Page 1

2/2013 nuMMer 47

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MAGAZINE

een staD verrijst uit De zee het DuizelingwekkenDe eko atlantic project in nigeria

India bouwt in hoog tempo aan een rooskleurige toekomst aardgasmotoren: Een troef voor de bouwsector Noord-amerika: Volvo’s grootste investering rendeert Plus: Scholen in Ethiopië, de start van de Volvo Ocean Race en nog veel meer...


Ware perfectie vraagt tijd en arbeid. Van ambitieuze mensen met passie. Mensen die doorzetten. Wat er ook gebeurt. De Yellow Tab-collectie is ontworpen voor gepassioneerde mensen die naar perfectie streven. Mensen die zich in hun leven blijven vernieuwen, die ontwikkeling en groei doormaken. Breng om kennis te maken met de Yellow Tabcollectie een bezoek aan

www.volvomerchandise.com

official volvo merchandise


Volvo Construction Equipment Magazine 02/2013 nummer 47

Inhoud De stad aan de zee Een stedelijk ontwikkelingsproject ter grootte van Manhattan verandert een heel land. Wij bezochten het verbluffende Eko Atlantic project in Lagos (Nigeria).

5

17 India Naarmate de markt voor bouwuitrusting en -machines groeit, helpt Volvo CE India met de bouw van een rooskleurige, welvarende toekomst. 21

De design-generatie Wij onderzoeken hoe uitgekiend design centraal staat bij elke Volvo-machine en hoe het de kernwaarden van Volvo uitdraagt en inspeelt op de behoeften van de klant.

37 De Globetrotter – Ethiopië Volvo helpt bij de opleiding van een nieuwe generatie technici om tegemoet te komen aan de vraag naar getrainde medewerkers in deze snel groeiende economie. 45 Noord-amerika De investering van honderd miljoen dollar begint te renderen nu de eerste in Amerika geproduceerde wielladers in de nieuwe fabriek van Shippensburg van de band rollen.

waarom zouden wij bescheiden moeten zijn? onze sector werkt niet in de spotlights. De bouw heeft niet de glamour die film en mode wel hebben. er worden geen megasalarissen betaald zoals in corporate finance. Maar dat er over ons niet geschreven wordt op de ‘society’ bladzijden van de kranten, betekent niet dat ons werk onbelangrijk is. integendeel, zou ik zeggen. zoals u in dit nummer van spirit Magazine kunt lezen, zijn de machines die wij maken en de experts die ze bedienen verantwoordelijk voor het verbeteren van de levens van miljoenen mensen in de hele wereld. als u mij vraagt een voorbeeld te geven van het verband tussen de bouwsector en sociale ontwikkeling, dan noem ik zonder aarzelen het eko atlantic project in nigeria. in de overbevolkte hoofdstad lagos helpt een vloot volvo machines en trucks bij de terugwinning van een stuk land ter grootte van Manhattan uit zee. Door dit grootste landwinningsproject ter wereld zullen de nu bedreigde buitenwijken niet meer kunnen overstromen. Bovendien helpt het om de grote verkeersaders in de stad ademruimte te geven, waardoor de grootste en snelst groeiende metropool van afrika de vrije teugel krijgt. onze invloed hoeft echter niet grootschalig te zijn of een enorme impact te hebben. zoals blijkt uit de reportage over india, gebeurt het zware werk - dat daar nog niet zo lang geleden door olifanten en ossen werd gedaan - door uiterst geavanceerde machines, waardoor de werkomstandigheden voor duizenden mensen (en olifanten) verbeterd zijn. ook de sociale vooruitgang kan hierdoor sneller verlopen. hoewel bescheidenheid in veel situaties een goede eigenschap is, kan het soms ook nodig zijn om onze stem te laten horen. frédérique Biston is een van de mensen in het volvo eu kantoor, die tot taak hebben dat te doen en de invloed van onze onderneming op politici te vergroten wanneer deze nieuwe wetten maken die impact kunnen hebben op onze sector. Dat is geen eenvoudige opdracht. Bovendien willen wij onze invloed niet beperken tot de politiek. Door initiatieven als de volvo ocean race hopen wij de concepten kwaliteit, veiligheid en milieuzorg onder de aandacht te brengen van de miljoenen mensen die dit opwindende schouwspel volgen en zien hoe de jachten op de wereldzeeën strijd leveren, alleen gedreven door de wind en pure wilskracht. wanneer u dit alles op een rijtje zet, vraagt u zich wellicht af waarom wij nu eigenlijk zo bescheiden zijn. ik denk dat dat komt omdat roem en rijkdom ook niet alles zijn. trouwens, wie wil er nu eigenlijk echt in de roddelblaadjes staan?

Volg ons op:

De Volvo Spirit Magazine app is nu beschikbaar in de Apple iTunes store.

klas magnusson uItGEVEr Volvo Construction Equipment HOOFrEDaCtEur Klas Magnusson rEDaCtIE-aSSIStENt Brian O’Sullivan rEDaCtIONELE aSSIStENtIE EN LaY-Out EMG Communications Ltd MEDEwErKErS Niall Edworthy, tony Lawrence, Dan waddell, Diana Henry FOtOGraFIE Julian Cornish trestrail corresponDentieaDres: volvo spirit – volvo construction equipMent, hunDerenvelD 10, 1082 Brussel, België. e-Mail: volvo.spirit@volvo.coM alle rechten voorBehouDen. niets van Deze puBlicatie Mag worDen verMenigvulDigD en/of openBaar geMaakt Door MiDDel van Druk, fotocopie, MicrofilM of op welke anDere wijze Dan ook, en evenMin in een retrieval systeeM worDen opgeslagen, zonDer De voorafgaanDe schriftelijke toesteMMing van De uitgever. volvo construction equipMent aanvaarDt geen verantwoorDelijkheiD voor fouten of weglatingen in Deze puBlicatie en gaat niet nooDzakelijkerwijs akkoorD Met De inhouD ervan. Deze puBlicatie kan technische of anDere onnauwkeurigheDen Bevatten en niet alle proDucten of Diensten waarnaar worDt verwezen, zijn overal verkrijgBaar. www.volvoce.com/global


TOTAL SOLUTIONS

DEALER NETWORK

CUSTOMER SERVICE

RELIABILITY

Alle producten en diensten van Volvo Construction Equipment met maar één muisklik U vindt uw plaatselijke dealer op www.volvoce.com

www.volvoce.com


De stad aan de zee Volvo Spirit bezoekt Eko atlantic, de ‘poort naar het nieuwe afrika’ en het grootste landwinningsproject ter wereld.

SPIRIT5


Wat u zich hierbij moet voorstellen? Een soort Megapolis, dat als Atlantis oprijst uit de zee. Een stedelijk ontwikkelingsproject dat qua grootte vergelijkbaar is met Manhattan, met bloeiende bedrijven en woonwijken, dat niet alleen een stad maar een heel land zal veranderen. Misschien vindt u dat dit naar science fiction ruikt, maar het Eko Atlantic project in Lagos, Nigeria, is toch echt realiteit. Het is een van de meest verbluffende en meest besproken bouwprojecten in de hele wereld. Het land waar de nieuwe stad gebouwd zal worden, was honderd jaar geleden strand. Moeder natuur en de tand des tijds hebben ervoor gezorgd dat er nauwelijks iets van is overgebleven. De kusterosie heeft zo’n ernstige vorm aangenomen dat Victoria Island, een buitenwijk van Lagos, dreigde te overstromen en men vreesde dat de mensen die het dichtst bij de rand van het water wonen, hun woning noodgedwongen zouden moeten verlaten. Aanvankelijk werden er maatregelen genomen om de kustlijn te beschermen, maar daarna ontstond er een veel grootser plan: om de erosie te keren, wordt er tien vierkante kilometer land teruggewonnen, zodat er een schone, milieuvriendelijke stad gebouwd kan worden. Dat zou ademruimte betekenen voor Lagos, de grootste stad in de snel groeiende Afrikaanse economie, en werkgelegenheid en kansen voor de bevolking van zeventien miljoen mensen met zich meebrengen.

S PIRIT6

De werkzaamheden begonnen in 2006 toen het eerste baggerschip aan de slag ging. In totaal zal er zo’n 140 miljoen ton zand moeten worden gebaggerd, waarmee dit het grootste landwinningsproject ter wereld is. Het zal niet lang meer duren voor de fundering van de eerste gebouwen wordt aangebracht. Vanaf 2015 zal de skyline hier flink veranderen. Om te zorgen dat de Atlantische Oceaan het land niet opnieuw opeist, hebben de projectontwikkelaars een barrière van acht kilometer ontworpen, die de zee op afstand moet houden. Deze wordt nu al de Grote Muur van Lagos genoemd en komt op exact dezelfde plaats als waar honderd jaar geleden de grens tussen zee en strand lag. Al twee jaar lang rijden meer dan 150 voertuigen, waarvan vijftig Volvo trucks, elke dag het traject van 161 kilometer heen en terug tussen de werf en de granietgroeve van Ibadan. Tussen ochtend- en avondschemering wordt hier dagelijks 10.000 tot 15.000 ton graniet geleverd. De blokken worden vijftien meter hoog gestapeld en erbovenop komen acropods, enorme geometrische voorwerpen van beton, die gemaakt zijn om de golven te breken. De omvang van het project is gi-gan-tisch. Er is zoveel beton nodig dat er op de werf een eigen betonfabriek is gebouwd. Er zijn meer dan 1200 mensen aangenomen voor de bouw van het project en voor het bedienen en onderhouden van de graafmachines, dumpers en andere voertuigen en machines.


“Er is zo veel beton nodig dat er op de werf een eigen betonfabriek is gebouwd.”

SPIRIT7


“Neemt u het maar van mij aan: je kunt in Afrika met de beste machine ter wereld werken, maar zonder support ben je nergens.”

Met bijna veertig voertuigen op de werf en nog eens tien in de groeve, voor het afgraven en vervoeren van rotsblokken, is Volvo veruit de grootste leverancier van machines. Voor Eko Atlantic worden graafmachines gebruikt die greppels graven voor de afvoer en de riolering, dumpers voor het vervoer van zand en rotsen, en zelfs een grader om de wegen op de werf in goede staat te houden. De machinisten en de andere medewerkers werken in een verschroeiende hitte van soms wel veertig graden, waarin vaak verstikkende wolken van zand en stof ontstaan. Om dat te voorkomen is een speciaal aangepaste Volvo A25 dumper voorzien van een watertank om het zand vochtig te maken en af te koelen. In het regenseizoen moeten de machinisten opboksen tegen de striemende regen en woeste stormwinden. Het is dan ook erg zwaar werk, maar dankzij hun inspanningen krijgt nu nieuw land vorm op een plaats waar ooit alleen maar water was. Toen Volvo Spirit in april de werf bezocht, was de muur bijna 4000 meter lang en iedere dag zagen we er drie meter bijkomen. Op het verste punt, waar de weg eindigt en de golven op de rotsblokken beuken, tart een eenzame VolvoEC460BLC graafmachine de elementen, terwijl hij de blokken, die de kern van de muur vormen, op hun plaats legt. Deze verbluffende machine heeft er na twee jaar, zonder niet-geplande stilstandtijd, al 5400 bedrijfsuren opzitten en kan daarmee aanspraak maken op de titel van sterkste graafmachine ter wereld. George Tawk, Group Plant Manager van Eko Atlantic, is één en al lof voor zijn vloot Volvo’s en vooral voor de EC 460BLC. “Die machine werkt op heel moeilijk terrein met niet alleen rotsen en zand, maar ook zout water en zoute lucht. Dat zijn allemaal factoren die schade aan de machine veroorzaken,

S PIRIT8

maar dankzij de goede support en een strikt onderhoudsschema draait de machine prima.” “De EC460BLC is een fantastische machine. Ze is soepel en wendbaar, en ze werkt stil en efficiënt.” Het werk in Afrika, in de extreme hitte en de stoffige omgeving, is een uitdaging voor alle machines, maar die met het Volvo logo zijn er toch duidelijk beter tegen opgewassen. “Wat je in Afrika nodig hebt, zijn op maat aangepaste, op de tropen afgestemde motoren, die de hitte en het weer goed verteren. De machines van Volvo zijn uitgerust met motoren die dat doen. En dat moet ook, want het is hier nogal ruig”, zegt George. De machines zijn geleverd door ATC-Nigeria, de Volvo dealer in Nigeria. “Wij gebruiken Volvo’s omdat support in Afrika absoluut essentieel is en daarvoor kan ik op Volvo rekenen. Ze staan altijd klaar, waar en wanneer dat ook nodig is. Neemt u het maar van mij aan: je kunt in Afrika met de beste machine ter wereld werken, maar zonder support ben je nergens.” “Je moet een bedrijf en een dealer hebben die er voor je zijn wanneer je ze nodig hebt, die je de onderdelen levert en de machines die je nodig hebt. Hoe afgelegen je werf ook is. Dat is precies wat ATC-Nigeria voor ons doet.” Met de hulp van Volvo maakt het benauwde Lagos nu een ontwikkeling door waar het terecht trots op is. Er groeit een indrukwekkende nieuwe regio, die werk- en woongelegenheid biedt aan de komende generaties in deze stad aan de zee. Tekst: Dan Waddell Foto’s: Julian Cornish Trestrail


DE insiDer

Mats BreDBorg

De man die over ons merk waakt SPIRIT9


“In de voor de klant vertrouwde omgeving kun je begrijpen wat het probleem is en er een oplossing voor bedenken.”

Mats Bredorg leeft volgens de kernwaarden van Volvo.

D

oor zijn werk als Director of Brand Management van Volvo Construction

Equipment heeft Mats Bredborg de werkvloer weliswaar al lang niet meer van dichtbij gezien, maar zijn bewondering voor de unieke vaardigheden van een machinist is nog altijd even groot.

