Page 1

NIEUWS NUMMER

4

-

d e c em b er

2016

IN DIT NUMMER: de grote verhuizing modeshow wintercollectie ’n boottocht op de vecht


UITERSTE DATUM INLEVEREN KOPIJ Gelieve de kopij voor de volgende SWO Nieuws uiterlijk 30 januari 2017 te sturen naar: nieuwsredactie@swo-sr.nl óf naar het SWO kantoor in ‘het Huis in de Wei’

Adres van de SWO-SR SWO-SR kantoor - Postbus 122 - 3925ZJ Scherpenzeel. Bezoekadres: Nieuwstraat 101 - 3925 EE Scherpenzeel Tel: 06 - 51 64 75 25 en 033 – 277 88 98 email: secretaris@swo-sr.nl Website: swo-sr.nl Bankrekeningnummer: NL76RABO0372 4348 43 SWO-SR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Kamer van Koophandel - nr. 41048137

REDACTIE Dhr. H. van Hoevelaken (bestuur) Dhr. F. Prins Mw. E. Waterlander-Visser Mw. C. Nijhuis Mw. M.G. van Leerdam-Rutten Mw. J. Brans-van Doleweerd

tel: 033 - 277 3548 tel: 033 - 277 23 42 tel: 033 - 277 23 36 tel: 033 - 887 18 58 tel: 0318 - 57 18 76 tel. 0318 – 57 32 46

email: hoeve878@ziggo.nl email: fprins01@hetnet.nl email: i.waterlander@kpnplanet.nl email: rini.nijhuis@gmail.com email: peti.van.leerdam@hetnet.nl email: bgm.brans@hetnet.nl

tel: 033 - 277 24 62

email: mail@vormr.nl

Vormgeving Dhr. A. de Rooy

Distributie SWO Nieuws Voor Renswoude: Voor Scherpenzeel:

Mw. N. de Ruig-Fijnaut tel: 0318 - 571 910 Mw. M.G. van Leerdam - Rutten tel: 0318 - 571 876 Gastvrouw van de bezorgers in Scherpenzeel: Mw. G. den Hartog

BESTUUR Dhr. M. van Bommel (voorzitter) Dhr. A. M. van Vliet (secretaris) Dhr. A.W. Miedema (penningmeester) Dhr. H. van Hoevelaken, (communicatie en educatie) Mw. E. van Vliet-Waaijer (beweging en ontmoeting) Mw. T. van Bussel-Geboers (advies en ondersteuning)

tel: 033 - 277 21 62 tel: 0318 - 30 18 02 tel: 033 - 277 20 17 tel: 033 - 277 3548

email: voorzitter@swo-sr.nl email: secretaris@swo-sr.nl email: penningmeester@swo-sr.nl email: hoeve878@ziggo.nl

tel: 0318 - 57 19 64

email: emerentiana@kpnmail.nl

tel: 033 - 277 03 09

email: amja.van.bussel@tele2.nl

Informatie en advies over wonen, welzijn en zorg voor Scherpenzeel en Renswoude met de ouderenwerker: Mw. Rianne van Ginkel tel: 06 - 51 64 75 25 en 033 – 277 88 98 Inloopspreekuur: donderdagmorgen van 10.00 - 11.00 uur dinsdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur

email: info@swo-sr.nl in Scherpenzeel in Renswoude


inhoud 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12-14 15 15 16-17 17 18 19 19 20 21 22-23 24-25 25 26-27 27 28-29 30-31 32-33 34 35-38 39-40 41 42-44 45-46 47 48

SWO Nieuws SWO Nieuws - jaargang - jaargang 35 - december 35 - december 2016 - 2016 nr. 4 - nr. 4

swo inhoud

Van de voorzitter Agenda december 2016 Agenda januari 2017 Agenda februari 2017 Bibliotheek Scherpenzeel: boek: ‘De val van mijn moeder’ Activiteiten bibliotheek ‘Zout’ Renswoude Tekkingsuitslag verloting van de ‘Vrienden van de SWO’ Aangifte inkomstenbelasting 2016 Senioren Avond Restaurant Proeverij Apetito Programma van de SWO Ontspanningscommissie Leeskring Houdt u van autorijden? Formulierenbrigade Zin in een partijtje biljarten in Renswoude? Inlooppunt en ontmoetingsruimte Bibliotheek Renswoude Seniorenlijn SWO op zoek naar gastvrouwen/-heren Dagelijks contact via de telefooncirkel Alzheimer Nederland: programma ‘Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt!’ Comfortabel wonen voor ouderen in Scherpenzeel Tafeltje Dekje - een oproep! Zonnige boottocht over de Vecht met de SWO Recept: Zuurkool, een tikje anders ‘Met ‘Vier het Leven’ voel ik me net de koningin’ Herken een beroerte in drie signalen Dag van de Ouderen Kleurrijke modeshow van Van de Pavert SWO Activiteiten SWO Diensten Activiteiten ‘het Huis in de Wei’ Andere activiteiten Belangrijke adressen Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Scherpenzeel Dorpsteam Gemeente Renswoude

01


van de voorzitter

De binnen-activiteiten zijn al weer in volle gang en we maken ons op voor de decembermaand die door velen als feestelijk wordt ervaren. Afgelopen maanden zijn we in de weer geweest met de verhuizing van de Vijverlaan naar de Nieuwstraat, de nieuwe locatie van het Huis in de Wei. Wij hadden als SWO een gedeelte van de kelder als opslag en die moest leeg worden opgeleverd. We schrokken ervan hoeveel een organisatie als de SWO in ruim veertig jaar kan verzamelen. De kelder is inmiddels schoon opgeleverd na diverse ritten met de aanhanger van onze penningmeester en diverse volle containers. We beginnen weer met een schone lei.

02

De meubels van de kamer van de ouderenwerker zijn verdeeld over de locaties aan de Nieuwstraat en de Bibliotheek in Renswoude, waar Rianne nu ook ‘kantoor’ houdt voor twee dagdelen per week. Voor het biljart was geen plaats aan de Nieuwstraat en ook na de verbouwing van het Huis in de Wei zal hiervoor geen ruimte in de nieuwe Sterrenweide zijn. Het biljart is dan ook verhuisd naar de bibliotheek in Renswoude, waar de biljartactiviteiten in de toekomst zullen plaatsvinden. Op 4 oktober is het steunpunt in Renswoude officieel geopend door wethouder Hans van de Pol en ook is het biljart, middels de eerste stoot door de wethouder, geopend. Bij dit steunpunt kunnen de inwoners van Renswoude ook terecht voor cliëntenondersteuning en vragen over mantelzorg. Op 5 oktober hebben we de dag van de ouderen gevierd in het Huis in de Wei met een optreden van ‘De Groenteman’ door Marjolein Eerdmans en Jeroen van de Tempel. Dit optreden bestond uit liedjes van radio en TV uit vijftiger en zestiger jaren. De zaal zat helemaal vol en een groot aantal van de aanwezigen hebben ’s avonds genoten van een heerlijke maaltijd. De dag was georganiseerd door SWO samen met de PCOB, Senioren Belangen en het Huis in de Wei. In Renswoude hebben we onlangs als proef een proeverij gehouden, dit is letterlijk en figuurlijk zo goed in de smaak gevallen dat we hebben besloten iedere maand een avondmaaltijd te organiseren. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


We hebben het nu over eten en daar blijf ik nog even bij, want op maandag 19 december is de jaarlijkse kerstviering in partycentrum Boschzicht. ’s Middags treedt het Spoorkoor ‘Op stoom’ op en we hebben beide burgemeesters uitgenodigd om ook hun bijdrage te leveren aan deze middag in de vorm van een kerstvertelling. De middag sluiten we af met een drie-gangen kerstdiner. De Nieuwjaarsreceptie is op woensdag 4 januari in de recreatiezaal aan de Nieuwstraat. De aanvang is om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Die middag komen Thomasvaer en Pieternel op bezoek, voor een humoristische nieuwjaarstoespraak, met een terugblik op het afgelopen jaar. Naast de bovengenoemde ontspanningsactiviteiten wordt er veel werk verzet op het gebied van advisering en ondersteuning, veelal door onze ouderenwerker Rianne van Ginkel, maar ook door de vrijwilligers van de formulierenbrigade, de vervoersdienst en de klussendienst. In de beleidsplannen voor de komende jaren gaan nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd worden en waar mogelijk worden nieuwe activiteiten toegevoegd. Om dit allemaal te kunnen doen is het noodzakelijk dat we een voltallig bestuur hebben. Op dit moment is er één vacature en volgend jaar zijn twee leden statutair aftredend. Als u affiniteit hebt met zowel seniorenwerk alsook met bestuurswerk, en het inspirerend vindt om op beleidsniveau bezig te zijn, nodig ik u graag uit voor een informatief gesprek. Ik wens u een feestelijke decembermaand, en goede jaarwisseling en graag ontmoet ik u op één of meerdere van onze bijeenkomsten. Rinus Van Bommel (voorzitter) SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

van de voorzitter

Deze maaltijden zullen plaatsvinden op een woensdagavond. Nadere informatie volgt te zijner tijd. Ook in Scherpenzeel willen dit gaan organiseren samen met de kok van het Huis in de Wei. Hier hebben we gekozen voor de donderdagavond. Voor beide locaties moet nog het een en ander worden georganiseerd en wij zullen vroegtijdig communiceren over de data en aanvang van de maaltijdavonden.

