Tourinform Vonyarcvashegy

Page 1

Megújult a sétány menti partfal

Újabb sikeres könyvbemutató

Itt a báli szezon!

7. oldal

8. oldal

programok a 10-12. oldal

Vonyarcvashegyi Hírmondó

2020. január 23. XXIV. évfolyam 1. szám

Új év, új tervek Számos helyi vállalkozó és a helyi civil szervezetek képviselői is részt vettek a már hagyományos ünnepségen, mely tehetséges helyi fiatalok kulturális műsorával, énekléssel, muzsikával vette kezdetét.

folytatás a 2. oldalon


Karácsonyi koncert

Újévköszöntő fogadás

December 21-én került megrendezésre az iskola aulájában a már hagyományos Karácsonyi koncert. Idén – telt ház előtt – a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar mellett a Vonyarcvashegyi énekkar is bemutatta műsorát, mellyel nagy sikert arattak a nézők körében.

Pali Róbert polgármester beszédében felvázolta a település fejlesztésével kapcsolatos terveket, megemlítette a már korábban elkezdett, folyamatban lévő beruházásokat: a helyi termékpiac és az orvosi szolgálati lakás megépítését, de szó esett a már beadott, viszont el még nem bírált pályázatokról is, mint a bölcsőde kialakítása és a strand továbbfejlesztése. Hangsúlyozta: „Munkám során a köz érdekében szeretnék döntéseket hozni, az észszerűséget és a fenntarthatóságot szem előtt tartva.” Ezek után Balatongyörök polgármestere, Biró Róbert mondott pohárköszöntőt, majd jó hangulatú állófogadás vette kezdetét, ahol a résztvevők pezsgő, szendvicsek és sütemények mellett beszélgethettek, egészen az estébe nyúlóan. Horváth Imre

Pótszilveszter

Negyedik gyertya meggyújtása

Január 9-én 15 órától a nyugdíjas klub tagjai tartották meg pótszilveszteri rendezvényüket. Simon László klubvezető és Farkas Tibor intézményvezető újévi köszöntje után a klubtagok által készített szendvicsek és sütemények mellett egy ideig jókedvű beszélgetés zajlott, aztán Babai Norbi és Karcsi bácsi vezényletével egy nagyon jó hangulatú, valódi pótszilveszteri éneklős-táncolós mulatság vette kezdetét. A tagok jókedvűen kezdték az új esztendőt, s ez a hangulat várhatóan előjelezte az egész éves vidámságot, jókedvet!

Advent negyedik vasárnapján a Szent Mihály-kápolnába tervezett programot a felhőszakadás miatt az utolsó pillanatban ugyan át kellett helyezni a művelődési házba, de a keszthelyi Balaton Kórus meghitt, prózával színesített koncertje azonnal feledtette a kellemetlenségeket. Ezt követően Deák Ákos atya beszélt az egybegyűltekhez, majd Pali Róbert polgármester meggyújtotta az adventi koszorú utolsó gyertyáját is. Befejezésül forralt borral, teával és pogácsával kínálták a rendezők a programon résztvevőket, így ez az este is meghitt beszélgetéssel zárult. Horváth Imre

folytatás az 1. oldalról

Újra ingyenes színház Vonyarcvashegyen! Január 6-án 18 órától mutatta be a Spirit Színház két művésze, Papa­ dimitriu Athina és Sándor Péter az Orökké... szabadon... című keserédes családi játékát. Valódi színészi jutalomjátékot láthattunk, amiben anya és fia életük meghatározó pillanatában árulnak el egymásnak titkokat. A halálos beteg édesanya, s az őt meglátogató fiú párbeszédében sok iróniával,

2

keserédes humorral tárják fel egymás előtt és a közönség bevonásával legnagyobb titkaikat addigi életükről. A nézők hol felhőtlen nevetéssel, hol szomorú beletörődéssel követték az előadás folyamát, melynek a komor és fájó téma – az elmúlás, az egymásnak adott és kapott sebek, sértések – ellenére a legfontosabb üzenete ez volt: „Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént!” Farkas Tibor Vonyarcvashegyi Hírmondó


Polgármesteri infó Az elmúlt napok szép ünnepeivel elröppent a 2019-es év is. A karácsony nyugalma, a szeretet uralma, a család érezhető közelsége nem csupán az év zárására alkalmas, hanem az új év kezdetének, a felkészülésnek, a megújulásnak a megalapozására is kiváló. Ilyenkor az év elején jó visszatekinteni örömre, bánatra, sikerre, kudarcra, és ebből erőt merítve, tiszta lappal, újult erővel indulni az új esztendő kihívásai felé. Egy év lezárása, az új év kezdete számos lehetőséget ad az összegzések, elemzések készítésére. A hétköznapokat szeretnénk megtölteni azokkal a nagyközségünket érintő, a lakosságot érdeklő elképzelésekkel, fejlesztésekkel, melyeket már részben elkezdtünk. Serényen kell tehát dolgozni, nem dőlhetünk hátra. Az elmúlt év értékelése szerint az előző ciklus az előirányzott feladatait teljesítette. A falu működése zavartalan volt. Anyagi forrásaink – ha növeljük a bevételeinket – biztosítani fogják terveink, céljaink kielégítését. Az adók emelése mindig fájó pont, de bevételek nélkül elképzelhetetlen a beruházásokkal, fejlesztésekkel elérhető magasabb színvonal biztosítása, aminek aztán a kedvezményezettjei mi, a település és annak lakói leszünk.

