Page 1

Agenda maandag 20 september: BBN naar kinderboerderij vrijdag 24 september: speelgoeduurtje onderbouw

Inhoud De basisschool 25 jaar Opbrengst Vastenaktie De schrijfdansjuf is jarig en dat vieren wij De Grote TekenTentoonstelling Samenwerking Excelsior en De Kleine Prins Onderbouw: Oefeningen uit het dagelijks leven Meervoudige intelligenties NOKIK BSO activiteitenprogramma Open dag Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuw luizenbestrijdingsmiddel Advertentie TSO Foto OBC brood bakken

In al die jaren is er veel veranderd. De Kleine Prins is in 1992 gestart. Toen was er al geen sprake meer van kleuter- en lagere schoolonderwijs. Het was direct een basisschool. Maar de ontwikkelingen zijn verder gegaan. De tijd dat kinderen op school zitten wordt langzamerhand uitgebreid. Overblijven was al normaal, nu hebben we ook de voorschoolse en naschoolse opvang. Professionele organisaties als NOKIK verzorgen deze opvang. Maar ook andere activiteiten kunnen kinderen na school volgen, bijvoorbeeld computerles, toneel en muziek, zoals deze door CurZus&Zo worden aangeboden. Zo ontstaan er steeds meer brede scholen. En zo is De Kleine Prins langzamerhand een brede school geworden. Lees ook: http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/index.php?mo d=relink&id=69130 Wilke Vos, directeur

GOED DOEL VAN DE DIRECTIE OPBRENGST VASTENAKTIE DE BASISSCHOOL

Nieuwsbrief Prinsenland 17 september 2010 jaargang 19

Dit jaar bestaat de basisschool 25 jaar. In 1985 werden onder de toenmalige minister Deetman de lagere school en de kleuterschool samengevoegd tot de basisschool. Dat was toen geen gemakkelijke tijd. Economisch stond Nederland er niet goed voor. Er moest flink bezuinigd worden en tegelijkertijd werd er een grote operatie in gang gezet. Kleuter- en lager onderwijs waren beiden nog gehuisvest in aparte schoolgebouwen. Er zullen ouders zijn die zelf nog op een lagere school gezeten hebben, maar ik denk dat de meeste ouders als kind de basisschool hebben gevolgd.

U en uw kind(eren) hebben zich tijdens de vastentijd 2010 ingezet voor de Vastenaktie, voor de campagne ‘Droogteproject voor boerenfamilies en gemeenschappen in Malawi’. Onlangs ontving De Kleine Prins het certificaat van deelname met daarop het totaalbedrag dat de kinderen hebben ingezameld. Het totaalbedrag van beide locaties bedraagt € 1910,96. De stichting Vastenaktie en het team van De Kleine Prins willen iedereen hartelijk bedanken voor alle inzet en het samenwerken aan een duurzame toekomst voor Malawi. Belinda Warbie


SCHRIJFDANS DE SCHRIJFDANSJUF IS JARIG EN DAT VIEREN WIJ… Via deze nieuwsbrief wil ik alle lieve kinderen, ouders en collega’s bedanken voor de hartverwarmende verjaardag die ik dit jaar heb mogen vieren. Heel verrassend was de grote variatie aan kaarten die als vlaggenlijnen in de speelzaal hingen. Supergroot met muziek, of grappige kaarten met mooie tekeningen, lieve woordjes of zelfs met foto’s van mijn grootste fans. Erg leuk! Bedankt allemaal! De naam Sarah kwam wel vaak voorbij, maar volgens één kaart ben ik, vergeleken met een gigantische schildpad, pas een tiener.

KINDERBOEKENWEEK DE GROTE TEKENTENTOONSTELLING

De hele onderbouw verraste me met een dansje, een liedje, een cadeautje en heel veel blije gezichtjes. Wat wil een juf nog meer? Tijdens de schrijfdansles deden we links/rechtsoefeningen met de ballonnen en lieten we de krijtjes dansen op muziek van de Hieperdepiep CD. Met een traktatie erbij was het feest compleet en ik kan u zeggen dat de les heel goed was voor de voorbereiding van de ontspannen schrijfbeweging. Zelf ging ik aan het eind van de dag als een geamuseerde schildpad weer naar huis. En tot slot voor mijn belangstellende collega’s: volg de aanwijzing op de verpakking, voeg enkele druppels amandelessence toe aan de roomboter van de deegbodem, stukjes amandelspijs of marsepein aan het appel-rozijnen mengsel, veel liefdevolle toewijding en voila… daar is de appeltaart met een toefje ‘flow’. Met zwierige groetjes, Elly Lindeman, leerkracht schrijfdans

