__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Studie možného využití kostela svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě 12/2015

Bc. Vít Vondráček_Bc. Rudolf Süsser_Bc. Jan Pospíchal


1.0 Obsah 2.0 Úvodní text 3.0 Původní stav 4.0

Situace širších vztahů

5.0 Situace 6.0

Schéma nového rozložení funkcí

7.0 Půdorys 1NP 8.0 Půdorys 2NP 9.0 Půdorys 3NP 10.0 Řez příčný 11.0

Vizualizace z kaple

12.0 Vizualizace kavárny_1 13.0 Vizualizace kavárny_2 14.0 Vizualizace kanceláří_1 15.0 Vizualizace kanceláří_2 16.0 Zdroje

Obsah

1.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

2/17


Kostel svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě je unikátní stavba, která je situována na břehu řeky Sázavy, dnes k její západní fasádě přiléhá most, který vede do Dolní ulice. Vzhledem k historickému zvýšení nivelity úrovně vozovky došlo k utopení kostela. Dochází tedy ke ztrátě vyjímečnosti vyplývajícího z původního postavení dotvářející panorama břehu Sázavy, a také reprezentativní funkce. Současný špatný stav vede ke zvyšování nákladů na údržbu, důvodem je, že již po několik let zde neexistuje dostatečné a smysluplné využití. Zaujalo nás zjištění, že se v HB zrodila iniciativa, která se zabývá myšlenkou o znovuvyužití „Kateřiny“, a dokonce k tomuto tématu proběhla anketa. Výsledky pro nás byly dost překvapivé, protože se v mnohém shodovaly s našimi představami o dalším možném vývoji této stavby. Konceptuálně vnášíme do návrhu patro, které vtéka do prostoru, přináší do starého svébytného kostela prvek moderní architektury. Chceme říci, že i objekty, které sloužily roky pro účely katolické církve mohou býti využity jinak. Díky své hodnotě, kterou bezesporu všichni dobře vnímáme, přistupujeme ke stavbě s obezřetností a snažíme se zachovat maximum z historické struktury a svébytnosti, při snaze vnést do prostoru novou náplň a tím pádem i život.

Úvodní text

2.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

3/17


1

2

- Nevyužité - Chátrající - Podmáčené - Rozpadající se - Zatěžující - Na obtíž + Umístění + Historická hodnota + Možnost konverze

3

4

Původní stav

5

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

3.0 4/17


městský park Budoucnost kostel Nanebevzetí P. Marie

kostel sv. Vojtěcha

památková rezervace HB, Havlíčkovo Náměstí

kulturní dům Ostrov hotel slunce kostel sv. Kateřiny obytný dům „skleňák“ spšs ak. St. Bechyně poliklinika

Situace širších vztahů

4.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

5/17


Situace

5.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

6/17


Kanceláře + zázemí (Charita)

Denní místnost Prostor kavárny

Toalety, společenský prostor, tech. zázemí

Sklad Kaple s možností propojení se společenskou místností

Zázemí kaple

Schéma nového rozložení funkcí

6.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

7/17


Půdorys 1NP

7.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

8/17


Půdorys 2NP

8

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

9/17


Půdorys 3NP

9.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

10/17


Řez příčný

10.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

11/17


Vizualizace z kaple

11.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

12/17


Vizualizace kavárny_1

12.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

13/17


Vizualizace kavárny_2

13.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

14/17


Vizualizace kanceláří_1

14.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

15/17


Vizualizace kanceláří_2

15.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

16/17


Obrázky: 1) http://upload.wikimedia.org 2) http://g.denik.cz 3), 4), 5) http://zivot-kostelum.webnode.cz

Veškerý obsah uvedený v práci „Studie možného využití kostela svaté Kateřiny v Havlíčkově Brodě“ je majetkem osob, zpracovávajících tento dokument, všechna práva jsou vyhrazena dle zákona. Veškerý obsah studie podléhá pravidlům ochrany autorských práv a ostatním souvisejícím zákonům. Obsah studie nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován, nebo zpřístupňován třetím osobám bez písemného souhlasu autorů. Tisk dokumentu (nebo jeho částí) pro následnou prezentaci dalším osobám je dovolen pouze po konzultaci s autory. Dne 13. 12. 2015 Bc. Vít Vondráček Bc. Rudolf Süsser Bc. Jan Pospíchal

Zdroje

16.0

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě

17/17

Profile for Vit Vondracek

Studie na znovuvyužití kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě  

Vít Vondráček, Rudol Süsser, Jan Pospíchal

Studie na znovuvyužití kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě  

Vít Vondráček, Rudol Süsser, Jan Pospíchal

Profile for vondracek
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded