__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaar verslag 2018


“We willen de donateurs bedanken voor hun steun. Wij, de leden en de donateurs, hebben samen iets moois mogelijk gemaakt!“ Galerie Zône haalde dankzij 221 donateurs 41.850 euro op


Voorwoord

3

Het past op voordekunst

Je staat op het punt om het voorwoord van het jaarverslag 2018 van Stichting voordekunst te lezen. Net zoals eerdere jaren kijk ik in dit voorwoord kort terug op het afgelopen jaar. Ik raad je van harte aan ook verder te lezen, want mijn collega’s en de ontwerpers van Vruchtvlees hebben er veel zorg aan besteed om alles mooi in context te plaatsen. Het is jammer wanneer dit niet gezien wordt. Een van de meest opvallende zaken afgelopen jaar is de groei die we in 2018 doormaakten. Niet in het aantal campagnes en aanmeldingen, maar wel in de hoogte van het doelbedrag én het slagingspercentage. In 2017 was bijvoorbeeld het hoogst opgehaalde bedrag €50.377 en in 2019 was dit al €83.735. Hierdoor sloten we 2018 af als meest succesvolle jaar ooit. Er werd maar liefst €4,2 miljoen gedoneerd aan kunst en cultuur via ons platform. Bij het schrijven van dit voorwoord, het is mei 2019, zien we dat de positieve trend zich voortzet. De

gemiddelde doelbedragen blijven stijgen en steeds meer grotere instellingen kloppen bij voordekunst aan voor advies. In 2018 hebben we het voor makers aantrekkelijker gemaakt om te crowdfunden. Dankzij bijdragen van Amerborgh, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben we een belangrijke upgrade van de website kunnen realiseren. Daarnaast hebben we onderzoek laten doen naar een brede campagne om geven te stimuleren en hebben we eind 2018 een crossmediale campagne gevoerd met de boodschap ‘het past op voordekunst’ om makers duidelijk te maken dat vrijwel alle creatieve uitingen op voordekunst passen. Voor deze campagne is voordekunst genomineerd voor een Cultuurmarketing Award 2019. In 2018 heeft ook de pilot Kunst 3 plaatsgevonden. In samenwerking met het Amsterdams Fonds voor


de Kunst en LVW-advies werden vier Amsterdamse culturele initiatieven begeleid bij het realiseren van een evenwichtige financieringsmix: crowdfunding, sponsoring en subsidie. De pilot is inmiddels succesvol afgerond en krijgt in 2019 een vervolg onder de naam City, Company & Crowd.

actiever bij aan campagnes. Zo werd in 2018 meer dan â‚Ź 400.000 bijgedragen als matchfunding en het leuke is: tegenover iedere euro van een van onze partners, staat vier euro uit de crowd. Tevens bedank ik het team van voordekunst, het bestuur en natuurlijk alle makers en donateurs.

Ook beginnende makers verloren we niet uit het oog. We organiseerden drie keer The Construction Club, een middag voor ondernemende makers, in Rotterdam, Eindhoven en Groningen en lanceerden een online mailing waarbij we maandelijks waardevolle tips delen met deze doelgroep op het vlak van ondernemerschap.

Ik hoop dat je de tijd neemt dit jaarverslag nog verder door te lezen en mocht er iets niet duidelijk zijn of je ergens vragen over hebben, schroom niet dit te laten weten: roy@voordekunst.nl.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder onze partners. Zij zorgen ervoor dat voordekunst bereikbaar blijft voor een brede groep makers, en dragen steeds

Roy Cremers directeur


5

De kracht van voordekunst Slagingspercentage

84% van de campagnes op voordekunst slaagt in 2018

84%

Geslaagd

Dankzij de unieke persoonlijke begeleiding die voordekunst biedt ligt dit tot wel twee keer zo hoog als andere (internationale) platforms. De begeleiding maakt voordekunst uniek, en zo kunnen we elke campagne op maat van advies voorzien. Door makers, die vaak voor het eerst in hun leven crowdfunden, wordt deze betrokkenheid als grote meerwaarde ervaren.

Donaties Voordekunst groeit nog steeds, ook als we naar het opgehaalde bedrag kijken. De impact van voordekunst groeit hiermee naar 21 miljoen euro voor cultuur sinds de oprichting in november 2010. Van de 53.000 donateurs doneerde bijna 10.000 mensen al eens eerder via voordekunst.

â‚Ź4.234.785

gedoneerd met 60.525 donaties

Partnerbijdragen

In 2018 droegen partners van voordekunst ruim â‚Ź400.000 bij aan campagnes

Bijna elke dag draagt er een partner bij aan een campagne op voordekunst. Op basis van hun criteria dragen wij campagnes voor, waar de partner snel op kan reageren. Deze bijdrage kan tot wel 30% van het doelbedrag van een campagne oplopen. Deze matchfunding-constructie scheelt makers een hoop werk en is voor onze partners een mooi instrument om bij te dragen aan campagnes die door publiek ook gewaardeerd worden.


6

Voordekunst is hĂŠt platform voor crowdfunding in de creatieve sector Onze missie

1 Het ondernemerschap bij creatieve makers en culturele instellingen stimuleren

2 Via voordekunst.nl willen we het publieke draagvlak voor cultuur zichtbaar maken en de bijdrage van het publiek aan cultuur vergroten. Onze visie Voordekunst wil talentvolle kunstenaars en ondernemende kunstinstellingen een podium bieden om zich te presenteren aan het publiek. Dit omdat we geloven dat in crowdfunding alle facetten van ondernemerschap aan bod komen; je denkt na over je doelgroep, je concretiseert je project, je weet het te positioneren en op een aantrekkelijke manier te presenteren. Aan je eigen achterban, maar ook aan mensen die je werk nog niet kennen. Een gezonde culturele sector kan enkel in stand blijven met ondernemende en enthousiaste makers en instellingen.

voor de kunst. Nederland kent heel veel kunsten cultuurliefhebbers, naar zij zijn vaak zo onzichtbaar. Door te doneren op voordekunst.nl maak je als donateur mooie projecten mogelijk. En door dit samen met anderen te doen zorgen we ervoor dat kunst van iedereen wordt.Vanaf â‚Ź 10,- ben je al mecenas. Doneren was nog nooit zo makkelijk en bovendien krijg je er meestal iets leuks voor terug. Wij zien crowdfunding als de eerste schakel in de filantropie en ervaren dat we met ons platform een groot publiek kunnen bereiken dat anders niet of minder zou bijdragen aan kunst en cultuur.

We vinden het daarnaast belangrijk dat het Nederlandse publiek zich actiever uitspreekt

Een gezonde culturele sector kan enkel in stand blijven met ondernemende en enthousiaste makers en instellingen.


Wij zijn voordekunst

7

voordekunst team Medewerkers in 2018

Roy Cremers Directeur

Kristel Casander Relatiemanager

Alyssa Mahler Projectmedewerker

Jelle Agema Marketeer

Kim Bron Projectmedewerker communicatie

Ella Kuijpers Projectmedewerker

Projectassistenten in 2018 Anne Gelderland - onderzoek

Leisan Luu

EsmĂŠe Ottema

Lotte Vermeer

Jorien de Waard

MadĂŠ van Krimpen

Josine Kockelkoren

Ninah Montesant

Julia Soede

Bestuursleden in 2018 Denise de Boer Voorzitter

Bert Boer Secretaris

Adjunct directeur Frans Hals Museum | De Hallen, Haarlem

Directeur - bestuurder Maritiem Museum Rotterdam

Felix Hillen Penningmeester

Marjolijn Kamphuis Algemeen bestuurslid

Managing Director The Student Hotel

Eigenaar en creatief directeur OK GO

Kiki Bakker Algemeen bestuurslid Zelfstandig ondernemer Kiki Bakker Campagnestrategie

Het bestuur van voordekunst is onbezoldigd. Het bestuur volgt de Richtlijnen Governance Code Cultuur en hanteert de uitgangspunten van Goede Doelen Nederland. Het bestuur van Stichting voordekunst heeft kennisgenomen van de Code Goed Bestuur voordekunst en kent een Rooster van aan- en aftreding. Met de directeur is een Directiestatuut overeengekomen.


8

Wat doet voordekunst? Het hoge slagingspercentage van voordekunstcampagnes is het resultaat van onze persoonlijke begeleiding en het toegankelijke platform We vinden het belangrijk om onze kennis over succesvol crowdfunden te delen met makers. Daarom organiseren we spreekuren, workshops en masterclasses. Spreekuren We organiseren zeer regelmatig spreekuren, in Amsterdam en daarbuiten met onze partners. Voor iedereen die meer wil weten over crowdfunding en hoe je het kan inzetten. Elk spreekuur is met een ervaren medewerker van voordekunst. In een half uur nemen wij je project door, geven we advies en beantwoorden we vragen.

Workshops Ook organiseert voordekunst workshops voor makers. Tijdens deze workshop vertellen we welke projecten zich lenen voor crowdfunding en wat de uitdagingen zijn van crowdfunding. Verder geven we tips en tricks, kijken we naar inspirerende voorbeelden en werken we aan de opzet van een goed crowdfundingproject met behulp van het voordekunst-canvas. Na deze sessie heb je een blauwdruk van jouw crowdfundingcampagne.

Presentaties Medewerkers van voordekunst geven presentaties in binnen- en buitenland. In 2018 bijvoorbeeld bij Goede Doelen Nederland, Dutch Design Week en TEDx Amsterdam. Maar ook op hogescholen, universiteiten en congressen.

Begeleiding crowdfundingcampagnes We staan daarnaast ook voortdurend in contact met makers die een crowdfundingcampagne via ons platform voorbereiden, hebben lopen of hebben afgerond. We voorzien hen doorlopend van advies en beantwoorden hun vragen in alle fases van het crowdfundingtraject.

Adviestrajecten Voordekunst geeft adviestrajecten aan campagnes met hoge doelbedragen, of instellingen die willen crowdfunden om hun organisatie te activeren. Met groot succes: in 2018 haalde campagnes met een adviestraject gemiddeld â‚Ź 54,785 op.

The Construction Club Een label opgezet om jonge makers inzicht te geven in ondernemerschap. Samen met kenners uit het veld geven we op bijeenkomsten snelle korte info op het gebied van boekhouden, sponsoring en freelancen.


Wat doet voordekunst?

9

Doel 1 van onze missie

Het stimuleren van ondernemerschap bij creatieve makers Actieve deelnemers in 2018

Workshops

Masterclasses + The Construction Club

Spreekuren

724

239

220

deelnemers

deelnemers

deelnemers

Presentaties

10-daagse e-mail academie

575

107

deelnemers

deelnemers

Resultaat

1.865

makers actief geholpen in 2018

‘‘Voordekunst is zo'n beetje de standaard voor dit soort creatieve projecten’’ ‘‘Een ( jong) team: enthousiast, professioneel en begaan’’

‘‘Een toegankelijk platform, zowel voor maker als donateur’’


10

Wat hebben makers bereikt via voordekunst in 2018? Slagingspercentage

617

739

1.436

campagnes succesvol

campagnes afgerond

ideeën aangemeld

Doel: 80%

Resultaat: 84%

Gemiddeld opgehaald per discipline Erfgoed - 14 campagnes

Publicatie - 89 campagnes €12.687

€5.733 Muziek - 268 campagnes

Vormgeving - 33 campagnes

€5.625

€7.657 Fotografie - 69 campagnes

Theater - 81 campagnes €6.430

Beeldende kunst - 102 campagnes

€5.515 Film - 48 campagnes

€6.329 Media - 16 campagnes

€4.645 Dans- 19 campagnes

€5.756

€4.060

Voordekunst kiest donaties:

100%

18

campagnes

5.112

geslaagd

opgehaald:

€ 466.139 Gemiddeld werd er € 25.897 euro opgehaald per voordekunst Kiest campagne! 4 x zoveel als alle andere campagnes.