Az ünnepek után is ránk férne a csend, a bizalom, a tolerancia. Miért gondoljuk, hogy végig kell harcolni az időnket a problémamegoldó, higgadt párbeszéd, önmérséklet helyett? Mindig a nyitottságot hangsúlyozom! Az Önkormányzat nem egyéni, hanem közösségi érdekek mentén kell, hogy működjön. A kiszivárogtatott, még egyeztetés alatt lévő, hiányos valóságtartalmú adatok harsogása romboló hatású! Ahelyett, hogy a manipuláltan gerjesztett problémákkal egymásnak feszülünk – mellyel sok időt és energiát veszítünk – a tervek, a gazdasági megfontolások ütköztetésével törekednénk a közös érdekegyeztetésre. Türelem! Az érzelmi, vagdalkozó zűrzavarból, csak káosz van! Rendes, tiszta, ápolt környezetre, átlátható, összetartó erővel rendelkező légkörre, nyugodt, biztonságos, egymás tiszteletén alapuló életre vágyunk, és így akarunk ebben a faluban élni! S ha majd egy év múlva látleletet készítünk az elmúlt évről, ne a megosztottságot és egy kifáradt, fásult közeget diagnosztizáljunk! Mit kívánhatunk az új évben? Mindenek előtt egészségben megélni az év végét. Ne veszítsük el a szeretteinket, hitünket azokban, akikben és amiben bízunk. Jó lenne egy letisztult időszak, már ami a nemzeti megbékélés, az összefogás, a jobbés bal oldal egyensúlyára épül. Köszönjük mindenki támogató partnerségét és kívánunk szándékaik szerint alakuló évet, a magam, a hivatal és a képviselő-testület nevében. Tisztelettel: Pali Róbert, polgármester

TÉVHITEK ÉS PLETYKÁK HELYETT... tájékoztató a tervezett balatoni szolgálati kikötőről

Nagy vihart kavart a lakosság körében a balatongyöröki zagytérre tervezett szolgálati kikötő létesítésének híre. Sajnos a közösségi oldalakon és – erre alapozva – a sajtóban is félreértések, pontatlan találgatások és pontos értesülésként beállított téves információk láttak napvilágot. Ha megnézné az előzetes terveket képeken, animációs filmen, ha valóban szeretné megtudni, miért is van szüksége a tónak egy szolgálati célú kikötőre, meghallgatná a tervezőket és feltenné nekik a kérdéseit, illetve megosztaná az észrevételeit, aggodalmait személyesen az érintett szakemberekkel, akkor várjuk Önt az alábbi tájékoztatókon!

A beruházó Országos Vízügyi Főigazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a szolgálati kikötővel kapcsolatos lakossági egyeztetésre 2020. január 29-én 17:30 kezdettel Vonyarcvashegyre, az Eötvös Károly Általános Iskolába (8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84.) Az eseményen részt vesz: a beruházó képviseletében Dr Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője, valamint a tervező cég részéről Alexy Rezső, a Viziterv Environ Kft tervezőmérnöke.

A fórum nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk! Vonyarcvashegyi Hírmondó

3


Az Önkormányzati Hivatal hírei Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a tavalyi év utolsó hónapjában Balatongyörök Község Önkormányzatával tartott együttes ülésen, illetve a munkatervben szereplő soros testületi ülésen vett részt.

együttes képviselő-testületi ülés – december 20. Vonyarcvashegy és Balatongyörök képviselői együttes ülés keretében jóváhagyták az önkormányzatok által közösen fenntartott Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását, mely módosítással a választással kapcsolatos kiadások/bevételek kerültek átvezetésre, belső átcsoportosítások jóváhagyása mellett. *** A képviselők a napirendek sorát folytatva megtárgyalták a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. A képviselők a hivatalvezető tájékoztatójában olvashattak a hivatali munka 2019. évi kihívásairól, a személyi összetételről, a hatósági és önkormányzati ügyintézésről, a választásokkal kapcsolatban felmerült többletfeladatok teljesítéséről, a Vonyarcvashegyi Székhelyhivatal felújításából eredő szervezési feladatokról, a különböző munkaterületek (adóügyek, igazgatási ügyek, hagyaték, gazdálkodás, műszaki ügyek, testületi munka stb.) feladatellátásról.

leti ülések az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint minden hónap utolsó csütörtökén kerülnek megtartásra, míg a közmeghallgatás 2020. március 20-án pénteken lesz 18 órától a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy nagytermében. *** A következőkben a képviselő-testület a 2020. évi kulturális rendezvények megfelelő színvonalú előkészítése érdekében 6.000.000,- Ft fedezet biztosításáról döntött, majd felülvizsgálta a Vonyarcvashegyi Hírmondó hirdetési díjait, illetve a Művelődési Házban alkalmazott szolgáltatási díjakat. 2020. január 1. napjától a hirdetések díja az alábbi összegekben kerültek meghatározásra: a) 1 oldal 20.000,- Ft + 27% ÁFA b) 1/2 oldal 12.000,- Ft + 27% ÁFA c) 1/4 oldal 6.500,- Ft + 27% ÁFA d) 1/8 oldal 3.500,- Ft + 27% ÁFA A Művelődési Házban szintén január 1. napjától alkalmazott szolgáltatási díjakról külön tájékoztatóban informálom a kedves lakosokat.