03


agenda 04

december 2016 Maandag: 5-12-19-26 5-19 12 19 5-12-19 12 Dinsdag: 6-13-20-27 6-13-20-27 6-13-20-27 6-13-20 6 13 Woensdag: 7-14-21-28 7 7-14-21-28 14-21-28 14-28 14 14 14 Donderdag: 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 8-22 15 15 22 Vrijdag: 2-9-16-23-30 2-9-16-23-30 2-16-30 2-16-30 2-16 9 30 16

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Bowlen Inschrijven Kerstdiner: 10.00-11.00 in Huis in de Wei en in Rehoboth. Kerstviering in Boschzicht Computer/Tablet-spreekuur op afspraak in de Bibliotheek Workshop in Bibliotheek: Foto’s maken met de tablet Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Kaartclub Biljarten Inlooppunt Renswoude Spreekuur ouderenwerker Bibliotheek Renswoude van 15:00 - 16:00 ’t Koffiehuis van Steunpunt Scherpenzeel Tablet Café XL Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Decemberbingo Jeu de Boules Gymclub Sjoelclub Alzheimer Café Ouderenmiddag Protestantse Gemeente de Achthoek Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Scherpenzeel Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Schaak- en damclub Spreekuur ouderenwerker van 10.00 - 11.00 Formulierenbrigade Scherpenzeel van 10.00 - 11.00 Jeu de Boules Tablet Café bibliotheek Scherpenzeel, 10.00 Workshop Internetbankieren bibliotheek Scherpenzeel Ouderenmiddag PCOB Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Renswoude Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Biljarten Inlooppunt Renswoude Tablet Café bibliotheek Renswoude, 10.00 Formulierenbrigade Renswoude van 10.00-11,00 Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligerswerk Mantelzorg Café van 10.00-11.00 uur bibliotheek Renswoude Bingo van ‘het Huis in de Wei’ Ouderenmiddag Senioren Belangen

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Maandag: 1-8-12-9-16-23-30 2-16-30

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan Bowlen

Dinsdag: 3-10-17-24 3-10-17-24 3-10-17-24 3-10-17-24 10 10

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Kaartclub Biljarten inlooppunt Renswoude Spreekuur ouderenwerker bibliotheek Renswoude 15.00 uur Tablet Café XL ’t Koffiehuis van Steunpunt Scherpenzeel

Woensdag: 4-11-18-25 4 4-11-18-25 4-11-18-25 11-25 11 11 18

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Nieuwjaarsreceptie Gymclub Jeu de Boules Sjoelclub Alzheimer Café Contactgroep 65+ Protestantse gemeente de Achthoek Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Scherpenzeel

Donderdag: 5-12-19-26 5-12-19-26 5-12-19-26 5-12-19-26 5-12-19-26 5-19 26 19 26

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Schaakclub Jeu de Boules Spreekuur ouderenwerker 10.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel 10.00 uur Tablet Café bibliotheek Scherpenzeel, 10.00 uur Workshop Quilten 14.30 uur Ouderenmiddag PCOB Ouderenmiddag Hervormde gemeente Renswoude

Vrijdag: 6-13-20-27 13-27 13-27 13-27 20 27 6

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Tablet Café bibliotheek Renswoude, 10 u Formulierenbrigade Renswoude 10-11 u Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligerswerk 10-11.30u Mantelzorgcafé , bibliotheek Renswoude 10 u Bingo van ‘het Huis in de Wei’ Senioren Belangen Nieuwjaarsreceptie

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

agenda

januari 2017

05


agenda 06

februari 2017 Maandag: 6-13-20-27 13-27

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Bowlen

Dinsdag: 7-14-21-28 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ 7-14-21-28 Kaartclub 7-14-21-28 Spreekuur ouderenwerker,Bibliotheek Renswoude 15.00 uur 7-14-21-28 Biljarten inlooppunt Renswoude 14 Tablet Café XL 14 ’t Koffiehuis van Steunpunt Scherpenzeel Woensdag: 1-8-15-22 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ 1 Voorstelling van mevr. Jaques, Lunteren: ‘Baakster Sjaantje’ 1-8-15-22 Gymclub 1-8-15-22 Jeu de Boules 8-22 Sjoelclub 8 Alzheimer Café 8 Contactgroep 65+ Protestantse Gemeente de Achthoek 15 Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Scherpenzeel Donderdag: 2-9-16-23 2-9-16-23 23 2-9-16-23 2-9-16-23 2-9-16-23 2-16 16 23 Vrijdag: 3-10-17-24 10-24 10-24 10-24 17 24 17

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Schaakclub Workshop Sieraden maken 14.30 uur Spreekuur ouderenwerker 10.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel10.00 uur Jeu de Boules Tablet Café bibliotheek Scherpenzeel, 10.00 Ouderenmiddag PCOB Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Renswoude Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Tablet Café bibliotheek Renswoude 10.00 uur Formulierenbrigade Renswoude 10.00-11.00 Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligers Mantelzorg Café 10.00 uur Bingo van ‘het Huis in de Wei’ Senioren Belangen ledenvergadering

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Joost Beekman, het alter ego van de schrijver, beschrijft hoe zijn moeder na een val haar arm breekt en een ongeplande reis door Zorgland maakt. Hij schildert de aftakeling als een avontuur. In hilarische korte hoofdstukjes reist de lezer mee met de oude moeder, die nauwelijks weet wat haar overkomt, maar die monter het hele zorgtraject aflegt. Als in een roadmovie trekt een bonte stoet van dokters en zorgfunctionarissen, verpleegkundigen en verzorgsters, helpenden en maatschappelijk werksters voorbij. De verteller neemt de gelegenheid te baat om terug te blikken op het leven van zijn moeder die haar leven lang heeft geprobeerd om mensen te helpen, maar die nu zelf afhankelijk is geworden van hulp. Over de auteur Naast schrijver is Ernst Timmer ambulant begeleider in de gehandicaptenzorg. Voorheen schreef hij onder meer Zwarte ogen (2003) en De Noordzee opening (2010), die beide op de longlist van zowel de AKO als de Libris Literatuurprijs stonden. In 2013 verscheen de roman Florijn, die lovend werd ontvangen. Over Florijn: ’Timmer heeft de literatuur verrijkt met dit aandoenlijke hulpverleningsboek.’ NRC Handelsblad ****: ‘Zelden heb ik zo’n indringend beeld van de zorg in Nederland gekregen’. (...) Een boek dat je zeker bijblijft.’ Rob Schouten, Trouw: ‘Een pakkende en geestige roman.’ De Groene Amsterdammer: ‘Een hilarisch boek waarvan de tekst min of meer is uitgebeeld’. Uitgegeven bij Prometheus in 2016, ISBN nummer 9789044630367 Het besproken boek is te leen in de Bibliotheek Scherpenzeel Marktstraat 59 - 3925 JP Scherpenzeel tel: 033 - 277 3107 www.bibliotheekscherpenzeel.nl SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

bibliotheek

Boekbespreking: De val van mijn moeder

07


bibliotheek NIEUWS 08 10

Activiteiten bibliotheek renswoude Elke vrijdagmiddag Zoute Inval, een potje rummicup spelen en een kopje koffie of thee drinken Elke dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur biljarten. Op de even weken Tablet- en Ipadcafe. Dus op 2 december, 16 december, NIET OP 30 december, 13 januari, 27 januari, 10 februari en 24 februari. Op vrijdag 9 december vanaf 10.00 uur kunt u uitleg krijgen over de kerstballen die tentoon zijn gesteld. In januari en februari organiseert de bibliotheek ook elke maand een lezing op een vrijdagochtend in het kader van de Zoute Inval. Data en onderwerpen worden bekend gemaakt via de Heraut. Alle activiteiten zijn kosteloos, voor koffie of thee betaalt u â‚Ź1,00 Adres Bibliotheek: Van Reedeweg 77, Renswoude, info: renswoude@rbzout.nl of tel 0318-575151. Voor meer informatie: Esther v.d. Brink evandenbrink@rbzout.nl tel. 0318 -575151

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Nadat ’s middags de jongste bewoners van het Huis in de Wei een winnend lot mochten trekken was het ’s avonds onder het genot van een kopje koffie, drankje en hapje de beurt aan de senioren. Voorzitter Wim Schimmel benadrukte in zijn welkomstwoord dat de prijzen voor deze verloting beschikbaar zijn gesteld door de plaatselijke bedrijven en winkeliers. Met de opbrengst van deze verloting organiseert de SWO o.a. gezellige middagen voor de senioren uit Scherpenzeel en Renswoude. Ook gaan er dit keer een aantal prijzen naar de Decemberbingo die op woensdag 7 december door de Ontspanningscommissie in het Huis in de Wei wordt gehouden. Alle loten zaten in een grote oranje teil en daaruit trokken de bewoners de 15 hoogste prijswinnaars. Tot slot was er ook voor de bewoners nog een troostprijsje. Hieronder de nummers van de winnende loten: 0099 1762 3258 4829 5966 6960 8132 9418

0177 1777 3886 4848 6160 7011 8185 9651

0692 1802 3888 4874 6294 7196 8367

0743 1951 3975 5437 6296 7231 8682

0761 2086 4382 5477 6406 7362 8866

1116 2117 4392 5527 6546 7542 8886

1140 2702 4451 5586 6563 7556 9120

1186 2984 4511 5615 6826 7557 9259

1232 1627 3014 3249 4590 4663 5673 5952 6834 6954 7851 8042 9267 9357

Alle prijzen zijn de dag na de trekking bij de winnaars thuis bezorgd.

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

trekking verloting NIEUWS

Trekking van de Verloting van de Vrienden van de SWO

09 11


nieuws AANGIFTE INKOMSTENBELAS­TING 2016 Sinds 2006 biedt de Senioren Welzijn Organisatie Scherpenzeel/ Renswoude de mo­gelijkheid om door een vrijwilliger uw inkomstenbelasting aangifte te laten verzorgen.

10

Ook dit jaar zal mevrouw Blokland de aangifte voor inwoners van Scherpen­zeel gaan verzorgen en de heer de Ruig voor de inwoners van Renswoude. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen jaren heeft het bestuur in overleg met de vrijwilligers besloten enkele randvoorwaarden te verbinden aan deze gratis service. Als u een beroep doet op de gratis service voor het verzorgen van uw inkomstenbelasting aan­gifte dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: n Alleen aangifte inkomstenbelasting. n U en /of uw partner is/zijn ouder dan 60 jaar. n Uw of uw gezamenlijk bruto inkomen is niet hoger dan ca. € 35.000,- (alleen­staande) of ca. € 50.000,- (gehuwden/samenwonenden) volgens de regels van de ouderenbonden. n De aangifte(n) worden elektronisch met de belastingdienst afgewikkeld. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van de machtigingscode op uw aangiftebrief of wanneer deze code er niet op staat, dan dient u te beschikken over een DigiD-code. Zo u die nog niet heeft kan dit voor u verzorgd worden door de beide consulenten. n Deze service staat open vanaf 1 januari t/m maart van elk jaar voor het maken van een afspraak met één van onderstaande vrijwilligers. Voor inwoners van Scherpenzeel kunt u een afspraak maken met mevr. Blok­land, telefoon: 033-2772821 of e-mail: sablokland@solcon.nl Voor inwoners van Renswoude kunt u bellen met dhr. De Ruig, tele- foon: 0318 - 571 910 of email: tdr@hccnet.nl Beide belasting consulenten hebben een geheimhouding verplichting zodat uw privacy gewaarborgd is. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Vanaf 1 januari start Het Huis in de Wei samen met de SWO een Senioren avondrestaurant. Deze kan alleen doorgaan bij voldoende deelname. Deze maaltijd wordt op een ambachtelijke wijze gekookt in Het Huis in de Wei. Iedere donderdag vanaf 17.00 uur- 19.00 uur (met uitzondering van de tweede donderdag ) kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. U kunt met uw naam en telefoonnummer zich aanmelden bij de balie van Het Huis in de Wei. Voor het Avondrestaurant zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die ons willen helpen om dit Avondrestaurant tot een succes te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel, tel: 06 - 51 647 525 Wat blijft is het thema Samen Gezellig. Deze valt op de eerste vrijdag van de maand 13 januari en 10 februari. Noteert u deze data alvast in uw agenda, meer informatie volgt nog via de kranten.

