Page 1

Tips for Talking With Young People

Mẹo nói chuyện với trẻ ở tuổi vị thành niên

 Most importantly, let them know that you care!  Acknowledge and reinforce that you are glad that they called  Ask them what they feel they want or need from you in the conversation (This lets them know that their needs are important to you.)  Remember that you are talking with them, versus to them (There is a totally different "tone" depending on which type of conversation you engage in.)

Điều quan trọng là cho trẻ biết là bạn rất quan tâm! Tỏ cho Trẻ biết là bạn rất mừng là được Trẻ tìm đến để thổ lộ. Hỏi xem, Trẻ cảm thấy muốn gì hoặc cần gì từ bạn trong buổi hội thoại này (Điều này cho phép học biết là nhu cầu của Trẻ là rất quan trọng) Cần nhớ là bạn đang tiếp chuyện với Trẻ chứ không phải đang phán thẳng vào mặt Trẻ (Tùy theo dạng hội thoại nào mà bạn đối diện, giọng nói sẽ bị ảnh hưởng)

 Don't judge them! (They've had enough of that already and may be very judgmental or critical of themselves already.)  Express an interest in what they're saying without being pushing or intrusive  Don't "talk-down" to them or "lecture"

Không được phán xét Trẻ! (Trẻ đã hoang mang, lo lắng và có thể đã tự trách chính bản thân mình rồi) Nên quan tâm đến những việc mà Trẻ thổ lộ, không cần phải quá áp lực hay bắt bẻ Không nên thuyết giảng hay nhiếc móc, trách cứ Trẻ 1


 Let them complete their sentence or finish sharing their point of view before you respond  Remember what it was like when you were young (Even if it seems like it was a long time ago!)  Be genuine and honest (If you're putting on an act, they'll know it!)  Try to avoid a simple "yes" or "no" response to questions of keeping the information confidential Let them know that your main priority is that they remain safe and alive. If they continue to pursue this question, reinforce that if you can work together for the sake of that goal, then the conversation remains confidential. Do not make a commitment to total and unconditional confidentiality! You may not be able to keep it and the credibility of the crisis line will be diminished in the future, both for the caller and his/her friends.  Don't come across as "the expert." (They've had enough people telling them what to do. Now is

Hãy để Trẻ hoàn tất câu nói hoặc hoàn tất chia sẻ suy nghĩ của mình trước khi bạn nói. Hãy mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Hãy nhớ lại khi Ta còn trẻ, cũng bồng bột, ngây ngô, ngáo đá và nông nổi (mặc dù là bạn cảm thấy mọi thứ xảy ra từ xa xưa lắm) Cần phải tỏ ra chân thật, có thiện chí (Nếu bạn giã vờ, Trẻ sẽ biết ngay) Cố gắng tránh trả lời cộc lóc: có/không. Hãy tạo cho Trẻ có niềm tin tưởng là đối với bạn, sự an toàn và sự sống còn của Trẻ là quan trọng số một. Nếu Trẻ cứ khăng khăng yêu cầu bạn giữ kín chuyện “Tự vận”, bạn nên nhân cơ hội này khuyên Trẻ nên phối hợp tốt, không nghĩ đến việc tự vận nữa thì bí mật sẽ được giữ kín. Đừng bao giờ hứa càng là bạn sẽ giữ bí mật và hứa không điều kiện. Khi bạn không giữ bí mật được nữa thì Trẻ sẽ bị mất lòng tin nơi bạn, khó để Trẻ tìm đến thổ lộ trong tương lai.

Đừng tỏ vẻ mình là “chuyên gia” (Trẻ đã nghe đủ việc họ cần phải làm gì rồi. Giờ đến lúc cần lắng 2


the time to listen and work with them to come to healthier decisions.)  Be willing to learn about their interests (e.g. music, activities, movies, etc.)  Keep the message simple, positive, and solution focused 

  

nghe Trẻ và làm việc với họ để có thể đưa ra quyết định lành mạnh Cần sẵn lòng chấp nhận và biết sở thích của Trẻ: âm nhạc, xem phim, sinh hoạt nhóm…

