Vonyarcvashegyi Hírmondó márciusi szám

Page 1

Felköszöntöttük a hölgyeket

Új szakember dolgozik Vonyarcért

A Balaton Art kiállítása Letenyén

2. oldal

3. oldal

16. oldal

Vonyarcvashegyi Hírmondó

2020. március 19. XXIV. évfolyam 3. szám

Rendhagyó megemlékezés

nemzetünk hőseiről

részletek a 2. oldalon


Aranyos rezesek

Felköszöntöttük a hölgyeket

Március 4-én, immár tízedik alkalommal rendezték Keszthelyen a Festetics György Zeneiskolában a Zala-megyei Zeneiskolák Rézfúvós Versenyét. Rekord számú versenyző, öt kategóriában összesen 48-an léptek színpadra. Fúvószenekarunkat képviselő növendékeink kiváló teljesítménnyel arany minősítést értek el: Kötél Nimród, Kötél Kende, Füle Bence, Tömör Csombor, Kabai Boróka, Grafl Maja, Kovács Ákos, Németh Olivér, Biró Balázs, és Bedecs András. A Győri Szimfonikus zenekarból érkezett zsűri kiemelt arany minősítéssel díjazta Gárdos Balázs (képünkön) virtuóz tuba játékát. Felkészítő tanárok: Hegedűs Gábor és Kiss Tamás

Március 12-én a nyugdíjas klub Nőnapi ünnepségén résztvevők jó hangulatú rendezvényen vettek részt. Simon László, a nyugdíjas klub vezetőjének köszöntője után Polgár József egy verssel, Szuna Karcsi bácsi és Hideg Miklósné pedig dalokkal kedveskedtek a jelenlévő hölgyeknek. A műsor Bujtor Katalin felolvasásával ért véget. A rendezvényen részt vett Pali Róbert polgármester úr is, aki szintén köszöntötte a hölgyeket valamint a település napi ügyeiről és az előttünk álló lehetőségekről, fejlesztésekről is tájékoztatást adott.

Tisztelt Vonyarcvashegyi Polgárok! yarság 1848. elte az összmag ep n ün át n ke nepélyes Hosszú évtizede t. Sajnos az ün ói ul rd fo év om rradal miatt most március 15-i fo járvány veszélye ű et ér gm lá vi y ak. Felmegemlékezés eg n ennek a napn va ya án om gy szép ha kan kitűzik a elmaradt, pedig kat, remélem, so in za há t, ka in , Petőfi lobogózzuk utcá Kossuth-nótákat t, ka to la ok ón nepi sz szép, jelképkokárdát is. Ün a külsőségeiben ez de k, ju at kat, llg t-e mindannyiun Nemzeti dalát ha in ér eg m is l lü vajon be pé nőtt ünnep késői utódokat? azt komolyan 15-én, tegyük us ci ár m k zü éz adságHa a múltat id üket adták a szab et él az t ér ez ik z, ak adva, külön és méltón azokho n pártokra szak go zá rs ro ya ag M legai harc során. A m zva a forradalom rá ya ag em lr fé , isajátítva nyit, Petőfit, ünnepelnek. K sonlítva Széche ha z ho uk ag m t, tisztább eszméi Kossuthot... egysészól. Ez egy nép l rő er em n -e cius 15 történelem Pedig 1848. már nepe. A magyar ün az ak n yá ág szöngv bátorságának kö gének, szabadsá vő ek el cs r do n Petőfi Sá e csodás napját hetjük.

2

tatva” nem is matikusan „kop to au e év 2 17 volt – a A Nemzeti dalt r történelmi tett to bá en ily m pni , hogy fős tömeg elé lé er gondolunk arra ez k so y eg – k ellenére hemzsegő besúgó sal: ezzel a felszólítás hí a haza! „Talpra mag yar, vagy soha! Itt az idő, most vagy szabadok? Rabok legyünk, sszatok!” Ez a kérdés, vála odásnak, három eles, a gondolk őj rd ké gy E t. s költeCsak 4 monda hozó, imádságo a zb lá a z E . ek sajtettn arcunkat, mely felkiáltójeles a gh sá ad ab sz es el dicsőség mény indította . lerővel szemben nos elvérzett a tú számára a ő, de egy nép id t úl m ár m 15-e 1848. március lhatatlanok. ha legendás hősök Pali Róbert, polgármester

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Az Önkormányzati Hivatal hírei Munkában a községgazda

Tisztelt vonyarcvashegyiek!

Új munkakör jött létre Vonyarcvashegyen, melyet új önkormányzati alkalmazott, Szekeres Szabolcs tölt be márciustól. Feladatai közé fog tartozni a település fejlesztése, szépítése, az infrastruktúra gondozása, de a lakossággal történő kapcsolattartás is. Ehhez az önkormányzat a hivatal épületében irodát biztosít a számára, ahol heti két alkalommal rendszeres ügyfélfogadást tart majd, mindennapjai többségét viszont a „terepen” fogja tölteni. Első feladatként máris sikerült rendet tenni – a TÜCS dolgozóinak és a MÁV szakembereinek együttműködésével – a Töltés utca és a vasúti sínek között található területen, ahol az elburjánzott növényzet miatt már eléggé méltatlan állapotokkal találkozhattak az arra járók. Következő célkitűzése, hogy átfogó képet kapjon a település úthálózatáról, és a KRESZ-táblák állapotáról. „Fel kell mérnünk, hol van szükség a jelzések pótlására, vagy a burkolatok javítására. Ezeknél a munkáknál már természetesen a szezonra történő felkészülést is szem előtt kell tartanunk” – emelte ki. Horváth Imre

Szekeres Szabolcs vagyok, 1979-ben Keszthelyen születtem, ahol azóta is élek. Nős vagyok, egy 7 és egy 10 éves fiúgyermek édesapja. Mezőgazdasági szakközépiskolai tanulmányaim során megismerhettem a mezőgazdasági munkák sokrétűségét. Az évek során több képesítést szereztem, mint vagyonőr, méhész, aranykalászos gazda. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél eltöltött évek alatt nemcsak az útépítést tanulhattam meg, hanem a munkagépek kezelését is. Ez idő alatt lehetőségem volt útellenőri, valamint logisztikai ügyintézői szakképesítést szerezni. Utolsó munkahelyem Keszthely Város Polgármesteri Hivatala, ahol közterület-felügyelői feladatot láttam el, az ehhez szükséges rendészeti képesítéssel. Itt szereztem tudomást arról, hogy Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata falugazdát keres. Megtiszteltetés számomra, hogy elnyertem ezt az állást. Nagy kihívásnak tartom, hogy egy közösség érdekében kamatoztathatom az eddig megszerzett elméleti és gyakorlati tudásomat. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy ennek a kiváló természeti adottságokkal rendelkező településnek jó falugazdája legyek. Munkámhoz számítok az Önök építő észrevételeire. Törekedni fogok arra, hogy mind a helyi lakosok, mind az idelátogató vendégek a falu tisztasága és rendezettsége miatt a Balaton egyik gyöngyszemét lássák Vonyarcvashegyben.

Vonyarcvashegyi Nagytakarítás Ismét megrendezésre kerül a ha­ talmas közösségformáló erővel rendelkező szemétszedő akció. Az, amin közvetlenül találkozhatunk a civilizáció káros hatásaival, a (a részletekről később adunk tájékoztatást) fogyasztói társadalom szemetével. Várunk minden környezetért tenni akaró önkéntest április 25-én! Varázsoljuk együtt szebbé lakóhelyünket!

Teszedd = szemétszedés = közösség = tiszta Magyarország!

Meghívó Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2020. március 26-án (csütörtök) 16 órai kezdettel tartja. A munkaterv szerinti kötelező napirendi pontok az alábbiak: 1.) Civil szervezetek beszámolója a 2019. évi tevékenységükről, előterjesztő: Pali Róbert polgármester 2.) 2020. évi összesített közbeszerzési terv jóváhagyása, előterjesztő: Pali Róbert polgármester A kötelező napirendeken kívül aktuális témák megtárgyalására is sor kerülhet. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várunk a hivatal tanácstermében! Pali Róbert polgármester Vonyarcvashegyi Hírmondó

3


Az Önkormányzati Hivatal hírei Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete február 27-én tartotta a munkaterv szerinti soros ülését, melyet megelőzően február 20-án együttes ülés megtartására került sor Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselő-testületével.

Közös képviselő-testületi ülés – február 27. A képviselő-testületek kettő napirendi pontot tárgyaltak: elsőként a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását, majd ezt követően jóváhagyták a hivatal 2020. évi költségvetését. A 2019. évi költségvetés módosításában a ténylegesen teljesült bevételek és kiadások kerültek átvezetésre. Ennek következtében a hivatal 2019. évi költségvetési főösszege nem változott, csupán a kiadási és bevételi jogcímeken belül volt szükség átcsoportosításokra. A hivatal 2020. évi költségvetésének főösszegét a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 138.233.115,- Ft-tal hagyták jóvá. Ezen belül a finanszírozási bevétel (állami támogatás, önkormányzatok hozzájárulása) 136.428.105,- Ft, költségvetési bevétel (saját bevételek, működési bevételek) 1.805.010,- Ft. Kiadási oldalon személyi juttatások 93.062.711,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok 17.002.243,- Ft, dologi-és egyéb folyó kiadások 27.723.661,- Ft, beruházások 444.500,- Ft. A képviselő-testületek tájékoztatást kaptak arról, hogy a hivatal támogatására kapott állami normatíva március hónapban emelkedni fog, így a beterjesztett költségvetés módosítására lesz szükség, hiszen az állami támogatás növekedésével az önkormányzatok által nyújtott kiegészítő támogatás összege csökkeni fog.

