Page 1

Våren / Kevät 2020

vörå medborgarinstitut vöyrin kansalaisopisto


Välkommen våren! Efter att dagar och kvällar blivit mörkare och mörkare så blickar vi nu framemot våren. Vi på Vörå medborgarinstitut hoppas att just du vill möta den tillsammans med oss på våra kurser. Vi har under hösten varit ett institut i förändring då vi förutom en viss personalomsättning även genomfört vårt namnbyte. Vårt namn är nu Vörå medborgarinstitut, vilket kanske syns tydligast på omslaget till vårens katalog. Namnändringen kommer även att synas på webben och i vår grafiska profil, något vi fortsätter att arbeta med under våren. Innehållsmässigt är vi fortfarande samma institut. Våra läsårskurser fortsätter där vi slutade i höstas och bland terminskurserna vi nu erbjuder finns ett flertal nya motionskurser, den tidigare omtycka medicinska yogan och en inspirerande kurs i att kocka vegetariskt. Vi kommer också att bjuda på ett antal föreläsningar där vi hoppas att vi träffat rätt med aktuella teman och fått in något för alla. Precis som tidigare så tar vi mer än gärna emot kursönskemål och feedback. Tack vare era åsikter kan vi utveckla verksamheten och utbudet. Vi ses i vår! Marcus Beijar t.f. rektor Päivien ja iltojen nyt pimetessä siirrämme katseet jo ensi kevääseen. Me Vöyrin kansalaisopistossa toivomme, että juuri sinä haluat kohdata kevään erilaisilla kursseilla kanssamme. Olemme eläneet nyt syksyllä muutosten aikaa, sillä henkilöstövaihdosten lisäksi myös nimemme on muuttunut. Olemme nyt Vöyrin kansalaisopisto, mikä näkyy ehkä selvimmin kevään kurssiluettelon kannessa. Nimenmuutos näkyy jatkossa myös verkossa ja graafisessa ilmeessämme, joita työstämme vielä kevään aikana. Sisällön puolesta olemme edelleen sama opisto. Lukuvuosikurssimme jatkuvat siitä, mihin syksyllä lopetimme, ja tarjoamamme yhden lukukauden kurssit sisältävät nyt useita uusia liikuntakursseja, aiemman suositun lääkinnällisen joogakurssin ja innostavan kasvisruokakurssin. Lisäksi tarjoamme useita luentoja, joilla toivomme tavoittavamme ajankohtaisia teemoja ja ”jokaiselle jotakin”. Kuulemme aiempaan tapaan erittäin mielellämme kurssitoiveitanne ja palautettanne. Pystymme mielipiteidenne ansiosta kehittämään toimintaa ja tarjontaa. Tavataan keväällä Marcus Beijar v.t. rehtori JÖMÄRKT MIL

4041 0955 Trycksak


Innehåll | Sisältö

Allmän information s. 4 Yleistietoa s. 35

Föreläsningar s. 6

Musik s. 8 Musiikki s. 37

Bildkonst s. 12

Hantverk s. 14 Käsityö s. 39

Språk s. 18 Kielet s. 42

Dans s. 22 Tanssi s. 44

Motion s. 24 Liikunta s. 45

Teknik och data s. 29

Mat och dryck s. 30

Skönhetsvård s. 31

Natur s. 32 Luonto s. 48

Allmänna ämnen s. 34

s. 48

s. 50


NÄR OCH HUR ANMÄLER JAG MIG?

KAN DET SKE ÄNDRINGAR I KURSER ELLER FÖRELÄSNINGAR?

Anmälning till kurserna startar 2.1.2020, kl. 9.00, dygnet runt på www.vora.fi/kursanmalan eller på telefon 06-382 1673 (från 7.1, vardagar kl. 9–14). Inga anmälningar tas emot per e-post. Var du anmäld på hösten behöver du inte anmäla dig på nytt för vårterminen! Anmälningar till institutets individuella musikkurser görs på 06-382 1675. Anmälan bör ske i god tid för att säkerställa plats och för att möjliggöra att kursen ordnas. Anmälan som görs är bindande och förbinder dig att betala kursavgift. Anmälan är personlig och kan inte överflyttas till annan person. De flesta kurser kräver minst sju anmälda deltagare, men avvikelser kan förekomma. Inga påminnelser om kursstarter görs, utan kursstart sker på det utsatta datumet.

Medborgarinstitutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i kurserna. Dessa meddelas deltagarna per sms. Om kursinformationen ändrar eller om du på grund av annulleringar erhållit en studieplats meddelar medborgarinstitutet alltid om detta. Ifall en lärare eller föreläsare insjuknar försöker medborgarinstitutet i mån av möjlighet hitta en vikarie eller ersättare. Om detta ej lyckas meddelas kursdeltagarna per sms. Medborgarinstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts.

HUR ANNULLERAR JAG MITT DELTAGANDE? Anmälan till samtliga kurser är bindande. Om du blir tvungen att annullera ditt deltagande görs detta avgiftsfritt senast fyra (4) vardagar före kursstart. En senare annullering medför att kursdeltagaren faktureras en annulleringsavgift på 15 €. Vid annullering efter kursstart debiteras hela kursavgiften. Om skada eller sjukdom förhindrar kursdeltagande bör läkarintyg uppvisas, varpå ingen avgift debiteras. Annulleringen görs enklast på nätet med den registreringskod som du fick vid nätanmälan, eller genom att ringa institutet på 06-382 1673. Annullering får ej göras till läraren eller via e-post.

4

KAN JAG PROVA PÅ EN KURS? I regel inte. Undantag finns i kurser med olika nivåer, exempelvis inom språk. I dessa kan man efter överenskommelse med medborgarinstitutets språklärare delta en gång för att få en bedömning av den egna nivån. Om kursens kravnivå inte anses lämplig kan man annullera kursen efter första tillfället.

NÄR FAKTURERAS KURSAVGIFTERNA? Fakturering sker efter att kursen inletts och gäller oberoende av när du inleder kursen. Debiterade kursavgifter återbetalas inte. Materialkostnader kan tillkomma på vissa kurser och framgår av kursbeskrivningen. Kursavgifterna får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg i enlighet med Lagen om fritt bildningsarbete.

JOHAN STRAND

ALLMÄN INFORMATION


ÄR JAG FÖRSÄKRAD UNDER KURSTILLFÄLLENA?

KAN JAG BETALA MED SMARTUM- OCH TYKYSEDLAR?

Nej, medborgarinstitutets elever är inte försäkrade från arrangörens sida. Vi rekommenderar därför att deltagare i gymnastik-, slöjd- samt hantverkskurser har en egen försäkring i kraft i händelse av skada eller olycka. Deltagande sker alltid på egen risk.

Ja, det kan du. Meddela i så fall, i samband med anmälan, att du tänker använda dig av dessa och skicka in de undertecknade sedlarna genast vid kursstart tillsammans med ditt namn och kursens nummer. Betalar du med elektroniska förmånssedlar bör betalningen göras inom två veckor efter kursstart. Använder du Tyky-online bör du kontakta kansliet i samband med betalningen medan du vid användning av Smartum-saldo snarast efter betalningen bör sända in ett kvitto till kansliet. En fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar. Vi har ingen möjlighet att ta emot plastkort.

TAS DET BILDER PÅ KURSERNA? Ja, medborgarinstitutet dokumenterar sin verksamhet via bilder från såväl kurstillfällen, föreläsningar och andra evenemang. Bilderna kan användas för marknadsföring i kurskatalogen, på sociala medier eller på institutets hemsida. Läraren för respektive kurs informerar alltid myndiga personer om dokumentation sker, varpå deltagarna kan önska att inte synas på bild. Då det gäller dokumentering av minderåriga kursdeltagare krävs målsmans godkännande varför en särskild blankett delas ut i tid för undertecknande.

KAN JAG FÅ ETT KURSINTYG? Ja, detta kan beställas från kansliet om du deltagit minst 75 procent av kurstiden och betalat avgiften för kursen. Intyget är avgiftsfritt då det gäller pågående läsårs- eller terminskurser. Intyg från tidigare läsår debiteras en avgift på 5 €.

ORDNAR NI UPPDRAGSUTBILDNING? Ja, det gör vi. Kommuner, företag, organisationer, föreningar eller andra intresserade kan köpa utbildning och fortbildning av medborgarinstitutet. Kontakta kansliet för närmare uppgifter och offerter.

JAG ÄR ARBETSSÖKANDE, FÅR JAG RABATT PÅ KURSERNA? Arbetssökande kan anhålla om att få kurser till rabatterat pris. Anhållan riktas till medborgarinstitutets kansli.

JAG ÄR ANSTÄLLD AV VÖRÅ KOMMUN, HAR JAG NÅGON FÖRMÅN ATT FÅ? Ja. UUA-förmån kan fås för institutets dans- och motionskurser. Anställda kan även delta i FinTandem som fortbildning i det andra inhemska språket. Fråga din förman gällande kriterier. Meddela kansliet att du är anställd av Vörå kommun.

HUR LÄMNAR JAG FEEDBACK PÅ ERA KURSER? Du kan meddela din feedback för respektive kurs direkt åt läraren. I annat fall kan du ta kontakt med kansliet per e-post till någon i personalen.

5


FÖRELÄSNINGAR

FÖRELÄSNINGAR 999912 FRÅN HJÄRTESORG TILL BRUSTET HJÄRTA Campus Norrvalla ons. 18–20 4.3.2020 Lili-Ann Junell-Kousa • 20 € Anmälan senast 26.2 Skona mitt hjärta när du går…” sjöng Siw Malmqvist en gång och Björn Afzelius sjöng om “hjärtat som går i tusen bitar”. Brister hjärtan bara i visor och i dikter? Nej, brustet hjärta syndrom finns på riktigt. Och man kan faktiskt dö av det. Det är främst kvinnor som drabbas och ofta förväxlas symtomen med hjärtinfarkt. Men äntligen har forskarna börjat visa intresse för den gåtfulla diagnosen “Takotsubo” och för kopplingarna med hjärtsjukdom, hjärtesorg och toxisk stress redan i barndomen. 999902 BRAGES STYCKEMÖSSOR Tegengrenskolan fre.18–19.30 27.3.2020 Maria Lindén • 10 € Anmälan senast 19.3. Brages folkdräktskonsult berättar om de styckemössor som ingår i Brages dräktmuseum. Samlingen består totalt av 410 katalogiserade föremål varav 106 är bindmössor och 33 stycken. Du får tips och råd hur och när styckemössan bärs och hur den tillverkas. Efter föreläsningen finns det tid att ställa frågor. Du kan ta med din egen dräkt och få tips och råd. Se även kursen Styckemössa och underkjol till folkdräkten.

6

710302 KOMPOSTERA MERA Karvsor skola ons. 18.30–21 5.5.2020 Tessa Turtonen • 12 € Anmälan senast 28.4 Vill du lära dig kompostera inför sommaren och hösten? Vad lönar det sig att tänka på när man startar upp en ny kompost? Vi lär om oss olika tekniker och går igenom komposteringens olika skeden. 310106 KÖPSTOPP! Campus Norrvalla, klassrum 1, vån. 2 onsd. 18–20 18.3.2020 Maria Österåker • 25 € Anmälan senast 11.3 En kväll för dig som vill inspireras till att shoppa mindre. Varför köper vi så mycket grejer? Hurudant är mitt köpbeteende? Under kvällen får du många praktiska tips och idéer för hur din konsumtion enkelt kan minska. UTMANINGAR Campus Norrvalla mån. 18.30–19.30 27.1.2020 Avgiftsfritt Anmälan senast 20.1 Betalningsrörelserna flyttar mer och mer över till nätbanken. Är du redo? Vi får ta del om information om hur nätbanken fungerar, tryggheten i att använda bankappen i telefonen och möjligheterna som öppnas upp då man skaffar nätbankskoder. Föreläsningen ordnas i samarbete med Kvevlax Sparbank.


999918 UNGDOMARS MÅENDE Campus Norrvalla mån.18.30–20.30 10.2.2020 Anne Salovaara-Kero • 10 € Anmälan senast 3.2

Ett långvarigt elavbrott, vattenbrist, extremväder? Då är det viktigt att vara förberedd. Du behöver ha tillgång till vatten, värme, mat och kommunikation. Du behöver kunna ta hand om dig och människor runt omkring dig och det är viktigt att du kan ta del av information från myndigheter. Jörgen Härmälä föreläser om vad det är viktigt att tänka på i händelse av en plötslig kris år 2020 och ger även praktiska tips. Kaffeservering ingår.

Anne Salovaara-Kero, chef för kriscentret Valo, bjuder in till en föreläsning om ungdomars mående. Hur mår våra unga idag och hur arbetar man med ungas mentala hälsa? Anne ger tips på hur man ska tänka som vän eller anhörig till en ungdom som mår dåligt och vilken hjälp som finns att fås.

7

FÖRELÄSNINGAR

999916 HUR SÅRBART ÄR VÅRT SAMHÄLLE? Campus Norrvalla tis 18.30–20.30 28.1.2020 Jörgen Härmälä • 10 € Anmälan senast 21.1


MUSIK

MUSIK INDIVIDUELL MUSIKUNDERVISNING I de individuella musikkurserna spelar du som nybörjare 20 minuter per tillfälle. När du spelat ett par år kan du även välja att spela 30 minuter. Priset i katalogen gäller alternativet 20 minuter. För att kunna schemalägga undervisningstider på bästa möjliga vis, tar vi emot alla anmälningar till de individuella musikkurserna endast per telefon 06-3821675.

NYBÖRJARPIANO Pianoundervisning för barn, unga och vuxna på nybörjarnivå. Minimiålder 7 år. Vi utgår från läroboken ”Pianoboken.nu” (K. Nilsson, m.fl.) men kommer också lära oss att spela enkla ackordföljder. Ett kurstillfälle per termin hålls som par- eller gruppundervisning. 100102 NYBÖRJARPIANO Centrumskolan mån. 15–18 13.1–27.4.2020 • 14 ggr Peter Sjöblom • 56 € 100104 NYBÖRJARPIANO Karvsor skola tis. 15–18 14.1–21.4.2020 • 14 ggr Alexander Nybäck • 56 €

8

100106 NYBÖRJARPIANO Tegengrenskolan tors. 15–18 16.1–23.4.2020 • 14 ggr Tomas Fant • 56 €

PIANO Pianoundervisning för längre hunna elever. Vi utgår från boken “Pianogehör 2” eller motsvarande bok. Finns möjlighet till fritt ackompanjemang och du har möjlighet att i viss mån utforma innehållet enligt önskemål. 100122 PIANO Koskeby skola mån. 16–18.10 13.1–4.5.2020 • 14 ggr Tom Packalén • 56 € 100124 PIANO Karvsor skola tors. 16–20 9.1–23.4.2020 • 14 ggr Tom Packalén • 56 € 100126 PIANO Centrumskolan tors. 16–20 9.1–23.4.2020 • 14 ggr Tom Packalén • 56 €


FIOL

Sångundervisning från 10 år och uppåt. Lär dig sjunga med rätt teknik, allt från hållning, andning, stödet och intonation, anpassat till din ålder och nivå. Ett kurstillfälle per termin hålls som par- eller gruppundervisning.

Fiolteknik med fokus på folkmusik men även en del klassiskt. Möjlighet att påverka repertoaren med egna önskemål. Alla elever har 25 minuters lektioner varav första fem minuterna går till stämning av instrumentet samt instrumentunderhåll.