11

Wat hebben we gedaan in 2018? In 2018 is er veel geïnvesteerd in onze diensten, mede dankzij bijdragen uit het publiek en door investeringen van enkele partners. Zo kunnen we beter aansluiten bij de wensen van makers en donateurs en zorgen we ervoor dat voordekunst voorop blijft lopen binnen crowdfunding wereldwijd. Een overzicht van toevoegingen aan onze dienstverlening sinds dit jaar: Tweetalige donatiefunnel: 2.500 donaties Omdat makers steeds vaker een internationale achterban hebben, willen we het hen makkelijk maken om te doneren. Daarom bieden we het donatieproces volledig in het Engels aan. 10.000 gebruikers maakt gebruik van de taalswitch, en 2.500 doneerden ook. Doelbedrag verhogen: € 58.000 extra opgehaald Wanneer een campagne het doelbedrag gehaald heeft, maar nog voldoende looptijd overheeft bieden we de mogelijkheid om een extra doel in te voeren. Hiermee worden succesvolle campagnes (of campagnes die iets te conservatief hun doelbedrag in stelden) in staat gesteld om duidelijk naar hun achterban te communiceren dat de campagne een succes is, maar dat er nog steeds een reden is om bij te dragen. Hier werd in 2018 38 keer gebruik van gemaakt, waardoor er € 58.473 extra is opgehaald door deze campagnes in vergelijking met hun eerste doelbedrag. De fooi: 7% meer fooi De fooi-berekening is aangepast waardoor we in de laatste 3 maanden de opbrengst van de fooi met 7% hebben verhoogd. De aanpassing rond fooibedragen af op hele euro’s. Dus als je eerder werd gevraagd om 0,50 euro, vragen we nu 1 euro. Na de verandering geven minder mensen fooi, maar de mensen die het wel doen geven meer. Hierdoor haalden we ruim 49.000 euro op via de fooi. Voor 2018 blijven we

deze verandering monitoren en kijken of daar nog verbeteringen mogelijk zijn. Expertbegeleiding: 21 campagnes extra begeleid Sommige makers willen graag extra begeleiding, wat we eerder niet echt konden bieden. Sinds 2018 hebben we een expert pakket kunnen aanbieden, waarbij we makers extra begeleiden door onder meer een campagneplanning voor ze samen te stellen. Hier maakte in 2018 21 campagnes die live gingen gebruik van. Tussendoelen instellen Voor grotere campagnes is het soms fijn om naast het ambitieuze einddoel, ook enkele zekerheden in te bouwen in de campagne. Daarvoor hebben we tussendoelen ontwikkeld. Daar kunnen campagnes vanaf € 16.000 gebruik van maken. Communicatie naar donateurs vereenvoudigd Ons communicatiesysteem van makers naar donateurs is compleet vernieuwd in 2018. Makers kunnen filteren en selecties maken uit hun eigen donateurs om berichten te sturen, en hebben de mogelijkheid om een bericht wel of niet op het platform te tonen. Ook voor donateurs is het handiger geworden: We nemen het hele bericht integraal op in de e-mailmelding. Zo hoeft de donateur niet meer naar het platform te komen om de update te lezen, behalve om een eventuele video te bekijken.


12

Opgeleverd in 2018, wordt uitgerold naar het publiek in 2019. Er zijn in 2018 zoveel nuttige toevoegingen aan het platform gedaan, dat we enkele van de functies nog niet hebben uitgerold naar het publiek. Die gaan we in 2019 in gebruik nemen.

Doneren aan voordekunst: maak meer kunst mogelijk Een mogelijkheid om periodiek of eenmalig een donatie aan Stichting voordekunst te doen. Mensen geven soms aan dat ze deze mogelijkheid zouden waarderen, en met die bijdragen zou voordekunst meer makers kunnen bereiken en begeleiden en het platform verder doorontwikkelen. In aanloop naar het tienjarig bestaan van voordekunst zien we een goede aanleiding om deze functionaliteit naar buiten te brengen.

Communicatiecampagne: ‘Het past op voordekunst’ Een grootschalige multichannelcampagne, waarbij we veel makers en donateurs wisten te bereiken. De campagne is genomineerd voor een Cultuurmarketing Award en bestond uit een postercampagne, guerrillamarketing, video’s en advertenties gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van voordekunst. Het resultaat? De drie maanden tijdens en na deze campagne waren de meest succesvolle maanden tot dan toe.

Makerspagina: stimuleren van herhaalmakers Een eigen plek op voordekunst voor makers die meer dan 1 campagne voerden. De communicatie met hun achterban wordt zo gestroomlijnder, en de vindbaarheid van de maker en zijn/haar/hun campagnes wordt hiermee ook vergroot.

Deze campagne en de doorontwikkelingen op het platform werden ondersteund door Amerborgh International, Amsterdams Fonds voor Cultuur en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Onderzoek naar mogelijkheid om geefbereidheid te stimuleren Samen met onderzoeksbureau Noha verkenden we de mogelijkheid om samen met andere partijen op te trekken om de geefcultuur in Nederland te stimuleren. Hieruit kwam naar voren dat een communicatiecampagne zonder duidelijk doel of afzender geen voorkeur heeft. We blijven onderzoeken hoe we specifiek op dit vlak kunnen samenwerken met andere partijen.


Een geslaagde campagne in

2018 6.843 â‚Ź gemiddeld 93 donaties

Opvallend: gemiddeld halen geslaagde campagnes 109% van hun doelbedrag

!


14

Doel 2 van onze missie

Meer publiek betrekken bij cultuur Geven via voordekunst.nl is een van de meest laagdrempelige manieren om kunst en cultuur te ondersteunen. Al vanaf € 10,- kun je makers en instellingen uit heel Nederland helpen, én je krijgt er altijd iets voor terug. Redenen voor donatie Veruit de belangrijkste reden om te doneren via voordekunst is de persoonlijke connectie met degene die campagne voert: Uit liefde voor de maker, om diegene(n) te ondersteunen, of omdat ze trots zijn dat de maker deze stap zet.

Ik ken de maker persoonlijk Ik ken het werk van de maker Zo stimuleer ik kunst en cultuur

1

2

60.525 donaties

€70

gemiddelde donatie

3 9.935 mensen die vaker doneerden

€4.234.785 Totaal gedoneerd

De tweede reden: 'Ik geef om het werk van de maker.' Als gever geloof ik in het idee en ik wil dat dat specifieke werk er komt. Voor mezelf, maar zeker ook voor de maker. Op de derde plek staat 'Zo stimuleer ik kunst en cultuur.' Door te doneren aan een concreet project draag ik direct bij aan een een betere, creatieve, mooiere wereld.

Superbedankt! Er werd in 2018 maar liefst 21.317 keer fooi gegeven aan voordekunst.


Wat doet voordekunst?

15

Partners Ook in 2018 werken we intensief samen met onze partners. We organiseren samen met hen spreekuren en workshops, brengen campagnes onder de aandacht en we maken gebruik van elkaars kennis en contacten.

Matchfunding Veel partners droegen ook in 2018 bij aan de projecten op voordekunst. Wij noemen dit matchfunding. Deze vorm is erg succesvol en leverde voor makers en voor partners een hoop op: Makers kregen een extra bijdrage en waardering vanuit de partner, en een nog

hogere kans op het laten slagen van hun campagne. Voor partners is het een gemakkelijke manier om kleinere initiatieven te ondersteunen die bij hun doelstellingen aansluiten.

Voor partners wordt de impact van hun bijdrage direct zichtbaar: iedere â‚Ź 1 aan matchfunding levert in 2018 â‚Ź 4,22 uit de markt op. Ook partner worden en uw impact vergroten? Neem nu contact op met Roy Cremers, roy@voordekunst.nl 020 - 233 70 19


16

Onze partners deden 261 bijdragen aan campagnes in 2018 Samen is dat € 412.775 aan campagnes op voordekunst, waar het publiek € 1.740.533 naast doneerde. Dat resulteerde in € 2.153.308 voor campagnes die mede ondersteund werden door matchfunding. Partners voordekunst

1

2

Regionaal

1 4

5

10

12

2

6

7 8

9

3

3

Kunstraad Groningen Groningen

Provincie Groningen Groningen

Provincie Gelderland Gelderland

4

Prins Bernhard Cultuurfonds N.-Holland

5

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

6

Cultuurfonds Almere

VSBfonds

7

Amsterdam Fonds voor de Kunst

Mondriaan Fonds

8

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

9

K.F. Heinfonds

10

Fonds 1818

11

Gemeente Rotterdam

12

Prins Bernhard Cultuurfonds Z.-Holland

13

Prins Bernhard Cultuurfonds N.-Brabant

14

Provincie Limburg

11

13 14

Landelijk

Prins Bernhard Cultuurfonds BankGiroLoterij Fonds Mister Motley Van den Ende Foundation Stichting Democratie en Media Bijdrage doorontwikkeling

Amsterdam Fonds voor de Kunst Amerborgh Fonds voor Cultuurparticipatie

Noord-Holland

Overijssel

Almere

Amsterdam

Utrecht

Utrecht

Haaglanden

Rotterdam

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Limburg


18

Bestuursverslag 2018 Goed Bestuur Stichting voordekunst hanteert een Code Goed Bestuur voordekunst (april 2015). Deze code is aanvullend op bestaande gangbare gedragscodes in de cultuur- en goede doelensector. Stichting voordekunst is in het bezit van een CBF Erkenning (keurmerk goede doelen), lid van Goede Doelen Nederland (branchevereniging goede doelen) en van Kunsten ’92 (belangenvereniging kunst, cultuur en erfgoed). Het bestuur van Stichting voordekunst bestond in 2018 uit vijf leden en heeft vier keer vergaderd, in maart, juni, september en december. Hierbij was altijd een meerderheid van het bestuur aanwezig. De vergaderingen zijn voorbereid door de directeur van de stichting en werden ook door hem bijgewoond. In juli 2018 heeft een functioneringsgesprek met de directeur plaatsgevonden. Dit gesprek is door het bestuur voorbereid en werd gevoerd door de voorzitter en penningmeester. Het verslag is in de vergadering van september 2018 besproken met de overige bestuursleden. In 2019 vindt de zelfevaluatie vanuit het bestuur plaats. Hierbij wordt tevens gekeken of en waar de Code Goed Bestuur aangepast moet worden. Korte samenvatting 2018 Na het wat onstuimige 2017 vielen de puzzelstukken in 2018 goed op hun plaats. De organisatie heeft de focus gelegd op het optimaliseren en vergroten van de bestaande business en heeft zich daardoor dit jaar op verschillende vlakken succesvol kunnen (door)ontwikkelen. Dit was mede het gevolg van een aantal strategische sessies onder leiding van een externe businesscoach. Er is met medewerkers en enkele leden van het bestuur nagedacht hoe bestaande processen aangescherpt kunnen worden en waar het potentieel ligt voor de toekomst. Zo is er door het team hard gewerkt om voordekunst meer zichtbaar te krijgen als speler op het gebied

van filantropie. Vanuit voordekunst wordt meer benadrukt dat crowdfunding een eerste stap is in het geven aan kunst en cultuur. Daarnaast helpt het dat de directeur van de stichting regelmatig publiceert op De Dikke Blauwe, een website met nieuws en opinie over filantropie, doneren en sociaal investeren. Dit heeft ervoor gezorgd dat voordekunst en crowdfunding weer meer in de belangstelling staan van overheden en financiers. Een praktisch instrument als Matchfunding draagt hier ook positief aan bij. In 2018 mocht voordekunst een aantal nieuwe partners verwelkomen, waaronder Gemeente Rotterdam en vier provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Naast Utrecht werkt voordekunst nu ook samen met de afdelingen Overijssel, Brabant, Noord- én Zuid-Holland. Het doneren nam in 2018 flink toe. Met zo’n € 4,2 miljoen aan donaties sloot Stichting voordekunst het meest succesvolle jaar ooit af! Ook de begeleiding van makers en instellingen heeft zich in 2018 verder ontwikkeld. Het slagingspercentage lag boven 80%, dit is uitzonderlijk voor crowdfundingplatforms met de omvang van voordekunst. Daarnaast steeg het gemiddelde doelbedrag en nam het aantal terugkerende makers toe. De impact van crowdfunding (en voordekunst) groeit. Dankzij een eenmalige extra bijdrage van Amerborgh, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie kon er gewerkt worden aan een doorontwikkeling van de website en een campagne om nieuwe makers te werven. De technische doorontwikkeling vond in zomer plaats, de campagne in oktober. Bij het opstellen van dit jaarverslag, mei 2019, zien we dat het aantal aanmeldingen in 2019 is toegenomen. Dit lijkt een effect te zijn van de campagne in het najaar van 2018.


Wat doet voordekunst?

19

In 2019 richt voordekunst zich op de verdere optimalisatie van het platform en een nog stevigere positionering. We onderzoeken hoe voordekunst relevanter en belangrijker kan worden bij het creĂŤren van kunst en cultuur en hoe via het platform particuliere donaties verder gestimuleerd kunnen worden. Daarnaast worden nieuwe businessmodellen verkend en in pilotvorm uitgerold. Voordekunst mag zich met recht een stabiele speler in het veld noemen, maar vindt het belangrijk om ook te blijven pionieren en nieuwe kansen te ontplooien.

De inkomsten uit aanvullende diensten zijn, mede door de eerder genoemde eenmalige bijdrage voor doorontwikkeling, een stuk hoger dan begroot. Qua lasten is er strak begroot. De hogere personeelskosten zijn ontstaan vanwege een gedeeltelijke detachering van een van de medewerkers van Stichting voordekunst. Voordekunst kon hiervoor een nieuwe medewerker aan stellen, maar deze extra kosten waren niet begroot. Dit is tussentijds met het bestuur gedeeld en door hen goedgekeurd.

