Page 1

Z Z V aal V aal r r Za ijd Ap Za ijd Bi ng te ag oll te ag ej A 19 rd 2 o rd 2 .4 E ag 8 ag 1 old 5 ap ch 2 22 apr ers uu 9 ril t Pe r ap ap il y ri ri l l

va

an

A

19 95

1e Echter Echter Revue Revue

De Awverman Vertèldj


Meziék

& Drúkkuns

Tradisie

& Technologie

Dét zeen de kénmerke van

Valkenburg Printers - Echt

... wo kuns en vakmansjap handj in handj gaon...


Programma

Openingswoord door de magistraat van Echt 1

Dansgroep Choque

2

Openingslied “De Awverman”

3

De Awvermenkes dans

4

De eerste notariële akte van Echt

5

Raadsvergadering in de oertijd

6

De Dwaallichtjes van Echt (dans)

7

Doorkomst van Pepijn van Herstal

8

De Juffrouw “Zonder Kop”

9

Dansgroep Choque

Pauze 10

Dansgroep Choque

11

De sage van de Kapel van Schilberg

12

De 7 Voetvallen

13

De ondergang van de Awverman

14

De bevrijding van Echt

15

Finale

Het geheel wordt op een markante wijze aan elkaar gepraat door de Awverman

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

1 VORMAAT


Inhoudsopgave

Programma..............................................................1 Inhoudsopgave........................................................2 Voorwoord...............................................................3 Het ontstaan van de Eerste Echter Revue..................4 Ten geleide..............................................................6 Lijst van medewerkers..............................................8 •

De Awverman (openingslied)..........................11

Hertogin Gerberga.................................................12 •

Maagden-van-Gerberga (lied).........................13

De Dwaallichtjes van Echt......................................14 Dansgroep KVW “Groot” Echt................................15 De Pepinusbrug van Echt.......................................16 •

Eine echte hiear van standj (lied).....................17

De Juffrouw ‘Zonder Kop’......................................18 •

Lied van de dame zonder hoofd (lied).............21

Choque - Jazz dance groep Echt.............................23 De emeriet van Schilberg.......................................24 De 7 Voetvallen van Echt........................................25 • Echt versus Pey (lied)...........................................27 Strathyre Pipes & Drums II.....................................28 Gewestelijke zangvereniging “Egth-galm”..............29 Sponsoren en donateurs.........................................30 Bronvermelding.....................................................31 Decor Finale...........................................................32 Een fotocollage bevindt zich op het uitvouwbare omslag

2

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Voorwoord Burgemeester E. Schaftenaar

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de organisatie van de Eerste Echter Revue om een woord tot U te richten. De aankondiging van de Eerste Echter Revue was voor mij aanleiding om in de geschiedenisboeken te duiken. Enig naspeurwerk in het Echter verleden leerde mij dat de Echter gemeenschap kan bogen op een rijke historie op het terrein van podiumkunsten. In het begin van deze eeuw werden door plaatselijke toneelgezelschappen namelijk met veel verve en op grootschalig niveau openluchtspelen als “Wittekind”, “De Slotvrouwe van Echt” en “Kroonprins en Martelaar” opgevoerd. Met name de toneelafdeling van Zangvereniging “Vriendenkoor” onderscheidde zich destijds met dergelijke, blijkbaar zeer in de smaak vallende, uitvoeringen. In het boekwerk “Toneel en theater in Limburg” besteedt auteur Harry Schillings aandacht aan dit belangrijke facet van deze culturele episode uit het Echter verleden. Volgens Schillings zorgde de opvoering van het toneelstuk “De Slotvrouwe van Echt” destijds voor de nodige beroering wegens de deelname van vrouwen. In 1937 werd wederom door Zangvereniging “Vriendenkoor” een heuse revue opgevoerd met als titel “Dat doet je weer goed”. Welnu, het doet mij inderdaad goed te kunnen constateren dat een stukje Echter traditie en folklore weer in ere is hersteld. Als ik de vooraankondiging mag geloven, zal de organisatie een prima stuk op de planken brengen, dat een verdiende plaats zal krijgen in de geschiedschrijving van Echt. Ik wens zowel initiatiefnemers als acteurs bij deze veel succes toe. Mr. E. Schaftenaar burgemeester van Echt

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

3 VORMAAT


Het ontstaan van de Eerste Echter Revue

Het betreft hier een initiatief van Kinder Vakantie Werk “Groot” Echt, in de volksmond beter bekend als KVW. Teneinde een grotere binding te krijgen van de vrijwillige leiding, altijd nog zo’n 50 mensen, met KVW, werd gezocht naar een formule om ook buiten de zomermaanden deze groep een creatief programma te bieden. In eerste instantie werd gezocht naar het opzetten van een jeugdtheater-voorstelling, immers de jeugd van Echt is nog altijd onze primaire doelgroep. Twee vliegen in een klap dus, de leiding gedurende het hele jaar samen en een nieuwe aktiviteit voor de jeugd. Toen dit idee ter ore kwam van Bert Kop en Henk Hover, beiden nauw verbonden met KVW, maakten zij ons kenbaar al langer rond te lopen met het plan van een Echter Revue. Zulks vereist echter een fors stuk organisatie en niet te vergeten mensen en middelen. Al na één vergadering waren wij er uit. Besloten werd de krachten te bundelen en een Eerste Echter Revue op de planken te zetten onder auspiciën van KVW. Er werd een overhead-groep opgericht die facilitair bezig zou zijn en Bert en Henk zouden op zoek gaan naar podiummedewerkers, die zowel binnen als buiten KVW zouden worden gerecruteerd.