Elsőként módosításra került az önkormányzat 2019. évi költségvetése, mely módosítás eredményeképpen az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.503.116.797 Ft-ra módosult. A módosítással átvezetésre került a költségvetésben többek között a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok (Orvosi szolgálati lakás, orvosi eszközbeszerzés, kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása) keretében átutalt összegek, a szolgáltatások ellenértéke, vagy az egyéb működési bevételek összege is.

*** A hatodik napirend keretében az egységesen 2020. január 31. napján lejáró területbérleti szerződések újrakötése került megtárgyalásra. Vonyarcvashegyen több helyen is található olyan eset, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanon magántulajdonban lévő felépítmények vannak. A felépítmények által elfoglalt terület, illetve a felépítményekhez tartozó kerthelyiségek/vendéglátóterek által elfoglalt terület után a magántulajdonosok bérleti díjat fizetnek az önkormányzatnak. A felek közötti bérleti jogviszony kondíciói földterület-bérleti szerződésekben kerültek az elmúlt időszakban is rögzítésre. Tekintettel arra, hogy ezen szerződések időbeli hatálya 2020. január 31. napjáig tart, a képviselő-testület a következő időszakra vonatkozó földterület-bérleti szerződés tervezetét tárgyalta meg, majd hagyta jóvá a decemberi soros ülésén. A szerződéstervezet összeállítása előtt áttekintésre kerültek az elmúlt időszakban a strand üzemeltetése során felmerülő költségek növekedései, illetve a környező, Balaton parti településeken alkalmazott bérleti díjak, melyek alapján meghatározta a testület azt a bérleti díjat, valamint az egyéb szerződésben foglalt feltételeket, amik az önkormányzat álláspontjaként a felek közötti tárgyalási alapot szolgálják. A továbbiakban polgármesteri egyeztetésen lehetővé válik a vállalkozókkal való egyeztetés eredményeképpen a felek álláspontjának közelítése, majd az új szerződés megkötése a januári soros ülésen történő képviselő-testületi jóváhagyást követően.

*** A második napirendi pont keretében a képviselők elfogadták az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját, majd jóváhagyták Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervét. A testü-

*** Hetedik napirendi pont megtárgyalásával elfogadásra került az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége és köztartozás mentes adatbázisba történő felvételi kérelem teljesítéséről szóló tájékoztató.

*** A képviselők a harmadik napirend keretében elfogadták a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolót. Az ülés végén elfogadásra került a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, melyben átvezetésre kerültek az önkormányzati választásokat követő változások.

soros képviselő-testületi ülés – december 20. A munkaterv szerinti utolsó képviselő-testületi ülésen a képviselők 13 napirendi pontot tárgyaltak meg nyílt ülés keretében.

4

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Az Önkormányzati Hivatal hírei Fentieket követően a testület döntött arról, hogy a Vonyarcvashegy 2083 hrsz-ú állami tulajdonú vízparti terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelmet beterjeszti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél.

A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy szolgáltatási díjai

*** A kilencedik napirend keretében a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió Nonprofit Kft-vel az iskolai helyiségre és az iskola udvarának részére vonatkozó bérleti szerződés ismételt megkötésének jóváhagyására került sor egy éves időtartamra, majd a képviselők tájékoztatást kaptak a Vonyarcvashegy közigazgatási területén lévő távközlési berendezésekről.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képvi­ selő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarc­ vashegy intézményben a bérbe adott helyiségek, eszközök bérleti díját 2020. január 1. napjától az alábbiak szerint határozta meg:

*** A következőkben a Park Kemping gazdasági bejárata rendezésének jóváhagyása történt meg, illetve kérelemre a testület döntött arról, hogy Vonyarcvashegyen taxiállomáshely kijelölésének és a taxiállomás használatával kapcsolatos szabályozásnak az előkészítésével megbízza a jegyzőt, melynek határideje a januári soros ülés. *** Az utolsó napirend keretében a képviselők megismerték a „Településképi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázat kiírását, tartalmát, és döntöttek annak beadásáról, melynek keretében a Helikon u., Iskola u. csapadékvíz elvezetése kerülne megoldásra. *** A következő soros ülést a képviselő-testület 2020. január 30. napján, csütörtökön tartja 16 órától a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, így arra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző

a) családi és civil rendezvények esetében: • kupola terem bérleti díja: 1.500,- Ft/óra • színházterem bérleti díja: 2.000,- Ft/óra • eszközbérlés: projektor 2.000,- Ft/alkalom hangtechnika (1 mikrofon, 1 aktív hangfal) 2.000,- Ft/alkalom • vonyarcvashegyi székhelyű civil szervezetek, Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának alkalmazásában, illetve az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazásában állók részére a terem-, illetve eszközbérlet térítésmentes. b) marketing és egyéb üzleti előadások, vásárok esetében: • kupola terem bérleti díja: 2.500,- Ft/óra • színházterem bérleti díja: 3.500,- Ft/óra • eszközbérlés: projektor 4.000,- Ft/alkalom hangtechnika (1 mikrofon, 1 aktív hangfal) 3.000,- Ft/alkalom