Soros képviselő-testületi ülés – február 27. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete összesen 18 napirendi pontot tárgyalt. Elsőként a 2019. évi költségvetés módosítását hagyta jóvá a képviselő-testület. A rendeletben a ténylegesen teljesült kiadások és bevételek átvezetése történt meg, melynek következtében a költségvetési főösszeg 1.534.304.113,- Ft-ra módosult. Második napirendként a képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek három évre várható összegének meghatározását tárgyalta meg és fogadta el. A napirend tárgyalása és jóváhagyása jogszabályi kötelezettség, ennek a tárgyévi költségvetés elfogadását megelőzően kell eleget tenni. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatánál a következő három évben adósságot keletkeztető ügylet nem várható.

4

Harmadik napirendi pont keretében került elfogadásra az önkormányzat 2020. évi költségvetése. A költségvetési főösszeg 1.385.961.678,- Ft, amely tartalmazza az intézményi (közös hivatal, óvoda, művelődési ház) költségvetéseket is. A költségvetési főösszegen belül: Kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások tartalék beruházási kiadások Bevételek önkormányzatok működési támogatása egyéb működési célú támogatás felhalmozási célú támogatás közhatalmi bevételek működési bevételek maradvány igénybevétele

1.961.681.309,- Ft 37.091.029,- Ft 325.436.332,- Ft 251.870.536,- Ft 371.190.792,- Ft 229.497.311,- Ft 86.668.865,- Ft 62.734.377,- Ft 161.200.000,- Ft 145.231.626,- Ft 700.000.000,- Ft

A bizottság elnöke a napirend tárgyalásakor elmondta, hogy egy alaposan megtervezett és többszöri egyeztetés utáni rendelet tervezet került előterjesztésre. A kiadások kapcsán az összes várható és reális kiadás betervezésre került, a bevételek szintén reálisan, inkább óvatosan kerültek rögzítésre. Negyedik napirendként a képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött. A rendelet a januári ülésen került módosításra, ahol pontosításra került a közterület fogalma, illetve szabályozásra került a taxiállomás fogalma, annak használati díja. Az ülésen előterjesztett javaslat a januárban meghatározott használati díj összegét módosította, illetve a taxiállomásként használt ingatlan megnevezése és helyrajzi száma került pontosításra. Ötödik napirendi pont keretében a képviselő-testület a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosította. A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint az önkormányzatok felhatalmazást kapnak arra, hogy a törvény keretei között a képviselő-testület – az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást állapítson meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások), valamint a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészíthesse, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is meghatározzon. A Kúria Köf.5.014/2019/3 számú döntése szerint a jövedelemhatárra tekintet nélkül adott támogatások nem szociális Vonyarcvashegyi Hírmondó


Az Önkormányzati Hivatal hírei juttatások, ezek rögzítése a szociális rendeletben ellentétes a szociális törvényben foglaltakkal. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának szociális rendeletében az óvoda- és iskolakezdési támogatás, az újszülött támogatás, a bölcsődei térítési díj támogatás és a karácsonyi juttatás jövedelemhatárra tekintet nélkül, alanyi jogon járt. A Kúria fenti döntése értelmében ennek módosítása vált szükségessé. A képviselőtestület döntése értelmében az óvoda- és iskolakezdési támogatás, az újszülött támogatás, valamint a bölcsődei térítési díj támogatás esetén szükséges jövedelemigazolás becsatolása. A képviselő-testület a jogosultság meghatározásánál az egy főre eső jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-ában határozta meg, ami jelenleg 171.000,- Ft. Következő napirendként a családi események szolgáltatásáról szóló 4/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosítását hagyta jóvá a képviselő-testület. A módosítás a rendelet hatálya alá tartozó események igénybevételének díját, illetve az anyakönyvvezető részére fizetendő juttatás összegét érintette. hivatali időben és hivatali helyiségben térítésmentes hivatali időn kívül, hivatali helyiségben, 5.000,- Ft vonyarcvashegyi állandó lakosnak hivatali időn kívül, hivatali helyiségben, 20.000,- Ft nem vonyarcvashegyi állandó lakosnak hivatali időn belül, de hivatali helyiségen kívül 20.000,- Ft hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül, 40.000,- Ft amennyiben az ünnepélyes feltételek biztosíthatóak

(3) Az anyakönyvvezetőt a házasságkötési eljárások és egyéb más az anyakönyvvezető közreműködésével tartandó szertartások (továbbiakban: szertartások) során az alábbi díjazás illeti meg: hivatali időn belül, de hivatali helyiségen kívül hivatali időn kívül, hivatali helyiségben hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül

15.000,- Ft 15.000,- Ft 30.000,- Ft

Hetedik napirendi pontként a képviselő-testület tájékoztatást kapott a képviselők és bizottsági tagok vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről. Mind a megválasztott képviselők, mind a külsős bizottsági a jogszabályban foglalt időpontig eleget tettek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Következő napirendi pont keretében a képviselő-testület a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét hagyta jóvá, majd kilencedik napirendként megtárgyalta a 2020. évi turisztikai szezonra történő felkészülés tárgyú napirendet. Ennek keretében ismertetésre kerültek a tervezett kulturális programok is. A napirend tárgyalásakor elhangzott, hogy a 2020. évi programokat az intézményvezető úgy tervezte meg, hogy azok Vonyarcvashegyi Hírmondó

ne csak önkormányzati forrásokra épüljenek, hanem önfenntartóvá is tudjanak válni. Ennek érdekében több pályázatot is terveznek benyújtani. A szezonra történő felkészülés jegyében készült beszámoló keretében ismertetésre kerültek a szezonban, illetve a szezonon kívül, a település üzemeltetési csoport által elvégzendő feladatok. 10. napirendi pontként a képviselő-testület a 2020. évi turisztikai marketing tervet tárgyalta meg, ami egy részletesen kidolgozott tájékoztatást adott a képviselő-testület részére. Az előterjesztés a turizmust jellemző általános bemutatást követően számot adott a település fő turisztikai céljairól, tervezett szakmai munkaprogramjáról, a 2020. évi programokról. Az előterjesztett beszámoló kitért a szállásadókat érintő jogszabályi változásokra is. A következő napirendi pont keretében egy törvényességi felhívásról szóló tájékoztatást tárgyalt meg a képviselő-testület. 12. napirendként a területbérleti szerződések újrakötését hagyta jóvá a képviselő-testület. A területbérleti szerződések ügyét már a januári ülésen tárgyalta a képviselő-testület, ahol tájékoztatást kapott a vállalkozókkal történt egyeztetésekről, a különböző vállalkozói igényekről, a tárgyban felmerült jogi álláspontokról és a tárgyban kelt, korábbi iratok áttanulmányozásának szükségességéről. A megalapozott döntés érdekében a földhivataltól bekérésre kerültek a földhasználati bejegyzések során keletkezett dokumentumok. A képviselő-testület a szerződések kapcsán megtartott egyeztetéseken elhangzottakat is figyelembe véve hagyta jóvá a mellékelt területbérleti szerződés-tervezeteket, melyek aláírásának határidejét 2020. április 30. napjában határozta meg. Következő napirendként a képviselő-testület egy egyedi területbérleti kérelmet tárgyalt, majd ezt követően jóváhagyta a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás módosított Társulási Megállapodását. 15. napirendként az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület, majd egyedi kérelmek elbírálásáról döntött.

A következő soros ülést a képviselő-testület 2020. március 26. napján, csütörtökön tartja 16 órától a Vonyarcvashegy Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, így arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Varga Viktória, aljegyző

5


A kormány veszélyhelyzetet hirdetett Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében. • Magyarország lezárja határait: csak magyar államopolgárok léphetnek be, ezért a schengeni határokon is határellenőrzést vezetnek be. • Az éttermek, kávézók, üzletek 15 óráig lehetnek nyitva, kivéve az élelmiszerboltokat, patikákat és drogériákat • A szórakozóhelyeket, mozikat bezárják.

• Intézménylátogatási tilalmat vezetnek be az egyetemeken, közép- és általános iskolákban. • Rendezvények megtartása tilos, sportesemény csak zárt kapuk mögött rendezhető! • Látogatási tilalom lép életbe Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében.

