Page 1

http://voriaevia.blogspot.com http://istiaianews.blogspot.com http://limniotika.blogspot.com

Ðëáôåßá Éóôéáßáò ×ÑÏÍÏÓ 12ïò - ÖÕËËÏ 138 - ÔÉÌÇ 1 åõñþ - ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 - 15ÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÊÖÑÁÓÇÓ

Προ"πολογισο ε αντεγκλ;σει

4 Οι επιπτ=σει απ την 11 απρριψη τη σκουρι τη ΛΑΡΚΟ στο Βρειο Ευβοϊκ

Πνω απο 8 εκατο"ρια το χρ$ο που παραλαβνει ο ν$ο '(ο ΚΟΝΤΡΑ ΠΕΤ∑Η- ∑ΥΜΕΩΝ ΚΕΙΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∑ΚΕΨΗ ∑ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕ ΧΡΙ∑ΤΟΦΗ - ΨΑΡΡΟ

Μονομαχία στον Πράσινο Ηλιο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

3-12-13 Αθλια η εικνα των δρων α ΒΙΟΜΑΓΝ Προσπαθει να κατοχυρ=σει 10 Χιλιδε στρ$ατα σχεδον σε λη τη Β. Ε"βοια ÓÅË.6

ΛΗ∑ΤΕΙΑ ∑ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙ'ΗΨΟΥ


2

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Προτσει

Αυτ που ∑υζητο"νται Ο ΑΠΡΟ∑'ΟΚΗΤΟ∑ θνατο του δη οτικο υπαλλλου Γιννη Παπαγεωργου πειτα απ αυτοκινητιστικ δυστχη α το Μ. ∑ββατο στη Λ νη. Η ΛΗ∑ΤΕΙΑ στο υποκατστη α τη Ε πορικ τρπεζα στα Λουτρ Αιδηψο ε λεα περπου

ισ εκατο

ριο ευρ'. Η ΚΟΝΤΡΑ Πετσ - Κεδκογλου για την επσκεψη του βουλευτ στον Υφυπουργ Εσωτερικν συνοδεα των “δεξι'ν ,η ρχων” ΠΟΛΛΗ ∑ΥΖΗΤΗ∑Η για τα χρη των , ων και την σνταξη των Προϋπολογισ 'ν. Θα πον τελικ σε επιτρηση; ΧΩΡΙ∑ Α∑ΦΑΛΤΟ ο κεντρικ δρ ο των Λουτρ'ν Αιδηψο, παρ τι δεσ υσει του ,η ρχου, η εικνα πασχαλιτικα ταν τραγικ. ΕΚΛΟΓΕ∑ στον Πολιτιστικ ∑λλογο Κοκκινο ηλι. Ψφισαν 39 λη και οι οι προσδοκε

εγαλ'νουν

ΠΑΡΑ∑ΚΕΥΗ

29

Χα ογελστε...

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ∑ΚΛΗ∑Η

1 ΜΑΪΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ο Πολιτιστικ ∑λλογο Ροβι'ν διοργαν'νει το 2ο φεστιβλ παραδοσιακο χορο στι 6:30 στο ανοιχτ γπεδο Ροβι'ν, ε τη συ

ετοχ πολιτιστικ'ν και χορευτικ'ν ∑υλλγων τη Εβοια

Ο Jörg Pagger πρωτοδημοσίευσε σκίτσα στη Βόρεια Εύβοια πριν 10 χρόνια. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αυστρία όπου παράλληλα δραστηριοποιείται ως σκιτσογράφος με ενδιαφέρουσα καριέρα και προοπτική. Με την ευκαιρία των πασχαλινών διακοπών του στην Ελλάδα του ζητήσαμε να μας φτιάξει ένα σκίτσο και δεν αρνήθηκε. Τον ευχαριστούμε. Του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, να χαίρεται την οικογένεια του, (την Ειρήνη και τον Γιάννη,) και με το καλό ο δεύτερος γιός.

Έρχομαι και στέκομαι έξω από κάθε πόρτα,/Αλλά κανείς δεν ακούει τα αθόρυβα βήματά μου,/ Κτυπώ αλλά εξακολουθώ να είμαι αθώρητη,/Επειδή είμαι πεθαμένη, επειδή είμαι πεθαμένη. Είμαι μόλις επτά χρονώ μολονότι έχω πεθάνει,/ Στη Χιροσίμα εδώ και πολύ καιρό,/ Είμαι και τώρα επτά χρονώ όπως και τότε, επειδή τα παιδιά που πεθαίνουν, δεν μεγαλώνουν. I COME AND STAND AT EVERY DOOR Ναζίμ Χικμέτ

Το ∑ω ατεο Οικοδ ων Λουτρ'ν Αιδηψο, καλε τα συνδικτα και του εργαζ ενου να γιορτσουν αζ την Εργατικ Πρωτο αγι στη Πλατεα τη Ιστιαα στι 10:30 το πρω

Ê. ÆÙÃÑÁÖÏÐÏÕËÏÓ & ÓÉÁ - ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÁÍÁØ/ÊÙÍ - ÐÏÔÙÍ -ÄÉÁÍÏÌÁÉ - ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÏÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ ÄÉÁÍÏÌÅÁÓ ÂÏÑÅÉÏÕ ÅÕÂÏÉÁÓÊÁÐÍÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁÓ KARELIA ÔÇË. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ: 22260 53867 - FAX 22260 53272

Η υπ σσταση Κοινωφελ Επιχερηση του , ου Μαντουδου-Λ νηΑγ.Αννα καλε σε συζτηση για κοινη δρση:την Τρτη 26 Απριλου στη Λ νη στι 8

. Την Π πτη 28 Απριλου στην Αγ.Αννα στι 8

. Και την ,ευτρα 2 Μαου στο Μαντοδι στι 7

.

Το εση ρι θα γνουν Πρωτο αγιτικε εκδηλ'σει στην ∑ινασ, στον Αγ. Γε'ργιο Ιστιαα, στον Ταξιρχη και στη Μονοκαρυ.


3

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ÑåðïñôÜæ

Λιχδα

Αδιβατο ο δρο Κβου – Φρου

Η διβρωση εξαφαν;ζει τον οναδικ παραλιακ δρο Τραγικ( ε;ναι η εικνα του δρου που συνδ$ει τον Αη Γι=ργη ε τον Φρο. «Περσα ε ναν χει 'να εφιαλτικ», δηλ'νουν οι κτοικοι τη περιοχ. «Μνο τα τετρακνητα αυτοκνητα περνον. Υπρχουν ρρωστοι νθρωποι που πρπει να ετακινονται συνεχ'. Μα χουν εγκαταλεψει στην τχη α». Πραγ ατικ νοιξη τ'ρα και

πορο ε να φανταστο ε πω

ετακινονταν αυτο οι νθρωποι τον χει 'να. Απ την ια ερι η θλασσα συνεχ' κατατρ'ει τον δρ ο και απ την λλη κποιοι ιδιοκττε φραξαν χρι τελευταα σπιθα-

. Αποτλεσ α εναι να ην νει χ'ρο για … δρ ο!! «Προσπαθσα ε ττε δικαστικ να τραβηχτον οι ντρε αλλ οι ιδιοκττε προσκ ισαν δικαιολογητικ ιδιοκτησα ε αποτλεσ α να ην καταφρου ε τποτα», δλωσε ο Θανση Καψορχη παλι κοινοτρχη. «Το πρβλη α επιδειν'θηκε τα τελευταα δυο χρνια, που εχα ε ισχυρο νοτιδε, πρωτγνωρου για την περιοχ. ∑ε

κο δκα χιλιο τρων εχα ε διβρωση ακτογρα

 ε αποτλεσ α ο δρ ο να καταστραφε», δλωσε ο πρ'ην κοινοτρχη ∑τθη Καρανικολ. Οι ιδιοκττε θα

ποροσαν να συ φωνσουν να τραβξουν ενδτερα τι ντρε, ταν η Νο αρχα Εβοια ηλεκτροδτησε τον οικισ και τι κατοικε γιατ ουσιαστικ νο ι ο-

ποιθηκε. Ττε, η ττε Πρεδρο Αθανασ;α Ζαγκαν, θα πρεπε να προτενει στου οικιστ, να τραβξουν τι ντρε απ τον δρ ο. Φυσικ αν συνεχιστε αυτ η κατσταση και οι ντρε θα βρεθον

σα στη θλασσα. F ω πραν τη λση ο δρ ο εναι απαρατητο και πρπει να γνει προσπελσι ο εσα. Υπρχουν λακκοβε, καθιζσει, πτρε κλπ. Το θ α τθηκε στο ,η οτικ ∑υ βολιο Ιστιαα –Αιδηψο απ την αντιπολτευση και ο αρ διο αντιδ αρχο δλωσε τι «δεν υπρχουν οδηγο για τα γκρϊτερ, 'στε να γνει δια ρφωση του οδοστρ' ατο». ,ηλαδ για το ελχιστο που πορε να γνει, ο , ο δηλ'νει αδυνα α. Θα πρπει να περι νουν οι κτοικοι τη περιοχ να γνει πρσληψη εποχικο προσωπικο στο δ ο 'στε να γνει το αυτονητο. Το πρβλη α ββαια εναι

πολυσνθετο, διτι ουσιαστικ πρπει να γνει δρ ο πνω στην ακτογρα

. Λση δεν αποτελε η τοποθτηση βρχων γιατ αλλοι'νεται ια απ τι ο ορφτερε παραλε. Το ζτη α θα πρπει να αντι ετωπιστε απ την Περιφρεια ε νταξη Λι ενικο ργου. Hπρεπε ω να εχε δη τεθε το πρβλη α στην πρ'ην Νο αρχα για σνταξη ελτη, 'στε τ'ρα να

ποροσε να υποβληθε στο Ε∑ΠΑ. ,υστυχ' ω αυτ δεν γινε. ,ηλαδ οτε ενη ρωση, προ Νο αρχα που εχε ,ιεθυνση Λι ενικ'ν, οτε στην Περιφρεια. Την δια τακτικ φανεται τι ακολουθε και ο νυν , ο. Επση το πρβλη α εναι και χωροταξικ, αφο δεν υπρχει οτε εσωτερικ δρ ο !!! ,ηλαδ αν τον επ ενο χει 'να η διβρωση προχωρσει λλα δυο τρα δεν θα υπρχει πρσβαση στην περιοχ (70 σπτια), απ πουθεν.


4

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ÅéäÞóåéò

'ΗΜΟ∑ ΜΑΝΤΟΥ'ΙΟΥ ΛΙΜΝΗ∑ ΑΓ. ΑΝΝΑ∑

ΟΙ ΩΡΑΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ 8 εκ. Το χρ$ο που παραλαβνει ο '(ο - για 11 εκ. ιλ ο Περ(φανο Οτε να οτε δο. Οχτ' εκατο

ρια ευρ' και κτι ψιλ εναι το χρο του νου , ου Μαντουδου - Λ νη - Αγα Lννα πω φανεται απ το προϋπολογισ που κατατθηκε στο ,η οτικ ∑υ βολιο που πραγ ατοποιθηκε στι 12 Απριλου στο Μαντοδι. Hτσι δεν εναι καθλου τυχαο τι βρθηκε στο επκεντρο τη συζτηση κατ τη διρκεια τη συνεδραση. Πιο αναλυτικ, πω κατθεσε στο ,η οτικ ∑υ βολιο ο , αρχο, τα χρη που παρλαβε ο νο , ο, πειτα απ την απογραφ, χουν ω εξ: 1. Ο '(ο Ελυν;ων παρ$δωσε χρ$ο 3.096.803 ευρ= 2. ο '(ο Κηρ$ω 3.835.171 3. ο '(ο Νηλ$ω 1.076.246 ∑υνολικ δηλαδ το χρο που φορτ'νεται και αναλα βνει να φρει σε πρα ο νο , ο ανρχεται στο ψο των 8.008.246 ευρ= χωρ; να $χουν υπολογιστε; τα εντλατα που δεν $χουν κοπε; ακη. Προκει νου να πορσει να κατατεθε ισοσκελισ νο Προϋπολογισ , οι συντκτε περιλαβαν και νο δνειο, στερα απ υπσχεση του Υφυπουργο Εσωτερικ'ν κ. Γε'ργιου Ντλιου, τι θα δοθε στο νο , ο. Το ψο του χρου α φισβτησε ο επι-

κεφαλ τη εζονο αντιπολτευση Γιννη Περφανο, αφο – πω επε- δεν χουν υπολογιστε οι τκοι των δανεων. Fπου, αν προσθσου ε και του τκου, ττε το χρο ανεβανει στα 11 εκατο

ρια ευρ' περπου. Και γι αυτ το λγο πρτεινε «να ρξει να τσι ντο λιγτερο ο , ο, προκει νου να πορσει ο , ο να πληρ'σει του ικροεπαγγελ ατε που χουν λα βνειν». Ο κ. Περφανο κνοντα συνολικ κριτικ, στη ακροσκελ τοποθτησ του, ανφερε επση τι, «…στο προϋπολογισ αποτυπ'νεται η ρτα τη δη οτικ Αρχ, η οποα χει διαλξει τον εκολο δρ ο, να πρει δνειο και δεν χει εναλλακτικ λση. Και εν δεν υπρξει νο δνειο; Πω βασζεστε σε ια υπσχεση;..» ∑η εο τριβ υπρξε αν εσα στη ,η οτικ Αρχ και το σνολο τη αντιπολτευση η η γκαιρη διθεση των στοιχεων, δεν εχαν στα χρια του οι ,η οτικο ∑ βουλοι τα στοιχεα του προϋπολογισ ο 'στε να χουν γν'σει. Απ την ελσσονα αντιπολτευση ο ∑τθη Λιαγκκη επισ ανε τι ο Καλλικρτη ταν απαρατητη προϋπθεση του προγρ

ατο σταθερτητα και τσι αναγκζεται ο , ο ε το ¨καλη ρα¨ να καταφεγει σε να δνεια. Κατγραψε την αντθεση του στη φιλοσοφα του προϋπολογισ ο που συντχθηκε για να υπηρετε τον Καλλικρτη εν' το ουσιαστικ θα ταν να

ην τον υπηρετσει. Κλεσε τη ,η οτικ Αρχ να οργαν'σει την κοινωνα σε ναν αγ'να ενντια στι συνπειε του Καλλι-

κρτη και του νη ονου. Εν' ανφερε τι πλον δεν υπρχει Τοπικ Αυτοδιοκηση αλλ Τοπικ ,ιοκηση που η αποτυχα τη θα εναι επιτυχα για την κυβρνηση. Ο τοπικ αντιδ αρχο Κηρω Γιννη Καντζο"ρα χαρακτρισε την πορεα τη ,η οτικ Αρχ επιτυχη νη και εναι σγουρο τι θα τα καταφρει, εν' κανε ναν απολογισ τη ω τ'ρα πορεα του , ου, κατηγορ'ντα την αντιπολτευση τι δεν βλπει τι τερστιε προσπθειε που γνονται. Για την τοποθτησ του αυτ κατηγορθηκε τι ταν εκτ θ ατο. Ο αντιδ αρχο Ελυ νιων Γιννη ∑τεργ;ου ανφερε τι ο προϋπολογισ αποτυπ'νει τη συνθκε που βρσκεται η να αυτοδιοκητη δο , η οποα δεν χει και τι καλτερε προϋποθσει, και αναρωτθηκε: «για πσο θα λειτουργε η Τοπικ Αυτοδιοκηση, χωρ πρου; Χωρ προσωπικ;» εν' συνχισε λγοντα τι οι περικοπ των πρων χουν ξεπερσει το 30%. Τλο χαρακτρισε τον προϋπολογισ ω τη γφυρα ετβαση απ το παρελθν των τρι'ν δ ων στον νο δ ο και κλεσε του ,η οτικο ∑υ βολου να τον υπερψηφσουν. Παρε βσει για τον προϋπολογισ καναν ακ η ο Αντιδ αρχο Νηλω Ν;κοΜουστκα, ο Αντ=νη Μπρετ, ο Θανση Λεοντ( η Κυριακ( ∑τ$φου, ο Αγγελ( Αγγελρα, ο Jγγελο Ριτσ=νη κ.α. ∑το κλεσι ο τη συνεδραση ο , αρχο Ανστη Ψαρρ επε τι ο προϋπολογισ κουβεντιζεται κτω απ συγκεκρι νε συνθκε, ε πολ συγκεκρι νε

οικονο ικ διαθσι α, ακρι να ταν καλτερε, επε, αλλ κανε απ την αντιπολτευση δεν πρτεινε πω θα αντι ετωπισθον τα προβλ ατα και δεν κανε στω

ια πρταση. Ανφερε τι α σω ετ τα πρ'τα β ατα τη ,η οτικ Αρχ, και αφο σταθε στα πδια του ο , ο εναι τοι η να οργαν'σει διεκδικητικο αγ'νε. Τελικ ο προϋπολογισ ψηφστηκε – πω ανα ενταν- ε τι ψφου τη συ πολτευση,


5

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ÅéäÞóåéò

ΚΟΝΤΡΑ ΠΕΤ∑Η - ∑ΥΜΕΩΝ ΚΕ'ΙΚΟΓΛΟΥ

Για την επ;σκεψη του Βουλευτ( στον Υφυπουργ ε Ζχο Χριστοφ( και Αν$στη Ψαρρ Τελικ το «ρω α» των τελευταων δη οτικ'ν εκλογ'ν, οι γκρνιε και οι πικρε, φανεται τι δεν χουν κοπσει

σα στο χ'ρο και τα λη του ΠΑ∑ΟΚ, στο , ο Ιστιαα-Αιδηψο, πω λλωστε και σε πολλο λλου δ ου τη Εβοια. Ο καταλογισ των ευθυν'ν εκατρωθεν

τουργσω το , ο», επε ο Ζχο Χριστοφ στον ∑υ ε'ν Κεδκογλου. Εν' ο διο, «εχα λθο πληροφρηση για τι ανγκε του , ου. Υπρξε παρ βαση 'στε να

ην γνουν τσε προσλψει σα απ την αντιπολτευση του , ου», φωτογραφζοντα τσι τον Ηλα Πετσ.

θηκε δελτο τπου απ τον Ηλα Πετσ, ω απντηση στην τοποθτηση του ∑υ ε'ν Κεδκογλου. «Απευθνθηκα σε αυστηρ επιλεγ να

λη του ΠΑ∑ΟΚ, προκει νου αυτ να

Το (νυα …

Μετ τη στ(ριξη (ρθαν και οι β;ζιτε !!!