De 56ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober 2010. Het motto is: De Grote TekenTentoonstelling - beeldtaal in kinderboeken (het verbeelden van verhalen). Van oudsher is er in de kinderliteratuur een grote rol weggelegd voor illustraties. Beelden voegen een aspect toe aan de tekst en geven een extra prikkel aan de fantasie van kinderen. Vooral bij prentenboeken werken de auteur en illustrator nauw samen. In sommige kinderboeken spreken de beelden zo voor zich dat ze het verhaal zelf vertellen. In de komende Kinderboekenweek is er ook aandacht voor strips en graphic novels, de beeldverhalen pur sang. De Kleine Prins staat deze dagen volledig in het teken van dit thema met alles erop en eraan. In de groepen wordt er een aandachtstafel ingericht en gaan de kinderen actief meedenken en deelnemen aan het thema. We geven alvast twee van de vele verrassingen die volgen prijs. Ten eerste zal de opening in het teken staan van de samenwerking tussen voetbalclub Excelsior en De Kleine Prins en hun gezamenlijke liefde voor het lezen. Ten tweede zal op vrijdag 8 oktober de beroemde schrijfster Vivian den Hollander te gast zijn op school. Zij zal niet alleen in de groepen lesgeven, maar ook aan het eind van de ochtend signeren tijdens de kinderboekenmarkt.


De kinderboekenmarkt waar alle mogelijke jeugdboeken te koop zijn, vindt van half twaalf tot vier uur plaats in de speelzaal. Voor versiering van de school en voor de spandoekenwedstrijd nader uitleg volgt - hebben we witte lakens nodig. Mocht u nog lakens thuis hebben liggen die wij mogen gebruiken, graag! Deze lakens kunnen worden ingeleverd bij juf Daniëlle en/of meester Ton.

Enne, Excelsior doet het tot nu toe verrassend goed in de eredivisie. Na winst op Feyenoord (!), NEC en gelijkspel tegen AZ maakten de Rotterdammers de valse start tegen De Graafschap meer dan goed. En zaterdag won Excelsior wederom tegen Heracles met 2-1! Voor Kleine Prinsers bestaat de mogelijkheid om lid te worden van De Woudies, de kidsclub van Excelsior. Kijk gerust eens op hun site: http://www.sbvexcelsior.nl/index.php?objectID=950. Ton de Leede

ONDERBOUW DE OEFENINGEN UIT HET DAGELIJKS LEVEN

Bezoek voetbalwedstrijd Excelsior Als schoolactiviteit bezoeken wij, met een kleine bijdrage van u, ook nog eens de voetbalwedstrijd Excelsior – VVV op zaterdagavond 20 november 2010 (zie ook verderop in deze nieuwsbrief). Houdt u deze datum vrij in uw agenda. Namens de leden van de werkgroep, Daniëlle Degenkamp

In de montessori opvoeding leveren de oefeningen uit het dagelijks leven een grote bijdrage aan de verkenningstocht van jonge kinderen in hun omgeving. De oefeningen uit het dagelijks leven komen op een natuurlijke manier tegemoet aan hun bewegings- en imitatiedrang. In de onderbouw oefenen de kinderen zelfstandig hun motoriek door de alledaagse dingen te doen die zij om hen heen zien gebeuren zoals handen wassen, stof afnemen, drinken inschenken, schoenen poetsen, ramen zemen en vegen. Zo krijgen de kinderen ook de gelegenheid om volwassenen te imiteren. Het materiaal en gereedschap zijn afgestemd op het formaat van de kinderen en daardoor goed te hanteren.

VOETBAL DE SAMENWERKING TUSSEN EXCELSIOR ROTTERDAM EN DE KLEINE PRINS Vorig schooljaar is het contract ondertekend en dit jaar komt de samenwerking met profclub Excelsior Rotterdam steeds meer tot uiting. Met de opening van de Kinderboekenweek zijn zeker spelers van de Rotterdamse eredivisionist aanwezig. Ook gaan we naar een wedstrijd toe, en wel die tussen Excelsior en VVV, op zaterdag 20 november op 18.45 uur. Tegen een gereduceerd bedrag kunnen kinderen en ouders van De Kleine Prins de ongetwijfeld spannende pot op Woudestein bezoeken. Zo zullen er ongetwijfeld vele activiteiten komen om Excelsior en De Kleine Prins op een leuke manier voor het voetlicht te laten treden.