Proeverij Apetito Dinsdag 27 september heeft Apetito voor de ouderen in Scherpenzeel en Renswoude een proeverij georganiseerd. Er viel van alles te proeven vis, vlees, diverse groenten, aardappelen en rijst, er was voor elk wat wils. De deelnemers hebben erg genoten van deze proeverij, reacties varieerden van: ‘Heerlijk, veel keus en lekker warm’ tot ‘als ik niet meer koken kan dan lijkt mij dit een heerlijke oplossing’. Wilt u maaltijden warm thuis bezorgd krijgen dan kunt u voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met: Voor Renswoude: met mw. Emmie Plantinga tel. 0318 - 572 493 Voor breder advies over maaltijdvoorziening kunt u contact opnemen met ouderenwerker Rianne van Ginkel, tel 06 - 51 647 525. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

nieuws

Senioren Avond restaurant

11


activiteiten 12

Programma van de SWOOntspanningscommissie Na een stille novembermaand gaan we in december voor de eerste keer gebruik maken van de nieuwe recreatiezaal aan de Nieuwstraat 101 te Scherpenzeel. Spannend! Inmiddels hebben we gezien dat er in deze gezellige zaal voor de meeste activiteiten, met wat omzettingen, voldoende ruimte is. Alleen voor de modeshow wijken we uit naar Restaurant Boschzicht. Voor nadere informatie over onderstaande activiteiten kunt u altijd even bellen naar Riet Osnabrugge (tel. 033 - 277 2670). Decemberbingo Woensdag 7 december bent u van harte welkom op de gezellige decemberbingo van de SWO. De zaal is open om 14.00 uur en de balletjes gaan vanaf 14.30 uur rollen. Zorg dat u er bij bent want er zijn weer leuke prijsjes te winnen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Vrienden van de SWO. De middag vindt plaats in het ‘Huis in de Wei’, Nieuwstraat 101 te Scherpenzeel. De toegang is gratis, wel wordt er een bijdrage gevraagd voor uw kopje koffie of thee. Kerstviering met het Spoorkoor Op maandag 19 december wordt de jaarlijkse Kerstviering van de SWO gehouden in Boschzicht. Het belooft een sfeervolle viering te worden met medewerking van het Spoorkoor ‘Op stoom’ uit Woudenberg o.l.v. Joke Marcus. De kerstverhalen worden verteld door burgmeester B. Visser uit Scherpenzeel en burgemeester mevr. P. Doornenbal van der Vlist uit Renswoude. De kerstgedichten worden voorgedragen door de leden van de Ontspanningscommissie. De zaal van Restaurant Boschzicht in Scherpenzeel is open om 14.30 uur en het middagprogramma begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Nieuwjaarsbijeenkomst Als eerste activiteit van het nieuwe jaar bent u van harte welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 4 januari 2017. Deze middag blazen Henk Schuurman en Gerda Vermeulen de oude traditie van Thomasvaer en Pieternel weer nieuw leven in. Zij blikken, met een knipoog, terug op de SWO in 2016. In de pauze is er een hapje en een drankje en toosten we met elkaar op het nieuwe jaar. Na de pauze gaat Alfred Haaksma van de Bibliotheek Scherpenzeel met u herinneringen ophalen aan de hand van een dialezing over oude producten van zo’n 40 jaar geleden. In juli heeft hij hier al een voorproefje van laten zien en het is echt een leuk programma! De toegang is gratis, de zaal aan de Nieuwstraat is open om 14.00 uur en we beginnen om 14.30 uur. Voorstelling van ‘Baakster Sjaantje’ Op woensdag 7 februari 2017 komt mevr. Jane Jaques uit Lunteren met een voorstelling, waarin zij op humoristische wijze gaat vertellen over de ervaringen van ‘Baakster Sjaantje’. Zij vertelt daar niet alleen over maar brengt ook verschillende attributen en kleding mee uit deze goede oude tijd. Het belooft een gezellige middag te worden en uiteraard zijn ook de mannen van harte welkom! De zaal aan de Nieuwstraat is open om 14.00 uur en het programma start om 14.30 uur. Toegang is € 3,00 inclusief koffie of thee. Muzikale middag met het ‘Trio van 3’ Op woensdag 1 maart 2017 speelt en zingt dit Trio uit Barneveld en Scherpenzeel o.a. (nostalgische) Hollandse, Indonesische, Surinaamse en Lees verder op pagina 14

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

activiteiten

Na afloop is er een kerstmaaltijd. Het menu bestaat uit: kipcocktail met lichte kerriesaus, licht gebonden tomatensoep, kalkoenrollade met rode portsaus en div. aardappel- en groentegarnituren. Met als toetje een heerlijk kerstdessert. De kosten voor deze maaltijd bedragen € 15,00 per persoon. Inschrijven voor de maaltijd kan op maandagmorgen 12 december van 10.00 tot 11.00 uur in ‘het Huis in de Wei ‘ aan de Nieuwstraat 101 te Scherpenzeel en in de Voorhof aan de Kastanjelaan 1 te Renswoude.

13


activiteiten 14

Vervolg ‘Programma van de Ontspanningscommissie’

Afrikaanse liedjes en natuurlijk ook een aantal bekende Engelse liedjes. Als u de liedjes kent, vinden zij het leuk als er mee gezongen wordt. Kortom een gezellige muzikale middag die u niet mag missen. De zaal aan de Nieuwstraat is open om 14.00 uur en het programma start om 14.30 uur. Toegang is € 3,00 inclusief koffie of thee. Voorjaarsmodeshow Modehuis Nicole Woensdag 15 maart 2017 laat Rosanna Veenhof van Modehuis Nicole uit Scherpenzeel u kennis maken met haar mannequins. Op professionele wijze showen zij de nieuwe damesmode van het voorjaar 2017. Wat worden de nieuwe kleuren, stoffen en modellen voor deze lente en welke accessoires gaan we hierbij dragen? Tijdens deze modeshow gaan we het allemaal zien en horen. De zaal in Restaurant Boschzicht is om 14.00 uur open en de show begint om 14.30 uur. Toegang is € 3,00 inclusief koffie of thee. Activiteiten in april en mei 2017 n Voorjaarsreisje naar de Orchideëenhoeve Op woensdag 5 april 2017 gaat ons Voorjaarsreisje naar de Orchideëenhoeve te Luttelgeest. n Oranjebingo in Boschzicht Op donderdag 27 april 2017 houden we onze jaarlijkse Oranjebingo in Restaurant Boschzicht. n Excursie naar Museum Grebbelinie en de Hoeve De Beek Op woensdag 10 mei 2017 gaan we op excursie naar het vernieuwde museum Grebbelinie aan de Brinkkanterweg te Woudenberg en Hoeve De Beek. Behoeftepeiling Volgend jaar willen wij starten met een creatieve workshop. Wij zijn heel benieuwd of hier belangstelling voor is. Heeft u altijd al een workshop willen volgen? Wilt u bepaalde vaardigheden aanleren? Heeft u interesse in bepaalde technieken? Laat het ons weten! Meer informatie? Neem contact op met Emy van Vliet tel 0318 - 301 802 SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


In oktober is de leeskring van start gegaan. De kring bestaat uit zeven leden en komen een keer in de zes weken bij elkaar. Er kunnen nog nieuwe leden bij. Wanneer: maandag van 13.30-15.30 uur Waar: Bibliotheek Scherpenzeel Data: 9 januari 2017, 13 februari 2017, 27 maart 2017 en 15 mei 2017.

activiteiten

Leeskring

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coรถrdinator Marianne Nicolaas, telefoon: 033 - 277 1521 of mobiel: 06 - 44 656 523.

15

Houdt u van autorijden? Houdt u van autorijden? Vindt u het leuk om er even uit te zijn? Wilt u iets voor een ander betekenen? Vindt u het fijn om ouderen naar een activiteit te brengen en weer op te halen? Dan is de vervoersdienst van de SWO op zoek naar u. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met een van de coรถrdinatoren van Scherpenzeel: Dhr. Geert Forsten tel. 06 - 10 707 435 (niet op woensdag) Dhr. Wijnand Osnabrugge tel. 033 - 277 3027 (niet op maandag) Dhr. Wim Meijer tel. 06 - 53 664 284 (niet op maandag) SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


informatie Formulierenbrigade 16

Als u rond moet komen van een laag inkomen heeft u misschien recht op bepaalde voorzieningen of regelingen die zorgen voor een aanvulling op dit inkomen. Weet u niet waar u recht op heeft of vindt u het lastig om formulieren in te vullen? Moeilijke formulieren? De formulierenbrigade van SWO-SR helpt inwoners bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen en helpen u bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Voor wie is het bedoeld? De formulierenbrigade is bedoeld voor alle senioren. Zo nodig verwijzen wij u door naar andere organisaties of instanties. De vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen u met informatie over en het aanvragen. Formulieren De formulierenbrigade helpt u o.a. bij het invullen en aanvragen van de volgende formulieren: n Formulieren van de gemeente of de Belastingdienst n Bijzondere bijstand n Collectieve aanvullende verzekering voor minima n Kwijtschelding gemeentelijke belastingen n Zorgtoeslag, huurtoeslag SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Bereikbaarheid In de even weken op vrijdag van 10.00-11.00 uur in de bibliotheek van Renswoude. Iedere donderdag van 10.00-11.00 uur in kantoor van de SWO in Huis in de Wei. Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van Ginkel, tel 06 - 51 647 525. Volgend jaar starten wij met een nieuwe dienst ondersteuning bij de thuis administratie, dit is nog in ontwikkeling. In het volgende SWO nieuws kunt u hier meer over lezen.