«Εναι νυ α χα ηλο επιπδου που φτνει στα ρια τη χυδαιτητα. ,εχνει πολιτικ τυχοδιωκτισ που φτνει στα ρια του καιροσκοπισ ο. Hχω ε πιο σοβαρ θ ατα να ασχοληθ'», τνισε ο ∑υ ε'ν Κεδκογλου αναφερ ενο στο

νυ α. Ο Γιννη Τσελκα, επανφερε το θ α των εκλογ'ν λγοντα τι «δεν σασταν ε τον κ. Πετσ» (αναφερ ενο προφαν' στα χρσ ατα). «Με κρα καρδι δχτηκα το χρσ α. ,εν λγα ε τι ταν και το φαβορ, οτε η καλτερη λση. Hκανε ω ναν πολ καλ συνδυασ . F ω αν το λογο δεν τραβει, σο κι αν προσπαθσει, εναι δσκολο. Απ εκε και πρα ο κ. Πετσ να κνει την αυτοκριτικ του. Fταν γνεται ια χη δεν φτανε λοι οι λλοι εκτ απ’ τον αρχηγ. Τ'ρα να κνει αυτ που πρπει δηλαδ επικοδο ητικ αντιπολτευση. Οι καιρο εναι δσκολοι και χου ε ανγκη συναινσεων» Η απντηση Πετσ(

αποδδονται, απ τα λη και υποψηφου σε δ ου, προ του Βουλευτ και λλα ση ανοντα στελχη του ΠΑ∑ΟΚ και αντιθτω. Η υποβσκουσα αυτ κατσταση που δεν εχε καταλαγισει, ρθε στην επιφνεια

ετ την επσκεψη του Βουλευτ του ΠΑ∑ΟΚ ∑υ ε'ν Κεδκογλου στον Υφυπουργ Εσωτερικ'ν κ. Ντλιο, συνοδευ νο απ του ,η ρχου Ζχο Χριστοφ και Ανστη Ψαρρ. Τι α σω επ ενε

ρε στλθηκε σε «επιλεγ να!!» λη του ΠΑ∑ΟΚ απ τον Ηλα Πετσ sms το οποο γραφε «Ο «∑ντροφο» ∑υ ε'ν Κεδκογλου συνδευσε τον Χριστοφ Ζχο στον Υφυπουργ Εσωτερικ'ν κ. Ντλιο. Μετ την στριξη και το «Πρτα – Πρτα», ακολουθον οι βζιτε». Ο Βουλευτ του ΠΑ∑ΟΚ ∑υ ε'ν Κεδκογλου, σε συνντευξ του στο Ρδιο Ιστιαα και στην εκπο π του Γιννη Τσελκα, αναφρθηκε στην επσκεψη στο Υπουργεο Εσωτερικ'ν. Το θ α τη επσκεψη ταν η πρσληψη εποχικο προσωπικο για τον , ο. Το ,η οτικ ∑υ βολιο κανε πρταση για 97 προσλψει, αλλ εγκρθηκαν τελικ νο 24. «Ε αι απελπισ νο δεν πορ' να λει-

Κατ την διρκεια τη εκπο π στλΟι λξει εναι πολιτισ . Fταν

λιστα χρησι οποιονται οι κατλληλε, ττε χου ε αυτ που λ ε πολιτικ πολιτισ . Η λξη «βζιτα», πραν του τι δεν εναι ελληνικ, δεν χρησι οποιεται οτε στα καταγ'για… Παρ’ λα αυτ ο Ηλα Πετσ ετ την «παττα» που κανε, δεν ανασκεασε. Το αλθητο σ ερα το χει νο ο Ππα Η πολιτικ δεν γνεται σω των

ηνυ των. Αλλ ε ανακοιν'σει και πολιτικ θσει οι οποε διαβζονται απ τον πολτη και κρνονται. Οι Βουλευτ εκτ τη προ'θηση προβλη των των δ ων, ε ε εδ' στην Βρεια Εβοια, θα θλα ε να ασχοληθον ε ουσι'δη προβλ ατα. Η τοι η ελτη Ροβι – Αιδηψ να ετατραπε σε ργο, ο κεντρικ δρ ο να εντα-

Ξεπ$ρασε τα ρια τη χυδαιτητα… ενη ερωθον σε καθαρ ενδοκο

ατικ εππεδο, δεδο νου λιστα αυτ τη περοδο η λειτουργα των κο

ατικ'ν του οργνων δεν εναι ιδιατερα ενεργ και δεν αντιλα βνο αι το λγο, για τον οποο ο κριο

Προ Αιρετο" «Βρεια Ε"βοια», το ανγνωσα… χθε κποτε. ,εν εναι πολιτικ η χρι τ'ρα «Κατπιν ενεργει'ν ου διατθηκαν 50.000 ευρ' στου κτωθι δ ου η 2.000 στου κτωθι συλλγου, ο κτωθι βουλευτ..» ,εν εναι τυχαο τι ο Κατσι πρδη δικαιολγησε την υστρηση σε δρ ου στην Εβοια, τι «οι βουλευτ του νο ο ταν ανπαρκτοι» Αυτ ο τπο θα πει προστ ταν ο καθνα θα δουλεει ε γν' ονα τα προβλ ατα κι χι την επανεκλογ. Και ο καθνα γιαυτ που χει ταχθε απ την ψφο του λαο. ,εν εναι πολιτικ να δηλ'νει τι παρλαβε χρη ταν εσ τα δη ιορ-

Κεδκογλου θλει να καταστσει το θ α ευρτερα κοινωνικ γνωστ. Ουδε αρνεται το δικαω α στον κριο Κεδκογλου να συνδρ ει τον εκλεγ νο, δ αρχο Ιστιαα-Αιδηψο, αφο ο ρλο του Βουλευτ επιτρπει, υπ προϋποθσει ββαια, να παρε βανει προ την κυβρνηση και την διοκηση «πιζοντα» για την επλυση προβλη των. Η ενχληση του κ. ∑υ ε'ν Κεδκογλου απ την προσπθει ου να ενη ερ'σω τα

λη του ΠΑ∑ΟΚ για την συγκεκρι νη ενργει του εναι εκενη που τελικ επιβεβαι'νει το ενδιαφρον του προεκλογικ να στηρξει και εν τλει να συνεκλξει τον κ. Χριστοφ Ζχο, υποψφιο δ αρχο τη Να ,η οκρατα, αν και βουλευτ του ΠΑ∑ΟΚ ο διο. Τα λη του ΠΑ∑ΟΚ χουν ασφαλ' την υποχρωση και την βοληση να του υπενθυ σουν τι στο λλον οφελει να ην ξεχν τι υποχρε'σει του προ την παρταξη, χριν τη οποα εξελγη. Με την στση του αυτ ο κ. ∑υ ε'ν Κεδκογλου επιβεβαι'νει και νο τι δεν αντχει την κριτικ, αλλ αντθετα επιδεικνει ω λο τη οικογνεια Κεδκογλου τη γνωστ αλαζονικ συ περιφορ, καθ' και την προ'θηση καθαρ προσωπικ'ν πολιτικ'ν και επιλογ'ν και χι των πολιτικ'ν και των επιλογ'ν του ΠΑ∑ΟΚ, τι οποε αυτ και λιστα υποδειγ ατικ οφελει να υπηρετε, διδσκοντα το ελχιστο, δηλαδ την κο

ατικ αλληλεγγη»

γησε (δλωση Ανστη Ψαρρο) ,εν πορε να δηλ'νει «απελπισ νο δεν πορ' να λειτουργσω το , ο» (δλωση Ζχου Χριστοφ) και να λε για λα φταει ο Πετσ, για να δικαιολογσει την διαφαιν ενη ανυπαρξα Η αντιπολτευση του Πετσ πρπει να ξεφγει απ την σφαρα των συναισθη των και το φντασ α τη ττα και να περσει στην 'ρι η πολιτικ σκψη και αντιπαρθεση πολιτικ'ν θσεων. Το διο και ο Περφανο. Θα πρπει να αποφασσει να ασχοληθε ε τα του , ου απ την θση τη αντιπολτευση και χι να το βλπει ω «πρεργο». Hκαστο λοιπν στην θση του και η «ΒΕ» στον λεγχο και την κριτικ Τελικ κριτ για λου η κλπη και το «αλθητο κριτριο» του λαο και χι του Ππα…. Π.Α


6

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ρεπορτζ

ΑΓΚΑΘΙΑ ∑ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙ∑ΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ξεχαστε τον Τουρισ, Μονοδροο τα Μεταλλε;α 10 χιλιδε στρ$ατα στη ΒΙΟΜΑΓΝ που απαγορε"εται λλη χρ(ση γη Πλ(γα για τον τουρισ ε;ναι η πρθεση τη ΒΙΟΜΑΓΝ να κατοχυρ=σει τα δικαι=ατα εταλειοκτησ;α σχεδν σε λη την Βρειοκεντρικ( Ε"βοια. Εν= υπρχουν ερωτηατικ, πω για τη στση του Υπουργε;ου Περιβλλοντο, γιατ; = σ(ερα δεν $χει εφαρσει το νο, αφο" τα δικαι=ατα τα $χει χσει η εταιρ;α λγο παρ$λευση τη 3ετ;α πω απαιτε;ται . Πιο συγκεκρι να. Η ΒΙΟΜΑΓΝ, ε ατηση τη στην περιφρεια, προσπαθε να κατοχυρ'σει τα δικαι' ατα

εταλειοκτησα σε 10.000 στρ

ατα σε περιοχ γρω απ τη Λ νη, Κεχριε, Φαρκλα, Παπδε, Αχλδι., Κερασι, Μουρτι, Κοτσικ και Λευκονσια. Απ το ν ο σε περιοχ εταλλειοκτησι'ν απαγορεεται λλη χρση τη γη και

οποιαδποτε λλη δραστηριτητα. Αυτ δη ιουργε σγκρουση χρσεων γη αφο χει δρο ολογηθε η τουριστικ ανπτυξη αυτ'ν των περιοχ'ν. Η ελλοντικ τουριστικ ανπτυξη αυτ'ν των περιοχ'ν (δασικ χωρι, απολιθω νο δσο, παρλιε Φραγκκη, Κοτσικι

και Βασιλικ'ν) θα επηρεαστε αρνητικ πω και η αξα των οικοπδων και των ακιντων. Τα δικαι' ατα εταλλειοκτησιων αποκλειστικ εκ ετλλευση του ορυκτο πλοτου τη περιοχ κατοχυρ'νονται

ε την θοδο των εταλλευτικ'ν γεωτρσεων. Πριν περπου να χρνο η

Ποιε περιοχ$ προσπαθε; να κατοχυρ=σει η ΒΙΟΜΑΓΝ

ΒΙΟΜΑΓΝ πρε τι αρχικ εγκρσει για γεωτρσει και κατοχρωση των δικαιω των

εταλειοκτησι'ν σε ια κταση 45.000 στρ

ατα στι περιοχ Μαντουδου, Προκπιου και Πηλου. Θεωρητικ το εγαλτερο ρο των γεωτρσεων θα γνουν σε υπρχουσε εταλλειοκτησε τη ΒΙΟΜΑΓΝ. Οι εταλλειοκτησε αυτ θα πρεπε απ το ν ο να εχαν επιστρψει στο δη σιο αφο παρ ειναν ανεκ ετλλευτε για περισστερο απ 3 χρνια. Μετ απ 3 χρνια εταλλευτικ αδρνεια τα δικαι' ατα χνονται. Πρυσι ταν το θ α πρεκυψε, το ΥΠΕΚΑ ενη ρωσε ε γγραφο τη τι δεν χει προβε στη εφαρ ογ αυτο του ν ου και σε κπτωση τη ΒΙΟΜΑΓΝ απ τα εταλλειοκτησιακ δικαι' ατα τη στην περιοχ λγω

ελλεψεων προσωπικο. Η ΒΙΟΜΑΓΝ χει κνει ατηση στην Περιφερεια για γκριση δεια Περιβαλλοντικ'ν Fρων που δη οσιοποιθηκε σε τοπικ εφη ερδε τη Ευβοια στι 5/4/11 πω απαιτε η νο οθεσα για την ναρξη τη διαδικασα ενστσεων. Εναι ξιο απορα πω δεν υπρξε σχετικ ενη ρωση των δη οτ'ν απ την δη οτικ αρχ για να θ α που πιθαν' θγει σοβαρ τα οικονο ικ συ φροντα τοπικ'ν τουριστικ'ν και λλων επιχειρσεων . Fσοι ενδιαφρονται πορον να κνουν ενστσει να στελουν τι απψει του στο Τ α Περιβλλοντο και Υδροικονο α τη Ευβοα (Τηλ. 2221353437, 2221353438, perivallon@naevias.gr). Η προθεσ α για υποβολ ενστσεων εναι χρι τι 5 ΜαSου 2011.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ∑ΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ ΤΟΥΡΙ∑ΜΟ∑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗ∑ΙΕ∑;

Αναλυτικ οι περιοχ σα στι ποιε αναζητεται κατοχρωση των εταλειοκτησι'ν ε την θοδο των εταλλευτικ'ν γεωτρσεων. (Fπου Ο.Π εννοεται Οριστικ Παραχ'ρηση Μεταλλεου. Το οποο εναι το διο ε την εταλλειοκτησα)

Η Παραλ;α Αχλαδ;ου

Οι Ο.Π. 92 Ο.Π.94, Ο.Π. 98 και Ο.Π. 348 δεν συ περιλα βνονται στα περιουσιακ στοιχεα που

εταβιβστηκαν στην ΒΙΟΜΑΓΝ ε το ν ο 2388/96. Tσω να ανκουν σε λλου φορε τι περιοχ (Μον Γαλατκη, δη οτικ κοιντητα Λ νη κλπ) O.Π. 101. Περιοχ Λ νη στι θσει Τορλα και Lσπρα Λιθρια ΟΠ 261. Λ νη (περιοχ αν εσα των ση εων Κτω ∑ταυρ ∑υκιτσα, Λφο ∑ταυρο και Lνω ∑ταυρ στο Μεσοπτρι) (περιοχ αν εσα των Lσπρα Λιθρια, Υψηλ Ρχη, οικσκο εργατ'ν. Lσπρε Χνε, Λφο ∑ταυρο)

Ο.Π.440. Λι νη ( Μεταξ των θσεων Lνω σταυρ Πργο Φαρκλα Εξωκλσι ΝΑ τη Φαρκλα) Ο.Π.381.Περιοχ Κεχρι'ν, Μουρτι Φαρκλα. (Θσει Μεσοπτρι, στο Πργο Φαρκλα, ενοριακ εκκλησα Φαρκλα. Εξωκλσι ΝΑ τη Φαρκλα) Αδ. Εξ. 6061/1880. Παπδε. Θση Μουρτι και οι δυο νησδε (Λευκνησο και ∑α αρκι) Αδ. Εξ. 18785/1884. Παπδε. (Θσει: Μεϊ τι, Κορακοφωλι, Κακοκεφαλ, Βτζε, Αχλαδερ, Ργκια Λειβαδερ) ΟΠ. 401. Περιοχ εταξ Παπδων και Βασιλικ'ν Ο.Π.405. Περιοχ εταξ Κερασι, Παπδων και Α ελντων. Απ την ενοριακ εκκλησα τη Κερασι το Λφο τη Λυγαρι, στην ενοριακ εκκλησι ∑τρφη ΟΠ. 406. Περιοχ εταξ Αχλαδου, Παπδων και Α ελντων (ξεκινα απ απ την εκκλησα του Αχλαδου, στην εκκλησα του ∑τρφη ) ΟΠ. 294. Παπδε ( εταξ των ση εων λφο Αγιαντερ στο λοφο Βρω βρυση στην Παναγι, στην θση Καστανι στη θση Τριστλα, στα ρια του χωριο Βασιλικ.) ΟΠ 252, Παπδε. (θσει Παλιο υλο λφο Λι ενρι, Λφο Ργγο στι εκβολ ξεροπτα ου θση Γερανιο) Αδ. Εξ. 32167/1874. Παπδε, Κοτσικι στην θλασσα (λφο Λι νρι, λοφο Καρδαρ, θαλασσα λαι λοφο ∑ταυρου) ΟΠ 430. ∑την περιοχ Αχλαδιο και Κοτσικι.

Hνα παρδειγ α χαρακτηριστικ του κατ πσο πορον να συνυπρξουν εξορξει και τουρισ εναι η ευρτερη περιοχ τη Χαλκιδικ. Περιοχ τη Ελλδα ε ο οιο ορφα εδαφ'ν, βλστηση, παραλι'ν, θλασσα κ.λ.π., χωρισ νη στα δο. α) ∑το νοτιοδυτικ τ α, στο οποο χου ε τουριστικ ανπτυξη ε του υψηλτερου σω πανελλαδικ ρυθ ο. β) ∑το βορειοανατολικ τ α, του ορεινο γκου του Κακβου και του ∑τρατονικο ρου ε του τρε

εταλλευτικο , ου ∑ταγερων Ακνθου, Παναγα και Αρναα ,συνολικ κταση 700.000 στρε

των εκ των οποων τα 317.000 στρ

ατα αποτελον εταλλειοκτησε Η περιοχ αυτ χει ,σε σγκριση ε την λλη ισ νοτιοδυτικ Χαλκιδικ, τα δια και εγαλτερα προσντα για τουριστικ ανπτυξη. Ενδεικτικ, χει δασοκλυψη 90% ,χει ανπτυγ α εξσου ορφων ακτ'ν περπου 130 χιλι ετρα, χει τον εγαλτερο υδτινο

πλοτο τη Χαλκιδικ και δο παγκσ ιου πλου πολιτισ ο, το Lγιο Fρο και τα αρχαα ∑τγειρα, πατρδα του Αριστοτλη. Η ∑ΥΓΚΡΙ∑Η : Η βορειοανατολικ Χαλκιδικ, που εκτ απ φυσικ ο ορφι χει και εξορξει, χει το να τρτο (1/3) του κατ κεφαλν εισοδ ατο τη νοτιοδυτικ Χαλκιδικ. Απ πλευρ τουριστικ'ν επενδσεων, η βορειοανατολικ Χαλκιδικ χει νο το 3% των τουριστικ'ν κλιν'ν και το 2% τη παραθεριστικ κατοικα στο σνολο του Νο ο. Η βορειοανατολικ Χαλκιδικ χαρακτηρζεται απ το χα ηλτερο ορφωτικ εππεδο τη Χαλκιδικ και να απ τα χα ηλτερα τη Ελλδα, καθ' και απ αρνητικ διακ ανση του πληθυσ ο κατ τι τρε τελευταε δεκαετε, εν' στην «λλη» Χαλκιδικ , η ση αξηση του πληθυσ ο αν δεκαετα εναι 20%. Πηγhttp://antigoldgreece.wordpre ss.com/2010/04/01/tourism/


7

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Παρε"βσει

Κι αν βγαίναμε ΟΛΟΙ στο δρόμο; εν ε ενδιαφρουν τα λα για: Οι τελωνιακο, οι βυριοφορε, οι βενζινδε, οι ταξιτζδε, οι υπλληλοι τη βουλ. ,εν ε ενδιαφρουν οι βολε νο, οι γλυψι ατε, τα τσιρκια, ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕ∑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ∑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙ,ΟΜΑΤΑ. Να του κψουν το κ'λο. Με ενδιαφρουν λοι αυτο οι νθρωποι που ζουν ε ισθο 800,1000 ευρ' και λιγτερα. Με ενδιαφρουν οι νθρωποι που τσακστηκαν να σπουδσουν και ζουν στην ανεργα. Με ενδιαφρουν αυτο που δουλεουν 18 'ρε τη ρα στα σουπερ ρκετ και πληρ'νονται για 8. Με ενδιαφρουν αυτο που τρχουν ε τα παπι και αυτ που

' “..∑τι 11 Μα;ου ε;ναι η απεργ;α τη Γ∑ΕΕ. Πρ$πει να γ;νει τη κακοο;ρα. Oχι για του καλοθρε$νου εργατοπατ$ρε του Παναγπουλου. Αλλ για να σταλε; $να (νυα τι η κοινων;α δεν αντ$χει λλη κοροϊδ;α....”

Μετ και τι τελευταε χαριστικ βολ-δηλ'σει τη πολιτικ ηγεσα του ΥΠκλπ, ατενζω την δεια Γ α Λυκεου και αρχζω τι διακοπ του Πσχα απ τ'ρα. Fπου φγει φγει οι

αθητ ου, εγκαταλεπουν το Αννρεστο σχολεο, προσφεγουν στην αγκαλι του ιδιαιτερατζ του, και αγχ'νονται ε την αντστροφη

κατργηση του δικαι' ατο να πρει κποτε σνταξη. Εναι που πα στο νοσοκο εο και περν πρ'τα απ το παπ για καννα ευχλαιο καλο κακο. ∑τι 11 Μαου εναι η απεργα τη Γ∑ΕΕ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ∑ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ∑. Fχι για του καλοθρε

νου εργατοπατρε του Παναγπουλου. Αλλ για να σταλε να νυ α τι η κοινωνα δεν αντχει λλη κοροϊδα. Αυτ το νυ α το φοβονται περισστερο απ κθε τι λλο. Γιατ πορε να εξαπλωθε και στην υπλοιπη Ευρ'πη. Και εκε ο κσ ο υποφρει και δυσκολεεται. Και εκε νοι'θει την αδικα να τον πνγει. Και εκε αισθνεται την ανγκη να κνει κτι, χωρ να ξρει τι ακριβ'.

Σκέψεις για Βορ(ρ)α Πσχα χη εα κατεθυνση και τη ,ευτρα Γυ ναστικ και Θρησκευτικ,εν' θα περι νει στο γραφεο τη να το επιβεβαι'σει. ∑το πδι χτε, ε απατηση λων των πειθνιων ενδι εσων διευθυντ'ν, ρωτσα ε τα παιδι τηλεφωνικ πω θλουν να δ'σουν ενδοσχολικ και χι

η αναδιρθρωση τη ανυπαρξα λγων και συνπεια, στιγ ατζει την πιο αποτυχη νη περοδο τη Παιδεα στη σγχρονη ιστορα. Θ ατα τα παιδι, οι οικογνει του και οι συνεπε λειτουργο-εκπαιδευτικο. Το διπλ απολυτριο, χωρ ουσα απναντι σε

Το κο"ρεα τη παιδε;α και η απαξ;ωση των Γα Λυκε;ου.