100108 SÅNG Centrumskolan mån. 15–18 13.1–27.4.2020 • 14 ggr Peter Sjöblom • 56 €

100142 FIOL Centrumskolan tis. 16–20.25 7.1–14.4.2020 • 14 ggr Johanna Lönngren • 56 €

100110 SÅNG Karvsor skola tis. 15–18 14.1–21.4.2020 • 14 ggr Alexander Nybäck • 56 €

GITARR eller BAS

100112 SÅNG Tegengrenskolan ons. 15–18 15.1–22.4.2020 • 14 ggr Tomas Fant • 56 € 100802 STUDIOSÅNG tors./Fredagar 16–18 16.1–23.4.2020 Alexander Nybäck • 15 € / lektion Anmälan endast på tfn 050-913 5145 Till personer som älskar att sjunga (låtar och visor) ges nu möjligheten att utvecklas i sin sång. En ny kurs där deltagarna får individuell undervisning i teknikens hav. Ett hav där inspelning är i fokus. Vi trakterar mikrofonteknik med dynamik och effekter. Ta med dina mest omtyckta låtar och se en rad möjligheter att använda din röst för att återskapa din egen touch på musiken. Kursen passar alla åldrar.Tid och plats enligt överenskommelse.

Gitarr- eller basundervisning för både nybörjare och för dig som spelat en tid och vill fördjupa dina kunskaper. Du lär dig spela rock, pop, blues och grunderna i jazz samt teori och teknik. Centrumskolan ons. 17–18.40 15.1–22.4.2020 • 14 ggr Sebastian Förström • 56 €

GITARR eller TRUMMOR Du lär dig ackord för att kunna spela poplåtar och rockiga gitarriff. Som undervisningsmaterial finns svenskspråkiga musikböcker enligt önskemål. Med hjälp av böckerna går du snabbt framåt och lär dig många olika tekniker så som melodispel, ackompanjemang, “fingerpicking” och mycket mer. I trumundervisningen får du får lära dig olika stilar på trumkomp med betoning på rytmik. Dessutom en del notlära samt undervisning i trumsetets delar och funktioner. Koskeby skola mån. 17–19.40 13.1–27.4.2020 • 14 ggr Alexander Nybäck • 56 € Karvsor skola ons. 16–18 15.1–22.4.2020 • 14 ggr Alexander Nybäck • 56 € Maxmo kyrkoby skola ons. 18.50–19.50 15.1–22.4.2020 • 14 ggr Alexander Nybäck • 56 €

MUSIK

SÅNG


ORKESTRAR

MUSIK

100302 VÖRÅ SPELMANSKLUBB Bio Astra tis. 18.30–20 7.1–7.4.2020 • 26 lekt. Stefan Skata • 42 € För dig som är intresserad av lätt underhållningsmusik och vill spela i grupp. Vi spelar folk-, dansoch populärmusik, även eget material. Under detta läsår kommer vi också lägga mera tid på gehörsspelning, träning i samspel samt spela olika typer av lätt underhållningsmusik för att utröna repertoarval. Orkesterns instrumentering är dragspel, violin, klarinett, elbas, elgitarr och trummor. Grundkunskaper i ditt instrument samt notkunskap är nödvändigt. Målsättningen för läsåret är att vid terminernas slut kunna visa upp en samspelt och vältränad orkester vid ett par konserttillfällen. 100324 OBO BIGBAND Centrumskolan tors. 19–21.15 20.1–27.4.2020 • 39 lekt. Alf Mylläri • 51 € För dig som gillar storbandsmusik! Du lär dig improvisera och spela rytmiskt och svängigt i samspel med övriga musiker. Orkesterns instrumentering är trumpet, trombon, klarinett, saxofon, gitarr, bas och trummor. Grundkunskaper i ditt instrument samt notkunskap är nödvändigt. Nya intresserade musiker bör kontakta musikläraren först. 100326 KARAROCKARAN Karvsor skola mån. 19–20.30 20.1–27.4.2020 • 28 lekt. Bo Nordqvist • 40 € Pop- och rockmusik med varierad repertoar. Under läsåret ordnas en expertkväll per termin med en erfaren musiker/musikpedagog. Även några liveframträdanden under året. Grundkunskaper i ditt instrument är nödvändigt.

100330 HELMERZ Bio Astra tors. 16–18 16.1–16.4.2020 • 28 lekt. Sebastian Förström • 39 € Dragspelets toner ljuder vackert och passar att kombinera med många instrument. Är du intresserad att spela musik av olika slag är detta kursen för dig. Tillsammans med Sebastian Förström tar ni i denna kurs del av kända visor och popmusik. Orkesterns instrumentering är dragspel, gitarr och arrangemangen är välkomnande för fiol, basgitarr och trummor. och andra klaviaturer. Har du en gitarr, kanske en basfiol eller vilket annat instrument som helst hemma. Ett instrument som bara väntar på sällskap av Helmerz, tveka inte att ta kontakt på tel. 050-913 5145. 100332 AMIGOBAND Amigo Fredagar 17.30–19 17.1–16.4.2020• 28 lekt. Alexander Nybäck • 39 € Du som är intresserad att spela i band, se hit. Allaktivitetshuset Amigo är en samlingsplats för ungdomarna. Amigo kan för din musikaliska utveckling bidra med ett musikrum. På denna kurs kan du lära dig spela ett nytt instrument eller utvecklas inom det musikinstrument du redan spelar. Detta är en ungdomsmusikgrupp där vi lär oss spela pop och rockmusik med elektroniska instrument. Låtarna skrivs ut på komplappar och sångare får en text att sjunga från. Melodier och rytmik lär vi oss med hjälp av Alexander Nybäck som tar ert musikaliska sinne genom den moderna musiken. Inga förkunskaper behövs.

KÖRER 100602 KÖR FÖR ALLA Karvsor skola mån. 19–20.30 13.1–20.4.2020 • 26 lekt. Emilia Kullbäck • 40 € 100604 ORAVAIS MANSKÖR Oravais förvaltningshus tis. 19–20.45 14.1–21.4.2020 • 35 lekt. Emilia Kullbäck • 46 €


100606 AQUARELLE Campus Norrvalla tors. 19–20.45 16.1–30.4.2020 • 39 lekt. Pernilla Nilsson-Wik • 51 €

MUSIKLEKIS

Liljekonvaljen daghem ons. 12.30–13 14.1–21.4.2020 • 9 lekt. Alexander Nybäck • 16 € Kom med och sjung och lek med musiken som grund. Vi leker musiklekar och sjunger olika typer av barnsånger både med och utan rörelser samt spelar på olika sorters rytminstrument. Målet är att utveckla barnens musikalitet, inlärning, koordination och samspel på ett skojigt och lätt sätt. Anmäl barnet som deltagare och den vuxna som betalare. 100706 MUSIKLEKIS 6 ÅR Karvsor daghem tis. 12.30–13 14.1–21.4.2020 • 9 lekt. Alexander Nybäck • 16 €

För barn i förskolan. Vi sjunger barnsånger och lär oss rytmik på ett skojigt sätt. Vi sjunger sånger både med och utan rörelser, använder oss av rytminstrument, leker sånglekar samt klappar rytmer och ramsor. Vi använder kroppen mycket och sjunger till största delen på svenska men också en del på enstaka andra språk. Målet är att utveckla barnens musikalitet, rytmsinne, koordination, samspel och språk på ett lätt sätt med musiken som hjälpmedel. Anmäl barnet som deltagare och den vuxna som betalare.

BABYMUSIK 100710 BABYMUSIK Vörå frikyrka ons. 10.30–11 Varannan vecka 22.1–29.4.2020 • 5 lekt. Alexander Nybäck • 12 € För barn från åldern 0–3 år tillsammans med en vuxen. Musiken är ett bra och roligt sätt för dig att umgås och leka med ditt barn. Vi sjunger barnvisor, leker sånglekar, ramsar och spelar på rytminstrument.

MUSIK

Karvsor daghem tis. 13–13.30 14.1–21.4.2020 • 9 lekt. Alexander Nybäck • 16 €

100708 MUSIKLEKIS 6 ÅR Liljekonvaljen daghem ons. 13–13.30 15.1–22.4.2020 • 9 lekt. Alexander Nybäck • 16 €


B I L D KO N S T

BILDKONST GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Öppna dörrarna till konstens magiska värld. Målet är att eleverna skall utveckla sin konstnärlighet både vad gäller konstnärliga tekniker och kunskaper, men framför allt vad gäller kreativitet och skaparglädje. Vi tecknar, målar, bygger, och lär oss olika metoder att uttrycka konst. Undervisningen är målinriktad, fortskridande från nivå till nivå och riktar sig till barn och unga. Den regleras av lagen och förordningen om Grundläggande konstundervisning samt av de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen utfärdat. Barn från 7 år och uppåt är välkomna att upptäcka sina förmågor och talanger. Materialkostnader för Grundläggande konstundervisning ingår i kursavgiften. 111502 BILDKONST FÖR BARN Tegengrenskolan mån. 17–18.30 13.1–11.5.2020 • 32 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 79 € 111504 BILDKONST FÖR BARN Oravais förvaltningshus Ons. 17–18.30 8.1–29.4.2020 • 32 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 79 €

MÅLNING 111302 MÅLNINGSKURS Karvsor skola mån. 18–21.15 • Varannan vecka 20.1–30.3.2020 • 24 lekt. Gurli Rönnqvist • 33 € Måla med olika tekniker t.ex. olje-, akryl- eller akvarellfärg. Alternativt med kol eller blyertspenna. Personlig handledning. För både nybörjare och längre hunna. Ta med penslar, färger och målarduk eller det du vill måla på. 111506 KREATIV KONSTKURS Maxmo kyrkoby skola tors. 17.30–19 9.1–9.4.2020 • 26 lekt. Gunvor Häggman • 40 € Konstkurs för barn och unga som vill prova på nya tekniker, måla, pyssla och tillverka små nyttosaker i olika material. Materialkostnader tillkommer upp till 25 €.


FOTO 111401 PRAKTISK NATURFOTOGRAFERING Vörå kommungård mån. 18–21.15 Varannan vecka 17.2–9.5.2020 • 24 h Johan Strand • 33 € Naturfotografering med fokus på praktisk tillämpning. Fotointresserade har möjlighet att tillsammans med likasinnade besöka natursköna platser i Österbotten och samtidigt få råd och hjälp i fråga om ljus, komposition och andra tekniska utmaningar.

JOHAN STRAND

B I L D KO N S T


HANTVERK

HANTVERK VÄVNING

TEXTIL OCH VÄVNING

Kom med i vävgemenskapen, att väva är både lustfyllt, intressant och utmanande. Vi väver allt från trasmattor och mönstrade mattor till plädar, löpare, handdukar, festdukar, väskor och kuddfodral. Vi planerar och sätter upp vävarna gemensamt och du lär dig efterhand genom att ta del av de olika arbetsmomenten. Kursen innehåller också vävteori; uträkning av material, redskapslära och färg och form. Du har också möjlighet att väva utanför kurstid. Både nybörjare och de som vävt tidigare är välkomna. Materialkostnader tillkommer.

Kom med i gemenskapen, att väva och handarbeta är både lustfyllt, intressant och utmanande. Vi väver olika typer av inredningstextilier i varierande tekniker, från enkla till mera avancerade. Vi planerar och sätter upp vävarna gemensamt och du lär dig efterhand genom att ta del av de olika arbetsmomenten. Vi väver också band, stickar och virkar m.m. Materialkostnader tillkommer.

111604 VÄVNING Karlsborg mån. 13.15–16.15 13.1–20.4.2020 • 48 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 61 € 111606 VÄVNING Årvasgården tors. 13.15–16.15 9.1–16.4.2020 • 48 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 61 €

111610 TEXTIL OCH VÄVNING Tuckor byagård tis. 18–20.45 7.1–7.4.2020 • 43 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 62 € 111612 TEXTIL OCH VÄVNING Holmström, Agnisbäck tis. 13.30–16.15 7.1–7.4.2020 • 43 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 62 €

111608 VÄVNING Tottesunds Marthastuga tors. 18–20.30 9.1–16.4.2020 • 43 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 59 €

VÖRÅ MEDBORGARINSTITUT


Under kursen beklär du en färdig papperstomme med siden och tillverkar ett stycke till mössan. Vi stärker stycket och tränar också på att klä på mösssan. En färdig handgjord papperstomme kan du beställa av läraren. Vill du ha en broderad mössa bör du brodera sidentyget på förhand. Materialkostnader ca 100 € inkl. stomme, siden, tyllspets och övriga tillbehör. Vi syr en underkjol som ger rätt form åt dräkten. Ta med ett stadigt bomulls- eller linnetyg, 2x1,5 m, eller beställ av läraren. Alternativt kan du vecka/rynka om din folkdräkts kjol, kanske den har krympt i skåpet? Du kan också komma med på kursen och slutföra andra folkdräkts projekt. Läraren är i kontakt före kursstart angående material som behövs.

TEXTIL

Vill du ta tillvara sådant som du annars skulle ha slängt? Vill du minska på plastanvändningen? I så fall är denna kurs för dig! Vi gör gammalt till nytt och bekantar oss med olika hantverkstekniker så som bandvävning, tygtryck, broderi, applikation, kviltning och lappteknik. Under kursens gång lär du dig återanvända jeans på kreativa sätt, att tillverka olika sorters kassar och påsar för olika ändamål samt grunderna i tygtryckning. Materialkostnader kan tillkomma. Vi träffas udda veckor. 111708 STYCKEMÖSSA OCH UNDERKJOL TILL FOLKDRÄKTEN Tegengrenskolan fre. 18–19.30 lör. 10–17 sön. 10–13.15 27–29.3.2020 • 14 lekt. Eija Mendelin och Maria Lindén • 30 € Brages folkdräktskonsult berättar om de styckemössor som ingår i Brages dräktmuseum. Samlingen består totalt av 410 katalogiserade föremål varav 106 är bindmössor och 33 stycken. Du får tips och råd hur och när styckemössan bärs.

Makramé är populärt igen! Vid första tillfället lär du dig de vanligaste knutarna och har förhoppningsvis med dig ett färdigt ampelprojekt hem. Makramé är både roligt och enkelt variationerna är oändliga. Vid de två följande tillfällena planerar och knyter vi projekt enligt eget önskemål bl.a. armband, väskor, draperier, kuddar, mattor eller väggbonader. Tag med material till första kurstillfället 1.2. 112002 FÄRGA GARN Tottesunds Herrgård tis. 17–19.30, fre. 17–20.30 och lör. 9–16 2.6, 5–6.6.2020 • 15 lekt. Henna Ehrström • 29 € Färga garn med färger från naturen! Det här är kursen för dig som vill prova på växtfärgning – en gammal teknik med mycket charm. Vi upptäcker tillsammans, går igenom grunder hur man får fram olika färger, kokar ur växterna och färgar garn med växtfärgerna. Ta med ofärgat vitt eller grått ullgarn. Betningsmedel ingår i kursavgiften. Vi träffas första gången tisdag 2.6. för planering och teori. Sen kör vi ett veckoslut med kastruller fulla av färgbad och garn.