Korte toelichting op jaarrekening De combinatie van een hoog succespercentage en hogere doelbedragen leidde tot meer inkomsten in donaties. Hoewel een positief resultaat was begroot, viel het resultaat van de Staat van Baten en Lasten met â‚Ź 34.012,- nog iets positiever uit.

Toekomstverwachting In 2018 heeft Stichting voordekunst gewerkt aan een steviger fundament. Er is gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid en het beter voor het voetlicht brengen van de impact die crowdfunding heeft op zowel donateurs als makers. Bij het opstellen van dit bestuursverslag, mei 2019, zien we dat deze lijn voortgezet wordt.

De inkomsten uit het platform en de begeleiding vallen iets lager uit dan begroot, dit komt mede door een wat latere introductie van de 9% fee mogelijkheid en daardoor een later moment voor de lanceercampagne richting makers, maar laat ten opzichte van 2017 een groei van 115% zien.

Namens het bestuur van Stichting voordekunst, Felix Hillen Penningmeester

Samenstelling bestuur Stichting voordekunst

Denise de Boer Voorzitter

Felix Hillen Penningmeester

Bert Boer Secretaris

Marjolijn Kamphuis Algemeen bestuurslid

Kiki Bakker Algemeen bestuurlid


20

Financiële verantwoording voordekunst 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

12/31/2018

12/31/2017

0

12.790

4.123

3.682

4.123

16.472

Vorderingen

109.587

137.644

Liquide middelen

447.084

369.897

556.671

507.541

560.794

524.013

Algemene reserve

40.234

40.221

Bestemmingsreserves

49.000

15.000

89.234

55.221

KORTLOPENDE SCHULDEN

471.560

468.792

TOTAAL PASSIVA

560.794

524.013

bedragen in EUR ACTIVA VASTE ACTIVA

Immateriele vaste activa Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA EIGEN VERMOGEN


21

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

2018

2017

werkelijk

begroot

werkelijk

3.869.638

3.650.000

3.282.811

365.147

350.000

371.637

4.234.785

4.000.000

3.654.448

Inkomsten platform en begeleiding

444.145

463.000

384.211

Inkomsten aanvullende diensten

316.639

207.000

187.367

4.995.569

4.670.000

4.226.026

4.238.555

4.000.000

3.660.639

Personeelskosten

322.481

302.300

322.636

Algemene kosten

106.604

100.000

100.213

Projectkosten

293.939

237.500

174.875

4.961.579

4.639.800

4.258.363

33.990

30.200

-32.337

BATEN DONATIES Ontvangen donaties Ontvangen matchingsbijdragen

TOTALE BATEN

LASTEN Uitbetaalde donaties

TOTALE LASTEN

SALDO uit gewone bedrijfsvoering Rentebaten en rentelasten RESULTAAT

22

1.000

286

34.012

31.200

-32.051

RESULTAATBESTEMMING: Onttrekking bestemmingsreserve doorontwikkeling website

0

-15.000

14.000

15.000

0

-20.000

Dotatie bestemmingsreserve Jubileum 10 jaar voordekunst

10.000

0

Dotatie continuĂŻteitsreserve

10.000

0

12

-12.051

34.012

-32.051

fte

fte

Fte vast in dienst

3,80

3,80

Fte tijdelijk in dienst

4,70

4,34

TOTAAL FTE PERSONELE BEZETTING

8,50

8,14

Dotatie bestemmingsreserve doorontwikkeling website Onttrekking bestemmingsreserve donatiemodule

Mutatie algemene reserve TOTAAL

Personele bezetting


Campagnes in 2018 Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Gun Walhalla een retegoede tribune!

Theater Walhalla

Theater

681

€83.735

105

Geef Bellevue de Ruimte!

Theater Bellevue

Theater

605

€44.741

149

Uitbehandeld, maar niet uitgespeeld

TheNakedSweatDrips

Muziek

518

€15.601

252

DE DEUR ZIT DICHT

De Krakeling

Theater

476

€22.467

112

Operator - support the station

Jeff Solo

Media

380

€26.135

105

BRUL! woest leuk stripblad voor kinderen

Thomas Langedijk

Publicatie

336

€9.190

115

Klimaatverandering...leuk maken!

Anabella Meijer

Publicatie

319

€16.181

129

Wei / de documentaire

Ruud Lenssen

Film

319

€11.200

149

De Kernploeg speelt SHE LOVES ME

Erwin Aarts

Theater

306

€18.710

101

Een vleugel voor Paradox

Bartho van Straaten

Muziek

290

€60.745

123

Nieuw album Hanne de Vries!

Hanne de Vries

Muziek

271

€10.182

102

Mattresses Of Amsterdam fotoboek

Miguel Narings

Fotografie

266

€8.585

107

Album MEMPHIS MANIACS

Memphis Maniacs

Muziek

264

€9.518

112

99 Nijmeegse kunstenaars in beeld

99+1 Nijmegen

Beeldende kunst

259

€15.275

111

KINDER TV SERIE: GEKKE HENKIE!

Tonje

Film

256

€10.025

134

Passione Italiana' - CD Petra Berger

Petra Berger

Muziek

251

€26.050

104

#OpDeTribune

Theater De Generator

Theater

249

€13.065

105

De Martinitoren herboren

de Martinitoren

Erfgoed

239

€56.920

114

Vaderleed

Jan Roos

Media

238

€9.435

29

Master of Arts RAM Londen

Ezra van Nassauw

Muziek

237

€19.239

107

Lenny Kuhr - Het lied gaat door!

Lenny Kuhr

Muziek

235

€24.260

110

Nieuw Album Boris (Bo-Saris)

Luc

Muziek

235

€15.300

102

CD opname Brahms - Cappella Amsterdam

Cappella Amsterdam

Muziek

230

€14.951

120

Andersnogiets? Winkelverhalen uit R'dam

Annemarie Mosterd

Publicatie

223

€11.602

101

Graduation Show 2018

Graduation Show 2018

Beeldende kunst

223

€9.295

103

Nieuwe Album Tim Akkerman

Tim Akkerman

Muziek

221

€23.220

116

Speel mee & red een Aldo van Eyck

Iwan Daniels

Beeldende kunst

218

€7.207

120

What You See Festival

What You See

Theater

218

€13.035

104

Poppy zingt

Poppy Zingt

Muziek

217

€12.595

84

idyllen -debuutalbum Oukje den Hollander

Oukje den Hollander

Muziek

214

€10.000

105

Slachtpaspoort

Tim

Fotografie

212

€12.000

126

Binnenkijken Boek en Tentoonstelling

thijs wolzak

Fotografie

211

€16.015

114

Verhalen uit de samenleving

Sid Lukkassen

Publicatie

210

€9.000

120

Idje wil niet naar de kapper

ROSE stories

Media

207

€9.125

101

Cinema of the Dam'd needs your support

Cinema of the Dam'd

Film

204

€8.067

101

I AM WALDVIERTEL - het boek / the book

Carla Kogelman

Fotografie

203

€12.503

127

Damask Debut CD

Damask Vocal Quartet

Muziek

199

€10.513

105

Evelien Storm - Album! Jazz, Pop, Brazil

Evelien Storm

Muziek

196

€9.000

103

STILTEKAMER AIRBORNE MUSEUM

Airborne Museum

Erfgoed

194

€30.575

102

= Voordekunst Kiest


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Raad van Toezicht Album

De Raad van Toezicht

Muziek

193

€9.914

104

Tell Mama We're Late

Tell Mama We're Late

Muziek

192

€5.986

109

The Grand East

The Grand East

Muziek

191

€11.100

111

NYX: een bundel

Uitgeverij Chaos

Publicatie

189

€10.407

104

Galerie KUNST IN DE KELDER by Ike

Ike Bekking

Beeldende kunst

187

€21.000

140

Boek Pontportretten, Ina Brekelmans

Ina Brekelmans

Publicatie

185

€9.315

104

Diepe gronden (nl editie Deeper places)

Sons of Korah

Publicatie

185

€5.321

97

Jezus ons hart - live worship album

Heartbeat Worship

Muziek

184

€8.820

118

Help Trinity naar Amerika

Niek Smelt

Muziek

180

€10.125

101

Wendy's eerste album "U bent Heer"

Wendy ten Wolde

Muziek

174

€10.030

100

Debuutalbum Mudita

Koen Smits

Muziek

171

€7.684

128

Scarlet Stories full-length album!

Scarlet Stories

Muziek

171

€16.724

111

Kies de nieuwe kleur van de TweeDoek!

Vij5 |Arjan & Anieke

Vormgeving

170

€16.180

108

Laat De Noordzee weer varen!

S. de Vries

Erfgoed

168

€35.878

90

Mister Motley's nieuwe website

Lieneke Hulshof

Beeldende kunst

168

€9.595

107

Balkan Triangle

Stef&Janneke

Film

163

€9.515

100

Sexual Healing Project

Nienke Helder

Vormgeving

162

€30.085

100

Ten Stories High presenteert Story Goes

Ten Stories High

Muziek

162

€6.033

137

Nieuw Cherryseed-forrófolkpopalbum!

Paul Cherryseed

Muziek

161

€7.950

122

Dutch Polaroidgirl - 100 x Sophie boek

Dutch Polaroidgirl

Fotografie

160

€7.025

100

Het Alles Goed kaartspel

Frederike Kossmann

Publicatie

160

€6.555

101

Debut CD Ardemus Quartet

Ardemus Quartet

Muziek

159

€11.500

105

Een bijzondere Kinderboekenambassade

Kinderboekenmuseum

Beeldende kunst

159

€14.455

107

NKVB, 100 jaar later

NKVB

Beeldende kunst

159

€12.185

122

Lichaamsbeeld

Roos Tulen

Beeldende kunst

158

€4.700

104

Debuutalbum Marjolaine & les Manouches

Michiel Meijers

Muziek

157

€9.625

101

Fotoboek: "Marks of Pride and Beauty"

Jan van Beijnhem

Fotografie

156

€9.715

114

Once, when we were happy

Misha Pipercic

Fotografie

155

€12.185

102

Dance Connects Company / [mi:t]

DanceConnectsCompany

Dans

152

€12.528

125

Debuutalbum pianist Caspar Vos

Caspar Vos

Muziek

151

€12.340

105

Noni in het Winterwoud

Niek & Tjitske

Publicatie

151

€6.075

110

Debuut EP Emma Julia

Emma Julia

Muziek

150

€7.780

115

Debuut-EP (Terence Roelofsen)

Terence Roelofsen

Muziek

150

€5.082

113

Mooie Plaatsys

Baukje en Gitte

Fotografie

149

€17.555

100

Modelabel Amkina is verhuisd naar Ollolai

AMKINA Ovan & Marije

Vormgeving

148

€10.207

41

Dromers

Dromers

Film

147

€6.800

100

Revival 2018

Revival 2018

Beeldende kunst

146

€10.126

101

#FANART wordt Scheurkalender

Nicole Pedder

Publicatie

145

€5.462

109

= Voordekunst Kiest


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Orange Theatre Company

Sairah & Elyse

Theater

145

€25.911

104

Graduation Show FADE ArtEZ '18

FADE 2018

Beeldende kunst

144

€5.482

219

Kookboek: ETEN ALS LIEFDESTAAL

Arachne Molema

Publicatie

144

€6.259

104

Een artistiek skelet voor het Labyrinth of the Senses

CitySenses

Beeldende kunst

143

€14.160

64

Valentina Elèni - debuut EP

Valentina Elèni

Muziek

143

€6.465

108

Getekende clip en album op vinyl en CD

John van den Oetelaar

Muziek

141

€5.570

101

Inspiratie3.0

Lisse

Theater

141

€6.370

106

POZ PARADISE: een tragikomedie over hiv

Daniel Cohen

Theater

141

€10.375

104

"Als je alleen met je handen kan zien?"

Hanke Wiegand

Beeldende kunst

140

€7.655

102

De Amsterdam Big Band neemt een EP op

Simon Lutz

Muziek

140

€6.810

85

Patricia Nauta

Patricia Nauta

Fotografie

140

€7.615

109

All gold and promises

Zat

Muziek

139

€6.091

102

Werkplaats Overvloed

Werkplaats Overvloed

Beeldende kunst

139

€6.724

122

De Wolffs Bestiarium

Adelmund & De Wolff

Publicatie

138

€6.105

110

Paars met een Plakker, kunstboek

Marijn Bax

Beeldende kunst

138

€8.160

105

Vechtersoor

Adrie Mouthaan

Fotografie

138

€6.520

102

Debuutalbum Dieter van der Westen band

Dieter van der Westen

Muziek

137

€6.782

104

Doug's Cabin

Karianne Bueno

Fotografie

137

€10.608

112

Mythologie van de Schepping

Michael en Nelleke

Publicatie

137

€7.406

103

Pier to Pier

Giedo van der Zwan

Fotografie

137

€5.970

106

Photo book: Shaky Ground

Peter Dekens

Fotografie

136

€9.852

104

VEGAN KOOKBOEK DE GOUDEN RADIJS

Marit Biemans

Publicatie

136

€5.493

110

NIEUW ALBUM "GREAT" VAN GRUPPO SPORTIVO!

