Page 1

VolZ n opinieprijs

Maak het nieuw!

Schrijfwedstrijd VolZin in teken van verandering

‘Maak het nieuw!’ luidt het thema van de schrijfwedstrijd van VolZin 2012. Doe mee en schrijf een persoonlijk essay over je eigen vernieuwingsdrift, of de menselijke scheppingsdrang. Of ben je niet zo van nieuw, nieuwer, nieuwst? Ook daarover lezen we graag een vlammend betoog. Winnende verhalen worden gepubliceerd in VolZin. Alle dingen zijn veranderlijk. Niets blijft. Ook wij mensen veranderen steeds. Maar met ons is iets vreemds aan de hand: we veranderen niet alleen mee met de stroom van de dingen, we hebben bovendien de aandrang – om niet te zeggen de opdracht – om onszelf en de wereld te veranderen, beter te maken, mooier en rechtvaardiger. Ons motto luidt kennelijk: ‘Maak het nieuw!’ Noem het ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, noem het ‘new age’: wij mensen koesteren een visioen. Maar zonder gevaar is dat niet. De heilstaat kan veranderen in een hel en menig revolutie verslindt haar eigen kinderen. Vernieuwing zal soms ook moeten inhouden: loslaten, niet handelen. Tegen deze achtergrond luidt de opdracht voor de VolZin-opinieprijs 2012: schrijf een pakkend en persoonlijk essay over de menselijke creativiteit en vernieuwingsdrift: ‘Maak het nieuw!’ Ga daarbij in op vragen als: Wat moet er veranderen en in welke richting? Wat is daarbij de maatstaf? Trouwens, hoe doe je dat, veranderen? Of mag het juist wel wat minder met al dat nieuw, nieuwer, nieuwst? Wat was een grote verandering in je leven? Of verandert er in je leven helemaal niet zoveel. Wat houd je tegen? Of is dat juist een zegen? En moet je vooral zelf veranderen of gaat het in de eerste plaats om de wereld om je heen?

Voorwaarden • De VolZin-opinieprijs staat open voor alle ­leeftijden. • De bijdragen van maximaal 1600 woorden moeten ingezonden worden voor 1 juli 2012. • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per email te worden aangeleverd. Mail naar: schrijfwedstrijd@volzin.nu, voorzie je bijdrage van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de aanduiding ‘VolZin-opinieprijs 2012’; nietdigitale bijdragen worden niet verwerkt. • Inzender verleent VolZin het recht van eerste ­publicatie van de ingezonden bijdragen. • Over de inhoud en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. We hanteren de volgende criteria. De bijdrage: • bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema; • is origineel van inhoud en invalshoek; • is helder van stijl en toegankelijk geschreven.

Prijzen en prijsuitreiking Uit de inzendingen wordt een eerste, tweede en derde prijs gekozen. De winnaars ontvangen een geldbedrag van respectievelijk 500, 350 en 150 euro en hun artikelen worden gepubliceerd in VolZin. Uit niet-winnende inzendingen worden zo mogelijk enkele bijdragen gekozen die bij wijze van ‘eervolle vermelding’ worden gepubliceerd in VolZin. De officiële uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens de VolZin-lezing. Plaats en datum daarvan worden tijdig in dit blad en op www.volzin.nu bekend gemaakt. ■

De juryleden van de VolZin-opinieprijs 2012 van links naar rechts: Joep de Hart, godsdienstsocioloog en hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (voorzitter); Eduard van Holst Pellekaan, hoofdredacteur VolZin; Inger van Nes, redacteur Zinweb; Arjan Broers, journalist; Lisette Thooft, journalist; Jan van Hooydonk, redacteur VolZin.

6 VolZin | 13 april 2012

VOL008_schrijfwedstrijd.indd 6

05-04-12 14:02

volzin12-8 schrijfwedstrijd  

Them van de schrijfwedstrijd 2012 van VolZin luidt: "Maak het nieuw!". De wedstrijd staat open voor iedereen.

volzin12-8 schrijfwedstrijd  

Them van de schrijfwedstrijd 2012 van VolZin luidt: "Maak het nieuw!". De wedstrijd staat open voor iedereen.