Mats herinnert zich hoe het verkeer vroeger soms moest wachten voor een wiellader die een gat in de weg met kiezel vulde. Hij keek dan toe hoe vervolgens een Volvo graafmachine de weg met één enkele beweging effende. “Ik vond dat fantastisch”, vertelt hij in zijn kantoor in het Engelse Duxford. “In de koffer van mijn wagen lagen een paar honkbalpetjes met Volvo-logo, ik heb er één gepakt en aan de machinist gegeven. Ik zei tegen hem dat ik nog nooit zoiets had gezien en zo raakten we aan de praat over zijn werk.”

“Ik heb altijd petjes en een veiligheidsjasje in mijn auto. Wanneer ik bij een klant in de buurt ben, spring ik vaak even binnen voor een praatje. Over machines hebben we het dan niet, maar ik vraag wel waar ze mee bezig zijn. In ieder gesprek komen uiteindelijk toch de speciale vaardigheden ter sprake die een machinist moet hebben. De sector barst van talentvolle, goed getrainde medewerkers. Je kunt dit werk niet toevertrouwen aan iemand die je op straat oppikt. Dat vind ik heel verfrissend.” OPLEIDING Mats’ carrière bij Volvo begon vijfentwintig jaar geleden in de fabriek van Å´ kerman, in het Zweedse Eslov. (Å´ kerman was toen gedeeltelijk in handen van Volvo.) Zijn vader had er al vijfentwintig jaar gewerkt en deed bij zijn baas een goed woordje

SPIRIT10


Dat de klant centraal staat bij alles wat Volvo doet, vindt Mats een prima beleid.

“Ik leerde snel dat je een klant die een probleem had eerst een schaalmodel moest geven. Dat was altijd een goede start van de ontmoeting.”

“Sommige klanten waren wel eens minder tevreden”, glimlacht hij. “Maar ik leerde snel dat je een klant die een probleem had eerst een schaalmodel moest geven. Dat was altijd een goede start van de ontmoeting. Ik weet nog dat ik een keer geen schaalmodel bij me had. Dat liep toen minder vlot!” Strategie “Het is belangrijk dat je de klant op zijn eigen terrein ontmoet, niet andersom. In de voor de klant vertrouwde omgeving kun je begrijpen wat het probleem is en er een oplossing voor bedenken.”

voor Mats. Bredborg junior is er erg trots op dat hij nu ook al vijfentwintig jaar bij de onderneming werkt, net als zijn vader voor hem. Hij begon als lasser en stapte daarna over naar de klantenservice, waardoor hij veel tijd op het terrein doorbracht. Daar begon zijn eigenlijke opleiding.

Wie Mats zo hoort praten, zou denken dat hij toevallig in het management terecht is gekomen. “Het Internet was nieuw en wij dachten dat wij met PowerPoint de wereld konden veroveren”, vertelt hij met zijn typische humor. “Onze voorzitter had in die tijd net zijn eerste laptop gekregen, maar wist niet hoe hij moest beginnen en vroeg mij om uit te leggen hoe de muis werkte. Ik deed het voor: één keer klikken, dubbelklikken... hij was zeer onder de indruk.» “In die tijd werd er ook besloten dat we een strategie voor onze e-business nodig hadden. Ik werkte op dat moment in de productondersteuning, de voorzitter zei dat hij wel iemand kende, ‘...precies de man die we zoeken. Hij kan klikken en dubbelklikken...’ En zo heb ik de baan gekregen.”

SPIRIT11


Mats’ carrière bij Volvo begon vijfentwintig jaar geleden in de fabriek van Åkerman, in het Zweedse Eslov.

Mats verhuisde naar Duxford en geeft daar leiding aan een klein team dat de website van Volvo ontwikkelt en beheert. Het was zijn taak om een enorm aantal Volvo-websites, die elk hun eigen look hadden, te consolideren en af te stemmen op één en hetzelfde merkimago van de hele groep.

“Er zijn niet veel bedrijven, ongeacht de sector waarin ze actief zijn, die kunnen zeggen dat ze al 180 jaar bestaan.”

Trouw Nu is het zijn taak om het merk Volvo te beheren en de toekomstige koers ervan uit te zetten. Een officiële marketingopleiding heeft hij nooit gevolgd, maar hij heeft wel een kwart eeuw ervaring in uiteenlopende functies, van de werkvloer tot het senior management, er zijn dus weinigen die beter weten hoe ze moeten vertellen wat Volvo betekent. “Een belangrijk element van het merk is onze erfenis”, zegt hij. “Er zijn niet veel bedrijven, ongeacht de sector waarin ze actief zijn, die kunnen zeggen dat ze al 180 jaar bestaan. Een ander interessant gegeven wat ons merk betreft, is dat wij altijd trouw zijn gebleven aan ons bedrijfs-DNA. Zelfs wanneer wij bedrijven overnamen met een totaal andere bedrijfscultuur, bleken de kracht en de duidelijkheid over wat het betekent om Volvo te zijn, zo overtuigend dat de nieuwe medewerkers ons merk heel graag omarmden.” Volgens Mats zijn de verhalen die de klanten elkaar vertellen de kern van het merk Volvo. “Een klant die goede

SPIRIT12

ervaringen met Volvo heeft, zal potentiële nieuwe klanten daar graag over vertellen. Wij doen onze best om nauwkeurig en eerlijk te communiceren wie wij zijn. Een klant merkt dan meteen wanneer dat niet klopt met hun ervaringen.” “Wij geven elkaar graag schouderklopjes en zeggen: ‘Wij hebben het merk opgebouwd en dat hebben wij fantastisch gedaan.’ Maar wij moeten onze klanten ook een schouderklopje geven en zeggen: ‘Jullie zijn goed voor ons geweest.’ Zij geloven immers in ons. Zij volgen ons en zijn héél erg trouw aan Volvo.”

Tekst: Dan Waddell Foto’s: Julian Cornish Trestrail


Alleskunner zijn is een hele kunst

HEt IS NIEt EENVOuDIG OM tE PrOBErEN aLLES tE zIJN wat IEDErE KLaNt VaN JE VErwaCHt. OM Dat MEt SuCCES tE DOEN HEB JE SPECIaLE trOEVEN NODIG, zOaLS OMVaNG, INVLOED EN aLLESOMVattENDE KNOwHOw.

SPIRIT13


Als onderdeel van de Volvo Groep heeft Volvo Construction Equipment al die troeven in huis. Ooit werd VCE als specialist in dumpers en wielladers beschouwd, maar nu zijn wij bekend om ons allesomvattende gamma machines en diensten of, anders gezegd, om ons ‘Rock-to-Road’ gamma.

“Het is een fantastische manier om de klant te laten zien dat hij voor bouwuitrusting en -machines bij ons alles op één adres vindt.”

Deze winnende combinatie werd perfect in beeld gebracht tijdens de internationale Bauma beurs van april in München. “Onze machines zijn bij projecten betrokken vanaf de eerste explosie in de groeve tot en met het leggen van het asfalt op de weg”, zegt Carl Gindahl, Volvo CE’s Customer Center, events and exhibitions director. “Op de Bauma hebben wij het ‘Rockto-Road’ formaat ook toegepast. We hebben het ontwikkeld voor klanten die de ‘segmentdagen’ in Eskilstuna in Zweden bezochten.

“Onze machines zijn bij projecten betrokken vanaf de eerste explosie in de groeve tot en met het leggen van het asfalt op de weg.”

SPIRIT14


Er is een uitgebreid gamma klantgerichte oplossingen ontwikkeld waarmee klanten hun bedrijf winstgevender kunnen maken.

ALLES OP ÉÉN ADRES “Onze medewerkers in het Customer Center hadden daar een groeve nagebouwd om te demonstreren hoe onze graafmachines, wielladers en dumpers samenwerken en stenen en vermalen opvulmateriaal verwerken en doorgeven aan onze wegenbouwmachines, waarmee de cirkel rond is.” “Het is een fantastische manier om de klant te laten zien dat hij voor bouwuitrusting en -machines bij ons alles op één adres vindt. De mensen weten dat wij ons gamma in de loop der jaren hebben uitgebreid, maar toch blijkt af en toe dat sommigen niet precies weten wat wij bijvoorbeeld op het vlak van wegenbouwmachines of compacte machines te bieden hebben.” Bij ‘Rock-to-Road’ ligt de nadruk natuurlijk maar op een deel van ons aanbod.

Volvo CE biedt immers niet alleen machines voor iedere activiteit in het hele bouwproces, maar ook klantgerichte oplossingen voor de hele levenscyclus van iedere machine. Zo zorgen wij dat die dag in dag uit optimaal functioneren en presteren.”

te bieden. Ook zijn er aanbouwdelen, onderhoudsovereenkomsten, het meten van prestaties met software en telematica, en uiteraard is er de inruil en verkoop van gebruikte machines wanneer klanten upgraden naar nieuwe modellen.”

“Ik merk dat de mensen ons soms puur als maker van machines beschouwen, maar hoewel onze machines uitstekend zijn, doen wij veel meer”, zegt Koen Sips, vice president of Customer Solutions. “Wij leveren alles op en rond de machine om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klant.”

Het idee om totaaloplossingen aan te bieden is natuurlijk niet nieuw. Volvo CE heeft altijd al machines verkocht, maar daarnaast ook producten en diensten waarmee klanten hun bedrijf rendabeler kunnen maken. Het initiatief werd verder uitgewerkt in 2011, toen bij een reorganisatie van de onderneming alle elementen om in te spelen op de behoeften van de klant onder één noemer werden gebracht.

FOCUSSEN OP DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT “In zekere zin zijn wij al voor onze klanten aan het werk nog vóór zij eigenaar van een machine worden. Dat doen wij door financieringsformules aan

“Wij hebben zoveel troeven die wij kunnen uitspelen”, zegt Koen. “Wij moesten die alleen in één coherente bundel

SPIRIT15


“Overal ter wereld beseffen ondernemingen die een grote vloot machines hebben, hoe belangrijk hypergeavanceerde support is.” zien te groeperen. Veel van onze dealers combineerden die diensten al, maar voor anderen was het totaal nieuw. “Dat er op klantgerichte oplossingen wordt gefocust, is heel belangrijk. Door diensten als onderhoudsovereenkomsten staan wij dichter bij de klant en is het voor ons eenvoudiger om volledige support te geven. Dat is een win-winsituatie: je weet zeker dat je machine op de correcte manier wordt onderhouden en je kunt niet alleen problemen oplossen, maar ook anticiperen op eventuele problemen die in de toekomst kunnen ontstaan. Uiteindelijk komt het neer op optimale beschikbaarheid en productieve tijd. SErVICE OP Maat... EN tELEMatICa De klanten van tegenwoordig zijn steeds gesofisticeerder. Overal ter wereld beseffen ondernemingen die een grote vloot machines hebben, hoe belangrijk hypergeavanceerde support zoals telematica is om te garanderen dat de machines gebruikt worden en niet stilstaan. Op die manier beperken zij tevens de totale eigendomskosten. “Veel grote, middelgrote en kleinere bedrijven beginnen de zaken op lange in plaats van korte termijn te bekijken, hoewel Volvo CE zijn services altijd afstemt op de individuele klant en individuele markten overal ter wereld”, zegt Koen. “Het wereldwijde team ontwikkelt producten, waarna regionaal wordt bepaald welke onderdelen lokaal geschikt zijn en welke er licht moeten worden aangepast.”

SPIRIT16

“Een paar jaar geleden hielden sommige klanten een reservemachine achter de hand, als back-up voor hun ‘eerste’ machine op de werf. De telematica zorgt er echter niet alleen voor dat routinematig onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd, ze voorspelt ook mogelijke toekomstige problemen. Daardoor kunnen er preventief onderhoud of reparaties worden uitgevoerd.” SErVICE OP EEN HOGEr NIVEau “In die zin werkt het systeem faciliterend. Het zorgt ervoor dat er andere dingen gebeuren. Het kan bijvoorbeeld aangeven dat sommige machines van een vloot minder efficiënt draaien, wat zou kunnen betekenen dat die machinisten een extra opleiding nodig hebben. Het kan ons bij Volvo CE ook helpen om informatie te verzamelen op basis waarvan wij de kwaliteit op specifieke punten kunnen verbeteren. Ook dat is weer een winwinsituatie.” Klantenservice werd traditioneel beschouwd als een cyclus van ‘kapot gaan en repareren’. Door ontwikkelingen als telematica tilt Volvo CE de service nu al naar een hoger niveau. Koen is ervan overtuigd dat er meer waardevolle diensten, die ontworpen zijn om de klanten te laten inzien hoe zij hun bedrijf beter kunnen runnen, in de toekomst online beschikbaar zullen zijn. “Verbeelding is de sleutel tot het bedenken van nieuwe ideeën, maar je mag nooit uit het oog verliezen dat ieder nieuw idee een meerwaarde moet hebben voor de klant”, zegt hij. “De mogelijkheden zijn eindeloos.” Tekst: Tony Lawrence

bauma 2013: Inspelen op een behoefte... ...volgens Volvo Ongeveer een half miljoen bezoekers zijn er geteld tijdens de prestigieuze internationale Bauma van april in München. Veel van hen toonden een opvallend grote belangstelling voor Volvo Construction Equipment. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Onze buitenactiviteiten op een terrein van 7500 vierkante meter waren ideaal om ons dubbele concept van ‘Totaaloplossingen’ en ‘Rock-to-Road’ te demonstreren. Het terrein had een gigantische U-vorm en gaf een boeiend overzicht van het productengamma van Volvo CE, beginnend bij de groeve aan de ene kant en eindigend met het asfalteren van een weg aan de andere zijde. Ook was er een aparte zone waar graafmachines en buizenleggers in de kijker werden gezet. De publiekstrekker was de show - om het half uur - in het midden van het terrein, waar ook een stand te vinden was met simulatie-apparatuur, een zone waar bezoekers machine- en serviceexperts konden spreken, over prijzen onderhandelen en contracten afsluiten. De binnenruimte van 2500 vierkante meter bestond uit nog meer ‘ontdekkingszones’ voor groeves en opvulmateriaal, utiliteitsen wegenbouw, waarbij de recentste compacte machines van Volvo CE sterk vertegenwoordigd waren. “Wij hadden ons voor de Bauma drie doelen gesteld”, zegt Carl Gindahl, Volvo CE’s Customer Center, events and exhibitions director. “Wij wilden omzet genereren, leads genereren en wij wilden de relatie met de klant verstevigen.” “En natuurlijk wilden wij ook dat de bezoekers zoveel mogelijk tijd bij ons doorbrachten. Ik denk dat wij daar goed in geslaagd zijn.”