Zin in een partijtje biljarten in Renswoude? Zin in een partijtje biljarten bij het inlooppunt in Renswoude? Steeds meer mensen krijgen de beschikking over veel vrije tijd. Na een lange periode van vaak veel en hard werken breekt plotseling de pensionering of de VUT aan. Voor velen betekent dit dat men de dagen anders in gaat vullen. Er komt meer tijd voor hobby's, ontspanning, cursussen,sport en vrijwilligerswerk. Misschien gaat u wel op zoek naar activiteiten die u alleen of samen met anderen kunt doen. Voor biljarten heb je niet meer nodig dan een keu, een biljart en ballen. Wij beschikken dan ook over een fraai biljart. Biljarten kan op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag bij het inlooppunt in de bibliotheek van Renswoude

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

informatie

Aanvragen DigiD Doorverwijzen naar de bibliotheek. Het blijven uw formulieren, dus u moet ze zelf ondertekenen. En u blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen. Let op! Zorg dat u altijd uw DigiD code meebrengt bij een bezoek aan de formulierenbrigade.

17


informatie 18

Inlooppunt en ontmoetingsruimte in de bibliotheek van Renswoude Op 4 oktober is het inloop-en ontmoetingspunt officieel geopend. Er kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden. Zo kan er op dinsdag en vrijdagmiddag gebiljart worden. Elders in dit nummer staat hier meer over vermeld. Een aantal mensen wil graag klaverjassen, bij voldoende belangstelling kan dit opgezet worden. Vanaf 1 januari starten wij met het seniorenrestaurant, iedere 2e woensdag van de maand kunt u komen eten, vanaf 17.00 uur bent u welkom. Houdt u hiervoor goed de berichtgeving in de Heraut in de gaten. Voor het seniorenrestaurant zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Vindt u het leuk om dit mee op te zetten en hierbij te helpen? Laat het ons dan weten! Voor meer informatie over klaverjassen en vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel tel 06 - 51 647 525. Langskomen kan ook op dinsdagmiddag of vrijdagmorgen in de bibliotheek van Renswoude. Steunpunt Mantelzorg en vrijwilligerswerk in Renswoude Mantelzorg CafĂŠ Inloopspreekuur in de even weken vrijdag van 10.00 - 11.00: op vrijdag van 10.00 - 11.00: 9 december 2016 2 en 16 december 2016 20 januari 2017 13 en 27 januari 2017 17 februari 2017 10 en 24 februari 2017 SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Heeft u vragen op het gebied van wonen, vervoer, welzijn, zorg en financiën? Wilt u hulp bij een aanvraag of een formulier dat ingevuld moet worden? Dan kunt u bij de Seniorenlijn van de SWO terecht voor een deskundig advies. Ook kunt u informatie krijgen over: Cliëntondersteuning, Mantelzorgondersteuning, Formulierenbrigade, Maaltijden aan huis, Personenalarmering, Meer Bewegen voor Ouderen, Cursussen, Schuif eens Aan, Seniorenvoorlichting, Vervoersdienst, Klussendienst, 80+ Bezoekdienst en nog veel meer. De SWO-SR organiseert ook activiteiten in de recreatiezaal van het 'Huis in de Wei en in de Bibliotheek van Scherpenzeel en Renswoude. Hier kunt u o.a. leren omgaan met Tablet of iPad. Via de Seniorenlijn kunt u ouderenwerker Rianne van Ginkel bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt, bij geen gehoor, een bericht achterlaten en wordt dan teruggebeld. De Ouderenwerker kan u vrijblijvend informeren en voorzien van een deskundig en persoonlijk advies. Het kan ook zijn dat u liever een vertrouwelijk gesprek wilt hebben, op kantoor of bij u thuis. U kunt hiervoor een afspraak maken. Bij de Seniorenlijn van de SWO-SR kunt u terecht voor deskundig advies.

SWO op zoek naar GASTVROUWEN/-HEREN Elke middag zet de SWO Scherpenzeel - Renswoude haar deuren open voor SWO activiteiten. Zo is er o.a. een kaartcompetitie, schaken en vinden recreatieve bijeenkomsten plaats. Daarnaast is er gelegenheid een spelletje te doen of gewoon met elkaar gezellig te praten. U zorgt ervoor dat de gasten een kopje koffie of thee krijgen aangeboden. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld door de gasten. U werkt volgens een vast rooster van één middag per maand. Met name voor de Ontspanningsmiddagen op woensdag zijn wij op zoek naar u! De SWO middagen beginnen om 14.00 uur tot 16.30 uur en vinden plaats in de recreatiezaal van het Wooncentrum Het Huis In de Wei. Voor opgave of nadere inlichtingen kunt u terecht bij Rianne van Ginkel, Ouderenwerker, tel. 06 - 51 647 525 SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

informatie

Seniorenlijn

19


informatie 20

dagelijks contact via de Telefooncirkel De telefooncirkel zorgt voor dagelijks contact. Dagelijks een teken van leven kan een gevoel van zekerheid geven. Elke ochtend tussen half negen en negen uur wordt via een cirkel van dezelfde mensen in een vaste volgorde naar elkaar gebeld. Dus ook in het weekend. Alles in orde? Er is dan contact van mens tot mens, gewoon even horen of alles in orde is en de laatste nieuwtjes uitwisselen. Het is niet de bedoeling dat er lang gepraat kan worden tijdens het rondgaan van de cirkel. Wanneer mensen dat gezellig vinden, kan het altijd buiten de cirkel om. De cirkel bestaat uit maximaal acht personen, zodat een cirkel binnen een half uur rond is. Deelnemen aan de telefooncirkel kost u alleen de gesprekkosten. Er is geen enkele verplichting om verder ergens lid van te zijn. Voor wie is de cirkel bedoeld: n De telefooncirkel is er voor iedereen in Scherpenzeel. n Uit veiligheidsoverwegingen bijv. wanneer u alleen woont. n Wanneer u moeilijk de deur uit kunt n Wanneer het u of uw familie een veilig gevoel geeft als u dagelijks gebeld wordt. Voor deelname aan de Telefooncirkel: Wanneer men mee wil gaan doen met de telefooncirkel is het nodig dat de deelnemer twee contactpersonen in zijn of haar omgeving heeft met een sleutel, zodat men altijd naar binnen kan komen. De cirkel wordt aangestuurd door een begeleider(ster), vrijwilliger van het Rode Kruis. Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met: Clari van Schoonhoven, telefoon 033 - 277 3688

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Wie ben ik? Wat ben ik? Wie ben jij? Wat wil je? Een glimlach, een warme band, dat is wat mij verblijdt. Ik hoef geen gezond verstand, dat ben ik toch al kwijt. Ik heb maar EEN wens Behandel me tot het einde als een mens!

alzheimer cafĂŠ

Ze zeggen dat het went, de gaten in mijn hoofd. Als je alles vergeten bent, voelt het als verdoofd.

Tekst: M.C. Eberhart

21 Het Alzheimer CafĂŠ is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de situaties die ze meemaken, over dementie en mogelijkheden voor hulp: allemaal in een gemoedelijke sfeer. Woensdag 14 december - Lotgenotenavond: In gesprek gaan met elkaar, onder het genot van een drankje en een hapje. Onze volgende avonden in 2017 zijn: Woensdag 11 januari Woensdag 8 februari. De gespreksavonden vinden plaats: iedere 2de woensdagavond van de maand (niet in juli en augustus) en worden gehouden in het Multi Functioneel Centrum De Schans, Schans 33, 3931 KJ in Woudenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. Info: Erny de Wildt: 06 - 86 677 957 of alzheimerscherpwoud@gmail.com SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


informatie Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt 22

Ouderenmishandeling is een zwaar beladen onderwerp. Misschien heeft u op de TV, radio of op een andere wijze al eens iets over dit onderwerp gezien of gehoord. Het gaat lang niet altijd om mensen die ernstig fysiek worden mishandeld; ouderenmishandeling kent vele vormen. Wat is ouderenmishandeling? Bij dit onderwerp denken we meestal aan grote dingen; aan ouderen die bijvoorbeeld geslagen en geschopt worden. Maar ouderenmishandeling is meer dan dat en heeft veel verschijningsvormen. Er worden vijf vormen onderscheiden: n Lichamelijke mishandeling n Geestelijke mishandeling n Verwaarlozing n FinanciĂŤle uitbuiting n Seksueel misbruik Vaak is de scheidslijn tussen al deze vormen onduidelijk en komen verschillende vormen tegelijk voor. Maar om welke vorm het ook gaat; ouderenmishandeling mag niet! Sommige plegers mishandelen moedwillig, met opzet dus Mishandeling kan ook een gevolg zijn van onmacht. Mishandeling uit onmacht noemen we ook wel ontspoorde zorg. In dat geval kan de mantelzorger of beroepskracht de zorg voor de oudere niet (meer) aan of weet niet hoe om te gaan met de situatie. Er gebeuren dan dingen die niet SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Een (fictief) voorbeeld Meneer en mevrouw X zijn al meer dan 50 jaar getrouwd. Het echtpaar woont zelfstandig en heeft alleen twee keer per week huishoudelijke hulp. Mevrouw heeft last van artrose, is slecht ter been en wordt steeds vergeetachtiger. Meneer X probeert zo goed mogelijk voor zijn vrouw te zorgen en haar zo min mogelijk alleen te laten. Maar af en toe moet hij toch de deur uit om boodschappen te doen. Op een dag komt de huishoudelijke hulp eerder dan gewoonlijk. Omdat ze al jaren bij het echtpaar komt heeft ze een sleutel. Als ze de huiskamer binnenkomt, vindt ze mevrouw X vastgebonden op een stoel. De hulp schrikt hiervan en maakt mevrouw snel los. ’Och dat doet mijn man wel vaker’, zegt mevrouw X. ’Stel je voor dat ik ga lopen en kom te vallen, dan breek ik misschien mijn heup! Slim toch van mijn man?’ Mevrouw X wil niet dat de huishoudelijke hulp hier met anderen over praat want dan mag haar man misschien niet meer voor haar zorgen. De huishoudelijke hulp heeft het echtpaar tijdens een kopje koffie kunnen overtuigen om over de zorg voor mevrouw in gesprek te gaan met instanties die hierbij kunnen ondersteunen. Passende hulp is beter voor mevrouw en ontlast meneer zodat hij weer meer tijd voor zichzelf krijgt. Herkent u bepaalde zaken in bovengenoemd voorbeeld of ziet u hierin misschien de situatie van iemand anders? Aarzel niet maar praat erover. Dat is best moeilijk en vraagt moed om erover te beginnen maar; ‘Praten is het begin van de oplossing’. Praten helpt! Heeft u behoefte om in gesprek te gaan over dit onderwerp? U kunt hiervoor contact opnemen met de ouderenwerker; Rianne van Ginkel tel. 06 - 51 647 525 en 033 - 277 8898 - email: info@swo-sr.nl Wil u liever contact met het steunpunt Veilig Thuis dan kan u voor hulp en advies bellen met 0800 - 2000. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

informatie

mogen en de pleger ook eigenlijk niet wil. Eigenlijk zijn de pleger en de oudere in zo’n situatie beiden slachtoffer.

