Page 1

NIEUWS N U M M E R

1

-

m a a r t

2 0 1 7

IN DIT NUMMER: kerstviering 2016 nieuwjaarsreceptie swo literaire ontmoeting met annejet van der zijl


UITERSTE DATUM INLEVEREN KOPIJ Gelieve de kopij voor de volgende SWO Nieuws uiterlijk 1 mei 2017 te sturen naar: nieuwsredactie@swo-sr.nl óf naar het SWO kantoor in ‘het Huis in de Wei’

Adres van de SWO-SR SWO-SR kantoor - Postbus 122 - 3925ZJ Scherpenzeel. Bezoekadres: Nieuwstraat 101 - 3925 EE Scherpenzeel Tel: 06 - 51 64 75 25 en 033 – 277 88 98 email: secretaris@swo-sr.nl Website: swo-sr.nl Bankrekeningnummer: NL76RABO0372 4348 43 SWO-SR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Kamer van Koophandel - nr. 41048137

REDACTIE Dhr. H. van Hoevelaken (bestuur) Dhr. F. Prins Mw. E. Waterlander-Visser Mw. C. Nijhuis Mw. M.G. van Leerdam-Rutten Mw. J. Brans-van Doleweerd

tel: 033 - 277 3548 tel: 033 - 277 23 42 tel: 033 - 277 23 36 tel: 033 - 887 18 58 tel: 0318 - 57 18 76 tel. 0318 – 57 32 46

email: hoeve878@ziggo.nl email: fprins01@hetnet.nl email: i.waterlander@kpnplanet.nl email: rini.nijhuis@gmail.com email: peti.van.leerdam@hetnet.nl email: bgm.brans@hetnet.nl

tel: 033 - 277 24 62

email: mail@vormr.nl

Vormgeving Dhr. A. de Rooy

Distributie SWO Nieuws Voor Renswoude: Voor Scherpenzeel:

Mw. N. de Ruig-Fijnaut tel: 0318 - 571 910 Mw. M.G. van Leerdam - Rutten tel: 0318 - 571 876 Gastvrouw van de bezorgers in Scherpenzeel: Mevr. M. van Setten

BESTUUR Dhr. M. van Bommel (voorzitter) Dhr. A. M. van Vliet (secretaris) Dhr. A.W. Miedema (penningmeester) Dhr. H. van Hoevelaken, (communicatie en educatie) Mw. E. van Vliet-Waaijer (beweging en ontmoeting) Mw. T. van Bussel-Geboers (advies en ondersteuning)

tel: 033 - 277 21 62 tel: 0318 - 30 18 02 tel: 033 - 277 20 17 tel: 033 - 277 3548

email: voorzitter@swo-sr.nl email: secretaris@swo-sr.nl email: penningmeester@swo-sr.nl email: hoeve878@ziggo.nl

tel: 0318 - 57 19 64

email: emerentiana@kpnmail.nl

tel: 033 - 277 03 09

email: amja.van.bussel@tele2.nl

Informatie en advies over wonen, welzijn en zorg voor Scherpenzeel en Renswoude met de ouderenwerker: Mw. Rianne van Ginkel tel: 06 - 51 64 75 25 en 033 – 277 88 98 Inloopspreekuur: donderdagmorgen van 10.00 - 11.00 uur dinsdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur

email: info@swo-sr.nl in Scherpenzeel in Renswoude


inhoud 2-3 4 5 6 7 8-9 10 11 12 13-15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24-25 26 27 28-29 29 30-31 32-33 34 34 35-38 39-40 41 42-44 45-46 47 48

SWO Nieuws SWO Nieuws - jaargang - jaargang 36 - maart 36 - maart 2017 -2017 nr. 1 - nr. 1

swo inhoud

Van de voorzitter Agenda maart 2017 Agenda april 2017 Agenda mei 2017 De Zoute Inval - bibliotheek Renswoude Literaire ontmoeting met AnneJet van der Zijl Aangifte inkomstenbelasting 2016 Vrijwilligers gezocht - vacatures in het bestuur Van de ouderenwerker Voorjaarsprogramma SWO Ontspanningscommissie Samen gezellig Fietsclub ‘Samen om Scherpenzeel’ - jaarprogramma Klussendienst Administratieve hulp aan huis - nieuwe SWO dienst Computerhulp aan huis Steun bij uw aanvraag WMO door de ouderenwerker Steunpunt mantelzorg Scherpenzeel en Renswoude Seniorenvoorlichting Steunpunt vrijwilligerswerk in Renswoude Rummicub Digifitter met Seniorweb Scherpenzeel Doe mee met de Studiekring voor 55-plussers Alzheimer Café Scherpenzeel - Woudenberg Valleihopper vervangt Regiotaxi in regio Foodvalley Mobiliteitsbeurs Kerstviering SWO 2016 Nieuwjaarsreceptie SWO Mantelzorgcafé Renswoude Welke mannen durven een kookcursus te gaan volgen? SWO Activiteiten SWO Diensten Activiteiten ‘het Huis in de Wei’ Andere activiteiten Belangrijke adressen Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Scherpenzeel Dorpsteam Gemeente Renswoude

01


van de voorzitter 02

De winter is voorbij en het voorjaar staat weer voor de deur. Veel mensen vinden de winter een gezellige periode, lekker vroeg de gordijnen dicht en knus bij de verwarming of open haard genieten van de warmte. Anderen kijken uit naar de warmte buiten en het nieuwe leven in de natuur. Hoogtepunten in het SWO programma van de afgelopen maanden waren de Kerstviering en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Helaas heb ik beide wegens ziekte niet kunnen bijwonen. Er is mij verteld dat het een goed bezochte en een sfeervolle kerstviering was. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst, die helaas wat minder goed bezocht werd dan voorgaande jaren, was het optreden van Thomasvaer en Pieternel een hoogtepunt en voor herhaling vatbaar. Ondanks dat het soms een beetje behelpen is, zijn we al aardig gewend aan de tijdelijke locatie aan de Nieuwstraat. Wij hopen dat de verbouwing aan de Vijverlaan voorspoedig en zonder tegenslagen zal verlopen, zodat we in het najaar daar onze intrek weer kunnen nemen. Ondertussen zullen we drukker bezochte evenementen zoals de modeshows in partycentrum Boschzicht houden. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. In de bestuursvergadering van februari hebben we het beleidsplan voor 2017-2018 vastgesteld. In 2017 zijn enkele bestuursleden aftredend en bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden zal de onderlinge taakverdeling wat worden aangepast. Het organogram zal hierop worden aangepast en binnenkort op de website worden geplaatst. Ook hebben we een sterkte/zwakte opstelling gemaakt, waarbij we tegelijkertijd hebben gekeken waar de kansen en bedreigingen voor de SWO liggen. We hebben geconstateerd dat het aantal senioren snel groeit en dit houdt in dat we ook meer vrijwilligers nodig hebben, met als gevolg dat de werving en bijbehorende waardering van vrijwilligers en bestuurders een hoge prioriteit heeft. In februari starten we met gezamenlijk eten in de bibliotheek van Renswoude, nadere informatie hierover treft u aan in dit SWO Nieuws. Na een try-out vorig jaar is hier zo positief op gereageerd dat we dit maandelijks gaan organiseren. Naast het eten is het ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan een groot goed. SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Ik wil de formulierenbrigade nog even onder uw aandacht brengen. In zowel Scherpenzeel als Renswoude, kunt u terecht voor het aanvragen van de compensatieregeling alsook met vragen over uw belastingaangiften. Vanaf 1 mei a.s. zal als aanvulling hierop een nieuwe dienst worden geïntroduceerd: thuisadministratie, waarbij mensen die niet in staat zijn naar de formulierenbrigade te komen thuis hulp op dit gebied kunnen krijgen. De ontspanningscommissie is bezig een mooi programma te maken, maar als u zelf ideeën hebt over leuke activiteiten kunt u dit doorgeven aan Emy van Vliet-Waaijer (emerantia@kpnmail.nl of 0318571964). Om een voorbeeld te geven, kleuren schijnt helemaal “in” te zijn. Wellicht is het een idee een kleurclub op te richten. Zo zijn er meer nieuwe ontwikkelingen waar we graag op willen inspelen. Met het voorjaar voor de deur zijn de fietsclubs druk in de weer met het uitstippelen van de fietstochten, zowel rond Scherpenzeel/Renswoude als ook in den lande. Wij wensen de organisatoren hierbij veel succes en de fietsers heel veel plezier met de ongetwijfeld fraaie routes. Als bestuur en vrijwilligers doen wij ons best een bijdrage te leveren aan het welzijn van de senioren in Scherpenzeel en Renswoude met adviezen, ondersteuning en het faciliteren van activiteiten op gebied van ontspanning, beweging en educatie. Maar waar wij niets aan hoeven te doen is de natuur, die binnenkort weer schitterend gaat uitlopen. Geniet daar ook van: het ontspant en is gratis. Ik wens u allen een heel mooi voorjaar. Rinus van Bommel (voorzitter) SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

van de voorzitter

Eén van de voorstellen in het beleidsplan is de oprichting van een Repaircafé. Het idee is dat men één keer per maand een dagdeel op een nog nader te bepalen locatie terecht kan voor kleine reparaties aan apparaten, speelgoed, houten voorwerpen etc. Houdt u van klussen, bent u handig en lijkt het u leuk uw kennis en vaardigheid over te dragen op anderen, meldt u zich dan alvast aan bij Henk van Hoevelaken (hoeve878@ ziggo.nl of 033-2773548). Naast het feit dat dit een nuttige en gezellige activiteit kan worden, is het ook goed voor het milieu en levert een kleine bijdrage aan het tegengaan van de weggooi cultuur.

03


agenda 04

maart 2017 Maandag: 6-13-20-27 13-27 27 6-13-20-27 Dinsdag: 7-14-21-28 7-14-21-28 7-14-21-28 7-14-21-28 7-14-21-28 14 14 Woensdag: 1-8-15-22-29 15 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 8-22 8 8 15 Donderdag: 2-9-16-23-30 2-9-16-23-30 2-9-16-23-30 2-9-16-23-30 2-9-16-23-30 2-16-30 16 23 Vrijdag: 3-10-17-24-31 3-10-17-24-31 10-24 10-24 10-24 17 10 31 17

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Bowlen Inschrijven voorjaarsuitstapje van 10.00-11.00 uur in Huis in de Wei in Scherpenzeel en van 10.00-11.00 in de Voorhof in Renswoude Computer/Tablet spreekuur op afspraak in de Bibliotheek Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Kaartclub Biljarten in het Trefpunt in bibliotheek Renswoude Welfare in het Trefpunt in bibliotheek Renswoude Spreekuur ouderenwerker Bibliotheek Renswoude 15:00-16:00 uur Tablet Café XL ‘t Koffiehuis van Steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Voorjaarsmodeshow door Modehuis Nicole in Boschzicht Jeu de Boules Gym club Sjoelclub Alzheimer Café Contactgroep 65+ Protestante gemeente de Achthoek Ouderenmiddag Hervormde gemeente Scherpenzeel Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Schaakclub Spreekuur ouderenwerker - 10.00-11.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel - 10.00-11.00 uur Jeu de Boules Tablet Café bibliotheek Scherpenzeel - 10.00 uur Ouderenmiddag PCOB Ouderenmiddag Hervormde gemeente Renswoude Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Biljarten, rummikub en klaverjassen in het Trefpunt in bibliotheek Renswoude Tablet Café bibliotheek Renswoude - 10.00 uur Formulierenbrigade Renswoude - 10.00-11.00 uur Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligerswerk Mantelzorg Café - 10.00-11.00 uur in bibliotheek Renswoude Samen Gezellig Bingo van ‘het Huis in de Wei’ Senioren Belangen ouderenmiddag

