maken dat een opleiding belangrijk kan zijn voor hun verdere loopbaan.

Op donderdag 17 februari 2005 stellen we dit project aan het grote publiek voor. Locatie:

Auditorium 1, Katholieke Hogeschool Kempen Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel Dagindeling: 13.00u onthaal 13.30u voorstelling project Vrouwelijk Spontaan 14.30u pauze 14.45u keuze uit 3 infomomenten 1. Uiteenzetting over het nut van een opleiding persoonlijke ontwikkeling 2. Workshop persoonlijke ontwikkeling 3. Discussiegroep vertrekkende vanuit concrete situaties uit het werkveld 16.00u receptie + infostand project

R

Promotor Katholieke Hogeschool Kempen – Katrien De Smedt, Els Van Gorp en Patricia Van Genechten Partners Impuls – Ann Theys KULeuven, Centrum voor Gelijke Kansenbeleid – Elsy Van Roy KHK Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde – Tessa Vervecken KHK Departement Sociaal Werk – Pieter Lievens I.s.m. Vormingplus Kempen – Viviane Schuer Centrum Basiseducatie Zuiderkempen – Mieke Hens Dit project wordt medegefinancierd door ESF en VESOC. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door inzetbaarheid, ondernemingsgeest, aanpassingsvermogen en gelijke kansen te bevorderen en door te investeren in menselijke hulpbronnen.

14 | Vormingplus Kempen

Vormingplus Kempen | 15


Zonder vrijwillig(st)ers ligt de Kempen plat!

mige groepen in Laakdal bleek het gemis aan vergaderstructuur, herkenbaar leiderschap, verantwoordelijkheid, discipline en respect bij de deelnemers een grote belemmering voor de groei van die groepen. Daarom moeten die technieken eerst aangeleerd worden om de basis te verstevigen en om sociaal in beweging te blijven. Om de verenigingen te steunen en te stimuleren, organiseert de Laakdalse cultuurdienst i.s.m. de cultuurraad en Vormingplus Kempen vormingssessies voor vrijwillig(st)ers.

Vrijwilligers zijn de pilaren van onze maatschappij. Ze zijn met velen, ook in de Kempen. Ze laten de verenigingen draaien, houden ouderen en zieken gezelschap, runnen het jeugdhuis, zijn leesmoeder, geven taallessen aan migranten, houden de wereldwinkel open, verzorgen de administratie van de sportclub, organiseren leesnamiddagen in de bib, ondersteunen het 11.11.11comité… Het sociale en maatschappelijke veld staat of valt met de vrijwillig(st)er. Het vrijwilligerswerk kent echter heel wat uitdagingen. Er is nood aan advies, ondersteuning en vorming. Daar wil Vormingplus Kempen bij helpen. Samen met de Vormingpluscentra van Mechelen en Antwerpen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Provincie Antwerpen onderzoeken we hoe we dit best aanpakken. We gaan hiervoor alvast een kijkje nemen bij onze Limburgse buren die enkele jaren geleden de Vrijwilligersacademie Provincie Limburg in het leven riepen. Belangrijk is te weten welke vragen, noden, wensen er leven bij de organisaties die met vrijwilligers werken en uiteraard ook bij de vrijwilligers zelf. Op basis hiervan willen we een passend aanbod uitwerken. In de loop van 2005 moet één en ander duidelijker worden. Heb je vragen, suggesties, ideeën… laat ze ons weten.

In Laakdal starten we alvast met een reeks vormingsavonden voor vrijwillig(st)ers. Beschouw het als een try-out of experiment in functie van verder denkwerk. Frans Vangenechten, cultuurbeleidscoördinator in Laakdal, is de stuwende kracht achter deze vorming. We schotelden hem enkele vragen voor.

Vormingplus Kempen: Frans, waarom een aanbod voor de vrijwillig(st)ers in Laakdal? Frans Van Genechten: Het maatschappelijk middenveld is smaller geworden. Burgerinitiatieven, vaak gebaseerd op persoonlijk genot, waaierden uit. Cultuur wordt meer en meer ‘geconsumeerd’. Het collectieve proces geraakt in de verdrukking door privatisering en verklanting. Het beleid werkt dit enigszins in de hand, maar helpt zo het welzijn van de burgers niet. Ook moet volgens mij de samenleving vermenselijken en dat begint met kleine, eenvoudige dingen. Men moet erbij horen om dezelfde kansen te hebben. Mensen moeten daarom kunnen meegroeien met de maatschappelijke ontwikkelingen. En het zijn vooral de vrijwillig(st)ers in de socio-culturele- en welzijnssector die anderen zullen aanzetten tot vernieuwing. Deze vrijwillig(st)ers zijn het draagvlak van de samenleving en de spreekbuis van de maatschap-

16 | Vormingplus Kempen

pelijk zwakkeren. Bijscholing en vorming voor deze vrijwillig(st)ers zullen daarom ook economische gevolgen hebben. Als zij gestimuleerd worden om grensoverschrijdend te denken en over de gemeentegrenzen heen te gaan samenwerken, komt dit onze streek zeker ten goede.

Website www.vormingpluskempen.be

Vormingplus Kempen: Je hebt heel wat contacten met de kartrekkers van de Laakdalse verenigingen. Vind je bij hen nog andere bekommernissen en behoeftes terug?

man/vrouw zoekt: een degelijke en professionele website… info over het doen en laten van Vormingplus Kempen… vormingsactiviteiten in de Kempen…

Frans: De kartrekkers voelen zich niet genoeg gewapend en beslagen om de huidige vragen en eisen in de snel veranderende samenlevingsnormen te beantwoorden en ze voelen zich door de overheid niet gesteund en zelfs in de steek gelaten.

organisatie/vereniging zoekt: inspiratie… mogelijke vormingsprogramma’s om te organiseren… ondersteuning…

De kartrekkers komen soms ook in conflict met jonge, professionele beroepskrachten, zonder ervaring in het veld, die moeite hebben om de waarden en principes van een plaatselijke instelling of vereniging correct in te schatten.

www.vormingpluskempen.be zoekt: geïnteresseerde surfers… gemotiveerde vragen… geëngageerde partners…

Er zijn ook heel wat bekommernissen naar de leegloop van die verenigingen, waar sociale problemen worden aangekaart of waaruit geen persoonlijk genot kan worden gepuurd.

De website van Vormingplus Kempen is ondertussen online. Deze site is niet alleen een promotiemachine voor Vormingplus Kempen, maar ook een instrument ten dienste van vorming en samenlevingsopbouw in de Kempen. We zullen de website gebruiken als draaischijf om zinvolle initiatieven te promoten. Je zal er ook links vinden naar andere vormingsaanbieders in de regio en naar interessante programma’s die door anderen worden ingericht.

Ook de behoefte naar aangepaste infrastructuur is zeer groot: verenigingen zijn soms zelfs niet welkom in de eigen culturele centra en door de religieuze afbrokkeling vallen ook de bestaande parochiale voorzieningen stilaan weg. Samen met de geestelijke waarden worden ook de fysieke muren aangetast. Vormingplus Kempen: Dat klinkt als werk aan de winkel. Frans, bedankt, en succes met de werking in Laakdal. Ook wij engageren ons om hier verder aan te werken.

Vormingplus Kempen: Inderdaad, jullie organiseren een aantal vormingsavonden voor de vrijwillig(st)ers. Waarom vorming? Frans: Vorming is gericht op verandering en evolueren. Deelnemers aan vorming trainen zich in het zelfstandig veroveren van kennis, het vormt hen tot kritisch denken en schept ruimte voor hun creatieve vermogens en fantasie. De vorming bereidt de cursist voor op zijn specifieke taak in de maatschappij en dient tegelijk tot de totale ontwikkeling van de persoon zelf. Het eigen maken van sociale vaardigheden zoals begeleiden, programmeren en goed communiceren is een eerste stap van een vormingsreeks voor bestuursleden in de socio-culturele verenigingen. Het is een noodzakelijke aanzet om vlot mee te kunnen praten en denken over gebeurtenissen en ontwikkelingen met impact op de eigen situatie, in de wijk of in de wereld. En dit kwam ook tot uiting bij de Laakdalse verenigingen. Bij som-

In het voorjaar staan er in Laakdal 4 vormingsavonden op het programma: • Donderdag 13 januari: Begeleiden van vrijwillig(st)ers – met ijzeren hand en fluwelen handschoen • Donderdag 3 februari: Links, rechts, links, rechts – Vergaderdiscipline • Donderdag 3 maart: Aan de lopende band – Programmeren • Donderdag 21 april: Communiceren kan je leren Zie pagina 25 en 26 Vormingplus Kempen | 17


Zonder vrijwillig(st)ers ligt de Kempen plat!

mige groepen in Laakdal bleek het gemis aan vergaderstructuur, herkenbaar leiderschap, verantwoordelijkheid, discipline en respect bij de deelnemers een grote belemmering voor de groei van die groepen. Daarom moeten die technieken eerst aangeleerd worden om de basis te verstevigen en om sociaal in beweging te blijven. Om de verenigingen te steunen en te stimuleren, organiseert de Laakdalse cultuurdienst i.s.m. de cultuurraad en Vormingplus Kempen vormingssessies voor vrijwillig(st)ers.

Vrijwilligers zijn de pilaren van onze maatschappij. Ze zijn met velen, ook in de Kempen. Ze laten de verenigingen draaien, houden ouderen en zieken gezelschap, runnen het jeugdhuis, zijn leesmoeder, geven taallessen aan migranten, houden de wereldwinkel open, verzorgen de administratie van de sportclub, organiseren leesnamiddagen in de bib, ondersteunen het 11.11.11comité… Het sociale en maatschappelijke veld staat of valt met de vrijwillig(st)er. Het vrijwilligerswerk kent echter heel wat uitdagingen. Er is nood aan advies, ondersteuning en vorming. Daar wil Vormingplus Kempen bij helpen. Samen met de Vormingpluscentra van Mechelen en Antwerpen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Provincie Antwerpen onderzoeken we hoe we dit best aanpakken. We gaan hiervoor alvast een kijkje nemen bij onze Limburgse buren die enkele jaren geleden de Vrijwilligersacademie Provincie Limburg in het leven riepen. Belangrijk is te weten welke vragen, noden, wensen er leven bij de organisaties die met vrijwilligers werken en uiteraard ook bij de vrijwilligers zelf. Op basis hiervan willen we een passend aanbod uitwerken. In de loop van 2005 moet één en ander duidelijker worden. Heb je vragen, suggesties, ideeën… laat ze ons weten.

In Laakdal starten we alvast met een reeks vormingsavonden voor vrijwillig(st)ers. Beschouw het als een try-out of experiment in functie van verder denkwerk. Frans Vangenechten, cultuurbeleidscoördinator in Laakdal, is de stuwende kracht achter deze vorming. We schotelden hem enkele vragen voor.

Vormingplus Kempen: Frans, waarom een aanbod voor de vrijwillig(st)ers in Laakdal? Frans Van Genechten: Het maatschappelijk middenveld is smaller geworden. Burgerinitiatieven, vaak gebaseerd op persoonlijk genot, waaierden uit. Cultuur wordt meer en meer ‘geconsumeerd’. Het collectieve proces geraakt in de verdrukking door privatisering en verklanting. Het beleid werkt dit enigszins in de hand, maar helpt zo het welzijn van de burgers niet. Ook moet volgens mij de samenleving vermenselijken en dat begint met kleine, eenvoudige dingen. Men moet erbij horen om dezelfde kansen te hebben. Mensen moeten daarom kunnen meegroeien met de maatschappelijke ontwikkelingen. En het zijn vooral de vrijwillig(st)ers in de socio-culturele- en welzijnssector die anderen zullen aanzetten tot vernieuwing. Deze vrijwillig(st)ers zijn het draagvlak van de samenleving en de spreekbuis van de maatschap-

16 | Vormingplus Kempen

pelijk zwakkeren. Bijscholing en vorming voor deze vrijwillig(st)ers zullen daarom ook economische gevolgen hebben. Als zij gestimuleerd worden om grensoverschrijdend te denken en over de gemeentegrenzen heen te gaan samenwerken, komt dit onze streek zeker ten goede.

Website www.vormingpluskempen.be

Vormingplus Kempen: Je hebt heel wat contacten met de kartrekkers van de Laakdalse verenigingen. Vind je bij hen nog andere bekommernissen en behoeftes terug?

man/vrouw zoekt: een degelijke en professionele website… info over het doen en laten van Vormingplus Kempen… vormingsactiviteiten in de Kempen…

Frans: De kartrekkers voelen zich niet genoeg gewapend en beslagen om de huidige vragen en eisen in de snel veranderende samenlevingsnormen te beantwoorden en ze voelen zich door de overheid niet gesteund en zelfs in de steek gelaten.

organisatie/vereniging zoekt: inspiratie… mogelijke vormingsprogramma’s om te organiseren… ondersteuning…

De kartrekkers komen soms ook in conflict met jonge, professionele beroepskrachten, zonder ervaring in het veld, die moeite hebben om de waarden en principes van een plaatselijke instelling of vereniging correct in te schatten.

www.vormingpluskempen.be zoekt: geïnteresseerde surfers… gemotiveerde vragen… geëngageerde partners…

Er zijn ook heel wat bekommernissen naar de leegloop van die verenigingen, waar sociale problemen worden aangekaart of waaruit geen persoonlijk genot kan worden gepuurd.

De website van Vormingplus Kempen is ondertussen online. Deze site is niet alleen een promotiemachine voor Vormingplus Kempen, maar ook een instrument ten dienste van vorming en samenlevingsopbouw in de Kempen. We zullen de website gebruiken als draaischijf om zinvolle initiatieven te promoten. Je zal er ook links vinden naar andere vormingsaanbieders in de regio en naar interessante programma’s die door anderen worden ingericht.

Ook de behoefte naar aangepaste infrastructuur is zeer groot: verenigingen zijn soms zelfs niet welkom in de eigen culturele centra en door de religieuze afbrokkeling vallen ook de bestaande parochiale voorzieningen stilaan weg. Samen met de geestelijke waarden worden ook de fysieke muren aangetast. Vormingplus Kempen: Dat klinkt als werk aan de winkel. Frans, bedankt, en succes met de werking in Laakdal. Ook wij engageren ons om hier verder aan te werken.

Vormingplus Kempen: Inderdaad, jullie organiseren een aantal vormingsavonden voor de vrijwillig(st)ers. Waarom vorming? Frans: Vorming is gericht op verandering en evolueren. Deelnemers aan vorming trainen zich in het zelfstandig veroveren van kennis, het vormt hen tot kritisch denken en schept ruimte voor hun creatieve vermogens en fantasie. De vorming bereidt de cursist voor op zijn specifieke taak in de maatschappij en dient tegelijk tot de totale ontwikkeling van de persoon zelf. Het eigen maken van sociale vaardigheden zoals begeleiden, programmeren en goed communiceren is een eerste stap van een vormingsreeks voor bestuursleden in de socio-culturele verenigingen. Het is een noodzakelijke aanzet om vlot mee te kunnen praten en denken over gebeurtenissen en ontwikkelingen met impact op de eigen situatie, in de wijk of in de wereld. En dit kwam ook tot uiting bij de Laakdalse verenigingen. Bij som-

In het voorjaar staan er in Laakdal 4 vormingsavonden op het programma: • Donderdag 13 januari: Begeleiden van vrijwillig(st)ers – met ijzeren hand en fluwelen handschoen • Donderdag 3 februari: Links, rechts, links, rechts – Vergaderdiscipline • Donderdag 3 maart: Aan de lopende band – Programmeren • Donderdag 21 april: Communiceren kan je leren Zie pagina 25 en 26 Vormingplus Kempen | 17


Wereld vrouwen mars

Je bent vrouw en je woont ergens in het Zuiden. Geweld en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Je ziet het en je lijdt eronder. Maar wat moet je? Je bent arm en valt tussen de mazen van het vangnet. Wat kan je doen? Protesteren? Je stem verheffen? Iemand aanklagen? Het zal weinig uithalen. Je wordt niet opgemerkt. Je bent vrouw en je woont ergens in het Noorden. Je hebt verworven rechten, maar het schort nog her en der. Je bent de vrouw die tegenslagen incasseerde. Je zit zonder werk. Je zwoegt als alleenstaande moeder om een toekomst voor je kinderen te vrijwaren. Je kan maar moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Wat kan je doen? Protesteren? Maar wie luistert naar jou? Dus verder maar zwijgen? Of durven geloven in de woorden van het Filippijnse lied:

• ‘Vrouwen op de vlucht’ door Jennie Vanlerberghe op 19 januari te Meerhout (zie pagina 27) • ‘Patchwork-dag’ op 29 januari te Mol (zie pagina 28) • Film ‘Osama’ op 13 februari te Turnhout (zie pagina 30) • ‘Je kind of je dromen’, over arbeid en gezin door Jolien Janzing op 15 februari te Meerhout (zie pagina 27) en op 13 april te Rijkevorsel (zie pagina 29) • ‘Vernederd, Verkracht, Verborgen’, over slavernij bij ons door Inge Ghijs op 22 februari te Herentals (zie pagina 22) • Wereldvrouwenmars digitaal, op 1 en 8 maart en op 3 en 10 maart te Turnhout (zie pagina 32) • Multicultureel vrouwenfeest op 13 maart te Geel (zie pagina 20) • ‘Verhaal uit Nicaragua’ op 20 mei in Herentals (zie pagina 23) Daarnaast zijn er nog een aantal andere initiatieven in de maak:

‘De stem van maar één vrouw zullen ze niet horen. De stemmen van twee vrouwen zullen ze niet horen. Maar als twee maal twee maal twee tenslotte een miljoen worden, dan dringt het tot ze door’. Twee is te weinig, en vier ook, en acht. Twee moet tenslotte exploderen tot een miljoen. Tot een symfonie van stemmen die men niet kan negeren. Een symfonie die muren doet instorten.

Overal ter wereld worden vrouwen geconfronteerd met armoede en geweld. Hier in ons eigen land en ver buiten de grenzen. Overal vind je ook krachtige vrouwen, vrouwen die vechten voor hun rechten, vrouwen die strijden voor gelijkwaardigheid: op de werkvloer, in het gezin, in verenigingen en bewegingen. 2005 wordt hun jaar. Wereldwijd zullen vrouwen en mannen opkomen tegen geweld en voor respect, tegen armoede en voor herverdeling, tegen ongelijkheid en voor gelijkwaardigheid. 2005 wordt het jaar van de Wereldvrouwenmars, een wereldwijde solidariteitsbeweging van verenigingen, NGO’s, armoedeorganisaties, …

Ook in de Kempen! Op 16 september 2004 werd het ‘Platform Wereldvrouwenmars Kempen’ geboren. Meer dan 15 verenigingen en bewegingen hebben de handen in elkaar geslagen en zullen in 2005 tal van activiteiten organiseren in het kader van de Wereldvrouwenmars. Heel wat andere groepen en organisaties hebben nu reeds toegezegd om dit gebeuren te ondersteunen. Vormingplus Kempen neemt de coördinatie op zich.

18 | Vormingplus Kempen

De Wereldvrouwenmars loopt nu al als een rode draad door deze brochure. Volgende activiteiten zijn gepland:

• 7 maart: wereldvrouwenmars in de Provincie Antwerpen In de voormiddag is er een Kempisch actiemoment. Je hoort hierover zeker nog meer. ’s Middags treinen of bussen we naar Antwerpen voor het provinciaal initiatief. Er zal een vrouwenmars zijn van de Groenplaats naar het Provinciehuis. Het Vrouwencharter zal overhandigd worden door de Provincie Vlaams-Brabant. Er zullen allerlei workshops plaatsvinden. KAV en Wereldsolidariteit nodigen Annemie Struyf en Lieve Blancquaert uit. Zij getuigen over hun bizarre reis naar Afghanistan. Zij keken achter de boerka van de Afghaanse vrouwen en tonen de ontluisterende realiteit van Afghanistan-na-de-taliban aan de buitenwereld. Portretten in woord en beeld. Praten met vrouwen en luisteren naar verhalen die het daglicht niet mogen zien. • 8 maart: Krokusactie KAV In het kader van de Internationale Vrouwendag organiseert KAV op dinsdag 8 maart voor het derde jaar op rij een symbolische krokusverkoop. KAV kiest voor sensibilisatie, confrontatie en de krokus als symbool voor ‘hoop en geloof in de toekomst’. De opbrengst gaat dit jaar integraal naar twee vrouwenprojecten van Wereldsolidariteit in Bangladesh. De verkoop vindt plaats in Campus Den Bond – Korte Begijnenstraat – Turnhout (in het atrium van het CM-gebouw). Andere grote momenten zijn 16 en 17 oktober, maar ook hierover verneem je in de loop van het voorjaar zeker nog meer. De Wereldvrouwenkrant – Half januari komt de eerste editie van onze Kempense Wereldvrouwenkrant uit. Hierin vind je alle gegevens over de initiatieven die plaatsvinden. Wil je de Wereldvrouwenkrant zeker in je bus krijgen? Of wil jij of jouw vereniging ook meewerken met de Wereldvrouwenmars in de Kempen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Platform Wereldvrouwenmars Kempen, p.a. Vormingplus Kempen, Otterstraat 109/4, 2300 Turnhout. T 014-41 15 65 Contactpersoon: Viviane Schuer, viviane.schuer@vormingpluskempen.be

Vormingplus Kempen | 19


Wereld vrouwen mars

Je bent vrouw en je woont ergens in het Zuiden. Geweld en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Je ziet het en je lijdt eronder. Maar wat moet je? Je bent arm en valt tussen de mazen van het vangnet. Wat kan je doen? Protesteren? Je stem verheffen? Iemand aanklagen? Het zal weinig uithalen. Je wordt niet opgemerkt. Je bent vrouw en je woont ergens in het Noorden. Je hebt verworven rechten, maar het schort nog her en der. Je bent de vrouw die tegenslagen incasseerde. Je zit zonder werk. Je zwoegt als alleenstaande moeder om een toekomst voor je kinderen te vrijwaren. Je kan maar moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Wat kan je doen? Protesteren? Maar wie luistert naar jou? Dus verder maar zwijgen? Of durven geloven in de woorden van het Filippijnse lied:

• ‘Vrouwen op de vlucht’ door Jennie Vanlerberghe op 19 januari te Meerhout (zie pagina 27) • ‘Patchwork-dag’ op 29 januari te Mol (zie pagina 28) • Film ‘Osama’ op 13 februari te Turnhout (zie pagina 30) • ‘Je kind of je dromen’, over arbeid en gezin door Jolien Janzing op 15 februari te Meerhout (zie pagina 27) en op 13 april te Rijkevorsel (zie pagina 29) • ‘Vernederd, Verkracht, Verborgen’, over slavernij bij ons door Inge Ghijs op 22 februari te Herentals (zie pagina 22) • Wereldvrouwenmars digitaal, op 1 en 8 maart en op 3 en 10 maart te Turnhout (zie pagina 32) • Multicultureel vrouwenfeest op 13 maart te Geel (zie pagina 20) • ‘Verhaal uit Nicaragua’ op 20 mei in Herentals (zie pagina 23) Daarnaast zijn er nog een aantal andere initiatieven in de maak:

‘De stem van maar één vrouw zullen ze niet horen. De stemmen van twee vrouwen zullen ze niet horen. Maar als twee maal twee maal twee tenslotte een miljoen worden, dan dringt het tot ze door’. Twee is te weinig, en vier ook, en acht. Twee moet tenslotte exploderen tot een miljoen. Tot een symfonie van stemmen die men niet kan negeren. Een symfonie die muren doet instorten.

Overal ter wereld worden vrouwen geconfronteerd met armoede en geweld. Hier in ons eigen land en ver buiten de grenzen. Overal vind je ook krachtige vrouwen, vrouwen die vechten voor hun rechten, vrouwen die strijden voor gelijkwaardigheid: op de werkvloer, in het gezin, in verenigingen en bewegingen. 2005 wordt hun jaar. Wereldwijd zullen vrouwen en mannen opkomen tegen geweld en voor respect, tegen armoede en voor herverdeling, tegen ongelijkheid en voor gelijkwaardigheid. 2005 wordt het jaar van de Wereldvrouwenmars, een wereldwijde solidariteitsbeweging van verenigingen, NGO’s, armoedeorganisaties, …

Ook in de Kempen! Op 16 september 2004 werd het ‘Platform Wereldvrouwenmars Kempen’ geboren. Meer dan 15 verenigingen en bewegingen hebben de handen in elkaar geslagen en zullen in 2005 tal van activiteiten organiseren in het kader van de Wereldvrouwenmars. Heel wat andere groepen en organisaties hebben nu reeds toegezegd om dit gebeuren te ondersteunen. Vormingplus Kempen neemt de coördinatie op zich.