INDIA BOUWT IN HOOG TEMPO AAN EEN ROOSKLEURIGE TOEKOMST In weinig sectoren is de indrukwekkende ommekeer in de Indiase economie zo duidelijk en dynamisch zichtbaar als in de sector voor bouwuitrusting en -machines. De tijd waarin het zware werk bij infrastructuurprojecten werd gedaan door olifanten, ossen en arbeiders met spade en houweel, is hier nog niet eens zo lang geleden. Tegenwoordig gebeurt dit werk door ultramoderne machines. En een steeds groter deel daarvan wordt gemaakt en geleverd door Volvo Construction Equipment.

SPIRIT17


Kumar

Svetsure

“De markt voor bouwuitrusting en -machines groeit op jaarbasis met twaalf tot vijftien procent, wat in de eerste plaats te danken is aan de investeringen in de infrastructuur van het land”, zegt Muralidharan, President Sales and Marketing, Volvo CE, India. Er wordt gewerkt aan een plan om vijftig Indiase steden in een stervormig wegennet te verbinden met de zes grote steden van het land: New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad en Bangalore. In diverse steden zal een metro worden aangelegd en daarnaast wordt er op grote schaal geïnvesteerd in de modernisering van de havenfaciliteiten. Met het oog op dit grote nationale expansieprogramma nam Volvo Construction Equipment in 2007 de divisie wegenbouwmachines van Ingersoll-Rand over en breidde zo het gamma uit met grond- en asfaltwalsen, pneumatische bandenwalsen en asfalteermachines. Deze belangrijke overname werpt nu al zijn vruchten af, maar er staan in India nog meer investeringen op het programma. In 2010 besloot Volvo CE in de fabriek in Bangalore graafmachines te gaan bouwen en investeerde daarvoor 23 miljoen USD om de bestaande fabriek aan te passen. De 263 medewerkers produceren momenteel vier wegenbouwmachines en vier graafmachines per dag. Op jaarbasis is de markt voor graafmachines in India goed voor ongeveer 15.000 machines. De markt voor

SPIRIT18

Indushekar

graaflaadcombinaties is goed voor 33.000 machines en volgens Muralidharan wordt dit dan ook de volgende investeringsmarkt. SNELLE VOORUITGANG De razendsnelle modernisering van India zal iedereen verbazen die het land vandaag bezoekt. Nauwelijks tien jaar geleden groeven mannen en vrouwen hier met eenvoudig handgereedschap de greppels voor het leggen van breedbandkabels. Trekdieren werden gebruikt bij het afvoeren van aarde en vuil, net zoals dat al eeuwenlang gebeurde. “Wij hebben spierkracht vervangen door machines. Graaflaadcombinaties zijn bijzonder efficiënt voor het graven van nauwe greppels”, zegt Muralidharan. Volvo CE heeft een enorme ervaring met de overname van bedrijfsactiviteiten en de vlotte integratie daarvan in de bedrijfscultuur. Dat blijkt ook uit de veranderingen die de onderneming uitvoerde in Changwon, de vroegere fabriek van Samsung in Korea. “Het was bijna een schok voor ons toen wij zagen hoe efficiënt en deskundig ze daar graafmachines bouwden”, zegt Dharmendra Pandey, de project manager voor de implementatie van de graafmachineproductie in India. “Het was fascinerend om te zien hoe goed en met hoeveel teamgeest en energie er werd samengewerkt. Dat niveau benaderen wij nu ook bijna, wij hadden geen betere leermeesters kunnen hebben.”


Dharmendra Pandey

Ambrose

Gundagovi

“Het was voor ons vanaf het begin een uitdaging”, legt Dharmendra uit. “Wij kregen de opdracht om onze activiteiten uit te breiden en tegelijkertijd de oppervlakte van de fabriek van 60.000 m² terug te brengen tot 58.000 m² om plaats te maken voor de werf van het nieuwe metroproject. Het was essentieel dat wij alles vanaf het begin goed deden, want de nieuwe investering moet erg lang meegaan.” Om ruimte te maken voor de productie van de graafmachines werd de fabriek hoger en kwam er een tweede verdieping. Er werden nog meer verbeteringen aangebracht, onder meer in de vorm van een nieuw testatelier voor de grote pneumatische bandenwalsen, die gebruikt worden om scheuren in een pas geasfalteerd wegdek weg te werken. De kwaliteit van de productie is nu zo goed dat er nauwelijks defecten zijn. BETER VOOR HET MILIEU “De productiestroom is zeer efficiënt. Het is altijd duurder om iets achteraf te repareren, dus moet je het vanaf het begin goed doen”, zegt ingenieur B. Jayakar, die verantwoordelijk is voor de tests. De verbouwing en de uitbreiding van de fabriek waren voor Volvo CE de ideale aanleiding om een aantal milieugerelateerde initiatieven te nemen. “Onze fabriek heeft een transparant dak, zodat de dagploeg bij daglicht kan werken”, vertelt Dharmendra. “Onze

back-up generatoren worden momenteel aangedreven door Volvo Penta motoren die dertig procent minder brandstof verbruiken en dankzij de nieuwe spuiterij hebben wij de hoeveelheid verfafval met vijfendertig procent verminderd.”

“Wij hebben spierkracht vervangen door machines. Graaflaadcombinaties zijn bijzonder efficiënt voor het graven van nauwe greppels.”

De interessantste ontwikkeling is echter het plan voor het opvangen van regenwater. “Hoe meer wij produceren, hoe meer water wij nodig hebben”, legt Dharmendra uit. “Wij schatten dat ons waterverbruik in vijf jaar zal stijgen van 11 miljoen liter tot 56 miljoen liter. Grondwater is niet gratis, noch in termen van geld, noch ten aanzien van het milieu.” Wij verwachten dat wij dankzij grote ondergrondse reservoirs op het fabrieksterrein binnen drie jaar in onze eigen behoeften aan water kunnen voorzien, en dan heb ik het over water dat in de productieketen circuleert en gebruikt wordt voor irrigatie buiten de fabriek.”

SPIRIT19


Er zijn ook belangrijke verbeteringen aangebracht aan de werkomgeving en de veiligheid. “De nieuwe testafdeling heeft de trillings- en geluidsniveaus verminderd. Wij hebben een geavanceerd brandveiligheidssysteem voor de hele fabriek, inclusief brandwerende muren. In de machineproductie- en de assemblagehallen wordt de lucht zes maal per uur ververst en dankzij de nieuwe spuiterij hebben wij de blootstelling aan chemicaliën aanzienlijk verminderd”, voegt Dharmendra er aan toe. “Deze investeringen zijn gedaan sinds Volvo CE de fabriek overnam. Het is bijzonder geruststellend om te zien dat de onderneming het de moeite waard vindt om te betalen voor veiligheid en een goede werkomgeving.” TOEGEWIJDE MEDEWERKERS In de nieuwe graafmachinefabriek zullen de assemblagemedewerkers aan meer producten werken. Anthony Ambrose Thomas, ingenieur in Bangalore, zegt: “Het verschil zit hem niet in de types machines die wij maken. Het gaat om de productiemethodes die wij geïmplementeerd hebben om beter, veiliger en sneller te kunnen produceren. Die maken het verschil. Ik vind het altijd fijn als ik iets nieuws kan leren, dus voor mij is het fantastisch dat wij al die nieuwe producten hebben!”

“De regio groeit echt razendsnel en er is een grote behoefte aan talent en diverse arbeidskrachten.”

Bhaskar, die in de lasafdeling van de graafmachinefabriek actief is, werkt nu vijf jaar in Bangalore. “Dit is een goede plek om te werken en ik heb een fijne baan”, zegt hij. “Lassen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als ik een slechte las maak, dan betekent dat dat de kwaliteit van het eindproduct slecht is. Daarom concentreer ik me om mijn werk goed te doen en dat maakt dat het eigenlijk nooit verveelt.” Toegewijde medewerkers zijn volgens Kishan Cariappa, HR Business Partner, een doorslaggevende factor voor het succes van de Volvo CE fabriek in Bangalore. “Bangalore wordt beschouwd als een IT-hub die al enkele jaren heel wat buitenlandse investeringen in diensten en industriële activiteiten aantrekt”, zegt hij. “De regio groeit echt razendsnel en er is een grote behoefte aan talent en diverse arbeidskrachten. Het koesteren van talent en focussen op competentie zijn mijlpalen in de koers die wij hebben uitgezet.” Tekst: Margareta Jonilson en Niall Edworthy Foto’s: Margareta Jonilson

SPIRIT20

Muralidhan


De designgeneratie Oogverblindend design is niet langer het exclusieve terrein van een welgestelde elite, die in comfortabele, maar onberispelijk minimalistisch ingerichte lofts woont, coltruien draagt en uitsluitend espresso drinkt. Design is een essentieel - en bereikbaar - onderdeel van het dagelijks leven.

SPIRIT21


Of het nu gaat om mobiele telefoons, tabletcomputers, kitmeubelen of keukenuitrusting, goed design en functionaliteit maken ons leven eenvoudiger, gemakkelijker en aangenamer. Het belang van design is een integraal element van het ethos van Volvo Construction Equipment. De tijd dat de ontwerper als laatste bij een project werd betrokken en alleen wat cosmetische accenten mocht aanbrengen aan een machine die verder helemaal af was, ligt achter ons. Nu werken de designers vanaf het begin mee aan het proces. Door dit verbeterde profiel kreeg de designafdeling meer verantwoordelijkheden en zijn de ontwerpers verplicht om de best mogelijke machine te produceren. Met dat doel voor ogen werken zij nauw

samen met de ingenieurs en productplanners. Zij bestuderen de prestaties van de huidige machines tot in de kleinste details en verwerken de feedback van duizenden klanten om te weten hoe de machines op het terrein worden gebruikt. Gewapend met deze schat aan informatie - en rekening houdend met de kernwaarden van Volvo CE: kwaliteit, veiligheid en milieuzorg - brainstormen zij over hoe zij de nieuwe versie nog beter kunnen maken. Daar komt heel wat bij kijken. Veel koffie drinken bijvoorbeeld, maar uiteraard worden er ook talloze schetsen en virtuele computerconcepten gemaakt, waarbij de kosten, de efficiëntie, het brandstofverbruik en vele andere factoren een rol spelen. DE JuIStE wEG Technologische ontwikkelingen, hoe gesofisticeerd of complex ook, moeten er zijn voor de machinist die de machine bedient. Niet andersom. Hij moet de technologie bijvoorbeeld efficiënt en eenvoudig kunnen gebruiken en er niet door worden afgeleid.

Stina Nilimaa Wickström Design Director van Volvo CE

SPIRIT22

“De veiligheid krijgt altijd absolute voorrang”, bevestigt Design Director Stina Nilimaa Wickström, die leiding geeft aan het bekroonde designteam van Volvo CE. “Het is misschien een open deur, maar het gaat om het evenwicht en daarbij moeten we met verschillende vereisten rekening houden. Er moet een bepaalde leidraad zijn. De uitdaging is om daarbij de juiste weg te vinden.”


Die lijken Stina en haar team gevonden te hebben. De afgelopen twee jaar hebben zij drie prestigieuze awards gewonnen: twee Red Dot awards, waaronder de Best of the Best 2012 voor de dumper A40F, die ook de 2012 IF award in de wacht sleepte. “Dat betekent dat men vindt dat wij goed werk leveren”, zegt Stina. “Natuurlijk is dat belangrijk, maar het is nog belangrijker voor ons dat wij een duidelijke positieve respons krijgen van de klant en de markt. Wij willen dat de feedback van de klant ons zegt dat wij ons werk goed doen.”

“Wij hebben geprobeerd de echte waarden van Volvo te bepalen en na te gaan hoe wij die in de ontwerpen konden integreren.”

VOOruItDENKEN De awards zijn de bekroning van jarenlange innovaties en vooruitdenken. Stina en haar team begonnen de Volvo Design Generation in 2006. Hun taak was het ontwerpen van uitrusting voor het volledige gamma van zo’n 170 producten, die allemaal herkenbaar moesten zijn als onderdeel van de VCE-familie en die moesten helpen om Volvo CE als merk in de kijker te zetten. Een enorme opdracht, maar de inspanningen beginnen nu hun vruchten af te werpen. “Wij hebben het huidige gamma geanalyseerd en hebben de sterke en zwakke punten van onze ontwerpen op een rijtje gezet. Samen met onze klanten hebben we ook een evaluatie gemaakt. Daarna hebben wij geprobeerd de echte waarden van Volvo te bepalen en na te gaan hoe wij die in de ontwerpen konden integreren.”

“Het is nog belangrijker voor ons dat wij een duidelijke positieve respons krijgen van de klant en de markt.”