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Maandag: 3-10-17-24 10-24 3-10-24 Dinsdag: 4-11-18-25 4-11-18-25 11-25 4-11-18-25 4-11-18-25 4-11-18 11 11 Woensdag: 5-12-19-26 5 5-12-19-26 5-12-19-26 12-26 12 12 5 Donderdag: 6-13-20-27 27 6-13-20 6-13-20 6-13-20 6-13-20 20 13 20 20 Vrijdag: 7-14-21-28 7-21 7-21 7-21 14 7-14-21-28 14 28 21

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Bowlen Computer/Tablet spreekuur op afspraak in de Bibliotheek

agenda

april 2017

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Kaartclub Fietsclub Samen om Scherpenzeel Biljarten bibliotheek Renswoude Welfare bibliotheek Renswoude Spreekuur ouderenwerker bibliotheek Renswoude - 15.00 uur ‘t Koffiehuis Steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel Tablet Café XL Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Voorjaarsuitstapje Gym club Jeu de Boules Sjoelclub Alzheimer Café Contactgroep 65+ Protestante gemeente de Achthoek Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Scherpenzeel Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Oranjebingo Schaakclub Jeu de Boules Spreekuur ouderenwerker - 10.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel - 10.00 uur Fietsclub Samen op Stap Tablet Café bibliotheek Scherpenzeel - 10.00 uur Ouderenmiddag PCOB Ouderenmiddag Hervormde gemeente Renswoude Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Tablet Café bibliotheek Renswoude - 10.00 uur Formulierenbrigade Renswoude - 10-11 uur Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligerswerk - 10-11.30 uur Mantelzorgcafé, bibliotheek Renswoude - 10.00 uur Biljarten, rummikub en klaverjassen in bibliotheek van Renswoude Samen Gezellig Bingo van ‘het Huis in de Wei’ Middag Senioren Belangen

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

05


agenda 06

mei 2017 Maandag: 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 Dinsdag: 2-9-16-23-30 2-9 9-23 9 2-9-16-30 2-9-16-23-30 9 Woensdag: 3-10-17-24-31 3-10-17-24-31 3-10-17-24-31 10 10 10 Donderdag: 4-11-18-25 4-11-18 4-11-18 4-11-18 4-11-18 11 11 18 18 18 18 Vrijdag: 5-12-19-26 5-19 5-19 5-19 5-12-19-26 12 12 26

Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Computer/Tablet spreekuur op afspraak in de Bibliotheek Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Kaartclub Fietsclub Samen om Scherpenzeel ‘t Koffiehuis van steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel Spreekuur ouderenwerker, bibliotheek Renswoude - 15.00 uur Biljarten inlooppunt Renswoude Tablet Café XL Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Gym club Jeu de Boules Excursie naar Museum Grebbelinie en Hoeve de Beek Alzheimer Café Contactgroep 65+ Protestante gemeente de Achthoek Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Schaakclub Spreekuur ouderenwerker - 10.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel - 10.00 uur Jeu de Boules Fietsclub Samen op Stap Tablet Café bibliotheek Scherpenzeel - 10.00 uur Uitstapje PCOB Ouderenmiddag Hervormde gemeente Renswoude Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Scherpenzeel Uitstapje Senioren Belangen Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Tablet Café bibliotheek Renswoude - 10.00 uur Formulierenbrigade Renswoude - 10.00 tot 11.00 uur Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligers Biljarten, rummikub en klaverjassen in bibliotheek van Renswoude Mantelzorg Café - 10.00 uur Samen Gezellig Bingo van ‘het Huis in de Wei’

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Vrijdag 17 februari: De historische vereniging Oud Renswoude is te gast. Henk Vermeulen vertoont onbekende, recent opgedoken films van het oude Renswoude. De vraag is wie staan er op het beeldmateriaal? Ook het bekende filmpje van Henny van Voorst wordt vertoond. Vrijdag 3 maart: De familie Muit vertelt en toont foto’s van Tuinen in Zuid-Engeland. Na de pauze is het onderwerp Mainau, bloemeneiland in de Bodensee. Vrijdag 17 maart: Een Renswouds praatje. Een aantal senioren over hun geschiedenis in Renswoude. Deze ochtend wordt ook gehouden in samenwerking met de historische vereniging Oud Renswoude. Vrijdag 31 maart: Creatieve Workshop voor Pasen: eieren versieren met de decoupage techniek. We hebben hier voor Paula Boonzaaijer uitgenodigd. Er is plaats voor 15 personen, aanmelden hoeft niet, maar dan heeft u zeker een plek. Vrijdag 12 mei: Familie Lenoire is dit jaar weer bij ons op bezoek met een reisverslag met beelden van een trip over de oceanen, naar Spitsbergen en nog veel meer. Deze lezingen zijn kosteloos, voor koffie/thee vragen wij €1,- per ochtend. Elke vrijdagmiddag Zoute Inval, met Rummikub en kaarten, of gewoon een gezellig praatje. Alle even weken Tablet-café in de bibliotheek, op vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30. Elke dinsdag- en vrijdagmiddag biljarten in de bibliotheek van 14.0017.00 zonder kosten. Biljartles: Omdat wij een biljart hebben, is het mogelijk hiervan gebruik te maken op dinsdag- en vrijdagmiddag. U kunt zelfs (kosteloos) biljartlessen volgen! Deze lessen zijn op dinsdag- of woensdagmiddag, alleen na aanmelding. Voor mannen én vrouwen vanaf 16 jaar. Aanmelden kunt u in de bieb of via renswoude@rbzout.nl SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

bibliotheek

Zoute Inval

07


bibliotheek NIEUWS 08 10

Literaire ontmoeting met Annejet van der Zijl Ze is één van de meest gelezen auteurs van Nederlandse bodem; Annejet van der Zijl, schrijfster en historica. Ze kwam vorig jaar opnieuw met een bestseller: De Amerikaanse Prinses. Het aangrijpende en waargebeurde verhaal van een plattelandsmeisje dat zichzelf ontwikkelde tot Russische Gravin, Prinses en peetmoeder van onze eigen Prinses Beatrix. Waar en wanneer Maandag 3 april om 20.00 uur in Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243 in Woudenberg. De Amerikaanse prinses is een reconstructie van een weids en fascinerend leven, dat zich afspeelt tegen het decor van Amerika en Europa, de Victoriaanse- en de moderne tijd, de industriëleen Russische revolutie en de twee wereldoorlogen. Maar het is bovenal het verhaal van een uitzonderlijke vrouw die de moed had om, tot het bittere eind, haar eigen, onnavolgbare weg te gaan. Annejet beschrijft het leven van Allene Tew (1872-1955), de peetmoeder van prinses Beatrix. Opgegroeid op het Amerikaanse platteland wist zij zich op te werken tot een van de rijkste vrouwen van New York. Ze ging om met politici, kunstenaars en royalty en trouwde vijf keer, onder andere met een Duitse prins en een Russische graaf. Het boek vertelt over de grote persoonlijke tragedies die Allene’s leven tekenden en de onnavolgbare wijze waarop zij daarmee omging. Annejet van der Zijl groeide op in een lerarengezin in Friesland. Na het gymnasium studeerde ze eerst kunstgeschiedenis in Utrecht en later massacommunicatie in Amsterdam. In 1998 debuteerde ze met Jagtlust, SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Op 3 april zal Annejet van der Zijl geĂŻnterviewd worden over haar boek De Amerikaanse prinses. De jaarlijkse literaire avond wordt tijdens de Boekenweek georganiseerd door Rotary Club Scherpenzeel - Woudenberg en Bibliotheek Scherpenzeel en Eemland (Woudenberg). De kaarten zijn begin maart onder andere verkrijgbaar bij de Bibliotheken, Van Lunteren Boek & Bureau in Woudenberg en Chr. Boekhandel De Zonnebloem in Scherpenzeel. Kaarten zijn ook online te bestellen via linkje https://eemland.biblio-shop.nl/ De entree is â‚Ź 8,50 per persoon SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

bibliotheek NIEUWS

over de gelijknamige Gooise buitenplaats die in de jaren vijftig en zestig uitgroeide tot Nederlands meest roemruchte literaire en artistieke broeinest. Annejet werd bekend in brede kringen met haar boek Sonny Boy, een intrigerende geschiedenis over gewone mensen. Het boek werd in meerder talen vertaald en verfilmd. Ze geldt als de ongekroonde koningin van de literaire non-fictie en weet haar lezers keer op keer te raken met waargebeurde verhalen. In het voorjaar van 2010 verscheen Bernhard, een reconstructie van de tot dan toe onbekende Duitse achtergrond van Prins Bernhard. Hiermee promoveerde Annejet als historica aan de Universiteit van Amsterdam. Dit boek werd genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs en de AKO Literatuurprijs en werd bekroond met de M.J. Brusseprijs 2011 voor het beste journalistieke boek. Andere titels van haar hand zijn: Een dag om nooit te vergeten, over de inhuldiging dag van koningin Beatrix. In 2013 en 2014 kwamen respectievelijk Moord in de Bloedstraat en Gerard Heineken.

09 11


nieuws AANGIFTE INKOMSTENBELAS­TING 2016 Sinds 2006 biedt de Senioren Welzijn Organisatie Scherpenzeel/ Renswoude de mo­gelijkheid om door een vrijwilliger uw inkomstenbelasting aangifte te laten verzorgen.

10

Ook dit jaar zal mevrouw Blokland de aangifte voor inwoners van Scherpen­zeel gaan verzorgen en de heer de Ruig voor de inwoners van Renswoude. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen jaren heeft het bestuur in overleg met de vrijwilligers besloten enkele randvoorwaarden te verbinden aan deze gratis service. Als u een beroep doet op de gratis service voor het verzorgen van uw inkomstenbelasting aan­gifte dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: n Alleen aangifte inkomstenbelasting. n U en /of uw partner is/zijn ouder dan 60 jaar. n Uw of uw gezamenlijk bruto inkomen is niet hoger dan ca. € 35.000,- (alleen­staande) of ca. € 50.000,- (gehuwden/samenwonenden) volgens de regels van de ouderenbonden. n De aangifte(n) worden elektronisch met de belastingdienst afgewikkeld. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van de machtigingscode op uw aangiftebrief of wanneer deze code er niet op staat, dan dient u te beschikken over een DigiD-code. Zo u die nog niet heeft kan dit voor u verzorgd worden door de beide consulenten. n Deze service staat open vanaf 1 januari t/m maart van elk jaar voor het maken van een afspraak met één van onderstaande vrijwilligers. Voor inwoners van Scherpenzeel kunt u een afspraak maken met mevr. Blok­land, telefoon: 033-2772821 of e-mail: sablokland@solcon.nl Voor inwoners van Renswoude kunt u bellen met dhr. De Ruig, telefoon: 0318 - 571 910 of email: tdr@hccnet.nl. Beide belasting consulenten hebben een geheimhouding verplichting zodat uw privacy gewaarborgd is. SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Er komen steeds meer senioren in onze gemeenten, terwijl de faciliteiten voor het welzijn van de ouderen steeds minder worden. De SWO zet zich dagelijks met hart en ziel in voor de ouderen van Scherpenzeel en Renswoude. Door nieuwe activiteiten toe te voegen aan ons aanbod kan iedere senior actief blijven participeren in de maatschappij.

nieuws

Vrijwilligers gezocht!