τρηση χρι τι 12 Μη. Παρλληλα οι ευτυχισ νοι συνδελφοι του γυ νασου α κερννε του καφδε , ια και συντελο ε να αρχσουν και οι δικ του διακοπ νωρτερα επειδ διαφορετικ αθ ατα χου ε , αλλ κλενου ε πντα αζ! ∑κφτο αι να στελου ε να γρ

α στη Προϊστα νη ε αυτ που λεγε για τι συ πληρω ατικ 'ρε και να προτενου ε αν ερα το

περννε τη ρα του ρθιε στα κο

ωτρια και τα ε πορικ κντρα. Με ενδιαφρουν αυτ και αυτο που δουλεουν στα φροντιστρια ε αρα και χωρ ασφλιση. Με ενδιαφρουν οι σερβιτροι, οι οικοδ οι, οι επισφαλε εργαζ ενοι, οι ετανστε. Με ενδιαφρουν οι νθρωποι που θαλασσοπνγηκαν για να αγορζουν οι εφοπλιστ κανλια και ο δε και αυτο του κβουν τη σνταξη. Η κατσταση χει ω εξ: Η Ευρωπαϊκ Hνωση και το ,ΝΤ χει αναλβει τα οικονο ικ τη χ'ρα. Κθε λγο και λιγκι οι Βρυξλλε ανακοιν'σουν καινορια

τρα. Και δεν εναι νο οι περικοπ σε ισθο και συντξει. Εναι η απελευθρωση των απολσεων και η ουσιαστικ

πανελλνια, ενντια σε κθε γραφειοκρατικ χρι πρτινο αντληψη περ αιτσεων, κωδικ'ν, ταυτοττων και υπογραφ'ν.Xδη ανστατα τα παιδι λεν τσι κι αλλι',δηλ'νουν ξεδηλ'νουν, αναποφσιστα αν θλουν ενδοσχολικ πανελλνια ,χωρ καννα χαρτ κα ι οδηγα, που να περιγρφει δυναττητε επιπτ'σει. Η προγρα

ατισ νη κατρρευση των πολιτικ'ν ,

Του Πνου Βασιλπουλου

χρεοκοπη να ΑΕΙ ΤΕΙ και οι χρεοκοπη νε οικογνειε απναντι στο αββαιο λλον για την επιβωσ του.Να αποφασζουν -ηλιθιωδ'- τα Λκεια (λ ε τ'ρα…) για το εδο και την ποιτητα των αυριαν'ν φοιτητ'ν απουσα των πανεπιστη ων! Να βζει χρι ακ α και Ο Λο βρδο στου προ ηθευτ υγεα αλλ η τολ η υπουργ να αφνει στο απυρβλητο του «προ η-

Αν α δουν πολλο, θα του φγει η διθεση για να τρα. Αυτ εναι το νο ββαιο. ΞΕΡΩ. ΟΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ. ΚΑΙ Η ΑΡΙ∑ΤΕΡΑ ΑΝΙΚΑΝΗ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΗ∑. Το ΚΚΕ πει χ'ρια, διεκδικ'ντα την αποκλειστικτητα στα πνευ ατικ δικαι' ατα τη αριστεροσνη. Ο ∑ΥΝ και ο ∑ΥΡΙΖΑ τρ'γονται

ε τα εσωτερικ του και οι αριστερο συνδικαλιστ ξεχννε να αντιπολιτευτον τον Παναγπουλο. Γι αυτ ο κσ ο πρπει να πρει την κατσταση στα χρια του. Fλοι αζ ε αστε πιο δυνατο απ τι να -να ξεχωριστ. Αϊ σιχτιρ πια!

θευτ» Παιδεα. Το ισχυρ κατεστη νο του ελγχου των Πανελλνιων εξετσεων, Μαθη ατικο,Φυσικο,Φιλλογοι δεν θλει να αφσει την κατσταση να φγει απ την χοντρ κον α τη εκ ετλλευση τη παιδεα (ιδιατερα-φροντιστρια) και την κτα ε τα χρυσ αυγ των Πανελλνιων εξετσεων. Για ποια εθνικ παιδεα

ιλ ε; Α κνει ποιο θλει ια βλτα στι Γ α Λυκεου τη χ'ρα και α δει τι δειε αθουσε παρα ον εξετσεων, τα γε τα απουσιολγια σε καιρ (εννοεται) επαναλψεων, να ρωτσει του γονε που τρχουν και πσο κοστζει η απαξωση των Γ α Λυκεου των παιδι'ν του. Ο ∑τρουθοκα ηλισ τη πολιτικ εναι χαρακτηριστικ …παιδεα, αλλ χι σ'νει και καλ κτι που πρπει να επικροτο ε και να ανεχ αστε. Γλυτ'νουν νο σοι δεν καταλαβανουν κι σοι δεν ντρπονται.


8

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

«Γυρζει την πλτη του στο λλον» ο Νκανδρο Αναγν'στου. Hτσι

α επε ταν τον ρωτσα ε γιατ κθεται ανποδα σε συ βολιο στη Λ νη. Μλλον θα εννοε τι θα προτι σει το περιβλι του

ε τι ηλι στο Λιγοτ απ την ενασχλησ του ε τα δη οτικ στο λλον Ο Γιννη Ζαφερα και ο Θανση ∑α ι'τη απ την Αγα Lννα προτι ον τα ψρια του Αιγαου και χι του Ευβοϊκο. Βρθηκαν ω στην Λ νη για να δια αρτυρηθον για την σκουρι τη ΛΑΡΚΟ

Τελικά δε μάθαμε τι έγινε. Τα πήρε τα κλειδιά η κουμπάρα του Καντζούρα ή τσάμπα ο καυγάς με τη Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Φαράκλας Θοδώρα Ράπτη; Η κρση χει και τα καλ τη α λει ο Γιννη Καρα οστο απ το Προκπι. Fλοι ξεκουραζ αστε και ζεστανου ε τι καρκλε α, χρι τ'ρα τρχα ε και δεν προλαβανα ε τι δουλει α.

Εφνισαν του Προ$δρου να ψηφ;ζουν στο “'ια"γεια”

Η προχειρο-δουλει σε λο τη το εγαλεο... Λγο τσι ντο αντ για σφαλτο, ια ικρ κλση να κυλ το νερ αντ για εταλλικ σχρα αποχτευση, ερικ σανδε (ντε να τη δει νχτα) αντ για προειδοποιητικ πινακδε ργων και κνα ε δουλει... ",ουλεε του κεφαλιο - Τζ η Πανοση" αφιερω νο κριοι... Πολ;τη '(ου Ιστια;α

Για δετερη φορ ο , ο Μαντουδου - Λ νη - Αγα Lννα ανεβζει στο «,ιαγεια» ψευδ στοιχεα. Hπειτα απ την επιτροπ διαβολευση που την βαλαν να εγκρνει το τεχνικ Πργρα

α, τ'ρα δη οσευσε τι οι Πρεδροι των Τοπικ'ν ∑υ βουλων υπερψφισαν το Τεχνικ Πργρα

α και τα ,η οτικ Τλη. Πργ α αναληθ. Για το θ α δια αρτυρθηκε η Πρεδρο του Τοπικο ∑υ βουλου Μαντουδου Ιωννα Ζαργνη. Το κακ εναι τι οι δικαιολογε ταν και τι δο φορ οι διε. «Αφο δεν επε καννα χι, ρα λτε ναι». Τουλχιστον να συγν' η, τι ταν προϊν αβλεψα θα ταν πιο ικανοποιητικ. ,υστυχ' δεν εναι καλ ση δια αυτ.


9

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Νο"ερα!

Αν $χει γνωρι;ε...

Fποιο παρακολουθσει τα ,η οτικ ∑υ βολια,

πορε να βγανει ε περισστερο πονοκφαλο, σγουρα ω δε βγανει σοφτερο. ,εν υπρχει οικονο ικ στοιχεο, που να ην εναι αντικε ενο δινεξη αν εσα στη πλειοψηφα και τον

Να αξιοποισουν τι γνωρι ε, που χει ο καθνα, 'στε να ορθοποδσει ο , ο, πρτεινε ο Θανση Λεοντ. Μλιστα απευθυν ενο στον Γιννη Περφανο του επε « εσε που χετε σχσει ε τον κριο ∑κανδαλδη,

Γιννη Περφανο. ,ε πορε να καταλβει κανε πσα ταν τα χρ ατα που δεν αποδθηκαν στι ∑χολικ Επιτροπ απ το , ο Νηλω, ενενντα εννι χιλιδε λεγε η πλειοψηφα. Εβδο ντα πντε λεγε ο Περφανο… 8 εκατο

ρια εναι το χρο λει ο , αρχο, 11 λει ο Περφανο… 35 χιλιδε δεν χουν αποδοθε στο ΧΥΤΑ λει η πλειοψηφα 22 λει ο Περφανο… και αυτ εναι νο

ερικ παραδεγ ατα. Τι περισστερε φορ το αποτλεσ α εναι προϊν τη πιο απλ αθη ατικ πρξη, τη πρσθεση. Ποιο λει αλθεια;

απ’ τι αθανω εστε στο γραφεο του, πορετε να του ζητσετε κτι για το , ο». Αυτ η φρση βγαλε απ τα ροχα του τον ∑τθη Λιαγκκη, ο οποο τεινε το χρι του στη στση του επατη και σχολασε. «Θα βγο ε στη γρα ζητιανεοντα;»

Περ ενε ο Βαγγλη Γεωργατζ, τον , αρχο Ανστη Ψαρρ και τον Γιννη Περφανο, να φρουν στο ,η οτικ ∑υ βολιο τα πθεν σχε του, πω εχαν δεσ ευτε στη προηγο ενη συνεδραση, εν σω υψηλ'ν τνων. Ματαω… (Αυτ τα γρφω γιατ ε “λδωσε” ε να τσπουρο

ετ)

Να κνει λιγτερα $ργα ο '(ο πρτεινε ο Γιννη Περ(φανο, προκει$νου να εξοφλ(σει το χρ$ο. “ Να ρ;ξει $να τσι$ντο λιγτερο” ε;πε χαρακτηριστηκ. Μπα! Για να λ$ει ετ τι ο '(αρχο δε κνει $ργα;

Ο Δημήτρης από το Καφέ «Απόλλων», ετοιμάζει τα παρτέρια του και τα λουλούδια του όπως άλλωστε κάνει κάθε χρόνο. Αν αυτό το έκαναν όλοι οι επαγγελματίες τότε να είστε σίγουροι ότι η εικόνα της περιοχή μας θα ήταν πολύ διαφορετική.

Αυτ το 'ηοτικ ∑χολε;ο ποιο θα το πρει ; Καλ στον δ ο Ελυ νων οι Πολιτιστικο ∑λλογοι δεν ενδιαφρονται να αναλβουν σχολεα, να τα αναπαλαι'σουν και να τα κνουν γραφεα η χ'ρου πολιτισ ο ; Το σχολεο του Ρετσινλακου Λ νη παρα νει υπ εγκατλειψη. Μταια ο Αντ'νη ∑κορα προσπαθε να συστσει Πολιτιστικ ∑λλογο στον Ρετσινλακο, αφο λου του κατοκου (εναι οκτ') να γρψει ω λη δεν φτνουν για το καταστατικ. Hτσι απελπισ νο απευθνθηκε στην Μονοκαρυ και στην Πολιτιστικ Κνηση να το αναλβει και να το αξιοποισει.

ΜΕΤΟΧΙ ΚΗΡΕΩ∑ : ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικα ισγεια, πτρινη, σε οικπεδο 600 τ. . πνω σε νο αρχιακ δρ ο. Τηλ 6932 032650 ΜΕΤΟΧΙ ΚΗΡΕΩ∑ : ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτριο 100 τ. . πνω σε επαρχιακ δρ ο. Τηλ 6932 032650 ΚΑΜΠΟ∑ ΜΑΝΤΟΥ'ΙΟΥ : ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρκτη α 5 στρε

των. Τηλ 6932 032650 ΜΕΤΟΧΙ ΚΗΡΕΩ∑ : ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτριο 100 τ. . σε οικπεδο 700 τ. . Τηλ. 6932 032650 ΜΕΤΟΧΙ ΚΗΡΕΩ∑ : ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρκτη α 25 στρε

των. Τηλ 6932032650 ΜΕΤΟΧΙ ΚΗΡΕΩ∑ : ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρκτη α 8 στρε

των. Τηλ. 6932032650


27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011


11

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Παρ$"βαση

Ηερ;δα για την λυνση του Β. Ευβοϊκο"

ΕΠΙΠΤΩ∑ΕΙ∑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗ∑ ∑ΚΟΥΡΙΑ∑ ΤΗ∑ ΛΑΡΚΟ 'ηοσιε"ουε την τοποθ$τηση τη κ. Μ. ∑"πουρα, απ το ΕΛ. ΚΕ.ΘΕ (Ελληνικ Κ$ντρο Θαλασσ;ων Ερευν=ν) στην Ηερ;δα που πραγατοποι(θηκε στη Λ;νη στι 10 Απρ;λη. Πιστε"ουε τι $τσι συβλουε στην πληρ$στερη ενη$ρωση των αναγνωστ=ν.. Περισστερε παρεβσει πορε;τε να δε;τε στο limniotika.blogspot.com Η χη ικ σσταση τη σκουρι, τη

εταλλουργικ ονδα τη ΛΑΡΚΟ που απορρπτεται στον Β. Ευβοϊκ, περιλα βνει οξεδια του πυριτου (33.6%), οξεδια του αργιλου (8.9%), ανθρακικ ασβστιο (3.3%), oξεδια του αγνησου (3.4%), οξεδια του χρω ου (4.3%), νικλιο Ni (0.2%) και σδηρο (33.9%). Περιχει ακ α Co κοβλτιο (0.025%) και

ικρ ποσ οξειδου του αρσενικο το οποο δεν φανεται να ε πλουτζει ιδιατερα τα φυσικ ιζ ατα τη περιοχ. Οι επιπτ'σει τη απρριψη τη σκουρι στο σστη α του Βορεου Ευβοϊκο κλπου, ε βση τα αποτελσ ατα του προγρ

ατο παρακολοθηση του ΕΛΚΕΘΕ (2000-2010), συνοψζονται στα ακλουθα:

περιοχ απρριψη που στην συνχεια διαχονται στην ευρτερη περιοχ του Β. Ευβοϊκο. Το υποθαλσσιο αυτ απθε α αποτελε πηγ ετλλων, τα οποα

πορον να απορροφηθον απ βενθικο οργανισ ο και ψρια που βρσκονται σε εση επαφ ε την σκουρι και τα ε πλουτισ να σε ταλλα νερ των πρων του ιζ ατο.

ων των ετλλων δειξε ι αυξητικ πορεα στι συγκεντρ'σει των ανωτρω οργανισ 'ν σε σχση ε την προηγο ενη δεκαετα. Οι βενθικο οργανισ ο (οι οργανισ ο που ζουν στο βυθ κοντ στο βυθ) και τα ψρια που διαβιον στην περιοχ απρριψη τη σκουρι ε φανζουν ση αντικ αυξη νε συγκεντρ'σει

ετλλων (Fe, Ni, Cr) σε σχση ε του

∑υγκεντρ=σει ετλλων

οργανισ ο τη παρακε ενη περιοχ αναφορ. Ωστσο και πλι διαπιστ'θηκε αυξητικ πορεα στι συγκεντρ'σει των ετλλων, κυρω στην περιοχ απρριψη αλλ σε αρκετ περιπτ'σει και στην περιοχ αναφορ. • Οσον αφορ τα υπλοιπα ταλλα (Cu, Cd, Hg, Pb, Mn & Zn) φνηκε τι η σκουρι επιβαρνει του οργανισ ο

ε Pb, Mn & Zn. • Οι συγκεντρ'σει στου βενθοπελαγικο οργανισ ο των Hg, Cd & Pb ( ταλλα για τα οποα υπρχει σχετικ νο οθεσα) ταν κτω των θεσπισ νων για την κατανλωση ορων.

των θηλυκ'ν ατ ων κωλοχτπα. • Τα αποτελσ ατα του βενθικο οικοσυστ ατο (πανδα του βυθο) δειξαν τι η απρριψη τη σκουρι αποτελε ι ηχανικ χληση στου φυσικο πληθυσ ο ε αποτλεσ α να υφστανται εωση και υποχ'ρηση τα ευασθητα εδη εν' αντθετα παρουσιζεται ξαρση λλων ειδ'ν περισστερο ανθεκτικ'ν. Προκαλεται δηλαδ, ι υποβθ ιση στη δο και τη σνθεση των βενθικ'ν βιοκοινωνι'ν ε απκλιση απ την ισορροπη νη φυσικ κατσταση. Η περιοχ φανεται τι υφσταται ι συσσωρευτικ επιβρυνση και απ'λεια τη συνολικ βενθικ βιοποικιλτητα. Οι βενθικ βιοκοινωνε επανακ πτουν σε ορισ να ση εα που η απρριψη, τουλχιστον γι ακρ περιδου, χει στα ατσει. Ωστσο εκτι ται τι και σε περπτωση πλρου παση, των απορρψεων σκουρι θα χρειαστε αρκετ εγλο χρονικ διστη α γι να επανακ ψουν οι βενθικ βιοκοινωνε διαδικασα που εξαρτται και απ πολλο λλου παργοντε

Επιπτ=σει στην γεωορφολογ;α και γεωχηε;α τη περιοχ( •Υπρχει επικλυψη ορισ νη κταση του πυθ να, απ τι απορριπτ ενε σκουρι, που σε ορισ να ση εα του Β. Ευβοϊκο ανοικτ τη Λρυ να φθνει τα 2 . πχο. ∑η ει'νεται τι η θαλσσια απρριψη των

εταλλουργικ'ν αποβλτων στην συγκεκρι νη περιοχ, γνεται κατπιν σχετικ Κοιν Υπουργικ Απφαση ω

νη εναλλακτικ λση χρι την υλοποηση του σχεδου τη χερσαα διθεση. •Η ποιοτικ ανλυση του αιωρο ενου υλικο (δηλαδ του ανργανου υλικο που δεν διαλεται αλλ αιωρεται στο θαλασσιν νερ) δειξε τι το ε πλουτισ νο σε νικλιο και χρ' ιο υλικ τη εταλλουργικ σκουρι δεν ε φανζεται να συ

ετχει στην σσταση του αιωρο ενου υλικο, αλλ τι αυτ αποτελεται απ σω ατιδιακ οργανικ και ανργανο υλικ. Κατ συνπεια η διασπορ τη εταλλουργικ σκωρα σε ορφ αιωρ ατο, λγω αυξη νου ειδικο βρου και γργορη καθζηση, δεν φανεται να αποτελε ση αντικ παργοντα επιβρυνση του θαλασσου περιβλλοντο του Β. Ευβοϊκο. • Ωστσο, η γεωχη ικ ελτη των αποθσεων τη σκουρι στο βυθ δειξε τι το υλικ τη σκουρι αντιδρ ε το θαλασσιν νερ ετ την απρριψ του, ε αποτλεσ α να εκλονται ιντα νικελου και χρω ου στην υπερκε ενη του αποθ ατο υδτινη στλη τη

Η ελτη των συγκεντρ'σεων των τρι'ν κυρων ετλλων σιδρου, νικελου και χρω ου (τα οποα ελετ ε επειδ εναι ιδιατερα φθονα στην σκουρι) δειξε τι, σ φωνα ε τα διαθσι α βιβλιογραφικ στοιχεα (κατευθυντριε οδηγε του A ερικανικο Οργανισ ο Τροφ ων και Φαρ κων σο αφορ την κατανλωση Οστρακοειδ'ν, τη Α ερικανικ Υπηρεσα Περιβλλοντο και του Παγκσ ιου Οργανισ ο Υγεα), οι συγκεντρ'σει των τρι'ν ανωτρω

ετλλων στα εκτρεφ ενα ψρια (τσιπορε και λαβρκια) παρακε ενων ιχθυοτροφεων που ελγχθηκαν, εναι εντ των ορων ασφαλο κατανλωση (ω προ του ρπου που ελετ ε). Επιση ανεται τι τσο η Ελληνικ νο οθεσα σο και αυτ τη Ε.Ε. δεν χουν θεσπσει κριτρια ποιτητα θαλασσιν'ν τροφ'ν ε αναφορ επιτρεπ ενων ορων για ταλλα πω ο Fe, το Ni και το Cr. Πντω, η εκτ ηση των διαχρονικ'ν τσεων των συγκεντρ'σε-

Οικολογικ$ επιπτ=σει • Εχου ε εωση του αριθ ο των ειδ'ν που αλιεθηκαν πειρα ατικ και στι δο περιοχ ελτη (σκουρι και περιοχ αναφορ) σε σχση ε παλαιτερα τη, παρξη ιστολογικ'ν προβλη των στα αλιε ατα απ την περιοχ τη σκουρι και εωση του αριθ ο

πω ο ρυθ φυσικ ιζη ατογνεση, η γεω ορφολογα τη περιοχ κλπ. Εκταση των επιπτ=σεων • Γενικ οι επιπτ'σει τη συνεχιζ ενη απρριψη φανεται τι επεκτενονται και εκτ τη περιοχ τη απρριψη σκουρι πω φανεται απ την αξηση των επιπδων βιοσυσσ'ρευση

ετλλων και σε οργανισ ο τη περιοχ αναφορ εκτ απ την περιοχ απρριψη και απ τι επιπτ'σει στι βενθικ βιοκοινωνε. Οι συστσει του ΕΛΚΕΘΕ ε

νουν στην αλλαγ του τρπου διθεση των σκωρι'ν τη ΛΑΡΚΟ και στην εγκατλειψη τη πρακτικ τη θαλσσια απρριψη. Η πρακτικ αυτ υποβαθ ζει την ποιτητα των νερ'ν του Β. Ευβοϊκο κλπου θτωντ την σε κνδυνο να ην εκπληρ'σει τι απαιτσει τη Οδηγα Πλασιο για τα Υδατα (ΟΠΥ, 2000/60) που επιβλει επτευξη τη καλ οικολογικ κατσταση λων των επιφανειακ'ν υδτων τη χ'ρα

χρι το 2015.