Rendkívüli intézkedések Vonyarcvashegyen A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről és a rendeletben foglalt intézkedések kibővítéséhez igazodva Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere az alábbi döntéseket hozta: • Az oktató-nevelő intézményekben a (iskola, óvoda) kizárólag kiscsoportos (max. 10 fő/csoport) gyermekfelügyelet biztosítunk azon szülők gyermekei számára, akik olyan munkát végeznek, amely a vírus terjedésének megakadályozása szempontjából elengedhetetlen – például egészségügyi, rendvédelmi dolgozók –, és máshogyan nem tudják gyermekük felügyeletét megoldani. Ennek jelzése az igényt megelőző napon, az intézményvezetőknél e-mailben, vagy telefonon lehetséges. Az óvoda balatongyöröki tagintézménye bezárásra kerül. Ezúton is köszönjük a felelősségteljes szülői magatartást és a köz érdekében hozott családi vállalásokat a gyermekek otthon tartását illetően. Aki tud, maradjon otthon gyermekével! Óvoda: 30/846-2119; ovodavonyarc@gmail.com Iskola: 30/825-3260; iskola.vonyarc@gmail.com • A közétkeztetést a szociális étkezők (akik eddig is kiszállítva kapták az ebédet), a kiscsoportos gyermek felügyeletben lévők részére és rendkívül indokolt esetekben továbbra is biztosítjuk, a konyha működése nem áll le. A külsős étkezés ellátása bizonytalan időre szünetel. A rendkívüli étkezési igényt e-mailben a fozokonyha@gmail.hu címen, vagy a 30/358-4338-as számon lehet jelezni. Az étkeztetést egyszer használatos ételdobozokban biztosítjuk, az ételkihordás védőfelszereléssel és fertőtlenítéssel történik.

6

Vigyázat, álhírek terjednek! Sok internetes felületen terjednek téves információk a vírussal kapcsolatban, ezért kiemelten fontos, hogy csak hivatalos forrásokból tájékozódjunk!

koronavirus.gov.hu

• Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás átmeneti időre szünetel. Telefonos és elektronikus elérhetőségeinken keressék az ügyintézőket, akik megbeszélik Önökkel, hogy szükséges-e a személyes megjelenés az ügyintézés során. • A rendelő intézeteket kérjük csak a legszükségesebb esetben keressék fel személyesen! Az orvosi vizsgálatokhoz előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Háziorvos elérhetősége: 83/348-589. • A gyermekorvosi rendelés megszokott ideje és helyszíne a mai naptól a következőre módosul: Vonyarcvashegy: kedd és péntek, Gyenesdiás: hétfő, szerda, csütörtök. A rendelés ideje alatt a váróteremben egyszerre csak 1 felnőtt és 1 gyermek tartózkodhat. Elérhetőségek: 70/977-5831; orvosgyd@gmail.com. • Kérjük a lakosságot, hogy aki teheti, maradjon otthon, ne látogasson senkit, segítsenek embertársaikon azzal, hogy figyelmeztetik a veszélyre őket! Csak nagyon fontos esetekben hagyják el otthonaikat! • Kérjük a külföldről hamarosan hazatérők vagy már hazaérkezettek itthon élő családtagjait, hogy készüljenek fel hozzátartozójuk azonnali, legalább 14 napig tartó elszeparált elhelyezésére, ellátásukra! Amennyiben ez nem megoldható, akkor a velük egy háztartásban élőkre ugyanúgy vonatkozik a 2 hét karantén! • Különösen vigyázzunk az idősebb korosztályra! Ők a legveszélyeztetettebb korcsoport. Várjuk olyan önkéntesek jelentkezését, akik részükre a bevásárlásban vagy egyéb módon segítséget tudnak nyújtani. Kérjük, jelentkezzenek az önkormányzati hivatal, (83/348-033; titkarsag@vonyarcvashegy.hu) vagy a Tourinform Iroda elérhetőségein. (83/348-253 vagy info@vonyarcvashegy.hu) Amennyiben ismernek olyan személyt, aki segítségre szorul, azt is legyenek szivesek tudassák velünk. Gondoskodjunk egymásról! • Tartózkodjunk a közösségi programoktól, viselkedjünk felelősségteljesen! Vigyázzunk egymásra! Együttműködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! Pali Róbert polgármester Vonyarcvashegyi Hírmondó


Tájékoztató a COVID-19 fertőzés megelőzése érdekében A koronavírus ugyanúgy, mint az influenza, cseppfertőzéssel terjed, vagyis az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül terjed emberről emberre. A vírus tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Ezért is fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől és betartani az alapvető higiéniai szabályokat, mert azzal is megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.

Az eddigi ismeretek szerint az új koronavírussal történő fertőződés az esetek kb. 80%-ában csak enyhe, influenzaszerű tüneteket okoz, de 2-3%-ban halálos kimenetelű. Az idősebbek jobban ki vannak téve a fertőzés kockázatának, ezért különösen fontos, hogy a családtagok is jobban figyeljenek rájuk. Segítsük őket bevásárlással, vagy a rendszeresen szedett gyógyszereik beszerzésével. Ha valamely családtag korábban fertőzött területen járt, most lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel!

A megelőzéshez a legfontosabb óvintézkedések: • Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Ezért is fontos, hogy ne utazzon most például a gócpontnak számító Olaszországba vagy olyan más területekre, amiről már tudni lehet, hogy sok a fertőzött. • Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert pl. a közelmúltban valamely külföldi fertőzött területen járt! • Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szap­panos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai közötti területekre is! • Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre. • Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját a behajlított könyökével, vagy zsebkendővel, és utána azonnal dobja ki a zsebkendőt és mosson kezet! • Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embe­ reket, a nagy tömeget, a zárt légterű helyiségeket! • Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés minden formáját! • A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőzni. • Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére, pl. fogyasszon elegendő vitamint! • Ha Ön egészséges, az arcmaszk használata nem előzi meg a fertőzést. Az arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott, hogy ne terjesszék tovább a vírust egy-egy tüsszentéssel vagy köhögéssel!

A betegség legjellemzőbb tünetei: láz, hidegrázás, száraz köhögés, légszomj. Előfordulhat még torokfájás, izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, és fáradékonyság.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Az ilyen tünetek fellépése esetén, különösen • ha 38°C vagy afölötti láz, köhögés, légszomj valamelyike fennáll, hirtelen megbetegedési kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától • a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel • Kína, Szingapúr, Hong Kong, Japán, Dél-Korea, Irán, illetve Olaszországban járt (az érintett országok listája folyamatosan változhat, ezt a www.nnk.gov.hu honlapon ellenőrizze)

hívja telefonon háziorvosát, NE MENJEN BE személyesen A RENDELŐBE, KÓRHÁZBA! Gyanú esetén 14 nap megfigyelés javasolt, jelentkezzen a 80/277-455 vagy 80/277-456-os éjjel-nappal ingyenesen hívható számokon, a magyarul és angolul beszélő diszpécser szolgálatnál. A telefonhívást a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai fogadják, akiket kérjük, tájékoztasson az esetleges tüneteiről, utazási előzményéről, illetve az Önnel személyes kapcsolatban lévő vagy fizikai kontaktusba került beteg, légúti tüneteket mutató személyekről. A Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai az Ön által elmondottak alapján eldöntik a szükséges további teendőket.

7


Kedves Szülők! A koronavírus járvány sok szempontból új helyzetet teremt a magyar családok életében is. Az Önök és gyermekeik biztonsága, valamint a minél tovább fenntartható alapellátás biztosítása céljából több, az eddigi gyakorlattól eltérő változtatásra és felelősségteljes szülői magatartásra van szükség, mivel a fertőzések átadásának különösen kedveznek az orvosi várótermek. A miniszteri utasítás értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a fennálló helyzetre való tekintettel a rendelőben, egészségügyi ellátást csak akkor végzünk, ha arra sürgős szükség miatt kerül sor (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében). Tervezett, halasztható ellátásra nincs lehetőség (pl. jogosítvány, hosszabb ideje fennálló panaszok stb.) Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek listáját a 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet szabályozza. Ide tartoznak többek között – teljesség igénye nélkül – a traumás sérülések, vérzések, vérmérgezések, egyes infektológiai helyzetek, légzési elégtelenség, akut hasi kórképek, ritmuszavarok, eszméletlenséggel járó állapotok, mérgezések. A legtöbb kórkép ezek közül nem az alapellátó orvosokra tartozik, esetleg mentőhívást indokolnak (balesetek, és ebből adódó kórállapotok, eszméletlenség, akut nehézlégzés). Más betegségek súlyosságának, potenciális életveszélyességének megítélése pedig laikusok számára igen nehéz. A fentiekre is tekintettel a panaszokat, és a megjelenés szükségességét előzetesen e-mailen, vezetékes telefonon, vagy mobiltelefonon jelezzék (ez utóbbin kérem valóban indokolt esetben hívjanak, mert a megnövekedett telefonforgalom mellett nehezen lesz kivitelezhető a védekezésben folytatott egyéb aktív részvételem), amely alapján megítéljük az orvos-beteg találkozás sürgősségét. A fenti módokon mindenképpen egyeztethetnek az ellátás szükségességéről. A rendelőbe csak ezek után lehet érkezni. Mindenképpen sürgős ellátást igényel az 1 éves kor előtt jelentkező láz, eszméletlenség, tarkókötöttség, tudatállapot változás, nem elnyomható kiütések megjelenése a végtagokon. Biztosan nem tartozik a fenti kategóriába: • krónikus ortopédiai, bőrgyógyászati problémák • láztalan felső légúti fertőzések • láz két napon belül, egyéb tünet nélkül 1 éves kor után • hányás, hasmenés egyéb tünet nélkül, megfelelő folyadékpótlás mellett A rendelő ajtaja zárva tart. A betegeket egyenként (egy gyermek, egy kísérő) engedjük a váróba. Kérem, időpontot telefonon, a rendelési idő utolsó fél órájában (10:30-11:00) foglaljanak, a panaszok megnevezésével! Előzetes bejelentkezés nélkül nem áll módunkban beteget fogadni, kizárólag sürgősségi esetekben. Aki a megadott időpontban pontosan nem jelenik meg vagy késik, az időpontja automatikusan törlésre kerül. A fokozott elővigyázatosság érdekében a rendelés idejére át kell öltöznünk, ezért a gyermekgyógyászati betegrendelés a következőképpen alakul: Betegrendelés helye és ideje: • Vonyarcvashegy: kedd, péntek 08:00-11:00 • Gyenesdiás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00-11:00 • Balatongyörök: nincs rendelés a vészhelyzet feloldásáig