HANTVERK

111704 KREATIVA HÄNDER Kimo skola ons. 18–20.30 • Varannan vecka 29.1–22.4.2020 • 18 lekt. Michaela Sik • 28 €

111710 MAKRAMÉ Förvaltningshuset lör 9.15–12 1.2–15.2.2020 • 10 lekt. Jeanette Rönnqvist-Aro • 16 €


VIRKNING OCH STICKNING

GLAS OCH PORSLIN

111902 VIRKNING FÖR ALLA Tegengrenskolan ons. 18–20.30 Varannan vecka 22.1–1.4.2020 • 18 lekt. Michaela Sik • 28 €

Kovik samlingssal mån. 18.30–20.45 3.2–30.3.2020 • 24 lekt. Ingvor Jåfs • 33 €

HANTVERK

Är du en sådan som aldrig kommit igång med virkningen men som avundas de som kan trolla med virknålen? Då är du välkommen på virkkurs! Kursen riktar sig till nybörjare men också till de som redan kan grunderna. Under kursens gång får du lära dig virkningens grunder och att läsa enklare mönster. Vi virkar fyrkantigt och mormorsrutor, vi virkar runt och i spiral. Du har möjlighet att virka enklare accessoarer, inredning eller amigurumifigurer. Vi går igenom olika sorts garn och virknålar. Kursinnehållet anpassas enligt kursdeltagarnas kunskaper. Vi träffas jämna veckor.

Måla personliga glas- och porslinsföremål till hemmet eller som gåva. T.ex. ett dekorationsföremål, en kaffeservis, en vas eller en tavla. Du lär dig flera olika tekniker. För både nybörjare och längre hunna.

TRÄSLÖJD 112602 MÖBELRESTAURERING OCH TRÄSLÖJD Centrumskolan, barack tis. 18.30–21 7.1–17.3.2020 • 30 lekt. Stefan Björklund • 39 € Kom och fixa dina loppisfynd eller tillverka helt nya möbler. Det här är kursen för dig som tycker om att slöjda. I år gör vi mindre saker som inte tar så mycket rum, på grund av att slöjdsalen är liten och verktygen är begränsade. 112604 KOM MED OCH SLÖJDA Tegengrenskolan ons. 18.30–21 16.1–17.4.2020 • 39 lekt. Nils Rådman • 51 € För dig som gillar träslöjd. Trä- och maskinslöjd enligt kursdeltagarnas önskemål. Både för nybörjare och längre hunna.

111802 STICKCAFÉ Oravais förvaltningshus tors. 13–15 16.1–9.4.2020 • 32 lekt. Mona Envik • 45 € Kom med och handarbeta tillsammans i trevlig samvaro. Kursen är för dig som söker nya utmaningar eller för dig som har glömt hur man stickar sockor eller sockor med olika slags hälar. Vi övar olika tekniker och hittar nya mönster och material. I kurstiden ingår en dag då deltagarna själva planerar in ett besök till en garnaffär.

112606 MÖBELRESTAURERING Andkil mejeri tors. 14.30–17.30 16.1–23.4.2020 • 52 lekt. Börje Rådman • 64 € Kursen där du restaurerar och återställer gamla objekt och möbler för bruksanvändning genom att reparera och ytbehandla. Ta med ditt renoveringsobjekt och egna verktyg till första kurstillfället. Extra kostnader kan tillkomma ifall lärarens material och verktyg används. Betalas direkt till läraren.


112608 MÖBELTAPETSERING f.d. Komossa skola ti 18–21 21.1–31.3.2020 • 40 lekt. Tarja Keski-Saari Virta • 55 € Vill du renovera en äldre möbel som betyder mycket för dig? Du lär dig att renovera klädda fåtöljer/ stolar på ett traditionellt och stilriktigt sätt med rätt material. Vi renoverar och kompletterar den gamla stoppningen eller gör en ny, syr av kanter och byter tyg. Sätt din unika prägel på möblerna och få dem att se ut så som du vill! En avgift på 10 € tillkommer för användning av kurslärarens verktyg, sytråd och hakar och betalas direkt till läraren. 112610 TRÄSNIDERI Tegengrenskolan lö 10–15 • Varannan vecka 11.1–4.4.2020 • 42 lekt. Jani Lahtinen • 56 €

METALLSLÖJD 112702 GÖR DIN EGEN KNIV Tegengrenskolan tors. 18.30–21 • Varannan vecka 9.1–23.4.2020 • 24 lekt. Harry Lund • 33 € Kom med och gör en kniv i egen design. Vi planerar och gör knivskaft av olika träslag och material samt skräddarsyr en slida i läder. Kursläraren kan vid behov bistå med anskaffning av material. Alla är välkomna med.

Hoppar du med käpphäst eller är du intresserad av en ny hobby? Vi syr bl.a. enkla käpphästar, mäter, sågar, spikar, målar hinder och planerar en hoppbana. Dessutom övar vi att rida med käpphäst i terräng. Materialet till ett hinder och en enkel käpphäst/ deltagare ingår i deltagaravgiften. Tag egen matsäck med. Daglägret är för barn i åldern 8–12 år. Daglägret hålls i samarbete med Oravais historiska förening rf. 112812 ARRANGEMANG I STICKMASSA Oravais förvaltningshus 30.3.2020 18–20 Jennie McCrea • 45 € Vi arrangerar vackra snittblommor i en oasissvamp, en trevlig teknik att arbeta med. Tag med ett eget fat med kant eller en liten skål (inre mått ca 12 cm diameter). Inga tidigare kunskaper behövs och allt material ingår i kursavgiften.

HANTVERK

Vi snidar prydnads- och bruksföremål i trä samt andra träarbeten enligt deltagarnas önskemål. Tag med trämaterial, lim och stämjärn.

112802 SOMMARLOVSLÄGER Furirbostället ons.–fre. 10–14 • 15 lekt. 3–5.6.2020 Jeanette Rönnqvist-Aro • 40 €


SPRÅK

SPRÅK SPRÅK/LANGUAGES

FINTANDEM

Alla språkfärdigheter ingår i kurserna såsom att tala, lyssna, läsa och skriva. Hemuppgifter ges. Du jobbar både ensam, i par och som grupp. Fortsättningskurserna inleds med repetition. All language skills are included in the courses such as speaking, listening, reading and writing. Homework is given. You work both individually, in pairs and as a group. The continuation courses start with revision.

Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk. Under läsåret hålls fem närstudieträffar vid Vasa Arbis, i övrigt självständigt arbete. Anmäl ditt intresse så försöker vi hitta en lämplig samtalspartner. Anmäl dig på www.fintandem.fi under hela läsåret. Kursavgift: 25 € (betalas när du har fått en partner). Vårens gemensamma träffar är 5.3 och 7.5 (torsdagar kl. 17–18.30). Anställda i Vörå kommun kan delta i FinTandem som fortbildning i det andra inhemska språket, fråga mer av språkläraren.

SPRÅKKURSERNAS NIVÅER Språkkursernas målnivåer är riktgivande och motsvarar nivåerna i allmän språkexamen: Grundnivå 1–2 Mellannivå 3–4 Högsta nivå 5–6 Den europeiska referensramen i språk har motsvarande beteckningar: Användare på nybörjarnivå A1–A2 Självständig språkanvändare B1–B2 Avancerad språkanvändare C1–C2 Mer information på institutets hemsida.

Kontakt: FM Marika Boström tfn (06) 325 3506 / marika.bostrom@edu.vaasa.fi Mera information av språklärare Maria Kullbäck.

ALLMÄN SPRÅKEXAMEN Vasa Arbis ordnar prov på grund- och mellannivå i språken finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska och spanska. För att få finskt medborgarskap krävs minst mellannivå. Examensavgifterna är 100 € på grundnivå och 123 € på mellannivå. Anmälningar i februari till vårens testdagar: 14.3 engelska, 28.3 finska och 4.4 svenska. Mera information av språklärare Maria Kullbäck.


THE NATIONAL CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY Vaasa Arbis arranges the test at basic and intermediate levels in the following languages: Swedish, Finnish, English, French, Spanish, Italian and Russian. In order to obtain Finnish Citizenship you need to have language skills at an intermediate level in Finnish or Swedish. The fees for the tests are 100 € for the basic level and 123 € for the intermediate level. Registration in February for spring tests: March 14 English, March 28 Finnish and April 4 Swedish. For more information, contact the language teacher Maria Kullbäck.

FINSKA Tegengrenskolan ons. 18.15–19.45 8.1–8.4.2020 • 26 lekt. Päivi Siljamäki • 42 €

SVENSKA 120202 SVENSKA 1 / SWEDISH 1 Oravais förvaltningshus mån. 17.30–19 13.1–27.4.2020 • 28 lekt. Maria Kullbäck • 42 € För dig som vill lära dig grunderna i svenska. Fokus på ordförråd och vardagssvenska samt kultur och traditioner i det finländska samhället. Kursbok: Vi ses! Nivå: 1. For you who want to learn basic Swedish. Focus on vocabulary and everyday settings as well as FinnoSwedish customs and culture. Coursebook: Vi ses! Level: 1.

För dig som vill repetera grunderna i svenska språket genom olika muntliga och skriftliga övningar. Material delas ut av läraren och ingår i kursavgiften. Nivå: 1–2. For you who want to revise basic Swedish through different oral and written exercises. Handouts are given by the teacher and included in the course fee. Level: 1–2. 120206 TALA SVENSKA Karvsor skola tis. 19–20.45 7.1–14.4.2020 • 33 lekt. Maria Kullbäck • 47 € Kursen passar för dig som har läst en del svenska tidigare men som nu vill aktivera din svenska och våga börja använda språket. Vi repeterar grundläggande strukturer, uttal och vardagsvokabulär. Du får träna din muntliga förmåga i svenska och kommunikation i vardagliga situationer. Material delas ut av läraren och ingår i kursavgiften. Nivå: 2.

ENGELSKA Vörå huvudbibliotek mån. 10.30–12.15 13.1–27.4.2020 • 33 lekt. Maria Kullbäck • 47 € Du bygger vidare på dina grunder och förbättrar din engelska i lugnt tempo. Du lär dig bl.a. nya ord och fraser som berör hem, fritid och aktiviteter. Kursbok: New Headway Elementary. Nivå: 2. Vörå huvudbibliotek mån. 08.30–10.15 13.1–27.4.2020 • 33 lekt. Maria Kullbäck • 47 € Du lär dig variera och utveckla din engelska främst genom olika kommunikativa övningar. Kursbok: New Headway Elementary. Nivå: 2–3.

SPRÅK

För dig som mångsidigt vill förbättra dina språkfärdigheter. Bli säkrare på att kommunicera, lyssna, läsa och skriva på enkel finska i vardagliga situationer. Skolfinskan repeteras. Varannan gång fokuserar vi på konversation och varannan gång på grammatik. Material delas ut av läraren och ingår i kursavgiften. Nivå: 1–2.

120209 SVENSKA 2 / SWEDISH 2 Oravais förvaltningshus mån. 19.15–20.45 13.1–27.4.2020 • 28 lekt. Maria Kullbäck • 42 €


120306 ENGLISH 3 Vörå huvudbibliotek tis. 09.30–11.15 7.1–14.4.2020 • 33 lekt. Maria Kullbäck • 47 € Du får i långsam takt bli säkrare på att använda och praktisera dina färdigheter i engelska. Du lär dig bl.a. att inleda samtal, fråga om hjälp och berätta om vardagen. Kursbok: Stepping Stone 2. Nivå: 3. 120308 ENGLISH 3 Karvsor skola tis. 17–18.45 7.1–14.4.2020 • 33 lekt. Maria Kullbäck • 47 € Du lär dig konversera och uttrycka dig genom olika parövningar. Du utökar ditt ordförråd och blir säkrare på att förstå och tala engelska. Kursbok: Stepping Stone 3. Nivå: 3.

SPRÅK

Vörå huvudbibliotek ons. 09.45–11.45 8.1–15.4.2020 • 37 lekt. Maria Kullbäck • 53 € Du lär dig konversera och uttrycka dig genom olika parövningar. Du utökar ditt ordförråd och blir säkrare på att förstå engelska. Du repeterar och lär dig bl.a. nya ord och fraser som berör mat, restauranger och framtid. Kursbok: New Headway Pre-Intermediate. Nivå: 3–4.

RYSKA 120602 RYSKA 1 / RUSSIAN 1 Tegengrenskolan mån. 19–20.30 13.1–20.4.2020 • 26 lekt. Olena Galchenko • 42 € Kursen passar för dig som läst lite ryska tidigare och vill uppdatera dina kunskaper. Tonvikten är på talad ryska och olika sätt att uttrycka sig. Samtidigt lär du dig om den ryska kulturen. Material delas ut av läraren och ingår i kursavgiften. Nivå: 1. The course is suitable for you who have studied a little Russian before. Focus is on spoken Russian and expressing yourself. You will also learn about Russian culture. Handouts are given by the teacher and included in the course fee. Level: 1.

SPANSKA 120702 SPANSKA 1 / SPANISH 1 Karvsor skola tors. 17.30–19 9.1–16.4.2020 • 26 lekt. Roberto Fernández Batalla • 40 € För dig som vill friska upp dina kunskaper i spanska. Under kursen lär du dig bl.a. presentera dig, berätta om dig själv, klockan och fråga efter vägen. Kursbok: Caminando 1. Nivå: 1. For you who wish to refresh your skills in Spanish. During the course you will learn to present yourself, talk about yourself, tell the time and ask for directions. Course book: Caminando 1. Level: 1. 120704 SPANSKA 2 / SPANISH 2 Karvsor skola tis. 17.45–19.15 7.1–7.4.2020 • 26 lekt. Roberto Fernández Batalla • 40 € Tyngdpunkten är den muntliga färdigheten. Du lär dig bl.a. nya ord och fraser som berör vardagen och intressen. Kursbok: Caminando 3. Nivå: 2. Focus is on the oral skill. During the course you learn e.g. words and phrases regarding everyday life and hobbies. Coursebook: Caminando 3. Level: 2. 120706 SPANSKA 4 / SPANISH 4 Karvsor skola tis. 19.30–21 7.1–7.4.2020 • 26 lekt. Roberto Fernández Batalla • 42 € Tyngdpunkten ligger på att diskutera, uttrycka dig och berätta om vardagen och aktuella händelser. Material delas ut av läraren och ingår i kursavgiften. Nivå: 4. Focus is on discussing, expressing yourself and talking about your everyday life and current events. Handouts are given by the teacher and included in the course fee. Level: 4.


TECKENSPRÅK 120902 SPRÅKAKUTEN Vörå huvudbibliotek tors. 16–21 9.1–23.4.2020 • 45 min / tillfälle Maria Kullbäck • 15 € per lektion

121002 TECKEN SOM STÖD Tegengrenskolan tis. 17.30–19 14.1–14.4.2020 • 26 lekt. Hannele Rabb • 44 €

Få individuell handledning och övning i att använda svenska, engelska eller tyska skriftligt och muntligt. Lärare i tyska är Birgit Müller-Sigfrids. Kursinnehållet anpassas efter dina önskemål och behov. Tider enligt överenskommelse, senast en vecka på förhand, med läraren på tfn 050-913 5147.

För dig som arbetar med barn eller träffar/arbetar med personer som behöver tecken som stöd för talet, för dig som är hörselskadad eller känner någon som är det, och för dig som är intresserad av ett fantastiskt sätt att kommunicera. Vi lär oss tecken som behövs i vardagen, och övar med berättande, dialog, lekar och sånger. Material ingår i kursavgiften. Nivå: 1.

Get individual coaching and practice in using Swedish, English or German in writing and orally. Birgit Müller-Sigfrids is the teacher of German. The course is adapted to your requirements. Classes according to agreements, no later than one week in advance, with the teacher by phone 050-913 5147.