12

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ρεπορτζ

Jθλια η εικνα Αναφεραστε συχν στην κατσταση των δρων ε;τε ε;ναι δηοτικο;, ε;τε επαρχιακο;, ε;τε εθνικο;. Βαρεθ(καε να γρφουε τα ;δια και τα ;δια. Μαζ; α θα $χουν απελπιστε; και οι αναγν=στε α. Oω οι πολ;τε που α βρουν το ;διο λ$νε πντα η $χουν ια κακ( επει-

ρ;α κατ την ετακ;νησ( του. Μια περι(γησ( α τι τελευτα;ε $ρε α αν$δειξε $να καινο"ργιο στοιχε;ο. Oλοι οι δροι θ$λουν συντ(ρηση και καταστρ$φονται ε"κολα γιατ; ταν γ;νονται δεν προβλ$πονται τα απαρα;τητα τεχνικ. Rτσι οι παγ;δε ε;ναι πολλ$, πω και τα ατυχ(ατα.

Sλια : Εικνε τσουνι στον κεντρικ παραλιακ δρο Το ποτ ι που κατεβανει απ το βουν χει καταστρψει το δρ ο, ο οποο στι κρε του η σφαλτο εναι στον αρα. Hτσι αν κποιο «ξακρσει», θα βρεθε στη θλασσα. Hω τον Ιονιο που τα νερ

λα αρνε, κακγουστο και ακαλασθητο για να τουριστικ ψαροχ'ρι, για να περνον απναντι οι κτοικοι. Επση δεν χει γνει ποτ διευθτηση τη κοτη του χει ρρου, ε αποτλεσ α να εναι

του χει ρρου εναι αρκετ, δεν

πορε κανε να περσει ε τα πδια. Hτσι παλιτερα κποιο φωστρα δ αρχο τη Αιδηψο κατασκεασε να γεφρι απ

δκτη σκουπιδι'ν εν' τα χορτρια φιλοξενον τ'ρα την νοιξη φδια, βατρχια, ντο α και λοιπ. Κανε δεν σκφτηκε τι το ποτα κι αυτ που διασχζει τα

γραφικ Xλια θα ποροσε να διευθετηθε ε πτρε και να περσουν το νερ κτω απ την σφαλτο ε να τεχνικ. Εν' η γφυρα θα ποροσε να εναι ε πτρα και ξλα και να εναι γραφι-

κτατη και ση εο αναφορ. Τι πστωση θα χρειαζταν να δ ο σαν τη Αιδηψο για να τα κνει αυτ ; Οτε 50.000 ευρ'. Αναρωτι αστε επση δεν υπρχουν επαγγελ ατε στα

Xλια που ζουν απ τον τουρισ ; ,εν χουν Πολιτιστικ ∑λλογο ; Αλλ λοι για το νο που ενδιαφρονται εναι πω θα γε σουν τα δω τια το καλοκαρι ;

Καατριδε : Ευτυχ= τα ατυχ(ατα ε;ναι νο οι ζηι$ στα αυτοκ;νητα Οι Κα ατριδε πλον εναι απ τα πλον αξιοποιη να χωρι τη Βρεια Εβοια απ τι ιδιωτικ πρωτοβουλε που γιναν

εκε (Κντρο Ιππασα, Παραδοσιακ ταβρνα, ξεν'νε). Hτσι πολλο επισκπτε απ τα αστικ κντρα κατευθνονται εκε

για να συνδυσουν την δια ον του, ε την δραστηριτητα στη φση. Fλοι οι επαγγελ ατε δηλαδ δωσαν ζω σε να ορειν χωρι φρνοντα εναλλακτικ τουρισ στην περιοχ. Τι ζητον απ την εκστοτε , ο ; Να επιδιορθ'σει πενντα τρα δρ ου !! ∑ε αυτ το ση εο ο δρ ο λγω λλειψη στραγγιστικ'ν ργων και τεχνικ'ν «κθεται» ε αποτλεσ α σοι φτνουν στον προορισ του να δια αρτρονται τι «πεσαν» σε παγδα και παθαν ζη ι στο αυτοκνητο.

Τουλχιστον πντε χρνια επικρατε αυτ η κατσταση. ∑ε ια περπτωση γινε τσι εντστρωση, αλλ ο δρ ο και πλι

υποχωρε. Το παρακε ενο γεφυρκι που οδηγε σε αγροτικ δρ ο βουλω νο απ τι λσπε.

Αν δεν γνει αποστραγγιστικ και τεχνικ ο δρ ο θα χειροτερεει. (τελικ πω π ε θα γνου ε και

ελετητ). Hλεο πια


13

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

των δρων α 'ρυ=να : Αν δεν προσ$ξει θα βρεθε; στο ποτι

Λγο πριν του καταρρκτε στο γεφρι του δρ ου τα νερ του χει 'να «κατφαγαν» τον δρ ο. Hτσι η σφαλτο στα ατ απτο α και

ετ το απλυτο κεν. Αν κποιο παρατηρε …την παν ορφη

φση θα βρεθε στην

εγλη «βουθνα» του ποτα ιο. ∑τον δρ ο αυτν περνον πολλο, ετε εναι επισκπτε του Οσου ,αυδ, ετε επισκπτε στου καταρρκτε. Ιδιατερα επικνδυνο εναι για του ξνου.

Επση η διαχωριστικ γρα

 κατ του περιδου ο χλη εναι πντα αποσα (κλεσανε τα εργοστσια πογι φανεται), εν' και ο υπλοιπο δρ ο εναι πλρη λακκουβ'ν.

Επιτ$λου η Παιδε;α 'ουλε"ει! Με $κδηλη ικανοπο;ηση ο εκπαιδευτικ κσο, οι αθητ$ και οι γονε; $αθαν στι 14 Απρ;λη 2011 , $ξι (6!) εργσιε $ρε πριν τη λ(ξη των αθητων την πρσληψη ωροισθ;ων καθηγητ=ν τη Ιταλικ( γλ=σσα στο γυνσιο Λ;νη και πληροφορικο" στο ΕΠΑΛ Μαντουδ;ου. Η πρ=τη λιστα για 2 =ρε την εβδοδα στη Λ;νη και 2 =ρε στην Αγ;α Jννα! Για του νεοπροσλαβανενου θα δοθε; για ια $ρα και δ=ρο Πσχα(!!!! 1/365 επ; 7 ευρ= , ο"τε για τσ;χλα) και θα απολυθο"ν σε $να (να περ;που ε 8 =ρε προϋπηρεσ;α! Επιτ$λου οι επερωτ(σει $πιασαν τπο και τα παιδι α ορφ=νονται κανονικ! Τα τατ σα στην Αγ;α Jννα ,9 'εκ$βρη, για να διορ;σει και του χρνου $γκαιρα!

Καστανι=τισσα : Επικ;νδυνο «κψιο» κατ (κο του δρου

Καταρχν επικνδυνε παγδε κρβει ο δρ ο Αη Γι'ργη – Καστανι'τισσα. Μετ το χωρι ω προ Γαλατσδε, υπρχει να κθετο κψι ο του δρ ο που συνεχ' βαθανει. Ο δρ ο πριν πντε χρνια

Τρακτ$ρ UNIVERSAL 643 Καινο"ργιο, αδο"λευτο. 70 ;πποι ε κουβ Πληροφορ;ε : 6932 032650

ασφαλτοστρ'θηκε απ την Νο αρχα, αλλ στο ση εο αυτ υπρχει βρση και πολλ νερ. F ω αντ να «πισουν» τα νερ στρωσαν την σφαλτο και φυγαν. Η φση ω εκδικεται και λιστα

αυτο που κνουν «πασαλ ατα». ,πλα παρατηρσα ε ια δεξα εν δκα τνων για χρση νερο απ του κατοκου. F ω και αυτ την κανε προσφορ ο φλο α ο , ο.

Φρ$ζα GOLDONI ∑ε αρ;στη κατσταση και λογικ( τι(


14

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ÅéäÞóåéò

Νερ - ρε"α για τα σκφη στο λινι Ωρε=ν;

Ο ακριβτερο καβ τη Ελλδα

Το γεφ"ρι τη Βλχα Ολη ερ το χτζανε το βρδυ ...εβαφταν. ∑τη δετερη αναστλωσ του το πτρινο "γεφρι τη βλχα" στι Κεχρι, αρχζει να ε γε ζει θλψη. Τα 13 πρ'τα χιλιρικα προ ετ'ν γιναν δη σκνη, ια και η πλκα που επικολλθηκε χρησ ευσε αποκλειστικ σε ανεγκφαλου για συνθ ατα. Η να ανακανιση-των 45 χιλιρικων παρακαλ'-

ρφωση χ'ρου. Το θ α εναι τι δη τα σπρυ πιασαν δουλει και ο κθε περαστικ λει ,τι το θλουν το γεφρι τη βλχα οι "Βλχοι", δεν το φηναν καλτερα να πσει περφανο απ το βρο του χρνου κι χι ατι ασ νο απ ορτζιναλ οπαδο; Απ κτω τα αρα νερ, δεχνουν τι κτι δεν πει καλ πιο πνω, αλλ και η τοποθεσα του χ'ρου επσκεψη δεν οι-

ν' πγαν σε κποιου εργολβου, οικοδ ου, χτστε , ντρε κλπ. που σε καιρ κρση α το δο ε σαν αγαθοεργα και δεν πρπει να λ ε να πγαιναν τα λεφτ αλλο. Και οι οικοδ οι πρπει να ζσουν! Το θ α εναι τι σε ια κοινωνα που χει ζεται πολιτιστικ απ την κρση και την κατθλιψη το γεφρι οιζει πολυτλεια αλλ εναι ανγκη.

κοντεει να τελει'σει, ελπζω να η την κανε πλι απλρωτο κποιο εργολβο , νουν κποια ερε τια απ πτρε χτισ ατα και δια-

ζει να χει κποια σοβαρ ελτη, ια και εναι επνω σε ια λλον επικνδυνη στροφ, χωρ

εγλη οραττητα. Οι 45 χνε ( ε ΦΠΑ) προφα-

Ποιο ω πορε να το καταλβει και ποιο

πορε να το ανεχθε να πεθανει και να ξαναπεθανει; Π.Β.

Μπορε να τοποθετθηκαν ερικ ση εα (λγα και

ακρι το να απ το λλο) παροχ νερο και ρε ατο για τα σκφη στο λι νι Ωρε'ν αλλ ποτ δεν λειτοργησαν. Για να δσει να τουρστα το σκφο του στο λι νι για ρε πρπει να χει παροχ νερο και ρε α (που θα το πληρ'νει στον δ ο) για τη ανγκε του, δεν πορε να κουβαλει νερ ε κουβδε οτε να ξελιγ'νει τη παταρε και να καει σκοπα πετρλαιο στη ηχαν του για να τη φορτσει. Αυτ ο τουρστα, η οικογνεια του, οι φλοι του, θα αφσουν χρ ατα στα καταστ ατα τη περιοχ. Να ην κνου ε παρπονα ετ για την πτ'ση του τουρισ ο, απ την ια λα αυτ απ την λλη οι τσουχτερ τι στα τσιπουρδικα χωρ να προσφρουν ποιτητα... Πολτη , ου Ιστιαα

Βρβευση κρασι=ν Β.Ε"βοια στο διαγωνισο Βερολ;νου 2011 Η οικογνεια Κουτσογιωργκη δρυσε το 2004 να ικρ και σγχρονο οινοποιεο στα Κα ρια Ιστιαα στην Εβοια,οινοποι'ντα νο σταφλια δικ τη παραγωγ, ε την επιστη ονικ υποστριξη του γιου Αλξανδρου και ε φιλοσοφα βασισ νη στο τρπτυχο Αγαπ ε τον Τπο α - ∑εβ αστε την Παρδοση - Πιστεου ε στην Ποιτητα. Τα αποτελσ ατα του διαγωνισ υ κρασι'ν στο Βερολνο το Μρτιο του 2011ταν η επιβεβαωση τη προσπθεια λα αυτ τα χρνια. Ο ερυθρ ονο ΕΛΛΟΠΙΑ απσπασε αη νιο ετλιο .


15

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

SUPER MARKET

Ìåßãìáôá ôñïöþí ¢ëåõñá - ¼óðñéá ÃåùñãéêÜ åñãáëåßá ÕãñáÝñéá Åßäç êÞðïõ 

ÁñôåìÞóéïí ÉóôéáßáòÔçë.: 22260 40500, 22260 41190 Êéí.: 6972 810554

×ÑÙÌÁÔÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ - ÓÉÄÇÑÉÊÁÕÄÑÁÕËÉÊÁ-ÅÑÃÁËÅÉÁ-ÊÏËËÅÓÄÅÎÁÌÅÍÅÓ-ÔÆÁÊÉÁ-ÌÐÁÑÌÐÅÊÉÏÕ ÂÏÈÑÏÉ-ÊÁÕÓÏÎÕËÁ-ÊÁÑÂÏÕÍÁ 31ï ÷éë. Åèí. Ïäïý Éóôéáßáò ×áëêßäáò - ÅëëçíéêÜ Åõâïßáò Ôçë.: 22260 42268, 6974838076

ÌÏÍÙÓÅÉÓ ÁÖÑÏÌÐÅÔÁ - ÃÅÌÉÓÌÁÔÁ - ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ ÄÁÐÅÄÏ -ÅËÉÊÏÐÔÅÑÁÊÉ- ÅÌÐÏÑÉÏ - ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÌÏÍÙÔÉÊÙÍ

Ð. ÌÁÑÃÁÑÇÓ - Á. ÔÓÏÐÁÍÁÊÇÓ Ï.Å. ÌÁÑÌÁÑÁ - ÃÑÁÍÉÔÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÁ ÔÆÁÊÉÁ ÁÅÑÏÈÅÑÌÁ - ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ØÇÓÔÁÑÉÅÓ - ÖÏÕÑÍÁÊÉÁ ÐÅÔÑÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ 

ÁÃÉÏÓ ÁÉÄÇØÏÕ - ÔÇË./FAX: 22260 31540

ÁËÁÔÆÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

ËÉÔÓÁÓ

ÅÌÐÏÑÉÁ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÆÁÍÔÅÓ

×ÑÙÌÁÔÁ-ÓÉÄÇÑÉÊÁ ÁÓÌÇÍÉÏ ÉÓÔÉÁÉÁÓ

Áðïêëåéóôéêüò Áíôéðñüóùðïò

Ôçë. & Fax: 22270 22539 - Ìáíôïýäé


16

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Καφενε)ο

Κουβ$ντε του Καφ$ Ψχνοντα στο ιντερντ,πρσφατα,ανακλυψα

ια πρα πολυ αστεα ιστορα! Τι θε'ρησα τσο αστεα που σκφτηκα τι θα ξιζε τον κπο να την οιραστ'

αζ σα: ∑τι 20 Ιουλου του 1969, ω κυβερντη τη σεληνακτου του Apollo 11, ο Neil Armstrong ταν ο πρ'το νθρωπο που πτησε πδι στο φεγγρι. Οι πρ'τε

Του Γιννη Χρυσνθη του λξει αφο κανε τον πρ'το του περπατο στη ∑ελνη ταν: "Αυτ εναι να ικρ β α για να, εναι ω να εγλο β α για την ανθρωπτητα". Οι λξει αυτ, εταδθηκαν σω τηλεραση στη Γη και τι λξει αυτ κουσαν εκατο

ρια κσ ου. Μλι πριν ξανα πε ω στη σεληνκατο, κανε την εξ αινιγ ατικ παρατρηση: "Καλ τχη κριε Gorsky".

Πολλο απ τη NASA θε'ρησαν τι ταν ια τυπικ παρατρηση, που απευθυνταν σε κποιο Ρ'σο κοσ ονατη. F ω, ετ απ λεγχο που καναν, δε βρκαν κανναν Gorsky οτε στα Ρ'σικα οτε στα Α ερικνικα διαστη ικ προγρ

ατα. Και πω πρναγαν τα χρνια, λο και περισστεροι αποροσαν για το νη α τη φρση "Καλ τχη κριε Gorsky". Ο Armstrong δεν απαντοσε, ποτ, νο χα ογελοσε... ∑τι 5 Ιουλου του 1995, στο Tamba Bay τη Florida, κατ τη διρκεια ια συνντευξη Τπου, να δη οσιογρφο του ξανκανε την δια εκενη ερ'τηση, που 26 χρνια ω ττε βασνιζε τον κσ ο. Και ο Neil Armstrong, επε τι θα την απαντοσε, ια και ο κριο Gorsky εχε πεθνει, οπτε πλον δεν υπρχε πρβλη α: "To 1938, ταν ουν παιδ στο χωρι ου, παιζα

πσκετ ε να φιλαρκι στην αυλ. Ο φλο ου χτπησε ε δνα η τη πλα, και η πλα προσγει'θηκε στην αυλ του γετονα δπλα στο παρθυρο τη κρεβατοκ αρα. Οι γετονε ταν ο κριο και η κυρα Gorsky. Fπω πγα ε να αζψου ε τη πλα, κουσα την κυρα Gorsky να φωνζει στον κριο Gorsky: "∑το ατικ;;;; Θα σου κνω στο ατικ ταν το κωλπαιδο απ δπλα ανβει στο φεγγρι!!" Καλ Εβδο δα ..!

ΗΜΕΡΙ'Α ΠΕΡΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΛΙ∑ΜΟΥ ∑ΤΗΝ ΑΙ'ΗΨΟ

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ'ΗΨΟΥ

“Ανσταση” για του ληστ$ απ τη Μ. Τετρτη

Τη Π πτη 14 Απριλου πραγ ατοποιθηκε στο Πνευ ατικ Κντρο των Λουτρ'ν Αιδηψο, υπ την αιγδα του Αναπτυξιακο ∑υνδσ ου Β. Εβοια «ΑΝΕΛΙΞΗ» και του ∑υλλγου Υδροθεραπευτηρων Λουτρ'ν Αιδηψο, συγκντρωση – ο ιλα γρω απ τα συγκριτικ πλεονεκτ ατα τη Αιδηψο ω λουτρπολη και την αναπτυξιακ εκ ετλλευση των φυσικ'ν τη πρων. Βασικο ο ιλητ ταν ο ,ρ. υδρογεωλογα και

λο του ,.∑. τη Παγκσ ια Οργνωση Θερ αλισ ο κ. Ζση Αγγελδη και ο ερευνητ του Ε.Κ.Κ.Ε.

(Εθνικ Κντρο Κοινωνικ'ν Ερευν'ν) κ. Κ'στα Τσακρη. Αρχικ ο κ. Τσακρη παρουσασε συγκεντρωτικ στατιστικ στοιχεα για την λουτροθεραπεα στην Ελλδα. Εν' στη συνχεια, ο κ. Αγγελδη ανπτυξε τι προοπτικ, ε βση τι δυναττητε τη Αιδηψο, θεσε τα πρτυπα και απηθυνε κλεσ α για τη συλλογικ δρση τη κοινωνα τη Αιδηψο για την ανπτυξη εν θερ αλιστικο προορισ ο ε σκοπ την αση, την πρληψη, την ο ορφι και την ψυχικ υγεα.