Zonder vrijwilligers, medewerkers en bestuur kunnen we geen hulp bieden of activiteiten organiseren. Al deze mensen zetten zich vol overtuiging in voor ‘onze’ ouderen. Spreekt u dat ook aan? Momenteel zijn de volgende uitdagende functies beschikbaar: Wij zoeken: n Bestuurslid met aandachtsveld activiteiten Hieronder vallen: diensten, beweging en ontspanning n Bestuurslid met aandachtsveld interne zaken Hieronder vallen: communicatie en vrijwilligersbeleid n Voorzitter bestuur Informatie bij de voorzitter n Vrijwilliger bij Tablet Café in Renswoude Informatie bij Ton de Ruig (0318 - 571 910) n Gastvrouw Informatie bij Emy van Vliet-Waaijer (0318 - 571 964) Meer informatie of geïnteresseerd? Geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neem contact op met voorzitter Rinus van Bommel, voorzitter@swo-sr.nl of telefoon 033 - 277 2162. Voor de andere vrijwilligersfuncties kunt u informatie krijgen via onze ouderenwerker, Rianne van Ginkel info@swo-sr.nl of telefoon 06 - 51 647 525. De profielschets van de bestuursleden staat op onze website www.swo-sr.nl SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

11


activiteiten

Van de Ouderenwerker Inmiddels vinden er steeds meer activiteiten plaats in Renswoude en heeft de ruimte waar het plaats vindt een naam gekregen. Er is door een aantal mensen een naam ingediend en uit de ingediende namen heeft de jury, bestaande uit wethouder van de Pol, Arjan Eilander, Esther van de Brink en ondergetekende, een drietal namen gekozen waarop gestemd kon worden. Dat is door een grote groep gedaan, het was nog spannend! Uiteindelijk is de naam geworden: Trefpunt Renswoude voor Elkaar! Dank aan alle inzenders van namen en de stemmers.

12

Iedere dinsdag is er biljarten, rummikub en is de welfare aanwezig in het Trefpunt. Op de laatste dinsdag van de maand kunt u komen eten. Smaakidee kookt voor u een driegangen diner. Schrijft u de volgende data alvast in u agenda: 28 maart, 25 april en 30 mei. De kosten voor dit diner bedragen â‚Ź 10,00 dit is inclusief een drankje. Voor meer informatie en aanmelding verwijs ik u naar de Heraut. Op vrijdag is er biljarten, rummikub en klaverjassen. Wij zijn nog aan het nadenken over een filmkring en een gesprekskring. Elders in dit blad vindt u informatie over cliĂŤntondersteuning en het steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk en de formulierenbrigade. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06 - 51 647 525 of op de spreekuren. In Renswoude op dinsdag van 15.0016.00 uur en in Scherpenzeel op donderdag van 10.00-11.00 uur. U bent van harte welkom! Hartelijke groet van Rianne van Ginkel SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Op het moment van schrijven heeft het de afgelopen nacht maar liefst 10 graden gevroren, maar we weten het zeker de lente komt er straks weer aan en dat geeft een goed gevoel. Als Ontspanningscommissie kijken we dan ook uit naar de Muzikale middag, de Modeshow van Nicole, het uitje naar de Orchideëenhoeve, de Oranjebingo en een excursie naar Hoeve De Beek. We zetten de activiteiten even voor u op een rij en hopen u daar te zien. Voor nadere informatie: Riet Osnabrugge, tel. 033-2772670. Muzikale middag met het ‘Trio van 3’ op woensdag 1 maart a.s. Deze activiteit is uitgesteld.

13

Voorjaarsmodeshow Modehuis Nicole in Restaurant Boschzicht Woensdag 15 maart laat Rosanna Veenhof van Modehuis Nicole uit Scherpenzeel u kennismaken met de nieuwe voorjaarsmode. Zij gaat met haar mannequins voor u de volgende merken showen: Frankwalder, Gerry Weber Edition, Roberto Sarto en Setter. De hoofdkleur is marine, ook wel het nieuwe ‘zwart’ genoemd. Dit wordt gecombineerd met helder rood, groen, wit, jeansblauw en roze. Frisse prints met draagbare broeken en rokken. Wij hebben er zin in, u ook? Kom dan woensdag 15 maart naar Boschzicht. De zaal is om 14.00 open en de show begint om 14.30 uur. Entree: € 3,00 incl. koffie of thee.

Voorjaarsreisje naar de Orchideëenhoeve Op woensdag 5 april gaat ons voorjaarsreisje naar de Orchideëenhoeve te Luttelgeest. Bij aankomst staat er een uitgebreide koffietafel met tomatensoep voor u klaar. Hierna wandelt u door de schitterende SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

activiteiten

VOORJAARSPROGRAMMA van de SWO ONTSPANNINGSCOMMISSIE


activiteiten SWO Ontspanningscommissie - Vervolg van pagina 13.

14

Tropische tuinen en natuurlijk de vlindertuin, Lori tuin en sinds 2016 ook de zwevende tuin. Mocht u moe zijn van het wandelen langs al dat moois, vleit u zich dan gerust neer in een van de rieten stoelen in deze tuin en geniet van de rust en schoonheid die er van uitgaat. En als afsluiting drinken we met elkaar nog een kopje koffie of thee met cake. Bij vertrek krijgt u als aandenken aan deze mooie dag een Orchidee in cadeauverpakking mee naar huis! Het programma ziet er als volgt uit: Vertrek Renswoude 9.30 uur vanaf het Kerkplein Vertrek Scherpenzeel 10.00 uur vanaf de Breehoek 12.00 – 13.00 uur 13.00 – 15.00 uur 15.00 – 15.30 uur Rond 17.30 uur

koffietafel in het Restaurant Orchideëenhoeve bezoek Orchideeën tuinen koffie met cake in het Restaurant aankomst in Scherpenzeel.

De kosten voor deze dag bedragen € 39,00 per persoon. De inschrijving vindt plaats op maandag 27 maart van 10.00 – 11.00 uur in ‘het Huis in de Wei’ in Scherpenzeel en in de Voorhof te Renswoude. Oranjebingo in Restaurant Boschzicht Op donderdag 27 april organiseren wij traditiegetrouw samen met de Oranjevereniging ook dit jaar weer een Oranjebingo met mooie prijzen. Deze morgen beginnen we om 10.00 uur met het zingen van het Wilhelmus en koffie met oranjegebak. Vervolgens gaan de balletjes rollen onder deskundige leiding van Henk Schuurman en zullen we SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Excursie naar Museum Grebbelinie en Hoeve De Beek Op woensdag 10 mei gaan we op excursie naar het vernieuwde museum Grebbelinie en Hoeve De Beek. Onder leiding van een gids bezoeken we in groepen de expositie in het museum, waarbij in beeld wordt gebracht hoe in de regio Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude de vrijheid is bevochten gedurende de Tweede Wereldoorlog. We kijken naar een film over het ontstaan van de Grebbelinie en naar een film over de bevrijdingsoptocht van Renswoude naar Rhenen. Ook is er gelegenheid o.l.v. een gids door een loopgraaf te lopen en een kazemat van dichtbij te bekijken. Tussendoor drinken we op Hoeve De Beek een kopje koffie of thee met koek.

Voor deze excursie kunt u zich tot 1 mei telefonisch opgeven bij Nelly van Kampen, tel. 033-2771388 of Riet Osnabrugge, tel. 033-2772670. Wij verwachten u dan om 14.30 uur op de Brinkkanterweg 23A in Woudenberg (aan het Valleikanaal) en de bijdrage in de kosten bedraagt â‚Ź 3,00 p.p. De excursie is om 16.30 uur afgelopen. SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

activiteiten

zien wie er met de prijzen naar huis gaan. In de pauze brengen we een toast uit op de verjaardag van Koning Willem Alexander en na de pauze verwachten we de burgemeesters om Henk te assisteren met het bingospel. Entree: â‚Ź 3,00 per persoon. Graag nodigen wij alle 50+ senioren uit Scherpenzeel en Renswoude uit deze gezellige morgen in Restaurant Boschzicht met ons mee te maken.

15


informatie 16 Samen gezellig Zorggroep Ena locatie ‘het Het Huis in de Wei’ en Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel - Renswoude organiseren op vrijdag 10 maart a.s. een gezellige bijeenkomst voor alle senioren uit beide dorpen. Ons thema deze keer is: ‘Hongaarse avond’ Met hoofdzakelijke Hongaarse gerechten gaan wij u verassen. n Voorgerecht: Traditioneel bereide goulashsoep. n Hoofdgerecht: Gevulde Pilav. Stoofgroente schotel van witte kool, paprika, tomaten, ui en courgette. Aardappelgerecht uit de oven met kaas. Rijst. n Nagerecht: Zoete flensjes met vruchten en slagroom De kosten voor deze activiteit bedragen € 12,50 per persoon inclusief één consumptie!! Inschrijven kan bij de balie van ‘het Huis in de Wei’, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. Info: 033 - 277 1844. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. De volgende Thema avonden zijn: Vrijdag 21 april een Bourgondische avond Vrijdag 12 mei een Oostenrijkse avond SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


In april begint het nieuwe fietsseizoen weer; de eerste fietstocht vindt plaats op dinsdag 11 april 2017. Tijdens de fietstocht is er ongeveer op de helft een koffiestop. De consumpties zijn voor eigen rekening. In principe is een route maximaal 25 kilometer, met enkele uitzonderingen. De fietstochten zijn dinsdagsmiddags, normaliter om de veertien dagen op de hierna vermelde data.

informatie

Fietsclub 'Samen om Scherpenzeel'

Let op: de eerste fietstocht in juni is 13 juni in plaats van 6 juni. We starten altijd om half twee. Omdat ‘het Huis in de Wei’ wordt verbouwd, is het vertrek- en eindpunt dit jaar vanaf de parkeerplaats bij het kerkgebouw ‘De Achthoek’, Molenweg 1. Zoals gewoonlijk is de laatste fietstocht een dagtocht. Dan vertrekken we al om half tien. Een dagtocht is meestal 40 tot 45 kilometer lang. Behalve een koffiepauze stoppen we onderweg ook voor de lunch. Zowel de lunch als de koffie met gebak zijn gratis. We hopen op evenveel succes als vorige jaren en nodigen u uit om samen veel trapplezier te beleven. De kosten zijn voor 2017 éénmalig € 15,00. Graag bij de eerste tocht te voldoen. Hierna volgt een overzicht van de geplande tochten. Noteer deze data alvast in uw agenda! Datum Fietsroute 11 april 2017 Rondje Scherpenzeel 25 april 2017 Bergbekenroute 9 mei 2017 Rondje Ederveen 23 mei 2017 Rondom Akkers en Weiden 2 13 juni 2017 Rondom het Leersumse Veld 27 juni 2017 Prattenburger route 11 juli 2017 Lunterse route 25 juli 2017 Rondje Maarn 8 augustus 2017 Rondje Achterveld 22 augustus 2017 Rondje Austerlitz 5 september 2017 2e Leusderroute 19 september 2017 Dagtocht Voor informatie: Henk van Amerongen - tel. 033 - 277 3451 SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