23


informatie 24

Comfortabel wonen voor ouderen in Scherpenzeel Bij het ouder worden vraagt menigeen zich af of hij/zij wel in de huidige woning kan blijven wonen als men er lichamelijk op achteruit gaat. Tegenwoordig wordt u niet zo maar in een verzorgingshuis opgenomen. De overheid wil dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De meeste woningen voldoen niet goed als men lichamelijke beperkingen krijgt. Beter zou zijn om vroegtijdig een andere woning te betrekken, die gelijkvloers en drempelvrij is. En dat men volop ruimte heeft om met een (elektrische) rolstoel te manoeuvreren. Verder zou de woning moeten zijn voorzien van een grote slaapkamer, grote badkamer, brede gang en brede deuren. En ook belangrijk een kleine tuin en een (berg(ruimte voor een scootmobiel. Kortom een echte levensloopplus woning die weinig onderhoud vergt en zo min mogelijk huishoudelijk werk vergt. In de huidige markt en ook in Scherpenzeel komt u dit soort woningen maar weinig tegen. Ook de bestaande levensloopwoningen, seniorenwoningen of bejaardenwoninSWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Beperking van de bouwkosten Om de bouwkosten per woning binnen de perken te houden, zouden er meerdere woningen tegelijk gebouwd moeten worden. Als blijkt dat er voor dit initiatief voldoende belangstelling bestaat, zouden we dit samen met de gemeente kunnen gaan realiseren. Naast het creëren van een goede eigen woonvoorziening, ligt het voor de hand dat na realisering van het project de bewoners elkaar niet links laten liggen. Het is niet zo dat iedereen zich verplicht moet voelen om zich om een ander te bekommeren. Het zou goed zijn als er op vrijwillige basis zorg en aandacht Tafeltje Dekje voor de andere bewoners is. Wilt u maaltijden warm thuis Mensen die in het geheel niet bezorgd krijgen dan kunt u voor willen omgaan met andere bemeer informatie en aanmelding woners zijn mijns inziens geen contact opnemen met: aanwinst voor dit project. Ik ben benieuwd of er meerdere mensen Voor Renswoude: in Scherpenzeel geïnteresseerd Emmie Plantinga - tel 0318-572493 zijn in een levensloopplus woning. Graag hoor ik dat van u en ook Voor breder advies over maaltijdof u zou willen meehelpen dit voorziening kunt u contact opproject te realiseren. nemen met ouderenwerker Rianne Zelf heb ik ruim 30 jaar gewerkt in van Ginkel - tel. 06 - 51 647 525 de toenmalige groeisteden Amersfoort en Tilburg. Uw reactie met naam, (email) adres, leeftijd en eventuele deskundigheid kunt u richten aan Johan van Ginkel - Roeterskamp 22 - 3925 WC Scherpenzeel, tel. 033 - 277 0360. Email: levensloopplus@gmail.com SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

informatie

gen voldoen in veel gevallen niet als men lichamelijke klachten krijgt. Mijn echtgenote en ik van boven de 70 zijn nu gelukkig nog gezond. We zouden graag te zijner tijd naar een nieuwe levensloopplus woning willen verhuizen. Het liefst zouden we zien dat dit soort (laagbouw)woningen in een klein wijkje/hofje in Scherpenzeel gebouwd zouden worden. Bouwkosten + grond zouden maximaal € 275.000 mogen bedragen.

25


verslag 26

Zonnige Boottocht over de Vecht met de SWO Op woensdag 7 september vertrok de SWO met maar liefst 92 deelnemers voor een zonnige boottocht over de Vecht. Een uitgelezen dag om een boottocht te gaan maken, wat een geluk kun je hebben. Op Recreatiecentrum Mijnden werden de gasten op de boot van Rederij Wolfrat verwelkomd met een kopje koffie. Tijdens de drie uur durende boottocht, waarbij de deelnemers vanaf het dek de prachtige sluizen, dorpen, landhuizen en kastelen konden bewonderen, werd een uitgebreide koffietafel verzorgd. Daarna via een mooie route naar het pittoreske dorp Haarzuilens voor een stop met koffie/thee en gebak bij 't Wapen van Haarzuilens. Kortom een super dag voor de senioren uit Scherpenzeel en Renswoude. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


verslag

Zuurkool, een tikje anders

Bereiding: Schil de appels en snijd ze in partjes. Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Knijp de zuurkool uit en kook deze met de aardappels en een beetje zout in 25 minuten gaar. Bereid ondertussen de rookworst. Bak de plakken bacon krokant en haal ze uit de pan. Doe de margarine in de pan en bak hierin de partjes appel in 2 minuten bruin. Giet de aardappelen met zuurkool af en stamp ze met de melk en de creme fraiche tot een grove stamppot. Schep tot slot de partjes appel er door heen en breng het geheel met een beetje zout en peper op smaak. Serveer met de worst en de plakken bacon! Heerlijke winterkost!! SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

R E C E P T

Benodigdheden voor 4 personen: 1 kg kruimige aardappels 2 appels 500 gr zuurkool 100 gr bacon in plakjes 1 el vloeibare margarine 1 dl melk 250 gr creme fraĂŽche 1 rookworst

27


informatie 28

Met ’Vier Het Leven’ voel ik me net de koningin! Wat tien jaar geleden begon als een sympathiek lokaal initiatief van twee vrouwen in Huizen is inmiddels aan een opmars door heel Nederland bezig: Stichting Vier Het Leven. Een stichting die dankzij de begeleiding van vele vrijwilligers, senioren in staat stelt een avondje uit te gaan. En die onlangs door de ANWB-vakjury uitgeroepen is tot ’meest maatschappelijke uitje van 2016’. Door de vergrijzing zijn er veel alleenstaande ouderen die het niet leuk vinden alleen op pad te gaan. En die niet altijd iemand hebben die mee wil of kan. Bovendien is er een groep die zich fysiek kwetsbaar voelt maar prima uit de voeten kan als hem of haar een arm geboden wordt. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers die de stichting heeft weten te enthousiasmeren (landelijk 1.600 vrijwilligers) worden ouderen weer in staat gesteld gezellig een avondje uit te gaan: naar het theater, een mooie balletvoorstelling, opera, concert of cabaret. De gasten worden thuis opgehaald door een gastvrouw/heer en samen gaan ze een avond of een middag op pad. Soms met zijn tweeën, maar veel vaker met zijn drieën of vieren. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Nu ook middagen naar het museum. Behalve naar theatervoorstellingen gaat Vier het Leven sinds kort ook met haar gasten naar de bioscoop en musea! Wilt u meer informatie over Vier het Leven? Bel dan ons landelijke telefoonnummer 035 - 524 52 56 of bekijk ons aanbod op: www.4hetleven.nl. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

informatie

’Onze vrijwilligers staat in de rij, zo leuk vinden ze het om dit te doen’ Anne Marie Koster – regiocoördinator Vier het Leven: ’In de afgelopen tien jaar zijn in heel Nederland inmiddels 60.000 ouderen met ons een avondje uit geweest. Onze gastvrouwen en gastheren (allemaal vrijwilligers) vallen op door hun warmte, hun geduld en hun gezelligheid. Het zijn zelf ook allemaal kunst- en cultuurliefhebbers dus we kunnen vol trots zeggen: bij ons hebben we een wachtlijst van vrijwilligers. Zo leuk vinden ze het om dit te doen, zo dankbaar werk is het ook’. ’We halen de mensen thuis op, rijden naar het theater, regelen alles wat met het parkeren van de auto te maken heeft. We brengen iemands jas naar de garderobe, halen een kopje koffie, begeleiden onze gasten naar een speciaal gereserveerd Vier Het Leven-tafeltje. En in de pauze en na afloop is er alle gelegenheid om na te praten. Het mooie van onze uitjes is dat we de voorstellingen echt sámen beleven’. ’We zien mensen opbloeien, vooral mensen die wel graag uit zouden willen maar niet goed weten met wie. Ik heb eens iemand horen zeggen: ik voel me dankzij jullie een avondje net de koningin! Dat is ook ons streven: mensen uit hun isolement halen, een klein clubje waar je een avond lang bij hoort. Bij wie je je echt welkom voelt, waarmee je ongecompliceerd kan genieten. Ook voor mensen die moeilijk lopen, een rollator hebben of in een rolstoel zitten zetten onze vrijwilligers zich graag in’.