18 | Vormingplus Kempen

De Wereldvrouwenmars loopt nu al als een rode draad door deze brochure. Volgende activiteiten zijn gepland:

• 7 maart: wereldvrouwenmars in de Provincie Antwerpen In de voormiddag is er een Kempisch actiemoment. Je hoort hierover zeker nog meer. ’s Middags treinen of bussen we naar Antwerpen voor het provinciaal initiatief. Er zal een vrouwenmars zijn van de Groenplaats naar het Provinciehuis. Het Vrouwencharter zal overhandigd worden door de Provincie Vlaams-Brabant. Er zullen allerlei workshops plaatsvinden. KAV en Wereldsolidariteit nodigen Annemie Struyf en Lieve Blancquaert uit. Zij getuigen over hun bizarre reis naar Afghanistan. Zij keken achter de boerka van de Afghaanse vrouwen en tonen de ontluisterende realiteit van Afghanistan-na-de-taliban aan de buitenwereld. Portretten in woord en beeld. Praten met vrouwen en luisteren naar verhalen die het daglicht niet mogen zien. • 8 maart: Krokusactie KAV In het kader van de Internationale Vrouwendag organiseert KAV op dinsdag 8 maart voor het derde jaar op rij een symbolische krokusverkoop. KAV kiest voor sensibilisatie, confrontatie en de krokus als symbool voor ‘hoop en geloof in de toekomst’. De opbrengst gaat dit jaar integraal naar twee vrouwenprojecten van Wereldsolidariteit in Bangladesh. De verkoop vindt plaats in Campus Den Bond – Korte Begijnenstraat – Turnhout (in het atrium van het CM-gebouw). Andere grote momenten zijn 16 en 17 oktober, maar ook hierover verneem je in de loop van het voorjaar zeker nog meer. De Wereldvrouwenkrant – Half januari komt de eerste editie van onze Kempense Wereldvrouwenkrant uit. Hierin vind je alle gegevens over de initiatieven die plaatsvinden. Wil je de Wereldvrouwenkrant zeker in je bus krijgen? Of wil jij of jouw vereniging ook meewerken met de Wereldvrouwenmars in de Kempen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Platform Wereldvrouwenmars Kempen, p.a. Vormingplus Kempen, Otterstraat 109/4, 2300 Turnhout. T 014-41 15 65 Contactpersoon: Viviane Schuer, viviane.schuer@vormingpluskempen.be

Vormingplus Kempen | 19


Activiteiten | Kempen per gemeente

KOPSTAND, omdat halve waarheden gevaarlijk zijn voor de mensen, en hele waarheden gevaarlijk voor de macht.

BEERSE

België Beter Bekeken Dankzij de ‘Thomas Cooken’ van deze wereld dweilen we vrolijk en goedkoop onze planeet af, op zoek naar boeiende mensen, interessante verhalen, een streepje zon of een stukje natuur. Niets houdt ons nog tegen. Maar laten we daarbij vooral niet vergeten dat er in eigen land talloze mooie, boeiende en interessante dingen te beleven vallen. Met België Beter

Bekeken rijgen we een aantal van die uitstappen aan elkaar. Op het programma: vrijdag 17 december: Diest donderdag 27 januari: Diest vrijdag 18 februari: Eindhoven donderdag 24 maart: Eindhoven vrijdag 29 april: Sint-Truiden donderdag 12 mei: Sint-Truiden

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Cultuurcentrum ’t Heilaar i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurcentrum ’t Heilaar Heilaartstraat 35 - 2340 Beerse - T 014-60 07 70 ann.janssens@beerse.be

Soms lijkt het wel of de ingestudeerde oneliners van babes en andere mediagetrainde BV’s het kader trekken waarbinnen er in dit platte land nog mag gedacht worden.

Sprekers die een diepgravend, genuanceerd én toegankelijk verhaal brengen, in een creatieve omkadering, maar zonder glitter of show.

Hou het simpel, geen intellectueel gedoe, niet moeilijk doen, een lap erop en applaus aub. Slikken en vooral het bbq’tje niet bederven – dat lijkt de boodschap. Tegen dat gemakkelijk sfeertje in willen wij de zaken even omkeren. Koppig kopstand maken, en de realiteit ondersteboven bekijken.

Plaats van afspraak is het theaterpodium van de Warande waar we 120 mensen een tribuneplaats geven. Je zit er dichtbij en mag dus hardop meedenken. Kopstand is een unieke samenwerking tussen Vormingplus Kempen, de Warande en Mo*.

EXTERNE ORGANISATOR

GEEL

De fundamenten van de islam. Over koran, kaliefen en kruistochten Wie was Mohammed? Welke stempel drukt de moslimcultuur op de onze? Waar ligt de oorsprong van bepaalde fundamentalistische strekkingen binnen de islam? Welke plaats bekleedt de islam tussen de wereldgodsdiensten? Welke juridische positie heeft de moderne islamitische vrouw? Zijn lijfstraffen in de Arabische landen algemene regel of opzienbarende uitzondering?

Europa en de islamitische wereld hebben elkaar altijd afgestoten én gefascineerd. Urbain Vermeulen zorgt voor een betere kennis van de islam, die uit onze maatschappij niet meer weg te denken is. Hij verklaart actuele fenomenen en plaatst ze in een historisch perspectief.

Praktische gegevens: Datum: 5 dinsdagen vanaf 22 februari, van 14.00 tot 17.00u Plaats: Het Wijnhuis - Stationsstraat 56 - 2440 Geel Begeleiding: Prof. Urbain Vermeulen, hoogleraar Islamkunde en Klassiek Arabisch aan de K.U.Leuven en aan de Universiteit van Gent. Prijs: 52 euro (niet-leden), 47 euro (Davidsfondsleden) Organisator: Universiteit Vrije Tijd i.s.m. Davidsfonds regio Geel Inschrijven: Jeannine Geukens – T 014-72 02 85

is een originele en hoogstaande lezingenreeks over actuele maatschappelijke thema’s, voor al wie vindt dat ernstige informatie meer moet zijn dan een hapklare brochette. Vier keer per jaar haalt KOPSTAND sprekers van internationaal niveau naar de Kempen. Vrouwen en mannen die met échte kennis van zaken hun licht laten schijnen op het reilen en zeilen in onze wereld.

Kopstand wordt ondersteund door een adviescomité van Kempense experts: Guy Tegenbos (journalist De Standaard) Bert Stevens (bedrijfsleider Nike distributiecentrum) Christ’l Joris (voorzitster groep Etap en Agoria Vlaanderen) Walter Van den Broeck (auteur) Jos Geysels (minister van Staat) Mark Suykens (directeur VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) Miek De Kepper (directeur Cultuur Lokaal) Dirk Willems (afdelingshoofd Diversiteit en Gelijke Kansen Stad Antwerpen

KOPSTAND in 2005:

2 februari, 20 april en 1 juni, telkens om 20.15u in de Warande. De websites van de initiatiefnemers houden je verder op de hoogte.

EXTERNE ORGANISATOR

GEEL

Belgische kunst van de 19e & 20e eeuw Universiteit Derde Leeftijd Geel (UDL-Geel) biedt tijdens het academiejaar 2004-2005 een interessante reeks van lezingen en thematische lessen aan. Daarnaast wil UDL-Geel ook een sociaal kader zijn en een verrijkende culturele omgeving aanbieden. De lezingen en cursussenreeksen zijn gericht naar een 55+ publiek. Ze vinden plaats in een auditorium van de campus HIKempen van de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel.

24 februari: Belgische kunst voor een Belgische natie: heroïek en romantiek 3 maart: Les XX en de vernieuwing van de kunstwereld 10 maart: van neogotiek tot art nouveau 17 maart: de moderne kunst: scholen van Latem, expressionisme en abstracte kunst 24 maart: De Belgische hedendaagse kunst: een lappendeken van individuen

Praktische gegevens: Datum: 5 donderdagnamiddagen vanaf 24 februari van 14.00 tot 16.30u Plaats: auditorium - campus KHK Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel Begeleiding: Jan Grieten Prijs: 35 euro Organisator: Universiteit Derde Leeftijd Inschrijven: Universiteit Derde Leeftijd Myriam Appels - T 014-56 23 13 - www.khk.be/udl

Heb je geen zin in dit alles? Geen nood, kom gewoon eens langs om te proeven van onze multiculturele hapjes en te genieten van onze kleurrijke markt. 's Avonds is er vanaf 19.00u een heus dansfeest met de Mansana Salsa Band. Dus laat maar komen, die samba’s, cumbia’s, mérengues, rumba’s, bossa’s en mambo’s.

Praktische gegevens: Datum: zondag 13 maart om 14.00u Plaats: Zaal-St Amands- Werft- 2440 Geel Prijs: gratis Organisator: ACV-Vrouwen regio Geel i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: ACV-Vrouwen Kempen - Daems Kristel J. Smitslaan 67 - 2400 Mol – T 014-34 69 29 kdaems-kempen@acv-csc.be

GEEL

Multicultureel feest Op zondag 13 maart wordt zaal St-Amands in Geel omgetoverd tot een multicultureel dorp. Je kan je alvast uitleven tijdens de workshop djembé. Of heb je meer zin om in de wereldkeuken van Judith Hiwat te duiken? Al eens een waterkruik op je hoofd gedragen of een baby mee op je rug genomen naar het werk? Nee? Je kan oefenen in onze workshop ‘ken Afrika’. Verder kan je je creativiteit aan de dag leggen in onze workshop textiel of kan je je even inleven in de getuigenis van een vrouw op de vlucht.

20 | Vormingplus Kempen

Vormingplus Kempen | 21


Activiteiten | Kempen per gemeente

KOPSTAND, omdat halve waarheden gevaarlijk zijn voor de mensen, en hele waarheden gevaarlijk voor de macht.

BEERSE

België Beter Bekeken Dankzij de ‘Thomas Cooken’ van deze wereld dweilen we vrolijk en goedkoop onze planeet af, op zoek naar boeiende mensen, interessante verhalen, een streepje zon of een stukje natuur. Niets houdt ons nog tegen. Maar laten we daarbij vooral niet vergeten dat er in eigen land talloze mooie, boeiende en interessante dingen te beleven vallen. Met België Beter

Bekeken rijgen we een aantal van die uitstappen aan elkaar. Op het programma: vrijdag 17 december: Diest donderdag 27 januari: Diest vrijdag 18 februari: Eindhoven donderdag 24 maart: Eindhoven vrijdag 29 april: Sint-Truiden donderdag 12 mei: Sint-Truiden

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Cultuurcentrum ’t Heilaar i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurcentrum ’t Heilaar Heilaartstraat 35 - 2340 Beerse - T 014-60 07 70 ann.janssens@beerse.be

Soms lijkt het wel of de ingestudeerde oneliners van babes en andere mediagetrainde BV’s het kader trekken waarbinnen er in dit platte land nog mag gedacht worden.

Sprekers die een diepgravend, genuanceerd én toegankelijk verhaal brengen, in een creatieve omkadering, maar zonder glitter of show.

Hou het simpel, geen intellectueel gedoe, niet moeilijk doen, een lap erop en applaus aub. Slikken en vooral het bbq’tje niet bederven – dat lijkt de boodschap. Tegen dat gemakkelijk sfeertje in willen wij de zaken even omkeren. Koppig kopstand maken, en de realiteit ondersteboven bekijken.

Plaats van afspraak is het theaterpodium van de Warande waar we 120 mensen een tribuneplaats geven. Je zit er dichtbij en mag dus hardop meedenken. Kopstand is een unieke samenwerking tussen Vormingplus Kempen, de Warande en Mo*.

EXTERNE ORGANISATOR

GEEL

De fundamenten van de islam. Over koran, kaliefen en kruistochten Wie was Mohammed? Welke stempel drukt de moslimcultuur op de onze? Waar ligt de oorsprong van bepaalde fundamentalistische strekkingen binnen de islam? Welke plaats bekleedt de islam tussen de wereldgodsdiensten? Welke juridische positie heeft de moderne islamitische vrouw? Zijn lijfstraffen in de Arabische landen algemene regel of opzienbarende uitzondering?

Europa en de islamitische wereld hebben elkaar altijd afgestoten én gefascineerd. Urbain Vermeulen zorgt voor een betere kennis van de islam, die uit onze maatschappij niet meer weg te denken is. Hij verklaart actuele fenomenen en plaatst ze in een historisch perspectief.

Praktische gegevens: Datum: 5 dinsdagen vanaf 22 februari, van 14.00 tot 17.00u Plaats: Het Wijnhuis - Stationsstraat 56 - 2440 Geel Begeleiding: Prof. Urbain Vermeulen, hoogleraar Islamkunde en Klassiek Arabisch aan de K.U.Leuven en aan de Universiteit van Gent. Prijs: 52 euro (niet-leden), 47 euro (Davidsfondsleden) Organisator: Universiteit Vrije Tijd i.s.m. Davidsfonds regio Geel Inschrijven: Jeannine Geukens – T 014-72 02 85

is een originele en hoogstaande lezingenreeks over actuele maatschappelijke thema’s, voor al wie vindt dat ernstige informatie meer moet zijn dan een hapklare brochette. Vier keer per jaar haalt KOPSTAND sprekers van internationaal niveau naar de Kempen. Vrouwen en mannen die met échte kennis van zaken hun licht laten schijnen op het reilen en zeilen in onze wereld.

Kopstand wordt ondersteund door een adviescomité van Kempense experts: Guy Tegenbos (journalist De Standaard) Bert Stevens (bedrijfsleider Nike distributiecentrum) Christ’l Joris (voorzitster groep Etap en Agoria Vlaanderen) Walter Van den Broeck (auteur) Jos Geysels (minister van Staat) Mark Suykens (directeur VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) Miek De Kepper (directeur Cultuur Lokaal) Dirk Willems (afdelingshoofd Diversiteit en Gelijke Kansen Stad Antwerpen

KOPSTAND in 2005:

2 februari, 20 april en 1 juni, telkens om 20.15u in de Warande. De websites van de initiatiefnemers houden je verder op de hoogte.

EXTERNE ORGANISATOR

GEEL

Belgische kunst van de 19e & 20e eeuw Universiteit Derde Leeftijd Geel (UDL-Geel) biedt tijdens het academiejaar 2004-2005 een interessante reeks van lezingen en thematische lessen aan. Daarnaast wil UDL-Geel ook een sociaal kader zijn en een verrijkende culturele omgeving aanbieden. De lezingen en cursussenreeksen zijn gericht naar een 55+ publiek. Ze vinden plaats in een auditorium van de campus HIKempen van de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel.

24 februari: Belgische kunst voor een Belgische natie: heroïek en romantiek 3 maart: Les XX en de vernieuwing van de kunstwereld 10 maart: van neogotiek tot art nouveau 17 maart: de moderne kunst: scholen van Latem, expressionisme en abstracte kunst 24 maart: De Belgische hedendaagse kunst: een lappendeken van individuen

Praktische gegevens: Datum: 5 donderdagnamiddagen vanaf 24 februari van 14.00 tot 16.30u Plaats: auditorium - campus KHK Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel Begeleiding: Jan Grieten Prijs: 35 euro Organisator: Universiteit Derde Leeftijd Inschrijven: Universiteit Derde Leeftijd Myriam Appels - T 014-56 23 13 - www.khk.be/udl

Heb je geen zin in dit alles? Geen nood, kom gewoon eens langs om te proeven van onze multiculturele hapjes en te genieten van onze kleurrijke markt. 's Avonds is er vanaf 19.00u een heus dansfeest met de Mansana Salsa Band. Dus laat maar komen, die samba’s, cumbia’s, mérengues, rumba’s, bossa’s en mambo’s.

Praktische gegevens: Datum: zondag 13 maart om 14.00u Plaats: Zaal-St Amands- Werft- 2440 Geel Prijs: gratis Organisator: ACV-Vrouwen regio Geel i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: ACV-Vrouwen Kempen - Daems Kristel J. Smitslaan 67 - 2400 Mol – T 014-34 69 29 kdaems-kempen@acv-csc.be

GEEL

Multicultureel feest Op zondag 13 maart wordt zaal St-Amands in Geel omgetoverd tot een multicultureel dorp. Je kan je alvast uitleven tijdens de workshop djembé. Of heb je meer zin om in de wereldkeuken van Judith Hiwat te duiken? Al eens een waterkruik op je hoofd gedragen of een baby mee op je rug genomen naar het werk? Nee? Je kan oefenen in onze workshop ‘ken Afrika’. Verder kan je je creativiteit aan de dag leggen in onze workshop textiel of kan je je even inleven in de getuigenis van een vrouw op de vlucht.

20 | Vormingplus Kempen

Vormingplus Kempen | 21


Activiteiten | Kempen per gemeente HERENTALS

HERENTALS

Kijken met de ogen van de andere

Senior en gezond. Een alternatieve getuigenis

Een vormingsreeks van zes avonden voor mensen die de activiteit 'kijken' binnen een ruimer en meer 'kleurrijk' perspectief willen plaatsen. Fotografie, film en televisie vormen de 'bewustwordingsindustrie' van onze westerse wereld. Diegene die geen toegang heeft tot deze media, wordt telkens weer in zijn 'anders-zijn' bevestigd. Vanuit verschillende invalshoeken zoals ruimte, taal en mens zullen we de diversiteit in de wereld en in onszelf leren ontdek-

ken en opnieuw trachten in te kleuren. Op die manier zoeken we naar de onderstroom -of bovenstroom- die mensen verbindt, culturen verscheurt of een nieuwe kijk geeft op de onbekende wereld. We plannen een reis langsheen onze eigen tradities en waarden, om deze dan te confronteren met denkbeelden die Afrikaanse, Aziatische en andere continenten ons bieden.

Achter het nieuws je eigen zegje doen. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de actualiteit. Eerst wordt een uurtje gediscussieerd over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. Daarna wordt één thema dieper uitgespit.

HERENTALS

Vernederd, verkracht, verborgen U weet het waarschijnlijk niet, maar slavernij bestaat nog in België. Redactrice Inge Ghijs (De Standaard) trok op onderzoek na de schokkende getuigenis van een 'huisslavin' in Frankrijk. Na een jaar researchwerk is ze ervan overtuigd dat er veel meer illegale huismeiden bij Belgische gezinnen wonen dan men ooit vermoed

Hugo Van Dienderen kreeg begin 2002 te horen dat hij prostaatkanker had. Die diagnose spoorde hem aan om op zoek te gaan naar een andere manier van leven. In zijn gezondheidsprogramma krijgen voeding, beweging en stress-

bestrijding een prominente plaats. Zijn ervaringen wil hij graag meedelen. De persoonlijke gezondheidsproblematiek wordt ook maatschappelijk gekaderd: door welke maatregelen kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden?

korte tijd goed Nederlands spreken. Ze vertelt over het dagelijks leven in haar geboorteland en over hoe ze er nu tegenaan kijkt.

Praktische gegevens: Datum: vrijdag 20 mei om 13.30u Plaats: Herentals Organisator: Vrouwenraad Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen, Platform Wereldvrouwenmars Kempen en Wereldtals Inschrijven: Louisa Van Sand – T 014-22 00 55

HERENTALS

De rest van de wereld: Nicaragua

HERENTALS

Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de wereld kan op verschillende manieren: je leest de krant, je luistert naar het radionieuws, je kijkt naar het journaal op televisie. Maar je wil ook eens de mening horen van anderen of je wil

Praktische gegevens: Datum: 6 maandagen vanaf 10 januari Plaats: Jeugddienst - Stadspark z/n - 2200 Herentals Begeleiding: Cimic, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie Prijs: 48 euro Organisator: Open Doek vzw i.s.m. Vormingplus Kempen en Wereldtals Inschrijven: Kristien Peeters - Vormingplus Kempen – T 014-41 15 65

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 26 april, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: Hugo Van Dienderen, gepensioneerde radiojournalist Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

heeft. Bijna tweehonderd jaar na de afschaffing van de slavernij vertelt Inge Ghijs in haar boek 'Vernederd, verkracht, verborgen' over de uitbuiting van buitenlandse huismeiden.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 8 februari, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: Kristel Van Hulle, Vormingplus Kempen Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 22 februari 2005 om 20.00u Plaats: Zolderverdieping Oud Gasthuis Nederrij 133 a - 2200 Herentals Begeleiding: Inge Ghijs, redactrice van De Standaard Prijs: 2 euro Organisator: Wereldsolidariteit i.s.m. Vormingplus Kempen, Platform Wereldvrouwenmars Kempen en Wereldtals Inschrijven: jef.vanhoof@acw.be – 014-40 31 60

Ivette is een jonge Nicaraguaanse vrouw die op negentienjarige leeftijd in België terechtkwam. Met veel wilskracht en goesting leerde ze op

HERENTALS

Rationeel water- en energiegebruik in de woning Via eenvoudige, betaalbare ingrepen kan het water- en energiegebruik in de woning sterk worden teruggedrongen zonder daarom het comfort te verliezen. Vanuit de totale water- en energiebehoefte in een woning, bekijken we achtereenvolgens de mogelijkheden voor besparingen zowel technisch als financieel, in de volgende domeinen: warmtevraag (verwarming en warm

water), elektriciteit (toestellen), materialen (energie-inhoud e.d.), de NUL Energie woning (toekomstvisie met hernieuwbare energiebronnen), warmwatervraag, toiletspoeling, wasmachine / afwasmachine, drinkwatervraag, allerlei (tuin, auto, kuisen), de NUL Water woning.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 7 juni, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: Eric Jansseune, EH2O Techniek BVBA Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

HERENTALS

Omgaan met racisme HERENTALS

Milieuvriendelijk consumeren: reinigingsmiddelen en toiletprodukten Je krijgt informatie over reinigingsmiddelen en toiletproducten: hoe zijn ze samengesteld, welke informatie vind je op het produkt, wat betekenen slogans, labels, wat doe je met de lege verpakking enz. … Daarenboven staan we stil bij de impact van deze producten op mens en milieu: de ingrediënten maar ook de dosering en de verpakkingswijze komen aan bod. Via deze informatie wordt een kritische houding gekweekt: de koper staat stil bij de impact van zijn/haar keuzes. Tenslotte wordt ook een gedragswijziging beoogd: door het belichten van ecologisch verantwoorde alternatieven voor gangbare producten wordt de koper zeer concreet op weg gezet naar een ander aankoop- en verbruiksgedrag.

22 | Vormingplus Kempen

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 8 maart, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: medewerk(st)er van Ecolife vzw Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

In dagelijkse contacten met buren, familieleden, vrienden en collega’s word je regelmatig geconfronteerd met racistische uitspraken of racistisch gedrag ten aanzien van personen uit andere cultuurgroepen. Als je daarop wil reageren, voel je je vaak machteloos. Sommigen slaan de deur dicht, anderen bouwen een heel discours op met cijfers en weerleggingen. Vaak stel je vast dat het allemaal niet baat. In de

cursus 'omgaan met racisme' gaan we op zoek naar een persoonlijke en effectieve manier om in gesprek te gaan met mensen die zich racistisch uiten. Aan de hand van oefeningen, rollenspel en huistaken verwerven we inzicht in de achtergronden van racistisch gedrag. Dit brengt ons op het spoor van een bevrijdende aanpak van racisme.

HERSELT

De wereld op je bord: op verkenning in Peru Koken is in. Kijk maar eens in je televisiegids of in de boekhandel; nog nooit was het aanbod kookprogramma’s of –boeken zo groot. Tegelijk neemt de belangstelling voor andere landen en culturen toe. In deze les combineren we deze twee dingen. Rie Vermeren kent de wereldkeuken door en door. Van haar reis naar Peru

bracht ze heerlijke recepten en typisch kookgerei mee. In haar les start ze met traditionele muziek, dia’s, bespreking van typische attributen en gebruiksvoorwerpen. Daarna wordt overgegaan tot een kookworkshop waarin je zelf meekookt.

Praktische gegevens: Datum: 3 bijeenkomsten Plaats: De Dorpel Sint-Waldetrudisstraat 37 - 2200 Herentals Begeleiding: Didier Vanderslycke of Liana Roelandts, medewerker Kerkwerk Multicultureel Samenleven Prijs: gratis Organisator: De Dorpel i.s.m. Vormingplus Kempen en Wereldtals Inschrijven: gesloten aanbod

Praktische gegevens: Datum: donderdag 20 januari om 19.30u Plaats: Ontmoetingscentrum Steenovens 39A - 2230 Ramsel (Herselt) Begeleiding: Rie Vermeren antropologe Prijs: 6 euro Organisator: Cultuurdienst Herselt i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Herselt - Diane Berghmans Kerkstraat 1 - 2230 Herselt – T 014-53 98 41 diane.berghmans@herselt.be

Vormingplus Kempen | 23


Activiteiten | Kempen per gemeente HERENTALS

HERENTALS

Kijken met de ogen van de andere

Senior en gezond. Een alternatieve getuigenis

Een vormingsreeks van zes avonden voor mensen die de activiteit 'kijken' binnen een ruimer en meer 'kleurrijk' perspectief willen plaatsen. Fotografie, film en televisie vormen de 'bewustwordingsindustrie' van onze westerse wereld. Diegene die geen toegang heeft tot deze media, wordt telkens weer in zijn 'anders-zijn' bevestigd. Vanuit verschillende invalshoeken zoals ruimte, taal en mens zullen we de diversiteit in de wereld en in onszelf leren ontdek-

ken en opnieuw trachten in te kleuren. Op die manier zoeken we naar de onderstroom -of bovenstroom- die mensen verbindt, culturen verscheurt of een nieuwe kijk geeft op de onbekende wereld. We plannen een reis langsheen onze eigen tradities en waarden, om deze dan te confronteren met denkbeelden die Afrikaanse, Aziatische en andere continenten ons bieden.