17


informatie 18

Klussendienst Voor wie is de Klussendienst? Voor zelfstandig wonende senioren en mensen met een functiebeperking in Scherpenzeel en Renswoude. Zelfstandig wonen betekent o.a. dat u zelf uw klusjes moet opknappen. Op oudere leeftijd is dat vaak niet meer zo eenvoudig. Daarom bieden wij u deze dienst aan dankzij de medewerking van handige vrijwilligers. Welke klussen? Kleine klussen die niet door iemand anders of een externe dienst voor u gedaan kunnen worden. Ook mogen de klussen niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De coördinator beoordeelt of de klus aan deze eisen voldoet. Mogelijke klussen n reparatie stekker of fitting en het verwisselen van gloeilampen n reparatie lekkende kraan n ophangen kastje, schilderij, plank of lamp n bevestigen beugels, steunen n wc-bril vervangen n aansluiten wasmachine, afwasmachine n verwarming ontluchten en bijvullen n verlengen van telefoon aansluiting n lichtschakelaar/stopcontact vervangen/vernieuwen n bel vervangen of buitenlamp ophangen n gootsteen ontstoppen n piepend raam of deur smeren n instellen/uitleg werking TV, DVD of videorecorder n instellen/uitleg werking mobiele telefoon n naaiklusjes, bijvoorbeeld knoop aanzetten, zoom repareren. Hoe maakt u een afspraak? Aanvragen van een klus of reparatie bij de coördinatoren: Teun en Mieneke den Hartog, telefoon: 0318 - 572 793. Men wordt teruggebeld zodat een afspraak gemaakt kan worden. De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiebewijs van de SWO Wat kost het? Het tarief voor een klus is € 1,00 per kwartier, exclusief materiaal. Reiskosten buiten het dorp zijn voor rekening van de aanvrager. Bezoekkosten € 1,50. SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Krijgt u geen orde meer in uw administratie? Vraag hulp aan ‘Administratie thuis’! Dit is een project voor zelfstandig wonende ouderen in Scherpenzeel en Renswoude, start per 1 mei a.s. en wordt uitgevoerd door geschoolde vrijwilligers. U komt voor ‘Administratie thuis’ in aanmerking als u moeite heeft met het ordenen van uw administratie. Bijvoorbeeld: n omdat uw ogen achteruit gaan en u uw post niet meer kunt lezen; n omdat u de administratie steeds ingewikkelder vindt, en het niet meer lukt om alles goed te ordenen; n omdat uw partner, die altijd de administratie deed, is overleden en u er nu alleen voor staat; n of omdat u geen kinderen of familie in de buurt heeft wonen die u kunnen helpen. Uitgesloten van deelname: Ouderen met dreigende betalingsachterstanden. Ook ouderen die niet meer in staat zijn om zelf de eindverantwoordelijkheid voor hun administratie te dragen (bijvoorbeeld vanwege psychische - of geheugenproblemen) verwijzen wij door. Hoe werkt het? De coördinator overlegt met u wat er precies met uw administratie moet gebeuren. Deze afspraken worden in een contract vastgelegd. Vervolgens komt er één keer per week of één keer per twee weken een vaste vrijwilliger langs om samen met u de administratie te doen. De vrijwilliger neemt uw administratie niet volledig over. U blijft verantwoordelijk en de administratie blijft gewoon bij u thuis. De administratieve hulp kan bestaan uit: n het doornemen van de post, n het ordenen en opbergen van uw papieren, n het telefoneren met instanties, n het invullen van formulieren, het aanvragen van zorg- en huurtoe slag, de belastingaangifte, declaraties bij uw zorgverzekeraar enz. Aanvragen: U kunt zich hiervoor aanmelden via de ouderenwerker Rianne van Ginkel, tel. 06 - 51 647 525 of via email: info@swo-sr.nl SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

informatie

Administratieve hulp aan huis

19


informatie 20

Computerhulp aan Huis

Onder deze naam wil SWO Scherpenzeel-Renswoude voor senioren van 55 jaar en ouder hulp bieden in geval men met een computer of laptop één of meerdere problemen heeft. Hiervoor wordt er naar analogie van de klussendienst een meldpunt ingericht waar men zich kan aanmelden met een hulpvraag. Vervolgens zal door één van de vrijwilligers met u contact worden opgenomen om een afspraak te maken voor het oplossen van uw proble(e)m(en). Wat valt onder deze computerservice aan huis? n Helpen bij oplossen van fouten in uw Windows besturingssysteem. n Helpen bij problemen met geïnstalleerde programmatuur en drivers. n Herstellen van de computer met behulp van herstelprogrammatuur. n Vragen over het werken met Word, Excel, PowerPoint en Picasa. n Het herstellen van een onwillige internetverbinding. n Of een verstoring van de lijnverbinding. n Helpen bij problemen met het verzenden of ontvangen van e-mail. Wat moet u bij de hand hebben? n De originele programmatuur (zoals Windows) met de bijbehorende registratiecodes. n Met uw computer meegeleverde installatie Cd’s. n Inloggegevens van uw Internet- en e-mailaccount. Onkostenvergoedingen Bezoekkosten per keer € 1,50 en € 1,00 per 15 minuten. Geen reiskosten binnen de burgerlijke gemeente, maar buiten de bebouwde kom van het dorp Renswoude of Scherpenzeel geldt de wettelijke belastingvrije kilometervergoeding. Aanvullende informatie Voor inlichtingen kunt u bellen naar: Teun en Mieneke den Hartog, telefoon 06 - 57 128 688 / 0318 - 572 793.

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Als u overweegt hulp of een voorziening aan te vragen bij de gemeente, kunt u hierbij deskundige, onafhankelijke steun krijgen. Wellicht ziet u er tegenop om hulp te vragen bij de gemeentewinkel. U voorziet moeilijke vragen of u ziet op tegen het zogenoemde keukentafelgesprek. De gemeente biedt sinds kort hierbij ondersteuning aan. De gemeente Scherpenzeel heeft hiervoor een extra overeenkomst gesloten met SWO. De ouderenwerker is naast haar reguliere taken beschikbaar om met senioren mee te denken over hun aanvraag. Wat houdt deze ondersteuning in? De ouderenwerker kan: n Informatie en advies geven rond een hulpaanvraag in het kader van de WMO (hoe werkt zo’n aanvraag?) n het ‘keukentafelgesprek’ met u voorbereiden (wat kunnen klant managers zoal vragen?) n aanwezig zijn bij het ‘keukentafelgesprek’ (samen met uw familie of bekenden) n met u meedenken wat u kunt doen wanneer u het onverhoopt niet eens bent met de beslissing van de klantmanager Aan deze hulp zijn voor u geen kosten verbonden. Privacy. Bij deze dienstverlening is de privacy gewaarborgd. Zowel de klantmanagers van de gemeente als de ouderenwerker die u helpt, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen ook niet met elkaar overleggen over uw aanvraag. De klantmanagers van de gemeente mogen alleen uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan de ouderenwerker. En de ouderenwerker overlegt alleen met u. En kan aanwezig zijn bij gesprekken als u dat wilt. En beslist dus ook niet mee over uw aanvraag: dat doen alleen de klantmanagers. Interesse? U kunt rechtstreeks contact opnemen met de ouderenwerker, telefoonnummer 06 - 51 647 525 of de klantmanager van de gemeente laten weten dat u een hulpaanvraag overweegt en cliëntondersteuning wilt. De klantmanager geeft uw gegevens door aan de ouderenwerker, die daarna contact met u opneemt. SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

informatie

Steun bij uw aanvraag WMO door de ouderenwerker

21


informatie 22

Steunpunt mantelzorg scherpenzeel en Renswoude Zorgt u voor iemand in uw directe omgeving die chronisch ziek is, dementerend, of een beperking heeft? Dan bent u mantelzorger. Meestal gaat het om de zorg voor een partner, ouders, kinderen, of broers en zussen. Het kan echter ook gaan om personen uit de vriendenkring of uit de buurt. Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat wel te maken met mantelzorg. Vanuit persoonlijke betrokkenheid zorgt u voor een dierbare. Mantelzorg komt er echter altijd extra bij, naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn, zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om op tijd hulp te vragen en niet te wachten tot het geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met: Voor Scherpenzeel met Mariska Bergstra tel. 06 - 36 458 191 Voor Renswoude met Rianne van Ginkel tel. 06 - 51 647 525

Seniorenvoorlichting Veel senioren weten niet welke (financiĂŤle) regelingen en voorzieningen er voor hen zijn. Van degenen die wel op de hoogte zijn weet gemiddeld 30% niet hoe ze die voorzieningen kunnen inschakelen of aanvragen. Deze regelingen en voorzieningen zijn beslist geen luxe, maar zijn noodzakelijk om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Het is belangrijk dat senioren er tijdig gebruik van maken. Huisbezoeken: Alle zelfstandig wonende senioren vanaf 75 jaar in de gemeente Scherpenzeel en Renswoude worden daarom thuis voorgelicht door de SWO. Zij krijgen een brief met het aanbod voor een huisbezoek. Bij deze brief zit een antwoordkaart die kan worden teruggestuurd als een huisbezoek niet gewenst is. Als het kaartje niet wordt teruggestuurd, neemt de SWO zelf contact op voor het maken van een afspraak. Bent u nog geen 75 jaar, maar wilt u wel graag voorlichting en/of advies? Meldt u aan voor een huisbezoek. SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


informatie

Seniorenvoorlichters: Huisbezoeken worden afgelegd door seniorenvoorlichters. Dit zijn vrijwilligers met een behoorlijke levenservaring en opleiding. Tijdens het gesprek met u inventariseren zij vragen of knelpunten en schakelen hulp of begeleiding in als dat wenselijk is (hulp wordt dan geboden door een consulent van de multifunctionele accommodaties). Seniorenvoorlichters hebben een legitimatiebewijs die zij tonen bij elk huisbezoek.

Steunpunt vrijwilligerswerk in Renswoude Voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen ĂŠn voor organisaties die vrijwilligers zoeken, is er het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk informeert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers en met vrijwilligers werkende organisaties in de gemeente Renswoude. Voor vrijwilligers: n Vrijwilligers informeren, adviseren, ondersteunen en helpen bij het vinden van een vacature. n Informeren over vergoedingen waar ze mogelijk recht op hebben. n Mensen die al langere tijd geen betaalde baan hebben gehad begeleiden naar passend vrijwilligerswerk (sociale activering). Voor organisaties: n Organisaties informeren, adviseren en ondersteunen n Organisaties de mogelijkheid bieden om vacatures door te geven n Ook kunnen wij ondersteuning bieden bij het betrekken van de jonge vrijwilliger bij uw organisatie. In de even weken op vrijdag is er een inloopspreekuur van 9.30 tot 11.00 uur in de bibliotheek van Renswoude op de volgende data: n 10 en 24 maart 2017 n 7 en 21 april 2017 n 5 en 19 mei 2017 Voor meer informatie kunt u bellen naar de coĂśrdinator Rianne van Ginkel, tel. 06 - 51 647 525 en bent u welkom op de inloopspreekuren. SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

23


informatie 24

Rummikub Speel ’t overbekende gezelschapsspel Rummikub! Maak mooie cijferreeksen met de gekleurde cijfers op je plankje. Wie legt de slimste combinaties? Bent u degene die het eerst alle cijfers op tafel heeft liggen? Een spel dat inzicht, durf en tactiek combineert. Het klassieke rummikub is geschikt voor 2 tot 4 spelers. Het spel bevat 104 tegels met de nummers 1 tot en met 13 in vier verschillende kleuren, van elke reeks twee, en twee jokers. Spelers moeten zo snel mogelijk de tegels op hun bordje kwijt zien te raken door de juiste combinaties te leggen. Dat kan met de tegels van het bordje of met de tegels die al op tafel liggen. Vindt u het leuk om te rummikubben? Iedere donderdag van 14.30 16.00 uur in de Sterreweide in Scherpenzeel. Iedere vrijdag van 14.00 16.00 uur in het Trefpunt in de bibliotheek van Renswoude. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen een bijdrage voor de koffie en thee.