Meghívó Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2020. január 30-án (csütörtök) 16 órai kezdettel tartja. A munkaterv szerinti kötelező napirendi pontok az alábbiak: 1.) Rendelettervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (I. olvasatban), előterjesztő: Pali Róbert polgármester 2.) 2020. évi turisztikai marketing terv, előterjesztő: Pali Róbert polgármester, előterjesztésért felelős: Horváth Tamás Tourinform Iroda (felkérésre) 3.) Területbérleti szerződések újrakötése, előterjesztő: Pali Róbert polgármester A kötelező napirendeken kívül aktuális témák megtárgyalására is sor kerülhet. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várunk a hivatal tanácstermében! Pali Róbert polgármester Vonyarcvashegyi Hírmondó

5


Az Önkormányzati Hivatal hírei Hulladékszállítás Vonyarcvashegyen Szelektív hulladékgyűjtés

Kommunális hulladék

A szelektív hulladékgyűjtő-pontok rendezetlensége, valamint az ezzel kapcsolatban érkezett számos lakossági panasz miatt Vonyarcvashegyen 2018. évben a szelektív hulladékgyűjtőpontok – egy kivételével – megszüntetésre kerültek. A papír-, műanyag- és fém csomagolóanyagok szelektív gyűjtése házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében történik, míg az üveget a strand mellett található szelektív gyűjtő szigetre lehet vinni.

Vonyarcvashegyen a kommunális hulladékszállítás rendje a tavalyihoz hasonlóan az alábbiak szerint alakul:

Házhoz menő szelektív gyűjtés gyakorisága • 2020.01.01 – 02.29-ig havonta egyszer (01.21., 02.18.), • 2020.03.01 – 05.31-ig kéthetente (03.17., 03.31., 04.14., 04.28., 05.12., 05.26.) • 2020.06.01 – 08.31-ig hetente (első szállítás 06.09., utolsó szállítás 08.25.) • 2020.09.01 – 10.31-ig kéthetente (09.08., 09.22., 10.06., 10.20.) • 2020.11.01 – 12.30-ig havonta egyszer (11.17., 12.15.) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés az állandó lakosok számára a Zalaispa Nonprofit Zrt. által biztosított szelektív hulladékgyűjtő 240 literes edényekben, az üdülőingatlan tulajdonosok részére a sárga zsák biztosításával történik. Az üdülőingatlan tulajdonosok a (sárga) zsákokat térítésmentesen első alkalommal a Vonyarcvashegyi Tourinform Irodában (Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.) vehetik át, majd a közszolgáltató ossza ki, minden kirakott zsák után újabb zsák biztosításával.

a. Gyűjtés, szállítás gyakorisága: • 2020.01.01 – 04.30-ig, és 2020.10.01 – 12.31-ig: járatnap a szerda • 2020.05.01 – 09.30-ig: járatnap a hétfő és péntek b. gyűjtés, szállítás éves időtartama: • állandó ingatlanok esetében egész évben • üdülő ingatlanok esetében 2020.04.01 – 10.31-ig

Zöldhulladék szállítás Évente két alkalommal történik előre egyeztetett időpontban, melyről a lakosságot a Vonyarci Hírmondóban, illetve a település honlapján (www.vonyarcvashegy.hu) keresztül tájékoztatjuk.

Lomtalanítás Évente egy alkalommal történik, szintén előre egyeztetett időpontban. Ennek pontos dátumáról, módjáról a lakosságot külön tájékoztatni fogjuk. Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző

Szelektív hulladékgyűjtés A lakossági házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendje a 2020-as évben is a tavalyihoz hasonlóan alakul. Februában csak egy napon, 18-án, kedden lesz szállítás.

Tájékoztató a karácsonyi támogatásról A decemberi Hírmondóban tájékoztattuk a kedves érintetteket, hogy a Képviselő-testület a vonyarcvashegyi lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, életvitelszerűen Vonyarcvashegyen tartózkodó 70 év feletti nyugdíjasok részére, karácsonykor 4.000,- Ft összegű vásárlási utalványt biztosít. A karácsonyi támogatásra jogosultak körét 2019. májusában tartott ülésén szűkítette a képviselő-testület. Ennek oka az önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén kapott állami normatív finanszírozás jelentős csökkenése volt. Míg erre a feladatra 2018. évben 17.000.300,- Ft-ot kapott az önkormányzat, addig ez a normatíva 2019. évben 11.093.000,- Ft-ra csökkent. Te-