De overhead-groep tijdens een van hun vele vergaderingen.

4

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Zo ontstond er een groep van ongeveer 140 enthousiaste mensen die thans op enigerlei wijze betrokken zijn bij deze revue. Een groot probleem waren ook de financiën. Vergist u zich niet, een programma als dit op een goede wijze op de bühne te zetten kost zo’n slordige veertigduizend gulden! Wij hadden tenslotte nog niets, geen decorstellingen, geen kostuums, geen affiches enz, niets, behalve een idee en de bereidheid om daar iets moois van te maken. Dankzij een aantal bereidwillige grote sponsoren, aan wie wij tijdens de revue op gepaste wijze aandacht zullen schenken, alsmede dankzij subsponsoren en donateurs, zijn die middelen er gekomen. Aparte vermelding verdient de goede samenwerking met de Stichting Bredase Revue, die vooral de kostenpost “kostuums” tot betaalbare proporties terug heeft weten te brengen. Uitzonderlijk is echter de gigantische medewerking van alle mensen die op de lijst van deelnemers genoemd zijn. Er zijn heel wat (avond)uren in deze revue gestoken. Zonder hen was deze produktie niet mogelijk geweest. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan onze Eerste Echter Revue “De Awverman Verteldj”

Namens de overhead-groep Thom Smeets

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

5 VORMAAT


Ten geleide

Toen de overhead-groep ons vroeg om een ten geleide voor het programmaboekje te schrijven keken we elkaar eens vragend aan. Een “Ten geleide”? Wat moet daar in en wat verwacht men van ons en hoe moeten wij dat doen? Moeten we soms de bezoekers in onze keuken laten kijken of verwacht men een sprookje met een happy-end. We gaan in ieder geval niet schrijven dat we in een trein gestapt zijn die steeds maar sneller en sneller naar het eindpunt “Revue” raasde, een rijdende trein waarin onderweg nog mensen zijn opgestapt, een trein waar wij, gezien zijn snelheid en het aantal enthousiaste meereizende passagiers, niet meer uit konden stappen. Zelfs aan de noodrem trekken bood geen soelaas. Het ging steeds verder en harder. Wij vertellen ook absoluut niemand dat we halverwege de repetities nog 3 liedjes en 2 scènes aan het schrijven waren. Daar heeft niemand iets mee te maken. Ook willen wij niet vermelden dat van de artiesten 90% nog nooit op de bühne heeft gestaan en het voor ons echt de eerste keer was dat we zo’n project onder handen hebben genomen, anders krijg je straks van die geluiden “dat was wel te merken”. Wel willen wij vermelden dat we geen enkele pretentie hebben om het echte Echter Dialect weer te geven, dat is voor andere organisaties weggelegd, die dat veel beter kunnen dan wij. Ook willen wij ruchtbaarheid geven aan het feit dat, op een paar dingen na, alles wat u ziet is gecreëerd door mensen van en uit Echt. Dat het daarom een Echter Revue is en dat we zeker weten dat alle bezoekers er evenveel plezier aan zullen beleven als dat wij zelf hebben gehad vanaf de eerste pennestreek.

6

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Regisseurs Henk Hover en Bert Kop: ook voor hen was het de eerste keer.

En wij vertellen u dat dit alleen mogelijk is geweest door het enthousiasme van alle deelnemers die op, achter en soms wel onder de b端hne hebben meegewerkt. Zij krijgen van ons een dikke 10 en van u na afloop een welverdiend applaus. Tot over twee jaar bij...

Henk Hover en Bert Kop

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

7 VORMAAT


Lijst van medewerkers

Programmaboekje: Thom Smeets, Jos Meeuws, Bert Kop Realisatie programmaboekje: Grafische vormgeving - René Borghouts / buro Vormaat, Drukwerk en afwerking - Valkenburg Printers Echt Overhead-groep: Thom Smeets, Jay van Veggel, Paul Tulfer, Jos Meeuws, Jos Roch, Joop Theunissen, René Raven, Mevr. M.Maessen-Valkenburg Kostuums: Christel Maessen en Anita Jans, m.m.v. Gertie Mans, Marja Smeets, Sonja Tellers, Rieneke Vaessen, Els Scheyen, Babs Tinnemans, Liesbeth v.d. Ven, Ingrid Cleven, Nellie Hannen, José en Miriam Golsteyn, Hanneke Schreurs, Ria Knoben Fotografie: Jos Roch Decorontwerp: Baer Heuts Decor uitvoering: René en Frits Smeets, Roy Mans. m.m.v. Math Mans, Jay van Veggel, Guido Breukers, Thom Smeets, Judith Gijzels, Hanneke Schreurs, Henk Hover, Jan Kurvers, Sjan van Veggel, Mien Essers, Ingrid Cleven, Dory Theunissen Decor constructie: Dhr. M. Goebels (G&S Techniek en Engineering BV) Math Mans en Jay van Veggel (technische leiding) Attributen coördinatie: Anneke Niessen Licht en geluid: Paul Niessen, m.m.v. Hans v.d. Wal, Peter Graus, Maurice Broens Dansgroepen: Dansgroep Choque o.l.v. Ank Peerboom Dansgroep KVW o.l.v. Biserka Kreso

8

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Een gedeelte van de medewerkers tijdens de repetitie-avond van Hertogin Gerberga

Orkest: Henk Hover, Ruben v.d. Goor, Peter Wijnhoven, Hans op ‘t Veld Koorleiding: Judith Hover Grime: Josie Vaessen en medewerkers Artiesten: Huub Coenen, Ingrid Cleven, Merlijn Rutten, Elza Vergoossen, Johan Vergoossen, Rieneke Vaessen, Nadine de Win, René Sterk, Sonja Tellers, Liesbeth v.d. Ven, Roel v.d. Ven, Andrea van Wegberg, Nellie Hannen, Judith Hover, Hub Goertz, Wil Beunen, Miriam Golsteyn, Marjolein Smeets, Lieke Rutten, Samantha Philipsen, Babs Tinnemans, Mariëlle Raven, Math Tillie, Linda op ‘t Veld, Christie Pickwell, Kim Jessen, Charlotte Pennings, Mireille Aben, Harry Phillipsen, Geert Janssen, Irene Matthey, Ruud Gijzelaars, Freek Scheyen, Peggy v.d. Ven,Judith Gijzels, Thom Smeets Verdere medewerking: De Eght-galm Strathyre Pipes & Drums II Stichting De Bredase Revue Schrijvers & Regie: Bert Kop en Henk Hover Produktie: Stichting Kinder Vakantie Werk “Groot” Echt Met speciale dank aan Jan Kurvers “De Sjoester” voor het dialect onderwijs aan de Awverman Jan van Gellekom (Zaal Apollo) voor de wekelijkse gastvrijheid tijdens de repetitie-uren. Verder een woord van dank aan alle mensen die niet met naam genoemd zijn, maar toch belangeloos hun medewerking gegeven hebben aan het tot stand komen van deze Eerste Echter Revue.

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

9 VORMAAT


Thom Smeets vertolkt een overtuigende ‘Awverman’

10

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


D’n Awverman

Tekst:

Henk Hover Muziek:

Henk Hover

Zit uch mer èns achteräöver lekker luij in euge stool. Het spel det geit noe zoea beginne. “Väöl plezeer” is oos parool. D’n Awverman, d’n awverman, de man dae alles kôs en kan. D’n Awverman, d’n awverman, waat is dae kaerel toch van plan. Awvermen zeen gein kabouters, liliputters auch al neet. Geer vraog uch aaf waat ze den zeen. Het antjwaord huërtj ger in dit leed. D’n Awverman... D’n Awverman holp vreuger luuj, erm of riek maakdje niks oet. Hae koom den ‘s nachs esse in bed loogs en poetsjde dich de ganse boet. D’n Awverman... Mer esse mit det menke spots, den kömp det dich dus duur te staon. Hea bloos biej eine boereknech, ‘t gezichsvermooge nao de maon. D’n Awverman... Mer door de boew van k’naal en dieke leej det menke watersnood. Hae môs zien hol toen flot verlaote, vertrok nao Belsj, mer neet väörgood. D’n Awverman... d’n Awverman is trökgekômme, vertelt waat t’r haef mitgemaaktj. Hae is al awd, haet väöl gezeen. Hae’s oetermaote welbespraaktj D’n Awverman...

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

11 VORMAAT


Hertogin Gerberga

Het land van Echt behoorde omstreeks 930 toe aan Gerberga, de vrouw van Giselbert, dochter van Hendrik de Eerste, Hertog van Lotharingen, en de zuster van Keizer Otto de Eerste. Hertogin Gerberga, die vaak in Maastricht verblijf hield, bezocht ooit de St. Servaaskerk aldaar. Zij verzocht de schatkamer voor haar te openen omdat ze de kostbare relikwieën wenste te bezichtigen. Tijdens het bezichtigen van de kostbaarheden werd haar aandacht vooral getrokken door een opmerkelijk weefsel. Nadat Gerberga zich ervan overtuigd had dat zij helemaal alleen in de schatkamer was, verborg zij de stof haastig onder haar mantel en verdween. Van het weefsel liet zij een prachtig gewaad maken dat ruimschoots werd voorzien van edelstenen. Tijdens het Servaasfeest trok zij dit kleed aan en ging met de hertog naar de kerk, waar zij door de aanwezigen met stille bewondering werd bekeken. Toen de heilige diensten in de Servaaskerk begonnen kreeg Gerberga een visioen: zij zag de grote bisschop Servaas, omringd door een menigte heiligen op het altaar verschijnen. Hevig geschrokken wilde Gerberga opstaan en bisschop Servaas om vergiffenis vragen, maar op dat ogenblik verscheen een zwart monster dat op de hertogin toekwam, haar sloeg en haar het kostbaar gewaad van het lijf wilde rukken. In doodsangst schreeuwde Gerberga luid om hulp en de hertog sprong gejaagd van zijn bidstoel op. Hij schoot te hulp en vroeg wat er gebeurd was. Gerberga verklaarde toen met luide stem, zodat alle aanwezigen het konden horen, wat zij misdaan had. De hertog kon niet begrijpen dat zijn vrouw zoiets had kunnen doen en hij nam Gerberga bij de hand en leidde haar naar het hoogaltaar. Daar, bij het graf van St. Servatius, beloofde Giselbert openlijk dat hij voor de misdaad van zijn vrouw voldoening zou geven: “Grootgoed zullen wij aan onze hemelse beschermer geven”. Gerberga schonk toen in het jaar 939 aan het kapittel van St.Servaas haar uitgestrekte landerijen te Echt, de kerk alsmede de tienden en het recht om de pastoor te benoemen. Ongeveer 100 jaar later maakte de Hertog van Gelder aanspraak op de goederen van Echt, maar de kapittelheren van St.Servaas gingen daarmee niet akkoord en kwamen in verzet. De kwestie werd ter beoordeling aan de keizer voorgelegd en deze besloot in 1087 op de rijksdag te Aken dat de bezittingen het eigendom waren van het kapittel. Gerard II van Gelder, die inmiddels zijn vader was opgevolgd, kwam later echter op de zaak terug en maakte het de kapittelheren erg lastig. Tenslotte greep Keizer Lotharius in en maakte een einde aan de strijd. Hierdoor werd het kapittel voorgoed van de lastige Geldersman verlost en kwam het in het rustige bezit van Gerberga’s schenking Echt.