121004 TECKENSPRÅK 4 Tegengrenskolan tis. 19.15–20.45 7.1–7.4.2020 • 26 lekt. Hannele Rabb • 44 €

SPRÅK

För dig som redan kan teckna och gått kurser tidigare. Vi övar på att få mera flyt i tecknandet via dialog, berättande, mimik, drama, sånger och lekar. Vi övar även in ett uppträdande och får besök av en döv gästlärare. Material ingår i kursavgiften. Nivå: 3–4.


DA N S

DANS SENIORDANS

PARDANS

113002 INTERNATIONELL SENIORDANS Årvasgården mån. 15–16.30 13.1–20.4.2020 • 26 lekt. Ann-Louis Wikblad • 39 €

113102 BUGG FORTSÄTTNINGSKURS Kärklax UF mån. 19 –21 3.2–17.2.2020 • 9 lekt. Thomas Östman och Tina Ehrs • 30 €

Internationell seniordans är motionsformen för dig som tycker om att röra dig till musik. Vi dansar bl.a. vals, schottis, humppa, twostep, rumba och cha-cha. Vi dansar i rader, ringar, parvis eller Square. Inga tidigare danserfarenheter behövs. Du behöver ingen partner för vi dansar alla tillsammans. Seniordansen tränar balans, koordination och minnet. Seniordansen ger glädje – gör dig glad. Ta med inneskor! Läsåret avslutas med en våravslutning för seniordansare i Munsalagården.

Programmet anpassas till deltagarna och vi utgår från att du kan grundstegen. Första timmen repeterar vi, så vi kommer igång och fortsätter sedan att bygga på med nya figurer och stegkombinationer. Kom gärna som par. Ljusbottnade och bekväma skor samt vattenflaskan med.

113006 INTERNATIONELL SENIORDANS Tegengrenskolan tors. 17.30–19 5.3–26.3.2020 • 8 lekt. Gun Svenlin • 16 €

För dig som kanske har deltagit i någon enstaka danskurs eller som inte alls har deltagit i en danskurs tidigare! På denna kurs får du möjligheten att lära dig mångsidiga baskunskaper i danser, som bugg, foxtrot och fusku, som du kan ha nytta av långt in i framtiden.

Kom och prova på seniordans, en motionsform för dig som tycker om att röra dig till musik. Vi dansar bl.a. vals, schottis, humppa, twostep. rumba och cha cha. Ingen partner behövs, vi dansar alla tillsammans. Dansen tränar balans, koordination och minnet. Ta med inneskor och vattenflaska. Läsåret avslutas med en våravslutning för seniordansare i Munsalagården.

113104 DANSKURS Årvasgården ons. 18–20 8.1.–8.4.2020 • 34 lekt. Jarmo Leppäkari • 48 €


FOLKDANS

113106 DANSKURS Årvasgården ons. 19–21.15 8.1–8.4.2020 • 34 lekt. Jarmo Leppäkari • 48 € För dig som har deltagit i danskurser i tre eller flera terminer eller som vill lära dig även andra danser än bara de som har dansats på nybörjarkursen (foxtrot, bugg, fusku). I början av fortsättningskursen diskuterar vi i gruppen vilka danser deltagarna önskar lära sig och vilka danser ledaren väljer att ta med i kursen. Under tidigare år har vi haft ett mycket brett utbud av olika danstyper, alla sådana som går att dansas på dansbanorna i Finland.

113202 DANS I LAG Karvsor skola sön. 17.45–20 12.1.–15.3.2020 • 30 lekt. Gösta Småros • 50 € Bredda ditt danskunnande med folklig, traditionell dans. Kom med och dans i lag. Folkdanser, menuetter och salongdanser. Motion av bästa sort för kropp och knopp. Dansas till levande musik.

DA N S

VÖRÅ MEDBORGARINSTITUT


MOTION OCH VÄLMÅENDE

MOTION OCH VÄLMÅENDE GYMNASTIK 830404 KARAJUMPA Campus Norrvalla ons. 18.30–19.30 8.1–8.4.2020 • 17 lekt. Jukka Lahtinen • 28 € Förbättra grund- och muskelkonditionen samt koordinationen genom varierande gymnastik eller bollspel. Ta med ljusbottnade skor. 830406 KONDITIONSMIX Kimo skola tors. 19.30–21 9.1–10.4.2020 • 26 lekt. Joana Joupers • 39 € Varierande träningspass som passar både för den som vill komma igång med träning och den som tränat en tid. Vi värmer upp ute med att gå eller jogga och fortsätter sedan inomhus med olika typer av konditions- och styrketräning. Passet avslutas med utförlig stretchning. Kursen utformas enligt deltagarnas  önskemål och konditionsnivå. 830432 GYMPAMIX Oravais HVC tors. 19.15–20.15 9.1–23.4.2020 • 14 lekt. Victoria Thors • 22 € En mycket mångsidig träning i högt tempo och ett ypperligt tillfälle om man vill testa oika träningstyper under en och samma kurs. Intensiva pass för träningsvana i alla åldrar och som vill utmana sig själv.

830410 ZUMBA FITNESS Maxmo Idrottsgård tors. 18–19 9.1–10.4.2020 • 17 lekt. Camilla Johansson • 28 € Kom med och dansa zumba till latinska rytmer. Det är så kul att man inte ens lägger märke till att man tränar! Ta med inneskor och handduk. 830412 ZUMBA FITNESS Årvasgården mån. 18–19 13.1–13.4.2020 • 17 lekt. Camilla Johansson • 28 € Kom med och dansa zumba till latinska rytmer. Det är så kul att man inte ens lägger märke till att man tränar! Ta med inneskor och handduk. 830414 STRONG BY ZUMBA Karvsor skola tors. 19.30–20.30 9.1–9.4.2020 • 17 lekt. Camilla Johansson • 28 € Ett gruppträningsprogram som lättast beskrivs som en kombination av HIIT (High-intensity intervall training), egna kroppsviktsövningar samt styrka och kondition med musik. Musiken är, som i alla former av zumba, en viktig del av passet. Rörelserna synkroniseras med musik och tempo och ger passet en hög intensitet. Genom att använda egen kroppsvikt får du muskulär uthållighet och definition. Kommandona i Strong by Zumba är på engelska.


Motionsgymnastik, främst i form av cirkelträning. Vi använder vår egen kropp som vikt. Passar för kvinnor och män i alla åldrar, eftersom man själv bestämmer tempot enligt sin egen nivå! 830424 KOM IGÅNG! Karvsor skola mån. 17.30–18 13.1–20.4.2020 • 17 lekt. Victoria Thors och Gun Svenlin • 28 € Kursen för dig som känner dig styv, stel, överrörlig eller vill komma igång med träningen efter år av inaktivitet. Det viktigaste är intresset att ta vara på den egna kroppen så att du orkar med vardagen. Man eller kvinna, ung eller gammal. Välkommen med! 830426 GYMPAMIX Särkimo skola sön. 18–19 12.1–19.4.2020 • 17 lekt. Sabina Östman • 28 € Anpassad gymnastik och konditionsträning. Uppvärmning, rörlighetsträning och stärkande övningar. Avslutning genom att varva ner och stretcha. Kursen passar alla åldrar, kvinnor som män. 830428 TRÄNA MED SABINA Särkimo skola sön. 19–20.30 12.1–19.4.2020 • 26 lekt. Sabina Östman • 39 € Första timmen består av motionsgymnastik, främst i form av cirkelträning. Vi använder vår egen kropp som vikt. Passar för kvinnor och män i alla åldrar, eftersom du själv kan bestämma tempot enligt din egen nivå! Sista halvtimmen hålls en skön djuptöjning med en avslutande avslappning. 830902 DJUPVATTENGYMNASTIK Campus Norrvalla Tis. 19.45–20.30 14.1– 28.4.2020 • 16 lekt. Majgret Ehrs • 28 €

STYRKETRÄNING 830436 TJEJGYM Gym365 Fre. kl 15.15–16 10.1–24.4.2020 • 14 lekt. Linda Backlund • 30 € Nu behövs lite girlpower i gymmet. Tjejgym riktar sej till tjejer i högstadiet. Fokus sätts på att du ska känna dej trygg i användningen av gymmets maskiner och de fria vikterna. Avsluta därför skolveckan med ett pass i gymmet – fredagsmys i gymmet. 830438 GYMTRÄNING FÖR POJKAR Gym365 Mån. kl. 18–19 13.1–20.4 • 18 lekt. Simon Storlund • 38 € Gymträningen riktar sej till pojkar i högstadiet. Fokus sätts på att du ska känna dej trygg i användningen av gymmets maskiner och de fria vikterna. Börja skolveckan med ett pass i gymmet – boosta din energi inför veckans utmaningar. 830502 TRÄNA MED TAISTO Årvasgården mån. 19–20.30 13.1–17.4.2020 • 26 lekt. Taisto Hämäläinen • 40 € Styrketräning, för alla, på traditionellt sätt med fria vikter och gym-maskiner. Stor vikt läggs vid stretching och töjning. 830504 TRÄNA MED TAISTO Årvasgården tors. 19–20.30 16.1–10.4.2020 • 26 lekt. Taisto Hämäläinen • 40 € Styrketräning, för damer, på traditionellt sätt med fria vikter och gym-maskiner. Stor vikt läggs vid stretching och töjning. 830506 TRÄNA MED SIMON Gym365 mån. 19–20.30 13.1–14.4.2020 • 26 lekt. Simon Storlund • 47 € För damer. Träna upp din styrka med fria vikter och gymmaskiner. Vi tänker även på rörligheten med hjälp av stretchövningar och töjning.

MOTION OCH VÄLMÅENDE

830422 TRÄNA MED SABINA Maxmo Idrottsgård ons. 19–20 8.1–9.4.2020 • 17 lekt. Sabina Östman • 28 €


MOTION OCH VÄLMÅENDE

MEDICINSK YOGA STRESSHANTERING Oravais HVC ons.18–20.30 12.2.2020 • 3 lekt. Johnny Granholm • 20 € Vill du lära dig mera om stress och stresshantering? Under två och en halvtimme pratar vi bland annan om vad som händer i hjärnan och kroppen vid stress, vad är det som skapar stress och hur vi skall orka med vardagen i en föränderlig värld. Vi går också igenom de övningar som Johnny lärt ut sedan 2010. Medicinsk yoga är en mjuk och dynamisk yogaform som fungerar för alla. OCH ÅTERHÄMTNING Oravais HVC ons.18–20.30 19.2.2020 • 3 lekt. Johnny Granholm • 20 € Visste du att du att upp till 95% av all återhämtning sker då vi sover? Eller att du själv kan påverka hur mycket kroppen återhämtar sig på natten? Under två och en halv timme pratar vi bland annat om vad som händer i kroppen när vi sover, vad som händer i kroppen när vi inte sover, olika sömnstadier och hur mycket vi behöver sova. Medicinsk yoga är en mjuk och dynamisk yogaform som fungerar för alla. Oravais HVC ons.18–20.30 4.3.2020 • 3 lekt. Johnny Granholm • 20 € Medicinsk yoga har i flera studier visat goda resultat för personer med ryggproblematik. Under två och en halv timme går vi igenom den forskning om medicinsk yoga och ryggbesvär som finns och du lär dig enkla övningar för minskade ryggbesvär. Medicinsk yoga är en mjuk och dynamisk yogaform som fungerar för alla.

830702 YOGA Rökiö skola tis. 18.30–20 14.1–14.4.2020 • 26 lekt. Ralf Blom • 39 € En metod för självkännedom, att bli mera uppmärksam och närvarande. I yogaövningen kombineras naturlig, medveten andning med kroppens långsamma rytm. Avspänning följer och våra tankar stillas. En fläkt av zen-meditation. Vighet är mindre viktigt. Kursen passar både nybörjare och den som tidigare utövat yoga. Övningen baserar sig på Finlands Yogaförbunds traditioner. Liggunderlag och varma kläder med.

GYMNASTIK, barn 831202 PARKOUR Tegengrenskolan mån. 18–21 13.1–6.4.2020 • 12 ggr Rocha Rui och Barry Hassan • 50 € Från 6 års ålder. En disciplin som går ut på att träna kroppen för att snabbt kunna ta sig förbi hinder utan hjälpmedel samt en konst att förflytta sig från A till B på ett så snabbt, effektivt och kontrollerat sätt som möjligt. Hålls enligt Drop-in system vilket innebär att kvällen delas in i tre träningsnivåer och deltagarna droppar in under kvällen och deltar (ca 60min/kväll) på sin egen nivå. Inledande nivå bestäms i samråd med läraren. Till första kurstillfället samlas alla deltagare kl. 18. Ta med träningskläder, ljusbottnade skor samt vattenflaska.


KAMPSPORT

På kursen övar du mångsidigt grunderna och teknikerna i kickboxning, hur du sparkar, slår, rör dig, duckar och parerar, samt utövar en hel del olika fysiska övningar. Passar utmärkt för både män och kvinnor p.g.a. sin effektivitet. Utrustningshyra 10 € betalas i början av kursen till instruktören. 830604 KICK Gym365 ons. 17.30–18.30 4.3–27.5.2020 • 17 lekt. Jarkko Jussila • 35 € På juniorkursen övar du genom lekgrunderna och teknikerna i kickboxning, hur du sparkar, slår, rör dig, duckar och parerar, samt utövar en hel del olika fysiska övningar. Träningsformen passar bra för både flickor och pojkar. Utrustningshyra 10 € betalas i början av kursen till instruktören. 830610 KICK Gym365 ons. 18.30–19.30 4.3–27.5.2020 • 17 lekt. Jarkko Jussila • 35 € På juniorkursen övar du genom lekgrunderna och teknikerna i kickboxning, hur du sparkar, slår, rör dig, duckar och parerar, samt utövar en hel del olika fysiska övningar. Träningsformen passar bra för både flickor och pojkar. Utrustningshyra 10 € betalas i början av kursen till instruktören.

På juniorkursen övar du genom lekgrunderna och teknikerna i kickboxning, hur du sparkar, slår, rör dig, duckar och parerar, samt utövar en hel del olika fysiska övningar. Träningsformen passar bra för både flickor och pojkar. Utrustningshyra 10 € betalas i början av kursen till instruktören. 830608 KICKBOXING ÖVER 15 ÅR, FORTSÄTTNING Gym365 ons. 20.30–21.30 4.3–27.5.2020 • 17 lekt. Jarkko Jussila • 35 € På juniorkursen övar du genom lekgrunderna och teknikerna i kickboxning, hur du sparkar, slår, rör dig, duckar och parerar, samt utövar en hel del olika fysiska övningar. Träningsformen passar bra för både flickor och pojkar. Utrustningshyra 10 € betalas i början av kursen till instruktören.

BOLLSPEL 830806 FUTSAL, ÖVER 15 ÅR Campus Norrvalla må 20.55–21.55 13.1–27.4 • 18 lekt. Rui Rocha • 28 € Futsal är en variant av fotboll som är mycket populär i hela världen. Det spelas på en mindre spelyta med färre spelare och en mindre boll. Man är fem spelare på plan varav en är målvakt. 830802 MOTIONSINNEBANDY Campus Norrvalla ons. 20–21.30 8.1–8.4.2020 • 26 lekt. Thomas Holm • 39 € 830804 VOLLEYBOLL Campus Norrvalla tis. 20–21.30 14.1–14.4.2020 • 26 lekt. Joakim Mannil • 39 €

MOTION OCH VÄLMÅENDE

830602 KICKBOXING ÖVER 15 ÅR, GRUND Gym365 ons. 16.30–17.30 4.3–27.5.2020 • 17 lekt. Jarkko Jussila • 35 €

830606 KICKBOX Gym365 ons. 19.30–20.30 4.3–27.5.2020 • 17 lekt. Jarkko Jussila • 35 €


MOTION OCH VÄLMÅENDE

SENIORTRÄNING

SENIORGYM

831002 SEGA GUMMOR ABC:s parkering ons. 10–11.30 15.1–15.4.2020 • 26 lekt. Ann-May Nystedt • 39 €

Du är aldrig för gammal för att styrketräna! Träna upp styrka och balans genom ledd cirkelträning. Ta med egen vattenflaska.