Achter het nieuws je eigen zegje doen. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de actualiteit. Eerst wordt een uurtje gediscussieerd over de belangrijkste gebeurtenissen van die week. Daarna wordt één thema dieper uitgespit.

HERENTALS

Vernederd, verkracht, verborgen U weet het waarschijnlijk niet, maar slavernij bestaat nog in België. Redactrice Inge Ghijs (De Standaard) trok op onderzoek na de schokkende getuigenis van een 'huisslavin' in Frankrijk. Na een jaar researchwerk is ze ervan overtuigd dat er veel meer illegale huismeiden bij Belgische gezinnen wonen dan men ooit vermoed

Hugo Van Dienderen kreeg begin 2002 te horen dat hij prostaatkanker had. Die diagnose spoorde hem aan om op zoek te gaan naar een andere manier van leven. In zijn gezondheidsprogramma krijgen voeding, beweging en stress-

bestrijding een prominente plaats. Zijn ervaringen wil hij graag meedelen. De persoonlijke gezondheidsproblematiek wordt ook maatschappelijk gekaderd: door welke maatregelen kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden?

korte tijd goed Nederlands spreken. Ze vertelt over het dagelijks leven in haar geboorteland en over hoe ze er nu tegenaan kijkt.

Praktische gegevens: Datum: vrijdag 20 mei om 13.30u Plaats: Herentals Organisator: Vrouwenraad Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen, Platform Wereldvrouwenmars Kempen en Wereldtals Inschrijven: Louisa Van Sand – T 014-22 00 55

HERENTALS

De rest van de wereld: Nicaragua

HERENTALS

Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de wereld kan op verschillende manieren: je leest de krant, je luistert naar het radionieuws, je kijkt naar het journaal op televisie. Maar je wil ook eens de mening horen van anderen of je wil

Praktische gegevens: Datum: 6 maandagen vanaf 10 januari Plaats: Jeugddienst - Stadspark z/n - 2200 Herentals Begeleiding: Cimic, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie Prijs: 48 euro Organisator: Open Doek vzw i.s.m. Vormingplus Kempen en Wereldtals Inschrijven: Kristien Peeters - Vormingplus Kempen – T 014-41 15 65

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 26 april, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: Hugo Van Dienderen, gepensioneerde radiojournalist Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

heeft. Bijna tweehonderd jaar na de afschaffing van de slavernij vertelt Inge Ghijs in haar boek 'Vernederd, verkracht, verborgen' over de uitbuiting van buitenlandse huismeiden.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 8 februari, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: Kristel Van Hulle, Vormingplus Kempen Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 22 februari 2005 om 20.00u Plaats: Zolderverdieping Oud Gasthuis Nederrij 133 a - 2200 Herentals Begeleiding: Inge Ghijs, redactrice van De Standaard Prijs: 2 euro Organisator: Wereldsolidariteit i.s.m. Vormingplus Kempen, Platform Wereldvrouwenmars Kempen en Wereldtals Inschrijven: jef.vanhoof@acw.be – 014-40 31 60

Ivette is een jonge Nicaraguaanse vrouw die op negentienjarige leeftijd in België terechtkwam. Met veel wilskracht en goesting leerde ze op

HERENTALS

Rationeel water- en energiegebruik in de woning Via eenvoudige, betaalbare ingrepen kan het water- en energiegebruik in de woning sterk worden teruggedrongen zonder daarom het comfort te verliezen. Vanuit de totale water- en energiebehoefte in een woning, bekijken we achtereenvolgens de mogelijkheden voor besparingen zowel technisch als financieel, in de volgende domeinen: warmtevraag (verwarming en warm

water), elektriciteit (toestellen), materialen (energie-inhoud e.d.), de NUL Energie woning (toekomstvisie met hernieuwbare energiebronnen), warmwatervraag, toiletspoeling, wasmachine / afwasmachine, drinkwatervraag, allerlei (tuin, auto, kuisen), de NUL Water woning.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 7 juni, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: Eric Jansseune, EH2O Techniek BVBA Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

HERENTALS

Omgaan met racisme HERENTALS

Milieuvriendelijk consumeren: reinigingsmiddelen en toiletprodukten Je krijgt informatie over reinigingsmiddelen en toiletproducten: hoe zijn ze samengesteld, welke informatie vind je op het produkt, wat betekenen slogans, labels, wat doe je met de lege verpakking enz. … Daarenboven staan we stil bij de impact van deze producten op mens en milieu: de ingrediënten maar ook de dosering en de verpakkingswijze komen aan bod. Via deze informatie wordt een kritische houding gekweekt: de koper staat stil bij de impact van zijn/haar keuzes. Tenslotte wordt ook een gedragswijziging beoogd: door het belichten van ecologisch verantwoorde alternatieven voor gangbare producten wordt de koper zeer concreet op weg gezet naar een ander aankoop- en verbruiksgedrag.

22 | Vormingplus Kempen

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 8 maart, vanaf 14.00u Plaats: ’t Convent – Begijnhof - 2200 Herentals Begeleiding: medewerk(st)er van Ecolife vzw Prijs: gratis Organisator: Grijze Panters Herentals i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Ruf Van Cauter – 014-21 12 69

In dagelijkse contacten met buren, familieleden, vrienden en collega’s word je regelmatig geconfronteerd met racistische uitspraken of racistisch gedrag ten aanzien van personen uit andere cultuurgroepen. Als je daarop wil reageren, voel je je vaak machteloos. Sommigen slaan de deur dicht, anderen bouwen een heel discours op met cijfers en weerleggingen. Vaak stel je vast dat het allemaal niet baat. In de

cursus 'omgaan met racisme' gaan we op zoek naar een persoonlijke en effectieve manier om in gesprek te gaan met mensen die zich racistisch uiten. Aan de hand van oefeningen, rollenspel en huistaken verwerven we inzicht in de achtergronden van racistisch gedrag. Dit brengt ons op het spoor van een bevrijdende aanpak van racisme.

HERSELT

De wereld op je bord: op verkenning in Peru Koken is in. Kijk maar eens in je televisiegids of in de boekhandel; nog nooit was het aanbod kookprogramma’s of –boeken zo groot. Tegelijk neemt de belangstelling voor andere landen en culturen toe. In deze les combineren we deze twee dingen. Rie Vermeren kent de wereldkeuken door en door. Van haar reis naar Peru

bracht ze heerlijke recepten en typisch kookgerei mee. In haar les start ze met traditionele muziek, dia’s, bespreking van typische attributen en gebruiksvoorwerpen. Daarna wordt overgegaan tot een kookworkshop waarin je zelf meekookt.

Praktische gegevens: Datum: 3 bijeenkomsten Plaats: De Dorpel Sint-Waldetrudisstraat 37 - 2200 Herentals Begeleiding: Didier Vanderslycke of Liana Roelandts, medewerker Kerkwerk Multicultureel Samenleven Prijs: gratis Organisator: De Dorpel i.s.m. Vormingplus Kempen en Wereldtals Inschrijven: gesloten aanbod

Praktische gegevens: Datum: donderdag 20 januari om 19.30u Plaats: Ontmoetingscentrum Steenovens 39A - 2230 Ramsel (Herselt) Begeleiding: Rie Vermeren antropologe Prijs: 6 euro Organisator: Cultuurdienst Herselt i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Herselt - Diane Berghmans Kerkstraat 1 - 2230 Herselt – T 014-53 98 41 diane.berghmans@herselt.be

Vormingplus Kempen | 23


Activiteiten | Kempen per gemeente Seksuele hoffelijkheid Seksuele drift, de diepste en primitiefste emotie op aarde, is even belangrijk voor vrouwen als voor mannen, maar wordt door beide seksen op zeer verschillende manieren beleefd. Intimiteit is iets anders voor vrouwen dan voor mannen, met vele misverstanden en pijnlijke relaties tot gevolg. In deze tijd, waarin vrouwen steeds onafhankelijker worden, zal de emotionele en seksuele gelijkwaardigheid tussen partners meer en meer een voorwaarde

worden voor duurzame relaties. Vele mannen zullen het nog moeilijk krijgen met deze vervrouwelijking van de seksualiteit, maar de evolutie is even onafwendbaar als noodzakelijk. Een van de belangrijkste uitdagingen vandaag is: hoe kunnen vrouwen in hun mannelijke kracht komen, en hoe kunnen mannen leren te vertrouwen op hun vrouwelijke eigenschappen? Hoe kunnen vrouwen en mannen samen werken aan dit levensnoodzakelijke groeiproces?

Praktische gegevens: Datum: maandag 24 januari om 19.30u Plaats: Ontmoetingscentrum Steenovens 39a - 2230 Ramsel (Herselt) Begeleiding: Koen Fossey, docent Sint Lucas Hogeschool en leraar jeugdateliers Noordlimburgse Academie Prijs: 6 euro Organisator: Cultuurdienst Herselt i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Herselt - Diane Berghmans Kerkstraat 1 - 2230 Herselt - T 014-53 98 41 diane.berghmans@herselt.be

EXTERNE ORGANISATOR

HOOGSTRATEN

Constructief omgaan met wat moeilijk is. Draagkracht… ook in jou!

Praktische gegevens: Datum: 3 dinsdagen vanaf 22 februari, telkens van 19.00u tot 22.30u Plaats: Schoolstraat 31 - 2460 Lichtaart Begeleiding: Greet Balemans, medewerkster van PRH Organisator: PRH – Persoonlijkheid en Relaties Inschrijven: PRH - Greet Balemans - Schoolblok 3b 2275 Gierle – T 014-55 48 90 - greet.balemans@prh.be

Moeilijkheden die je tegenkomt kunnen zowel in jou als buiten jou liggen. In deze cursus krijg je sleutels aangereikt om beter te begrijpen wat voor jou moeilijk of zwaar is. Je vindt de weg naar je eigen kracht en je ontdekt mogelijkheden om je moeilijkheden anders aan te pakken. Het wordt duidelijker hoe je meer evenwicht kan brengen tussen je draagkracht en je draaglast.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 13 januari van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

LAAKDAL

Wereldjaar van de fysica Van Pythagoras tot Einstein en Bohr. De evolutie van onze kijk op de fysische wereld. Wat is het verband tussen muziek en natuurkunde bij de Pythagoreeërs? Waarom bleef het wereldbeeld van Aristoteles tweeduizend jaar onveranderd? Op welke manier realiseerden Galileï, Copernicus en Kepler radicale veranderingen in dit beeld? Hoe ontstond de moderne fysica met Newton, Einstein en Bohr? Fysica lijkt dan wel van de moderne tijd te zijn, maar eigenlijk in de Griekse Oudheid, toen voor het

KASTERLEE

eerst een rationele verklaring gezocht werd voor de natuurverschijnselen. De Renaissance effent het pad voor de moderne fysica die met Newton een eerste hoogtepunt bereikt. Vandaag gaat de natuurkunde met sneltreinvaart vooruit, maar er komen nieuwe en vreemde problemen om de hoek kijken. Alfons Dupré vertelt de boeiende geschiedenis van een allesbehalve saaie wetenschap.

Praktische gegevens: Datum: 5 donderdagen vanaf 24 februari, van 14.00 tot 16.00u Plaats: Auditorium van het Klein Seminarie Vrijheid 234 - 2320 Hoogstraten Begeleiding: Prof. Alfons Dupré, doctor in de wetenschappen en em. gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven. Prijs: 50 euro (niet-leden), 45 euro (Davidsfondsleden) Organisator: Universiteit Vrije Tijd i.s.m. Davidsfonds regio Hoogstraten Inschrijven: Alfons Livens – 03-314 54 52

Begeleiden van vrijwilligers met ijzeren hand en fluwelen handschoen De ene vrijwilliger is de andere niet. Niet alleen verschilt de motivatie, ook het zelfvertrouwen en de capaciteiten kunnen verschillen. Vrijwilligers moeten groeien in wat ze doen. Assertiviteit, terugkoppeling en ondersteuningsgesprekken zijn instrumenten voor motiverend leiding geven. Deze technieken worden besproken tijdens deze avond.

LAAKDAL

Werken tot we sterven? De toekomst van de sociale zekerheid

KASTERLEE

Heeft het nog zin? Jij bent net als iedereen postmodern. Je leeft in een tijd waarin er wellicht meer vragen gesteld worden dan dat er antwoorden te vinden zijn. De periode dat de grote moderne verhalen duidelijkheid en samenhang boden aan de samenleving is voorbij. Want de beloftes van filosofische systemen over bevrijding (Marx), van de godsdiensten over zin, van de politiek over democratie en van de wetenschap over vooruitgang zijn niet uitgekomen. Het lijkt alsof we leven in een samenleving zonder dak, waarin ieder met een eigen parapluutje op zoek is

naar een droge plek. Voor vele jongeren is het erg moeilijk zin te geven aan hun eigen leven. Velen worstelen met de uiteindelijke vragen en botsen op leegte en zinloosheid, eenzaamheid en ontgoocheling. De overvolle psychiatrie en het hoge zelfdodingsaantal zijn daar voorbeelden van. In deze sessie worden de kenmerken van onze tijd scherp geanalyseerd en aandachtspunten geformuleerd om te kunnen groeien tot een samenleving waar het aangenaam is om in te leven.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 1 februari om 20.00u Plaats: Ontmoetingsscentrum Lichtaart Schoolstraat 31 - 2460 Lichtaart, Kasterlee Begeleiding: Daniel Janssen, docent filosofie aan de KHK Prijs: gratis voor KWB-leden, 1 euro voor niet-leden Organisator: KWB Lichtaart i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: duchatelet.yves@skynet.be - T 014-55 79 39

De 21e eeuw is voor de geïndustrialiseerde landen de eeuw van de vergrijzing. Met steeds minder geboortes en een altijd maar stijgende levensverwachting is de eens zo stijlvolle bevolkingspiramide zich langzaam maar zeker aan het ombuigen. Wordt deze vergrijzing dan toch één van de belangrijkste problemen voor de toekomst? Zijn de stijgende zorgkosten werkelijk onbetaalbaar? Komt onze sociale zekerheid in het gedrang? Is het echt nodig dat we met zijn

EXTERNE ORGANISATOR

LAAKDAL KASTERLEE

Felix Mendelssohn. Klassieke vormen, romantisch gevoel In 1809 wordt Felix Mendelssohn geboren in een vooraanstaande Berlijnse bankiersfamilie. Hij kent een bevoorrechte jeugd en zijn muzikaal talent uit zich reeds op 11-jarige leeftijd. Invloeden van Goethe en Shakespeare zijn in deze periode prominent aanwezig, zoals blijkt uit de levendige en poëtische ouverture voor A midsummernight’s dream uit 1826. Tot zijn oeuvre behoren zowel oratoria, symfo-

24 | Vormingplus Kempen

nieën, kamer- en pianomuziek als talloze gelegenheidscomposities. Vandaag zijn onder meer zijn beeldrijke Schotse en Italiaanse Symfonie nog alom bekend. Ook als dirigent kent Mendelssohn een overweldigend succes. Zo introduceert hij de Mattheuspassie van Bach in het Duitsland van de 19de eeuw, dat de grootmeester van de barok intussen vergeten was. Daarmee ligt Mendelssohn aan de basis van de moderne heropleving van Bachs muziek.

Praktische gegevens: Datum: 4 maandagen vanaf 14 februari, van 20.00 van 22.00u Plaats: G.O.Bibliotheek Pastorijstraat 10b - 2460 Kasterlee Begeleiding: Hugo Heughebaert, Hij werkte jarenlang als muziekrecensent voor de VRT, weekbladen en kranten en publiceerde in diverse muziektijdschriften. Prijs: 44 euro (niet-leden), 39 euro (Davidsfondsleden) Organisator: Universiteit Vrije Tijd i.s.m. Davidsfonds regio Kasterlee en G.O.Bibliotheek Inschrijven: Vera Peeters – 014-85 10 38

Links, rechts, links, rechts,… - vergaderdiscipline Er wordt heel wat ‘af-vergaderd’ en ‘over-legd’ in een vereniging. Voor een goede werking is het van fundamenteel belang dat de gesprekken vlot verlopen. Daarvoor moeten de deelnemers de communicatieregels (praten en luisteren) respecteren. Deze vaardigheden komen uitgebreid aan bod in deze sessie.

allen langer en harder gaan werken? Allemaal angstaanjagende fabels of werkelijkheid? Guy Tegenbos, journalist bij de Standaard, geeft zijn antwoord op deze prangende vragen. Naast zijn journalistieke ervaring, specialiseerde en engageerde hij zich in sociale thema's.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 27 januari om 20.00u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Guy Tegenbos, journalist bij de Standaard Prijs: gratis Organisator: KWB Groot-Vorst i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Steven Van Kerckhoven Steenbergen 72 - 2430 Laakdal – T 013-67 59 97

Praktische gegevens: Datum: donderdag 3 februari van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

Vormingplus Kempen | 25

EXTERNE ORGANISATOR

HERSELT


Activiteiten | Kempen per gemeente Seksuele hoffelijkheid Seksuele drift, de diepste en primitiefste emotie op aarde, is even belangrijk voor vrouwen als voor mannen, maar wordt door beide seksen op zeer verschillende manieren beleefd. Intimiteit is iets anders voor vrouwen dan voor mannen, met vele misverstanden en pijnlijke relaties tot gevolg. In deze tijd, waarin vrouwen steeds onafhankelijker worden, zal de emotionele en seksuele gelijkwaardigheid tussen partners meer en meer een voorwaarde

worden voor duurzame relaties. Vele mannen zullen het nog moeilijk krijgen met deze vervrouwelijking van de seksualiteit, maar de evolutie is even onafwendbaar als noodzakelijk. Een van de belangrijkste uitdagingen vandaag is: hoe kunnen vrouwen in hun mannelijke kracht komen, en hoe kunnen mannen leren te vertrouwen op hun vrouwelijke eigenschappen? Hoe kunnen vrouwen en mannen samen werken aan dit levensnoodzakelijke groeiproces?

Praktische gegevens: Datum: maandag 24 januari om 19.30u Plaats: Ontmoetingscentrum Steenovens 39a - 2230 Ramsel (Herselt) Begeleiding: Koen Fossey, docent Sint Lucas Hogeschool en leraar jeugdateliers Noordlimburgse Academie Prijs: 6 euro Organisator: Cultuurdienst Herselt i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Herselt - Diane Berghmans Kerkstraat 1 - 2230 Herselt - T 014-53 98 41 diane.berghmans@herselt.be

EXTERNE ORGANISATOR

HOOGSTRATEN

Constructief omgaan met wat moeilijk is. Draagkracht… ook in jou!

Praktische gegevens: Datum: 3 dinsdagen vanaf 22 februari, telkens van 19.00u tot 22.30u Plaats: Schoolstraat 31 - 2460 Lichtaart Begeleiding: Greet Balemans, medewerkster van PRH Organisator: PRH – Persoonlijkheid en Relaties Inschrijven: PRH - Greet Balemans - Schoolblok 3b 2275 Gierle – T 014-55 48 90 - greet.balemans@prh.be

Moeilijkheden die je tegenkomt kunnen zowel in jou als buiten jou liggen. In deze cursus krijg je sleutels aangereikt om beter te begrijpen wat voor jou moeilijk of zwaar is. Je vindt de weg naar je eigen kracht en je ontdekt mogelijkheden om je moeilijkheden anders aan te pakken. Het wordt duidelijker hoe je meer evenwicht kan brengen tussen je draagkracht en je draaglast.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 13 januari van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

LAAKDAL

Wereldjaar van de fysica Van Pythagoras tot Einstein en Bohr. De evolutie van onze kijk op de fysische wereld. Wat is het verband tussen muziek en natuurkunde bij de Pythagoreeërs? Waarom bleef het wereldbeeld van Aristoteles tweeduizend jaar onveranderd? Op welke manier realiseerden Galileï, Copernicus en Kepler radicale veranderingen in dit beeld? Hoe ontstond de moderne fysica met Newton, Einstein en Bohr? Fysica lijkt dan wel van de moderne tijd te zijn, maar eigenlijk in de Griekse Oudheid, toen voor het

KASTERLEE

eerst een rationele verklaring gezocht werd voor de natuurverschijnselen. De Renaissance effent het pad voor de moderne fysica die met Newton een eerste hoogtepunt bereikt. Vandaag gaat de natuurkunde met sneltreinvaart vooruit, maar er komen nieuwe en vreemde problemen om de hoek kijken. Alfons Dupré vertelt de boeiende geschiedenis van een allesbehalve saaie wetenschap.

Praktische gegevens: Datum: 5 donderdagen vanaf 24 februari, van 14.00 tot 16.00u Plaats: Auditorium van het Klein Seminarie Vrijheid 234 - 2320 Hoogstraten Begeleiding: Prof. Alfons Dupré, doctor in de wetenschappen en em. gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven. Prijs: 50 euro (niet-leden), 45 euro (Davidsfondsleden) Organisator: Universiteit Vrije Tijd i.s.m. Davidsfonds regio Hoogstraten Inschrijven: Alfons Livens – 03-314 54 52

Begeleiden van vrijwilligers met ijzeren hand en fluwelen handschoen De ene vrijwilliger is de andere niet. Niet alleen verschilt de motivatie, ook het zelfvertrouwen en de capaciteiten kunnen verschillen. Vrijwilligers moeten groeien in wat ze doen. Assertiviteit, terugkoppeling en ondersteuningsgesprekken zijn instrumenten voor motiverend leiding geven. Deze technieken worden besproken tijdens deze avond.

LAAKDAL

Werken tot we sterven? De toekomst van de sociale zekerheid

KASTERLEE

Heeft het nog zin? Jij bent net als iedereen postmodern. Je leeft in een tijd waarin er wellicht meer vragen gesteld worden dan dat er antwoorden te vinden zijn. De periode dat de grote moderne verhalen duidelijkheid en samenhang boden aan de samenleving is voorbij. Want de beloftes van filosofische systemen over bevrijding (Marx), van de godsdiensten over zin, van de politiek over democratie en van de wetenschap over vooruitgang zijn niet uitgekomen. Het lijkt alsof we leven in een samenleving zonder dak, waarin ieder met een eigen parapluutje op zoek is

naar een droge plek. Voor vele jongeren is het erg moeilijk zin te geven aan hun eigen leven. Velen worstelen met de uiteindelijke vragen en botsen op leegte en zinloosheid, eenzaamheid en ontgoocheling. De overvolle psychiatrie en het hoge zelfdodingsaantal zijn daar voorbeelden van. In deze sessie worden de kenmerken van onze tijd scherp geanalyseerd en aandachtspunten geformuleerd om te kunnen groeien tot een samenleving waar het aangenaam is om in te leven.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 1 februari om 20.00u Plaats: Ontmoetingsscentrum Lichtaart Schoolstraat 31 - 2460 Lichtaart, Kasterlee Begeleiding: Daniel Janssen, docent filosofie aan de KHK Prijs: gratis voor KWB-leden, 1 euro voor niet-leden Organisator: KWB Lichtaart i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: duchatelet.yves@skynet.be - T 014-55 79 39

De 21e eeuw is voor de geïndustrialiseerde landen de eeuw van de vergrijzing. Met steeds minder geboortes en een altijd maar stijgende levensverwachting is de eens zo stijlvolle bevolkingspiramide zich langzaam maar zeker aan het ombuigen. Wordt deze vergrijzing dan toch één van de belangrijkste problemen voor de toekomst? Zijn de stijgende zorgkosten werkelijk onbetaalbaar? Komt onze sociale zekerheid in het gedrang? Is het echt nodig dat we met zijn

EXTERNE ORGANISATOR

LAAKDAL KASTERLEE

Felix Mendelssohn. Klassieke vormen, romantisch gevoel In 1809 wordt Felix Mendelssohn geboren in een vooraanstaande Berlijnse bankiersfamilie. Hij kent een bevoorrechte jeugd en zijn muzikaal talent uit zich reeds op 11-jarige leeftijd. Invloeden van Goethe en Shakespeare zijn in deze periode prominent aanwezig, zoals blijkt uit de levendige en poëtische ouverture voor A midsummernight’s dream uit 1826. Tot zijn oeuvre behoren zowel oratoria, symfo-

24 | Vormingplus Kempen

nieën, kamer- en pianomuziek als talloze gelegenheidscomposities. Vandaag zijn onder meer zijn beeldrijke Schotse en Italiaanse Symfonie nog alom bekend. Ook als dirigent kent Mendelssohn een overweldigend succes. Zo introduceert hij de Mattheuspassie van Bach in het Duitsland van de 19de eeuw, dat de grootmeester van de barok intussen vergeten was. Daarmee ligt Mendelssohn aan de basis van de moderne heropleving van Bachs muziek.