12

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Maagden van Gerberga

Tekst:

Henk Hover Muziek:

Henk Hover

Couplet 1 De rieke höbbe geldj genôg det zoogse net toch waal. Ein groeate moel, ein sôndigs pak, de res is hun egaal. Dae Mestreechter edelman, de tesse vol mit goud. Dae heve weer dus in dae nak, det woor zien eige sjoud. Refrein Höb ger ‘t gezeen, gezeen wie der keek. Hae keek wiej eine sjôttelsplak, eine oetgetrokke earpelezak. Höb ger ‘t gezeen, gezeen wiej der keek. Weer drejdjen ‘m ein puëtje oet, det woor ein nötte streek. Weer drejdjen ‘m ein puëtje oet det woor ein nötte streek.

Huub “Melchior” en een aantal ‘maagden’

Couplet 2 Gerberga det is auch get fraais, die liëet zich hiej neet zeen. Het kluëtjesvolk is niks vöär höär, ze mintj ze krig ecxeem. Dus numme weer het hef in henj, weer runne hiej de tent. Die honderd grosje pikdje weer, van dae Mestreechter vent. Refrein ...

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

13 VORMAAT


De Dwaallichtjes van Echt

Rondom de oude kerk van Echt en rond het Castellum liep vroeger de oude stadsgracht. De laatste restanten van deze gracht zijn in 1939 gedempt bij de aanleg en de verbetering van de Graaf en de Diepstraat. Op een van de oudste kaarten van Echt, die zich nog steeds in het Museum aldaar bevindt (de kaart is van Jacob van Deventer, plantekenaar van Keizer Karel V en stamt uit 1550) staat deze oude stadsgracht van Echt precies opgetekend. In de nacht van Allerheiligen op Allerzielen (van 1 op 2 november dus) kon men rond het middernachtelijk uur talrijke groenblauwe dwaallichtjes zien bewegen, vlak boven de gracht en het oude kerkhof van Echt. Het beste waren ze te zien bij “De Sloes” en “Op de Brug”. Volgens overlevering waren die kleine dwaallichtjes de zielen van ongedoopte kinderen die niet in de hemel konden worden opgenomen maar voor altijd moesten blijven dwalen in de nabijheid van hun graf.

De gelegenheidsdansgroep van KVW die de Dwaallichtjes van Echt opnieuw laten dwalen.

14

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Dansgroep KVW “Groot” Echt

Een revue is natuurlijk geen revue als er niet in gedanst wordt. Uitgaande van de beperkte wetenschap dat ieder jong meisje dansen kan, togen wij op zoek binnen het leidersbestand van KVW naar potentiële kandidaten. Dat viel echter niet mee. Men durfde niet, kon het niet of er was teveel huiswerk. Uiteindelijk is er toch een groep meiden gevonden die voor dit spektakel hun beste beentje voorzetten. Er moest ook nog een “dansjuffrouw” of in vaktermen “choreografe” gevonden worden. Biserka Kreso (zie foto), een vluchtelinge uit het voormalige Joegoslavië, bood aan om ons hierbij te helpen. Zij is sinds oktober 1993 in ons land en woont samen met haar man Serge en dochter Una in Echt. Het was voor haar een enorme uitdaging en voor ons een gok. Goed gegokt blijkt achteraf! Na vele wisselingen van deelneemsters wist zij een gelegenheidsgroepje te formeren die op een fantastische manier twee sagen uit Echt al dansend vertolken. Twee tot drie maal per week fietste zij van locatie naar locatie om vooral “haar meisjes” goed voor de dag te laten komen. Biserka, bedankt voor je tomeloze inzet en grenzeloos vertrouwen in jouw meiden. Je hebt ons laten zien dat verschil van achtergrond en taal geen enkele belemmering hoeft te zijn voor een goed produkt.