Kom med du daglediga, pigga kvinna och motionera i trevligt sällskap. Olika typer av inom- och utomhusmotion, allt efter gruppens önskemål. Vi samlas första gången vid ABC:s parkering och planerar fortsättningen samt tar en promenad. Klockslaget kan variera något beroende på aktivitet. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma. 831004 SEGA GUMMOR Campus Norrvalla ons. 09.30–10.30 15.1–15.4.2020 • 17 lekt. Majgret Ehrs • 34 € Kom med du daglediga, pigga kvinna och motionera i trevligt sällskap. Olika typer av motion inom- och utomhus, allt efter gruppens önskemål. Vi samlas första gången i aulan vid Norrvalla och planerar fortsättningen. Därefter promenad/stavgång. Klockslaget kan variera beroende på aktivitet. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma.

831010 SENIORGYM Oravais HVC tis. 12–13 7.1–7.4.2020 • 17 lekt. Greta Bertils och Gun Svenlin • 28 € 831012 SENIORGYM Oravais HVC tis. 16.45–17.45 7.1–7.4.2020 • 17 lekt. Greta Bertils och Gun Svenlin • 28 € 831016 SENIORGYM Oravais HVC ons. 11.30–12.30 8.1–8.4.2020 • 17 lekt. Greta Bertils och Gun Svenlin • 28 € 831014 SENIORGYM Oravais HVC tors. 12–13 9.1–9.4.2020 • 17 lekt. Greta Bertils och Gun Svenlin • 28 €

831006 SEGA GUBBAR ST1:s parkering tis. 10–11.30 7.1–7.4.2020 • 26 lekt. Bertil Holmström • 39 €

831018 TRÄNINGSSAL FÖR DAGLEDIGA Campus Norrvalla ons. 10.45–11.45 15.1–16.4.2020 • 15 lekt. Majgret Ehrs • 50 €

Sportiga aktiviteter för pigga män. Målet är att aktivera daglediga män och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda levnadsvanor i gott sällskap. Vi samlas första gången vid ST1 på parkeringen och planerar fortsättningen tillsammans. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma.

Cirkelträning med gymmets maskiner, allt i egen takt och förmåga. Stretching efteråt.

831008 SEGA GUBBAR Vörå skidcentrum tis. 10–11.30 7.1–7.4.2020 • 26 lekt. Jukka Lahtinen • 39 € Motionera i god gemenskap. Förbättra grundkonditionen med bl.a. stavgång och olika övningar. På vinterhalvåret bl.a. skidåkning. Första gången samling vid skidstugan och då planerar vi fortsättningen. Därefter promenad/stavgång. Avgifter för olika specialaktiviteter kan tillkomma.

831020 TRÄNINGSSAL FÖR DAGLEDIGA 2 Campus Norrvalla ons. 13.30–14.30 15.1–15.4.2020 • 15 lekt. Majgret Ehrs • 50 € Cirkelträning med gymmets maskiner, allt i egen takt och förmåga. Stretching efteråt.


340106 NÄTBANKEN OCH MITT KANTA Vörå kommungård, mötesrum 5 och Vörå huvudbibliotek ons. 10–11.30 • 8 lekt. 8.4, 15.4 2020 i Kommungården 22.4, 29.4.2020 i Vörå huvudbibliotek Tom Lillas • 16 € I denhär kursen lär vi oss att använda nätbanken. Vi lär oss också hur man logga in på och tar i bruk Mina Kanta tjänster för att där kunna ta del av våra personliga sjukvårdsuppgifter och recept. Internetsäkerheten diskuteras som en naturlig del. Vi övar oss på att använda bärbar dator under denna kurs. Egen surfplatta eller dator tas med till kurstillfällena. Inga förkunskaper krävs. 340102 TEKNIKKLINIKEN Vörå huvudbibliotek ons. 16–18.15 Varannan vecka 8.1–18.3.2020 Kenneth Nickull • 15 € per lektion Behöver du hjälp med din smarttelefon, surfplatta eller laptop? Har du problem med installation av skriver, skanner eller internetuppkoppling m.m.? Här får du individuell hjälp med detta. Hjälpen får du vid något av kommunens bibliotek, beroende på din bokning. Vid anmälan, senast en vecka före, uppger du vad du behöver hjälp med.

420204 SOLFÅNGARE, BYGG DIN EGEN f.d. Tålamods skola tors. 17–20 13.2–30.4.2020 • 40 lekt. Leif Lundell • 60 € Bygg en egen solfångare för uppvärmning av vatten till sommarstugan eller hushållet. Första kvällen går vi igenom vilka material som behövs och fastställer hur många solfångare varje deltagare önskar bygga så att vi kan göra en gemensam materialbeställning. De totala materialkostnaderna för en solfångare är ca 300 euro. Under kursen får du handledning i att bygga en solfångare från början till slut.

T E K N I K O C H DATA

TEKNIK OCH DATA


M AT O C H D R YC K

MAT OCH DRYCK MAT 810210 MERA VEGGO HEMMA Tegengrenskolan tis. 18.30–21 4.2.2020 • 5 lekt. Silvia Englund • 32 € Vegetarisk mat är hälsosam, miljövänlig och god! Skulle du gärna laga och äta mer vegetarisk mat hemma men vet inte vad du ska laga? På denna kurs lagar vi enkla vegetariska rätter som passar såväl till vardagens snabba middagar som till helgens mys.Vegomat är ofta billig, lätt att göra och smakar gott! Vi funderar också på olika råvaror du kan ha hemma i skafferi, kyl och frys för att lätt få ihop vegetariska rätter.

DRYCK 810110 CHAMPAGNE OCH MOUSSERANDE VINER Oravais Förvaltningshus ons. 22.4.2020 18.30–20.30 Glenn Sundstedt • 4 lekt. • 30 € Vill du lära dig mer om champagne och mousserande viner inför vårens och sommarens fester? Vi provar och jämför olika sorter och lär oss hur man framställer mousserande viner. Vad betyder sabrering, vad är ett coupeglas, små eller stora bubblor? Vi lär oss även sabrering och någon av deltagarna får testa på att sabrera en champagneflaska med kniv/sabel.

810104 VINKUNSKAP Lotlax byagård tors. 18.30–20.45 23.1.2020 • 9 lekt. Rune Lygdbäck • 16 € 810106 VINKUNSKAP Oravais förvaltningshus tors. 18.30–20.45 30.1.2020 • 9 lekt. Rune Lygdbäck • 16 € Bli mer säker vid val av vin vid olika tillfällen. Utgående från vinet behandlar vi land och -distrikt, vintyp och tillverkningsmetod, druvor, klassificering samt lämplig typ av mat. Materialkostnader på högst 30 € tillkommer. Kursen består av tre tillfällen och vid första träffen fastställs datum för det övriga träffarna. Kursen avslutas med en gemensam middag (skild avgift).


SKÖNHETSVÅRD 810408 HUDVÅRD Oravais förvaltningshus tis. 18–20.30 24.3–7.4. 2020 • 9 lekt. Sara Hellström • 16 € I den här kursen får du lära dig vad begreppen Manikyr, Pedikyr och Ansiktsbehandling innebär både i teorin och i praktiken. Efter kursens gång skall du kunna göra manikyr, pedikyr och ansiktsbehandling åt dig själv hemma samt ha kunskap om hur du på bästa sätt bör sköta om just din hud. Vi går igenom vanliga problem, produkter och du får individuell handledning. Kursen passar alla åldrar, inga förkunskaper behövs och kursen anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. 831404 NÄSSLANS DAG f.d. Komossa skola tors. 17.30–21.30 30.4.2020 Ida Holmström • 25 € En av våra vanligaste ogräs är brännässla. Istället för att försöka utrota den, använd den. De flesta vet att den kan ätas och drickas som te. Men nässlan kan även användas i naturkosmetik. Kom med och lär dig använda nässlan i en välgörande salva, en kallrörd tvål och ett milt örtschampo. Materialkostnader tillkommer, som betalas i samband med kursen. Alla går hem med nya idéer på hur brännässlan kan tas till vara. Hem får ni även en egen örtschampo, en nässeltvål och en salva.

f.d Komossa skola tors.17.30–21.30 7.5.2020 Ida Holmström • 25 € Många av våra finska vilda växter innehåller mycket nyttigheter, mera än vad många anat. Deras rötter tränger sig kanske djupt ner eller tar upp näringsämnen och mineraler på ett effektivt sätt, men det är mera än så. Växternas läkande effekt har varit känt i långa tider, och de kan även hjälpa oss på många sätt ännu. Vi börjar med en föreläsning på de vanligaste ca 20 vilda örterna och hur de kan användas och tas tillvara och sparas. Vi går sedan ut för att se vilka örter vi hittar. Beroende på årstid så tar vi tillvara olika växter för att koka te, laga örtolja och vårdande salva. Materialkostnader tillkommer, som betalas i samband med kursen.

S KÖ N H E T S VÅ R D

SKÖNHETSVÅRD


NATUR SKOG OCH MARK

N AT U R

719808 SINNENAS STIG Tottesunds herrgård lör. 13–15 25.4.2020 • 3 lekt. Ida Holmström • 13 € Många undersökningar framhåller att vistelser i naturen har otaligt många positiva hälsoeffekter, vi mår bra av att vistas i naturen lär oss att varva ner. Under sinnenas stig går vi en promenad i vacker natur, inte för att motionera och vara effektiva utan för att ta det lugnt och varva ner. Vi stannar upp, tar medvetna pauser och gör olika övningar för att väcka våra sinnen och känna att vi är här och nu. Alla går hem med ett lugnare sinne och ett nytt sätt att se och använda vår natur. 719822 EFTERMIDDAGSVANDRING I VASSORSKOGEN lör. 15–17 23.5.2020 • 3 lekt. Aurelia Mäkynen • 13 € Kom med på en liten vandring längs stigar i Vassorskogen. Utöver frisk luft, motion och gemenskap kan du som extra bonus få lära dig något nytt om den vårsköna naturen. Vi träffas vid Uf-lokalen i Vassor. Ta med egen matsäck.

719824 FÅGLAR I VÅR NÄROMGIVNING Tegengrenskolan tis. 18–21 7.4–19.5.2020 Tomas Klemets • 16 lekt. • 28 € Bli duktig på att känna igen fåglarna i din näromgivning! Vi samlas första gången vid Tegengrenskolan och planerar resten av kursdagarna. Är våren tidig far vi på exkursion redan första kurskvällen, i annat fall börjar vi inomhus. De övriga gångerna gör vi exkursioner. Du behöver ha med kikare, tubkikare, om du har och lämpliga kläder samt egen matsäck. Kursdatum: 7.4, 21.4, 5.5 och 19.5. 718906 JÄGAREXAMEN Tegengrenskolan ons. 18–21 18.3–22.4.2020 • 20 lekt. Erik Lindgård • 30 € Förberedande kurs för dig som siktar på att avlägga jägarexamen. Kursen lämpar sig för alla åldrar. Två tillfällen att avlägga examen ordnas i samband med kursen. Kostnad 20 €/examenstillfälle. Möjlighet att köpa Jägarens handbok av kursledaren.


KAJAKKURSER 719826 NYBÖRJARKURS I HAVSKAJAK Norrfjärden lör. 9–14 • 7 lekt. • 60 € lör. 14–17 • 4 lekt • 30 € 27.6.2020 Aurelia Mäkynen kl 9–14 teknikkurs, max 8 personer, lunchpaus inräknat kl 14–17 gemensam tur där även andra är välkomna med, max 10 pers (i sådana fall två med egen kajak) Nybörjarkurs är för sådana som aldrig har paddlat, men även för sådana som paddlar nu som då, men vill lära sig mer om teknik och utrustning. Vi börjar från grunderna så om man redan är trygg i kajak och i havsmiljö så passar fortsättningskursen bättre. Vi kommer alla att bli blöta och simma (räddningsövningar), så det är viktigt att ta med sig (till och med två omgångar) ombyte och varm dricka.” Egen matsäck, snacks och värmeplagg. Träff vid hamnen Gronässkatan.

719828 FORTSÄTTNINGSKURS I HAVSKAJAK Norrfjärden sön. 9–14 • 7 lekt 28.6.2020. Aurelia Mäkynen • 60 € kl 9–14 teknikkurs, max 8 pers, lunchpaus inräknat Fortsättningskursen är för sådana som redan har paddlat en hel del, men kanske aldrig fått handledning, eller är annors intresserade av att lära sig mer eller bara vill hitta paddelsällskap och tips för egna turer. Vi kommer alla att bli blöta och simma (räddningsövningar), så det är viktigt att ta med sig (till och med två omgångar) ombyte och varm dricka. Egen matsäck, snacks och värmeplagg. Träff vid hamnen Gronässkatan.

N AT U R 33


ALLMÄNNA ÄMNEN NAVIGATION II

ALLMÄNNA ÄMNEN

510202 KUSTNAVIGATION Campus Norrvalla tis. 18.30–21 • 36 h 14.1.–7.4.2019 Ole Audas • 51 € På kursen behandlas navigering i yttre skärgården, avdrift och ström, tidvatten och väderkurs för båtförare. Efter kursen kan man avlägga Finlands Navigationsförbunds examen i Kustnavigation. Beställning av material första kurskvällen. Förhandskunskap: Navigation 1, skärgårdsnavigation.

130104 SLÄKTFORSKNING MED TORBJÖRN Campus Norrvalla fre 18.30–21, lö 10–14.30 • 8 lekt. 6–7.3.2019 Torbjörn Nikus • 22 € Släktforska på nätet och lär dig om din släkts ursprung och rötter. Få praktiska tips på hur man avgränsar eller utvidgar forskningen. Ta med egen dator om du har.

510204 KUSTCERTIFIKAT Oravais förvaltningshus lör.–sön. 10–16 • 16 lekt. 16–17.5.2020 Ole Audas • 28 € Certifikatet som krävs av en radiooperatör ombord på en fritidsbåt som är utrustad med en maritim VHF-radiotelefon kallas kusttrafikcertifikat SRC. Kursen behandlar: Det maritima VHF-systemet samt det digitala selektivanropssystemet. Nöd. il- och varningstrafiken. Användning av kanalerna, m.m. samt kortfattad behandling av några andra radiosystem som ingår i GMDSS-nödsystemet. Efter kursen ges tillfälle att avlägga examen. Examensdatum meddelas på kursen. Avgifter för examen och certifikat tillkommer.

34

JOHAN STRAND


MILLOIN JA MITEN ILMOITTAUDUN?

opistoon, puh. 06-382 1673. Perumista ei saa tehdä opettajan kautta tai sähköpostitse.

Kurssi-ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 9.00 ympäri vuorokauden osoitteessa kursanmalan tai puhelimitse 06-382 1673 (7.1. lähtien arkisin klo 9–14). Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähköpostitse. Jos olit mukana jo syksyllä sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan kevätkaudelle. Opiston musiikin yksilöopetuksen kursseille ilmoittaudutaan numeroon 06-382 1675. Kurssipaikan takaamiseksi ja kurssin toteutumiseksi ilmoittautua tulee hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Useimmilla kursseilla alin osallistujamäärä on seitsemän henkeä, mutta poikkeuksia voi esiintyä.