Praktische gegevens: Datum: 4 maandagen vanaf 14 februari, van 20.00 van 22.00u Plaats: G.O.Bibliotheek Pastorijstraat 10b - 2460 Kasterlee Begeleiding: Hugo Heughebaert, Hij werkte jarenlang als muziekrecensent voor de VRT, weekbladen en kranten en publiceerde in diverse muziektijdschriften. Prijs: 44 euro (niet-leden), 39 euro (Davidsfondsleden) Organisator: Universiteit Vrije Tijd i.s.m. Davidsfonds regio Kasterlee en G.O.Bibliotheek Inschrijven: Vera Peeters – 014-85 10 38

Links, rechts, links, rechts,… - vergaderdiscipline Er wordt heel wat ‘af-vergaderd’ en ‘over-legd’ in een vereniging. Voor een goede werking is het van fundamenteel belang dat de gesprekken vlot verlopen. Daarvoor moeten de deelnemers de communicatieregels (praten en luisteren) respecteren. Deze vaardigheden komen uitgebreid aan bod in deze sessie.

allen langer en harder gaan werken? Allemaal angstaanjagende fabels of werkelijkheid? Guy Tegenbos, journalist bij de Standaard, geeft zijn antwoord op deze prangende vragen. Naast zijn journalistieke ervaring, specialiseerde en engageerde hij zich in sociale thema's.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 27 januari om 20.00u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Guy Tegenbos, journalist bij de Standaard Prijs: gratis Organisator: KWB Groot-Vorst i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Steven Van Kerckhoven Steenbergen 72 - 2430 Laakdal – T 013-67 59 97

Praktische gegevens: Datum: donderdag 3 februari van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

Vormingplus Kempen | 25

EXTERNE ORGANISATOR

HERSELT


Activiteiten | Kempen per gemeente LAAKDAL

MEERHOUT

Aan de lopende band – programmeren van activiteiten

Vrouwen op de vlucht

Doelstellingen worden dikwijls gerealiseerd via het programma-aanbod. Aan de hand van praktische oefeningen maken de deelnemers kennis met de vier fasen in het succesvol programmeren van een activiteit.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 3 maart van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg

Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal - Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

Aan de hand van indringende getuigenissen schetst Jennie Vanlerberghe de situatie van vrouwen op de vlucht voor oorlog. Ze reisde de wereld rond en hoorde deze schrijnende verhalen, van vrouwen die één voor één hun land ontvluchtten voor moorden, verkrachtingen,

enz. Ook de complexe problematiek van het vluchtelingenbeleid in ons land komt aan bod. Jennie is ook nauw betrokken bij het vrouwenhuis in Afghanistan. Ook deze ervaringen zal ze met jou delen.

Praktische gegevens: Datum: woensdag 19 januari, vanaf 19.30u Plaats: Gemeenschapshuis Het Graf – Gasthuisstraat - 2450 Meerhout Begeleiding: Jennie Vanlerberghe Prijs: gratis Organisator: Cultuurraad Meerhout, Meerhoutse verenigingen i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Meerhout (Rik Van Gompel) Markt 1 - 2450 Meerhout - T 014-24 99 28 rik.vangompel@meerhout.be

MEERHOUT LAAKDAL

Ecologisch verven en beitsen Tijdens deze namiddag krijg je informatie over de samenstelling van verven en bekijken we op welke manier we zowel de milieudruk, veroorzaakt door het gebruik van verven (inclusief beitsen en vernissen), als de nadelen voor onze eigen gezondheid kunnen verminderen bij een volgende verfklus. En wat dit betekent voor onze portemonnee.

Op het einde van de sessie weet je wat je concreet kan doen om de milieubelasting door verfklussen terug te schroeven. Je hebt tevens inzicht in de ecologische alternatieven waarmee je aan de slag kan en waar je die kan vinden.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 17 maart om 13.00u Plaats: Chirolokaal Smissestraat - 2430 Laakdal (Groot-Vorst) Begeleiding: Lowie Reyntiens, freelance medewerker Ecolife. Ecolife vzw ontwikkelt modellen en campagnes om diverse groepen aan te zetten tot duurzame ecologische gedragsverandering. Prijs: 5 euro Organisator: Kreatief Laakdal, Meerhout i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Kreatief (Rosa Wilms) - Smissestraat 7/1 2430 Laakdal – T 013-67 08 46 – T 014-56 21 08

Je kind of je dromen Deze lezing gaat over de combinatie gezin en werk, over moederschap en carrière. Maar het gaat ook breder: mag je bv. nog dromen hebben als moeder? Mag je de job nemen die je écht wil of moet je kiezen in functie van je gezin? Aan de hand van de geschiedenis van de vrouw wordt ook stilgestaan bij het ontstaan van ons huidig moederbeeld.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 15 februari om 19.30u Plaats: Gemeenschapshuis Het Graf – Gasthuisstraat - 2450 Meerhout Begeleiding: Jolien Janzing auteur van het boek 'Je kind of je dromen', freelance journaliste, onder meer voor Humo, Feeling en Libelle, moeder van 2 kinderen

MEERHOUT

Digitale fotografie Communiceren kan je leren In het omgaan met mensen gebruiken we bepaalde vaardigheden zoals contact leggen, afspraken maken, iets vragen, e.d. Goede communicatie bevordert samenwerking. Soms komen er wel eens storingen voor: we vinden de juiste woorden niet of we voelen ons niet begrepen. Aan wat zou dat liggen? Hier krijgen we tips om onze gespreksvaardigheid te verbeteren.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 21 april 2005 van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen, educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

MEERHOUT

De schaamte en de schrik, goesting en genot

LILLE

De rest van de wereld: Afrika Gert Duson en Christophe Porteman vertrokken op 29 september 2002 op de Brusselse Grote Markt. Hun ambitieus plan was om in zes maanden dwars door het Donkere Continent te rijden. Met een gele 2PK… Zes maanden en 25.000 km lang was het zweten, duwen en trekken in zand en modder. De Trans-Sahara deden ze onder de beschermende vleugels van Touaregs, mensensmokkelaars en militairen maar werd hen toch bijna fataal. In de jungle van Nigeria liepen ze in een hinderlaag en konden slechts door een deus ex machina ontsnappen. Temidden van het rebellen

26 | Vormingplus Kempen

gebied van Tsjaad braken ze hun vooras met alle gevolgen van dien. Ook de Highway to Hell van Noord-Kenia deed zijn naam alle eer aan. Enkele van hun medereizigers lieten er het leven bij. Daarnaast bezorgde Afrika de twee ook schitterende, memorabele momenten: Tafelen met Al-Qaeda aanhangers in Soedan, ontmoetingen met primitieve en extreem geïsoleerd levende volkeren, de adembenemende schoonheid van het wilde, ongerepte Afrika, de beklimming van de Kilimanjaro, de machtige Zambezi rivier, de paradijselijke stranden van de Indische Oceaan.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 1 maart, 22 maart en 12 april, om 13.00u Plaats: Meerhout Begeleiding: Ivo Heselmans, al bijna 40 jaar ervaring in de fotografiewereld, stuwende kracht van verschillende fotoclubs Prijs: 10 euro Organisator: Kreatief Laakdal, Meerhout i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Kreatief (Rosa Wilms) - Smissestraat 7/1 2430 Laakdal – T 013-67 08 46 – T 014-56 21 08

Tijdens 3 sessies helpen we je op weg in de wereld van de digitale fotografie. We geven informatie over verschillende fototoestellen. We zetten op een rij wat mogelijkheden en beperkingen zijn. En we geven tips voor het maken van leuke foto's. De derde namiddag brengt ieder een aantal foto's mee en bespreken we deze. En we maken voldoende tijd om antwoord te geven op jouw vragen.

LAAKDAL

Praktische gegevens: Datum: woensdag 6 april, om 19.30u. Plaats: zaal Lindelo - Lindelostraat 10 - 2275 Lille Begeleiding: Gert Duson, hij trok met een vriend gedurende 6 maanden met een 2PK door Afrika Prijs: gratis Organisator: KWB - KAV Lille i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Fam. Vingerhoets – T 014-88 06 04

Prijs: gratis Organisator: Cultuurraad Meerhout, Meerhoutse verenigingen i.s.m. Vormingplus Kempen en platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Meerhout - Rik Van Gompel Markt 1 - 2450 Meerhout - T 014-24 99 28 – rik.vangompel@meerhout.be

Over lijf en leden, over zoenen en vrijen vertellen 101 vrouwen van verschillende generaties – open en sereen, soms met enige schroom. Ver van schunnige cafépraat of zeemzoete stationsromans, nog verder van de opgeklopte tvseks, waar afwijking als norm geldt. De rode draad in hun verhaal is het leven, in zijn blote naakte zelf.

Er worden drie groepjes vrouwen gevormd, per leeftijd. Ze krijgen een aantal vragen te beantwoorden over de grote thema’s van het boek: seksuele voorlichting of hoe ze werd ontweken; doe nooit wat onkuisheid is; taboe op vrouwelijk bloed; oppassen voor de jongens; de eerste keer; toen de pil er nog niet was; … De antwoorden uit de verschillende leeftijdsgroepen worden vergeleken.

MERKSPLAS

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Communicatiedienst Merksplas i.s.m. Vormingplus Kempen

België Beter Bekeken Meer informatie op pagina 20.

Praktische gegevens: Datum: woensdag 23 maart om 19.30u Plaats: Gemeenschapshuis Het Graf – Gasthuisstraat - 2450 Meerhout Begeleiding: Diane de Keyzer auteur van het boek ‘De schaamte en de schrik, goesting en genot’, freelance journaliste, werkt als stafmedewerkster bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseducatie Prijs: gratis Organisator: Cultuurraad Meerhout, Meerhoutse verenigingen i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Meerhout - Rik Van Gompel Markt 1 - 2450 Meerhout - T 014-24 99 28 – rik.vangompel@meerhout.be

Inschrijven: Markt 1 - 2330 Merksplas – T 014-63 94 50 - erwin.vanboxel@merksplas.be

Vormingplus Kempen | 27


Activiteiten | Kempen per gemeente LAAKDAL

MEERHOUT

Aan de lopende band – programmeren van activiteiten

Vrouwen op de vlucht

Doelstellingen worden dikwijls gerealiseerd via het programma-aanbod. Aan de hand van praktische oefeningen maken de deelnemers kennis met de vier fasen in het succesvol programmeren van een activiteit.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 3 maart van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg

Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal - Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

Aan de hand van indringende getuigenissen schetst Jennie Vanlerberghe de situatie van vrouwen op de vlucht voor oorlog. Ze reisde de wereld rond en hoorde deze schrijnende verhalen, van vrouwen die één voor één hun land ontvluchtten voor moorden, verkrachtingen,

enz. Ook de complexe problematiek van het vluchtelingenbeleid in ons land komt aan bod. Jennie is ook nauw betrokken bij het vrouwenhuis in Afghanistan. Ook deze ervaringen zal ze met jou delen.

Praktische gegevens: Datum: woensdag 19 januari, vanaf 19.30u Plaats: Gemeenschapshuis Het Graf – Gasthuisstraat - 2450 Meerhout Begeleiding: Jennie Vanlerberghe Prijs: gratis Organisator: Cultuurraad Meerhout, Meerhoutse verenigingen i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Meerhout (Rik Van Gompel) Markt 1 - 2450 Meerhout - T 014-24 99 28 rik.vangompel@meerhout.be

MEERHOUT LAAKDAL

Ecologisch verven en beitsen Tijdens deze namiddag krijg je informatie over de samenstelling van verven en bekijken we op welke manier we zowel de milieudruk, veroorzaakt door het gebruik van verven (inclusief beitsen en vernissen), als de nadelen voor onze eigen gezondheid kunnen verminderen bij een volgende verfklus. En wat dit betekent voor onze portemonnee.

Op het einde van de sessie weet je wat je concreet kan doen om de milieubelasting door verfklussen terug te schroeven. Je hebt tevens inzicht in de ecologische alternatieven waarmee je aan de slag kan en waar je die kan vinden.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 17 maart om 13.00u Plaats: Chirolokaal Smissestraat - 2430 Laakdal (Groot-Vorst) Begeleiding: Lowie Reyntiens, freelance medewerker Ecolife. Ecolife vzw ontwikkelt modellen en campagnes om diverse groepen aan te zetten tot duurzame ecologische gedragsverandering. Prijs: 5 euro Organisator: Kreatief Laakdal, Meerhout i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Kreatief (Rosa Wilms) - Smissestraat 7/1 2430 Laakdal – T 013-67 08 46 – T 014-56 21 08

Je kind of je dromen Deze lezing gaat over de combinatie gezin en werk, over moederschap en carrière. Maar het gaat ook breder: mag je bv. nog dromen hebben als moeder? Mag je de job nemen die je écht wil of moet je kiezen in functie van je gezin? Aan de hand van de geschiedenis van de vrouw wordt ook stilgestaan bij het ontstaan van ons huidig moederbeeld.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 15 februari om 19.30u Plaats: Gemeenschapshuis Het Graf – Gasthuisstraat - 2450 Meerhout Begeleiding: Jolien Janzing auteur van het boek 'Je kind of je dromen', freelance journaliste, onder meer voor Humo, Feeling en Libelle, moeder van 2 kinderen

MEERHOUT

Digitale fotografie Communiceren kan je leren In het omgaan met mensen gebruiken we bepaalde vaardigheden zoals contact leggen, afspraken maken, iets vragen, e.d. Goede communicatie bevordert samenwerking. Soms komen er wel eens storingen voor: we vinden de juiste woorden niet of we voelen ons niet begrepen. Aan wat zou dat liggen? Hier krijgen we tips om onze gespreksvaardigheid te verbeteren.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 21 april 2005 van 19.30 tot 22.30u Plaats: Administratief Centrum Kerkstraat 21 - 2430 Vorst-Laakdal Begeleiding: Ann Engelen, educatief medewerkster Vormingplus Limburg, coördinatrice Vrijwilligersacademie Limburg Prijs: 2 euro (lesmap en drankje inbegrepen) Organisator: Cultuurraad Laakdal i.s.m. Vormingplus Inschrijven: Cultuurdienst Laakdal Frans Vangenechten - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal T 013-67 03 80 – frans.vangenechten@laakdal.be

MEERHOUT

De schaamte en de schrik, goesting en genot

LILLE

De rest van de wereld: Afrika Gert Duson en Christophe Porteman vertrokken op 29 september 2002 op de Brusselse Grote Markt. Hun ambitieus plan was om in zes maanden dwars door het Donkere Continent te rijden. Met een gele 2PK… Zes maanden en 25.000 km lang was het zweten, duwen en trekken in zand en modder. De Trans-Sahara deden ze onder de beschermende vleugels van Touaregs, mensensmokkelaars en militairen maar werd hen toch bijna fataal. In de jungle van Nigeria liepen ze in een hinderlaag en konden slechts door een deus ex machina ontsnappen. Temidden van het rebellen

26 | Vormingplus Kempen

gebied van Tsjaad braken ze hun vooras met alle gevolgen van dien. Ook de Highway to Hell van Noord-Kenia deed zijn naam alle eer aan. Enkele van hun medereizigers lieten er het leven bij. Daarnaast bezorgde Afrika de twee ook schitterende, memorabele momenten: Tafelen met Al-Qaeda aanhangers in Soedan, ontmoetingen met primitieve en extreem geïsoleerd levende volkeren, de adembenemende schoonheid van het wilde, ongerepte Afrika, de beklimming van de Kilimanjaro, de machtige Zambezi rivier, de paradijselijke stranden van de Indische Oceaan.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 1 maart, 22 maart en 12 april, om 13.00u Plaats: Meerhout Begeleiding: Ivo Heselmans, al bijna 40 jaar ervaring in de fotografiewereld, stuwende kracht van verschillende fotoclubs Prijs: 10 euro Organisator: Kreatief Laakdal, Meerhout i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Kreatief (Rosa Wilms) - Smissestraat 7/1 2430 Laakdal – T 013-67 08 46 – T 014-56 21 08

Tijdens 3 sessies helpen we je op weg in de wereld van de digitale fotografie. We geven informatie over verschillende fototoestellen. We zetten op een rij wat mogelijkheden en beperkingen zijn. En we geven tips voor het maken van leuke foto's. De derde namiddag brengt ieder een aantal foto's mee en bespreken we deze. En we maken voldoende tijd om antwoord te geven op jouw vragen.

LAAKDAL

Praktische gegevens: Datum: woensdag 6 april, om 19.30u. Plaats: zaal Lindelo - Lindelostraat 10 - 2275 Lille Begeleiding: Gert Duson, hij trok met een vriend gedurende 6 maanden met een 2PK door Afrika Prijs: gratis Organisator: KWB - KAV Lille i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Fam. Vingerhoets – T 014-88 06 04

Prijs: gratis Organisator: Cultuurraad Meerhout, Meerhoutse verenigingen i.s.m. Vormingplus Kempen en platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Meerhout - Rik Van Gompel Markt 1 - 2450 Meerhout - T 014-24 99 28 – rik.vangompel@meerhout.be

Over lijf en leden, over zoenen en vrijen vertellen 101 vrouwen van verschillende generaties – open en sereen, soms met enige schroom. Ver van schunnige cafépraat of zeemzoete stationsromans, nog verder van de opgeklopte tvseks, waar afwijking als norm geldt. De rode draad in hun verhaal is het leven, in zijn blote naakte zelf.

Er worden drie groepjes vrouwen gevormd, per leeftijd. Ze krijgen een aantal vragen te beantwoorden over de grote thema’s van het boek: seksuele voorlichting of hoe ze werd ontweken; doe nooit wat onkuisheid is; taboe op vrouwelijk bloed; oppassen voor de jongens; de eerste keer; toen de pil er nog niet was; … De antwoorden uit de verschillende leeftijdsgroepen worden vergeleken.

MERKSPLAS

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Communicatiedienst Merksplas i.s.m. Vormingplus Kempen

België Beter Bekeken Meer informatie op pagina 20.

Praktische gegevens: Datum: woensdag 23 maart om 19.30u Plaats: Gemeenschapshuis Het Graf – Gasthuisstraat - 2450 Meerhout Begeleiding: Diane de Keyzer auteur van het boek ‘De schaamte en de schrik, goesting en genot’, freelance journaliste, werkt als stafmedewerkster bij het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseducatie Prijs: gratis Organisator: Cultuurraad Meerhout, Meerhoutse verenigingen i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Cultuurdienst Meerhout - Rik Van Gompel Markt 1 - 2450 Meerhout - T 014-24 99 28 – rik.vangompel@meerhout.be

Inschrijven: Markt 1 - 2330 Merksplas – T 014-63 94 50 - erwin.vanboxel@merksplas.be

Vormingplus Kempen | 27


Activiteiten | Kempen per gemeente MOL

RAVELS

Patchwork

EXTERNE ORGANISATOR

De Wereldvrouwenmars is een beweging waar je niet omheen kan. Zie pagina … Zo gaan we in Mol een patchwork maken: met zoveel mogelijk vrouwen – mannen zijn ook welkom - maken we een reuzegroot doek. Iedere vrouw krijgt een stuk doek waarop zij op haar eigen manier duidelijk maakt wat vrouw-zijn voor haar betekent, of hoe zij kijkt naar de (positie van de) andere vrouwen in de wereld. Al deze doeken worden aan elkaar gezet tot één groot wereldvrouwendoek. Dit doek zal hét uithangbord wor-

den van de vrouwen in de Kempen, niet alleen tijdens de andere Kempische activiteiten, maar eveneens tijdens Belgische en Europese acties! Kom dus af en breng je vriendinnen mee! Je hoeft echt niet creatief te zijn, een leuke dag willen doorbrengen is zeker zo belangrijk. Heb je materiaal dat we kunnen gebruiken die dag (lakens, kosteloos materiaal, oude stoffen…), geef ons een seintje, je doet ons er een groot plezier mee.

Praktische gegevens: Datum: zaterdag 29 januari van 10.00 tot 16.00u Plaats: Zaal Het Volkshuis - Rozenberg 115 - 2400 Mol Begeleiding: Viva-SVV, ABVV en Vormingplus Kempen Prijs: gratis Organisator: Viva-SVV, Vormingplus Kempen, ABVV-vrouwen en het platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Viva-SVV - Annick Haesen – T 03-285 43 03 - annick.haesen@socmut.be Vormingplus Kempen - Kristel Vanhulle – T 014-41 15 65 kristel.vanhulle@vormingpluskempen.be

MOL

Cursus Natuurgids De cursus Natuurgids leert u de natuur herkennen, begrijpen en vertalen. Gespecialiseerde kennis of vaardigheden komen niet aan bod, wel verwerft u een ruime algemene kennis van natuur en milieu. De cursus omvat dertig activiteiten, waarvan zowat de helft excursies en de helft binnenlessen, gespreid over 1 jaar. Wie deelneemt en een opdracht volbrengt, kan bovendien het attest 'natuurgids' behalen.

U heeft dan voldoende algemene natuurkennis en vaardigheden verworven om alleen of met een groep de natuur in te trekken.

Praktische gegevens: Datum: vanaf donderdag 17 februari (15 lessen en 15 excursies op donderdagavond en zaterdagvoormiddag tot en met 10 december)

Plaats: Ecocentrum de Goren Postelsesteenweg 71 - 2400 Mol Organisator: Deze cursus wordt georganiseerd door het Centrum voor Natuur- en milieu-educatie (CVN) in samenwerking met VPMA-afdeling de Gagel (Mol, Balen), Natuurpunt Afdeling Netebronnen en Ecocentrum de Goren. Prijs: 165 euro Inschrijven via CVN T 03-226 02 91 - c.v.n@pi.be Fer Bergmans (De Gagel): T 014-31 09 30 Jan De Schepper (Netebronnen) T 014-81 12 53

België Beter Bekeken Meer informatie op pagina 20.

RIJKEVORSEL

Je kind of je dromen Deze lezing gaat over de combinatie gezin en werk, over moederschap en carrière. Maar het gaat ook breder: mag ik bv. nog dromen hebben als moeder? Mag ik de job nemen die ik écht wil of moet ik kiezen in functie van mijn gezin? Aan de hand van de geschiedenis van de vrouw wordt ook stilgestaan bij het ontstaan van ons huidig moederbeeld.

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Gemeenschapscentrum De Wouwer i.s.m. Vormingplus Kempen

Inschrijven: Gemeenschapscentrum De Wouwer Kloosterstraat 4 - 2380 Ravels – T 014-65 21 55 info@dewouwer.be

Praktische gegevens: Datum: woensdag 13 april om 20.00u Plaats: Zaal Den bakker Bochtenstraat 2 - 2310 Rijkevorsel Begeleiding: Jolien Janzing Prijs: gratis Organisator: ACV-Vrouwen regio Noorderkempen i.s.m. Vormingplus Kempen en Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: ACV-Vrouwen Kempen - Daems Kristel T 014-34 69 29 - kdaems-kempen@acv-csc.be

TURNHOUT

Kopstand Meer informatie op pagina 21.

TURNHOUT

Wegwijs in de Islam MOL

LETS LETS staat voor ‘local exchange and trade system’, het ruilen van diensten en goederen binnen een regionale kring. Heb jij toevallig zin om meer tijd te besteden aan dingen die je prettig vindt? Of wil je anderen laten meegenieten van wat je goed kan? En vind jij ook dat niet alles in geld of materiële waarde moet uitgedrukt wor-

den? Wil je meer waarde hechten aan je eigen kwaliteiten of die van iemand anders, aan spontane hulp en samen dingen doen?

Praktische gegevens: Jos Kemps – 014-30 43 08 – lets.mol@pandora.be

Neem dan snel contact op met deze plaatselijke LETS-afdeling.

OLEN

Nacht in de duisternis Terwijl de kinderen geëntertaind worden door een verhalenverteller, krijgt u eerst een aantal praktische tips over energiebesparingen in het huishouden. Daarna krijgt u een energie-/electriciteitsvrije wandeling door een met kaarsen verlicht Olen (3,5 km). Onderweg wordt u verwend met griezelverhalen over het oude Olen.

Op het terrein Teunenberg krijgt u uitleg over de sterren door de Sterrenwacht Urania. Bij slecht weer zorgen zij voor mooie beelden op groot scherm binnen. Tenslotte volgt een korte lezing over natuurlijke energie. Onderweg en na de tocht is er uiteraard vanalles lekkers voorzien.

OUD-TURNHOUT

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Jeugd- en cultuurdienst Oud-Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen

België Beter Bekeken Meer informatie op pagina 20.