29


informatie 30

Herken een beroerte in drie signalen hoe u een beroerte herkent en wat u moet doen? In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 46.000 mensen een beroerte. Dit gebeurt altijd plotseling, zonder klachten of signalen vooraf. Belangrijk is dat 112 zo snel mogelijk gebeld wordt en er hulp komt. De kans op herstel is dan het grootst. Wat is een beroerte? Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct of hersenbloeding. Een deel van de hersenen krijgt niet voldoende zuurstof, waardoor uitvalverschijnselen ontstaan. Bij een herseninfarct blijft er een propje in de slagader vastzitten. Bij een hersenbloeding knapt er een slagader in de hersenen open en stroomt bloed het weefsel in. Een TIA is een beroerte die voorbij gaat. Klachten duren korter dan 24 uur. Een TIA kan wel een voorbode zijn van een beroerte. Hoe herken je een beroerte? Een ezelsbruggetje om een beroerte te herkennen is ’Mond, spraak, arm, beroerte alarm!’ De meest bekende signalen bij een beroerte zijn: n scheve mond n wartaal spreken n slappe of verlamde arm. Advies van de neurologie verpleegkundige Joseba Meertens, gespecialiseerd verpleegkundige neurologie bij Icare, adviseert ook te letten op andere signalen. Herkent u één van de volgende verschijnselen: n gevoelsstoornis aan één kant van het lichaam n acute duizeligheid (draaien), dubbelzien en/of evenwichtsstoornis n acute blindheid aan één kant van beide ogen n duizeligheid of evenwichtsstoornis Joseba: ‘Mensen die een beroerte hebben zijn in de meeste gevallen heel helder en volledig bij kennis. Alleen bij grote bloedingen zie je nog wel eens dat iemand het bewustzijn verliest. Klachten ontstaan altijd acuut. Als je op het lichtknopje drukt gaat het licht direct aan. Zo werkt het ook met een beroerte. Denk niet, ik neem wel een aspirine en slaap er een nachtje over. Neem klachten serieus.’ SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Wie loopt het meeste risico op een beroerte? Iedereen kan een beroerte krijgen. Jong, oud, man of vrouw. Maar er zijn factoren die het risico op een beroerte kunnen vergroten: n roken n te hoog cholesterolgehalte n hoge bloeddruk n suikerziekte n overgewicht n te weinig bewegen n teveel verzadigd vet eten n teveel alcohol drinken (meer dan ĂŠĂŠn glas per dag) n het niet gebruiken van medicijnen n hart- en vaatziekten. Informatieve website Meer weten over een beroerte en de behandeling ervan? Zorgorganisatie Icare heeft een informatieve website ontwikkeld. Bekijk ook het filmpje van de Hartstichting waarin het ontstaan en de behandeling van een beroerte wordt uitgelegd. Bron: Hartstichting, Joseba Meertens gespecialiseerd verpleegkundige neurologie Icare

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

informatie

Wat te doen bij een beroerte? Vermoedt u een beroerte? Bel onmiddellijk 112, geen huisarts of huisartsenpost. Des te eerder de hulp, des te groter de kans op functieherstel. In het ziekenhuis wordt u onderzocht door een arts. Daarop volgt een scan om te zien of het om een beroerte gaat en zo ja, welke behandeling nodig is. Ook bij een TIA is het belangrijk direct 112 te bellen.

31


verslag 32

Dag van de Ouderen opgeluisterd met gezellige liedjes en lekkere maaltijd Zo’n honderd senioren waren bijeen gekomen in het kader van de Dag van de Ouderen. SWO voorzitter Rinus van Bommel verwelkomde alle aanwezigen onder wie ook burgemeester Petra Doornenbal van Renswoude en wethouder Henk Vreeswijk van Scherpenzeel. Van Bommel wees er op dat dit toch echt de laatste bijeenkomst in ‘het Huis in de Wei’ is. Hij hoopte dat iedereen een fijne middag zou hebben. Burgemeester Petra Doornenbal merkte op dat ze net een week burgemeester was in Renswoude. Bij ons in het dorp zegt men vaak zo: ‘Van wie ben jij er één?‘ Ze vertelde dat ze een geboren en getogen Lopikkenaar is. ’Volgens mijn zoon van 18 zou ik ook al heel goed passen bij de Dag van de Ouderen ofschoon ik net 44 ben’. Ze wees ook op het mooie van ouder worden en dat er vaak gezegd wordt: ‘Ouderen hebben een zee van tijd’. Maar daar was niet iedereen het mee eens. Marjolein Eerdmans en Jeroen van de Tempel verzorgden een muzikaal programma op het programma van ‘De Groenteman’ met als thema SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


verslag 33

Na een gezellige middag werden Marjolein en Jeroen bedankt door Alie van Riet voor hun gezellige leuke optreden. ’Net als ik, herkenden velen die liedjes van vroeger. Bedankt hiervoor’ en als attentie was er envelop en een roos. Aansluitend werd de zaal omgeturnd voor de maaltijd, die verzorgd was door Jenny en Emy. Bep Mastenbroek opende de maaltijd met een gedicht en even later stonden de varkenshaas, spruitjes met spekjes, lekkere witlof met ham, aardappeltjes en jus of champignonsaus klaar voor de gasten. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

tekst en foto’s: Adriaan Hosang

radio en tv uit de jaren 50/60. Er werden leuke herkenbare liedjes gezongen het publiek klapte spontaan mee. In de pauze was er tijd voor de koffie of thee en iets lekkers, maar ook voor een praatje; even wat nieuwtjes uitwisselen. Wethouder Henk Vreeswijk van Scherpenzeel arriveerde en zei het hartstikke mooi te vinden dat er zoveel senioren op de Dag voor de Ouderen waren. Hij was blij met het werk dat door SWO, Senioren Belang en de PCOB verzet werd. ’U hebt vandaag nog geluk dat u hier kunt zitten want eigenlijk had het Huis in de Wei al leeg moeten zijn. U gaat straks naar een nieuwe locatie en misschien is het daar wel zo fijn dat u niet meer weg wil’. Vanuit de zaal kwamen duidelijk andere geluiden.


verslag 34

Kleurrijke modeshow Van de Pavert Op 21 september werd er door Corriena van Modehuis Van de Pavert uit Renswoude een kleurrijke modeshow gepresenteerd voor de SWO. De kleuren voor deze winter zijn niet alleen zwart, ook fellere kleuren zoals: fuchsia, petrol, kobalt en marineblauw, taupe en antraciet zijn volop aanwezig in haar collectie. Met haar eigen mannequins showde zij een keur aan pantalons, blazers, rokken, vesten, jurken, pullovers, blousons en jumpers o.a. van de merken Leona, Rabe en Setter. Tassen en bijpassende accessoires maken de wintercollectie compleet. Dit seizoen is er veel aandacht voor de leatherlook en de halslijn met strass steentjes. Voor zowel de kleine maten tot en met maat Xl kan men bij Van de Pavert goed terecht. Vanaf januari krijgt zij een nieuwe collectie binnen met mooie voorjaarskleurtjes. SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


SWO-activiteiten vinden plaats van september tot en met mei. Voor informatie over alle activiteiten kunt u zich wenden tot Mw. Rianne van Ginkel, SWO kantoor, tel. 06 - 51 64 75 25 of tot het info-adres dat bij de activiteiten genoemd wordt. Inloopspreekuur: donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. De SWO kent geen lidmaatschap. Hierdoor is iedere 55-plusser van harte welkom bij onze activiteiten. Deelname is voor eigen risico. n SWO ontspanningsmiddagen Deze vinden plaats elke eerste woensdag van de maand voor iedereen boven de 55 jaar. Tijdstip: aanvang 14.30 - 16.30 uur. Kosten: entree € 3,00 incl. koffie of thee Locatie: ‘De Sterrenweide’, in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Riet Osnabrugge tel: 033 - 277 2640 n Open SOOS middag Van maandag t/m vrijdag bent u 's middags van 13.30 -16.30 uur welkom in ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei.’ U kunt daar lezen, een praatje maken, biljarten, kaarten e.d. Gastvrouwen schenken koffie of thee tegen betaling met SWO-muntjes. n Klaverjassen/Jokeren Iedere dinsdagmiddag wordt er een kaartcompetitie gehouden. Tijdstip: van 14.00 - 16.30 uur. Kosten: per seizoen € 10.00 Locatie: ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Marga Brussel tel: 06 - 45 34 42 41 Wim Wagensveld tel: 033 - 277 3102

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

swo activiteiten

sWO activiteiten

35


swo activiteiten 36

n Schaken Onder de naam ‘Schaakwijs’ wordt er iedere donderdagmiddag geschaakt. Een ieder is welkom om zowel in competitieverband te schaken of de middagen te gebruiken als inloopmiddag en zo maar een spelletje te komen schaken. In competitieverband worden de algemeen geldende regels gehanteerd. Bij gelegenheid wordt er ook wat ‘vrijer’ geschaakt. Tijdstip: van 14.00 - 16.30 uur. Kosten: gratis. Locatie: ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Info. Frans Arrabal tel: 033 - 277 3513 n Jeu de Boulesbaan Locatie: Scherpenzeel, ‘Het Huis in de Wei’ Tijdstip: woensdagmorgen en donderdagmiddag Kosten: gratis. Info: Henk van Hoevelaken tel. 033 - 277 3548 n Meer bewegen voor Ouderen Bewegen is goed voor u. Wie kent deze slogan niet? Iedereen weet dat bewegen goed is, zeker voor 65-plussers. De spieren worden wat stijver wanneer men wat ouder wordt. Door goed in beweging te blijven houdt u de (lach)spieren in een perfecte conditie. Bewegen is met name goed als er een zekere regelmaat in zit. Daarom organiseert de SWO de volgende bewegingsactiviteiten: gymnastiek, zwemmen, fietsen, fitnes, bowlen en sjoelen. n Sjoelclub Iedere 2de en 4de woensdagmiddag van de maand Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 uur Kosten: gratis Locatie: ‘De Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Rien Groeneveld tel: 033 - 277 2303

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


n Fietsclub ‘Samen Op Stap’ ‘Samen Op Stap’ is een fietsclub die in de zomermaanden (mei t/m sept) éénmaal in de maand met een groep van ongeveer 25 personen, auto met fietsdrager, het land ingaat om een mooie route te fietsen. Kosten: € 20,00 per jaar Info: Bram Floor tel: 0318 - 57 22 15 Rien Groeneveld tel: 033 - 277 23 03 n Fietsclub: ‘Samen Om Scherpenzeel’ Iedere 50-plusser is van harte welkom voor tochten door de omgeving Consumpties zijn voor eigen rekening. Tijdstip: dinsdags eenmaal in de 14 dagen om 13.30 uur. In de zomerperiode Kosten: € 12,50 per persoon per seizoen. Locatie: Vertrekpunt: ‘Het Huis in de Wei’ Info: Henk van Amerongen tel. 033 - 277 34 51 n Gymnastiek in Scherpenzeel Tijdstip: iedere woensdag van 9.00 - 9.40 uur. Daarna gelegenheid om met elkaar koffie te drinken Docent: Jantine Valkenburg Locatie: ‘De Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’ Info: Rianne van Ginkel tel: 06 - 51 647 525 / 033 - 277 8898

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

swo activiteiten

n Bowlen Maandagochtend om de 14 dagen volgens rooster. Tijdstip: 9.30 - 11.30 uur. Kosten: € 40,00 per seizoen. Locatie: Partycentrum Schimmel in Woudenberg. Info: Rien Groeneveld tel.: 033 - 277 23 03