VOIKO KURSSEISSA TAI LUENNOISSA TAPAHTUA MUUTOKSIA?

MITEN PERUN OSALLISTUMISENI? Kaikille kursseille on sitova ilmoittautuminen. Jos sinun on pakko perua osallistumisesi, voit tehdä sen maksutta viimeistään neljä (4) päivää ennen kurssin alkua. Tätä myöhäisemmästä perumisesta osallistujalta peritään 15 euron peruutusmaksu. Jos perut osallistumisesi kurssin alkamisen jälkeen, veloitetaan sinulta koko kurssimaksu. Jos jokin vamma tai sairaus estää osallistumisesi, on sinun esitettävä lääkärintodistus. Tässä tapauksessa ei veloiteta lainkaan maksua. Osallistumisesi voit perua yksinkertaisimmin internetissä netti-ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi rekisteröintikoodilla tai soittamalla

Kansalaisopisto pidättää oikeuden tehdä muutoksia kursseihin. Muutoksista ilmoitetaan osallistujille tekstiviestillä. Kurssin alkamisesta ei lähetetä muistutustekstiviestejä, vaan kurssi alkaa sille merkittynä ajankohtana. Kansalaisopisto ilmoittaa aina, jos kurssin tiedot muuttuvat tai jos saat kurssilta peruutuspaikan. Jos opettaja tai luennoitsija sairastuu, kansalaisopisto yrittää mahdollisuuksien mukaan hankkia sijaisen. Jos tämä ei onnistu, kurssilaisille ilmoitetaan asiasta tekstiviestillä. Kansalaisopisto ei takaa, että peruttu kurssikerta korvataan.

VOINKO KOKEILLA KURSSIA? Pääsääntöisesti et. Poikkeuksia ovat aihealueet, joissa on eritasoisia kursseja, kuten kielissä. Näille kursseille voi kansalaisopiston kielenopettajan kanssa sopimalla osallistua kerran oman taitotason määrittämistä varten. Jos kurssin vaatimustaso ei ole sopiva, voi osallistumisen perua ensimmäisen kurssikerran jälkeen.

MILLOIN KURSSIMAKSUT LASKUTETAAN? Kurssimaksut peritään kurssin alettua riippumatta siitä, koska sinä aloitat kurssin. Veloitettuja kurssimaksuja ei makseta takaisin. Joillakin kursseilla

35

JOHAN STRAND

YLEISTIETOA


saattaa olla lisäksi aineistokuluja, jotka ilmenevät kurssikuvauksesta. Laissa vapaasta sivistystyöstä todetaan, että kurssimaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

OLENKO VAKUUTETTU KURSSIKERTOJEN AIKANA? Ei, järjestäjällä ei ole vakuutusta kansalaisopiston opiskelijoita varten. Siksi suosittelemme, että liikunta- ja käsityökursseille osallistuvilla on oma voimassa oleva vakuutus mahdollisten vammojen ja tapaturmien varalta. Osallistuminen tapahtuu aina omalla riskillä.

OTETAANKO KURSSEILLA KUVIA? Kyllä, kansalaisopisto dokumentoi toimintaansa ottamalla valokuvia kurssitapaamisilla, luennoilla ja muissa tapahtumissa. Kuvia voidaan käyttää markkinointiin kurssiohjelmassa, sosiaalisessa mediassa tai opiston kotisivulla. Kunkin kurssin opettaja informoi aina täysi-ikäisiä henkilöitä mahdollisesta valokuvaamisesta ja kurssilaiset voivat toivoa, että heidät jätetään kuvista pois. Alaikäisten kurssilaisten kohdalla valokuvaamiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Tällöin osallistujille jaetaan allekirjoitettava lomake hyvissä ajoin.

VOINKO SAADA KURSSITODISTUKSEN? Kyllä, voit pyytää toimistosta kurssitodistuksen, jos olet osallistunut kurssille vähintään 75-prosenttisesti ja maksanut kurssimaksun. Todistus on maksuton meneillään olevien lukuvuosi- ja lukukausikurssien kohdalla. Aiempien lukuvuosien todistuksista veloitetaan 5 euron maksu.

JÄRJESTÄTTEKÖ TILAUSKOULUTUSTA? Kyllä järjestämme. Kunnat, yritykset, organisaatiot, yhdistykset ja muut kiinnostuneet voivat tilata kansalaisopistolta koulutusta tai jatkokoulutusta. Lisätietoja ja tarjouksia voit tiedustella toimistosta.

36

VOINKO MAKSAA SMARTUM- JA TYKY-SETELEILLÄ? Kyllä voit. Siinä tapauksessa kerro ilmoittautumisesi yhteydessä, että aiot käyttää kuntoseteleitä ja toimita opistoon nimelläsi ja kurssin numerolla varustetut ja allekirjoitetut setelit heti kurssin alettua. Jos maksat sähköisillä etuseteleillä, maksu on suoritettava kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Jos käytät Tyky-onlinea, on sinun maksun yhteydessä otettava yhteyttä toimistoon. Smartum-saldoa käyttäessäsi maksukuitti on toimitettava opistoon niin pian kuin mahdollista. Jo veloitettua kurssia ei hyvitetä etuseteleitä vastaan.

OLEN TYÖNHAKIJA. SAANKO KURSSEISTA ALENNUSTA? Työnhakijat voivat anoa alennettua kurssimaksua. Alennusta kurssimaksuista anotaan kansalaisopiston toimistolta.

OLEN VÖYRIN KUNNAN TYÖNTEKIJÄ. VOINKO SAADA MITÄÄN ETUJA? Kyllä. Opiston tanssi- ja liikuntakursseilta saa TYKY-edun. Työntekijät voivat myös osallistua FinTandemiin, joka on jatkokoulutusta toisessa kotimaisessa kielessä. Tiedustele kriteereitä esimieheltäsi. Ilmoita toimistoon, että olet Vöyrin kunnan työntekijä.

MITEN VOIN ANTAA PALAUTETTA KURSSEISTANNE? Voit antaa palautetta kursseista suoraan kunkin kurssin opettajalle. Muussa tapauksessa voit ottaa yhteyttä opiston henkilöstöön puhelimitse (06-382 1673) tai sähköpostitse.


MUSIIKKI

MUSIIKKI Pianonsoiton opetusta pidemmälle ehtineille oppilaille. Opetuksessa käytetään ”Pianogehör 2” -kirjaa tai muuta vastaavaa kirjaa. Mahdollisuus vapaaseen säestämiseen ja tietyissä määrin ohjelmiston muodostamiseen oppilaan omien toiveiden pohjalta.

100142 VIULU Centrumskolan ti. 16–20.25 7.1.–14.4.2020 • 14 krt Johanna Lönngren • 56 €

100122 PIANO Koskeby ma. 16–18.10 13.1.–4.5.2020 • 14 krt Tom Packalén •56 €

Viulunsoiton tekniikkaa, jonka lähtökohtana on kansanmusiikki ja osittain klassinen musiikki. Ohjelmistoon on mahdollista vaikuttaa omilla toivomuksilla. Kaikilla oppilailla on 25 minuutin opetusaika, jonka ensimmäisinä viitenä minuuttina viritetään ja huolletaan soitin.

100124 PIANO Karvsor skola to. 16–20 9.1-–23.4.2020 • 14 krt Tom Packalén • 56 € 100126 PIANO Centrumskolan musiksal to. 16–20 9.1-–23.4.2020 • 14 krt Tom Packalén • 56 € Petterinmäen koulu ti 15–17.40 14.1.–21.4.2020 • 14 krt Anne Nurmi • 56 € Pianon-, viulun- tai kantelensoiton opetusta aloittaville ja aiemmin soittaneille lapsille ja aikuisille. Lähtökohtana soittamisen ilo. Mahdollista opiskella omien toiveiden tai musiikkioppilaitosten opetussuunnitelman mukaan. Kyselyt ja ilmoittautuminen puh 06-382 1675.

100302 VÖYRIN PELIMANNIT Bio Astra ti. 18.30–20 7.1.–7.4.2020 • 26 oppit. Stefan Skata • 42 € Sinulle, joka olet kiinnostunut kepeästä viihdemusiikista ja haluat soittaa ryhmässä. Soitamme kansan-, tanssi- ja populäärimusiikkia, myös omaa aineistoa. Tämän lukuvuoden aikana käytämme myös enemmän aikaa sävelkorvan harjoittamiseen, yhteissoiton harjoittelemiseen sekä kevyen viihdemusiikin eri lajeihin ohjelmistonvalintojen selvittämiseksi. Orkesterin soittimia ovat harmonikka, viulu, klarinetti, sähköbasso, sähkökitara ja rummut. Tarvitset perustaitoja instrumentissasi ja nuotinlukutaitoa. Lukuvuoden tavoitteena on esiintyä yhdessä soittavana ja hyvin harjoitelleena orkesterina parissa konserttitilaisuudessa.

VÖRÅ MEDBORGARINSTITUT

37


MUSIIKKI

100324 OBO BIGBAND Centrumskolan to. 19–21.15 20.1.–27.4.2020 • 39 oppit. Alf Mylläri • 51 € Big band -musiikista pitäville! Opit improvisoimaan, soittamaan rytmikkäästi ja svengaavasti yhdessä muiden muusikkojen kanssa. Orkesterin kokoonpanoon kuuluu trumpetti, pasuuna, saksofoni, kitara, basso ja rummut. Nuotinlukutaitoa ja soittimesi soiton perustaitoja edellytetään. Uusien kurssista kiinnostuneiden muusikkojen on otettava ensin yhteyttä musiikinopettajaan.

38


TAITEEN PERUSOPETUS

KUDONTA

Astu taiteen taianomaiseen maailmaan. Tavoitteenamme on antaa oppilaiden kehittää taiteellisuuttaan niin taiteellisten tekniikoiden kuin taitojenkin kautta mutta ennen kaikkea luovuuden ja luomisen ilon kautta. Piirrämme, maalaamme, rakennamme ja opimme taiteen eri ilmaisumuodoista. Opetus on tavoitteellista ja tarkoituksena on kehittyä tasolta toiselle. Opetuksen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Opetusta sääntelee laki taiteen perusopetuksesta, asetus taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Yli 7-vuotiaat lapset ovat tervetulleita etsiskelemään kykyjään ja taitojaan. Materiaalikulut sisältyvät kurssimaksuun.

Tule kutomaan kanssamme: kutominen on ilahduttavaa, kiinnostavaa ja haastavaa. Kudomme kaikkea räsymatoista ja kuviomatoista huopiin, kaitaliinoihin, pyyheliinoihin, pyhäpöytäliinoihin, laukkuihin ja tyynynpäällisiin. Suunnittelemme ja pystytämme kangaspuut yhdessä, ja opit vähitellen eri työvaiheisiin osallistumalla. Kurssiin sisältyy myös kutomisen teoriaa, kuten materiaalin riittävyyden laskemista sekä opetusta välineistä, väreistä ja muodoista. Voit kutoa myös kurssiajan ulkopuolella. Sekä aloittelijat että kokeneemmat kutojat ovat tervetulleita. Kurssilla on materiaalikuluja.

111502 KUVATAIDE LAPSILLE Tegengrenskolan ma. 17–18.30 13.1.–11.5.2020 • 32 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 79 € 111504 KUVATAIDE LAPSILLE Oravaisten hallintotalo ke. 17–18.30 8.1.–29.4.2020 • 32 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 79 €

111604 KUDONTA Karlsborg ma. 13.15–16.15 13.1.–20.4.2020 • 48 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 61 € 111606 KUDONTA Årvasgården to. 13.15–16.15 9.1.–16.4.2020 • 48 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 61 € 111608 KUDONTA Tottesunds Marthastuga to. 18–20.30 9.1.–16.4.2020 • 43 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 59 €

K Ä S I T YÖ

KÄSITYÖ


K Ä S I T YÖ

TEKSTIILI JA KUDONTA Liity joukkoomme: kutominen ja käsitöiden tekeminen on ilahduttavaa, kiinnostavaa ja haastavaa. Kudomme erilaisia sisustustekstiilejä vaihdellen aina yksinkertaisemmista tekniikoista monimutkaisempiin tekniikkoihin. Suunnittelemme ja pystytämme kangaspuut yhdessä, ja opit vähitellen eri työvaiheisiin osallistumalla. Lisäksi kudomme nauhoja ja kudomme puikoilla sekä virkkaamme jne. Kurssilla on materiaalikuluja. 111610 TEKSTIILI JA KUDONTA Tuckor byagård ti. 18–20.45 7.1.–7.4.2020 • 43 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 62 € 111612 TEKSTIILI JA KUDONTA Holmström, Agnisbäck ti. 13.30–16.15 7.1.–7.4.2020 • 43 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 62 €

MUUT TAIDE- JA KÄSITYÖKURSSIT 111702 LUOVAT KÄDET Petterinmäen koulu ke. 12–15.15 • Joka toinen viikko 8.1.–1.4.2020 • 28 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 39 € Tule mukaan luovaan tiimiimme. Kokeilemme erilaisia perinteisiä ja uudempia käsityötekniikoita. Saat myös vinkkejä ja ideoita neulomiseen ja virkkaukseen. Tapaamme joka toinen viikko ja kurssin alussa suunnitellaan ohjelma yhdessä. Materiaalimaksu.

111710 MAKRAMEE Oravais förvaltningshus la. 9.15–12 1.2.–15.2.2020 • 10 oppit. Jeanette Rönnqvist-Aro • 16 € Makramee on jälleen muodissa! Tällä kurssilla opit solmimaan erilaisia makrameesolmuja. Solmimme amppeleita, rannekkeita, laukkuja, verhoja ja seinävaatteita. Ota mukaan materiaaleja ensimmäiselle kurssikerralle 1.2. Silloin suunnittelemme ja laskemme materiaalien riittävyyden. 111302 MAALAUSKURSSI Karvsor skola ma. 18–21.15 •Joka toinen viikko 20.1.– 30.3.2020 • 24 oppit. Gurli Rönnqvist • 33 € Maalaat erilaisilla tekniikoilla, esim. öljy-, akryylitai akvarelliväreillä. Vaihtoehtoisesti myös hiilellä tai lyijykynällä. Henkilökohtainen ohjaus. Sekä aloittelijoille että edistyneemmille. Ota mukaan pensselit, värit ja maalauskangas tai materiaali, jonka päälle haluat maalata. 112502 HELMITYÖ Petterinmäen koulu la. 10–14 18.1.–1.2.2019 • 10 oppit. Elena Varismäki • 16 € Tutustumme helmitöiden maailmaan. Teemme uniikkikoruja ja koristeita. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin harrastaneille. Opettajalta voi ostaa materiaalia. Saat ottaa mukaan myös omat tarvikkeet kuin helmiä. 112608 HUONEKALUJEN VERHOILU ent. Komossa skola ti. 18–21 21.1.–31.3.2020 • 40 oppit. Tarja Keski-Saari Virta • 55 € Tahdotko kunnostaa sinulle tärkeän vanhan huonekalun? Opit kunnostamaan kangastuoleja perinteisellä ja tyylinmukaisella tavalla oikeilla materiaaleilla. Kunnostamme vanhan toppauksen tai teemme uuden toppauksen, ompelemme kulmat ja vaihdamme kankaan. Tee ainutlaatuisia huonekaluja, jotka ovat juuri sen näköisiä kuin sinä haluat. Ompelulankojen ja muiden työvälineiden käytöstä maksetaan 10 euron maksu suoraan kurssinvetäjälle


112610 PUUTYÖT JA KORISTEVEISTO Tegengrenskolan la. 10–15 • Joka toinen viikko 11.1.–4.4.2020 • 42 oppit. Jani Lahtinen • 56 € Valmistetaan koriste-ja käyttöesineitä, sekä muita puutöitä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Mukaan puutavarat, liima ja veistoraudat.