Digifitter met

scherpenzeel

Of we willen of niet, de wereld wordt steeds digitaler. Zonder dat u het door heeft, maakt ook u gebruik van computers. Iedereen gaat wel eens naar een winkel, bezoekt een dokter, haalt een boek in de bibliotheek of reist met bus of trein. Voor deze dienstverleningen worden computers gebruikt. Tegenwoordig wordt verwacht dat u ook allerlei handelingen zelf(-standig) kunt doen met een computer/tablet. Zoals doorgeven van de meterstanden, maken van een afspraak, aanvragen van toeslagen, declareren bij uw zorgverzekering of overschrijvingen van uw bank. Met de nieuwe technieken kunt u ook heel gemakkelijk contact zoeken met anderen die ver weg zijn door bijvoorbeeld te Skypen. Het digitale heeft ook veel mogelijkheden. Zo maar wat voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Wat kunt u zoal bij het leercentrum van SeniorWeb Scherpenzeel? Er is een absolute beginnerscursus Klik & Tik voor Tablet en computer en een training om goed om te leren gaan met je DigiD en de elektronische overheid (gemeente, belastingdienst, toeslagen, Sociale Verzekerings Bank en dergelijke). Ook worden er regelmatig workshops georganiseerd. De komende maanden besteden we aandacht aan: n (Nep)nieuws via bijvoorbeeld Facebook en allerlei websites n Telebankieren n OV kaart (openbaar vervoer kaart) n Funda (zoeken naar woningen). Dit doen we door het organiseren van een Tabletcafé XL of workshops. Maar er is meer! TabletCafé: Elke 14 dagen is er Tabletcafé (oneven weken). Hier kunt u vragen stellen, ervaringen en kennis delen, tips en trucs van anderen zien, nieuwe mogelijkheden ontdekken. En het is er ook gewoon gezellig. Spreekuur: Specifiek probleem op digitaal gebied? We hebben spreekuur (op afspraak!). Meer formatie: bel 033 2773107 of informeer in de Bibliotheek Scherpenzeel. Het jaarprogramma: Het jaarprogramma van SeniorWeb Scherpenzeel staat op internet: http://scherpenzeel.seniorweb.nl maar is ook op te halen in de Bibliotheek Scherpenzeel. Nieuws: We hebben een nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte van de activiteiten en nadere wetenswaardigheden. Geef u op via scherpenzeel.seniorweb@gmail.com SeniorWeb Scherpenzeel is een initiatief van de Bibliotheek Scherpenzeel en SWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Kulturhus de Breehoek. SeniorWeb Scherpenzeel - Marktstraat 59 - Scherpenzeel - tel. 033 277 3107 Scherpenzeel.seniorweb@gmail.com - http://schepenzeel.seniorweb.nl SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

informatie

is natuurlijk plezieriger en beter om het zelf te kunnen doen, dan afhankelijk te zijn van anderen. SeniorWeb Scherpenzeel heeft als missie om de mensen die niet zo handig zijn met de digitale wereld te helpen, te ondersteunen, te leren en te laten ontplooien.

25


informatie 26

Doe mee met De Studiekring voor 55-plussers Eens per 2 weken komt de studiekring voor 55-plussers bijeen om met elkaar over uiteenlopende thema’s van gedachten te wisselen. De te bespreken thema’s worden gezamenlijk bepaald. Een van de deelnemers zorgt voor een inleiding en ook de andere deelnemers bereiden zich op eigen wijze voor op dit thema. Hierbij is afgesproken dat religie en politiek geen thema’s kunnen zijn. Op dit moment zijn we met 6 deelnemers, het functioneert naar volle tevredenheid. Als een bijeenkomst wordt afgesloten wordt er als het ware alweer uitgezien naar de volgende keer! Er heerst een ongedwongen en gezellige sfeer waarbinnen met respect wordt omgegaan met ieders inbreng en opvatting. We hebben met elkaar het idee dat ook anderen hier wellicht wat aan kunnen beleven. Daarom bieden wij graag de gelegenheid om zich aan te melden, waarbij opgemerkt dat we vinden dat de kring niet te groot mag worden. Dit houdt in dat we maximaal nog 3 nieuwe aanmeldingen kunnen honoreren, dus… wie het eerst komt, het eerst maalt. Om een indruk te geven enkele thema’s die we hebben behandeld: n De zin van het leven n De natuur en de mens n Alternatieve geneeswijzen n Bewust leven n Het ouder worden De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagavond in de even weken van 19.30 - 21.30 uur in de bibliotheek Scherpenzeel (de Breehoek). Nadrukkelijk willen we ook graag belangstellenden uit Renswoude uitnodigen om met ons mee te doen. Deelname is gratis; voor koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. Meedoen? Aanmelden kan bij Henk van Hoevelaken. Tel. (033) 277 3548 Email: hoeve878@ziggo.nl SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Alzheimer Café: ‘anders’. Woensdag 9 maart is er geen bijeenkomst in verband met Biddag. In plaats daarvan organiseren we een ‘lotgenotenbijeenkomst’ op 23 maart. Eenmalig vindt deze plaats in de gezellige ruimte ’de Buitenwei’, Vijverlaan 2, Scherpenzeel en staat in het teken van elkaar ontmoeten: gasten en hun mantelzorgers. U krijgt de gelegenheid ervaringen, maar ook de angst en de eenzaamheid te delen. De koffie met iets lekkers - staat klaar. Binnenlopen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Woensdag 13 april: de rol van de huisarts. Met welke vragen komt men bij de huisarts en wat kan deze doen? Wat is de rol als verwijzer naar hulp- en zorgmogelijkheden? Welke rol kan de arts vervullen ter ondersteuning van de thuissituatie? Gastspreker: Huisarts Praktijk De Schans. Woensdag 11 mei: Wat kan Alzheimer Nederland voor u betekenen? We willen natuurlijk allemaal een toekomst zonder dementie. Alzheimer Nederland financiert onderzoek om deze ziekte te voorkomen of te genezen. En tot die tijd zet zij zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Hoe doet Alzheimer Nederland dat en wat doen zij voor u? We gaan hierover in gesprek met Saskia de Jonge, coördinator regionale activiteiten bij Alzheimer Nederland. Woensdag 8 juni: Broodmaaltijd. Een gezellige middag met een heerlijke broodmaaltijd. Alle vrijwilligers nodigen u, uw partner en familieleden van harte uit om met ons mee te eten. Opgeven kan tot 3 juni via de mail: alzheimerscherpwoud@gail.com of telefoon: 033 277 88 21. Het Alzheimer Café is er iedere 2de woensdagavond van de maand (niet in juli en augustus) en vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans in Woudenberg. De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. Info Erny de Wildt: 277 88 21 of alzheimerscherpwoud@gmail.com SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

informatie

Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel: Een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Praten over de dingen die ze meemaken, over dementie en mogelijkheden voor hulp; in een gemoedelijke sfeer. Voor informatie en vervoer belt u: 033 - 277 88 21.

27


informatie

Valleihopper vervangt Regiotaxi in Regio FoodValley

28

Een nieuw telefoonnummer en een nieuwe website: U kunt straks bij de Valleihopper op de vertrouwde manier een rit bestellen, per telefoon of via de website. Wat wel gaat veranderen is het telefoonnummer dat u moet bellen, namelijk: 0900 – 55 11 551. De Valleihopper heeft ook een eigen website. Het telefoonnummer en de website zijn vanaf 1 december 2016 beschikbaar voor het boeken van een rit in 2017.

Woont u in de Regio FoodValley, ofwel de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal of Wageningen? Dan reist u vanaf 1 januari met de Valleihopper! De Valleihopper vervangt vanaf dat moment de Regiotaxi Gelderland. Wij gaan er voor zorgen dat u zo weinig mogelijk merkt van deze overgang. U kunt straks nog steeds naar dezelfde bestemmingen reizen, tegen vergelijkbare kosten. En, heel belangrijk: de Valleihopper verzekert u van comfortabel en veilig (aangepast) vervoer. De Valleihopper heeft de beschikking over taxiauto’s, taxibusjes en auto’s voor aangepast vervoer. Er wordt samengewerkt met professionele vervoerders: Munckhof, Van Driel en Noot. U herkent de Valleihopper aan het logo.

Klantenpas: Heeft u een klantenpas (in het kader van de Wmo)? Dan heeft u inmiddels automatisch van de Valleihopper een pas voor de Valleihopper toegestuurd gekregen. Betalen per kilometer: Bij de Regiotaxi bent u gewend om te betalen per zone. Dat gaat veranderen. Net zoals bij het reguliere openbaar vervoer betaalt u bij de Valleihopper per gereisde kilometer. Ons uitgangspunt is dat uw reis met de Valleihopper niet duurder is dan met de Regiotaxi. Maar in de praktijk kan het zijn dat uw reis iets duurder of goedkoper uitvalt. Dit door de overgang van zones naar kilometers Waarom de verandering?: De Regiotaxi wordt georganiseerd door de provincie Gelderland. De provincie heeft de organisatie per 1 januari 2017 onder gebracht bij de regio’s in de provincie. FoodValley is een van die regio’s. Bij FoodValley horen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Vragen?: Heeft u vragen over de Valleihopper, belt u dan gerust naar SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Voor meer informatie kunt u vanaf 1 december ook terecht op de website: www.valleihopper.nl. De Valleihopper en haar chauffeurs hopen u te mogen begroeten vanaf 1 januari 2017. Mobiliteitsbeurs

informatie

0900-66 22 662 over mogelijkheden en dienstverlening. Dit nummer is vanaf 1 januari 2017 dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

De SWO organiseert met de PCOB en Senioren Belangen een mobiliteitsbeurs op woensdag 3 mei van 13.30-16.30 uur in de tijdelijke locatie van het Huis in de Wei aan de Nieuwstraat in Scherpenzeel. Hoe ziet de mobiliteitsbeurs eruit? Tijdens de beurs wordt aandacht besteed aan verkeersregels en de E-bike en komen diverse (lokale) verkeerssituaties aan bod. De cursisten krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in deze situaties. Vervolgens staan de bewegings- en praktijkoefeningen op het programma. De deelnemers komen hiervoor met de eigen fiets naar de cursus. Op een afgezet parcours wordt onder professionele begeleiding de reactiesnelheid, het evenwicht en de behendigheid in verschillende situaties geoefend. Er kan ook een rollatorcheck gedaan worden. Net als een auto moet ook een rollator minimaal ĂŠĂŠn keer per jaar helemaal nagekeken worden. Een niet goed werkende rem, defecte veiligheidsklemmen of versleten banden kunnen een val veroorzaken. Mocht een kleine reparatie nodig zijn, dan betaalt u alleen eventueel vervangende onderdelen. Onjuist gebruik van de rollator kan leiden tot valpartijen of rugklachten. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u onder begeleiding van een fysiotherapeut oefenen op de rollatorbaan. Dit is een speciaal parcours met een stoeprand, oprit en bochten. De fysiotherapeut geeft ook persoonlijk advies en laat u ervaren hoe u de obstakels soepel kunt passeren. Er zullen allerlei informatieve stands aanwezig zijn waar u geĂŻnformeerd wordt over allerlei zaken, die met mobiliteit te maken hebben. Informatie: De toegang van deze beurs is gratis, wij vragen alleen een bijdrage voor de koffie/thee en frisdrank. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ouderenwerker Rianne van Ginkel, tel 033 - 277 8898 of 06 - 51 647 525 SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