Gruppo Sportivo

Muziek

135

€8.797

117

Rene Tosari. Diversity is Power

René Tosari

Beeldende kunst

135

€9.530

106

Alle Dieptes - Lot Bouwes

Lot

Publicatie

134

€7.045

117

Museum of Humanity

Ruben Timman

Fotografie

134

€7.875

105

Sara Bomans - Moederboek

Sara Bomans

Beeldende kunst

134

€6.380

142

the quest, a photographic journey

Annemarie Hoogwoud

Fotografie

134

€10.621

125

CD "Whispering Leaves"

Ksenia Kouzmenko

Muziek

132

€13.000

100

de Biotape: dubbel vinyl als document

Riemer & Karien

Muziek

132

€6.910

103

Duurzame lingerie uit de gevangenis

Leslie & Karina

Vormgeving

132

€5.720

104

KirtanBliss CD "Om Narayana"

KirtanBliss

Muziek

132

€5.500

100

Polish play @ Amsterdam Fringe Festival

Iwona Gusc

Theater

132

€4.089

102

Beeldgedichtenbundel Jaarringen lopen

Denise Kamp

Publicatie

131

€6.125

102

Maak KiTSCH Festival mede mogelijk

Marc Gommans

Muziek

131

€5.194

104

Outsider Art kunstenaars op reis

Reinaerde ateliers

Beeldende kunst

130

€7.685

110

Mijn droomviool

Julia

Muziek

129

€5.164

101

Foomp DOEBOEK

Mieke Driessen

Vormgeving

128

€5.806

109

= Voordekunst Kiest


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Fotoboek "One year"

Geert Broertjes

Fotografie

128

€12.795

102

Hier lag ooit een wielerbaan

Robert van Willigenburg

Fotografie

128

€7.240

107

12 Liquid Months - Documentaire

Matthijs Diederiks

Film

127

€8.165

109

Liefde, dood & zwaartekracht

Peter van Rooijen

Muziek

127

€5.130

103

NOBEL: als het plaatje maar klopt

Kirsten van Teijn

Fotografie

127

€7.630

102

14 gloednieuwe sonnetten!

Marc van Oostendorp

Publicatie

126

€3.730

117

Help de os aan een dak!

Thea Derks

Muziek

126

€5.100

146

Heruitgave Design Works, Social label

Peter & Simone

Publicatie

126

€49.087

100

Thaïti wil eerste mini-LP uitbrengen!

Thaïti

Muziek

126

€4.840

110

Hamlet: DVD of geen DVD, dat is de vraag

OPERA2DAY

Theater

125

€5.560

101

Feminist Art Fest 2018

Feminist Art Fest

Film

124

€5.064

127

Documentary The Positive Chain of Change

Chanel Trapman

Film

123

€4.467

89

Plantation School Zanzibar, Tanzania

plantation.school

Vormgeving

123

€15.605

104

Afdrukken kleurexplosies!

Davy

Beeldende kunst

122

€3.793

111

LONG LIVE THE NEW FLESH

S A Rootert

Vormgeving

122

€5.085

102

Viotta verlegt grenzen

Tanja Trede

Muziek

122

€4.492

103

Avontuur van een Reislustige Vrouw!

Frieda van Essen

Publicatie

121

€12.525

100

Julia

Frits Tutuarima

Film

121

€8.290

104

Debut-CD: Lilith & Lulu

Duo M/P

Muziek

120

€12.000

100

Frans de Boef

Frans de Boef

Film

120

€8.500

100

Oeuvre CD Daan Manneke

Rienk Blom

Muziek

120

€5.575

101

PsySo: Debuut EP!!

Joena Ruchtie

Muziek

119

€5.450

109

De Verborgen Schat van het GAK-gebouw

Magdeleen van Eersel

Beeldende kunst

118

€10.083

101

Hollow Men - Debuut Album

Hollow Men

Muziek

118

€10.450

105

Documentaire 'Vrij Vertaald'

Goed Gebuurt

Film

117

€3.020

121

I went looking for a ship

natascha libbert

Fotografie

117

€11.877

148

Roffa Mon Amour Filmfestival

Roffa Mon Amour

Film

117

€10.970

88

Speel Jezelf!

Onno van Swigchem

Publicatie

117

€5.265

105

Sterke Kanten Kaarten

Matthijs Steeneveld

Publicatie

117

€6.109

122

Nieuw Vocaal Amsterdam naar Cantemus!

Nieuw Vocaal A'dam

Muziek

116

€7.790

104

A'Meuse Saxophone Quartet

Jori Klomp

Muziek

115

€7.651

128

Opname integrale koorwerken Jan Zwart

Daniël Rouwkema

Muziek

115

€10.105

122

TRASLASIERRA

Raquel Kurpershoek

Film

115

€15.278

102

Fotoboek 'Henny. Ik ben nog niet klaar'

M Szulc Krzyzanowski

Fotografie

114

€15.789

101

Imagine, Indische Nederlanders

Erica Bürer

Beeldende kunst

114

€7.357

92

Kajakverhalen

Rein Hazewinkel

Publicatie

114

€2.950

135

Signalenwijzer, Stichting Praat

Stichting Praat

Vormgeving

114

€6.130

111

Sintel 2018

Marcel Ozymantra

Publicatie

114

€3.580

112

Windup Space - EP 2

Windup Space

Muziek

114

€6.456

117


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Daily Unfunnies-scheurkalender 2019

bart schoofs

Publicatie

113

€3.016

151

Je bent zelf een kleurboek

Glitterstudio

Publicatie

113

€4.029

134

KUNST X WETENSCHAP @ TEXEL

S.E.A Stichting

Beeldende kunst

113

€27.000

60

Prentenboek De koningin met de 7 pruiken

hoe vertel ik het

Publicatie

113

€6.343

106

Cd Voces Caelestes

Voces Caelestes

Muziek

111

€3.578

102

Clay & Ceramics Makerspace Amsterdam

Studio PANSA

Beeldende kunst

111

€12.120

152

NJSO gaat naar Lissabon!

NJSO

Muziek

111

€4.000

100

WALK OF DOUBTS - Eef van Breen Group

Eef en Eva

Muziek

111

€8.985

90

DANTE VS. MOHAMMED ALI

DANTEVS.MOHAMMEDALI

Film

110

€6.873

115

Ducktape dance crew naar het WK!

Ducktape Dance Crew

Dans

110

€4.401

100

Help Domstad Jeugdorkest naar Noorwegen!

Domstad Jeugdorkest

Muziek

110

€5.845

106

Between Heaven and Earth

Walther Tjon Pian Gi

Fotografie

109

€5.500

100

Cd met 13 songs uit cabaretvoorstelling

Janneke Jager

Muziek

109

€5.565

101

Fotoboek: Grand Masters Hockey 75+

Gerard Wagemakers

Fotografie

109

€6.132

94

20 jaar Lightspace, het boek!

Tamar Frank

Beeldende kunst

108

€15.600

104

Goeikes - Helmonders in beeld

Goeikes

Fotografie

108

€14.717

113

Idiotrope (Graphic Novel) publiceren!

Tommy Ventevogel

Publicatie

108

€5.283

81

Intercontinental Ensemble's first CD!

IntEns

Muziek

108

€6.130

102

Moeders Mooiste - Nieuwe EP!

Moeders Mooiste

Muziek

108

€8.670

124

New Manhattan/The Web Space Never Sleeps

Jip de Beer

Beeldende kunst

108

€11.995

104

Nieuwe wortels/ Noi Rădăcini

Nieuwe wortels

Publicatie

108

€5.295

151

Uitgave Beter begeleiden met Beeldkracht

Caroline Franssen

Publicatie

108

€5.220

104

Dat is nou een duif, denk ik.

Inge van Tienhoven

Publicatie

107

€4.655

155

Eddie van Dongen and PARADIDDLE FRIDAY

Eddie van dongen

Publicatie

107

€6.520

100

Nielsen vioolconcert op CD!

Lisa

Muziek

107

€12.995

104

Fotoboek Portretten C. Barton van Flymen

C. Barton van Flymen

Fotografie

106

€7.420

124

Haar Verlangen

Ruby Séva

Publicatie

106

€7.111

102

Heaven and Earth van/by Emilia Bergmark

Marwan

Beeldende kunst

106

€4.500

100

Hold On

Hold On

Theater

106

€4.010

100

Metamorphosis Zoetrope attractie

Veerle Coppoolse

Beeldende kunst

106

€6.651

111

Nicolas van Poucke - Chopin VINYL

Nicolas van Poucke

Muziek

106

€10.600

106

Tentoonstelling Beweeg me Politiek

Beweeg me

Beeldende kunst

105

€4.150

83

Boek: Relax | 12 maanden stressvrij

Petra & Nancy

Publicatie

104

€6.560

82

Breathing Mountains

Antoinette Nausikaä

Beeldende kunst

104

€9.695

108

J.M.A. Biesheuvelprijs 2018

Esther Kuijper

Media

104

€5.280

132

"OMG it's me" fotoboek

Claudette vd Rakt

Fotografie

103

€8.267

103

Boek DE HOLIST

Bob Kukler

Publicatie

103

€4.602

100

Dichtbundel Glazen huisjes

Sophie J. Postma

Publicatie

103

€5.005

100


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

DROMEN op muziek

Stichting Muziek Nu

Muziek

103

€9.025

169

Flip Noorman, De Big One

Flip Noorman

Muziek

103

€5.275

106

Help Eline Mann met haar debuut plaat!

Eline Mann

Muziek

103

€9.247

106

Het Wereldhavencomplex

pim van halem

Publicatie

103

€8.347

104

The Ragtime Rumours debuutalbum

The Ragtime Rumours

Muziek

103

€10.438

104

KNARS album

Knarsetand

Muziek

102

€6.759

113

Make my book: Herman's stoel-achtigen

Herman Kuypers

Beeldende kunst

102

€6.307

105

NSAO Goes Dutch!

NSAO

Muziek

102

€2.252

100

Bergolf - debuut EP

Bergolf

Muziek

101

€3.476

174

CD Des Knaben Wunderhorn

Sven Weyens

Muziek

101

€7.412

114

Help Lovers & Lions naar Nashville

Lovers & Lions

Muziek

101

€5.730

104

Het Cultuur Station

Eef en Lou

Theater

101

€3.562

102

Kosmotroniks naar Tokyo

Harry Arling

Beeldende kunst

101

€8.745

117

Kruidfunding debuutalbum KRUIDKOEK

KRUIDKOEK

Muziek

101

€3.704

123

Changing Stories goes to Lesbos II

Changing Stories

Theater

100

€4.065

106

Een nieuwe strijkstok voor Enzo Kok

Enzo Kok

Muziek

100

€6.355

141

Napak tilas: foto's terug naar Seram

Wim Millenaar

Fotografie

100

€5.470

105

B O O M - van expositie naar publicatie

Jet Nijkamp

Beeldende kunst

99

€6.565

101

SOLO -25 kunstenaars uit Castellvm Aqvae

Christiaan van Doebsurg

Beeldende kunst

99

€8.052

101

Today, too, I experienced something I...

Sanne van den Elzen

Fotografie

99

€6.270

114

Bewoners van Heusden

Judith & Mabel

Fotografie

98

€6.500

93

De schoonheid van de ouderdom

Francien Krieg

Beeldende kunst

98

€7.695

103

Debuutalbum Marianne Ligthart

Marianne Ligthart

Muziek

98

€7.025

117

Een decor voor Assepoes

Pop-up Dance

Dans

98

€4.330

106

Ik zit op kunst

De Vrijstaat

Beeldende kunst

98

€5.050

112

Luisterliedjes LP Scooter & the Big Man

Scooter & the Big Man

Muziek

98

€2.579

143

The First Three Years

Eva Gjaltema

Beeldende kunst

98

€8.014

89

Changing Stories

Changing Stories

Theater

97

€3.089

112

Segolia Design Agenda 2019

Tessel Dekker

Vormgeving

97

€6.303

84

Spiegels en ramen voor ieder kind!

Dayenne Schurman-de Bruin

Publicatie

97

€5.500

100

CD Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

Tom Wolfs

Muziek

96

€7.625

102

een CD van het muziekproject LEEF-TIJD

Kanaljerood

Muziek

95

€5.000

100

Help Twan cinematograaf te worden!

Twan

Film

95

€4.485

112

Romberg Dagen, May 12-13 2018

Octavie Dostaler-L.