Με ισ περπου εκατο

ριο καναν Πσχα γνωστοι που λστεψαν την Ε πορικ Τρπεζα τη Αιδηψο τη Μ. Τετρτη το εση ρι. Οι τρει δρστε δεν εχαν καλυ

να τα πρσωπ του, απλ φοροσαν γυαλι ηλου και ιλοσαν πταιστα ελληνικ. Εισβαλαν στη τρπεζα και ε τη φρση «Μην κουνηθε κανε! Ληστεα» ανγκασαν του πελτε να κατευθυνθον στο υπγειο. Xταν

λγο πριν κλεσουν τα εο οι υπλληλοι και πριν καλ - καλ ξεκινσουν την κατα τρηση, οι δρστε του αιφνιδασαν. Υποχρωσαν του υπαλλλου ε την απειλ πλου να βλουν τα χρ ατα σε να σκο και

σα σε λγα λεπτ αποχ'ρησαν σαν κριοι. Η λεα ταν 426.760 ευρ'. Παρ το ανθρωποκυνηγητ που εξαπλυσε η αστυνο α, οι ληστ παρα νουν φαντοι.


17

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ειδ+σει

H δηιουργ;α Πολυϊατρε;ου στα Βασιλικ Fλοι γνωρζου ε τι το Κντρο Υγεα τη Ιστιαα και το Κντρο Υγεα του Μαντουδου δεν επαρκον για την κλυψη των αυξη νων αναγκ'ν των κατοκων τη βρεια Εβοια και γι´ αυτ τα τελευταα χρνια , αρκετο , προτενουν ω λση τη ετατροπ του Κντρου Υγεα τη Ιστιαα σε νοσοκο εο. Το πρβλη α , τη η επρκεια , γνεται εγαλτερο στο ενδι εσο περπου τη απσταση των δο αυτ'ν Κντρων Υγεα , στην εσχατι του δ ου Ιστιαα-Αιδηψο. Εναι φανερ σε πολλο τι ανεξρτητα απ τη ετατροπ του Κντρου Υγεα τη Ιστιαα σε νοσοκο εο , που ευχ ργον εναι να γνει , εναι απαρατητο να δη ιουργηθε Πολυϊατρεο στην περιοχ αυτ και συγκεκρι να στα Βασιλικ , δεδο νου τι το Πολυϊατρεο , ω κοινοτικ δο υγεα , χει στχο την πρληψη και την πρσβαση του πολτη στην πρωτοβθ ια υγεα. Η δη ιουργα Πολυϊατρεου στα Βασιλικ θα διευκολνει την πρσβαση κατοκων των χωρι'ν τη περιοχ απ την Αγα Lννα ω και τι Γοβε , αλλ και γενικτερα κατοκων και επισκεπτ'ν τη βρεια Εβοια , στην ιατρικ υποστριξη που χρειζονται στη συγκεκρι νη περιοχ , καθ' θα προσφρει να πλρε φσ α ιατρικ'ν υπηρεσι'ν και θα εξυπηρετε και κθε ανγκη σε πρωτοβθ ια ιατρικ φροντδα , εν' στο πλασιο τη πρληψη τη υγεα θα διενεργε ε βολιασ ο. Τλο , το Πολυϊατρεο θα οργαν'νει διφορε εκδηλ'σει για την καλτερη ενη ρωση και ευαισθητοποηση των πολιτ'ν πνω σε θ ατα υγεα. Για το ση αντικ αυτ ζτη α οι δ οι και οι λλοι συλλογικο φορε , οι εκπρσωποι και οι προσωπικτητε τη βρεια Εβοια και γενικτερα τη Περιφερειακ Εντητα Εβοια χουν την υποχρωση να συνδρ ουν στην κατεθυνση αυτ και να αναλβουν πρωτοβουλε για την κλυψη των αυξη νων αναγκ'ν των κατοκων στην πρληψη και την πρσβασ του στην πρωτοβθ ια υγεα , που σ ερα τι στερονται σε

εγλο βαθ . Παναγι=τη Γεωργ;ου Κο"βαρη , Θεολγο

Ο Χορευτικ Oιλο "Το Λ"νι" π(ρε $ρο την Παρασκευ( και το ∑ββατο 15 και 16 Απριλ;ου, στι εκδηλ=σει που γ;νονται κθε χρνο στη Ματαργκα Μεσολογ;ου ε την ονοασ;α "Λαζρια" και ε;ναι αφιερω$νε στην $ξοδο του Μεσολογγ;ου. Η πρσκληση γινε απ τον Προοδευτικ ∑λλογο Ματαργκα, ε τον οποο υπρχε επικοινωνα απ τη συ

ετοχ του "Λ νι" στι γιορτ Εξδου του Μεσολλογου το 2009. ∑την εκδλωση συ

ετεχαν 10 χορευτικ και επιπλον 5 ιππικο F ιλοι ε περισστερα απ 60 λογα.Μετ την

Χορευτικ Oιλο "Το Λ"νι" στα Λαζρια 2011

παρλαση ε τα λβαρα,γινε στην κεντρικ πλατεα η παρουσαση των προγρα

των των χορευτικ'ν που

παρακολοθησε πολ κσ ο απ'ολη την περιοχ αφο οι εκδηλ'σει αυτ αποτελον αναβι'ση των

γεγοντων τη Εξδου.Λαζρια αποκαλον τι εγλε κουδονε ε τι οποε δθηκε το σνθη α για την Hξοδο και σ ερα, ετ τι εκδηλ'σει, ντρε κρατ'ντα τα Λαζρια και δη ιουργ'ντα τρο ερ θρυβο περιρχονται σε λο το χωρι. Η αποστολ του "Λ νι",απ 22 το α, παρουσασε χορο τη Λ νη και απσπασε πολ καλ σχλια και χειροκροτ ατα. Πρπει να ση ειωθε η εξαιρετικ φιλοξενα απ το ∑λλογο και το , ο Αγρινου,την οποα το "Λ νι" θα ανταποδ'σει στο λλον.

Θ"ατα κλοπ( οι Μαθητ$ τη Γ´ Λυκε;ου των Λουτρ=ν Αιδηψο" Ερωτηατικ για την ασφλεια των αθητ=ν στι σχολικ$ εκδρο$ Θ"ατα κλοπ( $πεσαν οι αθητ$ τη Γ´ Λυκε;ου των Λουτρ=ν Αιδηψο" κατ τη διρκεια τη Πενθ(ερη Εκδρο( του στην Αγ;α Μαρ;να Χαν;ων. Τα ξη ερ' ατα τη Παρασκευ 15 Απριλου, ταν οι

αθητ απουσαζαν απ τα δω τια του ξενοδοχεο

e-ail:voriaevia@gmail.com ÊÙÄ.5076 ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÅÊÄÏÓÇÓ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÂÏÑÅÉÏÅÕÂÏÚÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ ÅÊÄÏÔÇÓ: ÐÁÍÔÅËÇÓ ÁÃÃÅËÏÕ - ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ 34200 ÊÉÍ.: 6972 230401 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÊÏÕÑÁÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÑÅÔÓÉÍÏËÁÊÊÏÓ ËÉÌÍÇÓ 34005, ÔÇË.: 6947154318,e-mail:antonskou@yahoo.gr ∑ΕΛΙ,ΟΠΟΙΗ∑Η: ∑ΚΟΥΡΑ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑ ÅÄÑÁ: ÔÈ 72 - ÉÓÔÉÁÉÁ

Alexander Beach που δι εναν, διαπστωσαν τι του εχαν αφαιρεθε χρ ατα, κοσ ατα καθ' και να λπτοπ καθηγτρια. Οι υπεθυνοι του ξενοδοχεου ε ισλογα ριξαν την ευθνη στου αθητ που δεν κλεδωσαν τη πρτε. Καθ' το ξενοδοχεο δεν δια-

θτει καννα σστη α ασφλεια. Hπειτα απ πισει το θ α καταγγλθηκε στην Ασφλεια Χανων, που προσλθε στο χ'ρο αζ ε τη ∑ ανση. Το κλ α ταν «να φγουν ε το καλ τα παιδι αριο και να ξεχσου ε το γεγον» Για αποζη ωση οτε λγο… Hγινε καταγγελα και αγωγ

κατ του ξενοδοχεου στην Ασφλεια Χανων, εν' αυτπτε ρτυρε λνε τι κατ τι επ αχε 'ρε περιφερταν στου διαδρ ου ο γι του ιδιοκττη. ∑ φωνα ε τον Προϊστ ενο τη ,ευτεροβθ ια Εκπαδευση κ. Κανδαρκη θ ατα κλοπ την δια η ρα πεσαν και αθητ απ το Λκειο Κυθρων που δι εναν στο διο ξενοδοχεο Το θ α χει ευρτερε διαστσει και αφορ την ασφλεια των αθητ'ν κατ τι πενθ ερε εκδρο , και δεν πρπει να το δο ε ω

ε ονω νο συ βν. Το Υπουργεο Παιδεα δεν

πρπει να καθορζει κποιο πλασιο για το εππεδο των ξενοδοχεων; ,εν πρπει να υπρχουν κποια στνταρ για το εππεδο δια ον των

αθητ'ν; Και αν υπρχει, ελγχεται; Τι ωρονται οι παραβτε; ,εν πρπει να κινηθον απ το υπουργεο εναντων του ξενοδοχεου και να ην εναι ρ αιοι οι αθητ και οι καθηγητ; Ναι, τα ξενοδοχεα κνουν ια καλ «αρπαχτ» αυτ τη περοδο. F ω οι εκδρο δε γνονται – νο- για να τονωθε ο εσωτερικ τουρισ . Αλλ χουν ω επκεντρο τον αθητ και αυτν πρπει να σεβ αστε.


18

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙ∑;

ÍÉÊÏËÁÏÓ.Ó.ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ Å.Á.Õ.Í.ÅÕÂÏÉÁÓ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ Ð.Ï.ÁÓ.Õ Οτε τι γιε η ρε του Πσχα δεν πορσα ε να ηρε σου ε ψυχικ και αυτ εναι λυπηρ. Το νι ο πλον θ α συζτηση και ο ατελεωτο βραχν α, η οικονο ικ κατσταση τη χ'ρα που χει γνει θηλι που λο σφγγει στο λαι α. Αναγκαστικ, ετε

το επιθυ ο ε ετε χι, ασχολο αστε συνεχ' ε αυτ και τα κοινωνικ προβλ ατα που δη ιουργονται απ την κρση διογκ'νονται. ,εν γνωρζου ε τι ακριβ' συ βανει σ ερα που κολυ π ε σε θολ νερ, οτε και που θα καταλξου ε ελλοντικ και πραγ ατικ σα ακο ε

α πελαγοδρο ον και α δη ιουργον αισθ ατα ανασφλεια και φβου. Hνα χρνο πρασε απ την επιβολ του νη ονου και τουλχιστον εγ' προσωπικ πω και πολλο λλοι πιστεω, δεν γνωρζω τι εναι σωστ και τι εναι λθο στη συγκεκρι νη τακτικ. Εναι ω απαρδεκτο και απν-

θρωπο να χνονται καθη εριν πλον θσει εργασα, να πλττονται κυριαρχικ εργασιακ δικαι' ατα και ο απλ πολτη να υποφρει, χωρ να

πορε να υπερασπισθε τον εαυτ του, γιατ ββαια το « αζ τα φγα ε» δεν αγγζει την πλειοντητα των Ελλνων, οι οποοι λα αυτ τα χρνια συνδρ ουν ε τον οβολ του και εναι φορολογικ ντι οι. Ειλικριν δεν γνωρζω τι προθσει τη τρικα που

α ρχεται και τι τελικ θα επακολουθσει. Εναι η τρτη φορ που γρφω για την κρση σε τσο σντο ο χρονικ διστη α και ελπζω να η γνω βαρετ, αλλ αυτ τη φορ

το κνω αγανακτισ νο απ το τι δυστυχ' δεν βλπου ε κανναν υπεθυνο να τι ωρεται για λα αυτ τα λθη, αντιθτω συνεχζου ε να πληρ'νου ε λοι ε ε οι αθ'οι την κατντια τη οικονο α α. Η νη α ενοχ γκειται στο τι τσα χρνια ψηφζα ε και στηρξα ε κατ να ποσοστ, ανθρ'που χωρ ειδικ βρο και ε λλειψη ειλικρνεια. Πολιτικο που ενεπλκησαν στα περιβητα σκνδαλα που πολλ χρνια τ'ρα α βαρανουν, Χρη ατιστριο, siemens, ο λογα, κου προι, ον Βατοπεδου και που χρι σ ερα παρα νουν ατι 'ρητοι για τι ποιε ευθνε του

αναλογον. Τελευταα ακοω

ε απορα καθη εριν φων του παρελθντο να ωρονται και να κατακρνουν του ση ερινο κυβερν'ντε και εξοργζο αι. Χωρ να θλω να υποστηρξω και να δικαιολογσω κανναν ια και λοι εναι συνυπεθυνοι, η πρκληση ω χει και ρια. ,εν νοεται να χει την εξουσα στα χρια σου τα τελευταα χρνια να τα χει κνει αντρα, να χει συνδρ ει τα γιστα στα κακ χλια τη οικονο α και να ε φανζεσαι σα σε τσο σντο ο χρονικ διστη α απ την παρδοση τη εξουσα ω ο νο σωτρα. Γιατ δυστυχ' τσι χου ε θει να κνου ε σε αυτ τη χ'ρα, να αποποιο αστε

εκολα τι ευθνε και να τι

εταφρου ε πντα στου λλου. Οι ευθνε βαρανουν λου σου ενεπλκησαν την τελευταα 20ετα και α φεραν εδ' σ ερα, στο ση εο που χνου ε διεθν' την αξιοπιστα και την αξιοπρπεια α, ε ε, να λα ε ιστορα, να παγκσ ιο φρο πολιτισ ο και δη οκρατα. Για να ξανρθει η ελπδα στον τπο, πρπει να ρθει η κθαρση και επιτλου να λ ψει η αλθεια, το νο που απαιτο ε πλον απ σου

α κυβερνον, χι λλα ψ ατα και φροδε υποσχσει. Οφελουν να το πρξουν γιατ ξρουν τι ο λα ξρει και χει τη δνα η να απαξι'νει σου τον υποτι ον και τον κοροϊδεουν.

ÃÉÁ ÔÇÍ õãåßá ÓÁÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÄÉÁ ÔÙÍ ×ÅÉÑÙÍ

Åë. ÂåíéæÝëïõ 13 (ðëçóßïí Ãáëáîßá) ÉÓÔÉÁÉÁ

ÔÓÉÑÏÆÏÃËÏÕ ÌÁÑÊÏÓ

Ôçë.: 6936 568922 , 22620 54865 åñã: 22620 54776 tsirozogloumt@in.gr

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÓ ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ Ï.Ì.Ñ.Ô. (ÌÝëïò ôçò I.F.M.O.T.)

ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ÐÁÐÁÅÕÓÔÁÈÉÏÕ ÌÁÉÅÕÔÇÑ – ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÓõìâÜóåéò ìå Ôáìåßá - ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 28çò Ïêôùâñßïõ 6, êåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 55810 - Êéí. 6944 434518

ÓÔÁÕÑÏÓ Ê. ÌÐËÅÔÓÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Åñìïý 5, Ë. Áéäçøïý 34 300 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 60160 - Êéí.: 6973 307639

ÃÅÙÑÃÉÁ ÄÅÃÅÑÌÅÔÆÏÃËÏÕ ÖõóéêïèåñáðåõôÞñéï Ëßìíç Åõâïßáò Ôçë.: 22270 31003 Êéí: 6982 717785, e-mail: egiurgia@yahoo.gr

ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ ÃÊÉÆÁ Ïñèïäïíôéêüò ÌÝëïò ôçò ÏñèïäïíôéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò Óôáìðüñç 2 (2ïò üñïöïò) (Ýíôáíôé Áã. Áèáíáóßïõ) Éóôéáßá - ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë.: 22260 52731 - Êéí: 6973 533149

ÈÅÏÄ. Ã. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊáñäéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò ÌÝëïò åôáéñåßáò ìåëÝôçò õðÝñôáóçò Õðåñç÷ïãñáöÞìáôá êáñäéÜò & áããåßùí ÄÝ÷åôáé: ÉÓÔÉÁÉÁ Ðñùß: 8:00 – 13:30 Ôçë.: 22260 53356, ôçë. ïéêßáò: 22260 22133 Ë. ÁÉÄÇØÏÕ: ÊáèçìåñéíÜ 18:00 -20:00 Ôçë.: 22260 22393 - Êéí.: 6977 716268

ÊÔÇÍÉÁÔÑÅÉÏ

MVDr ÔÓÉÔÓÉÃÊÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÁÍ. ÊÑÁÂÁÑÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ ÓõìâåâëçìÝíïò ìå ôï ÄçìüóéïÔÁ×Õ-ÍÁÔ-ÔÕÄÊÕ êëð ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá Éóôéáßáò (äßðëá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá) Ôçë. Fax: 22260 69340 -Êéí. 6974 004555

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ∑ ÅΙ ΙΚΟ∑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ∑ (stress echo-Holter Ρυθο-Triplex Καρδια Holter πιεση- Test κοπσεω) Éóôéáßá-Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ ( "πλα στο ταχυδροε"ο) Ôçë.: 22260 52005 - Êéí: 6973 047807

ÓÏÕÑÁÓ Á. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò – Áíäñïëüãïò ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÏõñïëïãéêÞò Åôáéñåßáò 25çò Ìáñôßïõ 14, Éóôéáßá Ôçë : 2226054524, Êéí. 6945289397 Email: Kos.souras@yahoo.gr

ÅËÅÍÇ Ã. ÍÉÅÑÑÇ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ-ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Éáôñåßï: Éóôéáßá Ôçë/FÁ× 22260 56110 Êéí: 6945971467-6972910924 ÌáéåõôÞñéï «ÌÇÔÅÑÁ»: 2106869000 ÌáéåõôÞñéï «ËÇÔÙ»: 2106902000

ÅÌÌÁÍÏÕÇËÉÄÇ ÓÌÁÑÙ

Äåñìáôïëüãïò - Áöñïäéóéïëüãïò Ðáéäïäåñìáôïëïãßá ÁéóèçôéêÞ - ÅðåìâáôéêÞ Äåñìáôïëïãßá ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò (¢íùèåí Alpha Bank) Ôçë.: 22260 53703 - Êéí.: 6932 915529 ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ: 9 - 2 ôï ðñùú êáé 6 - 8 ôï áðüãåõìá

ÍÔÅËÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ Øõ÷ïëüãïò - Ðáéäïøõ÷ïëüãïò ÌÝëïò Ðáíåëëçíßïõ Øõ÷ïëïãéêïý Óõëëüãïõ Ìðéæáíßïõ 1, Éóôéáßá Ôçë.: 22263 00654 - Êéí.: 6945 124420 ÄÝ÷åôáé ìå ñåíôåâïý

ÓÐÕÑÏÓ ÆÁ×ÁÑÇÓ Åéäéêüò Ðíåõìïíïëüãïò – Ðáèïëüãïò ÌÝëïò ôçò European Respiratory Society Åë. ÂåíéæÝëïõ 5 Éóôéáßá (ðñþçí Éáôñåßï Ôóáëßäç) Ôçë : 2226056150, Êéí. 6972819574 ÄÝ÷åôáé : Ðñùú 08.00-13.30, Áð.18.00-20.00 Åêôüò ÔåôÜñôçò

ΛΙΝΑ ΜΑΡΓΕΤΗ- ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟ∑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ∑ Ν=α ηοτικ> Οδ? (?πισθεν ΟΤΕ) Ιστια"α Ôçë: 22260 56132 -Κιν: 6932 631351

ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. ÊÏÔÆÉÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Éáôñåßï: 8çò Ìáúïõ - Éóôéáßá (Ðëáôåßá Áãßïõ Ãåùñãßïõ) Ôçë: 22260 56156 Êéí: 6937 270372

Ðñüëçøç-ÁãùãÞ ìéêñþí æþùí, Åìâïëéáóìïß ÊôçíéáôñéêÜ öÜñìáêá - Âéôáìßíåò ÊôçíïôñïöéêÜ åßäç - ÁîåóïõÜñ æþùí

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÑÖÁÍÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÓ 25çò Ìáñôßïõ 14 3ïò ¼ñïöïò Éóôéáßá Ôçë. Éáôñåßïõ 22260 - 52200 Ïéêßáò 22260-55221, Êéí. 6944 183017

ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÌÁÑÊÏÓ ÔÓÉÑÉÆÏÃËÏÕ ÅËÅÍÇ ÔÓÉÃÊÑÉÓÔÁÑÇ ÅéäéêåõìÝíï: Ïñèïðáéäéêüò öõóéêïèåñáðåõôéêÞò 25çò Ìáñôßïõ 14 Éóôéáßá Ôçë. Åñã: 22260 54865 Ïéêßá: 22260 54776 Êéí: 6936568922

ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ì. ÌÁÑÉÁ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ Ðëáôåßá Áã. Ãåùñãßïõ - Éóôéáßá 34 200 Ôçë. Éáôñåßïõ: 22260 53833 Êéí.: 6974 813992 e-mail: mar.anton@yahoo.gr

×ÑÇÓÔÏÓ Ã. ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ôÝùò Éáôñüò ÐÃÍÁ «Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ» ÄÝ÷åôáé : Ðñùß êáèçìåñéíÜ : 8:30 – 13:00 Áðüãåõìá : Ôñßôç-ÐÝìðôç 18:00-20:30 ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Éóôéáßáò Ôçë. 22260-53713 êéí.6973-248382

ÊÏÑÖÉÁÔÇ 80 -ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ 22260 54745 - 22270 92025 - 6972404496


19

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ειδ+σει

Ελ"νιον Α;γε- Μκιστο- Οροβ;αι- Κεγχραια; – Αιγα;ον – Αγηϊδα

Ιστορ;α Πολιτισ

γρφει ο Γιννη Ψαρρ - Μκιστο Γεωγραφικ( Θ$ση Η θση των Αιγ'ν ταν κοντ στη θλασσα και κοντ στο βουν τη Νσσα. «∑ε ξεπροβοδον οι κισσσκεπασ νε τη Νσσα οι βουνοκορφ και οι πρσινοι γιαλο τη ε τα πολλ σταφλια» (∑οφοκλ) Επο νω η Νσσα θα βρισκταν βοριν των Αιγ'ν στι πλαγι του Ξηρο Fρου και κοντ στη πολυστφυλλο Ιστιαα. Οι πλει που φεραν το νο α αυτ ταν κοντ στη θλασσα, κοντ σε ποτα ο σε πλοσιε πηγ και ταν λε αφιερω νε στον Ποσειδ'να. Μια απ αυτ ταν και η πλη Αγε στο βρειο δυτικ Ευβοϊκ κλπο. Οι κτοικοι τη λγονταν Αιγαοι και Αιγαιε. Εκτ απ τι Αιγ τη Εβοια υπρχε και λλη συν'νυ η τη πλη τη Αχαα. Πολλο αρχαοι συγγραφε,

Αιγ$ χαρακτριζαν τι Αιγ ω Νσσο τη Εβοια. Αυτ εναι λλον εσφαλ νο,

πορε ω να υπρχε κποιο ικρ νησκι εκε και να καταβυθστηκε απ το σφοδρτατο σεισ του 426 π.Χ. Ακ η, τι πολλ παραλιακ πλει κατ την αρχαιτητα τι ανφεραν σαν νησ. Οι Αιγ εχα ονο αστ ιερ του «Αιγαου Ποσειδ'να» στο γειτονικ βουν του Μκιστου (ση εριν Καντλι) ο οποο ταν ο προσττη των θαλασσ'ν και των θαλασσιν'ν « το δε ιερ του Ποσειδ'νο κειτο επ ρου υψηλο (Μκιστο) το οποο εναι απναντι τη Ανθηδ'νο, απχει δε 120 ελληνικ στδια ( ονδα τρηση) (∑τρβων) ∑την παραλα σ'ζεται επση το σπλαιο στο οποο γινταν οι τελετ των

αντεων. ∑τι Αιγ βρισκταν κι λλα ιερ προ τι ν του ,ιονσου επειδ εχε εγαλ'σει ο ,ινυσο ε την τροφ του Μακρδα και τι Ν φε.

Οι Αιγ αναζητονται περισστερο κατ το οροπδιο των βορειοδυτικ'ν υπωρει'ν του Μκιστου χρι χα ηλ κοντ στη πηγ ε φθονο νερ (λγο πριν τη Μον Γαλατκη) το 1895 στη θση Χορτοκπι ψηλτερα τη Μον βρθηκαν αργυρ Ευβοϊκ νο σ ατα, που ταν τη εποχ του 426 π.Χ. (Ν. Μπελρα) Οι καταποντισ νοι στην ξηρ και στη θλασσα εξαφνισαν τι υπρχε εκε και ουδποτε αναφρθηκε ετ κτι για τι Αιγ. Το νο που εινε να α θυ ζει την πλη, εκτ τη ιστορικ παρουσα τη εναι ο , ο Αιγαι'ν. Το νο α αυτ καθιερ'θηκε το 1833 απ το πρ'το Νο ρχη Ευβοα κ. Γε'ργιον Αινειν και τον πρ'το , αρχο του Ελ νιου ∑τφανου Παπ, αφο εξτασαν απ κοινο την ιστορα και την ονο ατοθεσα τη περιοχ. Ετυολογ;α Αγε εναι τα εγλα κ ατα. Fπου

Οι Βουλευτές-Βουλεύονται Κ=στα Μαρκπουλο: «'υστυχ= δικαι=νοαι για το ν$ο Νοσοκοε;ο Χαλκ;δα» Ο Κοινοβουλευτικ Εκπρσωπο τη Ν.,. και βουλευτ Ευβοα Κ'σταΜαρκπουλο κανε την ακλουθη δλωση: “,υστυχ' δικαι'νο αι για το νο Νοσοκο εο Χαλκδα. Κθε να απραξα που περνει, αφαιρονται και αρκετ εκατο

ρια απ τον λογαριασ του. Αποκαλπτεται τι στι 3 ΜαSου θα δη οπρατηθε ονδα τεχνητο νεφρο στη Λα α (στο πτρινο κτριο) ε αρχικ προϋπολογισ 14 εκ EURO (!). Αυτ η δη οπρτηση γνεται ε χρ ατα απ το ΠΕΠ ∑τερε Ελλδα που προορζονταν για το νο Νοσοκο εο Χαλκδα. ∑το διστη α που το Νοσοκο εο εινε απενταγ νο τεχνητ ...(λγω η εταφορ του οικοπδου) κποιοι φρντισαν να ετοι αστε ε απθανη ταχτητα η ελτη και η νταξη τη ονδα τεχνητο νεφρο στη Λα α. Hτσι ειναν νο 13 εκ EURO για το Νοσοκο εο Χαλκδα, ναντι απατηση 67 εκ EURO Και παρα νει ακ η απενταγ νο... ∑ε αυτ την δρα ατικ εξλιξη συ φ'νησε και ο κο Κλαρχο Περγαντ, χωρ ω να α πει την αλθεια να το συζητσει στο Περιφερειακ ∑υ βολιο, το οποο προφαν' θεωρε σαν διακοσ ητικ ργανο τη θητεα του. Για τη βελτ;ωση τη οδικ( ασφλεια στο δ;κτυο τη Ε"βοια Με αφορ και την πρσφατη δια αρτυρα πολιτ'ν για την επικινδυντητα του οδοστρ' ατο και τη στροφ Τσεκορα, ο βουλευτ ∑υε=ν Κεδ;κογλου κατθεσε ερ'τηση στον Υπουργ Υποδο 'ν για τη βελτωση τη οδικ ασφλεια του δικτου τη Εβοια. Η κατασκευ του οδικο δικτου του νο ο παρα νει σε κθε περπτωση αδριτη ανγκη. Αξιοποι'ντα ω το χρνο

χρι τι εγκρσει των ελετ'ν και την εξασφλιση των υψηλ'ν

κονδυλων, ο βουλευτ ζητ να προχωρσει το ργο «ΥΛΟΠΟΙΗ∑Η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕ∑ΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑ∑ΕΩΝ ∑Ε ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕ∑ΕΙ∑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ∑ Α∑ΦΑΛΕΙΑ∑ ∑ΤΟΥ∑ ΑΞΟΝΕ∑: α) ΧΑΛΚΙ,Α - ΛΕΠΟΥΡΑ - ΚΥΜΗ και β) ΧΑΛΚΙ,Α ΑΙ,ΗΨΟ∑», προϋπολογισ ο 7.300.000,00 EURO.,, για το οποο χει δη εγκριθε η ελτη. Αντστοιχα ργα χουν γνει και σε λλου νο ο, στην δε Εβοια που συγκαταλγεται εταξ αυτ'ν ε τα περισστερα τροχαα ατυχ ατα αν χιλι ετρο, καθσταται επιτακτικ ανγκη, σ φωνα ε τον βουλευτ. Κλ;α τροοκρατ;α στο Θεραπευτ(ριο Χρνιων Παθ(σεων Ε"βοια Τη ,ιοικτρια του Θεραπευτηρου Χρνιων Παθσεων καταγγλλει ο βουλευτ Ευβοα, υπεθυνο το α ΜΜΕ τη Ν,, ∑;ο Κεδ;κογλου, γιατ παραβιζοντα κθε ννοια νο ι τητα επιχειρε να επιβλλει κλ α φβου και τρο οκρατα. Αποτλεσ α των αναιτιολγητων ενεργει'ν τη εναι η καταπτηση κθε δικαι' ατο των εργαζο νων και η καταστρατγηση των ν ων που διπουν τι εργασιακ σχσει κτι που χει ω συνπεια να ην πορον να αποδ'σουν στην εργασα του. Το σω ατεο των εργαζο νων χει γνωστοποισει το θ α στον Υπουργ Υγεα, ωστσο, δεν χει υπρξει χρι σ ερα κα α απντηση αναφορικ ε την εχθρικ συ περιφορ τη ,ιοικητο, η οποα απειλε ε αναφορ και επιβλλει πειθαρχικ ποιν στρηση ισθο σε σου δεν συ

ορφ'νονται ε τι εντολ τη. Εποχιακ προσωπικ για την κλυψη των αναγκ=ν καθαριτητα στο '(ο Ιστια;α Αιδηψο" Γιατ δεν προσλα βνεται το απαρατητο εποχιακ προσωπικ για την κλυψη των αναγκ'ν καθαριτητα και αποκο ιδ απορρι

των του , ου Ιστιαα-Αιδηψο; Ρωτ ο Κ=στα Μαρκπουλο. “Ο , ο Ιστιαα-Αιδηψο ε απφαση του ,η οτικο του ∑υ βουλου, ζητ την πρσληψη εποχιακο προ-

Αιξ= γδα και αιγτοπο= τπο που βσκουν κοπδια Αιγ'ν, πω τ´ αναρθ ητα κ ατα τη θλασσα. Αιγαοι εναι και το επθετο του Ποσειδ'να. Αιγ= παραλα, απτο οι κρη νο, καταγδε κ.α. επση και οι ναο του Ποσειδ'να εκτζονταν στα απκρη να παρλια επικνδυνων για του θαλασσινο. ,εν ταν λοιπν τυχαο που Ποσειδ'να και αρχαε Αγε βρθηκαν αζ. Η πλη ταν τσο αρχαα που την αναφρει και ο F ηρο «τρι εν ορξα ’ ι'ν το δε τταρτον κετο τκ ωρ Ποσειδ'ν Αγα, νθα δε οι κλτα δ' ατα βνθεσι λ νη, χροσα ρ αρα τετεχατα, φθαρτα) Απ την πλη Αγε στην Αρχαιτητα πρε το Αιγαο Πλαγο τ’ νο του. «Εκ τη τελευταα τατη Αιγ'ν, ονο στηκε και το πλαγο Αιγαου (∑τρβων) Ακ η πορε απ τον Αιγα, πατρα του Θησα που ρχτηκε στα βρχια τη θλασσα του ∑ουνου (∑ουϊδα). Μπορε ω κι απ τη λξη Αγε, που ση ανει

εγλα αφρισ να κ ατα.

σωπικο 97 ατ ων για την κλυψη θσεων εποχιακο προσωπικο για τι ανγκε καθαριτητα, αποκο ιδ απορρι

των,

εταφορ λυ των και λλων σχετικ'ν αναγκ'ν του , ου, η οποα δεν χει εγκριθε απ την Γενικ Γρα

ατα τη Αποκεντρω νη ,/ση Θεσσαλα - ∑τερε Ελλδα, κ.Γερακοδη. Την δια 'ρα, η κ. Γερακοδη χει εγκρνει την πρσληψη εποχιακο προσωπικο για λλου , ου, οι οποοι λιστα χουν

εταγενστερη σχετικ Απφαση ,η οτικο ∑υ βουλου, αλλ και ση αντικ λιγτερα ανταποδοτικ τλη, ε τα οποα ουσιαστικ καλπτονται οι δαπνε ισθοδοσα.” Για το διο θ α ερ'τησε κανε και ο Βουλευτ ∑;ο Κεδ;κογλου ο οποο τονζει:«Υπογρα

ζεται, τι η απφαση του ,η οτικο ∑υ βουλου για την πρσληψη 97 ατ ων στον το α τη καθαριτητα, που ελφθη τον Ιανουριο του 2011 εναι ρεαλιστικ, ε ναν προϋπολογισ ισοσκελισ νο και ε ανταποδοτικ τλη, νο απ την Αιδηψ, τη τξεω των 2.500.000 ευρ' κατ' το, ποσ που καλπτει την α οιβ των εργαζο νων. Η στση που τηρε η κα. Γερακοδη προκαλε ερωτη ατικ, καθ' λλοι , οι ε εταγενστερη απφαση και ε λιγτερα ανταποδοτικ τλη χουν δη λβει γκριση πρσληψη. Η χρηατοδτηση για το πργραα «Βο(θεια στο σπ;τι» Για το ση αντικ θεσ του «Βοθεια στο σπτι» ο ∑υε=ν Κεδ;κογλου ζτησε ενη ρωση απ τα αρ δια Υπουργεα Εργασα και Εσωτερικ'ν και πληροφορθηκε τι εγκρθηκε η χρη ατοδτησ του. Οι πληρω προ του δικαιοχου του προγρ

ατο σε λη την Ελλδα θα ξεκινσουν το συντο τερο. Xδη η σχετικ προκρυξη χει δη οσιευθε απ τι αρχ του του, εν' σε συνχεια σχετικ πρσκληση υποβλλονται προτσει απ του φορε υλοποηση (δο ), οι οποοι, στην πλειοντητ του εναι επιχειρσει τη Αυτοδιοκηση. Hτσι, καλονται α) να υποβλουν ατηση συ

ετοχ στο πργρα

α, β) να καταβλουν κθε προσπθεια, 'στε να βρουν το εγαλτερο δυνατ αριθ εξυπηρετου νων, οι οποοι ανταποκρνονται στι προδιαγραφ, γ) οι ωφελο ενοι οικεοι του θα πρπει να υποβλουν ατηση στη σχετικ πρσκληση που χει αναρτσει η ΕΤΕΑΑ (δικαιοχο ργου) στι αρχ Μαϊου.


20

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Οικονο"ικ

Ευβοϊκ

S.O.S.

Ψ(φισα 'ιααρτυρ;α Ψφισ α δια αρτυρα εξδωσαν πειτα απ τη συνντηση που εχαν οι φορε στο Πνευ ατικ Κντρο τη Λ νη ε θ α την

λυνση του Ευβοϊκο Κλπου, την Κριακ 10 Απρλη. Το ψφισ α χει ω εξ:

Κακ το αποτυγχνειν, χε;ριστο το η επιχειρε;ν. Ξεκιν=ντα το σηεριν ρθρο θα (θελα να συζητ(σουε κποια ερωτ(ατα που δ$χθηκα, αναφορικ ε την πρταση ου περ; αναδιρθρωση $σω τη εξαγορ του δηοσ;ου χρ$ου απ την Ε.Κ.Τ..

Του Χρ(στου Ι. Εανου(λ

τη Χ'ρα. Εν ασταν εκτ του κοινο νο σ ατο, ττε θα ταν ββαιο πω οι καταθσει θα κινδνευαν.

4οΕρ=τηα:Αν η αναδιρθρωση πραγ ατοποιηθε ε τον συνθη τρπο κινδυνεουν οι συντξει α; Απντη-

Η Αναδιρθρωση του χρ$ου και οι επιπτ=σει στη ζω( α

∑υγκεντρωθκα ε εκπρσωποι τη τοπικ κοινωνα, των κοινωνικ'ν φορων και των αλιευτικ'ν συλλγων παρκτια αλιεα τη περιοχ του Βρειου Ευβοϊκο και Μαλιακο κλπου, σε α συγκντρωση – δια αρτυρα και αποφασσα ε τα ακλουθα: ,ια αρτυρ αστε: 1.Hντονα για την δεια παρταση ρψη τη τοξικ σκουρι, τη βιο ηχανα ΛΑΡΚΟ στον Βρειο Ευβοϊκ κλπο απ τα τρα συναρ δια υπουργεα, ε απφασ του στι 30-12-2010.

2.Για την συνεχ επι λυνση του θαλσσιου περιβλλοντο, τη ποικιλτητα των ιχθυαλιευ των, των βενθικ'ν οικοσυστη των και τη επιβρυνση τη δη σια υγεα. 3.Για την η εφαρ ογ του κανονισ ο 1967/2006 τη Ευρωπαϊκ Hνωση για την

εσογειακ αλιεα. 4.Για την υπεραλευση ε τα βαρι και καταστροφικ για τα ιχθυαλιε ατα ηχαν ατα ( ηχαντρατε). Ε αστε διατεθει νοι, λοι αζ ενω νοι να προβο ε σντο α σε δυνα ικτερε κινητοποισει εν σα σε λγο χρονικ διστη α δεν πρου ε τι υπεθυνε και δεσ ευτικ απαντσει απ του αρ διου φορε τη πολιτεα και του αντστοιχου περιφερειακο και τοπικο φορε τη αυτοδιοκηση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ∑ Τοπικ ∑υ βολιο ,η οτικ Κοιντητα Λ νη. Hνωση Λι νων Ευβοα (Ε.Λ.Ε.). Αγροτοαλιευτικ ∑λλογο Λ νη. Αλιευτικ ∑λλογο Αιδηψο. ∑λλογο Επαγγελ ατι'ν Αλιων Λρυ να. ,κτυο ∑υλλγων Νο ο Εβοια.

1οΕρ=τηα: Θα επιτρψει η Γερ ανα να συ βε κτι ττοιο; Απντηση: ,εν χει λγο να το αρνηθε. ∑κεφθετε πω να ση αντικ ρο των ελληνικ'ν ο ολγων, βρσκονται στα χρια γερ ανικ'ν τραπεζικ'ν ιδρυ των και λοιπ'ν φορων. Με την προτειν ενη διαδικασα, εναι προφαν η ωφλεια του, αφο σε διαφορετικ περπτωση θα πηγανα ε να ωραο πρωιν και θα του λγα ε κριοι απ σ ερα δεν σα οφελου ε π.χ. 1 ευρ' αλλ 60 λεπτ του ευρ'. Το ζτη α εναι, πω η Γερ ανα δεν πρκειται να προκρνει απ νη τη τη λση για λγου στρατηγικ . Μνο ε τι δικ α διπλω ατικ οδο, θα "αναγκαστε " να την δεχθε. 2οΕρ=τηα: Απ πο προκπτει η δεδο νη ρευσττητα τη Ε.Κ.Τ.; Απντηση: Αν δεν χει ρευστ ττε πω αγορζει διαρκ' ο λογα; Και τα ποσ πιστψτε ε, εναι ασλληπτα. 3οΕρ=τηα: Αν η αναδιρθρωση πραγ ατοποιηθε ε τον συνθη τρπο κινδυνεουν οι καταθσει α; Απντηση: Οι ελληνικ τρπεζε κατχουν να πολ εγλο ρο των κρατικ'ν ο ολγων. Η Εθνικ Τρπεζα διαθτει χαρτοφυλκιο ο ολγων ψου 20,2 δι €. Αντστοιχα η Πειραι' κατχει ο λογα ψου 9 δι, η Eurobank 7,6 δι, η Alpha 4,6 δι και ακολουθον και οι υπλοιπε τρπεζε ε ικρτερα αλλ ση αντικ αξα χαρτοφυλκια. Τα πλγ ατα που θα δεχθον λοιπν θα εναι αξα πολλ'ν δισεκατο

υρων. Παρλα αυτ –και εδ' ε αι κατηγορη ατικ - δεν κινδυνεουν οι καταθσει των Ελλνων. Ο λγο εναι το κοιν ν ισ α. ,εν πρκειται η Ε.Ε. να αφσει τι Ελληνικ Τρπεζε να χρεοκοπσουν αφο ττε θα ξεκινοσε να ντ ινο που θα ταν καταστροφικ για λη την περιφρεια. Απλ θυ ηθετε τι γινε στην Α ερικ πρσφατα ,που ια τρπεζα κατρρευσε και τθηκε σε κνδυνο λη η οικονο α

ση: Καννα δεν πορε να απαντσει ε βεβαιτητα. Τα ασφαλιστικ τα εα

Sδη η Goldman Sachs ω επικεφαλ(, ε;χε α$σω ετ τι προηγο"ενε εθνικ$ εκλογ$ καταστρ=σει $να σχ$διο ξεπουλ(ατο τη δησια περιουσ;α α ,ε διφορε τεχνικ$ χρηατοοικονοικ( ηχανικ(, αλλ ευτυχ= τη ε;παε ευχαριστο"ε αλλ δεν θα προυε και η τελευτα;α $φυγε πω (ρθε.