28 | Vormingplus Kempen

Praktische gegevens: Datum: vrijdag 18 maart, van 18.45 tot 22.30u Plaats: Parochiezaal Olen Herentalseweg 1 - 2250 Olen Prijs: 2 euro voor niet-leden, 1 euro voor leden, 0,5 euro voor kinderen -12 jaar Organisator: KVLV Olen-Centrum i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Godelieve Moons -0478-56 40 67

Inschrijven: Steenweg op Mol 3 - 2360 Oud-Turnhout – T 014-46 22 32 - jeugd.cultuurdienst@oud-turnhout.be

Een objectief beeld schetsen van de Islam is niet zo eenvoudig. Godsdienst is immers geen zaak die van buitenaf objectief belicht kan worden; het gaat om meer dan een aantal ge/verboden, het gaat ook om de geloofsbeleving, die voor velen een diepmenselijke relatie is. Wat de Islam betreft hebben wij ook bepaalde weerstanden te overwinnen om tot een onbevooroordeelde benadering te komen. Het ligt in onze bedoeling om in de lessenreeks ‘wegwijs in de islam’ de geschiedenis, de wetten, de Islamitische feestdagen en tradities voor een breder publiek bekend te maken.

Hiervoor werden een aantal degelijke sprekers uitgenodigd. • Donderdag 13 januari: geschiedenis en introductie in de Islam • Donderdag 20 januari: godsdienst en godsbeleving in de Islam • Donderdag 27 januari: het dagelijks leven en gebruiken in de Islam (rol van de vrouw en het gezin) • Donderdag 3 februari: de wereld volgens de Islam (politieke geschiedenis, …)

Praktische gegevens: Datum: vanaf donderdag 13 januari om 19.30u Plaats: Kat. Volksbond Korte Begijnenstraat 24 - 2300 Turnhout Prijs: 32 euro (of 9 euro per avond) Organisator: KWB St.-Pieter i.s.m. Vormingplus Kempen, dienst cultuurcoördinatie van de stad Turnhout en ACW regio Kempen Inschrijven: Francis Deckx - Wouwerstraat 46 2300 Turnhout – T 014-42 04 74 francis.deckx@skynet.be

len met andere vrouwen. Je leert om assertiever door het leven te gaan. Je leert voor jezelf opkomen en stil te staan bij je manier van denken en handelen. Je leert 'nee' te zeggen tegen de dingen die je niet langer wenst te doen. Verder komen thema's als zelfbeeld, zelfvertrouwen, kritiek en communicatie zeker aan bod. Tijdens de 2 laatste bijeenkomsten hebben we het over vriendschappen en relaties en onze eigen plaats hierin.

Praktische gegevens: Datum: 5 vrijdagen vanaf 14 januari om 9.30u Plaats: VormingplusKempen Otterstraat 109 (eerste verdieping) - 2300 Turnhout Begeleiding: May Dries en Ria Verbreuken Prijs: 25 euro Organisator: VIM-werking i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: May Dries - T 014-69 91 55 janvanleuven@pandora.be - Ria Verbreuken – T 014-42 60 34 - riaverbreuken@hotmail.com

TURNHOUT

Vrouw-zijn vandaag: over assertiviteit en relaties Ben jij een vrouw tussen de 40 en 60? Heb jij ook van die momenten dat je begint na te denken over wat voorbij is en wat nog komen gaat? Als vrouw heb je dan vaak het gevoel dat je al heel veel gezorgd hebt voor alles en iedereen. Je probeert steeds goed te doen voor je kinderen, partner, vriendinnen, ouders … Je hebt het moeilijk om soms 'nee' te zeggen terwijl je dat wel zou willen. Tijdens onze bijeenkomsten kan je hierover nadenken en van gedachten wisse-

Vormingplus Kempen | 29


Activiteiten | Kempen per gemeente MOL

RAVELS

Patchwork

EXTERNE ORGANISATOR

De Wereldvrouwenmars is een beweging waar je niet omheen kan. Zie pagina … Zo gaan we in Mol een patchwork maken: met zoveel mogelijk vrouwen – mannen zijn ook welkom - maken we een reuzegroot doek. Iedere vrouw krijgt een stuk doek waarop zij op haar eigen manier duidelijk maakt wat vrouw-zijn voor haar betekent, of hoe zij kijkt naar de (positie van de) andere vrouwen in de wereld. Al deze doeken worden aan elkaar gezet tot één groot wereldvrouwendoek. Dit doek zal hét uithangbord wor-

den van de vrouwen in de Kempen, niet alleen tijdens de andere Kempische activiteiten, maar eveneens tijdens Belgische en Europese acties! Kom dus af en breng je vriendinnen mee! Je hoeft echt niet creatief te zijn, een leuke dag willen doorbrengen is zeker zo belangrijk. Heb je materiaal dat we kunnen gebruiken die dag (lakens, kosteloos materiaal, oude stoffen…), geef ons een seintje, je doet ons er een groot plezier mee.

Praktische gegevens: Datum: zaterdag 29 januari van 10.00 tot 16.00u Plaats: Zaal Het Volkshuis - Rozenberg 115 - 2400 Mol Begeleiding: Viva-SVV, ABVV en Vormingplus Kempen Prijs: gratis Organisator: Viva-SVV, Vormingplus Kempen, ABVV-vrouwen en het platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Viva-SVV - Annick Haesen – T 03-285 43 03 - annick.haesen@socmut.be Vormingplus Kempen - Kristel Vanhulle – T 014-41 15 65 kristel.vanhulle@vormingpluskempen.be

MOL

Cursus Natuurgids De cursus Natuurgids leert u de natuur herkennen, begrijpen en vertalen. Gespecialiseerde kennis of vaardigheden komen niet aan bod, wel verwerft u een ruime algemene kennis van natuur en milieu. De cursus omvat dertig activiteiten, waarvan zowat de helft excursies en de helft binnenlessen, gespreid over 1 jaar. Wie deelneemt en een opdracht volbrengt, kan bovendien het attest 'natuurgids' behalen.

U heeft dan voldoende algemene natuurkennis en vaardigheden verworven om alleen of met een groep de natuur in te trekken.

Praktische gegevens: Datum: vanaf donderdag 17 februari (15 lessen en 15 excursies op donderdagavond en zaterdagvoormiddag tot en met 10 december)

Plaats: Ecocentrum de Goren Postelsesteenweg 71 - 2400 Mol Organisator: Deze cursus wordt georganiseerd door het Centrum voor Natuur- en milieu-educatie (CVN) in samenwerking met VPMA-afdeling de Gagel (Mol, Balen), Natuurpunt Afdeling Netebronnen en Ecocentrum de Goren. Prijs: 165 euro Inschrijven via CVN T 03-226 02 91 - c.v.n@pi.be Fer Bergmans (De Gagel): T 014-31 09 30 Jan De Schepper (Netebronnen) T 014-81 12 53

België Beter Bekeken Meer informatie op pagina 20.

RIJKEVORSEL

Je kind of je dromen Deze lezing gaat over de combinatie gezin en werk, over moederschap en carrière. Maar het gaat ook breder: mag ik bv. nog dromen hebben als moeder? Mag ik de job nemen die ik écht wil of moet ik kiezen in functie van mijn gezin? Aan de hand van de geschiedenis van de vrouw wordt ook stilgestaan bij het ontstaan van ons huidig moederbeeld.

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Gemeenschapscentrum De Wouwer i.s.m. Vormingplus Kempen

Inschrijven: Gemeenschapscentrum De Wouwer Kloosterstraat 4 - 2380 Ravels – T 014-65 21 55 info@dewouwer.be

Praktische gegevens: Datum: woensdag 13 april om 20.00u Plaats: Zaal Den bakker Bochtenstraat 2 - 2310 Rijkevorsel Begeleiding: Jolien Janzing Prijs: gratis Organisator: ACV-Vrouwen regio Noorderkempen i.s.m. Vormingplus Kempen en Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: ACV-Vrouwen Kempen - Daems Kristel T 014-34 69 29 - kdaems-kempen@acv-csc.be

TURNHOUT

Kopstand Meer informatie op pagina 21.

TURNHOUT

Wegwijs in de Islam MOL

LETS LETS staat voor ‘local exchange and trade system’, het ruilen van diensten en goederen binnen een regionale kring. Heb jij toevallig zin om meer tijd te besteden aan dingen die je prettig vindt? Of wil je anderen laten meegenieten van wat je goed kan? En vind jij ook dat niet alles in geld of materiële waarde moet uitgedrukt wor-

den? Wil je meer waarde hechten aan je eigen kwaliteiten of die van iemand anders, aan spontane hulp en samen dingen doen?

Praktische gegevens: Jos Kemps – 014-30 43 08 – lets.mol@pandora.be

Neem dan snel contact op met deze plaatselijke LETS-afdeling.

OLEN

Nacht in de duisternis Terwijl de kinderen geëntertaind worden door een verhalenverteller, krijgt u eerst een aantal praktische tips over energiebesparingen in het huishouden. Daarna krijgt u een energie-/electriciteitsvrije wandeling door een met kaarsen verlicht Olen (3,5 km). Onderweg wordt u verwend met griezelverhalen over het oude Olen.

Op het terrein Teunenberg krijgt u uitleg over de sterren door de Sterrenwacht Urania. Bij slecht weer zorgen zij voor mooie beelden op groot scherm binnen. Tenslotte volgt een korte lezing over natuurlijke energie. Onderweg en na de tocht is er uiteraard vanalles lekkers voorzien.

OUD-TURNHOUT

Praktische gegevens: Begeleiding: Karel Mertens Prijs: 20 euro per uitstap Organisator: Jeugd- en cultuurdienst Oud-Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen

België Beter Bekeken Meer informatie op pagina 20.

28 | Vormingplus Kempen

Praktische gegevens: Datum: vrijdag 18 maart, van 18.45 tot 22.30u Plaats: Parochiezaal Olen Herentalseweg 1 - 2250 Olen Prijs: 2 euro voor niet-leden, 1 euro voor leden, 0,5 euro voor kinderen -12 jaar Organisator: KVLV Olen-Centrum i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Godelieve Moons -0478-56 40 67

Inschrijven: Steenweg op Mol 3 - 2360 Oud-Turnhout – T 014-46 22 32 - jeugd.cultuurdienst@oud-turnhout.be

Een objectief beeld schetsen van de Islam is niet zo eenvoudig. Godsdienst is immers geen zaak die van buitenaf objectief belicht kan worden; het gaat om meer dan een aantal ge/verboden, het gaat ook om de geloofsbeleving, die voor velen een diepmenselijke relatie is. Wat de Islam betreft hebben wij ook bepaalde weerstanden te overwinnen om tot een onbevooroordeelde benadering te komen. Het ligt in onze bedoeling om in de lessenreeks ‘wegwijs in de islam’ de geschiedenis, de wetten, de Islamitische feestdagen en tradities voor een breder publiek bekend te maken.

Hiervoor werden een aantal degelijke sprekers uitgenodigd. • Donderdag 13 januari: geschiedenis en introductie in de Islam • Donderdag 20 januari: godsdienst en godsbeleving in de Islam • Donderdag 27 januari: het dagelijks leven en gebruiken in de Islam (rol van de vrouw en het gezin) • Donderdag 3 februari: de wereld volgens de Islam (politieke geschiedenis, …)

Praktische gegevens: Datum: vanaf donderdag 13 januari om 19.30u Plaats: Kat. Volksbond Korte Begijnenstraat 24 - 2300 Turnhout Prijs: 32 euro (of 9 euro per avond) Organisator: KWB St.-Pieter i.s.m. Vormingplus Kempen, dienst cultuurcoördinatie van de stad Turnhout en ACW regio Kempen Inschrijven: Francis Deckx - Wouwerstraat 46 2300 Turnhout – T 014-42 04 74 francis.deckx@skynet.be

len met andere vrouwen. Je leert om assertiever door het leven te gaan. Je leert voor jezelf opkomen en stil te staan bij je manier van denken en handelen. Je leert 'nee' te zeggen tegen de dingen die je niet langer wenst te doen. Verder komen thema's als zelfbeeld, zelfvertrouwen, kritiek en communicatie zeker aan bod. Tijdens de 2 laatste bijeenkomsten hebben we het over vriendschappen en relaties en onze eigen plaats hierin.

Praktische gegevens: Datum: 5 vrijdagen vanaf 14 januari om 9.30u Plaats: VormingplusKempen Otterstraat 109 (eerste verdieping) - 2300 Turnhout Begeleiding: May Dries en Ria Verbreuken Prijs: 25 euro Organisator: VIM-werking i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: May Dries - T 014-69 91 55 janvanleuven@pandora.be - Ria Verbreuken – T 014-42 60 34 - riaverbreuken@hotmail.com

TURNHOUT

Vrouw-zijn vandaag: over assertiviteit en relaties Ben jij een vrouw tussen de 40 en 60? Heb jij ook van die momenten dat je begint na te denken over wat voorbij is en wat nog komen gaat? Als vrouw heb je dan vaak het gevoel dat je al heel veel gezorgd hebt voor alles en iedereen. Je probeert steeds goed te doen voor je kinderen, partner, vriendinnen, ouders … Je hebt het moeilijk om soms 'nee' te zeggen terwijl je dat wel zou willen. Tijdens onze bijeenkomsten kan je hierover nadenken en van gedachten wisse-

Vormingplus Kempen | 29


Activiteiten | Kempen per gemeente Turnhout

Een veilig gevoel? Laat (het in) de samenleving groeien

Waar goden en koningen elkaar ontmoeten Een cultuurhistorische en religieuze initiatie tot Indië

'Een onveilig gevoel?' Driekwart van de Vlamingen heeft het er wel eens over. En inderdaad, we kunnen er met zijn allen blijven over praten. Maar misschien is het moment wel aangebroken om er iets mee te doen. Want de oorzaken zijn zeer verscheiden en uiteenlopend. De Staten-Generaal van het Middenveld, een netwerk voor en door middenveldorganisaties in Vlaanderen, start met een project over deze thematiek.

Dit bestaat uit verschillende fasen en loopt tot oktober 2006. Het is in eerste instantie de bedoeling dat ruim 500 afdelingen van verenigingen, groepen, clubs, … het thema doorgronden aan de hand van een prettige en interactieve groepsmethodiek. Alles wat hier uit de bus komt moet tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 leiden tot concrete publicaties en politieke voorstellen.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 18 januari om 14.00u Plaats: Vormingplus Otterstraat 109 (eerste verdieping) - 2300 Turnhout Begeleiding: Suzy Schorrewegen, verantwoordelijke project ‘Een veilig gevoel’ Organisatoren: Grijze Panters, afdeling Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen Info: Grijze Panters, afdeling Turnhout Nicole Broere – T 014-67 94 79

een klein inkomen om te overleven. Lang blijft ze niet aan de slag want de Taliban beslist dat alle jongens naar de religieuze school moeten. Voortaan heet het meisje Osama. Zal ze erin slagen om haar ware identiteit verborgen te houden?

Praktische gegevens: Datum: zondag 13 februari om 10.00u Plaats: Utopolis Turnhout Organisator: ACV-Kempen en Open Doek i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: ACV-Kempen – T 014-40 30 41

TURNHOUT

Ontbijtfilm Osama Deze eerste Afghaanse speelfim na de val van het Talibanbewind toont de verschrikkingen van dit regime. De Taliban beslist dat geen enkele vrouw nog zonder wettige begeleider (een man van de familie) op straat mag komen en sluit het ziekenhuis waar een moeder en haar jonge dochter aan het werk zijn. Uit wanhoop beslist de moeder om haar dochtertje in een jongen te vermommen. Zo kan haar dochtertje aan het werk bij een vroegere vriend van haar overleden echtgenoot en hebben ze nog

Na de film is er aansluitend een gesprek met Sandra Vercammen, nationale verantwoordelijke ACV-vrouwen. En dan volgt een lekkere broodjesmaaltijd.

De cultuurgeschiedenis van Indië is het fascinerende verhaal van een grootse beschaving. Toch is het Indische subcontinent altijd gehuld geweest in een waas van mysterie. De grens tussen mythe en geschiedenis is dikwijls zeer dun. Goden werden koningen, koningen kregen mythische allures. De cultuur wordt gedragen door de autochtone bevolking die in het 3de millenium v.Chr. in de geschiedenis stapt. Door de eeuwen heen werd ze met regelmaat geconfronteerd met vreemde volkeren. Bijgevolg ontwikkelde zich een unieke hybride. We ver-

trekken bij de geschiedenis, van de Indusbeschaving tot de Moghuls, maar besteden ook veel aandacht aan het enorme kunstpatrimonium, dat een rijke iconografische bron is voor de wisselende rijken en machten. Een derde grote pijler van de cursus is de religie. Het subcontinent is trouwens de bakermat van de grote oosterse religies: het hindoeïsme, het boeddhisme en het jaïnisme. Verder komen ook maatschappelijke fenomenen aan bod, zoals het kastenstelsel.

TURNHOUT

De Islamitische gemeenschap in Genk Genk is een kleurrijke stad. Dankzij het mijnverleden heeft Genk een prachtige ergernis meegekregen op architecturaal en sociaal vlak. Deze dagtrip leidt je rond in het kleurrijke

leven van Genk en je maakt kennis met de verschillende geloofsgemeenschappen. Op het programma staan een Turks ontbijt, een bezoek aan de Turkse moskee, een Grieks middagmaal, …

Praktische gegevens: Datum: 6 woensdagen vanaf 16 februari, telkens van 19.30 tot 22.00u Plaats: de Warande Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Prijs: 56,5 euro (amarantleden), 64 euro (-26/+60), 67 euro (niet-leden) Organisatoren: Amarant Inschrijven: Amarant – 070-23 30 48

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

Praktische gegevens: Datum: zaterdag 19 februari Prijs: 35 euro Organisator: KWB St.-Pieter i.s.m. Vormingplus Kempen, dienst cultuurcoördinatie van de stad Turnhout en ACW regio Kempen Inschrijven: Francis Deckx - Wouwerstraat 46 2300 Turnhout – T 014-42 04 74 francis.deckx@skynet.be

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

Leesgroep

TURNHOUT

De vrouwelijke toets Vrouwelijke kunstenaars van de middeleeuwen tot de 19e eeuw Vrouwelijke kunstenaars zijn lange tijd onbekend gebleven. Bij 'grote meesters' denken we onwillekeurig aan mannen. Toch hebben vele bijzonder getalenteerde kunstenaressen ook hun stempel op de kunstgeschiedenis gedrukt. Deze lessenreeks biedt een alternatieve terugblik op zes eeuwen kunstgeschiedenis, een soort ontdekkingstocht waarin de vrouwelijke

kunstenaar centraal staat. Maar deze cursus is niet enkel een zoektocht naar vergeten kunstenaressen uit het verre en nabije verleden. We besteden ook aandacht aan de omstandigheden en de context waarin ze leefden én het waarom van hun relatieve onbekendheid.

Praktische gegevens: Datum: 6 maandagen vanaf 14 februari, van 19.30 tot 22.00u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Prijs: 56,5 euro (amarantleden), 64 euro (-26/+60), 67 euro (niet-leden) Organisatoren: Amarant Inschrijven: Amarant – 070-23 30 48

Lezen doe je weliswaar alleen, maar toch stellen vele mensen het op prijs hun leeservaringen met anderen te delen. Een leesclub is een uitstekend forum om met andere lezers in contact te komen en te praten over boeken. Wat er op het leesmenu staat, wordt afgesproken met de deelnemers. Het te bespreken boek wordt vooraf thuis gelezen. Natuurlijk heb je hiervoor geen specifieke literatuurkennis en leeservaring nodig. Patrick Brems leidt het geheel in goede banen en zorgt ervoor dat je in een ongedwongen

sfeer je leeservaring kan verrijken met de inzichten en interpretaties van de andere deelnemers. De Openbare Bibliotheek van Turnhout voorziet de deelnemers van de te lezen boeken. Het programma voor het voorjaar ziet er als volgt uit: • 21 februari: ‘Trots en vooroordeel’ (Pride and Prejudice) van Jane Austen • 18 april: ‘Het portret van Dorian Gray’ (Oscar Wilde) • 20 juni: ‘De kolonel krijgt nooit post’ (G. G. Marquez)

Praktische gegevens: Data: 3 maandagen om 20.00u. Plaats: Bibliotheek Turnhout – Warandestraat 42 – 2300 Turnhout Begeleiding: Patrick Brems Organisator: Bibliotheek Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen Prijs: 4 euro (per avond, koffie inbegrepen) Inschrijven: Vormingplus Kempen. Maximum aantal deelnemers: 14

TURNHOUT

Toen Hugo Van Dienderen begin 2002 van zijn arts hoorde dat hij prostaatkanker had, was dat een hele schok. Die diagnose spoorde hem aan op zoek te gaan naar een meer gezonde levenswijze om de kankertherapie meer kansen te geven en om de ongewenste cellen te verslaan. Als modern senior raadpleegde hij internet, las boeken, consulteerde dokters en volg-

30 | Vormingplus Kempen

de cursussen. Al zijn bevindingen probeerde hij in zijn leven te integreren. In zijn gezondheidsprogramma krijgen voeding, beweging en stressbestrijding een prominente plaats. Tijdens deze lezing vertelt Hugo vanuit zijn ervaringen. Maar de persoonlijke gezondheidsproblematiek wordt ook maatschappelijk gekaderd.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 15 februari om 14.00u Plaats: Vormingplus Kempen - Otterstraat 109 bus 4 (eerste verdieping) - 2300 Turnhout Begeleiding: Hugo Van Dienderen, gepensioneerd, ex-radiojournalist VRT. Momenteel verantwoordelijk voor Groen!Plus, de seniorenwerking van Groen! Organisatoren: Grijze Panters, afdeling Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen Info: Grijze Panters, afdeling Turnhout - Nicole Broere T 014-67 94 79

TURNHOUT

De waarheid achter Caesar Romeinen in onze gewesten Volgens de geschiedenisboeken veroverde Julius Caesar in 51 v. Chr. onze gewesten. Maar klopt dat wel? Wat vertellen de Romeinse sites van o.a. Tongeren, Velzeke en Oudenburg ons hierover? Hoe verliep de romanisering? Wat gebeurde er met de Keltische bevolking die hier leefde? Wat leren de archeologische vondsten ons over de Romeinse economie, het leger, het dagelijks leven? En hoe kwam er een einde aan

de Gallo-Romeinse beschaving? Er bestaan heel wat mythes over de verovering van onze gewesten en de daaropvolgende romanisering. Hugo Thoen brengt aan de hand van archeologische bronnen uit heel België een exclusief overzicht van de Romeinse samenleving bij ons en maakt op die manier komaf met een aantal clichés over ons Romeins verleden.

Praktische gegevens: Data: 5 woensdagen vanaf 23 februari, van 14.00 tot 16.00 u Plaats: feestzaal H.Grafinstituut Baron Dufourstraat, poort A - 2300 Turnhout Begeleiding: Prof. Hugo Thoen, doctor in de archeologie Organisator: Universiteit Vrije tijd i.s.m. Davidsfonds regio Turnhout en Vosselaar Prijs: 45 euro (niet-leden), 40 euro (Davidsfondsleden) Inschrijven: Frans Van Gerven – 014-61 30 95

Vormingplus Kempen | 31

EXTERNE ORGANISATOR

Senior en gezond, een alternatieve getuigenis


Activiteiten | Kempen per gemeente Turnhout

Een veilig gevoel? Laat (het in) de samenleving groeien

Waar goden en koningen elkaar ontmoeten Een cultuurhistorische en religieuze initiatie tot Indië

'Een onveilig gevoel?' Driekwart van de Vlamingen heeft het er wel eens over. En inderdaad, we kunnen er met zijn allen blijven over praten. Maar misschien is het moment wel aangebroken om er iets mee te doen. Want de oorzaken zijn zeer verscheiden en uiteenlopend. De Staten-Generaal van het Middenveld, een netwerk voor en door middenveldorganisaties in Vlaanderen, start met een project over deze thematiek.

Dit bestaat uit verschillende fasen en loopt tot oktober 2006. Het is in eerste instantie de bedoeling dat ruim 500 afdelingen van verenigingen, groepen, clubs, … het thema doorgronden aan de hand van een prettige en interactieve groepsmethodiek. Alles wat hier uit de bus komt moet tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 leiden tot concrete publicaties en politieke voorstellen.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 18 januari om 14.00u Plaats: Vormingplus Otterstraat 109 (eerste verdieping) - 2300 Turnhout Begeleiding: Suzy Schorrewegen, verantwoordelijke project ‘Een veilig gevoel’ Organisatoren: Grijze Panters, afdeling Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen Info: Grijze Panters, afdeling Turnhout Nicole Broere – T 014-67 94 79

een klein inkomen om te overleven. Lang blijft ze niet aan de slag want de Taliban beslist dat alle jongens naar de religieuze school moeten. Voortaan heet het meisje Osama. Zal ze erin slagen om haar ware identiteit verborgen te houden?

Praktische gegevens: Datum: zondag 13 februari om 10.00u Plaats: Utopolis Turnhout Organisator: ACV-Kempen en Open Doek i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: ACV-Kempen – T 014-40 30 41

TURNHOUT

Ontbijtfilm Osama Deze eerste Afghaanse speelfim na de val van het Talibanbewind toont de verschrikkingen van dit regime. De Taliban beslist dat geen enkele vrouw nog zonder wettige begeleider (een man van de familie) op straat mag komen en sluit het ziekenhuis waar een moeder en haar jonge dochter aan het werk zijn. Uit wanhoop beslist de moeder om haar dochtertje in een jongen te vermommen. Zo kan haar dochtertje aan het werk bij een vroegere vriend van haar overleden echtgenoot en hebben ze nog

Na de film is er aansluitend een gesprek met Sandra Vercammen, nationale verantwoordelijke ACV-vrouwen. En dan volgt een lekkere broodjesmaaltijd.