29


verslag 30

Kerstverhalen van burgemeesters tijdens Kerstviering SWO In Partijcentrum ’Boschzicht’ werd de Kerstviering van de Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel/Renswoude gehouden. Het Spoorkoor ’Op Stoom’ bracht met de vertolking van een mooi Kerstlied de sfeer er al snel in. In een goed gevulde zaal was het Riet Osnabrugge die alle aanwezigen welkom heette en in het bijzonder burgemeester Petra Doornenenbalvan der Vlist uit Renswoude en het Spoorkoor ’Op Stoom’ uit Woudenberg, onder leiding van Joke Marcus. De leden van het koor hadden zich weer in fraaie Dickens kledij gestoken en dat zorgde voor een speciaal cachet. Riet vertelde dat SWO voorzitter Rinus van Bommel door de griep geveld was en dat burgemeester Ben Visser van Scherpenzeel later ook zou aanschuiven. Na het voordragen van het gedicht ’Het Licht’ zong men ’Komt allen tezamen’ waarna het Spoorkoor op bijzonder mooie wijze ’Go tell it on the mountain’ ten gehore bracht. Burgemeester van Renswoude nam de aanwezigen mee naar het moSWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


verslag 31 ment waarop Jozef en Maria op weg gingen om zich te laten inschrijven. Zo begon de tocht naar Bethlehem waar geen plaats was in de herberg. Aansluitend werd ’Er is een kindeke geboren op aard’ gezongen en werd het gedicht ’Oud Verhaal’ voorgedragen. Bijzonder mooi en indrukwekkend was de vertolking van ’Mag ik dan bij jou’ en ’Amazing Grace’ door het Spoorkoor. Burgemeester Visser las een Kerstverhaal van W.G. van der Hulst voor. Na ’Stille nacht’ en het gedicht ’Kerstgedachte’ en ’Wat de toekomst brengen moge’ zong het Spoorkoor ’Hallelujah’ en werd staande het zo bekende ’Ere zij God’ gezongen. Riet bedankte het Spoorkoor voor de mooie liederen en de burgemeesters voor de Kerstverhalen. Na het zingen van ’Miljoenen sterren’ en op veler verzoek ’Mag ik dan bij jou’ was het tijd voor de maaltijd. De SWO gasten genoten van rode kool, haricots verts, lof, salade, appelmoes, diverse soorten aardappeltjes en kalkoenfilet rollade. Als dessert was het chocolade mousse met slagroom en een bolletje vanille ijs. Nadat Riet alle medewerkers van ’Boschzicht’ en de heer Klumpenaar had bedankt gingen de handen op elkaar. Bij de uitgang was er voor ieder een feestelijk kaartje, gemaakt door Corrie Mol. Tekst en foto’s: Adriaan Hosang SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


verslag 32

Henk Schuurman en Gerda Vermeulen in de rol van Thomasvaer en Pieternel Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel/Renswoude hield z’n gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie. Namens het bestuur van SWO heette Tosca van Bussel de aanwezigen welkom en wenste hen ook het allerbeste voor het nieuwe jaar. Namens de Ontspanningscommissie ging Riet Osnabrugge in op het programma met een optreden van Thomasvaer en Pieternel.

z

ij gingen op humoristische wijze terug naar 2016 en de activiteiten van de SWO. Ze begonnen met de boze Scherpenzeelse burgemeester tijdens de Nieuwjaarsreceptie toen de geluidsinstallatie in ’de Breehoek’ dienst weigerde. Ook de geboorte van zijn dochtertje kwam langs. De dorpenquiz in ’het Huis in de Wei’, maar ook zaken als ’het Hooge Huis’, Het Witte Hek en het Kerstavondpad, de Kraaienmaaltijden en het stoppen van Tafeltje Dekje in ’het Huis in de Wei’ werden genoemd. Evenals de succesvolle cursus koken voor mannen, ook het rummikub, biljarten, het spreekuur van SWO in Renswoude kwamen voorbij. Natuurlijk werd het sjoelen, jokeren, klaverjassen in ’de Sterrenweide’ niet vergeten, alsmede de leuke reisjes naar o.a. de bollenvelden. Het meegaan met de tijd via het tabletcafé en de smartphone alsook het tennissen, de fietsclub en bewegen in het water werden door Thomasvaer en Pieternel weer voor de geest gehaald. De komst van de nieuwe burgemeester in Renswoude, weer een vrouw, die haar mannetje staat! De gehouden veilingen met een fikse opbrengst kwamen in beeld, leuk om weer activiteiten voor ouderen te organiseren. Pieternel wees er op dat je ouderen niet in hun ritme moest storen. Thomasvaer noemde het zo bekende ’Alle vogels vliegen’, maar, ouderen vliegen niet, die blijven zitten waar ze zitten. Dat was niet altijd het geval, want de bewoners in ’het Huis in de Wei’ moesten verhuizen. Pieternel wees op het drassige veld aan de Koepellaan, daar konden wel tijdelijk units staan. In oktober zag men het licht op groen gaan en dus moest men verhuizen. En ja, men woont er nu prachtig. Uiteraard vergaten Thomasvaer en Pieternel de vrijwilligersdag van SWO bij ’de Dennen’ met het stamppottenbuffet niet. Tenslotte werd SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


verslag nog gesproken over de nieuwe feestverlichting voor Scherpenzeel. De kunstijsbaan in Renswoude en als laatste het probleem van het rioolwater dat in ’de Breehoek’ terechtkwam werden belicht. Ja, iedereen werd natuurlijk nog een heel goed jaar gewenst. Het was grandioos en een beetje jammer dat maar zo weinig belangstellenden hierbij aanwezig waren. Riet bedankte Gerda en Henk en sprak haar waardering uit voor deze geweldige rake conference en bood hen als dank voor het vele werk een VVV- bon aan. Zij stelde voor hier een gewoonte van te maken iets wat door de aanwezigen met applaus werd onderstreept. In de pauze was het tijd voor een lekker 2e kopje koffie of thee en daarna was alle aandacht gericht op Alfred Haaksma van de Bibliotheek Scherpenzeel. Hij vertoonde enkele filmpjes en hield een dia-lezing over oude tv-series, acteurs en producten. Dit was iets wat bij de bezoekers veel herkenning en herinneringen opriep. Riet bood hem als dank ook een VVV- bon aan. Tenslotte werd er onder het genot van een hapje en een drankje een toast uitgebracht op het jaar 2017. Riet attendeerde tot slot de bezoekers nog op de volgende SWO-Ontspanningsmiddag, die in tegenstelling tot wat er in het SWO- Nieuws vermeld stond, gehouden wordt op woensdag 1 februari 2017. Baakster Sjaantje uit Lunteren zal de belangstellenden dan kennis zal laten maken met de ervaringen van de baakster in vroeger tijden. Zij vertelt hier niet alleen over, maar brengt ook verschillende attributen en kleding mee. Het belooft een gezellige middag te worden en uiteraard zijn ook de mannen van harte welkom! Tekst en foto’s: Adriaan Hosang SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

33


informatie 34

Mantelzorgcafé in Renswoude, het tref- en informatiepunt voor mantelzorgers Zorgt u intensief voor iemand: een familielid, vriend of iemand uit de buurt? Dan bent u mantelzorger. Wie intensief zorgt voor een ander krijgt veel te verwerken. Zorg, ziekte en een andere toekomstverwachting zijn van invloed op uw eigen welzijn. Soms komt u voor uitdagingen te staan en wordt het emotioneel zwaar. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Andere mantelzorgers begrijpen u maar al te goed. U bent daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé. Dé plek om andere mantelzorgers te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Het mantelzorgcafé (bibliotheek Renswoude) op de volgende data: n 17 maart 2017 n 14 april 2017 n 12 mei 2017 De mantelzorg coördinator Rianne van Ginkel is uw gastvrouw. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee én u kunt bij haar terecht met uw vragen. U bent van harte welkom!

Welke mannen durven het aan om een kookcursus te gaan volgen? Wegens het succes van vorig jaar willen we, bij voldoende belangstelling, nogmaals een kookcursus voor mannen organiseren. Het leren van de basisvaardigheden en het koken van een lekkere en gezonde maaltijd vormen de inhoud van de cursus. Er wordt geleerd hoe je groente schoonmaakt, snijdt en kookt, hoe je vlees braadt en wat de planning van het koken is. Op een verantwoorde manier koken staat hierbij voorop. Alles wat gekookt wordt, is thuis makkelijk in de praktijk te brengen. De ingrediënten zijn te koop in alle supermarkten en de meeste kruiden staan in ieders keukenkastje. Het is vooral een praktische cursus. Voor informatie en/of aanmelding kun je terecht bij Henk van Hoevelaken, telefoon 033 277 3548 of mobiel 06 - 14 594 189. Aanmelden per mail kan ook: hoeve878@ziggo.nl SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


SWO-activiteiten vinden plaats van september tot en met mei. Voor informatie over alle activiteiten kunt u zich wenden tot Mw. Rianne van Ginkel, SWO kantoor, tel. 06 - 51 64 75 25 of tot het info-adres dat bij de activiteiten genoemd wordt. Inloopspreekuur: donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. De SWO kent geen lidmaatschap. Hierdoor is iedere 55-plusser van harte welkom bij onze activiteiten. Deelname is voor eigen risico. n SWO ontspanningsmiddagen Deze vinden plaats elke eerste woensdag van de maand voor iedereen boven de 55 jaar. Tijdstip: aanvang 14.30 - 16.30 uur. Kosten: entree € 3,00 incl. koffie of thee Locatie: ‘De Sterrenweide’, in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Riet Osnabrugge tel: 033 - 277 2670 n Open SOOS middag Van maandag t/m vrijdag bent u 's middags van 13.30 -16.30 uur welkom in ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei.’ U kunt daar lezen, een praatje maken, biljarten, kaarten e.d. Gastvrouwen schenken koffie of thee tegen betaling met SWO-muntjes. n Klaverjassen/Jokeren Iedere dinsdagmiddag wordt er een kaartcompetitie gehouden. Tijdstip: van 14.00 - 16.30 uur. Kosten: per seizoen € 10.00 Locatie: ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Marga Brussel tel: 06 - 45 34 42 41 Wim Wagensveld tel: 033 - 277 3102