37


swo activiteiten 38

n Zwemmen voor Senioren Bij zwemmen voor senioren staat ‘bewegen in het water’ centraal. Tijdstip: iedere vrijdagmorgen om 9.15 tot 10.00 uur, daarna koffie drinken. Locatie: Zwembad Landgoed Ruwinkel, Ruwinkelseweg 1, 3925 MC Scherpenzeel. Kosten: per keer: € 4,50, inclusief een kopje koffie. Info: Zweminstructeur: de heer K. van Leeuwen tel. 0342 491 607 n Tablet Café’s: Scherpenzeel: Tijdstip: donderdag (oneven weken) van 10.00 tot 11.30 uur. Tablet CaféXL: iedere 2e dinsdagavond van de maand met een thema. Kosten: gratis, de koffie betalen. Locatie: Bibliotheek de Breehoek, Marktstraat 59. Info: Dhr. B. van Doorn, telefoon 033 - 88 84 522 Dhr. A. Haaksma, telefoon 033 - 277 31 07 Renswoude: Tijdstip: vrijdag (even weken) van 10.00 tot 11.30 uur. Kosten: gratis, de koffie betalen. Locatie: Bibliotheek Zout Renswoude Info: Dhr. T. de Ruig telefoon 0318 - 57 19 10 n SWO Bezoekdienst 80+ in Scherpenzeel en Renswoude Vrijwilligers brengen bij alle ouderen vanaf 80 jaar een verjaardagsattentie. Voor nadere informatie: Rianne van Ginkel tel: 06 - 51 647 525 / 033 - 277 8898

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


n Klussendienst/Computerhulp aan huis. Hoe maakt u een afspraak? Het aanvragen van een klus of reparatie moet bij de coördinator van de klussendienst worden gedaan bij: Teun en Mieneke den Hartog tel: 06 - 57 128 688 / 0318 - 572 793 Men wordt dan teruggebeld zodra een afspraak gemaakt kan worden. De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiebewijs van de SWO. Wat kost het? Het tarief voor een klus is € 1,00 per kwartier, exclusief materiaal. Reiskosten buiten het dorp zijn voor rekening van de aanvrager. Bezoekkosten € 1,50.

n SWO Vervoersservice De vervoerservice biedt senioren die geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, de mogelijkheid iets of iemand te bezoeken, hetzij alleen of met partner of begeleider. Denk aan bezoek van een SWO activiteit, de supermarkt, huisarts, ziekenhuis, familie enz. Aanvragen: Een verzoek om vervoer dient minimaal 1 dag van te voren uitsluitend aangevraagd te worden bij de volgende coördinatoren: Voor Scherpenzeel: Geert Forsten(hoofcoördinator) tel. 06 - 10 707 435 (niet op woensdag) Wijnand Osnabrugge, tel. 033 - 277 3027 (niet op maandag) Wim Meijer, tel. 06 - 53 664 284 (niet op maandag) Voor Renswoude: Theo en Janny Nieboer

tel. 0318 - 512 916

of 06 - 52 313 996

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

swo diensten

sWO diensten

39


swo diensten 40

Wat zijn de kosten?: In de plaatsen Scherpenzeel of Renswoude: € 2,00 per enkele reis naar de bestemming en € 2,00 van de bestemming naar huis + € 0,50 voor iedere eventuele tussenstop. Bezoek aan een SWO activiteit is altijd plaatselijk tarief. Buiten Scherpenzeel of Renswoude: € 0,40 per kilometer, gerekend vanaf het woonhuis van de chauffeur + € 0,50 voor iedere eventuele tussenstop. Attentie: Parkeerkosten, pontkosten, tolgelden e.d. worden doorbelast. Afrekenen: Rechtstreeks met de chauffeur, liefst gepast. De vergoeding komt geheel ten goede aan de chauffeur ter bestrijding van de kosten. Voor vervoer van Renswoude naar Scherpenzeel voor SWO-activiteiten bellen met de heer G. van de Hoef - tel. 0318 - 572 269

n SWO - Formulierenbrigade Het (digitaal) invullen van formulieren is voor veel mensen lastig. Daardoor weten mensen niet altijd op welke voorzieningen zij recht hebben. De vrijwilligers van de formulierenbrigade weten waar mensen recht op hebben en helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en/of adviseren in aanpak. De hulp wordt gratis aangeboden. Waar en wanneer: Kantoorruimte SWO Huis in de Wei. In Scherpenzeel op donderdagmorgen 10.00 tot 11.00 uur. In Renswoude op de even weken op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Diverse aktiviteiten in “Het Huis in de Wei” staan zowel overdag als op de avond ook open voor niet-bewoners. Gasten van buiten zijn van harte welkom, maar er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. n Schuif eens aan Voor senioren, die moeite hebben met koken, maar wel mobiel zijn biedt ‘het Huis in de Wei’ de mogelijkheid om aan het project ‘Schuif eens aan’ deel te nemen. U kunt samen eten van maandag t/m zondag. Tijdstip: iedere dag om 12.00 uur. Locatie: ‘Het Huis in de Wei’, Nieuwstraat 101 in Scherpenzeel. Info: Balie ‘Het Huis in de Wei’ Er is een hoofdgerecht met wisselend soep of een nagerecht. n Ontspanningsmiddagen voor Senioren SWO Scherpenzeel - Renswoude en diverse kerken organiseren bijeenkomsten. Men probeert een aantrekkelijk programma te bieden waar alle senioren van harte welkom zijn. Aankondiging tevens in de Scherpenzeelse Krant. n Bingo Op elke laatste vrijdag van de maand wordt bingo gespeeld. Een gezellig avondje uit, en.... voor iedereen een prijsje. Iedereen is welkom! Tijdstip: aanvang 19.30 uur. Kosten: € 2,00. Locatie: ‘de Sterrenweide’, in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Ook voor vervoer vanuit Renswoude: Nelly Gersen tel. 033 - 277 1434 n Dagopvang voor Ouderen ‘De Buitenwei’ In ‘Het Huis in de Wei’ wordt de mogelijkheid geboden tot dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen uit Scherpenzeel en Renswoude. Deze vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Tijdstip: van 10.00 - l 6.30 uur. Locatie: in ‘De Buitenwei’ van ‘Het Huis in de Wei’. Info: woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur. bij het Team Buitenwei tel: 033 - 277 1844 SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

activiteiten

activiteiten in ‘het huis in de wei’

41


activiteiten 42

andere activiteiten n Fitness Locatie Locatie Locatie

Therapie en Trainings Centrum Scherpenzeel Eerstelijnscentrum ‘Het Foort’ Vijverlaan 4 tel: 033 – 277 1907 Fitz Healthclub Holleweg 16 - Scherpenzeel tel: 033 – 285 4495 www.fitzhealthclub.nl Fitz Healthclub De Hooge Hoek 1-a - Renswoude tel: 0318 – 57 1057

n Gymnastiek Renswoude MBvO Tijdstip: iedere donderdagiddag van 14.00 - 15.00 uur. Docent: Mw. H. van der Meer. Kosten: € 59,00 per jaar. Locatie: Sportzaal ‘De Hokhorst’ Renswoude. Info: Mevr. H. v. d. Meer tel: 0343 - 45 3123 n Seniorentrainingen Renswoude Tijdstip: iedere dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 en van 10.00 tot 11.00 Locatie: Fysioth. Jansen, Beukenlaan 46 tel: 0318 - 576 353 n Gymnastiek ‘DOTO’ Tijdstip: iedere maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur. Docent: Mevr. H. van der Meer. Kosten: € 36,50 per kwartaal, partner mag gratis mee. Locatie: Kulturhus “De Breehoek” Info: Mevr. H. v. d. Meer tel: 0343 - 453 123 n Cardiogym ‘DOTO’ Tijdstip: iedere donderdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur Locatie: Kulturhus ‘De Breehoek’ Kosten: € 36,50 per kwartaal Info: Mevr. H. v.d. Meer tel: 0343 - 453 123

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


n Rode Kruis Scherpenzeel Iedere maandag organiseert het Rode Kruis een gezellige middag. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er voor elk wat wils, zoals een spelletje doen of zo maar wat praten. En als u graag handwerkt, dan kan dat ook. Tijdstip: 14.00 uur. Locatie: de Paddenburcht, Scherpenzeel. Info: Mevr. S. Velthuizen tel: 033 - 277 3889 n Rode Kruis Renswoude Iedere dinsdag organiseert de afdeling van het Rode Kruis een ontspanningsmiddag. Tijdstip: 14.30 - 16.30 uur. Locatie: ‘De Voorhof’. Info: Mevr. G. de Wit tel: 0318 - 572 689 n Hervormde Gemeente Scherpenzeel Eén keer per maand op een woensdagmiddag van september t/m mei wordt er een middag voor senioren georganiseerd. Tijdstip: 14.30 uur. Locatie: Gebouw ‘Philalethes’. Info: Mevr. J. van de Bergh-Altena tel: 033 - 277 1012 n Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ Elke 2e woensdagmiddag (september t/m mei) een bijeenkomst van Contactgroep 65+ Tijdstip: 14.30 uur. Locatie: ‘De Doorslag’ aan de Molenweg. Info: Mevr. Nel Forsten tel: 033 - 277 3400

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

activiteiten

n Gymplus voor actieve senioren Tijdstip: iedere vrijdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur Docent: Mariska van de Vliert Locatie: Kulturhus “De Breehoek” Kosten: € 43,00 per kwartaal Info: Mariska van de Vliert tel: 06 - 30 449 007

43


activiteiten 44

n Hervormde Gemeente Renswoude Iedere laatste donderdagmiddag van de maand een middag voor senioren Tijdstip: 14.30 uur Locatie: Rehoboth Info: Mevr. G. Wolswinkel tel.: 0318 - 572 618 n PKN Gemeente Renswoude Elke eerste donderdag van de maand om 10.00 uur koffie drinken in ‘De Voorhof’ - Kastanjelaan 1 n Senioren Belangen Info: Scherpenzeel en Renswoude Mw. A.J.P van Werkhoven tel: 033 - 277 2300 Mevr. A.J. van Riet tel: 033 - 277 1982 Locatie: Multifunctioneel centr. ‘De Schans’. Schans 33, Woudenberg Verenigingsgebouw ‘Caecilia’ - Willaerlaan 86, Scherpenzeel n PCOB voor 50-plus Afdeling: Scherpenzeel Renswoude Tijdstip: éénmaal per maand een middagbijeenkomst om 14.30 uur Locatie: gebouw ‘Philalethes’ Info: Dhr. G. van de Hoef tel: 0318 - 57 22 69 n Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling : Scherpenzeel (bestuur) tel: 033 - 277 0737 Hetty Barten (coördinator) tel: 06 - 26 527 318 Joke v.d. Peut (coördinator) tel: 033 - 277 4367 Bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur n Zonnebloem afdeling Renscherwoude Info: Mw. Elze van Hoevelaken tel: 033 - 277 3548 Oosthof 6, 3925 SH Scherpenzeel E-mail: hoeve878@ziggo.nl