Bij elke oefening ontvangen de kinderen een lesje. Soms in de hele groep, een klein groepje maar ook individueel. Deze lesjes zijn belangrijk voor gewoontevorming. De kinderen wennen aan vaste regels, die nodig zijn om te weten hoe je respectvol met materiaal om hoort te gaan en hoe je samen in een gemeenschap hoort te leven. Wanneer kinderen deze regels kennen, voelen zij zich snel thuis en wordt de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd. De kinderen beleven zichtbaar plezier aan het zorgen voor de omge-


ving. Zij worden ook handiger en hun bewegingen worden geautomatiseerd. De kinderen krijgen ook lesjes in omgangsregels zoals begroeten, bedanken, probleempjes oplossen en zich verontschuldigen. De oefeningen uit het dagelijks leven zijn groot in verscheidenheid en nemen toe in gecompliceerdheid naarmate de kinderen ouder worden. Ze doen deze oefeningen de gehele basisschoolperiode. In de onderbouw neemt dit de belangrijkste plaats in en in de midden- en bovenbouw wordt wat in de onderbouw geleerd is verder toegepast, maar krijgt het een andere betekenis. Het aan- en uitkleden is in de onderbouw het eerste begin van jezelf verzorgen. Dit oefenen de kinderen meerdere malen per week voor en na de gymles. Het is belangrijk voor de kinderen dat zij kleding dragen die zij zelf goed aan en uit kunnen trekken. Dit bevordert hun zelfstandigheid en geeft hen de succeservaring dat zij het zelf kunnen. In de onderbouwgroepen zijn verschillende rekken met verschillende soorten sluitingen waarmee kinderen in de werkles kunnen oefenen om bijvoorbeeld een ritssluiting of knoopjes te kunnen hanteren. Als kinderen ook in de thuissituatie aangeven dat zij ‘het zelf willen doen’ is dat heel goed. Probeert u het eens. U doet de handeling rustig voor waarna uw kind het met veel aandacht zelf zal doen. Let u dan maar eens op het trotse gezicht van uw kind dat zonder woorden zegt: IK KAN HET ZELF! Belinda Warbie, onderbouwcoördinator

INFORMATIEF

In de bovenbouw is al duidelijk te merken welke intelligentie bij het kind sterker aan het ontwikkelen is. Het is zo leuk om te zien dat sommige kinderen in de groep introvert zijn maar tijdens een bezoek aan de kinderboerderij volledig opbloeien. Het kind laat zien wat het allemaal van de natuur weet en praat daarover honderduit. Dit kind is duidelijk ‘natuurknap’.

Het mooie aan het montessorionderwijs en met name het onderwijs op De Kleine Prins is dat wij de kinderen de kans kunnen geven om hun eigen intelligentie te ontwikkelen. Dit kunnen wij doen door een uidagende leeromgeving aan te bieden zowel in de groep als in de omgeving van het kind. Jolanda van Leeuwen, BBM

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES “Het gaat er niet om hoe intelligent je bent maar om hoe je intelligent bent”. Dit is een uitspraak van Howard Gardner. Gardner heeft een theorie ontwikkeld die ervan uitgaat dat ieder persoon beschikt over acht verschillende intelligenties, hoewel het mogelijk is dat de ene intelligentie verder is ontwikkeld dan de ander. Bij deze theorie gaat men niet uit van één bepaald soort ‘slimheid’ maar iedereen is op zijn eigen manier ‘slim’ of ‘knap’. Het ene kind blinkt uit in rekenen terwijl een ander kind weer ontzettend creatief is. De intelligenties die Gardner onderscheidt zijn de volgende: • Verbaal linguïstisch, ook wel woordknap • Logisch mathematisch, ook wel rekenknap • Visueel ruimtelijk, ook wel beeldknap • Lichamelijk kinesthetisch, ook wel beweegknap • Naturalistisch, ook wel natuurknap • Interpersoonlijk, ook wel mensknap • Intrapersoonlijk, ook wel zelfknap

VAN BSO NOKIK NOKIK-BSO activiteitenprogramma SCHRIJF SNEL IN Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Voor nieuwe ouders en ouders die mijn naam nog niet kennen wil ik mij eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Maartje Nijkamp en ik ben activiteitencoördinator bij NOKIK kinderopvang. Voorheen werkte ik als locatiemanager voor NOKIK. In mijn functie van activiteitencoördinator stel ik programma’s samen voor de BSO’s, kinderdagverblijven en brede scholen. Ik probeer elk jaar aan de hand van externe workshopaanbieders een veelzijdig en gevarieerd programma aan te bieden voor uw kinde-


ren. Daarnaast zijn wij ook druk in de weer met de programma’s gegeven door de medewerkers. Nieuw activiteitenprogramma Hierbij ontvangt u een link naar het nieuwe activiteitenprogramma: http://www.nokik.nl/. U zult zien dat er een nieuwe opzet is gemaakt. Voorgaande jaren hebben we altijd een programmaboekje gehad. Dit jaar is er een activiteitenkalender. We hebben voor deze kalender gekozen omdat u in één oogopslag kunt zien wat er in de maanden van september t/m februari 2011 gaat gebeuren. Ook alle sluitingsdagen en vakantiedagen staan op de kalender vermeld, wel zo duidelijk voor iedereen.