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

swo activiteiten

sWO activiteiten

35


swo activiteiten 36

n Schaken Onder de naam ‘Schaakwijs’ wordt er iedere donderdagmiddag geschaakt. Een ieder is welkom om zowel in competitieverband te schaken of de middagen te gebruiken als inloopmiddag en zo maar een spelletje te komen schaken. In competitieverband worden de algemeen geldende regels gehanteerd. Bij gelegenheid wordt er ook wat ‘vrijer’ geschaakt. Tijdstip: van 14.00 - 16.30 uur. Kosten: gratis. Locatie: ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Info. Frans Arrabal tel: 033 - 277 3513 n Jeu de Boulesbaan Locatie: Scherpenzeel, ‘Het Huis in de Wei’ Tijdstip: woensdagmorgen en donderdagmiddag Kosten: gratis. Info: Henk van Hoevelaken tel. 033 - 277 3548 n Meer bewegen voor Ouderen Bewegen is goed voor u. Wie kent deze slogan niet? Iedereen weet dat bewegen goed is, zeker voor 65-plussers. De spieren worden wat stijver wanneer men wat ouder wordt. Door goed in beweging te blijven houdt u de (lach)spieren in een perfecte conditie. Bewegen is met name goed als er een zekere regelmaat in zit. Daarom organiseert de SWO de volgende bewegingsactiviteiten: gymnastiek, zwemmen, fietsen, fitnes, bowlen en sjoelen. n Sjoelclub Iedere 2de en 4de woensdagmiddag van de maand Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 uur Kosten: gratis Locatie: ‘De Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Rien Groeneveld tel: 033 - 277 2303

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


n Fietsclub ‘Samen Op Stap’ ‘Samen Op Stap’ is een fietsclub die in de zomermaanden (mei t/m sept) éénmaal in de maand met een groep van ongeveer 25 personen, auto met fietsdrager, het land ingaat om een mooie route te fietsen. Kosten: € 20,00 per jaar Info: Bram Floor tel: 0318 - 57 22 15 Rien Groeneveld tel: 033 - 277 23 03 n Fietsclub: ‘Samen Om Scherpenzeel’ Iedere 50-plusser is van harte welkom voor tochten door de omgeving Consumpties zijn voor eigen rekening. Tijdstip: dinsdags eenmaal in de 14 dagen om 13.30 uur. In de zomerperiode Kosten: € 12,50 per persoon per seizoen. Locatie: Vertrekpunt: parkeerterrein bij kerkgebouw ‘de Achthoek’ Info: Henk van Amerongen tel. 033 - 277 34 51 n Gymnastiek in Scherpenzeel Tijdstip: iedere woensdag van 9.00 - 9.40 uur. Daarna gelegenheid om met elkaar koffie te drinken Docent: Jantine Valkenburg Locatie: ‘De Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’ Info: Rianne van Ginkel tel: 06 - 51 647 525 / 033 - 277 8898

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

swo activiteiten

n Bowlen Maandagochtend om de 14 dagen volgens rooster. Tijdstip: 9.30 - 11.30 uur. Kosten: € 40,00 per seizoen. Locatie: Partycentrum Schimmel in Woudenberg. Info: Rien Groeneveld tel.: 033 - 277 23 03

37


swo activiteiten 38

n Zwemmen voor Senioren Bij zwemmen voor senioren staat ‘bewegen in het water’ centraal. Tijdstip: iedere vrijdagmorgen om 9.15 tot 10.00 uur, daarna koffie drinken. Locatie: Zwembad Landgoed Ruwinkel, Ruwinkelseweg 1, 3925 MC Scherpenzeel. Kosten: per keer: € 4,50, inclusief een kopje koffie. Info: Zweminstructeur: de heer K. van Leeuwen tel. 0342 491 607 n Tablet Café’s: Scherpenzeel: Tijdstip: donderdag (oneven weken) van 10.00 tot 11.30 uur. Tablet CaféXL: iedere 2e dinsdagavond van de maand met een thema. Kosten: gratis, de koffie betalen. Locatie: Bibliotheek de Breehoek, Marktstraat 59. Info: Dhr. B. van Doorn, telefoon 033 - 88 84 522 Dhr. A. Haaksma, telefoon 033 - 277 31 07 Renswoude: Tijdstip: vrijdag (even weken) van 10.00 tot 11.30 uur. Kosten: gratis, de koffie betalen. Locatie: Bibliotheek Zout Renswoude Info: Dhr. T. de Ruig telefoon 0318 - 57 19 10 n SWO Bezoekdienst 80+ in Scherpenzeel en Renswoude Vrijwilligers brengen bij alle ouderen vanaf 80 jaar een verjaardagsattentie. Voor nadere informatie: Rianne van Ginkel tel: 06 - 51 647 525 / 033 - 277 8898

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


n Klussendienst/Computerhulp aan huis. Hoe maakt u een afspraak? Het aanvragen van een klus of reparatie moet bij de coördinator van de klussendienst worden gedaan bij: Teun en Mieneke den Hartog tel: 06 - 57 128 688 / 0318 - 572 793 Men wordt dan teruggebeld zodra een afspraak gemaakt kan worden. De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiebewijs van de SWO. Wat kost het? Het tarief voor een klus is € 1,00 per kwartier, exclusief materiaal. Reiskosten buiten het dorp zijn voor rekening van de aanvrager. Bezoekkosten € 1,50.

n SWO Vervoersservice De vervoerservice biedt senioren die geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, de mogelijkheid iets of iemand te bezoeken, hetzij alleen of met partner of begeleider. Denk aan bezoek van een SWO activiteit, de supermarkt, huisarts, ziekenhuis, familie enz. Aanvragen: Een verzoek om vervoer dient minimaal 1 dag van te voren uitsluitend aangevraagd te worden bij de volgende coördinatoren: Voor Scherpenzeel: Geert Forsten(hoofcoördinator) tel. 06 - 10 707 435 (niet op woensdag) Wijnand Osnabrugge, tel. 033 - 277 3027 (niet op maandag) Wim Meijer, tel. 06 - 53 664 284 (niet op maandag) Voor Renswoude: Theo en Janny Nieboer

tel. 0318 - 512 916

of 06 - 52 313 996

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

swo diensten

sWO diensten

39


swo diensten 40

Wat zijn de kosten?: In de plaatsen Scherpenzeel of Renswoude: € 2,00 per enkele reis naar de bestemming en € 2,00 van de bestemming naar huis + € 0,50 voor iedere eventuele tussenstop. Bezoek aan een SWO activiteit is altijd plaatselijk tarief. Buiten Scherpenzeel of Renswoude: € 0,40 per kilometer, gerekend vanaf het woonhuis van de chauffeur + € 0,50 voor iedere eventuele tussenstop. Attentie: Parkeerkosten, pontkosten, tolgelden e.d. worden doorbelast. Afrekenen: Rechtstreeks met de chauffeur, liefst gepast. De vergoeding komt geheel ten goede aan de chauffeur ter bestrijding van de kosten. Voor vervoer van Renswoude naar Scherpenzeel voor SWO-activiteiten bellen met de heer G. van de Hoef - tel. 0318 - 572 269

n SWO - Formulierenbrigade Het (digitaal) invullen van formulieren is voor veel mensen lastig. Daardoor weten mensen niet altijd op welke voorzieningen zij recht hebben. De vrijwilligers van de formulierenbrigade weten waar mensen recht op hebben en helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en/of adviseren in aanpak. De hulp wordt gratis aangeboden. Waar en wanneer: Kantoorruimte SWO Huis in de Wei. In Scherpenzeel op donderdagmorgen 10.00 tot 11.00 uur. In Renswoude op de even weken op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Diverse aktiviteiten in “Het Huis in de Wei” staan zowel overdag als op de avond ook open voor niet-bewoners. Gasten van buiten zijn van harte welkom, maar er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. n Schuif eens aan Voor senioren, die moeite hebben met koken, maar wel mobiel zijn biedt ‘het Huis in de Wei’ de mogelijkheid om aan het project ‘Schuif eens aan’ deel te nemen. U kunt samen eten van maandag t/m zondag. Tijdstip: iedere dag om 12.00 uur. Locatie: ‘Het Huis in de Wei’, Nieuwstraat 101 in Scherpenzeel. Info: Balie ‘Het Huis in de Wei’ Er is een hoofdgerecht met wisselend soep of een nagerecht. n Ontspanningsmiddagen voor Senioren SWO Scherpenzeel - Renswoude en diverse kerken organiseren bijeenkomsten. Men probeert een aantrekkelijk programma te bieden waar alle senioren van harte welkom zijn. Aankondiging tevens in de Scherpenzeelse Krant. n Bingo Op elke laatste vrijdag van de maand wordt bingo gespeeld. Een gezellig avondje uit, en.... voor iedereen een prijsje. Iedereen is welkom! Tijdstip: aanvang 19.30 uur. Kosten: € 2,00. Locatie: ‘de Sterrenweide’, in ‘Het Huis in de Wei’. Info: Ook voor vervoer vanuit Renswoude: Nelly Gersen tel. 033 - 277 1434 n Dagopvang voor Ouderen ‘De Buitenwei’ In ‘Het Huis in de Wei’ wordt de mogelijkheid geboden tot dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen uit Scherpenzeel en Renswoude. Deze vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Tijdstip: van 10.00 - l 6.30 uur. Locatie: in ‘De Buitenwei’ van ‘Het Huis in de Wei’. Info: woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur. bij het Team Buitenwei tel: 033 - 277 1844 SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

activiteiten

activiteiten in ‘het huis in de wei’

41


activiteiten 42

andere activiteiten n Fitness Locatie Locatie Locatie

Therapie en Trainings Centrum Scherpenzeel Eerstelijnscentrum ‘Het Foort’ Vijverlaan 4 tel: 033 – 277 1907 Fitz Healthclub Holleweg 16 - Scherpenzeel tel: 033 – 285 4495 www.fitzhealthclub.nl Fitz Healthclub De Hooge Hoek 1-a - Renswoude tel: 0318 – 57 1057

n Gymnastiek Renswoude MBvO Tijdstip: iedere donderdagiddag van 14.00 - 15.00 uur. Docent: Mw. H. van der Meer. Kosten: € 59,00 per jaar. Locatie: Sportzaal ‘De Hokhorst’ Renswoude. Info: Mevr. H. v. d. Meer tel: 0343 - 45 3123 n Seniorentrainingen Renswoude Tijdstip: iedere dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 en van 10.00 tot 11.00 Locatie: Fysioth. Jansen, Beukenlaan 46 tel: 0318 - 576 353 n Gymnastiek ‘DOTO’ Tijdstip: iedere maandagmorgen van 11.00 - 12.00 uur. Docent: Mevr. H. van der Meer. Kosten: € 36,50 per kwartaal, partner mag gratis mee. Locatie: Kulturhus “De Breehoek” Info: Mevr. H. v. d. Meer tel: 0343 - 453 123 n Cardiogym ‘DOTO’ Tijdstip: iedere donderdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur Locatie: Kulturhus ‘De Breehoek’ Kosten: € 36,50 per kwartaal Info: Mevr. H. v.d. Meer tel: 0343 - 453 123

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


n Rode Kruis Scherpenzeel Iedere maandag organiseert het Rode Kruis een gezellige middag. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er voor elk wat wils, zoals een spelletje doen of zo maar wat praten. En als u graag handwerkt, dan kan dat ook. Tijdstip: 14.00 uur. Locatie: de Paddenburcht, Scherpenzeel. Info: Mevr. S. Velthuizen tel: 033 - 277 3889 n Rode Kruis Renswoude Iedere dinsdag organiseert de afdeling van het Rode Kruis een ontspanningsmiddag. Tijdstip: 14.30 - 16.30 uur. Locatie: ‘De Voorhof’. Info: Mevr. G. de Wit tel: 0318 - 572 689 n Hervormde Gemeente Scherpenzeel Eén keer per maand op een woensdagmiddag van september t/m mei wordt er een middag voor senioren georganiseerd. Tijdstip: 14.30 uur. Locatie: Gebouw ‘Philalethes’. Info: Mevr. J. van de Bergh-Altena tel: 033 - 277 1012 n Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ Elke 2e woensdagmiddag (september t/m mei) een bijeenkomst van Contactgroep 65+ Tijdstip: 14.30 uur. Locatie: ‘De Doorslag’ aan de Molenweg. Info: Mevr. Nel Forsten tel: 033 - 277 3400