6

kintettel a normatíva csökkenésére, szükségessé vált a kiadási oldal felülvizsgálata, mely a karácsonyi támogatásra jogosultak körének szűkítését eredményezte. Azon jogosultak, akik a vásárlási utalványt még nem vették át, ezt megtehetik egészen 2020. január 31. napjáig, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42.) munkaidőben Molnár Anna igazgatási ügyintézőnél. Kérdés esetén ügyintézőnk a hivatalban személyesen, illetve e-mailben az igazgatas@vonyarcvashegy.hu címen, illetve a 06/83-348033 (15-ös mellék) telefonszámon áll rendelkezésre. Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző Vonyarcvashegyi Hírmondó


Elkészült a partfal helyreállítása

VONYARCVASHEGYEN A KOSSUTH U. 1. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

éS LOTTÓZÓ DOLGOZÓI

...értesítik meglévő és leendő vásárlóikat, hogy üzletünkben megvásárolhatók az alábbi termékek: Totó-Lottó, TippMix, kaparós sorsjegy, mobiltelefon feltöltés (Telenor, T-Mobile, Vodafone), a soproni és a Dreher sörgyár termékei, Coca-Cola termékek széles választékban, helyben főzött kávé, szemes és vákuumos kávé, energiaitalok, üdítők, ásványvizek, égetett szeszek, borok, sörök, a vonyarci Papp Pincészet borai, Szicsek pálinkák, Garai Pi-víz, XIXO termékek, rágógumik, mentolos cukorkák, jégkrém, dohányzáshoz kiegészítő termékek, cigarettahüvelyek akciós áron.

Tibi Atya fröccse kapható! Nálunk mindíg hideg a sör és a jégkrém!

Már Panasonic elemek is kaphatók!

Üzletünkben bankkártyás fizetés lehetséges! A LOTTÓ terminálon forgalmazott összes termék (hitelkártya kivételével) BANKKÁRTYÁVAL is fizethető! Új nyitvatartás: hétfő-szombat: 7-20, vasárnap 8-19 Elérhetőségeink: 83/950-752; 30/8999-730 Tóth István: 30/5264-261 E-mail: tjtcolor@t-online.hu Honlapunk: www.vonyarctrafik.hu

Szent Glória Temetkezési Kft.

Gyenesdiás, Csillag utca 11. éjjel-nappal hívható: 06-20/9230-769 vagy 06-30/3486-253 Hamvasztásos temetés: 85 000 Ft-tól 180 000 Ft-ig Koporsós temetés: 130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig További információt az alábbi linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu

A vonyarcvashegyi vitorláskikötő szomszédságában lévő kerékpárút melletti partvédmű állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen megromlott, a Balaton olyan mértékben erodálta, hogy a partfal leomlása már a kerékpárutat is veszélyeztette.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata először 2016. évben nyújtott be pályázatot a létesítmény helyreállítására, azonban akkor nem nyertünk támogatást. Ezt követően az önkormányzat több fórumon próbált lobbizni az anyagi források megszerzésére, többek között az ingatlantulajdonos Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségénél is, azonban a munkálatokra nem sikerült fedezetet szerezni. 2018-ban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vette át a kerékpárút üzemeltetését az önkormányzattól, aki a helyzet sürgősségét felismerve elhatározta a partfal helyreállítását. A munkálatokat 2019. novemberében kezdték meg, és kevesebb, mint egy hónap alatt bonyolították le a mintegy 150 m hosszú partszakasz védművének kiépítését. A munkálatok során a bemosódott partszakasz földművének előkészítését követően a mederrézsű kialakítása történt meg, majd a felületére a töltés hossztengelyével merőlegesen geotextília terítés készült, amelyet letűzéssel rögzítettek. A medervédelmet szárazon rakott vízépítési terméskő biztosítja. A kivitelezési munka utolsó ütemében a vízszintes felületek rendezése készült el. A kivitelezés során mintegy 1000 m3 töltés, 500 m3 vízépítési terméskő és 580 m2 geotextília került beépítésre. A munkálatokat teljes egészében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. finanszírozta, köszönjük a munkájukat! Pikó Gábor, műszaki referens

A Tourinform irodában megvásárolható az év legjobb pillanatairól, és a legkedveltebb látnivalókról készült képekből összeállított falinaptár. Ára: 2.500,- Ft. Információ: 30/380-6690 info@ vonyarcvashegy.hu

Vonyarcvashegyi Hírmondó

7


Könyvbemutató

Művelődési Ház és Könyvtár közösségei

Novics János Hózentróger című kötetének bemutatójára gyűltünk össze január 15-én 17.30-tól a művelődési házban. A Vonyarcvashegyen lakó szerző tavaly megjelent életrajzi ihletésű prózakötetét a budapesti Margó Fesztiválon is bemutatták és bekerült a legjobb tíz elsőkötetes könyv közé. A nagyon jó hangulatú beszélgetés során a könyvben leírt események mellett sok mindent megtudhattunk Novics János életéről, de nemcsak múltjáról, hanem jelenéről és jövőbeni terveiről is. Találkozhatunk majd vele előadóként, közösségszervezőként is, és bízunk benne, hogy a könyv folytatása is elkészül ebben az évben. Farkas Tibor