Muziek

95

€7.020

100

Theater over dichterschap en dementie

Aileen Pfauth

Theater

95

€6.390

95

Welcome to The Redstone Circus

The Redstone Circus

Muziek

95

€2.285

114

Help de OpenBAC aan een zonnige toekomst

Open BAC

Theater

94

€5.098

102

Help mee met de cd van Kommer & Kwel

Liesbeth

Muziek

94

€3.977

133

Help Olaf's museum, zet 'HET DAK ER OP'

Olaf Mooij

Beeldende kunst

94

€7.064

128


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

leven met Hiv in zuid afrika, een docu.

Jan & Jo

Media

94

€6.650

89

Melle brengt een plaat uit!

Henk & Melle

Muziek

94

€4.471

149

"Heritage" door Mulder & Sons

Jaap Mulder

Muziek

93

€5.170

103

For the love of Curaçao

JAS-Films

Film

93

€5.830

117

Het enige kinderboek ook voor moeders!

Eva Brouwer

Publicatie

93

€8.660

108

Mijn indianennaam was "Blanke Appel"

Dorothea Born

Publicatie

93

€5.440

115

Zwols Saxofoonorkest "For Saxes Only"

Zwols Saxofoonorkest

Muziek

93

€3.295

103

De Horror van een Grenzeloze Liefde

Anita Pronk

Publicatie

92

€6.758

84

Full album Jeremy Keurentjes

Jeremy Keurentjes

Muziek

92

€5.545

101

Lizzy's grote droom! Een Master in NY!

Lizzy Ossevoort

Muziek

92

€15.050

100

MEN AT HOME. In Amsterdam

Marta Serrano Saiz

Fotografie

92

€9.080

91

OFFBEAT - korte film

Crew NFA

Film

92

€6.810

151

The Perfect Match: een viool voor Linde!

Linde Verjans

Muziek

92

€7.066

128

World Jazz CD Brenda Frans: 'Mujer'

Brenda Frans

Muziek

92

€7.525

100

CD opname Something about Sanna

Sanna van Vliet

Muziek

91

€5.130

103

Een zwerm koeien

Maartje Simons

Theater

91

€6.660

102

Johannes Passion door jong Ars Musica

Suzanne van Berkum

Muziek

91

€8.020

100

Volksopera Vogelbuurt

René van 't Erve

Muziek

91

€3.785

116

Het Luthers Bach Ensemble en David Greco

LuthersBachEnsemble

Muziek

90

€5.617

150

Monografie Henk van Rooij

Kitty Doomernik

Beeldende kunst

90

€6.107

102

Restauratie 'Het beleg van Woerden'

Stadsmuseum Woerden

Erfgoed

90

€14.411

85

De Reikhals met een eerste mini-album.

Riny Sprengers

Muziek

89

€3.835

102

Debuut CD Treats "Wasting time"

Nynke

Muziek

89

€3.000

100

Enchanté! - van 'petit garçon' tot ...

François-Xavier Sergent

Muziek

89

€4.657

23

Nieuw licht en geluid voor De Ruimte

De Ruimte

Beeldende kunst

89

€3.345

103

PEIDAX

Jasper Smale

Film

89

€4.001

105

RADIO VOORWAARTS - Korte film

Radio Voorwaarts

Film

89

€3.612

103

Storyrooms

Young & Holy

Media

89

€8.215

82

Voices of the Amazon

Iona Hogendoorn

Fotografie

89

€3.706

106

Artist’s Impressions - het boek/the book

Mitchell Giebels

Fotografie

88

€5.560

101

Beleef de boeken van Zwart Bloed

Shirley Ann

Publicatie

88

€3.975

133

Debuut Album Electric Hollers!

Max Mollema

Muziek

88

€4.600

106

HappyCrowd - Schwarzmalen3

Schwarzmalen

Beeldende kunst

88

€6.323

126

Album Richie Reichgelt

Richie

Muziek

87

€4.090

102

Debuut album Johan Bruin, "Behouden"

Johan Bruin

Muziek

87

€6.510

100

Debuutalbum Cello Girls

Emily Kocken

Beeldende kunst

87

€3.753

107

Het échte pilotenverhaal straks voor jou

Hans Nordsiek

Publicatie

87

€10.628

106

Jan de Bruijn gaat voor 3EP's en Vinyl

Jan de Bruijn

Muziek

87

€9.286

116

Land van suiker en benzine

Arnoud Rigter

Publicatie

87

€3.839

110

Maktub | album over & voor vluchtelingen

Roos Meijer

Muziek

87

€3.840

137


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

ZUHAUSE needs a HAUS on wheels

ZUHAUSE

Muziek

87

€14.023

100

Zwermers bouwt een 'living landmark'

Zwermers

Theater

87

€11.560

105

Debuut cd Merel Vercammen & Dina Ivanova

Merel Vercammen

Muziek

86

€5.756

104

Debuutalbum Marie

Marie Weyens

Muziek

86

€3.320

123

Debuutalbum WANTON

WANTON

Muziek

86

€8.180

102

Supercool hoorspel voor kinderen

Julia Holtes

Publicatie

86

€3.725

103

Weerlicht door het NZT & Lichtbende

Georg Bröring

Muziek

86

€5.031

101

NEMSIS - EP opnemen!

NEMSIS

Muziek

85

€2.030

102

Of weet je alles al - dichtbundel

Hetty ten Holt

Publicatie

85

€3.325

83

Sjoukje CD 'Stim fan Stilte'

Sjoukje

Muziek

85

€2.670

107

Tribes 2.0

Tribes Leiden

Dans

85

€4.025

101

Vredesmonument

Herma Bovenkerk

Beeldende kunst

85

€13.652

88

City Cups... herken de stad!

Unit 30

Vormgeving

84

€7.961

105

Debuutalbum Kees de Vreugd

KEES

Muziek

84

€7.750

103

Help Herenplaats de wereld in

Atelier Herenplaats

Beeldende kunst

84

€7.845

105

Mathijs Leeuwis - GALIBIER (album)

Mathijs Leeuwis

Muziek

84

€5.170

148

Mijn groene pak - fotoboek met verhalen over oorlogservaringen in Afghanistan

Frans Kurstjens

Publicatie

84

€9.185

102

Requiem for Williamsburg

Yara Hannema

Film

84

€5.665

103

Voor vrijheid in onderzoek en wetenschap

Sid Lukkassen

Publicatie

84

€3.655

114

Floriaan de tuinkabouter

Ineke CP Bennink

Publicatie

83

€3.765

108

Kasper van Hoek: Geen sinecure

Kasper van Hoek

Publicatie

83

€2.704

108

Oeuvrecatalogus van Harry van Kruiningen

Annemieke

Publicatie

83

€7.328

113

Rossini.nu

Michel Poels

Muziek

83

€5.381

108

Banaan of kiwi? Maagverkleiningen boek

Willeke vd Heuvel

Publicatie

82

€7.540

101

BOERENLIEFDE

Mets

Fotografie

82

€3.614

90

Collective12

Collective12

Vormgeving

82

€10.020

100

Conferentie Dance@Work op 17 mei

Dance@Work

Dans

82

€6.550

101

Dubbel D

Dubbel D

Film

82

€6.632

102

EXPOSITIE FRANK

Lis Leijser

Fotografie

82

€3.280

82

Hersenvakantie

Vloeistof

Dans

82

€10.757

108

Temperamentvolle kerstmuziek uit Ecuador

Música Temprana

Muziek

82

€6.125

102

Theatervoorstelling Plein/reis

Anne Stoop

Theater

82

€5.051

84

Drums in de wijk

Barbara Willemsen

Theater

81

€6.020

100

Lost & Found Orchestra: Foundscape

Daniel Maalman

Beeldende kunst

81

€6.455

83

Remgewogen, album Martin van Hees

Martin van Hees

Muziek

81

€5.755

105

Global Street Child

Ton Hendriks

Fotografie

79

€7.950

100

Het Boompje, een opera voor kleuters

Anneke Wensink

Theater

79

€3.130

104

Licht-installatie Toverlantaarn

Marjolein Koot

Vormgeving

79

€4.835

121

SAD SAD SAD - Debut

SAD SAD SAD

Muziek

79

€2.840

84


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

The Believers

Geert van Kesteren

Fotografie

79

€12.300

82

A New Wondrous Tide

Ruth & Vital

Muziek

78

€8.050

103

DE WEG NAAR MEZELF' - Documentaire

Gido Krom

Film

78

€4.060

102

Esmee de la Bretoniere

Esmee de la Bretoniere

Muziek

78

€7.500

100

Gitaaralbum Jorn ten Hoopen

Jorn ten Hoopen

Muziek

78

€3.080

103

Innovatief bestek 2

Heiko Balster

Vormgeving

78

€27.035

115

ROEM x RISO

ROEM

Publicatie

78

€2.965

108

Zon en Maan dagboek

Nathalie Brans

Beeldende kunst

78

€5.260

132

A Day in June - korte filmopera

Peter Sieben

Film

77

€3.651

100

Geloof Me [De Documentaire]

Kunst Kathedraal

Film

77

€1.515

101

Tekst Zoekt Muziek zoekt jóu

Wietske Loebis

Muziek

77

€5.555

111

The Long-Awaited Album & Reunion Tour

Caspian Hat Dance

Muziek

77

€2.585

103

Trance van Neo-Fanfare 9x13 op dvd

Neo-Fanfare 9x13

Muziek

77

€5.236

125

"Maak mij zelveloos en stil"-De Ommegang

Mirjam Hijstek

Beeldende kunst

76

€3.879

86

Doek - workshop nieuwe muziektalenten

Carolyn

Muziek

75

€3.580

101

Help Questions Collective naar New York!

Questions Collective

Beeldende kunst

75

€5.070

108

Klep's Factor 30 Poolparty.

Klepzijkers Factor30

Muziek

75

€7.214

162

Stuur Rivelino Naar de Gevangenis

Blackrockstar

Muziek

75

€4.895

109

The Living Museum bouwt een museum!

The Living Museum

Theater

75

€6.000

100

WAD (hetWADinbeeld)

Rens

Fotografie

75

€3.096

103

De Fabeltjesbrand -fabels met een twist.

D'Avellonne van Dijk

Publicatie

74

€6.354

102

Dubbel CD - Kamerkoor JIP

Kamerkoor JIP

Muziek

74

€4.260

85

Ethiolektro

Joep Pelt

Muziek

77

€3.100

115

Madison & Haigh | Op naar onze eerste EP

Geert en Esmée

Muziek

74

€3.625

121

The Young River - NEW EP

The Young River

Muziek

74

€6.000

109

Woest & Bijster

Woest & Bijster

Beeldende kunst

74

€9.037

113

Zoo Mooi! Ode aan Aleid Rensen.

Zoo Mooi

Muziek

74

€10.020

100

Gloednieuwe kerstmuziek! Steun ons!

Cats Collective

Muziek

73

€7.150

143

Help het RJSO naar Berlijn

RJSO

Muziek

73

€5.000

100

Instrumenten voor de kinderen in Nepal!

Silke

Muziek

73

€2.327

116

Lucky Shots | de campagne

Maarten Vromans

Fotografie

73

€4.250

100

Nescio Ensemble grensverleggend klassiek

Nescio Ensemble

Muziek

73

€3.305

110

NOUN presents ''GOOD WORK''

Enter here your name

Fotografie

73

€3.131

112

Other Futures

Brigitte van der Sande

Beeldende kunst

73

€8.829

88

PLOEG + WERK

Maarten Ploeg Trust

Publicatie

73

€4.040

115

Synesthesia - Floris Kappeyne Trio

Floris Kappeyne

Muziek

73

€6.740

112

Asnacht

Asnacht - Korte film

Film

72

€7.500

100

Help Dekoor op weg naar Zuid-Afrika!

Dekoor Close Harmony

Muziek

72

€5.085

102

PURE LUCHT [korte film]

Bettie Warnier

Film

72

€5.080

85


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

The Lost Photographers

Mondays Collective

Fotografie

72

€4.175

104

Bevrijd De Kleine Wereldverbeteraar

Guusje Slagter

Publicatie

71

€2.500

100

De Kettingreactie

Peggy

Theater

71

€2.150

108

KABK Graphic Design Graduation 2018

KABK Graphic Design

Vormgeving

71

€2.710

108

Lintolerantie

Lintolerantie

Publicatie

71

€10.180

102

Britten goes Britain

SBBO

Muziek

70

€8.750

100

CD Wrijving

Marij en Kornelis

Muziek

70

€6.051

101

De grafische novelle: De man in het ruim

Dirk Geets

Publicatie

70

€4.305

115

De Zusters - documentaire

Roderik Dekker

Film

70

€2.850

102

dichtbundel ZOET & ZILT

Ingrid van den Oord

Publicatie

70

€2.615

105

Dutch Guitar Foundation:Gitaar & Orkest!