8

KORONAVÍRUS GYANÚ ESETÉN TILOS A RENDELŐBE JÖNNI! A koronavírus nagy fertőzőképességű, gyorsan terjed, így veszélyezteti a váróban ülőket és a rendelőben dolgozókat. Az alapellátásban nincs speciális tesztünk a koronavírus fertőzés kimutatására, így nem feltétlen kerül felismerésre a beteg. Gyanú esetén egyeztessenek velünk, vagy hívják az alábbi zöld számot: 80/277-455; 80/277-456 A járvány megfékezése érdekében kérem tartsák be az alábbiakat: • MINDENKI EGY KÍSÉRŐVEL ÉRKEZZEN! Ne hozzanak testvért, NE JÖJJÖN NAGYSZÜLŐ a rendelőbe, hisz ők a legveszélyeztetettebbek. A gyermeket egészséges szülő kísérje! • Mivel az oktatási intézmények zárva vannak, illetve lehetőséget adnak a távolmaradásra, IGAZOLÁST NEM ADUNK KI! • TÁPPÉNZ kizárólag betegség esetén adható. Amikor a szülő nem tudja megoldani a gyermekfelügyeletet és amiatt maradna otthon, a kormányrendelet alapján táppénz nem adható. • SZAKORVOSI JAVASLATOK, KÖZGYÓGYIGAZOLVÁNY meghosszabbítása miatt ne keressék fel a rendelést. • Ha ügyeleten jártak, de a gyermek már jól van, telefonáljanak és megbeszéljük a kontroll vizsgálat szükségességét. TANÁCSADÁS A tanácsadásokat egyelőre változatlanul megtartjuk, de azok a státuszvizsgálatok, amikor védőoltás nem esedékes, halasztásra kerülnek. Egy gyermekkel egy hozzátartozó jöjjön, beteg gyermeket TILOS a tanácsadásra hozni. Testvért a tanácsadásra hozni, még a váróba sem szabad! A koronavírus fertőzés jelenlegi tudásunk szerint a gyermekekre nem jelent nagy veszélyt, nem okoz súlyos állapotot, de potenciális fertőzőforrásként szerepük mégis jelentős. Óvjuk a nagyszülőket, hiszen rájuk jelent nagyon nagy kockázatot a fertőzés. Emellett az egészségügyi dolgozók veszélyeztetettsége is nagy, hiszen folyamatosan betegek között vagyunk, nem fertőződhetünk meg, mert ha megbetegszünk, nem lesz, aki ellássa a betegeket. Erőfeszítéseink célja, hogy a vírus terjedését lassítsuk, megakadályozzuk. Az elkövetkező időszakban felelősségteljes együttműködést kérek mindenkitől. Kérem, segítsék munkánkat! További változásokról folyamatosan informálni fogom Önöket! Kérem, rendszeresen kövessék a rendelő facebook csoportját. Köszönettel: Dr. Világos Eszter, gyermekorvos Ügyfélszolgálat: 20/474-9999 30/474-9999 70/474-9999 1/474-9999

Az NKM Nemzeti Közművek további rendelkezésig

bezárja ügyfélszolgálati irodáit

Kérjük ügyfeleinket, hogy ezen időszakban válasszák az online ügyfélszolgálatot, mobilapplikációt, telefonos ügyfélszolgálatot vagy juttassák el megkeresésüket írásban a társaság e-mail- és postacímére. A www.nemzetikozmuvek.hu honlapon minden információ megtalálható az elektronikus ügyintézésről.

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Tisztelt Adózó! Az alábbiakban röviden tájékoztatjuk Vonyarcvashegy Nagyközség adószabályairól és az aktuális információkról: Adók 2020. január 1-től Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének döntése értelmében változás történt az építményadó mértékének, valamint az életvitelszerű lakhatás után járó adómentesség tekintetében. Vonyarcvashegy Nagyközség területén az építményadó mértéke 2020. január 1-től lakóépület, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület építmény után 400,- Ft/m2, kereskedelmi egység és szállásépület esetén: 600,- Ft/m2. Adómentesség: valamennyi lakás esetében a tulajdonos és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozók, valamint az élettárs után személyenként 40 m2 mentesség jár a hasznos alapterületből maximum a lakás, lakóház hasznos alapterületének 80%-áig, ha azt saját maga, vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen használja. Nem terjed ki a mentesség, ha a vállalkozó a lakóházat üzleti célra használja. Ez a mentesség nyilatkozat útján érvényesíthető. Adásvétel esetén, kérjük bejelenteni a változást. Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy az adó alanya egész évben az, aki adóév január 1-jén adófizetésre kötelezett, függetlenül attól, hogy ingatlanát év közben értékesítette. Idei évben folytatódik a beépített ingatlanok felmérése az építményadó ellenőrzése céljából. A településen az iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2%-a. Az iparűzési adóbevallások kizárólag elektronikus úton nyújthatók be vagy a NAV nyomtatványkitöltő programjának segítségével, vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap Változott az idegenforgalmi adó mértéke: 2020. január 1-től 450,- Ft/ fő/vendégéjszaka. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. FIGYELEM! Az idegenforgalmi adót havonta, egy összegben (egy csekken) a beszedést követő hó 15. napjáig lehet pótlékmentesen befizetni és nem év végén a vendégkönyv leadásakor! Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett akkor is tartozik az adót befizetni, ha ő maga annak beszedését elmulasztotta. A vendégkönyvek 2020. április végéig kerülnek visszaküldésre. Amennyiben Önnek előbb szüksége lenne rá, személyesen is átvehető az adócsoportnál ügyfélfogadási időben. A vendégkönyv mellett találhatók a 2020. évre szóló megváltozott HAVI adóbevallási nyomtatványok. Kérjük az új nyomtatványt használni szíveskedjenek. Abban az esetben, ha több szálláshelyet üzemeltet, akkor szálláshelyenként külön „A” jelű betétlapot kell kitölteni. Bevallást minden olyan hónapról be kell nyújtani, amelyikben vendége volt. A bevallások benyújtási határideje a tárgyhónapot követő hónap 15. napja. Év végén összesítőt benyújtani nem kell. Kérjük, hogy a vendégkönyvet legkésőbb 2020. december 31-ig szíveskedjenek leadni. A vendégkönyvet akkor is le kell adni hitelesítésre, ha vendégforgalom nem volt! A vendégkönyvet az adóbeszedésre kötelezett köteles az értékesített vagy az ingyenesen átengedett szálláshelyen tartani, az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. A gépjárműadó mértékében törvényi változás nem történt. 2018. január 1-től az Eüsz törvény alapján bevezetésre került az elektronikus ügyintézés, ami a gazdálkodó szervezetek számára kötelező. Elérhetősége: www.ohp.asp.lgov.hu/nyitolap honlapon, ahol szükséges a település kiválasztása. A portál mindenki által elérhető funkciói: ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg lekérdezés. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje: Hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig Kedd: Ügyfélfogadási szünet Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig Csütörtök: Ügyfélfogadási szünet Péntek: 8–12 óráig Cím: 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/348-033, Fax: 83/548-021 e-mail: titkarsag@vonyarcvashegy.hu Települési ügysegéd A Keszthelyi Járási Hivatal települési ügysegédje a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Kossuth L. u. 42.) minden hétfőn 10.30 – 11.50 között tart ügyfélfogadást. Sírhelymegváltás Tájékoztatom Önöket, hogy a temetőben a sírhelyeket 25 évenként, az urnasírhelyeket 10 évenként újra meg kell váltani. Amennyiben hozzátartozójuk sírhelyének megváltása lejárt, kérem, szíveskedjék a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodáját felkeresni a további teendők érdekében. (Tel.: 83/348-033/12. mellék) Amennyiben a környezetükben tudnak olyan sírról, amelyet régóta nem látogatnak a hozzátartozók, vagy van olyan sír, amelynek megváltásáról lemondanának, kérjük, szíveskedjenek jelezni. Strand A strandi belépők ára megtekinthető a település honlapján: www.vonyarcvashegy.hu, illetve arról a hivatal munkatársai tájékoztatást adnak telefonon: 83/348-033, e-mailben: titkarsag@vonyarcvashegy.hu, ügyfélfogadási időben. A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség van kedvezményes belépők kiváltására az állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők, valamint a 60 év feletti nyugdíjas lakás- vagy nyaralótulajdonosok részére. A belépők kiváltásával kapcsolatban a helyi Tourinform Iroda munkatársai nyújtanak tájékoztatást. Hulladékszállítás Településünkön a hulladékszállításra kijelölt közszolgáltató: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.), a hulladékot alvállalkozóként a Zalaispa Zrt. szállítja. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítása október 1-től április 30-ig heti egy alkalommal (szerdán), május 1. és szeptember 30. között heti két nap gyakorisággal (hétfőn és pénteken) történik. Állandó ingatlanok esetében a gyűjtés és szállítás egész évben történik, míg az üdülő ingatlanok tulajdonosai április 1-től október 31-ig vehetik igénybe a szolgáltatást. A hulladékgyűjtés a hulladékszállító járműhöz rendszeresített szabványos, a keletkezett háztartási hulladék mennyiségével arányos 60, 110 literes gyűjtőedényben történik. Az önkormányzati rendelet előírásai értelmében lehetőség nyílt arra is, hogy a régebb óta üresen álló ingatlanok után ne kelljen hulladékszállítási díjat fizetni. A hulladékszállítási díj alóli mentességek és a szüneteltetés lehetősége: Nem kell az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási díjat megfizetni: 1. mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve, 2. ha a közszolgáltató nem tesz eleget a 2.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének. „Az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjfizetési kötelezettsége szünetel mindaddig, amíg az ingatlanban életvitelszerű közműfogyasztás nincs, melynek igazolására – fogyasztást nem mutató közműszámlák benyújtásával – a Közszolgáltató felé az ingatlantulajdonos kötelezett.”