minden kedden 17:00-től 18:00-ig

Vonyarcvashegyi énekkar próbák minden szerdán 18 órakor

Gerinctorna

Vezeti Sényiné Andorkó Barbara gyógytornász Infó és jelentkezés: 70/2612-449

minden csütörtökön 15:00-17:00

Nyugdíjas klub

minden kedden és pénteken 18 órakor

Body Art

Vezeti: Jónás Kolop Renáta, bejelentkezés, infó: 30/5210-147

minden második héten, pénteken

Balaton Art

Művészeti Alkotó Közösség

kéthetente hétfői napokon 17 órától

Szent Mihály-domb Védő- és Vendégváró Egyesület

Színházban jártunk Január 11-én, szombaton egy csodálatos színházi élményben volt részünk azzal a 45 fővel, akikkel megtekintettük a Hair című musicalt a Pannon Várszínház előadásában, Ajkán. Az élőzene, a lendületes színészi játék, a koreográfiák, a fények és a finom áthallásoktól sem mentes rendezői bravúrok mind-mind feledhetetlenné tették az előadást Farkas Tibor

Február 29-én, szombaton a budapesti Tutanhamon kiállítás megtekintésére szervezünk autóbuszos kirándulást.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

A kiállítás (1,5 óra) mellett tervezünk még egy sétát belső Erzsébetvárosban: Róth Miksa emlékház, Dohány utcai zsinagóga...

ISSN 2062-8153 (nyomtatott) ISSN 2062-8161 (online)

A költségek a belépőkkel és az utazással együtt, kb. 8-10 ezer forintot tesznek ki, kérjük, jelezzék érdeklődésüket!

Kérjük, hogy január 23-án, a Magyar Kultúra Napja rendezvényén jelezzék érdeklődésüket, vagy munkanapokon a 83/548-073 számon a művelődési házban.

8

Megjelenik Vonyarcvashegyen havonta.

Kiadja Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/348-033 Felelős kiadó: Pali Róbert Szerkesztő: Horváth Imre (70/200-8882) vonyarcihirmondo@gmail.com A szerkesztőbizottság tagjai: Bertalanné dr. Gallé Vera, Farkas Tibor, Horváth Tamás Tördelés: Horváth Imre Következő számunk megjelenése: február 20. lapzárta: február 13. Újságunk online is megtekinthető a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.

Vonyarcvashegyi Hírmondó


2020-ban február 14 és 16 között – a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény­ sorozat részeként – egy teljes hétvégén át, változatos és értékes programokkal várjuk a Vonyarcvashegyen és a környéken lakókat a művelődési házban. A Magyar Népművelők Egyesülete által tizennégy évvel ezelőtt útjára indított eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek.

Február 16. Jótékonysági délután 13.00 Süti- és gyermekkönyv vásár Galuska Dávid jótékonysági akciójához csatlakozunk. Amennyiben Dávidnak addigra összejön a szükséges összeg, akkor másik jótékonysági akciót választunk majd ki. 13 és 16 óra között süti- és gyermekkönyv vásárt rendezünk. Kérjük mindazokat, akik vállalják a süteménysütést, hogy 13 órától 15 óráig folyamatosan hozzák be az elkészült finomságokat, illetve a már nem használt gyermekkönyveket. 16 óráig lehet süteményt vásárolni! A farsangi időszak miatt valószínű, hogy a fánk lesz a legkedveltebb, de más sütiket is szívesen fogadunk!

Február 15. 15.00 Ismerkedő beszélgetés

Szeretnénk az idősebb korosztály megtartása mellett a fiatalokat és az elmúlt néhány évben Vonyarcra költözőket is a művelődési ház programjaira invitálni, lehetőséget biztosítva újabb közösségek születésére, egymás megismerésére, a beilleszkedés elősegítésére. Terveink között szerepel pl. ifiklub, filmklub, közéleti klub, művészeti közösség, valamint rendszeres társasjáték klub indítása a következő hetekben, hónapokban. Ennek jegyében várjuk a látogatókat egy laza beszélgetésre.

02. 14-16.

Február 13. 15.00 Nyugdíjas klub-farsang

saját műsorral és jelmezversennyel készülnek a tagok

Február 14. 19.00 Farsangi jelmezbál

14.00 Vonyarci kocogás és -séta

jótékonysági rendezvényre a Turisztikai Egyesület és a Sportegyesület szervezésében. A részvételi díjat felajánljuk a nemes célra. Az útvonalat hamarosan a facebookon és plakátokon nyilvánosságra hozzuk. Jelentkezni lehet a Tourinform irodában és a művelődési házban. Nem a teljesítmény, hanem a részvétel (jótékonyság) a fontos! Nevezési díj: 1000 Ft, de a kitett dobozba bármennyi összeget lehet helyezni!

17.00 Kardos-Horváth János koncertje

A Kaukázus zenekar frontemberének műsora. Belépőjegy: 1600 Ft, diákjegy: 1000 Ft

19.00 Felnőtt Társasjáték Klub

Jelmezes farsangi batyusbál. Tombola! Fellép Jónás Tamás bűvész, zenél a 3 tagú Gin-Tonic zenekar Babai Norbi vezetésével. Belépőjegy: 1300 Ft. Tombolafelajánlásokat szívesen fogadunk.