Sabrina & Jorrit

Muziek

70

€7.470

88

Eindexamenconcert Mirjam van den Hoek

Mirjam van den Hoek

Muziek

70

€4.750

112

Gedichtenbundel: 'Bloedsporen'

Frances A Vandyke

Beeldende kunst

70

€2.804

122

Goslink album / Zelfportret

Goslink

Muziek

70

€5.861

127

Het debuutalbum van Modji: Epifania

Yannick van ter Beek

Muziek

70

€5.565

103

NEVA: a creative home

NEVA

Dans

70

€5.915

100

The world that could be

Marjan vd Heijden

Erfgoed

70

€5.535

101

Vespers Rachmaninov

Brabant Koor

Muziek

70

€4.000

100

CRAZY CULT ROADSHOW (debuutalbum-vinyl)

Roel Peijs

Muziek

69

€2.170

124

De Amstel staat droog

Dirk Hooglandt

Muziek

69

€3.027

202

Droomcello gevonden!

Charlotte Gulikers

Muziek

69

€4.120

103

Koerikoeloem

Koerikoeloem

Muziek

69

€7.000

140

ModeCapriole

Agnes van Dijk

Fotografie

69

€5.609

80

No Man's Valley: Second Album on Vinyl

No Man’s Valley

Muziek

69

€3.340

104

NOTE TO SELF - a never ending story?

Sanne Clifford & Co.

Dans

69

€3.499

106

SIMONA - debuutalbum INTO THE LIGHT

Simona

Muziek

69

€3.060

102

Swing (Muzikaal locatietheater)

Swing Locatietheater

Theater

69

€3.005

100

New collection EVAN Menswear A/W 2018

Evaa Kuik

Vormgeving

68

€6.000

100

Video Clip Paper Branches

Ardie van der Knijff

Film

68

€2.160

104

Wiepke gaat naar Amsterdam Fashionweek

Wiepke Wolfsbergen

Vormgeving

68

€2.365

118

11 Piano's

Anne Bakker

Muziek

67

€3.055

102

Boekuitgave van Dolf Verlinden

Dolf Verlinden

Beeldende kunst

67

€11.090

111

De aarde is van alle aardbewoners

Karin Bakkers

Publicatie

67

€2.035

102

De Slager presenteert:You've been framed

De Slager

Beeldende kunst

67

€4.805

100

Een cello voor Joachim, een gouden match

Joachim Eijlander

Muziek

67

€16.421

109

Geef jong talent een podium!

Leiden Sinfonietta

Muziek

67

€4.800

109

Helpt u mee? Geld nodig voor kinderboek!

Carla en Riny

Publicatie

67

€5.000

100

Onze droom: profsolisten voor Bach!

Liefdesliederenkoor

Muziek

67

€5.520

100

Painthings

Robbert Clignett

Film

67

€2.000

100


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Winteravonden 2018

Winteravonden

Muziek

67

€4.670

93

Een arena voor Maria Salomé

Elke Van Der Kelen

Theater

66

€2.184

104

Een boek voor een Klein Bruin Vogeltje

Lonneke Clarenburg

Publicatie

66

€3.558

102

HELP BREDERO'S 'LUCELLE' DE PLANKEN OP!

Theater Kwast

Theater

66

€4.110

103

Instrumenten voor Varsseveldse jeugd

Jubal Varsseveld

Muziek

66

€4.050

116

Kunstwerk Sjef Diederen

Leo Gielkens

Beeldende kunst

66

€5.165

103

The Postroom

Vincent

Theater

66

€1.910

87

Toto's Mess

Toto's Mess

Film

66

€3.500

100

album FLiNK: it's dangerous.

FLiNK

Muziek

65

€3.305

165

Blaaskwintet Hi-Five

Blaaskwintet Hi-Five

Muziek

65

€7.255

73

Boekenweekwandeling door Amsterdam

Mechteld Jansen

Media

65

€3.091

103

Caravan Obscura

SusanLucida

Beeldende kunst

65

€2.650

106

Maestro in de maak

Ronald Slager

Muziek

65

€3.650

122

Nederlandse hertaling 'De Wapens Neer!'

Peace Palace Library

Publicatie

65

€2.616

105

PLAN B - We Make M-ODE

Merel van Glabbeek

Vormgeving

65

€5.040

101

SUiT The Girl, The God, The Rush

SUiT

Muziek

65

€4.190

105

Van kleinkunst naar pop-CD!

16bis

Muziek

65

€4.035

101

Voicing Entebbe

Christine Ayo

Beeldende kunst

65

€4.725

86

2017 in 365 collages

Wilma Keizer

Beeldende kunst

64

€5.250

105

Another Day At The Office

Hagen/Tarenskeen

Muziek

64

€6.559

101

Astronaute - Circle

Astronaute

Muziek

64

€3.817

109

Documentaire Ik ben OK

Loods13

Film

64

€3.280

101

EP Halverwege

Matthijs Huising

Muziek

64

€5.589

130

John Williams in Concert

Collettivo Sinfonico

Muziek

64

€2.543

102

Kinderboek: De Kronieken van Ubuntopia

Leontine van Hooft

Publicatie

64

€12.670

101

MY FIRST SOLO ALBUM

Mihael Hrustelj

Muziek

64

€5.000

111

Ode aan Latijns-Amerika - LP en fotoboek

Ivo Bol

Muziek

64

€4.455

101

Theatergroep SPOT speelt 'Parade'

Theatergroep SPOT

Theater

64

€1.606

107

Tom Waits Library

Kees Lau

Publicatie

64

€6.220

104

Wolken, klei, Asperger, latten en LEVEN.

Jetty Kuiper

Publicatie

64

€6.294

105

Art of Colour, onderzoek Bio Art Lab

Dorieke Schreurs

Beeldende kunst

63

€5.150

108

Bobje "Nachtburgemeester" van Kortgene

Dalilah Abdoun

Film

63

€6.864

81

debuut cd: Variations on a Persian Theme

HaftCraft

Muziek

63

€3.881

86

Eindexamenvoorstelling HBO4 "18"

HBO4 LMIPA Amsterdam

Dans

63

€3.005

120

Gezond met CBD en andere cannabinoïden

Dyveke Kok

Publicatie

63

€5.495

69

Help ons dit album tot leven te brengen!

Wet T-Shirt Contest

Muziek

63

€1.760

107

Kunst Op Sporen

Heidi Renkema

Publicatie

63

€2.592

74

Playtime is over (or yet to come)

Roan

Dans

63

€2.982

149

Rachel wil hun 1e EP opnemen en releasen

Rachel Koomen

Muziek

63

€1.870

29

Theatervoorstelling Hosseini het land in

Nieuwe Makers

Theater

63

€3.200

107


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

130 jr. Museum Ons Lieve Heer op Solder!

OnsLieveHeeropSolder

Erfgoed

62

€8.000

100

CD opname Ciconia Consort

Ciconia Consort

Muziek

62

€5.311

89

Planetarium door Michiel Braam

Michiel Braam

Beeldende kunst

62

€5.010

100

CD BEETHOVEN in KILT

Atlantic Trio

Muziek

61

€7.240

121

De duisternis ziet het hart aan'

Janet Meester

Beeldende kunst

61

€4.865

130

Vleugels van bevlogenheid

Sleepin' bird

Fotografie

61

€5.060

101

Bandbus The Tambles

The Tambles

Muziek

60

€3.075

103

Debuut album - Bernard Hering

Bernard Hering

Muziek

60

€6.003

100

Geef Shrek een draak!

De Jonge Stem

Theater

60

€1.318

15

NPG in Australia

Peter Lodder

Fotografie

60

€4.242

121

The album release with Felipe Antunes

Tjalle

Muziek

60

€1.745

87

A Minor Problem: Debuutalbum

A Minor Problem

Muziek

59

€4.965

110

Een Tsjaikovsky CD door het Rusquartet!

Henk Guittart

Muziek

59

€6.000

109

Help het AJSO naar Italië!

AJSO

Muziek

59

€5.190

104

Kunstbaas fotografie-expo's

Kunstbaas

Fotografie

59

€2.135

107

Marcel Duchamp gestript

Pieter de Nijs

Publicatie

59

€4.586

122

Take 6.8 K Ohm on tour!

Miriam & Dimitra

Muziek

59

€2.933

84

VAN HOLLANDSE BODEM

JUDITH x AMBER

Vormgeving

59

€5.002

100

Amsterdelics-Cirque le Funk (new Album)

Amsterdelics

Muziek

58

€3.720

81

De Fabels van La Fontaine

Stichting Rosette

Muziek

58

€7.265

97

I/M/D Graduates 2018

I/M/D Graduates 2018

Media

58

€2.026

81

Tournee Leids Studenten Koor en Orkest

Collegium Musicum

Muziek

58

€2.100

105

Excellentklas KCM wil naar Oerol!

Halli Galli

Theater

57

€5.543

92

Festival Musique!

Goede Rede Concerten

Muziek

57

€6.055

101

Oerknal Debuut CD

Oerknal

Muziek

57

€10.450

107

Onderweg: beeldende kunst & tango

St. Kunstwerk Loods6

Beeldende kunst

57

€9.831

101

Op dansmuziek hoort gedanst te worden!

Ensemble Odyssee

Muziek

57

€6.950

93

(BOYS) DON'T CRY

Elisia Peças

Theater

56

€1.243

113

Duo Up Close & Dudok Quartet Amsterdam.

Up Close & Dudok

Muziek

56

€2.890

83

Een altfluit voor Maartje

Maartje Valk

Muziek

56

€4.311

108

Jerboah's dubbel release 'Bristly+Gnaw'

Jerboah

Muziek

56

€3.521

101

Nieuwe cd: Wegens groot succes verlengd

David de Poel

Muziek

56

€1.538

103

Shaffy85! - Niet zonder Ons

Shaffy85

Muziek

56

€4.225

92

Sleep Naked

Donald van Tol

Fotografie

56

€6.750

90

Transcendence

Nina Doevendans

Beeldende kunst

56

€5.510

100

Und ein Kuss auf dein Herz

Florieke Beelen

Muziek

56

€5.325

107

"Het Licht & Het Duister" - Ingrid Simons

Ingrid Simons

Beeldende kunst

55

€6.011

109

De schoenmaker en de fotograaf

Frank van Osch

Film

55

€5.015

100

Margreet Klaverdijk bouwt Stormhuis

Margreet Klaverdijk

Beeldende kunst

55

€3.700

106

Radio brugwachter

Radio Brugwachter

Erfgoed

55

€5.057

101


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

This is AKWAMAN!

Jetske Voorneveld

Vormgeving

55

€8.012

100

TRC brengt textielhistorie tot leven!

TRC Leiden

Erfgoed

55

€2.535

127

2 albums van de Gebroeders Dols op cd

Chris & Stijn Dols

Muziek

54

€2.432

119

50 jaar Fanfare CWO

Fanfare CWO 50 jaar

Muziek

54

€2.560

102

A FOREIGN AFFAIR

KABK Graduates 18/19

Beeldende kunst

54

€4.434

111

ArtEZ BEAR finals: With all due respect

BEAR finals 2018

Beeldende kunst

54

€2.210

111

I forgot my dream

Astrid de Pauw

Beeldende kunst

54

€3.747

107

Shipwreck Festival

Born2party

Muziek

54

€6.106

38

Marjolein Keijzer | Debuutalbum 2018!

Marjolein

Muziek

53

€6.500

81

Open Source Scent Lab

Attic Lab

Vormgeving

53

€25.160

1258

SPINDER

Peter Faber

Theater

53

€6.120

102

Een vleugel voor Kasteel Doornenburg

culturele commissie

Muziek

52

€9.700

100

Landschap, licht

Anders Veltkamp

Fotografie

52

€4.063

87

Talent & Co. Geef ze het podium!

Talent & Co.

Media

52

€11.885

107

The Art of Disrespect

Jett en Dennis

Film

52

€2.800

100

Voorstelling: Happily Ever Afgestudeerd

JMCTheaterproducties

Theater

52

€4.052

84

Abel’s gestolen drumstel

Iemand

Muziek

51

€1.700

100

Afstudeerproject van Stephany Caparn

Stephany Caparn

Fotografie

51

€1.956

93

Debuutalbum 'As The Crow Flies'

Roberto Rosso

Muziek

51

€1.995

114

Froulju fan Fryslân

Froulju fan Fryslân

Beeldende kunst

51

€8.026

100

Hier stond ooit een kerk ...

Willem Jakobs

Erfgoed

51

€12.215

101

Jubileum Vrienden van de Kamermuziek

Lestari Scholtes

Muziek

51

€6.185

103

Reazun & John Konatty; Lopen & Rennen

Reazun

Muziek

51

€3.020

101

Alle handige mensen op een site

MastersandCrafters

Media

50

€1.330

11

Boek - Stille levens/Still lives

Roos Naves

Publicatie

50

€5.025

101

Café Theater Festival Zwolle

CTF Zwolle

Theater

50

€1.902

85

Documentaire over Ride 2 Live Life

Sander Selen

Film

50

€3.625

121

Eindelijk! Bob Fosko Afscheidstournee

Bob Fosko

Muziek

50

€4.383

44

Food design voor iedereen

Foodbrusher

Publicatie

50

€8.500

100

Kempenerpop 2018

Ralf Collaris

Muziek

50

€10.110

111

TBIB - The bubble is back

Tess

Dans

50

€1.795

36

De kat die niet vies wilde worden.