De cultuurgeschiedenis van Indië is het fascinerende verhaal van een grootse beschaving. Toch is het Indische subcontinent altijd gehuld geweest in een waas van mysterie. De grens tussen mythe en geschiedenis is dikwijls zeer dun. Goden werden koningen, koningen kregen mythische allures. De cultuur wordt gedragen door de autochtone bevolking die in het 3de millenium v.Chr. in de geschiedenis stapt. Door de eeuwen heen werd ze met regelmaat geconfronteerd met vreemde volkeren. Bijgevolg ontwikkelde zich een unieke hybride. We ver-

trekken bij de geschiedenis, van de Indusbeschaving tot de Moghuls, maar besteden ook veel aandacht aan het enorme kunstpatrimonium, dat een rijke iconografische bron is voor de wisselende rijken en machten. Een derde grote pijler van de cursus is de religie. Het subcontinent is trouwens de bakermat van de grote oosterse religies: het hindoeïsme, het boeddhisme en het jaïnisme. Verder komen ook maatschappelijke fenomenen aan bod, zoals het kastenstelsel.

TURNHOUT

De Islamitische gemeenschap in Genk Genk is een kleurrijke stad. Dankzij het mijnverleden heeft Genk een prachtige ergernis meegekregen op architecturaal en sociaal vlak. Deze dagtrip leidt je rond in het kleurrijke

leven van Genk en je maakt kennis met de verschillende geloofsgemeenschappen. Op het programma staan een Turks ontbijt, een bezoek aan de Turkse moskee, een Grieks middagmaal, …

Praktische gegevens: Datum: 6 woensdagen vanaf 16 februari, telkens van 19.30 tot 22.00u Plaats: de Warande Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Prijs: 56,5 euro (amarantleden), 64 euro (-26/+60), 67 euro (niet-leden) Organisatoren: Amarant Inschrijven: Amarant – 070-23 30 48

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

Praktische gegevens: Datum: zaterdag 19 februari Prijs: 35 euro Organisator: KWB St.-Pieter i.s.m. Vormingplus Kempen, dienst cultuurcoördinatie van de stad Turnhout en ACW regio Kempen Inschrijven: Francis Deckx - Wouwerstraat 46 2300 Turnhout – T 014-42 04 74 francis.deckx@skynet.be

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

Leesgroep

TURNHOUT

De vrouwelijke toets Vrouwelijke kunstenaars van de middeleeuwen tot de 19e eeuw Vrouwelijke kunstenaars zijn lange tijd onbekend gebleven. Bij 'grote meesters' denken we onwillekeurig aan mannen. Toch hebben vele bijzonder getalenteerde kunstenaressen ook hun stempel op de kunstgeschiedenis gedrukt. Deze lessenreeks biedt een alternatieve terugblik op zes eeuwen kunstgeschiedenis, een soort ontdekkingstocht waarin de vrouwelijke

kunstenaar centraal staat. Maar deze cursus is niet enkel een zoektocht naar vergeten kunstenaressen uit het verre en nabije verleden. We besteden ook aandacht aan de omstandigheden en de context waarin ze leefden én het waarom van hun relatieve onbekendheid.

Praktische gegevens: Datum: 6 maandagen vanaf 14 februari, van 19.30 tot 22.00u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Prijs: 56,5 euro (amarantleden), 64 euro (-26/+60), 67 euro (niet-leden) Organisatoren: Amarant Inschrijven: Amarant – 070-23 30 48

Lezen doe je weliswaar alleen, maar toch stellen vele mensen het op prijs hun leeservaringen met anderen te delen. Een leesclub is een uitstekend forum om met andere lezers in contact te komen en te praten over boeken. Wat er op het leesmenu staat, wordt afgesproken met de deelnemers. Het te bespreken boek wordt vooraf thuis gelezen. Natuurlijk heb je hiervoor geen specifieke literatuurkennis en leeservaring nodig. Patrick Brems leidt het geheel in goede banen en zorgt ervoor dat je in een ongedwongen

sfeer je leeservaring kan verrijken met de inzichten en interpretaties van de andere deelnemers. De Openbare Bibliotheek van Turnhout voorziet de deelnemers van de te lezen boeken. Het programma voor het voorjaar ziet er als volgt uit: • 21 februari: ‘Trots en vooroordeel’ (Pride and Prejudice) van Jane Austen • 18 april: ‘Het portret van Dorian Gray’ (Oscar Wilde) • 20 juni: ‘De kolonel krijgt nooit post’ (G. G. Marquez)

Praktische gegevens: Data: 3 maandagen om 20.00u. Plaats: Bibliotheek Turnhout – Warandestraat 42 – 2300 Turnhout Begeleiding: Patrick Brems Organisator: Bibliotheek Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen Prijs: 4 euro (per avond, koffie inbegrepen) Inschrijven: Vormingplus Kempen. Maximum aantal deelnemers: 14

TURNHOUT

Toen Hugo Van Dienderen begin 2002 van zijn arts hoorde dat hij prostaatkanker had, was dat een hele schok. Die diagnose spoorde hem aan op zoek te gaan naar een meer gezonde levenswijze om de kankertherapie meer kansen te geven en om de ongewenste cellen te verslaan. Als modern senior raadpleegde hij internet, las boeken, consulteerde dokters en volg-

30 | Vormingplus Kempen

de cursussen. Al zijn bevindingen probeerde hij in zijn leven te integreren. In zijn gezondheidsprogramma krijgen voeding, beweging en stressbestrijding een prominente plaats. Tijdens deze lezing vertelt Hugo vanuit zijn ervaringen. Maar de persoonlijke gezondheidsproblematiek wordt ook maatschappelijk gekaderd.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 15 februari om 14.00u Plaats: Vormingplus Kempen - Otterstraat 109 bus 4 (eerste verdieping) - 2300 Turnhout Begeleiding: Hugo Van Dienderen, gepensioneerd, ex-radiojournalist VRT. Momenteel verantwoordelijk voor Groen!Plus, de seniorenwerking van Groen! Organisatoren: Grijze Panters, afdeling Turnhout i.s.m. Vormingplus Kempen Info: Grijze Panters, afdeling Turnhout - Nicole Broere T 014-67 94 79

TURNHOUT

De waarheid achter Caesar Romeinen in onze gewesten Volgens de geschiedenisboeken veroverde Julius Caesar in 51 v. Chr. onze gewesten. Maar klopt dat wel? Wat vertellen de Romeinse sites van o.a. Tongeren, Velzeke en Oudenburg ons hierover? Hoe verliep de romanisering? Wat gebeurde er met de Keltische bevolking die hier leefde? Wat leren de archeologische vondsten ons over de Romeinse economie, het leger, het dagelijks leven? En hoe kwam er een einde aan

de Gallo-Romeinse beschaving? Er bestaan heel wat mythes over de verovering van onze gewesten en de daaropvolgende romanisering. Hugo Thoen brengt aan de hand van archeologische bronnen uit heel België een exclusief overzicht van de Romeinse samenleving bij ons en maakt op die manier komaf met een aantal clichés over ons Romeins verleden.

Praktische gegevens: Data: 5 woensdagen vanaf 23 februari, van 14.00 tot 16.00 u Plaats: feestzaal H.Grafinstituut Baron Dufourstraat, poort A - 2300 Turnhout Begeleiding: Prof. Hugo Thoen, doctor in de archeologie Organisator: Universiteit Vrije tijd i.s.m. Davidsfonds regio Turnhout en Vosselaar Prijs: 45 euro (niet-leden), 40 euro (Davidsfondsleden) Inschrijven: Frans Van Gerven – 014-61 30 95

Vormingplus Kempen | 31

EXTERNE ORGANISATOR

Senior en gezond, een alternatieve getuigenis


Activiteiten | Kempen per gemeente Wereldvrouwenmars Digitaal Chatsessie met vrouwen uit verschillende landen rond 'vrouwen en geweld' en 'vrouwen en armoede'. Maken van een virtueel patchwork.

TURNHOUT

Wereldvrouwenmars Digitaal Chatsessie met vrouwen uit verschillende landen rond 'vrouwen en geweld' en 'vrouwen en armoede'. Maken van een virtueel patchwork.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 1 en 8 maart van 9.00 tot 12.00u Plaats: Digid@k Vaart – Kon. Elisabethlei 9 - 2300 Turnhout Begeleiding: Peter Eylenbosch Projectmedewerker Digid@k

Prijs: gratis Organisator: Strategisch Plan Kempen vzw - Digid@k i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Digid@k Vaart Kon. Elisabethlei 9 - 2300 Turnhout – T 014-55 81 20

Praktische gegevens: Datum: donderdag 3 en 10 maart van 13.30 tot 16.30u. Plaats: Digid@k Pricma Sint-Antoniusstraat 24 - 2300 Turnhout Begeleiding: Peter Eylenbosch Projectmedewerker Digid@k

Prijs: gratis Organisator: Strategisch Plan Kempen vzw - Digid@k i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Digid@k Pricma Sint-Antoniusstraat 24 - 2300 Turnhout – T 014-68 97 75

TURNHOUT

Gelukkige kinderen: een droom van elke ouder Kinderen helpen opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen is niet eenvoudig. Welke zijn de basishoudingen die hiertoe kunnen bijdragen? Hoe kun je op een gezonde manier grenzen stellen aan kinderen? Hoe kun je je kind een fijn gevoel van eigenwaarde helpen ontwikkelen? Hoe help je je kind beslissingen nemen? De lezing wordt benaderd vanuit

de visie van PRH op de groei van het kind naar volwassenheid vanuit het geloof dat ouders de wijsheid in zich dragen voor de opvoeding van hun kinderen. Dit wordt aangevuld met concrete ervaringen van ouders. Tot slot wordt het vormingsaanbod en de methode van Levenswijzer voorgesteld en is er ruimte voor vragen vanuit de zaal.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 15 maart van 20.00 tot 22.00u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 -2300 Turnhout Begeleiding: Greet Balemans Organisator : PRH- Persoonlijkheid en Relaties Inschrijven: PRH - Greet Balemans - Schoolblok 3b 2275 Gierle – T 014-55 48 90 - greet.balemans@prh.be

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan Malevich hoopte dat deze duisternis gevoelens van spiritualiteit zou oproepen, terwijl Kapoor er de Freudiaanse angst voor het graf mee opriep. Gelukkig hoeft men niet te kiezen tussen licht en duisternis en kan je net zoals Fabre genieten van het uur 'blauw', de exacte overgang tussen nacht en dag, het punt waarop de natuur ontwaakt.

Praktische gegevens: Datum: zaterdag 20 maart, van 10.00 tot 12.30u en van 14.00 tot 15.30u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Begeleiding: Christophe De Jaeger Prijs: 18 euro (amarantleden), 19,5 euro (-26/+60), 20,5 euro (niet-leden) Organisator: Amarant Inschrijven: Amarant – 070-23 30 48

TURNHOUT

Een strategie voor onthaasting: zinvol leven in de eeuw van de versnelling? We leven vandaag in het millennium van de versnelling. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw kwam een exponentiële versnelling op gang: de trein, de auto, het vliegtuig, de computer, het internet. Zo is onze tijd een tijd geworden van ongelooflijke haast. Het opgedreven leefritme is één van de meest tekenende factoren van de tijdsgeest. De economische en technische vooruitgang is gericht op steeds méér, steeds beter, steeds sneller en steeds efficiënter. Dat leidt on-

vermijdelijk naar een cultuur van actie waarin mensen hun identiteit maken door voortdurend bezig te zijn en dat in een steeds hoger tempo. Alles moet sneller en wie niet kan volgen telt niet meer mee. We hebben zoveel te doen zodat we haast geen tijd meer hebben voor dingen die we zouden moeten doen (rust, stilte, bezinning, menselijk relaties en contact, zelfontplooiing, ontspanning, bezig zijn met de kinderen, enz.). Hoe kunnen we in deze eeuw van haast een strategie voor onthaasting opbouwen?

Praktische gegevens: Datum: vrijdag 15 april om 13.30u Plaats: Vormingplus Kempen Otterstraat 109/4 - 2300 Turnhout Begeleiding: Willy Deckers Prijs: 5 euro Organisator: VIM-groep i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Lut Verhulst Bevrijdingslaan 17 - 2350 Vosselaar T 014-41 41 05

De behoefte aan veiligheid is een normale behoefte van ieder kind. Er is nood aan fysieke veiligheid om te kunnen leven zonder gevaren. Er is ook behoefte aan affectieve veiligheid. Daarnaast hebben kinderen grenzen nodig op

hun maat. In deze cursus kijken we naar onze kinderen en naar hun behoefte aan veiligheid op deze drie terreinen en staan we stil bij hoe wij op deze behoefte (kunnen) antwoorden.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 19 en 26 april en 3 mei, telkens van 19.00 tot 22.15u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Begeleiding: Jos Van Gorp, medewerker van PRH Organisatoren: PRH- Persoonlijkheid en Relaties Inschrijven: Jos Van Gorp - Heibloemstraat 16 2560 Nijlen – T 03-481 72 02

Praktische gegevens: Datum: Deze tentoonstelling loopt al sinds december 2003 en is wegens groot succes verlengd tot de zomer van 2005. De tentoonstelling is vrij toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00u. Op zondag, maandag en s' avonds in de week enkel voor groepen, en dit na afspraak. Plaats: Natuurpunt Museum Graatakker 11 - 2300 Turnhout Prijs: gratis. 25 euro per gids Organisator: Natuurpunt Educatie - Tineke Thijs – T 014-47 29 55

EXTERNE ORGANISATOR

De veiligheid van grenzen om te kunnen groeien. Hoe geef ik kinderen veiligheid op hun maat?

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

Hoe functioneert licht in de kunst? Licht is soms de bron van kleurenrijkdom en vreugde. Zo bracht Flavin met T+L-lampen ooit licht in zijn duister bestaan als museumbewaker. Maar ditzelfde licht kan ook vervreemding, afstandelijkheid en een gruwelijk verleden suggereren zoals in het oevre van Tuymans. Sommige kunstenaars keren zich zelfs af van het licht en vervallen in een ondoorgrondelijke duisternis.

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

TURNHOUT

Tentoonstelling 'Insecten in de schijnwerpers' Insecten zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Zonder insecten zou ons leven er immers helemaal anders uitzien of misschien zelfs onmogelijk worden. Daarenboven zijn velen van deze diertjes ongelooflijk mooi en hebben ze vaak intrigerende gewoontes en leefwijzen. De tentoonstelling biedt je de kans om zelf deze wondere wereld te ontdekken. Naast een beperkt stukje theoretische achter-

grond zal je heel wat elementen zelf kunnen ervaren door te kijken, voelen, luisteren, ruiken. Je kan zelf uitproberen hoe insecten hun partners lokken, bekijk de wereld een keertje door de ogen van een insect, en ontdek wat er juist gebeurt als een insect een bloem bezoekt. Als rode draad doorheen de tentoonstelling worden insecten uit stripverhalen vergeleken met hun echte broers en zussen.

WESTERLO

Eva’s rib Eva's Rib is een wetenschappelijk bijgestuurde versie van het scheppingsverhaal. Aan de hand van een analyse van de biologische oorsprong van verschillen tussen mannen en vrouwen maakt Dirk Draulans een wetenschappelijke reis doorheen diverse disciplines als de prehistorie,

de embryologie, de gedragsbiologie en de neurologie. Dit om antwoorden te vinden op belangrijke vragen als: Begon het leven met de man? Waarom duurt een verliefdheid nooit meer dan vier jaar? Is het waar dat vrouwen beter zijn in wiskunde dan mannen?

TURNHOUT

Praktische gegevens: Datum: woensdag 16 februari om 20.15u Plaats: Bibliotheek Westerlo - Kasteelpark 5 2260 Westerlo Begeleiding: Dirk Draulans, journalist Knack Prijs: 4 euro (CJP en Plus-3-Pas: 3 euro) - incl. drankje Organisator: Bibliotheek Westerlo i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Bibliotheek Westerlo - Kasteelpark 5 - 2260 Westerlo – T 014-54 94 62 - info.westerlo@bibliotheek.be

LETS, regio Turnhout Meer informatie op pagina 28.

32 | Vormingplus Kempen

Praktische gegevens: Linda Dries - T 014-45 13 11 linda.dries@skynet.be Marianne Smet - T 014-43 72 95 marianne.smet@yucom.be Lydia Bras - T 014-43 71 82 lydia.bras@skynet.be Joke Panneels - T 014-63 20 14 jokepanneels@yahoo.com

WESTERLO

De 10 nieuwe landen van de EU in de kijker De bibliotheek van Westerlo zet tijdens de periode april- juni de 10 nieuwe landen van de EU in de kijker. Er zal zowel aandacht zijn voor reizen en geschiedenis, als voor het culinaire. Ook 3 literaire tentoonstellingen (Poolse, Tsjechische en Hongaarse literatuur) en enkele lezingen

staan op het programma. Zo zal o.a. op dinsdag 17 mei Marc Bourgeois het thema ‘Hoe Europees is de kunst van de 10 nieuwelingen in de EU?’ brengen. Een volledige brochure met vermelding van al deze initiatieven kan opgevraagd worden bij de bibliotheek van Westerlo.

Praktische gegevens: Plaats: bibliotheek Westerlo Kasteelpark 5 - 2260 Westerlo Organisator: bibliotheek Westerlo i.s.m. Vormingplus Kempen. Inschrijven: Westerlo - Kasteelpark 5 - 2260 Westerlo – T 014-54 94 62 – info.westerlo@bibliotheek.be

Vormingplus Kempen | 33


Activiteiten | Kempen per gemeente Wereldvrouwenmars Digitaal Chatsessie met vrouwen uit verschillende landen rond 'vrouwen en geweld' en 'vrouwen en armoede'. Maken van een virtueel patchwork.

TURNHOUT

Wereldvrouwenmars Digitaal Chatsessie met vrouwen uit verschillende landen rond 'vrouwen en geweld' en 'vrouwen en armoede'. Maken van een virtueel patchwork.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 1 en 8 maart van 9.00 tot 12.00u Plaats: Digid@k Vaart – Kon. Elisabethlei 9 - 2300 Turnhout Begeleiding: Peter Eylenbosch Projectmedewerker Digid@k

Prijs: gratis Organisator: Strategisch Plan Kempen vzw - Digid@k i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Digid@k Vaart Kon. Elisabethlei 9 - 2300 Turnhout – T 014-55 81 20

Praktische gegevens: Datum: donderdag 3 en 10 maart van 13.30 tot 16.30u. Plaats: Digid@k Pricma Sint-Antoniusstraat 24 - 2300 Turnhout Begeleiding: Peter Eylenbosch Projectmedewerker Digid@k

Prijs: gratis Organisator: Strategisch Plan Kempen vzw - Digid@k i.s.m. Platform Wereldvrouwenmars Kempen Inschrijven: Digid@k Pricma Sint-Antoniusstraat 24 - 2300 Turnhout – T 014-68 97 75

TURNHOUT

Gelukkige kinderen: een droom van elke ouder Kinderen helpen opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen is niet eenvoudig. Welke zijn de basishoudingen die hiertoe kunnen bijdragen? Hoe kun je op een gezonde manier grenzen stellen aan kinderen? Hoe kun je je kind een fijn gevoel van eigenwaarde helpen ontwikkelen? Hoe help je je kind beslissingen nemen? De lezing wordt benaderd vanuit

de visie van PRH op de groei van het kind naar volwassenheid vanuit het geloof dat ouders de wijsheid in zich dragen voor de opvoeding van hun kinderen. Dit wordt aangevuld met concrete ervaringen van ouders. Tot slot wordt het vormingsaanbod en de methode van Levenswijzer voorgesteld en is er ruimte voor vragen vanuit de zaal.

Praktische gegevens: Datum: dinsdag 15 maart van 20.00 tot 22.00u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 -2300 Turnhout Begeleiding: Greet Balemans Organisator : PRH- Persoonlijkheid en Relaties Inschrijven: PRH - Greet Balemans - Schoolblok 3b 2275 Gierle – T 014-55 48 90 - greet.balemans@prh.be

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan Malevich hoopte dat deze duisternis gevoelens van spiritualiteit zou oproepen, terwijl Kapoor er de Freudiaanse angst voor het graf mee opriep. Gelukkig hoeft men niet te kiezen tussen licht en duisternis en kan je net zoals Fabre genieten van het uur 'blauw', de exacte overgang tussen nacht en dag, het punt waarop de natuur ontwaakt.

Praktische gegevens: Datum: zaterdag 20 maart, van 10.00 tot 12.30u en van 14.00 tot 15.30u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Begeleiding: Christophe De Jaeger Prijs: 18 euro (amarantleden), 19,5 euro (-26/+60), 20,5 euro (niet-leden) Organisator: Amarant Inschrijven: Amarant – 070-23 30 48

TURNHOUT

Een strategie voor onthaasting: zinvol leven in de eeuw van de versnelling? We leven vandaag in het millennium van de versnelling. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw kwam een exponentiële versnelling op gang: de trein, de auto, het vliegtuig, de computer, het internet. Zo is onze tijd een tijd geworden van ongelooflijke haast. Het opgedreven leefritme is één van de meest tekenende factoren van de tijdsgeest. De economische en technische vooruitgang is gericht op steeds méér, steeds beter, steeds sneller en steeds efficiënter. Dat leidt on-

vermijdelijk naar een cultuur van actie waarin mensen hun identiteit maken door voortdurend bezig te zijn en dat in een steeds hoger tempo. Alles moet sneller en wie niet kan volgen telt niet meer mee. We hebben zoveel te doen zodat we haast geen tijd meer hebben voor dingen die we zouden moeten doen (rust, stilte, bezinning, menselijk relaties en contact, zelfontplooiing, ontspanning, bezig zijn met de kinderen, enz.). Hoe kunnen we in deze eeuw van haast een strategie voor onthaasting opbouwen?

Praktische gegevens: Datum: vrijdag 15 april om 13.30u Plaats: Vormingplus Kempen Otterstraat 109/4 - 2300 Turnhout Begeleiding: Willy Deckers Prijs: 5 euro Organisator: VIM-groep i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Lut Verhulst Bevrijdingslaan 17 - 2350 Vosselaar T 014-41 41 05

De behoefte aan veiligheid is een normale behoefte van ieder kind. Er is nood aan fysieke veiligheid om te kunnen leven zonder gevaren. Er is ook behoefte aan affectieve veiligheid. Daarnaast hebben kinderen grenzen nodig op

hun maat. In deze cursus kijken we naar onze kinderen en naar hun behoefte aan veiligheid op deze drie terreinen en staan we stil bij hoe wij op deze behoefte (kunnen) antwoorden.

Praktische gegevens: Datum: donderdag 19 en 26 april en 3 mei, telkens van 19.00 tot 22.15u Plaats: de Warande - Warandestraat 42 - 2300 Turnhout Begeleiding: Jos Van Gorp, medewerker van PRH Organisatoren: PRH- Persoonlijkheid en Relaties Inschrijven: Jos Van Gorp - Heibloemstraat 16 2560 Nijlen – T 03-481 72 02

Praktische gegevens: Datum: Deze tentoonstelling loopt al sinds december 2003 en is wegens groot succes verlengd tot de zomer van 2005. De tentoonstelling is vrij toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00u. Op zondag, maandag en s' avonds in de week enkel voor groepen, en dit na afspraak. Plaats: Natuurpunt Museum Graatakker 11 - 2300 Turnhout Prijs: gratis. 25 euro per gids Organisator: Natuurpunt Educatie - Tineke Thijs – T 014-47 29 55

EXTERNE ORGANISATOR

De veiligheid van grenzen om te kunnen groeien. Hoe geef ik kinderen veiligheid op hun maat?

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

Hoe functioneert licht in de kunst? Licht is soms de bron van kleurenrijkdom en vreugde. Zo bracht Flavin met T+L-lampen ooit licht in zijn duister bestaan als museumbewaker. Maar ditzelfde licht kan ook vervreemding, afstandelijkheid en een gruwelijk verleden suggereren zoals in het oevre van Tuymans. Sommige kunstenaars keren zich zelfs af van het licht en vervallen in een ondoorgrondelijke duisternis.

EXTERNE ORGANISATOR

TURNHOUT

TURNHOUT

Tentoonstelling 'Insecten in de schijnwerpers' Insecten zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Zonder insecten zou ons leven er immers helemaal anders uitzien of misschien zelfs onmogelijk worden. Daarenboven zijn velen van deze diertjes ongelooflijk mooi en hebben ze vaak intrigerende gewoontes en leefwijzen. De tentoonstelling biedt je de kans om zelf deze wondere wereld te ontdekken. Naast een beperkt stukje theoretische achter-

grond zal je heel wat elementen zelf kunnen ervaren door te kijken, voelen, luisteren, ruiken. Je kan zelf uitproberen hoe insecten hun partners lokken, bekijk de wereld een keertje door de ogen van een insect, en ontdek wat er juist gebeurt als een insect een bloem bezoekt. Als rode draad doorheen de tentoonstelling worden insecten uit stripverhalen vergeleken met hun echte broers en zussen.