ADÓTÁJÉKOZTATÓ


A többlethulladék elszállítására a közszolgáltató által jelölt műanyag zsákot lehet vásárolni a Tourinform Irodában, melynek ára 700,- Ft. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakorisága: november 1-től február 29-ig: havonta egyszer, március, április, május, szeptember és október hónapokban havonta kétszer valamint június 1-től augusztus 31ig: hetente egyszer keddi napokon. Az önkormányzat által finanszírozott kiegészítő szállítások: március 31., október 6. A közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékot a begyűjtéséhez biztosított edényekben szállítja el lakóingatlanok esetében. Az üdülők szelektív hulladékának elszállítása zsákokban történik kizárólag a szezonális időszakban, 2020. április 1-től 2020. október 31-ig. A hulladékszállítás díját az NHKV Zrt-nek kell közvetlenül megfizetni. A hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralék kezelését az NKHV Zrt. megbízásából az Agenda Kontroll Kft. (2220 Vecsés, Bertalan u. 34.) végzi. A hulladékszállítással kapcsolatos panaszok, észrevételek esetén, illetve egyedi ügyekben kérem Önöket, hogy a szolgáltató ügyfélszolgálatát szíveskedjenek felkeresni. A Zalaispa Zrt. elérhetőségei: - levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1. - személyes ügyfélfogadás: Zalabér, 3096/12 hrsz. - e-mail cím: szamlazas@zalaispa.hu - telefonszám: 06-92/707-510 1-es mellék (Telefonos ügyfélszolgálat a hét első két munkanapján biztosított, az 1. munkanapon 7–19 óráig, a 2. munkanapon 8–16 óráig.) - minden csütörtökön 08.15-12.00 és 12.30-15.15 között személyesen fogadja ügyfeleit a hévízi Polgármesteri Hivatalban (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) Lomtalanítás Lomtalanítás évente egy alkalommal történik, előre egyeztetett időpontban, melyre 2020. évben előre láthatóan ősszel kerül sor. Ennek pontos dátumáról, illetve a lomtalanítást megelőző kipakolás időpontjáról a lakosságot külön tájékoztatni fogjuk. Kihelyezhető lom hulladék: bútor, berendezési tárgy, eszköz (ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas) hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, nagyobb játék, évi egyszer maximum 4 db/porta gumiabroncs Lomtalanítás során NEM kerül elszállításra: • a háztartásokban naponta képződő hulladék (kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék) • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladék gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék • veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.) • építési törmelék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablaküveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot, lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.) • elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök) • autóbontási hulladék, gépjárműroncs • ruhanemű • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű) • állattetem • szénpor, hamu, föld • elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladék Elektronikai hulladék gyűjtése 2020. március 26 – 2020. március 29. közötti időszakban konténeres gyűjtés keretében történik a Telenkó üdülő udvarán (Petőfi u. 87.)

ADÓTÁJÉKOZTATÓ

Zöldhulladék szállítás 2020. évben is ingyenes az állampolgárok részére évente 2 alkalommal a zöldhulladék elszállítása. Tavasszal 2020. május 2. – 2020. május 4. közötti időszakban lehet a zöldhulladékot kipakolni, a szállítás 2020. május 5-én történik. Ősszel 2020. november 12. – 2020. november 15. közötti időszakban történik a kipakolás, majd 2020. november 16-án a szállítás. A zöldhulladékot az alábbi módon kérjük kipakolni: nyesedék kötegelve, fű, ágak felaprítva, max. 110 literes zsákban összegyűjtve. A helyi környezet védelme, a közterületek és ingatlanok rendje, a település tisztasága A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet értelmében a nagyközség területén levő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, lekaszálják minden évben Húsvétig, Pünkösdig, július 15-ig, az augusztus 20-ai ünnepig, a vonyarci búcsúig legalább 1-1 alkalommal. Ezen napokat követően ellenőrzést tartunk. A rendeletben foglaltak megszegése esetén 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Fenti rendelet szankcionálja még többek között azokat az eseteket, amikor az ingatlantulajdonos nem gondoskodik az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarítás, síkosságmentesítés), vagy az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik. A községben zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenységet végzők, valamint motoros és elektromos gépet, készüléket használók vagy berendezést üzemeltetők esetében is szankció alkalmazására kerül sor, ha a zajhatás alkalmas arra, hogy a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmát megzavarja hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, pénteken és szombaton 20 órától 9 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap. A rendelet a www.vonyarcvashegy.hu honlapon megtekinthető. A helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet értelmében avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Kéményseprőipari közszolgáltatás 2016. október 1-től kéményseprő-ipari tevékenységet természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet közfeladatként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv látja el. Katasztrófavédelem elérhetősége: BM Országos Kataszrófavédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Ellátási Csoport 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 5. http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 2016 második féléve óta a lakosság számára végzett kéményseprőipari tevékenység ingyenes. 2018. január elsejétől az egylakásos épületek – jellemzően a családi házak – tulajdonosai és használói a kéményseprőipari szolgáltató munkavégzési menetrendjétől függetlenül, a nekik leginkább megfelelő időpontra maguk kezdeményezik égéstermék-elvezetőjük (kéményük) rendszeres biztonsági felülvizsgálatát. Az ingyenes ellenőrzés iránti igényt időpontfoglalással jelenthetik be. A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyként, fióktelepként bejegyzett ingatlanok esetében Zala Megye teljes területén a Lángőr 94 Kft. látja el a kéményseprő-ipari feladatokat. Elérhetősége: 8360 Keszthely, Malom u. 8. Tel./fax: 83/311-067, 30/6027372 E-mail: keszthely@langor94.hu

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Az új koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt Prof. Dr. Kásler Miklós miniszteri rendelettel módosított egyes egészségügyi tárgyú korábbi rendeleteket: • A fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. • A kapacitásoknak a védekezésre való biztosítása miatt felfüggeszti a népegészségügyi szűrővizsgálatokat. • A közgyógyellátásra való jogosultság a kormány korábbi döntése értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad. • A keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani. • A stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése, valamint a betegeknek adott tanácsadás táv­konzultáció útján is történhet, a recepteket rokon, ismerős is kiválthatja. • A támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet idő­tartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. • Az emberi erőforrások minisztere utasítást adott ki arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig az intézmények a sürgős műtétek kivételével halasszák el az ütemezett műtéteket.

Tájékoztatjuk a szervezett emlőszűrésre behívót kapott hölgyeket, hogy a szűrővizsgálat, így a szervezett utazás is elmarad. Kérünk mindenkit, hogy az értesítőben szereplő időpontjukra egyénileg se utazzanak el!

Vonyarcvashegyi Hírmondó Megjelenik Vonyarcvashegyen havonta. ISSN 2062-8153 (nyomtatott) ISSN 2062-8161 (online)

Kiadja Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/348-033 Felelős kiadó: Pali Róbert Szerkesztő: Horváth Imre (70/200-8882) vonyarcihirmondo@gmail.com A szerkesztőbizottság tagjai: Bertalanné dr. Gallé Vera, Farkas Tibor, Horváth Tamás Tördelés: Horváth Imre Következő számunk megjelenése: április 16. lapzárta: április 9. Újságunk online is megtekinthető a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Az Országos Kereskedelmi Szövetség felhívása Az OKSZ tagvállalatai (Aldi, Lidl, Penny, Spar, Tesco, Auchan, Metro) beszállítóikkal együttműködve az elmúlt hetekhez hasonlóan most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudják. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb időszakra az árupótlás a szokásosnál hosszabb lehet, de eddig pótolni tudták a polcokról kifogyott élelmiszereket, mivel a gyártók a kereskedők rendeléseit teljesítik. • Az OKSZ tagvállalatai továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert! • Lehetőleg ne a csúcsidőszakban menjenek vásárolni, és amennyiben megoldható, a kisgyermekeket, időseket ne vigyék magukkal! • A polcok, a csemegepult, vagy a pénztár előtti sorban álláskor, a lehetőségekhez képest tartsanak biztonságos távolságot más személyektől! • Javasoljuk a készpénz nélküli fizetést, ami gyorsabb, kényelmesebb is, ahol rendelkezésre áll, vegyék igénybe az önkiszolgáló pénztárakat! • Vásárlás közben is fordítsanak figyelmet az egészségügyi ajánlásaira: az üzletben ne érintse meg az arcát, különösen az ajkakat, az orrát és a szemét kézzel. • Ne köhögjenek vagy tüsszentsenek az üzletben tartózkodókra, vagy a kihelyezett élelmiszeripari és más termékekre! • A válogatható frissárut (elsősorban péksüteményt) puszta kézzel ne fogják meg! Használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, műanyag-, vagy papírzacskót! Az OKSZ tagvállalkozásai minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a kereskedelmi egységek tiszták és higiénikusak legyenek, megkülönböztetett figyelmet fordítanak a vásárlók és alkalmazottaik biztonságára. Kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyeik intézésére a kormányablakokhoz, és csak rendkívül indokolt esetben keressék fel úgy személyesen az okmányirodát vagy a kormányablakot, hogy előtte nem regisztrálnak és nem kérnek időpontot.