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


n Centrum voor indicatiestelling Zorg (CIZ) CIZ - Postbus 2222 - 3500 GE Utrecht - tel: 088-78 91 500 - www.ciz.nl Een indicatie aanvragen voor AWBZ-voorzieningen voor: - verzorging en verpleging - opname in verzorgingshuis/verpleeghuis/dagbehandeling - verzorging, opvang of tijdelijke opname

adressen

belangrijke adressen

n Woon-, zorg- en activiteitencentrum ‘Het Huis in de Wei’ Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel tel: 033 - 277 1844 n Huisvesting Woningcorporatie Woonstede Ede: dins- en donderdag aanloopspreekuur Dorpsstraat 234, Scherpenzeel: 9.30 - 12.00 uur. Info: www.woonstede.nl Op kantooruren is het kantoor te Ede telefonisch bereikbaar voor: - Algemene informatie tel: 0318 - 695 695 - Onderhoudservice tel: 0318 - 695 888 n Verpleging en verzorging Acare Thuiszorg, tel. 026 - 303 1951 www.acarethuiszorg.nl email: info@acarethuiszorg.nl Buurtzorg, tel: 06-23 91 77 77 (24 uur per dag bereikbaar) www.buurtzorgnederland.com Icare Scherpenzeel, tel: 0522 - 277 132 (24 uur per dag bereikbaar) Icare Renswoude, tel: 0522 - 277 142 (24 uur per dag bereikbaar) Voor Scherpenzeel en Renswoude: www.icarethuiszorg.nl Vitras/CMD: tel: 088 - 85 43 290 (lok. tarief) (24 uur per dag bereikbaar) maandag t/m vrijdag. www.vitrascmd.nl n Telefooncirkel Rode Kruis voor Scherpenzeel Ouderen/alleenstaanden kunnen gebruik maken van dagel. telefonisch contact via tel. cirkel. Info: Mevr. C. v. Schoonhoven - tel: 033 - 277 3688 n Prikposten Scherpenzeel, tevens trombosedienst Eerstelijnscentrum ‘het Foort’ - Vijverlaan 4 (huisartsenlaboratorium) Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 9.30 uur. Kulturhuis ‘de Breehoek’ - Marktstraat 59 (Meander MC laboratorium) Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 - 9.00 uur.

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

45


adressen

n Prikpost Renswoude Kruisgebouw, van Reedeweg 1 Dinsdag van 07.45 - 08,45 uur Woensdag van 10.00 - 10.15 uur trombosedienst Amersfoort Donderdag van 10.00 - 10.30 uur Vrijdag van 08.00 - 08.30 uur Op deze tijd kan tevens 24-uurs urine voor controle mee­gegeven worden. n Steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel / Renswoude Voor vragen rond mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente. Scherpenzeel tel. 06 - 36 758 191 Mariska Bergstra Renswoude tel. 06 - 51 647 475 Rianne van Ginkel

46

n Personenalarmering Icare tel. 0900 8833 www.icare.nl Zorgalarm Nederland tel. 088 12 68 555 www.zorgalarmnederland.nl U woont zelfstandig en dat bevalt u prima. Maar toch… stel dat er wat gebeurt. U komt ongelukkig ten val of voelt zich plotseling onwel. Hoe kunt u iemand waarschuwen? Dankzij personenalarmering krijgt u met één druk op de knop contact met de alarmcentrale, die ervoor zorgt dat iemand gewaarschuwd wordt. Dag en nacht, vanaf elke plek in huis. U kunt kiezen voor drie contactpersonen in de buurt, die in het bezit zijn van uw huissleutel. Ook is het mogelijk om een abonnement te nemen voor directe hulp van een thuiszorgorganisatie. Verian levert sinds medio 2014 alleen nog de apparatuur, maar kan niet meer zorgen voor professionele alarmopvolging. Via de ziektekostenverzekering zijn er soms mogelijkheden voor vergoeding van de personenalarmering. Ook zijn er diverse alarmtelefoons en bewegingsmelders te koop. Ouderenwerker Rianne van Ginkel kan verder informeren (06 - 51 647 525 of 033-277 8898). n Gebruikersgroep Regiotaxi Met op- of aanmerkingen over de regiotaxi Gelderse Vallei kunt u terecht bij: Mevr. G. Mijnten tel.: 033 – 277 2427

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


Bij de klantenmanagers van de Gemeentewinkel kunt u terecht als u vragen hebt over zelfredzaamheid, het voeren van een huishouden of vervoer. Ook vragen over financiĂŤle ondersteuning of jeugdhulp kunt u aan hen stellen. U kunt bellen met 033 - 277 2324 Huiselijk geweld ouderen Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld. Mishandeling van ouderen blijkt steeds vaker voor te komen. Steunpunt Veilig Thuis West Veluwe/ Vallei heeft speciale aandacht voor ouderenmishandeling. Het steunpunt staat open voor zowel slachtoffers als plegers. De medewerkers veroordelen niemand maar zoeken samen met de beller naar de beste manier om met de situatie om te gaan. Tel: 0800 - 2000. Huishoudelijke hulp Agathos: www.agathos-thuiszorg.nl tel: 010 - 264 07 77 BiOns: www.bions.nl tel: 085 - 85 00 163 Centraalzorg: www.centraalzorg.nl tel: 033 - 286 22 02 Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad (voorheen WMO-raad) bestaat uit 11 leden. Dit zijn Scherpenzeelse inwoners die kennis hebben van maatschappelijke ondersteuning en die betrokken zijn bij de groepen mensen waarvoor deze wetten bestaan. De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften. Wilt u meer weten over het werk van de Adviesraad of heeft u een aandachtspunt: Het emailadres van de raad is: wmoraadscherpenzeel@outlook.com Als u huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u dat aanvragen bij een Klantmanager van de afdeling Gemeentewinkel. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en helpt u verder. Informatie: www.scherpenzeel.nl of tel. 033 - 277 2324.

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4

scherpenzeel

Gemeente Scherpenzeel

47


renswoude 48

Gemeente Renswoude Dorpsteam Renswoude Heeft u op dit moment hulp of ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf regelen? Neem dan contact op met het Dorpsteam Renswoude. U kunt het Dorpsteam bereiken: n via het meldformulier op www.renswoude.nl/sociaaldomein. Dit formu lier is ook af te halen aan de balie in het gemeentehuis (Dorpsstraat 4). n via het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Tel: 0318 - 578 150 (centrale telefoonnummer van de gemeente Renswoude). n per e-mail dorpsteam@renswoude.org Â

SWO Nieuws - jaargang 35 - december 2016 - nr. 4


TELEFOONNUMMERS OM TE ONTHOUDEN Brandweer/Politie/Ongevallen: bij spoed Politie: algemeen nummer

tel: 112 tel: 0900-88 44

Huisartsenpraktijken in Scherpenzeel in Eerstelijnscentrum ‘het Foort’ - Vijverlaan 4 ‘de Vijver’ - dr. Roemer / dr. Lunter tel: 033 - 277 21 79 Bij spoed op werkdagen tel: 033 - 277 21 79 toets 1 ‘de Vlieter’ - dr. Mulder / dr. Van Melick Bij spoed op werkdagen

tel: 033 - 277 88 09 tel: 033 - 277 88 09

toets 1

‘de Molen’ - dr. Van der Logt Bij spoed op werkdagen Calamiteitenlijn (tijdens werktijden)

tel: 033 - 277 12 50 tel: 033 - 277 12 50

toets 1

tel: 033 - 277 22 23

Spoedgevallen buiten de praktijktijden Huisartsenpost Meander Medisch Centrum

tel: 0900 - 33 11 233

Apotheek in Scherpenzeel en Renswoude: Vijverlaan 4 - 3925 EM Scherpenzeel

tel: 033 - 277 12 10

In de avond, nacht en in het weekend: Apotheek Eemland (Scherpenzeel)

tel: 033 - 432 85 00

Apotheek lokatie Gelderse Vallei (Renswoude)

tel: 0318-43 79 90

Huisartsenpraktijk in Renswoude: Dhr. J.A.M. Dirven en Mw. P.C. Dirven Bij spoed op werkdagen, In de avond, nacht en weekend: Artsenpost lokatie Gelderse Vallei Helpdesk Gemeente Scherpenzeel: voor klachten over openbaar groen, bestrating, enz. Werkdagen van 9.00 uur - 10.00 uur In geval van spoedeisende gebreken die een gevaar kunnen opleveren, bellen naar: (24 uur per dag bereikbaar) Regiotaxi: Reserveren en reisadvies (Locaal tarief) www.regiotaxigelderland.nl Klachtenlijn Regiotaxi:

tel: 0318 - 57 14 50 tel: 0318 - 57 36 85 tel: 0318 - 43 44 44

tel: 033 - 277 06 48 tel: 06 - 20 63 22 85

tel: 0900 - 02 76 tel. 026 - 355 21 21


SWO Nieuws is een driemaandelijkse uitgave van Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel - Renswoude Jaargang 35 - Nummer 3 - Oplage 2050 stuks

Colourprint - www.colourprint.nl - Tel. 033 433 3763

SWO Nieuws wordt verspreid onder alle inwoners van Scherpenzeel en Renswoude die 65 jaar of ouder zijn (m.i.v. 1 januari 2016)

De jaarlijkse modeshow van de wintercollectie van Modehuis Van de Pavert uit Renswoude werd weer druk bezocht. ’De Sterrenweide’ was afgeladen vol met dames die kwamen kijken wat zij deze winter zouden kunnen dragen. Hier showt Netty Mettes een prachtige combinatie in rood en anthraciet.

Swo nieuws 04 2016(lrdef)  

Magazine for the SWO Scherpenzeel - Renswoude, an organization for elderly people.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you