De eerste workshops starten in september 2010 dus wacht u niet te lang met inschrijven. Dit kan door uw kind aan te melden via de inschrijflijsten op de locatie. Vraag de medewerker ernaar want vol = vol. Wij wensen uw kind(eren) veel plezier op de BSO de aankomende periode. Met vriendelijke groet, NOKIK Kinderopvang Maartje Nijkamp Activiteitencoördinator Maartje@nokik.nl

Naast de geplande workshops en activiteiten van pedagogisch medewerkers en externen, gebeuren er ook andere dingen op de groep (zoals een brandoefening). Deze kunt u straks terugvinden op de kalender. Onze eigen medewerkers blijven een grote rol spelen in ons programma. Talenten blijven we ontwikkelen. Er is goed geluisterd naar de kinderen en de OC heeft aan de hand van enquêtes aan kunnen geven waar hun voorkeur lag. Niet alle OC’s hebben helaas op tijd kunnen reageren, dit mede door de zomervakantie. Reacties die later nog binnen komen zullen in een volgend programma verwerkt worden.

Hoe werkt het? Inschrijven activiteiten op kalender Op elke locatie hangt vanaf week 36 de kalender. Onder de kalender hangen inschrijflijsten. U kunt daarop uw kind opgeven voor de verschillende workshops. Wij hebben dit jaar besloten om de kosten van de workshops iets te verlagen. De workshop van een externe kost € 5,- per keer. Wij hopen, door het goedkoper te maken, dat meer ouders hun kind(eren) opgeven en de workshops daardoor ook doorgang vinden. De workshops van medewerkers zijn gratis. U ziet bovenaan de inschrijflijst ook de kosten staan.

Open dag Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren, ouders/verzorgers óf aanstaande ouders en professionals terecht kunnen voor advies, begeleiding en hulp bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. In het CJG wordt intensief samengewerkt door onder andere de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, het consultatiebureau en Bureau Jeugdzorg. Op zaterdag 2 oktober is er een Open Dag in het CJG Prins Alexander aan de Weegschaalhof 24, van 13.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn rondleidingen, informatiestands en u kunt een kijkje achter de schermen nemen. Voor de kinderen is er schminken, een voorleesmarathon, een kleurwedstrijd en een speurtocht. Ook is er een optreden van clowns Zus en Zo. U bent van harte welkom.


Tussenschoolse Opvang De Kleine Planeet zoekt enthousiaste

TSO-MEDEWERKERS M/V voor de locatie Prinsenland (op basis van een vrijwilligersovereenkomst) Functie-inhoud: -het actief begeleiden van kinderen tijdens de pauze -meewerken aan het creëren van een veilige (speel)omgeving -signaleren en oplossen van ongewenste situaties tijdens de pauze Wij vragen: -affiniteit met het werken met kinderen -enthousiaste en kindvriendelijke werkhouding In de onderbouw zijn de kinderen bezig met het kosmisch thema ‘Van graan tot brood’. In OBC werd op donderdag zelf brood gebakken.

NIEUW LUIZENBESTRIJDINGSMIDDEL

Redactie Martine Aarsman Wilke Vos

Vormgeving Martine Aarsman

Hierbij willen wij u graag informeren over het eerste geregistreerde geneesmiddel tegen hoofdluis dat geen pesticide bevat: XTluis. Pesticide is een chemisch bestrijdingsmiddel met stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn, zoals luizen. Pesticide kent een hoop nadelen, maar dit nieuwe hoofdluisbestrijdingsmiddel bevat dit niet waardoor er een hoop voordelen zijn:  Unieke gepatenteerde samenstelling (cyclomethicon + dimeticon) waardoor luizen en neten bewezen snel en effectief worden gedood  Geurloos  Er kan mee gezwommen worden  Meerdere applicatievormen: lotion en spray  Geen resistentie  Ook te adviseren bij patiënten met een gevoelige huid of luchtwegproblemen  Te gebruiken vanaf 6 maanden  Veilig, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik!  Laat geen vlekken achter op het hoofdkussen. Kammen blijft een essentiële handeling, omdat u hiermee al een hoop voorkomt. XTluis is te verkrijgen bij drogist en apotheek. De luizencoördinator

Wij bieden: -een (vrijwilligers)onkostenvergoeding van 9,00 euro per keer -diverse bijscholingsactiviteiten Werktijden: -maandag/dinsdag/donderdag van 11.30 tot 13.00 uur, vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur -2 of meer dagen per week (niet in schoolvakanties) Locatie: TSO De Kleine Planeet hoort bij basisschool De Kleine Prins, met locaties in Prinsenland en Het Lage Land. Informatie Bent u (of kent u iemand die) geïnteresseerd is in deze functie, dan kunt u contact opnemen met montessorischool De Kleine Prins en vragen naar Anita Kol, tel. 010 4202099, of u kunt mailen naar tso@kleineprins.nl

Nieuwsbrief September  

Nieuwsbrief