Biserka Kreso, de vrouw die KVW laat dansen. VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

15 VORMAAT


De Pepinusbrug van Echt

Midden-Limburg, en dus ook Echt, is lange tijd in het bezit geweest van Pepijn Van Herstal en zijn nakomelingen. Deze Pepijn Van Herstal, die van 687 tot 714 hofmeier van het Frankische Rijk was, bezat rijke goederen in het ambt Montfort. Op een mooie voorjaarsdag rond het jaar 705 reed Pepijn met zijn gevolg in een reiskoets naar zijn geestelijke leidsman, de Angelsaksische missionaris Wiro, die nabij de heuvel St.Petersberg woonde, het latere St.OdilliĂŤnberg. In het uitgestrekte Echterbos raakte het gezelschap van Pepijn de weg kwijt en urenlang doolden de ridders door het schemerige woud. Uiteindelijk werd besloten naar een open plek te rijden, daar de paarden te laten rusten en te voet de omgeving te gaan verkennen. Pepijn Van Herstal, die met enige ridders in oostelijke richting het gebied verkende, kwam echter in een moeras terecht van het Heizelaarsbroek (het huidige Hazelaarsbroek).

De bodem was dermate drassig dat de hofmeier tot aan zijn

knieĂŤn wegzonk. Hij schreeuwde om hulp en de begeleiders schoten haastig toe, maar dit werd echter ook hun ongeluk. Hoezeer de mannen zich ook inspanden om van de gevaarlijke plek weg te komen, het mocht niet baten. Zij zonken dieper en dieper weg in de weke bodem en als laatste redmiddel greep Pepijn Van Herstal zijn hoorn en blies uit alle macht. Enkele Echtenaren die in de nabijheid aan het werken waren, kwamen haastig te hulp. Zij wisten de ruiters uit hun benarde positie te bevrijden en Pepijn Van Herstal, die zijn redders zeer dankbaar was, beloonde de bewoners van Echt op een vorstelijke wijze. Hij schonk Echt als eeuwig erfgoed het Echterwald, ook wel Echterbosch of Koningsbosch genoemd. Als herinnering aan zijn redding en vooral om verdere ongelukken te voorkomen liet de hofmeier een stevige koperen brug over het moeras bouwen. Deze koperen brug, die later werd vervangen door een houten en daarna weer door een stenen, bestaat niet meer. Ze is langzaam weggezonken in de verraderlijke veenbodem. Maar de plek waar Pepijn Van Herstal dertien eeuwen geleden zijn hachelijke avontuur beleefde heet tot op de dag van vandaag nog Pepinusbrug.

16

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Eine echte hiear van standj

Tekst:

Henk Hover Muziek:

Henk Hover Judith Hover

Refrein Eine echte hiear van standj haet gein verstandj van zweite. Eine echte hiear van standj dae zwètj neet mosse weite. Eine echte hiear van standj kentj allein mer constatere, det t’r mit ein bietje meutje waal kèntj transpirere. Couplet 1 Esse es boer gebaore bös wètse waat stjinke is. Het hoonderehok de verkesstjal dao ruukse strôntj en pis. Couplet 2 Die vader stinktj, die mooder stinktj. Ze wèrke en ze maore. Die weite waal waat zweite is. Ze zeen bezwètj gebaore. Couplet 3 Weer kenne nog gein doesj of bad, parfum, deodorant. Weer ruuke oze eige reuk. Det huërtj bie ooze standj. Couplet 4 En esse n’t neet beater wèts, den bösse draan gewèndj en ruukse aan d’n echte hiear, det het auch nog anges kèntj.

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

17 VORMAAT


De Juffrouw ‘Zonder Kop’

De paardeknecht Drikus was op een vastenavonddinsdag naar Susteren geweest. Daar had hij zich tegoed gedaan aan pannekoeken en oud bier en omstreeks 11 uur in de avond keerde hij dronken huiswaarts naar Hoeve de Horst, de hoeve van Baron Von Holthausen. Achter de Middelsgraaf bij de grens tussen Echt en Susteren besloot hij een kortere weg te nemen en sloeg een voetpad in dat hem in kort tijdsbestek via de Doort bij Hoeve de Horst zou brengen. Drikus had al geruime tijd rondgelopen maar nog steeds kwam de Hoeve ondanks de heldere maan niet in zicht. Hij raakte van het voetpad af en kwam terecht in het dichtstbegroeide gedeelte van het bos. Uitgeput door vermoeidheid en waarschijnlijk ook door het oud bier dat hij in Susteren had gedronken, ging hij onder een eikeboom liggen en spoedig viel hij in een diepe slaap. Na verloop van tijd schrok hij wakker omdat drie eikels achter elkaar op zijn neus vielen. Ofschoon hij zich verwonderde over het feit dat er in het voorjaar eikels van de bomen vielen, viel hij weldra toch weer in slaap. Plotsklaps klonken er 12 slagen door de nacht, afkomstig van de kerktoren van Echt. Drikus herkende de klank van die slagen en was blij dat hij niet al te ver van Echt verwijderd was. Hij stond op en liep in de richting van het klokgelui. Nauwelijks had hij enkele passen gedaan of hij zag voor zich een blauw vuur ontvlammen. Tegelijkertijd hoorde hij gerammel en zag hij een grote ketel die boven het vuur bleef zweven zonder ergens aan te hangen. Uit die ketel stegen dampen op die een akelige vieze geur verspreidden. Plotseling hoorde Drikus weer een ander geluid en het was net of er een hevige storm opstak. De bange paardeknecht keek omhoog en zag langs de toppen van de bomen een vurige wagen voorbij razen. Voor de wagen waren 2 zwarte bokken met vleermuisvlerken gespannen. In het voertuig zat een vrouw, gehuld in een witte mantel. De vrouw daalde statig uit de wagen en ging bij de dampende ketel zitten. Door het licht zag Drikus dat hij verdwaald was en dat hij zich bevond bij de ruïne “ ‘t Slotje ”, een oud slot