SPIRIT23


“Het doel is om de kenmerken van Volvo en de identiteit van onze machines te versterken, waarbij wij een consequente en doelgerichte koers volgen bij alles wat wij doen.” Deze consequente aanpak voor het hele gamma wordt nu ook gevolgd voor andere aspecten waar de klant gevoelig voor is, zoals merchandising, digitale onderhoudsinstrumenten, aanbouwdelen... Stina en haar team moeten ervoor zorgen dat deze allemaal typisch Volvo CE zijn. ErFGOED Volgens Stina is het niet meer dan logisch dat het design een integraal onderdeel is van Volvo CE. “Wij hebben een humanistisch erfgoed waar wij erg trots op zijn en design neemt daarbij een belangrijke plaats in. Bij Volvo heeft design in wezen niet veel te maken met uiterlijkheden, het gaat er niet echt om of iets er mooi of aardig uitziet. Natuurlijk willen wij graag mooie machines maken, maar de essentie is dat ze werken en efficiënt en veilig zijn.” Dat Stina en haar team inderdaad oogstrelende designs kunnen creëren, blijkt uit hun serie futuristische conceptmachines zoals de Sfinx. Zij gingen uit van de vraag welk type machines er over twintig of dertig jaar nodig zouden zijn, niet al over vijf of zes jaar, de termijn waar ontwerpers zich gewoonlijk naar richten. Het resultaat van dit onbeperkt creatief denken, afgezien van de ‘Wauw!’ reacties die de afgewerkte modellen op beurzen en expo’s oogsten, zijn nieuwe ideeën en benaderingen die het design van machines nu al kunnen beïnvloeden. Er is een nieuw design-tijdperk aangebroken en Volvo CE geeft daarbij de toon aan. “Als je aan een klant vraagt wat hem aan een ontwerp bevalt, dan blijkt dat hij vaak maar moeilijk het onderscheid tussen design en engineering kan maken. En dat is een goede zaak. Wanneer je goede kenmerken én een aantrekkelijk ontwerp ziet, dan zijn die het resultaat van goed teamwerk. Dat is waar wij bij Volvo CE naar streven.” Tekst: Dan Waddell

SPIRIT24


Spotlight

Gustavo Guerra

Een man met een plan SPIRIT25


“Bij bouwuitrusting en -machines moet het ontwerp geïntegreerd, doelgericht en doeltreffend zijn.”

Gustavo was nauw betrokken bij het design van de nieuwe Volvo L105 wiellader

I

n januari 2011 verhuisde Gustavo Guerra van Gothenburg naar Sjanghai, waar hij

Chief Designer van Volvo Construction Equipment China werd. Je zou verwachten dat het voor hem een cultuurschok was en dat hij aan het snellere leven moest wennen. Maar nee hoor. Gustavo is immers geboren en getogen in Rio de Janeiro, een van de meest dynamische steden ter wereld.

“Het leven in Sjanghai was geen verrassing voor mij”, zegt hij. “Ik ben gewend aan drukke steden. Het verschil met Zweden is natuurlijk wel groot, want in Gothenburg is het veel rustiger dan in een stad als Sjanghai.” “Van alle steden in China is Sjanghai de meest ‘westerse’. Het is een zeer internationale stad omdat het voor de rest van de wereld altijd al de toegangspoort tot China is geweest. Er wonen hier heel veel expats en buitenlandse invloeden zijn overal voelbaar. Dus een cultuurschok, nee, dat kan ik niet zeggen.”

In 2006 verruilde Gustavo (30) de zonovergoten stranden van Rio voor het frisse landschap van Zweden, waar hij in Gothenburg zijn Master-diploma behaalde. Met zijn Master op zak en de Braziliaanse autoindustrie als achtergrond trok hij naar de Verenigde Staten, waar hij aanvankelijk in de computerindustrie werkte. Tot hij de kans kreeg om terug te keren naar Zweden

SPIRIT26


Bij Volvo CE is het design intrinsiek. Niets wordt puur als versiering ontworpen.

“Je moet dezelfde, gedeelde identiteit creëren. Daarom is dit werk voor een ontwerper zo’n aangename uitdaging.”

en aan de slag te gaan in het team van ontwerpers van Volvo Construction Equipment. GEÏNTEGREERD DESIGN Wat trok hem dan zo sterk aan in Volvo? “De uitdaging”, antwoordt hij onmiddellijk. “Het is echt heel interessant werk. Bij bouwuitrusting en -machines moet het ontwerp geïntegreerd, doelgericht en doeltreffend zijn. Dat is voor mij de uitdaging en daarom vind ik mijn job zo bevredigend. Het gaat er niet alleen om dat de machines er stijlvol uitzien, het zijn echt geïntegreerde ontwerpen. Je moet ook rekening houden met de functionaliteit, met wetten en reglementeringen en met de identiteit van de machine. Die voorwaarden zijn veel strikter dan in alle andere sectoren waar ik tot nu toe heb gewerkt.” “Bij auto’s heb je natuurlijk te maken met beperkingen qua kosten en functies en dergelijke, maar dan heb je het over een product voor de consument, niet over machines. Bij Volvo CE is het design meer intrinsiek. Niets wordt puur als versiering ontworpen. Je moet ook een identiteit creëren voor een zeer divers gamma producten. Een wiellader en een graafmachine zijn totaal verschillend wat proporties, functies en afmetingen betreft, maar je moet ze wel dezelfde, gedeelde identiteit geven. Dat is net wat van dit werk voor een ontwerper zo’n aangename uitdaging maakt.”

SPIRIT27


Gustavo is er ook van overtuigd dat een goed design zorgt dat de klanten het maximum uit hun machine kunnen halen. “De prestaties van een machine zijn rechtstreeks gerelateerd aan het design. Factoren als hoe comfortabel de cabine is en hoe intuïtief de bediening, kunnen een enorm verschil maken door de manier waarop en hoe efficiënt een machinist op een werf presteert.” Sinds 2008 maakt Gustavo deel uit van het bekroonde team dat de nieuwe designstrategie voor een breed gamma producten van Volvo CE ontwikkelde. 2011 was het jaar van alweer een nieuwe uitdaging: de kans om te helpen bij de oprichting van een designstudio in China. DICHTER BIJ DE MARKT “De mensen hier hebben een andere manier van werken”, voegt hij eraan toe. “Ze plannen hier vaak compacter, de druk is hoger. Omdat wij dichter bij de markt staan, kunnen wij dat verschil beter tot uiting brengen en er op inspelen en nieuwe producten ontwikkelen. Ik vond het echt een mooie kans om hier aan de slag te gaan.” Gustavo geeft leiding aan een team van vijf Chinese ontwerpers die op producten van Volco CE werken. “Wij volgen de identiteit en de strategie die Volvo wereldwijd gebruikt, maar wij doen er ook alles aan om tegemoet te komen aan de lokale behoeften van de markten.” Recent is hij ook verantwoordelijk geweest voor een boeiende nieuwe ontwikkeling: Volvo CE merchandising. “Héél interessant! Historisch gezien is de afdeling die de producten ontwerpt nauwelijks betrokken geweest bij merchandising, maar vorig jaar hebben wij besloten om dit allemaal intern te ontwerpen en de link met de producten zelf te versterken. Daarmee willen wij voor een ‘Volvo CE gevoel’ zorgen.” “Onze eerste collectie is merchandising voor kinderen zoals fopspenen, T-shirtjes en dergelijke. Het zijn heel speelse artikelen die zowel de kinderen als de ouders aanspreken, maar er is wel een rechtstreeks verband met het merk. Ik vind het heel leuk om naast het ontwerpen van de machines deze zachte producten te ontwikkelen en wij zullen ze in de toekomst zeker verder uitwerken. De collectie voor kinderen is een echte mijlpaal.”

SPIRIT28

“Wij volgen de identiteit en de strategie die Volvo wereldwijd gebruikt, maar wij doen er ook alles aan om tegemoet te komen aan de lokale behoeften van de markten.”

Wanneer hij niet aan nieuwe designs werkt of informatie verzamelt bij klanten, gaat Gustavo graag op reis, samen met zijn Zweedse vrouw Sophia. “Sjanghai biedt ons andere mogelijkheden dan Europa. Wij zitten vlakbij Zuid-Oost Azië en de rest van China. Zodra we kunnen, vliegen wij er een weekend uit naar bijvoorbeeld Indonesië, en het weekend erna gaan wij dan het Terracottaleger in Xi’an bekijken. Er is hier zoveel te zien en te doen. Wij besteden al onze vrije tijd aan reizen om zoveel mogelijk nieuwe indrukken in ons op te nemen als we maar kunnen en volop te genieten van deze fascinerende streek en de interessante cultuurmix.” Tekst: Dan Waddell Meer over merchandising voor kinderen vindt u in dit nummer bij ‘Volvo for Kids’.


Waarom aardgasmotoren nog altijd een troef kunnen zijn voor de bouwsector

E

en paar jaar geleden deed de discussie over aardgasmotoren nogal wat stof opwaaien in de bouwsector.

Sindsdien zijn ze nog altijd even ‘hot’ en hun potentieel voor de toekomst lijkt met de dag toe te nemen. Het is niet langer de vraag of aardgasmotoren in de toekomst een rol zullen spelen, maar wel hoe groot die rol zal zijn. Aardgasmotoren zijn nu al op de markt en met name in China worden ze gemonteerd op bouwmachines, zoals bijvoorbeeld wielladers.

SPIRIT29


Zoals het een toonaangevend wereldmerk betaamt, blijft Volvo Construction Equipment onderzoek doen naar alternatieve brandstoffen en tegelijk relevante machinetechnologieën en systemen ontwikkelen. “Aardgas”, zegt Jörgen Albrektsson, “staat bovenaan de lijst.” “Aardgas is een van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen”, vertelt Jörgen, die in het Zweedse Eskilstuna bij Advanced Engineering werkt, op de afdeling Engine & Auxiliairies. “Het is nog te vroeg om het over producten of data te hebben, maar het onderzoek loopt door.” “Je moet met een groot aantal overwegingen en factoren rekening houden, maar ja, ik verwacht de komende vijf jaar wel grote ontwikkelingen op het gebied van aardgasmotoren. Het werk is in dit stadium nog grotendeels theoretisch, maar het is bijzonder boeiend.” Hoewel er nog geen sprake is van grote productievolumes, heeft Volvo CE op dit gebied toch al zijn eerste stappen gezet. Iedereen die wel eens is geland op het vliegveld van Arlanda in Zweden of Zaventem in België, heeft wellicht tot zijn verrassing kunnen zien dat de speciaal aangepaste Volvo CE dumpers die de landingsbanen vrij houden, met succes worden aangedreven door aardgasmotoren. VOOr EN tEGEN Potentieel kan aardgas niet alleen de broeikasgassen met ongeveer twintig procent (en op biologische basis zelfs tot vijfentachtig procent) verminderen, het biedt vergeleken met de gebruikelijke brandstoffen ook het enorme voordeel dat het goedkoper is. Er zijn echter ook enkele praktische nadelen. De overgrote meerderheid van voertuigen die op gas rijden, gebruikt gecomprimeerd aardgas (CNG). “Voor die vorm van gas moet je tank gewoonlijk vijfmaal zo groot zijn als wanneer je op benzine of diesel zou rijden”, legt Jörgen uit.

SPIRIT30

Bij vloeibaar gemaakt gas (LNG) daalt die verhouding tot 2:1 en dat zou wel eens een echte doorbraak kunnen betekenen. LNG moet echter worden opgeslagen in speciale cryonische tanks om het bij een temperatuur van -162°C te kunnen bewaren en te voorkomen dat het afkookt. Een ander punt is de infrastructuur, of beter: het gebrek daaraan. Aardgas wordt over het algemeen via pijpleidingen getransporteerd, maar die zijn in de meeste landen erg beperkt. De toegang tot de brandstof is dus ook een probleem, vooral wanneer je als bouwbedrijf op een afgelegen werf werkt of wanneer de locatie daarvan vaak verandert. Volvo CE heeft wat dat betreft echter een groot voordeel. Als onderdeel van de

“Het werk is in dit stadium nog grotendeels theoretisch, maar het is bijzonder boeiend.” Volvo Groep kan het rekenen op hulp en advies van andere divisies die al langer de mogelijkheden van aardgas onderzoeken. DE ErVarING VaN VOLVO truCKS Vooral Volvo Trucks heeft al jarenlang ervaring met aardgas. De vrachtwagensector maakt al ongeveer tien jaar gebruik van aardgas, ook al is het aantal voertuigen relatief bescheiden, en in bepaalde landen biedt de overheid speciale incentives aan om bussen en gebruikte vrachtwagens op gas te laten rijden om de vervuiling in de steden tegen te gaan. “Niemand weet precies hoe belangrijk aardgasmotoren in de toekomst zullen


worden”, zegt Anders Kellström, alternative drivelines planning manager bij Volvo Group Trucks Technology. “Sommigen voorspellen dat vrachtwagens voor zwaar werk die met een aardgasmotor zijn uitgerust in 2017 in de Verenigde Staten een marktaandeel van acht procent zullen hebben, terwijl voor China een verkoopvolume van 50.000 vrachtwagens voor 2020 wordt verwacht. Dat is misschien niet zo’n heel groot marktaandeel, maar het is nog altijd goed voor een heleboel vrachtwagens. De situatie in Europa is moeilijker te voorspellen”. “Aan de andere kant zijn er mensen die een gigantische verschuiving richting aardgasmotoren voorspellen en zeggen dat in 2030 dertig tot vijftig procent van alle vrachtwagens op aardgas zullen rijden.” Er spelen natuurlijk nog meer factoren mee. In tegenstelling tot vrachtwagens voor langeafstandstransport moeten de meeste bouwmachines regelmatig stoppen en weer optrekken, van richting veranderen en steeds weer andere ladingen vervoeren. “Zo’n wisselend patroon is voor aardgasmotoren een enorme uitdaging”, legt Jörgen uit.

uItErSt EFFICIËNtE tECHNOLOGIEËN Volvo Group Trucks Technology werkt echter aan een nieuwe, uiterst efficiënte motortechnologie met HPDI (high pressure direct injection) en aan een dubbele brandstoftechnologie MethaneDiesel - waarbij het aardgas ontbrandt door diesel die eerst wordt ingespoten. Dergelijke nieuwe technologieën presteren wat de efficiëntie betreft bijna even goed als dieselmotoren en zouden de oplossing kunnen zijn. Er is echter een factor die bij de ontwikkeling boven alle andere aspecten uittorent en dat is de prijs.