WESTERLO

Eva’s rib Eva's Rib is een wetenschappelijk bijgestuurde versie van het scheppingsverhaal. Aan de hand van een analyse van de biologische oorsprong van verschillen tussen mannen en vrouwen maakt Dirk Draulans een wetenschappelijke reis doorheen diverse disciplines als de prehistorie,

de embryologie, de gedragsbiologie en de neurologie. Dit om antwoorden te vinden op belangrijke vragen als: Begon het leven met de man? Waarom duurt een verliefdheid nooit meer dan vier jaar? Is het waar dat vrouwen beter zijn in wiskunde dan mannen?

TURNHOUT

Praktische gegevens: Datum: woensdag 16 februari om 20.15u Plaats: Bibliotheek Westerlo - Kasteelpark 5 2260 Westerlo Begeleiding: Dirk Draulans, journalist Knack Prijs: 4 euro (CJP en Plus-3-Pas: 3 euro) - incl. drankje Organisator: Bibliotheek Westerlo i.s.m. Vormingplus Kempen Inschrijven: Bibliotheek Westerlo - Kasteelpark 5 - 2260 Westerlo – T 014-54 94 62 - info.westerlo@bibliotheek.be

LETS, regio Turnhout Meer informatie op pagina 28.

32 | Vormingplus Kempen

Praktische gegevens: Linda Dries - T 014-45 13 11 linda.dries@skynet.be Marianne Smet - T 014-43 72 95 marianne.smet@yucom.be Lydia Bras - T 014-43 71 82 lydia.bras@skynet.be Joke Panneels - T 014-63 20 14 jokepanneels@yahoo.com

WESTERLO

De 10 nieuwe landen van de EU in de kijker De bibliotheek van Westerlo zet tijdens de periode april- juni de 10 nieuwe landen van de EU in de kijker. Er zal zowel aandacht zijn voor reizen en geschiedenis, als voor het culinaire. Ook 3 literaire tentoonstellingen (Poolse, Tsjechische en Hongaarse literatuur) en enkele lezingen

staan op het programma. Zo zal o.a. op dinsdag 17 mei Marc Bourgeois het thema ‘Hoe Europees is de kunst van de 10 nieuwelingen in de EU?’ brengen. Een volledige brochure met vermelding van al deze initiatieven kan opgevraagd worden bij de bibliotheek van Westerlo.

Praktische gegevens: Plaats: bibliotheek Westerlo Kasteelpark 5 - 2260 Westerlo Organisator: bibliotheek Westerlo i.s.m. Vormingplus Kempen. Inschrijven: Westerlo - Kasteelpark 5 - 2260 Westerlo – T 014-54 94 62 – info.westerlo@bibliotheek.be

Vormingplus Kempen | 33


Onze collega’s in de Kempen | Graag verwijzen we ook naar het aanbod van andere instellingen die van de Kempen een regio maken waar het prettig leren is.

vzw KREATIEF Bij vzw Kreatief kan je terecht voor een waaier van activiteiten en cursussen. Er wordt gewerkt met respect voor ieders tempo, zo praktisch mogelijk en zeer prijsbewust. De 250 vrijwilligers zijn de troef van deze organisatie. Kreatief heeft 15 plaatselijke werkingen uitgebouwd over het ganse grondgebied van de Kempen.Het aanbod varieert van kunst en creativiteit over sport en gezondheid tot taal- en computercursussen. Contact: Reinhilde Rombouts, Emiel Van Roeystraat 8, 2310 Rijkevorsel. T 03-314 37 86 - kreatief@tiscali.be

Westels Atelier `t Westels Atelier ('t WAT) is een vormingscentrum met dagwerking voor volwassenen. Het WAT wil mensen een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden om zich op velerlei vlakken te ontplooien. Bovendien wil het WAT tegemoet komen aan de nood tot het leggen van sociale contacten. De volledige werking wordt gedragen door de vele vrijwillige medewerk(st)ers. Contact: ‘t Westels Atelier, Abdijstraat 40 D, 2260 Tongerlo. T 014-54 44 86 -Wat@Advalvas.be - www.westelsatelier.be.

Pionier en Delfstof Pionier en Delfstof zijn twee organisaties verbonden aan het Cultuurcentrum ’t Getouw in Mol. Ze organiseren respectievelijk overdag en ’s avonds een gamma aan cursussen en workshops. Je kan er terecht voor cursussen rond crea, kunst, dans, actualiteit, … Contact: T 014-33 08 92 (Delfstof) of 014-32 27 87 (Pionier) - www.getouw.be

Dinamo en de Warande In de schoot van de Turnhoutse Warande organiseert Dinamo al 20 jaar een brede waaier van cursussen, workshops, uitstappen, taallessen, … De activiteiten van Dinamo vinden overdag plaats en worden begeleid door vrijwilligers. De Warande van haar kant biedt ‘s avonds geregeld cursussen of vormingsactiviteiten aan, die meestal gelinkt zijn met de artistieke programmatie. Contact: Dinamo - T 014-47 21 64 - info@warande.be - www.warande.be

Vind je jouw vereniging of organisatie niet terug in de lijst? Dat is goed mogelijk. De Kempen bruist van het leven. Vervolledig het plaatje mee en laat ons weten wie we over het hoofd zien. De spelregels om volgende maal in deze brochure te komen zijn eenvoudig. Organisaties die activiteiten aanbieden die de gemeentegrenzen overstijgen en die open staan voor iedereen, komen in aanmerking. Het moet wel gaan om vormingsactiviteiten die niet diplomagericht zijn. Of om het allemaal wat officiëler te zeggen: aanbieders van niet-formele educatie die een educatief aanbod met regionale of subregionale uitstraling organiseren, komen in aanmerking. Organisaties die gesubsidieerd worden door het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenwerk vermelden we niet in deze brochure maar zetten we graag op onze website.

Onze gespecialiseerde collega’s | Tegelijkertijd met de beslissing van de Vlaamse regering om dertien regionale volkshogescholen op te richten, werd er ook een decreet goedgekeurd dat een aantal organisaties de titel ‘gespecialiseerde vormingsinstelling’ meegaf. Deze organisaties hebben een aanbod rond één specifiek thema in gans Vlaanderen. Dat wil zeggen dat je ze ook in onze regio wel eens kan tegen komen. De activiteiten van deze gespecialiseerde instellingen in onze regio vind je trouwens terug onder de rubriek ‘activiteiten, Kempen per gemeente’, vanaf p. 20. Ze kregen daar een (groene) achtergrond mee. Wij zetten deze gespecialiseerde instellingen voor jullie alvast op een rijtje.

Amarant Amarant organiseert cursussen en lezingen over de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van beeldende kunst, filosofie en hedendaagse muziek. Ook begeleide tentoonstellingsbezoeken, kunsthistorische daguitstappen en reizen vind je in hun aanbod. Amarant verzorgt drie keer per jaar een uitvoerig programma: van gedegen chronologische overzichten in de breedte tot specifieke studies in de diepte, van historische situeringen tot analyses van de actualiteit of eigenzinnige verbindingen tussen verleden en heden.

Amarant werkt ook op bestelling. U kan op hen een beroep doen voor lezingen, cursussen op maat van uw vereniging, de organisatie van daguitstappen en reizen. Contact: Hoogpoort 50 - 9000 Gent T 09-269 17 40 - F 09-233 42 36 - info@amarant.be - www.amarant.be

Centrum voor Christelijk Vormingswerk Het CCV stimuleert en begeleidt leerprocessen met het doel mensen sterker te maken in het nemen van verantwoordelijkheid in samenleving en kerk. Het CCV wil de persoonlijke groei van mensen bevorderen. Het wil hen via vorming toerusten om te leven en te werken in een pluralistische wereld, vanuit een eigen weerbare identiteit en met respect voor de eigenheid van de andere. Zo wil het CCV een bijdrage leveren aan de maatschappijopbouw.

Hiertoe biedt het CCV vormingsprogramma’s, begeleiding, animatie en advies aan, zowel voor een breed publiek als voor professioneel werkenden. Het CCV is een christelijke instelling; dat blijkt uit het gehanteerde mens- en wereldbeeld en uit het gethematiseerd aanbod rond zingeving en geloof. Contact: Groenenborgerlaan 149 – 2020 Antwerpen T 03-287 35 83 – antwerpen@ccv.be – www.ccv.be

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Natuur- en milieueducatie is een organisatie die als doel voor ogen heeft mensen in staat te stellen zelf de keuzes te maken die ze nodig achten om te komen tot meer natuur en een beter milieu.

De cursus natuurgids vormt sedert 1966 de ruggengraat van de CVN-werking. Al meer dan 6.000 cursisten ontvingen het natuurgidsdiploma. CVN-natuurgidsen zijn in alle geledingen van de natuurbehouds- en milieubeweging actief. Contact: Ommeganckstraat 20 - 2018 Antwerpen T 03-226 02 91 – F 03-233 59 97 - c.v.n@pi.be - www.natuureducatie-cvn.be

In Verde Het vroegere Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal heet nu In verde. Deze organisatie beoogt met haar cursussen zowel professionals, beheerders als het ruime publiek vorming te verschaffen over een beter, duurzamer en veiliger beheer van onze groene ruimte.

Contact: Duboislaan 2 – 1560 Hoeilaart T 02-657 93 64 – F 02-657 57 54 – boseducatie@vlaanderen.be – www.ebg.be

K.H.Kempen: Universiteit Derde Leeftijd Universiteit Derde Leeftijd Geel (UDL) is een initiatief van de Katholieke Hogelschool Kempen. De lezingen en cursusreeksen richten zich naar 55-plussers en vinden plaats op de campus in Geel. In het academiejaar 2004-2005 is een serie van 25 lezingen rond diverse thema’s voorzien, telkens op dinsdagnamiddag. In het voorjaar organiseert de UDL nog een themareeks over de ‘Belgische kunst van de 19de en 20ste eeuw’ die op donderdagnamiddag plaatsvindt. Contact: KHKempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel. T 014-56 23 13 (Myriam Appels) - udl@khk.be - www.khk.be/udl.

34 | Vormingplus Kempen

Halewynstichting De Halewynstichting verzorgt permanente muziekeducatie met als doel het actief musiceren te stimuleren, het algemeen musiceerniveau te verbeteren en nieuwe en/of recente muziekstijlen te ondersteunen. Geen enkele muziekstijl wordt uitgesloten. Zowel absolute beginners als professionelen zijn welkom.

De cursussen bestaan als module, avondleergang, weekendworkshop of vakantiecursus. Contact : Le Grellelei 10 – 2600 Berchem T 03-239 66 02 – www.halewynstichting.be

Vormingplus Kempen | 35


Onze collega’s in de Kempen | Graag verwijzen we ook naar het aanbod van andere instellingen die van de Kempen een regio maken waar het prettig leren is.

vzw KREATIEF Bij vzw Kreatief kan je terecht voor een waaier van activiteiten en cursussen. Er wordt gewerkt met respect voor ieders tempo, zo praktisch mogelijk en zeer prijsbewust. De 250 vrijwilligers zijn de troef van deze organisatie. Kreatief heeft 15 plaatselijke werkingen uitgebouwd over het ganse grondgebied van de Kempen.Het aanbod varieert van kunst en creativiteit over sport en gezondheid tot taal- en computercursussen. Contact: Reinhilde Rombouts, Emiel Van Roeystraat 8, 2310 Rijkevorsel. T 03-314 37 86 - kreatief@tiscali.be

Westels Atelier `t Westels Atelier ('t WAT) is een vormingscentrum met dagwerking voor volwassenen. Het WAT wil mensen een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden om zich op velerlei vlakken te ontplooien. Bovendien wil het WAT tegemoet komen aan de nood tot het leggen van sociale contacten. De volledige werking wordt gedragen door de vele vrijwillige medewerk(st)ers. Contact: ‘t Westels Atelier, Abdijstraat 40 D, 2260 Tongerlo. T 014-54 44 86 -Wat@Advalvas.be - www.westelsatelier.be.

Pionier en Delfstof Pionier en Delfstof zijn twee organisaties verbonden aan het Cultuurcentrum ’t Getouw in Mol. Ze organiseren respectievelijk overdag en ’s avonds een gamma aan cursussen en workshops. Je kan er terecht voor cursussen rond crea, kunst, dans, actualiteit, … Contact: T 014-33 08 92 (Delfstof) of 014-32 27 87 (Pionier) - www.getouw.be

Dinamo en de Warande In de schoot van de Turnhoutse Warande organiseert Dinamo al 20 jaar een brede waaier van cursussen, workshops, uitstappen, taallessen, … De activiteiten van Dinamo vinden overdag plaats en worden begeleid door vrijwilligers. De Warande van haar kant biedt ‘s avonds geregeld cursussen of vormingsactiviteiten aan, die meestal gelinkt zijn met de artistieke programmatie. Contact: Dinamo - T 014-47 21 64 - info@warande.be - www.warande.be

Vind je jouw vereniging of organisatie niet terug in de lijst? Dat is goed mogelijk. De Kempen bruist van het leven. Vervolledig het plaatje mee en laat ons weten wie we over het hoofd zien. De spelregels om volgende maal in deze brochure te komen zijn eenvoudig. Organisaties die activiteiten aanbieden die de gemeentegrenzen overstijgen en die open staan voor iedereen, komen in aanmerking. Het moet wel gaan om vormingsactiviteiten die niet diplomagericht zijn. Of om het allemaal wat officiëler te zeggen: aanbieders van niet-formele educatie die een educatief aanbod met regionale of subregionale uitstraling organiseren, komen in aanmerking. Organisaties die gesubsidieerd worden door het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenwerk vermelden we niet in deze brochure maar zetten we graag op onze website.

Onze gespecialiseerde collega’s | Tegelijkertijd met de beslissing van de Vlaamse regering om dertien regionale volkshogescholen op te richten, werd er ook een decreet goedgekeurd dat een aantal organisaties de titel ‘gespecialiseerde vormingsinstelling’ meegaf. Deze organisaties hebben een aanbod rond één specifiek thema in gans Vlaanderen. Dat wil zeggen dat je ze ook in onze regio wel eens kan tegen komen. De activiteiten van deze gespecialiseerde instellingen in onze regio vind je trouwens terug onder de rubriek ‘activiteiten, Kempen per gemeente’, vanaf p. 20. Ze kregen daar een (groene) achtergrond mee. Wij zetten deze gespecialiseerde instellingen voor jullie alvast op een rijtje.

Amarant Amarant organiseert cursussen en lezingen over de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van beeldende kunst, filosofie en hedendaagse muziek. Ook begeleide tentoonstellingsbezoeken, kunsthistorische daguitstappen en reizen vind je in hun aanbod. Amarant verzorgt drie keer per jaar een uitvoerig programma: van gedegen chronologische overzichten in de breedte tot specifieke studies in de diepte, van historische situeringen tot analyses van de actualiteit of eigenzinnige verbindingen tussen verleden en heden.

Amarant werkt ook op bestelling. U kan op hen een beroep doen voor lezingen, cursussen op maat van uw vereniging, de organisatie van daguitstappen en reizen. Contact: Hoogpoort 50 - 9000 Gent T 09-269 17 40 - F 09-233 42 36 - info@amarant.be - www.amarant.be

Centrum voor Christelijk Vormingswerk Het CCV stimuleert en begeleidt leerprocessen met het doel mensen sterker te maken in het nemen van verantwoordelijkheid in samenleving en kerk. Het CCV wil de persoonlijke groei van mensen bevorderen. Het wil hen via vorming toerusten om te leven en te werken in een pluralistische wereld, vanuit een eigen weerbare identiteit en met respect voor de eigenheid van de andere. Zo wil het CCV een bijdrage leveren aan de maatschappijopbouw.

Hiertoe biedt het CCV vormingsprogramma’s, begeleiding, animatie en advies aan, zowel voor een breed publiek als voor professioneel werkenden. Het CCV is een christelijke instelling; dat blijkt uit het gehanteerde mens- en wereldbeeld en uit het gethematiseerd aanbod rond zingeving en geloof. Contact: Groenenborgerlaan 149 – 2020 Antwerpen T 03-287 35 83 – antwerpen@ccv.be – www.ccv.be

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Natuur- en milieueducatie is een organisatie die als doel voor ogen heeft mensen in staat te stellen zelf de keuzes te maken die ze nodig achten om te komen tot meer natuur en een beter milieu.

De cursus natuurgids vormt sedert 1966 de ruggengraat van de CVN-werking. Al meer dan 6.000 cursisten ontvingen het natuurgidsdiploma. CVN-natuurgidsen zijn in alle geledingen van de natuurbehouds- en milieubeweging actief. Contact: Ommeganckstraat 20 - 2018 Antwerpen T 03-226 02 91 – F 03-233 59 97 - c.v.n@pi.be - www.natuureducatie-cvn.be

In Verde Het vroegere Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal heet nu In verde. Deze organisatie beoogt met haar cursussen zowel professionals, beheerders als het ruime publiek vorming te verschaffen over een beter, duurzamer en veiliger beheer van onze groene ruimte.

Contact: Duboislaan 2 – 1560 Hoeilaart T 02-657 93 64 – F 02-657 57 54 – boseducatie@vlaanderen.be – www.ebg.be

K.H.Kempen: Universiteit Derde Leeftijd Universiteit Derde Leeftijd Geel (UDL) is een initiatief van de Katholieke Hogelschool Kempen. De lezingen en cursusreeksen richten zich naar 55-plussers en vinden plaats op de campus in Geel. In het academiejaar 2004-2005 is een serie van 25 lezingen rond diverse thema’s voorzien, telkens op dinsdagnamiddag. In het voorjaar organiseert de UDL nog een themareeks over de ‘Belgische kunst van de 19de en 20ste eeuw’ die op donderdagnamiddag plaatsvindt. Contact: KHKempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel. T 014-56 23 13 (Myriam Appels) - udl@khk.be - www.khk.be/udl.

34 | Vormingplus Kempen

Halewynstichting De Halewynstichting verzorgt permanente muziekeducatie met als doel het actief musiceren te stimuleren, het algemeen musiceerniveau te verbeteren en nieuwe en/of recente muziekstijlen te ondersteunen. Geen enkele muziekstijl wordt uitgesloten. Zowel absolute beginners als professionelen zijn welkom.

De cursussen bestaan als module, avondleergang, weekendworkshop of vakantiecursus. Contact : Le Grellelei 10 – 2600 Berchem T 03-239 66 02 – www.halewynstichting.be

Vormingplus Kempen | 35


Onze gespecialiseerde collega’s | Impuls – Vorming, training en procesbeheer Impuls is gespecialiseerd in het thema empowerment via weerbaarheid, diversiteit en leiderschap. De medewerkers van Impuls kiezen voor een vrouwelijke invalshoek. Ze geloven in de kracht van diversiteit en geweldloosheid. Ze komen op voor gelijke kansen en meer gelijkwaardigheid in de samenleving. Impuls geeft vorming en training over agressiebeheersing en weerbare communicatie, over omgaan met verschillen en gender, over leiding geven en veranderingsbeheer. Impuls begeleidt teams en groepen, geeft coaching aan groepen en individuen, geeft supervisie rond haar gespecialiseerde thema’s.

Uitstraling Permanente Vorming – VUB Voor individuele deelnemers is er het open vormingsaanbod dat halfjaarlijks wordt vernieuwd. Impuls werkt ook op maat en ter plaatse. Contact: Leuvensesteenweg 47 – 3200 Aarschot T 016-56 95 68 – info@impulsvorming.be – www.impulsvorming.be

UPV – VUB vzw is een gespecialiseerde vormingsinstelling die aan wetenschapspopularisering doet. UPV organiseert voordrachten(reeksen), interactieve workshops, begeleide bezoeken etc. onder deskundige begeleiding van topwetenschappers. Berichten over wetenschapsontwikkelingen in alle takken is haar missie. Zij maakt moeilijke wetenschappen makkelijk!

Contact: Waversesteenweg 1077 - 1160 Oudergem T 02-629 27 50 – F 02-629 28 74 – upv@vub.ac.be – www.vub.ac.be/UPV

Universiteit Vrije Tijd Natuurpunt Educatie Natuurpunt Educatie stelt zich tot doel mensen te vormen die inzetbaar zijn op het vlak van natuurstudie en –behoud. Met educatie rond natuurstudie, -behoud en –beheer is het uiteindelijk de bedoeling het maatschappelijk draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen te vergroten. De hoofdtaak van Natuurpunt Educatie is dan ook het inrichten van cursussen en het geven van educatieve ondersteuning.

Natuurpunt Educatie werkt ook rond doelgroepenbeleid en communicatie. Ze stelt tentoonstellingen samen en heeft tevens een actief publicatiebeleid. Contact: Graatakker 11 – 2300 Turnhout T 014-47 29 50 – F 014-47 29 51 – educatie@natuurpunt.be – www.natuurpunt.be

hogescholen en worden zeer zorgvuldig gescreend op hun agogische vaardigheden. Er is geen bepaalde voorkennis vereist, iedereen met interesse in het behandelde historische onderwerp is welkom. Contact: Blijde Inkomststraat 77 – 3000 Leuven T 016-31 06 70 – F 016-31 06 08 – universiteit.vrije.tijd@davidsfonds.be www.universiteitvrijetijd.be

Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang

PRH – Persoonlijkheid en relaties PRH is een vormingsinstelling voor volwassenen en jongvolwassenen. Ze stellen zich tot doel de groei van personen te bevorderen, hun onderlinge relaties en hun leven in groep te verbeteren. De gebruikte methodiek is een psycho-pedagogie van de groei.

UVT brengt cursussen rond het thema ‘Geschiedenis voor morgen, cultuur en samenleving in historisch perspectief’. Jaarlijks vinden er meer dan 150 cursussen plaats in een 70-tal steden en gemeenten in Vlaanderen. De cursussen zijn van een hoog, maar ruim toegankelijk niveau. De cursisten verwerven op relatief korte termijn de basiskennis en –inzichten. Daarop wordt verder gebouwd aan de hand van de laatste bevindingen en ontwikkelingen op wetenschappelijk vlak. De docenten zijn daarom externe deskundigen die zelf actief bezig zijn met onderzoek. Ze komen uit alle Vlaamse universiteiten, uit conservatoria en

Contact: Otto Veniusstraat 15 – 2000 Antwerpen T 03-226 53 25 – F 03-231 51 19 – info@prh.be – www.prh.be

VCOK organiseert vorming en bijscholing voor de kinderopvang voor het algemeen welzijnswerk.

Contact: Raas Van Gaverestraat 67a – 9000 Gent T 09-232 47 36 – F 09-232 47 50 – info@vcok.be – www.vcok.be

Vormingsinstituut – Rode Kruis – Vlaanderen Sticting – Lodewijk De Raet De stichting – Lodewijk De Raet werkt reeds meer dan vijftig jaar aan de ontplooiing, emancipatie, mondigheid en participatie van de Vlaamse bevolking. Typisch voor de Stichting is daarbij de bijzondere aandacht voor de complexe samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling en die van onze maatschappij. Dit uit zich in het vormingswerk onder andere door de combinatie van ervaringsgericht leren en filosofische reflectie.

U kan er vandaag terecht als u • actief wil meewerken aan een samenleving waarin ieder er als individu toe doet, met zin voor het sociale en oog voor het economische en politieke. • wil zoeken naar een evenwicht tussen leven en werken. • uw culturele rijkdom wil vergroten door samen met anderen op reis te gaan. Contact: Duboislaan 2 – 1560 Hoeilaart T 02-657 93 64 – F 02-657 57 54 – boseducatie@vlaanderen.be – www.ebg.be

Wie snel optreedt na een ongeval, voorkomt vaak erger. Bovendien is iemand de eerste hulp verlenen makkelijker dan je denkt. Want met kleine handelingen kan je al veel doen. Het Vormingsinstituut Rode KruisVlaanderen leert het je graag. We streven er naar de bevolking in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest zelfredzaam te maken

in eerstehulpverlening. Zo is er altijd iemand in de buurt die hulp kan bieden. Contact: Motstraat 40 – 2800 Mechelen T 015-44 34 74 – F 015- 44 36 68 – info@rodekruis.be – www.rodekruis.be

Wisper Wil je graag ‘leren’ acteren, dansen, verhalen schrijven, schilderen, beeldhouwen, filmen, websites maken, gitaar spelen, …? Het kan allemaal bij Wisper vzw. Wisper is een gespecialiseerde instelling voor actieve kunsteducatie met een zetel in Leuven en één in Gent. De cursussen

en workshops theater, dans, beeldende kunsten, muziek, literatuur en audiovisuele kunsten vinden plaats over heel Vlaanderen. Contact: Diestsesteenweg 104 – 3010 Kessel-Lo – 016-25 16 21 - www.wisper.be

Timotheus Project VZW Timotheus is een ‘project’ dat spiritualiteit met menselijke groei en maatschappelijke vernieuwing wilt verbinden en zich daarbij laat inspireren door wijsheidstradities en religies, zonder hieraan gebonden te zijn. In de praktijk organiseert het Timotheus-Project een uitgebreid vormingsprogramma van cursussen, workshops, voordrachten en opleidingen. Titels van enkele programma’s zijn: Intuïtieve ontwikkeling, Innerlijk leiderschap, Stervensbegeleiding vanuit intuïtief perspectief, Intuïtieve exploraties en wandelingen, Intuïtieve massage.