Az eddigi megszokottaktól eltérően a kész okmányokat sem személyesen kell átvenni a postástól vagy a postán, hanem postai úton fogják megkapni, levél szerinti kézbesítés szabályai alapján. A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivata­ los okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek, azok megújítása a veszélyhelyzet visszavonásáig nem szükséges. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az őstermelői igazolványok március 20-ig történő érvényesítését csak azoknak a gazdálkodóknak javasolja, akik a veszélyhelyzet fennállása alatt is értékesítési tevékenységet szeretnének végezni.

9


Iskolai hírek A kialakult koronavírus helyzettel összefüggő intézkedések Tisztelt Szülők, gondviselők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket a kialakult koronavírus helyzettel összefüggő, a tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében tett intézkedésekről. A tanulók nem látogathatják az iskolát, új oktatási rend, tantermen kívüli digitális munkarend lépett életbe. Minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföldi utazást, tanulmányi versenyeket – beleértve ebbe a Határtalanul! programot – lemondunk, a Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi esemény is határozatlan ideig felfüggesztésre kerül. Minden új információt a digitális naplóban és az intézmény honlapján közlünk.

A tankerületi központ a szülők igényei alapján indokolt esetben munkanapokon megszervezi a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Ha a gyermeke napközbeni elhelyezését máshogy nem tudja megoldani, a kiscsoportos felügyeletre vonatkozó igényét jelezze az osztályfőnöknél, vagy az intézmény titkárságán, illetve az e-napló e-ügyintézés felületén! Kérjük, kizárólag a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe! Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink és saját magunk egészségének megőrzése érdekében a fertőzést megelőzzük. Köszönjük segítő együttműködésüket!

https://www.eotvosvonyarc.hu A Kék Balaton Fúvós Egyesület köszönettel fogadja mindazok felajánlását, akik

1%

jövedelemadójuk 1 %-ával a

Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekart szeretnék támogatni.

Adószámunk: 18620971-1-20 2020. március 1 - május 31-ig 2020. március 1 - május 31-ig

Erdei Ferenc, intézményvezető

A „Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért” Közalapítvány Kuratóriuma

1%

köszönettel fogadja mindazok szíves felajánlását, akik jövedelemadójuk 1 %-ával az alapítványt kívánják támogatni.

Adószámunk: 18954739-1-20

100% védelem védelem 50% kedvezménnyel! kedvezménnyel!

DIGITÁLIS VILÁGBAN VILÁGBAN ÉLÜNK ÉLÜNK DIGITÁLIS

K é n y e l m e s K é n y e l m e s

t i s z t a t i s z t a

l á t á s l á t á s

m i n d e n m i n d e n

k o r o s z t á l y n a k k o r o s z t á l y n a k

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT LÁTÁSVIZSGÁLAT INGYENES

#optika #optika

10

Keszthely, Kossuth 4. • Tel.: 83/311-284 • Nyitva: H-P.: 10-18, Szo: 9-17 Keszthely, Kossuth 4. • Tel.: 83/311-284 • Nyitva: H-P.: 10-18, Szo: 9-17 Keszthely, Pethő u. 2/a. • Tel.: 83/313-480 • Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13 Keszthely, Pethő u. 2/a. • Tel.: 83/313-480 • Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13 Keszthely, Tapolcai út 96-98. • Tel.:20/480-6524 • Nyitva: H-P.: 9.30-17.30, Szo.: 9.30-13.30 Keszthely, Tapolcai út 96-98. • Tel.:20/480-6524 • Nyitva: H-P.: 9.30-17.30, Szo.: 9.30-13.30

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Tájékoztatás a személyes ügyfélfogadás szüneteltetéséről A járványügyi helyzetre való tekintettel a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás átmeneti időre szünetel. Kérjük Önöket, hogy telefonos és elektronikus elérhetőségeinken keressék az ügyintézőket, akik megbeszélik Önökkel, hogy szükséges-e a személyes megjelenés az ügyintézés során.

A Keszthelyi-hegységben 2020 március 21-re meghirdetett

LEPKE Teljesítménytúra nem kerül megrendezésre. Az előre kifizetett nevezési díjakat kérésre 2020. április 15-ig visszautaljuk! Elnézést kérve, tisztelettel tájékoztatjuk a kedves túrázókat, hogy a program ősszel terveink szerint megtartásra kerül. (Az előnevezők befizetései ide, vagy a jövő évi programra érvényesek lesznek)

Információ:

Elérhetőségeink az alábbiak Polgármester Pali Róbert Aljegyző Varga Viktória Titkárság Papp Alexandra Adóügyek Hetesiné Varga Edit Műszak Pikó Gábor Igazgatás Dorogi Erika Pénzügy

83/348-033 / 25 mellék polgarmester@vonyarcvashegy.hu 83/546-902; 30/730-5757 jegyzo@vonyarcvashegy.hu 83/348-033 titkarsag@vonyarcvashegy.hu 83/348-033 / 20 mellék ado3@vonyarcvashegy.hu 83/348-028 muszak@vonyarcvashegy.hu 83/348-033 / 15 mellék igazgatas@vonyarcvashegy.hu 83/348-033 / 17 mellék pu2@vonyarcvashegy.hu 83/348-033 / 18 mellék pu3@vonyarcvashegy.hu 83/348-033 / 16 mellék pu1@vonyarcvashegy.hu 83/348-033 / 21 mellék penztar@vonyarcvashegy.hu

Forman Erzsébet Kiss Anita Lakatos Gyuláné Németh Imréné

Forrásvíz Természetbarát Egyesület: 30/451-6927

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által március 20-ra hirdetett

KÖZMEGHALLGATÁST ELHALASZTJUK! A rendezvény későbbi időpontban kerül megtartásra, melyről értesíteni fogjuk a lakosságot.

a Tourinform iroda személyes ügyfélszolgálatA határozatlan iDEIG szünetel! Az érdeklődőknek telefonon, e-mailben és online felületeinken továbbra is rendelkezésre állunk. inform Iroda ület és Tour Egyes i a k i Vonyarcvashegyi Turiszt Vonyarcvasegy, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/348-253 | Fax: 83/548-021 info@vonyarcvashegy.hu | www.vonyarcvashegy.hu

Mi vonyarciak, a mai, online világban is egy építő, összetartó közösség szeretnénk lenni. Csatlakozzon Ön is Önkormányzatunk Vonyarcvashegy INFO néven elérhető hivatalos Facebook csoportjához! Értesüljön első kézből Vonyarcvashegy aktuális híreiről, programjairól, a testület döntéseiről! Várjuk továbbá az észrevételeket, legyen az negatív, vagy pozitív, valamint az új, megvalósításra érdemes ötleteket.

facebook.com/groups/vonyarcvashegyinfo Vonyarcvashegyi Hírmondó

Munkatársakat keresünk! Vonyarcvashegy Nagyközönség Önkormányzata munkatársakat keres a következő munkakörbe: strand pénztáros, jegykezelő, takarító Várjuk nyugdíjasok és diákok jelentkezését is. Jelentkezni Szekeres Szabolcs községgazdánál lehet: kozseggazda@vonyarcvashegy.hu vagy a 30/1565-611 számon.

11


éS LOTTÓZÓ

Totó, Lottó, Tipp-Mix, kaparós sorsjegyek, mobiltelefon feltöltés, szemes és őrölt kávé, energiaitalok, üdítők, ásványvizek, Garai Pi-víz, helyben főzött kávé, Tibi Atya fröccse, borok, sörök, pálinkák, rágógumik, cukorkák...

Univerzális Angyal Munkaválalás A-tól Z-ig

Vonyarcvashegyen, száraz, fedett helyen tárolt tölgy széldeszka 14.500 Ft-tól/m3 tölgy kalapfa 15.500 Ft-tól/m3 (egyedi méretben is rendelhető) tölgy, cser, bükk, gyertyán, akác hasított konyhakész tűzifák 17.000 Ft-tól/m3, (1×1×1 m, szórt), ajándék gyújtóssal

Helyben főzött kávé, capuccino, forró csoki Panasonic elemek Nálunk mindíg hideg a sör és a jégkrém!

Bankkártyás fizetés lehetséges!

A lottó-terminálon forgalmazott termékek is fizethetők bankkártyával (hitelkártya kivételével)! Nyitva: hétfő-szombat: 7-20, vasárnap 8-19 Tel.: 83/950-752 www.vonyarctrafik.hu VONYARCVASHEGY, KOSSUTH l. U. 1.