Cần phải giữ thông tin đơn giản, khách quan và tập trung vào giải pháp Yêu cầu Trẻ chia sẻ về cái mà họ Ask for their input about what thấy, nghe hoặc đang cảm nhận. they see, hear or are feeling. (thế giới của Trẻ có thể rất nhiều áp (Their world can be pretty lực) overwhelming at times!) Phải sẵn sàng lắng nghe! (Nếu bạn Be willing to listen! hấp tấp trong việc xếp đặc cách giải (Rushing in too quickly to tell quyết, thì không khéo sẽ làm cho them what to do can backfire Trẻ thu mình lại và không muốn and interfere with their willingness to listen to you later lắng nghe bạn nữa.) on.) Cần phải luôn lập đi lập lại cùng Consistently, and repeatedly, một ý tưởng, tạo tia hy vọng convey a message of hope Sự hài hước cũng có thể là công cụ Humor can be a useful tool in hữu ích để duy trì mối tương gia, maintaining rapport, but use it nhưng nên dùng cách hợp lý! wisely! Nên lập lại những gì bạn nghe là Use paraphrasing to let them know that you are hearing what cách giúp cho Trẻ biết được là bạn đang lắng nghe và bạn đồng cảm they have to say and that you với họ. (Cần đảm bảo là bạn hiểu are empathizing with them. đúng ý của Trẻ nhé.) (It also ensures that you understand them correctly) 3


 Don't convey a need to "move on" in the conversation. As long as they are talking with you, there is increased safety. (Note: One exception could be if the caller has ingested pills. In that case, have someone else trace the call and/or dispatch emergency personnel while you remain on the line.) Focus on their feelings versus your own.  If they ask you a tough question, be willing to say "I don't know" and that you're willing to work with them to try and figure out some of the answers.  Listen to their point of view, even if it's difficult to hear 

 

Nhớ đừng bao giờ nói “hãy nói tiếp đ” trong lúc nói chuyện nhé. Miễn là Trẻ nói chuyện với bạn, sự an toàn có thể tăng lên (lưu ý: trong trường hợp Trẻ đã uống thuốc tự vận rồi, bạn hãy nhờ ai đó truy số điện thoại và gọi điện cho người đến cứu trong khi bạn vẫn cầm điện thoại nói chuyện tiếp với Trẻ. Lưu ý về cảm giác của Trẻ, chứ không phải cảm giác của mình. Nếu Trẻ hỏi bạn những câu hỏi hóc búa, bạn hãy mạnh dạng trả lời thành thật “Ta không biết” và bạn sẵn lòng cùng với Trẻ tìm câu trả lời Hãy lắng nghe quan điểm của Trẻ, mặc dù có thể rất khó nghe, và dở hơi. Acknowledge their opinions and Ghi nhận ý kiến và cảm giác của Trẻ, trong khi tiếp tục làm việc với feelings, while also working Trẻ để đảm bảo sự an toàn và giữ with them to commit to safety lấy mạng sống. and livs Resist getting into an argument Trách rơi vào việc tranh luận: ai đúng ai sai about who is right Nhấn mạnh là có nhiều nguồn giúp Emphasize the fact that resources are available, that they đở sẵn có và Trẻ không phải trải qua một mình don't have to go through this alone Help them to identify options of Giúp Trẻ nhận ra các lựa chọn hổ trợ cho cuộc sống của họ (một vài support in their lives (some of which they may have lựa chọn mà Trẻ có thể không nhớ trong lúc đang buồn bã) 4


forgotten about during this time of distress).  As much as possible, remain impartial. (The one exception is in regards to concerns of safety for them or someone else.)  Let them know that it's okay to access help (either for themselves, for a friend or for a family member they may concerned about.)  Remind them of their own personal worth (even if they don't see it right now) and that what they have to offer is something no one else could ever replace. AND Let them know that you sincerely believe that they can make it through this. This list was the result of a collaborative effort of the QPR Institute team, all of whom have worked with young people.

Nhớ là phải vô tư, càng dung hòa càng tốt (ngoại trừ trường hợp bạn lo lắng đến sự an toàn cho chính Trẻ đó hoặc người khác.) Hãy cho Trẻ biết là yêu cầu sự giúp đỡ là điều nên làm (hoặc là giúp đỡ từ chính mình, từ bạn bè, hoặc từ một thành viên trong gia đình mà Trẻ đang rất lo lắng Hãy nhắc lại cho Trẻ biết về giá trị của bản thân mình (ngay cả khi Trẻ không thấy được giá trị đó ngay lúc này) và giá trị đó là cái mà Trẻ có thể đóng góp, và sẽ không có ai thay thế được. VÀ Hãy cho Trẻ biết bạn thành thật tin là Trẻ có thể vượt qua được khó khăn này Danh sách này chính là kết quả từ sự hợp tác của tác thành viên QPR, tất cả những thành viên này đều có kinh nghiệm làm việc với trẻ tuổi vị thành niên

5

Vnese tips for talking with young people  

Các câu hỏi có thể dùng để giao tiếp với các em thanh thiếu niên

Vnese tips for talking with young people  

Các câu hỏi có thể dùng để giao tiếp với các em thanh thiếu niên

Advertisement