18

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


waarover het verhaal ging dat het er spookte. Hij viel op zijn knieën en begon als een gek te bidden. Plotseling hoorde hij de vrouw zeggen: “Weg van hier, oningewijd en gemeen volk”. Als Drikus opkijkt ziet hij een witte, bizarre spookgedaante voor zich staan. De gedaante werpt de witte mantel weg en Drikus ziet dat ze een bloedrood kleed draagt en in haar handen haar bloedend hoofd vasthoudt. De vrouw roept hem toe: “Je hebt geluk want je bent gekomen op een tijdstip dat ik mijn toverkracht niet kan uitoefenen. Had ik dat wel gekund dan had je je hoofd hier moeten achterlaten” Drikus stamelde: “Wat heb ik gedaan en wie bent u?”

Juffrouw ‘Songerskop’ (Ets van G. Rutten, 1984)

“Ik ben de adellijke dame van dit kasteel. In 1498 werd ik door de Echtenaren vermoord toen ze ‘s nachts deze burcht moesten verlaten, op de vlucht voor de troepen van Maximiliaan. Ik ben vermoord voordat ik hier op aarde orde op zaken kon stellen. VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

19 VORMAAT


Daarom zal ik de inwoners van Echt tot het einde der tijden vervolgen. Je mag van geluk spreken dat je hier op dinsdag verzeild geraakt bent en niet op woensdag of vrijdag, want heel veel mannen uit Echt hebben dat geluk niet gehad. Als je wilt weten waar ze gebleven zijn, moet je in de ketel kijken waar hun hoofden nog liggen te stoven” De gedaante toonde hem de hoofden van 3 mannen die Drikus goed gekend had. Het drietal was op raadselachtige wijze verdwenen en over hen waren allerlei geruchten in omloop. “Eigenlijk heb je nog geluk gehad dat je hier bent”, vervolgde de zonderlinge vrouw. “Ik heb al mijn geld en al mijn juwelen in 3 kisten in deze grond begraven en nu moet ik zolang rondspoken totdat iemand die schat heeft opgegraven, vandaar dat ik jou smeek: kom volgende week dinsdag terug en begin hier met een spiksplinter nieuwe schop te graven. Neem een helper mee, doe nieuwe klompen aan en neem brood en zout mee. Spreek geen woord terwijl jullie bezig zijn, want dan is alle moeite voor niets geweest. De eerste kist is voor de armen, de tweede voor de kerk en de derde en zwaarste voor jou en voor je helper” De Juffrouw Zonder Hoofd verdwijnt en Drikus loopt als een gek naar de hoeve. Een week later trekt hij op dinsdagavond met zijn zwager Hannes naar de bewuste plek. Zij hebben brood en zout bij zich, hebben nieuwe klompen aan en dragen spiksplinternieuwe schoppen op hun rug. Om twaalf uur beginnen ze te spitten en het duurt niet lang of Hannes stoot op de eerste kist. Hij schreeuwt: “daar heb je de eerste kist al van die heks” “Houd je mond”, schreeuwt Drikus, maar het is al te laat. De kisten zinken weg in de grond en Drikus en Hannes keren vol spijt en teleurstelling huiswaarts. Sinds die bewuste nacht heeft Drikus nooit meer een woord met zijn zwager Hannes gesproken.

Tijdens de repetitie heeft Judith haar tekst i.p.v. haar hoofd in de handen. Tijdens de uitvoering echter zullen haar hoofd en romp wel degelijk gescheiden zijn.

20

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Het lied van

Tekst:

Henk Hover Muziek:

de dame zonder hoofd

Judith Hover

Is niet zo erg als het er uitziet. ‘t Is een scheiding van hoofd en van romp, van lichaam en geest als het ware. Van mijn mooie hals rest een bloedige stomp Het is heel wat jaren geleden, de Spanjaarden heersten in Echt. Ik verdedigde heem en have. Maar kijk mij nou staan, er kwam niks van terecht. Ik werd gekleineerd en getreiterd, geslagen, gemarteld, gekeeld. Niets over dan brokken van muren. Je staat op de resten, van mijn mooie kasteel Levenloos liet men mij achter, mijn geest, die vond geen rust. Gedoemd om te dwalen en dolen, mijn geweten wil wraak en moord is mijn lust. Moord, mijn lust en mijn leven, koppen rollen voor mij. Mijn ketel gevuld kookt op het vuur, met knekels en schedels, dit duistere uur. Mijn schatten die liet ik verzinken, drie kisten diep in de grond. Niemand had tot op heden geluk, veel geluk, niemand groef en vond. Jullie twee ook niet de slimsten, jullie twee trof het lot. Jullie twee mogen het wagen te graven, heel diep, in de resten van mijn slot.  >> VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

21 VORMAAT


Kom over negen dagen, met klompen en schoppen brandnieuw, en zoek zonder een woord, graaf diep, graaf snel, een uur is maar kort dus graaft voort. Drie kisten zult gij vinden, één voor de kerk en de armen van geest. De derde die moogt gij houden en delen door twee, mits gij zwijgzaam zijt geweest. Eén woord is te veel, en de kisten verzinken in onpeilbare diepten van de Doort. Eeuwig verwijten zult gij elkander, eeuwige verwijten, alleen om één woord.... Maar wat is dat in de verte ? De klok die klinkt ik moet erheen. Mijn uur is voorbij gaat nu huiswaarts, keert weder na één noveen.