“Ik verwacht de komende vijf jaar grote ontwikkelingen op het gebied van aardgasmotoren.”

“De voorspelde grote verschuivingen richting aardgas door organisaties als consultancybedrijf McKinsey, zijn volledig gebaseerd op de veronderstelling dat aardgas goedkoop blijft in vergelijking met benzine of diesel”, benadrukt Anders. “Bovendien moet aardgas voor alle belanghebbenden een redelijke en voordelige keuze zijn, niet alleen voor burgers en milieuactivisten of overheden die meer gevarieerde energiebronnen voor de toekomst willen veiligstellen. De energiesector, machine-eigenaars en

SPIRIT31


machinisten moeten er ook bij betrokken worden. Het heeft immers geen zin om een machine met een aardgasmotor te kopen als die kwaliteits- of onderhoudsproblemen vertoont of maar een beperkt bereik heeft.” CENtraLE uItDaGING Anders beseft dat er alleen echte vooruitgang geboekt zal worden wanneer alle belanghebbenden rond de tafel gaan zitten om te bespreken welke volgende stappen zij als groep moeten zetten. “Dat is wat wij bij Volvo Group Trucks geleerd hebben”, zegt hij. “Veel dingen blijven onzeker wanneer je ze alleen bekijkt, maar een groot deel van die onzekerheid wordt snel weggenomen wanneer je alle details bespreekt met alle betrokkenen.” “Ik ben ervan overtuigd dat Volvo CE en de Volvo Groep als geheel de knowhow en de competenties hebben om alle technologische uitdagingen aan te nemen, maar de centrale uitdaging is en blijft echter hoe je een markt creëert die aansluit op de aardgasvoorziening.” “Wij weten dat er zakelijke mogelijkheden aanwezig zijn, zoals enorme mijnen, waar gigantische hoeveelheden brandstof nodig zijn en die de komende twintig tot dertig jaar niet zullen verhuizen. Een gecoördineerde aanpak van dergelijke projecten zou bijzonder boeiend en lonend kunnen zijn.”

EEN NIEuwE wEG VOOrwaartS: GrIJP DE KaNSEN Motortechnologie is duidelijk een factor bij het bepalen van wanneer en in welke mate aardgas geïntroduceerd zal worden als een daadwerkelijk alternatieve brandstof voor de bouwsector. “Veel belangrijker is echter dat de beleidsmakers de kansen zien en grijpen - nu er meer gasreserves ontdekt worden en bereikbaar gemaakt worden”, zegt Peter Österberg, vice president of technology platforms van Volvo CE.

“Het produceren van aardgasmotoren zal voor onze designingenieurs geen probleem zijn”, zegt Peter. “Wij hebben de knowhow en de technologie. Wij weten wat ons te doen staat.” “De infrastructuur voor de levering van gas is bijzonder belangrijk, maar niemand zal zich daar aan wagen wanneer de kosten 10 miljoen USD bedragen en de opbrengst maar 1 miljoen USD. Bij een rendement van 100 miljoen USD ligt dat uiteraard anders. De vondst van nieuwe reserves zal dit mogelijk maken, zelfs in die mate dat de vraag in specifieke gebieden pijlsnel zal stijgen.”

“Er hoeft maar iemand op de spreekwoordelijke knop te drukken en gas zal de brandstofmarkt domineren.” “Om de nieuwe mogelijkheden te zien, hoeven de mensen alleen maar hun ogen te openen. Historisch bekeken wordt aardgas in sommige landen bijna als een afvalproduct van de olie-industrie beschouwd, maar men beseft dat men door bepaalde problemen, zoals infrastructuur en transport, aan te pakken, brandstof als het ware voor niets krijgt. Dat biedt enorme kansen.” “Plaatselijk begint de situatie te veranderen en dat zal op andere plaatsen ook snel gebeuren wanneer men deze kansen grijpt en benut.” De trend is al begonnen. De Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld

SPIRIT32

goed op weg om energie-exporteur te worden en dat is te danken aan de enorme hoeveelheden schaliegas die ze winnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken als hydraulische breking of ‘fracking’. Ook China en Rusland hebben gigantische reserves die geëxploiteerd kunnen worden.

“Dit kan allemaal snel gebeuren. Er hoeft maar iemand op de spreekwoordelijke knop te drukken en gas zal de brandstofmarkt in die gebieden domineren. Dan kan niemand daar nog machines verkopen, tenzij die op gas rijden.” Tekst: Tony Lawrence


De hypermoderne D-Serie of hoe Volvo de compacte graafmachine opnieuw uitvond

M

ake-overs en facelifts zijn in de mode. Je kunt er gewoon niet omheen. Op welk tijdstip je de tv ook aanzet, altijd is er wel ergens een uitzending met of over iemand die aan een nieuwe garderobe, tuin, woninginrichting of dieet geholpen moet worden.

SPIRIT33


Make-overs zijn altijd een kwestie van stijl en imago. Wanneer is een make-over dan geen make-over? Antwoord: wanneer het niet alleen om uiterlijkheden gaat. Wanneer het om echte veranderingen gaat. Wanneer het de kern van de zaak raakt. De nieuwe ECR25D, ECR58D en ECR88D graafmachines met korte uitzwaairadius van Volvo Construction Equipment zien er slanker en scherper uit dan hun voorgangers. De innovatie zit echter dieper dan wat het oog ziet. De drie machines zijn wat de prestaties betreft radicaal geüpgraded. Vergeleken met hun voorgangers, de compacte graafmachines met korte radius, hebben de machines van de D-Serie, die tijdens de Bauma van maart 2013 onthuld werden, totaal nieuwe normen. LuIStErEN Naar DE KLaNt Het project begon met een uitvoerige peiling onder de klanten - en potentiële klanten - om na te gaan hoe hoog zij de lat precies wilden leggen. Hieruit ontstond een concept dat uitgaat van de behoefte aan machines die beter hanteerbaar en stabieler zijn (omdat ze geen uitstekende achterkant hebben zijn machines met korte uitzwaairadius minder stabiel dan conventionele machines), en sterker presteren op het gebied van hefvermogen, uitzwaaikracht en trekkracht. Om dit verhaal compleet te maken werd er ook gefocust op eventuele kwaliteitsverbeteringen, terwijl er voor de nieuwe start tevens een nieuwe look ontwikkeld moest worden. De designers en ingenieurs die in het Franse Belley aan de nieuwe ECR25D werkten, moesten de machine bovendien aanzienlijk lichter maken. “Het idee achter een lichtere machine die toch stabieler is en meer uitbreekkracht en hefvermogen heeft is, dat ze samen met de belangrijkste aanbouwdelen op een kleine truck met oplegger moet passen”, legt Eric Molliex, productspecialist bij Volvo CE voor alle utiliteitsmachines, uit. “Daardoor is een vergunning voor een speciale truck niet nodig en vermijd je extra ritten naar de werf. Waarschijnlijk zal minstens vijftig procent van deze veelzijdige machines bij verhuurbedrijven terechtkomen. Voor die bedrijven is het heel belangrijk dat de volledige uitrusting eenvoudig, snel en in één rit naar de werf kan worden gebracht.” Elodie Guyot, Product Manager Compact Excavators, zegt: “We hebben het hier over een Tier 4 machine van 2,5 ton, die gemaakt is voor zwaar werk en het vorige model van 2,8 ton moet vervangen. Onze belangrijkste markt is Frankrijk, waar het segment van 2-3-tonners op één na het belangrijkst is, gevolgd

SPIRIT34

door Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. DE CarE CaB: aSBOLutE tOPKLaSSE “Ook het onderhoudsgemak is verbeterd. Terwijl de meeste van onze concurrenten smeerpuntintervallen van tien uur hanteren, hebben wij dit opgedreven tot vijftig uur. Daarnaast is er geen betere cabine dan onze Care Cab, met zijn grote werkruimte, de brede deur en de bedieningselementen die precies op de juiste plaats zijn aangebracht.” Hoe belangrijk is dat comfort? Het zorgt ervoor dat de machinisten die deze compacte machines bedienen minder vermoeid raken en dus veiliger en productiever werken. Machinisten die met modellen van andere merken werken, melden vaak dat die zo’n smalle deur hebben dat zij niet graag in- en uitstappen, ook al moeten ze elders op de werf een handje helpen. De ECR58D en ECR88D zijn ontwikkeld in Changwon in Zuid-Korea en hebben een ‘robuuster’, minder rond profiel gekregen. Net als hun kleinere broers leveren zij over de hele linie betere prestaties. “Wij zijn trots op wat wij bereikt hebben. Het hefvermogen en de trekkracht zijn verbeterd, net als de uitzwaaimogelijkheden op hellingen. De trekkracht van de ECR88D is met zestien procent verbeterd en dat is een echte troef”, zegt Product Manager Bosuk Kang van de marketingafdeling in Seoul. “De brandstofefficiëntie van de ECR88D met zijn Tier 4 motor is 29,4 procent beter, terwijl de ECR58D met Tier 3 motor het 13,4 procent beter doet en met Tier 4 motor 6,9 procent beter. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat het verlies aan vermogen tot het minimum is beperkt en de motor en het hydraulisch vermogen beter op elkaar zijn afgestemd.” “Bovendien”, zegt Bosuk, “heeft de ECR88D de kortste uitzwaairadius in zijn klasse en hoeft de ECR58D niet onder te doen voor zijn concurrenten.” “Dit is met name belangrijk in Europa, waar machines in stadscentra en stedelijke gebieden vaak heel weinig plaats hebben en toch greppels moeten graven, buizen en kabels leggen of andere bouwwerkzaamheden uitvoeren”, voegt hij er aan toe. tOPKwaLItEIt EN MEEr MOGELIJKHEDEN In vergelijking met de Volvo CE machines van de vorige generatie is de kwaliteit op nog meer punten verbeterd, bijvoorbeeld door de nieuwe draaispil van de enkelvoudige giek en de betere cabineverwarming.


“Het is heel belangrijk dat de volledige uitrusting eenvoudig, snel en in één rit naar de werf kan worden gebracht.”

SPIRIT35


“In stadscentra en stedelijke gebieden hebben machines vaak heel weinig ruimte om greppels te graven, buizen en kabels te leggen of andere bouwwerkzaamheden uit te voeren.”

Er is veel aandacht besteed aan de details. Zo is er meer bergruimte boven het achterraam, een luxueuzere binnenafwerking en een schakelbord zoals in grotere machines. Er is zelfs ruimte voor een bekerhouder en een houder voor een mobiele telefoon. Daarnaast bieden de nieuwe machines meer mogelijkheden, zoals CareTrack telematica, een tweedelige giek op de ECR88D, een mechanische tijdmeter die huurklanten kunnen lezen zonder de motor te starten, tanken met autostop en - voor de winter - stoelverwarming. De klanten werden op de hoogte gehouden terwijl machine-eigenaren en machinisten in Europa, de Verenigde Staten en Korea de machines testten en tijdens de ontwikkeling waardevolle feedback gaven. Er staat zelfs nog een laatste testfase op het

SPIRIT36

programma, op grote hoogte, in de Franse Alpen! Compacte machines staan vaak in de schaduw van hun grotere broers. Deze compacte graafmachines van de nieuwe generatie hebben tijdens de Bauma van april dit jaar in München echter vastberaden hun plaats in de spotlights opgeëist. Ze kregen buitengewoon veel aandacht. De duizenden bewonderaars hebben niet alleen maar gekeken naar het nieuwe design. Zij vroegen de experts van Volvo CE ook naar de prestaties. Zij klommen in en uit de machines en probeerden de bedieningselementen. Zij ontdekten zo de kern van de zaak. Tekst: Tony Lawrence


DE Globetrotter

EthiopiĂŤ

Hoop in de Hoorn van Afrika SPIRIT37


“Wij doen dit omdat wij denken dat dit een reëel verschil kan maken in Ethiopië, omdat wij de lokale bevolking mondiger maken en opvoeden.”

M

Bij de openingsceremonie van het instituut waren onder meer de Ethiopische minister van onderwijs, Kabba Urgessa, de minister van industrie, Tadesse Haile, en het Hoofd van de Kanselarij van Zwitserland, Urs Amman, aanwezig.

et een culturele erfenis die meer dan 4000 jaar teruggaat, is Ethiopië een land met

een rijke geschiedenis. Deze rijkdom komt nu ook tot uiting in economische en sociale verbeteringen, wat betekent dat de toekomst er voor de mensen steeds rooskleuriger uitziet.

Een combinatie van stijgende inkomens, een verbeterde infrastructuur en een stabiel politiek klimaat hebben ertoe geleid dat Ethiopië, dat op één na het dichtstbevolkte land van Afrika is, ook één van de snelst groeiende economieën van dit werelddeel is. Door de snelle groei is de vraag naar geschoold personeel groot en Volvo Construction Equipment geeft het goede voorbeeld door een nieuwe generatie technici op te leiden om in die behoefte te voorzien.

In een uniek samenwerkingsverband heeft de onderneming haar krachten gebundeld met het Swedish International Development Co-operation Agency (Sida) en de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) om aan een instituut in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba een nieuw opleidingsprogramma voor technici op te starten. Duurzame groei Dertig studenten hebben zich in februari van dit jaar ingeschreven voor het Heavy Duty Equipment and Commercial Vehicle Vocational Training Program aan het Selam Technical College. Volvo CE heeft gezorgd voor de uitrusting, de opleiding van

SPIRIT38


Het college zal de nodige geschoolde technici afleveren om in de vraag in Ethiopië te voorzien.