TÁLTOS PIZZÉRIA Vonyarcvashegy, Lido Strand 83/348-451 • 30/5846-418

Méteres akác rönk erdei köbméterben eladó! Egyszerre 1-6 m3-ig tudok szállítani. Vonyarcvashegy területén ingyenes a kiszállítás. HÍVJON BIZALOMMAL!

ingyenes házhozszállítás, ingyenes csomagolás (Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederics településekre)

Rendelésfelvétel: 1030-2100, hétfő szünnap!

32 és 45 cm-es PIZZÁK

990,- Ft-tól

Akció május 1-ig

Angyal Imre - A név minőségre kötelez!

0,33-as Coca Cola termékek minden pizza mellé 170,-

Ft

Chicken Burger menü Cheese Burger Menü Barbecue Burger Menü steakburgonyával 1.890,-

Ft

Vonyarcvashegy, Kinizsi Pál u. 18/a. Tel.: +36-30/9475-061 engelhaus65@gmail.com

Szent Glória Temetkezési Kft.

Gyenesdiás, Csillag utca 11. Nyitva: H-P: 8-tól 15 óráig, telefonos egyeztetés alapján bármikor. Éjjel-nappal hívható: 20/9230-769 vagy 30/5528-017 www.szentgloriatemetkezes.hu

12

Újdonság!

(EUTAR AA 0387457) Érvényes: 2020.01.01-től visszavonásig. Az árak az áfát tartalmazzák.

Grillezett Camambert saláta Görög saláta Tonhal saláta 1.390,Gyros tál

Ft 1.490,- Ft

ONLINE RENDELÉS, és még több akció:

www.taltospizzeria.hu Vonyarcvashegyi Hírmondó


Tájékoztató önkormányzati rendeletekről Szelektív hulladékgyűjtés A Zalaispa Nonprofit Zrt. az éves hulladékszállítási szerződés­sel rendelkező állandó lakosok részére szelektív hulladékgyűjtő edényzetet biztosít. Aki eddig még nem vette át a részére díjmentesen biztosított edényzetet, kérjük egyeztessen időpontot Szekeres Szabolcs községgazdával a 30/1565-611-es számon, vagy a kozseggazda@vonyarcvashegy.hu címen.

Kérjük, hogy az átvételhez személyi igazolványát és lakcímkártyáját hozza magával! Az üdülőingatlannal rendelkezőktől továbbra is a sárga zsák használatával kerül elszállításra a szelektív hulladék. Mi kerülhet a szelektív hulladékgyűjtőbe? • PET palack (ásványvizes, üdítős palackok) • PP, HDPE műanyag csomagoló fólia, szatyor, tasakok • élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban • fém csomagoló anyagok (üdítős-, sörös-, konzervdobozok) • újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, papírtartalmú italos dobozok

Vonyarcvashegyi Hírmondó

március 26-29-én, 8 és 18 óra között a „Telenkó” üdülő Petőfi utcai bejáratánál kihelyezett konténerekben nyílik mód. (Ilyen veszélyes hulladék például a TV, számítógép, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, rádió, mobiltelefon, mikrohullámú sütő, stb.)

kat, nézzenek jó filmeket, hallgassanak jó zenéket, s ehhez a virtuális térben (facebookon, és a honlapon) mi is megpróbálunk ötleteket, javaslatokat adni. Töltődjenek fel családjuk körében, vigyázzanak egymásra! Mi pedig addig megújulunk, pályázatokat, szerződéseket írunk, készülünk a vidám nyári rendezvényekre. Megértésüket köszönjük! Az intézmény valamennyi munkatársa nevében: Farkas Tibor igazgató

Elindult honlapunk! Elindult a művelődési ház honlapja, ahol tájékozódhat az eseményekről!

www.vmhk.hu T U D TA ?

A koronavírus okozta egészségügyi veszélyhelyzet miatt Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata úgy döntött, hogy március 16-tól felfüggeszti a művelődési ház és a könyvtár működését is. A vírus mielőbbi megállításának leghatékonyabb módszere, ha a legminimálisabbra csökkentjük a terjedés lehetőségét. Csoportjainkat, klubjainkat ezért arra kérjük, hogy előreláthatólag április közepéig ne látogassák az intézményt, függesszék fel erre az időre a működésüket! A könyvtár és a DJP pont szolgáltatásai sem lesznek elérhetők ebben az időintervallumban! Ezt az időszakot szeretnénk kihasználni arra, hogy az egyébként is erre az évre tervezett felújítási munkálatokat elvégezzük. Terveink között szerepel a színházterem festése, a színpadi függöny cseréje, a világítástechnika rekonstrukciója, valamint az udvari járólapok javítása, cseréje. Nehéz egy rendezvény- és közösségszervezőnek arra kérni Önöket, hogy most egy ideig ne találkozzunk, ugyanakkor minden döntésünknek az a célja, hogy mielőbb legyünk túl ezen az időszakon, ne adjunk lehetőséget a vírus terjedésének, még 100 fő alatti közösségekben sem. Olvassanak so-

Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a települési hulladék szokásos kezelése során nem semmisülnek meg, hanem korábbi kötött állapotukból felszabadulva a környezetbe jutva károsítják azt. Értesítjük a vonyarcvashegyi ingatlantulajdonosokat, hogy ezen elektronikai hulladékok elhelyezésére

Átvétel helye: Petőfi S. u. 87. (volt „Telenkó” gyermeküdülő)

Tisztelt művház- és könyvtárlátogatók!

Elektronikai hulladék gyűjtés

Április 16-ig ingyen böngészhető az Arcanum Digitális Tudománytár több mint 26 millió oldalnyi tudományos és szakfolyóirata, heti- és napilapok: adtplus.arcanum.hu Az elmúlt hatvan év legnépszerűbb műsoraiból készült többszáz darabos válogatást tesz szabadon hozzáférhe­ tővé, korlátozás nélkül az m3.hu

13


Rekviem

Szomorúan értesültünk alapító elnökünk Ferenczi Elek felesége, Irénke néni haláláról. Hosszantartó betegsége után adta vissza lelkét a teremtőjének. Élete kemény munkával telt, közben gyerekeket nevelt, de mellette férjével együtt igazi lokálpatrióta volt. Drága Irénke néni! Lexi bácsival együtt emlékeinkben tovább élsz. Itt hagytad vigyázó, simogató tekinteted... és csupán csak előre mentél!

Tisztelettel búcsúznak: a Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület tagjai

Ezúton is szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni a kedves vonyarcvashegyi lakosoknak, ismerősöknek, rokonoknak, hogy drága Édesanyánk, Irénke néni utolsó útját megtisztelték együtt érző jelenlétükkel, a tisztelet és megbecsülés virágaival elhalmozva. Köszönettel: Ferenczi Család

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei Célunk a Madárbarát óvoda cím A „Zöld Óvoda” programunkhoz kapcsolódóan célul tűztük ki, hogy elnyerjük a „Madárbarát óvoda” címet is. Ehhez első lépésként 2019 őszén regisztráltunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján és megvásároltunk egy regisztrációs csomagot, melyben Madárbarát kert kalendárium, tűzzománc kitűző, Madarak Magyarországon című könyv és madárodú is található. Évek óta hagyomány óvodánkban, hogy télen gondoskodunk a madarakról, amelyek az óvoda kertjébe látogatnak. A téli időszakban rendszeresen teszünk ki madáreleséget, amelyet a kedves Szülőktől kapunk. Gyakran felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy a madarakat csak olajos magvakkal (napraforgómag, lenmag, dióbél, szezámmag), faggyúval, zsiradékkal lehet etetni, a kenyérféleség viszont különösen ártalmas a számukra! Fontosnak tartjuk, hogy ha elkezdjük a madarak etetését, folytassuk azt a tavasz beálltáig, hiszen a madarak számítanak rá, keresik a kihelyezett élelmet. Az idei évben, a különösen enyhe télre való tekintettel, gyakran tapasztaltuk, hogy a madáreleség alig fogyott, a madarak nem eszik meg mindet. Nyilván ilyenkor nincs akkora szükség az ember általi táplálásra. Ennek ellenére a gyerekek számára jó példát szeretnénk mutatni, az állatokról való gondoskodásra nevelni őket. Megfigyeltük,

14

hogy gyakori vendégeink az óvoda udvarán a galambok. Szívesen csipegetik a földön az etetőből kihullott magvakat. Az egyik fenyőfánk biztos rejteket nyújtó fészkelőhely számukra. Madárodúkat is helyeztünk el óvodánk udvarán, amelyeket ősszel kitisztítunk, és a gyerekek ilyenkor megtekinthetik mit alkottak a kismadarak, miből is állt a fészek, maradtak-e benne tojáshéjak. Mindegyikben találtunk szénát, puha tollpihéket, sőt még műanyag foszlányt, kötözőzsinórt is! Találgattuk, vajon milyen fajta madár költhetett benne? Nagy izgalom vette körül idén is a fészektisztítást és kihelyezést. Bízunk benne, hogy tavasszal is lesznek ismét lakóik az odúknak! A nyári nagy melegben pedig a madáritatásra kell majd nagyobb figyelmet fordítanunk. Sikter-Velasquez De La Torre Krisztina, óvodapedagógus

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei Hagyományőrzés februárban A farsangi időszak január 6-án, vízkeresztkor kezdődik és egészen hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. A világ igen sok országában elterjedt régi szokás. A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó hónapjaiban, amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák, akkor a nap elgyöngül és a gonosz szellemek életre kelnek. Nagy vigalommal, jelmezes felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni a gonoszt. A magyar néphagyományban is jellemző erre az időszakra az evés-ivás, a farsangi fánk sütése, disznótorok, álarcos alakoskodás, vidám mulatozás, egyes területeken a kiszebáb égetés. A leghíresebb felvonulás „farsang farkán” hazánkban a mohácsi busójárás. Ezen az ünnepen a férfiak félelmetes busóálarcot és subát öltenek és ostorral, kereplővel kergetik el a telet. Óvodánkban is minden évben várva-várt esemény a farsang. A gyerekek izgatottan tervezgetik, hogy minek öltözzenek be. Ilyenkor teljesülnek vágyaik: van, akinek kreatív anyukája és apukája valósítja meg az elképzelést, van, akinek pedig a jelmezkölcsönzők gazdag tárháza segíti a kedvenc jelmezbe bújást. Az óvó nénik a délelőtt folyamán jó hangulatú játékokat szerveztek, többek között volt: zenés székfoglaló, fazék feltekerő verseny, lufi ütögetés felfüggesztett esernyőbe, újságpapírtánc, seprűtánc, zoknipárosító. Mindezek fejlesztették a gyerekek ügyességét, mozgáskoordinációját, figyelmét, együttműködését és erősítették az összetartó közösségi érzést. Köszönjük a szülők által felajánlott enni-innivaló finomságokat!