πω το Ι.Κ.Α ,ο Ο.Γ.Α., το Τ∑ΜΕ,Ε, ο Ο.Α.Ε.Ε., του Ο.Τ.Ε. κατχουν επση

εγλο ρο κρατικ'ν ο ολγων. Μαζ

ε λλου φορε διαθτουν ο λογα ψου 29 δι €. Εναι πολ πιθαν να αδυνατον να πληρ'σουν τι συντξει στο σνολο του και να προχωρσουν σε αντστοιχο ποσοστ κουρ ατο του, σο ε εκενο τη αναδιρθρωση. Με λλα λγια δεν θα επαρκον τα αποθε ατικ του και ε νο σοδο τι εισφορ- αφο το ,η σιο δεν θα πορε να παρχει κεφλαια σε αυτ- το πιθαντερο σενριο εναι να αναπροσαρ σουν τι συντξει. Η δετερη πολιτικ που θα πρπει να λβει χ'ρα α σω ετ το πρα τη πρ'τη, εναι η αξιοποηση τη δη σια περιουσα. Hνα ενδιαφρον στατιστικ στοιχεο, εναι πω η Ελλδα κατχει ηγετικ θση σε παγκσ ιο εππεδο ντα στην πρ'τη δεκδα των Χωρ'ν ,(επαναλα βνω παγκοσ ω), ε τι εγαλτερε δη σιε περιουσε(σε αναλογα). Αξζει να ση ειωθε πω βρσκεται στην πρ'τη δεκδα εν' ταυτχρονα

εναι ια απ τι λγε χ'ρε του ΟΟ∑Α, σω η οναδικ, που δεν χει καταγραφε η περιουσα του δη οσου στο σνολ τη (κεντρικ διοκηση και οργανισ 'ν που απαρτζουν τη γενικ κυβρνηση).Πιο συγκεκρι να τ'ρα, το Ελληνικ ,η σιο διαθτει ρευστ περιουσιακ στοιχεα τη τξη του 30% του Α.Ε.Π., αποθ ατα κεφαλαου 51% του Α.Ε.Π. και ια τερστια αξα γη η οποα περιλα βνει 60 εκατο

ρια στρ

ατα. Και δεν πορ' να αντιληφθ' τι ιδεοληψε ορισ νων ανθρ'πων, που θεωρον πω ε αυτ την διαδικασα, σγουρα θα ξεπουληθο ε και θα υποταγο ε στου ισχυρτερου απ ε ευρωπαου εταρου και η. Εναι λλο πργ α το ξεπουλω αφειδ' και εσχτω ,και λλο πργ α το πουλω, νοικιζω ,συνεκ εταλλεο αι, συνεργ' συ πρττω. Xδη η Goldman Sachs ω επικεφαλ, εχε α σω ετ τι προηγο ενε εθνικ εκλογ καταστρ'σει να σχδιο ξεπουλ ατο τη δη σια περιουσα

α , ε διφορε τεχνικ χρη ατοοικονο ικ ηχανικ, αλλ ευτυχ' τη επα ε ευχαριστο ε αλλ δεν θα πρου ε και η τελευταα φυγε πω ρθε. Τ'ρα η αξιοποηση τη δη σια περιουσα δεν εναι κτι ευχριστο πολ απλ διτι σε κανναν δεν αρσει να πουλ. ,εν υπρχουν ω πολλ εργαλεα στο οπλοστσιο ια διαρκο ελλει

ατικ οικονο α σαν τη δικ

α. Ακ η τ'ρα και εν υλοποιηθε η πρ'τη προτειν ενη πολιτικ για το δη σιο χρο(αγορ του απ την Ε.Κ.Τ.), που θα βρο ε πρου για δη σιε και ιδιωτικ επενδσει; Γιατ αν δεν προχωρσου ε σε να επενδυτικ σχεδιασ ε σκοπ την εωση του ελλε

ατο, την εξαφνιση του και την παραγωγ πλεονσ ατο – ια διαδικασα που θα διαρκσει απ 12 ω 15 τη-ττε λα τα λλα εναι εκ των ουκ νευ. Θα συνεχσει η Χ'ρα για λλα τριντα χρνια την ελλει

ατικ τη πορεα και θα περι νου ε απλ το οιραο. Αντθετα, αν αποφασσου ε να επενδσου ε και να παργου ε πλεονσ ατα σε αυτν τον τπο, ττε θα χου ε να πολ διαφορετικ λλον. Αυτ που απαιτεται εναι ια αξιοποηση τη δη σια περιουσα βασισ νη στην υπο ον(τα κορκια παρα ονεουν), στην επι ον και στην καλ γν'ση τη αγορ. Hνα team πολιτικ'ν και διακεκρι νων τεχνοκρατ'ν πορον να ολοκληρ'σουν το ργο ε επιτυχα.


21

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ειδ+σει

Εγκαταλει$να οχ(ατα στου δρου

Να τιηθε; ο Βαγγ$λη Ευαγγελπουλο

Πολλ τα εγκαταλει

να οχ ατα ε κο

νε πινακδε κυκλοφορα σε πολλο δη σιου δρ ου τη Ιστιαα την δια στιγ που τα πρκινγκ εναι δυσερετα για σου πληρ'νουν τλη κυκλοφορα. Ο δ ο, σ φωνα

ε την νο οθεσα, οφελει να κολλση προειδοποηση στο χη α προ τον ιδιοκττη για να το απο ακρνει απ τον δρ ο σε ιδιωτικ του χ'ρο, αν δεν συ

ορφωθε πρπει να το απο ακρνει η δια η δη αρχα εντ λγων η ερ'ν. Πολ;τη τη Ιστια;α

Η πρταση τη δη οτικ συ βολου κ. Αναστασα Τσαροχα , που α σω υιοθετθηκε απ τον επικεφαλ τη παρταξη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ κ. Ηλα Πετσ , να ονο αστε οδ τη Ιστιαα οδ Ευγγελου Ευαγγελπουλου επικροτεται απ πολλο δη τε τη Ιστιαα απ´ λε τι δη οτικ παρατξει. Οι δη τε αποτι ον , πω και ε ε , ω ιδιατερα θετικ την αυτοδιοικητικ παρουσα και αχητικτητα του εκλιπντο για το καλ τη Ιστιαα και γενικτερα τη βρεια Εβοια. Hτσι , θεωρο ε τι εναι δκαιο να τι ηθε ´ αυτν τον τρπο η ν η του αγωνιστ Ευγγελου Ευαγγελπουλου. Τελει'νοντα , τονζου ε τι σωστ πραξε η κ. Τσαροχα , που πω εναι γνωστ πρε τη θση του εκλιπντο , να αφσει να

πουκτο τριαντφυλλα στη θση που καθταν ο επικεφαλ τη Αγωνιστικ ,η οτικ Κνηση στο δη οτικ συ βολιο. Ο κσ ο εκτ ησε τη συ περιφορ τσο τη κ. Τσαροχα σο και του κ. Ηλα Πετσ. Παναγι=τη Γεωργ;ου Κο"βαρη , Θεολγο

∑χετικ ε "το πρωτθληα ηχανοκ;νητου αθλητισο" στην Αιδηψ" Θλω να σα πληροφορσω σχετικ ε το θ α "το πρωτθλη α ηχανοκνητου αθλητισ ο στην Αιδηψ" του τεχου 136 τη Β.Ε. Με περαξε ταν διβασα "εναι λοιπν ια δραστηριτητα ση αντικ για την λουτρπολη, αφο παρ οιε δεν χουν ξαναγνει λλοτε", αλλ δεν κατηγορ' καννα γιατ σγουρα δεν θα γνωρζετε τι χουν ξαναγνει χρνια πριν, και θα γνω ποιο συγκεκρι νο. Λγο αι ,η τρη Καραφλλη και αζ ε τον ,η τρη Καραγι'ργο, κτοικοι Ιστιαα και οι δο, ε αστε ενεργ λοι του ∑.Ι.∑.Α. (∑λλογο Ιδιοκτητ'ν ∑πορ Αυτοκιντων) ε δρα την Αθνα, χου ε συ

ετσχει σε πολλο οργανω νου αγ'νε

αζ απ το 2000 (ο ,. Καραγι'ργο και ποιο πριν), σε αγ'νε πω: 1) Κλασικ ρλι Ακρπολη 2)Αναβσει 3) 24 'ρε Ελλδα 4) Γρο νησι'ν 5) Ταχτητα 6) ,εξιοτεχνα κ.α. ε πολλ διακρσει και κπελλα. Χαρακτηριστικ θα αναφρω τα δυο χρυσ στην πστα των

Μεγρων, πρ'τοι γενικ και πρ'τοι κατηγορα. Ε αστε συνιδιοκττε ια θρυλικ αγωνιστικ BMW 2002ti του 1969 που "τρχου ε" αζ, χου ε συ

ετσχει στα αθ ατα ασφαλο οδγηση τη σχολ Ιαβρη

Αγικα πο φρι) και να παρα ενου ε στην Ιστιαα για ανασυγκρτηση και εκκνηση επ ενου σκλου. Παρ τη τσε προσπθειε που κνα ε ρε πριν συνχεια και την προσωπικ επικοινωνα ε δ ο, αστυνο α και

(Μαρκουζο), ε αστε ιδρυτικ

λοι του ∑υλλγου Φλων 4χ4 Ιστιαα Ευβοα και εθελοντ πολιτικ προστασα. Χρνια πριν, και ετ απ προτσει και πισει στο προεδρεο του ∑.Ι.∑.Α., καταφρα ε να αγ'να να περσει σα απ την Εβοια (εσοδο απ Χαλκδα, Ιστιαα σο βουνο, ξοδο απ

τοπικ αρχ, κανε του δεν ενδιαφρθηκε ττε. Ο νο ΑΝΘΡΩΠΟ∑! που ενδιαφρθηκε πραγ ατικ ταν ο κ. Γιννη Κατονη (ιδιοκττη σχολ οδηγ'ν και λο του ττε δη οτικο συ βουλου) ο οποο πληρ'νοντα απ την τσπη του α φερε νερ, αναψυκτικ και φαγ'σι α στον χ'ρο τη λαϊκ

που εχα ε στα ατσει για τσε 'ρε. Μιλ ε για περπου 150 συ

ετοχ κλασικ αγωνιστικ αυτοκνητα και τα διπλσια το α πληρ' ατα. , ο, αστυνο α, αιρετο και λοιπ τοπικ αρχ ταν αποσε! Η συ

ετοχ του κσ ου τερστια, ια και εναι πολλ δσκολο να δει κανε απ κοντ τσα υθικ αυτοκνητα ανυπολγιστη αξα το καθνα. Fλοι σπευσαν να δουν, να φωτογραφσουν και να φωτογραφιθον

ια και περσα ε και απ την κεντρικ πλατεα τη Ιστιαα. Χαρακτηριστικ θυ αι και πσοι α ακολοθησαν ω τον Αγιοκα πο ια και πηγανα ε αργ ε ταχτητα ασφαλεα ακολουθ'ντα τον αλυτρχη του αγ'να. Μετ απ αυτ απογοητευ νο και αηδιασ νο δεν θελα να γνει ξαν καννα αγ'να εδ', αν και πολλο αγωνιζ ενοι το πρτειναν γιατ του ρεσε τσο η Βρεια Εβοια. Μερικ χρνια ετ περσα ε ξαν απ την Βρεια Εβοια, ε στση στην Λ νη ια και το εχα δει το ργο στην Ιστιαα, ε εγαλτερη επιτυχα ια και ενδιαφρθηκαν δ ο, αστυνο α και

τοπικ αρχ τη Λ νη. ∑τον διο αγ'να φεγοντα απ την Λ νη για το φρι του Αγικα που περσα ε σα απ την Ιστιαα ε Check Point στην κεντρικ πλατεα τη Ιστιαα, η αδιαφορα των αρχ'ν ταν η δια! Το τι οργνωση, γιορτ και φιλοξενα συναντσα ε σε λλε πλει δεν πορ' να περιγρψω σε λγε σειρ. ,υστυχ' ττε δεν εχα ε κποιον αιρετ, σαν το κ. Κοτζι, να ενδιαφερθε για τον ηχανοκνητο αθλητισ και την προβολ τη περιοχ α. ∑υγχαρητρια για του τσου αγ'νε που διοργνωσε στο Πευκ, αλλ σαν κτοικο Ιστιαα και σαν δρα τη ττε λεσχη 4Χ4 (πνω απ το Cafe Sugar), το παρπονο ου εναι τι πρεπε να γνει στω και να αγ'να εδ'. Tσω αυτ να ταν να απ του λγου που διαλθηκε η ττε λσχη 4Χ4 και αποχ'ρησαν τσα λοι τη. Ευχαριστ' ξαν τον κ. Γιννη Κατονη, τι τοπικ αρχ τη Λ νη, του θεατ. Λυπ αι για τη ττε τοπικ αρχ τη Ιστιαα. Μετα τι(, σα ευχαριστ=, 'η(τρη Καραφ"λλη.


22

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ε ∑

Η ο δα τη Ιστιαα θα αντι ετωπσει στα παρζ το Νηλα Νεοχωρου 'στε να διεκδικσει την νοδο στην Α1. Η φετιν τη πορεα δειξε τι ποροσε να εναι αυτ η πρωταθλτρια ο δα, αλλ σε συγκεκρι νου αγ'νε που ταν θεωρητικ εκολοι, φησε πολτι ου βαθ ο. Ο αγ'να παρζ εναι ε ια πολ καλ και δε νη ο δα πω εναι το Νεοχ'ρι. ∑την τελευταα αγωνιστικ κρδισε εκολα τα αδιφορα βαθ ολογικ Βασιλικ ε (6-0)

∑=θηκαν οι Γο"βε Την τελευταα αγωνιστικ οι Γοβε κρδισαν εκτ δρα την Hνωση ,ιρφων (2-3) και διατηρθηκαν στην κατηγορα. Η ∑κεπαστ θεωρεται η φετιν κπληξη του πρωταθλ ατο. ∑την τελευταα αγωνιστικ φερε ισοπαλα

σα στην Μακρυκπα.

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΟΜΙΛΟ∑

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ιστια;α στα παρζ

Ο Πρεδρο τη Ακαδη;α Γιννη Ζχο, ελετ προτσει για ποδοσφαιριστ$ απ γνωστ νατζερ στον επ ενο θεωρητικ ευκολτερο αγ'να κερδσει τον Τα υναϊκ. ∑τον αγ'να λα ψε το στρο εν 16αρη, του ,η τρη Πατσ, που ερχ ενο απ τον πγκο ω αλλαγ πτυχε δυο γκολ

ΟΜΑ'Α

ΑΓ Β

KYMH

27 74

ΔΡΟΣΙΑ

27 68

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ

27 46

ΑΡΤΑΚΗ

27 45

ΚΡΙΕΖΑ

27 44

ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

27 41

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ

27 39

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

27 34

ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ

27 34

ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

27 33

ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

27 30

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

27 28

ΑΥΛΩΝΑΡΙ

27 25

ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

27 22

ΩΡΕΟΙ

27 21

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

27 18

Η Ακαδη;α Ιστια;α το γιρτασε Με το κπελλο του πρωταθλητ κατβηκε απ το λεωφορεο η Ακαδη α απ την επιστροφ τη απ τον αγ'να ε τον Κεραυν Χαλκδα. ∑το καφ Αγλη στθηκε γιορτ ε πουφ και ποτ που το γλντησαν ποδοσφαιριστ και παργοντε. Οι πανηγυρισ ο δικαιολογη νοι αφο η ο δα εχε ια ξφρενη πορεα, απ νωρ πρωταθλητ και δη ετοι ζονται και βζουν στχου για την επ ενη χρονι στην Α2.

Ο Ακρτητο Κεχρι=ν στα παρζ Μπορε να βρθηκε δκα βαθ ο πσω απ την πρωταθλτρια Ακαδη α ω εχε και ια διακριτ διαφορ ( 7 βαθ ο) ε την τρτη τη βαθ ολογα ΑΕΚ Νου Πργου. Ο Ακρτητο τ'ρα του δνεται η δυναττητα να ανβει κατηγορα σα απ την διαδικασα των παρζ. Επση οι Παπδε και Αγα Lννα, κατρθωσαν να παρα ενουν στη κατηγορα

Μεγλη ν;κη για Ωρεο" $σα στα Κριεζ Εχα ε τονσει τι ο αγ'να στα Κριεζ εναι κο βικ για την ο δα των Ωρε'ν, σο αφορ την σωτηρα. Απδειξε τι αδικεται απ την βαθ ολογικ θση που βρσκεται. Η νκη σα στα Κριεζ (1-2) ββαια θα χει αντκρυσ α αν

Ο ∑π;ντζο πρ$πει να προετοισει πλ$ον την οδα ψυχολογικ για να ε;ναι $τοιη για το παρζ ται χρι την τελευταα αγωνιστικ η ,ξα θα εντενει τι προσπθειε για Ν;κη τη 'ξα Προκοπ;ου νκε, 'στε να παρα ενει στην κατηγοΟι ελπδε για παρα ον αναπτερ'- ρα. Η επ ενη αγωνιστικ εναι δσκολη. θηκαν περισστερο ετ την νκη επ του Θα αντι ετωπσει την ,ροσι εκτ Ολυ πιακο Χαλκδα (2-1) Απ’ τι φανε- δρα.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ∑ Μ Α Τ Α Α1 Κατηγορ;α ΤΑΜΥΝΑΪΚΟ∑ – ΑΡΤΑΚΗ 2-2 ΛΗΛΑ∑ ΒΑ∑ΙΛΙΚΟΥ – ΕΥΒΟΪΚΟ∑ ΑΓ. ΝΙΚ. 1-4 ΠΡΟΠΟΝΤΙ,Α – ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟ∑ 4-0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑ∑ – ,ΡΟ∑ΙΑ 0-4 ΑΕ ΧΑΛΚΙ,Ο∑ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ 3-0 ΚΥΜΗ – ΟΛΥΜΠΟ∑ ΓΥΜΝΟΥ 3-0 ΚΡΙΕΖΑ – ΩΡΕΟΙ 1-2 ,ΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ∑ Χ. 2-1

ΟΜΑ'Α ΚΑ∑ΤΕΛΛΑ Ι∑ΤΙΑΙΑ ΚΑΘΕΝΟΙ ΠΑΝΤΡΙΑ,ΙΚΟ∑ ∑ΚΕΠΑ∑ΤΗ ΠΙ∑∑ΩΝΑ∑ ΑΤΡΟΜΗΤΟ∑ ΒΑ∑ΙΛΙΚΩΝ ΕΝΩ∑Η ,ΙΡΦΥΩΝ ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΙ,ΗΨΟ∑ ΑΤΤΑΛΗ ΕΥΒΟΪΚΟ∑ ΓΟΥΒΩΝ Α∑ΤΕΡΑ∑ ΒΑΤΩΝΤΑ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ

ΑΓ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Β 58 56 51 43 41 37 35 31 29 29 26 23 22 18

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΟΜΙΛΟ∑ ΟΜΑ'Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΡΑΠΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΘΥΕΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑ ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Β 64 54 47 41 40 40 36 35 34 34 31 29 28 2

Η σελ;δα των αθλητικ=ν εξαιτ;α των αργι=ν του Πσχα (ταν αναγκασ$νη να «κλε;σει» Μ. Τετρτη. Γι αυτ το λγο δεν πορο"ε να καλ"ψουε τον αγ=να των Παλα;αχων του Ολυπιακο" Λ;νη ε τον Ερ( Ροβι=ν. Ευχαστε σε λου του νεαν;ε, που αγων;ζονται, κθε επιτυχ;α.