“Het is mijn ambitie dat dit een centrum van uitmuntendheid wordt en een goed model voor andere beroepsopleidingen in het land.”

de docenten en de ontwikkeling van het leerplan voor de cursus, die drie jaar duurt. Elk jaar zal iedere student in totaal vier weken stage lopen in een fabriek waar zware machines en commerciële voertuigen worden gemaakt. Het eerste jaar van de opleiding focust op de gedragscode in de werkplaats, op hoe je onderdelen herkent en instructies moet lezen, en op de basisprincipes van motoren, hydraulica en elektriciteit. In het tweede jaar nemen de studenten componenten onder de loep en leren zij hoe zij met gereedschappen moeten omgaan en instructies moeten lezen en

begrijpen. In het derde jaar wordt van de studenten verwacht dat ze de belangrijkste componenten van een machine kunnen demonteren en weer assembleren. Het is de bedoeling dat het Selam College op lange termijn de nodige geschoolde technici aflevert om in de vraag in Ethiopië te voorzien. Tegelijk is dit een kans om kinderen een betere toekomst te bieden, duurzame groei te stimuleren en de plaatselijke economie te bevorderen. Het Selam Technical College zal tevens als model dienen voor gelijkaardige instituten en opleidingen in het land. De meeste studenten die de opleiding volgen, komen uit Addis Abeba en een deel is afkomstig van de zusterorganisatie van het College, het Selam Children’s Village, een gecombineerd weeshuis en school. Een van de studenten van de lichting van 2013 is Hana Nigussie Belete (19), die samen met haar broer in 2004 in het weeshuis aankwam nadat hun moeder dat jaar aan een ziekte was overleden. Zij wil de kennis die zij tijdens haar opleiding opdoet later gebruiken om voor zichzelf te beginnen. Hoewel Volvo uiteraard zal kunnen putten uit een grote reserve van geschoolde krachten als Hana, en relaties kan opbouwen met potentiële medewerkers, is niemand van de studenten verplicht om bij de onderneming in dienst te treden.

SPIRIT39


KNOwHOw “Volvo CE wil Afrika graag iets teruggeven”, zegt Jonas Rönnebratt, aftermarket director in EMEA South (Africa). “Wij doen dit omdat wij denken dat dit een reëel verschil kan maken in Ethiopië, omdat wij de lokale bevolking mondiger maken en opvoeden.” Het instituut is een idee van Volvo CE en Jonas en zijn collega’s, Johan Haglund, vice president EMEA South, en voormalig regional president, Lars Haglund, hebben in drie jaar van hard werken en plannen een prachtig resultaat neergezet. Zij werkten nauw samen met Sida, dat de armoede bestrijdt om de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren, en zagen in dit programma een uitstekende kans om de knowhow van een privé-onderneming als Volvo CE te benutten. “Om resultaten te boeken en de armoede te verminderen moeten alle spelers, zowel privé als openbaar, erbij betrokken zijn”, zegt een woordvoerder van Sida. Op 5 februari waren ongeveer 200 personen aanwezig bij de openingsceremonie van het instituut, onder wie de Ethiopische minister van onderwijs, Kabba Urgessa, de minister van industrie, Tadesse Haile, en het Hoofd van de Kanselarij van Zwitserland, Urs Amman. INVEStErING In een reeks toespraken gaven de genodigden aan wat zij van het programma verwachten. Zenebe Tesfaye, algemeen directeur van het Selam Children’s Village, zei: “Het is mijn ambitie dat dit een centrum van uitmuntendheid wordt en een goed model voor andere beroepsopleidingen in het land.” “Het gebrek aan banen voor onze jongeren is een enorme uitdaging voor landen in ontwikkeling, in het bijzonder voor Afrikaanse landen”, zei de regionaal directeur van UNIDO, Jean B. Bakole, die het project zal superviseren. “Aan de andere kant hebben plaatselijke internationale ondernemingen een tekort aan geschoolde medewerkers. Wij hopen dat deze investering dat probleem kan oplossen en bijdraagt aan de ontwikkeling van dit land.” Namens Sida voegde de Zweedse ambassadeur Jens Odlander hier aan toe: “De Zweedse regering is erg trots op deze twee privé partnerschapsprojecten. Het was zeer bemoedigend om de enthousiaste jonge mensen te ontmoeten die deze beroepsopleiding gaan volgen. Het is van het grootste belang dat wij werkgelegenheid voor hen scheppen en hen een toekomst geven.” De plechtigheid werd afgesloten met het traditionele Ethiopische ritueel van het snijden en verdelen van brood, waarna het instituut officieel voor geopend werd verklaard. De eerste studenten zijn aan hun opleiding begonnen en Volvo zoekt nu

SPIRIT40

Een traditioneel Ethiopisch ritueel voor de officiële opening van het centrum.

gepensioneerde technici die bereid zijn om hun kennis te delen en de docenten te helpen.* Volgens Johan Haglund hoopt Volvo in andere landen in heel Afrika gelijkaardige cursussen te organiseren. “Onze bouwuitrusting, bouwmachines en trucks worden steeds gesofisticeerder en daardoor moeten wij bij de opleiding van onze technici de lat steeds hoger leggen. Het gaat al lang niet meer alleen om het aandraaien van schroeven en bouten. Een technicus moet ook met een pc overweg kunnen, zijn talen spreken en thuis zijn in hydraulische en elektrische installaties, motoren, transmissies en andere systemen. Hij moet ook storingen kunnen opsporen, goed communiceren en de onderneming op een professionele manier vertegenwoordigen.” *Wie hier belangstelling voor heeft kan informatie aanvragen op sida@volvo.com


Het grootste

bouwproject in Europa zit op

topsnelheid

Wie ervan uitgaat dat ‘groot’ en ‘mooi’ hand in hand gaan, zou eens een kijkje moeten nemen op de werf die Franck Citarel op een grauwe, natte ochtend in maart bezocht. breed is de werf niet - pakweg een meter of honderd - maar lang is hij wel. Erg lang zelfs. 302 kilometer om precies te zijn. En hij loopt helemaal door West-Frankrijk naar het zuiden.

SPIRIT41


“Dit project wordt momenteel als het grootste in zijn soort in Europa beschouwd”, zegt Franck, terwijl hij uitkijkt over een deel van het traject van de South Europe Atlantic (SEA), de toekomstige hogesnelheidstrein van Tours naar Bordeaux. Niet dat het er al uitziet als een spoorlijn. Vlak buiten Poitiers heeft het meer weg van een diepe kloof vol modder en klei, die er nogal dreigend uitziet en waarin je waarschijnlijk in een paar seconden zou wegzinken. Het heeft hier weken aan een stuk geregend en gesneeuwd, maar het terrein is niet zo onbegaanbaar dat het werk wordt onderbroken.

miljoen kubieke meter grond verzet worden, waarvan meer dan de helft opnieuw gebruikt zal worden. Er worden ook 415 nieuwe bruggen en 10.000 meter aan viaducten gebouwd. Het meest imposante is echter de planning. Het hele project zal net tweeëneenhalf jaar duren en in september 2014 worden afgerond, zodat dan de sporen gelegd kunnen worden en de tests kunnen beginnen.

Philippe Gutleben, verantwoordelijk voor een tracé van 33 kilometer.

Franck is directeur van Sofemat, een Volvo Construction Equipment dealer in Nantes. Sofemat is een erg succesvol familiebedrijf. Het is in 1983 opgericht door Francks vader, die toen drie man in dienst had. Nu staan er 110 namen op de loonlijst en die groei is onlosmakelijk verbonden met Volvo. Bij het SEA project worden ruim 3000 machines ingezet, waarvan tussen 300 en 400 Volvo’s, voornamelijk knikdumpers en graafmachines. Al die Volvo’s worden onderhouden door Sofemat. KWALITEITSREFERENTIE “Ik heb nog nooit aan een project van deze omvang gewerkt”, vertelt Franck. “Het is een fantastische ervaring, bijzonder motiverend. Het echte zware werk gebeurt in de periode van maart tot oktober. Dan maken we lange dagen en draaien we dubbele shifts om onze klanten te helpen en te zorgen dat hun machines in topconditie blijven. “De grote aannemers weten waar Volvo voor staat als het op duurzaamheid en brandstofverbruik aankomt, daarom isVolvo hun eerste keuze. De graafmachines worden meer en meer de kwaliteitsreferentie, net als de knikdumpers en de wielladers.” De Franse TGV - ‘train à grande vitesse’ of ‘hogesnelheidstrein’ - is wereldberoemd. Wanneer de lijn in gebruik wordt genomen, zullen de treinen er snelheden tot 320 kilometer per uur halen. Over het project zijn nog veel meer van dit soort indrukwekkende cijfers te melden. De kosten bedragen zeven miljard euro, er worden duizenden banen gecreëerd en in totaal moet er zesenveertig

SPIRIT42

SNELHEID TROEF Technisch coördinator Thierry Lenoble van Sofemat zorgt er met een team van zeven technici voor dat de machines van het bedrijf die deadline halen. “Drie kwart van onze vloot bestaat uit dumpers, voornamelijk Volvo A30F’s. We hebben ongeveer tachtig machines van de nieuwe generatie, die zijn uitgerust met motoren die voldoen aan de Stage IIIB emissiewetgeving, zodat onze machinisten eerst een training moesten volgen voor ze aan de slag konden”, zegt Thierry. “Het werk gaat vlot, maar je loopt wel constant op de toppen van je tenen. Er is altijd wel

Frank Citarel, directeur van Sofemat


onderhoud dat gedaan moet worden. Essentieel is dat we snel en efficiënt reageren als een van onze beste klanten, zoals VINCI Construction of Guintoli (onderdeel van de NGE Group) een probleem heeft. Deze machines werken in een keten, als er een probleem is krijg je dus meteen een kettingreactie.” In Poitiers is een hele vloot graafmachines aan het graven van een tunnel. Om die te kunnen aanleggen, moest een snelweg worden omgelegd. Zodra de tunnel af is wordt de snelweg hersteld, waarna hij direct boven de treintunnel zal lopen. Deze klus valt onder de verantwoordelijkheid van COSEA, een bedrijvengroep onder leiding van VINCI. De eindverantwoordelijke voor dit tracé van drieëndertig kilometer is Philippe Gutleben. Achter hem prijkt aan de muur van zijn kantoor een complex schema met alle details van de werkzaamheden en de bijbehorende deadlines van het project.

“De graafmachines worden meer en meer de kwaliteitsreferentie, net als de knikdumpers en de wielladers.”

ALLES DRAAIT OM PRECISIE EN DETAILS “Een stipte, nauwkeurige en logische aanpak is voor deze opdracht cruciaal”, legt hij uit. “Het is een complex project. Je moet dus vooruit plannen en zorgen dat alles - en iedereen samenwerkt.” “Toen wij begonnen moesten wij eerst het land kopen, gebouwen slopen, bomen kappen, de toplaag afvoeren en pas daarna konden we beginnen aan het grondwerk, uitgravingen en de spoordijken. Wij doen alles tot het tijd is om de sporen te leggen.” Aan de muur in Philippe’s kantoor hangt ook een poster met 220 soorten vogels en diverse andere diersoorten die in de streek

SPIRIT43


voorkomen. “Die hangt hier om ons aan onze milieuverantwoordelijkheden te herinneren”, zegt hij. “Ik zei het al, het draait allemaal om de details.” Op het hoogtepunt van het project zal hij de leiding hebben over ongeveer 700 medewerkers en 260 machines. Hij heeft er echter het volste vertrouwen in. MET EEN VOLVO WEET JE WAT JE KRIJGT “Ik werk al sinds 1993 aan weg- en waterbouwprojecten als dit”, gaat hij verder. “Vaak zijn de terreinomstandigheden erg zwaar. De machines van Volvo? Ik weet alles van hun knikdumpers en wielladers en hoe die steeds verder geëvolueerd zijn. Met een Volvo weet je wat je krijgt.” “Met de graafmachines heb ik minder ervaring, maar ze doen het blijkbaar prima, want je ziet ze steeds meer op bouwwerven.”

“Essentieel is vooruit plannen en zorgen dat alles - en iedereen samenwerkt.”

Ook voor Bernard Blanchet zijn het drukke tijden. Als technisch vertegenwoordiger van Volvo CE is hij de link tussen de klanten en de dealers. Hij heeft meegewerkt aan vorige Franse TGV-projecten en is ook betrokken bij de aanleg van de spoorlijn Le Mans-Rennes in NoordFrankrijk, waarbij nog eens zo’n 250 Volvo’s worden ingezet. “Het kan zwaar werk zijn, maar het is gemakkelijker wanneer alles goed gaat. En hier gaat het allemaal erg goed. Onze klanten zijn in de wolken met de nieuwe machines met Tier IIIB motoren en de nieuwste technologieën. Kinderziektes heb je natuurlijk altijd, maar het project is echt een succes. Nu moeten wij focussen op het leveren van een uitzonderlijk goede back-up.” “Als een klant bijvoorbeeld om 5 uur ‘s ochtends een onderdeel bestelt, dan zorgen wij dat het de volgende ochtend om 7.30 uur op de werf is. In 92% van de gevallen lukt dat. Net als bij de TGV is snelheid de troef voor succes.” Tekst: Tony Lawrence Foto’s: Julian Cornish Trestrail

SPIRIT44


Investering van 100 miljoen dollar in NoordAmerika begint te renderen SPIRIT45


D

iepvriestemperaturen, sneeuwvlagen en een snijdende wind konden het goede humeur van de ongeveer duizend medewerkers en gasten die voor het nieuwe hoofdkantoor van Volvo Construction Equipment Region Americas op de foto gingen, niet bederven. Voorzitter Pat Olney leidde een groep hoogwaardigheidsbekleders bij de feestelijkheden. Niet alleen werd het nieuwe hoofdkantoor officieel geopend, er werd ook getoast op de eerste in Amerika geproduceerde wiellader, die van de band rolde in Shippensburg, Pennsylvania.