36 | Vormingplus Kempen

Contact : Du Chastellei 76 – 2170 Merksem T 03-644 53 01 – F 03-644 05 51 – frank.ramaeckers@timotheus.org www.timotheus.org

Zorg-saam, Centrum voor studie, advies en vorming Zorg-Saam is een vormingsinstelling gespecialiseerd inzake ‘zorg’. Door vorming wil Zorg-Saam ‘zorg’ herwaarderen. Mensen geven en ontvangen zorg. Het is juist zorg die de bindende schakel vormt tussen mensen. De vorming is er op gericht volwassenen te ontplooien tot zorgzame burgers in een zorgzame samenleving, een samenleving en cultuur waarin iedere mens iemand is die zorg geeft en zorg ontvangt.

Het aanbod omvat momenteel o.m. zorg voor kinderen, ouderen, zieken, kansarmen, palliatieve zorg, rouw en verlies, en het leren hanteren van stress. Contact: Remylaan 4 b - 3018 Wijgmaal T 016-24 39 75 – F 016-24 39 71 – zorgsaam@zorgsaam.be – www.zorgsaam.be

Vormingplus Kempen | 37


Onze gespecialiseerde collega’s | Impuls – Vorming, training en procesbeheer Impuls is gespecialiseerd in het thema empowerment via weerbaarheid, diversiteit en leiderschap. De medewerkers van Impuls kiezen voor een vrouwelijke invalshoek. Ze geloven in de kracht van diversiteit en geweldloosheid. Ze komen op voor gelijke kansen en meer gelijkwaardigheid in de samenleving. Impuls geeft vorming en training over agressiebeheersing en weerbare communicatie, over omgaan met verschillen en gender, over leiding geven en veranderingsbeheer. Impuls begeleidt teams en groepen, geeft coaching aan groepen en individuen, geeft supervisie rond haar gespecialiseerde thema’s.

Uitstraling Permanente Vorming – VUB Voor individuele deelnemers is er het open vormingsaanbod dat halfjaarlijks wordt vernieuwd. Impuls werkt ook op maat en ter plaatse. Contact: Leuvensesteenweg 47 – 3200 Aarschot T 016-56 95 68 – info@impulsvorming.be – www.impulsvorming.be

UPV – VUB vzw is een gespecialiseerde vormingsinstelling die aan wetenschapspopularisering doet. UPV organiseert voordrachten(reeksen), interactieve workshops, begeleide bezoeken etc. onder deskundige begeleiding van topwetenschappers. Berichten over wetenschapsontwikkelingen in alle takken is haar missie. Zij maakt moeilijke wetenschappen makkelijk!

Contact: Waversesteenweg 1077 - 1160 Oudergem T 02-629 27 50 – F 02-629 28 74 – upv@vub.ac.be – www.vub.ac.be/UPV

Universiteit Vrije Tijd Natuurpunt Educatie Natuurpunt Educatie stelt zich tot doel mensen te vormen die inzetbaar zijn op het vlak van natuurstudie en –behoud. Met educatie rond natuurstudie, -behoud en –beheer is het uiteindelijk de bedoeling het maatschappelijk draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen te vergroten. De hoofdtaak van Natuurpunt Educatie is dan ook het inrichten van cursussen en het geven van educatieve ondersteuning.

Natuurpunt Educatie werkt ook rond doelgroepenbeleid en communicatie. Ze stelt tentoonstellingen samen en heeft tevens een actief publicatiebeleid. Contact: Graatakker 11 – 2300 Turnhout T 014-47 29 50 – F 014-47 29 51 – educatie@natuurpunt.be – www.natuurpunt.be

hogescholen en worden zeer zorgvuldig gescreend op hun agogische vaardigheden. Er is geen bepaalde voorkennis vereist, iedereen met interesse in het behandelde historische onderwerp is welkom. Contact: Blijde Inkomststraat 77 – 3000 Leuven T 016-31 06 70 – F 016-31 06 08 – universiteit.vrije.tijd@davidsfonds.be www.universiteitvrijetijd.be

Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang

PRH – Persoonlijkheid en relaties PRH is een vormingsinstelling voor volwassenen en jongvolwassenen. Ze stellen zich tot doel de groei van personen te bevorderen, hun onderlinge relaties en hun leven in groep te verbeteren. De gebruikte methodiek is een psycho-pedagogie van de groei.

UVT brengt cursussen rond het thema ‘Geschiedenis voor morgen, cultuur en samenleving in historisch perspectief’. Jaarlijks vinden er meer dan 150 cursussen plaats in een 70-tal steden en gemeenten in Vlaanderen. De cursussen zijn van een hoog, maar ruim toegankelijk niveau. De cursisten verwerven op relatief korte termijn de basiskennis en –inzichten. Daarop wordt verder gebouwd aan de hand van de laatste bevindingen en ontwikkelingen op wetenschappelijk vlak. De docenten zijn daarom externe deskundigen die zelf actief bezig zijn met onderzoek. Ze komen uit alle Vlaamse universiteiten, uit conservatoria en

Contact: Otto Veniusstraat 15 – 2000 Antwerpen T 03-226 53 25 – F 03-231 51 19 – info@prh.be – www.prh.be

VCOK organiseert vorming en bijscholing voor de kinderopvang voor het algemeen welzijnswerk.

Contact: Raas Van Gaverestraat 67a – 9000 Gent T 09-232 47 36 – F 09-232 47 50 – info@vcok.be – www.vcok.be

Vormingsinstituut – Rode Kruis – Vlaanderen Sticting – Lodewijk De Raet De stichting – Lodewijk De Raet werkt reeds meer dan vijftig jaar aan de ontplooiing, emancipatie, mondigheid en participatie van de Vlaamse bevolking. Typisch voor de Stichting is daarbij de bijzondere aandacht voor de complexe samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling en die van onze maatschappij. Dit uit zich in het vormingswerk onder andere door de combinatie van ervaringsgericht leren en filosofische reflectie.

U kan er vandaag terecht als u • actief wil meewerken aan een samenleving waarin ieder er als individu toe doet, met zin voor het sociale en oog voor het economische en politieke. • wil zoeken naar een evenwicht tussen leven en werken. • uw culturele rijkdom wil vergroten door samen met anderen op reis te gaan. Contact: Duboislaan 2 – 1560 Hoeilaart T 02-657 93 64 – F 02-657 57 54 – boseducatie@vlaanderen.be – www.ebg.be

Wie snel optreedt na een ongeval, voorkomt vaak erger. Bovendien is iemand de eerste hulp verlenen makkelijker dan je denkt. Want met kleine handelingen kan je al veel doen. Het Vormingsinstituut Rode KruisVlaanderen leert het je graag. We streven er naar de bevolking in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest zelfredzaam te maken

in eerstehulpverlening. Zo is er altijd iemand in de buurt die hulp kan bieden. Contact: Motstraat 40 – 2800 Mechelen T 015-44 34 74 – F 015- 44 36 68 – info@rodekruis.be – www.rodekruis.be

Wisper Wil je graag ‘leren’ acteren, dansen, verhalen schrijven, schilderen, beeldhouwen, filmen, websites maken, gitaar spelen, …? Het kan allemaal bij Wisper vzw. Wisper is een gespecialiseerde instelling voor actieve kunsteducatie met een zetel in Leuven en één in Gent. De cursussen

en workshops theater, dans, beeldende kunsten, muziek, literatuur en audiovisuele kunsten vinden plaats over heel Vlaanderen. Contact: Diestsesteenweg 104 – 3010 Kessel-Lo – 016-25 16 21 - www.wisper.be

Timotheus Project VZW Timotheus is een ‘project’ dat spiritualiteit met menselijke groei en maatschappelijke vernieuwing wilt verbinden en zich daarbij laat inspireren door wijsheidstradities en religies, zonder hieraan gebonden te zijn. In de praktijk organiseert het Timotheus-Project een uitgebreid vormingsprogramma van cursussen, workshops, voordrachten en opleidingen. Titels van enkele programma’s zijn: Intuïtieve ontwikkeling, Innerlijk leiderschap, Stervensbegeleiding vanuit intuïtief perspectief, Intuïtieve exploraties en wandelingen, Intuïtieve massage.

36 | Vormingplus Kempen

Contact : Du Chastellei 76 – 2170 Merksem T 03-644 53 01 – F 03-644 05 51 – frank.ramaeckers@timotheus.org www.timotheus.org

Zorg-saam, Centrum voor studie, advies en vorming Zorg-Saam is een vormingsinstelling gespecialiseerd inzake ‘zorg’. Door vorming wil Zorg-Saam ‘zorg’ herwaarderen. Mensen geven en ontvangen zorg. Het is juist zorg die de bindende schakel vormt tussen mensen. De vorming is er op gericht volwassenen te ontplooien tot zorgzame burgers in een zorgzame samenleving, een samenleving en cultuur waarin iedere mens iemand is die zorg geeft en zorg ontvangt.

Het aanbod omvat momenteel o.m. zorg voor kinderen, ouderen, zieken, kansarmen, palliatieve zorg, rouw en verlies, en het leren hanteren van stress. Contact: Remylaan 4 b - 3018 Wijgmaal T 016-24 39 75 – F 016-24 39 71 – zorgsaam@zorgsaam.be – www.zorgsaam.be

Vormingplus Kempen | 37


Kalender | Welzijn, milieu en samenleving DAG

DATUM

UUR

ma do vr di ma do do di di do di di di do di di do vr wo wo vr do do di di – –

10/01 13/01 14/01 18/01 24/01 27/01 03/02 15/02 15/02 17/02 22/02 22/02 01/03 03/03 08/03 15/03 17/03 18/03 23/03 13/04 15/04 19/04 21/04 26/04 07/06 – –

20:00 19:30 9:30 14:00 19:30 20:00 19:30 14:00 19:30 – 19:00 20:00 09:00 19:30 14:00 20:00 13:00 18:45 19:30 20:00 13:30 19:00 19:30 14:00 14:00 – –

TITEL

PLAATS

Kijken met de ogen van de andere Begeleiden van vrijwilligers - met ijzeren hand en fluwelen handschoen Vrouw-zijn vandaag: over assertiviteit en relaties Een veilig gevoel?Laat (het in) de samenleving groeien Seksuele hoffelijkheid Werken tot we sterven? De toekomst van de sociale zekerheid Links,rechts,links,rechts,… - vergaderdiscipline Senior en gezond, een alternatieve getuigenis Je kind of je dromen Cursus Natuurgids Constructief omgaan met wat moeilijk is. Draagkracht…ook in jou! Vernederd, verkracht, verborgen Wereldvrouwenmars digitaal Aan de lopende band -programmeren van activiteiten Milieuvriendelijk consumeren: reinigingsmiddelen en toiletprodukten Gelukkige Kinderen: een droom van elke ouder Ecologisch verven en beitsen Nacht in de duisternis De schaamte en de schrik,goesting en genot Je kind of je dromen Een strategie voor onthaasting De veiligheid van grenzen om te kunnen groeien Communiceren kan je leren Senior en gezond, een alternatieve getuigenis Rationeel energie- en watergebruik in de woning Omgaan met racisme LETS

Herentals Laakdal Turnhout Turnhout Herselt Laakdal Laakdal Turnhout Meerhout Mol Kasterlee Herentals Turnhout Laakdal Herentals Turnhout Laakdal Olen Meerhout Rijkevorsel Turnhout Turnhout Laakdal Herentals Herentals Herentals Mol, Turnhout

PAGINA 20 12 19 17 14 17 12 23 15 10 17 11 12 15 18 20 16 24 16 11 11 11 11 11 11 11 11

Zingeving, cultuur en wetenschap DAG

DATUM

UUR

do di zo ma ma wo wo ma di do do zo za

13/01 01/02 13/02 14/02 14/02 16/02 16/02 21/02 22/02 24/02 24/02 13/03 20/03

19:30 20:00 10:00 19:30 20:00 19:30 20:15 20:00 14:00 14:00 14:00 14:00 10:00

TITEL

PLAATS

Wegwijs in de Islam Heeft het nog zin? Ontbijtfilm Osama De vrouwelijke toets Felix Mendelssohn: klassieke vormen, romantisch gevoel Waar goden en koningen elkaar ontmoeten Eva’s rib Leesclub Fundamenten van de Islam. Over Koran, kaliefen en kruistochten Wereldjaar van de fysica - Van Pythagoras tot Einstein Belgische Kunst van de 19e & 20e eeuw Multicultureel feest De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

Turnhout Kasterlee Turnhout Turnhout Kasterlee Turnhout Westerlo Turnhout Geel Hoogstraten Geel Geel Turnhout

PAGINA 20 24 24 22 25 15 16 16 16 16 16 16 16

Geschiedenis en actualiteit DAG

DATUM

UUR

wo wo di za wo vr wo – –

19/01 02/02 08/02 19/02 23/02 20/05 06/04 – –

19:30 20:15 14:00 – 14:00 13:30 19:30 – –

TITEL

PLAATS

Vrouwen op de vlucht Kopstand Achter het nieuws De Islamitische gemeenschap in Genk De waarheid achter Caesar De rest van de wereld: Nicaragua De rest van de wereld: Afrika De 10 nieuwe landen van de EU in de kijker België Beter Bekeken

Meerhout Turnhout Herentals Turnhout Turnhout Herentals Lille Westerlo –

PAGINA 20 17 22 12 22 23 15 23 21

Colofon |

Deze brochure volgende maal GRATIS thuis ontvangen?

Dit is een uitgave van Vormingplus Kempen – vzw Volkshogeschool Kempen.

Iets niet duidelijk? Op zoek naar vorming? Een leuk project in gedachten? Meer info nodig over een activiteit? Vormingplus Kempen vzw Volkshogeschool Kempen Secretariaat

Otterstraat 109 bus 4 (eerste verdieping), 2300 Turnhout

DAG

DATUM

UUR

do za di wo –

20/01 29/01 01/03 17/11 –

19:30 10:00 13:00 19:30 09:00

TITEL

PLAATS

De wereld op je bord: op verkenning in Peru Patchwork Digitale fotografie EHBO-cursus Tentoonstelling ‘insecten in de schijnwerpers’

Herselt Mol Meerhout Retie Turnhout

PAGINA 18 18 18 18 18

Vormingplus Kempen > is een pluralistische organisatie > is erkend door de Minister van Cultuur als Volkshogeschool voor het arrondissement Turnhout. > is erkend door de Vlaamse regering als opleidingsverstrekker in het systeem van de opleidingscheques > wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, dienst Volksontwikkeling. > is lid van de Federatie van organisaties voor volksontwikkelingswerk.

Vormingplus-team > Algemene coördinatie: Martine Coppieters (martine.coppieters@vormingpluskempen.be)

Openingsuren

> Administratieve coördinatie: Jan Van Hout (jan.van.hout@vormingpluskempen.be)

elke werkdag van 9.00 tot 17.00 u. 014 41 15 65 Fax 014 41 05 77 Email info@vormingpluskempen.be Delta Lloyd 646-0124040-88

> Stafmedewerkers > regio Oost: Kristel Vanhulle

Telefoon

(kristel.vanhulle@vormingpluskempen.be)

> regio Noord: Bart Gaublomme (bart.gaublomme@vormingpluskempen.be)

> regio West: Kristien Peeters (kristien.peeters@vormingpluskempen.be)

> regio Zuid: Viviane Schuer (viviane.schuer@vormingpluskempen.be)

www.vormingpluskempen.be

Adresgegevens Hoe inschrijven? De activiteiten in deze folder worden georganiseerd door verschillende organisaties.

Schrijf steeds in bij de organisatie die vermeld staat bij de activiteit! Wacht niet te lang met inschrijven: de plaatsen zijn vaak beperkt.

De gegevens, verzameld bij inschrijving voor activiteiten of aanvraag van informatie, komen in het adressenbestand van Vormingplus Kempen. Ze worden gebruikt om het publiek op de hoogte te houden van het programma en te verwittigen in geval van wijzigingen. Ze kunnen worden doorgegeven aan derden die interessante informatie voor je hebben. Laat het ons weten als je dit liever niet wil (wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Opmaak Hoe zelf iets organiseren? Bestel gratis ons activiteitenaanbod of bekijk het op de website www.vormingpluskempen.be. Kies een activiteit die jouw organisatie aanspreekt.

Doe-activiteiten

38 | Vormingplus Kempen

Praktisch |

> > > >

Fotografie: Brecht Goris Lay-out: Outline Graphics Druk: Van Gompel Odyse Verantwoordelijke uitgever: Jan Van Hout, Steenweg op Oosthoven 101, 2300 Turnhout

Zorg voor een lokaal en publiek. Wij zorgen voor een lesgever, financiële ondersteuning en promotie via de website en deze brochure.

Vormingplus Kempen | 39


Kalender | Welzijn, milieu en samenleving DAG

DATUM

UUR

ma do vr di ma do do di di do di di di do di di do vr wo wo vr do do di di – –

10/01 13/01 14/01 18/01 24/01 27/01 03/02 15/02 15/02 17/02 22/02 22/02 01/03 03/03 08/03 15/03 17/03 18/03 23/03 13/04 15/04 19/04 21/04 26/04 07/06 – –

20:00 19:30 9:30 14:00 19:30 20:00 19:30 14:00 19:30 – 19:00 20:00 09:00 19:30 14:00 20:00 13:00 18:45 19:30 20:00 13:30 19:00 19:30 14:00 14:00 – –

TITEL

PLAATS

Kijken met de ogen van de andere Begeleiden van vrijwilligers - met ijzeren hand en fluwelen handschoen Vrouw-zijn vandaag: over assertiviteit en relaties Een veilig gevoel?Laat (het in) de samenleving groeien Seksuele hoffelijkheid Werken tot we sterven? De toekomst van de sociale zekerheid Links,rechts,links,rechts,… - vergaderdiscipline Senior en gezond, een alternatieve getuigenis Je kind of je dromen Cursus Natuurgids Constructief omgaan met wat moeilijk is. Draagkracht…ook in jou! Vernederd, verkracht, verborgen Wereldvrouwenmars digitaal Aan de lopende band -programmeren van activiteiten Milieuvriendelijk consumeren: reinigingsmiddelen en toiletprodukten Gelukkige Kinderen: een droom van elke ouder Ecologisch verven en beitsen Nacht in de duisternis De schaamte en de schrik,goesting en genot Je kind of je dromen Een strategie voor onthaasting De veiligheid van grenzen om te kunnen groeien Communiceren kan je leren Senior en gezond, een alternatieve getuigenis Rationeel energie- en watergebruik in de woning Omgaan met racisme LETS

Herentals Laakdal Turnhout Turnhout Herselt Laakdal Laakdal Turnhout Meerhout Mol Kasterlee Herentals Turnhout Laakdal Herentals Turnhout Laakdal Olen Meerhout Rijkevorsel Turnhout Turnhout Laakdal Herentals Herentals Herentals Mol, Turnhout

PAGINA 20 12 19 17 14 17 12 23 15 10 17 11 12 15 18 20 16 24 16 11 11 11 11 11 11 11 11

Zingeving, cultuur en wetenschap DAG

DATUM

UUR

do di zo ma ma wo wo ma di do do zo za

13/01 01/02 13/02 14/02 14/02 16/02 16/02 21/02 22/02 24/02 24/02 13/03 20/03

19:30 20:00 10:00 19:30 20:00 19:30 20:15 20:00 14:00 14:00 14:00 14:00 10:00

TITEL

PLAATS

Wegwijs in de Islam Heeft het nog zin? Ontbijtfilm Osama De vrouwelijke toets Felix Mendelssohn: klassieke vormen, romantisch gevoel Waar goden en koningen elkaar ontmoeten Eva’s rib Leesclub Fundamenten van de Islam. Over Koran, kaliefen en kruistochten Wereldjaar van de fysica - Van Pythagoras tot Einstein Belgische Kunst van de 19e & 20e eeuw Multicultureel feest De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

Turnhout Kasterlee Turnhout Turnhout Kasterlee Turnhout Westerlo Turnhout Geel Hoogstraten Geel Geel Turnhout

PAGINA 20 24 24 22 25 15 16 16 16 16 16 16 16

Geschiedenis en actualiteit DAG

DATUM

UUR

wo wo di za wo vr wo – –

19/01 02/02 08/02 19/02 23/02 20/05 06/04 – –

19:30 20:15 14:00 – 14:00 13:30 19:30 – –

TITEL

PLAATS

Vrouwen op de vlucht Kopstand Achter het nieuws De Islamitische gemeenschap in Genk De waarheid achter Caesar De rest van de wereld: Nicaragua De rest van de wereld: Afrika De 10 nieuwe landen van de EU in de kijker België Beter Bekeken

Meerhout Turnhout Herentals Turnhout Turnhout Herentals Lille Westerlo –

PAGINA 20 17 22 12 22 23 15 23 21

Colofon |

Deze brochure volgende maal GRATIS thuis ontvangen?

Dit is een uitgave van Vormingplus Kempen – vzw Volkshogeschool Kempen.

Iets niet duidelijk? Op zoek naar vorming? Een leuk project in gedachten? Meer info nodig over een activiteit? Vormingplus Kempen vzw Volkshogeschool Kempen Secretariaat

Otterstraat 109 bus 4 (eerste verdieping), 2300 Turnhout

DAG

DATUM

UUR

do za di wo –

20/01 29/01 01/03 17/11 –

19:30 10:00 13:00 19:30 09:00

TITEL

PLAATS

De wereld op je bord: op verkenning in Peru Patchwork Digitale fotografie EHBO-cursus Tentoonstelling ‘insecten in de schijnwerpers’

Herselt Mol Meerhout Retie Turnhout

PAGINA 18 18 18 18 18

Vormingplus Kempen > is een pluralistische organisatie > is erkend door de Minister van Cultuur als Volkshogeschool voor het arrondissement Turnhout. > is erkend door de Vlaamse regering als opleidingsverstrekker in het systeem van de opleidingscheques > wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, dienst Volksontwikkeling. > is lid van de Federatie van organisaties voor volksontwikkelingswerk.

Vormingplus-team > Algemene coördinatie: Martine Coppieters (martine.coppieters@vormingpluskempen.be)

Openingsuren

> Administratieve coördinatie: Jan Van Hout (jan.van.hout@vormingpluskempen.be)

elke werkdag van 9.00 tot 17.00 u. 014 41 15 65 Fax 014 41 05 77 Email info@vormingpluskempen.be Delta Lloyd 646-0124040-88

> Stafmedewerkers > regio Oost: Kristel Vanhulle

Telefoon

(kristel.vanhulle@vormingpluskempen.be)

> regio Noord: Bart Gaublomme (bart.gaublomme@vormingpluskempen.be)

> regio West: Kristien Peeters (kristien.peeters@vormingpluskempen.be)

> regio Zuid: Viviane Schuer (viviane.schuer@vormingpluskempen.be)

www.vormingpluskempen.be

Adresgegevens Hoe inschrijven? De activiteiten in deze folder worden georganiseerd door verschillende organisaties.

Schrijf steeds in bij de organisatie die vermeld staat bij de activiteit! Wacht niet te lang met inschrijven: de plaatsen zijn vaak beperkt.

De gegevens, verzameld bij inschrijving voor activiteiten of aanvraag van informatie, komen in het adressenbestand van Vormingplus Kempen. Ze worden gebruikt om het publiek op de hoogte te houden van het programma en te verwittigen in geval van wijzigingen. Ze kunnen worden doorgegeven aan derden die interessante informatie voor je hebben. Laat het ons weten als je dit liever niet wil (wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Opmaak Hoe zelf iets organiseren? Bestel gratis ons activiteitenaanbod of bekijk het op de website www.vormingpluskempen.be. Kies een activiteit die jouw organisatie aanspreekt.

Doe-activiteiten

38 | Vormingplus Kempen

Praktisch |

> > > >

Fotografie: Brecht Goris Lay-out: Outline Graphics Druk: Van Gompel Odyse Verantwoordelijke uitgever: Jan Van Hout, Steenweg op Oosthoven 101, 2300 Turnhout

Zorg voor een lokaal en publiek. Wij zorgen voor een lesgever, financiële ondersteuning en promotie via de website en deze brochure.

Vormingplus Kempen | 39


JUNI 2005 www.vormingpluskempen.be

Van Meerle tot Veerle voorjaar 2005  
Van Meerle tot Veerle voorjaar 2005  

halfjaarlijks magazine over verfrissend vormingswerk in de Kempen

Advertisement