Dorine Elisabeth

Publicatie

49

€1.340

103

De Pondertone Tijdmachine

Pondertone

Muziek

49

€1.325

38

Studiedag Canto Ostinato voor koor

Benno Bonke

Muziek

49

€1.505

100

Vereeuwigd

Vereeuwigd

Fotografie

49

€28.157

94

Verkiezingscampagne Theaterproject BDW

Geert Beullens (BDW)

Theater

49

€1.501

30

Busi da Basi "het bos is de baas"

Jeroen Linnenbank

Media

48

€2.212

111

Taktila voor tactiele kleurbeleving

Stichting societeit voor lichamelijk gehandicapten

Beeldende kunst

48

€11.004

100

The Temple for Peace

Mandala

Beeldende kunst

48

€16.544

110

Big Fish

Starlight Boulevard

Theater

47

€1.596

106


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Colour of Sound masterclass

Monique Vreeken

Muziek

47

€5.740

96

Electric Tribe Videoclip

Electric Tribe

Muziek

47

€2.633

105

Ezelsei! Muziekopname kindervoorstelling

Kooman's Poppentheater

Theater

47

€4.510

113

Het Zottenparadijs

Caroline Holsheimer

Theater

47

€1.460

29

Hommage aan Allard Budding

Allard Budding

Beeldende kunst

47

€8.195

102

Leven voor talent

Johan van Dreven

Fotografie

47

€3.059

102

Maktak and Gasoline

Ellis Doeven

Fotografie

47

€8.146

102

ROUMANS @ M-ODE

Sophie Roumans

Vormgeving

47

€4.096

82

The Martial - Debut EP

The Martial

Muziek

47

€5.410

120

Een Ander Land (James Baldwin)

Urias Boerleider

Theater

46

€3.806

103

Greenland Chronicles

Dace Satre Sietina

Beeldende kunst

46

€2.545

32

Het is Stil op Straat - tentoonstelling

Hugo Lingeman

Fotografie

46

€3.210

105

De Huns, het mysterie

Edward Petrovics

Publicatie

45

€5.750

105

De mooiste jaren van ons leven

Emilie van Dijk

Theater

45

€3.045

102

Jubileumconcert Fontys Jazz Choir

Tijn Heijblom

Muziek

45

€2.945

37

LIQUIDARIUM HX

Studio Wanders

Beeldende kunst

45

€4.110

103

Minder moe in 30 dagen

Derek Brouwer

Publicatie

45

€6.429

86

Tettero op vinyl en Two Track Tapes!

Tettero

Muziek

45

€4.620

84

The Dutch Factory presents Richard III

The Dutch Factory

Theater

45

€2.105

105

20 Quarters

Liza Vos

Beeldende kunst

44

€1.501

100

De Droomvrouwroute

Barbara van Beers

Beeldende kunst

44

€10.171

102

Foto documentaire ADM-community

Jeike Wullms

Fotografie

44

€2.553

102

Live net als op de plaat!

Ellen Pels

Muziek

44

€3.030

101

Morschi Franz

Morschi Franz

Muziek

44

€1.800

109

New Album Son Swagga

Son Swagga

Muziek

44

€5.275

96

Professionaliseren expo Salone del Mobil

Ruben van Megen

Vormgeving

44

€5.560

101

Bring 'The Three Graces' to life!

CHRONOS

Dans

43

€3.370

135

Debuut EP, Dune Aimee

Dune Brouwer

Muziek

43

€2.025

101

Help Boeije - Red de cassette!

Boeije

Muziek

43

€2.721

113

Let's Go jongeren dansen universele taal

De Dansers

Dans

43

€2.150

86

NEAT

NEAT

Vormgeving

43

€7.902

105

BLOND

BLOND

Theater

42

€1.200

120

Designcompetitie voor SetSink

SetSink

Vormgeving

42

€2.090

84

SkyMotion, Inner Worlds

Jens Helder

Theater

42

€2.900

29

Titus's words will take wing

Frysk Fanfare Orkest

Muziek

42

€2.020

101

Tracing Erased Memories

NarrativeCollective

Theater

42

€2.390

120

Wolkentheater is jarig!

Wolkentheater

Beeldende kunst

42

€5.005

100

Bakkie Bakkie de podcast

Bakkie Bakkie

Media

41

€1.505

100

De mooiste filmmuziek op CD

Henriëtte de Groot

Muziek

41

€3.491

106

Help De Bohemen aan geluid!

Julian Verkerk

Film

41

€2.000

100


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Help Yang Yang piano te spelen in Aspen!

Yang Yang

Muziek

41

€5.000

100

Hét ultieme fotoboek over de partytent

Werry Crone

Fotografie

41

€2.604

32

in't Veld & PointsMade Fashion Release

Caroline In't Veld

Muziek

41

€5.610

102

Kom wij gaan een hut bouwen!

Van Hut Naar Her

Vormgeving

41

€7.760

105

Stuur Rivelino weer naar de gevangenis!

Blackrockstar

Muziek

41

€3.150

105

De Eetbare Plasticsoep en meer

Indy Rose

Beeldende kunst

40

€3.255

109

Een Steinway vleugel voor Florian

Classic Young Master

Muziek

40

€6.070

121

Muziekproductie Slow Down 2018

Muziekproductie 2018

Theater

40

€2.510

100

Nationale Dag van de Muziek

Marjolijn Peper

Muziek

40

€990

4

SIRI US

SIRI US

Dans

40

€5.510

157

The Wrong Shoes EP

Jonathan van Vliet

Muziek

40

€1.310

131

Zet Pippin in de spotlights

Vals Alarm Musical

Theater

40

€1.415

113

Kroonluchter aan de Rijn

Stg The Felt Factory

Beeldende kunst

39

€19.895

133

Maro

Mischa Keijser

Fotografie

39

€3.506

117

Mijn Kanji

Raj

Publicatie

39

€2.500

42

Nacht in Lissabon 2018/19

Maria de Fátima

Theater

39

€4.000

100

Project Paard In Nood Spanje

Paard In Nood Spanje

Fotografie

39

€1.035

26

Redical 2018

Afstudeerders FADE-4

Beeldende kunst

39

€915

18

Solo-expositie 'Rein' @ Gasunie

Sander van der Bij

Fotografie

39

€3.080

110

Sportboek voor kinderen

Victor

Publicatie

39

€1.039

42

Thuis 'het Album'

Robert Ramaker

Muziek

39

€1.135

114

Debuut cd "The Pact"

Sietse Huisman

Muziek

38

€5.215

104

Debuut EP IKS

IKS

Muziek

38

€4.080

132

Een boek voor jonge makers

Gerda & Svenja

Publicatie

38

€1.380

120

Hello World!

CCU

Beeldende kunst

38

€5.570

111

Helpt u ons mee verhuizen ?

Muziektheater Odes

Theater

38

€5.250

100

Interlocution CD

Due Oratori

Muziek

38

€3.830

96

PINK IS JUST A COLOUR - het fotoboek

Hanna Snijder

Publicatie

38

€4.500

90

Hoe Meer Zielen

Loes Korten

Film

37

€5.050

101

Klassiek op het Amstelveld 2018

Tatiana Chevtchouk

Muziek

37

€10.500

100

Leerlingen bedenken/ maken een film 2018

Westerschool groep 8

Beeldende kunst

37

€1.875

125

Behind closed doors

Matthijs van Kampen

Film

36

€1.330

13

Rozemarijn naar Amerika

Rozemarijn

Film

36

€2.000

100

Amersicats - 2 en 3 juni 2018

Amersical

Theater

35

€2.985

101

Collectie Arnhem 2019

Collectie Arnhem

Vormgeving

35

€4.436

111

Crash Blossom

Merijn Bisschops

Muziek

35

€4.000

83

Help Anna haar droom te verwezelijken

Anna van der Burgt

Theater

35

€4.993

91

Het nieuwe album van Siberian Oxygen

Siberian Oxygen

Muziek

35

€1.205

100

Syrene Saxofoonkwartet speelt Händel

Syrène Sax 4-tet

Muziek

35

€1.670

139


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Voorstelling 'Ik ben wie ik ben?'

5D

Theater

35

€1.520

101

18 - EP/Birthday release Hens Solo

Hens Solo

Muziek

34

€1.000

100

BAHRA

rami zughbi

Media

34

€2.650

18

Blue lifeblood; passie voor het water

Heleen vd Hombergh

Muziek

34

€3.390

103

Debuut EP Rosa Bloemen

Rosa Bloemen

Muziek

34

€1.175

20

Esther Apituley & Vivaldi Code Rood

Tamara Keasberry

Theater

34

€5.305

82

FONKELTOON

FONKELTOON

Muziek

34

€1.370

91

Herstory

Anja Beerepoot

Publicatie

34

€1.057

21

Icarus, de jongen die vliegt

Lucas en Valentina

Muziek

34

€1.345

108

AstroNutz

AstroNutz

Muziek

33

€3.285

119

Dune Sessions; muziekdocumentaire

Julie Scott

Film

33

€1.478

27

Het Verhaal van de Olifant

Kasper de Vries

Muziek

33

€1.160

105

Debuutalbum Op en Top Vrouw

Op en top vrouw

Muziek

32

€2.153

17

Muziektheater 'De Laatste Dans'

Koorstelling

Theater

32

€1.610

107

PORSELAIN - debuut album

Micky Huijsmans

Muziek

32

€1.195

18

Zilt; geef ons een decor om te stralen!

AHA-productions

Theater

32

€1.550

103

Bcademie Eindshow 2018

Bcademie

Beeldende kunst

31

€4.060

102

Junction

Sandro Setola

Beeldende kunst

31

€8.110

108

Laat mijn "Apples" er mooi bij hangen!

Patricia Achenbach

Beeldende kunst

31

€1.181

16

Magazine over genderexpressie

Team Genderexpressie

Fotografie

31

€4.160

101

My Own Voice: Een Altviool voor José

José Nunes

Muziek

30

€6.600

100

Psycho Mind Festival 2018

Bono

Muziek

30

€2.370

32

Wie wil de nier van Louis?

Louis Ekas

Publicatie

30

€6.378

82

Händel- Brockes Passie op DVD

Apollo Ensemble

Muziek

29

€2.520

101

Musical 'Bever Bart en de blauwe rivier'

Bever Bart

Theater

29

€2.275

13

SAMPLEROAD

Sampleroad

Media

29

€1.125

23

Wij gaan voor goud!

St Michael

Muziek

29

€5.307

106

Wolf Company - Unstoppable

Stichting IMBEO

Dans

29

€1.755

26

3 Oever Festival '18!

3 Oever Vogel

Erfgoed

28

€3.352

101

CATOKE maakt eigentijdse ceremonie EARTH

Catoke Kramer

Theater

28

€1.435

21

Collectie Arnhem 2018

Collectie Arnhem

Vormgeving

28

€4.055

81

International Viola Congress 2018

Dutch Viola Society

Muziek

28

€975

24

Lang & Gelukkig een knettergekke musical

Sticht. Nogalwiedus

Theater

28

€4.808

120

Vergeten Vergeten Verhalen; NL-Indië

St. Herdenking 15/08

Publicatie

28

€1.020

102

Een droom over het maken van kleding.

Felice Oosting

Vormgeving

27

€1.240

103

Op de bon: Oorlogsdagboek / Vredesplakboek

Andreas Schelfhout

Beeldende kunst

27

€1.805

52

Afstudeerexpo: LET'S-MOVE-ON.00.69

Team Fine Arts

Publicatie

26

€1.500

100

An Evening with James Varrick Armaah

Kofi Marten

Muziek

26

€1.522

138


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Café Radstaak

Louis Radstaak

Publicatie

26

€1.525

20

Geef IJsselstrijkers een vloeiende start

IJsselstrijkers

Muziek

26

€2.000

100

Herstel Tuinornamenten op Huys ten Donck

Het Huys ten Donck

Erfgoed

26

€1.585

9

No Challenge No Progress

NCNP

Fotografie

26

€800

15

Operette "der Vogelhandler"

S.O.Z. Cantiamo

Theater

26

€2.552

102

The Community #2

Ruben de Veer

Muziek

26

€1.510

101

The Dollhouse

The Dollhouse

Beeldende kunst

26

€4.250

100

Toevluchtsoord. Het huis van...