K Ä S I T YÖ


KIELET

KIELET Kurssiin sisältyvät kaikki kielivalmiudet, kuten lukeminen, puhuminen, kuunteleminen ja kirjoittaminen. Kotitehtäviä. Työskentelet yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Jatkokurssit aloitetaan kertaamisella.

KIELIKURSSIEN TAITOTASOT Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon taitotasoja peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1–C2. Yleisen kielitutkinnon taitotasot määritellään asteikolla 1–6. Perustaso 1–2  Keskitaso 3–4  Ylin taso 5–6  

FINTANDEM Harjoittele ruotsia, suomea tai jotakin muuta kieltä sitä äidinkielenään puhuvan keskustelukumppanin avulla. Vastalahjana sinä opetat omaa äidinkieltäsi parillesi. Lukuvuoden aikana on viisi yhteistapaamista Vaasan  Arbiksella. Muuten työskentely on itsenäistä. Ilmoittautuminen lukuvuoden ajan osoitteessa  www.fintandem.fi. Kurssimaksu: 25 € (maksetaan kun sinulle on löytynyt pari). Kevään yhteiset  tapaamiset ovat 5.3 ja 7.5 (torstaisin klo 17–18.30). Vöyrin kunnan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua FinTandemiin kielikoulutuksena toisessa kotimaisessa kielessä, lisätietoa kieltenopettajalta. Yhteystiedot: FM Marika Boström tfn (06) 325 3506 / marika.bostrom@edu.vaasa.fi Lisätietoa kieltenopettajalta Maria Kullbäck.

Perustason kielenkäyttäjä A1–A2 Itsenäinen kielenkäyttäjä B1–B2  Taitava kielenkäyttäjä C1–C2  Lisätietoja opiston kotisivuilta. 

YLEINEN KIELITUTKINTO Vaasa Arbis järjestää tutkintoja perus- ja keskitasolla ruotsin, suomen, englannin, saksan, ranskan, venäjän, italian ja espanjan kielessä. Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytetään vähintään keskitason kielitaitoa.  Perustason tutkintomaksu on 100  € ja  keskitason 123 €. Ilmoittautumiset kevään testeihin helmikuussa: 14.3. englanti, 28.3. suomi ja 4.4. ruotsi. Lisätietoa kieltenopettajalta Maria Kullbäck. 


RUOTSIA 120202 RUOTSIA 1 / SWEDISH 1 Oravaisten hallintotalo ma. 17.30–19 13.1.–27.4.2020 • 28 oppit. Maria Kullbäck • 42 € Sinulle, joka haluat oppia ruotsin perusteet. Keskitymme sanastoon, arkikieleen ja kieliopin perusteisiin sekä suomalaisen yhteiskunnan kulttuuriin ja perinteisiin. Kurssikirja: Vi ses! Taso: 1. For you who want to learn basic Swedish. Focus on vocabulary, everyday settings and elementary grammar as well as Finno-Swedish customs and culture. Coursebook: Vi ses! Level: 1.

Sinulle, joka haluat kertaa perusvalmiuksia ja vahvistaa kielioppia ja uutta sanastoa erilaisilla suullisilla harjoituksilla.Opettaja jakaa kurssiaineiston ja se sisältyy kurssimaksuun. Taso: 1–2. For you who want to revise basic Swedish through different oral and written exercises. Handouts are given by the teacher and included in the course fee. Level: 1–2.

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut aiemmin hieman ruotsin kieltä mutta haluat nyt aktivoida taitosi ja uskaltaa alkaa puhua ruotsia. Kertaamme ruotsin perusrakenteita, ääntämistä ja arkipäivän sanastoa. Saat harjoitella ruotsin kielen suullisia taitojasi ja viestintää arkipäivän tilanteissa. Opettaja jakaa kurssiaineiston ja se sisältyy kurssimaksuun. Taso: 2. 120901 KIELIAKUUTTI Vöyrin pääkirjasto to. 16–21 12.9.–5.12.2019 • 45 min / kerta Maria Kullbäck • 15 € / kerta Saat henkilökohtaista ohjausta ja harjoitusta ruotsin, englannin tai saksan käyttämiseen kirjallisesti ja suullisesti. Saksan kielen opettaja on Birgit Müller-Sigfrids. Kurssin sisältö sopeutetaan toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. Ajat sopimuksella, viimeistään viikko ennen, opettajan kanssa, puh. 050-913 5147.

43

KIELET

120209 RUOTSIA 2 / SWEDISH 2 Oravaisten hallintotalo ma. 19.15–20.45 13.1.–27.4.2020 • 28 oppit. Maria Kullbäck • 42 €

1120206 PUHU RUOTSIA Karvsor skola ti. 19–20.45 7.1.–14.4.2020 • 33 oppit. Maria Kullbäck • 47 €


TA N S S I

TANSSI 113104 TANSSIKURSSI Årvasgården ke. 18–20 8.1.–8.4.2020 • 34 oppit Jarmo Leppäkari • 48 €

113006 KANSAINVÄLINEN SENIORITANSSI Tegengrenskolan to 17.30–19 5.3.–26.3.2020 • 8 oppit. Gun Svenlin • 16 €

Tarkoitettu juuri sinulle joka et ole osallistunut tanssikurssille aikaisemmin, tai olet osallistunut ehkä jollekin satunnaiselle tanssikurssille! Tällä kurssilla saat mahdollisuuden oppia monipuoliset perustiedot ja -taidot tansseissa joista sinulle on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen, kuten Bugg, Foxtrot ja Fusku.

Tule kokeilemaan senioritanssia! Se on liikuntamuoto sinulle, joka pidät liikkumisesta musiikin tahtiin. Tanssimme mm. valssia, jenkkaa, humppaa, twosteppiä, rumbaa ja cha-chata. Et tarvitse paria, sillä tanssimme kaikki yhdessä. Senioritanssi harjoittaa tasapainoa, koordinaatiota ja muistia. Ota sisäkengät ja vesipullo mukaan. Kevätlukukausi päättyy senioritanssijoiden kevätjuhlaan Munsalagårdenissa.

113106 TANSSIKURSSI Årvasgården ke. 19–21.15 8.1.–8.4.2020 • 34 oppit. Jarmo Leppäkari • 48 € Tarkoitettu sinulle joka olet osallistunut tanssikursseille jo useamman kuin kolme lukukautta, tai haluat opetella muitakin tansseja kuin alkeiskurssin tanssit (Foxtrot, Bugg, Fusku). Jatkokurssin alussa keskustelemme ryhmän kesken mitä tanssilajeja oppilaat toivovat ja mitkä lajit opettaja päättää ottaa kurssille mukaan. Aikaisempina vuosina olemme tanssineet hyvinkin laajan kirjon erilaisia tanssilajeja, kuitenkin kaikki sellaisia joita on mahdollista tanssia suomessa tanssilavoilla

44


LIIKUNTA JUMPPA 830404 ÄIJÄJUMPPA Campus Norrvalla ke. 18.30–19.30 8.1.–8.4.2020 • 17 oppit Jukka Lahtinen • 28 €

830402 MIESTEN JUMPPA Campus Norrvalla ti. 17.30–18.30 7.1.–7.4.2020 • 17 oppit Jukka Lahtinen • 28 € Ylläpidä ja kehitä peruskuntoa, lihaskuntoa, motorisia taitoja, koordinaatiota (tasapainoa) ja liikkuvuutta. Antaa myös mahdollisuuden sosiaalisen kanssakäymiseen huumorimielellä. Jumppavarusteet ja hurtti-huumori mukaan. Kurssi sopii kaikenikäisille ja -tasoisille liikunnasta kiinnostuneille

Kurssi sinulle, joka haluat päästä kuntoilun vauhtiin vuosia jatkuneen toimettomuuden jälkeen, vaatekoosta riippumatta. Oletpa sitten jähmeä, kankea tai yliliikkuva. Tärkeintä on kiinnostus oman kropan huoltamiseen, jotta jaksat arkielämässä. Miehille ja naisille, nuorille ja vanhoille. Tervetuloa mukaan! 830430 NAISTEN BODYTREENIT Petterinmäen koulu ti 19–20 7.1.–7.4.2020 • 17 oppit Elisa Heimonen • 28 € Monipuolinen lihaskuntotunti, jossa tehdään moukkaavia harjoitteita koko keholle, venyttelyitä unohtamatta. Tunnilla huomioidaan turvallinen suoritustekniikka kuntotasosta riippumatta. Sopii kaikenkuntoisille naisille.

45

L I I K U N TA

Parannamme kuntoamme piiriharjoituksilla ja pelaamalla mm. palloilupelejä. Ota mukaan oma sählymaila ja vaaleapohjaiset kengät.

830424 PÄÄSE VAUHTIIN! Karvsor skola ma. 17.30–18 13.1.–20.4.2020 • 17 oppit Victoria Thors ja Gun Svenlin • 28 €


VOIMAHARJOITTELU 830502 TAISTON VOIMAHARJOITTELU Årvasgården ma. 19–20.30 13.1.–17.4.2020 • 26 oppit Taisto Hämäläinen • 40 € Voimaharjotittelua kaikille perinteisin menetelmin. Vapailla painoilla ja kuntosalilaitteilla. Liikuvuuden edistämiseksi venyttelyä. 830504 TAISTON VOIMAHARJOITTELU Årvasgården to. 19–20.30 16.1.–10.4.2020 • 26 oppit Taisto Hämäläinen • 40 € Voimaharjotittelua naisille perinteisin menetelmin. Vapailla painoilla ja kuntosalilaitteilla. Liikuvuuden edistämiseksi venyttelyä.

L I I K U N TA

KAMPPAILULAJI 830602 KICKBOXING YLI 15 V, PERUS Gym365 ke. 16.30–17.30 4.3.–27.5.2020 • 17 oppit Jarkko Jussila • 35 € Kurssilla harjoittelet monipuolisesti potkunyrkkeilyn perusteita ja tekniikoita, kuten potkuja, lyöntejä, liikkumista, väistöjä ja torjuntoja sekä tehdään runsaasti erilaisia fysiikkaharjoitteita. Sopii tehokkuutensa vuoksi erinomaisesti niin miehille kuin naisillekin. Varuste-/välinevuokra 10€ kerätään kauden alussa ja maksetaan ohjaajalle. Gym365 ke 17.30–18.30 4.3.–27.5.2020 • 17 oppit Jarkko Jussila • 35 € Juniorikurssilla harjoittelet leikin varjolla potkunyrkkeilyn perusteita ja tekniikoita, kuten potkuja, lyöntejä, liikkumista, väistöjä ja torjuntoja sekä tehdään runsaasti erilaisia fysiikkaharjoitteita. Treenit sopivat hyvin sekä tytöille että pojille. Varuste-/välinevuokra 10€ kerätään kauden alussa ja maksetaan ohjaajalle

46

Gym365 ke 18.30–19.30 4.3.–27.5.2020 • 17 oppit Jarkko Jussila • 35 € Juniorikurssilla harjoittelet leikin varjolla potkunyrkkeilyn perusteita ja tekniikoita, kuten potkuja, lyöntejä, liikkumista, väistöjä ja torjuntoja sekä tehdään runsaasti erilaisia fysiikkaharjoitteita. Treenit sopivat hyvin sekä tytöille että pojille. Varuste-/välinevuokra 10€ kerätään kauden alussa ja maksetaan ohjaajalle Gym365 ke. 19.30–20.30 4.3.–27.5.2020 • 17 oppit Jarkko Jussila • 35 € Juniorikurssilla harjoittelet leikin varjolla potkunyrkkeilyn perusteita ja tekniikoita, kuten potkuja, lyöntejä, liikkumista, väistöjä ja torjuntoja sekä tehdään runsaasti erilaisia fysiikkaharjoitteita. Treenit sopivat hyvin sekä tytöille että pojille. Varuste-/välinevuokra 10€ kerätään kauden alussa ja maksetaan ohjaajalle. 830608 KICKBOXING YLI 15 V, JATKO Gym365 ke. 20.30–21.30 4.3.–27.5.2020 • 17 oppit Jarkko Jussila • 35 € Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti potkunyrkkeilyn edistyneempää ja haastavampaa tekniikkaa, enemmän liikkuvia pariharjoitteita sekä tehdään runsaasti erilaisia fysiikkaharjoitteita. Kuntoilumuoto sopii tehokkuutensa vuoksi erinomaisesti niin miehille kuin naisillekin. Varuste-/välinevuokra 10€ kerätään kauden alussa ja maksetaan ohjaajalle. 830702 JOOGA Rökiö skola ti. 18.30–20 14.1.–14.4.2020 • 26 oppit Ralf Blom • 39 € Jooga on itsehoito- ja itsekasvatusmenetelmä, jonka perusteena ovat keskittyneesti suoritettavat harjoitukset, tietoinen rentoutuminen, luonnollinen hengitys ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Kurssille voivat osallistua sekä aloittelijat että jo aiemmin jooganneet. Harjoitus perustuu Suomen Joogaliiton perinteisiin. Ota mukaan oma makuualusta ja lämpimät vaatteet.


830802 SALIBANDY Campus Norrvalla ke. 20–21.30 8.1.–8.4.2020 • 26 oppit Tomas Holm • 39 €

831030 JUMPPA TUOLI TUELLA Röda byns samlingslokal ma. 12.45–13.45 3.2.–15.6.2020 • 24 oppit. Gun Svenlin • 36 €

Tule mukaan pelaamaan salibandya ja kasvattamaan kuntoasi! Ota mukaan oma sählymaila ja vaaleapohjaiset kengät.

Jumppaa tuolin kanssa. Harjoitamme tasapainoa, voimaa ja liikkuvuutta välineillä tai ilman. Aina mukavan musiikin tahtiin.  

830804 LENTOPALLO Campus Norrvalla ti. 20–21.30 14.1.–14.4.2020 • 26 oppit Joakim Mannil • 39 €

SENIORIKUNTOSALI

Hauska mutta samalla haastava palloilupeli joka sopii sekä naisille että miehille! Kurssin aikana harjoittelemme perustekniikan sekä pelisilmän tekniikkaharjoituksien ja pelin kautta. Vaaleanpohjaiset kengät mukaan. 

LASTEN LIIKUNTA

6 vuotiasta alkaen. Menetelmä jonka tarkoitus on treenata kehoa niin että se voi nopeasti päästä esteiden ohi ilman apuvälineitä sekä taito siirtyä A:sta B:hen niin nopeasti, tehokkaasti kuin mahdollista. Kurssi pidetään Drop-in menetelmänä mikä tarkoittaa ett ilta on jaettu kolmeen tasoon ja osallistuja tulee, illan aikana, mukaan osallistumaan (n. 60 min/ilta) omalla tasolla. Osallistujan aloitus-taso päätetään opettajan kanssa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla kaikki osallistujat kokoontuvat klo 18. Mukaan treenivaatteet, vaaleapohjaiset kengät sekä juomapullo

831010 SENIORIKUNTOSALI Oravaisten terveysasema ti. 12–13 7.1.–7.4.2020 • 17 oppit. Greta Bertils ja Gun Svenlin • 28 € 831012 SENIORIKUNTOSALI Oravaisten terveysasema ti. 16.45–17.45 7.1.–7.4.2020 • 17 oppit. Greta Bertils ja Gun Svenlin • 28 €

L I I K U N TA

831202 PARKOUR Tegengrenskolan ma. 18–21 13.1–6.4.2020 • 12 krt. Rocha Rui och Barry Hassan • 50 €

Et ole ikinä liian vanha kuntoharjoitteluun! Harjoittele voimaasi ja tasapainoasi ohjatun kuntopiiriharjoittelun avulla.