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

activiteiten

n Gymplus voor actieve senioren Tijdstip: iedere vrijdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur Docent: Mariska van de Vliert Locatie: Kulturhus “De Breehoek” Kosten: € 43,00 per kwartaal Info: Mariska van de Vliert tel: 06 - 30 449 007

43


activiteiten 44

n Hervormde Gemeente Renswoude Iedere laatste donderdagmiddag van de maand een middag voor senioren Tijdstip: 14.30 uur Locatie: Rehoboth Info: Mevr. G. Wolswinkel tel.: 0318 - 572 618 n PKN Gemeente Renswoude Elke eerste donderdag van de maand om 10.00 uur koffie drinken in ‘De Voorhof’ - Kastanjelaan 1 n Senioren Belangen Info: Scherpenzeel en Renswoude Mw. A.J.P van Werkhoven tel: 033 - 277 2300 Mevr. A.J. van Riet tel: 033 - 277 1982 Locatie: Multifunctioneel centr. ‘De Schans’. Schans 33, Woudenberg n PCOB voor 50-plus Afdeling: Scherpenzeel Renswoude Tijdstip: éénmaal per maand een middagbijeenkomst om 14.30 uur Locatie: gebouw ‘Philalethes’ Info: Dhr. G. van de Hoef tel: 0318 - 57 22 69 n Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling : Scherpenzeel (bestuur) tel: 033 - 277 0737 Hetty Barten (coördinator) tel: 06 - 26 527 318 Joke v.d. Peut (coördinator) tel: 033 - 277 4367 Bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur n Zonnebloem afdeling Renscherwoude Info: Mw. Elze van Hoevelaken tel: 033 - 277 3548 Oosthof 6, 3925 SH Scherpenzeel E-mail: hoeve878@ziggo.nl

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


n Centrum voor indicatiestelling Zorg (CIZ) CIZ - Postbus 2222 - 3500 GE Utrecht - tel: 088-78 91 500 - www.ciz.nl Een indicatie aanvragen voor AWBZ-voorzieningen voor: - verzorging en verpleging - opname in verzorgingshuis/verpleeghuis/dagbehandeling - verzorging, opvang of tijdelijke opname

adressen

belangrijke adressen

n Woon-, zorg- en activiteitencentrum ‘Het Huis in de Wei’ Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel tel: 033 - 277 1844 n Huisvesting Woningcorporatie Woonstede Ede: dins- en donderdag aanloopspreekuur Dorpsstraat 234, Scherpenzeel: 9.30 - 12.00 uur. Info: www.woonstede.nl Op kantooruren is het kantoor te Ede telefonisch bereikbaar voor: - Algemene informatie tel: 0318 - 695 695 - Onderhoudservice tel: 0318 - 695 888 n Verpleging en verzorging Acare Thuiszorg, tel. 026 - 303 1951 www.acarethuiszorg.nl email: info@acarethuiszorg.nl Buurtzorg, tel: 06-23 91 77 77 (24 uur per dag bereikbaar) www.buurtzorgnederland.com Icare Scherpenzeel, tel: 0522 - 277 132 (24 uur per dag bereikbaar) Icare Renswoude, tel: 0522 - 277 142 (24 uur per dag bereikbaar) Voor Scherpenzeel en Renswoude: www.icarethuiszorg.nl Vitras/CMD: tel: 088 - 85 43 290 (lok. tarief) (24 uur per dag bereikbaar) maandag t/m vrijdag. www.vitrascmd.nl n Telefooncirkel Rode Kruis voor Scherpenzeel Ouderen/alleenstaanden kunnen gebruik maken van dagel. telefonisch contact via tel. cirkel. Info: Mevr. C. v. Schoonhoven - tel: 033 - 277 3688 n Prikposten Scherpenzeel, tevens trombosedienst Eerstelijnscentrum ‘het Foort’ - Vijverlaan 4 (huisartsenlaboratorium) Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 9.30 uur. Kulturhuis ‘de Breehoek’ - Marktstraat 59 (Meander MC laboratorium) Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 - 9.00 uur.

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

45


adressen

n Prikpost Renswoude Kruisgebouw, van Reedeweg 1 Dinsdag van 07.45 - 08,45 uur Woensdag van 10.00 - 10.15 uur trombosedienst Amersfoort Donderdag van 10.00 - 10.30 uur Vrijdag van 08.00 - 08.30 uur Op deze tijd kan tevens 24-uurs urine voor controle mee­gegeven worden. n Steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel / Renswoude Voor vragen rond mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente. Scherpenzeel tel. 06 - 36 458 191 Mariska Bergstra Renswoude tel. 06 - 51 647 525 Rianne van Ginkel

46

n Personenalarmering Icare tel. 0900 8833 www.icare.nl Zorgalarm Nederland tel. 088 12 68 555 www.zorgalarmnederland.nl U woont zelfstandig en dat bevalt u prima. Maar toch… stel dat er wat gebeurt. U komt ongelukkig ten val of voelt zich plotseling onwel. Hoe kunt u iemand waarschuwen? Dankzij personenalarmering krijgt u met één druk op de knop contact met de alarmcentrale, die ervoor zorgt dat iemand gewaarschuwd wordt. Dag en nacht, vanaf elke plek in huis. U kunt kiezen voor drie contactpersonen in de buurt, die in het bezit zijn van uw huissleutel. Ook is het mogelijk om een abonnement te nemen voor directe hulp van een thuiszorgorganisatie. Verian levert sinds medio 2014 alleen nog de apparatuur, maar kan niet meer zorgen voor professionele alarmopvolging. Via de ziektekostenverzekering zijn er soms mogelijkheden voor vergoeding van de personenalarmering. Ook zijn er diverse alarmtelefoons en bewegingsmelders te koop. Ouderenwerker Rianne van Ginkel kan verder informeren (06 - 51 647 525 of 033-277 8898). n Reizigerspanel Valleihopper Met op- of aanmerkingen, klachten en hulp bij indienen van klachten over de Valleihopper kunt u terecht bij: Mevr. G. Mijnten tel.: 033 – 277 2427

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


Bij de klantenmanagers van de Gemeentewinkel kunt u terecht als u vragen hebt over zelfredzaamheid, het voeren van een huishouden of vervoer. Ook vragen over financiĂŤle ondersteuning of jeugdhulp kunt u aan hen stellen. U kunt bellen met 033 - 277 2324 Huiselijk geweld ouderen Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld. Mishandeling van ouderen blijkt steeds vaker voor te komen. Steunpunt Veilig Thuis West Veluwe/ Vallei heeft speciale aandacht voor ouderenmishandeling. Het steunpunt staat open voor zowel slachtoffers als plegers. De medewerkers veroordelen niemand maar zoeken samen met de beller naar de beste manier om met de situatie om te gaan. Tel: 0800 - 2000. Huishoudelijke hulp Agathos: www.agathos-thuiszorg.nl tel: 010 - 264 07 77 BiOns: www.bions.nl tel: 085 - 85 00 163 Centraalzorg: www.centraalzorg.nl tel: 033 - 286 22 02 Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad (voorheen WMO-raad) bestaat uit 11 leden. Dit zijn Scherpenzeelse inwoners die kennis hebben van maatschappelijke ondersteuning en die betrokken zijn bij de groepen mensen waarvoor deze wetten bestaan. De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften. Wilt u meer weten over het werk van de Adviesraad of heeft u een aandachtspunt: Het emailadres van de raad is: wmoraadscherpenzeel@outlook.com Als u huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u dat aanvragen bij een Klantmanager van de afdeling Gemeentewinkel. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en helpt u verder. Informatie: www.scherpenzeel.nl of tel. 033 - 277 2324.

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1

scherpenzeel

Gemeente Scherpenzeel

47


renswoude 48

Gemeente Renswoude Dorpsteam Renswoude Heeft u op dit moment hulp of ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf regelen? Neem dan contact op met het Dorpsteam Renswoude. U kunt het Dorpsteam bereiken: n via het meldformulier op www.renswoude.nl/sociaaldomein. Dit formu lier is ook af te halen aan de balie in het gemeentehuis (Dorpsstraat 4). n via het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Tel: 0318 - 578 150 (centrale telefoonnummer van de gemeente Renswoude). n per e-mail dorpsteam@renswoude.org Â

SWO Nieuws - jaargang 36 - maart 2017 - nr. 1


TELEFOONNUMMERS OM TE ONTHOUDEN Brandweer/Politie/Ongevallen: bij spoed Politie: algemeen nummer

tel: 112 tel: 0900-88 44

Huisartsenpraktijken in Scherpenzeel in Eerstelijnscentrum ‘het Foort’ - Vijverlaan 4 ‘de Vijver’ - dr. Roemer / dr. Lunter tel: 033 - 277 21 79 Bij spoed op werkdagen tel: 033 - 277 21 79 toets 1 ‘de Vlieter’ - dr. Mulder / dr. Van Melick Bij spoed op werkdagen

tel: 033 - 277 88 09 tel: 033 - 277 88 09

toets 1

‘de Molen’ - dr. Van der Logt Bij spoed op werkdagen Calamiteitenlijn (tijdens werktijden)

tel: 033 - 277 12 50 tel: 033 - 277 12 50

toets 1

tel: 033 - 277 22 23

Spoedgevallen buiten de praktijktijden Huisartsenpost Meander Medisch Centrum

tel: 0900 - 33 11 233

Apotheek in Scherpenzeel en Renswoude: Vijverlaan 4 - 3925 EM Scherpenzeel

tel: 033 - 277 12 10

In de avond, nacht en in het weekend: Apotheek Eemland (Scherpenzeel)

tel: 033 - 432 85 00

Apotheek lokatie Gelderse Vallei (Renswoude)

tel: 0318-43 79 90

Huisartsenpraktijk in Renswoude: Dhr. J.A.M. Dirven en Mw. P.C. Dirven Bij spoed op werkdagen, In de avond, nacht en weekend: Artsenpost lokatie Gelderse Vallei Helpdesk Gemeente Scherpenzeel: voor klachten over openbaar groen, bestrating, enz. Werkdagen van 9.00 uur - 10.00 uur In geval van spoedeisende gebreken die een gevaar kunnen opleveren, bellen naar: (24 uur per dag bereikbaar) Valleihopper (voorheen Regiotaxi): Reserveren en reisadvies (Locaal tarief) www.valleihopper.nl Klachtenlijn Valleihopper:

tel: 0318 - 57 14 50 tel: 0318 - 57 36 85 tel: 0318 - 43 44 44

tel: 033 - 277 06 48 tel: 06 - 20 63 22 85

tel: 0900 - 55 11 551 tel. 0900 - 66 22 662


SWO Nieuws is een driemaandelijkse uitgave van Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel - Renswoude Jaargang 36 - Nummer 1 - Oplage 2050 stuks

Colourprint - www.colourprint.nl - Tel. 033 433 3763

SWO Nieuws wordt verspreid onder alle inwoners van Scherpenzeel en Renswoude die 65 jaar of ouder zijn (m.i.v. 1 januari 2017)

Na de sfeervolle SWO Kerstviering 2016 lieten de deelnemers zich het overheerlijke Kerstdiner, dat geserveerd werd door de brigade van Partycentrum Boschzicht, goed smaken.

Swo nieuws 01 2017deflr