Volvo Construction Equipment verbond zich er twee jaar geleden toe 100 miljoen dollar te investeren in haar fabriek in Shippensburg in de Verenigde Staten. Na vele duizenden uren hard werken werd die belofte eind maart 2013 ingelost met de voltooiing van de eerste fase: het nieuwe hoofdkantoor voor Noord- en Zuid-Amerika en de Amerikaanse productie van wielladers. Dat deze investering van groot belang is voor de VS bleek mede uit het feit dat Victor Mendez, US Federal Highway Administrator, Alan Walker, Pennsylvania Department of Community and Economic Development Secretary, Jonas Hafström, de ambassadeur van Zweden in de Verenigde Staten, en vele andere vooraanstaande gasten op de uitnodiging van Pat Olney, voorzitter van Volvo CE, waren ingegaan. VOLVO CE Gaat VOOr NOOrD-aMErIKa De investering bevestigt het vertrouwen van Volvo CE in Noord-Amerika en consolideert haar activiteiten in NoordAmerika op één plaats. Met de opening van het nieuwe gebouw is ook de verhuizing van de verkoopafdeling van Asheville in NorthCarolina naar Shippensburg in Pennsylvania met succes afgerond. “Wij zijn vastbesloten onze klanten de hoogwaardige producten en diensten aan te bieden die zij terecht van ons verwachten, waar ter wereld zij zich ook bevinden”, zei Pat Olney, voorzitter van Volvo CE. “Dankzij deze investering bouwen onze hooggeschoolde medewerkers in Shippensburg nu wielladers volgens dezelfde specificaties als in Zweden. De klanten kunnen hierdoor sneller over hun machines beschikken en de onderdelen worden plaatselijk geleverd. Omdat wij in dezelfde munt kopen en verkopen zijn wij minder gevoelig voor de schommelingen in de wisselkoersen.”

SPIRIT46

“Deze mijlpaal is ongetwijfeld een krachtig signaal dat Volvo CE zeer nauw betrokken is bij haar markt en sterker staat dan ooit om haar klanten producten aan te bieden die gemaakt zijn door Amerikanen voor Amerikanen”, zei Göran Lindgren, president of Sales Region Americas. Tijdens de openingsceremonie werden de medewerkers extra in het zonnetje gezet. Zij kregen een staande ovatie van de gasten als blijk van erkenning voor hun ongelooflijke prestaties en toewijding van de afgelopen jaren. “Wij zouden niet kunnen realiseren wat wij iedere dag realiseren zonder onze voortreffelijke medewerkers in Shippensburg”, zei Andy Knight, president of Operations in Region Americas. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat onze klanten in heel Noord-Amerika meer dan tevreden zullen zijn over de machines die hier van de band rollen.” Tijdens speciale rondleidingen voor de VIPs en de pers werd de wiellader uitvoerig gedemonstreerd en werden ook de vele upgrades toegelicht die de voorbije maanden in de fabriek zijn uitgevoerd. Het VIP-gezelschap was opvallend gevarieerd, met niet alleen vertegenwoordigers uit Washington DC, maar ook met veel plaatselijke politici en vooraanstaande burgers. De dag werd afgesloten met een groepsfoto van duizend medewerkers voor het hoofdgebouw, waar toespraken werden gehouden en iedereen een cake kreeg in de vorm van een wiellader. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was echter de officiële onthulling van een beschilderde wiellader waarop aan de ene kant de Stars and Stripes van de VS en aan de andere kant de rode esdoornvlag van Canada prijkte.


“Volvo CE is zeer nauw betrokken bij deze markt en staat sterker dan ooit om haar klanten producten aan te bieden die gemaakt zijn door Amerikanen voor Amerikanen.” Pat Olney met Federal Highway Administrator Victor Mendez en Jonas Hafström, Ambassadeur van Zweden in de Verenigde Staten.

De Volvo was in opvallende kleuren beschilderd.

De voortreffelijke medewerkers van Shippensburg.

SPIRIT47


PLaatSELIJKE PrODuCtIE De wielladerproductie zal aanvankelijk beginnen met de L60-L90 range, waar in NoordAmerika veel vraag naar is. Vorig jaar werd een tiende van alle machines die Volvo CE in Noord- en ZuidAmerika verkocht gemaakt in Shippensburg, maar nu daar de wielladerproductie van start is gegaan, zal dat cijfer aanzienlijk stijgen. Tevens verwacht Volvo CE door de gelocaliseerde productie flexibeler en beter te kunnen inspelen op de wensen van haar klanten in de regio. Bovendien heeft de onderneming plannen aangekondigd om op termijn in Shippensburg ook knikdumpers en graafmachines te gaan produceren. Naargelang de vraag zullen daar ongetwijfeld nog andere machinetypes bij komen.

“Wij zouden niet kunnen realiseren wat wij iedere dag realiseren zonder onze voortreffelijke medewerkers in Shippensburg.”

In het kader van dezelfde investering zal Volvo CE in de nabijheid van de campus van Shippensburg in het eerste kwartaal van 2014 ook een customer center van wereldklasse openen. NIEuw HOOFDKaNtOOr De fabriek in Shippensburg levert al bijna veertig jaar machines van topkwaliteit. Volvo CE nam deze business in 2007 over van Ingersoll Rand. In 2010 werd de uitbreiding van de fabriek met ruim 18.500 vierkante meter voltooid en werden er nieuwe assemblagehallen en een materialenmagazijn in gebruik genomen. Momenteel werken er in Shippensburg meer dan duizend mensen uit bijna twintig landen in de afdelingen exploitatie, technologie, verkoop & marketing en klantenservice. Het nieuwe hoofdkantoor voor Noord- en ZuidAmerika beheert zowel de Noord-Amerikaanse als de LatijnsAmerikaanse business van Volvo Construction Equipment. Het uitgebreide kantoor, dat in februari werd geopend, heeft een oppervlakte van ruim 3300 vierkante meter en de kleinere productiegebouwen, die sinds april van dit jaar in gebruik zijn, zijn bijna 3500 vierkante meter groot. In totaal komt de oppervlakte van de uitgebreide fabriek daarmee op 60.385 vierkante meter. Naast wielladers worden er in Shippensburg ook meer dan vijftig modellen wegenbouwmachines gemaakt, zoals asfalt- en grondverdichtingsmachines, graders, asfalteermachines, afwerkbalken en freesmachines. De werkzaamheden omvatten lassen, machinale productie, lakken en assemblage. Tekst: Diana Henry Foto’s: Lisa Rhinehart

Meer hoogtepunten van de feestelijkheden in Shippensburg ziet u op http://www.youtube.com/watch?v=qfB_Qd4aaQs&feature=youtu.be

SPIRIT48


FOCUS

Europa

Een luidere stem voor Volvo Construction Equipment in Europa SPIRIT49


“Het is de bedoeling om onze invloed op kwesties die een directe impact hebben op de activiteiten van Volvo CE te vergroten.”

Frédérique Biston, hoofd van de vertegenwoordiging van de Volvo Groep bij de EU.

O met

nze sector heeft de afgelopen jaren in Europa een parcours

hindernissen

afgelegd.

In

deze

moeilijke economische tijden heeft onze vertegenwoordiger bij de Europese Unie achter de schermen gewerkt aan plannen voor de aanleg van een weg naar herstel.

Volgens experts van Volvo Construction Equipment blijkt uit schattingen dat de voorbije vijf jaar zestig tot tachtig procent van alle ontwikkelingsprojecten in de sector voornamelijk werd bepaald door nieuwe wettelijke voorschriften. Wanneer men bedenkt dat de Europese Unie een van de meest actieve spelers is bij de ontwikkeling van nieuwe wetten die een impact hebben op de bouwsector, dan is het eenvoudig te begrijpen waarom de Volvo Groep het zo belangrijk vindt om de EU-wetgeving op de voet te volgen.

“De afgelopen achttien maanden hebben wij al onze inspanningen gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en de stem van Volvo CE bij de beleidsmakers van de EU”, zegt Frédérique Biston, Head of Volvo Group Representation, EU. “Het is de bedoeling om onze invloed op kwesties die een directe impact hebben op de activiteiten van Volvo CE te vergroten.” Het EU Office, gevestigd op de plaats waar Europa zijn politieke beslissingen neemt en centraal in het grootste handelsblok ter wereld, heeft tot doel de kernwaarden van de Volvo Groep te promoten en onze belangen bij de belangrijkste betrokkenen in de EU te behartigen. Wij zijn echter niet de enigen die hun stem willen laten horen en dit is dan ook geen eenvoudige taak. Frédérique legt uit dat dit ertoe heeft geleid dat de lobbystrategie recent aanzienlijk is veranderd.

SPIRIT50


“Contacten tussen onze sector en de Europese instellingen waren traditioneel uitsluitend gefocust op de technische kant van de wetgeving en het politieke aspect werd totaal verwaarloosd”, zegt zij. “Op EU-niveau worden alle nieuwe wetsvoorstellen tegenwoordig in een ruimer kader gezien. Ze worden door de Europese Commissie gedaan om haar politieke ambitie te vervullen, wat het milieu betreft, bijvoorbeeld om de schadelijke uitstoot te verminderen of op het gebied van veiligheid en transport om het aantal doden en gewonden in het verkeer te beperken. Elk beleid is gericht op het ultieme doel van de Europese Unie: het verwezenlijken van de interne markt door het verbeteren van de harmonisering van de wetgevingen in de lidstaten.” Bepalende beleidsmakers “Daarom is het voor de Volvo Groep zo belangrijk het door de Europese Commissie ontwikkelde beleid te kunnen volgen en begrijpen. De Commissie kondigt gewoonlijk verdere wetsvoorstellen aan die spoedig, al dan niet rechtstreeks, een impact op onze business zullen hebben.” “Wanneer wij inzicht hebben in de politieke ambitie achter een wetsvoorstel, staan we sterker in onze gesprekken met de beleidsmakers van de EU. Zij zullen meer bereid zijn om te luisteren wanneer wij bewijzen dat wij hun manier van denken over een bepaalde aangelegenheid begrijpen.” “De bewustmaking ten aanzien van dit cruciale politieke aspect is een van de belangrijkste taken van ons kantoor geworden. Wij zijn daarbij op twee fronten actief: in de contacten met onze collega’s van Volvo CE en in het CECE, het Committee for the European Construction Equipment Industry.” Het CECE vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de sector op Europees niveau en doet dit in nauwe samenwerking met haar zusterorganisaties in NoordAmerika en Azië. Samen met de Brusselse vertegenwoordigers van constructeurs, heeft het CECE een forum opgericht om de strategie en de tactiek te bespreken. De bedoeling hiervan is om invloed uit te oefenen op het EU-beleid inzake aangelegenheden die gevolgen kunnen hebben voor de activiteiten van de bouwsector in de regio als geheel. Grote invloed “Wij hebben voor onze collega’s van Volvo CE bovendien de deuren naar het Europees Parlement geopend, zodat hun specifieke communicatie over de promotie van hun business direct aankomt bij de politici die verantwoordelijk zijn voor het stemmen over en het goedkeuren van Europese wetten. Dit heeft onze invloed op deze belangrijke beleidsmakers vergroot en verbetert de zichtbaarheid van Volvo CE bij de belanghebbenden

in de EU die betrokken zijn bij procedures en debatten op het hoogste niveau.” “Vorig jaar hebben wij in het Europees Parlement een rondetafeldebat georganiseerd over het belang van investeringen in infrastructuur in Europa. Deze investeringen hebben een grote impact op de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid in de industrie. Het was dan ook zeer belangrijk dat wij konden deelnemen aan deze dialoog met de Europese instellingen, zodat hun vertegenwoordigers inzien hoe cruciaal dit is voor het concurrentievermogen van de Europese industrie.” De invloed van de EU is zo groot dat de vertegenwoordiging van de Volvo Groep bij de EU op een groot aantal gebieden actief moet zijn. In februari lanceerde de Europese Commissie een belangrijk initiatief voor het behoud van het concurrentievermogen van de Europese bedrijven. Dit ‘Market surveillance and safety package’ is bedoeld om het systeem voor markttoezicht binnen de interne markt voor zowel consumentenals industriële producten te herzien. “Over deze wetgeving zal in de komende maanden beslist worden en om onze business veilig te stellen, moeten wij ervoor zorgen dat ze op lidstatennniveau goed wordt geïmplementeerd”, zegt Frédérique. “De Europese constructeurs van bouwuitrusting en -machines hebben enorme bedragen geïnvesteerd in uiterst geavanceerde technologie om aan de EU-wetgeving te voldoen. Dit pakket biedt hen de zekerheid dat ze niet aan oneerlijke concurrentie en fraude door derden worden blootgesteld”, zegt ze. Voor Frédérique is het belangrijkste dat de stem van de sector door de beleidsmakers gehoord wordt. Om een ander voorbeeld te geven: later dit jaar zal de Europese Commissie de emissienormen voor NRMM-machines (Non-Road Mobile Machinery) herzien. De herziening van de Richtlijn NRMMemissies maakt deel uit van een uitvoerige herziening van de Europese wetgeving betreffende de luchtkwaliteit en zou voor een deel betrekking kunnen hebben op geluidshinder. Het hoeft geen betoog dat het ook in dit geval cruciaal is om goed geïnformeerd te zijn over de wetgevende intenties van de EU-instellingen, om indien nodig de inhoud van toekomstige wetten te kunnen beïnvloeden. “Dat is in feite de toegevoegde waarde van ons bureau”, zegt Frédérique. “Onze collega’s van Volvo CE weten dat wij er alles aan zullen doen om hun inspanningen te steunen door waakzaam en alert te blijven voor alle nieuwe beleidsbeslissingen en wetten die hun business kunnen beïnvloeden.” Tekst: Niall Edworthy

SPIRIT51


‘ONMOGELIJKE ’

OP

T H C A DR

EFFICIËNT UITGEVOERD Stel je voor dat je machinist bent op een asfalteermachine die minder hitte produceert. En minder rook. zodat je het resultaat van je werk beter ziet. En bovendien: zonder dat dit het brandstofverbruik en het geluidsniveau beïnvloedt...