„Mikor masírozunk kapitány uram?” Március 13-án, pénteken délelőtt óvodánkban megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. A gyerekek és felnőttek ünneplő ruhában és kitűzött kokárdával érkeztek. Előzményként a hét folyamán az ünnephez kapcsolódó mondókákat, verseket, dalokat tanultak a gyerekek, különböző technikákkal nemzeti színű zászlókat, virágokat készítettek. Az életkori sajátosságaiknak megfelelően szereztek ismereteket az adott korról történő beszélgetések, könyvek nézegetése és zenehallgatás során. Március 10-én a Balatoni Múzeum múzeumpedagógusa, Németh Péter hozta a gyerekeknek testközelbe a korabeli fegyvereket, melyeket óvatosan kezükbe is foghattak. Nagy élmény volt számukra, köszönjük a Szülői Közösség anyagi hozzájárulását! Nevelésünk céljai között szerepel a nemzeti értékek, hagyományok megismertetése, ápolása. Ennek szellemében minden évben a legnagyobbak – idén a Vonyarcvashegyi Hírmondó

Óvodánk nevelőközössége idén is meglepte a gyerekeket egy kis vidám műsorral: a Kolontos Palkó című mesét játszottuk el nekik. Nagyon örültek az előadásnak. Ezt jelezte a visszatapsolás. Mi felnőttek is jól éreztük magunkat. Köszönöm a kolléganőimnek a lelkes hozzáállást! Mivel a farsangra kitűzött napon, február 21-én, voltak hiányzók betegség miatt, úgy döntöttünk, hogy az utána következő hét elején hétfőn és húshagyó kedden jöjjenek még jelmezbe a gyerekek, így mindenki kedvének megfelelően több jelmezt is kipróbálhatott. Évek óta szokássá vált óvodánkban farsang végén, húshagyó kedden a télűző kiszebáb elégetése. A szalmabáb elkészítése mindig az adott nagycsoport feladata, idén a Süni csoport került sorra. Az elkészült „bábit” vidám mondókákra, énekszóra körbe adogattuk megtáncoltattuk az udvaron, majd elégettük. A bátrak a hamvadó hamu fölött átugorhattak. Jövőre is mulatunk! Most jöhet a tavasz! Tüttőné Kovács Ibolya, intézményvezető Süni csoport – egy kis ünnepi műsorral ajándékoztak meg bennünket. A Csiga-biga és Katica csoport is elénekelte és elszavalta erre az alkalomra megismert dalt, mondókát. Közösen, felnőtt példaadással meghallgattuk és elénekeltük a Himnuszt. Köszönjük az óvodapedagógusoknak, Horváth Annamáriának és Sikter-Velasquez De La Torre Krisztinának felkészítő munkáját, valamint Pál Alfrédné dajkának a népi ruhák előkészítését a szerepléshez! Tüttőné Kovács Ibolya, intézményvezető

15


Műkedvelők klubja Március 11-én egy új sorozat vette kezdetét a művelődési házban, Novics János, vonyarcvashegyi író kezdeményezésére. A Művészbarátok (Műkedvelők) Klubjának első összejövetelén – a Nőnap alkalmából – áttekintettük a nők szerepét a művészetekben. Az előadás során a reneszánsztól napjainkig terjedő időszak egy-egy női alkotóját mutatta be képekkel, művekkel illusztrálva. Felvillantva az irodalomból, valamint a film- és színházművészetből ismert alkotókat, Szapphótól Szabó Magdáig. Az előadást követő beszélgetésben a résztvevők is feleleveníthették kedvenc

női alkotóikat és a számukra emlékezetes műveket. Ahogy azt az előadó is elmondta, az összejövetelek fő célja egy új, a művészetek iránt érdeklődő, a művekről szívesen beszélgető közösség létrehozása. A Műkedvelők klubja olyan emberek találkahelye, akik szeretnek beszélgetni a különböző művészetekről, szívesen ajánlanak másoknak zenei-, képzőművészeti-, színházi-, vagy irodalmi- és filmélményeikből érdekességeket, melyek élhetőbbé, izgalmasabbá és jobbá tehetik a mindennapokat. A következő alkalomra tervezett téma a költészet. Április 22-én várjuk az érdeklődőket és kérjük, hogy mindenki

Budapesti kirándulás Március 1-én 30 fő indult Vonyarcvashegyről Budapestre. Meglátogattuk a Tutanhamon kiállítást a Király utcában, ahol a nagy érdeklődést a sorbanállás is jelezte. Ajánlom mindenkinek a kiváló film- és hanganyaggal gazdagított tárlat megtekintését. Ezután a Gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából részt vettünk a „Palánkok mögőtt” című városi sétán is. Idegenvezetőnk, a kiváló hely- és kultúrtörténész, valamint újságíró Bóka László lenyűgöző magabiztossággal kalauzolt,

A Balaton Art kiállítása Letenyén Március 6-án, a letenyei könyvtár gyönyörű, a MAKONA tervező iroda (Nagy Ervin építész) által tervezett épületében nyílt meg a Balaton Art Alkotóközösség kiállítása. Dömők József igazgató úr köszöntőjében elmondta: tavaly, a Mura Menti Napokon együtt eltöltött alkotónappal kezdődött az együttműködés a letenyei képzőművészek és vonyarci alkotóközösség közt. Az azóta kialakult baráti- és jó szakmai kapcsolat eredményeként jött létre ez a kiállítás is a „Hóvirág” Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében, s várhatóan szeptemberben folytatódik, egy vonyarci közös alkotóhétvégével. A megnyitó műsorában Farkas Tibor, énekmondó, a vonyarci művelődési ház és könyvtár vezetője az alkalomhoz illő versekkel és énekelt versekkel kedveskedett a résztvevőknek. Papp Márta Ilona – a Balaton Art Alkotóközösség tagja – megnyitó beszédében elmondta, hogy a közösség 18 tagja közül 14 fő alkotásai kerültek kiállításra Letenyén. „Alkotó csoportunk 21 éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt nagyon sokat fejlődtünk szakmailag, barátságok ala-

16

„hozza el”, ajánlja a saját kedvenc verseit (5-10 verset), hogy az est végén ös�szeállíthassuk a vonyarcvashegyi művészetkedvelők tíz legkedvesebb versének listáját!

Ne feledjük: a művészet a krízishelyzetekben is segít válaszokat találni, szellemileg gazdagodni, új világokat megismerni és teremteni! Farkas Tibor, MHK igazgató

közben pedig bőséges és érdekes ismeretanyaggal látott el minket. Igaz, csak épületeket, utcákat és emléktáblákat láttunk – bemenni sajnos nem volt időnk sehova –, de ezek alapján is megelevenedtek a környéken zajló 1944-45-ös borzalmas események, s azok szereplői. Ajánlom az érdeklődők figyelmébe weboldalát, ahol széles választék is található a budapesti sétákból. Köszönöm a fotókat Farkas László Fecó barátomnak, egyben megköszönöm a résztvevőknek, akik e kicsit esős, borongós napon is velünk tartottak. Színházi és kultúrtörténeti kirándulásainkat folytatni fogjuk, kövessék honlapunkat! Farkas Tibor, MHK igazgató kultak ki közöttünk, alkotó munkánk mellett a közösségépítésben is jeleskedtünk. Mindehhez kellett egy összetartó, jó csapat, a közös tervezés és szervezés Börner Csák Ildikó elnökasszonyunkkal, a megbeszélés, az összhang.” A kiállítók: Börner Csák Ildikó, Bujtorné Kovács Erzsi, Bíró Elek, Toldi Melinda, Denderle Szücs Emilia, F. Szemes Mari, Gacsályi Ágnes, Halász Piroska, Illésné Németh Mária, Kovács László és Papp Márta Ilona festők, valamint Csíkné Nádudvari Éva fotós, Bíró Nagy Márta selyemfestő és Dr. Viharos Zsoltné Zsuzsa gobelinkészítő. A kiállítás anyaga március 31-ig látható Letenyén.

Vonyarcvashegyi Hírmondó