Kedves Olvasók, Hirdetők! A Vonyarcvashegyi Hírmondóba a következő címre kérjük elküldeni a megjelentetni kívánt cikket, hirdetést:

A Keszthelyi Társasjáték Klub elhozza legizgalmasabb játékaikat. Várunk mindenkit, aki szereti a modern társasjátékokat, a kreatív és izgalmas fordulatos játszmákat, a jó hangulatú beszélgetéseket, a közös játék örömét. Az programot éjfélig tervezzük, de addig leszünk, amíg érdeklődés és játékos is! Belépőjegy: 500 Ft, koncertjeggyel ingyenes!

17.00 Jordán Tamás – Széllel szembe a színész, rendező, színházigazgató rendkívül szellemes, verses stand up comedy estje. Belépőjegy: 2000 Ft, nyugdíjas, diák: 1000 Ft

családi

Játszóház a Varázshangok Egyesület közreműködésével

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy

január 26. 15:00-18:00

vonyarcihirmondo@gmail.com Üdvözlettel: a szerkesztők

Könyvajánló Az ország legismertebb kertésze Bálint György, a mezőgazdasági tudományok doktora. Századik születésnapja alkalmából, 2019-ben jelent meg Bálint gazda, a százéves kertész című könyv. Bár Gyuri bácsit senkinek sem kell bemutatni, ebben az önéletrajzi könyvben mégis olyan dolgokról mesél aprólékos részletességgel, melyeket eddig nem ismerhettünk. Megtudhatjuk, hogyan élte túl a koncentrációs tábort, Vonyarcvashegyi Hírmondó

családtagjai elvesztését, a számára országos ismertséget hozó Ablak című tévéműsor megszűnését. Megismerhetjük a mindig kiegyensúlyozott, derűs, munkája iránt elkötelezett, rengeteg elismerés és kitüntetés birtokosaként is szerény embert. Élettapasztalata és bölcsessége tiszteletre méltó. A könyv érdekes, olvasmányos és tartalmas, kertészkedőknek és „városi embereknek” egyaránt tanulságos. Horváth-Tüttő Katalin, könyvtáros

9


sportbál január 25. 19:00

A Pál utcai fiúk AUTÓBUSZOS SZÍNHÁZLÁTOGATÁS VESZPRÉMBE A HANGVILLÁBA

február 2.

A Vonyarcvashegy Sportegyesület szeretettel meghívja Önt, családját és barátait az általános iskola aulájában tartandó sportbálra.

Menü: svédasztal többféle hideg, meleg étellel Zenél: Carlos Band Sztárvendég: Kvárta Mátyás freestyle football világbajnok Értékes TOMBOLA nyeremények! Jegyek vásárolhatók: Farkasné Gorzó Juditnál 30/491-3209 vagy hétfőtől péntekig, 9-16-ig a Tourinform Irodában.

Molnár Ferenc klasszikus alapműve ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg. A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a mai hangzású zenék és dalszövegek. A főbb szerepekben: Szente Árpád Csaba, Szelle Dávid, Kékesi Gábor Rendező: Vándorfi László Koreográfus: Krámer György Belépőjegy: Felnőtt: 5.600 Ft, diák, nyugdíjas: 5.000 Ft Útiköltség: 2.500 Ft

Jelentkezni január 28-ig facebookon, telefonon, illetve személyesen a Művelődési Házban. Információ: 83/548-073

Meghívó A Balatongyöröki Óvoda Szülői Szervezete szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait

2020. február 29-én 18 órára a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban tartandó báljára!

19:00 Vacsora 21:00 EMotion Táncstúdió 24:00 Tombola

Zene: Gin-Tonic zenekar Jegyárak: belépőjegy: támogatói jegy:

5.000 Ft 1.000 Ft

Menü:

• újházi tyúkhúsleves • A menü: burgundi marha házi dödöllével • B menü: vaslapon sült csirkecomb filé (szuvid) rukkolás burgonyapürével • desszert

JEGYVÁSÁRLÁS ÉS INFORMÁCIÓ: Bán Orsolya • 30/363-4042 • banorsi83@gmail.com Mikola Róbertné • 70/608-2033