Α Γ Ω Ν Ω Ν

Α2 Κατηγορ;α 1ο ιλο

Β Κατηγορ;α 1ο ιλο

ΠΑΝΤΡΙΑ,ΙΚΟ∑ – ΠΙ∑∑ΩΝΑ∑ 5-2 Ι∑ΤΙΑΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟ∑ ΒΑ∑ΙΛΙΚΩΝ 6-0 ΚΑΘΕΝΟΙ – ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 4-4 ΕΥΒΟΪΚΟ∑ ΓΟΥΒΩΝ – ΕΝΩ∑Η ,ΙΡΦΥΩΝ 3-2 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ – ∑ΚΕΠΑ∑ΤΗ 2-2 Α∑ΤΕΡΑ∑ ΒΑΤΩΝΤΑ – ΑΙ,ΗΨΟ∑ 3-2 ΚΑ∑ΤΕΛΛΑ – ΑΤΑΛΛΗ

ΚΕΡΑΥΝΟ∑ ΧΑΛΚΙ,. – ΑΚΑ,ΗΜΙΑ Ι∑ΤΙΑΙΑ∑ 2-2 ΠΑΟ ΛΙΧΑ∑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΟ ΠΑΠΑ,ΩΝ 0-2 ΚΑΜΑΡΙΑ – ΑΓΙΟ∑ 0-1 ΕΡΜΗΛΙΟ∑ – ΚΗΡΙΝΘΟ∑ 5-3 ΦΟΙΝΙΚΑ∑ ΨΑΧΝΩΝ – ΑΡΗ∑ ΑΓ. ΑΝΝΑ∑ 3-1 ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΕΡΑΠΟ∑ 2-1 ΑΚΡΑΤΗΤΟ∑ ΚΕΧΡΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟ,Ε∑ΠΟΤΙΟΥ 1-0


23

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ν$α Εποχ( Του Ιωννη Γ. Ματθα;ου Το Αγιον Πασχα πλησιαζει,και θα εχου ε

Του Ανδρ$α Βασιλε;ου *

Ο

Απστολο Κακλα νη εναι παλι κι πειρο πολιτικ, προφαν' χι κι ο πιο αντιπαθητικ στο επγγελ α. ∑ ερα ω, εκτθηκε πολ σχη α! Το πρω βρθηκα σε εκδλωση του Μορφωτικο Ιδρ ατο τη Ε∑ΗΕΑ, ε θ α "Κρση και ,ιανηση" και ση αντικο ο ιλητ (στον πρ'το κκλο Βεργπουλο, Λαζγκα, Βαρουφκη, Μαρα Ευθυ ου ), που απηθυνε χαιρετισ εκ ρου των Οικολγων Πρσινων η σντροφο ου Ελεννα Ιωαννδου ( ετ τον Πεταλωτ που ζτησε τα δελτα των 8 να προσφρουν γαλνη- ναι τσι το επε! -, ια κυρα που γινε βουλευτ τη Ν, για να χει ασυλα, τον απαρατητο Lδωνι Γεωργιδη κ.α.)

πολιτικο, πολιτικ ζ'α κλπ. Του απαντ' τι πλι υποτι ει το κοιν καθ' λοι κατανοον την διαφορ τη ννοια του πολιτικο που διαχειρστηκε εξουσα και δη σιο χρ α και του ενεργο πολτη που πασχζει να ακουστε. Νο χειροκρτη α, η προσπθεια του να ε αντι ετωπσει ω τρα ποκο χει καταρρεσει παταγωδ'. Βρσκω λοιπν την ευκαιρα να κνω την τοποθτηση-ερ'τηση προ Βαρουφκη και Ευθυ ου για τα χρονικ ορση α στην ιστορα του τελευταου αι'να που ο πρ'το επικαλστηκε (κραχ του '29 και 2008) και κνω αναφορ στο ερωτη ατολγιο του Προστ, αναζητ'ντα την "προτεσταντικ επανσταση" (το ορση ο δηλαδ που λλαξε τον τρπο που σκεφτ αστε) του αι'να α. Η Ευθυ ου, αναπληρωτ καθηγτρια Ιστορα στο Πανεπιστ ιο Αθην'ν

Πε α κτι κι α ην ε;ναι και καινο"ργιο..

-,ραστηριοποιονται επση ενεργ για

να αθου ε καινουρια πραγ ατα για τη θρη-

την καθιρωση του 666.(ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-

σκεια και την ιστορια α. Μετα την εκπο πη

ΚΑΙ ∑Ε ΛΙΓΟ ΤΟ Τ∑ΙΠΑΡΙ∑ΜΑ!-ΠΛΗΡΗ∑

του skai"1821"που εβγαλε του τοτε ηρωε

ΕΛΕΓΧΟ∑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑ∑

"ξυπολητου", "αγρα

ατου" και "φονιαδε"

,ΗΛΑ,Η!

,οτι δεν υπηρχε κρυφο σχολειο ,κτλ, λε και ο

Μου εκανε εγαλη εντυπωση οτι οι 3

κατακτητη θελει ο αιχ αλωτο λαο να ιναι

τελευταιοι πρωθυπουργοι τη Ελλαδα,το

πιο ορφω ενο!

πρωτο πραγ α που ανεφεραν ετα την εκλογη

Ο κ.Βερε η (ιστορικο και αναλυτη τη

του, ιλησαν για ¨"ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ"ΤΥΧΑΙΟ

εκπο πη) βεβαια, ολω τυχαιω ειναι ελο

ΑΡΑΓΕ?Οπω και πολλοι βουλευτε!,ηλωνο-

τη υστικη και συνο ωτικη

ντα ετσι τη δουλικοτητα και την υποταγη του

λεσχη

ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ,(αν λεει κατι αυτο).

στο σιωνιστικο συστη α!

Παλι θα ακουσου ε(οπω καθε εγαλη

Η επιδειξη συνεχιζεται ακο η και στα παι-

εβδο αδα) νεε "επιστη ονικε"εκδοχε για

δικα καρτουν ε ασωνικα συ βολα,αλλα και

τη ζωη του Ιησου και τη σταυρωση,οπω:

πανω

-Παντρε ενο ε τη "Μαγδαληνη", ειχε παιδια, λεγοταν

Ιασων Πανδιρα, και ε

Fταν τελεωσε, ο πρ'ην ο σταβλο του βουλευτ Ρολη Κοκελδη, ου δωσε α σω τον λγο. Ανβηκα στο β α και ζτησα συγγν' η που πγα αξριστο. Το κοιν χα ογελει και χειροκροτει. Hχω αποφασσει να σεβαστ' τα χρνια του, αλλ πιο πολ, του ο ιλητ και το κοιν: δεν του απαντ' για τι τρχε που ασχολεται και για τα οσια που πουλει. Αντθετα του αναγνωρζω κιλα τι στην πολιτικ του καριρα χει κρατσει κποιε αποστσει απ την διαπλοκ (επα ε, θα ε αι ευγενικ) και για αυτ εκφρζω την απορα ου γιατ χει τσο ντονη την ανγκη να υπερασπιστε το οικοδ η α του που καταρρει. "Καταλαβανω ββαια την αντδραση σα ταν εγλο ρο τη ση εριν συζτηση χει περιστραφε γρω απ το θ α τη υπερπροβολ τη ευθνη των πολιτ'ν για την κρση, απναντι σε αυτ των πολιτικ'ν..." Με διακπτει λγοντ ου τι ε αστε λοι

η

* Ο Αντρα Βασιλεου εναι λο του Πανελλαδικο ∑υ βουλου των Οικολγων- Πρσνων

νο ισ ατα-στο

δολλαριο

εταιρα

πτυχεστφθηκε

ε

επιτυχα.... ω τι εννοε εταιρα....? Την ση α-

ζηλωτη,και στο τελο σταυρωθηκε ο ∑ι ων!

σα την βρσκου ε στα λλα γρα

ατα στην

-Απο τα 18 εω τα 30 πηγε στι ινδιε οπου

κτω πλευρ : NOVUS ORDO SECLORUM που

σπουδασε φιλοσοφια,θα αθου ε για νεα

πορε να εταφραστε σαν : ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ευαγγελια, οπω αυτο του Ιουδα,κτλ.

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ η εποχ που πηραν τον λεγχο στα χρια του...

σταχτη στα ατια (ενοψει τη επερχο ενη

λει τι το ορση ο εναι φυσικ το '89, στηρζοντα το επαρκ' και κρατ'ντα και τι αποστσει τη απ το οντλο που ττε κατρρευσε, αλλ εξροντα την παρξη του χρι ττε ω εναλλακτικ. Πιο ενθουσι'δη, για να το πω κο ψ, ο Βαρουφκη λει τι το '89 πθανε ο κο

ουνισ και το 2008 ο καπιταλισ . Ττοιε σιγουρι που παραπ πουν σε Φουκουγι α νο οικονο ολγο τι λει, αλλ οι κυρε στο τλο πγαν οτω λλω να του πονε πσο καλ τα επε! Κι ο Κακλα νη; Ο κυρ-Απστολο ρχεται στην γωνα που ε αστε και που ξαφνικ εχε γε σει ε ανθρ'που (την εξαιρετικ πρεδρο του Μορφωτικο Ιδρ ατο κα Πετραλι κι λλου ανθρ'που που α πλησασαν να α

ιλσουν) και ου δνει το χρι. Μου λει τι ε αι αυστηρ και τα πργ ατα δεν εναι πω εγ' τα νο ζω και καννα δεν κατχει την απλυτη αλθεια και ε καλε να πω απ το γραφεο του να πιο ε να καφ και ε παρακαλε να τα πο ε ια 'ρα (αυτολεξε αυτ). Fλη αυτ την 'ρα ου σφγγει το χρι και κοιτει αλλο: το κοιν και τι κ ερε. Μια λλη καθηγτρια του Πανεπιστη ου Αθην'ν φωνζει τι τσι ου ζητει συγγν' η! Κποια στιγ ου αφνει και το χρι. Κπω τσι χουν γνει τα πργ ατα σ ερα. Fποιο ασκε κριτικ στι επιλογ τη εξουσα, αντι ετωπζεται απ κυβρνηση και Μσα Ενη ρωση ω απειλ για την κοινωνικ ειρνη, κοιν' ω παχαλκια. Κποιοι περι νουν απ ε να του ακο ε και να ην αντιδρο ε. Fπω επε κι ο Πεταλωτ "Ειρνη Υ ν" . Καλ ανσταση πατρι'τε! Υ.Γ. ,ο ρε ετ χτπησε το τηλφωνο κι απ την λλη πλευρ τη γρα

, ο γρα

ατα τη Ε∑ΗΕΑ, ευχαρστησε για την ρε η αντδραση ου, που βοθησε "να ην τιναχτε στον αρα το συνδριο...."

σε

γραφουν:ANNUIT COEPTIS.....αυτ ση ανει :

καποιο τροπο ξεγελασε το ∑ι ων το

Τα εβραιο ασωνικα MEDIA α ριχνουν

Μετ τον πρ'το γρο των ο ιλητ'ν τοποθετθηκε ο Κακλα νη, ο οποο κανε κριτικ στου προλαλσαντε, λγοντα τι "δεν ακοστηκε τποτα καινοργιο". Και ξεκνησε να α κνει εισαγωγ σε να θη α (∑τοιχεα ,η οκρατικο Πολιτε ατο, τι τξη πηγανα ε;) εξηγ'ντα α τι η Ελλδα "χει" κοινοβουλευτικ προεδρευο νη δη οκρατα κι τι χει τρει εξουσε την κυβρνηση, το κοινοβολιο,την δικαιοσνη κι λλα ττοια τραγελαφικ που υποτι οσαν το κοιν. Ο κριτ των λλων ανλυε το τποτα. Το κοιν ταν ανσυχο κι ακογονταν πολλ ουρ ορε. Τον προκλεσα λοιπν: "Πετε α εσε το κτι καινοργιο κριε Πρεδρε" Ο Κακλα νη ε κοταξε ε αυστηρ βλ

α και ου επε "Εγ' τουλχιστον κριε, πριν ρθω εδ' ξυρστηκα!" Εγ' νο χειροκρτησα, η αθουσα τον κραξε πολ χειρτερα. Lρχισε να παραληρε για αυτο που τα σπνε, κνοντα ια απελπισ νη προσπθεια να ταυτσει

ε αυτο ποιον ασκε κριτικ.

ποηση του ∑αταν.

παλι την ευκαιρια να " ορφωθου ε" εκ νεου και

Tελευταια λεει,βγηκε νο ο,οποιο πει

ΠΑΓΚΟ∑ΜΙΟΠΟΙΗ∑Η∑), ε κουτσο πολιστι-

κατα

κε και ανουσιε εκπο πε , ε το ποδοσφαιρο,

φυλακη!Αλλα,ο ω,αν βρισει τον"Εβραιο"(ΤΟ

των

εβραιων

παει

ακο η

και

τα RIALITY, τι ατελειωτε εκπο πε αγειρι-

ΧΡΙ∑ΤΟ ,ΗΛΑ,Η)κανενα προβλη α.Αλλη ια

κη (σε εποχε αλιστα που ολο ο κοσ ο

ισονο ια του Ελληνικου κρατου!

πειναει) και βεβαια,ινδαλ ατα οπω οι SAKIS,

Αραγε,πω προαγει αυτο το κρατο ση ε-

Τρυφων ∑α αρα, ο Κωστετσο, Ψινακη,

ρα,εκτο των αλλων,το θεσ ο τη οικογενει-

Ευαγγελοπουλο, LAKIS Γαβαλα, Ζαχαρα-

α?

το, και αλλα προτυπα ΑΝ,ΡΩΝ,απο τη στιγ η

∑ε ενα κρατο γε ατο ανασφαλεια, ανερ-

που εβγαλαν GAY τον εθνικο Ηρωα Κολοκο-

για, προβλη ατα, γραφειοκρατεια, που απα-

τρωνη!

σχολουν το υαλο των νεων συνεχεια, ποιο

Ο σκοπο του ειναι η αποχαυνωση α ,ο

θα σκεφτει γυναικα και παιδια?

ανθελληνισ ο,η "χαλαρωση" και "προοδευτι-

Ει αι 38 ετων,ελευθερο, ε πολλου

κοτητα" τη πιστεω α. (οπω θα εκαναν

φιλου,φιλε και γνωστου κοντα στην ηλικια

αραγε και στι ισλα ικε χωρε?)

ου,που ουτε σκεφτονται να κανουν οικογε-

Μονο να θυ ηθου ε οτι ,ανια και Νορβη-

νεια και παιδια.

για καιγοταν επι ερε επειδη καποιοι σκιτσο-

Οσοι παλι παντρευτηκαν,οι ισοι χωρι-

γραφοι απεικονισαν το προσωπο του Μωα εθ

ζουν,και οσοι συνεχισουν κανουν το πολυ ΕΝΑ

( εγαλη α αρτια-συ φωνα ε το κορανι).

παιδι,στην ηλικια των 40 (συνηθω!) και αυτοι

Τη στιγ η που ε ει κανου ε σατυρα ε

παλι εσα στο σπιτι,κα ια επικοινωνια,η ανα

το Χριστο,η χειροτερα υιοθετου ε την εβραικη

στην κουζινα,ο πατερα στο ιντερνετ ε τι

συνηθεια να τον βριζου ε!

ωρε,η στην tv,κα ια επαφη, ια ιστορια,ενα

Ειδικα τα τελευταια χρονια εχει αρχισει

ια εγαλη εκστρατεια ανθελληνικη και αντιχριστιανικη προπαγανδα, ε την πληρη ανοχη και του κρατου,βεβαια!Και πω να η γινει αυτο,οταν οι υψηλα ιστα ενοι ειναι ανθελληνε,Εβραιοι,η πιονια αυτων, πλεγ ενοι στη

ασωνια-

αθεοι,

θιασωτε

τη

παρα υθι,ενα διδαγ α,τιποτα.η δικαιολογια παντα η ιδια: EIMAI ΚΟΥΡΑ∑ΜΕΝΟ∑! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗ∑ΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∑ΤΑΘΟΥΜΕ!!! Να προσεχου ε και να επιλεγου ε τι βλεπου ε!

"ΝΕΑ∑

ΕΠΟΧΗ∑"και τη ¨ΝΕΑ∑ ΤΑΞΗ∑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ",

Να κανου ε το ∑ΤΑΥΡΟ α( α καταντησαν να ντρεπο αστε και για αυτο!)

την οποια ιδρυσε το 1875 η πνευ ατιστρια

Να προσεχου ε παγιδε-( εχρι και Μασω-

Ελνα Πετρβνα Μπλαβτσκυ.Τι εναι: Εναι

νικη σφραγιδα για το ΠΡΟ∑ΦΟΡΟ ειχαν βγα-

να παγκσ ιο κνη α, ια Πανθρησκεα που

λει!),

σχετζεται ε την Μασονα, τον Αποκρυφισ , την Μαγεα, την Αστρολογα, τον Γκουρουϊσ , τον Βουδισ και τον Ιουδαϊσ . Ο σκοπ αυτο του κιν ατο εναι διπλ: 1) Η κυριαρχα του στην γη σω τη δη ιουργα εν παγκσ ιου πολιτικο ελγχου 2) Η κατργηση του Χριστιανισ ο, ο υποβιβασ τη θεα φση του Ιησο και η θεο-

Να προσεχου ε παγιδε ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟ∑, οπω η καρτα του πολιτη, FACEBOOK, κ.α Α ην βαζου ε λοιπον πολλα προσωπικα δεδο ενα, ονο τα απαραιτητα,και προ θεου! ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕ∑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ,ΙΑ ΜΑ∑ ΕΚΕΙ ΜΕ∑Α!(ΕΧΟΥΝ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΦΑΚΕΛΩΘΟΥΝ,∑ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!)


24

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ∑τιγ"$

Πρωτοαγιτικε εκδηλ=σει Που πορε;τε να διασκεδσετε χωριο ε ζωνταν παραδοσιακ ορχστρα, φαγοπτι και χορ χρι αργ το βρδι. Ο Πολιτιστικ ∑λλογο ∑ινασο εναι απ του πρ'του συλλγου που διοργνωσαν Πρωτο αγιτικο γλντι στην περιοχ, παρδοση που ακολουθον και φτο.

Jγιο Γε=ργιο Ιστια;α Ο Πολιτιστικ ∑λλογο του χωριο, νωρ το πρωϊ, γυρζει την πιπεργι σε λα τα σπτια του χωριο και απ το εση ρι και

ετ ξεκιν το παραδοσιακ γλντι στο προαλιο χ'ρο του ,η οτικο ∑χολεου. Προσφρονται ψητ αρνι, πτε και φθονο κρασ.

Ο Π;περο πω (ταν π$ρυσι στον Jγιο Γε=ργιο Ιστια;α

Ταξιρχη

Ο Γιννη Ζαρ;φη και πλι θα σα ετοισει του πρωτοαγιτικου εζ$δε στη ∑ινασ. Η Πρωτο αγι στην Βρεια Εβοια εορτζεται δεντω απ του τοπικο πολιτιστικο συλλγου. Το πρωϊ γνεται το θι ο τη Πιπεργι. Η Πιπεργι περν απ σπτι σε σπτι τραγουδ'ντα το «Πιπεργι γλυκι

ηλι, γργορα στον Lη Λι», αζεοντα τα ανλογα φιλ ατα, εν' απ το εση ρι στνονται εγλα γλντια. Τα σπουδαιτερα εναι

∑ινασ Πρωτο αγιτικο γλντι στην πλατεα του

∑το παν ορφο λσο απ πλατνια τη Παναγι τα τελευταα χρνια το Πολιτιστικ ∑λλογο του χωριο, διοργαν'νει γλντι ε παραδοσιακ ορχστρα. Οι οικογνειε του χωριο φρνουν τα πρωτο αγιτικα εδσ ατα στον χ'ρο και γλεντον λοι αζ. Ο σλλογο επση ετοι ζει εζδε και κρασ, εν' προσφρει και την ορχστρα για τον χορ.

Μονοκαρυ Οι δυο Πολιτιστικο ∑λλογοι του χωριο διοργαν'νουν για του κατοκου του χωριο πρωτο αγιτικη σναξη.

Μηλι$ ∑υνθω λοι αζ ψνουν στην πλατεα του χωριο και χορεουν κτω απ τον πλτανο

Πρωτοαγι και χορ γ"ρω απ τον πλτανο στι Μηλι$

ÁÖÏÉ ÐÁÐÁÅÕÈÕÌÉÏÕ Ï.Å. ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ¸ðéðëá åðáããåëìáôéê þí ÷þñùí

ÁíáëáìâÜíïõìå ôïí ðëÞñç åîïðëéóìü - ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÙÍ - ÊÁÖÅÔÅÑÉÙÍ - SUPER MARKET - ÏÕÆÅÑÉ - ÊÑÅÏÐÙËÅÉÙÍ -ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÙÍ - ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ

ÉÓÔÉÁÉÁ ÅÕÂÏÉÁÓ Ôçë.: 22260 54774 & 55444 FÁ×: 22260 69374

Βόρεια Εύβοια 138  
Βόρεια Εύβοια 138  

Βόρεια Εύβοια 138

Advertisement