SPIRIT52


Dat is precies wat gevraagd werd aan het team van Hajo Komm, Technical Product Manager, Paver Platform van Volvo Construction Equipment in het Duitse Hamelen. Dat wil zeggen: ze moesten zich dat inbeelden... en vervolgens dat beeld naar de werkelijkheid vertalen. Ze kregen drie maanden. Wat vonden zij daarvan? “Onmogelijk, dachten wij eerst”, zegt Hajo. Maar...? “Wij houden hier in Hamelen wel van een uitdaging!” Het resultaat van hun werk - een innovatief, toonaangevend bitumineus rookextractiesysteem, dat als optie leverbaar is voor de C-Serie ABG asfalteermachines van Volvo CE - is nu genomineerd voor een belangrijke Bauma Innovation Award. Het verhaal begint eind 2011, wanneer een belangrijke klant van Volvo Construction Equipment in Frankrijk vraagt of het mogelijk zou zijn een nieuw extractiesysteem te ontwerpen, dat aan de allerstrengste eisen voldoet, namelijk die van het Amerikaanse NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 80% rOOKEXtraCtIE “Er bestaat geen wetgeving voor rookniveaus, maar de richtlijnen van het NIOSH geven aan dat tachtig procent van de rook die asfalteermachines produceren moet worden opgevangen en afgevoerd zonder de machinist eraan bloot te stellen”, legt Hajo uit.

Hajo Komm, technical product manager van Volvo Construction Equipment

vlak voor Kerstmis in de werkplaats met prototypes een machine bekeek, kreeg hij het idee om de ventilator recht boven het wormkanaal te installeren. EEN tOtaaL NIEuw IDEE “Toen we dit bespraken, vreesden een paar collega’s dat dit niet zou werken omdat er niet voldoende ruimte was. Onze leverancier dacht echter dat hij wel een kleinere, krachtigere ventilator of blazer kon ontwikkelen, terwijl wij bedachten dat we de afzuigbuizen van de traditionele systemen gewoon konden weglaten. Dat was een totaal nieuw idee.”

“Ons bestaande systeem met kappen en afzuigbuizen is erg doeltreffend, maar om die tachtig procent te halen moesten we het een en ander aanpassen, dat was wel duidelijk.”

“Ons bestaande systeem met kappen en afzuigbuizen is erg doeltreffend, maar om die tachtig procent te halen moesten we het een en ander aanpassen, dat was wel duidelijk.” Een efficiënter systeem zou meer vermogen moeten hebben en meer verbruiken. Dat het minder rook en hitte zou produceren, zou beter zijn voor de machinist. Zou het daardoor niet meer lawaai maken en meer plaats innemen? Dat zou onaanvaardbaar zijn. De machinist zou immers een minder goed zicht hebben op de asfaltmix die via de wormruimte over het wegoppervlak wordt verdeeld. Het projectteam nam contact op met één van Volvo CE’s gespecialiseerde leveranciers om dit te bespreken. Toen Hajo

“Zo ging het stap na stap vooruit. Wij hebben elkaar honderden keren gebeld en gemaild. Al gauw besloten wij de slangen en kappen waarmee de rook wordt opgevangen weg te laten. Daardoor kwam er ruimte vrij, zodat de machinist een onbelemmerd zicht zou hebben op de wormruimte en de asfaltstroom.” “We hebben samen nieuwe modellen gebouwd, telkens met een kleinere en efficiëntere ventilator. Dat was echt teamwerk. Sommige collega’s focusten op het grootste deel van het dagelijkse designwerk en praktische taken, en ook de hydraulische afdeling was een enorme steun.” BraNDStOFEFFICIËNt “Toen we het systeem uiteindelijk testten, werkte alles prima. Fantastisch gewoon! Uit een onafhankelijke test bleek dat het drieëntachtig procent van de rook verwijdert.” Ook de tests van de brandstofefficiëntie en het geluidsniveau waren een succes. Tijdens de meeste werkzaamheden

SPIRIT53


“Wij zouden dit nooit bereikt hebben als het team en het hele bedrijf in Hamelen niet zo nauw hadden samengewerkt.”

werken de asfalteermachines van Volvo ABG op ‘smart power’, wat het brandstofverbruik aanzienlijk vermindert. Het rookextractiesysteem werkt net zo efficiënt in ‘smart power’ als in ‘max power’. Het verschil in geluid wanneer je met het systeem aan of uit werkt, is maar 0,3 decibel. Dat is miniem en er is dus geen gevaar dat het geluid de machinist zal afleiden of vermoeien. Er waren echter nog andere uitdagingen. Het nieuwe systeem moest op een prototype worden geïnstalleerd, terwijl er ook een exemplaar ontwikkeld moest worden dat de klant op één van zijn asfalteermachines kon monteren en testen. Uiteindelijk haalde Hajo’s team de deadline van april 2012. Het team werkte dat jaar verder aan de fijnafstemming en verbetering van het systeem, zodat het ingebouwd kon worden in de nieuwe C-Serie. Ook ontwikkelde het zogenaamde ‘field kits’ voor installatie op oudere machines. Daarnaast moet er voor het systeem patent worden aangevraagd. Uit een onafhankelijke test bleek dat het systeem drieëntachtig procent van de rook verwijdert.

waarOM tEaMwErK ESSENtIEEL IS Op dit moment zijn Hajo en zijn team betrokken bij een nieuw project en werken zij aan een gespecialiseerde asfalteermachine voor de opkomende markten. “Wij zijn allemaal erg trots op wat wij bereikt hebben”, zegt hij. “Je krijgt niet vaak dit soort projecten met zo’n korte deadline. Ik werk nu twintig jaar bij Volvo en dit was het hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe.” “Wij zouden dit nooit bereikt hebben als het team en het hele bedrijf in Hamelen niet zo nauw hadden samengewerkt”, voegt Thomas Lossow, Director Paving and Engineering Site Leader, er aan toe.

De brandstofefficiëntie en het geluidsniveau zijn uitvoerig getest.

“Ik ben er trots op dat wij zulke fantastische medewerkers hebben. Teamwerk is zo belangrijk. Ja, de deadline was kort, maar het was voor enkele van onze grootste klanten een heel belangrijk project. Ik ben blij dat wij bewezen hebben dat wij dit soort opdrachten aankunnen!” Tekst: Tony Lawrence

SPIRIT54


De Volvo Ocean Race zeilt het onbekende tegemoet

H

et best bewaarde geheim in de professionele zeilwereld - de route van de volgende Volvo Ocean Race - is eindelijk onthuld. Met nieuwe boten, nieuwe havens en een totaal nieuwe route heeft de VOR van 2014-2015 alles om de spannendste ooit te worden. In de begindagen van de meest prestigieuze zeilrace ter wereld was het bepalen van de route kinderspel. Een paar telefoontjes naar vertrouwde havens om te vragen of het goed was als de vloot er een paar weken aanmeerde voor reparaties en om verse proviand in te slaan, meer was daar niet voor nodig. De situatie is nu totaal anders, de VOR is ultraprofessioneel geworden. TweeĂŤntachtig steden werden gescreend tijdens de selectieprocedure, die nooit eerder in de geschiedenis van de race zo zwaar was. Het resultaat is een route die heel wat verrassingen bevat en de aanstaande editie afschrikwekkender dan ooit maakt. SPIRIT55


Al vanaf de start zal de route van de 12e editie van de Volvo Ocean Race alle verwachtingen overtreffen. De teams vertrekken uit Alicante, de thuishaven van de VOR, en zetten koers naar Recife in Brazilië, waarna ze aan de heroïsche tocht naar Aboe Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten beginnen. De beslissing om eerst een Zuid-Amerikaanse haven aan te doen en niet de traditionele vaart naar Kaapstad in Zuid-Afrika te maken, brengt een radicale verandering in de route met zich mee die verstrekkende gevolgen heeft voor de vloot. “De route ziet er op het eerste gezicht vrij vertrouwd uit, maar het feit dat we eerst naar Brazilië zeilen verandert alles”, zegt Knut Frostad, CEO van de Volvo Ocean Race. “Het maakt de race voor de zeilers bijzonder aantrekkelijk.” De wind in de zeilen op de Zuidelijke Oceaan “Na de eerste etappe naar Recife volgt er namelijk een heel lange tweede etappe over de Zuidelijke Oceaan, waar de omstandigheden pittig zijn er er snel gevaren kan worden. Dit is waarschijnlijk een van de meest diverse etappes die we ooit hebben gepland. De start ligt vlakbij de evenaar in Recife een warme plek met lichte wind - en van daar gaat het naar de Zuidelijke Oceaan, waar de sterke wind hoge snelheden mogelijk maakt. De vloot steekt daarna, tijdens dezelfde etappe, de evenaar nog een keer over, wat volgens mij nog nooit eerder is gebeurd. Voor een zeiler is dat een heel interessant gegeven, zeker na de stop in Recife, een echte sportstad met een schitterende waterkant en een prima wind voor de havenrace. Dat wordt echt een fantastische extra troef voor de race.”

SPIRIT56

“De eerste stop in Brazilië is een grote verandering, die de race voor de zeilers bijzonder aantrekkelijk maakt.”

Van Aboe Dhabi volgt de race dezelfde, bijzonder veeleisende route van het middengedeelte van de vorige editie. Dat betekent dus een hernieuwde kennismaking met de verraderlijke zeeëngte van Malacca, een nieuwe confrontatie met de Zuid-Chinese Zee onderweg naar Auckland, Nieuw-Zeeland, en dezelfde geduchte ronding van Kaap Hoorn en zo naar Itajaí in Brazilië.

Computerillustratie van de nieuwe Volvo Ocean Race boot die in de komende twee edities van de race zal worden gebruikt.


Aboe Dhabi, VAE

Sanya, China

Auckland, Nieuw-Zeeland

Lissabon, Portugal

SPIRIT57


Knut Frostad, de CEO van de Volvo Ocean Race, deed zelf vier keer als zeiler mee aan de race.

Na deze tweede stop in Brazilië volgt de etappe naar Newport, Rhode Island. Het is bijna niet te geloven dat dit pas de eerste keer is dat de race een stad aandoet die zo ongeveer bekend staat als de thuishaven van het zeilen in Noord-Amerika.

eigen land kunnen doen. Wij kijken al uit naar de spanning en de opwinding van de komende race en naar alle mogelijkheden die het met zich meebrengt om onze klanten te ontmoeten.”

“Newport is een prachtige plek om te zeilen en het is dan ook de hoogste tijd dat wij er voor anker gaan”, zegt Knut, die zelf vier keer als zeiler meedeed aan de Volvo Ocean Race.

De aanwezigheid van de fans is meer en meer een factor geworden bij de keuze van de route van de grootste zeilrace rond de wereld. Tijdens de race van 2011-2012 bezochten bijna drie miljoen mensen de etappehavens om het spektakel zelf te beleven.

Vanuit Newport steekt de vloot opnieuw de Atlantische Oceaan over richting Lissabon, een andere succesvolle stop tijdens de vorige editie, waarna de boten langs de Europese kusten noordwaarts zeilen. Halverwege de zomer gaan ze dan over de finish in Gothenburg.

“De race is een tijdje uit Zweden

Zeilfestival “Gothenburg wordt fantastisch”, zegt Knut. “De race is al een tijdje niet meer in Zweden geweest, maar nu komen we terug voor een echt zeilfestival, compleet met een havenrace als slot van een hele week vol activiteiten.” “Dat wordt een prima gelegenheid om de race in de kijker te zetten en ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk mensen met eigen ogen komen kijken wat deze race zo bijzonder maakt.” “Nu de Volvo Ocean Race terugkeert naar de haven in de thuisstad van Volvo is de cirkel rond”, zegt Pat Olney, voorzitter van Volvo Construction Equipment. “Een van de voordelen van de Volvo Ocean Race is dat wij hiermee de kans krijgen om onze klanten in de havens uit te nodigen en in de dynamische sfeer van de ‘race villages’ met hen van gedachten te wisselen. Het is natuurlijk heel bijzonder dat wij dat deze keer in

weggebleven, maar nu keren we terug voor een heus zeilfestival.” Gonzalo Infante, de weergoeroe van de VOR, had tot taak om een manier te vinden om de boten in optimale zeilomstandigheden naar alle havens te gidsen. Daarbij moest hij grote sport- en politieke evenementen vermijden, omdat het anders voor de plaatselijke overheden moeilijk zou zijn om de race te verwelkomen. “Ik heb in totaal meer dan 11.000 simulaties gemaakt”, vertelt Gonzalo, die daarmee ongetwijfeld de drukste virtuele zeiler ter wereld is. “Dat er voor het eerst gloednieuwe One Design boten meedoen maakte het er niet gemakkelijker op, want die hebben nog geen mijl gevaren. Maar dankzij gegevens van de vorige edities en projecties denken we toch dat we alles helemaal correct hebben uitgekiend.” De 12e editie van de Volvo Ocean Race start in de tweede helft van 2014. Meer informatie vindt u op volvooceanrace.com, @ volvooceanrace, Facebook

SPIRIT58


OUR PHILOSOPHY:

HOUD CONTACT, BLIJF OP DE HOOGTE Volg Volvo Spirit Magazine wereldwijd op: www.volvocespiritmagazine.com

Volg ons ook op Twitter en Facebook of download onze gratis Spirit iPad app voor exclusieve artikelen, video’s en nog veel meer...

www.volvoce.com

Volvo CE Spirit Magazine 47 DUTCH