22

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Choque - Jazz dance groep Echt

Deze groep uit Echt bestaat al heel wat jaartjes en doet al zo’n 5 jaar mee aan Jazz Dance demonstraties. In deze samenstelling is “Choque” 3 jaar bij elkaar en krijgt les op de woensdagavond van Ank Peerboom. In deze les zijn de dans- en muziekbeleving, een correcte houding, afwerking en presentatie de hoofddoelen. Als je een revue ten tonele brengt is een spectaculaire opening goud waard. Wij menen dit gevonden te hebben in deze dansgroep en weten zeker dat ook u versteld zult staan te vernemen dat een dergelijke professionele dansgroep een echt Echter produkt is. Speciaal voor deze revue hebben zij enkele nieuwe nummers ingestudeerd. Zowel in het voorprogramma alsook voor en na de pauze heeft u ruimschoots de gelegenheid te genieten van Choque. Ank, bedankt voor je medewerking.

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

23 VORMAAT


De emeriet van Schilberg

Omstreeks 1500 is een herder met zijn kudde en hond in de weer op de zanderige heuvels van Schilberg. Iedere dag bestudeert de herder de omgeving: in westelijke richting ziet hij het stadje Echt, waarachter dagelijks de zon ondergaat en wanneer hij naar het zuiden staart ziet hij de donkerten van De Doort. Tussen de zware eiken flikkeren de gouden weerhanen van Hoeve De Horst even op. In noordelijke richting kijkt hij uit over het ruige Peyerveld en kan hij door de bossen heen de kleine venstertjes van Huize Holtstraete ontwaren. Op een avond wanneer uit het patersklooster van St. Joost het Angelus klept, knielt de herder devoot neer en gaat bidden. Plotseling siddert de oude herder van aandoening en vrees: tegen een forse eik hangt opeens het beeld van Maria met het kind Jezus op de arm. Hij neemt het beeld in zijn handen en snelt door de holle wegen van Schilberg richting Echt. Om de parochieherder van zijn wonderlijke verschijning te gaan vertellen. In overleg met de pastoor wordt besloten het beeldje in de parochiekerkt te plaatsen. Maar Maria had andere plannen. Toen de herder de volgende dag met zijn kudde naar Schilberg ging zag hij het beeldje weer aan dezelfde eik hangen. Nu op zo’n duidelijke wijze werd aangeduid waar het beeldje moest staan, besloot de herder ter plaatse een klein veldkapelletje te laten bouwen. Zodoende bood hij de gelovigen de mogelijkheid het beeldje te vereren. Spoedig werd het kapelletje een toevluchtsoord voor zieken die hulp zochten en vonden op voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Deze functie vervult de Kapel van Schilberg nog steeds.

Voor jong en wat minder jong is de revue een feest geweest.

24

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


De 7 Voetvallen van Echt

Honderden jaren geleden zaten Graaf De Chatelain en zijn echtgenote in de stille avonduren in hun kasteel De Holtstraete te mijmeren over de toekomst van hun zeven dochters, die er maar niet in slaagden een geschikte echtgenoot voor zich te winnen. Tijdens een van deze avonden kreeg het echtpaar bezoek van een verdwaalde monnik, die meteen in de gaten had dat de edellieden gekweld werden door een groot verdriet. Nadat de Graaf de monnik had ingelicht omtrent de situatie rond zijn zeven dochters, dacht de laatste een oplossing voorhanden te hebben voor dit probleem. Hij adviseerde de Graaf om ter ere van Maria, de Moeder Der Zeven Smarten, zeven voetvalkapelletjes te bouwen langs de weg van zijn kasteel naar Echt. Op de dag dat “de mei “ op het zevende kapelletje werd geplaatst, reden 7 officieren van het garnizoen van Roermond op hun fiere paarden de poort binnen van het oude kasteel van de Chatelains.

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

25 VORMAAT


Korte tijd later werd een zevenvoudige bruiloft gevierd. De zeven zogenaamde Voetvalkapelletjes, die een bidweg vormde vanaf het kasteel naar de Kapel van Schilberg, zijn inmidels met toestemming van Rijksmonumentenzorg gesloopt in verband met de verbreding van de drukke verkeersweg HoutstraatBosstraat. Enige tijd geleden zijn deze kapelletjes rondom de Kapel van Schilberg herbouwd in een aangepaste omgeving.

Het ouderlijk gezag ten tijde van het kasteel “De Holtstraete�

26

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Echt versus Pey

Tekst:

Henk Hover Muziek:

Henk Hover Judith Hover

Kôm ich eine echte Pejjer taege, wil ich ‘m èns gear de jas oetvaege. Mit zônne Pejjer boer, vaeg ich gear de vloer. Boew tösse Ech en Pej ein hieële hoeage moer. De vader van mie vader ziene vader haef ‘t gezag en es ich vroog woorôm den kreeg t’r ‘t neet oetgelag. Woorôm stuit Ech väörop en môt Pej achteraan? Vraog `t eine Pèjjer jao den zunk dae man spontaan: Echteniëare kôm ich waal ‘ns taege. Die wil ich den gear de jas oetvaege. Mit zônne Echter boer, vaeg ich gear de vloer. Boew tösse Pej en Ech ein hieële hoeage moer. De vader van mie vader ziene vader haef ‘t gezag en es ich vroog woorôm den kreeg t’r ‘t neet oetgelag. Woorôm stuit Pej väörop en môt Ech achteraan? Vraog `t eine Echtenieär den zunk dae man spontaan: Bure det zeen weer oos ganse laeve, ruzies gauw vergaete en vergaeve. Lever gooj bure, den ein hieal stèl verre vrunj. Laot Ech en Pèj biej ein want sjeie det is zunj. Laot Pèj en Ech biej ein want sjeie det is zunj.