10

Vonyarcvashegyi Hírmondó


A Vonyarcvashegyi Kertbarát Klub 2019-es éve 2017-ben alakult klubunk 2019-ben 6 előadást szervezett, ebből kettőt a művelődési házzal közösen. Jó kapcsolatot ápolunk a gyenesdiási kertklubbal, 2 alkalommal vettünk részt programjaikon. A közösségi összetartozás erősítésére lelkes klubtagjaink a művelődési ház 2 bálján is részt vettek, valamint 6 fő élvezhette a vállusi lovaskocsikázást.. Az előadások témái: 14. Kóstolóval egybekötött előadás a pálinkafőzés, a jó pálinka és a kulturált pálinkafogyasztás titkairól. Előadó: Gáspár Vilmos (2019.01.08.) 15. „Az erdésszel két baj van: ha fát vág és ha nem vág fát” – Az erdők mindennapi életünkben betöltött gazdasági, jóléti és védelmi szerepéről beszélgettünk Cseke Bence András okleveles erdőmérnökkel. (2019.02.05.) 16. Naprakész információk a kiskertben használható termékekről (vetőmagok, növényvédő szerek, szerszámok, stb.) és technológiákról. Előadó: Varga József – a Varga Gazda Mezőgazdasági Bolt tulajdonosa Nagykanizsáról (2019.03.05.) 17. Kóstolóval egybekötött előadás a pékipari termékek egészséges táplálkozás szolgálatában betöltött szerepéről (bio-, teljeskiörlésű-, magvas termékek, lisztérzékenység, alakor ősbúza...). Előadó: Komáromy Béla pékmester, a 26 éves gyenesdiási Komáromy pékség alapítója (2019.10.08.) 18. Prikryl József, Venesz József-díjas mesterszakács „Zalai, vasi paraszti ételek” című könyvének ételkóstolóval egybekötött bemutatója. (2019.11.11.) 19. Míves Tejmanufaktúra kóstolóval egybekötött bemutatkozása. Előadó: Burján Emese (2019.12.10.) Egy eredményes évet magunk mögött hagyva köszönettel tartozom előadóinknak és a programjainkon résztvevőknek, akik finom süteményekkel, innivalókkal hozzájárultak a klubestek jó hangulatához. Köszönöm a Művelődési Ház és Könyvtár támogató együttműködését, mely lehetővé tette az előadásokon való részvétel díjmentességének megőrzését. Örömmel tölt el, hogy klubestjeinket látogatók száma tovább nőtt (21 és 49 fő között mozgott) és facebook oldalunkhoz is több mint 640-en csatlakoztak már. Simonné Pálfi Gabriella – klubvezető kertbarat2017@gmail.com Tel.: 30/670-1429 Facebook: Bodza Klub Vonyarcvashegyi Kertbarátok Vonyarcvashegyi Hírmondó

február 4. kedd, 18 óra „A kisüzemi szőlőtermesztés fortélyai a jelenben és a múltban” Szabó Imre vonyarcvashegyi őstermelővel beszélgetünk a Művelődési Ház és Könyvtárban, a háztáji szőlőtermesztésben és a volt badacsonyi pincegazdaságban szerzett több évtizedes tapasztalatairól. A borkóstolással egybekötött előadásra a belépés ingyenes, nincs tagsághoz kötve. Süteményt, harapnivalót, innivalót, gyümölcsöt aki tud, ne felejtsen el hozni!

11


„Széllel szembe” poénok és poémák

február 16. 17 óra

Művelődési Ház és Könyvtár

Vonyarcvashegy február 15. 17 óra

Jordán Tamás

stand up estje

Jordán Tamás rendkívül szellemes történeteket mesél, úgy, hogy a beszédfolyamba verseket sző. Annyira természetes hangon mondja a költeményeket, mintha csak folytatná a sztorizást. Vicc, adoma, groteszk, Karinthy, Kosztolányi, Radnóti, József Attila, Ady, Babits egybeolvad. A tömör bölcsesség jól érzi magát a könnyed történetek közben. Fantasztikusan széles hangulati és érzelmi skálán játszik. Az előadás megkapta a Vidor fesztivál különdíját „példaértékű műfaji újításáért”.

Művelődési Ház és Könyvtár

Vonyarcvashegy

Belépőjegy: felnőtt: 2000 Ft, nyugdíjas, diák: 1000 Ft Programinformáció: Farkas Tibor, 83/548-073

A Magyar Kultúra Napja

2020. 01.23.

18 órától a művelődési házban

Kardos-Horváth János önálló koncert

A Kaukázus zenekar Belépőjegy: frontemberének önálló műsora. felnőtt: 1600 Ft Elhangzanak többek között az nyugdíjas, diák: 1000 Ft ismert és kedvelt szerzeményei is, Programinformáció: mint például a Teszkó, a Honvéd, Farkas Tibor a Tartós béke vagy a Földlakó. 83/548-073

v o nyarc vash e gy i batyus • jelmezes • zenés

Farsangi Bál

Az ünnepségen fellép: Zalagyöngye Néptáncegyüttes Horváth István előadóművész, versmondó A belépés díjtalan!

Valentin-napi túra február 15. 11 óra

Gyülekező a Helikon Taverna parkolójában.

Info: 30/380-6690; info@vonyarcvashegy.hu

12

február 14. 19:00 Művelődési Ház • jelmezverseny, tombola • • fellép Jónás Tamás bűvész • zenél a Gin-Tonic • Mindenkit jelmezben várunk! Akár csak papírból készült maszkkal, de akár ötletes jelmezekben is!

• Programinformáció: Farkas Tibor, 83/548-073 • • Belépőjegy: 1300 Ft • • Tombolafelajánlásokat is szívesen fogadunk! •

Rendezvényeinken kép- és videofelvételek készülnek, melyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek az azon szereplő személyek. E felvételek újságunkban, valamint a szervező intézmények weboldalain, közösségi médiás felületein egyaránt felhasználásra kerülhetnek. Az adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztató a helyszínen elhelyezett közleményben található.

Vonyarcvashegyi Hírmondó


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.