831016 SENIORIKUNTOSALI Oravaisten terveysasema ke. 11.30–12.30 8.1–8.4.2020 • 17 oppit. Greta Bertils ja Gun Svenlin • 28 € 831014 SENIORIKUNTOSALI Oravaisten terveysasema to. 12–13 9.1.–9.4.2020 • 17 oppit. Greta Bertils ja Gun Svenlin • 28 €

SENIORILIIKUNTA 831008 SITKEÄT UKOT Vöyrin hiihtokeskus ti. 10–11.30 7.1.–7.4.2020 • 26 oppit. Jukka Lahtinen • 39 € Kuntoile hyvässä seurassa. Paranna peruskuntoasi mm. sauvakävelyllä ja muilla harjoituksilla. Talvella mm.  hiihtoa. Kokoonnumme ensimmäisellä kerralla hiihtomajalle suunnittelemaan jatkoa. Sen jälkeen kävely/sauvakävely. Joistain liikuntamuodoista voi aiheutua lisämaksuja. 

47


LUONTO 719822 ILTAPÄIVÄVAELLUS VASSORIN METSÄSSÄ la. klo 15–17 23.5.2020 Aurelia Mäkynen • 3 krt • 13 €

LU O N TO

Tule mukaan pienelle vaellusretkelle Vassorin metsäpoluille. Raittiin ilman, liikunnan ja yhteisöllisyyden lisäksi pääset oppimaan uutta kauniista luonnostamme. Lähtö Vassorin UF-talon edestä. Omat eväät mukaan. 719826 MERIMELONNAN ALKEISKURSSI Norrfjärden la. 9–14 • 7 krt. • 60 € la. 14–17 • 4 krt. • 30 € 27.6.2020 Aurelia Mäkynen Klo 9–14 tekniikkakurssi, enintään 8 henkilöä, sis. lounastauon. Klo 14–17 yhteinen melontaretki, jolle myös muut ovat tervetulleita, enintään 10 henkilöä (tällöin kaksi omalla kajakilla). Alkeiskurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole ikinä meloneet, sekä myös niille, jotka melovat silloin tällöin ja haluavat oppia lisää tekniikasta ja välineistä. Aloitamme perusteista, joten jos tunnet jo olosi varmaksi kajakissa ja meriympäristössä, sopii jatkokurssi sinulle paremmin. Kurssilla kastutaan ja uidaan (pelastusharjoituksia), joten on tärkeää ottaa mukaan vaihtovaatteet (jopa kaksi kerrastoa) ja lämmintä juotavaa. Omat eväät, välipalat ja lämpövaatteet mukaan. Tapaamme Gronnässkatanin satamassa.

48

719828 MERIMELONNAN JATKOKURSSI Norrfjärden su. 9–14 • 7 krt. • 60 € 28.6.2020 Aurelia Mäkynen Klo 9–14 tekniikkakurssi, enintään 8 henkilöä, sis. lounastauon. Jatkokurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo meloneet jonkin aikaa mutta eivät ole ikinä saaneet ohjausta, sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää tai löytämään melontaseuraa omille retkilleen. Kurssilla kastutaan ja uidaan (pelastusharjoituksia), joten on tärkeää ottaa mukaan vaihtovaatteet (jopa kaksi kerrastoa) ja lämmintä juotavaa. Omat eväät, välipalat ja lämpövaatteet mukaan. Tapaamme Gronnässkatanin satamassa.


V책ren / Kev채t 2020 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

M 30.12.19 6.1.20 13.1.20 20.1.20 27.1.20 3.2.20 10.2.20 17.2.20 24.2.20 2.3.20 9.3.20 16.3.20 23.3.20 30.3.20 6.4.20 13.4.20 20.4.20 27.4.20 4.5.20 11.5.20 18.5.20 25.5.20 1.6.20 8.6.20 15.6.20 23.6.20

T 31.12.19 7.1.20 14.1.20 21.1.20 28.1.20 4.2.20 11.2.20 18.2.20 25.2.20 3.3.20 10.3.20 17.3.20 24.3.20 31.3.20 7.4.20 14.4.20 21.4.20 28.4.20 5.5.20 12.5.20 19.5.20 26.5.20 2.6.20 9.6.20 16.6.20 24.6.20

Lovdag / Lomap채iv채

O/K 1.1.20 8.1.20 15.1.20 22.1.20 29.1.20 5.2.20 12.2.20 19.2.20 26.2.20 4.3.20 11.3.20 18.3.20 25.3.20 1.4.20 8.4.20 15.4.20 22.4.20 29.4.20 6.5.20 13.5.20 20.5.20 27.5.20 3.6.20 10.6.20 17.6.20 25.6.20

T 2.1.20 9.1.20 16.1.20 23.1.20 30.1.20 6.2.20 13.2.20 20.2.20 27.2.20 5.3.20 12.3.20 19.3.20 26.3.20 2.4.20 9.4.20 16.4.20 23.4.20 30.4.20 7.5.20 14.5.20 21.5.20 28.5.20 4.6.20 11.6.20 18.6.20 26.6.20

F/P 3.1.20 10.1.20 17.1.20 24.1.20 31.1.20 7.2.20 14.2.20 21.2.20 28.2.20 6.3.20 13.3.20 20.3.20 27.3.20 3.4.20 10.4.20 17.4.20 24.4.20 1.5.20 8.5.20 15.5.20 22.5.20 29.5.20 5.6.20 12.6.20 19.6.20 27.6.20

L 4.1.20 11.1.20 18.1.20 25.1.20 1.2.20 8.2.20 15.2.20 22.2.20 29.2.20 7.3.20 14.3.20 21.3.20 28.3.20 4.4.20 11.4.20 18.4.20 25.4.20 2.5.20 9.5.20 16.5.20 23.5.20 30.5.20 6.6.20 13.6.20 20.6.20 28.6.20

S 5.1.20 12.1.20 19.1.20 26.1.20 2.2.20 9.2.20 16.2.20 23.2.20 1.3.20 8.3.20 15.3.20 22.3.20 29.3.20 5.4.20 12.4.20 19.4.20 26.4.20 3.5.20 10.5.20 17.5.20 24.5.20 31.5.20 7.6.20 14.6.20 21.6.20 29.6.20


KURSPLATSERNAS ADRESSER / KURSSIPAIKKOJEN OSOITTEET ABC parkering Amigo Andkil mejeri Bio Astra Campus Norrvalla Centrumskolan Furirbostället Gym 365 Gullvivan Holmström Agnisbäck Idrottsgården i Maxmo Karlsborg Karvsor skola/daghem Kastusgården Kimo skola f.d. Komossa skola Koskeby skola Kovik verkstad/samlingssal Kärklax UF Liljekonvaljen daghem Lotlax byagård Marielund Maxmo kyrkoby skola Oravais förvaltningshus Oravais HVC Petterinmäen koulu Pesonen tila Rejpelt skola Röda byns samlingslokal Rökiö skola Solrosen/Prästkragen Solängen ST 1 parkering Särkimo skola Tallmo Tegengrenskolan Tottesunds herrgård Tottesunds marthastuga Tuckor byagård f.d Tålamods skola Vassor Uf Vörå frikyrka Vörå huvudbibliotek Vörå kommungård Vörå Skidcentrum Årvasgården

Karlebyvägen 75, 66800 Oravais Öurvägen 24, 66800 Oravais Rejpeltvägen 129, 66600 Vörå Vöråvägen 16, 66600 Vörå Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå Skolvägen 39, 66800 Oravais Slagfältsvägen 130, 66800 Oravais Vöråvägen 5, 66600 Vörå Tallåsvägen 5, 66800 Oravais Agnisbäckvägen 134, 66820 Komossa Maxmovägen 340, 66640 Maxmo Vöråvägen 12, 66600 Vörå Vöråvägen 1417, 66710 Kaitsor Lotlaxvägen 124, 66600 Vörå Kimovägen 715, 66800 Oravais Komossavägen 237 A, 66820 Komossa Vöråvägen 3, 66600 Vörå Vöråvägen 1069, 66600 Vörå Kärklaxvägen 251, 66640 Maxmo Läkarvägen 10, 66600 Vörå Lotlaxvägen 442, 66600 Vörå Lötvägen 7, 66640 Maxmo Tottesund 364, 66640 Maxmo Öurvägen 31, 66800 Oravais Öurvägen 25, 66800 Oravais Kaurajärventie 1944, 62395 Petterinmäki Aknuksentie 158, 62395 Petterinmäki Rejpeltvägen 319, 66600 Vörå Veteranvägen 4, 66600 Vörå Lotlaxvägen 7, 66600 Vörå Tallåsvägen 5, 66800 Oravais Öurvägen 25, 66800 Oravais Karlebyvägen 30, 66800 Oravais Salmonvägen 21, 66640 Maxmo Lotlaxvägen 124, 66600 Vörå Härmävägen 3, 66600 Vörå Tottesund 529, 66640 Maxmo Tottesund 529, 66640 Maxmo Vöråvägen 809, 66600 Vörå Keskisvägen 277,66600 Vörå Vassorvägen 239, 66590 Korsholm Vöråvägen 32, 66600 Vörå Härmävägen 8, 66600 Vörå Vöråvägen 18, 66600 Vörå Skidbacksvägen 16, 66600 Vörå Slagfältsvägen 20, 66800 Oravais


-

-

-

GF BALANS


GF BALANS

-

Tabata

T

-

53


FOLKHÄLSAN

-

Meille ovat tervetulleita kaikkia- vauvasta vaakursseillamme!

klo 17–21 Tiistai klo 17–20

54


LEDDA GRUPPER

OHJATUT RYHMÄT -

Ilmoittautuminen -

-

-

FOLKHÄLSAN

-

Vattengymnastik / Vesijumppa dag.

FÖRELÄSNINGAR

Kursanmälan

-

-

-

-

55


-

FOLKHÄLSAN

-

-

Det händer på Norrvalla

HÄLSOHELGEN 17–19.1.2020 Pris

56


Årets stora träningsevent i Österbotten arrangeras lördagen 25.1.2020. FÖRELÄSNINGAR

-

-

-

FOLKHÄLSAN

24–26.1 OCR Träningshelg -

Toughest träningar, OCR team Norvalla -

KUNTOSALI

GYM

-

-

57


Elsas Kök -

FOLKHÄLSAN

aikuisen seurassa.

Hotell Norrvalla -

Norrvalla håller stängt under påsken 9–13.4.2020

-

våren 2020

-

Boka er fest hos oss! V

58


Se hit alla Barn 7–12 år -

FÖRELÄSNINGAR

-

FOLKHÄLSAN

-

SMÅBARNSSIM

-

-

-

-


INFORMATIONSBLAD

JANUARI 2020

Skidnyheter Vörå IF skidsektion

Muminskidskola:

Äntligen har vi fått snö! Nu startar vi våra skidskolor och Vörås egen skidcup Tour de Vörå. På www.voraif.fi hittar ni anmälnings information för Muminskidskolan och Tour de Vörå. Väl mött i spåret!

Mumintrollen: 5-6 -åringar (2013-2014) Sniff: 7-8 -åringar (2011-2012) 4ggr+Muminlopp Kostnad: 15 /barn. Gratis för sektionsmedlemmar. Efter varje tillfälle får barnen saft och en stämpel i sitt Muminpass. Förhandsanmälning.

Skidkul: Varje onsdag kl. 18:30 Gratis för sektionsmedlemmar. Kostar inget att komma och prova på!

/0 kidskolorna Tour de Vörå Tor-Leif Häggman/050 525 9921

1

!

2

MUMINSKIDSKOLA

FM på skidor i Vörå

TOUR DE VÖRÅ

Kl. 11.00

31.1-2.2.2020

Kl. 18.30 / 11.00

Lö 8.2. Lö 15.2. Lö 22.2. Lö 29.2.

fre sprintstafett (F) lö 10/15 km (K) sö sprint (F) www.fmvora.fi

To 23.1. Vörå (sprint K) To 6.2. Hellnäs On 12.2. Vörå (disco F) Sö x.x Komossa (K) Sö 15.3. Vörå Muminlopp

Nallestafetten! Torsdag 20.2 ordnas den populära nallestafetten för alla skidåkare oberoende talang eller kunskap. Brukar locka ca 250 barn.


INFOLEHTINEN

TAMMIKUU 2020

Hiihtouutisia Vörå IF hiihtojaosto

Muumihiihtokoulu:

Vihdoinkin lunta! Nyt hiihtokoulumme ja Vöyrin oma hiihtocup nimeltään Tour de Vörå . ivultamme www.voraif.fi löydät ilmoittautumisohjeet hiihtokouluihin Tour de Vörå hiihtocupiin. Nähdään ladulla! Hiihtojaoston jäsenmaksu, 30 maksetaan tilille

Muumipeikot: 5-6 -vuotiaat (2013-2014) Nipsu: 7-8 -vuotiaat (2011-2012) 4 kertaa + Muumihiihto Hinta: 15€/lapsi. Jaoston jäsenille ilmainen. Jokaisen harjoituskerran jälkeen mehua ja tarra Muumien hiihtopassiin. Tähän ilmoittaudutaan etukäteen.

Suksitaiturit "Skidkul"

Joka keskiviikko klo 18:30 Jaoston jäsenille ilmainen. Kokeilukerrat ilmaisia!

1

!

MUUMIHIIHTOKOULU Hiihdon SM Vöyrillä Klo 11.00 La 8.2. La 15.2. La 22.2. La 2.2.

31.1,-2.2.2020

pe parisprintti (V) la 10/15 km (P) su sprintti (V) www.smvoyri.fi

2 TOUR DE VÖRÅ Klo 18.30 / 11.00

To 23.1. Vöyri (sprintti P) To 6.2. Hellnäs Ke 12.2. Vöyri (disko V) Su x.x. Komossa (P) Su 17.3. Vöyri Muumihiihdot

Nalleviesti

To 20.2 järjestämme suositun nalleviestin. Se on suunnattu kaikille hiihtotaidoista riippumatta. Viestissä mukana yleensä noin 250 lasta.


ÖPPET


ÖURVÄGEN 31 / ÖURINTIE 31 66800 ORAVAIS / ORAVAINEN

PERSONAL / HENKILÖKUNTA

Tf. rektor / vs. rehtori Marcus Beijar 06 382 1670 / 045 320 7383 Kurssekreterare / Kurssisihteeri Monika Fröjdö: 06 382 1673 Språk / Kielet Maria Kullbäck: 06 382 1676 / 050 913 5147 Textil / Tekstiili Jeanette Rönnqvist-Aro: 06 382 1674 / 050 913 5146 Musik / Musiikki Alexander Nybäck: 06 382 1675 / 050 913 5145 fornamn.efternamn@vora.fi / etunimi.sukunimi@vora.fi

Profile for voraMI

Vörå Medborgarinstut våren 2020  

Vörå Medborgarinstut våren 2020  

Profile for vorami
Advertisement