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

27 VORMAAT


Strathyre Pipes & Drums II

In 1992 namen enkele enthousiaste bespelers van de Schotse doedelzak (Highland bagpipe) uit Roermond en omgeving het besluit om een heuse doedelzakband op te richten, en wel onder de naam “Strathyre Pipes & Drums II”. Strathyre is een schilderachtig dorpje, gelegen in het fraaie merengebied oftewel de Trossachs in Schotland. Wapen en tartan van de band zijn ontleend aan de fameuze clan MacLaren die onlosmakelijk verbonden is met Strathyre. Na een bescheiden start is de band inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig muziekgezelschap met een eigen “Pipe major”, een prima repetitielokaal en tal van optredens.

Het voltallige muziekgezelschap. Let vooral op de sticker!

28

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


“Eght-galm”

Op 20 oktober 1994 was het 25 jaar geleden dat de gewestelijke zangvereniging “Eght-galm” werd opgericht. De huidige “Eght-galm” kwam tot stand uit de fusie van 2 gemengde koren uit Echt. Het koor bestaat momenteel uit 55 zangers en zangeressen en staat sinds 1986 onder de bezielende leiding van de heer Jos Schlössels uit Sittard. De leden zijn woonachtig in Midden- en ZuidLimburg, vanaf Roermond tot Heerlen. Het koor is bereid bevonden om in de finale van de Echter Revue op een fantastiche manier de spectaculaire bevrijdings-scène luister bij te zetten. Hiervoor uiteraard onze dank.

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

29 VORMAAT


Sponsoren en donateurs

Deze produktie werd mede mogelijk gemaakt door: Hoofdsponsoren: Valkenburg Printers - Echt

Echt

Vormaat, grafische vormgeving

Echt /

Cadier en Keer

G&S Techniek en Engineering B.V. Herkenbosch Rabobank

Echt

Rabobank

Pey

Credit Lyonnais Bank Nederland

Roermond

K&S Decor

Breda

Biermans Makelaardij

Echt

Steenfabriek Echt

Echt

Wil van Montfort

Echt

Gemeente Echt

Sub-sponsoren: Koenen’s Autobedrijf

Echt

Zaal Apollo

Echt

Berkx v.o.f.

Echt

Bakkerij Housmans

Echt

Goertz Assurantiën

Koningsbosch

‘t Waekblaad

Pey-Echt

Timmerbedrijf Janssen

Pey

Assurantiekantoor Asstabe

Beegden

Donateurs:

30

C.V. De Aester S.U.

Pey

Reisbureau Stassen

Echt

Peeters Vastgoed

Pey

Peter van Meel Bouwmaterialen

Echt

Peter van der Laak

Echt

v. Montfort b.v./Decorette

Echt

L. Graus/Kleurrado VALKENBURG PRINTERS ECHT

Echt VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Bronvermelding

Echter Landj deel 1, 2 en 3 Uitgave van de Heemkunde Kring “Echter Landj” 300 jaar Kapel van Schilberg Jubileumuitgave van de Stichting O.L.V. van Schilberg Echt Seppig wie ein smawtpaer Samenstelling R.Geurts Uitgave Valkenburg Offset B.V. Echt Echt Vertelt - Echt vertelt Samenstelling E. Tielemans Uitgave Limburgs Volkskundig Instituut Echt in sagen, legenden en verhalen N.J.A. Laugs Uitgave Grafisch Bedrijf de Steigerpoort Zaltbommel en... ...eine haele haup fantasie

Awverman Thom Smeets wordt uiteindelijk verjaagd door de jeugd. VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

31 VORMAAT


32

VALKENBURG PRINTERS ECHT

VOOR VORMGEVING:

VORMAAT


Valkenburg Printers - Echt en Vormaat/René Borghouts verleenden ondersteuning aan de totstandkoming van deze produktie

Decor van de Bevrijdingsscéne en de Finale (Tekening: Baer Heuts)


Repetities: altijd weer

Bij een Echte(r) Revue horen mooie decors. Hier zijn heel wat uurtjes in gestoken


een feest!


D’n Awverman is de man dae alles kôs en kan

Vormaat

is ‘t buro det stuit veur uch paraat Vormgevingsconcepten Ontwerp Drukwerkverzorging

GRAFISCHE VORMGEVING Vormaat / René Borghouts bNO Postbus 28, 6100 AA  Echt Kantoor Echt: Oude Baan 8 telefoon (04754) 86519 Kantoor Cadier en Keer: Limburgerstraat 44 telefoon (04407) 2922

programmaboekje 1995  

Programmaboekje van de eerste Echter Revue

programmaboekje 1995  

Programmaboekje van de eerste Echter Revue

Advertisement