Martin Wieldraaijer

Fotografie

26

€8.175

82

De Heimwee van Slauerhoff

Marlous Lazal

Muziek

25

€850

85

Grow your love

Pluk de dag

Vormgeving

25

€1.010

101

Boek&Bal De Kneep

Stichting de Kneep

Theater

24

€4.645

116

Help mijn camera is op

Jelle de Ru

Fotografie

24

€2.276

103

Home away from home

Melisa Monti

Vormgeving

24

€1.800

90

kinderwunsch

Philipp Cahrpit

Theater

24

€1.034

103

Piano voor een muziektheater groep

BaronieMuziekTheater

Muziek

24

€3.510

103

Sound Trip @ DOA DOA Art Market Uganda

Sound Trip World

Muziek

24

€3.525

101

Topmusici als vluchteling in NL

On the Roof

Muziek

24

€1.000

100

Eindexamen expositie De Toevallige Dood

Dide

Fotografie

23

€1.375

115

fotoboek: Beeld in Beeld

Heidi Renkema

Beeldende kunst

23

€615

25

Help Jacco performen in Mexico

Jacco Borggreve

Beeldende kunst

23

€1.807

94

Musical Postcards in wereldpremière!

NCvJ

Muziek

23

€4.500

100

Portretten op zoek naar een nieuw thuis

Stichting Adel in Nederland

Erfgoed

23

€1.200

34

Steun mijn project Rock Paper Scissors

Karen Sargsyan

Beeldende kunst

23

€3.005

100

The Community

Ruben de Veer

Muziek

23

€2.770

101

Archeologie in de etalage!

IVN Munstergeleen

Beeldende kunst

22

€2.050

82

Breng Monteverdi weer tot leven!

Musica in Scena

Theater

22

€13.075

87

Elphesis naar New York

Elphesis

Muziek

22

€800

23

Shostakovich' "From Jewish Folk Poetry"

Sára Gutvill

Muziek

22

€1.225

102

Wil jij mee helpen aan hutten bouwen?

SCw Leiderdorp Dwars

Beeldende kunst

22

€595

60

Beethoven Festival Zutphen

Beethoven Festival

Muziek

21

€390

4

Documentaire-De lamme helpt de blinde

Jacqueline Vlug

Film

21

€1.160

33

Kamerkoor VOX zingt BRAHMS

Kamerkoor VOX

Muziek

21

€1.500

150

KUUR TEGEN DE NORM

Kuur tegen de Norm

Beeldende kunst

21

€10.045

100

Save the Earth - The musical

Lions Club

Theater

21

€1.350

9

VIDEOCLIP'S // DRIELUIK van WHOISJODY

Jody Koenders

Muziek

21

€855

12

Breng Trapauto In De Hoogste Versnelling

DIG IT UP Gallery

Fotografie

20

€1.260

101

Flight 444 - Pandora Werktheater

PvP

Theater

20

€2.015

101

Junior Jazz Festival Zutphen

Frank Ong-Alok

Muziek

20

€875

16

Tien nieuwe sketches van Ass Kick Squad!

Ass Kick Squad

Media

20

€900

23

Project390

Project390

Fotografie

19

€7.040

101

= Voordekunst Kiest


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Art in Japan

Arthur

Film

18

€550

18

De Arubaanse muziekstudent Chris Kross

Chris Kross

Muziek

18

€1.140

8

Erwaseens een Koningin, Machtig en Groot

St. Heart for Arts

Theater

18

€695

9

h(OOG)straat van Liat Magnezy

Liat Magnezy

Dans

17

€420

11

Tadjiro naar New York!

Tadjiro

Muziek

17

€1.000

20

Weverijmuseum Geldrop - De Techniekwand

Sjoerd Colsen

Vormgeving

17

€6.965

21

de 'filmpje-pakken'-app brengt samen

Filmpje-pakken.nl

Film

16

€730

13

Everywhen, challenging time

Marjolein Roeleveld

Theater

16

€546

4

Kleuters maken muziek op de Ericaschool

Ericaschool rhenen

Muziek

16

€325

5

Alice de Kruijs

Alice de Kruijs

Fotografie

15

€1.655

85

ELP 9 plays at At the Watergate

Filipiano

Muziek

15

€950

90

Staccato brengt Ciske de Rat

STACCATO

Theater

15

€475

9

Tentoonstelling 175 jaar Haarsteeg

Jos Levink

Muziek

15

€761

18

Tweede leven van de Drutense kastanje

jos bregman

Beeldende kunst

15

€603

6

YeroTrip

Yero Gaynaako

Muziek

15

€1.932

28

De ontbijtmythe: een uniek receptenboek!

Wendy

Publicatie

14

€7.500

100

Fotoboek Lapidarium & DOKA afdruk

Jannis Geronymakis

Fotografie

14

€493

21

Help Roel Aan Een Nieuwe Gitaar!

Roel C. Verburg

Muziek

14

€365

24

LGBT Youth Performance Initiative 2018

LGBT Initiative

Dans

14

€2.620

218

Steun de Schubertianen!

Tobias Borsboom

Theater

14

€1.250

104

20%

This is BOUW

Film

12

€530

3

De lamme helpt de blinde

Jacqueline Vlug

Film

12

€310

10

FaceMe - Dans en educatie productie

Jort Faber

Dans

12

€1.348

30

Homeride daddies

Regio Filmproducties

Film

12

€330

17

Kunstboek - Confetti

Elora Sperber

Beeldende kunst

12

€400

5

Dagdromers

PS|jong

Theater

11

€190

19

Het Twents Gitaarfestival 2018

Kerst Boersma

Muziek

11

€580

7

Oranjeconcert 27-04-2018: Gaia

Harmonie Kaalheide

Theater

11

€1.505

100

power poetry voor het hart

Tineke Janssen

Publicatie

11

€477

1

Vollgasz: lachgaspatronen van de straat!

Vollgasz

Vormgeving

11

€156

4

World Opera Lab, van West naar Zuid!

Gemaal op Zuid

Theater

11

€350

18

Maar Hoe Dan?!

Valesca Meijer

Beeldende kunst

10

€275

2

MonkeyZoo kledinglijn

Monkeyzoo

Vormgeving

10

€335

17

Put the Bees in the Spotlight

BeeTime+Kyra Cramer

Beeldende kunst

10

€280

7

Spiritueel Balans in je Bedrijf

Eli te Winkel

Publicatie

10

€430

7

How to defend yourself from danger

iii

Theater

9

€543

33

The Brat Pack

Brabant Dance Centre

Theater

9

€115

12

African Diaspora Performing Arts on tour

Untold

Dans

8

€180

4

AmstelProms '18 klinkt als nooit tevoren

Amstel Proms 2018

Muziek

8

€225

11


Campagnes

Maker

Discipline

Donaties

Opgehaald

% van doel

Art of Science naar Wonen & Design beurs

Alicia González

Fotografie

8

€540

8

Briard, maatje voor het leven (boek)

Sandra Lakebrink

Publicatie

8

€125

2

Help mijn CD te maken met Gordon Mote

Kristy

Muziek

8

€220

1

Koning van Katoren

De Nachtdieren

Theater

8

€290

7

MAS - Restauratie Japans kamerscherm

MAS Antwerpen

Erfgoed

8

€285

2

Outsider Art: van Rotterdam naar Mexico

Lia Bijnsdorp

Beeldende kunst

8

€165

5

White Wall Project V (Waterweg)

Paco Dalmau

Beeldende kunst

8

€315

6

De Zilveren Draad

Gita Hacham

Theater

7

€142

12

DINOTIJD©. Leer mee met Ferri en Anton!

DINOTIJD

Media

7

€535

2

Kipjes Gedichtjesdienst

Xavier Kipjes

Publicatie

6

€106

4

Sjeng van Dalsum, nagelaten werk

Joke van Dalsum

Publicatie

6

€790

13

SMIT&&ANDERSSON [SCIENCE FRICTION] @NP3

SMIT&&ANDERSSON

Beeldende kunst

6

€220

3

"The Abstract Real": PARIS Art show

Boré Ivanoff

Beeldende kunst

5

€280

10

Jazzy Koudum

Rob Goedhart

Muziek

5

€90

2

Een eerbetoon aan Prince

Prince Tribute Band

Muziek

4

€120

1

Pip & Pelle voor het goede doel!

Pip en Pelle

Theater

4

€345

9

Repeat, to Repeat Repeating, Repeatedly

Dusty Writing Group

Beeldende kunst

4

€135

7

Springplank Festival 2018

Springplank festival

Theater

4

€64

4

City of Refuge // 19-02-1864

Ruth Bachrach

Beeldende kunst

3

€60

1

Expositie! Cyanotype fotografie

Andris Kozlovskis

Fotografie

3

€80

2

Openluchttheater Vrouwenhof 2018

Vrijwilligers OLTV

Theater

3

€85

1

Classical Music “WINTERKLANKEN” in Gouda

Juliya Belyanevich

Muziek

2

€160

2

Dutch Art Web

Dutch Art Web

Beeldende kunst

2

€160

4

Historisch theater kortebaanschaatsen

Team De Zilveren Bal

Theater

2

€30

3

Jong & Eenzaam

Stichting Argan

Film

2

€110

2

Licht en lasers voor Fly me to the Moon

Zeep aan Zee

Theater

2

€250

6

TV Series NL x NYC

Dionne

Film

2

€225

2

COAL MINE CYCLING 2018-2021

leo van der kleij

Fotografie

1

€25

1

De Meester en Merleentje

paul

Publicatie

1

€10

0

Echt meer dan een selfie

Doe Museum

Fotografie

1

€25

1

Expositie fotograaf Hans Vink

Hans Vink

Fotografie

1

€200

11

RoMeo maakt debuut CD : Univations

Ro Meo

Muziek

1

€10

0

The Rise of Classicism Orchestral Series

Anders Muskens

Muziek

1

€50

1

Verzoenen met bloemen tentoonstelling

Dennis A-Tjak

Erfgoed

1

€75

1

MY ARTSHOW AT MANIFESTA 12

Ellen Grael

Beeldende kunst

0

€0

0

= Voordekunst Kiest


Ga zelf aan de slag! Crowdfunding begint bij een goed idee. Een idee waar je graag over vertelt. Want hoewel veel mensen denken dat de funding centraal staat, weten wij inmiddels wel beter: Het draait om de crowd, om draagvlak, om het publiek. Bedenk dus goed wie je doelgroep is, wanneer je ze moet benaderen en

op welke manier. Hiermee bouw je een succesvolle campagne op. En wij helpen je daar graag bij! Stuur ons je idee via www.voordekunst.nl/idee en je hebt binnen 2 werkdagen contact met een van onze experts.

Drie kringen

Donateurs 3

1

Fools

Family Al je goede vrienden, familie en trouwe fans

2

Friends 1

2

Family

Friends Mensen in je mailinglijsten en op social media. Personen die je niet dagelijks spreekt.

Wie zijn jouw ambassadeurs?

3 Fools

Ambassadeurs zijn personen uit je netwerk die (bijna) net zo enthousiast kunnen vertellen over jouw project als jij. Deze personen zorgen voor een groter bereik en nieuw publiek voor je project.

De mensen die je uit­ eindelijk wil bereiken: je nieuwe publiek.

Stapgewijze communicatie Stap 1:

Kring 1: Persoonlijk Stap 2

Kring 2: Persoonlijk en Social Media Stap 3

Kring 2 & 3: Offline acties Stap 4:

Kring 3: Ambassadeurs


42

Colofon Redactie Foto Roy Cremers Foto’s team en bestuur Algemene foto's Ontwerp

Jelle Agema, Roy Cremers, Michelle van Doorn Shannon Kanhai - met dank aan Compagnietheater Jan Dirk van der Burg

Caecilia Rasch en Jordi Huisman Vruchtvlees: Digital, Strategy & Design

Juni 2019

Stichting voordekunst Lauriergracht 39 1016 RG, Amsterdam (020) 233 70 17

hallo@voordekunst.nl www.voordekunst.nl kvk: 51175614 btw: NL823132213B01

voordekunst is lid van Goede Doelen Nederland, en is een erkend goed doel met CBF keurmerk.

Partners Amsterdams Fonds voor de Kunst BankGiroLoterij Fonds Cultuurfonds Almere Fonds 1818 Gemeente Rotterdam K.F. Heinfonds Kunstraad Groningen Mister Motley Mondriaan Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland

Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant provincie Limburg provincie Gelderland provincie Groningen Stichting Democratie en Media Van den Ende Foundation VSBFonds

Met dank aan: Digital Natives

Vruchtvlees

KesselsKramer


“Omdat het mooi is om je droom te volgen. Vooral als je er hard voor hebt gewerkt. Dan ben je een inspiratie voor anderen.� Donateur Marlene droeg bij aan de crowdfundingcampagne van Jeryh Luz, zij haalde uiteindelijk 4.170 euro op


“voordekunst zorgt ervoor dat je je als maker kunt bezighouden met wat werkelijk belangrijk is.� Maak het samen! Kijk op voordekunst.nl

Profile for Voordekunst

voordekunst Jaarverslag 2018  

Jaarverslag 2018 van crowdfundingplatform voordekunst

voordekunst Jaarverslag 2018  

Jaarverslag 2018 van crowdfundingplatform voordekunst

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded